Vitamin KGS

”Ta bort kärleken och vår jord blir som en grav.” (Robert Browning) 

Ser du till att du får tillräckligt av vitamin KGS? Det spelar ingen roll om du intar din dagliga dos av alla övriga näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, kolhydrater, enzymer, livskraft, spårämnen och fettsyror om du ändå lider brist på detta livsviktiga vitamin! Det är det enda näringsämnet som du kan dö av om du lider tillräcklig brist på det! För att dö p g a brist från något av de övriga näringsämnena krävs det att det fattas minst 2 eller flera av dem samtidigt eftersom kroppen kan kompensera för det under mycket långa perioder genom biologisk transmutation

Ett exempel: ett par har bott ihop i många år tills maken en dag dör efter en viss tids sjukdom. Efter några månader dör plötsligt änkan utan att vara sjuk eller lida av någon näringsbrist förutom vitamin KGS-brist! Se därför till att du får din dagliga dos av KGS! Du kan även dela med dig av det till dina medmänniskor så att de mår bättre. Detta näringsämne stärker ditt immunförsvar, ger dig energi, är kraftigt basbildande, föryngrar och stärker hjärtat, höjer din sociala förmåga avsevärt och förbättrar både din sömn och ditt humör! Och framförallt – det är det mest läkande, stärkande och renande näringsämnet alla kategorier! 

Man har många gånger lagt märke till hur mycket piggare och levnadsglada alla boende har blivit på ålderdomshem, och liknande, när de har inskaffat en hund eller katt som alla får kela och leka med. I många omskrivna fall har effekten blivit att de boende har minskat sina behov av läkemedel och smärtstillande medel radikalt, vilket givetvis är en följd av att de får dagliga doser av vitamin KGS från dessa djurs närvaro. ”Det medicinska värdet av att ha husdjur blev oväntat uppenbart för en grupp forskare som ledde ett försök att komma tillrätta med hjärtarytmier. De studerade effekterna av två kemiska preparat (enkainid och flekainid) på män som hade haft hjärtinfarkt och nu led av oregelbunden hjärtrytm. Paradoxalt nog verkade preparaten orsaka ett ökat antal dödsfall i hjärtsjukdom. Samtidigt visade det sig emellertid att de patienter som hade hundar löpte sex gånger mindre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som inte hade hundar. Kan du föreställa dig vad som skulle hänt om det var läkemedlen snarare än hundarna som hade befunnits ge en sexfaldig minskning av antalet dödsfall? De skulle ha givits till varenda hjärtpatient i landet som led av oregelbunden hjärtverksamhet, och läkemedelsföretagen skulle lägga ner hundratals miljoner dollar på att tala om för läkare och allmänhet hur bra deras preparat var. Men eftersom en hunds trofasthet och tillgivenhet inte kan tappas på flaska och säljas har det inte förekommit någon sådan reklamkampanj och de flesta inser än i denna dag inte hur helande kärleksfulla relationer kan vara – inklusive relationer till husdjur.” (John Robbins i boken ”Hälsans hemligheter”) 

”I en stor undersökning i Australien visade sig djurägare göra färre läkarbesök, ha lägre konsumtion av mediciner för högt blodtryck, lägre kolesterolnivå samt färre sömnbesvär och hjärtproblem. Flera andra studier har visat att djurägare, särskilt hundägare, är mindre känsliga för stress än människor utan hund och att de drabbas mindre ofta av huvudvärk, magont, ryggont, hjärt-kärlproblem, sömnsvårigheter och depressioner. Det beror inte bara på att hundägare får mer motion utan också på att hundarna skapar en glad stämning, sprider lugn och ro, visar glädje, ger sällskap, samt att de är goda lyssnare och fria från fördomar, enligt forskarna. De har kort sagt större social kompetens än många människor.” (Åsa och Mats Ottosson i boken ”Naturkraft”) 

För att ytterligare bestyrka den läkande och helande kraften från vitamin KGS vill jag delge följande undersökningar: ”En undersökning om hjärtsjukdomar på Ohiouniversitetet på 1970-talet genomfördes på så sätt att man utfodrade kaniner med mycket giftig, kolesterolrik föda för att täppa igen deras artärer i ett försök att efterlikna de effekter som en sådan kost har på de mänskliga blodkärlen. Entydiga resultat började visa sig hos alla kaningrupperna utom en, som konstigt nog uppvisade sextio procent färre symptom. Inget i kaninernas fysiologi kunde förklara att de hade en så hög tolerans för denna diet, tills man av misstag upptäckte att den student som hade hand om utfodringen av just dessa kaniner tyckte om att smeka och kela med dem. Han brukade hålla varje kanin kärleksfullt ett par minuter innan han gav den mat; egendomligt nog tycktes detta göra det möjligt för djuren att klara av den giftiga maten. Upprepade experiment där en grupp kaniner behandlades neutralt medan andra behandlades med kärlek visade liknande resultat.” (Deepak Chopra i boken ”Livets vetenskap”)

“I en serie råttexperiment blev forskarna efter ett tag medvetna om att en speciell grupp råttor verkade mer motståndskraftiga än de andra. Denna grupp verkade till exempel ha lättare att stå emot sjukdomar än de övriga.

Förbryllade över denna påtagliga avvikelse undersökte forskarna både råttorna och försöksprotokollen mycket noggrant. De upptäckte att råttorna med den ökade motståndskraften förvarades i burar som regelbundet passerades av en viss djurskötare. Varje gång han gick förbi burarna smekte han alla råttor i tur och ordning. Det verkade som om råttorna var friskare helt enkelt därför att de fick litet äkta ömhet och kärlek.”
(Vernon Coleman i boken ”Bodypower”)

Jag vill tillägga att en av de absolut viktigaste sakerna man kan göra för att uppnå eller bibehålla optimal hälsa är att se till att prioritera tid för sig själv. Tid där man kan göra det man älskar – tid där man kan göra något kreativt – tid där man kan koppla av – tid där man kan göra något spännande eller roligt o s v. Jag ser ofta ett mönster hos människor som mår dåligt och det är att de sällan har någon tid över för sig själva i deras stressade vardag. Just detta mönster kan vara själva grundorsaken till deras sjukdom och smärtor! Kroppen försöker genom allehanda symtom och smärtor få dig att stanna upp för att kunna ta hand om dig själv. Att tillgodose dina egna behov av avkoppling, vila, återhämtning, kreativitet, kärlek och självrespekt. Om dessa djupare behov aldrig uppfylls är sjukdom och lidande en naturlig följd. Försök avsätta tid för dessa viktiga behov genom att skriva in några timmar i din kalender varje vecka. Skriv in det med bläck så det inte går att sudda ut! Vad du sedan väljer att göra under dessa timmar är upp till dig själv att känna efter vad just du behöver. Men kanske du behöver vila, gå en meditationskurs, göra qi-gong, träffa en vän för att prata ut och lätta ditt hjärta, beställa en massagetid för dig själv, läsa en god bok o s v. ”En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka.” (Guy Corneau i boken ”Kroppen och själen i balans”) 

Att ta emot vitamin KGS är något som de flesta av oss behöver förbättra, dels genom att verkligen unna oss tid och prioritera det mycket högre i vardagen men även genom att lära sig att låta det ”sjunka in”. Iaktta hur du t ex reagerar på komplimanger och inviter till närhet (t ex kramar) med andra människor. Jag har lagt märke till att personer med dålig självkänsla, låg självrespekt och en skadad självbild ofta har väldigt svårt att ta emot vitamin KGS. När de får en komplimang av någon viftar de bokstavligen bort den med händerna och säger kanske någon av följande fraser: ”Äsch, det var så lite så” – ”Det var inget att tacka för” – ”Jag gjorde bara mitt jobb” o s v. Detta förfarande visar tydligt att man nedvärderar sig själv! Man nedvärderar sin egen insats och därmed betydelsen av sig själv vilket är ett mycket negativt beteende som i förlängningen blockerar sitt ”andliga hjärta” (själen) som är den djupaste, viktigaste och sannaste aspekten av sig själv. Om du märker att du reflexmässigt reagerar på liknande sätt så börja öva på att ta emot komplimanger genom att istället öppna kroppen och även kanske säga – vad trevligt; det var roligt att höra; eller bara ett enkelt tack. Detta hjälper dig att bygga upp en större självrespekt, förbättra din självkänsla och även underlätta för en mer äkta närhet till både dig själv och andra personer. ”Längtan efter kärlek och närhet är ett grundläggande mänskligt behov, lika fundamentalt som att äta, andas eller sova – och följderna av att man bortser från detta behov är lika ödesdigra.” (Dean Ornish i boken ”Kärlekens läkande kraft”) 

Försök att integrera följande visdomsord i ditt vardagliga handlande och beteende: ”Ge det du kan – och inte mer. Ta emot det du får – och inte mindre.” (Louise Minerva Frostegren i boken ”Förstå dina känslor”) Det är du värd! Och det är ett mycket sunt och hälsosamt förhållningssätt till dig själv och omgivningen som i förlängningen ökar både dina egna och andras vitamin KGS-förråd och –upptag. Detta förhållningssätt bygger upp en tydligare självbild av vem du är och att du även är värd att älskas, respekteras och har full rätt till dina mänskliga behov och rättigheter. 

Att skratta är att motionera.

Det säger i alla fall William Fry, professor vid Stanford University, Kalifornien. Han är ledande expert på de fysiologiska effekterna av humor och skratt. 

Fry har kallat skrattet för »inre joggning«. Ett rejält gapskratt ökar vår energianvändning med 75 procent jämfört med vilostadium. Skrattet fördubblar mycket snabbt hjärtfrekvensen (om också under en kort tid). Medan det tar cirka tio minuter att fördubbla hjärtfrekvensen när man till exempel ror hårt, går det på bara tio sekunder när man skrattar. Skrattet påverkar samma muskler som vi använder vid vanlig fysisk motion. De muskelgrupper som får sig en hårdkörning när vi skrattar är i första hand musklerna i mellangärdet, skuldrorna och ansiktet. 

Stämbandsmusklerna kan komma att påverkas så kraftigt att skrattaren inte får fram en stavelse. Det händer ofta att ansiktsmusklerna spänns så hela ansiktet får en blåröd ton och förvrids till en grimas. Och vi drar ihop vissa muskler runt ögat så att tårkörtlarna blir klämda och tårarna börjar rinna. 

Vid väldigt kraftiga skrattparoxysmer, när skrattaren slår sig på knäna, sparkar med benen och viftar med händerna, får givetvis även musklerna i armar och ben sitt mått av motion. Det är klart att det finns mer krävande motionsformer än att skratta – men, som Fry påpekar, vi kan skratta många fler gånger per dag än vi orkar göra sit ups.” (Görel Kristina Näslund i boken ”Det goda skrattet”) 

Man kan få i sig KGS genom att; kela och leka med ett husdjur, förundras över en söt och glad hundvalp, vandra i naturen, lyssna på glädjande och upplyftande musik, dansa, se på komedier, läsa serietidningar, läsa roliga eller inspirerande böcker, äta en ”kärleksfullt tillagad” måltid, älska med någon som man älskar, krama någon man tycker om, visa respekt och hänsyn till sig själv och andra, göra roliga utflykter och fara iväg på olika äventyr, ge eller bemöta ett leende, äta Fruktsalladen, dricka Lemonad eller Citrusdrinken, vara ödmjuk och kärleksfull, meditera, praktisera avslappning, lära sig att andas korrekt, unna sig en avkopplande massage, visa medkänsla, njuta av en vacker solnedgång vid havet, umgås med personer man tycker om o s v.

”Lyckliga människor får inte cancer.” (J. I. Rodale) 

Något som ger dig en stor tillgång till KGS är om du väljer ett vegetariskt liv. Det finns absolut inget kärleksfullt med att äta kött och att bete oss som giriga och glupska ”rovdjur” när vi absolut inte behöver det! Om vi vore utsatta för hungersnöd är det givetvis en helt annan sak. Men vi är långt ifrån det stadiet här i västvärlden! ”En vegetarisk kost är ett sätt att älska sig själv.” (Gabriel Cousens i boken ”Conscious eating”) 

Detta viktiga ämne skulle egentligen behöva behandlas i en hel bok och till er som önskar fördjupa er i ämnet vill jag varmt rekommendera boken ”Kärlekens läkande kraft” av Dean Ornish. Och även böckerna ”Den medvetna kärleken” och ”Den kloka kärleken” som båda är skrivna av Gay & Kathlyn Hendricks som handlar om de 2 viktigaste relationerna – den du har till din käresta och till dig själv. 

”Den största sjukdomen är brist på kärlek.” (moder Theresa) 

Vitamin KGS = Kärlek / Glädje / Skratt
(RUBEN ANDERSSON) 

Läs även Kärlekens konst och Skrattet som medicin