Sjukdomar

Här finner du information om olika sjukdomar, kroppssymtom och dess orsaker.

Läs även Andningen, Cancer, DiabetesFörbättrad Hälsa & LivskraftHjärtatHälsa & LivskraftHälsans utvalda folk, KroppenMissbruk och Orsak & Verkan

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

Allergi

”Ordet allergi är grekiska och innebär ”ändrat reaktionssätt”.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)


”Känslomässiga påfrestningar kan förorsaka allergiska reaktioner, och avslappning kan mildra dem. En person som är mycket allergisk mot rosor kan reagera vid blotta åsynen av en plastros, vilket visar psykets och hjärnans betydelse i den inlärda aspekten av dessa oändamålsenliga immunreaktioner. 

Faktum är att allergier spänner över gränserna mellan kropp och psyke. Det råder inga tvivel om att de är verkliga rent fysiskt eftersom man kan dö av en allergisk reaktion, men man kan också få den att försvinna genom att förändra sitt mentala och känslomässiga tillstånd. Jag har sett hur mångårig, allvarlig allergi har försvunnit när människor har bytt jobb, lämnat sin livspartner eller på annat sätt undanröjt en källa till påfrestningar. Ett sätt att dra fördel av sambandet mellan kropp och psyke när det gäller allergi är att experimentera med hypnoterapi. Hypnos kan lindra eller helt förhindra allergiska reaktioner och kan underlätta för immunsystemet att lära sig av med sin meningslösa vana. 

En annan orsak till allergi är miljöfaktorer. Kosten kan ha stor inverkan på de allergiska reaktionernas styrka och frekvens, liksom kontakt med irriterande substanser vid kritiska tidpunkter i ens utveckling. För mycket protein kan irritera immunsystemet och hålla det i ett tillstånd av överaktivitet. I synnerhet proteinet i komjölk är en vanlig bov, och för människor med en genetisk predisposition för allergi kan det vara en dold orsak till problemen. En generell behandlingsstrategi är därför att hålla en lågproteinkost och försöka eliminera mjölk och mjölkprodukter. 

Den allvarligaste formen av allergisk reaktion är anafylaktisk chock. Det kan leda till döden genom kvävning, ett resultat av att struphuvudet svullnar igen och täpper igen luftvägarna. Anafylaktisk chock kan uppstå som en reaktion på insektsbett, allergiframkallande mat hos en känslig person eller läkemedel som injiceras eller sväljs. Det är en medicinsk krissituation, men den går att behandla effektivt. En injektion med adrenalin (som ges under överinseende av medicinskt utbildad personal) häver oftast reaktionen mycket snabbt. 

De medicinska behandlingsmetoderna vid mindre allvarliga allergiska reaktioner är mycket mindre effektiva och ofta toxiska. Antihistamin stör hjärnaktiviteten och orsakar dåsighet och nedstämdhet. Ta aldrig antihistamin om du har en tendens till nedstämdhet eller mental tröghet. Även när dessa mediciner inte hämmar den mentala aktiviteten undertrycker de allergin i stället för att bota den. Som ett resultat av det stärks det överreaktiva mönstret i stället för att försvagas, vilket innebär att en starkare behandling kommer att behövas i framtiden. 

Denna invändning gäller i ännu högre grad för steroider (kortison och liknande föreningar). Använd aldrig kortison, prednison eller andra steroider för att behandla allergiska reaktioner såvida de inte är mycket allvarliga eller livshotande. Om du måste ta dessa starka hormoner, begränsa användningen till två veckor. De sänker också immuniteten.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Om man t. ex. är överkänslig för jordgubbar, betyder det att vitalämnen som bären innehåller rör upp giftämnen i kroppen, vilket manifesterar sig som nässelfeber, astma eller eksem.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Faktum är, att jag har funnit allergi-teorin vara en grotesk konstruktion, som bygger på en total brist på förståelse för de vittgående verkningar en upplagring av slaggämnen i organismen kan ha. Det tillstånd som kallas ”allergi” uppkommer av att man ätit en kost, som innehåller sådana beståndsdelar eller är sammansatt på ett sådant sätt, att avfallsämnen rörs upp i kroppen och ger en obehaglig reaktion. Denna är dock faktiskt en signal om att vi just har nått gränsen för vad den kan tolerera i fråga om den orenlighet, som råder inom oss. Naturen har också givit oss de medel, med vilka vi kan sätta i gång vår inre rengöring. 

Jordgubbssaften är till stor nytta i detta avseende. Den kan förorsaka ”nässelfeber” (urticaria) hos en del, men nässelfeber är ingenting annat än alltför stora syrabelastning hos kroppen och dess försök att uppnå ett normalt tillstånd genom att göra sig av med avfallsämnen genom huden. Jag har träffat många människor som vägrat att äta jordgubbar eller dricka jordgubbssaft på grund av de besvär de förorsakades därav. Men så snart de fick klart för sig den verkliga anledningen till besvären, drack de färskpressad jordgubbssaft i stora mängder, och på detta sätt vann de småningom seger över nässelfebern.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsafter”)

Fotnot: med ”jordgubbssaft” i ovanstående citat menar Norman Walker givetvis inte sockrad saft utan råsaft på jordgubbe!


”Varje dag vaknar miljoner människor upp med sin allergi – när det kanske är livsstilen man är allergisk mot.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


“Barn med allergiska hudförändringar (atopic dermatitis) löper stor risk att också få astma.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Sojabönan är hybridiserad och svår att smälta samt ger allergiska reaktioner hos många människor utan att de vet om det.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”En del är mer känsliga för excitotoxiner än andra och råkar ut för allergiliknande reaktioner. Det här har kallats »kinarestaurangsyndromet« på grund av att natriumglutamat ofta används i det asiatiska köket. Symptomen kan bestå av huvudvärk, illamående, diarré, hjärtklappning, yrsel, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, halsbränna, hudutslag och annat. Alla som är allergiska mot natriumglutamat har på sätt och vis tur. De vet att de måste undvika livsmedel som innehåller natriumglutamat, men vi andra är för det mesta fullständigt omedvetna om att det är skadligt för oss. 

De som försvarar användningen av natriumglutamat hävdar att glutamat är ett naturligt ämne som finns i många livsmedel; om mat som innehåller glutamat inte är skadlig, då är inte natriumglutamat det heller. Kroppen kan hantera den naturligt förekommande glutamat som finns ibland annat kött, ost och grönsaker. Detta framgår klart och tydligt när man observerar personer som är allergiska mot natriumglutamat. De kan utan problem äta svamp, tomatsås, rött kött och andra livsmedel som är rika på naturligt glutamat, men när de äter mat med tillsatt natriumglutamat får de omedelbart en allergisk reaktion i någon form. Uppenbarligen finns det en markant skillnad mellan den glutamat som förekommer naturligt i livsmedel och den som förekommer i tillsatser.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

Fotnot: ”excitotoxiner” är benämningen på ämnen som skadar eller dödar nervceller i kroppen.


”Vid fasta och kostterapi häves grundorsaken till allergin, vilken typ det än gäller och detta ofta på mycket kort tid, några dagar eller veckor. Tidigare allergiframkallande ämnen som pollen, hår, damm, födoämnen etc orsakar då inte längre känslighetsreaktioner. Förutsättningen för att patienten ska hålla sig frisk är dock att han/hon i framtiden lever på vegankost.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)


”Närvaron av damm, pollen och pälsdjur är inte orsaken till allergiska reaktioner utan endast utlösande faktorer.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)


”Eksem kan vara symptom på allergi.”
(PIERRE JEAN COUSIN i boken ”Vårda din hud med frukt och grönt”)


”De senaste åren har man visserligen uppmärksammat betydande allergi- och sjukdomshämmande effekt hos vissa ämnen som tarmfloran producerar lokalt på ytan av tarmslemhinnan och speciellt i första halvan av grovtarmen.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”En bra fungerande tarmflora är alltså en förutsättning för ett riktigt skydd mot en mängd olika allergier.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Lider man av allergihösnuva räknas dit, bör man en längre tid dricka brännässelte.”
(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)


Martinas supertips vid allergi
Det finns inget finare än att gå ut i skogen på våren och titta på när knoppar brister. Tyvärr är det just den här tiden som är den mest allergena på hela året, men vad jag gör då är att koka te på de unga och späda nässlorna som växer på vårkanten. De sticks inte och de har ingen beska. Teet kan kokas på torkade och färska blad, så länge de får ligga och dra ordentligt så att de verksamma ämnena kommer fram. Jag dricker sedan teet varje morgon hela pollensäsongen och slipper kommersiellt antihistamin som finns i vanliga allergitabletter. Nässlor innehåller nämligen samma allergisänkande ämne. Vårens nässlor är bäst, men nässlor kan plockas nästan hela året. Skölj, hacka och koka soppa på de gröna bladen eller torka och gör te på.”

(MARTINA JOHANSSON i boken ”Giftfri”)


”Människor som lider av allergier är oftast de som dricker mjölk, tar mediciner, äter kött, ägg, fisk, och i synnerhet de som äter choklad och snask.”
(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)


”Mjölkprodukter är den främsta orsaken till allergier. Praktiskt taget varje bok, uppsats eller undersökning som behandlar allergier visar på kopplingen till mjölkprodukter. Det finns helt enkelt inget tvivel om dess roll på det här området.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier. 

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet. 

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)


”Till faktorer som bidrar till ökad allergi i moderns livsstil före och under graviditeten och amningsperioden hör exponering för endotoxin (damm i luften och olämplig föda), tobak, nedsmutsning och omvärldsgifter, klimatförändringar och mycket mer. I mångt och mycket talar vi om samma faktorer som visar sig bidra till kroniska sjukdomar senare i livet. Skillnaden är att man under graviditeten inte bara påverkar sin egen mottaglighet, utan också barnets.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Zonterapi fungerar väldigt bra när det gäller allergier. Jag har behandlat så många och allihop har blivit bra. Vid hösnuva och pollenallergi är det lämpligt att påbörja behandlingen på hösten och fortsätta in i februari-mars. Då får man igång läkningen innan våren kommer och de här störningarna brukar dyka upp. Naturligtvis kan det ta tid innan resultatet visar sig, upp till 20-30 behandlingar kanske, men det fungerar som sagt nästan alltid.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)


Allergenerna 

Förutom att vara hormonstörande kan många syntetiska kemikalier vara allergiframkallande. Värstingarna inom allergenerna är syntetisk hårfärg och hemmafärgerna är en särskilt stor bov. Värst är de mörka färgerna. Svenska Läkemedelsverket varnar till exempel för hårfärger som innehåller p-phenylenediamine (PPD) och ämnet toluene-2,5-diamine (TDA) som är allergiframkallande. Verket tycker att man ska använda handskar och att undvika att färgen kommer i kontakt med huden. Och det är ju lättare sagt än gjort, särskilt när man färgar sin utväxt. 

Frisörer som arbetar med hårfärgningar dagligen uppskattas komma i kontakt med tusentals kemikalier, flera av dem kan ge problem med luftvägarna och andra kan ge kontaktallergi. För ett par år sedan undersökte man blodet hos närmare 300 frisörer för en studie på institutionen för Arbets- och miljömedicin i Lund. Där hittade man bland annat det cancerframkallande ämnet orto-toluidin i blodet hos flera av dem. Man hittade också sju andra så kallade aromatiska aminer som också misstänks vara cancerframkallande. Helt klart har frisörerna ingen avundsvärd arbetsmiljö. 

Ett annat allergiframkallande ämne i hårvård är det miljögiftiga och svampdödande ämnet zinkpyrition som ofta finns i mjällschampo. 

Näst efter nickel är allergi mot dofter den vanligaste formen av kontaktallergi i Sverige och den ökar ständigt.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)


”Ulrika, bankkamrer, var ständigt sjukskriven på grund av svårartade allergiska eksem. Hon hade aldrig haft några som helst problem med sin hud förrän hon drabbades av svåra och irriterade eksem på sin bröllopsresa. Eftersom hon tillbringade smekmånaden i Grekland tog alla för givet att hon utvecklade en allergi mot det nya klimatet och maten. 

Men problemen fortsatte hemma i Sverige, och Ulrikas hudbesvär blev till slut så allvarliga att hon tvingades vara sjukskriven långa perioder i sträck. Hon genomgick massor av allergitester, och enda gången hon var nästan besvärsfri var märkligt nog – ja, hon skämdes nästan att berätta det för läkarna – när maken var bortrest. Läkarna lyssnade på henne och noterade men ingen såg något samband. De skrev ut nya cortisonsalvor, nya klådstillande tabletter. Efter många års lidande kom hon till en psykolog som först lyssnade på henne och sedan lugnt och stilla tog hennes hand och sade:
– Gråt…
– Men jag vill inte gråta! stammade Ulrika och tittade frågande på psykologen.
– Nej, du låter hellre din hud gråta, spricka och blöda varje dag… 

Då började Ulrika äntligen gråta, och sakta och försiktigt började man nysta i både hennes barndom och äktenskap. Maken som hon först nu insåg egentligen var en mental kopia av hennes far. Barndomens rädsla som plötsligt hade blivit äktenskapets rädsla. Eksemet som hade blivit en barriär – ett skydd. Maken som hon var rädd för och som kanske inte skulle vilja ta i henne – om hennes hud blödde och fjällade. Barnet inom henne som hade så låg självkänsla att hon inte vågade bli smekt – eller ens vidrörd. 

När hon senare skilde sig försvann alla eksem och hudproblem som genom ett mirakel. Inte ens när hon åkte tillbaka till Grekland blev hon sjuk igen.”
(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)


”Barn födda med kejsarsnitt löper också större risk att utveckla allergier senare i livet.”
(MICHAEL MOSLEY i boken ”Förbättra din tarmflora”)


”Honung sägs ha förebyggande effekt på hösnuva, vilket för närvarande också har blivit föremål för forskning. En matsked vid varje måltid under vintern är ett vitamin- och mineralrikt kosttillskott som kanske kan bidra till att minska de allergiska besvären.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”Ljunghonung sägs vara särskilt välgörande vid eksem. Det lindrar såren och mjukar upp huden.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”Mitt arbete med män och kvinnor, som lidit av allergier, huvudvärk, förstoppning, emfysem, cancer och andra hälsoproblem, har visat att de flesta av dessa problem beror på dålig matsmältning och brist på enzymer vid matsmältningen. Rejuvelac är en lättsmält dryck som avhjälper sådana problem.”
(ANN WIGMORE i boken ”Dr Ann Wigmores hela program”)

Läs även Rejuvelac

Alzheimers

“Animal Meat – If eaten raw, the parasite pathogen risk increases; when cooked, the fats become carcinogenic, the proteins coagulate, and the heat-deaminated minerals become embedded as arterial and bowel plaque leading to atherosclerosis, heart disease, Alzheimer’s, etc.”
(DAVID KLEIN i boken “Self healing colitis & crohn’s”)


”Vi äter som kungar och drottningar varje dag, hela veckan, och det tar livet av oss. Du känner säkert människor som lider av hjärtsjukdomar, cancer, stroke, Alzheimers, fetma eller diabetes. Kanske du själv eller någon i din familj lider av något av de besvären. Som vi sett är de här sjukdomarna relativt okända i traditionella kulturer där man till största delen livnär sig på oraffinerad, växtbaserad mat, som på den kinesiska landsbygden. Krämporna uppstår när välståndet i en traditionell kultur växer och man börjar äta allt mer kött, mejeriprodukter och raffinerade vegetabiliska produkter (kex, kakor, läsk osv.). 

När jag föreläser brukar jag börja med att berätta min egen historia, precis som jag har gjort i den här boken. I slutet av föreläsningen får jag alltid frågor från åhörare som vill veta mer om kost och olika sjukdomar. Du kanske också har en fråga om en viss sjukdom. Chansen är stor att det rör sig om en så kallad välfärdssjukdom, eftersom det är dem vi dör av i västvärlden. 

Många blir förvånade över att sjukdomarna som de är intresserade av har mycket gemensamt med andra välfärdssjukdomar, särskilt när det gäller kost och näring. Men det finns ingen kost som passar speciellt vid en viss sjukdom. Bevismaterialet som samlats in av forskare runt om i världen visar att kost som förebygger cancer även förebygger hjärtsjukdom, fetma, diabetes, starr, makuladegeneration, Alzheimers, nedsatt kognitiv förmåga, multipel skleros, benskörhet och flera andra sjukdomar. Dessutom gagnar den här kosten alla, oavsett genetik och individuella egenskaper. 

Sjukdomarna som nämns här, och fler därtill, har samma ursprung: en livsstil med för mycket sjukdomsfrämjande faktorer och för få hälsofrämjande faktorer. Med andra ord handlar det om den västerländska kosten. Däremot finns det en kost som motverkar alla dessa sjukdomar: den oraffinerade, växtbaserade maten.”
(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)


“Soy may also be connected with Alzheimer’s disease, now thought to be a complication of hyperglycemia and diabetes. In a major ongoing study involving 3,734 elderly Japanese American men, those who ate the most tofu during midlife had up to 2.4 times the risk of later developing Alzheimer’s disease.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”De senaste rönen tyder på att rökning till och med kan bidra till Alzheimers sjukdom hos människor som bara är 48 år. ”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“Alzheimer’s is a disease of chronic toxicity that puts the brain under enough stress to cause it to deteriorate at a rate that is far more rapid than normal aging. This is a direct result of a lifestyle that causes the body to become congested, inflamed and begin to essentially suffocate. Dehydration that leads to poor kidney and digestive functions is a key part of this downward spiral. Not only does it reduce the body’s natural ability to rid itself of dangerous toxins, but it also reduces the body’s ability to properly absorb essential nutrients from food. In this way, it creates a vicious cycle of progressive malnourishment, leading to chronic disease.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Alzheimer’s – no more!”)


”Det finns även ett samband mellan högre halter av aluminium i hjärnan och förekomst av Alzheimers sjukdom.”
(SANNA EHDIN ANANDALA i boken ”Nya självläkande människan”)


”The accumulation of heavy metals such as aluminum may play a role in the beginning of Alzheimer’s disease.” Dr. Pearl’s research found that nerve fibers in the brains of Alzheimer’s patients contained unusually high amounts of aluminum. 

Aluminum can come from many sources in our modern world: from cookware to food additives, to personal care products – it is virtually everywhere. Boiling water in aluminum pots, for example, produces toxic hydro-oxides. Using them to boil meat creates chlorides, while frying meat in an aluminum pan produces or increases nitrates. All these by-products are toxic to the human body.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Alzheimer’s – no more!”)


”Aluminium är den metall som man mestadels förknippar med Alzheimer. Man har vetat länge att den är giftig för levande vävnader. Kopplingen till Alzheimer gjordes redan på 1960-talet när man tillförde aluminium till vävnadsodlingar. Den orsakade förändringar i nervvävnaden som liknade de man ser i hjärnan hos personer med Alzheimer. Och när man tillsatte aluminium i kosten till försöksdjur utvecklade dessa neurologiska skador. Kopplingen blev ännu mer uppenbar när det kom rapporter om att flera dialyspatienter utvecklade demens som kunde relateras till höga nivåer av aluminium i dialysvätskan. När man tog bort aluminiumet från dialysvätskan försvann demensen. Ytterligare bevis fick man när forskarna upptäckte att det förekom aluminium i senila plack och neurofibrillära nystan i hjärnvävnaden hos avlidna Alzheimerpatienter. Upptäckten utnämndes i populärpressen till den så länge eftersökta orsaken till Alzheimer och fick stor publicitet. Ett antal studier har publicerats i det här ämnet, och somliga visar även på ett möjligt samband mellan aluminium och ALS och Parkinson. Men som helhet är bevisen blandade. Vissa studier visar inte att det finns för höga nivåer av aluminium hos Alzheimerpatienter rent generellt, vilket fick många att tvivla på kopplingen mellan aluminium och Alzheimer. Men senare studier som använt sig av mer sofistikerade mätmetoder bekräftade att det faktiskt förelåg förhöjda nivåer av aluminium i de påverkade områdena i hjärnan hos många Alzheimerpatienter. Även om aluminium kanske inte är den enda faktor som kan kopplas till Alzheimer är det definitivt giftigt för hjärnvävnaden och kan vara en bidragande faktor. 

Aluminium är en vanligt förekommande metall i miljön. Många vattentäkter innehåller spår av mineraler, inklusive aluminium. Vissa områden har högre koncentrationer än andra. Förekomsten av aluminium, såväl som koppar, i dricksvattnet har visat sig ha en negativ inverkan på sjukdomsförloppet vid Alzheimer. Nio av tretton publicerade epidemiologiska studier angående aluminium i dricksvattnet och Alzheimers sjukdom har påvisat ett samband som är statistiskt säkerställt. Äldre som drack vatten med höga halter av aluminium löpte 4,4 gånger större risk att utveckla Alzheimer än de som drack vatten med låga halter. De här upptäckterna talar för att man bör använda vattenfilter. Som tur är kan kisel, som också är ett vanligt förekommande mineral i vatten, binda aluminium och minskar därmed upptaget av det i matsmältningsapparaten. Så i områden där halten av kisel är hög är kanske risken för aluminiumförgiftning mindre. 

Vatten bidrar vanligtvis med 1-2 procent av vårt dagliga intag av aluminium, medan mat och läkemedel bidrar med över 95 procent. Dessa är alltså de källor som vi behöver oroa oss mest för. 

Vi exponeras för varierande mängder av aluminium via produkter som vi använder varje dag. Aluminium förekommer i processad ost, vissa sorters bakpulver, bordssalt, medel vid halsbränna (Gaviscon, Novaluzid), antiperspiranter, deodoranter och i mat som tillagas i kärl av aluminium samt kaffe som tillretts i perkolatorer av aluminium. Aluminiumburkar och aluminiumbehållare överdragna med vax kan också överföra betydande mängder aluminium till sitt innehåll. Mat som förpackats i aluminiumfolie kan också absorbera mineralen, särskilt om maten är syrarik. Aluminium kan också förekomma som en extra ingrediens i fisk och skaldjur på burk, men också i öl och pickles. 

Läkemedel kan innehålla stora mängder aluminium. En person kan få i sig tusentals gånger mer aluminium via magsyrehämmande medel än via dricksvattnet. Vacciner innehåller ofta aluminium, och även kvicksilver. Dessa metaller förekommer i sådan mängd i en del vacciner att de kan ge upphov till kroniska inflammatoriska reaktioner hos vissa personer efter immunisering. 

Du kan undvika aluminium som kommer från kosten genom att noggrant välja livsmedel och läsa innehållsdeklarationerna. Undvik alla livsmedel som listar någon ingrediens som innehåller ordet »aluminium«, exempelvis aluminiumammoniumsulfat, kalciumaluminiumsulfat, natriumaluminiumsilikat och natriumaluminiumfosfat. Bakpulver innehåller ofta natriumaluminiumfosfat. Många bageriprodukter med bakpulver innehåller den här ingrediensen, exempelvis sockerkaka, muffins och liknande. Det går att köpa aluminiumfritt bakpulver, men de flesta färdigköpta bakverk som innehåller bakpulver använder varianten med aluminium. Bordssalt innehåller också vanligtvis aluminium för att det inte ska klumpa sig, men det finns salt som är fritt från aluminium. Naturligt havssalt är ett bra alternativ. Vissa processade ostsorter (mjukostar) innehåller aluminium, medan hårdost inte gör det.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Fluoride makes your body absorb extra aluminum. And where does the aluminum go? Your brain. And what metal shows up alarmingly in the brains of Alzheimer’s victims? You guessed it.”
(WILLIAM DOUGLASS, MD)


”Without aluminum in the brain, there would be no Alzheimer’s disease.”
(Dr CHRIS EXLEY)


”Motion har visat sig vara effektivare än samtliga läkemedel som idag används för att behandla Alzheimer.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


“Another study claimed that patients with Alzheimer’s showed improved attention, increased appetite and lower levels of aggression or anger as a result of Animal-Assisted Therapy (AAT). Other studies on nursing home patients found that some residents have less need for medication when pets are around. Pets were found to also increase the amount of social interaction between nursing home residents by helping to stimulate the mind and bring about positive memories and associations.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Alzheimer’s – no more!”)


”Dålig tandhälsa kan ge mer än bara hål i tänderna och tandvärk – det kan också orsaka demens och motoriska störningar. Dina tänder kan med andra ord ge dig Alzheimer eller Parkinson. Dålig tandhälsa har kopplats till ett antal hälsoproblem, bland annat åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, njursjukdom, lunginflammation, diabetes, låg födelsevikt och för tidig förlossning. Nu har man även lagt till Alzheimer på den listan.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Studier på människor visar att förhöjd järnhalt i blodet hos åldrande människor faktiskt ökar risken för att drabbas av alzheimer. Och hos dem som inte har alzheimer har man med hjälp av neuroradiologiteknik funnit en konsekvent korrelation mellan kognitiv dysfunktion och järnansamling. Det finns till och med en nyupptäckt form av celldöd, så kallad ferroptos, som är förknippad med alltför mycket järn i hjärnan!”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken ”Livslängdsparadoxen”)

Läs även Järnmyten

Anorexia nervosa

”Psykologiskt handlar anorexia ofta om en skadad självbild och självkänsla. Man har svårt att känna sitt självvärde. Det är inte ovanligt att personer med anorexia har oerhört höga krav på sig själva. Den felaktiga självbilden tar över kontrollen.”
(KARIN WENNERLÖF i boken ”När själen inte mår bra”)


”Vad är det egentligen den matvägrande flickan vill säga, hon som har växt upp i ett förmöget hem och blivit bortskämd med allt vad som finns av materiella och andliga tillgångar men som nu är stolt över att hennes vikt inte överstiger 30 kilo? Av föräldrarna får man höra att deras äktenskap varit alltigenom harmoniskt och att de är förfärade över dotterns frivilliga och överdrivna svält. De har förut aldrig haft några svårigheter med detta barn som alltid uppfyllt deras förväntningar. Jag tänker mig att denna unga flicka inte längre orkar fungera som en automat inför pubertetens anstormande känslor, men med sin bakgrund har hon heller ingen möjlighet att uppleva de känslor som nu bryter fram. Genom sitt sätt att nu göra sig till slav, kontrollera och stänga in sig, tar hon livet av sig, berättar hon vad man gjort med henne i hennes tidigare barndom. Därmed är inte sagt att föräldrarna var elaka, de har bara försökt uppfostra sitt barn till det som det också har blivit: en välanpassad, duktig och av många beundrad flicka. Ofta var det inte föräldrarna själva utan guvernanter som uppfostrade. I alla händelser uppvisar anorexia nervosa samma detaljer som en sträng uppfostran: obarmhärtighet, diktatur, övervakningssystem, kontroll, brist på förståelse och på inlevelse i barnets verkliga avvisande och övergivande attityd (glupskhetsorgier och kräkningar). 

Det första budet i detta polissystem lyder: Alla medel är bra som bidrar till att göra dig sådan som vi vill ha dig, och sådan måste du bli annars kan vi inte älska dig. Detta avspeglas sedan i matvägrans terror. Vilken kontrolleras med yttersta noggrannhet och syndaren bestraffas omedelbart om gränsen överskrids. 

Dessa patienters liv är i fara, och även den bästa psykoterapeut måste se till att de ökar i vikt, annars kan inga samtal komma till stånd. Men det är en sak att förklara för den sjuka att hon måste gå upp i vikt men samtidigt ange att syftet med terapin är att hon ska förstå sig själv, och något helt annat att betrakta viktökningen som det enda terapeutiska målet. I det senare fallet övertar läkaren den tidiga uppfostrans tvångsmetoder och måste räkna med återfall eller andra symtom. Om ingen av dessa konsekvenser inträder så har även den andra uppfostran lyckats, och när puberteten väl är förbi är en bestående livlöshet garanterad. 

Allt orimligt beteende har en förhistoria i den tidiga barndomen, men den förblir oåtkomlig så länge den vuxnes manipulerande av barnets själsliga och kroppsliga behov inte uppfattas som grymhet utan som nödvändig uppfostran. Det är ett misstag som även fackfolk gör sig skyldiga till, och därför blir det som man kallar psykoterapi ofta bara en fortsättning på den tidiga, oavsiktliga grymheten. Det förekommer inte så sällan att mödrar ger valium åt en ettåring för att han ska sova lugnt så att de kan gå bort en kväll. Någon enstaka gång kan det vara nödvändigt. Men när valium används som ett medel att styra barnets sömn, då blir den naturliga jämvikten störd och man skapar redan mycket tidigt en vegetativ obalans. Man kan också tänka sig att när föräldrarna kommer sent hem vill de gärna leka lite med sitt barn och kanske väcker det. Nu behöver de ju inte vara oroliga längre. Valium rubbar inte bara barnets naturliga insomningsförmåga utan hämmar också dess varseblivningsförmåga. Barnet får aldrig veta att det är ensamt i bostaden, det får inte uppleva fruktan och som vuxen kommer det kanske att sakna viktiga signaler om fara. 

Föräldrar behöver inte några djupgående studier i psykologi för att kunna behandla barnet så att det som vuxen inte utvecklar orimliga och självdestruktiva beteenden. Om de bara låter bli att missbruka det lilla barnet och manipulera det efter sina behov, om de alltså låter bli att störa det i dess vegetativa jämvikt, då finner barnet redan i sin egen kropp det bästa skyddet mot otillbörliga krav. Barnet blir från början förtroget med den egna kroppens språk och signaler. Om föräldrarna dessutom lyckas möta sitt barn med samma respekt och tolerans som de alltid visat sina egna föräldrar, då har de säkert givit det de bästa förutsättningarna för dess senare liv. Barnets känsla av eget värde och av frihet att utveckla sina medfödda anlag är beroende av denna respekt. För att visa den respekten behöver föräldrarna inga psykologiska böcker, men vad som behövs är en revidering av uppfostrans ideologi. 

Så som man blivit behandlad som liten, så behandlar man sedan livet igenom sig själv. De värsta kvalen är ofta dem man själv tillfogar sig. Förföljaren i det egna självet, som ofta uppträder förklädd till uppfostrare, kan man inte komma undan. Vid sjukdomar som anorexia nervosa tar han helt och hållet ledningen. Kroppen förslavas och viljan missbrukas på ett fruktansvärt sätt. Narkotikamissbruket börjar med ett försök att undandra sig föräldrarnas herravälde, att vägra att ställa upp, men genom upprepningstvånget blir det till sist ständiga bemödanden att driva upp massor med pengar för att skaffa fram det nödvändiga ”stoffet” – alltså en rent ”borgerlig” form av slaveri.”
(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)


”Jag blev en gång uppsökt av en sjuttonårig flicka med anorexia nervosa som var mycket stolt över att hon nu hade samma vikt som hennes mor hade för 30 år sedan då hon blev räddad i Auschwitz. Under samtalets gång framgick det att den detaljen var det enda dottern visste om moderns förflutna. Modern vägrade nämligen att tala om denna tid och hade bett familjen att inte komma med några frågor. Det är just det hemlighetsfulla som oroar barnen, det som man inte talar om i hemmet, det som rör föräldrarnas känslor av skam, skuld och ångest.”
(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)


“The area in which morality celebrates its greatest triumphs is the treatment of anorexia. Here it is almost the rule for the guilt feelings of young anorexics to be aggravated by more or less blatant injunctions like “Look how unhappy you are making your parents, how they suffer on your account!” The meaning of their refusal of nourishment, the message it is trying to get across, is completely ignored in such harangues. Yet anorexia shows us very clearly how definite the body can be in indicating the personal truth of its “owner.” 

Many anorexics think, “I have to love and honor my parents, forgive them for everything they have done, understand them, think positive, learn to forget. I have to do this and do that. I must not show my distress.” 

But what is left to me – the real me – if I try to force myself to have feelings I do not really have, if I no longer know what I really feel, want, need, and why I should do all the things that people tell me to do? I can force myself to achieve – at work, in sports, in everyday life. But if I force alien feelings on myself (with or without the aid of substances like alcohol, drugs, and medication), I shall be confronted sooner or later with the consequences of this self-deception. I reduce myself to a mask and do not know who I really am. The source of that knowledge lies in my genuine feelings; those feelings correspond with my experiences. And the guardian of those experiences is my body. Its memory. 

We cannot love, respect, or understand ourselves if we ignore the message of our body, as expressed in feelings like anger. There are a whole range of “therapeutic” rules and techniques for the manipulation of feelings. They tell us in all seriousness how we can stop suffering and start enjoying life. People with the severest physical symptoms go to hospitals for this kind of advice, in the hope that it will help them free themselves from the nagging resentment they harbor against their parents. 

This may succeed for a while and also bring relief, because then their therapists are “pleased” with them. Like good little children complying with their mothers’ parenting methods, they then feel accepted and loved. But sometime later the body will reassert itself with a relapse, the retaliation for the refusal to listen to what it has to say.”
(ALICE MILLER i boken “The body never lies”)

Autism

”Ett älskat barn får kärleken som gåva och därmed också kunskap och oskuld. Det är en gåva som bestämmer hela livsinriktningen. Ett skadat barn saknar allt därför att kärleken fattas. Det vet inte vad kärlek är, det förväxlar ständigt illdåd och välgärning, lögn och sanning. Om och om igen låter det sig förvirras. 

Denna förvirring stötte jag på under en diskussion om ett konkret fall bland fackfolk: en kvinna som under sin barndom hade fått mycket kärlek och inte utsatts för prestationskrav tog till sig en nioårig, autistisk pojke, som hon sedan adopterade. Hon kunde ge honom mycket värme och kroppskontakt, bejaka honom, bekräfta hans känslor, vara lyhörd för hans behov och signaler och slutligen också förstå dem. I hennes famn lärde pojken sig att visa känslor, uppleva vrede över vad han dittills utsatts för och upptäcka kärlek. Han utvecklades till en frisk, intelligent, mycket levande och öppen ung man. 

Jag berättade detta för en grupp specialister som arbetade med autism. Läkarna bland dem sade att autism är en obotlig neurofysiologisk sjukdom och att utvecklingen i detta fall visade att det inte hade varit fråga om autism. Det hade alltså varit en felaktig diagnos. Psykologerna, familjeterapeuterna och analytikerna menade att den här historien var nog en grov förenkling; för sin del kände de till många fall där år av psykoterapi med autister inte hade ändrat någonting – vilket jag inte alls tvivlar på. De sade vidare att en sådan berättelse ju inte kunde hjälpa föräldrar till autistiska barn, tvärtom skulle de få skuldkänslor, för alla föräldrar hade ju inte möjlighet att ge sina barn så mycket tid och kärlek. Oftast hade de flera barn, de måste sköta sitt arbete och var för övrigt inte mer än människor. Jag sade att det förefaller mig ointressant om någon får skuldkänslor eller inte när det är fråga om att upptäcka en så viktig sanning. 

För mig var historien om den nioåriga pojken en bekräftelse på vad jag redan länge hade anat: autism hos ett barn är ett svar på dess omgivning och ofta det enda svar barnet kan tillgripa. Om autism kan botas eller inte beror på i vad mån barnets nya omgivning kan ta till sig sanningen om barnets förflutna. Specialisternas reaktioner visade hur svårt det är att hitta en sådan omgivning. Deras motstånd hindrade dem från att förstå vilken hjälp denna historia kan ge oss i vårt umgänge med barn.”
(ALICE MILLER i boken ”Den bannlysta vetskapen”)


”I många fall finns det självklart inget säkert alternativ till kejsarsnitt. Men samtidigt är det viktigt att känna till att kejsarsnitt ökar risken för att barnet ska utveckla en obalanserad tarmflora. Det kan börja med kolik och sluta med en uppsjö av allvarligare sjukdomar och även ökad risk för autism.”
(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


Kaseinintolerans och mjölkallergi
När Dr Reichelt mätte utsöndringen av peptider i urinen kunde han beskriva olika mönster hos barn med autism. Han fann att ett av dessa utsöndringsmönster är karakteristiskt för barn som haft symtom från spädbarnsåldern. Många av dessa barn hörde till gruppen högfungerande autistiska barn. Gemensamt för dem var att de reagerade negativt på och försämrades av kasein (mjölkprotein) från komjölk. På samma sätt som vid glutensensitivitet förs de peptider som bildas i tarmen av kasein till hjärnan med blodomloppet, där de har en morfinliknande effekt. Den slutsats man kan dra av Reichelts forskning om kasein som en orsak till autism är att kasein liksom gluten kan orsaka inflammation i hjärnan. Den sannolika mekanismen för detta är att kasein orsakar en fördröjd IgG-allergireaktion.”

(HARALD BLOMBERG i boken “Ta makten över din hälsa!”)


”Forskningen om sambandet mellan kasein och diet, i synnerhet dr Reichelts studier om kaseinintolerans vid högfungerande autism, har dock inneburit att det inte längre går att förneka att kasein kan ge sjukdomssymtom hos vissa människor och att de förbättras av en kaseinfri diet.

Vad jag kallar kaseinsensitivitet har enligt min erfarenhet tidigare varit vanligare än celiaki och glutensensitivitet vid olika typer av beteendestörningar och vid högfungerande autism. Jag har goda erfarenheter av att rekommendera en kaseinfri kost till barn med diagnoser som Asperger eller ADHD.”

(HARALD BLOMBERG i boken “Ta makten över din hälsa!”)


”Enligt min erfarenhet är numera de flesta barn med ADHD och alla barn med autism glutensensitiva och har läckande tarm och brukar försämras av komjölksprotein, även om en del av dem tål getost.”
(HARALD BLOMBERG i boken “Ta makten över din hälsa!”)


”Många vetenskapliga studier har visat att elektromagnetiska fält och mikrovågor, från till exempel mobilstrålning, orsakar just sådana skador och störningar som är vanliga vid autism.”
(HARALD BLOMBERG i boken “Rörelser som helar”)

Bakterier

ARE WAERLAND skriver följande i skriften ”Det osynliga världskriget”:
”Under åren 1857-1863 framförde Professor Antoine Béchamp sin mikrosomteori om jäsning, som han förklarade, bildade förstadiet till de s.k. infektiösa sjukdomarna. Han ansåg att bakterier uppkommo genom en sammansmältning eller metamorfos av mikrosomer – en teori, som har de största sannolikhetsskäl för sig. Pasteur, som var Béchamps samtida och inte ens var läkare eller vetenskapsman, utan endast kemist – eller, rättare sagt, apotekare, begagnade sig av Béchamps undersökningar och gav de av Béchamp upptäckta mikrosomerna och deras bildningar namnet ’bakterier’, samt förklarade, att han i dessa ’bakterier’ upptäckt de egentliga sjukdomsorsakerna, »emedan de kunde påvisas förekomma vid sjukdomsfall i sjuka vävnader». 

Béchamp var en verklig vetenskapsman, medan Pasteur var en annonsör. Béchamp var så upptagen av sin forskning, att han ej gav sig tid att utnyttja sina resultat i reklamsyfte, som nu blivit allmän vana sedan Pasteurs tid. Allt vad Béchamp hann med, var att från tid till annan utfärda rapporter om sina undersökningar till den franska Vetenskapsakademien, medan Pasteur, som seglade i Béchamps kölvatten, utropade sina på Béchamps undersökningar byggda upptäckter för allt folket som sina egna och sålunda samlade omkring sig tidningsmän och en skara kritiklösa beundrare, som utropade honom som en stor vetenskapsman. En sorgfällig undersökning av Béchamps arbeten visar ofrånkomligt, att mycket stulits från honom, men att den som stal det, dock ej själv förstod själva kärnan i hans forskningsarbete, enligt vilken de ’mikro-organismer’, som Pasteur gjorde till konstanta sjukdomsfaktorer, i själva verket voro i högsta grad variabla, d.v.s. föränderliga, och så att säga ’överbyggnader’ på andra underliggande processer.” 


Han skriver vidare:
”Saken är den att Béchamp var på rätt väg, men att Pasteur genom sitt annonsgeschäft med bakterieteorin förde den vetenskapliga forskningen vilse och minst 60 år tillbaka i tiden, så att vi först nu i våra dagar kunna fortsätta från den punkt, där Béchamp lämnade sin samtid. Enligt denna geniala forskares mening förekommer i snart sagt allt organiskt material s.k. ’mikrosomer’, vilka på samma sätt som cellerna genomgå och bilda mikroorganismer eller bakterier överallt, där de finna lämplig jordmån att leva på. Härav deras mångfald, stora föränderlighet och skiftande natur (mutation). Detta samgående sker således i ’ekonomiskt syfte’. Sin lämpliga jordmån finna dessa mikro-organismer i sjukt organiskt material, d.v.s. i degenererade vävnader och i främmande ämnen, som inkommit i djur- och växtkropparna, vilket deras uppgift i naturens stora hushållning är att undanskaffa och förgöra. Med andra ord, de utgöra det organiska livets inspektorer, kontrollanter, censorer och renhållningsmän. Acceptera vi denna syn på bakterierna, så kunna vi kanske återvinna vad vi under de gångna 60 åren förlorat. 

Det är jordmånen som alstrar floran, och icke floran som alstrar jordmånen. 

Tänk blott efter. Om de s.k. tuberkulosbakterien vore den egentliga orsaken till tuberkulosen – hur kunde då en enda av oss undgå att bli smittad? Detsamma gäller tyfus, lunginflammation och vilken som helst annan s.k. smittosam sjukdom, ty den bakterie, som enligt den gängse skolmedicinska uppfattningen skulle förorsaka dess sjukdomar, finnes överallt. Vi säga att vissa människor äro ’immuna’ för dessa bacillers angrepp. Men vad betyder väl det? Är icke på samma sätt en skogsbacke ’immun’ för kärrväxter och ett kärr immunt för växter, som kräva en solig torrlagd skogsbacke? På samma sätt alstrar eller tilldrar sig varje slag av degenererad organisk vävnad sin bacillart. Ty på samma sätt som kärrmark innehåller näring för kärrväxter, så erbjuda även sjuka, degenererade vävnader, eller de för livsprocesserna skadliga ’orenligheter’, som dessa innehålla, näring för vissa bakterier, vilka sålunda enligt Béchamps mikrosomteori själva ge upphov till eller alstra sina egna bakterie-arter. Överallt, där samma jordmån erbjudes dem, vinna de sedan fäste. Härav smittan. 

Vi ödelägga värdefullt liv, spilla massor av pengar och värdefull tankekraft på att studera ’bakteriernas levnadshistoria’, utan att inse, att vi i dem ha att göra med »livets egen skyddsvakt», dess »inspektorer», »kontrollanter», »censorer» och »renhållningsarbetare», vilkas huvuduppgift det är att undanskaffa allt orent och livsodugligt, som skulle göra det omöjligt för livet att fungera normalt eller överhuvudtaget existera. Det är därför tydligt, att vi bedrivit våra studier i en helt och hållet oriktig riktning, när vi i bakterierna se livets fiender och söka förklaringen på sjukdomarnas uppkomst genom att studera dem i stället för den jordmån, som alstrar desamma.” 


”Bakterier infinna sig alltid, där stagnation i livsprocesserna uppstår och en allmän förgiftning av vävnadsvätskorna och cellmaterien inträder på grund av en tidvis alltför stor anhopning av slaggämnen och orenligheter. Bakterierna äro därför alltid en sekundär företeelse, vilka för sin existens kräva en viss »jordmån» i sjuka cellvävnader. Genom »smitta» kunna de sedan överföra sjukdomen till andra individer, som erbjuda dem samma jordmån. Det är således alltid samma »jordmån», som drager till sig samma sorts bakterier. D. v. s. bakterierna attraheras överallt av samma förgiftade och på grund härav sjuka vävnader, på samma sätt som flugor överallt attraheras av gödselstackar, och de asätande djuren: schakaler, hyenor och gamar, attraheras av kroppar, stadda i förruttnelse. Att vissa individer, men långt ifrån alla, bli smittade under en epidemi, beror således endast på att de nedsmittade erbjuda samma sorts bakterier en likformig jordmån i sina kroppar, vävnader, vävnadsvätskor och organ.”
(ARE WAERLAND i boken ”Våra förkylningssjukdomar”)


”Till och med Pasteur ändrade uppfattning senare i livet och ansåg att mikroberna bara var en del av bilden och att andra faktorer vanligen spelade en ännu viktigare roll. Det berättas att Pasteur på sin dödsbädd sade: ”Le germe c’est rien, c’est le terrain qui est tout” (”Mikroben är ingenting, jordmånen är allt”).”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Vi betraktar ”krassligheter” och sjukdomar som något mystiskt och skrämmande och skyller på mikrober och bakterier. I själva verket är bakterier och mikrober naturens renhållare och finns överallt. När vi andas, drar vi in millioner av dessa små, naturliga renhållare. Deras uppgift är att spalta upp och nedbryta avfallsprodukterna i vår kropp och sätta dem i rörelse, så att de kan förpassas ur kroppen. Det är emellertid vår uppgift att hålla kroppen i sådant skick, att denna utsöndring kan fulländas till det perfekta. På grund av att vi äter ett övermått av födoämnen, i vilka livskraften har förstörts genom för stark upphettning, inläggning på burk eller andra förfaranden, hopar sig avfallet efter matsmältningen fortare i vår kropp än vi och dessa renhållare kan avlägsna den. Resultatet blir, att mikrober och bakterier inne i vår kropp finner en grogrund, där de kan föröka sig. Under detta förökningsstadium läggs avfallet från deras härdar till kroppens eget slagg och vi får det som kallas sjukdom. När mikrober och bakterier tränger in i en kropp, som är helt igenom ren och sund, hittar de ingen groplats, där de kan slå sig ner. De passerar därför ut ur kroppen på naturligt sätt. På samma sätt förhåller det sig när allt avfall och osunt material avlägsnas från en sjuk kropp. Först då tas det första steget mot ett tillfrisknande med en normal kemisk balans.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Baciller kan naturligtvis inte slå rot om de inte hamnar i en passande jordmån. Den jordmån som lämpar sig för sjukdom är försvagad, illa närd, illa syresatt, förpestad av negativa tankar, blockerad i sitt känsloflöde och, följaktligen, bräcklig i sitt immunförsvar.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Kvaliteten av den jordmån bakterien möter, om den är rik eller fattig, kommer alltså att ge sjukdomen bättre eller sämre utsikter att få fäste. Om kroppen är urlakad på grund av stress och dålig näring, miljöföroreningar och kärleksbekymmer, då erbjuder den en försvagad jordmån som får svårt att stå emot mikrobernas angrepp. Är man tvärtom utvilad, välnärd och glad har man större chans att undgå sjukdom, helt enkelt därför att balansen är bättre. Och skulle man ändå bli sjuk, återhämtar man sig snabbare.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Every system of the body is made up of individual cells. Any time a cell does not perform to the benefit of the greater whole, the vitality of the system decreases. If a system can’t function up to par, the body suffers. When the vitality, or vital force, of the body drops, resistance drops. The body as a whole is then susceptible to invasion and domination by germs. 

When the germs find a congenial host, they begin to multiply. In cases such as malaria, the by-product of multiplication becomes so toxic that life is threatened. 

Germs don’t have the ability to dictate their actions or create their environment. They can survive only in an environment that is hospitable to them. Germs, like people, are survival oriented. They will find homes that offer the best opportunity for sustained existence and propagation. 

Bacteria neither create nor control their environment or destiny. Bacteria multiply and grow in the environment in which they find themselves. In the body, the environment is determined by the host’s lifestyle. If bacteria that belong in your garden take up residence in your lungs, you may perceive the intruders as “bad” – creatures of malice that must be destroyed. Actually, they are not “bad”; they are merely in the wrong place for our needs. They need to be relocated. There’s no such thing as a “bad” germ. However, they, like people, can be in the wrong place at the wrong time. Those who have been an innocent party to a bank robbery know well what it means to be in the wrong place at the wrong time. 

All pathogenic germs (those that are harmful to the body) are scavengers. They don’t attack normal, vital, healthy cells or tissue. They can’t feed on healthy cells. They can grow and prosper only when damaged cells serve as a generous host that provides ample nutrition and an accommodating environment. 

Germs, including the alleged “cold germs,” don’t suddenly appear in our lives to cause us grief. They are around us and in us all the time. By keeping your body as fit as possible through diet, you will be able to peacefully co-exist with germs. They have as much right on this planet as we do. 

Germs that invade the inner workings and hidden mechanisms of the body force the body to respond. The responses aren’t pleasant – they are signs that the defenses are down. 

A runny-nose, watery-eye, miserable cold is an internal cleansing process. Your body will do everything it can to maintain its steady state of homeostasis. Its first line of defense against unwanted or unnecessary visitors is dilution. Diluting substances the body doesn’t need renders them less harmful. The body will either dilute or try to evict harmful or unnecessary substances. One method of removing unwanted or toxic materials from the body is the common cold. A cold may make you feel rotten, but the cold itself serves a purpose. Your body is getting rid of toxins that can threaten your survival. As long as you can develop a good cold, your body is still able to fight. I’ve never known of a person in the final stages of cancer to have either a cold or a fever. 

The fever that sometimes accompanies a cold and other ailments is another ingenious method of cleaning out the body. Fevers kill off intruders. Pathogenic bacteria fare best in a temperature of about 98.6º Fahrenheit. Consequently, a controlled fever (up to 104º F) can dispatch germs, burn off toxic material, and allow the body to resume its regular routine. Both science and culture acknowledge that fevers serve a health-restoring purpose; however, the pesky cold hasn’t yet been awarded this status. 

It isn’t at all uncommon for colds to be more prevalent when fresh fruits and vegetables become more available and affordable in the late spring or summer. Eat a batch of watermelon or other fresh fruit and, unless you are walking-water healthy to begin with, you can be almost assured of coming down with that most bothersome of minor maladies – a “summer cold.” 

Nevertheless, colds serve much the same purpose as fevers: they clean out unwanted toxins. Diet may be the instigator of a constant succession of colds. High protein intake continually dumps toxins into your system, and your body will tolerate only so much accumulated toxin before its saturation point is reached. A good cold is one way to clean out some of the mess.

Cold symptoms can also be brought about by improving your diet too quickly and giving your body more naturally beneficial food than it is accustomed to handling. When this happens, your body isn’t rebelling against excess toxicity. Instead, your cells are clearing out the remnants of excess protein faster than your elimination system can take the debris out of the body. 

No matter how much money is spent trying to eradicate the common cold and nullify all of the microorganisms that are potential health threats, we’ll never succeed. Since germs aren’t the problem, killing them off isn’t the solution. Every time you get a cold, as difficult as it may be through your runny nose and tears, you should be thankful that your body still has enough vitality to defend itself.”
(TED MORTER i boken “Fell’s official know-it-all guide”)

Fotnot: 98.6ºF = 37ºC och 104ºF = 40ºC.


”Syraöverskott i kroppsvätskorna är det mest verksamma bakterieunderlag vi kan frambringa!”
(BIRGER LEDIN i boken ”Fyra vägar föra ut…”)


”Huruvida man blir smittad av virus eller bakterier är inte så mycket fråga om deras närvaro i vår kropp, utan om vår kropps dvs VÄRDORGANISMENS MOTSTÅNDSKRAFT. Professor Charles Jacques Bouchard menar ”att det som befordrar utbredningen av en smittosam sjukdom är inte ett tillfälligt möte mellan människa och mikro, ty ett sådant möte sker ständigt och mestadels utan följder. Tusende mikrober, även de farligaste, omger oss ständigt. En sund människa verkar inte tilldragande på mikroberna. Hon värjer sig ovillkorligen mot deras angrepp, så att sjukdomen ofta inte kan komma till utbrott. 

När det gäller en människa, vars livskraft är försvagad, ligger det annorlunda till. Läkarna borde inte bara rikta sin uppmärksamhet på mikrobernas existens utan framför allt på de förhållanden, som gör organismen mottaglig för dessa mikrober.” 

Detta är ett känt faktum inom virologin och bakteriologin. Men det nämns endast i förbifarten i läkarutbildningen, som istället koncentrerar sig på detaljkunskaper. 

Hjärtspecialisten sir James Mackenzie säger i sin bok ”Hjärtats sjukdomar”: ”Upptäckten av en mikrob i sammanhang med vissa sjukdomssymptom kastar inte som helst ljus på de förhållanden, som gjorde personen i fråga sjuk och som kan förorsaka hans död.” 

Cancerforskaren Robert Bell skriver: ”Finns i cancersvulsterna en bacill av en eller annan art, så är denna icke orsaken till sjukdomens uppkomst, utan endast en snyltgäst, som slår sig ned på vävnader, vilkas motståndskraft blivit nedbruten. Orsakerna till denna rubbning kan vara mångahanda. I och med att dessa orsaker undanskaffas, försvinner sjukdomen och med den även parasiten.””
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Frisk med fasta och Föllingekost”)


”Näst efter vitlök är honung ett av naturens starkaste medel mot bakterier.”
(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


“Did you know, for example, that sunlight kills bacteria and is quite capable of doing so even when it has passed through window glass? Also, are you aware that sunlit hospital wards have lesser bacteria in them than dark wards?”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Before antibiotic drugs were discovered in the 1930s – penicillin having been the first one – before modernization met medicine, the healing power of sunlight was favored by the medical community, at least in Europe.

Sunlight therapy, called heliotherapy, was indeed considered to be the most successful treatment for infectious diseases from the late nineteenth to the mid-twentieth century.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Sunlight not only purifies seawater to a depth of 12 feet, but it also disinfects the skin from harmful germs.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”I am sure you have noticed that when you are ill and not feeling well, or have an infection, you will seek the shade. You will also most likely shy the heat itself. This is because it is acidic and will also make us swollen and more inflamed. Bacteria don’t like heat so they will get upset, and the same goes for parasites. The sunshine will kill bacteria, and a reaction to that will feel uncomfortable. From being a sun-lover, I felt better out of it when I was very sick. It made me feel weak and drained, and that is exactly what it will feel like. The sun will feel draining when we are not healthy. Still, the benefits are so great, that we need all the exposure that we can handle. Not only from the direct sunlight, but from the indirect also.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”If I could live my life over again, I would devote it to proving that germs seek their natural habitat, diseased tissue – rather than being the cause of the diseased tissue.”
(RUDOLPH VIRCHOW)

Läs även Bakterier i kött, Köttätande, Salmonella, Syra/basbalansen och Tjocktarmen

Bindvävnaden

”Bindvävnaden – kroppens soptipp 

Bindvävnaden utgör ”transitsträckan” mellan blodkärlen och organcellerna. Bindvävnaden fungerar som ett reningsfilter och kan aktivt ta hand om ämnen som annars skulle kunna skada organcellerna i kroppen (Pischinger). Den är en levande substans med en egen ämnesomsättning. Det är i bindvävnaden som mycket av den tysta kampen mellan sjukdom och hälsa sker. 

Hippokrates, läkekonstens fader och humoralpatologins företrädare, fastslog att ”hälsan beror i första hand på kroppsvätskornas beskaffenhet” – och dessa kroppsvätskor har mycket av sitt ursprung i bindvävnaden – något som man än i dag ler oförstående åt från skolmedicinskt håll. Men den stora skolmedicinska forskaren Eppinger (1879-1946) erkände bindvävnadens betydelse dels för försörjningen av slaggämnen via lymf- och blodkärlen. Patologen och histologen Pischinger (1899-1983) följde upp Eppingers studier och kunde styrka dess grundläggande betydelse för hälsan. Han visade på att bindvävnadens grundsubstans reagerar på alla möjliga retningar och att i grundsubstansen regleras vätske- och saltbalansen, syra-basbalansen och det ospecifika försvarssystemet. Pischinger (Das System der Grundregulation) har gett den teoretiska grunden till den helhetssyn som kännetecknar naturläkekonsten och som mer och mer vinner terräng inom skolmedicinen. 

Den här bindvävnaden finns nästan överallt i kroppen, mellan blodkapillärerna och organcellerna (de celler som bildar olika organ i kroppen, kallas även för parenkymceller) samt i större blodkärlsväggar. Nästan alla organceller i kroppen får sina nödvändiga ämnen via den bindvävssubstans som omger dem. Många ämnen som lämnar blodbanorna och ska fram till kroppens olika celler måste alltså passera bindvävnaden. På ett omvänt sätt passerar de slaggämnen, som organcellerna bildat, bindvävnaden. Ifrån bindvävnaden transporteras de bort, antingen via blodkärlen eller lymfkärlen. 

Det finns många olika typer av bindvävnad i kroppen. Här avses den mjuka, luckra bindvävnaden. Inom histologin (läran om kroppsvävnader) kallas den även för mesenkym. 

Bindvävnaden är principiellt uppbyggd av följande element:
CELLER
FIBRER
AMORF (FORMLÖS) MASSA 

Alla dessa element badar i sin tur i en vätska (extracellulär eller intercellulär vätska). Ett sjukligt tillstånd råder när vätskemängden ökar i bindvävnaden (Textbook of Histology). Vi har då ett s.k. ödematöst tillstånd. 

I bindvävnaden finns det karakteristiska celler som kallas för fibrocyter. Dessa celler anses bilda dess elastiska trådar (kollagen och elastin) som till sin arkitektur bildar ett nätliknande mönster. Den amorfa massan består av olika slags sockerarter (polysackarider) och äggviteämnen som bildar en geléliknande massa i vilken de elastiska trådarna är inbäddade (Molecular Biology of the Cell). Den här geléliknande massan tillåter transport av näring, hormoner och gifter mellan kroppens celler och blodet. 

Inom naturläkekonsten talar man om gel- och sol-stadie i denna massa. Gel står för geléartad substans som är trögflytande och sol för en lösning som är mer lättflytande. Sol-stadiet är det normala tillståndet i bindvävnaden då den amorfa massan inte är stelnad utan befinner sig i ett ”flytande” tillstånd. Vid gel-stadie i bindvävnaden är den amorfa massan i bindvävnaden väldigt trögflytande och kan inte så lätt släppa igenom näring eller slaggämnen. Detta gel-stadie är ett sjukligt tillstånd och behandlingen går ut på att få den att gå över i ett sol-stadie. Exempel på ett gel-stadie är s.k. myogeloser. Detta är muskelförhårdnader som är ganska så vanligt förekommande över skuldrorna. När man känner på dessa är de både smärtsamma och hårda samt känns som en svullnad. Med hjälp av massage kan man få dessa hårdnader att gå över till ett sol-stadie. Läkare brukar skriva en remiss för massage när deras patienter klagar på s.k. muskelknutor över skulderpartiet. 

I bindvävnaden finns också många olika celler som var för sig är specialiserade på att ”äta upp” (fagocytera) eller på annat aktivt sätt oskadliggöra främmande ämnen. Man kan dra slutsatsen att om bindvävnaden i sin funktion blockeras eller slaggas igen, så kommer organcellerna att leva i en sjuk miljö. Dessa celler kan inte längre uppfylla sin funktion. Detta medför att olika sjukdomar kan uppstå i respektive organ i kroppen. Helt naturligt ökar slaggansamlingen med åren i bindvävnaden och är troligen en av de faktorer som har att göra med åldrandets processer hos människan.”
(RAIMO HEINO i boken ”Nya naturläkarboken”)


”Jag har redan nämnt att slaggämnen som bildas av organcellerna kan lagras i bindvävnaden, och då speciellt urinsyra som kristalliseras till urinsyrekristaller. Med tiden blir slaggdepån så stor att bindvävnaden blir ”irriterad” och försöker bli av med dem. Dessa slaggämnen måste då lösas upp från bindvävnaden och det sker genom att en lokal inflammation sätts igång i bindvävnaden – en process som är speciellt vanlig i lederna. Ju äldre man blir desto mer slaggämnen finns upplagrade. Detta förklarar varför det oftare förekommer sjukdomar och lidande hos äldre än hos yngre människor. När detta tillstånd råder i t.ex. lederna kallar man det för artrit eller artros – det sistnämnda brukar i vardagligt tal benämnas förslitna leder. 

Den inflammatoriska processen kännetecknas av både kännbara och synbara symtom såsom lokal svullnad, hetta, värk, hudrodnad samt nedsatt rörlighet i det område som är inflammerat. Om man sätter in ett inflammationshämmande läkemedel, t.ex. en kortisoninjektion, ger detta ofta en snabb symtomlindring för stunden. Med stor sannolikhet återkommer besvären längre fram i en mycket mer svårbehandlad form och med ett kroniskt lidande som följd. 

Här rekommenderas en behandling som i stället stöder kroppens avsikt med inflammationen. Man kan behandla samtidigt som man under några dagar fastar. Behandla genom att smörja in runt inflammationen med en örtsalva (dränagesalva) som stimulerar borttransporten av slaggämnen från den inflammerade leden. Invärtes kan man ta naturläkemedel som befrämjar upplösningen av slaggämnena samt borttransport av dem ur kroppen via utsöndringsorganen. Bindvävnaden innehåller ett omfattande dräneringssystem bestående av blodkärl och lymfkärl. Via detta dräneringssystem kan de lösta slaggämnena transporteras bort från bindvävnaden.”
(RAIMO HEINO i boken ”Nya naturläkarboken”)


”Kroppens elastiska bindväv är mest utsatt för skador från de fria radikalerna, vilket leder till de ärrbildningar i huden som sedan blir till rynkor.”
(SUSANNA EHDIN i boken ”Den självläkande människan”)


”En gemensam nämnare för de olika formerna av reumatism är att de utspelar sig i kroppens bindväv (mesenkym). Den är en stödjevävnad som finns i lederna, blodkärlens väggar, senor, muskler, inre organ och huden.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


SLE är en av de allvarligaste bindvävssjukdomarna. 

Beteckningen SLE står för:

– Systemisk = systematiska bindvävssjukdomar med reumatiska symptom, där främst blodkärlssystem och bindväv angrips
– Lupus = ”varg”, sjukdomen äter sig inåt
– Erythem = rodnad 

Symptom från lederna förekommer ofta vid SLE och i viss mån påminner denna sjukdom om ledgångsreumatism. Kvinnor drabbas oftare än män. Vilka symptom kan tyda på SLE? 

Dels kan man ibland se förändringar på händer och fötter. Speciellt vid kyligt väder eller vid spänningstillstånd kan fingrarna plötsligt bli vita och nästan känslolösa. Detta vita fält är skarpt avgränsat mot den normala hudfärgen. Efter en stund när blodcirkulationen kommer igång återfår huden normal färg för att sedan bli starkt röd. 

Fjärilsliknande hudreaktion i ansiktet är särskilt karakteristiskt vid SLE. Man kan se hur liksom ’vingarna’ utbreder sig mot kinderna och ’fjärilskroppen’ går upp mot näsan och näsroten. Området är känsligt för ljus och uppträder ofta som ett så kallat soleksem. Sjukdomsförloppet är skiftande med perioder av försämrat allmäntillstånd och feber. Sjukdomsattackerna kan komma sällan och däremellan är patienten helt symptomfri. Njurarna angrips ofta.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Beträffande de grundläggande orsakerna till kronisk reumatism vet man i alla fall en sak med säkerhet: att det är en degeneration av den mjuka bindväven (mesenkym) i hela kroppen som ligger till grund för sjukdomen. Detta har Belart fastställt i sin överblick över läget. Mesenkymet finns i hela kroppen och omger alla organ och ådror, i synnerhet ledhuvud och ledpanna och fungerar som en stoppning, ett slags fint skumgummiskikt. En behandling av reumatism och reumatisk artrit som verkligen siktar på att bota måste därför först och främst inrikta sig på att förhindra denna degeneration av den mjuka bindväven eftersom den har en reumatisk disposition. Läkaren Stihle jämför (i ”Uber das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit”) mesenkymet med en moderkaka, för det är i själva verket långt mer än bara ”en stoppning” som man länge trott. Det är egentligen själva moderkakan som antingen göder organen eller gör dem sjuka, beroende på hur den är beskaffad. Många är de som på olika sätt förgäves har försökt lösa frågan hur man gör denna moderkaka, mesenkymet, friskt. Hittills har Eppinger-skolan vid Wiens universitetsklinik varit den mest framgångsrika. Forskarna och läkarna där försökte på alla tänkbara sätt finna orsaken till att mesenkymet så ofta var svullet och anhopat av slaggprodukter, för att på så sätt kunna finna bot för degenerationen. Om detta lyckades, menade man, skulle därmed första akten i varje ”sjukdomsdrama” redan vara överspelad. Läkeprocessen måste sedan springa fram ur den botade moderkakan och återställa ordningen i kroppens många funktioner, på samma sätt som sjukdomen en gång hade uppstått ur det degenererade mesenkymet. Men resultaten av alla dessa undersökningar och försök var inte särskilt övertygande, inte förrän man satte in en koksaltfri råkostbehandling som på varje punkt följde dr Bircher-Benners föreskrifter. Om behandlingen sattes in tillräckligt tidigt kunde man konstatera en tydlig och kvardröjande återhämtning och förbättring av den mjuka bindväven i hela kroppen på patienten. I samma utsträckning som detta skedde återvann också organcellerna sin valförmåga ifråga om att uppta de tillförda näringsämnena – ett säkert tecken på vävnadstillfrisknande – och organens försvars- och självläkningsförmåga ökade i kraft och intensitet (Prof Dr med Hans Eppinger, Über Rohkostbehandlung, Wiener Klinische Wochenschrift, 5/26 – 38). 

I behandlingen med vital föda (”råkost”), såsom den under många årtionden provats ut, utvecklats och använts på Bircher-Benner-kliniken och andra ställen finns alltså en möjlighet att övervinna orsaken till denna reumatiska dispositionen, d v s mesenkym-degeneration. Den utgör i varje enskilt fall den grundbehandling som skall användas och som man också kan stödja genom andra, värdefulla åtgärder för att omstämma och återuppliva mesenkymet och därmed återställa rörelseförmågan. 

Den mjuka bindvävens tillstånd påverkar kroppens olika organsystem. Det gäller i synnerhet när en mesenkymtyp med benägenhet för reumatiska besvär har utvecklats under generationer: astenisk-leptosom kroppsbyggnad, vagoton övervikt; nervsystemet, dålig cirkulation, blodbrist, psykosomatisk felstyrning, störd mognadsfas och abnorm tarmmiljö. Alla dessa olika störningar griper in i varandra och är beroende av varandra. Enligt vår mångåriga erfarenhet kan man, genom kostens inflytande, konstatera en entydig förändring i den kapillär-mikroskopiska bilden liksom en tillbakabildning av ”blodslaggämnen” (Blood sludge) hos sådana människor. 

Artriten tycks ha ännu en ”moderkaka” som är lika skyddande till sin natur som mesenkymet, nämligen matsmältningsapparaten. Så långt våra erfarenheter sträcker sig, finns det hos artritpatienter alltid en långtgående degeneration av bakteriefloran i tarmen och en nedsatt försvarsfunktion i tarmväggen. Här har vi ännu en möjlighet att påverka artriten, nämligen via tarmen, genom en avpassad kost! Råkosten verkar läkande även där, på grund av att den, med sin rikedom på enzymer, bildar förutsättningarna och den rätta ”inre miljön” för en sund bakterieflora i tarmen. Man trodde tidigare att de levande växtcellernas synnerligen känsliga enzymer inte kunde överleva passagen genom tarmen. Men ett försvar, som ännu är okänt till sin natur, skyddar dem från förintelse så att 60-80% av dem bevisligen når tjocktarmen (Tropp och Chalaupka) och utför sin viktiga uppgift där. Den består i att binda det syre som finns där och att framställa den för en frisk tarmflora så nödvändiga anaeroba (syrefria) miljön. Om det fortfarande finns kvar några tarmbakterier som kan regenereras, kan tarmfloran tillfriskna av sig själv med hjälp av övervägande råkost. 

När omvandlingen i tarmfloran och i matsmältningsfunktionerna genomförts med hjälp av denna diet, kan man t o m övervinna en förstoppning med förruttnelse- och jäsningsprocesser, som varat i årtionden. Därmed blir inte bara matsmältningen problemfri, utan dessutom utnyttjas näringen så mycket bättre att brister övervinnes. Följden blir en mycket betydelsefull avlastning och avgiftning i många organ, i hela organismen och framför allt i den mjuka bindväven.”
(RALP BIRCHER i boken ”Friskare leder”)


”Reumatiker får ju vara speciellt uppmärksamma på salt som lagras i bindväven. Se upp med det salt som är ”gömt” i t. ex. saltat smör, bröd, varmrätter och m. fl. krydd- eller smaksalter. Lev saltfritt.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

Läs även Reumatism

Chock & Trauma

”När man får en chock håller man först andan och sedan blir andhämtningen kort och ytlig. Att befria kropp och själ från ett trauma handlar till viss del om att få andhämtningen att bli normal igen samtidigt som man medvetet bearbetar de känslor kring händelsen som gjorde att man höll andan. Det handlar också om kommunikation. I början av läkeprocessen kan man behöva berätta sin historia så att man beskriver sig som ett offer eller så att man anklagar sig själv. Det första viktiga steget är att berätta om sitt öde så gott man kan. Jag minns ett rånoffer som skrek ”Jag hatar dig, jag hatar dig, jag hatar dig!” kanske femtio gånger under en session med andningsövningar. Andra kanske vänder sin vrede inåt med frågan ”Vad har jag gjort för att förtjäna det här?”. Så småningom inträder dock en förändring som kan leda till befrielse. En annan princip som vi går efter är att man blivit befriad från sitt trauma när man kan tala om det i samma tonläge som man använder för att tala om för någon vad klockan är. Det ska inte förväxlas med förnekandets känslotomma tonfall; det gäller i stället det avspända tonläge som visar att man känner sig lugn inför det man talar om. En del stannar kvar i sitt trauma genom att de på något sätt anklagar sig själva för det som hänt. Andra bevarar det genom att aldrig sluta upp att betrakta sig som offer. Så småningom kan man ändå hitta ett mellanläge. Läkningen befinner sig mellan ytterligheterna ”jag har fel” och ”de har fel”. När människor befriar sig från sina trauman börjar de betrakta det som hänt med saklighet och medkänsla. De tänker: Det här är vad som hände, detta är den innebörd jag har gett det, det här är de känslor jag fått med mig därifrån, det här är de beslut det fick mig att fatta. Framför allt inriktar man sig på vad man kan göra för att få ett slut på det inflytande som traumat har i nuet.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Så fort vi får en fysisk eller psykisk chock eller råkar i konflikt drar musklerna ihop sig. Om de inte har fått lära sig att slappna av kommer den flödande energin att stelna. Alltid på klart definierade ställen i kroppen. Man kan faktiskt se och röra vid de ställen där energin stockar sig och liksom förstenas. I mitt arbete har mina händer ofta upptäckt dessa zoner. Jag kallar dem för döda zoner. Den förhårdnade huden smiter åt på den underliggande muskelvävnaden. De fastlåsta muskeltrådarna är stela och hopdragna. Resultatet blir ödem och celluliter, och ofta blockeras organen i de motsvarande zonerna.

Därför är så kallade ”ridbyxor” bara det yttre tecknet på blockerade muskler i lårbenshals, bäcken och ryggslut. Inga avmagringskrämer kan avhjälpa detta. Djupt inne i bäckenet är det illa däran med äggledarna, livmodern och könsorganen, och efter att ha talat om sina yttre besvär talar kvinnorna ofta även om sina djupare, som frigiditet och ibland även sterilitet.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Med kroppens samtycke”)


”Vi får allt fler bevis för att cellerna själva innehåller minnen från tidigare händelser. När man andas tillräckligt djupt, kan man stimulera något slags cellminne som hjälper till att befria oss från äldre trauman. I terapi ber jag ofta en klient andas in i en problematisk känsla. Då kan hon eller han få en upplevelse av att känslan härstammar ända från födelsen. Ibland är det inte ens klientens egen känsla, utan en känsla som tillhör mamman, pappan eller någon annan i omgivningen. De här upplevelserna har ofta stor terapeutisk betydelse, eftersom man får kontakt med känslorna vid deras källa och andas igenom dem.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Varje trauma som man kan andas igenom förlorar sitt grepp.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


“If you wish to understand and deal with the most influential, yet least tangible, basis of any physical illness, you have to include its mental and emotional aspects. Although the body and mind appear to be separate entities, each with a completely different purpose, they are intrinsically one, and they function as one unit. All events on the physical level, like eating food, cell metabolism, removal of waste or exercising the body, occur at the same time on the mental and emotional planes as well. Accordingly, you cannot keep an emotional or mental experience secret from the body. 

If you are diagnosed, for example, with a certain illness, such as cancer, and you happen to take the diagnosis seriously, the biochemical impact of this sudden threat against your life (diagnosis) can cause you to die. This gripping fear of survival is enough to instantly stop the secretion of the body’s natural anticancer drugs – interleukin 2 and interferon – and dramatically reduce the production of its healing hormones, including endorphins and growth hormones. At the same time, the fear induces a strong stress response (causing the release of stress hormones) that can last as long as the conflict or threat does. Both of these changes in the body’s biochemistry practically prevent the body from healing itself. I would like you to keep this in mind the next time you feel tempted to check out, “What’s wrong with me?” 

What applies to the diagnosis of disease also applies to other conflict situations, such as the loss of a loved one or the painful end of a relationship. It is important for you to understand the true reasons behind emotional trauma and illness. Once you know that disease is actually the body’s attempt to end these underlying issues of conflict and imbalance, the fear of the unknown (of what disease really is) disappears and you can start supporting the healing process instead of sabotaging it. 

The mechanism behind the disease process are obscure to most, even to the majority of medical practitioners. Very little is known about the true origins of chronic diseases prevalent today. You may be aware of the risks that can contribute to an illness from which you are suffering, but how diseases manifest – from cause to effect (symptom) – remains elusive unless you can begin to see the body and mind from a more holistic viewpoint.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Vad är då ett trauma? All smärta som inte obehindrat kan integreras i systemet; en kvantitet smärta som är för stor för vår förmåga till integration och som leder till fragmentering och upplösning. Det överskott som inte kan integreras blir lagrad spänning. 

Spänning är alltså detsamma som en känsla som avkopplats från medvetandet. Medvetande behöver inte innebära begreppsmässig formulering, t. ex. ”Jag är rädd”. Det kan vara en rent fysisk upplevelse som vi är medvetna om; medvetandet om en förnimmelse. När förnimmelsen, t. ex. smärtan vid födelsen, blir överväldigande stark, avtrubbas medvetandet (och förnimmelsen). Det är därför som vi säger att neurotiker inte känner. Vad de faktiskt känner är graderingar i spänningen. I själva verket finns det ingenting sådant som en ”neuros”. ”Neuros” är en term, en tolkning som vi tillämpar på människor som genom klyvning har kommit att inte känna många av sina tidiga upplevelser och som därför bär på betydande spänningar. För varje känsla som personen inte har upplevt har han blivit en allt okänsligare ”neurotiker”. Det vill säga detsamma som att varje bortträngning av en upplevelse vidgar klyftan mellan det som är verkligt och det symboliska, overkliga beteende man övergår till. Graden av neuros beror på hur mycket verklig smärta som undanträngs; och denna mäts med utgångspunkt från den kvarstående spänningen i kroppen. Ju högre spänningsnivån är, dess mer bortträngd känsla finns det.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det kännande barnet”)


”När man får en chock håller man först andan och sedan blir andhämtningen kort och ytlig. Att befria kropp och själ från ett trauma handlar till viss del om att få andhämtningen att bli normal igen samtidigt som man medvetet bearbetar de känslor kring händelsen som gjorde att man höll andan.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Varje trauma som man kan andas igenom förlorar sitt grepp.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Trauma survivors have symptoms instead of memories.”
(HARVEY, 1990)


”Major trauma and emotional upsets can set up a chain reaction to ill-health. Folklore and intuition have held this view for centuries. But for the I-want-more-proof contingent, a German doctor who had a personal experience of cancer has provided evidence that the turmoil of negative feelings can be, and often is, the root cause of severe physical problems.In October 1981, Dr. Ryke Geerd Hamer summarized his research with the statement, ”I searched for cancer in the cell and I have found it in the form of a wrong coding in the brain.” Dr. Hamer presented his fly-in-the-face-of-convention findings at the Tubingen University in what was then West Germany. He reported finding evidence of a link between psychic (mental) trauma and disease. His information came from studies he had conducted involving 15,000 cases. That’s a lot of cases – and behind cases are real people. 

Dr. Hamer found that behind each real person’s developed case of cancer was ”a strong stimulus, a brutal psychic trauma, which hits the patient as a major event in his life, an acute dramatic conflict, lived in a complete psychic isolation.” The primary constant Dr. Hamer found among these cases was that the cancer started with ”an extremely brutal shock, a dramatic and acute conflict, experienced in loneliness and sensed by the patient as the most serious he has ever known.” 

Feelings! Intense feelings! The ”extremely brutal shock” isn’t being hit with a few megavolts of electricity. It’s a catastrophic event that rattles the underpinnings of the real person’s security, stability, or sense of control. It is a cataclysmic emotional upheaval that often involves a major loss – the death of a child, spouse, parent, or other loved one; loss of a business or job; divorce; a devastating fire that destroys home and possessions. The particular forms of “brutal shocks” are legion. Just about everyone experiences a brutal shock sometime in his or her life. And when that brutal shock is experienced in an atmosphere the person considers ”complete psychic isolation,” the physiological effects are magnified. 

Although Dr. Hamers investigations dealt with cancer, my experience shows that more than cancer is involved. The names of other chronic degenerative diseases can be substituted for “cancer”: arthritis, osteoporosis, diabetes, chronic fatigue, Epstein-Barr, Candida, the “alphabet diseases” such as ALS, MS, MD, or TB, or any long-lasting debilitating disease. An extremely brutal shock experienced in complete psychic isolation can be the catalyst for any disease. Only the form the disease takes is variable. The particular form depends on the individual’s particular lifestyle and genetic makeup. 

But what is “psychic isolation”? 

Psychic isolation has nothing to do with being set apart physically from other people as the sole inhabitant of an deserted island or a prisoner in solitary confinement. Psychic isolation can occur in the midst of a loving family or packed city. Psychic isolation is a state of mind and emotion. It is perceived rather than physical isolation. A state of severe loneliness in the midst of multitudes. Separateness. Exclusion. Without the support of others. The mental equivalent of deprivation in a land of plenty. Psychic isolation is possible while living and working in the midst of dozens of other people you know and/or love.”
(TED MORTER i boken ”Dynamic health”)


”Our brains are wired for connection, but trauma rewires them for protection. That’s why healthy relationships are difficult for wounded people.”
(RYAN NORTH)

Läs även Bortglömda trauman, Cancer…gåtan som inte finns, Födelsetrauma och Results of unresolved trauma

Depression

”Jag ville ha en fysisk anledning för den inre smärtan.”
(DAN MILLMAN i boken ”Den fredlige krigarens väg”)


”Depressioner kan ofta vara grundade i skam. Den drabbade lever med föreställningen att han eller hon är dålig, värdelös, fel och misslyckad. Depressionen kan lätt uppstå när man jämför sig med andra. En person som känner sig dålig och ”fel” kan börja isolera sig och dra sig undan från mänskliga kontakter. Det kan i sig föda ännu mer skam, så att skam och depression blir en ond cirkel som måste brytas.”
(KARIN WENNERLÖF LILJA i boken “Skambunden”)


“Den deprimerade dör långt innan hans hjärta slutat slå.”
(PRA THEPKAVI)


”Jag hade ständigt sökt människor vars depression fungerade som en spegel för min egen, så att jag inte behövde erkänna den hos mig själv.”
(HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”)


“Depression afflicts millions of people in the industrialized world today. It impairs the digestive, nervous and circulatory functions in the body and depletes any remnant of joy and happiness. By itself, depression is not an independent emotion but is directly linked to repressed anger. 

Traditional rules of social conduct promote the idea that it is better to conform to “proper” behaviour than to reveal one’s emotions, particularly anger. Many people have been brought up with the idea that anger is essentially bad and indicates an unbalanced personality. If you feel angry, then you should at least not show it. This unwritten law seems to apply even more to women than to men. It appears socially acceptable for a man to rant and rave, hurl objects about, shout at other people, and possibly become violent, but women are considered not “feminine” if they do the same. Many women have the tendency to become silent and withdrawn when they are angry. Their “quiet” nature, though, is deceiving. Unknowingly playing the victim and allowing men to dominate their lives, they may do whatever their partner or husband wants them to do without asserting themselves. Instead, they feel tremendous rage inside and subsequently suffer from depression, which can lead to a nervous breakdown. There is enough clinical evidence now to show that depression is anger turned inwards. Unless anger is expressed in a positive, active way, it accumulates in a passive way and becomes the “emotion” of depression. The effects can be devastating.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


”Deprimerad blir man när man inte känner sina vanliga känslor.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


”Förr eller senare kommer en del av dessa som undvikit allt medvetet sörjande att bryta samman – vanligtvis i någon form av depression.”
(JOHN BOWLBY)


Depression betraktas ofta som en känsla. Efter primalterapi talar patienterna inte om depressioner. De kan känna sig ledsna vid olika tillfällen, men dessa känslor hör ihop med en viss situation. Jag har funnit att depression är en mask för djupa och smärtsamma känslor som personen i fråga inte kan koppla. Somliga neurotiker skulle hellre ta livet av sig än känna dessa känslor. Depression är en stämning som ligger nära primalkänslorna men alltjämt upplevs som kroppsliga olustförnimmelser (“Jag är nere. Det känns så mörkt. Det känns så tungt i bröstet, som ett tryck över bröstet”, etc.) därför att den inte kopplats till sitt första ursprung. Genom att kopplas in förvandlas sinnesstämningarna till känslor, och därför har patienter efter primalterapi inga stämningar, bara känslor. När man mäter depressioner med elektromyograf visar de mycket hög spänningsnivå vilket visar att depressionen är en avkopplad känsla.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


“Depression is the price adults pay for this early self-abandonment. These are people who have always asked themselves what others need from them, thus not only neglecting their own feelings and needs but never even making contact with them. But the body is aware of them and insists that the individual should be allowed to live out his or her authentic feelings and to claim the right to express them. This is anything but easy for people who in infancy were used exclusively to satisfy the needs of their parents. 

In this way many lose contact in the course of their lives with the children they once were. In fact, this contact was never established in the first place, and access becomes increasingly difficult as time goes on. In the later stages the increasing helplessness of old age becomes a searing physical reminder of the situation they found themselves in as children. This is referred to as old-age depression and regarded as something inevitable that we simply have to live with. 

But this is not true. There is no reason why people are aware of their own stories should lapse into depression in old age. And if they do experience depressive phases, it suffices for them to admit their true feelings, and the depression will be resolved. At any age depression is nothing other than the escape from all those feelings that might bring the injuries of childhood back to mind. This leaves a vacuum inside us. If we have to avoid mental pain at all costs, then there is basically not much left to sustain our vitality. Though we may distinguish ourselves with unusual intellectual achievements, our inner life will still be that of an emotionally underdeveloped child. This is true whatever age we may be.”
(ALICE MILLER i boken ”Free from lies”)


”It is as if the body used depression as a form of protest against this self-betrayal, against the lies and the dissociation of genuine feelings, because authentic feelings are something it cannot live without. It needs the free flow of emotions in constant flux: rage, grief, joy. If these are blocked by depression, the body cannot function normally. 

People resort to all kinds of “remedies” to compel the body to function normally all the same: drugs, alcohol, nicotine, pills, immersion in work. It is an attempt to avoid understanding the revolt of the body, to prevent ourselves from experiencing the fact that feelings will not kill us but, on the contrary, can free us from the prison we call depression. Depression may reassert itself once we revert to ignoring our feelings and needs, but in time we can learn to deal with it more effectively. Our feelings tell us what happened to us in childhood. We can learn to understand them, we no longer need to fear them as we did before, the anxiety recedes, and we are better equipped to face the next depressive phase. But we can only admit those feelings if we no longer have to fear our internalized parents. 

The assumption I proceed from is this: For most people the idea that they were not loved by their parents is unbearable. The more evidence that there is for this deprivation, the more strongly these people cling to the illusion of having been loved. They also cling to their feelings of guilt, which provide misleading confirmation that if their parents did not treat them lovingly then it was all their own fault, the fault of their mistakes and failings. Depression is the body’s rebellion against this lie. Many people would prefer to die (either literally or symbolically by killing off their feelings), rather than experience the helplessness of the little child exploited by the parents for their own ambitions or used as a projection screen for their pent-up feelings of hatred.”
(ALICE MILLER i boken “Free from lies”)


“When we are deprived of sunlight, we become weak and depressed. We can see that this is true by observing how we live and act. In the Northern parts, where there is little to no sunshine half of the year, people are suffering from what is called a Winter depression. We also see more irritability, fatigue and alcoholism. Even the suicide rate is higher in these countries during the dark season.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”Människor som är deprimerade har förstoppning.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Om du är deprimerad lever du i det förgångna.”
(LAO TSU)


“The thyroid is the gland of depression.”
(HILDE LARSEN i boken “Know the truth and get healthy”)


”The truth about depression is that it is not as advertised. It is not what some special-interest groups tell us. It is not the single, simple disorder that drug companies and some mental health groups may claim. It is not simply a genetically transmitted disorder of brain chemistry. It is not a brain serotonin problem. And it does not reliably respond to antidepressant drugs. And these drugs are not the only available recovery aid. These special-interest groups may have misled us. Their special interest is in large part about money, power and influence in the diagnosis and treatment of common mental health problems. Much of what they tell us about depression and other mental illness is actually in their own best interest. It is not always in the interest of the people who experience the pain. At the top of the list of these groups is the drug industry. While drug companies have produced some effective pharmaceutical agents, such as antibiotics, insulin and others, they fall short when it comes to mental illness. But to help market and sell their drugs, they have often resorted to making up a limited theory about the cause of mental illness. This theory is that depression and other common mental disorders are caused by genetic and other biological defects that are somehow inherent in our makeup. In other words, they claim that we are born with faulty genes and brains – which their chemical will fix. A problem is that after a century of looking for a cause, and since 1960 looking for a “magic bullet” drug, we still do not know what causes depression and other mental illness, and our drug treatments for them do not work very well. 

Influenced and often financially supported by the drug industry, and probably for other reasons, health insurance companies, including those who call themselves “managed care,” some academics, professional organizations, some mental health advocacy groups and government agencies have brought this unproven theory. These groups, which some call a major part of the “mental health industry,” have used this limited theory as a basic principle in diagnosing and treating people hurting with what they call “mental illness.” On the surface, they espouse the more accurate and balanced bio-psycho-social theory of mental illness. But they focus primarily on the biological aspects of these disorders and commonly ignore or even neglect the physical, psychological and social traumas in the person’s past and current history. 

Though it is in their name, managed care companies don’t really appear to care. They are pure business. They are managed money. Some have called them “managed greed.” Their goal appears to be to make as much money as they can without getting into legal trouble. For starters, just look at the salaries of their CEOs. Forget helping sick people in need. Most do everything they can do to delay or disapprove coverage and not play clinicians appropriately for their services. Some, such as the nonprofit HMO Kaiser-Permanente, are exceptions to the rule. 

In my thirty-seven years as a physician, and for the last twenty-five years of that time as a psychotherapist, I have seen and assisted countless patients with a wide variety of mental and physical illnesses. Whether their problem was depression, an addiction or some other illness, in most of them I have not seen convincing evidence that the cause of their disorders was solely a genetic or another biological defect. In fact, I regularly saw evidence for another equally, if not more important, factor: a history of repeated childhood trauma. Among all of these people, I have rarely seen one who had a major psychological or psychiatric illness who grew up in a healthy family.”
(CHARLES L. WHITFIELD i boken “The truth about depression”)


Vrede som svalts ner kan även övergå i depressivitet.

Energin går inåt mot dig själv istället för utåt mot det som kränkt dig.”
(KARIN WENNERLÖF i boken ”När själen inte mår bra”)

Fotnot: Begrunda själva ordet DEPRESSION som härstammar från engelska ordet DEPRESS = att trycka ner/undertrycka!

Läs även Förlossningsdepression

Huden

”Huden består av tre olika lager som heter epidermis, dermis och subcutis. 

Epidermis är hudens yttersta skikt och kallas därför överhuden. Förenklat så kan epidermis ses som ett vattentätt skydd för kroppen. Men även epidermis är uppdelat i olika skikt. Den vanligaste hudcellen i epidermis kallas keratinocyt, och vandrar från det understa till det översta lagret av epidermis. I det översta skiktet, hornlagret, har keratinocyterna successivt förlorat sin runda form och sin cellkärna, och istället blivit platta och förhornade. Keratinocyternas vandring upp genom epidermis och dess förändring tar cirka 28 dagar hos en ung person. Ju äldre vi blir desto längre tid tar denna process. På detta sätt förnyas överhuden hela tiden när gamla hudceller stöts bort. Tillsammans med protein, fett och ämnen som mjölksyra och urea fungerar de förhornade keratinocyterna som en barriär mot omgivningen. 

Tjockleken på epidermis varierar. Den är endast 0,05 millimeter på den tunna huden på övre ögonlocken, medan den är cirka 1 millimeter på fotsulan. Det är hornlagret som till största delen bestämmer epidermis tjocklek. Hornlagret är tjockare på ställen som utsätts för slitage, som till exempel fotsulor och handflator.

I epidermis finns också melanocyter, de pigmentceller som bildar melanin och som bidrar med solbränna då vi solar, samt Langerhans celler, som är en del av kroppens immunförsvar mot bakterier och virus. 

Hudens yttersta lager skyddas av sebum (talg) och svett. Hudens körtlar producerar dessa och de bildar en skyddande hinna som är något sur, med ett pH runt 5,5.  På så sätt ökar skyddet mot bakterier och svamp eftersom de har svårt att överleva i sur miljö. Hudvårdsprodukter som är pH-balanserade har ett pH-värde nära 5,5 för att bevara hinnan intakt. Men vissa tvålar innehåller mycket högre pH och kan därmed försvaga hudens försvar. Att rengöra huden skonsamt är därför ett av de viktigaste momenten i god hudvård. 

Dermis, skiktet som finns under epidermis, kallas läderhuden och är mycket tjockare. Tjockast är detta skikt på vår rygg. I dermis finns bland annat olika celler som fibroblaster, fibrer, grundsubstans, blodkärl som förser huden med näring och syre och bidrar till reglering av kroppstemperatur samt nerver, svettkörtlar, hårsäckar och lymfkärl. Dermis spelar en viktig roll när det gäller att hålla huden fast och spänstig, och består till stor del av fibrer, som kollagen och en mindre mängd elastin. Kollagen och elastin bildas av celltypen som kallas fibroblaster. Hela 70 procent av bindvävens torrvikt är kollagen, medan elastin står för 2 procent. Kollagen bildar ett nätverk av proteinfibrer och är ett av de starkaste proteiner som finns i naturen. 

Huden har sju olika typer av kollagen. Detta nätverk av kollagen ger huden dess fasthet. Ju äldre vi blir desto mindre kollagen bildas, och huden tappar därmed sin spänstighet. Elastin är en annan typ av protein och bidrar till att huden är elastisk. Det är exempelvis elastin som hjälper huden att ”hitta tillbaka” när vi töjer ut den. 

Fibroblaster bildar också så kallad grundsubstans som består av glukosaminoglykaner och hyaluronsyra. Grundsubstansens viktigaste uppgift är att binda vatten, vilket medför att andra ämnen, som hormoner och näringsämnen, kan passera. Man kan se grundsubstansen som hudens viktigaste fuktgivare. 

Om man får en skada som endast när epidermis så läker skadan utan att det blir något ärr. Når skadan djupare ner i dermis blir det ärrbildning när skadan läker. 

Subcutis, eller underhuden som den också kallas, är det tredje, sista och djupaste lagret av huden. Det består till största delen av fettceller, men även av bindväv, kärl och nerver. 

I fettvävnaden omvandlas manligt könshormon testosteron till kvinnligt östrogen, och vitamin D bildas när huden utsätts för solljus. Genom att bilda vitamin D hjälper huden till att stärka immunförsvaret, reglera kalkbalansen samt motverka benskörhet. Underhudsfettet skyddar mot kyla, men ger också en mjukhet till våra konturer, inte minst till ansiktet. För lite underhudsfett bidrar till ett åldrat utseende.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Det yttersta hudlagret är kroppens inbyggda regnjacka (eller kondom om du föredrar) som hindrar vatten, UV-strålar, smuts, skadliga mikroorganismer och andra oönskade gäster från att slinka in i vår kropp.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Man ska vara medveten om att huden är skicklig på att ta upp ämnen som appliceras på den, bara molekylerna är tillräckligt små. Det använder man sig ofta av för medicinska syften. Preventivplåster avsöndrar hormoner som gör att vi slipper oönskade graviditeter. Nikotinplåster stillar nikotinsug. Substanserna tränger ner i läderhuden där blodet finns och transporteras sedan ut och påverkar olika delar av kroppen. Naturliga doftoljor, eteriska oljor, kan också påverka kroppen på olika sätt. 

Även ämnen som vi inte vill ha in i kroppen kryper naturligtvis in i blodomloppet eller lymfsystemet. Sådant som vi kletar på oss stannar oftast inte på det ställe vi avsåg. Mest absorberar tunn hud som till exempel den runt ögonen, ett av de ställen som sminkas flitigast. Huden absorberar även mycket då den är irriterad, uttorkad eller varm. När man kommer upp ur ett varmt bad kan man nästan känna att huden är mer porös och mottaglig för det mesta, på gott och ont. 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg upptäckte man att upp till 9 procent av en viss kemikalie i en solskyddskräm följde med ut med urinen. Substanserna hade åkt runt i hela kroppen! Hormonliknande ämnen och andra gifter som finns i kosmetika kan alltså ta sig in i våra organ genom huden.”
(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)


”Personer med fet hy och akne vill gärna torka ut huden, men gör för sjutton inte det. Det bara triggar talgkörtlarna att producera ännu mer talg. Döda hudceller på ytan täpper till mynningen, och inlåst talg är ett eldorado för festande akne-bakterier. Alla hudtyper mår bra av fukt.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Ingen vill väl kallas madrass, men dermis ska faktiskt ha den äran. Här finns nämligen två fantastiska fiberproteiner: kollagen och elastin, hudens stoppning och fjädring. Elastinet är gummibandsproteinet som ger spänst och flexibilitet, men som minskar med åren och gör kuddmärkena på kinden allt mer envisa. Kollagenet, som utgör hela 80 procent av huden, gör huden persikoslät och fyllig, men någonstans runt 30 börjar kollagenet sakta brytas ner och efter 40 eskalerar förfallet. Vi kan inte stoppa tiden, men vi kan tygla skönhetssabotörer som vill tömma våra kollagen- och elastinkonton. Beautyfood i kombo med bra hudvård och en allmänt vettig livsstil vänder den negativa trenden, piskar igång kollagenbildandet och skjuter upp dagen då dermis blir en slak studentrumsmadrass utan stoppning och fjädring. Istället belönas vi med en maffig madrass värdig en femstjärnig svit.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


Subcutis (underhuden) a.k.a. Reservoaren
Längst ner i huden hittar vi denna doldis som kontrollerar vår kroppstemperatur och funkar som en stötdämpande dunoverall. Här lagras vatten och fett, men här finns även bindväv som fäster huden vid musklerna. Är vi spända i musklerna av till exempel stress så påverkas huden och blir slappare (som käkpressare är jag smärtsamt medveten om detta). 

Fenomenet ”facial fitness” har exploderat under senare år. Där gympas musklerna och matas med rätt näring för att huden ska smita åt som ett par stretchiga träningstights.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Huden är människokroppens största organ. Om man breder ut huden från en vuxen människa täcker den en yta av 2,4 kvadratmeter och väger omkring 10 kg. Hudens tjocklek varierar från 0,4 m.m. till ca 3 m.m. Den är tjockast under fotsulorna och i handflatorna och tunnast på ögonlocken. På huden speglas våra inre organs och cirkulationssystems funktioner. Om dessa inte fungerar normalt kan man se det på huden. Det hjälper alltså inte att försöka behandla defekter och problem hos huden med salvor och krämer av olika slag. En effektiv behandling startar alltid inifrån med att åtgärda upphovet till problemen och inte dess yttringar.”
(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvantmänniskan”)


”Huden innehåller miljoner svettkörtlar och över hundratusen talgkörtlar. Huden är genom dessa körtlar, som avsöndrar sina sekret utåt, ett första rangens utsöndringsorgan. Man kan säga att huden i egenskap av utsöndringsorgan har samma funktion som njurarna. Den biologiska hudvården ser som sin främsta uppgift att svara för att dessa utsöndringar kan försiggå på ett normalt och riktigt sätt. Därför får användandet av kosmetiska preparat aldrig innebära att man täpper till porerna. Det är felaktigt att tro att huden måste vara täckt av ett skikt av fett eller andra ämnen för att skyddas. I själva verket täpper man därmed till de kanaler i huden som ombesörjer borttransporten av slaggprodukter och gifter. Det förhindrar också svettkörtlarnas viktiga funktion som temperaturregulator och talgkörtlarnas möjligheter att utsöndra det sekret som transporteras till hudytan och där skyddar huden mot infektioner. Det är mycket viktigt att både talg och svett utan störning kan komma upp till hudytan eftersom det, framförallt i svett, finns många giftämnen lösta som inte får bli kvar i organismen.”
(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvantmänniskan”)


EN KVADRATCENTIMETER HUD BESTÅR AV:
– 3 miljoner celler och känselkroppar
– 10-20 hårstrån
– 12-15 talgkörtlar
– 90-120 svettkörtlar
– 2-3 köldreceptorer
– 18-20 värmereceptorer
1 meter kapillärer
4 meter nervtrådar”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Kroppens elastiska bindväv är mest utsatt för skador från de fria radikalerna, vilket leder till de ärrbildningar i huden som sedan blir till rynkor.”
(SUSANNA EHDIN i boken ”Den självläkande människan”)


”Your skin absorbs and is affected by everything it touches, and the chemicals in polyester fabrics are toxic.”
(BRIAN R. CLEMENT i boken ”Hippocrates health program”)


”Med tanke på skönhetsvården bör man inte glömma bort kamomillblomman. Tar man t ex en gång i veckan ett ansiktsbad med kamomilldekokt så förnyas huden och ansiktet får en frisk och fräsch färg.”
(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)


“Bara genom att du slopar all ”skräpmat” kommer din hy att börja leva upp på nytt. Om du äter dålig mat – socker, vitt mjöl, stekt mat, mat fylld av kemiska tillsatser – så samlas mycket av det avfall som kroppen inte kan rensa ut i huden. Huden är när allt kommer omkring ett utsöndringsorgan; den kallas ibland för den ”tredje njuren”. När levern, njurarna och grovtarmen är överansträngda får huden ta på sig en del av arbetet. Till slut blockeras även huden. Gifterna samlas i vävnaderna, vilket gynnar uppkomsten av finnar och infektioner, och detta leder till att huden blir degig och sjuklig.”
(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)


Kosten är av grundväsentlig betydelse för hudens rätta funktion. Genom en rationell, balanserad råkostdiet – rik på mineral och vitaminer – bevarar huden bättre sin elasticitet och smidighet samt sin utsöndrande förmåga.”
(BIRGER LEDIN i boken ”Fyra vägar föra ut…”)


”Dålig matsmältning och förstoppning är ofta orsaken till dålig hy och periodiska utbrott av finnar.”
(SUSAN CLARK i boken ”Vägar till naturlig hälsa”)


”I många fall leder förstoppning och trög avföring till att eksem och klåda förvärras.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Huden och tarmarna har samma embryonala ursprung. Det innebär att de har ett samband med varandra sedan tidigt i det mänskliga embryots utveckling till foster. Om tarmen innehåller ”gammalt skräp” påverkar det ofelbart huden och slemhinnorna, varför tarmens hälsa avspeglas i både hudens och hårets kvalitet.”
(SANNA EHDIN ANANDALA i boken ”Nya självläkande människan”)


”A beautiful skin, and only healthy people have it, is pinkish, silky smooth, dense, and tightly elastic. It clings firmly, covering the body like a perfectly fitted, unwrinkled pair of tights. It softens the irregularity of its foundation, creating the beautiful contours we admire in a healthy person. 

A wide range of toxins, for instance the poisons produced by addiction, fatigue, and infection, especially nicotine and recreational drugs, change the skin if their effects are strong enough, and leave their characteristic stamp. By far the worst of these toxins are the intestinal toxins.”
(ERICH RAUCH i boken ”Health through inner body cleansing”)


”Alldeles under huden finns en vätska som kallas ergosterol, och när den kommer i kontakt med solens ultravioletta strålar, omvandlas den till D-vitamin och tas upp i blodomloppet.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”På grund av sin rädsla för hudcancer är det många människor som aldrig låter solen nå huden. Det är en upprörande överreaktion och ett okunnigt sätt att resonera. Det är stor skillnad på solbad och solbränna. Det är ingen som säger att man ska ligga kvar i solen tills man bränner sig.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Ungefär en av fyra drabbas av eksem. De typiska utslagen åtföljs av svullnad, blåsbildning, klåda och fjällning. Bakterierna frodas gärna i det drabbade hudområdet och orsakar inflammation, infektion och ibland vätskning. Eksem kan vara symptom på allergi.”
(PIERRE JEAN COUSIN i boken ”Vårda din hud med frukt och grönt”)


”Gemensamt för alla slag av eksem är att de är ”orenlighetssjukdomar”. Om inte lever, njurar – våra utsöndringsorgan – kan frigöra kroppen från alla gifter och slaggämnen som samlas där måste dessa delvis ta vägen över huden (som också är ett utsöndringsorgan). Praktiskt taget alla eksemsjuka lider av förstoppning och samlar också genom detta på sig mängder av orenligheter. 

Tyvärr kommer en människa, som drabbas av eksem, alltför ofta in i en ond cirkel genom den vanliga medicinska behandlingen med salvor etc. Eksemet ”tvingas inåt” av denna behandling och skadar ofta just de inre organ som har till uppgift att ”kasta ut” orenligheterna ur kroppen. Den biologiska vägen går INIFRÅN och ut. Orenligheterna måste ut ur kroppen och de inre organen avlastas i sitt arbete.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Dermatologer behandlar eksem med steroider för utvärtes bruk. Det gör inte jag eftersom jag anser att den sortens behandling endast är symptomdämpande och inte åstadkommer någon verklig bot, utan i själva verket förstärker sjukdomen. Steroider har också en försvagande inverkan på immunsystemet.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Om man t. ex. är överkänslig för jordgubbar, betyder det att vitalämnen som bären innehåller rör upp giftämnen i kroppen, vilket manifesterar sig som nässelfeber, astma eller eksem.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Kroppens största organ är huden. Den upptager icke mindre än en 15-dedel av kroppens hela vikt, så att en person, som väger 75 kg., bär omkring sin kropp ett skyddande hölje, som väger icke mindre än 5 kg. och består av två lager: ett tjockare underlag, den s. k. läderhuden, som är sammanflätad av bindvävstrådar; och en ovanpå liggande tunn överhud (epidermis), som består av epitelceller, stadda i ständig tillväxt under avstötande av ett förbrukat, hornartat cellmaterial, vanligen i form av ett fint, torrt, vitt pulver. Vid bastubad samlar det sig som en mjuk, degig massa i flagor under fingrarna, om man med handen gnider den genom vattenångan uppmjukade huden. Den samlade vikten av detta avfall, som representerar överhudens ständiga tillväxt, uppgår under ett år till tre gånger hela överhudens vikt. D. v. s. människan byter som ormen skinn varje år, men medan ormen byter endast en gång, byter människan i själva verket skinn tre gånger.”
(ARE WAERLAND i boken ”Program för en hälsodag”)


”Huden är såväl ett andnings- som avsöndringsorgan. Den upptar i likhet med lungorna syre ur luften samt avsöndrar samtidigt och på samma sätt som njurarna en hel del avfallsämnen ur blodet. Därjämte avsöndrar den allt efter muskelverksamhetens beskaffenhet och den omgivande luftens temperatur, vätskemängder, som äro minst vid kyla och störst under en värmebölja. Genom denna vätskeavsöndring och dess avdunstning från kroppsytan, regleras på ett synnerligen sinnrikt sätt kroppens temperatur, så att den ständigt bliver vid det normala. På livsdugligheten hos denna värmereglerande mekanism beror i hög grad människans frihet från förkylningar. Effektiviteten hos densamma avhänger av det synnerligen delikata muskelsystemets förmåga att sammandraga och utvidga sig. Som känt omgivas de hårfina blodkärlen i huden, de s. k. kapillärerna (lat. capillus = hår), av ett system små muskler, vilka reglera blodtillförseln till huden. Dessa muskler förfalla, om vi ständigt gå klädda i täta, kompakta kläder och aldrig utsätta vår hud för luftens och temperaturväxlingarnas välgörande, stimulerande och härdande påverkan. Ett ypperligt medel att alltid hålla huden i livsdugligt skick är därför att alltid gå så lätt klädd som möjligt och alltid i porösa, luftiga kläder, samt att taga kalla avrivningar, kalla duschar eller kalla bad varje morgon och ansa och rykta huden med friktionsmassage och torrborstningar.”
(ARE WAERLAND i boken ”Program för en hälsodag”)


”Alla varma bad vid uppstigandet bör avgjort undvikas och äro enbart av ondo, emedan de verka förslappande på muskulaturen, nervsystemet och alla inre organ. Det är den magiska beröringen med kallt vatten, som stimulerar kroppen, huden, musklerna och alla inre organ så som intet annat. Att så är fallet säger sunda förnuftet. Människokroppen har nämligen sin egen intelligens och är synnerligen lyhörd. Den reagerar snabbt på allt vad man tar sig till. Daglig torrborstning och beröring med kallt vatten stimulerar huden, så att den som en reaktion på dessa inflytanden tonas upp och blir allt motståndskraftigare mot inflytanden utifrån, allt mer härdad och blodrik. Som svar på dessa regelbundna köldsensationer varje morgon fyller den sig med små fettansamlingar, vilka så småningom förtätas till att bilda ett underliggande fettlager. Detta gör huden fyllig och smidig och skyddar kroppen bättre än alla kläder mot förkylningar. Varma heta bad – utom bastubaden – verka däremot i motsatt riktning. De göra huden torr, slapp och tunn.”
(ARE WAERLAND i boken ”Nyckeln till hälsa”)


”Varmbaden får inte missbrukas. För mycket varmbadande i allmänhet och alltför heta bad i synnerhet verkar förslappande i stället för förstärkande på huden. Den som badar varma karbad bör alltså göra det med måtta, temperaturen får inte överstiga 36 grader och badet måste avslutas med kall översköljning eller dusch. För hälsan viktigare är kallbaden, som verkar synnerligen stärkande, stimulerande, aktiverande och härdande på huden. De kan därför inte nog livligt rekommenderas!”
(NILS KALÉN i boken ”Förkylning – ett nödvändigt ont?”)


”Loren Cordain är forskare i näringsfysiologi vid Colorado State University. När han hörde talas om att akne (som bland annat orsakas av en inflammation i överhuden) inte förekommer i folkgrupper med en helt annan livsföring än vår, ville han ta reda på hur det kunde komma sig. Påståendet lät absurt. Akne är som en övergångsrit – det drabbar 80 till 95 procent av alla tonåringar i västvärlden. För att undersöka det hela följde Cordain med en grupp hudläkare som undersökte huden hos 1 200 tonåringar som levde avskurna från resten av världen på Kitavaön i Papua Nya Guinea och 130 acheindianer som levde isolerade i Paraguay. Hos de här båda grupperna fann de inga spår av akne överhuvudtaget. I sin artikel i tidsskriften Archives of Dermatology menade forskarna att förklaringen till den häpnadsväckande upptäckten låg i tonåringarnas näringsintag. Kosthållningen hos dessa nutida isolerade grupper liknar våra avlägsna förfäders: inget raffinerat socker eller vitt mjöl och därmed inga insulintoppar. 

I Australien övertalade några forskare ett antal västerländska tonåringar att pröva att skära ner på socker och vitt mjöl i tre månader. På bara några veckor sjönk deras insulin- och IGF-nivåer. Och deras akne minskade i samma takt.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Tro inte att du får bättre hy om du använder dyra ansiktskrämer och hudpreparat. En inre rening får ofta en fantastisk inverkan på hudens konsistens, färg, ton, känsla och elasticitet.”
(NISHAN JOSHI i boken ”Renare kropp och själ med detox”)


”Ett annat sätt för kroppen att bli av med toxiner, när det finns mer än de normala kanalerna kan klara av, är att skicka ut dem direkt genom huden. Kom ihåg att huden inte bara är det största organet i kroppen utan också ett utrensningsorgan. Kroppens ca 4 miljoner porer används som en del av den normala dagliga processen för att rensa bort toxiner. Alla sorts hudproblem som lupus (diskoid), inflammation, psoriasis, eksem, öppna sår, utslag, finnar, klåda, flagor och irritation som följer med dessa tillstånd, är oftast resultatet av ett övermått av toxiner som rensas ut genom huden.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Ramslöken har i det väsentliga vitlökens egenskaper. Dock är den betydligt starkare i sin läkande kraft. Den är därför synnerligen bra för utrensningskurer på våren och förbättring av kroniska hudsjukdomar. Då bladen i torrt tillstånd förlorar sin helande kraft, använder man endast färska växter till vår- och utrensningskurer.”
(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)


”Ramslöken är ett blodreningsmedel som inte nog kan uppskattas. Det visar sig framför allt vid kronisk oren hud. Den örtkunnige Pastor Künzle, Schweiz, berömde denna växt på detta sätt: »Den renar hela kroppen, driver ut sjuka unkna ämnen, friskar upp blodet, fördriver och dödar giftiga ämnen. Ständigt sjukliga människor som lider av revorm, finnar och  oren hud, skrofulösa och reumatiker skulle prisa ramslöken som guld.”
(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)


”Hormonbalanser, funktion av inre organ och den själsliga hälsan ger avtryck i huden. En person som inte har fått i sig tillräckligt med vätska kan ha en intorkad och oelastisk hud, sviktande hjärtfunktion kan leda till att huden på framför allt benen blir vätskefylld, sten eller sjukdom i gallgångarna ger en gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor, leversjukdom kan ge röda kärlspindlar på bröstkorgen eller fettinlagring under ögonen och en allergisk reaktion på exempelvis läkemedel, kontakt med djur eller på något vi ätit kan få hudens immunförsvar att bilda histamin som ger rodnad, svullnad och klåda. 

En person som har för höga nivåer av stresshormonet kortisol kan bli rödbrusig och svullen i ansiktet med hudbristningar på andra ställen på kroppen, medan brist på samma hormon vid till exempel långvarig stress kan ge ett tunt ansikte med minskad fettvävnad och en ökad mängd pigmentfläckar. Vid stor brist på kortisol uppstår mer markanta brunpigmenteringar i främst ljumskar och armhålor. 

Även det livsnödvändiga ämnesomsättningshormonet som bildas i sköldkörteln kan ge tydliga hudsymtom. Vid brist på detta, något som inte sällan drabbar kvinnor i medelåldern, kan man få torrt och skört hår, men även svullna ögonlock framför allt på morgonen, uttunning av yttre delen på ögonbrynet, torr hud och keratosis follicularis, den knottrighet som oftast finns på armarnas och benens baksidor. Om man istället har en överproduktion av samma hormon kan huden verka babylik och fuktig med rikliga svettningar.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”I huden finns så kallade smärtreceptorer, men även beröringsreceptorer, som är långt fler. Det fascinerande är att om vi känner smärta och samtidigt berör huden varsamt så kommer effekten av beröringen att konkurrera ut smärtsignalerna. Det är precis det som händer när vi slår oss och börjar massera huden försiktigt för att minska smärtkänslan.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”En av fytokemikalierna i ananas heter bromelain och bidrar bland annat till att kroppen kan bryta ner de proteiner vi äter till olika aminosyror. Om man regelbundet äter ananas minskar risken påtagligt att få hudcancer, enligt en studie som publicerades i Cancer Letter 2009. Bromelain har visat sig kunna motverka cancer och har även antiinflammatorisk effekt, vilket har påvisats av specialister vid the Indian Institute of Toxicology.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Valnötter har också visat sig innehålla en rad hudvänliga ämnen. Genom att äta valnötter regelbundet så får man i sig hälsosamt omega-3 i form av ALA som bidrar till smidigare hud, ellagsyra som skyddar mot skadligt UV-ljus, mineraler och vitamin E som ger ytterligare skydd mot de fria syreradikalerna och melatonin som medverkar till att du sover bättre och därmed frisätter mer av det hudstärkande tillväxthormonet. Valnötternas förmåga att skydda mot fria syreradikaler placerar dem bland toppen då American Journal of Clinical Nutrition rankar sin lista. Dessutom har National Cancer Institute i USA listat valnötter som ett födoämne med god förmåga att motverka cancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Extra bra för vår hud är olivolja, som förutom det enkelomättade fettet innehåller antiinflammatoriska polyfenoler, klorofyll och vitamin E.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Kokosolja gör huden glad och mjuk och motverkar rynkor. Ett tips är att prova den vid olika typer av mindre hudproblem. Under den mörka och kyliga årstiden är kokosolja skön för läppar och nagelband. Med en liten burk kokosolja i väskan kan du ”dutta” här och där under dagen. Ett annat skönt vintertips är ett varmt fotbad med en sked kokosolja i. Att kokosolja skyddar mot solen visste du kanske inte, men upp till solskyddsfaktor 10 kan du räkna med när du smörjer in dig med kokosolja.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


”Hudvårdsmedlen baseras ofta på vaselin, paraffin- och mineraloljor som ju är helt kroppsfrämmande ämnen. Dessa kolväteprodukter lägger sig som ett ganska ogenomträngligt skikt i de översta horncellagren av hudytan och förhindrar bl a den naturliga hudandningen och spolierar bakterieskyddet.”
(ANDERS GERNANDT i boken ”Hälsa – till alla”)


“Linda was diagnosed with a malignant melanoma (the most aggressive form of skin cancer) when she was just 38 years old. After several unsuccessful operations, she was informed that her cancer had progressed to the point that it was “terminal” and that she had only one year to live. Linda also refused treatment with chemotherapy and radiation and, instead, focused on the more positive approaches of healing, including yoga, praying, vegetarian diet, meditation and daily visualizations. Today, 22 years after having outlived her death sentence, she is as healthy as she can be with no trace of even a skin irritation.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Bland annat torkar alkohol ut kroppen vilket gör att du får sämre förutsättningar för en sund och fuktig hud. Alkohol tillhör de snabba kolhydraterna som hjälper till att bryta ned kollagenet i huden och det hämmar också halten av tillväxthormoner som är bra på att hålla vår hud (och även musklerna!) i trim. Enligt hudläkare är alkohol i synnerhet inte bra för dig som har hudåkomman rosacea då den kan förvärra tillståndet.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Huden är ju såväl ett utsöndrings- som ett inandningsorgan. I likhet med lungorna upptager den ur luften syre, och i likhet med lungorna och njurarna avskiljer den genom svetten och utdunstningen i huvudsak samma ämnen som dessa, även om denna utsöndring självfallet försiggår på en mycket mindre skala. Tilltäppes huden, dör människan. Täta kläder, som hindra utdunstningen och luftombytet närmast kroppen, äro därför av ondo.”
(ARE WAERLAND i skriften ”Ur astmans dödsgrepp”)


”Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70 procent av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70 procent av kroppens gifter utsöndras via andningen betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar. Ingenstans framgår detta tydligare än i huden. Huden tjänar omedelbart på att man andas bättre. På mina seminarier har jag alltid framhållit de sunda förändringar i hudfärg som kommer med andningsträningen. Huden är kroppens största organ och när man andas effektivt får den mer hälsobringande syre. Det är inte många som har klart för sig att huden är ett organ som hjälper till att föra bort gifter ur kroppen. Om andningen inte fungerar ordentligt, måste huden ta på sig en del av det ansvaret. När man lär sig andas riktigt använder man lungornas hela kapacitet så att huden befrias från extraarbete. Den firar sin nyvunna frihet med att se bättre ut.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


“Barn med allergiska hudförändringar (atopic dermatitis) löper stor risk att också få astma.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”När ett barn till exempel har eksem och man försöker hindra kroppen att reagera med denna sjukdomsbild genom att utvärtes behandla eksemet med kortisonsalva, kan sjukdomen »tryckas in i kroppen« och längre fram svara med mer aggressiv symtombild såsom astma.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Det finns en ört som kallas gotu kola som – det har jag lärt mig av dr Mauro Di Pasquale, en av mina första mentorer – tar bort det vi kallar för onödig ärrvävnad eller onödig bindväv. Sanningen är dock att du inte kommer att se några framsteg med den lösa huden på ett halvår. Så folk säger att det inte är värt det, men jag säger bara åt dem att fortsätta i ett halvår till. Och sedan är det som att det händer nästan över en natt. 

Det finns vissa extemporefarmaceuter som kan blanda samman en bioabsorberande gotu kola-kräm. Den fungerar mycket snabbare. Jag skulle säga att om du kan hitta en extemporefarmaceut som gör det, och det är en biologiskt aktiv form, så kan du uppnå samma resultat på två, tre månader.”
(CHARLES POLIQUIN i boken ”Mästarnas metoder” skriven av TIMOTHY FERRISS)


”Vanerökare har följande att avnjuta: ökad benägenhet till akne, förtida åldrande med slapp hy, rynkor och pigmenteringar, grått och uttunnat hår i förtid och livlös hudton. Släng in några gula naglar och tänder också. Den goda nyheten är att huden blir finare efter bara några veckor utan cigaretter.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Varför är rökning så dåligt för huden? När man röker stryper man blodtillförseln i huden, så du får inte samma genomströmning av syre och viktig näring, som exempelvis C-vitamin. Detta kan ge upphov till ålderstecken som linjer och rynkor, men det gör också att huden läker sämre. Så har man dessutom akne är risken större att man får fula och bestående ärr. Man talar också om en tristare hud – sträv, grå och utan lyster – bland rökare. (Känns igen!) 

Förutom de uppenbara hälsoriskerna med rökning har rökare ofta sömnproblem och högre stressnivåer. Detta påverkar också huden negativt. Rökare har också större risk att utveckla hudsjukdomen psoriasis – uppemot 80 % större jämfört med icke-rökare. Varför vet man inte, en del läkare misstänker att sjukdomen kan orsakas av en allergisk reaktion mot nikotin. Rökare löper även dubbelt så stor risk att drabbas av hudcancer än icke-rökare, då själva rökningen tros utgöra en riskökning. I själva röken finns tusentals ämnen, några av dem cancerframkallande, som tar sig in i huden på både rökare och de som är i närheten.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Ett hudhot som har fått större uppmärksamhet de senaste åren är avgaser, luftföroreningar och andra luftburna miljögifter, pollution som det heter på engelska. Människor som bor i storstadsmiljö är så klart mest utsatta och det som händer är att huden »andas« dessa föroreningar precis som vi andas in dem i våra lungor. Och detta kan leda till att huden åldras snabbare, menar forskare. Partiklarna i luften är ett globalt problem och dödar 3,5 miljoner människor varje år. De är 20 gånger mindre än våra porer så de tar sig in i alla vävnader – lungor, kärl och hjärta. Partiklarna kan bland annat påverka huden så att pigmentet förändras och vill skydda huden mot angrepp, och då riskerar man att förekomsten av åldersfläckar ökar. Andra angrepp kan signalera till huden att blodkärlen ska växa, vilket kan leda till eller förvärra hudåkomman rosacea. Andra forskare talar om inflammationer i huden som kan likna akneutbrott och att hudproblemen ökar så snart halterna av miljögifter ökar i luften.

Om du har varit i Paris eller Bangkok eller någon annan storstad under en dag och sen snutit dig är det ganska tydligt hur mycket »skit« som faktiskt finns i storstadsluften. Titta bara på hur nyfallen snö ser ut efter några timmar i en storstad.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


Kosmetisk akupunktur
Det går också att komma åt rynkor och slapp hud genom akupunktur i ansiktet. Man placerar minst 50 och max 65 akupunkturnålar i ansiktet, på särskilda punkter, då ökas blodcirkulationen och ansiktet får mer energi, vilket i sin tur har en positiv effekt på rynkor och linjer i ansiktet. Sen kommer en del andra positiva effekter som att man sover bättre, känner sig piggare och mer fokuserad. Vill man vara fin får man lida pin. Det uttrycket stämmer lite när det kommer till akupunktur och nålar i ansiktet. Vissa nålar gjorde lite ont, men det släpper väldigt fort. Jag tyckte det var oerhört skönt och det kändes som om huden var gladare redan efter en behandling. Kosmetisk akupunktur bygger på den kinesiska medicinen, som är en holistisk och förebyggande form av vad vi kallar alternativ medicin, så indirekt stärker man också de inre organen. Effekten blir bättre om man är 35 år, än om man är 75 år, men man märker ändå skillnad. Som med det mesta måste man ge det några gånger för att man ska kunna se resultat, så helst bör man gå minst fem gånger. Hela kroppen behandlas, genom att man med nålarna stöttar och avlastar kroppens inre organ. Rynkor och linjer i ansiktet kan bli mindre djupa. Pigmentfläckar kan minska eller försvinna helt. Hud som hänger stramas upp. Man ser allmänt fräschare ut efter behandlingarna helt enkelt.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Droppa tre-fyra droppar honung på en halv citron. Gnugga ansiktet med citronhalvan, låt verka i cirka fem minuter innan du tvättar av ansiktet med vatten. Det kommer att väcka ansiktet och ge en fin lyster. Citronen hjälper mot finnar, bleker ärr, jämnar ut hudtonen och återfuktar huden.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


“Vid hudproblem applicerar man citronsaft direkt på huden och låter den torka, särskilt vid pormaskar, akne och eksem. Den bleker även solfläckar och fräknar om den får torka in i huden.”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


“Vid utvärtes bruk kan bromelaininnehållet i ananas bidra till att mjuka upp döda hudceller.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


Honung mjukar upp torra läppar och sprickor. Stryk ut ett tunt lager – och slicka inte bort det!”
(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)


”En enkel och bra kur mot allmänt oren och trött hud är att helt enkelt smörja in huden med ett frikostigt lager honung. Låt den sitta på i en halvtimme innan den grundligt tvättas av.”
(KIRSTEN SANTELMANN i boken “Man tar vad man har)


”Honung används i kosmetika som sammandragande och fuktighetsbevarande ingrediens. Honung är lämplig för de flesta hudproblem.”
(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)


”Ljunghonung sägs vara särskilt välgörande vid eksem. Det lindrar såren och mjukar upp huden.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”Ren honung kan göra underverk med huden – alltifrån att klara upp blemmor, hålla kvar fukt, och återställa väderbiten hud till att mjuka upp rynkor.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


Honung mot eksem
En studie där patienter med kroniskt eksem fick använda honung i hårbotten, ansiktet och bröstet gav fina resultat hos alla patienter. Klådan lindrades och huden slutade flaga inom en vecka. Hudskadorna läkte och försvann helt inom två veckor, dessutom visade patienterna en klar förbättring när det gällde håravfall. I andra studier har man testat bivaxsalva med honung och fått väldigt bra resultat på olika typer av dermatit och eksem.”
(ALEXANDRA DE PAOLI och LOTTA FABRICIUS KRISTIANSEN i boken ”Hälsa från bikupan”)


”Om man stryker litet honung mellan tårna två eller tre gånger om dagen blir man snabbt av med fotsvamp. Under de tretton år som jag gjort detta har det aldrig slagit fel.”
(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


Så här enkelt gör du ett honungsplåster

1. Ta en kompress eller en bit rent linne- eller bomullstyg
2. Smeta på lite honung
3. Lägg på såret

Tyget behövs inte alltid, ibland räcker det att bara smeta lite honung direkt på såret. Men det kan göra ont att peta i ett sår och då är det enklare att bara lägga på ett honungsplåster. Tyget skyddar också mot kladd och hjälper till att hålla smuts borta från såret. En bonuseffekt är att när du lyfter bort kompressen följer smuts från såret med honungen.”
(ALEXANDRA DE PAOLI och LOTTA FABRICIUS KRISTIANSEN i boken ”Hälsa från bikupan”)


”En blandning av lika delar bivax, honung och olivolja är verksamt mot blöjeksem, psoriasis, eksem och svampinfektioner på huden samt hämmar vissa bakterier.”
(ALEXANDRA DE PAOLI och LOTTA FABRICIUS KRISTIANSEN i boken ”Hälsa från bikupan”)


”En upptagen husmor i St. Paul, Minnesota som för inte alltför länge sedan råkade ut för en otrevlig olycka i köket med en vass förskärare, och fick ett djupt och gapande sår på handen. Det såg ut som om hon skulle behöva tolv till femton stygn på lokalsjukhusets akutavdelning. Men hon kom aldrig dit, eftersom hennes make, Bob, inte fick igång bilen. Och eftersom de bodde på en isolerad farm många kilometer från närmaste större stad, beslöt hon sig för en behandling som hennes mormor hade använt på sin tid. Betty (så hette hon) täckte över såret med rikligt med rå honung och lade om det med gasbinda och plåsterremsa. Morgonen därpå klippte hon upp och lindade av bandagen och lade märke till att det sönderskurna köttet i såret redan började läka ihop. Hennes hand behövde aldrig sys. Den läkte sig, nästan utan spår av ärr, enbart med hjälp av honungen.”
(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


”När det gäller utvärtes bruk har honung en effektiv antiseptisk effekt vid behandling av sår, brännskador och andra skador. Den har antiinflammatorisk verkan och minskar svullnad och smärta. Genom att stimulera återväxt av vävnad under hudytan bidrar honung till läkningsprocessen.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Ny forskning har sett samband mellan luftföroreningar och inflammationstillstånd i huden, som rosacea, akne och eksem. Luften i de stora städerna är ett eldorado av hudförödande partiklar och fria radikaler. Men inte ens småstadsborna går säkra – även vanliga kopieringsmaskiner utsöndrar så kallad partikulär massa som stör hudens DNA, piskar fram ålderstecken som pigmenteringar och rynkor samt förvärrar befintliga sjukdomstillstånd i huden.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Forskning visar nämligen på en koppling mellan komjölk och akne. Hormoner i mjölken, framförallt hårdprocessad lättmjölk, får nämligen insulinet och tillväxthormonet IGF-1 att skjuta i taket, och kroppen svarar med ökad talgproduktion, inflammation och igenklistrade porer, vilket bäddar för finnar.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Om vi ständigt matar kroppen med socker och snabba (vita) kolhydrater så sker en kroppslig reaktion som heter glykation. Sockermolekyler binder sig då vid proteinmolekyler och bildar en slutprodukt som passande nog heter AGE (Advanced Glycation End products). Kroppen intar försvarsställning och bildar inflammationer som leder till att kollagen och elastin hårdnar, klumpas ihop, försvagas och bryts ner. Rynkan är ett faktum. 

Socker och vita kolhydrater har också visat sig trigga utbrott hos redan aknebenägna personer. Det fina är att fullkornskolhydrater och frukt inte alls har samma förödande effekt.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”När det kom till min kännedom att brunbränd mat piskar på diverse inre sattyg kände jag en stor uppgivenhet. Jag älskar nämligen knaperbrända brödkanter, svarta kolgrillsränder och rostade grejer. Men ibland är livet en läxa. Hårt tillagad mat bidrar till att det bildas AGE-substanser (Advanced Glycation End products) i kroppen, och dessa snabbar på ålderstecken som förslappad hud, linjer och pigmenteringar samt triggar inflammationer som jinxar allmänhälsan. Ouch. Värst i klassen är rött kött, men inte heller grönsakerna går säkra för hettans kemiska reaktioner.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


Mandelolja är en kallpressad olja från mandelnöten som växer på träd i Italien och Spanien. Använd helst ren mandelolja och inte blandningar. Oljan är mild, mjukgörande och sägs lindra hudirritationer. Den är hållbar, halvfet och består till största delen av enkelomättade fetter. Fungerar bra som massageolja eftersom den inte absorberas omedelbart av huden. Går utmärkt att använda som sminkborttagare och hårinpackningar. Passar torr, grov och rynkig och känslig hud. Oljan innehåller mineraler, fettsyror, vitaminerna A, D och E, och är även rik på proteiner.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


Olivolja är bra mot torr och sprucken hud och är vad man kallar en halvfet olja. Det är en härlig klorofyllrik olja, som är toppen både i köket och i badrummet. Den innehåller en hög andel enkelomättat fett, antiinflammatoriska polyfenoler, klorofyll, E-vitamin och antioxidanter. Oljan passar perfekt som massageolja. Så klart ska oljan vara kallpressad och extra virgin.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


Kokosolja kommer från nötens fruktkött och innehåller mest mättade fettsyror. I Asien används den flitigt både på kroppen och i matlagningen. Oljan är bra för torr hud, sprött och skadat hår. Oljan har dessutom en lugnande effekt på ömtålig hy, till exempel vid solsveda. Det sägs också att den är bra mot olika typer av svamp på kroppen. Den sägs vara läkande, svamphämmande och ha solskyddsfaktor fyra. Det är en jättebra kroppsolja. Huden blir smidig, len och motståndskraftig.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


Jojobaolja är mjukgörande och skyddande, går utmärkt att använda i håret och som nagel- och nagelbandsolja. Oljans sammansättning har likheter med hudens egen, vilket gör att den inte täpper till porerna. Därför passar den perfekt för personer med fet hud. Jojoba är en buske som kommer från sydvästra USA och oljan kallpressas ur bären. Oljan innehåller i princip bara enkelomättade fetter och ger ett naturligt solskydd med faktor fyra. Oljan tros också vara antiinflammatorisk, lugnande och pH-balanserande. Den anses stärka kollagenet i huden, vilket gör den till en bra bas i hudvårdsprodukter.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Idag förlitar vi oss tyvärr på att det ska finnas någon sanning i budskapen i de olika hudkrämsannonserna och skönhetsreklamen. Som om reklamen delade med sig av de bästa tipsen, för oss och för vår värld? De unga, vackra ansiktena som möter oss i tidningar och i reklamfilmen som säger: ”Köp, köp, du behöver det här.” Det är krämer som ska ta bort rynkor, celluliter, förhårdnader, men som visas av unga kvinnor som inte ens har de problem vi söker för. Reklamen verkar så lovande, det verkar som att allt går att åtgärda. Ena året är det havtorn som gäller eller guld, eller var det oliv, snigelslem eller sperma? Det är sant, ett tag skulle det faktiskt vara en gnutta sperma i krämen. Aha-kräm, eller snarare haha – en jakt på evig ungdom. För nog är det så att ungdom är det som prisas mest och också därför som vi spenderar så mycket pengar på ”mirakelkrämerna”. 

Syna kosmetikabranschen
Hur kan vi ens på fullaste allvar tro att en kräm ska göra huden tajtare och yngre? Samtidigt som mirakelkrämerna utlovar evig ungdom, översköljs vi av rubriker och artiklar om att krämerna innehåller ämnen som är farliga för oss och för miljön. Till exempel parabener som misstänks vara hormonstörande och mineraloljor som täpper till porerna och hindrar hudens naturliga återfuktning. 

Vad är då parabener? I smink och hudvård används det som konserveringsmedel för att hämma tillväxten av bakterier, jästsvampar och mögel. Parabener liknar till sin kemiska struktur könshormonet östrogen och kan därför binda till östrogenreceptorer. Visst, man mäter varje kemikalies verkan för sig när man testar en produkt, men man tar inte hänsyn till vad som händer när kemikalierna samverkar. Varje dag utsätts du för kemikalier från olika håll: avgaser, mat, dryck, kosmetika med mera. När alla dessa ämnen lagras i kroppen finns det misstankar om att en cocktaileffekt kan uppstå. Att köpa parabenfria produkter är ett sätt att ta ställning och slippa oroa sig för just det. 

Naturlig hälsa och skönhet är det bästa. Men även där kan man bli lurad. När det kommer till vad man får skriva på förpackningarna, så behövs det bara en gnutta av det vi anser som naturligt, för att det ska få stå just naturligt. Så det bästa man kan göra är att köpa krämer, smink, tandkräm, ja allt du behöver för din dagliga kroppsvård i affärer som är specialiserade på ekologisk och holistisk hudvård. 

Tips! Om du inte förstår ingredienslistan på en hudvårdsprodukt. Välj bort!”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Det är faktiskt inte bara lagen om alltings jävlighet som gör att huden går bananas lagom inför bröllopet eller första dagen på nya jobbet. Eller att vi mitt i en brinnande livskris som pricken över i även får en upprorsbenägen hud att hantera. Stress triggar nämligen inflammatoriska processer som kan ge blossighet, ökad känslighet, utslag och finnar. Som lök på laxen slarvar vi ofta med maten när livet går för fort och dövar ångesten med småätande, för mycket vin, rökning eller vad det nu kan vara. Stressen kan också få hormonerna ur balans och kickstarta en överaktiv talgproduktion som leder till finnar. Själv får jag en härlig cocktail av finnar och utslag runt munnen, kliande eksem på underarmarna och en totalt nerslipad tröskel mot hudvårdsprodukter som jag normalt tolererar när stressen blir övermäktig.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


Aloe vera i skönhetsmedel
Saften av den oansenliga tjockbladiga växten har rykte om sig att kunna föryngra hyn och nästan radera ut smårynkor. Därför är det inte så märkligt att många industriellt framställda burkkrämer, bodylotions, hårschampon och inpackningar ståtar med den löftesrika etiketten ”med aloe vera”. Suckulentens saft har på sistone verkligen blivit på modet. 

Men var misstänksam och låt dig inte luras av förförisk marknadsföring! Ofta ingår bara en bråkdel av den dyra råvaran i dessa produkter – enbart för att man ska kunna skylta med den på förpackningen. Samtidigt innehåller sådana skönhetsmedel delvis petroleumprodukter som klibbar ihop hyn i stället för att ge den näring, konserveringsmedel som gör hyn rynkig i stället för att släta ut den eller färgämnen som irriterar hyn i stället för att lindra irritationen. Detta innebär inte att alla färdiga krämer nödvändigtvis får oss att se gamla ut. Det finns utmärkta skönhetsmedel där högvärdiga vegetabiliska oljor och andra vårdande naturliga ämnen kombineras med skonsamt framställt aloe vera-gel.”
(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


Skönhet inifrån och ut
Förutom regelbunden hudvård kan också ett näringstillskott med aloe vera-saft bidra till att hålla huden frisk. Den stöder den naturliga renings- och avgiftningsprocessen via tarmen så att färre slaggprodukter utsöndras via huden. Samtidigt befrämjar saften förnyelsen av cellerna inifrån. Att ta en kur höst och vår har visat sig vara särskilt välgörande. Förutom att man äter så fullvärdig kost som möjligt tar man under en tremånadersperiod – det vill säga från mars till och med maj och från september till och med november – två gånger om dagen före måltiden en till två matskedar aloe vera-saft – ren saft eller pulver utspätt i vätska. 

Aloe vera har en särskild genomträngningsförmåga, det vill säga dess beståndsdelar tränger djupare än andra in i huden och har där en förnyande inverkan på cellerna. Det gör att hudskador inte bara döljs för ögat utan faktiskt i viss utsträckning blir reparerade. 

Huden – vårt största organ
Att huden är mer än ett skyddande hölje visar sig tydligast vid svåra brännskador. Utan det kan vi helt enkelt inte leva. Huden är inte bara ett känsligt instrument utan hör samtidigt ihop med flera andra utsöndringsorgan som njurarna, tarmen och lungorna. Om något av de andra organen inte fungerar eller om mängden slaggprodukter eller gifter från ämnesomsättningen ökar, så ökar huden automatiskt sin arbetsinsats. 

Med tanke på detta är det givetvis viktigt att underlätta dess funktion. Det värsta man kan göra är att blockera dess portar, till exempel med deodoranter som stänger till porerna eller med för feta krämer. Aloe vera däremot underlättar svettutsöndringen och befriar porerna från döda hudceller. På så sätt bidrar den aktivt till att hålla vårt största organ friskt. 

fungerar ökenundret
– Enzymer ser till att döda hudceller snabbare transporteras bort. Det får hyn att se friskare ut och håller porerna öppna och rena.
– Slaggprodukter från ämnesomsättning och svett utsöndras snabbare. Det gör dessutom aloe vera till en bra deodorant.
– En av de viktigaste egenskaperna med aloe vera är dess förmåga att stimulera cellernas tillväxt och på så sätt förnya huden inifrån.
– Aloe vera-gelets pH-värde är ungefär samma som hudens. Det gör att det stabiliserar hudens naturliga lager av syra-skydd.
– Aloe vera kan binda fukt. Som ökenväxt är just detta en av dess starka sidor, och den tycks kunna utveckla samma förmåga i människans hud. Hur och varför detta sker är hittills ganska outforskat. Tack vare den sammandragande effekten håller gelet huden elastisk och stram.
– De näringsämnen som finns i aloe tränger djupt in i huden och har en förnyande och vårdande inverkan.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


”Aloe vera gör nytta i skönhetsmedel först från en halt på ca 30 procent.”
(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


Solskydd från den soliga södern
På sina forskningsresor träffade den engelske botanikern M. Miller den inhemska befolkningen vid Godahoppsudden. De hade påfallande vacker, slät och ren hy. Gåtan fick sin lösning när han fick veta vad de hade för levnadsvanor: Stammens medlemmar tvättade sig med den färskpressade saften av en inhemsk aloeart som inte bara hade en renande och sammandragande effekt, utan också skyddade mot solens UV-strålning och därmed motverkade rynkbildning. Miller kallade växten Aloe saponaria, tvålaloen. Tack vare moderna tillverknings- och konserveringsmetoder kan vi idag också här i landet dra nytta av detta naturliga solskydd. Lättast sker det med ett aloeextrakt i olja.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


”Nyligen nådde vårt team uppmärksammade forskningsresultat om arsenikförgiftade brunnar i Bangladesh. Arsenikhalten är så hög att många får hudbesvär (huden mörknar och blir tjock och läderartad) eller drabbas av cancer.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Avokado är en rik källa till enkelomättade fettsyror som oljesyra och E-vitamin – underbara hudfuktare. Den innehåller också naturliga kemikalier som stimulerar produktionen av kollagen. Kroppens främsta försvar mot rynkor.”
(SARAH OWEN i boken ”Juicer som håller dig frisk”)


”Zinkbrist kopplas till både akne, håravfall och grått hår. Pumpafrön är naturens mest potenta zinkbomb, så knapra frikostigt för att visa de grå antennerna och finnarna vem som bestämmer. Dessutom stimuleras cellförnyelsen, vilket betyder att döda hudceller snabbare ersätts av pigga, glowiga diton.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Många upplever att deras akne lättar och att huden blir klarare när de regelbundet tar en hutt citronvatten på morgonkvisten.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


GURKA – svalkande törstsläckare
Består till 95 procent av vatten, vilket är själva grundförutsättningen för fuktmättad, lystrig hud. Som beautyfoodie diggar jag också skalets innehåll av kisel, som håller kollagenet och bindväven i toppform och stärker håret.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Redan i det gamla Egypten var gurksaft uppskattad såsom skönhetsmedel. Invärtes som näring. Utvärtes mot t. ex. eksem. 9 delar gurksaft, 1 del olivolja, skakas samman och ingnides i huden i stället för cremer o. dyl.”
(INGER WAERLAND i boken ”Plocka hälsa året runt”)


GURKIG FUKTMASK
Riv en skalad gurka och blanda ut med lite avokadoolja och några droppar pressad apelsin. Blanda ihop och lägg som en mask på ditt rengjorda ansikte, en gång i veckan. Toppa med två gurkskivor på ögonen. Låt verka i tio minuter. En perfekt stund för att hitta tillbaka till dig själv och ge huden fukt. Är du allergisk mot citrusfrukter kan du droppa i lite morotssaft istället för apelsinen.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Gurka är uppfriskande för hyn och enkel att använda. Skär bara ett par skivor av en färsk gurka och stryk dem över ansiktet. Om du gör det regelbundet ser du snart att hyn förbättras. Saften drar bort orenheter och minskar porernas storlek.”
(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)


MOROT – inbyggd solskyddsfaktor
Betakaroten omvandlas i levern till A-vitamin, som hjälper kroppen att reparera åldrande hudvävnad och trimma kollagenmaskineriet. Även hudens försvar mot solskador boostas, vilket inte bara betyder skydd mot cellskador utan också en snyggare, djupare och mer hållbar bränna.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


RÖDBETA – billigaste detoxmetoden
Du har säkert hört att rödbeta är bästa medicinen mot baksmälla. Den ger nämligen levern en extra skjuts, och denna utrensning märks även i huden som tillsammans med levern är våra stora utrensningsorgan. Det röda färgämnet stärker både immunförsvaret och cellerna. Vissa upplever att deras akne blir bättre av rödbetor eller rödbetsjuice.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”En perfekt kombo av vatten och skönhetsvitaminerna A och C gör vattenmelon till en vinnare. Den röda färgen kommer från lykopen, som skyddar huden mot ilsken kräftbränna.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Jag vill slå ett slag för äpplet som beautyfood. Skalet innehåller antioxidanten quercetin, som stärker hudens naturliga skydd mot fria radikaler. Röda äpplen kan även stoltsera med flavonoidtypen antocyanid. Ett äpple om dagen håller rynkan i kragen!”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Späckad av antiinflammatoriska ämnen tros ingefära kunna lindra inflammatoriska tillstånd som rodnad och aknebekymmer, och ämnet gingerol motverkar nedbrytning av hudens spänstprotein elastin.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Ämnet hyaluronsyra som man finner i kålen och tros vara särskild viktig för fin hy är egentligen ett ämne som binder fuktighet i bindväv och som fungerar som smörjolja i våra leder. 

Hudexperten Aida Grey som nyligen var i Ryssland för att föreläsa blev mycket imponerad av de ryska kvinnornas hy. Ryska dermatologer berättade för henne att detta berodde på att kvinnorna åt sådana mängder med kål.”
(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

Fotnot: boken som citatet ovan är hämtad ur skrevs 1976.


”De flesta svettdrivande örter är perifert kärlvidgande. En kombination av lika delar lindblom och fläderblom är ett mycket bra svettdrivande medel. Andra svettdrivande örter är grönmynta, ingefära, isop (observera att isopolja utvärtes är svetthämmande), kvanne, pepparmynta, pepparrot, rölleka, vitlök, citronmeliss, gråbo, hjärtstilla, järnört, senap, kamomill, kattmynta, ringblomma, timjan, vitpil, efedra, rosmarin och kardbenedikt.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Det finns människor som aldrig har kunnat svettas. Men man kan ge dem fotbad så att det bara rinner svett om dem. Fotbaden ökar cirkulationen på ett otroligt sätt.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Örter som vid utvärtes användning ökar blodflödet lokalt i huden är cayennepeppar (med flera pepparsorter), senapsfrö, vinruta, skvattram, enbär, ingefära, amerikanskt pepparträd och pepparrot. De eteriska oljorna i eukalyptus, enbär, lavendel och lagerblad är också lämpliga. 

Örterna kan appliceras på många olika sätt, till exempel via salvor, lotioner, gel, omslag och plåster.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Rosmarinolja stimulerar blodcirkulationen i huden.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Korianderfrö vid eksem, klåda och andra hudinflammationer. 2 tsk frö och 10 russin läggs i ett glas vatten över natten. Sila och drick på morgonen. Kuren kan pågå i flera månader vid behov. Den härstammar från ayurveda.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Blodrenande, lymfsystemsstärkande, leverstärkande och nervlugnande/nervstärkande örter kan minska kroppens tendens att reagera med eksem. En ört som har flera av dessa tre egenskaper är maskros (rot). Koriander är bitter och blodrenande. Den hjälper för det mesta. Utvärtes kan en salva eller hudvårdsolja innehållande kamomillolja och/eller neroli (pomeransblomolja) dämpa hudens reaktion. Pepparmyntaolja kan tillsättas för att dämpa klåda. Som grundolja rekommenderas mandelolja eller avokadoolja. Även kallpressad olivolja är bra.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Sju procent av psoriasisfallen leder till ledbesvär med värk och svullnad.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Alla sorters lök (gul lök, rödlök, vitlök, purjo, gräslök och så vidare) är stapelvaror i skönhetsköket. Antiinflammatoriska, renande effekter bygger trösklar både mot både finnar och fina linjer, medan flavonoider ger skyhög antioxidativ aktivitet.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


“Bipollen är ett fantastiskt hudvårdsmedel som ger huden ökad elasticitet. De som äter bipollen regelbundet verkar ha en hy som är mycket yngre, slätare och friskare, med långt färre rynkor än andra som inte gör det. Dessa iakttagelser gjordes av en svensk läkare i Helsingborg, Dr Lars Eric Essén. När han ordinerade bipollen varje dag för över 100 äldre patienter I två månaders tid, “tycktes de visa ny hud, rynkor bleknar bort, och de verkar röra sig livligare”. 

Dessutom kan honung ge huden mjukhet och ny skönhet. Hustrun till en biodlare lade märke till att hennes mans händer alltid var härligt mjuka och jämna under honungsskörden. Hon började själv använda honung som ett skönhetsmedel och upptäckte också att hennes egen hy blev bättre och att hon inte fick några rynkor.”
(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


”Otillfredsställande hudandning leder villkorslöst till sjukdomar. Det är därför ganska naturligt att olika metoder för att aktivera hudandningen, såsom torrborstning, massage, inpackningar och vattenbegjutningar, används inom naturläkekonsten. Därmed motverkas redan befintliga sjukdomar, och nya förebyggs. 

Huden utgör även ett mekaniskt hinder mot att de flesta mikroorganismer ska kunna ta sig in i människans vävnader. Utsöndringen från hudens talg- och svettkörtlar innehåller bakteriehämmande substanser. Hudens surhetsgrad (pH 5) skyddar också mot mikroorganismer.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Kroppens hud är utrustad med cirka tre miljoner svettkörtlar. Den normala utsöndringen av svett vid rumstemperatur och utan kroppslig belastning är under 24 timmar ungefär en liter. Vid förhöjd yttertemperatur eller vid kroppsarbete, feber och bastubad kan man svettas upp till två liter i timmen. Även oro och nervositet ökar svettsekretionen. Speciellt fotsulorna, handens insida, armhålorna, pannan och ljumskarna är rikligt försedda med svettkörtlar. 

Hudsvettningen är absolut nödvändig. Om den helt skulle utebli, skulle man dö i självförgiftning inom några få timmar. Svetten består av vatten, mineralsalter, fettsyror, mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, ammoniak, urinsyra och andra urinämnen samt olika gifter av exempelvis livsmedelstillsatser och läkemedel. Svettkörtlarna påminner lite om de strukturer i njurarna som renar blodet från slaggämnen. En väl fungerande hudandning med god funktion i svettkörtlarna avlastar inte bara njurarna, utan kan i viss mån även överta något av njurarnas blodrenande verkan när dessa inte riktigt orkar med. Dålig hudvård och dålig svettkörtelfunktion kan överbelasta njurarna.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Den aktiva svettningen genom kroppsliga ansträngningar driver ut betydligt mer giftiga slaggämnen än passiv svettning vid exempelvis bastubad.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Det är många andra aktiviteter som sätts igång inne i kroppen av de behandlingar som aktiverar hudsvettningen. Det kroppsegna försvaret aktiveras, hormoner, enzymer och blodkroppar mobiliseras i kampen för hälsa och jämvikt. De slaggämnen som kroppen svettas ut är mycket giftiga. Redan den intensiva, illaluktande doften av svett talar sitt tydliga språk. Det finns försök då man injicerat små doser svett i däggdjur. Svettinjektionerna är så giftiga att de kan döda däggdjuren.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


Ansiktsbad 

Tillvägagångssättet för ansiktsbad liknar det för inhalationer – men utan betoning på att man ska andas in ångorna. Givetvis kan det inte helt undvikas och är inte heller till nackdel. 

Tillsätt lämpligen kamomill i det uppkokade vattnet. Håret kan skyddas med en badmössa, såvida man inte avsiktligt vill låta håret genomångas. Ångbadet genomförs under 10-20 minuter, beroende på hur länge ånga bildas. Ångkärlet kan stå på en värmeplatta så att det ångar mer intensivt, men man får akta sig så att ångan inte blir för het och skadar huden. Efter ångbadet lindar man in ansiktet i en handduk utan att först torka det. Först efter vilan kan man torka ansiktet och eventuellt vårda huden på annat sätt. 

Eftersom ångbadet öppnar porerna, ger en stark genomblödning av huden och stegrar utsöndringen av slaggämnen genom ansiktshuden, är det en av de mest använda metoderna för att hålla ansiktet ungt. Det är också en ypperlig förbehandling om man vill använda naturliga skönhetsmedel. Efter ångbadet torkar man av huden med kallt vatten. Det kalla vattnet sluter porerna, vilket är viktigt för att huden inte ska bli grovkornig, det vill säga grovporig. Därefter masserar man in huden med johannesörtolja, såvida man inte föredrar något annat hudvårdsmedel. 

För känslig ansiktshud kan kamomillbadet vara lite för starkt. Då tar man i stället lite ögontröst, lindblommor, lavendel eller rölleka i ångbadet, cirka 2-3 matsked av de torkade örterna, var för sig eller ihopblandade, till en liter vatten.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Svett ger huden fukt och reglerar temperaturen. I riktig hetta kan en hel liter svett bildas på en timme. Om det är hög luftfuktighet är det svårt för svetten att avdunsta, och då försämras temperaturregleringen och vi känner oss mer varma.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”När vi svettas vid träning får vi en bra »städning« av huden, eftersom porerna öppnar sig och släpper ut slaggämnen.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”En kemisk analys av svett visar att den har nästan samma innehåll som urin. Genom motion – genom att du går hastigt eller springer och svettas – renar du kroppen från gifter, avfallsprodukter och orenligheter.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)


“En av de mest riskfyllda ”kroppsvård-” substanserna är deodorant. Nästan alla produkter innehåller aluminium, som är mycket skadligt, framför allt när vi känner till att det finns manga lymfkörtlar som sitter i området i och runt armhålan och för vidare de absorberade gifterna in i lymfsystemet. Även krämer och sticks som är helt fria från gifter och hävdas vara ekologiska måste undvikas, därför att de förhindrar kroppens försök att eliminera gifter genom svettning. Patienter som gör den intensiva terapin, får ofta nattsvettningar och det visar på kroppens förmåga att avgifta sig vid vila. Man är hjärntvättad att tro att svettning inte är något trevligt och tar därför lätt till deodoranter, krämer, sprayer eller sticks. Friska människor svettas en varm dag eller vid fysisk aktivitet och vill kanske använda deodorant. I alla hänseenden är det ett stort misstag. När kroppen vill avgifta sig genom svettkörtlarna, ska inte processen avbrytas eller hindras. Blockerar man passagerna i armhålan, tvingar man tillbaka gifterna in i lymfsystemet runt bröstkorgen och skuldrorna och ökar risken för bröstcancer, även hos män. Sedan toalettartiklar för män har blivit allt vanligare, har bröstcancer hos män ökat. Vi kan anta att den utvecklingen beror på mäns regelmässiga användning av deodoranter. Så hur ska vi då hantera problemet med svettning? Den första regeln är att undvika giftiga matvaror och drycker (d.v.s. icke-ekologiska), så att kroppen inte behöver jobba så hårt för att göra sig av med avfall. Tvål och vatten räcker väl. Frisk svettning är utan lukt och den behöver inga kemiska vapen. Talkpuder borde också förbjudas. Förutom att det blockerar porerna, så har det visat sig orsaka lungcancer hos bebisar, när det inandas och livmodercancer hos kvinnor som pudrar den genitala nederdelen. Andra gifter som används både av män och kvinnor är de flitigt använda hårvårdsprodukterna. Skalpen är fullkomligt “vaskulär”, dvs full av små blodådror nära ytan, så vad som än appliceras på huvudet, blir snabbt absorberat in i blodomloppet. De flesta hårvårdsprodukter är mycket giftiga. Även de nyare produkterna som innehåller giftfria vegetabiliska substanser, absorberas av kroppen.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Den infraröda bastun är numera ett måste på bättre hälsohem. Med hjälp av en infraröd bastu svettas du mer. När strålarna går in genom huden till vävnaderna, förvandlas de från ljusenergi till värmeenergi. Av värmeenergin expanderar vävnaden, som i sin tur bidrar till bättre blodcirkulation, och värmen som produceras hjälper kroppen att svettas ut gifter som kroppen samlat på sig. En stor skillnad från vanlig bastu är att den värmer upp till fyra-fem centimeters djup, och alltså ger en djupare uppvärmning. Kroppens temperatur stiger till 38,5 grader och vid 40-60 graders temperatur svettas man tre gånger så mycket som i en vanlig bastu. Det är kroppen som värms upp i en infraröd bastu, inte luften som i en vanlig bastu. Strålningsvärmen frigör kroppscellerna från olika gifter samt rensar ut toxiner som alkohol, kolesterol och tunga metaller bland annat. Ansamling av toxiner blockerar blodcirkulationen, syresättningen och näringstillförseln samt hindrar utrensningen av slaggprodukter.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”En amerikansk studie av svett visade följande svettanalys:
Infraröd bastu: 80 % vatten, 20 % gifter
Vanlig bastu: 97 % vatten, 3 % gifter”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”En kanadensisk studie har visat att regelbunden motion, två pass i
veckan, kan bidra till att huden »föryngras« – även hos äldre (över 65 år). Man hittade en stor ökning av myokiner, en typ av protein, i huden, vilket man tror kickstartar en cellförnyelse. Studien visade att huden föryngrades radikalt, de som var i 60-årsåldern visade upp en hud som var 20 år yngre. Forskarna är ense om att du aldrig kan få den effekten från en kräm eller från ett kirurgiskt ingrepp.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”En god natts sömn är riktigt bra för huden. När vi sover tillverkas tillväxthormoner som stärker huden och man talar om en regenerering – att huden återhämtar sig och reparerar sig själv. Fuktbalansen regleras, slaggprodukter rensas ut och cellerna repareras. Får vi åtta timmars sömn hinner kroppen med städningen och balanseringen av huden. Blir det ständigt mindre sömn riskerar man att sakta ned återhämtningen och ålderstecken som rynkor, påsar under ögonen och avsaknad av lyster ökar.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Huden är viktig för samspelet med andra människor. Via huden kan vi förmedla värme och ömhet. Beröring är viktigt för en god hälsa, då frigörs lugnande ämnen som gör det lättare för oss att komma till ro, bli lugna och hitta harmoni. Jag tror ju också att kärlek föryngrar. Närheten till en annan människa, att bli smekt, kramad och pussad på skapar en massa härliga känslor som också visar sig på huden. För visst tycker man att en nyförälskad person strålar lite extra? Alla har inte någon som tar i dem, men man ska inte underskatta egenkärleken. Att massera sig själv och göra den dagliga insmörjningen till en ritual ”boostar” din hud. Att få massage är en passiv form av motion som faktiskt hjälper kroppen. Massage motverkar den stress som livet i vår tid medför.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Hudens hälsa speglar hela kroppens hälsa.”
(Dr. MURAD)

”Huden är kroppens skyltfönster, och glad själ ger glad hud.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Hudproblem stannar inte på huden. De letar sig in, långt in i själen och självkänslan.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Hudbesvär som akne, rosacea och olika typer av eksem, är starkt kopplade till hur man mår psykiskt och att det är högst individuellt hur svåra besvär man får. En del personer får hudproblem vid stress, andra får mer besvär från magtarmkanalen. Därför är det viktigt att vid vissa hudåkommor även ta hänsyn till den själsliga hälsan och psykosociala situationen. Detta kallas psykodermatologi.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Det är faktiskt inte bara lagen om alltings jävlighet som gör att huden går bananas lagom inför bröllopet eller första dagen på nya jobbet. Eller att vi mitt i en brinnande livskris som pricken över i även får en upprorsbenägen hud att hantera. Stress triggar nämligen inflammatoriska processer som kan ge blossighet, ökad känslighet, utslag och finnar. Som lök på laxen slarvar vi ofta med maten när livet går för fort och dövar ångesten med småätande, för mycket vin, rökning eller vad det nu kan vara. Stressen kan också få hormonerna ur balans och kickstarta en överaktiv talgproduktion som leder till finnar. Själv får jag en härlig cocktail av finnar och utslag runt munnen, kliande eksem på underarmarna och en totalt nerslipad tröskel mot hudvårdsprodukter som jag normalt tolererar när stressen blir övermäktig.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Psoriasis kan vara beroende av psykisk stress. Då gäller det att spänna av och söka undgå stress så långt det är möjligt. En viss inre utveckling och harmoni kan t o m göra att psoriasis försvinner. Eksem kan också utlösas vid nervösa problem.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Ulrika, bankkamrer, var ständigt sjukskriven på grund av svårartade allergiska eksem. Hon hade aldrig haft några som helst problem med sin hud förrän hon drabbades av svåra och irriterade eksem på sin bröllopsresa. Eftersom hon tillbringade smekmånaden i Grekland tog alla för givet att hon utvecklade en allergi mot det nya klimatet och maten. 

Men problemen fortsatte hemma i Sverige, och Ulrikas hudbesvär blev till slut så allvarliga att hon tvingades vara sjukskriven långa perioder i sträck. Hon genomgick massor av allergitester, och enda gången hon var nästan besvärsfri var märkligt nog – ja, hon skämdes nästan att berätta det för läkarna – när maken var bortrest. Läkarna lyssnade på henne och noterade men ingen såg något samband. De skrev ut nya cortisonsalvor, nya klådstillande tabletter. Efter många års lidande kom hon till en psykolog som först lyssnade på henne och sedan lugnt och stilla tog hennes hand och sade:
– Gråt…
– Men jag vill inte gråta! stammade Ulrika och tittade frågande på psykologen.
– Nej, du låter hellre din hud gråta, spricka och blöda varje dag…
 

Då började Ulrika äntligen gråta, och sakta och försiktigt började man nysta i både hennes barndom och äktenskap. Maken som hon först nu insåg egentligen var en mental kopia av hennes far. Barndomens rädsla som plötsligt hade blivit äktenskapets rädsla. Eksemet som hade blivit en barriär – ett skydd. Maken som hon var rädd för och som kanske inte skulle vilja ta i henne – om hennes hud blödde och fjällade. Barnet inom henne som hade så låg självkänsla att hon inte vågade bli smekt – eller ens vidrörd. 

När hon senare skilde sig försvann alla eksem och hudproblem som genom ett mirakel. Inte ens när hon åkte tillbaka till Grekland blev hon sjuk igen.”
(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)


”Huden är ett särskilt bra skyltfönster för våra känslor, vilket verkar nog så naturligt när man tänker på att den härrör ur samma känsliga embryovävnad som hjärnan och nervsystemet. Har ni tänkt på hur huden reagerar på känslor av skam eller vrede (rodnad), rädsla (svettning) och skräck (gåshud och håret som reser sig), liksom på hur huden ser ut vid allmänna tillstånd av hälsa och välbefinnande eller sjukdom? Den är också olyckligtvis ett uttrycksmedel för emotionellt avfall. Jag påstår inte att detta gäller för alla hudsjukdomar, men det finns många som skulle bli avsevärt hjälpta genom en bättre attityd till vreden. Jag minns en kvinna jag behandlade som led av en mycket svår och omfattande hudåkomma som täckte större delen av hennes kropp. Grovt uttryckt verkade huden sårig, avskavd och rinnande, och på många ställen såg den inte ut som hud över huvud taget. Hon hade sökt många läkare förgäves. Salvor, lösningar, solbestrålning osv. hjälpte inte. Faktum var att hon blev sämre undan för undan. Till slut gick hon med på att söka en psykiater, men hon ville inte ha någon form av psykoanalytisk behandling. Hon fick lugnande och energigivande medel men blev bara sämre. Hon fick då en serie elchockbehandlingar, vilka hjälpte till att lindra en del av den depression som vid det laget hade gripit henne, men vilka inte påverkade hennes hud i någondera riktning. Slutligen blev hon min patient. Marcy var en oerhört självutplånande och medgörlig kvinna som använde större delen av de inledande behandlingstimmarna till att försöka övertyga mig om hur verkligt lycklig hon var, bortsett från hudsjukdomen. Hon sade att hennes barndom hade varit mycket lycklig, utan störande inslag, och att hon inte kunde minnas att hon någonsin bråkat med sina systrar. Hon sade att hon dyrkade både sin döde far och sin milda, rara och tillgivna mor (som fortfarande levde). Hennes bild av sig själv överensstämde i hög grad med hennes bild av modern. Hon kunde inte minnas att hon någonsin varit arg. Skälet till hennes vägran att söka en psykiater blev snart uppenbart. Hon ville helt enkelt inte störa en bild som var bara alltför perfekt. Men störd blev den! Efter månaders arbete – delvis bestående i drömanalys – stod det klart att hon verkligen älskade sin far men dessutom var glad för att han hade dött. 

Sådana emotionella enheter som på ytan tycks utesluta varandra är synnerligen vanliga inom den mänskliga psykologin. Marcy ansåg att hennes fars död var en hämnd och en illvillig triumf över modern. Allt eftersom tiden gick blev snedvridningen och utloppet denna vrede tog sig i hennes hudsjukdom inte längre nödvändiga. Med stöd av förhållandet mellan oss blev hon medveten om att hennes vrede inte hade dödat fadern och inte heller gjorde henne till någon ond människa. I två år gjorde hon inte stort mer än att besöka mig tre gånger i veckan och släppa loss en oerhörd vrede – och medan hon gjorde det blev hennes hud bättre. Så småningom försvann de sjukliga förändringarna och ersattes av frisk vävnad. Mycket arbete återstod för att befria henne från behovet av att vara rar och änglalik (med en hud som brann av ursinne). Hon valde att helt enkelt vara mänsklig.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Boken om ilska”)

Läs även SolljusSolskyddsmedel och Tarmrening

Lymfsystemet

”Lymfsystemets uppgift – som innehåller tre gånger så mycket lymfvätska som det finns blod i blodsystemet – att samla ihop toxiner från alla cellerna i kroppen, bryta ner dem och rensa bort dem.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Lymfsystemet är inte enbart en samling lymfknutor och körtlar utspridda runtom i kroppen. Det är tvärtom ett ofattbart komplext system som omfattar hela kroppen. Förutom ett oräkneligt antal knutor och körtlar, en del stora andra små, består lymfan av tymuskörteln, stora lymfgången (bröstgången), mjälten, benmärgen, tonsillerna, blindtarmen och kilometervis med lymfkärl vilka innehåller mer än tre gånger så mycket vätska som hela blodomloppet. Detta sistnämnda faktum skulle ensamt vara mer än tillräckligt bevis för lymfsystemets betydelse. Varje del i systemet ger sitt bidrag, lymfan filtrerar och renar blodet oavbrutet, renar alla vävnader och organ från avfallsprodukter, samtidigt som det regelbundet tillverkar lymfocyter som letar upp och förstör allt nedbrytande som kan komma in i kroppen. Varje gång du hör något om människans skyddsmekanism eller immunsystem är det alltså till lymfan man refererar. Utan lymfan skulle vi inte kunna leva. Om du kunde se en närbild av någon del inne i kroppen skulle du upptäcka något som liknade hoptrasslad spindelväv som täckte och omgav allting. Detta är lymfsystemet. Du kan inte ens sticka in en knappnål på något ställe på kroppen utan att tränga igenom lymfsystemet. Varenda en av de 100 biljoner cellerna bildar avfallsprodukter. Lymfsystemet är omedelbart där för att rensa bort avfallsprodukterna, bryta ner och leda dem till en av de fyra kanalerna för utrensning: tarmarna, urinblåsan, lungorna eller huden. Vet du vad det mest häpnadsväckande med lymfsystemet är? Det som får dig att tvivlande höja på ögonbrynen? Det är få människor som har den minsta aning om vad lymfsystemet är, eller vad dess livsviktiga roll för att uppnå och behålla god hälsa är. Det är den helt avgörande faktorn för livslängd och livskvalitet. God hälsa och den glädje som det medför är mer värt än någonting annat. Lymfsystemet medverkar till att nå detta efterlängtade mål, men de flesta människor vet praktiskt taget ingenting om systemet. Vilken häpnadsväckande ironi! Om du tvivlar på vad jag säger, fråga då några slumpvis utvalda människor vad lymfsystemet är, eller vad det har för uppgift i kroppen. Det är nästan komiskt att se hur de höjer på ögonbrynen eller lägger pannan i djupa veck för att finna svaret, de ser alldeles förvirrade ut som om du bett dem bokstavera krysantemum baklänges! Lymfsystemet är den funktion i kroppen som bestämmer hur länge vi skall leva och hur friska vi kommer att vara! Det är verkligen ovanligt att få ett svar som: ”Javisst, lymfsystemet är kroppens sophantering och immunsystem som håller oss friska och pigga.” Fråga folk för skojs skull, så får du se hur få som har den minsta aning. Om du är en av de människor som innan du läste denna bok inte visste vad lymfsystemet var, kan jag trösta dig med att många som man kunde förvänta sig skulle veta det, inte gör det. Vi skall nu se på en av de mest imponerande komponenterna i lymfsystemet. Det är ett klassiskt exempel på en missuppfattning av dynamiken i kroppen och i synnerhet lymfsystemet. Förutom de oräkneliga antal lymfkörtlar som är så små att de inte kan uppfattas, finns det många stora körtlar som kan känna på sidorna av nacken, under armen och där benen möts i själva bålen. Plus en hel del andra stora, som är utspridda i kroppen. En av de största lymfknutorna i hela systemet och den enda delen av lymfsystemet som man kan se (genom att öppna munnen och titta i en spegel) är nämligen tonsillerna eller halsmandlarna. Naturligtvis är det många människor – inklusive mig – som inte kan se dem, för att de har blivit borttagna och slängda i soporna. Allt utrymme i detta kapitel skulle kunna användas till att beskriva vilken fantastisk skapelse tonsillerna är, och vilken oumbärlig roll de spelar i lymfsystemets övergripande verksamhet, men ändå skulle vi inte till fullo förstå dess värde. Det finns åtskilliga tonsiller. Dem vi vanligen tänker på när vi säger tonsiller är de som sitter på var sin sida om svalget – mandlarna. Men det finns fler, det finns en tonsill i toppen på mellanrummet ovanför strupen och bakom näsan – vanligtvis kallade polyper. Det finns tonsiller runt omkring öppningen av varje rör i öronen, ett kluster av tonsillvävnad på tungan och en tonsill i struphuvudet eller ”resonanslådan”. Dessa tonsiller är alla förenade genom lymfkärl och bildar en skyddsring runt munhåla och näsöppning och skyddar oss från bakterier och andra skadliga ämnen. När lymfsystemet är överansträngt av avfallsprodukter och inte klarar av att bli av med dem, fylls tonsillerna, de blir förstorade och ömma. Detta är inte en slump, det finns en anledning till det! Det är den intelligenta kroppens sätt att varna oss för att någonting är fel. Tonsillerna är strategiskt placerade för att utföra denna livsviktiga uppgift. Eftersom de flesta av avfallsprodukterna som kroppen bildar är ett resultat av att vi smälter maten, vad tror du kroppen vill säga oss när strupen praktiskt taget är igensvullen och det gör ont varje gång vi sväljer? Ingenting kan vara mer uppenbart, såvida inte våra läppar plötsligt smälte samman och det blev omöjligt för oss att äta! Utan tvekan är budskapet till oss att antingen låta bli att äta eller att ändra kost för att lymfsystemet skall få en chans att återhämta sig, vilket är exakt vad som händer, om vi ger det en chans. Om vi minskade på maten och endast åt lätta måltider, drack vatten och juice, skulle de giftiga nivåerna gå ner och du skulle inte ha ont i tonsillerna längre. Tonsillerna skulle snabbt återgå till sitt friska och normala tillstånd. Vad gör vi istället? Vi låter tonsillerna bli bortopererade och firar händelsen med att äta en skål med glass! Tills helt nyligen såg den konventionella medicinen tonsillerna som något besvärligt som man lika gärna kunde göra sig av med. Visst är det svårt att förstå. Kan du tänka dig vilken okunnighet, att framkasta tanken att Gud, Skaparen eller intelligensen i universum helt elakt placerade tonsiller (mandlar) i vår hals som något slags kosmiskt trick eller av misstag. Att vid första bästa tillfälle, utan minsta anledning, bara operera bort dem, det är alltför bisarrt att bara komma på tanken. Ändå har detta varit standardproceduren för tonsillerna så länge det har varit möjligt att ta bort dem. Tänk dig en person som äger en stor mängd dyrbara juveler och andra värdefulla ägodelar. Han har installerat ett avancerat och dyrbart larmsystem för att skydda sig mot inbrott. En natt medan han sover bryter sig en tjuv in – larmet går. Ägaren av huset blir störd av oväsendet, går upp och stänger av larmet, och går sedan tillbaka till sin säng för att fortsätta sova, medan tjuvarna tar alla hans dyrbara ägodelar. Verkar detta vettigt? Tonsillerna är en del av kroppens larmsystem. De varnar oss för annalkande fara som kan uppstå om man inte vidtar nödvändiga mått och steg för att undvika det. Verkar det då vettigt att man tar bort tonsillerna – alarmsystemet – istället för att se till kroppens behov och ge den en chans att rätta till situationen? Har din urinblåsa någon gång varit så full att det gjorde ont och det enda du kunde tänka på var att få tömma den? Det har du säkert varit med om någon gång. Finns det överhuvudtaget någon möjlighet att du ens skulle komma på tanken, att få din blåsa bortopererad? Naturligtvis skulle du inte det! Det skulle vara helt absurt att ta bort blåsan bara för att den utförde det jobb den var ämnad att utföra. Men ändå blir tonsillerna bortopererade för att de gör det jobb de är avsedda att utföra. Detta är lika absurt. Tonsillerna är inte de enda essentiella delarna av kroppens försvarssystem som blir försmådda och behandlade med okunnighet, på gränsen till förakt. När det gäller blindtarmen, gör den konventionella medicinen återigen samma misstag. De ser blindtarmen som något helt värdelöst, något som bara finns till för att orsaka smärta, sorg och bedrövelse. Hur fel är inte det! Det finns människor som vaknat upp efter en operation av något helt annat än blindtarmen och fått veta av kirurgen att han, medan han ändå var inne och opererade passade på att ta bort blindtarmen, och eftersom han redan var ”inne” behövde de inte betala något extra för det!”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Även när kroppens lymfsystem är kraftigt ansträngt i sitt försök att få bort avfallsprodukter – på grund av dåliga mat- och levnadsvanor – ger det aldrig upp i sitt försök att rena kroppen. Det gör sitt bästa och anstränger sig kraftigt för att bli av med blockeringar. På ett mycket klokt och skickligt sätt gör kroppen vad som helst för att skydda våra livsviktiga organ från toxiner som, om de inte hanteras korrekt, kan skada dem. Den tar inte bara de vanliga vägarna för att bli av med toxiner, som att samla ihop och bryta ner dem för att förflytta dem via de normala kanalerna för utrensning, tarmen, blåsan, lungorna och huden. Den använder sig också av extra reservutvägar när de vanliga kanalerna är överbelastade. Du skulle bli imponerad om du fick se en video av lymfsystemets nätverk i full verksamhet. Avfallsprodukter från alla delar av kroppen samlas upp, bryts ner och kanaliseras till organen för utrensning. I det invecklade system av knutar, knölar och körtlar, varav de flesta är för små för att kunna ses, ingår det större körtlar som avfallsprodukterna strömmar igenom för att bli omhändertagna och lagrade. Det är därför dessa ibland blir svullna och ömma. De är fulla av toxiner som stannar kvar där tillsvidare, för att inte skada livsviktiga organ.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Lymfsystemet frigör avfallsprodukter från din kropp hela tiden, dag som natt. Så länge de frigörs i samma takt som de produceras är allting frid och fröjd. Men så fort balansen förändras så att mindre förs bort än vad som produceras får du problem både på kort och lång sikt.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Den som lider av bristfällig lymfkörtelfunktion eller vars körtlar ofta svullnar, borde äta mycket bär, ty bär har en utomordentligt välgörande inverkan på lymfkörtlarna, vilket gör oss mindre mottagliga för infektionssjukdomar.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)


”Blockerar man passagerna i armhålan, tvingar man tillbaka gifterna in i lymfsystemet runt bröstkorgen och skuldrorna och ökar risken för bröstcancer, även hos män. Sedan toalettartiklar för män har blivit allt vanligare, har bröstcancer hos män ökat. Vi kan anta att den utvecklingen beror på mäns regelmässiga användning av deodoranter.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Ett system som är beroende av diafragmans rörelse är lymfsystemet. Alla organ i buken ger ifrån sig slaggprodukter. Lymfsystemet, som är en viktig del av vårt immunförsvar, har som uppgift att föra bort detta slagg via lymfvätskan. Vi har mer lymfvätska än blod i kroppen, men till skillnad från blodet som pumpas runt av hjärtat, saknar lymfvätskan en egen pump. Lymfvätskan får förlita sig på muskelrörelser. Därför är rörelsen i diafragman väldigt viktig för lymfsystemet, då det är en rörelse som pågår utan uppehåll.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

Läs även BH & Bröstcancer, Citrusdrink, Diafragmaövningen, Slembildning och Tarmrening

Njurarna

”Den som vill vara frisk och leva ett långt liv måste vara noga med att sköta om sina njurar och se till att där råder balans.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


”Genom njurarna utsöndras ej önskade substanser. Trots sin litenhet – de väger bara cirka 300 gram tillsammans – har de en genomblödning på 1,2 liter blod per minut. En njure består bland annat av s k nefron, ett slags ’filter’. Det finns cirka 1 miljon ”filter” i varje njure. Filtrationen hos en normalstor person motsvarar 180 liter per dygn. Ge dina njurar en chans att spola rent sina filter genom några glas friskt, porlande vatten flera gånger om dagen. Hjälp dina njurar i arbetet med avgiftningen. Drick speciellt under morgontimmarna. Din kropp har sin stora avgiftningsperiod mellan kl 04 och kl 12 på morgonen. Du stör den genom en tung frukost.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Blandsaft på morot, rödbeta och gurka är ett fint, renande läkemedel för gallblåsan, levern, njurarna, prostatakörteln och könskörtlarna. En halv eller hel liter dagligen av denna blandsaft kan lösa gall- eller njursten inom några veckor eller månader.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Omkring 10 % av hela vår kropps energiförbrukning kommer på njurarnas del.”
(NILS KALÉN i boken ”Förkylning – ett nödvändigt ont?”)


”Det tar en kopp kaffe eller té ett helt dygn att passera genom njurarna och urinsystemet. Mer än en kopp per dygn utsätter dessa organ för ytterst stora påfrestningar. Om du är en av dem som dricker sex-sju koppar kaffe eller té om dagen, så fundera allvarligt på att skaffa dig en egen dialysapparat.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life”)

Fotnot: med ”té” menar han svart, vitt eller grönt te – allt från tebusken – och INTE örtteer (som är bra för njurarna och resten av kroppen!).


”Hjärtat samspelar med njurarna för att reglera blodtrycket och svaghet i njurarnas kapacitet är en vanlig orsak till att blodtrycket höjs.

Njurarna producerar ett hormon, renin, som styr blodtrycket. Vid obalans i njurarna sänds ett äggviteliknande ämne ut som kan höja blodtrycket.”
(MARIE-LOUISE EKLÖF i boken ”Gröna apoteket”)


”Högt blodtryck är den största riskfaktorn för stroke och ökar även risk för hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom. Att äta ohälsosamt, låg fysisk aktivitet, konsumera tobak och alkohol och att vara överviktig ökar risken att drabbas.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Ett kroniskt högt saltintag påverkar renin-angiotensinsystemet samt ADH-sekretionen (= antidiuretiskt hormon), så att njuren får arbeta mer. Detta kan vara ytterligare en anledning till att ett ökat saltintag kan leda till högt blodtryck. I populationsstudier har man sett att högt saltintag leder till högt blodtryck.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”Särskilt känsliga äro njurarna för en överbelastning med koksalt och äggvita, varför en äggvitefattig kost, som är helt fri från kommersiellt koksalt, utgör den första förutsättningen för botandet. Kvark- och mjölktillförseln måste inskränkas.”
(EBBA WAERLAND i boken ”Hur bör jag äta?”)

Fotnot 1: ”Äggvita” är en äldre benämning för ”protein”. I ovanstående citat betyder ”äggvitefattig kost” detsamma som vegetarisk kost eftersom det är animaliskt protein (från kött- och mjölkprodukter) som belastar njurarna. Enda undantaget i växtriket är protein från sojaprodukter som belastar njurarna (och resten av kroppen – läs mer om detta här)

Fotnot 2: Här kan du läsa mer om Salt


”Eftersom kroppen har ett överskott av njurvävnad, måste skadorna på detta organ vara långt framskridna innan en njursvikt blir tydlig. Det som läkare diagnosticerar som begynnande njursvikt kan i själva verket handla om en långt framskriden njursjukdom. Om njursvikt inte behandlas kan det leda till döden, och behandlingsmetoderna – dialys och njurtransplantation – är långt ifrån enkla och behagliga. När patienter redan har ådragit sig en uppenbar njursvikt, råder de konventionella läkarna dem att undvika att äta protein och att sluta med andra vanor som orsakar påfrestningar på de funktionsdugliga njurvävnader som finns kvar. Om patienterna hade fått den informationen mycket tidigare, kunde de ha undvikit de mer drastiska åtgärderna och ingreppen. 

Här är de vanligaste faktorerna som frestar på njurarna: tobaksrökning, vilket försämrar blodtillförseln till organen, högt blodtryck, uttorkning, alkohol, koffein och andra stimulerande droger, skakiga och vibrerande rörelser som vid löpning eller ridning samt en proteinrik kost. Proteinmetabolismen orsakar en hög arbetsbelastning på njurarna. Om du vet att dina njurar inte är normala eller om du tidigare har haft någon njursjukdom, är de två viktigaste sakerna du kan göra att hålla en kost med lågt proteininnehåll och att se till att du aldrig blir uttorkad.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Hög konsumtion av animaliskt protein kan ha en stor inverkan på människans normala njurfunktion genom att framkalla ett tillstånd som kallas hyperfiltration – en drastisk ökning av njurarnas arbetsbörda. Hyperfiltration är inte skadligt om den bara förekommer sporadiskt. Vi har alla en inbyggd reservfunktion i njurarna som är så effektiv att det går att leva med endast en njure. Människokroppen antas ha utvecklat kapacitet att hantera återkommande stora doser protein från våra avlägsna jakt- och asätardagar. Men nu för tiden äter många av oss stora mängder animaliskt protein varje dag med följden att njurarna hela tiden tvingas uppbåda sina reserver. Den här oavbrutna belastningen kan förklara varför njurfunktionen ofta sjunker när människor blir äldre och att den successivt försämras även hos i övrigt friska personer. 

Anledningen till att de som äter en växtbaserad kost verkar ha bättre njurfunktion ansågs ursprungligen vara att de har ett lägre proteinintag totalt sett. Men nu vet vi att orsaken sannolikt är att njurarna förefaller hantera växtprotein på ett helt annat sätt än animaliskt protein. 

Inom några timmar efter att man ätit kött går njurarna in i hyperfiltrationsläge. Detta gäller för flera typer av animaliskt protein – nötkött, kyckling och fisk verkar ge samma effekt. Men en motsvarande mängd växtprotein orsakar nästan ingen märkbar belastning på njurarna. Om du äter lite tonfisk kommer din njurfiltration att öka med 36 procent inom tre timmar. Men om du äter samma mängd protein i form av tofu tycks njurarna inte utsättas för någon extra belastning alls.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Ett annat skäl till att animaliskt protein kan vara så skadligt för njurfunktionen är att det generellt sett är mer syrabildande. Det beror på att animaliskt protein brukar innehålla fler svavelhaltiga aminosyror, bland annat metionin som producerar svavelsyra när det omsätts i kroppen. Frukt och grönt, å andra sidan, brukar vara basbildande och hjälper till att neutralisera syrorna i njurarna. 

Hur mycket syrabelastning som kosten orsakar beror på hur balansen ser ut mellan syrabildande livsmedel (som kött, ägg och ost) och basbildande livsmedel (som grönsaker och frukt). I en analys av njurfunktion och olika kosthållningar som utfördes 2014 på mer än tolv tusen amerikaner över hela landet fann forskarna att en högre syrabelastning kunde förknippas med betydligt större för proteinläckage i urinen, ett tecken på njurskada. 

Den forntida människans kost bestod till stor del av växter, så hon producerade sannolikt fler baser än syror i njurarna. Människan utvecklades till att äta en sådan alkalisk (basbildande) kost under miljontals år. De flesta av dagens kosthållningar producerar däremot för mycket syra. Den här övergången från basbildande till syrabildande kost kan hjälpa oss att förstå dagens epidemi av njursjukdomar. Man tror att den syrabildande kosten påverkar njurarna genom att skador uppstår på de små, känsliga, urinbildande rören (tubuli). För att buffra överskottet av syra som kosten ger upphov till, tillverkar njurarna ammoniak, ett basiskt ämne som kan neutralisera en del av syrorna. Att njurarna motverkar syra är fördelaktigt på kort sikt, men på längre sikt kan den extra ammoniaken i njurarna ha en giftig effekt. Försämrad njurfunktion över tid kan alltså vara en följd av en livstids överproduktion av ammoniak. Njurarna kan börja försämras redan i tjugoårsåldern och kapaciteten kan ha minskat till hälften när man nått åttioårsåldern. 

Den kroniska, låggradiga, metabola acidos som köttrik kost har kopplats till ger oss en förklaring till varför människor som äter vegetariskt verkar ha bättre njurfunktion och varför olika växtbaserade dieter har varit så framgångsrika i behandlingen av kronisk njursvikt. Under normala omständigheter leder en vegetarisk kost till att njurarna blir mer basiska, medan en icke-vegetarisk kost ger syrabelastning.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Att äta en växtbaserad kost för att göra urinen mer alkalisk kan också bidra till att förebygga och behandla njursten – de hårda mineralansamlingar som kan uppstå i njurarna när koncentrationen av vissa stenbildande ämnen i urinen blir så hög att de börjar kristalliseras. Så småningom kan de här kristallerna bilda små stenar som blockerar urinflödet och orsakar svår smärta som brukar stråla ut från ena sidan av ländryggen mot ljumsken. Njursten kan komma ut på naturlig väg (ofta förenat med kraftig smärta), men en del stenar blir så stora att de måste avlägsnas kirurgiskt. 

Förekomsten av njursten har ökat drastiskt sedan andra världskriget, och speciellt de senaste femton åren. Ungefär en av elva amerikaner drabbas idag, jämfört med en på tjugo för mindre än tjugo år sedan. Varför en sådan ökad förekomst? Den första ledtråden kom 1979 när forskare rapporterade en påfallande koppling mellan förekomsten av njursten sedan 1950-talet och den ökande konsumtionen av animaliskt protein.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”I en studie där mer än tusen amerikaner över sextiofyra år med kronisk njursjukdom följdes i tio år, var det bara en av tjugo som hann utveckla njursvikt. De flesta hade redan dött, framför allt i hjärt-kärlsjukdom som leder till fler dödsfall än alla andra dödsorsaker tillsammans. Anledningen till det är att njurarna spelar en så avgörande roll för korrekt hjärtfunktion att patienter som är yngre än fyrtiofem som lider av njursvikt kan ha hundra gånger så stor risk att dö av hjärtsjukdom som de med fungerande njurar.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70 procent av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70 procent av kroppens gifter utsöndras via andningen betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Om man betänker att många människor dagligen konsumerar kaffe, te, läskedrycker, alkohol, vitaminpreparat och salt, som samt och synnerligen måste utsöndras av njurarna, är det inte förvånansvärt att så många människor varje år dör av njurinsufficiens.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life”)


”Enligt kapillärmikroskopieringens fader professor Müller kan kapillärspasm (kramp i de allra finaste blodkärlen) utlösas som en »njurreflex« när man ätit animaliskt protein.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Vid diagnosticeringen upptäcker man att njurreflexerna ömmar om patienten söker för problem med njurarna. Även vid andra sjukdomar, t.ex. högt blodtryck, hittar man ömhet på njurreflexerna. 

De sjukdomar som kan behandlas med zonterapi är njursten, njurgrus och äggvita i urinen. T.o.m. en helt avstannad njurfunktion kan påverkas positivt. När man behandlar reflexerna för njurar och urinledare på en patient som har njurgrus, blir musklerna i urinvägarna antagligen så avslappnade att njurgruset kommer ut med urinen, dvs. genom urinröret. Detta gäller även njurstenar. Man behandlar även reflexerna för blåsan och ryggraden samt allmäntillståndet. 

Jag har behandlat flera patienter med njursten och njurgrus och fått ett mycket bra resultat. Patienterna märker att njurstenarna eller njurgruset försvinner med urinen och de slipper sedan ha kramper och smärtor i urinvägarna.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)


”I njurarna finns våra ursprungliga essenser lagrade. Vi föds med en viss mängd energi. Om man tar droger medför det energikickar som tas av denna reserv. Enligt kinesisk medicin leder drogkonsumtion till att man åldras i förtid. Några av följderna blir då försämrade tänder (eftersom njurarna styr tänder och skelett) och potensproblem för män. Det kan skapa trötthet på grund av sämre njurenergi.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


”Ett högt kalciumintag kan också öka risken för njursten.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Lök har en positiv effekt på svaga njurar och urinblåsor.”

(Dr. KARL-HEINZ BLANK m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»”)


”Björk kan stimulera njurarnas förmåga att rena blodet. En anledning till att man vill åstadkomma det är om ansamling av urinsyrekristaller är för hög, vilket kan orsaka stelhet och värk i leder och muskler, irritation i slemhinnor och hud, ödem (vattensvullnad) framför allt under ögonen, eller vid inflammationer och infektioner i urinorganen på grund av tillfälligt nedsatt njurfunktion, björkens saponiner stimulerar njurarna på ett milt och mycket skonsamt sätt. Tillsammans med björkens eteriska oljor medverkar saponinerna till att hjälpa till att transportera bort slaggprodukter (vanligtvis urinsyrekristaller) ur bindväven, musklerna och runt lederna. Den höga halten av C-vitamin i björkens blad stärker kroppens immunförsvar och skapar en basisk urinmiljö, vilket minskar risken för bakterieansamlingar i dessa regioner.”
(PELLE HOLMBERG, MARIE-LOUISE EKLÖF & INGRID HOLMBERG i boken “Vilda växter”)


”Det är njurarna som främst skall rena blodet. Räknar du samman mängden blod som passerar våra njurar på ett dygn så blir det lika mycket som 4 badkar – eller 1750 liter blod per dygn!

Kroppens blodmängd, cirka 5 liter, skall passera våra njurar 350 gånger per dygn för att allt blod skall vara så rent som det behöver vara.

Våra njurar är känsliga för olika typer av kemikalier och matvaror. Med zonterapi kan man bedöma om njurarna behöver lite extra reningshjälp.”

(ING-MARIE HAGSTRÖM i boken ”Zonterapi från mitt hjärta till ditt”)


”En engelsk psykolog, Dr. Cameron, förklarade vid ett föredrag i London:
– En av mina patienter var en ung pojke som hade oerhörda problem med att berätta för sin far att han var homosexuell. Varje gång han bestämde tid med pappan blev mötet inställt och han insjuknade i svåra njurproblem. Detta trots att all röntgen och alla andra prover visade att både njurar och binjurar var helt friska och normala. När han äntligen berättade sanningen för sin pappa – som tog nyheten mycket bättre än vad han hade vågat hoppats på – försvann alla de oförklarliga problemen med njurarna omedelbart.”

(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)


”Highly alkaline ammonia urine is often accompanied by bladder irritation and burning during urination. These painful symptoms can be relieved by drinking three or four glasses of cranberry juice a day until the symptoms subside. Cranberries are among the few fruits that have an acidifying effect on the body. Cranberry juice re-acidifies urine that is alkaline due to ammonia. In the process, it soothes irritated membranes. However, drinking cranberry juice will not prevent ammonia production. Cranberry juice provides symptomatic relief but will not eliminate the cause of the symptoms. Cranberry juice should be used only to get over the hump of symptomatic bladder pain. The only way to correct the problem is to improve the diet to rebuild the alkaline reserve. 

The kidneys provide very powerful buffering, but the process is considerably slower than that of the respiratory system. Hours or days are needed for the kidneys to adjust the body’s pH levels.”
(TED MORTER i boken ”Fell’s official know-it-all guide”)

Fotnot 1: att använda Tranbärsjuice (Cranberry juice) vid urinvägsinfektioner hjälper inte mot orsaken! Det dämpar enbart symtomet – svidande och brännande urinering – men då tranbär (och tranbärsjuice) är svagt syrabildande förvärrar det enbart orsaken – försurning i kroppen. Och då de flesta tranbärsjuicer är processade (t ex sockrade, pastöriserade och kemiska tillsatser) är de än mer syrabildande än färska tranbär. Detta gör att den gamla huskuren att dricka tranbärsjuice mot urinvägsinfektioner inte läker utan de flesta fall jag känner till får ständigt återkommande problem – vilket man förstår av ovanstående citat om hur njurarnas buffertförsvar (att tillverka ammoniak) fungerar. Tranbär bör undvikas att förtäras i ”död form” (upphettat, tillagat eller pastöriserat) då det innehåller oxalsyra. Läs vidare om oxalsyra.

Fotnot 2: Lemonaden är en fantastiskt hälsosam dryck men jag ska inte överdriva genom att kalla den för en ”livräddare” – däremot kallar jag den ofta, med rätta, för en riktig ”njur-räddare”!

Läs även Diabetes och njurproblemSyra/BasbalansenUrkraften och Örtte

Psykosomatiska sjukdomar

”Den som anser sig vara sjuk är sjuk.”
(Dr. GEORG GRODDECK, psykosomatikens fader)


”Fear and panic are the primary accelerators of all ”diseases”.”
(Dr. MELISSA SELL)


”Jag ville ha en fysisk anledning för den inre smärtan.”
(DAN MILLMAN i boken ”Den fredlige krigarens väg”)


”De känslomässiga och andliga aspekterna av sjukdom förbises gärna.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”De spänningar som din kropp bär på talar om vilka frågeställningar som du brottas med.”
(SUSANNA & MARTIN EHDIN i boken ”HQ”)


”Envisas man med att inte vilja se sanningen när den uppenbarar sig kommer närsynthet samt syn- och hörselskador att vara en naturlig följd.”
(EDWARD BACH i boken ”Hela dig”)


”Innan man börjar höra dåligt börjar man lyssna dåligt.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


Are you avoiding what you don’t want to see?
The relationship between mind and body is becoming increasingly accepted. For this reason, Vision Training incorporates exercises that are designed to shift long-standing psychological and mental patterns. Playing about with what works will eventually become the natural way of being. Psychological and emotional aspects of our reality have enormous influence on eyesight. In 1962 Charles R. Kelly researched this issue and found that what we should not, must not or would rather not see can be blurred or blanked out by the mind. In my work with vision problems over the last ten years a pattern has emerged. A typical belief is that if people believe there is something in their immediate experience that they do not like they are helpless to do anything about the situation. If this dynamic goes on for a long time the mind will simply dim one’s vision so the problem is no longer visible. A typical example illustrating this dynamic is a lawyer friend of mine. She attended a Vision Training workshop given by Janet Goodrich years before I started my project of regaining my eyesight. We shared information about techniques that worked. However, her vision did not improve significantly. I suggested that we explore this one-by-one. 

During this exploration of what might be the root cause she told me that during her childhood her father had a relationship with a cousin. She felt bad about this and did not want to see it. Over the years she had talked about how lawyers in the office had affairs with each other and with clients. My friend was practicing family law where infidelity is a common reason for seeing a lawyer. I pointed out to her that as far as her subconscious was concerned the pattern that caused her eyesight to deteriorate in the first place was still going on in her immediate environment. 

My friend had a very stable relationship with her husband, so I suggested to her that she need not take responsibility for other people’s conduct. Apparently her subconscious mind agreed because a few days later she called me and very excited told me about the amazing progress she had made in just a few days. 

Without rediscovering whatever decision you made in the past that keeps your eyesight below par, you will see flashes of clarity, but they probably will not last. One woman in Ireland had studied the Bates Method for three years. She came to my class because she had never been able to go past flashes of clear vision. When I told her there probably was something in her past that needed to be processed before her subconscious mind could permit clear eyesight, she said, “Yes, I think I know what it is.” 

At the subconscious level there is no time and space – only now. So if something happened to you as an 8-year-old, that inner child is still with you. The emotional imprint is still active even if you have consciously forgotten all about the event. In my workshop I do a short regression exercise which creates a context in which your subconscious can help you discover what might be the inner reasons for keeping your vision dimmed. 

People usually discover innocent associations made by the mind of a child. For example, one man told me that he realized he had made a connection between wearing glasses and wisdom. As an 11-year-old he wanted very much be like his dad – who wore glasses. A woman told me that her twin sister was fitted with glasses, so she faked the test. She wanted to be like her sister. 

One exceptional case that dramatically illustrates this dynamic involved a 7-year-old girl in London whose vision went from normal to -4 diopters in just ten days. After some investigation her mother discovered that this little girl had been bullied in school and concluded that absolutely nothing could be done to improve her situation. She could not stop the bullying herself and did not believe that her parents or teachers could help her either. Consequently, her mind dimmed her vision. 

Psychologists researching attention have discovered that vision can collapse by as much as 60 percent towards the near point when people were asked to solve math problems that were very difficult or impossible for them to work out. This may be the one of the reasons why so many children start to have vision problems.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


“Presbyopia is due to stress not age. Consequently, if the stress and strain are relieved, the ability to read and see at the near point comes back.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


”Vi kan nästan berätta för vem som helst att vi har ont i magen, huvudet, ryggen, axlarna, halsen, bihålorna – men vem vågar erkänna utan omsvep att livet mist sin mening? Att vi sover illa om nätterna, förtärs av ångest, olycklig kärlek eller att vi håller på att gå under av dålig självkänsla – eller att alla drömmar har kapsejsat och gått i tusen misslyckade bitar? 

Istället låter vi kroppen ta signalerna, och när inte läkare A hittar något går vi till doktor B som tar nya prover och föreslår nya mediciner och utredningar. 

Vi glömmer själen och dess desperata nödrop. Trots allt är jag ju sjuk. Jag har fått en ny identifiering. Livet blev inte som jag hade tänkt mig – men nu finns det en ursäkt, ett hinder som ingen kan protestera mot. Jag är sjuk. Jag är i alla fall sjuk. Jag är till och med sjukskriven. Läkarna ser väldigt allvarligt på mitt fall. Kanske kan jag aldrig gå tillbaka helt till ett normalt liv

Och mitt uppe i allt tystnar själen – kvävd av kroppens alla symptom. Vi börjar föra en dialog med vår kropp istället medan sjukdomen tar över oss alltmer. Vi börjar tro att vi inte längre har ett val. Att hälsa och friskhet är ett lotteri där vi dragit en rejäl nitlott. 

Frågan är hur vi ska hitta själen i allt detta virrvarr. Själen som bara ville påminna om att den inte riktigt gillade hetsen, stressen och den hysteriska takten. 

Detta skall naturligtvis inte misstolkas och användas mot svårt sjuka människor, även om allt fler läkare är överens om att kropp och själ hänger ihop – även vid en banal förkylning. Det hjälper dock inte enbart att ha ett gott, öppet och sunt förhållande till sin själ och sina känslor. Kroppen är listig och oberäknelig och man blir inte automatiskt frisk för att man tar en holmgång med själen. 

Med vetskapen om kroppens och själens sammanflätade liv och behov av att gå i takt och i harmoni med varandra ger oss både ett val och en möjlighet till självanalys. När det gör ont i kroppen och vi blir sjuka gång på gång kan vi åtminstone fråga oss om det finns ett samband. Om det skulle hjälpa att se inåt och fråga om det egentligen är själen och känslorna som har gått i spinn och manifesterar sin förvirring och rädsla via kroppen. 

Ulrika, bankkamrer, var ständigt sjukskriven på grund av svårartade allergiska eksem. Hon hade aldrig haft några som helst problem med sin hud förrän hon drabbades av svåra och irriterade eksem på sin bröllopsresa. Eftersom hon tillbringade smekmånaden i Grekland tog alla för givet att hon utvecklade en allergi mot det nya klimatet och maten. 

Men problemen fortsatte hemma i Sverige, och Ulrikas hudbesvär blev till slut så allvarliga att hon tvingades vara sjukskriven långa perioder i sträck. Hon genomgick massor av allergitester, och enda gången hon var nästan besvärsfri var märkligt nog – ja, hon skämdes nästan att berätta det för läkarna – när maken var bortrest. Läkarna lyssnade på henne och noterade men ingen såg något samband. De skrev ut nya cortisonsalvor, nya klådstillande tabletter. Efter många års lidande kom hon till en psykolog som först lyssnade på henne och sedan lugnt och stilla tog hennes hand och sade:
– Gråt…
– Men jag vill inte gråta! stammade Ulrika och tittade frågande på psykologen.
– Nej, du låter hellre din hud gråta, spricka och blöda varje dag… 

Då började Ulrika äntligen gråta, och sakta och försiktigt började man nysta i både hennes barndom och äktenskap. Maken som hon först nu insåg egentligen var en mental kopia av hennes far. Barndomens rädsla som plötsligt hade blivit äktenskapets rädsla. Eksemet som hade blivit en barriär – ett skydd. Maken som hon var rädd för och som kanske inte skulle vilja ta i henne – om hennes hud blödde och fjällade. Barnet inom henne som hade så låg självkänsla att hon inte vågade bli smekt – eller ens vidrörd. 

När hon senare skilde sig försvann alla eksem och hudproblem som genom ett mirakel. Inte ens när hon åkte tillbaka till Grekland blev hon sjuk igen. 

En engelsk psykolog, Dr. Cameron, förklarade vid ett föredrag i London:
– En av mina patienter var en ung pojke som hade oerhörda problem med att berätta för sin far att han var homosexuell. Varje gång han bestämde tid med pappan blev mötet inställt och han insjuknade i svåra njurproblem. Detta trots att all röntgen och alla andra prover visade att både njurar och binjurar var helt friska och normala. När han äntligen berättade sanningen för sin pappa – som tog nyheten mycket bättre än vad han hade vågat hoppats på – försvann alla de oförklarliga problemen med njurarna omedelbart. 

– Vår rädsla att se inåt och våga gå in i vårt eget inferno – eller ännu värre: vår tomma öken – är ofta så skrämmande och så fylld av fruktan att vi ibland till och med ”tar” en sjukdom för att slippa. De flesta märker inte ens vad denna sjukdom står för. De bara springer och är rädda. Rädda att sanningen och verkligheten ska komma ikapp dem. Om läkarna började med att fråga om patientens själsliga och emotionella status vore halva slaget vunnet. Men hela vårt samhälle tar omvägen via våra kroppar.”
(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)


”Varje dag vaknar miljoner människor upp med sin allergi – när det kanske är livsstilen man är allergisk mot.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Själsliga skador och depressioner angriper kroppen – antingen i det organ som har den minsta motståndskraften, eller också i en kroppsdel som svarar mot det skadade ’själsliga organet’. När vi upplever något som vi själsligt har svårt att ’smälta’ och tillgodogöra oss, kan detta resultera i magsår eller nervösa magsmärtor, vilka låter sig botas först när den själsliga orsaken är känd och avlägsnad.”
(K. O. SCHMIDT i boken ”Den inre läkaren”)


”Människans verkliga och främsta sjukdom är sådana ofullkomligheter som högmod, grymhet, hat, egoism, okunnighet, obeslutsamhet och girighet.”
(EDWARD BACH i boken ”Hela dig”)


”Den som blir sårad gör sina inre sår tydliga för sig själv.”
(LOUISE MINERVA FROSTEGREN i boken ”Förstå dina känslor”)


“Chronic anger can aggravate many cases of asthma.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”Astma har också ett starkt psykosomatiskt samband, speciellt hos små barn, där den ofta dyker upp spontant när de emotionella behoven försummas.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”En frisk kropp är själens gästrum, en sjuk dess fängelse.”
(FRANCIS BACON)


”Det finns ingen möjlighet att varaktigt massera bort minnena från en spänd axel när dessa minnen påverkar axelns nerver på omedveten nivå.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Stiffness and chronic neuromuscular discomfort stem in part from unexpressed emotions stored as tension, as well as from injuries, stored fears, adhesions, scar tissue, and other stressors. Few of us completely escape these factors, so our bodies tend to tighten, contract, and grow less flexible over time; older people simply have had more time to store unexpressed emotions.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”När jag senare fick egna patienter och elever var det en dramatisk händelse som påminde mig om Françoise Mézières beskrivning av den dolda smärtan, och jag fick anledning att dra slutsatsen att det hon upptäckt också kunde gälla psykisk smärta. 

Jag lät en dag en ung flicka göra små rörelser med höften. De var avsedda att visa henne vilken rörlighet hon hade i bäckenet, och dessa mycket försiktiga rörelser som gick ut på att sära  på benen och långsamt sammanföra dem igen kunde omöjligt göra ont. 

Men plötsligt gav hon till ett skrik av smärta. Hon vred sig på golvet och kved. Jag blev mycket förvånad över reaktionen som jag förmodade var ”hysterisk”. Jag hade alltid tyckt att hon var så lugn och observant på kroppens arbete. Hon hade inte klagat över något annat än en viss stelhet i benen, kände sig ”tung”, fast hon hade vacker hållning. 

Jag svepte in henne i en filt och satte mig bredvid henne och väntade. Efter en lång stund reste hon sig utan att se ut att ha ont, bad om ursäkt för sitt beteende som hon lika lite som jag kunde förklara. 

Morgonen därpå ringde hon. Hon hade fallit ihop när hon kom hem efter behandlingen. Gråtutbrott. Darrningar. Kvävningskänslor. En ödesdiger händelse i hennes barndom, så smärtsam att hon totalt trängt bort den ur sitt medvetande, hade stigit upp i minnet, från början till slut. Och detta på grund av en liten höftrörelse! 

Som barn hade hon bott i ett stort hus i en trädgård omgiven av ett högt gallerstaket med vassa spjälor. En dag lekte hon med sonen till trädgårdsmästaren. För att imponera på henne eller kanske på hennes uppmaning – hon mindes inte vilket – hade pojken börjat klättra upp för gallret. När han kom upp hade han halkat till. En av spjälspetsarna hade genom borrat ena låret och pojken satt fast där, spetsad, hjälplös, vrålande av smärta. 

När de vuxna kom var det hon som blev beskylld för att ha eggat pojken till bravaden. Hans smärtor var alltså hennes fel. Pojken fördes till sjukhus. När han kom hem igen fick hon inte längre leka med honom. Hon kikade på honom på avstånd, men vågade inte närma sig eller ens tala till honom. Sedan upphörde pojken att existera för henne. Hon glömde episoden eller trodde att hon hade glömt den. Hon hade levt ett normalt liv, inte haft några kroppsliga besvär, bara den här stelheten i benen. 

När hon gjorde de små rörelserna med höften rörde hon för första gången denna del av sin kropp som hade förblivit en död zon ända sedan händelsen med gallerstaketet. Det skrik hon utstötte var den spetsade pojkens skrik. Den dolda smärta hon led av utan att ha en aning om det var en annans smärta, men en smärta hon kände sig skyldig till. 

Under de närmast följande behandlingstimmarna gjorde hon snabba framsteg. Höfter och ben kom loss och hon upptäckte äntligen det sköna i att simma, springa, dansa, älska – glädjeämnen som hon hade nekat sig förut av rädsla för att väcka till liv den dolda smärtan.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”Om du vill finna svaren på de stora frågorna som rör din själ, är det bäst att börja med de små svaren som rör din kropp.”
(GEORGE SHEEHAN)


”Vi bär vår historia inskriven i våra kroppar lika väl som i våra själar.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”När vi är mycket rädda skrämmer hjärnan upp tjocktarmen. Då hinner den inte suga upp vätska och resultatet blir diarré.”
(GIULIA ENDERS i boken “Charmen med tarmen”)


”Själsligt kramptillstånd – vilket i sin tur kan vara följden av viktiga, olösta livsproblem – kan förorsaka en förstoppning.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)


”Människor som är deprimerade har förstoppning.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Psykiska förhållanden kräver seriöst beaktande, eftersom den sjuka tarmen hos ett stort antal patienter är det mest framträdande uttrycket för svåra, olösta levnadskonflikter.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Mage och tarm”)


”Katarrer och magsår är utpräglade helhetsföljder. Vanligast ligger orsaken i stress och ångest, är uttryck för något vi vill men inte kan.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Orsaken till magens hälsa ligger oftare än vi tror i det psykiska.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”De flesta människor, som lida av magsår, äro samtidigt nervösa och depressiva. De lida ofta av tvångsföreställningar och neuroser.”
(EBBA WAERLAND i boken ”Waerland-terapierna”)


”Baciller kan naturligtvis inte slå rot om de inte hamnar i en passande jordmån. Den jordmån som lämpar sig för sjukdom är försvagad, illa närd, illa syresatt, förpestad av negativa tankar, blockerad i sitt känsloflöde och, följaktligen, bräcklig i sitt immunförsvar.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Undersökningar på senare tid har visat att ängsliga individer t.ex. är mer mottagliga för virus.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


“Man vet att långvariga känslospänningar och stress (fysisk och psykosocial) – utan återhämtning – ger kroppsliga reaktioner och påverkar immunförsvaret negativt.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Reumatism”)


“DIGESTING YOURSELF
When you swallow your feelings, your body begins to digest itself. Ulcers, heart disease, cancer – all have been shown to have a relationship with stress. While stress may or may not create bacteria and cause renegade genes to mutate, it undeniably creates an environment that is welcoming and supportive of physiological processes that can – that will – ultimately kill you. If you visualize the process, you can see what repression does to the lightness and magic of the human body; imagine the sharpness of your strongest feelings, whether feelings of joy or anger or sadness. When strong, sharp feelings are hidden deep inside like shameful secrets, the feelings tear at your organs and block the path that your blood wants to travel as it gives you life. Expression keeps you open and strong, able and ready to easily defend your physical health and emotional well-being. Instead of concentrating on fighting or fleeing or otherwise denying feelings, your body is doing what it was intended for all along: living in a state of peaceful acceptance and essence.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


“Ett barn som p g a sina föräldrars ärelystnad går i en skola som är för svår kan utveckla huvudvärk i strid mellan ”god vilja” och inre motstånd. Ensamhet, oövervinnerliga hinder, förträngd kampvilja, tvång att uppnå vissa mål (”köra huvudet i väggen”) kan orsaka huvudvärk. Sådana fall kräver stor förståelse för den huvudvärksplågade och han måste få tillfälle att tala ut. Om de själsliga sammanhangen blir uppenbarade så försvinner förutsättningarna för huvudvärken och den läker.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Huvudvärk och migrän”)


”Majoriteten av all huvudvärk, särskilt de som åtföljs av spända nackmuskler, skapas av muskelspänningar som är avsedda att dölja och kontrollera ilska.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”Ofta är migrän och huvudvärk som sjukdomssymptom grundad på ett omedvetet, tvångsmässigt undertryckande av utvecklingsfaser och önskningar. Krampen i kärlen är ett uttryck för en själslig blockering och spänning, en ”smärtsam” plåga och depression. 

Vägen till bot från alla slags lidanden banas genom självutveckling och självkännedom med varseblivande av sammanhangen. Att befria sig från belastande bindningar eller att byta arbete eller miljö kan vara en skenbar hjälp; denna hjälp är emellertid av bestående värde endast om dess djupaste orsak erkänns och om förändringen av de yttre ramarna inte bara blir en flykt från de verkliga kraven. 

Ett liv fyllt med innehåll skyddar mot många sjukdomar medan isolering och brist på målsättning befrämjar sjukdom. Detta stämmer särskilt väl när det gäller migrän.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Huvudvärk och migrän”)


”Om människor bara ville komma på god fot med alla sina känslor, och lära sig att ge vänliga uttryck för dem, skulle det uppstå färre hjärtesorger och ännu färre attacker av huvudvärk.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


“Emotional stress may also cause irregular heartbeats. In some cases, these can be lethal.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Hjärtinfarkt kan bero på en försurning av hjärtmuskulaturen till följd av stress – själslig press.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Andrew Weil, författare till många populära böcker och chef för ett program för integrativ medicin vid University of Arizona i Tucson, berättar om ett alldeles särskilt dramatiskt fall av tillfrisknande. Det gällde en bankchef med kroniskt högt blodtryck, vars tryck normaliserades en dag efter att hans fru ansökt om skilsmässa. Det föll till 120/80 och stannade sedan på den nivån.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Alla slags sjukdomar har ett mångfacetterat orsakssystem, såväl somatiskt som psykosomatiskt. 

De psykosomatiska faktorernas roll i mänskliga lidandet är något som funnits med i vårt språkbruk i hundratals år. Det finns något som psykiatrer brukar kalla för ”kroppsdelsspråk”, som uttrycker något av psykosomatisk vishet. Till exempel: ”Den pojken är min huvudvärk”, ”Jag får fjärilar i magen” eller ”Hon krossade mitt hjärta”. Ingen vet hur många människor som infinner sig på sjukhusens akutmottagningar sent på kvällen med bröstsmärtor – med eller utan verklig hjärtinfarkt – för att de just haft en stark upplevelse av kärlekssorg i någon form. 

Problem med ryggraden har att göra med bristande mod och karaktärsstyrka. Också detta är något som avspeglas i vårt språk. Vi säger t ex ”Han har verkligen råg i ryggen”, ”Han har ingen ryggrad” eller ”Han/Hon är en verkligt rakryggad människa.”
(M. SCOTT PECK i boken ”Vidare på den smala vägen”)


”En sjuk själ för med sig en sjuk kropp. Kroppen drabbas sällan först.”
(RUTH KUNZ-BIRCHER i boken ”Bircher-Benners hälsoguide”)


”Galileo Galilei blev blind när han av kyrkan tvingades att mot bättre vetande förneka sanningen. Sigmund Freud förbjöd sig själv att uttala den sanning han upptäckt. Han förrådde den sedan hans far dött. När jag läser att han längre fram led av cancer i munnen, måste undergå flera operationer och till sist dog av denna sjukdom måste jag fråga mig om inte hans mun kanske till sist gjorde uppror för den sanning som Freud inte längre ville veta av.”
(ALICE MILLER i boken ”Den bannlysta vetskapen”)


“It’s like getting a lump in your throat when you forbid yourself to cry. Unexpressed grief can damage us emotionally and physically. Studies have shown that many people are diagnosed with cancer about a year or so after the death of a loved one. I have also seen this pattern in people who have recently retired.”
(LUCIA CAPACCHIONE i boken “Recovery of your Inner Child”)


“Constant conflicts, resentment, guilt and shame (known as stress), for example, can easily paralyze the body’s most basic functions, and easily lead to the growth of a cancerous tumor.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease)


”Lyckliga människor får inte cancer.”
(J. I. RODALE)


”På Helsingfors universitet har läkaren Kirsi Lillberg i en studie på över 10 000 kvinnor visat att förlusten av en betydelsefull känslomässig relation fördubblar risken för bröstcancer. Separationer och jobbiga skilsmässor kan vara ännu mer direkt kopplade till cancer än en partners bortgång. Hos många människor framkallar förlusten av en kärleksrelation intensiva vanmaktskänslor, kanske för att det river upp gamla psykologiska sår från barndomen som uppstod när man upplevde sig som avvisad eller kritiserad.”

(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


“The thyroid is the gland of depression.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”Är det konstigt om ens sköldkörtel ändrar produktion när man ”går i taket” om man samtidigt känner att man saknar varje möjlighet att påverka situationen man upprörs över?”
(CHRISTIAN HELMRICH)


”Om man inte lyssnar på sin själ som viskar, får man snart lyssna på sin kropp som skriker.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Är det försent att förändras?”)


”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning utan ett korrektiv, ett verktyg, som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomens uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till sanningen och ljusets väg som vi aldrig borde ha lämnat.”
(Dr. EDWARD BACH)


”Inre konflikter är bästa grogrunden för obalanser och sjukdomar.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sluta kämpa – börja leva”)


”Bland maorier, urbefolkningen på Nya Zeeland, ger man inte mediciner när någon är sjuk. Man samlar alla byinvånare, inklusive barnen, och tillsammans ställer man en enda fråga: Vad är det som du undviker att säga?”
(SUSANNA & MARTIN EHDIN i boken ”HQ”)


”För mycket ältande kan skada mjälten.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


”En obalans i hjärtat kan komma till uttryck i känslor av hopplöshet.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


”Det visade sig att när en delpersonlighet framträdde hade denne svår diabetes och måste ta insulininjektioner. När en annan delpersonlighet visade sig var denne helt fri från diabetes.”
(Dr. RAHASYA FRITJOF KRAFT i boken ”Omvandla din smärta till kärlek”)


”Psoriasis kan vara beroende av psykisk stress. Då gäller det att spänna av och söka undgå stress så långt det är möjligt. En viss inre utveckling och harmoni kan t o m göra att psoriasis försvinner. Eksem kan också utlösas vid nervösa problem.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Det är faktiskt inte bara lagen om alltings jävlighet som gör att huden går bananas lagom inför bröllopet eller första dagen på nya jobbet. Eller att vi mitt i en brinnande livskris som pricken över i även får en upprorsbenägen hud att hantera. Stress triggar nämligen inflammatoriska processer som kan ge blossighet, ökad känslighet, utslag och finnar. Som lök på laxen slarvar vi ofta med maten när livet går för fort och dövar ångesten med småätande, för mycket vin, rökning eller vad det nu kan vara. Stressen kan också få hormonerna ur balans och kickstarta en överaktiv talgproduktion som leder till finnar. Själv får jag en härlig cocktail av finnar och utslag runt munnen, kliande eksem på underarmarna och en totalt nerslipad tröskel mot hudvårdsprodukter som jag normalt tolererar när stressen blir övermäktig.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Hudbesvär som akne, rosacea och olika typer av eksem, är starkt kopplade till hur man mår psykiskt och att det är högst individuellt hur svåra besvär man får. En del personer får hudproblem vid stress, andra får mer besvär från magtarmkanalen. Därför är det viktigt att vid vissa hudåkommor även ta hänsyn till den själsliga hälsan och psykosociala situationen. Detta kallas psykodermatologi.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Huden är kroppens skyltfönster, och glad själ ger glad hud.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Huden är ett särskilt bra skyltfönster för våra känslor, vilket verkar nog så naturligt när man tänker på att den härrör ur samma känsliga embryovävnad som hjärnan och nervsystemet. Har ni tänkt på hur huden reagerar på känslor av skam eller vrede (rodnad), rädsla (svettning) och skräck (gåshud och håret som reser sig), liksom på hur huden ser ut vid allmänna tillstånd av hälsa och välbefinnande eller sjukdom? Den är också olyckligtvis ett uttrycksmedel för emotionellt avfall. Jag påstår inte att detta gäller för alla hudsjukdomar, men det finns många som skulle bli avsevärt hjälpta genom en bättre attityd till vreden. Jag minns en kvinna jag behandlade som led av en mycket svår och omfattande hudåkomma som täckte större delen av hennes kropp. Grovt uttryckt verkade huden sårig, avskavd och rinnande, och på många ställen såg den inte ut som hud över huvud taget. Hon hade sökt många läkare förgäves. Salvor, lösningar, solbestrålning osv. hjälpte inte. Faktum var att hon blev sämre undan för undan. Till slut gick hon med på att söka en psykiater, men hon ville inte ha någon form av psykoanalytisk behandling. Hon fick lugnande och energigivande medel men blev bara sämre. Hon fick då en serie elchockbehandlingar, vilka hjälpte till att lindra en del av den depression som vid det laget hade gripit henne, men vilka inte påverkade hennes hud i någondera riktning. Slutligen blev hon min patient. Marcy var en oerhört självutplånande och medgörlig kvinna som använde större delen av de inledande behandlingstimmarna till att försöka övertyga mig om hur verkligt lycklig hon var, bortsett från hudsjukdomen. Hon sade att hennes barndom hade varit mycket lycklig, utan störande inslag, och att hon inte kunde minnas att hon någonsin bråkat med sina systrar. Hon sade att hon dyrkade både sin döde far och sin milda, rara och tillgivna mor (som fortfarande levde). Hennes bild av sig själv överensstämde i hög grad med hennes bild av modern. Hon kunde inte minnas att hon någonsin varit arg. Skälet till hennes vägran att söka en psykiater blev snart uppenbart. Hon ville helt enkelt inte störa en bild som var bara alltför perfekt. Men störd blev den! Efter månaders arbete – delvis bestående i drömanalys – stod det klart att hon verkligen älskade sin far men dessutom var glad för att han hade dött.

Sådana emotionella enheter som på ytan tycks utesluta varandra är synnerligen vanliga inom den mänskliga psykologin. Marcy ansåg att hennes fars död var en hämnd och en illvillig triumf över modern. Allt eftersom tiden gick blev snedvridningen och utloppet denna vrede tog sig i hennes hudsjukdom inte längre nödvändiga. Med stöd av förhållandet mellan oss blev hon medveten om att hennes vrede inte hade dödat fadern och inte heller gjorde henne till någon ond människa. I två år gjorde hon inte stort mer än att besöka mig tre gånger i veckan och släppa loss en oerhörd vrede – och medan hon gjorde det blev hennes hud bättre. Så småningom försvann de sjukliga förändringarna och ersattes av frisk vävnad. Mycket arbete återstod för att befria henne från behovet av att vara rar och änglalik (med en hud som brann av ursinne). Hon valde att helt enkelt vara mänsklig.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Boken om ilska”)


”Tensions in the small muscles of the hand are the result of repressed impulses to grasp or seize, to claw or to strangle. I believe such tensions are responsible for rheumatoid arthritis in the hands.”
(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)


Lär dig hur du reagerar på stress genom att bli medveten om din personlighet
Utsatta för samma sorts stress får en man magsår medan en annan får högt blodtryck. Drabbade av nästan identiska problem får en kvinna astma, en annan hudbesvär.

Det är nu känt att orsaken till dessa variationer ligger i de enskilda patienternas personlighet. En människas personlighet har ett påtagligt samband med det slag av sjukdom hon mest sannolikt drabbas av.

Genom att veta litet om sin egen personlighet kan man alltså med hjälp av detta samband förstå vilken sorts problem man löper störst risk att råka ut för. Och genom att veta vilken sorts problem som kan uppstå kan man vara mer uppmärksam på tidiga varningstecken. Om du någonsin har byggt ett sandslott på en strand och sedan kämpat för att hitta de svaga punkterna och upptäcka sprickorna i väggarna så fort de uppstår, inser du att kännedom om dina egna psykologiska svaga punkter är ovärderlig när det gäller att motstå stress och påfrestningar samt de tecken och symptom på sjukdom som följer.

Jag vill inte påstå att de följande beskrivningarna är uttömmande. Men de skisser jag tecknat baseras på gediget kliniskt arbete som utförts runtom i världen.

Astmapersonligheten
Astmatiker har ofta dominerande mödrar och rätt så misslyckade fäder. Deras mödrar är ofta överbeskyddande och ganska slapphänta. Det är vanligare för barn utan bröder och systrar att börja med den pipande andning som är ett tidigt tecken på astma, kanske beroende på att barn utan syskon är mera mottagliga för de påfrestningar som uppkommer med denna typ av föräldrakombination. Hjälplösa, beroende och fatalistiska astmatiker brukar tro att det är fel att uttrycka sina känslor. De tillåter sig inte att visa sin ilska, sin rädsla, sina tårar och sin glädje. De är för det mesta ensamma och litet överkänsliga själar.

Magsårspersonligheten
Människor som är mottagliga för magsår brukar vara mycket beroende av sina mödrar. De behöver oftast massor av kärlek. De är ibland inte helt säkra på om de vill förbli beroende eller om de vill bli självständiga. De har en tendens att vara ambitiösa och att arbeta hårt.

Den depressiva personligheten
Patienter som lider av depression brukar känna sig hjälplösa, otillräckliga och misslyckade. De har ofta en dålig självkänsla, är vanligen intoleranta och överdrivet samvetsgranna och har för det mesta inte särskilt mycket humor. På grund av sin rigida inställning till livet tycker de ofta att det är oerhört svårt att anpassa sig till nya omständigheter och nya påfrestningar. De drabbas särskilt lätt av sjukdomar i samband med krissituationer.

Hjärtinfarktpersonligheten
Om du är aggressiv, otålig, intensivt tävlingslysten och ivrig att lyckas, kanske du till slut hamnar på en intensivvårdsavdelning kopplad till en EKG-apparat.

Redan 1910 skrev William Osler i The Lancet att det är den ambitiöse, hårt arbetande mannen som troligast får smärtor i hjärtat. På fyrtiotalet ansåg en läkare att människor drabbas av hjärtattack därför att de ständigt tävlar med sina fäder. Sedan dess har ett stigande antal forskare lyckats utveckla dessa båda påståenden. En författare berättar om en tapetserare, som på femtiotalet reparerade stolar i väntrummet hos två läkare, och som upptäckte att det bara var framkanten av stolsitsarna som var slitna – som om patienterna ständigt hade suttit som på nålar. Läkarna var Rosenman och Friedman och de ägnade större delen av de följande två årtiondena åt att försöka komma underfund med vilken typ av patienter som får hjärtinfarkt.

De upptäckte att de människor som fick hjärtinfarkt oftast var män och att de för det mesta var hårt stressade. De lyckades visa att dessa män ofta har en stark drift att tävla och att lyckas. Hjärtinfarktpatienten har långa arbetsdagar, är inställd på att lyckas, har svårt att sitta still, är oförmögen att koppla av och är perfektionist. Hur framgångsrik han än är lyckas han sällan leva upp till sina ambitioner.

Och det är naturligtvis inte hur framgångsrik du faktiskt är som bestämmer hur tillfredsställd du känner dig – utan hur framgångsrik du tror att du är.

Eksempersonligheten
Människor som lider av kroniska hudåkommor brukar vara rätt så känsliga. Liksom astmatikerna har de en tendens att undertrycka sina känslor. När de blir arga håller de det för sig själva och vill de gråta lägger de band på sina känslor. Detta är ett vanligt beteende hos människor som råkar ut för allergier.

Reumatikerpersonligheten
Människor som lider av reumatism har en tendens att vara ganska tillbakadragna, blyga och missbelåtna med sitt eget arbete. De är hårda arbetsgivare. De kommer ofta från olyckliga hem och många gånger har speciellt den ena föräldern varit sträng, dominerande och till och med grym.

Trots att reumatikerna vanligen anlägger en falsk mask av styrka, lider de ständigt av mindervärdeskänslor. De vill foga sig och de känner sig hjälplösa på många sätt. Reumatiker har också svårt att uttrycka sina känslor.

Kolitpersonligheten
Den typ av människa som är mest benägen att få kolit är blyg, osjälvständig, passiv och mån om att vara till lags. Han är obeslutsam, ganska omogen och alltid oerhört angelägen att undvika konflikter med andra. Han är klipsk, lättstött och känslomässigt rätt så labil – han brister lätt i gråt.

Cancerpersonligheten
Under det andra århundradet lade Galenos märke till att kvinnor som led av melankoli mycket oftare fick kräfta än kvinnor som var lyckliga. Under de senaste åren har vi samlat åtskilliga bevis som stöder denna tidiga observation. Idag vet vi att människor som löper risk att få cancer anstränger sig för mycket i sina försök att vara världen till lags. När de misslyckas, som de oundvikligen måste, får de cancer.

Cancerdrabbade har ofta haft en olycklig barndom och de har vanligen lidit brist på kärlek under uppväxten, haft en känsla av ensamhet och att de har blivit övergivna av dem som står dem närmast. Cancerpatienter har en tendens att ge mer än de tar; de har en tendens att undertrycka sina egna önskningar och sina egna känslor. Osjälviskt gör de sitt bästa för att behaga alla i sin omgivning. När någonting går fel i den värld de byggt upp omkring sig drabbas de av cancer.

På tal om detta så har man tidigare sagt att kvinnor som ammar löper mindre risk att få bröstcancer beroende på något som har att göra med amningsprocessen. Jag undrar om det kan vara så att den typ av generösa, öppna, kärleksfulla kvinnor som väljer att amma inte hör till den typ av kvinnor som är särskilt mottagliga för cancer?

Migränpersonligheten
Migränpatienter drivs av skuldkänslor. De känner att de alltid måste sträva efter att göra vad som är rätt och att tillfredsställa sina egna krävande samveten. Den genomsnittlige migränpatienten är perfektionist, mycket ambitiös, angelägen att vara till lags och hårt arbetande. Han är mycket välvårdad, mycket ordningsam, mycket effektiv och han respekterar utan undantag goda prestationer och framgång.

Alla dessa drag skulle vara mycket värdefulla om de inte drevs aningen för långt. Migränpersonligheten kan inte leva upp till sina egna höga krav. Han blir ofta fullständigt ursinnig när saker och ting inte går som de skall. Och det är denna sorts frustration (förorsakad av antingen hans eget misslyckande eller av någon yttre faktor) som leder till migränsymptomen.

Hösnuvepersonligheten
Människor med hösnuva verkar ofta vara försagda, nervösa och sakna självförtroende samt handla ganska tvångsmässigt. De drabbas synnerligen hårt av kriser och trauman och deras hösnuva kan förvärras när saker och ting går dåligt för dem.

Denna lista är på intet sätt fullständig. Och det finns människor som inte passar särskilt väl in i dessa kategorier. Men om du är medveten om din egen personlighet kan du hålla utkik efter de tidiga varningstecknen som är förknippade med denna. Om du till exempel är krävande och överdrivet ambitiös skall du se upp med de där bröstsmärtorna som talar om att du överanstränger ditt hjärta. Är du övertygad om att du har en reumatikerpersonlighet är det bäst att du tar det försiktigt om du har ont i någon led.”

(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Undersökningar har visat att människors emotionella tillstånd direkt påverkar blodtrycket. När du känner dig glad och lycklig går det systoliska blodtrycket ner. När du är full av oro och ångest går det diastoliska blodtrycket upp.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


Arg och förkyld
Amerikanska förkylningsforskare vid Yale University har kommit fram till att arga människor blir lättare förkylda än lugna och harmoniska. Stressade personer drabbas oftare av förkylning än andra.

Aggressivitet och stress stör mekanismer som styr kroppens immunförsvar.”

(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)


”Vid stress reagerar levern ofta genom att lagra avsevärda mängder fett i sina vävnader. Även detta tillstånd ger upphov till fettlever.”
(PAUL SIMONS i boken ”Lecitin”)


”Så fort vi får en fysisk eller psykisk chock eller råkar i konflikt drar musklerna ihop sig. Om de inte har fått lära sig att slappna av kommer den flödande energin att stelna. Alltid på klart definierade ställen i kroppen. Man kan faktiskt se och röra vid de ställen där energin stockar sig och liksom förstenas. I mitt arbete har mina händer ofta upptäckt dessa zoner. Jag kallar dem för döda zoner. Den förhårdnade huden smiter åt på den underliggande muskelvävnaden. De fastlåsta muskeltrådarna är stela och hopdragna. Resultatet blir ödem och celluliter, och ofta blockeras organen i de motsvarande zonerna.

Därför är så kallade ”ridbyxor” bara det yttre tecknet på blockerade muskler i lårbenshals, bäcken och ryggslut. Inga avmagringskrämer kan avhjälpa detta. Djupt inne i bäckenet är det illa däran med äggledarna, livmodern och könsorganen, och efter att ha talat om sina yttre besvär talar kvinnorna ofta även om sina djupare, som frigiditet och ibland även sterilitet.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Med kroppens samtycke”)


”Folk slösar massvis med energi på att spänna musklerna, fast det är de förstås inte medvetna om. De känner sig bara urlakade. Dag efter dag, år efter år lagrar organismen trötthet i musklerna.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Med kroppens samtycke”)


”När man undertrycker kroppens yttringar blockerar man den så att musklerna blir stela.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Med kroppens samtycke”)


”Bates föreslog, några år innan den österrikiske endokrinologen Hans Selye och hans medarbetare började skriva om stress, att många människor med överansträngda ögonmuskler lider av psykisk spänning som skapar en motsvarande fysisk spänning i ögonen och speciellt musklerna som kontrollerar dem. Bates ansåg att spända, nervösa människor löper större risk att få dålig syn än andra och han påstod att för mycket arbete, oro, rädsla och bekymmer alla kan leda till försämrad syn.

Bates lösning var att uppmuntra sina patienter att lära sig slappna av ordentligt. Han rekommenderade både allmänna övningar, som var avsedda att slappna av hela kroppen, och specifika övningar som var avsedda att låta musklerna kring ögonen slappna av.”

(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


“A faulty vision is linked to an imbalance on a deeper level of our personality, as well as to poor functioning of such as organs as the liver, kidneys and intestines. This imbalance generates or attracts corresponding circumstances and situations in life. We then may find ourselves addicted to certain substances or foods or unable to give up a harmful lifestyle. The lack of ‘in-sight’ into our true nature, which is unlimited potentiality, can impair also our ability to see properly with the physical eyes.

There may be people in our lives we try to avoid. On the other hand, we may consistently ignore the impulsive reaction we have each time something happens that doesn’t suit us or that we don’t want to see. Limited eyesight may not only be related to resist dealing with certain pressing issues or problems but also with wanting to see too much or being impatient in life. In all cases, the result is strain in our eye muscles, which inhibits both nourishment of new eye cells and the removal of dead cells and metabolic waste products from the eyes.”

(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


Familjekonflikt och fysiska symptom
”Jag mår illa när jag hör dig!”

De orden utslungas ofta i vrede mellan makar eller mellan förälder och barn. Och fastän man sällan menar frasen bokstavligt, ger den ofta en riktig bild av hur en känslostorm faktiskt kan driva en person till att bli fysiskt sjuk. Konflikt inom en familj kan få symptom att framträda nästan omedelbart. En terapeut jag känner berättade om ett äkta par som fick besök av hustruns mor. Svärmodern hade ett dåligt och obehagligt förhållande till mågen. På en och samma dag drabbades modern av sömnlöshet, mågen av eksem och dottern av depression. När modern gav sig i väg, gjorde samtliga symptom det också.

Eller kanske du känner igen ”feriefebern”. Den är vanlig bland studerande som reser hem under ferierna, och bland familjer som inte är vana vid att tillbringa mycket tid tillsammans. Sådana situationer kan vara en källa till ångest, som ofta tar sig uttryck i att man blir sjuk.

Till och med de lindrigaste symptom – förkylningar, huvudvärksanfall, influensa – kan förknippas med känslor inom familjen. Om man regelbundet drabbas av dem kan man minska antalet anfall genom att undersöka under vilka omständigheter och i samband med vilka känslor som symptomen visar sig. Ofta uppträder inte förkylningen eller huvudvärken om man bara inser och erkänner att man hyser en viss känsla och har skäl till det. Några upptäcker att de öppet måste ge uttryck åt sin konflikt, sin vrede eller känsla inför de personer som berörs för att undvika fysiska symptom.

Men föga överraskande har många svårt att uttrycka vrede eller reagera direkt på konflikter med andra familjemedlemmar. I stället nöjer de sig med att behandla sina symptom genom att konsumera burk på burk av aspirin, antihistamin eller starkare läkemedel utan att någonsin utforska varför symptomen dyker upp så ofta. En modfälld hustru, som är ursinnig på sin man, tar följaktligen tabletter och går och lägger sig. Eller fadern som trotsas av sin son får en attack av angina pectoris. Det är hans sätt att säga: ”Se så plågsamt det är för mig att du trotsar mig”, utan att han någonsin blir tvungen att tala öppet om sina känslor. Genom att bli sjuk gör han det dessutom svårt för sonen eller hustrun att reagera på hans känslor. I stället tänker kanske hustrun: ”Hur skulle jag kunna vara ond på honom? Han är ju faktiskt sjuk.” Eller sonen säger kanhända: ”Jag tycker det här är förfärligt. Jag måste börja bli hyggligare mot pappa.”

Sambandet mellan känslomässig stress, familjekonflikt, fysiologiska reaktioner och fysisk sjukdom har påvisats i ett fyndigt upplagt forskningsprogram av psykiatrikern och familjeterapeuten Salvador Minuchin. Han arbetade med en familj där dottern hade en form av diabetes som uppvisade kraftiga växlingar och som föreföll aktiveras av vissa slag av familjekonflikter. Minuchin ledde en familjeterapisession. Varje familjemedlem var ansluten till en blodkateter, som tog blodprov med fem minuters mellanrum. Han mätte sedan den fria fettsyrenivån i varje prov, vilken anses som fysiologisk indikator på känslomässig reaktion.

Minuchin upptäckte att varje persons fettsyrenivå och följaktligen emotionella aktivering ökade under diskussion av ämnen som hade personlig relevans för honom eller henne. Föräldrarnas aktiveringsnivå var t ex lägst när deras uppmärksamhet koncentrerades på deras sockersjuka dotters problem, medan dottern vid samma tillfällen var starkt aktiverad. Aktiveringen stegrades ytterligare när terapeuten placerade den unga flickan i en situation i vilken hennes föräldrar befann sig i konflikt och hon tyckte att hon måste välja sida. Senare fick dottern lämna rummet och iaktta familjen genom en envägsspegel, medan föräldrarna sinsemellan talade om problem i sitt äktenskap. Hennes aktiveringsnivå sjönk signifikant, medan hennes föräldrars steg kraftigt.”

(DENNIS T. JAFFE i boken “Din inre läkare”)


”Minuchin visade tydligt att familjekonflikter påverkar många fysiska åkommor och kanske till och med deras ursprung.

Jag har arbetat med många familjer som plågats av fysisk sjukdom och har funnit att det i nästan samtliga fall existerade något samband mellan sjukdomen och relationerna mellan familjemedlemmarna. I de flesta av dessa fall räckte det med en relativt kortvarig psykologisk forskningsfärd för att man skulle upptäcka olika sätt på vilka familjen komplicerade sjukdomen.”

(DENNIS T. JAFFE i boken “Din inre läkare”)


”Healing is the end of conflict with yourself.”
(Dr. MELISSA SELL)

Läs även Andningen & Känslor, Brustet hjärta, Cancer… gåtan som inte finns, CancerpersonlighetenDjupare insikter 4, Hjärtinfarktpersonligheten, Känslor i kroppenObearbetade känslor och Själens språk

Reumatism

”Reumatism betyder flöde, och syftar på att smärtorna vid denna sjukdom ofta vandrar eller flyttar mellan olika leder och muskler.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


Var fjärde människa i västvärlden lider av reumatism.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


I medicinerna, som är den dominerande behandlingsmetoden vid reumatiska sjukdomar, har vi dock samtidigt en källa till syraöverskott. Dessa mediciner dämpar således smärtan tillfälligt, men ökar samtidigt den ansyrning som är eller utgör en bidragande orsak till smärtan. 

Reumatikerpatienten hamnar i en ond cirkel. Ett starkt syraöverskott i organismen ger värk. Genom värktabletter tillföres ”syra” och patienten upplever en tillfällig förbättring. På lång sikt innebär detta att organismens vävnader, t ex i leder och ledvätska, blir ännu mera ”sur”. För patienten är nya värktabletter ofta den enda utvägen ur olidlig smärta och stelhet. För dessa patienter – som i många år har stått på värktabletter av olika slag och andra mediciner – kan det vara förenat med stora svårigheter att dels genomföra den radikala koständring, som en starkt basisk kost innebär, och dessutom samtidigt upphöra med de mediciner, som ger så snabb och effektiv akut lindring. För att kunna bota reumatoid artrit och andra reumatiska åkommor måste dock kroppens överskott av syror ”drivas ut” genom en långvarig alkaliserande behandling, samtidigt som allt det som bidrar till en kronisk ansyrning av organismen – syrabildande kost och mediciner – helt utesluts.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Att astma har stora likheter med reumatism och det faktum att reumatiker inte sällan får astma och tvärtom hänger i stor utsträckning ihop med syraöverskott i kroppen. De flesta sjukdomar i bindvävssystemet, främst reumatism, beror på att bindväven är det organ i kroppen, som får ta hand om den syra, som kroppen inte kan utsöndra. Hos reumatikern sätter sig syraöverskottet i leder och muskler, hos astmatikern i andningsorganen.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Rent fysiologiskt ökas syrabildningen i kroppen, när man äter kött. I nerbrytandet av kött till dess ursprungliga aminosyror bildas en ansenlig mängd urinsyra i kroppen. Om kroppen kunde bortskaffa denna syra omedelbart, skulle den orsaka endast liten skada. Men vad som i själva verket händer är att musklerna suger upp enorma mängder urinsyra och så småningom blir mättade med den. Denna syra övergår till sist till kristaller med skarpa nålliknande spetsar, som orsakar smärta och obehag under beteckningarna reumatism, nervinflammation, ischias eller vissa sjukdomar i levern.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”För reumatiker är ägg inte tillåtna, ty de är mera urinsyrebildande än kött.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Levern”)


”För dagens specialister på t ex reumatiska sjukdomar med över femton års utbildning tar ämnet näringslära endast några timmar. Under hela min egen utbildning under 1970-talet på Karolinska institutet fanns schemalagt två timmars näringslära sammanlagt. Dessutom var närvaron under dessa lektioner inte obligatorisk. Det meddelades även – att inga prov eller annan form av kunskapsredovisning krävdes. Kanske utgör denna okunnighet om det väsentligaste för hälsan – våra levnadsvanor och vårt val av föda – största anledningen till hela vårt sjukdomselände. ”Ät vad ni behagar. Vad ni äter har inget med sjukdomar att göra”. Det är ett svar som patienter ofta får när de ber om kostordination vid reumatism. Samma svar får även föräldrar till barn med reumatiska sjukdomar. Förklaringen till att man inte ordineras att korrigera sina kostvanor är att under hela den långa läkarutbildningen ställs aldrig en enda gång den självklara och så nära till hands liggande frågan: ”För vilken näring är vår matsmältningsapparat ursprungligen uppbyggd? Till vilket näringssätt är den från begynnelsen anpassad?” Studerar vi djuren, så finner vi att de allesammans utan undantag är specialister på ett visst slags föda. När vi själva drabbas av förstoppning, hemorrojder, divertiklar, colon irritable, morbus crohn, ulcerös colit, blindtarmsinflammation, magsår, reumatism etc, är det i allmänhet – vid sidan av ärftlig disposition – inget annat än en följd av en förändrad livsmiljö och våra försök att göra oss till ”allätare”. När det gäller bilen, båten och andra maskiner vi använder oss av, är vi noga med att följa givna instruktioner om drivmedel etc. När det gäller den mest komplicerade ’maskinen’ i världen – vår organism – vräker vi ofta urskillningslöst in i denna allt som går under namn av föda, dryck och njutningsmedel. När så njurarna och levern krånglar eller leder och muskler värker frågar aldrig läkaren: ”Hur har du skött underhållet av denna maskin? Vilket ’drivmedel’ har du använt?” Han koncentrerar sig i stället på det sjuka organet och detaljer i själva sjukdomsprocessen.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


Kronisk ledgångsreumatism – Reumatoid artrit är den vanligaste reumatiska sjukdomen. Mer än en kvarts miljon av svenska folket drabbas av denna art av reumatism. Kvinnor drabbas tre gånger oftare än män. 

Sjukdomen kännetecknas av inflammation i lederna. Så småningom svullnar vävnaderna kring lederna och dessa blir ömma. Senare angrips även ledbrosket. 

Vissa muskler kring lederna kan förtvina, vilket gör att andra muskler tar överhanden. Därför får ibland reumatiker sneda ben- och handställningar. Genom att hålla handen böjd försöker patienten minska smärtan i en ömmande och svullen led. Om den ställningen bibehålls för länge förkortas musklerna och handen eller foten blir sned. 

Långvarig morgonstelhet och ledsvullnad är viktiga symtom. 

Förslitningsreumatism – artros – s k åldersreumatism är ännu vanligare och drabbar en halv miljon svenskar. 

Artros är exempel på en degenererande sjukdom. 

Utnötningsreumatism är ett annat namn för artros och innebär att ledbrosket långsamt förstörs, d v s ben- och broskvävnad förnyas inte normalt. Sjukdomen drabbar medelålders och äldre människor i sådana leder, som bär upp kroppen, d v s knän, höftleder och ryggrad. Patienten känner tilltagande stelhet och smärta i de angripna lederna. Det tar ofta en stund t ex på morgonen, innan patienten någorlunda smärtfritt kan röra leden, som är benägen att låsa sig och svullna.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


SJUKDOMSBILDENS OLIKA FASER
Även om sjukdomsbilden varierar mycket från patient till patient, så är vanligen mönstret ganska karaktäristiskt:

Fas 1. – Trötthet, dålig aptit, muskelsmärtor och domningar – särskilt i händerna, ibland hög feber – särskilt hos barn. Stelhet, speciellt under morgontimmarna och smärtor vid rörelser är tidiga ledsymptom. 

Ledsvullnad och rörelseinskränkning inträder. Smärtorna tilltar och den svullna leden ömmar vid beröring. Huden över leden rodnar och känns varm. Smålederna i händer och tår drabbas först. Typiskt är att bägge kroppshalvorna drabbas samtidigt (höger och vänster hands leder osv), dvs symmetriskt. Så småningom sprider sig sjukdomen till flera leder, t ex armbågar och knän. I svårare fall angrips nästan alla kroppens leder, även käk- och nackleder. 

Fas 2. – I det kroniska stadiet präglas sjukdomsbilden av deformerade leder. Förkortningar av muskler och senor gör att såväl fingrar, händer och armar som ben och fötter kan bli fastlåsta i egendomliga ställningar. På fötterna bildas en knöl vid stortån. Nodulu, små upp till två centimeter stora runda knutor, som ofta sitter nära armbågar och över knogar, bildas – särskilt i områden som är utsatta för tryck. Dessa nodulu är fritt rörliga och ger inga besvär. 

Ögonsymptom förekommer. Inflammationer i regnbågshinnan och strålkroppen kan förekomma liksom i tårkörteln med torra ögon, ibland även torra slemhinnor i näsa, mun och svalg, s k Sjögrens syndrom

Diagnosen ställer läkaren på symptombilden, på röntgenundersökningar och blodanalyser. Sänkan, SR, är nästan alltid kraftigt förhöjd under sjukdomens aktiva fas. Den sjunker sedan, när sjukdomen kommer in i en lugnare period. Med blodprov letar man ofta efter en speciell äggvita, den s k reumafaktorn. Den förekommer ofta vid reumatoid artrit, men RA-faktorn är ingen utlösande faktor vid ledgångsreumatism. Blodprovet kallas Latex-test eller fårblodskroppsagglutinationstest.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


Spondylartros ”utsliten rygg” är en motsvarande förslitnings- och åldersåkomma som drabbar ryggkotorna. De degenerativa (nedbrytande) förändringarna i ryggradens mellankotskivor och småleder ger upphov till smärta. 

Knäledsartros är den vanligaste artrosen. Ett typiskt och tidigt symptom ser man hos personer – ofta med övervikt – när de med stora svårigheter går nedför trappor. 

BECHTEREWS SJUKDOM
Bechterews sjukdom kallas även spondylartrit och hänförs till inflammatoriska (artrit) ledsjukdomar och får inte förväxlas med ovan nämnda spondylartros (där leden ser ’sliten’ ut). Bechterews sjukdom har fått namn efter den ryske läkaren von Bechterew, som beskrev sjukdomen 1892 – men den var känd långt tidigare. Bechterew är mycket vanlig och drabbar fem gånger oftare män än kvinnor. En stel och böjd ryggrad är karakteristisk. Sjukdomen innebär värk och stelhet i korsryggen och senare i övriga delar av ryggen. Ibland kan man få svullnader i stora leder som knä- och höftleder. En infektion av något slag kan vara en utlösande faktor till sjukdomen. 

Efter en föreläsning kommer en 30-årig lärare fram till mig. Helt sned och framåtböjd rygg och nacke talar sitt tydliga språk – en Becherewpatient, förtidspensionerad. Frågan kommer osökt: 

”Finns det något orsakssammanhang som är oprövat”?
På nu nedlagda Brandals hälsohem (Alma Nissen) har jag följt ett stort antal Bechterewsfall, som efter behandling erhållit full hälsa. Jag har sett hur patienter med stela, böjda ryggar efter två-fyra veckors behandling kan göra ”akrobatiska” rörelser på golvet. 

Under 40 år har denna alternativa behandlingsform av Bechterewpatienter och andra reumatiker pågått. Patienter från stora delar av världen har varit där och återvänt klart förbättrade eller helt bra från ”obotliga” reumatiska sjukdomar. Många läkare och professorer med reumatiska sjukdomar som specialitet har bevittnat detta. 

Inget sjukhus i Sverige har ännu prövat denna terapi! 

SLE
SLE är en av de allvarligaste bindvävssjukdomarna. 

Beteckningen SLE står för:
– Systemisk = systematiska bindvävssjukdomar med reumatiska symptom, där främst blodkärlssystem och bindväv angrips
– Lupus = ”varg”, sjukdomen äter sig inåt

– Erythem = rodnad 

Symptom från lederna förekommer ofta vid SLE och i viss mån påminner denna sjukdom om ledgångsreumatism. Kvinnor drabbas oftare än män. Vilka symptom kan tyda på SLE? 

Dels kan man ibland se förändringar på händer och fötter. Speciellt vid kyligt väder eller vid spänningstillstånd kan fingrarna plötsligt bli vita och nästan känslolösa. Detta vita fält är skarpt avgränsat mot den normala hudfärgen. Efter en stund när blodcirkulationen kommer igång återfår huden normal färg för att sedan bli starkt röd. 

Fjärilsliknande hudreaktion i ansiktet är särskilt karakteristiskt vid SLE. Man kan se hur liksom ’vingarna’ utbreder sig mot kinderna och ’fjärilskroppen’ går upp mot näsan och näsroten. Området är känsligt för ljus och uppträder ofta som ett så kallat soleksem. Sjukdomsförloppet är skiftande med perioder av försämrat allmäntillstånd och feber. Sjukdomsattackerna kan komma sällan och däremellan är patienten helt symptomfri. Njurarna angrips ofta. 

MUSKELREUMATISM (MJUKDELSREUMATISM)
Reumatisk muskelvärk drabbas man ofta av i sin mest aktiva ålder och särskilt efter 50-årsåldern. Man upplever smärta och värk i rörelseorgan, muskler, senfästen osv. Symptomen är ibland liknande dem vid artros och förväxlas ofta med denna ’förslitnings’-åkomma. Vad är det som har hänt, när man till exempel får så svårt att lyfta överarmen att man knappt kan ta på sig kläder? Det gör ont och det känns ’inflammerat’. 

En patient i 50-årsåldern söker mig för värk i skuldror och överarmar – speciellt på höger sida – men också på grund av oro och ångest. Min första fråga lyder: ”Vad är ditt yrke?” – ”Telefonist”. Diagnosen ”muskelreumatism” synes som det mest sannolika. En felaktig och ensidig arbetsställning med belastning under lång tid – ofta under decennier – har lett till en uttröttning av vissa muskler. På ett speciellt ställe – t ex som i detta fall i höger skulder- och överarmsparti kan muskulatur och senfästen reagera med smärta och ömhet. 

Nervösa ”stress-spänningstillstånd” kan också vara orsaken till muskelsmärta. Denna faktor fanns förmodligen med i detta fall. En obetydlig diffus smärta, som inte försvinner utan snarare tilltar, leder ofta till långdragna sjukskrivningar, värktabletter, sömntabletter och kanske även ”nervlugnande” medel. Värk, som har sitt ursprung i en felaktig arbetsställning och där ytterligare stresstillstånd ökar muskelspänningar och smärta, leder till en ond cirkel. Livet blir till sist nästan outhärdligt. 

FIBROMYALGI (MY=MUSKEL, ALG=SMÄRTA)
”Kärring-värk” – så lyder den ”tysta” diagnosen från många läkare, som alltför ofta avfärdar dessa fall som inbillningssjuka och kanske skriver ut lugnande tabletter och eventuellt remitterar dem till ”psyket”. Förutom den svåra värken blir många av dessa patienter på så sätt även ”nervvrak”. ”Telefonist”-fallet var en person som i likhet med tusentals medsystrar år efter år hade sökt olika läkare utan att få varaktig hjälp. 

Fibromyalgi är i de flesta fall den medicinska diagnosen, dvs. en form av reumatisk muskelsjukdom. De prover man tar i samband med denna muskelvärk, t ex ”sänkan” (SR) och vissa blodvärden visar dock inte på någon inflammation eller annan sjukdomsprocess. Det var anledningen till att t ex ovan nämnda patient avfärdades som ”psykfall med kärringvärk”, eftersom inga prover visade på muskel- eller ledinflammation. Symptomen vid ”kärringvärk” är bl a ömma punkter på bestämda ställen samt trötthet med domningskänslor. Sömnsvårigheter tillkommer också. 

Medicinsk forskning ger bl a följande förklaring till de symptom, som patienter med fibromyalgi upplever:
– Blodcirkulationen i de drabbade musklerna är försämrad
– Prover har visat att det finns för små mängder av vissa ”energiämnen”. Musklerna drabbas därigenom av ett slags ”energikris” och får syrebrist

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Beträffande de grundläggande orsakerna till kronisk reumatism vet man i alla fall en sak med säkerhet: att det är en degeneration av den mjuka bindväven (mesenkym) i hela kroppen som ligger till grund för sjukdomen. Detta har Belart fastställt i sin överblick över läget. Mesenkymet finns i hela kroppen och omger alla organ och ådror, i synnerhet ledhuvud och ledpanna och fungerar som en stoppning, ett slags fint skumgummiskikt. En behandling av reumatism och reumatisk artrit som verkligen siktar på att bota måste därför först och främst inrikta sig på att förhindra denna degeneration av den mjuka bindväven eftersom den har en reumatisk disposition. Läkaren Stihle jämför (i ”Uber das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit”) mesenkymet med en moderkaka, för det är i själva verket långt mer än bara ”en stoppning” som man länge trott. Det är egentligen själva moderkakan som antingen göder organen eller gör dem sjuka, beroende på hur den är beskaffad. Många är de som på olika sätt förgäves har försökt lösa frågan hur man gör denna moderkaka, mesenkymet, friskt. Hittills har Eppinger-skolan vid Wiens universitetsklinik varit den mest framgångsrika. Forskarna och läkarna där försökte på alla tänkbara sätt finna orsaken till att mesenkymet så ofta var svullet och anhopat av slaggprodukter, för att på så sätt kunna finna bot för degenerationen. Om detta lyckades, menade man, skulle därmed första akten i varje ”sjukdomsdrama” redan vara överspelad. Läkeprocessen måste sedan springa fram ur den botade moderkakan och återställa ordningen i kroppens många funktioner, på samma sätt som sjukdomen en gång hade uppstått ur det degenererade mesenkymet. Men resultaten av alla dessa undersökningar och försök var inte särskilt övertygande, inte förrän man satte in en koksaltfri råkostbehandling som på varje punkt följde dr Bircher-Benners föreskrifter. Om behandlingen sattes in tillräckligt tidigt kunde man konstatera en tydlig och kvardröjande återhämtning och förbättring av den mjuka bindväven i hela kroppen på patienten. I samma utsträckning som detta skedde återvann också organcellerna sin valförmåga ifråga om att uppta de tillförda näringsämnena – ett säkert tecken på vävnadstillfrisknande – och organens försvars- och självläkningsförmåga ökade i kraft och intensitet (Prof Dr med Hans Eppinger, Über Rohkostbehandlung, Wiener Klinische Wochenschrift, 5/26 – 38).

I behandlingen med vital föda (”råkost”), såsom den under många årtionden provats ut, utvecklats och använts på Bircher-Benner-kliniken och andra ställen finns alltså en möjlighet att övervinna orsaken till denna reumatiska dispositionen, d v s mesenkym-degeneration. Den utgör i varje enskilt fall den grundbehandling som skall användas och som man också kan stödja genom andra, värdefulla åtgärder för att omstämma och återuppliva mesenkymet och därmed återställa rörelseförmågan. 

Den mjuka bindvävens tillstånd påverkar kroppens olika organsystem. Det gäller i synnerhet när en mesenkymtyp med benägenhet för reumatiska besvär har utvecklats under generationer: astenisk-leptosom kroppsbyggnad, vagoton övervikt; nervsystemet, dålig cirkulation, blodbrist, psykosomatisk felstyrning, störd mognadsfas och abnorm tarmmiljö. Alla dessa olika störningar griper in i varandra och är beroende av varandra. Enligt vår mångåriga erfarenhet kan man, genom kostens inflytande, konstatera en entydig förändring i den kapillär-mikroskopiska bilden liksom en tillbakabildning av ”blodslaggämnen” (Blood sludge) hos sådana människor. 

Artriten tycks ha ännu en ”moderkaka” som är lika skyddande till sin natur som mesenkymet, nämligen matsmältningsapparaten. Så långt våra erfarenheter sträcker sig, finns det hos artritpatienter alltid en långtgående degeneration av bakteriefloran i tarmen och en nedsatt försvarsfunktion i tarmväggen. Här har vi ännu en möjlighet att påverka artriten, nämligen via tarmen, genom en avpassad kost! Råkosten verkar läkande även där, på grund av att den, med sin rikedom på enzymer, bildar förutsättningarna och den rätta ”inre miljön” för en sund bakterieflora i tarmen. Man trodde tidigare att de levande växtcellernas synnerligen känsliga enzymer inte kunde överleva passagen genom tarmen. Men ett försvar, som ännu är okänt till sin natur, skyddar dem från förintelse så att 60-80% av dem bevisligen når tjocktarmen (Tropp och Chalaupka) och utför sin viktiga uppgift där. Den består i att binda det syre som finns där och att framställa den för en frisk tarmflora så nödvändiga anaeroba (syrefria) miljön. Om det fortfarande finns kvar några tarmbakterier som kan regenereras, kan tarmfloran tillfriskna av sig själv med hjälp av övervägande råkost. 

När omvandlingen i tarmfloran och i matsmältningsfunktionerna genomförts med hjälp av denna diet, kan man t o m övervinna en förstoppning med förruttnelse- och jäsningsprocesser, som varat i årtionden. Därmed blir inte bara matsmältningen problemfri, utan dessutom utnyttjas näringen så mycket bättre att brister övervinnes. Följden blir en mycket betydelsefull avlastning och avgiftning i många organ, i hela organismen och framför allt i den mjuka bindväven.”
(RALP BIRCHER i boken ”Friskare leder”)


”Pulver av strandnypon kan öka rörligheten och lindra smärtan vid artros, visar ett tiotal norska och danska studier. I en norsk studie fick 65 procent av deltagarna någon grad av smärtlindring. Här såg man också en minskning av graden av inflammation i kroppen i form av sänkt CRP.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)

Fotnot: ”CRP” = C-Reaktivt Protein


”En vanlig gemensam nämnare hos reumatiker är att sjukdomen oftast kommit i samband med, eller en tid efter en infektion, till exempel en förkylning, tarmsjukdom eller en vaccination. Nu är nog inte dessa orsaken till reumatismen, utan snarare en utlösare av de reumatiska besvären.

Andra utlösare till reumatism kan vara hormonella förändringar (vissa reumatiska besvär uppkommer hos kvinnor i klimakteriet, andra liknande symtom kan hos kvinnor förekomma vid ägglossning), stress, och felaktiga kostvanor. Antagligen är det flera faktorer som tillsammans ger upphov till reumatism.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Flera studier har visat att ryggont, till exempel den sortens värk som är förknippad med artrit eller fibromyalgi, blir vanligare när man dagligen utsätts för stress, exempelvis i arbetet. Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och ryggont (liksom andra typer av muskuloskeletal smärta) anses bero på att repetitiv stress och aktivering av HPA-axeln förbrukar kortisolet och ökar frisättningen av prolaktin. Det i sin tur gör att immunförsvaret försvagas och att inflammationsgraden ökar, vilket också ökar smärtkänsligheten.”
(Dr. LISSA RANKIN i boken ”Medvetandet är starkare än mediciner”)


”Enligt vissa läkare (exempelvis med. dr Voll) kan en tand stå i förbindelse med en speciell led och där ge upphov till lokala besvär. Det är inte omöjligt att varje tand (även bihålor) via nervsystemet är kopplad till nervbanor som kan påverka en bestämd led, ett organ eller en muskelgrupp. Härigenom kan man förstå att en lokal behandling av exempelvis ett reumatiskt knä knappast kan läka det.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”En gemensam nämnare för de olika formerna av reumatism är att de utspelar sig i kroppens bindväv (mesenkym). Den är en stödjevävnad som finns i lederna, blodkärlens väggar, senor, muskler, inre organ och huden. Om reumatismen utspelar sig i blodkärlen så kallar man det för vaskulit, i lederna för artrit, i senskidorna för tendovaginit och i ögats regnbågshinna för irit.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Många giktsjuka dör förtida i hjärtinfarkt eller stroke.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Fläsk är ett av de födoämnen som är enormt surgörande och som med tiden kan ge inflammationer i leder och muskler (en reumatiker som inte slutar med fläskkött är i det närmaste omöjlig att bota!).”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Några studier visar att gurkmeja kan lindra smärtan vid artros i knäna. I en studie var smärtlindringen lika god som av värktabletter med ibuprofen.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)


”En studie visar på lindrande effekt vid reumatism av 0,5 gram kurkumin om dagen. Effekten var bättre än medicinen diklofenak, som ofta används vid reumatism.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)


”Reumatologen Bo Ringertz forskargrupp vid Karolinska Institutet visade redan för 20-30 år sedan att fasta var mycket bra mot reumatism och gav läkning.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas fastebok”)


”Flera naturliga kemiska ämnen i ingefära, till exempel gingeroler, hämmar inflammatoriska ämnen i kroppen och gör ingefäran bra för alla med ledinflammation.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


”Det var fel att skylla artrosen i nacken på hennes ålder, för det är aldrig tiden som orsakar stelhet, bara olämplig användning av kroppen.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”I en finsk örtabok heter det att té på ljungblommor har en mild narkotisk verkan. Ljungen är även utmärkt som tillsats till badvatten och det är förträffligt vid gikt och reumatism.”
(HARRY BLOM i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)


Salt ingår i de flesta hushåll i nästan allt man äter i sådana mängder att njurarna ej förmår utsöndra överskottet. Det lagras då bland annat i vävnaderna, framför allt i benbyggnaden, brosket, senorna, bindväven etc och blir inkörsporten till samt utgör en riskfaktor för uppkomsten av reumatiska sjukdomar.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Undersökningar visar att den ej utsöndrade saltmängden lagras i benstomme, brosk, senor, bindväv och underhud. Faran med saltet ligger således i dess benägenhet att lagras upp i leder och vävnader. Hos den som är reumatiker registreras snabbt extrasalt även i liten mängd med ökad smärta.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Att helt utesluta kött, fisk, ägg och koksalt är en absolut förutsättning i ett alternativt vårdprogram för reumatiker.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Koksaltets fara ligger framförallt i att dess verkan är så smygande och till en början omärkligt, men ackumulerar sig under årens lopp. Det nedbryter gradvis, långsamt men säkert, kroppens motståndskraft mot infektioner, rubbar hjärtverksamheten, förstör cellvävnaden i njurar och körtlar, nedsätter synsinnet och hörseln, ökar blodtrycket och är en av de påtagligaste orsakerna till huvudvärk, nedsatt hudverksamhet, dålig läkhud, ämnesomsättningsstörningar, förlamningar, nervösa åkommor m. m. Det avlagrar sig i lederna, underhuden, bindväven, senorna, brosker och ben-substansen, och åstadkommer, då avlagringarna nått en viss höjd, reumatiska febrar, reumatism, gikt, ledgångsreumatism m. m.”
(ARE WAERLAND i boken ”Våra förkylningssjukdomar”)

Läs även Salt


”Ständigt har jag i olika sammanhang gjort samma erfarenhet, att syrabildande föda och framför allt bröd liksom all föda baserad på sädesprodukter är skadligt för reumatiker. Ofta har jag också fått bekräftat, att fall som redan gått till bättring, åter försämras genom förtäring av lite bröd, havreflingor, müsli, kli etc och att den värk som släppt återkommit.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Det finns många rapporter om till exempel reumatiker som går över till en vegetarisk kost och får ner inflammationerna till en acceptabel nivå.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Paulúns näringslära”)


”Då all ”normalkost” är mer eller mindre syrabildande – olika slag av syrabildande spannmålsprodukter, kokta grönsaker etc – är dock problemet i praktiken att få tillräckligt med basbildande kost för att neutralisera den syrabildande kosten. Detta gäller inte minst för reumatiker. Avsteg från den basiska kosten, t ex i form av en ”brödmåltid” återspeglas i ”reumatikerns” allmäntillstånd redan dagen efter. ”Biokemiskt” skulle det kunna uttryckas så: att bröd (liksom annan mjölmat, baljväxter och annan starkt syrabildande föda) ger en stegring av vätejonkoncentrationen i kroppens vävnader. Detta medför ett ”surare” pH, som t ex i ledstrukturernas vävnader ger upphov till ökad smärta hos reumatiker.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Den vanligaste erfarenheten man gör på hälsohem, när patienter med olika slag av reumatisk värk sätts på basiska fastedrycker, är att smärtan efter tre-fyra dagar klingar av. När en patient med långvarig reumatoid artrit anlände till ett hälsohem, kunde hon klara sig hjälpligt med ett intag av tolv magnecyl per dag. Efter tre dagar på basisk fasta klarade hon sig helt utan medicin. Vid hemkomsten återkom smärtorna inom kort. 

En mycket sträng diet är förutsättningen för en mera varaktig förbättring. Upprepade fastor är också nödvändigt.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Trötthet och sömnstörningar är ett symtom på tilltagande syror. Kroppens sista SOS-nödrop när syrorna blir alltför omfattande är smärta!”
(Dr. RENATE COLLIER)


”Jag är förhoppningsfull när det gäller biologisk bot av reumatiker i alla stadier. Alla kan bli bättre. Största utsikterna att bli frisk har självfallet den som befinner sig i ett tidigt stadium av sin sjukdom. Om lederna börjat bli deformerade och den sjuke använt cortison och andra mediciner under lång tid är det däremot mycket svårt. 

Till reumatikern måste man säga mer eftertryckligt än till andra sjuka: ha tålamod. Att ta itu med sin reumatism är ett arbete på sikt.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”För reumatikern är fastan en nödvändighet.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Det är viktigt att reumatikern är aktiv och själv medverkar till att förbättra sin hälsa.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Reumatikern ska undvika syrabildande kost (sädesslagen, utom bovete, är syrabildande).”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Varmrätter för reumatiker gör jag helst på hirs och linser, inte så gärna på sojabönor och ris (syrabildande).”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Körsbär motverkar att urinsyran lagras i kroppen, hur är inte klarlagt men ett tiotal körsbär dagligen motverkar artritbesvär. Dr Ludwig Blau har framgångsrikt behandlat många patienter med körsbär och/eller körsbärssaft, och då sett att det bidrar till att lindra gikt.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Moroten har också stimulerande verkan på enzymet SOD (superoxid dismutas), ett enzym med antioxidantisk verkan vid reumatisk artrit. Morötter innehåller också myristicin som är urinsyresänkande vilket är gynnsamt speciellt vid gikt.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Mjölk och mjölkprodukter ingår inte i någon form i den kost jag rekommenderar. Osten tycker jag är värst för en reumatiker. Men även vanlig mjölk och filmjölk bör utgå. Av någon anledning finns det många som anser att filmjölk utgör ett undantag från min antimjölkregel. Det är fel. Personligen kan jag inte tänka mig att en reumatiker kan bli frisk om hon behåller mjölken i sin kost. 

Naturligtvis ska reumatikern stryka kaffe, te, choklad, socker, salt, tobak, alkoholhaltiga drycker och skadliga kryddor i kosten. Kaffe innehåller en mängd gifter och är dessutom starkt syrabildande. Te är lika farligt, likaså choklad som har en benägenhet att anstränga njurarna. Allt som är syrabildande anstränger njurarna. Socker är förutom att det är en kalktjuv skadligt för tarmfloran. Salt är lika skadligt som socker, reumatiker får ju vara speciellt uppmärksamma på salt som lagras i bindväven. Se upp med det salt som är ”gömt” i t. ex. saltat smör, bröd, varmrätter och m. fl. krydd- eller smaksalter. Lev saltfritt.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

Fotnot: med ”te” avses te bryggt på ”tebladet” och inte örtte som istället är mycket basbildande och bra för reumatiker.


”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier. 

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet. 

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)


”Mycket viktig för reumatikern är en rätt bakterieflora i tarmen. Undantagslöst har alla reumatiker en felaktig tarmflora, särskilt om de använt olika mediciner en längre tid. Den måste ändras radikalt och byggas upp igen från grunden. Det sker genom fasta och rätt kost. Uppbyggnaden kan ta lång tid, därför ser jag helst att en reumatiker tar upprepade fastor med ”mat-perioder” emellan. 

När det gäller att bygga upp en rätt bakterieflora spelar konsekvens och uthållighet en stor roll. Det går inte att säga som så: Tja, vad spelar en kopp kaffe och en bulle för roll, det kan väl inte skada om jag tar det en enda gång. Jo, den enda gången river ned vad kanske månader byggt upp. Vill man nå resultat – det skulle jag med skärpa framhålla för min reumatiker – måste man envist hålla fast vid den nya linjen och inte göra några avsteg från den. 

Det är särskilt viktigt för reumatikern att vara konsekvent därför att hon nästan alltid har många fel: förstoppning och fel på njurarna är mycket vanligt, hon har också fel på gallan. Ofta hänger astmatiska besvär ihop med reumatismen. Likaså är hon utsatt för allergier och blir lätt förkyld. I långt framskridet stadium av reumatism brukar också hjärtat krångla. Allt detta medför att reumatikern är överkänslig för ”felsteg” i fråga om kost och livsföring över huvud taget. Alla avvikelser sker på bekostnad av din hälsa.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Bakterier i munhålan kan nå blodbanan och ge exempelvis reumatiska besvär.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


“Dr. Page called gum disease “arthritis of the periodontium” back in 1949. More recently, researchers have found that rheumatoid arthritis patients are eight times more likely to suffer from periodontal disease than those without arthritis.”
(RAMIEL NAGEL i boken “Cure gum disease naturally”)


”Dr Prices första kliniska fall innefattade artrit. I det fallet tog han bort en rotfylld tand från en kvinna med svår artrit och implanterade den utdragna tanden under huden på en kanin. Inom 48 timmar hade kaninen utvecklat förlamande artrit. Dessutom förbättrades kvinnans artrit dramatiskt efter att denna tand hade dragits ut. Price utförde dessa typer av experiment gång på gång och fortsatte att få samma resultat.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Rotfyllningar


Att bara ha en tarmtömning om dagen är förstoppning. En enda tarmtömning om dagen får till följd att slaggprodukter från flera måltider hopas i tjocktarmen. Därmed förvandlas tjocktarmen till en behållare – en kloak – där gifter och skadliga bakterier bildas. Hos patienter med t ex reumatoid artrit tycks bakteriefloran i tarmen vara förändrad. Som reumatiker bör du vara vaksam på sambandet mellan ökad värk i leder och den tarmförgiftning som trög mage ger upphov till.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


”Många reumatikersjuka är också tjocktarmspatienter.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Mage och tarm”)


”Nacksmärtor (cervicalsyndromet) är en vidare form av huvudvärk. Det börjar som en lätt dragning och kan kännas som en, på ena eller båda sidor, hårt uttänjd ”ståltrådslina”, som går från nacken till huvudskålen och som på sin väg kan utlösa ”förkrossande” smärtor från skulderområdet till nacken – ja ända till pannan. 

Denna sorts huvudvärk är framför allt av reumatisk natur, orsakad av avlagringar i muskel-, sen- och fettvävnader, och den trycker på nerver och blodkärl. De framkallar muskelkramper och ger en känsla av en stor tyngd som ligger på nacken.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Huvudvärk och migrän”)


”Överviktiga har en benägenhet för reumatism och gikt på grund av avlagringar av slaggämnen i vävnaderna.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Smal och skön”)


”När du som reumatiker äter föda som till stor del består av vitt socker, vitt bröd, vitt ris, kokta grönsaker, potatis kokt utan skal förlorar du:
70-90 procent av näringen
70-90 procent av fibrerna
70-90 procent av smaken 

Dessutom får dessa förluster följande för vår hälsa ödesdigra konsekvenser:
– Förlusten av viktiga näringsämnen, t ex mineraler (dvs basiska salter) leder till syraöverskott
– Förlusten av fibrer leder till förstoppning och uppkomsten av en sjukdomsalstrande tarmflora
– Förlusten av smaken (mineraler = salter av olika slag) leder till ett konstlat behov av koksalt 

Alla dessa tre följdverkningar: syraöverskott, förstoppning, koksalt – utgör den sämsta tänkbara jordmån för dina leder. För de flesta läkare och reumatikerspecialister är betydelsen av ovanstående fakta mer eller mindre okänd. Den erfarenhet man äger på våra hälsohem om vikten av födans sammansättning för reumatiker beaktas inte.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


YOGA SMÖRJER DINA LEDER
Trots att rörlighet verkar vara något som många åtrår finns det mycket mer att hämta från rörlighetsträning än bara stora rörelseomfång. När du rör på dina kroppsdelar i hela sitt rörelseomfång dynamiskt får det nämligen andra positiva effekter som att öka en leds näringstillförsel, stärka kroppens vävnader och öka din kroppsmedvetenhet. 

Kanske har du hör uttrycket motion is lotion? Det är nämligen så att genom att röra på dina kroppsdelar kommer dina leder att producera mer ledvätska som fungerar som en sorts smörjmedel. Det är bra eftersom ledvätska förser leden med näringsämnen och minskar friktionen mellan ledytorna. Även om en led inte har samma mängd blodtillförsel som exempelvis en muskel, en av anledningarna till att läkning där tar längre tid, så kan även tillförseln förbättras i leden. Både mer ledvätska och blod ger bra förutsättningar för att hålla dina leder hälsosamma. Rörelse fungerar både som smärtlindring och förser leden med näring. Allt detta i kombination är ganska fenomenalt.”
(SARA HOY i boken ”Yoga, vetenskap och fakta”)


”Kinesiska undersökningar från 1996 visar att zonterapi hade positiv effekt för 91-95 procent av artrit-patienterna som deltog. De positiva resultaten kunde upprätthållas med självhjälpsteknik.”
(BARBARA & KEVIN KUNZ i boken ”Zonterapi för bättre hälsa”)


”Brosken som förekommer i lederna har slemmembran för att frambringa ett klart och fint slem för att hålla lederna välsmorda. När slembildande substanser förekommer, alstras ett klibbigt, giftigt slem som avlagras i lederna.”
(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)

Läs även Slembildning


”En av björkbladens främsta funktioner tycks vara att de löser upp slaggämnen i bindvävnaden, främst urinsyra, men även andra slaggämnen som kan fällas ut som saltkristaller, särskilt i muskler och leder och förorsaka kronisk led- och muskelvärk. 

Naturläkemedel som innehåller björk rekommenderas vid olika former av led- och muskelvärk, såsom fibromyalgi och reumatism samt som ett vätskedrivande medel för att motverka uppkomsten av njursten. Mina erfarenheter av örtpreparat innehållande björkbladsextrakt är mycket goda vid behandling av led- och muskelbesvär.”
(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)


”Vad gäller brännässlans verkan vid inflammatoriska reumatiska besvär har farmakologiska studier visat att brännässlan hämmar frisättningen av kroppsegna ämnen (s.k. cytokiner) som framkallar inflammation. Ett flertal kliniska studier visar att blad av brännässla lindrar led- och muskelvärk.”
(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)


”Kirskål är bra som omslag vid gikt och värk i lederna. Samverkan av örtens aktiva ämnen har en gynnsam inverkan på värkande leder.”
(PELLE HOLMBERG, MARIE-LOUISE EKLÖF & INGRID HOLMBERG i boken ”Vilda växter”)


”Under senare hälften av detta årtionde har drygt 1300 vetenskapliga studier av kajennpepparns mest verksamma ingrediens, capsaicin, publicerats i ett stort antal medicinska och naturvetenskapliga tidskrifter. Majoriteten av dem bekräftar vad många lekmän sedan länge vetat – att röd peppar faktiskt kan lindra smärtan, inflammationen och stelheten i lederna hos dem som lider av artrit. 

Laboratoriekemister betecknar capsaicinet som trans-8-metyl-N-vanillyl-6-nonenamid. Denna kemikalie som man nästa vrickar tungan på förekommer i olika salvor eller krämer som, då man gnider in den på hudytan, tränger igenom till de inflammerade lederna, där capsaicinet hejdar nedbrytningsprocessen i benbrosket, lindrar den fruktansvärda smärtan och ökar rörligheten i lederna en hel del. 

För att rätt kunna utvärdera nyttan med sådana capsaicin-produkter som appliceras lokalt, gjorde ett läkarlag från Miami-universitetets medicinska fakultet i Florida en dubbelkontrollstudie på nästan hundra patienter som led av antingen ledgångsreumatism eller ledinflammation. Patienterna fick instruktion att gnida in en 0,023-procentig capsaicin-kräm eller en vanlig kräm på sina svullna leder 4 ggr per dag. De flesta gjorde det på knäna. 

Patienternas svar kartlades genom exakta mätningar och fysisk rörlighet och smärta, jämte enskilda subjektiva rapporter om huruvida varje patient kände sig bättre eller sämre. De som använde capsaicin-krämen erfor en tydlig minskning i smärtnivån efter bara två månader; inom tre månader rapporterade över 80 procent av deltagarna som applicerade denna kräm åtskilligt färre symptom på artrit, bl a mindre stelhet på morgnarna. Men i motsats till detta, förnam mindre än 55 procent i kontrollgruppen som använde placebo-krämen (som såg likadan ut som capsaicin-krämen) någon förbättring. 

Den enda obehagliga biverkning som iakttogs i cirka 50 procent av gruppen var en lokaliserad, hettande känsla under de första veckorna av experimentet. Men efter tre månader var det bara tre av de 96 patienterna som sade att dessa förnimmelser fortfarande var ett problem.”
(JOHN HEINERMANN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


”Sellerin gör nytta genom att hjälpa till med att avlägsna slaggprodukter via urinen och fungerar därmed som ett avgiftningsmedel. Den är antiinflammatorisk, rensar bort urinsyran från ömmande leder och är ett välkänt botemedel mot gikt och reumatism.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Ananasen innehåller enzymet bromelain och är sedan århundraden känd för sina antiinflammatoriska egenskaper. Ananasen gör nytta vid behandling av besvär som bihåleinflammation, ledgångsreumatism, halsont och gikt.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


“På grund av sin avgiftande förmåga är kronärtskockan också ett nyttigt kosttillskott för den som lider av gikt, ledinflammation och reumatism.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Brännässla ger näring åt hela kroppen, särskilt njurar och binjurar, och har länge använts som botemedel mot reumatism.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


“Alger är fyllda med växtslem som alkaliserar blodet och behandlar reumatiska besvär.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Tallbarsbad används som medel mot reumatism.”
(VIVOS VOCO i boken ”Hälsoörter”)


”Reumatism och gikt samt smärtor, som orsakats av fall, stötar, vrickningar m. m., lindras om man gnider de angripna ställena med löksaft eller gör upprepade omslag enligt beskrivningen härovan. Självfallet är dock att en dylik behandling alltid bör gå hand i hand med andra helande faktorer, som ingår i ett naturenligt levnadssätt.”
(BIRGER LEDIN i boken ”Fyra vägar föra ut…”)


”Att ge pengar till reumatikerfonden eller cancerfonden är meningslöst. De bidrar inte till hälsan. Man forskar inte på det som kan ge bot, utan på det som ger pengar.”
(ILENE STENSON)


”Harpagoörten växer i Kalahariöknen i Sydafrika. Den introducerades i västerländsk medicin av en sydafrikansk farmare som upptäckte att bushmännen använde ett avkok till en rad sjukdomar, däribland matsmältningsbesvär och reumatism. Numera används den som medicin vid ledinflammation.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)


”Äpplen innehåller dessutom äppelsyra, som lindrar reumatism och artrit.”
(SARAH MERSON i boken “Mat som håller dig ung”)


”Sju procent av psoriasisfallen leder till ledbesvär med värk och svullnad.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Tensions in the small muscles of the hand are the result of repressed impulses to grasp or seize, to claw or to strangle. I believe such tensions are responsible for rheumatoid arthritis in the hands.”
(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)


Nedanstående berättelse är hämtad ur boken ”Så botar jag reumatism” skriven av ALMA NISSEN. Hon skriver om hur hon med hjälp av fasta, sodabad och kostomläggning lyckades bota sin reumatism och ville föra ut den kunskapen till andra behövande och sjuka människor (i Danmark):

”Jag vände mig visserligen till dåvarande redaktören vid Ekstrabladet Ole Cavling, och han gjorde en stor insats för att väcka människors uppmärksamhet. Jag gick dessutom till överläkarna på de stora sjukhusen och berättade hur jag hade övervunnit min egen sjukdom. Jag påpekade samtidigt att jag ville arbeta gratis och anonymt. Men de var absolut inte intresserade! Då insåg jag hur hopplös situationen var för mina olyckskamrater, de reumatiska patienterna. Men jag fortsatte att arbeta. 

Jag höll till exempel föredrag i Politikens Hus. Där samlades en intresserad publik, bland andra tio reumatiska patienter som jag installerade i min lägenhet, två i varje rum. De fick löfte att stanna två månader. 

Nu var jag fast besluten att visa att min behandlingsform var den enda rätta. Bland de tio var en man som satt med huvudet vänt åt sidan. ”Tror ni att ni kan hjälpa mig?” frågade han. ”Det kan jag säkert”, svarade jag. ”Vad har ni för arbete?” ”Ja, jag är specialist på reumatiska sjukdomar och jag arbetar på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn”, svarade han. Jag sa åt honom att om han kunde glömma att han var specialist på reumatiska sjukdomar – och att jag inte var det – skulle jag säkert kunna bota honom. Han hade halvdagstjänst, och han kom varje dag till mig vid tolvtiden. Jag gav honom sodabad och samma vätskekur som mina andra patienter fick. 

Det dröjde inte länge förrän specialisten blev kvitt smärtorna i halskotorna. Han var helt frisk! ”Vad kan jag göra för att tacka er?” frågade han. ”Det har jag bestämt för längesen”, svarade jag. ”Ni ska fortsätta att komma hit. Och så ska ni föra journal över mina patienter och följa upp försöket. För det är ju ett kliniskt försök som bör komma under vetenskaplig kontroll.” 

Det gjorde han. Han förde journal över mina patienter som blev friskare och friskare. Den som hade varit sjukast kunde till slut dansa polka med mig. Det var en lärarinna. När hon kom var hon så sjuk att hon inte kunde lyfta sin lilla handväska. 

Det fina resultatet firades. Mina vänner bjöd alla på middag som hade varit med på försöket. Och nu bad vi läkaren som var specialist på reumatiska sjukdomar att han skulle offentliggöra resultatet av min behandling. ”Det kan jag tyvärr inte”, sa han. ”Ni måste förstå, jag ska göra karriär…” 

Och det har han också gjort. Han är en framstående specialist på reumatiska sjukdomar, men jag skulle vilja fråga honom om han någonsin har upplevt att någon av hans patienter blivit frisk. Det tvivlar jag starkt på. Han har som andra läkare givit patienterna de mediciner som är obligatoriska vid reumatiska sjukdomar. Jag har ännu inte sett en enda patient som har blivit frisk av dem.”

Läs även Syra/basbalansen

Sköldkörteln

”Sköldkörteln sitter på halsens framsida, strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen. En normalstor sköldkörtel är två till tre centimeter hög, sex till åtta centimeter bred och väger cirka 20 gram. Den kan verka obetydlig men påverkar både energiproduktionen och ämnesomsättningen i kroppen. Den är också central för din menscykel och den kvinnliga hormonhälsan.

När man pratar om sköldkörtelproblematik är det dock viktigt att också inkludera binjurarna, eftersom sköldkörteln och binjurarna har som ett äktenskap där de på flera sätt är beroende av varandra – och det är grundläggande att det finns en balans. Det är nämligen i binjurarna, som sitter högst upp på varje njure, som problemen ofta börjar, då de är hormonkörtlar som i första hand ansvarar för hur vi svarar på både lång- och kortvarig stress.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Utan en väl fungerande sköldkörtel är det en stor utmaning att må bra. Det kan nog alla vi med sköldkörtelproblem skriva under på. Sköldkörteln har många olika funktioner i kroppen, men en av de viktigaste är att reglera och balansera kroppens metabolism (eller ämnesomsättningen, som vi vanligtvis kallar den). Men ämnesomsättningen handlar inte bara om hur kroppen tar hand om den mat den får i sig. För att den ska fungera måste kroppens alla organsystem samarbeta, och alla har en precis lika viktig roll för balansen i hela kroppen.

Det är ämnesomsättningen som påverkar din kropps förmåga att omsätta energi till andning, blodcirkulation, musklernas arbete, hjärnans aktivitet och till själva termostaten som reglerar värmen i kroppen. Metabolism är själva processen där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Ämnesomsättningens hastighet regleras av sköldkörteln genom hormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) som påverkar i stort sett alla funktioner i kroppen när de når våra celler. Finns inte rätt mängd sköldkörtelhormoner i cellerna fungerar inte kroppen normalt.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Sköldkörteln producerar alltså T4, som är ett inaktivt prohormon, och T3 som behöver finnas i alla celler. Cirka 20 procent av kroppens T3 frisätts direkt från sköldkörteln till blodet medan resten bildas genom omvandling av T4, eller konvertering som det också kallas.

T4 består av aminosyran tyrosin och fyra jodatomer. Med hjälp av enzymerna DIO1 och DIO2 plockas en jodatom bort och man får då T3 som är det aktiva hormonet. Omvandlingen sker både i blodet och i cellerna, och mest T3 bildas i lever och njurar men även i magen och hjärnan.

Man kan säga att T3 är som katalysatorn för nybildning av mitokondrierna och ATP (adenosintrifosfat) – det vill säga din energi.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Tillverkar sköldkörteln för mycket hormoner kallas det hypertyreos (eller tyreotoxikos eller giftstruma). Det leder till att ämnesomsättningen ökar och många upplever då att de känner sig jagade och stressade. Alla kroppens system går helt enkelt på för fullt.

Vid hypertyreos förekommer symtom som svettningar, viktminskning, diarré, trötthet, darrningar och ökad och oregelbunden puls. Det är också väldigt vanligt med psykiska symtom som lättretlighet och oro.

Den autoimmuna sjukdomen Graves hypertyreos kan även leda till oftalmopati, vilket innebär att ögonen kan bli röda och kännas grusiga samt upplevas som stirriga. Dubbelseende och ökat tårflöde kan också förekomma.

Producerar sköldkörteln istället för lite hormoner kallas det hypotyreos och det är den form av sköldkörtelproblem som är vanligast i Sverige. Det leder till en låg ämnesomsättning och många upplever att kroppens system går på sparlåga. Vanliga symtom är trötthet som inte går att sova bort, frusenhet, minnes- och koncentrationssvårigheter, förstoppning, depression, led- och muskelvärk och viktökning. Men brist på sköldkörtelhormon kan även visa sig på diffusa sätt och vi är nog många som har gått runt länge med en känsla att något är fel – och kanske till och med trott att det är åldersrelaterat. Det kan dock finnas flera orsaker till varför man får hypotyreos. Till exempel jodbrist (eller för mycket jod!), vissa mediciner, strålbehandling, att man har blivit utsatt för kemikalier eller opererat bort sköldkörteln.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)
 

”The Thyroid is the gland with which most people are familiar, because one of the troubles resulting from its disfunction is the growth of a goiter in the throat. This ailment would not afflict people if they were properly nourished.

The Thyroid has a strong controlling influence on all the chemical processes which are carried on in the body. One of the substances which is created by this gland is the hormone known as ”thyroxine”. This is the simplified name compounded from the chemicals composing it, namely: trihydro-triiodo-oxyindole-propionic acid. Among the elements or ingredients which the Thyroid uses to make this hormone is a protein known as casein. The body manufactures its own casein out of the atoms present in our food, in the same manner that the cow generates the casein in her milk, but when cow’s milk is used by humans of any age, it is not digested properly or completely under any circumstances. That is the reason why the use of milk not only creates a great amount of mucus in the system, but also has the tendency to disrupt the function of the Thyroid gland. The casein in cow’s milk is 300% more concentrated than that in mother’s milk. When cow’s milk is pasteurized or cooked by boiling, the casein is changed still worse than in its raw state.

The pasteurization of milk came into being when the large dairies engaged a doctor in one of the eastern states to have it legalized, so they could distribute milk with less spoilage.

From my own observation, I am satisfied with the opinion that youngsters who drink large quantities of milk are building up Thyroid and other glandular troubles in years to come. Fresh raw vegetable juices are far more healthy and nourishing than cow’s milk.

When we avoid foods that would be likely to interfere with the functions of our glands, and use, instead, those which are constructive and nourishing, such as the raw foods and fresh vegetable juices, we build up not only the resistance of the glands against injury or disfunction, but we enable them to create more and better hormones. In so doing, they enable the entire system to be healthier and more efficient.

Unless the Thyroid is able to generate efficiently the thyroxine hormones, many disturbances may result. Among these is the wasting of body tissues, irritability of the nerves, damage to teeth and muscles, affliction of the sex organs, thickening and coarsening of the skin, dry and unsightly hair, to name but a few. These conditions are all regulated by the Thyroid gland and its thyroxine hormones.”
(NORMAN WALKER i boken “Become younger”)


”Sköldkörteln styr så många aspekter av metabolismen att störningar i dess funktioner kan orsaka symptom i nästan alla kroppens system. Läkarna har låtit alltför många unga kvinnor börja ta sköldkörtelhormon. En del kvinnor har tagit sköldkörtelhormon under större delen av sitt liv därför att de var knubbiga och deprimerade i tonåren och ungdomen och satte sin tillit till läkarna. Eftersom sköldkörtelhormontabletterna undertrycker körtelns naturliga hormonproduktion är det nu mycket svårt för dessa kvinnor att sluta ta dem, trots att de från början kanske inte behövde den här behandlingen. I rättvisans namn måste jag dock säga att det också ofta är patienten som bär skulden här eftersom många kvinnor använder en bristfälligt fungerande sköldkörtel som ursäkt för att vara ur form både mentalt och fysiskt.

En överaktiv sköldkörtel orsakar viktförlust, sömnlöshet, darrningar i händerna, hjärtklappning, värmeintolerans och störningar i matsmältningen. Det är mindre vanligt än bristfällig aktivitet hos denna körtel och kräver vanligtvis en konventionell (allopatisk) behandling med läkemedel eller kirurgiskt ingrepp.

Olyckligtvis är de tester som används för att mäta sköldkörtelns funktion inte tillförlitliga, utan säger ibland att människor har en normal sköldkörtelfunktion trots att de inte har det.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en svullnad som i många fall syns utanpå halsen. Omkring 5 % av befolkningen i Sverige drabbas, men endast ett fåtal svulster är cancerogena. Orsaken till cancer i sköldkörteln är bl.a. joniserande strålning.

De överlevande efter atombombningarna över de båda japanska städerna Hiroshima och Nagasaki, i andra världskrigets slutskede, har ökad risk för sjukdomar. Detta kom att gälla även invånarna i Tjernobyl.

Individer som fått strålbehandling riktad mot halsen i samband med andra sjukdomar får oftare cancer i sköldkörteln. Det bekräftar sambanden mellan cancer och strålning.

I Sotenäs ökade cancer- och strumafallen utan att någon förstod varför. Och ingen trodde att dricksvattnet skulle vara radioaktivt.”

(TAGE TUVHEDEN i boken “Sanningen om vatten”)


“The UV-rays in sunlight actually stimulate the thyroid gland to increase hormone production. Thyroid secretions largely control metabolism. Increased hormone production increases the body’s basal metabolic rate. This assists both in weight loss and improved muscle development.

Farm animals fatten much faster when kept indoors, and so do people who stay out of the sun. Therefore, if you want to lose weight or increase your muscle tone, expose your body to the sun on a regular basis.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“The UV-rays in sunlight stimulate the thyroid gland to increase hormone production. This in turn will increase the body’s basal metabolic rate. It aids both in weight loss and in improving muscle development. We have seen that farm animals fatten much faster when kept indoors, and so do people who stay out of the sun.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)

Läs även Solljus


“The thyroid is regulated by the anterior portion of the pituitary gland. Often the relationship of the thyroid to the pituitary is not considered, leaving thyroid treatments ineffective. A malfunctioning thyroid also plays a role in producing tooth decay and gum disease because the thyroid along with the tiny parathyroid glands play an important role in maintaining blood calcium levels. To repair thyroid function, the anterior portion of the pituitary gland usually needs attention. A low sugar diet, glandular concentrates, organic colostrum, and herbal medicines are ways to support the anterior pituitary and thyroid. People on medications that affect their thyroid can have significant calcium problems that result in tooth decay, gum disease, or both.”
(RAMIEL NAGEL i boken “Cure gum disease naturally”)


“Unsaturated fats lead to thyroid suppression and consequent hormonal imbalances. Unsaturated oils block thyroid hormone secretion, its circulation and its tissue response. This leads to increased estrogen levels. The thyroid hormone is essential for the synthesis of the anti-aging hormones, namely pregnenolone, progesterone and DHEA. So when your thyroid is in trouble, the manufacture of these anti-aging steroids is correspondingly in trouble. Also, since thyroid converts cholesterol in your body to these anti-aging steroids, low thyroid function can lead to high cholesterol due to deficient cholesterol uptake or utilization for synthesis of certain steroid hormones.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Your thyroid produces hormones that are vital for almost every cell of your body. Thyroid hormone, amongst other functions, ensures the survival of your cells by helping them use energy from food. About 60% of inactive thyroid hormone (T4) is converted into active thyroid hormone (T3) by your liver. Impaired liver function reduces the amount of active T3 in your body and creates symptoms of hypothyroidism such as constipation, dry skin, weight gain, and fatigue. Inadequate levels of thyroid hormone have also been linked to multiple diseases, including cancer, hormonal imbalance, infertility, anxiety, and depression.

Probiotics in your gut also help convert T4 into T3. The T3 in your gut helps to keep your intestinal lining healthy and minimizes leaky gut syndrome. With liver stagnation and poor bile flow, your probiotics won’t be as healthy and abundant and the conversion of inactive T4 into active T3 will be compromised in your gut. This could also worsen leaky gut syndrome.

Compromised conversion of T4 to T3 in your liver and gut are common reasons why people’s thyroid hormones are low even if their thyroid gland is healthy. The mistake some people make is to rely heavily on thyroid medication instead of treating leaky gut and their liver, in conjunction with using thyroid medication.

T3 also affects the way your liver cells function. If you have low thyroid hormone levels (hypothyroidism), your liver cells will not work properly – you will detoxify less, produce less bile and have more indigestion, gas, bloating and constipation. The vicious cycle of liver stagnation and thyroid health will continue unless you heal your thyroid and liver together.”

(Dr. AMEET AGGARWAL i boken “Liver detox foods nutrition & herbs”)


”Sköldkörteln består av två lober som tillsammans väger 25-40 gram. De är placerade på var sin sida om luftstrupen och är förenade med varandra genom en så kallad parenkymsträng, och innehåller mycket blodkärl som kan ta med sig de hormoner sköldkörteln producerar och transportera ut dem till hela kroppen.

Sköldkörteln producerar tre slags hormoner: tyroxin (T4), trijodtyronin (T3) och kalcitonin. De två förstnämnda innehåller jod. Kalcitoninet är ett hormon som hjälper till att reglera kalkhalten i blodet tillsammans med andra hormoner. T4 och T3 är hormoner som i huvudsak svarar för ämnesomsättningen i kroppen. De hjälper kroppens celler att tillgodogöra sig syre. T4 är ett av kroppens hormoner som i barnaåldern är absolut nödvändigt för att man ska kunna växa i normal utsträckning, nå könsmognad samt att nervsystemet ska utvecklas normalt.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”T4 förstärker även effekten hos kroppens stresshormoner, det vill säga adrenalin och noradrenalin. Detta är en av orsakerna till att patienter som har för mycket tyroxin är rastlösa, har muskelspänningar och ibland magkramp.

Finns det för lite sköldkörtelhormoner är det i regel underfunktion av sköldkörteln, hypotyreos, och finns det för mycket sköldkörtelhormoner så är det i regel överfunktion av sköldkörteln, hypertyreos. Från sköldkörteln transporteras hormonerna med blodcirkulationen till kroppens alla celler. Mängden sköldkörtelhormoner i kroppens celler avgör hur de fungerar och de kan bilda enzymer, hormoner, signalsubstanser, proteiner, det vill säga allt som tillhör cellernas ämnesomsättning, så kallad metabolism. För lite sköldkörtelhormoner gör att kroppen går på lågvarv, »fryser«, och för mycket sköldkörtelhormoner gör att kroppen går på högvarv, »kokar« och svettas.

Det finns många olika faktorer som är inblandade i sköldkörtelns funktion. Om bara en av dessa faktorer rubbas så rubbas inte bara sköldkörtelns hormonbalans utan även många andra hormonella funktioner i kroppen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Symtomen förstoppning tillsammans med övervikt är två av kardinalsymtomen på misstänkt hypotyreos, underfunktion av sköldkörteln.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Vid underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos) kan kroppen samla på sig vatten. Ibland kan detta även utlösa en nästäppa som i enstaka fall kan övergå till astmatiska besvär.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Diagnosen struma säger inget om under- eller överfunktion av sköldkörteln. Vid struma kan även sköldkörtelns funktion vara normal. Struma är i sig ingenting farligt, utan det är först när den börjar växa inåt och trycka emot luftröret, matstrupen, blodkärl och nerver som detta kan ge besvär. Inne i den förstorade sköldkörteln kan det bildas hårdare körtelknutar och detta tillstånd kallas för knölstruma.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Struma kan även bildas sporadiskt, exempelvis under en graviditet, för att sedan tillbakabildas efter förlossningen. Struma är fem gånger vanligare hos kvinnor än hos män och prevalensen ökar med stigande ålder.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Redan för mer än 30 år sedan observerade jag att många patienter hade en symtombild som påminde om underfunktion av sköldkörteln. Med åren började jag se ett symtommönster, nämligen att deras knäreflexer i stort sett var obefintliga och tungan lätt svullen. Det motsägande var att provsvaren (TSH, fT4 och fT3) var normala, det vill säga att man inte kunde se någon underfunktion av sköldkörteln. Med tiden förstod jag att detta var ett förstadium till det som benämns subklinisk hypotyreos. Det är ett tillstånd då blodproverna visar på normala värden av sköldkörtelhormonerna men att patientens symtom tyder på hypotyreos.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Docent Björn Sandström, anatomiska institutionen i Uppsala, beskrev för oss studenter en minnesregel för hypotyreos som han kallade för 5 farliga F. Dessa är dock endast en minnesregel – symtombilden är mycket vidare:

1. Frusen – patienten fryser lätt.
2. Fnasig – huden är torr.
3. Fet – övervikt.
4. Flicka – flickaktigt utseende när rynkorna slätas ut av att kroppen binder vätska.
5. Frigid – minskad sexlust.

Vanliga symtom vid subklinisk hypotyreos trots normala mängder sköldkörtelhormoner i blodet:

– Allmän känsla av att något är fel »med mig«.
– Förstoppning.
– Håravfall och sköra naglar.
– Känsla av »tröghet, seghet« i tankeverksamheten.
– Långsam puls.
– Nedstämdhet.
– Svullen i kroppen – ansiktet svullet av att kroppen binder mer vatten vid hypotyreos.
– Livslust och sexlust i botten.
– Torr hud (som då lätt kan klia).
– Trötthet – detta är mycket vanligt förekommande (inte så konstigt när hjärnans celler är mycket beroende av thyroxin för att fungera normalt och utan thyroxin kan inte hjärncellerna bilda energi).
– Tunna ögonbryn, särskilt den del av ögonbrynet som går ut mot tinningarna.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Vid begynnande och lätt hypotyreos som beror på brist på jod rekommenderar jag havstångstabletter som innehåller en deklarerad mängd jod per tablett.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Hypertyreos kallas även för tyreotoxicos (giftstruma), en annan benämning på överfunktion av sköldkörteln. I regel räknas tyreotoxicos som en svårare form av hypertyreos och har en klar överproduktion av sköldkörtelhormoner. När särskilda symtom är framträdande kallar man även sjukdomen för Basedow eller Graves sjukdom. Dessa är till exempel förstorad sköldkörtel, utstående ögon och darriga händer. Blodproverna visar på högt T4, lågt TSH och oftast är antikroppen TRAK för hög.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”En av de vanligaste skolmedicinska behandlingarna av hypertyreos är att man ger läkemedel som »dödar« delar av eller hela sköldkörteln så det uppstår hypotyreos. Därefter ordinerar man patienten en livslång behandling med ett läkemedel innehållande sköldkörtelhormon.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Sköldkörteln förtjänar att bli speciellt uppmärksammad, eftersom den är en viktig del i immunförsvaret. En av dess många funktioner är att reglera kroppstemperaturen, inklusive feber. Om och när organismen blir invaderad av bakterier och virus så svarar immunsystemet med att producera överskott av värme, s.k. feber. Vi måste komma ihåg att de flesta bakterier och virus, och även tumörvävnad, tål inte ökad temperatur, medan friska celler lätt kan tolerera en höjning. Därför kan en välfungerande sköldkörtel hjälpa till att återställa hälsan om den får jod, som behövs för att kunna tillverka det livsviktiga tyroxinet.

Nu för tiden är det vanligt med brist på jod. Anledningen är bland annat klor i vårt dricksvatten som bidrar till minskad tyroxinproduktion i sköldkörteln. Fluor, ett annat farligt gift, blockerar det här hormonet ännu kraftfullare. De kommersiella jordbruksmetoderna skapar ytterligare problem och resulterar i att jorden innehåller för lite jod och producerar jodfattiga grödor. Regeringar i många länder är medvetna om detta och det har blivit obligatoriskt att tillföra jod i vanligt bordsalt. Eftersom människor använder mycket salt, så skulle de samtidigt få i sig en hel del jod. Dock är det nu allmänt känt att hög konsumtion av salt är ohälsosamt och man motarbetar faktiskt saltkonsumtion officiellt. Salt skapar en allvarlig underproduktion av jod i sköldkörteln, även hos människor som äter en hälsosam diet.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Kemisk jod och kemiskt framställd kaliumjodid, som används mot struma, är skadliga för kroppen. Ämnena är ju oorganiska, och förr eller senare ger de upphov till avlagringar, som kan skada kroppens vävnader. Den finaste organiska joden finns i rå, obehandlad, tång, alger och andra sjöväxter.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Doktor N.W. Walker, som över hela världen är erkänd som en auktoritet på detta ämne och som expert på körtelsystemet. Hans forskning övertygade honom om att uppkomsten av struma och andra felaktiga funktioner i sköldkörteln var ett direkt resultat av kaseinet från komjölk.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Läs även Kasein


”Först på senare år har forskarna börjat visa större intresse för de så kallade parabener och ftalater som bland annat finns i hudkrämer, tvål, smink, doftljus, tvättmedel, tandkrämer och plastleksaker. Förutom att dessa substanser påverkar immunsystemet har de visat sig ha särskilt störande effekter – främst på sköldkörteln, äggstockarna och testiklarna. De anses bidra till ökat antal sjukdomar i just dessa organ.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Alger är rika på mineraler som kalium, magnesium, kalcium och järn samt spårämnen, och gynnar många kroppsliga system. Tack vare det höga jodinnehållet underlättar de matsmältningen och lindrar vid magsår. De främjar även sköldkörtelfunktionen och metabolismen.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Dr. R.D. Pope som har gjort omfattande forskning om persiljan säger: ”Den är utmärkt för genital och urinblåsebesvär, till stor hjälp vid kalkuli i njurar och blåsa, albuminuria, nefrit och andra njurstörningar. Den har egenskaper essentiella för syrets ämnesomsättning och för att bibehålla normal verkan hos binjurar och sköldkörtel.””
(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)


”Kokosoljans mättade fett har kortare kedjor som är lätta för kroppens celler att absorbera och smälta utan enzymer. Därmed tillför de snabb och bra energi till cellerna, vilket är bra för sköldkörteln och kroppens energiomsättning.”
(SANNA EHDIN ANANDALA i boken ”Nya självläkande människan”)


”Det livsnödvändiga ämnesomsättningshormonet som bildas i sköldkörteln kan ge tydliga hudsymtom. Vid brist på detta, något som inte sällan drabbar kvinnor i medelåldern, kan man få torrt och skört hår, men även svullna ögonlock framför allt på morgonen, uttunning av yttre delen på ögonbrynet, torr hud och keratosis follicularis, den knottrighet som oftast finns på armarnas och benens baksidor. Om man istället har en överproduktion av samma hormon kan huden verka babylik och fuktig med rikliga svettningar.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Den som har alltför låg ämnesomsättning och problem med sköldkörteln kan få problem med hjärtat.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)


”Myxödem är en sjukdom som orsakas av bristande funktion hos sköldkörteln vilket innebär att man har ett underskott på viktiga hormoner. Resultatet blir en långsam och dålig ämnesomsättning med förstoppning, viktminskning, apati och slöhet. Den som drabbas blir mycket långsam och kan verka vara mentalt avtrubbad. Den rätta växten för en underaktiv sköldkörtel är blåstång som innehåller mycket jod – ett mineral som sköldkörteln behöver för att producera sina viktiga hormoner.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)


”En del människor är mycket känsligare för slembildande influenser. För dessa människor kan små mängder slembildande mat eller luftföroreningar resultera i kraftigt ökad slembildning. Även om de äter en slemfri kost klarar de sällan av att ha en helt slemfri avföring. Detta är människor med låg ämnesomsättning beroende på en otillräcklig sköldkörtelfunktion. Tidigare i detta kapitel, nämnde vi förekomsten av sjukdomen myxödem, när kroppen svullnar upp av en slemliknande substans. Denna sjukdom beror på ett degenerativt tillstånd i sköldkörteln vilket resulterar i en mycket låg sköldkörtelfunktion. Utan en väl fungerande sköldkörtel minskar ämnesomsättningen. Maten förbränns ofullständigt och resultatet kan jämföras med sot och rök från en klar brinnande låga. Denna invärtes sot eller rök behandlas på samma sätt som rök och sot från utsidan. Kroppen framkallar slem för att kapsla in den oönskade substansen. Människor med myxödem uppvisar en extrem form av dålig sköldkörtelfunktion vilket är ovanligt men en mindre underaktivitet av sköldkörteln är vanlig. I dessa fall är kroppen sämre rustad att omsätta eller förbränna slembildande substanser vilket resulterar i att mer slem bildas. Den höga nivån av slem i kroppsvävnaderna måste tömmas i lymfan som lätt blir överbelastad då tarmen är toxisk. Symptom som då ofta uppstår är; lymfstockning, sjukdomar i andningsorganen, urinvägarna, kvinnliga sjukdomar och hudsjukdomar.”
(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)

Läs även Slembildning


“Äggstockarna utsöndrar ett hormon som hjälper till att bryta ner fett i kroppen. När äggstockarna är borta blir det mycket svårare för kroppen att gå ner i vikt. När äggstockarna avlägsnas blir det dessutom nästan alltid problem med sköldkörteln. Varför? Därför att sköldkörteln också hjälper till att bryta ner fett i kroppen. När äggstockarna avlägsnas måste sköldkörteln förutom det den redan gjorde dessutom göra det som äggstockarna gjorde. Nu säger säkert många något i den här stilen: ”Just det, det stämmer. Efter min hysterektomi blev jag tvungen att äta medicin mot sköldkörtelinflammation”. Nu vet ni varför.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“In adults, soy has been linked to an increased risk of thyroid disease.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


“Goitrogens are substances that suppress or reduce the production of hormones by the thyroid by blocking the gland’s ability to absorb iodine. Goitrogens can also trigger thyroid disease. Concerns that soy is a goitrogen have been studied for years, but were raised specifically by FDA researchers Daniel Doerge and Daniel Sheehan, key experts on soy. In 2000, they wrote a report protesting the positive health claims of soy, which the FDA was approving at the time. They showed a significant body of data demonstrates that soy contributes to goitrogenic and carcinogenic effects.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Djurstudier visar att isoflavoner i soja blockerar funktionen för sköldkörteln.”
(GUNNILA BLOMBERG i boken “Vad ska vi äta! Och varför!”)


”Soja innehåller även fytoöstrogener, ett östrogenliknande ämne från växtriket som kan påverka sköldkörteln hos människor.”
(GUNNILA BLOMBERG i boken “Vad ska vi äta! Och varför!”)

Läs även Soja


“We know that thyroxine (secreted by the thyroid gland) begins its manufacture at about twenty weeks of fetal age. Stress by the mother can be transmitted to the fetus, making slight alterations in thyroxine set points. Later on, either as a child or an adult, one can see beginning tendencies of oversecretion or undersecretion of thyroxine. Patients who were hypothyroid, listless and lacking energy and gaining weight too easily, are often no longer hypothyroid after reliving traumas.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Why you get sick and how you get well”)


”Today there are thousands of people with damaged thyroid glands, many of them with cancer, who were radiated with X-rays on the head, neck, shoulder or upper chest 20-30 years ago.

10 X-ray exposures at the dentist’s office are sufficient to produce cancer of the thyroid.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Most thyroid conditions are really the result of either a liver/gallbladder issue or an overly active ovary issue, or even an adrenal problem. This is why so many people see no change when they are diagnosed with hypothyroidism and they are put on thyroid hormones.”
(Dr. ERIC BERG)


”I kroppens körtelsystem intager sköldkörteln en särskilt framträdande plats. Om dess verksamhet blir rubbad, uppstå sådana svåra, fruktade sjukdomar som struma, basedowska sjukan, m. fl. Att söka bota dessa sjukdomar genom att skära bort delar av sköldkörteln, är självfallet något av det mest dåraktiga och onaturliga man kan tänka sig. Bildligt talat förefaller detta att vara lika galet som om man, när t. ex. en gengasbil krånglar på grund av igensotat filter, helt enkelt avlägsnade filtret i stället för att rengöra det, vilket givetvis snart skulle helt förstöra den värdefulla motorn. Detta är ungefär vad man gör med den stackars sköldkörteln, då den sinnrikaste och dyrbaraste av alla motorer, människokroppen, blivit »igensotad» genom en oriktig kost och ett naturvidrigt levnadsätt samt därtill yttermera förgiftad genom allehanda mediciner och preparat. Till straff för att sköldkörteln ej är vuxen en sådan onaturlig uppgift och därför sjuknar och sväller, tar man helt enkelt och skär bort en del av densamma. Detta är den medicinska sakkunskapens väg. Men naturen har andra vägar. Den går alltid till roten med det onda och söker undanröja själva orsaken till sjukdomen. Först därefter läkes kroppen och återställas de olika organen i funktionsdugligt skick.”
(ARE WAERLAND i häftet ”Hur jag botade min obotliga struma”)


”Sköldkörteln kan förstoras hos människor, som lider av förstoppning.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)


”För det första stod det klart för mig, att struman först och främst förorsakats genom förstoppning och det därigenom förgiftade och förskämde blodet. Till yttermera visso har jag också frågat ett 20-tal andra personer, vilka alla lidit av struma, om de inte också under en längre tid besvärats av trög mage. I samtliga fall har jag fått detta bekräftat.”
(ARE WAERLAND i häftet ”Hur jag botade min obotliga struma”)


”De mest anmärkningsvärda resultaten har kanske uppnåtts i fråga om struma.”Sköldkörteln spelar rollen av en lokomotivförare då den reglerar kroppens funktioner”, säger Lane. ”Den förstoras ofta på grund av överansträngning hos personer, som lider av förstoppning och undergår därvid olika grader av degeneration.” 
”Det är meningslöst att försöka bota denna sjukdom genom att helt enkelt avlägsna en del av körteln eller genom att med hjälp av röntgenstrålar förstöra en del av den, för förstoringen och den ökade aktiviteten är otvivelaktigt följder av från tarmen avsöndrade gifter”, påpekar dr John Harvey Kellogg i sin förträffliga bok ”Colon Hygiene” (sid. 512) och tillägger: ”Jag har sett otaliga sjuka som tillfrisknat utan operation, enbart genom vila, en giftfri kost och en ändring av tarmfloran.”Enligt Sir Arbuthnot Lanes och många andra framstående kirurgers och läkares åsikt, uppstår nästan alla kända kroniska sjukdomar direkt eller indirekt på grund av förgiftning från bakterier som utgår från tjocktarmen.”
(ARE WAERLAND i boken ”I sjukdomarnas häxkittel”)


”Det finns studier som visat att infektioner i tarmen som orsakas av bakterier minskar nivåer av sköldkörtelhormon och befrämjar en autoimmun sköldkörtelstörning. Andra faktorer som ökar risken är arv och gener, högt jodintag, brist på selen, rökning, infektioner och vissa läkemedel. De flesta autoimmuna sjukdomarna har också ett intimt samband med stress, kost, matsmältning, tarmflora och tarmslemhinnans genomsläpplighet, faktorer som det finns all anledning att titta närmare på om du har en autoimmun variant av sköldkörtelsjukdom.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)

Läs även Tjocktarmen


”Den absolut vanligaste orsaken till hypotyreos är den autoimmuna sjukdomen Hashimotos, där immunförsvaret angriper den egna sköldkörtelvävnaden vilket leder till en kronisk inflammation. Genom att behandla med sköldkörtelhormon ersätter man den brist på hormon som uppstår, men läkemedlen har ingen effekt på den autoimmuna attacken. Om man däremot börjar titta på de underliggande orsakerna till att immunförsvaret löper amok kan man bromsa attacken och återfå funktionen i sköldkörteln.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Om du vaknar trött varje morgon fast du precis sovit, och sömn inte räcker mot din dåsighet, kan det vara ett tecken på att din sköldkörtel inte fungerar som den borde. Vi som lider av sköldkörtelproblem känner oss nämligen ofta orkeslösa och som att allt man vill göra är att vila.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Jod har en kemisk struktur som liknar kemikalierna fluor, brom och klor, vilket kan leda till att de förväxlas och stör hormonbalansen. Det i sig kan resultera i hypotyreos och Hashimotos sjukdom, läser jag i ett nummer av Näringsmedicinsk tidskrift som har sköldkörteln som tema.

Fluor hittar du oftast i tandkräm och vårt kommunala kranvatten. En bra idé är därför att använda tandkräm utan tillsatt fluor och att börja filtrera ditt vatten. Själv har jag en vattenrenare från företaget PlanetsOwn som kostar runt 1500 kronor och installeras direkt på vattenkranen.

Brom kan förekomma som tillsats i bekämpningsmedel, brandsäkra textilier, hushållsprodukter och mat som mjöl och bakverk.

Klor hittar du i kommunalt kranvatten, rengöringsmedel och simbassänger.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)

Läs även Fluor och Klorfritt vatten


”Vissa patienter har även kunnat återfå normala sköldkörtelvärden med akupunktur.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Glutenintoleranta löper större risk för sköldkörtelproblem, enligt en studie från 2007 gjord på 15 000 svenskar med diagnosen. Man visste sedan tidigare att hypotyreos var vanligt bland glutenintoleranta, men den här studien, som gjordes av läkaren Peter Elfström vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, visade att glutenintolerans även ökar risken för en överproduktion av sköldkörtelns hormoner, det vill säga hypertyreos.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”I yogan pratar man om halschakrat som sitter precis mellan kropp och huvud och fungerar som en bro som skapar förbindelse mellan de båda. Jag tänker att det inte är för intet som vi har sköldkörteln placerad just där, på halsen och den där bron. Tänk bara på ordet sköld, som ska skydda oss, och det faktum att man brukar säga saker som ”att blotta strupen”, vilket betyder att man sätter ord på känslor och talar från hjärtat istället för huvudet. Men eftersom det kan upplevas som en stor risk att göra det håller många istället tyst – och trycker det de vill säga långt ner i halsen. Det gör att vi ofta hamnar i konflikt med oss själva, när huvudet säger en sak medan kropp och känslor säger något helt annat. Och i en värld där vi värderar huvudet högt – samtidigt som vi kräver en massa av kroppen utan att för en sekund lyssna på vad den försöker säga – är det kanske inte konstigt att vi får blockeringar i halsområdet. Kanske är det därför vi får halsont, spänningshuvudvärk och problem med nacken, ämnesomsättningen och sköldkörteln.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


“The thyroid is the gland of depression, and has a major role in hormone production.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”Är det konstigt om ens sköldkörtel ändrar produktion när man ”går i taket” om man samtidigt känner att man saknar varje möjlighet att påverka situationen man upprörs över?”
(CHRISTIAN HELMRICH)


”Att ta reda på så mycket jag kan om sköldkörteln är nog det bästa råd jag fått.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)

Tänderna

”Dålig munhälsa, med inflammation i tandköttet (parodontit), har till exempel visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom från 25 till flera hundra procent. Det ökar även risken för utveckling av diabetes, luftvägssjukdomar och att gravida kvinnor föder för tidigt.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”Det finns även en intressant koppling mellan andningen och tandhälsan. Att vara torr i munnen är ett tecken på munandning, och eftersom saliven skyddar tänderna ökar det risken för hål i tänderna.”
(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)


“A dry mouth also increases acidification of the mouth and results in more dental cavities and gum disease.”
(PATRICK MCKEOWN i boken ”The oxygen advantage”)


”Den försämrade blodgenomströmningen gör också att den blödning, som utgör ett tidigt tecken på tandköttsinflammation, uppträder sparsamt hos tobaksbrukare. Rökaren och snusaren får inte den viktiga, tidiga varningen utan kan gå med tandköttsinflammation och begynnande tandlossning i flera år utan att veta om det. Det är känt att rökare börjar tappa sina tänder i genomsnitt fem år tidigare än icke-rökare. 

Läkningsförmågan hos slemhinnor och käkben efter operationer i munnen är nedsatt hos tobaksbrukaren. Det har också visats att så kallade implantat, tänder som sätts fast i käken med skruvar av titan, fäster sämre hos rökare.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Rökare drabbas lättare av tandlossning och andra sjukdomar i munnen.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Skalet på citrusfrukterna innehåller en olja, som kan förorsaka sprickor i emaljen på tänderna.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsafter”)


”Om vår föda är tillräckligt grov och hårdtuggad så hålles tänderna i stånd ännu i hög ålderdom, fastän kanske avnötta, men dock friska, utan att någonsin ha känt en tandborste. Om däremot födan icke innehåller tillräckligt grovt material, så kan alla världens tandborstar och munvatten inte förhindra att tänderna förr eller senare fördärvas.”
(RAGNAR BERG i boken ”Vår kost och vår hälsa”)


”Efter 1924 har emellertid tändernas tillstånd i Tyskland gradvis försämrats fram till början av andra världskriget, vilket man väl får tillskriva dels det mjuka brödet, dels den ökade konsumtionen av sötsaker. Själv har jag utfört de kemiska undersökningarna vid ett flerårigt försök dels med ett fyrtiotal barn i ett barnhem i Spandau, dels med ett par hundra barn i en liknande anstalt i Köln. Barnen delades upp i två kvalitativt lika grupper; båda fick den vanliga anstaltsmaten, men den ena i stället för det brukliga mjuka brödet ett specialbakat hårt knäckebröd. Redan första året visade knäckebrödsbarnen i runt tal 25 % mindre nya kariesfall än mjukbrödsbarnen, och denna förbättring var lika i Spandau och Köln, men märkvärdigt nog visade sig under tredje året i Köln ingen skillnad mellan de båda klasserna. Orsaken visade sig vara den, att tack vare den goda äppelskörden hade en människovän kunnat skänka så mycket äpplen till barnhemmet, att varje barn dagligen fick minst tre äpplen. Tydligare kan man knappast visa, vilket inflytande tvånget till ordentligt tuggande utövar på tändernas bibehållande!”
(RAGNAR BERG i boken ”Vår kost och vår hälsa”)


”Äpple stimulerar salivsekretionen, vilket är bra för matsmältningen, men också för tänderna, som hålls rena.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”Kostformer, i vilka fullkornsprodukter överväger, kännetecknas av ringa kariesbenägenhet, medan sådana där vetemjöl och industrisocker överväger kännetecknas av stark kariesbenägenhet.”
(ARNE ALGARD i boken ”Vitalare vardag”)


”Att skölja munnen med kamomillte är förträffligt vid inflammation av tandköttet.”
(HARRY BLOM i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)


”En känd tandläkare rekommenderade att äta luzérn, enär ”den är särskilt rik på vitaminer och mineralsalter, som äro av vital betydelse för tänderna. Tänderna blir fastare och starkare därav.””
(K. MARCAHNDER i boken ”Örter för hälsan”)


”Det tar saliven 0,5-1 timme efter varje måltid att återställa rätt surhetsgrad, pH, i munnen. Hos personer som är muntorra tar det dock mycket längre tid. 

Saliven innehåller rikligt med kalcium och fosfat. Om vi avstår från småmål och munnen får vara i fred mellan måltiderna, kan saliven med sitt mineralinnehåll delvis laga småskador i emaljen och dentinet. 

Om vi istället äter mycket ofta, till exempel stoppar i oss innehållet i en påse bilar under loppet av en förmiddag, eller stressar tänderna med kopp efter kopp av kaffe med socker, har saliven inte minsta möjlighet att sköta sin syssla. Det kommer då att konstant finnas syror i munnen som fräter på tänderna.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Saliven innehåller kalcium och fosfatjoner som även hjälper till att mineralisera tänderna. Det innebär att saliven kan laga skador och hål på tänderna!”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas fastebok”)


“Eating carrot sticks daily helps strengthen children’s teeth, and in some cases, reduces overcrowding of the teeth by encouraging the development of the lower jaw.”
(PAUL PITCHFORD i boken “Healing with whole foods”)


”Mandel är, när den är färsk, rå och osaltad, den mest basiska av alla nötter. Den är särskilt värdefull som näring åt benstommen och som förstärkning av tandemaljen.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Gurkans höga kaliumhalt gör, att den är till värdefull hjälp mot både högt och lågt blodtryck. Likaså är den verksam mot sjukliga tillstånd i tandkött och tänder, som t. ex. pyorré (tandköttsinflammation).”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Gurka är till stor nytta för gallblåsan, levern och njurarna. Dess höga kisel- och fluorhalt gör den värdefull även för håret, tänderna och naglarna. Gurka skall inte skalas, då många av de värdefulla ämnena är lagrade i skalet.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Morotssaften är ett värdefullt hjälpmedel att förbättra och hålla tänderna, i synnerhet tandbenet, i gott skick.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Ett preparat gjort av knöltång har i några pilotstudier kunnat motverka bildningen av plack och tandsten samt lindra besvär med blödande tandkött.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)


”I tandvård fungerar propolis läkande vid sår i tandköttet och tandköttsinflammationer. Studier visar att munvatten eller tandkräm med propolis kan minska risken för karies. Det trista med att använda propolis i munnen är att den lätt fastnar på tänderna och det kan ta ett tag innan den nöts bort.”
(ALEXANDRA DE PAOLI och LOTTA FABRICIUS KRISTIANSEN i boken ”Hälsa från bikupan”)


”En annan värdefull egenskap hos spenatsaften är att den är nyttig för tänderna och tandköttet och skyddar mot tandköttsinflammation. Denna sjukdom är en mild form av skörbjugg och orsakas av brist i kroppen på de ämnen, som bl. a. finns i blandsaft på morot och spenat. Blödande tandkött och fibrös degeneration av tandpulpan förekommer allt oftare på grund av vanan att använda devitaliserade cerealier och raffinerat socker och annan ”civiliserad” kost.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Ett vanligt tandvårdsmedel förr var den s.k. tuggkådan, som man fick från granen. Inte bara i Sverige, särskilt i Dalarna, utan också i andra länder, bl.a. Österrike, var bruket att tugga grankåda vanligt. Tänderna blev blänkande vita eftersom kådan innehåller små mängder peroxid och utövar såväl kemisk som mekanisk verkan.”
(MATTS BERGMARK och ANNA-LENA PEHRSSON i boken ”Att behaga”)


”Tandläkare har i mer än 20 år använt klorofyll för att förhindra tandröta, klorofyllet ser till att det blir en riktig oral ekologi. När kariesproducerande bakterier dyker upp fungerar klorofyllet som ett avloppsystem och förstör de skadliga bakterierna genom att utsätta dem för stora doser syre.”
(ANN WIGMORE i boken ”Dr Ann Wigmores hela program”)


”Dr Clive McCay vid Cornelluniversitetet har visat att läskedrycker kan erodera tandemaljen totalt och på två dagar göra tänderna mjuka som mos (det beskrivs i The Poisoned Needle av Eleanor McBean). Den beståndsdel som är den skyldige är en horribel kemisk sammansättning, nämligen fosforsyra.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life”)


”Den tyska forskaren Werner Kollath anser att våra tänder är den känsligaste »indikatorn» i fråga om vårt hälsotillstånd. En felaktig näring, särskilt en alltför riklig sockerkonsumtion, yttrar sig i en demineralisering av tandbenet. Det sker genom att kapillärkärl växer in i de små utvidgade tandbenskanalerna, varvid blodet transporterar bort mineralämnen därifrån till andra delar av kroppen, som på grund av den felaktiga näringen lider brist på dem. Kollath anser att det främst är den höga konsumtionen av vitt socker och vitt mjöl som är den främsta orsaken till denna demineralisering av tandbenet. Han anser därför att en stark minskning av sockerkonsumtionen och en ersättning av det vita mjölet med helkornsmjöl är absolut nödvändig.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Tandläkare Bo Burman framhöll år 1951 att det på 1.000 svenska skolbarn knappast fanns tre med helt friska tänder och att en undersökning av år 1943 visade att bland 1.000 värnpliktiga endast en hade kariesfria tänder. I motsats härtill anför Forshufvud år 1946 att bland Armfelts karoliner, vilka vid återtåget från kriget mot Norge i januari 1719 frös ihjäl i de jämtländska fjällen och av vilka man undersökt ca 200 skelett, alla hade felfria tänder. På den tiden var som nämnts socker en dyr apoteksvara. Som allmän regel kan man fastslå att inget folk i världen med låg kariesfrekvens använder nämnvärt av socker och att ju högre konsumtionen av socker är, desto högre är även kariesfrekvensen.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Dålig tandhälsa kan ge mer än bara hål i tänderna och tandvärk – det kan också orsaka demens och motoriska störningar. Dina tänder kan med andra ord ge dig Alzheimer eller Parkinson. Dålig tandhälsa har kopplats till ett antal hälsoproblem, bland annat åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, njursjukdom, lunginflammation, diabetes, låg födelsevikt och för tidig förlossning. Nu har man även lagt till Alzheimer på den listan. 

Risken att orala bakterier ska sprida sig till andra delar av kroppen är i högsta grad verklig och potentiellt allvarlig. Tandläkarpatienter med andra hälsoproblem, särskilt med proteser eller konstgjorda hjärtklaffar, får alltid antibiotika vid tandbehandlingar. Tandläkarna vet att även rutinmässiga behandlingar kan ge sår eller rispor i munhålan som gör det möjligt för bakterierna att ta sig in i blodomloppet och orsaka en infektion någon annanstans i kroppen.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”I munhålan finns det miljarder olika bakterier, virus, svamp och parasiter. Det finns över 600 olika typer av bakterier som huserar i munhålan. Många av dessa producerar gifter som biprodukter, gifter som skadar tänderna och irriterar tandköttet och orsakar inflammationer och blödningar. En alltför stark tillväxt av dem leder till karies, tandköttssjukdomar och slutligen tandlossning. 

Parodontit eller inflammation i vävnaderna runt tandhalsarna startar med dental plack – en beläggning som bildas på tänderna på grund av bakteriernas interagerande med stärkelsen och sockret i maten som vi äter. Placken består av bakteriekolonier som växer på och runt tänderna. Tandborstning tar bort det mesta av placken, men det bildas snabbt nytt efter bara ett par timmar. Om det blir kvar på tänderna hårdnar det till en förkalkad avlagring som kallas tandsten. Den kan bara tas bort via professionell rengöring. Plack och tandsten fungerar som grogrund för bakterier. I takt med att bakteriekolonierna växer irriterar de och deras giftiga biprodukter tandkött och tänder och bryter ner dem. 

Ju längre tid som plack och tandsten får finnas kvar på tänderna desto större skada hinner de ställa till med. När infektionen begränsas till de översta lagren av vävnaden kallas detta gingivitis, eller tandköttsinflammation. Gingivitis är ett förstadium till parodontit och kännetecknas av rött, svullet och blödande tandkött. För det mesta är det inte förknippat med någon nämnvärd smärta eller obehag, så den drabbade är ofta inte medveten om att han eller hon har det här problemet. 

Parodontit går djupare ner i vävnaden och är allvarligare – och mycket svårt att behandla. Kronisk inflammation gör att det bildas fickor mellan tandköttet och tänderna vilka fylls med bakterier, plack och tandsten. Med tiden blir tandköttsfickorna djupare och djupare och det samlas allt mer bakterier som tränger ner under det sjuka tandköttet och ibland ända ner i käkbenet. Djupgående infektioner kan förstöra det underliggande benet och vävnaderna och leda till tandlossning.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


Blödande tandkött
När tandköttet blöder är det ofta första tecknet på parodontos. Vill man undvika att tandhalsarna friläggs gäller det att handla snabbt.
 

Om tandköttet blöder, stryk en blandning av honung och aloe-saft på de angripna ställena – ett utomordentligt recept som redan romaren Plinius d.ä. beskriver i sin naturhistoria. Den bestående verkan har man också honungen att tacka för. Dess desinficerande och sårläkande egenskaper har sedan dess också bevisats vetenskapligt. 

Också efter ett tandläkarbesök kan man rekommendera munvård med aloens färska bladgel. Den som har tandställning eller tandprotes kan också kurera ömma ställen med bladgel.”
(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


”Huvudskälet till blödande tandkött och parodontos är att bakterier fastnar mellan tänderna. Man blir inte av med dem enbart genom att borsta tänderna. Använd därför regelbundet tandtråd och tandstickor.”
(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


“Since toxic metals contribute to gum disease, to help stop gum disease you need to avoid more sources of toxic metals.”
(RAMIEL NAGEL i boken “Cure gum disease naturally”)


”Honung är dessutom inte skadligt för tänderna på samma sätt som socker.”
(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)


”Den som snusar får till exempel snart mycket annorlunda slemhinnor under överläppen: förtjockade, veckade och vitaktiga. Det är förändringar som beror på försämrad blodcirkulation och som försvinner på ett par veckor, om man lägger av snuset.

Den försämrade blodgenomströmningen gör också att den blödning, som utgör ett tidigt tecken på tandköttsinflammation, uppträder sparsamt hos tobaksbrukare. Rökaren och snusaren får inte den viktiga, tidiga varningen utan kan gå med tandköttsinflammation och begynnande tandlossning i flera år utan att veta om det.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Snusare får ofta långa, blottade tandhalsar. Det beror på att snuset fräter sönder bindvävstrådarna som fäster tänderna vid käkbenet och tandköttet drar sig uppåt i det område där prillan ligger. Det hjälper inte sedan att man slutar snusa. Tandköttet kryper inte tillbaka ned igen, och de snusfärgade tandhalsarna blir aldrig mer vita och vackra.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


“A malfunctioning thyroid also plays a role in producing tooth decay and gum disease because the thyroid along with the tiny parathyroid glands play an important role in maintaining blood calcium levels. To repair thyroid function, the anterior portion of the pituitary gland usually needs attention. A low sugar diet, glandular concentrates, organic colostrum, and herbal medicines are ways to support the anterior pituitary and thyroid. People on medications that affect their thyroid can have significant calcium problems that result in tooth decay, gum disease, or both.”
(RAMIEL NAGEL i boken “Cure gum disease naturally”)


”Tjocktarmens fjärde punkt, mellan pekfingret och tummen, är en viktig distal punkt för tandvärk.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)

Fotnot: klicka på länken för info och bilder om akupunkturpunkten Tjocktarm 4


”I njurarna finns våra ursprungliga essenser lagrade. Vi föds med en viss mängd energi. Om man tar droger medför det energikickar som tas av denna reserv. Enligt kinesisk medicin leder drogkonsumtion till att man åldras i förtid. Några av följderna blir då försämrade tänder (eftersom njurarna styr tänder och skelett).”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)

Läs även Urkraften


”ORAL GALVANISM
En kontroversiell företeelse, som i debatterna aldrig behandlas tekniskt korrekt. Fysikaliskt ligger det till på följande sätt: För det första äro vi ej ökentorra i munnen; då skulle vi kunna ha vilken metall som helst, dock icke kvicksilver, eftersom detta förångas. Den avgörande faktorn är, att vår saliv ej utgöres av destillerat vatten utan av en lösning. I denna har det redan uppstått en molekylär spjälkning i två joner med motsatt polaritet. Ett dissociationstillstånd råder, och här införes nu ett fysikaliskt axiom: Det spelar ingen roll vilket metalliskt ämne man lägger i blöt i saliven. Alla blir elektriskt aktiva. Ovannämnda elektriska aktivitet fastställes för varje metall med referens till väteprotonen, vilken sättes till potentialen 0. De för varje enskilt ämne signifikativa potentialerna i relation härtill angivas i en tabell med stigande positiva värden åt ena hållet och stigande negativa – eller fallande, om man så vill – åt det andra. När tabellen är färdig har man fått någonting, som liknar en termometerskala med väte i mitten och potentialen 0, samt ett antal plustermer åt ena hållet och minustermer åt det andra. Denna tabell kallas DEN ELEKTROKEMISKA SPÄNNINGSKEDJAN och denna ligger till grund för alla slag av industriell verksamhet vad gäller metallurgiskt-vetenskapligt syfte. Detta är tekniskt-fysikaliska axiom, d. v. s. självklara grundsatser, vilka ej behöva närmare bevisföring. Den elektriska strömmen lyder samma lagar inuti kroppen som utanför densamma; det är blott vissa storheter som träda i förgrunden. I en metallisk ledare flyter strömmen i form av elektroner, men i kroppen flyter den i form av joner. Eftersom en jon är ett atomsystem med en eller flera elektroner för litet eller för mycket, kommer strömmen i kroppen att betyda materialförflyttning. Denna materialvandring innebär i praktiken att tillstånd av patologisk jontofores, där vissa förhållanden innebära en förvärrad symptombild, exempelvis en kvinnas Cu-spiral. Symptombilden blir också på grund av dessa förvärrade omständigheter ofta mångfasetterad. 

Eftersom de i detta PM aktuella metallerna (tandlagningsmaterial) ligger på olika ställen i den elektrokemiska spänningskedjan följer, att man ej vid restaurering kan byta ut en viss metall eller metallkombination mot en annan. Ovan nämnda jonvandring har medfört, att olika vävnader i munhålan ”preparerats” med metalljoner av olika slag. Det går därför ej utan obehag för patienten att byta ut amalgam mot guld. Absolut rent guld, 24 karat, ligger i den elektrokemiska spänningskedjan på +1.400 mV. I elektrokemiskt hänseende är Hg faktiskt bättre än guld, men det är så mycket giftigare. Hg håller +900 mV, Ag +800, Cu +300 o. s. v. 

Restaurationsmaterialet måste vara elektriskt neutralt; då kan man vara säker på att katod/anodeffekt ej uppstår. Allergiska personer äro dessutom påverkade från ett annat håll och den sammanlagda effekten kan bli rent förödande för dessa människor. Anmärkas bör, att det är stor skillnad mellan en höftledsprotes av metall och samma metall 10 cm från hjärnan blötlagd i en elektrolyt med andra elektrokemiska egenskaper än höftleden. 

Fördjupningslitteratur:
Professor Björn Nordenström: BIOLOGICALLY CLOSED ELECTRIC CIRCUITS, docent Patrick Störtebecker: KVICKSILVERFÖRGIFTNING från TANDAMALGAM – en fruktansvärd risk för människans hjärna.
De båda författarna äro samtliga cancerforskare, den förstnämnde är röntgenolog, den senare neurolog. Båda ha varit knutna till Karolinska institutet. Störtebecker har dessutom varit neurolog på Sahlgrenska sjukhuset tidigare.”

(STIG LORENTZON)

Fotnot 1: ”jontofores” = jonvandring

Fotnot 2: ”Cu-spiral” = kopparspiral

Fotnot 3: Hg = kvicksilver, Ag = silver, Cu = koppar

Lyssna även på Stig Lorentzons föredrag där han bland annat pratar om just oral galvanism (31:40 in i föredraget).

Läs även FluorRaffinerade födoämnenRotfyllningar, Tugga födan ordentligt, och Tändernas inverkan vid sjukdom

Våra gener

”Genetisk mottaglighet spelar sannolikt en sekundär roll, men när sjukdomar uppträder inom en släkt behöver detta inte nödvändigtvis bero på arvsfaktorer. Orsaken kan lika gärna vara den, att man inom släkten tenderar att ha liknande kostvanor, liksom liknande vanor i övrigt.”
(DENIS BURKITT i boken “Fibrer i kosten”)


”Generna som du ärver från dina föräldrar är inte det som avgör om du faller offer för någon av de tio vanligaste dödsorsakerna. 

Hoppet om att den genetiska forskningen på sikt kommer att leda till läkemedel som kan bota sjukdomar bortser från effektivare lösningar som kan användas redan i dag.”
(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)


”Here’s some good news: ”Your genes are not your fate.” 

Since the hardcover publication of The Spectrum in January 2008,  my colleagues and I at the nonprofit Preventive Medicine Research Institute and the University of California, San Francisco, have published two new studies showing, for the first time, that when you change your lifestyle, you change your genes. 

These studies were published in two of the leading scientific journals, the Proceedings of the National Academy of Sciences and The Lancet Oncology. 

For the past thirty-one years, I’ve directed a series of research studies showing that changes in diet and lifestyle – better nutrition, stress management techniques, moderate exercise, and psychosocial support – can make a powerful difference in our health and well-being. The studies have also shown how quickly these changes may occur, and how dynamic these mechanisms can be.”
(DEAN ORNISH i boken ”The spectrum”)


”After only three months of making the lifestyle changes described in this book, we found that gene expression in over five hundred genes was beneficially affected – upregulating (”turning on”) disease-preventing genes and downregulating (”turning off”) disease-promoting genes, including oncogenes involved in prostate cancer and breast cancer, as well as turning off genes that promote heart disease, inflammation, and oxidative stress. 

Earlier this week, we published an article in The Lancet Oncology showing that these lifestyle changes significantly increased telomerase, the enzyme that repairs and lengthens telomeres, which are the ends of our chromosones that control how long we live. Telomeres protect the ends of your chromosones and help them remain stable. When your telomeres get shorter, your lifespan gets shorter. 

After only three months, we found that telomerase (and thus, telomere length) increased by almost 30 percent. This is the first study that any intervention can significantly increase telomerase. If a new drug had been shown to accomplish this, it would be worth a billion dollars overnight – but you may experience the benefits for free simply by making the lifestyle changes described in The Spectrum. I hope that these findings may capture your imagination – as they have mine – and inspire you to make lifestyle changes that will make a powerful difference in your health and well-being.”
(DEAN ORNISH i boken ”The spectrum”)


”Många patienter har sagt till mig att deras cancerdiagnos är det bästa som hänt dem. En skeptiker som hör detta undrar vanligen om personen i fråga inte är riktigt klok, men vad den drabbade menar är att det var cancerdiagnosen som fick honom eller henne att ta tag i och förändra sitt liv, på ett sätt som gjorde det mycket mer njutbart och meningsfullt. 

Det är inte så att vi medvetet söker sjukdom och lidande, men ibland, av svårbegripliga anledningar drabbas vi. Det vi i det läget väljer att göra kan skapa mycket olika resultat. Till och med när vi inte kan bli botade kan vi läkas och bli hela. När vi väljer att delta aktivt i vår läkning får lidandet en mening och blir därigenom lättare att uthärda. Våra fysiska problem förbättras då ofta på köpet. 

Förändring är svårt. Men om vi bara har tillräckligt ont blir tanken på förändring alltmer tilltalande – ”Det kanske är svårt att förändra min kost och min livsstil, men nu har jag så ont att jag är villig att prova vad som helst”. 

År 2009 tilldelades doktor Elizabeth Blackburn Nobelpriset i medicin för att hon upptäckt telomeras, ett enzym som reparerar och förlänger skadade telomerer, dvs de delar av våra kromosomer som kontrollerar åldrandet. Doktor Blackburn och hennes kollega doktor Elissa Epel studerade kvinnor som befann sig under långvarig känslomässig stress, då de tog hand om barn med autism eller kroniska sjukdomar. 

De upptäckte att ju mer stressade kvinnorna kände sig och ju längre tid de kände sig stressade desto kortare var deras telomerer. Det var den första studien som gav genetiska bevis som visade att långvarig känslomässig stress kan förkorta en kvinnas livslängd. 

Jag fann det särskilt intressant att det inte var ett objektivt mått på stressen som blev avgörande för telomererna; det var kvinnornas upplevelse av stress som var det viktiga. Med andra ord, två kvinnor kunde befinna sig i liknande situationer, men den av dem som hade lärt sig att hantera stressen bättre genom att mobilisera kraft och ta kontrollen över sitt liv, hade längre telomerer. 

Vi tenderar att se framsteg inom medicinens värld enbart som nyheter inom till exempel läkemedel, laser och kirurgi – något som är högteknologiskt och dyrt. Vi har ofta svårt att tro att de enkla valen vi gör i våra dagliga liv – vad vi äter, hur vi hanterar stress, hur mycket vi motionerar och (kanske det viktigaste), hur mycket kärlek och närhet vi får – kan göra så stor skillnad i vårt hälsotillstånd och välmående, men det gör de. 

I över 33 år har jag och mina kollegor på det icke vinstdrivande forskningsinstitutet för förebyggande medicin (Preventive Medicine Research Institute) och medicinska avdelningen på University of California i San Francisco bedrivit mängder av studier som visat att det omöjliga ofta är möjligt. 

Vi har funnit att naturliga råvaror, en växtbaserad kost (som beskrivs i denna bok), måttlig träning, tekniker för stresshantering som yoga och meditation och en förbättrad förmåga att ge och ta emot kärlek (det som så vackert kallas ”socialt stöd”) ofta kan vända utvecklandet av kranskärlssjukdomar, tidiga stadier av prostatacancer, diabetes (typ 2), högt blodtryck, hyperkolesterolemi, övervikt, depression och andra kroniska sjukdomar. 

Vi har kommit fram till att en livsstilsförändring även förändrar dina gener. Ofta hör jag människor säga ”Å, det ligger i mina gener, det finns inget jag kan göra åt det”. Det är vad jag kallar ”genetisk nihilism”. Hos män med prostatacancer har vi funnit att omfattande förändringar i sättet att leva under endast tre månader orsakade förändringar i över femhundra gener – sjukdomsförebyggande gener ”kopplades på”, medan gener som framkallade kroniska sjukdomar ”stängdes av”. Dessa inkluderade även en lång rad onkogener, som orsakar bröstcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer. 

Dina gener är anlag, men det innebär inte att de avgör ditt öde. 

Tillsammans med doktor Blackburn mätte vi också patienternas telomerasnivåer. Vi kom fram till att telomerasnivån dessa tre månader ökade med nästan trettio procent. Genomgripande livsstilsförändringar kan alltså höja mängden telomeras, något som konventionella mediciner ännu inte visat sig kunna göra. Dessa studier är stärkande för många människor, och erbjuder nytt hopp och nya valmöjligheter.”
(DEAN ORNISH i förordet i boken ”Den galna sexiga dieten” skriven av KRIS CARR)


”Läkaren Dean Ornish, grundare och vd för Preventive Medicine Research Institute, har i över trettio år av kliniska studier vid University of California Medical Center kommit fram till att en till största delen växtbaserad kost aktiverar över 500 gener som motverkar sjukdom, och avaktiverar över 200 sjukdomsframkallande gener.”
(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Andens medicin”)


”Om cancer i första hand hade överförts genetiskt skulle cancerfrekvensen bland adoptivbarn vara densamma som hos deras biologiska föräldrar, inte deras adoptivföräldrar. I Danmark finns det ett detaljerat genetiskt register där man spårar varje individs ursprung, och forskarna har lyckats hitta de biologiska föräldrarna till över tusen barn som adopterades bort vid födseln. Forskarnas slutsatser, som publicerades i den ansedda tidsskriften New England Journal of Medicine, tvingar oss att ompröva alla våra förutfattade meningar om cancer. De kom fram till att generna hos biologiska föräldrar som dog av cancer före femtio års ålder inte hade någon betydelse för hur stor risk det var att ett adopterat barn skulle få cancer. Om däremot en adoptivförälder (som överför sina vanor men inte sina gener) dog av cancer före femtio års ålder ökade dödligheten i cancer till det femdubbla bland adoptivbarnen. Denna studie visar att livsföringen har en grundläggande betydelse för hur sårbar man är för cancer.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Läs även Pottengers forskning

Ålderdom

”Okinawa är födelseort för kampsporten karate. Där bor också Seikichi Uehara, som vid nittiosex års ålder fortfarande lärde ut en ovanlig karateliknande kampsport (mutubu-udundi). Han lärde inte bara ut konsten, utan var fortfarande mycket skicklig, vilket han demonstrerade den 1 januari år 2000. 

Första dagen på det nya årtusendet uppträdde den nästan 100-årige Seikichi Uehara i en boxningsmatch som visades i teve över hela Japan. Hans motståndare var Katsuo Tokashiki, en trettionioårig tidigare världsmästare i flugvikt, också han från Okinawa. Det blev ett verkligt skådespel. 

Kampen började med att Tokashiki, som var nästan sextio år yngre än Uehara, riktade ett antal kraftfulla slag mot den äldre kampsportaren. Men slagen träffade aldrig sitt mål. Den gamle mästaren visade en enastående snabbhet och smidighet för sin ålder och lyckades med stor skicklighet väja undan för den yngre boxarens blixtsnabba och hårda slag. Detta fortgick i över tjugo minuter, under vilka den gamle mannen aldrig försökte träffa sin motståndare med ett enda slag. Den yngre boxaren började bli allt desperatare och tröttare. 

Så kom ett tillfälle då Tokashiki tappade garden. I det ögonblicket träffade den äldre mannen honom med ett skickligt riktat slag som fällde honom och matchen var över. Det var hans första och enda slag under hela matchen. 

Den yngre mannen lämnade ringen omtumlad, skakande på huvudet och mumlade: ”Jag kan inte tro det! Den gamle mannen besegrade mig! Jag fick inte in en enda träff!” 

Tokashiki var chockad, men inte skadad. Det var uppenbart att den äldre kampsportarens avsikt var att besegra men inte skada honom. Kampsporten mutubu-udundis filosofi är att man ska undvika konfrontation och bara slå när alla andra möjligheter är uttömda. 

När Seikichi Uehara senare talade om matchen med forskarna som ledde Okinawa Centenarian Study skrattade han bara och förklarade: ”Det var ingenting märkvärdigt. Han var helt enkelt för ung och omogen för att kunna besegra mig.” 

Den nittiosexårige mannens bedrift står i skarp kontrast till de erfarenheter vi har av åldrandet här i väst, där de flesta tror att det oundvikligen medför att musklerna blir svagare, reflexerna långsammare och synen och den fysiska koordinationsförmågan sämre. Seikichi Uehara representerar otvivelaktigt ett undantag även med okinawiska mått mätt, men hans exempel visar ändå vilka möjligheter vi människor har att hålla oss friska och vitala när vi blir äldre.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”En vän som snart ska fylla fyrtio beklagade sig nyligen för mig över att han kommit upp i en ålder då kroppen börjar bli skröplig. ”Jag tror att människokroppen levereras med en fyrtioårsgaranti”, sa han till mig, ”och efter det börjar det gå åt helvete”. Jag svarade att jag ansåg att kroppen var konstruerad för att hålla betydligt längre, men han kontrade med att i hans kretsar var det många av hans jämnåriga som drabbades av sjukdomar. ”Varje gång telefonen ringer får jag höra om någon som just har fått cancer”, fortsatte han. ”Och om det inte är cancer så är det nåt annat som man inte vill drabbas av.”

Otvivelaktigt är det så att många män och kvinnor får sina första verkligt allvarliga problem med hälsan i medelåldern, men jag anser att dessa problem skulle kunna förhindras eftersom de är så kallade välfärdssjukdomar, följden av att man i åratal har ätit fel, motionerat för lite eller har behandlat kropp och själ på ett sätt som försvagar självläkningssystemet. På sätt och vis är det beklagligt att unga kroppar inte protesterar när de missköts. Tonåringar och tjugo- och trettioåringar kan ostraffat äta mängder av skräpmat, nyttja stimulantia och lugnande medel, festa och misshandla sina kroppar på alla de sätt som vårt samhälle tycks uppmuntra till. Det jag tror händer i fyrtioårsåldern är inte att garantin löper ut utan att det är dags att betala räkningen. Det vill säga att den samlade effekten av många års osunda vanor och mönster gör sig påminda när kroppens naturliga motståndskraft för första gången börjar minska. Om unga människor direkt kände konsekvenserna av sin livsföring är jag säker på att de flesta skulle lägga om sina vanor tidigare. Som det nu fungerar ser många ingen anledning att förändra sitt liv, och en del får en chock när de upptäcker att kroppen ”plötsligt” sviker dem i medelåldern.”

(ANDREW WEIL i boken ”Dr Weils 8-veckors program för bättre hälsa”)


”En av de bästa böcker om lång levnad som någonsin har skrivits trycktes på 1500-talet. I 40-årsåldern hade författaren, Luigi Cornaro, dålig hälsa, vilket läkarna tillskrev ett omåttligt ätande och drickande. Han utformade själv en diet som vi numera skulle beskriva som kalorifattig och som han höll sig till långt upp i åren. Faktum är att han, vid ett tillfälle då hans vänner och familj insisterade på att han skulle öka sitt kaloriintag, i målande detalj beskrev hur mycket sämre den dieten fick honom att känna sig. Han återgick till sina vanliga matvanor. Så småningom avled han mycket ungdomlig i den framskridna åldern 102 år.

Cornaro började skriva Discorsi della vita sobria (Leva aktivt till nästan 100: den berömda avhandlingen om hälsa och långt liv som skrives för mer än fyrahundra år sedan) när han var i 80-årsåldern och lade för varje ny fem- eller tioårig milstolpe som han uppnådde därefter till ett nytt kapitel. I sin bok förkastade han den konventionella uppfattningen att vi är menade att tillbringa våra senare år i ett tillstånd av nedgång.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)

Läs även Ät mindre!


”Det finns faktiskt forskning som visar att de flesta hundraåringar, oavsett kultur eller ursprungsland, har ett starkt socialt och andligt stödsystem.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Det är aldrig åldern eller tiden som gör oss stela, det är vårt felaktiga sätt att använda vår kropp.”
(THÉRÈSE BERTHERAT)


”En åldrande cell är slutprodukten av ett medvetande som har glömt hur det ska förnya sig.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”Folk utvecklas inte mot ålderdomen. När de slutar utvecklas, åldras de.”
(anonym)


”Man kan förändra sin värld – inklusive kroppen – helt enkelt genom att förändra sin varseblivning. Din varseblivning av dig själv påverkar din kropp hela tiden. Ett exempel: Den obligatoriska pensioneringen i många länder vid 65 års ålder drar en godtycklig gräns då man inte längre är till nytta för samhället. Dagen innan en anställd blir 65 bidrar han med sitt arbete till samhället; samma dag han fyller 65 blir han en av de samhällsberoende. Medicinskt kan den här perceptuella förändringen bli katastrofal. Under åren direkt efter pensioneringen drabbas en hög procent av männen av hjärtattacker och cancer, och de som tidigare varit fullt friska dör i ökande grad i förtid. ”Tidig pensionärsdöd”, som syndromet kallas, beror på uppfattningen att ens nyttiga dagar är över; det här är bara en uppfattning, en varseblivning, men för den som inte kan befria sig från dessa tankegångar, kan den ge upphov till sjukdom och dödsfall. Som jämförelse kan man ta de samhällen där åldrandet accepteras som en del i den sociala väven; där förblir de äldre livskraftiga – de bär saker, klättrar och rör sig på ett sätt som vi inte betraktar som normalt hos våra gamla.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”För tusentals år sedan förklarade Shankara, den störste av de indiska läromästarna: ”Folk blir gamla och dör för att de ser andra bli gamla och dö.” Det har tagit oss århundraden bara att börja förstå denna extraordinära insikt. Som fysisk process är åldrandet universellt, och som det tycks, oundvikligt. Ett ånglok slits inte ut med tiden och faller samman för att det ser andra lok göra samma sak. Den enda prägling som påverkar maskiner är slitage; vissa delar nöts ner snabbare än andra för att de får ta emot mest stötar och utsätts för friktion. Våra kroppar får också ta emot stötar och utsätts för friktion; vissa organ och vävnader slits ut fortare än andra. Den här fysiska bilden påminner så mycket om det rent mekaniska slitaget att vi inte ser den djupare meningen i Shankaras utsago – den åldrande kroppen reagerar på en social prägling.

Det finns samhällen där folk präglas socialt på ett annorlunda sätt och därför åldras på ett annorlunda sätt. Under de senaste decennierna har antropologerna förvånats över upptäckten att så många s k primitiva folk är immuna mot sådana ålderstecken som vi i västvärlden sedan länge har accepterat. S. Boyd Eaton, medförfattare till en fascinerande bok om den tidiga människans hälsa, The Paleolithic Prescription, pekar på åtminstone tjugofem traditionella samhällen runt världen där hjärtsjukdomar och cancer, två sjukdomstillstånd som länge har förknippats med åldrande, nästan är okända företeelser.

Dessa samhällen är utmärkta övningsfält för hypotesen att ”normalt” åldrande egentligen är en uppsättning symptom som föds ur onormal prägling. Eaton åberopar infödingskulturer på många håll – Venezuela, Salomonöarna, Tasmanien och den afrikanska öknen –vars medlemmar uppvisar lågt blodtryck under hela livet. Det här står i bjärt kontrast till trenden i Förenta staterna och Västeuropa, där blodtrycket hos nästan alla ökar med några steg för varje decennium och uppemot hälften av den åldrade befolkningen behöver medicinsk behandling mot åkomman.

Utvecklande av dövhet är ännu ett tecken på begynnande ålderdom som det moderna samhället sedan länge har accepterat som ”normalt” och oundvikligt. Det kan till och med vara så att vi blir fortare döva här; en undersökning av förstaårselever på college i Tennessee visade att 60 procent redan led av nedsatt hörsel. Uppskattningsvis 25 miljoner vuxna amerikaner har tillräckligt nedsatt hörsel för att vara berättigade till invaliditetspension. Ändå uppvisar vissa bushmanstammar i Botswana och Maabansfolket i södra Sudan inga märkbara hörselförändringar när de åldras.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”Hundratals böcker har skrivits om åldrandeprocessen med utgångspunkt från att åldrandet bara är något som händer oss alla. Nu ser vi emellertid att det är något som vi lär våra kroppar genom vår sociala prägling. Det är en oerhört viktig distinktion. Om åldrandet är något som bara händer dig, då är du i grunden ett offer. Men om åldrandet är något du har lärt dig, då kan du lära om och vänja dig av med det beteende som får dig att åldras, ta till dig nya idéer och låta dig se nya möjligheter.

Norman Cousins ligger bakom denna aforism: ”Tro skapar biologi.” Sannare ord har aldrig sagts om åldrandet. Vår nedärvda förväntning att kroppen måste slitas ut med tiden, i kombination med tron att vi är ämnade att lida, åldras och dö, ger upphov till det biologiska fenomen som vi kallar åldrande.”

(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”Mina personliga erfarenheter motbevisar den allmänt spridda uppfattningen att smärta blir en alltmer sannolik verklighet i takt med att man åldras. För mig har det varit precis tvärtom. Inte därför att jag är speciell, eller tursam eller annorlunda jämfört med dig som just nu läser det här, utan därför att jag var lycklig nog att komma i kontakt med upplysningar som kunde hjälpa mig att besegra smärtan, och att jag hade förstånd nog att använda mig av den informationen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Det var fel att skylla artrosen i nacken på hennes ålder, för det är aldrig tiden som orsakar stelhet, bara olämplig användning av kroppen.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”Ålderssjukdomar beror inte på åldern – de beror på ett felaktigt leverne.”
(J.H. TILDEN, läkare)


”Av alla självuppfyllande profetior i vår kultur är föreställningen att åldrandet betyder förfall och dålig hälsa antagligen den dödligaste.”
(MARILYN FERGUSON)


”Människan slutar inte att leka för att hon blir gammal, hon blir gammal för att hon slutar leka.”
(GEORGE BERNARD SHAW)


”Om man inte tänker på sin hälsa när man är ung, får man tänka på sjukdom när man blir äldre.”
(Dr. ALFRED VOGEL)


“Presbyopia is due to stress not age. Consequently, if the stress and strain are relieved, the ability to read and see at the near point comes back.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


”Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.”
(okänd)


”Ålder skyddar oss inte mot kärleken. Men kärlek kan skydda oss mot åldrandet.”
(JEANNE MOREAU)


”Hjärtat som älskar är alltid ungt.”
(grekiskt ordspråk)


”Människor åldras inte. När de slutar att utvecklas, blir de gamla.”
(okänd)


”Bara den fria själen åldras aldrig.”
(JEAN PAUL)


”Ingenting här i världen gör en människa så gammal som att ständigt frukta att bli det.”
(ERNST von FEUCHTERSLEBEN)


Aging is a choice

We are often confronted with a certain view of reality that other people have upheld and adopted before we did. One of the best examples of how we create our reality is aging. Biological aging, which should not be confused with chronological aging, is a natural phenomenon that will affect every person at some stage in life; at least this is what we have been led to believe. Since everyone repeatedly tells us the same story, we begin to accept the ‘reality’ (of aging) and reinforce it through our personal experiences. So it must be true! But this does not explain why some people age much faster than others and why some do not seem to age at all.

It would be intriguing to find out what really determines our life span. Some of us may live up to 100 years or more without feeling old, whereas others might die from ‘old age’ 50 years earlier. The ancient Indian sage Shankara who displayed extraordinary wisdom from the age of eight saw the process of aging as being deeply rooted in a person’s own belief system. He said: “The only reason why people age and die is because they see other people age and die.” We all have more or less different viewpoints or opinions about the world as such. This may lead to varied perceptions of reality. What is the ‘truth’ for one person may not be relevant at all for another person, yet with regard to the ideas of aging and illness, we seem to agree with each other for we rarely step out of the main paradigm altogether.

To avoid looking for the real cause of decline with age, we prefer to believe in an invisible force that somehow and gradually programs our life to deteriorate according to a numbering system (from years 1-100…). It seems too far-fetched for us to accept the idea that we may be causing the aging process ourselves. Do we perhaps give ourselves the (unconscious) permission to age because this lets us off the hook to take responsibility for our own life and that of other people?

Who Ages, Who Doesn’t?
The mind/body connection is at work as long as we live. This is also true in the case of aging. If you believe that your biological age is 60 today because you have had 60 birthdays and are soon ready for your pension, then you are likely to be in the process of adjusting your biological age to your psychological one. This means that your biological organism may soon be as old as you believe it should be. When you become aware of the regular automatic ‘servicing’ that renews your body (each year 98 percent of the atoms of your body are turned over) and are not afraid of aging either, you will find it difficult to age in the negative sense of the word.

People in poor relationships or living in social isolation, those who create stress and worry in their lives, whose lifestyle (overeating, alcohol, tobacco, drugs, etc.) is unnatural, or who have no purpose in life, age fast. Those who put themselves first in everything are also known to be prone to accelerated aging. People who suddenly lose their purpose in life are known to age and die very quickly.

By contrast, individuals who care about their health, who often think how they can be of help to others and the world, and who are in a secure and loving relationship, are known to halt the aging process and maintain their youthfulness. According to research studies, those who meditate regularly at least twice a day for 15-20 minutes can reduce their biological age by 12-15 years within five years. Similar results have been demonstrated among those practicing other forms of relaxation, as well as yoga, Tai Chi, Chi Kung, etc.

Locusts, too, have a physical body, yet they can live forever if nobody kills them. Their secret is that they change their bodies once a day. We, too, replace our proteins, which are the building blocks of our cells, within 2-10 days. Why should we age, when our ‘replacements’ are as good as the old ones? Locusts do not suffer from stress in their lives, nor do they smoke, watch television, eat more than they need or count their years of age. What about redwood trees? They can live from 6,000-10,000 years. Trees have no reason to believe that aging is a necessary part of their life.

We believe, however, that it must be different with us humans. It is true; we are not trees or locusts. Yet there is no rational, scientific reason to show that aging is a natural part of human evolution. Even the science of aging has not yet come up with a consistent theory that could explain why we age. Aging should not be confused with death. Nobody dies from old age, but from other reasons such as accidents or illness. Aging is usually equated with a loss of vigor, physical strength and mental abilities. Accordingly, everyone who grows in age should be suffering from such or similar debilities. Yet this defies the reality of thousands of old people around the world who remain in good health throughout their lives.

Most people who live very long lives come from the Himalayas, the state of Georgia in the former Soviet Union, The Hunza mountains, Japan, the high Andes and other regions of the world where our idea of aging has not yet penetrated. One of our ‘rules’ of aging suggests that that it is normal to experience a deterioration of your eyesight after the age of 40 or 45. Yet societies who live in such isolated regions of the world as the Abkhazian Mountains of Southern Russia have completely contrary experiences. They are certainly not less human than we are. Abkhazians have their senses of vision and hearing in perfect condition at almost any age. People a hundred and more years old are seen swimming in ice-cold streams and riding on horseback. The elders (70, 80 or more years of age) from certain tribes in Northern Mexico can run up to 60 miles a day without any sign of fatigue or exhaustion; they even show lower heart rates after their marathons than before.

These people rarely die from a disease. When their time has come they know it, and without making much of a fuss they experience the end of their lives with a profound sense of peace, accomplishment and fulfillment. Because their social systems honor old age more than any other ‘achievement’ does, they don’t regard death as a form of punishment. For these people, advanced age is synonymous to maturity, wisdom, a wealth of experience and a good reason to become older faster.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


”Ny forskning visar att du inte behöver uppleva en kognitiv försämring efterhand som du blir äldre – punkt slut, inget att diskutera. Du har förmågan att när som helst skapa nya neuroner (i en process som kallas neurogenes), vilket betyder att det inte finns något ”bäst före”-datum för din förmåga att tillägna dig nya färdigheter eller odla din kognitiva förmåga.

År 2018 tittade forskare vid Columbia University och New York State Psychiatric Institute på hjärnfotografier av friska personer i åldrarna 14 till 79 år, där de senare sedan länge hade passerat den ålder som de flesta av oss anser vara våra bästa år för att lära oss något nytt. De kan fram till att studiens äldste deltagare hade samma mängd av det råmaterial som krävdes för att skapa nya hjärnceller, eller neuroner, som den yngste. Så oavsett hur gammal du är så kan du bilda precis lika många nya hjärnceller som en tonåring! Dessutom kan äldre personer med hjälp av ökad fysisk träning förbättra sin förmåga att tillägna sig nya färdigheter och behålla minnet, särskilt språkförmågan. Det betyder att ju mer vältränad du är, desto färre av de där ”jag har det på tungan”-ögonblicken kommer du att uppleva när du anstränger dig för att hitta det rätta ordet eller namnet.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken ”Livslängdsparadoxen”)


“Jag har efter många år kommit fram till att åldrandet främst är en produkt av det samhälle och den miljö vi lever i.”
(JAMES VAUPEL, världsledande demograf)


”Age is determined not by years, but by habits of living and eating: date of birth is inconsequential.”
(WERNER KOLLATH)

Läs även Hälsans utvalda folk

Ögonen

“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.”
(MARCEL PROUST)


”Ögonen ligger tämligen väl skyddade i sina hålor, mjukt inbäddade som de är i omgivande fettvävnad och skärmade av ögonlocken. De senare är uppbyggda dels av en broskplatta och dels av muskler som tillhör minspelets muskulatur. Mot omvärlden är de hudbeklädda, inåt har de en slemhinna (bindehinna), som fortsätter med ett veck över ögongloben. På ögonlockskanterna mynnar körtlar och där har även ögonhåren sitt fäste. 

Ögonlocken skyddar mot starkt ljus och mekaniska skador samt håller ögat fuktigt. När vi blinkar far vi över ögonen med tårvätska, varigenom hornhinnan hindras från att torka (skulle detta ske blir den ogenomskinlig och förlorar sin ljusbrytande förmåga). 

Sex långsmala muskler för varje öga ombesörjer ögonrörelserna. Ögongloben har tre hinnor. Ytterst sitter senhinnan eller ögonvitan som framtill övergår i hornhinnan. Den täcks till en del av bindehinnan men så löst att ögonens rörelser inte hindras. Ögats övriga hinnor och inre anatomi går vi inte in på här. 

Tårvätskan har sålunda en viktig funktion att fylla. Den bildas i en körtel i den övre främre delen av ögonhålan, sköljer över ögongloben och avtappas slutligen genom de två tårpunkterna i inre ögonvrån. Från dessa leder ett kanalsystem till näshålan så att tårvätskan till sist hamnar i svalget! 

I inre ögonvrån finns en ljusröd liten knuta. Den är det enda som hos oss människor finns kvar av blinkhinnan, denna hinna som exempelvis ugglan drar som en gardin över ögat.”
(MATTS BERGMARK och ANNA-LENA PEHRSSON i boken ”Att behaga”)


”De allra vanligaste ögonskadorna orsakas av små, främmande kroppar, exempelvis dammkorn, vilka fastnar på bindehinnan eller hornhinnan. På de koleldade ånglokens tid inträffade det ständigt att resenären drabbades av sotpartiklar i ögonen. Vill det sig riktigt illa kan de främmande kropparna dessutom vara glödheta, t.ex. svetsloppor vid visst yrkesarbete. 

Skadas ögat gör det mycket ont och tårarna flödar. Reflexivt försöker man döva detta genom att gnugga sig i ögonen – och gör då bara ont värre. Ett skadat öga skall ofördröjligen komma under en ögonläkares överinseende! 

Vid annat yrkesarbete kan järnflisor tränga in i ögat. Flisorna måste avlägsnas, annars kan synen gå förlorad. Till detta ändamål har i dag kirurgerna fin hjälp av elektromagneter. Skadas ett öga genom våld eller inflammation går ofta genom en olycksalig växelverkan synen förlorad också på det andra. Därför måste ibland ett skadat öga snabbt avlägsnas. 

Ytterligare ögonyrkesskador är de som orsakas av frätande ämnen som syra och lut, vilka ger hornhinnegrumling. Viktigt är att de som arbetar med frätande ämnen har möjlighet att omgående skölja ögonen med rent vatten. 

Trubbigt våld – det kan gälla knytnävsslag eller snöbollar – ger i värsta fall blödningar och bristningar i ögats inre med synnedsättning som följd (ibland först efter lång tid). 

I barnets värld är farorna många. Skjutleksaker och kastpilar har skadat många ögon… 

Ett ”blått öga” ser oftast farligare ut än vad det är. Området kring ögat har svullnat och genom hemostas (blodstockning) blivit blått eller snarare violett.”
(MATTS BERGMARK och ANNA-LENA PEHRSSON i boken ”Att behaga”)


”Viktigt är att vi skyddar ögonen mot stark vind, drag, rök och damm, ensidigt ansträngande arbete och alltför starkt ljus. Här liksom för kroppen i övrigt gäller att en riktig diet är bästa vården. 

En enkel och nyttig ögongymnastik är att några gånger titta långt borta och sedan exempelvis på armbandsuret, eller att rulla ögonen bakom slutna ögonlock. 

Kallt vatten är kanske det bästa uppfriskande och stärkande medlet för ögonen, alla färdigblandade ögonbad till trots.”
(MATTS BERGMARK och ANNA-LENA PEHRSSON i boken ”Att behaga”)


”Kalla ögonbad sägs kunna stimulera synen. En äldre kvinna tyckte att hon hade förbättrat sin syn efter att ha öst kallt vatten i ögonen 12 gånger, tre-fyra gånger dagligen. Hon kombinerade den här behandlingen med ögongymnastik och kunde efter en tid sluta med glasögon.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”Orsakerna till regnbågshinneinflammation (irit) kan vara många. Ofta är det bakterier från närliggande härdar, till exempel bihålor, käkar och tänder som orsakar problem. En annan vanlig orsak är en allergisk reaktion i kroppen mot gifter alstrade av sjukdomshärdar i andra kroppsdelar. Eftersom vissa ögonmuskler och nerver går genom pannan och upp till hjässan är huvudvärk kring pannan vanlig.”
(MARIE-LOUISE EKLÖF i boken ”Gröna apoteket”)


“The eyes are very complex organs, consisting of 5 billion parts intricately designed and functioning in unity. The primary function of the eye is light-dark perception. Even the most basic, simplest ‘eyes’, such as those belonging to unicellular organisms have no other function but to detect whether the surroundings are light or dark in order to maintain the circadian rhythms. 

Acting as a photo lens, the human eye is able to break down the entire spectrum of sunlight into the different color rays – a sort of ocular prism.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Två nya forskningsrapporter publicerade hösten 1996 i den ansedda tidskriften Journal of the American Medical Association visar att såväl manliga som kvinnliga rökare som röker 25 cigarretter per dag eller mer löper större risk än andra att förlora synen.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Det finns många undersökningar som tyder på att olivolja kan skydda mot arterioskleros, cellstress, alzheimer och ögonsjukdomar (som makuladegeneration, det vill säga åldersförändringar i gula fläcken).”
(GIULIA ENDERS i boken ”Charmen med tarmen”)


Den kinesiska ögonmassagen 

Denna fick jag en gång demonstrerad av journalisten Granqvist som varit i Hong Kong i många år. Han berättade att skolbarnen i det gamla Kina knappast hade några synfel, och att detta skulle bero på den ögonstärkande massagen de genomförde varje dag i skolan. 

När västvärldens inflytande blev starkare i Kina, förträngdes kinesernas egen kultur delvis av det nya som ansågs vara ”fint”. Alltfler barn behövde glasögon och fick sådana. Men efter kultur-revolutionen togs den gamla ögonmassagen upp igen, och så blev glasögonen onödiga. 

Det berättades att skolbarnen gjorde den här övningen två gånger dagligen. Den har 5 moment, och vid varje moment räknar man långsamt till 10. 

1: Tryck och massage med pekfingrarna rakt in mot näsroten.
2: Tryck och massage med tummarna upp under benkanten ovanför inre ögonvinkeln.
3: Tryck och massage på kindbenens framsida.
4: Massage av benkanten under ögonbrynen mellan pekfinger och tumme inifrån och ut.
5: Vila huvudet i händerna med slutna ögon.”

(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)


“The use of sunglasses, including regular UV reflecting spectacles and contact lenses are co-responsible for certain degenerative eye diseases, such as macular degeneration. 

Most people who use sunglasses report continuously weakening eyesight. The solution to this problem is simple: stop wearing them or begin to phase out your sunglasses. You will soon discover that your eyes are gradually getting used to sunlight again. 

There are other ways to improve eyesight and reduce sensitivity to sunlight. These primarily include eye-exercises, good nutrition (consisting of mostly alkaline-forming foods), and avoiding eyestrain and watching too many hours of television. 

Our typical indoor lifestyle, coupled with excessive over-stimulation through highly acid-forming foods and beverages, the cholesterol-increasing and dehydrating effects of television, and various other stress factors are sufficient cause for damage to body cells, including those that make up the eyes. 

The Sun is important for our eye-health. Sunshine enables us to manufacture the Vitamin D that we need. Eyes that have been deprived of sunshine are pale and lifeless. Extreme sensitivity of sunshine is called photophobia. People who are sensitive to light and glare usually solve their problem by wearing sunglasses. But is that a solution or a stop-gap measure? 

Sunglasses prevent our eyes from getting adequate sunlight and causes even greater light sensitivity. The more we wear them, the more we are sensitive to light. Hence a vicious cycle develops! 

By sunning our eyes, we can reduce our sensitivity to light and sharpen our eyesight. Many people have reported that their vision improved after sunning – a simple eye exercise. Sunning must be ideally done in the morning or evening and never during the hot afternoon sun. Do a moderate amount for each session. There is no need to sun your eyes until you are sun burnt. The procedure is simple. Close your eyes and face the sun directly. Slowly move your head to the left and then to the right to let the sunshine reach every part of your retina. 

By regularly shutting out much-needed UV light (even children and some pets are given sunglasses to wear nowadays), the eyes are unable to properly repair themselves and replace worn out eye cells. 

The increased incidence of blindness and eye diseases in the industrialized world may result, to a large extent, from the misinformation that the sun is dangerous. Please be aware that in sunny parts of the world, almost everyone wears sunglasses nowadays. This may very well account for the increase of cataracts in these places. There may also be other factors involved, such as malnutrition (diarrhea can lead to severe demineralization), smoking, pollution, and poor diet. It is known that disease is not caused by a single reason alone. It is the cumulative effect of morbid environmental agents and also our habits and practices – dietary, behavioral, etc. To keep your eyes healthy, be sure to allow enough direct or indirect sunlight to enter your eyes, ideally no less than one hour every day.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“The eyes are the windows of the body since they reveal the inner feeling. But like all windows, they can be shuttered or open. In the first case they are impenetrable; in the second, one can see into the person. They can have a vacant or distant look. Vacant eyes give one the impression that “no one is there.” This look is commonly seen in the eyes of schizoid people. Looking into such eyes, one gets an impression of inner emptiness. Distant eyes indicate the person is far away, off somewhere. We can bring him back by gaining his attention. His return coincides with the contact established between his eyes and our own as he looks at us and his eyes focus on us. 

Eyes light up when a person is excited and dull when the inner excitation fades. Conceiving of eyes as windows (they are more than that, as we shall see) allows us to postulate that the light which shows in them is an inner glow emanating from the fires that burn in the body. We speak of burning eyes in the face of a zealot who is consumed by an inner fire. There are also laughing eyes. Most commonly, however, one sees sadness and fear in people’s eyes when the shutters are open at all. 

While the expressive aspect of the eye cannot be dissociated from the circumocular region and the total face, the expression is largely determined by what goes on in the eye itself. To read this expression, one should look softly at the eyes of a person, not staring or penetrating but allowing the expression to come through. When this happens, one gets an impression of a feeling. One senses the other person. I rarely question my impressions, for I trust my senses. 

Among the feelings that I have seen expressed in people’s eyes are the following:
Appealing – “Please love me.”
Longing – “I want to love you.”
Watchful – “What are you going to do?”
Distrustful – “I can’t open to you.”
Erotic – “I am excited by you.”
Hateful – “I hate you.”
Confused – “I don’t understand.” 

Many years ago I saw a pair of eyes I will never forget. My wife and I were riding in a subway car, and both of us simultaneously looked into the eyes of a woman sitting opposite us. The contact with her eyes gave me a feeling of shock. Her eyes had such a look of evil I almost shuddered with horror. My wife had an identical reaction, and as we discussed it afterward, we agreed we had never seen such evil-looking eyes. Prior to that experience I didn’t believe it was possible for eyes to look evil. The incident evoked the memory of stories I’d heard in my youth of the “evil eye” with its strange, frightening powers. 

The physiological processes that determine the expression of eyes are unknown. We do know that the pupils widen when one is in pain or fear and narrow with pleasure. The narrowing of the pupil increases the focus. Widening the pupil enlarges the field of peripheral vision while reducing the sharpness of focus. These reactions are mediated by the autonomic nervous system, but they do not explain the subtle phenomena described above. 

The eyes actually have a double function; they are an organ of vision and also of contact. When the eyes of two people meet, there is a sensation of physical contact between them. Its quality depends on the look in the eyes. It can be so hard and strong it feels like a slap in the face or so soft it feels like a caress. It can be penetrating, disrobing and so forth. One can look into a person, through him, over him and around him. Looking involves an aggressive or active component that can best be describes as “taking in” with the eyes. Contact is a function of looking. Seeing, on the other hand, is a more passive process in that one allows the visual stimuli to enter the eye and give rise only to an image. In looking, a person actively expresses himself through the eyes. 

Eye contact is one of the strongest and most intimate forms of contact between two people. It involves the communication of feeling on a level deeper than verbal because eye contact is a form of touching. For this reason it can be very exciting. When, for example, the eyes of a man and a woman meet, the excitation can be so strong that it runs through the body to the pit of the belly and into the genitals. Such an experience is described as “love at first sight.” Whatever the feeling conveyed between two pairs of eyes, the effect of their meeting is the development of an understanding between two people. 

Eye contact is probably the most important factor in the relation of parents and children, especially in the relationship of a mother to a baby. One can observe how a nursing infant regularly looks up to make contact with its mother’s eyes. If the mother responds lovingly, there is a sharing of the pleasure in the physical closeness that reinforces the infant’s sense of security and faith. However, this is not the only situation where children seek eye contact with their mothers. Every time a mother enters a child’s room its eyes will rise to meet hers in either pleasurable or fearful anticipation of what the contact will bring. A lack of contact owing to a mother’s failure to meet the child’s eyes is experienced as rejection and leads to a sense of isolation. 

In whatever way a parent looks at a child, that look will affect the child’s feelings and may profoundly influence its behavior. Looks, as I have said, are far more potent than words. Often they belie the words. A mother may tell a child she loves it, but if her look is cold and distant and her voice flat or hard, the child will not get the feeling of being loved. It may actually feel just the opposite. This will produce a state of confusion, which is neurotically resolved when the child, in his anxiety to believe the words, turns against his own sensing. It is not just hateful looks that are damaging to a child’s personality; seductive looks by a parent are even more difficult to cope with. A child cannot easily become angry at such a look because the parent may justify it as affection. A seductive or erotic look from a parent to a child will also excite the child’s sexuality and lead to the formation of an incestuous bond between them. I am sure most incestuous relations in a family are based more on looks than on actions. 

Many people avoid eye contact because they are afraid of what their eyes will show. They are embarrassed to let another person see their feelings, and so they either avert their gaze or look in a fixed manner. Staring is used to avoid or discourage contact. The important point is that there is not contact unless there is a communication or exchange between the parties. The feeling need not be more than a recognition of the other person as an individual. In this connection I would mention that some primitive people use the expression “I see you” as a form of greeting. Since eye contact is a form of intimacy, it may have a sexual implication, particularly when the parties are of the opposite sex. One does not “recognize” another individual unless one acknowledge his or her sex. 

Because the eyes are such an important avenue of communication, many of the newer types of group therapy encourage eye contact between the members in special exercises. We use similar exercises in bioenergetics group therapy. Most patients find them very helpful because they bring feeling into their eyes, which then makes the person feel more alive. When people are closed off, their eyes are equally closed, and they do not take in their environment in a feeling way. They see it, but the seeing is without excitement or feeling.”
(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)


En berättelse om självläkning: Bättre syn med morötter 

Nardia Boyer, en yrkesmusiker från Mountain View i Kalifornien, skriver:

Jag blev verkligen förbluffad över hur mycket min syn förbättrades efter att jag följt åttaveckorsprogrammet. Vecka två föreslog du att man skulle ta ett karotentillskott. Jag drack färskpressad morotssaft i stället. På en vecka blev jag av med mina synbesvär som plågat mig i tre eller fyra år. Jag blev så häpen att jag berättade de goda nyheterna för min ögonläkare, som efter det har läst din bok. 

Jag är harpist till yrket och mitt problem var att jag brukade se dubbla strängar efter att ha spelat en stund, särskilt om ljuset var lite dåligt. Jag fick mina första glasögon för fyra år sedan, då jag var fyrtiosex. När jag vid ett tillfälle i somras spelade på ett bröllop tog jag av mig glasögonen för att se när prästen signalerade till mig. Jag kastade en blick på noterna – och jag såg helt klart! Jag var helt förbluffad över att ha blivit av med mina synproblem. Jag spelade resten av dagen och kvällen, i rätt så svag belysning, utan glasögon. Och det har jag fortsatt med sedan dess.”
(ANDREW WEIL i boken ”Dr Weils 8-veckors program för bättre hälsa”)


”Morötter har fått rykte om sig som bevarare av synen tack vare sin höga halt av vitamin A. När betakaroten omvandlas till vitamin A i kroppen, bildar den ett ögonpigment, kallat rodopsin, som gör det möjligt för dig att se i svagt ljus. Och betakarotenets antioxidativa effekter ger också skydd mot grå starr och fläckdegeneration, den främsta orsaken till synförlust hos äldre personer.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


”Morotssaften innehåller beståndsdelar, som utgör näring för hela organismen och hjälper till att normalisera såväl vikten som den kemiska balansen.

I synnerhet är saften bra för synen, vilket många av de unga män kan intyga, som sökt till arméns flygskolor men som blev utgallrade vid den första läkarundersökningen, då det visade sig, att de hade nedsatt synförmåga. När de återkom någon tid efteråt, efter att ha druckit mängder av färsk, rå morotssaft varje dag, hade de perfekt syn och blev då antagna.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


“Your eyes will be grateful for that carrot per day as well. It has been shown that high doses of beta carotene, as found in carrots, substantially reduces odds of degenerative eye diseases (cataracts and macular degeneration).”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Timeless wisdom from Andreas Moritz”)

Läs även Morot


”Arabiska läkare använde under den tidiga medeltiden maskros som ögonmedicin. Taraxacum betyder ”läker grundligt ögonsjukdomar”.”
(EBBA WAERLAND i boken ”Ur naturens rika apotek”)


“Oljan kan hjälpa vid torra ögon enligt en studie vid Åbo universitet. 86 personer delades in i två grupper, där den ena fick fyra kapslar av havtornsolja och den andra overksamma placebokapslar under tre månader. Besvär som irriterade och röda ögon samt en brännande känsla i ögonen minskade mer hos den grupp som fått havtornsolja.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)


”Ögat fuktas av en vätska förutan vilken det skulle vara svårt att röra på ögonen. Även tårar består mest av vatten.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


“If your eyes and skin are sensitive to sunlight you need to clean out the internal toxicity. Flush out the over-accumulated toxins.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Även ämnen som vi inte vill ha in i kroppen kryper naturligtvis in i blodomloppet eller lymfsystemet. Sådant som vi kletar på oss stannar oftast inte på det ställe vi avsåg. Mest absorberar tunn hud som till exempel den runt ögonen, ett av de ställen som sminkas flitigast.”
(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)


“Svidande, kliande eller rinnande ögon är vanliga tecken på att ögonen blivit torra. Problemet har blivit vanligare i takt med att allt fler miljöer har lufkonditionering med torr inomhusluft som följd.

Torra ögon är också ett åldersrelaterat problem. Med stigande ålder avtar sekretionen i många av kroppens körtlar. Även visa läkemedel kan ge torra ögon som biverkan.

Normalt utsöndrar ögats tårkörtlar hela tiden tårvätska. När vi blinkar fördelas tårvätskan till en tunn film som ligger över ögats yta och ger fukt och skydd. När ögonen känns torra täcker inte tårfilmen hela ögat, utan vi har små torra fläckar som ger en känsla av obehag.

Torra ögon kan bero på att det bildas för lite tårvätska eller att vätskan inte når ut till ögat. Det kan också vara så att tårvätskan innehåller för lite fett. Då får tårfilmen en dålig kvalitet så att ögat inte hålls fuktigt särskilt länge. Tårkörtlarna försöker kompensera det hela genom att öka utsöndringen av tårvätska, vilket man kan märka i form av rinnande ögon.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)


“Aspartame is composed of the excitotoxin spartic acid; phenylalanine; and methanol, a known eye toxin.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”Kalcium blandas med fetter och kolesterol i blodkärlen och orsakar att artärerna hårdnar. I lederna kristalliseras det och bildar mycket plågsamma artriter. I ögonen tar det formen av grå starr.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Läs även Kalcium


“Har ni någonsin lagt märke till hur snabbt era ögon reagerar på positiva och negativa stimuli? Hur klara och blanka de kan vara när ni är glad och avspänd och hur glanslösa de är när ni är trött? Luftföroreningar och rökiga rum gör dem blodsprängda och sömnbrist ger upphov till skuggor och påsighet under ögonen. De registrerar utan dröjsmål ledsnad och bristande välbefinnande – tänk t.ex. på hur ögonvitorna gulnar vid vissa gall- och leversjukdomar.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


“Örtkännaren Jethro Kloss säger i en av sina böcker att de flesta ögonbesvär orsakas av störd magfunktion. Viktigast enligt honom är att man äter mat som håller blodet rent. Han presenterar en lång lista på lämpliga örter och tillägger att frukt, fruktsaft, gurka, morot, selleri och bladgrönsaker rensar systemet. Han tycker att man skall dricka saften av en citron med hett vatten en timme före frukosten varje morgon.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


“Det finns flera grönsaker som är till stor hjälp om man har trassel med ögonen. Moroten är den allra viktigaste, därför att den innehåller stora mängder A-vitamin. Vidare selleri, persilja, spenat, samt eskarollsallat. Jag provade dem själv när jag hade besvär med mina ögon, då nya glasögon och ögongymnastik inte hjälpte. Effekten var fantastisk. Använd en råsaftpress och pressa färska, vältvättade grönsaker, helst obesprutade.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


“En berömd 1800-talsskönhet skrev en gång att bästa sättet att få klara ögon var att sova tillräckligt. ”Lagom mycket regelbunden och naturlig sömn gynnar bäst kvinnans mest strålande prydnad.” Många fotomodeller säger att de inte skulle kunna fungera och att deras ögon skulle se matta ut om de inte sov mellan åtta och tio timmar varje natt.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


”Gurka är inte bara lätt att få tag i, den verkar också uppiggande, svalkar och lugnar inflammerade ögon. Skala en bit gurka och pressa saften rakt in i ögat. Man kan använda gurkskivor i stället för ögonkompresser.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


”Kiwi är oerhört rik på lutein, en antioxidant som skyddar mot ögonsjukdom.”
(SARAH OWEN i boken ”Juicer som håller dig frisk”)


Ögonproblem: Lägg kompresser med svenskdroppar på de tillslutna ögonen i 1 tim. varje dag.”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


”Ett ögonbad med infusion av fänkål är till hjälp vid trötta, irriterade och inflammerade ögon. Även ångan från en fänkålsinfusion kan lindra.”
(MARIE-LOUISE EKLÖF i boken ”Gröna apoteket”)


”Man nyttjar också fänkål vid synstörningar precis som man har gjort i många hundra år.”
(PATER KILIAN i boken ”Lilla klosterapoteket”)


”De känsliga slemhinnorna som täcker ögats bindhinna är också bra på att ta till sig örtextrakt. Ett ögonbad med ögontröst eller kamomill eller en ringblomskompress lindrar ömma och inflammerade ögon.”
(ANNE MCINTYRE i boken ”Örter som läker”)


Ögonbad
Ögonbad ger ögat möjlighet att dra nytta av örternas medicinska egenskaper för behandling av olika ögonbesvär såsom trötta ögon och vaglar, eftersom bindhinnan – slemhinnan som täcker ögonen – absorberar örternas aktiva beståndsdelar. Använd alltid ett rent ögonbad (finns att köpa på apoteket) och en ny omgång lösning till varje öga.”

(ANNE MCINTYRE i boken ”Örter som läker”)


”Som namnet antyder är ögontröst bra för det mesta som har med ögonen att göra. Den hjälper vid ögoninflammation och irritation i och runt ögonen som orsakats av trötthet eller torr luft. Växten kan lindra reaktioner på smink eller när man får torr och fnasig hud runt ögonen.”
(ALEXANDRA DE PAOLI i boken ”Läkeväxter till vardags”)


”Att äta nyponprodukter är bra för synen eftersom nypon innehåller A-vitamin. Redan en ganska blygsam brist på A-vitamin kan förorsaka nattblindhet, allvarlig brist kan leda till blindhet.”
(ANNA LINDVALL & GUNVOR LINDVALL i boken ”Frukter & bär”)


”Tabletter med blåbärsextrakt skyddar ögats funktioner och gör att ögats skärpa bibehålls.”
(LARS LARSSON i boken ”Hälsosant”)


”Ögoninfektion – röda ögon – är en inflammation i slemhinnan som täcker hela ögongloben. För det mesta handlar det om en infektion men kan komma av damm, luftföroreningar eller av att den normala fuktigheten runt ögat minskar på äldre dar. Har man en ögoninfektion känns ögonen grusiga och de kan vattna sig då man blinkar. Örter som ögontröst och ringblomma kan användas till ögonbad och vara läkande för ögat.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)


”Vid en leversjukdom blir blodcirkulationen i regel starkt försämrad. Därigenom blir de olika organen och alltså även ögonen bristfälligt försörjda. Såväl tillförseln av nödvändiga födoämnen som avlägsnandet av slagg efter förbrukade ämnen blir otillfredsställande. Fortfar detta tillstånd en längre tid, börjar ögats funktioner avta. Linsgrumlingar, inflammationer, ja, rentav starrblindhet är fördenskull inga omöjliga symtom. Jag har ofta iakttagit, hur en effektiv leverbehandling och avhjälpta ämnesomsättningsrubbningar har kommit ögonåkommor att försvinna, vilket har framkallat förvåning t.o.m. hos erfarna ögonläkare. Den som har sinne för olika kroppsliga sammanhang kan mycket lätt inse, att levern inte för någon längre tid får strejka från sitt arbete att befria blodet från gifter, utan att i så fall en ytterligare orsak uppstår till allehanda åkommor i känsliga organ. Till dessa måste inte minst ögonen räknas. Om man alltså vill stärka sina ögon, skall man ta en grundlig blodreningskur samt omsorgsfullt vårda sin lever.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Levern”)


”Ögonen är leverns öppning. Normal syn tyder på att levern fungerar bra.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


”Grumlig syn, torra ögon och synproblem tyder på att levern är i obalans.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


”Ögonåkommor uppträder ofta samtidigt med leverfunktionsstörningar.”
(Dr. KUAN HIN i boken ”Kinesisk massage och akupressur”)


”Tomhet (brist) av blod i levern kan yttra sig som gruskänsla i ögonen, svarta prickar i synfältet (floaters) och grumlig syn.”
(REIJO PÖYHÖNEN i boken ”Akupunktur, kinesisk läkekonst del 1”)


”Levern har en speciell relation med ögonen genom leverns produktion av ämnet rhodopsin. I näthinnans receptorer, som utgörs av tappar och stavar, finns ett ljuskänsligt pigment som kallas rhodopsin eller synpurpur. Rhodopsin bildas ur A-vitamin som i sin tur lagras i levern. Dess funktion är att under inverkan av ljus utlösa en receptorpotential (mottagande av optiska signaler som förs vidare i nervsystemet in till hjärnan). Brist av rhodopsin leder bland annat till nedsatt mörkerseende.”
(REIJO PÖYHÖNEN i boken ”Akupunktur, kinesisk läkekonst del 1”)

Läs även Levern


”Synen är människans klart mest välutvecklade sinne – den kan till och med hävda sig hyggligt i jämförelse med många andra djurs. Nästan tre fjärdedelar (cirka 130 miljoner) av kroppens sinnesceller finns just i ögonen.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


Ögonbesvär
Arbetsstress kan också leda till ansträngda ögon, vilket innefattar kliande och ömma ögon liksom suddig syn eller dubbelseende, vilket man tror kan orsakas av inflammation och ökad känslighet för smärtstimuli i och omkring ögonen. Vissa arbetsuppgifter såsom datoranvändning kan också öka muskeltröttheten kring ögonen.”

(Dr. LISSA RANKIN i boken ”Medvetandet är starkare än mediciner”)


”Under min sommarpraktik var jag med om ett behandlingspass som beskrivs så här av Françoise Mézières: ”Rörelseterapeuten fru P. kommer för att praktisera hos oss. Vi lägger märke till att hon är lite stel i ansiktet, att det är något egendomligt med hennes blick. Vi demonstrerar principerna för vår metod på henne, som vi gör med alla praktikanter, och kan då konstatera att hon har svårt att föra ut vänsterarmen. Fru P. berättar då att hon varit med om en bilolycka två år tidigare. Hennes ansikte hade måst sys och hennes synfält hade förminskats. Vi palperar nacken: C 2, C 3, C 7 har förskjutits till vänster. Vi arbetar mycket försiktigt med nacken och reaktionen (vanlig efter de första behandlingarna) kommer med en gång, mycket häftig: frusenhet, darrningar, sömnighet. Vi sträcker ut henne, täcker över henne, hon somnar och meddelar i slutet av eftermiddagen att hon tycker sig ’se mer åt sidorna’. Vi tror att det är en illusion som beror på hennes reaktioner, eftersom de experter hon nyligen varit hos på slutbesök hade förklarat att försämringen av synfältet var absolut irreversibel. Men efter en andra behandling veckan efter, följd av samma reaktioner, återfick fru P. hela sitt synfält…””
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”Den autoimmuna sjukdomen Graves hypertyreos kan även leda till oftalmopati, vilket innebär att ögonen kan bli röda och kännas grusiga samt upplevas som stirriga. Dubbelseende och ökat tårflöde kan också förekomma.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


Ögonsjukdomar.
Inga ögonsjukdomar skulle behandlas med utelämnande av fasta och kostomläggning. Det finns exempel på att t. o. m. Glaukom (grön starr) botats med hjälp av fastan. Inte heller skulle sjukdomar med varbildningar endast lokalbehandlas utan ävenledes bli föremål för behandling med utrensande fasta.”

(OLOF THORBORG i boken ”Fasteboken”)


”Innan de började äta industribehandlad mat, menade Price, var ursprungsbefolkningarna friska och starka. Han beskrev i beundrande ordalag deras goda synskärpa och påpekade att de kunde se många stjärnor på himlen som vi i den moderna världen endast kan se med hjälp av teleskop. Maorierna i Nya Zeeland, berättade han, kunde se Jupiters månar med sina egna ögon. Att det verkligen var sant bevisades av att de kunde beskriva hur månarna såg ut för någon som kikade i ett teleskop, och deras beskrivningar var riktiga. Han skrev om aboriginerna i Australien som kunde se djur röra sig på drygt en kilometers avstånd och som var så skickliga att spåra dem att man kunde tro att de ägde ett sjätte sinne. Ständigt fann han ursprungsbefolkningar som under ett oändligt antal generationer hade utvecklat en perfekt fungerande fysik och höll sig enastående friska och starka så länge de åt sin traditionella mat. Men, varnade Price olycksbådande, så snart västerländsk mat blev en del av ursprungsbefolkningarnas kost kom nedbrytningen snabbt.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Doktor Banik ägnade speciell uppmärksamhet åt hunzanernas ögon och syn. Här i väst vet vi alla att de flesta människor råkar ut för att synen gradvis försämras i fyrtio-femtioårsåldern, något som kallas presbyopi (långsynthet eller ålderssynthet). Allteftersom ålderssyntheten fortskrider måste människor hålla böcker och tidningar, restaurangernas menyer och andra texter på armlängds avstånd för att kunna se bokstäverna ordentligt. När de till exempel broderar eller skriver brev får de huvudvärk och blir trötta i ögonen. Den allmänt spridda uppfattningen är att det inte går att undvika – ålderssynthet drabbar alla någon gång i livet, även dem som aldrig tidigare har haft några problem med synen. Ändå fann doktor Banik att inte ens de allra äldsta i Hunza led av ålderssynthet eller några andra problem med synen som är så vanliga i USA. ”I alla avseenden”, konstaterade han, hade hunzanerna anmärkningsvärt friska ögon. De var vanligtvis klara och med få tecken på astigmatism. Även de allra äldsta hade utmärkt syn på både långt och nära håll – vilket visade att deras kristallinser hade behållit sin elasticitet.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)

Fotnot: du kan läsa om hunzafolket under Hälsans utvalda folk


”If you are suffering from macular degeneration – the #1 cause of blindness in people over 55 years – make sure to avoid taking aspirin. A major study linked aspirin to America’s epidemic of macular degeneration. The so often prescribed one-aspirinn-a day routine makes your retinas more likely to hemorrhage.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease no more!”)

Fotnot: ”Aspirin” är ett acetylsalicylsyra-medel


Ögonbesvär och synproblem
När det kommer en patient som har problem med ögonen börjar man känna igenom fötterna som vanligt för att ställa diagnos. Om det inte är några andra problem kan man gå direkt på ögonzonen och nackreflexen samt zonen för lilla hjärnan strax ovanför nackreflexen, där syncentrat ligger. Om det ömmar mycket här så är det bara att sätta igång och behandla. Man kan behandla närsynthetlångsynthet och astigmatism med zonterapi men astigmatiska problem är svårare att behandla. Även ögoninflammationer kan med fördel behandlas med zonterapi. 

När det gäller ögonbesvär så behandlar man under tån bredvid stortån samt hela tåhalsen och trampdynan, men även på sidorna mot stortån och den andra tån. På dessa ställen arbetar man växelvis i 30 min på båda fötterna. 

Vid försämrad syn behandlas även zonerna för axlar, skuldror och nacke. Här kan sitta spänningar som gör att synen har försämrats. Det gäller även njurreflexen. Jag behandlar alltid njurarna och blåsan också när det gäller ögonbesvär. 

Ovanpå stortån brukar man också hitta ömma punkter när det gäller ögonen. Där sitter reflexen för ansiktsnerver som försörjer ansiktet. Så finns det två punkter vid stortåroten som man inte får glömma. Mellan stortån och den andra tån på framsidan av foten, hittar man, om man för fingret uppåt, en grop och där är en akupunkturpunkt som man också bör behandla när det gäller ögonen. Det gäller främst akut ögoninflammation som man kan förbättra, nästan häva, genom att behandla där ca 5 min 3-4 ggr om dagen. 

Grön och grå starr
Grön starr innebär ett ökat tryck i ögat och det kan med fördel behandlas med zonterapi. Det brukar räcka med 14-17 behandlingar. Grå starr är lite svårare och man måste behandla väldigt många gånger (upp till 25-30 ggr) innan bättringen kommer. 

Vid starr bör man även behandla leverzonen, som brukar ömma väldigt. Vad det beror på vet jag inte, men avlagringar och kristallbildningar bör behandlas var det än finns på fötterna. Man får heller inte glömma reflexerna för pannan och hjässan. Ögonrullmuskelnerven och ögonnerven går nämligen igenom pannan och upp till hjässan. 

Homeopati
Grön starr: Aurum jod D-6, 7 piller 3 ggr dagl.

Praktikfall
Jag har behandlat några patienter med övertryck i ögat. En kvinna med grön starr hade fått ungefär 9 behandlingar då hon gick på återbesök till sin läkare. Han mätte trycket som hade förbättrats från 27-30 till 17 ungefär. 

Jag har också behandlat en kvinna i 70-årsåldern med grå starr. Efter tionde eller elfte behandlingen tyckte hon att hon kunde se färger. I regel ser man ju bara grått när man har grå starr. Vi fortsatte upp till 18-20 behandlingar och hon blev väldigt bra. 

Jag har även behandlat närsynthet och långsynthet med framgång. 

Åldersförändringar
En åldersförändring i form av långsynthet brukar drabba de flesta i 45-årsåldern. Den beror på en förkalkning i ögats rörelsemuskel och därför bör man i sådana fall arbeta mycket ovanpå foten och på nackreflexerna för att få igång cirkulationen. Förkalkning har ju med dålig cirkulation att göra.”

(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi och örtmedicin”)


”Enligt zonterapeuter stimuleras också akupunkturpunkter i fötterna när vi går barfota i gräset, vilket påverkar vår syn på ett positivt sätt.”
(THERESA CHEUNG i boken “21 ritualer – Använd naturens kraft”)


“It is not only a matter of getting the information, but also about realizing that you have more power than you think over your own eyesight and that there are steps you can take to improve it. The intended outcome of the workshop is that participants will discover the fact that they have control over their own eyesight and will get to know exactly what exercises they have to do and what results to expect. 

I do not intend to play down the amount of work that is needed, which in some cases will mean doing eye exercises for years. What I do promise is that you will experience progress – your eyes will show you that they can improve and change. Scientific research shows that your eyesight has improved if you can see and identify five letters one line lower than previously on the eye-chart. In my workshop many people report seeing three or even four lines lower at the end of the session. Incidentally, as you descend the eye-chart, each line that you drop represents a 5 percent improvement in visual acuity. Experiencing a 10 to 20 percent observable and measurable improvement in just two days is a considerable achievement. On one occasion, in Berlin, we had an optometrist measuring people’s eyesight before and after the workshop. One woman’s eyesight measured 2 diopters less on Sunday evening before she went home. What is remarkable about this lady is that she was 92 years old! 

Children respond even more rapidly. I have often seen children regain their “magic eyes” in less than an hour of Vision Training. One such example was 8-year-old Max, who at the beginning had a prescription of 20/40 near-sight. After 20 minutes of exercises he came back to me and told me that he could now see the 20/16 line on the eye-chart. The following year I met Max again and checked his eyesight. He could still see the 20/16 line.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


“The American Optometric Association (1988) notes that, “The efficacy of Vision Training in remediating oculomotor, accommodative, and binocular disorders has been substantiated in many studies.” Yet many eye-care professionals are either directly opposed to or very skeptical about Vision Training, Vision Therapy or orthoptics. They simply do not see any alternative to glasses or refractive surgery. 

In general, eye-care professionals are most comfortable with the medical model of immediate treatment of symptoms. This is done very effectively by fitting glasses or by laser surgery. However, wearing glasses does absolutely nothing for your myopia. The lenses correct the refractive error, but you will still have myopia and the associated risks (i.e., 60 percent higher risk of retinal detachment, glaucoma and macular degeneration). 

Laser surgery is the latest development in the mechanical approach to vision problems. What happens is that the lens is carved onto your cornea. Since the cornea is only half a millimeter thick any surgery significantly weakens the tissue. This is an inevitable consequence of surgery. Subsequent complications may impair your vision. Furthermore, your night vision is likely to be severely diminished, so you may not be able to drive when it is dark. Legislation is under way in the United States and Canada that may prohibit people who have undergone laser surgery from driving at night. In Germany special contrast tests are one of the requirements for a driver’s license. Many people who have undergone LASIK (laser assisted in situ keratomileusis) laser surgery fail that test and consequently cannot get a driver’s license. Some people also discover that they need to wear reading glasses after laser surgery. So they are, in effect, switching from one pair of glasses to another.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


The grandfather of Vision Training 

Dr. William Bates graduated from the College of Physicians and Surgeons, Columbia University in 1885. 

From 1886 to 1896 Dr. Bates was Assistant Surgeon at the New York Eye and Ear Infirmary, North-Western Dispensary and Harlem Hospital. Bates was also an instructor in ophthalmology at the New York Post-Graduate Medical School and Hospital. He was a successful and well-respected eye surgeon. However, he taught medical students how to improve their near-sightedness and as a consequence was expelled from the faculty in 1891. 

Dr. Bates published many papers in the New York Medical Journal about his discovery that eyesight problems are learned and functional. As a result he believed that the eyes are responsive to exercises that involve relaxation. 

Bates developed a series of simple exercises designed for various vision problems. He published his work in a New York Medical Journal article, “The Cure of Defective Eyesight by Treatment without Glasses” in 1915. The work was later re-edited and published as Better Eyesight without Glasses (1940). The book is still available today. 

William Bates is considered by many to be the grandfather of Vision Training.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


”En av de läkare som föll i onåd hos det medicinska etablissemanget var en amerikansk ögonspecialist, dr W.D. Bates. Efter att i början av detta århundrade forskat kring ögonsjukdomar kom han fram till att nedsatt synskärpa inte beror på bestående förändringar i ögats form utan på funktionella rubbningar.

Doktor Bates hävdade att när ögat betraktar ett föremål ändrar de yttre ögonmusklerna, som omger ögat, formen på själva ögat. Han påstod att när man tittar på ett avlägset föremål drar dessa muskler baksidan av ögat närmare linsen, och att när man tittar på ett närbeläget föremål sker det omvända. Han menade att musklerna förändrade formen på ögongloben och hävdade att människor som är närsynta eller långsynta har ögonglober som är missformade på grund av en felaktig funktion hos de yttre ögonmusklerna. Enligt Bates hålls ögongloben hos en närsynt i fel position som gör det svårt att se avlägsna föremål. Å andra sidan får den långsyntes ögonglober en sådan form att det blir svårt att se skarpt på nära håll.

Om därför människor verkligen har dålig syn på grund av att ögonglobens yttre muskler är överansträngda, var det logiska steget för Bates att föreslå att de skulle lära sig minska spänningen och påfrestningen på ögonmusklerna för att förbättra synen. Han fann att hans teori fungerade när han omsatte den i praktiken. Det var inte särskilt förvånande att denna teori mötte ett våldsamt motstånd från optiker, ögonspecialister och andra läkare.

Bates föreslog, några år innan den österrikiske endokrinologen Hans Selye och hans medarbetare började skriva om stress, att många människor med överansträngda ögonmuskler lider av psykisk spänning som skapar en motsvarande fysisk spänning i ögonen och speciellt musklerna som kontrollerar dem. Bates ansåg att spända, nervösa människor löper större risk att få dålig syn än andra och han påstod att för mycket arbete, oro, rädsla och bekymmer alla kan leda till försämrad syn.

Bates lösning var att uppmuntra sina patienter att lära sig slappna av ordentligt. Han rekommenderade både allmänna övningar, som var avsedda att slappna av hela kroppen, och specifika övningar som var avsedda att låta musklerna kring ögonen slappna av.”

(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


“I den lilla boken »Bättre Syn» som handlar om den enastående amerikanske ögonspecialisten doktor William H. Bates metoder beskriver författaren Margaret Darst Corbett en enkel avslappningsövning för ögonen. Den ger också förbättrad syn. Ja, den är den säkraste vägen till att kunna se bättre.

»Försök att ta av dig glasögonen. Sätt dig framför en tavla eller en kalender. Blunda. Täck ögonen försiktigt med dina mjuka varma handflator men akta dig för att trycka på dem. Njut av den ro som kommer ur mörkret. När du sen med en lätt suck tittar upp igen blir tavlan eller kalendern tydligare. Näthinnans nerver har stimulerats av vilan.»”
(LIS ANDERSEN i boken “Frisk & glad”)


“The human eye is an anatomical masterpiece. The eye is about 24 mm in diameter and functions as the interface between the outside world and the inner world. The physical eye is responsible for capturing images of objects in the outer world. It is similar to a video camera and indeed they have many things in common. However, the human eye is far superior to any camera built to date. For example, the human eye has much greater sensitivity to light. You can find your way in almost complete darkness as well as deal with bright sunlight on a beach. The video camera has a very limited range in comparison to the human eye.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


“Vision takes place mostly in the mind. The physical side of seeing is only about 10 percent of what takes place when you are reading this. The optical structures of your eyes – the cornea, lens and the fluid that fills the eye – combine to focus an image on your retina. This is very similar to a camera. The optical part of the camera is your eyes. The film in the camera is your retina.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


“When your glasses do the most of the focusing for you, your eye muscles begin to lose their tone due to lack of use.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


Are you avoiding what you don’t want to see?
The relationship between mind and body is becoming increasingly accepted. For this reason, Vision Training incorporates exercises that are designed to shift long-standing psychological and mental patterns. Playing about with what works will eventually become the natural way of being. Psychological and emotional aspects of our reality have enormous influence on eyesight. In 1962 Charles R. Kelly researched this issue and found that what we should not, must not or would rather not see can be blurred or blanked out by the mind. In my work with vision problems over the last ten years a pattern has emerged. A typical belief is that if people believe there is something in their immediate experience that they do not like they are helpless to do anything about the situation. If this dynamic goes on for a long time the mind will simply dim one’s vision so the problem is no longer visible. 

A typical example illustrating this dynamic is a lawyer friend of mine. She attended a Vision Training workshop given by Janet Goodrich years before I started my project of regaining my eyesight. We shared information about techniques that worked. However, her vision did not improve significantly. I suggested that we explore this one-by-one. 

During this exploration of what might be the root cause she told me that during her childhood her father had a relationship with a cousin. She felt bad about this and did not want to see it. Over the years she had talked about how lawyers in the office had affairs with each other and with clients. My friend was practicing family law where infidelity is a common reason for seeing a lawyer. I pointed out to her that as far as her subconscious was concerned the pattern that caused her eyesight to deteriorate in the first place was still going on in her immediate environment. 

My friend had a very stable relationship with her husband, so I suggested to her that she need not take responsibility for other people’s conduct. Apparently her subconscious mind agreed because a few days later she called me and very excited told me about the amazing progress she had made in just a few days. 

Without rediscovering whatever decision you made in the past that keeps your eyesight below par, you will see flashes of clarity, but they probably will not last. One woman in Ireland had studied the Bates Method for three years. She came to my class because she had never been able to go past flashes of clear vision. When I told her there probably was something in her past that needed to be processed before her subconscious mind could permit clear eyesight, she said, “Yes, I think I know what it is.” 

At the subconscious level there is no time and space – only now. So if something happened to you as an 8-year-old, that inner child is still with you. The emotional imprint is still active even if you have consciously forgotten all about the event. In my workshop I do a short regression exercise which creates a context in which your subconscious can help you discover what might be the inner reasons for keeping your vision dimmed. 

People usually discover innocent associations made by the mind of a child. For example, one man told me that he realized he had made a connection between wearing glasses and wisdom. As an 11-year-old he wanted very much be like his dad – who wore glasses. A woman told me that her twin sister was fitted with glasses, so she faked the test. She wanted to be like her sister. 

One exceptional case that dramatically illustrates this dynamic involved a 7-year-old girl in London whose vision went from normal to -4 diopters in just ten days. After some investigation her mother discovered that this little girl had been bullied in school and concluded that absolutely nothing could be done to improve her situation. She could not stop the bullying herself and did not believe that her parents or teachers could help her either. Consequently, her mind dimmed her vision. 

Psychologists researching attention have discovered that vision can collapse by as much as 60 percent towards the near point when people were asked to solve math problems that were very difficult or impossible for them to work out. This may be the one of the reasons why so many children start to have vision problems.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


”Specialisering under längre perioder inom ett begränsat handlingsfält är den svåraste anpassning människan kan göra. Om en människa använder sina ögon på samma sätt som människor gjorde förr, det vill säga att se på horisonten, himlen, sin kropp och sitt arbete, använder hon ögonen genom hela deras kapacitetsområde och okunnighet om hur ögonen bäst används kan inte åstadkomma någon verklig skada. Men om akademikern, eller tonsättaren, eller författaren måste använda ögonen till att i timtal fokusera på något på 30 centimeters avstånd, dag efter dag, är det mycket viktigt att hon eller han vet vad som är ett lämpligt bruk av ögonen. Den här personen utsätter nämligen ögonen för det extrema kravet att favorisera en speciell aktivitet och utesluta alla andra. Vissa muskler, nerver och celler i högre centran överansträngs, medan andra hela tiden måste hållas tillbaka. Mycket få människor som använder ögonen på detta sätt kommer att kunna behålla förmågan att använda dem väl.”
(MOSHE FELDENKRAIS i boken ”Kroppen och det mogna beteendet”)


“Limited eyesight (both nearsighted and farsighted) reduces the pleasure and enjoyment of life and causes detrimental chemical changes throughout the body. Eyesight, however, is only one part of what we refer to as vision. The other part of vision has to do with how we see others and ourselves in a non-physical sense. Inner vision and outer vision intimately connect to everything that takes place in our life, whether it is outside or inside of us. A faulty vision is linked to an imbalance on a deeper level of our personality, as well as to poor functioning of such as organs as the liver, kidneys and intestines. This imbalance generates or attracts corresponding circumstances and situations in life. We then may find ourselves addicted to certain substances or foods or unable to give up a harmful lifestyle. The lack of ‘in-sight’ into our true nature, which is unlimited potentiality, can impair also our ability to see properly with the physical eyes.

There may be people in our lives we try to avoid. On the other hand, we may consistently ignore the impulsive reaction we have each time something happens that doesn’t suit us or that we don’t want to see. Limited eyesight may not only be related to resist dealing with certain pressing issues or problems but also with wanting to see too much or being impatient in life. In all cases, the result is strain in our eye muscles, which inhibits both nourishment of new eye cells and the removal of dead cells and metabolic waste products from the eyes. The accumulation of metabolic waste and cell debris in and around the eyes are among the leading physical causes of eye problems. This congestion results in rigidity, stiffness, and ache in the eye muscles. The eyes may also become hypersensitive to sunlight, causing excessive straining and headaches, or they become too dry, leading to infections. In some cases, the eyes become watery, causing blurred vision.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


“Presbyopia is due to stress not age. Consequently, if the stress and strain are relieved, the ability to read and see at the near point comes back.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


“From a Vision Training point of view, we think of presbyopia as a result of an overall loss of flexibility in muscle tone. When you were 18 you could go out dancing all night and still go to work or school the next day without too much trouble. By the age of 45 you have lost some of that flexibility and your muscles are just not that supple. The same thing is happening with your eyes. In order to regain your reading ability, therefore, you need to stretch and soften your eye muscles so they can regain the range of accommodation you need for good reading. 

In order to restore comfortable reading ability you need to do some simple exercises. These are designed to get your eyes to relax and allow the eye muscles to gradually stretch and thereby increase your ability to read. Generally you will want to practice until you can comfortably read really small print. This way you have spare capacity so you will be able to read labels in the supermarket, even when you are tired, or read the phone book in moonlight, should you ever need that ability. 

Nowadays we have access to adequate lighting 24 hours a day, so we tend not to use our low light vision as much as we would if there was no electric lighting at night. Your eyes use a different set of light sensitive cells for detecting low light (rod cells) than for bright light and color images (cone cells). So, to train your ability to read under different light sources, I recommend that you experiment with all sorts of light levels until you can read really small print with just one candle. In this way you will regain your ability to see well in any light conditions. 

The worst light source you can use for work or reading is fluorescent light tubes, which typically produce a rather distorted spectrum of light. For example, cool-white fluorescent light, the most frequently used, is deficient in red and blue-violet colors, the area where natural sunlight is strongest. Also, fluorescent light casts very few shadows. These are important for the eye in order to determine shape. In uniform light your brain has to work harder to detect the shape of objects. In addition, fluorescent tubes contain only half of the colors compared to daylight and they also tend to flicker, thus leading to eyestrain. This is especially prevalent in areas where the level of power supply fluctuates. 

If you are working in an environment where there is nothing but fluorescent light, I suggest that you add a table lamp with an incandescent or halogen light. This will blend with the colors emitted from the fluorescent tubes and produce a better environment for your eyes. You will feel the difference very quickly. Often I have to conduct seminars in rooms where there is only fluorescent light. People begin to develop eyestrain after just a few hours in this environment. Consequently, I always specify rooms with good daylight. There is nothing better, and it’s free. 

Another problem is convergence (the ability to focus both eyes on the same point). Often one eye will be focusing on the paper while the other actually focuses a few centimeters in front and behind the page causing you to get tired easily. In some cases people have what is known as mono-vision, where you use one eye for reading and one eye for seeing at a distance. To correct for convergence at the reading distance we use convergence charts that train your eyes to fuse the images from both eyes into one three-dimensional image.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


Good reading light
A study was carried out comparing the visual effects of different lights on the printed page. Sunshine reflected from a white printed page at noon on a clear day registers at 1,300 foot candles (1 foot candle is the light from one candle at the distance of 1 foot). In an outdoor shadow the reflection is reduced to 130 foot candles. 

Indoors, a 150-watt reflector spot bulb registers at 130 foot candles, the same reading as in shadow outdoors on a sunny day. A 60-watt bulb at the same distance registers only 2 foot candles, reflected from the same page. Indirect light by a 300-watt bulb thrown off the ceiling measures only half a foot candle. Fluorescent light registered about a quarter of a foot candle.

No wonder fluorescent light is so tiring.”
(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)


”Den autoimmuna sjukdomen Graves hypertyreos kan även leda till oftalmopati, vilket innebär att ögonen kan bli röda och kännas grusiga samt upplevas som stirriga. Dubbelseende och ökat tårflöde kan också förekomma.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


“If your eyes and skin are sensitive to sunlight you need to clean out the internal toxicity. Flush out the over-accumulated toxins.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“The sun, which allows natural vision and color perception to take place, offers the greatest help in overcoming all sorts of eye problems. Apart from removing gallstones, there cannot be any superior method for improving eyesight than natural sunlight. Eyes cannot function properly without adequate and regular exposure to the sun and most eye problems result from sunlight deficiency. Living beings that live under the ground, like earthworms, have no organs of vision. Where there is no light, there is also no need for a sense of sight. Fish living in dark caves require no eyesight and therefore become blind.

Most miners develop defective eyesight and inflammatory diseases of the eyes. In fact, all people who live in dark places, indoors or under artificial lighting most of the time, develop weak and insufficient eyesight. After living in these or similar conditions for a certain length of time, the light receptor cells of their eyes begin to deteriorate. All cells in the body, including those constituting the eyes, require sunlight, especially ultraviolet rays, to stimulate proper cell growth and cell division. Like the saying ‘use it or lose it’, eyes that lack regular exposure to sunlight gradually ‘wither’ away like flowers that are kept in the dark.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Heal yourself with sunlight”)


“The entire bloodstream of the body passes through our eyes, and it recharges by the energy of the sun. This is why it is so important to leave the sunglasses at home. Another gadget that has been made by man, and that might actually be hurting us. Take the glasses off now and then, and let the sunshine in!”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”Envisas man med att inte vilja se sanningen när den uppenbarar sig kommer närsynthet samt syn- och hörselskador att vara en naturlig följd.”
(EDWARD BACH i boken ”Hela dig”)

Se även Ögonbesvär och Ögontorrhet


”The eyes are useless when the mind is blind.”
(unknown)


”Kärlek vid första ögonkastet är den mest utbredda ögonsjukdomen.”
(GINO CERVI)


”Lita mer på ögonen än öronen.”
(ryskt ordspråk)


”Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är.”
(ANAIS NIN)

Läs även Levern och Slembildning

Övervikt

”Our early ancestors were never overweight – it’s not down to genes.”
(STIG BENGMARK)


”Drygt 50 procent av svenskarna är överviktiga. Andelen med övervikt och fetma har även ökat bland skolbarn i Sverige. Problemet med övervikt är inte övervikten i sig utan att den kan vara associerat med ohälsa och nedsatt livskvalitet. 20-25 procent av normalviktiga personer har i studier visat ha en farlig mängd visceralt fett (en mer inflammatorisk fettvävnad) centrerat runt viktiga organ såsom lever och njurar.”
(BODIL LEIJONKLO i boken “Hälsokoden”)


”Fetma är en fruktansvärd men ganska ny sjukdom i mänsklighetens historia. För att övervinna den behöver vi bara återgå till den kost man åt innan sjukdomen fanns.”
(DAVID REUBEN i boken ”Mat för ett bättre liv”)


“Over 60 percent of the American population is overweight or obese. Men, women, and children in this condition suffer mainly from fluid retention (with relatively minor fat accumulation). The retained fluids help trap and neutralize noxious substances that the liver can no longer remove from the body. This helps the overweight or obese person to survive a major, possibly fatal, toxicity crisis such as a heart attack, septic poisoning, or massive infection.

The side effect of fluid retention in the tissues, however, is that it causes these toxins and other harmful waste matter (metabolic waste and dead cell material) to accumulate in various parts of the body and further congest the pathways of circulation and elimination. Wherever in the body the storage capacity for toxins and waste is exceeded, symptoms of illness begin to occur.”
(ANDREAS MORITZ i boken “The amazing liver and gall bladder flush”)


“Food-related addictions are especially common to those who were emotionally undernourished. Food has also often been associated with Mother’s love, so it’s easy to understand why eating may be used to self-soothe and cover up the hole of emptiness left by poor mothering. Eating to satisfy unmet emotional needs of course easily leads to overeating and obesity.”
(JASMIN LEE CORI i boken “The emotionally absent mother”)


”Mellan 1976 och 2000 sjönk amerikanernas konsumtion av fett betydligt (med 11 procent). Till och med deras totala kaloriintag gick ner (med 4 procent). Ändå har fetman fortsatt att öka i halsbrytande fart. Under samma period har den ökat med 31 procent.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Övervikt är en modern sjukdom. I England började den uppmärksammas först mot slutet av 1700-talet. Ännu under 1930-talet var den tillräckligt sällsynt i Afrika för att väcka uppmärksamhet. Bland primitiva folk jorden runt höll sig både män och kvinnor slanka, och deras vikt tenderade rent av att sjunka efter trettioårsåldern.

På 1950-talet hade t ex zulukvinnor som följde det traditionella livsmönstret en genomsnittsvikt på 54 kg i trettioårsåldern. Zulukvinnor som flyttade in från landsbygden till städerna och där antog en västerländsk livsstil lyckades däremot bli 25 kg tyngre än sina systrar på landsbygden på mindre än 20 år.”
(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)


“Våra ätvanor grundläggs tidigt i barnaåren. Det är därför naturligt att det är våra mödrar som fastställer mönstret. Om du tänker tillbaka på när du var liten kommer du förmodligen ihåg att du alltid uppmuntrades att äta på fasta tider. Din mamma blev säkerligen upprörd om du inte alls ville äta och utan tvekan ännu mer upprörd om du inte åt upp allt på tallriken.

Om du uppföddes med flaska började förmodligen ”träningen” rentav innan du kunde sitta vid bordet. Ett skäl till varför barn uppfödda med bröstmjölksersättning har en tendens att bli fetare än de som får bröstmjölk är att, medan det är omöjligt att se hur mycket mjölk som sugits ur bröstet, det är alldeles för lätt att se hur mycket det är kvar i flaskan! Oroliga mödrar brukar försöka få sina barn att tömma flaskan även om barnen inte verkar hungriga.

Dessa förvrängda beteendemönster hjälper alla till att ständigt sätta din inre aptitreglering ur spel. Dina ätvanor kommer slutligen att styras inte av kroppens verkliga behov av föda utan av en helt och hållet konstlad uppfattning om vad den behöver. Du kan fås att äta dåligt och oförnuftigt lika lätt och effektivt som man fick saliven att flöda på Pavlovs hundar. När vi når vuxen ålder är de flesta av oss vana att äta efter klockan på väggen i stället för klockan i vår hjärna. Vi äter på de tider våra föräldrar lärde oss äta eller när det verkar som om vi borde äta. Vi äter vad reklamen säger att vi borde äta och vi äter detta när människorna omkring oss tycker att vi borde äta.”

(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”När bördan av kemikalier, läkemedel, hormoner, bakterier, bakteriegifter som endotoxin, uremiska gifter och plastgifter av olika slag blir för stor får kroppen det svårt med att göra sig av med dessa gifter. Då väljer kroppen att låsa in gifterna i kroppens fettlager. En nyligen genomförd undersökning visar att feta personer jämfört med smala har två, tre gånger mer av kemiska produkter lagrade i sin fettvävnad.

Omvärldsgifter kommer bland annat från mat som förvarats i plastförpackning. (Även mat som ser ut att ha förvarats i papper har i själva verket förvarats i plast då sådana förpackningar alltid har en plasthinna på insidan.) Att plastinnehåll vandrar över till angränsande materia har vi vetat länge. Bland annat iakttogs för snart ett halvsekel sedan att plastinnehåll gick över på blodkropparna avsedda för transfusion när de förvarades i plastpåsar, och så är nog fortfarande fallet i dag.

En olycklig konsekvens av mycket »skräp« i fettlagren blir att kroppen minskar omsättningen av fett; förbränningen av fett blir långsammare och mer ineffektiv när den har fullt upp med att skydda andra organ från gifterna. Som konsekvens blir det svårare att gå ner i vikt.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Många gifter och tungmetaller i våra kroppar är fettlösliga. Det betyder att de löser upp sig i fett och oljor, till exempel i kroppens fettvävnad, hjärnan, brösten, sköldkörteln och cellmembran. Där stannar de kvar tills vi bantar, tränar, stressar eller svettas. Utsöndringen åtföljs ofta av huvudvärk, trötthet, illamående, koncentrationssvårigheter eller olustkänslor. För den som lever ett stillasittande liv kan gifterna lagras resten av livet. Tyvärr finns det en gräns även för hur mycket gifter en fettcell kan lagra. Om de blir mättade kommer gifter att frigöras i blodet och vänta på att fler celler blir tillgängliga.

Ansträngda fettceller är ett skäl till att vissa inte klarar av att gå ner i vikt. De bantar, äter mycket mindre än smala människor, ändå förändras inte vikten. Det beror på att de inte kan överkomma kroppens skyddsmekanisk, som går ut på att gömma undan gifter. Det är därför detox är en utmärkt början på ett viktminskningsprogram.”

(JUDITA WIGNALL i boken ”Raw food & enkel detox”)


”Feta människor, barn som pensionärer, stigmatiseras för deras vikt och ses ibland som en stereotyp för en lat människa med överhängande sjukdom.

Forskning inom psykologi har funnit att feta människor stigmatiseras eftersom deras vikt anses vara orsakad av faktorer som personen själv kan kontrollera. Oavsett om vi kan kontrollera vår vikt eller ej, så hjälper stigmatiseringen vare sig personen eller minskar samhällsproblemet med fetma. Att se på överviktiga och feta människor som lata och viljelösa är snarare ett hinder om man försöker hjälpa dem att gå ner i vikt. Studier har funnit att individer som är stigmatiserade för sin vikt tenderar i högre grad att äta ohälsosamt och röra på sig mindre, vilket förvärrar viktökningen. Dessutom uppfattas stigmatiseringen ofta som berättigad eftersom den fortlever under premissen att individen själv orsakade sin vikt.

Det är emellertid inte möjligt att många plötsligt blivit lata och inte orkar träna eller tänka på sina matvanor. Snarare menar jag att anledningen till att vi är fetare idag kan förklaras av en diskrepans mellan våra behov och omständigheter runt om kring oss. Vår livsmiljö främjar övervikt med exempelvis lättillgänglig och billig skräpmat, matfusk så väl som bilåkning framför promenader. Till råga på allt så har skräpmaten sina egna bemärkelsedagar som de flesta, vare sig vi vill det eller inte, utsätts för. Vi har dagar för lakrits, polkagrisen, chokladbollen, rulltårtan, kanelbullen så väl som för pepparkakan.

Forskare understryker att människans hantering av sin kroppsvikt inte hinner med miljöns utveckling. Grottmänniskan hade ju inte bekvämligheten att plocka chipspåsar från snabbköpshyllan för att senare luta sig tillbaka i soffan och slå på tv:n. Människokroppen är fantastisk, men vi kan inte förvänta oss att vår kropp på några ynka decennier utvecklar en sådan kraftfull förmåga att kunna hantera chipsätning och soffsittning, när inte någon stor förändring skett med vår kropps utveckling på över 40 000 år. Lika lite kan vi lättsinnigt förvänta oss att alla har samma förutsättningar att kunna gå ner i vikt. Det är viktigt att förstå att lösningen på överviktsproblem ligger på både samhällets och individens axlar.”

(HENRIK BEYER i boken ”Hälsobalans”)


”Många hälsoforskare ser bristen på naturkontakt som ett växande problem och det anses vara särskilt skadligt för barnens hälsa. En mängd nya studier visar att depression, fetma, add (uppmärksamhetsstörning) och andra hälsoproblem kan ha ett samband med separationen från naturen.”
(THERESA CHEUNG i boken “21 ritualer – Använd naturens kraft”)


”Övervikt kan förvärra reumatoid artrit och öka risken för en annan inflammatorisk ledsjukdom, gikt, som även är känd som kungarnas sjukdom på grund av den alltför energirika kost som de kungliga åt förr. Den vanligaste ledsjukdomen i världen är emellertid artros, och fetma kan vara den riskfaktor som är viktigast att påverka för att förebygga artros.

Artros uppstår när det stötdämpande brosket i lederna bryts ner snabbare än kroppen hinner bygga upp det igen. Knäna är den kroppsdel som oftast drabbas, varför sjukdomens koppling till övervikt antas bero på för mycket slitage på grund av ökad belastning på lederna. Men även icke-viktbärande leder, som hand- och fotleder, kan också påverkas, vilket tyder på att sambandet inte bara handlar om mekanisk belastning. Fetmarelaterade blodfettsrubbningar kan spela en roll, med förhöjda nivåer av fett, kolesterol och triglycerider i blodet som förvärrar inflammationen i leden.

Att gå ner ett halvt kilo i vikt per år över en tioårsperiod kan minska oddsen för att utveckla artros med mer än 50 procent. Viktminskning kan till och med leda till att man slipper knäledsplastik. På bara åtta veckor förbättrades knäfunktionen hos en grupp överviktiga patienter med artros, som valts ut slumpmässigt till ett viktminskningsprogram; lika mycket som hos en annan grupp som genomgått kirurgi. Forskarna drog slutsatsen att en viktnedgång med knappt tio kilos kroppsfett ”kan ses som ett alternativ till knäledsplastik”.”

(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Fetma är en allvarlig sjukdom och den börjar bli en epidemi i den moderna västvärlden. Fettsugning är nu den ledande formen av kosmetisk kirurgi i Förenta Staterna, med nära en halv miljon operationer per år. Över hälften av USA:s kirurger är själva överviktiga.

När jag för några veckor sedan följde med en god vän till doktorn lade jag med sorg märke till att receptionisten måste ha vägt minst 150 kilo. Sedan släppte hon in oss till läkaren. I jämförelse med honom var hon slank.

2001 förklarade USA:s hälsovårdschef fetma för en epidemi och konstaterade att andelen överviktiga amerikanska barn hade tredubblats under de senaste tjugofem åren. 2006 tillkännagav tidningen International Journal of Pediatric Obesity att nära hälften av alla barn i västvärlden kommer att vara feta runt 2010. Så här säger James Hill, chef för Center for Human Nutrition (centrum för näringsforskning) vid University of Colorado Health Sciences Center: ”Om dessa trender fortsätter kommer varenda amerikan om några generationer att vara överviktig.”

Nästan två tredjedelar av alla amerikaner är redan i dag överviktiga eller feta. Och det är inte bara ett amerikanskt problem. Fetma ökar nu i hela västvärlden.

Den ökar bland eskimåerna i Alaska, bland evenki (renskötare i Sibirien) och bland walpiri (australiska aboriginer). Över 25 procent av barnen i Egypten, Chile, Peru, Tyskland och Mexico är i dag överviktiga. Nästan 20 procent av fyraåringarna i Zambia och Marocko är feta. I Mexico dricker en genomsnittsfamilj cirka 230 liter Coca-Cola i veckan och 65 procent av befolkningen lider av övervikt eller fetma.

Doktor Stefan Rössner, ordförande för International Association for the Study of Obesity (en internationell organisation för fetmaforskning), är orolig. ”Det finns inget land i världen”, säger han, ”där antalet feta inte ökar. Även i utvecklingsländer som vi trodde var immuna växer epidemin nu mycket snabbt.”

I England har barnfetman tredubblats under de senaste tjugo åren. 2004 uppmärksammade det brittiska underhusets hälso- och sjukvårdsutskott i samband med att man undersökte förekomsten av fetma att en treårig flicka avlidit i hjärtsvikt orsakad av allvarlig övervikt. En expert som citerades i utskottets rapport berättade om barn som måste ha hjälp av respirator i hemmet på grund av andningssvårigheter orsakade av fetma. Barnen ”kvävs i sitt eget fett”, konstaterade doktor Sheila McKenzie.”

(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”En väldigt stor del av vår befolkning är idag mer eller mindre överviktiga, ungefär varannan svensk är överviktig eller lider av fetma, samtidigt som många av dem är undernärda. För även om vi i genomsnitt har för högt energiintag (kaloriintag) så kommer kalorierna från mat som inte innehåller så mycket näring, vitaminer och mineraler. Vi kan säga att maten ger oss tomma kalorier till skillnad från naturliga råvaror som ger oss mycket näring per kalori. Snabba kolhydrater som bröd, pasta och kex varvas med halvfabrikat som skinka, korv, köttbullar, dåliga härdade fetter och en ofantlig stor andel socker och sötsaker.

Problemet idag är alltså att många är övergödda men samtidigt undernärda. Väljer vi näringsfattig mat kommer kroppen att sukta efter mer, vi blir sugna och hungriga trots att vi egentligen är fulla i magen. Det är näringen som kroppen vill åt. Äter vi snabbmat eller en färdiglunch från frysen kommer kroppen inte att bli helt nöjd. Dessutom kan tillsatser och kemikalier i maten rubba din ämnesomsättning och kroppens biokemi vilket kan resultera i viktuppgång samtidigt som kroppen saknar viktig näring och byggstenar för en frisk och hälsosam kropp.”

(KARIN HAGLUND i boken ”Grönsakskärlek”)


”Fetma är inte bara oestetisk, den är också farlig. Den utgör en grundläggande orsak till organismens gradvisa förfall. Den åstadkommer stora påfrestningar på benen och är grogrund för ledgångsreumatism. Fetma kan vara orsak till vissa former av diabetes och är en av de viktigaste orsakerna till åderförkalkning, för högt blodtryck, förändringar i hjärtats kranskärl och cirkulationsrubbningar över huvud taget. Den som är fet lever inte bara obekvämt utan får också räkna med ett kortare liv. En fetma som gör en människa överviktig, förkortar livet med åtta till tio år.”

(RUTH KUNZ-BIRCHER i boken ”Bircher-Benners hälsoguide”)


”Fetma är också en av de starkaste riskfaktorerna för kronisk njursjukdom. Våra njurar tar hjälp av så kallad hyperfiltrering för att kunna hantera den extra arbetsbörda som följer med fetma. Det leder till ett ökat tryck i njurarna, som kan skada känsliga organ och öka risken för kronisk njursjukdom och njursvikt på längre sikt.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Hittills finns det omkring hundra genetiska markörer som har kopplats till fetma, men när de läggs ihop står de för mindre än 3 procent av skillnaden i BMI hos olika människor. ”Fetmagenen” som du kanske hört talas om (kallas FTO-genen, där FT står för ”fett” och O för ”obesitas”, det vill säga fetma) är den gen som har starkast koppling till fetma, men den kan inte förklara mer än 0,34 procent av skillnaden mellan människor.

FTO kodar för ett protein i hjärnan som tycks påverka aptiten. Så är du en av den miljard människor på jorden som bär på den här genvarianten som ökar risken för övervikt? Det spelar egentligen ingen roll, eftersom den bara verkar leda till en skillnad i energiintag på ett par hundra extra kalorier per år. Det intag som lett till fetmaepidemin ligger däremot på omkring hundra extra kalorier per dag. FTO är den gen som hittills är känd för att ha störst effekt på risken för övervikt, men möjligheten att förutsäga risken baserat på FTO-status är bara en aning större än om man singlar slant.

När det gäller fetma är dina gener ingenting jämfört med den makt din gaffel har. Det lilla inflytande som FTO-genen har verkar dessutom vara ännu mindre hos personer som är fysiskt aktiva, och kan avskrivas helt hos dem som äter hälsosamt. FTO-genen tycks bara påverka människor som äter en kost med mycket mättat fett (som huvudsakligen finns i mejeriprodukter, kött och skräpmat). De som äter nyttigare ser inte ut att ha någon större risk för övervikt även om de ärvt ”fetmagenen” från båda sina föräldrar.

Fysiologiskt sett tycks vår FTO-status inte ha någon inverkan på vår förmåga att gå ner i vikt. Psykologiskt kan vissa känna sig motiverade att äta och leva mer hälsosamt om de vet att de har anlag för fetma, men andra kanske bara blir uppgivna och finner sig i att risken är ärftlig. Fetma ligger förvisso ofta i släkten, men det gör usel kost också.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Snarkning har blivit allt vanligare i takt med att vi blir mer överviktiga och bukfetman blir vanligare. Snarkning stör sömnen både hos den som snarkar och den som kanske sover intill. Snarkning med andningsuppehåll (sömnapné) är allvarligt och kan leda till syrebrist i både hjärna och hjärta.”
(MAJ-LIS HELLÉNIUS i boken ”Livsviktigt!”)


”Studien visade att åtta timmars sömn aktiverar gener som omsätter fett och förhindrar fetma, medan sömnbrist stör dessa gener. Otillräcklig eller kort sömn ökar risken för fetma hos barn med 45 procent.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”Även några få extrakilon medför en förhöjning av blodtrycket. Detgår åt 3 km kapillärer för att nära varje extra kilo fettvävnader. Med varje extra kilo följer en motsvarande höjning av blodvolymen. Fettet vi samlar betyder därför att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa mer blod genom ett utvidgat cirkulationssystem.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Vi människor är unika i det avseendet. Vi är den enda levande varelsen som kokar bort det som kroppen bäst behöver innan vi äter maten. Och sedan undrar vi varför vi inte mår så bra. Se på vilka varelser som helst i världen, på land, i havet eller i luften. Allesammans äter de mat som är färsk, den har varken blivit kokt eller behandlad. Men så lider de inte heller av fibromyalgi, lupus, artrit, CFS, cancer, hjärtsjukdom, diabetes, osteoporos eller fetma. Om de inte har kommit i kontakt med oss människor förstås. Djur på zoo, eller andra djur som på något sätt har tillgång till det som vi äter, råkar ut för samma krämpor som vi. Vad lär oss detta? Hur mycket klarare kan det bli?”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Man brukar konstatera att fetma hos kvinnor är svårare att bli av med än hos män, vilket hänger ihop med hennes fysiologi. Kvinnan har dubbelt så stor fettvävnad som mannen och det beror på att hon har större antal fettceller.

Sedan länge tillbaka vet man att fetma hos kvinnor inte som hos män beror på att fettcellerna ökar i storlek utan i antal. Det är den stora skillnaden, och har antalet en gång ökat finns det tyvärr inget att göra åt saken: man kan minska storleken på sina fettceller men inte antalet.”

(MICHEL MONTIGNAC i boken ”Jag äter – och förblir smal”)


OBESITY

We are witnessing the greatest epidemic of obesity in the history of the world. Look at any statistic about global obesity and you’ll find the news is bleak. In 1985, not a single American state had a prevalence of obesity above 10 percent. In 2016, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reported that no state had a prevalence of obesity under 20 percent, and only three states had rates below 25 percent. Yikes! We can’t simply blame bad genetics, because this change has taken place within the last thirty-one years: a single generation. Clearly, we need interventions, sustainable solutions to help people lose pounds and then maintain a healthy weight.

For decades, we’ve fooled ourselves into believing we have a prescription for obesity: counting calories. The CDC suggests that ”To lose weight, you must use up more calories than you take in. Since one pound of body fat contains approximately 3,500 calories, you need to reduce your caloric intake by 500-1000 calories per day to lose about 1-2 pounds per week.” This is fairly standard advice that you can find repeated the world over by doctors and dieticians, and reported in magazines, textbooks, and newspapers. It’s the same dietary advice I learned in medical school. Any physician who suggests that there is a way to lose weight by any other means is largely considered a quack. But the medical community’s obsessive focus on calories has not translated into any success against the obesity epidemic. If we cannot acknowledge that our solutions fall far, far short, we will be powerless to fight the rising tide of obesity.

Few can admit that the advice to ”eat less, move more” doesn’t work. Yet the crucial first step toward solving the obesity epidemic is to admit to our shortcomings. Advice to count calories is neither useful nor effective. Instead, as I’ve argued, we must acknowledge that obesity is a hormonal imbalance rather than a caloric one. Let’s embrace the truth and move forward so that we can develop interventions that actually work. Only then do we stand a chance of turning the tide on this public health crisis. As the brilliant economist John Maynard Keynes is quoted as having said, ”The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.””

(JASON FUNG i boken ”The cancer code”)


”Om vi antar att artificiella kalorifattiga sötningsmedel är nyttiga står vi inför ett omedelbart och uppenbart problem. Konsumtionen per capita av lightprodukter har rusat i höjden de senaste årtiondena. Om konsumtionen av lightdryck skulle leda till en betydande minskning av förekomsten av fetma och diabetes, varför fortsätter dessa båda epidemier med oförminskad kraft? Den enda logiska slutsatsen är att lightdrycker inte hjälper.

Det finns många epidemiologiska studier som stöder detta. The American Cancer Society gjorde en enkätundersökning med 78 694 kvinnor i hopp om att finna stöd för att artificiella sötningsmedel har gynnsam inverkan på kroppsvikten. Undersökningen visade i stället det rakt motsatta. Efter justering för ursprungsvikt var tendensen att de som använde artificiella sötningsmedel under en ettårsperiod var mer benägna att gå upp i vikt, även om viktuppgången var relativt liten (mindre än ett kilo).

I San Antonio Heart Study från 2008 studerade Sharon Fowler vid University of Texas Health Sciences Center 5 158 vuxna deltagare prospektivt under 8 år. Hon fann att lightdrycker i stället för att minska fetmarisken ökade den med ofattbara 47 procent. Hon skriver: ”Dessa fynd väcker frågan om huruvida användning av [artificiella sötningsmedel] underblåser – i stället för motverkar – den eskalerande fetmaepidemin.”

De negativa rapporterna om lightdrycker fortsatte att strömma in. Under de 10 år som Northern Manhattan-studien genomfördes fann epidemiologen Hannah Gardener vid University of Miami 2012 att konsumtion av lightläsk associerades med 43 procents ökad risk för hjärt-kärlhändelser (stroke och hjärtinfarkt). Studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) från 2008 fann att förekomsten av det metabola syndromet (insulinresistenssyndromet) hade ökat med 34 procent hos konsumenter av lightläsk, vilket i stort överensstämmer med data från Framingham Heart-studien från 2007, som visade 50 procents högre förekomst av det metabola syndromet. År 2014 presenterade hjärtläkaren Ankur Vyas från University of Iowa Hospitals and Clinics en studie som hade följt 59 614 kvinnor under 8,7 år i Women’s Healt Initiative Observational Study. Studien fann att personer som drack två eller flera glas lightdryck per dag hade 30 procent ökad risk för hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke. Det var lika svårt att hitta gynnsamma effekter för diabetes och det metabola syndromet som för hjärtinfarkt och stroke. Artificiella sötningsmedel är inte bra. De är dåliga. Mycket dåliga.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”De senaste 50 åren har det bästa viktminskningsrådet varit att minska på kaloriintaget. Vi har fått höra att det framför allt är viktigt att dra ner på fettet i maten, därför att det innehåller så många kalorier. Det betyder att äta mindre av mat med högt fettinnehåll som kött, smör, ost och nötter för att minska på kaloriintaget och därmed gå ner i vikt. Det har skapats kostriktlinjer, matpyramider och tallriksmodeller för att indoktrinera barn till att tro på denna nya lågkalorireligion. ”Ät mindre kalorier”, förkunnade vi. ”Ät mindre, rör dig mer”, skanderade vi.

Det blev lag på att kaloriinnehållet skulle anges på livsmedelsförpackningarna. Vi utvecklade program och appar för exaktare kaloriberäkning. Vi uppfann aktivitets- och träningsarmband som räknade ut exakt hur många kalorier vi gjorde av med. Med hjälp av all denna uppfinningsrikedom minskade vi på kaloriintaget.

Hur gick det? Försvann fetmaproblemet? Med ett ord, nej. Modellens underliggande, outtalade antagande är att energiintag (kalorier in), energiförbrukning (kalorier ut) och viktökning är oberoende variabler som går att kontrollera medvetet. Den utgår ifrån att kroppen kräver ständig tillförsel av ungefär samma antal kalorier för att fungera normalt. Men det stämmer inte.

Sanningen är att kroppens basala metabolism, det vill säga den energiförbrukning som hjärtat behöver för att kunna pumpa, lungorna för att andas, njurarna och levern för att avlägsna toxiner, hjärnan för att tänka, kroppen för att generera värme och så vidare, kan variera uppåt eller nedåt med 40 procent. När du äter färre kalorier går ämnesomsättningen ner och kroppen förbrukar färre kalorier, och det betyder att du inte går ner i vikt.

Denna modell tar inte heller hänsyn till de många överlappande hormonella system som signalerar hunger och mättnad. Det betyder att vi kan bestämma vad och när vi äter, men vi kan inte bestämma oss för att känna mindre hunger. Vi kan inte bestämma när kroppen ska förbränna mer kalorier som värme och när den ska lagra energin som kroppsfett. Det gör hormonerna åt oss. Resultaten av rådet, att det viktigaste är att dra ner på kalorierna, kunde knappast ha blivit sämre. Den stormvåg av fetma och typ 2-diabetes som började torna upp sig i slutet av 1970-talet har i dag, ungefär 40 år senare, utvecklats till en tropisk orkan som hotar att begrava hela världen i sjukdom och funktionsnedsättning.

Det finns bara två möjligheter att förklara den snabba fetmaspridningen mot bakgrund av det bländande nya rådet att minska på fett och kalorier: antingen är det kanske ett bra råd, men att problemet är att människor inte följer det, eller så är det kanske ett dåligt råd.

Föreställningen att anden är villig men köttet svagt, att vi har drömmar men inte drivkraft, är absurd.

Handlade hela fetmaepidemin helt enkelt om en plötslig, samtidig, koordinerad världsomspännande avsaknad av viljestyrka? Världen kan inte komma överens om på vilken sida av vägen vi ska köra, och ändå, utan att diskutera saken, bestämde vi oss alla för att äta mer och röra på oss mindre så att vi kunde bli ofrivilligt tjocka? Den här förklaringen är bara den senaste i raden av den lek som kallas ”skuldbelägg offret”. Den skjuter över ansvaret från den som ger rådet (rådet är dåligt) till den som tar emot det (rådet är bra, men du följer det inte).

Genom att förklara att det vetenskapligt obevisade rådet att dra ner på kalorierna var oantastligt kunde läkarna och dietisterna lägga skulden på dig i stället för på sig själva. Det var inte deras fel, det var dittDeras råd var bra. Du följde det inte. Inte undra på att de älskar den här leken så mycket. Rent psykologiskt var det för svårt för dem att erkänna att alla deras älskade fetmateorier var felaktiga. Ändå kom det allt mer vetenskapligt stöd för att den här nya kaloriminskningsstrategin var oanvändbar.

Women’s Health Initiative (WHI) är den viktigaste och mest ambitiösa koststudie som någonsin gjorts. Denna randomiserade studie (med slumpvis urval till kostintervention eller placebo) omfattade nästan 50 000 kvinnor och utvärderade bland annat effekten av fett- och kalorisnål kost på viktreducering. Trots att syftet inte specifikt var att studera viktminskning fick en grupp kvinnor starka rekommendationer om att minska sitt kaloriintag med 342 kalorier och att öka sin fysiska aktivitet med 10 procent. Dessa kaloriräknare förväntade sig en viktnedgång på cirka 15 kilo per år.

När de slutgiltiga resultaten sammanställdes 1997 var besvikelsen förkrossande. Trots god följsamhet bland deltagarna hade sju års kaloriräkning i princip inte lett till någon viktminskning alls. Resultaten av studien var häpnadsväckande och ett kraftigt bakslag för den kalorirelaterade fetmateorin. Kalorireducering ledde inte till viktnedgång.

Nu hade vi två val. Antingen kunde vi ta till oss de dyrbara och svårvunna vetenskapliga bevisen och utveckla en robust och mer korrekt fetmateori. Eller så kunde vi behålla alla våra behändiga förutfattade åsikter och missuppfattningar och strunta i forskningen. Det andra valet krävde mycket mindre ansträngning och mycket mindre fantasi. Den här banbrytande studien har alltså i stort sett ignorerats och förvisats till näringshistoriens soptunna.

Studier i verkliga livet har bara bekräftat detta fiasko. De traditionella viktminskningsråden om att äta färre kalorier misslyckas till 99,4 procent. När det gäller sjuklig fetma är siffran 99,9 procent. De här siffrorna skulle inte förvåna någon i kost- och bantningsindustrin eller för den delen den som någonsin försökt gå ner i vikt.

Teorin om ”kalorier in, kalorier ut” accepterades av människor över hela världen, eftersom den rent intuitivt kändes sann. Denna förenklade formel bygger på en mängd felaktiga antaganden. Det viktigaste misstaget är att tro att energibehovet (kroppens basalmetabolism), eller ”kalorier ut”, alltid ligger på en stabil nivå. Men om man minskar kaloriintaget med 40 procent, så minskar energibehovet snabbt med 40 procent. Nettoresultatet är noll viktminskning.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Fetmaepidemin kunde inte så lätt ignoreras, så man var tvungen att hitta en bov. ”Kalorier” var den perfekta syndabocken. Ät mindre kalorier, sa de. Men ät mer av allt annat. Det finns inget företag som säljer ”kalorier” och inget varumärke som heter ”kalorier”. Det finns ingen mat som kallas ”kalorier”. Begreppet ”kalorier” var namnlöst och anonymt och blev en idealisk skottavla. Nu kunde man skylla allt på ”kalorier”.

De säger att godis inte gör oss tjocka. Det är kalorier som gör oss tjocka. De säger att 100 kalorier från cola och 100 kalorier från broccoli påverkar vikten på samma sätt. De säger att en kalori är en kalori. Men visa mig en enda person som har blivit tjock av att äta för mycket ångkokt broccoli. Jag vet svaret. Du vet svaret.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)

Läs även Kalorimyten


”Att fett skulle vara den primära orsaken till viktökning är en populär villfarelse bland dem som bantar. Denna missuppfattning leder till stor förvirring och förklarar varför så många överviktiga människor inte lyckas i sin bantning. Jag är säker på att många människor skulle bli förvånade om de fick veta att vi går upp i vikt av t ex ost, inte bara för att den är fet, utan mest för att den är så syrabildande. Som ett svar på lågt pH-värde skapar kroppen fettceller som lagrar syran. T ex innehåller mandlar 70% fett, medan fläsk bara innehåller 58%. Fläsk har dock en mycket hög surhetsgrad, -38, medan mandlar är alkaliska +3. Därför är det så viktigt att utöver näringsvärdet, även få veta pH-värdet i vår mat.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Övervikt handlar egentligen mer om försurning än om kaloriintag, även om själva kaloriintaget givetvis också spelar roll. En överviktig kropp är oftast försurad på grund av en kost med hög andel syrabildande mat och dryck och/eller en livsstil med stress, dålig sömn och inaktivitet.

Det som händer när kroppen blir försurad är att den ofta lagrar syraöverskottet i kroppens fett i stället för att låta syran byggas upp i andra delar av kroppen, till exempel i och runt dina organ. Det är faktiskt skyddande för kroppen och en bättre idé jämfört med att syran lagras i viktiga organ. Men det är just detta som gör att kroppen kan hålla kvar vid sitt fett även om du går på en strikt diet och tränar regelbundet. Är maten du äter syrabildande så kommer kroppen inte att vilja släppa sitt fettlager, som ju är ett skydd mot syran. Lever du på vad du tror är hälsosam mat som mycket keso, kaffe, kesella, kött, bacon, proteinbars och lightprodukter så kommer viktnedgången att bli en kamp, eftersom dessa livsmedel är försurande.”
(KARIN HAGLUND i boken ”Grönsakskärlek”)

Läs även Syra/basbalansen


”Både dåligt mättat fett och transfettsyror kan i hög grad orsaka livsstilssjukdomar som övervikt.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”I vår kropp måste saltet vara löst i en vätskemassa, som är 120 gånger dess egen vikt, för att icke direkt skada vävnaderna. På så vis binder saltet vatten i kroppen och förorsakar sjuklig fetma, vattensjuka vävnader, vattusot. Det är också ett känt förhållande, att saltförtäring skapar stark törst. Att saltet verkar förstoppande hänger samman med dess vätskebindande egenskaper.”
(NILS KALÉN i boken ”Hälsans lexikon”)


”Komjölken stimulerar onaturligt tillväxthormonerna i kroppen som ökar risken för olika sjukdomar och övervikt.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Konsumtion av animaliskt protein under graviditeten har kopplats till att barnen blir överviktiga senare i livet.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Överviktiga har en benägenhet för 
reumatism och gikt på grund av avlagringar av slaggämnen i vävnaderna.”
(RALPH BIRCHER i boken ”Smal och skön”)


”Symtomen förstoppning tillsammans med övervikt är två av kardinalsymtomen på misstänkt hypotyreos, underfunktion av sköldkörteln.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”En studie på 55 överviktiga patienter visade att 70 gram honung per dag, som ett tillägg till den vanliga kosten, resulterade i 1,3 procents minskning av vikten efter 31 dagar. En person som väger 100 kilo får alltså en viktminskning på 1,3 kilo på en månad, enbart genom att lägga till honung. Därför ligger det nära till hands att också tro att det finns fler faktorer som minskar de fettbildande processerna när någon äter honung.

En förbättrad tarmflora lär vara en delorsak och kanske är också palatinos en? Palatinos är en sockerart som finns i honung och som i djurstudier har visat sig minska bukfettet.”

(FREDRIK PAULÚN i boken ”Biohack”)


”Om man vill lyckas med sitt viktminskningsprogram bör man se till att ta det säkra före det osäkra. Då bör man veta att även om koffein inte är någon kolhydrat kan det öka insulinutsöndringen något, främst hos personer som lider av hyperinsulinism. Därför rekommenderas du att dra in på kaffet och kanske till och med avstå från det.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken ”Jag äter – och förblir smal”)

Läs även Aptit, Farorna med fetmakirurgi, Fetma & Diabetes, Raffinerade födoämnen och Ät mindre!