Själsliga konsekvenser av köttätande

”En man av min andliga intensitet äter inte lik.” (George Bernard Shaw)

Jag själv insåg för över 22 år sedan att det absolut inte finns några näringsmässiga anledningar att äta kött. Jag klarade dock inte av att helt sluta med det utan åt kött ca 1-2 ggr/månad förutom de 2 åren då jag under 1 år enbart åt Rå föda (rawfood) och det andra året lade jag till kokt potatis, kokt råris, Hälsogröt och ibland ångkokta grönsaker. Jag förstod inte varför det var så förrän jag läste i Gabriel Cousens otroligt välskrivna bok ”Andlig näringslära”. Han rekommenderade en helt vegetarisk kost men skrev även följande: ”Om du tycker att din andliga utveckling går för fort så börja ät kött en gång i veckan.” vilket gav mig förklaringen till att jag inte helt lyckades sluta med kött. Så fort jag insåg detta fann jag dock snabbt andra hälsosamma alternativ till att ”bromsa” min egen utveckling när jag inte kunde hantera allt det obearbetade (inre smärta) som kom upp till ytan när jag övergick till en hälsosammare livsstil. T ex att en handfull sötmandlar gav liknande effekt som kött, dock UTAN att förgifta kroppen och mer som en ”lindrande” effekt istället. Några andra mer kraftfulla exempel är: frigörande andning, primalterapi, frigörande dans, utlevelseterapi, rolfing, rosenmetoden, gestaltterapi, bioenergetics, TRE och liknande som istället kan hjälpa till med att få upp och ut obearbetade känslor effektivt och leda dig framåt (eller INÅT). När jag hade ACCEPTERAT min levnadshistoria ”behövde” jag inte längre kött för att förneka sanningen.

En del människor upplever att de ”mår sämre” (t ex depression, trötthet, ångest, blodbrist, håravfall, järnbrist mm) när de försöker sluta äta kött och de allra flesta godtar tyvärr ”förklaringen” (= myten som skapats av köttindustrin) att ”kroppen behöver kött”. Förklaringen är i själva verket att det kommer upp inre smärta när deras hjärta och Sanna Jag automatiskt öppnar sig mer och börjar expandera som en följd av att de slutat äta kött vilket ”puttar upp” obearbetade känslor och händelser (trauman) till ytan eftersom Sanna Jaget alltid vill uppleva frihet och vecklas ut (= utveckling) – inre smärta blockerar givetvis detta vilket bör tas om hand med största allvar. Att detta sker när man slutar med kött beror bl a på att kött är det ”födoämne” (ett ”dödsmedel” om du frågar mig!) som kräver mest arbete och energi från kroppen för att försöka smälta och assimilera det. Att sluta äta kött frigör alltså stora mängder med energi som kroppen istället kan lägga på läkning, på ett djupare plan. Man kan göra liknelsen vid en person som ständigt knaprar värktabletter – så fort han försöker sluta med tabletterna kommer värken tillbaka eftersom han inte gjort något åt orsaken till sin värk. Men värken beror ju knappast på ”brist på värktabletter”. Likaså kan man jämföra med drogavvänjning – biverkningar och många undertryckta känslor och trauman (inre smärta) kommer då upp till ytan vilket förmodligen var anledningen till att de från början började använda droger – för att undfly sin inre smärta. Men ytterst få vågar se detta djupare samband mellan orsak och verkan när det gäller köttätande…

De vanligaste konsekvenserna av långsiktigt köttätande är cancer (bitterhet) och framförallt hjärt- och kärlsjukdomar (självförnekelse). När jag för många år sedan lärde mig att både se och känna kroppens energifält, hur chakrasystemet fungerar och att tolka och förstå kroppens språk, lade jag märke till att när en människa (i SAMTLIGA fall UTAN undantag!) äter kött, eller köttprodukter, så stänger man sitt hjärta! Detta sker inte när man äter vegetabilier. Ju mer kött man äter desto mer tappar man kontakten med sitt SANNA JAG, med sin själ. Sanna Jaget är som mest förknippat med hjärtat i den fysiska kroppen vilket förklarar att hjärt- och kärlsjukdomar är den ”civiliserade” och köttfrossande västvärldens största dödsorsak. Man kan lura sitt intellekt, sitt sinne och psyke, men man kan INTE lura vare sig kroppen eller Sanna Jaget! ALLT kött och ALLA köttprodukter skapar ALLTID lidande för en annan levande varelse på ett eller annat sätt för att kunna ”produceras”. Vi har t o m kraftigt avskärmat oss från verkligheten (= förnekelse) genom att benämna djuren vi äter som ”köttprodukt”, något som vi ”producerar”. Detta gör att vi lätt glömmer bort att BAKOM ”produkten” och ”produktionen” finns det (eller rättare sagt – fanns det) ett besjälat liv. Då köttindustrin även är den enskilt mest miljöförstörande faktorn på Jorden som orsakas av människor (något som tyvärr de allra flesta miljöorganisationer ”glömmer bort”) så påverkar det givetvis Sanna Jagets samvete oerhört negativt. Något som är ganska vanligt är att många anser sig vara ”djurvän” samtidigt som man äter upp dem – jag definierar i alla fall ordet ”vän” på ett helt annat sätt! 

Det som har gett mig MEST i min andliga utveckling och i mitt fysiska och psykiska tillfrisknande är helt klart att jag har uteslutit alla köttprodukter. Jag har nu varit helt fri från dessa ”produkter” i 18 år (innan dessa 18 år åt jag det MYCKET sparsamt i 5 år och under de åren åt jag i 2 år ingenting) och det känns helt underbart. Fisk har jag inte ätit alls på över 20 år. I min ålder tar det ca 7 år för kroppen att byta ut samtliga celler (några få undantag finns av vissa specifika celler som aldrig byts ut under en hel livstid) i kroppen vilket gör att jag numera verkligen kan säga att jag är vegetarian, inte bara vad jag äter, utan även vad jag ÄR eftersom jag nu består av ”vegetariska celler” i kroppen. En positiv effekt som jag själv och många andra har märkt när vi slutat med kött är att destruktiva, våldsamma och negativa tankar har minskat kraftigt! Jag VILL ha kontakt med mitt Sanna Jag. Jag VILL uppleva dess kärlek, värme och visdom. Jag påstår INTE att människor som äter kött är ”dåliga” människor men jag är övertygad om att de aldrig kommer att kunna få en helt sund och ”friktionsfri” kontakt med sitt Sanna Jag eftersom det helt enkelt är omöjligt att äta kött utan att tappa kontakten med det. Att vara vegetarian medför INTE att man automatiskt har en bra kontakt med sitt Sanna Jag/hjärta!

”Tillagat kött har en svart eller ”negativ” aura. Detta anses visa att tillagat kött stjäl energi av omgivningen. Du behöver alltså endast ha tillagat kött i din närhet för att det skall påverka din hälsa negativt.” (Johan Niklasson i tidskriften ”Nexus Nya Tider” nr 4 – 1999)

Ju mer jag har bearbetat mitt förflutna och även min ”samhälleliga programmering” desto bättre kontakt har jag fått med min kropp och min medvetenhet har ökat väsentligt. Förr, då jag fortfarande åt kött, såg jag på t ex en fläskkotlett i livsmedelsbutiken som en ”köttPRODUKT” – något som bara skulle ätas, utan särskild eftertanke eller känna efter vad det egentligen är för något ( = omedvetenhet). Sedan hände något med mig när jag slutade med köttätandet och ju bättre min kontakt blev med min levnadshistoria, min kropp och framförallt mitt Sanna Jag (”hjärtat”), desto mer avsmak fick jag för ”köttprodukter”. Idag kan jag inte längre ens se på slakteribilder, tv-bilder från frysrum med halva grisar, eller ens på en fläskkotlett i kyldisken på livsmedelsbutiken utan att det ”vänder sig i magen” på mig. Jag ser inte längre något ”ätbart” utan jag ser (och KÄNNER!) att det är en del av en MUSKEL från ett stackars frihetsberövat och onaturligt slaktat djur! Jag tål inte heller längre lukten från rått kött – det luktar vidrigt, det luktar LIK! Jag lyckades acceptera korvar, blodpudding och liknande i min närhet ett bra tag men kan inte längre med det heller eftersom min medvetenhet har ökat så pass att jag nu även där ser muskeldelar och/eller blod från ett smärtsamt liv och ångestfyllt slaktat stackars oskyldigt djur. Något längre fram började jag även må illa av att se färdiglagade kötträtter på andras tallrikar, tv-program o s v. Jag klarar fortfarande av att äta vid samma bord med en som äter en färdiglagad kötträtt men det känns verkligen inte bra. Jag försöker absolut inte att övertyga t ex mina vänner att sluta med deras köttätande, bara att de respekterar att jag aldrig mer vill uppleva varken lukt eller att se råa köttbitar eller –stycken i min närhet. Likadant är det med videor eller tv-program om fiske – jag kan inte längre förstå hur man inte ens reagerar när man står med fullt leende och visar upp en fisk inför kamerorna som sprattlar och kämpar för sitt liv – det är oerhört motbjudande!

Här följer en metafor på vad köttätandet innebär på ett djupare plan: ”Vi kan tänka oss två generaler som måste besluta, om de ska eller inte ska skicka var sin division på 1 000 man i strid. För den ene är divisionen inget annat än ett objekt, en enhet, ett redskap för strategin. För den andre är den visserligen allt detta, men han är också medveten om varje enskild soldat, om hans och familjens liv. För vem är beslutet enklast? Naturligtvis för den general som har förhärdat sig, eftersom han inte förmår uthärda den pina som en mer fullständig uppmärksamhet skulle medföra.” (M. Scott Peck i boken ”Den smala vägen”) Den som äter kött måste ”förhärda sig” vilket betyder att man måste förneka, eller distansera sig genom att förleda uppmärksamheten bort från ”den blodiga verkligheten” (= köttbiten på tallriken), från sitt inre och djupaste väsen – sin själ – för att kunna utföra handlingen! ”De flesta av oss vill inte att djur lider och dödas, men ändå äter vi kött. När vi inte handlar i enlighet med våra värderingar uppstår en spänning som inom psykologin kallas kognitiv dissonans. Den här spänningen leder till obehag. För att minska obehaget undviker vi, eller till och med förnekar information som påminner oss om dissonansen, det vill säga gapet mellan våra handlingar och våra värderingar.” (David Stenholtz i boken ”Kostens kraft”) Läs mer om detta under Förnekelsens kultur!

En del försöker försvara sitt köttätande genom att säga att även växter är levande och kännande varelser. Det håller jag absolut med om, något man kan få djupare förståelse för genom att t ex läsa den fantastiska boken ”Växternas hemliga liv”, författad av Peter Tompkins och Christopher Bird. Men växter är inte ”besjälade” på samma sätt som djur och människor. Och när man upplever, på nära håll, en ”växtslakt”, där man hackar, delar, river, skär eller på liknande sätt tar sönder en växt, en frukt eller en grönsak och jämför det med vad som sker i ett slakthus för stackars panikslagna djur, är det i alla fall för mig två helt olika upplevelser. Den förra – ”den vegetariska slakten” – skapar inga olustkänslor inom mig men det gör däremot den senare – ”djurslakten” – och där tillkommer även enorma skuldkänslor och ångest (både hos mig och djuret!). Dessutom har jag aldrig sett eller känt en enda människa, när personen ätit växter, att hjärtchakrat stängts – något som alltså sker i 100 % av fallen när en person äter likdelar från djur! Att hävda att djuren t ex ”står lägre än oss i utvecklingskedjan” eller ”offrar sig för vår skull” är också ett omedvetet (oftast!) sätt att försöka avskärma sig från sitt eget samvete och ”rättfärdiga” sin hemska handling genom att göra valet att äta djur!

De som hävdar att ”det är naturlig föda” för oss människor blundar för verkligheten! Hur skulle en människa på ett NATURLIGT SÄTT kunna, precis som ett rovdjur, enbart med hjälp av sin kropps utformning, fälla och döda t ex ett rådjur eller en älg och sedan lyckas ”tugga sig igenom” tjock och seg läderhud!? Kan du det? Detta är något som har kommit senare under människans utveckling då vi lyckades tämja elden och började kunna hantera ”verktyg” – men från början är våra kroppar ej designade för köttätande! Människokroppen har fått anpassa sig till det, precis som med rökning, processad skräpmat, stillasittande livsstil, betong och onaturlig livsmiljö o s v – men det är inget som någon i längden mår bra av – särskilt inte kroppen eftersom den inte är skapt för att behandlas på detta onaturliga sätt! Men i de flesta fall kan du själv välja hur mycket du vill anpassa dig efter kroppens naturliga behov – särskilt vad du väljer att stoppa in i den…

Jag ÄLSKAR allt levande och jag älskar framförallt mig själv, min kropp, mitt hjärta och mitt Sanna Jag – därför äter jag inte något kött då det FÖRGIFTAR, BLOCKERAR och BRYTER NER både kroppen och Sanna Jaget/själen. Det enda jag önskar är att jag hade kunnat förstå detta mycket tidigare.

”Etisk är människan blott när hon lyder det inre tvånget att hjälpa allt liv hon kan bistå och aktar sig för att skada något som har liv. Hon frågar inte efter i vilken grad det ena eller det andra livet förtjänar deltagande på grund av sitt värde och inte heller om och i vilken mån det har förmågan att känna. Livet som sådant är heligt för henne. Hon är inte rädd för att förlöjligas som sentimental. Det är varje sannings öde att innan den blivit erkänd vara föremål för löje. En gång ansågs det vara dårskap att betrakta de färgade som riktiga människor som måste behandlas mänskligt. Dårskapen har blivit sanning. I dag anses det överdrivet att framställa det ständiga hänsynstagandet till allt levande ända ned till dess lägsta uppenbarelseformer som en förnuftenlig etiks krav. Men det kommer en tid, då man skall förvåna sig över att det dröjde så länge för mänskligheten, innan den insåg att tanklöst skadande av liv är oförenligt med etiken. Etik är gränslöst ansvar mot allt som lever.” (Albert Schweitzer)

Vi behöver, var och en av oss, lägga handen på vårt hjärta och uppriktigt och ärligt fråga oss själva – VAD HÅLLER VI PÅ MED EGENTLIGEN!? Är det inte dags att sluta blunda och förneka och istället börja leva i SANNINGEN!?
(RUBEN ANDERSSON – 2021)

Litteraturtips om att Äta djur:
ERIK MARCUS – Meat market
ERIK MARCUS – Vegan: The new ethics of eating
JENNIFER HORSMAN & JAIME FLOWERS – Please don’t eat the animals
JOHN ROBBINS – Diet for a new America
JOHN ROBBINS – The food revolution
JONATHAN SAFRAN FOER – Äta djur
PER JENSEN – Djurens känslor
PETER SINGER – Djurens frigörelse
T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL ESSELSTYN JR. – Forks over knives
T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – Kinastudien
WILL TUTTLE – The world peace diet

Läs även Köttätande och Äta djur