Själens språk

”Meningen med den jordiska existensen ligger inte, som vi har vant oss vid att tänka, i välstånd utan i själens utveckling” (Alexander Solzjenitsyn) 

Lyssnar man inte på själen (Sanna Jaget) så måste den ta till drastiska metoder för att få oss att komma till insikt. Om vi har fel attityder, negativa tankemönster eller obearbetade och undertryckta känslor (inre smärta) så kommer de, förr eller senare, att ge upphov till olika symtom i den fysiska kroppen. 

”Om man inte lyssnar på sin själ som viskar, får man snart lyssna på sin kropp som skriker.” (Tommy Hellsten i boken ”Är det försent att förändras?”) 

”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning utan ett korrektiv, ett verktyg, som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomens uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till sanningen och ljusets väg som vi aldrig borde ha lämnat.” (Dr. Edward Bach) 

Symtom eller besvär med olika kroppsdelar har betydelse för vad det är vi bör komma till insikt om. Nedan kan du få hjälp med att förstå vad det är din själ vill säga dig. Tänk dock på att orsaken bakom besvären/symtomen oftast härstammar från barndomen och ”projiceras ut” på nuet – och det är nästan omöjligt att enbart med sina tankar och känslor försöker förändra nedanstående besvär/symtom för de härstammar från ”det omedvetna” (undermedvetna) så det gäller att via kropp och beteende ”få kontakt” med dessa djupare själsliga skador – du kan läsa mer om detta i Djupare insikter.

Abscesser (fokalhärdar, varbölder): hämndbegär, hat

Akne/Acne: se Finnar

Alkoholism: självförnekelse, skuldkänslor, allt känns meningslöst, känner sig otillräcklig

Allergier: allergisk mot andras åsikter, perfektionist, självbestraffning, irritation över livet, brist på tålamod och disciplin, negativa känslor om sina medmänniskor

Andningsbesvär: rädsla för livet, vågar inte ta plats, känner sig kvävd av någon, pessimistisk, depression, obearbetad sorg, har ofta blivit nedtystad som barn, vill inte ta eget ansvar för livets gång, känner saknad, känner sig instängd

Ankel: se Vrist

Ansiktet: bär en mask för att dölja något, första intrycket, det vi visar utåt, rädslor och ängslan

Armbåge: rädd för förändring, dåligt självförtroende, upplever att man måste strida/armbåga sig fram i livet

Axelbesvär: axlar för stora bördor, oroar sig för andra, gör hela livet till en börda, känner sig hjälplös, skuld, tagit på sig för stort ansvar, axlar andras bekymmer, för stora krav på sig själv, för hård mot sig själv

Benhinna (främre skenbensmuskel): känner sig otrygg, otrygg barndom

Bihålor: ilska som vill ut, envishet, känslomässig irritation mot någon närstående (se även Näsa)

Blodtryck, högt: olösta och långvariga känslomässiga problem, ilska

Blodtryck, lågt: sorg, depression, brist på kärlek, gett upp livets kamp

Bukspottkörtel: ”står för förmågan att ta för sig av livets sötma”, överdrivet kontrollbehov, djup sorg, tröstbehov, otrygg, livet är inte vad det borde eller kunde varit

Cancer: ouppklarade konflikter, inre konflikter, bitterhet (Läs även Cancer)

Depression: självömkan, instängd vrede som man inte vågar möta, hopplöshet

Diabetes: tappat/saknar livslusten (se även Bukspottkörtel)

Diarré: rädsla, ”skiträdd”, flykt, nervositet, stark oro

Diskbråck: känner inte något stöd i livet, obeslutsam

Domningar: vill inte kännas vid något, gör motstånd, skräck

Dålig andedräkt: sprider lögner och elakt förtal, självhat, besvikelse, negativ attityd, förvrängd attityd

Eksem: känslomässiga utbrott (se även Hudbesvär)

Feber: brinner upp av ilska, intellektuell överansträngning

Finnar: accepterar inte sig själv som man är, tycker inte om sig själv

Fotled: se Vrist

Förkylning: känslomässig eller mental överansträngning, sorg, stress, känner sig pressad, kan inte slappna av

Förstoppning: vägrar släppa taget om det förflutna, girighet, ilska, motstånd mot livets utmaningar och förändringar, ”skitförbannad”, vill inte överge gamla åsikter

Fötter: oförmåga att röra sig fritt, rädsla för framsteg, lever inte i nuet, rädsla för att kliva fram och ta plats (se även Kalla fötter)

Gallbesvär: bitterhet, spyr galla på allt och alla, fördömande attityd, hat

Gaser i magen: besvikelse

Halsbesvär: nedsvald ilska, rädsla för att tala sin sanning, samvetskval, upplever att friheten är strypt, frustration, trycker ner outtalade känslor, falskhet, konflikträdsla, för ivrig, dålig livskvalitet, envis, undertrycker sin sanning

Handled: se Händer/Handleder eller Kalla händer

Hemorrojder: känner sig överhopad av arbete, tidsbrist, ilska från det förflutna som blossar upp

Hjärtbesvär: hjärtlösa handlingar, brist på medkänsla, brustet hjärta, hat, rädsla, stängt hjärta pga rädsla att bli sårad, oförmåga att förlåta, stängt hjärta pga tidigare besvikelser, hjärtesorg, oförmåga att ta emot komplimanger och kärlek, självförnekelse

Hosta: känner sig inte hörd och uppmärksammad, vågar inte säga sin mening, undertryckta känslor kommer upp

Hudbesvär: brist på självkänsla, känner sig otrygg, undertryckt depression, gamla undanstoppade känslor som ger sig till känna, vill ha uppmärksamhet, accepterar inte sig själv, perfektionist, ängslan, känner sig ”smutsig” eller äcklig (Läs även här)

Huvudvärk: för hård mot sig själv, bitterhet, tagit på sig för stort ansvar, mentalt motstånd mot livets förändringar, osäkerhet, mental trötthet, envishet, stress, ilska

Håravfall: stress, förtvivlan, ger bort sin kraft, grubblar för mycket

Händer/Handleder: rädsla för att utföra saker, vågar (rädd) inte ta för sig, tvivlar på sig själv, undertryckt kreativitet, rädsla för livets utmaningar, känner sig/är handlingsförlamad

Höftbesvär: motstånd mot förändring, rädsla för att gå vidare framåt i livet, kan ej fatta beslut, otålig, hyckleri, känner sig hindrad eller styrd av förälder/föräldrar, mörk eller meningslös framtid

Högt blodtryck: se Blodtryck, högt

Högt kolesterolvärde: stress, ilska, bitterhet, förnekelse

Hörselbesvär: se Öronbesvär

Immunförsvar: känner sig hotad, stress

Impotens: känner sig oduglig, skuld och skamkänslor

Infektioner: irritation, ilska, ser allt i rött

Inflammation: irritation, ilska, ”något i sitt liv är inflammerat”

Influensa: påverkas av massnegativism och statistik, rädsla, övertro på statistik

Inkontinens: obearbetade känslor som svämmar över, kan inte längre kontrollera gamla undertryckta känslor

Ischias: se Höftbesvär

Kalla fötter: rädsla, ojordad

Kalla händer: rädsla, rädsla för livet, otrygghet

Klimakteriebesvär: känner sig oduglig, självförnekelse, verkligheten börjar komma ikapp, rädsla för att åldras

Klåda: något man inte vill kännas vid

Knä: knäböjer för egot, för stor stolthet, knäsvag av skräck/rädsla, dåligt självförtroende, står inför val och vågar/vill inte ta nästa steg, vägrar ge efter, envishet
vänster knä – obearbetade känslor gentemot moder
höger knä – obearbetade känslor gentemot fader

Kolesterol: se Högt kolesterolvärde

Kramp: vågar/kan inte släppa taget om något – man håller kvar det

Kronisk sjukdom: vägrar ändra sig, otrygghet, rädsla för framtiden, ”tyck synd om mig – mentalitet”, vill ha uppmärksamhet och kärlek, ”bry dig om mig, ta hand om mig, låt mig slippa ta ansvar – mentalitet”, obearbetade trauman och känslor från det förflutna (inre smärta)

Käkbesvär: överdrivet kontrollbehov, kampattityd, biter ihop av ilska (se även Tänder)

Körtelfeber: känner sig inte älskad och uppskattad

Leder: oflexibel, motstånd mot livets förändringar, förvirrad – vet inte vart man ska vända eller vrida sig

Lever: motstånd mot förändringar, förträngd ilska, svartsjuka, avundsjuka, ”hetlevrad”, ångest, arrogans

Liktornar: håller envist kvar vid det förgångnas smärtor och oförrätter

Ljumskar: rädsla för intimitet, rädsla att öppna sig känslomässigt för någon annan

Lungor: se Andningsbesvär

Lymfsystemet: ilska

Lågt blodtryck: se Blodtryck, lågt

Lår: ilska, ursinne, besvikelse, rädsla att stå på egna ben, tonårsperioden

Ländrygg: ekonomisk oro, sårbarhet, otrygghet, upplever för mycket krav, ansvar och ”måsten”

Magbesvär: bekymrar sig för det mesta, känner sig uppäten inifrån, intolerans, ängslan, fruktan, försöker vara alla till lags, stress, oro, osmälta känslor och attityder

Menstruationsbesvär: undertryckt kvinnlighet, skuld, ilska och vrede, avundsjuka, svartsjuka

Migrän: se Huvudvärk

Missbruk: hatar sig själv, oförmåga att hantera starka känslor, otrygghet, osäkerhet, kan aldrig slappna av (se även AlkoholismRökning och Övervikt – läs även Missbruk)

Mjältbesvär: högmod, oförmåga att ta emot (särskilt njutning)

Munbesvär: stängt sinne, vägrar ta in nya idéer

Nackbesvär: vägrar se något från annat perspektiv, orubblig, envis, tjurskallig, irritation mot någon närstående, vill inte se bakåt (flykt från det förflutna)

Nervositet: rädsla, ångest, brist på förtroende, oförlöst sorg, kommunikationsblockering mellan kropp och själ

Njurar: rädslor, stress

Näsa: känslig för andras åsikter, instängd gråt, oärlig, ser eller känner inte sitt egenvärde

Reumatism: bitterhet, känner sig inte älskad, klarar inte kritik, offerkänsla, oförmåga att ta emot hjälp/kärlek (se även Leder)

Revben: ”står för rustning/skydd”, försöker skydda sig mot något, instängda/tillbakahållna känslor

Ryggbesvär: svårt för förändringar, vågar inte stå upp för sina åsikter, ”ryggar tillbaka”, försöker dölja hemligheter bakom ryggen, konflikträdsla, brist på självförtroende

Rökning: skapar en ”rökridå” för att dölja känslorna både för sig själv och andra, undertrycker sina känslor (läs även Rökning)

Skelettet: känner inget stöd i livet, bär på för tunga bördor

Skinkor/Stjärt: skuld och skamkänslor, ogillar sig själv

Skulderblad: skuld

Sköldkörtel: ”den emotionella körteln” (se även Halsbesvär)

Smärtor (svåra, oförklarliga, kroniska mm.): skuld, dålig kontakt med sina känslor, straffar sig själv, rädd för det som finns bakom smärtan – orsaken till smärtan

Svettningar (onormalt mycket): nervositet, rädsla (se även Nervositet)

Sömnproblem: ångest, uttråkad, skuld, rädslor, rastlös, oro

Tjocktarm: för hårda krav från föräldrar, osäkerhet, behov av tillgivenhet, ilska, accepterar inte oliktänkande, avundsjuka, för många misslyckanden, sorg (se även Förstoppning)

Trötthet: förnekar sina innersta behov och känslor, tar inte sig själv och sina egna behov på allvar, självförnekelse, motstånd

Tunntarm: sorg, oro, stress, besvikelse, oförmåga att ta emot komplimanger och kärlek

Tänder: stress, bitterhet, hämndbegär, kan inte ta beslut – tuggar på beslutet, ansträngt och tillgjort leende – saknar äkta glädje, dålig självkänsla (se även Käkbesvär)

Underarm: vägrar släppa taget om det förflutna, vågar inte ta för sig i livet, undertryckt kreativitet

Underben: vill inte stanna upp och reda upp livet, flyr (springer) från sig själv (och sitt egna ansvar), obearbetade känslor och/eller rädslor från barndomen, otrygghet

Urinblåsa: oro, bekymmer, otrygghet

Urinvägar: (se Urinblåsa)

Utmattning: (se Trötthet)

Vader: rädsla, tidig barndom

Vrist (ankel): hjälplöshet, sitter fast och kan inte ta sig framåt, saknar stöd och stöttning i livet

Yrsel: lever inte i nuet, obearbetad psykisk chock, lär sig inte av tidigare misstag, trasslar in sig i negativa tankemönster, grubblar ständigt, flykt, förvirrad, vågar inte ge uttryck för kärleken, vill inte se olösta problem

Åderförkalkning: trångsynthet, känner sig trängd

Ångest: rädslor, själslig nöd, undertryckta och obearbetade känslor som kroppen inte längre klarar av att gömma undan och behöver ventilera ut (se även Nervositet)

Ögonbesvär: vägrar att se sanningen i vitögat, otålig, gillar inte det man ser, intolerant attityd, ilska (ser rött), rädsla för framtiden, retar upp sig på andra, fanatisk, vägrar se sina egna fel och brister, ”blir blind av hat”, orättvist behandlad

Ögontorrhet: vägrar att gråta, vägrar att förlåta, elakhet

Öronbesvär: kräver absolut lydnad av andra, envishet, vägrar eller vill inte lyssna, något man inte vill höra, försöker isolera/skydda sig, vägrar lyssna på sin inre röst

Övervikt: behov av skydd, bygger skyddsmur, otrygg, besvikelse, tröstbehov, straffar sig själv, överkänslig, gömmer sin kraft, rastlöshet, rädsla för närhet/kärlek
(RUBEN ANDERSSON)

”Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår.” (okänd)

Läs även Andningen & Känslor, Brustet hjärta, Cancer…gåtan som inte finns, Cancerpersonligheten, Den dolda smärtan, Hjärtat & Känslor, Hjärtat & Kärlek, Hjärtinfarktpersonligheten, Kroppen berättar alltid sanningen, Känslor i kroppen, Känslor & Cancer, Obearbetade känslor och Psykosomatiska sjukdomar

Litteraturtips om Själens språk:
ALEXANDER LOWEN – Depression and the body
ALEXANDER LOWEN och LESLIE LOWEN – The way to vibrant health
ANNIKA & CHRISTEL DOPPING – Doppings styrkedroppar
BENGT STERN – Att må dåligt är en bra början
BESSEL VAN DER KOLK – Kroppen håller räkningen
BORIS ARANOVICH – Bli herre över din hälsa
BRANDON BAYS – Resan
CAROLINE MYSS – Helandets kraft
DEAN ORNISH – Kärlekens läkande kraft
ELAINE MAYLAND – Rosenmetoden
GUY CORNEAU – Kroppen och själen i balans
GÖRAN LARSSON – Skamfilad
JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN – Sorgbearbetning
JUDITH LEWIS HERMAN – Trauma och tillfrisknande
KEN LAVENDELL – Symtom orsaker
KEN DYCHTWALD – Bodymind
LISE BOURBEAU – Kroppen talar till dig
LOUISE MINERVA FROSTEGREN – Förstå dina känslor
RYKE GEERD HAMER – The new medicine
THÉRÈSE BERTHERAT – Kroppen har sina skäl