Ruben-citat

”Alla symtom, sjukdomar och bekymmer är följden av att man på något sätt förnekar sitt Sanna Jag.”


”Sök inte kunskap – sök förståelse. Kunskap stannar på den intellektuella nivån – förståelse når hela vägen in i ditt innersta väsen.”


”När jag kan möta livet utan några förväntningar kommer jag att kunna vara i allt som är.””Kroppen ljuger aldrig! Däremot har jag ofta trott att den gjort det. Jag har också ofta velat att kroppen skulle ha ljugit. Men efteråt har det alltid visat sig att kroppen har haft rätt!”


”En del ser sin kropp som något nödvändigt ont som ska besegras och kontrolleras. Men när man kommer till insikt om att den faktiskt är ens bästa vän och rådgivare så har man samtidigt hittat vägen till harmoni, livsglädje och visdom.””Den största av alla illusioner är separationen.”


”Det är den sanna kärleken i ett förhållande som bygger grunden för ett tryggt hem.”


”Gå inte runt och bär på en massa onödigt skit utan spola då hellre ner det i toaletten!””När din känsla, vilja och tillit stämmer överens med varandra – då är allt möjligt!”


”Om man är rädd att förlora någon så vågar man inte öppna sitt hjärta fullt ut för den personen. Detta är ett skydd, oftast omedvetet, för man är rädd att bli sårad, sviken eller övergiven av den andra. Resultatet blir att man aldrig riktigt känner sig älskad, uppskattad eller trygg tillsammans med den andra. Lösningen är att man öppnar sitt hjärta, finner tryggheten, kärleken och uppskattningen inom sig själv.””Om du vill veta sanningen om någon, lyssna inte på vad de säger utan se på vad de gör.”


”Alla val vi gör i livet har sitt ”pris” – särskilt det som är värdefullt för oss. Är du inte villig att betala det ”priset” har du samtidigt bevisat för dig själv att du inte värderar din längtan och dina djupare behov speciellt högt.”


”Man kan utvecklas genom att hjälpa andra men för att kunna hjälpa andra på bästa sätt så är förutsättningen att man själv vill utvecklas.””Gaser i magen är en naturlig följd av ett onaturligt leverne.”


”Det viktiga är inte VAD du gör utan HUR du gör. Och allra viktigast är VARFÖR du gör det.”


”Din kropp är det mest konkreta uttrycksmedel som din själ har att använda sig av. Om du är förvirrad, vilse eller tvivlar på dig själv, titta då på hur din kropp mår. Den ger dig tydlig vägledning om hur du är påverkad av omgivningen, hur du värderar dig själv och om du verkligen har fattat rätt beslut utifrån ditt Sanna Jag. Kroppen är vår ärligaste och viktigaste vägledare under hela vårt liv. Kroppen har inte förmågan att luras såsom ditt psyke och sinne har. Värdesätt din kropp och dess välmående så gör du detsamma mot dig själv – det vill säga – du älskar dig själv…””Din vandring på Jorden symboliserar din egna inre vandring. Vandrar du bort från dig själv och flyr för att du är rädd att möta dig själv? Eller vandrar du inåt för att möta, krama om och älska dig själv?”


”Det mest skrämmande för människan är sanningen.”


”Känslomässiga reaktioner på yttre händelser väcker upp delar i det inre som behöver bearbetas.””Om jag inte vill så kommer jag aldrig kunna. Om jag inte kan så betyder det att jag egentligen inte vill. Därför måste jag således fråga mig själv; – Varför vill jag inte?”


”Bästa sättet att väcka upp och leda andra människor till ett bättre liv är att själv vara ett föredöme. Sämsta sättet är att tillrättavisa och kritisera andra.”


”Det går att leva ett helt liv i illusionen och därmed förneka den uppenbara sanningen. Anledningen till detta är att de flesta inte vill se sanningen om sig själva, sitt liv och framförallt sin livshistoria. Priset för ett liv i illusionen är lidande, depression, tomhet, projiceringar, begränsningar och sjukdom. Många är beredda att göra nästan vad som helst för att må bättre – förutom just det som de verkligen behöver göra! Detta medför att de aldrig förändrar orsaken till sitt lidande och därmed är de dömda till ett liv i lögn och förnekelse.”