Mjölk

Här kan du läsa om många olika konsekvenser som kan bli följden om man äter mjölk- och mejeriprodukter.

Läs även Finns det någon anledning att dricka mjölk?

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

Helgonförklarad

”För mig som studerat ämnet på djupet är det fortsatta helgonförklarandet av komjölken en gåta. Kanske blandar man ihop modersmjölkens nytta med den animaliska mjölkens onytta för människan? Ingenting kan i så fall vara mer felaktigt. 

Många äldre minns helsidesannonserna med kända personer som tog glada skutt upp i luften. Texterna hade alla samma innehåll: »Mjölk ger starka ben!« 

Flera år senare publicerades en solid svensk undersökning som följde cirka 61 000 kvinnor och 45 000 män från Uppsala, Västmanland och Örebro i drygt 20 år. De som konsumerade mycket mjölkprodukter (mjölk, ost, smör och yoghurt) hade en statistiskt säkerställd högre andel för tidig död. Inte förvånande uppvisade de också en större andel benbrott, det vill säga tecken på benskörhet. Efter drygt tjugo år hade faktiskt 15 000 av kvinnorna avlidit, och drygt 17 000 haft någon typ av fraktur. Bland männen, som följdes upp efter elva år, hade 10 000 av cirka 45 000 avlidit, och 5 000 haft en fraktur. 

Man kan leka med tanken att de svenska böndernas produktion hade varit lika hårt övervakad som tobaksindustrin i USA, där företagen med jämna mellanrum blivit dömda till flermiljardskadestånd (i dollar) för »missvisande marknadsföring«. När man i USA insåg att tobaksodlandet var på upphällningen, satsade den federala regeringen många miljarder dollar på att ta fram alternativa grödor. Bland annat hjälpte man sina tidigare tobaksbönder att komma igång med odling av jordnötter, ärter, bönor och dylikt. 

Men nej. I Sverige finns den skyddande handen kvar över mjölkproducenterna. Trots alla dess mörka siffror tycks mejeriindustrin kunna känna sig trygg – dess produkter är sedan århundraden »helgonförklarade« och får inte ifrågasättas.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

Hormoner i mjölk

”Det finns över 50 olika hormoner i komjölken, varav flera som är direkt olämpliga för människan.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”När det gäller människors exponering för östrogener är forskarna mest oroade över komjölken som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner.

Mejeriprodukter står för 60 till 80 % av det konsumerade östrogenet! 

Vissa forskare vill nu dra paralleller mellan moderna mäns tidiga ”tunnhårighet” och även sämre spermiekvalitet, till konsumtionen av mjölk som innehåller höga halter av kvinnliga könshormoner. 

En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar där korna mjölkas cirka 300 dagar om året, för mycket av den tiden är kon ofta gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormon finns det i hennes mjölk, som då är direkt olämplig för människan att konsumera.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Varje klunk komjölk innehåller hormon från följande organ i kon:
Hypofysen, hypotalamus, bukspottkörtel, sköldkörtel, bisköldkörtel, binjurar, könskörtlar och tarmhormoner, prostaglandiner och neuropeptider. 

Mjölken du intar verkar vara vit och ren, men vad som följer nedan är en lista över bioaktiva ämnen i mjölken: 

Hypofyshormoner: PRL, GH, TSH, FSH, LH, ACTH, oxytocin. 

Steroidhormoner: Estradiol, östriol, progesteron, testosteron, 17-ketosteroider, kortikosteron, D-vitamin. 

Hypotalamushormoner: TRH, LHRH, somatostatin, PRL-hämmande faktor, PRL-releasing faktor, GnRH, GRH. Gastrointestinala peptider, vasoaktiva intestinala peptider, bombesin, kolecystokinin, gastrin, gastrinhämmande peptid, bukspottkörtel peptid, Y-peptid, substans P, neurotensin. 

Övrigt: 

Vita blodkroppar från kon, antibiotika, sulfapreparat, PUS från infekterade juver, med mera. 

Vi drack inte komjölk i någon större omfattning förrän i början av 1900-talet. Mjölken användes framförallt till att framställa smör och en del ost för att bäst bevara mjölken. 

Runt sekelskiftet var siffran (i Tyskland) 6 kg/person/år, på 1920-talet 10 liter/pers/år, på 1950-talet gick det upp i och med industrialiseringen av produktframställning och att alla hade kylskåp, och det var då 30 liter/per/år. Nu idag har intaget ökat explosionsartat och vi är uppe i 180 liter/pers/år! 

Folk tror att det är normalt för en människa att konsumera dessa mängder av mjölk och att vi alltid har gjort det, men det är en ren och skär irrlära. 

Den moderna mjölken är sönderprocessad och definitivt inte lik mjölk som brukades historiskt samt att korna i modern tid ofta utfodras med ett helt annat foder än förr. 

Problemet idag är att det sitter i ryggmärgen genom alla år av itutande och hjärntvätt av så kallade experter att ”du måste dricka din mjölk”. Folk uppfattar det nästan som en ”oskriven lag” som inte går att rubba på. 

Nästa stora problem är att mjölken ingår i mängder av moderna produkter och ofta i form av:
-Skummjölkspulver
-Helmjölkspulver
-Mjölkprotein
-Vassle”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Mother cows, like all lactating mammals, produce high levels of estrogen in their milk. It is not healthy for humans to take in this high estrogen load at any age. One obvious result is that young girls’ bodies are unnaturally pushed to become sexually mature at an early age. The average of menarche, of first menstruation, is now 12.5 years. This was made startlingly clear in Japan after World War II, where in the space of just one or two generations after dairy products were introduced there, the average age of menarche went from 15.2 to 12.5. According to researcher Kerrie Saunders, “Both African villages and the Chinese have retained many of their dietary traditions of eating plant-based foods, and they both average an onset of female puberty at seventeen years of age.” The unnaturally early menarche in our culture causes untold anguish, with unnecessary teen pregnancies, abortion dilemmas and debates, and unnatural physical, psychological, and social stress that is simply a result of pushing our girls into sexual maturity too early.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


”Forskning visar nämligen på en koppling mellan komjölk och akne. Hormoner i mjölken, framförallt hårdprocessad lättmjölk, får nämligen insulinet och tillväxthormonet IGF-1 att skjuta i taket, och kroppen svarar med ökad talgproduktion, inflammation och igenklistrade porer, vilket bäddar för finnar.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Balansen i våra hormonella system är av allra största betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Därför är det speciellt oroande att dagens mejeriprodukter – utöver allt annat – innehåller så rikligt med hormoner. I särskilt hög grad innehåller de kvinnliga könshormoner (östrogener). Inseminationstekniken har nämligen medfört att nästan alla mjölkproducerande kor är dräktiga, varför cirka 80 procent av alla mejerivaror kommer från dräktiga kor. Mejerivarorna innehåller därför alldeles för mycket hormoner och tillväxtfaktorer – egentligen avsedda att få kalven att bli vuxen och könsmogen inom ett år, men högst problematiska för människan som daglig föda. 

Mjölken är alltså hormonstinn – av allt från hjärn- och hypofyshormoner till hormoner från sköldkörteln och gastrointestinala peptider, framför allt steroider som östrogener och progesteron, faktiskt också testosteron. Man räknar med att uppåt 80 procent av de steroider som människan tillförs utifrån kommer från mjölkprodukter. 

Hos flickor bidrar detta till tidig bröstutveckling, samt allt tidigare mensdebut och könsmognad. De stora mängderna av tillförda hormoner påverkar också både mammors och pojkars utveckling negativt. De kan bland annat bidra till fetma och till allt högre födelsevikter.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Innehållet av östrogener och tillväxthormoner i mjölk har synbarligen ökat i takt med rationaliseringen av mjölkframställningen. 

Forskare vid Institutet för bedömning av risker vid Utrecht Universitet rapporterade år 2007 mycket höga doser av totalt östrogen i mjölk, enligt författarna »dramatiskt mer än tidigare iakttaget«. Vid mitt uppföljande samtal med institutets chef några månader senare framgick att industrin reagerat på detta med total tystnad för att tiga ihjäl resultatet av studien.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

Huvudvärk av mjölk

“Ever wonder about that headache that arrives each day, like clockwork? Still contending with childhood acne as an adult? Do you wish you could digest your meals more peacefully? Has it occurred to you that the cold you can’t seem to get over may not be a cold at all? Have you ever suspected these symptoms might have something to do with a food you are eating? If you are like most people, the thought may never have crossed your mind. “People may suffer from chronic aching joints or a bloated stomach for years,” says Jonathan Brostoff, M.D., a leading authority on food allergies at King’s College London, England. “But when they cut milk out of their diet and feel a million times better, they realize that, that is what is normal.””
(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)


“Det har sedan 200 år tillbaka, som Doktor Ellis påpekar, varit känt att ost är en allvarligt bidragande orsak till huvudvärk. En undersökning som publicerades i tidningen Nature den 6 juli 1974, visar att ett protein som finns i många ostar är ansvarigt för migrän. Jag har sett hundratals människor som blivit kvitt sin huvudvärk efter att ha upphört med att konsumera mjölkprodukter eller helt enkelt genom att skära ner på mängden.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Kalcium-myten

”Forskare är numera helt eniga om att påståendet mjölk ger starka ben inte längre stämmer, det finns inga studier som visar på att kalciumet i mjölken faktiskt ger starkare ben utan snarare tvärtom.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Ju mer mjölk, desto fler frakturer: Skillnaden mellan kalciumintag och benhälsa kan ses över hela världen. Ju mer kalcium (mjölk) som konsumeras, desto större risk för till exempel höftfrakturer. 

Människor som konsumerade högsta nivåerna av mejeriprodukter (nordamerikanska och nordeuropeiska nationer) tar in två eller tre gånger mer kalcium, men ändå bryter dessa 2-3 gånger mer ben än personer med de lägsta kalciumintagen (asiater och afrikaner).”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Det är av intresse för dig att få veta att en multimiljardindustri har byggts upp kring kalciumfrågan. Skräck och felaktig information sprids lika fort som skvaller. Var medveten om att allt du hör om kalcium inte är korrekt, och inte heller helt ärligt. Under bara de senaste två till tre åren har frågan om osteoporos, som en följd av stort mediaintresse, från att ha varit ett ämne som debatterats då och då, växt till ett våldsamt vidunder. Speciellt kvinnor har påtvingats en känsla av att om de inte ger sin kropp extra kalcium varje dag, så kan de räkna med att de förr eller senare får lida av osteoporos. Mjölkindustrin har spenderat miljontals dollar på att tala om för folk att det bästa och säkraste sättet att förhindra osteoporos är att dricka åtminstone tre glas mjölk om dagen, plus att man ska fylla magen med så många andra mejeriprodukter som det över huvud taget är möjligt. De talar om detta för dig endast för att hjälpa dig att uppnå en hög hälsonivå. Och, om du tror på detta, så är du kanske också intresserad av att investera i en guldgruva i Långtbortistan. 

Livet innehåller många ironier. Hälsans fält innehåller många ironier. Den här boken innehåller många. Men detta är höjden av all ironi. Man bönfaller oss oupphörligt om att vi ska konsumera mejeriprodukter för att bekämpa osteoporos, medan MEJERIPRODUKTERNA ÄR EN BETYDANDE ORSAK TILL OSTEOPOROS! 

Jag vet, det är alldeles för bisarrt för att man ska kunna tro på det, ändå finns det odiskutabla bevis som stöder detta synnerligen oroande avslöjande. Det är inte bara något som jag hittar på. Det finns ett enormt vetenskapligt material som står i direkt motsatsställning till den ensidiga, självtjänande propaganda som sprids av mjölkindustrin. Jag förstår naturligtvis helt och fullt att industrin gör och säger vad som helst för att vidmakthålla denna uppenbara förvrängning av sanningen. När allt kommer omkring så är ju affärer trots allt affärer. Det som jag finner helt obegripligt är att dietister och näringsexperter, som borde veta bättre, också insisterar på att mjölkprodukter hjälper mot osteoporos. Detta är en skymf. Kan verkligen så många av dem inte vara medvetna om de många undersökningar, som i deras egna tidskrifter och läroböcker rapporterat och bevisat motsatsen? Detta är alldeles för befängt för att man ska tro det.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Många äldre minns helsidesannonserna med kända personer som tog glada skutt upp i luften. Texterna hade alla samma innehåll: »Mjölk ger starka ben!« 

Flera år senare publicerades en solid svensk undersökning som följde cirka 61 000 kvinnor och 45 000 män från Uppsala, Västmanland och Örebro i drygt 20 år. De som konsumerade mycket mjölkprodukter (mjölk, ost, smör och yoghurt) hade en statistiskt säkerställd högre andel för tidig död. Inte förvånande uppvisade de också en större andel benbrott, det vill säga tecken på benskörhet. Efter drygt tjugo år hade faktiskt 15 000 av kvinnorna avlidit, och drygt 17 000 haft någon typ av fraktur. Bland männen, som följdes upp efter elva år, hade 10 000 av cirka 45 000 avlidit, och 5 000 haft en fraktur.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”När blodets pH-värde på 7,4 riskerar att rubbas på grund av syra kan kroppen kompensera detta på olika sätt, bland annat genom att hämta det basbildande kalciummineralet från skelettet och föra över det i blodet. På så sätt utarmas skelettet på mineraler och blir med tiden skört. Tänk på att mjölkprodukter är syrabildande, vilket i det här sammanhanget kommer som en överraskning för många. I själva verket är det så att ju fler mjölkprodukter vi äter, desto större är risken för att vi utvecklar benskörhet. Detta avspeglas intressant nog i statistiken, som visar att de länder som konsumerar mest mjölkprodukter också är de länder som har flest benskörhetspatienter.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Walter Willett is chairman of the Nutrition Department at the Harvard School of Public Health, and co-authored a major study of more than 75,000 American nurses, which found that women with the highest calcium consumption from dairy products actually had substantially more fractures than women who drank less milk. Citing a 1980 study in the journal Clinical Orthopedics and Related Research, Mark Hegsted of Harvard University makes the point that people in the U.S. and Scandinavian countries consume more dairy products than anywhere else in the world, yet they have the highest rates of osteoporosis.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”Mjölk förhindrar inte benskörhet, vilket inte bör förvåna eftersom inga sjukdomar kan undvikas bara genom att öka eller minska intaget av ett enskilt näringsämne. Ett tillräckligt kalciumintag är bara en av de många faktorer som bidrar till en solid benstomme. Kalcium klarar inte att bygga starka ben på egen hand, och inte mjölk heller.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”En sista fundering när det gäller mejeriprodukter och kalcium. Eftersom kor inte dricker mjölk efter att de har blivit avvanda vid sex månaders ålder – varifrån får de sitt kalcium? Från växter! Precis som elefanterna gör och se bara på deras ben.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)

Läs även Kalcium och Mejeri-cashectomi

Kasein

”Proteinet kasein utgör 87 % av proteinet i komjölken och har kopplats i kliniska studier till många av de problem som är förknippade med till exempel diabetes, cancer och allergiska reaktioner.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Kaseinet är till för utveckling av en kraftig benstomme. Kasein koagulerar i magen och bildar stora, sega kompakta och svårsmälta ostmasseklumpar som är anpassade efter kons matsmältningsapparat med dess fyra magar. Men i den mänskliga organismen ställer denna tjocka massa av klibbig smet kroppen inför enorma påfrestningar när det gäller att bli av med den. Med andra ord, enorma mängder energi åtgår för detta ändamål. Olyckligtvis hårdnar en del av denna klibbiga substans och sätter sig fast i tarmväggen och hindrar därigenom kroppens upptagning av näringsämnen. Resultat: slöhetstillstånd. Dessutom avsätter mjölksmältningens biprodukter en hel del giftigt slem i kroppen. Det är mycket surt, och en del av det lagras, tills kroppen hinner ta hand om det vid något senare tillfälle.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life”)


”Kasein är i förbigående nämnt det material som används för att framställa den högsta kvaliteten lim för träarbeten. Möbelsnickarna begagnar det i stor utsträckning. Man kan föreställa sig vilken belastning det betyder för det system som människokroppen utgör. En annan viktig synpunkt som vanligtvis förbigås är mjölkens fosforhalt. Fosfor är ett av de syrabildande ämnena, och komjölk innehåller nästan 50 % mer fosfor än modersmjölken. Förhållandet mellan fosfor- och svavelhalten är dessutom oproportionerlig i dessa två slags mjölk, en synnerligen viktig synpunkt med hänsyn till individens psykiska och fysiska balans. Det innebär en stor ansträngning för människokroppen att tillgodogöra sig komjölk. Denna ansträngning jämte mjölkens omåttligt höga kaseinhalt är orsaken till många av de slemsjukdomar som plågar mänskligheten.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Doktor N.W. Walker, som över hela världen är erkänd som en auktoritet på detta ämne och som expert på körtelsystemet. Hans forskning övertygade honom om att uppkomsten av struma och andra felaktiga funktioner i sköldkörteln var ett direkt resultat av kaseinet från komjölk.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“The main protein in human milk, lactalbumin, has a molecular weight of 14K. It is perfectly suited to building sensitive human tissue. The basic protein in cow’s milk, casein, has a molecular weight of 233K and, because it is so durable and sticky, is used as a binder in paint, and as the glue that holds plywood together and sticks labels to bottles. It is perfect to building a calf’s tissues but causes incalculable harm to humans.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


”Casein, the primary protein in cow’s milk, may well be one of the most potent chemical carcinogens ever identified. Dairy products increase the risk of chronic diseases, and cow’s milk in particular has been linked to increased risk for cancer, juvenile diabetes, multiple sclerosis, and many other conditions. Humans have no nutritional need for cow’s milk. Cow’s milk is designed to provide a baby calf with adequate nutrients to grow from 70 pounds to about 1,000 pounds in one year. And, it contains casomorphins, addictive compounds similar to morphine, to ensure that the calf will stay near its mother, safely nursing and growing. Casomorphins are addictive for humans as well, which can make giving up dairy a challenge.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


”Inför mitt svåra beslut bestämde jag mig för att inleda ett forskningsprojekt med syfte att granska vilken roll som näring, och speciellt protein, hade i utvecklingen av cancer. Mina kollegor och jag var mycket noggranna med utformningen av våra hypoteser, rigorösa i vår metodik och konservativa i tolkningen av våra resultat. Jag valde att utföra arbetet på en mycket grundläggande vetenskaplig nivå och började med att studera de biokemiska detaljerna vid uppkomsten av cancer. Det var viktigt att förstå inte bara om utan också hur protein kanske kunde främja cancer. Detta var den bästa av alla världar. Genom att noga följa reglerna för god vetenskap kunde jag studera en utmanande frågeställning utan att väcka de reflexmässiga reaktioner som ofta följer med radikala idéer. Så småningom beviljades den här forskningen finansiering i tjugosju år från de bäst utvärderade och mest konkurrenskraftiga finansieringskällorna (främst National Institute of Health [NIH], American Cancer Society och American Institute for Cancer Research). Våra resultat granskades sedan (en andra gång) inför publiceringen i många av de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna. 

Det vi fann var chockerande. Mat med lågt proteininnehåll hämmade utvecklingen av cancer vid intag av aflatoxin, oavsett hur mycket försöksdjuren fick av det cancerframkallande ämnet. När cancer hade initierats hos försöksdjuren kunde vidare tillväxt stoppas med lågproteinkost. Med andra ord förhindrades den giftiga kemikaliens cancerproducerande effekt av en kost med lite protein. Faktum är att proteinets effekt var så kraftfull att vi kunde slå på och stänga av cancertillväxten bara genom att justera mängden protein i maten. 

Proteinmängden som djuren utfodrades med motsvarade den mängd som vi människor ofta äter. Det var alltså inga onormala doser som användes, som så ofta är fallet i studier av cancerframkallande ämnen. 

Men det var inte allt. Vi fann dessutom att inte alla proteiner hade den här effekten. Vilken typ av protein var skadligast? Svaret är att kasein, som utgör 87 procent av proteinet i komjölk, konsekvent gynnade alla stadier i cancerprocessen. Säkra proteiner verkade finnas i växter.”
(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)


”Mjölkprodukter är, som du vet, mycket inflammatoriska, eftersom de innehåller kasein A₁, en sorts mjölkprotein som stimulerar inflammation.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Vid matspjälkning kan kasein A₁ omvandlas till beta-kasomorfin-7, en opioidpeptid som fäster sig vid bukspottkörtelns insulinproducerande celler och framkallar ett immunangrepp (och därmed en inflammation). Detta är troligen en grundorsak till typ 1-diabetes.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


Kaseinintolerans och mjölkallergi
När Dr Reichelt mätte utsöndringen av peptider i urinen kunde han beskriva olika mönster hos barn med autism. Han fann att ett av dessa utsöndringsmönster är karakteristiskt för barn som haft symtom från spädbarnsåldern. Många av dessa barn hörde till gruppen högfungerande autistiska barn. Gemensamt för dem var att de reagerade negativt på och försämrades av kasein (mjölkprotein) från komjölk. På samma sätt som vid glutensensitivitet förs de peptider som bildas i tarmen av kasein till hjärnan med blodomloppet, där de har en morfinliknande effekt. Den slutsats man kan dra av Reichelts forskning om kasein som en orsak till autism är att kasein liksom gluten kan orsaka inflammation i hjärnan. Den sannolika mekanismen för detta är att kasein orsakar en fördröjd IgG-allergireaktion. Dessutom kan kasein orsaka en IgE-allergi precis som vete. IgE-allergier ger omedelbara reaktioner som hösnuva, astma, nässelfeber, nästäppa eller diarré.”

(HARALD BLOMBERG i boken “Ta makten över din hälsa!”)


Kaseinsensitivitet
Bara några få av de barn som reagerar på kasein har mjölkallergi som går att fastställa med IgE test. En sådan allergi ger omedelbara allergiska symtom. De flesta som inte tål kasein är vad man kan kalla kaseinsensitiva, ett tillstånd som kan diagnosticeras med IgG-test. IgG-antikroppar produceras vid normal matsmältning. Små mängder av antigen tar sig på ett naturligt sätt genom tarmväggen i synnerhet om den är inflammerad och tarmen läcker. När mängden av IgG-antikroppar är stor uppstår en fördröjd immunreaktion: Tarmproblem, trötthet, dålig matsmältning, hudirritationer, känslomässig obalans, huvudvärk och allergiska symtom. Det går att ta ett test på IgG-antikroppar både mot mjölk och mot andra födoämnen. Sådana tester görs dock inte av svenska läkare.

IgE-allergi mot mjölkprotein försvinner ofta när barn blir äldre. Föräldrarna brukar då få besked av läkarna att barnen tål mjölk. Men det är långtifrån alltid sant. Jag har träffat ganska många barn som haft mjölkallergi, som försvunnit enligt deras föräldrar. Dock har de fortfarande mer eller mindre allvarliga symtom av mjölkprodukter. Sådana symtom kan vara:
– Allergier och överkänslighet
– Eksem
– Astma
– Magproblem, ont i magen, förstoppning, avföringsinkontinens, mer sällan diarré
– Affektutbrott
– Begivenhet (gränsande till missbruk) på mjölk och/eller ost

Många barn som aldrig haft mjölkallergi har uppenbarligen inte tålt mjölk i spädbarnsåldern. De har ofta symtom som:
– Påfallande skrikig eller haft svårt att sova i spädbarnsåldern
– Spädbarnskolik
– Påfallande slö och inaktiv i spädbarnsåldern
– Matningsproblem i spädbarnsåldern
– Återkommande luftvägs infektioner, speciellt öroninfektioner i småbarnsåldern
– Allergier och överkänslighet

Symtomen förbättras av kaseinfri diet. Om man är komjölkskaseinsensitiv kan man tåla kasein från get och klarar ofta att äta smör, som bara innehåller små mängder kasein. Vissa personer, speciellt barn med autism, är uttalat sensitiva och kan reagera även på smör, getost, fårost och t.o.m. på nötkött.

Psykiska symtom vid kaseinsensitivitet
Kasein kan orsaka inflammation både i hjärnan och i tarmen och kan på så sätt bidra till läckande tarm. Detta förklarar varför kasein kan ge liknande symtom som glutensensitivitet, t.ex. problem med koncentration och uppmärksamhet. Även depression, irritabilitet, fobier och tvångssymtom kan förekomma. Det mest karakteristiska symtomet vid kaseinintolerans är affektutbrott, som ibland kan bli svåra och som är betydligt vanligare vid kaseinsensitivitet än vid glutensensitivitet.

Att många människor inte tål kasein, fastän de inte är mjölkallergiska har varit känt mycket länge inom alternativmedicinen, men har aldrig accepterats inom skolmedicinen. Forskningen om sambandet mellan kasein och diet, i synnerhet dr Reichelts studier om kaseinintolerans vid högfungerande autism, har dock inneburit att det inte längre går att förneka att kasein kan ge sjukdomssymtom hos vissa människor och att de förbättras av en kaseinfri diet.

Vad jag kallar kaseinsensitivitet har enligt min erfarenhet tidigare varit vanligare än celiaki och glutensensitivitet vid olika typer av beteendestörningar och vid högfungerande autism. Jag har goda erfarenheter av att rekommendera en kaseinfri kost till barn med diagnoser som Asperger eller ADHD, i synnerhet om de under spädbarnstiden och i tidig barndom haft några av de symtom som jag redogjort för ovan. I många av dessa fall förbättrades symtomen redan efter några veckor med kaseinfri diet och en glutenfri diet brukade inte ge ytterligare förbättring i de fall då barnen tålde gluten.

Däremot är det min erfarenhet, att människor som inte tål gluten vanligen inte heller tål kasein. Det gäller i synnerhet de som har celiaki. Jag har träffat många patienter med celiaki som trots en strikt glutenfri diet fortfarande haft både psykiska symtom och besvär med matsmältningen som förstoppning eller diarré. När de på min rekommendation slutat med kasein har dessa symtom förbättrats eller helt försvunnit.

Enligt min erfarenhet är numera de flesta barn med ADHD och alla barn med autism glutensensitiva och har läckande tarm och brukar försämras av komjölksprotein, även om en del av dem tål getost.”

(HARALD BLOMBERG i boken “Ta makten över din hälsa!”)


”Kasein utskiljs ur mjölken av enzymet renin, som finns i löpe. Vid tre till fyraårsåldern finns inte längre renin i de mänskliga matsmältningsorganen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Litteraturtips om Mjölk

FRANK A. OSKI – Don’t drink your milk!
JOSEPH KEON – Whitewash
MICHAEL HÅKANSSON – Gluten och mjölk
ROBERT COHEN – Milk A-Z
ROBERT COHEN – Milk the deadly poison
T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN – Forks over knives
T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – Kinastudien
URSULA JONSSON – Nu räcker det!
WILL TUTTLE – The world peace diet

Mejeri-cashectomi

”Enligt min uppfattning är det den mest skadliga mat man överhuvudtaget kan äta, den bidrar till dålig hälsa mer än någon annan mat, jag talar om mejeriprodukter. 

Du kanske blir chockad eller tänker att han måste ha en skruv lös som säger så, speciellt om det är första gången du hör det. Människor fortsätter att konsumera mejeriprodukter i stora mängder eftersom de är offer för en av de mest framgångsrika och grymma cashectomier som någonsin tänkts ut inom handeln. Cashetctomy (ett påhittat ord med betydelsen att något görs enbart för att tjäna pengar på andra, kanske närmast som profit) är processen som skall få dig att räcka över rejält med kontanter för en produkt eller service du har övertygats tro skall förbättra ditt liv och välbefinnande på något sätt, men istället får du något som skadar dig, gör dig sjuk eller t o m tar död på dig. Ofta är vi inte ens medvetna om det, men vi utsätts för cashectomier varje dag: barnmat, frukostflingor, margarin, pastöriserad apelsinjuice sålda som ”helt naturliga” och de flesta läkemedel. Listan är oändlig. En av de mest framgångsrika och långtgående cashectomierna är mejeriprodukter. 

Allt du hört om ”fördelarna” med mejeriprodukter är en stor lögn. Det beror inte på resultat av ett misstag eller att det inte framkommit tillräckligt med bevis. Istället är det resultatet av en överlagd och fräck lögn, uttänkt för att tjäna miljarder dollar. En av de mest föraktade människorna i historien sade en gång: ”Om man uttalar en lögn, tillräckligt högt, tillräckligt länge och tillräckligt ofta kommer folk att tro på den.” Det var Adolf Hitler som sade så. Det beskriver exakt det lurendrejeri som en oskyldig och godtrogen allmänhet har blivit utsatt för när det gäller mejeriprodukter. Om människor kände till den verkliga sanningen, skulle de ställa sig i en lång kö för att stämma mejeriindustrin på samma sätt som de gjort med tobaksindustrin. 

I en av mina senaste böcker tog jag fram mängder av bevismaterial om mejeriprodukter. Jag visade fakta och myglet bakom kulisserna som skall få dig att tro att mejeriprodukter är bra för dig. Därför tänker jag inte gå in mer på det här. Istället får du sunda fakta som ger dig något att tänka på. Alla kan hyra en ”expert” som säger något – sant eller falskt – om en produkt, så länge priset är det rätta. Man köpslår inte med sunt förnuft. Sunt förnuft är cashectomins främsta fiende. 

Mjölk är den idealiska första födan för alla nyfödda däggdjur (även för människor). Alla däggdjur har sin egen unika och helt perfekta mjölk till sina ungar. Elefanter och möss är båda däggdjur och den store Skaparen gjorde så att en sorts mjölk är unik och perfekt för att bygga upp en stor kropp med massiva ben, och en annan mjölk är unik och perfekt för att bygga upp en liten och finlemmad kropp. Vattenbufflars mjölk är unik och perfekt för vattenbuffelkalvar. Valars mjölk är unik och perfekt för valungar. Kors mjölk är unik och perfekt för kalvar. 

Alla däggdjur – med ett undantag – upphör att konsumera mjölk när de blivit avvanda och de dricker alltså aldrig mjölk, varken från sin egen art eller någon annans. Undantaget är människan som fortsätter att dricka mjölk, men inte från sin egen art, utan från en art som de inte har något gemensamt med, vare sig när det gäller storlek, kroppsbyggnad eller behov. 

Kons kalv väger ca 40 kg vid födseln och den blir vuxen på två år med en vikt på 400-900 kg. En människobaby väger ca 3-4,5 kg vid födseln och får en vikt på mellan 45-90 kg, men det tar 20 år. Den mjölk som behövs för dessa skilda arter är helt annorlunda. Avvanda kalvar dricker inte mjölk från sin egen mamma, inte ens om de skulle få det, därför att mjölk är mat som är avsedd för små kalvar och inte för vuxna. 

Tro nu inte för ett ögonblick att detta helt logiska argument, grundat på sunt förnuft, inte har varit ett stort hinder för mejeriindustrins cashectomister att ta sig förbi. De var tvungna att hitta på något som kunde övertyga människor att gå emot naturen och den ursprungliga idén med mjölk. Det var naturligtvis inte lätt, men om miljarder dollar står på spel så kan några av de mest försåtliga och kreativa sinnena lejas för att tänka ut något. Ett genialiskt system, en tillverkningslinje med färgglada mjölkpaket svaldes med hull och hår. 

Ett bra sätt att intala folk att de behöver en produkt är att övertyga dem om att om de inte dricker mjölk kan de drabbas av en hemsk sjukdom, osteoporos (benskörhet). Särskilt kvinnor har varit lätta offer att skrämma med hotet om osteoporos hängande över huvudet som en bödelsyxa. 

Kalcium är ett av de viktigaste mineraler vi behöver. En rik källa till kalcium är naturligtvis kons mjölk, för det skall bygga upp de förhållandevis massiva ben som kor och tjurar behöver. Det var enkelt att framhålla kons mjölk som en bra källa till kalcium även för människor och säga att utan den skulle deras ben bli bräckliga som stickor. 

Strunta i att kalcium i kons mjölk är unikt uppbyggt för kor och inte för människor. Strunta också i att kasein, den del av proteinet som finns i mjölk, utgör basen för ett av de starkaste trälim som finns, och att det finns 300 gånger så mycket kasein i kons mjölk som i människans mjölk. Bry dig inte heller om att mejeriprodukter har högt innehåll av fett och kolesterol och helt saknar fibrer, raka motsatsen till vad som rekommenderas av hälsoauktoriteter världen utöver. Bry dig inte heller om att amerikaner konsumerar en så ofantlig mängd som 56 miljarder kg mejeriprodukter per år, men har fortfarande en av de högsta förekomsterna av osteoporos i världen. Alla dessa fakta skyms helt när man ser till vinsterna.

Den tråkiga sidan av mejeri-cashectomin är taktiken att hålla osteoporosspöket ovanför huvudet på folk, trots att det finns tillräckligt med statistik som klart och tydligt visar att mejeriprodukter bidrar till osteoporos. De är inte den enda orsaken, men mejeriprodukter bidrar påtagligt till osteoporos. Ändå marknadsförs mjölk som ett medel att förebygga detta. Detta är klockren cashectomi som måste få professionella cashectomister att jubla och dansa segerdans. 

De länder i världen som konsumerar mest mejeriprodukter per capita är USA, Storbritannien, Sverige och Finland. Dessa fyra länder är också de som har den högsta förekomsten av osteoporos i hela världen! Tror du att det bara är en tillfällighet, eller finns det ett samband? 

De länder i världen som konsumerar minst mejeriprodukter är afrikanska och asiatiska länder. De råkar också vara de länder som har den lägsta förekomsten av osteoporos. Hoppsan, ytterligare en tillfällighet. 

Kina har den största befolkningen på jorden med 1,3 miljarder invånare. Det är en miljard fler än hela den amerikanska befolkningen. Kineser tycker inte om mejeriprodukter. De tycker att mejeriprodukter luktar och smakar konstigt, så de använder dem helt enkelt inte. Osteoporos är så ovanligt i Kina att det inte ens finns ett ord för det på deras språk. 

Dessa fakta är obestridliga sanningar. De kan inte överskylas och de kan inte bortförklaras av en av mejeriindustrin lejd försvarare. En armé av skolmedicinens läkare som aldrig studerat näringslära, dietister som blivit köpta av mejeriindustrin och tusentals berömda celebriteter med mjölkmustasch kan inte förändra dessa fakta det allra minsta.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)

Läs även Köttindustrin, Livsmedelsindustrin och Mejeriindustrin

Mejeriindustrin

”Mejeriindustrin vill få oss att tro att vi aldrig växer ifrån behovet av mjölk och att mjölk är naturens mest perfekta näringsämne, men det finns skäl för en annan uppfattning. Faktum är att alla näringsämnen som finns i mjölk kan förorsaka problem.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


“We are absolutely drowned in information coming out of the dairy industry.”
(T. COLIN CAMPBELL)


”I de speciella fall jag följer och där man direkt kan misstänka mjölken och där man sedan fullständigt upphört att bruka alla former av mejeriprodukter, finns inget annat besked att ge än att resultatet är mer än överväldigande positivt! 

Men det handlar också om att vi ger oss på en hel industrinäring som byggts upp i samhället, från ax till limpa, från kossan till din dagliga mjölk och detta ses inte med blida ögon… 

Det handlar om mångmiljardindustri; vem vill ställa upp på en förändring i dagens monetära samhälle när allt handlar om profit och vinster som styr?”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Du kan naturligtvis säga: ”men kalcium då?” Du har blivit noggrant manipulerad och hundratals miljoner dollar har lagts ner på att få dig att reagera på det viset. Oroa dig inte. Jag ska inom kort gripa mig an den frågan och stilla dina rädslor. Och det är just rädslan som använts mot dig för att få dig att konsumera mjölkprodukter. Tänk på det. Kan du tänka dig ett bättre reklamtrick än att få dig att tro att du utan en viss produkt kommer att få bristsjukdomar, smärta och elände? Rädslan är ett effektivt grepp som i årtionden har använts för att få människor att handla på ett visst sätt för att uppnå ett önskat resultat. Oftast är resultatet dåligt för din hälsa men bra för affärerna.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Är det inte märkligt, att dietister och näringsexperter så obevekligt prisar mjölkprodukter, trots att de vet att födoämnen med hög fetthalt och låg fiberhalt motverkar varandra? Vilka ytterligare bevis kräver de? Vems intressen är det de bevakar egentligen? 

Trots överväldigande vetenskapliga fakta, vanligt enkelt sunt förnuft och klar logik, har framgångsrik reklam från mjölkindustrierna och de köpta dietisternas och näringsexperternas ihärdiga påståenden på något sätt övertygat oss om att kalvarnas mat är nödvändig för att människan ska kunna överleva.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Om det inte vore för den moderna teknologin, skulle alla däggdjur helt enkelt föda upp sina unga själva, och, när de en gång blivit avvanda, skulle alla fortsätta med att leva av den föda de är biologiskt anpassade till. I vildmarken är inte mjölkkonsumtion något problem. Det är bara ett problem för detta däggdjur som är alltför ”smart” för att lita till naturens plan. Naturligtvis bevakar storfinansen sin vinst och gör vad den kan för att underblåsa myten om att komjölk är nyttig föda för människor. 

Innan professor E. V. McCollum blev en väl betald näringskonsulent för National Dairy Products Company, betonade han det faktum att mjölk inte är en nödvändig del av människans kost. (Se de tidiga utgåvorna av hans bok The Newer Knowledge of Nutrition.) Han påpekade att invånarna i södra Asien aldrig drack mjölk. Deras kost utgörs av ris, sojabönor, sötpotatis, bambuskott och andra grönsaker. Enligt professor McCollum är dessa människor enastående i fråga om välutvecklad fysik och uthållighet, och deras arbetskapacitet är oerhörd. De klarar sig undan deformeringar av skelettet under sin barndom och har de bästa tänderna av alla folk i världen. Detta står i skarp och fördelaktig kontrast till de mjölkdrickande folken. Tyvärr fann professorn det ändamålsenligt att stryka dessa fakta från alla utgåvor av sitt arbete som publicerats efter det att han blivit konsulent till National Dairy Products Company. Sanningen måste undertryckas när och om den hotar profit och löner. Detta är den sorgliga sanningen om livet i Förenta staterna. På nytt offras människors hälsa för den allsmäktiga penningen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”In this liberating and transformative process, we naturally move beyond the false identity that has been given us by advertising, including the so-called health education we have received in our schools that has been primarily financed by the dairy and meat industries so we will buy their products.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”Our national nutrition policies are corrupted by the influences of the dairy industry.”
(JACOB GOULD SCHURMAN)

Läs även KöttindustrinLivsmedelsindustrin och Mejeri-cashectomi

Mejeriprodukter är dåligt för ditt hjärta

”John Robbins visar i Diet for a New America att vegetarianer som inte konsumerar mjölkprodukter (veganer) har en tiondel så många hjärtattacker som köttätare i den kritiska åldern fyrtiofem till sextiofem år.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Den 7-faldiga freden”)


”Mjölk och mjölkprodukter visade det högsta sambandet med hjärtsjukdomar.”
(Kartläggning av dödsfalls- och matkonsumtions-statistik i 24 länder, Medical Hypothesis, 7:907-918, 1981)


”Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv.

Fragmentering
Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk.

”Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning” säger Dr. Oster.

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att ”när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna”. Detta ”specifika mål” i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur.

Förkalkade artärer
Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. ”Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar”, säger Oster.

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre.

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas ”liposomer”. Liposomer är mycket små inkapslade fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet.

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. ”Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt” säger Oster. Forskarna har infört termen ”plasmalogen sjukdom” för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO.

XO + plasmalogen = gift
I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, ”Homogenized”, Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. ”Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen” säger forskarna.

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost.”
(TOM VALENTINE, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman)

Läs även Mjölk kan bli din död


”Vid undersökningen genomförd i sex länder av svenska forskare kunde man också konstatera att frekvensen av hjärt-kärlsjukdom – parallellt med minskningen av mejerivaruintaget – sjunkit i fem av dessa länder.

I ett av länderna, Portugal, hade man tvärtom under samma tidsperiod ökat sitt intag av mejerivaror. Där kunde följaktligen istället en ökning av frekvensen hjärt-kärlsjukdomar konstateras.

Rönen talar sitt tydliga språk. Det är av godo för hjärta och kärl att hålla igen på ätandet av mejeriprodukter.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Epidemiologerna hade också kunnat konstatera att antalet fall av hjärt-kärlsjukdomar hade sjunkit betydligt under kriget, när det rådde ransonering på kött och mejeriprodukter.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Metaforer & Bilder

Milk disasters

”Behovet av komjölk som en nödvändig del i människans kost är helt enkelt reklampropaganda som inte grundar sig på fakta. När en representant för läkarkåren rekommenderar mjölk tyder det på brist på kunskap om de enkla lagarna i näringsfysiologi och brist på iakttagelseförmåga, när det gäller grundorsaken till förekomst av för mycket slem i kroppen. Det finns inte någon varelse som använder mjölk som födoämne sedan den blivit avvand. Det är bara människan som har en sådan felaktig uppfattning och som förbiser att användning av mjölk är orsak till så många sjukdomar. Naturen tillsatte de ingredienser i mjölken som var nödvändiga för varje djurart och som bäst passade för den nyföddes tillväxt.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Mjölk från människor: Den mänskliga modersmjölken är bäst för människors barn. Komjölk är bäst för kons kalvar. Det som är bra och egentligen avsett för kons kalvar är inte nödvändigtvis bra för människors barn eller vuxna. 

Konstigt nog är att vi människor är den enda art som suger från en annan art. 

Onaturliga hormonreaktioner: Komjölken stimulerar onaturligt tillväxthormonerna i kroppen som ökar risken för olika sjukdomar och övervikt. 

Mjölk är inte något som bygger starka ben. Komjölk gör absolut inte vad som påståtts – att bygga starka ben – eftersom nyare studier tyder på att människor kan behöva mindre kalcium och bättre former av kalcium än just mjölken att bygga starka ben. 

Andra livsmedel, inklusive olika grönsaker och baljväxter är en bättre källa till kalcium än den dåliga transportören – komjölken.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Komjölk alstrar mer slem än något annat livsmedel – tjockt, kompakt slem som täpper till och irriterar kroppens hela andningssystem: slem täcker insidan av kroppen och hindrar systemets flytande funktion; kompakt, klibbigt slem som lägger en enorm börda på kroppens eliminerande funktioner, täpper till de sköra slemhinnorna och inbjuder till sjukdom. Hösnuva, astma, bronkitis, bihåleinflammation, förkylningar, rinnande näsor och öroninflammationer orsakas alla i första hand av mjölkprodukter. Mjölkprodukter är den främsta orsaken till allergier. Praktiskt taget varje bok, uppsats eller undersökning som behandlar allergier visar på kopplingen till mjölkprodukter. Det finns helt enkelt inget tvivel om dess roll på det här området.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Har du barn? Har ditt barn någonsin haft en öroninflammation? Med tanke på att öroninflammationer av läkarkåren och dietister anses vara en normal del av barndomen, skulle jag bli överraskad om du svarade nej. Om ditt barn lider eller har lidit av öroninflammationer, så skulle jag vara villig att ge vilka odds som helst på att han eller hon äter mjölkprodukter. Under sjutton år har jag ännu aldrig träffat ett enda barn som lidit av öroninflammation och som inte åt mjölkprodukter. Så här kan du bekräfta det jag säger och samtidigt rädda ditt barn från ytterligare lidande: avlägsna alla mjölkprodukter från ditt barns diet eller skär dramatiskt ner på mängden och se vad som händer. Efter en period, under vilken barnet fortfarande kan ha en rinnande näsa eller kanske ännu en öroninflammation medan kroppen rensar ut allt det återstående slemmet, kommer den rinnande näsan att försvinna och hålla sig borta, och inga fler öroninflammationer kommer att uppstå. Vi har sett detta inträffa hundratals gånger. Ett barns kropp reagerar mycket snabbt på positiva förändringar. Täta, rinnande näsor och öron som gör ont på gränsen till tårar är inte normalt!”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“There are other disasters linked with human consumption of cow’s milk products. Charles Attwood, M.D., and T. Colin Campbell, Ph.D., have written, 

Human epidemiological studies have strongly related animal protein consumption to various cancers. Of all animal protein, there is strong experimental evidence that casein, the principal protein of milk, is especially capable of promoting cancer development…. What are the other problems with milk and dairy products? The majority of practicing pediatric allergists insist that more than half of their patients are allergic to one or more of milk’s more than two dozen proteins. Their allergy symptoms include eczema, asthma, middle ear infections, sinus infections, rhinitis, gastroenteritis, and allergic colitis – conditions responsible for eighty to ninety percent of doctor’s office visits…. 

Eighty to ninety percent of doctor’s office visits – it’s not surprising that dairy products are promoted so heavily by the pharmaceutical-media-banking complex and that plant-based diets are discouraged. 

The huge pathogen load that is permissible in pasteurized milk – five million pathogens per cup, more than two hundred times the load found in grains, vegetables, fruits, legumes, and nuts if uncontaminated in handling – is a constant stress on the immune system and may increase risks for a whole spectrum of diseases as well as cancers of all types, especially breast and prostate cancer. Cow’s milk contains large amounts of pus, which is inevitable due to the high levels of bacteria in the traumatized udders of dairy cows, and pasteurization does not stem the incoming pathogen tide. Some pasteurized milk samples bought and tested by Consumer Reports contained as many as 30 million to 700 million microbes per cup! These pathogens, besides increasing risks for gastroenteritis, strep, and a variety of other illnesses, are also known to promote tooth decay, and babies who go to sleep nursing a bottle with cow’s milk are well known to risk partial or even complete dissolution of their teeth! According to researchers cited by Frank Oski, M.D., eating dairy products is linked with diarrhea, iron-deficiency anemia, gastrointestinal bleeding, kidney disease, eczema, bronchitis, allergies, asthma, hay fever, rheumatoid arthritis, hives, allergy to penicillin, leukemia, multiple sclerosis, and dental decay, as well as to the diabetes, obesity, and atherosclerosis caused by the high fat and cholesterol content. 

The protein in milk, particularly casein, while perfect for calves, is too large and difficult for us to digest. Calves have a particular enzyme, rennin, not present in humans, that coagulates and helps breaks down casein. According to renowned nutrition researcher T. Colin Campbell, “Cows’ milk protein may be the single most significant chemical carcinogen to which humans are exposed.” 

On top of this, cow’s milk is rich in natural growth hormone, to induce the newborn calf to grow many hundreds of pounds in just the first year of life. This growth-inducing substance, named by scientists insulin-like growth factor one (IGF-1), is absolutely identical, molecularly, to the IGF-1 in humans that spurs our growth as children. The extra dose of growth factor we receive in cow’s milk causes us to grow unnaturally, and not just in height. I remember, as a child raised in a typically heavy dairy-eating household, that my teeth were way too large for my mouth and my orthodontist, in sizing the bands needed to straighten them, exclaimed, “Wow! Looks like you’ve got cow’s teeth!” 

In adults, studies have shown that excess IGF-1 from eating dairy products may increase the risk of cancer. Since we are not growing, as adults we normally have very little, if any, IGF-1 in our blood to promote the growth of new cells. The IGF-1 that enters our bloodstream when we eat dairy products has serious consequences. Recall that in the trillions of cells in our bodies, there are naturally some cancer cells erupting here and there all the time; with a healthy immune system, these cells are easily discovered and destroyed. Enter IGF-1 from cow’s milk. This growth factor is like gasoline thrown on a fire, stimulating sudden, rapid cell division in a small, easy-to-handle cancerous cell growth. The immune system, already overworked by the pathogen load and toxins in the dairy products, may not be able to contain it. The IGF-1 in dairy products may actually be promoting cancer – yet famous people, including health professionals, appear in expensive advertising campaigns sporting milk mustaches, supporting the dairy industry!”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


”Att komjölken kan bidra till utveckling av autoimmuna sjukdomar hos oss människor är vetenskapligt belagt. Dessutom är Sverige och USA de två länder i världen där man dricker mest mjölk per person, och samtidigt har vi högst benskörhet i världen. Så det kalcium som finns i mjölken är inte så lätt att ta upp. Ät hellre mycket grönbladiga grönsaker för att tillgodose kalciumbehovet. 

Mjölken du köper i affären är långt ifrån naturlig. Den är ultrapastöriserad och fetthomogeniserad, vilket innebär att dess naturliga struktur har förändrats. Pastöriseringen är till för att döda bakterierna så att de inte kan föröka sig i vår kropp, men bakterieväggarna finns kvar, vilket kan irritera immunförsvaret rejält. 

Pastöriseringen sker vid mycket hög temperatur (140 grader i två till fyra sekunder), vilket skadar mjölkproteinernas struktur (denaturerar dem). Antingen pressas komjölken genom små munstycken under högt tryck för att fetthomogeniseras, eller också slås fettet sönder med ultraljud. Då bildas pyttesmå, sönderhackade fettmolekyler som lätt kan passera tarmväggen ut i blodomloppet och orsaka allergier.”
(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)

Mjölk innehåller var

”Om du behöver ytterligare uppmuntran för att utesluta mejeriprodukter från din kost, läs vidare. Som ett resultat av mjölkframställningsprocessen, drabbas korna ofta av mastit (en infektion i juvret), vilket gör mjölken full av vita blodkroppar, det vill säga var. Det betyder att mjölkbaserad mat som smör, yoghurt, keso, hårdost, glass och så vidare, ofta är fylld med var.”
(KRIS CARR i boken ”Den galna sexiga dieten”)


“It seems some people will eat or drink just about anything, as long as it tastes good to them. They’ll even eat pus, more politely referred to as somatic cells. 

Webster’s Dictionary defines pus as “a thick, yellowish-white fluid formed in infected tissue that contains bacteria, white blood cells, and tissue debris.” The presence of white blood cells is an indication the immune system is working to fight an infection; a lower count is an indication of less infection and, presumably, better health. 

Somatic cell count (SCC) is the measurement of white blood cells per milliliter of milk. Currently, the upper limit is 750,000 per milliliter. Somatic cell counts have even been used to bestow health honors on dairy herds. Consider the Green Country Dairy Herd Improvement Farmer Appreciation Luncheon, an event sponsored by the Green Country Milk Quality Council of Wisconsin. At their March 2005 event, top honors went to a herd that had an SCC of 70,000 per milliliter, and second place went to a herd with an SCC of 98,000 per milliliter. It is perfectly legal to sell milk from sick cows, as long as its SCC does not exceed the 750,000 limit. Thus, you can legally enjoy an eight-ounce glass of milk containing tens of millions of white blood cells. 

Consumers Union reported that with the administration of the synthetic hormone rBGH, infections of cows’ udders increase. Consequently, the milk is likely to contain even more pus than that from a cow that has not been drugged.”
(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)

Mjölk kan bli din död

Homogeniserad mjölk kan bli din död
Forskningen har visat att den så vanliga förhårdningen av artärerna – som vållar fler dödsfall per år än cancer – har ett direkt samband med användningen av homogeniserad mjölk. Forskningsresultaten har publicerats och tycks vara väl underbyggda. Men de medicinska myndigheterna förefaller tämligen ointresserade av att öppet och
utan omsvep informera allmänheten om dessa uppseendeväckande rön. 

Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv. 

Fragmentering
Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk. 

”Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning” säger Dr. Oster. 

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att ”när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna”. Detta ”specifika mål” i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur. 

Förkalkade artärer
Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. ”Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar”, säger Oster. 

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre. 

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas ”liposomer”. Liposomer är mycket små inkapslade fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet. 

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. ”Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt” säger Oster. Forskarna har infört termen ”plasmalogen sjukdom” för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO. 

XO + plasmalogen = gift
I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, ”Homogenized”, Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. ”Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen” säger forskarna. 

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost. Vidare bör man inta vitaminet folinsyra som blockerar XO:s verkan och bidrar till återuppbyggandet av cellmembranen i ådrorna. Oster ordinerar upp till 80 mg folinsyra per dag för sina hjärtpatienter. 

Osters forskning visar också att de kvinnliga könshormonerna inhiberar XO, och det är därför som kvinnor så sällan får atheroskleros före menopausen. ”Däremot kan de manliga könshormonerna, histaminerna, kolesterol och vitaminerna D2 och D3 stimulera och öka XO:s aktivitet” säger Oster

I broschyren säger Sampsidis: ”Man skall komma ihåg att kolesterol i dieten normalt inte ökar blodets kolesterolhalt. Det kolesterol som ökar XO-aktiviteten är det kolesterol som finns lagrat vid kärlskadorna. Den mänskliga organismen är inte ”medveten” om att XO stimuleras av kolesterol. Den lagrar kolesterol som en del av den normala läkningsprocessen. På grund av sina könshormoner är män mer utsatta för hjärtsjukdomar vid tidig ålder. Vitamin D2 och D3 är inga bidragande faktorer så länge XO utesluts från dieten. Vitamin D som tillsättes homogeniserad mjölk gör däremot mer skada än nytta, eftersom det ökar aktiviteten hos XO”. 

Sambandet helt klarlagt
Som stöd för sina forskningsresultat anför Oster och Ross statistik som kopplar konsumtionen per capita av homogeniserad mjölk med antalet dödsfall p g a atheroskleros. Sambandet framstår mycket klart men är ändå inte det starkaste argumentet för Osters fördömande av homogeniseringen. 

Enligt Sampsidis registrerades i USA en nedgång på 10-20% för dödsfall i hjärt och kärlsjukdomar mellan 1960 och 1980. Under samma decennium visar statistiken från Department of Agriculture att årskonsumtionen per capita av homogeniserad mjölk sjönk från 131,7 kg till 110,3 kg motsvarande 16,3%. 

Som lätt kunde förutses har Osters forskning mött stark kritik från mejeriindustrin. Forskning som gick emot Osters och Ross publicerades av University of California i Davis, en känd lantbruksskola. Ross ignorerade forskningsresultaten från Davis och påpekade att ”varje gång livsmedelsindustrin vill ha forskning som stöder dess intressen vänder den sig till University of California i Davis”. 

Dr. Kurt Isselbacher, f.d. chef för medicinska fakulteten vid Harvard Medical School, fann 1968 att makromolekyler kan absorberas in i organismen. Oster säger att båda teorierna nu stämmer överens, även om det medicinska etablissemanget ännu inte bekräftat detta offentligt. Andra som uttryckt stöd för Osters och Ross arbete är Dr. R. Lincoln Kesler vid Rush Pressbytarian – St. Luke’s, Chicago, Dr. Jonathan V. Wright, medicinsk skribent i tidskriften ”Prevention”, samt två kända författare och forskare på näringsfysiologins område, Dr. Richard A. Passwater och Dr. Carlton Fredericks. 

Massmedias reaktion
De viktigaste massmedia har – med undantag för en kort rapport av Charles Osgood, CBS – förbigått dessa forskningsresultat med tystnad och amerikanarna fortsätter att sätta i sig tonvis med homogeniserade mjölkprodukter. Skadorna som uppstår genom XO börjar faktiskt redan i moderlivet, säger forskarna. Homogeniseringen är inte oumbärlig för mejeriindustrin även om ett frivilligt upphörande av proceduren skulle kunna ställa till problem för marknadsföringen. Dock skulle dessa kunna lösas utan att industrins good-will skulle behöva bli lidande. 

En expert förklarar:
Paul Virgin, representant för mejeriet Alta-Dana Dairy, Los Angeles, USA:s största producent av opastöriserade mjölkprodukter, berättade för THE SPOTLIGHT att homogeniseringen blev populär under 30- och 40-talen av två skäl. ”Före krigsåren i mitten av 40-talet var mjölken i USA i större utsträckning rå, d v s opastöriserad och ickehomogeniserad. På den tiden prissattes mjölken enligt sitt innehåll på grädde och smörfett, och tjockleken på gräddlagret i flaskan skvallrade om kvaliteten. Många mejerier såg marknadsmässiga fördelar med mjölk som inte visade gräddinnehållet och homogeniseringen var huvudsakligen en standardisering av kvalitet och erbjöd ekonomiskt lönsam teknik. Det andra skälet var rent estetiskt. Pastöriseringen gör att grädden bildar klumpar och koagulerar i mjölken, och det tyckte inte konsumenterna såg så aptitligt ut. Homogeniseringen kom mjölken att se godare ut”. Men betalar vi inte ett alltför högt pris för utseendet?”

(TOM VALENTINE, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman)

Mjölk & Andningsbesvär

”Mjölk är det mest slembildande födoämnet i människans kost och är från barndomen till ålderdomen, enligt vår erfarenhet den lömskaste orsaken till förkylningar, influensa, luftrörskatarr, astma, höfeber, lunginflammation, tuberkulos och bihålebesvär.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Komjölk alstrar mer slem än något annat livsmedel – tjockt, kompakt slem som täpper till och irriterar kroppens hela andningssystem: slem täcker insidan av kroppen och hindrar systemets flytande funktion; kompakt, klibbigt slem som lägger en enorm börda på kroppens eliminerande funktioner, täpper till de sköra slemhinnorna och inbjuder till sjukdom.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Mjölkprodukter finns inblandade i alla andningsproblem. Alla opartiska forskare och experter på mjölkprodukternas verkningar är ense i detta. 

Varje år dör över 30 000 barn under fem år av andningsproblem. Av dessa olyckliga dör 15 000 under den första månaden av sitt liv. Över 5 000 dör under sin första vecka av ”Respiratory Disease Syndrome” (RDS), eller av det som kallas ”Hyaline Membrane Disease”. I Förenta staterna är det den främsta dödsorsaken i sjukdom för barn under tre år. 

Efter sjutton års arbete inom hälsans område är jag odelat övertygad om att orsaken till denna landsomfattande tragedi är den enorma mängd mjölkprodukter som gravida kvinnor rutinmässigt terroriseras till att konsumera. Stora mängder överflödigt slem täcker spädbarnets små lungor och hindrar dem att utvecklas normalt. Har du någonsin undrat över varför det är nödvändigt att alltid använda uppsugningsrör för att omedelbart efter nedkomsten suga bort det tjocka slemmet från barnets hals och näsa, så att det kan andas? Barn till kvinnor som inte konsumerar mjölkprodukter under graviditeten behöver inte denna uppsugning, eftersom deras andningsvägar är fria. Januarinumret av ”Lancet” 1960 (sidan 230) definierar ämnet ”slem-protein” i lungorna till de barn som dör i RDS. Detta tjocka slemaktiga protein är precis det som utvecklas i kroppen när man konsumerar mjölkprodukter, och undersökningar visar att deras barns känsliga små lungor är täckta med det.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Läs även Mjölk & Astma och Slembildning

Mjölk & Astma

”ASTMA
Anfallsvis uppträdande andnöd på grund av en refletorisk retning av vagusnerven och dess centrum i hjärnan, vanligtvis på grund av slemanhopning i bronkerna. Patienter som följt naturenliga läkemedel har inte haft någon svårighet att bli fria från detta gissel, som orsakas av slembildande föda. Om man blivit helt botad från astma kan man lätt få den tillbaka, om man så vill, bara genom att äta mycket vitt bröd och dricka mycket mjölk.”

(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Uteslut mjölk och alla mjölkprodukter från kosten. Mjölkprotein ökar slembildningen i andningsvägarna och kan också bidra till den allergiska komponenten i astma. Det innebär inte bara att undvika mjölk, yoghurt, ost och glass. Det innebär också att läsa alla innehållsdeklarationer för att förvissa dig om att andra matvaror inte innehåller någon mjölk. Bröd innehåller till exempel ofta fettfri torrmjölk.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Nyligen hade jag som patient en sjuttioårig kvinna med livslång astma som haft tillgång till landets bästa konventionella medicinska vård och var beroende av en hel del symptomdämpande och toxiska mediciner för att hålla sjukdomen i schack. Hon hade en exemplarisk livsstil och undrade nu om integrerad medicin kunde ha något att erbjuda henne. En genomgång av hennes kostvanor avslöjade en hög konsumtion av mejeriprodukter, och när jag undrade över detta berättade hon att hon var uppvuxen på en gård i Wisconsin, alltid hade älskat mjölk, ost och yoghurt och aldrig hade hört att mjölk skulle kunna förvärra astma. Jag upptäckte också att hon hade starka allergiska inslag i sin tidigare sjukdomshistoria, bland annat böjveckseksem, ofta ett tecken på mjölköverkänslighet. Överst på min lista av rekommendationer skrev jag: ”Stryk mjölk och alla mjölkprodukter från din kost. Du kan ersätta det med soja- eller rismjölk, mjölkfria glassdesserter, ostsubstitut gjorda på soja eller mandel.” Patienten insåg att detta skulle bli en utmaning: ”Det här berör ju nästan allt jag äter”, suckade hon. 

Hon gjorde i alla fall den förändring jag föreslagit, och fastän jag sagt att hon inte skulle förvänta sig full effekt av förändringen de första två månaderna märkte hon en förbättring efter bara några få veckor, och därefter upplevde hon en av sina bästa vintrar någonsin – vintrarna var vanligtvis den värsta årstiden för henne. Hon tyckte det var obegripligt att ingen läkare under alla år hon sökt hjälp hade gett henne detta kostråd.”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”Mjölk är slembildande och särskilt för astmatikern kan detta vara katastrofalt.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)

Läs även Mjölk & Andningsbesvär och Slembildning

Mjölk & Cancer

”Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumtionen! 

Bröstcancer/prostatacancer: Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer som är vanligare i Europé och Nordamerika nämligen bröst- och prostatacancer. 

Ingen mjölk, ingen bröstcancer: I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel bland kvinnor mellan 35 och 64 år, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA. Cirka en 5-faldig skillnad(!). 

Ökad mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer: En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal av bröstcancerfall. 

Ökad mjölkkonsumtion, större risk för prostatacancer: Män löper sannolikt större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien. 

Två stora studier gällande prostatacancer: Två stora amerikanska studier (år 2000) har kopplat mejerikonsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study kartlade forskare 20 885 manliga läkare under en 10 års period. De som konsumerade minst 2,5 portion av mejeriprodukter per dag så var risken 30 % högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion. 

Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer: I en studie från 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2 000 milligram kalcium per dag, ökade risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt(!).”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Inför mitt svåra beslut bestämde jag mig för att inleda ett forskningsprojekt med syfte att granska vilken roll som näring, och speciellt protein, hade i utvecklingen av cancer. Mina kollegor och jag var mycket noggranna med utformningen av våra hypoteser, rigorösa i vår metodik och konservativa i tolkningen av våra resultat. Jag valde att utföra arbetet på en mycket grundläggande vetenskaplig nivå och började med att studera de biokemiska detaljerna vid uppkomsten av cancer. Det var viktigt att förstå inte bara om utan också hur protein kanske kunde främja cancer. Detta var den bästa av alla världar. Genom att noga följa reglerna för god vetenskap kunde jag studera en utmanande frågeställning utan att väcka de reflexmässiga reaktioner som ofta följer med radikala idéer. Så småningom beviljades den här forskningen finansiering i tjugosju år från de bäst utvärderade och mest konkurrenskraftiga finansieringskällorna (främst National Institute of Health [NIH], American Cancer Society och American Institute for Cancer Research). Våra resultat granskades sedan (en andra gång) inför publiceringen i många av de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna.

Det vi fann var chockerande. Mat med lågt proteininnehåll hämmade utvecklingen av cancer vid intag av aflatoxin, oavsett hur mycket försöksdjuren fick av det cancerframkallande ämnet. När cancer hade initierats hos försöksdjuren kunde vidare tillväxt stoppas med lågproteinkost. Med andra ord förhindrades den giftiga kemikaliens cancerproducerande effekt av en kost med lite protein. Faktum är att proteinets effekt var så kraftfull att vi kunde slå på och stänga av cancertillväxten bara genom att justera mängden protein i maten. 

Proteinmängden som djuren utfodrades med motsvarade den mängd som vi människor ofta äter. Det var alltså inga onormala doser som användes, som så ofta är fallet i studier av cancerframkallande ämnen. 

Men det var inte allt. Vi fann dessutom att inte alla proteiner hade den här effekten. Vilken typ av protein var skadligast? Svaret är att kasein, som utgör 87 procent av proteinet i komjölk, konsekvent gynnade alla stadier i cancerprocessen. Säkra proteiner verkade finnas i växter.”
(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)


”En mycket välgjord studie från Harvard där man följde 926 män med lokaliserad prostatacancer i 18 år fann att de som intog mest mjölkprodukter hade 76 procent högre risk att dö i förtid och 141 procent högre risk att dö av prostatacancer. En svensk studie och en amerikansk har funnit att prostatacancerpatienter som dricker mycket standardmjölk har 500 procent respektive 115 procent högre risk att avlida av sin sjukdom än de som dricker lite.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”There have been more than a few studies linking dairy consumption – especially milk – with increased risks of both prostate and ovarian cancer. One study in the May 2005 American Journal of Clinical Nutrition concluded that “Dairy consumption may increase prostate cancer risk through a calcium-related pathway” and that “… the mechanisms by which dairy and calcium might increase prostate cancer risk should be clarified and confirmed.” On April 4, 2000, the Harvard School of Public Health issued a press release titled “Higher Intake of Dairy Products May be Linked to Prostate Cancer Risk.” And in October 2001, a paper called “Dairy Products, Calcium, and Prostate Cancer Risk in the Physicians’ Health Study” appeared in the American Journal of Clinical Nutrition. Its conclusion: “These results support the hypothesis that dairy products and calcium are associated with a greater risk of prostate cancer.””
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on Earth”)


”Redan för fyrtio år sedan påpekade kanadensiska forskare att det finns ett klart samband mellan intag av mejerivaror och förekomst av bröstcancer. 

Observationen var att bröstcancer i stor utsträckning var helt koncentrerad till länder med hög konsumtion av mejerivaror, och nästan helt saknades i länder med låg konsumtion. Tiden var inte mogen, ingen tog det på allvar – och industrin gjorde allt för att bevara bilden av mjölken som nyttig. Det skulle ta flera årtionden och hundratusentals fler människor döda i bröstcancer, innan världen var beredd att ta problemet på allvar. 

I Japan steg mellan 1948 och 1998 frekvensen av prostatacancer 25 gånger, parallellt med att intaget av mejerivaror i landet steg med 2 000 procent. (Jämfört med Sverige är intaget av mejerivaror dock fortfarande mycket lägre). Nu är det kinesernas tur. De levde under årtusenden med litet eller inget intag av mejerivaror, men eftersträvar nu fullt ut västerländsk livsstil och mjölkkonsumtionen stiger brant, speciellt i de stora städerna. Detta oroar mina kinesiska kolleger, som nu ser hur förekomsten av bröst- och prostatacancer fördubblas vart tionde år. 

En isländsk undersökning av drygt 9 000 män som följts i nästan tjugofem år och där mer än 2 000 män drabbades av prostatacancer, visar att män som i sin ungdom druckit mycket mjölk hade cirka 320 procent större risk att utveckla prostatacancer än de som druckit lite mjölk.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”En nyligen utförd undersökning i Italien tyder på att dödsfall i prostatacancer är omkring 60 procent flera i den norra delen av landet än i den södra. Stor konsumtion av mjölk och ost befanns vara en riskfaktor.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Drinking more than one glass of milk a day, or its equivalent, has been shown to give women a 3.1 times greater risk of ovarian cancer than non-milk drinkers. Harvard Medical School did a study and analyzed data from twenty-seven different countries, to find the same increased amount of ovarian cancer associated with dairy.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”Tidigare studier bekräftar att stor konsumtion av mejeriprodukter avsevärt ökar risken för vissa cancerformer. 

I en studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade att mjölk och ostkonsumtion är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män i åldrarna 20 till 39 år. 

Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat, och lägst i Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte så allmänt konsumeras. 

Mängden av cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. I Japan har priserna på mejeriprodukter sjunkit de senaste 50 åren och detta har kopplats ihop med en ökad konsumtion och stigande dödstal i prostatacancer – från nära noll per 100 000 invånare för 50 år sedan, till 7 per 100 000 invånare idag. Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i allmänhet. Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtion av mjölk och ost. 

I en annan studie där råttor matades med mjölk visades en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten. 

Det finns över 50 olika hormoner i komjölken, varav flera som är direkt olämpliga för människan. 

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i bla mjölken som då ökar cancerrisken. 

Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Sambandet mellan mejeriprodukter och bröstcancer (förmodligen även prostatacancer) liknar det som finns mellan rökning och lungcancer. Epidemiologiska undersökningar som gjordes för över tjugo år sedan visade på en positiv korrelation mellan mejeriprodukter och risken för bröstcancer. En undersökning 1970 visade att färre människor dog i bröstcancer under perioder när konsumtionen av mjölkprodukter var liten, trots att fettintaget samtidigt var högt. Andra undersökningar har utmynnat i slutsatsen att risken för bröstcancer ökar bland kvinnor som äter mjölkprodukter (särskilt fet mjölk) och/eller ost. 1977 undersökte några forskare förekomsten av bröstcancer i Japan. De konstaterade att en kraftig ökning av både konsumtion av mjölkprodukter och fall av bröstcancer hade skett.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Epidemiologisk forskning visar på ett samband mellan konsumtion av mjölk och hormonella cancerformer som bröst- och testikelcancer.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)


”De bröstcancerpatienter som har följt mina råd har överlevt genom att undvika mejeriprodukter.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”I flera studier har bröstcancer visat sig vara kopplad till ett högt intag av kött, mjölk och ost. I Italien har forskarna jämfört bröstcancerpatienter med friska kvinnor i samma ålder. De italienska kvinnorna som fått bröstcancer åt mycket kött och betydligt mer smör, fet ost och mjölk än de friska kvinnorna.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Sårbildande kolit är en annan synnerligen smärtsam obehaglig sjukdom. Ofta är det ett förstadium till cancer i grovtarmen. Mjölkprodukter inte bara bidrar till kolit, utan om man tar bort mjölkprodukter från kosten framkallar det en dramatisk förbättring av kolit. Och, som tidigare nämnts, är mjölkprodukter, tillsammans med alla övriga födoämnen med hög proteinhalt, en allvarlig bidragande orsak till cancer i grovtarmen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Av Japan som exempel kan vi lära mycket! Japanerna som grupp har nämligen förändrat sin livsstil ovanligt dramatiskt efter andra världskriget. Befolkningens övergång från egenhushåll till industriellt framställd föda blev därmed sällsynt drastisk. Man ökade exempelvis intaget av ägg nio gånger, kött tolv gånger och mejeriprodukter tjugo gånger.Och vad hände? Under de första 50 åren registrerade man i Japan en tjugofemdubbling i förekomst av kroniska sjukdomar som bröst- och prostatacancer.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Vissa saker tycker Walter Willett att vi helt måste omvärdera. Dit hör kött och särskilt processade charkvaror som kopplats till flera sorters cancer. Vuxna bör också vara återhållsamma med mjölk, anser han, och menar att det knappast är en slump att svenskarna både hör till dem som dricker mest mjölk och drabbas av mest benskörhet och prostatacancer. När jag en tid senare, i samband med en artikelserie, gick igenom alla större studier som tittat på sambandet mellan mejerivaror och aggressiv prostatacancer upptäckte jag att 38 av 43 studier under de senaste decennierna rapporterat ett tydligt dosberoende samband där hög daglig konsumtion ökat risken. En möjlig orsak visade sig vara att proteinet i mjölk ökar halterna av tillväxtfaktorn IGF-1 i våra kroppar. Nyheten som publicerades i Svenska Dagbladet fick branschföreningen Svensk Mjölk att redan följande dag på sin hemsida stryka påståendet att det är ofarligt att dricka mycket mjölk.”
(HENRIK ENNART i boken ”Åldrandets gåta”)

Mjölk & Diabetes

”Hormoner i mjölken, framförallt hårdprocessad lättmjölk, får nämligen insulinet och tillväxthormonet IGF-1 att skjuta i taket.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Proteinet kasein utgör 87 % av proteinet i komjölken och har kopplats i kliniska studier till många av de problem som är förknippade med till exempel diabetes.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


“Dairy products increase the risk of chronic diseases, and cow’s milk in particular has been linked to increased risk for cancer, juvenile diabetes, multiple sclerosis, and many other conditions.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


”Vid matspjälkning kan kasein A₁ omvandlas till beta-kasomorfin-7, en opioidpeptid som fäster sig vid bukspottkörtelns insulinproducerande celler och framkallar ett immunangrepp (och därmed en inflammation). Detta är troligen en grundorsak till typ 1-diabetes.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Although many are not aware of it, milk consumption is directly associated with juvenile diabetes.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”En studie från Finland fann att barn med insulinbehandlad diabetes hade högre nivåer serum-antikroppar mot komjölk.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Epidemiologisk forskning visar på ett samband mellan konsumtion av mjölk och hormonella cancerformer som bröst- och testikelcancer samt diabetes.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)

Läs även Diabetes och Finns det någon anledning att dricka mjölk?

Mjölk-citat

”Mjölk är det mest slembildande födoämnet i människans kost och är från barndomen till ålderdomen, enligt vår erfarenhet den lömskaste orsaken till förkylningar, influensa, luftrörskatarr, astma, höfeber, lunginflammation, tuberkulos och bihålebesvär.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


“The most damaging foods are dairy products.”
(NATHAN PRITIKIN)


”I Sverige får vi i oss transfett framförallt genom kött och feta mjölkprodukter.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Although many are not aware of it, milk consumption is directly associated with juvenile diabetes.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”Angående öroninflammationer, man finner inte detta smärtsamma tillstånd hos bebisar och barn som inte konsumerar komjölk.”
(WILLIAM NORTHRUP, juli 1994 i ”Natural health”)


”Komjölk är avsedd att fördubbla kalvens vikt på 6-8 veckor, medan en barnkropp behöver 6-7 månader för att fördubbla sin vikt. Komjölk bygger upp kalven till en vikt av 450-900 kg som fullvuxen. Vi har ännu inte lyckats finna en man eller kvinna, som strävar efter att nå en vikt av ens 100-150 kg!”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna oföränderligt visar en otrolig förbättring, när komjölk utesluts ur kosten. Barn som ständigt led av förkylningar, blev friskare och starkare när färsk rå morotssaft och andra safter gavs som ersättning för mjölk, och deras förkylningar försvann.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Mjölkprodukter från komjölk, vare sig de är pastöriserade eller råa, är de mest slembildande av alla matvaror. Detta inkluderar skummjölk, smör, ost, yoghurt, kefir och vassla. Alla dessa produkter är oerhört slembildande.”
(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)


”Mjölk och mjölkprodukter visade det högsta sambandet med hjärtsjukdomar, medan socker, animaliskt protein och animaliskt fett kom tvåa, trea och fyra.”
(Kartläggning av dödsfalls- och matkonsumtions-statistik i 24 länder, Medical Hypothesis, 7:907-918, 1981)


”Jag har mött många människor som varit konstant trötta och orkeslösa för att de egentligen inte tål mjölkprodukter. När de tar bort dem ur kosten blir de sig själva och pigga igen.”
(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)


”Alla som har problem med bihålorna bör försöka utesluta mjölk och alla produkter gjorda på mjölk i åtminstone två månader för att se vad som händer. De flesta som prövar det här märker en påtaglig förbättring.”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”1996 slutade jag med mjölk och mjölkprodukter och det var sista gången jag fick bihåleinflammation.”

(LARS FRÖLANDER, OS- och VM-guldmedaljör i simning)


”Vid undersökningen genomförd i sex länder av svenska forskare kunde man också konstatera att frekvensen av hjärt-kärlsjukdom – parallellt med minskningen av mejerivaruintaget – sjunkit i fem av dessa länder. 

I ett av länderna, Portugal, hade man tvärtom under samma tidsperiod ökat sitt intag av mejerivaror. Där kunde följaktligen istället en ökning av frekvensen hjärt-kärlsjukdomar konstateras. 

Rönen talar sitt tydliga språk. Det är av godo för hjärta och kärl att hålla igen på ätandet av mejeriprodukter.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Man har funnit att kvinnor som är spända och irritabla före menstruationen ibland konsumerar mycket större mängder mejeriprodukter än kvinnor som inte lider av sådana problem.”

(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)


”Mjölk och mjölkprodukter ingår inte i någon form i den kost jag rekommenderar. Osten tycker jag är värst för en reumatiker. Men även vanlig mjölk och filmjölk bör utgå. Av någon anledning finns det många som anser att filmjölk utgör ett undantag från min antimjölkregel. Det är fel. Personligen kan jag inte tänka mig att en reumatiker kan bli frisk om hon behåller mjölken i sin kost.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Bort med mjölkprodukterna! Mjölk ger inte bara för rikligt med protein utan åstadkommer också slemanhopningar. Folk som har mycket slem i kroppen blir trötta. Mjölk bidrar vidare till ökad slaggbildning i kroppen.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier. 

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet. 

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)

Never meant to be

“Cows were never meant to provide milk for anyone but their own offspring. After a certain length of time, a cow’s child (that’s what it is) naturally begins to forfeit milk and instead relies on solid foods. Like human babies, calves are weaned off milk and the cow’s breasts or udders become ‘dry’ until once again they fill in response to the birthing of new children. Today, cows are forced to give many times more milk in a day than is natural for them. Cows are forcefully kept pregnant to keep milk production high. The constant overuse of their reproductive organs results in disease. They receive antibiotics and growth hormones to further accelerate growth and milk output, stressing all their organs and systems beyond endurance. When they give birth, their children are often taken away from them and raised for meat and or are slaughtered before they even have a chance to experience the world. Humans rarely, if ever, notice the emotional trauma mother and child experience because of all this. 

Cow’s milk is meant for cows and only cows, just as humans milk is meant for humans only. The quality of mother’s milk is different in different species of animals. Each type of milk was specifically designed during the course of millions of years of evolution for exactly that kind of animal. For example, cows milk consists of relatively large amounts of protein and crude calcium, whereas human milk has hardly any protein and very little calcium. If you give human milk to a calf it will die quickly from lack of protein and weak bones. If you give cow’s milk to a human baby it may develop colitis, bloating, allergies, ear and throat infections, etc., in the early stages of development, and protein buildup in blood vessel walls, calcified and brittle bones, obesity, arthritis and diabetes, cancer, heart disease, etc., in the later stages of life.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


”Människor är inte utformade med specifika gener som kräver att vi ska dricka mjölk från andra djur för att växa, eftersom varje art har endemiska egenskaper som bara gäller för deras specifika typ. Komjölk innehåller de flesta av likvärdiga komponenter som återfinns i människans bröstmjölk, men dessa komponenter är inte i samma mängder. Till exempel, människor har de mest avancerade hjärnorna av alla arter på jorden, och därför har bröstmjölken utvecklats till att innehålla höga nivåer av PUFA eller fleromättade fettsyror (speciellt linolsyra) som är nödvändigt för en snabb utveckling av hjärnan. 

Komjölk, å andra sidan, innehåller betydligt lägre mängder PUFA, men högre nivåer av mättade fetter, som bidrar till en snabbare tillväxt av kroppen. Därför borde det inte komma som någon överraskning att komjölk har dubbelt så mycket protein jämfört med bröstmjölk eftersom kor fördubblar sin storlek på 45 dagar, medan människan tar 180 dagar på sig för samma tillväxt. 

Förutom skillnaden i mängden av protein i komjölk jämfört med bröstmjölk, så finns det också stora skillnader i själva sammansättningen av detta protein. Det finns två viktiga proteiner i mjölk, kasein och vassle. Komjölk har 20 gånger mer kasein, vilket sätter en enorm press på människans matsmältning eftersom det koagulerar och den är anpassad för nedbrytning i fyra steg i kons matsmältningsapparat. 

Bröstmjölk å den andra sidan, består av 60-80 % mer vassle än kasein som är lättare att smälta för våra magar. 

Behandlad komjölk brukar förknippas med:
Acne
Allergier
Astma
Artrit
Kolik
Blodig avföring
Kolit
Luftvägsbesvär

Bihåleinflammation
Osteoporos (kan vara lite förvånande eftersom mjölk är tänkt att förhindra detta tillstånd!)
Järnbristanemi (järnbristanemi beror ofta på blödning i tunntarmen som orsakas av mejeriprodukternas proteiner och man är inte mottaglig för järnbehandling i tablettform tills mjölk och andra mejeriprodukter eliminerats)
Trombocytopeni (lågt antal blodplättar), och eosinofili (allergirelaterade blodkroppar)
Hudutslag, atopisk dermatit, eksem, seborré, nässelfeber
Magkramper, utspänd buk

Fibromyalgi, muskelvärk
Depression
Diabetes
Cancer 

En studie från Finland fann att barn med insulinbehandlad diabetes hade högre nivåer serum-antikroppar mot komjölk. Många fall av astma och bihåleinflammation har rapporterats lindras påtagligt vid uteslutning av mejeriprodukter ur kosten. 

Intolerans och allergi mot komjölk kan vara en av faktorerna vid plötslig spädbarnsdöd enligt forskning.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


“In the wild, it is doubtful we’d ever be able to get close enough to a lactating cow, in a forest or grassland somewhere in Asia where cows naturally live, to obtain any milk. Wild bulls are ferociously protective and would gore at us or chase us off first. If we managed to get by the bulls, it is unlikely any cow would allow us to get under her and suck on her teats. We would have to compete with the cow’s own baby, the rightful recipient of her milk, and push or kick the calf away, and somehow get the mother to hold still for us while we sucked or squeezed on her teats. The whole image is so absurd that not even the most committed milk-bibber would ever contemplate attempting it. 

It is only through an ongoing tradition of vicious domination that humans can drink cows’ milk, an unhealthy and perverse action at its core. The dairy products in our grocery stores are the result of many centuries of human manipulation and horrific brutality against cows – a brutality epitomized by today’s mechanized dairy operations, both large and small.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

Ost

”Parmesanost är en av de mest försurande matvarorna som finns. Som regel är det bäst att välja färskost framför lagrad ost eftersom den inte alls är lika syrabildande.”
(Dr. YANN ROUGIER & MARIE BORREL i boken ”Naturlig smärtlindring”)


”Ju starkare osten är, desto större är dess syrabildande verkan på kroppen och desto mera slembildande är den.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


“Det har sedan 200 år tillbaka, som Doktor Ellis påpekar, varit känt att ost är en allvarligt bidragande orsak till huvudvärk. En undersökning som publicerades i tidningen Nature den 6 juli 1974, visar att ett protein som finns i många ostar är ansvarigt för migrän. Jag har sett hundratals människor som blivit kvitt sin huvudvärk efter att ha upphört med att konsumera mjölkprodukter eller helt enkelt genom att skära ner på mängden.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”En nyligen utförd undersökning i Italien tyder på att dödsfall i prostatacancer är omkring 60 procent flera i den norra delen av landet än i den södra. Stor konsumtion av mjölk och ost befanns vara en riskfaktor.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Den största delen av svenskarnas saltintag kommer från ost, charkprodukter och bröd.”
(MARIA FELDING och TBIAS SCHMIDT i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”En kvinna berättar att hon vaknade med huvudvärk varje dag en längre tid tills hon fick rådet att sluta äta ost som hon var mycket förtjust i. Sedan hon följt det rådet försvann huvudvärken.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”I en studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade att mjölk och ostkonsumtion är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män i åldrarna 20 till 39 år.

Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat, och lägst i Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte så allmänt konsumeras.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtion av mjölk och ost.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Lagrad ost är kompakt som ett kitt och den svenska ”nationalrätten” bröd och ost blir lite som att äta klister och kitt. Det måste vara svårsmält även för den hälsosammaste kroppen och på sikt, sakta men säkert sätta igen kroppen om man äter det varje dag.”
(SANNA EHDIN ANANDALA i boken ”Mat som läker”)


“In 1980, nearly 340 cases of salmonella poisoning in Colorado were linked to cheddar cheese sold in the state. A 1982 outbreak in Canada was also attributed to cheese. In April 1985, an enormous outbreak of salmonella from cow’s milk poisoned 180,000 people in Chicago. In 1989, Minnesota and Wisconsin suffered an outbreak from mozzarella cheese.”
(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)


”Har du lagt märke till att folk generellt tycks ha lättare att sluta med potatischips och desserter än ost? Det finns en orsak till det! År 1981 fann forskare mycket små mängder av morfin – en kraftigt beroendeframkallande opiat – i komjölk och människomjölk, vilket kan vara orsaken till att bebisar blir så sömniga efter att de ammats och är så bundna till sina mammor! Inte konstigt att folk har så svårt att sluta med ost.”
(JENNIFER K. REILLY i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket” författad av KRIS CARR)


”Osten tycker jag är värst för en reumatiker.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Koncentrerad föda såsom ost kan leda till kalkbrist i kroppen. Det är nämligen så, att de flesta kalkpreparat liksom även osten innehåller fosforsyra. Denna syra inte bara binder kalken i födoämnet utan lösgör dessutom fri fosforsyra, som drager till sig kalk ur kroppens förråd. Här äger således rum en för organismen ofördelaktig kemisk reaktion, som beror på kalkens och fosforsyrans inbördes kemiska relation.”
(OLOF THORBORGi boken ”Hälsa för alla”)


”I flera studier har bröstcancer visat sig vara kopplad till ett högt intag av kött, mjölk och ost. I Italien har forskarna jämfört bröstcancerpatienter med friska kvinnor i samma ålder. De italienska kvinnorna som fått bröstcancer åt mycket kött och betydligt mer smör, fet ost och mjölk än de friska kvinnorna.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Vissa processade ostsorter (mjukostar) innehåller aluminium, medan hårdost inte gör det.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

Pushing cows to produce

“Pushing Cows to Produce
Cows today are forced to produce a far greater quantity of milk than they ever would in the wild. This is accomplished through two types of manipulation – of food and of hormones. In the wild, a cow, like all mammals, will produce milk after giving birth to a baby, and does so in a classic bell curve for about seven months, beginning at less than ten pounds of milk per day, climaxing at about twenty-five pounds per day, and then tapering back to ten pounds and then to zero as the calf begins to eat solid food. On today’s dairies the newborn calf is immediately removed from the mother, causing enormous anguish to both, and the mother is artificially forced to produce from 90 to 110 pounds of milk per day for a full seven to eight months. Dairy cows are impregnated at a much younger age than would ever occur in the wild, and are kept pregnant virtually continuously, even while they are lactating from the previous pregnancy. The enormous strain of being pushed so hard to produce such abnormally large quantities of milk quickly destroys the health of these cows. Though they would naturally live twenty-five years in the wild, after about four years of this dairy abuse their “productivity” drops off. They are then forced to endure the brutality of the slaughterhouse and be reduced to inexpensive hamburger meat, leather, and animal feed. The enormous and continuous abuse to which dairy cow mothers are subjected makes their milk extremely unhealthy for humans.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


“Whereas in the wild a heifer would not be ready to have her first calf for at least three to five years, that is far too long to feed her without getting milk money from her. Cow feed is expensive, so operators want to get her into production quickly, which means getting her pregnant as soon as possible, in just a year or less, when she is still a mere child in human terms. This is accomplished through hormone manipulation, administering excessive amounts of estrogen and other hormones, as well as prostaglandin, a hormone that is used to bring cows into heat when dairy operators want to have them inseminated. In the vast majority of cases, the dairy cow will be confined to a stall or milking paddock year-round, often exposed to extreme temperatures, with nothing to do but eat and stand in one place, reduced to the status of a milk-producing machine.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


“After three to five years, these mother cows, dairy slaves, are worn out and sent off in overcrowded trucks to face the final insulting brutality of the slaughterhouse. The majority of “downed” cattle arriving at slaughterhouses are dairy cows. These are animals too weak, diseased, or injured to walk off the truck. Their bones may break easily because of osteoporosis brought on by high-protein feed and forced high-volume milk production. Transport may last for several days with no food or water through bitter cold or extreme heat. Sometimes the cows are literally frozen to the inner sides of the trucks. If they have collapsed, these “downers” are shocked with excruciatingly painful prods. If they still can’t move, they are literally dragged by chains, often tearing skin, ripping tendons and ligaments, and breaking bones in the process. They aren’t humanely euthanized because they’re seen merely as meat, and dead carcasses aren’t supposed to be butchered (though that also happens, according to worker affidavits in Gail Eisnitz’s Slaughterhouse). They’re dragged to the killing floor, where their bodies will be ripped apart to produce hamburger meat, animal feed, pet food, leather, gelatin, glue, and other products. 

The same scenarios apply to dairies that produce so-called organic milk products, except that the feed is organic, there is a limit to some of the hormones and other toxins, and there may be a little more space in the prison stall. The cows are still slaughtered after a few years, and the same pricing mechanism drives the industry: to get the most milk for the cheapest price.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

Salmonella

“Salmonella poisoning has become all too common, and more often than not, the poisonings involve cow’s milk products. 

In 1980, nearly 340 cases of salmonella poisoning in Colorado were linked to cheddar cheese sold in the state. A 1982 outbreak in Canada was also attributed to cheese. In April 1985, an enormous outbreak of salmonella from cow’s milk poisoned 180,000 people in Chicago. In 1989, Minnesota and Wisconsin suffered an outbreak from mozzarella cheese. In 1994, 200,000 people across the United States were poisoned. This time, the source was ice cream contaminated by raw eggs.

Such outbreaks aren’t constrained to the United States and Canada. In Scotland, there were twenty-one outbreaks of salmonella in milk between 1980 and 1982. A total of 1,090 people became sick and eight died, two of them children.”
(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)

Yoghurt

”FÅ FENOMEN FÖRKNIPPAS så starkt med hög ålder som yoghurt och mustaschprydda bergsmän från Kaukasus. I båda fallen är det ett resultat av en reklamkampanj som korats till en av alla tiders mest framgångsrika. 

Upphovsmannen var den amerikanske reklammakaren Peter Lubalin som 1975 fick i uppdrag att sälja marknadsledande Dannons yoghurt i USA. Några år senare skulle han också vara inblandad i den framgångssaga som förvandlade Absolut vodka från Åhus till ett av världens ledande spritmärken. 

Lubalin och producenten Arlene Hoffman läste allt de kom över om yoghurt och hittade snart de teorier som den ryske bakteriologen Élie Metchnikoff hade lanserat redan 1910. 

Just denne Metchnikoff anses vara den som myntade begreppet gerontologi på forskningen kring åldrandet, och han hade även sin egen teori om varför vi blir gamla. Den gick ut på att giftiga bakterier i magen är boven och den lösning han tyckte sig ha funnit var mjölk som hade syrats med bakterien lactobacillus bulgaricus. 

Metchnikoff trodde att det var surmjölken som gjorde att bergsfolken i södra Bulgarien hade en medelålder på 87 år. Hans teori gav senare upphov till såväl Kefir som hela dagens probiotikaindustri där än den ena och än den andra bakterien av alla de tusentals vi har i magen på mer eller mindre lösa grunder lanseras som hälsoelixir. 

Problemet för Lubalins grupp av innovativa reklamkreatörer var att tanken sedan länge avfärdats av de bulgariska forskare som i åratal studerat landets gamlingar. Det var snarare den rena bergsluften, den allmänt fräscha maten och det lugna harmoniska livet som var förklaringen, hade dessa kommit fram till. 

Élie Metchnikoff drack själv tre glas surmjölk om dagen men blev ändå inte mer än 71 år gammal. Och i dag har Bulgarien Europas kortaste livslängd, trots att landets befolkning fortfarande konsumerar ansenliga mängder yoghurt. 

Sådana petitesser hindrade förstås inte reklammannen Peter Lubalin som hade fått all den information han behövde. Bulgarerna kunde inte längre användas som exempel men reklambyrån hade fått in hoppingivande rapporter från Georgien. Där vid Svarta havet fanns det tydligen folk som åt massiva mängder yoghurt och blev en bra bit över hundra år. 

”I ett ögonblick av oöverträffad briljans tyckte vi att det kanske fanns en idé i detta”, skrev Lubalin senare. 

Resultatet blev den första amerikanska tv-reklamen som spelades in i Sovjetunionen. Den visade 96-årige Tarkush Lasuria och 105-årige Temur Vanacha som arbetade på ett fält. I nästa klipp svingade 101-årige Kasteh Tanya en yxa och sedan kom 103-årige Shadat Marcholia ridande på en häst. 

När kameran svept över dessa rakryggade och spänstiga herrar med slät hy och stolta uppåtriktade mustascher stannade bilden på Bagrat Topagua som åt Dannon-yoghurt. Det gjorde hans mor så nöjd att hon klappade honom på kinden. 

Bagrat var 89 år, och mamman 114. 

Under tiden förklarade en bakgrundsröst att ”vi säger inte att Dannons yoghurt förlänger livet” men det är ”en naturligt hälsosam produkt”. 

Vad som inte framgick var att georgierna aldrig tidigare ätit Dannons produkt och faktiskt, enligt Lubalins egen senare berättelse, inte heller tyckte att den var särskilt god. 

Georgierna brukade däremot flitigt konsumera en annan sorts lokalt producerad surmjölk som kallas matzoni. Den bestod av ko-, får- eller getmjölk som fått ett tillskott av bacillus caucasicum och streptokocker och som till skillnad från Dannons yoghurt hade jäst naturligt utan tillsatser. 

Reklamfilmerna kom inte till utan strapatser. Det största problemet var att hålla sig nykter, mindes Peter Lubalin. Teamet brukade filma på en plats på förmiddagen och en annan på eftermiddagen. Efter varje tagning samlades alla som bodde på gården de för tillfället besökte för att festa och det ansågs oförskämt att tacka nej. 

”Gårdens överhuvud brukade rada upp sex eller åtta glas Stolichnaya och sedan började man skåla för i tur och ordning ordföranden, Moder Ryssland, The amerikanski, evig vänskap och så vidare medan kvinnorna i huset – Vodkapatrullen, som vi kallade dem – ständigt gick runt och fyllde på glasen.” 

Han tillade: ”Jag överdriver inte om jag säger att vi drack en flaska vodka var till morgonbanketten, och ytterligare en flaska var till eftermiddagsbanketten. Vi gjorde morgonens tagningar nyktra. Eftermiddagens tagningar kan du glömma.” 

Den lyckosamma reklamkampanjen skulle ändå rulla i sex år. Mängder av påstått hypergamla och kärnfriska människor i Georgien visades upp och det underförstådda budskapet var hela tiden att den som äter yoghurt förlänger livet, fast man faktiskt hela tiden i speakertexten var noga med att betona att detta inte alls var bevisat. 

Reklamen fick återverkningar även i Sverige, 1985 lanserade Arla sin yoghurt naturell i en förpackning som pryddes av en bild på en gammal man som såg ut som en georgier. 

Samma år gav Sveriges mejerier ut Yoghurtboken med ett citat där den påstått 147-årige M Husseinov säger att han helt och hållet har yoghurten att tacka för sin goda hälsa och höga ålder, ”inget annat – inte ens Gud”.”
(HENRIK ENNART i boken ”Åldrandets gåta”)


”Många mjölksyrabakterier som finns i de flesta fermenterade mejeriprodukter är kraftigt histaminproducerande och kan ge symptom som trötthet, slöhet, uppsvälldhet och förstoppning. De kan också ge ett beroende till livsmedlet som gör att man överäter det gång på gång, trots att man inte mår bra av det. Kvarg, lagrade ostar och yoghurt är bra exempel. De innehåller laktobacillerna L. casei, L. reuteri och L. bulgaricus. Dessa bör man undvika om man känner sig trött och slö efter en skål med yoghurt. 

De som bryr sig om sin tarmflora och därför äter probiotika och olika tillsatser av mjölksyrabakterier, kan göra mer skada än nytta. Många probiotiska produkter innehåller nämligen ett hopkok av laktobaciller och däri finns förstår en hel del histaminproducerare också.”
(MARTINA JOHANSSON i boken ”Magstarkt!”)