Medvetna val

Detta är en mycket viktig och livsavgörande kunskap. Du får här tips och råd om hur du bättre kan komma fram till hur du kan göra medvetna val – istället för omedvetna val i livet – och hur du därmed kan leva ett hälsosamt och medvetet liv.

Läs även Livsvisdom och Sanningar

 

”Dina val definierar dig.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Vänskap med Gud”)


“Health is a matter of choice, not a mystery of chance.”
(Dr. ROBERT S. MENDELSOHN)


”Most creatures on Earth have a relatively narrow range of conscious choices; they work primarily through instinct and adaption. In contrast, we humans have far-ranging powers of choice. Our daily lives consist of a series of choices and exercises in free will – whether to get up or stay in bed, what to eat for breakfast, what to do with our day, whether to change careers, go back to school, or continue a relationship, and so forth.

Depending upon our circumstances, we may experience many choices or few choices. Mental illness or other incapacitation may distort or limit our power of choice; clarity of mind enhances it. Clearly, we don’t all have equal choice over our circumstances; for example, if we have wealth, we can choose to fly to Europe for dinner; if we live in an impoverished country, we may choose to eat but find no food available. If we are bedridden, we may choose to run through the hills but find ourselves unable to do so, except in our imagination. Physical circumstances can indeed limit our physical options. The Law of Choices, however, addresses our power and responsibility to choose how we respond to our circumstances – a power we never lose as long as we live. 

Sometimes we feel as if our choices are made for us by our family, by our employer, by our friends, by our circumstances, or by God. If, for example, our employer tells us, “You have to work overtime or we’ll have to let you go,” we may feel that we don’t have a choice. But of course we do; we make conscious choices by recognizing that every choice has consequences. 

We can each choose an easier path or a more difficult one. We rarely choose to take the more painful path unless we believe it will bring us pleasure in the long run or get us to our goals more quickly. The fewer distorted or limiting beliefs we have, the greater our power of choice. 

We also need to trust the intuitive messages from our subconscious, which may choose experiences that we don’t consciously want but that we may need for our highest good and learning. The more we honor the Law of Choices, the more clearly we can live our life on purpose and by choice, taking responsibility for our directions rather than viewing life as something that just happens for us. For example, instead of wandering through life, wondering if we are on the right path or with the right person or doing the right job, we recognize that we have chosen these people and circumstances. With that recognition comes the power to accept our choices, to take responsibility for our life, and perhaps to make new choices. If we ever feel powerless in a situation, that’s the time to remember our power of choice.”
(DAN MILLMAN i boken “The life you were born to live”)


“In every significant life situation we are faced with a choice: to take full responsibility for an issue or to blame someone else.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Conscious living”)


”För att ge näring till vår inre eld, måste vi vakna upp och göra alla våra val medvetna. Ett medvetet val återspeglar vårt högsta engagemang och står helt i linje med visionen för vårt liv. När vi gör medvetna val, tar vi hänsyn till den effekt som våra handlingar kommer att ha på vårt liv som helhet. Vi tar tid på oss till att reflektera på vart våra val kommer att föra oss och den inverkan de kommer att ha på vår framtid. 

Varje gång som vi glider in i omedvetenhet och glömmer våra djupaste önskningar, går vi in i en automatisk trans och faller in i vilka programmeringar och mönster som helst, som existerar från vårt förflutna. Transen är som att gå på autopilot: det behövs ingen ansträngning, inget tänkande. 

Det är förnekelsens trans. Denna trans viskar i vårt öra: ”Det spelar ingen roll. Bara en gång till. Jag ska börja i morgon. I vilket fall som helst vill jag det verkligen inte. Det är okej, ingen kommer att få reda på det.” Rösten från denna trans uppmuntrar oss att ta den lätta utvägen. ”Inga problem!” ropar den ut när vi avviker från våra drömmars väg och följer vårt förflutnas cirklande stig. Förnekelsens trans tar oss från det ena ögonblicket till det andra, från en dag till nästa dag och från ett år till nästa, medan våra drömmar och liv förvandlas till upprepade ursäkter som leder oss på vägen till ingenstans. 

När vi handlar automatiskt, misslyckas vi med att inse konsekvenserna av vårt beteende. Vi tar blint itu med vår dag och funderar inte på den långsiktiga visionen för vårt liv. Vi varken granskar våra motiv eller försöker förstå vad det är som styr våra val. Våra handlingar är reaktioner, våra val baseras på hur vi mår för ögonblicket, utan någon tanke på deras inverkan på vår framtid. 

I varje givet ögonblick vägleds vi av den ena av två kartor: en visionskarta, som är en genomtänkt plan för vår framtid eller en standardkarta, som är konstruerad efter vårt förflutna. Val som görs enligt vår standardkarta – vår upprepade, automatiska programmering – ger inte näring till vår inre eld och inte heller leder de oss närmare våra drömmar. Och även om de kan kännas vara de rätta för oss, gör det helt enkelt det, därför att de är så bekanta. Låt mig ge ett exempel: 

Jody, som är barnläkare med en blomstrande praktik, har målet att ta ledigt en vecka per kvartal med alltså sammanlagt fyra veckors semester per år. Hennes sekreterare har schemalagt dessa veckor i god tid i Jodys almanacka. Men närhelst Jody blir överhopad av patienter, blir ändå hennes automatiska reaktion, som kommer från hennes standardkarta, att ställa in sina planer och ta hand om dem som är i nöd, i stället för att gå till sin visionskarta för att få vägledning. Många gånger har hon gett upp sina utfästelser att ta ledigt för familjen och för att ha roligt. Hon har då handlat omedvetet och fått ångra detta till slut. Innan Jody kunde ta sig friheten att göra något annorlunda, måste hon först inse att hennes automatiska reaktioner styrde hennes handlingar. Hennes standardkarta ledde henne till att säga ja till sina patienters krav. Utan att tänka gjorde hon val som slutligen förde henne bort från det liv hon önskade sig. Jody insåg att när hon gick på autopilot, hade hon inget val inom detta område av sitt liv. Denna insikt gjorde det möjligt för henne att göra ett nytt, medvetet val som var helt i linje med hennes mål. 

När vi gör omedvetna val, kan vi vara säkra på att vi inte är närvarande i nuet. När vi går omkring omedvetna, utsätter vi oss för risken att falla offer för våra lägsta impulser. Ovetande överlåter vi vårt liv till vår standardkarta, som är konstruerad efter vårt förflutna och allt som finns där och på några sekunder befinner vi oss på väg i helt motsatt riktning mot dit vi vill gå. Vi sover vid ratten och låter det förflutna och rädslorna diktera och begränsa vår framtid. 

Detta illustrerades klart och tydligt för mig av en gammal vis man som jag träffade för många år sedan. Vi talade om livet, att vara människa och de prövningar och vedermödor det innebar att utveckla sitt medvetande. I slutet av vårt möte lutade han sig mot mig och sade helt allvarligt: ”De flesta av oss är robotar, som tar order och reagerar på den kollektiva ansamlingen av obearbetade känslor och trauman.” Vi fungerar automatiskt – vi återskapar det förflutna, vi är slavar under våra beroenden, våra begär och våra ouppfyllda behov: ”Jag vill ha glass. Den tavlan skulle vara perfekt i mitt vardagsrum. Jag ska börja mitt motionsprogram i morgon. Nästa gång ska jag vara mer bestämd.” 

Om du gör en lista på några av de val du har gjort inom ett område av ditt liv där du inte har fått de resultat du önskade, kommer du helt säkert att upptäcka att du har sovit vid ratten. Ovetande har du slagit på den kontakt, där det står: Autopilot, uppmärksamhet krävs ej. På något sätt har du glömt att din framtid bestäms av de val du gör i dag. Och i stället för att stanna upp och rådfråga din visionskarta för att vara säker på att de val du gör kommer att leda dig dit du vill, gör du bara det som verkar vara lättast för ögonblicket.”
(DEBBIE FORD i boken ”Fråga dig det rätta”)


”Observation utgör grunden för all forskning. Du och jag, liksom alla andra på den här planeten, har rätt att observera och dra våra egna slutsatser, vare sig vi är forskare eller inte. Vårt personliga experimenterande hjälper oss att behålla kontrollen över våra liv. Inga forskningsfakta kan ersätta vår egen erfarenhet. 

När ett barn blir tillsagt att inte röra elden, betyder varningen ingenting förrän han eller hon verkligen försöker röra lågorna och bränner sig. Bara genom observation kan vi lära oss att koppla ihop orsak och verkan, och bli medvetna om vad vi kan förvänta oss. Om vi till exempel äter för mycket sent på kvällen, bör vi inte förvänta att känna oss fräscha morgonen efter. Fördelen med att vara medveten om vad som kommer att hända, gör att vi kan agera därefter i vårt dagliga liv och uppnå de mål vi önskar genom medvetna handlingar, istället för att hela tiden blint följa råden från sådana som ”vet bättre”. 

Jag växte upp i Sovjetunionen där alla stod under sträng kontroll av regeringsstrukturen. Ända sedan tidig barndom fick jag strikta instruktioner om vad jag skulle göra, tänka och till och med säga. Jag var rädd för att försöka göra annorlunda. Jag hade dock turen att möta många fantastiska människor som lärde mig att våga göra allt jag ville. 

Jag måste berätta för dig om Alexander Suvorov som jag träffade flera gånger, och som blev min hjälte och inspiration under många år. Alexander blev helt blind och döv när han var tre år gammal. Trots det var han så ivrig att leva sitt liv fullt ut att han lärde sig prata och förstå vad andra människor sa genom att hålla deras händer. Han gick ut skolan med utmärkta betyg, tog senare examen från Moskva universitet, skrev en rad briljanta forskningsartiklar om att hjälpa blinda och döva barn, gav ut flera böcker och gjorde en 40 minuter lång dokumentärfilm om sin syn på livet. Denna film drog stor publik i Moskva på 70-talet. Människor var djupt imponerade av Alexanders hängivenhet och passion. Jag minns att när filmen var slut, satt publiken kvar en lång stund. Vi bara satt där, förvirrade, grät och skämdes över våra egna fega liv och fåniga rädslor. Alexander Suvorov, som levde sitt liv i mörker och konstant tystnad, drömde om att resa till andra länder. Så han lärde sig två främmande språk och reste till flera länder ensam. När människor frågade honom varför han åkte svarade han att han ville ”se världen med egna ögon”. 

När jag träffar fantastiska människor som Alexander, eller läser om människor som vågar ”se med egna ögon”, föds en önskan i mig att själv undersöka livet omkring mig mer fullständigt och att ta reda på mina egna gränser. 

När vi provar nya saker och söker efter svar kan vi få ut mycket av våra egna erfarenheter. Vår kunskap blir personlig och praktisk. Vi får en större självsäkerhet i livets alla situationer, i synnerhet när vi måste ta brådskande beslut. Tvärtom blir det när allt vi har är en sammanställning av någon annans instruktioner, då kan vi bara hoppas på att författarna till dessa instruktioner var duktiga på att tillägna sig sin kunskap och hade ärligt uppsåt. Med andra ord hoppas att andra bryr sig mer om oss än vi bryr oss om oss själva. 

När vi låter andra se och tänka åt oss, gör vi ett medvetet val att förbli blinda och döva. Vi blir tvungna att följa någon annans instruktioner, gång på gång, och göra saker som inte verkar logiska för oss. Vi underkastar oss andras auktoritet. Vi ger bort vår makt. 

Att observera är vår födslorätt. Om vi använder vår förmåga att observera, kan vi befria oss från labyrintens förvirring. Jag tror att våra egna observationer är tusen gånger viktigare än rigida vetenskapliga påståenden.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Lite förenklat uttryckt finns det två sorters människor: de som med fara för sitt liv kastar sig ut i forsen, slår sig mot stenarna, blir dyblöta och nästan drunknar när kanoten kapsejsar, och så finns det de som står kvar på stranden och ropar ut instruktioner – besserwissrar som klandrar och rentav förkastar den som slår sig gul och blå i vattnet. Med andra ord finns det människor som lever, och så finns det människor som kritiserar dem som lever. 

De senare nöjer sig med att överleva medan de förra tar risker och smutsar ner sig. När de förra klarat sig helskinnade ur forsen, ställer de till med en hejdundrande fest och skålar för livet och sitt lyckade företag. De andra står lite avsides och iakttar festligheterna, förringar dem och konstaterar att det minsann är mycket väsen för ingenting. 

”Livet är människans bästa tid”, lär den finske backhopparen Matti Nykänen ha sagt. Och med sitt kloka yttrande slår han huvudet på spiken. När ska människan leva om hon inte gör det när hon är vid liv? Men livet är vanskligt, risken finns att man blir tilltufsad. Nej, det blir man förresten garanterat. Eller för att citera en amerikansk jungiansk analytiker: Ju mer människan strävar efter att kontrollera sitt liv, desto mindre har hon till slut att kontrollera. Just så är det. Livet flyr den som inte kastar sig in i livet. Livet är inte ett problem som bör lösas, utan ett mysterium att delta i. Livet finns inte till för att begripas utan för att levas. 

Varför är det så få människor som verkligen inser detta, och varför nöjer sig så många med att bara överleva? Varför är det så få av oss som vågar ta risker, göra misstag, begå fel och därmed avslöja sig som svaga och ofullständiga? Varför gör så många alltid samma saker, som att motvilligt stanna kvar i decennier på samma arbetsplats eller klamra sig fast vid ett kärlekslöst och kvävande äktenskap? Varför fastnar så många i trygghet och skapar en framtid som bara är mer av det förflutna? Varför vågar vi inte ta steget ut i tomheten, låta oss falla ner i avgrunden och hitta en framtid som är något helt annat än den tid som varit? Varför sätter vi vårt ljus under skäppan, låter bli att gripa vår chans för att i stället ägna tiden åt att trygga våra positioner? 

Det handlar om två mänskliga basbehov – frihet och trygghet. Mellan dessa balanserar vi med varierande framgång. Vi behöver frihet, men också trygghet. Många väljer trygghet på frihetens bekostnad. De vågar inte resa iväg utan stannar kvar på stationen. Där sitter de sedan med sina resväskor och ser tåg efter tåg svischa förbi. Varför? Därför att de bär på en stor inre otrygghet som kan vara av väldigt tidigt datum. I sitt inre är de djupt övertygade om att det bara kan gå snett för dem här i livet. Eftersom detta är deras upplevelse, har de börjat betrakta den som en sanning. Om man som barn tvingats uppleva alltför stor otrygghet gör man det till sin livsuppgift att försäkra sig om att det aldrig kommer att upprepa sig, eftersom det skulle göra alltför ont. Den inre otryggheten måste i det här fallet kompenseras med en överdriven yttre trygghet. Det innebär att man alltid gör samma välbekanta och trygga saker. Man vågar aldrig prova något nytt. Att ta itu med något helt nytt är farofyllt eftersom man då skulle löpa risken att göra misstag och avslöjas som otillräcklig och bristfällig

En rädd och otrygg människa bär på en stor inre skam. Den bygger på övertygelsen att man själv är av noll och intet värde. En sådan människa vågar inte visa sig otillräcklig eftersom hon då skulle tvingas konfronteras med sin egen värdelöshet. Endast en människa som är övertygad om sitt eget värde vågar möta sin egen ofullkomlighet. Det handlar om en kärlek riktad mot en själv, för när man älskar sig själv accepterar man också sin svaghet och ofullkomlighet. När en människa vet att hon är älskad och värdefull behöver hon inte visa sig vara felfri. Hon är värdefull därför att hon finns till. Det räcker. 

Hur upplever man en sådan tillit? Det är inget man griper ur luften eller slår upp i en bok, utan människan kan bara tillägna sig känslan av att vara älskad och värdefull genom egna erfarenheter. Därför behöver vi andra människor. Inte ens Gud klarar av det på egen hand, utan måste ty sig till människor för att nå fram till människan. Kärleken behöver hud. Kärlek är inte bara en idé eller ett metafysiskt begrepp. Den är något konkret som förmedlas till oss genom en annan människas blick, genom beröring, i själva mötet. Det måste nogsamt vävas in och obemärkt ingjutas i allt detta. Om man inte får uppleva kärlek i världen vågar man överhuvudtaget inte födas. De kärlekslösa förblir utanför, fastnar i moderlivet, föds inte till sig själva. De står vid sidan om och trevar efter sina tryggade positioner, fjärran från såväl sig själva som livet. 

Har man en gång fått del av andra människors kärlek märker man så småningom att kärleken också finns i en själv; den ligger djupt begravd i människans centrum, på det ställe där vår sanna identitet och det inre barnet i oss finns. Där har kärleken legat hela tiden och bidat sin tid, i väntan på det ögonblick då människan ger sig ut på en inre resa mot det som är kärnan i hennes väsen.

De som slår sig gula och blå i forsen är de som tål det. Deras människovärde påverkas inte av att de gör fel eller är rädda för att begå misstag. Deras människovärde bygger på att de lever i kärlek. Enligt Albert Einstein finns det bara en enda stor fråga som människan bör finna svaret på under sin livstid: Lever vi i ett välvilligt eller i ett illvilligt universum? Det handlar om att leva i kärlek eller i rädsla. En människa som tror på kärleken som den största kraften i universum grundar sina handlingar på tillit. Hon kastar sig i forsen och ger sig ut på en hisnande resa. Men den som inte tror på kärleken baserar sina handlingar på fruktan. Hon står kvar på stranden, ropar ut sina instruktioner och kritiserar andra. 

Det gäller för oss att välja mellan rädsla och kärlek. De flesta av oss väljer ibland det ena, ibland det andra. Under livets gång övar vi oss om och om igen, i ständigt nya situationer, i detta val mellan rädsla och kärlek. Vi både tvingas och får rätten att ta konsekvenserna av våra val. Det är livets stora gåva. Gåvans ovillkorlighet förpliktar oss att bli ansvariga. Vi bär alla konsekvenserna av våra egna val, vare sig vi vill det eller inte. Och just därför är människan en så unik varelse. Hon har makten att skapa sitt eget liv och alla hennes val är på liv och död. Vilken chans att skapa sig ett hisnande liv!”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Du är mer än du anar”)


”In these days of easy-access psychological theory, with books, movies, and even sitcoms throwing around terms that used to be reserved for the darkened offices and leather couches of the analysts, the phrase passive-aggressive gets plenty of airplay. In its fifteen minutes of Warholian fame, the phrase lost its power; people lightly accuse others of being passive-aggressive and perform armchair diagnoses on the most casual of acquaintances. Give passivity and aggression – and the marriage of the two – your attention for a few days, though. Explore the partners and their pairing, because more than many others defenses, passive-aggressive behaviour is a standard shot at people moving toward a conscious life in direct opposition to those around them. 

First, the threat: Why is your commitment to honesty, to agreement-keeping, to acceptance of yourself and others, so loaded for those around you? It is a question well worth asking. The answer that resonates most deeply is that when you move into a conscious stance, you sometimes reflect back to significant others a less than flattering portrait of their own lives. Where you are joy and lightness, the friend living a half-life is anger and weight. Where you are truth, the parent trapped in old, tired patterns is deception. Where you are a lightning rod for sparks of creativity and blazing fires of warmth, the lover is a tight, uncomfortable mass of chilled repression. You all serve as mirrors for others; through relationship, you see yourself in certain ways, but when you clean the mirror – although I believe that you will be delighted with the reflection that greets you – others, seeing their own reflection next to yours, may feel pale and unhealthy in comparison.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


”Bli inte en ursäkternas mästare – om jag bara hade haft mer tid, mer pengar, bättre möjligheter, andra föräldrar, en mer förstående partner, inga barn. 

Livet är tufft. Var tuffare. 

Det är inte lätt att återerövra sin vilja, men livet handlar inte om enkelhet; det handlar om att finna en inre styrka man inte visste att man hade. Och om att komma ihåg att man inte kom hit för att ha det ”lätt”. 

Det skulle vara trevligt om vi kunde behärska livet utifrån våra fåtöljer – nå våra mål enbart genom att tänka positivt eller använda kreativ visualisering. Men kraften att förändra beror inte på vad man hoppas, tänker, känner eller ens tror; den beror på vad man gör. Det kan vara svårt att handla och livet kan vara svårt. Det är också meningen, i alla fall ibland, för det är bara det livet kräver av oss som utvecklas. Vardagslivet är en form av andlig tyngdlyftning och du är här för att bygga upp din ande. 

Om ditt syfte är att göra livet enklare, gift dig inte, skaffa inte barn, undvik ansvar, arbeta minimalt så att du bara precis klarar dig och lär dig att leva billigt. Ta inte ställning och anmäl dig aldrig som frivillig. Ha inga ägodelar, för de går sönder. Lifta genom livet. Lita till andras goda vilja, givmildhet och tolerans. Om släktingar och vänner tröttnar på att hjälpa till finns alltid staten. 

Jag har känt en del människor som lever på det viset, som sitter över dansen, som tar inkarnationssemester. Ibland är dessa vagabonder intressanta personligheter, men för det mesta är de inga exempel på mänsklig potential.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Varje val vi gör leder oss i en utav två riktningar. Vi är på väg antingen mot en framtid som inspirerar oss eller mot ett förflutet som begränsar oss. När vi går i riktning mot våra djupaste önskningar, känner vi stödet från hela universum i ryggen och vi är inspirerade av vårt liv. Vår iver väcker oss på morgonen och ger oss den motivation och energi vi behöver för att kämpa oss framåt. 

Det spelar ingen roll vilken vår vision är, vare sig den är att tjäna ett antal miljoner kronor, att sprida kärlek bland barnen i grannskapet, att framlägga en proposition om en ny lag eller att bli skollärare. När vårt handlande kommer direkt från visionen för vårt liv, utstrålar vi glädje och passionen hjälper oss genom våra dagar. 

Att göra val som främjar våra drömmar ger oss en fantastisk känsla av kraft, styrka och självaktning. När vi ser att vi gör framsteg mot vad vi vill ha ut av vårt liv, känner vi oss fulla av kraft, hoppfulla och självsäkra. Att göra val som för oss framåt ger oss mod och självförtroende till att manifestera och förverkliga våra drömmar och mål. 

Å andra sidan håller val, som gjorts av rädsla, oss fjättrade i det förgångna. Vårt behov av trygghet, säkerhet och förutsägbarhet hindrar oss från att stiga ut ur den verklighet vi känner till. Eftersom vi är rädda för vad vi skulle kunna hitta utanför trygghetszonen av det som är bekant för oss, förblir vi bundna till det förgångna, även om det inte längre uppfyller våra önskningar. Om vi klamrar oss fast vid det vi känner till, är vi övertygade om att detta kommer att hålla oss trygga och om vi lämnar det förflutna bakom oss, är vi rädda för att det ska försätta oss i fara. Med andra ord: Den djävul vi känner är bättre än den djävul vi inte känner. 

Vår rädsla för att vidga horisonten och ta risker får oss att tro att våra drömmar är orealistiska eller utom räckhåll. Våra rädslor hävdar att vi borde vara lyckliga med det vi har. Men när vi slutar tro på oss själva, när vi ger upp hoppet att vi kan bli vadhelst vi vill, börjar en del i oss att dö. Genom att beröva oss själva vår rätt att drömma, att komma ihåg vad vi verkligen önskar, förlorar vi så sakta förbindelsen till vårt högsta jag. Ofta känner vi att vi har försökt innan och misslyckats, så därför tvekar vi att försöka igen. Vår rädsla genomsyrar hela vår tillvaro, förlamar oss, hindrar oss från att gå framåt. 

Men här är sanningen: Du går antingen framåt eller så går du bakåt. Det finns inget mittemellan. Du står aldrig stilla, även om det tycks vara på det viset ibland. Varje val är av betydelse. Varje val, även om det skulle tyckas vara mindre viktigt eller obetydligt, leder dig i en särskild riktning. Till och med att göra det valet att inte göra något alls, kommer att påverka ditt liv, Det är fortfarande ett val.”
(DEBBIE FORD i boken ”Fråga dig det rätta”)


”Smärta är oundviklig i vardagslivet, men lidandet är valfritt – en biverkan av dåliga val.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


We create in constructive ways, or we create in destructive ways; either way, creative energy finds expression.”
(DAN MILLMAN i boken “The life you were born to live”)


”Everything that exists is made of energy, and energy can manifest itself along a spectrum from positive to negative. For example, electricity can light a city or take a life. Money is another kind of energy; we can use this energy in positive or in negative ways, such as donating to a charity, taking a needed vacation, or, for example, hiring someone to perform a crime. 

Creative energy has a surging, dynamic quality; it needs to find expression; it exists to flow and to be used. This energy acts as a two-edged sword; if it is not used for constructive purposes, it gets discharged in destructive ways. If our creative energy gets blocked altogether, like water surging against a wall, it turns back upon us and creates pressures that we experience as painful symptoms at physical, emotional, and mental levels. Excessive weight, for example, often reflects blocked creative energy with nowhere to go. 

Examples of creating in the positive include the fine arts – music, painting, sculpture, writing, drama, and so forth – but creative energy can also be expressed fully through having and raising children, coming up with innovative solutions to business problems, working with plants and growing things, or taking care of animals. We can apply creative energy to any field, including healing, crafts, interior design, or a thousand other endeavors. 

Pablo may become a creative artist; Theodore may create counterfeit money. Karinna may apply her creative energy and deft fingers to playing guitar; Margarite may become a pickpocket. One person may create with language to tell stories; another may use language to tell elaborate lies. All of these examples reflect creative energy, used in constructive or destructive ways. 

Many prison inmates are extremely creative; they can draw, paint, sing, act, and write beautifully, but they directed their creativity into negative directions: They planned creative robberies, conned people out of money, lied, and so on. 

Blocked creative energy either manifests as physical maladies and symptoms or gets discharged through abuse of tobacco, alcohol, other drugs, food, or sex. When such release becomes repetitive, compelling or chronic, it may expand into full-blown addictions

As we recognize that we have, on some level, chosen how we channel our creative energies, we can learn other ways to open up our energies and channel them in directions that inspire or help others and bring rewards instead of punishments. No matter how destructive or blocked our creative energy may have been in the past, this can change once we apply the power of choice. By choosing to express our creative energy in positive, life-affirming ways, including daily exercise, we can change the course of our life.”
(DAN MILLMAN i boken “The life you were born to live”)


”Expressive energy demands release. We express ourselves and our emotions most often through talking, but performance and arts and crafts also furnish other avenues of self-expression. 

Expression entails more than just talking or passing out ideas or information. Expressive energy is emotional energy, from feelings; these feelings may signal anger or sorrow or fear that needs to be released; these feelings may evoke joy and inspiration, which also demand expression.

If we block the expression of our feelings, this block contributes to sore throats, ulcers, other abdominal problems, lower back pain, uterine fibroids, prostate problems, headaches, muscular tension and stiffness, or other symptoms and maladies. One reason the elderly tend to have more problems in these areas is that they had more years to store up unexpressed feelings. We can, however, rejuvenate and invigorate ourselves by taking appropriate steps to heal our body and, at the same time, to form new habits and create new avenues of free and open self-expression. 

Creative energy can be channeled in isolation, such as through painting pictures or building models by ourselves, but expressive energy entails relationship – someone else who receives our expression, someone willing to listen, to watch our performance, or to appreciate our expressive crafts. Our audience may be adults, children, or even animals with whom we’ve established a relationship (and who listen well without judgments or blame). 

Expressive energy is so strong in some people that it may come out at first in one-on-one situations, but as confidence rises, the expressive drive often expands to include groups in one form or another. Whatever forms our expression takes – symphonies, speeches, or soap operas – it can convey, stimulate, or inspire feelings, stirring our emotions. 

Positive expression manifests as inspiring, enthusiastic, constructive, uplifting communication, such as speaking, singing, acting, music, writing, or other arts. Negative expression manifests as bad-mouthing, complaining, criticizing, or whining. It tears down, hurts, or destroys, and it can cut people to ribbons. 

Those of us who have a great deal of expressive energy have the power to either uplift or tear down. Once we recognize our ability to uplift or tear down, we can learn to channel this energy in responsible, constructive ways. 

Whether our feelings seem “positive” or “negative,” we can all appreciate the value of expressing them in constructive ways. Getting in touch with and releasing our authentic feelings can generate new levels of energy, integration, and healing. In valuing positive expression, I do not mean to imply that we should deny our anger, fear, or sorrow, nor do I recommend repressive strategies in the name of staying “cool” or above it all. We can express even anger, fear, sorrow, or any other “negative” emotion in negative or positive ways. For example, if we feel angry, we can call someone names, or we can say something like, “I feel really angry right now about what you did, and that puts a wall between us, which I don’t want.”

The Law of Choices, when applied to expression, reminds us that, in the long run, honest expression of all of our feelings benefits both ourselves and our relationships.”
(DAN MILLMAN i boken “The life you were born to live”)


”Everything begins with a choice to face something or to avoid facing it. Facing is the choice that saves the most lives.  Failure to face something is the choice that destroys the most lives. If you are not happy and creative, look first at what you are not facing in your lives.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Conscious living”)


“If you took a driver’s education course, you probably remember a lecture on the blind spot, the place behind you and off to the side where your rearview mirror doesn’t work. You have to look in your mirror and glance backward over your shoulder if you are to get a panoramic view of the situation. The same is true in living. Everybody has a blind spot… or two or three. Your blind spot is the place where you can’t see the obvious. Some of the most gifted and talented people I’ve ever worked with also had some of the biggest blind spots. When you think about it, that’s probably predictable. After all, the bigger the light, the bigger the shadow it throws. 

None of you needs to feel bad about your blind spots. When you get defensive about them, they stay in place longer. What gets rid of your blind spots – what gives you 360-degree vision – is openness to learning. The only thing you have to do is get willing to learn whatever you need to learn.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


“When motivation fades and doubts arise, the choices we make are the true tests of character.”
(DAN MILLMAN – Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards)


”Att vara djupt engagerad och att framgångsrikt genomföra det beslut man fattat i dess helhet betyder ungefär samma sak, för genomförande tyder alltid på äkta engagemang. Beslut som leder till att man bara går halva vägen är således inga beslut. Att försöka uppnå alla alternativen samtidigt utan att avstå från något av dem kan se ut som ett beslut. I själva verket är det dock ett sätt att undvika beslut.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


”Att inte veta vad man prioriterar är ett av de viktigare hindren och en katastrof vad gäller beslutsfattande. 

De flesta av oss har ingen aning om att vi på något sätt har problem med detta. 

Men att inte veta var viktiga frågor i livet placerar sig på ens personliga prioriteringsskala tyder på ett oklart värderingssystem. Om vi är medvetna om våra prioriteringar talar det i stora drag om vad vi anser om oss själva och vad vi värderar som viktigt i livet. Det talar om för oss hur vi ska använda vår tid och energi och hur vi ska leva. Det talar om vilken typ av människor vi kan leva och arbeta tillsammans med. Frågor som har att göra med hur man kan och vill leva utgör ett så viktigt område att jag i nästa kapitel kommer att ägna mycket tid åt att diskutera dem. De är i själva verket själva grunden till beslutsfattande. 

Att lära sig var olika frågor ligger på den egna prioriteringsskalan kan kräva ett helt liv av personlig utveckling och erfarenhet. Många av oss lyckas inte inse att vi har prioriteringar och därmed prioriterar vi inte heller i praktiken. Om vi av någon anledning undviker beslut vidmakthålls denna blockering. Varje gång vi avstår från att fatta ett beslut förklarar vi oss i realiteten vara utan värderingar och utan prioriteringar. Detta gör beslutsfattandet mycket slitsammare och fullbordar en ond cirkel av väldiga dimensioner. 

Men varje gång vi beslutar – verkligen beslutar – bedömer vi frågorna i våra liv enligt en prioriteringsskala och stärker vår kunskap om oss själva.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


”Allt vi gör betyder något och speglar vilka vi är. Det allra viktigaste, att fatta beslut, belyser sanningen. Ett beslut kommer från vårt sanna jag, eftersom alla våra beslut tillsammans definierar oss. Om vi inte fattar några beslut, förblir vi formlösa. Vi är ingen. Om vi är blockerade så att vi inte kan investera känslor eller handla beslutsamt är vi avskurna från oss själva. Om vi avvisar valet och det djupa engagemanget avvisar vi friheten.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


“I made a simple but life-changing discovery some years back: I was walking across my living room when I noticed a paper clip on the floor. I could feel part of me wanting to ignore it and part of me wanting to stop and pick it up. Pausing for a few seconds, I tuned in to both feelings. Suddenly I realized that for most of my life I had operated from an “I’ll take care of it later” mentality, which pushed things out of my awareness that actually could be handled on the spot. So I reached down and picked up the paper clip. Instantly I felt lighter and more relaxed, as if part of my mind could be free to focus on more important things. This small incident led to dozens more observations over the next few months. Many times I caught myself noticing something and simultaneously trying to pretend I hadn’t noticed it. As I gradually trained myself to handle things on the spot rather than taking care of them later, I felt a great deal more energy and ability to focus on the present.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


”Om våra värderingar är ytliga gör vi val som leder till ett ytligt liv.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Föräldraskap”)


“This planet is a divine school, and daily life a classroom. Our choice of teachers depends on what we need to learn.”
(DAN MILLMAN – Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards)


”En persons livsfilosofi uttrycks inte på bästa sätt med ord. Den uttrycks med de val man gör.”
(ELEANOR ROOSEVELT)


”Som läkare ser jag faktiskt att många människor som säger att hälsan är av största vikt för dem fortsätter att bevisa raka motsatsen genom att röka, dricka för mycket, använda droger, köra vårdslöst, äta för mycket, inte motionera, leva för hektiskt, leva i destruktiva relationer. Om du tycker att hälsa är en fråga med hög prioritet, fatta då beslut i enlighet därmed och lev efter dem.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


”Du vet redan att priset för ett val som leder till ett beslut är de alternativen som vi inte valde – de bortsållade alternativen. Denna princip gäller alla handlingar – också avsaknad av handling. 

Visa mig en handling och jag ska visa dig priset! Det pris vi väljer att betala är direkt relaterat till våra prioriteringar och till de beslut vi fattar. Det finns inga undantag. Ett pris måste betalas om ett beslut fattas, om ett beslut inte fattas och oavsett vilket beslut som fattas. 

Om vi inte vill betala priset förstör detta möjligheterna till beslut, ansvarsfullt handlande och framgång. Att förneka detta faktum förhindrar mognad och bidrar till kroniskt, barnsligt suktande efter det vi inte kan få. Till och med det mest tillfredsställande resultat har sina begränsningar och kan inte ge perfekta och totala lösningar. Att försöka fatta ett beslut, eller få det vi vill utan att betala, framkallar å andra sidan handlingsförlamning och passivitet. 

Men om vi känner till att vi måste betala ett pris gör detta tillfredsställelse (enligt mänskliga mått) möjlig. Genom att känna till och acceptera priset och att det måste betalas blir vi i själva verket befriade. När vi inser att allt väljande kräver att andra alternativ sållas bort och att allt handlande innebär att betala ett pris för att nå ett mål, är vi fria att ge upp vår handlingsförlamning och barnets önskan att få allt. 

Den mänskliga tillvaron har inbyggda begränsningar. Men när vi av fri vilja och fullt medvetna om vad vi gör, väljer och tar ansvar för det pris vi betalar och vet vad vi vill ha i gengäld, kan vi fatta verkliga beslut, hävda vår bestämmanderätt över oss själva och avsevärt öka våra möjligheter till framgång.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


”Alla val vi gör i livet har sitt ”pris” – särskilt det som är värdefullt för oss. Är du inte villig att betala det ”priset” har du samtidigt bevisat för dig själv att du inte värderar din längtan och dina djupare behov speciellt högt.”
(RUBEN ANDERSSON)


”Choosing not to do something that we otherwise could do helps define who we are, reminds us that we have free will, freedom of choice. Only when we can say “no” are we free to say “yes.””
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”In summary, when we understand that what we gain is so much more than what we give up, our choices become joyful and meaningful. If it’s fun, it’s sustainable.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“We can view our choices in diet and lifestyle as austere sacrifice and deprivation – I can’t eat this food or enjoy this indulgence – but it is much more effective and sustainable to reframe our choices as acts of love. 

Love made manifest. 

For example, I’m not one of those people who loves to exercise. It takes effort for me to motivate myself to work out on a regular basis. What motivates me to do so is love: 

 – I want to live a long, healthy, and happy life with Anne, and look attractive to her. 

– I want to be around to watch my son (and future children) grow up. 

– I want to see them graduate and fall in love and dance at their weddings. 

– I want to remain healthy enough to play vigorously with them. 

Sacrifice is not sustainable. Love is. 

As I mentioned earlier, the word ”sacrifice” conjures up austerity, deprivation, abnegation, self-immolation, and other awful terms. Sustainable choices come from joy and openness, ones that nourish and delight our hearts, rather than from a place of fear and restriction. Maybe it’s time we reframe the concept for what it really is: an act of love, the most powerful force in the universe.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”We can choose to create our lives an accident or an adventure.”
(anonymous)


”There is a choice you have to make in everything you do. And you must keep in mind – the choice you make, makes you.”
(anonymous)


”Våra val och individuella beslut har en viktig del i vem vi blir.”

(ANN HEBERLEIN i boken ”Det var inte mitt fel!”)


“Vår förmåga att välja förändras ständigt parallellt med vårt sätt att leva. Ju fler gånger vi fattar felaktiga beslut, desto mer förhärdas våra hjärtan, och ju oftare vi fattar rätta beslut, desto mer ödmjuka – eller kanske ännu hellre levande – blir vi… Varje steg i livet som gör att min självkänsla, min integritet, mitt mod och min övertygelse stärks, ökar också min förmåga att välja det önskvärda alternativet och gör det till slut svårare att välja den icke önskvärda än den önskvärda handlingen. Och å andra sidan: Varje gång jag ger upp alltför lätt eller ger efter för fegheten, försvagas min kraft så att jag nästa gång ger upp ännu lättare, för att till slut helt förlora min frihet. Mellan de två ytterligheter där jag antingen är helt oförmögen att göra en felaktig gärning eller där jag förlorat förmågan att göra något som helst gott, finns oräkneliga varianter av valmöjligheter. I det praktiska livet ter sig valfriheten olika vid varje givet tillfälle. Om vi har stor frihet att välja det goda, kräver det mindre ansträngning att göra det. Om vår frihet är mindre kan det kräva en större ansträngning, hjälp från omgivningen och gynnsamma omständigheter… De flesta människor brister i levnadskonst inte på grund av någon nedärvd ondska och inte heller därför att de har så svag vilja att de inte klarar av att leva livet på ett bättre sätt – de misslyckas därför att de inte märker när de kommer till vägskäl i livet och måste fatta avgörande beslut. De är inte vakna över de tillfällen då livet ställer viktiga frågor till dem och de ännu har möjligheten att välja hur de vill svara. För varje steg längs den felaktiga vägen blir det därför allt svårare för dem att erkänna att de är på fel väg, och ofta av den enkla anledningen att de då skulle vara tvungna att gå tillbaka till det ställe där de vek av åt fel håll samt acceptera det faktum att de slösat bort en massa tid och kraft.”
(ERICH FROMM i ”Människohjärtat”)


“The secret is this: Our lives prosper or stagnate through moments of choice. There is no such thing as fate or destiny, not in the real world of relationship. We create our destiny with choices – often tiny choices – in tiny moments of time. We often overlook or forget or deny that we made a choice, but make no mistake about it: What we choose in those moments makes us who we are. 

In particular, the choice-moments of relationship have special power to shape our lives. I have been privileged to be in the presence of many people as they made choices that changed their destiny from suffering to happiness. I wish I could say it was always that way, but I have been deeply pained to be with others as they made choices that took them in the other direction.”
(GAY HENDRICKS i boken “The ten-second miracle”)


“Some people will tell you that pain is essential to help you forge your spirit. I am here to tell you that this notion is pure bunk. My experience over the past thirty years has shown me otherwise. Some pain is essential and useful to your life’s learning, but most pain is of no value whatsoever and doesn’t teach anybody anything. It is simply caused by poor choices at crucial moments. If you learn to keep your eyes open when you’re driving a car, you can eliminate most of the pain you created when you were driving blindfolded. Learn to make the right choices at crucial moments and you can eliminate most of the pain from your life.”
(GAY HENDRICKS i boken “The ten-second miracle”)


“Commitment gives your choices more power. If you know you are committed to staying sober, for example, you have an easier time choosing to say no when someone offers you a drink. Your commitment gives you a firm place to stand.”
(GAY HENDRICKS i boken “The ten-second miracle”)


”Utbrändhet kan vara den enda räddningen för en människa som är totalt övertygad om att hennes livsval håller.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Flodhästen i vardagsrummet”)


“Don’t take a decision in your angry time & Don’t give a promise in your happy time.”
(SCOTT MYERS)


”All decisions are made in the moment, for the moment. Trying to make a permanent decision is like trying to eat once and for all. Waves keep rolling in; circumstances change. Each new moment is fresh. Want to know what you’ve decided? Observe what you do. 

Begin your training in making decisions (and living in the moment) by noting the following guidelines and observations. 

All you have to decide is what you will do right now. That is the only decision you can make or will ever make. Decisions only matter in the moment: Resolutions are at best good intentions, so make them if you wish – then face the next moment, ride the next wave. What will you do now? 

You only need to make a decision in the moment you need to make it. Deciding which college you’re going to attend, which job you’ll take, or which man or woman you’ll date or marry isn’t necessary until it’s fish-or-cut-bait time. Meantime, don’t agonizing over it. Just do what you’re naturally doing in the moment. 

We only need to manage (or change) our lives in relevant moments. One of the primary sayings in Alcoholics Anonymous is ”Take it one day at a time.” In reality, all we have to do is take it one moment at a time. Those who experience a powerful compulsion to drink do not feel compelled all the time. There’s no need for them to decide not to take a drink except when the impulse to do so arises. In that moment, they can decide not to drink and instead call a sponsor or attend to a meeting. 

Decisions get clearer the closer you are to having to make them. Making a decision about what you will do next year, or what you’ll do when you retire, is extraordinarily difficult and usually ends up being inaccurate – guesswork at best. Again, it’s only a wish or intention. Deciding what to do in this moment arises naturally from circumstances at hand. 

This moment is all you need to handle. This is your moment of power.”
(DAN MILLMAN i boken ”The four purposes of life”)


”Everything serves our highest good if we make good use of it.”
(DAN MILLMAN i boken “The life you were born to live”)