Lök

Jag rekommenderar dig att läsa texten från början till slut. Men du kan även klicka på länkarna nedan om du vill läsa om just de löksorterna.


Vitlök
Ramslök


Alla sorters lök är mycket välgörande. De understödjer kroppen i alla inflammatoriska processer (inflammationsläkande) då de bl a innehåller små mängder melatonin, quercetin, C-vitamin och mycket svavel. ”Svavel har naturliga antibakteriella egenskaper och kan bidra till att huden hålls frisk.” (Susan Clark i boken ”Vägar till naturlig hälsa”) Därför är den mycket läkande vid alla s k autoimmuna sjukdomar såsom ulcerös colit, Crohns sjukdom och alla reumatiska sjukdomar. Den är även fiberrik, utrensande, avgiftande, basbildande, bra för alla läkningsprocesser, föryngrande, stärker skelettet, förebygger förkylningar och infektioner, bra mot skadliga bakterier och parasiter, dödar svamptillväxt, cancerförebyggande, bra vid diarré, kolesterolsänkande, bra för tarmfloran, stimulerar tarmperistaltiken, innehåller bitterämnen, ökar gallsekretionen och stärker immunförsvaret. Alla löksorter, förutom vitlöken, är kraftigt slemlösande vilket är mycket hälsosamt.

Nils Kalén skriver i boken ”Hälsans lexikon”: ”Vikingarna var stora lökvänner och hade alltid löktunnor med sig på härnadstågen. Därigenom icke blott undgick de den av alla sjöfarare så fruktade skörbjuggen utan uppnådde en efter nordiska förhållanden enastående hög hälsostandard.”

Han fortsätter: ”Innehåller närsalter i synnerligen ideala proportioner, som ställer den i jämnhöjd med modersmjölken, utom i fråga om järn och kalcium, där löken når avsevärt högre.”

Han skriver vidare: ”Vad löken, »växtrikets radium» (kärt barn har många namn!), dessutom innehåller ämnen, som på våra inre organ verkar renande, helande, stärkande, stimulerande, desinficierande (bra medel mot inälvsmask!) och allmänt hälsofrämjande.”

”Det medicinska värdet av löken, särskilt vitlöken, har varit känt bland folken sedan uråldriga tider. Lökens läkande egenskaper ligger förborgade i dess eteriska olja, som besitter en rentav underbar läkekraft. Jag har gång på gång sett tydliga bevis härpå vid fall av katarr, hosta, heshet, slembildning, bölder och svullnader samt vid olika slag av hals-, hjärn-, mag-, tarm- och njurlidanden.” (Birger Ledin i boken ”Fyra vägar föra ut…”) Den är järnrik och väldigt bra för blodet då den neutraliserar och rensar ut skadliga fetter i blodet. ”All lök är bra för ådrorna, som hålles elastiska, och då förhindras även ett för tidigt åldrande.” (Alfred Vogel i boken ”Den lille doktorn”) 

”Lökens alla ämnen bidrar till att matsmältningen underlättas genom att tarmrörelserna och leverns produktion av galla aktiveras. Njurarna blir också stimulerade vilket leder till att mer vätska utsöndras. Detta kan ha en gynnsam inverkan på njurrelaterade ödem, som kan märkas på svullna fingrar och påsar under ögonen på morgonen som sedan försvinner.” (Marie-Louise Eklöf i boken ”Gröna apoteket”) 

Are Waerland kallade den gula löken för ”Kungen bland vegetabilierna” och så här skriver han i boken ”Hälsans handbok”: ”Ingenting har en mera renande och helande verkan och ingenstans finner man en sådan rikedom på infektionsmotverkande ämnen, som hos rå lök. Genom daglig förtäring av lök till maten dödas alla bakterier i urinen. Den är en svuren fiende till allt vad förruttnelsebakterier och inälvsmaskar heter, och det finns inget bättre botemedel mot varbildningar än rå lök.” 

Han skriver vidare: ”Lök främjar hårväxten, skärper syn och hörsel, stimulerar på naturlig väg kroppens körtlar, neutraliserar tarmgifter och ämnesomsättningsprodukter, driver bort trötthet samt verkar upplivande.” Jag vill dock tillägga att det faktiskt tyvärr finns vissa elakartade och skadliga bakterier som löken inte rår på. Men det förtar inte dess kraftfulla desinficerande verkan mot många skadliga bakterier och ämnen som kan hitta sin väg in i kroppen. ”I dag anses lök höra till de allra nyttigaste växterna och har egenskaper som skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, astma och skadliga mikrober.” (Fredrik Paulún i boken ”Paulúns stenålderskost”)

”Att äta färsk lök vidgar bronkerna, något som kan vara till hjälp för astmatiker.” (Kerstin Ljungqvist i boken ”Nyttans växter”)

”En framstående vetenskapsman i Sovjetunionen har efter ingående studier och experiment kommit till mycket märkliga upptäckter och märkliga krafter, som finnes förborgade i lök.

En tidning meddelar därom följande:
Professor B. Tokin vid det naturvetenskapliga forskningsinstitutet vid universitetet i Tomsk har efter flera års systematiska undersökningar och genom ett långtgående samarbete med läkare, kemister och biologer konstaterat, att i rå lök och vissa andra växtdelar finns bakteriedödande ämnen, som kan få den största betydelse i kampen mot sjukdomar. Dessa ämnen har fått namnet phytoncider.

Till att börja med lade professor Tokin märke till, att en pasta, som till stor del bestod av rå lök, utsände ångor, som på några minuter dödade samtliga jästceller i en skål i närheten. Först trodde professor Tokin att detta resultat var en följd av ett nytt slags dödande strålar. Medhjälpare, som sattes att undersöka lökpastans verkningar på encelliga smådjur, fröägg och andra mycket små levande kroppar, fann att då pastan ställdes i närheten av vattendroppar med ett myllrande mikroskopiskt liv, blev allt detta livlöst på några få minuter.

Botaniker, som därefter undersökte 150 olika plantor, fann att inga av dem hade mer effektivt bakteriedräpande egenskaper än den vanliga löken. Pepparrot, rättika, citroner, apelsiner, brännässlor m.fl. arter innehöll dock stora mängder phytoncider.

Vid de fortsatta experimenten visade det sig, att streptokocker, tyfusbakterier och en hel rad andra mikrober genast dog av nytillagad lökpasta. Lökens rotknöl innehöll fler verksamma ämnen än lökens blad. Dess bakteriedräpande förmåga varierade alltefter årstiden. Höst- och vinterlök innehöll rikligast med bakteriedödande ämnen.

Vid försök med större varelser visade det sig, att varken organ eller vävnader tog någon skada. Så kom turen till sjuka människor. 25 svårt sårade soldater togs i slutet av kriget under behandling. Några av dem hade förlorat armar eller ben och fått såren inflammerade. En del hade svåra förfrysningar, några åter var angripna av en mystisk bakterie, som förorsakade fula, stinkande sår. Några hade bensmärtor, och några led av svår blodförlust. Alla var i mycket eländig kondition.

Av den finaste lök som kunde anskaffas bereddes nu en pasta, som anbragtes så, att den inte kunde komma i direkt beröring med såren. Och vad skedde?

Det heter i redogörelsen, att läkarna stod mållösa, när de såg, hur de av orenhet drypande såren blev förändrade. Den osunda gråa färgen gick över i ljusrött, och man kunde nästan se, hur det livgivande blodet strömmade till. De skadades smärtor försvann samtidigt, och efter ytterligare en behandling var inflammationen och den dåliga lukten borta. Efter fem dygn började såren att dra ihop sig och nya vävnader växa fram.”
(Harry Blom i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)

Hans Bertil Juneby skriver följande om lökens (gul- och rödlök) egenskaper i boken ”Fytomedicin”: ”Effekten domineras av eteroljan, som i stort sett har samma effekt som vitlökens eterolja. Flavonglykosiderna är bl a milt urindrivande, kramplösande och stärker kapillärkärlens väggar. Quercetin har starkt antiinflammatorisk verkan och har särskilt god effekt vid inflammation i tarmarna, t ex Crohns sjukdom (inflammation i nedre delen av tunntarmen) och ulcerös kolit. Lök stimulerar också tarmrörelserna och ökar gallproduktionen i levern. Vidare har lök en stark urindrivande effekt som är särskilt uttalad vid ödem, samt karminativ (väderfördelande) och antibakteriell effekt.” 

”Bioflavonoiden Quercetin sägs i studier ha visat goda resultat som naturligt antihistaminmedel samt för att förhindra uppkomst av grå starr p.g.a. diabetes.” (Torsten Schönfeldt i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

Sanna Ehdin skriver följande om quercetin i boken ”Sannas fastebok”: Quercetin är den vanligaste flavonoiden i mat, där den är ett naturligt gult färgämne hos många växter och bär. Lök har det högsta innehållet med 300 mg per kg lök. Quercetin är nästan fem gånger så kraftfull antioxidant som vitaminerna E och C, och är den mest undersökta flavonoiden.”

Hon fortsätter: ”Quercetin har en rad positiva, dokumenterade hälsoeffekter: förbättrar det kardiovaskulära systemet och minskar inflammation, förhindrar infektioner, lindrar allergisymtom och minskar risken för cancer. Det används även förebyggande mot neurologiska sjukdomar.”

Den gula löken kallades förr även för ”ryskt penicillin” då de åt stora mängder med lök (särskilt gul lök och vitlök) i Ryssland och Sovjet för att förebygga sjukdomar. ”Lök bör användas i riklig mängd året runt. Ett gammalt ordspråk säger: ”Lök drar allt ont till sig”, och det är sant.” (Dr Kirstine Nolfi i boken ”Levande föda”) 

”Lökar är små fabriker för allium (allicin) och andra svavelföreningar. De levererar zink, fosfor, viktiga oljor och flavonoider. Lök är infektionshämmande och desinficerar näsa, mun och hals. De sänker blodtrycket och lipidnivåerna i blodet. De hjälper till att lösa problem med cirkulationen och förhindrar kärlsjukdomar. De stärker cirkulationsorganen och förhindrar åderförkalkning. Lök har en positiv effekt på svaga njurar och urinblåsor och stärker slemhinnorna i magsäck och tarmar.” (Dr. Karl-Heinz Blank m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»”) 

Katharine Colton skriver i boken ”Ät rätt lev längre”: ”En stor undersökning visade att personer som äter mer lök i sin dagliga kost uppvisar färre fall av magcancer.” 

Hon fortsätter: ”Lökens svavelföreningar är också något positivt för astmasjuka personer. De hjälper till att hejda allergiska reaktioner och inflammation.” 

”Svavlet i lök är en stark avgiftare som stärker levern, renar tarmen, hjälper till att rensa ut tungmetaller (som bly) ur kroppen och gör huden frisk.” (Natalie Savona i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)

Svavel kopplas till skadliga ämnen som då blir vattenlösliga och kan lämna kroppen via urinen.” (Pelle Holmberg, Marie-Louise Eklöf & Ingrid Holmberg i boken “Vilda växter”)

”Samma svavelföreningar i löken som kan få ögonen att tåras också stärker immunförsvaret och har en antiinflammatorisk effekt.” (Niklas Ekstedt & Henrik Ennart i boken “Happy food green”) 

Jonny Bowden skriver om lökens skelettstärkande egenskaper i boken ”The 150 healthiest foods on earth” (min översättning): ”Minst två viktiga studier visar att lök hjälper till att bygga starka ben. I den ena, som publicerades i den prestigefyllda tidskriften Nature, fick hanråttor som dagligen åt en liten mängd torkad lök en 17 procentig ökning av kalcium; honråttor som hade fått äggstockarna borttagna (vilket snabbt skulle framkalla benförlust och osteoporos) fick starkare ben när de matades med lök. Och i en annan studie, publicerad i Journal of Agriculture and Food Chemistry, hämmade ämnen i lök aktiviteten hos cellerna (osteoklaster) som bryter ned ben.” 

Tyvärr får löken ibland skulden för att det kommer ut mycket gaser efter en måltid. Dessa gaser kommer ej från löken (om den inte är friterad eller hårt brynt!) utan den stimulerar tarmperistaltiken kraftigt vilket medför att redan befintlig gas i mag-tarmkanalen drivs ut. Detta är givetvis gynnsamt då gaserna förgiftar blodet, anstränger hjärtat och är kraftigt syrabildande (se Gaser i magen). Att steka löken så den blir brynt, eller ännu värre, att fritera den medför kraftiga belastningar på framförallt gallfunktionen och då blir måltiden inte riktigt bearbetad i mag-tarmkanalen vilket kan skapa gasbildning. ”Rostad lök” (en livsmedelsprodukt) är oftast panerad i vitt mjöl, saltad och friterad (eller väldigt hårdstekt) och belastar kroppen. Den har varken något hälso- eller näringsvärde kvar. Undvik även ”picklad lök” och inlagd vitlök som innehåller vinäger eller ättika!

En del upplever att de har ”svårt att tåla lök” och därför undviker den men jag har genom åren hjälpt många att åter ”tåla lök” genom att lära dem att tugga – verkligen tugga – maten ordentligt (se Tugga födan ordentligt).

I de flesta recept där lök ingår brukar de börja med att man ska steka löken först, och efter en stund lägga i andra ingredienser i grytan eller stekpannan. Detta förfarande förstör lökens välgörande och närande effekt totalt! Pröva istället att lägga ner löken sist i receptet så att den bara blir varm och börjar svettas istället för sönderstekt. Eller stek löken i större bitar en kort stund så den inte hinner få någon brynt stekyta. ”Tillsätt gärna hackad lök i slutet av kokningen av ris, quinoa etc. så håller det ett par dagar längre i kylskåpet.” (Sanna Ehdin i boken ”Sannas matbok”) 

Det är givetvis nyttigast att äta rå lök vilket Andrew Weil skriver om i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”: ”Å andra sidan förlorar till exempel lök och vitlök en del av sitt nyttiga innehåll när de tillagas. De är fortfarande nyttiga, men om man vill tillvarata lökens kolesterolsänkande egenskaper och vitlökens bakteriedödande effekter måste man äta dem råa.” Han skriver vidare: ”Att regelbundet äta rå lök och vitlök minskar också blodets benägenhet att bilda proppar och ökar kroppens förmåga att lösa upp proppar.” Även den medicinska effekten från svavlet förstörs om lök och vitlök upphettas. 

”Lika lättsmält som löken är i sitt råa tillstånd, lika svårsmält är den brynt eller stekt.” (Birger Ledin i boken ”Fyra vägar föra ut…”) 

Den gula löken och schalottenlök passar kanske bäst i lagad mat. När det gäller rå lök, i t ex sallader, tycker jag rödlök (starkare smak) eller silverlök (mildare smak) är godast. När det är säsong för det passa gärna på att använda den fräscha salladslöken (kallas även för vårlök). ”Salladslök är rik på retinol men även många mineraler och C-vitamin.” (Gun-Marie Nachtnebel och Annika Tidehorn i boken ”Hjärtvänlig mat”) 

Gräslök är jättegod tillsammans med potatis men om den intas i alldeles för stora mängder kan den irritera njurarna. ”Den odlade formen av gräslök kom till Sverige på 1600-talet. Den får en mängd sidoskott och bildar tuvor till skillnad mot den vilda.

Gräslöken hör sedan gammalt till våra mest använda köksväxter. Både blad och blommor kan ätas. De innehåller ovanligt mycket C-vitamin, A-vitamin samt viktiga mineralämnen. Liksom många andra lökväxter innehåller gräslöken även en svavelhaltig eterisk olja som gör den verksam vid olika magbesvär. Den uppges också kunna höja kroppens fettförbränning.


Förutom som köksväxt nyttjades gräslöken förr även som husmedicin mot andtäppa, hosta, gikt, frossa och skörbjugg.” (Kerstin Ljungqvist i boken ”Nyttans växter”)

”Redan tidigt om våren skjuter gräslöken och dess nära släktingar, backlök och sandlök, upp sina trinda, spetsiga blad. Den oinvigde kallar allt för gräslök och det spelar inte så stor roll, eftersom alla tre arterna kan ätas. Vildväxande gräslök finner man vid kusten, främst längst Östersjön. Den trivs längs stränder och på hällmarker. Sandlök växer på torr, gärna kalkhaltig sandjord, och backlök, den vanligaste av de tre, i parker, trädgårdar, längs vägkanter och i andra kulturpåverkade marker. Alla tre arterna växer i Götaland och Svealand och är ovanliga i Norrland. 

Odlad gräslök kan man finna långt upp i Norrland, och den kan där leva kvar långt efter det att odlingen har upphört. 

För hälsan
Gräslök har, precis som annan lök, en hel del aktiva ämnen i sig. Förutom den eteriska oljan finns, i liten mängd, glykosid quercetin och C-vitamin. Dessa ämnen samverkar till att skapa en lätt bakteriedödande effekt samt till att stödja hälsan genom att stimulera immunförsvaret. Även matsmältningen påverkas positivt av den eteriska oljan. Vill man ha en mer verksam terapeutisk effekt rekommenderas dock att använda vitlök, vanlig lök eller ramslök.” (Pelle Holmberg, Marie-Louise Eklöf & Ingrid Holmberg i boken ”Vilda växter”)

Kerstin Ljungqvistskriver i boken ”Nyttans växter”: ”Backlöken liknar skogslöken men är på alla sätt mindre. I blomsamlingen finns tätt med små groddknoppar. De är små lökar som blir nya plantor när de faller till marken. Både groddknoppar och blad är ätliga och har förr använts vid matlagningen. Man kan gräva upp en tuva och plantera i kruka för att ha nära till hands att klippa av till maten.

Sandlöken (A. vineále) är en annan vild lökväxt som man också kan äta. Den växer gärna på torra ställen, i klippskrevor och på vägslänter.”

Hon skriver även om skogslök: ”Kallas även vild purjolök och på Öland och Gotland kajp eller kajpar (även stavat kaip eller kaipar). I Bohuslän har man sagt kep. Det är ur denna lök som den odlade purjolöken anses ha utvecklats.

Skogslöken har tidigare odlats och var mycket populär som köksväxt under 1700- och 1800-talen. Den underjordiska löken liknar vitlök men smaken är mildare.

Bladen kommer tidigt och kan skördas redan i april. De har ganska stark smak och kan användas på samma sätt som både gräslök och purjolök. Frampå sommaren vissnar bladen och löken blommar med violettrosa blommor. Blandat med blommorna kommer små minilökar, groddknoppar. Även dessa små lökar kan ätas. När de faller ned bildas nya plantor.”


Hon skriver avslutningsvis: ”Skogslöken kallas även spansk purjo, sandpurjo och ibland rockenboll, ett namn som kommer av det engelska namnet på skogslöken: Rocambole. Nämnet lär betyda ”rock onion”, klipplök.”

Purjolök och vitlök tycker jag fungerar utmärkt både i matlagning och råa i sallader. ”Till skillnad från sina löksläktingar bildar purjon inte någon egentlig lök, utan löken finns som blad. Purjolök innehåller vitamin A, C, E och K, liksom folsyra, karotenoider, lutein och zeaxantin. Den innehåller också rikligt med mineraler, som magnesium, kalium, järn, kalcium och zink. Tack vare att den är en lökväxt innehåller purjolöken samtidigt typiska lökantioxidanter, som diallydisulfid. Det finns studier som visar att kvinnor som äter mer purjolök, 4 gram per dag istället för 2 gram, är mindre drabbade av bröstcancer. Purjolöken innehåller fibrer, vilket är bra för tarmmotoriken och tarmfloran.” (Charlotte Erlanson-Albertsson i boken ”Äta för livet”) Karotenoiderna lutein och zeaxantin, som purjolöken är en rik källa till, är båda mycket viktiga för ögonens funktion och hälsa. ”Purjolök verkar renande och underlättar stimulering av bukspottkörteln och avsöndring av magsaft. Den renar blodet och stimulerar musklerna i deras verksamhet, när de är överbelastade med urinsyra till följd av ofta förekommande eller stor konsumtion av kött. Den bör inte användas enbart som krydda i sallader utan ingå i så stor mängd att den utgör en viktig ingrediens i sådana.” (Norman Walker i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

”Purjolök innehåller en kombination av näringsämnen som bromsar upptaget av socker från tarmarna, vilket stabiliserar blodsockernivån och dämpar hungerattacker.” (Sarah Owen i boken ”Juicer som håller dig frisk”)

Purjolök
Den här släktingen till den gula löken är fullmatad med polyfenoler och allicin, ett ämne som ökar blodkärlens flexibilitet och minskar kolesterolet med hjälp av en mekanism som påminner om statinläkemedel men utan dessas biverkningar.”
(Dr Steven R. Gundry i boken “Livslängdsparadoxen”) Men smaken är olika – känn själv efter vilken lök du tycker passar bäst i olika anrättningar. Men lök kan du äta med gott samvete och det är ett av de allra billigaste födoämnena! 

Ett huskurstips för lindring vid bältros: ”Om du har en saftpress eller matberedare kan du tillreda färsk purjolöksjuice och applicera direkt på blåsorna. Det lindrar klådan omedelbart.” (Joan Wilen och Lydia Wilen i boken ”Lev väl och må bra”) 

”Vid akut övre luftvägsinfektion kan man göra följande blandning i en mixer: 2 medelstora matlökar, 8 vitlöksklyftor, 4 teskedar mald ingefära, saften av 2 citroner, en matsked honung och 1 dl vatten. Av blandningen intas en matsked varje eller varannan timme under den första dagen, en matsked 3-4 gånger om dagen de följande dagarna. Vid tarminflammation: 15 g lökskal per kopp, kokas 15-30 minuter och silas. Drick en kopp mellan måltiderna tre gånger om dagen.” (Hans Bertil Juneby i boken ”Fytomedicin”) 

Jag ser alltid till att ha gul lök hemma och inte enbart för att äta! Om du har en inflammation på någon kroppsdel där det går att göra ett omslag med elastisk binda kan följande tips hjälpa dig med läkningsprocessen. När du ska gå och lägga dig på kvällen skivar du en gul lök tunt och täcker den inflammerade kroppsdelen (t ex ditt onda knä, armbåge, hälsena, finger o s v) med löken och sedan slår du runt en binda. På morgonen när du vaknar tar du bort omslaget. Du får nog räkna med att det kan lukta lite lök i sovrummet och troligen löksmak i munnen när du vaknat på morgonen. Detta lökomslag hjälper till med att neutralisera gifter och läka inflammationer. Du får kanske göra om det några nätter innan du märker någon bestående effekt. Men oftast märker man en lindring, och därmed läkning, redan efter en natt. Detta tips är ofta till stor hjälp för personer med inflammatoriska sjukdomar (såsom gikt, artros och reumatism) då redan första nattens lökomslag kan göra underverk mot smärtande inflammationer. Har du t ex hälsporre eller ”portvinstå” (gikt i foten/tårna) är det lämpligt att under natten sova med en socka/strumpa som man stoppat skivad lök i, likadant kan en tumvante funka om du har värk eller inflammation på händer eller fingrar. Lökomslag kan vara till stor hjälp och lindring även vid ömma kroppsdelar eller blåmärken. Det går i nödfall att använda andra sorters lök till lökomslag, t ex rödlök, men effekten blir avsevärt bättre med gul lök eftersom den är så kraftigt avgiftande och starkt inflammationsläkande. Att göra lökomslag hjälper till med smärtlindring, avgiftning och läkning på den eller de kroppsdelar omslaget görs på men för att få bestående läkning vid svårare sjukdomar behöver du samtidigt ändra din livsstil eftersom det är orsaken till din värk och inflammation. T ex dålig kost, brist på motion, undermålig andning, överansträngning av kroppen eller vissa kroppsdelar, felbelastning, m m.

Att ibland göra ett ”lökfotbad” kan göra underverk för trötta och ömma fötter. Det är avgiftande, stärkande och uppiggande och stimulerar energicirkulationen i fötterna. Efteråt brukar det pirra gott i fötterna i någon timme och fötterna kan kännas ”rena” och fräscha. Lökfotbadet är bra som förebyggande fothälsovård men är också gynnsamt vid torra fötter, gikt och reumatiska besvär i dem, fotsvamp, hälsporre, ömma och värkande fötter, m m. Man kan göra det vid behov och vid en avgiftningskur (detox) eller fastekur kan man göra lökfotbadet dagligen i en vecka för att effektivt understödja utrensningen. Ta 2-3 gula lökar och skala dem, riv dem sedan på grövsta sidan av rivjärnet och häll sedan ”lök-geggan” i en balja. Sen sätter du ner fötterna i geggan och ”geggar runt” så att hela fötterna får lök och löksaft över sig. Sen kan du sitta med detta på fötterna i upp till en timme. Bli inte förvånad om du får löksmak i munnen eller i andedräkten! Om du har småsår på fötterna kan lökfotbadet förorsaka att det svider i dessa så då kanske du ska vänta tills såren har läkt. ”Lök-geggan” spolar jag ner i toaletten.

Om du lider av ret- eller torrhosta på nätterna kan du skiva en halv normalstor gul lök och lägga det på en assiett som du sedan ställer på nattduksbordet bredvid sängen under natten. Ångorna från löken kommer att ge snabb och effektiv lindring med detsamma. 

Birger Ledin beskriver fler sätt att nyttja lökens helande egenskaper i boken ”Fyra vägar föra ut…”, bland annat att blanda löksaft i lavemangsvattnet för att därigenom få till en snabbare läkning vid inflammerad och skadad slemhinna i tjocktarmen (bra mot IBS, Ulcerös kolit, diarrégaser i magen och springmage) och det är ett mycket snabbt och effektivt sätt att få bukt med springmask: ”Ett annat sätt att få en utmärkt minerallösning är att riva ett par lökar av ordinär storlek. Man slår en liter vatten över den rivna massan, låter den stå och dra i ett halvt dygn och silar därefter ifrån vattnet. Till varje lavemang tas ungefär en tekopp av denna mineralsaft.” 

Han fortsätter att beskriva andra användningsområden: ”Ett hälsosamt te av lök beredes genom att skära löken i små bitar, vilka kokas ett par minuter. Detta te har en underbar förmåga att upplösa, utdriva och bortskaffa giftämnen ur kroppen, och det har särskilt visat sin läkande förmåga vid barnsjukdomar såsom mässling, scharlakansfeber, koppor och difteri. Bäst blir lökteet om man blandar det med citronsaft. Att smaken även blir mer tilltalande genom tillsats av citron är självklart. Ett sådant te är av värde för envar och kan förtäras dagligen. 

Även vid yttre bruk verkar löksaften läkande. Man gnider in de värkande ställena med löksaft eller lägger på ett omslag med krossad, rå lök. Än större verkan gör ett dylikt omslag, om löken blandas med honung och lera. Det är förunderligt att se, hur snabbt bölder öppnas och var o. dyl. dras ut med ett sådant omslag. 

Reumatism och gikt samt smärtor, som orsakats av fall, stötar, vrickningar m. m., lindras om man gnider de angripna ställena med löksaft eller gör upprepade omslag enligt beskrivningen härovan. Självfallet är dock att en dylik behandling alltid bör gå hand i hand med andra helande faktorer, som ingår i ett naturenligt levnadssätt. 

Slutligen är löken ett beprövat hårmedel. Att ofta gnida in hårbotten med löksaft förhindrar mjällbildning och håravfall och befrämjar sålunda hårväxten.” Tänk dock på att det numera knappast finns lera som är tillräckligt ”ren” (fri från allehanda miljögifter och skadliga bakterier) i naturen så jag själv skulle vid behov inköpa ”naturlera” (t ex denna) på hälsokost. 

Siv Hellgren ger några tips om hur man kan använda lök i hälsans tjänst i boken ”Alla tiders huskurer”: “Ett starkt lökavkok sötat med honung är mycket lindrande vid rethosta. 

…I stället för myggolja kan man ta en halverad gul lök och gnida in utsatta ställen på kroppen med, t ex hals, vrister, ben, armar. På så sätt kan man försvara sig med löksaften mot ett förmodat mygganfall…” 

Och slutligen ger hon ett tips mot nästäppa: “Riv en gul lök. Andas in de starka ångorna tills tårar och näsa flödar ymnigt. Det lättar!” 

Miriam Wicklund delar med sig följande huskurer med lök i boken ”Kärringråd och huskurer”: ”Löksaft lindrar många hudirritationer och är även effektivt om du har bränt dig på brännässlor. 

…Gnid skrubbsåret med rå lök så läker det snabbare. 

…En mamma berättar om den gången hennes barn hade fått svåra brännskador på stjärten. Hon lade tjocka lökskivor direkt på huden och smärtorna gick snabbt över. 

När hon tog bort löken nästa dag syntes inte ett märke på huden. 

…Gnid vårtorna med rå lök eller sätt på ett förband med färska lökringar. Det sägs att löken renar blodet och att vårtorna försvinner. 

En liten flicka hade fullt med vårtor på båda händerna, och varken doktorns salvor eller huskurer hjälpte. Då försökte man med lök, och snart var alla vårtorna borta. 

…En man hade fått en stor sticka i foten, som satt så djupt att den var svår att få bort. Man lade en tjock lökskiva direkt på det onda stället med ett förband över och flisan kom ut av sig själv under nattens lopp.” 

Uthållighetskur för en lättare förlossning: Enligt den brittiska författaren Sheila Kitzinger, som skrivit flera böcker om förlossningar, kommer din uthållighet att förbättras och förlossningen bli lättare om du från och med tredje månaden regelbundet äter vitlök och gul lök. Om du behöver ett vetenskapligt skäl kan det vara bra att veta att linolen-syran i såväl gul lök som vitlök hjälper till att producera prostaglandiner. Detta stimulerar livmodershalsens vidgning.” (Joan Wilen och Lydia Wilen i boken ”Lev väl och må bra”) 

”Alla sorters lök (gul lök, rödlök, vitlök, purjo, gräslök och så vidare) är stapelvaror i skönhetsköket. Antiinflammatoriska, renande effekter bygger trösklar både mot både finnar och fina linjer, medan flavonoider ger skyhög antioxidativ aktivitet.” (Maria Ahlgren i boken ”Beauty food”) 

”Löken hör till växtvärldens stora under. Den är en av de främsta hälsogruvor, som mänskligheten genom tiderna lärt känna.” (Birger Ledin i boken ”Fyra vägar föra ut…”) 

”Löken är varken att betrakta endast som en krydda eller medicin utan som i första hand ett näringsmedel. Löken är nämligen mycket näringsrik, den innehåller närsalter, vitaminer, eteriska oljor. Löken har långt tillbaka i forntiden varit mycket använd såväl bland de nordiska folken som bland medelhavsfolken. Det är endast den råa löken som har hälsovärde, som kokt är den urlakad, som stekt är den hårdsmält.” (Vivos Voco i boken ”Hälsoörter”)

”Lök bör ingå långt mera än vad nu är fallet i vårt dagliga kosthåll. Lök är både mat, medicin och ett märkligt ungdomselixir. Ett bevis härför är en kronojägare i Norrland.

Sommaren 1948 fyllde han 75 år och var då ett under av spänstighet och ungdomlighet. Det var ingen svårighet för honom att stå på händerna med fötterna i höjden. Han blev ock i denna ställning fotograferad av en tidning på sin 75-årsdag. Och ändå blev han vid 24 års ålder avskedad från soldattjänst vid det gamla rotesystemet på grund av organiskt hjärtfel. Inte mindre än 14 läkare konsulterades och samtliga förklarade, att han endast skulle leva en kort tid. I två års tid var han också svårt sjuk, med räddades, som han själv säger: ”ej av läkarna utan av lökarna”. Han upptäckte nämligen att han mådde särskilt bra sedan han ätit rå lök. Sedan blev rå lök hans medicin, som snabbt förde honom ur sängen. Även sedan har han mest varje dag konsumerat flera lökar. Efter uppnådd pensionsålder befanns han så vital, att han fick kvarstå fyra år i tjänst.

Utöver sin långa gärning som kronojägare, som gjort honom synnerligen välkänd bland skogsmän inom övre Norrland, har jubilaren också nedlagt ett förtjänstfullt arbete som jordbrukare. Det är alltså mycket klokt att dagligen äta rå lök. Lök är god mat och en ypperligt välgörande medicin.”
(Harry Blom i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)

”Varje dag utan lök är en förlorad dag!” (okänt ursprung)

Vitlök

“För mig är vitlök detsamma som vitalitet. Jag vet inte om det är mitt franska ursprung eller min egenskap av växtterapeut, som är den största anledningen till att växten är mig så kär. Men när jag ser vitlök växa i en trädgård, är jag helt övertygad om att i det här hemmet, här råder hälsa och glädje.” (Maurice Mességue i boken “Hälsoflora”)

”Vitlöken måste vara världens äldsta och mest fantastiska födoämne – och medicin! Ett universalbotemedel mot så gott som alla sjukdomar om man lägger samman alla skrifter som finns om vitlöken. 

I Fornegypten betraktades vitlöken som en helig ört. Slavarna som byggde pyramiderna lär ha strejkat om de inte varje dag fick sin vitlök. Den gav kraft och styrka. 5 000 år gamla babyloniska kilskiftstavlor vittnar om vitlökens effekt på många sjukdomar – reumatism, hemorrojder, magsjuka, hosta, hudsjukdomar, aptitlöshet m m. 

I det gamla Kina användes vitlök som medicin. Vid de olympiska spelen under antiken åt idrottsmännen mängder av vitlök innan de skulle tävla för att öka prestationsförmågan. Vitlöken gav dem både styrka och uthållighet. 

Hippokrates, den berömde grekiske läkaren, ordinerade rikligt med vitlök mot olika åkommor, lunginflammation, frossa, kvinnosjukdomar, inälvsmask, tandvärk…” (Siv Hellgren i boken “Alla tiders huskurer”) 

Vitlöken har många gynnsamma effekter på kropp och hälsa vilket de flesta säkert har hört talas om. ”Det finns flera undersökningar som visat att vitlök har en cancerhämmande effekt, och även här rör det sig om flera olika mekanismer. Förutom att stimulera immunfunktionen tycks den blockera bildandet av vissa carcinogener i tarmarna och skydda DNA från att skadas av andra carcinogener. Slutligen skyddar vitlök också lever- och hjärnceller från degenerativa förändringar (förmodligen en följd av dess innehåll av antioxidanter) och sänker blodsockret. Man kan uppnå alla dessa effekter genom att helt enkelt ha vitlök i maten.” (Andrew Weil i boken ”Bli frisk av dig själv”) 

Vitlök innehåller en hel del selen, mangan, koppar och kalcium och den verkar både renande och uppbyggande på sköldkörteln då den även innehåller en del jod. Då vitlök är perifert kärlvidgande (vidgar kapillärerna) ger den en värmande och svagt svettdrivande effekt. Den hjälper levern med avgiftningen och är även lungstärkande. 

”Allicin, ett av vitlökens viktigaste biologiskt verksamma ämnen, produceras när man krossar vitlök. Det har vid laboratorieförsök visat sig minska tillväxten hos bröst- och prostatacancerceller. 

Förutom allicin innehåller vitlök andra värdefulla antioxidanter i koncentrerad form, exempelvis selen och germanium. De neutraliserar fria radikaler som man anser påskyndar både tumörers tillväxt och utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning). Cancerforskare vid universiteten i Pennsylvania och Texas i USA har identifierat två andra ämnen som skyddar mot cancer i krossad vitlök: diallysulfid och S-allylcystein. Weizmanninstitutet i Israel har identifierat en molekylmekanism som kan förklara vissa av vitlökens läkande egenskaper. Färska forskningsresultat från Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, som beskriver funktionen hos de kemopreventiva kemikalierna i vitlök, tyder på att de motverkar bröst- och prostatacancer, särskilt under den första sjukdomsfasen. Delvis förbättrar de cellernas förmåga att rensa bort cancerframkallande ämnen, delvis gör de att dessa ämnen får svårare att binda sig till DNA. Preliminära undersökningar tyder på att vitlök även hindrar bröst- och prostatacancerceller från att dela sig och därmed begränsar tumörtillväxten.” (Jane Plant i boken ”Ditt liv i dina händer”) 

”Vitlök fungerar bra mot cancer på grund av det innehåller mineraler. Dess styrka mot tumörer beror främst på två av dessa, nämligen svavel och germanium. Vitlöken är rik på ett stort antal svavelsammansättningar, vilket förklarar dess kraftiga lukt. En hel vitlök innehåller germanium i ytterst små mängder – inte mer än två eller tre biljondelar – men det är ändå tillräckligt för att vara av viss betydelse när det får fungera tillsammans med svavel och andra spårelement.” (John Heinerman i boken ”Naturens 7 supermediciner”) 

Vitlöken är kraftigt stärkande för immunförsvaret, blodrenande, kraftigt kolesterolsänkande, kraftigt avgiftande, blodtryckssänkande, mycket bra för tarmfloran, kraftigt inflammationsläkande, allmänt stärkande, innehåller bitterämnen, bra för njurfunktionen och främjar urinutsöndringen, motverkar förruttnelseprocesser i tarmarna och är mycket effektiv mot skadliga bakterier, parasiter och jästsvampar (t ex Candida albicans). 

”En undersökning som gjordes av dr Bordia i Udaipur på 20 patienter som haft hjärtattacker visade en 72-procentig ökning av denna propplösande effekt efter en enda stor dos vitlök, och en 80-procentig ökning efter en månad. Andra undersökningar redovisade motstridiga resultat; när vitlökssaft blandades direkt med blodplättar blev en del mindre klibbiga medan andra inte förändrades alls. Blodet hos dem som ätit vitlök visade sig vid undersökningar emellertid alltid ha en mindre benägenhet att klumpa ihop sig.” (John Blackwood och Stephen Fulder i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”) 

”Befolkningsstudier visar att folk som äter mycket vitlök löper mindre risk för cancer i framför allt magsäck och tjocktarm.” (Eva Olsson i boken ”Naturens apotek”) 

Torsten Schönfeldt skriver i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”: ”Undersökningar har visat att det är förmågan att hämma en substans som heter troboxane B2 som är orsak till vitlökens förmåga att minska proppbildning genom att förhindra att blodplättarna klibbar ihop.” 

Han fortsätter: ”En forskare i Tyskland visade att vitlök kan få tumörer att tillbakabildas (särskilt bröstcancer).” 

Han avslutar: ”1983 visade dr W.E. Criss och hans team vid Howard University, Washington DC att vitlök skyddade kroppen från celler som är på väg att bli cancerogena. Han drog då slutsatsen att det kunde vara en god preventiv åtgärd att låta vitlök ingå i den dagliga kosten. 

Detta har fått stöd från Kina där Dr Mei Xing vid Shandong Medical College fann att Gangsankommunen hade en mycket låg siffra för döda i magcancer medan en grannkommun i samma provins uppvisade en siffra som var 10 gånger högre. Man åt liknande mat bortsett från att folket i Gangsankommunen åt mycket vitlök medan grannarna knappt åt någon alls. 

Hjärthinneinflammation orsakad av kryptokocker leder ofta till döden. Vid Himan Medical College i Kina fick 16 patienter vitlök. Elva överlevde inflammationen vilket är lika bra som med mediciner med flera biverkningar.” 

Anja Arneving skriver följande om vitlök i häftet ”Kryddor istället för medicin?”: ”Den innehåller vitaminerna A, B, C och mineraler och spårämnen som t ex jod samt en eterisk svavelhaltig olja som innehåller allicin som har antibiotisk verkan.” 

”Vitlök är en av de äldsta medicinalörterna (på sumeriska stentavlor från år 3000 f.v.t. ordineras vitlök). Louis Pasteur konstaterade år 1858 att den hade antibakteriella egenskaper. Under första världskriget var det vanligt att använda vitlök i bandage för att förebygga infektioner, och ryska soldater använde det även senare, under andra världskriget. När de hade ont om antibiotika använde de vitlök så flitigt att det brukade kallas ”det ryska penicillinet”.” (David Servan-Schreiber i boken ”Anticancer”)

”En engelsk studie visar att regelbundet vitlöksätande kan förebygga förkylning. 146 personer delades in i två grupper, där hälften fick äta vitlökspreparat med det aktiva ämnet allicin och hälften overksamma kapslar i fyra månader, från november till februari. Vitlöksgruppen fick klart färre förkylningar än placebogruppen, 24 mot 65, och deras förkylningar gick fortare över.” (Eva Olsson i boken ”Naturens apotek”)

Anita Schweiger och Susanne Kammerer skriver i ”Hildegard av Bingens örtabok”: ”I kliniska studier har det påvisats att vitlöken har en koagulationshämmande verkan, vilket gör den till ett förebyggande medel mot åldersbetingade kärlskador.”

De fortsätter: ”En antibakteriell verkan har bara den råa vitlöken, men också som kokt sänker vitlöken kolesterolhalten i blodet och hämmar koagulationsprocessen.”

De avslutar: ”En egyptisk papyrus från tiden kring 1 500 år f Kr innehåller 22 recept mot besvär som huvudvärk, halssjukdomar och kroppslig svaghet. Vitlöken var också en gåva som faraonerna fick med sig i graven. Germaner, romare, greker och fenicier använde alla vitlök, framför allt vid sjukdomar i andningsvägarna. Plinius rekommenderade vitlöksrecept mot sammanlagt 63 sjukdomar. I den yajurvediska medicinen i Indien betraktas vitlöken än i dag som ett föryngrings-, avgiftnings- och libidostimulerande medel.”

Andrew Weil skriver i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin: ”Dessutom är vitlök ett starkt antibiotikum som är särskilt effektivt mot svampinfektioner, och det har också virusbekämpande och bakteriehämmande effekter. Den bästa huskur jag känner till mot förkylning är att äta flera råa vitlöksklyftor så fort man märker de första symptomen. Att äta rå vitlök är inte lockande för alla, men vitlöken förlorar sina antibiotiska egenskaper när man torkar eller tillagar den, och kommersiella vitlökskapslar har inte samma effekt som färsk vitlök. Man kan göra den råa vitlöken mer aptitlig genom att hacka den fint, blanda den i mat eller äta den i samband med en måltid. Eller skär en klyfta i bitar och svälj dem hela som piller.”

Han skriver vidare: ”Jag har sparat en aktuell artikel ur en kinesisk läkartidskrift där man beskriver hur man använder vitlök intravenöst för att behandla en sällsynt och allvarlig form av hjärnhinneinflammation som orsakas av en svampinfektion i hjärnan. (Denna sjukdom blir allt vanligare nu som en opportunistisk infektion hos aids-patienter.) De kinesiska forskarna jämförde intravenösa vitlöksinjektioner med den vanliga läkemedelsbehandlingen med ett mycket toxiskt antibiotikum som kallas amfotericin B. I denna studie fungerade vitlöken bättre än läkemedlet och orsakade ingen toxicitet oavsett dosering. 

Något som kan vara bra att ha i husapoteket när man märker att ett barn börjar få öroninflammation är vitlöksolja. Man droppar lite varm vitlöksolja i örat, och sedan täpper man till örat lätt med en bomullstuss. För att göra vitlöksolja, pressa ner några vitlöksklyftor i lite olivolja, låt stå några dagar i rumstemperatur och sila sedan bort vitlöken. Förvara oljan i kylskåpet och värm lite i taget. Somliga rekommenderar också att man lägger en liten klyfta eller bit rå vitlök direkt i örat och håller den på plats med en bomullstuss. Vitlöksbiten kommer så småningom att lösas upp.” 

Paavo Airola skriver i boken ”The miracle of garlic” att han har funnit att ett av de mest effektiva medlen mot en annalkande halsinfektion är att dela en stor vitlöksklyfta i 2 halvor och ha dem i munnen i flera timmar. 

Mot tandlossning och tandköttsinflammationer: Vitlökens verkan är numera belagd med expertutlåtande – så varför inte pröva den i förebyggande syfte mot tandlossning. Gnid tandhals och tandkött med en vitlöksklyfta dagligen.” (Siv Hellgren i boken “Alla tiders huskurer”) 

”Vitlök har vetenskapligt provats vid läpp- och munåkommor. Två ryska forskare, D. Sergaiev och L.D. Leonov behandlade 194 fall genom att använda en salva gjord genom att krossa vitlök i en mortel och därefter applicera den på såren. Fullständig läkning uppnåddes i 90% av fallen inom 8-12 timmar. Bland åkommorna märks varsår, leukoplaki, fissurer och tumörer. Den japanske vetenskapsmannen, Fujiwara, upptäckte nyligen att vissa ämnen i vitlök ökade kroppens förmåga att absorbera B1 vitamin.” (E. Haglund i boken ”Naturens mediciner”) 

Rå vitlök på fotsvamp eller vårtor är gamla beprövade huskurer som ger snabb effekt! Dela en vitlöksklyfta och tejpa den med den delade sidan direkt mot vårtan eller fotsvampen. Byt mot ny klyfta 2 ggr/dag. 

Romarrikets legionärer (soldater) fick alltid ha vitlöksklyftor i skorna och sandalerna under deras fotmarscher för att på så sätt absorbera de hälsofrämjande oljorna in i kroppen och därmed skapa ett effektivt infektionsskydd. 

”1930 visade en tysk vetenskapsman, F.A. Lehman, att tillväxten av Bacillus proteus-bakterien hämmades av en så låg koncentration av vitlöksextrakt som 1 del på 50 000. Andra märkte denna effekt på stafylokocker. T o m blodet hos den som ätit vitlök kunde döda bakterier. En rapport i Science Weekly i Frankfurt visade att nykrossad vitlök kunde döda bakterier på ett avstånd av 20 cm blott genom ångorna. 

Under och efter andra världskriget började moderna antibiotika tas i bruk och ingen tänkte längre på vitlökens gamla roll. Men på 1960-talet återupptog man undersökningarna. Nu hade scenen flyttats från Tyskland till Tredje världens länder, där man undersökte de inhemska medicinerna som nationaltillgångar; Indien och, i mindre grad, Egypten var de som gick i bräschen. 

Idag finns många vetenskapliga uppsatser som visar vitlökens effekt på bakterier. Hur stark är dess effekt, i jämförelse med andra antibiotika? En uppsats i det här ämnet publicerades 1977 i Indian Journal of Experimental Biology och var skriven av en grupp ledd av professor V.D. Sharma vid University of Pantnagar. De satte pappersskivor som indränkts i vitlöksextrakt mitt i bakteriekulturodlingar och mätte på hur stora ytor bakterierna dog. De fann att färskt vitlöksextrakt var minst lika effektivt som någon annan vanlig form av antibiotika när det gällde en stor mängd bakteriearter, inklusive de som orsakade matförgiftning, matsmältningsproblem, hals-, lung- och hudinfektioner samt mer ofarliga åkommor. Det effektivaste antibiotikum som testades var kloramfenikol, som var effektivare än penicillin, tetracyclin, streptomycin m fl. Ändå kunde vitlöken mäta sig med kloramfenikol, och i två fall dödade den bakterier som var resistenta mot kloramfenikolen. Den mest vitlökskänsliga bakterien var den fruktade Bacillus anthracis som orsakar den dödliga sjukdomen anthrax, mjältbrand hos djur, vilken ibland kan förgifta köttet.” (John Blackwood och Stephen Fulder i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”) 

”Vitlök sänker halten kolesterol och triglycerider i blodet, sänker blodtrycket och blodsockret, minskar blodets viskositet (klibbighet), aktiverar fibrinolysen och hämmar hopklumpningen av blodplättarna. Den har antiinflammatorisk, antibiotisk och maskfördrivande verkan. De verksamma ämnena är främst allicin och/eller dess nedbrytningsprodukter. Dessa ämnen kan tas upp genom oskadad hud, mycket snabbt genom slemhinnan i mag-tarmkanalen, i gasform även via lungorna. De fördelas mycket snabbt i kroppen och utsöndras med gallan, urinen, utandningsluften (ca 10%) och till viss del via huden. Trots en snabb utsöndring blir en del kvar i kroppen i flera dagar. Kliniska studier visar att vitlöken minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtinfarkt. Vitlöksextrakt eller allicin har en blodsockersänkande effekt vid typ II diabetes som är jämförbar med ett vanligt diabetesläkemedel (tolbutamid). Vitlöken är milt antibiotisk vid en del bakterieinfektioner, men effekten är 10 – 100 gånger större vid vissa vanliga svampinfektioner, bl a sådana som förorsakas av Candida albicans. Vitlök stimulerar aptiten och produktionen av matsmältningssafter. Den är också kramplösande, väderfördelande och hämmar bakteriejäsning i tarmarna. Regelbunden användning kan förebygga infektion med tarmparasiter. Vitlökens hormonverkan kan lindra besvären i klimakteriet (övergångsåldern).” (Hans Bertil Juneby i boken ”Fytomedicin”) 

”Vitlöken är rik på senapsoljor, och i detta samband med den kombination av renande ämnen, som den består av, har en högeligen välgörande inverkan på hela organismen. Den stimulerar aptiten och avsöndringen av magsaft, befordrar peristaltiken i tarmarna och är urindrivande.” (Norman Walker i boken ”Råsaft-terapi”) Då vitlöken är kraftfullt utrensande men ej slemlösande kan det hända att den driver på lymfsystemet för hårt så det blir ”stockningar” i lymfknutorna. Något att tänka på om du gör en vitlökskur eller äter stora mängder vitlök. För att undvika detta är det väldigt viktigt att se till att samtidigt få i sig något som är kraftigt slemlösande – t ex någon av de andra löksorterna eller pepparrot och att öka vätskeintaget. ”Vitlöken är idag en av de mest genomforskade växterna och anses tillhöra morgondagens medicin. En av de viktigaste farmakologiska substanserna i vitlöken kallas för allicin, den bildas först när vitlöken sönderdelas. Vetenskapliga studier har visat att vitlöken har följande verkan på hjärta och blodcirkulationen: blodkärlsvidgande, motverkar åderförkalkning samt sänker blodfetterna. Den motverkar blodproppsbildning, är blodtryckssänkande och förbättrar blodcirkulationen. När det gäller immunförsvaret har den en antibiotisk verkan mot både bakterier och svamp samt stärker immunförsvaret. Uppkomsten av ”sjuka” tarmbakterier motverkas. Vitlöken är ett medel mot åldrandets symtom av högsta rang. Djurförsök har visat att den kan få åderförkalkningar att delvis tillbakabildas. Det finns även studier som ger stöd för att vitlök motverkar cancer. Små doser vitlök stimulerar även tarmmotoriken. Det betyder att tarmförslappning, som leder till förstoppning, motverkas.” (Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”)

”Vitlök stimulerar utsöndringen av matsmältningsenzymer och hjälper kroppen att ta upp näringsämnen. Att den förbättrar bukspottkörtelns produktion av insulin gör den användbar för diabetiker.” (Anne McIntyre i boken ”Örter som läker”)

Många undviker tyvärr att äta vitlök på grund av de svavelhaltiga och starka dofterna som märks i andedräkten efteråt. Ett tips är att äta färsk persilja eller mynta efteråt. Se till att tugga noggrant och länge så brukar det ta bort det mesta av vitlöksdoften. Det är framförallt klorofyllet i persiljan och myntan som åstadkommer detta. Det går även bra att dricka (läs tugga) en Grön drink som också innehåller stora mängder med nyttigt klorofyll. FLP’s tandkräm (Forever bright) är också ett väldigt effektivt sätt att få bort vitlöksdoften med. ”Idag finns många vitlökspreparat på marknaden som man marknadsför som mer eller mindre luktfria. De s.k. luktfria vitlökspreparaten har genomgått en kraftig ”reningsprocess” och deras effekt är troligen mindre än för produkter tillverkade på färsk vitlök, t.ex. vitlökssaft.” (Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”) 

John Heinerman skriver i boken ”Naturens 7 supermediciner”: ”Ett protein som fått namnet fibrin är väsentligt för att blodet ska levra sig. Utan detta, kommer blodet helt enkelt inte att koagulera. Vitlök kan klyva eller splittra detta protein så att skadliga blodproppar inte uppstår. I det fåtal fall som föreligger av blödarsjuka kan det vara klokt att undvika vitlök helt och hållet. De som löper störst risk att få blodpropp är över 50 och under 75 år. Också de som inte är aktiva, väger för mycket, har cirkulationsrubbningar eller hjärtproblem är i riskzonen. De bör ta vitlök i någon form ganska regelbundet.” 

Han skriver vidare: ”Allvarligt talat är vitlök helt enkelt fantastiskt för att sänka högt blodtryck. Det måste vara en av de nyttigaste örterna i hela växtriket för det ändamålet. Jag känner inte till någonting annat som fungerar så snabbt eller bra mot detta vanliga problem.”

Vitlök är även ett effektivt skydd mot tungmetaller. ”Inuti många enzymer och kroppsproteiner finner man en metallatom – det kan vara koppar, zink, germanium, kobolt eller mangan – som sitter där som en kung på sin tron och styr deras funktion. Det mest kända exemplet är järnatomen i centrum av proteinet hemoglobin, som transporterar syret i kroppen. De här metallerna hålls ofta på plats av svavelföreningar. Av kemiska skäl vore det därför inte någon överraskning om vitlökens sulfider fångade in oönskade metaller och avförde dem från kroppen. Professor Kitahara i Tokyo har faktiskt visat att vitlökssaft kan fånga in tio gånger sin egen vikt av bly och kvicksilver. Sådana tungmetaller är oerhört giftiga och t o m minimala doser av bly stör hjärnans funktioner. Professor Petkov visade att vitlöken kunde minska symptomen på kronisk blyförgiftning hos industriarbetare; mer än hundra arbetare tog det bulgariska vitlökspreparatet Satal och tungmetallförgiftningen minskade avsevärt. I Japan har det ökade medvetandet om industriutsläppen lett till att man genomfört några unika studier över hur ett gammalt vitlökspreparat kan bidra till att bryta ner toxiner. När man matade råttor med kvicksilver bröt de som fått preparatet ner giftet två eller tre gånger snabbare än andra råttor. I provröret såg man hur vitlöksextraktet omedelbart skyddade blodcellerna från tungmetallernas skadliga verkan. Vitlöken neutraliserade också fullständigt den effekt som en rad livsmedelstillsatser hade i stora doser – diarré, långsam tillväxt och dåligt allmäntillstånd hos djuren.” (John Blackwood och Stephen Fulder i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”) 

”Genom att skära itu en vitlöksklyfta och stoppa upp en bit i vardera näsborren, kan man lindra inflammerade bihålor. 

En man berättar att hans bihåleinflammation släppte efter ett dygns behandling med vitlöksklyftor i näsan. Själv har jag varit med om att det har lossnat efter 10 minuters behandling.

Varning: Se till att inte vitlöksbitarna kommer för långt upp i näsan. Då kan det bli besvärligt att få ut dem igen.” (Miriam Wicklund i boken ”Kärringråd och huskurer”) 

Jag rekommenderar alla att ha vitlökssaft i hemmet (öppnad flaska förvaras i kylskåpet), vilket är ett lätt och bekvämt sätt att ha tillgång till vitlökens effekt vid behov. 2 olika produkter av mycket bra kvalitet jag kan rekommendera är: Bräutigam’s Knoblauch-Saft (1 msk motsvarar 1,5 gram färsk vitlök) och Garlic Gold (1 msk motsvarar 3 gram färsk vitlök). Ett tips vid förekomst av maskar, inälvsparasiter och skadliga bakterier i tjocktarmen är att man, jämte förtäring av vitlökssaften, även kan blanda ner några teskedar i lavemangsvattnet och därigenom få till en snabbare och effektivare parasit- och bakteriedödande effekt.

John Blackwood och Stephen Fulder skriver om en vitlökskur mot hemorrojder i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”: ”Skrapa en klyfta så att den saftas och för in den i ändtarmen och låt den stanna där över natten. Upprepa vid behov.”

“Vitlök är känd för att öka blodcirkulationen och det kanske är därför detta universalmedel även rekommenderas vid håravfall. Det berättas om ett par makar som började inta dagliga doser av vitlökskapslar. Efter en tid fick mannen mer hår på sin begynnande flint, medan kvinnan tappade den generande hårväxt hon hade på hakan.” (Miriam Wicklund i boken ”Kärringråd och huskurer”) 

Vitlökskur för håret
Vitlökens antiseptiska verkan gör den användbar mot besvär i hårbotten, och den kan återge glanslöst hår dess lyster. Tvätta håret med ditt favoritschampo efter den här behandlingen! 

10 stora vitlöksklyftor, krossade
1 ½ dl ricinolja, het 

Rör vitlök och ricinolja tills de blandats väl, täck över kärlet och låt blandningen dra i två dagar. Sila av vätskan, häll upp den på flaska och förslut. 

Massera in oljan i hårbotten, svep en handduk om huvudet och låt den sitta kvar i ungefär en timme. Tvätta därefter håret noggrant.” (Peter McHoy & Pamela Westland i boken ”Örtbibeln”) 

Att äta mycket vitlök kan hjälpa till med att hålla myggor, loppor och fästingar på avstånd. ”Att regelbundet äta vitlök eller vitlökskapslar kan minska risken för fästingbett. Personer som ätit minst två vitlöksklyftor blir i mindre utsträckning angripna av fästingar, visar en svensk studie.” (Eva Olsson i boken ”Naturens apotek”)

En för hälsan mycket kraftfull och effektiv form av vitlök är ”lagrad” vitlök (fermenterad) – på engelska ”aged garlic” – som går att köpa som flytande extrakt eller kapslar. Denna vitlöksform är extra stärkande för både hjärtat och immunförsvaret. John Heinerman skriver om just detta i boken ”Naturens 7 supermediciner”: ”Den japanska formen av extrakt på lagrad vitlök, som är överlägsen alla andra kommersiella former av behandlad vitlök, marknadsförs jorden runt under firmamärket Kyolic.”

Han skriver vidare: ”Extrakt på lagrad vitlök, under namnet Kyolic, finns att få jorden runt i ett 90-tal länder. Det bara råkar vara den vitlök som säljs allra mest i världen på grund av dess höga kvalitet och medicinska och näringsmässiga verkningsförmåga. Kyolic säljs i hälsokostaffärer.” 

Avslutningsvis några exempel på vetenskapliga studier om vitlökens hälsoeffekter hämtade från boken ”Naturläkemedelsboken” redigerad av Jan G. Bruhn och Peter Eneroth: ”Studier av bröstcancer har visat sänkt risk hos dem med högre vitlöksintag (Challier et al 1998, Dorant et al 1995, Ip et al 2000).” 

De fortsätter: “Eftersom vitlöksextrakt i modellförsök visat sig kunna stimulera NO-bildning (Sooranna et al 1991), motverka trombocytaggregation (Kiesewetter et al 1991) och sänka fibrinogennivåer (Kiesewetter et al 1990) är det inte förvånande att blodets rheologiska egenskaper (Kiesewetter et al 1990) och mikrocirkulationen förbättrades (Jung et al 1990). På senare tid har forskargrupper oberoende av varandra hävdat att vitlöksextrakt utlöser en antioxiderande effekt med protektion av LDL för oxidativ förändring (Phelps & Harris 1993, Orekhov et al 1996) och antiproliferativ effekt på glatta muskelceller (Orekhov et al 1995 och 1996). Vitlökens effekter på aortans pulsvågshastighet utgör ett gott argument för användningen av vitlök (Belz et al 1996, Breithaupt-Grögler et al 1997).”

”Vitlök är en av de äldsta odlade växterna och har förmodligen sitt ursprung i Centralasien. Den lätt igenkännbara löken sönderfaller i många knubbiga klyftor, som var och en är innesluten i ett papperstunt vitt skal. Bladen är platta, blir ca 30 cm höga. På sensommaren blommar de rosa och vita blommorna grupperade i flock mellan små groddknoppar.

Den vitlök vi konsumerar kommer bl a från Ungern och Italien. Svenska odlingar finns i Skåne och på Gotland. Plantera klyftorna på senvintern i soligt läge i lätt, kraftig jord. Avståndet mellan lökarna skall vara 15 cm och djupet 2½ cm. Klyftan förökar sig och skjuter upp blad, som gulnar på sensommaren, då löken tas upp för att förvaras på torr plats. Om lökarna lämnas oskördade kommer bladen att ge en grön vitlökskrydda följande år.”
(Sarah Garland i boken ”Stora boken om örter & kryddor”)

Kerstin Ljungqvist skriver om vilda lökar, bl a backlök och sandlök, i boken ”Nyttans växter”: ”Vilda lökar som dessa användes förr ofta i matlagningen. I Norge kallades de geirlauk. Geir betyder spjut på äldre norska, efter bladens form. Ordet geirlauk lär vara ursprunget till det engelska ordet för vitlök garlic.”

Ramslök

En löksort som jag gärna vill nämna är ramslök. Det är en vilt växande lök som är väldigt hälsofrämjande, den brukar ibland kallas för ”skogens vitlök” – andra kära namn är t ex vild vitlök, ramma, björnlök och munklök. Den är t ex mycket mer stärkande för immunförsvaret, innehåller bitterämnen, mer svavelrik och inflammationsläkande än vitlöken och den är kraftigt slemlösande och mycket effektiv vid åderförkalkning (arterioskleros). ”För arteriosklerotikern med högt blodtryck är ramslök en hälsosam föda, som han därför ofta borde njuta av.” (Alfred Vogel i boken ”Den lille doktorn”) Man kan äta hela växten – d v s löken, bladen, stjälken och blomman. Tänk dock på att man inte får ta själva löken ute i skogen utan bara bladen (allemansrätten)! Man får bara ta några enstaka blad på varje växt så den kan överleva och växa vidare. På vissa ställen är den fridlyst. Förväxla den dock inte med den giftiga liljekonvaljen (som ej luktar vitlök)! Man kan även köpa frö och försöka odla den själv. Bladen har en mild vitlökssmak men de påverkar inte andedräkten. Det finns även tinktur av ramslök att köpa och det finns i torkad form att strö över råkosttallriken. Men jag kan varmt rekommendera den frystorkade variant som finns att köpa hos ICA (se bild nedan).

”Ramslöken är en mycket vacker växt, med stora vita stjärnlika blommor i flockliknande blomställning. Bladskaften är vridna ett halvt varv, så att bladen vänder undersidan upp. Ramslöken är en skuggväxt som förekommer i lundar och lövskogar och har ungefär samma utbredningsområde som eken. Ibland kan den växa så ymnigt, att man känner löklukten på långt håll, men på det hela taget är den ganska sällsynt och så vacker att den helst ska få stå kvar där den växer. Bladen är ganska stora och tunna, som ofta hos skuggväxter. De kan användas som gräslök. Ett annat namn är Sankta Brittas lök eller björnlök.” (Inger Ingmanson i boken ”Kan man äta sånt?”)

Kerstin Ljungqvistskriver i boken ”Nyttans växter”: ”Den anses lika verksam som vitlöken vid åderförkalkning och högt blodtryck.”

Hon fortsätter: ”Tidigare kallades växten enbart rams, vilket är ett av de äldsta växtnamnen vi känner till. Det är ett gammalt indoeuropeiskt ord som betyder lök.

Enligt Henriksson kommer ordet ramslök från det tyska Ramsel, vilket i sin tur härleds från ett keltiskt ord som betyder berg. Annars heter ramslöken Bärlauch på tyska, vilket betyder björnlök. Artnamnet ursinum kommer av latinets ursus som även det betyder björn. Kanske för att björnen, när den vaknar ur sitt ide, går direkt till ramslöken för att hämta nya krafter.”

”Ramslök växer i Götaland och Svealand på mullrika, ofta fuktiga och skuggiga marker. 

Av de växter som vi tar upp i den här boken tillhör ramslöken de ovanligare. Men där den växer kan den förekomma i sådan mängd att man kan skörda bladen utan någon som helst risk att utrota den. 

Ramslöken har 2-3 cm breda blad som liknar liljekonvaljblad. När den skjuter upp sina blad tidigt om våren är bladskivan liten men utvecklad, till skillnad från konvaljen, vars blad kommer upp som en hårt rullad, smal strut. Råder det minsta tveksamhet så nyp i bladet och lukta. Ramslökens blad luktar starkt av lök och saknar dessutom liljekonvaljens rödvioletta bas. Ramslöken blommar med vita, stjärnlika blommor i flock. 

För hälsan
Ramslöken kallas ibland för Nordens vilda vitlök. Som i alla löksorter återfinns här eterisk oljaglykosid quercetin i höga doser och förstås mycket C-vitamin. Dessa ämnen samverkar till att skapa en lätt bakteriedödande effekt samt till att stödja hälsan genom att stimulera immunförsvaret och reglera blodtrycket. Matsmältningen påverkas positivt av den eteriska oljan som stimulerar enzymproduktionen, vilket underlättar matsmältningen.” (Pelle Holmberg, Marie-Louise Eklöf & Ingrid Holmberg i boken ”Vilda växter”) 

”Aktuella studier visar att vattenbaserat extrakt av ramslök (ramslökssaft) har visat motsvarande egenskaper som vitlöksextrakt (vitlökssaft), den motverkar bl.a. uppkomsten av blodproppar. Den har en stark antibakteriell verkan och anses som ett naturligt antibiotikum verksamt mot ett flertal bakterier och svamp (candida albicans). Ramslök är en god vårprimör som man kan använda för att krydda sallader och soppor.” (Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”) 

Maria Treben skriver i boken ”Hälsa ur Guds apotek”: ”Tidigt på våren är många strandskogar och dungar täckta med ramslökens färska gröna blad. De kommer ur jorden i april och maj, ibland ännu tidigare. Blommorna syns dock inte förrän i mitten av maj eller juni. Mycket starka läkande krafter slumrar i ramslöken, och det berättas att björnen, när han kommer ur sitt ide, söker ramslöken för att rena mage, tarm och blod. Ramslöken har i det väsentliga vitlökens egenskaper. Dock är den betydligt starkare i sin läkande kraft. Den är därför synnerligen bra för utrensningskurer på våren och förbättring av kroniska hudsjukdomar. Då bladen i torrt tillstånd förlorar sin helande kraft, använder man endast färska växter till vår- och utrensningskurer.”

Hon skriver vidare: ”Ramslöken är ett blodreningsmedel som inte nog kan uppskattas. Det visar sig framför allt vid kronisk oren hud. Den örtkunnige Pastor Künzle, Schweiz, berömde denna växt på detta sätt: »Den renar hela kroppen, driver ut sjuka unkna ämnen, friskar upp blodet, fördriver och dödar giftiga ämnen. Ständigt sjukliga människor som lider av revorm, finnar och oren hud, skrofulösa och reumatiker skulle prisa ramslöken som guld. Ingen växt på jorden är så verksam och renande för mage, tarmar och blod. Ungdomarna skulle blomstra som spaljérosor och växa fram som grankottar i solen.« Künzle påstår vidare, att han känner familjer som året runt var klena, ideligen sprang till läkare, var översållade med utslag och revormar, var skrofulösa över hela kroppen, hade likblek ansiktsfärg, vilka sedan blev fullständigt friska och fräscha efter en längre tids användning av denna härliga gudagåva.”
(RUBEN ANDERSSON)