Livsvisdom

Här finner du inspiration och visdom om hur du på bästa sätt kan leva ditt liv fullt ut. Att leva ett ”instängt”, begränsat, förvirrat och omedvetet liv gör att vi förr eller senare kommer att få en sämre hälsa eftersom Sanna Jaget alltid vill utvecklas och leva i harmoni med ”livets högre lagar”. Du finner även mer livsvisdom under Kroppens visdomNaturens visdom och Visdom.

Läs även Medvetna val och Sanningar 

 

”Kunskapen är det första, dess tillämpning det andra. Livets utveckling beror på tillämpningen.”
(Dr. MAXIMILIAN BIRCHER-BENNER i boken ”Råkost och fruktdiet”)


Att finna sig själv, att vända blicken inåt, är det viktigaste i livet.”
(BEAR HEART i boken ”Vinden är min mor”)


”You can preach a better sermon with your life than with your lips.”
(OLIVER GOLDSMITH)


”If someone is mistreating you and tells you they haven’t done anything ’wrong’, listen to them. They are telling you they are going to continue.”
(JENNIFER DEISHER)


”Life has taught me that you can’t control someone’s loyalty. No matter how good you are to them, doesn’t mean they’ll treat you the same. No matter how much they mean to you, doesn’t mean they’ll value you the same. Sometimes the people you love the most, turn out to be the people you can trust the least.”
(TRENT SHALTON)


”Att tro på sina drömmar är att gå sovande genom livet.”
(kinesiskt ordspråk)


“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”
(ALBERT CAMUS)


“Don’t go around saying the world owes you a living; the world owes you nothing; it was here first.”
(MARK TWAIN)


“It is no use walking anywhere to preach unless our walking is our preaching.”
(ST. FRANCIS of ASSISI)


”Life is a terrific gym. Every situation is an opportunity to practice.”
(SYLVIA BOORSTEIN)


”Allt som dyker upp i ditt liv är svaret. Din uppgift är att komma underfund med frågan.”
(IYANLA VANZANT i boken ”Gårdagens smärta”)


“We choose how gently we get our lessons by how open we are to learning. Life teaches us with a sledgehammer if we refuse to pay attention. It administers the same lesson with a feather tickle if we show a willingness to learn.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Conscious living”)


”Ödet leder den villige, men släpar den ovillige.”
(grekiskt ordspråk)


”När du slutar jämföra livet här och nu med vad du önskar att det vore, då kan du börja njuta av livet som det är.”
(CHERI HUBER)


“As you walk, eat, and travel, be where you are. Otherwise, you will miss your life.”
(BUDDHA)


”Få män och kvinnor följer sitt sanna livsöde. De flesta följer en bana som blivit krökt av rädsla.”
(DAVID DEIDA i boken ”Den nakna sanningen”)


”There is no need to dedicate your life to your art; rather, dedicate your art to your life.”
(DAN MILLMAN i boken “Living on purpose”)


”When you are in water, if you relax, it floats you. If you struggle, if you tense up, you sink and drown. Well, it’s that way with life.”
(ARIEL & SHYA KANE i boken “Working on yourself doesn’t work”)


“My father did not tell me how to live. He lived, and let me watch him do it.”
(CLARENCE B. KELLAND)


”Genom att man lär sig att se verkligheten sådan den är, blir man fri.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Är det försent att förändras?”)


“When we go before Him, God will ask, ”Where are your wounds?” And we will say, ”We have no wounds.” And God will ask, ”Was there nothing worth fighting for?”
(ALLAN BOESAK)


“Some philosophers believe that life itself is an illusion – in the words from Shakespear’s Macbeth, “a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.” But if we cross the street without looking and a truck runs over us, it has more impact than all our philosophies.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”When writing the story of your life, don’t let anyone else hold the pen.”
(okänt ursprung)


“That which hinders your task is your task.”
(SANFORD MEISNER)


“When I was 5 years old, my mother told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”
(JOHN LENNON)


“Honesty is a very expensive gift. Don’t expect it from cheap people.”
(WARREN BUFFET)


”Fritz Kreisler, en av världens mest berömda violinister, har genom sina konserter skänkt glädje till människor världen över. När han hade avslutat en av sina konserter rusade en ivrig beundrare fram och överöste Fritz med beröm. Till sist sade han:
– Jag skulle ge hela mitt liv för att spela så underbart som du gör.

Kreisler svarade:
– Ja, det är just vad jag har gjort.”
(okänt ursprung)


“I think of life as a good book. The further you get into it, the more it begins to make sense.”
(HAROLD KUSHNER)


”Trust life, and it will teach you, in joy and sorrow, all you need to know.”
(JAMES BALDWIN)


”People generally call it luck when you’ve acted more sensibly than they have.”
(ANNE TYLER)


“There is a quaint little story about a very small frog that fell into a deep rut. Try as he would, he couldn’t jump out. Some frog friends came by and looked in, “What’s the matter?” they asked. “I can’t get out; I’ve tried all morning,” he replied. They couldn’t help him, so they went their way. That afternoon they happened to pass the spot again and looked in. Their little friend was gone. Searching about, they found him hopping around in the grass. “We thought you couldn’t get out.” “I couldn’t,” he said, “but a big truck came along and I had to.” A crisis, a threat, or pain can be a powerful motivator. There is something within most of us that would like to believe in Santa Claus, magic, and simplistic answers. It is this relic of childhood that leads a woman to feel that all her problems will be resolved if she can just meet the right man; or if her husband will stop drinking, or stay home more, or do more of this and less of that. 

The residual childhood belief in magic leads some men to believe in get-rich-quick schemes, or that a shaky marriage will automatically improve without effort. The disillusioning truth is that in this life we have to work for what we get. Most people have to work for a living. Good marriages don’t just happen. They have to be worked out. Good things seldom “fall” into our lives. Growth requires effort.”
(CECIL G. OSBORNE i boken ”The art of learning to love yourself”)


”Life’s not about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain!”
(VIVIAN GREENE)


”De flesta av oss slösar bort våra liv som om vi hade ytterligare ett på banken.”
(BEN IRWIN)


“Guarantee for a difficult and happy lifetime: 

1. Find what you love to do more than anything else in all the world. 

2. Do it, no matter what stands in your way. 

3. Give the gifts of what you’ve learned from that love to others who cares enough to ask.”
(RICHARD BACH i boken “Messiah’s handbook”)


“DISCOVERING YOUR ESSENCE
Great teachers of conscious living – from Epictetus to Carl Jung – have called our attention to the distinction between essence and persona. Essence is a more authentic depth of ourselves that lives beneath and beyond the various masks we use to interact with the world. That does not mean, of course, that essence is better than persona. 

It’s a mistake to judge persona harshly. In fact, judging our personas keeps them in place. I struggled for years in my close relationships with my “critic” persona, which took pleasure in finding fault with people. The more I tried to get rid of it, the more prominently it displayed itself. Then one day I realized the joke: I was trying to get rid of my critic by criticizing it! Of course it was never going to disappear that way. So I took an opposite tack: Loving it. Since then, it’s slowly receded into the background, no longer the dragon I once tried to slay.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


”Rutiner kan vara en motvilja att öppna ögonen, leva i medvetenhet och generera sitt liv.”
(NICOLAS ROQUEFORT-VILLENEUVE)


”Livet är som att spela fiol inför publik och lära sig instrumentet medan man håller på.”
(SAMUEL BUTLER)


”Our life purpose – what we’re here to do – is not what comes easiest.”
(DAN MILLMAN i boken “The life you were born to live”)


”Stort begär är ändlös fattigdom.”
(indiskt ordspråk)


”If your breathing is in any way restricted, to that degree, so is your life.”
(MICHAEL GRANT WHITE)


“Om man släpper ner en groda i hett vatten hoppar den därifrån. Men om man sätter ner grodan i kallt vatten i en kastrull på spisen och sedan sätter på värmen, då kommer grodan att sitta kvar tills den dör. Om du inte utsätter dig för livet, kan du inte misslyckas. Om du inte skriver boken, slutar på jobbet, flyttar – om allt förblir detsamma – behöver du aldrig riskera dåliga recensioner, arbetslöshet, ensamhet. Men sanningen är den att det inte blir bättre. Precis som grodan kommer du att koka i ditt elände och dina valmöjligheter går upp i rök alltmedan du gräver ner dig mer och mer i förvarsbeteenden.”
(LAVINIA PLONKA i boken ”Rädslan sitter i kroppen”)


”Den som fruktar döden har förlorat livet.”
(JOHANN GOTTFRIED SEUME)


“Vi kämpar för att hitta livet på utsidan av oss, omedvetna om att livet vi söker är inom oss.”
(K. GIBRA)


”Genom hela livet måste man fortsätta att lära sig leva.”
(SENECA)


“Our entire life, with our fine moral code and our precious freedom, consists ultimately in accepting ourselves as we are.”
(JEAN ANOUILH)


“Life is a series of moments. The quality of attention and action that we bring to each moment determines the quality of our lives.”
(DAN MILLMAN i “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)


“Those who have no inner life are prisoners of their surroundings.”
(HENRI F. AMIEL)


”Vi kan inte lösa livets problem på något annat sätt än att ta itu med dem. Det kan låta som en idiotisk tautologi eller självklarhet, men inte desto mindre tycks det vara okänt för många av oss. Det beror på att vi måste ta ansvar för ett problem, innan vi kan lösa det. Vi kan inte lösa ett problem genom att säga: ”Det är inte mitt problem.” Vi kan inte lösa ett problem genom att hoppas att någon annan ska ta itu med det i vårt ställe. Jag kan inte lösa ett problem förrän jag säger: ”Det här är mitt problem och det är jag som måste lösa det.” Många, många människor försöker emellertid undvika plågan i sina problem genom att säga till sig själva: ”Det här problemet är andra människors fel eller det beror på förhållanden i samhället som ligger helt utanför min kontroll och därför måste de andra eller samhället lösa det åt mig. Det är verkligen inte mitt personliga problem.” Det är alltid sorgligt, men ibland nästan löjligt, hur långt människor kan intala sig att de inte behöver ta ansvar för personliga problem.”
(M. SCOTT PECK i boken ”Den smala vägen”)


“Many people prefer to stay with the problems they understand rather than look for solutions that make them feel uncomfortable.”

(anonymous)


”Ju bättre du förstår dig själv och dina känslor, desto bättre förmår du älska livet som det är.”
(BARUCH SPINOZA)


“In every significant life situation we are faced with a choice: to take full responsibility for an issue or to blame someone else.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Conscious living”)


“Life unfolds as it pleases. Therefore, surrender is the most creative, assertive, and intelligent response we can make to any moment.”
(DAN MILLMAN i “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)


“We can control our efforts, but not the outcomes. Still, a good effort increases the odds of achieving a desired result. We make zero percent of the shots we don’t take.”
(DAN MILLMAN i “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)


”Smärta är oundviklig i vardagslivet, men lidandet är valfritt – en biverkan av dåliga val.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


“Don’t be too timid about your actions. All life is an experiment. The more experiments you make the better.”
(RALPH WALDO EMERSON)


“There is no power that control my life other than the way I perceive myself and the world. Everything depends on it.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Hear the whispers, live your dream”)


”Life is a dance if you take the steps: one step, then another.”
(anonymous)


”Life starts at the end of your comfort zone.”
(unknown)


”Every once in a while, take a hard look at your lifestyle and don’t be afraid to make changes.”
(TED MORTER i boken “Exercise or diet”)


“If you have knowledge, let others light their candles at it.”
(THOMAS FULLER)


“It isn’t the mountain above that wears you out; it’s the pebble in your shoe.”
(MUHAMMAD ALI)


”If I were to begin life again, I should want it just as it was; only I would open my eyes a little more.”
(JULES RENARD)


”My life is my teaching.”
(MAHATMA GANDHI)


“I place a value on everything in my life, regardless whether events are positive or negative. This way, my life is full excitement and abundance; everything becomes valuable and nothing is left useless.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Hear the whispers, live your dream”)


“Obstacles in life are merely blessings that offer us a way out of undesirable situations.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Hear the whispers, live your dream”)


“All my life I’ve wanted to be someone; I guess I should have been more specific.”
(LILY TOMLIN)


“Life is a learning process. ”When you stop learning, you stop living” is more than a catchy saying. One of the biggest lessons we have to learn is that life experiences don’t happen to us, they happen for us. Everything that goes on in your life is an opportunity for you to find an element of positive in that experience.”
(TED MORTER i boken “Exercise or diet”)


”Risker förekommer, men hela livet är ett risktagande. För ett högre liv blir riskerna större. Du rör dig längs en farlig väg. Men kom ihåg att det bara finns ett misstag i livet, och det är att inte röra sig alls. Det är att bara sitta och vara rädd, rädd för att något ska gå snett om du rör dig… Det är det enda misstaget. Du kommer inte att befinna dig i fara, men ingen tillväxt är heller möjlig.”
(OSHO)


“To be tested is good. The challenged life may be the best therapist.”
(GAIL SHEEHY)


“Life is tough, and it’s worse when you’re stupid.”
(JOHN WAYNE)


”Det ligger alltid en fara i att ignorera viktiga signaler i livet och därmed uppskjuta nödvändiga beslut.”
(PER ARNE DAHL i boken ”Tro”)


“Life does not have to be perfect to be wonderful.”
(ANNETTE FUNICELLO)


“Life is like a river that forks into two branches – an evolutionary branch and an involutionary branch. Take the involutionary branch and you spend your whole life just meeting the requirements of nature. Like cattle, your energy goes into breeding, raising young, and being a good member of the herd. Take the evolutionary branch and you can grow. You can have something extra in life for yourself that other people will never have.”
(ROBERT L. SPENCER i boken ”The craft of the warrior”)


”Kom ihåg att livet är ett pågående arbete och att du är en människa under utbildning. Att försöka ”få alltsammans att fungera” hela tiden är som att försöka äta en gång för alla.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Om man tar kontrollen över livet får man en trygghetskänsla, men den känslan baserar sig på att man inte längre lever.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)


”Att kontrollera sitt liv betyder att stiga ut ur det. Allt kan visserligen se tryggt och kontrollerat ut, men själva livet är inte längre närvarande.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)


”Everything begins with a choice to face something or to avoid facing it. Facing is the choice that saves the most lives. Failure to face something is the choice that destroys the most lives. If you are not happy and creative, look first at what you are not facing in your lives.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Conscious living”)


“You do not exist to impress the world. You exist to live your life in a way that will make you happy.”
(RICHARD BACH i boken “Messiah’s handbook”)


“Every person, all the events of your life are there because you have drawn them there. What you choose to do with them is up to you.”
(RICHARD BACH i boken “Messiah’s handbook”)


“It’s easy to live the expected and conventional. It’s when you live the unexpected that you start having fun with your life.”
(RICHARD BACH i boken “Messiah’s handbook”)


“A reminder: Life is a game; play as if it matters.”
(DAN MILLMAN)


”Life tells you nothing, it shows you everything.”
(RICHARD BACH i boken “Messiah’s handbook”)


”Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa riskerar att dö av törst i ovisshetens öken.”
(LING PO)


”Den vise skapar själv sitt öde.”
(PLAUTUS)


”Den som vill leva om sitt liv har inte levat.”
(KAREN BLIXEN)


”Så snart du kan lita på dig själv vet du hur du ska leva.”
(JOHANN WOLFGANG von GOETHE)


”Folk inbillar sig ofta att de skulle vara lyckligare om de var på något annat ställe. Men lyckan beror inte på var man är utan hur man är.”
(FRANK CRANE)


”Frågan är inte vad som är livets mening, utan vad som är livets mening för dig.“
(VICTOR FRANKL)


”Riv aldrig ner ett staket utan att du vet varför det sattes upp.”
(ROBERT FROST)


”Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen.”
(DAG HAMMARSKJÖLD)


”Ingenting försummar vi så ofta och oåterkalleligt som det tillfälle som bjuds oss dagligen.”
(MARIE von EBNER-ESCHENBACH)


”Den oskicklige smeden klandrar järnet.”
(DANTE ALIGHIERI)


”Sjömannen ber inte om medvind; han lär sig segla.”
(GUSTAF LINDBORG)


”The shallow believe in luck or circumstance; the strong believe in cause and effect.”
(RALPH WALDO EMERSON)


”Vi har för många som lever utan att arbeta; och vi har alldeles för många som arbetar utan att leva.”
(CHARLES R. BROWN)


”Rätt använt är livet långt nog.”
(LUCIUS ANNAEUS SENECA)


”Den ultimata friheten i livet är rätten att kunna välja hur någon eller något utanför oss själva påverkar oss.”
(STEPHEN COVEY)


”Varje mörk natt har en ljus ände.”
(NISAMI)


”Det är först då fågeln kastar sig ut i den fria rymden, som hon känner att hon har vingar.”
(C. WAGNER)


”Lycklig är den, som inte sörjer över vad han saknar, men som gläder sig över vad han har.”
(DEMOKRITOS)


”Många människor försummar den lilla lyckan medan de förgäves väntar på den stora.”
(PEARL BUCK)


”Den stora hemligheten med lyckan är att vara vän med sig själv.”
(B. LE. BOUVIER de FONTENELLE)


”Mycket få människor lever i dag – de flesta gör förberedelser för att leva i morgon.”

(JONATHAN SWIFT)


”Det viktigaste är inte att lägga år till livet utan liv till åren.“
(H. JONES)


”Vi föds som original men de flesta av oss dör som kopior.”
(EDWARD YOUNG)


”Går en sol ner för dig, så stå inte och se mot väster, se mot öster.”
(THEODORE AGRIPPA d’AUBIGNE)


”Borrare formar brunnar, bågmakare formar pila, snickare formar trä och den vise formar sig själv.”
(BUDDHA)


”Äventyret ligger inte utanför oss själva, det ligger inom.”
(DAVID GRAYSON)


”Den största utmaningen är att vara dig själv i en värld där alla försöker få dig att bli någon annan.”
(E. E. CUMMINGS)


”Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är.“
(ANAIS NIN)


”Jagandet efter lycka är en av de största orsakerna till olycka.”
(ERIC HOFFER)


”Man kan inte bli lycklig om det vi tror på inte överensstämmer med det vi gör.”
(FREYA STARK)


”Bra timmer växer inte under bekväma förhållanden; ju starkare vind, desto starkare träd.”
(J. WILLARD MARRIOTT)


“We can’t be on top of the world if we try to carry it on our shoulders.”
(proverb)


“Enlightenment is not an attainment, it is a realization. And when you wake up, everything changes and nothing changes. If a blind man realizes that he can see, has the world changed?”
(DAN MILLMAN i boken “Wisdom of the peaceful warrior”)


“In conscious living, one of the daily tasks is to focus your attention on what matters most. In the first session of counselling with people, I often ask them, “What matters to you most in the world?” Frequently their eyebrows shoot up in surprise, and many say it’s the first time anyone’s asked them that question. That’s odd, isn’t it? How peculiar that we can go through a day on this planet – one of the precious 25,000 days we get (on average) – without pausing to wonder if we are focusing on what matters most.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


”Engagerar du dig på allvar i att utforska dig själv behöver universum inte använda katastrofer för att väcka dig.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


”Om du inte tror på att du skapar din egen verklighet, då kommer du att uppleva din verklighet som något du inte skapar… och därigenom bevisa att du skapar din egen verklighet.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Vänskap med Gud”)


”Om jag inte vill så kommer jag aldrig kunna. Om jag inte kan så betyder det att jag egentligen inte vill. Därför måste jag således fråga mig själv; – Varför vill jag inte?”
(RUBEN ANDERSSON)


”Försök leva så att till och med begravningsentreprenören sörjer när du dör.”
(MARK TWAIN)


”När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv.”
(DAN MILLMAN i boken ”Andens lagar”)


“Here’s a test to find whether your mission on earth is finished: If you’re alive, it isn’t.”
(RICHARD BACH i boken “Messiah’s handbook”)


“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.”
(ROBERT FROST)


”Show respect even to those people who don’t deserve it: not as a reflection of their character, but as a reflection of yours.”
(anonymous)


“There’s a part of every living thing that wants to become itself: the tadpole into the frog, the chrysalis into the butterfly, a damaged human being into a whole one. That is spiritually.”
(ELLEN BASS)

Läs även Djupare insikter