Levern

Här kan du läsa om leverns funktion och betydelse för kroppen.

Du bör läsa om Gallblåsan innan du läser nedanstående text för bästa behållning! Där finns även en bild på levern och gallblåsan

Levern (hepar) är kroppens största körtel och väger ca 1,5 kg. Den är kroppens mest komplicerade organ efter hjärnan och har många uppgifter att sköta. Men man kan förenklat säga att den säkerställer att kroppen tar upp allt den behöver och tar bort allt den inte behöver. Den världsberömde schweiziske ”alpdoktorn” Alfred Vogel kallade levern för ”hälsans regulator” vilket beskriver dess oerhört viktiga uppgift i kroppen. Vid dålig leverfunktion sviktar hälsan likaså. Levern är kroppens avgiftningsorgan och filtrerar och renar blodet från gifter, slaggprodukter, parasiter (virus, skadliga bakterier o s v) och orenheter och på grund av dessa egenskaper blev levern förr ibland kallad för ”kroppens disktrasa”. Även lymfsystemet hjälper kroppen med detta. John Harvey Kellogg sade att det är levern som står mellan rökaren och döden vilket säger en hel del om dess skyddande och avgiftande verksamhet. ”Ett tydligt bevis på leverns stora förmåga att rena utgör följande experiment av en rysk vetenskapsman. Han använde två hundar. Han lät en läkare spruta in en dödlig dos gift i den ena hundens vener och en likadan dos av samma gift i den andra hundens portåder. Den första hunden dukade under, men giftet bekom synbarligen inte den andra hunden det minsta. Hans dos måste femdubblas för att på det hela taget ha någon skadlig inverkan på hans hälsa – så stark är leverns avgiftande förmåga!” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

”I tarmarna bildas vid matsmältningen andra metaboliter som är så farliga att om levern skulle sluta fungera och inte kunde avgifta dessa ämnen skulle människan bli allvarligt sjuk redan efter några dagar.” (Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”) 

Vid alla sjukdomar är det av yttersta nödvändighet att stärka och underlätta leverns verksamhet för att kunna vända sjukdomsförloppet. Detta gäller allt från en liten vårta till den hemskaste cancern eftersom levern är inblandad i alla läkningsprocesser som sker i kroppen! Utan en väl fungerande lever får man inte till någon effektiv eller bestående läkning! ”Eftersom levern har en stor betydande roll i läkningsarbetet i kroppen, så riktar terapin in sig på att återställa dess funktioner så snabbt som möjligt. Levern är ett fantastiskt organ. Det är det enda organ som kan återbildas, om delar av den har avlägsnats. Den är involverad i de flesta processer i kroppen. Alla fysiologiska aktiviteter börjar och slutar där. Levern beskrivs ofta som ett avgiftningsorgan, vilket den verkligen är, men den har många fler funktioner, som inte ens den moderna medicinens högteknologi har kunnat precisera. 

Enligt Dr Max Gerson, så tar det cirka fem veckor för varje ny generation leverceller att bli till. Han antog att det tar tolv till femton generationer celler att återskapa en totalt ny och frisk lever. Han räknade ut att det skulle ta ungefär 18 månader att till fullo bota och återställa levern, till och med för de patienter med långt framskriden cancer och då skulle även hela kroppen vara återställd. Olyckligtvis gäller inte det längre. 

Under de senaste femtio åren har det skett en ökning av de skador som hotar människans hälsa. Det beror på större miljöföroreningar och på vår bristfälliga föda. En viss procent av cancerpatienterna som väljer Gerson terapin, har dessutom behandlats med cytostatika och deras system är ännu mer nedbrutna och skadade. Idag tar det minst två år att läka helt och hållet, inte arton månader som på Dr. Gersons tid. För patienter som har blivit behandlade med cytostatika, tar det ännu längre tid.” (Charlotte Gerson i boken ”Läka med Gerson metoden”) 

För att inte ställa till med större skada är det jätteviktigt att innan man tar ett stärkande eller renande levermedel, eller ett gallstimulerande medel, först ser till att man har fått igång en tillfredsställande tarmperistaltik (tarmrytm). Detta är nödvändigt eftersom levern dumpar de flesta och farligaste gifterna i gallan. Gallan hamnar sedan i tolvfingertarmen och måste gå igenom hela tarmkanalen innan gifterna förs ut ur kroppen med avföringen. Om tarmperistaltiken inte är tillfredsställande stannar gifterna kvar för länge i tarmkanalen och kan då återupptas i blodet. Då är det faktiskt bättre att ”förvara” gifterna där de sitter än att ha dem cirkulerande i kroppen. Det mesta av de giftiga syrorna för levern istället ut i blodet till njurarna där de sedan filtreras ut och lämnar kroppen med urinen. Även fettlösliga gifter omvandlar levern till vattenlösliga så att de kan utsöndras med urinen eller avföringen. Ibland, särskilt om levern och de tre ”viktigaste” utrensningsorganen (lungorna, tjocktarmen och njurarna) är överbelastade och inte hinner med att föra ut gifter och slaggämnen tillräckligt snabbt och effektivt, kan kroppen föra ut syror genom huden. Detta klarar bara huden av i mindre mängder och fortgår denna överbelastning en längre tid kommer man garanterat få hudbesvär eftersom den inte är till för att regelbundet föra ut syror. Huden är bara till för att högst tillfälligt vara en ”nödutgång” för de syror och gifter som de andra tre utrensningsorganen inte mäktar med. Gaser (t ex koldioxid och även en del av alkoholen om du druckit det) förs mestadels ut ur kroppen av lungorna genom utandningen och en del utdunstar via huden. Är levern överbelastad eller utmattad klarar den inte av att bearbeta och neutralisera alla gifter tillräckligt snabbt och effektivt vilket gör att gifterna kommer ut i blodcirkulationen och kan då skada vävnader i hela kroppen. ”Även om levern inte är en del av immunsystemet är den nära knuten till det och skyddar det. När levern slås ut, som vid alkoholism, blir immunsystemets organ mer utsatta för skador och deras funktioner försämras. Under 1900-talet har levern som organ fått utstå svåra påfrestningar. Den måste inte bara ta hand om alla naturligt förekommande gifter, utan möter nu också en överväldigande samling konstgjorda kemiska föreningar: läkemedel, droger, livsmedelstillsatser, föroreningar och smittoämnen i luft och vatten samt farliga kemikalier som människor utsätts för på arbetet och i hemmet. Summan av alla dessa kemiska påfrestningar kan med åren bidra till ett försämrat immunförsvar mot cancer.” (Andrew Weil i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”) 

Det går blodkärl från hela mag-tarmkanalen som sedan samlas upp vid portådern (vena portae) och går vidare till levern som också är ett komplicerat matsmältningsorgan. Enda undantaget är den allra sista delen i tarmkanalen – ändtarmen – där blodkärlen inte löper vidare till portådern utan istället går ut i kroppens blodomlopp. Detta kallas för portåderkretsloppet (kallas även för portådersystemet eller enterohepatiska kretsloppet) och det samlar även upp blodet från mjälten och bukspottkörteln. All föda, förutom vissa fetter, som tas upp av mag-tarmkanalen förs genom dessa blodkärl och vidare i portådern direkt till levern för bearbetning. Detta betyder att levern påverkas väldigt mycket av det vi stoppar i munnen. Det mesta av fettet absorberas i mag-tarmkanalen av lymfkärl för att sedan föras ut i blodomloppet och därefter finna sin väg till levern för vidare bearbetning. Alla födoämnen omvandlas i levern till kroppsegna näringsämnen och förs ut i blodcirkulationen till kroppens alla delar för att ge näring till cellerna och vävnaderna. Levern blir hårt belastad om man äter felaktig och undermålig föda. Framförallt får den jobba hårt om man äter för mycket. Ibland hinner inte en överbelastad eller utmattad lever med att hantera all föda som kommer till den från matsmältningskanalen. Då tar sig dessa ämnen ut i blodomloppet och kan ställa till med många olika skador och besvär i resten av kroppen, t ex insulinresistens, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, njurproblem, o s v. Särskilt svårt för levern att hinna med att hantera är ”snabba kolhydrater”, såsom socker, högfruktossirap (glukos-fruktossirap), vitt mjöl och alkohol. Dessa tas upp alldeles för snabbt i mag-tarmkanalen vilket ofta överbelastar levern. Just detta, snabba och ”tomma” (näringsfattiga) kolhydrater, så kallade raffinerade födoämnen, utgör den enskilt kraftigaste belastningen på levern och hälsan i dagens välfärdssamhälle, med sjukdomar och livslånga lidanden som följd. 

”Vi tänker inte på levern som ”fet”, men levern är faktiskt ett av de första ställena där fett lagras. Det är som ditt konto på banken, en plats för att snabbt och enkelt lägga undan extrapengar på. Men det är som Roy Taylor säger ett konto ”med hög straffränta” eftersom det kan orsaka alla möjliga problem, inte bara onormala blodsockervärden utan även fettlever. Trettio procent av befolkningen i Europa och USA har icke-alkoholorsakad fettlever, som kan leda till skrumplever och leversvikt. Det är den vanligaste orsaken till leversjukdom i västvärlden.” (Michael Mosley i boken ”Blodsockerkoll på 8 veckor”) 

”Ickealkoholbetingad fettlever (NAFLD) innebär att överflödigt fett i form av triglycerider ackumuleras i levern i en omfattning som överstiger fem procent av leverns totala vikt. Diagnosen ställs genom en ultraljudsundersökning av buken. När detta överflödiga fett orsakar skada på levern, vilket kan upptäckas med vanliga blodprover, kallas tillståndet ickealkoholbetingad steatohepatit (NASH). I USA är fettlever ett stort problem och uppskattningsvis 30 procent av nordamerikanerna har NAFLD medan 5 procent har NASH. Båda är huvudsakligen orsaker till levercirros (irreversibel skrumplever). 

Fettlever är mycket ovanligt vid nydebuterad typ 1-diabetes. Tillståndet är däremot mycket vanligt vid typ 2-diabetes, och uppskattningsvis 75 procent av dessa patienter har fettlever.” (Jason Fung i boken ”Diabeteskoden”) Vid fettlever sväller levercellerna upp och spricker sönder och dör vilket bildar ärrvävnad som i sin tur är ett förstadium till skrumplever. Kraftig fettinlagring i levern leder ofta till skrumplever (levercirros) som är ett tillstånd där dessa döda leverceller ersatts med ärrvävnad i form av bindväv vilket kraftigt försämrar leverns funktioner och kan leda till leversvikt. Detta gör att levern hårdnar och slutligen ”skrumpnar ihop” – därav beteckningen ”skrumplever”. Även alkoholmissbruk, kronisk leverinflammation (kroniskt överbelastad lever) och infektion (t ex hepatitvirus) är vanliga orsaker till skrumplever. 

”Levern kan bara lagra en viss mängd glykogen. När levern är full förvandlas överskottet till fett genom en process som kallas lipogenes, vilket betyder ”nybildning av fett”. Insulinet stimulerar levern för att förvandla överskottsglukos till nytt fett i form av triglyceridmolekyler. Detta nya fett skickas ut ur levern för att lagras i fettceller som kan ge kroppen energi när den behöver det. Kroppen lagrar alltså överskottsenergi från maten i form av socker (glykogen) eller kroppsfett. Insulin är signalen som talar om för kroppen att den ska sluta förbränna socker och fett för att i stället börja lagra det. 

Denna normala process inträder när vi slutar äta (och börjar fasta), eftersom det är då kroppen behöver den här energikällan. Ordet fasta brukar användas som beteckning på perioder då vi medvetet minskar intaget av vissa födoämnen eller helt och hållet avstår från att äta,… under fasteperioder klarar sig kroppen på den lagrade energin, vilket betyder att den bryter ner glykogen och fett. 

…Glykogenet finns lätt tillgängligt men i begränsad mängd. Under en kort fasta (24 till 36 timmar) räcker det för att ge kroppen all den glukos den behöver för att fungera normalt. Under en längre fasta framställer levern ny glukos från lagrat fett. Den processen kallas glykogenes, vilket betyder ”nybildning av socker”. Fett förbränns alltså för att skapa energi. 

…När levern inte kan bilda mer nytt fett ansamlas det i levern där det bidrar till uppkomsten av central fetma med svåra hälsokonsekvenser. För mycket socker och insulin under för lång tid orsakar fettlever. 

…Bland personer med fetma är det mellan 5 och 15 gånger vanligare med fettlever. Uppemot 85 procent av alla med typ 2-diabetes har fettlever. Människor med insulinresistens utan diabetes har ännu högre nivåer av leverfett. 

…Ett högt kolhydratintag kan öka lipogenesen tiofaldigt, medan en hög fettkonsumtion inte märkbart förändrar fettproduktionen i levern.” (Jason Fung i boken ”Allt om fasta”) 

Att fasta är något som levern mår väldigt bra av! Det är mycket bra om man kan ta en eller två längre fastekurer (7-10 dagar) varje år för att ge levern möjlighet att återhämta sig genom att helt få vila från det tunga arbetet med ämnesomsättningen. Men det är faktiskt ännu bättre att oftare ”korttidsfasta” – gärna dagligen – genom att inte äta så många måltider och småäta (”mellanmål” och godis, snacks, proteindrinkar och -barer, o s v). Detta kommer din lever verkligen uppskatta och må bra av! ”När vi inte äter på flera timmar så slutar levern att utsöndra glukos i blodomloppet och använder den i stället för att reparera cellskador. Samtidigt stimuleras levern att frigöra enzymer som bryter ner lagrat fett och kolesterol. På så vis hjälper levern till att under fasteperioden reparera våra kroppar och bränna fett!” (Dr Rangan Chatterjee i boken ”Hälsobalansen”) Att äta stora och sena kvällsmåltider gör att leverns ”nattarbete” påverkas negativt. Då kan den inte göra sitt normala arbete under natten utan måste istället prioritera att smälta födan. Levern är som mest aktiv under natten, bl a med att neutralisera och föra bort syror och slaggämnen från kroppens alla celler och vävnader och att ta hand om skadade och döda celler. Denna process blir förhindrad av sena måltider – resultatet av detta blir ökad försurning, upplagring av gifter, syror och slaggämnen från ämnesomsättningen i kroppen och kraftigt försämrad läkningsförmåga! Detta kan också störa sömnen, som inte blir lika djup och rofylld. Då levern även är ”nattaktiv” behöver den en djup sömn i minst sju, men gärna åtta timmar, varje natt för att kunna göra sitt viktiga nattarbete ordentligt. 

Sedan förstör de flesta ytterligare leverns nattarbete genom att äta en stor och stadig frukost vilket förhindrar levern och kroppen från att föra ut dessa skadliga och förbrukade ämnen ur kroppen eftersom den måste prioritera att ta hand om födan från frukosten! Båda dessa aspekter, sena kvällsmåltider och att äta frukost, måste man undvika så ofta det går om man vill bevara sin lever frisk och vital. Men om jag måste välja en av dessa två som allra viktigast är det helt klart att Börja dagen lättsamt och skippa frukosten! Detta ger levern dagligen bästa möjliga start, dels att få slutföra och rensa ut allt som den har renat och avgiftat från kroppens alla celler och vävnader under nattarbetet, och dels att få möjlighet till återhämtning från detta nattarbete innan man intar dagens första större måltid som bör vara lunchen. Vi behöver alltså inte äta i samma stund som vi vaknar på morgonen. ”Vi tror att vi måste ”tanka” inför den kommande dagen. Kroppen har emellertid redan gjort detta, helt automatiskt. Den naturliga dygnsrytmen gör att vi varje morgon, strax innan vi vaknar, ruskas om av en kraftig blandning av tillväxthormon, kortisol, adrenalin och noradrenalin. Denna fina cocktail stimulerar levern till nyproduktion av glukos, och det gör att vi vaknar. Detta kallas gryningsfenomenet och är en process som har beskrivits utförligt sedan årtionden tillbaka. 

Många människor är inte hungriga på morgonen. De naturliga halterna av kortisol och adrenalin som frisätts stimulerar till en svag kamp-flyktreaktion som aktiverar det sympatiska nervsystemet. Kroppen ställer in sig på aktivitet på morgonen, inte mat. Alla dessa hormoner leder till att glukos frisätts i blodet för snabb energi. Vi är redan fulltankade och redo för aktivitet. Vi behöver inte fylla på med sötade frukostflingor och vitt bröd. Att vara hungrig på morgonen är ett inlärt beteende, ofta sedan årtionden tillbaka och med början i barndomen.” (Jason Fung i boken ”Fetmakoden”) 

Dödsmedlen är kraftigt belastande för levern och medför överansträngning vid större och daglig, långvarig förtäring av dem. Livsmedlen hjälper istället levern att utföra sitt arbete på ett lättare och mindre energislösande sätt. Framförallt älskar levern färska frukter och bär. Särskilt citrusfrukter, gärna i form av Lemonaden eller Citrusdrinken, är mycket gynnsamt för den och jag sätter lime främst. Dock kan grapefrukt vara lite för starkt om man inte har en helt frisk lever vilket gör att jag rekommenderar sparsamhet med den frukten. Blodgrapefrukt är mildare och kan istället vara ett alternativ om man är förtjust i grapefrukt. 

Fruktsockret (fruktos) har fått en väldigt negativ stämpel på sig vilket medför att man tyvärr helt felaktigt varnar för att äta för mycket frukt. Detta är ett ganska vanligt fenomen inom ”näringsforskningen” att man får fram en skadlig effekt genom forskning och sedan tror att allt som innehåller detta enskilda ämne är lika skadligt. Men kroppen, och särskilt levern i detta fall, hanterar ”olika sorters” fruktos på helt olika sätt! Att äta färska frukter och bär eller färskpressade råsafter av frukt och bär är enbart hälsosamt. Likadant är det med honung som innehåller väldigt mycket fruktos, ca 40 % – mycket mer än frukter och bär som innehåller mindre mängder fruktos. Detta fruktsocker ser både levern och kroppen som ett näringsämne. Dessutom innehåller både den färska frukten, bäret eller honungen mängder av andra nyttiga ämnen (t ex enzymer, livskraft, mineraler, vitaminer, m m) och likadant är det med råsafterna. Precis som med det vita industriframställda sockret (som består av ca 50 % fruktos) blir det helt fel om man tror det är samma sak att äta det som att äta en hel och färsk sockerbeta! Det inom livsmedelsindustrin använda fruktsockret är dock skadligt och det hanteras helt annorlunda av kroppen och det stressar och belastar levern som måste omvandla mycket av det till fett och detta fett är skadligt. Det orsakar ohälsosam fettbildning i kroppen och i levern, vilket på sikt bidrar till övervikt, insulinresistens, fettlever och andra leverskador. Inom livsmedelsindustrin går detta skadliga fruktsocker under många olika namn, t ex glukossirap, vanligt vitt socker, högfruktossirap, glukos-fruktossirap, majssirap, oligofruktossirap, isoglukos, isomeros, HFS, HFCS (High Fructose Corn Syrup), m m och finns i många sötade ”livsmedel” (borde kallas för ”dödsmedel”!), framför allt i sötade drycker och läsk. Detta onaturliga fruktsocker belastar levern oerhört mycket till skillnad från det fruktsocker du får i dig från färska frukter och bär. Det naturliga fruktsockret behöver levern inte bearbeta överhuvudtaget utan det går rätt ut i blodbanan och det kräver inte ens något insulin (vilket det industriframställda fruktsockret kräver) då det tar sig in i kroppens alla celler genom diffusion. Jag har själv egen erfarenhet av att äta större mängder frukt och bär, både med mig själv och hundratals klienter, dessutom har jag studerat ämnet i 20 år. Dessa erfarenheter har visat mig att personer som äter mer frukt och bär, istället för annan mat, går ner i vikt! Och hittills har jag aldrig hört talas om en enda överviktig frukterian (person som uteslutande lever på frukt och bär) – har du det? Än en gång – hur ett raffinerat och industriframställt ämne – fruktos i detta fall – och hur samma ämne i sitt naturliga tillstånd (t ex i en frukt) påverkar kroppen är oftast helt olika! Att äta frukt och bär i konserverad form, tillagad form (uppvärmd/pastöriserad) eller mikrovågsbestrålad form omvandlar dock fruktsockret till en för kroppen skadlig och svårhanterlig form och bör undvikas så långt det går. Ät mycket färsk frukt och färska bär med gott samvete och din lever kommer må mycket bättre av detta och tänk på att aldrig blanda frukt och bär med annan föda (förutom citron och lime).

Så här uppstod det felaktiga budskapet att all fruktos (även i frukter) skulle vara skadligt! ”Det finns idag en utbredd oro för fruktosens (fruktsockrets) påverkan på vår fettinlagring och hälsa. Disackariden sackaros (vitt socker) består av fruktos och glukos. Detta innebär att strösocker, kokossocker, farinsocker, rörsocker, honung, sirap och andra sockerkällor till ungefär hälften består av fruktsocker. På 1970-talet lärde sig även industrin att renframställa högfruktossirap (HFCS) i stora kvantiteter som nu används som en billig sockerkälla. Det finns många i dagens samhälle som överkonsumerar sockerrika produkter och därmed riskerar att få negativa konsekvenser av det totala energi- och fruktosintaget. Det är dock viktigt att reflektera över varifrån fruktosen kommer och i vilken mängd den konsumeras. 

I maj 2009 slog Aftonbladet till med rubriken ”Frukten gör dig fet” med nedryckaren ”Överläkare: Fruktos ger bukfetma och kan vara skadligt”. Artikeln grundade sig på en artikel på DN Debatt med rubriken ”Livsmedelsverket mörkar att du blir fet av frukt”. 

I forskningsrapporten som i artiklarna refererades som ”den nya forskningen” visade det sig att det inte handlade om frukt, utan om läsk: om hur intag av fruktos- och glukossötad läsk påverkade deltagarnas vikt och var på kroppen de lagrade in fettet. I studien fick deltagarna under 10 veckor dricka motsvarande 25 % av det totala energiintaget i form av läsk som antingen var sötad med glukos eller fruktos – inte en enda frukt var alltså involverad! Okunniga ”experter” fick ett obefogat stort medialt utrymme och kunde därmed påverka läsarna negativt, med risk för sämre kostvanor och ett ökat stresspåslag som följd.” (Jill Holmström i boken ”Matologi”) 

Då levern tillverkar galla är givetvis all föda som stimulerar gallfunktionen väldigt nyttigt för den. Då den utsöndrar gifter och slaggprodukter tillsammans med gallan är det av största vikt att sörja för en god och riklig gallsekretion så att levern kan befrias från dessa och inte belastas och skadas av dem i onödan.

Levern behöver fetter i naturlig och levande form eftersom fettenzymet lipas finns kvar i dem vilket underlättar leverns arbete oerhört mycket. Den allra bästa oljan för levern är utan tvekan olivoljan. Se till att köpa den kallpressade varianten som är tagen från den allra första (kall-)pressningen av oliverna. Denna olja kallas för jungfruolja (extra virgin). Valnötsolja är en annan olja jag kan rekommendera för att underlätta för levern då den även stimulerar och stärker lymfsystemet kraftfullt. Detta gör att leverns avgiftande arbete får hjälp och stöd. Kallpressad kokosolja är också väldigt bra för levern. Alfred Vogel skriver i boken ”Levern”: ”Den som vill skydda och rätt sköta sin lever får förtära endast sådana oljor och fettämnen som befinner sig i oförändrat, naturligt tillstånd.” Han skriver även: ”Som fettkälla betraktad har också valnötternas olja en utmärkt inverkan på levern, och därför kan valnötsoljan betecknas inte bara som livsmedel utan även som läkemedel.”

De flesta nötter (ej jordnötter!) är nyttiga och bra för levern, gärna blötlagda över natten så att alla enzymhämmare neutraliseras (se Ät mera rå föda), och i sitt naturliga tillstånd, utan salt och socker. ”Nötter som kokats, rostats eller på annat sätt utsatts för upphettning, är skadliga på grund av den förändring som äger rum i fettet under sådana förhållanden. Levern och gallblåsan påverkas då menligt, och kan, förr eller senare, hindras i sin riktiga funktion.” (Norman Walker i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”) Var försiktig med bittermandel! ”Man måste likaså vara försiktig med att äta bittermandel, ty större mängder utgör en allvarlig fara för levern. På sin höjd får bittermandeln i helt små mängder användas till smaksättning. När det gäller en känslig lever måste den helt undvikas.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) Detsamma gäller muskotnöt som i större mängder belastar och kan förgifta levern! 

Jag, och många med mig, undviker margarin eftersom det är ett onaturligt och kraftigt processat fett med mycket transfetter. Christopher Hobbs skriver t ex att margarin är en biokemisk mardröm för kroppen och särskilt för levern. ”Jag undviker allt margarin, även sådant som innehåller mycket fleromättat fett. Margarin framställs med hjälp av vätgas (gasen filtreras genom massan under högt tryck, ofta med hjälp av en nickelkatalysator). Under processen kan en skadlig typ av fett bildas som har misstänkts inverka vid bröstcancer.” (Jane Plant i boken ”Ditt liv i dina händer”) Istället för margarin, och även smör vilket jag undviker så långt det går, på smörgåsen kan du prova att bre ett tunt lager med kallpressad kokosolja istället. Då levern och gallblåsan samarbetar genom gallfunktionen kan man säga att allt som är bra för det ena av dessa båda organ givetvis också är väldigt gynnsamt för det andra. Likaså om något är skadligt för det ena organet så påverkas också det andra negativt av det. Därför kan du även läsa mer om vilka oljor, och annan föda, som är bra eller skadlig för levern under Gallblåsan. Man har aldrig några besvär i gallblåsan utan att det även finns funktionsrubbningar i levern som är med och påverkar och stör. Dessa båda organ är så närstående varandra att de ständigt går ”hand i hand” genom livets prövningar och de är ömsesidigt beroende av varandras välmående för att kunna fullgöra sina uppgifter i kroppen på ett bra och tillfredsställande sätt.

När det gäller grönsaker är framförallt morötter, rödbetor och gurka mycket bra för levern – särskilt om du gör råsafter på dem. Gör gärna en råsaftblandning med alla tre så kommer din lever att tacka dig! ”Ren rödbetssaft bör man ta in i små mängder, inte mer än ett vinglas åt gången, eftersom större doser kan förorsaka lätt yrsel eller illamående. Detta tycks bero på att saften verkar renande på levern, vilket kan vara förenat med obehag. Erfarenheten visar, att man bör använda betydligt mer morot än rödbeta i blandningen till en början – tills man lärt sig tåla rödbetans välgörande renande inverkan. Då bör man gradvis öka andelen rödbetssaft.” (Norman Walker i boken ”Råsaft-terapi”)

”Kraftfulla antioxidanter i rödbetor har visat sig förstärka reningsprocessen i levern och de bidrar också till skyddet mot hud-, lung- och tjocktarmscancer. Studier ger en indikation att rödbetsextrakt ökar aktiviteten hos kroppens naturliga antioxidationsenzymer i levern, som glutationperoxidas.” (Natalie Savona i boken ”Superhälsa med naturlig mat”) 

”Forskning visar att rödbetan stärker kroppens naturliga försvar i levern och förnyar immuncellerna.” (Sarah Merson i boken “Mat som håller dig ung”) 

”Vid leverbesvär och även vid utpräglade leversjukdomar får råa morötter inte saknas på matsedeln, ty de är utomordentligt hälsosamma. Vid lättare leverbesvär räcker det sålunda att ta endast 3-4 dagars morotssaftfasta för att bli återställd. Huruvida det vid denna kur är i första hand karotinet, A-vitaminet eller något annat, som ger den hälsosamma effekten är ännu okänt. Erfarenheten har i varje fall visat, att morötter hör till de bästa grönsakerna för leversjuka. Därvid är givetvis att märka att morötterna måste ätas råa, eftersom de i kokt tillstånd inte längre har den nämnda hälsoverkan. Sålunda är man tvungen att inta morötterna antingen i form av saft eller i riven form som sallad.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

Men man får inte heller glömma avokado och kronärtskocka (färsk!). ”Vid sidan om morötter räknas kronärtskockor till den bästa grönsakshälsokosten vid leverbesvär och leversjukdomar. Hos leverpatienter har jag redan 2-3 dagar efter det de förtärt kronärtskockor kunnat iaktta en så väsentlig förbättring, att denna flera gånger överraskat mig. Råa kronärtskockor är alltså inte endast ett dietlivsmedel utan även ett framstående läkemedel för leversjuka. Man äter de råa kronärtskockorna precis som de kokta genom att lossa blad efter blad och förtära de mjuka delarna och även skockans i mitten sittande s.k. hjärtknopp.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

”Kronärtskockan tillskrivs följande verkan: Antioxidativ – den skyddar levern mot olika gifter – men inte lika starkt som mariatisteln. Hämmar leverns produktion av kolesterol – förebygger åderförkalkning. Stimulerar gallflödet – motverkar olika matsmältningsbesvär, främst väderspänning men även matsmältningsbesvär åtföljda av illamående och kräkningar.” (Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”) 

Så här skriver Dr. Karl-Heinz Blank m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»” om kronärtskocka: ”Den huvudsakliga aktiva ingrediensen är cynarin. Detta bittra ämne skyddar levern och stimulerar dess celler att producera mer galla, påskyndar utsöndringen av kolesterol, vilket undertrycker kolesterolbildningen i levern. På detta sätt bidrar kronärtskocka till att skapa en stark lever, ett hälsosamt gallflöde och lägre kolesterolnivå. Karotinet, B-vitaminerna, vitamin C, järn och magnesium reglerar blodsockernivån och har såväl vattendrivande som antiinflammatorisk effekt.” 

Ett utmärkt levermedel är maskros. Jag plockar och äter hela växten ovan jord – d v s blomman, stjälken och maskrosbladen – ända tills den precis blommat klart men just stjälken bör plockas under blomningen. Gott att ha i råkosten eller som en sallad till måltiden. Se dock till att skölja det i rent vatten och särskilt i blomman kan det finnas småkryp. Maria Treben skriver följande om stjälkarna i boken ”Hälsa ur Guds apotek”: ”Är man på kur i Jugoslavien, får kurgästerna dagligen med andra färska sallader också en liten skål maskrossallad. En läkare, berömd specialist på leversjukdomar, berättar på min fråga, att maskrosen verkar speciellt läkande på levern. Idag vet jag att stjälkarna hjälper ovanligt snabbt vid kronisk leverinflammation, som yttrar sig i stickande smärtor ända upp mot det högra skulderbladet. Man tar 5 – 6 stänglar dagligen, så länge maskrosen står i blom. De hjälper även vid diabetesSockersjuka patienter bör ta tio stänglar. Man tvättar stänglar och blommor tillsammans och tar sedan bort blomman. Stjälkarna tuggas långsamt. I början smakar de litet beskt, de är knapriga och saftiga, lika endivblad. Människor som alltid är klena och känner sig trötta, borde göra en 14-dagars kur med färska maskrosstjälkar. Resultatet skulle bli överraskande gott.” 

Hon fortsätter: ”De färska stjälkarna kan t o m helt smärtfritt lösa upp gallstenar och stimulera levern och gallfunktionen.” ”Jugoslavien” upplöstes till flera mindre nationer 2003. ”Det är huvudsakligen tack vare sitt innehåll av taraxin som maskrosen stimulerar levern.” (Peter McHoy & Pamela Westland i boken ”Örtbibeln”) Även maskrosens rot är ett alldeles utmärkt lever- och gallmedel, dock brukar jag själv inte plocka det utan köper i så fall färdigtorkade bitar att användas som örtte eller någon tinktur från hälsokosten. ”Halten av bitterämnen är högst i bladen under våren, från juli är halten högst i roten. Maskrosen har god effekt vid leverproblem.” (Marie-Louise Eklöf i boken ”Gröna apoteket”)

”För att stimulera levern kan örten användas på flera olika sätt. Under växtperioden kan man äta 10 fina stjälkar råa varje dag under en månad; gärna på fastande mage om morgonen, annars mellan målen. ½ dl färska blad varje dag kan också vara en givande leverkur, som då bör pågå under en månad.” (Pelle Holmberg, Marie-Louise Eklöf & Ingrid Holmberg i boken “Vilda växter”)

”Maskrosen är däremot utmärkt för den vars lever är särskilt påfrestad. Den är till hjälp för människor som har hepatit.

Om du jobbar med lösningsmedel kommer du också att ha nytta av maskrosen. Till lösningsmedel räknas bland annat alkohol, starkt lim, målarfärg, starka tvättmedel, bensin och eteriska oljor.

Yrkesgrupper som kan komma i kontakt med lösningsmedel är t.ex. målare, bilreparatörer, bensinstationens folk, folk på möbelfabrikens limsida, frisörer, städare och aromaterapeuter. Alkoholistens lever är förstås också skadad av lösningsmedlet alkohol.

Jag skulle rekommendera dessa människor att äta 2-3 bitar torkad maskrosrot per dag om vintrarna, och maskrossallad 3-7 gånger i veckan om somrarna för att må bättre.”
(Henriette Kress i boken ”Praktiska läkeörter”)

”Maskrosen har en starkt urindrivande effekt, som är särskilt kraftig vid leverbetingat ödem med minskat blodflöde i portådern till följd av nedsatt leverfunktion. Extrakt ur örten har något större urindrivande verkan än extrakt ur roten.” (Hans Bertil Juneby i boken ”Fytomedicin”) 

För bästa effekt, särskilt om du är kroniskt sjuk, utmattad eller har en leversjukdom, bör ört- och naturmedel för levern och även gallsekretionen, tas i flytande form i den mån det finns att tillgå då det är mycket lättare för levern att använda sig av än t ex kapslar och tabletter. 

”Det är sedan länge känt, att rättika i små mängder inverkar gynnsamt på levern. Men om man äter rikligt av denna aromatiska rotfrukt, har den motsatt verkan, varför man måste akta sig för att äta för mycket rättika. Särskilt den svarta rättikan, på latin känd under namnet Raphanus sativus, anses som ett av de bästa levermedlen.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

”Rättikan, som alltsedan faraonernas tid är en erkänd och uppskattad medicinalväxt, verkar på två sätt: Den befordrar nybildning av galla i levern och samtidigt stimulerar den gallflödet. Att förekomma gallstockning innebär att hämma inflammationer och motverka bildningen av gallstenar. Dessa gynnsamma egenskaper tillskriver den kemiska analysen framförallt rafanol, en eterisk, svavelhaltig olja hos rättikan.” (Walther Schoenenberger i boken ”Hälsa genom naturens safter”) 

Levern har väldigt många uppgifter att sköta om vilket gör att man kan avlasta den mycket genom att vara snäll mot den i sitt kosthåll. Om man äter belastande föda medför det att levern inte alltid klarar av att fullgöra sina andra arbetsuppgifter. Då kanske den inte klarar av att filtrera blodet tillräckligt effektivt från gifter, slaggprodukter och syror vilket gynnar parasiter, bakterier och virus att kunna fortplanta sig i kroppen. Levern tillverkar förutom galla även lymfvätska och kolesterol. Den fungerar också som en blod-, vätske- och näringsreservoar vilket kroppen kan använda sig av vid exempelvis ökad fysisk aktivitet, svält, sjukdom eller skador. Den lagrar proteiner, glykogen (som vid behov omvandlas till blodsocker – glukos), vitaminer varav A, D och B 12 är de viktigaste och mineraler varav järn är ett av de viktigaste, för att kunna användas vid behov och den är mycket viktig i blodbildningsprocessen. Levern säkerställer att blodet inte klumpar ihop sig och koagulerar vilket i så fall medför cirkulationsbesvär och ibland blodproppsbildning. Man brukar kalla detta att blodet ”levrar sig”. Ungefär 600 liter blod renas och filtreras varje dygn av levern. 

Reijo Pöyhönen skriver i boken ”Akupunktur, kinesisk läkekonst del 1”: ”Levern utgör en depå som reglerar den cirkulerande blodvolymen i kroppens alla delar, beroende på olika fysiologiska behov. I vaket tillstånd och under aktivitet frigörs blod från levern och mängden blod i cirkulation ökar. Under sömn och vid vila minskar den cirkulerande blodvolymen och blodet återvänder till levern.” 

Han fortsätter: ”Levern har en nyckelställning i kroppens metabolism genom att levern och musklerna utgör stora depåer för glykogen. Det är ett ämne som snabbt kan övergå till glukos, vilken är en av kroppens mest energiinnehållande kemiska föreningar och den viktigaste näringen till alla kroppens celler. Glukos, det vill säga blodsocker har stor betydelse för samtliga cellers metabolism och i synnerhet för hjärnan och nervsystemet. Ett annat samband mellan muskler och lever ser man i leverns arbete med att bryta ner mjölksyra som bildas vid muskelarbete, och återbilda det till glykogen som till cirka 85 % sker i levern.” 

Han avslutar: ”Senor och muskler är beroende av qi och blod från levern för att kunna fungera. Om qi och blod inte kan nära senorna leder det till att dessa inte kan smörjas i tillräcklig grad, med stelhet och krepitationer (senknarr) som följd. När musklerna inte närs av qi och blod kan det även yttra sig som muskelsvaghet, kramper eller pareser.”

Levern tillverkar även lecitin, ett fettämne som finns i alla celler, särskilt mycket finns i nervsubstans och hjärnan. En del av gallan består också av lecitin. Ett sätt att underlätta för levern är att dricka Rejuvelac som innehåller mycket lecitin, som då levern ”får gratis” och inte behöver framställa lika mycket själv. Rejuvelac är även renande för hela kroppen och bra för tarmhälsan – dessutom hjälper lecitinet i drycken att lösa upp (”bränna”) fett i kroppen och särskilt fettinlagringar i levern. Bra lecitin finns även i Gröna drinkar, avokado, oliver (undvik de som är inlagda i vinäger eller ättika!), solrosfrön, fullkornsbröd och kål. Det finns även gott om lecitin i soja, rapsolja, ägg, kött, fisk, mejeriprodukter, vissa proteinpulver och jordnötter men dessa ”dödsmedel” bör undvikas så långt det går. Likadant är det med kosttillskott med lecitin som oftast är gjort av soja eller äggula. Lecitin som används inom livsmedelsindustrin (E 322), som t ex emulgerings- eller antioxidationsmedel, har inget som helst positivt hälsovärde och bör undvikas så långt det går! 

Paul Simons skriver i boken ”Lecitin”: ”När levern inte framställer tillräckligt med lecitin uppstår ett sjukdomstillstånd som kallas fettlever. Utan tillräckligt lecitin kan övriga kroppsfetter inte transporteras bort från levern och fett ansamlas. Cellerna blockeras, svullnar och inflammeras och blir så fyllda med fett, att en del går ut i blodet och gallan, särskilt när för mycket mättat fett finns. 

Vid stress reagerar levern ofta genom att lagra avsevärda mängder fett i sina vävnader. Även detta tillstånd ger upphov till fettlever.” 

Han fortsätter: “Lecitin bekämpar inte endast leversjukdomar, det skyddar också mot rubbningar i levern. Eftersom så många kroppsfunktioner har sin början i detta organ, är det viktigt att tillgången på lecitin säkras genom rätt sammanställd kost.” 

Det är av allra största vikt att se till att utrensningsorganen fungerar tillfredsställande så att gifterna förs ut ur kroppen snabbt och effektivt. Annars kommer gifterna att cirkulera runt i blodomloppet och åter hamna i levern och belasta den igen. Om njurarna inte klarar av att utsöndra syrorna med urinen åker de tillbaka till levern igen. Likaså om tjocktarmen inte klarar av att tömma sig ordentligt kommer de ruttnande och jäsande avföringsresterna förgifta blodet. Nu kanske du bättre förstår varför det är så oerhört viktigt att ha en ren tarmkanal? Är tarmkanalen oren förs dessa orenheter med blodet direkt till levern via portådern och medför stor belastning på levern och resten av kroppen. ”Cancer i tjocktarmen ger ofta metastaser i levern.” (Alf Spångberg i boken ”Fit for fight”) Här är Living cleanse (Vital body & soul) ett mycket effektivt medel som kraftfullt stimulerar tarmperistaltiken samtidigt som det avgiftar levern. Detta medel ska dock bara tas under en kortare tid men det är oerhört effektivt att ta till vid akuta besvär. Om du är förstoppad och/eller har felaktig tarmflora kommer ”tarmgifter” via portådern hamna i levern. Förr eller senare blir levern överbelastad och klarar inte av att bearbeta och neutralisera dessa ”tarmgifter” och de kommer då ut i blodomloppet och sprids vidare till hela kroppen. Då är det bara en tidsfråga innan kroniska problem och sjukdomar blossar upp. Med ”tarmgifter” menar jag: slaggämnen, skadliga bakterier, inälvsparasiter och gifter från förruttnelseprocesser i tjocktarmen, men även inflammationer kan spridas vidare till andra organ och hela kroppen. ”När tarmen blir förstoppad eller får mer gifter att avlägsna än den klarar av så har tarmen inget annat val än att dumpa gifterna tillbaka in i blodomloppet och därefter till levern. Detta är början på en process som kallas ”toxiskt överflöd”. ”Toxiskt överflöd” är när avgiftnings- och reningsorganen är så fulla av restprodukter/gifter att de inte kan avgifta kroppen på ett tillfredställande sätt.” (Bo Hofgren i boken ”Handbok för rening och avgiftning”) Just därför anser jag att en grundlig tarmrening är det första man bör göra vid alla leverbesvär. Sedan bör man givetvis förbättra sin livsstil genom att börja äta sundare och hälsosammare såsom mycket rå föda och mer fibrer, en sund balans mellan motion och vila och se till att andas korrekt så att man inte åter drabbas av förstoppning och dålig tarmhälsa. 

Alla blod- och hjärtsjukdomar är tydliga tecken på att levern behöver behandlas och ges möjlighet till återhämtning. En överbelastad lever klarar inte av att varken rena blodet effektivt eller förhindra att obehandlade och skadliga ämnen från tarmarna, lungorna och huden släpps ut i blodomloppet. Andreas Moritz skriver i boken ”Heart disease – no more!” (min översättning): “En frisk och ren lever är utomordentligt kapabel att skydda hjärtat och blodkärlen från att skadas och slaggas igen.” 

Dr Ameet Aggarwal skriver i boken “Liver detox foods nutrition & herbs” (min översättning): ”Din sköldkörtel producerar hormoner som är avgörande för nästan varje cell i kroppen. Sköldkörtelhormon, och andra funktioner, garanterar överlevnaden av dina celler genom att hjälpa dem att använda energi från födan. Ungefär 60 % av inaktivt sköldkörtelhormon (T4) omvandlas till aktivt sköldkörtelhormon (T3) av din lever. Nedsatt leverfunktion minskar mängden aktivt T3 i kroppen och skapar symtom på hypotyreos såsom förstoppning, torr hud, viktökning och trötthet. Otillräckliga nivåer av sköldkörtelhormon har också blivit kopplade till flera sjukdomar, inklusive cancer, hormonell obalans, infertilitet, ångest och depression. 

De goda tarmbakterierna i tjocktarmen hjälper också till med att konvertera T4 till T3. T3 i tarmen hjälper till att hålla tarmslemhinnan frisk och minimerar läckande tarmsyndrom. Med leverstagnation och dåligt gallflöde kommer tarmbakterierna inte vara lika friska och omvandlingen av inaktivt T4 till aktivt T3 kommer att äventyras i tarmen. Detta kan också förvärra läckande tarmsyndrom. 

Nedsatt konvertering av T4 till T3 i lever och tarm är vanliga orsaker till att människans sköldkörtelhormoner är låga även om sköldkörteln är frisk. Felet som många människor gör är att starkt förlita sig på sköldkörtelmedicin istället för att behandla sin läckande tarm och deras lever, i samband med sköldkörtelmedicin. 

T3 påverkar också hur dina leverceller fungerar. Om du har låga nivåer av sköldkörtelhormon (hypotyreos) fungerar inte dina leverceller tillräckligt – du kommer att avgifta sämre, producera mindre galla och ha mer matsmältningsbesvär, gaser, uppblåsthet och förstoppning. Den onda cykeln med leverstagnation och sköldkörtelhälsa kommer att fortsätta om du inte läker din sköldkörtel tillsammans med din lever.” (se Sköldkörteln)

Undermålig andning medför, förutom syrebrist, även att de gaser som ska utsöndras genom utandningen, varav koldioxid utgör den största delen, delvis återförs med blodet och belastar levern och kroppen återigen. Om inte utrensningsorganen och levern klarar av att hantera, och oskadliggöra, den mängd gifter, slaggprodukter och syror som dels förs in i kroppen, och som dels bildas i kroppen, måste kroppen försöka skydda sig mot gifterna i blodet på något annat sätt. Kroppen börjar då lagra upp gifter, syror och slaggprodukter på ställen där de för tillfället gör minsta möjliga skada. T ex i bindväven, fettdepåerna och lederna vilket efter en tids upplagring skapar irritation och vävnadsskador i dem. Följden blir en naturlig kroppslig försvarsmekanism – inflammation. Sjukdomsdiagnosen på detta tillstånd varierar beroende på var i kroppen inflammationen bryter ut och hur den yttrar sig. Några exempel är fibromyalgi, gikt, psoriasis och alla reumatiska sjukdomar (artrit). Ofta återkommande feber och/eller influensa är även kroppens försök att snabbt försöka föra ut gifterna ur kroppen eftersom de vävnader, där gifter och slagg upplagrats, inte längre kan ta emot mer utan att vävnaderna och kroppen tar akut skada av dem. Därför är det av avgörande betydelse att stärka och rena utrensningsorganen så att levern också ska kunna fungera optimalt. För att leverbesvär ska kunna åtgärdas behöver man även se över andra organ (särskilt utrensningsorganen) och vävnader i kroppen. Då levern filtrerar och tar hand om kroppens blod påverkar funktionsstörningar i levern givetvis alla andra kroppsdelar – likaså påverkar alla funktionsstörningar i hela kroppen levern.

”Bukspottkörteln och levern är som parhästar, som drar samma vagn. Om den ena av dem inte arbetar, hindras också den andra. Ofta börjar en störning i levern och går sedan över till bukspottkörteln, om den inte blir rätt behandlad i tid. Vid behandlingen av bukspottkörteln och med tanke på den diet som man därvidlag måste hålla, måste man också ta hänsyn till levern. Om bukspottkörteln har blivit inflammerad, sätter man in en behandling liknande den man använder vid akuta lever- och gallbesvär. Liksom gallstagnation i levern kan leda till gulsot, så kan en inflammation i bukspottkörteln vålla stagnation för sekreten från bukspottkörteln, så att dessa sekret inte kan överföras varken till tarmen eller till blodet. Hos bukspottkörteln – såväl som hos levern – kan därigenom uppstå ett slags självsmältning av den egna körtelsubstansen. Vid funktionsrubbningar i bukspottkörteln – liksom vid gallbesvär – tillråds i första hand två till tre fastedagar.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”)

Tydliga signaler på att själva levern är belastad och har funktionsstörningar, även om funktionsstörningar i andra organ också kan vara inblandade, är bl a följande symtom och sjukdomar (förutom uppenbara leverskador och –sjukdomar) – allergier; bitter smak i munnen (särskilt på morgonen); blodsjukdomar; bristningar i de ytliga blodkapillärerna, detta är i så fall väl synligt för ögat och förekommer oftast över hela kroppen och det kallas även för ”synligt ådernät” eller ”spindelkärl”; bröstförstoring hos män (bröstbildning p g a hormonrubbningar); cancer; depression; diabetes; dålig aptit; dålig ämnesomsättning; dåligt immunförsvar; funktionsstörningar hos bukspottkörteln; gallbesvär; gallstenar; grumlig syn; gul beläggning på tungan, särskilt längst bak på den; gula eller röda ögonvitor; gul- eller orangefärgad hud; hjärtbesvär; hormonrubbningar; humörsvängningar; höga och skadliga kolesterolvärden; högröd ansiktsfärg (tänk på alkoholistens ansiktsfärg); illamående efter en fettrik måltid; impotens; klimakteriebesvär; kronisk trötthet; köld- och/eller värmekänslig; leverfläckar; lätt att få blåmärken (hematom); lättirriterad (hetlevrad); matsmältningsbesvär; menstruationsbesvär; muskelsvaghet; röd näsa; stroke; väldigt blek, ljus eller vit avföring (brist på galla); åderbråck (varicer). Även värk vid eller i högra skulderbladet och ömhet över leverområdet (höger sida av kroppen under nedersta revbenet) kan relateras till leverbesvär (se bild nedan).

Torr s k ”rethosta” kan ofta bero på leverbesvär om man inte uppenbart kan härleda den till hals- eller lungbesvär. Orolig och dålig sömn kan också vara tecken på störd leverfunktion. Om man vaknar på nätterna runt 3-tiden (kl 2 vintertid) kan man vara säker på att så är fallet. Levermeridianen har denna tid sin högsta aktivitet under hela dygnet (se Meridianerna). 

“När Erik Forsgren, läkare och internationellt känd inom rytmforskningen, under 1920-talet påbörjade sina epokgörande undersökningar på detta område, var den rådande uppfattningen att leverfunktionen helt styrs av måltiderna. Erik Forsgren upptäckte dock att levern har en dygnsrytmiskt växlande funktion med både en assimilatorisk (näringsbearbetande) och en sekretorisk (avsöndrande) verksamhet. Under den sekretoriska fasen försvinner glykogenet (sockret) ur levern, trots närvaro av födoämnen i matsmältningskanalen. Under den assimilatoriska fasen ökar levern 2-3 gånger i vikt genom att den lagrar upp mer än sin egen grundvikt av glykogen, protein och vatten m.m. 

De flesta människor känner till att hjärtat slår ca 70 slag i minuten. Men få vet att levern, ämnesomsättningens centrala organ, har en puls. Levercellerna fungerar som pumpar för närings- och avfallsämnen och deras puls är ett slag per dygn. Leverns varierande dygnsaktivitet har stor betydelse för vår arbetsförmåga och vårt behov av vila.” (Gunilla Boman i boken ”Huskurer & helhetsterapi”) 

Luktar man dåligt ur båda armhålorna beror det på försurning, förruttnelse och allehanda ”orenheter” som kroppen försöker dränera sig från men att man endast luktar illa ur höger armhåla beror på en överbelastad lever. Men i båda fallen bör man hursomhelst rena och stärka levern! 

Man kan även se tecken på störningar och funktionsrubbningar i levern på ansiktets ”leverpunkt” (området innanför den rödmarkerade cirkeln på bilden nedan), precis ovanför näsroten mellan ögonbrynen. Att ha t ex torr hud, finnar, eksem, rynkor, spänningar, ömhet, rodnad eller andra onormala yttringar på leverpunkten är ofta ”inre signaler” från levern att den inte mår helt bra.

Bild på ansiktets leverpunkt och levermeridianen

Andra kroppsdelar som har reflex-zoner och samband med levern är t ex; fötterna (zonterapi), händerna (reflexologi), ögonen (irisdiagnostik), tändernaryggraden, solar plexus i chakrasystemet, öronen (auriculoterapi och öronakupunktur/-akupressur), tungan (tungavläsning/-analys/-diagnostik) och längs med levermeridianen (se bild ovan till höger). Genom undersökning av dessa reflex-zoner kan man också få information om leverns hälsotillstånd och det går givetvis även att behandla leverstörningar genom att på olika sätt stimulera dessa punkter och reflex-zoner. Dessa behandlingar tar dock sällan bort själva orsaken till leverstörningarna eftersom den oftast kommer från en ohälsosam livsstil. Ett undantag är störningar från leverns reflexpunkt i tjocktarmen – lyckas man förbättra sin tarmhälsa kan man ofta samtidigt bli av med både leverstörningen och orsaken bakom den (se Tjocktarmens reflex-zoner). 

MajLis Hagenmalm skriver om zonterapibehandlingar för levern i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”: ”Levern och gallblåsan ligger i högra kroppshalvan, därför finner man reflexerna för dem på höger fot.” 

Hon fortsätter: ”När det smärtar på leverreflexen skall den alltid behandlas. Man masserar med ett kraftigt tryck ca 10 min. åt gången och en gång i veckan till att börja med. Efter första, andra eller tredje behandlingen kan patienten få kraftiga diarréer. Det är ett tecken på att levern rensar sig själv. Ända upp till 10-12:e behandlingen kan man få sådana diarréer dagen efter behandlingen eller samma dag på kvällen. Det är bara positivt för då vet man att utrensning pågår och att patienten blir bättre. 

Vad kan man behandla då det gäller levern? Man kan behandla en trög lever och en lever som släpper ut för mycket fett i tarmen, så att man får diarréer. Den som går på behandling kan få väldigt ljusa fettdiarréer som flyter upp i toaletten. Man kan även behandla ett gammalt gulsotsärr; dvs. om patienten har haft gulsot tidigare har det bildats ärr på levern. Efter behandling blir patienten friskare och känner sig piggare. Patienter som gått med förhöjda levervärden upptäcker vid nästa provtagning att värdena plötsligt är normala igen.” 

Hon skriver vidare: ”Zonterapi vid för höga levervärden fungerar väldigt bra enligt min erfarenhet. Levern rensas ur och man blir allt bättre.” 

Hon avslutar: ”När det gäller lever och galla över huvud taget kan man nå fantastiska resultat med zonterapi.” 

”Störningar i leverfunktionen efter livsmedelsförgiftning, akut eller kronisk hepatit, levercirros eller gallgångsinflammation framkallar huvudvärk p g a att ämnesomsättningens slaggprodukter ger förgiftningssymptom. Om en lever- och gallpatient äter en tung och fettrik måltid straffas han ofta för detta med huvudvärk och illamående. Smärtan utgår som regel från nacken och bakhuvudet och breder ut sig i skalle och hjässa. Om gallblåsan tas bort klarar reservgallan inga större mängder föda och ovannämnda symptom uppträder då i särskilt utpräglad form: efter en fest med mycket alkohol vaknar man upp med brummande huvud och typiska kopparslagare. Detta är ett tecken på att leverns avgiftnings- och filtreringsarbete och produktionen av magsafter har kommit på efterkälken. Enbart behandling av levern kan övervinna huvudvärken.” (Ralph Bircher i boken ”Huvudvärk och migrän”) 

Levern har en enorm läkningsförmåga och är det mest livskraftiga organet i kroppen! Samtliga leverceller byts ut var 5:e vecka. Man kan faktiskt ta bort en stor del av levern, upp till 80 %, och den kan återbildas helt och hållet inom några månader om man bara ger den någorlunda rätt förutsättningar. Levern är alltså otroligt livskraftig vilket visar hur högt prioriterad den är av kroppen och därmed hur viktig den är för vår hälsa! Den kan i vissa fall klara av dagligt intag av stora mängder alkohol i 20, 30 och t o m 40 år eller längre innan den ger upp. Jag tänker då givetvis på alkoholism. En av de absolut viktigaste iakttagelserna jag har gjort gällande levern är att den alstrar livskraft (qi/ki/chi/prana/orgon). Detta bekräftar ytterligare dess läkningsförmåga och att den behövs för alla läkningsprocesser. Är levern blockerad och/eller utmattad är kroppen oftast inte mottaglig för energi- eller frekvensmedicin såsom homeopatiska medel eller växtessenser och inte heller för healingbehandlingar och ibland även qi-gong och tai-chi. Men levern är istället oftast mycket lättpåverkad genom stimulans av levermeridianen eller reflex-zoner såsom vid t ex akupunktur, akupressur, auriculoterapi (öronakupunktur) eller zonterapi. När man väl har lyckats få igång levern genom sådan stimulans och/eller genom en leverrening brukar energi-, frekvensmedicin och healingbehandlingar börja fungera och ge effekt. För att inte i förtid trötta ut levern är det oerhört viktigt att stödja och avlasta den genom att sörja för att utifrån tillföra livskraft. Främst genom födan och andningen men även qi-gong, tai-chi, yoga, meditation och skogspromenader är mycket effektivt. Några mycket effektiva sätt att hjälpa levern, och hela kroppen, att få loss spänningar, blockeringar och få igång det naturliga cirkulationsflödet av livskraft är frigörande andning, kalla bad eller kallduschar, utlevelse- och primalterapi. 

Suzanne Schönström förklarar hur viktigt det är för levern att flödet av livskraft/qi är tillfredsställande i boken ”Kinesisk medicin”: ”Levern (gan) har en central plats i kinesisk medicin, eftersom dess huvudsakliga uppgift är att se till att qi cirkulerar smidigt. Många hälsoproblem kommer av att qi stagnerar. Levern ansvarar också för lagring och distribution av blod och reglerar mängden blod till kroppens olika delar. Därför har den ett samband med menstruationen. En obalans i levern anses vara grundorsaken till många gynekologiska besvär. Levern manifesteras i naglarna och friska, starka naglar visar på tillräckligt med blod. Levern kontrollerar senor och ligament och för att få en bra rörlighet är det viktigt att de får tillräckligt med näring i form av qi och blod.” 

Hon skriver vidare: ”Cancer betraktas i kinesisk medicin som en långt gången obalans. De klassiska medicinska texternas förklaringar till cancer är att qi inte flödar smidigt, att leverqi stagnerar, att qi och blod ackumuleras och att andra blockeringar sker. Bröstcancer brukar bestå av huvudsakligen två diagnoser: underskott i levern och stagnerad leverqi.” 

”I yinyogan finns flera ställningar som sägs stötta och hjälpa levern. I yinyogan ligger man längre i ställningarna, mellan tre till fem minuter.” (Karin Björkegren Jones i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”) Yogaövningarna hjälper genom att dels släppa på muskelspänningar, vilket är en effekt av stretchingen, och dels genom att stimulera meridianernas flöde (både från stretchingen, muskelavslappningen och genom att ”sätta tryck” på vissa kroppsdelar och meridianpunkter). Just när det gäller levern hjälper det också till med övningar som skapar ett ”fysiskt tryck” på den vilket stimulerar levern och för att få bra effekt av just denna aspekt behöver man stanna kvar lite längre i yogaställningarna. Yogaövningarna Universalen (Supta matsyendrasana), Plogen (Halasana) och Nålsögat (Sucirandhrasana) åstadkommer detta. Jag kan även rekommendera Huksittningen. Alla dessa nämnda övningar stimulerar även gallblåsemeridianen. En dynamisk yogaövning som stimulerar levern (och hela kroppen) är solhälsningen (Surya namaskara).

”Oavsett orsaken behandlas leverproblem på samma sätt. Eftersom detta organ har en stark återhämtningsförmåga, bör målet med behandlingen vara att eliminera så många påfrestningar på levern som möjligt samtidigt som man hjälper den att läkas.” (Andrew Weil i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin) 

Jag har länge funderat över varför det är så oerhört viktigt för just levern att få levande och rå föda. Livskraften förklarar det till stor del men jag fick det helt klart för mig när jag studerade blodflödet till levern. Ca 80 % av leverns blodtillförsel sker via portådern, alltså av det blod som för med sig de upptagna näringsämnena från mag-tarmkanalen. Detta blod är venöst och syrefattigt! De resterande 20 % av blodtillförseln är syrerikt artärblod. ”Levern är kroppens biokemiska fabrik. Den förbrukar så mycket som en fjärdedel av kroppens egen energikonsumtion. Det är nämligen ett mycket energikrävande arbete att ta hand om det syrefattiga men närings- och giftladdade blodet som närmast kommer från tunntarmens slemhinnor. Men levern får ett kraftigt energitillskott genom den s k leverartären, som med högt tryck levererar nyladdat syrerikt blod som drivmedel för leverns arbete.” (Anders Gernandt i boken ”Hälsa – till alla”) Levern behöver mycket syre, precis som alla andra organ och vävnader, för att kunna fungera optimalt. Jag fick här den sista pusselbiten och förklaringen till varför levern är så starkt beroende av rå föda. Den behöver syrerik föda! Råa grönsaker och särskilt färska, råa frukter och bär innehåller stora mängder syre och just därför är levern förälskad i det. Klorofyllrika livsmedel är mycket syrerika och är därför den bästa födan för levern. Det är kraftigt blodrenande, blodbildande och är mycket näringsrikt, renande och uppbyggande för levern. Gröna drinkar och framförallt vetegrässaft (i form av vetegrässhottar eller vetegräsimplantat) är troligen det absolut bästa man kan äta för levern! Orkar eller kan man inte odla och pressa sin egen vetegrässaft går det att köpa torkat vetegräsjuicepulver (Glimja) som man rör ut i rent vatten – det är inte lika potent och kraftfullt som färskpressad vetegrässaft men är ändå något av det bästa du kan ge till din kropp och lever. Det är viktigt att du verkligen köper pulver från vetegräsjuice eller –saft eftersom det mycket billigare vetegräspulver som finns att köpa är krossat och pulveriserat från helt vetegräs. Detta hela vetegräs kan kroppen inte smälta och absorbera speciellt effektivt då det höga fiberinnehållet (cellulosa) gör att vi inte kan dra nytta av dess innehåll av näring, klorofyll och livskraft från det. Detta ger ändå en god hälsofördel eftersom det ger en bra effekt på tarmhälsan och därmed indirekt påverkar levern positivt – men ren vetegrässaft (färskpressad eller från torkat pulver) är helt överlägset ifråga om hälsovärde! 

En annan mycket viktig ingrediens i rå föda (levande föda) är givetvis också livskraften och enzymerna. Hjälp din lever med att tillföra detta genom att förtära Gröna drinkar, groddar, ingefära (färsk!), Rejuvelac och råsafter emellanåt då dessa innehåller stora mängder. Detta kommer avlasta levern så att den får möjlighet till återhämtning och det gör att den kan både läkas och stärkas samtidigt.

”Hepatit, eller inflammation i levern borde inte existera. Detta vitala viktiga organ har enorma reserver utöver sitt egna immunförsvar. Därför så kan, under normala omständigheter, dess egna kraftfulla resistens mot infektioner, skydda mot hepatit. Men att denna sjukdom existerar och sprider sig, bevisar återigen att befolkningen i allmänhet har ett försvagat immunsystem. Man kan säga att hepatit B och C i stort sett är samma sak. De är bara klassificerade under olika namn därför att de orsakas av olika virus, känt som hepatit B virus respektive hepatit C virus. I vart fall är sjukdomen smittsam och vården kräver maximal renlighet när det gäller porslin, mat, etc. Den enda ortodoxa behandlingen består av vila och bra diet. Sjukdomen orsakar höjningar av leverenzymerna. Även att dessa enzymer ofta reduceras när patienten kommer över det första akuta stadiet av sjukdomen, så går de inte tillbaka till normala nivåer. Det betyder att patienten aldrig blir helt fri från sjukdomen. Med tiden blir levern allt mer skadad och leverenzymerna stiger igen och virusmängden ökar. Den här processen kan så småningom leda till hepatom (primär levercancer) eller annan malignitet. Eftersom Gerson terapin kan stärka och återuppbygga immunsystemet, så har vi sett ett flertal återhämtningar från hepatit och att leverenzymerna återgår till normala värden.” (Charlotte Gerson i boken ”Läka med Gerson metoden”) 

Torsten Schönfeldt skriver i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”: ”Vid kronisk leversjukdom förekommer ofta blödningar vilka kan uppträda som näsblod, underhudsblödningar i form av blåmärken. De uppstår även vid lätta slag eller stötar vilket beror på att levern bildar otillräckligt med koaguleringsämnen. Vätskeansamlingar, ödem, i benen och/eller i bukhålan är andra symtom som kan ha sin grund i leverbesvär. Det är då beroende på en nedsatt produktion av ämnet albumin vilket reglerar vätskeutbytet mellan blodet och kroppens vävnader. 

Gulsot, icterus, är ett symtom på sjukdom där huden gulfärgas därför att utsöndringen av gallfärgämnet bilirubin är rubbad. I stället för att normalt lämna kroppen med avföring och urin, blir det kvar i blod och vävnader som färgas i olika gula nyanser beroende på hur svår sjukdomen är. Ett annat symtom är att avföringen blir ljus (ibland nästan vit) och att urinen blir mörkt brun därför att gallfärgämnet bilirubin inte längre avsöndras genom tarmen utan genom njurarna. De första symtomen uppträder i ögonvitorna, därefter i huden och i munhålans slemhinnor. 

Hemolytisk gulsot beror på ett för stort bortfall av röda blodkroppar. Parenkymatös gulsot beror på leversjukdomar. Mekanisk gulsot beror på att gallutsöndringen till tarmen är nedsatt genom hinder i någon av gallgångarna. Sådana hinder kan vara gallsten, inflammationer eller tumörer. Vid alla typer är utsöndringen av bilirubin till gallan rubbad. 

Leverinflammation, hepatit, är ett samlingsnamn på leverskador som uppkommit på grund av virusinfektioner och förgiftningar. Hepatitvirus orsakar också gulsot. Man känner idag till 7 olika former av hepatit virus. De har fått bokstavsbeteckningarna Hepatit A – G. Senare visade det sig att hepatit F-virus inte var ett nytt virus utan en variant av HBV. Hepatit ger inte alltid gulsotssymtom vilket gör sjukdomen ytterligare lömsk. 

Hepatit A-viruset (HAV) är ett litet RNA-virus som smittar endast via munnen eller genom injektion. Smittan kan överföras via vatten och livsmedel som kommit i kontakt med smitta från sjuka personer. Friska personer smittar inte. Inkubationstiden är 3-4 veckor. 

Denna typ av hepatit framkallar immunitet och antikropparna finns kvar i blodet många år efter infektionen. Den hjälper inte mot andra former av hepatit. Hepatit A kallas ibland för turisthepatit eftersom många smittas utomlands i miljöer där vattenhygienen är sämre än vad vi är vana vid. De första symtomen är feber, trötthet och illamående där smärtor i magtrakten och kräkningar är vanliga. De tidigare omtalade symtomen på gulsot visar sig vanligtvis inom 10 dagar efter de första symtomen och febern försvinner vanligen under den gula fasen då levern förstoras och ömmar. Hepatit A läker normalt ut inom 1 månad och blir inte kronisk. 

…Smittämnet för hepatit av typ B (HBV) är ett DNA-virus. Det behövs bara en mikroskopisk mängd blod eller smittad kroppsvätska för att överföra smittan. Inkubationstiden varierar från 2-6 månader och smittan finns kvar i patientens blod 4-6 veckor efter sjukdomsutbrottet. Hos vissa patienter (ca 10 %) kan virus finnas kvar i blodet under lång tid efter sjukdomen. Smittan överförs vid kontakt med smittat blod och blodtransfusion men också via småsår vilket främst drabbar sjukvårdspersonal och tandläkare. Kirurgiska instrument och injektionsnålar som inte steriliserats tillräckligt noggrant är andra exempel på spridningssätt. Smittan kan också överföras sexuellt samt från mor till barn under graviditeten. Dåligt rengjorda kanyler är vanligt spridningssätt hos narkotikamissbrukare. 

De första symtomen är feber, illamående och svår trötthet. Den gula fasen varar ca 6 veckor. I dag tror man att ungefär 300 miljoner människor, de flesta i Afrika och Asien, bär på hepatit typ B som kan vara både akut och kronisk. I 20 % av fallen leder den till skrumplever vilket kan utvecklas till levercancer. Varje år dör ca en ½ miljon människor av levercancer, de flesta med HBV infektion som grundorsak. 

…Giftiga svampar och vissa kemiska ämnen framkallar sjukdomsbilder som i mycket är identiska med hepatit-B. Det finns också många läkemedel som genom biverkningar skadar levern på samma sätt som hepatit B. Därför finns det skäl att noggrant studera biverkningar på aktuella läkemedel innan man påbörjar medicineringar, speciellt sådana som kan bli långvariga. Väg noga de lättnader som de kan ge på symtom som belastar för stunden mot de skador läkemedlen kan åstadkomma på sikt. Var speciellt aktsam om flera olika preparat förskrivits samtidigt eftersom de kan få helt nya biverkningar i kombination med varandra. Prata noga igenom eventuella farhågor med Din läkare om Du finner något oroande. Kom ihåg att det alltid är den som förbrukar medicinen som drabbas av biverkningarna, aldrig den läkare som skriver receptet. 

Hepatit C-virus, som är ett RNA-virus, kunde påvisas först 1989 trots att man varit klar över dess existens tidigare. Alla blodgivare kontrolleras numera noggrant mot förekomst av HCV. Det sprids på samma sätt som HBV men leder i högre grad än detta till kronisk infektion (ca 50 %). Även för denna variant lider ca 300 miljoner av kronisk sjukdom. Den är mera utbredd i Europa och Nordamerika än hepatit B. Vaccin saknas för närvarande mot hepatit C som har många varianter. Symtomen är svaghet och trötthet men bara ett fåtal går igenom den gula fasen. 

Hepatit D-virus är ett RNA-virus spritt över hela världen och är mycket i Medelhavsområdet, Västafrika och Sydamerika. Det sprids huvudsakligen genom blodsmitta och narkomaner är därför en utsatt grupp. Inkubationstiden är 3-7 veckor med symtom liknande övriga för gulsot. När de som redan är smittade med HBV smittas av HDV leder detta till ytterligare skador på levern och nästan alltid till att HBV-infektionen blir kronisk. För att föröka sig krävs närvaro av HBV och först trodde man därför att HDV var en del av HBV. 

…Hepatit E-virus (HEV) är ett RNA-virus som sprids via förorenat vatten. Inkubationstiden är ca 6 veckor. Insjuknande sker i feber och illamående varefter symtomen för gulsot framträder. Den gula fasen varar i ungefär två veckor och efter en månad är man frisk. Infektionen blir inte kronisk och liknar i mycket HAV. 

…Hepatit G-virus (HGV eller GBC) har också identifierats nyligen. Det liknar hepatit C-virus i både uppbyggnad, smittspridning och symtom. Liksom detta kan HGV bli kroniskt. Eftersom det är det senaste upptäckta hepatitviruset är kunskaperna begränsade.” 

En av de kraftfullaste metoderna för att rena och hjälpa levern med sin avgiftning är Vetegräsimplantat. När jag var på en ”Levande föda”-kurs (mars 2019) hos Anita Svensson på Skeppsgården, som lärt sig metoden direkt av Ann Wigmore, berättade hon om vetegräsimplantatens leverrenande effekt. Hon hade fått i uppdrag från fångvården (Västerviks fängelseanstalt) att hålla en 12-dagars levande föda-kurs med internerna, som vid tillfället var fem stycken. Samtliga fem hade hepatit C och direkt efter kursen togs nya prover av läkare som visade friska värden och att de inte längre hade det! Givetvis påverkade även den levande födan resultatet men Anita tillskrev den största effekten till vetegräsimplantaten. Givetvis kan man även dricka vetegrässaft (som ”shottar”) för bättre leverhälsa men fördelen med att ta in det i ändtarmen (rectalt) istället för att ta det via munnen (oralt) är att kroppen mycket snabbare och lättare tar upp det (absorberar) och assimilerar det den vägen. När man tar vetegrässaft oralt kommer det dels spädas ut av magsafterna, dels har de flesta försvagade och förslappade matsmältningsorgan som gör att det inte tas upp lika effektivt och dels är många så svårt belastade av gifter och avfallsämnen att de inte tål tillräckligt stora doser utan att reagera med kraftigt illamående och inte klarar av att dricka det – denna reaktion slipper man helt och hållet med rectalt intag. Tar man det rectalt tas det direkt upp av blodådrorna i ändtarmen och förs sedan ut till resten av kroppen för att slutligen nå levern. Och detta sker som sagt oftast på ett mycket snabbare och effektivare sätt än vid oralt intag. 

Allt som vi andas in förs med blodet till levern för att hanteras och renas vilket betyder att starka och giftiga dofter som t ex parfymer, målarfärg, lösningsmedel och allehanda luftburna gifter belastar levern. Rökning är givetvis oerhört belastande och utmattande för levern, och hela kroppen. ”Stor påfrestning för hälsan innebär också det alltmer utbredda tobaksmissbruket; man kan inte begära att levern i längden skall kunna skydda kroppen mot nikotinet och tjärämnena, eftersom den ju också själv blir otillständigt angripen av dessa ämnen.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

”Alla läkemedel, virus, bakterier, artificiella kemikalier, miljögifter, hormoner (både tillförda och egenproducerade) måste brytas ner (metaboliseras) med hjälp av enzymer inuti levercellerna. Det här är ett tungt jobb även för en frisk lever. Om din överbelastade lever blir helt överansträngd och igensatt kommer den till slut att kollapsa. Du måste därför respektera detta livsnödvändiga organ och sköta om det. Du har trots allt bara en lever.” (Nishan Joshi i boken ”Renare kropp och själ med detox”) 

Leverns övre del fäster vid diafragman vilket gör att den vid en naturlig och djup bukandning får ständig massage. Denna massage ser till att blodet, lymfvätskan och gallan lättare flödar igenom levern som det ska och håller levern i ett elastiskt, följsamt och avslappnat tillstånd. Vid ytlig andning går denna viktiga stimulans och massage förlorad. Efter en längre tids ytlig andning kan levern börja bli stel och blockerad p g a försämrat flöde och elasticitet. Tänk efter om du har haft någon stel och hård muskel och har gått till en massör. Massagen hjälper till med att lösa upp stelheten och när muskeln mjuknar och slappnar av kommer cirkulationen igång i den igen. Likadant är det för alla inre organ och självklart även för levern. Andningsövningar är mycket gynnsamt för levern då de hjälper till med både syresättningen och utrensningen av gaser. Andningsövningar som hjälper till med att andas med buken (diafragman) är således ännu mer tillfredsställande för levern – särskilt Diafragmaövningen – då de ger extra välgörande massage. Att andas med diafragman – s k bukandning – motverkar inre smärta, slembildning, stagnation, syrebrist och gallstensbildning i levern. Framförallt kan det hjälpa till att hålla levern mjuk och smidig (elastisk) och därmed motverka skrumplever (cirrhosis hepatis). Skrumplever orsakas av att det har bildats en sjuklig och förhårdnad form av bindväv i levern p g a långvarig överbelastning och misskötsel av den genom en destruktiv livsstil.

De giftiga fluorföreningar som finns i tandkräm, tandvårdsprodukter och som används av tandläkare är synnerligen skadliga för levern (se Fluor). 

Kvicksilver från främst amalgamfyllningar men även från förgiftad havsfisk, smink, vacciner, vissa kalktillskott och kontakt med kvicksilver genom sitt yrke är oerhört stressande och påfrestande för levern – särskilt från amalgamfyllningar eftersom det innebär ständig (24 timmar om dygnet!) belastning. Ibland är det nödvändigt med en korrekt och väl genomförd amalgamsanering för att komma tillrätta med funktionsrubbningar i levern (se Tändernas inverkan vid sjukdom). 

Aluminium är en annan giftig metall som vi får i oss genom födan och då särskilt från konstgödningen av odlingsjorden. Livsmedelstillsats E 173 (e-nummer) är aluminium som används som färgämne och E 522 är aluminiumkaliumsulfat/kaliumaluminiumsulfat (alun). Många deodoranter och antiperspiranter innehåller aluminium som tar sig in i kroppen genom armhålornas tunna hud och känsliga lymfkärl. Läskburkar, ölburkar och liknande (all dryck i aluminiumburkar!), och en del konservburkar är gjorda av aluminium och avger givetvis en del som hamnar i våra kroppar. Vi kan även få i oss det genom att använda kokkärl av aluminium och förpacka maten i aluminiumfolie som då läcker ut skadligt aluminium till maten. I ”inlagda grönsaker” (”picklade”) finns det också aluminium i form av alun som bör undvikas. ”Många medel som neutraliserar magsyra innehåller aluminiumsalter som aktiv ingrediens, och personer som tar sådana får i sig mycket högre doser av den här metallen än om de äter pickels eller lagar mat i aluminiumkastruller. Man bör definitivt undvika dessa medel.” (Andrew Weil i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”) Det förekommer ofta aluminium i de flesta läkemedel, i en del processade ostar, vissa sorters bakpulver, bordssalt och vacciner. 

Titandioxid, som används i läkemedel för att få den fina vita färgen på tabletterna, är också giftigt och belastande för levern. Titandioxid används som vitt färgningsmedel i livsmedelsindustrin som E 171 (e-nummer) och kan finnas i t ex, bakverk, färdiga såser, glass, godis, smink, solskyddsmedel, tandkräm och tuggummi. Det används även i betong, byggnadsmaterial, gummi, lim, målarfärg, papper, plast, textilier och vitfärgade hårda tvålar. 

Alla tungmetaller (utöver de ovan nämnda, t ex arsenik, asbest, bly, kadmium, uran, m m) och andra giftiga ämnen, t ex livsmedelstillsatser (såsom aspartam och andra sötningsmedel, konserveringsmedel, färgämnen, emulgeringsmedel, smakförstärkare, m m) och bekämpningsmedel (såsom herbicider, pesticider, konstgödningsmedel, m m) belastar och försämrar kraftigt leverns funktioner och hälsa. Undvik dessa ämnen så långt det går för att försäkra dig om en god och sund leverhälsa! 

Bruce Fife skriver i boken ”Stoppa Alzheimer nu!” hur statiner (kolesterolsänkande läkemedel) verkar: ”Detta åstadkoms genom en blockering av aktiviteten hos de enzymer i levern som krävs för bildandet av kolesterol. Eftersom den här processen stör leverns normala funktionalitet kan de här medicinerna orsaka omfattande skador, och just leverskador är en av de mest väldokumenterade biverkningarna vid användningen av statiner.” Om du studerar de flesta kemiska läkemedel och deras biverkningar (förgiftningsskador) i exempelvis FASS så är en av de vanligaste biverkningarna leverskador. ”Alla läkemedel är giftiga och långtidsanvändning orsakar därför svåra leverskador.” (Charlotte Gerson i boken ”Läka med Gerson metoden”) Om du har ett absolut nödvändigt behov av t ex värktabletter rekommenderar jag dig att undvika läkemedel som innehåller paracetamol. Dessa utsätter njurarna och levern för kraftiga belastningar! Istället kan du använda läkemedel baserat på acetylsalicylsyra som är lite snällare mot levern och njurarna. Då detta istället är mer skadligt för mag-tarmkanalens känsliga slemhinnor kan du ta det tillsammans med Proviva blåbär (finns i livsmedelsbutik). Drick (läs tugga) några klunkar av drycken och svälj sedan ner tabletten och drick lite mer av drycken så förhindrar blåbärsdrycken att den känsliga slemhinnan i mag-tarmkanalen skadas. Att se till att tarmperistaltiken och gallsekretionen kommer igång tillfredsställande kan i sig självt också ofta medföra att den värsta värken försvinner. Smärta och värk som tvingar dig sakta ner och ta det lugnare kan ofta orsakas av undertryckta och försummade behov såsom vila, avslappning och möjlighet till återhämtning, vilket kroppen försöker få dig att uppmärksamma och bemöta genom smärtsignalerna.

Leverbelastande är även; allt som är slembildande, syrabildande (försurande), raffinerade födoämnen (såsom socker och vitt mjöl!), droger, sötsaker, syntetiska sötningsmedel, brist på motion, jäsningssyran, klorerat vatten, brist på avslappning, sömnbrist, övervikt, en stillasittande livsstil, stress, vaccinationer, olösta konflikter, inre smärta, för lite vätska, rökning, kaffe, te (svart, vitt och grönt te – ej örtte som är bra för levern), all mikrad mat (uppvärmd eller tillagad i mikrovågsugn), friterad mat, vinäger och ättika. Och det gäller givetvis att vara mycket måttlig med all sorts alkohol! Att det skulle vara ”nyttigt” att dricka rödvin är ett kraftigt vinklat budskap med en mycket väl dold och skadlig efterföljd. Man får ofta höra att rödvin är bra för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och hänvisar då till statistik som visar att den franska befolkningen, som dricker mycket vin, har förhållandevis låga nivåer av dessa. Detta är sant men det man väljer att inte nämna är att den franska befolkningen istället ligger högt upp i statistiken när det gäller njur- och leverbesvär vilket är naturliga följder av den höga vinkonsumtionen! Sedan kan man ju fråga sig vad anledningen till deras stora alkoholintag beror på, och likaså vad den ställer till med. ”Vi fransmän är också de största konsumenterna av antidepressiva medel i världen.” (David Servan-Schreiber i boken ”Bot på naturlig väg”)

”Med jämna mellanrum kommer det forskningsrapporter som säger att en måttlig konsumtion av alkohol är bra för hälsan. Denna forskning är ofta partisk, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. I en kanadensisk undersökning drog man exempelvis nyligen slutsatsen att många människor som dricker en eller två öl om dagen är sjuka mer sällan än de som inte dricker alls. Studien var sponsrad av den kanadensiska bryggerinäringen. Även när det inte finns några sådana uppenbara affärsmässiga intressen med i bilden är det sannolikt så att forskarna själva dricker alkohol, i likhet med de flesta människor i vår kultur. De som dricker har ett omedvetet behov av att legitimera de droger de väljer att nyttja.” (Andrew Weil i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”) 

Här vill jag även nämna följande historia som Olov Lindahl har skrivit om i boken ”Recept på hälsa”: ”Historien om miljökämpen, fil lic Björn Gillberg, och vinet. Vin är en ovanligt förorenad produkt. Där kan – förutom alkohol – finnas färgämnen, bly, besprutningsrester och, inte minst farligt, glykol. Gillberg hittade också bisulfit (ett blekningsmedel) i de flesta viner. Enligt livsmedelsstadgan får bisulfit bara finnas i en viss högsta koncentration. Vinerna hade ungefär den dubbla halten. Vin & Spritcentralen AB blev anmäld till åklagare för brott mot Livsmedelslagen. 

Systembolaget, som kände marken bränna under fötterna, skrev genast till Livsmedelsverket och begärde att man skulle höja den tillåtna bisulfithalten, vilket också skedde – övre gränsen höjdes från 200 till 400 mg/kg! Vinet blev efter denna lagändring lovligt och lagligt och åklagaren lade ner åtalet. 

Det är alltid svårt att fastställa en absolut säker gräns för gifter under vilken hälsoriskerna är negligerbara. Livsmedelsverket ryckte in till bröders hjälp – som man säger mellan de statliga verken. I Systembolagets annonser hette det nu: ”Gillberg ljuger. Vårt vin innehåller inte alls bisulfit över tillåtna värden!”” 

”Alkoholister förstör genom sitt stora dagliga alkoholintag sin lever genom att levercellerna förgiftas, inflammeras och dör. Det är en process som fortgår under lång tid och när levervävnaden dör ersätts den med bindväv och skrumpnar ihop och blir hård. Det är därför som sjukdomen fått namnet skrumplever, levercirros. Det är numera en ganska vanlig sjukdom som tyvärr även ökar i yngre åldrar i takt med den stigande alkoholförbrukningen hos ungdomar. Symtomen är trötthet, nedsatt aptit, matsmältningsbesvär och tryck på höger sida vilket beror på att levern speciellt vid alkoholmissbruk ökat i omfång.” (Torsten Schönfeldt i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”) 

För att få en hälsosam och optimalt fungerande lever behövs det även att man inskränker förtäring av alla animalier och mejeriprodukter till ett minimum! Dels för att de är så slembildande och förstoppande, dels för att de är kraftigt syrabildande, särskilt urinsyrebildande! Följden blir ökade förruttnelseprocesser och felaktig tarmflora. ”Allt blod från matsmältningskanalen måste, innan det återvänder till det allmänna blodomloppet, renas och kontrolleras av levern, dit blodet förs via den stora portådern. Vid förstoppning och med de giftalstrande förruttnelseprocesser som då uppstår, klarar inte levern detta. Vår kropp förgiftas.” (Alf Spångberg i boken ”Värk – reumatism”)

De flesta charkuteriprodukter innehåller även höga halter av salt och nitrit. ”Hos leverpatienter som stod på köttfri diet hade jag i varje fall större framgång än med dem som inte ville avstå från kött. För den leversjuke är nämligen köttmat faktiskt förknippad med många nackdelar.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

De flesta tror att man kan undvika diabetes och insulinresistens genom att äta proteinrika dieter, såsom Atkins och LCHF. Man får snabbare problem med kroppens blodsockerreglering om man vräker i sig ”tomma kolhydrater” (”tomma” = närings- och fiberfattig, snabb energi), t ex föda med mycket socker och vitt mjöl. Men att äta stora mängder med animaliskt protein stressar levern och den kan endast hantera en mindre mängd protein per dygnmax 0,5 gram per kilo kroppsvikt! Allt animaliskt protein utöver det kan levern inte omvandla till aminosyror utan omvandlar det till glukos (blodsocker). Detta är en mycket ansträngande och helt onödig process att utsätta sin lever för. På sikt, tillsammans med all den förgiftning (försurning, förstoppning, slembildning och förruttnelse m m) som överdrivet animaliskt proteinintag orsakar riskerar man faktiskt att få diabetes eller insulinresistens. ”När kroppen spjälkar proteinet i mejeriprodukter och kött omvandlas det till aminosyror. Det är viktigt att äta tillräckligt med protein för att må bra, men eftersom kroppen inte kan lagra aminosyror förvandlar levern det eventuella överskottet till glukos. Det innebär att du tillför kroppen socker om du äter för mycket protein. Därför bör du undvika högt bearbetade och koncentrerade proteinkällor som proteindrinkar, proteinbarer och proteinpulver.” (Jason Fung i boken ”Diabeteskoden”) Många undersökningar visar att sund vegetarisk kost minimerar diabetesrisken.

”Proteintillskott är oerhört populära i vårt samhälle eftersom människor är rädda för proteinbrist och är omedvetna om vilka negativa konsekvenser det har för hälsan att äta mycket mer protein än kroppen behöver för att underhålla och reparera vävnaderna. Det finns ingen som helst anledning att någonsin ta proteintillskott. 

Jag blev nyligen uppsökt av en fyrtionioårig pilot som efter en vanlig hälsokontroll hade fått veta att blodprovet visade onormala levervärden. Han hade kraftigt förhöjda nivåer av leverenzymer, något som tyder på en infektionssjukdom som gulsot eller körtelfeber. Förutom trötthet hade han dock inga symptom på dessa sjukdomar, och alla tester var negativa. Den här mannen hade alltid varit frisk och var en stor träningsentusiast, i synnerhet vad gällde tyngdlyftning och kroppsbyggande. Jag frågade ut honom om hans kost och vad han tog för kosttillskott och blev inte förvånad när jag fick veta att han satte i sig enorma mängder protein, både i mat och i mixade drinkar som han spetsade med massor av proteinpulver. Dessutom tog han ornitin, arginin, tryptofan och en mängd andra piller som skulle öka muskelmassan. Han försäkrade mig att det här var blygsamma mängder jämfört med vad de flesta av hans andra kroppsbyggarvänner brukade ta. Jag sade åt honom att sluta med alla kosttillskott och gå över till en kost med lågt proteininnehåll och mycket kolhydrater. Jag gav honom också några örtpreparat för levern. Hans levervärden var normala igen efter två veckor.” (Andrew Weil i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”) Givetvis bör ”kolhydraterna” bestå av hälsosamma former såsom fullkorn och hela växter och undvika de ohälsosamma som t ex socker och vitt mjöl! 

T. Colin Campbell skriver om sin upptäckt om det starka sambandet mellan levercancer (och många andra cancerformer!) och animaliskt protein i boken ”Kinastudien”: ”I samband med att jag lämnade MIT för en fakultetstjänst vid Virginia Tech tillträdde jag som samordnare av tekniskt bistånd i ett nationellt projekt för undernärda barn i Filippinerna. En del av projektet ledde till en utredning av den ovanligt höga förekomsten av levercancer bland filippinska barn, en sjukdom som vanligtvis bara drabbar vuxna. Man misstänkte att problemet berodde på hög konsumtion av mögelgiftet aflatoxin som finns i jordnötter och majs. Aflatoxin har omnämnts som ett av de starkast cancerframkallande ämnena som någonsin upptäckts.

I tio år var vårt främsta mål att minska undernäringen bland fattiga barn i Filippinerna, ett projekt som finansierades av Förenta staternas organ för internationell utveckling (USAID). Så småningom etablerade vi omkring 110 ”självhjälpscenter” för näringsutbildning runt om i landet. 

Syftet med insatserna i Filippinerna var enkelt: att se till att barnen fick så mycket protein som möjligt. Det var en allmän uppfattning att en stor del av undernäringen bland världens barn orsakades av brist på protein, särskilt från animaliska livsmedel. Universitet och myndigheter över hela världen arbetade för att lindra den uppfattade proteinbristen i utvecklingsländerna. 

I det här projektet avslöjade jag emellertid en mörk hemlighet. Barn som åt den mest proteinrika kosten hade störst sannolikhet att drabbas av levercancer! Det här var barnen till de rikaste familjerna. 

Vid samma tid fick jag kännedom om en forskningsrapport från Indien som visade på provocerande men mycket relevanta resultat. En grupp indiska forskare hade studerat två grupper med råttor. Den ena gruppen fick det cancerframkallande giftet aflatoxin plus foder som bestod av 20 procent protein, en nivå som ligger nära den som många av oss konsumerar i väst. Den andra gruppen fick samma mängd aflatoxin, men foder som bara innehöll 5 procent protein. Otroligt nog hade alla råttor som fick den proteinrika maten tecken på levercancer. Resultatet var hundra mot noll och lämnade inga tvivel om att rätt näring vann över kemiska carcinogener – även mycket starka sådana – i kampen om att kontrollera cancer.” 

Han fortsätter: ”Vilken typ av protein var skadligast? Svaret är att kasein, som utgör 87 procent av proteinet i komjölk, konsekvent gynnade alla stadier i cancerprocessen. Säkra proteiner verkade finnas i växter.” 

Undersökningar har visat att alla som är, eller har varit, köttätare har inälvsparasiter (bakterier och olika maskar, m m) i kroppen – särskilt i tjocktarmen och levern! Förutom att både animalier (kött, fågel, fisk, skaldjur och ägg) och mejeriprodukter i sig själva innehåller skadliga bakterier (särskilt förruttnelsebakterier!) och parasitägg, orsakar de också slembildning, förstoppning, förruttnelse och felaktig tarmflora i främst tjocktarmen och skapar en gynnsam grogrund för parasiter att bosätta sig i. Därifrån kan bakterier, virus och parasiter (särskilt äggen) spridas vidare in i kroppen till levern (och andra organ) och orsaka skador och sjukdomar. Som köttätare har man vanligtvis t ex parasiten ”leverflundra” (Fasciolopsis buskii) i levern – den ser ut precis som en ”flundra” (plattfisk) – och enligt Hulda Clark kan denna parasit bidra till leverskador och till och med levercancer! Hon har även komponerat en speciell ”parasitkur” med tre olika örter som samverkar mot parasiter – kryddnejlika som förstör och dödar äggen, malört och skalet från svart valnöt som dödar färdigutvecklade parasiter. Hilde Larsen beskriver leverflundran i boken ”Know the truth and get healthy” (min översättning): ”De infekterar gallgångarna i levern och gallblåsan. De kläcks som små vita platta maskar, de är bredare i ena änden och smalare i den andra. När de börjar bli vuxna har de olika nyanser av rosa medan de äldre är ljusröda till nästan svarta i färgen. Dessa är lätta att se när du gör en oljekur. De misstas ofta för tomatskal, eftersom det är så de ser ut. Ju längre de lever i levern, desto mörkare blir de. Blodet från levern färgar deras skinn.” Jag kan även rekommendera följande som dödar bakterier och parasiter; oljekuren som även rensar gallgångarna från stagnerad galla där parasiterna främst finns i levern, Vetegräsimplantat (och/eller ”shottar” med vetegrässaft) som även renar och bygger upp levern, Hulda Clarks zapper, Para-rizol (Vital Body & Soul), d-lenolate (Vital Body & Soul), citron, honung, aloe vera, ingefära, eukalyptus, kallpressad kokosolja, pau d’arco, vitlök, pepparrot, Tarmdrinken, Levercocktailen och Antiparasitte. ”Näst efter vitlök är honung ett av naturens starkaste medel mot bakterier.” (John Heinerman i boken ”Naturens 7 supermediciner”) Självklart behöver man även genomföra en radikal livsstilsförändring (minska/sluta äta animalier och mejeriprodukter, bygga upp tarmfloran, få igång tarmrytmen, bättre kost, o s v) och helst också göra en tarmrening så att orsaken till att inälvsparasiterna kan ”bygga bo” elimineras. Annat som gynnar bakterier, virus och parasiter är t ex dödsmedlen, försurning, slembildning, dålig andning, stress, dålig cirkulation, m m. Parasiter kan, förutom genom födan via mag-tarmkanalen, även ta sig in i kroppen (och till levern) genom huden (t ex sår, brännskador, fotsvamp, m m) och via lungorna genom inandningen (t ex smittas av andras nysningar, hosta, luftföroreningar, m m). Bland de absolut skadligaste bakterierna hör de som förökas och lever i skadade tänder och käkben (t ex NICO – se Insikter 10), särskilt i rotfyllda tänder och sedan sprider sig vidare ut i kroppen via blod-, nerv- och lymfkärl. Dessa belastar kraftigt både lever och immunförsvaret och kan vara väldigt svåra att utrota.

Även syntetiska kosttillskott (vitamin-, mineral- och proteintillskott/aminosyror) belastar levern mycket vilket jag avråder alla från! ”Vitamin B3 – niacin – som ges i höga doser för att sänka kolesterolhalten i blodet, kan orsaka en störning i leverfunktionen som kan utvecklas till en förödande form av toxisk leverinflammation.” (Andrew Weil i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”) 

En del människor har inte förstått skillnaden mellan syrabildande föda och föda innehållande syror. De har tyvärr fått om bakfoten att syror som finns i t ex syrliga frukter och bär skulle vara syrabildande och undviker då syrlig mat helt och hållet. Detta kan ofta få katastrofala följder eftersom levern då inte får den naturliga stimulans som den så väl behöver från dessa basbildande syror. Särskilt musklerna reagerar starkt på detta och följden av denna helt syrabefriade mat medför att hela kroppen blir spänd och ”uppsvälld” och leder ibland till ett akut och smärtsamt tillstånd. Detta tillstånd kan snabbt åtgärdas genom att dricka nyponte eller äta ett syrligt äpple, hallon, citrusfrukter, blåbär o s v. Läs mer om detta under Syra/basbalansen.

Något som jag har lagt märke till är att en belastad och utmattad lever kan ha svårt att klara av att hantera brännässlepulver. Detta pulver är annars något av det nyttigaste man kan äta men eftersom det är så starkt och kraftfullt kan det ofta medföra en alldeles för stor stimulans för levern vilket stressar den. Man kan göra liknelsen med att ge sig ut och jogga. Det är hälsosamt och nyttigt att jogga men det är skadligt att ge sig ut otränad (läs: inte helt frisk) och springa ett maratonlopp! Detta blir en alldeles för stor stimulans på kroppen och resultatet blir överbelastning och skador. Börja försiktigt med att jogga en kort runda för att sedan, när kroppen börjar stärkas, öka både takt och längd i löpspåret. Likadant får man tänka när det gäller att stimulera en utmattad och belastad lever (och övriga organ). Därför vill jag starkt rekommendera sparsamhet och försiktighet med brännässlepulver. Jag har hjälpt ganska många ”hälsomedvetna” personer att känna sig mer avslappnade och lugnare genom att ge dem rådet att sluta med brännässlepulver. Symtomen av att levern inte klarar av att hantera brännässlepulver brukar yttra sig som inre stress, kraftig magknip, illamående och man kan bli väldigt spänd i hela kroppen. Tänk på att det även kan uppstå samma problem vid intag av spirulina och chlorella! Dessa är också supernyttiga normalt sett men då de flesta av oss har, eller har haft, en ohälsosam livsstil måste vi ta det försiktigt med dessa och ”jogga försiktigt” i början. Att äta hela brännässlor, såsom t ex brännässelsoppa, eller att brygga te på brännässla har jag dock aldrig märkt några problem med. Effekten av detta blir mycket mildare och mer hanterbart för levern med ett hälsosamt resultat som följd. Detta kan då liknas med att försiktigt ge sig ut i löpspåret med sunt förnuft genom att löpa mjukt och lugnt en kortare sträcka som ödmjukt och harmoniskt stimulerar kroppen utan att skada eller överbelasta den. ”I folkmedicinen rekommenderas nässelte för veckolånga drickkurer mot lever- och gallåkommor.” (Maria Treben i boken ”Hälsa ur Guds apotek”) 

Levern har ett mycket stort och direkt inflytande på vårt känsloliv och humör. En av leverns viktiga uppgifter är att bryta ner och rensa bort förbrukade hormoner från blodomloppet. Är levern överbelastad och upptagen med annat – t ex gallstenar, slembildning, belastande föda, undertryckt ilska, stress, droger, alkohol, rökning, utmattat immunförsvar o s v, kan följden bli att den inte hinner med att sköta om hormonhanteringen. Detta medför att hormonerna fortsätter att cirkulera omkring i blodomloppet. Många hormoner är biokemiska känslobudbärare som signalerar till kroppen att reagera på yttre och inre faror och hot. Om hormonerna får fortsätta att cirkulera i kroppen även när deras budskap och varningar har upphört att gälla innebär det att kroppen och psyket fortfarande upplever sig som hotat, och detta sker då oftast undermedvetet i tystnad. Olika hormoner bär på olika känsloyttringar men det kanske skadligaste (i längden!) och mest reaktiva för kroppen är adrenalinet. Detta hormons budskap är ”fäkta-eller-fly” vilket medför en cirkulationsökning och blodtryckshöjning för att kunna frigöra mer energi och kraft till musklerna så att man kan springa ifrån faran eller stanna och slåss för sitt liv. En överbelastad lever klarar inte alltid av att rensa bort hormonerna vilket medför att kroppen blir förgiftad och överansträngd i dagar, veckor och ibland ännu längre även efter att den utlösande känsloupplevelsen är långt förbigången. Detta skapar i sin tur inre smärta som signalerar till kroppen att den fortfarande befinner sig i fara vilket gör att ännu mer adrenalin och andra stresshormoner utsöndras och man har fastnat i ett mycket negativt och destruktivt ekorrhjul. Det kan vara mycket svårt att bryta denna inre stress. Ofta behöver man gå på djupet och bearbeta sin inre stress för att kunna frigöra sig från detta ekorrhjul. En mycket kraftfull och hjälpsam effekt får man genom att helt enkelt underlätta leverns arbete så att den fysiskt kan rensa bort gamla känslor (förbrukade hormoner). Givetvis gäller detta många olika sorters hormoner och har man någon hormonrubbning är det levern man i första hand bör rikta sin uppmärksamhet mot. Man har mycket framgångsrikt hjälpt personer med impotens, barnlöshet, klimakteriebesvär, minskad eller överdrivet hög sexlust, irritation, humörsvängningar, depression, panikångest, trötthet och alla kända menstruationsbesvär genom att på rätt sätt understödja och underlätta leverns avgiftande och blodrenande uppgift. Du får på denna sida många råd och redskap för hur du ska göra för att förbättra din leverfunktion. Men den absolut bästa effekten får man genom att göra Oljekuren. Sedan gäller det givetvis att undvika sådant som belastar och stressar levern och istället praktisera och äta sådant som stimulerar, stärker och läker den. Att ha en balanserad och harmonisk lever resulterar i ett harmoniskt liv (känsloliv). Och som alltid gäller även det omvända – att hålla tillbaka, svälja ner och ”gömma” sina känslor inom sig hindrar flödet av framförallt livskraften i levern och kroppen och det ger dubbla budskap till energi-, nerv- och hormonsystemet med obalanser och funktionsstörningar som följd. 

Ibland kan levern bli orkeslös och trög (atonisk) vilket beror på långvarig överbelastning. Den kan då bli väldigt ”lättretad” och klarar då inte av att hantera någon som helst stimulans eller belastning. Den klarar då inte av minsta lilla belastning, såsom felaktig föda, vilket kroppen starkt visar genom aptitlöshet, kraftig trötthet, illamående eller t o m kräkningar. Men det luriga är att den vid detta tillstånd reagerar liknande på normalt sett bra och stimulerande föda. Ett alternativ kan då vara att fasta några dagar så att levern får möjlighet till vila och återhämtning. Mycket viktigt är att man samtidigt bör ta dagliga lavemang för att snabbt och skonsamt få ut gifterna ur kroppen så att de inte återupptas i blodet och åter retar levern. Lavemang uppskattas alltid av en belastad lever! Om man inte tycker om fastealternativet har jag lagt märke till att levern inte retas något nämnvärt av röda och söta äpplen (t ex red delicious, red prince, discovery, red chief, lobo, clementi, braeburn, gala m fl), quinoa eller av råris. Dessa tre födoämnen tolererar en överansträngd lever och man kanske får undvika allt annat än detta under några dagar. Se dock till att du är mycket noggrann med att tugga det och inte äta några större mängder! Jag brukar koka råriset med några msk olivolja och buljong med låg salthalt så blir det en god måltid. Men det är viktigt att du inte tillför salt för det belastar eller retar upp levern för mycket, särskilt i detta fall. Eventuellt kan även Gurkdrinken, pepparmyntste och Phytolakt (Scanfarma) tålas, det får man känna efter själv. Det kan vara mycket gynnsamt och skönt för levern att i några dagar, kanske 2-3 ggr om året, få välbehövlig vila och återhämtning genom att bara äta av den uppräknade födan. Särskilt om man inte vill, eller kan, genomföra en årlig och återkommande fasta. Tarmdrinken brukar också ge en snabb och kraftfull effekt på en utmattad lever.

Ögonproblem orsakas ofta av leverbesvär. Ögonen är mycket känsliga för orent blod, mycket beroende på att vissa celler i ögonen har en mycket snabb ämnesomsättning och cellförnyelse. Vissa celler byts ut redan efter 2 dagar och det innebär att de snabbare påverkas av blodets tillstånd än andra kroppsvävnader. Om man jämför med t ex skelettets vävnad, som det hos en vuxen person tar 8-10 år att byta ut alla celler i, så kommer orent blod inte påverka dessa vävnader lika snabbt utan det blir istället en långsam och utdragen negativ påverkan. Men när celler byts ut så snabbt som de gör i ögonen är de också mycket känsligare för orent blod. Inom den kinesiska medicinen (TCM) styr levern över ögonen och jag kan genom egna erfarenheter bekräfta den visdomen. Suzanne Schönström skriver i boken ”Kinesisk medicin”: ”Ögonen är leverns öppning. Normal syn tyder på att levern fungerar bra.” 

Hon fortsätter: ”Grumlig syn, torra ögon och synproblem tyder på att levern är i obalans.” När någon person dumdristigt, eller omedvetet, har fått i sig träsprit (metanol) kan detta redan vid små mängder medföra blindhet. Denna blindhet orsakas av den leverförgiftning som träspriten åstadkommer, tillsammans med skador på synnerven. Detta är viktigt att ha förståelse för när man tittar närmare på syntetiska sötningsmedel. T ex innehåller aspartam 10 % metanol! Du kan säkert själv räkna ut följderna av att dagligen, år efter år, dricka och äta lightprodukter. Bli inte förvånad om du får synbesvär eller ögonskador, förutom förgiftningsskador på levern, av sådan förtäring! 

”Ögonåkommor uppträder ofta samtidigt med leverfunktionsstörningar.” (Dr. Kuan Hin i boken ”Kinesisk massage och akupressur”) 

”Vid en leversjukdom blir blodcirkulationen i regel starkt försämrad. Därigenom blir de olika organen och alltså även ögonen bristfälligt försörjda. Såväl tillförseln av nödvändiga födoämnen som avlägsnandet av slagg efter förbrukade ämnen blir otillfredsställande. Fortfar detta tillstånd en längre tid, börjar ögats funktioner avta. Linsgrumlingar, inflammationer, ja, rentav starrblindhet är fördenskull inga omöjliga symtom. Jag har ofta iakttagit, hur en effektiv leverbehandling och avhjälpta ämnesomsättningsrubbningar har kommit ögonåkommor att försvinna, vilket har framkallat förvåning t.o.m. hos erfarna ögonläkare. 

Den som har sinne för olika kroppsliga sammanhang kan mycket lätt inse, att levern inte för någon längre tid får strejka från sitt arbete att befria blodet från gifter, utan att i så fall en ytterligare orsak uppstår till allehanda åkommor i känsliga organ. Till dessa måste inte minst ögonen räknas. Om man alltså vill stärka sina ögon, skall man ta en grundlig blodreningskur samt omsorgsfullt vårda sin lever.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

Reijo Pöyhönen skriver i boken ”Akupunktur, kinesisk läkekonst del 1”: ”Tomhet (brist) av blod i levern kan yttra sig som gruskänsla i ögonen, svarta prickar i synfältet (floaters) och grumlig syn.” 

Han fortsätter: ”Levern har en speciell relation med ögonen genom leverns produktion av ämnet rhodopsin. I näthinnans receptorer, som utgörs av tappar och stavar, finns ett ljuskänsligt pigment som kallas rhodopsin eller synpurpur. Rhodopsin bildas ur A-vitamin som i sin tur lagras i levern. Dess funktion är att under inverkan av ljus utlösa en receptorpotential (mottagande av optiska signaler som förs vidare i nervsystemet in till hjärnan). Brist av rhodopsin leder bland annat till nedsatt mörkerseende.” 

Att trycka kraftigt på punkten (rödmarkerad på bilden nedan) där levermeridianen börjar, precis vid sidan om stortånagelns ”innerhörn”, brukar ge mycket snabb effekt på trötta, svullna, överansträngda och irriterade ögon. Punkten är ganska lätt att finna då den oftast är väldigt öm. Ibland får man trycka med något hårt, t ex tumnageln. Jag brukar trycka kraftigt med tumspetsen och hålla kvar trycket i ca 30 sekunder samtidigt som jag ber klienten att försöka djupandas så att effekten blir optimal. Om klienten håller andan och/eller spänner sig under tiden blir effekten obetydlig. Sedan upprepar jag det på andra foten. Redan efter 10 minuter brukar man kunna se en ordentlig skillnad på klientens ögon och området runt ögonen har slappnat av. Flera klienter har häpnat över den markanta skillnaden när de fått se resultatet i en spegel efteråt. Har även haft klienter med tillfälligt grumlig syn som snabbt åtgärdats med detta knep. Förutom att akupressurtrycket på denna leverpunkt stimulerar levern på ett snabbt och positivt sätt fungerar det bara på tillfälliga ögonproblem. Kroniska ögonproblem kan i bästa fall få en liten lindrande effekt av detta. Men detta lilla knep ger en klar och tydlig förståelse för sambandet mellan levern och ögonen.


Gallstenar är mycket belastande och skadligt för leverns funktion. Om gallstenar blockerar flödet i gallgångarna i levern kan det medföra att både galla, gifter och slaggämnen istället tvingas ut i blodomloppet. Detta gynnar parasiter, skadliga bakterier, virus och infektioner att rota sig i kroppens alla delar. Att rensa ut gallstenar genom en, eller flera, oljekurer är absolut nödvändigt för leverns funktion och kroppens hälsa. Andreas Moritz skriver i boken ”The amazing liver and gallbladder flush” (min översättning): ”Gallstenar i levern är det största hindret för att uppnå och upprätthålla god hälsa, ungdomlighet och vitalitet. De är verkligen en av de viktigaste anledningarna till att människor blir sjuka och har svårt att återhämta sig från sjukdom. Underlåtenheten att erkänna och acceptera förekomsten av gallstensbildning i levern som ett extremt vanligt fenomen kan mycket väl vara det mest olyckliga misstaget som någonsin har gjorts inom det medicinska området, både inom konventionell och alternativ medicin.” 

Han fortsätter: ”Levern verkar särskilt dra nytta av aerobisk träning. Den ökade tillgängligheten av syre under och efter träningen förbättrar i hög grad cirkulationen och förbättrar flödet av venöst blod från levern till hjärtat. En stillasittande livsstil bromsar denna process, vilket får blodflödet i levern att stagnera. Detta leder i sin tur till utvecklingen av gallsten. Av den anledningen kan regelbunden motion förhindra att nya stenar bildas.” 

Han skriver vidare: ”En frisk lever transporterar bort allt överflödigt fett från kroppen via gallgångarna till matsmältningskanalen. Gallstenar i leverns gallgångar tvingar å andra sidan levercellerna att ackumulera fett och gör dem feta. Ju fetare levern blir, desto mindre kan den ta bort överflödigt fett från resten av kroppen, oavsett diet. Detta kan göra det svårare för en person att gå ner i vikt. 

Fettlever drabbar inte bara de som har missbrukat alkohol under många år. Fetmanivåerna bland barn är så höga att många tonåringar nu utvecklar skrumplever som kräver levertransplantationer på grund av det. I själva verket har studier visat att miljoner barn i USA drabbas av icke-alkoholrelaterad fettlever på grund av fettinlagring i levercellerna. Den 2 juli 2011 rapporterade The Telegraph: ”Tillståndet ökar risken för hjärtsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes och kan leda till skrumplever (ärrbildning i levern), som ofta inte upptäcks förrän det är för sent.”” 

Han avslutar: ”Den populära operationen gastrisk bypass kan också öka allvarlighetsgraden av fettlever genom att orsaka en massiv dumpning av fetter från kroppen i levern. Även om personen framgångsrikt kan gå ner i vikt, sätter han levern och resten av kroppen i risk att utveckla mycket allvarligare tillstånd än fetma, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och cancer.” En klient till mig som hade höga levervärden, ALAT (alaninaminotransferas) och ASAT (aspartataminotransferas), och som några gånger gjorde oljekuren fick friska levervärden. När klienten sedan försökte förklara för den förvånade läkaren att det berodde på oljekurerna trodde läkaren inte på det. Som vanligt när det gäller skolmedicinen! Dock är det inte alltid så att gallstenar i levern visar förhöjda levervärden vid blodprov. Oljekuren är inte endast hjälpsam vid gallstensbildning utan hjälper även till med att rengöra levern från orenheter och framförallt gammal stagnerad galla. Därför rekommenderar jag oljekuren till alla som vill regenerera sin lever och inte bara till dem som har eller misstänks ha gallstenar. Läs mer om hur gallstenar uppstår och vad de kan vålla för skada under Gallstenar

Efter en längre tids hälsovådlig livsstil med stress och dålig kost som belastar gallfunktionen kan gallgångarna, både de som finns inne i levern och de som leder till gallblåsan och huvudgallgången, bli kroniskt inflammerade med ärrbildning (fibrös vävnad). Detta tillstånd benämns ”PSC” (Primär Skleroserande Cholangit). Sjukdomen uppkommer ofta i samband med kroniska tarmsjukdomar, t ex ulcerös kolit. Då gäller det att verkligen försöka förändra sin livsstil till det bättre för att inte ärrbildningarna ska bli irreversibla så att inte både levern och gallblåsan förlorar förmågan att fungera ordentligt! Obehandlad kan PSC leda till skrumplever (levercirros), cancer i gallgångarna och tjocktarmscancer. Skolmedicinen har ej förstått orsakerna bakom PSC och har heller ingen effektiv behandling – den enda ”bot” de kan erbjuda är levertransplantation. PSC är idag den vanligaste anledningen till levertransplantationer i de nordiska länderna! Skolmedicinen ser heller inget samband mellan tarmsjukdom och PSC utan ser det som ”två olika sjukdomar”. Orsakerna till PSC är långt gången försurning, stagnation i gallsekretionen/funktionen, slembildning, förstoppning, felaktig tarmflora och brist på näringsriktig föda med bra fett, livskraft och enzymer. Några oljekurer tillsammans med levande föda (råkost), avslappningsövningar, djup bukandning genom näsan (för att ”massera” och hjälpa till att ”mjuka upp” ärrvävnaden och syresätta kroppen bättre), bygga upp en hälsosam tarmflora och göra en tarmrening följt av en längre kur med mariatistel är nödvändigt för att vända detta tillstånd. Det krävs tålamod och tid för att kroppen ska kunna läka ut detta tillstånd. Även den avancerade varianten av Diafragmaövningen och infraröd värmestrålning (t ex från en filt, lampa eller bastu) över magen, rekommenderas för att läka ut den kroniska inflammationen och ”mjuka upp” ärrvävnaden. Andra mycket effektiva medel vid detta tillstånd är Vetegräsimplantat och Gotu kola (indiskt spikblad) – det sistnämnda behöver dock intas under en längre period, helst upp till 1 år för att ge tillfredsställande effekt. Alla dessa uppräknade saker och metoder kan med fördel användas som förebyggande åtgärder mot både PSC, skrumplever, fettlever och andra leversjukdomar.

Födoämnen som innehåller mycket levande svavel såsom; alfalfagroddar, alger, ananas, bladgrönt (t ex i Gröna drinkar), blomkål, broccoli, gurka, hallon, harsyra, hasselnötter, kål, lök (särskilt vitlök, gräslök och ramslök), mandel, morot, palsternacka, paranötter, pepparrot, persilja, ruccola (senapskål), rädisor, rättika, tranbär, vattenkrasse, vinbär, äpple, m m, hjälper till med att avgifta kroppen och levern på ett skonsamt sätt. Mest svavelinnehåll finns det i vitlök, ramslök, pepparrot, koriander, hasselnötter och mandlar. Svavlet är endast levande i dessa födoämnens råa tillstånd.

”Bland födoämnena är växter som hör till familjerna Allium och Brassica utmärkta botemedel för sjukdomar i levern. Dessa omfattar vitlök, lök, purjolök och schalottenlök från den förra och kål, grönkål, kålrabbi, brysselkål, blomkål och senapsblast. Inte heller bör man bortse från krasse, vattenkrasse, pepparrot eller rädisa.” (John Heinerman i boken ”Naturens 7 supermediciner”)

Fo ti/He shou wu (Örtspecialisten), ingefära, koriander, blåbär, jordgubbar, honung, nyponskalmjöl eller nyponpulver, Xango-juice (gjort på mangostanfrukt), noni-juice, Gröna drinkar, vitamin KGS, Gurkdrinken, Tarmdrinken, Citrusdrinken, Levercocktailen och Lemonaden är alla mycket uppbyggande, närande och renande för levern. Det är även gynnsamt och välgörande för levern att dricka Örtte och speciellt sorter som är gjorda på, eller som innehåller; boldoblad, brännässla, harpagorot (djävulsklo), lakritsrot, maskros, pepparmynta, rölleka och särskilt mitt specialkomponerade Leverte. Kamomill (t ex som örtte) regenererar (förnyar) levervävnad.

”Lakritsrot har också undersökts för dess skyddande effekt på levern. I Japan har den använts mot kronisk hepatit C.” (Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes och Jason Irving i boken ”Odlarens handbok om medicinalväxter”) 

Bitterämnen är också ett välkänt och mycket viktigt leverstärkande och –stimulerande medel vilket alltid bör ingå i den dagliga kosten vilket levern behöver för att kunna fungera tillfredsställande. Bitterämnena stimulerar leverns arbete och ökar produktionen av matsmältningssafter, främst galla, vilket understödjer matsmältningen, speciellt av fet mat.” (Marie-Louise Eklöf i boken ”Gröna apoteket”) 

”Bittra sorger arma levern din blott skadar, bittra örter den med goda krafter lagar.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

Aloe vera-juice är ett mycket effektivt leverstärkande medel som jag starkt rekommenderar! ”Försvagning i leverfunktion och ren leversjukdom är tillstånd där aloe vera kan ha ett av sina främsta användningsområden i framtiden. Naturmedicinare hävdar att reningsorganen är hotade i vår förorenade tid, och det råder allmän enighet om den fara miljögifterna utsätter oss för. Dessa belastar levern, som kan oskadliggöra främmande ämnen och miljögifter, men dess kapacitet har sina begränsningar. Därför är aloe vera en viktig åtgärd för att stärka levern, eftersom aloe vera har avgiftande, antiinflammatoriska och adaptogena (immunmodulerande) egenskaper. Många av leverns sjukdomar, till exempel hepatit, uppstår genom angrepp av virus, parasiter och bakterier, och aloe veras antimikrobiella effekt är också av betydelse här. Vid leversjukdom måste man ofta gå upp i dos med invärtes aloe vera-gel. En optimal dos antyds ligga närmare 500 ml än 30 ml. Det understryks emellertid att om det är tal om sådana doser, måste patienten vänjas gradvis och försiktigt uppåt från 30 ml dagligen, så att vi undgår reaktioner på aloe vera, som diarré.” (Audun Myskja i boken ”Aloe vera”) 

”Det bästa medlet för levern är dieten, som därför står främst i raden av alla terapeutiska åtgärder. Därmed är inte sagt att man inte framgångsrikt kan understödja en ändamålsenlig diet med goda biologiska läkemedel. Inom örtläkekonsten finns några alldeles förträffliga medel, genom vilka levern direkt och indirekt kan påverkas mycket gynnsamt, medan å andra sidan kemien har föga att erbjuda och dess läkemedel har visat sig föga framgångsrika.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”) 

Det mest kända och ett av de effektivaste naturliga örtmedlen för att skydda och bygga upp nya friska leverceller är mariatistel. ”Denna ört är en av de allra verksammaste växterna för att skydda levern mot levergifter (t.ex. av alkohol och vid svampförgiftningar) eller för att stimulera levern till läkning, dvs. regeneration. Dess verkan är vetenskapligt säkerställd och ingår i ett registrerat läkemedel som länge var ett av de få läkemedel som kunde rädda livet på svampförgiftade personer. Örtens huvudsakliga aktiva ämnen kallas för silymarin. Forskning visar att örten har en starkt antioxidativ verkan som skyddar levercellerna från att skadas av livsfarliga gifter. Vid behandling av skrumplever finns det studier som pekar på att sjukdomsprocessen bromsas upp. Ett flertal vetenskapliga arbeten anser att mariatisteln minskar aktiviteten på ämnen som befordrar cancer.” (Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”) Jag rekommenderar att ta den som tinktur (i flytande form) eftersom jag har märkt att det ger störst och snabbast effekt. Det finns bl a att köpa som Wesa 14 (Scanfarma) eller Mariatistel (Örtspecialisten). Ta 1 tsk i ett halvt glas vatten ca 20-30 minuter innan måltid 1 gg/dag i 1 vecka. Ta sedan dosen 2 ggr/dag och fortsätt kuren i 6-8 veckor. Det brukar komma ut en hel del gammal stagnerad galla vilket visar sig som grön- eller gulaktig avföring efter ett tag. Men detta medel ska inte främst ses som ett gallstimulerande medel, även om det har lite av den effekten, utan som ett uppbyggande och kraftigt läkande levermedel. ”Den bästa örten vid en skadad lever är mariatistel (Silybum marianum). Röllekan har samma effekt, men betydligt mildare.” (Henriette Kress i boken ”Praktiska läkeörter”)

Jag vill dock än en gång påtala viktigheten med att först ha en väl fungerande tarmperistaltik så att de utrensade och frigjorda gifterna och slaggprodukterna från levern snabbt finner den naturliga vägen ut ur kroppen med avföringen så att de inte återupptas i blodet och därmed vållar skada i kroppen. Det allra bästa man kan göra för sin lever är en riktigt grundlig tarmrening och se till att man har en hälsosam tarmflora. Om man följer upp en sådan kur med några oljekurer, Vetegräsimplantat och sedan bygger upp levern med mariatistel samtidigt som man lär sig andas rätt, äta på rätt sätt (se Optimal matsmältning), sund motion, god sömn och att verkligen lära sig djupavslappning så har man skaffat sig stora möjligheter att befria sin kropp från kroniska sjukdomar och besvär. 

”Är man snäll mot sin lever så lever man bättre och längre.” (Carlo Normann)

Levercocktail
För att skonsamt och mjukt avgifta levern kan man dagligen direkt på morgonen ta min Levercocktail. För bästa effekt rekommenderar jag att man först har gjort en tarmreningskur och eventuellt även gjort någon oljekur men det är inte absolut nödvändigt att ha gjort detta innan. Men det är jätteviktigt att man i alla fall har fått igång tarmperistaltiken tillfredsställande innan man gör någon leverrening! Direkt när du har vaknat på morgonen och din mage är tom dricker du den. Smaken är ganska okej tycker jag men det här medlet behöver du inte tugga på innan du sväljer ner det. Använd en liten glasburk med tillhörande lock, t ex en större kryddburk, att blanda cocktailen i. Pressa i saften från en 1 lime och pressa i 1 vitlöksklyfta (eller 1 tsk vitlökssaft från t ex Scanfarma) och häll i 1 msk kallpressad olivolja. Sätt på locket och skaka om ordentligt och ta 1 tsk honung i munnen och svälj ner allt tillsammans. Vänta sedan minst en halvtimme innan du dricker eller äter något. Givetvis kan du förbereda genom att tillreda den kvällen innan och täcka över med lock så att den är färdig att drickas på morgonen. Du tar Levercocktailen varje morgon i 30 dagar. Kuren hjälper till med att oskadliggöra skadliga bakterier och parasiter. Den stimulerar gallsekretionen och avgiftar levern från gifter och tungmetaller. Får du inte tag i lime kan du använda citron istället vilket dock ger en något mindre effekt. För ytterligare stärkande och renande effekt kan du även tillsätta 1 tsk finriven färsk ingefära och ½ tsk gurkmeja (kryddpulver). Henning Karström skriver följande om olivoljans välgörande och skyddande egenskaper i boken ”Grönt, lättlagat, hälsosamt”: ”Den befrämjar leverns funktion och alstrar en rikligare och mera flytande galla, vilket verkar fördelaktigt på tarmperistaltiken och tarmens funktion i allmänhet. Vid tarminfektioner är olivoljan särskilt nyttig i det att den befrämjar leverns avgiftande funktion och åstadkommer en välgörande tömning av tarmen. Olivoljan motverkar magkatarr och uppkomsten av magsår. Den har sålunda stor sjukdomsförebyggande betydelse.”

Kuren kan göras så ofta som var tredje månad i förebyggande och renande syfte. Jag har märkt att jag blir väldigt glatt påverkad i mitt humör när jag tar Levercocktailen, den ger mig en härlig och positiv energi att möta dagen med. Flera personer har berättat om liknande upplevelser när de provat Levercocktailen!
(RUBEN ANDERSSON) 

 

Litteraturtips om Levern:
ALFRED VOGEL – Levern (Die leber als regulator der gesundheit / The liver as a regulator of health)
ANDREAS MORITZ – The amazing liver & gallbladder flush
BO HOFGREN – Handbok för rening och avgiftning (sid 54-68)
CHRISTOPHER HOBBS – Natural therapy for your liver