Jordningens betydelse

I dagens stressade samhälle är de allra flesta av oss inte jordade. Detta gör att vi mår dåligt, förr eller senare. 

Att vara jordad är detsamma som att vara närvarande och balanserad. Vi är helt enkelt för mycket uppe (energimässigt) i huvudet vilket gör att vi tappar kontakten med vårt Sanna Jag och vår inre känsla. Den inre känslan är även sammanbunden med vår intuition och vår kroppsmedvetenhet. Om man inte är jordad så är man inte heller självmedveten. 

Många är för mycket uppe i sina tankar, en del är t o m inne i morgondagen – alltså de tänker på vad de ska göra imorgon. En del funderar på vad de gjorde igår osv. Då är man inte närvarande, man lever inte i nuet! Då har man tappat jordningen och kontakten med sig själv. 

Att vara uppe i huvudet, och ojordad, stressar kroppen och slösar med energin. Resultatet blir efter ett tag att man blir trött (energibrist), obalanserad, får svårighet med att vara fokuserad och immunförsvaret försämras mm. Samtidigt har man tappat kontakten med sig själv eftersom man inte är i kroppen. Detta kan medföra att man inte uppmärksammar kroppens signaler i tid att man behöver sakta ner vardagstempot. Och i förlängningen kan man då ”helt plötsligt” bli utbränd. Men om man hade varit jordad, och i kroppen, så hade man tydligt uppmärksammat dessa signaler i god tid och tagit dem till sig. Likadant är det med de flesta sjukdomarna. Man ”drabbas” inte bara helt oförberett av en sjukdom! Kropp och Själ (Sanna Jaget) berättar tydligt om man är på fel väg i livet, lever på fel sätt eller om man stressar för mycket. Men är man inte jordad så märker man inte dessa signaler innan symtomen utvecklas till sjukdomar. 

Personer som inte är jordade, är inte heller närvarande i nuet. Att ofta råka ut för olyckor är ett tydligt tecken på att man inte är närvarande! Jag kan dagligen se många exempel på ojordade människor i trafiken. De är inte uppmärksamma och har ”tunnelseende”. Det kan t ex visa sig genom att man går mitt i en cykelväg och grejar med sin mobil, man har ingen koll på att det kommer cyklar. Ibland hörsammar man inte ens att cyklarna plingar på en för att man ska flytta sig ur vägen. Man är inte närvarande, man är ”i sin mobil” och har helt tappat kontakten med verkligheten omkring sig. En del går rakt över cykel- och bilvägar utan att se om det kommer trafik. Ibland går flera personer i bredd på trottoarer eller cykelvägar och tänker inte ens på att släppa förbi mötande gångare eller cyklister, de är helt ”inne i sina samtal” och har tappat jordningen och närvaron. Är man jordad har man också kontakt med vad man gör och var man befinner sig. Man går inte i mitten på cykelbanorna eller korsar vägar utan att se sig för.

Ett annat tydligt tecken på att man är väldigt ojordad är att man blir sjuk så fort man har långledigt, t ex en långhelg eller vid sin efterlängtade semester. Detta är en följd av att man har stressat oerhört mycket i sitt vardagsliv och då hinner varken kropp eller själ med att hantera allt som de ska. Det får läggas ”på vänt”. Men så fort man kopplar av det minsta, t ex vid lite längre ledighet, tar kropp och själ chansen att börja bearbeta det som de inte har hunnit med under en tid. Kraftig förkylning, feber, magsjuka, huvudvärk, trötthet, o s v är då naturliga följder av denna upplagrade stress. Att stressa är att ”flyga före sig själv” – man är inte jordad och närvarande i vare sig kropp eller själ (Sanna Jaget).

En del personer hävdar att de har väldigt lätt att ”slappna av” eftersom de somnar direkt när de sätter sig i tv-soffan eller liknande. Men detta är också en följd av att de är ojordade och stressade i sin vardag. Så fort de får chansen till minsta lilla avslappning somnar de! De har med andra ord inte lätt för att ”slappna av” – tvärtom – de stressar så att kroppen ständigt är överansträngd och att de ”kollapsar” (somnar) så fort de sätter sig ner en stund är en följd av detta. Det är ett oerhört osunt och ohälsosamt sätt att leva på! Samma sak med personer som sover mer än 9 timmar i sträck om de får chansen. Vid sjukdom behöver kroppen extra vila, men det jag menar här är att de sover kanske 12 timmar i sträck på helgerna för att de behöver kompensera deras vardags-stress. Detta tär oerhört på kroppens resurser och det är ytterligare ett tecken på att man lever ett ojordat och frånvarande liv. 

Alltid när jag ska ge en behandling så ser jag först till att personen är jordad. Om man behandlar en ojordad person  riskerar man att bara förvärra problemen. Man kan säga att man bara öser på mer tändvätska på elden. Först behöver man få kontroll (balans) på elden! Läkningsprocessen är helt beroende av jordningen. Utan jordning så blir det heller ingen läkning. Utan jordning så blir det inte någon balans i tillvaron. Om man inte är jordad så är man inte avslappnad. Det är ganska meningslöst att försöka behandla en spänd kropp på ett djupare sätt. Då blir behandlingen bara ytlig och effekten högst tillfällig. Därför lugnar (jordar) jag ner personen på behandlingsbänken innan jag börjar gå djupare in i orsakerna till besvären. Jag lär även ut olika avslappnings- och jordningsövningar så att de själva får verktyg att kunna jorda sig. 

Inom den nyandliga rörelsen (new age) har jag också märkt att många vill hellre vara ”uppe i det blå” istället för att möta sin andliga utveckling i vardagslivet. JAG anser att det finns en anledning till att vi lever i en fysisk kropp och i en fysisk värld! Det är meningen att vi här på Jorden, och i vardagslivet, ska lära oss lärdomar och utvecklas utifrån det. Vi ska alltså vara jordade!

Att vara jordad innebär också att man energimässigt har kontakt med moder Jord. Det ger oss, och framförallt vår kropp med dess energisystem, livsnödvändig kraft och energi. Man står då samtidigt med ”båda fötterna på jorden” vilket gör att man är stabil i sinnet och har balans i tillvaron. Att livet ibland upplevs kaotiskt betyder att man då har tappat jordningen och förankringen i tillvaron. Då börjar man lätt att grubbla och då är man uppe i huvudet igen. Då har man samtidigt tappat kontakten med sitt Sanna Jag som bär på kunskapen om vad det hela handlar om och vad man ska lära sig av prövningen.

Gabriel Cousens skriver i boken ”Andlig näringslära”: ”Jordens elektromagnetiska fält är en annan källa som tillför människan energi. Den upptas vanligen genom fötterna. I taoismen beskrives en punkt på fotsulan nära fotens övre centrum som kallas Yung-Chuany, genom vilken den sugs upp. Man kan också ladda upp genom att ligga på marken.” 

Han fortsätter: ”Vetenskapsmän har nyligen kunnat iaktta jordelektromagnetisk pulsering kallad Schuman-resonansen. Dess puls ligger på 7,83 Hertz per sekund. NASA upptäckte att astronauterna blev mindre sjuka, när man installerade elektromagnetiska apparater som återskapade denna Schuman-resonans ombord på rymdfarkosterna. En del människor upplever att en av orsakerna till rubbad dygnsrytm i samband med längre flygresor är, att man färdas för snabbt genom Jordens magnetfält. Forskningsförsök där man använt sig av pulsapparater för Schuman-resonans i avsikt att skapa en konstant magnetpuls vid flygfärder visar att detta minskade antalet fall av rubbad dygnsrytm. Själv försöker jag tillbringa en stund varje dag med att motionera barfota i gräset. Det är en naturkraft som det skulle gagna oss att lära känna lite mer.”

Då jorden alstrar negativa joner (negativ laddning) neutraliseras de skadliga positiva jonerna i vår kropp när vi är barfota på naturlig mark. ”När vi står på Jorden (dvs marken) med bara fötter skyddas vi av planetens negativa laddning. När vi får denna kontakt med planeten dras alla positiva (skadliga) joner som byggts upp och attackerar oss ner i marken. Fria radikaler neutraliseras, inflammationer reduceras, blodflödet förbättras, stress och ångest försvinner och vi känner ett lugn och mental skärpa. Försök göra detta en halv timme om dagen.” (Judita Wignall i boken ”Raw food & enkel detox”)

Här kan du se olika exempel på huruvida du är jordad eller inte:

Något av det bästa man kan göra för att stimulera jordningen är att vara ute i naturen. Att bo och leva bland betong, stress och elektromagnetisk strålning påverkar oss väldigt negativt och gör så vi tappar jordningen. Ta därför en välbehövlig promenad i något naturskönt område så ofta du kan. Efteråt kommer du att känna dig mer avslappnad och bättre till mods. Du har då kommit ner på jorden igen (jordat dig).

”Trötthet är en av det moderna samhällets folksjukdomar. Den uppenbarar sig gärna flera gånger under en vanlig dag, men kanske i synnerhet på eftermiddagen när morgonens första entusiasm är förbrukad. De flesta tror att det är oundvikligt, så därför är det inte heller många som har tänkt på att det skulle kunna finnas något motgift, bortsett från kaffe eller något från den osunda hyllan i köket.

Det är aldrig någon tröst att höra att det finns andra som har det lika illa som man själv, eller kanske värre. Så det är inte därför jag nämner att det här inte är något nytt problem i mänsklighetens historia. Redan romarna under antiken för mer än 2 000 år sedan klagade över liknande trötthet, vartefter byarna växte och naturen blev mer avlägsen. För romarna, som var ovana vid stadsliv, stod det klart vad som saknades. De sökte sig därför ofta till grönområden för att få vila och avkoppling. 

Romarna var alltså tidigt ute med det här, som med så mycket annat. Men i motsats till romarna har moderna människor inte någon föreställning om vad besvären beror på. De tar gärna själva på sig skulden. Jag har ett namn på denna saknad och på dessa besvär. Jag kallar det naturbrist.” (Jørn Viumdal i boken ”Skoglufteffekten”) 

Viktigt är också vilka val och beslut vi tar i livet. Alla våra val skapar, på ett eller annat sätt, konsekvenser framförallt för oss själva och valen påverkar ibland även vår omgivning. Konsekvenserna blir antingen positiva eller negativa för oss. Då är det jätteviktigt att man är balanserad och jordad när man fattar beslutet. Obalanserade människor fattar obalanserade beslut! Är man obalanserad, och därmed ojordad, så har man samtidigt tappat kontakten med sitt Sanna Jag. Beslutet fattas då bara uppe i huvudet (intellektet) vilket gör att man kanske (troligen!) går emot sitt eget hjärta (Sanna Jaget). Då kommer man, förr eller senare, må dåligt eftersom man inte följde sin egen känsla och intuition. 

Man får ofta störd och orolig sömn när man är ojordad och stressad. Insomningsproblem är mycket vanliga! Jag lade för många år sedan märke till att jag alltid hade mycket svårt att somna vid fullmåne. Sedan dess har jag upptäckt att det är ganska många människor som delar den erfarenheten. Men efter att jag lärt mig att vara jordad har jag inte längre några problem med detta! Månens dragningskraft är mycket stark – t ex påverkar den havet så kraftigt att tidvattnet på vissa ställen höjer havsvattnet med över 17 meter! Om man då tänker på att vi människor består av cirka 70 procent vatten förstår man också att månen måste påverka även oss. Vårt energisystem ”skjuter i höjden” och aktiveras kraftfullt på ett mycket obalanserat och ”oroligt” sätt. Kan man då inte hålla sig jordad blir påverkan mycket negativ i form av stress och rastlöshet. Något som polisen känner till väl är att när fullmåne sammanfaller med en helg blir det mycket mer för dem att göra för att ”hålla ordning” på alla ”mångalna” människor i städerna under dessa nätter. Det blir mycket mer bråk och stök dessa nätter än annars! Det du kan göra om du störs av sömnproblem under fullmåne, tills du verkligen lärt dig att vara jordad, är att först och främst se till att du inte ”bestrålas” av månens ljus i din sängplats. Dra för persienner och om det kommer igenom månstrimmor bör du täcka för dessa. Sedan kan du praktisera någon jordande aktivitet (se nedan) precis innan sänggåendet. Detta hjälpte mig i början tills jag numera oftast är jordad och inte längre störs alls av fullmånen. 

För att kunna bli jordad fullt ut behöver man också bearbeta sitt förflutna. Man lever inte riktigt i nuet om man bär på obearbetade händelser och känslor inom sig. Detta ”obearbetade” (inre smärta) gör ofta att vi fattar beslut utifrån händelser från det förflutna som inte har något med nuvarande situation att göra. Man väljer kanske att inte gå in i en kärleksrelation p g a att man tidigare blivit sviken och lämnad och är rädd att upprepa det misstaget. Då låter man det förflutna styra och man har samtidigt tappat jordningen. Ju mer man lyckas bearbeta det obearbetade man har inom sig desto mer jordad, stabil och balanserad blir man. ”Den som inte kan bearbeta sitt förflutna, lever i det.” (Tommy Hellsten i boken ”Med människan”) 

Följande saker bör vi försöka undvika så gott det går då de får oss att tappa jordningen på olika sätt:
Socker, kaffe, te (EJ örtte!), alkohol, mobiltelefon, datorer, droger, elektromagnetisk strålning, elektricitet, rökning, kemiska läkemedel, metallhalsband, stress, metallarmband, armbandsur, ankelkedjor, fullmåneseanser/-ritualer, bergskristall, larimar, ametist, currylinjer, hartmannlinjer, pentagram, högklackade skor m m.

Här nedan kan du läsa om olika saker som JORDAR:

FOTMASSAGE – vilket stimulerar energi- och blodcirkulationen ner till fötterna.

FOTBAD – vilket stimulerar energi- och blodcirkulationen ner till fötterna.

DIAFRAGMAÖVNINGEN – är avslappnande och lugnande.

CHI-MASKIN – är avslappnande, lugnande och stimulerar cirkulationen i hela benen.

HÄNGA UPP-O-NER – är avslappnande och lugnande.

SPIKMATTA – är avslappnande, hjälper till med cirkulationen och att få bättre kontakt med kroppen.

STAMPA MED FÖTTERNA I MARKEN – vilket stimulerar energi- och blodcirkulationen ner till fötterna.

GÅ BARFOTA I GRÄS ELLER SAND – vilket stimulerar energi- och blodcirkulationen ner till fötterna. Känn och upplev fötternas kontakt med gräset eller sanden för bättre effekt. Se dock till så du inte blir kall om fötterna!

VARMA STRUMPOR – om du ännu inte har lyckats få igång din energi- och blodcirkulation till fötterna så kan det ge tillfällig hjälp att ha varma strumpor på sig.

AVGIFTANDE FOTPLÅSTER (detox foot pads) – vilket stimulerar energi- och blodcirkulationen ner till fötterna.

LYSSNA PÅ DIDGERIDOO – som är aboriginernas speciella musikinstrument. Man kan faktiskt känna hur det vibrerar under fötterna när man lyssnar på didgeridoo!

INDIANMUSIK – framförallt de nordamerikanska indianernas musik skapar balans, harmoni och jordar kraftfullt.

VANGELIS – hans musik är kraftigt jordande genom att den är så avslappnande. De flesta av hans låtar har denna effekt men vissa undantag finns.

AVSLAPPNANDE MUSIK – skapar balans, harmoni, lugn och jordar samtidigt. Här finner du många spellistor med avslappningsmusik: Rubens Hälsa spotify

BUKANDNING – att andas djupt med buken gör oss avslappnade och närvarande på ett harmoniskt sätt. Ju djupare andningen är desto mer i kroppen är man.

FYSISKA AKTIVITETER – såsom motion, träning, snickra, diska, städa, dansa osv gör så att vi ”kommer ner i kroppen”. (OBS! Om man försöker prestera, t ex vid tävlingar, kan det hända att man får motsatt effekt och får ”adrenalinpåslag” vilket motverkar jordningen och man blir stressad, vilket gör att man förlorar kontakten med kroppen, istället för en ”avslappnad kroppskontakt”!)

YOGA – genom att praktisera yoga så blir man mycket mer kroppsmedveten och avslappnad.

YOGA NIDRA – är effektivt och djupt avslappnande och man blir väldigt kroppsmedveten. Här kan du köpa cdn (på svenska): www.yoga.se/butik/cd_skivor/yoga_nidra_cd_tape

QI-GONG – genom att praktisera qi-gong så blir man mycket mer kroppsmedveten och avslappnad.

TAI CHI – gör så att man slappnar av, blir kroppsmedveten och kommer ner i kroppen.

MASSAGE – gör så att man slappnar av och kommer ner i kroppen.

TRÄDGÅRDSARBETE – gör att vi slappnar av från den mentala stressen och blir därmed jordade och avslappnade i sinnet.

SKÖTA OM SINA KRUK-/TRÄDGÅRDSVÄXTER – gör att vi slappnar av från men mentala stressen och blir därmed jordade och avslappnade i sinnet. Att ha krukväxter i sitt hem är mycket positivt för jordningen!

KRAMA TRÄD – utförs på ett ödmjukt och avslappnat sätt vilket gör att du då kan ta del av trädets naturliga energi vilket stimulerar jordningen. För guidning om bästa tillvägagångssättet att krama träd kan du läsa under Helande krafter.

SKOGSBAD – att promenera eller att bara vistas i naturen på ett avslappnat sätt ger kraftfull effekt på jordningen.

BIOSUN ÖRONLJUS – jordar genom att man blir väldigt lugn och avslappad av dem. Läs mer om öronljusen här:
http://www.scanfarma.se/oronljus/biosun-ronljus-2-pack.html

AVSLAPPNINGSÖVNINGAR – gör oss mer lugna, harmoniska, närvarande och jordade.

FÖRSTENAT TRÄD – leder energin neråt och jordar. Ha den i en ficka eller krama den i handen en stund. Kan även bäras i ett halsband bara det inte är av metall!

ALOE VERA-JUICE – ger oss mycket kraft och energi samtidigt som det jordar. Drick det dock inte året om för efter ett tag förlorar det sin medicinska och läkande effekt. Tag en kur å 3 månader kanske 2 gånger om året eller vid behov. FLP’s (Forever Living Products) Aloe Vera-juice ger allra bäst effekt!

ETERISKA DOFTOLJOR – som får oss att bli mer avslappnade tex cypress, cederträ, kanuka, lavendel, mandarin mm. OBSERVERA att syntetiska oljor inte har denna effekten!

VISSA POLARITETSÖVNINGAR – tex att vända vänster handflata neråt och höger handflata uppåt förankrar oss energimässigt med moder Jord. Tänk dock på att du får göra tvärtom om du är vänsterhänt eftersom ditt energisystem då är vänt åt andra hållet!

YANTRATOFFLOR (kallas även yantraslippers, akupressurtofflor eller zonterapi-tofflor) – vilket stimulerar energi- och blodcirkulationen ner till fötterna. Det finns flera olika modeller men den bästa enligt min erfarenhet ser du på bilden nedan.

Det är av största vikt att du inte endast genomför ovanstående övningar/handlingar utan att samtidigt även lära dig känna efter vad som händer i din kropp och uppleva skillnaden mellan att vara jordad eller ojordad vilket kan ta en viss tids övning. Se till att du inte spänner/biter ihop käkarna för det skapar stress och motverkar syftet med jordningsövningarna! Enklast är att försöka uppleva och känna vad som händer i 3 ”nyckelområden” i kroppen – fötterna (hur känns fotsulan mot marken/golvet, pirr, ökad energi/cirkulation, värme), händerna (blir ofta röda p g a ökad cirkulation, pirr, ökad energi, ökad känslighet, värme) och andningen (djupare andning genom magen). Detta hjälper dig sedan att i vardagslivet kunna avgöra huruvida du är jordad eller inte så du kan göra något åt det och inte ständigt är ojordad och stressad.

Att bruka för mycket ”verktyg” såsom t ex förstenad träd eller s k ”jordningslakan” som finns att köpa bör man endast bruka en kort tid, för att lära sig känna och uppleva skillnaden mellan att vara jordad och inte! Så att man skaffar sig en ”referensram” och därefter lär sig att ”jorda sig själv” utan hjälpmedel för om man ständigt använder sig av dessa ”verktyg” kommer man bara att bli beroende av dem för att kunna hålla sig jordad, vilket knappast är något som gagnar din utveckling. Jag är därför mycket återhållsam med dessa saker. En liknelse: det är till stor hjälp att använda sig av kryckor om man har brutit ett ben under konvalescensen. Men fortsätter man att hoppa omkring på kryckorna, även när det brutna benet har läkts, och inte börjar träna upp sig att gå på benet, så kommer benets muskler aldrig utvecklas, de kommer att förtvina eftersom de inte används. Samma risker är det med att använda allehanda ”verktyg” för länge, det blir ett mycket beskt pris att betala… och man utvecklas inte, man skapar istället bara ett beroende!

”Att vara nära jorden fungerar lugnande och därmed läkande mot stress och oro. Ta av skorna och gå barfota, känn kontakten mellan dina fotsulor och marken under dig. Att sitta eller ligga direkt på jorden är inget märkvärdigt, det är ju så vi gjort i hundratusentals år. Tyvärr gör de flesta av oss det alldeles för sällan, av ovana kanske, eller för att det verkar obekvämt. Det är det inte!” (Eva Robild i boken ”När själen får grönska”)

”Har du någonsin tänkt på hur skönt det är att gå barfota på sand, gräs eller jord? Det beror inte bara på att det är skönt att ta av sig sina obekväma skor eller höga klackar. Det beror på att när dina bara fötter rör vid marken får du en dos av jordens kraftfulla, läkande elektroner.

Vi kan tänka på jorden som ett enormt batteri. Det har en naturlig elektrisk laddning på låg nivå. När vi gör något med det elektriska, som att installera ett uttag eller fixa en lamphållare, måste vi alltid se till att det är säkert genom att jorda det. Vi pratar om att elektriska föremål ska vara »jordade«.

Och det är likadant med människor. Vi vet exakt vad vi menar när vi beskriver någon som jordad: gedigen, stark, balanserad och centrerad. Så blir våra kroppar också när vi låter dem få kontakt med jordens elektriska laddning.” (Dr Qing Li i boken ”Shinrin-yoku”)

””Att jorda sig”, som det också kallas när man går barfota är andligt helande och kan även motverka vissa fysiska problem. Att jorda sig sägs vara bra för att stabilisera blodsockret hos diabetiker och för att reglera endokrina funktioner och funktioner relaterade till nervsystemet.” (Sharath Jois i boken ”Ageless”)


Följande symtom kan oftast direkt bero på dålig jordning:
yrsel, höjdrädsla, stress, svindel, flygrädsla, dåligt lokalsinne, panikångest, övervikt, sömnproblem, kroniska sjukdomar, m m. 

”Vad som händer med den mänskliga kroppen när den separeras från de subtila evolutionära signalerna från Jorden visades dramatiskt genom experiment i Tyskland vid det världsberömda Max Planck-institutet under 1960- och 1970-talet. Forskarna isolerade avsiktligt frivilliga under månader åt gången i underjordiska rum som var elektriskt skärmade från rytmerna i Jordens elektriska fält. Mönstren hos kroppstemperaturen, sömnen, urinutsöndringen och andra fysiologiska aktiviteter övervakades noggrant. Alla deltagarna utvecklade en mängd olika abnormala och kaotiska mönster, som en slags arytmi i hela kroppen. De upplevde störda sömn- och vakenmönster, hormonell produktion som var ur fas och på det hela taget en rubbning av de grundläggande kroppsreglerande funktionerna. 

När elektriska rytmer jämförbara med de som uppmäts vid Jordens yta skickades som pulser in i den metalliska skärmningen runt de underjordiska kamrarna, skedde en dramatisk återställning till normala fysiologiska mönster. 

Dessa studier, vilka innefattade hundratals deltagare under många år, dokumenterade klart och tydligt betydelsen av Jordens elektriska rytmer för normala biologiska funktioner. Normala rytmer i kroppen upprättar en stabil referenspunkt för reparation, återhämtning och vitalisering – kort och gott, för full hälsa. 

Helt klart är att det biologiska kaos som framkallades i experimenten på sikt skulle leda till dålig hälsa. Slutsatsen är att kroppens biologiska klocka återkommande behöver kalibreras av den puls hos Jorden som styr dygnsrytmerna hos allt liv på planeten.” (Clinton Ober i boken ”Att vara jordad”)

Välkommen tillbaka till Jorden…
(RUBEN ANDERSSON)

Läs även Balans i livet och Tankar