Hjärtriskfaktorer

Här kan du läsa om olika saker som belastar och skadar ditt hjärta – s k Hjärtriskfaktorer. Hjärt-kärlsjukdomar är det som dödar flest av oss västerlänningar. Ju längre ner i texten du kommer desto djupare orsaker får sina förklaringar. 

Läs även Hjärtliga citat, Lecitin, Naturens inverkan på hjärtatOrsak & Verkan, Sanna Jaget och Vitamin KGS

Jag rekommenderar dig att läsa texten från början till slut men önskar du hoppa till en viss del kan du klicka på länkarna nedan.

Hjärtriskfaktorer 1

”Åderförkalkning i hjärtat diagnosticerades klart först på tjugotalet, sedan elektrokardiografen (EKG) kommit i allmänt bruk. Sir William Osler i Baltimore i Förenta staterna och senare i Oxford i England, en av de största läkare som någonsin levat, uttalade 1920 att de flesta läkare under sin yrkesverksamma tid skulle få se åtminstone ett fall av angina, men att få medicine studerande skulle få se något fall under sin utbildningstid. Sedan 1920 har denna sjukdom förändrats så i Västerlandet, att den, från att tidigare ha varit en ovanlig händelse, har blivit den vanligaste dödsorsaken.”
(DENIS BURKITT i boken ”Fibrer i kosten”)


“När forskare i Umeå nyligen fann att andelen demenssjuka i en given ålder ökat med 40 procent fanns nästan hela ökningen bland personer som genom kranskärlsoperationer och ballongvidgningar undvikit att dö i hjärtinfarkt. I stället hade de några år senare oftare drabbats av stroke och demens. 

De underliggande orsakerna till sjukdomarna var samma: en passiv livsstil med dåliga matvanor, högt blodtryck, övervikt och försämrad insulinresistens. Hjärtsjukdomen hade bara varit det första tecknet.”
(HENRIK ENNART i boken “Åldrandets gåta”)


”Mimi Guarneri är hjärtläkare och chef för ett program som siktar till att vända utvecklingen vid hjärtsjukdomar. Det bygger på mitt arbete och är förlagt till Scripps Clinic and Hospital i La Jolla i Kalifornien. Hon ägnar en del av sin tid åt ballongvidgning av kransartärerna och en del åt att lära sina patienter hur de ska ändra livsstil. ”Nyligen höll jag en föreläsning för en stor grupp hjärtspecialister”, berättade hon för mig. ”Till att börja med talade jag med dem om radioaktiva stents, ett slags nätcylindrar som utformats för att hålla utvidgade artärer öppna genom att utsätta dem för stora doser av lokalt begränsad strålning. Fastän det är en ny, helt oprövad metod som på lång sikt kan ge allvarliga biverkningar i form av förgiftning, blev kardiologerna fullkomligt förälskade i tanken på dessa radioaktiva stents. De kunde knappt bärga sig tills de fick pröva dem. Under andra hälften av min presentation talade jag om vårt livsstilsprogram. Fastän vi har data från tjugo års kontrollerade studier byggda på slumpförfarande vid urvalet av grupper som bekräftar verkan av ditt program, blev kardiologerna så skeptiska och rentav fientliga inför tanken att patienter kunde ändra livsstil och att känslor spelar en roll för hälsa och sjukdom, att många lämnade rummet.” På likartat sätt höll jag för ungefär två år sedan ett föredrag för mer än femtusen kardiologer som försörjer sig på att utföra angioplastiska ingrepp – om varför det ibland kan vara bättre att välja förändringar i kost och livsstil än att göra ballongvidgningar av kransartärerna. Det var inte precis den mest mottagliga publik jag har haft.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Människor med hjärtsjukdom märker i allmänhet en klar förbättring när det gäller frekvensen av angina pectoris (smärtor i bröstet) då de byter kostvanor. Den som inte kan arbeta eller promenera eller älska eller duscha eller raka sig utan att få ont i bröstet, finner ofta att han eller hon kan börja ägna sig åt alla dessa aktiviteter några veckor efter en kostförändring – om förändringarna är tillräckligt genomgripande.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Hjärtat är en pump som måste tas om hand på ett fysiskt plan, men våra hjärtan är mer än bara pumpar. En verklig läkare är mer än bara en rörmokare, tekniker eller mekaniker. Vi har också ett emotionellt hjärta, ett psykologiskt hjärta och ett andligt hjärta.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”I vilken grad en sjukdom i hjärtats kranskärl gick tillbaka, berodde främst på hur stora förändringar patienterna genomförde i sin livsstil, inte på deras ålder eller hur svår sjukdomen var.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”För två månader sedan publicerade American Journal of Cardiology resultat av The Multicenter Lifestyle Demonstration Project från platser överallt i landet där mitt program erbjuds patienterna. Vi fann att nära 80 procent av de patienter för vilka en bypass-operation eller ballongvidgning av kransartärerna var aktuell, tryggt kunde avstå från dessa ingrepp om de i stället gjorde genomgripande förändringar i sin livsstil.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar varierar med årstiderna. En studie av norska män och kvinnor visar att den är mellan 20 och 30 procent högre på vintern jämfört med på sommaren. En orsak tros vara att kolesterolhalten och blodtrycket hos befolkningen överlag är lägre på sommaren. Både systoliskt och diastoliskt blodtryck ökar med avståndet från ekvatorn. Det finns en måttlig till stark evidens att vitamin D-brist är förknippad med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och hjärt-kärldödlighet. Att evidensen inte når upp till stark beror på att exponering för UVB-strålning orsakar frisättning av ett antal ämnen i huden som är kärlvidgande, så hela effekten kan därför inte helt tillskrivas vitamin D. Med det sagt så bör evidensen för UVB-strålningens roll i sammanhanget vara stark.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)

Hjärtriskfaktorer 2

”De flesta minns fortfarande Philip Blaiberg, den sydafrikanske tandläkare, som var en av de första som fick ett nytt hjärta transplanterat, och överlevde oväntat länge. Han dog 19 månader efter transplantationen, inte av vävnadsbortstötning, som man först trodde, utan av en hjärtattack. Läkaren som undersökte Blaibergs hjärta efter dödsfallet, konstaterade att hjärtats artärer var fulla av ateroskleros. Samme läkare hade undersökt det nya hjärtat före transplantationen, och visste att artärerna var lika rena som hos en nyfödd baby den gången. 

Under de 19 månaderna han hade sitt nya hjärta, hade Blaiberg en hög halt kolesterol i blodet. Den höll sig kring 315, och kom aldrig under 300. Den slags mat Blaiberg hade behövt för att sänka sin kolesterolhalt till ett lägre värde, fick han aldrig. Den kosten som förstörde hans första hjärta, förstörde hans andra hjärta lika effektivt.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Ateroskleros förorsakar hjärtfel genom att täppa till kransartärerna, de artärer som försörjer hjärtmuskeln med blod. När alla kransartärerna är rena och fina, får hela hjärtmuskeln det blod den behöver för att pumpa som den skall. Under dessa gynnsamma omständigheter antar hela hjärtmuskeln en frisk ljusröd färg. Men om den här blodförsörjningen delvis hindras, så kommer den delen av hjärtat som påverkas att lida av syrebrist och anta en blåaktig färgton. Ett sjukt hjärta kan få rikligt med syre på ena sidan och vara ljusrött där, men lida av syrebrist på andra områden och där vara blått. Där den blå och den ljusröda färgen möts, bildas en gräns, som kallas en syredifferential. Det är stor skillnad på mängden syre som når hjärtat på ena sidan av denna gräns och den mängd som finns på andra sidan. 

Två forskare, C. Beck och D. Leighninger fann 1955 att dessa syredifferentialer var ansvariga för många dödsfall. De fann att ett jämnt syrsatt hjärta – antingen det fick mycket eller lite syre – sällan mankerar. Om alltså hjärtat är helt ljusrött eller helt blått, så är det inte troligt att det sviktar. Men det är klart att om det fortsätter att vara blått länge, så kommer hela hjärtmuskeln så småningom att dö av syrebrist. Men ett hjärta som är ett lapptäcke av ljusröda och blå områden, som alltså uppvisar många syredifferentialer, kommer med all sannolikhet att svikta. 

Man fann också att dessa syredifferentialer får hjärtmuskeln att dra sig samman bättre ovanför gränsen än nedanför, vilket i sin tur gör att hjärtmuskeln drar sig samman i kramp eller okoordinerade ryckningar istället för en lugn rytm med kraftiga regelbundna slag. Den här vanliga sortens hjärtattack kallas allmänt för flimmer. 

Sedan det här arbetet publicerats, stod det klart varför så många människor dog vid fysisk ansträngning. Många människor har kransartärer som delvis är blockerade genom ateroskleros, så att deras hjärtmuskel får arbeta med ojämn blodtillförsel i de olika delarna. Det syre personen får kan vara tillräckligt, så att hans hjärta är alldeles ljusrött så länge han är i vila. Men om han plötsligt börjar skotta snö, så blir kravet efter mer blod så starkt hos hans hjärta att den ojämna blodtillförseln blir märkbar, och bildar de blå och ljusröda syrefält som kan orsaka en plötslig hjärtattack. 

Vid första anblicken tycks detta vara ett svårlöst problem. Vi vet att motion kan skydda oss från hjärtproblem, och ändå finns det många fall där just plötsliga, tyngre övningar har orsakat en plötslig död i en hjärtattack. Svaret på detta är förstås, att all motion måste starta mjukt och bygga upp konditionen stegvis. För mycket motion alltför snabbt kan verkligen vara farligt för en person som har ateroskleros, och det har vi ju nästan alla. 

Det som händer när vi motionerar en längre tid, är att blodet söker sig nya vägar till hjärtat. Kransartärerna växer, och där artärerna är tilltäppta bildas det nya blodkärl så att blodet kan passera. När blodet leds i nya banor hålls hjärtat ordentligt syrsatt även under hård träning. Men det kräver tid och tålamod för att nya blodbanor skall bildas. Det kräver ett motionsprogram som gradvis ökar i svårighetsgrad. Varje försök att påskynda processen kan vara lika farligt som rysk roulette. Det förtjänar kanske att påpeka att motion inte tar bort propparna i artärerna, men det hjälper till att bilda nya blodbanor förbi de igenkorkade ställena. Det är bara en noggrann diet som kan få placken att krympa så att artärerna rensas upp. 

När hjärtat väl är friskt igen och fullt syrsatt, så har det visat sig att inte ens kraftig motion ger hjärtflimmer. Ett exempel är olympiaden 1968 i Mexico City. Eftersom Mexico City ligger 2280 meter över havet, så var det många idrottsmän som kollapsade av överansträngning, därför att det hade tränat på lägre höjder tidigare. En del av dem kan till och med ha överansträngt sig så mycket att deras hjärtan kunde ha fått syrebrist. Ändå inträffade inget fall av hjärtflimmer. Dessa idrottsmän är personer med väl syrsatta hjärtan, vilka vid en tillfällig syrebrist blir helt och hållet blå, utan några ljusröda fält alls. Flimmer på grund av den tidigare nämnda syredifferentialen kan inte uppstå i sådana hjärtan.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Hjärtat och hjärnan förlitar sig också på att kärlnybildningsförsvaret ska reagera när den egna blodförsörjningen hotas. Att snabbt återupprätta blodflödet till dessa organ är bokstavligen en fråga om liv eller död. När deras blodkärl blockeras, vilket sker vid åderförfettning, lägger försvarssystemet i en växel och utvecklar nya blodkärl för att hjälpa till att bilda en naturlig väg förbi de blockerade kanalerna. Naturliga förbiledningar, så kallade kollateralkärl, bildas när blockeringarna uppkommer långsamt och kranskärlen eller halspulsådrorna gradvis blir trängre. Människor kan leva i flera år eller i årtionden med sin kranskärlssjukdom eller halsartärsjukdom om kärlnybildningsförsvaret sköter sitt jobb. Även vid plötsliga blockeringar, som vid en hjärtinfarkt eller hjärninfarkt, aktiveras kärlnybildningsförsvaret om patienten överlever, och bildar naturliga förbiledningar. 

Det här försvaret blir långsammare om patienten har en åkomma som blockerar kärlnybildningen, såsom diabetes eller förhöjt kolesterolvärde, och om patienten röker eller är äldre.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Hjärtriskfaktorer 3

”I allmänhet verkar kaffet hämmande på hjärtmuskelns utvidgningsmöjligheter. Denna hämning kan vid större koffeinmängder bli så stark, att hjärtat ej förmår fylla sig på ett normalt sätt med blod. Som en följd härav inträder cirkulationssvaghet och oregelbunden hjärtverksamhet. En synnerligen menlig inverkan har kaffet på hjärtfel, hjärt- och blodkärls-neuroser och åderförkalkning.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)


”Caffeine and other stimulants can increase the frequency and severity of irregular heartbeats. This is true for both the harmless and the life-threatening types of arrhytmias.”
(DEAN ORNISH i boken “Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)


”A study from Dr. Andrea LaCroix of the Johns Hopkins Medical School reported in 1986 that a person who drinks five or more cops of coffee a day is two to three times as likely to develop heart problems as a person who drinks no coffee at all.”
(DEAN ORNISH i boken “Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)


”Hjärtarytmi (oregelbundna hjärtslag, hjärtklappning) är ett samlingsnamn för en mängd olika störningar som kan vara allt från ofarliga till livshotande. De vanligaste arytmierna är enstaka, ”överhoppade” hjärtslag ( i själva verket för tidiga kammarsammandragningar) och serier av ovanligt snabba men regelbundna hjärtslag. Dessa kan vara obehagliga men är för det mesta godartade. De bekymmersamma arytmierna hänger samman med allvarlig hjärtsjukdom, och de kräver medicinsk behandling. 

Det finns mycket du kan göra för att de godartade arytmierna ska uppstå mindre ofta och orsaka dig mindre besvär. Börja med att avstå från kaffe helt och hållet. Kaffe är en av de vanligaste orsakerna till oregelbundna hjärtslag. Sluta också att använda andra stimulerande droger (nikotin, kokain, amfetamin, efedrin, fenylpropanolamin, etc.). Trots att alkohol och marijuana inte har någon stimulerande effekt, kan de också befrämja arytmi och bör användas med försiktighet eller inte alls.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Hjärtkramp, eller angina pectoris (latin för ”smärta i bröstet”), är ett vanligt symptom på kranskärlssjukdom som är plågsamt, handikappande och ofta ett förebud om hjärtinfarkt. Det främsta problemet är att kranskärlen har blivit trängre genom åderförkalkning så att hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre när den utsätts för stora ansträngningar. Kramp i kranskärlen kan också spela en roll. Smärtan börjar vanligen vid ansträngning eller efter en måltid och avtar vid vila. Inom den konventionella medicinen behandlar man hjärtkramp med läkemedel som vidgar artärerna (nitroglycerin, nitriter, nitrater) eller minskar hjärtats arbetsbelastning (betablockerare, kalciumantagonister). Det här är symptombehandlingar som inte gör något åt det bakomliggande problemet, och alla är starka läkemedel som kan orsaka skada. De andra standardåtgärderna är angioplastik och bypassoperation, mycket dyra och drastiska ingrepp som kan ge tillfällig lindring men som inte heller botar sjukdomen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Något de hjärtsjuka benhårt måste stryka är kaffe, te och andra stimulerande drycker. Och naturligtvis tobak och alkohol. Vidare måste de stryka alla sötsaker, ägg och ättika.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Rökning är den absolut största riskfaktorn när det gäller hjärt-kärlsjukdomar och därför är det första steget till ett friskt hjärta att sluta röka, om man är rökare. Tobak innehåller nämligen flera olika ämnen som direkt påverkar blodkärlen och sätter igång de mekanismer som leder till åderförfettning. Kolmonoxiden i tobaksröken blockerar de röda blodkropparna, det påverkar kroppens förmåga att ta upp syre och gör det svårare för hjärtat att arbeta. Nikotinet är en annan bov. Det höjer blodtrycket och gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig, vilket i sin tur ökar risken för blodpropp. Dessutom gör nikotinet att kärlen drar ihop sig och blir mindre elastiska. 

Som rökare har man mycket högre risk att drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke än en person som inte röker. En rökares livslängd är i genomsnitt 10 år kortare än andras och rökare drabbas tidigare i livet av sjukdomar jämfört med icke-rökare.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Tobaksberoende skadar hjärtat och artärerna på många olika sätt. Nikotin gör att artärerna i hela kroppen dras samman, vilket stör blodcirkulationen och höjer blodtrycket. Rökning minskar blodets syreupptagningsförmåga och kan öka tendensen till proppbildning. Nikotinet stimulerar hjärtat direkt genom dess inverkan på nervsystemet och ökar därmed arbetsbelastningen på hjärtat. Det stimulerar det sympatiska nervsystemet, vilket ökar sannolikheten för arytmier (ojämna hjärtslag) och kärlkramp, vilket också kan framkalla hjärtinfarkt. Tobaksrökning ökar definitivt risken för hjärt-kärlsjukdomar. Denna risk ökar också när man bor och arbetar tillsammans med rökare eftersom man då blir passiv rökare. Kom ihåg att rök från änden på en tänd cigarrett innehåller fler gifter än den rök som man inhalerar genom cigarretten.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Läs även Kaffe och Rökning

Hjärtriskfaktorer 4

“Most people tend to think that diseases such as cancer and coronary artery disease are the result of bad luck or bad genes. These conditions are considered incurable by many health-care professionals, since the drugs and surgeries commonly prescribed for them only treat symptoms. The truth is, smart choices at the grocery store and in the kitchen can prevent heart disease, stroke, diabetes, and many other conditions, and in many instances can stop or reverse them.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


”In our cardiac studies, beginning in 1977, we found that there was a 91 percent reduction in the frequency of angina (chest pain) after only a few weeks, and most of these patients became pain-free. These were patients with very severe coronary heart disease, many of whom literally could not walk across the street without getting severe chest pain and shortness of breath when they began. 

After one year, there was a 40 percent average reduction in LDL cholesterol levels. This is comparable to what can be achieved with statin drugs like Lipitor without the costs (more than $15 billion last year) or side effects (both known and unknown). 

In the Lifestyle Heart Trial, there was significant reversal in coronary artery blockages in the group that went through our program after only one year, whereas those in the randomized control group, who made more conventional changes, showed a worsening of their coronary artery blockages. 

Based on these findings, we received peer-reviewed funding from the National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institutes of Health to extend the study intervention for four additional years. We wanted to find out if patients could continue to maintain these comprehensive lifestyle changes for five years and, if so, what the long-term effects would be. We found that most patients continued to follow this program for five years even though they had initially volunteered only for a one-year study. 

There was even more reversal in coronary artery blockages after five years than after one year, whereas patients in the randomized control group showed even more worsening after five years than after one year.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Jag häpnar ständigt över vilken framgång som böcker som kommer med de mest fantastiska anspråk har. Författaren kan till exempel hävda att bacon och ägg är nyttigt för dem som har en speciell blodgrupp, och detta utan att någonsin ha genomfört eller ens ha åberopat en enda vetenskaplig undersökning till stöd för sina ogrundade teser, inte ens när de kan vara missledande och rentav skadliga.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Vegetarianer hade 25 procent lägre risk att dö i ischemisk hjärtsjukdom jämfört med icke-vegetarianer.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


“A large-scale example of how diet plays a profound role in cardiovascular disease occurred in the 1940s when the Germans invaded and occupied Norway and confiscated all of the livestock and other farm animals to feed their own troops. The people of Norway were forced to eat a plant-based diet. After the Germans arrived, the Norwegian death rate, due to heart attack and stroke, began to decline drastically. Once the hostility ended in 1945 and through the next decade, when meat and dairy were again available, the rate surged to what it had been prior to the war. This analysis proves that eating a plant-based diet prevents heart disease and stroke, and the more farm animals you eat, the more increased risk you have of getting these diseases.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Under andra världskriget framkom tunga indicier när tillgången på kött, ägg, smör och ost sjönk kraftigt i de västeuropeiska länder som drogs med i kriget. När konsumtionen av de här matvarorna minskade, sjönk också dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Efter kriget, när konsumtionen återgick till det normala, steg dödligheten på grund av hjärt-kärlsjukdomar till samma nivåer som före kriget.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”I en studie följde professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet 36 000 kvinnor. De kvinnor i studien som åt en kost bestående av fullkornsprodukter, grönsaker, frukt och baljväxter och begränsat med salt och söta drycker hade 37 procents lägre förekomst av hjärtsvikt jämfört med kontrollgruppen.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

Hjärtriskfaktorer 5

”En halvtimmes aerobisk aktivitet fem dagar i veckan ökar hjärtats effektivitet som pump, stärker hela kärlsystemet, sänker kolesterolhalten i blodet, minskar risken för onormal levring i blodet samt hjälper till att balansera det autonoma nervsystemets aktivitet (vilket minskar risken för arytmi och kärlkramp). Den här sortens träning kan också öka cirkulationen i hjärtmuskeln så att blodet kan hitta alternativa vägar om en propp skulle uppstå i ett kranskärl. En mindre del av hjärtmuskeln går då förlorad än i ett hjärta som inte har stärkts genom träning. Människor som har god kondition har bättre möjligheter att överleva en hjärtinfarkt och bli helt friska igen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Vi behöver äta vegetariskt för att upprätthålla vår kropps naturliga balans. När vi äter stora mängder kött så ökar blodfetterna, blodådrorna täpps igen. Vi får högt blodtryck och dåligt hjärta – något som vi också kan ge i arv till våra barn och barnbarn. Genom vår kosthållning skapar vi alltså problem för kommande generationer.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


”Exempelvis sjönk dödligheten i hjärtattack markant i Danmark, Holland och andra ockuperade länder i Västeuropa under andra världskriget, när populära matvaror rika på mättat fett – särskilt smör, ost och kött – blev sällsynta eller inte alls gick att få tag på. När de här varorna efter kriget åter dock upp på borden, ökade dödligheten i hjärtattack till den tidigare nivån.”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”A well-trained athlete can utilize no more than 40 grams of protein per day. The average American eats up 200 grams per day. Whatever proteins cannot be stored, which easily happens by regularly eating more than 30-40 grams of protein each day, the body converts into nitric, sulfuric and phosphoric acids. The kidneys try to eliminate some of the strong acids (similar to the ones found in your car battery). To do so, they have to attach a basic mineral to every acid molecule. As a result, sodium, potassium, magnesium (the main basic minerals) and all the rest become depleted as well.  All this sets your body up for an incidence of acidosis, which is another name for toxicity crisis. Heart disease  is a typical symptom of chronic acidosis.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease – no more!”)


”Att lätt bli andfådd, drabbas av hjärtklappning, få ont i bröst, rygg eller smärtor som strålar ut i armen eller mot käkarna kan bero på hjärtproblem. Den som har alltför låg ämnesomsättning och problem med sköldkörteln kan få problem med hjärtat.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)


”Dålig munhälsa, med inflammation i tandköttet (parodontit), har till exempel visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom från 25 till flera hundra procent.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”En närmare granskning av hälsoeffekterna ledde till uppskattningen att en tvåprocentig ökning av konsumtionen av transfett ökade risken för hjärtsjukdom med så mycket som 23 procent.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”Även några få extrakilon medför en förhöjning av blodtrycket. Det går åt 3 km kapillärer för att nära varje extra kilo fettvävnader. Med varje extra kilo följer en motsvarande höjning av blodvolymen. Fettet vi samlar betyder därför att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa mer blod genom ett utvidgat cirkulationssystem.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”I en studie där mer än tusen amerikaner över sextiofyra år med kronisk njursjukdom följdes i tio år, var det bara en av tjugo som hann utveckla njursvikt. De flesta hade redan dött, framför allt i hjärt-kärlsjukdom som leder till fler dödsfall än alla andra dödsorsaker tillsammans. Anledningen till det är att njurarna spelar en så avgörande roll för korrekt hjärtfunktion att patienter som är yngre än fyrtiofem som lider av njursvikt kan ha hundra gånger så stor risk att dö av hjärtsjukdom som de med fungerande njurar.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)

Läs även Njurarna och Transfetter

Hjärtriskfaktorer 6

”The most egregious case of bias and muzzling I’ve witnessed on the part of a scientific journal revolved around a deeply flawed study that purportedly proved that the dangerous Atkins Diet was more effective in helping overweight and obese women lose weight than three other diets, including Dr. Dean Ornish’s low-fat diet. The study was published in JAMA in March 2007, despite the article grossly misrepresenting the study’s results. One example: the authors claimed that their subjects on the Ornish diet were limited to 10 percent fat, as the diet recommends. But a careful review of the data table showed that over twelve months, participants supposedly on the Ornish plan actually consumed about 29 percent of their calories in fat. Yet the authors insisted that they had performed a fair comparison. In that deception they were aided by the JAMA Letters section editor, Dr. Robert Golub, who refused to publish a single critique calling attention to the study’s very serious shortcomings, including commentaries submitted independently by Dr. Ornish himself, Dr. John McDougall, Dr. Caldwell Esselstyn, and myself. After JAMA ignored these submissions, I wrote to Dr. Golub, complaining about his journal’s antiscientific actions, and urging him to publish at least one informed critique of his flawed study. His reply? A pithy: 

Dear Prof. Campbell,
Your letter has been rejected, and we will not engage in further e-mail correspondence about it. 

Dr. Golub should have been dismissed forthwith from his position with a reprimand. This is a lack of integrity of the highest order. But in the current system of medical publishing, it’s just business as usual. After all, the Atkins Foundation is more than a diet; it’s the propaganda arm of a billion-dollar business. They call the tune, in the form of funding grants totaling millions of dollars per year, and the doctors and researchers who don’t mind prostituting their professional credibility dance merrily across the pages of the most trusted medical publications in the world.”
(T. COLIN CAMPBELL i  boken “Whole”)

Fotnot 1: ”JAMA” = Journal of the American Medical Association

Fotnot 2: Dean Ornish är världens mest framgångsrikaste hjärtläkare och Caldwell Esselstyn är den näst mest framgångsrikaste hjärtläkaren i världen – baserat på uppföljningar/studier av de otroligt statistiskt låga återfallen av deras behandlingsmetoder vid hjärtproblem för deras patienter med hjärt-kärl-sjukdomar! Dean Ornish behandlingsmetod innefattar bl a: vegetarisk (NÄSTAN vegan) diet, meditation, sund vardagsmotion och gruppstöd.


”Vid undersökningen genomförd i sex länder av svenska forskare kunde man också konstatera att frekvensen av hjärt-kärlsjukdom – parallellt med minskningen av mejerivaruintaget – sjunkit i fem av dessa länder. 

I ett av länderna, Portugal, hade man tvärtom under samma tidsperiod ökat sitt intag av mejerivaror. Där kunde följaktligen istället en ökning av frekvensen hjärt-kärlsjukdomar konstateras. 

Rönen talar sitt tydliga språk. Det är av godo för hjärta och kärl att hålla igen på ätandet av mejeriprodukter.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”De flesta som provar på dessa fett- och proteinrika dieter gör det därför att de vill gå ner i vikt. Problemet är att man samtidigt utsätter kroppen för andra typer av risker och särskilt hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Studier visar till exempel att man inom ett år på Atkinsdieten minskar tillförseln av blod till hjärtat med 40%.”
(BARBARA PIECHOCINSKA i boken ”Livets bränsle – Om friheten att välja hälsa”)


Här kan ni läsa sanningen om hur det gick för Dr. Robert Atkins (Atkins-dietens skapare), som levde efter sina egna diet-övertygelser och avled vid endast 61 års ålder:

“Of course the death of the diet’s author put a serious crimp in the credibility of his diet. Even though a lame attempt was made to attribute his death to the complications resulting from a bump on the head received in a fall on an icy sidewalk. Someone obtained a copy of his autopsy report and released it to the public and that, as they say, was that. Not only was he clinically obese at the time of his death, but he also had high blood pressure, an enlarged heart, clogged arteries, and congestive heart failure. In other words, this man’s heart and cardiovascular system were in deplorable condition, and it was his antilife diet that put it in that state.”
(HARVEY DIAMOND i boken “Eat for life”)


”50 gram extra charkuterier per dag ökar risken för hjärt-kärlsjukdom med 42 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


Köttindustrin bakom LCHF
Den populära LCHF-dieten har lockat många svenskar att byta ut kolhydraterna mot mer kött och fett. Flera studier som förespråkare av dieten hänvisat till är sponsrade av den amerikanska köttindustrin, visar en granskning av SR:s ”Ekot”.”

(TT, publicerat i Metro, Göteborg, 31 augusti 2011)

Hjärtriskfaktorer 7

”Smelling profits, many other doctors and authors put their own spin on the low-carb phenomenon and created their own books, diets, and products. Most prominent among them are Mary Dan and Michael Eades’ Protein Power (1995), Barry Sears’ Enther the Zone (1995), Peter D’Adamo’s Eat Right 4 Your Type (1997), Loren Cordain’s The Paleo Diet (2002), Arthur Agatson’s South Beach Diet (2005), and Eric Westman’s The New Atkins for a New You (2010). Like younger siblings struggling to stand out, these various authors and their supporters go to great lengths to distinguish their ”correct” diet from the others. The South Beach Diet prefers olive oil to butter and emphasizes leaner cuts of meat. Protein Power adds lots of water and nutritional supplementation to compensate for the low-carb diet’s inadequacies. Enter the Zone seemingly dismisses the low-carb idea by recommending “only” 30 percent protein but still relegates carbs to less than half your total calories. (That’s still low carb!) Even The Paleo Diet, despite its positive emphasis on whole foods, is just another version of the same low-carb, high-protein, high-fat idea. These spinoffs all occupy the same very thin slice of the human diet continuum. 

In addition to their carbophobia, these authors have two other things in common: no experience in scientific research and a vast fortune generated by the sales of their shakes, powders, extracts, oils, bars, and even chocolates, along with a second fortune amassed through licensing their trademarked seal of approval. 

The net effect of all this differentiation and marketing has been the normalization of low carb on a cultural level. Restaurants routinely offer low-carb menu options. It’s expected that someone watching their weight will bypass the dinner rolls. And whereas twenty years ago you would have raised an eyebrow (and a few concerns for your sanity) were you sit down to a meal of bacon, butter, and beef for the purpose of shedding pounds, these days that’s a perfectly normal approach to weight loss. When absurdities get repeated often enough, they start sounding like truth.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”The low-carb fraud”)


”The low-carb diet’s first major flaw is that it’s short term. Over the long term, low-carb diets don’t fulfill their promise to dieters, which is that the diet will help them reduce their weight and sustain the change. Observation studies of populations overwhelmingly show that high-protein, high-fat diets, which reflect the long-term consumption of animal-based and highly processed food products, are associated with more health problems, many of which are associated with obesity.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”The low-carb fraud”)


”While there’s a lot of overlap between a healthy body weight and overall health, they aren’t synonymous. You can lose a lot of weight by getting cancer, and you can keep it off by dying, but I don’t recommend that approach! Charitably, we could say that low-carb advocates are using weight loss as a Trojan Horse to get people to improve their diets and overall health – although there’s little evidence for this generous interpretation. As Atkins himself was both obese and quite ill from the known consequences of high-protein, high-fat diet at the time of his death, it’s clear that this community isn’t taking seriously the damning data on long-term health outcomes. 

Two original research papers reveal more about the consequences of the Atkins Diet than any others because they were published by supporters of the Atkins Diet and were funded by the Atkins organization. In one paper, users of the Atkins Diet, when compared to control subjects of “low-fat” dieters (dieters who were getting ”only” 30 percent of their calories from fat), suffered more constipation (68 vs. 35 percent), more headaches (60 vs. 40 percent), more halitosis (38 vs. 8 percent), more muscle cramps (35 vs. 7 percent), more diarrhea (23 vs. 7 percent), more general weakness (25 vs. 8 percent), and more rashes (13 vs. 0 percent) – even those Atkins Diet users who were taking vitamin supplements. In the other paper, similar prevalences were seen for the Atkins dieters for constipation (63 percent), headaches (53 percent), and halitosis (51 percent). 

These Atkins Diet side effects are consistent, and the research is quite convincing. That is, when compared with the already poor Standard American Diet (SAD), which is high in fat and protein, the Atkins Diet, even higher in fat and protein, leads to far more negative health outcomes, even in the short term. 

So why do dieters still believe the low-carb hype? It has a lot to do with how convincing the low-carb movement’s arguments sound – even though those arguments are consistently contradicted by the science.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”The low-carb fraud”)


Tänk på att ALLA “lågkolhydrat-dieter” (LCHF och alla dess varianter) är avfällingar till Atkinsdieten och att köttindustrin “sponsrat” mängder med ”studier” för att visa på “hälsoeffekterna” när man äter mycket fett och framförallt “protein” (ALLTID animaliskt givetvis). Tyvärr får man oftast en snabb viktnedgång, vilket då ska ”bevisa” dietens hälsofrämjande egenskaper. Att följderna på längre sikt blir KRAFTIGT ökad cancerrisk, förstoppning, förruttnelse, försurning, kraftig slembildning, försämrat immunförsvar, åderförkalkning/åderförfettning, benskörhet, leverbesvär, njurbesvär och FRAMFÖRALLT – hjärt- och kärlbesvär – är något som de flesta inte har någon kunskap om! Men visst, man blir KORTSIKTIGT ”piggare” om man börjar vräka i sig kaffe, godis, socker, läsk, coladrycker, kokain och amfetamin också – vilket med samma osunda logik betyder att de är bra medel mot energibrist och trötthet (på samma sätt som LCHF anses vara det bästa medlet mot övervikt)…

Läs även Atkins & LCHF

Hjärtriskfaktorer 8

“Patients undergo bypass and angioplasty operations primarily to relieve angina and improve blood flow to the heart. Yet there is a 25 to 50 percent likelihood that within six months their blood vessels will again become blocked, and their chest pain will recur – assuming they continue to eat a meat-based diet. 

On the other hand, three-quarters of the patients who follow the renowned program for reversing heart disease developed by Dean Ornish, M.D., clinical professor of medicine and attending physician at the School of Medicine, University of California, San Francisco, experience marked and long-lasting reduction in angina – without surgery. 

The Ornish program is made up of five basic components:
1. A very low-fat, whole foods, vegetarian (near-vegan) diet
2. Half an hour a day of walking or other exercise
3. Half an hour a day of stretching, meditation, relaxation, stress reduction, etc.
4. Psychological and emotional support groups
5. No smoking 

Of course, there are people with heart disease who won’t follow these kinds of guidelines. They want it to be easier. They don’t want to change their lifestyles that much. Accordingly, the American Heart Association has come up with a program that includes some low-fat animal products and utilizes high doses of cholesterol-lowering drugs. I find it fascinating to compare the results patients obtain from these two programs. 

How many patients on the American Heart Association program achieve discernible reversal of atherosclerosis? One out of every six. 

How many patients on Dr. Dean Ornish’s program achieve discernible reversal atherosclerosis? Three out of every four. 

What kind of change do patients on average see in arterial blockage in five years on the American Heart Association program? A 28 percent increase. 

What kind of change do patients on average see in arterial blockage in five years on the Ornish program? An 8 percent reduction

There is a reason why more than forty insurance companies now cover all or part of the Ornish program. Nearly 80 percent of patients with severely clogged arteries who follow the Ornish program for a year or more are able to avoid bypass or angioplasty. 

Despite (or maybe because of) such outstanding results, the Ornish program has been the subject of massive controversy. Some say his approach is too drastic, and we should stick to more medically conservative methods. Ornish’s reply is simple and difficult to argue with: “I don’t understand why asking people to eat a well-balanced vegetarian diet is considered drastic, while it’s medically conservative to cut people open or put them on powerful cholesterol-lowering drugs for the rest of their lives.” 

Some people in the meat and dairy industries, as you might imagine, have not been overly fond of Dr. Dean Ornish’s approach. They might have cringed when Newsweek, heralding his breakthrough approach, put his photo on the cover of an issue. They were not pleased when there were rumors he might be appointed Surgeon General. They have criticized his program from any angle they could find. Among other things, they have said that diet and lifestyle changes might be okay for younger people who aren’t all that sick, but they won’t work for older people and those who have severe heart disease. 

The reality, however, is that people who follow the Ornish program consistently show dramatic improvements, regardless of how old or ill they are. 

Critics of Ornish’s program have countered that it is not clear whether the improvements patients experience are due to the diet or to the other health-supporting components in the program. This is true. Ornish’s approach is essentially holistic, which means that all of the various pieces of the program work together to produce the intended effect. He has never had an intention to isolate the various components. 

Interestingly, however, Cleveland Clinic general surgeon and researcher Caldwell B. Esselstyn, M.D., has demonstrated comparable results using a low-fat near-vegan diet, without employing the other factors in the Ornish program. Reporting in the American Journal of Cardiology, Esselstyn wrote, “In this study, patients become virtually heart-attack proof. We achieved these excellent results without structured exercise, meditation, stress management, and other added lifestyle changes.” 

Not ones to give up easily, meat and dairy industry advocates tried to refute Esselstyn’s work by saying that it’s not clear whether these kinds of results will continue over the long term, and besides, maybe his patients weren’t that sick to begin with. 

Hardly. All of the patients in Esselstyn’s study had severe heart disease at the outset, yet after twelve years on his program, 95 percent of them were alive and well. How sick were they to begin with? The patients in Esselstyn’s study had experienced 48 serious cardiac events in the eight years before they joined the study. But in the 12 years after they joined the study, those patients who were compliant with the program experienced a grand total of zero cardiac events. 

Yes, said those holding court for the meat industry, but the diet is too restrictive for most people to comply with for any length of time. You just can’t ask people to be that restrictive in their diets and expect very many of them to comply. 

This sound reasonable. But what percentage of the patients in Esselstyn’s 12-year study do you think were compliant?
Ninety-five. 

Does his program ask too much of people? Is an exclusively plant-based diet too radical? Esselstyn doesn’t think so. “Some criticize this exclusively plant-based diet as extreme or draconian,” he writes. “Webster’s dictionary defines draconian as ‘inhumanly cruel.’ A closer look reveals that ‘extreme’ or ‘inhumanly cruel’ describes not plant-based nutrition, but the consequences of our Western diet. Having a sternum divided for bypass surgery or a stroke that renders one an aphasic invalid can be construed as extreme; and having a breast, prostate, colon, or rectum removed to treat cancer may seem inhumanly cruel. These diseases are rarely seen in populations consuming a plant-based diet.” 

From every direction, the evidence keeps piling up. Twenty-five years ago, the region of the world with the worst heart disease problem was North Karelia, in Eastern Finland. Today, the region of the world with the fastest dropping rates of heart disease is the very same North Karelia. What happened? The area adopted a “get fit” program, based on reducing cholesterol and smoking through government-sponsored media campaigns, labeling meats and other foods as to their saturated fat and cholesterol levels, and converting farms that had been producing animal products to growing vitamin-rich fruits and vegetables. How much difference did it make? In the past twenty-five years, heart disease deaths in North Karelia have been reduced by an astonishing 65 percent.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


”There are two kinds of cardiologists; vegans and those who haven’t read the data.”
(Dr. KIM ALLAN WILLIAMS)

Hjärtriskfaktorer 9

Heart Disease
The term “heart disease” is misleading, implying that your heart muscle is prone to catching ailments like the flu or the common cold – as if heart disease is something that just happens to you. Many people blame high blood pressure or elevated cholesterol on non-lifestyle factors such as family history. “My grandparents had high blood pressure,” they’ll say, “so there’s nothing I can do about it except to take medication.” But, although genetics may play a role in your disease, your grandparents may well have had high blood pressure because they ate poorly.
 

Here’s a frightening fact: The National Heart, Lung, and Blood Institute recently released a report based on the ten-year findings of their Cardiovascular Health Study, concluding that nearly all males over age sixty-five and females over seventy who have grown up eating a traditional, meat-based Western diet are already suffering from some form of heart disease. 

In most cases, the root of coronary artery disease is plaque, a greasy, fatty deposit that builds up in arteries throughout our bodies. Healthy arteries are strong and elastic, and lined with a smooth, Teflon-like substance called endothelial tissue. Over time, as people ingest dietary fat and cholesterol, the endothelial cells become “sticky” and plaque begins accumulating. Plaque can also narrow the arterial passageways through which our blood delivers vital oxygen and nutrients to our body, which results in hypertension and, by closing off arteries, can cause cardiac arrest. Plaques can also rupture, spilling their toxic contents into the bloodstream, which activates platelets that try to control the damage by clotting. The resulting blockage can deprive the heart muscle of oxygen, causing a heart attack or even sudden death. 

Although some modern medicines, such as nitroglycerin, help the heart receive more blood by chemically dilating the arteries, these address only a symptom of the real problem. Wider arteries simply mean more room for plaque to accumulate in later. Imagine commuting to work every day with a leaking tire. You can pump air into the tire every morning, but wouldn’t it make more sense to stop the leak? It’s just going to become worse and worse until the day your tire blows out on the highway. 

The same goes for our bodies. How do we fix our own leaky tire – that is, the buildup of dangerous plaque in our blood? The answer is simple: Avoid animal-based foods. 

Animal-based foods are full of fat and cholesterol and leave us marinating in the very worst building blocks for heart disease. These foods contribute to the buildup of plaque along the sixty thousand miles of veins, arteries, and capillaries through which your blood must travel freely to keep you alive. 

Plant-based foods, on the other hand, don’t promote the accumulation of plaque and contain nutrients that can actually improve the health of your arteries and reverse the progression of heart disease.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


”Emotional stress may damage your heart even if your coronary arteries remain normal. This syndrome, called “stress cardiomyopathy,” sometimes referred to as “broken heart syndrome,” is just that, and it is becoming increasingly recognized. The flood of stress-related hormones can temporarily stun or even disable your heart. In extreme cases, this can be fatal.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“Emotional stress may also cause irregular heartbeats. In some cases, these can be lethal.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Människor över hela världen förknippar hjärtat med känslor. Vi pratar till exempel om hur hjärtat bultar eller värker, eller om hur man lider av brustet hjärta. Detta är ingen tillfällighet. Det fysiska hjärtat reagerar starkt på känslostormar eftersom det är så nära kopplat till det autonoma nervsystemet. Många forskare har försökt identifiera vilka personlighetstyper som löper störst risk att få hjärtinfarkt. De bilder som framträder från dessa undersökningar visar på människor som är mycket ambitiösa, som inte kan koppla av, som inte kan kontrollera sin ilska, som får raserianfall när det inte går som de vill och som inte har förmåga att ge och ta emot kärlek och närhet.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Hjärtriskfaktorer 10

“Researchers studied medical students during exams. They gave half of the students grapefruit juice with hidden caffeine and the others juice without caffeine. Neither group knew who was receiving the caffeine. 

On average, the students who drank the juice with caffeine had blood pressure readings 5 to 15 points higher than the others, For many people, this is the difference between needing to be on blood pressure medications for the rest of their lives or not at all. The caffeine also raised their level of chronic stress hormones such as cortisol. Students who already had high blood pressure, or who had a family history of high blood pressure, had the highest spikes in blood pressure after consuming the caffeine. 

The researchers concluded, “Given the cumulative effects of stress and caffeine, it may be beneficial for individuals at high risk for hypertension to refrain from routine use of caffeine beverages, particularly at times when work demands and attendant stressors are high.””
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“In a recent study thirty healthy adults fasted the night before and then ate either a high-fat breakfast or a low-fat breakfast. Both meals contained about 800 calories, but the high-fat meal had 42 grams of fat and the low-fat meal only 1 gram of fat. A sodium supplement was added to the low-fat meal to even out the difference in sodium between the two meals. 

Two hours later, the participants completed several stress-inducing tasks while researchers measured their cardiovascular response, including blood pressure, heart rate, and resistance within blood vessels. The tasks were designed to provoke mental and/or physical stress, such as completing a public speaking exercise about something emotionally provocative or holding a hand in ice water. 

The results showed that regardless of the task, the blood pressure response was greater among those who ate the high-fat meal than among those who ate the low-fat one. Researchers say it’s unclear how a single high-fat meal can sensitize the body to stress, but the results suggest a new way in which high-fat diets may contribute to heart disease.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”People who exercise regularly are less likely to develop high blood pressure. Regular physical activity decreases blood pressure, and both aerobic and resistance-training exercise have the ability to lower blood pressure, effects that are largely independent of weight loss. Just walking three or four days per week for at least half an hour per day has been shown to significantly lower blood pressure in hypertensive patients. 

A study of the Pritikin combined lifestyle-modification program found that 83 percent of people with high blood pressure were able to safely discontinue taking their antihypertensive medications after only three weeks of changing their diet and exercise. Other combined nutrition and lifestyle interventions have documented similar reductions in blood pressure. 

A single exercise session can lower your blood pressure by 5 to 7 mm/Hg, which may persist for as long as twenty-two hours. However, the blood pressure benefits of exercise are reduced after only one to two weeks of returning to the couch, so regular exercise is important to sustain the reductions in blood pressure. 

Aerobic exercise is more effective than strength training for reducing blood pressure. But strength training still helps. So does flexibility training, especially activities such as yoga, which also contain a meditative component.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Vid komplett stopp i en hjärtartär (infarkt) är chanserna större för personer med högre kroppslig aktivitet än för andra. Träningen underlättar nämligen uppkomsten av kollateralkretslopp, dvs förbiledning genom smärre blodkärl. 

Djurförsök har visat att redan vid en ringa förträngning i koronaartärerna utvecklar djur som dagligen tränas ett påtagligt, funktionsdugligt kollateralkretslopp medan inaktiva djur vid samma grad av förträngning inte utbildar något kollateralkretslopp alls.”
(ARNE ALGARD i boken ”Vitalare vardag”)


”Den berömda Framingham-undersökningen, som påbörjades 1948 och fortsatte till in på 1971, visade att av dem man studerat, så dog fem gånger så många i hjärtattacker av dem som inte motionerat, som bland dem som var aktiva. Kideras rapport i Journal of the American Medical Association 1968 visade att motion kan vända ett onormalt EKG till att bli normalt.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

Läs även Motion

Hjärtriskfaktorer 11

”You may be surprised to learn that angioplasty does not reduce the risk of a heart attack and does not prolong life in patients with stable coronary heart disease. This was the remarkable conclusion of a study published in June 2005 in Circulation, the American Heart Association’s lead scientific journal, in which researchers reviewed all eleven randomized controlled trials of angioplasty. The same conclusion was found in a recent large-scale randomized controlled trial published in The New England journal of Medicine.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Patients with especially severe coronary heart disease sometimes require cardiac transplantation because the heart is pumping blood so inadequately. Unfortunately, there is a shortage of organ donors, so the average waiting time for a donor to become available in most parts of the country is one to two years. (Unlike giving blood, most people are not willing to donate their hearts.) Approximately half of the patients waiting for a heart transplant die before a donor becomes available. And heart transplantation is quite expensive, costing from $250,000 to $500,000 per patient. 

Also, in perhaps the ultimate example of what happens when you don’t address the underlying cause of a problem, patients who undergo heart transplants often need another one just a few years later. It’s a little like changing your oil filter without also changing the oil – it just clogs up again fairly quickly. 

Since these patients were just waiting around for a new heart anyway, we offered a few of them the opportunity to go through our program of comprehensive lifestyle changes while waiting for a donor. After one year, some improved so much that they no longer needed a heart transplant! It’s amazing to me that these low-tech interventions of comprehensive lifestyle changes may be, at times, even more powerful than the most high-tech interventions such as a heart transplant.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Art Smith is a seventy-one-year-old man with heart disease so severe that he was told that he was a candidate for a heart transplant in 1992. “I had trouble walking even twenty feet then, I was so short of breath.” 

In 1994, he entered the program for reversing heart disease based on my work at the Alegent Immanuel Center in Omaha (in other words, the healthiest end of the Spectrum). “I followed it to a ‘T,’” he said. ”I had so much more energy and was feeling so much better that I was able to go on a heart walk for four miles around the lake. My wife and son were with me, and they couldn’t believe how well I was doing.” 

According to his wife, Shirley, “He had more pep. He was a new man. It gave us new hope. I couldn’t believe how much our lives changed for the better. I didn’t think he’d ever go back to work again.” 

As Art explained, “I went back to work driving a bus and wheeling wheelchairs for handicapped people for five years, twelve-hour days, four to five days a week. It was a really big change from when I couldn’t walk more than twenty feet. Now, even fifteen years after I started your program, I never get short of breath.” 

Art not only felt better, he was better. A state-of-the-art test called a PET scan revealed that his heart was receiving significantly more blood flow after one year of being on the program for reversing heart disease. 

Also, the PET scan showed that a lot of his heart muscle that had looked as if it were dead, or scar tissue, was actually “hibernating” – some dead tissue interlaced with heart muscle that was alive but not functioning. After a year of making comprehensive lifestyle changes at the healthy end of the Spectrum, much of his heart muscle that was hibernating began to “wake up” and function again. Another test called an echocardiogram confirmed that his heart muscle was pumping blood so much more effectively that he no longer needed a heart transplant!”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Forskare från Homburg i Tyskland har publicerat en studie av 519 individer i New England Journal of Medicine som visar att man genom att mäta nivåerna av cirkulerande endotelstamceller skulle kunna förutsäga om en individ kommer att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under de kommande tolv månaderna, och nivåerna skulle  till och med kunna förutsäga om individen kommer att överleva händelsen eller inte. I den här specifika studien löpte individer med högre nivåer av endotelstamceller 26 procent lägre risk för att drabbas av en första allvarlig händelse. Personer med högre nivåer av stamceller löpte också 70 procent lägre risk för att dö av hjärt- och kärlsjukdom. 

Kost- och cancerstudien i Malmö är en annan viktig studie som har undersökt sambandet mellan stamcellsnivåer och hjärt- och kärlsjukdom. Studien inleddes 1991 med en grupp medelålders deltagare. I nitton år följde forskarna deltagarnas hälsa genom att regelbundet ta blodprover och låta deltagarna svara på frågeformulär om sitt näringsintag för att undersöka korrelationer med sjukdom. I den här gruppen mätte forskarna en blodmarkör som vi kallar stamcellsfaktor hos 4 742 personer. Stamcellsfaktorn är ett protein som tillverkas i benmärgen och tar hand om svärmen av stamceller som väntar i reserv. Proteinet återfinns också i blodet där det vägleder stamceller när de till exempel förökar sig, förflyttar sig och så småningom på begäran förvandlas till specifik vävnad, en process som kallas differentiering. Stamcellsfaktorn är oumbärlig för en sund stamcellsfunktion. I Malmöstudien upptäckte forskarna att de deltagare som hade högst nivåer av stamcellsfaktorn löpte 50 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt, 34 procent lägre risk att drabbas av stroke och 32 procent lägre risk att dö av vilken orsak som helst än de deltagare som hade lägst nivåer av stamcellsfaktorn. Studien kom också föga förvånande fram till att de personer som hade lägst nivåer av stamcellsfaktorn i blodet också ofta var de som rökte, hade ett högt alkoholintag eller hade diabetes, vilket tydligt visar det nära sambandet mellan livsstil, stamcellsfunktion och risk för kronisk sjukdom. 

Stamcellerna har unika skyddande funktioner i hjärt- och kärlsystemet. Endotelstamceller bidrar inte bara till att bilda nya blodkärl i organ som regenereras, utan spelar även en viktig roll för att reparera skador på befintliga blodkärl. Åderförfettning, en process som gör artärerna hårdare och trängre, ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, perifer kärlsjukdom och impotens. Den plack som brukar bildas på artärväggarna utvecklas där blodkärlens inre beklädnad är skadad, likt rost på ett skadat stuprör. 

Om skadan på kärlväggen inte repareras kommer mer och mer plack att samlas och så småningom anhopa sig så att blodkärlets diameter minskar och blodflödet stängs av. Endotelstamcellerna är som cellernas sömmerskor och kan reparera kärlväggarna. Det innebär att skadade stamceller försvagar det regenererande försvaret mot åderförfettning. Genom att hålla stamcellerna vid god hälsa minskar risken för gradvis åderförfettning, vilket skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Hjärtriskfaktorer 12

”Många av dem som tror sig ha allvarliga hjärtproblem har i själva verket nästan alltid andningsproblem.”
(Dr. SHELDON SAUL HENDLER)


”När det gäller till exempel hjärtsjukdomar är by-passoperationer bara de senaste i en lång rad kirurgiska ingrepp som alla hälsats med stor entusiasm för att längre fram visa sig ha betydligt mindre värde än man ursprungligen trodde. En grundlig diskussion om dessa operationers relativa ineffektivitet finns i den enastående forskning som utförts av dr Dean Ornish. Han har lagt fram otvetydiga belägg för att motion, stressreduktion och en enkel vegetarisk diet är betydligt effektivare än kirurgi när det gäller att åstadkomma förlängt liv och ökat välbefinnande för dem som drabbats av hjärtinfarkt. Andningen är nära förbunden med hälsotillståndet hos våra hjärtan. 1732, när blodtrycket första gången kunde mätas, konstaterade Stephen Hales att det steg och föll i takt med andhämtningen. När en person (eller i Hales fall en häst) andas normalt stiger blodtrycket en aning med varje inandning och minskar en aning med varje utandning. I hjärnan finns en liten struktur, förlängda märgen, som styr artärernas spänning och vidd, och dess verksamhet reagerar omgående på förändringar i blodets sammansättning. Om förhållandet mellan koldioxid och syre råkar ur balans påverkas blodtrycket genast, vanligen genom att höjas. Den som andas med bröstkorgen, vilket är det mönster som kännetecknar de flesta hjärtpatienter, befinner sig i ett kroniskt tillstånd av lätt hyperventilation där alltför mycket koldioxid förs ut ur blodet genom korta och ytliga andetag. Denna obalans i blodets sammansättning får hjärtat att arbeta hårdare, ungefär på samma sätt som en bilmotor blir ansträngd och hackar när förgasaren är felinställd. Detta är skälet till att riktig andhämtning bör vara det första en hjärtpatient får lära sig. På min mottagning har jag sett människor med förhöjt blodtryck, till exempel 180/120, återgå till normala värden (kanske 120/80) efter en timmes träning med de övningar som finns i del II av boken. En holländsk undersökning som utfördes av en läkare vid namn Dixhoorn jämförde två grupper hjärtpatienter. Den första fick lära sig enkel bukandning, medan den andra gruppen inte fick någon andningsträning. I gruppen som lärt sig andas förekom inga fler hjärtinfarkter, medan sju av de tolv personer som ingick i den andra gruppen fick en ny hjärtinfarkt inom de närmaste två åren. En annan studie som gjordes vid hjärtavdelningen på ett sjukhus i Minneapolis omfattade 153 patienter som fått hjärtinfarkt. Forskarna ville veta om de bukandades enligt den effektiva metod som jag lär ut här i boken, eller om de använde den ansträngda bröstandning som följer av spända magmuskler. Överraskande nog visade det sig att samtliga 153 patienter bröstandades. Inte en enda använde den effektiva bukandningen. För att göra det hela än värre andades 76 procent av dem med munnen. Inte så konstigt att deras hjärtan måste arbeta hårt. Den holländska undersökningen visade att om man övergår till bukandning försörjs kroppen med syre, och hjärtat behöver inte arbeta överdrivet för att transportera mindre syrerikt blod runt i kroppen. Många andra kroppsliga åkommor har botats hos mina klienter sedan de infört andningsövningarna i sin vardag. Det finns en enkel men omfattande förklaring till det. Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70 procent av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70 procent av kroppens gifter utsöndras via andningen betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”En spänd, orytmisk och stressad andning ger ett spänt, orytmiskt och stressat hjärta. En avslappnad andning ger ett avslappnat hjärta.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”När diafragman drar ihop sig och expanderar nedåt och utåt vid inandning sänks inte bara trycket i bröstet utan även i magen. När dessa trycksänkningar samverkar pressas de venösa blodkärlen, som är de blodkärl som för blodet tillbaka till hjärtat, samman. Det gör det lättare för blodet att transporteras tillbaka till hjärtat, vilket kan ha en positiv verkan på exempelvis åderbråck. Utan hjälpen från diafragmans rörelse tvingas hjärtat jobba hårdare.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


“I en annan studie på 226 patienter med hjärtproblem såg man att andningen och hjärtats funktion följdes åt. Ju allvarligare hjärtproblem, desto sämre andning.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

Läs även Andningen och Andningens betydelse för ditt hälsotillstånd

Hjärtriskfaktorer 13

”Till exempel kan strålning av bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer orsaka skador på hjärtat vilka är tillräckligt allvarliga för att orsaka en dödlig hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Om hjärtinfarkten inte inträffar förrän patienten har förklarats vara i remission, då kommer strålbehandlingen att se ut som om den var lyckad. Dödsfall i efterföljande hjärtattacker orsakade av cancerbehandling behöver inte läggas in i statistiken över cancerbehandlingar. Som nämnts i kapitel 19 så visade en studie om strålbehandling som gavs till kvinnor med bröstcancer att användningen av strålning verkligen minskade antalet dödsfall i bröstcancer med 13,2 procent, och detta var troligen den siffra som offentligt utbasunerades. Samma strålning ökade emellertid antalet dödsfall av andra orsaker (oftast hjärtsvikt) med 21,2 procent!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Långvarig stress kan framkalla hjärtinfarkt genom olika mekanismer. Det kan öka kolesterolhalten och tendensen till proppbildning i blodet. Det kan öka aktiviteten i binjurarna och sympatiska nervsystemet, vilket gör att hjärtat måste arbeta mer och risken för arytmi och kärlkramp ökar. 

Det här senaste påståendet kräver ytterligare förklaring. När en person dör av hjärtinfarkt, vilket kan ske på några minuter eller sekunder, inträffar döden vanligtvis genom en allvarlig arytmi (t.ex. kammarflimmer), kaotiska oregelbundna hjärtslag som inte leder något syresatt blod till hjärnan. Vad är det som avgör om en partiell död i hjärtmuskeln, som ett resultat av en igentäppt artär, gör att hela hjärtat drabbas av denna livshotande arytmi? Det har visat sig att det autonoma nervsystemets tillstånd vid tidpunkten för proppen är en avgörande faktor. Om den sympatiska delen av detta system dominerar, gör det hjärtmuskeln extra känslig på ett sätt som ökar sannolikheten för kammarflimmer. Påverkan från det sympatiska nervsystemet motverkas av den parasympatiska delen, vars avslappnande inverkan även innefattar hjärtat. Om den parasympatiska aktiviteten dominerar skyddas hjärtat från flimmer även om det är fråga om en stor propp och en stor del av muskeln dör. 

Dessutom är det så att vid dessa dödsfall i hjärtinfarkt visar inte obduktionen att det har förelegat någon fullständig igentäppning av ett kranskärl. Antagandet är då att en artär har drabbats av kramp, vilket har orsakat en funktionell blockering. Den här sortens katastrof kan också framkallas av överdriven aktivitet hos de sympatiska nerverna samt av överdriven stimulans av binjurarna. Genom att lära sig minska det sympatiska nervsystemets inflytande på binjurarna med hjälp av någon av de metoder som beskrivs i kapitel 6, kan man skydda hjärtat från de skadliga effekterna av stress. Avslappning minskar risken för hjärtinfarkt, och det minskar risken för en plötslig död om en hjärtinfarkt skulle inträffa.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Många med hjärtbesvär är mycket pressade. Avspännings- och andningsövningar är därför en viktig detalj. Fotbad för att stimulera cirkulation.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Under de 10 år som Northern Manhattan-studien genomfördes fann epidemiologen Hannah Gardener vid University of Miami 2012 att konsumtion av lightläsk associerades med 43 procents ökad risk för hjärt-kärlhändelser (stroke och hjärtinfarkt).”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”År 2014 presenterade hjärtläkaren Ankur Vyas från University of Iowa Hospitals and Clinics en studie som hade följt 59 614 kvinnor under 8,7 år i Women’s Healt Initiative Observational Study. Studien fann att personer som drack två eller flera glas lightdryck per dag hade 30 procent ökad risk för hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)

Läs även Aspartam

Hjärtriskfaktorer 14

”En osund sömn ger ett osunt hjärta. Enkelt men sant. Ta till exempel en studie som presenterades 2011 och som var gjord på mer än en halv miljon män och kvinnor av varierande ålder och etnisk bakgrund i åtta olika länder. Resultatet visade på att försämrad sömn hade ett samband med en upp till 45-procentig ökning av risken för att utveckla och/eller dö i kranskärlssjukdomar inom sju till tjugofem år från det att studien inleddes. Ett liknande samband märktes i en japansk studie på mer än 4 000 manliga arbetare. De arbetare som sov sex timmar eller mindre löpte 400 till 500 procent större risk att drabbas av en eller flera hjärtinfarkter under en 14-årsperiod, jämfört med dem som sov mer än sex timmar. Jag bör kanske påpeka att många studier av det här slaget visar på en stark koppling mellan kort sömn och hjärtsvikt också om man räknar bort för andra riskfaktorer som rökning, fysisk aktivitet och vikt. Sömnbristen kan alltså på egen hand utföra en helt självständig attack på hjärtat. 

Då vi kommer upp i medelåldern och våra kroppsfunktioner börjar försämras och motståndskraften mot sjukdomar avtar, stärks de negativa effekterna av otillräcklig sömn på hjärt-kärlsystemet. Vuxna personer från 45 och uppåt som sover mindre än sex timmar per natt löper en 200 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under sitt liv, jämfört med liknande personer som sover sju till åtta timmar per natt. De här resultaten understryker hur viktigt det är att prioritera sömnen under medelåldern, vilket dessvärre är den tid då familjeliv och yrkesliv ofta tvingar oss att göra precis det motsatta. 

En delförklaring till varför hjärtat drabbas så hårt av sömnbrist har att göra med blodtrycket. Ta en titt på din högra underarm och sök rätt på några blodådror. Om du tar med vänster hand runt höger underarm strax under armbågen och kniper åt som ett tryckförband, då ser du nog att ådrorna snart börjar svälla. Det kanske verkar lite oroande? Då ska du veta att det kan räcka med bara en liten dos dålig sömn för att trycket i hela ditt blodsystem ska pumpas upp så att kärlväggarna tänjs ut och utsätts för påfrestning. Högt blodtryck är numera så vanligt att vi glömmer hur dödligt det är. Bara i år kommer högt blodtryck att skörda mer än sju miljoner liv genom hjärtfel, kranskärlssjukdomar, stroke och njurfel. Otillräcklig sömn bär skulden för många av våra förlorade fäder, mödrar, far- och morföräldrar och vänner. 

Precis som vid så många andra följder av sömnförlust krävs det inte en hel sömnlös natt för att det ska uppstå mätbara försämringar i ditt hjärt-kärlsystem. En natt med ganska blygsam sömnförminskning – bara en timme eller två – skyndar tydligt på en persons hjärtsammandragningar och ökar väsentligt det systoliska trycket i blodsystemet. Man får föga tröst av vetskapen om att de undersökningar som gjorts på det här fältet har utförts på friska, vältränade personer som hade välfungerande hjärt-kärlsystem bara timmar innan sömnbristen slog till. Att någon är i fysisk trim är alltså ingen utmaning för sömnbristen – den mejar ner allt motstånd. 

Förutom att öka din hjärtfrekvens och höja ditt blodtryck orsakar sömnbristen slitage på dessa utsatta kärl, i synnerhet på kranskärlen, som matar in blod till hjärtat. Kranskärlen kan liknas vid ett slags livets korridorer – de måste hållas öppna och rena för att blodet utan hinder ska kunna passera till ditt hjärta. Om du minskar eller helt blockerar framkomligheten kan du drabbas av en kraftig, ibland dödlig hjärtinfarkt orsakad av syrebrist – det som brukar kallas »massiv hjärtinfarkt«. 

En vanlig orsak till att kranskärl blockeras är åderförkalkning, alltså då dessa hjärtkorridorer slammar igen med stelnat plack som innehåller kalcium. Forskare vid University of Chicago har utfört en studie på nästan 500 friska, medelålders personer, varav ingen tidigare haft hjärtproblem eller visat tecken på åderförkalkning. De följde hur kranskärlen förändrades hos dessa personer under ett antal år, samtidigt som de också kartlade hur de sov. De som endast sov fem till sex timmar per natt (eller mindre) löpte 200 till 300 procents högre risk att drabbas av åderförkalkning i kranskärlen under de efterföljande fem åren, jämfört med personer som sov sju till åtta timmar. Den bristfälliga sömnen hos den första gruppen var alltså något som sammanföll med att det fria utrymmet i kranskärlens livsviktiga korridorer hade minskat, så att kärlen fick det svårare att mata in friskt blod i hjärtat, vilket ökade risken för hjärtinfarkt.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”På norra halvklotet orsakar övergången till sommartid i mars varje år att de flesta människor förlorar en timmes sömnmöjlighet. Om du går igenom den statistik som sjukhusen producerar vid denna tid, vilket forskare gjort, så upptäcker du att denna till synes triviala sömnminskning följs av en förfärande uppgång i antalet hjärtinfarkter nästa dag. Och effekten märks, anmärkningsvärt nog, åt båda håll. På hösten, när man på det norra halvklotet vrider fram klockan och vi ges en extra timmes sömnmöjlighet, så sjunker antalet hjärtinfarkter nästa dag.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)

Läs även Sömn

Hjärtriskfaktorer 15

”Livsångest, sorger och bedrövelser är de vanligaste orsakerna till hjärtbesvär.”
(K. O. SCHMIDT i boken ”Den inre läkaren”)


Greatest Risk Factors: Job Satisfaction and Happiness Rating 

One of the most important discoveries ever made about man’s number one killer disease is rarely mentioned in reports on heart disease and its contributing risks, but this doesn’t make it less real. The greatest risk factors of developing heart disease are job satisfaction and the happiness rating. These unexpected risk factors turned up when American researchers looked once more for clues to the causes of heart disease. 

If you ask a man on the street whether he is satisfied with his job and generally happy with his life, his answer will give you a fairly accurate prognosis about his heart health. It would be too simplistic to assume that heart disease is only caused by stress, cigarette smoking, overeating, alcohol abuse, etc. These risk factors are not the ultimate causes of a dysfunctional heart, but rather the effects or symptoms of plain dissatisfaction in life. The origins of all major causes of heart disease (lack of happiness and contentment) may still be there after all the other risk factors or causes have been eliminated. A large number of people have died from heart attacks with perfectly clean arteries and no other tangible, physical reasons. Many of them have never even smoked, abused alcohol or led a particularly stressful life. But they were unhappy within themselves. 

One 1998 study by the Johns Hopkins School of Medicine has confirmed what 10 other surveys have found: Men who are clinically depressed are twice as likely as those who aren’t to suffer heart attacks or develop other heart illnesses. If the “heartache” is severe enough, several ways will appear to shut down arteries and, in fact, the entire energy system in the body. Gene research has shown that the double strands of the DNA, which controls the health of every cell in your body, will instantly contract and shorten whenever you feel fear, frustration, anger, jealousy or hatred. It’s like the malfunctioning of a computer’s software program that renders the computer incapable of performing properly. By applying the procedure of Kinesiology (muscling testing) to a depressed or unhappy person, you find that all the muscles in his body are weak, especially while he ponders his personal problems. His discontent also affects the muscles of his heart and arteries. If unhappiness persists, disease is inevitable, and whatever part of his body is the weakest will succumb first to the chronic shortage of energy. If it happens to be the heart, then heart disease may result. 

Even if such a person doses himself with antioxidants, which are believed to protect the arteries against oxygen radical attacks, they will neither be digested and assimilated nor be successfully delivered to the damaged arteries. Lack of satisfaction in life paralyzes the body’s functions of digestion, metabolism and elimination. This causes congestion, high toxicity, and damage to all cell tissues. People who have blocked coronary arteries are not just sick in the area of the heart, they are sick throughout the body, and they are sick in their sense of self. The most important determinant factor of disease appears to be the inability to live a happy, satisfying life. A new study on women published in the medical journal General Psychiatry and reported by the mass media in September 2007 showed that women suffering a panic attack have a three times higher risk of suffering a heart attack or stroke within five years. 

How does a prolonged state of anger, depression or anxiety damage the heart? That’s a question researchers have been asking for years. A research team led by Dr. Boyle, Duke University North Carolina, wanted to find out if a troubled mind might trigger the type of inflammation that could damage the heart and blood vessels. In a group of more than 300 healthy middle-age men, between 1972 and 2002, the Duke research monitored blood levels of two key inflammation markers known as C3 and C4. C3 has been particularly linked to a higher risk of heart disease. Depression, anger, and hostility were also assessed. In a recent issue of the journal Brain, Behavior and Immunity, the Duke team reports that the highest increases in C3 between 1992 and 2002 were seen in men who displayed the highest levels of depression, anger and hostility. 

A new study funded by health agencies in the British and U.S. governments finds that those who think they’ve been treated unfairly are more likely to have coronary problems. The main message taken from this study is that if you believe life to be unfair, your heart may be failing you. The study found that people who thought they were treated unfairly were more likely to suffer a heart attack or chest pain. Those who believed they were victims of the worst injustice were 55 percent more likely to experience a coronary event than people who thought life was fair. According to this report published in the Journal of Epidemiology and Community Health (Vol. 61, No. 6, June 2007: 513-518), people who think they are victims of discrimination often respond by drinking, smoking or overeating. The researchers suggested that the question of unfairness be raised with patients at routine medical checkups. 

The reason modern medicine is so helpless in providing lasting cures for heart disease is because not much in the current medical approach can increase happiness in a patient. Yet there is hardly any other primary risk factor for disease, including coronary heart disease, other than lack of happiness and satisfaction. It is the absence of inner happiness and peace of heart and mind that makes a person feel stressed, take drugs, overeat protein and other foods, abuse alcohol and cigarettes, drink excessive amounts of coffee, become a workaholic, or dislike his job or himself.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

Hjärtriskfaktorer 16

Your Need to Love
Satisfaction in life increases spontaneously when we devote time to meeting our spiritual needs, apart from developing our physical and mental aspects. The human self cries out to be recognized as a spiritual being whose innate nature is unconditional happiness. A truly happy person finds deep inner satisfaction in sharing whatever he likes about himself with others; this is called love. Love is the most basic characteristic of a human being. Love is the life force that makes the heart beat, the cells thrive and the spirit soar. This is the meaning of living a spiritual life, a life filled with spirit and meaning. However, at times love becomes overshadowed or remains unexpressed. If it is unable to flow inside and outside the body, it causes deep sadness and frustration in the heart center. 

Having a doctor identify a few risks of disease and “treating them away” does nothing for a person’s profound inner need to open his heart to others and to himself. Such an approach is futile because it ignores the fact that human feelings are far more powerful than any physical effect could ever be. If unhappiness continues to prevail in a patient’s life, no amount of vitamin C or E will stop free radicals from creating havoc in the body. 

The continual emphasis on the risk factors for disease today may divert people’s attention from the real issues in life. The fact that happiness rating and job satisfaction are the leading causes of heart disease is hardly being publicized because there doesn’t seem to be a magic formula to deal with them. The pharmaceutical industry possesses no drugs that can make people happy; all it can offer is drugs that deal with the physical symptoms of the disease. If you are troubled with heart disease, you may need to ask yourself a few basic questions, such as these: 

Am I living a lifestyle that is detrimental to my health, and if yes, why would I do that? Do I feel that no one really likes or loves me? Am I afraid of being rejected by my partner? Is it up to me or others to see myself as a victim of some sort? Do I believe that I have a deeper purpose in my life but cannot find it? Am I feeling frustrated because I am not able to get out of life what I really want? And most importantly, am I afraid to love, out of fear of being hurt?”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Andrew Weil, författare till många populära böcker och chef för ett program för integrativ medicin vid University of Arizona i Tucson, berättar om ett alldeles särskilt dramatiskt fall av tillfrisknande. Det gällde en bankchef med kroniskt högt blodtryck, vars tryck normaliserades en dag efter att hans fru ansökt om skilsmässa. Det föll till 120/80 och stannade sedan på den nivån.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Hjärtat som älskar är alltid ungt.”
(grekiskt ordspråk)


”Man’s heart away from nature becomes hard.”
(STANDING BEAR)


“Only a closed heart can be broken or attacked.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


“Den deprimerade dör långt innan hans hjärta slutat slå.”
(PRA THEPKAVI)

Hjärtriskfaktorer 17

”If we are lonely, our immune systems and our hearts suffer.”
(JOAN BORYSENKO i boken ”Guilt is the teacher, love is the lesson”)


The Healing Power of ”Loving Touch”
Every time someone touches us with loving care or we do the same for someone else, an emotional exchange takes place that profoundly nourishes the heart. The expressions “He touched my heart”, ”I felt so touched by his words”, or ”It was so touching to see my old friend again”, show that the sense of touch is closely related to our physical and emotional heart, which is also the center of our being. To touch and to be touched is as essential to health as a balanced diet, if not more. 

When American researchers discovered that prematurely born babies who are stroked three times a day increased their weight by 49 percent, they had unintentionally discovered the power of loving touch. As it turned out, loving touch, or “kinesthetic tactile stimulation” to scientists, became recognized as an effective method for reducing the time and cost of a baby’s stay in hospital. Loving touch (I prefer to use the less sterile and more human term for this precious healing gift) stimulated the babies’ production of growth hormones and thereby improved utilization of nutrients from the daily food ratio. The researchers did not realize that they had stumbled upon a major technique of healing that could be applied successfully to the young and the old, the healthy and the sick, and not only for prevention, but also for cure. 

In the human body, the sense of touch is so highly developed that it can detect or sense everything with which it comes into contact, like radar. By (unconsciously) picking up other people’s pheromones and/or “touching” their aura, your body can identify who is friendly, honest and loving or cold-hearted, deceitful, and aggressive. The body may instantly translate all that information into powerful chemical responses that can make you either feel well or ill. These internal responses, however, also depend on your interpretation of the experience. Muscle testing can verify whether your interpretation is correct. You may think of a person and check with your muscles whether this person has a positive influence on you or not. A weak muscle indicates that your relationship with this person may disturb your balance and energy field. Merely thinking of a person gives you enough physical responses to decide whether you want to be with that person or not. 

Multiple forms of touch can have profound healing effects. The Ayurvedic oil massage, for example, has been proven to open clogged arteries because of its deeply penetrating and detoxifying action. However, the purely physical part of this kind of touch is only partly responsible for this healing phenomenon. By touching your body with the intention to improve its health, the body automatically senses that you love and appreciate yourself and your life, otherwise you wouldn’t do it. Love carries the highest frequency of energy, and, when present in the depth of your heart, it triggers a strong healing response by releasing endorphins, serotonin and other happiness/healing drugs throughout the body, similar to the ones a breastfed baby receives from its mother. 

If you want to help a sick person but do not know how, hold his/her hand in yours or gently hold or massage his/her feet. This does more to help the person’s condition than any amount of sympathetic words could do. The body remembers a loving touch more vividly than spoken words and it reproduces the same drugs whenever it links into the ”touching” feeling through remembering. Heart patients especially need to feel that they are loved and cared for because their hearts have lost the sweetness of life that is naturally present in a committed and loving relationship where emotional exchange is most common. Many heart disease victims isolated themselves from such intimacy before they became ill, by overloading themselves with work, commitments, deadlines and too many social engagements. By rediscovering the secrets of loving touch, they can once again connect to the circuit of love that supplies the only frequency the heart needs in order to function properly and efficiently, that is, the love frequency. 

If it is impossible for you to have a meaningful loving exchange with other human beings, you may consider getting pet. Pets can open your heart and make you feel better about yourself. They have been known to lower blood pressure and reduce the risk of suffering a heart attack. This is called “pet therapy.” Psychiatrists have added pet therapy to their treatment repertoire. Therapy pets are now used in schools, mental institutions, nursing homes, rehabilitation facilities and children’s hospitals. 

Loving touch opens the heart. It is the kind of touch that gives without expecting anything in return. It is the kind of touch that can create miracles. Each one of us has this healing gift; it is only a matter of acknowledging that you have it, which is a prerequisite for being able to use it. Give your touch freely and without reservations, for it is one of the few gifts that can make you happy, too.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

Hjärtriskfaktorer 18

”One way to get high blood pressure is to go mountain climbing over molehills.”
(EARL WILSON)


“During the early 1990s, researchers once again reviewed all the major heart disease studies in order to determine what the greatest risk factors were for the biggest killer disease in the Western hemisphere. Much to their surprise they found that the greatest risk factors for heart disease weren’t obesity, cigarette smoking, cholesterol or high blood pressure, etc., but the happiness rating and job satisfaction. In other words, if you don’t like your job and are not getting along with your spouse, you are living dangerously. Being in a disharmonius relationship not only affects the emotional heart but also the physical heart. Having heart disease means that the whole body is sick. You cannot have a poorly performing heart and expect it to pump enough oxygen and nutrients to the cells of the body – a prerequisite for even the most basic physiological processes such as digestion and metabolism.

Brain and heart researcher Dr. Glen Rein has shed some light on why the happiness of the heart is so essential to our health. He discovered that it is a matter of the heart as to whether you get ill or not. Using Fast Fournier Transformation (FFT), he converted a conventional EKG of the heart into a frequency diagram, like the ones normally made only to map brain wave frequencies. It is well known that the heart generates its own electricity and, as he points out, is much more powerful electrically than the brain. But what Dr. Rein went on to discover was simply amazing. 

Negative emotions such as unhappiness, frustration, anger, hatred, and the like generate chaotic, weak and high frequency heart wave graphs. Positive emotions, on the other hand, such as lovingness, appreciation and gratitude produce very orderly, low frequency, but very powerful waves on the graph. Dr. Rein showed that only when the heart shows coherent wave patterns, as in feelings of love and connectedness, could its energy be transmitted properly throughout the body. This may explain why lovers seem so healthy and energized. 

Like a dynamo, the heart is capable of feeding healthful energy into the body. Chronically negative people, those who are angry, depressed, guilt-ridden, anxious or hateful, prevent their own healing by disordering and blocking their heart waves. This greatly reduces the heart’s energy production and distribution; sickness follows eventually. As the heart is the seat of the soul, we are in charge of whatever happens in the body. Truly happy people (not those who pretend to be happy) are those that have love in their hearts, and they are the healthiest people. They are their own healers. They trust that they are capable of healing from any illness. 

This statement is beautifully illustrated by the work of David Hawkins. Hawkins conducted a 29-year long study that showed that the health of the human body improves or deteriorates depending on a person’s mental state. He created a scale from 1-1,000 which measured human consciousness in response to emotional frequency. He found that any state that caused a person to vibrate at a frequency below 200 (or 20,000 cycles per second) weakens the body. On the other hand, a frequency condition from 200 to 1000 makes the body stronger. Hawkins discovered that the experience of shame had the lowest frequency effect on the body. This basically means, if you have thoughts of shame you become very weak, and thereby susceptible to illness. Guilt turned out to be the next most weakening emotion, followed by apathy, grief, fear and anxiety, craving, anger and hate. 

Higher on the scale was trust, vibrating at a frequency of 250 (or 25,000 cycles per second). Trust turned out to have a strengthening effect on the body. If you trust in yourself, you naturally trust that all is well with you and with the world, even if it doesn’t seem that way. 

Then going up the scale are willingness, optimism, acceptance and forgiveness, reason and understanding. Love, reverence, joy and serenity had particularly high frequencies. They were surpassed only by peace and bliss. Unity consciousness – the experience of you and the world as Spirit – is the highest calibration at a scale of 1000. This is the frequency of absolute power. 

By bringing the higher frequencies of love, joy or faith into the lower frequencies of what we call problems or fragmentation, enables these difficulties to reveal their true purpose to us. Hence they become opportunities for change and healing. To heal means to become whole, which is the end of fragmentation.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


“”What happens when people open their hearts?”…”They get better.””
(HARUKI MURAKAMI)


”Det glada hjärtat lever längst.”
(WILLIAM SHAKESPEARE)