Hjärtat

Här kan du läsa om olika saker som belastar och skadar ditt hjärta och vad som är bra för det. Hjärt-kärlsjukdomar är det som dödar flest av oss västerlänningar.

Läs även Andningen, Hjärtliga citat, Hänga upp-o-ner, Kinastudien, Orsak & Verkan, Själsliga konsekvenser av köttätande och Vitamin KGS

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

Allmänt om hjärtat

”En känd hjärtkirurg har en gång sagt ungefär så här: ”Hjärtat är ett tåligt organ: en fantastisk mekanism som, oftast utan reparationer, ger oförtruten service i upp till hundra år.””
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Över 2 miljoner människor i Sverige är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Det är också den vanligaste dödsorsaken i Sverige.”
(BODIL LEIJONKLO i boken “Hälsokoden”)


”Bogalusa Heart Trial var en studie som pågick i amerikanska Södern under 80-talet där man undersökte hjärthälsan i befolkningen. Resultaten visade mycket stor förekomst av hjärt-kärlsjukdom som följd av framförallt ett ohälsosamt ätande. Som en del i arbetet fick forskarna tillstånd att publicera obduktionsresultat från barn och ungdomar som avlidit, vanligtvis av olyckor. Man kunde då se förfettade kärl som tidiga tecken på kärlsjukdom i så låga åldrar som tio år. Under Koreakriget och Vietnamkriget utfördes obduktioner på amerikanska soldater som dödats i fält. Trots att de flesta var i 20-årsåldern fann man förbluffande nog att nästan 80 procent hade en utvecklad hjärt-kärlsjukdom. Dessutom fann man uttalade förträngningar (<50 procent av kärldiametern) hos 20 procent av de obducerade.

Med andra ord: om vi är äldre än tio år och har ett för västvärlden genomsnittligt kostintag, så handlar inte ett hälsosamt ätande om att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Det handlar om att få den hjärt-kärlsjukdom vi redan utvecklat att gå tillbaka.”

(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Två miljoner svenskar lever idag med diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


“Having heart disease means that the whole body is sick. You cannot have a poorly performing heart and expect it to pump enough oxygen and nutrients to the cells of the body – a prerequisite for even the most basic physiological processes such as digestion and metabolism.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


”Hjärt-kärlsjukdom leder ofta fram till andra sjukliga tillstånd i hjärtat. När hjärtat inte får tillräckligt med syre kan hjärtmuskelns funktion försämras, och man får så kallad hjärtsvikt. Det är vanligt efter en hjärtinfarkt, då en del av hjärtat blir helt utan blodtillförsel. Om inte kärlen öppnas i tid, genom till exempel en ballongsprängning, kommer den drabbade delen av hjärtat att dö, omvandlas till ärrvävnad och hjärtats funktion blir nedsatt resten av livet. Sådana ärrvävnader kan även störa hjärtats retledningssystem, vilket kan leda till rytmrubbningar.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Hjärtat har till uppgift att pumpa syresatt blod till kroppens alla vävnader och organ. När hjärtat slår drar hjärtmuskeln ihop sig för att pumpa ut syresatt blod till stora kroppspulsådern (aorta) och vidare ut i kroppens alla blodådror.

Blodet pumpas från hjärtats vänstra del och rinner tillbaka till den högra hjärthalvan i det som brukar kallas det stora kretsloppet. I det så kallade lilla kretsloppet fortsätter blodet sin resa till lungorna för att hämta upp syre. Det syresatta blodet går sedan tillbaka till hjärtats vänstra del och pumpas åter ut i kroppen. I det stora kretsloppet lämnar blodet ifrån sig näring och syre till kroppens vävnader, organ och celler. Blodet lämnar också slaggprodukter i njurarna och plockar upp lagrad energi från fettväven och levern samt näring från mag-tarmkanalen.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”I vila pumpar hjärtat omkring fem liter blod i minuten.”

(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”De blodkärl som försörjer hjärtats muskulatur med blod kallas kranskärl. De ligger på hjärtats utsida och fylls med blod mellan varje hjärtslag, när hjärtat vilar. Ett friskt blodkärl är mjukt och elastiskt. I ett friskt blodkärl kan blodet strömma fritt och förse alla vävnader och organ med syre.

Artärerna transporterar det syrerika blodet från hjärtat ut i kroppen, medan venerna transporterar tillbaka syrefattigt blod till hjärtat och lungorna för att det ska syresättas igen. Vi har även lungartärer, som transporterar syrefattigt blod från hjärtats högra kammare till lungorna för att byta ut koldioxid mot syre.”

(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Eskimåerna har man ofta talat om som ett folk med högt fettintag och ändå relativt lite hjärtsjukdomar. Men i en studie från 1971 så framgick det att eskimåerna får ungefär 23% av sina kalorier från fett. Det är bara halva den fettmängd som den genomsnittlige amerikanen får i sig.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Hjärtbesvär är vanligast mitt på dagen – den tid då hjärtat förbrukar maximalt med energi.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


“Only a closed heart can be broken or attacked.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”The only things you can take with you when you leave this world are things you’ve packed inside your heart.”
(SUSAN GALE)


“Whenever we close our hearts to ourselves, we become lonely, and the body begins to become weak and diseased.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“Most people tend to think that diseases such as cancer and coronary artery disease are the result of bad luck or bad genes. These conditions are considered incurable by many health-care professionals, since the drugs and surgeries commonly prescribed for them only treat symptoms. The truth is, smart choices at the grocery store and in the kitchen can prevent heart disease, stroke, diabetes, and many other conditions, and in many instances can stop or reverse them.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


“Heart disease is a typical symptom of chronic acidosis.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease – no more!”)


”Den konstanta, optimala pH-nivån i blodet, tillsammans med den konstanta, optimala syrenivån i blodet, kan vara anledningen till att cancer i hjärtat praktiskt taget är okänt. Detta underlättas av det faktum att blodet som flyter in i hjärtat kommer direkt från lungorna och har det högsta pH-värdet och den högsta syrehalten av allt blod i kroppen.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Syra/bas-balansen


”I vilken grad en sjukdom i hjärtats kranskärl gick tillbaka, berodde främst på hur stora förändringar patienterna genomförde i sin livsstil, inte på deras ålder eller hur svår sjukdomen var.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”För två månader sedan publicerade American Journal of Cardiology resultat av The Multicenter Lifestyle Demonstration Project från platser överallt i landet där mitt program erbjuds patienterna. Vi fann att nära 80 procent av de patienter för vilka en bypass-operation eller ballongvidgning av kransartärerna var aktuell, tryggt kunde avstå från dessa ingrepp om de i stället gjorde genomgripande förändringar i sin livsstil.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


“När forskare i Umeå nyligen fann att andelen demenssjuka i en given ålder ökat med 40 procent fanns nästan hela ökningen bland personer som genom kranskärlsoperationer och ballongvidgningar undvikit att dö i hjärtinfarkt. I stället hade de några år senare oftare drabbats av stroke och demens.

De underliggande orsakerna till sjukdomarna var samma: en passiv livsstil med dåliga matvanor, högt blodtryck, övervikt och försämrad insulinresistens. Hjärtsjukdomen hade bara varit det första tecknet.”

(HENRIK ENNART i boken “Åldrandets gåta”)


”Den största delen av trafiken mellan hjärnan och hjärtat går faktiskt från hjärtat till hjärnan – inte tvärtom.”
(Dr. BRADLEY NELSON)


“En vacker sång sopar dammet från hjärtat.”
(svenskt ordspråk)

Andningens samband med hjärtat

”Många av dem som tror sig ha allvarliga hjärtproblem har i själva verket nästan alltid andningsproblem.”
(Dr. SHELDON SAUL HENDLER)


“I en annan studie på 226 patienter med hjärtproblem såg man att andningen och hjärtats funktion följdes åt. Ju allvarligare hjärtproblem, desto sämre andning.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Snarkning med andningsuppehåll (sömnapné) är allvarligt och kan leda till syrebrist i både hjärna och hjärta.”
(MAJ-LIS HELLÉNIUS i boken ”Livsviktigt!”)


”När det gäller till exempel hjärtsjukdomar är by-passoperationer bara de senaste i en lång rad kirurgiska ingrepp som alla hälsats med stor entusiasm för att längre fram visa sig ha betydligt mindre värde än man ursprungligen trodde. En grundlig diskussion om dessa operationers relativa ineffektivitet finns i den enastående forskning som utförts av dr Dean Ornish. Han har lagt fram otvetydiga belägg för att motion, stressreduktion och en enkel vegetarisk diet är betydligt effektivare än kirurgi när det gäller att åstadkomma förlängt liv och ökat välbefinnande för dem som drabbats av hjärtinfarkt. Andningen är nära förbunden med hälsotillståndet hos våra hjärtan. 1732, när blodtrycket första gången kunde mätas, konstaterade Stephen Hales att det steg och föll i takt med andhämtningen. När en person (eller i Hales fall en häst) andas normalt stiger blodtrycket en aning med varje inandning och minskar en aning med varje utandning. I hjärnan finns en liten struktur, förlängda märgen, som styr artärernas spänning och vidd, och dess verksamhet reagerar omgående på förändringar i blodets sammansättning. Om förhållandet mellan koldioxid och syre råkar ur balans påverkas blodtrycket genast, vanligen genom att höjas. Den som andas med bröstkorgen, vilket är det mönster som kännetecknar de flesta hjärtpatienter, befinner sig i ett kroniskt tillstånd av lätt hyperventilation där alltför mycket koldioxid förs ut ur blodet genom korta och ytliga andetag. Denna obalans i blodets sammansättning får hjärtat att arbeta hårdare, ungefär på samma sätt som en bilmotor blir ansträngd och hackar när förgasaren är felinställd. Detta är skälet till att riktig andhämtning bör vara det första en hjärtpatient får lära sig. På min mottagning har jag sett människor med förhöjt blodtryck, till exempel 180/120, återgå till normala värden (kanske 120/80) efter en timmes träning med de övningar som finns i del II av boken. En holländsk undersökning som utfördes av en läkare vid namn Dixhoorn jämförde två grupper hjärtpatienter. Den första fick lära sig enkel bukandning, medan den andra gruppen inte fick någon andningsträning. I gruppen som lärt sig andas förekom inga fler hjärtinfarkter, medan sju av de tolv personer som ingick i den andra gruppen fick en ny hjärtinfarkt inom de närmaste två åren. En annan studie som gjordes vid hjärtavdelningen på ett sjukhus i Minneapolis omfattade 153 patienter som fått hjärtinfarkt. Forskarna ville veta om de bukandades enligt den effektiva metod som jag lär ut här i boken, eller om de använde den ansträngda bröstandning som följer av spända magmuskler. Överraskande nog visade det sig att samtliga 153 patienter bröstandades. Inte en enda använde den effektiva bukandningen. För att göra det hela än värre andades 76 procent av dem med munnen. Inte så konstigt att deras hjärtan måste arbeta hårt. Den holländska undersökningen visade att om man övergår till bukandning försörjs kroppen med syre, och hjärtat behöver inte arbeta överdrivet för att transportera mindre syrerikt blod runt i kroppen.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”De ådror som leder blodet tillbaka till hjärtat kallas vener. Ett sinnrikt system av klaffar i venerna hindrar blodet från att rinna baklänges och säkerställer återflödet till hjärtat. När återflödet till hjärtat minskar på grund av olika anledningar kan det ge en synlig blodansamling, vilket kallas åderbråck. En djup andning där diafragman jobbar upp och ned vid varje in- och utandning hjälper blodet att återvända till hjärtat. Diafragmans muskelrörelse är mycket viktig för det venösa återflödet. Flera kursdeltagare som förbättrat sin diafragma-andning vittnar om en minskning av åderbråcken.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Fysiskt sett så är andningen direkt länkad med hjärtat. En långsam andning håller hjärtat starkt vilket leder till ett längre liv.”
(SHREYANANDA NATHA i boken “Allt om yoga”)


”En spänd, orytmisk och stressad andning ger ett spänt, orytmiskt och stressat hjärta. En avslappnad andning ger ett avslappnat hjärta.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”När man lär sig bukandas riktigt, sjunker andhämtningens takt vanligen från 14-15 andetag per minut till 8-12 andetag per minut. Det beror på att man får i sig mer syre så att lungorna inte behöver arbeta lika hårt. Pulsen går också ner, eftersom hjärtat inte behöver pumpa lika mycket blod för att tillgodose kroppens syrebehov.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”När diafragman drar ihop sig och expanderar nedåt och utåt vid inandning sänks inte bara trycket i bröstet utan även i magen. När dessa trycksänkningar samverkar pressas de venösa blodkärlen, som är de blodkärl som för blodet tillbaka till hjärtat, samman. Det gör det lättare för blodet att transporteras tillbaka till hjärtat, vilket kan ha en positiv verkan på exempelvis åderbråck. Utan hjälpen från diafragmans rörelse tvingas hjärtat jobba hårdare.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Alla inre organ påverkas av diafragmans rörelser, det blir en djupmassage som såväl hjärtat som de övriga organen drar nytta av.

Cirkulationen i hjärtats väggar stimuleras, hela blodcirkulationen förbättras.”

(BIRGITTA RUDBERG i boken ”Avspänning – ett sätt att leva”)


“As we develop the ability to breathe deeply, as if down to the soles of our feet, we utilize one of the keys to cardiovascular health.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”Hjärtklappning kan bero på dålig andning.”
(GUNNEL MINETT i boken ”Livets källa”)


”Efter att blodet har syresatts i lungorna rör det sig vidare till hjärtat och pumpas runt i kroppen.”
(SWAMI SARADANANDA i boken “Andningens kraft”)


”Att lätt bli andfådd, drabbas av hjärtklappning, få ont i bröst, rygg eller smärtor som strålar ut i armen eller mot käkarna kan bero på hjärtproblem.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)


“Sunlight therapy even increases cardiac output and oxygen carrying capacity of the blood.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

Läs även Andningen och Bukandning

Angina pectoris (kärlkramp)

”Sir William Osler i Baltimore i Förenta staterna och senare i Oxford i England, en av de största läkare som någonsin levat, uttalade 1920 att de flesta läkare under sin yrkesverksamma tid skulle få se åtminstone ett fall av angina, men att få medicin studerande skulle få se något fall under sin utbildningstid. Sedan 1920 har denna sjukdom förändrats så i Västerlandet, att den, från att tidigare ha varit en ovanlig händelse, har blivit den vanligaste dödsorsaken.”
(DENIS BURKITT i boken ”Fibrer i kosten”)


”Om du till exempel belastar ditt hjärta för mycket så att hjärtats egna små blodkärl inte klarar av att pumpa in blod tillräckligt snabbt, börjar du få ont i bröstet. Dessa bröstsmärtor, som kallas angina pectoris, är inte i sig själva livshotande. Och inte heller tyder de på att du har någon allvarlig livshotande sjukdom. Du får veta att hjärtat har nått sin gräns och att om du vill undvika ytterligare skada måste du förändra din livsföring på något sätt. Du måste antingen ändra dina matvanor eller börja motionera så att hjärtat kan få bättre blodförsörjning eller också måste du minska dess arbetsbelastning.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Människor med hjärtsjukdom märker i allmänhet en klar förbättring när det gäller frekvensen av angina pectoris (smärtor i bröstet) då de byter kostvanor. Den som inte kan arbeta eller promenera eller älska eller duscha eller raka sig utan att få ont i bröstet, finner ofta att han eller hon kan börja ägna sig åt alla dessa aktiviteter några veckor efter en kostförändring – om förändringarna är tillräckligt genomgripande.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Hjärtkramp, eller angina pectoris (latin för ”smärta i bröstet”), är ett vanligt symptom på kranskärlssjukdom som är plågsamt, handikappande och ofta ett förebud om hjärtinfarkt. Det främsta problemet är att kranskärlen har blivit trängre genom åderförkalkning så att hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre när den utsätts för stora ansträngningar. Kramp i kranskärlen kan också spela en roll. Smärtan börjar vanligen vid ansträngning eller efter en måltid och avtar vid vila. Inom den konventionella medicinen behandlar man hjärtkramp med läkemedel som vidgar artärerna (nitroglycerin, nitriter, nitrater) eller minskar hjärtats arbetsbelastning (betablockerare, kalciumantagonister). Det här är symptombehandlingar som inte gör något åt det bakomliggande problemet, och alla är starka läkemedel som kan orsaka skada. De andra standardåtgärderna är angioplastik och bypassoperation, mycket dyra och drastiska ingrepp som kan ge tillfällig lindring men som inte heller botar sjukdomen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Forskare vid Yale genomförde en studie med 119 män och 40 kvinnor som fick genomgå tester för att hitta blockeringar i kransartärerna med hjälp av en metod som kallas angiografi och som anses vara den som ger mest rättvisande resultat. (Den upplevs som obehaglig av många, även om den är relativt skonsam. Den går till så att man för upp en smal kateter till kranskärlen via underarmen. Ett färgämne injiceras därefter så att man kan se insidan av artären med hjälp av datortomografi eller magnetisk resonanstomografi. På så sätt kan man få en tydlig och direkt bild av hur öppna eller blockerade kärlen är.) De patienter som sa till forskarna att de kände sig älskade och rent allmänt upplevde att de hade känslomässigt stöd uppvisade färre blockeringar i kranskärlen, det vill säga sådana blockeringar som är den främsta orsaken till stroke och hjärtinfarkt.

Det finns även andra riskfaktorer för hjärtsjukdom såsom kost, motion, rökning och äldre släktingars sjukdomshistoria, men när man tog bort dem från ekvationen visade det sig att upplevelsen av att känna sig älskad och att ha ett känslomässigt stöd var avgörande för om man hade fler eller färre blockeringar i kranskärlen. En svensk studie som omfattade 31 kvinnor ledde fram till samma slutsats. Men den kanske mest slående forskningsstudien gick ut på att man ställde en enda fråga till deltagarna. Ett forskarteam vid Case Western Reserve University genomförde en studie som omfattade 10 000 män som inte hade haft kärlkramp, det vill säga sådana smärtor i bröstet som är förknippade med hjärtsjukdom (en hjärtinfarkt kan dock uppstå utan några tidigare symtom).

Som förväntat kunde man se att de män som hade den högsta förekomsten av de vanliga riskfaktorerna för hjärtsjukdom, såsom högt kolesterol, högt blodtryck och hög ålder, löpte mer än 20 gånger så hög risk att få kärlkramp under de kommande fem åren. Sedan ställde forskarna en enkel fråga: ”Visar din fru att hon älskar dig?” Männen som svarade ja löpte mindre risk att få kärlkramp även när de hade höga värden på de kända riskfaktorerna. Det omvända var också sant. En man med höga riskfaktorer som sa att hans fru inte visade honom kärlek löpte nästan dubbelt så stor risk att få kärlkramp.”
(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”In our cardiac studies, beginning in 1977, we found that there was a 91 percent reduction in the frequency of angina (chest pain) after only a few weeks, and most of these patients became pain-free. These were patients with very severe coronary heart disease, many of whom literally could not walk across the street without getting severe chest pain and shortness of breath when they began.

After one year, there was a 40 percent average reduction in LDL cholesterol levels. This is comparable to what can be achieved with statin drugs like Lipitor without the costs (more than $15 billion last year) or side effects (both known and unknown).

In the Lifestyle Heart Trial, there was significant reversal in coronary artery blockages in the group that went through our program after only one year, whereas those in the randomized control group, who made more conventional changes, showed a worsening of their coronary artery blockages.

Based on these findings, we received peer-reviewed funding from the National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institutes of Health to extend the study intervention for four additional years. We wanted to find out if patients could continue to maintain these comprehensive lifestyle changes for five years and, if so, what the long-term effects would be. We found that most patients continued to follow this program for five years even though they had initially volunteered only for a one-year study.

There was even more reversal in coronary artery blockages after five years than after one year, whereas patients in the randomized control group showed even more worsening after five years than after one year.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“Patients undergo bypass and angioplasty operations primarily to relieve angina and improve blood flow to the heart. Yet there is a 25 to 50 percent likelihood that within six months their blood vessels will again become blocked, and their chest pain will recur – assuming they continue to eat a meat-based diet.

On the other hand, three-quarters of the patients who follow the renowned program for reversing heart disease developed by Dean Ornish, M.D., clinical professor of medicine and attending physician at the School of Medicine, University of California, San Francisco, experience marked and long-lasting reduction in angina – without surgery.

The Ornish program is made up of five basic components:
1. A very low-fat, whole foods, vegetarian (near-vegan) diet
2. Half an hour a day of walking or other exercise
3. Half an hour a day of stretching, meditation, relaxation, stress reduction, etc.
4. Psychological and emotional support groups
5. No smoking”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


”Morot innehåller kalciumantagonister, vilket är ämnen som delvis blockerar upptaget av kalcium i glattmuskelceller, framför allt i hjärt-kärlsystemet. Detta leder bl a till sänkt blodtryck genom en perifer kärlvidgande och hjärtdämpande effekt, också en minskad risk för oregelbunden hjärtverksamhet (förmaksflimmer), samt en förbättring vid angina pectoris genom en minskad syreförbrukning i hjärtmuskulaturen och utvidgning av hjärtats kranskärl.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”I Dalsland har pepparroten även anlitats mot hjärtbesvär: ”Pepparrot är bra för hjärtat. Riven pepparrot åts på smörgåsen eller så blandades det i brännvin och gavs till gamla gubbar mot kärlkramp.”
(KERSTIN LJUNGQVIST i boken ”Nyttans växter”)


”Svårbehandlade sjukdomstillstånd som till exempel angina pectoris (Kauhanen m.fl. 1994) och bulimi (Jimerson m.fl. 1994) anses av vissa forskare ha samband med alexitymi.

I sin extrema form är alexitymi ovanligt. Det kan dock vara ett svårt handikapp. Man har liknat personer med uttalad alexitymi vid »Aniara-barn», det vill säga känslomässigt till synes tomma, inneslutna, självcentrerade människor utan förmåga till djupt engagemang eller till empati med medmänniskorna (se t.ex. Parker m.fl. 1993). De kan plötsligt explodera i våldsamma affektutbrott. Riktigt farliga akuta konsekvenser är dock ovanliga eftersom de flesta klarar av att leva sina liv i denna känslomässiga torftighet, men till priset av kroppsligt lidande.

(TÖRES THEORELL [red.] i boken ”När orden inte räcker”)

Angioplastiska ingrepp åtgärdar inte problemet!

”Människor som genomgår bypasskirurgi för att leda blodet förbi förträngda kranskärl i hjärtat. Om samma människor fortsätter att äta ohälsosamt, kommer även de nya kärlen som blodet leds igenom att bli förträngda. Det är bättre att behandla orsaken än symtomen.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Mimi Guarneri är hjärtläkare och chef för ett program som siktar till att vända utvecklingen vid hjärtsjukdomar. Det bygger på mitt arbete och är förlagt till Scripps Clinic and Hospital i La Jolla i Kalifornien. Hon ägnar en del av sin tid åt ballongvidgning av kransartärerna och en del åt att lära sina patienter hur de ska ändra livsstil. ”Nyligen höll jag en föreläsning för en stor grupp hjärtspecialister”, berättade hon för mig. ”Till att börja med talade jag med dem om radioaktiva stents, ett slags nätcylindrar som utformats för att hålla utvidgade artärer öppna genom att utsätta dem för stora doser av lokalt begränsad strålning. Fastän det är en ny, helt oprövad metod som på lång sikt kan ge allvarliga biverkningar i form av förgiftning, blev kardiologerna fullkomligt förälskade i tanken på dessa radioaktiva stents. De kunde knappt bärga sig tills de fick pröva dem. Under andra hälften av min presentation talade jag om vårt livsstilsprogram. Fastän vi har data från tjugo års kontrollerade studier byggda på slumpförfarande vid urvalet av grupper som bekräftar verkan av ditt program, blev kardiologerna så skeptiska och rentav fientliga inför tanken att patienter kunde ändra livsstil och att känslor spelar en roll för hälsa och sjukdom, att många lämnade rummet.” På likartat sätt höll jag för ungefär två år sedan ett föredrag för mer än femtusen kardiologer som försörjer sig på att utföra angioplastiska ingrepp – om varför det ibland kan vara bättre att välja förändringar i kost och livsstil än att göra ballongvidgningar av kransartärerna. Det var inte precis den mest mottagliga publik jag har haft.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”De andra standardåtgärderna är angioplastik och bypassoperation, mycket dyra och drastiska ingrepp som kan ge tillfällig lindring men som inte heller botar sjukdomen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”You may be surprised to learn that angioplasty does not reduce the risk of a heart attack and does not prolong life in patients with stable coronary heart disease. This was the remarkable conclusion of a study published in June 2005 in Circulation, the American Heart Association’s lead scientific journal, in which researchers reviewed all eleven randomized controlled trials of angioplasty. The same conclusion was found in a recent large-scale randomized controlled trial published in The New England journal of Medicine.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“Patients undergo bypass and angioplasty operations primarily to relieve angina and improve blood flow to the heart. Yet there is a 25 to 50 percent likelihood that within six months their blood vessels will again become blocked, and their chest pain will recur – assuming they continue to eat a meat-based diet.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


“Nearly 80 percent of patients with severely clogged arteries who follow the Ornish program for a year or more are able to avoid bypass or angioplasty.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


”För två månader sedan publicerade American Journal of Cardiology resultat av The Multicenter Lifestyle Demonstration Project från platser överallt i landet där mitt program erbjuds patienterna. Vi fann att nära 80 procent av de patienter för vilka en bypass-operation eller ballongvidgning av kransartärerna var aktuell, tryggt kunde avstå från dessa ingrepp om de i stället gjorde genomgripande förändringar i sin livsstil.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”När det gäller till exempel hjärtsjukdomar är by-passoperationer bara de senaste i en lång rad kirurgiska ingrepp som alla hälsats med stor entusiasm för att längre fram visa sig ha betydligt mindre värde än man ursprungligen trodde. En grundlig diskussion om dessa operationers relativa ineffektivitet finns i den enastående forskning som utförts av dr Dean Ornish. Han har lagt fram otvetydiga belägg för att motion, stressreduktion och en enkel vegetarisk diet är betydligt effektivare än kirurgi när det gäller att åstadkomma förlängt liv och ökat välbefinnande för dem som drabbats av hjärtinfarkt.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


“Until recently, it was thought that most heart attacks were caused by progressive blockage created by plaque buildup in the major arteries leading to the heart. The plaque was thought to be cholesterol buildup in the arterial lumen (inside of the vessel), which eventually cut off blood supply to a certain area of the heart, resulting in oxygen deficiency in that area, causing first pain (angina), the progressing to myocardial infarction (heart attack). The simple solution was to clear the stenosis (blockage) with either an angioplasty or a stent, or, if that was not possible, to bypass the area with coronary bypass grafting. Simple problem, simple solution.

However, problems with this theory began to emerge. A major report on the efficacy of bypasses, stents, and angioplasty that was issued by the Mayo Clinic in 2003 concluded that:

1. Bypass surgery relieves symptoms (chest pain).
2. Bypass surgery does not prevent future heart attacks.
3. Only high-risk patients, those whose life is in acute danger, benefit from bypass surgery (i.e., have improved chances of survival).

In other words, the gold standard for treating arterial blockages – surgery – has, at best, only minimal benefits.”
(THOMAS COWAN i boken ”Human heart, cosmic heart”)

Läs även Hjärttransplantation och Kirurgiska ingrepp

Animalier är förödande för hjärtat!

”De som åt mer kött under graviditeten födde barn som fick högre blodtryck som vuxna.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Eftersom en del personer som hade följt Atkins diet drabbades av hjärt-kärlsjukdomar kom den att kallas passet till infarkten.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken “Jag äter – och förblir smal”)


Gör en måltid någon skillnad?
Faktum är att våra blodkärl blir lite sjukare direkt efter en enstaka ohälsosam måltid, även om vi inte känner av det. Forskare har visat att om du äter en måltid centrerar kring feta animalier så stelnar dina blodkärl och blir mer inflammerade och våra blodfetter och andra ogynnsamma markörer stiger inom bara en timme. Stelare och mer inflammerade blodkärl minskar blodflödet i kroppen vilket försämrar hela kroppens funktion och tillsammans med högre blodfetter ökar det risken för framtida kärlsjukdom.”

(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Animaliska produkter ändrar tarmfloran till bakterier som bildar bland annat svavelväte, ammoniak, aminer och fenoler i tarmen. Dessa ökar inflammation i tarmen och vidare i resten av kroppen, inklusive våra blodkärl. Dessa bakterier bildar även hormoner som anses ha betydelse för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Kött innehåller även bakterietoxiner vilket ytterligare ökar inflammation. En relativt ny kunskap är ämnet TMAO som ökar risk för kärlsjukdom. Detta bildas av karnitin och kolin som finns i kött och ägg. Bildningen sker i vår tarm och förutsätter att vi ätit animalier en tid eftersom det ökar mängden bakterier som bildar TMAO.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Jämför man husmanskosten med färsk, rå vegetarisk föda så ökar husmanskosten förekomsten av våra s.k. civilisationssjukdomar, t.ex. allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar och cancer.”
(RAIMO HEINO i boken ”Nya naturläkarboken”)


”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Exempelvis sjönk dödligheten i hjärtattack markant i Danmark, Holland och andra ockuperade länder i Västeuropa under andra världskriget, när populära matvaror rika på mättat fett – särskilt smör, ost och kött – blev sällsynta eller inte alls gick att få tag på. När de här varorna efter kriget åter dock upp på borden, ökade dödligheten i hjärtattack till den tidigare nivån.”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”Under andra världskriget framkom tunga indicier när tillgången på kött, ägg, smör och ost sjönk kraftigt i de västeuropeiska länder som drogs med i kriget. När konsumtionen av de här matvarorna minskade, sjönk också dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Efter kriget, när konsumtionen återgick till det normala, steg dödligheten på grund av hjärt-kärlsjukdomar till samma nivåer som före kriget.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Recent studies have linked egg consumption with an increase in arterial plaque. Researchers found that three eggs per week significantly increased arterial plaque formation in carotid arteries, which in turn elevated the risk for hypertension, stroke, and heart attack.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


“A large-scale example of how diet plays a profound role in cardiovascular disease occurred in the 1940s when the Germans invaded and occupied Norway and confiscated all of the livestock and other farm animals to feed their own troops. The people of Norway were forced to eat a plant-based diet. After the Germans arrived, the Norwegian death rate, due to heart attack and stroke, began to decline drastically. Once the hostility ended in 1945 and through the next decade, when meat and dairy were again available, the rate surged to what it had been prior to the war. This analysis proves that eating a plant-based diet prevents heart disease and stroke, and the more farm animals you eat, the more increased risk you have of getting these diseases.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


“A permanent reversal of heart disease and arteriosclerosis, as Dean Ornish, M.D., achieved by having heart patients adopt plant-based diets, exercise, and learn to reduce stress, is considered more radical even than having one’s body repeatedly stabbed, sawed, mutilated, drugged, and potentially killed. Perhaps it is actually more radical, for in a herding culture, nothing is more subversive to the established order of exploitation and privilege than consciously refusing to participate in buying and eating the animal foods that define the culture.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


”Cardiovascular disease is significantly higher in meat eaters. In 1961 the AMA stated that 97 percent of heart disease would be eliminated if people gave up eating meat and ate a vegetarian diet.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


“A recent study by Richard Fleming, M.D., published in the peer-reviewed journal Angiology, examined blood flow to the heart in those who followed a high protein diet or who followed a low-fat, whole foods diet. After a year, blood flow to the heart became measurably worse in those on a high protein diet but improved significantly in those on a low-fat, whole foods diet.”
(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)


“It is my experience with hundreds of heart disease patients that eliminating animal proteins from their diet has helped restore normal heart functions, sometimes within a matter of six weeks. I, therefore, have come to the conclusion that eating a high protein diet, which is among the most acid-forming diets anyone can eat, greatly upsets the apo ratio and induces an inflammatory response in the coronary arteries. Both factors go hand in hand and, as we now know, pose the greatest physical risks to the health of the heart.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease – no more!”)


”Every animal that is slaughtered for human consumption brings the pain of its death into your body. Think about it. The animal is killed with violence. That violence causes the animal to experience very intense pain as it dies. That pain remains in the meat even after you prepare and cook it. When you eat that meat, then you eat pain. That pain becomes lodged in your body, heart, and mind. That violence and pain which you consume will eat you also. It consumes you so that you must experience the same pain in your own life also.”
(SWAMI PRAKASANANDA SARASWATI)


”När vi äter stora mängder kött så ökar blodfetterna, blodådrorna täpps igen. Vi får högt blodtryck och dåligt hjärta – något som vi också kan ge i arv till våra barn och barnbarn. Genom vår kosthållning skapar vi alltså problem för kommande generationer.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


”50 gram extra charkuterier per dag ökar risken för hjärt-kärlsjukdom med 42 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Epidemiologerna hade också kunnat konstatera att antalet fall av hjärt-kärlsjukdomar hade sjunkit betydligt under kriget, när det rådde ransonering på kött.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


“Women who consume large quantities of protein foods and/or smoke cigarettes are at risk of suffering a heart attack once their menstrual cycles become irregular or come to an end. The regular loss of menstrual blood practically protects a woman (before menopause) from accumulating dangerous amounts of protein in the body, as long as the reproductive system functions normally. This may explain why menstruating women before age 40 are generally not at risk of suffering a heart attack, whereas men of that age are. All the different blood values in women under 40 are lower than among men in the same age group. These include red blood cells, hemoglobin, Hemocrit, and the total amount of protein. Research has shown that men aged between 30 and 40 years are six times more likely to die from a heart attack than women of the same age. In fact, heart attacks among menstruating women are extremely rare.

Once a woman’s menstrual cycles subside, if she continues eating animal protein, the level of protein concentration in the blood begins to rise steadily. By the time she is about 50 years old, her risk of suffering a heart attack is nearly the same as it is for a man of the same age. The earlier the menopause begins, the greater the risk. Women whose ovaries have been removed before age 35 have a seven times greater risk of a heart attack than those who have yet to enter menopause.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Heart disease – no more!”)


”De flesta som provar på dessa fett- och proteinrika dieter gör det därför att de vill gå ner i vikt. Problemet är att man samtidigt utsätter kroppen för andra typer av risker och särskilt hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Studier visar till exempel att man inom ett år på Atkinsdieten minskar tillförseln av blod till hjärtat med 40%.”
(BARBARA PIECHOCINSKA i boken ”Livets bränsle – Om friheten att välja hälsa”)


”LCHF-kosten är enligt epidemiologiska studier kopplad till en högre förekomst av hjärt-kärlsjukdom och även till höga LDL-kolesterolvärden.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”Anmärkningsvärt nog är ökningen av stresshormoner efter förlusten av en partner lägre än den höjning som kan uppstå på en kost med mycket kött.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


Här kan ni läsa sanningen om hur det gick för Dr. Robert Atkins (Atkins-dietens skapare), som levde efter sina egna diet-övertygelser och avled vid endast 61 års ålder:

“Of course the death of the diet’s author put a serious crimp in the credibility of his diet. Even though a lame attempt was made to attribute his death to the complications resulting from a bump on the head received in a fall on an icy sidewalk. Someone obtained a copy of his autopsy report and released it to the public and that, as they say, was that. Not only was he clinically obese at the time of his death, but he also had high blood pressure, an enlarged heart, clogged arteries, and congestive heart failure. In other words, this man’s heart and cardiovascular system were in deplorable condition, and it was his antilife diet that put it in that state.”
(HARVEY DIAMOND i boken “Eat for life”)

Läs även Atkins & LCHF, Fisk är inte bra för hjärtat!, Köttätande, Själsliga konsekvenser av köttätande, Ägg och Äta djur

Blodtrycket

”1732, när blodtrycket första gången kunde mätas, konstaterade Stephen Hales att det steg och föll i takt med andhämtningen. När en person (eller i Hales fall en häst) andas normalt stiger blodtrycket en aning med varje inandning och minskar en aning med varje utandning. I hjärnan finns en liten struktur, förlängda märgen, som styr artärernas spänning och vidd, och dess verksamhet reagerar omgående på förändringar i blodets sammansättning. Om förhållandet mellan koldioxid och syre råkar ur balans påverkas blodtrycket genast, vanligen genom att höjas. Den som andas med bröstkorgen, vilket är det mönster som kännetecknar de flesta hjärtpatienter, befinner sig i ett kroniskt tillstånd av lätt hyperventilation där alltför mycket koldioxid förs ut ur blodet genom korta och ytliga andetag. Denna obalans i blodets sammansättning får hjärtat att arbeta hårdare, ungefär på samma sätt som en bilmotor blir ansträngd och hackar när förgasaren är felinställd. Detta är skälet till att riktig andhämtning bör vara det första en hjärtpatient får lära sig. På min mottagning har jag sett människor med förhöjt blodtryck, till exempel 180/120, återgå till normala värden (kanske 120/80) efter en timmes träning med de övningar som finns i del II av boken.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Både systoliskt och diastoliskt blodtryck ökar med avståndet från ekvatorn.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


“Studies revealed that exposing patients to controlled amounts of sunlight dramatically lowered elevated blood pressure (up to 40 mm Hg drop), decreased cholesterol in the bloodstream”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Förutom att bilda det viktiga D-vitaminet antas solens ljus och värme bidra till att blodkärl och cirkulation fungerar bättre vilket sänker blodtrycket och stressnivån i kroppen.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Närmare naturen”)


”Med hjälp av solens infraröda ljus kan vi sänka blodtrycket medan vi ökar det allmänna blodflödet. Att få massor med klart solljus bidrar också, som du säkert har upplevt, till att förbättra humöret och nattsömnen. Så ut med dig – ju mer strålar du får (jodå, du får dem även om det är mulet), desto bättre fungerar ditt inre energisystem.”
(Dr STEVEN R. GUNDRY i boken ”Energiparadoxen”)


”En annan pionjär inom ljusbehandling var Robert Furchgott som 1968 visade att blodkärl vidgas av ljus. Något som kan ge många hälsoeffekter, bland annat sänkt blodtryck och bättre syresättning. Upptäckten belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1998.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Ljusrevolutionen”)


”Faktum är att dödligheten under vinterhalvåret är cirka 25 procent högre i länder som ligger långt från ekvatorn. Det är framförallt hjärt-kärlsjukdomar och luftvägsinfektioner som står för den ökade dödligheten. Solen stimulerar ju produktionen av kväveoxid vilket vidgar kärlen och minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Ljusrevolutionen”)


”Sammantaget är det väl belagt att rödljusterapi kan sänka blodtrycket hos den som lider av hypertoni, och samtidigt med all sannolikhet minska risken för att en frisk person ska drabbas. Värt att nämna är att inte alla med högt blodtryck kommer att se någon effekt av rödljusterapi, utan man kan behöva fokusera på de andra verktygen som står till buds. I en artikel publicerad i tidskriften Laser Therapy förutspås att cirka 80 procent av blodtryckspatienterna skulle kunna få en sänkning tack vare rött ljus medan runt 20 procent inte skulle märka någon skillnad.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Ljusrevolutionen”)


”Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet startade ett samarbete för några år sedan där man undersökte hälsoeffekten med så kallade skogsbad (att man vistas i naturen). De lät personer med utmattningssyndrom besöka olika platser under 50 minuter samtidigt som de gjorde olika tester.

De upptäckte att blodtrycket sjönk mest vid vatten. Vid granskog så sjönk undertrycket men det sjönk som mest när de vistades i tallskog vid en sjö och pulsen följde samma mönster.”

(HELEN OLAUSSON i boken ”Högkänslighet & intuition”)


”Fetma kan vara orsak till vissa former av diabetes och är en av de viktigaste orsakerna till åderförkalkning, för högt blodtryck, förändringar i hjärtats kranskärl och cirkulationsrubbningar över huvud taget. Den som är fet lever inte bara obekvämt utan får också räkna med ett kortare liv. En fetma som gör en människa överviktig, förkortar livet med åtta till tio år.”
(RUTH KUNZ-BIRCHER i boken ”Bircher-Benners hälsoguide”)


”Även några få extrakilon medför en förhöjning av blodtrycket. Det går åt 3 km kapillärer för att nära varje extra kilo fettvävnader. Med varje extra kilo följer en motsvarande höjning av blodvolymen. Fettet vi samlar betyder därför att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa mer blod genom ett utvidgat cirkulationssystem.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Eaton åberopar infödingskulturer på många håll – Venezuela, Salomonöarna, Tasmanien och den afrikanska öknen –vars medlemmar uppvisar lågt blodtryck under hela livet. Det här står i bjärt kontrast till trenden i Förenta staterna och Västeuropa, där blodtrycket hos nästan alla ökar med några steg för varje decennium och uppemot hälften av den åldrade befolkningen behöver medicinsk behandling mot åkomman.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”Redan år 1904 framfördes misstanken om ett samband mellan salt och högt blodtryck. Nu visar studier att hypertoni förekommer oftare hos dem som konsumerar mycket salt, jämfört med dem som inte saltar sin kost. Hypertoni, ibland beskriven som ”den tysta döden” på grund av att den har få yttre tecken, är ett av västvärldens stora hälsoproblem. Hypertoni utgör en mycket viktig orsak till ”för tidig” död i hjärt-kärl sjukdomar. Dessa sjukdomar är bland de största dödsorsakerna hos människor i västvärlden.”
(KATHLEEN MAYES i boken ”Saltväktarna”)


”Få kopplingar mellan kost och hälsa är så väldokumenterade som den mellan salt och risken för högt blodtryck. När man ger saltpiller till en grupp och placebopiller till en andra grupp i dubbelblinda studier, ser man en omedelbar höjning av blodtrycket hos dem som får salt. Och när blodtrycket stiger ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Finland har verkligen varit ett föregångsland på det här området. Sedan 1970-talet har finnarna varit starkt inriktade på att minska saltintaget i hela landet – och med stor framgång. Över en trettioårsperiod minskade saltintaget med 30 procent, blodtrycket sjönk med 10 mmHg och dödligheten i stroke och hjärt-kärlsjukdom reducerades med 75-80 procent!”

(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Ett kroniskt högt saltintag påverkar renin-angiotensinsystemet samt ADH-sekretionen (= antidiuretiskt hormon), så att njuren får arbeta mer. Detta kan vara ytterligare en anledning till att ett ökat saltintag kan leda till högt blodtryck. I populationsstudier har man sett att högt saltintag leder till högt blodtryck.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”Alla får inte högt blodtryck av högt saltintag så länge man har friska njurar eller inte är genetiskt predisponerad. Med högt saltintag menas ofta minst 8-10 gram per dag, det är inte ovanligt att en del får i sig 15-20 gram.”
(CAMILLA BERGGREN i boken ”Are Waerland”)


”Högt blodtryck, vissa njursjukdomar, ledgångsreumatism och muskelreumatism är exempel på sjukdomar, som intag av ’rent koksalt’ kan vara orsak eller bidraga till. Docenten i invärtes medicin, Nels Henningsen, vid Allmänna sjukhuset i Malmö, har i tolv år forskat kring koksaltet i vår mat. Han säger bland annat att i det område på vår jord, där man alltjämt lever saltfritt, har undersökningar visat, att det inte finns vare sig högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma eller benskörhet. En sådan grupp är yanamamo-indianerna i Amazonas. Högt blodtryck är en helt okänd sjukdom bland dem, även när de åldras. Detsamma gäller diabetes. I de områden i Japan där man konsumerar rikligt med salt – upp till 25-40 gram/dag – har man funnit ett direkt samband mellan den höga saltkonsumtionen, högt blodtryck och hjärnblödning.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Kom i form”)


”Undersökningar bland naturfolk som ej känner till begreppet salt visar att deras blodtryck ej förändras med åren. När dessa naturmänniskor sattes på saltad kost steg deras blodtryck snabbt. En av orsakerna till högt blodtryck, reumatism och vissa njursjukdomar är det extra tillskottet av koksalt i vår föda.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Lev rätt, ät rätt, bli frisk del 1”)


”Äpplen sänker kolesterolhalten (LDL) i blodet liksom högt blodtryck”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


”Till de fysiologiska verkningarna hör att alkohol höjer blodtrycket.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Hos en grupp prediabetespatienter resulterade 300 gram kimchi per dag under en månad till en sänkning av insulinresistens och sänkning av blodtrycket.”
(SOKI CHOI i boken ”Kimchi och kombucha”)


”Te på potatisskal är bra att dricka vid högt blodtryck.”
(KERSTIN LJUNGQVIST i boken ”Nyttans växter”)


”Mycket avslappning är nyckeln för människor med högt blodtryck. Det bästa är att göra en komplett fotsekvens. Hinns inte det med kan du fokusera på reflexområdet för SOLARPLEXUS.”
(BARBARA & KEVIN KUNZ i boken ”Zonterapi för bättre hälsa”)


”Avokadon är ett lättsmält livsmedel och det höga fettinnehållet betyder att den bryts ned långsamt, vilket är bra för diabetiker. Den är också en av de rikaste kaliumkällorna och kalium är livsviktigt för ett bra blodtryck såväl som musklernas förmåga att dras samman samt nervernas förmåga att skicka signaler.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


”Personer, som har ett högt fiberintag, verkar ha lägre blodtryck än de, som äter den vanliga västerländska kosten. Man har sett att personer, som sänkt sitt fiberintag, efter en tid fått ett högre blodtryck och att de, som fått en ändrad kost till högt fiberintag, kunde registrera ett lägre blodtryck.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”Dessutom innehåller fullkorn mycket fibrer som bidrar till lägre blodtryck och ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Gurkans höga kaliumhalt gör, att den är till värdefull hjälp mot både högt och lågt blodtryck.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Vid lågt blodtryck är honung uppiggande. Men det höjer inte ett högt blodtryck.”
(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)


”Linfrö visade sig ha en markant blodtryckssänkande effekt när de testades i en blindad interventionsstudie. Forskarna gav en grupp försökspersoner muffins med 30 gram finmalt linfrö medan kontrollgruppen fick muffins med något annat som gav samma konsistens och smak. Resultaten var minst sagt spektakulära. Det malda linfröet var lika effektivt mot förhöjt blodtryck som de vanligaste blodtryckssänkande medicinerna. Märk väl utan biverkningar. Det systoliska blodtrycket (det högre värdet) minskade med 15 mmHg (millimeter kvicksilver) hos dem med högt blodtryck, vilket teoretiskt sett kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom med 50 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Lök är infektionshämmande och desinficerar näsa, mun och hals. De sänker blodtrycket och lipidnivåerna i blodet. De hjälper till att lösa problem med cirkulationen och förhindrar kärlsjukdomar.”
(Dr. KARL-HEINZ BLANK m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»”)


”Morot innehåller kalciumantagonister, vilket är ämnen som delvis blockerar upptaget av kalcium i glattmuskelceller, framför allt i hjärt-kärlsystemet. Detta leder bl a till sänkt blodtryck genom en perifer kärlvidgande och hjärtdämpande effekt.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Morötter är bra för levern, synen och hyn samt medverkar genom sin LDL-sänkande och blodtryckssänkande effekt i skyddet mot hjärtinfarkt och stroke.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”En engelsk vetenskaplig undersökning har nyligen visat att den som äter rödbetor eller dricker 500 ml rödbetsjuice varje dag kan sänka sitt förhöjda blodtryck. Enligt forskarna är det kvävehaltiga komponenter i det röda färgämnet betanin som är ansvariga för den blodtryckssänkande effekten.”
(PER OVE LIND i boken ”Maten som botar”)


Rödbetor innehåller mycket antioxidanter, som skyddar mot allt från sjukdomar till övervikt, och fibrer som håller magen i trim och matsmältningen igång. De innehåller också höga halter av nitrat som ger en bättre syreupptagningsförmåga, lägre blodtryck och bättre cirkulation.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


Rödbetor innehåller kalium som är viktigt för våra muskler, njurar och nerver samt regleringen av blodtryck.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


”Flera forskningsstudier har visat att socker har direkta och indirekta negativa effekter på kroppen. Det ger ett sämre immunförsvar, förhöjt blodtryck och högre kolesterolvärden.”
(SUSANNA EHDIN i boken ”Den självläkande människan”)


”På grund av sockret drabbades våra förfäder allt oftare av förhöjt blodsocker och utsatte sin stackars bukspottkörtel för stora ansträngningar.

Där har vi också förklaringen till att efter några generationer av denna hypersöta kost ser vi nya sjukdomar dyka upp: hyperinsulinism som man numera börjar betrakta som främsta orsaken till diabetes och fetma och som även utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar (högt blodtryck, höga triglyceridhalter i blodet osv.).”

(MICHEL MONTIGNAC i boken “Jag äter – och förblir smal”)


”Blodtrycket stiger ofta när en människa är utsatt för stress. Taxichaufförer, lärare och läkare på olycksfallsavdelningar löper betydligt större risk att få högt blodtryck än kamrerer, kyrkoherdar eller lantbrukare. Det kanske är en dyster kritik mot den västerländska livsföringen att en tredjedel av samtliga amerikaner sägs lida av högt blodtryck, och att de två sjukdomar som vanligen förknippas med högt blodtryck, hjärnblödning och hjärtsjukdomar, är vanliga bland män i tjugo- och trettioårsåldern.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”I olika studier har man kunnat visa att smärtan ökar om man undertrycker sin ilska, men också att blodtrycket blir högre och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar.”
(DANIEL MAROTI i boken ”Smärtans budskap”)


”Tidigare forskning, bland annat på Statens institut för psykosocial miljömedicin, har visat att problem med att kunna särskilja känslor och att veta hur man skall kunna hantera dem har samband med högt blodtryck i unga år (Knox m.fl. 1994). Sådana problem blir ännu mer markanta hos personer som har ett svårbehandlat blodtryck (Isaksson m.fl. 1992).”
(TÖRES THEORELL [red.] i boken ”När orden inte räcker”)


”I en stor undersökning i Australien visade sig djurägare göra färre läkarbesök, ha lägre konsumtion av mediciner för högt blodtryck”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)


”De med högt blodtryck och hjärtproblem bör vara försiktiga med kallbad då det belastar cirkulationen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Kalla bad har en hel rad positiva hälsoeffekter, som till exempel mindre värk och smärta, lägre blodtryck och minskad oro. Men då räcker det förstås inte med ett enda dopp eller en enda kall dusch – här krävs regelbundenhet. I de flesta studier som visar positiva resultat presenteras det att effekten stärks ju oftare man badar. Alla deltagare får samma hälsoeffekter oavsett hur ofta de badar, men graden av effekten skiljer sig åt. Tydligast förändring ser man hos dem som badar mellan fyra och sju gånger i veckan.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)


”Garret och hans medarbetare fann 1965 att fysisk kondition sätter ner det diastoliska trycket. Två forskare vid universitetet i Vermont testade en grupp män som redan hade högt blodtryck. I sju månader sysselsattes dessa män med fysisk träning, som långdistanslöpning, hållningsgymnastik och olika tävlingsidrotter. Vid slutet av den här tidsperioden fann man att blodtrycket i vila hos dessa män hade gått ner från 168/92 till 134/75 i genomsnitt. Detta direkta bevis för motionens välgörande effekt på personer som redan har högt blodtryck är mycket viktigt. Det visar att motion inte bara förhindrar uppkomsten av högt blodtryck, den kan också hjälpa till att bota högt blodtryck.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Ett flertal undersökningar har visat att musik kan göra sådant som att höja – eller sänka – exempelvis kroppstemperatur, blodtryck och hjärtpuls.”
(TÖRES THEORELL [red.] i boken ”När orden inte räcker”)


”Stillsam musik kan hålla blodtrycket nere.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”När man lyssnar på nedvarvande musik. Då reagerar man istället med sänkt puls, sänkt blodtryck etc.”
(TÖRES THEORELL i boken ”Noter om musik och hälsa”)


”Yogaövningar som sänker halterna av stresshormonet kortisol och sänker blodtrycket kallas medicinsk yoga och är en variant av kundaliniyoga. Metoden har utarbetats av läkare under senare år för att användas inom vården för hjärtpatienter och personer med högt blodtryck. Danderyds sjukhus i Stockholm erbjuder till exempel sina hjärtpatienter medicinsk yoga som en del i rehabiliteringen. Där gjordes en studie av 60 patienter som slumpvis indelades i två grupper. Båda grupperna fick ta del av den vanliga hjärtrehabiliteringen, med bland annat rökavvänjning och sjukgymnastik. Den ena gruppen fick också delta i ett timslångt yogapass varje vecka, där man fokuserade på djupandning i rörelserna. Efter tre månader var blodtrycket hos de patienter som deltagit i yogagruppen markant lägre än hos deltagarna i den andra gruppen. Yogagruppen hade också lägre halter av stresshormonet kortisol.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


“Immediately after writing about emotional topics, people have lower blood pressure and heart rates (Pennebaker, Hughes, & O’Heeron 1987). Other researchers evaluated indicators of stress such as systolic and diastolic blood pressure, heart rate variability, and skin conductance. They found that expressive writing demonstrated benefits that lasted as long as four months (McGuire, Greenberg, & Gevirtz 2005).
(JAMES W. PENNEBAKER & JOHN F. EVANS i boken “Expressive writing”)


”Det finns studier som indikerar att snusare i genomsnitt har högre blodtryck än den tobaksfria befolkningen.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Nikotinet har en starkt sammandragande verkan på blodkärlen i hela kroppen och stör blodcirkulationen i hjärnan och i armarna och benen. Det ökar hjärtverksamheten, höjer blodtrycket och irriterar matsmältningsapparaten och urinvägarna.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Nikotinet är en annan bov. Det höjer blodtrycket och gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig, vilket i sin tur ökar risken för blodpropp.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Nikotin ökar också mängden adrenalin (stresshormon) i blodet. Det gör att pulsen går upp och blodtrycket kan bli högre.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”En av anledningarna till att rökning ökar risken för högt blodtryck är att den hämmar produktionen av NO så att blodkärlen inte kan vidga sig ordentligt, och det ökar blodtrycket.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Epidurals can lower the mother’s blood pressure so that the baby isn’t getting enough oxygen through the placenta; this can cause fetal distress and the need for an emergency c-section to rescue the baby.”
(LAURA KAPLAN SHANLEY i boken “Unassisted childbirth”)


“In a recent study thirty healthy adults fasted the night before and then ate either a high-fat breakfast or a low-fat breakfast. Both meals contained about 800 calories, but the high-fat meal had 42 grams of fat and the low-fat meal only 1 gram of fat. A sodium supplement was added to the low-fat meal to even out the difference in sodium between the two meals.

Two hours later, the participants completed several stress-inducing tasks while researchers measured their cardiovascular response, including blood pressure, heart rate, and resistance within blood vessels. The tasks were designed to provoke mental and/or physical stress, such as completing a public speaking exercise about something emotionally provocative or holding a hand in ice water.

The results showed that regardless of the task, the blood pressure response was greater among those who ate the high-fat meal than among those who ate the low-fat one. Researchers say it’s unclear how a single high-fat meal can sensitize the body to stress, but the results suggest a new way in which high-fat diets may contribute to heart disease.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”De som åt mer kött under graviditeten födde barn som fick högre blodtryck som vuxna.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Undersökningar visar att vegetarianer har lägre blodtryck än kött/all-ätare.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Vi behöver äta vegetariskt för att upprätthålla vår kropps naturliga balans. När vi äter stora mängder kött så ökar blodfetterna, blodådrorna täpps igen. Vi får högt blodtryck och dåligt hjärta – något som vi också kan ge i arv till våra barn och barnbarn. Genom vår kosthållning skapar vi alltså problem för kommande generationer.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


”Det var den engelske pediatrikprofessorn David JP Barker som i början av 1990-talet gjorde iakttagelsen att kroniska sjukdomar senare i livet inte bara uppstår genom samverkan av livsstil när man är vuxen och genetisk benägenhet. Han fann att också miljön i livmodern och mammans kropp spelade en betydelsefull roll. Han rapporterade exempelvis att även korta perioder av påfrestningar på fostret i livmodern permanent kunde förändra/försämra/omprogrammera barnets immunsystem och leda till bestående förändringar i blodtryck.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


“Modern researchers have demonstrated the benefits of dance therapy for fibromyalgia, depression, high blood pressure, heart failure”
(Dr. LEO GALLAND & JONATHAN GALLAND JD i boken ”The allergy solution”)


”Ginger contains a compound called gingerol that may lower blood pressure and increase circulation.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“Researchers studied medical students during exams. They gave half of the students grapefruit juice with hidden caffeine and the others juice without caffeine. Neither group knew who was receiving the caffeine. 

On average, the students who drank the juice with caffeine had blood pressure readings 5 to 15 points higher than the others, For many people, this is the difference between needing to be on blood pressure medications for the rest of their lives or not at all. The caffeine also raised their level of chronic stress hormones such as cortisol. Students who already had high blood pressure, or who had a family history of high blood pressure, had the highest spikes in blood pressure after consuming the caffeine.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“A number of studies have connected caffeine to more serious health problems, including fibrocystic breast disease, high blood pressure, arrhythmias, and some forms of cancer.”
(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)


”Dessutom kopplas kaffe samman med diverse sjukdomar och tillstånd som högt blodtryck.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Nattarbetare har större förekomst av övervikt, liksom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer, men frågan är om det beror på att de brukar äta skräpmat på natten eller att de helt enkelt inte får tillräckligt med sömn. Forskare har försökt reda ut detta med hjälp av strikt kontrollerade studier där människor fått följa samma kost och samma sömnmönster, men vid fel tider på dygnet. När försökspersonerna åt på kvällen och på natten ökade deras blodtryck, inflammationsgrad och kolesterolvärde, och ungefär en tredjedel utvecklade prediabetes på bara tio dagar. Våra kroppar är helt enkelt inte avpassade för att hantera mat på natten.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


“Cadmium can cause many serious health disorders, such as high blood pressure.”
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”En annan vinst med gråt är att den har en lugnande inverkan. Detta framgår av ett genomsnittligt blodtrycksfall på tjugofyra enheter hos våra hypertona patienter och en nedgång med tio slag per minut i hjärtfrekvens.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


”Personer som lever i ett olyckligt äktenskap befinner sig i ett kroniskt spänningstillstånd, de utsätts med andra ord för kontinuerlig stress, såväl rent fysiskt som på det känslomässiga planet. Detta innebär en ständig påfrestning för både kropp och psyke, vilket kan yttra sig i olika kroppsliga sjukdomar som högt blodtryck och hjärtbesvär.”
(JOHN GOTTMAN i boken “7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”)


”Hjärtat samspelar med njurarna för att reglera blodtrycket och svaghet i njurarnas kapacitet är en vanlig orsak till att blodtrycket höjs.

Njurarna producerar ett hormon, renin, som styr blodtrycket. Vid obalans i njurarna sänds ett äggviteliknande ämne ut som kan höja blodtrycket.”
(MARIE-LOUISE EKLÖF i boken ”Gröna apoteket”)


”Förutom att infraröd bastu framkallar hormesis har den också visat sig ha andra energistimulerande effekter, däribland att bidra till att mildra trötthetssymptom, högst sannolikt tack vare sin förmåga att gynna normalt blodtryck och normal blodcirkulation. Infraröd bastu kan faktiskt ge hjärt-kärl-systemet samma stimulans som träning. Kroppen börjar svettas och blodkärlen utvidgas för att öka blodflödet. I en studie av patienter som led av kroniskt trötthetssyndrom förbättrades symptomen dramatiskt efter femton till tjugofem pass med värmeterapi.”
(Dr STEVEN R. GUNDRY i boken ”Energiparadoxen”)


”Emil Burgi från Bern i Schweiz har gjort ytterligare undersökningar och säger: ”Klorofyll rekommenderas som ett utmärkt specialmedel vid olika slag av blodbrist för att förbättra det allmänna hälsotillståndet och hjärtverksamheten och för att sänka för högt blodtryck. Vid hjärtblock och hjärtsvaghet i samband med onormalt högt blodtryck visade sig klorofyll medföra en långsamt, men påtagligt, förbättrad hjärtverksamhet.””
(KURT W DONSBACH i häftet ”Alfalfa”)


”Vitlök sänker halten kolesterol och triglycerider i blodet, sänker blodtrycket och blodsockret, minskar blodets viskositet (klibbighet), aktiverar fibrinolysen och hämmar hopklumpningen av blodplättarna.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Allvarligt talat är vitlök helt enkelt fantastiskt för att sänka högt blodtryck. Det måste vara en av de nyttigaste örterna i hela växtriket för det ändamålet. Jag känner inte till någonting annat som fungerar så snabbt eller bra mot detta vanliga problem.”
(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


”För arteriosklerotikern med högt blodtryck är ramslök en hälsosam föda, som han därför ofta borde njuta av.”

(ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)


”Pepparrot stimulerar bildandet av saliv och magsaft vilket underlättar matsmältning. Den minskar huvudvärk och sänker blodtrycket.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)


”Pepparroten är värdefull för den som har högt blodtryck.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Vattenmelon sänker blodtrycket hos de med förhöjt eller måttligt förhöjt blodtryck. Orsaken är den fria aminosyran citrullin som finns i stora mängder i vattenmelon. Den fungerar som en kvävedonator och bidrar till en vidgning av blodkärlen. De med normalt blodtryck påverkas inte.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Biohack”)


”Olivblad sänker det systoliska och diastoliska blodtrycket genom en perifert kärlvidgande effekt.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Oleuropein (i oliver och olivblad) löser kramp i glatt muskulatur, sänker blodtrycket, vidgar hjärtats kranskärl och motverkar oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi). Fytosteroler minskar upptaget av kolesterol i tunntarmen.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Lindblommor verkar även stärkande för cirkulationssystemet eftersom de sänker kolesterolnivåerna i blodet och normaliserar blodtrycket.”
(PAULA GRAINGER och KAREN SULLIVAN i boken ”Örtteer”)


”Lindblom har rykte om sig att förebygga åderförkalkning och högt blodtryck. Framför allt har den en lugnande effekt, som är välgörande vid stressrelaterad blodtryckshöjning.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Lindblommor är lugnande för upprörda nerver och kan hjälpa vid högt blodtryck. De tros motverka fettbildning i blodkärl som kan leda till åderförkalkning.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)


”Röllika används i läkemedel mot förkylningar, hösnuva och luftrörsbesvär. Eftersom den är vätskedrivande ges den vid urinvägsbesvär och mot vätskeansamling eller mot högt blodtryck.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)


Föllinge-projektet visar att över 90 procent av de 64 patienter, som behandlades på Föllingegården för urinvägsinfektion, astma, högt blodtryck och prostatit blev bättre eller helt bra genom faste- och kostterapi på vegankost (råa grönsaker, frukter och bär utan mjölk och mjölkprodukter).”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Lev rätt”)


”På 1930-talet studerade professor Hans Eppinger, chefsläkare vid första medicinska kliniken i Wien, ingående råkostens terapeutiska verkningar vid olika sjukdomar. Sina resultat har han publicerat i Wiener klin. Wochenschrift (5/26, 1938). Dessa epokgörande försök visade, att svåra sjukdomar, t.ex. hjärtåkommor, högt blodtryck, njur- och leversjukdomar, olika infektionssjukdomar, ledgångsreumatism, alkoholism osv. med framgång kunde behandlas med en Bircher-Benner-råkostdiet.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Vid diagnosticeringen upptäcker man att njurreflexerna ömmar om patienten söker för problem med njurarna. Även vid andra sjukdomar, t.ex. högt blodtryck, hittar man ömhet på njurreflexerna.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)


”Undersökningar har visat att människors emotionella tillstånd direkt påverkar blodtrycket. När du känner dig glad och lycklig går det systoliska blodtrycket ner. När du är full av oro och ångest går det diastoliska blodtrycket upp.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Andrew Weil, författare till många populära böcker och chef för ett program för integrativ medicin vid University of Arizona i Tucson, berättar om ett alldeles särskilt dramatiskt fall av tillfrisknande. Det gällde en bankchef med kroniskt högt blodtryck, vars tryck normaliserades en dag efter att hans fru ansökt om skilsmässa. Det föll till 120/80 och stannade sedan på den nivån.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”När vi har obearbetade trauman utvecklar vi en svag vagusnerv, vilket är kopplat till högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar.”
(DOCTOR DIAMANTIS i boken ”Nyckeln till hälsa”)


”De starkaste antiinflammatoriska medlen är kortisonpreparat. Vid långtidsbehandling med två kortisontabletter eller fler om dagen får de flesta patienter en lång rad biverkningar bl a magsår, högt blodtryck.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

Läs även Undvik att krysta

Brustet hjärta (takotsubo)

Brustet hjärta
En ny diagnos, brustet hjärta eller takotsubo, har smugit sig in i svensk hälso- och sjukvård. Brustet hjärta kan utlösas av akut svår stress som sorg eller svåra trauman. Plötsliga besked om närståendes dödsfall eller sjukdom, trafikolyckor eller bränder är några exempel. Tillståndet är ovanligt och det är främst kvinnor som drabbas. Symtomen liknar hjärtinfarkt. Trots att kranskärlen är rena och man inte hittar någon propp vid kranskärlsröntgen leder den svåra stressen till att hjärtat sviktar och får svårt att pumpa blod.”
(MAJ-LIS HELLÉNIUS i boken ”Livsviktigt!”)


”Emotionell stress kan utlösa hjärtchock, vilket ibland kallas brustet hjärta (takotsubo). Den drabbade får ont i bröstet, svårt att andas eller båda delarna. Ofta utlöses det av akut stress och liknar en akut hjärtinfarkt, men man hittar inga kranskärlsförändringar vid röntgen. De flesta patienter brukar återhämta sig. Det här syndromet är mycket vanligare hos kvinnor än hos män – ungefär 90 procent av de som drabbas är kvinnor. Man vet ännu inte varför det är så, men forskning pågår.”

(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Jag minns en kvinna som jag mötte på en hjärtavdelning, hon var strax över femtio och hade kommit in med svår bröstsmärta. Proverna visade att hennes hjärta var skadat, och det misstänktes att hon drabbats av en hjärtinfarkt. Det var dock någonting som inte stämde. Hennes kranskärl var helt rena, hon verkade ha sunda vanor, hade aldrig varit rökare.

Hon berättade emellertid att hon en längre tid hade levt med nästan ständig oro för sin ende son. Hon såg trött ut, talade långsamt, tyst, med långa pauser. ”Länge vägrade vi inse att det inte stod helt rätt till!”, sa hon, ”fastän det så här i efterhand är ganska uppenbart att han ända sedan studieåren använt alltmer droger, alkohol, det blev hela tiden värre.” Det hade tärt på äktenskapet, maken och hon låg i skilsmässa. Förhandlingarna hade låst sig. Fördelningen av minsta möbel, varje liten tavla, kunde föda svåra gräl. Långa nätter låg hon vaken, var säker på att deras vänner skulle ta parti för maken, som var mest social, och hon grubblade över allt det ekonomiska.

Förklaringen till hennes bröstsmärtor stod klart när ultraljud visade att hennes hjärta var förstorat, utspänt, det såg närmast ut som en ballong. Hon förbättrades efter några dagar och kunde komma hem, djupt skakad av vetskapen om att det hon drabbats av var brustet hjärta, eller takotsubokardiomyopati som det benämns med medicinska termer. Namnet kommer av att hjärtats form påminner om en klassisk bläckfiskfälla, som på japanska heter tako-tsubo. Stora delar av hjärtmuskeln blir orörlig, står praktiskt taget stilla, och hjärtats vägg kan spricka och leda till dödsfall. Orsaken är omfattande stress.”

(ANDERS ROSENGREN i boken ”Hela livet”)


”Emotional stress may damage your heart even if your coronary arteries remain normal. This syndrome, called “stress cardiomyopathy,” sometimes referred to as “broken heart syndrome,” is just that, and it is becoming increasingly recognized. The flood of stress-related hormones can temporarily stun or even disable your heart. In extreme cases, this can be fatal.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Människor över hela världen förknippar hjärtat med känslor. Vi pratar till exempel om hur hjärtat bultar eller värker, eller om hur man lider av brustet hjärta. Detta är ingen tillfällighet. Det fysiska hjärtat reagerar starkt på känslostormar eftersom det är så nära kopplat till det autonoma nervsystemet. Många forskare har försökt identifiera vilka personlighetstyper som löper störst risk att få hjärtinfarkt. De bilder som framträder från dessa undersökningar visar på människor som är mycket ambitiösa, som inte kan koppla av, som inte kan kontrollera sin ilska, som får raserianfall när det inte går som de vill och som inte har förmåga att ge och ta emot kärlek och närhet.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Kroniskt höga kortisolnivåer ökar inte bara risken för övervikt. Kortisolhalten i blodet är också en starkt förutsägande faktor för död i hjärt-kärlsjukdom bland både män och kvinnor, till och med bland de som inte har några kända besvär med hjärta eller kärl. Det kan vara en förklaring till uttrycket ”död av brustet hjärta” – den ökade risken för hjärtinfarkt och stroke veckorna omedelbart efter att man förlorat sin partner. De högre kortisolnivåerna dagar, månader och till och med år efter att man förlorat någon man älskar kan öka risken för hjärtsjukdom och försämra immunförsvaret. Anmärkningsvärt nog är ökningen av stresshormoner efter förlusten av en partner lägre än den höjning som kan uppstå på en kost med mycket kött.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”I ett samhälle som uppmanar oss att förneka sorgen blir det en enormt svår utmaning att stå för en berättelse om ett brustet hjärta.”
(BRENÉ BROWN i boken “Resa sig stark”)


“Only a closed heart can be broken or attacked.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

Läs även Hjärtat & Känslor och Hjärtat & Kärlek

Diabetes och hjärtproblem

”Kom ihåg att en av de stora farorna med diabetes är följdsjukdomarna hjärtsjukdom och stroke.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”80 procent av alla diabetiker kommer att drabbas av hjärtbesvär.”
(MICHAEL POLLAN i boken ”Till matens försvar”)


”Antalet sockersjuka har ökat enormt och de sjuka får ofta en rad komplikationer i form av t ex kallbrand i benen med amputationer, åderförkalkningssjukdomar med hjärtinfarkt och njurskador samt ögonsjukdom med blindhet.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”På grund av sockret drabbades våra förfäder allt oftare av förhöjt blodsocker och utsatte sin stackars bukspottkörtel för stora ansträngningar.

Där har vi också förklaringen till att efter några generationer av denna hypersöta kost ser vi nya sjukdomar dyka upp: hyperinsulinism som man numera börjar betrakta som främsta orsaken till diabetes och fetma och som även utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar (högt blodtryck, höga triglyceridhalter i blodet osv.).”

(MICHEL MONTIGNAC i boken “Jag äter – och förblir smal”)


”Som nämnts tidigare löper människor med typ 2-diabetes ökad risk för flera allvarliga hälsoproblem som hjärtsjukdom, för tidig död, blindhet, njursvikt och amputation, samt frakturer, depression och demens. Ju högre blodsockerhalt de har, desto fler hjärtinfarkter och slaganfall tenderar de att få, desto kortare blir deras livslängd och desto högre risk för komplikationer har de.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Över 70 procent av alla diabetiker har högt blodtryck.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


“Research has in fact shown that diabetes drugs increase your risk of heart attack by a whopping 250%! Is it any wonder that 80% of diabetics die of heart disease?”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Standardbehandlingarna kan inte förhindra organsvikten, eftersom de inte tar bort det toxiska sockerupplaget. Inte mindre än sju multinationella, randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier har visat att standardläkemedel som sänker blodsockerhalterna inte leder till minskad förekomst av hjärtsjukdomar, den främsta dödsorsaken på grund av diabetes. Vi har låtsats att dessa blodsockersänkande läkemedel gör människor friskare, men det är lögn. Vi har bortsett från den enda sanningen: det går inte att bota en kostrelaterad sjukdom med läkemedel.
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Typ 1-diabetiker har mer än tio gånger högre risk att drabbas av hjärtsjukdom jämfört med en frisk person.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


“Resent research suggests that 65 percent of all people living with type 1 diabetes for more than 20 years will die of cardiovascular disease.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken “Mastering diabetes”)


”En studie från New York University har visat att endotelstamcellers förmåga att föröka sig genom celldelning minskar med närmare 50 procent vid typ 2-diabetes eller ännu mer om en persons blodsockernivå inte är under kontroll. När forskare testade endotelstamcellers förmåga till kärlnybildning hos personer med diabetes, var det 2,5 gånger mindre sannolikt att de deltog i denna process än stamceller från en person utan diabetes. En liknande defekt hittades av forskare i Nederländerna som studerade stamcellers försvagning vid typ 1-diabetes.

Försvagade stamceller är ett problem av gigantiska proportioner. Diabetes är nämligen en pandemi som berör över 422 miljoner personer i hela världen och orsakar 1,6 miljoner dödsfall varje år. Diabetes är också en vanlig bakomliggande orsak till hjärtinfarkt, stroke, blindhet, njursvikt, kroniska sår och invaliditet på grund av amputation av de nedre extremiteterna. Det här är medicinska komplikationer som på ett eller annat sätt har att göra med dysfunktionella stamceller.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”När det gäller diabetes förknippas låg hjärtvariabilitet med dålig hjärthälsa och det kan till och med öka risken för plötslig död på grund av hjärtstillestånd.”
(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”Transfettsyror kan i hög grad orsaka livsstilssjukdomar som övervikt, diabetes, gikt, cancer, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning, blodproppar och hjärtstillestånd.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Hos en grupp prediabetespatienter resulterade 300 gram kimchi per dag under en månad till en sänkning av insulinresistens och sänkning av blodtrycket.”
(SOKI CHOI i boken ”Kimchi och kombucha”)


“With every successive teaspoon of refined sugar, you are also taking a step closer to type 2 diabetes, obesity or heart disease.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)


”Sommaren 2016 publicerades en rapport i British Medical Journal som hade analyserat och sammanställt 45 olika studier. Denna visade att en person som åt cirka 90 gram fullkorn per dag hade 17 procents lägre risk att dö av sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer än de som inte åt fullkorn.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”De adventister som åt vegetariskt verkade konsekvent ha lägre risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa former av cancer. Och ännu större hälsofördelar sågs hos de adventister som åt vegankost – både när det gäller fetma, högt blodtryck, typ 2-diabetes och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”The Physicians’ Health Study found that people with diabetes significantly elevate their risk for all-cause mortality after eating about five eggs per week, and two other studies involving more than 80,000 people found that eating more than six eggs per week significantly increases the risk of cardiovascular disease in people with diabetes.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)

Fisk är inte bra för hjärtat!

”Hela glorifieringen av fisk och omega-3 började redan på 1970-talet då danska forskare satte fokus på den (förmodat) lägre förekomsten av hjärtsjukdom på Grönland. Kostregistreringar visade att intaget av omega-3 var betydligt högre än i Danmark, och eftersom den grönländska kosten inte precis är rik på varken kostfiber eller grönsaker, borde den här paradoxen bero på invånarnas höga intag av omega-3 från bland annat sälspäck.

Men var det egentligen en paradox? Var förekomsten av hjärtsjukdom verkligen lägre trots den växtfattiga kosten? Det här antagandet har hängt kvar ända sedan dess och betraktas fortfarande som ett bevis på att fisk är nyttigt. Men sanningen är att det inte finns och aldrig har funnits någon paradox. I stället har hela den här ”fiskehistorien”, som den senare kallades, sin grund i en felaktig slutsats som kom av att man använt otillförlitliga dataundersökningar. Den förmodat låga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom byggde på statistik om dödsorsaker som av många skäl gav en mycket skev bild av befolkningens sjuklighet. Med andra ord fanns det ingen paradox, eftersom inuiterna inte hade någon lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. Snarare tvärtom.

Därefter publicerades ett stort antal studier i ämnet. En samlad analys av dem visade inte bara att hypotesen var falsk, utan också att dödligheten i stroke var ännu högre bland inuiterna än i väst. Ateroskleros var också vanligt, vilket tydligt visar att grönländarnas kost inte skyddade dem på något sätt. Dessutom framhölls ironin i att inuiternas dödlighet i hjärt-kärlsjukdom har minskat sedan 1965 i takt med det ökade västerländska inflytandet på deras livsstil. Om mer västerländska tendenser faktiskt förbättrade sjuktalen, måste ju kostvanorna ha varit milt sagt beklagliga till att börja med. Inte precis något man bör försöka efterlikna i sin egen kost.

En forskningsöversikt från 2014 konstaterade också att förekomsten av hjärt-kärlsjukdom bland inuiter är densamma som hos andra nationer, och att den ökade dödligheten i stroke är dubbelt så hög som i andra befolkningsgrupper, samt att den förväntade livslängden är tio år kortare än i Danmark.

Men omega-3 är väl ändå hälsosamt? Ja, det är det absolut. Omega-3 kan ha mycket positiva effekter, både när det gäller riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och vid behandling av bland annat reumatiska besvär. Den västerländska kosten är generellt låg på omega-3 liksom många andra gynnsamma näringsämnen. Det är inte bra, men skönmålandet av omega-3 gör oss bara en björntjänst och kan leda till felaktiga antaganden om att man lever ”hjärtvänligt” bara man äter fisk eller omega-3, eller att man förebygger hjärt-kärlsjukdom. Nyare analyser visar att så inte är fallet.

År 2012 kom en metaanalys av dubbelblinda interventionsstudier som samlat in data om fettsyrorna EPA och DHA (från antingen fiskoljetillskott eller fisk) för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom. Slutsatsen löd att EPA och DHA inte kunde kopplas till lägre risk att dö av hjärt-kärlsjukdom eller några andra orsaker.

Samma år kom en andra metaanalys av interventionsstudier som undersökt huruvida tillskott med EPA och DHA kunde förhindra ytterligare kardiovaskulära händelser hos patienter som redan hade hjärt-kärlsjukdom. Återigen visade resultatet att tillskott inte ger något skydd.

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att en omfattande översikt från 2013 drog slutsatsen att fiskolja inte bör rekommenderas för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, dels på grund av de många negativa studieresultaten, dels på grund av de allvarliga följder som fiskoljekonsumtion har på det minskande fiskbeståndet.

Poängen här är inte att omega-3 är betydelselöst. Problemet ligger i antagandet att mer omega-3 från fisk eller fiskolja är lösningen på vår stigande förekomst av hjärt-kärlsjukdom. För även om det är naturligt att hoppas på att man får ett skydd genom att äta mer av ett visst näringsämne, är verkligheten dessvärre en annan.

Fisk och fiskolja bör snarare betraktas som en fusklösning på problemen med en västerländsk kost – en kortsiktig åtgärd som inte löser problemet och som inte heller är utan risker.”

(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”I en publikation från 2014, med den kritiska titeln ”Fishing’ for the origins of the ’Eskimos and heart disease’ story: facts or wishful thinking?” rapporterades att eskimåer på Grönland har en förväntad livslängd som är tio år kortare än den övriga danska befolkningen och en dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med icke-eskimåer. Vidare rapporterades det att eskimåerna drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som icke-eskimåer, men att de har en förhöjd dödlighet i stroke. En i stort sett animalisk kosthållning med en stor andel mättat fett tycks alltså inte vara fördelaktigt med avseende på hjärt-kärlhälsa.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”De flesta befolkningsstudier uppvisar minskad risk för hjärt-kärlsjukdom ju mer fisk man äter. Men eftersom människor som äter mer fisk gör detta i stället för rött kött, visar dessa studier bara att fisk är ett bättre alternativ än rött kött. Det är inte visat att det finns någon vinst med att lägga fisk till en i övrigt växtbaserad kost. Enligt en stor rapport från Cochrane-institutet finns det egentligen ytterst lite evidens för att fisk skyddar våra hjärtan. Många tror att inuiter har friska hjärtan på grund  av sin fiskdiet men det stämmer inte. De har så länge det gått att mäta haft lika mycket eller mer hjärtsjukdom jämfört med västerländska befolkningar.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)

Läs även Fisk

Födoämnen som skadar hjärtat

”Under de 10 år som Northern Manhattan-studien genomfördes fann epidemiologen Hannah Gardener vid University of Miami 2012 att konsumtion av lightläsk associerades med 43 procents ökad risk för hjärt-kärlhändelser (stroke och hjärtinfarkt).
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”År 2014 presenterade hjärtläkaren Ankur Vyas från University of Iowa Hospitals and Clinics en studie som hade följt 59 614 kvinnor under 8,7 år i Women’s Healt Initiative Observational Study. Studien fann att personer som drack två eller flera glas lightdryck per dag hade 30 procent ökad risk för hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke. Det var lika svårt att hitta gynnsamma effekter för diabetes och det metabola syndromet som för hjärtinfarkt och stroke.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)

Läs även Aspartam


“In a recent study thirty healthy adults fasted the night before and then ate either a high-fat breakfast or a low-fat breakfast. Both meals contained about 800 calories, but the high-fat meal had 42 grams of fat and the low-fat meal only 1 gram of fat. A sodium supplement was added to the low-fat meal to even out the difference in sodium between the two meals.

Two hours later, the participants completed several stress-inducing tasks while researchers measured their cardiovascular response, including blood pressure, heart rate, and resistance within blood vessels. The tasks were designed to provoke mental and/or physical stress, such as completing a public speaking exercise about something emotionally provocative or holding a hand in ice water.

The results showed that regardless of the task, the blood pressure response was greater among those who ate the high-fat meal than among those who ate the low-fat one. Researchers say it’s unclear how a single high-fat meal can sensitize the body to stress, but the results suggest a new way in which high-fat diets may contribute to heart disease.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”En närmare granskning av hälsoeffekterna ledde till uppskattningen att en tvåprocentig ökning av konsumtionen av transfett ökade risken för hjärtsjukdom med så mycket som 23 procent.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”Transfetter är starkt inflammationsframkallande och en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”Transfetter beskrivs på olika sätt, bl.a. som världens mest ohälsosamma föda och/eller som ”hjärtinfarkt i en ask”.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Studier indikerar att transfetter skadar hjärtat och att det faktiskt är giftigt.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”I Sverige får vi i oss transfett framförallt genom kött och feta mjölkprodukter.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Transfetter orsakar hjärtsjukdomar.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Transfettsyror kan i hög grad orsaka livsstilssjukdomar som övervikt, diabetes, gikt, cancer, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning, blodproppar och hjärtstillestånd.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Transfett är inte ett naturligt fett, utan det har framställts av billiga vegetabiliska oljor som behandlats kemiskt för att göra fettet flytande och mindre benäget att härskna. Detta fett samlas i kroppen och bryts inte ner vid ämnesomsättningen. Transfetter höjer det farliga LDL-kolesterolet (low density lipoprotein) och sänker det goda HDL-kolesterolet (high density lipoprotein). Dessutom höjer de nivån av triglycerider i kroppen. Detta ökar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Transfetter finns i industriellt framställda bakverk, maträtter, glass, såser, potatismospulver och i en hel del bröd. De här fetterna benämns också som härdade eller hydrogenererade fetter och förekommer ofta på olika förpackningar ute i butikerna. Undvik transfetter genom att noga läsa innehållsdeklarationerna.”

(ULRIKA DAVIDSSON i boken ”Raw food med två detoxveckor”)


“The trans-fats also make the blood thicker by increasing the stickiness of the platelets. This multiplies the chances of blood clots and the buildup of fatty deposits, which can lead to heart disease.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

Läs även Transfetter


”Något de hjärtsjuka benhårt måste stryka är kaffe, te och andra stimulerande drycker. Och naturligtvis tobak och alkohol. Vidare måste de stryka alla sötsaker, ägg och ättika.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Recent studies have linked egg consumption with an increase in arterial plaque. Researchers found that three eggs per week significantly increased arterial plaque formation in carotid arteries, which in turn elevated the risk for hypertension, stroke, and heart attack.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


”Redan år 1904 framfördes misstanken om ett samband mellan salt och högt blodtryck. Nu visar studier att hypertoni förekommer oftare hos dem som konsumerar mycket salt, jämfört med dem som inte saltar sin kost. Hypertoni, ibland beskriven som ”den tysta döden” på grund av att den har få yttre tecken, är ett av västvärldens stora hälsoproblem. Hypertoni utgör en mycket viktig orsak till ”för tidig” död i hjärt-kärl sjukdomar. Dessa sjukdomar är bland de största dödsorsakerna hos människor i västvärlden.”
(KATHLEEN MAYES i boken ”Saltväktarna”)


”Få kopplingar mellan kost och hälsa är så väldokumenterade som den mellan salt och risken för högt blodtryck. När man ger saltpiller till en grupp och placebopiller till en andra grupp i dubbelblinda studier, ser man en omedelbar höjning av blodtrycket hos dem som får salt. Och när blodtrycket stiger ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Finland har verkligen varit ett föregångsland på det här området. Sedan 1970-talet har finnarna varit starkt inriktade på att minska saltintaget i hela landet – och med stor framgång. Över en trettioårsperiod minskade saltintaget med 30 procent, blodtrycket sjönk med 10 mmHg och dödligheten i stroke och hjärt-kärlsjukdom reducerades med 75-80 procent!”

(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)

Läs även Salt


”Att äta en sockerrik föda behöver naturligtvis inte ge en hjärtinfarkt men risken är ganska uppenbar.”
(HANS RENCKE i boken ”Socker”)


”Man hör ofta att socker är en viktig bidragande orsak till hjärtåkommor. Det är inte förvånande, för det är ett välkänt faktum att just socker snabbt omvandlas i kroppen till den typ av fett som benämnes triglycerider. En del av dessa hamnar oundvikligen i blodströmmen tillsammans med andra fetter.”
(PAUL SIMONS i boken “Lecitin”)


“With every successive teaspoon of refined sugar, you are also taking a step closer to type 2 diabetes, obesity or heart disease.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)


“Make cola and cookies part of your daily diet and the fatty acids are diverted to organs such as the heart and kidneys. These organs get congested and accumulate fatty tissue in and around them. Next, they begin to degenerate. Eventually, the circulatory and lymphatic systems get overloaded and the toxicity crisis spills over until finally, something gives way.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)


”Flera forskningsstudier har visat att socker har direkta och indirekta negativa effekter på kroppen. Det ger ett sämre immunförsvar, förhöjt blodtryck och högre kolesterolvärden.”
(SUSANNA EHDIN i boken ”Den självläkande människan”)

Läs även Socker


”Vi använder faktiskt hälften av våra hushållspengar till raffinerade födoämnen som vitt socker, salt, produkter av vitt mjöl med socker och fett, läskedrycker, kaffe, tobak och sprit. Forskningen lär oss att detta är orsaken till våra viktigaste invaliditets- och dödsorsaker som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)


“Cadmium can cause many serious health disorders, such as high blood pressure, heart disease.”
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”Jordnötsolja gynnar uppkomsten av åderförkalkning och hjärtsjukdomar.”
(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)


”När mina kolleger vid American Heart Association såg på olika fetters inverkan på artärerna (som är avgörande för hjärtfunktionen) fann de att jordnötsolja ledde till den mest omfattande och framskridna arteriosklerosen (åderförkalkning) och den allvarligaste kranskärlsförträngningen.”
(Dr STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Klor (som i klorerat vatten) kombinerat med djurfett (som vi äter tonvis av i det här landet) resulterar i en kemisk förening av klor och fett till en kletig substans. Denna substans fäster vid artärernas väggar, vilket orsakar arteroskleros – hjärtsjukdom i klarspråk – som dödar oerhört många människor i det här landet.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Klor i dricksvattnet ökar möjligen också risken för hjärtsjukdomar.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)

Läs även Klorfritt vatten!


”Till de fysiologiska verkningarna hör att alkohol höjer blodtrycket. Alkohol tycks dessutom höja halten av blodfettet triglycerider. Faktum är att alkohol kan ge skador på nästan alla organ i kroppen utöver de psykiska och sociala skadeverkningarna.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

Läs även Alkohol

Läs även Animalier är förödande för hjärtat!, Fisk är inte bra för hjärtat!, För mycket järn är skadligt för hjärtat!, Kaffe orsakar störningar på hjärtat och Mejeriprodukter är dåligt för ditt hjärta

Födoämnen som är bra för hjärtfunktionen

”De livsmedel som historiskt i befolkningsstudier visat ha störst hjärtskyddande effekt är frukt, grönsaker, fullkorn och nötter.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Te på gullviva är utomordentligt bra mot sömnlöshet. Det har en lugnande effekt på hjärta och nerver.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)

Läs även Gullviva (Örtte)


”Förr kallades avokado även advokatpäron och krokodilpäron. Frukten är laddad med ämnen som är bra för hjärtat.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


”Avokadon är ett lättsmält livsmedel och det höga fettinnehållet betyder att den bryts ned långsamt, vilket är bra för diabetiker. Den är också en av de rikaste kaliumkällorna och kalium är livsviktigt för ett bra blodtryck såväl som musklernas förmåga att dras samman samt nervernas förmåga att skicka signaler.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)

Läs även Avokado


”Kajenn är bra för hela cirkulationssystemet och påverkar hjärtat omedelbart.”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


“Cayenne is very rich in vitamins A & C, has the complete B complexes, and is very high in organic calcium and potassium, which is one of the reasons it is good for the heart. Cayenne has been known to stop heart attacks within 30 seconds (a teaspoon of Cayenne extract in a glass of hot water every 15 minutes until the crisis has passed).”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health and rejuvenation”)

Läs även Cayennepeppar


”I Dalsland har pepparroten även anlitats mot hjärtbesvär: ”Pepparrot är bra för hjärtat. Riven pepparrot åts på smörgåsen eller så blandades det i brännvin och gavs till gamla gubbar mot kärlkramp.”
(KERSTIN LJUNGQVIST i boken ”Nyttans växter”)


”Pepparrot stimulerar bildandet av saliv och magsaft vilket underlättar matsmältning. Den minskar huvudvärk och sänker blodtrycket.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)


”Pepparroten är värdefull för den som har högt blodtryck.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

Läs även Pepparrot


”Fibrer kan stärka ett sjukt hjärta.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Fibrer minskar kolesterol som ökar risken för hjärtsjukdom.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”I sin rapportering från Iowa Women’s Health Study i American Journal of Public Health konstaterade forskarna att kvinnor som åt minst en portion fullkornsprodukter om dagen löpte “väsentligt mindre risk att dö i förtid av bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdom eller av andra orsaker” jämfört med dem som åt en mindre mängd fullkorn. Så stor skillnad gjorde alltså en portion fullkorn per dag.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Sommaren 2016 publicerades en rapport i British Medical Journal som hade analyserat och sammanställt 45 olika studier. Denna visade att en person som åt cirka 90 gram fullkorn per dag hade 17 procents lägre risk att dö av sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer än de som inte åt fullkorn.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Personer, som har ett högt fiberintag, verkar ha lägre blodtryck än de, som äter den vanliga västerländska kosten. Man har sett att personer, som sänkt sitt fiberintag, efter en tid fått ett högre blodtryck och att de, som fått en ändrad kost till högt fiberintag, kunde registrera ett lägre blodtryck.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”I en studie följde professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet 36 000 kvinnor. De kvinnor i studien som åt en kost bestående av fullkornsprodukter, grönsaker, frukt och baljväxter och begränsat med salt och söta drycker hade 37 procents lägre förekomst av hjärtsvikt jämfört med kontrollgruppen.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Dessutom innehåller fullkorn mycket fibrer som bidrar till lägre blodtryck och ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)

Läs även Fibrer


”Honung stärker ett svagt hjärta, ett svagt huvud och en dålig mage. Honung stimulerar hjärtat.”
(SWAMI SIVANANDA)

Läs även Honung


”De tre viktigaste grupperna av eikosanoider – prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener – nämns ofta i den populärvetenskapliga rapporteringen nuförtiden. Störningar i eikosanoidsyntesen och frisättningen ligger bakom många vanliga sjukdomar, från artrit och magsår till den ökade proppbenägenheten som kan utlösa hjärtinfarkter och slaganfall. Ingefära påverkar detta system så att den överdrivna inflammationsreaktionen och levringsbenägenheten minskar. Ingefära kan vara lika effektiv som en del av de kortisonfria antiinflammatoriska medicinerna som är så populära idag, men den är inte alls lika toxisk eftersom den skyddar magslemhinnan i stället för att skada den. Det är ingefärans effekter på eikosanoidsyntesen som kan vara de allra viktigaste för självläkningssystemet. Vidare stärker ingefära hjärt-kärlsystemet och har cancerhämmande effekter genom att den förhindrar vissa carcinogeners förmåga att orsaka skador på DNA.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)


”Ginger contains a compound called gingerol that may lower blood pressure and increase circulation.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Studier talar för att aktiva ämnen i ingefära – främst gingeroler, shoagol och paradol – förbättrar hjärthälsan.”
(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


“The first documented report of ginger’s enormous potential as a premier heart medicine came unexpectedly from a group of Cornell Medical School researchers and was published in the New England Journal of Medicine in 1980. The discovery occurred when one of the researchers noticed that his blood did not respond to the usual aggregating agents. After a process of elimination, he suspected that a 15 percent ginger marmalade was responsible. After challenging his platelet-rich plasma with ginger extract he confirmed that it completely inhibited the potentially life-threatening process of platelet aggregation.”
(PAUL SCHULICK i boken ”Ginger: common spice & wonder drug”)


“A recent Indian study published fourteen years after the Cornell research further underlined ginger’s antiaggregatory potential. The work discovered that a daily supplement of 5 grams of powdered  ginger, taken for seven consecutive days, significantly counteracted the blood platelet aggregating properties of 100 grams of butter and a chemical aggregating agent. Compared in other studies to natural products, such as garlic, that are recommended for their antiaggregatory properties, ginger was found to be superior.

The proverbial icing on the cake, which places ginger among the most exclusive class of healing herbs, is its other synergistic cardiovascular features. Ginger offers a profound antioxidant principal action and observed effects which include strengthening of the cardiac muscle and lowering of serum cholesterol.”

(PAUL SCHULICK i boken ”Ginger: common spice & wonder drug”)

Läs även Ingefära


”Sedan länge har kokosoljan fungerat som både ett livsmedel och ett läkemedel i Asien, Indien och Polynesien. Den har haft en given plats i matlagningen och forskarna menar att det kan förklara den låga förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra degenerativa sjukdomar bland befolkningen.”
(JESSICA OLDFIELD i boken ”Kokosolja”)


”Linfrö visade sig ha en markant blodtryckssänkande effekt när de testades i en blindad interventionsstudie. Forskarna gav en grupp försökspersoner muffins med 30 gram finmalt linfrö medan kontrollgruppen fick muffins med något annat som gav samma konsistens och smak. Resultaten var minst sagt spektakulära. Det malda linfröet var lika effektivt mot förhöjt blodtryck som de vanligaste blodtryckssänkande medicinerna. Märk väl utan biverkningar. Det systoliska blodtrycket (det högre värdet) minskade med 15 mmHg (millimeter kvicksilver) hos dem med högt blodtryck, vilket teoretiskt sett kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom med 50 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Essentiella fettsyror behövs även för att producera prostaglandiner, hormonliknande substanser som ansvarar för uthållighet, cirkulation och metabolism. Linfröet kan därför bidra till att hålla blodfetterna på en sund nivå och förebygga hjärt-kärlsjukdomar.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)

Läs även Linfrö


”I dag anses lök höra till de allra nyttigaste växterna och har egenskaper som skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Paulúns stenålderskost”)


”Lök är infektionshämmande och desinficerar näsa, mun och hals. De sänker blodtrycket och lipidnivåerna i blodet. De hjälper till att lösa problem med cirkulationen och förhindrar kärlsjukdomar. De stärker cirkulationsorganen och förhindrar åderförkalkning.”
(Dr. KARL-HEINZ BLANK m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»”)

Läs även Lök


”Morot innehåller kalciumantagonister, vilket är ämnen som delvis blockerar upptaget av kalcium i glattmuskelceller, framför allt i hjärt-kärlsystemet. Detta leder bl a till sänkt blodtryck genom en perifer kärlvidgande och hjärtdämpande effekt, också en minskad risk för oregelbunden hjärtverksamhet (förmaksflimmer), samt en förbättring vid angina pectoris genom en minskad syreförbrukning i hjärtmuskulaturen och utvidgning av hjärtats kranskärl.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Moroten är dessutom full av antioxidanter som A-, C- och E-vitamin, vilka bidrar till att bekämpa hjärtsjukdomar.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)

Läs även Morot


”Paranöten innehåller stora mängder omättat fett och kan hjälpa till att sänka kolesterolet, medan arginin och flavonoider tycks ge skydd mot hjärtinfarkt.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Personer som äter nötter – huvudsakligen mandel och valnötter – har lägre frekvens av hjärtsjukdomar. I själva verket tycks man genom att äta nötter en till fyra gånger i veckan minska risken att dö av hjärtsjukdom med 25 procent. Personer som äter nötter fem gånger eller mer i veckan kan minska risken med hälften.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


”Med över 65 procent enkelomättade fetter, som bidrar till att minska blodfettet, och med ett högt E-vitamininnehåll kan mandeln hindra LDL-kolesterolet från att oxidera och fastna på blodkärlens väggar. På så sätt ger mandeln skydd mot hjärtsjukdomar.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Dessa hälsobevarande fettsyror, tillsammans med andra nyttiga ingredienser såsom antioxidanterna E-vitamin och flavonoider, samt B-vitaminet folat och kostfibrer förklarar de fynd som gjorts i åtskilliga vetenskapliga undersökningar, nämligen att konsumtion av små mängder valnöt flera gånger om dagen sänker förhöjda blodfetter och minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.”
(PER OVE LIND i boken ”Maten som botar”)


”Valnötter är en nöt som nyligen utmärkt sig i vetenskapliga studier. Eftersom nötter har visat sig ge minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar i så många studier har EU-kommissionen, efter bedömning från Efsa, beslutat att ett hälsopåstående för effekter relaterade till hjärt- och kärlfunktion får göras för 30 gram valnötter per dag. Det finns alltså bra vetenskaplig grund för att 30 gram valnötter per dag kan minska din risk för hjärt- och kärlsjukdomar vilket är en liten revolution i sig, eftersom hjärt- och kärlsjukdomar som sagt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag.”
(LINA NERTBY AURELL & MIA CLASE i boken ”Food pharmacy näringsjägaren”)

Läs även Nötter


”Olivoljan är rik på s.k. fytosteroler, som hindrar uppsugningen av kolesterol i tarmen. Den kommer därför att indirekt verka sänkande på blodets kolesterolhalt och sålunda även att motverka hjärt-kärlsjukdomar, särskilt arterioskleros. I de sydeuropeiska länderna, där olivoljan allmänt används i den dagliga kosten, är dödligheten i hjärt-kärlsjukdomarna knappt hälften av denna dödlighet bland de nordeuropeiska folken.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Forskarna har funnit att olivolja har en hjärtskyddande funktion.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


”Oljan har också varit intressant som förebyggande mot hjärtattack.”
(MONIQUE SIMMONDS, MELANIE-JAYNE HOWES och JASON IRVING i boken ”Odlarens handbok om medicinalväxter”)


”Olivoljan är rik på s.k. fytosteroler, som hindrar uppsugningen av kolesterol i tarmen. Den kommer därför att indirekt verka sänkande på blodets kolesterolhalt och sålunda även att motverka hjärt-kärlsjukdomar.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Vidare har man visat att olivolja ökar den typ av kolesterol som kallas apolipoprotein A-IV, som är fundamentalt för att förhindra blodplättarna från att klumpa ihop sig efter en måltid eller tidigt på morgonen, då risken för hjärtattack är större.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”En nyligen genomförd studie visade att patienter med höga ceramidhalter som konsumerade en liter olivolja per vecka minskade risken för förvärrad hjärtsjukdom.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken ”Energiparadoxen”)


”Oleuropein (i oliver och olivblad) löser kramp i glatt muskulatur, sänker blodtrycket, vidgar hjärtats kranskärl och motverkar oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi). Fytosteroler minskar upptaget av kolesterol i tunntarmen.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Olivblad sänker det systoliska och diastoliska blodtrycket genom en perifert kärlvidgande effekt.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)

Läs även Olivblad (Örtte) och Olivolja


”Den största fördelen med rödbetans kemiska sammansättning är att dess mineralämnen till mer än 50 % består av natrium, medan endast 5 % utgörs av kalcium. Detta är värdefullt, emedan saften därigenom har förmåga att hålla kalcium i löst tillstånd, i synnerhet på sådana ställen, där oorganiskt kalcium fått hopa sig och bildat avlagringar i systemet. Resultatet har då blivit styvnad i kärlväggarna som vid åderförkalkning eller tjockt blod, vilket i sin tur orsakar högt blodtryck och andra former av hjärtbesvär.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”En engelsk vetenskaplig undersökning har nyligen visat att den som äter rödbetor eller dricker 500 ml rödbetsjuice varje dag kan sänka sitt förhöjda blodtryck. Enligt forskarna är det kvävehaltiga komponenter i det röda färgämnet betanin som är ansvariga för den blodtryckssänkande effekten.”
(PER OVE LIND i boken ”Maten som botar”)


Rödbetor innehåller mycket antioxidanter, som skyddar mot allt från sjukdomar till övervikt, och fibrer som håller magen i trim och matsmältningen igång. De innehåller också höga halter av nitrat som ger en bättre syreupptagningsförmåga, lägre blodtryck och bättre cirkulation.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


Rödbetor innehåller kalium som är viktigt för våra muskler, njurar och nerver samt regleringen av blodtryck.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)

Läs även Rödbetor


”Vetenskapliga studier har visat att vitlöken har följande verkan på hjärta och blodcirkulationen: blodkärlsvidgande, motverkar åderförkalkning samt sänker blodfetterna. Den motverkar blodproppsbildning, är blodtryckssänkande och förbättrar blodcirkulationen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)


Kliniska studier visar att vitlöken minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtinfarkt.
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Vitlök sänker halten kolesterol och triglycerider i blodet, sänker blodtrycket och blodsockret, minskar blodets viskositet (klibbighet), aktiverar fibrinolysen och hämmar hopklumpningen av blodplättarna.”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Allvarligt talat är vitlök helt enkelt fantastiskt för att sänka högt blodtryck. Det måste vara en av de nyttigaste örterna i hela växtriket för det ändamålet. Jag känner inte till någonting annat som fungerar så snabbt eller bra mot detta vanliga problem.”
(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)


”Hjärthinneinflammation orsakad av kryptokocker leder ofta till döden. Vid Himan Medical College i Kina fick 16 patienter vitlök. Elva överlevde inflammationen vilket är lika bra som med mediciner med flera biverkningar.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”En undersökning som gjordes av dr Bordia i Udaipur på 20 patienter som haft hjärtattacker visade en 72-procentig ökning av denna propplösande effekt efter en enda stor dos vitlök, och en 80-procentig ökning efter en månad. Andra undersökningar redovisade motstridiga resultat; när vitlökssaft blandades direkt med blodplättar blev en del mindre klibbiga medan andra inte förändrades alls. Blodet hos dem som ätit vitlök visade sig vid undersökningar emellertid alltid ha en mindre benägenhet att klumpa ihop sig.”
(JOHN BLACKWOOD och STEPHEN FULDER i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”)

Läs även Vitlök


”Epidemiologiska studier visar att äpplen ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”Äpplen innehåller quercetin, ett antiinflammatoriskt ämne som minskar risken för hjärtsjukdomar.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


Äpplen innehåller rikligt med vitaminer och mineraler samt pektin och äppelsyra. De är bra för hjärtat och blodkärl samt stärker blodet.”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


”Äpplen sänker kolesterolhalten (LDL) i blodet liksom högt blodtryck”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


”I äppelskalet finns bland annat flavonoiderna, som anses förebygga hjärtinfarkter.”
(ANNA LINDVALL & GUNVOR LINDVALL i boken ”Frukter & bär”)


”Enligt Journal of Medicinal Food skyddar äppeljuice eller två äpplen om dagen hjärtat. Det bryter synbarligen ned det skadliga kolesterolet i blodet. Färskpressad äppeljuice är mest effektiv.”
(KARI BØ, CHRISTINE THUNE & BEATE WINTHER i boken “Livslust!”)


”Äpplen innehåller mycket B- och C-vitaminer samt mängder av fytonäringsämnen som sänker risken för stroke, bröstcancer, diabetes, demens och hjärtsjukdomar. Forskarna vid universitetet i Oxford (Storbritannien) kom fram till att ett äpple om dagen var lika effektivt som statiner att minska dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdomar i åldersgruppen 50 och äldre.”
(JUDITA WIGNALL i boken ”Raw food & enkel detox”)


“According to Dr. Dharma Singh Khalsa, men who eat one apple a day lower their risk of heart attack by 32 percent.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)

Läs även Äpple


”Enligt sambandsstudier innebär ett högt intag av citrusfrukter en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och stroke.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”Blodapelsin har särskilt hög halt av antioxidanter. Förutom hesperidin och naringenin innehåller blodapelsin antocyanin, som ger den röda färgen. Regelbundet intag av blodapelsin förbättrar blodkärlens tillstånd hos personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I en studie hade försökspersonerna minskad inflammation i kärlen redan efter fjorton dagar med två glas blodapelsinjuice om dagen.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


“Förutom C-vitamin innehåller apelsiner hesperidin, en antioxidant med en nyckelroll för ett friskt hjärta.

Apelsiner är rika på C-vitamin och bidrar till att hålla huden frisk och ung, förhindra ögonproblem och hejda fria radikaler från att täppa till blodkärlen, en avgörande riskfaktor för hjärtsjukdom. Apelsiner innehåller antioxidanten hesperidin och anses skydda hjärtat ytterligare genom att höjda det goda HDL-kolesterolet och sänka det ”onda” LDL-kolesterolet.”
(SARAH MERSON i boken ”Mat som håller dig ung”)


”Citrusfrukt innehåller också bioflavonoider, till exempel rutin och quercetin. Dessa starka antioxidanter är tillsammans med C-vitamin särskilt viktiga för blodkärlens hälsa och därmed har de effekt för hjärtkärlsystemet.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


”För arteriosklerotikern med högt blodtryck är ramslök en hälsosam föda, som han därför ofta borde njuta av.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)

Läs även Ramslök


”Det viktigaste ämnet för att förhindra blodpropp är lecitin. Hos individer med benägenhet för hjärtsjukdomar är fettpartiklarna i blodet stora. Hos friska personer cirkulerar de i form av mycket små droppar som kan passera genom artärernas väggar. Stora fettpartiklar kan fungera som ett hinder, som samlar upp blodplättarna och bromsar cirkulationen, varvid blodceller kan bilda en propp. Som nämnts tidigare fungerar lecitin som en emulgator genom att bryta ned fettet till småpartiklar och hålla dem i lösning. Blodflödet förbättras och risken för proppbildning minskar. Otaliga försök och observationer har visat, att lecitinhalten i blodet alltid är låg hos patienter som lider av kärlsjukdomar i hjärtat. Ju lägre lecitinhalt, desto större risk för blodpropp.”
(PAUL SIMONS i boken ”Lecitin”)

Läs även Lecitin


”Vattenmelon sänker blodtrycket hos de med förhöjt eller måttligt förhöjt blodtryck. Orsaken är den fria aminosyran citrullin som finns i stora mängder i vattenmelon. Den fungerar som en kvävedonator och bidrar till en vidgning av blodkärlen. De med normalt blodtryck påverkas inte.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Biohack”)


”Vattenmelon innehåller vitamin A, B och C samt stora mängder lycopen, samma ämne som i tomater. Lycopen minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och prostatacancer. Den innehåller också magnesium och kalium.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)

Läs även Vattenmelon


 ”Rooibos innehåller rikliga mängder antioxidativa ämnen som kan skydda hjärtat.”
(PAULA GRAINGER och KAREN SULLIVAN i boken ”Örtteer”)

Läs även Rooibos (Örtte)


”Rosmarinteet hjälper till med att stärka hjärtat.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)

Läs även Rosmarin (Örtte)


”Lindblommor verkar även stärkande för cirkulationssystemet eftersom de sänker kolesterolnivåerna i blodet och normaliserar blodtrycket.”
(PAULA GRAINGER och KAREN SULLIVAN i boken ”Örtteer”)


”Lindblom har rykte om sig att förebygga åderförkalkning och högt blodtryck. Framför allt har den en lugnande effekt, som är välgörande vid stressrelaterad blodtryckshöjning.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Lindblommor är lugnande för upprörda nerver och kan hjälpa vid högt blodtryck. De tros motverka fettbildning i blodkärl som kan leda till åderförkalkning.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)

Läs även Lindblommor (Örtte)


”Röllika används i läkemedel mot förkylningar, hösnuva och luftrörsbesvär. Eftersom den är vätskedrivande ges den vid urinvägsbesvär och mot vätskeansamling eller mot högt blodtryck.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)

Läs även Rölleka (Örtte)


”Hagtornste är bra vid kärlkramp och hjärtbesvär. Ta 1 tsk ört till varje tekopp vatten och låt koka någon minut. Hagtorn ökar blodgenomströmningen i hjärtmuskeln och gör det lättare för hjärtat att arbeta och läka ut.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi och örtmedicin”)

”Hjärtstillan har framför allt använts mot hjärtklappning och smärtor i hjärtat. Den innehåller en hjärtpåverkande glykosid, av samma typ som hos fingerborgsblomman. Man använde de blommande grenspetsarna, vilka på apoteken salufördes som Herba Leonuri cardiacae. De verkar stärkande och lugnande vid nervösa hjärtbesvär samt lösande på muskelkramper och reglerande på blodtrycket.”
(KERSTIN LJUNGQVIST i boken ”Nyttans växter”)


”På 1930-talet studerade professor Hans Eppinger, chefsläkare vid första medicinska kliniken i Wien, ingående råkostens terapeutiska verkningar vid olika sjukdomar. Sina resultat har han publicerat i Wiener klin. Wochenschrift (5/26, 1938). Dessa epokgörande försök visade, att svåra sjukdomar, t.ex. hjärtåkommor, högt blodtryck, njur- och leversjukdomar, olika infektionssjukdomar, ledgångsreumatism, alkoholism osv. med framgång kunde behandlas med en Bircher-Benner-råkostdiet.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)

Läs även Ät mera rå föda


”Emil Burgi från Bern i Schweiz har gjort ytterligare undersökningar och säger: ”Klorofyll rekommenderas som ett utmärkt specialmedel vid olika slag av blodbrist för att förbättra det allmänna hälsotillståndet och hjärtverksamheten och för att sänka för högt blodtryck. Vid hjärtblock och hjärtsvaghet i samband med onormalt högt blodtryck visade sig klorofyll medföra en långsamt, men påtagligt, förbättrad hjärtverksamhet.””
(KURT W DONSBACH i häftet ”Alfalfa”)

Läs även Fisk är inte bra för hjärtat!, Födoämnen som skadar hjärtat, Hjärtte och Kaffe orsakar störningar på hjärtat

För mycket järn är skadligt för hjärtat!

”Alltför mycket järn kan leda till hjärt-kärlsjukdomar.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Fria radikaler som bildats på grund av järn har också visat sig skada artärer, leda till åderförkalkning och öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Risken att drabbas av många ministroke som leder till vaskulär demens och Alzheimer ökar med ett högt intag av järn.

Enligt Randall Lauffer är anledningen till att fler medelålders män drabbas av hjärtinfarkt jämfört med medelålders kvinnor, att män har mer lagrat järn i kroppen. När kvinnor hamnar i klimakteriet och inte längre förlorar blod via menstruationer ökar deras järnförråd snabbt – och det gör även förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Faktum är att den lägre järnhalten hos vegetarianer kan vara en bidragande orsak till att de löper lägre risk för att få cancer och hjärtsjukdomar.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Läs även Järnmyten

Försurning (acidos)

”Det som är viktigast för kroppen är emellertid att upprätthålla pH-värdet i blodet, och blodets pH-värde hålls alltid på en konstant nivå på ungefär 7,4. Detta beror delvis på att det är livsviktigt att blodet lyckas bibehålla tillräckligt med syre så att det kan sättas i omlopp och nå alla våra celler. Om blodet blir alltför surt skulle hjärtat kunna slappna av till den grad att det skulle kunna upphöra att slå. Om blodet däremot blir för basiskt skulle hjärtat kunna dra ihop sig till den grad att det också skulle kunna upphöra att slå. Blodets pH-värde måste därför prioriteras framför pH-värdena på alla andra ställen i kroppen om en människa ska kunna överleva.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


“Heart disease is a typical symptom of chronic acidosis.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease – no more!”)


”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”A well-trained athlete can utilize no more than 40 grams of protein per day. The average American eats up 200 grams per day. Whatever proteins cannot be stored, which easily happens by regularly eating more than 30-40 grams of protein each day, the body converts into nitric, sulfuric and phosphoric acids. The kidneys try to eliminate some of the strong acids (similar to the ones found in your car battery). To do so, they have to attach a basic mineral to every acid molecule. As a result, sodium, potassium, magnesium (the main basic minerals) and all the rest become depleted as well.  All this sets your body up for an incidence of acidosis, which is another name for toxicity crisis. Heart disease is a typical symptom of chronic acidosis.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease – no more!”)


“It is my experience with hundreds of heart disease patients that eliminating animal proteins from their diet has helped restore normal heart functions, sometimes within a matter of six weeks. I, therefore, have come to the conclusion that eating a high protein diet, which is among the most acid-forming diets anyone can eat, greatly upsets the apo ratio and induces an inflammatory response in the coronary arteries. Both factors go hand in hand and, as we now know, pose the greatest physical risks to the health of the heart.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heart disease – no more!”)


”Hjärtinfarkt kan bero på en försurning av hjärtmuskulaturen till följd av stress – själslig press.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)

Läs även Syra/basbalansen

Hjärtarytmi

”Hjärtarytmi (oregelbundna hjärtslag, hjärtklappning) är ett samlingsnamn för en mängd olika störningar som kan vara allt från ofarliga till livshotande. De vanligaste arytmierna är enstaka, ”överhoppade” hjärtslag ( i själva verket för tidiga kammarsammandragningar) och serier av ovanligt snabba men regelbundna hjärtslag. Dessa kan vara obehagliga men är för det mesta godartade. De bekymmersamma arytmierna hänger samman med allvarlig hjärtsjukdom, och de kräver medicinsk behandling.

Det finns mycket du kan göra för att de godartade arytmierna ska uppstå mindre ofta och orsaka dig mindre besvär. Börja med att avstå från kaffe helt och hållet. Kaffe är en av de vanligaste orsakerna till oregelbundna hjärtslag. Sluta också att använda andra stimulerande droger (nikotin, kokain, amfetamin, efedrin, fenylpropanolamin, etc.). Trots att alkohol och marijuana inte har någon stimulerande effekt, kan de också befrämja arytmi och bör användas med försiktighet eller inte alls.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”När en person dör av hjärtinfarkt, vilket kan ske på några minuter eller sekunder, inträffar döden vanligtvis genom en allvarlig arytmi (t.ex. kammarflimmer), kaotiska oregelbundna hjärtslag som inte leder något syresatt blod till hjärnan. Vad är det som avgör om en partiell död i hjärtmuskeln, som ett resultat av en igentäppt artär, gör att hela hjärtat drabbas av denna livshotande arytmi? Det har visat sig att det autonoma nervsystemets tillstånd vid tidpunkten för proppen är en avgörande faktor. Om den sympatiska delen av detta system dominerar, gör det hjärtmuskeln extra känslig på ett sätt som ökar sannolikheten för kammarflimmer. Påverkan från det sympatiska nervsystemet motverkas av den parasympatiska delen, vars avslappnande inverkan även innefattar hjärtat. Om den parasympatiska aktiviteten dominerar skyddas hjärtat från flimmer även om det är fråga om en stor propp och en stor del av muskeln dör.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”När hjärtat inte får tillräckligt med syre kan hjärtmuskelns funktion försämras, och man får så kallad hjärtsvikt. Det är vanligt efter en hjärtinfarkt, då en del av hjärtat blir helt utan blodtillförsel. Om inte kärlen öppnas i tid, genom till exempel en ballongsprängning, kommer den drabbade delen av hjärtat att dö, omvandlas till ärrvävnad och hjärtats funktion blir nedsatt resten av livet. Sådana ärrvävnader kan även störa hjärtats retledningssystem, vilket kan leda till rytmrubbningar.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Nikotinet stimulerar hjärtat direkt genom dess inverkan på nervsystemet och ökar därmed arbetsbelastningen på hjärtat. Det stimulerar det sympatiska nervsystemet, vilket ökar sannolikheten för arytmier (ojämna hjärtslag)”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Oleuropein (i oliver och olivblad) löser kramp i glatt muskulatur, sänker blodtrycket, vidgar hjärtats kranskärl och motverkar oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi).”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”En halvtimmes aerobisk aktivitet fem dagar i veckan ökar hjärtats effektivitet som pump, stärker hela kärlsystemet, sänker kolesterolhalten i blodet, minskar risken för onormal levring i blodet samt hjälper till att balansera det autonoma nervsystemets aktivitet (vilket minskar risken för arytmi och kärlkramp).”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Läs även Hjärtcellernas medvetande

Hjärtat & Känslor

”Hjärtat är en pump som måste tas om hand på ett fysiskt plan, men våra hjärtan är mer än bara pumpar. En verklig läkare är mer än bara en rörmokare, tekniker eller mekaniker. Vi har också ett emotionellt hjärta, ett psykologiskt hjärta och ett andligt hjärta.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”The more fearful a person is, the more he uses his mind. The more fearless a person is, the more he uses his heart.”
(TEAL SWAN)


”Livsångest, sorger och bedrövelser är de vanligaste orsakerna till hjärtbesvär.”
(K. O. SCHMIDT i boken ”Den inre läkaren”)


”Under åren direkt efter pensioneringen drabbas en hög procent av männen av hjärtattacker och cancer, och de som tidigare varit fullt friska dör i ökande grad i förtid. ”Tidig pensionärsdöd”, som syndromet kallas, beror på uppfattningen att ens nyttiga dagar är över; det här är bara en uppfattning, en varseblivning, men för den som inte kan befria sig från dessa tankegångar, kan den ge upphov till sjukdom och dödsfall. Som jämförelse kan man ta de samhällen där åldrandet accepteras som en del i den sociala väven; där förblir de äldre livskraftiga – de bär saker, klättrar och rör sig på ett sätt som vi inte betraktar som normalt hos våra gamla.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”Emotional stress may damage your heart even if your coronary arteries remain normal. This syndrome, called “stress cardiomyopathy,” sometimes referred to as “broken heart syndrome,” is just that, and it is becoming increasingly recognized. The flood of stress-related hormones can temporarily stun or even disable your heart. In extreme cases, this can be fatal.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“Emotional stress may also cause irregular heartbeats. In some cases, these can be lethal.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Människor över hela världen förknippar hjärtat med känslor. Vi pratar till exempel om hur hjärtat bultar eller värker, eller om hur man lider av brustet hjärta. Detta är ingen tillfällighet. Det fysiska hjärtat reagerar starkt på känslostormar eftersom det är så nära kopplat till det autonoma nervsystemet. Många forskare har försökt identifiera vilka personlighetstyper som löper störst risk att få hjärtinfarkt. De bilder som framträder från dessa undersökningar visar på människor som är mycket ambitiösa, som inte kan koppla av, som inte kan kontrollera sin ilska, som får raserianfall när det inte går som de vill och som inte har förmåga att ge och ta emot kärlek och närhet.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


“Immediately after writing about emotional topics, people have lower blood pressure and heart rates (Pennebaker, Hughes, & O’Heeron 1987). Other researchers evaluated indicators of stress such as systolic and diastolic blood pressure, heart rate variability, and skin conductance. They found that expressive writing demonstrated benefits that lasted as long as four months (McGuire, Greenberg, & Gevirtz 2005).
(JAMES W. PENNEBAKER & JOHN F. EVANS i boken “Expressive writing”)


”If we are lonely, our immune systems and our hearts suffer.”

(JOAN BORYSENKO i boken ”Guilt is the teacher, love is the lesson”)


“Den deprimerade dör långt innan hans hjärta slutat slå.”
(PRA THEPKAVI)


”One way to get high blood pressure is to go mountain climbing over molehills.”

(EARL WILSON)


”När en människa utsätts för stress slår hjärtat snabbare för att se till att vävnaderna får mera blod. Vad hjärtat anbelangar gör det vävnaderna en tjänst. Olyckligtvis kan man förstås sällan komma till rätta med nutida stressfaktorer genom att hjärtat slår snabbare och musklerna får mer syre. Mannen som är stressad för att han är arbetslös, oroad för sitt banklån eller hotad av vräkning kan inte dra nytta av sina kroppsliga reaktioner – men han är varnad.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Det glada hjärtat lever längst.”
(WILLIAM SHAKESPEARE)


”Glädje förknippas med hjärtat.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


”Det räcker egentligen inte med att bara tänka, enligt Heart-Math. Fysiologiskt ändras väldigt litet med bara positiva tankar. Endast genom att förändra det emotionella läget kan vi avläsa förändringar också i kroppen. Dessutom vidgas våra vyer när hjärtat och hjärnan är synkroniserade, menar institutets VD. När hon fick hjärtat och hjärnan att arbeta ihop tänkte hon skarpare, blev mer kreativ och kände sig mer fokuserad. Med sådant samarbete skulle vi helt enkelt komma fram till klokare och mer insiktsfulla beslut.

Vi fick prova. Tekniken kallas Freeze-frame, vilket är den amerikanska termen för att frysa en av bildrutorna i en rörlig film och går ut på att först tänka på något stressande. Vi som gick kursen listade på ett gemensamt blädderblock ostädat skrivbord, tidsbrist, besvärliga medarbetare, pengar, tonåringar… Sedan uppmanades vi att ”frysa” den känslan, liksom rama in den och lägga den åt sidan, för att skifta till området runt hjärtat (”låtsas att ni andas genom hjärtat”) och försätta oss i ett tillstånd av välbefinnande. De bilder vi nu tog hjälp av handlade om att spela boll med sonen, bli mamma, se fullmånen stiga över Stilla havet… Med denna djupa tillfredsställelse överst bland känslorna skulle vi nu ”på allvar fråga hjärtat vad som kunde vara en mer effektiv respons på stressituationen”. Kursledaren uppmanade oss att noga lyssna på hjärtats svar. Nå? Och vad blir skillnaden jämfört med hjärnans svar? Vi dokumenterade skillnaden. I kolumnen ”huvudet” hamnade rädsla, anklagelser, negativ syn på problemet. Grämelse över dåtiden och oro för framtiden. Under rubriken ”hjärtat” skrev vi positivt accepterande, problemet sett inifrån, konstruktiv neutralitet. Känslorna tog sin utgångspunkt i nu-läget.

Där ser ni, konstaterade kursledaren, det är snarare hjärnan som står för risken att fastna i irrationella och emotionella mönster medan hjärtats reaktion lättare kommer att leda till rationella och logiska lösningar!

När vi verkade bekymrade över att vi så ofta reagerar på problem med enbart tankemöda, tröstade han oss med att vi är så vana vid att ta till hjärnan att vi tror att det är normalt och att det räcker. Det är bara att lära om. Genom hjärtat ser vi problemen på ett annat sätt än genom hjärnan. Där finns vår högre intelligens.”

(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)


”Om människor bara ville komma på god fot med alla sina känslor, och lära sig att ge vänliga uttryck för dem, skulle det uppstå färre hjärtesorger.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


“Tårar är ord från hjärtat som munnen inte klarar av att säga.”
(okänt ursprung)


”Sorg handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Alla försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. Det är som att försöka måla med en hammare – det blir bara en enda stor röra av det.”
(JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN i boken ”Sorgbearbetning”)


”Om vi undertrycker vår sorg kvävs våra hjärtan.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Zisook och DeVaul (1977) rapporterar om att flera fall då de fysiska symtomen som en efterlevande upplevde var liknande dem som den döde led av under sin sista sjukdom. De kallar dessa ”facsimile illness.” Ett fall gällde en kvinna som hade bröstsmärtor som exakt liknade de smärtor som hennes man hade innan han dog i en hjärtattack. Symtomen visade sig först omkring årsdagen av hans död.”
(J. WILLIAM WORDEN i boken ”Sorgerådgivning och sorgeterapi”)


”En annan vinst med gråt är att den har en lugnande inverkan. Detta framgår av ett genomsnittligt blodtrycksfall på tjugofyra enheter hos våra hypertona patienter och en nedgång med tio slag per minut i hjärtfrekvens.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)

Läs även Sorg


”Ju fler gånger vi fattar felaktiga beslut, desto mer förhärdas våra hjärtan, och ju oftare vi fattar rätta beslut, desto mer ödmjuka – eller kanske ännu hellre levande – blir vi…”
(ERICH FROMM i ”Människohjärtat”)


”I ett fall vaknade en kvinna upp efter en hjärttransplantation och ville ha öl och Chicken McNuggets; hon blev mycket förvånad för hon hade aldrig längtat efter sådan mat och dryck tidigare. Sedan hon haft mystiska drömmar, då en ung man som hette Timmy kom till henne, sökte hon reda på vem donatorn av hennes nya hjärta var och fann att han var ett trafikoffer. När hon kontaktade hans familj visade det sig att han var en ung man som hette Timmy. Kvinnan förbluffades av att höra att han var särskilt förtjust i att dricka öl och att han hade dödats när han var på hemväg från McDonald’s.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


“Bottled up aggression or anger can virtually burn up the heart; the lesions that develop around the coronary arteries look very much like burns.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


”There has even been a link proven between anger and heart disease.”
(TIM LAURENCE i boken ”The Hoffman process”)


“If you feel unloved or carry feelings of deep hurt, you will notice a sense of heaviness in your heart. A deep unresolved hurt is likely to manifest as a heart condition.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


“Greed, attachment, and possessiveness all lead to heart and spleen disorders.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)


”Hjärtinfarkt kan bero på en försurning av hjärtmuskulaturen till följd av stress – själslig press.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”En obalans i hjärtat kan komma till uttryck i känslor av hopplöshet.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


”När vi har obearbetade trauman utvecklar vi en svag vagusnerv, vilket är kopplat till högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar, mag-tarmbesvär som IBS samt kroniska sjukdomar överlag. En svag vagusnerv kommer även att hålla nervsystemet kvar i den sympatiska delen (kamp-flykt) eller dorsal vagal shutdown, vilket betyder att kroppen har fastnat i en känsla av kroniskt hot.”
(DOCTOR DIAMANTIS i boken ”Nyckeln till hälsa”)


”Hjärtat svarar an på hur du mår både fysiskt och känslomässigt. Det finns nästan inga upplevelser som hjärtat inte uppfattar och reagerar på.”
(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”Andrew Weil, författare till många populära böcker och chef för ett program för integrativ medicin vid University of Arizona i Tucson, berättar om ett alldeles särskilt dramatiskt fall av tillfrisknande. Det gällde en bankchef med kroniskt högt blodtryck, vars tryck normaliserades en dag efter att hans fru ansökt om skilsmässa. Det föll till 120/80 och stannade sedan på den nivån.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Undersökningar har visat att människors emotionella tillstånd direkt påverkar blodtrycket. När du känner dig glad och lycklig går det systoliska blodtrycket ner. När du är full av oro och ångest går det diastoliska blodtrycket upp.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Långvarig depression kan till exempel bli till stress som påverkar hjärtat, och tvärtom kan långvarig stress leda till depression. När det gäller hur depression påverkar hjärtat finns det rent biologiska förklaringar, som att blodets koaguleringsförmåga ökar hos deprimerade personer. Det i sin tur leder till ökad risk för blodpropp.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


“During the early 1990s, researchers once again reviewed all the major heart disease studies in order to determine what the greatest risk factors were for the biggest killer disease in the Western hemisphere. Much to their surprise they found that the greatest risk factors for heart disease weren’t obesity, cigarette smoking, cholesterol or high blood pressure, etc., but the happiness rating and job satisfaction. In other words, if you don’t like your job and are not getting along with your spouse, you are living dangerously. Being in a disharmonius relationship not only affects the emotional heart but also the physical heart. Having heart disease means that the whole body is sick. You cannot have a poorly performing heart and expect it to pump enough oxygen and nutrients to the cells of the body – a prerequisite for even the most basic physiological processes such as digestion and metabolism.

Brain and heart researcher Dr. Glen Rein has shed some light on why the happiness of the heart is so essential to our health. He discovered that it is a matter of the heart as to whether you get ill or not. Using Fast Fournier Transformation (FFT), he converted a conventional EKG of the heart into a frequency diagram, like the ones normally made only to map brain wave frequencies. It is well known that the heart generates its own electricity and, as he points out, is much more powerful electrically than the brain. But what Dr. Rein went on to discover was simply amazing.

Negative emotions such as unhappiness, frustration, anger, hatred, and the like generate chaotic, weak and high frequency heart wave graphs. Positive emotions, on the other hand, such as lovingness, appreciation and gratitude produce very orderly, low frequency, but very powerful waves on the graph. Dr. Rein showed that only when the heart shows coherent wave patterns, as in feelings of love and connectedness, could its energy be transmitted properly throughout the body. This may explain why lovers seem so healthy and energized.

Like a dynamo, the heart is capable of feeding healthful energy into the body. Chronically negative people, those who are angry, depressed, guilt-ridden, anxious or hateful, prevent their own healing by disordering and blocking their heart waves. This greatly reduces the heart’s energy production and distribution; sickness follows eventually. As the heart is the seat of the soul, we are in charge of whatever happens in the body. Truly happy people (not those who pretend to be happy) are those that have love in their hearts, and they are the healthiest people. They are their own healers. They trust that they are capable of healing from any illness.

This statement is beautifully illustrated by the work of David Hawkins. Hawkins conducted a 29-year long study that showed that the health of the human body improves or deteriorates depending on a person’s mental state. He created a scale from 1-1,000 which measured human consciousness in response to emotional frequency. He found that any state that caused a person to vibrate at a frequency below 200 (or 20,000 cycles per second) weakens the body. On the other hand, a frequency condition from 200 to 1000 makes the body stronger. Hawkins discovered that the experience of shame had the lowest frequency effect on the body. This basically means, if you have thoughts of shame you become very weak, and thereby susceptible to illness. Guilt turned out to be the next most weakening emotion, followed by apathy, grief, fear and anxiety, craving, anger and hate.

Higher on the scale was trust, vibrating at a frequency of 250 (or 25,000 cycles per second). Trust turned out to have a strengthening effect on the body. If you trust in yourself, you naturally trust that all is well with you and with the world, even if it doesn’t seem that way.

Then going up the scale are willingness, optimism, acceptance and forgiveness, reason and understanding. Love, reverence, joy and serenity had particularly high frequencies. They were surpassed only by peace and bliss. Unity consciousness – the experience of you and the world as Spirit – is the highest calibration at a scale of 1000. This is the frequency of absolute power.

By bringing the higher frequencies of love, joy or faith into the lower frequencies of what we call problems or fragmentation, enables these difficulties to reveal their true purpose to us. Hence they become opportunities for change and healing. To heal means to become whole, which is the end of fragmentation.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


”I olika studier har man kunnat visa att smärtan ökar om man undertrycker sin ilska, men också att blodtrycket blir högre och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar.”
(DANIEL MAROTI i boken ”Smärtans budskap”)

Läs även Brustet hjärta, Hjärtinfarktpersonligheten och Känslor

Hjärtat & Kärlek

”Hjärtat som älskar är alltid ungt.”
(grekiskt ordspråk)


“”What happens when people open their hearts?”…”They get better.””
(HARUKI MURAKAMI)


“Being in a disharmonius relationship not only affects the emotional heart but also the physical heart.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


”Forskare vid Yale genomförde en studie med 119 män och 40 kvinnor som fick genomgå tester för att hitta blockeringar i kransartärerna med hjälp av en metod som kallas angiografi och som anses vara den som ger mest rättvisande resultat. (Den upplevs som obehaglig av många, även om den är relativt skonsam. Den går till så att man för upp en smal kateter till kranskärlen via underarmen. Ett färgämne injiceras därefter så att man kan se insidan av artären med hjälp av datortomografi eller magnetisk resonanstomografi. På så sätt kan man få en tydlig och direkt bild av hur öppna eller blockerade kärlen är.) De patienter som sa till forskarna att de kände sig älskade och rent allmänt upplevde att de hade känslomässigt stöd uppvisade färre blockeringar i kranskärlen, det vill säga sådana blockeringar som är den främsta orsaken till stroke och hjärtinfarkt.

Det finns även andra riskfaktorer för hjärtsjukdom såsom kost, motion, rökning och äldre släktingars sjukdomshistoria, men när man tog bort dem från ekvationen visade det sig att upplevelsen av att känna sig älskad och att ha ett känslomässigt stöd var avgörande för om man hade fler eller färre blockeringar i kranskärlen. En svensk studie som omfattade 31 kvinnor ledde fram till samma slutsats. Men den kanske mest slående forskningsstudien gick ut på att man ställde en enda fråga till deltagarna. Ett forskarteam vid Case Western Reserve University genomförde en studie som omfattade 10 000 män som inte hade haft kärlkramp, det vill säga sådana smärtor i bröstet som är förknippade med hjärtsjukdom (en hjärtinfarkt kan dock uppstå utan några tidigare symtom).

Som förväntat kunde man se att de män som hade den högsta förekomsten av de vanliga riskfaktorerna för hjärtsjukdom, såsom högt kolesterol, högt blodtryck och hög ålder, löpte mer än 20 gånger så hög risk att få kärlkramp under de kommande fem åren. Sedan ställde forskarna en enkel fråga: ”Visar din fru att hon älskar dig?” Männen som svarade ja löpte mindre risk att få kärlkramp även när de hade höga värden på de kända riskfaktorerna. Det omvända var också sant. En man med höga riskfaktorer som sa att hans fru inte visade honom kärlek löpte nästan dubbelt så stor risk att få kärlkramp.”
(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”Otillfredsställelse och problem i äktenskapet kan också spela en viktig roll för risken att få hjärt-kärlsjukdom. I en intressant studie av en population kvinnor i Stockholm, som följdes upp under fem år, förknippades kronisk stress i äktenskapet med nästa tre gånger högre sannolikhet för hjärtinfarkt och stroke. Det fascinerande var att data tydde på att påfrestningarna i äktenskapet utgjorde en större riskfaktor för kvinnor än för män. Dock verkar det som om män påverkas mer negativt än kvinnor vid en skilsmässa.”
(ASEEM MALHOTRA i boken ”Frisk utan statiner”)


“Only a closed heart can be broken or attacked.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Andrew Weil, författare till många populära böcker och chef för ett program för integrativ medicin vid University of Arizona i Tucson, berättar om ett alldeles särskilt dramatiskt fall av tillfrisknande. Det gällde en bankchef med kroniskt högt blodtryck, vars tryck normaliserades en dag efter att hans fru ansökt om skilsmässa. Det föll till 120/80 och stannade sedan på den nivån.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Ingen vet hur många människor som infinner sig på sjukhusens akutmottagningar sent på kvällen med bröstsmärtor – med eller utan verklig hjärtinfarkt – för att de just haft en stark upplevelse av kärlekssorg i någon form.”
(M. SCOTT PECK i boken ”Vidare på den smala vägen”)


”Sorg handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Alla försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. Det är som att försöka måla med en hammare – det blir bara en enda stor röra av det.”
(JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN i boken ”Sorgbearbetning”)


”Den som känner sig tom på kärlek löser inte sitt grundläggande problem genom att försöka vinna andra människors beundran, beröm och accepterande. Vi kommer inte tillrätta med vår känsla av inre litenhet genom att försöka göra oss stora i andras ögon. Det är när vi erkänner vår brist på kärlek som vi börjar ana att det ändå finns något som kan göra oss levande och befria oss från vår djupa hjärtesorg.”
(PER ARNE DAHL i boken ”Den stora kärleken”)


”Om man är rädd att förlora någon så vågar man inte öppna sitt hjärta fullt ut för den personen. Detta är ett skydd, oftast omedvetet, för man är rädd att bli sårad, sviken eller övergiven av den andra. Resultatet blir att man aldrig riktigt känner sig älskad, uppskattad eller trygg tillsammans med den andra. Lösningen är att man öppnar sitt hjärta, finner tryggheten, kärleken och uppskattningen inom sig själv.”
(RUBEN ANDERSSON)


“When we feel safe, we can open our heart to the other person and be completely naked and vulnerable to him or her – physically, emotionally, and spiritually. When our heart is fully open and vulnerable, we can experience profound levels of intimacy that are healing, joyful, powerful, creative, and intensely ecstatic. We can surrender to each other out of strength and wisdom – not out of fear, weakness, and submission.”
(DEAN ORNISH i förordet till boken “A course in weight loss” skriven av MARIANNE WILLIAMSON)


“When you learn to open your heart and view it through the eyes of your soul, you’ll discover an even better relationship that’s waiting for you: the relationship of your soul-self.”
(JOHN HOLLAND i boken “Power of the soul”)


”Personer som lever i ett olyckligt äktenskap befinner sig i ett kroniskt spänningstillstånd, de utsätts med andra ord för kontinuerlig stress, såväl rent fysiskt som på det känslomässiga planet. Detta innebär en ständig påfrestning för både kropp och psyke, vilket kan yttra sig i olika kroppsliga sjukdomar som högt blodtryck och hjärtbesvär.”
(JOHN GOTTMAN i boken “7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”)

Läs även Brustet hjärta, Kärlekens konst och Your need to love

Hjärtat & Rökning

”Rökare drabbas 10 gånger så ofta som andra av hjärtsjukdom.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”En av anledningarna till att rökning ökar risken för högt blodtryck är att den hämmar produktionen av NO så att blodkärlen inte kan vidga sig ordentligt, och det ökar blodtrycket.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)

Läs även om (NO) Kvävemonoxid


”Rökning är den absolut största riskfaktorn när det gäller hjärt-kärlsjukdomar och därför är det första steget till ett friskt hjärta att sluta röka, om man är rökare. Tobak innehåller nämligen flera olika ämnen som direkt påverkar blodkärlen och sätter igång de mekanismer som leder till åderförfettning. Kolmonoxiden i tobaksröken blockerar de röda blodkropparna, det påverkar kroppens förmåga att ta upp syre och gör det svårare för hjärtat att arbeta. Nikotinet är en annan bov. Det höjer blodtrycket och gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig, vilket i sin tur ökar risken för blodpropp. Dessutom gör nikotinet att kärlen drar ihop sig och blir mindre elastiska.

Som rökare har man mycket högre risk att drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke än en person som inte röker. En rökares livslängd är i genomsnitt 10 år kortare än andras och rökare drabbas tidigare i livet av sjukdomar jämfört med icke-rökare.”

(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Tobaksberoende skadar hjärtat och artärerna på många olika sätt. Nikotin gör att artärerna i hela kroppen dras samman, vilket stör blodcirkulationen och höjer blodtrycket. Rökning minskar blodets syreupptagningsförmåga och kan öka tendensen till proppbildning. Nikotinet stimulerar hjärtat direkt genom dess inverkan på nervsystemet och ökar därmed arbetsbelastningen på hjärtat. Det stimulerar det sympatiska nervsystemet, vilket ökar sannolikheten för arytmier (ojämna hjärtslag) och kärlkramp, vilket också kan framkalla hjärtinfarkt. Tobaksrökning ökar definitivt risken för hjärt-kärlsjukdomar. Denna risk ökar också när man bor och arbetar tillsammans med rökare eftersom man då blir passiv rökare. Kom ihåg att rök från änden på en tänd cigarrett innehåller fler gifter än den rök som man inhalerar genom cigarretten.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Nikotinet har en starkt sammandragande verkan på blodkärlen i hela kroppen och stör blodcirkulationen i hjärnan och i armarna och benen. Det ökar hjärtverksamheten, höjer blodtrycket och irriterar matsmältningsapparaten och urinvägarna.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Nikotin ökar också mängden adrenalin (stresshormon) i blodet. Det gör att pulsen går upp och blodtrycket kan bli högre.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Hjärtmuskeln blir vidare kall av tobak och när hjärtmuskeln blir kall men ändå måste arbeta hopar sig syra i den. Detta kan leda till hjärtinfarkt.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Rent allmänt bidrar rökningen till avslappning i systemet genom att nikotinet dämpar känslorna; blodkärlen dras samman och puls- och hjärtverksamhet blir snabbare (hjärtat måste arbeta mer för att pumpa fram blodet)”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

Läs även Rökning

Hjärtat älskar vegetarisk kost

”De livsmedel som historiskt i befolkningsstudier visat ha störst hjärtskyddande effekt är frukt, grönsaker, fullkorn och nötter.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”2019 publicerade forskare tre fallrapporter där patienter med konstaterad hjärtsvikt valt att äta en helt växtbaserad kost som komplement till sedvanlig behandling. Vid en uppföljning efter två, tre månader hade hjärtats pumpförmåga ökat med 92 procent. En av patienterna undersöktes och hade 90-95 procents förträngning i ett av hjärtats största blodkärl. Vid uppföljande undersökning var förträngningen i det närmaste helt borta. De tre patienterna upplevde signifikanta förbättringar avseende kärlkramp, andfåddhet och trötthet.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Vissa kritiserar en växtbaserad diet och anser att den är för extrem eller drakonisk. Websters lexikon definierar drakonisk som ”omänskligt grym”. En närmare granskning avslöjar att ”extrem” och ”omänskligt grym” inte beskriver en växtbaserad kost, utan konsekvenserna av vår nuvarande västerländska kost. Att få bröstbenet itusågat för en bypass-operation eller drabbas av stroke som leder till afasi kan väl kallas extremt, och att få bröst, prostata, tjocktarm eller ändtarm borttagna på grund av cancer kan kännas omänskligt grymt. Dessa sjukdomar förekommer sällan bland folk som äter en växtbaserad kost.”
(Dr CALDWELL B. ESSELSTYN Jr)


”There are two kinds of cardiologists; vegans and those who haven’t read the data.”
(Dr. KIM ALLAN WILLIAMS)


”Studier visar att vegetarisk kost är förknippad med låg förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och miljarder människor över hela världen äter vegetariskt. När man utesluter kött och fisk ur kosten blir det naturligt att fylla ut tallriken med nyttiga grönsaker.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Journal of the American Medical Association meddelade också 1961: ”En vegetabilisk kost kan förhindra 90 till 97 procent av alla hjärtsjukdomar.” Det är statistik som talar sitt tydliga språk.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life”)


”För mer än ett halvt sekel sedan visade Walter Kempner vid Duke-universitetet att hans växtbaserade kost med mycket låga halter av salt, fett, kolesterol och animaliskt protein förbättrade både framskriden hjärtsvikt och njursvikt.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”»Studier av tandstrukturen hos nutidsmänniskan visar, att hon äger alla de egenskaper, som utmärker ett strikt växtätande djur. Hur kommer det sig då att även om människan är skapad till att äta vegetarisk kost hon likväl blivit allätare? Häri ligger kanske orsaken till att hjärt-kärlsjukdomarna blivit så allmänna i jämförelse med hur förhållandet är bland djuren.»

I publikationen framhålls vidare att en hög frekvens av sjukdomar i kransartärerna förekommer i de köttproducerande länderna och vidare, att »olika människogrupper, som idag använder vegetarisk kost, praktiskt taget utan något kött, har en mycket låg blodkolesterolhalt liksom en mycket låg frekvens av hjärt-kärlsjukdomar. Detta har tydligt påvisats i länder sådana som Indien, där omkring 50% av invånarna är stränga vegetarianer.»”

(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Vegetarianer hade 25 procent lägre risk att dö i ischemisk hjärtsjukdom jämfört med icke-vegetarianer.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”De adventister som åt vegetariskt verkade konsekvent ha lägre risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa former av cancer. Och ännu större hälsofördelar sågs hos de adventister som åt vegankost – både när det gäller fetma, högt blodtryck, typ 2-diabetes och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Den största andelen av alla cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och andra former av degenerativa sjukdomar kan enkelt förhindras genom att vi börjar äta en växtbaserad kost.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


Föllinge-projektet visar att över 90 procent av de 64 patienter, som behandlades på Föllingegården för urinvägsinfektion, astma, högt blodtryck och prostatit blev bättre eller helt bra genom faste- och kostterapi på vegankost (råa grönsaker, frukter och bär utan mjölk och mjölkprodukter).”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Lev rätt”)

Läs även Föllingeprojektet


”Frånvaron av cirkulationsbesvär, hjärtattacker och slaganfall i Hunza är påfallande. Det måste finnas ett samband mellan folkets matvanor och hälsa. De gamla männen klättrar i berg och arbetar på fälten hela dagarna utan spår av trötthet.”
(RENEE TAYLOR i boken ”Hunzafolkets hemlighet”)


”1964 undersökte en annan framstående västerländsk läkare hunzanerna och meddelade sina intryck. Hjärtspecialisten Paul Dudley White hade blivit internationellt berömd på 1950-talet när han utvaldes att behandla USA:s president Dwight Eisenhower, som hade drabbats av en hjärtattack. Denne framsynte läkare var också en av grundarna till American Heart Association (Amerikanska hjärtläkarsällskapet). Doktor White besökte själv Hunza för att se om det var sant att människorna där uppnådde en mycket hög ålder utan att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och tog med sig en bärbar batteridriven EKG-apparat. Eftersom det inte fanns någon dokumentation kunde han inte fastställa hur gamla de äldsta hunzanerna de facto var, men han mätte deras blodtryck, blodkolesterolvärden och EKG och kunde inte hitta några spår av hjärt-kärlsjukdom ens hos de allra äldsta. I artiklar publicerade i American Heart Journal (det amerikanska hjärtläkarsällskapets tidning) och andra tidskrifter berättade han om sina undersökningar av en grupp om tjugofem hunzaner som han på mycket goda grunder antog var mellan 90 och 100 år gamla. …Inte en enda av dem visade några som helst tecken på hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck eller förhöjda kolesterolnivåer.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)

Läs även Hälsans utvalda folk


”Idag vet vi från stora observationsstudier att vegetarianer lever längre än de som äter en diet med mycket kött och löper också mindre risk att drabbas av en rad olika sjukdomar, som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer.”
(NIKLAS EKSTEDT & HENRIK ENNART i boken ”Happy food green”)


”1961 skrevs i Journal of the American Medical Association att: ”En vegetarisk kost kan förhindra nittiosju procent av våra hjärtinfarkter.” John Robbins visar i Diet for a New America att vegetarianer som inte konsumerar mjölkprodukter (veganer) har en tiondel så många hjärtattacker som köttätare i den kritiska åldern fyrtiofem till sextiofem år.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Den 7-faldiga freden”)


“Cleveland Clinic general surgeon and researcher Caldwell B. Esselstyn, M.D., has demonstrated comparable results using a low-fat near-vegan diet, without employing the other factors in the Ornish program. Reporting in the American Journal of Cardiology, Esselstyn wrote, “In this study, patients become virtually heart-attack proof. We achieved these excellent results without structured exercise, meditation, stress management, and other added lifestyle changes.”

Not ones to give up easily, meat and dairy industry advocates tried to refute Esselstyn’s work by saying that it’s not clear whether these kinds of results will continue over the long term, and besides, maybe his patients weren’t that sick to begin with.

Hardly. All of the patients in Esselstyn’s study had severe heart disease at the outset, yet after twelve years on his program, 95 percent of them were alive and well. How sick were they to begin with? The patients in Esselstyn’s study had experienced 48 serious cardiac events in the eight years before they joined the study. But in the 12 years after they joined the study, those patients who were compliant with the program experienced a grand total of zero cardiac events.

Yes, said those holding court for the meat industry, but the diet is too restrictive for most people to comply with for any length of time. You just can’t ask people to be that restrictive in their diets and expect very many of them to comply.

This sound reasonable. But what percentage of the patients in Esselstyn’s 12-year study do you think were compliant?

Ninety-five.

Does his program ask too much of people? Is an exclusively plant-based diet too radical? Esselstyn doesn’t think so. “Some criticize this exclusively plant-based diet as extreme or draconian,” he writes. “Webster’s dictionary defines draconian as ‘inhumanly cruel.’ A closer look reveals that ‘extreme’ or ‘inhumanly cruel’ describes not plant-based nutrition, but the consequences of our Western diet. Having a sternum divided for bypass surgery or a stroke that renders one an aphasic invalid can be construed as extreme; and having a breast, prostate, colon, or rectum removed to treat cancer may seem inhumanly cruel. These diseases are rarely seen in populations consuming a plant-based diet.”

From every direction, the evidence keeps piling up. Twenty-five years ago, the region of the world with the worst heart disease problem was North Karelia, in Eastern Finland. Today, the region of the world with the fastest dropping rates of heart disease is the very same North Karelia. What happened? The area adopted a “get fit” program, based on reducing cholesterol and smoking through government-sponsored media campaigns, labeling meats and other foods as to their saturated fat and cholesterol levels, and converting farms that had been producing animal products to growing vitamin-rich fruits and vegetables. How much difference did it make? In the past twenty-five years, heart disease deaths in North Karelia have been reduced by an astonishing 65 percent.”

(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)

Läs även Vegetarisk kost och Äta djur

Hjärtcellernas medvetande

”Den största delen av trafiken mellan hjärnan och hjärtat går faktiskt från hjärtat till hjärnan – inte tvärtom.”
(Dr. BRADLEY NELSON)


”I en känd serie experiment på Menningerkliniken i början av 1970-talet demonstrerade Swami Rama, en uppmärksammad indisk mästare, sin förmåga att öka sin hjärtslagsfrekvens från 70 till 300 med sin egen viljekraft. Det är en förändring som vida överstiger det normala omfånget. Det som hände var i grunden att hans hjärtrytm blev fladdrande så att blodet inte pumpades ut på det vanliga rytmiska sättet. Hos en vanlig person kan ett sådant här tillstånd ge upp hov till hjärtfel och andra livshotande sjukdomstillstånd. Det händer också tusentals intet ont anande människor varje år.

Swami Rama påverkades dock inte negativt av denna hjärtfunktionsstörning eftersom den helt och hållet styrdes av hans medvetande. Det här innebär att en person som dör inom loppet av några minuter efter en plötslig störning av den normala hjärtrytmen (en kategori som inkluderar alla möjliga slags arytmier, fibrillering och takykardi) egentligen har drabbats av en medvetandestörning. Med vårt materialistiska synsätt söker vi orsaken i hjärtmuskeln och säger att de elektrokemiska signalerna som koordinerar en frisk hjärtverksamhet har råkat ut för störningar. I stället för att styra hjärtslagen i en jämn och stadig följd genom hela hjärtat, faller miljarder hjärtceller ur ramen och ger upphov till kaotiska, lösryckta sammandragningar som får hjärtat att se ut som en hög med slingrande ormar.

Ändå är denna skrämmande händelse, som alla hjärtexperter fruktar, av sekundär betydelse; det avgörande är störningen av hjärtcellernas medvetande. Denna medvetandestörning är inte lokal utan generell. Personen ifråga har förlorat kontakten med de djupa intelligensskikt som styr och övervakar alla celler – cellerna är i själva verket inget annat än intelligens som ordnats i olika lager av synliga och osynliga mönster. En mästare som Swami Rama visar oss att vårt medvetande inte är ämnat att vara inskränkt och fragmenterat. Om man kände sig själv som den man verkligen var, skulle man inse att man själv är källan, vägen och målet för all denna flytande intelligens.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)

Hjärtinfarktpersonligheten

”Hjärtinfarktpersonligheten
Om du är aggressiv, otålig, intensivt tävlingslysten och ivrig att lyckas, kanske du till slut hamnar på en intensivvårdsavdelning kopplad till en EKG-apparat.

Redan 1910 skrev William Osler i The Lancet att det är den ambitiöse, hårt arbetande mannen som troligast får smärtor i hjärtat. På fyrtiotalet ansåg en läkare att människor drabbas av hjärtattack därför att de ständigt tävlar med sina fäder. Sedan dess har ett stigande antal forskare lyckats utveckla dessa båda påståenden. En författare berättar om en tapetserare, som på femtiotalet reparerade stolar i väntrummet hos två läkare, och som upptäckte att det bara var framkanten av stolsitsarna som var slitna – som om patienterna ständigt hade suttit som på nålar. Läkarna var Rosenman och Friedman och de ägnade större delen av de följande två årtiondena åt att försöka komma underfund med vilken typ av patienter som får hjärtinfarkt.

De upptäckte att de människor som fick hjärtinfarkt oftast var män och att de för det mesta var hårt stressade. De lyckades visa att dessa män ofta har en stark drift att tävla och att lyckas. Hjärtinfarktpatienten har långa arbetsdagar, är inställd på att lyckas, har svårt att sitta still, är oförmögen att koppla av och är perfektionist. Hur framgångsrik han än är lyckas han sällan leva upp till sina ambitioner.

Och det är naturligtvis inte hur framgångsrik du faktiskt är som bestämmer hur tillfredsställd du känner dig – utan hur framgångsrik du tror att du är.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Om du till exempel är krävande och överdrivet ambitiös skall du se upp med de där bröstsmärtorna som talar om att du överanstränger ditt hjärta.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)

Läs även Hjärtat & Känslor

Hjärttransplantation

”De flesta minns fortfarande Philip Blaiberg, den sydafrikanske tandläkare, som var en av de första som fick ett nytt hjärta transplanterat, och överlevde oväntat länge. Han dog 19 månader efter transplantationen, inte av vävnadsbortstötning, som man först trodde, utan av en hjärtattack. Läkaren som undersökte Blaibergs hjärta efter dödsfallet, konstaterade att hjärtats artärer var fulla av ateroskleros. Samme läkare hade undersökt det nya hjärtat före transplantationen, och visste att artärerna var lika rena som hos en nyfödd baby den gången.

Under de 19 månaderna han hade sitt nya hjärta, hade Blaiberg en hög halt kolesterol i blodet. Den höll sig kring 315, och kom aldrig under 300. Den slags mat Blaiberg hade behövt för att sänka sin kolesterolhalt till ett lägre värde, fick han aldrig. Den kosten som förstörde hans första hjärta, förstörde hans andra hjärta lika effektivt.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Patients with especially severe coronary heart disease sometimes require cardiac transplantation because the heart is pumping blood so inadequately. Unfortunately, there is a shortage of organ donors, so the average waiting time for a donor to become available in most parts of the country is one to two years. (Unlike giving blood, most people are not willing to donate their hearts.) Approximately half of the patients waiting for a heart transplant die before a donor becomes available. And heart transplantation is quite expensive, costing from $250,000 to $500,000 per patient. 

Also, in perhaps the ultimate example of what happens when you don’t address the underlying cause of a problem, patients who undergo heart transplants often need another one just a few years later. It’s a little like changing your oil filter without also changing the oil – it just clogs up again fairly quickly. Since these patients were just waiting around for a new heart anyway, we offered a few of them the opportunity to go through our program of comprehensive lifestyle changes while waiting for a donor. After one year, some improved so much that they no longer needed a heart transplant! It’s amazing to me that these low-tech interventions of comprehensive lifestyle changes may be, at times, even more powerful than the most high-tech interventions such as a heart transplant.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”I ett fall vaknade en kvinna upp efter en hjärttransplantation och ville ha öl och Chicken McNuggets; hon blev mycket förvånad för hon hade aldrig längtat efter sådan mat och dryck tidigare. Sedan hon haft mystiska drömmar, då en ung man som hette Timmy kom till henne, sökte hon reda på vem donatorn av hennes nya hjärta var och fann att han var ett trafikoffer. När hon kontaktade hans familj visade det sig att han var en ung man som hette Timmy. Kvinnan förbluffades av att höra att han var särskilt förtjust i att dricka öl och att han hade dödats när han var på hemväg från McDonald’s.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)

Läs även Angioplastiska ingrepp åtgärdar inte problemet! och Kirurgiska ingrepp

Hjärtvariabilitet (HRV)

”Låt oss börja med ett mått som kallas för hjärtvariabilitet eller HRV, vilket är en förkortning av den engelska termen Heart Rate Variability. Hjärtslagen brukar låta som ett rytmiskt trummande, där ett svagare slag hörs som sedan åtföljs av ett starkare slag: da-DAM, da-DAM. I verkligheten är ett friskt hjärta flexibelt och ändrar sin rytm efter varje situation. Maratonlöparens hjärtslag skiljer sig mycket åt från en indisk yogi i djup meditation vars hjärtslag saktar ner och nästan tycks upphöra. På en mer subtil nivå svarar hjärtat på den stimulans som kommer från våra dagliga stressmoment, hur små de än må vara. Om du är spänd kommer dina hjärtslag mer att likna ett snabbt och jämnt trummande. I medicinska termer betyder det att din HRV är låg, vilket inte är att föredra. När det gäller diabetes förknippas låg hjärtvariabilitet med dålig hjärthälsa och det kan till och med öka risken för plötslig död på grund av hjärtstillestånd.

Ett högt HRV-värde uppstår när hjärtat svarar med ett flexibelt register av snabbare eller långsammare hjärtslag beroende på vad som sker i kroppen och i medvetandet. På egen hand slår det mänskliga hjärtat med cirka 100 slag per minut, men effekten av det autonoma nervsystemet, som ansvarar för kroppens omedvetna processer, sänker pulsen till cirka 70 slag per minut. Det här är en hälsosam genomsnittlig pulsnivå, men i slutändan är det ändå nervsystemet som är den avgörande faktorn.

När HRV-värdet är högt är det autonoma nervsystemet i balans. De signaler som skulle kunna ge upphov till stressreaktioner hålls i schack av signaler som främjar vila och avslappning. När HRV-värdet är lågt kan det inte bara peka på hjärtproblem utan också ge andra diagnostiska ledtrådar ifråga om cancer, diabetes, stroke, grön starr med mera. De långtgående effekterna av de här faktorerna har väckt många frågor hos dem som studerar det autonoma nervsystemet. Vi kan alla påverka och sakta ner pulsen genom att till exempel trycka på ögonen eller genom att gnugga på halspulsådrorna på sidorna av halsen.

I och med att vi har fått bärbara mätapparater, som till exempel träningsarmband som kan mäta blodtryck, puls och andra viktiga värden, har det visat sig att HRV är en av de bästa indikatorerna på hur stressad en person känner sig. Med en enkel djupandningsövning eller en kort meditation kan man förbättra sitt HRV-värde samtidigt som man sänker stressnivån, och en bärbar mätapparat kan övervaka och bekräfta förändringen. På så sätt kan den subjektiva och objektiva verkligheten sammankopplas, så som de redan är i den enhet som kroppen och medvetandet utgör.”

(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”En studie från Korea fokuserade på patienter med kroniska starka smärtor. Gruppen som deltog i ett skogsterapiprogram uppvisade betydande fysisk bättring både när det gällde hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och NK-cellaktivitet. Hjärtvariabilitet är en viktig faktor för den autonoma balansen, alltså hur det autonoma nervsystemet fungerar, medan ökningen av NK (natural killer-celler) visar stärkt immunförsvar.”
(JØRN VIUMDAL i boken ”Skogluft-effekten”)


“Immediately after writing about emotional topics, people have lower blood pressure and heart rates (Pennebaker, Hughes, & O’Heeron 1987). Other researchers evaluated indicators of stress such as systolic and diastolic blood pressure, heart rate variability, and skin conductance. They found that expressive writing demonstrated benefits that lasted as long as four months (McGuire, Greenberg, & Gevirtz 2005).
(JAMES W. PENNEBAKER & JOHN F. EVANS i boken “Expressive writing”)

Läs även Hjärtcellernas medvetande

Husdjur är positivt för hjärtat

”Undersökningar visar att en majoritet av dem som drabbats av en hjärtattack och därefter skaffat ett djur, tillfrisknade fortare och hade högre överlevnadsgrad än de utan djur.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Det medicinska värdet av att ha husdjur blev oväntat uppenbart för en grupp forskare som ledde ett försök att komma tillrätta med hjärtarytmier. De studerade effekterna av två kemiska preparat (enkainid och flekainid) på män som hade haft hjärtinfarkt och nu led av oregelbunden hjärtrytm. Paradoxalt nog verkade preparaten orsaka ett ökat antal dödsfall i hjärtsjukdom. Samtidigt visade det sig emellertid att de patienter som hade hundar löpte sex gånger mindre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som inte hade hundar. Kan du föreställa dig vad som skulle hänt om det var läkemedlen snarare än hundarna som hade befunnits ge en sexfaldig minskning av antalet dödsfall? De skulle ha givits till varenda hjärtpatient i landet som led av oregelbunden hjärtverksamhet, och läkemedelsföretagen skulle lägga ner hundratals miljoner dollar på att tala om för läkare och allmänhet hur bra deras preparat var. Men eftersom en hunds trofasthet och tillgivenhet inte kan tappas på flaska och säljas har det inte förekommit någon sådan reklamkampanj och de flesta inser än i denna dag inte hur helande kärleksfulla relationer kan vara – inklusive relationer till husdjur.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”I en stor undersökning i Australien visade sig djurägare göra färre läkarbesök, ha lägre konsumtion av mediciner för högt blodtryck, lägre kolesterolnivå samt färre sömnbesvär och hjärtproblem. Flera andra studier har visat att djurägare, särskilt hundägare, är mindre känsliga för stress än människor utan hund och att de drabbas mindre ofta av huvudvärk, magont, ryggont, hjärt-kärlproblem, sömnsvårigheter och depressioner. Det beror inte bara på att hundägare får mer motion utan också på att hundarna skapar en glad stämning, sprider lugn och ro, visar glädje, ger sällskap, samt att de är goda lyssnare och fria från fördomar, enligt forskarna. De har kort sagt större social kompetens än många människor.”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)

Läs även Husdjur

Job satisfaction and happiness rating

Greatest Risk Factors: Job Satisfaction and Happiness Rating

One of the most important discoveries ever made about man’s number one killer disease is rarely mentioned in reports on heart disease and its contributing risks, but this doesn’t make it less real. The greatest risk factors of developing heart disease are job satisfaction and the happiness rating. These unexpected risk factors turned up when American researchers looked once more for clues to the causes of heart disease.

If you ask a man on the street whether he is satisfied with his job and generally happy with his life, his answer will give you a fairly accurate prognosis about his heart health. It would be too simplistic to assume that heart disease is only caused by stress, cigarette smoking, overeating, alcohol abuse, etc. These risk factors are not the ultimate causes of a dysfunctional heart, but rather the effects or symptoms of plain dissatisfaction in life. The origins of all major causes of heart disease (lack of happiness and contentment) may still be there after all the other risk factors or causes have been eliminated. A large number of people have died from heart attacks with perfectly clean arteries and no other tangible, physical reasons. Many of them have never even smoked, abused alcohol or led a particularly stressful life. But they were unhappy within themselves.

One 1998 study by the Johns Hopkins School of Medicine has confirmed what 10 other surveys have found: Men who are clinically depressed are twice as likely as those who aren’t to suffer heart attacks or develop other heart illnesses. If the “heartache” is severe enough, several ways will appear to shut down arteries and, in fact, the entire energy system in the body. Gene research has shown that the double strands of the DNA, which controls the health of every cell in your body, will instantly contract and shorten whenever you feel fear, frustration, anger, jealousy or hatred. It’s like the malfunctioning of a computer’s software program that renders the computer incapable of performing properly. By applying the procedure of Kinesiology (muscling testing) to a depressed or unhappy person, you find that all the muscles in his body are weak, especially while he ponders his personal problems. His discontent also affects the muscles of his heart and arteries. If unhappiness persists, disease is inevitable, and whatever part of his body is the weakest will succumb first to the chronic shortage of energy. If it happens to be the heart, then heart disease may result.

Even if such a person doses himself with antioxidants, which are believed to protect the arteries against oxygen radical attacks, they will neither be digested and assimilated nor be successfully delivered to the damaged arteries. Lack of satisfaction in life paralyzes the body’s functions of digestion, metabolism and elimination. This causes congestion, high toxicity, and damage to all cell tissues. People who have blocked coronary arteries are not just sick in the area of the heart, they are sick throughout the body, and they are sick in their sense of self. The most important determinant factor of disease appears to be the inability to live a happy, satisfying life. A new study on women published in the medical journal General Psychiatry and reported by the mass media in September 2007 showed that women suffering a panic attack have a three times higher risk of suffering a heart attack or stroke within five years.

How does a prolonged state of anger, depression or anxiety damage the heart? That’s a question researchers have been asking for years. A research team led by Dr. Boyle, Duke University North Carolina, wanted to find out if a troubled mind might trigger the type of inflammation that could damage the heart and blood vessels. In a group of more than 300 healthy middle-age men, between 1972 and 2002, the Duke research monitored blood levels of two key inflammation markers known as C3 and C4. C3 has been particularly linked to a higher risk of heart disease. Depression, anger, and hostility were also assessed. In a recent issue of the journal Brain, Behavior and Immunity, the Duke team reports that the highest increases in C3 between 1992 and 2002 were seen in men who displayed the highest levels of depression, anger and hostility.

A new study funded by health agencies in the British and U.S. governments finds that those who think they’ve been treated unfairly are more likely to have coronary problems. The main message taken from this study is that if you believe life to be unfair, your heart may be failing you. The study found that people who thought they were treated unfairly were more likely to suffer a heart attack or chest pain. Those who believed they were victims of the worst injustice were 55 percent more likely to experience a coronary event than people who thought life was fair. According to this report published in the Journal of Epidemiology and Community Health (Vol. 61, No. 6, June 2007: 513-518), people who think they are victims of discrimination often respond by drinking, smoking or overeating. The researchers suggested that the question of unfairness be raised with patients at routine medical checkups.

The reason modern medicine is so helpless in providing lasting cures for heart disease is because not much in the current medical approach can increase happiness in a patient. Yet there is hardly any other primary risk factor for disease, including coronary heart disease, other than lack of happiness and satisfaction. It is the absence of inner happiness and peace of heart and mind that makes a person feel stressed, take drugs, overeat protein and other foods, abuse alcohol and cigarettes, drink excessive amounts of coffee, become a workaholic, or dislike his job or himself.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”De dominerande kroniska psykosociala stressfaktorerna hos medelålders människor kommer från arbetslivet och relationerna. Till de mest spännande undersökningarna hör den första Whitehallstudien, som började år 1967. I den jämfördes förekomsten av hjärtinfarkt hos offentliganställda och man upptäckte att de som hade störst risk att drabbas var de som kände att de hade minst kontroll över arbetssituationen och som inte lyckades ta sig vidare i sin karriär trots stora ansträngningar. Att arbetsinsatsen inte var i paritet med lönen tycktes vara en nyckelfaktor som mer än fördubblade risken för hjärtinfarkt.”
(ASEEM MALHOTRA i boken ”Frisk utan statiner”)

Läs även Karoshi

Kaffe orsakar störningar på hjärtat

”I allmänhet verkar kaffet hämmande på hjärtmuskelns utvidgningsmöjligheter. Denna hämning kan vid större koffeinmängder bli så stark, att hjärtat ej förmår fylla sig på ett normalt sätt med blod. Som en följd härav inträder cirkulationssvaghet och oregelbunden hjärtverksamhet. En synnerligen menlig inverkan har kaffet på hjärtfel, hjärt- och blodkärls-neuroser och åderförkalkning.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)


”Börja med att avstå från kaffe helt och hållet. Kaffe är en av de vanligaste orsakerna till oregelbundna hjärtslag.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Faktum är att kaffe kan bidra till förhöjda kolesterolvärden och öka risken för hjärtsjukdomar.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Något de hjärtsjuka benhårt måste stryka är kaffe.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Dessutom kopplas kaffe samman med diverse sjukdomar och tillstånd som högt blodtryck, hjärtflimmer, hjärtklappning.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Caffeine and other stimulants can increase the frequency and severity of irregular heartbeats. This is true for both the harmless and the life-threatening types of arrhytmias.”
(DEAN ORNISH i boken “Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)


”A study from Dr. Andrea LaCroix of the Johns Hopkins Medical School reported in 1986 that a person who drinks five or more cops of coffee a day is two to three times as likely to develop heart problems as a person who drinks no coffee at all.”
(DEAN ORNISH i boken “Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)


“A number of studies have connected caffeine to more serious health problems, including fibrocystic breast disease, high blood pressure, arrhythmias, and some forms of cancer.”
(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)


“Researchers studied medical students during exams. They gave half of the students grapefruit juice with hidden caffeine and the others juice without caffeine. Neither group knew who was receiving the caffeine.

On average, the students who drank the juice with caffeine had blood pressure readings 5 to 15 points higher than the others, For many people, this is the difference between needing to be on blood pressure medications for the rest of their lives or not at all. The caffeine also raised their level of chronic stress hormones such as cortisol. Students who already had high blood pressure, or who had a family history of high blood pressure, had the highest spikes in blood pressure after consuming the caffeine.

The researchers concluded, “Given the cumulative effects of stress and caffeine, it may be beneficial for individuals at high risk for hypertension to refrain from routine use of caffeine beverages, particularly at times when work demands and attendant stressors are high.””

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Blue Cross, in one of their publications, wrote of similar discoveries, and urged people who suffer from tension or anxiety and/or irregular heartbeat, to cut back on coffee or discontinue its use altogether.”
(CECIL G. OSBORNE i boken “Understanding your past – the key to your future”)


”In a study published in Clinical Science, a single cup of coffee containing 80 mg of caffeine has been shown to dramatically reduce the ability of blood vessels to dilate by as much as 72 percent, depending on how many cups you drink. It was also recently discovered that drinking caffeinated coffee reduced insulin and C-peptide in the same subjects. Both of these findings suggest that caffeinated coffee can impair both cardiovascular health and glucose metabolism.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)

Läs även Kaffe

Kalktillskott kan ge hjärtinfarkt

”En vanlig orsak till att kranskärl blockeras är åderförkalkning, alltså då dessa hjärtkorridorer slammar igen med stelnat plack som innehåller kalcium.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”En metaanalys av interventionsstudier från 2010 visade att risken för hjärtinfarkt steg med 30 procent hos dem som tog kalciumtillskott.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Det har även kommit en del studier som varnat för att kalktillskott kan orsaka hjärtinfarkt och stroke.

I ett fall var det forskare från Nya Zeeland, England och USA som gick igenom elva studier där man följt 12 000 äldre personer under 4 år. Hälften hade fått kalktillskott och den andra halvan hade fått verkningslösa placebopreparat. Resultatet, som publicerades i British Medical Journal, visade att 30 procent av de personer som tagit kalktillskott hade fått hjärtinfarkt.

”Människor tror att kalktillskott är naturliga men de är verkligen inte naturliga alls. Medan experterna inte är säkra på de biologiska mekanismerna runt hur kalktillskott kan skada kroppen, har studier bakåt länkat höga nivåer av kalk i blodet till fler hjärtattacker och skador på blodkärlen. Om man tar kalktillskott, går nivåerna av kalk i blodet upp till toppen av en normal nivå under de följande 4-6 åren. Det sker inte om man får i sig kalken via kosten, för kalken från mat absorberas långsamt så att nivåerna i blodet knappast förändras alls. Människor har alltid fokuserat på blodfetterna som orsak till plackbildning, men det finns ökande bevis för att även kalknivåerna i blodet mycket väl kan vara orsaken”, förklarade Ian Reid, professor i medicin vid University of Auckland som deltog i studien, till Reuters i samband med publiceringen i juli 2010.

I maj 2012 publicerades i tidskriften Heart en studie av schweiziska och tyska forskare. Den tydde också på ett visst samband mellan ökad risk av hjärtinfarkt och intag av kalktillskott. För de som höll sig till en kalkrik kost minskade enligt studien i stället risken att drabbas av infarkt.”

(ULLA GABAY i boken ”Hälsofällan”)


“The British Medical Journal published a comprehensive study that showed calcium supplements increase the risk of heart attacks by 30 percent.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)

Läs även Kalcium och Kalktillskott

Kallvattenterapi stimulerar hjärtat

Cold heart compress: Fold one of your inner-layer pieces to size, dip it in cold water, remove the excess and place on the heart and wrap like a chest wrap. This helps to calm a racing, nervous heart.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


”När man tar en iskall dusch aktiveras och tränas alla de miljontals små musklerna i hjärt-kärlsystemet. Gör man det tio dagar i sträck ger det en märkbar effekt på pulsen, som kan sänkas med så mycket som trettio slag i minuten och sedan hålla sig kvar på samma nivå resten av dygnet. Det är en kraftig stressminskning.”
(WIM HOF i boken ”Wim Hof-metoden”)


”Kallduschar skapar förutsättningar för flöde och energi och frid. Jag överdriver inte. Det är startpunkten för att få makt över sin egen kropp. Om man i tio dagars tid avslutar sin varma dusch med en iskall dusch på en minut lär man kroppen att stänga till hjärt-kärlsystemet i kyla. Det är fantastiskt vad man kan få kroppen att göra, och det enda som krävs är tio dagar med kalla duschar för att återuppväcka sin optimala vaskulära muskelstyrka och nå den kontrollen. Samtidigt som hjärt-kärlsystemet väcks och musklerna får allt mer träning uppstår en förbindelse med hjärnan, med viljan.”
(WIM HOF i boken ”Wim Hof-metoden”)


”De med högt blodtryck och hjärtproblem bör vara försiktiga med kallbad då det belastar cirkulationen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Kalla bad har en hel rad positiva hälsoeffekter, som till exempel mindre värk och smärta, lägre blodtryck och minskad oro. Men då räcker det förstås inte med ett enda dopp eller en enda kall dusch – här krävs regelbundenhet. I de flesta studier som visar positiva resultat presenteras det att effekten stärks ju oftare man badar. Alla deltagare får samma hälsoeffekter oavsett hur ofta de badar, men graden av effekten skiljer sig åt. Tydligast förändring ser man hos dem som badar mellan fyra och sju gånger i veckan.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)

Läs även Kallvatten- och köldterapi

Karoshi

”Ett fenomen som kallas karoshi, död på grund av övertidsarbete. År 2016 släppte departementet för hälso- och välfärdsfrågor ett policydokument om att arbeta övertid i Japan. Nästan 23 procent av alla företag sa att deras anställda arbetade mer än åttio timmar övertid i månaden. Av dessa företag var det 11,9 procent som sa att en del anställda arbetade mer än hundra timmar extra på en månad. År 2014 tillkom en lag, som skulle förebygga karoshi, och nu tvingar en del företag sina anställda att ta några dagar ledigt var sjätte månad, och släcker ljusen klockan tio på kvällen för att tvinga dem att gå hem. Men ändå är det enligt officiella uppgifter nästan tvåhundra människor som dör av hjärtattack, stroke och annat relaterat till karoshi varje år.”
(Dr. QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)

Läs även Job satisfaction and happiness rating och Stress orsakar allvarliga hjärtbesvär

Kollateralkärl

”Hjärtat och hjärnan förlitar sig också på att kärlnybildningsförsvaret ska reagera när den egna blodförsörjningen hotas. Att snabbt återupprätta blodflödet till dessa organ är bokstavligen en fråga om liv eller död. När deras blodkärl blockeras, vilket sker vid åderförfettning, lägger försvarssystemet i en växel och utvecklar nya blodkärl för att hjälpa till att bilda en naturlig väg förbi de blockerade kanalerna. Naturliga förbiledningar, så kallade kollateralkärl, bildas när blockeringarna uppkommer långsamt och kranskärlen eller halspulsådrorna gradvis blir trängre. Människor kan leva i flera år eller i årtionden med sin kranskärlssjukdom eller halsartärsjukdom om kärlnybildningsförsvaret sköter sitt jobb. Även vid plötsliga blockeringar, som vid en hjärtinfarkt eller hjärninfarkt, aktiveras kärlnybildningsförsvaret om patienten överlever, och bildar naturliga förbiledningar.

Det här försvaret blir långsammare om patienten har en åkomma som blockerar kärlnybildningen, såsom diabetes eller förhöjt kolesterolvärde, och om patienten röker eller är äldre.”

(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”Vid komplett stopp i en hjärtartär (infarkt) är chanserna större för personer med högre kroppslig aktivitet än för andra. Träningen underlättar nämligen uppkomsten av kollateralkretslopp, dvs förbiledning genom smärre blodkärl. 

Djurförsök har visat att redan vid en ringa förträngning i koronaartärerna utvecklar djur som dagligen tränas ett påtagligt, funktionsdugligt kollateralkretslopp medan inaktiva djur vid samma grad av förträngning inte utbildar något kollateralkretslopp alls.”
(ARNE ALGARD i boken ”Vitalare vardag”)


“The gold standard for treating arterial blockages – surgery – has, at best, only minimal benefits. This is because large, stable blockages – those that block more than 90 percent of the vessel – are in almost 100 percent of the cases completely compensated for by collateral blood vessels. In fact, the idea that the heart gets its blood only from the four major vessels is not correct. Starting soon after birth, the normal heart develops an extensive network of small blood vessels called collateral vessels, which compensate for the interruption of flow in any one (or more) of the major vessels. This compensation by collateral vessels can be seen clearly in a video (“Heart Catheter Film”) produced by Dr. Knut Sroka for his website www.heartattacknew.com.

As Sroka correctly points out in his video, coronary angiogram – which fails to show the collateral circulation and creates spasms in the coronary arteries through the injection of heavy dye under high pressure – is a notoriously inaccurate tool for assessing the amount of stenosis in the vessels and the angioplasties are performed on minimally symptomatic patients who show a greater than 90 percent blockage in one or more coronary arteries. These arteries are almost always fully collateralized; the surgery does not restore blood flow because the body had already done its own bypass. Ask yourself: If it were true that an artery that was more than 90 percent blocked had no collateral circulation, how is that person still alive? Does it make sense that a person would have a heart attack when the stenosis goes from 93 percent to 98 percent? Yet this is what most of the procedures are meant to accomplish – to unblock the stenosis – which, as Sroka’s video shows, actually has no effect on the amount of blood flow. It is no wonder that in study after study, these procedures fail to provide any significant benefit to patients.”
(THOMAS COWAN i boken ”Human heart, cosmic heart”)

Fotnot: på hemsidan “www.heartattacknew.com” finns inte längre ovan nämnda film av Knut Sroka, som numer bara har sin tyska sida “Herzinfarkt”.

Loving touch

The Healing Power of ”Loving Touch”
Every time someone touches us with loving care or we do the same for someone else, an emotional exchange takes place that profoundly nourishes the heart. The expressions “He touched my heart”, ”I felt so touched by his words”, or ”It was so touching to see my old friend again”, show that the sense of touch is closely related to our physical and emotional heart, which is also the center of our being. To touch and to be touched is as essential to health as a balanced diet, if not more.

When American researchers discovered that prematurely born babies who are stroked three times a day increased their weight by 49 percent, they had unintentionally discovered the power of loving touch. As it turned out, loving touch, or “kinesthetic tactile stimulation” to scientists, became recognized as an effective method for reducing the time and cost of a baby’s stay in hospital. Loving touch (I prefer to use the less sterile and more human term for this precious healing gift) stimulated the babies’ production of growth hormones and thereby improved utilization of nutrients from the daily food ratio. The researchers did not realize that they had stumbled upon a major technique of healing that could be applied successfully to the young and the old, the healthy and the sick, and not only for prevention, but also for cure.

In the human body, the sense of touch is so highly developed that it can detect or sense everything with which it comes into contact, like radar. By (unconsciously) picking up other people’s pheromones and/or “touching” their aura, your body can identify who is friendly, honest and loving or cold-hearted, deceitful, and aggressive. The body may instantly translate all that information into powerful chemical responses that can make you either feel well or ill. These internal responses, however, also depend on your interpretation of the experience. Muscle testing can verify whether your interpretation is correct. You may think of a person and check with your muscles whether this person has a positive influence on you or not. A weak muscle indicates that your relationship with this person may disturb your balance and energy field. Merely thinking of a person gives you enough physical responses to decide whether you want to be with that person or not.

Multiple forms of touch can have profound healing effects. The Ayurvedic oil massage, for example, has been proven to open clogged arteries because of its deeply penetrating and detoxifying action. However, the purely physical part of this kind of touch is only partly responsible for this healing phenomenon. By touching your body with the intention to improve its health, the body automatically senses that you love and appreciate yourself and your life, otherwise you wouldn’t do it. Love carries the highest frequency of energy, and, when present in the depth of your heart, it triggers a strong healing response by releasing endorphins, serotonin and other happiness/healing drugs throughout the body, similar to the ones a breastfed baby receives from its mother.

If you want to help a sick person but do not know how, hold his/her hand in yours or gently hold or massage his/her feet. This does more to help the person’s condition than any amount of sympathetic words could do. The body remembers a loving touch more vividly than spoken words and it reproduces the same drugs whenever it links into the ”touching” feeling through remembering. Heart patients especially need to feel that they are loved and cared for because their hearts have lost the sweetness of life that is naturally present in a committed and loving relationship where emotional exchange is most common. Many heart disease victims isolated themselves from such intimacy before they became ill, by overloading themselves with work, commitments, deadlines and too many social engagements. By rediscovering the secrets of loving touch, they can once again connect to the circuit of love that supplies the only frequency the heart needs in order to function properly and efficiently, that is, the love frequency.

If it is impossible for you to have a meaningful loving exchange with other human beings, you may consider getting pet. Pets can open your heart and make you feel better about yourself. They have been known to lower blood pressure and reduce the risk of suffering a heart attack. This is called “pet therapy.” Psychiatrists have added pet therapy to their treatment repertoire. Therapy pets are now used in schools, mental institutions, nursing homes, rehabilitation facilities and children’s hospitals.

Loving touch opens the heart. It is the kind of touch that gives without expecting anything in return. It is the kind of touch that can create miracles. Each one of us has this healing gift; it is only a matter of acknowledging that you have it, which is a prerequisite for being able to use it. Give your touch freely and without reservations, for it is one of the few gifts that can make you happy, too.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

Lyssna till ditt hjärta!

”Den största delen av trafiken mellan hjärnan och hjärtat går faktiskt från hjärtat till hjärnan – inte tvärtom.”
(Dr. BRADLEY NELSON)


”När en människa utsätts för stress slår hjärtat snabbare för att se till att vävnaderna får mera blod. Vad hjärtat anbelangar gör det vävnaderna en tjänst. Olyckligtvis kan man förstås sällan komma till rätta med nutida stressfaktorer genom att hjärtat slår snabbare och musklerna får mer syre. Mannen som är stressad för att han är arbetslös, oroad för sitt banklån eller hotad av vräkning kan inte dra nytta av sina kroppsliga reaktioner – men han är varnad.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


“When you feel powerless that’s because you stopped listening to your own heart, that’s where power comes from.”
(GIANNI CROW)


”Music is talkin’ from heart – you can’t lie.”
(LOUIS ARMSTRONG)


”Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat.”
(HELEN HUNT)


”Hjärtats visdom skiljer sig ifrån huvudets kunskap. När vi lär oss de läxor som bara hjärtat kan ge, ändras vårt perspektiv så att det omfattar en större verklighet och gör vårt liv bättre.”
(HELEN HUNT)


“Life is uncomplicated and simple for the heart but complex and complicated for the mind.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


”Forskning om sambandet mellan hjärtat och intelligensen visar att ju mer vi lyssnar på vårt hjärta och våra känslor – även känslor vi inte förstår – desto starkare blir vår intuition. Att utveckla intuitionen handlar om att lära oss att respektera våra känslor och att lita på att vi själva vet vad som är bäst för oss. Det innebär att veta vem vi är och vad vi vill.”
(THERESA CHEUNG i boken “21 ritualer som stärker din intuition”)


“Your mind cannot and will not take you where your heart longs to go.”
(DEBBIE FORD i boken “The 21-day consciousness cleanse”)

Läs även Hjärtcellernas medvetande och Sanna jaget

Mejeriprodukter är dåligt för ditt hjärta

”John Robbins visar i Diet for a New America att vegetarianer som inte konsumerar mjölkprodukter (veganer) har en tiondel så många hjärtattacker som köttätare i den kritiska åldern fyrtiofem till sextiofem år.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Den 7-faldiga freden”)


”Mjölk och mjölkprodukter visade det högsta sambandet med hjärtsjukdomar.”
(Kartläggning av dödsfalls- och matkonsumtions-statistik i 24 länder, Medical Hypothesis, 7:907-918, 1981)


”Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv.

Fragmentering
Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk.

”Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning” säger Dr. Oster.

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att ”när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna”. Detta ”specifika mål” i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur.

Förkalkade artärer
Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. ”Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar”, säger Oster.

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre.

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas ”liposomer”. Liposomer är mycket små inkapslade fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet.

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. ”Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt” säger Oster. Forskarna har infört termen ”plasmalogen sjukdom” för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO.

XO + plasmalogen = gift
I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, ”Homogenized”, Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. ”Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen” säger forskarna.

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost.”
(TOM VALENTINE, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman)

Läs även Mjölk kan bli din död


”Vid undersökningen genomförd i sex länder av svenska forskare kunde man också konstatera att frekvensen av hjärt-kärlsjukdom – parallellt med minskningen av mejerivaruintaget – sjunkit i fem av dessa länder.

I ett av länderna, Portugal, hade man tvärtom under samma tidsperiod ökat sitt intag av mejerivaror. Där kunde följaktligen istället en ökning av frekvensen hjärt-kärlsjukdomar konstateras.

Rönen talar sitt tydliga språk. Det är av godo för hjärta och kärl att hålla igen på ätandet av mejeriprodukter.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Epidemiologerna hade också kunnat konstatera att antalet fall av hjärt-kärlsjukdomar hade sjunkit betydligt under kriget, när det rådde ransonering på kött och mejeriprodukter.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Läs även Mjölk

Motion stärker hjärtat

”Redan 1953 rapporterades att Londons busschaufförer dog i yngre ålder än stadens busskonduktörer. Först var det oklart varför, men ganska snart förstod man att det berodde på att konduktörerna rörde sig i bussen medan chaufförerna satt vid ratten. Det har följts av åtskilliga studier som visar att stillasittande ökar risken för hjärtkärlsjukdom.”
(ANDERS ROSENGREN i boken ”Hela livet”)


”En otränad person har normalt en vilopuls på 70-80 pulsslag i minuten, medan den vältränade har 40-60 i puls. Ett hjärta som knappast har påverkats av träning behöver alltså slå 1 500 slag mer per timme, dvs. ytterligare 13,1 miljoner slag om året, för att kunna pumpa tillräckligt mycket blod så att kroppen får rätt mängd näringsämnen och syre. Då räknar jag inte med att hjärtat slår fortare när kroppen är i rörelse. Förutom att pulsen är långsammare hos de vältränade har de även större slagvolym, dvs. hjärtat pumpar mer blod för varje slag.”
(KARI BØ, CHRISTINE THUNE & BEATE WINTHER i boken “Livslust!”)


”Fysisk inaktivitet svarar för ca 30 procent av alla insjuknanden i hjärt-kärlsjukdom och studier har visat att ju mer fysisk aktivitet, desto mindre risk för hjärt-kärlsjukdom. En någorlunda fysiskt frisk person som regelbundet promenerar 3-4 ggr/vecka har 50 procents lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Bättre kondition kan innebära ett roligare liv och dessutom minska risken för bröstcancer, tjocktarmscancer, diabetes, gallsten, högt blodtryck, hjärtsjukdom och stroke.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”En halvtimmes aerobisk aktivitet fem dagar i veckan ökar hjärtats effektivitet som pump, stärker hela kärlsystemet, sänker kolesterolhalten i blodet, minskar risken för onormal levring i blodet samt hjälper till att balansera det autonoma nervsystemets aktivitet (vilket minskar risken för arytmi och kärlkramp). Den här sortens träning kan också öka cirkulationen i hjärtmuskeln så att blodet kan hitta alternativa vägar om en propp skulle uppstå i ett kranskärl. En mindre del av hjärtmuskeln går då förlorad än i ett hjärta som inte har stärkts genom träning. Människor som har god kondition har bättre möjligheter att överleva en hjärtinfarkt och bli helt friska igen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Den berömda Framingham-undersökningen, som påbörjades 1948 och fortsatte till in på 1971, visade att av dem man studerat, så dog fem gånger så många i hjärtattacker av dem som inte motionerat, som bland dem som var aktiva. Kideras rapport i Journal of the American Medical Association 1968 visade att motion kan vända ett onormalt EKG till att bli normalt.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”People who exercise regularly are less likely to develop high blood pressure. Regular physical activity decreases blood pressure, and both aerobic and resistance-training exercise have the ability to lower blood pressure, effects that are largely independent of weight loss. Just walking three or four days per week for at least half an hour per day has been shown to significantly lower blood pressure in hypertensive patients.

A study of the Pritikin combined lifestyle-modification program found that 83 percent of people with high blood pressure were able to safely discontinue taking their antihypertensive medications after only three weeks of changing their diet and exercise. Other combined nutrition and lifestyle interventions have documented similar reductions in blood pressure.

A single exercise session can lower your blood pressure by 5 to 7 mm/Hg, which may persist for as long as twenty-two hours. However, the blood pressure benefits of exercise are reduced after only one to two weeks of returning to the couch, so regular exercise is important to sustain the reductions in blood pressure.

Aerobic exercise is more effective than strength training for reducing blood pressure. But strength training still helps. So does flexibility training, especially activities such as yoga, which also contain a meditative component.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Yogaövningar som sänker halterna av stresshormonet kortisol och sänker blodtrycket kallas medicinsk yoga och är en variant av kundaliniyoga. Metoden har utarbetats av läkare under senare år för att användas inom vården för hjärtpatienter och personer med högt blodtryck. Danderyds sjukhus i Stockholm erbjuder till exempel sina hjärtpatienter medicinsk yoga som en del i rehabiliteringen. Där gjordes en studie av 60 patienter som slumpvis indelades i två grupper. Båda grupperna fick ta del av den vanliga hjärtrehabiliteringen, med bland annat rökavvänjning och sjukgymnastik. Den ena gruppen fick också delta i ett timslångt yogapass varje vecka, där man fokuserade på djupandning i rörelserna. Efter tre månader var blodtrycket hos de patienter som deltagit i yogagruppen markant lägre än hos deltagarna i den andra gruppen. Yogagruppen hade också lägre halter av stresshormonet kortisol.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Vid komplett stopp i en hjärtartär (infarkt) är chanserna större för personer med högre kroppslig aktivitet än för andra. Träningen underlättar nämligen uppkomsten av kollateralkretslopp, dvs förbiledning genom smärre blodkärl.

Djurförsök har visat att redan vid en ringa förträngning i koronaartärerna utvecklar djur som dagligen tränas ett påtagligt, funktionsdugligt kollateralkretslopp medan inaktiva djur vid samma grad av förträngning inte utbildar något kollateralkretslopp alls.”

(ARNE ALGARD i boken ”Vitalare vardag”)


”Den berömda Framingham-undersökningen, som påbörjades 1948 och fortsatte till in på 1971, visade att av dem man studerat, så dog fem gånger så många i hjärtattacker av dem som inte motionerat, som bland dem som var aktiva. Kideras rapport i Journal of the American Medical Association 1968 visade att motion kan vända ett onormalt EKG till att bli normalt.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Människor som tränar regelbundet har en mycket större variabilitet i hjärtrytmen och mer koherens än de stillasittande. Detta innebär att deras parasympatiska system, den fysiologiska ”bromsen”, som initierar perioder av lugn, är sundare och starkare.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Bot på naturlig väg”)


”Garret och hans medarbetare fann 1965 att fysisk kondition sätter ner det diastoliska trycket. Två forskare vid universitetet i Vermont testade en grupp män som redan hade högt blodtryck. I sju månader sysselsattes dessa män med fysisk träning, som långdistanslöpning, hållningsgymnastik och olika tävlingsidrotter. Vid slutet av den här tidsperioden fann man att blodtrycket i vila hos dessa män hade gått ner från 168/92 till 134/75 i genomsnitt. Detta direkta bevis för motionens välgörande effekt på personer som redan har högt blodtryck är mycket viktigt. Det visar att motion inte bara förhindrar uppkomsten av högt blodtryck, den kan också hjälpa till att bota högt blodtryck.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


“Modern researchers have demonstrated the benefits of dance therapy for fibromyalgia, depression, high blood pressure, heart failure”
(Dr. LEO GALLAND & JONATHAN GALLAND JD i boken ”The allergy solution”) 

Läs även Motion och Syredifferentialer

Naturens inverkan på hjärtat

Trees, Hearts, and Blood Pressure: Nature as a Cardiologist
Another group of scientists from Korea and Japan was interested in the effects of nature experiences on the heart and blood pressure. Some of their subjects went on walks in the woods, while others lay in a meadow to passively observe nature. The results showed that both forms of nature experience reduced blood pressure and calmed the heartbeat. In contrast, no reduction in blood pressure or pulse was observed among a third group of participants who were traveling in the city, and in some cases, even a rise in blood pressure was observed in these participants.

The researchers found that in addition to the psychological effects of nature, aromatic substances in the forest air, which are released by plants, are responsible for lowering blood pressure. For example, inhaling cedar oil lowers the blood pressure. But in nature, and especially in the forest, we breathe a very potent cocktail f the most diverse plant substances, which is a much more complex compound and has a stronger effect than the pure, isolated tree oil.

The heart rates of the group in nature also remained more balanced and health supporting over a longer period of time than of those in the city.

The adrenal cortex produces a hormone called DHEA. It is a precursor to the male and female sex hormones. Qing Li was able to demonstrate that DHEA is heightened in the body when spending time in nature and especially in the forest. The hormone is considered a “heart protection substance.” It protects the heart and reduces the risk of diabetes and obesity.”

(CLEMENS G. ARVAY i boken “The biophilia effect”)


”I olika stresshanteringsprogram efter hjärtinfarkt ingår ofta att vistas ute i naturen.”
(MAJ-LIS HELLÉNIUS i boken ”Livsviktigt!”)


”I en färsk svensk studie fick stressade försökspersoner vistas i virtuell natur på ett laboratorium vid Lunds tekniska högskola, samtidigt som man mätte olika stressmarkörer som hjärtrytm och halter av stresshormoner. Det visade sig att kroppens lugn-och-ro-system aktiverades mer i en virtuell skog med skogsljud än i en lugn inomhusmiljö utan låtsasskog.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


 ”En vacker naturbild på väggen är mer avstressande än ett abstrakt konstverk; det visade en studie på hjärtopererade patienter i Uppsala.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


”En studie från Korea fokuserade på patienter med kroniska starka smärtor. Gruppen som deltog i ett skogsterapiprogram uppvisade betydande fysisk bättring både när det gällde hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och NK-cellaktivitet. Hjärtvariabilitet är en viktig faktor för den autonoma balansen, alltså hur det autonoma nervsystemet fungerar, medan ökningen av NK (natural killer-celler) visar stärkt immunförsvar. Deltagarna i skogsterapi-programmet visade också på lägre nivåer av smärtupplevelse och upplevde en bättre livskvalitet på det känslomässiga planet.”
(JØRN VIUMDAL i boken ”Skogluft-effekten”)


”Tillgång till grönska minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


”Ju närmare folk har till grönområden från sina bostäder, desto oftare besöker de dem, vilket i sin tur leder till färre fall av hjärt-kärlsjukdomar. Det är således av stor vikt för människors hälsa att parker eller naturområden ligger nära där folk bor.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”En omfattande systematisk översikt visar att antalet samstämmiga studier nu är så omfattande att evidensen är stark när det gäller just sambandet mellan ett längre avstånd till grönområden, färre vistelser i grönområdena och högre stressnivåer. Dessutom är kopplingen stark till kortare förväntad livslängd, dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”Man’s heart away from nature becomes hard.”

(STANDING BEAR)

Läs även Naturen

Orsaken bakom hjärtinfarkter

“For example, at a conference I attended and presented at in Northern California, a cardiologist reported about a trial he helped conduct in rural Alabama during his residency. In this trial, angiograms – injections of dye into the coronary arteries to detect blockages – were done on men presenting with chest pains. For the ones who had a single artery blocked, no treatment was prescribed, and the researchers predicted in their notes which part of the heart would have a subsequent heart attack if one occurred. Of course, all of the researchers predicted that the heart attack would take place in the part of the heart supplied by the blocked coronary artery. Many of the men did eventually have heart attacks, but to the researchers’ surprise, fewer than 10 percent had a heart attack in the area of the heart supplied by the original blocked artery.

For these reasons, the stable-plaque model is being abandoned by conventional cardiology in favor of a different model for the etiology of MIs, which, as it turns out, is almost equally invalid.”

(THOMAS COWAN i boken ”Human heart, cosmic heart”)


”Vid dessa dödsfall i hjärtinfarkt visar inte obduktionen att det har förelegat någon fullständig igentäppning av ett kranskärl. Antagandet är då att en artär har drabbats av kramp, vilket har orsakat en funktionell blockering. Den här sortens katastrof kan också framkallas av överdriven aktivitet hos de sympatiska nerverna samt av överdriven stimulans av binjurarna. Genom att lära sig minska det sympatiska nervsystemets inflytande på binjurarna med hjälp av någon av de metoder som beskrivs i kapitel 6, kan man skydda hjärtat från de skadliga effekterna av stress. Avslappning minskar risken för hjärtinfarkt, och det minskar risken för en plötslig död om en hjärtinfarkt skulle inträffa.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


“When a person suffers a heart attack, there is often the formation of a blood clot within a vessel of the heart (acute thrombosis), but it is a consequence, not the cause, of the attack. How often does this actually happen? Well, first off, it’s critical to look to pathology studies, which are the only accurate way to determine what actually happened, as opposed to angiograms, which are misleading and create many artifacts. Anytime you put heavy metal dye under high pressure into an artery (which is what an angiogram is), the artery reacts with a spasm. So imagine you have an artery, of which 50 percent of the cross section of the interior is blocked with plaque. Then you push heavy dye into the artery, which causes the muscle wall of the artery to go into spasm; suddenly the interior dimension is narrower, but the amount of plaque doesn’t change, so it looks as though the plaque is blocking 70 percent or more of the artery. This is an “artifact” due to the spasm-inducing tendency of the test itself, which then leads to overattribution of the percentage of stenosis, or blockage.

The first major pathology study of people who died of heart attacks was conducted in the 1970s. It concluded that stenosis sufficient to cause the heart attack was found in only 20 percent of cases. And in the largest such study ever done, examining the autopsies of patients who died of heart attacks – the results of which were published in 2004 – Giorgio Baroldi and Malcolm D. Silver found sufficient stenosis to cause the heart attack in 41 percent of cases. They also found that the larger the area of necrosis, the more often a stenosis was present, and the longer the time between heart attack and death the percentage of stenosis – two findings that some subsequent researchers have used to artificially inflate the stenosis rates by focusing only on the cases of very significant heart attacks or those in which the patients lived a relatively long time after the event.

There’s another reason to doubt the coronary artery etiology paradigm of heart attacks. In this paradigm, blocked arteries cause ischemia by cutting off the blood supply, thereby cutting off the supply of oxygen to the tissues. But when careful measurements assessing the oxygen (pO2) of the myocardial cells during a heart attack are taken, they show no oxygen deficit in an evolving heart attack. The oxygen levels do not change at all throughout the entire event. If a coronary artery blockage is the mechanism by which the oxygen supply is cut off to the myocardial cells, but, in fact, the oxygen supply to the heart doesn’t change, then what exactly does happen to result in tissue necrosis in the heart?

Thrombosis associated with heart attacks is a real phenomenon, but in no pathological study has it been found in more than 50 percent of deaths, which begs the question: Why did the other 50 percent have a heart attack? Furthermore, it’s clear from pathology studies that thrombosis of significant degrees often evolves after the attack occurs, leading again to the question of what caused the heart attack in the first place. The fact that thrombosis correlates with heart attacks does explain why emergency procedures can be helpful immediately following a heart attack to restore blood flow in those patients who do not have adequate collateral circulation to that part of their heart. (Remember, the only patients who benefit from bypass and stents are the most critical, acute patients.)”

(THOMAS COWAN i boken ”Human heart, cosmic heart”)


”Icke-diabetiker som äter ketogen kost för att gå ner i vikt kan få lika höga metylglyoxalnivåer som hos patienter med okontrollerad diabetes eller att de drabbas av hjärtinfarkt.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Eftersom en del personer som hade följt Atkins diet drabbades av hjärt-kärlsjukdomar kom den att kallas passet till infarkten.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken “Jag äter – och förblir smal”)

Läs även Hjärtcellernas medvetande

Sambandet mellan tänderna och hjärtsjukdom

”Dålig munhälsa, med inflammation i tandköttet (parodontit), har till exempel visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom från 25 till flera hundra procent.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”Dålig tandhälsa har kopplats till ett antal hälsoproblem, bland annat åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Dr Price fann till exempel att om han tog en liten bit av en rotfylld tand som hade dragits ut från en person som hade haft en hjärtinfarkt och placerade den under huden på en kanin, skulle den kaninen dö av en hjärtattack efter ungefär tio dagar. Han kunde sedan ta ut samma tandbit ur den döda kaninen och sätta in den under huden på en annan kanin, och efter ungefär tio dagar skulle den kaninen också dö av en hjärtattack. Price upptäckte att han kunde göra detta om och om igen med samma tandbit och få samma resultat hos upp till cirka 30 kaniner.

Dessutom inträffade hjärtsjukdom i Prices försöksdjur bara när den person som den rotfyllda tanden hade kommit från själv hade lidit av hjärtsjukdom. Om personen hade lidit av en annan sjukdom, var det den sjukdomen som dök upp hos kaninen.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Price fann att ett stort antal kroniska degenerativa sjukdomar var kopplade till rotfyllda tänder. De vanligaste föreföll vara olika former av hjärt-kärlsjukdomar, förmodligen på grund av att toxiner från anaeroba bakterier i tänderna läckte ut och cirkulerade i hela blodomloppet.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Huggins fortsatte i denna föreläsning med att säga att de organiska sulfiderna, även kallade tioetrar, verkligen tar sig in i kroppens blodomlopp, och han pekade ut ett samband mellan ökningen av hjärtinfarktfrekvens i USA sedan början av 1900-talet och motsvarande ökning i förfarandet med rotfyllningar. Det här skulle överensstämma med vad Price fann i sin forskning, vilket var att den dominerande skada som orsakas av rotfyllningar på det kardiovaskulära systemet i kroppen, eftersom det sätt som toxinerna färdas på är via blodomloppet.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Rotfyllningar, Samband mellan tänderna och kroppen och Tändernas inverkan vid sjukdom

Stamcellsfaktor

”Forskare från Homburg i Tyskland har publicerat en studie av 519 individer i New England Journal of Medicine som visar att man genom att mäta nivåerna av cirkulerande endotelstamceller skulle kunna förutsäga om en individ kommer att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under de kommande tolv månaderna, och nivåerna skulle  till och med kunna förutsäga om individen kommer att överleva händelsen eller inte. I den här specifika studien löpte individer med högre nivåer av endotelstamceller 26 procent lägre risk för att drabbas av en första allvarlig händelse. Personer med högre nivåer av stamceller löpte också 70 procent lägre risk för att dö av hjärt- och kärlsjukdom.

Kost- och cancerstudien i Malmö är en annan viktig studie som har undersökt sambandet mellan stamcellsnivåer och hjärt- och kärlsjukdom. Studien inleddes 1991 med en grupp medelålders deltagare. I nitton år följde forskarna deltagarnas hälsa genom att regelbundet ta blodprover och låta deltagarna svara på frågeformulär om sitt näringsintag för att undersöka korrelationer med sjukdom. I den här gruppen mätte forskarna en blodmarkör som vi kallar stamcellsfaktor hos 4 742 personer. Stamcellsfaktorn är ett protein som tillverkas i benmärgen och tar hand om svärmen av stamceller som väntar i reserv. Proteinet återfinns också i blodet där det vägleder stamceller när de till exempel förökar sig, förflyttar sig och så småningom på begäran förvandlas till specifik vävnad, en process som kallas differentiering. Stamcellsfaktorn är oumbärlig för en sund stamcellsfunktion. I Malmöstudien upptäckte forskarna att de deltagare som hade högst nivåer av stamcellsfaktorn löpte 50 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt, 34 procent lägre risk att drabbas av stroke och 32 procent lägre risk att dö av vilken orsak som helst än de deltagare som hade lägst nivåer av stamcellsfaktorn. Studien kom också föga förvånande fram till att de personer som hade lägst nivåer av stamcellsfaktorn i blodet också ofta var de som rökte, hade ett högt alkoholintag eller hade diabetes, vilket tydligt visar det nära sambandet mellan livsstil, stamcellsfunktion och risk för kronisk sjukdom.

Stamcellerna har unika skyddande funktioner i hjärt- och kärlsystemet. Endotelstamceller bidrar inte bara till att bilda nya blodkärl i organ som regenereras, utan spelar även en viktig roll för att reparera skador på befintliga blodkärl. Åderförfettning, en process som gör artärerna hårdare och trängre, ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, perifer kärlsjukdom och impotens. Den plack som brukar bildas på artärväggarna utvecklas där blodkärlens inre beklädnad är skadad, likt rost på ett skadat stuprör.

Om skadan på kärlväggen inte repareras kommer mer och mer plack att samlas och så småningom anhopa sig så att blodkärlets diameter minskar och blodflödet stängs av. Endotelstamcellerna är som cellernas sömmerskor och kan reparera kärlväggarna. Det innebär att skadade stamceller försvagar det regenererande försvaret mot åderförfettning. Genom att hålla stamcellerna vid god hälsa minskar risken för gradvis åderförfettning, vilket skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom.”

(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”Diabetes är en riktig stamcellsdödare. Människor med diabetes har färre stamceller, och de stamceller de har är oförmögna att utföra sitt jobb ordentligt. Problemet är högt blodsocker. Stamceller som utsätts för en miljö med högt blodsocker är mindre kapabla att regenerera vävnad. De kan inte föröka sig på normalt vis, och de är mindre bra på att förflytta sig i kroppen. Följaktligen kan de inte delta ordentligt i uppbyggnaden av ny vävnad. Dessutom utsöndrar de inte lika mycket överlevnadsfaktorer som normala stamceller. Forskare har upptäckt att högt blodsocker påverkar stamceller även hos friska vuxna som inte har diabetes. Detta är ytterligare ett skäl till att hålla koll på sockerintaget. Skadade stamceller kan man se både vid typ 1- och typ 2-diabetes.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”En studie från New York University har visat att endotelstamcellers förmåga att föröka sig genom celldelning minskar med närmare 50 procent vid typ 2-diabetes eller ännu mer om en persons blodsockernivå inte är under kontroll. När forskare testade endotelstamcellers förmåga till kärlnybildning hos personer med diabetes, var det 2,5 gånger mindre sannolikt att de deltog i denna process än stamceller från en person utan diabetes. En liknande defekt hittades av forskare i Nederländerna som studerade stamcellers försvagning vid typ 1-diabetes.

Försvagade stamceller är ett problem av gigantiska proportioner. Diabetes är nämligen en pandemi som berör över 422 miljoner personer i hela världen och orsakar 1,6 miljoner dödsfall varje år. Diabetes är också en vanlig bakomliggande orsak till hjärtinfarkt, stroke, blindhet, njursvikt, kroniska sår och invaliditet på grund av amputation av de nedre extremiteterna. Det här är medicinska komplikationer som på ett eller annat sätt har att göra med dysfunktionella stamceller.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”Forskare vid Universitetet i Padna i Italien har studerat cirkulerande stamceller hos patienter med typ 2-diabetes och perifer kärlsjukdom och jämfört dem med friska personer utan diabetes. Patienter med diabetes och kärlsjukdom hade 47 procent färre stamceller.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Stress orsakar allvarliga hjärtbesvär

”En spänd, orytmisk och stressad andning ger ett spänt, orytmiskt och stressat hjärta. En avslappnad andning ger ett avslappnat hjärta.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Blodtrycket stiger ofta när en människa är utsatt för stress.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Personer som lever i ett olyckligt äktenskap befinner sig i ett kroniskt spänningstillstånd, de utsätts med andra ord för kontinuerlig stress, såväl rent fysiskt som på det känslomässiga planet. Detta innebär en ständig påfrestning för både kropp och psyke, vilket kan yttra sig i olika kroppsliga sjukdomar som högt blodtryck och hjärtbesvär.”
(JOHN GOTTMAN i boken “7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”)


”När en människa utsätts för stress slår hjärtat snabbare för att se till att vävnaderna får mera blod. Vad hjärtat anbelangar gör det vävnaderna en tjänst. Olyckligtvis kan man förstås sällan komma till rätta med nutida stressfaktorer genom att hjärtat slår snabbare och musklerna får mer syre. Mannen som är stressad för att han är arbetslös, oroad för sitt banklån eller hotad av vräkning kan inte dra nytta av sina kroppsliga reaktioner – men han är varnad.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Läkarna var Rosenman och Friedman och de ägnade större delen av de följande två årtiondena åt att försöka komma underfund med vilken typ av patienter som får hjärtinfarkt.

De upptäckte att de människor som fick hjärtinfarkt oftast var män och att de för det mesta var hårt stressade.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Hjärtinfarkt kan bero på en försurning av hjärtmuskulaturen till följd av stress.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Långvarig stress kan framkalla hjärtinfarkt genom olika mekanismer. Det kan öka kolesterolhalten och tendensen till proppbildning i blodet. Det kan öka aktiviteten i binjurarna och sympatiska nervsystemet, vilket gör att hjärtat måste arbeta mer och risken för arytmi och kärlkramp ökar.

Det här senaste påståendet kräver ytterligare förklaring. När en person dör av hjärtinfarkt, vilket kan ske på några minuter eller sekunder, inträffar döden vanligtvis genom en allvarlig arytmi (t.ex. kammarflimmer), kaotiska oregelbundna hjärtslag som inte leder något syresatt blod till hjärnan. Vad är det som avgör om en partiell död i hjärtmuskeln, som ett resultat av en igentäppt artär, gör att hela hjärtat drabbas av denna livshotande arytmi? Det har visat sig att det autonoma nervsystemets tillstånd vid tidpunkten för proppen är en avgörande faktor. Om den sympatiska delen av detta system dominerar, gör det hjärtmuskeln extra känslig på ett sätt som ökar sannolikheten för kammarflimmer. Påverkan från det sympatiska nervsystemet motverkas av den parasympatiska delen, vars avslappnande inverkan även innefattar hjärtat. Om den parasympatiska aktiviteten dominerar skyddas hjärtat från flimmer även om det är fråga om en stor propp och en stor del av muskeln dör.

Dessutom är det så att vid dessa dödsfall i hjärtinfarkt visar inte obduktionen att det har förelegat någon fullständig igentäppning av ett kranskärl. Antagandet är då att en artär har drabbats av kramp, vilket har orsakat en funktionell blockering. Den här sortens katastrof kan också framkallas av överdriven aktivitet hos de sympatiska nerverna samt av överdriven stimulans av binjurarna. Genom att lära sig minska det sympatiska nervsystemets inflytande på binjurarna med hjälp av någon av de metoder som beskrivs i kapitel 6, kan man skydda hjärtat från de skadliga effekterna av stress. Avslappning minskar risken för hjärtinfarkt, och det minskar risken för en plötslig död om en hjärtinfarkt skulle inträffa.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Många med hjärtbesvär är mycket pressade. Avspännings- och andningsövningar är därför en viktig detalj.”
(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)


”Långvarig depression kan till exempel bli till stress som påverkar hjärtat, och tvärtom kan långvarig stress leda till depression. När det gäller hur depression påverkar hjärtat finns det rent biologiska förklaringar, som att blodets koaguleringsförmåga ökar hos deprimerade personer. Det i sin tur leder till ökad risk för blodpropp.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”När vi har obearbetade trauman utvecklar vi en svag vagusnerv, vilket är kopplat till högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar, mag-tarmbesvär som IBS samt kroniska sjukdomar överlag. En svag vagusnerv kommer även att hålla nervsystemet kvar i den sympatiska delen (kamp-flykt) eller dorsal vagal shutdown, vilket betyder att kroppen har fastnat i en känsla av kroniskt hot.”
(DOCTOR DIAMANTIS i boken ”Nyckeln till hälsa”)


”Kroniskt höga kortisolnivåer ökar inte bara risken för övervikt. Kortisolhalten i blodet är också en starkt förutsägande faktor för död i hjärt-kärlsjukdom bland både män och kvinnor, till och med bland de som inte har några kända besvär med hjärta eller kärl. Det kan vara en förklaring till uttrycket ”död av brustet hjärta” – den ökade risken för hjärtinfarkt och stroke veckorna omedelbart efter att man förlorat sin partner. De högre kortisolnivåerna dagar, månader och till och med år efter att man förlorat någon man älskar kan öka risken för hjärtsjukdom och försämra immunförsvaret. Anmärkningsvärt nog är ökningen av stresshormoner efter förlusten av en partner lägre än den höjning som kan uppstå på en kost med mycket kött.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)

Läs även Avslappning, Karoshi och Naturens inverkan på hjärtat

Syredifferentialer

”Ateroskleros förorsakar hjärtfel genom att täppa till kransartärerna, de artärer som försörjer hjärtmuskeln med blod. När alla kransartärerna är rena och fina, får hela hjärtmuskeln det blod den behöver för att pumpa som den skall. Under dessa gynnsamma omständigheter antar hela hjärtmuskeln en frisk ljusröd färg. Men om den här blodförsörjningen delvis hindras, så kommer den delen av hjärtat som påverkas att lida av syrebrist och anta en blåaktig färgton. Ett sjukt hjärta kan få rikligt med syre på ena sidan och vara ljusrött där, men lida av syrebrist på andra områden och där vara blått. Där den blå och den ljusröda färgen möts, bildas en gräns, som kallas en syredifferential. Det är stor skillnad på mängden syre som når hjärtat på ena sidan av denna gräns och den mängd som finns på andra sidan.

Två forskare, C. Beck och D. Leighninger fann 1955 att dessa syredifferentialer var ansvariga för många dödsfall. De fann att ett jämnt syrsatt hjärta – antingen det fick mycket eller lite syre – sällan mankerar. Om alltså hjärtat är helt ljusrött eller helt blått, så är det inte troligt att det sviktar. Men det är klart att om det fortsätter att vara blått länge, så kommer hela hjärtmuskeln så småningom att dö av syrebrist. Men ett hjärta som är ett lapptäcke av ljusröda och blå områden, som alltså uppvisar många syredifferentialer, kommer med all sannolikhet att svikta.

Man fann också att dessa syredifferentialer får hjärtmuskeln att dra sig samman bättre ovanför gränsen än nedanför, vilket i sin tur gör att hjärtmuskeln drar sig samman i kramp eller okoordinerade ryckningar istället för en lugn rytm med kraftiga regelbundna slag. Den här vanliga sortens hjärtattack kallas allmänt för flimmer.

Sedan det här arbetet publicerats, stod det klart varför så många människor dog vid fysisk ansträngning. Många människor har kransartärer som delvis är blockerade genom ateroskleros, så att deras hjärtmuskel får arbeta med ojämn blodtillförsel i de olika delarna. Det syre personen får kan vara tillräckligt, så att hans hjärta är alldeles ljusrött så länge han är i vila. Men om han plötsligt börjar skotta snö, så blir kravet efter mer blod så starkt hos hans hjärta att den ojämna blodtillförseln blir märkbar, och bildar de blå och ljusröda syrefält som kan orsaka en plötslig hjärtattack.

Vid första anblicken tycks detta vara ett svårlöst problem. Vi vet att motion kan skydda oss från hjärtproblem, och ändå finns det många fall där just plötsliga, tyngre övningar har orsakat en plötslig död i en hjärtattack. Svaret på detta är förstås, att all motion måste starta mjukt och bygga upp konditionen stegvis. För mycket motion alltför snabbt kan verkligen vara farligt för en person som har ateroskleros, och det har vi ju nästan alla.

Det som händer när vi motionerar en längre tid, är att blodet söker sig nya vägar till hjärtat. Kransartärerna växer, och där artärerna är tilltäppta bildas det nya blodkärl så att blodet kan passera. När blodet leds i nya banor hålls hjärtat ordentligt syrsatt även under hård träning. Men det kräver tid och tålamod för att nya blodbanor skall bildas. Det kräver ett motionsprogram som gradvis ökar i svårighetsgrad. Varje försök att påskynda processen kan vara lika farligt som rysk roulette. Det förtjänar kanske att påpeka att motion inte tar bort propparna i artärerna, men det hjälper till att bilda nya blodbanor förbi de igenkorkade ställena. Det är bara en noggrann diet som kan få placken att krympa så att artärerna rensas upp.

När hjärtat väl är friskt igen och fullt syrsatt, så har det visat sig att inte ens kraftig motion ger hjärtflimmer. Ett exempel är olympiaden 1968 i Mexico City. Eftersom Mexico City ligger 2280 meter över havet, så var det många idrottsmän som kollapsade av överansträngning, därför att det hade tränat på lägre höjder tidigare. En del av dem kan till och med ha överansträngt sig så mycket att deras hjärtan kunde ha fått syrebrist. Ändå inträffade inget fall av hjärtflimmer. Dessa idrottsmän är personer med väl syrsatta hjärtan, vilka vid en tillfällig syrebrist blir helt och hållet blå, utan några ljusröda fält alls. Flimmer på grund av den tidigare nämnda syredifferentialen kan inte uppstå i sådana hjärtan.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

Sömnens påverkan på hjärtat

”Studier från andra håll i Grekland har visat att en tupplur mitt på dagen minskar risken för hjärtsjukdomar med 40 procent. Säkert för att det lindrar stress.”
(NIKLAS EKSTEDT & HENRIK ENNART i boken ”Den blå maten”)

Läs även Tupplur


”En osund sömn ger ett osunt hjärta. Enkelt men sant. Ta till exempel en studie som presenterades 2011 och som var gjord på mer än en halv miljon män och kvinnor av varierande ålder och etnisk bakgrund i åtta olika länder. Resultatet visade på att försämrad sömn hade ett samband med en upp till 45-procentig ökning av risken för att utveckla och/eller dö i kranskärlssjukdomar inom sju till tjugofem år från det att studien inleddes. Ett liknande samband märktes i en japansk studie på mer än 4 000 manliga arbetare. De arbetare som sov sex timmar eller mindre löpte 400 till 500 procent större risk att drabbas av en eller flera hjärtinfarkter under en 14-årsperiod, jämfört med dem som sov mer än sex timmar. Jag bör kanske påpeka att många studier av det här slaget visar på en stark koppling mellan kort sömn och hjärtsvikt också om man räknar bort för andra riskfaktorer som rökning, fysisk aktivitet och vikt. Sömnbristen kan alltså på egen hand utföra en helt självständig attack på hjärtat.

Då vi kommer upp i medelåldern och våra kroppsfunktioner börjar försämras och motståndskraften mot sjukdomar avtar, stärks de negativa effekterna av otillräcklig sömn på hjärt-kärlsystemet. Vuxna personer från 45 och uppåt som sover mindre än sex timmar per natt löper en 200 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under sitt liv, jämfört med liknande personer som sover sju till åtta timmar per natt. De här resultaten understryker hur viktigt det är att prioritera sömnen under medelåldern, vilket dessvärre är den tid då familjeliv och yrkesliv ofta tvingar oss att göra precis det motsatta.

En delförklaring till varför hjärtat drabbas så hårt av sömnbrist har att göra med blodtrycket. Ta en titt på din högra underarm och sök rätt på några blodådror. Om du tar med vänster hand runt höger underarm strax under armbågen och kniper åt som ett tryckförband, då ser du nog att ådrorna snart börjar svälla. Det kanske verkar lite oroande? Då ska du veta att det kan räcka med bara en liten dos dålig sömn för att trycket i hela ditt blodsystem ska pumpas upp så att kärlväggarna tänjs ut och utsätts för påfrestning. Högt blodtryck är numera så vanligt att vi glömmer hur dödligt det är. Bara i år kommer högt blodtryck att skörda mer än sju miljoner liv genom hjärtfel, kranskärlssjukdomar, stroke och njurfel. Otillräcklig sömn bär skulden för många av våra förlorade fäder, mödrar, far- och morföräldrar och vänner.

Precis som vid så många andra följder av sömnförlust krävs det inte en hel sömnlös natt för att det ska uppstå mätbara försämringar i ditt hjärt-kärlsystem. En natt med ganska blygsam sömnförminskning – bara en timme eller två – skyndar tydligt på en persons hjärtsammandragningar och ökar väsentligt det systoliska trycket i blodsystemet. Man får föga tröst av vetskapen om att de undersökningar som gjorts på det här fältet har utförts på friska, vältränade personer som hade välfungerande hjärt-kärlsystem bara timmar innan sömnbristen slog till. Att någon är i fysisk trim är alltså ingen utmaning för sömnbristen – den mejar ner allt motstånd.

Förutom att öka din hjärtfrekvens och höja ditt blodtryck orsakar sömnbristen slitage på dessa utsatta kärl, i synnerhet på kranskärlen, som matar in blod till hjärtat. Kranskärlen kan liknas vid ett slags livets korridorer – de måste hållas öppna och rena för att blodet utan hinder ska kunna passera till ditt hjärta. Om du minskar eller helt blockerar framkomligheten kan du drabbas av en kraftig, ibland dödlig hjärtinfarkt orsakad av syrebrist – det som brukar kallas »massiv hjärtinfarkt«.

En vanlig orsak till att kranskärl blockeras är åderförkalkning, alltså då dessa hjärtkorridorer slammar igen med stelnat plack som innehåller kalcium. Forskare vid University of Chicago har utfört en studie på nästan 500 friska, medelålders personer, varav ingen tidigare haft hjärtproblem eller visat tecken på åderförkalkning. De följde hur kranskärlen förändrades hos dessa personer under ett antal år, samtidigt som de också kartlade hur de sov. De som endast sov fem till sex timmar per natt (eller mindre) löpte 200 till 300 procents högre risk att drabbas av åderförkalkning i kranskärlen under de efterföljande fem åren, jämfört med personer som sov sju till åtta timmar. Den bristfälliga sömnen hos den första gruppen var alltså något som sammanföll med att det fria utrymmet i kranskärlens livsviktiga korridorer hade minskat, så att kärlen fick det svårare att mata in friskt blod i hjärtat, vilket ökade risken för hjärtinfarkt.”

(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”På norra halvklotet orsakar övergången till sommartid i mars varje år att de flesta människor förlorar en timmes sömnmöjlighet. Om du går igenom den statistik som sjukhusen producerar vid denna tid, vilket forskare gjort, så upptäcker du att denna till synes triviala sömnminskning följs av en förfärande uppgång i antalet hjärtinfarkter nästa dag. Och effekten märks, anmärkningsvärt nog, åt båda håll. På hösten, när man på det norra halvklotet vrider fram klockan och vi ges en extra timmes sömnmöjlighet, så sjunker antalet hjärtinfarkter nästa dag.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”Snarkning med andningsuppehåll (sömnapné) är allvarligt och kan leda till syrebrist i både hjärna och hjärta.”
(MAJ-LIS HELLÉNIUS i boken ”Livsviktigt!”)

Läs även Sömn

The Ornish program

”För två månader sedan publicerade American Journal of Cardiology resultat av The Multicenter Lifestyle Demonstration Project från platser överallt i landet där mitt program erbjuds patienterna. Vi fann att nära 80 procent av de patienter för vilka en bypass-operation eller ballongvidgning av kransartärerna var aktuell, tryggt kunde avstå från dessa ingrepp om de i stället gjorde genomgripande förändringar i sin livsstil.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”I vilken grad en sjukdom i hjärtats kranskärl gick tillbaka, berodde främst på hur stora förändringar patienterna genomförde i sin livsstil, inte på deras ålder eller hur svår sjukdomen var.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”När det gäller till exempel hjärtsjukdomar är by-passoperationer bara de senaste i en lång rad kirurgiska ingrepp som alla hälsats med stor entusiasm för att längre fram visa sig ha betydligt mindre värde än man ursprungligen trodde. En grundlig diskussion om dessa operationers relativa ineffektivitet finns i den enastående forskning som utförts av dr Dean Ornish. Han har lagt fram otvetydiga belägg för att motion, stressreduktion och en enkel vegetarisk diet är betydligt effektivare än kirurgi när det gäller att åstadkomma förlängt liv och ökat välbefinnande för dem som drabbats av hjärtinfarkt.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


“Three-quarters of the patients who follow the renowned program for reversing heart disease developed by Dean Ornish, M.D., clinical professor of medicine and attending physician at the School of Medicine, University of California, San Francisco, experience marked and long-lasting reduction in angina – without surgery.

The Ornish program is made up of five basic components:
1. A very low-fat, whole foods, vegetarian (near-vegan) diet
2. Half an hour a day of walking or other exercise
3. Half an hour a day of stretching, meditation, relaxation, stress reduction, etc.
4. Psychological and emotional support groups
5. No smoking

Of course, there are people with heart disease who won’t follow these kinds of guidelines. They want it to be easier. They don’t want to change their lifestyles that much. Accordingly, the American Heart Association has come up with a program that includes some low-fat animal products and utilizes high doses of cholesterol-lowering drugs. I find it fascinating to compare the results patients obtain from these two programs.

How many patients on the American Heart Association program achieve discernible reversal of atherosclerosis? One out of every six.

How many patients on Dr. Dean Ornish’s program achieve discernible reversal atherosclerosis? Three out of every four.

What kind of change do patients on average see in arterial blockage in five years on the American Heart Association program? A 28 percent increase.

What kind of change do patients on average see in arterial blockage in five years on the Ornish program? An 8 percent reduction.

There is a reason why more than forty insurance companies now cover all or part of the Ornish program. Nearly 80 percent of patients with severely clogged arteries who follow the Ornish program for a year or more are able to avoid bypass or angioplasty.

Despite (or maybe because of) such outstanding results, the Ornish program has been the subject of massive controversy. Some say his approach is too drastic, and we should stick to more medically conservative methods. Ornish’s reply is simple and difficult to argue with: “I don’t understand why asking people to eat a well-balanced vegetarian diet is considered drastic, while it’s medically conservative to cut people open or put them on powerful cholesterol-lowering drugs for the rest of their lives.”

Some people in the meat and dairy industries, as you might imagine, have not been overly fond of Dr. Dean Ornish’s approach. They might have cringed when Newsweek, heralding his breakthrough approach, put his photo on the cover of an issue. They were not pleased when there were rumors he might be appointed Surgeon General. They have criticized his program from any angle they could find. Among other things, they have said that diet and lifestyle changes might be okay for younger people who aren’t all that sick, but they won’t work for older people and those who have severe heart disease.

The reality, however, is that people who follow the Ornish program consistently show dramatic improvements, regardless of how old or ill they are.

Critics of Ornish’s program have countered that it is not clear whether the improvements patients experience are due to the diet or to the other health-supporting components in the program. This is true. Ornish’s approach is essentially holistic, which means that all of the various pieces of the program work together to produce the intended effect. He has never had an intention to isolate the various components.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


”In our cardiac studies, beginning in 1977, we found that there was a 91 percent reduction in the frequency of angina (chest pain) after only a few weeks, and most of these patients became pain-free. These were patients with very severe coronary heart disease, many of whom literally could not walk across the street without getting severe chest pain and shortness of breath when they began.

After one year, there was a 40 percent average reduction in LDL cholesterol levels. This is comparable to what can be achieved with statin drugs like Lipitor without the costs (more than $15 billion last year) or side effects (both known and unknown).

In the Lifestyle Heart Trial, there was significant reversal in coronary artery blockages in the group that went through our program after only one year, whereas those in the randomized control group, who made more conventional changes, showed a worsening of their coronary artery blockages.

Based on these findings, we received peer-reviewed funding from the National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institutes of Health to extend the study intervention for four additional years. We wanted to find out if patients could continue to maintain these comprehensive lifestyle changes for five years and, if so, what the long-term effects would be. We found that most patients continued to follow this program for five years even though they had initially volunteered only for a one-year study.

There was even more reversal in coronary artery blockages after five years than after one year, whereas patients in the randomized control group showed even more worsening after five years than after one year.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


“A permanent reversal of heart disease and arteriosclerosis, as Dean Ornish, M.D., achieved by having heart patients adopt plant-based diets, exercise, and learn to reduce stress, is considered more radical even than having one’s body repeatedly stabbed, sawed, mutilated, drugged, and potentially killed. Perhaps it is actually more radical, for in a herding culture, nothing is more subversive to the established order of exploitation and privilege than consciously refusing to participate in buying and eating the animal foods that define the culture.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


”Art Smith is a seventy-one-year-old man with heart disease so severe that he was told that he was a candidate for a heart transplant in 1992. “I had trouble walking even twenty feet then, I was so short of breath.” 

In 1994, he entered the program for reversing heart disease based on my work at the Alegent Immanuel Center in Omaha (in other words, the healthiest end of the Spectrum). “I followed it to a ‘T,’” he said. ”I had so much more energy and was feeling so much better that I was able to go on a heart walk for four miles around the lake. My wife and son were with me, and they couldn’t believe how well I was doing.” 

According to his wife, Shirley, “He had more pep. He was a new man. It gave us new hope. I couldn’t believe how much our lives changed for the better. I didn’t think he’d ever go back to work again.” 

As Art explained, “I went back to work driving a bus and wheeling wheelchairs for handicapped people for five years, twelve-hour days, four to five days a week. It was a really big change from when I couldn’t walk more than twenty feet. Now, even fifteen years after I started your program, I never get short of breath.” 

Art not only felt better, he was better. A state-of-the-art test called a PET scan revealed that his heart was receiving significantly more blood flow after one year of being on the program for reversing heart disease. Also, the PET scan showed that a lot of his heart muscle that had looked as if it were dead, or scar tissue, was actually “hibernating” – some dead tissue interlaced with heart muscle that was alive but not functioning. After a year of making comprehensive lifestyle changes at the healthy end of the Spectrum, much of his heart muscle that was hibernating began to “wake up” and function again. Another test called an echocardiogram confirmed that his heart muscle was pumping blood so much more effectively that he no longer needed a heart transplant!”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Indiska forskare upprepade Ornishs studie 2011 i större skala. Med i stort sett identiskt upplägg och 123 deltagare fick man jämförbara resultat.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)

Your need to love

Your Need to Love
Satisfaction in life increases spontaneously when we devote time to meeting our spiritual needs, apart from developing our physical and mental aspects. The human self cries out to be recognized as a spiritual being whose innate nature is unconditional happiness. A truly happy person finds deep inner satisfaction in sharing whatever he likes about himself with others; this is called love. Love is the most basic characteristic of a human being. Love is the life force that makes the heart beat, the cells thrive and the spirit soar. This is the meaning of living a spiritual life, a life filled with spirit and meaning. However, at times love becomes overshadowed or remains unexpressed. If it is unable to flow inside and outside the body, it causes deep sadness and frustration in the heart center.

Having a doctor identify a few risks of disease and “treating them away” does nothing for a person’s profound inner need to open his heart to others and to himself. Such an approach is futile because it ignores the fact that human feelings are far more powerful than any physical effect could ever be. If unhappiness continues to prevail in a patient’s life, no amount of vitamin C or E will stop free radicals from creating havoc in the body.

The continual emphasis on the risk factors for disease today may divert people’s attention from the real issues in life. The fact that happiness rating and job satisfaction are the leading causes of heart disease is hardly being publicized because there doesn’t seem to be a magic formula to deal with them. The pharmaceutical industry possesses no drugs that can make people happy; all it can offer is drugs that deal with the physical symptoms of the disease. If you are troubled with heart disease, you may need to ask yourself a few basic questions, such as these:

Am I living a lifestyle that is detrimental to my health, and if yes, why would I do that? Do I feel that no one really likes or loves me? Am I afraid of being rejected by my partner? Is it up to me or others to see myself as a victim of some sort? Do I believe that I have a deeper purpose in my life but cannot find it? Am I feeling frustrated because I am not able to get out of life what I really want? And most importantly, am I afraid to love, out of fear of being hurt?”

(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

Läs även Hjärtat & Kärlek

Zonterapi för hjärtbesvär

”Hjärtats reflexpunkt är större på vänster än på höger fot, vilket avspeglar hjärtats läge i kroppen.”
(BERYL CRANE i boken ”Zonterapi”)


”Mörklila eller röda fläckar eller flammighet på trampdynan kan tyda på hjärt-kärlsjukdom. En fördjupning eller en röd fläck under lilltån nedanför diafragmalinjen på vänster fot kan vara tecken på problem i hjärtmuskeln.”
(BERYL CRANE i boken ”Zonterapi”)


”Dessutom kan en stimulering av de reflexpunkter som specifikt hör ihop med det kardiovaskulära systemet mildra effekterna av åderförkalkning och därmed förknippade problem.”
(BERYL CRANE i boken ”Zonterapi”)


”En äldre man med mycket dålig hjärtverksamhet och hjärtflimmer kom till mig 2 ggr i veckan för behandling. Han hade svårt för att gå uppför och att gå någon längre sträcka. När han var ute och gick fick han stanna vid varje lyktstolpe och vila.

Efter ca 14 behandlingar mådde han mycket bra. Vid ett läkarbesök undrade doktorn vad han hade gjort med hjärtat, för EKG-provet var så pass mycket bättre. Men det ville han inte tala om, han sa bara: ”Ja, säg det du”. Så doktorn fick aldrig reda på att det var zonterapin som hade hjälpt honom att bli bättre.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi och örtmedicin”)


”Med zonterapi kan man nå fina resultat på hjärtpatienter. Reflexzonen för hjärtat finns endast på vänster fots över- och undersida. Det fordras ett kraftigt tryck för att nå hjärtreflexen som sitter en bit in under foten. Vid varje form av smärta på tryckpunkten måste man ge massage, men man får inte trycka för länge på denna punkt, max 3 min, sen går man över på en annan reflexpunkt eller masserar hela foten. Sammanlagt kan man gå tillbaka till hjärtzonen 4-5 ggr under behandlingens gång.

Patienter med hjärtbesvär kan känna en väldig trötthet efter ungefär 3 behandlingar. Denna trötthet ger så småningom med sig och patienten mår sedan mycket bättre.

Jag har behandlat några patienter med hjärtförstoring, med gott resultat. Man har med röntgen efteråt kunnat konstatera att hjärtförstoringen gått tillbaka helt.

Jag har också behandlat patienter som haft hjärtinfarkt och uppnått mycket bra resultat. Samtidigt med att de fått zonterapi har de gått på kontroll på sjukhus och läkarna har varit förvånade över att de har tillfrisknat så snabbt efter sina hjärtinfarkter. Det kan knappast vara något annat än zonterapin som hjälpt till.

Jag har även behandlat hjärtfel och kärlkramp i hjärtats blodkärl samt hjärtmuskelinflammationer med zonterapi. Angina pektoris, dvs kärlkramp, har jag lyckats bra med.

Nervöst hjärtfel, då patienten t ex upplever att hjärtat slår dubbelslag, går utmärkt bra att behandla med zonterapi.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi och örtmedicin”)


”Vid hjärtproblem bör du 3-4 gånger per dag bearbeta reflexområdet för HJÄRTA, SOLARPLEXUS (för avslappning) och HJÄRNSTAM (denna reglerar delvis hjärtats aktivitet).”
(BARBARA & KEVIN KUNZ i boken ”Zonterapi för bättre hälsa”)


”Mycket avslappning är nyckeln för människor med högt blodtryck. Det bästa är att göra en komplett fotsekvens. Hinns inte det med kan du fokusera på reflexområdet för SOLARPLEXUS.”
(BARBARA & KEVIN KUNZ i boken ”Zonterapi för bättre hälsa”)

Åderförkalkning (ateroskleros)

”Skador på stora blodkärl leder till förträngningar i form av så kallade aterosklerotiska plack (kallades förr åderförkalkning eller åderförfettning). När placken brister uppstår inflammation och blodproppar som orsakar hjärtinfarkt, stroke och kallbrand i benen. Dessa kallas med ett gemensamt namn för makrovaskulära sjukdomar.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Åderförkalkning i hjärtat diagnosticerades klart först på tjugotalet, sedan elektrokardiografen (EKG) kommit i allmänt bruk. Sir William Osler i Baltimore i Förenta staterna och senare i Oxford i England, en av de största läkare som någonsin levat, uttalade 1920 att de flesta läkare under sin yrkesverksamma tid skulle få se åtminstone ett fall av angina, men att få medicin studerande skulle få se något fall under sin utbildningstid. Sedan 1920 har denna sjukdom förändrats så i Västerlandet, att den, från att tidigare ha varit en ovanlig händelse, har blivit den vanligaste dödsorsaken.”
(DENIS BURKITT i boken ”Fibrer i kosten”)


”I takt med att vi åldras stelnar våra blodkärl. Om det sker inifrån kallas det åderförkalkning. Om det sker i muskelskiktet runt kärlen så kallas det artärstelhet. Det är en osynlig åkomma som utan förvarning kan bidra till stroke och hjärtinfarkt. Tillståndet drivs på av inflammation i den fettvävnad som omger kärlen. Alltså just av sådan kronisk inflammation som tar sin början i tarmen.

Hälften av alla svenskar dör i hjärt- och kärlsjukdomar och artärstelhet är ett förstadium till högt blodtryck.”

(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


”En hälsosam kost minimerar risken för hjärt-kärlsjukdom. Om man tar del av de data som idag är publicerade i vetenskapliga tidskrifter framträder en hoppfull bild. Genom att välja vissa livsmedel kan man avgöra om kranskärlen kommer att hålla sig friska – plackfria och elastiska. Väljer man osundare livsmedel blir kranskärlen sjuka – åderförkalkade och stela. Genom att centrera kosten kring hela vegetabilier kan man njuta av tryggheten som en minimal risk för hjärtinfarkt för med sig. Man minskar också dosen av förebyggande mediciner, eller, slipper dem helt och undviker biverkningar. Friska kärl fungerar bättre, gör våra hjärtan starkare och mer uthålliga. Vi blir piggare och kan njuta av ett liv i full aktivitet.

Om åderförkalkningen ökar eller tillbakabildas i hjärtats kranskärl till följd av vår kost, vad händer då med kroppens övriga 10 000 mil blodkärl? Naturligtvis påverkas de på samma sätt. Alla organsystem är beroende av välfungerande blodkärl, och om de är åderförkalkade kommer varje drabbat organ att fungera sämre och till slut bli sjukt. Många sjukdomar uppstår på grund av denna process.”

(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Impotens kallas ibland för ”kanariefågeln i kolgruvan” för hjärt-kärlsjukdom – det vill säga en varningssignal för att hjärtats kärl börjar bli trånga, innan man får symtom från hjärtat. Antagandet bygger på hypotesen om artärstorlek – artery size hypothesis. Det stöds av tillgängliga kliniska data och gör gällande att åderförkalkning drabbar alla större kärl i samma utsträckning.

Men symtom uppstår inte från alla delar i kroppen samtidigt. Större kärl tolererar plackbildning och minskad diameter i större utsträckning än mindre kärl. Därför är det inte ovanligt att impotens föregår hjärt-kärlsjukdom som i sin tur föregår stroke och därefter försämrad cirkulation till benen. Kärlen till våra könsorgan är minst i sammanhanget och kärlen till våra hjärtan, hjärnor och ben är större i stigande ordning.

Det här stöds av sambandet att män och impotens har ökad risk för hjärtinfarkt. Till exempel har man sett att män mellan 40 och 49 år som drabbas av impotens har 50 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (inklusive plötslig död) de kommande tio åren. Även risken för stroke ökar vid impotens. Förekomsten av impotens för män som vårdas inneliggande för hjärt-kärlsjukdom och stroke är mycket högre än i befolkningen i övrigt. Under vårdtid för hjärt-kärlsjukdom har den uppmätts till 49 procent. Hos strokepatienter har det noterats en förekomst på 77,8 procent.”

(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Cellerna som täcker insidan av våra blodkärl kallas endotelceller, och även om vi sällan tänker på den här delen av kroppen har endotelcellernas hälsa ett nära samband med våran egen. Om de inte fungerar normalt brukar man prata om endoteldysfunktion. Termen innefattar ett komplext tillstånd med en rad olika följder, men innebär i princip att blodkärlen har förlorat sin förmåga att slappna av och utvidga sig som de ska. Resultatet är kroniskt spända kärl, vilket har stor betydelse för utvecklingen av ateroskleros eftersom det gör det mycket lättare för fett och kolesterol att fastna i kärlväggen. Endoteldysfunktion anses därför vara det tidigaste stadiet till ateroskleros.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Den glatta ytan på artärernas insida kallas för endotel. Glattheten handlar inte enbart om att ytan är slät. Endotelet är dynamiskt och aktivt. Det utsöndrar ämnen som repellerar skadliga toxiner, så som exempelvis slaggämnen från rökning. Till skillnad från vattenrör kan blodkärlen vidgas och dras samman för att reglera hur mycket blod som strömmar genom dem. Stelheten i det plack som bildas vid hjärtsjukdom är ett problem, men den bakomliggande orsaken är åderförkalkningen.

Precis som löv samlas i avloppsbrunnar på hösten kan vi se att det bildas sprickor i kranskärlens endotel, så att bitar av LDL-kolesterol som flyter förbi kan fastna i dem. Därefter kan fettavlagringarna långsamt bli hårdare på grund av kalkavlagringar och små blodproppar. Med tiden kommer de vita blodkropparna som strömmar till för att hantera LDL-kolesterolet på insidan av kranskärlen också att bli en del av placket. (Åderförkalkningen begränsas inte till kranskärlen utan är en sjukdom som drabbar hela kroppen. Risken för stroke förknippas ofta med plack i halsartärerna.) Man vet att högt blodtryck, rökning och högt LDL-kolesterol orsakar plackbildning.

Men det är inte så sjukdomen börjar. På den mikroskopiska nivån tycks de första tecknen på åderförkalkning uppstå i form av strimmor av fett som ansamlas i artärernas muskelceller. Dessa fettstrimmor ser ut att bli inflammerade, och det är själva orsaken till att sprickorna i endotelet uppstår, men det verkar troligt att sjukdomen har kommit en bra bit på väg innan man börjar med de sedvanliga förebyggande åtgärderna.”

(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”Bogalusa Heart Trial var en studie som pågick i amerikanska Södern under 80-talet där man undersökte hjärthälsan i befolkningen. Resultaten visade mycket stor förekomst av hjärt-kärlsjukdom som följd av framförallt ett ohälsosamt ätande. Som en del i arbetet fick forskarna tillstånd att publicera obduktionsresultat från barn och ungdomar som avlidit, vanligtvis av olyckor. Man kunde då se förfettade kärl som tidiga tecken på kärlsjukdom i så låga åldrar som tio år. Under Koreakriget och Vietnamkriget utfördes obduktioner på amerikanska soldater som dödats i fält. Trots att de flesta var i 20-årsåldern fann man förbluffande nog att nästan 80 procent hade en utvecklad hjärt-kärlsjukdom. Dessutom fann man uttalade förträngningar (<50 procent av kärldiametern) hos 20 procent av de obducerade.

Med andra ord: om vi är äldre än tio år och har ett för västvärlden genomsnittligt kostintag, så handlar inte ett hälsosamt ätande om att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Det handlar om att få den hjärt-kärlsjukdom vi redan utvecklat att gå tillbaka.”

(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt bland äldre och medelålders personer är att ett eller flera av de kranskärl som försörjer hjärtmuskeln med blod blir åderförfettat och för trångt så att en blodpropp bildas. I vissa fall kan man också få en hjärtinfarkt genom att det bildas en blodpropp utan synlig åderförfettning i kärlen. Det sistnämnda är vanligare hos kvinnor, som också har smalare kranskärl. Hos kvinnor finns placket längs hela kärlväggen, medan det hos män är mer samlat på en plats.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Fetma kan vara orsak till vissa former av diabetes och är en av de viktigaste orsakerna till åderförkalkning, för högt blodtryck, förändringar i hjärtats kranskärl och cirkulationsrubbningar över huvud taget. Den som är fet lever inte bara obekvämt utan får också räkna med ett kortare liv. En fetma som gör en människa överviktig, förkortar livet med åtta till tio år.”
(RUTH KUNZ-BIRCHER i boken ”Bircher-Benners hälsoguide”)


“A permanent reversal of heart disease and arteriosclerosis, as Dean Ornish, M.D., achieved by having heart patients adopt plant-based diets, exercise, and learn to reduce stress, is considered more radical even than having one’s body repeatedly stabbed, sawed, mutilated, drugged, and potentially killed. Perhaps it is actually more radical, for in a herding culture, nothing is more subversive to the established order of exploitation and privilege than consciously refusing to participate in buying and eating the animal foods that define the culture.”
(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)


”In our cardiac studies, beginning in 1977, we found that there was a 91 percent reduction in the frequency of angina (chest pain) after only a few weeks, and most of these patients became pain-free. These were patients with very severe coronary heart disease, many of whom literally could not walk across the street without getting severe chest pain and shortness of breath when they began.

After one year, there was a 40 percent average reduction in LDL cholesterol levels. This is comparable to what can be achieved with statin drugs like Lipitor without the costs (more than $15 billion last year) or side effects (both known and unknown).

In the Lifestyle Heart Trial, there was significant reversal in coronary artery blockages in the group that went through our program after only one year, whereas those in the randomized control group, who made more conventional changes, showed a worsening of their coronary artery blockages.

Based on these findings, we received peer-reviewed funding from the National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institutes of Health to extend the study intervention for four additional years. We wanted to find out if patients could continue to maintain these comprehensive lifestyle changes for five years and, if so, what the long-term effects would be. We found that most patients continued to follow this program for five years even though they had initially volunteered only for a one-year study.

There was even more reversal in coronary artery blockages after five years than after one year, whereas patients in the randomized control group showed even more worsening after five years than after one year.”

(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


Heart Disease
The term “heart disease” is misleading, implying that your heart muscle is prone to catching ailments like the flu or the common cold – as if heart disease is something that just happens to you. Many people blame high blood pressure or elevated cholesterol on non-lifestyle factors such as family history. “My grandparents had high blood pressure,” they’ll say, “so there’s nothing I can do about it except to take medication.” But, although genetics may play a role in your disease, your grandparents may well have had high blood pressure because they ate poorly.

Here’s a frightening fact: The National Heart, Lung, and Blood Institute recently released a report based on the ten-year findings of their Cardiovascular Health Study, concluding that nearly all males over age sixty-five and females over seventy who have grown up eating a traditional, meat-based Western diet are already suffering from some form of heart disease.

In most cases, the root of coronary artery disease is plaque, a greasy, fatty deposit that builds up in arteries throughout our bodies. Healthy arteries are strong and elastic, and lined with a smooth, Teflon-like substance called endothelial tissue. Over time, as people ingest dietary fat and cholesterol, the endothelial cells become “sticky” and plaque begins accumulating. Plaque can also narrow the arterial passageways through which our blood delivers vital oxygen and nutrients to our body, which results in hypertension and, by closing off arteries, can cause cardiac arrest. Plaques can also rupture, spilling their toxic contents into the bloodstream, which activates platelets that try to control the damage by clotting. The resulting blockage can deprive the heart muscle of oxygen, causing a heart attack or even sudden death.

Although some modern medicines, such as nitroglycerin, help the heart receive more blood by chemically dilating the arteries, these address only a symptom of the real problem. Wider arteries simply mean more room for plaque to accumulate in later. Imagine commuting to work every day with a leaking tire. You can pump air into the tire every morning, but wouldn’t it make more sense to stop the leak? It’s just going to become worse and worse until the day your tire blows out on the highway.

The same goes for our bodies. How do we fix our own leaky tire – that is, the buildup of dangerous plaque in our blood? The answer is simple: Avoid animal-based foods.

Animal-based foods are full of fat and cholesterol and leave us marinating in the very worst building blocks for heart disease. These foods contribute to the buildup of plaque along the sixty thousand miles of veins, arteries, and capillaries through which your blood must travel freely to keep you alive.

Plant-based foods, on the other hand, don’t promote the accumulation of plaque and contain nutrients that can actually improve the health of your arteries and reverse the progression of heart disease.”

(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


”Klor (som i klorerat vatten) kombinerat med djurfett (som vi äter tonvis av i det här landet) resulterar i en kemisk förening av klor och fett till en kletig substans. Denna substans fäster vid artärernas väggar, vilket orsakar arteroskleros – hjärtsjukdom i klarspråk – som dödar oerhört många människor i det här landet.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Dessutom kan en stimulering av de reflexpunkter som specifikt hör ihop med det kardiovaskulära systemet mildra effekterna av åderförkalkning och därmed förknippade problem.”
(BERYL CRANE i boken ”Zonterapi”)


”Lök är infektionshämmande och desinficerar näsa, mun och hals. De sänker blodtrycket och lipidnivåerna i blodet. De hjälper till att lösa problem med cirkulationen och förhindrar kärlsjukdomar.”
(Dr. KARL-HEINZ BLANK m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»”)


”För arteriosklerotikern med högt blodtryck är ramslök en hälsosam föda, som han därför ofta borde njuta av.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)


”En synnerligen menlig inverkan har kaffet på hjärtfel, hjärt- och blodkärls-neuroser och åderförkalkning.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)


”Transfettsyror kan i hög grad orsaka livsstilssjukdomar som övervikt, diabetes, gikt, cancer, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning, blodproppar och hjärtstillestånd.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Dålig tandhälsa har kopplats till ett antal hälsoproblem, bland annat åderförkalkning.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Olivoljan är rik på s.k. fytosteroler, som hindrar uppsugningen av kolesterol i tarmen. Den kommer därför att indirekt verka sänkande på blodets kolesterolhalt och sålunda även att motverka hjärt-kärlsjukdomar, särskilt arterioskleros.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Rätt kost – grunden för god hälsa”)


”Den största fördelen med rödbetans kemiska sammansättning är att dess mineralämnen till mer än 50 % består av natrium, medan endast 5 % utgörs av kalcium. Detta är värdefullt, emedan saften därigenom har förmåga att hålla kalcium i löst tillstånd, i synnerhet på sådana ställen, där oorganiskt kalcium fått hopa sig och bildat avlagringar i systemet. Resultatet har då blivit styvnad i kärlväggarna som vid åderförkalkning eller tjockt blod, vilket i sin tur orsakar högt blodtryck och andra former av hjärtbesvär.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Jordnötsolja gynnar uppkomsten av åderförkalkning och hjärtsjukdomar.”
(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)


”När mina kolleger vid American Heart Association såg på olika fetters inverkan på artärerna (som är avgörande för hjärtfunktionen) fann de att jordnötsolja ledde till den mest omfattande och framskridna arteriosklerosen (åderförkalkning) och den allvarligaste kranskärlsförträngningen.”
(Dr STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Lindblom har rykte om sig att förebygga åderförkalkning och högt blodtryck. Framför allt har den en lugnande effekt, som är välgörande vid stressrelaterad blodtryckshöjning.”
(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)


”Lindblommor är lugnande för upprörda nerver och kan hjälpa vid högt blodtryck. De tros motverka fettbildning i blodkärl som kan leda till åderförkalkning.”
(PENELOPE ODY i boken ”Frisk med örter”)


”Kronärtskockan tillskrivs följande verkan: Antioxidativ – den skyddar levern mot olika gifter – men inte lika starkt som mariatisteln. Hämmar leverns produktion av kolesterol – förebygger åderförkalkning.”
(Raimo Heino i boken ”Våra läkande växter”) 


”Vi vet att motion kan skydda oss från hjärtproblem, och ändå finns det många fall där just plötsliga, tyngre övningar har orsakat en plötslig död i en hjärtattack. Svaret på detta är förstås, att all motion måste starta mjukt och bygga upp konditionen stegvis. För mycket motion alltför snabbt kan verkligen vara farligt för en person som har ateroskleros, och det har vi ju nästan alla.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”En vanlig orsak till att kranskärl blockeras är åderförkalkning, alltså då dessa hjärtkorridorer slammar igen med stelnat plack som innehåller kalcium. Forskare vid University of Chicago har utfört en studie på nästan 500 friska, medelålders personer, varav ingen tidigare haft hjärtproblem eller visat tecken på åderförkalkning. De följde hur kranskärlen förändrades hos dessa personer under ett antal år, samtidigt som de också kartlade hur de sov. De som endast sov fem till sex timmar per natt (eller mindre) löpte 200 till 300 procents högre risk att drabbas av åderförkalkning i kranskärlen under de efterföljande fem åren, jämfört med personer som sov sju till åtta timmar. Den bristfälliga sömnen hos den första gruppen var alltså något som sammanföll med att det fria utrymmet i kranskärlens livsviktiga korridorer hade minskat, så att kärlen fick det svårare att mata in friskt blod i hjärtat, vilket ökade risken för hjärtinfarkt.”

(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


“In the 1970s, one of the best-selling books was Jim Fixx’s The Complete Book of Running. Fixx is credited with helping start America’s fitness revolution, popularizing the sport of running and demonstrating the health benefits of regular jogging. He was trim and lean and his muscular legs adorned the cover of more than one million books sold. He was the epitome of good health and shared how running could help you lose weight and gain a healthy heart. He made running the biggest thing since sliced bread. Leading cardiologists across the country happily endorsed Fixx’s book and encouraged their patients to take up running for a healthier heart.

Unfortunately, at the young age of fifty-two, Jim Fixx died while running along a country road… from a massive heart attack. Although Jim was a big believer in running, he was not an advocate of healthy eating. His story is proof positive that exercise alone is not the key to a healthy body. An autopsy revealed that all three of his coronary arteries were damaged by arteriosclerosis (plaquing of the arteries), the underlying cause of heart attacks. Mr. Fixx’s left coronary artery was 99 percent blocked and his right coronary artery was 80 percent blocked.

Poor diet is a contributing factor to arterial plaque. Fixx was known for his bad eating habits. Ultra-marathoner Stan Cottrell, a friend of Fixx, appeared with him at a conference and stated, “Just before Fixx went in to speak, he stuffed himself with four donuts and said, ‘I didn’t have time for breakfast.’”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv.

Fragmentering
Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk.

”Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning” säger Dr. Oster.

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att ”när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna”. Detta ”specifika mål” i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur.

Förkalkade artärer
Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. ”Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar”, säger Oster.

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre.

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas ”liposomer”. Liposomer är mycket små inkapslade fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet.

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. ”Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt” säger Oster. Forskarna har infört termen ”plasmalogen sjukdom” för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO.

XO + plasmalogen = gift
I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, ”Homogenized”, Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. ”Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen” säger forskarna.

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost.”
(TOM VALENTINE, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman)

Läs även Kalcium, Mjölk kan bli din död, Oxalsyra och Syredifferentialer

Övriga orsaker till hjärtproblem

””Livskvaliteten i moderlivet – vårt tillfälliga hem innan vi föds – programmerar vår mottaglighet för kranskärlssjukdom, stroke, diabetes, fetma och en mängd andra hälsotillstånd senare i livet”, skriver dr. Peter W. Nathanielsz i boken Life in the Womb: The Origin of Health and Disease (Nathanielsz 1999).”
(BRUCE H. LIPTON i boken ”Tro, dogmer och biologi”)


”Att lätt bli andfådd, drabbas av hjärtklappning, få ont i bröst, rygg eller smärtor som strålar ut i armen eller mot käkarna kan bero på hjärtproblem. Den som har alltför låg ämnesomsättning och problem med sköldkörteln kan få problem med hjärtat.”
(METTE BOHLIN & EVA ROBILD i boken ”Örtte & huskurer”)


”Häromåret publicerades en stor finsk undersökning av 1222 affärsmän mellan 40 och 55 år. När studien påbörjades 1974 var de kliniskt friska men hade en eller flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, som rökning, övervikt, förhöjda blodfetter, högt blodtryck etc. De delades slumpvis in i två lika stora grupper, av vilka den ena, den s k interventionsgruppen dels fick intensiv hälsorådgivning om rökning, diet och motion, dels behandlades med blodfettsänkande och blodtryckssänkande mediciner i de fall sådan medicinering var indicerad. Den andra gruppen fick klara sig bäst den kunde.

Efter fem år visade sig också, precis som man kunde förvänta, att risken att dö i hjärt-kärlsjukdom då var betydligt mindre i den grupp som fått intensiv hälsorådgivning och stått under fortlöpande läkarkontroll. Men efter 15 år var bilden annorlunda. Mellan 1974 och 1989 hade sammanlagt 34 personer i interventionsgruppen dött av hjärtinfarkt mot 14 personer i kontrollgruppen. Risken att dö i hjärtinfarkt var med andra ord två och en halv gånger större i den grupp som under femton år blivit föremål för intensiva medicinska åtgärder för att förebygga hjärtinfarkt, jämfört med den grupp som fått klara sig utan hjälp av experterna/läkarna.”

(HARALD BLOMBERG i boken “Helande liv”)

Fotnot: boken ”Helande liv” publicerades 1998.


”Cellerna som täcker insidan av våra blodkärl kallas endotelceller, och även om vi sällan tänker på den här delen av kroppen har endotelcellernas hälsa ett nära samband med våran egen. Om de inte fungerar normalt brukar man prata om endoteldysfunktion. Termen innefattar ett komplext tillstånd med en rad olika följder, men innebär i princip att blodkärlen har förlorat sin förmåga att slappna av och utvidga sig som de ska. Resultatet är kroniskt spända kärl, vilket har stor betydelse för utvecklingen av ateroskleros eftersom det gör det mycket lättare för fett och kolesterol att fastna i kärlväggen. Endoteldysfunktion anses därför vara det tidigaste stadiet till ateroskleros.

Orsaken till den nedsatta funktionen beror på en blandning av inflammation, oxidativ stress, insulinresistens och högt blodtryck. Tillsammans hämmar de endotelcellernas förmåga att producera det viktiga signalämnet kväveoxid (NO). NO ansvarar bland annat för att skicka signaler till blodkärlen om att vidga sig så att blodet kan transporteras runt i kroppen utan problem. NO är helt enkelt nyckeln till en frisk och optimal kärlfunktion. En av anledningarna till att rökning ökar risken för högt blodtryck är att den hämmar produktionen av NO så att blodkärlen inte kan vidga sig ordentligt, och det ökar blodtrycket. Läkemedlet Viagra som används vid erektil dysfunktion verkar genom att det stimulerar produktionen av NO. Då kan de små, plackfyllda blodkärlen till penis vidga sig och transportera blodet vidare.

NO har emellertid andra uppgifter än att bara verka avslappnande på blodkärlen. Det hämmar både oxidativ stress och inflammation, vilket hjälper till att förhindra att det problematiska LDL-kolesterolet omvandlas till oxiderat LDL-kolesterol som är ännu mer problematiskt. NO hämmar också blodkoagulationen, en av de viktigaste sakerna för att förhindra blodproppar.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)

Läs även om (NO) Kvävemonoxid


”How many patients on the American Heart Association program achieve discernible reversal of atherosclerosis? One out of every six.

How many patients on Dr. Dean Ornish’s program achieve discernible reversal atherosclerosis? Three out of every four.

What kind of change do patients on average see in arterial blockage in five years on the American Heart Association program? A 28 percent increase.

What kind of change do patients on average see in arterial blockage in five years on the Ornish program? An 8 percent reduction.

There is a reason why more than forty insurance companies now cover all or part of the Ornish program. Nearly 80 percent of patients with severely clogged arteries who follow the Ornish program for a year or more are able to avoid bypass or angioplasty.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


“Women who consume large quantities of protein foods and/or smoke cigarettes are at risk of suffering a heart attack once their menstrual cycles become irregular or come to an end. The regular loss of menstrual blood practically protects a woman (before menopause) from accumulating dangerous amounts of protein in the body, as long as the reproductive system functions normally. This may explain why menstruating women before age 40 are generally not at risk of suffering a heart attack, whereas men of that age are. All the different blood values in women under 40 are lower than among men in the same age group. These include red blood cells, hemoglobin, Hemocrit, and the total amount of protein. Research has shown that men aged between 30 and 40 years are six times more likely to die from a heart attack than women of the same age. In fact, heart attacks among menstruating women are extremely rare.

Once a woman’s menstrual cycles subside, if she continues eating animal protein, the level of protein concentration in the blood begins to rise steadily. By the time she is about 50 years old, her risk of suffering a heart attack is nearly the same as it is for a man of the same age. The earlier the menopause begins, the greater the risk. Women whose ovaries have been removed before age 35 have a seven times greater risk of a heart attack than those who have yet to enter menopause.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Heart disease – no more!”)


”Även några få extrakilon medför en förhöjning av blodtrycket. Det går åt 3 km kapillärer för att nära varje extra kilo fettvävnader. Med varje extra kilo följer en motsvarande höjning av blodvolymen. Fettet vi samlar betyder därför att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa mer blod genom ett utvidgat cirkulationssystem.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Det finns studier som indikerar att snusare i genomsnitt har högre blodtryck än den tobaksfria befolkningen. Drabbas då snusare mer av hjärt-kärlsjukdomar än andra? Gunilla Bolinder, läkare och forskare vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm, är expert på snusvanor och hälsorisker med snus. Hon har följt 130 000 byggnadsarbetare under 12 år. Doktor Gunilla Bolinder kunde visa att risken för snusare att avlida i hjärtinfarkt, kärlkramp, slaganfall och andra hjärt-kärlsjukdomar visserligen var lägre än för rökare men ändå dubbelt så stor jämfört med dem som inte använde någon tobak alls. Orsaken till att snusare klarar sig bättre än rökare från hjärtsjukdom, trots sitt stora nikotinintag och sin ökade benägenhet att utveckla högt blodtryck, skulle kunna vara att antioxidanter och andra skyddsämnen i maten omsätts på ett bättre sätt hos snusare än hos rökare.

Gunilla Bolinder fann att förtidspensionering bland byggnadsarbetare på grund av hjärt-kärlsjukdomar förekom nästan lika ofta bland snusare som bland rökare.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Många giktsjuka dör förtida i hjärtinfarkt eller stroke.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”I långt framskridet stadium av reumatism brukar också hjärtat krångla.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar varierar med årstiderna. En studie av norska män och kvinnor visar att den är mellan 20 och 30 procent högre på vintern jämfört med på sommaren. En orsak tros vara att kolesterolhalten och blodtrycket hos befolkningen överlag är lägre på sommaren. Både systoliskt och diastoliskt blodtryck ökar med avståndet från ekvatorn. Det finns en måttlig till stark evidens att vitamin D-brist är förknippad med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och hjärt-kärldödlighet. Att evidensen inte når upp till stark beror på att exponering för UVB-strålning orsakar frisättning av ett antal ämnen i huden som är kärlvidgande, så hela effekten kan därför inte helt tillskrivas vitamin D. Med det sagt så bör evidensen för UVB-strålningens roll i sammanhanget vara stark.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”Kemoterapi och strålning kan skada praktiskt taget alla celler de kommer i kontakt med och kan ha mycket allvarliga långsiktiga biverkningar, som till exempel skador på lever, njurar, nerver och hjärta. Dessa biverkningar kan ofta i sig vara livshotande.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Den medicin som normalt gavs till människor med stor risk för hjärtsjukdomar orsakade av kolesterol var klofibrat. Det användes allmänt trots sina biverkningar, tills det upptäcktes att det faktiskt ökade dödligheten hos dem som fått det. De drabbades av cancer, sjukdom i gallblåsan och, ironiskt nog, hjärtattack. I Lancet sammanfattades situationen så här: ”Behandlingen var framgångsrik, men patienten dog.” Medlet används fortfarande, med bifogade varningar.”
(JOHN BLACKWOOD och STEPHEN FULDER i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”)


”Nattarbetare har större förekomst av övervikt, liksom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer, men frågan är om det beror på att de brukar äta skräpmat på natten eller att de helt enkelt inte får tillräckligt med sömn. Forskare har försökt reda ut detta med hjälp av strikt kontrollerade studier där människor fått följa samma kost och samma sömnmönster, men vid fel tider på dygnet. När försökspersonerna åt på kvällen och på natten ökade deras blodtryck, inflammationsgrad och kolesterolvärde, och ungefär en tredjedel utvecklade prediabetes på bara tio dagar. Våra kroppar är helt enkelt inte avpassade för att hantera mat på natten.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Till exempel kan strålning av bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer orsaka skador på hjärtat vilka är tillräckligt allvarliga för att orsaka en dödlig hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Om hjärtinfarkten inte inträffar förrän patienten har förklarats vara i remission, då kommer strålbehandlingen att se ut som om den var lyckad. Dödsfall i efterföljande hjärtattacker orsakade av cancerbehandling behöver inte läggas in i statistiken över cancerbehandlingar. Som nämnts i kapitel 19 så visade en studie om strålbehandling som gavs till kvinnor med bröstcancer att användningen av strålning verkligen minskade antalet dödsfall i bröstcancer med 13,2 procent, och detta var troligen den siffra som offentligt utbasunerades. Samma strålning ökade emellertid antalet dödsfall av andra orsaker (oftast hjärtsvikt) med 21,2 procent!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”När vi har obearbetade trauman utvecklar vi en svag vagusnerv, vilket är kopplat till högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar.”
(DOCTOR DIAMANTIS i boken ”Nyckeln till hälsa”)


”I olika studier har man kunnat visa att smärtan ökar om man undertrycker sin ilska, men också att blodtrycket blir högre och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar.”
(DANIEL MAROTI i boken ”Smärtans budskap”)


”Som vi vet av ACE gör trauman att man löper större risk att utveckla en hel rad fysiska och psykologiska besvär, från depression och ångest till hjärtinfarkt, cancer, övervikt och stroke. Forskningen är otvetydig: människor med oförlösta trauman blir sjukare och dör yngre.”
(NICOLE LEPERA i boken ”Läk dig själv”)


”I en studie där mer än tusen amerikaner över sextiofyra år med kronisk njursjukdom följdes i tio år, var det bara en av tjugo som hann utveckla njursvikt. De flesta hade redan dött, framför allt i hjärt-kärlsjukdom som leder till fler dödsfall än alla andra dödsorsaker tillsammans. Anledningen till det är att njurarna spelar en så avgörande roll för korrekt hjärtfunktion att patienter som är yngre än fyrtiofem som lider av njursvikt kan ha hundra gånger så stor risk att dö av hjärtsjukdom som de med fungerande njurar.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)

Läs även Diabetes och hjärtproblem och Njurarna