Hälsovård

Här finner du information om hur olika vardagliga saker påverkar din hälsa vilket är viktigt att känna till.  

Läs även Hjälpmedel & ÖvningarJordningens betydelseMissbrukNaturen, Tankar och Vitamin KGS

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

Andningen

”Jag får ofta frågan: ”Om du bara kunde ge folk ett enda råd om hur de ska kunna öka sina chanser för spontanläkning, vad skulle det vara?” Jag tvekar aldrig om svaret: ”Arbeta med andningen.””
(ANDREW WEIL i boken ”Dr Weils 8-veckors program för bättre hälsa”)


”Mycket få människor i Västerlandet har någon förståelse för hur viktig andningen är för alla sidor av våra liv. Vi har en tendens att inte bry oss om vår andning, att bete oss som om den inte hörde ihop med oss. Ändå är vår andning vi, den är vår livskraft, som rör sig ut och in i vår kropp. När andningen upphör, är livet slut. När andningen är djup och jämn, är livet starkt. Om den är ytlig och ängslig, är livet självt försvagat och hotat. 

Andningen förser oss med det bränsle som håller oss vid liv. Hur vi andas påverkar vår syreupptagning. Syret ger näring åt hjärnan, nervsystemet och alla kroppens celler. Denna oerhört viktiga kroppsfunktion, som påverkar vår hela existens, har emellertid behandlats mycket styvmoderligt i den västerländska kulturen. Den har blivit störd ända från födseln och har ofta allvarligt skadats av våra traditionella medicinska förlossningsmetoder. 

När ett barn föds, har det ännu inte haft möjlighet att använda sina lungor. Fostret har fått allt syre det behövde genom navelsträngen som förenade det med modern. Vid födseln är lungorna inte omedelbart redo för användning. Det tar ungefär 45 minuter för barnet att anpassa sig till lungandning, och under denna oerhört kritiska period får man aldrig klippa av navelsträngen. Barnet är beroende av syret från modern ända tills det kan andas helt självständigt. Under dessa minuter bör man lägga barnet på mammans mage, med huvudet nära de välbekanta hjärtslagen, och det bör få lov att vila lugnt medan det långsamt börjar andas självt. Inte förrän nu är det lämpligt att klippa av navelsträngen. De flesta barnmorskor förstår och praktiserar detta, och DENNA PROCEDUR LÄGGER GRUNDEN TILL KORREKT ANDNING. 

Men hur går det till på våra sjukhus? Vanligtvis ser vi att man behandlar nyfödda på ett sätt som visar en skrämmande djup okunnighet i hur den livgivande andningen fungerar. Det allvarligaste av allt är att födseln går fort. Barnet dras fram så snabbt som möjligt, och det som sedan händer ger upphov till försämrad andning för resten av livet. Istället för att långsamt låta barnet gå över till egen andning, klipper man omedelbart av navelsträngen. Det lilla barnet, som fortfarande inte kan andas självt med sina små lungor, hålls upp och ner och får en smäll på stjärten för att tvingas att flämta efter luft. Livets första andetag är i själva verket en flämtning. Kall luft, för barnet har ju hela tiden levt i en temperatur av 37° i moderns kropp, strömmar in i dess oförberedda lungor. Detta kan bidra till astma och andra andningssvårigheter senare i livet. Dessutom skadas blodkärl i ryggraden av läkarens slag, vilket i många fall kan bidra till plötslig spädbarnsdöd. Barnet skadas också känslomässigt, eftersom det behöver behandlas med stor mjukhet och ömhet vid födseln, snarare än med smäll! Man ser aldrig sådana hårda tag i djurvärlden, där djuren visar sina nyfödda ungar det ömma, kärleksfulla och instinktiva beteende som vi ”överlägsna” människor har förlorat. 

Denna hårda behandling påverkar vår andning för resten av livet. Vårt första andetag är en flämtning, och för de flesta av oss blir andningen i fortsättningen ytlig och flämtande. Hur borde vi andas? Eftersom så många av oss hindrades av våra födsloupplevelser från att andas normalt, så som var avsett för vår art, måste vi senare i livet faktiskt ”lära oss andas”, när vi blir medvetna om att vi andas fel och lider av det. 

Normalt skulle vi andas från magen. Magandning är djup och fullständig. Vi andas vanligen snabbt högt uppe i bröstet. Vi använder bara en del av vår andningsmekanism och därför måste vi andas snabbt för att få i oss tillräckligt med luft. Detta är lätt att kontrollera. Om man är rädd eller arg, andas man hastigt högt uppe i bröstet. Efter en chock flämtar man – en ytlig andning i halsen. Om man däremot ligger i solen, kopplar av eller får massage, andas man långsammare och djupare. 

Andningen påverkar omedelbart psyket. Andas man snabbt och ytligt, rusar tankarna runt och kroppen blir spänd. Andas man långsamt och djupt, känner man sig lugn och kroppen blir avspänd. Eftersom så många av oss kan skylla våra andningssvårigheter på upplevelser från födseln, måste vi nu som vuxna lära oss det som vi borde kunna göra instinktivt.”
(MARILYN DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Den absolut mest effektiva avslappningsmetoden jag känner till är medveten styrning av andningen.”
(Dr. ANDREW WEIL)


”Genom riktig andning kan varje astmatiker till hälften övervinna sin sjukdom. Även den som lider av angina pectoris har likaså redan till hälften besegrat sin sjukdom genom att börja andas på rätt sätt.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Levern”)


”Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70 procent av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70 procent av kroppens gifter utsöndras via andningen betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar. Ingenstans framgår detta tydligare än i huden. Huden tjänar omedelbart på att man andas bättre. På mina seminarier har jag alltid framhållit de sunda förändringar i hudfärg som kommer med andningsträningen. Huden är kroppens största organ och när man andas effektivt får den mer hälsobringande syre. Det är inte många som har klart för sig att huden är ett organ som hjälper till att föra bort gifter ur kroppen. Om andningen inte fungerar ordentligt, måste huden ta på sig en del av det ansvaret. När man lär sig andas riktigt använder man lungornas hela kapacitet så att huden befrias från extraarbete. Den firar sin nyvunna frihet med att se bättre ut.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”För att kunna leva ett sunt liv, fritt från sjukdom och med bibehållen vitalitet är det inte bara nödvändigt, att människan andas, utan även att hon andas på ett rätt sätt. En medveten kontroll över vår andning förlänger vårt jordeliv och skänker oss ökad vitalitet och motståndskraft, medan en vårdslös, försummad andning förkortar vårt liv, nedsätter vårt välbefinnande och förbereder jordmånen för infektioner. En naturmänniska behöver inga föreskrifter för att andas rätt. Liksom djuren och barnen andas hon på ett naturligt och riktigt sätt. Det var först civilisationen, som gav oss oriktiga, naturvidriga vanor i detta liksom i många andra avseenden. Vi har betalat ett högt pris för vår civilisation. Endast en liten procent av alla civiliserade människor andas rätt. Resultatet visar sig i sluttande axlar, infallet bröst, den ständigt stigande sjukdomsfrekvensen i andningsorganen och också i de andra civilisationssjukdomarnas enorma segertåg.”
(EBBA WAERLAND i boken ”Naturläkekonstens bok”)


”Andningen bör vara det första, inte det sista, man undersöker när man möter trötthet, sjukdom eller andra tecken på energistörningar.”
(Dr. SHELDON SAUL HENDLER)


”Det finns cirka 75 biljoner celler i kroppen och de andas allihop – eller borde göra det.”
(Dr. SHELDON SAUL HENDLER)


”Musklerna i dina axlar kan hämma din andning. Musklerna i ditt bröst kan hämma din andning. Musklerna i dina vrister kan hämma din andning.”
(MICHAEL GRANT WHITE)


”I sista hand kan andhämtningen vara en väg till den mest väsentliga av alla mänskliga erfarenheter: att lära sig älska. Nästan alla som börjar arbeta med sin andning upptäcker att den är en viktig hjälp i arbetet med att bättre älska sig själv och andra. Andningen hjälper oss att uppleva och lyfta bort hinder för att älska oss själva som vi kan ha, och visar oss var vi håller igen när det gäller att ge och ta emot kärlek.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”If your breathing is in any way restricted, to that degree, so is your life.”
(MICHAEL GRANT WHITE)


“Due to both acute and chronic stress, most of us tend toward constricted, shallow breathing in daily life. As we develop the ability to breathe deeply, as if down to the soles of our feet, we utilize one of the keys to cardiovascular health and help to prepare ourselves for any emergency situation we may encounter. By expanding our lung capacity, we actually breathe easier.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”When we exhale, we breathe out not only carbon dioxide but other waste products such as mental and emotional toxins, including concerns, worries, sorrow, anger, and fear. When we inhale, we take in not just oxygen but life energy, light, love, happiness, and inspiration (or Spirit). Consciously focusing on this truth as we breathe increases the significance and conscious quality of our breath.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”Enligt en gammal sägen tilldelas vi ett visst antal andetag redan i födelseögonblicket. Det skulle i så fall betyda att om vi lär oss att dra ut på och förlänga varje andetag, så kanske vi kan förlänga våra liv.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”En god natts sömn handlar inte bara om antalet timmar vi sover. Faktum är att sömnkvaliteten har mer att göra med hur vi andas när vi sover än hur länge sömnen varar.

I till exempel en studie, utförd på en grupp fullt friska personer, täpptes näsborrarna till så att försökspersonerna bara kunde andas genom munnen när de sov. Alla deltagare började snarka redan första natten. En person fick sömnapné och andningsuppehåll och samtliga upplevde att de sovit sämre.

Poängen är att munandning i vila innebär en låggradig form av överandning som försätter kroppen i ett tillstånd av kamp och flykt, vilket vi redan har konstaterat påverkar adrenalinnivåerna. Vår hjärna är då mer alert och kan inte slappna av fullt ut, vilket ju inte är särskilt lämpligt när vi ska sova. Kroppen får därmed inte heller den djupsömn den behöver för att kunna läka, reparera och återhämta sig på ett optimalt sätt. (Vid flykt- och kampresponsen spänner vi också våra muskler, vilket kan förklara varför många som andas genom munnen när de sover också upplever ökad smärta i muskler och leder över tid.)”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)

Läs även Andningen & Känslor, Andningens betydelse för ditt hälsotillståndAstmaBukandning, Mjölk & AndningsbesvärMjölk & AstmaNäsandning och Sambandet med andningen

BH & Bröstcancer

“Regularly wearing a bra impairs the proper flow of lymph and may greatly increase the chance of developing breast cancer. Researcher David Moth conducted an experiment in which he measured the actual pressure exerted by bras on the underlying lymphatic ducts. He says, “The results suggest that the lightest possible bras will still exert in excess of that found within the lymphatic vessels.” Several other studies confirm the link between bra wearing and breast cancer. In 1991 Hsieh CC & Trichopoulos D studied breast size and left/right handedness as risk factors for breast cancer. They noted in their findings that premenopausal women who do not wear had less than half the risk of breast cancer than did their bra-wearing peers. This study was published in the European Journal of Cancer, 1991;27(2):131-5. 

Another more recent study (2000), published in Chronobiology International (the journal of biological and medical rhythm research), found that wearing a bra decreased melatonin production and increased the core body temperature. Melatonin is a powerful antioxidant and hormone that promotes good sleep, fights aging, boosts the immune system, and slows the growth of certain types of cancer, including breast cancer. 

The most comprehensive studies on this subject were performed by the husband and wife team of applied medical anthropologists, Sydney Ross Singer and Soma Grismaijer. Singer and Grismaijer found that the Maoris, the indigenous people of New Zealand who integrated into western culture, had the same rates of breast cancer as their western peers. The marginalized aboriginals of Australia, interestingly, had practically no breast cancer. The same was true for westernized Japanese, Fijians, and women from other cultures who converted to the practice of bra wearing; when they did so, their rates of breast cancer soared. 

In the early 1990s Singer and Grismaijer studied the bra-wearing habits of 4,500 women in 5 cities across the U.S.. They found that 3 out of 4 women who wore their bras 24 hours per day developed breast cancer. Among those who wore their bras more than 12 hours per day but not to bed, 1 out of 7 developed breast cancer. This is a slightly higher cancer rate than the standard female population of 1 in 8. By comparison, merely 1 out of 152 women who wore their bras less than 12 hours per day had breast cancer, and only 1 out of 168 women who wore bras rarely or never developed cancer of the breast. In other words, women who wore a bra 24 hours per day were 125 times more likely to develop breast cancer than women who rarely or never wore bra. Interestingly, women who chose to go braless had the same breast cancer rates as men did!”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Bröstcancer och Lymfsystemet

Bukandning

”Naturen har utformat andhämtningen så att buken ska utvidgas vid varje andetag. När det inträffar får organen utrymme att röra sig och blodet cirkulerar lättare. Naturen har således ordnat en inbyggd massage åt organen vid varje andetag. Men det förutsätter korrekt bukandning, annars blir det ingen massage. Enligt en medicinsk forskare ligger dålig andhämtning bakom mer än 75 procent av de sjukdomar som människor går till doktorn för. I de flesta fall orsakas felet av dålig bukandning. Det som är positivt med detta är att det kan avhjälpas så snabbt.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Högst upp i lungorna, i närheten av nyckelbenen, är blodflödet mindre än en deciliter i minuten. Det betyder att ungefär knappt en kaffekopp blod strömmar genom lungornas övre del varje minut. Blodflödet i botten av lungorna, längst ner i bröstkorgen, är däremot drygt en liter i minuten. Större delen av blodcirkulationen pågår i lungornas nedre tredjedel. Om dina magmuskler är spända och hindrar dig från att andas ända ner i buken, får du inte ner syret där allt blodet är. Om du därför kunde rätta till bara detta problem och inte gjorde något annat, skulle det leda till omfattande förbättringar för dina mentala, emotionella och fysiska funktioner.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Om du vill se sund bukandning ska du studera hur ett spädbarn andas. Magen stiger och sjunker utan ansträngning i takt med andningen. Bröstet rör sig en aning, men den främsta rörelsen pågår nedanför diafragman. Längre fram kanske andhämtningen blir hämmad till följd av de olika chocker livet erbjuder. Det är inte ofta man ser dålig bukandning på dagis, men det är inte ofta man hittar korrekt bukandning i skolan.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Forskningen rymmer mängder av fall där sunda andningsmetoder – vanligen bukandning – har botat kroppsliga åkommor. Jag har sett dussintals fall av astma och stressrelaterade sjukdomar försvinna när människor lärde sig effektiva andningsmetoder. Det mest dramatiska fall som jag har personlig kännedom om gällde en kvinna som led av en sällsynt lungsjukdom, som Stanford School of Medicine hade fått ett anslag för att studera. Vid den här tiden, 1989, hade forskarna bara hittat ett dussintal fall i västra USA. Man kände inte till något botemedel, även om en lång rad mediciner hade prövats. Den här klienten var modig nog att själv ta ansvar för sin läkeprocess. Hon ansåg att eftersom sjukdomen påverkade hennes lungor, skulle det kunna vara till hjälp att lära sig andas riktigt. Hon bad forskarna på Stanford att lära henne det, men ingen av dem kunde tala om vad rätt andning var! Hennes läkare ansåg det märkligt att hon ville lära sig att andas. Även om de inte motarbetade henne, betraktade de hennes ansträngningar som ett oförargligt tidsfördriv medan de sökte efter ett effektivt läkemedel. Det är inte så förvånande. Många läkare berättar att de får omfattande undervisning om lungsjukdomar under sin utbildning, men mycket lite information om hur man ser om någon andas rätt, än mindre om hur man lär andra att göra det. Den här kvinnan hittade så småningom fram till en kollega till mig, dr Loic Jassy, och genomförde flera sessioner med andningsövningar. Inom en månad hade sjukdomen försvunnit och har inte återkommit. Det säger något om modern läkekonst att ingen i forskningsprojektet visade något intresse för hur hon botat sig själv. Hennes fall betecknades i rapporterna som ”spontan läkning”.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”När diafragman drar ihop sig och expanderar nedåt och utåt vid inandning sänks inte bara trycket i bröstet utan även i magen. När dessa trycksänkningar samverkar pressas de venösa blodkärlen, som är de blodkärl som för blodet tillbaka till hjärtat, samman. Det gör det lättare för blodet att transporteras tillbaka till hjärtat, vilket kan ha en positiv verkan på exempelvis åderbråck. Utan hjälpen från diafragmans rörelse tvingas hjärtat jobba hårdare.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”De ådror som leder blodet tillbaka till hjärtat kallas vener. Ett sinnrikt system av klaffar i venerna hindrar blodet från att rinna baklänges och säkerställer återflödet till hjärtat. När återflödet till hjärtat minskar på grund av olika anledningar kan det ge en synlig blodansamling, vilket kallas åderbråck. En djup andning där diafragman jobbar upp och ned vid varje in- och utandning hjälper blodet att återvända till hjärtat. Diafragmans muskelrörelse är mycket viktig för det venösa återflödet. Flera kursdeltagare som förbättrat sin diafragma-andning vittnar om en minskning av åderbråcken.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Ett system som är beroende av diafragmans rörelse är lymfsystemet. Alla organ i buken ger ifrån sig slaggprodukter. Lymfsystemet, som är en viktig del av vårt immunförsvar, har som uppgift att föra bort detta slagg via lymfvätskan. Vi har mer lymfvätska än blod i kroppen, men till skillnad från blodet som pumpas runt av hjärtat, saknar lymfvätskan en egen pump. Lymfvätskan får förlita sig på muskelrörelser. Därför är rörelsen i diafragman väldigt viktig för lymfsystemet, då det är en rörelse som pågår utan uppehåll.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Den som andas ytligt förgiftar sig själv.”
(PAUL BRAGG)


”När det gäller till exempel hjärtsjukdomar är by-passoperationer bara de senaste i en lång rad kirurgiska ingrepp som alla hälsats med stor entusiasm för att längre fram visa sig ha betydligt mindre värde än man ursprungligen trodde. En grundlig diskussion om dessa operationers relativa ineffektivitet finns i den enastående forskning som utförts av dr Dean Ornish. Han har lagt fram otvetydiga belägg för att motion, stressreduktion och en enkel vegetarisk diet är betydligt effektivare än kirurgi när det gäller att åstadkomma förlängt liv och ökat välbefinnande för dem som drabbats av hjärtinfarkt. Andningen är nära förbunden med hälsotillståndet hos våra hjärtan. 1732, när blodtrycket första gången kunde mätas, konstaterade Stephen Hales att det steg och föll i takt med andhämtningen. När en person (eller i Hales fall en häst) andas normalt stiger blodtrycket en aning med varje inandning och minskar en aning med varje utandning. I hjärnan finns en liten struktur, förlängda märgen, som styr artärernas spänning och vidd, och dess verksamhet reagerar omgående på förändringar i blodets sammansättning. Om förhållandet mellan koldioxid och syre råkar ur balans påverkas blodtrycket genast, vanligen genom att höjas. Den som andas med bröstkorgen, vilket är det mönster som kännetecknar de flesta hjärtpatienter, befinner sig i ett kroniskt tillstånd av lätt hyperventilation där alltför mycket koldioxid förs ut ur blodet genom korta och ytliga andetag. Denna obalans i blodets sammansättning får hjärtat att arbeta hårdare, ungefär på samma sätt som en bilmotor blir ansträngd och hackar när förgasaren är felinställd. Detta är skälet till att riktig andhämtning bör vara det första en hjärtpatient får lära sig. På min mottagning har jag sett människor med förhöjt blodtryck, till exempel 180/120, återgå till normala värden (kanske 120/80) efter en timmes träning med de övningar som finns i del II av boken. En holländsk undersökning som utfördes av en läkare vid namn Dixhoorn jämförde två grupper hjärtpatienter. Den första fick lära sig enkel bukandning, medan den andra gruppen inte fick någon andningsträning. I gruppen som lärt sig andas förekom inga fler hjärtinfarkter, medan sju av de tolv personer som ingick i den andra gruppen fick en ny hjärtinfarkt inom de närmaste två åren. En annan studie som gjordes vid hjärtavdelningen på ett sjukhus i Minneapolis omfattade 153 patienter som fått hjärtinfarkt. Forskarna ville veta om de bukandades enligt den effektiva metod som jag lär ut här i boken, eller om de använde den ansträngda bröstandning som följer av spända magmuskler. Överraskande nog visade det sig att samtliga 153 patienter bröstandades. Inte en enda använde den effektiva bukandningen. För att göra det hela än värre andades 76 procent av dem med munnen. Inte så konstigt att deras hjärtan måste arbeta hårt. Den holländska undersökningen visade att om man övergår till bukandning försörjs kroppen med syre, och hjärtat behöver inte arbeta överdrivet för att transportera mindre syrerikt blod runt i kroppen. Många andra kroppsliga åkommor har botats hos mina klienter sedan de infört andningsövningarna i sin vardag. Det finns en enkel men omfattande förklaring till det. Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70 procent av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70 procent av kroppens gifter utsöndras via andningen betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar. Ingenstans framgår detta tydligare än i huden. Huden tjänar omedelbart på att man andas bättre. På mina seminarier har jag alltid framhållit de sunda förändringar i hudfärg som kommer med andningsträningen. Huden är kroppens största organ och när man andas effektivt får den mer hälsobringande syre. Det är inte många som har klart för sig att huden är ett organ som hjälper till att föra bort gifter ur kroppen. Om andningen inte fungerar ordentligt, måste huden ta på sig en del av det ansvaret. När man lär sig andas riktigt använder man lungornas hela kapacitet så att huden befrias från extraarbete. Den firar sin nyvunna frihet med att se bättre ut.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

Läs även Andas med magen!Andningen, Diafragmaövningen och Näsandning

Bästa hjälpen vid livskriser

Den kambodjanska kon
En sydafrikansk psykiater vid namn Derek Summerfield åkte i början av 2000-talet ut på den kambodjanska landsbygden. Han kom till en trakt som såg ut som klichébilden av Sydasien, med fridfulla risfält som sträcker sig bort mot horisonten. De flesta här var självhushållande risbönder, liksom oräkneliga generationer före dem. Men den här generationen hade ett nytt problem. När de arbetade ute på fälten hördes med jämna mellanrum kraftiga explosioner. Överallt låg landminor kvar från kriget på 1960- och 1970-talen.

Derek hade kommit hit för att ta reda på hur detta hot påverkade lokalbefolkningens psykiska hälsa. (Jag besökte samma trakt under mina efterforskningar för den här boken.) Det råkade sammanfalla med att antidepressiva läkemedel för första gången hade börjat säljas i Kambodja. Företagen som försökte marknadsföra dem hade dock ett problem. På khmer (kambodjanernas språk) fanns inget ord för ”antidepressiva”. Kambodjanerna tycktes ha svårt att förstå vad begreppet innebar.

Derek försökte förklara. Han sa att depression är en stark känsla av sorg som man inte kan göra sig kvitt. Kambodjanerna begrundade detta och sa, jo några sådana människor har vi här. De hade ett exempel, en bonde som fått ena benet avslitet av en landmina, fått läkarvård och en protes men som inte riktigt hämtat sig ändå. Han var ständigt orolig för framtiden, djupt förtvivlad.

Men sedan sa kambodjanerna att de inte behövde de här nya antidepressiva läkemedlen eftersom de i Kambodja redan hade läkemedel för sådana fall. Derek blev nyfiken och bad dem berätta mer.

Jo, när de hade förstått att mannen med protesen var alldeles översiggiven satte sig läkarna och grannarna hos honom och pratade igenom hans liv och bekymmer. De förstod att han trots protesen hade svårt att arbeta på risfälten, han kände sig ständigt jagad och hade svåra fysiska smärtor. Det var det som gjorde att han ville sluta leva, ge upp.

Då hade de fått en idé. De var bergsäkra på att om han i stället blev mjölkbonde skulle han klara att arbeta, för då skulle han slippa knata omkring så mycket och dessutom slippa att ständigt bli påmind om landminan på risfältet som hade lemlästat honom. De köpte honom en ko.

Och undan för undan blev hans liv till det bättre. Depressionen – som hade varit svår – försvann. “Som du förstår”, sa de till Derek, ”var kossan både ett smärtstillande och ett antidepressivt läkemedel.” Som kambodjanerna såg det handlade antidepressiv behandling inte om att förändra hjärnans kemi, i deras kultur var en sådan tanke helt befängd. Det handlade i stället om att byn gemensamt gav den deprimerade personen makt att förändra sitt liv.

Derek begrundade detta och insåg att det stämde in också på hans egen praktik, på ett av Londons främsta sjukhus. När han tänkte på sina patienter slog det honom att den behandling ”som får effekt alltid hänger ihop med att jag riktar in mig på patientens sociala situation, inte på det hen har mellan öronen”, sa han när vi träffades på en pub.

För de flesta av oss västerlänningar i denna tid av kemiska antidepressiva kan detta låta konstigt. Vi har fått lära oss att depression orsakas av en kemisk obalans och idén om en ko som ett antidepressivt läkemedel låter nästan som ett skämt. Men notera en viktig sak. Den kambodjanske bonden slutade faktiskt att vara deprimerad när hans sociala levnadsomständigheter förändrades. Det var ingen individuell lösning – han fick inte höra att alltsammans satt i hans skalle och att han borde kavla upp ärmarna och ta ett piller. Det var en kollektiv lösning. Kon hade han aldrig kunnat skaffa på egen hand, lösningen hade aldrig kunnat komma enbart från honom själv – eftersom han var för svårt psykiskt sjuk och dessutom inte hade några pengar. Ändå löste det här hans problem, vilket i sin tur löste upp hans vånda.”

(JOHANN HARI i boken “Depression – det är inte bara du”)


”I egenskap av traumaterapeut som arbetade i krigszoner, blev jag ofta uppsökt av någon i en familj som kom till mig för att prata om något särskilt problem. De kom dock i sällskap av vänner eller andra familjemedlemmar. De hade helt enkelt inget begrepp om att komma ensam till en session. Till mig sa de som följde med: ”Vi är hans vänner. Varför skulle inte vi följa med honom när han går i terapi? Det är ju vi som ska hjälpa honom att bli bra igen.” Många upplevelser som dessa, i en lång rad kulturer i Afrika och Mellanöstern, fick mig att ifrågasätta mina egna idéer om läkningsprocessen.”
(Dr. DAVID BERCELI i boken ”Tension & trauma releasing exercises”)

Läs även Utöka familjen

Effektiv terapi

”Individen kan bara nå psykisk mognad genom att arbeta hårt och länge med sig själv. En korttids-terapi kan hjälpa i en akut situation eller kanske för att lösa ett klart avgränsat problem, men det långsiktiga målet för all terapi är att utveckla individens kapacitet för en spontan relation med sig själv och med andra människor. Det är en illusion att tro att ett problem som har tagit många år att utveckla kan rättas till på några korta månader. 

Effektiv terapi måste påverka patienten känslomässigt. Om terapin inte påverkar individen, oavsett om det är på ett behagligt eller obehagligt vis, är den helt enkelt inte värd ansträngningen. Komplexen är emotionellt laddade knutpunkter i psyket och för att kunna dra nytta av den vitalitet som ligger låst i dessa komplex, måste vi röra om i våra känslor. Det som gör terapin komplicerad och smärtsam är våra svårigheter att acceptera det som kommer upp ur psykets djup. 

Den terapeutiska processen är för patienten inte så mycket en fråga om att ”göra någonting” som att han tillåter psykets olika delar att utföra sitt arbete med honom. Genom att tillåta det som finns inom honom att stiga upp till ytan, och genom att i ökande grad lära sig acceptera det som finns inom honom, återupptäcker individen sitt centrum. Då kan han börja leva det liv som borde vara hans. 

Den jungianska analysen är inriktad på att undersöka psykets värld och meningen med denna undersökning är att patienten ska kunna etablera en levande relation till sig själv. Syftet är inte att åstadkomma någon form av perfektion utan ett större mått av helhet. Även om det är viktigt att förändra och förbättra sig själv, är den största förbättringen den som gör att man kan börja acceptera sig själv precis som man är. Att tycka om sig själv på det viset handlar mer om en förändrad attityd än om ett förändrat beteende. Vårt beteende speglar vad som försiggår inom oss. När hjärtat förändras, följer beteendet efter.”
(GUY CORNEAU i boken ”Frånvarande fäder, förlorade söner”)


”Du kan gå åratal i terapi, men ända tills du väljer att göra saker och ting på ett annat sätt fortsätter du bara att gå i cirklar.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Åter till kärleken”)


“To be tested is good. The challenged life may be the best therapist.”
(GAIL SHEEHY)

Läs även Känslor i terapi och Orsak & Verkan

Health-requisities

”1. Love of Self
2. Healthy Self-image and Esteem
3. Passionate Love of All Life
4. Awareness
5. Intention
6. Inner Focus/Listening
7. Abidance by the Senses and Intuition
8. True Knowledge
9. Graceful, Grateful, Respectful, Generous Attitude
10. Organic, Properly-combined Vegan Diet

11. Pure Water
12. Pure Air
13. Sunshine
14. Warm Climate
15. Fitness and Posture
16. Security and Peace of Mind
17. Rejuvanative Rest and Sleep
18. Heart-centered Self Nurturing
19. Sharing of Love
20. Relaxation
21. Humour
22. Creative Expression
23. Emotional Flow and Release
24. Rhytmic Movement
25. Musical Indulgence
26. Simple Lifestyle
27. Communing With Nature
28. Gardening
29. Service – Living Your Life’s Purpose
30. Engaging in Self-improvement Challenges

By living hygienically, or healthfully, we are enabled to rejuvenate and reach our full health potential.”

(DAVID KLEIN i boken ”Self healing colitis & crohn’s”)

Läs även Personal bill of rights

Husdjur

”Forskning tyder på att personer som har djur generellt är gladare och friskare än de som inte har några. Äldre personer med husdjur känner sig dessutom säkrare, har positivare utstrålning och håller sig i bättre form än sina djurlösa vänner.

Och finns det något bättre sätt att möta nya människor på än att rasta en hund, oavsett hur gammal du är?”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Har du märkt en samstämmighet mellan vad som händer i ditt liv och ditt djurs sjukdom?

En psykolog föreslår följande: ”Nästa gång ditt djur blir sjukt, ska du ta en ordentlig titt på din nuvarande situation. Dina känslomässiga problem kan manifestera sig hos ditt djur. I vissa fall tillfrisknar inte djuret förrän ägaren ordnat upp sitt liv…””
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Vi fick ett brev från en kvinna som berättade för oss om tre olika fall där hon visste att chihuahua-hundar på något sätt fått sina ägare fria från flera allergier. Den mest dramatiska historien handlade om en ung flicka som lidit av hösnuva i många år och försökt allt. Som en sista utväg köpte hennes farbror en chihuahua till henne. Familjen trodde han blivit galen, men det var ett förtjusande litet djur, och hans brorsdotter var mycket glad över sin nya vän. Poängen i historien är att den sista hösnuveattacken flickan någonsin haft inträffade innan hon fick hunden.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Undersökningar visar att en majoritet av dem som drabbats av en hjärtattack och därefter skaffat ett djur, tillfrisknade fortare och hade högre överlevnadsgrad än de utan djur.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Det medicinska värdet av att ha husdjur blev oväntat uppenbart för en grupp forskare som ledde ett försök att komma tillrätta med hjärtarytmier. De studerade effekterna av två kemiska preparat (enkainid och flekainid) på män som hade haft hjärtinfarkt och nu led av oregelbunden hjärtrytm. Paradoxalt nog verkade preparaten orsaka ett ökat antal dödsfall i hjärtsjukdom. Samtidigt visade det sig emellertid att de patienter som hade hundar löpte sex gånger mindre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som inte hade hundar. Kan du föreställa dig vad som skulle hänt om det var läkemedlen snarare än hundarna som hade befunnits ge en sexfaldig minskning av antalet dödsfall? De skulle ha givits till varenda hjärtpatient i landet som led av oregelbunden hjärtverksamhet, och läkemedelsföretagen skulle lägga ner hundratals miljoner dollar på att tala om för läkare och allmänhet hur bra deras preparat var. Men eftersom en hunds trofasthet och tillgivenhet inte kan tappas på flaska och säljas har det inte förekommit någon sådan reklamkampanj och de flesta inser än i denna dag inte hur helande kärleksfulla relationer kan vara – inklusive relationer till husdjur.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”I en stor undersökning i Australien visade sig djurägare göra färre läkarbesök, ha lägre konsumtion av mediciner för högt blodtryck, lägre kolesterolnivå samt färre sömnbesvär och hjärtproblem. Flera andra studier har visat att djurägare, särskilt hundägare, är mindre känsliga för stress än människor utan hund och att de drabbas mindre ofta av huvudvärk, magont, ryggont, hjärt-kärlproblem, sömnsvårigheter och depressioner. Det beror inte bara på att hundägare får mer motion utan också på att hundarna skapar en glad stämning, sprider lugn och ro, visar glädje, ger sällskap, samt att de är goda lyssnare och fria från fördomar, enligt forskarna. De har kort sagt större social kompetens än många människor.”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)


”Djur har en annan bakterieflora än den vi själva bär på, och när vi möter den ökar vår egen motståndskraft och vårt immunförsvar trimmas. Forskning visar att autoimmuna sjukdomar ökar i takt med det urbaniserade sättet att leva. I familjer där man har hund drabbas däremot färre barn av eksem. Hundägares mikrobiom visar även en slående likhet med de bakterier som finns hos deras husdjur.”
(JOHANNA GILLBRO i boken ”Hudbibeln”)


”En undersökning har visat att både barn och vuxna rör sig fem gånger så mycket efter att de fått en hund som ny familjemedlem.”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)


”Några av de starkaste banden förekommer mellan människor och deras djurvänner. Det är inte ovanligt att hundar vaknar ur djup sömn och rusar till ytterdörren när ägaren snart ska komma hem… även om ägaren kommer vid en ovanlig tidpunkt och fortfarande befinner sig en kilometer bort. Det som sker är att hunden kan förnimma förändringar i bandet som förenar den med ägaren. När vibrationerna i bandet ökar känner hunden att ägaren snart är där. Det finns många fall då ett husdjur har försvunnit – kanske efter att ha varit på semester tillsammans med ägarna eller efter en flytt – och ändå lyckats ta sig hundratals kilometer för att komma hem. Till exempel gick den treåriga Labradoren Buck åttio mil från Winchester, Virginia, till Myrtle Beach, South Carolina, för att komma tillbaka till sin ägare. Forskare menar att hundar hittar hem tack vare sitt fantastiska luktsinne (i fråga om katter handlar det om en känslighet för fluktuationer i magnetfältet), men det är svårt att föreställa sig att Buck skulle kunna lukta sig fram genom ett åttio mil stort hav av dofter för att ta sig hem. Det är troligare att han följde energisträngar som förenade honom med hans ägare. (Djur går antingen tillbaka till sitt hem eller tillbaka till sin husse eller matte, beroende på vilket band som är starkast.)

Känslor flödar också mellan människa och djur. Husdjuret kan förnimma ägarens emotionella klangfärg och svarar ofta med att härma samma känslor. Även om så inte alltid är fallet är det ofta lätt att ana sig till en ägares känslotillstånd genom att iaktta husdjurets känslor.

Husdjur kan också vara en buffert för fysiska åkommor genom att undermedvetet ”axla dem” för att lindra effekten på husse eller matte. Det händer ofta att symtomen märks på djuret innan det märks på ägaren. Om ägaren till exempel börjar få ont i ryggen är det inte ovanligt att husdjuret redan har utvecklat ryggbesvär. Smärtan i ryggen färdas genom bandet mellan dem. Eller om ett husdjur utvecklar diabetes kan det bero på att ägaren har ett förstadium till diabetes och att djuret fungerar som en buffert för dem.”
(DENISE LINN i boken ”Strängar av energi”)


“Another study claimed that patients with Alzheimer’s showed improved attention, increased appetite and lower levels of aggression or anger as a result of Animal-Assisted Therapy (AAT). Other studies on nursing home patients found that some residents have less need for medication when pets are around. Pets were found to also increase the amount of social interaction between nursing home residents by helping to stimulate the mind and bring about positive memories and associations.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Alzheimer’s – no more!”)


For the Love of a Pet

In several prisons, psychologists have studied records of the most violent, incorrigible prisoners – repeat offenders – and found that not a single one had ever been allowed, as a child, to have a pet, and the responsibility of taking care of a living being.

Insightful wardens allowed an experiment in which these same inmates were allowed to adopt a pet rabbit, bird, rat, hamster, cat, or small dog. The results were positive, even dramatic: Previously violent inmates grew calmer and stopped creating as much trouble for themselves or others. Perhaps, the study concluded, being able to show concern and caring, to have a service relationship with a small creature, made a real difference. Taking care of a pet helped these inmates feel better about themselves, and therefore broke the cycle of violence and frustration.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”The more I learn about people, the more I like my dog.”
(MARK TWAIN)

Läs även Vitamin KGS

Inomhusluften

”Luftföroreningar är generellt alltid slembildande. En känslig person på en nästan slemfri kost, kan uppmärksamma att en betydande del av slem bildas av föroreningarna i inandningsluften. Den passiva rökaren som befinner sig i ett rökigt rum, utsättes också för ökad slembildning. Slemmet som bildas av luftföroreningar är lättare att upptäcka i luftvägarna än i avföringen.”
(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)


För att vi ska hålla oss friska och leva längre är det viktigt att vi har så ren luft som möjligt. Vilka är de värsta luftföroreningarna idag?
För att kunna svara på det måste man fråga sig var folk uppehåller sig mest.Under ett normalt liv visar det sig att ca 50% av allt vi får i oss är luft från bostaden. Luft från daghem, skolor, kontor, butiker och samhällslokaler, dvs. icke-industriella rumsmiljöer, står för ytterligare ca 20%. När det gäller utomhusluften, som man oftast talar om när det gäller luftföroreningar, utgör den bara 6-7%. Ungefär lika mycket kommer från industrin. Mycket få jobbar idag inom industrin och gör det i så fall bara under en viss del av sitt liv och bara 8 timmar om dagen. Mat och vatten står för vardera 6-7% av det vi får i oss.

Det här visar att inomhusluften är den överlägset viktigaste faktorn när det gäller hälsan. Ett faktum som länge varit förbisett men som nu har börjat beaktas.

De viktigaste föroreningarna när det gäller människors hälsa är nya material inomhus, nya målarfärger och nya limmer samt hobbyprodukter, tobaksrökning och en allmänt försämrad städnivå. Det är dessa saker som avgör vilken luft vi har inomhus.

När det gäller städningen så har vi faktiskt aldrig städat mindre i Sverige än vi gör idag. Ingen har tid att vara hemma och städa. Städnivån i allmänna lokaler som skolor, daghem och kontor har heller aldrig varit lägre. När kommuner och företag vill spara pengar är det städningen man drar in på i första hand. Inte att undra på att inomhusluften blivit sämre. Dessutom har vi aldrig ventilerat mindre och tagit in mindre frisk luft än nu, i syfte att spara energi.

Naturligtvis är även utomhusluften betydelsefull, speciellt då det gäller skogen, djuren, försurningen av vattnet m.m., men för människan är det inomhusluften i framförallt bostäder, på arbetsplatser, skolor och daghem som är viktigast. Och den luften är till 99% sämre, och ofta betydligt sämre, än utomhusluften, som folk i allmänhet oroar sig för. Inomhusluften består nämligen av den luft som kommer utifrån plus alla föroreningar som finns inomhus.

Luften har alltså blivit sämre inomhus?
Ja, människor har aldrig någonsin vistats i sämre ventilerade lokaler generellt sett än idag. I syfte att spara energi har vi tätat fönster och dörrar på bekostnad av inomhusluften.

Rökningen är självklart också en stor föroreningskälla och ingår som en naturlig del i inomhusluften. Men mycket positivt har hänt de senaste åren när det gäller rökning. Folk röker mindre och det röks faktiskt på förvånansvärt få kontor idag. På ett stort antal arbetsplatser är det förbjudet att röka inomhus, man går ut och röker. Detsamma gör man hemma också alltmer.

Menar du att föroreningar från trafiken, industrier, sopförbränning etc. är en helt annan sak?
Naturligtvis kan man inte bagatellisera utomhusluften. Det är viktiga frågor det med, och det är ju summan av det hela som räknas. Men om man tar de största riskerna för människorna ur luftsynpunkt är det inomhusluften det gäller. Trots allt har utomhusluften blivit bättre de senaste 30 åren. Det var värre på 1950-talet, då man hade smogkatastrofer och eldade med kol i vartenda hus i städerna. Naturligtvis har trafiken ökat men vi har en helt annan situation när det gäller energiförsörjningen.”
(intervju med JAN SUNDELL ur boken ”Huskurer & helhetsterapi” av GUNILLA BOMAN)


Varför är luften så dålig inomhus?
Det beror på flera samverkande faktorer. För det första har vi som sagt aldrig ventilerat mindre i vår iver att spara energi. Det finns väl knappast någon som inte satt upp tätningslister runt dörrar och fönster. Dessutom fungerar ventilationen i bostäderna dåligt beroende på att den inte sköts. Tilluftssystemet, där man med hjälp av en fläkt tillför frisk luft, är mer eller mindre smutsigt beroende på att det är en del av byggnaden som aldrig någonsin rengörs. Det är nämligen ingen som tror att det skulle behövas eftersom det är ”ren luft” som kommer in. Men så är det inte. Där finns dammet från byggtiden kvar, plus allt det som har kommit till under tiden. Tyvärr är det så idag att man sätter in ventilationen när huset byggs och sedan görs det ingenting mer åt den. Men att rengöra ventilationssystemet kan man lära sig, det är inte värre än att frosta av kylskåpet. När man köper ett småhus eller flyttar in i en lägenhet borde man få information om hur man sköter ventilationssystemet.

För det andra är i stort sett alla byggmaterial, och speciellt ytmaterial, som används idag nya och har tillkommit under de sista 35 åren. Det finns nästan inte, frånsett sten, något gammalt material kvar. Även byggtekniken är ny, vilket också har medfört nackdelar. Man bygger t.ex. mycket snabbare idag, vilket medfört att man bygger in mera fukt i konstruktionen. Konsekvenserna blir mer avgaser, men framförallt större tillväxt av mögel och andra mikroorganismer, i en omfattning som inte fanns för 40 år sedan.

För det tredje städar vi mindre. V har aldrig städat så lite som vi gör idag. Av dessa orsaker har inomhusluften aldrig varit sämre. Det är den rimligaste förklaringen till den markanta ökningen av allergier. För det finns inte fler husdjur idag att bli allergisk mot och inte heller mer pollen i luften. Till saken hör också att ju längre norrut man kommer i landet desto fler allergiker finns det. Idag finns det dubbelt så många barn i Norrbotten som är allergiska jämfört med för 25 år sen. Föräldrarna är lika allergiska. Då var det 4% som hade astma, idag är det 8%. Ökningen är inte lika stor i södra delen av landet, vilket har med klimatet att göra.

Idag räknar man med att vart tredje skolbarn är allergiskt eller har allergiska problem. Med allergi menar jag både klassisk allergi, som medicinarna kan konstatera genom standardiserade testmetoder, och överkänslighet som ger samma symtom. Det betyder att ca 40% av befolkningen har eller har haft någon form av allergi. Det finns snart inte en familj idag som inte har någon medlem som har allergiproblem och allergierna ökar hela tiden.

De råd jag alltså skulle vilja ge är, förutom att vara ute mycket i friska luften, är de gamla beprövade hygieniska råden att vädra ofta, sköta renhållningen av ventilationssystemet och städa ordentligt hemma. Det är faktiskt det primära för att få en bra inomhusluft.

Menar du att man inte ska använda moderna material när man bygger?
Det är antagligen oundvikligt. Vad jag menar är att nya material åtminstone ska testas och hälsodeklareras innan de börjar användas. Idag testas byggmaterial överhuvudtaget inte ur hygienisk synvinkel. Det är också oerhört svårt att göra det, för man vet inte hur man ska testa dem och vilka ämnen man ska leta efter. Men det är en utveckling på gång inom det här området, vilket är positivt.

När man lanserar ett nytt material så finns det vissa ekonomiska fördelar med det (det förkortar t.ex. byggtiden), som gör att materialet snabbt får mycket stor spridning. Sedan ”testar” man det på en halv miljon svenskar och ser vad som händer. Så småningom börjar några att klaga över besvär och så kommer man på efter en tid att det här var nog inget bra material. Då har man redan utsatt stora delar av befolkningen för risker, egentligen är det gigantiska massexperiment som förekommer, istället borde man försöka hitta ett system där man i förväg hygieniskt kan bedöma materialet.

På samma sätt som man testar läkemedel, dvs. de går igenom långa omständliga procedurer innan de godkänns och accepteras, borde det kunna gå att testa byggmaterial och även inventarier, konsumtionsprodukter och andra saker som idag säljs utan att man vet vilka konsekvenser de har för hälsan.”
(intervju med JAN SUNDELL ur boken ”Huskurer & helhetsterapi” av GUNILLA BOMAN)


”Vad skiljer utomhusluft från inomhusluft? Utomhusluftens kvalitet har varit i fokus länge när det gäller studier av de föroreningar som kommer från industrier, trafik och energiproduktion. Emellertid är inomhusluften oftast betydligt mer förorenad, åtminstone i USA och Europa. Den innehåller vanligen dubbelt till femdubbelt fler föroreningar i form av partiklar (till exempel damm från textilier och byggmaterial), lösningsmedel (från exempelvis färger och byggmaterial) samt mikrober (virus, mögelsvampar, bakterier med flera). Om inomhusluften är fuktig och ventilationen är otillräcklig kan inomhusluften vara 100 gånger så skadlig att andas som utomhusluften, även i städer, enligt US Environmental Protection Agency. Det handlar om koncentrationen av damm och lösningsmedel, där specifikt damm från asbest är en hälsofara i byggnader byggda före 1979, men ibland även i nyare byggnader. Till detta kommer koncentrationer av mikrober, som i fuktiga miljöer kan bestå av bakterier, amöbor samt sporer och toxiner från rötsvampar och mögelsvampar. Att gå ut för att andas frisk luft är därför en bra idé.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”Eftersom ”hemmets härd är guld värd” måste du se till att ditt hem är så välventilerat och giftfritt som möjligt. De här förslagen kan vara till hjälp:

Naturliga giftbekämpare: Efter noggrann forskning har NASA (det amerikanska rymdforskningsinstitutet) konstaterat att vissa vanliga krukväxter kan reducera de kemiska nivåerna i hemmet betydligt.

Om du nu tänker att ditt hem minsann inte är förorenat – du öppnar ju badrumsfönstret varje gång du använder det där kakelrengöringsmedlet – så ska du ta dig en titt på den här listan av vanliga gifter som lurar i ditt hem: benzen (finns i bläck, oljor, infärgningsmedel, plast, suddgummin, rengöringsmedel, målarfärg och bensin); formaldehyd (finns i alla inomhusmiljöer, inklusive skumisolering, brädbitar, produkter gjorda av spånskivor, de flesta rengöringsmedel, pappersprodukter som är behandlade med harts, inklusive papperskassar, engångsservetter och pappershanddukar); trikloretylen (TRI, som används vid kemtvätt, trycksvärta, målade ytor, lacker, fernissor och lim).

Vi besparar dig detaljerna om vilka allvarliga skador dessa kemikalier kan orsaka. Istället får du en lista på växter som visat sig vara effektiva när det gäller att minska halten av de vanligaste giftämnena.

– Ampellilja (chlorophytum comocum ”vittatum”) – mycket lätt att odla i indirekt eller skuggat ljus.

– Spathiphyllum species – mycket lätt att odla i svagt dagsljus.

– Silverkalla (aglaonema ”silver queen”) – mycket lätt att odla i svagt dagsljus.

– Benjaminfikus – lätt att odla, men kräver lite speciell uppmärksamhet. Behöver indirekt eller skuggat ljus.

– Epipremnum aureum – mycket lätt att odla i indirekt eller skuggat ljus.

Forskarna rekommenderar att man placerar femton till arton av dessa plantor för att rena och fräscha upp ett hem i storleksordningen 160 kvadratmeter. De flesta av oss bor i hus eller lägenheter som är betydligt mindre och behöver kanske bara en planta i varje rum. Placera växterna där luften cirkulerar.

Och bli inte förvånad om du eller andra familjemedlemmar helt plötsligt slutar klaga på överkänsliga strupar och täppta näsor som orsakas av föroreningarna.

Dämpa damm-dimman: Innan du tar fram dammsugaren ska du damma med en dammtrasa. Dammsugarens ”utblås” flyttar omkring dammet från en plats till en annan.

För myr- och maskfritt trä: Kläm ur ett blad från en aloe vera-planta och använd det som fernissa på snickerier och trämöbler därhemma. På det sättet skyddar du träet från mask och vita myror.

Varning för eldstäder: Mata inte brasan med färgade tidskrifter eller tidningar. De innehåller bly och när de brinner avger de farliga blyhalter. Det kan vara extremt skadligt, speciellt om det finns barn i huset.

Ugnsrengöring: Om du gör rent i din ugn och använder något av de rengöringsmedel som finns ute på marknaden – speciellt sådana som innehåller kolväte utan metan – ska du öppna alla fönster. Om du har en köksfläkt så sätt den på högsta hastighet – utdunstningen från rengöringen kan vara farlig. Gå inte in i köket under några timmar. Eller ännu bättre: gå ut ur huset ett tag.

När väl ugnen är ren kan du göra dig av med den avskyvärda lukten genom att baka apelsinskal i 175 grader.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)

Kallvatten- och köldterapi

”A cold shower a day keeps the doctor away.”
(WIM HOF i boken ”The Wim Hof method”)


”Vinzenz Priessnitz (1799-1851) växte upp som herdepojke i byn Gräfenberg i österrikiska Schlesien. Utan att hindras av läxläsning eller tyngas av förutfattande meningar kunde han ägna sig åt att iaktta naturen. Han lade märke till att djuren söker sig till vatten, när de blir sjuka eller skadade. Han märkte också att en slokande blomma lever upp, om den vattnas med kallt vatten, men att den dör, om man ger den varmt vatten. Hans slutsats blev att kallt vatten är nyttigt men varmt vatten skadligt för det levande. 

När herdepojken var 15 år gammal gjorde han sig rätt illa i ena handen. Han spolade då handen med kallt vatten, och den läktes bra utan att förete inflammation. Det var naturligtvis en utomordentlig kur. Det kalla vattnet verkade smärtstillande samtidigt som bakterier och orenlighet spolades bort. Priessnitz tillämpade sig själv ovetande hygien, något som annars knappast förekom på den tiden, varken bland läkarna eller bland allmänheten. 

Händelsen förefaller föga dramatisk, men ändock var detta ett stort ögonblick i läkekonstens historia. Just då uppfanns nämligen den priessnitzska kallvattenkuren, vars rykte skulle flyga över hela världen och göra byn Gräfenberg till en internationellt känd kur- och vallfartsort. Från och med nu var Priessnitz kallvattendoktor. När en av hans fars kor blev sjuk, botade han den med vatten, och sjuka grannar botades på samma sätt. Från när och fjärran kom främlingar med samma mål för ögonen, att få sina sjukdomar borttvättade. Priessnitz hann själv behandla inemot 40 000 personer, och han samlade en avsevärd förmögenhet. Hans patienter stod merendels högt upp på den sociala rangskalan. Och inte nog därmed. Läkare från alla delar av världen infann sig i Gräfenberg för att studera kuren. – Allt detta får ses mot bakgrunden av två omständigheter, dels Priessnitz’ egen märkliga personlighet, dels den kris som läkekonsten vid denna tidpunkt råkat in i. 

Kurortsrörelsen började emellertid mycket blygsamt. Fram till 1826 utgjordes hela attiraljen av en tvättbalja och en tvättsvamp. Patienterna fick ställa sig i baljan, och Priessnitz tvättade dem med svampen. Han fick förbluffande goda resultat, så goda att polisen infann sig och tog svampen i beslag för att undersöka vad den kunde innehålla för märkliga ämnen. Och trots att man ingenting hittade, förbjöds Priessnitz att i fortsättningen använda svamp. Han behandlade då i stället patienterna med blotta händerna – och det blev resultatet inte sämre av. Kontakten mellan honom och patienterna blev intimare. Vad folk inte visste då men som vi nu förstår är att Priessnitz var ”magnetisör”. Från honom utströmmade ett lugn och en kraft som ingav patienterna livsmod. 

Snart införde Priessnitz nya moment i kallvattenbehandlingen. Han gav helbad, halvbad, sittbad, dusch, torra och våta inpackningar. Han införde den s.k. neptunigördeln (ett i kallt vatten doppat och sedan urvridet lakan, som lindas direkt kring kroppen och i sin tur omges med vattentätt tyg) och andra former av våtvärmande omslag. Han gav kalla huvudbad vid huvudvärk (en föregångare till isblåsan). Hans uppfinningsrikedom tycktes sakna gräns. Kuren kompletterades med långa promenader i bergen.”
(MATTS BERGMARK i boken ”Bad och bot”)


”Mycket i Priessnitz gärning vittnar om ett sunt omdöme. Att han också var en rakryggad man ådagalade han under revolutionstiden 1848-49. Han var – på gott och ont – naturläkare, och hans läkemedel hette vattensol och luft. Det var genom kallvattenkurerna han blev berömd, men hemligheten i hans framgång låg i att han lyckades vänja sina patienter vid ett enkelt och sunt levnadssätt. Han kunde säga: ”Jag kan göra er frisk, om ni lyder mig.””
(MATTS BERGMARK i boken ”Bad och bot”)


”Prästen Sebastian Kneipp (1821-97) uppvisar många drag som påminner om bondsonen Vinzenz Priessnitz. Båda saknade medicinsk skolning – Kneipps anhängare underlåter dock inte att framhålla att han under sina universitetsår bevistade föreläsningar i anatomi – men de skulle ändock utöva stort inflytande på läkekonsten. Bägge ”botade sig själva”, innan de började bota andra. 

Sebastian Kneipp var son till en fattig vävare och hade blivit student under de största umbäranden, umbäranden som bröt ner hans hälsa. När han var 27 år gammal, fick han lungblödningar. Han studerade då teologi vid prästseminariet i Dillingen, en stad som ligger vid floden Donau. När han sökte efter bot, fann han i kungliga biblioteket i München en 1737 utgiven bok av ”vattendoktorn” Johann Hahn junior, ”Meddelande om friskt vattens kraft och verkan på den mänskliga kroppen”. 

Kneipp följde anvisningarna i boken. Under vintern 1849 sprang han upprepade gånger ner i Donau, tog av sig om benen och vadade ut till knäna i flodens iskalla vatten. Därefter återvände han i barfota språngmarsch till sitt rum. 

Han blev frisk. Motståndare till honom drog visserligen i tvivelsmål att han verkligen varit lungsjuk, och efter hans död gjordes därför obduktion. Den avslöjade stora inkapslade tuberkulösa härdar. 

Kuren gav Kneipp impulsen att bota andra på liknande sätt. Några år senare utsågs han till biktfader för dominikannunnorna i Wörishofen. Detta medförde den fördelen att han kunde använda klostrets tvättstuga till mottagnings- och behandlingsrum. 

Nästa milstolpe i Sebastian Kneipps liv är hans utnämning 1881 till kyrkoherde i Wörishofen. Han fortsatte i ökad omfattning med sin ”praktik” och grundade 1889 en badanstalt, där han framgent höll sina mottagningar. 

Under pastor Kneipps ledning växte den lilla bayerska byn Wörishofen ut till en betydande kurort, som årligen mottog ca 10 000 kurgäster. 

Pastor Kneipp var till sin läggning anspråkslösare än Priessnitz, hans behandlingsmetoder mindre drastiska. Verksamheten som biktfader hade givit honom inblick i mänskligt psyke. Han hyste stort intresse för örter och komponerade en rad örtmediciner. Liksom Priessnitz insåg han dietens betydelse. 

Kneipps behandling siktade på härdning av kroppen, och det är från honom uttrycket vorbeugen ist besser als heilen (det är bättre att förebygga än att bota) emanerar. Detta har ju blivit en av den moderna läkekonstens ledande principer. 

Av pastor Kneipps skrifter har två blivit särskilt lästa, nämligen ”Min vattenkur”, som utgavs 1887 och i Tyskland kommit ut i mer än 70 upplagor eller över 600 000 exemplar (ingen annan medicinsk skrift har nått sådana upplagor!), samt ”Mitt testamente” av 1894. Båda har översatts till många främmande språk, även svenska.”
(MATTS BERGMARK i boken ”Bad och bot”)


”I Kneipps behandlingsschema har de s. k. begjutningarna (Güsse) intagit den främsta platsen. De utfördes med hjälp av vattenkanna, och vattenkannan har också blivit kneippbadets symbol. Varje sjukdom behandlas genom begjutning av sin speciella kroppsdel. Eftersom Kneipps spekulationer tillkom på den tid då sjukdomarnas orsaker var så gott som okända, även för de lärdaste av de lärde, är det klart att de på oss verkar ganska så världsfrämmande. I den moderna kneipp-litteraturen är också åtskilligt bortrensat. Hans efterföljare har infört nya moment, bland dem varmvattenbegjutningar, något som Kneipp själv aldrig ordinerade.”
(MATTS BERGMARK i boken ”Bad och bot”)


”En svensk medicinprofessor, Åke Nilzén, berättar att han under en flygresa fick höra den inte ovanliga frågan i högtalaren om någon läkare finns närvarande. Fallet gällde en äldre man som fått urinstämma, alltså totalstopp. Åke Nilzén erinrade sig då en folklig behandlingsmetod med anknytning till kneippkuren. Med flygvärdinnans hjälp lade han en med kallt vatten indränkt våt handduk på mannens buk. Genom den retning som på så sätt framkallades kom miktionen (urineringen) i gång.”
(MATTS BERGMARK i boken ”Bad och bot”)


”In Europe, mainly Germany, insurance companies pay for the cost of a Kneipp water cure to prevent disease and speed recovery after an operation, heart attack or nervous breakdown. A clinical study in Austria proved a threefold reduction in health-care costs when the Kneipp cure was used to complement conventional treatments. Through a man named Benedict Lust, whom Kneipp cured of tuberculosis, the Kneipp cure came to North America, where it is one of the theories behind naturopathy.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


”The Kneipp System, and water therapy in particular, can do many things for you. You want to feel fit, and full of pep and energy, and by using Kneipp’s principles on a daily basis, you can. Hot water drains energy, lowers blood pressure and removes your skin’s natural oils, leaving it dry. Warm water on a daily basis ages you faster. But if you use cold water after the warm water, it will normalize all body functions.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


”A simple cold arm bath replaces a cup of coffee; it is very uplifting and refreshing.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


”Tired, hot or swollen feet love a cold foot bath. This is also good for nosebleeds, headaches, light varicose veins, problems falling asleep, acute gout pain and even a nervous heart. Contraindications are bladder problems, very high blood pressure, sciatic inflammation and cold feet. Either fill your bathtub with cold water and ”stork-walk” or use a foot bath container. Do the cold foot bath for no longer than fifteen to thirty seconds, and water stepping for about one minute. Stop when the cold ”bites” you or hurts. Water stepping can also be done in streams, rivers, lakes or the ocean. It is very refreshing and energizing.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


Lower-leg wrap: A cold wrap is usually used. The wet inner part is tightly wrapped around the calf, followed by the middle and outer layers. The wrapper stays on for twenty to thirty minutes. It feels wonderful after long hikes, after you’ve been on your feet all day and if you have sunburn, high blood pressure, inflammation, vein pain, general nervousness or problems falling asleep. Do not use this treatment if you are chilled to the bone or have the flu or a urinary tract infection. 

This treatment is the ”Aspirin” of Kneipp Hydrotherapy; it helps reduce fever! For this treatment the cold wrapper is removed as soon as it feels warm; repeat three or four times. Perform the treatment several times throughout the day if necessary. 

Wet Socks
Instead of the lower- or full-leg wrap, you can use wet socks. This is a simple treatment for varicose veins, irritability and insomnia. Two pairs of knee-high socks are needed. The inner ones should be linen or rough cotton, which hold the cold water nicely; pull a pair of warm, soft woolen socks over the wet ones. For sleep problems you can leave the socks on all night or pull them off when they wake you up. For varicose veins they should come off before they get warm. Never use cold wet socks if you have cold feet or acute bladder infection.”

(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


Cold neck wrap: For the neck wrap, you can use a long linen towel folded lengthwise to be just as wide as the neck. Dip one end of the towel in cold water, press out the excess and wrap around the neck so that the dry part is on top. Secure with safety pins. For acute conditions remove the wrap as soon as it no longer feels cold. 

Sore throats, hyperthyroidism and chronic or acute sinus problems will respond to this treatment. For chronic problems repeat nightly for several weeks and leave it on overnight. Should a sore thorat or other pain increase, remove the wrap immediately.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


Cold heart compress: Fold one of your inner-layer pieces to size, dip it in cold water, remove the excess and place on the heart and wrap like a chest wrap. This helps to calm a racing, nervous heart.”
(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)


”Fader Kneipp rekommenderar ett kallt fotbad på en till tre minuter med vatten till vaderna. ”Det motverkar trötthet och ger lugn och vederkvickande sömn.” 

Ett annat bad som han föreslår är halvbadet på tre till fem minuter, antingen man vill ligga på knä i kallt vatten (vattnet skall stå över vaderna) eller föredrar ett kallt sittbad till maggropen. Fader Kneipp anser att de två sistnämnda baden är bra för matsmältningen. ”De påverkar blodcirkulationen, magen blir av med ohälsosamma gaser och kroppen blir motståndskraftig mot förkylningar.” De här baden är utmärkta om man har svårt att sova. De piggar också upp om man har sovit dåligt på natten.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


”Det är den magiska beröringen med kallt vatten, som stimulerar kroppen, huden, musklerna och alla inre organ så som intet annat. Att så är fallet säger sunda förnuftet. Människokroppen har nämligen sin egen intelligens och är synnerligen lyhörd. Den reagerar snabbt på allt vad man tar sig till. Daglig torrborstning och beröring med kallt vatten stimulerar huden, så att den som en reaktion på dessa inflytanden tonas upp och blir allt motståndskraftigare mot inflytanden utifrån, allt mer härdad och blodrik. Som svar på dessa regelbundna köldsensationer varje morgon fyller den sig med små fettansamlingar, vilka så småningom förtätas till att bilda ett underliggande fettlager. Detta gör huden fyllig och smidig och skyddar kroppen bättre än alla kläder mot förkylningar. Varma heta bad – utom bastubaden – verka däremot i motsatt riktning. De göra huden torr, slapp och tunn.”
(ARE WAERLAND i boken ”Nyckeln till hälsa”)


”För hälsan viktigare är kallbaden, som verkar synnerligen stärkande, stimulerande, aktiverande och härdande på huden. De kan därför inte nog livligt rekommenderas!”
(NILS KALÉN i boken ”Förkylning – ett nödvändigt ont?”)


”Kallt vatten mot huden utövar en stimulerande retning. Hudens blodkärl dras först ihop för att hindra att kroppen kyls ner. Då stiger även blodtrycket något. Efter en stund kommer en sekundärreaktion då blodkärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker något. Denna reaktion syns på huden i form av en rodnad som förorsakas av den ökade blodtillförseln till huden genom de vidgade blodkärlen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Kallbad ger även ett ökat välbefinnande genom att noradrenalin (stresshormon) och endorfiner (må-bra-hormon) frigörs. De med högt blodtryck och hjärtproblem bör vara försiktiga med kallbad då det belastar cirkulationen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Kalla bad har en hel rad positiva hälsoeffekter, som till exempel mindre värk och smärta, lägre blodtryck och minskad oro. Men då räcker det förstås inte med ett enda dopp eller en enda kall dusch – här krävs regelbundenhet. I de flesta studier som visar positiva resultat presenteras det att effekten stärks ju oftare man badar. Alla deltagare får samma hälsoeffekter oavsett hur ofta de badar, men graden av effekten skiljer sig åt. Tydligast förändring ser man hos dem som badar mellan fyra och sju gånger i veckan.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)


”I en studie som gjorts på vinterbadare under fyra månader blev slutsatsen att det allmänna välbefinnandet förbättrades markant för alla deltagare. Spänningar, trötthet, nedstämdhet, dåligt minne och dåligt humör – alla negativa tillstånd minskade avsevärt. Efter fyra månader kände vinterbadarna sig mer energiska, aktiva och livliga än kontrollgruppen som inte badat kallt. Kalla bad kan minska risken för och symptomen på bland annat ångest, diabetes, hyperaktivitetsstörning, migrän och andningssjukdomar. Även kalla duschar har visat sig lindra depressiva symptom. Vi kan alltså må psykiskt bättre av något så enkelt som att kylas ner lite grann.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)


”Kalla bad kan lindra smärta och dämpa inflammationer. Personer med diagnosen fibromyalgi får vanligtvis mindre smärtproblematik när de vinterbadar regelbundet. Man vet inte exakt varför, men en teori är att det beror på ökad blodcirkulation. Både vinterbad och kryoterapi (olika typer av kylbehandling) är kända för att vara till hjälp för reumatiska patienter och kan även avhjälpa problem med exempelvis tinnitus. Även kalla ångduschar har visat sig ge smärtlindrande effekt. I en klinisk studie på patienter med inflammatorisk artrit, en sjukdom som kan ge smärta och stelhet i leder, kunde man se stora skillnader i smärtnivå efter regelbundna kalla duschar. I början såg man ingen eller en liten förändring, men med tiden minskade värken och stelheten allt mer. Alla anpassar vi oss och reagerar olika snabbt, men i den här studien såg man störst skillnad på upplevd smärta i slutet av studien. Just regelbundenhet över tid verkar vara en avgörande faktor för resultatet och vattnet behöver inte vara isande för att man ska se resultat. För att nå de hälsosamma effekterna med kalla duschar är det viktigare att duscha regelbundet än väldigt kallt vid enstaka tillfällen. 

Man har även sett att personer som regelbundet tar kalla bad, duschar och kryoterapi sover bättre. Den bästa tiden för ett kallt bad eller en kall dusch om man vill bidra till bättre sömnrutiner, är enligt forskningen på morgonen. Det kalla vattnet får blodkärlen att dra ihop sig, vilket ökar kroppens inre kärntemperatur. Förutom att man piggnar till hjälper man sin inre klocka att ”gå rätt” och synkroniserar på så vis sin sömncykel på ett bra sätt. 

Vill man ta del av kylans positiva effekter utan vatten kan man exempelvis vädra ut sovrummet innan läggdags, sänka inomhustemperaturen och ha mindre kläder på sig.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)


”Besväras du av myrkrypningar i benen om nätterna kan det hjälpa att sitta med fötterna i kallt vatten upp till vristerna i cirka 20 minuter varje kväll. 

En kvinna berättar att det här är det enda botemedel som tryggar hennes nattsömn.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”För en kall vattenstråle långsamt ytterst på höger fot längs benet upp till ljumsken, därefter längs insidan tillbaka till foten. Upprepa detta på vänster fot. Detta ska göras två gånger per ben och minst 2 till 3 gånger dagligen. Detta är ett väldigt effektivt sätt att få igång blodcirkulationen på.”
(KIRSTEN SANTELMANN i boken “Man tar vad man har)


”En man berättade att han som liten pojke hade blivit botad från sin sängvätning efter att varje kväll ha trampat några gånger fram och tillbaka i en balja med kallt vatten. 

Baljan fylldes med vatten som nådde honom strax ovanför vaderna, och efter den snabba avkylningen lade han sig genast i en uppvärmd säng. Det här rådet har jag också fått rekommenderat av en zonterapeut. Han hävdar att muskulaturen i vaderna och ryggen står i förbindelse med blåsan, och att det är vanligt att man har ont i vaderna när man har problem med blåsan.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”Kallt vatten är kanske det bästa uppfriskande och stärkande medlet för ögonen, alla färdigblandade ögonbad till trots.”
(MATTS BERGMARK och ANNA-LENA PEHRSSON i boken ”Att behaga”)


”Kalla ögonbad sägs kunna stimulera synen. En äldre kvinna tyckte att hon hade förbättrat sin syn efter att ha öst kallt vatten i ögonen 12 gånger, tre-fyra gånger dagligen. Hon kombinerade den här behandlingen med ögongymnastik och kunde efter en tid sluta med glasögon.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”En kalldusch om dagen gör dig friskare.”
(WIM HOF i boken ”Wim Hof-metoden”)


”Barfota på vintern, kan man vara det? Ja, det går. Rädslan för kylan är oftare ett större problem än själva kylan. Kvinnan jag möter när jag kliver ut i snön med nakna tår, drar upp axlarna och huttrar: ”Fy va kallt!” Fast det är jag som är barfota.

Just därför fungerar det inte att bita ihop, tygla och prestera. Att utmana rädslan är bra så länge man lyssnar på kroppen. Det ska vara skönt. En lagom lång stund. Sedan går man in i värmen. Efteråt är fötterna mer levande, inte sådär vanligt skobedövade.”

(PA SANDBERG i boken ”En handbok om fötter”)


”När man tar en iskall dusch aktiveras och tränas alla de miljontals små musklerna i hjärt-kärlsystemet. Gör man det tio dagar i sträck ger det en märkbar effekt på pulsen, som kan sänkas med så mycket som trettio slag i minuten och sedan hålla sig kvar på samma nivå resten av dygnet. Det är en kraftig stressminskning.”
(WIM HOF i boken ”Wim Hof-metoden”)


”Kallduschar skapar förutsättningar för flöde och energi och frid. Jag överdriver inte. Det är startpunkten för att få makt över sin egen kropp. Om man i tio dagars tid avslutar sin varma dusch med en iskall dusch på en minut lär man kroppen att stänga till hjärt-kärlsystemet i kyla. Det är fantastiskt vad man kan få kroppen att göra, och det enda som krävs är tio dagar med kalla duschar för att återuppväcka sin optimala vaskulära muskelstyrka och nå den kontrollen. Samtidigt som hjärt-kärlsystemet väcks och musklerna får allt mer träning uppstår en förbindelse med hjärnan, med viljan.”
(WIM HOF i boken ”Wim Hof-metoden”)


Värm händerna och fötterna i iskallt vatten

Blir du ofta kall om händerna eller fötterna? Testa i så fall denna övning.

STEG 1 Fyll en hink med en tredjedel is och två tredjedelar vatten.
STEG 2 Fokusera mentalt på händerna (eller fötterna).
STEG 3 Stoppa ner händerna eller fötterna i ishinken.
STEG 4 Håll kvar händerna eller fötterna i hinken i två minuter. Vid en viss punkt börjar de kännas varma i stället för kalla.
STEG 5 Ta upp händerna eller fötterna ur ishinken, men håll kvar ditt mentala fokus på dem.
STEG 6 Skaka ordentligt på dina återuppväckta lemmar för att få i gång blodcirkulationen i dem.

När blodkärlen kommer i kontakt med isvattnet drar de först ihop sig. Men de öppnar sig på nytt när blodets temperatur har sjunkit till 10 Celsiusgrader och släpper fram blodet. På detta sätt kan man nollställa lemmarnas fysiologi. Människor som klagar på kalla händer eller fötter lider av försämrad kärlsammandragning och blodkärlsvidgning. Musklerna runt venerna i deras händer och fötter fungerar dåligt och behöver övas upp på nytt. Denna ishinksövning hjälper. Om du alltid har kalla händer eller fötter kan du göra övningen varje dag. Tillvänjningen går ganska fort. Efter ett par dagar kommer du att märka att dina lemmar inte är lika kalla som vanligt.”
(WIM HOF i boken ”Wim Hof-metoden”)


”Personligen kombinerar jag träning med kalldusch efteråt, för då blir det aldrig stela muskler eller träningsvärk.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas fastebok”)

Läs även Kroppen behöver stimulans

Kroppens energi

Tusen år gammal vetskap 

Du ”tar ut dig”, ”kör slut på dig”. Men din energi är inte förbrukad. Den cirkulerar. Från konceptionsögonblicket till din död. Den kretsar runt i sin naturliga bana genom din kropps hermetiska labyrint tills den stöter på ett hinder. Då bromsas den upp, fortsätter inte samma väg utan vänder och sprider sig. Då säger du att du är trött, att orken är slut. Men orken har du. Energin finns där. Du bara hindrar den att tjäna dig på det sätt som är bäst ägnat att ge dig välbefinnande. Då du tvingar den att vända, vänder du den mot dig själv. 

Det är alltså energin som ger vår kropp inre sammanhang genom att animera alla organ, som alla också är aktiva i sig själva. Vi har förut sett hur nödvändigt det är för människans jämvikt och hälsa att hon gör sig medveten om kroppen som en helhet där varje del är beroende av de övriga. Nu är det dags att gå ett steg längre. 

Det är dags att påminna om en verklighet som vår civilisations prioriteringar ofta får oss att strunta i. Det är dags att bli medveten om sambandet mellan den Helhet som är vår kropp och den Helhet som är Universum, mellan våra kroppsorgans ständiga rörelser och jordens och solens rörelse. I vår tid är vi så ivriga att gå framåt att vår blick alltid är riktad rakt fram. Vi är så intresserade av specialisering att vårt synfält har smalnat. Tänk om vi skulle öppna våra ögon för det som inte ”går framåt”, om vi skulle se på de oföränderliga fenomenen omkring oss? 

Då skulle vi se att den kosmiska rytm som styr solens och månens, dagens och nattens, årstidernas kretslopp är samma rytm som vår livsenergi följer i sin rörelse. Vi skulle se att kroppen utan att invänta samtycke från vår ”intelligens” erkänner och lyder de kosmiska lagarna. Och när vi har förstått hur kroppen lever sitt liv, blir vi kanske beredda att hjälpa den att fungera så väl som möjligt genom att sköta och underhålla den med metoder som tar fasta på sambandet med naturen. 

Ofta känner den som lever nära naturen lättare att hans kropp är en del av den. Min mormor till exempel, som var från bergstrakterna och som bykvinnorna kallade på när de skulle föda, visste i förväg vilka nätter hon skulle få lov att stiga upp – hon bara räknade månskiften. Hon lärde mig också att dessa skiften påverkade ägglossningsperioderna. Hon var mycket noga med att inte så rotsaker vid nymåne eller klippa håret när månen var i nedan, om hon ville att det skulle växa bra. 

Äldre tiders fysiologer har observerat att olika organ får sin tilldelning av energi vid olika tider på dygnet eller under årstiden. Att de flesta astmaanfall äger rum i gryningen är ingen tillfällighet utan beror på att lungorna är på höjden av sin verksamhet klockan tre på morgonen. Hjärtbesvär är vanligast mitt på dagen – den tid då hjärtat förbrukar maximalt med energi. Tjocktarmen får sin största tilldelning mellan fem och sju på morgonen, vilket förklarar att de flesta tömmer tarmen på morgonen… 

Nyligen har forskare upptäckt att energin – långt ifrån att vara en abstrakt substans eller ett mystiskt begrepp – i själva verket är en påtaglig realitet, visserligen normalt osynlig för blotta ögat, men möjlig att fotografera. Ryssen Kirlians forskning ger visuella bevis för att det existerar en energi som animerar varje biologisk kropp – vare sig det är ett djur eller en växt. På fotografier syns denna energi som en strålkrans i starka färger på kroppens yta, den påminner om glorian kring helgonens huvuden i den traditionella konsten. Denna så kallade ”aura” förlorar intensitet och ändrar färg när organismen är sjuk. Andra forskare har konstaterat att de ställen på människokroppen som utsänder det starkaste ljuset motsvarar de punkter som akupunktörerna alltid har använt sig av. 

Men vad exakt är det man fotograferar? Varifrån kommer denna lyskraft? Från organismens yta, från huden. Huden? frågar du. Men det finns ju inget vanligare, vardagligare än vår hud. Det stämmer, men vår hud är inte bara till för att hölja våra inre organ, den ger dem också en sammanhängande yta där energin som animerar dem kan cirkulera. Du framhärdar: vår hud är vår hud och våra inre organ är våra inre organ, man får inte röra ihop begreppen. Jag svarar att röran kommer sig just av denna partiella och separatistiska syn på kroppen. Att se kroppen som en enhet betyder inte bara att se det ömsesidiga beroendet mellan framsidan och baksidan. Man måste också förstå sambandet mellan insidan och utsidan. I själva verket ”projiceras” de inre organen på huden och kan vårdas utifrån huden genom en teknik som härstammar från en femtusenårig läkekonst: den kinesiska. 

När energiflödets naturliga rytm störs av en inre orsak, t.ex. näringsöverskott, eller en yttre, som en plötslig klimatförändring, sätter en frisk organism i gång sitt eget regleringssystem. Det är bara att vänta på att det ska ”gå över”. Men det händer att detta naturliga regleringssystem blir överansträngt och inte klarar störningen. Då vänds energin och skingras. Det blir överskott på vissa ställen och brist på andra. Energiflödet kan inte längre följa sin naturliga bana. Som ett slags slussar ligger akupunkturpunkterna utmed denna bana, och det är genom reglering av de slussarna som den kinesiska läkarvetenskapen återställer den normala cirkulationen genom hela kroppen. 

Men hur kan ett litet stick med en nål på en mycket bestämd punkt på huden återställa den avbrutna cirkulationen? Därför att den gräns som förbinder oss med – eller skiljer oss från – kosmos, det är just vårt hölje, vår hud. Det är på hudytan energin cirkulerar och det är på hudytan våra innersta organ ”projiceras”: hjärta, lungor, njurar, lever… 

Således kan akupunktören genom att tillämpa en exakt matematisk teknik, genom att kombinera två eller tre punkter på hudens yta (man räknar med närmare 7 000 möjliga) på ett spektakulärt sätt lindra smärtan i och bota sjuka organ som är på oåtkomligt avstånd från hans nålar. I de stora akupunktörernas ögon är det förresten en finess att verka på avstånd, undvika en alltför direkt behandling. Och tvärtemot den allmänna föreställningen är det inte med ett stort antal nålar man når bäst resultat, finessen består i att kombinera punkterna på ett sådant sätt att man kan sätta ut så få som möjligt. 

I alla tider har akupunktur varit preventivsjukvården par excellence. De fornkinesiska mandarinerna betalade sina läkare för att de skulle hålla dem vid god hälsa och inställde betalningarna så fort de blev sjuka.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”När jag senare studerade akupunktur och de tekniker som härrör från den förstod jag att om Françoise Mézières metod kan inordnas i något system måste det vara ett orientaliskt. Då jag såg planscher med den kinesiska läkekonstens ”meridianer” eller energiflödesbanor, slogs jag av hur alla kraftmeridianer (yang) var belägna i kroppens bakre delar, från kraniet till fötterna, och alla passiva meridianer (yin) på kroppens framsida. I kinesisk medicin gäller, precis som för Françoise Mézières, att yang inte får ta överhand över yin och kroppen måste betraktas som en helhet. Denna syn på kroppen som beroende av jämn fördelning av dess energi för att vara frisk strider mot den västerländska synen på kroppen som uppdelad i ”fält” som kräver var sin specialist.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

Läs även Kroppen behöver stimulans och Motion

Motion

”Att fysisk aktivitet är nyttig för människan är inget modernt påfund i joggingvågens spår. Redan 1764 beskrev engelsmannen Edward Smith i en medicinsk undersökning hur människor med stillasittande arbeten hade högre mortalitet (dödlighet) än människor, som hade en högre fysisk aktivitet.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”En halvtimmes aerobisk aktivitet fem dagar i veckan ökar hjärtats effektivitet som pump, stärker hela kärlsystemet, sänker kolesterolhalten i blodet, minskar risken för onormal levring i blodet samt hjälper till att balansera det autonoma nervsystemets aktivitet (vilket minskar risken för arytmi och kärlkramp). Den här sortens träning kan också öka cirkulationen i hjärtmuskeln så att blodet kan hitta alternativa vägar om en propp skulle uppstå i ett kranskärl. En mindre del av hjärtmuskeln går då förlorad än i ett hjärta som inte har stärkts genom träning. Människor som har god kondition har bättre möjligheter att överleva en hjärtinfarkt och bli helt friska igen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


“Motion är ett ytterst viktigt medel för att bygga upp njurarna och förbättra deras funktion. Om man motionerar regelbundet kan man hjälpa kroppen att utvecklas och öka livskraften.”

(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


“När man motionerar sätter man musklerna i rörelse, vilket ger energi och balans åt det centrala nervsystemet. Långvarig träning stärker hjärnverksamheten och förbättrar immunförsvaret.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)


”Det finns ingen sportgren som är välgörande för hela kroppen… med undantag för fotvandring.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”I’d like to add a few words on behalf of walking. It is the most accessible, natural exercise for the human body. We’re designed to do it. Brisk walking uses more muscles than running. It avoids the jarring of running on concrete, which even the best shoes only partially soften. Striding along with arms swinging, and deep, rhythmic breathing develops a strong cardiovascular system, improved muscle tone in legs, arms, and upper body, and stimulates the ”exercise fever” that helps the immune system. Walking improves lymph circulation, expands the energy field around the body, and can be done outdoors on nearly any terrain, or indoors on a treadmill.”
(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)


“I offer one more reminder from Ben Franklin: “Those who can have patience, can have what they will.” And one from Samuel Johnson, who said, “In a contest between patience and power, bet on patience.” Finally, remember that vigor and vitality is a matter of activity, not necessarily formal exercise. I’m always amazed to see cars driving around and around, looking for the closest space to the health club so they can get on a treadmill and walk three miles! Park the car at the farthest point from the store. Use the stairs instead of the escalator or elevator. Carry your groceries, garden, and do other activities that keep you moving. You will add more years to your life and more life to your years. 

When sharks stop moving, they die; the same is true for people. (It just takes a little longer.) So continue to move, stretch, and breathe deeply whether you are doing deliberate, conscious exercise, or simply remaining active in everyday life.”
(DAN MILLMAN i boken “How to succeed in sport and life”)


“Stamina is a natural response to training. If you place a demand on your lungs and heart to bring oxygen to the tissues more rapidly, they’ll accommodate. If you make a demand on your muscles to work for longer periods of time, they’ll adapt to that demand. 

Stamina is interrelated with relaxation, strength, and suppleness. As you release chronic tension and relax, you improve stamina. With greater effective strength, you can work more over a longer time. As you become supple, you move through greater range with less energy. It takes time to get into shape, but not as much as some of us fear. 

Lawrence Morehouse, a UCLA researcher, with other colleagues has found that in six weeks of inactivity, you can lose eighty percent of your conditioning. And in six more weeks of progressive training, you can also regain 80 percent of your peak condition. 

You don’t have to hurt to develop stamina. The jogger who trains for two weeks, running one and a half miles on level ground, and then decides to start running hills for three miles is forgetting natural order. Apply patience; develop stamina gradually. You’ll inevitably get to your desired level of fitness, based on how long you continue progressive training, not how quickly you do so. Getting in shape can be an invigorating, pleasurable activity or a masochistic experience, depending on your degree of patience. You shouldn’t try to rush into shape any more than a seed would rush to grow into a tree. Some adjustments, and even discomfort, are a natural part of the process as your body accommodates to greater capacity, but if it feels like agony, then you need to slow down and stop “pushing the river.””
(DAN MILLMAN i boken “How to succeed in sport and life”)


“Exercise is an essential part of a balanced lifestyle. In earlier times in a more agrarian culture, the daily activities involved in sustaining life provided most of the exercise that was needed to maintain a healthy body. However, as we have evolved into a more sedentary lifestyle, most of us need to consciously incorporate some form of additional exercise into our daily routines. 

Some of the reasons why exercise is important are obvious; others less so. Following are some of the more important considerations: 

Muscle Tone
Maintaining muscle tone and a physically attractive body is undoubtedly the most important motivator for most people when it comes to exercise. We know that muscles tend to atrophy if they are not regularly used. So for most of us, maintaining our muscles in good working condition and our body in good physical appearance is an important part of a healthy self-image. 

Skeletal Mobility
The joints in our skeletal form need movement in order to maintain a full range of flexibility. The exercising we do to maintain muscle tone normally takes care of this need without special attention. However, certain types of stretching routines, such as yoga, can be very beneficial in maintaining an agile body. 

Aerobic Exercises
Aerobic exercise uses large muscle groups in a rhythmic and continuous manner to elevate our heart rate and breathing for a sustained period of time. This can be in a simple form such as walking, jogging or swimming; or it can take a more rigorous form such as step, spin or dance routines found in many workout programs. Accelerated breathing that accompanies aerobic exercise brings more oxygen into the bloodstream. And the increased heart rate maximizes the flow of blood to all parts of the body. 

Perspiration/Detoxification
The skin has an important role in eliminating toxins from the body through the sweat glands. So any exercise that causes a person to break into a sweat can be helpful in this regard. As the body generally becomes detoxified through the cleansing processes discussed in Part 1 of this book, and through an improved diet, the need for elimination of waste products through the sweat glands becomes less imperative. 

Lymphatic System
The lymphatic system, which drains toxic and noxious substances from the connective tissues of the organs and muscles, depends on the daily movement of all the parts of the body to function properly. Unlike the blood, which has a heart to circulate it around the body, the lymph fluid has no such direct pumping device. The lymphatic system relies heavily on our breathing. When the muscle responsible for the breathing action of the lungs (diaphragm) extends into the abdomen, it exerts great pressure on the intestinal lymph vessels, thereby squeezing their contents. This forces the lymph to move through the lymph ducts. Thus, each inhalation and exhalation acts as an indirect pump for the lymphatic system. Shallow breathing that accompanies a sedentary lifestyle has a detrimental effect on proper lymph drainage. Exercise, however, can greatly improve lymphatic functions, thereby preventing a multitudes of diseases. 

Cerebrospinal Fluid System
The cerebrospinal fluid circulates within the spinal column and the space between the inside of the skull and the surface of the brain. It is a primary conductor for life energies, or “chi”, within the body. Like the lymphatic system, the cerebrospinal fluid system depends on the movement of the body, particularly deep breathing, to circulate its fluid. 

Emotional Clearing
Emotions that cause tension, such as anger, fear or frustration, can become lodged in the muscular structure of the body. Regular physical exercise is an important aid to clearing these energies from the body before the create health problems. 

Body-Mind-Spirit Integration
Some forms of exercise from Eastern traditions, such as Yoga, Tai Chi and Qigong, are designed to incorporate movement, breathing and mental focus in a way that promotes harmonious integration of body, mind and spirit. Ideally, they are done in a natural setting that can deepen our connection with the world of nature that surrounds us. But even if done in an indoor environment, they can provide needed exercise for our body in a way that nurtures all aspects of our beingness.”
(ANDREAS MORITZ & JOHN HORNECKER i boken “Simple steps to total health”)


“Motion kan ersätta nästan varje form av medicin, men inga mediciner kan ersätta motion.”
(en fransk läkare på 1700-talet)


”De som inte anser sig ha tid för att motionera måste förr eller senare avsätta tid till att vara sjuka.”
(EDWARD STANLEY)


”Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.”
(okänd)


“Those of us who exercise regularly are less likely to develop problems with addictive behaviors. Exercise is not, however, a guaranteed antidote for established addictions – some of us dealing with many painful obstructions may easily use overexertion in addition to drugs. In general, however, the more we engage in balanced exercise, the less we are troubled by stress.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”Träning och rörelse gör att alla muskler i din kropp fungerar vilket inkluderar de mjuka musklerna i din tarmtrakt. En studie som involverade en rad personer med en ålder på 65+, visade att de som motionerade regelbundet hade en mer regelbunden avföring. Alla rörelser stimulerar peristaltiken, den muskulära sammandragningen av tarmen. Detta är vad du behöver för att din tarm ska börja fungera igen. Vi talar om promenader, andning, skratt, joggning, yoga, simning, ja allt där du rör på dig.”

(BO HOFGREN i boken ”Handbok för rening och avgiftning”)


”Jag har en god vän som lever ett mycket hektiskt liv och sällan motionerar, och du känner säkert många som är som hon. Hon säger ständigt: ”Jag har bara inte tid att motionera.” Jag noterar dock att hon har gott om tid att uppsöka läkare och hämta sina recept på apoteket. Hon mår inte bra och jag fruktar att om hon även fortsättningsvis låter bli att skapa utrymme för lite motion kommer hon bara alltför snart att befinna sig i en allvarlig hälsokris och bli oförmögen att göra mycket av det hon älskar att göra.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”I en studie vid Human Nutrition Research Center on Aging undersökte man benhälsan hos äldre kvinnor före och efter ett ettårigt träningsprogram. Kvinnorna delades in i fyra grupper: 

Grupp 1 promenerade i rask takt i 45 minuter fyra dagar i veckan. De åt också kalciumtabletter och ökade därmed sitt dagliga intag av kalcium till 1 200 mg. 

Grupp 2 promenerade som grupp 1, men fick placebo så att deras dagliga kalciumintag var 600 mg. 

Grupp 3 utövade ingen motion, men fick samma tillskott av kalcium som grupp 1. 

Grupp 4 motionerade inte och fick placebo. 

Det visade sig att motionsprogrammet hade stor betydelse, medan tillskottet av kalcium praktiskt taget inte hade någon effekt. De aktiva kvinnorna, även de med ett lägre intag av kalcium, kunde inte bara hejda förlusten av benmassa utan även öka skelettets mineralinnehåll. Hos kvinnorna som inte motionerade, även de som fick extra kalcium, minskade skelettets mineralinnehåll. Det här resultatet var inte en ensam företeelse. I undersökningar vid andra forskningsinstitutioner har man kommit till samma slutsats. När doktor Everett Smith vid University of Wisconsin gjorde en liknande studie, som pågick i tre år, fick han i stort sett samma resultat. Den enda skillnaden var att eftersom hans undersökning pågick i tre år och inte under ett år var skillnaden mellan dem som byggde upp och dem som förlorade benmassa ännu större.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Människor som tränar regelbundet har en mycket större variabilitet i hjärtrytmen och mer koherens än de stillasittande. Detta innebär att deras parasympatiska system, den fysiologiska ”bromsen”, som initierar perioder av lugn, är sundare och starkare. En god balans mellan det autonoma nervsystemets båda delar är ett av de bästa motgift som finns mot ångest och panikattacker. Alla ångestsymtom har sitt ursprung i en överaktivitet i det sympatiska systemet: torr mun, snabbare hjärtslag, svettningar, darrningar, höjning av blodtrycket etc. Eftersom de sympatiska och parasympatiska systemen alltid står emot varandra, blir det parasympatiska systemet starkare ju mer man stimulerar det, som en muskel som utvecklas, och blockerar helt enkelt ångestyttringarna.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Bot på naturlig väg”)


”Joggning förlänger även den tid av livet som vi är friska. En klassisk amerikansk studie som följde drygt 500 från början medelålders medlemmar i en löparklubb i 21 år visade på ytterligare lite större vinst i livstid än Köpenhamnsstudien: i genomsnitt åtta år. Men de som kontinuerligt löptränade klarade sig dessutom 16 år längre än ickelöpare innan de drabbades av ålderskrämpor. Icke-joggarna fick en mycket tidigare och brantare utförslöpa i slutet av livet där de snabbare drabbades av kroniska sjukdomar. 

Har du någon gång gipsat ett ben? En annan pionjär, Walter Bortz II vid Stanford-universitetet, fick på 1960-talet sitt ben fixerat i sex veckor efter att ha skadat hälsenan. Bortz var då 35 och när gipset togs bort häpnade han över att se ett ben ”som hade alla kännetecken av ett som tillhörde någon som var 40 år äldre.” En noggrann analys avslöjade att hans utmärglade ben uppvisade mängder av mätbara tecken på fysiskt åldrande, allt från minskad muskel-/fett-kvot till sämre blodfetter, minskad syreupptagningsförmåga i vävnaden, ökad insulinresistens, sämre förmåga att reglera kroppstemperatur, ja, nästan allt hade blivit sämre, som när man åldras. Det skrämmande var att enda orsaken var passivitet. Bortz har senare berättat hur insikten slog honom direkt: det vi inte använder förtvinar. En hel del av det som vi betraktar som naturligt åldrande är bara en följd av fysisk inaktivitet som ofta är helt självpåtagen. Walter Bortz menade förstås inte att inaktivitet är själva orsaken till åldrandet och att fysisk träning, som han uttryckte saken, helt kan stoppa sandkornen från att rinna igenom timglaset. Men han var övertygad om att öppningens storlek i timglaset kan påverkas av fysisk aktivitet ”och som en följd kan sandkornen förmås att rinna långsammare”. Andra gjorde snart liknande erfarenheter. Den svenske forskaren Bengt Saltin lät på slutet av 1960-talet fem unga män ligga i sängen 24 timmar om dygnet i tre veckor. Efter den pärsen hade alla dramatiskt försämrad syreupptagningsförmåga som kunde jämföras med att de på kort tid åldrats 20 år. 

Idag finns stora studier som tyder på att det är nästan lika viktigt att sitta mindre, som att träna mer. Genom att bryta den totala passiviteten i musklerna, om än bara för en kort stund, så påverkas ämnesomsättningen positivt även sedan vi åter satt oss ned på rumpan. Forskare från Australien följde häromåret nästan en kvarts miljon människor i New South Wales som var äldre än 45 år och de kom fram till att nästan 400 av de 5 405 dödsfall som inträffat under tre år berodde på för mycket stillasittande. Ju mer stillasittande, desto större var risken att drabbas av kroniska sjukdomar. De som satt mer än elva timmar per dygn löpte 40 procent större risk att dö inom tre år än de som satt mindre än fyra timmar. Man kan också sammanfatta resultatet så här: 30 minuters träning är lika bra för kroppen som tio timmars stillasittande är dåligt.”
(HENRIK ENNART i boken ”Åldrandets gåta”)


”Det är förmodligen möjligt att leva ett inaktivt liv och ändå få uppleva en behaglig ålderdom, men det är inte särskilt troligt. Ett fysiskt aktivt liv och ett sunt åldrande går hand i hand. Detta var ett av de starkaste sambanden enligt MacArthur-stiftelsens studie om åldrande i USA, vilket också stod att läsa i boken Successful Aging från 1998. Nästan alla friska seniorer jag känner har varit fysiskt aktiva under sitt liv och många av dem är det fortfarande. De promenerar, dansar, spelar golf, simmar, styrketränar eller ägnar sig åt yoga och tai-chi. En del av dem är mer fysiskt aktiva än sina medelålders motsvarigheter.”
(ANDREW WEIL i boken ”Lev bättre längre”)


”»Om motion kunde förpackas och säljas i pillerform skulle det omedelbart bli nummer ett av alla ›antiåldrandemediciner‹ och världens mest ordinerade piller«, säger dr Robert Butler på International Longevity Center vid Mt. Sinaisjukhuset på Manhattan. Motion stärker muskler och ben, förbättrar blodcirkulationen, ökar energin och skärper sinnet. 

Precis som motion och träning kan bygga muskler kan det också bygga upp hjärnan – bokstavligt talat! Regelbunden motion stimulerar tillväxt- och reparationsarbetet i hjärnan på samma sätt som i musklerna. Oavsett om det handlar om att lyfta vikter eller springa på ett löpband så stärker motion hjärnan och bromsar åldrandeprocessen. 

Allteftersom nervcellerna åldras och dör krymper hjärnan och den kognitiva förmågan försämras. De flesta tror kanske att hjärnmassan börjar minska i medelåldern eller senare. Men processen inleds faktiskt redan när man är i trettioårsåldern och fortskrider normalt med cirka 0,5-1 procent per år. Händelseförloppet kan accelerera om man råkar ut för någon skallskada, exponeras för någon typ av toxiskt ämne, infektion etc. 

Enligt en studie som genomfördes av dr Arthur Kramer och hans kollegor vid Illinois-Urbana-universitetet kan hjärnans åldringsprocess (dvs. krympningsprocess) bromsas upp dramatiskt med bara tre timmars aerobisk träning i veckan. Kramer delade upp en grupp på femtionio vuxna mellan sextio och sjuttionio år i två grupper och följde dem i sex månader. Den ena gruppen deltog i en timmes aerobisk träning tre gånger i veckan på en nivå som låg på 60-70 procent av deras maximala hjärtfrekvens, vilket är relativt måttligt. Den andra gruppen ägnade sig åt stretching och styrketräning tre gånger i veckan och en timme vid varje tillfälle. I början och slutet av studien tog man tredimensionella MRI-röntgenbilder av deltagarnas hjärnor. På det sättet kunde forskarna visuellt jämföra deras hjärnor före och efter studien. Kramer fann att efter endast sex månader hade gruppen som deltagit i aerobisk träning samma hjärnvolym som personer som var tre år yngre. Motionen inte bara förhindrade krympningsprocessen utan stimulerade dessutom en tillväxt av nervceller. De lyckades med andra ord återfå hjärnmassa som gått förlorad. Största tillväxten ägde rum i pannloben (frontalloben) som till stora delar kontrollerar minne och tankeförmåga. Däremot såg man inga motsvarande förbättringar i hjärnan hos deltagarna som enbart ägnade sig åt styrketräning och stretching. 

Vad berodde den här anmärkningsvärda förbättringen på? Motion förbättrar delvis hjärnans hälsotillstånd genom att blodcirkulationen blir bättre. Mer blod som innehåller syre och näringsämnen transporteras till hjärnan. Motion minskar även insulinresistensen och förbättrar glukosmetabolismen vilket gör att hjärnan kan fungera bättre. Dessutom stimulerar motion aktiveringen av speciella nervcellsskyddande proteiner som exempelvis BDNF (brain derived neurotrophic factor) och insulinliknande tillväxtfaktor 1 (IGF-1), vilka båda skyddar hjärnan mot oxidativ stress och gynnar tillväxt och reparation av nervceller.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Motion har visat sig vara effektivare än samtliga läkemedel som idag används för att behandla Alzheimer.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


Walking: The Master Exercise 

Though many of us have become aware of its benefits, I’d like to add a few words on behalf of walking. It is the most accessible, natural exercise for the human body. We’re designed to do it. Brisk walking uses more muscles than running. It avoids the jarring of running on concrete, which even the best running shoes only partially soften. 

Striding along with arms swinging, and deep, rhythmic breathing develops a strong cardiovascular system, improved muscle tone in legs, arms, and upper body, and stimulates the ”exercise fever” that helps the immune system. Walking improves lymph circulation, expands the energy field around the body, and can be done outdoors on nearly any terrain, or indoors on a treadmill. 

For those of us who want to lose weight, an hour of brisk walking will, like running, increase our resting metabolic rate for a significant period after we’ve finished the exercise, continuing to burn fat at an accelerated rate. 

Walking costs no more than a good pair of shoes. For many of us, the ideal way to stick with a walking program involves finding a partner or small group to walk with. Sometimes conversations get so interesting that the miles pass before we realize it. And as with noncompetitive running, if we go too fast and are too winded to talk, we’re pushing too hard.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”När vi svettas vid träning får vi en bra »städning« av huden, eftersom porerna öppnar sig och släpper ut slaggämnen.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”En kemisk analys av svett visar att den har nästan samma innehåll som urin. Genom motion – genom att du går hastigt eller springer och svettas – renar du kroppen från gifter, avfallsprodukter och orenligheter.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)


”En kanadensisk studie har visat att regelbunden motion, två pass i veckan, kan bidra till att huden »föryngras« – även hos äldre (över 65 år). Man hittade en stor ökning av myokiner, en typ av protein, i huden, vilket man tror kickstartar en cellförnyelse. Studien visade att huden föryngrades radikalt, de som var i 60-årsåldern visade upp en hud som var 20 år yngre. Forskarna är ense om att du aldrig kan få den effekten från en kräm eller från ett kirurgiskt ingrepp.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Garret och hans medarbetare fann 1965 att fysisk kondition sätter ner det diastoliska trycket. Två forskare vid universitetet i Vermont testade en grupp män som redan hade högt blodtryck. I sju månader sysselsattes dessa män med fysisk träning, som långdistanslöpning, hållningsgymnastik och olika tävlingsidrotter. Vid slutet av den här tidsperioden fann man att blodtrycket i vila hos dessa män hade gått ner från 168/92 till 134/75 i genomsnitt. Detta direkta bevis för motionens välgörande effekt på personer som redan har högt blodtryck är mycket viktigt. Det visar att motion inte bara förhindrar uppkomsten av högt blodtryck, den kan också hjälpa till att bota högt blodtryck.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Den berömda Framingham-undersökningen, som påbörjades 1948 och fortsatte till in på 1971, visade att av dem man studerat, så dog fem gånger så många i hjärtattacker av dem som inte motionerat, som bland dem som var aktiva. Kideras rapport i Journal of the American Medical Association 1968 visade att motion kan vända ett onormalt EKG till att bli normalt.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Ateroskleros förorsakar hjärtfel genom att täppa till kransartärerna, de artärer som försörjer hjärtmuskeln med blod. När alla kransartärerna är rena och fina, får hela hjärtmuskeln det blod den behöver för att pumpa som den skall. Under dessa gynnsamma omständigheter antar hela hjärtmuskeln en frisk ljusröd färg. Men om den här blodförsörjningen delvis hindras, så kommer den delen av hjärtat som påverkas att lida av syrebrist och anta en blåaktig färgton. Ett sjukt hjärta kan få rikligt med syre på ena sidan och vara ljusrött där, men lida av syrebrist på andra områden och där vara blått. Där den blå och den ljusröda färgen möts, bildas en gräns, som kallas en syredifferential. Det är stor skillnad på mängden syre som når hjärtat på ena sidan av denna gräns och den mängd som finns på andra sidan. 

Två forskare, C. Beck och D. Leighninger fann 1955 att dessa syredifferentialer var ansvariga för många dödsfall. De fann att ett jämnt syrsatt hjärta – antingen det fick mycket eller lite syre – sällan mankerar. Om alltså hjärtat är helt ljusrött eller helt blått, så är det inte troligt att det sviktar. Men det är klart att om det fortsätter att vara blått länge, så kommer hela hjärtmuskeln så småningom att dö av syrebrist. Men ett hjärta som är ett lapptäcke av ljusröda och blå områden, som alltså uppvisar många syredifferentialer, kommer med all sannolikhet att svikta. 

Man fann också att dessa syredifferentialer får hjärtmuskeln att dra sig samman bättre ovanför gränsen än nedanför, vilket i sin tur gör att hjärtmuskeln drar sig samman i kramp eller okoordinerade ryckningar istället för en lugn rytm med kraftiga regelbundna slag. Den här vanliga sortens hjärtattack kallas allmänt för flimmer. 

Sedan det här arbetet publicerats, stod det klart varför så många människor dog vid fysisk ansträngning. Många människor har kransartärer som delvis är blockerade genom ateroskleros, så att deras hjärtmuskel får arbeta med ojämn blodtillförsel i de olika delarna. Det syre personen får kan vara tillräckligt, så att hans hjärta är alldeles ljusrött så länge han är i vila. Men om han plötsligt börjar skotta snö, så blir kravet efter mer blod så starkt hos hans hjärta att den ojämna blodtillförseln blir märkbar, och bildar de blå och ljusröda syrefält som kan orsaka en plötslig hjärtattack. 

Vid första anblicken tycks detta vara ett svårlöst problem. Vi vet att motion kan skydda oss från hjärtproblem, och ändå finns det många fall där just plötsliga, tyngre övningar har orsakat en plötslig död i en hjärtattack. Svaret på detta är förstås, att all motion måste starta mjukt och bygga upp konditionen stegvis. För mycket motion alltför snabbt kan verkligen vara farligt för en person som har ateroskleros, och det har vi ju nästan alla. 

Det som händer när vi motionerar en längre tid, är att blodet söker sig nya vägar till hjärtat. Kransartärerna växer, och där artärerna är tilltäppta bildas det nya blodkärl så att blodet kan passera. När blodet leds i nya banor hålls hjärtat ordentligt syrsatt även under hård träning. Men det kräver tid och tålamod för att nya blodbanor skall bildas. Det kräver ett motionsprogram som gradvis ökar i svårighetsgrad. Varje försök att påskynda processen kan vara lika farligt som rysk roulette. Det förtjänar kanske att påpeka att motion inte tar bort propparna i artärerna, men det hjälper till att bilda nya blodbanor förbi de igenkorkade ställena. Det är bara en noggrann diet som kan få placken att krympa så att artärerna rensas upp. 

När hjärtat väl är friskt igen och fullt syrsatt, så har det visat sig att inte ens kraftig motion ger hjärtflimmer. Ett exempel är olympiaden 1968 i Mexico City. Eftersom Mexico City ligger 2280 meter över havet, så var det många idrottsmän som kollapsade av överansträngning, därför att det hade tränat på lägre höjder tidigare. En del av dem kan till och med ha överansträngt sig så mycket att deras hjärtan kunde ha fått syrebrist. Ändå inträffade inget fall av hjärtflimmer. Dessa idrottsmän är personer med väl syrsatta hjärtan, vilka vid en tillfällig syrebrist blir helt och hållet blå, utan några ljusröda fält alls. Flimmer på grund av den tidigare nämnda syredifferentialen kan inte uppstå i sådana hjärtan.”
(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)


”Det är idag ställt utom varje tvivel att regelbunden motion minskar risken för vissa cancersorter, däribland bröstcancer. Patienter som redan har bröstcancer har vid studier också visat sig uppnå betydligt bättre resultat om behandlingen kombineras med regelbunden motion.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Forskare i USA hade följt  296 kvinnor med bröstcancer i något som kallades Nurse’s health study och funnit att tre till fem timmars promenad per vecka minskade risken att dö i cancern med 54 procent. I samma artikel refererades också en studie som visade att för kvinnor som varit fysiskt aktiva från tonåren minskade risken att drabbas av livmodercancer med 30-40 procent.”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)


“Exercise is very important to breast cancer risk. In fact, women who exercise (walk) for four hour per week lower their risk by 33 percent. And women who exercise more than that lower their risk even further.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


Att skratta är att motionera. 

Det säger i alla fall William Fry, professor vid Stanford University, Kalifornien. Han är ledande expert på de fysiologiska effekterna av humor och skratt. 

Fry har kallat skrattet för »inre joggning«. Ett rejält gapskratt ökar vår energianvändning med 75 procent jämfört med vilostadium. Skrattet fördubblar mycket snabbt hjärtfrekvensen (om också under en kort tid). Medan det tar cirka tio minuter att fördubbla hjärtfrekvensen när man till exempel ror hårt, går det på bara tio sekunder när man skrattar. Skrattet påverkar samma muskler som vi använder vid vanlig fysisk motion. De muskelgrupper som får sig en hårdkörning när vi skrattar är i första hand musklerna i mellangärdet, skuldrorna och ansiktet. 

Stämbandsmusklerna kan komma att påverkas så kraftigt att skrattaren inte får fram en stavelse. Det händer ofta att ansiktsmusklerna spänns så hela ansiktet får en blåröd ton och förvrids till en grimas. Och vi drar ihop vissa muskler runt ögat så att tårkörtlarna blir klämda och tårarna börjar rinna. 

Vid väldigt kraftiga skrattparoxysmer, när skrattaren slår sig på knäna, sparkar med benen och viftar med händerna, får givetvis även musklerna i armar och ben sitt mått av motion. Det är klart att det finns mer krävande motionsformer än att skratta – men, som Fry påpekar, vi kan skratta många fler gånger per dag än vi orkar göra sit ups.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Det goda skrattet”)

Läs även Motion är viktigt!

Musik

“Musik är hälsokost för själen.”
(okänd)


”De som dansar upplevs ofta som galna av dom som inte hör musiken.”
(grekiskt ordspråk)


”Musik är en bro mellan himlen och Jorden.”
(citat från filmen ”The forbidden kingdom”)


”Without music, life wouldn’t be fair.”
(okänd)


”God musik är näring för själen!”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


“Musik är det enda språk som inte behöver översättas.”
(BERTHOLD AUERBACH)


“Ingen är så rå, så hård och full av ondska att ej musiken ändrar hans natur.”
(WILLIAM SHAKESPEARE)


”The world’s most famous and popular language is music.”
(PSY)


”Music is the strongest form of magic.”
(MARILYN MANSON)


”Music in the soul can be heard by the universe.”
(LAO-TZU)


”I think music in itself is healing. It’s an explosive expression of humanity. It’s something we are all touched by.”
(BILLY JOEL)


”One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.”
(BOB MARLEY)


”Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.”
(PLATO)


”Where words fail, music speaks.”
(HANS CHRISTIAN ANDERSEN)


“Dit solens strålar inte når, dit når dock tonerna.”
(SÖREN KIERKEGAARD)


“Nicolo Paginini, one of the greatest violinists of all time, was about to perform before a sold-out opera house. But as he walked out on stage to a huge ovation, he realized that something was terribly wrong – he had someone else’s violin in his hands. Horrified, but knowing that he had no other choice, he began to play. And that day, he gave the performance of his life. After the concert, Paginini was in his dressing room speaking to a fellow musician. He reflected -Today, I learned the most important lesson of my entire career. Before today I thought the music was in the violin; today I learned that the music is in me.”
(DAN MILLMAN i  boken “Living on purpose”)


MUSIC TO YOUR EARS
A great friend and mentor of mine, Jack Downing, was a psychiatrist and teacher to thousands in his lifetime. Once, during a stressful time of my life, he gave me a suggestion that put me on a path I’ve benefited from ever since. Jack had a theory that if people put on their favourite music and danced for an hour a day, they wouldn’t need therapy or psychiatric medications. This was an especially radical point of view from a doctor who’d been a standout in his field and had taught at such esteemed places as the Menninger Foundation. 

I took his advice and began to do free-form movement to music whenever I felt stressed, depressed, or confused. It always had a powerful effect on elevating my mood. Soon, I was so hooked on it that I didn’t wait until my mood dropped. I started doing it simply as a way to feel good, even if I didn’t feel bad.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


”Musik är ljudet av känslor.”
(okänd)


”Livlig musik kan öka blodcirkulationen och förbättra styrkan och uthålligheten i musklerna. Din favoritmusik kan få den mest mödosamma uppgift att verka nästan trevlig. Stillsam musik kan hålla blodtrycket nere, hjälpa dig att somna och att känna dig trygg.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


Andningsstärkande kur: Börja spela ett blåsinstrument. Med undantag av kazoon är munspelet det billigaste och lättaste att lära. Disciplinera dig själv till att öva varje dag i minst en halvtimme. Det är nyttigt för allt som har med andningsvägarna att göra. Hohners munspelssällskap har sänt oss brev – frivilliga vittnesmål – som de fått genom åren från människor som blivit bättre på grund av munspelandet.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”»Utan musik skulle livet vara en ren missuppfattning«, påstod filosofen Nietzsche. Musik är en närmast magisk källa till inspiration och kraft. Den kan förflytta oss i tid och rum, väcka minnen och mildra sorg. Den är en länk över nationsgränser. Den utvecklas av och påverkar alla som lyssnar. Musik kan förstärka känslor, ge fysiska reaktioner och stimulera fantasin. Forskning tyder på att musik är positiv för blommors växtkraft och hos människan förbättrar den inlärning, stärker det allmänna hälsotillståndet och ökar kvinnans mjölkproduktion.”
(KARI BØ, CHRISTINE THUNE & BEATE WINTHER i boken “Livslust!”)


Music to Your Ears
Listening to beautiful music is one of life’s great pleasures. When you are immersed in the music you love, you are easily carried away by the emotions that the music induces, and you let your worries float away. Music is a great source of inspiration that can help us gather our strength and rouse us to action. It can also help us relax and find inner peace.

A team of researchers from the United States, Canada, and France have noted that listening to music can influence people to be happier and more positive. Even more important, in their study they demonstrated that relaxing music can reduce levels of the stress hormone cortisol, which may account for the stress-reducing effect of music.”

(Dr. LEO GALLAND & JONATHAN GALLAND JD i boken ”The allergy solution”)


Dance Your Ills Away
Music and dance have been a source of joy and expression from the earliest moments of our existence. We’ve used dance for celebration, entertainment, communication, and expressing spiritual rapture. The rhythm of dance can lighten the burden of work. Dance may be personal or communal, but it always transforms experience.

Modern researchers have demonstrated the benefits of dance therapy for fibromyalgia, depression, high blood pressure, heart failure, cancer-related fatigue and quality of life, Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis, and asthma.

Dance improves balance, mood, and fitness in people of all ages. When researchers at New York’s Albert Einstein College of Medicine followed 469 healthy elderly adults for five years, they found that those who danced socially enjoyed a 76 percent decrease in the risk of developing cognitive impairment.

Dance to music you love as often as you can. Neither the type of dance nor the type of music matters. The pleasure you derive from dance is all that counts.”
(Dr. LEO GALLAND & JONATHAN GALLAND JD i boken ”The allergy solution”)


”Gemenskapens helande kraft, som den uttrycks i musik och rytmer, blev tydlig för mig våren 1997, när jag följde arbetet i Sydafrikas sannings- och försoningskommission. På vissa platser vi besökte fortsatte de fasansfulla våldsamheterna. En dag träffade jag på gården till en klinik i ett svart bostadsområde utanför Johannesburg en grupp med personer som hade utsatts för våldtäkt. En bit bort hördes skottlossning medan krutröken vällde in över avspärrningarna och lukten av tårgas hängde i luften. Senare hörde vi att fyrtio människor hade dödats.

Även om omgivningarna var främmande och skrämmande, kände jag igen den här gruppen alltför väl. Kvinnorna satt ihopsjunkna – sorgsna och stela – på samma sätt som många av de terapigrupper för våldtagna som jag träffat i Boston. Jag kände samma slags hjälplöshet och upplevde själv ett mentalt sammanbrott, när jag var omgiven av människor som brutit ihop. Men sedan började en av kvinnorna nynna, medan hon sakta gungade fram och tillbaka. Sakta uppstod en rytm, och en efter en föll de övriga kvinnorna in. Snart sjöng hela gruppen, började röra sig i takt, och så reste de sig upp för att dansa. Det var en förbluffande transformation: människor som kom tillbaka till livet, ansikten som blev intonade, vitaliteten återvände till kropparna. Jag lovade mig själv att jag skulle tillämpa det jag fått se och studera hur rytm, sång och rörelse kan hjälpa till att läka traumatisering.”
(BESSEL VAN DER KOLK i boken ”Kroppen håller räkningen”)


”Dance first. Think later. It’s the natural order.”
(SAMUEL BECKETT)


“Music is the shorthand of emotion.”
(LEO TOLSTOY)


”The earth has music for those who listen.”
(WILLIAM SHAKESPEARE)


”Musik kan faktiskt påverka ämnesomsättningen.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


Skruva upp volymen
Kan musik minska stress? Vi människor har spelat musik sedan åtminstone den paleolitiska eran för 40 000 år sedan, och musikterapi finns dokumenterad sedan bibliska tider (Första Samuelsboken 16:23). Den första musikterapiexperimentet jag kunde hitta publicerades i The Journal of the American Medical Association år 1914. En kirurg förklarade att grammofonen som placerats i operationssalen där hans patienter låg vakna och fullt medvetna under operationerna var ”ett sätt att lugna och distrahera patienterna från den skräckfyllda situationen”.

Nu när vi har narkos används musik för att lugna nerverna före operationen. Normalt används valiumliknande medel som midazolam, men de kan ha en mängd olika biverkningar som, ironiskt nog, ibland gör människor mer nervösa. En studie från Sverige gjordes för att försöka ta reda på om avslappnande musik har en större ångestdämpande effekt än en standarddos av midazolam. Forskarna spelade upp lite Kenny G, och musiken fungerade faktiskt signifikant bättre än läkemedlet. De som lyssnade på lugn jazz eller pop, klassisk musik, new age eller naturljud hade mindre ångestsymtom och lägre puls och blodtryck. Detta tillkännagavs som den första gången en ångestdämpande behandling fungerade ännu bättre än valiumliknande läkemedel, och patienterna slapp dessutom den vanliga ”postoperativa baksmällan”. Forskarna observerade en ”tydlig skillnad när det gäller biverkningar mellan avkopplande musik och midazolam”.”

(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


“En vacker sång sopar dammet från hjärtat.”
(svenskt ordspråk)


”Don’t die with your music still inside you.”
(WAYNE DYER)

Läs även Musik är helande
Musiktips Rubens Hälsa – Spotify

Negativa joner

”Negativa joner är molekyler som bär med sig en negativ elektrisk laddning. När det gäller hälsan, känner vi mest av de negativa joner som vi andas in. Joner i luften skapas av kosmiska strålar och radongas, av vilka båda två förekommer överallt i den lägre atmosfären. Dessa influenser orsakar ordinära luftmolekyler att splittras till par av negativa och positiva joner. Negativa och positiva joner är sällan jämt fördelade i atmosfären. Luft nära ytan på jorden innehåller vanligtvis något mer positiva än negativa joner, medan luften högt ovanför jorden innehåller mer negativa joner än positiva. En blixt uppträder när en laddning av negativa joner i ett moln skjuts av mot jorden. På höglänta områden kan det vara så att negativa joner domineras på jordytan. Stormar, närheten av vattenfall och bubblande älvar kan också orsaka ett överskott av negativa joner. En sak som utmärker negativa joner är dess kapacitet att avlägsna smog, cigarettrök, pollen, damm, farliga bakterier, virus och andra föroreningar från luften. När luft innehåller mer negativa joner, än positiva, skapas en negativ laddning i luften. När detta inträffar orsakar den statiska elektriciteten partiklarna i luften att koagulera till tillräckligt stora klungor som faller till marken. Resultatet blir att luften blir renare än den vanligtvis är. Att inandas denna luft är stimulerande och uppfriskande. Det ger en upplevelse av fräsch, ren luft som uppstår nära ett vattenfall och precis efter ett åskväder. Inandning av denna luft under sömnen kan åstadkomma en djupare sömn och att man känner sig piggare på morgonen. När positiva joner dominerar över de negativa renas luften dåligt. Luftföroreningar, elektriska anläggningar, luftkonditioneringar, värmefläktar, fallande barometertryck och vissa varma torra vindar producerar alla positiva joner och reducerar luften på negativa joner. Genom att reducera föroreningar, från luften, kan vi reducera de gifter som våra kroppar tar upp. De flesta människor har ingen aning om hur mycket gifter de tar in genom andningen. När en bra kost med låg slemaktivitet intas, kan luftföroreningar svara för den största delen av all slembildning.”
(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)


”Det finns många fler negativa joner utomhus än inomhus. Och det finns särskilt mycket av dem i skogar och nära vattenfall, floder och vattendrag. Luften nära ett vattenfall kan innehålla så mycket som 100.000 negativa joner per kubikcentimeter, medan luften på ditt kontor kanske bara har 100 per kubikcentimeter. Så det är inte konstigt att en promenad vid ett vattenfall kan kännas så stärkande! Om du kan ta en promenad där det finns ett vattendrag eller en flod kommer du att maximera intaget av negativa joner och få mer energi.”
(Dr. QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)


”Fallande vattendroppar, t ex regn, ger upphov till bildandet av negativt laddade joner. Det sägs att romare och greker långt tillbaka i tiden arrangerade fontänliknande vattendropp i sina sessionssalar för att främja en positiv och god anda vid sina förhandlingar. 

Vissa undersökningar på astma- och allergiområdet utpekar negativa luftjoner som hälsobringande. I Sverige har det vetenskapliga intresset för luftjoniseringen hittills varit svagt. 

Enligt utländska uppgifter skall närvaron av negativa luftjoner främja syreupptagningen i lungorna och även öka rörelsehastigheten och effekten hos flimmerhåren i luftvägarna – de som transporterar slem ur lungorna. Tillförsel av negativa joner anses av vissa forskare påskynda läkningen av brännskador och benskador samt ha en avsevärt bakteriedödande effekt t ex i operationslokaler och förbandsrum.”
(ANDERS GERNANDT i boken ”Hälsa – till alla”)


”I Kina där man inte upplevt samma spricka som i väst mellan modern forskning och traditionell kunskap, använder man sig av modern forskning för att studera de urgamla andningsmetoderna. Bland annat har man studerat negativa och positiva joners inverkan på kroppen och utvecklat speciella andningsövningar där man även sväljer andningen för att frigöra negativa joner.

Joner är elektrisk laddade partiklar i luften. Atmosfären som omger oss har en viss elektrisk laddning. Därför uppstår positiva och negativa joner. Trots namnet är det de positiva jonerna som har en negativ effekt. De negativa jonerna innehåller nästan ren elektrisk energi som formats av atmosfärens kontakt med solens energi, kosmiska partiklar, åskväder, vindar, vattnets rörelser och jordens radioaktiva utstrålning. De har en stor betydelse för vårt välbefinnande.

I studien kunde man fastställa att de som utför de speciella andningsövningarna frigör infraröd strålning, statisk elektricitet och olika partikelströmningar ur luften på ett sätt som avviker från det normala. Man fann att negativa joner underlättar överförandet av syret till blodet. Dessutom ökar de serotonin i hjärnan vilket ger en känsla av ökat välbefinnande. (Zang, 1985)

Att använda sig av negativa joner är dock inte unikt för qi-gong. Det pågår liknande forskning även i väst – om man bortser från kopplingen till andningen. Bland annat har man kommit fram till att negativa joner tar skada av luftföroreningar och minskad skogsareal. De störs även av elkablar, betongväggar och andra artificiella strukturer som förekommer i våra städer. Luften ute i naturen har betydligt fler negativa joner, framför allt vid vatten och höga höjder (platser för gamla tiders kurorter). Man har även konstruerat luftförbättrare för att återställa de negativa jonerna. Bland annat för att användas i rymdkapslar för att pigga upp astronauterna.”

(GUNNEL MINETT i boken ”Livets källa”)

Läs även Slembildning

Nyheterna

“NYHETSRAPPORTERINGEN kan också ha en djupgående inverkan på vårt sinnestillstånd. De flesta nyhetsrapporter ökar ångesten, ger oss nya anledningar till oro och spelar på vårt behov av känslomässig stimulans. Många människor är fixerade vid att läsa dagstidningar och följa nyheterna på radio och i teve. Nyhetsfixering är liksom koffeinberoende ett av de största hindren för avslappning.

Är det verkligen nödvändigt att veta att det har begåtts mord i en stad långt borta eller att känna till det senaste oljeutsläppet eller de nya gräsliga terroristdåden? Enligt min erfarenhet har en stor del av de mest oroväckande nyheterna ingen relevans i vårt dagliga liv, och när en händelse verkligen berör oss märker vi det snart nog. Under de år då jag studerade växter, droger och mediciner i Latinamerika och Afrika var jag ofta avskuren från all nyhetsrapportering flera månader i sträck. När jag återigen fick kontakt med den var världen i stort sett sig lik. Det enda jag gått miste om var möjligheten att oroa mig. Mark Twain utformade en gång en universell förstasida för en dagstidning för att visa hur han såg på nyhetsrapporteringen. Huvudartiklarna handlade om en revolution i Centralamerika, den ökande brottsligheten i städerna och försäkringar från regeringen om att ekonomin var stabil. Det här var för över hundra år sedan. 

Man bör vara medveten om att nyhetsmakarna väljer ut och redigerar händelser efter “nyhetsvärde”. De historier som lockar och stimulerar, som gör oss ängsliga och bekymrade över utvecklingen, har högre nyhetsvärde än de som inte fungerar på samma sätt. Ta inte till dig den här informationen omedvetet eller vanemässigt. Lägg märke till vilken effekt den har på din mentala jämvikt. Experimentera med att bryta vanan att konsumera nyheter, och använd sedan din valfrihet till att sätta på radion eller teven medvetet och med urskillning.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Näsandning

”När luften kommer in i näsan stöter den först på ett litet men viktigt filter som vi kan studera om vi tittar oss i spegeln med bakåtböjt huvud: näshåren. De utgör den första försvarslinjen mot de föroreningar och dammpartiklar som svävar i luften. Efter att ha susat igenom detta lilla hårbuskage kommer luften till en riktig flugfångare, nämligen den slemmiga yta som täcker septum, skiljeväggen mellan näsborrarna. Dess klibbighet är avsedd att fånga mer damm men låta luften strömma fritt förbi. Varje inandning följs av en utandning och när de båda luftströmmarna möts i näsan skapas ett utmärkt mikroklimat. Fukten från utandningen fästs vid den slemmiga ytan och fångas sedan upp av luften från inandningen. De inåtgående luftströmmarna blir varmare och fuktigare ju längre de kommer genom håren och slemväggen. Det är ett rent underverk av effektiv värmeväxling som sker här eftersom inandningsluften når kroppstemperatur bara tre centimeter från yttervärlden, också kalla dagar. Högst upp i näsborren kommer luften till näsmusslan, en trång passage som leder luften till luftstrupen. De slemhinnor som vi först mötte i näshålan sträcker sig genom hela luftstrupen ner till bronkerna.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Näsandningen filtrerar även luften och man har uppskattat att tre fjärdedelar av alla luftburna bakterier och partiklar rensas bort, vilket minskar infektionsrisken avsevärt. Vid utandning utgör näsan en effektiv spärr som skyddar vatten och värme att lämna kroppen. Andas man in genom munnen får man i sig för mycket torr och kall luft som är full av bakterier och damm, samt att utandning genom munnen gör att en stor mängd vatten och värme lämnar kroppen. Att andas genom munnen är kroppens reservkapacitet som endast bör utnyttjas vid hård fysisk ansträngning. Så snart den fysiska ansträngningen är över bör man sträva efter att återgå till att andas genom näsan.”
(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)


”Det finns även en intressant koppling mellan andningen och tandhälsan. Att vara torr i munnen är ett tecken på munandning, och eftersom saliven skyddar tänderna ökar det risken för hål i tänderna.”
(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)


”Näsan fungerar ju som luktorgan, men har också andra viktiga uppgifter såsom att fukta, värma och rena inandningsluften. Därför kan den kallas en levande luftkonditioneringsapparat. Luften fuktas och värms upp effektivt när den strömmar förbi näshålans slemhinna genom att denna är förstorad av djupa längsgående veck i sidoväggarna, de s k näsmusslorna. För att fylla sin luftkonditioneringsfunktion är nässlemhinnan också rikligt försedd med fina blodkärl. Det är därför som näsblödning ofta blir så ymnig. 

För att rena inandningsluften från damm och andra grövre partiklar finns det grova hår i näsborrarna. Mindre partiklar fångas upp längre in i luftvägarna där slemhinnan är försedd med mycket fina, rörliga s k flimmerhår. Genom snabba, rytmiska rörelser som liksom vispar utåt mot näsborrarna kommer slem, damm m m att transporteras ut ur luftvägarna. Det finns också celler som bildar slem vilket hindrar slemhinnan att torka ut. Epitelcellerna (de allra ytligaste cellerna) i luftvägarna har alltså specialiserat sig på att skydda mot uttorkning och förorening.”
(PER OVE LIND i boken ”Bota dig själv”)


”Genom trånga öppningar står näshålan i förbindelse med bihålorna, och via en smal gång, örontrumpeten, med mellanörat. Därför kan näshålan, bihålorna, örontrumpeten och mellanörat betraktas som en funktionell enhet därför att de har direkt luftförbindelse med varandra. Det är viktigt att denna kommunikation inte avbryts. Bihålor och mellanöra måste ständigt ”vädras” med frisk, syrerik luft, annars kan det börja växa bakterier som orsakar bihåle- eller öroninflammation. Detta kan inträffa som följdsjukdomar till förkylning om slemhinnan svullnar igen.”
(PER OVE LIND i boken ”Bota dig själv”)


”En mor kom till mig med sin åttaårige son, som behövde behandling för näsan. I fyra månader hade han plågats av snuva och ingenting hade hjälpt. Näsan rann ständigt och han måste ofta snyta sig. Pojken hade opererat bort mandlar och polyper i näsan då han var tre år gammal. Undersökningen av näsan visade symtom på hösnuva. Slemhinnan i näsan var mycket blek och fuktig. Pojken andades genom munnen, eftersom de uppsvullna näsvävnaderna hindrade honom att andas normalt. Då jag hade undersökt näsan och hela pojken för övrigt, gav jag honom en bit bivax att tugga på för att se vad som skulle ske. Jag skrev ner några råd, som han skulle följa hemma, och gav honom några bivaxtabletter, som han skulle ta. Innan jag var färdig med detta – efter omkring fem minuter – ropade pojken plötsligt: «Min näsa är öppen. Jag kan andas genom den.» Jag gav modern medicinen för hemmabruk och förklarade för henne vad jag hade skrivit. Så undersökte jag pojkens näsa igen för att se vad bivaxet hade uträttat. Näsvävnaderna hade skrumpnat samman som om jag hade använt krympningsmedel i näsan. Slemhinnan, som hade varit blek, hade nu fått en ljusröd färg. En vecka senare kom pojken tillbaka till mig. Näsan var alltjämt öppen, och han andades med stängd mun. En annan gång uppsökte en kvinna mig på mottagningen. Näsan var svullen och tät, och jag gav henne ett stycke bivax att tugga på. Jag var spänd på att se om vävnaderna skulle krympa tillräckligt för att hon skulle kunna andas genom näsan. Luftgångarna på var sida om näsan var ovanligt trånga. Efter fem minuter kunde hon andas mycket bättre genom näsan, och denna enda bit bivax höll näsan öppen i två veckor. Senare lät jag andra patienter tugga bivax och resultatet var lika tillfredsställande för dem alla.”
(D.C. JARVIS i boken ”Folkmedicin”)


”Kvävemonoxid, eller NO, är ett mycket viktigt ämne som produceras i stora mängder i bihålorna. NO gör att den glatta muskulaturen i luftvägar och blodkärl vidgas. När vi andas in genom näsan följer NO med inandningsluften och vidgar luftrören så att luften passerar lättare. Nere i lungorna vidgas också blodkärlen så att syret lättare förs över till blodet. NO är också bakteriedödande och oskadliggör virus och bakterier som undkommit flimmerhåren i näsa och hals. När vi andas genom munnen, kryddas inte luften med detta viktiga ämne.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

Läs även Kvävemonoxid


”Avsvällande nässpray eller operation för att vidga luftvägarna i näsa och svalg ger ofta inte önskvärt resultat eftersom grundorsaken inte åtgärdats – en dålig andning. En kommentar från en kursdeltagare indikerar detta: ”Jag opererade näsan för fyra år sedan utan positivt resultat på mina trånga näsgångar. Efter en andningskurs och en kort tids andningsträning kändes mina näsgångar mycket större. Nu kan jag till och med jogga med stängd mun utan problem.” Långvarig användning av nässpray kan också ge upphov till beroende.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Tack vare all positiv återkoppling genomförde jag våren 2011 en studie där tio deltagare, både elitidrottare och motionärer, tränade under några veckor med stängd mun. Därefter gjorde de tester vid två tillfällen, med en veckas mellanrum, där de cyklade allt vad de orkade. Vid ena tillfället hade de tejpad näsa och andades bara genom munnen och vid det andra testet hade de tejpad mun och andades bara genom näsan. Bland resultaten märks särskilt:
– 22 procent färre andetag vid näsandning (40 andetag per minut vid mun- jämfört med 31 vid näsandning)
– Elva procent mindre mjölksyra vid näsandning
– Fyra av tio deltagare klarade högre belastning vid näsandning och fyra deltagare klarade samma belastning vid munandning. Det var endast två deltagare som klarade mindre belastning. Det var dock inte på grund av trötthet utan huvudvärk respektive känslan av att inte få luft. Båda var riktigt frustrerade av att inte ha kunnat ta ut sig, då benen var hur pigga som helst. 

Testerna utfördes av välutbildad och kunnig personal på ett testlabb. I all ödmjukhet vill jag poängtera att jag inte är någon garvad forskare. Dock har jag gjort mitt bästa för att vara noggrann vid upplägget och genomförandet av studien. I mitt tycke är det allra mest intressanta resultatet att samtliga deltagare var inställda på att fortsätta andas genom näsan både i vardagen och vid träning i så hög utsträckning som möjligt då det kändes mer naturligt. 

Kommentarer från deltagare
En kommentar från en av deltagarna i studien, Ulf Dextegen, fridykare med 2 VM-brons och som klarar av att hålla andan under vattnet i 9 minuter. ”Under ett 1-timmespass brukar jag simma 20 st 50-meterslängder under vattnet. Jag återhämtar mig mycket snabbare när jag börjar andas genom näsan så snabbt som möjligt efter prestationen under vattnet. Skillnaden är väldigt tydlig.” 

Clas Björling, flera SM-guld och svensk rekordhållare i triathlon med tiden 8 timmar och 15 minuter, var en annan deltagare. I studien sänkte Clas pulsen med 10 procent från 155 vid munandning till 139 vid näsandning vid 295 watts belastning. Det är anmärkningsvärt mycket med tanke på att han är så vältränad. Mjölksyran var hela 38 procent lägre vid näsandning – 3,4 mmol/L (millimol per liter) jämfört med 5,5 mmol/L vid munandning.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Vatten behövs i lungorna för att förhindra att luftrören torkar ut när luft passerar in och ut. Varje andetag för ut mer vatten än det för med sig in i kroppen, då inandningsluften har en lägre luftfuktighet än utandningsluften. Vid inandning är luftfuktigheten oftast 70-80 procent medan den vid utandning är 100 procent. 

Eftersom lungorna är ett av de ställen där vatten avdunstar, är det naturligt för kroppen att försöka hålla kvar vatten vid vattenbrist genom att dra ihop luftvägarna så att mindre mängd vatten avdunstar under andning. För en astmatiker är det därför extra viktigt att kontinuerligt dricka vatten för att undvika uttorkning. 

På vintern är det lättare att bli uttorkad då kall luft har en lägre luftfuktighet. Vidare är näsan effektivare än munnen på att behålla vatten i kroppen. Hela 42 procent mer vatten behålls vid utandning genom näsan jämfört med munnen. 

Munandning gör också automatiskt att vi andas in och ut en större volym luft per minut, vilket ytterligare ökar utflödet av vatten. När den tillgängliga vattenmängden i kroppen är mindre, minskar förmågan att producera slem och en ond cirkel etableras. 

Den minskade slemproduktionen ger ännu torrare luftvägar. Det gör lungorna mer lättirriterade och de reagerar kraftfullare mot damm, mögel, cigarrettrök osv. Förmågan att skydda sig mot bakterier och virus i inandningsluften minskar också. Torrhosta är vanligt vid uttorkning.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Skruva av locket på en honungsburk och andas in doften. Det kan ibland lindra nästäppa. Det kan också hjälpa att smörja honung i näsan, särskilt vid bihåleinflammation.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)

Läs även Andas genom näsan!AndningenBukandning och Nässköljning

Rökning

”Tobaksberoende skadar hjärtat och artärerna på många olika sätt. Nikotin gör att artärerna i hela kroppen dras samman, vilket stör blodcirkulationen och höjer blodtrycket. Rökning minskar blodets syreupptagningsförmåga och kan öka tendensen till proppbildning. Nikotinet stimulerar hjärtat direkt genom dess inverkan på nervsystemet och ökar därmed arbetsbelastningen på hjärtat. Det stimulerar det sympatiska nervsystemet, vilket ökar sannolikheten för arytmier (ojämna hjärtslag) och kärlkramp, vilket också kan framkalla hjärtinfarkt. Tobaksrökning ökar definitivt risken för hjärt-kärlsjukdomar. Denna risk ökar också när man bor och arbetar tillsammans med rökare eftersom man då blir passiv rökare. Kom ihåg att rök från änden på en tänd cigarrett innehåller fler gifter än den rök som man inhalerar genom cigarretten.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Tobaksrök är idag den främsta miljömässiga orsaken till cancer. Tobaksröken är full av carcinogener och cocarcinogener liksom av radioaktiva partiklar. Cigarrettrökning är den allra vanligaste orsaken till lungcancer, vilket är en särskilt ogynnsam tumörform eftersom den inte ger några symptom i de tidiga stadierna. När tumören väl upptäcks har den nästan alltid spridit sig och dödar de flesta av sina offer inom loppet av några år oavsett om de får behandling eller ej. Förekomsten av lungcancer har ökat dramatiskt under det här århundradet, vilket har skett parallellt med ökningen av cigarrettrökning. Rökningen skördar nu många liv bland både män och kvinnor. En femtedel av alla dödsfall i cancer i USA orsakas sannolikt av lungtumörer som har ett direkt samband med cigarrettrök. 

Lungcancer är naturligtvis bara en av de medicinska konsekvenserna av rökning. Den orsakar också hjärt-kärlsjukdomar och cancer bland annat i urinblåsan. Om du är icke-rökare och bor eller arbetar tillsammans med rökare utsätts du också för betydande risker. Enligt vissa undersökningar kan det motsvara en konsumtion av mellan fyra och tjugo cigarretter om dagen. Du bör också känna till att vanemässig rökning av vilken växt det vara må, däribland marijuana, ökar risken för lungcancer. Tobak är utan jämförelse den allra mest oroväckande av dem eftersom den är så beroendeframkallande, avger så många carcinogener och är en så allmänt utbredd, laglig och kommersiellt marknadsförd drog.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”För varje tänkande människa förefaller det uppenbart och självklart att rökning måste ha vissa negativa konsekvenser, speciellt på längre sikt. Under de ett par hundra år som tobaken varit känt och använt i Västerlandet har talrika fördömanden och påståenden om skadliga effekter uttalats, vilket t o m medfört att tobaksbruk tidvis varit förbjudet genom lagstiftning, ungefär som knark. Dessemellan har läkare emellertid utnämnt tobak till ett läkemedel som rekommenderats vid skilda sjukdomar. Inte minst har läkarkåren själv föregått med mycket dåligt exempel genom att under vissa tidsperioder toppa rökligan. 

Man tycker att tobaksfrågan borde ha intresserat den medicinska vetenskapen och medfört en intensiv forskning på området och även möjligen medfört försiktiga varningar i väntan på forskningsresultat som visat att tobaken var oskadlig eller skadlig. Så har tyvärr inte alls varit fallet. Under cirka femtio år fram till nu har den medicinska vetenskapen och speciellt de rökande vetenskapsmännen intagit en nästan militant attityd i denna fråga och förklarat att inga bevis finns för att rökning är skadligt. Alla de undersökningar som under denna tid ändå gjorts och redovisats har avvisats med alla slags invändningar innebärande att de framlagda bevisen eller indicierna för rökningens skadlighet inte var vetenskapligt hållbara. Så småningom har man emellertid genom fortsatt forskning kunnat täppa till allt fler luckor i bevisföringen så att tobakens skadlighet nu fått en nästan helt vattentät bevisning. Bara för 10 år sedan kunde man dock i Aftonbladet på svarta löpsedlar läsa: ”Hjärtspecialist visar att det kan vara livsfarligt för hjärtsjuka att sluta röka!” Detta grundade specialisten på fyra fall med svår hjärtsjukdom som kunde registreras på EKG. Vid rökabstinens uppstod förändringar i EKG som specialisten tolkade som negativa. 

Bara några år efter denna famösa propaganda för tobakens nyttighet för hjärtsjuka förklarade professorn i yrkeshygien, Friberg, att han genom sin tvillingforskning kunnat visa att tobakens risker var starkt överskattade, troligen obefintliga. Även detta väckte stor uppmärksamhet och slogs upp i dags- och kvällstidningarna sedan han presenterat sina rön vid läkarnas årliga riksstämma. Det har ansetts att forskning på tvillingar ger speciellt hög kvalitet då man anser att enäggiga tvillingar har identisk arvsmassa och eventuella skillnader inom tvillingparen enbart skulle bero på miljöfaktorer. Nu är detta till en början inte sant då även enäggiga tvillingar har avsevärda skillnader i sitt genetiska arv – fastän givetvis mindre än hos vanliga syskon. Huvudproblemet med Friberg var dock att han helt missförstått statistiken i sin undersökning. Hans uträkningar användes numera i den elementära statistiska undervisningen för att demonstrera hur lekmän på statistikens område gör misstag och kommer till helt felaktiga slutsatser. 

Den historiska utvecklingen inom rökningens vetenskapliga utforskning är med andra ord ett enda stort exempel på hur den medicinska vetenskapen inte gått i spetsen för att utforska och sedan minska rökningen hos sig själva. De har därigenom inte föregått med gott exempel för omgivningen utan i stället på ett nästan rabiat sätt försökt att med alla medel legitimera rökning och intensivt bekämpa all forskning som tytt på rökningens skadlighet. 

En mycket vanlig invändning mot all forskning som visade att rökare var sjukare och dog snabbare än icke rökare har varit att förklara de jämförda grupperna som olika ur en mängd andra synpunkter som i sig skulle förklara skillnaden i sjuklighet. När man till slut eliminerat praktiskt taget alla sådana olikheter, har tvivlarna kommit med det korrekta och nästan oslagbara argumentet: ”Det finns två slags människor, de som är livliga, fantasifulla och gärna hemfaller åt rökning och de som är trögare, försiktigare och ej börjar röka. Skillnader i sjuklighet mellan dessa i övrigt jämförbara grupper behöver inte bero på rökningen utan kan orsakas av att dessa två människotyper har olika ärftlig benägenhet för cancer eller annan sjukdom som är aktuell.” På detta sätt kan man ifrågasätta nästan alla jämförelser och har också gjort det. Teoretiskt är invändningen korrekt men den användes sällan eller aldrig i andra sammanhang än när man vill ifrågasätta något skadligt som är omtyckt av vetenskapsmännen själva. Även denna invändning har så småningom kunnat motbevisas. 

När jag så sent som 1977 vid den medicinska fakulteten i Linköping föreslog att sammanträdena på 3-5 timmar skulle vara rökfria, blev det närmast en folkstorm bland professorerna. Man sade att ”det stred mot de mänskliga rättigheterna”, ”att det inte stod på dagordningen” och man sade att ”det vore oförskämt mot rökarna att ta upp en sådan fråga”. En speciellt intensiv rökare kom t o m fram och nästan muckade gräl. Resultatet blev ändå efter någon tid att sammanträdena blev rökfria. Det dröjde dock ända till 1981 innan Universitetssjukhuset i Linköping förbjöd rökning inom sina öppna lokaler – med undantag för så kallade rökrum. Man förbjöd det då inte för att det var skadligt utan med hänsyn till allergiker. Detta förbud har dock förhalats i tio år under skäl att den medicinska sakkunskapen inte säkert hade bevisat att det var skadligt och att man måste ta hänsyn till rökarna. Även om den skolmedicinska vetenskapen vill hävda att man är för profylaktiska åtgärder synes i tobaksfrågan den rent praktiska inställningen ha varit att förhindra profylax.”
(OLOV LINDAHL i boken ”Före sin tid”)


”Vi vet ju också att rökning är den största enskilda orsaken till en rad allvarliga sjukdomar, magbesvär är inget undantag. I Danmark har man till och med en särskild beteckning för storrökares dåliga magar, ”nikotinmave”.”
(PER OVE LIND i boken ”Magproblem”)


”Cigarettrök har i studier setts påverka både tarmfloran och tarmslemhinnan negativt. Faktum är att rökning har en välkänd och tydlig koppling till Crohns sjukdom som är en inflammatorisk tarmsjukdom.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)


”Nikotinet har en starkt sammandragande verkan på blodkärlen i hela kroppen och stör blodcirkulationen i hjärnan och i armarna och benen. Det ökar hjärtverksamheten, höjer blodtrycket och irriterar matsmältningsapparaten och urinvägarna. Det är nikotinberoendet som gör att man röker, men tobak innehåller många ämnen förutom nikotin och många av dessa är skadliga. Tobaksrök innehåller mängder av carcinogener och är något av det mest cancerframkallande vi känner till. 

Att röka cigarretter med låga halter av nikotin och tjära hjälper inte mycket. Då röker man i stället fler cigarretter eller drar djupare bloss för att förse hjärnan med den mängd nikotin som den kräver. Man får inte lungcancer och emfysem av att röka pipa och cigarr om man inte drar halsbloss, men det ökar i hög grad risken för muncancer. Likadant är det med andra tobaksformer som snus och tuggtobak, sådant som tonåringar och basebollspelare är förtjusta i att stoppa i munnen. 

Jag anser att hälsoriskerna med tobak är så stora att jag inte gärna tar emot patienter som röker såvida de inte bestämmer sig för att försöka sluta. Det finns många rökavvänjningsprogram, från akupunktur till hypnoterapi till stödgrupper, men vilket som fungerar bäst varierar från person till person. De flesta som klarar att sluta gör det på egen hand efter några misslyckade försök, och de finner oftast att det är bättre att sluta tvärt än att skära ner gradvis.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Rökning är den absolut största riskfaktorn när det gäller hjärt-kärlsjukdomar och därför är det första steget till ett friskt hjärta att sluta röka, om man är rökare. Tobak innehåller nämligen flera olika ämnen som direkt påverkar blodkärlen och sätter igång de mekanismer som leder till åderförfettning. Kolmonoxiden i tobaksröken blockerar de röda blodkropparna, det påverkar kroppens förmåga att ta upp syre och gör det svårare för hjärtat att arbeta. Nikotinet är en annan bov. Det höjer blodtrycket och gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig, vilket i sin tur ökar risken för blodpropp. Dessutom gör nikotinet att kärlen drar ihop sig och blir mindre elastiska. 

Som rökare har man mycket högre risk att drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke än en person som inte röker. En rökares livslängd är i genomsnitt 10 år kortare än andras och rökare drabbas tidigare i livet av sjukdomar jämfört med icke-rökare.”
(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)


”Hos rökare kan nitrosaminnivån vara upp till åtta gånger högre än hos icke-rökare. Tobaksrökning ökar också belastningen från fria radikaler och främjar bildandet av ateroskleros, vilket hämmar blodflödet till hjärnan. Studier har visat att tobaksrökning medför en ökad risk för att drabbas av demens.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Stor påfrestning för hälsan innebär också det alltmer utbredda tobaksmissbruket; man kan inte begära att levern i längden skall kunna skydda kroppen mot nikotinet och tjärämnena, eftersom den ju också själv blir otillständigt angripen av dessa ämnen.”
(ALFRED VOGEL i boken ”Levern”)


”Man vet ännu inte riktigt i vilken omfattning sjukdom och ohälsa kan skrivas på rökningens konto. Men det man vet påminner om en riktig skräckhistoria – en blodisande skräckhistoria: cancer, hjärtsjukdom, emfysem, bronkit, spontan abort, fosterdöd, medfödda defekter, magsår, DNA-skador, högt blodsocker, högt blodtryck, ofruktsamhet hos kvinnor, impotens hos män, förtvinade testiklar, patologisk ökning av hjärtfrekvensen och resulterande skador på hjärtat, förträngning och total kollaps i blodkärlen, känslolöshet i händer och armar, betydande ökning av magsyran, förlamade smaklökar, och massiv förstörelse av vitala celler från läpparna till lungorna. Tobaksrök är mycket hetare än varm mat. Den slår ut celler och smaklökar i parti och minut. Rökare använder mycket mer peppar och salt, eftersom de inte känner hur maten smakar. Dessa kryddor irriterar ytterligare munnens slemhinnor, läpparna, tungan, tandköttet, kinderna och halsen. De senaste rönen tyder på att rökning till och med kan bidra till Alzheimers sjukdom hos människor som bara är 48 år. Låter detta lockande? 

Tobaksbolagen tjänar mer än 20 miljarder dollar om året på en produkt som orsakar omätbar smärta, lidande, ångest och död. Det är inte konstigt att läkarsällskapet kallar dem ”gamar”. Och det är egendomligt att tänka sig, att för mindre än 75 år sedan trodde många läkare att rökningen var oskadlig. Här är ett uttalande av en Brooklyn-läkare 1913: ”Mänsklig erfarenhet och ingående forskning utförd av välutbildade forskare tyder på att måttlig tobaksrökning inte är skadlig för vare sig kroppen eller själen.” Jämför detta med den klara realismen hos doktor Russel T Trall, en medicinare som blev naturhygieniker, och ägnade en hel bok åt att fördöma tobakens användning, eftersom han insåg de stora farorna med den. (Detta var 1857.) 

Cigarrettrök innehåller mer än 3 000 kemiska substanser, av vilka några är värda att nämnas: 

Akrolin – en giftig, färglös vätska med irriterande cancerogena ångor. 

Kolmonoxid – en mycket giftig, eldfarlig gas som används vid tillverkningen av en mängd kemiska produkter. Inandning av kolmonoxid har en negativ inverkan på transporten av syre från lungorna till vävnaderna, där det behövs. 

Nikotin – en giftig alkaloid, som är den huvudsakliga beroendeframkallande substansen i tobak. Den används även som insektsdödande medel och för att ta död på parasiter hos djur. Ett paket cigarretter om dagen innebär dödlig dos, om man skulle andas in den på en gång. 

Ammoniak – en gasformig, alkalisk förening av kväve och väte, som används som kylmedel i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar och i sprängämnen, konstgödningsämnen och desinfektionsmedel. 

Myrsyra – en lättflyktig vätska som används vid industriell behandling av textilier och läder. Slemhinnorna irriteras om de utsätts för syran och blåsor uppstår. 

Cyanväte (blåsyra) – en extremt giftig, lättflyktig vätska, som används i många kemiska processer, till utrotning av insekter, samt för härdning av järn och stål. Cyanvätegas används för att avliva dödsdömda brottslingar i gaskammaren. 

Nitrösa gaser – en grupp irriterande och ibland giftiga gaser, som i kombination med kolväte åstadkommer smog. Nitrösa gaser kan försvaga kroppens vävnader och öka mottagligheten för sjukdomar i andningsvägarna. 

Formaldehyd – en stickande gas, som främst används som desinfektionsmedel och konserveringsmedel. Den är ytterst irriterande för slemhinnorna. 

Fenol – en frätande, giftig förening, som finns i kol- och trätjära och används i desinfektionsmedel. 

Acetaldehyd – en oerhört giftig, eldfarlig vätska, som irriterar ögonen och slemhinnorna och får hjärtat att slå snabbare. Långvarig exponering får blodtrycket att stiga och orsakar snabb tillväxt av vita och röda blodkroppar. 

Svavelväte – en giftig gas, som naturligt alstras av förruttnelse och har en vid användning i kemiska laboratorier. 

Pyridin – eldfarlig vätska som används i läkemedelsindustrin, i impregneringsmedel, bakteriedödande medel och medel för insektsbekämpning. 

Metylklorid – giftig gas, som används vid framställning av gummi och färgavlutningsmedel, och som antikrackningsmedel i bensin. 

Acetonitril – en giftig förening som man finner i koltjära och melassavfall, och som används vid framställningen av plaster, gummi, akrylfibrer, insektsmedel och parfymer. 

Propionaldehyd – en färglös vätska med kvävande lukt, används som kemiskt desinfektions- och konserveringsmedel samt i plast och gummi. 

Metanol – en giftig alkohol, som används i frostskyddsmedel för motorfordon, raketbränslen, syntetiska färgmedel, hartser, droger och parfymer. 

DESSUTOM får vi inte glömma arseniken

Alla dessa kemiska ämnen skapar oräkneliga faror i kroppen. Doktor Paul Ehrlich, biologiprofessor vid Stanford-universitetet, har yttrat, att man måste utföra en halv miljon tester för att kunna bestämma vilken effekt som två av dessa substanser har på kroppen i samverkan med varandra.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Rökförbudet kom i rätt tid. Men jag skulle vilja vara så drastisk att säga att vi borde förbjuda rökning. För varje gång du drar in cigarettrök, även om det är någon annan som röker, utsätts du för 4000 olika ämnen, och ett betydande antal av dessa är cancerframkallande.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”Tobaken gör att blodkärlen dras ihop, händer och fötter blir kalla, huden blir mager och dålig, benen blir magra, muskulaturen blir svagare, blodförsörjningen blir dålig och det kan gå så långt att man måste kapa av fötterna på grund av kallbrand. Hjärtmuskeln blir vidare kall av tobak och när hjärtmuskeln blir kall men ändå måste arbeta hopar sig syra i den. Detta kan leda till hjärtinfarkt. Tobaken är f ö bärare av DDT och insekticider mer än något annat. Allt detta gynnar åldrandet.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)


”Att tobak och hälsa inte går ihop vet alla. Man får välja det ena eller det andra. Det inkluderar munnen; antingen har man det snyggt, friskt och fint i munnen eller så använder man tobak, men bådadera, icke.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Den försämrade blodgenomströmningen gör också att den blödning, som utgör ett tidigt tecken på tandköttsinflammation, uppträder sparsamt hos tobaksbrukare. Rökaren och snusaren får inte den viktiga, tidiga varningen utan kan gå med tandköttsinflammation och begynnande tandlossning i flera år utan att veta om det. Det är känt att rökare börjar tappa sina tänder i genomsnitt fem år tidigare än icke-rökare. 

Läkningsförmågan hos slemhinnor och käkben efter operationer i munnen är nedsatt hos tobaksbrukaren. Det har också visats att så kallade implantat, tänder som sätts fast i käken med skruvar av titan, fäster sämre hos rökare.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”På en forskningskonferens om tobak och hälsa i Paris hösten 1994 presenterades resultat från nya undersökningar som visade att rökningen är mycket, mycket farligare än man dittills vetat om. 

Förut sa man att var fjärde rökare avlider som följd av rökningen. Nu vet man att hälften som röker dör en för tidig död på grund av sin rökning. En svensk medelålders manlig rökare beräknas förkorta sitt liv med 22 år. Minst 25 olika sjukdomar, bland annat 17 olika cancersjukdomar, har direkt samband med rökning, menade forskarna i Paris. 

Rökning kan till exempel leda till lungcancer och emfysem (en sjukdom som innebär att den elastiska vävnaden i lungorna försämras). Dessa två sjukdomar har i stort sett endast rökning som orsak. Rökare drabbas 10 gånger så ofta som andra av hjärtsjukdom. Rökare drabbas lättare av tandlossning och andra sjukdomar i munnen. De har oftare problem med sömnen: svårigheter att somna, svårigheter att vakna, stark sömnighet under dagen och mardrömmar är sådant som rökning kan ställa till med. Två nya forskningsrapporter publicerade hösten 1996 i den ansedda tidskriften Journal of the American Medical Association visar att såväl manliga som kvinnliga rökare som röker 25 cigarretter per dag eller mer löper större risk än andra att förlora synen. 

Kvinnor som röker drabbas i högre grad av benskörhet. Nya rön visar också att kvinnor som röker löper större risk för att få bröstcancer.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Varför är rökning så dåligt för huden? När man röker stryper man blodtillförseln i huden, så du får inte samma genomströmning av syre och viktig näring, som exempelvis C-vitamin. Detta kan ge upphov till ålderstecken som linjer och rynkor, men det gör också att huden läker sämre. Så har man dessutom akne är risken större att man får fula och bestående ärr. Man talar också om en tristare hud – sträv, grå och utan lyster – bland rökare. (Känns igen!) 

Förutom de uppenbara hälsoriskerna med rökning har rökare ofta sömnproblem och högre stressnivåer. Detta påverkar också huden negativt. Rökare har också större risk att utveckla hudsjukdomen psoriasis – uppemot 80 % större jämfört med icke-rökare. Varför vet man inte, en del läkare misstänker att sjukdomen kan orsakas av en allergisk reaktion mot nikotin. Rökare löper även dubbelt så stor risk att drabbas av hudcancer än icke-rökare, då själva rökningen tros utgöra en riskökning. I själva röken finns tusentals ämnen, några av dem cancerframkallande, som tar sig in i huden på både rökare och de som är i närheten.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Vanerökare har följande att avnjuta: ökad benägenhet till akne, förtida åldrande med slapp hy, rynkor och pigmenteringar, grått och uttunnat hår i förtid och livlös hudton. Släng in några gula naglar och tänder också. Den goda nyheten är att huden blir finare efter bara några veckor utan cigaretter.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Gallblåsecancer drabbar mer frekvent rökare än icke-rökare.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Kvinnor som röker kommer i allmänhet in i klimakteriet några år tidigare än de som inte röker (Whitcomb, B. et al., 2018; Stanford, J. et al., 1987). Det påstås att en kvinna som röker åldras cirka tio år fortare än vad hon annars skulle ha gjort. 

Giftet i cigarretterna kan troligtvis få kvinnans ägganlag, som finns i äggstockarna, att åldras fortare så att de inte kan producera tillräckligt med östrogen, testosteron och progesteron. En del pekar på att detta kan vara en av orsakerna till att rökande kvinnor har svårare att bli gravida än icke rökande kvinnor.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Rökning förgrovar hela kroppen. Den berövar kroppen syre, och får alla cellerna att klumpa ihop sig, så att huden ser tjockare, grövre och äldre ut. När jag slutade röka var den första förändringen jag märkte – förutom att jag kände mig mycket lyckligare – att min hy blev mer genomskinlig och glänsande. Sedan dess har jag sett samma förändring hos vänner som slutar röka. När jag nu ser ungdomar röka, och särskilt oskyldiga unga flickor, önskar jag att de ville inse hur de skadar sin naturliga skönhet. Ingenting förstör den snabbare än rökning.”
(MARILYN DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Rökningen förstör framför allt slemhinnorna. Dessutom stjäl som bekant nikotinet C-vitamin ur kroppen.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Som vanligt löper rökare en förhöjd risk eftersom tobak innehåller kadmium varför de är mer utsatta än andra. Detta visar sig också på så sätt att de i större utsträckning än de som inte röker drabbas av benskörhet, osteoporos.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


“If you are or were a smoker, the beta-carotene in one medium carrot cuts your lung cancer risk in half.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Timeless wisdom from Andreas Moritz”)


”Nikotinet gör att blodkärlen drar ihop sig vilket gör det svårare för blodet att komma fram. Det finns hur många skadliga aspekter som helst när det kommer till rökning.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)


”Den försämrade blodgenomströmningen gör också att den blödning, som utgör ett tidigt tecken på tandköttsinflammation, uppträder sparsamt hos tobaksbrukare. Rökaren och snusaren får inte den viktiga, tidiga varningen utan kan gå med tandköttsinflammation och begynnande tandlossning i flera år utan att veta om det.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Nikotin gör att blodkärlen drar sig samman. Då känner man sig lättare frusen och kall, särskilt i händer och fötter. Nikotin ökar också mängden adrenalin (stresshormon) i blodet. Det gör att pulsen går upp och blodtrycket kan bli högre.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Many people report that they smoke as a way of shutting down or walling off their feelings, both from themselves and from others. When they stop smoking, these feelings resurface. While this can be an opportunity for real growth and transformation, as described in chapters 7 and 8, it may seem terrifying at first unless you have some support and guidance. 

Sometimes it’s a vicious cycle: a person may feel isolated, with low self-esteem and poor sense of control over one’s life. Smoking becomes very beguiling because it helps to block out the bad feelings and provides the illusion of control. Unfortunately, though, when a person decides to quit smoking, he realizes that it is the cigarette that is in control of his life, so the feelings of powerlessness and poor self-worth become magnified. Smoking can help deaden these feelings, and the cycle continues. A friend of mine described it to me in this way: 

Although I didn’t realize it at first I’d been using cigarettes as a way to keep people from getting close to me. It was literally a smoke-screen – to hide my feelings from others and even from myself. I could conceal myself behind a veil of smoke. I didn’t think about it most of the time, but it was very seductive. It was as though the cigarette whispered, ”I’m there for you baby, don’t worry, it’ll be all right.” But it wasn’t all right. 

When I quit smoking, I finally realized how lonely I’d been feeling. For years! It was really hard at first, but allowing myself to experience fully the pain of loneliness helped me to begin overcoming my fears of intimacy. 

Now I’m in a real relationship with someone for the first time in several years. I might never have broken out of my shell if I hadn’t quit smoking first. I didn’t feel such a strong need to reach out when I could just light up another cigarette. But I wasn’t very happy then. I’m much happier now, even though it’s still really hard at times.”
(DEAN ORNISH i boken ”Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)


Cigarretter
Det verksamma ämnet i cigarretter är nikotin, som har omfattande verkningar på hela systemet allt efter doseringen. Det är ett ytterst giftigt ämne och varje cigarrett innehåller 20 till 30 mg nikotin. Det är både psykologiskt och fysiologiskt vanebildande. Vad vanebildningen innebär ska vi strax ta upp. Rent allmänt bidrar rökningen till avslappning i systemet genom att nikotinet dämpar känslorna; blodkärlen dras samman och puls- och hjärtverksamhet blir snabbare (hjärtat måste arbeta mer för att pumpa fram blodet) och adrenalinsekretionen ökar. Adrenalin är ett stresshormon som bidrar till att aktivera försvarssystemet. Utsöndringen av adrenalin jämte en ökad hjärnaktivitet mobiliserar de dämpande försvarsmekanismerna. Rökare griper automatiskt efter en cigarrett när de utsätts för stress eller när känslorna rörs upp. Redan inandningen av röken tycks bidra till att klämma ner känslorna. 

Nikotinet saktar ner överföringen av impulser från den ena nervcellen till den andra så att hjärnan inte fortsätter att rusa iväg med halsbrytande fart. Man kan känna sig avslappnad med en cigarrett men i själva verket utsätter man sin kropp för ökad stress genom att låta känslorna ackumuleras och inte få utlopp. Detta kan leda till hjärtsjukdom, mag- och tarmbesvär och många andra sjukdomar. En anledning till att neurotiker måste röka mer och mer och tycks utbilda tolerans för nikotinet är att fonden av outlösta känslor växer med varje känsla som dämpas ner med en cigarrett. 

Neurosen verkar naturligt lugnande på systemet. Vid smärta gör den vad cigarretterna åstadkommer med oss – drar samman blodkärlen, aktiverar hjärnan och stimulerar utsöndringen av stresshormon. När neurosen inte räcker till tillgrips cigarretterna. De är det mest omtyckta lugnande medlet vid tillfälliga behov därför att den negativa efterverkan (primal rebound) inte tycks vara lika stark av dem som av andra lugnande mediciner. Psykotiska patienter som behandlas med primalterapi anser att cigarretter är till hjälp för dem under de inledande stadierna av terapin (neurotiker är förbjudna att röka under terapin) därför att deras smärtnivå är så hög. När tillräckligt mycket av smärtan har avletts under terapin behöver de inga cigarretter längre och vill inte heller ha några.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

Fotnot 1: ”Neuros” = Bortträngning/förnekelse av inre smärta (obearbetade känslor och händelser från barndomen).

Fotnot 2: ”Primal rebound” = Det återflöde av inre smärta till systemet som följer på en längre tids bortträngning på kemisk väg.


”Smoking is a very powerful addiction. There are few people who manage to smoke only every once in a while. Unlike alcohol, most of us will become addicted to tobacco once we start smoking. ”It is far easier to become dependent on cigarettes than on alcohol or barbiturates”, according to Dr. hamilton Russell, a researcher at the London Institute of Psychiatry. ”It requires no more than three or four casual cigarettes during adolescence virtually to ensure that a person will eventually become a regular dependent smoker.” Out of all smokers, just three or four percent can be considered not to be addicted, meaning they don’t seek to smoke every day. Smoking has even been said to be as addictive as heroin. Patricia Allison reports: ”…former U.S. Surgeon General C. Everett Koop confirmed what has long been known: cigarette smoking is a drug addiction; the nicotine in tobacco is every bit as addicting as heroin or cocaine”. Research has shown that it is as difficult to quit smoking and keep it up, as it is to quit illegal drugs. Allison quotes: ”Like those addicted to heroin or cocaine, nicotine addicts use their drug compulsively, develop tolerance to it and suffer withdrawal symptoms when they try to stop. Although many smokers quit on their own, they also show relapse rates similar to those seen in addicts who withdraw from illegal drugs, koop said.” 

Nicotine is a stimulant. It falls into the same pharmacological family as cocaine and amphetamines. One of the reasons nicotine is so addictive is that it is biphasic – it has two phases. It acts both as a stimulant and as a depressant, creating a state of relaxed alertness. Unlike speed or heroin, nicotine takes us neither too high or too low to function normally. The drug effect is just enough to tke the edge off stress, or boost our spirits at a party. In other words – to control our moods. The reason that smoking is so very addictive is because on top of the physically addictive effect of nicotine, smoking is very effective in numbing our feelings. Allison: ”We learn to depend on cigarettes to manage our emotions. They make us feel safe when we’re anxious, less lonely when we’re cut off from others. They soothe us when we’re irritated or angry, occupy our time when we’re bored, give us a shot of energy when we’re tired. Smokers aren’t used to facing life – with all its emotional pains, frustrations, disappointments, tediums, even moments of elation – without the soothing effects of nicotine.” 

Allison clearly points to a relationship between smoking and childhood pain: ”…how deeply people are attracted to cigarettes depends on many things: childhood and personality, …and the progress they’ve made toward resolving emotional problems.” She continues: ”…I have worked with many similar people, whose deep attachment to cigarettes is rooted in a traumatic past …such people use cigarettes as a form of self-medication, as a way of numbing pain.” And: ”people with a healthy upbringing …may find it fairly easy to break the attachment on their own. Stopping smoking for them is mostly a matter of readjustment, not an agonizing experience”. Clearly cigarette smoking is a psychological-emotional as well as physical addiction. Considering all this it is not surprising that as an emotional suppressant, it has been compared to heroin in force. 

To many people it is probably quite amazing to realize that smoking a cigarette has such a strong suppressive effect on their feelings. It is something very few realize, especially in countries outside of the U.S. It does help explain why the urge to smoke can remain so strong even after years of not smoking. It is not uncommon to hear about people who started up again after years and years of not smoking because something painful happened in their lives.”
(INGEBORG BOSCH i boken ”Rediscovering the true self”)


“David Kissen, a British chest surgeon, reported that patients with lung cancer were frequently characterized by a tendency to “bottle up” emotions. In a number of studies, Kissen supported his clinical impressions that people with lung cancer “have poor and restricted outlets for the expression of emotion, as compared with non-malignancy and normal controls.” The risk of lung cancer, Kissen found, was five times higher in men who lacked the ability to express emotion effectively. Especially intriguing was that those lung cancer patients who smoked but did not inhale exhibited even greater repression of emotion than those who did. Kissen’s observations implied that emotional repression works synergistically with smoking in the causation of lung cancer. The more severe repression, the less the smoke damage required to result in cancer.

Kissen’s insights were confirmed in spectacular fashion by a prospective study by German, Dutch and Serbian researchers conducted over a ten-year period in Cvrenka, in the former Yugoslavia. The purpose of the study was to investigate the relationship of psychosocial risk factors to mortality. Cvrenka, an industrial town of about fourteen thousand inhabitants, was chosen partly because it was known to have a high mortality rate and partly because its stable population base permitted easier follow-up.

Nearly 10 per cent of the town’s inhabitants were selected, about one thousand men and four hundred women. Each was interviewed in 1965-66, with a 109-item questionnaire that delineated such risk factors as adverse life events, a sense of long-lasting hopelessness and a hyper-rational, non-emotional coping style. Physical parameters like cholesterol levels, weight, blood pressure and smoking history were also recorded. People with already diagnosed disease were excluded from the research project.

By 1976, ten years later, over six hundred of the study participants had died of cancer, heart disease, stroke or other causes. The single greatest risk factor for death – and especially for cancer death – was what the researchers called rationality and anti-emotionality, or R/A. The eleven questions identifying R/A measured a single trait: the repression of anger. “Indeed cancer incidence was some 40 times higher in those who answered positively to 10 or 11 of the questions for R/A than in the remaining subjects, who answered positively to about 3 questions on average…. We found that smokers had no incidence of lung cancer unless they also had R/A scores of 10 or 11, suggesting that any effect of smoking on the lung is essentially limited to a ‘susceptible minority.’”

These findings do not absolve tobacco products or cigarette manufacturers of responsibility in the prevalence of lung cancer – on the contrary. All the thirty-eight people in the Cvrenka study who died of lung cancer had been smokers. The results indicated that for lung cancer to occur, tobacco alone is not enough: emotional repression must somehow potentiate the effects of smoke damage on the body.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


”New evidence from ultrasound photos indicates that the fetus actually makes unmistakable crying motions in the latter part of pregnancy. This is particularly evident in mothers who smoke. The baby is suffering – a silent scream. If he is cranky after birth and has colic we now know why. He had a terrible nine months. If we were forced to sit still while someone blew smoke in our face for nine long months it would be a heavy trauma. The organism has no choice but to shut down against the onslaught of the oxygen deprivation.”
(ARTHUR JANOV i boken ”The biology of love”)

Läs även Missbruk

Sexuella blockeringar

”Jag blir uppringd av en gammal vän som är psykoanalytiker. Han föreslår att han ska få skicka en ung man till mig för kroppslig behandling innan han tar emot honom i analys. Vad är det för fel på ynglingen? Impotens, säger han. 

Förbluffad svarar jag att han måtte sätta stor tilltro till mina metoder. ”Få se”, säger han. ”Håll mig underrättad.” 

Nästa dag tar jag emot en pojke på tjugo år, solbränd, ser sportig och mycket sympatisk ut. Jag kunde ha sagt snygg, men någonting kom mig att tveka. Han hade förstås varit hos familjens egen läkare – det fanns inget onormalt vad kroppen angick. Då måste det sitta i huvudet, läge för psykoanalys. Inför det uppenbara rycker han på axlarna. En liten snäv rörelse. Axlarna verkar inträngda, framåtdragna av en knuten muskulatur. Han håller ut armarna från kroppen. Jag ber honom lyfta dem. Han har svårt att få upp armarna ovanför axlarna, för de hålls tillbaka av de sammandragna bröstmusklerna. Nacken är mycket stel, han har svårt att vrida huvudet från höger till vänster. Men det är något annat också. Blicken. Den är lika stel som nacken. Ögonen rör sig inte oberoende av huvudet och huvudet rör sig så obetydligt. Var det därför jag tvekade att kalla honom snygg? 

Eftersom jag inte har en aning om hur man behandlar impotens bestämmer jag mig för att behandla det jag kan, och jag tar med honom i en grupp. 

Under de följande veckorna visar sig den extrema omedgörligheten i överkroppen när han rör sig. Inte nog med att han inte kan röra ögonen oberoende av huvudet, vrida huvudet till höger och ögonen till vänster, han kan inte heller lyfta ena axeln utan att halsen och huvudet också rör sig… vilket gör att rörelsen med axeln hämmas! Likadant när jag ber honom ligga på golvet och lyfta axeln så högt han kan med hjälp av alla delar av kroppen han behöver, då vrider han huvudet mot axeln och hindrar den från att lyftas i stället för att låta huvudet rulla fritt åt den sidan. Och bäckenet verkar fastsvetsat. Han kan inte lyfta det från golvet utan att kroppen från skulderbladen till knäna lyfts också, som en stel planka, utan leder. 

I gruppen verkade han mycket besvärad varje gång han skulle arbeta med ”underkroppen” och låg ibland orörlig, utan att delta överhuvudtaget. Men han tog ”utan komplex” itu med att mjuka upp ”överkroppen”. Så under flera månader hjälpte jag honom att lösa upp axlar, nacke, att få tillbaka sin blick. Det gick sakta, men undan för undan kunde vi båda observera betydande framsteg. Och hans impotens hade vi aldrig berört med ett ord efter vårt första samtal. Jag hade fullständigt glömt att det var hans skäl att komma till mig, ända till den dag då min vän psykoanalytikern ringde igen.
”Jag får gratulera.”
”Va?”
”Det är fixat. M. är botad. Men han vågar inte tala om det för dig än.”
”M.? Den unge mannen som inte hade någon blick?”
”Nänä, den unge mannen som var impotent. Men tala om vad du har gjort med honom.”
”Jag har fått honom att förstå att hans huvud, hals, axlar, armar var instängda i ett hårt pansar som bara han själv kunde lossa på.”
”Det förstår jag inte.” 

Men jag förstod.  Jag förstod i just det ögonblicket. Det arbete som skett med den här unge mannen överensstämde perfekt med en teori jag hade läst men aldrig medvetet praktiserat. Alltså hade jag ”slagit huvudet på spiken utan att måtta”. 

Jag sa till min vän:
”Du hittar det i Reich. I La Fonction de l’orgasme (Orgasmens funktion) och i L’Analyse caractérielle (Karaktärsanalys). Du vet säkert mer om det än jag.”
”Wilhelm Reich? Javisst ja! Jag har läst det nån gång. Men du har väl ändå inte stängt in vår vän i en orgonlåda!” 

Så ursäktade han sig, fortfarande upprymd, och lade på luren innan hans nästa patient skulle komma. 

Wilhelm Reich dog 1957 i ett fängelse i Pennsylvania i USA där han fått sitta för charlataneri. I dag uppfattas hans teorier om energiflöden (som han kallade biovegetativa strömmar eller orgonströmmar) som motsvarigheter till akupunkturens klassiska kanaler. I dag har energicirkulationen i varje biologisk kropp – vare sig den tillhör ett djur eller en växt – bekräftats  av ovedersägliga neurofysiologiska bevis. 

Enligt Reich hämmar vi energins fria cirkulation genom kroppen genom att skapa ”muskelpansar”, rigida, döda zoner som sluter sig kring oss som ett slags ringar på olika nivåer av kroppen. För att värja oss mot såväl ångest som njutning, mot varje känsla, blockerar vi energicirkulationen, liksom M. t.ex. i höjd med ögonen, pannan, axlarna, magen eller diafragman (det gör det stora flertal människor som andas ytligt och nekar sig syre). Och det är dessa blockeringar, dessa låsningar som ger upphov till våra sjukdomar, våra fysiska obehag, våra förlamningar av olika slag. 

Men ofta förstår vi inte sambandet mellan sjukdomen och det pansar som kan sitta långt från den del av kroppen vi klagar över. Liksom när det gäller den dolda smärta Françoise Mézières beskriver är vi medvetna om ett sjukdomstillstånd av något slag, men orsaken till plågan finns inte där vi tror. Som alltid gäller det att finna och behandla orsaken och inte verkan. Därför kunde M. klaga över impotens, men hans hämning (som han till att börja med inte var medveten om och som hans analytiker, som bara intresserade sig för det som fanns på insidan” av hans huvud, inte heller hade lagt märke till) fanns från axlarna och uppåt. När hans energi som dittills varit blockerad i den översta delen av kroppen blev befriad och kunde cirkulera gjorde det verkan även i den nedre delen och hans symtom, sexuell impotens, försvann. Reich säger förresten att det är ”omöjligt att upprätta vegetativ motilitet i bäckenet innan man löst upp hämningarna i kroppens övre delar”. 

Det var tack vare fallet M. jag kunde konstatera att sexuella problem inte till varje pris måste behandlas på könsorgansnivå eller genom att avslöja det undermedvetna med hjälp av ord, minnesfragment och symboler. Första steget mot en lösning av dessa komplicerade problem kanske helt enkelt består i att göra sig medveten om kroppen som ett helt. För vare sig man kallar det orgon, vegetativ ström eller yin-yang måste man räkna med att det i varje levande kropp cirkulerar ett energiflöde och då vi hämmar det får vi på ett eller annat sätt känna av följderna.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”Kvinnorna då? Och detta medgivna, icke medgivna, kroniska, övergående, individuella, ”falska” problem, i vilket så många kvinnor uttrycker sin innersta sanning: frigiditeten. 

Kvinnor som fått den formella beteckningen ”frigida” har skickats till mig av en del läkare, gynekologer eller psykoanalytiker. För ”gymnastik kan aldrig skada och det distraherar, ger en något att syssla med, gör av med energi.” (Ska de aldrig begripa att gymnastik är just vad jag inte håller på med!) 

Kvinnor som säkert är vad man framhärdar med att kalla ”frigida”, fast de inte klagar öppet över det (i varje fall inte för mig), ser jag varenda dag i mina grupper, på gatan, på fester, överallt. 

Men vad är det då för fel med alla dessa kvinnor? Vad är denna märkvärdiga frigiditet för något? Frigiditet är med ett enda ord rigiditet. De här kvinnorna är inte frigida, de är rigida.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)


”Vad snusare måhända inte vet är att snus, liksom cigaretter, kanske påverkar potensen. Man misstänker att den oavbrutna tillförseln av nikotin från snus påverkar de autonoma reflexer som styr erektionen. Inga studier har gjorts på människor ännu, men det är visat på hundar att erektionsförmågan blir sämre vid intravenösa injektioner av nikotin. En snusare med 50-årsdagen bakom sig bör kanske fundera på vad han håller kärast, sin prilla eller sin potens.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


“Forskningsresultat pekar på att solljus ökar lusten till sex. Det har att göra med att hypofysen, som reglerar äggstockarna och testiklarna, är aktivast under den ljusaste delen av dygnet.

Å andra sidan är brist på solljus en signal till tallkottkörteln i hjärnan att producera melatonin, ett ämne som hämmar ägglossning, spermieproduktion och de hormon som svarar för det sexuella begäret.”

(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


“Undersökningar visar en direkt korrelation mellan mannens högsta testosteronnivå – det hormon som reglerar den manliga sexualdriften – och månaderna med optimalt solljus, vilket är sommartid och tidig höst.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)

Läs även Känslor i kroppen och Sexualiteten

Solljus

”Som ni kanske har läst de senaste åren är vitamin D (solskensvitaminet) oerhört betydelsefull för vårt immunförsvar och hälsa. Vitamin D tillverkas i vår hud efter belysning av ultraviolett ljus från solen. Och lagras därefter i en inaktiv form i levern. Folkslag boende i norr med förfäder från norden har en ljus hud med ljusa ögon. Detta är en genetisk anpassning till klimatet, då vi behöver absorbera mer ljus i dessa klimat. En person med mörk hud har klara nackdelar i delar av jordklotet långt ifrån ekvatorn, då detta reducerar kroppens förmåga att tillverka det hälsobringande D-vitaminet från solen. Så har du mörkare hud och förfäder från sydliga breddgrader bör du vara extra uppmärksam på din vitamin D-status. 

För att bli aktivt måste vitaminet hydroxyleras i två steg; detta sker först i levern till 25-hydroxyvitamin D, kalcidiol. Nästa steg, som är mycket noggrant reglerat, sker i njuren då 1,25-dihidroxivitamin D, kalcitriol, bildas. Detta är den aktiva formen av D-vitamin. När D-vitaminet frigörs från levern omvandlas det till kalcidiol. Kalcidiol som är en svag form av D-vitaminet aktiverar kalciumupptaget endast lite. Detta kan vara tillräckligt om du vistas regelbundet i solen. Den verkligt starka formen av D-vitamin skapas när dina njurar i närvaro av bisköldkörtelhormon konverterar kalcidiol till kalcitriol. Kalcitriol kan öka upptaget av kalcium med över 1000 gånger. Denna starka aktivering av D-vitaminet är nödvändig under vår vintertid när D-vitaminproduktionen från solen är obefintlig. Dina njurar är ansvariga för att balansera kalciumnivåerna och därigenom också till att aktivera D-vitaminet i levern.”
(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)


“The sun sustains all life on Earth. It is the source of energy for all plants and, indirectly, for all animals and humans. “Take away the sunlight and all life on earth would soon perish. Deprived of sunlight, man loses physical vigor and strength and will develop a disinclination for activity,” wrote Dr. Herbert M. Shelton. 

Vitamin D is produced in the skin response to exposure to ultraviolet radiation from natural sunlight. Sufficient levels of vitamin D are crucial for calcium absorption in the intestines. Without sufficient vitamin D, the body cannot absorb calcium. People with dark skin pigmentation may need 20 to 30 times as much exposure to sunlight as fair-skinned people to generate the same amount of vitamin D. 

Sunbathing helps strengthen muscles. Dr. Zane Kime, the author of Sunlight, wrote: “Tuberculosis patients being treated by sunbathing have been observed to have well-developed muscles with very little fat, even though they have not exercised for months.” He also reported that a study of the effects of sunlight on groups at a health resort showed that the group that was getting more sunshine with its exercise had improved almost twice as much as the group that avoided sunshine, as revealed by their electrocardiograms. Dr. Kime also wrote: “The Romans made use of the sun in training their gladiators, for they knew that sunlight seemed to strengthen and enlarge the muscles.” 

Cancer of the breast, prostate, reproductive organs and colon may be caused by not exposing these vital organs to the sun and air. Anything that blocks sunshine from penetrating the skin will reduce the amount of vitamin D that the body makes. The Lancet reported that people with lower levels of vitamin D are at greater risk for colon cancer. 

Sunbathing does not cause cancer of the skin nor wrinkles nor drying of the skin in healthy people. Sunbathing helps heal us by building up the body’s vital energies and increasing the oxygen in the tissues. Sunlight helps people overcome winter depression. Seasonal Affective Disorder (SAD) affects many people and develops into severe depression as daylight decreases in the winter. 

Physical culturalist Bernarr McFadden wrote: “From the dawn of history the sun has been utilized specifically as an aid to restoration of health and as a means of maintaining and increasing it. The ancient Greeks and Romans, Egyptians and Assyrians, Arabians, Babylonians and Cretans, the Aztecs, the early Chinese and Japanese, the inhabitants of India and most other nations that were glorious in their day derived their superb health partly from their contact with the rays of the sun, and healed their ailments by their aid.” 

Hippocrates, “the Father of Medicine,” practiced the “sun-cure” in the temple of Esculapius on the island of Cos in ancient Greece. 

Dr. Herbert M. Shelton wrote: “In truth, man was designed by the Creator to enjoy the direct rays of the sun and the soothing, strengthening influence of the winds over the whole surface of the body. He is by nature a nude animal. A full sunbath in the nude is ideal. This is not a mere cosmetic measure, but a health requirement of greatest value.” 

Sunbathe every possible day for at least 15 minutes, exposing as much of your skin as possible. Observe your body’s signals and discontinue the sunning when you sense discomfort. Sunbathing helps you in every possible way – enjoy it often!”
(DAVID KLEIN i boken “Self healing colitis & crohn’s”)


“The sun is the source of all life as we know it. It is your friend, not your enemy. It is not possible for us to attain and sustain a full degree of health unless we establish and maintain an intelligent relationship with the sun. We are constituted for life in the sunshine, and we need the benefit of regular contact with its rays, not only for its warmth but also for its light. 

Light is necessary for vision and for warmth, but it is also a vital nutrient required by the body, although few people realize that. Sunlight is essential for plants and animals. So important is sunshine to life that denying ourselves its life-giving rays directly contributes to our own undoing.”
(HARVEY DIAMOND i boken “Fit for life II: living health”)


“Almost everyone has experienced a noticeable increase in energy, strength, mental alertness, health and happiness during and after spending time in the sun. Yet there are forces that are trying to keep people from spending much time in the sun. 

We are told that the sun can cause skin cancer. I can hardly believe that anyone would fall for such nonsense. Millions of people soak in the sun every day and never get skin cancer. I am convinced that it is not the sun that causes skin cancer; it is the impurities – the toxins in the skin that cause this condition. Those who are prone towards skin cancer need only cleanse themselves and they will find the sun to be rejuvenating and healthy. I believe that many suntan lotions can cause skin cancer and damage internal organs such as the liver and kidneys. 

We need the sun to assimilate minerals, especially calcium. Calcium is used for many things besides bones. It is needed for strength, healing, emotional stability, pH, and more. Over a period of 20 years I have observed myself and others becoming stronger, more rejuvenated and whole when we spend time in the sun. Ideally, we should spend at least an hour every day in the sun. The more skin we expose to the sun, the better. I believe that the most important part of the body for the sun to kiss is the solar plexus. Exposing this area for just a few minutes can make wonderful changes.”
(RICHARD ANDERSON i boken “Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”)


”Sluta upp med att vara rädd för solen! Solen är grunden till allt liv och energi. Om du inte får tillräckligt med solljus kan din kropp inte producera tillräckligt med D-vitamin och många andra ämnen som motverkar åldrande och välbefinnande. Ny forskning visar snarare att solljus kan minska risken för hudcancer med mellan 30-40%. Använd inte solskyddsmedel! Alltsedan solskyddsmedel introducerades har hudcancern fördubblats hos kvinnor och tredubblats hos män. För att skydda dig mot ett ”överskott” av solljus använd hatt och kläder.”
(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)


”Alldeles under huden finns en vätska som kallas ergosterol, och när den kommer i kontakt med solens ultravioletta strålar, omvandlas den till D-vitamin och tas upp i blodomloppet.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken)


”På grund av sin rädsla för hudcancer är det många människor som aldrig låter solen nå huden. Det är en upprörande överreaktion och ett okunnigt sätt att resonera. Det är stor skillnad på solbad och solbränna. Det är ingen som säger att man ska ligga kvar i solen tills man bränner sig.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Solen är källan till allt känt liv. Den är vår vän, inte vår fiende. Det är omöjligt för oss att uppnå och upprätthålla full hälsa om vi inte etablerar och underhåller ett intelligent förhållande till solen. Vi är skapade för ett liv i solskenet och vi behöver nyttan av en ständig kontakt med dess strålar, inte bara för värmens skull utan också för ljusets.

Ljus är nödvändigt för att vi ska kunna se och värma oss, men det är också ett mycket viktigt näringsämne för kroppen, trots att mycket få människor är medvetna om det. Solljuset är av avgörande betydelse för växter och djur. Så viktigt är solskenet att vi direkt bidrar till vår egen undergång om vi undanhåller oss själva dess livgivande strålar.

Både djur och växter utnyttjar solljusets kraft. Vegetationen är frodigast och mest utvecklad i de tropiska regionerna nära ekvatorn, där solens strålar är mest rikligt förekommande. På nordligare breddgrader finner vi nästan helt ofruktsamma, kalla zoner, där solens strålar är svagare och lyser med sin frånvaro under en lång period varje år. Om växter inte får tillräckligt med ljus från solen, ger det som resultat en undermålig planta som är blek eller färglös.

Vi påpekade tidigare i kapitel 5 hur beroende vi är av växternas omvandling av koldioxid till nyttigt syre för vår andning. Detta åstadkoms genom fotosyntesen, en process som omöjligen kan äga rum utan solsken. Om inte solen fanns skulle vi inte kunna andas!

Många människor på nordliga breddgrader lider av något som kallas vinterdepression. Folk som annars lever normala, lyckliga liv upplever en djup depression under vintern, som berövar dem nästan all livsglädje. De är sorgsna, slöa och oförmögna att göra de enklaste saker, och de har lätt för att gråta för ingenting. Forskare vid National Institute for Mental Health har kunnat befria folk från denna sjukdom genom att helt enkelt dagligen under några timmar utsätta dem för fullspektrumljus från lysrör, som efterliknar solljuset. Det är bristen på solljus under vintern som vållar denna svåra depression.

Grodyngel som inte får solljus blir aldrig grodor. De fortsätter bara att växa som grodyngel. Djur som lever hela sitt liv i mörker är för det mesta blinda och saknar till och med ibland ögon. Kycklingar som får växa upp till hönor i solljus lägger ägg med hårdare och tjockare skal än sådana som inte fått solljus. Studier av några tidiga naturhygieniker, i synnerhet Russell Trall, bekräftar att sjukhuspatienter, som haft turen att få rum på sjukhusets solsida, tillfrisknar fortare än de som ligger på skuggsidan.

Många undersökningar har bekräftat solljusets ytterst viktiga betydelse för att ge näring åt friska växter och djur. En av de mest välkända och respekterade forskarna är en herre som heter John Ott, som skrivit tre böcker i ämnet, grundade ett forskningsinstitut, Environmental Health and Light Research Institute, för att samordna sina studier i hur ljuset kan förbättra hälsan för växter, djur och människor.

Så här säger Ott: Mina undersökningar visar att ljuset är ett näringsämne som liknar andra näringsämnen som vi får i oss med maten och att vi behöver det naturliga solljusets fulla spektrum. Detta faktum är för länge sedan bevisat av vetenskapen.

Ott har myntat det engelska uttrycket malillumination, underbelysning, som innebär brist på tillräcklig mängd solljus, på samma sätt som ordet malnutrition, undernäring, betyder brist på riktiga näringsämnen i kosten. I ett av sina försöka använde han sig av råttor och möss som avlats fram i fångenskap för laboratorieexperiment. Vanligtvis måsta man flytta bort hannarna från buren innan en ny kull föds, för att de inte ska äta upp ungarna, men Ott upptäckte att detta inte sker om burarna placeras i naturligt ljus. I själva verket uppvisade hannarna normala föräldrainstinkter och hjälpte till med att ta hand om ungarna. Ott flyttade burarna fram och tillbaka mellan naturligt och artificiellt ljus. I naturligt ljus var hannarna lugna och lätta att hantera, men när samma hannar flyttades till artificiell belysning inför nästa kull, började de angripa ungarna igen.

Ott studerade också människor. 1973 bedrev han en fem månader lång undersökning i skolor i Sarasota County. Han utrustade två klassrum med fullspektrumbelysning som liknade naturligt ljus. Två andra klassrum, som utgjorde kontrollgrupp, fick behålla sin vanliga lysrörsbelysning. I klassrummen med fullspektrumbelysning fanns det några barn som var extremt hyperaktiva, och dessa lugnade ner sig fullständigt och kunde bemästra sina inlärningssvårigheter. Enbildskameror användes i båda klassrummen för att registrera störande beteenden och dessa förekom alltid oftare i det klassrum som fick sin belysning av vanliga lysrör.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


The Sun – The Ultimate Source of Life on Earth

Sunlight is the most crucial biological requirement for survival and perpetuation. We owe our very existence to it. If there was no sun, there would be no earth and so no life, no mankind.

The very first life forms on planet earth employed sunlight as the raw material for survival. These were photosynthetic organisms, autotrophic organisms. Even today, after ages of evolution, they persist. We have all evolved from these primitive sun-dependent life forms. Although we have emerged as the most complex beings, we have still retained a very basic dependence on sunlight. We perish without it.

Regular exposure of our body to the germicidal wavelength of ultraviolet light (UV) of the sun successfully controls germs, mites, molds, bacteria, and viruses.

UV radiation is so potent that it is even used in industries as a method for sterilization of water, foods, instruments, etc. Many bacteria, viruses and viable substances are killed with prolonged exposure under direct sunlight. A specific example is Neisseria gonorrhea which dies in the open air under hours of exposure to sunlight; the same is true for lots of other pathogenic bacteria.

Did you know, for example, that sunlight kills bacteria and is quite capable of doing so even when it has passed through window glass? Also, are you aware that sunlit hospital wards have lesser bacteria in them than dark wards?

Its powerful, immune stimulating effect makes sunlight one of the most important disease-inhibitors. But this is only one of the many benefits sunlight has to offer for enhancing and sustaining human health.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


What is UV light?
UV radiation is one of the three different types of solar radiation. It is the part of the electromagnetic spectrum o flight and energy from the sun that is invisible to the human eye and has the shortest wavelength (300-380mm). Visible light and and infra red heat waves are the other two types of solar radiation.

Although UV rays come naturally from the sun, there are also some manmade sources such as lamps and tools (welding tools, for instance) that can produce UV radiation. However, the sun is the primary source of UV.

Solar UV is never uniform in intensity throughout the day and in different parts of the world. It is at its highest at about midday. It has been estimated that about half of the total daytime UV radiation is received in the few hours around noontime. Apart from the position of the earth with respect to the sun, clouds and ozone also affect incident UV radiation.

Ozone mainly absorbs a great deal of UV radiation allowing only a small portion of it to reach the earth’s surface.

Unfortunately, it is this attenuated ultraviolet radiation that is furthermore easily eliminated by windows, houses, spectacles, sunglasses, sun lotions, and clothing.

Windows under normal circumstances admit solar UV rays. But nowadays they are often installed with UV inhibiting films which are at the least 95% effective. Even prescription spectacles and contact lenses are made to screen UV radiation.

Before antibiotic drugs were discovered in the 1930s – penicillin having been the first one – before modernization met medicine, the healing power of sunlight was favored by the medical community, at least in Europe.

Sunlight therapy, called heliotherapy, was indeed considered to be the most successful treatment for infectious diseases from the late nineteenth to the mid-twentieth century. Heliotherapy fundamentally involves intentional exposure to direct, natural sunlight. The objective is to avail of the therapeutic advantages of solar UV radiation.

Studies revealed that exposing patients to controlled amounts of sunlight dramatically lowered elevated blood pressure (up to 40 mm Hg drop), decreased cholesterol in the bloodstream, lowered abnormally high blood sugar in diabetics, and increased the number of white blood cells, which people need to help resist disease. Sunlight therapy even increases cardiac output and oxygen carrying capacity of the blood. Patients suffering from gout, rheumatoid arthritis, colitis, arteriosclerosis, anemia, cystitis, eczema, acne, psoriasis, herpes, lupus, sciatica, kidney problems, asthma, and even burns, have all received great benefits from the healing rays of the sun. Heliotherapy is even practiced in the Cancer Research Institute for successful DNA repair. It has been observed that cancer cells begin to die within hours o flight treatments. The healthy tissue is retained and unharmed at the end of the procedure. 70 to 80% of the tumors treated have responded following only one treatment.

Sunlight is possibly the most powerful natural broad spectrum drug.

The medical doctor and author; Dr. Auguste Rollier, was the most famous heliotherapist of his day. At his peak, he operated 36 clinics with over 1,000 beds in Leysin, Switzerland. His clinics were situated 5,000 feet above sea level. The intensity of ultraviolet light increases by 4 percent for every 1000 feet of elevation above sea level.

So at 5000 feet, the sun’s UV intensity is increased by a whole 20%.

The strategically placed clinics allowed his patients to catch a lot more UV light. Dr. Rollier used this UV light to treat diseases such as tuberculosis (TB), rickets, smallpox, lupus vulgaris (skin tuberculosis), and wounds.

He followed in the footsteps of the Danish physician Dr. Niels Finsen, who won the Nobel Prize in 1903 for his treatment of TB using ultraviolet light. In a span of 20 years, more than 2,000 cases of surgical (bone and joint) tuberculosis were treated, and more than 80% were discharged as cured at Dr. Rollier’s clinics.

Rollier found that sunbathing early in the morning, in conjunction with a nutritious diet, produced the best effects.

The patients (many of them children) were gradually exposed to the sun’s rays until the whole body could be bared. In winter the whole day could be spent in the sunshine and dry, cold air. In summer however, exposure was limited to the morning hours only.

More than 100,000 lives were lost each year from tuberculosis, ’The White Plague’ as it was then called. The miraculous complete cures of tuberculosis and many other diseases made headlines at that time.

What surprised the medical community most was the fact that the sun’s healing rays remained ineffective if the patients wore sunglasses. [Sunglasses block out important rays of the light spectrum which the body requires for essential biological functions.] Note: your eyes receive these rays even if you are in the shade. By the year 1933, there were over 165 different diseases for which sunlight proved to be a beneficial treatment.

However, with the death of Rollier in 1954 and the growing dominance of the pharmaceutical industry, heliotherapy sadly fell into disuse. The gentle effectiveness of cure by sunlight was ignored and soon forgotten.

By the 1960s, manmade ’miracle drugs’ had replaced the medical fraternity’s fascination with the sun’s healing powers. By the 1980s the public was increasingly bombarded with warnings about sun-bathing and the risks of skin cancer from exposure to the sun. People were alarmed and even terrorized by the strong lobby of the sunscreen industry that put financial gains far above social health and wellbeing.

Today, the sun is considered the main culprit precipitating skin cancer, certain cataracts leading to blindness, and aging of the skin.

Only those who take the ’risk’ of exposing themselves to sunlight find that the sun actually makes them feel better, provided they do not use sunscreens or burn their skin by way of overexposure.

While it is true that too much of a thing is not good, none of it is even worse.

It is true that overexposure to the sun can contribute to skin damage. But underexposure can be far more detrimental to health. We require optimal exposure to sunlight. A life of moderation in all aspects is a healthy one.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Det naturliga dagsljuset har ett mycket bredare frekvensområde än den belysning som används inomhus. Solljuset initierar och upprätthåller många viktiga biologiska funktioner hos människan. Att vistas utomhus i dagsljus leder till att man får en markant ökning av beta-endorfin, en kroppsegen opioid som både kan lindra smärta och bidra till avslappning. Dessutom förbättras känslan av allmänt välbefinnande.

Brist på naturligt dagsljus är en starkt bidragande orsak till depression. Förutom bristen på beta-endorfin kan man råka ut för en obalans mellan de hormoner som reglerar dygnsrytmen. Dygnsrytmen, den cirkadiska rytmen, styrs av ljus i främst det blå ljusspektrat, som är kraftfullast på morgnar och kvällar. Detta ljus absorberas av fotoreceptorer i ögat och signalen skickas vidare till epifysen, den del av hjärnan som producerar de två hormoner som styr vakenhet respektive sömnkvalitet: kortisol och melatonin. Kortisolet höjer vakenhetsgraden och gör oss alerta medan melatonin får oss att gå ner i varv och sova gott. Den cirkadiska rytmen varierar både över dygnet och året. Ju längre människor bor från ekvatorn, desto vanligare är säsongsbunden depression (SAD) under säsonger med mindre dagsljus. Alla celler i människokroppen har funktioner som är bundna till tiden på dygnet. För människor är aktiviteten högst under dagens ljusa timmar medan den är lägre under den mörka delen av dagen. Cellklockan justeras av dagsljus, men det kan ta upp till sju dagar efter en lång flygresa innan alla celler i kroppen har anpassat sig till den tidszon man rest till. En sådan obalans i dygnsrytmen ger påfrestningar på alla funktioner i människokroppen. Under den mörka årstiden har människor högre halter av melatonin, och ju längre bort från ekvatorn man bor desto mer märks det. Det är därför viktigt att få tillgång till det naturliga morgonljuset, i synnerhet i början av året när dagarna blir längre. Brist leder till såväl sämre koncentrationsförmåga som till störd nattsömn och en ökad risk för depression. Omfattande studier som gjorts på barn och ungdomar visar att det är av stor vikt att få tillgång till dagsljus, särskilt under morgontimmarna, för att kunna göra bra skolprestationer.”

(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”Det är inte nödvändigt att solbada särskilt länge för att upprätthålla en tillfredsställande mängd D-vitamin. En studie från Washington DC i USA visar att det räcker med att man exponerar ansikte, händer och armar cirka fem till tio minuter ungefär två till tre gånger i veckan. För att nå samma effekt bör den tiden fördubblas i Stockholmstrakten, samt gälla under perioden vårdagjämning till höstdagjämning. Kroppen lagrar överskottet av D-vitamin i kroppens fettvävnad.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar varierar med årstiderna. En studie av norska män och kvinnor visar att den är mellan 20 och 30 procent högre på vintern jämfört med på sommaren. En orsak tros vara att kolesterolhalten och blodtrycket hos befolkningen överlag är lägre på sommaren. Både systoliskt och diastoliskt blodtryck ökar med avståndet från ekvatorn. Det finns en måttlig till stark evidens att vitamin D-brist är förknippad med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och hjärt-kärldödlighet. Att evidensen inte når upp till stark beror på att exponering för UVB-strålning orsakar frisättning av ett antal ämnen i huden som är kärlvidgande, så hela effekten kan därför inte helt tillskrivas vitamin D. Med det sagt så bör evidensen för UVB-strålningens roll i sammanhanget vara stark.”
(PATRIK GRAHN i boken ”Gröna rehabs modell”)


”Kosten ger i regel mindre än 10 procent av D-vitaminbehovet, medan över 90 procent kommer från solexponering.”
(AIDAN GOGGINS & GLEN MATTEN i boken ”Sirtmat”)


”Vi får bättre sömn när vi utsätts för solljuset och dygnsrytmen normaliseras.”
(PATRIK GRAHN & ÅSA OTTOSSON i boken ”Trädgårdsterapi”)


”Nästan alla vet att sjukdomen rakitis, engelska sjukan, är ett tillstånd som orsakas av brist på D-vitamin. Rakitis drabbar främst barn. Det är en mycket sorglig åkomma, som karaktäriseras av onormalt låg kalciumkoncentration i benen, vilket resulterar i allvarlig deformering av skelettet och smärtor i musklerna. Problemet är inte otillräckligt med kalk i kroppen. Det är brist på D-vitamin, som hjälper till att reglera kalciumtillförseln till benen. Gissa vilken som är den bästa D-vitaminkällan? Just det, solskenet.

D-vitaminet har den unika egenskapen att det kan framställas i kroppen. Alldeles under huden finns en vätska som kallas ergosterol, och när den kommer i kontakt med solens ultravioletta strålar, omvandlas den till D-vitamin och tas upp i blodomloppet. DET FINNS INGEN BÄTTRE D-VITAMINKÄLLA ÄN SOLSKENET, och alla som påstår att artificiellt tillsatt D-vitamin är lika bra, gör dig en björntjänst. Den sorgliga sanningen är att just de som påstår att D-vitamintillskott är lika bra som solsken allt som oftast också råkar sälja sådana tillskott. Man kan till exempel ta mejerierna som talar om för dig, att de små droppar syntetiskt, oorganiskt D-vitamin som de tillsätter sina produkter på något sätt skulle kunna fylla kroppens behov. Struntprat! Det är bara ytterligare ett exempel på plånboksektomi.

D-vitamin medverkar kraftigt till en stor mängd andra kroppsliga funktioner, av vilka en av de viktigaste är att förhindra benskörhet genom att säkra rätt kalciumbalans. Anledningen till att man bör få sitt D-vitamin från solen är att för mycket syntetiskt D-vitamin i form av tillskott faktiskt stör kalciumupptagningen, och alltså är lika skadligt som brist på vitaminet. Vår naturliga böjelse att vistas i dagsljus ger oss exakt rätt mängd av det D-vitamin vi behöver. När industri och pseudovetenskap börjar blanda sig i det naturliga förhållandet mellan våra kroppar och vår miljö, måste vi se upp!

Tyvärr får rädslan att utsätta sig för mycket för ultraviolett ljus många människor att gå för långt i sina ansträngningar att skydda sig mot solskenet. De går till och med så långt att de riskerar D-vitaminbrist. På grund av sin rädsla för hudcancer är det många människor som aldrig låter solen nå huden. Det är en upprörande överreaktion och ett okunnigt sätt att resonera. Det är stor skillnad på solbad och solbränna. Det är ingen som säger att man ska ligga kvar i solen tills man bränner sig.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Vi får inte betrakta den livgivande solen som vår fiende. Solbad är lika oundgängligt och välgörande som alla andra livets byggstenar, men solbada förnuftigt och på rätt sätt! Den bästa tidpunkten för solbad är under tidiga morgontimmar eller sent på eftermiddagen, när solen inte är så stark. Man ska exponera så mycket hud som möjligt och inte använda solskyddsmedel. Sådana medel förhindrar upptagningen av det ultravioletta ljuset och stör funktionen i kroppens oljeutsöndrande körtlar. Kom ihåg att det inte bara är solbrynt hud du är ute efter, utan även en allmän vitalisering av hela kroppen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Förutom att bilda det viktiga D-vitaminet antas solens ljus och värme bidra till att blodkärl och cirkulation fungerar bättre vilket sänker blodtrycket och stressnivån i kroppen. Dessutom frigör värmen endorfiner, ämnen i kroppen som bland annat gör att man känner sig på bra humör.

Sol- och dagsljuset påverkar också den inre kroppsklockan, den 24-timmarscykel som styr sömn och vakenhet. Det inkommande ljuset signalerar var man befinner sig på dygnet till en struktur i hjärnan som kallas den suprachiasmatiska kärnan. Den skickar i sin tur vidare informationen till resten av kroppens celler, som har egna »klockor« som i sin tur påverkar livsviktiga kroppsfunktioner som sömn, kroppstemperatur, hormonproduktion och ämnesomsättning.”

(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Närmare naturen”)


“Forskningsresultat pekar på att solljus ökar lusten till sex. Det har att göra med att hypofysen, som reglerar äggstockarna och testiklarna, är aktivast under den ljusaste delen av dygnet.

Å andra sidan är brist på solljus en signal till tallkottkörteln i hjärnan att producera melatonin, ett ämne som hämmar ägglossning, spermieproduktion och de hormon som svarar för det sexuella begäret.”

(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


“Undersökningar visar en direkt korrelation mellan mannens högsta testosteronnivå – det hormon som reglerar den manliga sexualdriften – och månaderna med optimalt solljus, vilket är sommartid och tidig höst.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


Some simple health benefits of sunshine:

– It increases blood circulation.
– It enhances energy endurance.
– It might affect the blood sugar levels.
– It will kill off bacteria.
– It stimulates the secretion of uric acid.
– Any infection and wound heals faster.
– It aids our cells’ ability to cleans and detoxify.
– The liver is stimulated and strengthened.
– It lowers the stress level in the body.
– Hormones are balanced.
– It is a vital nutrient.
– It is crucial to vitamin D production.”

(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


“The following are a few examples of what ultraviolet light from the sun can do for you:

Ultraviolet light
– Improves electrocardiogram readings
– Lowers blood pressure and resting heart rate
– Improves cardiac output
– Reduces cholesterol, if required
– Increases glycogen stores in the liver
– Balances blood sugar
– Enhances energy, endurance, and muscular strength
– Improves the body’s resistance to infections due to an increase of lymphocytes and phagocytic index (the average number of bacteria ingested per leukocyte of the patient’s blood)
– Enhances the oxygen-carrying capacity of the blood
– Increases sex hormones
– Improves resistance of the skin to infections
– Raises one’s tolerance to stress and reduces depression

Sunlight not only purifies seawater to a depth of 12 feet, but it also disinfects the skin from harmful germs.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Jag tycker inte att det är särskilt klokt att solbada i extrem hetta timme ut och timme in, oavsett om man använder solskyddsmedel eller ej. Folk som tycker om att ligga länge i het sol bör verkligen vidta åtgärder för att skydda huden. Att inte göra det är dumdristigt och riskabelt. När vi säger åt folk att inte använda solskyddsmedel, så menar vi under den tid på dagen då solen inte är så stark (tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen, när den ultravioletta strålningen är lägst) och när man vistas i solen mindre än en halvtimme. Det är så man ska utnyttja solen rätt. Att hävda att allt solbadande är skadligt är dumt, rentav idiotiskt!

Bland läsarna finns det säkert folk som avskyr att sitta i solen och som lätt drabbas av rodnad och blåsor. Ni bör vara medvetna om att det också är mycket välgörande att vistas utomhus i solljus, även om solen inte lyser rakt på huden. Vi tar in solljus genom ögonen och detta är oerhört välgörande och nyttigt. Så sitt gärna ute i solljuset även om du stannar i skuggan. Välj sådana solglasögon som släpper in ljusets fulla spektrum. Det är det ljuset du behöver och som du är ute för att få. Enligt John Ott är de bästa glasen neutralt grå och av fullspektrumtyp, och du kan beställa dem genom närmaste optiker.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Solbad har använts i USA i mer än hundra år, särskilt bland dem av naturhygienens pionjärer som aldrig fått det erkännande de förtjänar. 1843 skrev Sylvester Graham sina Lectures on the Science of Human Life, (Föreläsningar i vetenskapen om det mänskliga livet), där han betonade nyttan med solskenet för tillväxten och utvecklingen av skelettet. 1850 pekade läkaren Russell Trall på solskenets betydelse när det gäller att påskynda tillfrisknandet hos sjukhuspatienter. 1855 byggde Arnold Rikki upp en kurort på en ö i Adriatiska havet och föreskrev solbad för alla sina patienter. Han skrev sju böcker om sina metoder. 1875 påpekade Earnest Wellman, medicine doktor, i sin bok The Science of Health (Hälsovetenskap), att solsken är absolut nödvändigt för alla livsformer i både djur- och växtvärld. En utomordentligt upplysande bok om solskenets betydelse är Sunlight (Solsken) av doktor Zane R. Kime.

Att avstå från solens livsfrämjande, hälsobringande strålar är lika orimligt som att vägra dricka vatten när man är törstig, äta när man är hungrig eller sova när man är trött. Om man utnyttjar solen på ett intelligent sätt i samklang med livets övriga byggstenar, vidtar man en nödvändig åtgärd för att försäkra sig om den bästa möjliga hälsonivån.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Solen laddar upp auran. Försök få sol i tio till tjugo minuter om dagen.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


“Although sun exposure is considered to be the noxious agent causing melanoma, it has been observed that melanoma occurs in areas where sunscreen is used the most and also that melanoma rates are highest among those that avoid the sun and work in indoor urban environment.

In August 1982 an article was published in the prestigious British Medical Journal The Lancet titled ‘Malignant Melanoma and Exposure to Fluorescent Lighting at Work’. The authors of this study were the first to examine the possible relationship between indoor fluorescent lights and the ever rising rate of melanoma. Taking into account such factors as hair color, skin type and the history of sun exposure it was found that working under fluorescent lights had doubled the risk of melanoma in the subjects of the research.

In Australia and in England it was people that worked indoors that suffered from melanomas more than those that worked outdoors. The amount of UVB and emitted from these lights, the distance from the lights, how the light was encased, plus the wavelength of the fluorescent lights to the sun were compared. In addition, the use of oral contraceptives by women, were taken into account. Their findings revealed that most of the melanomas occurred on areas of the body least exposed to light such as the trunk and limbs (mostly the trunk in both males and females). They surmised that tanned skin from regular exposure to the sun actually protects the skin and that people who received more sunlight were less vulnerable to the deleterious effects of fluorescent lights.

Dr. Ackerman didn’t stop at exposing the decades-long deception of the masses; he also cast doubt on the increase in the incidence of melanoma cases that medical mainstream doctors insist is happening. He found that an expansion of the diagnostic definition of ’melanoma’ has allowed a much broader array of symptoms to be classified as the deadly disease compared to just 30 years ago.

Melanoma has to a large extent ’grown’ to epidemic proportions because of statistical manipulations. In other words, if the same diagnostic definition applied 30 years ago were applied today, melanomas would have increased only insignificantly.

In fact in one of his papers, published in the Archives of Dermatology in 2008, titled ‘An Inquiry Into the Nature of the Pigmented Lesion Above Franklin Delano Roosevelt’s Left Eyebrow’, Ackerman argued that the failure of Roosevelt’s physicians to consider the possibility of melanoma shows the flaws in medical wisdom at the time for diagnosing such lesions.

Dr. Ackerman even challenged the medical mainstream to explain why nearly all cases of melanoma among certain races (blacks and Asians) occur in areas of the body that are almost never exposed to sunlight – places like the palms, soles of the feet, and mucous membranes. ‘Should it not raise doubts among physicians and patients alike when even among pale faces, the most common sites for melanoma (legs in women, torso in men) get significantly less sunlight exposure than other parts of the body?

Dr. Gordon Ainsleigh is a proponent of regular moderate sun exposure, which he believes can prevent as many as 30,000 cancer deaths in the United States yearly. A study published in CANCER (March 2002: 94:1867-75) bolsters his thesis. Rates of thirteen types of cancer were found to be higher in New England where there is a lack of sunlight in the wintertime. Deaths from cancers of the rectum, stomach, uterus, bladder and others were nearly double of that of people in the southwest. Dietary patterns were also compared and little difference was noted.

To make a point, based on his and other evidence, your best chance of avoiding melanoma is to move to areas of higher UV-concentration, such as mountainous regions or the equatorial tropics and become a nudist!

Since sunlight boosts the immune system, you may find that such a move would also help with many other health issues from which you may be suffering.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“The UV-rays in sunlight actually stimulate the thyroid gland to increase hormone production. Thyroid secretions largely control metabolism. Increased hormone production increases the body’s basal metabolic rate. This assists both in weight loss and improved muscle development.

Farm animals fatten much faster when kept indoors, and so do people who stay out of the sun. Therefore, if you want to lose weight or increase your muscle tone, expose your body to the sun on a regular basis.

Any person who misses out on sunlight becomes weak and suffers mental and physical problems as a result. His vital energy diminishes in due time, which is reflected in his quality of life. The populations in Northern European countries like Norway and Finland, which experience months of darkness every year, have a higher incidence of irritability, fatigue, illness, insomnia, depression, alcoholism and suicide than those living in the sunny parts of the world. The skin cancer rates in these countries are higher, too. For example, the incidence of melanoma (skin cancer) on the Orkney and Shetland Isles, north of Scotland, is 10 times that of the Mediterranean islands.

UV light is known to activate an important skin hormone called solitrol. Solitrol influences our immune system and many of our body’s regulatory centers, and, in conjunction with the pineal hormone melatonin, causes changes in mood and daily biological rhythms.

The hemoglobin in our red blood cells requires ultraviolet (UV) light to bind to the oxygen needed for all cellular functions. Lack of sunlight can, therefore, be held co-responsible for almost any kind of illness, including skin cancer and other forms of cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“If you are skeptical about taking high doses of Vitamin D in pill form where there is the chance of taking too much, you can get a high dose Vitamin D for free just by exposing your skin to sunlight. If you are light-skinned and expose the majority of your body to direct sunlight for the amount of time that it takes you to get the slightest bit pink, you will make up to 20,000 IUs of Vitamin D. Interestingly, even though the body makes such a large amount of Vitamin D all at once, there has never been a recorded overdose of Vitamin D from too much sun.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Women who have only very little exposure to sunlight often suffer from menstrual problems or sometimes, have no menstrual periods at all. They can re-establish a healthy menstrual cycle by sunbathing regularly and spending several hours of the day outdoors. Normalization of the menstrual cycle can occur within a few weeks after starting sunlight therapy.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Researcher Dr. Helen Shaw and her team conducted a melanoma study at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and at the Sydney Melanoma Clinic in Sydney Hospital. They found that office workers had twice the incidence of the deadly cancer as people who worked outdoors. The results of the study were published in 1982 by the British medical journal Lancet. Dr. Shaw proved that those who spent most of their time exposed to natural sunlight had by far the lowest risk of developing skin cancer. In sharp contrast to those living or working outdoors, office workers, who were exposed to artificial light during most of their working hours had the highest risk of developing melanomas. She also discovered that fluorescent lights cause mutations in cultures of animal cells. Dr. Shaw’s research led to the conclusion that both in Australia and Great Britain, melanoma rates were high among professional and office workers and low in people working outdoors. In other words, the Australians and British (and the rest of us) would be better off spending more time outside where there is plenty of UV light! Similar controlled studies were conducted at the New York University School of medicine, which confirmed and substantiated Dr. Shaw’s research results.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“The human body was designed to absorb UV light for very good reasons; otherwise we would have been born with a natural absolute sunscreen for UV light on our skin and in our eyes. One of the most important reasons is that UV radiation is necessary for normal cell division. A lack of UV light disturbs normal cell growth, which can lead to cancer, as confirmed by Dr. Shaw’s research.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“In the late 1940s, Frank Apperly demonstrated a link between latitude and deaths from cancer. He suggested that sunlight provided people with a relative cancer immunity. This is now a proven fact.

According to two recent studies conducted at the University of San Diego, increasing blood levels of vitamin D through sunlight may decrease a person’s risk of developing breast cancer by 50 % and of developing colorectal cancer by more than 65 %.

To increase the precision and accuracy of the study, researchers used meta-analysis to pool data from multiple previous studies. They divided subjects into groups based on their blood levels of vitamin D and compared the incidence of cancer between groups. The collected data showed that individuals in the group with the lowest blood levels of vitamin D had the highest rates of breast cancer, and the breast cancer rates dropped as the blood levels increased. The most astounding finding in this study is that the blood level associated with a 50 % lower risk of breast cancer could be reached by spending as little as 25 minutes in the sun for darker skinned people, and no more than 10 to 15 minutes for lighter skinned individuals. This practically makes the sun an instant healer, far more effective than even the most aggressively hyped cancer drugs, such as Herceptin. The second study showed that the same amount of sunlight corresponded with a two-thirds lower risk of contracting colorectal cancer. For any doctor or friend who asks for proof for the ‘outrageous’ claim that sunlight can prevent or cure cancer, you may want to refer him or her to the Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology (doi: 10.1016/j.jsmb.2006.12.007; ‘Vitamin D and prevention of breast cancer: Pooled analysis’) and to the American Journal of Preventive Medicine (Volume 32, Number 3, Pages 210-216 ‘Optimal vitamin status for colorectal cancer prevention – A quantative meta-analysis’).”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“American research found that when exposure to sunlight was added to fitness programs, subjects had a 19 % increase in performance as measured by physical fitness tests.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“If your eyes and skin are sensitive to sunlight you need to clean out the internal toxicity. Flush out the over-accumulated toxins.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“When sunbathing is practiced for health reasons and not for a mere cosmetic purpose, it is very important to have a phased beginning – at first restricting yourself to shorter periods avoiding chances of burns and then gradually increasing the length of exposure and eventually tuning your exposure consciously to a sufficient extent regularly.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Avoid conventional sunlamps, tanning beds, and tanning booths. According to a study published in the International Journal of Cancer (Vol 120, No 5, March 1, 2007; 1116-1122), exposure to tanning beds before age 35 increases melanoma risk by 75 %. Many young people now use tanning beds, which may be responsible for the recent sharp increase of melanomas in their age group. There is also a link between tanning bed use and squamous cell carcinoma, a less deadly type of skin cancer. Conventional tanning equipment uses magnetic ballasts that emit powerful electromagnetic fields (EMFs) responsible for cancer growth. Their high concentration of UVA may also play a role. Electronic ballasts are much safer than magnetic ballasts, but very few parlors use these.

I personally recommend the SunSplash Renew System (large standing UV light) offered at Dr. Mercola’s web site, www.mercola.com. I use one myself during the cold winter months. Smaller, vitamin D lamps (UV lamps) offered on the Internet, are also safe and effective in keeping Vitamin D levels balanced during the cold season.

Please note: As a rule of thumb, if the shadow of your body (while you stand in the sun) appears to be longer than your body height, the UVB radiation from the sun is too weak to induce vitamin D production in your skin.

Also, after sunbathing avoid using soap to wash your skin, except in the private areas and under the arms. Water is fine. Soap removes all the layers of oil containing the vitamin D your body has produced during sun exposure. It takes up to 48 hours for the body to absorb all the vitamin D it has produced. Of course, avoid sunscreens, otherwise the body will not make any Vitamin D at all.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Humans make vitamin D, but the majority is synthesized from sun exposure. Lack of sun exposure, which is an increasing problem as people spend long hours in offices or in front of television sets, can result in vitamin D deficiency.

Exposure to the sun is a far more preferable way to receive your vitamin D than taking it from a pill or liquid. Using a UV lamp or vitamin D lamp or safe tanning bed is the second best option.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“The sun, which allows natural vision and color perception to take place, offers the greatest help in overcoming all sorts of eye problems. Apart from removing gallstones, there cannot be any superior method for improving eyesight than natural sunlight. Eyes cannot function properly without adequate and regular exposure to the sun and most eye problems result from sunlight deficiency. Living beings that live under the ground, like earthworms, have no organs of vision. Where there is no light, there is also no need for a sense of sight. Fish living in dark caves require no eyesight and therefore become blind.

Most miners develop defective eyesight and inflammatory diseases of the eyes. In fact, all people who live in dark places, indoors or under artificial lighting most of the time, develop weak and insufficient eyesight. After living in these or similar conditions for a certain length of time, the light receptor cells of their eyes begin to deteriorate. All cells in the body, including those constituting the eyes, require sunlight, especially ultraviolet rays, to stimulate proper cell growth and cell division. Like the saying ‘use it or lose it’, eyes that lack regular exposure to sunlight gradually ‘wither’ away like flowers that are kept in the dark.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Heal yourself with sunlight”)


”I am sure you have noticed that when you are ill and not feeling well, or have an infection, you will seek the shade. You will also most likely shy the heat itself. This is because it is acidic and will also make us swollen and more inflamed. Bacteria don’t like heat so they will get upset, and the same goes for parasites. The sunshine will kill bacteria, and a reaction to that will feel uncomfortable. From being a sun-lover, I felt better out of it when I was very sick. It made me feel weak and drained, and that is exactly what it will feel like. The sun will feel draining when we are not healthy. Still, the benefits are so great, that we need all the exposure that we can handle. Not only from the direct sunlight, but from the indirect also. The sun is not the problem, it is not unhealthy to be in the sun, it is we who are imbalanced and of ill-health. We are the ones that need to adjust back to nature.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


“The UV-rays in sunlight stimulate the thyroid gland to increase hormone production. This in turn will increase the body’s basal metabolic rate. It aids both in weight loss and in improving muscle development. We have seen that farm animals fatten much faster when kept indoors, and so do people who stay out of the sun. Sunshine therapy even has a name; Heliotherapy. It was used to heal all kinds of ailments, and especially tuberculosis back in the 1900’s. Infected children were sent to special homes and hospital retreats to spend as much time outdoors as possible. This is but a small part of a large picture and a fun observation, I think. Now, we do not use sunshine therapy anymore, we use antibiotics, and we are living the consequences.

The hemoglobin in our red blood cells actually requires Ultraviolet light to bind to the oxygen. This is needed for all cellular functions. The UV light is also known to activate solitrol, a skin hormone hat influences many of our body’s regulatory systems. Together with melatonin, the pineal gland hormone, it also changes our mood and our daily biological rhythms. These are profound processes for health and vitality, and merely just a few of the things that sunlight affects. We do not need to know, really, we only need to be aware that sunshine, sunlight, and being in it is important to our wellbeing. More than we have ever been led to believe. This is the sort of truth that will heal and restore. It is free and it is ours.

We absorb the sunshine in many different ways. Through the skin, the eyes, water, air and food. The entire bloodstream of the body passes through our eyes, and it recharges by the energy of the sun. This is why it is so important to leave the sunglasses at home. Another gadget that has been made by man, and that might actually be hurting us. Take the glasses off now and then, and let the sunshine in! We know it is absorbed by the skin, and it is stored by our cells. By drinking water, we are also ingesting the sun energy. We can supercharge some water by leaving it outside in the sun in a glass container. You can really taste the difference! We breathe the nutrients of the sun, and supply the digestive and excretory system with this vital force. It is therefore very powerful to do the deep breathing exercises outside. Celebrate life by breathing in the sun-force! Now, that we know the healing magic of the raw living foods, the sun-ripened fruits, we can see that the sunshine-force is a vital force for their nutrients. I call it Vitamin Sun!


When we are deprived of sunlight, we become weak and depressed. We can see that this is true by observing how we live and act. In the Northern parts, where there is little to no sunshine half of the year, people are suffering from what is called a Winter depression. We also see more irritability, fatigue and alcoholism. Even the suicide rate is higher in these countries during the dark season. This information also takes us to the thyroid. The thyroid is the gland of depression, and has a major role in hormone production. This is very interesting; People living in the Northern Countries also have a higher rate of skin cancer. Yes, they do! And they wear the most sunscreen. We see that when we look towards the sunny climates, people tend to act happier and more vibrant all year round. Also, it is to be noted that the plants and animals are usually more highly developed where the climate is warmer. Cause and effect.

We are supposed to be in the sunshine, as it is giving us highly beneficial nurturing and energy on so many levels. We really need to wake up from this craziness.”

(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


“I used to have sun rashes every summer growing up. I burned very easily, but as I cleaned myself out, and healed, my skin healed too. All that congested lymph that was hiding under my skin, found its way out. I am no longer the toxic red nosed puppy while in the sun. That being said, burning is never a good idea, and until you can tolerate the sun, spend more time in the shade, or wear some light clothing.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


“Growth is always oriented towards sunlight whereas decay and death are geared away from it. For this reason, people who wish to hide something go into dark places where the sun does not reach, hence the term ‘underground movement’, or else they use dark sunglasses so that the sun cannot enter their eyes and read their soul. When you carry fear of life and of Earth, the solar rays completely understand your state of consciousness, and they reinforce and amplify these fears until you are able to consciously experience fear, pass through it and feel free enough to love. When you begin to love and honor life and Earth, the sun will change its messages towards you, rewarding you with renewed energy, information, and greater opportunities. This is an automatic process.”
(ANDREAS MORITZ i boken “It’s time to come alive”)

Läs även Solskyddsmedel

Solskyddsmedel

“Using sun protection protects only the multi-billion dollar sunscreen and cancer industry but not your skin or your life.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“As the health author web site NaturalNews reported recently, a CDC study shows that 97 percent of Americans are contaminated with an extremely toxic sunscreen chemical called oxybenzone. This chemical is found in nearly 600 sunscreen products, including children’s formulas. Most sun-blocking creams and lotions also contain avobenzone for broad-spectrum protection against short- and long-wave UVA rays which are falsely considered to be the main culprits responsible for long-term skin damage. Most sunscreens also contain a cocktail of dozen or more cancer-promoting fragrance chemicals and numerous petrochemical-derived synthetic substances. Many of these carcinogenic chemicals are readily absorbed through the skin, much to the annoyance of the consumer who has to keep reapplying the “protective” sunscreens, [Sunscreens come in the form of lotion, cream, oil, ointment, stick, gel/jelly, spray, liquid, and pad.] 

The producers of these products claim that most of the harmful chemicals becomes degraded in the presence of sunlight and must therefore be safe for the consumer, a claim that is outright false since almost every person in America is contaminated by sunscreen chemicals (according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Avobenzone [butylmethyoxidbenzoylmethane and oxybenzone particularly penetrate the skin very quickly. Other chemicals found in sunscreens include dixobenzone, PABA and PABA esters (ethyl dihydroxy propyl PAB, glyceryl PABA, p-aminobenzoic acid, padimate-O or octyl dimethyl PABA, Cinnamates (cinoxate, ethylhexyl p-methoxycinnamate, octocrylene, octyl methoxycinnamate), Salicylates (ethylhexyl salicylate, homosalate, octyl salicylate), Digalloyl trioleate and Menthyl anthranilate. 

There is an almost complete lack of any adequate safety testing of these chemicals. Cosmetics contain them, too, and the body absorbs them like a sponge. 

Many heavily-used chemical sunscreens have a strong free radical generating effect, which is the main reason behind skin cancer. Chemists use such chemicals to start free radical reactions during chemical synthesis. These chemicals are so dangerous that those who handle them in a laboratory must keep them away from their skin. When combined with other chemicals and exposed to ultraviolet light, they then generate the copious amounts of free radicals required to bring about the desired chemical reactions. On your skin, however, such chemical reactions, are everything but desirable. 

Oxybenzone, for example, which is found in 97% of Americans, is activated by ultraviolet light that breaks its double bond to produce two free radical sites. These free radicals then oxidize and damage fats, proteins, and DNA of the cells – the types of damage that occur in skin aging and the development of skin cancers. 

One major study looked at how sunscreens could increase melanoma risk. Its team of researchers, Garland, Cedric F., et al, found that worldwide, the greatest rise in melanoma has occurred in countries where chemical sunscreens has been heavily promoted by the medical establishment and pharma/chemical industry. Queensland now has more incidences of melanoma per capita than any other place on Earth. The study was published by American Journal of Public Health, Vol. 82, No. 4, April 1992, pp. 614-15. 

The question why the incidence of skin cancer has increased so dramatically since the massive promotion of sunscreens should have raised a red flag among consumers, but, instead, it made them lather their skin with even more of these deadly chemicals. The mass media (financed largely by drug giants) made certain, the population would not hear about such important studies as the following ones: 

Dr. Gordon Ainsleigh in California found that the 17% increase in breast cancer observed between 1981 and 1992 may be the result of the pervasive use of sunscreens over the past decade (Ainsleigh, H. Gordon. Beneficial effects of sun exposure on cancer mortality. Preventive Medicine, Vol. 22, February 1993, pp. 132-40). 

According to several studies, men who regularly use sunscreens have a higher rate of melanoma, and woman using sunscreens have a higher rate of basal cell carcinoma. (Garland, Cedric. F. et al. Effect of sunscreens on UV radiation-induced enhancement of melanoma growth. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 86, No. 10, may 18, 1994 pp. 798-801:Larsen, H.R. “Sunscreens: do they cause skin cancer.” International Journal of Alternative & Complementary medicine, 1994; 12(12): 17-19;Farmer K.C. & Naylor, M.F. “Sun exposure, sunscreens, and skin cancer prevention: a year-round concern.” Ann Pharmacother, 1996; 30(6):662-73) 

The medical industry’s biggest argument in favor of using sunscreens is that they prevent skin cancer because they prevent sunburn, implying that skin cancers are caused by sunburn. But this is more a correlation than a cause-effect relationship. More recent studies done in England and Australia actually found much higher skin cancer rates among people who live mostly indoors compared with those who spend most of their time indoors. 

As Drs. Cedric and Frank Garland of the University of California have pointed out, there is no scientific proof that sunscreens protect against melanoma or basal carcinoma in humans (Garland, C.F., et al. “Could sunscreens increase melanoma risk?” American journal of Public Health, 1992; 82(4): 614-615.) According to the Garlands, the increased use of chemical sunscreens is the primary cause of the skin cancer epidemic. A study by Drs. Mike Brown (Kate Law of the Cancer Research Campaign) Philippe Autier (European Institute of Oncology in Milan) reported that children using sunscreen returned from holiday with more skin moles – a possible sign of increased cancer risk. Whether or not sunscreens increase the risk of developing skin cancer, at least there is overwhelming evidence that sunscreens don’t prevent skin cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Sluta upp med att vara rädd för solen! Solen är grunden till allt liv och energi. Om du inte får tillräckligt med solljus kan din kropp inte producera tillräckligt med D-vitamin och många andra ämnen som motverkar åldrande och välbefinnande. Ny forskning visar snarare att solljus kan minska risken för hudcancer med mellan 30-40%. Använd inte solskyddsmedel! Alltsedan solskyddsmedel introducerades har hudcancern fördubblats hos kvinnor och tredubblats hos män. För att skydda dig mot ett ”överskott” av solljus använd hatt och kläder.”
(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)


”Här har vi en egendomlig ironi. De länder som har tagit hotet om hudcancer på allvar och uppmuntrat sina medborgare att använda starka solskyddsmedel under de senaste 20 åren rapporterar stigande antal fall av malignt melanom. Till dessa hör USA, Kanada, Australien och de skandinaviska länderna. Speciellt framträdande är ökningen i Queensland i Australien, där solskyddsmedel först introducerades och fick omfattande publicitet genom olika hälsogruppers insatser.”
(SUSAN CLARK i boken ”Vägar till naturlig hälsa”)


“Forskaren Helena Gonzalez vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gjorde år 2004 en studie där försökspersoner smorde in sig med solkräm innehållande benzophenone-3. De gjorde det två gånger om dagen i fem dagar, såsom man kanske gör på en vanlig solsemester. I tio dagar kissade de sedan ut benzophenone-3. Upp till nio procent av kemikalien gick in i huden och genom kroppen. Vad just benzophenone-3 har för effekter i kroppen vet man inte ännu, men det spekuleras om att det kan orsaka genskador. Eftersom barn inte har helt utvecklade levrar så har de svårare att bryta ner kemikalierna.”
(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)


”En av de mest oroväckande UV-filtren är det kemiska oxybenzone, som på INCI också kallas Benzophenone-3. Oxybenzone är det filter som penetrerar huden mest. Professor Karin Schallreuter visade i en studie redan för över tjugo år sedan att oxybenzone slår ut viktiga antioxidantsystem i huden och trots 67 vetenskapliga artiklar som påvisar detta UV-filters negativa effekt så används det fritt i koncentrationer upp till 6 procent i hela världen. 

Vi minns från kapitlet om hudvårdens aktiva ingredienser att ett gränsvärde för hudens genomsläpplighet är 500 dalton. Oxybenzone har en molekylstorlek på 228 dalton, vilket betyder att den ganska smidigt smiter genom huden. Vi kissar till och med ut denna molekyl: Den tränger genom huden och går hela vägen in i vårt system – medan själva principen för dessa filter är att de ska lägga sig ovanpå huden för att absorbera UV-strålning.”
(JOHANNA GILLBRO i boken ”Hudbibeln”)


“Solkrämer är också stinna av mineraloljor, konserveringsmedel och parfymer. Tänk vad det krävs för att konservera en kräm som man har med sig en varm dag på stranden. Alldeles nya studier från amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket (FDA) tyder dessutom på att A-vitaminvarianten retinyl palminate kan börja bete sig konstigt på huden när den utsätts för solljus. Möjligen kan den skada DNA, vilket i sin tur kan förorsaka tumörer. I skrivande stund är inte bedömningen från FDA helt klar. Men i värsta fall är det bekymmersamt, eftersom väldigt många solkrämer innehåller den här A-vitaminen.”
(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)


“We are born with a natural sunscreen in the form of the pigment melanin. Any additional interference by the use of artificial sun-blocks totally unsettles the body’s natural mechanism of coping with the overexposure to sunlight. The suppression gives wrong signals to the body which then fails to understand and reacts abnormally.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


Sololja
Sesamolja är en fleromättad nötolja som tränger in i huden och gör den mjuk. Det är den olja som mest fullständigt absorberar solens ultravioletta strålar, vilket gör den till en underbar naturlig sololja.”

(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


Solskydd från den soliga södern
På sina forskningsresor träffade den engelske botanikern M. Miller den inhemska befolkningen vid Godahoppsudden. De hade påfallande vacker, slät och ren hy. Gåtan fick sin lösning när han fick veta vad de hade för levnadsvanor: Stammens medlemmar tvättade sig med den färskpressade saften av en inhemsk aloeart som inte bara hade en renande och sammandragande effekt, utan också skyddade mot solens UV-strålning och därmed motverkade rynkbildning. Miller kallade växten Aloe saponaria, tvålaloen. Tack vare moderna tillverknings- och konserveringsmetoder kan vi idag också här i landet dra nytta av detta naturliga solskydd. Lättast sker det med ett aloeextrakt i olja.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)


”Att kokosolja skyddar mot solen visste du kanske inte, men upp till solskyddsfaktor 10 kan du räkna med när du smörjer in dig med kokosolja.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


MOROT – inbyggd solskyddsfaktor
Betakaroten omvandlas i levern till A-vitamin, som hjälper kroppen att reparera åldrande hudvävnad och trimma kollagenmaskineriet. Även hudens försvar mot solskador boostas, vilket inte bara betyder skydd mot cellskador utan också en snyggare, djupare och mer hållbar bränna.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Genom att äta valnötter regelbundet så får man i sig hälsosamt omega-3 i form av ALA som bidrar till smidigare hud, ellagsyra som skyddar mot skadligt UV-ljus.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


“The use of sunglasses, including regular UV reflecting spectacles and contact lenses are co-responsible for certain degenerative eye diseases, such as macular degeneration. Most people who use sunglasses report continuously weakening eyesight. The solution to this problem is simple: stop wearing them or begin to phase out your sunglasses. You will soon discover that your eyes are gradually getting used to sunlight again. 

There are other ways to improve eyesight and reduce sensitivity to sunlight. These primarily include eye-exercises, good nutrition (consisting of mostly alkaline-forming foods), and avoiding eyestrain and watching too many hours of television. 

Our typical indoor lifestyle, coupled with excessive over-stimulation through highly acid-forming foods and beverages, the cholesterol-increasing and dehydrating effects of television, and various other stress factors are sufficient cause for damage to body cells, including those that make up the eyes. 

The Sun is important for our eye-health. Sunshine enables us to manufacture the Vitamin D that we need. Eyes that have been deprived of sunshine are pale and lifeless. Extreme sensitivity of sunshine is called photophobia. People who are sensitive to light and glare usually solve their problem by wearing sunglasses. But is that a solution or a stop-gap measure? 

Sunglasses prevent our eyes from getting adequate sunlight and causes even greater light sensitivity. The more we wear them, the more we are sensitive to light. Hence a vicious cycle develops! 

By sunning our eyes, we can reduce our sensitivity to light and sharpen our eyesight. Many people have reported that their vision improved after sunning – a simple eye exercise. Sunning must be ideally done in the morning or evening and never during the hot afternoon sun. Do a moderate amount for each session. There is no need to sun your eyes until you are sun burnt. The procedure is simple. Close your eyes and face the sun directly. Slowly move your head to the left and then to the right to let the sunshine reach every part of your retina. 

By regularly shutting out much-needed UV light (even children and some pets are given sunglasses to wear nowadays), the eyes are unable to properly repair themselves and replace worn out eye cells. 

The increased incidence of blindness and eye diseases in the industrialized world may result, to a large extent, from the misinformation that the sun is dangerous. Please be aware that in sunny parts of the world, almost everyone wears sunglasses nowadays. This may very well account for the increase of cataracts in these places. There may also be other factors involved, such as malnutrition (diarrhea can lead to severe demineralization), smoking, pollution, and poor diet. It is known that disease is not caused by a single reason alone. It is the cumulative effect of morbid environmental agents and also our habits and practices – dietary, behavioral, etc. To keep your eyes healthy, be sure to allow enough direct or indirect sunlight to enter your eyes, ideally no less than one hour every day.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“What surprised the medical community most was the fact that the sun’s healing rays remained ineffective if the patients wore sunglasses. [Sunglasses block out important rays of the light spectrum which the body requires for essential biological functions.] Note: your eyes receive these rays even if you are in the shade.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”När solen skiner får vi rådet att kleta på solkräm som blockerar D-vitaminproduktionen med upp till 98 procent.”
(AIDAN GOGGINS & GLEN MATTEN i boken ”Sirtmat”)


“Avoid sunscreens, otherwise the body will not make any Vitamin D at all.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Inte använda solskyddsmedel. Sådana medel förhindrar upptagningen av det ultravioletta ljuset och stör funktionen i kroppens oljeutsöndrande körtlar. Kom ihåg att det inte bara är solbrynt hud du är ute efter, utan även en allmän vitalisering av hela kroppen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“According to Dr. Ackerman, who in 1999 founded the world’s largest center for dermatopathology training, there is no proof whatsoever that sun exposure causes melanoma.

To substantiate his arguments, he cites a recently published article in the Archives of Dermatology concluding that no evidence exists supporting the notion that sunscreen prevents melanoma, a claim the mega-million dollar sunscreen industry and those in the medical mainstream have falsely made for decades.

The use of sunscreens became popularized in the 1960s. It was supposed to be a medical marvel in a bottle – the savior from skin cancer. The innumerable endless advertising campaigns have nearly given sunscreen a place (along with food, water, shelter and clothing) in the list of bare essentials for life. People are made to believe that sunscreen is as vital as the oxygen we breathe.

Unfortunately the general public seems to be unperturbed by the fact that the media keeps showing alarming statistics of increased skin cancer rates despite the popularity and widespread employment of sunscreen. Instead of questioning the efficacy of the sensational sun-block, the news of increased skin cancer incidence seems to be making people use more of it or at the most a different brand.

Among the researchers and professionals however, the ever increasing skin cancer rates are being acknowledged indeed, but what action is being taken in the direction is debatable.

Proponents of sunscreen believe that people stay in the sun too long without reapplying, and so they unknowingly increase their risk of getting skin cancer. Others point out that many people fail to apply the sunscreen in hidden areas such as behind the ears, thus increasing skin cancer risk with increased exposure.

Then there are those few who state that sunscreen has never been proven to prevent skin cancer and point to the lack of any controlled studies.

Although sun exposure is considered to be the noxious agent causing melanoma, it has been observed that melanoma occurs in areas where sunscreen is used the most and also that melanoma rates are highest among those that avoid the sun and work in indoor urban environment.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Authors who claim that sunscreen use causes melanoma have speculated that this occur by one of the following mechanisms:

– the absence of UVA filters combined with a longer exposure time of the sunscreen user
– less vitamin D generation in sunscreen users
– by reducing the exposure of the skin to UVB radiation, sunscreen suppresses the skin’s production of the natural photo-protectant, melanin, and the lack of melanin leads to an increased risk of melanoma
– free radical generation by sunscreen chemicals that have penetrated into the skin
– pathogenic cytotoxicity and carcinogenicity of micronized titanium or zinc oxide nanoparticles

Under normal circumstances when your body has not been tampered with by the use of sunscreens, your skin begins to itch uncomfortably when exposed to too much sun. In contrast, with the use of sunscreen you would not notice when your body has had enough sun because your first line of defense – unbearable sunburn – has been undermined.

Overexposure to, combined with external harmful chemicals and, perhaps, internal toxins, is the perfect recipe to damage skin cells and cause malignancies. Under normal conditions (without sunscreen), you would never get too much even if you lay in the sun for many hours. Although you would burn your skin through overexposure to UVB, you would still be protected against too much.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


We are the ones that need to adjust back to nature, and this leads me to a very important sunshine topic, the sunscreen lotions.

We are lead to believe that we should use sunscreen lotions to protect ourselves from the sun. The life-force, giving, nurturing sun. We are lead to believe that we actually need to put chemicals on our skin to protect ourselves from what gives us life. We actually need to put products that are easily absorbed into the bloodstream on our skin. This is to be able to be outside in the sunshine! WOW! No, the Creator/the Universe/Nature did not make a mistake! Again, we need to listen for truth, and stop closing our inner ears. Did we ever stop to think about what made sense, or were we so eager to pay for a sunscreen that it did not matter? Today, the sun is considered the main culprit for causing skin cancer, certain cataracts leading to blindness, and aging of the skin. This is what we have been scared into believing. We are being told that being in the sun ”unprotected” is a risk to our health. It could not be further from the truth. Staying out of the sun is what is the health risk, like every other act of intellect and not one of intuition or inner guidance.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


“This is very interesting; People living in the Northern Countries also have a higher rate of skin cancer. Yes, they do! And they wear the most sunscreen.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


“We really need to wake up from this craziness. We are killing ourselves slowly, creating disease and suffering. Stop all sunscreen usage, and at least stop spraying it around. Going to a crowded beach today is like going to an open-air gas chamber. My heart bleed when I see little babies being sprayed with pure poison. The skin is absorbing every little bit of it, and it goes right to the bloodstream. Yes, if you put it on your skin, you eat it. Are we still wondering why we are sick? On top of this, the sunscreen is hindering the skin from absorbing the nurturing sunlight, the rays of healing, leaving it depleted of Prana and sunshine love.

Use organic cold pressed coconut oil on your skin, and if you have a fair skin tone, be in the sun less, and build up. I have not worn sunscreen in years, and I am most certainly fair-skinned. I used to get sun rashes, and guess what, not anymore! This is very important information, and this is nature calling. It does not matter how old you are, or how your skin tone is, do not wear sunscreen on that beautiful skin of yours. I used to have sun rashes every summer growing up. I burned very easily, but as I cleaned myself out, and healed, my skin healed too. All that congested lymph that was hiding under my skin, found its way out. I am no longer the toxic red nosed puppy while in the sun. That being said, burning is never a good idea, and until you can tolerate the sun, spend more time in the shade, or wear some light clothing.”

(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”En mamma smorde in ett av sina barn med citronsaft för att lindra soleksem och det fick omedelbar effekt.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”En man berättar att han en gång överdrev solandet på sin vinterbleka hud och blev svårt bränd på ryggen. Men nattsömnen räddades genom att han smorde in sig med ren citronsaft. Han skar en citron mitt itu och gned fruktköttet försiktigt mot den ömma huden, vilket lindrade smärtorna nästan med detsamma.

Följande dag var all rodnad borta och ryggen var brun och fin. Han fjällade inte heller.

Det här rådet rekommenderas även vid soleksem.”
(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)


”För att förebygga bränd hud och eksem kan du också använda olivolja och citron. Då blandar du olivolja och citronsaft enligt proportionerna 2 delar olja till 1 del citronsaft. Smörj in denna blandning i huden innan du går ut i solen, den skyddar.”
(KIRSTEN SANTELMANN i boken “Man tar vad man har)

Läs även Solljus

Sömn

”Hur mycket sömn behöver man? Man kanske kan säga att man ska sova när man är sömnig och när man vaknar har man sovit tillräckligt. Tillräckligt med sömn är vad som behövs för att återvinna nervenergin, bygga upp reserver, ersätta och stöta bort gamla uttjänta celler och utsöndra biprodukterna från ämnesomsättningen. Det finns ingen ”standardmängd” sömn som passar alla människor. Olika betingelser kräver olika sömnmängd. En del människor klarar sig bra med fyra timmars sömn, medan andra kanske behöver tio. Om du förser din kropp med de allra bästa betingelser vad beträffar luft, vatten, mat, solsken, motion och positiv påverkan, kommer du att sova precis så länge som din organism behöver, och sedan vaknar du. Så länge som alla sömnens syften uppfylls, spelar det inte särskilt stor roll hur länge du sover. 

Det finns faktiskt ingenting som heter ”sova för mycket”. Kroppen sover inte längre än den behöver. Medvetandet återvänder, när behoven är fyllda. Men man kan mycket väl sova för lite, och det är ett av vår tids plågoris. Det är en överträdelse som alltför många begår mot sig själva. Tala om att sabotera sitt välbefinnande. Det skulle aldrig falla dig in att avsiktligt undanhålla dig själv den mat, luft och det vatten som du behöver för att kunna fungera. Men av någon anledning offrar man sömnen, vilket är ett stort misstag. När vi sover för lite, genereras inte tillräckligt av den nervenergi vi behöver. Ju längre vi är vakna, desto mer energi gör vi av med. Ju mindre vi sover, desto mindre energi genererar vi. Det är ingen bra kombination. När vi i onödan slösar med energi, försämras allvarligt alla kroppens aktiviteter. Detta innebär dålig matsmältning och försämrad utsöndring, vilket helt säkert leder till viktökning, trötthet, stress, energibrist, sjukdom och en känsla av allmän hängighet. 

Jag vet inte riktigt när det blev så, men på något sätt har det blivit på modet att inte sova många timmar på natten. Man hör folk som säger: ”Jag satt och jobbade till två i natt, och gick upp klockan sju igen!”. Och någon svarar imponerad: ”Oj, fantastiskt!” Eller också tävlar folk i att skryta om hur mycket sömn de får, och den som vinner verkar vara den som sover minst! Men så får det inte vara. Sömn är en nödvändig nyttighet, precis som god, näringsrik mat eller en frisk skogspromenad. Den är inte någonting man ska klara sig utanBåde kvaliteten och kvantiteten är lika viktiga. 

Använd ditt sunda förnuft ett ögonblick. Är människan verkligen avsedd att vara ett nattdjur? I vårt samhälle förvandlar vi natten till dag, och det var just det som inte våra förfäder kunde göra. De levde i bättre samklang med naturen och med sina biologiska behov, och deras sömnperiod började när dagsljuset försvann. Utan elektricitet hade folk ingen möjlighet att förlänga dagen. De gick och lade sig när det blev mörkt och vaknade igen när det blev ljust, vilket i de flesta fall innebar minst åtta timmar sömn, utom möjligen i ”midnattssolens land”. Utövare av yoga tillämpar än idag en hälsofilosofi som säger att man ska somna vid niotiden och stiga upp med solen. När det gäller sömnens kvalitet är det så att de sömntimmar du får före midnatt är de mest värdefulla och mest vilsamma. Det här är någonting som du själv kan kontrollera sanningen i. Försök somna tidigt så ofta som möjligt. Det är ingen slump att man så ofta hör det gamla ordspråket ”Tidigt i säng och tidigt upp”. Eller att man talar om ”skönhetssömn” när man går och lägger sig tidigt. Sov så mycket du behöver, det ska du absolut inte skämmas för. 

Ibland har vi en tendens att göra saker utan att tänka på följderna, helt enkelt därför att vi inte är medvetna om att dessa kan vara negativa. Om du till exempel har offrat din sömn till förmån för andra aktiviteter, så underminerar du din hälsa. Ändra på det och börja ge din kropp den vila och sömn som den behöver som en biologisk nödvändighet, och du kommer att få uppleva en stor positiv förändring i ditt liv.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”En osund sömn ger ett osunt hjärta. Enkelt men sant. Ta till exempel en studie som presenterades 2011 och som var gjord på mer än en halv miljon män och kvinnor av varierande ålder och etnisk bakgrund i åtta olika länder. Resultatet visade på att försämrad sömn hade ett samband med en upp till 45-procentig ökning av risken för att utveckla och/eller dö i kranskärlssjukdomar inom sju till tjugofem år från det att studien inleddes. Ett liknande samband märktes i en japansk studie på mer än 4 000 manliga arbetare. De arbetare som sov sex timmar eller mindre löpte 400 till 500 procent större risk att drabbas av en eller flera hjärtinfarkter under en 14-årsperiod, jämfört med dem som sov mer än sex timmar. Jag bör kanske påpeka att många studier av det här slaget visar på en stark koppling mellan kort sömn och hjärtsvikt också om man räknar bort för andra riskfaktorer som rökning, fysisk aktivitet och vikt. Sömnbristen kan alltså på egen hand utföra en helt självständig attack på hjärtat. 

Då vi kommer upp i medelåldern och våra kroppsfunktioner börjar försämras och motståndskraften mot sjukdomar avtar, stärks de negativa effekterna av otillräcklig sömn på hjärt-kärlsystemet. Vuxna personer från 45 och uppåt som sover mindre än sex timmar per natt löper en 200 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under sitt liv, jämfört med liknande personer som sover sju till åtta timmar per natt. De här resultaten understryker hur viktigt det är att prioritera sömnen under medelåldern, vilket dessvärre är den tid då familjeliv och yrkesliv ofta tvingar oss att göra precis det motsatta. 

En delförklaring till varför hjärtat drabbas så hårt av sömnbrist har att göra med blodtrycket. Ta en titt på din högra underarm och sök rätt på några blodådror. Om du tar med vänster hand runt höger underarm strax under armbågen och kniper åt som ett tryckförband, då ser du nog att ådrorna snart börjar svälla. Det kanske verkar lite oroande? Då ska du veta att det kan räcka med bara en liten dos dålig sömn för att trycket i hela ditt blodsystem ska pumpas upp så att kärlväggarna tänjs ut och utsätts för påfrestning. Högt blodtryck är numera så vanligt att vi glömmer hur dödligt det är. Bara i år kommer högt blodtryck att skörda mer än sju miljoner liv genom hjärtfel, kranskärlssjukdomar, stroke och njurfel. Otillräcklig sömn bär skulden för många av våra förlorade fäder, mödrar, far- och morföräldrar och vänner. 

Precis som vid så många andra följder av sömnförlust krävs det inte en hel sömnlös natt för att det ska uppstå mätbara försämringar i ditt hjärt-kärlsystem. En natt med ganska blygsam sömnförminskning – bara en timme eller två – skyndar tydligt på en persons hjärtsammandragningar och ökar väsentligt det systoliska trycket i blodsystemet. Man får föga tröst av vetskapen om att de undersökningar som gjorts på det här fältet har utförts på friska, vältränade personer som hade välfungerande hjärt-kärlsystem bara timmar innan sömnbristen slog till. Att någon är i fysisk trim är alltså ingen utmaning för sömnbristen – den mejar ner allt motstånd. 

Förutom att öka din hjärtfrekvens och höja ditt blodtryck orsakar sömnbristen slitage på dessa utsatta kärl, i synnerhet på kranskärlen, som matar in blod till hjärtat. Kranskärlen kan liknas vid ett slags livets korridorer – de måste hållas öppna och rena för att blodet utan hinder ska kunna passera till ditt hjärta. Om du minskar eller helt blockerar framkomligheten kan du drabbas av en kraftig, ibland dödlig hjärtinfarkt orsakad av syrebrist – det som brukar kallas »massiv hjärtinfarkt«. 

En vanlig orsak till att kranskärl blockeras är åderförkalkning, alltså då dessa hjärtkorridorer slammar igen med stelnat plack som innehåller kalcium. Forskare vid University of Chicago har utfört en studie på nästan 500 friska, medelålders personer, varav ingen tidigare haft hjärtproblem eller visat tecken på åderförkalkning. De följde hur kranskärlen förändrades hos dessa personer under ett antal år, samtidigt som de också kartlade hur de sov. De som endast sov fem till sex timmar per natt (eller mindre) löpte 200 till 300 procents högre risk att drabbas av åderförkalkning i kranskärlen under de efterföljande fem åren, jämfört med personer som sov sju till åtta timmar. Den bristfälliga sömnen hos den första gruppen var alltså något som sammanföll med att det fria utrymmet i kranskärlens livsviktiga korridorer hade minskat, så att kärlen fick det svårare att mata in friskt blod i hjärtat, vilket ökade risken för hjärtinfarkt.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”På norra halvklotet orsakar övergången till sommartid i mars varje år att de flesta människor förlorar en timmes sömnmöjlighet. Om du går igenom den statistik som sjukhusen producerar vid denna tid, vilket forskare gjort, så upptäcker du att denna till synes triviala sömnminskning följs av en förfärande uppgång i antalet hjärtinfarkter nästa dag. Och effekten märks, anmärkningsvärt nog, åt båda håll. På hösten, när man på det norra halvklotet vrider fram klockan och vi ges en extra timmes sömnmöjlighet, så sjunker antalet hjärtinfarkter nästa dag.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”Ibland kommer de verkliga känslorna nära under sömnen. De vanliga drömsymbolerna binder inte känslan längre, och följden blir en mardröm. Mardrömmen betyder att primalkänslan bryter igenom de neurotiska försvaren. Drömmaren symboliserar på en ny nivå – en psykotisk nivå. Jag skulle vilja kalla hans drakar och monster psykotisk symbolisering. Mardrömmar är nattligt vansinne. Det är därför det känns som en sådan lättnad att vakna upp till den verkliga världen. Mardrömskänslan väcker en till medvetande så att man kan förbli omedveten om känslan liksom en del neurotiker med hjälp av försvarsmekanismen gör vissa av sina känslor och tankar omedvetna under dagen, när de är vakna. En rent fysisk sida av detta finner vi om vi tänker på att somliga människor svimmar (blir omedvetna) vid intensiv fysisk smärta. 

En primalupplevelse är den logiska förlängningen och avslutningen av en mardröm. Det är samma mardrömskänsla, samma fasa, utan symbolisk täckelse. Om en person har mardrömmar, är han nära primalupplevelsen. Han känner det mesta av fasan även efter uppvaknandet. Hans hjärta bultar, hans muskler är spända, det enda som fattas honom är att göra själva kopplingen och falla in i en primalupplevelse. Smärtan hindrar det. Om en primalterapeut fanns i närheten i den stunden skulle personen i fråga snart vara på väg in i primalupplevelsen och på väg att bli frisk. 

En ofta återkommande mardröm eller ond dröm är en primalkänsla som håller i sig och måste symboliseras på nästan samma sätt år efter år. Man drömmer t.ex. ideligen att man anfalls av en fiende, ens gevär klickar och man undkommer med nöd. Känslan i den drömmen är att det inte finns någon som hjälper en. Ofta tänker drömmaren inte att det borde finnas någon som kunde hjälpa. Han är alldeles ensam i sin dröm, precis som han varit alldeles ensam i världen och försökt övervinna hopplösa situationer. Han behöver skrika ”hjälp!”. 

Somliga drömmare försöker skrika ”hjälp” men ingenting kommer fram. Det finns goda skäl till det. Detta skrik är primalskriket och att det inte går fram är ett skydd.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Att vara ett symboliskt själv är ett heltidsjobb. Dag och natt krävs vakthållning mot det verkliga självet. På dagtid sker det symboliska spelet; på nätterna skyddar symboliska drömmar mot de verkliga känslorna, också i sömnen. Om en individ t.ex. under hela sin uppväxt har varit tvungen att försöka vara en elak mor till lags, så har han vant sig att vara hjälpsam, le när hon tittade på honom, tala försiktigt till henne, uppträda inställsamt, be om ursäkt för nästan allting — kort sagt lägga sig till med många beteenden som utgår från den omedvetna känslan: ”Var snäll mot mig, mamma; jag gör vad som helst bara du är vänlig.” Vart och ett av dessa beteenden är en symbolisk manifestation av denna centrala känsla. 

Eftersom behovet inte förändras eller försvinner om natten, spelas det ut i drömmen, också där i symbolisk form. Drömmen försöker kanske blidka ett monster eller försöker göra något omöjligt som aldrig riktigt lyckas. Denna omöjliga symboliska uppgift är i verkligheten att försöka få mor att vara snäll. 

Det första vi kan säga om drömmar är alltså att de är förlängningar av det vakna beteendet, inte fristående företeelser. De är nattens symboliska strävan – nattens neuros. Det säger ju sig självt att en neurotiker inte somnar som neurotiker, blir frisk under natten och sedan vaknar som neurotiker igen nästa morgon. Verkliga människor åter har inte overkliga drömmar, lika lite som de under dagen skulle uppträda på ett overkligt sätt. 

För det andra kan vi säga att symboliska drömmar är symboliska människors funktion. Jag hade hållit på många månader med primalterapi innan jag märkte att patienternas drömmar blev verkligare allt efter som terapin framskred. Mot slutet av terapitiden blev patienterna vad de var – inte bara under dagen utan också på natten i sina drömmar: mamma var mamma, barn var barn och New York var New York. Vidare utspelades deras drömmar i nuet och inte i det förflutna som så många neurotiska drömmar gör. Detta är logiskt, eftersom symbolerna tillkommer för att maskera gamla känslor från barndomen. Det är försök att komma till rätta med det förflutna. En normal människa är färdig med sitt förflutna. Hon lever i nuet dag och natt.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”En god natts sömn är riktigt bra för huden. När vi sover tillverkas tillväxthormoner som stärker huden och man talar om en regenerering – att huden återhämtar sig och reparerar sig själv. Fuktbalansen regleras, slaggprodukter rensas ut och cellerna repareras. Får vi åtta timmars sömn hinner kroppen med städningen och balanseringen av huden. Blir det ständigt mindre sömn riskerar man att sakta ned återhämtningen och ålderstecken som rynkor, påsar under ögonen och avsaknad av lyster ökar.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Arbete gör sömnen söt.”
(svenskt ordspråk)


”Ljung lugnar därför att blommorna innehåller eteriska oljor som är rogivande. Gör gärna en infusion med till exempel ljung och kamomill på kvällen så får du en djup och vilsam nattsömn.”
(LISEN SUNDGREN i boken ”Lisens gröna värld”)


”Te på gullviva är utomordentligt bra mot sömnlöshet. Det har en lugnande effekt på hjärta och nerver.”
(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)


”Kamomillen anses också som ett gott nervmedel, som giver lugn och ro samt befordrar en naturlig sömn.”
(HARRY BLOM i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)


”Personer som regelbundet tar kalla bad, duschar och kryoterapi sover bättre. Den bästa tiden för ett kallt bad eller en kall dusch om man vill bidra till bättre sömnrutiner, är enligt forskningen på morgonen. Det kalla vattnet får blodkärlen att dra ihop sig, vilket ökar kroppens inre kärntemperatur. Förutom att man piggnar till hjälper man sin inre klocka att ”gå rätt” och synkroniserar på så vis sin sömncykel på ett bra sätt. Vill man ta del av kylans positiva effekter utan vatten kan man exempelvis vädra ut sovrummet innan läggdags, sänka inomhustemperaturen och ha mindre kläder på sig.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)


”Fader Kneipp rekommenderar ett kallt fotbad på en till tre minuter med vatten till vaderna. ”Det motverkar trötthet och ger lugn och vederkvickande sömn.” 

Ett annat bad som han föreslår är halvbadet på tre till fem minuter, antingen man vill ligga på knä i kallt vatten (vattnet skall stå över vaderna) eller föredrar ett kallt sittbad till maggropen. Fader Kneipp anser att de två sistnämnda baden är bra för matsmältningen. ”De påverkar blodcirkulationen, magen blir av med ohälsosamma gaser och kroppen blir motståndskraftig mot förkylningar.” De här baden är utmärkta om man har svårt att sova. De piggar också upp om man har sovit dåligt på natten.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)

Läs även Kallvatten- och köldterapi


“En berömd 1800-talsskönhet skrev en gång att bästa sättet att få klara ögon var att sova tillräckligt. ”Lagom mycket regelbunden och naturlig sömn gynnar bäst kvinnans mest strålande prydnad.” Många fotomodeller säger att de inte skulle kunna fungera och att deras ögon skulle se matta ut om de inte sov mellan åtta och tio timmar varje natt.”
(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)


”I en studie som nyligen gjorts vid Institute of Human Nutrition på Columbia University Medical Center i New York fick 13 män och 13 kvinnor i 35-årsåldern komma till forskarnas sömnklinik och testa olika dieter. De innebar att mängden fibrer, mättat fett och socker i kosten ändrades. 

Forskarna upptäckte att kvaliteten på deltagarnas djupsömn förbättrades när de åt fiberrika måltider. Dessutom somnade de snabbare (insomningstiden gick ner från i genomsnitt 29 minuter till 17 minuter). Att äta mer mättat fett och socker ledde å andra sidan till sämre kvalitet på sömnen: den blev lättare och inte lika uppiggande.”
(MICHAEL MOSLEY i boken ”Förbättra din tarmflora”)


”Trötthet och sömnstörningar är ett symtom på tilltagande syror. Kroppens sista SOS-nödrop när syrorna blir alltför omfattande är smärta!”
(Dr. RENATE COLLIER)

Läs även Syra/basbalansen


”Forskare undersökte hur skogsbad förbättrade sömnen för en grupp människor som led av olika sömnbesvär. Det gällde allt från sömnlöshet och svårigheter att somna eller sova ordentligt till att vakna för tidigt på morgonen. Gruppen gick i två timmar i Ryukoku-skogen i den västra delen av Honshu. Sömnen mättes natten före och natten efter. Sedan jämförde man de två nätterna samtidigt som man jämförde de som promenerade på morgonen och de som promenerade på eftermiddagen. 

Här är några av upptäckterna: 

– Deltagarnas sömntid efter en två timmar lång skogspromenad ökade med 15 procent, eller 54 minuter.
– Deltagarna var märkbart mindre oroliga efter en två timmar lång promenad i skogen.
– Eftermiddagspromenader förbättrade sömnkvaliteten mer än morgonpromenader.
– Sömnkvaliteten var bättre efter ett skogsbad.”

(Dr. QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)


Sömnbesvär
Arbetstress kan hålla oss vakna på nätterna och orsakar fler förlorade sömntimmar än någonting annat. I en svensk studie rapporterade 10 till 40 procent av den arbetande befolkningen att de hade arbetsrelaterade sömnbesvär. Forskarna tror att det kan vara så att stressresponsen leder till en ökad frisättning av ACTH och kortisol, och att det i sin tur minskar nivån av melatonin under natten, ett hormon som vi behöver för att kunna sova.”
(Dr. LISSA RANKIN i boken ”Medvetandet är starkare än mediciner”)


”En god natts sömn handlar inte bara om antalet timmar vi sover. Faktum är att sömnkvaliteten har mer att göra med hur vi andas när vi sover än hur länge sömnen varar.

I till exempel en studie, utförd på en grupp fullt friska personer, täpptes näsborrarna till så att försökspersonerna bara kunde andas genom munnen när de sov. Alla deltagare började snarka redan första natten. En person fick sömnapné och andningsuppehåll och samtliga upplevde att de sovit sämre.

Poängen är att munandning i vila innebär en låggradig form av överandning som försätter kroppen i ett tillstånd av kamp och flykt, vilket vi redan har konstaterat påverkar adrenalinnivåerna. Vår hjärna är då mer alert och kan inte slappna av fullt ut, vilket ju inte är särskilt lämpligt när vi ska sova. Kroppen får därmed inte heller den djupsömn den behöver för att kunna läka, reparera och återhämta sig på ett optimalt sätt. (Vid flykt- och kampresponsen spänner vi också våra muskler, vilket kan förklara varför många som andas genom munnen när de sover också upplever ökad smärta i muskler och leder över tid.)”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Balans”)


”Sömnsvårigheter var vanligare hos snusare än hos de helt tobaksfria arbetarna.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Ett äpple vid sängtid medför ofta god sömn.”
(VIVOS VOCO i boken ”Hälsoörter”)


”Vi får bättre sömn när vi utsätts för solljuset och dygnsrytmen normaliseras.”
(PATRIK GRAHN & ÅSA OTTOSSON i boken ”Trädgårdsterapi”)

Läs även Tupplur

Tankar

“Negative thinking doesn’t harm the body unless it is accompanied by strong, negative feelings. Physiology responds to feelings.”
(TED MORTER i boken “Exercise or diet”)


”We keep pondering and pondering, using the mind as if it was who we were, and the most valuable asset of any human being. On the contrary, when thoughts are present, true connection cannot flow. Thoughts are often interfering with being in the now moment, and only by stilling the mind can we listen to our divine truth.”
(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)


”Paradoxalt nog verkar denna terapi snabbast på sådana som av klassiska terapeuter anses sjukast – perversa, alkoholister och missbrukare. När impulserna tränger fram till ytan behövs det bara en lätt påverkan för att växla över impulsen att spela ut till en full primalupplevelse. Det är inte svårt att bota en allvarligt alkoholiserad person även om han är i 40-50-årsåldern. Terapin tar längre tid med människor som har ”lyckats bra”, intellektuella som har kommit högt på karriärstegen. De svåraste patienterna för oss är psykologerna. De är så hjärntvättade till att tro att alla problem ska lösas med tankeverksamhet att de behöver en fullständig omorientering för att se känslornas betydelse.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Sådana individer som har byggt upp skikt av subtila, intellektuella försvar (som har flytt till sitt ”huvud”) är svårast att bota. Den centrala behandlingen för intellektuella har varit insiktsterapi; för dessa neurotiker leder varje metod som ytterligare engagerar ”huvudet” bara till att deras problem förvärras.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Hall tror, att man kan bli frisk genom positivt tänkande och genom att komma över negativa känslor. För det första är jag inte säker på att det finns något sådant som positiva och negativa känslor. Jag tror, att det finns känslor, punkt och slut, och de existerar i kraft av verkliga upplevelser under ens uppväxt. De är logiska vidareutvecklingar av vissa händelser, vilket betyder, att man inte bestämmer sig för att ha en negativ eller positiv känsla. Jag tror inte att det finns en kraft i nuet, som är tillräckligt stark för att kunna sätta sig över ens historia. Dessutom visar våra mätningar, att aktuella krafter nästan aldrig kan mäta sig i styrka med tidigare präglingar. Det är helt enkelt att hänge sig åt magiskt tänkande, om man tror att det går att bekämpa svår sjukdom med knep, tekniker eller speciella mekanismer. Det är ett förhärligande av ahistoriska och icke dialektiska metoder, där man inte ser symptom som det oundvikliga resultatet av inre konflikter. Varje sorts manipulering i nuet förbiser de upprepade erfarenheter som krävts för att bygga upp en sjukdom.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


”Logik stör intuitionen.”
(DAN MILLMAN i boken “Själens trappa”)


”Our task is not to bring ideas back into the norm, but rather to normalize the overpowering feelings that are driving those ideas into paranoid channels, for example. Of course, this is what most psychiatric practitioners are doing without acknowledging it. They use tranquilizers to normalize feelings, then talk with the patient to help address the ideas. “After all,” a doctor might say, “you know no one is sending message from Europe through the TV to cut off your breasts.” This was the delusion of one of my patients. She believed wholeheartedly that she was receiving such messages and would not be dissuaded from the idea. In our sessions we never addressed the idea. Instead, we dealt with her feelings. “They want to disfigure me to make me feel ugly,” she said. That delusion had as its base: “I feel unwanted. I must be ugly to be so unwanted.” The message, she thought, was being sent to make her feel ugly and therefore unwanted, or unwanted and therefore ugly. This was related to how her parents had treated her. The bottom of that delusion was a feeling of being unloved. If someone doesn’t want to be with us time after time the obvious conclusion is that she or he doesn’t like us; and so we feel unliked. If that person is the sole human being on earth whom we depend on for life, sustenance, caring, protection, and love, then the slightest rejection is catastrophic.”
(ARTHUR JANOV i boken “The biology of love”)


”Just thinking about doing something is the same as not doing it. We know we’ve learned a lesson in the school of life only when our actions change.”
(DAN MILLMAN i boken ”The four purposes of life”)


“Thoughts naturally arise. The point of meditation is not to banish thoughts but to make peace with them realizing their lack of substance.”
(DAN MILLMAN i ”Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)


“When our thinking and feeling are not in “sync,” we are double-minded; and the feelings (registered in the subconscious) always override the thinking. (We may think we would like prosperity or friends, but if we don’t feel worthy or acceptable, our feelings dictate the outcome.)”
(KAROL K. TRUMAN i boken ”Healing feelings… from your heart”)


“Primary Defence: I’m Bad, I’m Guilty, It’s All Too Much
The Primary Defence is named ‘primary’ because employing it is the first thing our mind does to protect us from the life-threatening pain we experience in our childhood. Employing the Primary Defence is the first thing children do to defend themselves. The Primary Defence is very simple and basic, and it is a defence mechanism employed for everyone.”
(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)


“By definition young children are helpless and dependent on others (their care-givers) to fulfill all of their needs (food, clothing, shelter, love, nurturing, safety, etc.). When those needs are not fulfilled from the outside by others, the child protects himself against this life-threatening truth by thinking he should be able to meet these needs from within. But of course the child is still too young to do this. The result is the development of negative thoughts about ourselves. ‘There is something wrong with me because I cannot take care of my needs.’ The child will develop the Primary Defence as soon as he has developed a sense of self-awareness. This starts around the age of 1½ to 2 years. 

Examples of the Primary Defence
I will never be able to do it, it is too much for me
I’m bad
I’m just no good, I’ll never be good enough
I’m guilty, I am always the one who screws things up
Nobody cares for me
I’m worthless
I’m ugly
I’m not interesting
I’ll always be alone
I’m shameful, etc.”
(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)


”Att bara prata om känslor tjänar ingenting till och leder inte vidare. Människor håller på i årtionden i klassiska analyser och terapier utan att någonting alls förändras hos dem. Känslorna måste upplevas i den inre dialogen och noga artikuleras i ord för att vägen till vår sanning ska öppnas för oss. För människor som på allvar inriktar sig på att upphäva följderna av barndomens traumatiseringar är de traditionella terapiformerna oanvändbara, vilseledande och i sista hand kontraproduktiva, därför att de förstärker det intellektuella försvaret mot känslor och hindrar att det bortträngda avslöjas. 

Detta sker även när terapeuten eller analytikern uppmanar patienten att ”tala om traumat” (till exempel det sexuella övergreppet). I terapier som bara vänder sig till intellektet kan terapeutens förmodande och antaganden inte kontrolleras av patienten. De kan vara felaktiga eller riktiga, men även om de är riktiga förblir denna kunskap ineffektiv, den kommer inte att befria patienten från hans symtom. För det är bara de känslor och kroppsförnimmelser som blir medvetna för oss under den högt uttalade inre dialogen som kan ge oss full visshet om det som tidigare tillfogats oss. Vi måste få deras svar för att kunna få tillbaka de bortträngda minnena och integrera den vetskap vi sålunda vunnit. Om någon har tillfälle att få tillförlitlig information av någon släkting som inte deltagit i traumatiseringen, får han en extra bekräftelse.”
(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)


”Intellektet kommer inte åt känslorna.”
(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)


“It requires energy – literal physical energy – to hide our emotions from ourselves. It requires even more energy to conceal them from others. And the truth is, nobody ever hides anything. People who think they’re hiding their anger reveal it through chronic headaches. People who think they’re hiding their fear reveal it through stomach trouble. The mind can lie, but the aching head and the upset stomach speak the truth.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Lasting love”)


”Storsinthet och tolerans är ingenting som man kan uppnå med hjälp av intellektuellt vetande.”
(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)


”Om verkligheten trängs bort uppstår ett felaktigt medvetande. Man får två medvetanden – ett verkligt och ett overkligt. Intellektet är ofta ett felaktigt medvetande därför att det inte stämmer med det verkliga medvetandet – kunskapen om den inre verkligheten.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Neurotiskt medvetande innebär att individen har intellektuell insikt i sina känslor men inte förmår förändra dem (och sitt neurotiska beteende) på grund av att det saknas fortlöpande integration mellan de två hjärnhalvorna (och mellan hjärnans högre och lägre centra). ”Jag vet att jag känner mig underlägsen men ändå uppträder överlägset”, kan man hålla på att säga i åratal utan att ändra detta beteende, därför att kunskapen kommer från ett medvetande som inte är kopplat till känslorna. Ett oproportionerligt intellekt kan på något sätt bidra till att skärma av känslorna; eller rättare sagt: blockering av känslorna bidrar till att framkalla en oproportionerlig utveckling av intellektet.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Strategier för att tänka positivt är, liksom metoder för att stilla sinnet, baserade på önsketänkande snarare än på realistisk förståelse. Du behöver inte kontrollera dina tankar; du behöver bara sluta med att låta dem kontrollera dig.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Conventional psychotherapy has been impregnated with the belief that you get well in your mind – in your thinking, prefrontal cortical, logical mind – that you can think your way to health. I believe it is impossible to get well in that way, based on sound neurologic principles. We may think we are getting well, but that is not the same as being well. The brain is quite capable of deceiving itself. What is ”well”? If it were simply a matter of what we think about ourselves, then all the religious conversions, the born-agains, the epiphanies would be just as valid as any psychotherapy, and the claim of a cure in many sects would equal that of any psychotherapy.”
(ARTHUR JANOV i boken ”The biology of love”)


”Många av oss känner behov av att stilla våra sinnen därför att vi är rädda för dem – rädda för vad vi tänker; rädda för negativa, skrämmande, otrevliga, erotiska, förbjudna, avskyvärda tankar; rädda för mentala impulser. 

Vi blir fria från den rädslan när vi har insett tre saker:
För det första är tankarna bara ljusspel på en filmduk. Liksom en film kan tankarna locka fram skratt eller tårar, men de äger ingen inneboende verklighet. 

För det andra kan du visserligen distrahera dig själv eller koncentrera dig på annat, men du kan inte kontrollera dina tankar. 

Det tredje, och viktigaste, är att du, eftersom du inte kan kontrollera eller hejda tankarna, inte är ansvarig av dem, hur goda eller onda de än kan tyckas. Hur kan du vara ansvarig för tankar, kometer eller solfläckar eller något annat du inte har någon makt över? Du kan inte kontrollera tankarna, bara din reaktion på dem.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


“Positivt tänkande är intressant, men om det innebär att förneka sanningen kan det bara vara till skada.”
(CANDACE PERT)


”Thoughts are a problem only if we give them power or mistake them for reality.”
(DAN MILLMAN i boken ”Wisdom of the peaceful warrior”)


”We can cut through the mind by noticing our thoughts rather than believing or identifying with them.”
(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)


”Thinking goes on in your head. It is not really deep into the roots of your being; it is not your totality.”
(OSHO)


”Vårt intellekt söker ivrigt efter fakta, men på själens nivå är dessa av sekundär betydelse.”
(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)


”Vi tänker för mycket och känner för lite.”
(CHARLIE CHAPLIN)


”Om du trycker bort tankar som du inte vill ha ger du dem bara kraft. De kommer då att växa till sig i det tysta och slå till med full kraft när du minst anar det. Enda sättet att vända det hela är att ta emot och acceptera. När du ger ljus åt komplexet kan det lösas upp och försvinna.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Efter att i hela mitt liv haft en hjärna som gått på högvarv har jag haft turen att stöta på verktyg som hjälpt mig slappna av och hitta mitt inre lugn. Det kraftfullaste av dessa verktyg har utan tvekan varit att förbättra min andning. Ständigt återkommande, meningslösa tankar som far fram och tillbaka med blixtens hastighet, som en mental pingismatch utan slut, har ersatts av ökad harmoni. Jag känner en stor lycka över att ha hittat på- och avstängningsknappen så att jag själv kan bestämma när det är dags att lägga i turbon eller puttra fram på tvåans växel i ett lugnare tempo.”
(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)


”Intelligensen är nästan utan nytta för dem som icke äga något mer. Den rent intellektuella människan är en ofullständig varelse. Hon är olycklig för hon kan inte leva sig in i den värld hon så väl begriper. Förmågan att förstå relationerna mellan olika fenomen förblir steril om den icke kan förenas med andra aktiviteter, sådana som moralisk känsla, empati, ett rikt känsloliv, viljekraft, omdöme, fantasi och kroppslig styrka.”
(ALEXIS CARREL i boken ”Den okända människan”)


”Intellektuell förmåga ger inte individen någon garanti mot att ha fullständigt fel.”
(CARL SAGAN)


“Learn to think with the whole body.”
(TAISEN DESHIMARU, swordmaster)


”Det är inte det man tänker utan det man gör som kan förändra tillvaron.”
(okänd)


”Life may be a tragedy for those who feel, but a comedy for those who think.”
(JEAN de la BRUYÉRE)


”Lägg tankarna åt sidan, och du ska se att alla vägar ligger öppna framför dig.”
(SENG-TS’AN)


”Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat.”
(HELEN HUNT)


”A sound mind can only dwell in a sound body.”
(romerskt ordspråk)


”Ett huvud utan bekymmer finns bara på en fågelskrämma.”
(okänd)


”Det är lättare att handla sig fram till ett nytt sätt att tänka än att tänka sig fram till ett nytt sätt att handla.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Förändringens gåva”)


”Det räcker egentligen inte med att bara tänka, enligt Heart-Math. Fysiologiskt ändras väldigt litet med bara positiva tankar. Endast genom att förändra det emotionella läget kan vi avläsa förändringar också i kroppen. Dessutom vidgas våra vyer när hjärtat och hjärnan är synkroniserade, menar institutets VD. När hon fick hjärtat och hjärnan att arbeta ihop tänkte hon skarpare, blev mer kreativ och kände sig mer fokuserad. Med sådant samarbete skulle vi helt enkelt komma fram till klokare och mer insiktsfulla beslut. 

Vi fick prova. Tekniken kallas Freeze-frame, vilket är den amerikanska termen för att frysa en av bildrutorna i en rörlig film och går ut på att först tänka på något stressande. Vi som gick kursen listade på ett gemensamt blädderblock ostädat skrivbord, tidsbrist, besvärliga medarbetare, pengar, tonåringar… Sedan uppmanades vi att ”frysa” den känslan, liksom rama in den och lägga den åt sidan, för att skifta till området runt hjärtat (”låtsas att ni andas genom hjärtat”) och försätta oss i ett tillstånd av välbefinnande. De bilder vi nu tog hjälp av handlade om att spela boll med sonen, bli mamma, se fullmånen stiga över Stilla havet… Med denna djupa tillfredsställelse överst bland känslorna skulle vi nu ”på allvar fråga hjärtat vad som kunde vara en mer effektiv respons på stressituationen”. Kursledaren uppmanade oss att noga lyssna på hjärtats svar. Nå? Och vad blir skillnaden jämfört med hjärnans svar? Vi dokumenterade skillnaden. I kolumnen ”huvudet” hamnade rädsla, anklagelser, negativ syn på problemet. Grämelse över dåtiden och oro för framtiden. Under rubriken ”hjärtat” skrev vi positivt accepterande, problemet sett inifrån, konstruktiv neutralitet. Känslorna tog sin utgångspunkt i nu-läget. 

Där ser ni, konstaterade kursledaren, det är snarare hjärnan som står för risken att fastna i irrationella och emotionella mönster medan hjärtats reaktion lättare kommer att leda till rationella och logiska lösningar! 

När vi verkade bekymrade över att vi så ofta reagerar på problem med enbart tankemöda, tröstade han oss med att vi är så vana vid att ta till hjärnan att vi tror att det är normalt och att det räcker. Det är bara att lära om. Genom hjärtat ser vi problemen på ett annat sätt än genom hjärnan. Där finns vår högre intelligens.”
(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)


”Hjärtats visdom skiljer sig ifrån huvudets kunskap. När vi lär oss de läxor som bara hjärtat kan ge, ändras vårt perspektiv så att det omfattar en större verklighet och gör vårt liv bättre.”
(HELEN HUNT)


“Life is uncomplicated and simple for the heart but complex and complicated for the mind.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)


”Tankar är inte känslor, de är snarare idéer om hur du ”borde” känna dig. När man rör ihop tankar och känslor blir sanningen dunkel och svår att upptäcka.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 2”)


“Mind noise can only relate to the past or the future. We cannot possibly think “about” anything in the present moment. We can only think about something that has already happened – whether one second ago, five days ago, or ten years ago – or in the immediate or distant future. Isn’t this obvious? Consider it: Anytime we have ever thought or reflected about anything, we were thinking about a past or future event. Past or future – where, like a demon, it draws our attention, out of the peace and sanity of the present moment.”
(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)


“The body is anchored in the here and now while the mind travels into the past and future.”
(BUDDHA)


“A man I know was burdened by memories of his mother – long since dead – who had constantly criticized him when he was a child. He professed great love for her, said he thought of her and missed her every day, yet he walked with a stoop, his eyes were constantly downcast, he was constantly sick, he was unable to establish any long-term romantic relationship, and he had not lived up to his professional potential. I advised him to see a therapist. “Does your mother still live with you?” the therapist asked in an early session. “Yes. She’s part of me. She’s in my memory, in my heart.” “Does she pay you rent?” My friend looked up, startled. “Rent? Of course not! She’s dead.” ”Well,” the therapist said, ”if she doesn’t pay rent, you should evict her.” It was, my friend said, an epiphany that changed his life. Evict her he did, and he began to live.”
(GERALD M. LEMOLE i boken “The healing diet”)


”Don’t believe everything you think!”
(okänd)


“Your mind cannot and will not take you where your heart longs to go.”
(DEBBIE FORD i boken “The 21-day consciousness cleanse”)


”Insight isn’t enough. At best it provides a map, but we still have to make the journey. As I said earlier, just thinking about doing something is the same as not doing it. We know we’ve learned a lesson in the school of life only when our actions change.”
(DAN MILLMAN i boken “The four purposes of life”)


”Our tendency to mistake our thoughts about reality for reality itself acts as a fundamental cause of human suffering.”
(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)


”There is no such thing as a ”thought disorder,” psychiatric nomenclature to the contrary notwithstanding. Thoughts are the latest evolutionary acquisition, the last mechanism in man’s personal development to handle adversity, particularly adversity that was traumatic. 

With the use of our minds, we have the means to avoid internal reality. We can think abstractly and can also be abstracted from ourselves. We can imagine, fabricate, deny, reroute, symbolize and repress the truth. We can organize the most abstruse concepts and engage in self-deception. That self-deception is the gift of civilization, because once imprinted pain is there, we must be able to deceive ourselves in order to go on with life. 

One of my acquaintances was a brilliant brain scientist and also a dedicated believer. She saw no contradiction in her completely “scientific” approach to scientific problems together with unquestioning obedience to the most outlandish of the cult’s beliefs. Her right brain remained confined to her emotions. She was effectively in a hypnotic state. Critical capacity was radically diminished, as in hypnosis, which is neurosis writ small. Not anchored (disconnected) in feelings, she could be easily manipulated. 

The split between feeling and intellect I am discussing allows a supposedly brilliant man to cruise parks exhibiting himself before women, risking jail, and worse. Here we have the mind functioning, but being useless when it comes to handling feelings. The man’s behavior is driven by need: “Mommy, look at me. Pay attention to me.” Strong feelings in the right brain overpower the left-brain intellect. Observe the paradox: an apparently highly logical mind juxtaposed with another mind compelled to be inordinately illogical. They exist in seamless juxtaposition in the same brain having nothing to do with another. And the “illogical” mind resists control by the “logical mind.” Of course, “illogical mind” is a misnomer; it is the logical mind of feelings and sensations that accurately reflect unconscious processes, projecting them onto the present. 

So we have two logical minds: one reflecting external reality, the other the internal one. The problem is that we are unaware of the internal one that would make emotional reactions logical or at least consistent. We think it is irrational because we cannot see the antecedents that lead to emotional behavior and “irrational” thought. A paranoid patient who had a brutal father saw danger in every male encounter. Moreover, she actually believed that a certain man was her father who was going to kill her (he raped her when she was eight and told her that he would kill her if she told anyone). When she felt the danger her father posed, in sessions lasting many months, we saw the connection between her paranoid ideation and her buried feelings. Her internal reality made complete sense of her paranoia. If we do not know how to access that internal reality, we can never make sense of the bizarre ideas. And we understand that those ideas may not be as bizarre as we thought.  And by the way, not to believe this person as so many therapists do, is to aggravate the mental illness seriously.”
(ARTHUR JANOV i boken “Beyond belief”)


”Fastän neurotikerns tanke säger att det inte är något fel med honom, så säger kroppen sanningen.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Reason and “keeping a cool head” are promoted as ways to override the potentially disruptive qualities of emotions and passions. As a result, we deny our feelings, withhold our emotions, and limit our expression. Many of society’s rules, and in particular, its don’ts – Don’t do this! Don’t do that! Don’t say that! Don’t feel this! – become the roadblocks that restrict us from freely expressing ourselves. Many of these roadblocks live in our bellies, and many of the tensions that we feel in this bodymind region, therefore, are due to the conflicts that exist between how we are and how we feel we are “supposed” to be. Because our experiences, actions, and beliefs, no matter how private or personal, are to a large extent shaped by cultural rules, many of us have, in a sense, convinced ourselves that certain feelings and actions are “good” and “proper” and “positive” while others are “bad” or “improper” or “negative”. At times, we fool ourselves into believing that if we order these emotions to cease with our intellect, they disappear without a trace from our bodymind. I wish that this were true, but evidence seems to suggest that it isn’t. When an emotion is blocked before it is fully expressed, the energetic charge of the emotion and of the experience that gave birth to the emotion seems to become stressfully trapped within the part of the bodymind that corresponds to the blockage. In many instances, this part is the gut. As a result, this bodymind region will tend to shape and form itself around the chronically held imploding energy and the stressful attitudes that motivate this energetic blockage. In turn, the blockage and armoring further hamper the natural flow of life and consciousness through the now-congested region. One of the outcomes of this type of bodymind holding is an eventual breakdown of the body’s natural regenerative and rehabilitative process, which might lead to a variety of abdominal dis-eases and difficulties.”
(KEN DYCHTWALD i boken ”Bodymind”)


“Even when you don’t remember, you can’t forget.”
(TED MORTER i boken “Dynamic health”)


”Vi begränsar vår värld med tanken.”
(BUDDHA)


”Lose your mind, and come to your senses.”
(FRITZ PERLS)


”The notion of a ”healthy defense” is a contradiction in terms. We see how Pain produces its own balm in a person who has been mistreated in childhood and is still able to tell herself, ”I know my parents didn’t treat me right but, after all, they had no choice. They were victims too.” This is a defense of rationalization, the “smart defense.” Although the person may be quite aware of what is going on in Africa, Jupiter, or in the economy, she hasn’t the slightest idea what is going on inside her body. 

There are many people whose minds are whirlpools of thought. They think night and day without cease, and their thoughts are generally trivial and compulsive, but they cannot stop. Strong Pains on the lower levels of need are forcing the intellect into continuous, compulsive action, yet the person is aware of neither the Pain nor the pressure. What is experienced is the effect – a racing mind. So long as the mind can keep itself occupied, busy, skipping from one thought to another, the “defense” will work. There are many people who do not seem to suffer very much from their busy minds. They manage to study, learn, think, read, and keep themselves very occupied. In that sense, their “interest” in outside matters works very well as a defense. It is only when the intellectual mind is so overloaded that it can no longer concentrate or study that the person suffers and thinks that something is wrong. One would imagine at that point the problem the person suffers from is an uncontrolled mind. Thus, a psychotherapist or doctor may try to quiet this person through a variety of mental tricks, such as meditation. But since the activation does not emanate from the intellectual mind, the energy will rise relentlessly from the lower brain and drive the mind on no matter what tricks one can devise. It is then heavy artillery drugs are brought in, not to slow down thoughts but to quell Pain – which automatically breaks the racing mind.”
(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)


“När man tänker för mycket kan man ibland skapa problem som inte fanns där från början.”
(NALLE PUH)


”»Positivt tänkande» försöker hålla »topparna» på plats samtidigt som man inte låtsas om »dalarna».”
(okänd)


“Many people, especially those who are characterized as intellectuals, have mainly a head consciousness. They think of themselves as being very conscious persons, and they are, but their consciousness is limited and narrow – limited to their thoughts and images and narrow because they see themselves and the world only in terms of thoughts and images. They communicate their thoughts easily, but they have great difficulty in knowing or expressing what they feel. They are generally unaware of what goes on in their bodies and by the same token, they are unaware of the bodies of those around them. They talk about feelings but neither sense nor act on them. They are only conscious of the idea of the feeling. Of such people it might be said that they don’t live life, they think their way through it. They live in their heads.”
(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)


“Release from the demands of old needs means that a person is not going to be argumentative if he isn’t protecting a feeling with an idea. The neurotic converts feeling into ideas and then has a Primal stake in those ideas. He defends them because they defend him.”
(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)


“Resolving Pain changes ideas radically because those ideas were based on buried Pain in the first place.”
(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)


”Om man ser på saken ur intellektuell eller psykologisk synvinkel och har en person som säger att han mår fint, att hans tankar är klara och att han har ”nya” värderingar och ”rätta” målsättningar, skulle vi väl anse att det är ett tydligt vittnesbörd om terapins effektivitet. Och det är ju just detta som mängder av patienter efter ”avslutad” analys rapporterar om sin psykoanalys. Men om vi då samtidigt gör noggranna mätningar av denna individs fysiologiska funktioner och finner att hans spänningsnivå har höjts i stället för att sänkas? Vad ska vi säga om det? En slutsats vore ju att individen i fråga bara har intalat sig att han har det bättre – att han har lagt sig till med mentala attityder som gör att han känner sig bättre till mods även om hans kropp är av annan åsikt. En hjärtinfarkt vid 57 år är ett vältaligt vittnesbörd om att han aldrig hade det särskilt bra.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


“I can’t detach from what I’m thinking as long as I believe what I am thinking.”
(BYRON KATIE)


”Quiet the mind, and the soul will speak.”
(MA JAYA SATI BHAGAVATI)

Läs även Beliefs och Tankar

Tupplur

”Redan på 1990-talet blev forskarna övertygade om att en liten siesta är bra eftersom det ökar effektiviteten och prestationsförmågan. För äldre är en tupplur på eftermiddagen kopplat till en minskad risk för att bli i behov av vård. Det tycks vara klart bättre att föregripa tröttheten genom att rutinmässigt ta en liten tupplur mitt på dagen än att vänta tills man har sömnbrist och försöka kompensera det i efterhand med en tupplur. Tupplurens stora inverkan har fått forskarna att undersöka om det vore bättre att fragmentera sin sömn och därmed så att säga förlänga sitt vakna liv genom att byta ut den långa nattsömnen mot ett antal smålurar. Slutsatsen var att det inte fungerar eftersom tuppluren, eller siestan, tyvärr inte tycks bidra med precis allt gott som vanlig djupsömn för med sig. 

David Dinges är professor i psykologi och chef för sömnforskningsinstitutet vid Pennsylvania-universitetet. Han är något av sömnforskningens grand old man och var bland annat med och gjorde en klassisk studie på piloter. Genom att följa dem under långflygningar upptäckte han att piloterna somnar titt som tätt, till och med under inflygningar till landning. För att lösa problemet ville forskarna undersöka effekten av att införa en planerad vila i cockpit. Resultaten var lysande. Med hjälp av kontrollerade tupplurar under mindre känsliga delar av flygningen fick de ner antalet oavsiktliga insomningar under kritiska faser till noll. Flygbolag i hela världen anammade snabbt metoden, men i USA sa myndigheterna nej. Forskarna försökte sälja in metoden som ”kontrollerad tupplur” eller ”planerad sömn”, men mötte svalt intresse. ”Då kom vi på snilleblixten att döpa metoden till powernap, och när namnet associerade till kraft och styrka så gick det plötsligt väldigt bra. Det är Amerika”, har David Dinges förklarat.”
(HENRIK ENNART i boken “Åldrandets gåta”)


”Studier från andra håll i Grekland har visat att en tupplur mitt på dagen minskar risken för hjärtsjukdomar med 40 procent. Säkert för att det lindrar stress.”
(NIKLAS EKSTEDT & HENRIK ENNART i boken ”Den blå maten”)


”Ingen dag är så hemsk att den inte går att fixa med en tupplur.”
(CARRIE P. SNOW)

Läs även Sömn

Varningssignaler

”Most cancers occur after a number of repeated warnings. These may include:
– Headaches that you continually stop with pain killers.
– Tiredness that you keep suppressing with a cup of coffee, tea, or soda.
– Nervousness you try to control through nicotine.
– Medicines you take to ward off unwanted symptoms.
– Seasonal head colds, which you don’t have time to let pass on their own.
– Not giving yourself enough time to relax, laugh, and be quiet.
– Conflicts that you keep avoiding.
– Pretending that you are always fine when you are not.
– Having a constant need to please others, while feeling unworthy and unloved by them.
– Possessing low self-confidence that makes you strive constantly to prove yourself to others.
– Rewarding yourself with comfort foods, because you feel undeserving. 

All of these and similar symptoms are serious risk indicators for developing cancers or another illness.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Smärtan finns där av en anledning. Den säger: ”Hallå där! Hör upp! Lite uppmärksamhet, tack! Du gör något som inte är bra för dig själv.” Smärta är en budbärare. Smärta är information. Om vi inte lyssnar till den – om vi bara gör slut på den utan att lyssna på budskapet och ta itu med det bakomliggande problemet – är det som att kapa ledningarna till ett brandlarm och somna om igen utan att släcka elden, medan lågorna rasar allt högre och huset brinner ned. Du tar inte på allvar itu med orsaken till problemet.”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”Det kan vara svårt för dig att acceptera konceptet, men smärta har i full utsträckning en positiv sida där det är en vänlig budbärare som varnar dig för situationens allvar. Om du dagligen har ihållande smärta är det kanske svårt att se den som en vän. Men det ändrar inte det faktum att smärtan försöker varna dig om att större smärta och mer lidande kommer, om inte vissa förändringar görs.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Pain is generally viewed by scientists who study physical issues as the body’s method of alerting you to trouble. Your belly sends sharp pains shooting forth, and it is discovered that your appendix is diseased and preparing to rupture; without the signal of pain, the rupture would occur unnoticed, followed by sepsis, followed by death. Pain warns you not to touch hot objects like stoves and not to bend your body into certain positions; it also warns you that you should do certain things – you have pain that goes away, perhaps, from stretching or breathing well or quitting smoking. Psychic pain serves the same role. That lonely ache goes away when you stretch your life to include others; that sharp misery ceases when you let go of or change a toxic relationship. The key is learning to make the right choices at critical junctures in life; learn this skill and you can eliminate most pain from your life.”
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)


”Det ligger alltid en fara i att ignorera viktiga signaler i livet och därmed uppskjuta nödvändiga beslut.”
(PER ARNE DAHL i boken ”Tro”)


”En förutseende man utrustade sitt hus med brandvarnare. Han var emellertid slarvig med elden och det bar sig inte bättre än att det en dag utbröt brand i huset. När elden så småningom fått fäste nådde röken brandvarnaren, som började ljuda. Istället för att släcka branden valde mannen att stänga av den irriterande brandvarnaren. Han blev förstås av med det irriterande ljudet – men också med sitt hus. Kvar blev en rykande ruin. Samma sak händer med människokroppen när man eliminerar smärta utan att åtgärda orsakerna till den.”
(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvantmänniskan”)


“Pain is the most heeded of doctors; to goodness and wisdom we only make promises; we obey pain.”
(MARCEL PROUST)


Smärtans betydelse
För ett par år sedan försökte en läkare som arbetade i en spetälskekoloni att öppna en dörr som hade gått i baklås. En tolvårig pojke såg honom kämpa. Till läkarens förvåning lyckades den unge pojken – en spetälsk – att öppna dörren utan ansträngning. Nyckeln som den friske läkaren inte hade kunnat rubba var inget problem för pojken.

Det var först när dörren stod på vid gavel som läkaren lade märke till pojkens hand. Den var sönderskuren och blödde där nyckeln hade grävt sig in i köttet. På grund av att spetälska angriper och tar död på nervändarna hade pojken inte känt någon smärta när han vred om nyckeln. Och när smärta inte hejdade hans rörelser kunde han vrida mycket hårdare än någon frisk person hade klarat av.

Denna lilla händelse var betydelsefull, för läkaren insåg att spetälska mister kroppsdelar inte på grund av att sjukdomen förtär vävnaderna (som man hade misstänkt) utan därför att vävnaderna lätt skadas när smärtkänslan är borta. Spetälska mister oftast fingrar och tår och före episoden med nyckeln trodde man helt enkelt att det berodde på något slags direkt effekt av spetälskebakterien, bacillus leprae. I själva verket berodde skadan indirekt på att smärtförsvarsmekanismerna saknades. Läkaren fann till och med en del spetälska som förlorat fingrarna nattetid på grund av att de inte kände när råttorna gnagde på köttet.

Det är inte enbart de som lider av spetälska som måste stå ut med ett liv utan smärta. Somliga människor föds olyckligt nog med ett defekt nervsystem. Dessa människor upptäcker också snabbt att smärtan fyller många funktioner. Ett exempel var en kvinna som var född utan smärtreceptorer och som led oerhört av skador på leder och skelett. På grund av att hon inte kände smärta eller obehag ändrade hon aldrig läge när hon satt obekvämt eller låg i en ställning som utsatte benstommen för onaturliga påfrestningar. Hon blev invalid helt enkelt på grund av att kroppen inte tog smärtan i bruk för att bevara hälsan.

Du och jag kanske tycker att ett liv utan smärta låter underbart. Men det kan bli fullkomligt olidligt. Om du eller jag tar i något hett föremål av misstag gör smärtan att vi snabbt drar undan handen. En människa som saknar förmåga att känna smärta håller kvar handen tills köttet börjar fräsa. Om du eller jag kliver i ett badkar med för hett vatten hoppar vi snabbt ur. Om en människa som inte har några smärtreceptorer gör samma misstag får hon svåra brännskador. Om du eller jag klämmer fingret i en dörr öppnar vi snabbt dörren igen. Den smärtfria människan anstränger sig i stället för att stänga dörren. Om du eller jag råkar ut för en sandstorm skyddas våra ögon av ögonlocken. Mannen eller kvinnan som inte känner någon smärta får svåra skador på ögonen. Om du eller jag sågar i en träbit och av misstag börjar såga i en kroppsdel slutar vi snabbt. Mannen som inte känner smärta blir lemlästad.

Smärta kanske är obehaglig och den kanske är något de flesta känner att de gladeligen skulle klara sig utan, men dessa olyckliga människor som inte har förmåga att känna smärta skulle med glädje byta plats med oss. På grund av avsaknaden av det skydd smärtsignalen ger tillbringar de flesta av de människor vi avundas sitt liv på sjukhus. Få av dem lever länge.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


Dina tidiga varningssystem
Kroppen har en mängd speciella tidiga varningssystem. De är till för att i förväg varna dig för problem som kan uppstå och se till att den potentiella skadan blir minimal.

Om du till exempel belastar ditt hjärta för mycket så att hjärtats egna små blodkärl inte klarar av att pumpa in blod tillräckligt snabbt, börjar du få ont i bröstet. Dessa bröstsmärtor, som kallas angina pectoris, är inte i sig själva livshotande. Och inte heller tyder de på att du har någon allvarlig livshotande sjukdom. Du får veta att hjärtat har nått sin gräns och att om du vill undvika ytterligare skada måste du förändra din livsföring på något sätt. Du måste antingen ändra dina matvanor eller börja motionera så att hjärtat kan få bättre blodförsörjning eller också måste du minska dess arbetsbelastning.

Angina pectoris är förmodligen det bäst kända tidiga varningstecknet på kroppslig överansträngning, men det finns många andra. Dålig matsmältning, till exempel, är inget annat än ett tecken på att din magsäck tycker det är svårt att handskas med kvaliteten och kvantiteten på den mat du stoppar i den. Muskelkramper under träning är ett tidigt tecken som visar att musklerna förbrukar syre och näring snabbare än förråden fylls på.

Även om många av de tydligaste varningstecknen har samband med bestämda kroppsliga sjukdomar, finns det också sådana som är till för att tala om för dig när din kropp är utmattad och i behov av verklig vila. När det är ett generellt problem uppkommer ofta en lång rad till synes banala åkommor. Du kanske plötsligt märker att du får en massa besvär med hosta och förkylningar eller att du får en massa finnar eller hudproblem.

Precis som kroppen kan bli trött och visa tidiga tecken på överansträngning så kan sinnet bli utmattat och behöva ett avbrott från det dagliga slitet. Du kan exempelvis känna dig slö, ur gängorna eller allmänt olustig – alla dessa vaga symptom kan tyda på att du pressat dig för hårt. Om du är ovanligt lättretlig eller impulsiv, om ditt minne börjar svika dig, om du har svårt att somna, om du inte tål oväsen, om din koncentrationsförmåga försämras eller om din viljestyrka tycks ha försvunnit, om du märker att du lätt börjar gråta, är överkänslig och oförmögen att ta itu med enkla uppgifter, är det troligt att du har arbetat för hårt. Ditt psyke behöver vila.

Många människor inser att alla dessa symptom tyder på överansträngning och omåttliga påfrestningar, men finner att de är oförmögna att göra något konstruktivt för att hjälpa sig själva eftersom de känner sig skuldmedvetna om de slutar arbeta. De av oss som vägrar att lyssna på dessa enkla varningstecken och dra nytta av vår kropp när den talar om för oss att ta det lite lugnt ett tag, kanske borde tänka på att några av världens främsta män och kvinnor gladeligen skar av alla kontakter med omgivningen varje gång de kände att pressen på dem blev för stor. Charles Darwin brukade låtsas att han var kroppsligt sjuk för att få en chans att ligga till sängs och vila varje gång han kände att påfrestningarna blev för stora. På samma sätt betedde sig Florence Nightingale, Marcel Proust, Sigmund Freud och många andra.

Överdriver man denna vana kan man gott kalla det för simulering. Ägnar man sig åt den med omsorg och eftertanke är det riktigare att kalla den för sunt förnuft.”

(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


Lär dig lyssna till din kropp
Om du lär dig lyssna till din kropp kan den berätta en hel del för dig. Många obetydliga symptom som vi bara tycker är irriterande och som vi snabbt behandlar är tidiga tecken på att allt inte står rätt till. Andra tecken ignoreras helt enkelt, eftersom vi inte är medvetna om deras betydelse eller för att vi inte ens är medvetna om deras existens.

Till exempel:

1 Om du lyfter eller flyttar på något och känner ett styng av smärta skall du betrakta det som en varning. Om du envisas slutar det förmodligen med att du sträcker en muskel eller skadar en led. Om du gräver upp trädgården och börjar få ont i ryggen är det ett tidigt tecken. Om du lyfter tunga lådor och börjar få smärtor i ryggen skall du se detta som en varning. De flesta smärtepisoder bör betraktas som tidiga varningstecken – ju längre du ignorerar smärtan desto sannolikare är det att du drabbas av allvarliga problem.

2 Kräkningar och diarré kan vara oerhört besvärande men de är ofta viktiga försvarsmekanismer som kroppen tar i bruk för speciella ändamål. Om ettdera av dessa symptom uppkommer utan några andra besvär är sannolikheten stor att du har fått någon form av mag-tarminfektion. Kom ihåg att om du tar till någon form av behandling för att kontrollera symptomen ser du också till att infektionen stannar i kroppen längre.

3 Hostreflexen är ett avancerat försvarssystem som är till för att stöta ut ovälkomna främmande föremål från luftrören. Du skall därför hjälpa din kropp genom att spotta ut det som du hostar upp. Om du har en envis återkommande hosta betyder det att du har en envis och återkommande infektion eller irritation i dina lungor. Eller också finns det något irriterande ämne i luften du andas.

4 Om du får ett ovanligt eller oväntat hudutslag är sannolikheten stor att du kommit i kontakt med något irriterande ämne. Hudreaktionen är ett resultat av att hudvävnaderna, som uppfattat det irriterande ämnet som ett hot, har producerat kemiska ämnen som skall motverka det. Du kan förmodligen dämpa det uppkomna utslaget genom att använda starka mediciner för att motverka kroppens reaktion. Men det är mycket förnuftigare att ta reda på vilket det irriterande ämnet är och undvika det.

5 Om du får kramp i benen beror det vanligen på att blodcirkulationen har hämmats. Krampsmärtorna uppkommer på grund av att avfallsprodukterna från muskelns ämnesomsättning har ansamlats. Blodet flyter långsammare och det betyder att avfallet inte kan sköljas bort. Krampsmärtan talar om för dig att du skall ändra läge. När du väl har gjort det flyter blodet snabbare. Avfallsprodukterna kan då sköljas bort och smärtan försvinner.

6 Om du äter fel sorts mat eller äter för snabbt får du problem med magen. Magen talar om för dig att du gör något fel. Du kan lösa problemet för stunden genom att stoppa i dig något medel mot sur mage. Om du gör det kommer smärtorna förmodligen tillbaka. För att bli av med symptomen för gott måste du lyssna till dina symptom och ta varning.

7 Om du jämnt råkar ut för olyckar kan det bero på att du ständigt är utsatt för alltför mycket stress. Det finns ett starkt samband mellan benägenheten att råka ut för olyckor och stress.

8 En kvinna med oregelbunden menstruation kan tänkas vara oroad över någonting. Flickor har ofta fördröjda menstruationer under examensperioder – och likadant är det med flickor som tror att de är med barn.

9 När en gravid kvinna utsätts för stress kan det även påverka fostret. Det finns en tydlig korrelation mellan påfrestningar på modern och barn som föds med för låg födelsevikt eller som är missbildade. Gravida kvinnor skall vara uppmärksamma på tecken på stressreaktioner.

10 Blodtrycket stiger ofta när en människa är utsatt för stress. Taxichaufförer, lärare och läkare på olycksfallsavdelningar löper betydligt större risk att få högt blodtryck än kamrerer, kyrkoherdar eller lantbrukare. Det kanske är en dyster kritik mot den västerländska livsföringen att en tredjedel av samtliga amerikaner sägs lida av högt blodtryck, och att de två sjukdomar som vanligen förknippas med högt blodtryck, hjärnblödning och hjärtsjukdomar, är vanliga bland män i tjugo- och trettioårsåldern.

Orsaken till detta är enkel. När en människa utsätts för stress slår hjärtat snabbare för att se till att vävnaderna får mera blod. Vad hjärtat anbelangar gör det vävnaderna en tjänst. Olyckligtvis kan man förstås sällan komma till rätt med nutida stressfaktorer genom att hjärtat slår snabbare och musklerna får mer syre. Mannen som är stressad för att han är arbetslös, oroad för sitt banklån eller hotad av vräkning kan inte dra nytta av sina kroppsliga reaktioner – men han är varnad.”

(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)

Vilja eller ovilja?

”Health, success, and joy in life on a constant basis are very much dependent upon:
1. the willingness to take full responsibility for our lives;
2. the willingness to face all our fear, anger, guilt, pain, and denial;
3. the willingness to completely forgive everyone and everything, including ourselves, no matter what; and
4. the desire to Love everyone and everything unconditionally. 

Notice the word willingness. It doesn’t mean that we have to be there now, but we must be willing to get there. I believe that the number one reason patients fail to conquer cancer or any other dis-ease, is because they were unwilling to forgive and forget. They held onto resentment, anger, guilt, and doubt, and that is what killed them. Chemotherapy and radiation only helped them die faster and with greater pain. Maybe that was the fulfillment of the Law of Cause and Effect.”
(RICHARD ANDERSON i boken ”Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”)


”Have you ever met someone who said: ”This is just the way I am. Don’t expect me to change.” What they are really saying is: ”I’ve created myself to be this way, but don’t realize it, and I don’t want to change.” The truth is, however, we all are changing constantly with every single thought we think. But, there are two kinds of people: those who have no control over the way they change and those who consciously choose the ways they change.”
(RICHARD ANDERSON i boken ”Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”)


”Providing someone with health information is not always enough to motivate changes in behavior. We’re all going to die sometime, but if we don’t really enjoy living, who cares about changing behavior?”
(DEAN ORNISH i boken ”Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)


”There is a huge difference between WANTING to change & BEING WILLING to change. Almost everyone wants to change for the better. Very few are willing to take the steps necessary to create that change.”
(JOHN T. CHILD)


”Vi säger ofta ”jag kan inte”, när vi i själva verket menar ”jag vill inte”.”
(DAN MILLMAN i boken “Själens trappa”)


”Vi tar för givet att människor vill leva längre, men många gör det faktiskt inte. Vem vill när allt kommer omkring leva längre, om han eller hon är olycklig och deprimerad och känner sig ensam?”
(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)


”När en patient saknar viljan att bli frisk, har inte ens den bästa medicin någon verkan. Även en obetydlig sjukdom – man skulle också kunna använda ordet ’disharmoni’ – kan då bli ödesdiger.”
(Dr. E. BIERSKI)


”Som läkare ser jag faktiskt att många människor som säger att hälsan är av största vikt för dem fortsätter att bevisa raka motsatsen genom att röka, dricka för mycket, använda droger, köra vårdslöst, äta för mycket, inte motionera, leva för hektiskt, leva i destruktiva relationer. Om du tycker att hälsa är en fråga med hög prioritet, fatta då beslut i enlighet därmed och lev efter dem.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


“Alla vill känna sig bättre, många skulle nöja sig med att känna sig lite bättre. Men “lite” bättre, är det egentligen inte förrädiskt? Gör inte detta ”lite” att man helt enkelt lättare står ut med en situation som det skulle vara bättre att ändra på, gör det inte att man undviker att gå på djupet och finna ursprunget till att man mår dåligt och har ont? Är ett större välbefinnande inte att jämföra med semestermånaden, som gör att man står ut med slavgörat resten av året? Är det inte en huvudvärkstablett som tillfälligt tar bort symtomen och lämnar störningen intakt? Jag är rädd att svaret blir ”ja”.”
(THÉRÈSE BERTHERAT i boken “Kroppens budskap”)


”Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv.”
(finskt ordspråk)


Letting Others Do It For You I’ve seen case after case where a loved one drags their mate into my clinic and wants me to tell the other person what they have to do. They push their ailing friend or loved into a detox program. They make the juices for them, they prepare their food for them and they prepare their herbal supplements for them. Nine times out of ten, this breeds failure. The sick person’s heart and true desire to be well is not there. 

You must be a part of your own healing. This is partly why you get sick. If you want to be well and healthy, you must create this with your own desires and actions, just as you would anything that you desire to experience or have in life. 

It’s great to have your loved ones on your side in this process, but not to the point of overshadowing your own desire and goals for yourself. If you want to be well, it must come from you.”
(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)


””There are no incurable diseases, only incurable people.” This means that some people will not be cured because they don’t want to be. Many use their disease for attention from family members or others. Many individuals become lost to themselves and seek love and attention from others as a support mechanism. Become strong in yourself; spend time alone with yourself.”
(ROBERT MORSE i boken ”The detox miracle sourcebook”)


“Before we can find the will to change, we have to find a willingness. This willingness can only come from a twofold realization: 

1. We realize that our present situation isn’t working very well.
2. We realize that the answer lies not in trying to change others or the world, but in changing ourselves.”

(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


“If we really want something, we will do whatever we need to do in order to get it. By definition, if we don’t do the necessary work, then we don’t really want it enough to do what is necessary to achieve it; we only think we want it. Because we don’t really want it, then not getting it poses no real problem, even though this may leave our Conscious Self feeling unsatisfied.”
(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)


”Mental illness is not a choice… But recovery is.”
(anonymous)


”Om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsakerna till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom.”
(HIPPOKRATES)


”En halvhjärtad ansträngning ger bara ett begränsat resultat.”
(LAUNA HUFFINES i boken ”Ljusets helande änglar”)


”You are being presented with two choices: Evolve or repeat.”
(unknown)


”Om jag inte vill så kommer jag aldrig kunna. Om jag inte kan så betyder det att jag egentligen inte vill. Därför måste jag således fråga mig själv;– Varför vill jag inte?”
(RUBEN ANDERSSON)

Läs även Förändring och Outnyttjade resurser