Hälsa & Livskraft

Här kan du läsa de delar ur häftet Hälsa & Livskraft som jag skrev 2001 (och då sålde i ”pappersform”) och ännu inte har uppdaterat. Jag rekommenderar dig att läsa det från början till slut.

De stycken och ämnen från häftet som jag har uppdaterat och kompletterat med mer och nyare text (och även helt nya ämnen!) kan du läsa under Förbättrad Hälsa & Livskraft


Att vara sjuk eller inte? 

Denna fråga är det inte många som lägger någon vikt på, förrän de själva drabbas av sjukdom det vill säga. Hälsa är inget man varken kan eller ska ta för givet. Hälsa är något som man själv bygger och underhåller. Nästan hela mitt liv har bestått av mängder med smärtor, symtom, lidande, rädslor och känslan av att jag inte duger. För att åtgärda detta så har jag börjat att byta ut min vägvisare i livets resa. Jag har bytt från att följa mitt falska jag (egot) till att mer och mer följa mitt Sanna Jag (själen). Och kanske kan alla mina misstag och erfarenheter vara till hjälp för dig så inte du åker ner i ”diket” onödigt många gånger på din väg till hälsa och livsglädje? ”Erfarenhet är bästa medicinen men den kommer inte förrän efter sjukdomen.” (okänd)

Tack vare mina sjukdomar och lidande så har jag träffat otroligt kunniga, kärleksfulla och intressanta människor. Dessa skulle jag inte ha träffat om jag inte varit sjuk. De har lärt mig många djupa kunskaper om hur kropp och själ fungerar och reagerar på omgivningen. Några av dessa kunskaper finner du i detta häfte. Jag har även fördjupat mig i mängder med litteratur, dels för att förstå mina bekymmer, och dels för att detta ämne har skapat ett intresse hos mig. Och man slutar aldrig att förvånas över kroppens enorma visdom! Men mina allra största läromästare har kommit att bli naturen, djuren och våra barn. Våra små kära barn som på många sätt faktiskt är så mycket visare och ”renare” än oss vuxna människor. Barn lever i nuet, vet hur man har roligt och reagerar på ett mycket ärligare sätt. Det händer att de under sina ibland ganska vilda lekar blir osams med varandra. Då kan de tycka riktigt illa om varandra. Men det brukar bara vara i 10 minuter! Sedan är allt glömt och förlåtet och de är åter bästa kompisar. Vi vuxna har ju för (o)vana att hysa heta och negativa tankar och känslor för varandra om vi blir oense. Sedan går vi omkring och talar illa om varandra istället för att förlåta, integrera och lära oss av händelsen och bli sams och gå vidare med mer erfarenhet. Detta mår vi inte bra av! 

Vanligaste vägen till ett helande genomgår 4 stadier:
1. Förnekelse
Man vill inte inse hur alla erfarenheter och händelser under livets gång påverkar vår hälsa. Jag var själv fast i detta stadiet tills jag stod inför ett val – liv eller död. Jag började inse vilken STOR ”ryggsäck” med obearbetade känslor och händelser jag bar på. Denna säck orkade inte min kropp längre bära på så jag var tvungen att släppa taget om den och låta det som skulle komma ut få möjlighet till det!

2. Sorg
Det som brukar komma ut först är sorgen. Man börjar resonera lite såsom – ”varför hände eller händer detta mig?”, ”vad har jag gjort för att förtjäna detta?”.

3. Ilska
I nästa fas bubblar ilska, vrede och hat upp till ytan. ”Hur kunde någon göra så mot mig!”

4. Förlåtelse
Tyvärr lyckas inte alla nå detta stadiet. Man tror felaktigt att genom att förlåta någon erkänner man att den personen gjorde rätt. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel! Det gäller istället att uttrycka sina känslor, integrera händelsen och lära sig så man inte utsätter sig för samma situation igen. Först då blir man fri att gå vidare i livet. Läs om Förlåtelseprocessen.

(Ibland kan stadie och byta ordningsföljd) 

Jag har även lärt mig att man aldrig bör försöka lägga över ansvaret för ens egna tillfrisknande på andra. Det är bara du själv som kan göra dig frisk! Man kan få olika verktyg i form av råd från sina medmänniskor men det är faktiskt upp till dig själv att se till att använda dem. Detta häfte kommer inte att hjälpa dig på något vis om du ändå inte provar de olika råden. Kunskap är värdelös så länge man inte använder sig av den. Även om man går till den bästa terapeuten kan denne inte hjälpa dig om du inte är villig att öppna ditt hjärta vilket är nödvändigt för att läkas hela vägen. Man kan ibland få bot och då försvinner symtomen som man besväras av. Men är verkligen orsaken till symtomen åtgärdade? I många fall återkommer symtomen efter något år eller så uppstår de i någon annan variant. Man har bara förflyttat eller uppskjutit problemet! Jag har även fått lära mig den ”hårda vägen” att det inte är smart att dricka 2 liter Cola om dagen i åratal! Skräpmat, godis och bakverk i överflöd, kemiska tillsatser i mat och dricksvatten, kemikalier i hygienartiklar och heminredning o s v kan vara till stor hjälp att börja ifrågasätta vid dålig hälsa. Det är givetvis smartare att titta närmare på detta i förebyggande syfte men så klok var inte jag. Man bör nog inte heller använda för mycket kemikalier på sin hud eller i håret eftersom det kommer att tas upp av kroppen. Annars skulle ju inte t ex nikotinplåster fungera!

Det fysiska är, som du kommer att förstå genom att läsa detta häfte, väldigt viktigt. Men för att bli helad ända in till själslig nivå behöver vi sköta om oss på alla våra olika existentiella plan. Men du avgör givetvis själv hur långt du önskar färdas på din väg till bot, helande och livsglädje. JAG förstod inte allvaret i mitt leverne förrän jag trampade med ena foten i graven. Och tyvärr måste det tydligen ofta till en ”nära döden-upplevelse”, svår sjukdom eller ett allvarligt trauma för att vi ska vakna upp. Kan du ärligt säga att du verkligen älskar dig själv och har självtillit? Det är faktiskt väldigt få som verkligen uppnått detta idag! Om man inte älskar sig själv kan man då verkligen älska någon annan? Öppna ögonen och se hur världen är idag!

Förhoppningsvis kommer detta häfte att ge dig några goda råd som kan vara till din hjälp. Jag använder ofta visdomsord (citat) för att förstärka min mening. Dessa vill jag inte ta åt mig äran för! När jag känner till ursprunget för det har jag angett det. Men ofta får man höra ett klokt visdomsord lite här och där utan att få reda på dess ursprung. Allt som står i detta häfte är min sanning! Vi reagerar alla olika på saker och ting så jag ber dig att använda ditt sunda förnuft och bara ta till dig det som känns rätt för dig. Och gör inte det misstaget att du vänder helt upp och ner på ditt liv och ändrar om allt på en gång, även om det nu är till det bättre! Din kropp och själ måste ges tid att hinna smälta och lära sig förstå det nya levnadssättet också. 

”Inte förrän långt senare inser vi att allt lidande egentligen var växtvärk.” (okänd)

Den moderna vetenskapen 

Är den moderna vetenskapen verkligen så ”fulländad” och fullständig som den ibland utges vara? Jag anser att man nog inte blint bör lita på allt som den påstår vara sant eller ej. Om man granskar det hela lite närmare så motsäger den sig själv gång på gång. Mycket gott och bra har självklart kommit fram genom forskning men det är nog inte helt fel att verkligen ta reda på alla fakta och omständigheter innan man tar till sig det! Man resonerar lite för mycket efter att det som man inte ”känner till” eller kan ”bevisa” med dagens vetenskapliga metoder inte existerar. 

HUR kan det då komma sig att vi hela tiden upptäcker nya saker som ju då helt plötsligt visat sig existera? Man vill ofta försöka skapa sig en sanning som passar in i vetenskapens verklighet istället för att gräva fram den äkta sanningen. Någonstans har jag läst följande citat: ”Den moderna vetenskapen är ett finstämt verktyg med vilket användaren kan nå fram till vilket resultat han så önskar förutsatt att han begränsar sitt synsätt tillräckligt mycket”. Seriös forskning bör enligt min mening vara helt förutsättningslös! Givetvis rekommenderar jag DIG som läser detta häfte att verkligen känna efter vad du tycker är rätt eller inte! Jag vill dock tillägga att det mesta som står i mitt häfte har jag själv upplevt i det verkliga livet så det är inte bara en teori. Teorier kan vara bra och de kan visa sig vara sanna när de används i praktiken men så länge en teori bara är en teori bör den inte tolkas som en absolut sanning. Men det som fungerar i praktiken ger resultat! 

Jag anser att den specialisering vetenskapen tillämpar kan vara skadlig för oss. Om man gräver sig djupt ner i bara en del av helheten så glömmer man lätt bort verkligheten. Det är faktiskt bättre att känna till lite om mycket istället. Detta ger en sannare helhetsbild av problematiken. För nästan 80 år sedan skrev  Alexis Carrel något mycket insiktsfullt i boken ”Den okända människan”: ”Det finns ingen metod, som ger en människouppfattning, vilken omfattar på en gång helheten, delarna och relationerna till yttervärlden. För att analysera oss själva få vi lov att använda många olika slags tekniker och söka hjälp hos åtskilliga vetenskaper. Helt naturligt ger oss var och en av dessa sin särskilda bild av det gemensamma objektet och abstraherar därur endast den sida av människan, som är tillgänglig för dess speciella metod. Och summan av alla dessa abstraktioner är fortfarande mindre innehållsrik än det konkreta föremålet, och återstoden är alldeles för viktig att lämnas ur räkningen. Anatomi, kemi, fysiologi, pedagogik, historia, samhällslära och national ekonomi uttömma icke ämnet. Människan, som specialisterna uppfattar henne, är icke den konkreta och verkliga människan.” 

Många duktiga och seriösa personer som forskat har ibland motarbetats av olika skäl, t ex Samuel Hahnemann, Cleve Backster, Hans Hertel, Patrick Störtebecker, Carl Ahlteen, Are Waerland, Victor Schauberger, Olov Lindahl mfl. (läs stycket Bli frisk av föraktad kostterapi längre fram i texten). Ett underbart och talande citat av Schopenhauer lyder: ”All sanning passerar tre stadier. Först förlöjligas den, sedan blir den starkt kritiserad för att slutligen accepteras då den har bevisat sig själv”. Onödigt lidande, slöseri med tid och pengar skulle sparas in om man hoppade över det 1:a stadiet. 

Vad är själen, tankar, känslor, drömmar och upplevelser? Vetenskapen har ännu inte tillfredsställande kunnat förklara vad detta egentligen kan tänkas vara och de forskare som verkligen har försökt sig på det har förlöjligats och blivit förföljda. Alla vet dock med sig av egen erfarenhet (även vetenskapsmän får man förmoda) att dessa ting är något högst verkligt och påtagligt! Eftersom tankar och framförallt känslor styr våra livsupplevelser, och därmed våra öden, anser jag att vetenskapen inte bör tas som en absolut och obestridlig sanning! Jag har istället valt att följa en sanning som inte kan anses som helt vetenskaplig då den ofta grundar sig på villkorslös kärlek, intuition, kroppsmedvetande, självtillit, egna erfarenheter och sunt förnuft. Och när det gäller ett så pass viktigt ämne som hälsa är det av största vikt att studera just det – HÄLSA istället för sjukdom. När man fått klart för sig vad hälsa verkligen är kan man också sätta upp ett mål som man bör sträva efter. Man bör praktisera hela sin livsstil så hälsosamt som möjligt för att bota och förebygga allehanda sjukdomar. Vi kommer ALDRIG att kunna utrota bakterier, virus och parasiter eftersom de har en viktig och naturlig uppgift att sköta. Vi bör istället inrikta oss på att stärka oss själva för att inte bjuda in dessa organismer i vår kropp. Tänk dig att du slutar att städa i ditt hem. Efter ett tag börjar det lukta illa och det ansamlas mängder med damm. Då börjar naturen att försöka städa upp detta genom att det bildas mögel och bakterier på de skitiga golven, väggarna, bakom spisen, i kylskåpet o s v. Man så att säga bjuder in dessa nedbrytande organismer med en för dom gynnsam miljö. Likadant fungerar det med våra kroppar. Håll din kropp så sund och ren du kan på alla 4 plan – det fysiska, mentala, emotionella och andliga planet. Om du uppnår det attraherar du inte skadliga bakterier, virus, negativa attityder, känslor och tankemönster från din omgivning. Det ökar dina möjligheter att uppnå, och behålla, din hälsa och livsglädje! 

”Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre.” (Aldous Huxley)

Litteraturfördjupning om Vetenskapens mörka baksida:
GUYLAINE LANCTÔT – The medical mafia
IVAN ILLICH – Den omänskliga sjukvården
JOHN ROBBINS – Reclaiming our health
JOHN VIRAPEN – Piller & profiter
OLOV LINDAHL – Föllingeprojektet
OLOV LINDAHL – Vetenskap och beprövad erfarenhet
ROBERT S. MENDELSOHN – Den vita lögnen
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER – Trust us, we’re experts: How industry manipulates science and gambles with your future
T. COLIN CAMPBELL – Whole
WILLIAM BROAD & NICHOLAS WADE – Sanningens dödgrävare

Läs även ForskningKöttindustrinLivsmedelsindustrinMedicinsk vetenskap och Mejeriindustrin

Andningens betydelse för ditt hälsotillstånd 

Hur pass viktig är andningen för människans hälsa? Svaret kan lätt sammanfattas så här – Andning är liv. Mat kan man vara utan i flera veckor, vätska i några dagar, men utan syre så försvinner livet ur oss på ett par minuter! Inom den österländska filosofin så är  andningen helt avgörande och viktig för ditt välmående. Jag tänker då på Yoga, Traditionell Kinesisk Medicin, österländska kampsporter, Qi-Gong, Tai-chi m m. 

Här i den sk civiliserade västvärlden har den dock blivit bortglömd och tagen för givet. Men det verkar som om det håller på att förändras faktiskt! Flera människor börjar intressera sig för Qi-Gong, Yoga och frigörande andning vilket är roligt. Kan anledningen vara att vi västerlänningar börjar tappa kontrollen över oss själva i denna krävande och  stressade livsstil? Vi får helt enkelt ingen lugn och ro! Till skillnad från östvärlden tycker jag att vi lever ”utomkroppsligt” här! Vi har förlorat kroppsmedvetandet! Vi fokuserar vårat sinne och vår energi på ytliga saker såsom pengar och karriär. Vi ska ha en snygg och välpolerad fasad utåt sett. Vi måste ha en snygg kropp i form av vältränade muskler, platt mage, nystrukna och dyra kläder som inte sitter speciellt bekvämt. Vi jagar och stressar efter att uppnå nästintill omöjliga krav och högt uppsatta mål o s v. Tyvärr anses hälsan som något självklart och kommer långt ner på prioriteringslistan i vårat leverne. För att man ska ändra denna oharmoniska livsstil måste det tydligen ofta till ett riktigt trauma i form av en svår sjukdom, ”nära döden-upplevelse” eller liknande. 

När vi inte lyssnar på kroppens varningssignaler kan det ju bara gå på ett sätt! Vi börjar förr eller senare att må dåligt! Men eftersom ingen planerar in i almanackan att de ska bli sjuka så är det väldigt svårt att få någon att verkligen stanna upp och känna efter hur det är ställt i kroppen, både fysiskt och psykiskt. Det är ju tyvärr så mycket svårare att förändra sitt leverne när man väl blivit sjuk och svag än om man börjar redan IDAG att försöka få lite bättre kontakt med sin kropp och sina känslor. Då minskar man dessutom risken att bli allvarligt/kroniskt sjuk väsentligt. Hur pass mycket kan vi påverka vårat välmående genom att se till hur vi andas? 

Rökning, som alla förstår, är det värsta man kan utsätta lungorna för!

Andas med magen!

Det finns 3 olika sätt att andas på enligt den österländska filosofin: bukandning, bröstandning och nyckelbensandning. Alla har de olika funktioner för att kunna hjälpa oss få nytt syre till vår kropp.

Det är med diafragman (Bukandning) som vi ska andas med för det mesta. Denna muskel är gjord för att användas för jämnan med en extrem uthållighet som räcker livet ut. Trots detta andas uppskattningsvis 90% av oss västerlänningar med bröstkorgen, helt eller delvis, och använder sig alltså av musklerna som finns mellan revbenen. Dessa muskler är EJ gjorda för att jämnt och ständigt sköta andningen. De ska bara hjälpa till vid krissituationer när vi snabbt måste fly från en annalkande fara och liknande. Resultatet av att bara andas med bröstet (bröstandning) blir att vi kommer att lida av syre-/energibrist, ständiga muskelspänningar i hela bröstryggen som försämrar blodcirkulationen med smärta och stelhet som följd, humöret kommer att bli negativt påverkat, matsmältningen försämras, ämnesomsättningen saktas ned, vi blir mycket känsligare och mer lättpåverkade av stress, vi får sämre sömn o s v. Listan kan göras lång med negativa kroppsreaktioner som kommer av denna ytliga och ansträngda andning. När man väl har lärt sig att andas med buken istället så känns det som om man har blivit av med en väldigt tung ”ryggsäck”! Man upplever sig som friare och lättare på ett sätt som är svårt att förklara, det måste nog upplevas för att man verkligen ska förstå denna underbara känsla! 

Genom att vi bara andas med halva vår kapacitet så blir det ingen riktig ventilation med ny frisk luft i de nedre delarna av lungorna (se figur F1).


Skillnaden mellan att andas med diafragman eller med bröstet beskrivs bäst av bilderna ovan. I figur 2 byts ALL luft i lungorna ut mot ny syrerik frisk luft. Detta fungerar så att man likt en blåsbälg ”drar ner” ny luft hela vägen ner i lungorna och får alltså en optimal ventilation med luft i hela lungorna. När gammal unken luft ständigt blir liggande längst ner i lungorna så bäddar man för en miljö som bakterier och virus har lätt för att slå sig till ro i. Nyckelbensandning, som är den allra ytligaste andningen, är till för bl a gravida kvinnor som den sista tiden innan barnets födsel är nästan helt beroende av denna andning. Bukandning är ju, som ni själva förstår, uteslutet eftersom barnet ligger ”i vägen” för att diafragman ska kunna användas.

Orsak till ytlig andning

Som redan nämnts försvårar faktiskt vårat klädmode andningen en del. Vi knäpper skjortknappar ända uppe mot halsen och sedan, för att ytterligare förvärra, kommer slipsen till. Slipsen påverkar vårt halschakra väldigt negativt och stryper vår fria vilja! (Läs Chakrasystemet) Vi drar åt skärpen runt midjan vilket också försvårar bukandningen. Rent historiskt så bör vi ej glömma den mycket speciella form av bleksot som drabbade kvinnorna runt förra sekelskiftet då de enligt det ”fina” klädmodet skulle använda snörliv för att få getingmidja. Dessa snörliv drogs åt så hårt att det  inte var ovanligt att kvinnorna ibland svimmade då de inte fick tillräckligt med luft. Det blev omöjligt för dom att andas djupt och effektivt. Denna sort av bleksot, som bara drabbade dessa stackars kvinnor, minskade blodets halt av hemoglobin som har till uppgift att transportera syre till cellerna och kolsyra tillbaka till lungorna. Sjukdomen försvann när klädmodet förändrades och snörliven kastades! 

Sedan bidrar vårat snedvridna och överdrivna sk ”skönhetsideal”. Vi anser att vi ska ha en så platt mage som möjligt men jag lovar att det är omöjligt att andas optimalt med diafragman samtidigt som man drar in magen! Fler och fler människor drabbas också av övervikt vilket ställer till med kraftiga andningsbesvär. Det blir svårt att andas med denna extra tyngd eftersom den ofta ansamlas på magen. Följden blir en mycket ansträngd andning som man lätt kan känna igen på det djupa ”rosslande” ljudet. Brist på riktig motion som tränar och stärker andningsorganen, luftföroreningar, stress, ihopsjunken kroppshållning o s v gör inte saken bättre. Obearbetade och undertryckta känslor som vi inte vill/orkar kännas vid gör att vi ”måste” andas ytligare eftersom en djupare andning tar upp känslorna till ytan. Här kan andningsövningar från Yogan hjälpa till. Frigörande andning kan befria många nedtryckta känslor och trauman som belastat kropp och själ i åratal. I vissa fall så länge som ända tillbaks till födelsen och det första andetaget, som är det absolut viktigaste i hela livet! Dessutom andas många genom munnen istället för genom näsan vilket leder till en ytlig och ansträngd andning.

Magen har känslor

När man andas med buken masseras de inre organen effektivt. Detta har en mycket gynnsam effekt på framförallt mag-tarmkanalen. Tarmperistaltiken (Tarmrytmen) får behövlig hjälp av djup bukandning. Matsmältningen förbättras och man minskar risken för förstoppning avsevärt. Självklart har det ju givetvis större betydelse vad du äter för att motverka förstoppning men om man inte missköter detta helt och hållet samtidigt som du lär dig andas med magen har du goda chanser att komma tillrätta med en eventuell förstoppning. Hjärta, lever, mjälte, lymfkörtlar och nervsystemet stimuleras också i positiv riktning av denna massage. Forskare har funnit att det finns fler och mer koncentrerat med känselreceptorer i mag/tarmkanalen än det existerar uppe i hjärnan! (Studera bilden på Tjocktarmens reflex-zoner) Dessa balanseras och får positiv stimulans vid bukandning. Dessutom ligger manipura chakra (Läs om solar plexus i Chakrasystemet längre fram) ca 5-7 cm över naveln som är ett mycket viktigt energi- och nervcentra. Detta är faktiskt förklaringen till att man ibland kan känna ”fjärilar i magen” när man är kär eller blir lös i magen inför en nervös och stressande uppgift som tentamen eller att hålla tal inför människor o s v. Låter det konstigt? Jag anser att naturen har löst detta på ett utomordentligt sätt då det skulle vara väldigt jobbigt att ha alla dessa känslor i hjärnan. Då skulle man, särskilt i denna pressande och stressande värld vi lever i, ha ont i huvudet nästan jämnt vilket skulle resultera i att man skulle få väldigt svårt att kunna tänka! Men man bör kanske ta sig en riktig fundering på hur det inverkar på hälsan och humöret när man äter skräpmat och ”irriterar” dessa stackars känselreceptorer!

Läs även Andningen & Känslor, Bukandning och Diafragmaövningen

Andas genom näsan!

”Näsan är till för att andas, munnen är till för att äta.” (Patrick McKeown i boken ”The oxygen advantage”)

Det finns flera anledningar till att man bör se till att andas genom näsan istället för genom munnen. Andningen blir oftast ytlig vid andning genom munnen. Som alla nog känner till filtreras och renas luften i näsan på sin väg ner till lungorna. Mindre damm, föroreningar, bakterier mm som annars skulle irritera halsen och lungorna kommer in. Näsan fungerar också som ett slags värme-element som ser till att du hela tiden har en mild och anpassad temperatur i inandningsluften. Nervsystemet och vissa meridianer får också en kraftfull stimulering vid näsandning. Dessutom så hjälper bihålorna till med att syresätta blodet direkt till hjärnan. Hjärnan (ca 1,3kg) på  exempelvis en person som väger 65 kg utgör bara 2% av kroppsvikten men den kräver så mycket som 20% av all syreförbrukning i kroppen! Det är alltså slöseri med energi och syre att andas genom munnen!

Kvävemonoxid

Nobelpriset i medicin 1998 gick till 3 amerikanska forskare som upptäckte att det bildas kvävemonoxid (NO) i bihålorna. Denna gas är annars känd för att vara farlig när den kommer ifrån bilavgaser och cigarettrök där koncentrationen av den är väldigt hög. NO har flera viktiga funktioner i kroppen som man inte kan utnyttja via munandning eftersom bihålorna har kontakt med näshålan via små hål. Forskning har visat att NO är inblandat i nervsystemets funktion, men det har även förmåga att döda skadliga bakterier och virus. NO utvidgar även lungblåsorna så att större mängd blod kan syresättas. Syrevinsten blir hela 10%-15% högre i blodet. När man testade att tillsätta NO från en gasflaska vid munandning blev det samma resultat. Man tillsatte även NO till patienter som vårdades med respirator och resultatet blev även där detsamma. Det bildas också en del NO ute i blodkärlens väggar kontinuerligt som påverkar kärlens tonus så att de vidgas och därigenom underlättar blodflödet.

”Kvävemonoxid, eller NO, är ett mycket viktigt ämne som produceras i stora mängder i bihålorna. NO gör att den glatta muskulaturen i luftvägar och blodkärl vidgas. När vi andas in genom näsan följer NO med inandningsluften och vidgar luftrören så att luften passerar lättare. Nere i lungorna vidgas också blodkärlen så att syret lättare förs över till blodet. NO är också bakteriedödande och oskadliggör virus och bakterier som undkommit flimmerhåren i näsa och hals. När vi andas genom munnen, kryddas inte luften med detta viktiga ämne.” (Anders Olsson i boken ”Medveten andning”)

Läs även Kvävemonoxid (NO)

Balansen mellan hjärnhalvorna

Man får även en bättre balans mellan de båda hjärnhalvorna vid näsandning, något som vi här i västvärlden borde försöka utveckla mera. Vi är mest styrda av den logiska, analytiska, verbala och intelligenta vänstra halvan. Den högra halvan, som bemästrar intuition, känslor, tänker i bilder och är konstnärligt kreativ får alldeles för lite stimulans. Vi lägger med andra ord ”band” på våra känslor och tappar ytterligare kontakt med vår kropp och själ genom denna obalans! Visualisering, meditation, dans, lyssna på eller spela musik är bra stimulans för den högra halvan. Men det bästa resultatet, har det visat sig, har man fått av Yoga-övningen Nadi Shodana (även kallad för växelandningen): Man andas genom en näsborre åt gången genom att man håller för den andra med hjälp av sina fingrar. Andningsrytmen ska vara 1:4:2. Man andas in i 1 tidsenhet, håller andan 4 ggr så länge och andas ut dubbelt så länge som inandningen. Sedan börjar man om igen. Du andas in genom näsborre A (t ex höger), håller andan, andas ut genom näsborre B, andas in genom B, håller andan och andas ut genom A enligt ovanstående tidsrytm. Detta är en omgång. I början när man är ovan kan det vara lite besvärligt med denna utdragna andningsrytm, särskilt om du tillhör de som har en ytlig, snabb och ansträngd andning. Blir det för besvärligt för dig så ta bort momentet där du håller andan i början tills du vant dig vid övningen. Kontinuerlig träning och åter träning så ska du se att det blir lättare! Man får ju ingenting gratis här i livet! Börja med ex 5 omgångar och öka sedan successivt till 12 omgångar. Sedan när man börjar kunna hantera detta på ett lugnt och fint sätt så kan du fördubbla tidsenheterna till 2:8:4. För att hålla reda på tidsenheterna så räknar du bara tyst för dig själv samtidigt med andningen. En Yogi (Yoga-utövare) med lång vana av Nadi Shodana klarar av att hålla en mycket långsam rytm och behöver bara ta 10 in och utandningar under en 15-minuters period! En ”normal” andningstakt är ju annars 12-16 in och utandningar per minut! Att kunna kontrollera andningen på detta sätt har en mycket lugnande inverkan på hela organismen, vilket jag återkommer till.

Det bästa, snabbaste och enklaste sättet att få någon att börja andas genom näsan har visat sig vara att  låta personen ifråga ta en bred tejpremsa och sätta för munnen. Då detta förfarande ställer till med lite ”sociala problem” så är det ju givetvis lämpligt att utföra detta när man är hemma på kvällen för sig själv i lugn och ro, exempelvis när man tittar på TV. Efter ett tag så kommer kroppen att börja vänja sig vid detta lugna och gynnsamma sätt att andas. Det varierar dock en hel del från person till person hur länge man behöver träna sig på detta vis beroende på hur stressad man är, hur länge man har haft en felaktig andning, ev sjukdomar som astma o s v. Allt från ett par dagar till ett par veckor kan behövas. När man sedan känner att man börjar andas med näsan automatiskt så kan man minska ner med igen-tejpningen och istället lägga märke till hur man andas i olika vardagssituationer. Man kommer att märka att andningen gärna vill bli ytlig och ta vägen genom munnen vid pressade situationer. Men det är just vid dessa som man ska se till att koncentrera sig på andningen för att behålla lugnet!

Nässköljning

Vid nästäppa, förkylning eller i förebyggande syfte kan man skölja näsan. Man använder en speciell kanna för detta ändamål. Den fylles med ljummet vatten och salt. Saltlösningen ska vara 0,9% som är kroppens egen salthalt. 0,9% motsvaras av ca 1 tsk per halvliter. Man sätter pipen på kannan till den ena näsborren och låter vattnet spola rent medan det rinner upp i näshålan och sedan ut i den andra näsborren. Man kan även hålla för den andra näsborren så att vattnet kan rensa mellan näs- och munhålan, då kommer det ut ur munnen istället. Damm, smuts och slem åker med ut vilket underlättar för näsandningen. Man kan utföra detta regelbundet eller vid behov, t ex vid snuva. Om man ständigt går omkring med en täppt näsa är det nog dags att drastiskt minska ner på slembildande föda!

Andrew Weil skriver i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”: ”NÄSSKÖLJNING är en metod för att rena näsgångarna med hjälp av saltvatten. Det används som en reningsmetod inom yogan och är dessutom en fantastisk behandling mot bihåleproblem och allergisk rinit (som vid hösnuva).”

Han skriver vidare: ”Den som lider av pollenallergi bör göra det här en till två gånger om dagen under pollensäsong, likaså alla som bor i områden med luftföroreningar och som känner irritation i näsan på grund av det. Människor med bihålebesvär bör också skölja näsan dagligen eftersom det befrämjar tömningen av bihålorna och gör att de inflammerade vävnaderna läks snabbare. Vid akut bihåleinflammation är det viktigt att göra detta ännu oftare, upp till fyra gånger om dagen. Det lindrar smärtan och gör att infektionen läks snabbare. Du kommer kanske också att lägga märke till att nässköljning hjälper mot irritation och nästäppa vid förkylning och influensa.”

Läs även Näsandning

Andningen är själens spegel

När man börjar förstå hur viktig andningen är för kropp och själ kan man faktiskt lägga märke till hur vissa personer verkligen mår! Vi brukar, som jag beskrev tidigare, titta på det ”yttre” för att försöka tolka hur en annan person är. Vi uppmärksammar ofta ett leende (som kan vara ”påklistrat”), solbrännan, kläderna o s v. Med dessa ibland falska (medvetna eller omedvetna) signaler till omgivningen kan vi få andra att tro att allt är perfekt ställt med oss. Har man en dålig kontakt med sin kropp/själ kan det faktiskt gå så långt att man själv faktiskt kan inbilla sig att allt är prima. Vi lägger inte märke till att kroppen försöker meddela oss att vi börjar bli utbrända, sjuka, oharmoniska o s v. Men kroppen ljuger aldrig! Har personen en ansträngd kroppshållning, trötta ögon, torr hy och framförallt en snabb, ytlig och ansträngd andning säger det väldigt mycket om huruvida den personen är i fysisk och psykisk balans eller inte. För att ytterligare klargöra detta samband: när en person blir skrämd eller rädd så ökas andningsfrekvensen markant, likaså när du blir nervös, arg eller stressad. Om du däremot ligger och solar på stranden, i lugn och ro, blir andningen långsam och djup. Om du promenerar mitt i storstan med en massa sinnesintryck (syn, hörsel, lukt) av människor, bilar, oljud från trafiken, bilavgaser m m kommer du att andas häftigare än om du skulle gå en skön promenad för dig själv ute i naturen med avslappnande fågelsång, vackra färger och härliga dofter från alla växter. ”När andningen fladdrar, är sinnet ostadigt. Men när andningen är stilla, är också sinnet stilla.” (Hatha Yoga Pradipika)

Att lugna sitt sinne

För att förstå sammankopplingen mellan kroppen och själen (psyket) får man titta lite närmare på det autonoma nervsystemet (ANS). Detta styr sådana kroppsfunktioner som sköts om automatiskt utan att vi behöver tänka på det. Andning, puls, blodtryck, värmereglering, ämnesomsättning o s v. ANS uppdelas sedan i 2 delar, sympatiska nervsystemet (sympaticus) som aktiverar ovanstående kroppsfunktioner och det parasympatiska nervsystemet (parasympaticus) som hämmar/lugnar. Dessa båda nervsystem ska fungera tillsammans i harmoni med varandra där energin cirkulerar runt. Av olika orsaker är det väldigt ofta obalanser mellan dessa båda system. Många människor har övervägande stimulans i sympaticus vilket medför bl a högt blodtryck, ökad slagfrekvens på hjärtat, ökad svettning, snabb ytlig andning, utsöndring av stresshormoner (adrenalin m m) ökas o s v. HELA ORGANISMEN ÄR BEREDD PÅ KAMP! Syftet med detta är en ren överlevnadsmekanism. 

Det behövs vid en uppkommen situation där vi antingen måste fäkta eller fly. Hela kroppen spänns genom att blodcirkulationen rusar i höjden för att förbereda musklerna inför detta. I dagens samhälle är det dock sällan vi verkligen upplever sådana situationer som gäller liv eller död! Men på grund av alla möjliga (och ”omöjliga”) olika sinnesintryck som vi överflödas av flera gånger dagligen överstimuleras sympaticus rejält. Efter ett tag kommer vi, förr eller senare, att bli spända och trötta p g a energibrist. Detta ökar risken för att få huvudvärk, depressioner, bli lättirriterade, koncentrationsproblem, sämre sömn o s v. Detta är priset för att vi mer och mer ”avskärmar oss” från naturen och lever mera ”utomkroppsligt” och onaturligt vilket medför en sämre kontakt med våra känslor.

Nyckeln till avslappning och ”inre ro”

För att få ner aktiviteten i kroppen, som kommer av att sympaticus är överstimulerat, gäller det att istället försöka stimulera parasympaticus. Om man lyckas med detta kommer balansen mellan sympaticus och parasympaticus att bli harmonisk. Resultatet blir att man ”återställer” kroppen till ett lugnt och stabilt (naturligt!) tillstånd. Parasympaticus minskar ner de kroppsfunktioner som sympaticus aktiverar, du blir mindre stressad, mindre orolig och nervös, har lättare för att slappna av, sänker blodtryck och pulsfrekvensen o s v. Men hur kan man stimulera parasympaticus? Nyckeln till detta är den kanske viktigaste nerven i hela kroppen – vagusnerven! Denna nerv kallas även för den vagabonderande eller kringirrande nerven eftersom den ”slingrar sig” ut till många delar av kroppen. Den innerverar bl a hjärta, struphuvud, lungor, lever, magsäck, njurar, binjurar och delar av tarmen. Och det som är av stor betydelse är att den till största delen är parasympatisk! När man utför gastroskopi på sjukhusen ber man patienten att ta långa djupa andetag så att man blir lugnare och mindre nervös. Detta medför att man kan ”lura” kräkreflexen så den inte utlöses. Det är vagusnerven som styr kräk- och hostreflexen. Denna nerv har även en sensorisk (känsel) gren ut till öronen så man kan ibland hosta till eller känna att det kittlar i halsen när man rensar med en tops eller kliar sig i öronen vilket retar och stimulerar nerven till att utlösa denna reflex. Om du kan kontrollera andningen har du fått tag i den gyllene nyckeln till parasympaticus (inre lugn och ro). Via andningen kan man alltså stimulera den viktiga vagusnerven och lugna ner kroppen. Man kan på detta sätt ställa det autonoma nervsystemet under viljans kontroll och påverka många livsviktiga kroppsfunktioner till att fungera mera optimalt och avslappnat. Effekten av detta säger sig självt – kroppen kan få mera energi över till andra viktigare saker än att försätta hela organismen i ett ”spänningstillstånd” som är väldigt energislösande! Du kommer att få positiva resultat både kroppsligt (fysiskt) och själsligt (psykiskt). Man bör, när man väl en gång har lärt sig det, underhålla andningen med olika övningar hela livet för annars kommer du troligen att tappa kontrollen igen efter ett tag. Kontinuerligt underhåll är det som gäller, precis som med din kondition vilken försämras om du inte ger dig ut och motionerar. Man får som sagt ingenting gratis. Men vinsterna av ett par minuters övningar per dag gör att du snabbt ”tjänar igen” dessa minuter genom att du kommer att kunna hantera dig själv på ett bättre sätt. Du kommer att få bättre koncentrationsförmåga, bli gladare och mera harmonisk, du får bättre kontakt med din kropp så att du lättare kan lägga märke till om du driver den för hårt o s v. Hälsotillståndet, både fysiskt och psykiskt, kommer att förbättras när andningen blir effektivare! ”Den absolut mest effektiva avslappningsmetoden jag känner till är medveten styrning av andningen.” (dr Andrew Weil)

”Alan Finger talade om kontakten mellan vagusnerven och andetagen. Vagusnerven är den längsta kranialnerven som utgår ifrån den förlängda märgen i hjärnstammen. Vagus betyder undran på latin. Den består av 80 000 nervtrådar! Big deal! 80 procent av nervens uppgift är att samla in data om vad som pågår i kroppen och 20 procent är till för att styra processer.

Den styr svalget, gommen, stämbandsmuskeln och påverkar och vidarebefordrar impulser till lungorna, hjärtat, mag- och tarmkanalen och mjälten. Den kallas för en brygga mellan sinne och kropp. Varför? Därför att den har utgångspunkt i hjärnan och genom sin resa i kroppen berör och påverkar den flera viktiga organ och kroppsdelar som till exempel svalget samt lungornas kapacitet. Det i sin tur betyder att dina andetag och kvalitén på dina andetag har stor effekt på din vagusnerv. När vi andas in till vår mage, lugna och fina andetag, skickar nerven signaler till vårt parasympatiska nervsystem för att lugna ner oss. Om vi däremot andas fort, påverkas den genom att kicka igång vårt sympatiska nervsystem. Ditt medvetande och syn på världen blir därmed starkt sammankopplat med dina andetag.

Eftersom den också är en del av det parasympatiska nervsystemet styr den också relaxationsresponsen. Boom! Eftersom det också styr våra ögon och ansiktsuttryck är det inte så konstigt att man lätt kan läsa av hur du egentligen mår genom att bara titta på ditt ansikte. Dacher Keltner kallar den för ”your love nerve” i din kropp eftersom den ser till att du mår bra. Keltner har också visat i sin forskning att denna nerv också kan aktiveras av bilder och historier.”
(Edit Szabó i boken ”Yoga för trauma”)

”Vagusnerven är den nerv där hjärnan och resten av kroppen ständigt kommunicerar fram och tillbaka för att upprätthålla en balans mellan vår fysiska kropp och psyket, vilket många känner till som mind-body connection.

Det är just vagusnerven som påverkar i vilken av de två faserna nervsystemet är, det sympatiska kamp-flykt eller det parasympatiska vila-smälta. Därför har vagusnerven även en avgörande roll i immunsystemets funktion, mag-tarmsystemet, återhämtningen från stress samt även hur vi reagerar på stress i framtiden.

När vi har obearbetade trauman utvecklar vi en svag vagusnerv, vilket är kopplat till högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar, mag-tarmbesvär som IBS samt kroniska sjukdomar överlag. En svag vagusnerv kommer även att hålla nervsystemet kvar i den sympatiska delen (kamp-flykt) eller dorsal vagal shutdown, vilket betyder att kroppen har fastnat i en känsla av kroniskt hot. Detta leder till att vi känner oss distanserade från andra men även från oss själva.”
(Doctor Diamantis i boken ”Nyckeln till hälsa”)

Andas ut!

Inom Yogakulturen anser man att utandningen är den aktiva fasen och inandningen den passiva! För att överhuvudtaget kunna få in något syre till lungorna måste du först se till att ”tömma” innehållet i dom! När vi börjar kippa efter andan så är det inte på grund av syrebrist som de flesta tror utan det beror på att det har uppstått en för stor kolsyreansamling i kroppen (blodet)! Det är förklaringen till varför exempelvis fridykarna tömmer sina lungor innan de dyker ner. Vissa tror kanske lite felaktigt att de andas ut luften för att minska kroppens flytförmåga men det är alltså för att kunna hålla andan längre och därmed kunna dyka djupare. Vissa andningsövningar inom Yogan går ut på att hålla andan ute eftersom sinnet blir som allra lugnast då. Jag vill dock avråda alla från att själva experimentera med att hålla andan! Det kan gå riktigt illa om man inte har lärt sig de viktiga grunderna först och det tar tid att lära sig! 

Många sjukdomstillstånd uppkommer p g a att det blir ansamlingar av olika ”slaggämnen” runt cellerna som i sin tur försvårar transporten av syre och näring till dem. Vi kommer alla till slut att dö av kvävning orsakat av att det livsnödvändiga syret och näringen inte kan komma ut till cellerna i tillräcklig takt! Övervägande konsumtion av syrabildande föda förvärrar detta ytterligare! Det är alltså av största vikt att se till att vi har våra transportvägar ut ur kroppen i bästa trim. Jag tänker då på tarm, njurar, hud och lungor. Om du ser till att andas ut på ett mera utdraget och djupare sätt kan du hålla nere pulsen på en lämpligare nivå eftersom du ser till att få ut kolsyran mera grundligt. Inandningen behöver du aldrig tänka på eftersom den kommer av sig själv. Du hushåller med din energi och belastar inte din kropp på samma sätt. Varje morgon gör jag en andningsövning som ser till att fullständigt tömma lungorna på gammal luft. Den första inandningen därefter väcker hela kroppen till liv och fyller lungorna med friskt syre. Det blir en bra start på dagen! Om du blivit intresserad av att lära dig mera om olika andningsövningar rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon som lär ut detta. En Yogakurs, Qi-Gong eller frigörande andning, allt efter vad du har för utbud i närheten. Det finns en hel del litteratur med dessa ämnen, men det kan vara rätt svårt att förstå och lära sig de olika övningarna på rätt sätt via böcker. Praktisk undervisning är det bästa. När man har lärt sig grunderna så kan man börja fördjupa sig i böcker eller själv börja experimentera. 

OBS! Gör aldrig andningsövningar när du har kroppen i vatten, t ex i badkaret, då kroppens cellminne från fosterperioden kan väckas upp! Detta kan skapa ett kraftigt trauma som man kan ”fastna i”! Detta bör bara göras tillsammans med en erfaren terapeut! 

För att kunna förbränna födan vi äter behövs det syre. Om man inte får i sig tillräckligt med syre kan ämnesomsättningen bli rubbad och hamna i obalans. Detta leder då till kronisk trötthet, övervikt m m. Personer som försöker, men inte klarar av, att sluta äta kött p g a att de får ett kraftigt begär efter proteiner har troligen en alldeles för dålig och ytlig andning. Det är nämligen inte bara syret i luften som kroppen tar upp via inandningsluften utan även kvävet. Alla aminosyror (vilka proteinerna består av) är uppbyggda kring kväveatomen. Fördelen med att öka din upptagningsförmåga att hämta kvävet från luften (genom effektiv bukandning via näsan!) istället för att konsumera kött är att kroppen själv kan reglera mängden kväve den behöver. Köttkonsumtion leder oftast till enorma ansamlingar av kväve i kroppen vilken försurar och belastar kroppen väldigt mycket. Detta i sig, kräver extra syre, och då är man inne i ett negativt ekorrhjul. Vi får även i oss syre genom födan, om vi äter rätt föda det vill säga. Råa grönsaker och frukter innehåller rikligt med syre vilket hjälper till vid matsmältningen och ämnesomsättningen. Födoämnen som sockervitt mjöl, pasta, kött, bakverk, friterad mat, konserverad mat och all uppvärmd mat är så gott som innehållslöst på syre. Detta kräver då en bättre andning för att kompenseras. Du kan själv försöka lägga märke till hur en måltid påverkar din andningsfrekvens (och hjärtpulsen) genom att äta en riktigt ”tung” måltid med pommes frites och en stor stekt biff. Jämför sedan detta med en tallrik bestående av råris och en råkostsallad bredvid. Man blir inte alls lika trött, dåsig och andfådd efter den senare måltiden.

Andas djupt med buken, genom näsan och lägg fokus på utandningen. Läs även Andningen

”När rytmen i din andning är i obalans, är även dina känslor det.” (Dan Millman i boken ”Andens lagar”)

Litteraturfördjupning om Andningen:
ANDERS OLSSON – Medveten andning
ARE WAERLAND – Våra förkylningssjukdomar
DESMOND DUNNE – Yoga för envar
DONNA FARHI – The breathing book
GAY HENDRICKS – Andningsövningar för ett bättre liv
GUNNEL MINETT – Livets källa
JAMES NESTOR – Det perfekta andetaget
LUCY LIDELL – Boken om yoga
PATRICK MCKEOWN – The oxygen advantage
THOMAS R. BLAKESLEE – Högra hjärnan

Klorfritt vatten!

Det tillsatta kloret i vårat dricksvatten är skadligt för våra kroppar. Det är syrabildande, mjukar upp vårat skelett och förstör den viktiga tarmfloran. Grundämnet klor (Cl) bildar gas redan vid ca -33o C. Därför avdunstar det ganska snabbt i rumstemperatur. Häll upp vatten i en tillbringare och låt den stå framme i rumstemperatur över natten utan lock så är kloret avdunstat nästa morgon. Häll upp en vattenmängd som motsvarar kommande dags förbrukning för dig eller ditt hushåll. Tyvärr kan inte kloret avdunsta från fryst vatten, som t ex isbitar, även om temperaturen i en frys är ca -18o C eftersom kloratomen är ”låst” i den frysta vattenmolekylen, endast en liten del av kloret kan avdunsta och det är från ytan på isbitarna, där en del av kloret kan ”frigöra sig” och övergå till gasform. Men det mesta (typ 99 %) av kloret ”fastnar” i isbitarna. Häll därför helst i redan avdunstat vatten när du ska göra isbitar.

”Klor är ett mycket reaktivt oxidationsmedel och förenar sig med organiska föroreningar i vattnet och bildar cancerframkallande ämnen. Klor i dricksvattnet ökar möjligen också risken för hjärtsjukdomar och kan ge upphov till långvariga störningar i självläkningssystemet. Försök undvika att dricka vatten som har en märkbar klorsmak.” (Andrew Weil i boken ”Bli frisk av dig själv”)

Vad anser du om klorering av dricksvatten?
Det är helt uppenbart att man måste klorera råvattnet eftersom vattenkvaliteten är så undermålig. Det finns inget bättre medel än klor när det gäller att ta död på mikroorganismer, som faktiskt skulle kunna lägga hela Sverige i sjuksängen.

Klor är ett dödskallemärkt gift som enligt färska undersökningar är cancerframkallande. Det finns klar statistik på överdödlighet i cancersjukdomar som kan härledas till matsmältningssystemet hos människor i samhällen med starkt klorerat vatten. Klorering är enligt min mening ett sätt att långsamt ta död på folk, och kommer att få fruktansvärda följder inom en nära framtid om inget görs åt saken, eftersom våra råvattentäkter försämras hela tiden och klormängden successivt måste höjas.

Klorering har dessutom lett till nya resistenta bakterietyper som inte dör av klor utan man måste ta till ett starkare gift. I Sverige experimenteras det f.n. med cyanid. Kommunerna har även ansökt hos livsmedelsverket om att få utrota gråsuggor och andra parasiter med hjälp av pyretrin, om vilket det sägs att det är mycket giftigt för insekter och fiskar, men nästan helt ofarligt för människan…”
(intervju med Kjell Thorsen ur boken ”Huskurer & helhetsterapi” av Gunilla Boman)

”Klor skapar förhårdnader i kroppens artärer, påverkar luftvägarna, förstör protein samt ger upphov till fria radikaler, genetisk mutation och cancer.” (Vibeke Amdisen i boken ”Pigg & glad med raw food”)

”Med få undantag tillsätter man klor till vattnet i alla landets storstäder. Det har till uppgift att förgifta och döda bakterier. Och det har kloret goda förutsättningar att göra, eftersom det var så man använde klor från början. Det verkar som om lättlurade amerikaner har sövts ner till att inte bry sig om de gifter som rutinmässigt tillsätts våra födoämnen och vårt vatten.

Klor användes under första världskriget för att ta död på människor – våra fiender naturligtvis. Det var ganska otäckt och brände upp inälvorna på dem. Faktum är att en del soldater och civila som bara fick en ”lätt känning” av giftet, blev fysiska vrak på grund av den skada som deras kroppar utsattes för. Vi har gjort stora framsteg, för nu dricker vi det! Milda makter! Naturligtvis får vi åter lyssna på ramsor som ”Man skulle behöva dricka tillräckligt med vatten för att sjösätta ’Queen Mary’ för att få i sig tillräckligt med klor för att skada en enda cell”. Jaja. Har du märkt hur ofta man får höra det? Och det är alltid avsett att få oss att svälja ännu fler gifter som den kemiska industrin producerar. Våra kroppar är på väg att bli en soptipp!

Klor (som i klorerat vatten) kombinerat med djurfett (som vi äter tonvis av i det här landet) resulterar i en kemisk förening av klor och fett till en kletig substans. Denna substans fäster vid artärernas väggar, vilket orsakar arteroskleros – hjärtsjukdom i klarspråk – som dödar oerhört många människor i det här landet.”
(Harvey Diamond i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Läs även Vatten

Marknadsföringens mörka sanning

Reklam och marknadsföring är redskap för företag och industrier som vill öka sina försäljningssiffror! De är knappast intresserade av att föra ut den verkliga och äkta sanningen om sina produkter. Det är tydligen helt okej att vinkla och ”vända” på sanningen för att uppnå det önskade resultatet – ökad försäljning och fler marknadsandelar. Vi är alldeles för godtrogna som tar till oss dessa budskap och tror att det verkligen är så som det sägs. Var uppmärksam på detta!

Läs även KöttindustrinLivsmedelsindustrin och Mejeriindustrin

Bli frisk av föraktad kostterapi

”ETT MEDICINSKT forskningsprojekt får efter mycken prut och förhalning ett statligt anslag på 350 000 kronor. Läkemedelskostnaderna för de 64 patienterna som ingår i projektet minskar under tre år med 180 000 kronor. Deras kostnader för sjukhusvård sjunker från 1,17 miljoner året före projektet till 0,14 miljoner första året, 0,11 andra året och 0,02 tredje året – en sammanlagd besparing för samhället på 3,2 miljoner kronor. Härtill kommer minskade kostnader för sjukskrivning samt värdet av dessa människors produktiva insatser sedan deras hälsa förbättrats. 

Allt som allt ett mycket lönsamt forskningsprojekt som med det snaraste borde fullföljas och utvidgas, kan man tycka. Men den forskning som professor Olov Lindahl beskriver i sin bok Föllingeprojektet (Hälsokostrådet) gick ut på att undersöka värdet av en radikal kostomläggning för att bota vissa kroniska sjukdomar. Alltså möttes den istället av förakt och misstänkliggörande av den etablerade medicinska sakkunskapen. Man ställde just på denna undersökning mycket höga krav på vetenskaplighet som inte är uppfyllda för många andra vanligen använda behandlingsmetoder. Framförallt ifrågasatte man patienternas subjektiva omdöme om sitt eget hälsotillstånd som kriterium på behandlingens framgång. Man menade att många patienter bara inbillade sig att de blivit friska

Men från samhällets synpunkt kan det kanske vara ganska likgiltigt om patienterna är inbillningsfriska eller inte – så länge denna måhända inbillade hälsa är varaktig, gör dem själva belåtna och sätter dem i stånd att arbeta och älska. 

Redan en långt mindre dramatisk minskning av sjukvårdskostnaderna än den professor Lindahl ställer i utsikt borde vara tillräckligt motiv för att ställa generösa anslag till förfogande för forskning om olika former av kostterapi. Det borde inte heller vara omöjligt att finna vetenskapliga kriterier som kan accepteras som rimliga av både anhängare och motståndare till denna behandlingsmetod. 

Det är en viktig politisk uppgift att bryta igenom de medicinska auktoriteternas negativism och se till att kostterapi blir föremål för den forskning den är värd och – om den visar sig hålla måttet – ställa den till medborgarnas förfogande på samma villkor.” (artikel av Sven Lindqvist i DN 1984-08-06)

Kalcium 

Kalcium (Ca) är ett viktigt mineral som våra kroppar behöver till en mängd olika processer. Det mesta (99%) går åt till att bygga upp skelett och tänder. Detta kan vid behov användas som en basisk buffert. En liten del Ca används i nerverna, blodet och musklerna. Det är bisköldkörtlarna som styr kalciumomsättningen så att det inte blir obalans eller brist på det. 

När kroppens behov av Ca ökas, t ex vid fysisk motion eller om man lider av försurning, ökas utsöndringen av parathormon (PTH) från dessa endokrina körtlar. Hormonet ger signal till tarmen att öka absorptionen av Ca men även till njurarna att återanvända större mängd av Ca istället för att det ska gå förlorat via urinen. Varken tarmen eller njurarna gör någon skillnad på om Ca är levande eller dött. Men när Ca kommer fram till osteoblasterna (benbyggarceller), som är ”yrkesmurare”, duger det bara med högsta och bästa kvalité –  nämligen levande Ca och det döda ratas. Detta har de flesta tyvärr missat! Det gäller även läkare, alternativmedicinare, dietister etc. Om man bara intar dött Ca kommer osteoblasterna skrika efter levande Ca eftersom skelettet blir skörare och skörare. Och som jag redan beskrivit kommer bisköldkörtlarna öka utsöndringen av PTH för att försöka rätta till detta. Men då varken njurar eller tarm förstår skillnaden på huruvida Ca är levande eller dött blir följden ofta osteoporos (benskörhet) och hål i tänderna trots att man kanske äter extra tillskott av Ca. Så gott som alla kalktillskott består av dött Ca. Levande Ca hittar vi främst i apelsin, aprikos, brännässlor, broccoli, cashewnötter, chiafrön, dadlar, fikon, grapefrukt, havre, kål, mandel, morot, paranötter, sesamfrö, solrosfrö, stjälkselleri, tång och valnötter. Råsaft av apelsin eller morot ger också ett bra kalktillskott. Ca finns det även rikligt av i alla bladgröna vegetabilier såsom spenat, persilja, ruccola, maskrosblad, o s v. Det finns till exempel sju gånger mer kalcium i rödbetans blad än i roten!

”Honung innehåller kalcium. Kalciumnivån i kroppen höjs om man äter honung. Studier av blodet har visat att kalciumhalten höjs två och en halv gång när man ätit honung och håller sig kvar på den nivån i 24 timmar. I förlängningen ger honung starkare ben (skelett)!” (Siv Hellgren i boken “Alla tiders huskurer”)

Det dåliga kalket (det döda) kommer att fara omkring i kroppsvätskorna då det är väldigt svårlösligt och ställer då till med många och besvärliga problem. Det kan fastna på väggarna i blodkärlen och bidra till åderförkalkning, hemorrojder och åderbråck med nedsatt blodcirkulation som följd. Även nervcirkulationen kan ”kalkas igen” med olika symtom som följd, ex bältros. Nedsatt syn beror ofta på förkalkningar i blodkärl och/eller nerver till ögat. Dåligt Ca är förstoppande och orsakar njur- och gallstenar. Om intaget av Ca är mindre än kroppens behov kommer osteoklasterna (benkrossarceller) att börja frigöra Ca från skelett och tänder vilket är allvarligt. Föda som dränerar kroppen på Ca är främst mjölkprodukter, animaliskt protein och raffinerade kolhydrater såsom socker och vitt mjöl. Kalciumbrist beror ofta på för lite saltsyra i magen och kortison löser upp skelettet! (Läs även Finns det någon anledning att dricka mjölk?, Köttätande, Oxalsyra och Socker är ett gift!)

Socker fullkomligt ”äter kalcium” vilket Are Waerland skriver om i boken ”I sjukdomarnas häxkittel”: ”Det är ett välkänt faktum för kemisterna, att kalcium ingår förening med socker. Samtidigt som tusen delar oblandat vatten endast upptar en del kalcium, absorberar det med lätthet trettiofem gånger så mycket kalcium, om det tillsättes med socker.”

”En undersökning av kvinnor i åldern 36-45 år visade att de som drack två koppar kaffe om dagen förlorade 22 mg kalcium dagligen. När de minskade dosen till en kopp varje dag förlorade de 6 mg dagligen.” (Jane Plant i boken ”Ditt liv i dina händer”)

Om man tittar på hur den västerländska människans matvanor ser ut så kan man börja fundera över hur vi överhuvudtaget kan ha kvar ett skelett! En fransk kemist, Vanquelin, började år 1799 att mäta Ca i havren han gav till sina hönor för att sedan jämföra detta med hur mycket Ca de förlorade genom avföring och givetvis den stora mängd som gick åt till deras ägg. Hönorna förlorade 5 ggr så mycket Ca som de intog genom födan! Han drog slutsatsen att hönorna på något sätt hade bildat Ca i kropparna. Senare forskning av Louis Kervran visade att vi (människor och djur) kan transmutera Ca från andra grundämnen med hjälp av specifika enzymer (se Ät mera rå föda). Mer om detta kan du läsa i ”Andlig näringslära” av Gabriel Cousens. Den boken är för övrigt mycket komplett och banbrytande när det gäller kostens betydelse för vår hälsa. Med beaktande av ovanstående om Ca så vill jag avråda alla från att inta kalktillskott! 

När man mäter balansen i kroppens energisystem hos en person som äter dött kalktillskott är det alltid en kraftig obalans vilket är mycket oroväckande! Kalket hjälper inte till att undanröja orsaken till försurningen i kroppen och det skapar också alla de upplagringar i blodkärl och nerver som jag beskrivit. Och det tar väldigt lång tid innan man upptäcker dessa förkalkningar. Man kan faktiskt jämföra med om man skulle använda vanligt kranvatten i sitt ångstrykjärn. Efter ett tag kommer det döda kalket som vattnet innehåller att bilda kalkavlagringar vilket på sikt förstör strykjärnet. Därför använder man destillerat vatten till detta. För att förebygga så att dricksvattnet inte skapar detta i våra kroppar bör man äta mycket rå oxalsyra som rengör och oskadliggör det skadliga kalket.

Läs även Kalcium-mytenKalktillskottLevande och döda födoämnen, OxalsyraRaffinerade födoämnen och Syra/basbalansen

Kolsyrade drycker

När det gäller kolsyrade drycker uppmärksammas deras biverkningar nästan inte alls. Men kolsyra är en gas som kroppen ständigt försöker att utsöndra genom lungorna i utandningsluften. Då är det nog inte så bra att föra in ytterligare mängder genom födan. Kolsyran är mycket irriterande för slemhinnorna och är kraftigt slembildande (framförallt i mun, svalg och hals!), bidrar till ökad försurning och gasbildning i tarmarna. När det gäller just gaser i tarmarna har framförallt Norman Walker och Randolph Stone (polaritetsterapins fader) ingående beskrivit hur dessa tas upp av blodomloppet och förgiftar sedan hela kroppen. Och de sätter då stor press på hjärta och lungor vilket ökar puls och blodtryck så hela kroppen blir väldigt spänd. Gaser i tarmarna gör att hela buken blir uppsvälld och försämrar matsmältningen. När det gäller kolsyran belastar det särskilt hjärta och lungor då dessa organ hela tiden ska se till att hålla nere kolsyrenivån i blodet. Har man en hjärt- och lungsjukdom bör man vara väldigt måttlig med kolsyrade drycker. De flesta kolsyrade drycker innehåller skadliga kemikalier och STORA mängder socker, eller ännu värre, aspartam (sk light-drycker). Tänk också på att kolsyrat vatten är mycket mer syrabildande än vanligt bordsvatten! ”I detta fall jämför vi vatten med bubbelvatten. Vi rekommenderar att du skippar bubblorna, eller i alla fall begränsar dem. Det skiljer hela 2 enheter i pH. pH 5.5 och pH 7.5 är jättestor skillnad och självklart får de effekt både på munfloran, emaljen och tarmfloran.” (Martina Johansson & Fanny Lindkvist i boken ”Giftfri”) Det kanske inte låter så farligt med 2 pH-enheter lägre men det betyder faktiskt att det kolsyrade vattnet är 100 gånger surare än det vanliga vattnet i detta exempel! Du kan läsa mer om detta under Syra/basbalansen.

Läs även Lemonad och Läsk

Chockrapport om mikrovågsugnar

”En schweizisk undersökning som har bekantgjorts i sommar (1993) visar att det sker stora förändringar i blodet hos personer som äter mikrovågsmat. Förändringarna är likadana som de man kan se i blodet hos personer med cancer under utveckling. 

Mikrovågsugnar kan vara en stor hälsofara enligt en schweizisk forskningsrapport som offentliggjordes denna sommar. Försöksledarna professor Berhard H Blanc och dr Hans U Hertel har tagit blodprov hos personer som har ätit mat som kokats eller tinats upp i mikrovågsugn och jämfört med blodprover från personer som har ätit mat som har lagats utan mikrovågsugn. Undersökningen i Schweiz är den första i världen där man har studerat människors reaktioner på mat från mikrovågsugn och matens strukturförändring efter behandling i mikrovågsugn. 

Blodet förändras
Resultaten är mycket skrämmande. Till den norska tidningen Aftenposten som har tagit upp rapporten i stora reportage, säger dr Hans Hertel att han finner det närmast ofattbart att inte liknande undersökningar har gjorts tidigare. Det mest skrämmande är hur blodet hos försökspersonerna reagerar efter intag av mat från mikrovågsugnar. Hos alla försökspersonerna reagerade kroppens immunförsvar spontant på mikrovågsmat och blodet förändrades på samma sätt som vid en förgiftning. Blodets reaktion på mikrovågsmat liknar f ö den som vi ser hos personer som har cancer under utveckling. Detta är en chockartad upptäck, säger dr Hertel. 

Ger allergier
Mjölk får i mikrovågsugn en ny struktur, den blir surare, får en tilltagande tendens till avlagring (sedimentering) och fettet blir totalt förändrat. Dessa förändringar gör att personer som vanligtvis inte reagerar på mjölk kan få stora allergiska problem av mikrovågsmjölk, säger dr Hertel. En av dem som Aftenposten har intervjuat i anslutning till rapporten är chefläkaren vid Allergicentret i Oslo, Gunnhild Galleberg. Hon säger att hon sedan länge har förbud mot mikrovågsmat i centrets behandlingsprogram. Hon anser att allergipatienterna därigenom får ett minskat intag av mat med för lågt pH-värde, och att detta troligen bidrar till att flertalet allergipatienter blir friska på hennes center. 

Livsfarlig
Att mikrovågorna i sig själva är farliga har länge varit känt. Strålarna är så starka att om det lät sig göra att öppna luckan under full effekt skulle en människa intill dö inom 2 minuter. Men tillverkarna hävdar att ugnarna är så täta att strålningen inte kan nå ut. Vi måste dock räkna med en viss läckagestrålning, särskilt från gamla ugnar. Dr Hertel kallar en sådan förorening genom läckage för elektrosmog. Vilka störningar elektrosmogen förorsakar på lång sikt vet vi inte. 

”Blir förbjudna”
De stora förändringarna i blodet hos försökspersoner som fick mikrovågsmat gick efter en stund tillbaka. Att tillfälligt äta mat som är behandlad i mikrovågsugn behöver därför inte vara farligt. Men ett kontinuerligt och rikligt bruk av mikrovågsbehandlad mat är utan tvekan vådligt, säger dr Hertel. Mikrovågsugnar är så garanterat hälsovådliga att de omedelbart borde totalförbjudas, säger han. Säkert är det också bara en tidsfråga innan de blir förbjudna. 

KOMMENTAR: Stora ekonomiska intressen i rundgång med den vetenskapliga felsynen att det som inte är vetenskapligt klarlagt inte heller är att räkna med skyddar den mäktiga mikrovågsindustrin. ”Experterna” lutas åt samma håll som gräs i vind. Då nu två forskare har vågat ifrågasätta mikromatens verkan på oss människor är därför lyhördhet extra motiverad. Redan 1975 varnade den framsynte svenska forskaren Olof Alexandersson för de okända biologiska verkningar mikrovågsbehandlad mat kan befaras ha. Han pekade särskilt på den sprängning av vattnets molekyler som sker i mat i mikrovågsugn.” (okänt ursprung)

Läs även Mikrovågsugnar

Socker är ett gift! 

Sockret är dödsmedlet framför alla andra! Detta starkt beroendeframkallande ämne är totalt befriat från livskraft, vitaminer, enzymer och mineraler. Det är till 99,9% ”rent” vilket det blivit genom att sockerbetan eller sockerröret först raffineras till melass, sedan till råsocker och till sist socker. Om detta medel skulle kunna trollas bort från jordens yta så skulle det utrota flertalet av de stora folksjukdomarna. Då det används dagligen i stora doser av de flesta åsamkar det skador på oss människor (även våra kära husdjur!) i enorma proportioner. 

Då socker inte har kvar någon näring i sig självt måste kroppen ta av sina egna reserver för att kunna hantera det i matsmältningen. Vi dräneras på många viktiga och livsnödvändiga ämnen som magnesium, kalcium, krom m m. Skelettet och tänderna förlorar sina byggstenar och följden blir benskörhet och hål i tänderna. 

Fetma är en växande folksjukdom. För att kroppen ska lagra upp fett måste det till stora mängder insulin i blodet. Om insulinmängden i blodet är balanserad och stabil kan man inte heller lagra upp fettet. När man äter socker och andra raffinerade kolhydrater stressar man bukspottkörteln onormalt mycket. Följden blir att den utsöndrar mycket insulin på kort tid. Om man t ex äter chips, som innehåller mycket fett, kommer kroppen inte att lagra upp så mycket av det i sina fettdepåer. Men om du dricker en söt läskedryck till ökas insulinhalten kraftigt i blodet och fettet lagras då upp – på ställen där man minst önskar det. Kroppen omvandlar också oförbrukat socker till fett. 

De som inte tror på att man kan bli beroende av socker skulle försöka prova att helt utesluta sockret i 2 veckor. Se då bara till att du inte intar det dolda sockret som finns i snart alla färdiglagade maträtter och allehanda livsmedel. Det är inte så många som känner till att det faktiskt finns mera socker i vanlig ketchup (beroende på vilket märke) än i choklad! När jag provade att helt sluta med socker, och alla andra raffinerade kolhydrater, upptäckte jag hur beroende jag var. Efter några få dagar fick jag abstinens. Jag fick huvudvärk, blev lättirriterad, rastlös och fick sömnproblem. Jag tänkte och drömde hela tiden på sötsaker. Efter 7 dagar kom jag ut på ”andra sidan” som en ny och mer harmonisk människa med förnyad livskraft! 

Sockret börjar gärna jäsa i magen. Detta irriterar slemhinnorna i hela mag-tarmkanalen och kan ge upphov till inflammerade sår. Denna jäsning ger gaser som förorenar hela kroppen via blodet. Man får felaktig tarmflora och ökad tillväxt av olika svampar t ex candida. Sockrets förmåga att jäsa brukar utnyttjas av bagare då de tillsätter lite socker till degen så att den ska jäsa bättre och fortare. Och det räcker som sagt med små mängder socker. 

Socker är kraftigt försurande vilket ger upphov till ömma (sura!) muskler och värk. Det rubbar också balansen i hela det endokrina systemet med mängder av bekymmer som följd. Bukspottkörteln har jag redan nämnt. Binjurarna utsöndrar stora mängder med noradrenalin vid sockerkonsumtion. Det ökar belastningen på hela kroppen men främst på hjärta och lungor då puls och andning ökas dramatiskt. Binjurarna kommer att bli helt slutkörda efter upprepad, daglig konsumtion av detta gift. Detta är väldigt allvarligt då vår Urkraft (energimässigt sett) kommer från njurarna som direkt påverkas av detta. Vi blir uttröttade, både fysiskt och psykiskt. Vissa signalsubstanser i hjärnan påverkas också negativt. Serotoninbalansen rubbas med humörsvängningar som följd. Ett av kroppens egna morfinliknande ämne – betaendorfinet, som ger oss lindring vid både fysiska och känslomässiga smärtor, kommer i obalans. När detta system blivit uttröttat minskar det vår självkänsla och kan leda till depressioner. I den kinesiska medicinen menar man att sötbegär egentligen är undertryckt begär efter moderlig energi (tröstbehov). Vi försöker att dämpa vårat tröstbehov med sötsaker. Det är inget bra sätt att försöka lösa obearbetade känslor genom att tröstäta! 

Ytterligare symtom som kan uppstå vid överdriven sockerkonsumtion är koncentrationssvårigheter, oro, finnar, dålig hy, hyperaktivitet, njurskador och diabetes. Hjärt- och leverskador, gallsten, njursten, åderförkalkning, hemorrojder (ofta blödande) och åderbråck kan uppstå. Det är slembildande, försurande och då det inte finns någon livskraft i sockret bidrar det kraftigt till förstoppning. 

En japansk filosof sade följande visdomsord om USA’s militära bombningsinsatser i Vietnamkriget: ”Om ni amerikaner verkligen vill erövra Nordvietnam ska ni släppa ner socker, godis och Coca-cola över dem. Detta kommer att förstöra dem mycket fortare än bomberna.” 

Om du är mycket intresserad av friskvård och hälsa bör du läsa boken ”Sugar blues” av William Dufty. Den startade en hälsorevolution i mitten av 70-talet.  

Socker borde märkas med:


Litteraturfördjupning om Socker:
ARE WAERLAND – Död åt det vita sockret Liv åt de vita folken
ARE WAERLAND – Sockret som sjukdomsalstrare och livsförödare
BITTEN JONSSON & PIA NORDSTRÖM – Sockerbomben
BRIGITTE MARS – Addiction-free naturally (95-111)
EDWARD HOWELL – Enzym nutrition (sid 84-90)
JOHN YUDKIN – Sweet and dangerous
KATHLEEN DESMAISONS – Slut på sockersuget
NORMAN WALKER – Natural weight control (25-38)
SUSANNA EHDIN – Den självläkande människan (108-113)
T. L. CLEAVE – The saccharine disease (finns på nätet)
WILLIAM DUFTY – Sugar blues

Läs även Socker

Finns det någon anledning att dricka mjölk? 

För att verkligen sätta sig in i frågan måste man studera lite historik. Sverige och andra länder är gamla bondesamhällen ur vilket deras ekonomi och utveckling byggdes upp av. Detta gjorde att mejeriindustrin fick ett stort maktinflytande. Och med stark ekonomi och stort maktinflytande så kan man kanske få föra fram vilket budskap som helst?

Får man verkligen starkt skelett av mjölk? Är komjölk naturlig föda för människor? Detta har nämligen propagerats av myndigheter och mejeriindustrin under lång tid. Dietister, läkare m fl som har utbildats i ”näringslära” med hjälp av medel, såsom kunskap, forskning och pengar, från främst mejeriindustrin och dess förespråkare kanske aldrig ens tänkt tanken att ifrågasätta denna lära? Många är dock av en annan åsikt!

Forskning finns!
Dr. Robert M. Kradjian har gått igenom den enorma mängd med vetenskaplig forskning som gjorts om mjölk. Mellan 1988 och 1993 fann han inte mindre än 1500 artiklar i det medicinska arkivet som fokuserade på mjölk. Han sorterade bort alla undersökningar som var gjorda på djur, de som hade esoteriska vinklingar och de som ej hade kommit fram till någon slutsats. Kvar återstod 500 undersökningar och av dessa så kom ingen fram till slutsatsen att mjölk skulle vara någon ”perfekt” och naturlig föda eller fri från biverkningar, utan snarare tvärtom! Dessa benämningar är dock de som den stora allmänheten fått höra i åratal. Varför redovisas inte dessa undersökningar offentligt?

Naturlig föda?
För att benämna något som naturlig föda bör man kanske titta lite närmare på hur det förhåller sig i naturen? Då finner man främst 2 motsägelser mot just denna benämningen:
1. Inget djur dricker mjölk från någon annan djurart!
2. Inget djur dricker mjölk i vuxen ålder! 

Sedan kan man ta sig en funderare på hur pass ”naturlig” mjölken verkligen är när den väl står hemma på matbordet? Färsk mjölk som bonden tagit direkt från kon in till sitt kylskåp surnar när den blir för gammal. Mjölken som man köper i livsmedelsbutikerna ruttnar efter utgånget datum vilket beror på pastöriseringen. Hur naturligt är det?

Kraftigt slembildande
Mjölkprodukter, och i synnerhet ost, är det mest slembildande man kan äta! 80% av mjölkproteinet utgörs av kasein och detta är väldigt ”kletigt”. Därför används det som lim till möbler m m. Kaseinet har kroppen väldigt svårt att bryta ner och det fastnar även på tarmväggarna vilket gör att det inte kan tas upp någon näring på dessa igentäppta delar av tarmen. Lymfsystemet och slemhinnorna blir ”blockerade” av det trögflytande slemmet som bildas. Mjölkprodukter anses idag av många framstående näringsforskare som största orsaken till allergier, astma, förstoppning m m. Särskilt utsatta är barn som ofta råkar ut för öroninfektioner, problem med bihålorna och besvär med halsmandlarna vilket ofta beror på slembildning. Kasein är också kraftigt enzymhämmande och irriterar immunförsvaret rejält! Mjölk är alltså kraftigt allergiframkallande!

Diabetes
Även diabetes sätts i samband med konsumtion av mjölkprodukter. Barn som insjuknat i insulinberoende diabetes har blivit helt återställda inom 6 månader efter fullständig uteslutning av alla mejeriprodukter! Kroppen kan börja bilda antikroppar mot både kasein och bovint serumalbumin (ett slags protein). Och just det sistnämnda är i sin molekylstruktur nästan identiskt med de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. De bildade antikropparna fäster sig vid betacellerna som då attackeras och förstörs av immunförsvaret i tron att de är inkräktare!

Ger mjölk starka ben?
Detta torde, enligt min mening, vara den mest ihärdiga myten om mjölkens förträfflighet. Mjölk innehåller visserligen en hel del kalcium men det är 2 skilda saker vad som stoppas i magen och vad som verkligen kommer att absorberas! Mjölk har ett högt proteininnehåll, precis som kött, vilket gör att mycket kalcium går förlorat via njurarna. När kaseinet ska smältas går det åt mängder av kalcium i processen, mer kalcium än vad som finns i mjölken vilket gör att det måste tas från kroppens egna reserver. Man går alltså MINUS på kalcium vid konsumtion av mjölkprodukter! Världens största mjölkkonsumtion är i Skandinavien, Nya Zeeland, Australien och USA. Dessa länder har avsevärt flest antal fall av diabetes, karies och osteoporos (benskörhet) per antal invånare. Jämför detta med t ex Kina, där man nästan inte konsumerar några mjölkprodukter, så existerar dessa sjukdomar knappt…

Homogeniserad mjölk kan bli din död 

”Forskningen har visat att den så vanliga förhårdningen av artärerna – som vållar fler dödsfall per år än cancer – har ett direkt samband med användningen av homogeniserad mjölk. Forskningsresultaten har publicerats och tycks vara väl underbyggda. Men de medicinska myndigheterna förefaller tämligen ointresserade av att öppet och utan omsvep informera allmänheten om dessa uppseendeväckande rön. 

Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv. 

Fragmentering
Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk. 

”Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning” säger Dr. Oster. 

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att ”när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna”. Detta ”specifika mål” i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur. 

Förkalkade artärer
Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. ”Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar”, säger Oster. 

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre. 

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas ”liposomer”. Liposomer är mycket små inkapsladem fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet. 

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. ”Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt” säger Oster. Forskarna har infört termen ”plasmalogen sjukdom” för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO. 

XO + plasmalogen = gift
I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, ”Homogenized”, Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. ”Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen” säger forskarna. 

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost. Vidare bör man inta vitaminet folinsyra som blockerar XO:s verkan och bidrar till återuppbyggandet av cellmembranen i ådrorna. Oster ordinerar upp till 80 mg folinsyra per dag för sina hjärtpatienter. 

Osters forskning visar också att de kvinnliga könshormonerna inhiberar XO, och det är därför som kvinnor så sällan får atheroskleros före menopausen. ”Däremot kan de manliga könshormonerna, histaminerna, kolesterol och vitaminerna D2 och D3 stimulera och öka XO:s aktivitet” säger Oster. 

I broschyren säger Sampsidis: ”Man skall komma ihåg att kolesterol i dieten normalt inte ökar blodets kolesterolhalt. Det kolesterol som ökar XO-aktiviteten är det kolesterol som finns lagrat vid kärlskadorna. Den mänskliga organismen är inte ”medveten” om att XO stimuleras av kolesterol. Den lagrar kolesterol som en del av den normala läkningsprocessen. På grund av sina könshormoner är män mer utsatta för hjärtsjukdomar vid tidig ålder. Vitamin D2 och D3 är inga bidragande faktorer så länge XO utesluts från dieten. Vitamin D som tillsättes homogeniserad mjölk gör däremot mer skada än nytta, eftersom det ökar aktiviteten hos XO”. 

Sambandet helt klarlagt
Som stöd för sina forskningsresultat anför Oster och Ross statistik som kopplar konsumtionen per capita av homogeniserad mjölk med antalet dödsfall p g a atheroskleros. Sambandet framstår mycket klart men är ändå inte det starkaste argumentet för Osters fördömande av homogeniseringen. 

Enligt Sampsidis registrerades i USA en nedgång på 10-20% för dödsfall i hjärt och kärlsjukdomar mellan 1960 och 1980. Under samma decennium visar statistiken från Department of Agriculture att årskonsumtionen per capita av homogeniserad mjölk sjönk från 131,7 kg till 110,3 kg motsvarande 16,3%

Som lätt kunde förutses har Osters forskning mött stark kritik från mejeriindustrin. Forskning som gick emot Osters och Ross publicerades av University of California i Davis, en känd lantbruksskola. Ross ignorerade forskningsresultaten från Davis och påpekade att ”varje gång livsmedelsindustrin vill ha forskning som stöder dess intressen vänder den sig till University of California i Davis”

Dr. Kurt Isselbacher, f.d. chef för medicinska fakulteten vid Harvard Medical School, fann 1968 att makromolekyler kan absorberas in i organismen. Oster säger att båda teorierna nu stämmer överens, även om det medicinska etablissemanget ännu inte bekräftat detta offentligt. Andra som uttryckt stöd för Osters och Ross arbete är Dr. R. Lincoln Kesler vid Rush Pressbytarian – St. Luke’s, Chicago, Dr. Jonathan V. Wright, medicinsk skribent i tidskriften ”Prevention”, samt två kända författare och forskare på näringsfysiologins område, Dr. Richard A. Passwater och Dr. Carlton Fredericks. 

Massmedias reaktion
De viktigaste massmedia har – med undantag för en kort rapport av Charles Osgood, CBS – förbigått dessa forskningsresultat med tystnad och amerikanarna fortsätter att sätta i sig tonvis med homogeniserade mjölkprodukter. Skadorna som uppstår genom XO börjar faktiskt redan i moderlivet, säger forskarna. Homogeniseringen är inte oumbärlig för mejeriindustrin även om ett frivilligt upphörande av proceduren skulle kunna ställa till problem för marknadsföringen. Dock skulle dessa kunna lösas utan att industrins good-will skulle behöva bli lidande. 

En expert förklarar
Paul Virgin, representant för mejeriet Alta-Dana Dairy, Los Angeles, USA:s största producent av opastöriserade mjölkprodukter, berättade för THE SPOTLIGHT att homogeniseringen blev populär under 30- och 40-talen av två skäl. ”Före krigsåren i mitten av 40-talet var mjölken i USA i större utsträckning rå, d v s opastöriserad och ickehomogeniserad. På den tiden prissattes mjölken enligt sitt innehåll på grädde och smörfett, och tjockleken på gräddlagret i flaskan skvallrade om kvaliteten. Många mejerier såg marknadsmässiga fördelar med mjölk som inte visade gräddinnehållet och homogeniseringen var huvudsakligen en standardisering av kvalitet och erbjöd ekonomiskt lönsam teknik. Det andra skälet var rent estetiskt. Pastöriseringen gör att grädden bildar klumpar och koagulerar i mjölken, och det tyckte inte konsumenterna såg så aptitligt ut. Homogeniseringen kom mjölken att se godare ut”. Men betalar vi inte ett alltför högt pris för utseendet?” (Tom Valentine, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman) 

Prova att helt utesluta alla mejeriprodukter och all mat som innehåller mjölkprodukter, t ex pizza, yoghurt,  glass o s v i 3 veckor och se hur det påverkar ditt hälsotillstånd! 

Gråt inte över spilld mjölk! (okänd)

Läs även Mjölk

Tändernas inverkan vid sjukdom

För att verkligen kunna bli frisk från en längre tids sjukdom/symtom så är det av STÖRSTA VIKT att kolla upp sin tandstatus! Tänderna, som jag kommer att beskriva, inverkar på hela kroppen på flera olika sätt. I min egen sjukdomskamp vände mitt nedåtgående hälsotillstånd först när jag började ta itu med detta samtidigt med en radikal kostomläggning. Man bör även ta sig en förebyggande titt på sina tänder hos en kunnig tandläkare som är införstådd med dess inverkan på kroppen.

Amalgamfrågan
Idag är nog de flesta medvetna om kvicksilvrets skadliga inverkan på kroppen? Detta gift ansamlar sig i njurarna, hjärnan, fettvävnaden och framförallt i hypofysen. Hypofysen är oerhört viktig eftersom den är ”superior” i det endokrina systemet. Den styr med andra ord hela hormonsystemet. Är hypofysen i obalans kommer detta att påverka binjurarna, sköldkörteln, bukspottkörteln o s v negativt. Ämnesomsättningen blir troligen antingen överaktivt eller, som i mitt fall, underaktivt. Det senare leder till energibrist och kronisk trötthet. Kvicksilver vill binda sig till svavel så det kan även bli kaos i det proprioceptiva nervsystemet eftersom dess signalsubstans innehåller just svavel. Detta nervsystem utgörs av känselnerver från muskler, bindväv och senor. Vid fel i detta nervsystem blir följden ofta ”oförklarliga” och plågsamma smärtor, spänningar och stelhet. Kvicksilverångan som följer med inandningsluften kan, efter lång tids påverkan, förstöra lungvävnaden. Detta är en av orsakerna till astma och andra lungsjukdomar. Listan kan göras lång över kvicksilvrets giftiga inverkan på kroppen. Därför hänvisar jag till var man kan fördjupa sig i detta ämne.

Litteraturtips om amalgam:
BIRGITTA & ROBERT FORSBERG – Den långsamma döden
HAL A. HUGGINS – It’s all in your head
MAGNUS NYLANDER – Fri från amalgam
OLLE REHDE – Sjuk av amalgam
PATRICK STÖRTEBECKER – Kvicksilverförgiftning

Oral galvanism

Vad dock få personer känner till är att även alla andra metaller som anses ogiftiga och ofarliga påverkar kroppen på ett mycket negativt sätt. Särskilt i dagens samhälle där vi ständigt är utsatta för elektromagnetiska fält. Guld och titan leder t ex ström mycket bättre än amalgam som är oädelt. Har man dessutom en försurning i sin kropp (något som nästan alla lider av idag p g a raffinerad, sönderkokt, processad, förädlad och konserverad föda med kemikalier i och dessutom lider vi av stress och obearbetade känslor!) så fungerar saliven alldeles utmärkt som en ledare av ström. Vi fick alla lära oss(?) i skolan på kemilektionen att om man kopplar en vanlig glödlampa till två olika sorters metallstavar och sänker ner dem i en vätska som är ledande kommer det att bildas en strömkrets där elektriciteten vandrar från den oädlare metallen till den ädlare metallen. Detta kommer att göra att glödlampan börjar att lysa! När detta fenomen uppstår i munnen mellan metallfyllningarna kallas det för oral galvanism. Alla människor som upplevt detta vet hur illa det kan ställa till i kroppen på många sätt! Symtombilden av detta elände kan inbegripa oerhört många symptom vilket ytterligare försvårar dilemmat när man försöker att få till en diskussion om orsaken till sin sjukdomsbild med läkare. Och eftersom besvären kommer sig av en BIOFYSISK (eller bioelektrisk) orsak kommer läkaren troligen inte att hitta något onormalt på sina tester. Den medicinska vetenskapen grundar ju tyvärr sitt vetande på att kroppen skulle vara biokemisk. Det kemiska i kroppen sker dock sekundärt! Något som de kloka kineserna har känt till i årtusenden. Piercing och användning av smycken är således direkt hälsovådligt! Om man har ett örhänge av guld och samtidigt har tandfyllningar av ex amalgam kommer det oädla amalgamet att börja vandra ut i käkbenet eller via blod-, lymf- och nervbanor, i riktning mot örhänget eftersom det är av ädelt guld. Som du själv kan räkna ut är det mycket svårare att försöka rensa ut detta ”metallskräp” när det befinner sig i käkbenet än om det sitter kvar i tanden. Metaller från tandfyllnadsmaterial vandrar också runt i hela kroppen, som jag redan nämnt, vilket på sikt kan leda till tungmetallförgiftning eller i värsta fall elallergi. Läs även Stig om Oral galvanism

Bara ”toppen på isberget”
Ovanstående som är ganska välkänt numera är dock bara en del av problemet! Få människor (och läkare/ tandläkare) känner till att det finns andra, och mycket allvarligare tandskador som man kan drabbas av. Det är VÄLDIGT VIKTIGT att du är insatt i dessa saker INNAN du eventuellt bestämmer dig för att börja amalgamsanera! Många har tyvärr inte blivit något bättre trots att de gjort en fullständig amalgam- och metallsanering. Vissa blir tom sämre av detta! Det beror på (enligt min mening och erfarenhet) att man har börjat att ”rota i fel ände” av tanden vilket kan ställa till det ytterligare vid svåra sjukdomar.

Rotfyllningar och NICO

Rotfyllningar i tänder och nekroser (vävnadsdöd) i käkbenet är dock det allvarligaste eftersom det kan ge riktigt svåra och mer akuta skador på hjärta, hjärna, Lever, immunförsvaret m m. Det kan uppstå infektionshärdar (fokalhärd) under en sjuk eller död tand – alla rotfyllda tänder är döda. Oftast känner man dock ingenting lokalt (vid tanden/käkbenet) eftersom nervänden också troligen är död. Kroppen försöker att försvara sig genom att ”kapsla in” dessa härdar och att bryta ner sina egna vävnader runt omkring. I denna nedbrytningsprocess bildas det ofta likgift (kadaverin)! I dagens moderna medicinska terminologi existerar dock inte ordet likgift längre. Numera kallas samma gift istället för äggvitetoxiner. Ett ord som ofta är på tapeten i samband med den fruktade galna kosjukan. Dessa äggvitetoxiner fungerar i en levande kropp som ett nervgift! Inte konstigt att jag mådde som en ”GALEN KO” när det var som allra värst!? Koma-anfall som varade i dagar, yrsel, kraftig minnesförlust, ångest, talproblem, allehanda smärtor, hjärtkramper, tremor (nervskakningar) m m. Denna käksjukdom har inte blivit uppmärksammad något nämnvärt ännu trots att Dr. Weston A. Price redan klargjorde problemet i början av 1900-talet. Namnet på sjukdomen är NICO – Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis (ibland även kallad alveolar cavitational osteopathosis). 

För att bli drabbad av denna otäcka sjukdom behöver man dock inte ha gjort något tandingrepp. Det kan räcka med att du gnisslar tänder (spänner käkarna) vilket nedsätter blod- och näringscirkulationen fram till dina tänder och käkben. Många spänner käkarna idag p g a stress! Felaktig bettfysiologi är också en bidragande orsak. Dålig kost är också en starkt bidragande orsak till att käkben/tänder börjar degenerera (brytas ned).

Info om fokalhärdar:
RAIMO HEINO – Nya naturläkarboken (sida 71-77)

Misslyckade rotfyllningar
Enligt undersökningar gjorda av Patrick Störtebecker visade att var 3:e rotfyllning misslyckas! Senare och noggrannare undersökningar har dock visat att upp till 98% av alla rotfyllningar misslyckas! Det ska dock tilläggas att resultaten kraftigt skiftar från en tandläkare till en annan då de har olika grad av erfarenhet och skicklighet. Jag själv skulle dock aldrig utsätta mig för denna risken! Det är bättre att dra ut tanden. När en rotfyllning misslyckas finns det kvar en grogrund för elakartade bakterier. Det är så gott som omöjligt att verkligen kunna göra helt rent i tanden vid en rotfyllning. Läs även Rotfyllningar

Litteraturtips om rotfyllningar:
GEORGE E. MEINIG – Root canal cover-up
TANYA HARTER PIERCE – Överlista din cancer
WESTON A. PRICE – The price of root canals

Samband mellan tänderna och kroppen

Eftersom kroppens viktigaste meridianer och nerver går igenom, förbi eller står i kontakt med alla tänderna har detta en direkt påverkan på resten av kroppen. Se tandschema längre fram! Dessutom står kropp och tänder i DIREKT FÖRBINDELSE via lymfsystemet och blodcirkulationen med vilket infektioner och elakartade bakterier kan sprida sig vidare. Själv fick jag akuta reumatiska besvär i form av svullnade och ömmande leder över hela kroppen och kraftig feberfrossa. Inom 2 dygn kunde jag EJ längre knyta mina händer p g a att mina fingrar var så svullna! Orsaken till detta var en infekterad tand som förgiftade mig via lymfsystemet.

En annan tand (36 – se tandschemat) gav mig haltande gång p g a kramp i vänsterfoten, vänstersidig ischias (blockering i de nedersta ländkotorna) och en riktigt kraftig nackspärr – dessa symtom försvann i samma ögonblick som den sjuka tanden drogs ut! Sjuka, döda och infekterade tänder är ENORMA ENERGITJUVAR vilka det är nästintill omöjligt att bekämpa på annat sätt än att avlägsna hela tanden. Ibland krävs det även en rensning av käkbenet under tanden för att bli återställd och frisk. Bättre att offra och dra ut några tänder än att offra hela sin hälsa… 

TÄNK dig dock NOGA för innan DU eventuellt börjar med något av ovanstående tandingrepp! Det krävs ALLTID en lång mödosam förberedelse och mängder av grundläggande kunskap! Välj en tandläkare som är väl införstådd med problemet och har erfarenhet. Tandläkaren ska också självklart bara använda metallfria fyllnadsmaterial och riktig skyddsutrustning vid amalgamsanering! Tandläkaren ska även vara införstådd med att ej borra sönder fyllningen utan att istället borra på det sättet att man kan borra loss bitar att plocka ur. Man sparar ”renborrningen” tills det inte längre går att undvika.

För att hjälpa kroppen att frigöra sig från kvicksilvret, som finns kvar i cellerna i kroppen, efter en sanering kan man äta föda som innehåller levande svavel. Detta finns främst i vattenkrasse, lök, vitlök, alger, kål, rädisa, alfalfa m m. Det måste dock ätas i sitt naturliga och råa tillstånd! Se till att kroppens utrensningsorgan (Njurar, Lungor, Hud, Tjocktarm) och Levern fungerar innan eventuella tandingrepp! Det blir nämligen stora påfrestningar på kroppen vid olika tandingrepp. För att undvika onödigt lidande behöver man förebygga detta.

Undvik dock att äta selen i stora doser eftersom det binder fast kvicksilvret ännu mer inuti cellerna! Målet är ju att försöka få ut kvicksilvret ur kroppen. 

Var även uppmärksam på om du biter ihop käkarna p g a för stort kontrollbehov eller obearbetad ilska! Många går också ständigt omkring och ”tuggar” (gnisslar tänder) på olika beslut som de inte vill/kan/orkar/vågar ta.

Tidigare forskning
Dr Weston Price, som ledde ett team på 60 av Nordamerikas ledande forskare intresserade sig för bl a tändernas inverkan på kroppen vid sjukdomar. Han testade att sy in extraherade (utdragna) tänder innanför skinnet på helt friska kaniner. Kaninerna fick alltid samma sjukdom som patienten hade som tanden hade dragits ut från. Det gällde sjukdomar som reumatism, ögoninfektion, urinvägsinfektion, nackspärr m m. När man gjorde samma test med friska tänder hände det ingenting med kaninen. Man provade även att koka infekterade tänder för att sedan sy in dem under skinnet på kaninerna. Då blev de inte heller sjuka. Detta ledde till att Dr Price kom fram till slutsatsen att det hela handlade om elakartade bakterier som givetvis dog när de kokades. Ytterligare forskning visade senare att själva bakterierna dock inte är speciellt skadliga för oss utan det är de toxiner som de sprider till oss via deras ämnesomsättning.

Kan ge många olika sjukdomar
Man har botat patienter från många svåra sjukdomar genom de tandingrepp jag beskrivit. Reumatism, ms, astma, allergi, elallergi, fibromyalgi, övervikt, tarmsjukdomar, ständiga infektioner som ”vandrar omkring” i kroppen, kronisk trötthet m m. En terapeut som jag haft förmånen att lära känna och som har lång erfarenhet när det gäller tandskador menar att av 100 patienter som har ortopediska besvär så skickar han 99(!) till tandläkare och bara 1 behöver verkligen ortopedisk hjälp! Jag har, som jag redan beskrivit, egna erfarenheter från detta. Så gott som alla ryggskottspatienter han behandlat (han är bl a kiropraktor) kommer orsaken från tänderna. Detta har jag hört från flera håll. Studera tandschemat nedan så ser du hur tänderna kan inverka på ryggkotorna och olika kroppsfunktioner. Vid dessa tandskador (NICO, rotfyllningar och nekroser i käkbenen) blir så gott som alltid lymfsystemet belastat. Detta medför ofta att ligament flavum, som hämtar sin näring från lymfan, kan svullna i någon del av sin sträckning längs ryggraden och förorsaka ryggvärk, rörelsesmärtor, spända ryggmuskler och trötthet utefter hela ryggraden.


Ytterligare litteraturfördjupning om tandskador:
FRANK J. JEROME – Tooth truth
HÅKAN HELGETUN – Tänderna
NÄRINGSRÅD & NÄRINGSRÖN – Nr 3-2002
PATRICK STÖRTEBECKER – Tandröta som orsak till nervsjukdomar
URSULA JONSSON – Nu räcker det! (sida 97-105)

Läs även Insikter 10RotfyllningarStig om oral galvanism och Tänderna

Tändernas samband med meridianerna

Fluor 

Fluor är ett s k spårämne som kroppen inte kan vara utan. Det används bl a för att bygga upp emaljen i tänderna. Naturligt och levande fluor finns i nästan alla råa grönsaker. Det fluor som används i livsmedelsindustrin och allehanda tandkrämer är dock dött. Det är Natriumfluorid (NaF) som är en avfallsprodukt från aluminium och konstgödningsindustrin. NaF anses vara 10 ggr giftigare än arsenik och stryknin! Höga halter av NaF finns i teflonbeläggningar, vissa läkemedel (t ex Prozac/Fluoxetin), salt, sardiner, Ramlösa’s drycker, te (ej örtte!), kolsyrade drycker m m. Det sistnämnda är extra skadligt om man köper drycker i aluminiumburkar då fluoret bildar giftigare föreningar med aluminium. Kontakt med vissa skidvallor kan också medföra att man får i sig giftigt fluor. Givetvis medför konstgödning att det tillförs skadligt fluor till grödorna. Det påstås att man får färre hål i tänderna genom att inta NaF. Och visst, emalj och skelett blir hårdare men samtidigt blir det väldigt sprött. Man får ibland höra av tandläkaren att när de väl har börjat borra i ett hål råkar hålet ofta visa sig vara mycket större än man först trodde. Detta beror på att emaljen är ”uppluckrad” och alltså spricker sönder. Följden blir att emaljen, istället för att bli mer kompakt, blir skörare och det gäller även skelettet vilket på sikt ger upphov till osteoporos (benskörhet). NaF bidrar även till tandfläckssjukan som då beror på kronisk fluoros (fluorförgiftning). Bevis har också framkommit att det finns stark anledning att misstänka att NaF bidrar till att främja cancer – särskilt osteosarkom (skelettcancer). Dött och onaturligt NaF påskyndar åldrandet och anses även vara ett nervgift. Det förstör de skyddande och isolerande lipoinhaltiga myelinskidorna som omger nervcellerna. Följden blir sämre nervkommunikation (nervcirkulation). NaF kan även ge upphov till struma och andra sköldkörtelproblem. NaF har en förmåga att ta sig in i sköldkörteln och ta över den plats där det egentligen skulle finnas jod. Struma anses bero på jodbrist men denna brist behöver alltså inte komma sig av för litet intag av jod utan istället kan det komma sig av skadligt intag av dött NaF. När det gäller tandkräm rekommenderar jag att du använder dig av BioNaturs tandkräm (säljs av Scanfarma) eller FLP’s Aloe Vera-tandkräm – Forever bright. Den sistnämnda är dyr men den ger det bästa resultatet.

Litteratur om fluor:
FRANK JEROME – Tooth truth (sida 385-396)
GUNNAR BERGSTRÖM – Åttio maximaldoser
JOHN YIAMOUYIANNIS – Fluoride, the aging factor
OLOV LINDAHL – Recept på hälsa (sida 104-112)

Läs även Fluor

Ryggradskotornas inverkan på kroppen

Meridianerna

”Människan har tolv meridianer varav sex stycken är yinmeridianer och sex stycken är yangmeridianer. De organ vars meridianer är yinmeridianer är hjärta, hjärtsäck, lever, lungor, njurar och mjälte. De passerar huvudsakligen på framsidan av kroppen och på insidan av armar och ben. Tjocktarmens, tunntarmens, trippelvärmarens, gallblåsans, urinblåsans och magens meridianer är yangmeridianer. De fördelar sig på kroppens baksida och på utsidan av armarna och benen. Armarna och benen har vardera tre yinmeridianer och tre yangmeridianer.” (Suzanne Schönström i boken ”Kinesisk medicin”)

Kroppen behöver stimulans

Människan (och djuren) har ett antal mycket finurliga överlevnadsmekanismer som gått i arv från generation till generation sedan tidernas begynnelse. Dessa mekanismer kan dock inte numera fungera på rätt sätt eftersom våra ”spelregler” ändrats markant. Vi stänger in oss i varma och torra lägenheter, vi drar på värme i bilen till max, vi undviker att vara utomhus vid regn, rusk och kyla. Dessutom brukar många överdriva duschandet i alldeles för varmt vatten. Vi använder starka kemikalier i form av tvålar och schampo som bryter ner hudens isolerande fettlager så att huden blir torrare. Kan detta vara förklaringen till att tjejer oftare fryser lättare? De har ganska ofta för (o)vana att spendera lång och mödosam tid i badrummet. Detta är en STOR bidragande orsak till att en av våra kroppsfunktioner nästan har förlorat sin funktion p g a okunskap och bekvämlighet! 

Vi är energivarelser som STÄNDIGT behöver STIMULANS! Om du istället skulle försöka att duscha både kortare och inte lika ofta är du inne på rätt väg. Men mest effekt får du om du börjar vrida om duschreglaget till KALLARE vatten! Då blir kroppen ”chockad” och måste motverka denna nedkylning genom att ÖKA blod-, lymf- och nervcirkulationen vilket STIMULERAR hela vår organism (observera att denna chock ej ska liknas vid intag av kall föda!). När du väl går ur duschen så kommer hela din kropp att ”sprätta” av energi. Du bör ju självklart inte överdriva denna kalldusch så att du börjar frysa ända in i märgen utan bara en snabb avkylning precis innan du går ur duschen. Om du fortsätter regelbundet på detta vis kommer du att få igång kroppens termostatreglering så du inte fryser lika mycket. Det motverkar trötthet, sömnbrist, cirkulationssjukdomar, värk p g a muskelspänningar m m. Det stärker hjärtat, lungorna, musklerna och ökar din livskraft.

En understimulerad kropp försvagas. För män kan det även i ett senare skede leda till impotens! Detta kommer sig av leverskador vilka i sin tur ofta beror på dålig cirkulation och nedsatt livskraft.

Många kanadensare har numera stora problem med kroppens termostatreglage p g a att de har börjat avskärma sig från klimatet. Det har blivit till en folksjukdom med stora kostnader för kanadensiska staten. Vid en studie som gjordes på kanadensiska militärer under en 2 veckor lång manöver i vintertid delades de upp i 2 grupper. Den ena gruppen fick ta med sig så mycket kläder de ville, den andra fick klä sig, efter omständigheterna, ”lätt”. Efter denna prövning visade det klart och tydligt att gruppen som var lättklädda hade ÖKAT sin produktion av röda blodkroppar och de var också mycket piggare än den andra gruppen vid jämförelse! Hur viktigt det naturliga luftombytet och temperaturväxlingarna är för vår hälsa kan illustreras på bästa sätt av följande berättelse som hämtats från ”Våra förkylningssjukdomar” av Are Waerland och som handlar om  en grupp infångade tropiska apor vid zoologiska trädgården i Chicago för många år sedan: ”Aporna installerades i en bur med en hypermodern värmeanläggning som ständigt skulle hålla luften vid samma tropiska temperatur. Från början så samlades aporna intill värmeaggregatet och såg ut att trivas ganska bra. Men efter en tid så började aporna att tappa håret och tynade sakta bort. De blev alla skabbiga och sjuka och dog en efter en. Föreståndaren bedyrade att den högteknologiska anläggningen sköttes helt perfekt! Ingen kunde komma till rätta med problemet. När nästan alla apor var döda från den första gruppen så inhandlades ytterligare 20st. Dr Evans ville försöka sig på ett experiment med de 5 sista överlevande och dödligt sjuka aporna från den första gruppen. Han tog dem till en inhägnad där de blev utsatta för vädrets alla makter. Många tyckte att detta verkade barbariskt mot de stackars sjuka djuren men Dr Evans stod på sig. Aporna hade ett litet skjul så att de kunde ta skydd ifrån vädrets makter närhelst de behövde. Det fanns dock ingen som helst artificiell värme installerad. Dessa medtagna, sjuka och magra apor brydde sig dock inte om skjulet under dagen utan de höll till utomhus! Efter ett tag så började de att piggna till och håret började växa ut igen. Håret blev bara tjockare och tjockare i takt med att temperaturen sjönk inför den stundande vintern. Istället för att sitta tätt ihopsjunkna i grupp, som de förut gjort på Chicago zoo, så började de att klättra i träden och leka. Trots att temperaturen ibland sjönk ner till –18 grader så var de utomhus och åt bananer under förträffligt välmående! Den senaste gruppen på 20 apor, som hade stängts in i den varma och vetenskapligt konstruerade apburen på Chicago zoo, hade alla avlidit innan våren kom!”

Jag har egen erfarenhet av detta med kylans stimulerande inverkan (förutom egna kallbad, kallduschar och liknande). När jag bodde i Sundsvall var jag under nästan ett år delägare i en travhäst, som jag lärde mig att rida på. I stallet fanns det även 4 andra travhästar med andra ägare. Vi hjälptes åt med att ta ut varandras hästar på morgnarna och även att ta in dem på kvällen. På vintern kunde det ofta bli neråt minus 30 grader, detta var 1993-94. Alla de andra hästägarna hade tjocka täcken på sina hästar när de gick utomhus i hagarna men vi hade aldrig det på vår häst. När jag skulle hämta in de 4 andra hästarna stod de och skakade och darrade för att de frös och kunde inte fort nog komma in i stallet. Vår häst, utan täcke, hade fått en rejält tjock päls, precis som naturen avsett, och varken frös eller skakade och hade inte lika bråttom in i stallet. Vår häst acklimatiserade sig på ett naturligt sätt till kylan, något som de tjocka täckena (som skulle ”hålla hästarna varma”) förhindrade hos de övriga hästarna, som istället fick lida och frysa! (OBS! Jag är travmotståndare sedan dess för jag såg på nära håll hur de stackars hästarna fick kroniska skador på framförallt sina ryggar och leder eftersom det inte är naturligt för dem att trava i så hög hastighet och så länge då hästar i naturen, i vilt tillstånd, istället går över i galopp, något som de tränas att inte göra inom travsporten – trav är djurplågeri!)

Vi (människor och djur) behöver helt enkelt stimulans av naturen och dess väder för att må bra! Konstgjord och torr inomhusvärme är inte nyttigt i längden. Sov därför med öppet sovrumsfönster året runt! Gå ut i skogen så ofta du kan för att få luftombyte och motion. Försök att lära dig en effektiv andningsteknik vilket kan göra underverk. Läs även om stimulerande kallvatten- och köldterapi

Vill även nämna att rökning är den absolut största belastningen på cirkulationen, men det vet nog alla? 

Vid feber, infektion eller en kraftig förkylning bör du tillfälligt duscha i varmare vatten. Då bör man också ta det lite lugnare och inte anstränga sig fysiskt.

Motion är viktigt!

Vi är byggda för att röra på oss en stor del av dygnet vilket stimulerar kroppen med ökad livskraft, cirkulation och inte minst ökad livsglädje som resultat. ”De som inte anser sig ha tid för att motionera måste förr eller senare avsätta tid till att vara sjuka.” (Edward Stanley) Det behöver inte vara någon speciellt krävande motionsform som man ska utöva. En vanlig rask promenad i en frisk miljö i något naturskönt område är faktiskt det bästa för kropp och själ. 

När man går rör sig vänsterarmen framåt samtidigt som vänsterbenet rör sig tvärtemot. Denna växelvisa ”pendling” med kroppens lemmar balanserar och stärker nervsystemet kraftfullt och effektivt! Försök att pendla lite extra med armarna utan att spänna musklerna i dem så får du ännu bättre effekt. Pendla löst och ledigt med armarna. 

När jag själv var svårt sjuk hände det ibland att jag satt hemma och grubblade på allt elände som hade drabbat mig. Men när jag tog mig i kragen och gick en promenad i skogen kände jag mig väldigt lugn och balanserad när jag kom hem efteråt. Ju mera jag praktiserade detta desto mera balanserad blev jag i den dagliga tillvaron. Detta stärker ytterligare min tro att man inte kan lösa så många problem och bekymmer med sin intelligens (vänstra hjärnhalvan!) utan istället låta kroppen ta hand om det. Ju mera man tillåter kroppen att koppla av från den mentala stressen desto mera avslappnad och balanserad blir man. Och ju mindre spänningar man har i kroppen desto lättare blir det för energiflödet att strömma fritt i hela kroppen. Kroppen har en otroligt effektiv och underbar inneboende visdom! Den strävar alltid efter att försöka må så bra som möjligt och få sina behov tillfredsställda. Men allt för ofta försöker vi tolka dessa signaler i vänstra hjärnan istället för med kroppens egna visdom och då blir det missförstånd! ”Jag har två läkare – mitt högra och mitt vänstra ben.” (G.M. Trevelyan)

Läs även Motion

Skelettets energi

Vårat skelett är inte bara en konstruktion som ska bära upp vår kropp utan det är i allra högsta grad levande! När du stoppar in föda i munnen känner käkbenen av energin från den och börjar att stimuleras. Detta kan vissa personer känna av när de äter mat med livskraft såsom råkost (levande födoämnen), frukt och råsafter. Energi alstras sedan i hela skelettet (förutom där man har blockeringar!) och stimulerar sedan matsmältningen genom att attrahera födan att absorberas genom slemhinnorna, ungefär som en magnet drar till sig järn. Detta naturliga sätt att absorbera födan gör att kroppen inte behöver anstränga sig så mycket i matsmältningen. Dr Gabriel Cousens har beskrivit lite av detta i sin otroligt välskrivna bok – Andlig näringslära. Här är alltså ytterligare en viktig anledning att äta råa vegetabilier som har kvar sin livskraft och tugga dem noga. Sedan gäller det att se till att energin flödar fritt i skelettet. Läs mer om detta fenomen under Fullständigt energiupptag från födan.

Yoga stimulerar skelettet

Exempelvis den fysiska delen av yoga ger grundlig och effektiv stimulans på skelettet och hela organismen. Rent generellt kan man säga att de övningar (eller asanas vilket betyder ställningar) där man böjer kroppen framåt ger avslappning medan de övningar som man böjer sig bakåt i ger kraft och energi. Speciellt direkt på morgonen när man stiger upp får man en mycket uppiggande start på dagen genom att just använda sig av övningar som hjälper till att sträcka ut kroppen. Studera exempelvis katter och hundar hur de gör när de vaknar efter en tupplur! Det första de gör är att sträcka på sig. Detta gör att hela kroppen öppnar sig för energiflödet som i sin tur ger kraft och vitalitet. När man böjer ett skelettben, eller hela ryggraden, blir det på den konkava sidan minuspolaritet och på den konvexa sidan pluspolaritet. Genom dessa båda motsatta polariteter alstras det energi. Själv har jag införskaffat mig en s k hälsobänk (ryggbänk se Hänga upp-o-ner) i vilken man spänner fast sina fötter. Sedan snurrar man runt tills man hänger helt upp och ner. Detta sträcker ut hela kroppen från fotlederna till huvudet vilket tillåter energin att kunna strömma fritt i nerver, meridianer och blodkärl. Just huvudståendet anses som den allra viktigaste yogaställningen då den har en mycket gynnsam inverkan på kropp och själ. Den balanserar hela nervsystemet och låter hjärtat och de inre organen få välbehövlig vila. Yogaövningen solhälsningen kan också varmt rekommenderas för en härlig start på dagen. När man belastar skelettet, eller delar av det, genom exempelvis motion får man liknande resultat. När du går belastar du det benet som du går på och det bildas ett tryck i skelettbenet. Detta tryck kommer sedan att frigöras som energi då du lyfter benet från marken. Detta som jag nu har beskrivit är inte så känt hos allmänheten men det är faktiskt inga konstigheter. Det är bara att studera de fysikaliska grundlagarna!

Torrborstning

Ett annat bra sätt att hjälpa kroppen på morgonen är att torrborsta huden. Använd en borste som är avsedd för detta ändamål. Börja att borsta först benen, nerifrån och upp. Sedan armarna, utifrån och in. Borsta hela ryggen genom att borsta mot hjärtat. Likadant på framsidan av kroppen. Det räcker med endast ett drag med borsten på varje kroppsdel. Detta tar bara 2 minuter av din tid men resultatet kommer att överraska dig! Torrborstningen ger kraftig stimulans för vårat största organ, huden, som är ett viktigt utrensningsorgan. Lymfsystemet kommer att sätta igång att jobba med sin utrensning. Detta kommer i sin tur att få igång tarmperistaltiken. Borstningen ger också effektiv stimulans på blod- och nervcirkulationen.

Kroppens olika faser 

Som framgår av detta häfte finns det mängder med olika samband och funktioner i våra kroppar som påverkar vårat välmående. Men det är av största vikt att försöka understödja kroppens utrensning av slaggämnen och gifter. Om kroppen inte klarar av att föra ut dessa i tillräcklig takt lagras de främst upp i bindvävnaden och leder. När dessa båda depåer är överfulla lagras det upp i och omkring de inre organen och då börjar dessa fungera allt sämre. För att motverka detta behöver vi stärka Levern som bl a är ett avgiftingsorgan. Men först får vi börja hjälpa våra utrensingsorgan. Kroppen har 3 olika faser över dygnet som vi bör följa så gott det går (vintertid –1 timme):
kl. 05-13 utrensningsfas
kl. 13-21 absorberingsfas (upptagningsfas)
kl. 21-05 uppbyggnads och återhämtningsfas


Då vi sätter oss in i dessa 3 faser förstår vi varför det inte är bra att börja dagen med en ”stadig” frukost! En mycket bra start på morgonen är att istället pressa 1 citron och blanda med 2 dl uppvärmt vatten (ca 50 grader). Detta spolar igenom och rengör lever och njurar. Dricker du det kallt stimuleras istället tarmperistaltiken. Då frukt verkar utrensande bör vi äta det fram tills det är dags för lunch. Den absolut sämsta och skadligaste start på dagen jag kan komma på är att dricka kaffe och ta en cigarett på tom mage! Det är verkligen att kalla på magproblem! Du trycker väl inte gaspedalen ända ner i botten på bilen när du precis har startat den? Läs mer om detta under Börja dagen lättsamt! Lunchen bör vara dagens största måltid. Ät sedan inte sent på kvällen innan du går och lägger dig! (Råsaft och örtte kan undantas från detta) Då måste kroppen starta igång hela matsmältningen igen istället för att lägga kraft och energi på att börja reparera kroppen. Ett sådant förfarande motverkar läkning vid sjukdom. Detta påverkar också vår sömn mycket negativt då den blir ytligare och ”orolig”. Immunförsvaret är som mest aktivt under denna fas. Det är under denna fas som immunförsvarsstärkande medel ger störst verkan.

Var också uppmärksam när det gäller försäljning av vissa medel (både kemiska och naturmedel!) som påstås göra underverk genom att bota allehanda symtom och sjukdomar. Ofta får man läsa eller höra följande: ”När jag började med detta medel försvann mina besvär. När jag provade att göra ett uppehåll kom alla mina besvär tillbaka. Därför fortsätter jag med medlet för att kunna hålla mig frisk”. Detta medel har inte botat någonting! Det ger i bästa fall tillfällig lindring vilket ibland kan fortgå i flera år. Om man ständigt måste äta ett medel för att inte besvären ska komma tillbaka har man givetvis inte löst orsaken till besvären! Jag säger inte att man helt ska undvika sådana medel för ibland kan vi behöva få lindring för att kunna klara av vår situation. Men fortsätt då under tiden att söka efter orsaken till dina problem.

Herings lag

En mycket kunnig homeopat vid namn Constantine Hering kom på att kroppens självläkningssystem fungerar på ett visst sätt. Det är ytterst sällan någon läkning går till på annat sätt. Herings lag lyder så här:
1. Symtomen försvinner i omvänd ordning.
2. Symtomen försvinner inifrån och ut.
3. Symtomen försvinner uppifrån och ner.
 

Här ges du ett exempel på punkt 1 och 2 (och 3): En person insjuknar i en kraftig influensa. När han mår lite bättre (fast inte har återhämtat sig helt!) återgår han till jobbet. Då kroppen inte ”vunnit” kampen helt mot influensan måste den, utmattad, istället börja lägga sin energi på att ta hand om det dagliga arbetet. Sjukdomen kommer då att undertryckas och kan då förflytta sig djupare in i kroppen. Efter ca 2 år utvecklar personen reumatism p g a att han inte tog sig tid till att läkas. Tyvärr är detta ganska vanliga förlopp inte känt bland allmänheten då skolmedicinen inte praktiserar denna kunskap och erfarenhet! För att kunna bota denna person hela vägen måste han först bli av sin reumatism för att sedan återuppleva sin gamla influensa igen. Influensan (eller annan sjukdom) som återupplevs är nästan alltid i en mildare och kortvarig variant.  När denna har läkts ut helt är personen återställd! Symtomen försvann alltså i omvänd ordning och inifrån och ut. Punkt 3 i Herings lag kan även den innefattas då de reumatiska besvären först kommer att läkas vid huvudet, nacke och sedan neråt. 

Detta är ett exempel på kroppens egen visdom och försvar. Kroppen strävar alltid efter att hålla alla symtom och sjukdomar på ett ytligt plan så länge det går! Det är givetvis mindre skadligt än om sjukdomen tillåts vandra inåt och direkt påverka de vitala organen. Tyvärr är det inte alltid så vi själva vill tänka när vi drabbas av en hudsjukdom eller liknande. Vi prioriterar istället det mesta efter hur vi ser ut. Då en hudsjukdom är svårare att dölja än en inre sjukdom väljer många (i ren okunskap!) att på alla sätt försöka få bort symtomen. Priset blir tyvärr ibland väldigt högt! Att undertrycka eller symtombehandla sina besvär leder ofta till en mycket allvarligare och kronisk sjukdom vilken självklart blir svårare att bota. Det är lika dumt att t ex vara en aktiv löpare som har fått knäproblem och istället för att åtgärda, eller vila knät, tar värktabletter för att kunna fortsätta springa. Och då orsaken till knäbesväret inte är borta trots att löparen inte känner något längre, p g a värktabletter, kan följden ibland bli riktigt svåra knäskador! Försök istället lära dig lyssna på vad det är din kropp och själ försöker säga dig! Först då kan vi förstå, och åtgärda, orsakerna till våra symtom och besvär.

Sköt om dina fötter 

Våra fötter ska orka bära oss genom hela livet så vi bör sörja för en god fothälsa. Det är väldigt viktigt att välja bra skor som har rätt passform och platt innersula. Högklackade skor är mycket skadligt för fötterna och då de ger hela kroppen en snedbelastning leder det ofta till rygg- och knäskador! När vi befinner oss inomhus bör vi ta av oss skorna eller byta till sandaler så att fötterna tillåts att andas. 

Då även fötterna har reflexzoner påverkar dom hela organismen, något som alla zonterapeuter är införstådda med. Och de allra flesta av oss uppskattar säkert en skön och avslappnande fotmassage! Det kan göra underverk för en stressad kropp. Den skadligaste och mest förekommande stressen beror på att vi är alldeles för mentala nuförtiden. Enligt min uppfattning finns det 3 olika sorters trötthet som vi kan drabbas av. Först har vi den vanliga tröttheten (sömnighet) som infinner sig på kvällen då vi behöver vår sömn. Sedan har vi den s k fysiska tröttheten som vi känner av i musklerna då vi har ansträngt oss genom hård fysisk aktivitet, t ex en joggingtur. Men trots att musklerna kan vara väldigt uttröttade är vi fortfarande ganska pigga och klartänkta i huvudet. Till sist har vi den s k psykiska tröttheten. Om vi drabbas av denna känner vi oss alldeles ”degiga” i hela kroppen och vi orkar inte längre tänka klart. Man blir då lätt en soffpotatis! I dagens samhälle överhopas vi ständigt med mängder av information. Då denna information tas in, och behandlas, främst genom ögon och öron blir hjärnan lätt ”överhettad”. All energi stannar kvar i huvudet då vi ska försöka att sortera och analysera informationen. Allt detta gör att resten av kroppen blir blockerad vilket leder till sämre energicirkulation. Vi tappar också lätt kontakten med vår själ och våra känslor genom detta förfarande. När detta händer kan man lätt upptäcka det genom att känna på fötterna som då blir kalla och stela. Att sörja för att hålla fötterna i trim och varma är därför av största vikt! Vi behöver bli mera kroppsmedvetna och ta det lugnt med alla mentala intryck så det inte blir obalans i de olika energikropparna. Fötterna är därför en viktig nyckel till att få ner energin i kroppen. Det får vi genom en fotmassage och resultatet låter inte vänta på sig – vi blir snabbt lugna och harmoniska, andningen blir djup och lugn, muskelspänningar släpper, Chakrasystemet blir balanserat och det viktigaste – vi existerar HÄR och NU istället för i det mentala kaoset. När vi har en bra kontakt genom våra fötter med moder Jord kallar man det för Jordning. Detta är en förutsättning för att vi ska må bra. När man går ut i naturen brukar energierna automatiskt balanseras och vi blir jordade! Vi vandrar på moder Jord av en anledning och då ska vi inte vara ”uppe i det blå” med våra energier. Man ska stå stadigt på sina fötter! 

Jag själv hade ständigt kalla fötter vilket medförde många bekymmer, bl a smärtor och dålig sömn. Men när jag slutade att försöka springa (fly) från mig själv och stannade upp för att ta tag i alla mina obearbetade känslor har värmen och cirkulationen i mina fötter återkommit! Jag börjar lära mig att leva HÄR och NU. 

Huvudvärk, yrsel, hjärntrötthet och koncentrationsproblem är tydliga tecken på ett energiöverslag i huvudet. Prova då fotmassage, zonterapi eller ett fotbad så ger nog det värsta med sig!

Många lider av illaluktande fotsvett vilket givetvis kan bero på att skorna inte tillåter fötterna att andas tillräckligt. Men i de flesta fall kommer det sig av njurbesvär! Om inte njurarna klarar av att rena blodet i tillräcklig takt så måste kroppen försöka ”gömma undan” gifterna tills vidare. Då det skulle innebära akut fara att samla gifterna i våra inälvsorgan bestämmer kroppens egen visdom att det är bäst att lägga det där det för tillfället gör minst skada, exempelvis fötterna. Men även jordens gravitationskraft hjälper givetvis till att föra gifterna neråt i kroppen. Då även vår hud är ett utrensningsorgan försöker den att börja svettas ut gifterna då det ansamlats för stora mängder. Det är därför man får stinkande fotsvett! Illaluktande svett i skrevet beror ofta på samma orsak. För att hjälpa njurarna bör du dricka mer vätska och minska ner på saker som belastar njurarna såsom rökning, alkohol, öl, kött, kaffe, socker, salt, svart och grönt te, syrabildande föda m m. Stress och obearbetade rädslor belastar njurarna kraftigt! Man kan ta ett varmt fotbad med hushållssoda i vattnet för att på så sätt ”dra” ut gifterna i fötterna. Jag rekommenderar Gripens målar- & hushållssoda eller AVA’s fotsalt till detta ändamål. Man tar ca ½ dl soda i ett normalt fotbad. Njurarna kommer att tacka dig för dessa fotbad och du får samtidigt ner energierna i kroppen. Släck lyset, tänd några stearinljus och en aromalampa med en lugnande doft i och sätt på lite rogivande musik i bakgrunden så blir det riktigt läkande för kropp och själ. Detta kan man göra dagligen vid behov. OBS! Använd EJ kaustiksoda som är starkt frätande! När man använder hushållssodan kan det svida i eventuella småsår. Ta då och gnid lite vaselin på dessa sår innan fotbadet så skyddar det effektivt.

”Den som inte kan bearbeta sitt förflutna, lever i det.” (Tommy Hellsten i boken ”Med människan”)

Läs även BarfotaFötternaJordningens betydelse och Skor

Chakrasystemet 

Chakrana är våra energicentra. Vi har många chakras, både i den fysiska kroppen och utanför den. Men man brukar bara prata om de största och mest betydande chakrana och de är kroppens sju s k huvudchakran. I ett chakra så flödar det energi både in och ut i kroppen. Varje huvudchakra står i samband med en endokrin körtel i den fysiska kroppen vilket påverkar oss genom dess hormonutsöndring. Vi påverkas även av varje chakra via nervsystemet och energicirkulationen. Det gäller att uppnå balans och harmoni i chakrasystemet. Alla chakras ska vara lika stora förutom hjärtchakrat som bör vara större. Vid en chakramätning framkommer djupare information om personen och jag kan även se hur olika vardagssituationer och människor påverkar personen.

Här nedan får du en inblick i chakrasystemet:


1. Rotchakrat (namn på sanskrit är muladhara)
Färg: röd
Körtel: binjurar
Står för: ”jag har”
Styr: jordning, grundtrygghet, luktsinnet, stabilitet, överlevnad, lugn och ro, leva i nuet, avslappning
Påverkar i kroppen: fötter, ben, knä, immunförsvar, ändtarm, svanskota
Obalans i detta chakra kan skapa: stress, står ostadigt på jorden vilket medför ostadigt liv, höjdrädsla, man tappar fotfästet, känner sig inte hemma någonstans
Saker som stärker och utvecklar detta chakra: fotbad, fotmassage, fysisk aktivitet, trädgårdsskötsel, råsafter, didgeridoo, gå barfota utomhus, råkost, aloe vera-juice, förstenat träd, nästan alla växter men särskilt ek och al

2. Bukchakrat (eller navel- eller sakralchakrat) (svadhisthana)
F: orange
K: äggstockar/testiklar
Sf: ”jag önskar”
Styr: sexualitet, lust, relationer, moral och etik, förmåga till förändring, smaksinnet
Påverkar: könsorgan, ländrygg, korsben, höft, njurar, tjocktarm, livmoder, urinblåsa, urinvägar
Obalans: starkare ego, begär efter makt och pengar, girighet, sexuell frustration (sexmissbruk), skuld, ovilja till förändring, relationsproblem, rädslor, ekonomisk obalans, arrogant, faller för frestelser och begär, dominerande, manipulerande
Stärkande: att acceptera omständigheter och omvärld, frigörelse från rädslor, vattenmelon, björk, inte låta sig påverkas av vad andra tycker, begär och kontrollbehov

3. Solar plexus (manipura)
F: gul
K: bukspottkörteln
Sf: ”jag kan”
Styr: självtillit, den inre kraften (kroppens motor), mod, känslorna, livsglädje, viljekraft, synsinnet, tålamod
Påverkar: magsäck, tunntarm, matsmältning, lever, gallblåsa, diafragma, djupandning, muskelkraft, mjälte, mitten av ryggraden, nervsystem
Obalans: rädslor, kraftlös, dåligt självförtroende, depression, dålig kontakt med känslorna, känslokris, ”jag duger inte”, offermentalitet, kan inte säga nej
Stärkande: jobba ut obearbetade känslor, skratt, glädje, bukandning, disciplin, maskros (både äta och beundra), gul citrin, aloe vera-juice, qi-gong, tall, en, lärk, solljus

4. Hjärtchakrat (anahata)
F: grön
K: thymus (brässen)
Sf: ”jag älskar”
Styr: förmågan till villkorslös kärlek, sunt förnuft, förmågan till förlåtelse, helande, läkning, ödmjukhet, jämvikt, medkänsla, känselsinnet
Påverkar: skulderblad, bröstrygg, hjärta, blodomlopp, axlar, armar, händer, bröst, lungor, andning
Obalans: kravfylld kärlek, hat, vrede, bitterhet, sorg, svartsjuka, hämndbegär, opålitlig, inåtvänd, ytlig
Stärkande: gröna växter, naturupplevelser, ljung, jasmin, lavendel, rosenkvarts, förlåtelse, äpple (frukt och träd), beröring, tall, solljus, fläderte

5. Halschakrat (visudda)
F: turkos (ljusblå)
K: sköldkörteln och bisköldkörtlarna
Sf: ”jag talar sanning”
Styr: den fria viljan, kommunikation, tala sin sanning, renhet (på alla plan), självförverkligande, kreativitet, förmåga att fatta beslut, frihetskänsla, fredlighet, hörselsinnet, förmågan till healing, fysisk befrielse
Påverkar: luft och matstrupe, tänder, halsmandlar, mun, käkarna, nacke, öron, hörsel, röst, andning
Obalans: den fria viljan stryps, lögner, beroende, rädsla att tala inför folk, kan inte säga sin sanning, beslutsångest, aggressioner
Stärkande: hav, öppna landskap, sång, eucalyptus, gran, alm, valnöt (både trädet och att äta nöten), ensamhet

6. Pannchakrat (eller tredje ögat) (ajna)
F: indigo (kungsblå)
K: hypofysen
Sf: ”jag förstår”
Styr: intuition, visdom, drömmar, klärvoajans, sanning, förmåga till omedelbar förståelse, balanssinnet, förmåga att lära av erfarenhet
Påverkar: hjärna, tankeförmåga, nervsystem, ögon, näsa
Obalans: man blir ett lätt offer för sinneskontroll, mental stress, osanning, koncentrationssvårigheter, mardrömmar, obalans i nervsystemet, tappar kontrollen över intellektet så man blir känslokall och beräknande, tappar jordningen, man svävar uppe i det blå, självflykt
Stärkande: pil (trädet), saffran, silver

7. Kronchakrat (sahasrara)
F: violett (lila)
K: tallkottkörteln
Sf: ”att veta”
Styr: förmåga att se allt ur ett högre perspektiv, ädelhet, kontakten med sitt högre jag, inlärningsförmåga, accepterande, det högsta medvetandet
Påverkar: medvetandet, kontakten med universum
Obalans: själanöd, självisk, depression, avskärmning, överkänslighet för ljud och ljus, förvirring, uttråkad, accepterar inte andras tankar och synsätt, begränsning
Stärkande: guld, känna gemenskap med allt och alla

Chakrabalansering
Man kan vända sig till någon terapeut om man vill få en chakrabalansering men jag tycker det är onödigt eftersom man kan ordna det själv på ett bra sätt. Det är bara att gå ut i naturen! Där får man automatiskt en välbehövlig balansering av chakrasystemet. Man brukar även få lite extra energi till just de chakran som är i störst obalans. Vissa träd jobbar på ett specifikt chakra som jag angett på chakrasystemet. Men de flesta träd och växter går rakt in i hjärtat och sprids sedan vidare. Men en annan viktig sak sker också, vi blir Jordade!

Varning för kundalini!
Det har blivit populärt att forcera fram sin inneboende kundalinikraft genom olika tekniker. Detta kan vid olyckliga fall ställa till med enorm kroppslig skada. Denna mäktiga kraft tycker jag inte att man ska skynda på utan istället låta den växa upp av sig själv genom de olika chakrana allt eftersom man utvecklas som människa. Om man inte är helt ren och färdigutvecklad i de olika chakrana och forcerar kundalinikraften kan det liknas vid att försöka att pressa in 100W i en lampa gjord för 60W. Det kommer troligen att brista…

Sambandet mellan de olika chakrana
De 3 nedersta chakrana anses vara av jordisk karaktär och de 3 översta är mer andliga. Hjärchakrat, som finns däremellan, är den sammanbindande länken. Detta är  det viktigaste chakrat. Man kan vid de chakramätningar jag utför även gå in mera i detalj på de olika chakrana. Man kan se hur balansen mellan den utåtgående och den inåtgående energin är. När man har lyckats uppnå denna balans i hjärtchakrat kan energin därifrån sedan fortplanta sig ut till de andra chakrana. Alla som jag har mätt har haft mer utåtgående energi än inåtgående i hjärtat med bara ETT undantag. Vi har ofta lättare för att älska andra än att våga ta emot kärleken. Hur många kan ärligt säga att de verkligen älskar sig själv? Vi ger hellre kärlek än tar emot då vi ofta känner att vi inte förtjänar den. Men i skogen blir balansen helt perfekt! Ju mera vi lär oss att ta in och förstå denna känslan desto mera kan vi lära oss att älska oss själva vilket skapar en bättre värld för oss alla att leva i!

Litteraturfördjupning om Chakrasystemet:
ANODEA JUDITH – Wheels of life
CAROLINE MYSS – Andens anatomi
NAOMI OZANIEC – Chakra

Färgernas inverkan 

Då varje chakra har sin färg kan man även stärka dem genom att utsätta sig för den färgen. Jag själv valde förut oftast kläder i grön och blå färg. Detta långt innan jag förstod sambandet med färger och deras energipåverkan. Grönt står för den högsta jordliga villkorslösa kärleken, och blått står för frihet. Mitt undermedvetna försökte tala om för mig vad jag behövde! Den största kraften från färgerna får vi i dess naturliga form, den vi hittar i naturen. Fråga dig själv varför du undviker eller favoriserar vissa färger kan du få djupare förståelse för din själs behov. Jag har så länge jag minns undvikit gul färg. Den står för glädje och lycka men den börjar också jobba med de obearbetade känslorna genom solar plexus. Idag har jag kommit längre när det gäller att ta hand om obearbetade känslor och attityder så jag börjar faktiskt att föredra gul färg mer och mer. I USA får fångarna i fängelserna klä sig i orangefärgade overaller. Då detta balanserar upp bukchakrat (och egot) blir det svårare för dem att ljuga! Hos vissa långt utvecklade själar finner jag ibland att hjärtchakrat börjar fyllas på med rosa färg. Denna färg står för den gudomliga villkorslösa kärleken vilken är kraftigare och högre än den jordiska formen. Det är därför som exempelvis de rosafärgade ljungblommorna stärker hjärtchakrat. Kronchakrat kan även ta in den högsta formen av alla färger, nämligen den vita. Vitt betyder total renhet och anses innehålla alla de övriga 12 grundfärgerna och bildar då talet 13 (12+1) som är ett mycket kraftfullt tal rent nummerologiskt och universellt. Norman Walker menar att tallkottkörteln omvandlar kosmisk (universell) energi så att den kan användas av kroppen. Detta ger ytterligare en förklaring till kronchakrats funktion. Vi påverkas också genom färgen på vår föda. Man får ibland höra att vi även äter med ögonen. Förutom de födoämnen som jag angett på Chakrasystemet kan du stärka olika chakran genom att välja föda efter färg. Majs, citron och bananer stärker solar plexus. Morot, apelsin och mandarin stärker bukchakrat o s v. Vill du veta mera om detta med födans färg och chakrasystemet kan du läsa: GABRIEL COUSENS – Andlig näringslära och LILIAN VERNER-BONDS – Färghealing. Den sista boken tar även upp påverkan på vår kropp och själ från färgerna i vår omgivning. Svart färg blockerar energiflödet.

Musik är helande 

Musik är livets krydda! Olika sorters musik påverkar oss på olika sätt. Viss musik gör oss upprymda och glada medans en annan musik får oss att slappna av. Vi brukar välja musik lite efter vår sinnesstämning. Musik är också oerhört individuellt när det gäller vad man tycker om eller inte. Men man kan även här påverka sitt energisystem på ett kraftfullt sätt då man får olika effekt på Chakrasystemet. Celine Dion går rakt in i hjärtat på oss och effekten blir att vi känner oss uppfyllda (av kärlek) eller så tar det upp eventuell obearbetad hjärtesorg vilket är mycket positivt. Låt tårarna flöda! Klassisk musik går in i vårat känslocentrum, solar plexus. Jag har alltid blivit illamående och nervös i magen av klassisk musik men även här har jag märkt av en stor förändring p g a att jag har jobbat mycket med mina känslor. Jag klarar idag av att lyssna på det! Här får du några exempel på vilka chakra olika artister påverkar: Sarah Brightman stärker chakra 3. Medwyn Goodall och Tina Turner 1 + 4. Enigma 1 + 3. ABBA 2 + 3 + 4. Vangelis 1 (kraftigt jordande och lugnande!). Sedan skiljer det sig givetvis ibland från låt till låt med samma artist. Jag har upptäckt att indianmusik åstadkommer stor påverkan på chakrana. Den stärker i vissa fall alla de 5 nedersta chakrana! Douglas Spotted Eagle och Oliver Shanti (hans indianskivor) åstadkommer t ex detta. Indianerna använde sång, dans och kraftfulla trummor för att få andlig styrka och mental balans! Hårdrock och dess varianter skapar obalans i hela energisystemet. Kanske var det därför jag lyssnade på sådan musik när jag var tonåring och gjorde ”uppror” mot vuxenvärlden? Ibland kan det faktiskt göra gott att lyssna på ”kaotisk” musik. Man kommer då ner i frekvens och får kontakt med sina destruktiva känslor och attityder och kan då få utlopp för dem.

Läs även Musik
Musiktips Rubens Hälsa – Spotify

Auran och energikropparna 

Allt i universum omges av en aura (energifält). Man har lyckats fotografera auran (eterkroppen) med hjälp av ett s k Kirlian-fotografi. Den strålar ut från kroppen (eller växten, kristallen, djuret, planeten o s v) och med den känner vi av vår omgivning. Detta sker oftast på ett omedvetet, eller undermedvetet, plan. Vi är olika känsliga för vår omgivning och man kan även träna upp känsligheten. Ibland säger man att det riktigt ”strålar” (utstrålning) om en person. Man strålar av glädje eller lycka! Då ökar auran i omfång och blir ”renare” till färgen. Är man istället arg eller ledsen minskar auran och den blir mörkare. Vi känner ibland av varandras auror när vi umgås med varandra. Vi kan känna om den andra personen är arg eller glad och det är auran vi känner av. Auran omger kroppen på alla sidor och kan sägas vara äggformad till formen. ”Inuti” auran har vi våra 3 olika energikroppar. Närmast oss har vi den eteriska kroppen som avspeglar den fysiska kroppen och följer dess konturer. Det är här man kan se hur våra organ och kroppsdelar mår energimässigt sett. Nästa energikropp är den emotionella eller känslomässiga kroppen. Här finner vi ursprunget till alla våra olika känslor. Ytterst har vi den mentala eller tankarnas kropp. Dessa tre kroppar kan liknas vid de berömda ryska dockorna som man passar in i varandra men den ena omger och genomströmmar den andra. Och som vi kan förstå av bilden nedan dominerar den mentala kroppen de andra 2 energikropparna och den fysiska kroppen. Det är alltså värre att ha en energiblockering i den mentala kroppen än t ex i den fysiska kroppen. 

När man mäter någon ska de 3 energikropparna vara i balans och var och en utgöra en tredjedel av auran. Men de kan vara i obalans och då ”sticker” kropparna iväg utanför auran. Den mentala kroppen brukar bli alldeles för stor då vi styrs och förlitar oss för mycket på vår intelligens och våra Tankar på bekostnad av våra känslor och den fysiska kroppen. Då gäller det att balansera upp och samla ihop kropparna igen. Man kan säga att allt som ökar din aura och samtidigt bibehåller, eller skapar, balans i energikropparna är bra för dig och ger dig energi och kraft. 

Här kan du få lite hjälp med hur du kan balansera de olika energikropparna och vad som skapar obalans i dem:

Eteriska kroppen
Saker som skapar obalans: rökning, skräpmat, socker, alkohol, kött, vitt bröd, vissa kemiska läkemedel, för lite och för dålig sömn, brist på motion, för lite vätskeintag.
Saker som balanserar: yoga, qigong, god sömn, beröring, massage, akupunktur, zonterapi, chakrabalansering, örtte, råa frukter och grönsaker, råsafter, andningsövningar, naturen (särskilt barrskog), förstenat trä, jordande musik, fysiska aktiviteter

Emotionella kroppen (ibland även kallad astralkroppen)
Obalans: dålig kontakt med känslorna, ångest, fobier, rädslor, girighet, ”lägga locket” på och stänga in känslorna
Balans: leva ut sina känslor, musik som ger glädje eller känslomässiga upplevelser, sol och bad, villkorslös kärlek, att leka och kela med våra husdjur, vattenmelon, björk, medkänsla, skratt och glädje, naturen (särskilt lövskog), att förlåta andra och sig själv, hård fysisk aktivitet

Mentala kroppen
Obalans: för mycket andliga aktiviteter, för mycket användande av dator eller mobiltelefon, elektromagnetisk strålning, för mycket intellektuellt arbete/aktivitet, socker, kött, mental stress, att ständigt gå runt och grubbla
Balans: jordande musik, trädgårdsskötsel, naturen, frukt, fysisk aktivitet, massage, allt som lugnar och jordar

Det finns flera energikroppar men de går jag inte in på här. De 3 jag nämnt är de jag vanligtvis brukar jobba med. Dessa energikroppar, auran och alla olika energier vi använder oss av samverkar i kroppen genom de olika systemen såsom nervsystemet, Chakrasystemet, Meridianerna o s v. Vi tar in energi över hela kroppen på olika sätt. Men vi tar in mest energi genom vår vänstra kroppshalva (tvärtom för vänsterhänta!). Nedanför kan du se en bild som visar detta. Den visar några av kroppens viktigaste polariteter. Vänster sida är minuspol och höger pluspol förutom huvudet som är tvärtemot (tvärtom för vänsterhänta!). Då man tar in mest energi med vänsterarmen har jag mitt armbandsur på höger handled för då påverkas jag inte lika mycket av de störande frekvenserna från klockan. Men det finns mycket mer att säga om energier!

Hur känslorna styr över våra liv 

Min uppfattning är att de flesta lidanden kommer sig av gamla obearbetade känslor och negativa tankemönster. På de följande sidorna kommer jag att beskriva vilka olika symtom och sjukdomar de kan ge upphov till. Om du inte tror att känslor och tankar kan ge blockeringar, spända muskler och smärtor kan du prova att bara tänka på en person som du tycker illa om. Sedan är det bara att lägga märke till vad som händer i din kropp! Du kanske biter ihop käkarna av ilska, blodtrycket höjs, du börjar svettas, andningsrytmen ökas, du kan känna oro i magen o s v. Dessa symtom uppstod i kroppen genom en mental påverkan och kom alltså inte av någon fysisk påverkan! Personen fanns ju inte i närheten av dig, eller hur? Prova även att tänka tillbaka på en jobbig händelse som du varit med om och se eller känn hur du reagerar.

Gamla sår
Jag ser på det som att man har ett gammalt oläkt sår. Tänk dig det som ett ”öppet” sår. När du kommer i konflikt med någon eller du misslyckas med något så ”strör det salt” i det öppna såret. Detta för upp känslor till ytan som man omedvetet reagerar på. Om man har många gamla sår är det inte alltid så lätt att förstå sig på dem. Man blandar ofta ihop de olika såren med varandra. Sedan vill man kanske inte kännas vid sina gamla sår och då reagerar man ofta med ett känsloförsvar. Om någon saltar i ett sår som består av sorg vill/vågar man kanske inte uttrycka detta utan reaktionen blir istället ilska. Jag har lagt märke till att tjejer/kvinnor har svårt för att uttrycka sin ilska. De reagerar då ofta med ett känsloförsvar och försöker gråta ut sin förtvivlan. Pojkar/män har fått lära sig att de inte ska gråta och när de känner sorg så blir reaktionen istället ilska och vrede vilket även det är ett s k känsloförsvar. Detta kommer inte att frigöra dem från den underliggande känsla som de då reagerar felaktigt på! Sorg måste uttryckas som sorg och ilska ska uttryckas som ilska. Sedan finns det givetvis ingen anledning att ”ösa över” sin känsla på någon annan! Det är DINA obearbetade känslor och det är bara du själv som är ansvarig för dem! Jag vill beskriva ett exempel från mitt eget liv. Jag har alltid haft känslan av att inte duga som den jag är. När t ex 99 av 100 personer (lite överdrivet för att klargöra mitt budskap) berömde mig för att jag hade utfört en arbetsuppgift jättebra och en person tyckte att jag kunde ha gjort det lite bättre så VAD tror du att jag gick och tänkte på sedan? Jag anklagade mig själv för att jobbet inte var tillräckligt bra! Men HALLÅ? De andra 99 som tyckte jag gjort ett bra jobb då? Dessa glömde jag snabbt bort och jag grämde mig bara för den enda personen som kritiserade mig. Detta beteende berodde på att jag hade ett oläkt och öppet sår som ”fick salt i sig” eftersom det fanns en person som inte tyckte att jag dög. Idag har jag bearbetat många av mina oläkta sår (jag har haft extremt många!) och när samma situation uppstår idag så tänker jag faktiskt helt annorlunda! KANON! 99 av hundra tyckte jag hade gjort ett bra jobb! Det är ju så nära perfekt man kan komma! Att jag reagerar på ett annat sätt idag beror på att jag har läkt igen just detta öppna sår. Då kan man få hur mycket salt över sig som helst och man reagerar inte negativt. Det finns inget öppet sår kvar som kan svida av saltet längre. Sedan har jag också insett att andra personer inte medvetet går runt och skvätter salt omkring sig. Idag kan jag titta tillbaka på denna situation och förstå att den hundrade personen nog inte menade något illa när han berättade att jag kunde bättra på någon detalj. Han menade nog bara väl men min upplevelse och reaktion var att jag trodde han sade till mig att jag inte dög. Men det var faktiskt bara jag själv som hade fastnat i ett gammalt negativt tankemönster… 

”Den som blir sårad gör sina inre sår tydliga för sig själv.” (Louise Minerva Frostegren i boken ”Förstå dina känslor”)

Rädslor
”Din kraft slutar där rädslan börjar.” (okänd) Rädsla är den känsla som ställer till med mest bekymmer, lidande och smärtor i våra liv. Om, eller när, en rädsla tar kraften ifrån oss innebär det ofta att man blir starkt begränsad inom dess område. En del människor väljer omedvetet att dricka, röka, äta, droga eller jobba ihjäl sig istället för att möta och bearbeta sina egna rädslor. Tyvärr är detta en illusion eftersom deras rädslor inte skapas av omvärlden utan det är något som existerar i deras egen känslokropp och den kan man inte separera sig ifrån. Vad många istället försöker göra, precis som jag försökte med, är att inte vilja se eller känna denna ångest. Då kommer denna ångest, eller rädsla, att ligga och gro och växa sig starkare med åren. Om jag skulle räkna upp alla rädslor, stora som små, som har begränsat mitt liv skulle jag nog behöva en hel sida till den listan. Jag kan nämna min konflikträdsla som gjorde att jag inte vågade säga ifrån. Jag klarade helt enkelt inte av att säga nej till jobb, kompisar o s v för att jag då var rädd att de skulle bli irriterade och besvikna på mig. Jag instämmer helt och hållet med följande visdomsord: ”Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kommer att befria dig.” (Dan Millman i boken ”Själens trappa) Ibland säger man att just den och den saken skulle jag kunna berätta för alla utom just till den personen. Då är det just den personen som man bör berätta det för! Annars kommer man att gå runt och vara rädd för att den personen ska få reda på det vilket skapar stress, oro, spända muskler och onödigt lidande för dig själv. Rädsla (som vuxen person) är brist på tillit.

Läs även RädslaRädslans kraftRädslans ursprung och Vår rädsla

Tvivel
Boris Aranovich menar att tvivel är rädslans syster vilket jag håller med om. Det är så många som går runt och tänker på olika beslut som de ska ta utan att veta vad de ska välja. Detta i sig skapar stress och oro genom att de så att säga ”tuggar på beslutet”. Detta tuggande förstör emaljen på tänderna och belastar käkarna. Resultatet blir att hela kroppen försätts i ett k(r)amptillstånd. I många fall vågar man inte ta ett beslut eftersom man är rädd för att välja fel, rädd för att göra någon besviken, rädd för att man senare ska ångra sitt beslut o s v. Beslutsångest kommer sig av en brist på självtillit och självrespekt. Man kan faktiskt aldrig välja fel för om du senare inser att du inte valde rätt har du givetvis samtidigt kommit till en insikt som innebär att du har utvecklats. Du lär ju inte göra om samma misstag igen!?

”Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.” (okänd)

Läs även Djupare insikter 4 och Misstag eller misslyckande?

Obearbetade känslor 

Om man inte ger uttryck för sina känslor kommer de att undertryckas på olika ställen i kroppen. Om de får vara kvar en längre tid kommer de att ge upphov till blockeringar i kroppens energicirkulation. Detta skapar olika symtom på de drabbade kroppsdelarna enligt beskrivningen på Själens språk. På bilden nere till höger kan du se de vanligaste blockeringarna som jag brukar finna hos många människor. Denna bild och de förklaringar som ges i ”själens språk” är de vanligaste platserna i kroppen som vissa specifika känslor och inre smärtor brukar skapa bekymmer på. Men det förekommer givetvis ibland individuella undantag! Ilska kan t ex komma fram som en ond stortå då man känt sig illa behandlad och ”trampad på”.


Förklaringar till bilden:

1. Irritation/ilska mot någon närstående
Påverkar: hjärna, panna, bihålor.
Symtom: huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, nästäppa, hösnuva.

2. Nedsvald ilska, rädsla att tala sin sanning, tillbakahållen sorg
P: hals, halsmandlar, käkleder, sköldkörtel.
S: stamning, hals och nackbesvär, tandskador, störd ämnesomsättning, spänningshuvudvärk.

3. Sorg
P: hjärta, lungor, bröstrygg.
S: hjärtbesvär, astma, andningsbesvär, hopsjunken bröstrygg, framskjutna axlar.

4. Oro för framtiden
P: hela höger arm och i vissa fall även axel och hand, sympatiska nervsystemet.
S: smärtor, domningar, cirkulationsbesvär, stelhet, skapar stress, tidsbrist och måsten.

5. Obearbetade händelser från det förflutna
P: hela vänster arm och i vissa fall även axel och hand, hjärta.
S: smärtor, domningar, cirkulationsbesvär, stelhet, blockerar livskraften till Sanna Jaget.

6. Ilska
P: lever.
S: funktionsstörningar i levern med belastning på hela kroppen som följd, t ex orent blod.

7. Bitterhet
P: gallblåsa.
S: gallproblem medför störningar på lever, tarmfunktion och matsmältning.

8. Rädslor
P: njurar och binjurar.
S: hela kroppen blir trött och utmattad då urkraften från njurarna blockeras.

9. Sorg, besvikelser och misslyckanden
P: tarmar, magmuskulatur.
S: störd matsmältning, tarmsjukdomar, förstoppning.

10. Obearbetade känslor mot föräldrar (ofta undertryckta skuldkänslor och/eller sårbarhet)
P: könsorgan, urinvägar, höfter, ländrygg.
S: impotens, slidkramp, ischias, smärtor, stelhet i höfter och bäcken.

11. Knäböjer för egot, står inte upp för sina egna behov
P: knä.
S: knäsvaghet, snedbelastningar på ryggen, hindrar det Sanna Jaget att komma fram, dåligt självförtroende.

12. Lever inte i nuet
P: fötter, vrister, hela kroppen via meridianerna, immunförsvar, kroppens värmereglering.
S: mental stress, koncentrationssvårigheter, kalla fötter, cirkulationsbesvär i kroppen, sitter fast i det förflutna, förkylning, vågar/vill inte ta nästa steg in i framtiden.

Läs även Djupare insikter 4Djupare insikter 5 och Känslor i kroppen

Öppna ditt hjärta 

Detta är det viktigaste budskapet jag har att dela med mig! Ett starkt och öppet hjärta är grunden för helande, läkning och livskraft. Hjärtat är själens boning och undertrycker man dess behov, utveckling och frihet leder det ofrånkomligt till lidanden, brist på livsglädje och sjukdom.

Har kärleken ett pris?
Förut önskade jag bli ihop med en tjej för att HON skulle ge mig kärlek. HON skulle ge mig glädje och lycka! HON skulle ge mitt liv en mening. Jag köpte fina presenter för att HON skulle tycka mer om mig. Jag försökte vara på det sätt som jag trodde att HON ville jag skulle vara. Efter ett tag när dessa känslor (illusioner!) inte längre fanns kvar ansåg jag att denna tjej tydligen inte var den rätta. HON kunde ju inte göra mig lycklig! Och HON kunde inte ge mig den kärlek som jag så gärna ville ha. Till slut började jag undra om det verkligen fanns NÅGON som kunde ge mig det? Det enda som återstod efter relationen var tomhet, hjärtesorg och besvikelse. Jag började förstå att detta sätt att söka efter kärlek kanske inte är så ”äkta”. Att försöka ”köpa” till sig kärlek på det viset skapar bara i slutändan konflikter med sig själv och sin partner. Det är också ett STORT ansvar (och omöjligt att uppfylla!) att lägga över på någon annan. Det är en mycket kravfylld form av kärlek vilken bara är av negativ karaktär för alla inblandade. Tyvärr verkar detta beteende vara vanligt hos många par. Anledningen till detta beror i många fall på obearbetade känslor (inre smärta från barndomen). I mitt fall fanns känslan av att inte duga och ett stort tröstbehov. Styrd av rädslor sökte jag även någon slags trygghet. Och framförallt älskade jag inte mig själv! Och HUR skulle jag kunna hitta det jag sökte när jag inte visste vad det egentligen är? Jag visste egentligen inte vad det var jag sökte! Det enda som drev mig var att hela tiden försöka fly bort från ensamhet. Om man fastnar i detta beteende kan jag lova att kärleken har ett beskt pris! Priset är ett hjärta som blir ännu mer sårbart, besviket och sorgefyllt. Hjärtat kommer att ”stelna” och kallna mer och mer och stänga sig. 

”Jag älskar dig inte för att du är vacker utan jag tycker du är vacker för att jag älskar dig.” (okänd)

Läs även Kärlekens konst

Det sårade hjärtat
En anledning till att många människor inte vill kännas vid sitt hjärta beror på att man har obearbetade hjärtesorger, besvikelser, känslor av att inte duga o s v. Dessa lägger sig som en ”kapsel” runt hjärtat. När man försöker se in i, eller känna, sitt hjärta är det dessa obehagliga känslor man först brukar möta. Detta kan göra att man förlorar kontakten med sin själ som är det Sanna Jaget. Det Sanna Jaget är vårt rätta jag som inte dömer någon, inte ljuger, inte förnekar sanningen o s v. Det Sanna Jaget äger förmågan till villkorslös kärlek, medkänsla och sunt förnuft vilket är vårt naturliga tillstånd. Colin P. Sisson skriver i boken ”Konsten att integrera sin andning” följande: ”Finns vi här bara för att överleva, samla på oss några få ägodelar, låta oss underhållas, tjäna pengar, städa vårt hem och alla andra mödosamma ”måsten” som ett så kallat ”normalt” medelmåttigt liv innebär? Eller är vi kanske här för att upptäcka vilka vi är, vad vi är och varför vi är här? Kanske ska vi upptäcka att vi är eller kan bli kärleksfulla, glada och fria varelser? Kärlek, lycka och frihet är vårt naturliga tillstånd.” 

För att återfå kontakten med sitt Sanna Jag måste man ta sig igenom sorg, hat, vrede, rädsla, bitterhet och besvikelse. En väg till att frigöra sig från dessa destruktiva känslor är genom att inte längre identifiera sig med dem genom att bearbeta det förflutna. Förlåt det eller de som ska förlåtas! Gråt de tårar som ska gråtas! Ge utlopp för vreden på ett konstruktivt sätt (utan att skada någon annan givetvis!).

Gå ut i skogen!
Gå ut mera i naturen och gå ut ensam för att försöka känna vad som sker i din kropp! Hjärtchakrat öppnas av sig självt ute i naturen. Kropp och själ vill inte lida! Det är först när vi ska försöka börja tänka logiskt med hjärnan som det blir bekymmer. Känslor är inte logiska sett ur intellektuellt perspektiv. För att börja få balans och harmoni i sitt hjärta får man försöka hitta något sätt att först tömma ur sig de obearbetade känslorna som blockerar hjärtat. När det är gjort är vägen ”öppen” in till hjärtat och då kan vi börja ta del av den högsta formen av kärlek – den villkorslösa. Om vi ser följande citat av Dr Karl Menninger som den villkorslösa kärleken förstår man dess kraft: ”Kärlek botar människor, både de som tar emot den och de som ger den.” 

Vi är alla olika och därför finns det självklart olika sätt att öppna sitt hjärta på. Det är bara du själv som kan finna ditt sätt! Gör inte misstaget att bara försöka leta UTÅT efter kärleken. Den högsta och finaste formen av kärlek har vi redan med oss inuti våra hjärtan! Sök inåt. Det var det som hände med mig när jag började gå ut i skogen allt oftare. Jag kunde slappna av och när egot faller, om så bara för en liten stund, kommer det Sanna Jaget fram. Det är egot som håller kvar vid alla obearbetade känslor då det livnär sig genom dessa. Jag ser det väldigt klart och tydligt hos andra när jag går med dem ut i skog och mark. Egot tappar kraft och man kan se det vackra Sanna Jaget träda fram hos personen. Jag började vandra allt oftare i skogen vilket gjorde att jag fann denna känslan av kärlek inom mig själv. Ju mer jag praktiserade detta desto mer klarade kroppen att ta med sig detta tillstånd i mitt vardagsliv. Man kan lära sig att när som helst ”tona in” kroppen på denna fina känsla även om man är helt omgiven av betong och stress. 

När man väcker och öppnar sitt hjärta och börjar ta in villkorslös kärlek och livskraft kan man uppleva en kraftig ömhet och smärta över hela bröstkorgen men samtidigt känner man ofta en enorm lycka. Smärtorna kan lätt förklaras med en liknelse: när man har varit ute och blivit riktigt kall om fötterna så att man har tappat känseln i dom gör det ganska ont när cirkulationen kommer igång igen då fötterna ”vaknar till liv” igen. Det smärtar och bränner en hel del. Samma upplevelse sker när hjärtat vaknar.

Kroppens språk
Ett kallt och stängt hjärta leder till en kall och känslomässigt avstängd kropp samtidigt som man förlorar kontakten med sitt Sanna Jag (själen). De som kan känna, se eller mäta hur olika energier strömmar in i, och ut från kroppen, har troligen också en bättre förståelse för vårt kroppsspråk. Vi tar in både livskraft (även kallat qi/ki eller prana) och villkorslös kärlek genom vår vänstra hand/arm och vänster fot/ben (tvärtom för vänsterhänta!). Börja med att lägga märke till hur olika personers kroppsspråk fungerar i olika situationer så vet man om (eller när) de har ett öppet hjärta eller inte. Givetvis är det viktigast att du börjar titta på ditt eget kroppsspråk! De allra flesta människorna korsar sina armar när de befinner sig nära någon annan när de t ex pratar. Och de korsar sina armar och/eller ben när de sitter i en grupp t ex vid ett möte eller vid fikabordet. Detta beteende stänger av den inåtgående energin och man kan inte ta in kärlek, energi, kraft eller näring till sitt hjärta i tillräcklig mängd. Det som gör att vi klarar av det är att vi tar in villkorslös kärlek på flera ställen i kroppen bl a genom kronchakrat och bröstryggskota 5 (TH5). Men det är hjärtchakrat som styr balansen och jämvikten i kroppen och detta sätts helt ur funktion om det uppstår brist på näring och energi till hjärtat. Om personer som stänger kropp och hjärta på detta sätt började försöka att ”öppna sig” kommer de troligen att bli nervösa och oroliga. Det beror då på att när man öppnar sin dörr kommer det in allt möjligt. De känner då dels av sina egna obearbetade känslor som finns runt hjärtat och de attraherar självklart också andra personers sorger, oro, stress, besvikelser, ilska o s v. Men precis som med din ytterdörr hemma i ditt hus är det upp till dig själv att avgöra vad du vill släppa in genom din dörr! Det krävs bara lite vilja och träning. Om man ständigt har ett stängt hjärta slipper man ta del av alla dessa obehagliga känslor MEN man stänger då samtidigt dörren för den villkorslösa kärleken, livskraften, ljuset, skönheten och näringen vilket på sikt får det känslomässiga och andliga hjärtat att ”slockna” och tyna bort!

Barn och djur har öppna hjärtan
Med några få undantag har våra barn och även djuren bättre kontakt med sina hjärtan. Ibland kan vi vuxna tycka att det är riktigt pinsamt när barnen säger något oförberett. Men de talar ofta direkt från sitt hjärta och menar inget illa, det är bara vi vuxna som har lärt oss att ”lägga band” på våra känslor och hjärtan och anser att man ska bete sig på ett visst sätt. Barn bara är. ”Våra barn kan lära oss att älska mer än vi någonsin kan lära dem.” (okänd) Våra kära husdjur har också förmågan att nå in i våra hjärtan. Ibland sörjer man starkare och mer när ett djur har dött än en person. Detta tror jag beror på att man har haft ett kärleksfullt och villkorslöst förhållande till djuret! När det gäller vissa personer har vi blandade känslor gentemot dem. Visst har vi säkerligen känt villkorslös kärlek mot andra människor men samtidigt kan man även känna ilska, avundsjuka, besvikelse o s v för samma person. Som du förstår av ovanstående och det jag skrivit om naturen har vi alla ibland vår dörr in till hjärtat öppet på ”glänt” vilket givetvis är nödvändigt för att vi ska må bra. Det kanske inte är möjligt för alla att jämnt och ständigt gå omkring med ett vidöppet hjärta men vi bör ”väcka” det genom att ibland öppna upp HELA dörren för att ge näring till, och få kontakt med, vårt Sanna Jag.

Börja i trygghet
När du kommit till insikt med om du har en ärlig kontakt med ditt hjärta eller ej står du inför nästa steg i din utveckling. Har du inte öppnat ditt hjärta är det dags att börja jobba med det. Har du ett öppet hjärta kan man alltid försöka förbättra sin kontakt med det. Men jag vill nu ge råd till de som har ett ”sovande” hjärta. Om du har kommit till kännedom med att du behöver öppna upp ditt hjärta är det bäst att göra det på platser och i situationer där du känner dig tillfreds och trygg. För mig var skogen den rätta platsen och jag ville då vara ensam med mina kära trädMusik har hjälpt mig oerhört mycket, kontakten med kärleksfulla djur och givetvis människor man älskar och bryr sig om är till hjälp för oss. Att läsa rätt bok vid rätt tillfälle kan också starta en livsomvandlande process. Men du måste givetvis vara öppen för det annars kan det inte rota sig i dig. Fokusera enbart på villkorslös kärlek och övertyga dig själv att du tar in det i ditt hjärta. Be inte bara om kärlek för då kan det bli fel eftersom det är stor skillnad mellan olika varianter av kärlek. I mitt fall så trodde jag att kärlek innebar något helt annat vilket blockerade mig från att uppleva den äkta och villkorslösa formen av den. Om jag då bad om kärlek fick jag bara passion, hjärtesorger och olycklig kärlek p g a att jag var vilsen och förvirrad. Detta kom sig i sin tur givetvis av att jag hade tappat kontakten med mitt hjärta (själen). Men som så ofta när det gäller att söka efter något var det först när jag slutade söka efter vad jag trodde var äkta kärlek som det började ske underverk. ”Förväntningar leder till ansträngningar, ansträngningar till kämpande, och kämpande leder till smärta.” (Michael Freedman) När jag släppte taget och bara lät det ske som skulle ske betydde det att jag var redo. Äkta villkorslös kärlek är inget man behöver kämpa för eller jaga efter för att finna! Tror man det så fastnar man lätt i en illusion och, som jag redan beskrivit, då har kärleken ett beskt pris. Genom att vara i naturen, lyssna på hjärtstärkande musik, sluta slåss mot omgivningen och börja leva i nuet ser kroppen sin chans att släppa fram själen. Detta sker genom att vara avslappnad istället för spänd, stressad och styrd av ego och kontrollbehov. Man ger då både kropp och själ en ärlig chans att komma till tals. Då har man också funnit vägen till helande och läkning. Ju längre man vandrar på denna gyllene väg desto lättare är det att finna livsglädje, kraft, medkänsla och förmågan att förlåta.

När man öppnar sitt hjärta och fyller det med äkta villkorslös kärlek och ljus kan det hända att vissa människor drar sig undan. Ju starkare ljuset skiner desto tydligare ser man också alla skuggor. Vissa människor är kanske inte redo eller villiga att se sina egna skuggor vilket man ska respektera. Idag ser jag oftast det Sanna Jaget och känner villkorslös kärlek för personer som jag förut tyckte riktigt illa om. Detta kan man bara uppnå genom förlåtelse och ett öppet hjärta. Och jag mår helt klart mycket bättre av att tycka om mina medmänniskor än att tycka illa om dom! 

(OBS! Sedan jag skrev denna text 2001 om ”villkorslös kärlek” har jag genom egna erfarenheter, främst i ”Inre Barnet-processen” där jag bearbetat mycket av min barndom (se Stulen barndom), kommit fram till att det är alldeles för idealistiskt. Läs mer om det här.)

Läs även om Konsten att älska

Självmedveten 

En tråkig och ibland ganska allvarlig sanning är att vi är alldeles för omedvetna. Vi tror bara på det vi kan se eller känna på, den fysiska världen. Och vi försöker att tolka och förstå denna genom att använda vårt intellekt. Detta förfarande undertrycker våra känslor och skapar en  kraftig obalans i energikropparna. Då vi inte vill kännas vid våra känslor kommer även vår fysiska kropp att bli lidande. Då den största energiansamlingen hamnar uppe i huvudet kan följderna ibland bli katastrofala. Här gäller det istället att försöka bli mera självmedveten och kroppsmedveten då själen kommunicerar med oss genom det undermedvetna för att sedan uttryckas i den fysiska och/eller den känslomässiga kroppen.

Utvecklar du en roll?
Då vi ofta har en dålig kontakt med vårt Sanna Jag och känslorna förlitar vi oss alldeles för mycket på intelligensen. Men Carl Sagan sa något mycket förnuftigt om detta: ”Intellektuell förmåga ger inte individen någon garanti mot att ha fullständigt fel”. Vi försöker anpassa oss efter vad vi tror att andra har för uppfattning om oss själva. Vi vågar inte alltid följa våra önskningar då vi är rädda för vad andra ska säga och tycka. Ofta utvecklar vi olika ”roller” som vi spelar. Ibland byter vi rollerna efter olika situationer och sammanhang. Jag själv har spelat de flesta olika rollerna jag känner till. Jag har spelat ”pajasen” som alla tycker är rolig att ha med på fester. Jag har spelat ”stackars mig” när jag var väldigt sjuk. Jag har spelat en superduktig arbetsmyra på min arbetsplats. Allt detta gjorde jag för att få uppmärksamhet och bekräftelse på ett eller annat sätt. Ibland spelar man också en roll för att undvika att ta ansvar eller att kännas vid något man inte vill se eller veta av. Detta finns beskrivet i olika böcker och det hålls föredrag om ämnet. De har alla sina egna namn på de olika rollerna men budskapet är alltid detsamma. När man utvecklar en roll gör man det på bekostnad av sin egna utveckling! Den egna själsliga utvecklingen avstannar helt och hållet! I mitt fall påskyndade detta beteende min försämrade hälsa då jag undertryckte min själs utveckling och behov. Genom att utveckla en roll ger man sin kraft och näring till sitt lägre jag (egot) istället för att ge det till sitt Sanna Jag (själen). Idag försöker jag att lyssna på min själ och vara ärlig mot mig själv och mina medmänniskor istället för att vara en ”falsk skådespelare” med ett stort ego! Läs även Masker

Att öka sin självmedvetenhet
För att bli mer självmedveten får man börja lyssna på sin kropp och själ. Det finns många olika tekniker och sätt att genomföra detta. Men ofta kan en svår sjukdom faktiskt skapa detta genom att man blir tvingad till det. När jag själv hade ”övervunnit” min svåra sjukdom genom att rensa den fysiska kroppen från alla mina tandproblem, rensade och stärkte min tjocktarm och levern, åt rätt kost o s v och jag inte längre hade några fysiska besvär blev allt plötsligt kristallklart för mig! Jag insåg att jag bar på en stor ”ryggsäck” med obearbetade tankar, känslor, attityder och händelser – främst från min barndom. Och jag förstod att om jag inte tog tag i detta på något sätt så skulle jag insjukna igen om ett par år…

När man renat den fysiska kroppen från allt skräp ser man också in i nästa lager – den känslomässiga kroppen. Tänk dig att du har en hink med riktigt smutsigt och grumligt vatten. När du har renat vattnet ser du också vad som ligger på botten i hinken. Men visst finns det människor som har tagit sig hela vägen hit utan att för den skull vilja titta ner i hinken. Det krävs ett stort mod, vilja och målmedvetenhet att gå hela vägen! Det är givetvis upp till var och en hur långt man vill utveckla sig. Jag har även hört vissa säga att det inte finns någon anledning att ”älta” sin barndom igen eftersom det som hänt har redan hänt och inte går att ändra på. Det tråkiga är att de nog inte inser hur mycket detta påverkar och styr deras liv idag. Jag ville först inte inse detta men idag förstår jag verkligen hur mitt förflutna har styrt och begränsat mitt liv. Man behöver inte ”älta” någonting, det man bör göra är att frigöra sig ifrån det så att man får tillbaka sin kraft och livsglädje. Min erfarenhet är att de flesta besvär, smärtor och symtom vi drabbas av kommer sig av obearbetade känslor och en undertryckt själ. Men då det inte är lätt att förstå eller se detta samband bör man kanske börja med att sköta om, och ”rengöra” sin fysiska kropp så man får en bättre insikt om varifrån symtomen kommer. Flera duktiga terapeuter brukar säga att man ska börja iaktta sina känslor istället för att reagera på dem. När en stark känsla såsom ilska, avsky, sorg, besvikelse o s v uppstår hos dig lägg märke till VAR i kroppen den börjar. Hur reagerar din kropp på den? Blir du andfådd, varm, svettig, knäsvag o s v. Detta kan hjälpa dig att förstå och inse om du har gamla obearbetade känslor som ”flammar upp”. Jag har även börjat att se annorlunda på människor som jag förr ansåg vara ”jobbiga”. Personer som alltid är arga, sura och aggressiva är nog egentligen inte jobbiga utan de HAR DET JOBBIGT. Ingen går nog frivilligt omkring och är taskig, arg och besvärlig. Givetvis kan detta beteende ibland bli för mycket att handskas med för en annan och då får man försöka bemöta dessa personer konstruktivt. 

Följande berättelse är hämtad ur boken ”Betraktaren” av Ken Lavendell och den utspelar sig i ett rum som en kung har inrett med speglar som täcker hela taket, väggarna och golvet: ”En dag hände det att dörren till rummet inte blev helt stängd efter ett besök, och en av kungens fullvuxna hundar smet in. Så fort den såg sig själv i speglarna började den att skälla och slåss, mot vad den trodde var andra hundar. Den fortsatte att attackera speglarna tills den blev helt utmattad och till slut föll ned död. Några dagar efter den händelsen vandrade en söt oskyldig valp in i samma rum, och när valpen såg sig själv i de oräkneliga speglarna blev den glad. Den viftade på svansen och började slicka och leka med sin egen avbild. Den njöt verkligen av att se sig själv reflekteras i speglarna. Denna indiska anekdot beskriver på ett tydligt sätt hur människan strider med sin omgivning trots att den endast är en reflektion av hennes inre tankevärld. I sin okunnighet tror hon att hon är separerad från sina antagonister. När man inser att man själv skapar det man upplever kan resan mot själslig frid påbörjas.” Om det går att välja, VEM vill du vara och leva som – den fullvuxna hunden eller valpen?

Litteraturfördjupning om hur man kan bli mer Självmedveten:
ALICE MILLER – Det självutplånande barnet
ALICE MILLER – Den bannlysta vetskapen
ALICE MILLER – Du skall icke märka
ALICE MILLER – Riv tigandets mur
ALICE MILLER – Free from lies
ALICE MILLER – The body never lies
ARTHUR JANOV – Det kännande barnet
ARTHUR JANOV – Primalskriket
ARTHUR JANOV – Det nya primalskriket
ARTHUR JANOV – Why you get sick and how you get well
CHARLES L. WHITFIELD – Healing the Child Within
DAN MILLMAN – Den fredlige krigarens väg
DAN MILLMAN – Den fredlige krigarens heliga resa
DAN MILLMAN – Andens lagar
DAN MILLMAN – The life you were born to live
DAN MILLMAN – Living on purpose
DAN MILLMAN – Body mind mastery
DAN MILLMAN – No ordinary moments
DEBBIE FORD – Krama din skugga
DEBBIE FORD – Fråga dig det rätta
GAY HENDRICKS – Conscious living
GAY & KATHLYN HENDRICKS – Kroppens egen intelligens
GÖRAN LARSSON – Skamfilad
INGEBORG BOSCH – Rediscovering the true self
INGEBORG BOSCH – Past reality integration
JEAN JENSON – Att återerövra sitt liv
RICHARD BACH – Messiah’s handbook: reminders for the advanced soul
TOMMY HELLSTEN – Ju mindre du gör desto mer får du gjort
TOMMY HELLSTEN – Flodhästen på arbetsplatsen
TOMMY HELLSTEN & CHRISTER ÅBERG – Iakttagelser i själens landskap
WILL TUTTLE – The world peace diet

Läs även Djupare insikter

Naturens läkande krafter 

Alla har vi upplevt hur uppfyllda av frihet och glädje vi blir när vi vistas ute i naturen. Alla vackra färger, underbara dofter, fåglarnas sånger, den friska luften och det avslappnande lugnet som vi känner av ger oss möjlighet att stanna upp i all stress. Då tar både kropp och själ chansen att börja läka och återhämta sig.

Syre och ozon
I lövskogen bildas det syrgas (O2) av alla de gröna bladen. Detta ger oss energi så vi blir pigga och vitala. I barrskogen däremot, utsöndras det ozon (O3). Ozon reagerar kraftigt med fria radikaler och oskadliggör dem. Det är därför som det har uppstått ozonhål i jordens atmosfär då det reagerar och ”städar undan” alla miljögifter. Då det gäller oss själva när vi är i en barrskog understödjer det utsöndringen genom lungorna av kroppens upplagrade gifter. För att få extra effekt brukar jag se till att djupandas och fokusera på utandningen när jag är i barrskog vilket effektivt hjälper till att rena kropp och själ. Efter en sådan utrensning brukar jag på hemvägen fylla kroppen med ny och ren energi från lövträd.

Kärlekens färg
Den absolut viktigaste energin som vi EJ kan leva utan får vi från den villkorslösa kärleken. Dess frekvens (vibration) är densamma som olivgrönt. Men alla de olika nyanserna av grönt som vi finner i naturen skänker vår själ denna viktiga energi. Många tror felaktigt att kärlekens färg är röd men den röda färgen står för passion och den är ofta, som de flesta av oss fått erfara, en mycket destruktiv och olycklig variant av kärlek! Så än en gång – den högsta, renaste och finaste formen av jordisk kärlek, nämligen den villkorslösa kärleken är grön. Det är förklaringen till varför hjärtchakrat är grönt i det indiska Chakrasystemet som ingår i de olika yogalärorna. Utan denna energi skulle allt liv på jorden sluta existera! Man brukar ju säga att det är kärlek (den villkorslösa) som får jorden att snurra. Och det är givetvis ute i naturen som vi hittar denna livsnödvändiga energi. Jag brukar mäta de olika energikropparna och de sju huvudchakrorna på mina klienter. De kan ibland vara i total obalans vilket resulterar i olika symtom och sjukdomar i den fysiska kroppen beroende på hur och var obalansen är. Men om jag tar med samma person ut i naturen och gör om mätningen blir resultaten så gott som alltid mycket positivt! Detta gäller även mycket inåtvända, stressade och aggressiva personer som i naturlig miljö blir som helt nya människor. Detta kommer sig av att man får en avsevärt bättre kontakt med sitt Sanna Jag. Energierna går också ner i kroppen istället för att fastna uppe i huvudet. Vi har tyvärr blivit alldeles för mentala på bekostnad av resten av kroppen! Ibland när jag har haft det väldigt tufft och jobbigt (mental stress) har jag tagit en promenad ute i skogen. Där, i skogens överväldigande skönhet, existerar det ingen oro eller bekymmer. När jag sedan kommer tillbaka hem har jag återhämtat mig för att kunna ta itu med problemen. I skogen lever man automatiskt i NUET vilket är läkande och den kanske bästa medicinen för kroppen men framförallt för själen! 

Om flera av oss kunde börja inse detta fantastiska fenomen började vi nog att ta mer hand om, och vårda, vår kära moder Jord utan vilken vår existens inte skulle kunna vara möjlig. Att fler och fler flyttar in i storstäder och bosätter sig i betong-ghetto och samtidigt avskärmar sig från naturen är i mitt synsätt mycket skadligt för hälsan. Både för vår egen och för moder Jord.


Helande krafter
Alla färger och dofter i naturlig och ren form är mycket gynnsamt för oss. En rysk målare, Vassilij Kandinsky, uttryckte det på bästa sätt genom dessa ord: ”Färgen är i första hand ett medel för att påverka själen”. Alla växter, och särskilt träd, är oerhört givmilda med sin energi och livskraft. Jag brukar gå fram till ett träd, eller en växt, och ödmjukt be om villkorslös kärlek. Denna önskan ska komma från hjärtat. Då vissa personer har lättare att känna av energier än andra är det kanske inte alla som märker av något. Men jag lovar att du får ta del av växternas läkande kraft. Oavsett om man känt av något tackar jag alltid trädet (eller växten) efteråt. Växterna får också välbehövlig kraft från dig då uppmärksamhet är en form av energi så det blir ett mycket givande möte för er båda! Man kan träna upp detta med att lära sig känna av energier.

Gå ödmjukt fram till ett träd (eller växt) och be om att få ta emot trädets helande energier. Lägg bröstet emot trädstammen och omfamna sedan försiktigt trädet med armarna och händerna. Det är viktigt att du försöker vara så avslappnad som möjligt eftersom energicirkulationen hindras av spända muskler. Detta innebär att du inte bör hålla dina armar för högt upp för då spänner du axlarna väldigt mycket. Och att inte ”krama” trädet för hårt utan bara ”omfamna” det med dina armar och händer. Var uppmärksam på dina käkar så att du inte omedvetet biter ihop dem utan de ska vara avslappnade och pressa inte tungan mot tänderna eller upp mot gommen och andas lugnt genom näsan. Tänk dig sedan att du tar in villkorslös kärlek via dina händer och armar som sedan strömmar in i ditt hjärta. Se till att energin från hjärtat flödar ner genom buken och dina ben till dina fötter för att sedan sammanbinda dig med moder Jord. Rikta din uppmärksamhet till tre ”nyckelområden” i kroppen;
Händerna – pirrar det i dem? Blir händerna och/eller fingrarna rödfärgade av cirkulationsökningen? (om du inte ser dina händer under tiden du kramar trädet så titta på dem direkt efteråt) Blir händerna/fingrarna varmare? Känner du någon annan förnimmelse i händerna/fingrarna?
Andningen – blir din andning djupare och lugnare? Känner du andningen i nere i magen?
Fötterna – pirrar det i dem? Känner du energin som strömmar genom dem ner i marken? Blir de varmare?
En del personer kan även känna att pulsen blir lägre.

Man kan även lägga eller hålla en stel eller värkande kroppsdel mot trädets stam och se om det blir någon förändring eller lindring av besväret. Men det gäller givetvis att öva! Första gångerna kanske du inte känner något, eller bara väldigt svagt och subtilt och kanske tror att det enbart är ”inbillning”. Men nej! Det är inte inbillning! Ju mer du vågar lita på dina svaga kroppsförnimmelser, efter upprepad övning, desto mer kontakt kommer du att uppleva med energiflödet i din kropp och vad som verkligen sker under kontakten med trädet (eller växten).

Man känner av energier bättre på fastande mage så jag brukar bara dricka råsaft eller äta frukt innan jag går ut i skogen för då blir upplevelserna kraftfullare. När jag kom till insikt om att jag hade en hel del obearbetad sorg som blockerade mitt hjärta visste jag inte HUR jag skulle kunna få ur mig den. Jag hade fått lära mig att män inte gråter så jag hade glömt bort hur man grät! Men när jag började lyssna på min kropp på ett mera ärligt sätt leddes jag ofta till tallträd när jag vandrade i skogen. Där, med hjälp av tallens utrensande energi, lyckades jag få ur mig mina sorgetårar. En obeskrivlig lättnad infann sig i mig efteråt och blockeringen på mitt hjärta minskade ju mera sorg jag fick ur mig! På Trädens helande energier har jag skrivit ett schema för vilka olika energier de olika trädsorterna har. Det är generella riktlinjer som jag beskrivit men det finns stora individuella skillnader hos träd och växter, precis som hos människor och djur. Vissa trädsorter finns inte i vår natur men deras energi finns bevarad i t ex eteriska oljor av bra kvalitet som man kan ha i en aromalampa hemma. Äter du ett äpple får du i dig äppleträdets energi, olivolja av bra sort ger dig olivträdets energi, man kan dricka örtte, Dr Bach’s blomsteressenser m m. Men levande träd och växter ger givetvis bäst effekt. Boken ”Växternas hemliga liv” av Peter Tompkins och Christopher Bird lämnar nog ingen oberörd! Vi har mycket att lära oss av naturens djupa kunskap och visdom…

Litteraturfördjupning om Naturens läkande krafter:
ANNA SALVESEN & FINN ANDERSEN – Aromaterapi
CALLUM COATS – Living energies – The water wizard – The fertile Earth – Nature as a teacher – The energy evolution
CARINA SOLÖGA – Växternas språk
CAROL RUDD – Blomessenser
CYNTHIA ATHINA KEMP SCHERER – The alchemy of the desert
EVA MOBERG – Dr Bach’s blomsterterapi
JACQUELINE MEMORY PATERSON – Tree wisdom
JEFFREY GARSON SHAPIRO – The flower remedy book
JIRINA GÖRANSSON – Blommornas helande energier
LILA DEVI – The essential flower essence handbook
MARION LEIGH – Findhorn essences
MARLENE RUDGINSKY – The flower speaks
MIC MCMULLEN – Naturens läkande kraft
OLOF ALEXANDERSSON – Det levande vattnet
PAMELA LOUISE CHASE & JONATHAN PAWLIK – Trees for healing
PATRICE BOUCHARDON – The healing energies of trees
PETER TOMPKINS & CHRISTOPHER BIRD – Växternas hemliga liv
PHILIP HESELTON – Magical guardians
SABINA PETTITT – Energy medicine
STEVE JOHNSON – The essence of healing
SUZY CHIAZZARI – Flower readings
YVONNE ABURROW – The enchanted forest

Läs även Naturen

Trädens helande energier 

B = trädets budskap till din själ
S = symtom som trädet kan ge lindring för
HE = helande effekt som trädet kan ge till dig


AL
B: grundning
S: kalla fötter, ostabil, tar livet ytligt, stress, ser inte djupare insikter i sina prövningar
HE: ger andligt skydd vid ofrånkomliga konfrontationer, hjärthealing, lever i nuet, hjälp att kunna se känslorna objektivt, gör oss starka och centrerade så att vi kan finna en fast grund att stå på, ser högsta sanningen i allt

ALM
B: renhet på alla plan
S: tillfällig känsla av otillräcklighet, överväldigad av ansvar, leverbesvär, uppgiven, depression, utmattning
HE: inspiration, självförverkligande, förvandlar idéer till verklighet, visdom, förmåga att gå vidare, fullföljer sitt kall, övervinner svårigheter, självförtroende

ASK
B: återfödelse och nytt liv
S: vårtor, kortsiktighet, spänningar
HE: kontakt med sina förfäders kunskap, styrka, får bättre perspektiv, självständighet, se sin andliga riktning, anpassningsförmåga, krampbefriande, intuition om egna behov, sammanlänkar den inre och yttre världen, drömtydning, snabbare intellekt, mognad

ASP
B: trygghet
S: alla rädslor, mardrömmar, vidskepelse, överkänslig för osynlig påverkan, ångest, oro för att något otäckt ska hända
HE: större livsglädje, grundtrygghet, vältalighet, vågar ta itu med sina rädslor, nervlugnande, tillit till livet, mod, förmåga att kunna hantera problem och faror

BJÖRK
B: ödmjukhet, försoning
S: fysisk och psykisk chock, spända muskler, ilska, gynekologiska besvär, hudproblem, kontrollbehov, förvirring, söker konflikter
HE: försoning med oss själva och andra, balans mellan de manliga och kvinnliga energierna, får lättare att uttrycka sig på ett lugnt och ödmjukt sätt, förebygger cancer, avslappning från vardagens stress, tämjer egot, rensar ut det gamla för att bana väg för det nya, insikt om livets mening och hur man ska leva, blodrenande, flexibilitet, positiv inställning

BOK
B: självförtroende, styrka
S: intolerans, utmattning, svag rygg, arrogant, hittar ständigt fel hos andra, konflikträdsla, kritisk attityd, knäsvag, depression, pedantisk, alla svagheter, känslomässigt avstängd
HE: tolerans, sympati, förståelse, stillhet, återuppväcker gammal inneboende visdom, vidsynthet, får klarare tankar, delaktig i livet, ser det goda och vackra i omgivningen, större förståelse för andras handlingar och tankesätt, öppnar hjärtat, medkänsla, förbättrar huden

EK
B: kunskap, kraft, jordning
S: överarbetar men vill inte se eller döljer sin trötthet, överdriven plikttrohet, envishet, bär på andras bördor, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov att vila
HE: förmåga att delegera ansvar till andra, själslig utveckling, minskar prestationskraven, läker och helar själen, uthållighet, mod, styrka, ökad kroppsmedvetenhet, öppnar dörrar till mysterier, kontakt med det undermedvetna, bättre förmåga att koppla av och njuta av vilan

EN
B: rening
S: finnar, eksem, kronisk förgiftning, urinvägsinfektion, njurbesvär, reumatism, försurning i kroppen, trötta ömma muskler
HE: kraftigt utrensande, spirituell rening, skydd mot onda demoner, fysisk och psykisk rening

EUKALYPTUS
B: fysisk vitalitet
S: halsbesvär, torra slemhinnor, reumatism, bihålebesvär, influensa, urinvägsbesvär, njurbesvär, huvudvärk, andningsbesvär, förkylning, överansträngda muskler
HE: slemlösande, stärker koncentrationen, bättre andning, uppiggande, kramplösande

GRAN
B: flöde, släppa taget
S: blockeringar i blod- och energicirkulationen, halsbesvär, andningsbesvär, astma
HE: tar fram kärleken i allt du gör, kontakt med högre jaget, frihetskänsla, bättre andning, bättre kontakt med sin intuition

HASSEL
B: frihet, visdom
S: feber, tandvärk, missnöjd, besvikelse, har inte kraft att slutföra saker, frustration, rädsla för att inte kunna frigöra sig från gamla mönster, begränsar sig själv, ivrig, diarré, försöker kontrollera livets alla händelser, oro, sitter fast i det förflutna, rastlös, kontrollbehov
HE: följer livets flöde, uppiggande, motivation, vågar möta det okända, utvecklar sin fulla potential, får kontakt med sin inre visdom, acceptans och tillit för sitt livsöde

IDEGRAN
B: odödlighet och återfödelse
S: reumatism, huvudvärk, dödsfruktan
HE: ger vila från livets kamp och mödor

KASTANJ
B: frid, befrielse
S: oro för andra, ångest, ensamhetskänsla, upprepar samma misstag, hopplös framtid, ser allt i svart, beroende av andra, befarar alltid det värsta, ouppmärksam, ovälkomna och onda tankar, sömnproblem
HE: tillit till sin själsliga utveckling, ger själslig balans och inre lugn, omsorgsfull, förmåga att förmedla positiva tankar, förbättrad inlärningsförmåga, mental flexibilitet, fysisk och psykisk avspänning

KÖRSBÄR
B: att släppa taget, förlåtelse
S: hysteri, desperat, missnöjd med livet, relationsproblem, olycklig, kontrollbehov, humörsvängningar, klumpig, felsökare, motsträvig, självömkan, sorg, saknad
HE: förmåga till förlåtelse, vänlighet, livsglädje, tar fram det inre barnets lekfullhet, ärlighet, inspiration, ser det goda i allt, spontanitet, lugn

LÄRK
B: självtillit
S: för hård mot sig själv, modlöshet, mindervärdeskomplex, undergiven, ständiga förväntningar att misslyckas med allt
HE: självförtroende, beslutsamhet, får förmåga att kunna uttrycka sig, får kontakt med sin inre förmåga, tålamod, vågar ta risker

OLIV
B: föryngring
S: tappat glädjen, slösar med energin, uppgivenhet, utbrändhet och utmattning
HE: ger andlig styrka, uthållighet, sinnesfrid, stärker immunförsvaret, bättre balans i livet, bringar lycka och harmoni

PIL
B: avslappning, andlig utveckling
S: känslighet för växlande väderlek, hat, klagar på allt och alla, självömkan, skadeglädje, förbannar sitt öde, sprider negativitet, bitterhet, blir aldrig nöjd, känner sig som ett offer, avundsjuka, modlöshet, förtvivlan, otacksam, lägger skulden för sina problem på omgivningen, kräver uppmärksamhet från omgivningen
HE: smärtlindring, ökar fruktbarheten, utvecklar en förlåtande attityd mot andra, tröst, bättre mörkerseende, kreativitet, startar  inre läkning till följd av ändrad livsattityd, tar personligt ansvar för sitt liv, vänskaplig

RÖNN
B: livets träd
S: hopplöshet, bitterhet, oförmåga att förlåta, klänger sig fast vid gamla mönster, självömkan, självdestruktivt beteende, dömande attityd, skam
HE: lyfter upp känslor, livsenergi, psykisk kraft, frigör stress och spänningar från kropp och sinne, lär sig av tidigare erfarenheter, ger livet mening, framgång, balans i alla sinnen, löser upp karma, skydd mot förtrollning och trolldom, försoning, tar fram den högsta och renaste magin

TALL
B: vitalitet, ljus
S: sorg, skuldkänslor, ursäktar sitt varande, svårighet att ta emot saker då de inte känner sig värdiga, lungbesvär, depression, stress, förtvivlan, irriterade slemhinnor, modlöshet, oförmåga att erkänna sitt mänskliga egenvärde
HE: börjar acceptera sina fel och brister, tar ansvar för sitt liv, väcker det inre ljuset, frigörelse från sina begränsningar, slemlösande, förnyad energi, balanserar nervsystemet, tröst, blir mer klarseende, tar fram livsglädjen, lyser upp och medvetandegör undertryckta känslor, förlåtelse, känner sig älskad av andra

VALNÖT
B: förändring, livsinriktning
S: forcerat sin andliga utveckling och öppnat upp för mycket, överkänslighet, flyr från sina känslor, osäkerhet, beslutsångest, motstånd mot förändringar, klimakteriebesvär, behov av att göra upp med det förflutna, sitter fast i gamla mönster och ovanor
HE: börjar ta ansvar för sina handlingar, kan urskilja verkligheten från illusionerna, står emot grupptryck, stimulerar lymfsystemet, lyssnar till den inre rösten, frihet, beslutsam, skydd mot yttre påverkan, stärker hjärtat, mod att följa sin egen väg, frigörelse från det förflutna, balans mellan hjärnhalvorna

ÄPPLE
B: kunskap
S: trötthet, mag och tarmproblem, förstoppning, besvikelse, maktbegär, obalanserad sexualitet, ger efter för begär, rädsla för sjukdomar, tveksamhet, känner sig oren, känner sig sårbar
HE: helar själen, poetisk inspiration, ödmjukhet, kärlek, disciplin, vilja att följa en högre kraft, välmående, hälsosam attityd

Jordstrålning 

En allvarlig sak som vi har tappat kontakten med, och förståelsen för, är jordens inneboende krafter och energier. Jorden är en levande organism, och precis som vi har även den sina meridianer (leylines) och olika chakras. Det finns jordenergier som påverkar oss (människor, djur och växter) både positivt och negativt. De negativa fälten kallas för geopatiska fält vilket betyder sjukdomsframkallande fält. 2 tyska läkare hittade ovetandes om varandra 2 olika så kallade gitternät (även kallat rutnät). Läkarna hette Manfred Curry och Ernst Hartmann och de uppkallade då dessa 2 olika energimönster efter sig själva – Currylinjer och Hartmannlinjer. Men dessa båda geopatiska energier har människorna känt till sedan många år tillbaka. Undersökningar har visat att gamla soldattorp från 1600-talet och i början av 1700-talet i Sverige var byggda efter Currylinjerna. Då Currylinjerna är väldigt kraftfulla byggde man torpen så att linjerna kom att hamna i väggarna vilket gjorde att man då inte kunde stå, eller ännu viktigare, ligga på dem! Currylinjernas rutnät ligger diagonalt gentemot jordens poler. Varje ruta är ca 4×4 meter och själva linjernas storlek ändras mellan 20-80 cm. De uppnår sin tjockaste bredd 4 ggr/dag och givetvis blir de som smalast 4 ggr/dag. Hartmann-linjernas rutnät ligger rakt mot polerna och är något mindre, ca 3×3 meter och tjockleken på linjerna är samma som hos Curry. Att de ändrar sin tjocklek beror på att det är en ”levande energi”. Allt levande har sin egen puls. För att kunna upptäcka dessa linjer använder man slagruta eller pekare (vinkelpinnar). Känsliga personer kan även ”känna av” dessa linjer med sitt känselsinne. Både Curry och Hartmann är 3-dimensionella vilket slagrutegångare ibland glömmer bort. Man kan likna det vid fyrkantiga lådor som står på varandra där linjerna utgör väggar, tak och golv. Den största negativa påverkan på vår hälsa finns där linjerna korsar varandra. Detta kallas för korspunkter. Ibland sammanfaller korspunkterna från både Curry och Hartmann och då kallas det för en dubbelkorspunkt. 

Att ha sin säng eller kontorsstol på linjerna, eller ännu värre, på korspunkter medför att man förlorar STORA mängder energi. Immunförsvaret försämras drastiskt och humöret sjunker. Att t ex ha sin sängplats så att man hamnar med magen rakt på en korspunkt medför att man får kraftiga störningar på sin matsmältning. Magsjukdomar, diarré, förstoppning, tarmproblem, trötthet o s v kan då uppstå. Vi tillbringar en tredjedel av våra liv i sängen vilket gör att påverkan blir djupgående. När vi ska sova behöver kroppen sin vila för att återhämta sig och reparera cellerna. Detta förstörs om man har sin sängplats på fel ställe! Många sjuka har snabbt blivit friska när de har bytt sängplats! Det värsta är om man har en säng med spiralfjädring i metall. Då kommer energin att fortplantas över hela sängen vilket kan liknas vid att ligga på en elektrisk grill. Detta kortsluter nervsystemet och kan då givetvis ge ångest, mardrömmar, kronisk trötthet m m. Jordstrålningen finns inte bara vid jordens yta utan den fortsätter rakt upp i atmosfären. Det hjälper alltså inte att bo på 5:e våningen i ett hyreshus för att undkomma negativ påverkan. 

Det finns en mängd olika energier som vi bör undvika att tillbringa längre tider på. Vattenådror och sprickzoner är även de starkt sjukdomsframkallande. För 2000 år sedan var det i Kina lag på att man inte fick bygga hus över några vattenådror. Man visste redan då att det skapade lidanden och sjukdomar. Numera har det ”uppfunnits” andra sjukdomsframkallande energier som våra kroppar inte mår bra av. Jag tänker då på elektromagnetiska fält, mikrovågor m m. Dessa onaturliga ting bör man försöka undvika så långt det går om man vill må bra! Vissa terapeuter och slagrutegångare säljer ibland brickor, ploppar, virvlat vatten m m för att försöka avstöra den negativa påverkan från jordstrålningen. Och ibland lyckas de med att minska ner den negativa påverkan från Curry och Hartmannlinjer m m. Men vad de inte verkar ha någon kunskap om är att de då även blockerar livskraften! Denna livskraft (Qi/Prana) kan vi inte klara oss utan eftersom våra Meridianer är beroende av denna energi. Jag har plockat bort ett flertal olika ”mirakelavstörare” och direkt kan man känna att det genast går lättare att ”andas” igen. Jag har även ibland märkt att efter en viss tid har dessa avstörare verkligen ställt till med oreda bland energierna. Det blir ett ”kaos” vilket givetvis inte kan anses som lugnande och stärkande för sjuklingar som bara önskar må bättre! Jag har faktiskt bara hittat EN avstörare på marknaden som ger en positiv effekt UTAN av skapa kaos bland energierna och blockera livskraften… Tänk på att växter hela tiden utstrålar positiva energier och livskraft!

Litteraturfördjupning om slagruta, pekare och Jordstrålning:
DAN MATTSSON – Jordstrålning hälsa och forntida vetande
DICK SJÖBERG – Kan hälsan påverkas av naturens fält?
SERGE KAHILI KING – Earth energies

Reinkarnation 

De nordamerikanska Hopi-indianerna (mfl) tror på reinkarnation. De tror att de återföds igen inom 7 generationer. Detta medför att de uppför sig på ett respektfullt och ödmjukt sätt gentemot varandra. Det skulle annars kunna innebära att om de var osams med någon i detta liv kanske de återföds som den personens barn, syskon eller liknande. Det ställer då givetvis till med bekymmer och problem om de då redan från början har ”ouppklarade konflikter” med varandra! I praktiken innebär denna tro på reinkarnation att innan det fattas något stort beslut inom en stam måste man då tänka efter hur detta kommer att påverka livet för de 7 kommande generationerna framåt. Man vårdar därför moder Jord med dess natur, har en ärlig och ödmjuk relation med sina medmänniskor, tar inga överilade beslut o s v. Oavsett om reinkarnation är sant eller inte skulle världen se helt annorlunda ut idag om alla praktiserade detta! Vi skulle inte gå omkring med olösta konflikter med andra personer. Vi skulle vårda, uppskatta och älska moder Jord eftersom vi då vet med oss att vi åter ska vandra på jorden. Kanske denna gamla tro inte är så himla ”flummig” och tokig trots allt?

Ett budskap till din själ 

Många svårt sjuka, eller sådana som har övervunnit väldigt svåra och krävande sjukdomar eller traumatiska händelser, brukar ofta påtala att de har klarat av så pass stora smärtor, bekymmer, lidanden och svårigheter under livets gång att ingen annan person skulle ha klarat av det! De får ibland även höra detta från deras omgivning, från terapeuter, läkare o s v. Jag tror att de har helt rätt! VARFÖR skulle annars just deras SJÄL välja att vandra på denna kantiga och hårda väg? Själen har valt just den vägen för att berika sig i sin utveckling! Man brukar säga att vi aldrig får större prövningar än vi kan klara av. Jag hade väldigt svårt att ta till mig det när jag mådde som allra sämst. Då trodde jag att jag inte skulle kunna resa mig och orka ta itu med livets ”kamp” igen. Idag ser jag inte livet som en kamp längre! Något som har hjälpt mig oerhört mycket genom mitt lidande och mina svårigheter är ”Jag bad om…”. 

Jag tror att livet kanske inte alltid blir som man vill eller har tänkt sig utan det bjuder istället på det som själen är i behov av, även om det ibland kan vara svårt att förstå sig på det. Om man börjar lyssna på, och följa, sin själ istället för egot, intellektet eller vad andra personer tycker tror jag att livet blir mer harmoniskt och meningsfullt. Givetvis kommer man fortfarande att möta hinder och svårigheter på sin väg men jag vet, genom egna erfarenheter, att bakom dessa finns det alltid en belöning. Denna belöning består av Djupare insikter, större ödmjukhet och tacksamhet, bättre förmåga att se allt från ett högre perspektiv o s v. Men det allra härligaste är att man uppskattar, älskar och förstår sin själ mer och mer. Jag slutar aldrig att förundras över den enorma inneboende vishet, kärlek och styrka som människans själ besitter! 

Det gäller att släppa taget och frigöra sig från det som hindrar den, det som hindrar själen att kunna komma fram. Själen behöver sin frihet för att frodas, utvecklas och växa sig starkare. Fast ibland kan man undra varför vissa själar har valt ett så pass svårt och krångligt liv! Andra människor har ju inte samma svårigheter vilket kan bero på att de har en bättre kontakt och förståelse för sin själ så de inte behöver vandra så långt in i problemen innan de inser vad det ska lära dem. Eller så kan det bero på att de av olika orsaker har valt ett lättare och mindre utmanande liv. Deras själ har kanske ännu inte den kraft, styrka och mod som behövs för att klara av sådana prövningar. Jag ser numera livet som en möjlighet, en möjlighet att överskrida gränser och utmaningar som jag förut trodde att man inte kunde övervinna. 

”Erfarenhet är inte det som händer dig, utan vad du gör med det som händer dig.” (okänd)

Att försöka bli frisk 

Som du säkert förstår finns det många olika sätt att bli sjuk på. Och då finns det givetvis lika många sätt att tillfriskna på. Jag har inte kunskap om alla dessa olika sätt och vägar till friskhet och livsglädje. Men min förhoppning är att du kanske kan få några nya idéer och råd av detta häfte. Och det är väldigt individuellt vad som kan hjälpa en person men inte en annan. Man får använda sig av uteslutningsmetoden. Som jag redan har nämnt är det inte alltid lätt att veta vad orsaken till problemet är. Jag anser att man då får börja ”gräva” på ytan och sedan får man se hur djupt man behöver gå. 

Ett problem med sjuka personer är att de vill bli friska så fort det går. Detta är självklart förståeligt men man kan inte driva på kroppen för hårt! Det gäller att hitta den läkningsrytm som kroppen har och sedan följer man den. Man bör inte heller ösa på med för många olika behandlingar och ändringar i sin livsstil på en gång, även om alla dessa är till det bättre. Kroppen vet då inte var den ska lägga sin kraft och energi någonstans. Det kan skapa förvirring istället för, som det var menat, läkning.

Mina råd till den som är sjuk är att först ta reda på om man har några tandskador och tarmproblem. Om man har det kommer man att få snabbast resultat genom att åtgärda dessa. Så gott som alla brukar ha det ena och/eller det andra. Börja då med att bygga upp tarmfloran med t ex Phytolakt och ta lavemang 2-3 gr/vecka och ändra kosten. Detta med att förändra sin kost kan ge mycket positiva resultat men man bör vara aktsam genom att inte ändra om allting för fort. Det kan i vissa fall uppstå kraftiga utrensningsreaktioner vilka kan skapa onödigt lidande. Jag föreslår att man slutar helt med alla mjölkprodukter och ost. Man kan använda får- eller getost någon gång och istället för mölk kan man dricka ris- eller havremjölk. Börja dricka ett glas Råsaft om dagen för att sedan successivt öka mängden. Lär dig att tugga både flytande och fast föda! Ta amaramedel, vilket jag tidigare har beskrivit hur det används. Minska kraftigt ner på saltvitt mjöl och framförallt socker. Det finns ett passande citat: ”Var måttlig i din njutning så förblir den en njutning.” (okänd) Njuter man för ofta skapar man bara ett svårhanterligt begär! Undvik Aspartam, ägg, skaldjur, ättika och mat lagad i mikrovågsugn. Byt ut vanlig pasta till fullkornspasta och det vita polerade riset mot råris. Börja äta mer råkost (Ät mera rå föda) till måltiderna. Drick större mängder vätska såsom råsaft, vatten och örtte mellan måltiderna. Börja dagen med ett stort glas vatten med pressad citron i och torrborsta huden. Ät sedan frukt som frukost.

Kolla upp att du inte har din säng över någon negativ Jordstrålning som stör din sömn, kroppens immunförsvar och hela läkningen. Lär dig andas genom näsan, med magen och med en utdragen utandning. ”Den som andas ytligt förgiftar sig själv.” (Paul Bragg) Be någon ge dig fotmassage eller gör det på dig själv, gärna dagligen. Ta även fotbad enligt de instruktioner jag tidigare gett. Se till att du skapar en lugn stund för dig själv varje dag. Tänd några ljus och/eller en aromalampa och spela någon lugnande musik i bakgrunden.

Något som sjuka får försöka lära sig är att ha ett stort TÅLAMOD. Det kan ta tid att bli frisk efter en lång tids sjukdom. Man brukar räkna med att det tar minst en månads rekreation för varje år man varit sjuk. Men det finns de som det går fortare eller långsammare för. Svårt sjuka kan emellanåt känna sig riktigt pigga vissa dagar. Då blir de glada och sätter igång med tusen olika saker som de vill, eller anser att de ”måste”, hinna med. Sedan kommer de troligen att bli överansträngda och sängliggande i flera dagar efteråt. Att ”förbruka” all den nyvunna kraften på detta sätt gör att man motverkar kroppens självläkning! Även om man tillfälligt känner sig jättepigg så ta det lugnt! 

Några kanske tycker att det tar för mycket tid i anspråk att ändra om kost, motionera i naturen, krångla med fotbad, torrborstning, göra råsafter o s v. Jag själv har fixat mycket ”extra tid” till mig själv genom att slänga ut TVn! Tiden bara rinner iväg när man sitter framför dumburken och zappar. Då finns det bättre sätt att tillvarata tiden på! Prova att vara utan TVn en hel vecka så kanske du kommer förvåna dig själv över all tid som blir över. 

Om du har förmånen att bo nära naturen tycker jag du ska försöka ta dig ut dagligen. Gå inte några jättelånga promenader i början utan det räcker med att bara vistas ute i naturen för att få hjälp med läkningen. I Göteborg vill jag gärna rekommendera er alla att besöka Botaniska trädgården som skänker glädje, ro och skönhet till både kropp och själ… 

”Om du gör som du alltid har gjort så kommer du att få samma resultat som du alltid har fått.” (okänd) 

”Väntar du på vad livet har att ge så ger livet dig väntan på vad livet har att ge.” (okänd) 

”Vi ha icke med sjukdomar att göra utan med felaktig livsföring. Undanröj felen och alla sjukdomar komma att försvinna.” (Are Waerland)

Läs även Förbättrad Hälsa & Livskraft och Hälsosidor

Några iakttagelser

Urkraften

Som jag tidigare nämnt alstras vår urkraft i njurarna. Adrenalin, kortisol och andra stresshormoner utsöndras av binjurarna. Dessa hormoner är till hjälp för oss vid akuta tillfällen när vi behöver ”fäkta eller fly”. Men som jag också har nämnt överbelastas detta system alltför ofta i dagens samhälle. Vi utsätts för stress och andra yttre påverkningar som gör att vi ständigt går runt ”på spänn”. För mycket sockersalt, öl, kött och rökning belastar njurarna ytterligare. Om vi tittar på våra barn förundras vi över hur de orkar hålla igång med sina lekar i timmar utan att tappa ork och lust. Detta beror mycket på, enligt min mening, att deras njurar ännu inte är lika förgiftade av felaktig kost och framförallt obearbetade känslor som vi vuxna är. Deras urkraft fungerar fortfarande så som det är menat. Jag har funnit att urkraften även stimuleras på ett positivt sätt av lek, skratt, glädje och kärlek! Barn har bättre kontakt med sina hjärtan och de vet hur man har roligt. De får mycket större dagliga doser av Vitamin KGS genom deras sätt att leva och vara. Just därför har de också fortfarande ”fräscha” njurar som alstrar urkraft (energi) vilket gör att de har en enorm uthållighet. Trötthet är ett av de stora problemen hos den vuxna befolkningen! Barn har inte heller hunnit utveckla alla de rädslor som många av oss vuxna styrs av. Rädslor överanstränger njurarna vilket gör oss trötta och begränsar våra liv. 

Vi har också en tendens att gå runt och spänna käkarna. Detta kan bero på olika orsaker. Om man upplever livet som en kamp biter man lätt ihop käkarna. Man brukar ju säga att det bara är att bita ihop och kämpa vidare! Har man svårigheter att fatta beslut brukar man ”tugga” eller ”gnaga” på beslutet. Idag är det många som gnisslar tänder och får sova med bettskenor. De skyddar tändernas emalj så den inte förstörs helt och hållet av slitage men de tar inte bort orsaken till varför man biter ihop! Man fortsätter att spänna käkarna även med bettskena vilket försämrar näringstillförseln fram till tänderna och käkarna. Många har även obearbetad ilska som de inte vågar/kan/vill ge uttryck för och då biter man ihop istället. Stress och ett stort kontrollbehov skapar samma käkproblem. När käkarna är spända belastas alla de meridianer som går genom käkarna och tänderna (se bild). Detta överanstränger hela Meridiansystemet vilket ganska snabbt ”bränner allt krut” (urkraft). När käkarna bits ihop försätts hela kroppen i ett ”kamptillstånd”. Att tugga maten länge och effektivt ska inte jämföras med att ständigt spänna ihop käkarna i ett låst läge! Det blir absolut inte samma skadliga effekt utan snarare tvärtom. För att komma tillrätta med spända käkar har jag hittat på en metod som hjälpte mig sluta med att ständigt bita ihop käkarna. Man använder öronproppar som effektivt stänger ute allt ”yttre” ljud. Prova då att spänna ihop käkarna lite extra så kan du höra vibrationerna från käkmuskulaturen inne i örat. Sedan gäller det att hitta ett läge där detta ”ljud” upphör eller är så litet som möjligt. I det läget ska du sedan försöka hålla dina käkar! Det avslappnade läget brukar ungefär motsvara en öppning mellan tänderna där du precis kan få emellan ett finger, men du kan fortfarande hålla ihop läpparna på ett avslappnat sätt utan att spänna dem. Sedan bör du även se till att vara avslappnad i tungan som ska ligga avslappnad i munnen som en blöt disktrasa och ej tryckas/pressas mot tänderna eller gommen. I början kanske det krävs en del koncentration och det kan faktiskt kännas lite obekvämt men det beror på att man är ovan. Om man lyckas sluta med att spänna käkarna har man fått tillgång till en stor källa med extra användbar energi – urkraften! Sedan bör man även rensa och bygga upp njurarna med mycket vätska och minska ner på skadlig föda. För att sammanfatta och få bättre förståelse för vår urkraft vill jag använda ett passande ordspråk: ”Människan slutar inte att leka för att hon blir gammal, hon blir gammal för att hon slutar leka.” (okänd)

Naturens 2 ”tuffingar”
Jag har varit runt en del på gamla forntida gravplatser för att kolla olika energier m m. De energier man hittar precis inne bland stenarna är inte direkt ”vackra”. Dessa energier innehåller känslor som t ex död, sorg, skuld och svåra samvetskval. Jag har studerat växtligheten på dessa ställen och upptäckt att det bara är 2 sorters träd som klarar av att leva bland sådana otäcka energier. Det är en och tall som besitter denna styrka! Det kan växa andra träd runt stenlämningarna men jag har aldrig sett någon annan trädsort mitt ibland stenarna. Detta förstärker min uppfattning om olika trädsorters energier som jag beskrivit tidigare. Dessa 2 ”tuffingar” omvandlar kraftigt negativ energi till en positiv och närande energi. Det är just därför som man bör ”vända sig” till dessa båda träd när man har obearbetade känslor av destruktiv karaktär. Prova själv vid något tillfälle! Gå fram till en tall eller enbuske när du är riktigt förbannad, besviken eller sårad får du se, eller känna, vad som händer…

Våra modernare kyrkogårdar har inte alls samma sorts energier som finns vid fornlämningar. Det finns givetvis även gamla stenlämningar som besitter mycket positiva energier som kan hjälpa vid sjukdom, värk och trötthet.

Kosten ska hjälpa din kropp!
Jag anser att det inte finns någon ”perfekt diet” som passar alla människor. Jag tror att man bör vara flexibel och anpassa dieten efter de olika fysiska och psykiska krav som ställs på oss. Och dessa kan variera efter t ex olika årstider, olika yrken o s v. Vår kropp förändras också efter tidens gång vilket vi inte får glömma. Det finns faktiskt personer som har dött av deras ”perfekta diet”! Istället för att inse att deras krav är för höga driver dom sig själva till graven. Jag kan bara tillägga följande citat: ”Ibland går högmod före fall”. Alla de olika kostråd som jag serverar dig i detta häfte kommer troligen att hjälpa de flesta att må bättre men givetvis inte alla. Det finns olika förklaringar till detta. Jag tror inte att man bara kan se på kosten rent näringsmässigt utan man bör även ta hänsyn till sina känslor, tankar, sociala beteende och sin andliga utveckling. Om du inte får några akuta reaktioner när du gör avsteg på din kost tycker jag inte heller att du ska undvika att gå på någon middagsbjudning, utflykt, semesterresa o s v. Det är inte alltid man har samma möjligheter att kunna hålla sin diet vid dessa tillfällen vilket inte är hela världen. Kanske du även har ”råd” med en dag i veckan som du kan äta lite vad du vill? Det gäller att försöka lära sig känna efter hur kroppen reagerar på olika sorters föda. Men att bara leva på socker, cola, pizza och snabbmat är inget bra för hälsan, vilket jag har fått erfara…

Det finns så mycket mer att säga… 

Detta häfte är inte på något vis komplett! Men min förhoppning är att du kommit till lite Djupare insikt om dig själv vilket är första steget i din själsliga utveckling. Om du uppskattar vad du här har fått läsa kommer du även gilla de böcker som jag har rekommenderat. Det finns ingen bok som helt och hållet överensstämmer med vad jag har skrivit. Det blir då upp till dig att försöka avgöra vilket som kan tänkas passa din sanning bäst. Om du är intresserad av att ytterligare fördjupa dig i hur kropp och själ fungerar kan jag rekommendera dessa böcker: 

ALEXIS CARREL – Den okända människan
ANDREW WEIL – Bli frisk av dig själv
ARE WAERLAND – I sjukdomarnas häxkittel
BIRGER LEDIN – Fyra vägar föra ut
BJÖRN NORDENSTRÖM – Exploring the BCEC-systems
BO HOFGREN – Gränslös hälsa
BRUCE BURGER – Esoteric anatomy
GAY & KATHLYN HENDRICKS – Kroppens egen intelligens
GEORGE VITHOULKAS – Homeopati – en vetenskap?
GUY CORNEAU – Kroppen och själen i balans
GÖRAN LARSSON – Skamfilad
NORMAN WALKER – Vibrant health
RAIMO HEINO – Nya naturläkarboken
RANDOLPH STONE – Health building
SUSANNA EHDIN – Den självläkande människan

Läs även Bokrecensioner

För att få tag i de böcker som jag hänvisar till och rekommenderar på denna sida kan du prova på ditt bibliotek eller din bokhandel. Vissa böcker är gamla och utgångna vilket gör att de kan vara svåra att få tag på. En del av dem finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det ska tydligen gå att göra s k fjärrlån från ditt vanliga bibliotek om du bor utanför Göteborg. Du kan även titta hos olika antikvariat. Sök även på Bokbörsen.

”Yttre resande återspeglar i bästa fall den inre resan och är i värsta fall en ersättning för den. Den värld du förnimmer ger endast symboler för det. Den heliga resan finns inom dig, innan du kan finna vad du letar efter i världen, måste du finna det inom dig. Annars, så kan en mästare hälsa dig välkommen, men du kommer att gå rätt förbi utan att höra.” (Dan Millman i boken ”Den fredlige krigarens heliga resa”)

”När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv.” (Dan Millman i boken ”Andens lagar”)

Läs även Förbättrad Hälsa & Livskraft
(RUBEN ANDERSSON)