Förbättrad Hälsa & Livskraft

Här finner du uppdaterade och mer ingående texter om hälsa som jag skrivit efter jag publicerade Hälsa & Livskraft.

Klicka på länkarna till höger (längst ner på sidan för mobiltelefoner och surfplattor!) för att välja ämne.
Jag rekommenderar dig att läsa inledningen nedan först.

Läs även Djupare insikter, Jordningens betydelse och Själens språk

Inledning

Det finns flera anledningar till att jag skrivit texterna du finner här (under länkarna till höger eller längst ner på sidan för mobiltelefoner och surfplattor!). Bl a har jag velat dokumentera den kunskap jag förvärvat då den säkerligen kan vara till hjälp för andra. Eftersom jag inte längre jobbar som terapeut kan jag ändå hjälpa människor med kunskapen om hälsa och sjukdom genom texterna. Kunskapen har jag förvärvat genom att läsa mängder av underbar, insiktsfull litteratur och även genom möten med helt otroligt duktiga terapeuter (två exempel kan du läsa om under Min Hälsomentor Börje och Min hälsomentor Stig). Men det mesta av kunskapen har kommit till mig genom noggranna iakttagelser av hur naturen fungerar och givetvis från den allra största läromästaren av dem alla – människokroppen! Ju mer jag lärt mig om vilken enorm visdom människokroppen besitter desto mer vördnad och tacksamhet känner jag. Den främsta anledningen till skapandet av texterna är helt enkelt en hyllning till den mest fantastiska skapelse jag känner till – människokroppen! Här finner du djupare förståelse för hur den fungerar och varför den reagerar som den gör. Du får också många hjälpmedel och råd om hur du på ett optimalt sätt kan sköta om och hantera din kropp. Om du tar något läkemedel är det viktigt att först kolla upp ifall dessa örter, medikamenter eller kurer påverkar din medicin!

Jag utmanar många myter som i samhället blivit till vedertagna ”sanningar”. ”Det finns en princip, som alltid står som hinder för all kunskap, vilken tjänar som skyddsmur mot alla logiska argument och som aldrig sviker, då det gäller att hålla människorna i evig okunnighet. Det är den beklagliga princip, som alltför ofta kommer till användning, nämligen att fördöma en sak eller teori, innan man har grundligt undersökt den.” (Herbert Spencer) Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att ta till sig detta – särskilt om du inte har hört talas om detta tidigare. Därför tycker jag inte att det finns någon anledning att du ska tro på det jag skriver – förrän du själv har provat och erfaret det. Med att prova och erfara menar jag givetvis inte att endast testa något tips eller kostråd i en dag eller någon vecka. Det krävs längre tid för både kropp, själ och psyke att integrera en ny livsstil. Min erfarenhet är att det krävs minst 6 månaders praktiserande innan man kan börja utvärdera huruvida det fungerar, och därmed kunna bedöma sanningshalten. Det säger sig självt – att har man levt på ett visst sätt i många år, kanske t o m i flera årtionden, så tar det tid innan man ”vänder” ett sjukdomsalstrande beteende till en mer hälsosam och optimal livsstil. För att det ska vara rättvist önskar jag också att du inte går runt och påstår att det jag skriver inte är sant eller korrekt – förrän du själv ordentligt har provat och erfaret det. Döm efter praktiskt resultat – inte teori! Sedan bör man inte glömma att vi alla är unika, vilket innebär att vi kan reagera och framförallt uppleva saker och ting mycket olika.

”Jag vet att de flesta människor, även de som med lätthet löser de mest komplicerade problem, sällan kan acceptera ens den enklaste och mest uppenbara sanning om den skulle tvinga dem att erkänna att de slutsatser, som de så gärna har förklarat för sina kollegor, som de har lärt ut till andra och som de tråd för tråd har vävt in i sina liv, är falska.” (Leo Tolstoj)

Jag påtalar på många ställen att det är väldigt viktigt att långsamt och successivt ändra sin livsstil enligt råden du finner här om du känner att du vill eller behöver det. Integrera en eller två saker åt gången i ditt vardagsliv och först när de ”sitter” (blivit rutin) kan du fortsätta med nästa, och sen nästa, o s v. Det är viktigt att du följer de angivna råden och tipsen så noga du kan. Det kan ju hända att du inte klarar av smaken på några av de ”recept” du finner och som du känner du skulle ha behov av. Då kan du prova med att utesluta den eller de saker du inte gillar i ”receptet”. Resultatet kommer troligen inte att bli lika effektfullt då men det är givetvis mycket bättre att göra så än att avstå helt och hållet.

För mig är ordspråket: ”Ett gram praktik väger mer än ett ton teori.” en etablerad sanning. En annan variant är: ”Ett gram insikt väger mer än tio ton argument.”. Kunskapen du finner i mina texter på denna hemsida är inte teorier, det är praktiska erfarenheter som framförallt jag själv har gjort och även lärt ut till klienter, kursdeltagare och åskådare på föreläsningar. En liten del är förmedlat från andra duktiga terapeuter. ”Teoretikerna är nästan alltid alldeles för förtjusta i sina egna idéer, helt enkelt för att de lever med dem så länge. Det är svårt att inse att ens fina teori, som förklarar det mesta på ett så snyggt sätt, i verkligheten är helt felaktig.” (Francis Crick) Jag har givetvis följt upp hur det gått för många av mina klienter. Flertalet klienter som sökte sig till mig var personer som inte funnit bot någon annanstans. De hade ”slussats” runt inom både skolmedicinen och alternativmedicinen, ibland i årtionden utan att finna bot eller förståelse för sina smärtor, symtom och sjukdomar. I vissa fall hade de fått lindring av sina besvär. Men enligt min erfarenhet fattades det i dessa fall två mycket viktiga aspekter på vägen till hälsa. Du kommer få en djupare förståelse för båda dessa aspekter genom texterna.

Första aspekten är att helheten så gott som alltid är mycket viktigare än detaljerna. Med andra ord – det är bättre att kunna lite om mycket än mycket om lite för att hjälpa sjuka personer. Här har den moderna medicinska vetenskapen verkligen gått vilse genom att gräva ner sig i detaljer vilket medför att de tappar bort sig själva. Till slut ser man inte skogen för alla träd! Kroppen fungerar som en enhetlig organism där ingen del är avskild från någon annan del. Jag har studerat mängder med gamla böcker som innehåller mycket visdom vilket jag ibland citerar och hänvisar till. Den moderna vetenskapen får oss att tro att vi hela tiden lär oss mer och att vi förr inte hade speciellt stor medicinsk kunskap. Detta håller jag delvis med om. Men, man har missat något som är mycket viktigare och det är förståelsen om helheten och beprövad erfarenhet. Förr hade man inte lika stor vetenskaplig och teoretisk kunskap som idag men man litade mer på erfarenhet vilket gjorde att man förstod desto mer. Förståelse och visdom uppnås genom erfarenhet. ”Handling förvandlar kunskap till visdom.” (Dan Millman i boken ”Andens lagar”) Vetskap (läs ”vetenskap”) däremot är något teoretiskt, analytiskt och statistiskt utifrån detaljerna och det är väldigt lätt att gå vilse bland dem. Förr visste man hur man skulle göra för att bli fri från någon sjukdom genom beprövad praktisk erfarenhet utan att teoretiskt vetenskapligt kunna förklara hur det gick till. Detta godtas numera inte inom vetenskapen utan anses som ”bluff” eller placebo. För mig är valet i så fall mycket enkelt – jag är hellre inbillningsfrisk än inbillningssjuk! Men det är oerhört tragiskt att man inte vill eller förmår att acceptera helt andra synsätt än sin egen dogmatism, byggd på skepticism, rädsla och högmod! (Dogmatism som i betydelsen ”envist fasthållande vid en gång fastslagna lärosatser utan förmåga till anpassning till nya omständigheter” enligt Norstedts svenska ordbok) När jag genom erfarenhet lärt mig hur jag kan bli fri från någon smärta, symtom eller sjukdom, eller ännu bättre – hur jag kan undvika att drabbas av det, utan att vetenskapligt och teoretiskt kunna förklara det anser jag det mycket dumt att inte praktisera kunskapen och erfarenheten. För mig är det ett mycket sundare och bättre alternativ än att i detalj (teoretiskt/vetenskapligt) kunna förklara en metod som ofta inte kan bota – just för att man inte kan se ”bortom detaljerna” och förstå helheten. När man blir specialist och inriktar sig på specifika detaljer kan man uppskattningsvis hjälpa en person av tusen. Om man istället väljer att se till helheten kan man hjälpa 999 personer! Visst finns det i sällsynta undantagsfall behov av att specialisera sig men generellt sett är det bättre, enligt min erfarenhet, att praktisera ett helhetsperspektiv. Vetenskapen kan ge fingervisningar och svar som leder till djupare förståelse och jag hänvisar ibland till vissa undersökningar och forskning. Men jag är mycket kritisk, och i många fall skeptisk, till forskning där det kan skönjas ett vinstsyfte, propaganda, dogmatism eller prestige bakom. Jag tänker då på forskning som bedrivs av livsmedelsproducenter, läkemedelsindustrin och liknande. Det finns inte heller en enda forskningsstudie som helt kan undgå anklagelsen att vara ”vinklad”, oavsett hur ”seriös” den än är! Detta eftersom en vetenskaplig studie oftast är inriktad på en, eller några få detaljer, av ”helheten” (verkligheten) och därmed inte alltid ger ett rättvist förhållande. Omvänt förhållande blir det i så kallade epidemiska studier där problemet blir att man ”drar allt under en kam” och istället missar vissa specifika undantag eller verkliga omständigheter. För mig går därför erfarenhet alltid före vetenskap!

Andra aspekten är att det är så otroligt vanligt, både inom skolmedicinen och alternativmedicinen, att man missar grundorsaken till sjukdomar och dålig hälsa. Båda dessa aspekter behöver beröras och belysas för att kunna uppnå optimal hälsa vilket du här kan lära dig mer om. Jag har ofta funderat på varför så många medvetet eller omedvetet försöker undvika, förneka, ”gå förbi” eller ”gå runt” själva grundorsaken till deras lidanden. Att helt enkelt försöka hitta genvägar. En mycket duktig terapeut sa till mig för många år sedan: ”Människan vill bli fri i sina synder – inte ifrån dem.”. Med detta menas att man vill fortsätta leva på sitt invanda sätt och ändå vara frisk och vital. Att helt enkelt bara ta ett piller, gå på en eller några behandlingar eller högst tillfälligt ändra sina kost- och levnadsvanor o s v är att förneka – inte belysa och förstå själva grundorsaken till besvären. Att gång på gång hantera sina besvär, smärtor och symtom på detta sätt ger i bästa fall tillfällig lindring. Oftast leder det på sikt till kroniska besvär och svårare sjukdomar eftersom grundorsaken till besvären och sjukdomarna inte blivit åtgärdade. Jag har insett att denna ekvation helt enkelt inte går att få ihop. Istället för den vanliga frågan ”Vad kan jag göra för att bli av med detta symtom eller denna sjukdom?” bör man istället fråga sig själv ”Vad gör jag som orsakar detta symtom eller denna sjukdom?” – d v s man bör ifrågasätta sin ohälsosamma livsstil istället för att enbart tillföra något ”mirakelpiller” eller söka efter en ”mirakelbehandling”! Man bör acceptera livet och naturlagarna som de är och leva efter dem så gott det går istället för att tvärtom leva mot dem, som t ex att försöka förändra, anklaga livet och världen för det de är eller att förneka livet och naturlagarna. Förr hade man mer tålamod och förstod att var sak har sin tid. Man levde sålunda närmare naturen och dess lagar. Idag ska det mesta fixas så snabbt som möjligt och man förlitar sig på vetskap (teori/vetenskap), detaljer och teknik. Detta medför att vi själva skapar en svårgenomträngd ”dimridå” mellan orsak och verkan vilket tyvärr gynnar symtombehandling.

”Det finns knappast någon annan omständighet som är mer skadlig för vår hälsa än hur vi lever vårt liv.” (Sebastian Kneipp) Min erfarenhet är att det oftast är vår livsstil som gör oss sjuka vilket jag skriver mycket om. Det finns inga mirakelpiller eller superbehandlingar som kan förändra en sjuk livsstil – bara din egen vilja och dina handlingar kan förändra det. Många lever ett ”sjukt liv”, medvetet eller omedvetet. Detta beror på många orsaker såsom; okunskap, oförståelse, lättja, begär, (o)vana, stress, prestationsångest, för höga krav från sig själv och/eller omgivningen, envishet, dålig självkänsla, skuldkänslor, obearbetade händelser och trauman, brist på acceptans, bitterhet, rädslor m m. Att komma till insikt om att man själv ”gör sig sjuk” genom sådant leverne är väldigt smärtsamt och svårt att acceptera vilket jag själv erfaret. Men när man väl lyckats ”smälta det” och ta det till sig har man samtidigt funnit vägen till hälsa. Man kan i allra högsta grad själv påverka sin egen hälsa och livskraft! ”Livet bygger på väldiga, orubbliga lagar. Okunnighet om dessa lagar fritar inte någon människa från de konsekvenser som följer om man inte tillämpar dem eller om man bryter mot dem.” (Joy Gross i boken ”Positive Power People”)

”Vårt förnämsta syfte och mål här i livet borde vara att samla så mycken kunskap som möjligt och att lära oss använda denna kunskap med hjälp av vårt förnuft. Vad är det för mening med att uppnå hög ålder, om vi inte lever på ett i djupaste mening förnuftigt sätt? Vi kan dela med oss av vår egen visdom, men vi kan inte förmå någon att själv förvärva visdom. Många kanske anser, att det är för besvärligt att lära sig, hur hälsa uppnås och bibehålls och hur kunskapen härom omsätts i praktiken. Onekligen är det mycket lättare att följa minsta motståndets lag och i sitt stilla sinne hoppas på att hälsan ändå skall stå en bi i det längsta.” (Norman Walker i boken ”Råsaft-terapi”)

Jag skriver ur ett biologiskt och fysiologiskt perspektiv även om jag på några ställen berör vissa djupare perspektiv såsom känslomässiga och själsliga/andliga perspektiv. I t ex Vitamin KGS skriver jag om dessa djupare perspektiv då de är de absolut viktigaste för hälsa och välmående. Vi är besjälade och själen är den absolut viktigaste aspekten av oss själva. För mig är själen detsamma som Sanna Jaget och kunskapen du finner här är ”vägen” som kan leda dig inåt. Man kan genom en medveten optimal och hälsosam livsstil såsom t ex; äta rätt sorts kost, äta på rätt sätt, andas på rätt sätt, motionera och vila på rätt sätt (med ”på rätt sätt” menar jag att följa naturlagarna) o s v uppnå mycket bättre självkännedom. Detta genom att man på ett djupare plan börjar förstå hur kroppen fungerar. Min väg har varit att följa kroppens visdomsfulla vägledning vilket har lett mig inåt – hela vägen in till mitt ”Sanna Jag” (hjärtat/själen). Min erfarenhet är också att man inte uppnår lycka och frihet endast med hälsosammare och optimal livsstil. Jag är däremot övertygad om att det är ett av de första och viktigaste stegen. Det är så viktigt att det innebär ett misslyckande på sin väg till lycka och frihet om man försöker hoppa över det eller ta någon ”genväg”. Detta beror på att kroppen är den mest konkreta aspekten av den man är. Det är oerhört mycket svårare att försöka nå in till något som är så mycket mer subtilt och ”svårt att ta på” såsom känslor, tankar och framförallt det Sanna Jaget. Min erfarenhet är också att Sanna Jaget hela tiden kommunicerar med vårt ”dagsmedvetna jag” genom att uttrycka sig genom vår tydligaste aspekt av oss själva – kroppen. Att lära sig förstå den på ett djupare sätt hjälper oss att komma till insikt om vilka behov och vilken ”väg” Sanna Jaget ständigt försöker påtala för ”dagsmedvetna jaget” att vi ska vandra.

Livskraften skriver jag en del om då den är det enskilt viktigaste ämnet för att upprätthålla livet och hälsan på den ”fysiska nivån”. Den finns överallt, men då vi söker förklara livet med intellektet går vi samtidigt vilse i teorier, detaljer och ”vetskap” (läs vetenskap) vilket tyvärr hindrar oss att ta del av livskraften. Det hindrar oss att ens kunna se den, att bli medveten om den och att få uppleva den. Livskraften genomsyrar allt levande men den låter sig inte vägas, mätas, analyseras och går inte att ”ta på”. Att blint bara tro på det som kan förklaras med ”vetskap” och intellektet medför därför ett stort kliv ut ur livet. Vi avskärmar oss då, oftast omedvetet, från både livskraft och sann kärlek (som t ex vitamin KGS) vilket gör att vårt Sanna Jag sakta men säkert vissnar. Detta kommer att återspeglas i kroppen och vi benämner det vardagligt som sjukdom. Det vanligaste i västvärlden är att man då ser sin kropp som något nödvändigt ont som ska besegras och kontrolleras. Men när man kommer till insikt om att den faktiskt är ens bäste vän och rådgivare har man samtidigt hittat vägen till harmoni, livsglädje och visdom. Sök därför, så långt det går, svaret på vad Sanna Jaget försöker förmedla till dig i kroppen (visdom och förståelse) – istället för att enbart söka i huvudet (”vetskap” och intellektuellt). I förlängningen är sjukdom inget annat än blockerad, instängd eller tillbakahållen livskraft. Det innebär att alla symtom, sjukdomar och bekymmer är följden av att man på något sätt förnekar sitt Sanna Jag!

Jag använder mig mycket av citat i texterna av flera anledningar. Dels vill jag förstärka och bekräfta kunskapen jag önskar förmedla. Ibland har någon redan formulerat något på ”bästa sätt” och det vore onödigt att försöka ”skriva om det”. Dessutom vill jag inte ta åt mig äran för saker jag har lärt mig av andra och vill därför uppge källan och ursprunget till just den kunskapen eller insikten. Texterna bör ses som en ”sammanställning” eller sammanfattning av redan ”befintlig” visdom. Jag anser det är mindre viktigt huruvida visdomen förmedlas av mig, min kropp, min intuition, mitt hjärta, naturen, andra författare, andra terapeuter o s v. Det är själva budskapet som är det viktiga!

Om du önskar fördjupa dig ytterligare i något specifikt ämne bjuds du på många litteraturtips. Det finns dock ingen bok som har exakt samma kunskap och erfarenhet som du finner här. Då får du själv känna efter vad som känns rätt eller inte för just dig.

Det finns flera illustrationer och de är inte alltid helt anatomiskt korrekta utan är förenklade för att ge en lättförståelig och pedagogisk överblick för hur kroppen är uppbyggd och fungerar.

Min förhoppning är att texterna kommer ge många svar på frågor och funderingar om sjukdomar och hälsa. De kommer ge dig bättre förståelse för hur människokroppen fungerar och kanske ännu viktigare – varför den ibland inte fungerar. Ju mer du förstår kroppen och vad den försöker förmedla till dig desto lättare är det för dig att handla därefter. Kunskapen är givetvis inte till för att lekmän ska kunna ställa diagnoser och börja behandla sjuka människor! Jag hoppas du finner trevlig, intressant och givande läsning här och önskar dig lycka till på din väg till optimal hälsa.
(RUBEN ANDERSSON)

Jag rekommenderar dig att börja med att läsa Hälsans utvalda folk.

Till höger kan du klicka på länkarna (längst ner på sidan för mobiltelefoner och surfplattor!) för att välja ämne.

Du kan läsa vad jag skrivit om de ”djupare perspektiven” under Djupare insikterSanna JagetStulen barndom och Tankar