Diabetes

Här kan du läsa om vad som orsakar diabetes och vad som är läkande. OBS! Tar du insulin kan det vara farligt att själv, utan djupare kunskap, ändra livsstil och kost utan läkares medverkan!

Läs även Min diabetes-historia.

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

Animalier ökar risken för diabetes!

”Diabetiker har visat anmärkningsvärda förbättringar och ett allt mindre behov av insulin när de minskar mängden animaliska produkter i sin diet.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Lägger man bara till några äggvitor till den växtbaserade kosten, så kan det orsaka en ”drastisk” höjning av insulinfrisättningen – så mycket som 60 procent på bara fyra dagar.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Att ändra livsstil kan tyckas opraktiskt. Det kan tyckas opraktiskt att avstå från kött och fettrik mat, men jag undrar hur praktiskt det är att väga 160 kilo och ha typ 2-diabetes vid 15 års ålder, som flickan som nämndes i början av det här kapitlet. Jag undrar hur praktiskt det är att ha ett livslångt tillstånd som inte kan botas med varken läkemedel eller kirurgi, ett tillstånd som ofta leder till hjärtsjukdom, stroke, blindhet eller amputation, ett tillstånd som kan kräva att man måste injicera insulin varje dag resten av livet.

Visst kan en radikal förändring av kosten vara ”opraktisk”, men den kan också vara värd det.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”När kroppen spjälkar proteinet i mejeriprodukter och kött omvandlas det till aminosyror. Det är viktigt att äta tillräckligt med protein för att må bra, men eftersom kroppen inte kan lagra aminosyror förvandlar levern det eventuella överskottet till glukos. Det innebär att du tillför kroppen socker om du äter för mycket protein. Därför bör du undvika högt bearbetade och koncentrerade proteinkällor som proteindrinkar, proteinbarer och proteinpulver.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Palmitat, till exempel, den typ av mättat fett som främst finns i kött, mejeriprodukter och ägg, orsakar insulinresistens. Oleinsyra å andra sidan, det enkelomättade fettet som främst finns i nötter, oliver och avokado, kan faktiskt skydda mot det mättade fettets skadliga effekter. Mättat fett kan utlösa en massa olika typer av förödelse i muskelcellerna och leda till ansamling av fler toxiska nedbrytningsprodukter (som ceramid och diacylglycerol) samt fria radikaler och kan orsaka inflammation och även mitokondriell dysfunktion, det vill säga störningar i de små kraftverken (mitokondrierna) inuti våra celler. Det här fenomenet är känt som lipotoxicitet (lipo betyder ”fett”). Om vi tar muskelbiopsier från människor, korrelerar mängden mättat fett som ansamlats i muskelcellernas membran med andelen insulinresistens. Däremot är det mer sannolikt att de enkelomättade fetterna avgiftas av kroppen eller lagras på ett säkert sätt.

Den här diskrepansen kan förklara varför personer som äter en växtbaserad kost har ett bättre skydd mot diabetes. Forskare har jämfört insulinresistens och fettinnehåll i musklerna hos veganer kontra allätare. Eftersom de som äter växtbaserat har fördelen av att vara så mycket smalare i genomsnitt rekryterade forskarna allätare som vägde lika mycket som veganerna i undersökningen, så att de skulle kunna se om en växtbaserad kost hade någon direkt effekt utöver den direkta nyttan att fett dras ut ur musklerna.

Resultatet visade att det fanns betydligt mindre mängd fett i veganernas vadmuskler än hos de jämförelsevis smala allätarna. De som äter växtbaserat har visat sig ha bättre insulinkänslighet, bättre blodsockerhalt, bättre insulinhalt och till och med betydligt förbättra funktion hos de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Med andra ord verkar människor som äter vegetariskt vara bättre på att både tillverka och använda insulin.

Mättat fett kan även vara giftigt för cellerna i bukspottkörteln som producerar insulin. Vid ungefär tjugo års ålder slutar kroppen att tillverka nya insulinproducerande betaceller. Om man förlorar betaceller efter det kan de vara borta för alltid. Obduktionsstudier har visat att när typ 2-diabetes diagnostiseras senare i livet kanske halva uppsättningen betaceller redan har dött.

Det mättade fettets giftiga inverkan kan påvisas direkt. Om vi utsätter betaceller för mättat fett eller LDL (det ”onda” kolesterolet) i en petriskål kommer betacellerna att börja dö. Samma effekt observeras däremot inte med enkelomättade fetter som finns i hög koncentration i feta vegetabilier, till exempel nötter. När du äter mättat fett försämras både insulineffekten och insulinutsöndringen inom några timmar. Ju mer mättat fett du har i blodet, desto högre risk kan du ha för att utveckla typ 2-diabetes.”

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Spelar det någon roll om man äter små mängder kött när det gäller maximal sänkning av diabetesrisken? Forskare i Taiwan har försökt att besvara den frågan. Traditionellt har asiatiska befolkningar haft mycket låg diabetesförekomst. På senare år har emellertid diabetes dykt upp på en nära nog epidemisk skala som sammanfaller med en ”västifiering” av de asiatiska kosthållningarna. Istället för att jämföra vegetarianer med dagens allätare jämförde de här forskarna vegetarianer med personer som äter traditionell asiatisk kost, som vanligen innefattar mycket lite fisk och annat kött. Kvinnorna åt motsvarande bara en enda portion kött per vecka medan männen åt en portion ungefär varannan dag.

Både den vegetariska gruppen och de som åt den traditionella asiatiska kosten hade goda kostvanor, vilket bland annat innebar att de undvek läsk. Trots likheterna i kost bland de 4 000 deltagarna och efter att forskarna tagit hänsyn till faktorer som vikt, familjehistoria, motion och rökning, fann man att männen i den vegetariska gruppen bara hade hälften så stor diabetesrisk som de som åt kött ibland. Kvinnorna i den vegetariska gruppen hade 75 procent lägre diabetesrisk. De som undvek kött helt och hållet tycktes ha betydligt lägre risk för både prediabetes och fullt utvecklad diabetes än de som åt växtbaserad kost med vissa inslag av kött och fisk.”

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Sugar is actually not such a big concern when you compare its effects with those caused by eating animal proteins. Diabetes patients are almost never told that the amount of insulin the body needs to process one regular piece of steak, for example, equals the amount of insulin required for about half a pound of white sugar. The reason no doctor is telling you about this is because eating the steak does not substantially raise your blood sugar levels. Consequently, it appears that meat is a safe food, especially for diabetics. Because of this misinformation, the ‘disease’ can progress and worsen quietly and unnoticeably.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Det finns en stark koppling mellan några av de miljögifter som framför allt finns i fisk och en ökad risk för diabetes. Vissa studier tyder till och med på att miljögifter är en del av orsaken till att övervikt ökar risken för diabetes – eftersom gifterna ansamlas i fettvävnad. Orsaken kan eventuellt vara att miljögifterna har en negativ effekt på insulinkänsligheten och de insulinproducerande cellerna.

Det kan vara förklaringen till att fisk inte verkar minska risken för diabetes, vilket man annars skulle ha förväntat sig av ett ”hälsosamt” livsmedel. Hos amerikaner har varje ytterligare dag med fiskintag per vecka visat sig öka risken med 5 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Research involving more than 4,000 Dutch participants showed that eating more than 28 grams of fish per day significantly increased diabetes risk by 32 percent.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


”Protein från kött orsakar en nästan exakt lika stor insulinfrisättning som rent socker.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)
 

”De som äter växtbaserat har signifikant lägre insulinnivåer och mindre insulinresistens, även jämfört med icke-vegetarianer som väger lika mycket. Faktum är att de som äter kött har upp till 50 procent högre insulinhalt i blodet.” 
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”I större forskningsöversikter och metaanalyser har man funnit följande:
– 100 gram extra rött kött per dag ökar risken för typ 2-diabetes med 19 procent.
– 50 gram extra charkuterier per dag ökar risken för typ 2-diabetes med 50 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


“Recent data from Spanish researchers, observed in more than 18,000 people over the course of fourteen years, shows that eating three or more servings of either processed or unprocessed meat (including chicken) was associated with a significantly higher risk for the development of type 2 diabetes, and that switching from processed meat to unprocessed meat did not reduce diabetes risk.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


”När kött, fågel och fisk upphettas bildas ämnen som kallas glykotoxiner eller AGE (Advanced Glycation Endproducts). De bidrar till utvecklandet av diabetes typ 2.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Wendt-doktrinen, resultatet av 30 års forskning av Wendt, Wendt och Wendt i en familj med medicinforskare, har nu rönt officiellt erkännande bland näringsexperter i Tyskland. Den förklarar en av de främsta faktorerna som kopplar en överkonsumtion av protein till vissa former av kroniska degenerationssjukdomar. Forskarna Wendt lyckades med hjälp av elektronmikroskopbilder visa att överskottsproteinet täpper till grundmembranet, ett filtrerande membran mellan kapillärerna och cellerna. Det hjälper till att reglera flödet av näringsämnen och slaggprodukter mellan kapillärer och celler, och vätskan i dessa vävnader. Ju mer överflödigt protein i kosten, desto mer protein samlas i grundmembranet, vilket resulterar i ett tjockare grundmembran med tilltäppta porer. Det blir svårare för proteiner och andra näringsämnen, även för syre, att komma in i cellerna, och för slaggprodukter och avfall att kunna komma ut ur cellerna. Till sist blir grundmembranet så igenslammat av överskottsprotein, att cellerna på kapillärväggarnas insidor sätter igång att samla ihop och lagra detta överskottsprotein i olösliga former, som då ackumuleras på kapillär- och artärväggarnas insidor och förorsakar åderförkalkning, högt blodtryck, åldersdiabetes och vad forskarna Wendt benämner kapillärvävnadsdegenerering – resultatet av igenslammade grundmembran i hela kroppen. Dessa tilltäppta grundmembran medför cellulär undernäring och resulterar i vävnadsanoxi. Enligt dr. Steven Levines hypotes är anoxi orsaken till alla degenerationssjukdomar. Den främsta insikten här är, att för mycket protein i kosten leder till en proteinlagringssjukdom, vilken långsamt kväver organismen.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Andlig näringslära”)

Läs även Fisk, Köttätande, Ägg och Äta djur

Diabetes och hjärtproblem

”Kom ihåg att en av de stora farorna med diabetes är följdsjukdomarna hjärtsjukdom och stroke.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”80 procent av alla diabetiker kommer att drabbas av hjärtbesvär.”
(MICHAEL POLLAN i boken ”Till matens försvar”)


”Antalet sockersjuka har ökat enormt och de sjuka får ofta en rad komplikationer i form av t ex kallbrand i benen med amputationer, åderförkalkningssjukdomar med hjärtinfarkt och njurskador samt ögonsjukdom med blindhet.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”På grund av sockret drabbades våra förfäder allt oftare av förhöjt blodsocker och utsatte sin stackars bukspottkörtel för stora ansträngningar.

Där har vi också förklaringen till att efter några generationer av denna hypersöta kost ser vi nya sjukdomar dyka upp: hyperinsulinism som man numera börjar betrakta som främsta orsaken till diabetes och fetma och som även utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar (högt blodtryck, höga triglyceridhalter i blodet osv.).”

(MICHEL MONTIGNAC i boken “Jag äter – och förblir smal”)


”Som nämnts tidigare löper människor med typ 2-diabetes ökad risk för flera allvarliga hälsoproblem som hjärtsjukdom, för tidig död, blindhet, njursvikt och amputation, samt frakturer, depression och demens. Ju högre blodsockerhalt de har, desto fler hjärtinfarkter och slaganfall tenderar de att få, desto kortare blir deras livslängd och desto högre risk för komplikationer har de.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Över 70 procent av alla diabetiker har högt blodtryck.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


“Research has in fact shown that diabetes drugs increase your risk of heart attack by a whopping 250%! Is it any wonder that 80% of diabetics die of heart disease?”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Standardbehandlingarna kan inte förhindra organsvikten, eftersom de inte tar bort det toxiska sockerupplaget. Inte mindre än sju multinationella, randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier har visat att standardläkemedel som sänker blodsockerhalterna inte leder till minskad förekomst av hjärtsjukdomar, den främsta dödsorsaken på grund av diabetes. Vi har låtsats att dessa blodsockersänkande läkemedel gör människor friskare, men det är lögn. Vi har bortsett från den enda sanningen: det går inte att bota en kostrelaterad sjukdom med läkemedel.
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Typ 1-diabetiker har mer än tio gånger högre risk att drabbas av hjärtsjukdom jämfört med en frisk person.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


“Resent research suggests that 65 percent of all people living with type 1 diabetes for more than 20 years will die of cardiovascular disease.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken “Mastering diabetes”)


”En studie från New York University har visat att endotelstamcellers förmåga att föröka sig genom celldelning minskar med närmare 50 procent vid typ 2-diabetes eller ännu mer om en persons blodsockernivå inte är under kontroll. När forskare testade endotelstamcellers förmåga till kärlnybildning hos personer med diabetes, var det 2,5 gånger mindre sannolikt att de deltog i denna process än stamceller från en person utan diabetes. En liknande defekt hittades av forskare i Nederländerna som studerade stamcellers försvagning vid typ 1-diabetes.

Försvagade stamceller är ett problem av gigantiska proportioner. Diabetes är nämligen en pandemi som berör över 422 miljoner personer i hela världen och orsakar 1,6 miljoner dödsfall varje år. Diabetes är också en vanlig bakomliggande orsak till hjärtinfarkt, stroke, blindhet, njursvikt, kroniska sår och invaliditet på grund av amputation av de nedre extremiteterna. Det här är medicinska komplikationer som på ett eller annat sätt har att göra med dysfunktionella stamceller.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”När det gäller diabetes förknippas låg hjärtvariabilitet med dålig hjärthälsa och det kan till och med öka risken för plötslig död på grund av hjärtstillestånd.”
(DEEPAK CHOPRA och RUDOLPH E. TANZI i boken ”Vägen till självläkning”)


”Transfettsyror kan i hög grad orsaka livsstilssjukdomar som övervikt, diabetes, gikt, cancer, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning, blodproppar och hjärtstillestånd.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Hos en grupp prediabetespatienter resulterade 300 gram kimchi per dag under en månad till en sänkning av insulinresistens och sänkning av blodtrycket.”
(SOKI CHOI i boken ”Kimchi och kombucha”)


“With every successive teaspoon of refined sugar, you are also taking a step closer to type 2 diabetes, obesity or heart disease.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)


”Sommaren 2016 publicerades en rapport i British Medical Journal som hade analyserat och sammanställt 45 olika studier. Denna visade att en person som åt cirka 90 gram fullkorn per dag hade 17 procents lägre risk att dö av sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer än de som inte åt fullkorn.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”De adventister som åt vegetariskt verkade konsekvent ha lägre risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa former av cancer. Och ännu större hälsofördelar sågs hos de adventister som åt vegankost – både när det gäller fetma, högt blodtryck, typ 2-diabetes och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”The Physicians’ Health Study found that people with diabetes significantly elevate their risk for all-cause mortality after eating about five eggs per week, and two other studies involving more than 80,000 people found that eating more than six eggs per week significantly increases the risk of cardiovascular disease in people with diabetes.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)

Läs även Hjärtat

Diabetes och njurproblem

”Typ 2-diabetes är den i särklass vanligaste orsaken till njurbesvär.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


“More than 50 percent of people living with type 1 diabetes for more than 30 years will die of kidney failure.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken “Mastering diabetes”)


Nefropati
Njurarnas viktigaste uppgift är att rena blodet. När de inte förmår göra det byggs det upp toxiner (giftiga ämnen) och slaggprodukter i kroppen, vilket orsakar aptitlöshet, viktnedgång, illamående och kräkningar. Om sjukdomen inte behandlas leder den med tiden till koma och död. I USA diagnostiseras drygt 100 000 patienter med kronisk njursjukdom, vilket kostade 32 miljarder dollar 2005. Detta är inte bara en enorm ekonomisk börda utan även en känslomässig.

Diabetisk njursjukdom (nefropati) är den främsta orsaken till terminal njursvikt (end stage renal disease, ESRD) och utgjorde drygt 44 procent av alla nya ESRD-fall i USA 2005. Patienter vars njurfunktion försämrats med minst 90 procent behöver genomgå dialys för att rena blodet från de giftiga ämnen som ansamlats. Proceduren innebär att patientens ”orena” blod pumpas genom dialysapparaten där slaggprodukterna avlägsnas, varpå det renade blodet återförs till kroppen. För att patienterna ska överleva krävs fyra timmars dialys, tre gånger i veckan, i all framtid, såvida de inte får ett transplantat.

Det tar ofta mellan 15 och 25 år att utveckla diabetisk njursjukdom, men precis som vid retinopati kan njursjukdomen ibland diagnostiseras innan patienten får diagnosen typ 2-diabetes. Ungefär 2 procent av dem som har typ 2-diabetes utvecklar njursjukdom varje år. Tio år efter diagnosen visar 25 procent av patienterna tecken på njursjukdom. Diabetesnefropati förvärras ofta med tiden vilket leder till allt större njurskador, och till slut behöver patienten dialys eller transplantation.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Risken för diabetiker att drabbas av till exempel allvarliga njurinfektioner är fyra till fem gånger större än för icke-diabetiker.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)

Läs även Njurarna

Diabetesindustrin

”Kapitalismen är, oändligt mycket mer än människokroppen, fenomenalt anpasslig och har förmågan att omvandla problemen som den skapar till nya tillfällen att göra affärer: bantningspiller, bypassoperationer, insulinpumpar och fettsugning. Men även om snabbmaten är en god affär för läkemedelsindustrin, så är kostnaderna för samhället – uppskattningsvis 250 miljarder dollar om året för den kostrelaterade hälso- och sjukvården, och siffrorna ökar – omöjliga att acceptera i det oändliga. En av tre amerikaner födda år 2000 löper risken att drabbas av diabetes under sin livstid. Den risken är ännu större för en latinamerikan eller en afro-amerikan. Med en diabetesdiagnos dras omkring tolv år ifrån ens förväntade livstid, och lever man med detta tillstånd utsätter man sig för 13 000 dollar om året i sjukvårdskostnader, vilket ska jämföras med 2 500 för den som inte har diabetes.

Det här är en global pandemi i vardande, men en högst ovanlig sådan, eftersom den inte inbegriper några virus eller bakterier, inga mikroorganismer av något slag – bara ett sätt att förhålla sig till mat. Det återstår att se om vi kommer att reagera genom att ändra våra kostvanor eller vår kultur och ekonomi. Trots att uppskattningsvis 80 procent av alla fall av typ 2-diabetes skulle kunna förebyggas genom ändrade kost- och motionsvanor, ser det ut som om den smarta affärsvärlden istället är i färd med att skapa en enorm diabetesindustri. I tongivande medier hittar man en uppsjö av annonser för nya apparater och piller för diabetiker, och sjukvårdsindustrin ökar farten för att möta de snabbt växande behoven av bypassoperationer (80 procent av alla diabetiker kommer att drabbas av hjärtbesvär), dialys och njurtransplantationer. Vid snabbköpskassorna kan man stå och bläddra i nya livsstilsmagasin av typen Leva med diabetes. Diabetes är på god väg att bli ett normaltillstånd i västvärlden – som en allmänt vedertagen demografisk och därmed betydelsefull realitet för marknadskrafterna. Det är uppenbarligen lättare, eller åtminstone väldigt mycket mera lönsamt, att förvandla en kulturs sjukdomar till en livsstil än att förändra en kulturs förhållande till mat.”
(MICHAEL POLLAN i boken ”Till matens försvar”)


”Bakom det oskyldigt klingande namnet Health Promotion Research Thrust, som var med och finansierade världens största diabetesstudie, United Kingdom Prospective Diabetes Study, döljer sig stora tobaksbolag. Bakom studier som den om sockret ovan, och liknande riggade studier, som enligt den danske näringsprofessorn Arne Astrup visar att socker, tvärtemot kemins lagar, inte skulle kunna omvandlas till fett i människan, finns International Life Sciences Institute (ILSI), ett mäktigt nätverk av livsmedels-, läkemedels-, gentekniska och agrokemiska företag som anlitar mer eller mindre kända och framgångsrika forskare för att försvara deras produkter och öka försäljningen.”
(RALF SUNDBERG i boken ”Forskningsfusket!”)

Läs även Diabetesläkemedel, Köttindustrin, Livsmedelsindustrin och Mejeriindustrin

Diabetesläkemedel

”Vi läkare behandlade typ 2-diabetes fullständigt felaktigt. Med rätt behandling är det här en sjukdom som kan botas. Typ 2-diabetes är precis som fetma en sjukdom som beror på för mycket insulin. Behandlingen är att sänka insulinhalten, inte att höja den. Vi gjorde bara saken värre; vi försökte släcka elden med bensin.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


”När det gäller insulin leder långvarig och överdriven exponering för hormonet (hyperinsulinemi) till insulinresistens. Det är ganska lätt att bevisa det med ett experiment. Man tar en grupp friska frivilliga, ger dem kontinuerligt höga doser av insulin och sedan ser man hur resistens utvecklas. Som tur är har sådana experiment redan gjorts.

I en forskningsstudie fick en grupp unga friska deltagare insulin i dropp utan avbrott i 40 timmar. Deras insulinresistens ökade med 15 procent. I ett liknande experiment fick en grupp unga friska personer konstant tillförsel av insulin intravenöst under 96 timmar, och deras insulinresistens ökade med 20-40 procent. De här resultaten leder till oerhörda slutsatser. Genom att tillföra normala men konstanta mängder insulin till dessa friska unga människor blev de insulinresistenta. Insulin orsakar insulinresistens. Det betyder att jag kan göra vem som helst insulinresistent. Det enda jag behöver göra är att ge dem tillräckligt mycket insulin.

Vid typ 2-diabetes leder höga insulindoser till insulinresistens. I en studie fick patienter som inte stod på insulin när studien inleddes successivt allt högre doser tills de var uppe i den mycket höga dosen 100 enheter insulin per dag. Ju högre insulindos, desto mer insulinresistens utvecklade patienterna – ett direkt orsakssamband, lika omöjligt att skilja som skuggan från en kropp. Till och med när blodsockernivåerna förbättrades blev deras diabetes värre. Insulin orsakar insulinresistens.

Höga hormonhalter kan emellertid inte i sig orsaka resistens, eftersom det skulle innebära att vi alla snabbt skulle utveckla kritiska resistensnivåer. Kroppen försvarar sig naturligt mot resistensutveckling genom att utsöndra hormoner stötvis. Stora hormondoser släpps ut vid vissa tidpunkter för att ge en viss effekt. Därefter sjunker nivåerna snabbt och ligger sedan kvar på en låg nivå. Detta är kroppens cirkadiska rytm, eller dygnsrytm. De långa perioderna med låga hormonnivåer garanterar att resistens inte utvecklas.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Din läkare skriver kanske ut insulininjektioner, eller möjligen ett läkemedel som heter metformin, för att sänka blodsockret, men dessa läkemedel får inte glukosöverskottet att försvinna från kroppen. Effekten blir i stället att glukos fortfarande tas upp från blodet och pressas tillbaka in i kroppen. Glukosen transporteras sedan ut till andra organ, som njurar, ögon och hjärta, där det så småningom skapar andra problem. Ingenting har gjorts åt det verkliga problemet.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Som nämnts tidigare löper människor med typ 2-diabetes ökad risk för flera allvarliga hälsoproblem som hjärtsjukdom, för tidig död, blindhet, njursvikt och amputation, samt frakturer, depression och demens. Ju högre blodsockerhalt de har, desto fler hjärtinfarkter och slaganfall tenderar de att få, desto kortare blir deras livslängd och desto högre risk för komplikationer har de. I syfte att ta reda på om de här utfallen kan förhindras genomfördes en studie där tio tusen diabetiker randomiserades till en av två grupper; en med standardbehandling (där målet bara var att sänka blodsockerhalten) och en med blodsockersänkande intensivbehandling (där patienterna fick upp till fem olika typer av orala läkemedel samtidigt) med eller utan insulininjektioner. Målet var inte bara att minska blodsockerhalten, som med standardbehandlingen, utan att minska den konsekvent till det normala intervallet.

Eftersom typ 2-diabetes är en sjukdom med insulinresistens, är högt blodsocker bara ett symtom – det utgör inte själva sjukdomen. Även om blodsockerhalten tvingas ned artificiellt med alla nödvändiga medel behandlas alltså inte orsaken, precis som att blodtryckssänkande läkemedel inte heller behandlar orsaken. Men genom att minska ett av sjukdomens symtom hoppades forskarna på att de skulle kunna förhindra några av dess förödande komplikationer.

Resultaten av den här studien, som publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine, sände chockvågor genom det medicinska samfundet. Den blodsockersänkande intensivbehandlingen ökade försökspersonernas dödlighet, vilket krävde att forskarna avbröt studien av säkerhetsskäl. Kombinationen av läkemedel kan ha varit farligare än de höga blodsockerhalterna som de försökte behandla.

Behandling med insulin kan i sig påskynda åldrandet, förvärra diabetesorsakad synförlust och främja cancer, fetma samt ateroskleros. Insulin kan också främja inflammation i blodkärlen, vilket kan vara en förklaring till den ökade dödligheten i gruppen som fick intensivbehandling. Istället för att försöka bekämpa insulinresistens med våld genom att bara pumpa in mer och mer insulin, vore det kanske bättre att behandla själva sjukdomen genom att undvika den ohälsosamma kosten som orsakat den. Det här påminner mig om människor som genomgår bypasskirurgi för att leda blodet förbi förträngda kranskärl i hjärtat. Om samma människor fortsätter att äta ohälsosamt, kommer även de nya kärlen som blodet leds igenom att bli förträngda. Det är bättre att behandla orsaken än symtomen.”

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Moderna läkemedel och kirurgi har inga botemedel mot diabetes. I bästa fall ger dagens läkemedel diabetikern möjlighet att upprätthålla en någorlunda fungerande livsstil, men läkemedlen behandlar inte orsaken till sjukdomen. Följden blir att diabetikern måste medicinera på livstid, vilket gör diabetes till en enormt kostsam sjukdom.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Det kan emellertid finnas en annan förklaring till att diabetesproblemet blivit så stort och att det fortsätter att växa. Insulin tillåter fri diet – man kan stoppa i sig i stort sett vad man vill, dvs vad resten av befolkningen gör, inklusive stora mängder socker och annan skadlig mat. Om insulinet inte fanns, skulle den allmänna uppfattningen om en lämplig diet troligen sett annorlunda ut och vi skulle kanske ha kunnat undvika den stora ökningen av diabetes. Behandlingen av diabetiker med hälsokost medför att många blir insulinfria. Om kosten användes i förebyggande syfte skulle frekvensen av sjukdomen måhända starkt kunna reduceras. Forskningen på området skulle då ha fått en annan inriktning.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”Standardbehandlingarna kan inte förhindra organsvikten, eftersom de inte tar bort det toxiska sockerupplaget. Inte mindre än sju multinationella, randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier har visat att standardläkemedel som sänker blodsockerhalterna inte leder till minskad förekomst av hjärtsjukdomar, den främsta dödsorsaken på grund av diabetes. Vi har låtsats att dessa blodsockersänkande läkemedel gör människor friskare, men det är lögn. Vi har bortsett från den enda sanningen: det går inte att bota en kostrelaterad sjukdom med läkemedel.
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


“Insulin is a vitally important hormone that all of us need to transport essential nutrients (proteins, sugar, fats), especially glucose, into the cells of the body. If there is not enough insulin available to deliver these nutrients to the cells, sugar, for example, becomes trapped in the blood, causing it to rise to dangerously high levels. In the case of insulin-dependent diabetes (which can occur in both types), it would seem to make sense to inject insulin into the blood in order to remove the excessive sugar, fat and protein molecules from the blood stream. However, without investigating and rectifying what has actually put the body into this awkward position, merely administering insulin shots to the patient to enforce a lower blood sugar does not only NOT solve the problem, but makes it worse. This quick-fix approach actually makes a true cure impossible and, at the same time, increases the risk of developing many other ailments.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Den diabetesmedicin som säljer bäst för tillfället är metformin, som omsätter nära 2 miljarder dollar om året. Den har funnits så länge och använts på så många att man kan tro att den verkligen är effektiv. Ändå har en artikel som nyligen publicerats och som tittat på resultaten från 13 randomiserade kontrollerade studier som omfattat över 13 000 patienter, inte hittat många övertygande bevis för att medicinen minskar hjärtinfarkter eller benamputationer eller ökar den sannolika livslängden.

Metformin kan åtminstone leda till en blygsam viktnedgång (möjligtvis därför att en vanlig biverkning är illamående) men är ofta bara första steget på vägen mot kraftfullare och dyrare diabetesmediciner. Och de flesta av de andra läkemedlen, inklusive insulin, ökar aptiten, vilket gör att patienterna lägger på sig. ”Ju aggressivare vi behandlar dem, desto fetare blir de”, berättade en expert för mig.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Blodsockerkoll på 8 veckor”)


”Även om du behandlas med medicin kan diabetes göra ditt liv tio år kortare.”
(MICHAEL MOSLEY i boken ”Blodsockerkoll på 8 veckor”)


Konventionell diabetesbehandling: Hur man gör för att förvärra problemen
Ditt blodsockervärde förbättrades när du tog insulin, men din diabetes förvärrades. Läkemedlen dolde bara sockret genom att pressa in det i redan överfyllda celler. Dina värden ser bättre ut, men har i själva verket förvärrats.

Det finns kanske läkare som lever i illusionen att de har gjort ett bra jobb trots att deras patienter bara blir sjukare. Inga läkemedel kan förebygga konsekvenserna av att diabetessjukdomen förvärras och patienten drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, njursvikt, amputationer eller synnedsättning/blindhet. ”Ja men, det är ju en kronisk progressiv sjukdom”, säger läkaren.

Fundera på om du kan låtsas att ditt hem är välstädat om du gömmer skräpet under sängen i stället för att slänga det. När det är fullt under sängen gömmer du det i garderoben eller i källaren, på vinden eller i badrummet. Men om du fortsätter att gömma ditt skräp börjar det så småningom lukta illa, eftersom det börjar mögla och ruttna. I stället för att gömma det måste du kasta bort det.

Om det verkar självklart hur du ska lösa problemen med ditt överfulla hem, borde det vara lika självklart hur du ska lösa problemet med det sockeröverskott som leder till för stor insulinfrisättning: Gör dig av med det! Men standardbehandlingen vid typ 2-diabetes följer samma felaktiga logik: man döljer glukosöverskottet i stället för att göra sig av med det. Om den höga sockernivån i blodet är toxisk, varför skulle inte samma höga sockernivå vara toxisk i cellerna?”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Medications that lower blood glucose, like insulin, are the standard treatment for type 2 diabetes. Over time, patients usually require higher and higher doses of these medications. If you’re taking more insulin, then it’s pretty obvious that your type 2 diabetes has become more severe. Yet we in the medical community (researchers, doctors) simply maintain the position that type 2 diabetes is a chronic and progressive disease, and that’s just the way things are.

None of this is true. When a patient loses weight, their type 2 diabetes almost always improves. We don’t need to prescribe more medication to diabetics; we need to fix their diets. But we have been unwilling to admit that our treatment approach is flawed. That would mean deviating from the agreed-upon narrative that our researchers and doctors are making brave progress against a terrible disease. Admit a problem? No way. The result? A continuing epidemic. Again, as with obesity, if we cannot acknowledge that the prevailing treatment protocol falls, far, far short of acceptable, then we will continue to be powerless to help those suffering.”

(JASON FUNG i boken ”The cancer code”)


”Medical doctors don’t treat you to cure your diseases. Cure is not even a word they are permitted to use. Most practicing physicians and their patients want a quick fix, and in the case of type II diabetes, it consists of glucose-lowering drugs. Although these drugs can control your symptoms and lower your blood sugar, they do nothing to address the cause of the disorder. One of the problems with glucose-lowering drugs is that they can lose their effectiveness over time. This can dramatically increase your chances of dying from a heart attack. If that is not bad enough, these drugs can also make your life more miserable. Common side effects are weight gain, elevated cholesterol and triglyceride levels, nausea, diarrhea, constipation, stomach pain, drowsiness, and headache.”
(ANDREAS MORITZ i boken ” Diabetes – no more!”)


“After the diagnosis of diabetes, doctors routinely prescribe either oral hypoglycemic agents or insulin. The causes of diabetes are rarely addressed, if known at all. Currently available oral hypoglycemic agents include biguanides, glucosidase inhibitors, meglitinides, sulfonylureas and thiazolidinediones.

The biguanides lower blood sugar by inhibiting the normal release, by the liver, of its glucose stores, interfering with intestinal absorption of glucose from ingested carbohydrates, and increasing peripheral uptake of glucose. All this can completely disrupt the functions of all the organs and systems in the body.

The glucosidase inhibitors are designed to prevent the amylase enzymes produced by the pancreas to digest carbohydrates. The theory behind this is that if there is no digestion of carbohydrates the blood sugar wouldn’t rise.

The meglitinides and sulfonylureas are engineered to stimulate the pancreas to produce extra insulin in a patient whose blood insulin is already elevated. Since most doctors don’t measure insulin levels, this frequently prescribed drug is causing a lot of harmful side-effects, including hypoglycemia. An insulin surplus in the blood can damage blood vessels and lead to similar defects as high blood sugar.

The thiazolidinediones are known for causing liver cancer. One of them, Rezulin, was designed to stimulate the uptake of glucose from the bloodstream by the peripheral cells and to inhibit the normal secretion of glucose by the liver. After the drug killed well over 100 diabetic patients and crippled many more, it was pulled off the market.

Neither the oral hypoglycemic agents nor insulin injections have any effects on increasing the uptake of glucose by the cells of the body. This essentially means that the diabetic patient cannot expect to improve or become cured by any of these treatments. On the contrary, the prognosis with this orthodox treatment is increasing disability and early death from heart or kidney failure, or failure of some other vital organ. Research has in fact shown that diabetes drugs increase your risk of heart attack by a whopping 250%! Is it any wonder that 80% of diabetics die of heart disease?”

(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


“Chronic disease is only chronic for as long as its causes are still intact. Insulin injection is the very thing that keeps the patient from recovering. It continues to increase the cells’ resistance to insulin, and forces the pancreas to destroy an ever-increasing number of insulin-producing cells. There are plenty of natural things that can replace injection with insulin. Just one teaspoon of ground cinnamon per day can balance blood sugar. Turmeric is an amazing herb/spice with a similar effect. Broccoli and other vegetables, as well as regular full body exposure to sunlight (vitamin D-generating) have superior blood sugar-regulating effects than potentially dangerous insulin injections.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)

Fetma & Diabetes

”Sedan belägringen av Paris 1870 har vi känt till att utvecklingen av typ 2-diabetes kan stoppas genom en extrem minskning av födointaget. Läkare i Paris dokumenterade hur glukosen försvann ur patienternas urin när de gått flera veckor utan mat. Diabetesspecialister har länge vetat att patienter med järnvilja som klarar att gå ned en femtedel av sin kroppsvikt kan vända diabetesförloppet och återställa sin normala metabola funktion.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”De flesta av de andra läkemedlen, inklusive insulin, ökar aptiten, vilket gör att patienterna lägger på sig. ”Ju aggressivare vi behandlar dem, desto fetare blir de”, berättade en expert för mig.”
(MICHAEL MOSLEY i boken ”Blodsockerkoll på 8 veckor”)


”Framför allt finns en tydlig koppling mellan fettpankreas och typ 2-diabetes. Patienter med typ 2-diabetes har mer fett i bukspottkörteln och levern än icke-diabetiker. Ju mer fett man hittar i bukspottkörteln, desto mindre insulin utsöndrar den. Fettlever och fettpankreas är kort sagt skillnaden mellan en typ 2-diabetiker och en icke-diabetiker.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Typ 2-diabetes är precis som fetma en sjukdom som beror på för mycket insulin. Behandlingen är att sänka insulinhalten, inte att höja den. Vi gjorde bara saken värre; vi försökte släcka elden med bensin.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


”I sydvästra Nordamerika har ett liknande öde drabbat de ursprungliga folkstammarna som Pima och O’odham (Papagos), fredliga jordbrukare vars traditionella kost bestående av bönor, majs, squash, chili, ekollon och stärkelserika rötter har ersatts av det sämsta utbudet från snabbmats- och färdigmatsindustrin, särskilt kolhydrater med höga G.I.-värden. Dessa indianer är nu oerhört feta, och uppemot åttio procent av dem lider av åldersdiabetes. Särskilt alarmerande är att sjukdomen har börjat uppträda bland barnen, så att många av dem är sjukligt feta redan i lågstadiet. Det normala är att typ 2-diabetes uppträder i medelåldern och den har inte setts hos barn.

Denna ursprungsbefolkning är särskilt intressant att studera, eftersom den är nära besläktad med pima-papago-stammen, de enda indianer i regionen som har undgått det här ödet. Pima-papago-folket bor i avlägsna bergstrakter i de mexikanska delstaterna Sonora och Chihuahua och har ännu inte kommit i kontakt med den moderna fabriksbehandlade maten. De är fortfarande aktiva, slanka och befriade från den västerländska civilisationens sjukdomar, medan deras släktingar som har samma genetiska bakgrund har blåsts upp till de feta indianer med högt blodtryck och diabetes som nu förekommer så rikligt i södra Arizona och norra Mexiko.

Ännu mer intressant är det att när några forskare fick en del av dessa indianer att återgå till deras traditionella mat minskade förekomsten av fetma, diabetes och högt blodtryck, vilket tyder på att kosten är den överlägset viktigaste orsaken till den observerade skillnaden och understryker det hälsosamma i traditionell stärkelsehaltig föda som inte har raffinerats och behandlats industriellt. Samma typ av experiment med infödingar från Hawaii har gett liknande resultat.”

(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”Att ändra livsstil kan tyckas opraktiskt. Det kan tyckas opraktiskt att avstå från kött och fettrik mat, men jag undrar hur praktiskt det är att väga 160 kilo och ha typ 2-diabetes vid 15 års ålder, som flickan som nämndes i början av det här kapitlet. Jag undrar hur praktiskt det är att ha ett livslångt tillstånd som inte kan botas med varken läkemedel eller kirurgi, ett tillstånd som ofta leder till hjärtsjukdom, stroke, blindhet eller amputation, ett tillstånd som kan kräva att man måste injicera insulin varje dag resten av livet.

Visst kan en radikal förändring av kosten vara ”opraktisk”, men den kan också vara värd det.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Bland viktiga iakttagelser som gjorts på senare år ska också en norsk studie nämnas. Den beskriver hur barn med hög födelsevikt har benägenhet att utveckla immun-sjukdomar som typ 1-diabetes dubbelt så ofta som normalviktiga.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Bland personer med fetma är det mellan 5 och 15 gånger vanligare med fettlever. Uppemot 85 procent av alla med typ 2-diabetes har fettlever. Människor med insulinresistens utan diabetes har ännu högre nivåer av leverfett.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


“Due to the accumulation of abnormal amounts of new cells in the overweight person, there is simply not enough insulin available to meet all the nutrient demands of these extra cells. And although the pancreas may still make a normal or a little extra amount of insulin, the added weight leads to a relative insulin shortage. Eventually, the pancreas suffers from being continuously over-extended. The side-effects of a relative insulin-deficiency can be just the same as an absolute insulin-deficiency where pancreatic cells stop producing insulin altogether.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


“Harvard University study showed that sleeping, eating, and being active at times that are at odds with the body’s normal circadian cycle increases the risk of diabetes and obesity.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


“The most dangerous form of fat is belly fat (also known as visceral fat). This type of fat is stored when cortisol levels are too high, causing your cells to become resistant to insulin, which puts you at a higher risk for high blood pressure, diabetes, heart attacks, strokes, and premature death.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”As a nation we are sicker and fatter than we have ever been. The epidemics of obesity and diabetes, especially in the young, forecasts an economically unsustainable public health challenge and the gloomy prophecy that today’s children may not outlive their parents. The central protagonist of this dark scenario is the food industry and its profit demands. With billions of advertising and marketing dollars, it annually cajoles and entices us with its dairy, meat, fish, poultry, and eggs, as well as products of laden with sugar, salt, and fat. This ceaseless assault achieves its goal of convincing a vulnerable and unprotected public to ingest food that will make them fat and sick: Obesity, hypertension, diabetes, heart disease, strokes, cancer, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, gallstones, diverticulitis, osteoporosis, allergies, and asthma are but a few of the diseases of Western nutrition.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken ”Forks over knives”)

Läs även Övervikt

Fruktsocker (fruktos)

”Det finns idag en utbredd oro för fruktosens (fruktsockrets) påverkan på vår fettinlagring och hälsa. Disackariden sackaros (vitt socker) består av fruktos och glukos. Detta innebär att strösocker, kokossocker, farinsocker, rörsocker, honung, sirap och andra sockerkällor till ungefär hälften består av fruktsocker. På 1970-talet lärde sig även industrin att renframställa högfruktossirap (HFCS) i stora kvantiteter som nu används som en billig sockerkälla. Det finns många i dagens samhälle som överkonsumerar sockerrika produkter och därmed riskerar att få negativa konsekvenser av det totala energi- och fruktosintaget. Det är dock viktigt att reflektera över varifrån fruktosen kommer och i vilken mängd den konsumeras.

I maj 2009 slog Aftonbladet till med rubriken ”Frukten gör dig fet” med nedryckaren ”Överläkare: Fruktos ger bukfetma och kan vara skadligt”. Artikeln grundade sig på en artikel på DN Debatt med rubriken ”Livsmedelsverket mörkar att du blir fet av frukt”.

I forskningsrapporten som i artiklarna refererades som ”den nya forskningen” visade det sig att det inte handlade om frukt, utan om läsk: om hur intag av fruktos- och glukossötad läsk påverkade deltagarnas vikt och var på kroppen de lagrade in fettet. I studien fick deltagarna under 10 veckor dricka motsvarande 25 % av det totala energiintaget i form av läsk som antingen var sötad med glukos eller fruktos – inte en enda frukt var alltså involverad! Okunniga ”experter” fick ett obefogat stort medialt utrymme och kunde därmed påverka läsarna negativt, med risk för sämre kostvanor och ett ökat stresspåslag som följd.”
(JILL HOLMSTRÖM i boken ”Matologi”)


“There are two foods in the human diet that are naturally occurring monosaccharides – only two. The first is mother’s milk. That is certainly in alignment with the immense intelligence that governs life. Of course Mother Nature would provide for infants a perfectly nourishing food that requires no effort from the body to have fuel for the brain.

The second food that is a naturally occurring monosaccharide, which nature has provided to supply with immediately accessible, high-quality fuel for the brain without it having to go through any energy-intensive processes to make it so, is… trumpets and drum roll, please… fruit! And of course the sugar component in fruit is fructose.”
(HARVEY DIAMOND i boken “Eat for life”)


“Once we realize that fructose, the main carbon source in fruits, directly feeds our cells without the need of insulin, while starches break down into glucose, which requires lots of amylase and insulin to be secreted by the pancreas in order for it to be utilized by the body, we realize that we’ve been led astray in thinking carbo-dehydrates should be our main energy source in our diets. We mustn’t forget that the most mineral rich, most hydrating, most cleansing foods, most easiest to digest food for us on the planet are the fruits provided to us by Mother Nature.”
(JORDAN RAW– Eat to live)


Fructose is the highest energetic form of a monosaccharide or simple sugar. Neurons (nerve cells) especially attract fructose molecules. Fructose enters a cell through diffusion instead of via active transport, which its counterpart glucose uses. Diffusion saves energy for the body and cells.

Any activity requires energy, including the activity of transporting nutrients across cell walls. Most nutrients also require a helper or carrier to assist in this movement through the cell wall into the cell. As ATP (adenosine triphosphate) is a cell’s stored energy, it is used in active transport (the assisted transportation of nutrients across cell membrane walls). Glucose needs insulin to a certain degree as a “utilization hormone” for this active transport. Fructose, on the other hand, requires no ATP or insulin and is simply pulled or absorbed through the cell wall by diffusion.

For diabetics, fructose is perfect, especially if they remove complex sugars from their diets. Complex sugars create excessive glucose levels in the blood, which then creates more insulin demand.

Raw fruits and vegetables are always your best sources of simple sugars. This is one reason why your body becomes stronger and more energetic on these foods. Foods high in protein and low in sugars, or foods high in complex-sugars, rob your body of vital energy, create acidosis and elevate blood sugars.

Simple sugars also aid alkalization of the tissues, which is vital for tissue regeneration and vitality. As stated, fructose is the highest electrical sugar in nature and is superb for brain and nerve regeneration.”

(ROBERT MORSE i boken ”The detox miracle sourcebook”)


”The function of the pancreas that directly relates to diabetes is performed by the beta cells, which produce and release the insulin that assists in the utilization of glucose fuel by the body. Insulin, being a protein-type hormone, assists the transport of glucose through cell membrane walls. It is important to note here that fructose from fruit moves through cell walls by diffusion, not active transport, as in the case of glucose. This means that the need for insulin to assist fructose into a cell is highly questionable, yet diabetics are commonly told not to eat fruit because of its sugar. I have always put my diabetic patients on fruits with tremendously positive results.”
(ROBERT MORSE i boken ”The detox miracle sourcebook”)


“Fructose, as a natural sugar, is abundantly present in fruit. It is what makes fruit taste sweet. But fruit also contains lots of plant fiber (among other natural nutrients), which regulates the release of this natural sweetener and energy source into the bloodstream.

The fructose in high fructose corn syrup (HFCS) is not natural at all. In fact, it is nothing like the fructose that occurs in fruits. It is a synthetically produced molecule made by enzymes that convert the glucose in corn starch and corn syrup into something the processed foods industry calls ‘fructose’. The resultant syrup is 90 percent fructose, which is further processed with untreated syrup (containing only glucose) into a mixture that is 42 or 55 percent fructose. The rest is glucose.

Table sugar or refined white sugar has a similar composition, being made up of both glucose and fructose. The difference is that HFCS is present in almost every carbonated and fruity beverage that you drink (unless it contains the even-more damaging artificial sweetener called aspartame) and is perhaps even more addictive than refined white sugar. Also, since HFCS is one of the main ingredients in sodas, you’re actually drinking your calories – teaspoonfuls of them with each drink – rather than eating them slowly in food as nature intended.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)

Läs även Frukt & Bär

Födoämnen som förebygger eller är bra vid diabetes

”Behandlingen av diabetiker med hälsokost medför att många blir insulinfria. Om kosten användes i förebyggande syfte skulle frekvensen av sjukdomen måhända starkt kunna reduceras. Forskningen på området skulle då ha fått en annan inriktning.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”For diabetics and hypoglycemics, it seems that whether food is cooked or raw is very important for their well-being. In research at George Washington University Hospital, when 50 grams of raw starch was administered to patients, the blood sugar only rose 1 mg in one-half hour before it began to decrease. With the cooked starch there was a dramatic average increase of 56 mg in one-half hour and then a 51-mg average drop by one hour. This is quite a significant shift in blood glucose. The major difference between the raw and cooked is the raw starch came with its own amylase and so was able to be predigested in the food enzyme stomach.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Conscious eating”)


”Blåbär kan förebygga diabetes genom att de sänker blodsockernivåerna.”
(MARLENE GUSTAWSON i boken ”Gröna juicer & smoothies”)


”Kanel är bra för blodsockret.”
(MARLENE GUSTAWSON i boken ”Gröna juicer & smoothies”)


”Bra för diabetiker och för viktkontroll, eftersom päron ger en långsam stegring av blodsockerhalten.”
(CHARMAINE YABSLEY & AMANDA CROSS i boken ”Drick för hälsa”)


”Sedan belägringen av Paris 1870 har vi känt till att utvecklingen av typ 2-diabetes kan stoppas genom en extrem minskning av födointaget. Läkare i Paris dokumenterade hur glukosen försvann ur patienternas urin när de gått flera veckor utan mat. Diabetesspecialister har länge vetat att patienter med järnvilja som klarar att gå ned en femtedel av sin kroppsvikt kan vända diabetesförloppet och återställa sin normala metabola funktion.

Men vad händer om en diabetiker äter bättre mat istället för att svälta sig – till exempel en kost som är växtbaserad till 90 procent eller mer, med massor av grönsaker samt baljväxter, fullkornsprodukter, frukt, nötter och frön? I en pilotstudie blev tretton kvinnor och män med diabetes instruerade att äta minst en stor sallad varje dag plus vegetarisk bönsoppa, en handfull nötter och frön, frukt vid varje måltid, ett halvt kilo kokta grönsaker och en del fullkorn, samt att begränsa intaget av animaliska livsmedel och raffinerade spannmålsprodukter, skräpmat och olja. Sedan mätte forskarna deras nivå av hemoglobin A1c, som anses vara det bästa måttet på hur dåliga blodsockerhalter har reglerats över tid.

Vid studiens start låg diabetikernas A1c-nivåer i genomsnitt på 8,2. En A1c-halt under 5,7 anses normalt, mellan 5,7 och 6,4 visar på prediabetes, medan över 6,5 visar att man är diabetiker. Trots det har amerikanska diabetesförbundet som mål att bara få de flesta diabetiker under 7,0. (Jämför med den intensiva blodsockersänkande läkemedelsbehandlingen då man försökte minska A1c-nivåerna till under 6,0, vilket dessvärre ledde till att många diabetiker avled.)

Efter ungefär sju månaders intag av en till största delen växtbaserad kost hade försökspersonernas A1c-nivåer sjunkit till en icke-diabetikers nivå på 5,8 – och då hade de redan kunnat sluta med de flesta av sina läkemedel. Vi visste att diabetes kan stoppas med en kost med extremt lågt kaloriinnehåll. Nu vet vi också att sjukdomen kan stoppas med en extremt hälsosam kost. En följdfråga är om det beror på att kosten innehåller färre kalorier. Försökspersonerna gick ned ungefär lika mycket i vikt på den grönsaksrika växtbaserade kosten som människor som går på ”svältdiet” med flytande måltidsersättningar. Men även om det bara handlar om kalorirestriktion, vilket är mest hälsosamt? Att leva på pulverdiet som främst består av socker, mjölkpulver, majssirap och olja, eller en växtbaserad diet som tillåter att man äter riktig och god mat och dessutom i rikliga mängder?

Överraskande nog verkade diabetessymtomen förbättras även hos de deltagare som tillfälligt inte gick ned i vikt på den växtbaserade kosten, eller de som faktiskt gick upp i vikt. Med andra ord kan den växtbaserade kostens gynnsamma effekter sträcka sig bortom viktminskning. Emellertid ingick bara en handfull personer i studien, den saknade kontrollgrupp och den inkluderade bara de som klarade att följa kostprogrammet. För att bevisa att växtbaserade dieter kan förbättra diabetes oberoende av viktminskning måst forskarna utforma en studie där deltagarna byter till en hälsosam kost men samtidigt äter så mycket att de inte går ned i vikt.

Precis en sådan studie publicerades för mer än trettiofem år sedan. Typ 2-diabetiker sattes på en växtbaserad kost och vägdes varje dag. Om de började gå ner i vikt fick de äta mer mat – så mycket att vissa av deltagarna faktiskt hade problem med att få i sig allt! Resultatet: Insulinbehovet sjönk med cirka 60 procent även utan viktminskning, vilket innebär att mängden insulin som de här diabetikerna  behövde injicera minskade med mer än hälften. Dessutom kunde hälften av deltagarna sluta med insulin helt och hållet, trots att det inte skett någon förändring av kroppsvikten, utan bara genom att äta en sundare kost.

Resultatet tog inte flera månader eller år att uppnå heller. Det skedde på så kort tid som sexton dagar i genomsnitt. Några av deltagarna hade varit diabetiker i tjugo år och injicerat tjugo enheter insulin per dag. Ändå kunde de sluta med allt sitt insulin efter bara två veckor genom att äta en växtbaserad kost. En patient använde trettiotvå enheter insulin per dag vid början av studien. Efter arton dagar sjönk hans blodsockerhalt så lågt att insulininjektionerna inte längre var nödvändiga. Även vid ungefär samma kroppsvikt hade han alltså lägre blodsockerhalt på en växtbaserad kost utan extra insulin än när han hade ätit en vanlig kost med trettiotvå enheter insulin per dag. Det är vad vi kan kalla växtkraft.”

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)

Fotnot: i Sverige heter testet HbA1c (A1c i citatet ovan)


”För inte så länge sedan fick jag ett e-brev som ger en bra sammanfattning av nuläget. Tonah, en sextiofemårig amerikansk ursprungsinvånare, hade tagit insulin mot typ 2-diabetes de senaste tjugosju åren. Hans läkare hade sagt att ursprungsamerikaner är ”genetiskt mottagliga” för den här sjukdomen. Det var bara att lära sig leva med den, inklusive den olidliga nervsmärtan, tre hjärtstentar samt erektil dysfunktion. Tonahs barnbarn såg min video ”Uprooting the Leading Causes of Death” (Sanningen om de vanligaste dödsorsakerna) på NutritionFacts.org och övertygade honom om att han borde prova en växtbaserad kost.

Det var inte lätt, eftersom närmaste butik med färska livsmedel låg åtta mil bort. Men på mindre än två veckor förändrade Tonah sitt liv. Hans nervsmärta minskade tills den inte längre höll honom vaken på natten. Han gick ned 14 kilo på några månader och behövde inte längre ta insulin. Hans egen läkare trodde inte det var möjligt och beställde en datortomografi för att söka efter tumörer. Det fanns inga. Tonah mådde bättre än han gjort på många år.

”Jag är tacksam för att min dotterdotter inte längre ser mig som en sjuk gammal man,” avslutade Tonah sitt brev. ”Jag känner mig ung igen.””

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”One study did show that natural honey actually lowered plasma glucose (blood sugar) as well as C-reactive protein (a measure of inflammation) and homocysteine (a risk factor for heart disease) in both healthy and diabetic subjects.”
(JONNY BOWDEN i boken ”The 150 healthiest foods on earth”)


”De som äter äpple dagligen har 30 procent mindre risk att utveckla typ 2-diabetes.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


“People who eat five or more apples per week are less likely to develop diabetes than those wo don’t eat apples. However, you should never peel apples because most of that sugar-buffering fiber comes from the skin.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Maskros sägs vara den bästa örten för diabetiker. Ät färska maskrosblad.”
(JOAN WILEN och LYDIA WILEN i boken ”Lev väl och må bra”)


”Man tar 5 – 6 stänglar dagligen, så länge maskrosen står i blom. De hjälper även vid diabetesSockersjuka patienter bör ta tio stänglar. Man tvättar stänglar och blommor tillsammans och tar sedan bort blomman. Stjälkarna tuggas långsamt. I början smakar de litet beskt, de är knapriga och saftiga, lika endivblad. Människor som alltid är klena och känner sig trötta, borde göra en 14-dagars kur med färska maskrosstjälkar. Resultatet skulle bli överraskande gott.”
(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)


”Maskrosroten stimulerar bukspottkörteln, som utsöndrar insulin, och kan på så sätt bidra till att reglera blodsockret.”
(ANNE MCINTYRE i boken ”Örter som läker”)


“In spite of their high sugar content, blueberries can actually help normalize blood sugar levels and reduce your risk of diabetes by 23 percent. What about the most commonly eaten fruit in the world, the apple? How can this fruit, which is loaded with sugar, be attached to the claim, “An apple a day keeps the doctor away”? Because an apple is chock-full of antioxidants, vitamins, and minerals and contains lots of fiber. This fiber, called pectin, buffers out the apple’s fructose, keeping you from having an insulin spike. People who eat five or more apples per week are less likely to develop diabetes than those wo don’t eat apples. However, you should never peel apples because most of that sugar-buffering fiber comes from the skin.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Lingon är gynnsamt för din blodsockerkurva.”
(MARLENE GUSTAWSON i boken ”Grönare, vildare, smartare)


”Av största vikt är, att vegetabilierna i en diabetikers dagliga kostplan innehålla just de ämnen, som äro viktiga för insulinkörtlarnas funktioner. De vegetabilier, som äro rikast på sådana ämnen, äro gurka, selleri, jordärtskockor och lök.”
(EBBA WAERLAND i boken ”Waerland-terapierna”)


”Dr Gabriel Cousens, som på sitt Tree of Life Rejuvenation Center i Arizona i USA har stor framgång med behandling av bland annat diabetes. Han botar här massor av diabetespatienter som med hjälp av levande föda gradvis minskar sin insulinkonsumtion för att sedan slippa insulin helt och bli friska.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”I en studie delade man in patienter med typ 2-diabetes i två grupper. Båda grupperna fick måltider i flytande form, en med fibrer tillsatt och en kontrollgrupp. I den grupp som fick flytande kost med fibrer blev inte glukos- och insulintopparna lika höga, trots att båda grupperna åt exakt samma mängd kolhydrater och kalorier.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”Om fibrer kan skydda mot förhöjda insulinhalter, så borde de kunna skydda mot typ 2-diabetes, eller hur? Det är exakt vad studier visar att de gör.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


Vissa lösliga fibrer, som pektin (finns i äpplen) och guargummi (finns i chiafrön, havregryn, baljväxter och mango) saktar ner och frigör sockret i maten vi äter, och minskar därigenom risken för diabetes.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Fibrer kan minska risken för diabetes och förbättra en redan diagnostiserad diabetes.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Fullkorn innehåller en rad olika näringsämnen, som järn, kalium, folat, E-vitamin och andra antioxidanter. Dessutom innehåller fullkorn mycket fibrer som bidrar till lägre blodtryck och ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 samt cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer.

Havre innehåller en speciell fiber, betaglukan, som både stabiliserar blodsockret och minskar kolesterolvärdet. Fibrer bidrar till att blodsockret stiger långsammare. Fullkorn har även andra positiva funktioner, som att till exempel minska osynlig inflammation.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Te på blåbärsblad kan sänka hög blodsockernivå.”
(LARS LARSSON i boken ”Hälsosant”)


”Vitlöksextrakt eller allicin har en blodsockersänkande effekt vid typ II diabetes som är jämförbar med ett vanligt diabetesläkemedel (tolbutamid).”
(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)


”Vitlök stimulerar utsöndringen av matsmältningsenzymer och hjälper kroppen att ta upp näringsämnen. Att den förbättrar bukspottkörtelns produktion av insulin gör den användbar för diabetiker.”
(ANNE MCINTYRE i boken ”Örter som läker”)


”Pepparrotens bitterämnen stimulerar matsmältningskörtlarna. Den innehåller också zink, som har en gynnsam inverkan på insulinproduktionen.”
(PELLE HOLMBERG, MARIE-LOUISE EKLÖF & INGRID HOLMBERG i boken ”Vilda växter”)


”I folkmedicinen gav man förr pepparrot också vid diabetes.”
(ANITA SCHWEIGER och SUSANNE KAMMERER i ”Hildegard av Bingens örtabok”)


”Cyril Scott den engelske författaren till naturläkeböcker berättar om en man i 60 årsåldern som plötsligt fann att han knappt kunde urinera. Hans läkare meddelade honom att prostatan var svälld, men ingenting kunde göras eftersom mannen också led av diabetes så operation var otänkbar. En vän rådde honom att pröva persiljeté. Resultatet var förstummande. Inte bara kunde han inom kort urinera som vanligt utan också alla spår av socker i urinen var försvunna. Scott säger att han hört om flera fall av diabetes där persiljeté haft god verkan.” 
(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)


”Rooibos innehåller rikliga mängder antioxidativa ämnen som kan skydda hjärtat. Det är även en bra mineralkälla som hjälper till att hålla benen starka och kan skydda mot diabetes.”
(PAULA GRAINGER och KAREN SULLIVAN i boken ”Örtteer”)


”Bioflavonoiden Quercetin sägs i studier ha visat goda resultat som naturligt antihistaminmedel samt för att förhindra uppkomst av grå starr p.g.a. diabetes. Den finns bl.a. i citron.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Alfalfagroddar kan lindra besvär hos diabetiker då de sänker för höga blodsockernivåer.”
(JONAS BENDROTH i boken ”Groddar och skott”)


”I rått tillstånd innehåller jordärtskockan inulas och en betydande mängd inulin. Inulin är en substans, som liknar stärkelse och som genom inulas förvandlas till levulos. Det är därför en grönsak, som diabetiker tryggt kan äta. Saften är mycket välgörande och god, antingen den tas enbart eller tillsammans med morotssaft.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Vetenskapliga studier antyder att gurka verkar som antioxidant, kolesterolsänkande och mot diabetes.”
(MONIQUE SIMMONDS, MELANIE-JAYNE HOWES och JASON IRVING i boken ”Odlarens handbok om medicinalväxter”)


“Cucumber contains a hormone needed by the beta cells of the pancreas to produce insulin.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”Avokadon är ett lättsmält livsmedel och det höga fettinnehållet betyder att den bryts ned långsamt, vilket är bra för diabetiker.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


“Magnesium is also very alkalizing to the body, and helps counter the tendency to acidity from a diabetogenic lifestyle and physiology. Its highest concentration is in leafy green vegetables, nuts, whole grains, unpolished rice, and wheat germ. Generally high-magnesium foods include apples, apricots, avocados, beet tops, berries, black walnuts, Brazil nuts, cabbage, coconuts, comfrey leaves, figs, dulse, endive, greens, spinach, rye, walnuts, watercress, and yellow corn.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”Homogeniserad aloe har visat på antidiabetiska egenskaper.”
(MONIQUE SIMMONDS, MELANIE-JAYNE HOWES och JASON IRVING i boken ”Odlarens handbok om medicinalväxter”)


”Ett antal stora undersökningar har bevisat att aloe vera kan påverka blodsockerregleringen vid diabetes. Den strängaste och mest erkända medicinska databasen, The Cochrane Collaboration, ställer så höga krav på dokumentation att även erkända medicinska procedurer och behandlingar ofta blir underkända. Men aloe vera har faktiskt fått godkänd dokumentation som medel för att förbättra regleringen av diabetes.”
(AUDUN MYSKJA i boken ”Aloe vera”)


”Aloe vera är dokumenterat blodsockersänkande och blodsockerstabiliserande. Man har gjort spännande undersökningar som bland annat visar att blodsockerprofilen varierade mindre hos den grupp som tog aloe vera till maten, jämfört med en grupp som åt samma mat men inte tog aloe vera.”
(AUDUN MYSKJA i boken ”Aloe vera”)


”Forskningen kring aloe vera och diabetes motsvarar de erfarenheter jag gjort i mitt kliniska arbete. Jag träffar ständigt diabetiker som berättar om förbättrad blodsockerreglering och mindre behov av insulin efter det att de har börjat använda aloe vera regelbundet.”
(AUDUN MYSKJA i boken ”Aloe vera”)


“Både studier på djur och människor har visat att kimchi kan ha positiva effekter på diabetes. Hos en grupp prediabetespatienter resulterade 300 gram kimchi per dag under en månad till en sänkning av insulinresistens och sänkning av blodtrycket.”
(SOKI CHOI i boken ”Kimchi och kombucha”)


”Vid Houston-universitetet i USA finns ett center som forskar enbart på gurkmeja. Sjukdomar och tillstånd som man där hoppas kunna förebygga och behandla med gurkmeja/curcumin är exempelvis allergier, cancer, diabetes, hud-, ögon-, skelettsjukdomar och åldrande.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Nässlor är näringsrik, antiallergena, kramplösande, blodrenande, blodstärkande, rika på C-vitamin och järn, innehåller antihistaminer och har använts vid behandling av diabetes.”
(KARIN BERNDL & NICI HOFER i boken ”Huskurer från natur och skafferi”)


“Ginger also reduces insulin resistance in your body – a common cause of fatty liver disease.”
(Dr. AMEET AGGARWAL i boken ”Liver detox foods nutrition & herbs”)


Ingefära har många hälsofördelar: den stärker immunförsvaret och är antiinflammatorisk, den innehåller enzymet proteas som hjälper till att bryta ner protein, den innehåller kraftfulla antioxidanter och kan skydda mot vissa cancerformer, den kan lindra reumatisk värk och den motverkar diabetes.”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


”Studier talar för att aktiva ämnen i ingefära – främst gingeroler, shoagol och paradol – förbättrar hjärthälsan, motverkar cancer och metastaser, diabetes typ 2, mag- och tarmproblem, luftrörsinfektioner, astma och reumatism.”
(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


”Det finns emellertid en kost som visat sig förbättra ögonsjukdom vid diabetes: Dr Kempners ris- och fruktdiet. För mer än ett halvt sekel sedan visade Walter Kempner vid Duke-universitetet att hans växtbaserade kost med mycket låga halter av salt, fett, kolesterol och animaliskt protein förbättrade både framskriden hjärtsvikt och njursvikt, och dessutom diabetisk näthinnesjukdom (retinopati). Några patienter som inte ens kunde se rubrikerna i tidningen fick normal syn.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Läkaren James Anderson är en av de mest framstående forskarna på området kost och diabetes i dag. Han får enastående resultat enbart med hjälp av kostförändringar. I en studie undersökte han effekterna av en fettsnål och fiber- och kolhydratrik kost på 25 personer med typ 1-diabetes och 25 personer med typ 2-diabetes. Alla de 50 personerna var inlagda på sjukhus, ingen var överviktig och alla injicerade insulin för att kontrollera sina blodsockernivåer.

Försökskosten bestod till största delen av växtbaserad, oraffinerad mat samt lite kött som motsvarade en eller ett par skivor kallskuret per dag. Först fick patienterna äta den standardkost som rekommenderas av det amerikanska diabetesförbundet i en vecka, för att sedan byta till den experimentella ”vegetariska” kosten i tre veckor. Anderson mätte  blodsocker, kolesterol, vikt och behov av medicin. Resultaten var imponerande.

Typ 1-diabetiker kan inte tillverka insulin. Därför är det svårt att föreställa sig att en kostomläggning skulle kunna hjälpa dem. Men efter bara tre veckor kunde patienterna med typ 1-diabetes sänka sin insulinmedicinering med i genomsnitt 40 procent! Deras blodsockerprofiler förbättrades markant. Lika viktigt var att deras kolesterolvärden sjönk med 30 procent! Kom ihåg att en av de stora farorna med diabetes är följdsjukdomarna hjärtsjukdom och stroke. En minskning av riskfaktorerna för dessa sekundära utfall genom förbättrade kolesterolvärden är nästan lika viktigt som behandlingen av högt blodsocker.

Till skillnad från typ 1-diabetes är typ 2-diabetes mer ”behandlingsbar” eftersom den drabbade inte har lika omfattande skador på bukspottkörteln. När Andersons typ 2-patienter åt en fiberrik, fettsnål kost blev resultaten därför ännu mer imponerande. Av de 25 typ 2-patienterna kunde 24 avbryta sin insulinmedicinering! Jag upprepar: Alla utom en person kunde sluta med insulin efter bara några veckor!

En man som haft diabetes i 21 år tog 35 enheter insulin per dag. Efter tre veckors intensiv kostbehandling kunde han sänka sin insulindos till åtta enheter per dag. Efter åtta veckor hemma behövde han inte ta fler insulininjektioner.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”En anmärkningsvärd studie med titeln ”Regression of Diabetic Neuropathy with Total Vegetarian (Vegan) Diet” (Tillbakagång av diabetesneuropati med helvegetarisk kost [vegankost]). Tjugoen diabetiker som lidit av smärtsam neuropati i upp till tio år sattes på en växtbaserad kost. Efter åratal av lidande kunde sjutton av de tjugoen patienterna rapportera att de kände sig fullständigt smärtfria – inom bara några dagar. Deras domningar hade också förbättras märkbart. Och alla biverkningar var positiva: deltagarna gick ned i genomsnitt 4,5 kilo, deras blodsockernivåer sjönk, insulinbehovet minskade med hälften och fem av patienterna blev av med både sin smärtsamma neuropati och sin diabetes. Efter att ha varit diabetiker i upp till tjugo år blev de botade och kunde sluta med alla sina blodsockermediciner på mindre än en månad.

Utöver det förbättrades, i genomsnitt, även diabetikernas triglycerid- och kolesterolnivåer. Höga blodtrycksvärden sjönk med så mycket att hälften av deltagarna dessutom verkade botade från sin hypertoni. Inom tre veckor minskade deras behov av blodtrycksmediciner med 80 procent. (Det är därför det är oerhört viktigt att samarbeta med sin läkare när man inför större kostförändringar. Behovet av mediciner kan minska och blodsocker eller blodtryck kan sjunka för lågt.)

Vi har länge känt till att en växtbaserad kost kan få både diabetes och högt blodtryck att gå tillbaka, men att den kan få smärtan från nervskador att försvinna var något nytt.

Den här studien omfattade ett internprogram som innebar att patienterna fick alla måltider serverade medan de låg inlagda på sjukhus. Hur gick det då efter att de skickats hem igen? De sjutton patienterna följdes upp i flera år och i samtliga fall utom ett var de fortsatt fria från sin smärtsamma neuropati – och vissa upplevde ännu mer förbättring. Hur lyckades forskarna uppnå en så hög grad av följsamhet även i en okontrollerad miljö? ”Smärta och ohälsa är starkt motiverande faktorer”, skrev forskarna. Med andra ord: Därför att en växtbaserad kost fungerar.

Tänk på vad det här innebär. Patienter kommer in med ett av de mest smärtsamma, frustrerande och svårbehandlade tillstånden som finns och tre fjärdedelar av dem botas på ett fåtal dagar med hjälp av en naturlig, ogiftig behandling i form av en kost som  består av hela vegetabilier. Det borde ha varit en förstasidesnyhet.

Hur kunde smärtorna försvinna så plötsligt? Det verkade inte bero på den förbättrade blodsockerkontrollen. Det tog ungefär tio dagar innan kosten reglerade diabetessjukdomen, men smärtan försvann redan på fyra dagar.

Det mest intressanta spekulationen var att transfetterna som finns naturligt i kött- och mejeriprodukter skulle kunna orsaka en inflammatorisk reaktion i patienternas kroppar. Forskarna fann att en betydande andel av underhudsfettet hos dem som åt kött, eller bara mejeriprodukter och ägg, bestod av transfetter, medan de som enbart åt växtbaserad mat inte hade några detekterbara transfetter i sina vävnader.

Forskarna stack nålar i skinkorna på försökspersonerna som ätit olika dieter och upptäckte att de som bara ätit växtbaserad mat i nio månader eller mer tycktes ha blivit av med alla transfetter (åtminstone från rumpan!). Men det tog inte nio månader innan de blev bättre från den neuropatiska smärtan. Den minskade på omkring nio dagar. Det är troligare att den fantastiska förändringen berodde på förbättrat blodflöde.

Nerver innehåller små blodkärl som kan täppas igen så att nerverna inte får tillräckligt med syre. Biopsier av nerver i benen på diabetiker med allvarlig progressiv neuropati har visat på artärsjukdom i suralisnerven i benet. Inom några dagar på en hälsosam kost kan blodflödet förbättras i en sådan utsträckning att neuropatin försvinner. Inom ett genomsnitt på två år på en växtbaserad kost som mestadels består av ris och frukt kan till och med synförlust gå tillbaka hos så mycket som 30 procent av diabetespatienterna.

Varför fick jag inte lära mig det här på läkarutbildningen? Därför att det finns för lite pengar att hämta från förskrivningen av växter istället för piller. Studien som visar en tillbakagång av neuropatisk smärta publicerades för mer än tjugo år sedan, och den som visar tillbakagång av synförlust publicerades för mer än femtio år sedan. Som en kommentator skrev: ”Att det bredare medicinska samfundet har förbisett det här viktiga arbetet är på gränsen till orimligt.””

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”In a group of adults with type 2 diabetes, we randomly assigned half to a conventional ”diabetes diet” that called for reducing calories and keeping carbohydrates fairly steady from day to day. The other participants began a totally new diet, throwing out meat, cheese, and other animal products altogether and minimizing oils. Rather than restricting fruits, as many people with diabetes have been told to do, they had all the fruit they wanted. And they ate vegetables, beans, whole grains, and all the foods these ingredients turn into: vegetable stews, lentil soup, bean burritos, angel hair pasta topped with artichoke hearts and grilled mushrooms, vegan lasagna, curries, vegetable sushi, and countless others, without counting calories or carbohydrates.

In the process, their laboratory tests showed surprising results. In 2006, the American Diabetes Association published our first findings: The plant-based diet was three times more effective at improving blood glucose control compared with the conventional diet. Three years later, we published our longer-term findings in the American Journal of Clinical Nutrition, confirming that the benefits last.”
(NEAL D. BARNARD i förordet i boken “Mastering diabetes” skriven av CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO)


”Kokosolja kan effektivt mildra de symptom som hör ihop med diabetes och insulinresistens. Studier visar att medellånga fettsyror förbättrar produktionen av insulin och insulinkänsligheten. När man tillför dem i kosten kan fettet i maten och då särskilt kokosolja sakta ner upptaget av socker i blodet och därmed hålla blodsockret på en måttlig nivå. Tar man kokosoljan i samband med måltiderna hjälper den effektivt till att hålla blodsockret under kontroll. Även om man tar den efter måltiderna kan den hjälpa till att sänka ett högt blodsocker.

Blodsockernivån varierar under dagens lopp beroende på hur ofta och vilken typ av mat man äter. För en person utan diabetes bör blodsockervärdet hålla sig under 7,7 mmol/L efter en måltid. Personer med diabetes har vanligtvis ett värde över 7,7 mmol/L. Ett värde över 11,1 mmol/L är ett tecken på fullt utvecklad diabetes. Kokosolja kan i det läget drastiskt sänka blodsockret. Michele hade ett fasteblodsocker på 16,1 mmol/L, alltså fullt utvecklad diabetes. Hon rekommenderades att ta två matskedar kokosolja och nästan omedelbart sjönk blodsockervärdet till 8,8 mmol/L, en minskning på 7,2 mmol/L. Det här är vanligt bland de diabetiker som använder kokosolja. Hon tar nu kokosolja dagligen för att hålla blodsockervärdet under kontroll.

Den här effekten minskar behovet av insulininjektioner. Vissa har upptäckt att om man tar kokosolja så elimineras till och med behovet av att tillföra insulin. »Virgin kokosolja har en betydande effekt på blodsockernivån«, säger Ed. »Min fru och min dotter (båda har diabetes typ 2) mäter blodsockret minst tre gånger per dag. När de äter fel mat och blodsockernivån stiger oroväckande tar de bara 2-3 matskedar kokosolja direkt från burken. Inom en halvtimme är blodsockervärdet normalt igen.«

»Jag fick veta att jag hade diabetes typ 2 i juli 2001 och fick omgående Amaryl RX«, berättar Sharon. »Jag har letat efter ett sätt att försöka komma tillrätta med den här sjukdomen ända sedan jag fick diagnosen. Jag har hittat massor av information om olika tillskott och dieter. Men inte från min läkare som bara sade: ›Välkommen till klubben‹ och menade att det var bara att ta medicinen och acceptera situationen. (Jag grät och det såg nästan ut som att han log!)… Så här ligger det till: Successivt lyckades jag sluta med RX och kontrollerar nu blodsockervärdet en eller två gånger per dag, och värdet är lika bra, ibland till och med bättre än när jag tog Amaryl RX! Och nu har jag inte tagit RX sedan slutet av mars 2003.«

Kokosolja balanserar inte bara blodsockret utan kan faktiskt reparera en skada som orsakats av insulinresistens. Diabetisk neuropati är ett sjukdomstillstånd där nerver i hela kroppen degenererar. Effekterna ger sig tillkänna som smärta eller domningar i fötter och ben. Andra symptom kan vara matsmältningsproblem, muskelsvaghet och kramper, svårighet att kontrollera urinblåsan, yrsel, talsvårigheter, synförändringar och oförmåga att känna skillnad på varmt och kallt. Ungefär 50 procent av alla med diabetes drabbas så småningom av nervskador.

Neuropati åtföljs ofta av dålig blodcirkulation vilket försämrar alla läkningsprocesser. Dålig blodcirkulation i armar och ben är en vanlig orsak till ben- och fotsår som i värsta fall kan leda till kallbrand och amputation. På grund av den dåliga cirkulationen kan relativt små sår på fötter eller ben hos en person med diabetes förbli oläkta i månader och utvecklas till kallbrand. Om armen eller benet saknar känsel kan såret och den åtföljande infektionen och vävnadsförstörelsen äga rum utan att man upplever någon smärta.

Kokosolja kan vända dessa sjukdomstillstånd. Många diabetessjuka har upplevt att extremiteter som tidigare känts nästan helt livlösa har vaknat till igen när de infört kokosolja i kosten.

»Jag hade ett litet sår längst ner på högra benet i några månader som inte ville läka«, säger Edward K. »Min fru tyckte att det såg fult ut. För sex år sedan började jag förlora känseln i fötterna. Det började med stortårna och under årens lopp har fötterna tappat mer och mer av känseln. Sedan började jag ta tre fyra matskedar kokosolja per dag och inom tio dagar hade såret på benet läkt helt och hållet. Känseln i fötterna börjar också komma tillbaka och det känns helt underbart!« För Edward var risken stor att såret skulle bli infekterat och att han så småningom skulle behöva genomgå en operation eller en amputation. På bara tio dagar lyckades kokosoljan förbättra blodcirkulationen vilket medförde att såret läkte och att känseln i fötterna och benen – som varit försämrad i sex år – började komma tillbaka. Det som Edward har upplevt är dock inte något ovanligt. Många diabetiker erfar något liknande när de börjar äta kokosolja regelbundet.

Kokosolja förbättrar blodcirkulationen och reparerar nervskador i armar och ben. Det är rimligt att anta att samma sak sker i hjärnan. Alla diabetiker och alla med någon form av insulinresistens borde se till att de regelbundet äter kokosolja.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

Födoämnen som ökar diabetesrisken

”Tyvärr leder felinformation och djupt rotade vanor till dålig hälsa. Vanan att äta snabbmat som korv, hamburgare och pommes frites tar livet av oss. Inte ens läkare som James Anderson, som uppnådde sådana imponerande resultat genom att ordinera sina patienter en nästan helt vegetarisk kost, är immuna mot den vanemässiga hälsorådgivningen. Han skriver att ”dieter som tillhandahåller 70 procent av kalorierna i form av kolhydrater och upp till 70 gram fibrer per dag ger den största hälsovinsten för personer med diabetes. Men eftersom sådan kost bara tillåter 30-60 gram kött per dag är den opraktisk för många i vardagen”. När Anderson, som är en mycket framstående forskare, säger att en sådan kost är ”opraktisk” påverkar han läsarna redan innan de hunnit titta närmare på bevismaterialet.

Att ändra livsstil kan tyckas opraktiskt. Det kan tyckas opraktiskt att avstå från kött och fettrik mat, men jag undrar hur praktiskt det är att väga 160 kilo och ha typ 2-diabetes vid 15 års ålder, som flickan som nämndes i början av det här kapitlet. Jag undrar hur praktiskt det är att ha ett livslångt tillstånd som inte kan botas med varken läkemedel eller kirurgi, ett tillstånd som ofta leder till hjärtsjukdom, stroke, blindhet eller amputation, ett tillstånd som kan kräva att man måste injicera insulin varje dag resten av livet.

Visst kan en radikal förändring av kosten vara ”opraktisk”, men den kan också vara värd det.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Daglig konsumtion av sockersötade drycker innebär inte bara en avsevärd risk för viktuppgång, utan ökar också risken för utveckling av diabetes med 83 procent jämfört med om man dricker mindre än en sötad dryck per månad. Men är den skyldige socker eller kalorier? I en ny studie ökade förekomsten av diabetes med 1,1 procent för varje extra 150 kalorier från socker per person och dag. Ingen annan livsmedelsgrupp visade någon statistiskt säkerställd relation till diabetes. Diabetes korrelerar med socker, inte med kalorier.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


”Vill man bli tjock, få diabetes och dö i förtid – drick mycket läsk.”
(FREDRIK PAULÚN)


”The Pancreas is the most active gland in our digestive system. It produces substances in the form of digestive juices of several different kinds at one and the same time, each to process the various elements contained in the food we eat.

When we eat raw vegetables and fruits, the functions of the Pancreas are at their best. They have virtually no splitting of molecules to do, merely assisting the atoms and molecules to separate so they can be readily collected by the blood and lymph streams and quickly utilized by the glands, cells and tissues throughout the body.

When we eat starches, sugar and meat foods, the Pancreas has to do more than its normal work. Starches cannot be digested as such, but must be converted into primary or chemical sugars. The Pancreas must not only furnish the digestive juices for these sugars but must also help to do the necessary work of conversion or breaking down of the starches. This extra work is what eventually may develop into diabetes.

When we eat meat, fish or fowl, we cannot use either the concentrated protein or the amino acids that compose it as such. They must all be reduced to the atoms composing them so that the body may reorganize these atoms to build its own amino acids and proteins. The Pancreas does most of this conversion work, furnishing the digestive juices for the purpose. As this task involves considerable work, it not only overworks the Pancreas, but it also generates large quantities of uric acid in the system, as we have already learned in our study of these pages.

Fats contained in the food we eat, must be converted into glycerin, and the Pancreas also furnishes the digestive juices for this purpose.

As the Pancreas has so much work to do for us under even the most favorable circumstances, it is obvious that to overwork it just because we choose to eat food and drink beverages that do actual harm, does not make sense. On the contrary, we should consider this angle of our appetites and desires seriously and with common sense, if we really want to Become Younger.

People who insist on giving babies and children candies, cookies and other starchy foods, as well as sugar-sweetened drinks, surely cannot realize what a crime they are committing against the child and against Nature. The horrible and appalling increase in diabetes among children of all ages should surely be a lesson to parents.


To Become Younger, in this day and generation, we must use intelligence and common sense. We simply cannot afford to be lured by false and misleading advertising.”
(NORMAN WALKER i boken ”Become younger”)


”Acesulfam K är kemiskt sett besläktat med sackarin och har i princip samma cancerogena egenskaper. I likhet med sackarin stimulerar det insulinutsöndring och är därför ofördelaktigt för diabetiker.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Aspartame, commonly thought to be a benefit to diabetics as a sweetener because it is low glycemic and low caloric, has actually been linked to the activation of diabetes. According to research conducted by Dr. H. J. Roberts, a diabetes specialist, a member of the ADA, and an authority on artificial sweeteners, aspartame leads to the creation of clinical diabetes, causes poorer diabetic control in diabetics on insulin or oral drugs, causes convulsions, and leads to the aggravation of diabetic complications such as retinopathy, cataracts, neuropathy, and gastroparesis. Dr. Roberts found ”… the loss of diabetic control, the intensification of hypoglycemia, the occurence of presumed ’insulin reactions’ (including convulsions) that proved to be aspartame reactions, and the precipitation, aggravation or simulation of diabetic complications (especially impaired vision and neuropathy) while using these products.” Russell Blaylock, MD, author of Health and Nutrition Secrets, writes: ”Diabetics who drink large amounts of aspartame-sweetened drinks are more likely to go blind. Aspartame is composed of the excitotoxin aspartic acid; phenylalanine; and methanol, a known eye toxin.””
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”Studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) från 2008 fann att förekomsten av det metabola syndromet (insulinresistenssyndromet) hade ökat med 34 procent hos konsumenter av lightläsk, vilket i stort överensstämmer med data från Framingham Heart-studien från 2007, som visade 50 procents högre förekomst av det metabola syndromet. År 2014 presenterade hjärtläkaren Ankur Vyas från University of Iowa Hospitals and Clinics en studie som hade följt 59 614 kvinnor under 8,7 år i Women’s Healt Initiative Observational Study. Studien fann att personer som drack två eller flera glas lightdryck per dag hade 30 procent ökad risk för hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke. Det var lika svårt att hitta gynnsamma effekter för diabetes och det metabola syndromet som för hjärtinfarkt och stroke. Artificiella sötningsmedel är inte bra. De är dåliga. Mycket dåliga.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


“If you are suffering from either type diabetes and wish to permanently restore your body’s natural sugar-regulating mechanisms, for a certain period of time you will need to strictly avoid all artificially produced fats and oils, including those that are found in processed foods, restaurant foods, fast foods and are sold as “healthy” foods in grocery stores.

One of the most harmful oils is the genetically engineered Canola oil made from rapeseeds. Rapeseeds are not suitable for human consumption. Produced in Canada (hence the name “can-ola”) this renamed, refined rapeseed oil found a huge and instant market in the U.S. during the height of the cholesterol mania (still going on). It is cheap and, therefore, widely used by restaurants and people on a low food budget. The reason for its huge popularity is that it contains very little cholesterol which can work against the body. (Eating low cholesterol foods can dramatically increase cholesterol production in the liver. For details, see Timeless Secrets of Health and Rejuvenation or Heart Disease No More! ) One of the main problems with this oil is that it should not be heated; yet heating it is a standard practice in the production process, or in restaurants and households.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”En studie från 2003 har speciellt imponerat på mig. Tolv av fjorton patienter med diabetes typ 1 uppvisade vid övergång till glutenfri kost en signifikant förbättrad insulinkänslighet, som helt försvann då de efter sex månader återgick till sin vanliga kost.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Nyligen rapporterade studier på djur visar att mödrar som levt glutenfritt under graviditeten inte föder barn med typ 1-diabetes.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Ett sädeskorn är bland det mest livskraftiga som finns, säger Walter Willett. Inom sitt skal bär det alla de oljor och näringsämnen som behövs för att börja gro, kanske flera år senare. I kvarnen tas allt det nyttiga bort utom kärnan av stärkelse. Det nyttiga ges som foder till djuren för att de ska växa snabbare. Den vita stärkelsen som blir kvar ges till oss så att vi får diabetes.”
(HENRIK ENNART i boken ”Åldrandets gåta”)


”Raffinerad stärkelse som exempelvis vitt mjöl har fått det mesta av sitt fiberinnehåll borttaget och tenderar att bete sig som socker och höja blodsockret på liknande sätt.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Oavsett om det raffinerade mjölet ingår i frukostbröd, tekakor, pizzabottnar, salta pinnar eller kex, och oavsett om det är berikat med vitaminer och mineraler eller är uppblandat med andra mjölsorter, har dessa produkter det gemensamt att de representerar en av livsmedelsteknologins mest osunda skapelser. Sådan mat finns överallt, och drar alltid upp måltidens glykemiska index till höjder som orsakar veritabla utbrott av högt blodsocker (hyperglykemi) och motsvarande utbrott av insulinproduktion (hyperinsulinism).”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”Människokroppen har dessutom inte möjlighet att omvandla stärkelse i större mängder till enkla sockerarter utan att levern och bukspottkörteln blir överansträngda. Detta är en av orsakerna till att sockersjuka uppstår, när stärkelseprodukter samt vitt socker används i övermått.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


“Foods that are nutritionally empty lead to malnutrition, eating disorders and obesity. To avoid sudden, harmful blood sugar spikes, not even healthy individuals should eat refined sugar or starch-packed foods. Having a regular craving for sweets and starchy foods represents a serious signal of a major disturbance of cell metabolism.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”En hög sockerförbrukning har också visat sig orsaka störningar i bildningen av insulin i bukspottkörteln, vilket ofta resulterar i sockersjuka. Sålunda sjönk diabetesfrekvensen i England avsevärt under andra världskriget då sockret var ransonerat. Efter krigsåren konstaterades åter en snabb ökning av denna sjukdom. Amerikanska forskare har också funnit att ju mer socker man äter dess svagare blir de vita blodkropparnas förmåga att försvara kroppen mot i organismen inträngande bakterier och andra smittämnen. En hög sockerkonsumtion nedsätter alltså organismens motståndskraft mot olika infektionssjukdomar.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Grönt, lättlagat, hälsosamt”)


”Många forskare runt hela världen har i decennier gjort undersökningar om orsakerna till diabetes. När de – trots intensivt motstånd från socker- och livsmedelstillverkare – lyckats offentliggöra sina resultat har de kunnat konstatera att antalet insjuknade och döda i diabetes har en skrämmande likhet med sockerförsäljningen i respektive land. Ett exempel är en stor undersökning som genomfördes av dr E Ziegler i Schweiz. Han använde en metod som gick ut på att beräkna ett sk ”sockerklimat” – som är ett slags index över förhållandet mellan sockerförsäljning och sjukdomar. Han kunde klart bevisa att antalet sjuka och döda i diabetes följde sockerförsäljningen med stor exakthet.”
(HANS RENCKE i boken ”Socker”)


”H.P. Himsworth sammanställde kurvan över sockerkonsumtionen i England under tiden 1900-1950 med dödligheten i sockersjuka och fann att när konsumtionen av raffinerat socker sjönk – vilket skedde under de båda världskrigen, då livsmedelsransonering infördes – minskade också dödsfallen i diabetes. Man vet också att indier som lämnar sitt hemland (där diabetes är sällsynt) och bosätter sig i t.ex. Amerika, inte sällan drabbas bl.a. av denna sjukdom. Överflyttningen till ett annat land innebär ju nämligen för dessa människor helt förändrade kost- och levnadsvanor.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Hälsokost och fasta”)


FAKTUM: TYP 2-DIABETES GÅR ATT BOTA OCH KAN FÖREBYGGAS UTAN LÄKEMEDEL
När vi har förstått att typ 2-diabetes orsakas av för mycket socker i kroppen blir lösningen självklar. Gör dig av med sockret. Dölj det inte. Gör dig av med det. Det finns egentligen bara två sätt att lyckas med det:

1. Ät mindre socker.
2. Förbränn det socker som blir kvar.

Det är allt. Det är det enda vi behöver göra. Det bästa med det? Det är naturligt och helt gratis. Inga läkemedel. Inga operationer. Ingen kostnad.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Inom modern näringsfysiologi betraktas särskilt det vita fabrikssockret, som ett av de skadligaste födoämnena för kroppen. Orsakerna är flera, b.la. hör sockret till våra mest koncentrerade födoämnen, som genom sina frätande egenskaper skadar de ömtåliga slemhinnorna i matsmältningskanalen. Dessutom saknar sockret alla de för organismen livsviktiga ämnena, såsom vitaminer, enzymer och spårelement och då det kräver dessa ämnen för sin omsättning, blir resultatet att vitalämnena tas från kroppen med bristtillstånd som följd. Vad som är sagt om det vita sockret gäller även för brunsocker och farinsocker. Alltmer anses sockersjukans två huvudorsaker vara dels den allt för stora konsumtionen av det starkt koncentrerade sockret, vilket belastar levern och bukspottkörteln, dels bristen på de nödvändiga vitalämnena för sockrets tillgodogörande och för bukspottkörtelns funktion. I Amerika m.fl. områden var sockersjukan före det vita sockrets användning så gott som okänd. Nu är den en av de allmännast förekommande civilisationssjukdomarna. Sverige har den största sockerkonsumtionen och det största antalet diabetiker i procent av hela invånarantalet jämfört med andra länder.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsafter”)


”Docenten i invärtes medicin, Nels Henningsen, vid Allmänna sjukhuset i Malmö, har i tolv år forskat kring koksaltet i vår mat. Han säger bland annat att i det område på vår jord, där man alltjämt lever saltfritt, har undersökningar visat, att det inte finns vare sig högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma eller benskörhet. En sådan grupp är yanamamo-indianerna i Amazonas. Högt blodtryck är en helt okänd sjukdom bland dem, även när de åldras. Detsamma gäller diabetes.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Kom i form”)


”Även om koffein inte är någon kolhydrat kan det öka insulinutsöndringen något, främst hos personer som lider av hyperinsulinism. Därför rekommenderas du att dra in på kaffet och kanske till och med avstå från det.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken ”Jag äter – och förblir smal”)


”In a study published in Clinical Science, a single cup of coffee containing 80 mg of caffeine has been shown to dramatically reduce the ability of blood vessels to dilate by as much as 72 percent, depending on how many cups you drink. It was also recently discovered that drinking caffeinated coffee reduced insulin and C-peptide in the same subjects. Both of these findings suggest that caffeinated coffee can impair both cardiovascular health and glucose metabolism.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


Det är ingen tvekan om att en ketogen kost kan sänka blodsockernivån. Den kan minska så mycket att det finns ett ketoproduktföretag som hävdar att ketogen kost kan ”vända” diabetsförloppet. Men ett sådant påstående blandar ihop symtomen – högt blodsocker – med sjukdomen som är kolhydratintolerans. En diabetiker kan inte hantera kolhydrater på rätt sätt, och det tar sig uttryck i form av hög blodsockerhalt. Så om man fortsätter att bara äta mestadels fett kommer blodsockerhalten att förbli låg, men det kan faktiskt göra att den bakomliggande sjukdomen förvärras.

I nästan ett sekel har man känt till att problem med kolhydratintolerans kan öka lavinartat på bara två dagar hos människor som börjar äta ketogen kost. Efter en vecka på en kost med 80 procent fett kan blodsockerstegringarna öka femfaldigt som reaktion på kolhydratbelastning jämfört med efter en vecka på en fettsnål kost. Även en enda dag på en fettrik kost kan ha en sådan effekt. Om du gör ett diabetestest efter att du ätit en fettrik middag kvällen före, kan det påverka resultaten till det sämre. En enda måltid med mycket mättat fett kan försämra orsaken till diabetessjukdomen – kolhydratintolerans – inom fyra timmar. Typ 2-diabetes kan förbättras genom en tillräckligt stor viktnedgång, oavsett om metoden heter kolera eller knark, men en ketogen kost mot diabetes kan vara mer än bara plåster på såren; den kan kasta bränsle på elden. En av grundarna till webbplatsen MasteringDiabetes.org liknar det vid att en företagsledare försöker förbättra bolagets dåliga ekonomi genom att låna en massa pengar. Utåt sett ser siffrorna bättre ut, men på insidan gräver företaget ner sig i ett allt djupare hål.

Anledningen till att ketoförespråkarna hävdar att ketogen kost kan ”vända” diabetes är att typ 2-diabetiker kan sluta använda insulin när de äter en ketogen diet. Men metoden kan liknas vid att en rullstolsbunden människa slipper rullstolen genom att placeras i permanent sängläge resten av livet. Det finns inget behov av rullstolen när personen aldrig kommer ur sängen mer! Diabetikernas kolhydratintolerans är inte borta, de äter bara inte lika mycket kolhydrater längre. Deras diabetes har inte försvunnit; den kan vara lika dålig som förut eller ännu sämre. Förloppet hos typ 2-diabetes har inte vänts förrän blodsockerhalten är normal på en normal kost utan läkemedel. Med andra ord när man inte är intolerant mot kolhydrater längre. Alla diabetiker kan ha normala blodsockervärden efter att de ätit några smörklickar, men bara en botad diabetiker har det efter att ha ätit en banan.”

(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”En av anledningarna till att diabetiker får så stora skador på nerver och blodkärl är det inflammatoriska, giftiga ämnet metylglyoxal som bildas vid höga blodsockernivåer. Metylglyoxal är det ämne som bidrar mest till produktionen av så kallade avancerade glykerade slutprodukter (advanced glycation end products, AGE) som förekommer vid degenerativa sjukdomar, från Alzheimers sjukdom och grå starr till njursjukdom och stroke. På en ketogen kost kan man förvänta sig en hög exponering för färdigbildade AGE eftersom de finns i höga koncentrationer i animaliska livsmedel som innehåller mycket fett och protein, men man kan också förvänta sig en mindre kroppsegen produktion, sannolikt på grund av låga nivåer av metylglyoxal i kroppen tack vare den låga blodsockerhalten. Forskare vid universitetet i Dartmouth var dock förvånade över att hitta mer metylglyoxal. Två till tre veckor på Atkinsdieten ledde till en signifikant ökning av metylglyoxal i blodet, och försökspersonerna som befann sig i aktiv ketos hade ännu mer – en fördubblad halt av det giftiga ämnet i blodet. Det tyder på att högt blodsocker kanske inte är det enda som gör att metylglyoxal bildas.

En av ketonerna som tillverkas när man äter en ketogen kost är aceton (känd för sin huvudroll i nagellacksborttagningsmedel). Aceton gör mer än att orsaka falskt förhöjda värden vid alkoholtest och en andedräkt vars doft beskrivs som ”ruttna äpplen” hos dem som äter ketogen kost. Aceton kan oxidera till acetol i blodet, som i sin tur kan orsaka produktion av metylglyoxal. Detta kan vara anledningen till att icke-diabetiker som äter ketogen kost för att gå ner i vikt kan få lika höga metylglyoxalnivåer som hos patienter med okontrollerad diabetes eller att de drabbas av hjärtinfarkt. Så det ironiska med att ”behandla diabetes” med ketogen kost sträcker sig längre än att den bakomliggande sjukdomen riskerar att förvärras; den speglar dessutom en del av diabetessjukdomens ödesdigra konsekvenser.”

(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Faktum är att en långsiktig fettrik ketogen kost leder till inflammation, viktökning och insulinresistens, just det som de flesta människor förmodar ketogen kost ska bota eller undvika!”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Energiparadoxen”)


”Transfetter är starkt inflammationsframkallande och en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. De ökar även risken för cancer, diabetes, allergier och fosterskador. Transfetter gör att insulinreceptorernas funktion sätts ner.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”There is scientific evidence which suggests that trans fat consumption can lead to insulin resistance and ultimately increase your risk of developing type 2 diabetes.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”When it comes to the connection between trans fats and insulin resistance, ample evidence has shown that trans fats directly impair the ability of beta cells to respond to glucose in both animals and cell culture. The Nurses’ Health Study, in which researchers from the Harvard T. H. Chan School of Public Health performed an analysis on data from more than 200,000 individuals taken over the course of nineteen years, showed that a higher intake of trans fatty acids was associated with a higher risk of type 2 diabetes over the course of fourteen years.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


“By regularly eating fats and oils that are heat-treated (versus natural cold pressed oils and untreated fats) the cell membranes begin to lose their healthy fatty acids and replace them with harmful trans-fatty acids and short and medium chain saturated fatty acids. As a result, the cell membranes become thicker, stiffer, sticky and inhibit the glucose transport mechanism, resulting in blood sugar rising.

The rest of the body suffers serious consequences of the clogging up of the cell membranes. The pancreas starts pumping out excessive amounts of insulin. The liver starts to convert some of the excess sugar into fat, stored by adipose cells. To get rid of the rest of the sugar, the urinary system goes into overdrive. The body goes into exhaustion due to the lack of cellular energy. The adrenals respond by pumping extra amounts of stress hormones into the blood, creating mood swings, anxiety and depression. The endocrine glands malfunction. Overtaxed by the constant demand for extra insulin, the pancreas fails to produce enough. Body weight may increase a little more each day. The heart and lungs become congested and fail to deliver vital oxygen to all the cells in the body, including the brain. Each organ and system in the body is affected by this simple dietary mistake. All this and more is what we know as diabetes, an acquired illness that can easily be avoided and even reversed by eating a natural diet consisting of natural, fresh foods that nature so generously provides for us. The idea that we can create better foods than nature does it is a fallacy that has turned into a weapon of mass destruction.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Dr Ming Tong och dr Susan de la Monte på Department of Pathology på Warren Alpet Medical School vid Brown-universitetet i Providence, Rhode Island, hävdar att den epidemi av diabetes typ 2 och Alzheimer vi just nu ser har en direkt koppling till en överkonsumtion av nitrit i bearbetade livsmedelsprodukter.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Alltför mycket järn kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, leverskador, diabetes, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


“Changing key lifestyle factors such as diet and physical activity may not be easy for everyone. But in the case of controlling blood sugar, you usually have a choice. Making the choice of drinking fresh water instead of soft drinks can make the difference between life and death. If you feel you cannot make that choice, please consider that becoming diabetic can make your lifestyle much more limited and complicated than following the simple suggestions made in this book.

Diabetes is not a disease; it is a complex mechanism of protection or survival that the body has no choice but to implement in order to avoid the consequences of an unhealthy diet and lifestyle. Millions of people suffer or die unnecessarily from this non-disease. The diabetes epidemic is man-made, or shall I say, factory-made. It could be brought to a halt by more and more people refusing to eat foods that are not safe for human consumption.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


“Soy may also be connected with Alzheimer’s disease, now thought to be a complication of hyperglycemia and diabetes.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


“A high soy intake and potentially lower level of LH increases the probability of estrogen dominance in men, contributing to hair loss, swollen and cancerous prostates, and insulin resistance.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”I sydvästra Nordamerika har ett liknande öde drabbat de ursprungliga folkstammarna som Pima och O’odham (Papagos), fredliga jordbrukare vars traditionella kost bestående av bönor, majs, squash, chili, ekollon och stärkelserika rötter har ersatts av det sämsta utbudet från snabbmats- och färdigmatsindustrin, särskilt kolhydrater med höga G.I.-värden. Dessa indianer är nu oerhört feta, och uppemot åttio procent av dem lider av åldersdiabetes. Särskilt alarmerande är att sjukdomen har börjat uppträda bland barnen, så att många av dem är sjukligt feta redan i lågstadiet. Det normala är att typ 2-diabetes uppträder i medelåldern och den har inte setts hos barn.

Denna ursprungsbefolkning är särskilt intressant att studera, eftersom den är nära besläktad med pima-papago-stammen, de enda indianer i regionen som har undgått det här ödet. Pima-papago-folket bor i avlägsna bergstrakter i de mexikanska delstaterna Sonora och Chihuahua och har ännu inte kommit i kontakt med den moderna fabriksbehandlade maten. De är fortfarande aktiva, slanka och befriade från den västerländska civilisationens sjukdomar, medan deras släktingar som har samma genetiska bakgrund har blåsts upp till de feta indianer med högt blodtryck och diabetes som nu förekommer så rikligt i södra Arizona och norra Mexiko.

Ännu mer intressant är det att när några forskare fick en del av dessa indianer att återgå till deras traditionella mat minskade förekomsten av fetma, diabetes och högt blodtryck, vilket tyder på att kosten är den överlägset viktigaste orsaken till den observerade skillnaden och understryker det hälsosamma i traditionell stärkelsehaltig föda som inte har raffinerats och behandlats industriellt. Samma typ av experiment med infödingar från Hawaii har gett liknande resultat.”

(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)

Läs även Animalier ökar risken för diabates!, Ketogen kost, Raffinerade födoämnen, Socker, Socker är ett gift!

Följdsjukdomar vid diabetes

”Här är en sammanfattning som hämtats från en rapport från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC (Centers for Disease Control):

DIABETESKOMPLIKATIONER

Hjärtsjukdom

2-4 gånger högre risk för död i hjärtsjukdom.

Stroke
2-4 gånger högre risk för stroke.

Högt blodtryck
Över 70 procent av alla diabetiker har högt blodtryck.

Blindhet
Diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet hos vuxna.

Njursjukdom
Diabetes är den vanligaste orsaken till njursvikt.
Över 100 000 diabetiker genomgick dialys eller njurtransplantation 1999.

Sjukdomar i nervsystemet
60-70 procent av alla diabetiker lider av måttliga till svåra skador på nervsystemet.

Amputation
Över 60 procent av alla ben-, fot och tåamputationer sker bland diabetiker.

Tandsjukdomar
Ökad förekomst och svårighetsgrad av tandköttsproblem som kan leda till tandlossning.

Graviditetskomplikationer

Ökad mottaglighet för andra sjukdomar

Död

(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Din läkare skriver kanske ut insulininjektioner, eller möjligen ett läkemedel som heter metformin, för att sänka blodsockret, men dessa läkemedel får inte glukosöverskottet att försvinna från kroppen. Effekten blir i stället att glukos fortfarande tas upp från blodet och pressas tillbaka in i kroppen. Glukosen transporteras sedan ut till andra organ, som njurar, ögon och hjärta, där det så småningom skapar andra problem. Ingenting har gjorts åt det verkliga problemet.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Till skillnad från i stort sett alla andra sjukdomar som vi känner till har diabetes den unika förmågan att orsaka skador i hela kroppen. Det finns praktiskt taget inget organsystem som inte påverkas av sjukdomen. Komplikationerna är antingen mikrovaskulära (små blodkärl) eller makrovaskulära (stora blodkärl).

Vissa organ, till exempel ögon, njurar och nerver, får större delen av sin blodförsörjning via små blodkärl. Skador på dessa blodkärl leder till synsvårigheter, kronisk njursjukdom och nervskador, komplikationer som ofta uppkommer hos patienter som haft diabetes länge. Dessa kallas med en gemensam beteckning för mikrovaskulära sjukdomar.

Andra organ, som hjärta, ben och armar, försörjs av stora blodkärl. Skador på stora blodkärl leder till förträngningar i form av så kallade aterosklerotiska plack (kallades förr åderförkalkning eller åderförfettning). När placken brister uppstår inflammation och blodproppar som orsakar hjärtinfarkt, stroke och kallbrand i benen. Dessa kallas med ett gemensamt namn för makrovaskulära sjukdomar.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


FAKTUM: TYP 2-DIABETES PÅVERKAR ALLA ORGAN I KROPPEN
Vad händer i kroppen när glukosöverskottet byggs upp under 10 eller 20 års tid? Jo, alla kroppens celler börjar få skador, och det är precis därför som typ 2-diabetes, till skillnad från praktiskt taget alla andra sjukdomar, påverkar alla organ. Dina ögon skadas och du blir blind. Dina njurar skadas och du behöver dialys. Ditt hjärta skadas och du får hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Din hjärna skadas och du får Alzheimers sjukdom. Din lever skadas och du får fettlever och skrumplever. Dina ben skadas och du får fotsår. Dina nerver skadas och du får diabetesneuropati, det vill säga nervskador. Ingen del av kroppen förskonas.

Standardbehandlingarna kan inte förhindra organsvikten, eftersom de inte tar bort det toxiska sockerupplaget. Inte mindre än sju multinationella, randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier har visat att standardläkemedel som sänker blodsockerhalterna inte leder till minskad förekomst av hjärtsjukdomar, den främsta dödsorsaken på grund av diabetes. Vi har låtsats att dessa blodsockersänkande läkemedel gör människor friskare, men det är lögn. Vi har bortsett från den enda sanningen: det går inte att bota en kostrelaterad sjukdom med läkemedel.
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


Retinopati
Diabetes är den främsta orsaken till blindhet. Ögonsjukdom i form av näthinneförändringar (retinopati) är en av de vanligaste diabeteskomplikationerna. Näthinnan är det ljuskänsliga nervskikt i ögats bakre del som skickar ”bilder” till hjärnan. Vid diabetes försvagas de små blodkärlen till näthinnan, så att blod och annan vätska läcker ut. Vid en rutinmässig ögonundersökning kan läckaget ses i ett vanligt oftalmoskop.

Som en reaktion på skadan skapas nya blodkärl till näthinnan, men dessa är ömtåliga och går lätt sönder. Det gör att det blöder mer, och till slut bildas ärrvävnad. I svåra fall kan ärrvävnaden medföra att näthinnan lyfts upp och flyttas från sin ursprungliga position, vilket till slut leder till blindhet. Laserbehandling kan förebygga retinopati genom att täta eller förstöra de läckande nya blodkärlen.

Ungefär 10 000 nya fall av blindhet i USA orsakas av diabetesretinopati varje år. I Sverige drabbas cirka 100 personer av blindhet per år på grund av diabetesretinopati. Risken för att få retinopati har att göra med sjukdomens varaktighet och allvarlighetsgrad. När det gäller typ 1-diabetes utvecklar de flesta patienter någon grad av retinopati inom 20 år. Vid typ 2-diabetes kan retinopati faktiskt utvecklas upp till sju år innan diabetesdiagnosen ställs.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Diabetisk neuropati är ett sjukdomstillstånd där nerver i hela kroppen degenererar. Effekterna ger sig tillkänna som smärta eller domningar i fötter och ben. Andra symptom kan vara matsmältningsproblem, muskelsvaghet och kramper, svårighet att kontrollera urinblåsan, yrsel, talsvårigheter, synförändringar och oförmåga att känna skillnad på varmt och kallt. Ungefär 50 procent av alla med diabetes drabbas så småningom av nervskador.

Neuropati åtföljs ofta av dålig blodcirkulation vilket försämrar alla läkningsprocesser. Dålig blodcirkulation i armar och ben är en vanlig orsak till ben- och fotsår som i värsta fall kan leda till kallbrand och amputation. På grund av den dåliga cirkulationen kan relativt små sår på fötter eller ben hos en person med diabetes förbli oläkta i månader och utvecklas till kallbrand. Om armen eller benet saknar känsel kan såret och den åtföljande infektionen och vävnadsförstörelsen äga rum utan att man upplever någon smärta.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Upp till 50 procent av alla diabetiker utvecklar så småningom neuropati eller skador på nerverna. Neuropati kan vara mycket smärtsamt och smärtan är ofta svår att kontrollera med konventionell behandling. Ingen medicinsk behandling anses vara effektiv. Det vi läkare har kvar att använda är steroider, opiater och antidepressiva medel för att försöka mildra patienternas lidande. Men så publicerades en anmärkningsvärd studie med titeln ”Regression of Diabetic Neuropathy with Total Vegetarian (Vegan) Diet” (Tillbakagång av diabetesneuropati med helvegetarisk kost [vegankost]). Tjugoen diabetiker som lidit av smärtsam neuropati i upp till tio år sattes på en växtbaserad kost. Efter åratal av lidande kunde sjutton av de tjugoen patienterna rapportera att de kände sig fullständigt smärtfria – inom bara några dagar. Deras domningar hade också förbättras märkbart. Och alla biverkningar var positiva: deltagarna gick ned i genomsnitt 4,5 kilo, deras blodsockernivåer sjönk, insulinbehovet minskade med hälften och fem av patienterna blev av med både sin smärtsamma neuropati och sin diabetes. Efter att ha varit diabetiker i upp till tjugo år blev de botade och kunde sluta med alla sina blodsockermediciner på mindre än en månad.

Utöver det förbättrades, i genomsnitt, även diabetikernas triglycerid- och kolesterolnivåer. Höga blodtrycksvärden sjönk med så mycket att hälften av deltagarna dessutom verkade botade från sin hypertoni. Inom tre veckor minskade deras behov av blodtrycksmediciner med 80 procent. (Det är därför det är oerhört viktigt att samarbeta med sin läkare när man inför större kostförändringar. Behovet av mediciner kan minska och blodsocker eller blodtryck kan sjunka för lågt.)

Vi har länge känt till att en växtbaserad kost kan få både diabetes och högt blodtryck att gå tillbaka, men att den kan få smärtan från nervskador att försvinna var något nytt.

Den här studien omfattade ett internprogram som innebar att patienterna fick alla måltider serverade medan de låg inlagda på sjukhus. Hur gick det då efter att de skickats hem igen? De sjutton patienterna följdes upp i flera år och i samtliga fall utom ett var de fortsatt fria från sin smärtsamma neuropati – och vissa upplevde ännu mer förbättring. Hur lyckades forskarna uppnå en så hög grad av följsamhet även i en okontrollerad miljö? ”Smärta och ohälsa är starkt motiverande faktorer”, skrev forskarna. Med andra ord: Därför att en växtbaserad kost fungerar.

Tänk på vad det här innebär. Patienter kommer in med ett av de mest smärtsamma, frustrerande och svårbehandlade tillstånden som finns och tre fjärdedelar av dem botas på ett fåtal dagar med hjälp av en naturlig, ogiftig behandling i form av en kost som  består av hela vegetabilier. Det borde ha varit en förstasidesnyhet.

Hur kunde smärtorna försvinna så plötsligt? Det verkade inte bero på den förbättrade blodsockerkontrollen. Det tog ungefär tio dagar innan kosten reglerade diabetessjukdomen, men smärtan försvann redan på fyra dagar.

Det mest intressanta spekulationen var att transfetterna som finns naturligt i kött- och mejeriprodukter skulle kunna orsaka en inflammatorisk reaktion i patienternas kroppar. Forskarna fann att en betydande andel av underhudsfettet hos dem som åt kött, eller bara mejeriprodukter och ägg, bestod av transfetter, medan de som enbart åt växtbaserad mat inte hade några detekterbara transfetter i sina vävnader.

Forskarna stack nålar i skinkorna på försökspersonerna som ätit olika dieter och upptäckte att de som bara ätit växtbaserad mat i nio månader eller mer tycktes ha blivit av med alla transfetter (åtminstone från rumpan!). Men det tog inte nio månader innan de blev bättre från den neuropatiska smärtan. Den minskade på omkring nio dagar. Det är troligare att den fantastiska förändringen berodde på förbättrat blodflöde.

Nerver innehåller små blodkärl som kan täppas igen så att nerverna inte får tillräckligt med syre. Biopsier av nerver i benen på diabetiker med allvarlig progressiv neuropati har visat på artärsjukdom i suralisnerven i benet. Inom några dagar på en hälsosam kost kan blodflödet förbättras i en sådan utsträckning att neuropatin försvinner. Inom ett genomsnitt på två år på en växtbaserad kost som mestadels består av ris och frukt kan till och med synförlust gå tillbaka hos så mycket som 30 procent av diabetespatienterna.

Varför fick jag inte lära mig det här på läkarutbildningen? Därför att det finns för lite pengar att hämta från förskrivningen av växter istället för piller. Studien som visar en tillbakagång av neuropatisk smärta publicerades för mer än tjugo år sedan, och den som visar tillbakagång av synförlust publicerades för mer än femtio år sedan. Som en kommentator skrev: ”Att det bredare medicinska samfundet har förbisett det här viktiga arbetet är på gränsen till orimligt.””

(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Insulinet gör mer än bara reglerar blodsockret. Det har också betydelse för människans kognitiva funktioner. Bristfällig reglering av insulinet ökar risken för nedsättning av den kognitiva förmågan, för Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar. Färska studier bekräftar att diabetes leder till en betydande nedsättning av den kognitiva förmågan och ökar risken för demens och Alzheimer med upp till 150 procent.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Diabetiker har en ökad benägenhet att drabbas av alla typer av infektioner, som orsakas av främmande organismer som invaderar och förökar sig i kroppen. Patienterna är inte bara mer mottagliga för många typer av bakteriella infektioner och svampinfektioner än icke-diabetiker; infektionerna blir ofta också svårare. Risken för diabetiker att drabbas av till exempel allvarliga njurinfektioner är fyra till fem gånger större än för icke-diabetiker. Alla typer av svampinfektioner, bland annat svamp i munnen och underlivet liksom nagel- och fotsvamp, är vanligare bland patienter med diabetes.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


“Personer med diabetes löper större risk att utveckla Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar än de som inte har diabetes. Diabetes utvecklas ofta till Alzheimer. Släktskapet mellan dessa två sjukdomar är så nära att Alzheimer nu betraktas som en annan form av diabetes – diabetes typ 3.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Mycket tyder på att personer med diabetes i större utsträckning riskerar att utveckla Parkinson. I en av de större studierna av den här typen följde forskarna mer än 50 000 män och kvinnor under en period på arton år. Man fann att de som hade typ 2-diabetes i början av studien löpte 83 procent större risk att drabbas av Parkinson senare i livet jämfört med personer utan diabetes. Om studien hade pågått längre skulle den siffran förmodligen ha varit ännu högre eftersom risken för Parkinson också ökar med stigande ålder.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

Läs även Diabetes & Njurproblem och Diabetes och hjärtproblem

Försvagade stamceller

”Diabetes är en riktig stamcellsdödare. Människor med diabetes har färre stamceller, och de stamceller de har är oförmögna att utföra sitt jobb ordentligt. Problemet är högt blodsocker. Stamceller som utsätts för en miljö med högt blodsocker är mindre kapabla att regenerera vävnad. De kan inte föröka sig på normalt vis, och de är mindre bra på att förflytta sig i kroppen. Följaktligen kan de inte delta ordentligt i uppbyggnaden av ny vävnad. Dessutom utsöndrar de inte lika mycket överlevnadsfaktorer som normala stamceller. Forskare har upptäckt att högt blodsocker påverkar stamceller även hos friska vuxna som inte har diabetes. Detta är ytterligare ett skäl till att hålla koll på sockerintaget. Skadade stamceller kan man se både vid typ 1- och typ 2-diabetes.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”En studie från New York University har visat att endotelstamcellers förmåga att föröka sig genom celldelning minskar med närmare 50 procent vid typ 2-diabetes eller ännu mer om en persons blodsockernivå inte är under kontroll. När forskare testade endotelstamcellers förmåga till kärlnybildning hos personer med diabetes, var det 2,5 gånger mindre sannolikt att de deltog i denna process än stamceller från en person utan diabetes. En liknande defekt hittades av forskare i Nederländerna som studerade stamcellers försvagning vid typ 1-diabetes.

Försvagade stamceller är ett problem av gigantiska proportioner. Diabetes är nämligen en pandemi som berör över 422 miljoner personer i hela världen och orsakar 1,6 miljoner dödsfall varje år. Diabetes är också en vanlig bakomliggande orsak till hjärtinfarkt, stroke, blindhet, njursvikt, kroniska sår och invaliditet på grund av amputation av de nedre extremiteterna. Det här är medicinska komplikationer som på ett eller annat sätt har att göra med dysfunktionella stamceller.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”Forskare vid Universitetet i Padna i Italien har studerat cirkulerande stamceller hos patienter med typ 2-diabetes och perifer kärlsjukdom och jämfört dem med friska personer utan diabetes. Patienter med diabetes och kärlsjukdom hade 47 procent färre stamceller, och de som hade minst stamceller hade även ischemiska fotsår, vilket speglar hur viktiga stamcellerna är för regeneration och reparation av sår.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Läs även Stamcellsfaktor

Information om diabetes

”Vi har idag närmare en halv miljon svenskar som är diagnostiserade med diabetes och så många som 10-15 procent av befolkningen bedöms uppfylla kriterierna för prediabets (förstadium till diabetes).”
(BODIL LEIJONKLO i boken “Hälsokoden”)


”Just as there is a mechanism to become diabetic, there is a mechanism to reverse it. To call diabetes, regardless whether it is type I or type II, an irreversible disease reflects a profound lack in understanding the true nature of the human body.”
(ANDREAS MORITZ i boken ” Diabetes – no more!”)


“For a disease that is so devastating in its effect upon the body, diabetes is one of the easiest to overcome. I say this respectful of the fact that there are some difficult cases, especially in the more advanced “brittle” types, or what is called type I or juvenile diabetes.”
(ROBERT MORSE i boken ”The detox miracle sourcebook”)


”Nästan alla fall av diabetes är antingen typ 1 eller typ 2. Typ 1 utvecklas hos barn och unga och kallas därför ibland för barn- och ungdomsdiabetes. Den formen svarar för 5 till 10 procent av alla diabetesfall. Typ 2, som står för 90-95 procent av fallen, brukade i första hand drabba vuxna i åldern 40 år och uppåt och kallades därför för åldersdiabetes. Men eftersom upp till 45 procent av alla nya diabetesfall bland barn i dag är typ 2-diabetes har de åldersspecifika benämningarna slopats och de två formerna kallas helt enkelt typ 1 och typ 2.

I båda typerna börjar sjukdomen med nedsatt glukosmetabolism. En normal metabolism, eller ämnesomsättning, fungerar så här:

– Vi äter mat.
– Maten smälts och kolhydraterna bryts ned till enkla sockerarter som till stor del består av glukos.
– Glukos (blodsocker) kommer in i blodet och bukspottkörteln tillverkar insulin för att transportera och distribuera sockret i kroppen.
– Insulin fungerar som en dörrvakt som öppnar porten för glukos i cellerna som använder det till olika ändamål. En del av glukosen omvandlas till kortsiktig energi för omedelbar användning i cellen och en del lagras som långsiktig energi (fett) för senare användning.

När en person utvecklar diabetes slutar den här metabola processen att fungera som den ska. Typ 1-diabetiker kan inte producera tillräckligt med insulin eftersom de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln har förstörts. Det är en följd av att kroppen angriper sig själv, vilket gör typ 1-diabetes till en autoimmun sjukdom. Typ 2-diabetiker kan producera insulin, men insulinet gör inte sitt jobb. Det kallas insulinresistens och innebär att kroppen inte lyssnar när insulinet börjar ”ge order” om att skicka ut blodsocker. Insulinet har blivit ineffektivt och blodsockret förbränns inte som det ska.

Tänk dig kroppen som en flygplats med vidsträckta parkeringsområden. Varje blodsockerenhet är en enskild resenär. När du äter, stiger  blodsockret. I den här analogin innebär det stigande blodsockret att massor av resenärer börjar anlända. Folk parkerar sina bilar och går till hållplatsen där transitbussen ska plocka upp dem och köra ut dem till flygplatsen. När blodsockret fortsätter att stiga fylls alla parkeringsplatser snabbt och massor av människor samlas vid busshållplatserna. Transitbussarna representerar förstås insulin. På diabetesflygplatsen råder dessvärre alla möjliga problem med bussarna. På typ 1-diabetesflygplatsen finns det inga transitbussar överhuvudtaget. Den enda busstillverkaren, Bukspottkörtelföretaget, har lagts ner. På typ 2-diabetesflygplatsen finns det några bussar, men de fungerar inte särskilt bra.

I båda fallen kommer resenärerna aldrig fram dit de ska. Hela flygplatssystemet bryter ihop och kaos uppstår. I verkliga livet motsvaras det  av att blodsockret stiger till en farligt hög nivå. Diabetes diagnostiseras när man uppmäter en förhöjd blodsockerhalt, eller egentligen ”spill” från blodsockret i urinen.”
(T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Diabetes är en av våra största och mest fruktade folksjukdomar. Särskilt oroande är den snabba ökningen av typ 2-diabetes under senare år. Denna tidigare så kallade åldersdiabetes drabbar nu även skolbarn. Typ 2-diabetes, som utgör 90% av all diabetes, orsakas oftast av att man äter fel och sitter stilla för mycket.”
(PER OVE LIND i boken ”Diabetes – må bra och ät gott”)


”Den lavinartade ökningen av särskilt typ 2-diabetes gör att man undrar om det är arv eller miljö som är orsaken. Det finns mycket som tyder på att ärftliga faktorer har betydelse för risken att få diabetes. Om nära släktingar har diabetes ökar sålunda risken att själv insjukna. Men om diabetes är ärftlig, lönar det sig då verkligen att ändra livsstil för att slippa sjukdomen? Jo, det gör det i allra högsta grad! Det är anlaget till diabetes vi ärver, inte själva sjukdomen. Vi kan, trots anlagen, förbli friska hela våra liv. Det är först när anlagen hamnar i fel miljö som diabetes bryter ut, åtminstone när det gäller den allra vanligaste formen, typ 2-diabetes. Ärftligheten har ingen väsentlig skuld till att diabetes ökar så kraftigt.”
(PER OVE LIND i boken ”Diabetes – må bra och ät gott”)


”Indier som i sitt hemland mycket sällan drabbas av sockersjuka får i mycket högre frekvens denna och andra så kallade vällevnadssjukdomar, då de flyttar till USA med en kost och livsföring som är annorlunda.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Lev rätt”)


”Professor Wendt anger att när basalmembranet sväller upp av slaggämnen kan en form av åldersdiabetes uppstå. Detta beror på att sockermolekylerna (glukosmolekylerna) inte i tillräckligt stor utsträckning kan lämna blodet och nå ut till kroppens celler, eftersom basalmembranet är för igentäppt av slaggämnen.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Anledningen till att ketoförespråkarna hävdar att ketogen kost kan ”vända” diabetes är att typ 2-diabetiker kan sluta använda insulin när de äter en ketogen diet. Men metoden kan liknas vid att en rullstolsbunden människa slipper rullstolen genom att placeras i permanent sängläge resten av livet. Det finns inget behov av rullstolen när personen aldrig kommer ur sängen mer! Diabetikernas kolhydratintolerans är inte borta, de äter bara inte lika mycket kolhydrater längre. Deras diabetes har inte försvunnit; den kan vara lika dålig som förut eller ännu sämre. Förloppet hos typ 2-diabetes har inte vänts förrän blodsockerhalten är normal på en normal kost utan läkemedel. Med andra ord när man inte är intolerant mot kolhydrater längre. Alla diabetiker kan ha normala blodsockervärden efter att de ätit några smörklickar, men bara en botad diabetiker har det efter att ha ätit en banan.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


“Diabetes is not a disease; it is a complex mechanism of protection or survival that the body has no choice but to implement in order to avoid the consequences of an unhealthy diet and lifestyle. Millions of people suffer or die unnecessarily from this non-disease. The diabetes epidemic is man-made, or shall I say, factory-made. It could be brought to a halt by more and more people refusing to eat foods that are not safe for human consumption.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är faktiskt varandras motpoler; den ena sjukdomen kännetecknas av mycket låga insulinhalter och den andra av mycket höga. Trots detta är märkligt nog standardbehandlingen densamma för båda sjukdomarna. I båda fallen riktas den mot blodsockret, med målet att sänka det genom att öka insulinhalterna, trots att de höga blodsockernivåerna bara är ett symtom på sjukdomen och inte sjukdomen i sig. Insulin hjälper vid typ 1-diabetes, eftersom den underliggande orsaken till sjukdomen är bristen på naturligt förekommande insulin i kroppen. Det grundläggande problemet vid typ 2-diabetes är emellertid insulinresistens, och den behandlas i stort sett inte alls eftersom forskarna inte är överens om varför den uppstår.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Graviditetsdiabetes är en tillfällig form av typ 2-diabetes som drabbar kvinnor under andra halvan av graviditeten. Den försvinner för det mesta efter förlossningen. Kvinnor med graviditetsdiabetes är prediabetiska och löper större risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

Insulinresistens

”One of the most important discoveries happened in 1963 when a scientist named Philip Randle described that carbohydrate and fat are mutually exclusive fuels, and that fatty acids and glucose compete for entry into cells. He demonstrated that fatty acids gain access to tissues and block insulin from working, leaving glucose trapped in your blood. Philip Randle told the scientific world that eating fatty acids sets the stage for insulin rejection in your muscle and liver. He called this effect the fatty-acid syndrome, which was later renamed the Randle cycle. More than fifty years later, this research is still considered one of the most profound observations in carbohydrate biology; however, the modern scientific world is quick to misinterpret this simple and very powerful insight. Let’s start by defining the primary cause of insulin resistance as follows:

Insulin resistance is caused by the accumulation of excess fat in tissues that are not designed to store large quantities of fat.

(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken “Mastering diabetes”)


”Vid typ 2-diabetes är insulinhalten inte låg, utan hög. Blodsockret är inte förhöjt för att kroppen inte kan tillverka insulin, utan för att kroppen har blivit resistent mot insulin – den låter inte insulinet göra sitt jobb. När vi skriver ut mer insulin för att behandla typ 2-diabetes behandlar vi inte den underliggande orsaken till högt blodsocker: insulinresistens. Det är därför patienter med typ 2-diabetes hela tiden försämras och behöver allt mer medicin.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


”Det grundläggande problemet vid typ 2-diabetes är emellertid insulinresistens, och den behandlas i stort sett inte alls eftersom forskarna inte är överens om varför den uppstår.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Eftersom typ 2-diabetes är en sjukdom med insulinresistens, är högt blodsocker bara ett symtom – det utgör inte själva sjukdomen. Även om blodsockerhalten tvingas ned artificiellt med alla nödvändiga medel behandlas alltså inte orsaken.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Istället för att försöka bekämpa insulinresistens med våld genom att bara pumpa in mer och mer insulin, vore det kanske bättre att behandla själva sjukdomen genom att undvika den ohälsosamma kosten som orsakat den.”
(MICHAEL GREGER och GENE STONE i boken ”Konsten att inte dö”)


”Vad händer i kroppen om vi inte blir av med överskottet på glukos? Först fortsätter kroppen att framställa mer insulin för att försöka pressa in mer glukos i cellerna. Men det förvärrar bara insulinresistensen och skapar en ond cirkel. När insulinnivåerna inte längre kan hålla jämna steg med den ökande resistensen stiger blodsockret till skyhöga nivåer. Det är då läkaren troligen ger dig diagnosen typ 2-diabetes.

Din läkare skriver kanske ut insulininjektioner, eller möjligen ett läkemedel som heter metformin, för att sänka blodsockret, men dessa läkemedel får inte glukosöverskottet att försvinna från kroppen. Effekten blir i stället att glukos fortfarande tas upp från blodet och pressas tillbaka in i kroppen. Glukosen transporteras sedan ut till andra organ, som njurar, ögon och hjärta, där det så småningom skapar andra problem. Ingenting har gjorts åt det verkliga problemet.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Ju mer glukos kroppen tvingas ta emot, desto mer insulin behövs för att den ska övervinna resistensen mot insulinet. Men det orsakar bara ännu mer resistens, eftersom cellerna sväller upp mer och mer. När kroppen inte kan framställa mer insulin behöver du läkemedel. Först räcker det med ett läkemedel, men sedan blir det två och tre, och därefter måste du öka doserna. Så här är det: Om du måste ta mer mediciner för att hålla blodsockret på en jämn nivå innebär det att din diabetes håller på att förvärras.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”När det gäller insulin leder långvarig och överdriven exponering för hormonet (hyperinsulinemi) till insulinresistens. Det är ganska lätt att bevisa det med ett experiment. Man tar en grupp friska frivilliga, ger dem kontinuerligt höga doser av insulin och sedan ser man hur resistens utvecklas. Som tur är har sådana experiment redan gjorts.

I en forskningsstudie fick en grupp unga friska deltagare insulin i dropp utan avbrott i 40 timmar. Deras insulinresistens ökade med 15 procent. I ett liknande experiment fick en grupp unga friska personer konstant tillförsel av insulin intravenöst under 96 timmar, och deras insulinresistens ökade med 20-40 procent. De här resultaten leder till oerhörda slutsatser. Genom att tillföra normala men konstanta mängder insulin till dessa friska unga människor blev de insulinresistenta. Insulin orsakar insulinresistens. Det betyder att jag kan göra vem som helst insulinresistent. Det enda jag behöver göra är att ge dem tillräckligt mycket insulin.

Vid typ 2-diabetes leder höga insulindoser till insulinresistens. I en studie fick patienter som inte stod på insulin när studien inleddes successivt allt högre doser tills de var uppe i den mycket höga dosen 100 enheter insulin per dag. Ju högre insulindos, desto mer insulinresistens utvecklade patienterna – ett direkt orsakssamband, lika omöjligt att skilja som skuggan från en kropp. Till och med när blodsockernivåerna förbättrades blev deras diabetes värre. Insulin orsakar insulinresistens.

Höga hormonhalter kan emellertid inte i sig orsaka resistens, eftersom det skulle innebära att vi alla snabbt skulle utveckla kritiska resistensnivåer. Kroppen försvarar sig naturligt mot resistensutveckling genom att utsöndra hormoner stötvis. Stora hormondoser släpps ut vid vissa tidpunkter för att ge en viss effekt. Därefter sjunker nivåerna snabbt och ligger sedan kvar på en låg nivå. Detta är kroppens cirkadiska rytm, eller dygnsrytm. De långa perioderna med låga hormonnivåer garanterar att resistens inte utvecklas.”

(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”År 2010 testade en studie nio friska vuxna personer för att se hur sömnbrist påverkar insulinresistens.

En natt fick personerna sova i upp till 8,5 timmar (23.00-7.30). En annan natt fick de bara sova i fyra timmar (1.00-5.00). De verkliga genomsnittliga sömntiderna blev 7 timmar och 34 minuter respektive 3 timmar och 46 minuter.

Resultaten visar att det räckte att minska sömnen vid ett tillfälle för att insulinresistensen skulle öka. Sömnbristen gjorde att glukosproduktionen i kroppen blev högre och transporten av glukos till muskelcellerna lägre.

Knappt fyra timmars sömn är inte mycket. Men så såg man också ökad insulinresistens efter bara en natts sömnbrist. Det är möjligt att mindre extrem sömnbrist i långa perioder också utsätter kroppen för risker.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Blodsockerkoll på 8 veckor”)


”Our colleagues at Yale University have looked inside the human body to understand what is actually happening during a diet change. Using magnetic resonance spectroscopy, they have found that fats from the foods we eat accumulate inside muscle and liver cells. As these fats build up, they interfere with insulin function, causing a condition called insulin resistance and setting the stage for type 2 diabetes. A low-fat plant-based diet, of course, has no animal fat and very little vegetable fat. So it helps that built-up fat to dissipate, allowing insulin function to be restored to a great degree.”
(NEAL D. BARNARD i förordet i boken “Mastering diabetes” skriven av CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO)


”Think of insulin resistance as the central culprit that elevates your risk for most chronic diseases and as the root condition that accelerates the development of cardiovascular disease, cancer, type 2 diabetes, and obesity – our planet’s leading causes of death. More than any other condition, insulin resistance is the strongest predictor of chronic disease.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken “Mastering diabetes”)


”Det grundläggande problemet vid typ 2-diabetes är emellertid insulinresistens, och den behandlas i stort sett inte alls eftersom forskarna inte är överens om varför den uppstår.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


“Insulin injection is the very thing that keeps the patient from recovering. It continues to increase the cells’ resistance to insulin, and forces the pancreas to destroy an ever-increasing number of insulin-producing cells.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Transfetter gör att insulinreceptorernas funktion sätts ner.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”There is scientific evidence which suggests that trans fat consumption can lead to insulin resistance and ultimately increase your risk of developing type 2 diabetes.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”When it comes to the connection between trans fats and insulin resistance, ample evidence has shown that trans fats directly impair the ability of beta cells to respond to glucose in both animals and cell culture. The Nurses’ Health Study, in which researchers from the Harvard T. H. Chan School of Public Health performed an analysis on data from more than 200,000 individuals taken over the course of nineteen years, showed that a higher intake of trans fatty acids was associated with a higher risk of type 2 diabetes over the course of fourteen years.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


”Studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) från 2008 fann att förekomsten av det metabola syndromet (insulinresistenssyndromet) hade ökat med 34 procent hos konsumenter av lightläsk, vilket i stort överensstämmer med data från Framingham Heart-studien från 2007, som visade 50 procents högre förekomst av det metabola syndromet.”
(JASON FUNG i boken ”Fetmakoden”)


“A high soy intake and potentially lower level of LH increases the probability of estrogen dominance in men, contributing to hair loss, swollen and cancerous prostates, and insulin resistance.”
(GABRIEL COUSENS i boken “There is a cure for diabetes”)


”Bland personer med fetma är det mellan 5 och 15 gånger vanligare med fettlever. Uppemot 85 procent av alla med typ 2-diabetes har fettlever. Människor med insulinresistens utan diabetes har ännu högre nivåer av leverfett.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


”De som äter växtbaserat har signifikant lägre insulinnivåer och mindre insulinresistens, även jämfört med icke-vegetarianer som väger lika mycket.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Nitrosaminer är cancerframkallande ämnen som bildas i magsäcken genom en reaktion mellan tillsatt nitrit och aminer (som finns i proteiner som normalt förekommer i kroppen). I större doser är de karcinogena och kan orsaka leverskador och insulinresistens.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Dr Ming Tong och dr Susan de la Monte på Department of Pathology på Warren Alpet Medical School vid Brown-universitetet i Providence, Rhode Island, hävdar att den epidemi av diabetes typ 2 och Alzheimer vi just nu ser har en direkt koppling till en överkonsumtion av nitrit i bearbetade livsmedelsprodukter. Deras studier har visat att nitrit ger upphov till degenerativa förändringar i hjärnan hos försöksdjur och att det orsakar insulinresistens, som är en del av diagnosen vid Alzheimer. De menar att höga nitritnivåer i kosten kan orsaka cancer, medan lägre nivåer som inte är karcinogena kan leda till insulinresistens och Alzheimer.
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Alla diabetiker och alla med någon form av insulinresistens borde se till att de regelbundet äter kokosolja.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Motion minskar även insulinresistensen och förbättrar glukosmetabolismen.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Sömnbrist är en kraftfull psykisk stressor och stimulerar därmed till kortisolfrisättning. Detta leder i sin tur till både höga insulinnivåer och insulinresistens. Under en enda natt med dålig sömn ökar kortisolnivåerna med mer än 100 procent. Nästa kväll ligger kortisolhalterna fortfarande mellan 37 och 45 procent högre.

Hos friska frivilliga försökspersoner som endast fick sova 4 timmar minskade känsligheten för insulin med 40 procent, till och med efter en enda natt. Efter 5 dygn med sömnrestriktioner ökade insulinfrisättningen med 20 procent medan insulinkänsligheten minskade med 25 procent. Kortisolvärdet ökade med 20 procent. I en annan studie ledde minskad sömntid till ökad risk för typ 2-diabetes.”
(JASON FUNGi boken ”Fetmakoden”)


“Ginger also reduces insulin resistance in your body – a common cause of fatty liver disease.”
(Dr. AMEET AGGARWAL i boken ”Liver detox foods nutrition & herbs”)


“The most dangerous form of fat is belly fat (also known as visceral fat). This type of fat is stored when cortisol levels are too high, causing your cells to become resistant to insulin, which puts you at a higher risk for high blood pressure, diabetes, heart attacks, strokes, and premature death.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)

Konsten att inte dö av diabetes

Konsten att inte dö av diabetes
Det är ingen tvekan om att en ketogen kost kan sänka blodsockernivån. Den kan minska så mycket att det finns ett ketoproduktföretag som hävdar att ketogen kost kan ”vända” diabetsförloppet. Men ett sådant påstående blandar ihop symtomen – högt blodsocker – med sjukdomen som är kolhydratintolerans. En diabetiker kan inte hantera kolhydrater på rätt sätt, och det tar sig uttryck i form av hög blodsockerhalt. Så om man fortsätter att bara äta mestadels fett kommer blodsockerhalten att förbli låg, men det kan faktiskt göra att den bakomliggande sjukdomen förvärras.

I nästan ett sekel har man känt till att problem med kolhydratintolerans kan öka lavinartat på bara två dagar hos människor som börjar äta ketogen kost. Efter en vecka på en kost med 80 procent fett kan blodsockerstegringarna öka femfaldigt som reaktion på kolhydratbelastning jämfört med efter en vecka på en fettsnål kost. Även en enda dag på en fettrik kost kan ha en sådan effekt. Om du gör ett diabetestest efter att du ätit en fettrik middag kvällen före, kan det påverka resultaten till det sämre. En enda måltid med mycket mättat fett kan försämra orsaken till diabetessjukdomen – kolhydratintolerans – inom fyra timmar. Typ 2-diabetes kan förbättras genom en tillräckligt stor viktnedgång, oavsett om metoden heter kolera eller knark, men en ketogen kost mot diabetes kan vara mer än bara plåster på såren; den kan kasta bränsle på elden. En av grundarna till webbplatsen MasteringDiabetes.org liknar det vid att en företagsledare försöker förbättra bolagets dåliga ekonomi genom att låna en massa pengar. Utåt sett ser siffrorna bättre ut, men på insidan gräver företaget ner sig i ett allt djupare hål.

Anledningen till att ketoförespråkarna hävdar att ketogen kost kan ”vända” diabetes är att typ 2-diabetiker kan sluta använda insulin när de äter en ketogen diet. Men metoden kan liknas vid att en rullstolsbunden människa slipper rullstolen genom att placeras i permanent sängläge resten av livet. Det finns inget behov av rullstolen när personen aldrig kommer ur sängen mer! Diabetikernas kolhydratintolerans är inte borta, de äter bara inte lika mycket kolhydrater längre. Deras diabetes har inte försvunnit; den kan vara lika dålig som förut eller ännu sämre. Förloppet hos typ 2-diabetes har inte vänts förrän blodsockerhalten är normal på en normal kost utan läkemedel. Med andra ord när man inte är intolerant mot kolhydrater längre. Alla diabetiker kan ha normala blodsockervärden efter att de ätit några smörklickar, men bara en botad diabetiker har det efter att ha ätit en banan.”

(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)

Läs även Ketogen kost

Livsstilsfaktorer som förebygger diabetes

”Många menar att typ 2-diabetes är en oundviklig del av en modern livsstil, men det stämmer inte. Diabetesepidemin tog verklig fart först i slutet av 1980-talet. Vi behöver alltså bara gå tillbaka en enda generation för att hitta en livsstil som förebygger de flesta fall av sjukdomen.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Kalla bad kan minska risken för och symptomen på bland annat ångest, diabetes, hyperaktivitetsstörning, migrän och andningssjukdomar.”
(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)


”Motion minskar även insulinresistensen och förbättrar glukosmetabolismen.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”The most powerful aspect of performing regular exercise when living with diabetes is that it acts as a substitute for insulin. Regardless of whether or not you inject insulin, performing daily exercise can significantly reduce the amount of insulin necessary to control your blood glucose.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)


”Redan 1953 rapporterades att Londons busschaufförer dog i yngre ålder än stadens busskonduktörer. Först var det oklart varför, men ganska snart förstod man att det berodde på att konduktörerna rörde sig i bussen medan chaufförerna satt vid ratten. Det har följts av åtskilliga studier som visar att stillasittande ökar risken för hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, bröstcancer och tjocktarmscancer.”
(ANDERS ROSENGREN i boken ”Hela livet”)


”Bättre kondition kan innebära ett roligare liv och dessutom minska risken för bröstcancer, tjocktarmscancer, diabetes, gallsten, högt blodtryck, hjärtsjukdom och stroke.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Ett enda träningspass kan förbättra insulinkänsligheten i upp till 17 timmar och kan vara en lika effektiv behandling av prediabetes som läkemedel.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Motion sänker också blodsockernivåerna och därmed även utsöndringen av insulin.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Sömnen inverkar på kroppens ämnesomsättning genom att finkalibrera insulinbalansen och blodsockerregleringen. Sömnen påverkar vår aptit och hjälper oss att hålla vikten genom att främja hälsosamma kostval framför nyckfull hetsätning.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”Regular full body exposure to sunlight (vitamin D-generating) have superior blood sugar-regulating effects.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)


”Rödljusterapi kan lindra vid många av de följdsjukdomar som diabetes typ 2 kan leda till. I en studie undersökte man effekten av terapin på diabetisk dermopati, vilket är hudförändringar som drabbar vissa diabetiker. Upplägget i studien var smart: man valde att behandla det ena knäet och den ena fotleden hos 12 patienter i 4 veckor, och man såg tydligt att den behandlade sidan blev bättre både med avseende på hudförändringarna och blodflöde.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Ljusrevolutionen”)


“Abstaining from proteins foods, cleansing the liver of stones (gallstones are a leading cause of diabetes, see details in The Amazing Liver and Gallbladder Flush), and eating a balanced diet and living a balanced lifestyle are much more effective means of restoring normal body functions than just trying to fix one symptom of disease. By taking responsibility for their own health, and therefore their life, diabetics have the opportunity to put the sweetness back into their cells and, thus, into their life.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Diabetes – no more!”)

Läs även Födoämnen som förebygger eller är bra vid diabetes och Naturupplevelser motverkar diabetes

Mjölk & Diabetes

”Hormoner i mjölken, framförallt hårdprocessad lättmjölk, får nämligen insulinet och tillväxthormonet IGF-1 att skjuta i taket.”
(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)


”Proteinet kasein utgör 87 % av proteinet i komjölken och har kopplats i kliniska studier till många av de problem som är förknippade med till exempel diabetes.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


“Dairy products increase the risk of chronic diseases, and cow’s milk in particular has been linked to increased risk for cancer, juvenile diabetes, multiple sclerosis, and many other conditions.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


”Vid matspjälkning kan kasein A₁ omvandlas till beta-kasomorfin-7, en opioidpeptid som fäster sig vid bukspottkörtelns insulinproducerande celler och framkallar ett immunangrepp (och därmed en inflammation). Detta är troligen en grundorsak till typ 1-diabetes.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Although many are not aware of it, milk consumption is directly associated with juvenile diabetes.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”En studie från Finland fann att barn med insulinbehandlad diabetes hade högre nivåer serum-antikroppar mot komjölk.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Epidemiologisk forskning visar på ett samband mellan konsumtion av mjölk och hormonella cancerformer som bröst- och testikelcancer samt diabetes.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)

Läs även Finns det någon anledning att dricka mjölk? och Mjölk

Naturupplevelser motverkar diabetes

“Walking in a forest is beneficial for type 2 diabetic patients.”
(YOSHINORI OHTSUKA)


“Yoshinori Ohtsuka, a professor of diabetology at Hokkaido University, went on an excursion to a forest area with 116 of his patients. Before their departure, he took blood samples to measure glucose levels. In the forest, he had the patients go for a walk. He divided the participants into two groups. One group went on a shorter walk (about two miles), while the other group went on a longer walk (about four miles). Each walk included a ten-minute rest. Tests showed that the blood glucose level of all participants decreased significantly during the course of the forest walk, without any medication, just by experiencing the forest with the body and soul. Yoshinori Ohtsuka also conducted his studies without walks, that is, with participants merely being present in the forest, and he came to the conclusion that both movement in the healthy forest air with its gaseous phytochemicals as well as the enjoyment of the forest without movement are equally effective in reducing blood glucose levels in diabetic patients.”

(CLEMENS G. ARVAY i boken “The biophilia effect”)


”Getting in touch with nature can improve functioning of the immune system, enable greater physical fitness, and help diabetics better control blood glucose levels. The Illinois researchers point out that the experience of nature can range from being in a forest to enjoying an urban park to looking out the window at a view of nature. Any contact with nature is preferable to no contact with nature.”
(Dr. LEO GALLAND & JONATHAN GALLAND JD i boken ”The allergy solution”)


“Qing Li was able to demonstrate that DHEA is heightened in the body when spending time in nature and especially in the forest. The hormone is considered a “heart protection substance.” It protects the heart and reduces the risk of diabetes and obesity.”
(CLEMENS G. ARVAY i boken “The biophilia effect”)


”Ett försök på 1990-talet vid Hokkaido-universitetet visade att shinrin-yoku ledde till en signifikant sänkning av blodglukosnivåerna hos personer med typ 2-diabetes, i genomsnitt från 179 till 108 mg/dL (10 till 6 mmol/l) före och efter skogspromenaden. Deltagarna gick mellan 3 och 6 kilometer men turens längd påverkade inte resultaten.”
(JØRN VIUMDAL i boken ”Skogluft-effekten”)

Läs även Naturen

Övriga orsaker till diabetes

””Livskvaliteten i moderlivet – vårt tillfälliga hem innan vi föds – programmerar vår mottaglighet för kranskärlssjukdom, stroke, diabetes, fetma och en mängd andra hälsotillstånd senare i livet”, skriver dr. Peter W. Nathanielsz i boken Life in the Womb: The Origin of Health and Disease (Nathanielsz 1999).”
(BRUCE H. LIPTON i boken ”Tro, dogmer och biologi”)


“Although many Type I diabetics are known to be genetically susceptible to the disease (genetic variation), others with the same genetic variation will never develop diabetes. This suggests that dietary factors play a decisive role in who will actually become afflicted with the disorder. In fact, research showed that babies who breastfeed at least three months have a lower incidence of type I diabetes and may be less likely to become obese as adults. This further supports and validates other research that has linked early exposure to cow’s milk and cow’s milk-based formula to the development of Type I diabetes. Clinical studies have also shown that women who breastfeed reduce the risk of their children developing the Type II diabetes.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Diabetes – no more!”)


”Hög snuskonsumtion ökar dessutom risken för typ 2-diabetes.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)


”Vissa mediciner är diabetogena, t ex de mycket vanligt förekommande blodtryckssänkande tiaziderna.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”Flera studier har visat på ett tydligt samband mellan negativa upplevelser under barndomen (så kallade ”adverse childhood events”; ACE) och en ökad risk för att drabbas av hjärtsjukdomar, cancer, stroke eller diabetes.”
(DANIEL MAROTI i boken ”Smärtans budskap”)


”Framför allt finns en tydlig koppling mellan fettpankreas och typ 2-diabetes. Patienter med typ 2-diabetes har mer fett i bukspottkörteln och levern än icke-diabetiker. Ju mer fett man hittar i bukspottkörteln, desto mindre insulin utsöndrar den. Fettlever och fettpankreas är kort sagt skillnaden mellan en typ 2-diabetiker och en icke-diabetiker.”
(JASON FUNG i boken ”Diabeteskoden”)


”Nattarbetare har större förekomst av övervikt, liksom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer, men frågan är om det beror på att de brukar äta skräpmat på natten eller att de helt enkelt inte får tillräckligt med sömn. Forskare har försökt reda ut detta med hjälp av strikt kontrollerade studier där människor fått följa samma kost och samma sömnmönster, men vid fel tider på dygnet. När försökspersonerna åt på kvällen och på natten ökade deras blodtryck, inflammationsgrad och kolesterolvärde, och ungefär en tredjedel utvecklade prediabetes på bara tio dagar. Våra kroppar är helt enkelt inte avpassade för att hantera mat på natten.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


Miljögifter kan öka risken för diabetes
Det finns en stark koppling mellan några av de miljögifter som framför allt finns i fisk och en ökad risk för diabetes. Vissa studier tyder till och med på att miljögifter är en del av orsaken till att övervikt ökar risken för diabetes – eftersom gifterna ansamlas i fettvävnad. Orsaken kan eventuellt vara att miljögifterna har en negativ effekt på insulinkänsligheten och de insulinproducerande cellerna.

Det kan vara förklaringen till att fisk inte verkar minska risken för diabetes, vilket man annars skulle ha förväntat sig av ett ”hälsosamt” livsmedel. Hos amerikaner har varje ytterligare dag med fiskintag per vecka visat sig öka risken med 5 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Diabetes, allergier, reproduktionsstörningar och cancer är några exempel där forskningen kan påvisa samband med olika kemikalier och miljögifter.”
(ULRIKA DAVIDSSON i boken ”Raw food med två detoxveckor”)


”Faktum är att en långsiktig fettrik ketogen kost leder till inflammation, viktökning och insulinresistens, just det som de flesta människor förmodar ketogen kost ska bota eller undvika!”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Energiparadoxen”)


”År 2010 testade en studie nio friska vuxna personer för att se hur sömnbrist påverkar insulinresistens.

En natt fick personerna sova i upp till 8,5 timmar (23.00-7.30). En annan natt fick de bara sova i fyra timmar (1.00-5.00). De verkliga genomsnittliga sömntiderna blev 7 timmar och 34 minuter respektive 3 timmar och 46 minuter.

Resultaten visar att det räckte att minska sömnen vid ett tillfälle för att insulinresistensen skulle öka. Sömnbristen gjorde att glukosproduktionen i kroppen blev högre och transporten av glukos till muskelcellerna lägre.

Knappt fyra timmars sömn är inte mycket. Men så såg man också ökad insulinresistens efter bara en natts sömnbrist. Det är möjligt att mindre extrem sömnbrist i långa perioder också utsätter kroppen för risker.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Blodsockerkoll på 8 veckor”)


”Bland personer med fetma är det mellan 5 och 15 gånger vanligare med fettlever. Uppemot 85 procent av alla med typ 2-diabetes har fettlever. Människor med insulinresistens utan diabetes har ännu högre nivåer av leverfett.”
(JASON FUNG i boken ”Allt om fasta”)


”I en annan studie ledde minskad sömntid till ökad risk för typ 2-diabetes.”
(JASON FUNGi boken ”Fetmakoden”)


”Otillräcklig sömn – också under en begränsad period, kanske bara en vecka – förändrar blodsockernivåerna så drastiskt att man får värden som motsvarar ett förstadium till diabetes.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


“Harvard University study showed that sleeping, eating, and being active at times that are at odds with the body’s normal circadian cycle increases the risk of diabetes and obesity.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Det visade sig att när en delpersonlighet framträdde hade denne svår diabetes och måste ta insulininjektioner. När en annan delpersonlighet visade sig var denne helt fri från diabetes.”
(Dr RAHASYA FRITJOF KRAFT i boken ”Omvandla din smärta till kärlek”)