Citat

Här finner du citat som kan ge insikter om dig själv och din livsstil. Vissa saker är redan så bra formulerade att det inte går att säga bättre!  

Jag rekommenderar dig att börja med Sanningar.

Läs även Ironiska citatMurphys lag och Roliga citat om du vill läsa roliga och humoristiska citat.

Klicka på länkarna till nedan för att välja ämne.

Blandade citat

”Ett gram praktik väger mer än ett ton teori.”
(okänd)


”Ju sämre självförtroende man har, desto duktigare försöker man vara, och ju duktigare man är, desto större risk för att kollapsa.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Bakom varje klagomål finns ett önskemål.”
(BEN FURMAN)


”Vi är inte ansvariga för precis allt vi råkar ut för, däremot bär vi det fulla ansvaret för hur vi hanterar det och vilken mening vi ger det.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Så snart du kan lita på dig själv vet du hur du ska leva.”
(JOHANN WOLFGANG von GOETHE)


”Det fattas oss aldrig pengar när det gäller våra nycker, vi gnäller bara över priset på det som är nyttigt och nödvändigt.”
(HONORE de BALZAC)


”Borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar, snickare formar trä och den vise formar sig själv.”
(BUDDHA)


”Ibland kan ett övermått av utbildning förvandla människor till vandrande uppslagsverk som glömmer att det finns en verklighet som inte kan mätas och analyseras.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Människor misslyckas sällan eller aldrig, de upphör bara med att försöka.”
(DAN MILLMAN i boken ”Andens lagar”)


”Det är lättare att handla sig fram till ett nytt sätt att tänka än att tänka sig fram till ett nytt sätt att handla.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Förändringens gåva”)


”Ju mer du litar på krafter utanför dig själv, desto mer blir du dominerad av dem.”
(HAROLD SHERMAN)


”Den andliga nivån hos en person framgår av hans förmåga att på det fysiska planet leva i harmoni med sina medmänniskor.”
(SHIRLEY MACLAINE i boken ”Resan inåt”)


”Just det som vi minst av allt vill veta är antagligen nyckeln till problemets lösning – ty om det vore enklare skulle det för länge sedan varit löst eller kanske aldrig ha uppstått.”
(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)


”När man har lärt sig något om sig själv är nästa steg självdisciplin.”
(BEAR HEART i boken ”Vinden är min mor”)


”Kunskapen är det första, dess tillämpning det andra. Livets utveckling beror på tillämpningen.”
(Dr MAXIMILIAN BIRCHER-BENNER i boken ”Råkost och fruktdiet”)


”Ge det du kan – och inte mer. Ta emot det du får – och inte mindre.”
(LOUISE MINERVA FROSTEGREN i boken ”Förstå dina känslor”)


”Först lärde vi oss att lita till våra föräldrar, sedan skolan och så samhället. Det har gjort att vi är mycket otränade att lyssna inåt till oss själva.”
(AYELA I DAAR i boken ”Att leva sin sanning”)


”Bitterhet är ett slöseri med energi. Men den har ändå en viss lockelse eftersom den alltid erbjuder oss en färdig syndabock. Alternativet är att vända sig inåt, att sörja det vi aldrig blev, att ta ansvar och gå vidare.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Djupt till hjärtat”)


”Man kan inte ge människor bestående hjälp genom att göra åt dem vad de själva borde göra åt sig.”
(ABRAHAM LINCOLN)


”Allt i den yttre världen innehåller ett budskap om den inre världen.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Vägen till kärlek”)


”Nyckeln till allting är tålamod. Man får kycklingen genom att vänta tills ägget kläcks, inte genom att krossa skalet.”
(okänd)


”Lita på din intuition. Oftast bygger den på fakta som arkiverats strax under medvetandenivån.”
(JOYCE BROTHERS)


”Talang är vanligt; alla har det. Ovanligt är däremot modet  att följa talangen dit det leder.”
(okänd)


”Ett skepp vilar tryggt i hamnen – men det är inte vad skepp är ämnade till.”
(JOHN A. SHEDD)


”Rädsla för misslyckande är det största hindret för framgång. Inte misslyckande.”
(okänd)


”Oro är den ränta du måste betala när du lånar bekymmer från morgondagen.”
(okänd)


”Den som inte kan vara ett gott föredöme kan ju alltid vara ett varnande exempel.”
(CATHERINE AIRD)


”Engagerar du dig på allvar i att utforska dig själv behöver universum inte använda sig av katastrofer för att väcka dig.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


”När vi går in i rollen som offer bryter vi kontakten med universum.”
(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken ”Den medvetna kärleken”)


”Varje mörk natt har en ljus ände.”
(NISAMI)


”Det ni fruktar kommer att dras till er. Det ni motsätter er kommer att stanna kvar.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 2”)


”När du tömmer dig på sorg, gör du det möjligt för dig att ta emot nästa nivå av glädje.”
(SHIRLEY MACLAINE i boken ”El Camino”)


”Rädsla urholkar själen.”
(RAINER WERNER FASSBINDER)


”Om man är osäker på sig själv, men försöker att ge sken av att vara säker, uttrycker man en osanning, det vill säga man går emot sig själv.”
(AYELA I DAAR i boken ”Att leva sin sanning”)


”Att svika sig själv för att inte svika någon annan är icke desto mindre ett svek. Det är det största sveket.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 3”)


”Om du befinner dig i en situation tillsammans med en verkligt negativ person som inte vill förändras, krävs det av dig att du älskar dig själv tillräckligt för att ta dig därifrån.”
(LOUISE L. HAY i boken ”Din egen kraft”)


”Läraren kan öppna dörrar, men du måste gå in själv.”
(kinesiskt ordspråk)


”Om det finns en lösning på problemet så är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns någon lösning på problemet så är det meningslöst att oroa sig.”
(DALAI LAMA)


”Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är.”
(ANAIS NIN)


”Du kommer inte att uppnå vishet förrän du känner dig själv.”
(BEAR HEART i boken ”Vinden är min mor”)


”Handlingar utan ord är bättre än ord utan handlingar.”
(PRA THEPKAVI)


”Den vise leds av vad han känner och inte av vad han ser.”
(LAO-TZU)


”Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll!”
(MARTIN HELD)


”Det är inte vad du tittar på som spelar roll, det är vad du ser…”
(HENRY DAVID THOREAU)

Citat om Känslor

”He who feels it, knows it more.”
(BOB MARLEY)


”Feelings and emotions – the ”motions” we make when we feel – direct our lives.”
(ARTHUR JANOV i boken “The biology of love”)


“Those who have no inner life are prisoners of their surroundings.”
(HENRI F. AMIEL)


”Känslor är som vågor på havet eller moln på himlen, som opåkallat växlar och passerar. Du kan inte kontrollera dina känslor med intention eller vilja. Du är alltså inte ansvarig för dina känslor; bara för hur du reagerar på dem. Acceptera känsloförnimmelser helt och fullt, låt känslorna hållas, men låt dem inte styra ditt liv.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Känslorna är vägen till dig själv.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”De känslor du tillåter dig att känna gör dig starkare. Det är lätt att fly från känslor som sliter tag i en och ruskar om. Det gör ont ibland, men det bästa är att gå igenom känslorna, känna dem och låta processen ta sin tid.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Människor söker efter helhet, sammanhang, närhet och mening – och det kan inte göras utan att ta med känslorna.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Ju mer du öppnar dig för dina känslor – det vill säga dig själv – desto flera nära, goda och stödjande relationer kan du få.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Det som du kan känna kan du också läka!”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Fly inte utan möt dina känslor av besvikelse, hopplöshet och förtvivlan utan att fastna i dem. Du är inte dina känslor utan de är information till dig.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


“You cannot make yourself feel something you do not feel, but you can make yourself do right in spite of your feelings.”
(PEARL S. BUCK)


”Djupa känslor har två egenskaper som kan göra dem överväldigande. De känns som om de skulle pågå i evighet och om vi öppnar oss för dem kommer vi att dö eller brista.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”Feelings are not business to be ”managed.” They are meant to be felt.”
(ARTHUR JANOV i boken ”The biology of love”)


”När botten är nådd har man i alla fall fast mark under fötterna.”
(okänd)


”E-motion is energy in motion. This energy moves us to get what we need.”
(JOHN BRADSHAW i boken “Healing the shame that binds you”)


”Ju bättre du förstår dig själv och dina känslor, desto bättre förmår du älska livet som det är.”
(BARUCH SPINOZA)


“Nyckeln är inte att kämpa emot, göra uppror mot eller försöka ta sig runt sina känslor genom allehanda knep; utan att genast acceptera dem, som de är.”
(TAKAHISA KORA)


”Att ha känslor innebär inte att man måste följa dem. Däremot har vi möjlighet att styra hur vi handskas med dem.”
(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)


”Om människor bara ville komma på god fot med alla sina känslor, och lära sig att ge vänliga uttryck för dem, skulle det uppstå färre hjärtesorger och ännu färre attacker av huvudvärk.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


”Man kan rentav säga att hela samhället – inklusive reklam, utbildning och religion – är inriktat på att hindra oss från att uppleva vad vi faktiskt känner.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”It is not what happens to us that makes us feel the way we do, it is how we deal with that which happens.”
(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)


“When negative feelings are not resolved as they occur, these feelings remain very much alive in your physical energy field (body) and these feelings affect each day of your life.”
(KAROL K. TRUMAN i boken ”Feelings buried alive never die…”)


”Bitterhet är ett slöseri med energi. Men den har ändå en viss lockelse eftersom den alltid erbjuder oss en färdig syndabock. Alternativet är att vända sig inåt, att sörja det vi aldrig blev, att ta ansvar och gå vidare.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Djupt till hjärtat”)

Läs även Känslor

Citat om Köttätande

”A vegetarian diet is a way of loving yourself and your body.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Conscious eating”)


”The ability to love at higher levels is inhibited by the brutality and cruelty of flesh-eating.”
(RICHARD ANDERSON)


”Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed.”
(MAHATMA GANDHI)


”Vi har förslavat djuren, behandlat våra avlägsna kusiner i päls och fjädrar så svårt att de tveklöst om de kunde utarbeta en religion, skulle avbilda djävulen i mänsklig gestalt.”
(WILLIAM RALPH INGE)


”När en människa känner medömkan för alla levande varelser, endast då är människan storsint.”
(BUDDHA)


”Hur kan vi vänta oss idealiska förhållanden på Jorden, när våra kroppar är levande gravar för mördade djur?”
(LEO TOLSTOY)


”Meat can never be a healthy food: it is pain-poisoned.”
(SRI SWAMI SATCHIDANANDA)


”Avstå alltid från sådan föda som inte kan införskaffas utan bruk av våld och grymhet.”
(THOMAS TYRON)


”Jag gillar inte tanken att döda mina medvarelser för att äta deras döda kroppar.”
(GEORGE B. SHAW)


”Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on earth as much as the evolution to a vegetarian diet.”
(ALBERT EINSTEIN)


”Vilda djur dödar aldrig för att roa sig. Människan är den ende inför vilken pinan och döden hos ens medvarelser utgör underhållning i sig.”
(JAMES ANTHONY FROUDE)


”The beef industry has contributed to more American deaths than all the wars of this century, all the natural disasters, and all automobile accidents combined.”
(Dr. NEAL BARNARD)


”All hälsosam föda skördas utan nät eller fälla.”
(WILLIAM BLAKE)


”Alla levande varelser älskar sina liv, önskar njutning och ogillar smärta; tycker inte om att bli skadade. Alla önskar leva och alla varelser håller sitt eget liv väldigt kärt. Därför bör man inte döda någon. Detta är kärnan av visdom: Att inte döda någonting.”
(SUTRAKRITANGA & ACARANGA SUTRA, jainistiska skrifter)


”Något som uppnås med hjälp av våld kan bara behållas med våld.”
(MAHATMA GANDHI)


“Den som är grym mot djur kan inte vara en god människa.”
(ARTHUR SCHOPENHAUER)


”There are two kinds of cardiologists; vegans and those who haven’t read the data.”
(Dr. KIM ALLAN WILLIAMS)


”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)


”Har du hört talas om rosa slem, alias ”magert finmalet nötkött”? Ännu en anledning att undvika produkter från djurfabriker. Det är en ingrediens i köttfärs tillverkad av bortskurna köttrester som sprayats med ammoniak för att döda patogener som E. coli och salmonella. Dessa rester brukade användas till hund- och kattmat, men nu finns de i stora mängder i din mataffär, i snabbmat och även i skolmåltider. Samtidigt som förespråkare för det rosa slemmet är fast övertygade om att substansen inte innebär några säkerhetsrisker känner många konsumenter inte ens till att denna äckliga ingrediens existerar! Varför? För att rosa slem inte står på etiketterna.”
(KRIS CARR i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket”)


”För att människan inte ska bli känslokall, måste hon behandla djur med kärlek, för den som är grym mot djur blir även hård mot människor. Man kan bedöma en människas hjärta genom dennes behandling av djuren.”
(IMMANUEL KENT)


”Djuren är olyckliga slavar och offer för den mest brutala delen av mänskligheten.”
(JOHN STUART MILL)


”Så länge som det finns slakthus kommer det också att finnas slagfält.”
(LEO TOLSTOY)


”Icke-våld leder till den högsta etiken, som är målet för all utveckling. Tills vi slutar upp med att göra illa andra levande varelser, är vi fortfarande barbarer.”
(THOMAS EDISON)


”Efter att ha besökt slakthus i södra Frankrike, gav jag upp mitt köttätande.”
(VINCENT VAN GOGH)


”Den som orsakar lidande åt andra kommer själv att få lida. Detta är oundvikligt!”
(BUDDHA)


”Avoid meat – two lives depend on it!”
(RICHARD ANDERSON i boken ”Cleanse and purify thyself book two”)


”Can one regard a fellow creature as a property item, an investment, a piece of meat, an ’it,’ without degenerating into cruelty towards that creature?”
(KAREN DAVIS)


”Djuren är mina vänner… och jag äter inte mina vänner.”
(GEORGE B. SHAW)


”Om man verkligen allvarligt söker leva ett gott liv, så är det alltid köttprodukter som är det första man ska avstå, därför att dess nyttjande helt enkelt är omoraliskt, då det involverar verkställandet av en handling som strider mot den moraliska känslan – dödande.”
(LEO TOLSTOY)


”The animals of the world exist for their own reasons. They were not made for humans any more than black people were made for whites or women for men.”
(ALICE WALKER)


”Every day forty thousand children die in the world for lack of food. We who overeat in the West, who are feeding grains to animals to make meat, are eating the flesh of these children.”
(THICH NHAT HANH)


”Everybody, soon or late, sits down to a banquet of consequences.”
(ROBERT LOUIS STEVENSON)


”Ni har just ätit middag, men hur skrupulöst slakthuset än är dolt miltals borta, så är man medskyldig.”
(RALPH WALDO EMERSON)


”One day, I just thought, if you see a bird with a broken leg, you really have the urge to do something about it and help the bird, then at the same time you go to a restaurant and eat a chicken or something. It doesn’t make any sense. ”
(PATRICK BABOUMIAN)


“The most violent weapon on earth is the table fork.”
(MAHATMA GANDHI)


”Någon frågade mig: ”Hur blev du stark som en oxe utan att äta kött?” Och mitt svar var: ”Har du någonsin sett en oxe äta kött?””
(PATRICK BABOUMIAN, en av världens starkaste män)


”I mitt arbete som läkare har jag märkt att män oftare än kvinnor har fastnat i kött- och potatismönstret när det gäller kosten och att de är särskilt förtjusta i stora stekar och undviker grönsaker, förutom sallader dränkta i fet dressing. Vissa män anser till och med att det är omanligt att äta sojaprodukter och andra vegetariska huvudrätter, en inställning som är okej om man tycker det är manligt att dö i förtid.”
(ANDREW WEIL i boken ”Dr Weils 8-veckors program för bättre hälsa”)

Läs även Köttätande och Äta djur

Dan Millman-citat

Här finner du citat från Dan Millman. Han är den bäste författaren och andlige vägvisaren jag känner till. Och han har sagt och skrivit så mycket bra, därför får han en egen citat-samling här.


Sagt av Dan Millman:

”Dåliga människor hamnar inte i helvetet; de är redan där, det är därför de beter sig så dåligt.”


”Döden är inte sorgsen; det sorgsna är att de flesta människor aldrig riktigt lever.”


Citat från boken ”Den fredlige krigarens väg”:

”Jag ville ha en fysisk anledning för den inre smärtan.”


Citat från boken ”Den fredlige krigarens heliga resa”:


”Yttre resande återspeglar i bästa fall den inre resan och är i värsta fall en ersättning för den. Den värld du förnimmer ger endast symboler för det. Den heliga resan finns inom dig, innan du kan finna vad du letar efter i världen, måste du finna det inom dig. Annars, så kan en mästare hälsa dig välkommen, men du kommer att gå rätt förbi utan att höra.”


”Praktisera det du lär dig och lär endast ut det du har praktiserat.””Om du inte får vad du vill ha, lider du. Om du får vad du inte vill ha, lider du. Till och med när du får exakt vad du vill ha, lider du fortfarande, därför att du inte kan hålla det kvar för evigt.”


”Det första steget till förändring är att acceptera var du är just nu.”


”Människor sätter inte sitt mod på prov förrän de ställs inför motgångar.””Vi kan inte alltid göra stora ting i livet, men vi kan göra små saker med stor kärlek.”


Citat från boken ”Andens lagar”:

”De som lider behöver vår medkänsla och stöd, men om vi bär deras bördor, berövar vi dem deras styrka och självrespekt.”


”Alla resor är sanna, men alla är inte verkliga.”


”Varje mänsklig kropp längtar efter och trivs i ett tillstånd av inre balans, inre frid.”


”När du väl har funnit din egen balans, finner du även den inre frid och inre kraft som skapar en verklig förändring i världen.”


”När rytmen i din andning är i obalans, är även dina känslor det.”


”Handling förvandlar kunskap till visdom.””Liksom varje enskild regndroppe är en del av havet, är var och en av oss en del av Medvetandets Ocean.”


”Lärare och böcker har sina värden, och källor till ledning och inspiration torde komma in i ditt liv i olika former. Men glöm aldrig att skatten redan finns inom dig; andra kan inte ge dig någonting du redan har; de kan blott tillhandahålla nycklarna till din egen inre rikedom. Så lyssna noga till dem som talar av erfarenhet och tag emot visdomen där du finner den, men väg alltid yttre ledning mot visdomen i ditt eget hjärta.”


”I den fysiska världen har du varken vänner eller fiender. Du har blott lärare.””Människor misslyckas sällan eller aldrig, de upphör bara med att försöka.”


”Det vi fokuserar på växer i omfång; att kämpa med problem förstärker dem bara genom att man ger dem energi. Så fokusera på lösningar, inte på problem.”


”När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv.””Allting är svårt tills det blir lätt.”


”Barn har aldrig varit särskilt bra på att lyssna till sina föräldrar, men de misslyckas aldrig med att imitera dem.”


”Vi påverkar alla varandra genom vårt exempel, och vi lär oss alla genom imitation, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Vi berör andra, inte så mycket genom vad vi säger, som genom hur vi lever.””Det spelar ingen roll vad vi känner eller vet, det spelar ingen roll vilka gåvor eller talanger vi har, blott handling väcker dem till liv.”


”Vi kan bara visa mod när vi ställs inför fruktan.”Citat från boken ”Själens trappa”:

”Vardagslivet är vår andliga skola.”


”Andlig träning börjar på marken, inte uppe i luften.”


”Om vi är överens om allting behövs det bara en av oss.”


”Smärta är oundviklig i vardagslivet, men lidandet är valfritt – en biverkan av dåliga val.””Om personen i fråga inte vill förlåta dig, förlåt den för att den inte förlåter dig.”


”Det förflutna och framtiden existerar bara i våra sinnen.”


”Vardagslivet är en form av andlig tyngdlyftning och du är här för att bygga upp din ande.””Din kropp är den mest påtagliga aspekten av vem du är.”


”Fritt flödande energi i kroppen ökar flödet av pengar i ditt liv.”


”Någon som inte står i kontakt med sina känslor saknar vanligtvis också kontakt med sin intuition.””Det undermedvetna kan lösa problem eller gåtor som tycks ligga utom räckhåll för vårt medvetna sinne.”


”Logik stör intuitionen.”


”Att lita på sin intuition är i själva verket detsamma som att lita på Gud.””Livet ger dig inte alltid det du vill ha, men det ger dig ständigt det du behöver. Det säger inte alltid det du vill höra, men det talar om för dig vart du behöver gå, vad du behöver göra och vem du kan lita på.”


”Känslor är som vågor på havet eller moln på himlen, som opåkallat växlar och passerar. Du kan inte kontrollera dina känslor med intention eller vilja. Du är alltså inte ansvarig för dina känslor; bara för hur du reagerar på dem. Acceptera känsloförnimmelser helt och fullt, låt känslorna hållas, men låt dem inte styra ditt liv.””Hos en del äldre människor kan man se den kumulativa effekten av förnekade känslor i form av kroniska spänningar. Sådana inskränkningar kan till och med ge upphov till ett mentalt tillstånd som kallas ”psykoskleros” – hårdnade attityder.”


”De som har sämst kontakt med sina känslor brukar också ha dålig kontakt med sin kropp.”


”Huruvida rädslan är vän eller fiende beror på ifall du blir dess herre eller dess tjänare.””Vi säger ofta ”jag kan inte”, när vi i själva verket menar ”jag vill inte”.”


”Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kan befria dig.”


”Utan kärlek vissnar vi som en blomma utan vatten.”


”Hjärtat är Guds visitkort.””Innan man börjar höra dåligt börjar man lyssna dåligt.”


”Innan du kan hjälpa andra måste du förstå dem. Innan du kan förstå dem måste du förstå dig själv. Sedan kommer du att veta hur du ska sätta in rätt mängd kraft på rätt plats och vid rätt tidpunkt.”


”Ju större klarhet och mod dina handlingar avspeglar, desto större intryck kommer dina handlingar att få.””Ingen kan kontrollera sina känslor. Även helgonen kände vrede, sorg och fruktan, men de talade och handlade av kärlek och det är vad som gjorde dem till helgon. I varje ögonblick du uppträder med godhet, även när du inte känner för det, har du, för ett ögonblick, upphöjts till helgonskap.”


”När motivationen brister tar viljan över.””Lojalitet är inte något man känner; det är något man gör. Vänlighet är något man gör. Trohet och vänskap är saker man gör. Det är därför kärleken är den största och svåraste andliga disciplinen av alla.”


”När du blir hel i dig själv för du med dig en självständig helhet till alla relationer och kommer därför att söka en hel och balanserad partner.”


”Att vara vänlig även när man inte känner sig vänlig är vänlighet; att handla modigt när man inte känner sig modig är mod; att handla beslutsamt när man känner sig förvirrad är klarhet.””Lyssna på ditt sinne men lita på ditt hjärta.”


Citat från boken ”The life you were born to live”:

”Our life purpose – what we’re here to do – is not what comes easiest.”


”Those of us who become disheartened or discouraged when life feels like an uphill have forgotten that it’s supposed to be a challenge.”


”Most of us have developed a persona or social mask quite different from, and in fact often the polar opposite of, what we feel inside. Such masks lead to misunderstandings and make it difficult for people to connect with one another at an authentic level: these masks have a clear impact on our health, relationship and work.””Over time, we all discover old parts of ourselves we had tucked away in childhood. By accepting and reintegrating the “shadow” sides of our psyche – those parts, motives, and qualities we had previously rejected – we release trapped energy and access new power and creativity.”


”We create in constructive ways, or we create in destructive ways; either way, creative energy finds expression.”


”All we have to do is to pay attention to and trust our inner knower.””Human bondage is a state of mind.”


”Outer freedom is always relative, and usually limited, if one is to live within human society and interact with others, but inner freedom cannot be compromised, for our psyches are sanctified ground and our bodies are ours to control.”


”Just as opportunities also contain problems, every problem brings an opportunity.””Everything serves our highest good if we make good use of it.”


”When we criticize, we don’t usually express our feelings; we turn what we feel into judgments.”


”If life puts a hurdle in your path, you had better become a hurdler.””If we block the expression of our feelings, this block contributes to sore throats, ulcers, other abdominal problems, lower back pain, uterine fibroids, prostate problems, headaches, muscular tension and stiffness, or other symptoms and maladies. One reason the elderly tend to have more problems in these areas is that they had more years to store up unexpressed feelings.”


”Positive expression manifests as inspiring, enthusiastic, constructive, uplifting communication, such as speaking, singing, acting, music, writing, or other arts. Negative expression manifests as bad-mouthing, complaining, criticizing, or whining. It tears down, hurts, or destroys, and it can cut people to ribbons.””Mountain climbing – our evolutionary journey – is fraught with difficulty. But the climb makes us stronger, wiser, and more deeply human. And the higher we go, the more beautiful the view, because we begin to view our lives in perspective, to appreciate the vast panorama of the human experience, until finally we see the bigger picture, the many faces of God.”


”It’s better to do what we need to do than not do it and have a good reason.”


”Most of us take action only when the emotional, mental or physical pain gets so bad that we have to go.””Action is stronger than subjectivity. No matter what you feel or think you can still act.”


”On the path to our goals if we want to get from point A to a point Z, the surest way to get there is to first go to point B, then C then D, and so on. Skipping a single step, even though it appears to be a shortcut, often results in failure.”Citat från boken ”Living on purpose”:

”Our teachers appear in many forms.”


”We learn best through direct experience.”


”If we don’t learn easy lessons, they get harder.””Consequences teach better than concepts.”


”We can control efforts, not outcomes.”


”Only action brings ideas to life.”


”Life develops what it demands.””Every choice leads to wisdom.”


”Balancing the body is the first spiritual practice.”


”The lessons of experience are always positive, even if the experience is not.”


”Moral concepts are personal, consequences are universal.””Rather than waiting for big things to happen, begin to focus on the little things you can do now.”


”There is no need to dedicate your life to your art; rather, dedicate your art to your life.”


”Mature adults don’t make children; children make mature adults.”


”Pray not for a lighter load, but for stronger shoulders.””Instinct and intuition lend their guidance long before your head comprehends.”


”To attain knowledge, add to what you know; to access inner wisdom, let go of what you think you know and you will finally understand.”


”Nicolo Paginini, one of the greatest violinists of all time, was about to perform before a sold-out opera house. But as he walked out on stage to a huge ovation, he realized that something was terribly wrong – he had someone else’s violin in his hands. Horrified, but knowing that he had no other choice, he began to play. And that day, he gave the performance of his life. After the concert, Paginini was in his dressing room speaking to a fellow musician. He reflected -Today, I learned the most important lesson of my entire career. Before today I thought the music was in the violin; today I learned that the music is in me.””Wherever you step the path will appear.”


”Spiritual life begins and ends with the body. It is our only possession guaranteed to last a lifetime. We may meditate, visualize, and dream, but we cannot travel out of the body until we first get into it. In a balanced body, flesh and spirit join to create energy and abundance in our lives. We achieve balance through the Holy Trinity of Health: daily exercise, nutritious food, sufficient rest. Balance the body. Trust its wisdom. From this foundation all else follows.”


”Whenever we are inspired, we are touched by Spirit.”Citat från boken ”Body mind mastery”:

”Instead of engaging in verbal tussling – trying to prove a point, win an argument,or overcome someone with reason – just sidestep the struggle. Simply listen, really listen, to your opponents’ points; acknowledge the value of what they are saying. Then ask gently if there isn’t some validity to your view also.”


”Every action has a reaction, and the more extreme the action, the more extreme the reaction.”


”Injuries often leave a trace of tension and fear in the body.””Competition leads children to envy winners, to dismiss losers, and to be suspicious of just about everyone.”


”The only difference between fear and excitement is whether you’re breathing.”Citat från boken ”Wisdom of the peaceful warrior”:

”Before you become spiritual, you have to become a mature human.”


”The only way we can “change our past” is to change our behavior in the present, because the present will soon become our past. We also shape our future by the actions we take right now.”


”Stress happens when the mind resists what is.”


”Thoughts are a problem only if we give them power or mistake them for reality.””Sometimes we have to deal with the darkness before we can see the light.”


”Enlightenment is not an attainment, it is a realization. And when you wake up, everything changes and nothing changes. If a blind man realizes that he can see, has the world changed?”


”To live with joy in this world is an act of courage.””When the student is ready, the teacher appears everywhere. Look at the mountains, the streams, the changing seasons and tides. Look to the people and relationships in your life. They all reveal the secret of life. But are you paying attention? Are you open enough to see it, to feel it, to realize the perfect truth of this moment?”


Citat från boken ”No ordinary moments”:

”Like a chain, our lives break at the weakest link.”


”Many of us live in our heads, connected to everyday reality through a filter of our concepts. We think we understand ideas like living in the now, self-trust, and commitment, but real understanding only comes by doing; only action has the power to turn knowledge into wisdom.”


”Some philosophers believe that life itself is an illusion – in the words from Shakespear’s Macbeth, ”a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.” But if we cross the street without looking and a truck runs over us, it has more impact than all our philosophies.””Group support and feedback are central to the healing process.”


”The best way to ”escape” from a problem often involves solving it.”


”Many forms of therapy work with the mind by changing outmoded or destructive beliefs, memories, and associations. But memories aren’t just stored in what we call ”the mind”; subconscious memories are stored in the body as neuromuscular tension. Therefore, whenever we work with the body, we also work with the mind and the emotions. Long forgotten memories often surface for people undergoing deep tissue massage, as the therapist kneads into tense, painful, or blocked areas of the body. Bodywork physically triggers these stored memories, resulting in both physical and psychological release.””When we gently touch or put pressure on a muscle and then release that pressure, we induce the muscle to release, relax, and let go of stored tension, as well as unconscious contraction.” 


”Stiffness and chronic neuromuscular discomfort stem in part from unexpressed emotions stored as tension, as well as from injuries, stored fears, adhesions, scar tissue, and other stressors. Few of us completely escape these factors, so our bodies tend to tighten, contract, and grow less flexible over time; older people simply have had more time to store unexpressed emotions.””We can cut through the mind by noticing our thoughts rather than believing or identifying with them.”


”Pain with fear hurts far more than pain without fear.””Mind noise can only relate to the past or the future. We cannot possibly think ”about” anything in the present moment. We can only think about something that has already happened – whether one second ago, five days ago, or ten years ago – or in the immediate or distant future. Isn’t this obvious? Consider it: Anytime we have ever thought or reflected about anything, we where thinking about a past or future event. Past or future – where, like a demon, it draws our attention, out of the peace and sanity of the present moment.”


”Our daily experience includes fears, sorrow, disappointment, and anger, even though these are sometimes hidden or suppressed. Though we understand that the mind gives birth to physical tension and emotional upsets, when we feel afraid, sad, or angry, it does little good to dismiss our feelings as creations of the mind. We have to deal with them.””Chronic anger can aggravate many cases of asthma.”


”When we exhale, we breathe out not only carbon dioxide but other waste products such as mental and emotional toxins, including concerns, worries, sorrow, anger, and fear. When we inhale, we take in not just oxygen but life energy, light, love, happiness, and inspiration (or Spirit). Consciously focusing on this truth as we breathe increases the significance and conscious quality of our breath.””We do well to remember that it’s what we don’t see that can control us. By making our inner hurdles visible, we reduce their power to influence and inhibit our lives.”


”Sometimes, when we wish or pray for something and it doesn’t happen, we may believe that God didn’t answer our prayers. But God always answer our prayers; it’s just that sometimes the answer is no.””Most of us suffer a near universal malaise; we have difficulty figuring out the difference between what we really want to do, and what we think we should want, or should do.”


”When a dream becomes reality, the reality doesn’t always match the dreams.”


”The body cannot lie; our innermost emotions, both positive and negative are literally written all over our face.””By changing our habits, we change our body, by changing our body, we change our life.”


”We can all benefit from practicing a lifestyle relatively free of toxicity, stress, fatigue, and imbalance.”


”We learn about our heart and lungs, our muscles, our nervous system and our ability to relax, our digestive system, and all the other aspects of ourselves, through paying attention to feedback – through noticing what we do and how we feel afterward. This sound very simple, but few of us really pay attention.””Not even the most sophisticated experts in the fields of exercise and nutrition can match the body wisdom.”


”A little bit of something is better than a lot of nothing.””I’d like to add a few words on behalf of walking. It is the most accessible, natural exercise for the human body. We’re designed to do it. Brisk walking uses more muscles than running. It avoids the jarring of running on concrete, which even the best shoes only partially soften. Striding along with arms swinging, and deep, rhythmic breathing develops a strong cardiovascular system, improved muscle tone in legs, arms, and upper body, and stimulates the ”exercise fever” that helps the immune system. Walking improves lymph circulation, expands the energy field around the body, and can be done outdoors on nearly any terrain, or indoors on a treadmill.”


”To me, strangers are friends I haven’t met yet.””Being a creative species, we humans come up with excellent excuses not to eat well, not to exercise, and so on.”

Läs även From the heartHuman rulesMod och Vardagslivet

Engelska citat

”Clear thinkers try to find the causes, while the average look for escapes from effects.”
(BARBARA ANN BRENNAN i boken “Hands of light”)


”If we don’t learn easy lessons, they get harder.”
(DAN MILLMAN i boken ”Living on purpose”)


”The power of love, a force from above, cleaning my soul.”
(sångtext från ”The power of love” av FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD)


”That which we do not confront in ourselves we will meet as fate.”
(CARL JUNG)


”Infinite love is the only truth – everything else is illusion.”
(DAVID ICKE)


”Be careful not to become so heavenly that you are useless on Earth.”
(okänd)


”The mind asks the questions; the heart has the answers.”
(BYRON KATIE)


”When you are in water, if you relax, it floats you. If you struggle, if you tense up, you sink and drown. Well, it’s that way with life.”
(ARIEL & SHYA KANE i boken ”Working on yourself doesn’t work”)


”Love is not something that is attached to an object. Love is a state of being in harmony with yourself.” 
(ANODEA JUDITH i boken ”Wheels of life”)


”Everything serves our highest good if we make good use of it.”
(DAN MILLMAN i boken ”The life you were born to live”)


”Freedom comes when you learn to let go.”
(sångtext från ”The power of good-bye” av MADONNA)


”A vegetarian diet is a way of loving yourself and your body.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Conscious eating”)


”Without proper diet, medicine is of no use. With proper diet, medicine is of no need.”
(ancient ayurvedic proverb)


”To think too long about doing a thing often becomes its undoing.”
(EVA YOUNG)


”The task we must set for ourselves is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity.”
(ERICH FROMM)


”Who you are is God’s gift to you; what you become is your gift to God.”
(okänd)


”Instinct and intuition lend their guidance long before your head comprehends.”
(DAN MILLMAN i boken ”Living on purpose”)


”Love is the ultimate healing force.”
(ANODEA JUDITH i boken ”Wheels of life”)


”A man with outward courage dares to die. A man with inward courage dares to live.”
(LAO-TZU)


”Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.”
(MARIA ROBINSON)


”Relationship is surely the mirror in which you discover yourself.”
(KRISHNAMURTI)


”Just as opportunities also contains problems, every problem brings an opportunity.”
(DAN MILLMAN i boken ”The life you were born to live”)


”To touch is to heal, to hurt is to steel.”
(sångtext från ”Mysterious ways” av U2)


”Go to the truth beyond the mind. Love is the bridge.”
(STEPHEN LEVINE)


”Once we accept our limits, we go beyond them.”
(BRENDEN FRANCIS)


”Don’t let a little dispute injure a great relationship.”
(DALAI LAMA)


”Our life purpose – what we’re here to do – is not what comes easiest.”
(DAN MILLMAN i boken ”The life you were born to live”)


”Our own physical body posses a wisdom which we who inhabit the body lack.”
(HENRY MILLER)


”The body is wiser than its inhabitants. The body is the soul. We ignore its aches, its pains, its eruptions, because we fear the truth. The body is God’s messenger.”
(ERICA JONG)


”Only action brings ideas to life.”
(DAN MILLMAN i boken ”Living on purpose”)


”We choose how gently we get our lessons by how open we are to learning. Life teaches us with a sledgehammer if we refuse to pay attention. It administers the same lesson with a feather tickle if we show a willingness to learn.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Conscious living”)


”Angels can fly because they take themselves lightly.”
(G. K. CHESTERTON)

Hjärtliga citat

”Vart du än går, ta med dig hela ditt hjärta.”
(KONFUCIUS)


”Lyssna på ditt sinne men lita på ditt hjärta.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”När vi öppnar våra hjärtan allt mer, går vi i den riktning som det är meningen att vi skall gå.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Åter till kärleken”)


”Om du har mycket, ge av din rikedom, om du har lite, ge av ditt hjärta.”
(arabiskt ordspråk)


”Det är bara med hjärtat som man kan se det rätta, det som är väsentligt är osynligt för ögat.”
(ANTOINE de SAINT-EXUPERY)


”Följ ditt hjärtas röst.”
(PITHAHOTEPS)


”Ömma ord är förbindelselänkar mellan hjärtan.”
(österländskt ordspråk)


”When you feel powerless that’s because you stopped listening to your own heart, that’s where power comes from.”
(GIANNI CROW)


”Whoever lets himself be led by heart will never lose his way.”
(Egyptian proverb)


”Halvhjärtade önskningar leder oss aldrig någon vart.”
(AGNETA NYHOLM WINQVIST i boken ”Feng shui för själen”)


”Din vision blir endast klar när du blickar in i ditt eget hjärta. Den som letar på utsidan, drömmer; den som letar på insidan, vaknar.”
(CARL GUSTAV JUNG)


”Hjärtat är människans dolda skatt.”
(hebreiskt ordspråk)


”Sorg handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Alla försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom det är fel verktyg för uppgiften. Det är som att försöka måla med en hammare – det blir bara en enda stor röra.”
(JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN i boken ”Sorgbearbetning”)


”Vi måste sluta bli kära och i stället bli kärleken själv. När du känner hur ditt hjärta slår, påminn då dig själv om att det är kärleken som slår.”
(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Schamansk healing”)


”En av de största fallgroparna i informationssamhället är syndromet ”det vet jag redan”. Att veta hindrar oss ofta från att uppleva med hjärtat.”
(DEBBIE FORD i boken ”Krama din skugga”)


”Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat.”
(HELEN HUNT)


”En halvhjärtad ansträngning ger bara ett begränsat resultat.”
(LAUNA HUFFINES i boken ”Ljusets helande änglar”)


”Den deprimerade dör långt innan hans hjärta slutat slå.”
(PRA THEPKAVI)


”Om du går din väg med agg i hjärtat mot en annan människa, och den cirkeln inte sluts, kommer samma sak att upprepas senare i ditt liv. Du lider inte bara en gång, utan om och om igen tills du har lärt dig. Det är bra om man iakttar, lär sig och blir klokare genom det som händer.”
(MARLO MORGAN i boken ”Budskap från andra sidan”)


”Hjärtat är Guds visitkort.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”När två människors hjärtan förenas, ger den magra jorden guld.”
(japanskt ordspråk)


”En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka, och det gäller även hjärtat.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Det bästa och underbaraste i vår värld kan vi inte se, och inte heller röra vid… men vi känner det i hjärtat.”
(HELEN KELLER)


”Ibland behövs det en kniv som känslomässigt tränger igenom hjärtat för att tränga igenom de murar som ligger framför det.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Åter till kärleken”)


”Ju större ens vidd blir, ju större samband ser man, och ens verklighet och världsbild blir mer utvidgad och klarare och man blir helare inom sig, samtidigt som denna nya kunskap och klarhet också skapar ett kaos i ens gamla världsbild. Detta kan leda till att man ibland känner sig som man vet mindre än förut, samtidigt som man har ett större inre lugn och en bredare kunskap om sig själv. Det är ett lugn och en kunskap som inte har med hjärnan och det mentala att göra, utan det är en kunskap och lugn som har sitt säte i hjärtat.”
(AYELA I DAAR i boken ”Att leva sin sanning”)


“We’re at our best when we let it all go, live spontaneously, join the party, and dance our hearts out.”
(ALAN ARKIN)


”Två hjärtan i samklang kan försätta berg.”
(persiskt ordspråk)


“You’re frozen when your heart’s not open.”
(sångtext från låten “Frozen” av MADONNA)

Läs även Hjärtat, Sanna Jaget och Vitamin KGS

Hälsa & Sjukdom

”När en läkare säger till en patient att det inte finns någon bot, betyder det egentligen att just den läkarens utbildning och bakgrund inte ger honom tillgång till den information som skulle kunna bota. Det betyder inte att det inte finns någon bot.”
(MARLO MORGAN i boken ”Budskap från andra sidan”)


”Du kan gå åratal i terapi, men ända tills du väljer att göra saker och ting på ett annat sätt fortsätter du bara att gå i cirklar.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Åter till kärleken”)


”Vi ha icke med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel, undanröj felen och alla sjukdomar kommer att försvinna.”
(ARE WAERLAND)


”Jag är ofta chockerad över folks matvanor. Som biolog har jag inte svårt att förstå att folk blir sjuka, men väl hur de överhuvudtaget kan hålla sig vid liv.”
(ALBERT SZENT-GYÖRGYI)


”Alla symtom, sjukdomar och bekymmer är följden av att man på något sätt förnekar sitt Sanna Jag.”
(RUBEN ANDERSSON)


”Jag har lärt mig att våra relationer med andra människor spelar en stor roll för både vår fysiska och psykiska hälsa. Ensamhet, upptäckte jag i min forskning, kan döda snabbare än cigaretter. Nära relationer som är äkta och positiva kan ha en enastående och till och med mirakulöst helande kraft.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Jag säger inte att västerländsk medicin är skräp och bör kastas i sophinken. Jag säger att den har sin plats. Men dess plats är liten: den är inte i proportion till den enorma marknad som läkemedelsindustrin har skapat.”
(GEORGE VITHOULKAS)


”Man brukar när det gäller mediciner säga att den genomsnittliga livslängden för en ny medicin är fem år, varefter den visar sig dels vara för farlig, dels overksam mot den aktuella sjukdomen.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”Under vår livstid lägger psyket fram sina problem gång på gång för att få dem lösta.”
(HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”)


”Den som nöjer sig med att knacka på dörren till smärtan, men inte går in, den får aldrig se vad som finns där bakom.”
(THÉRÈSE BERTHERAT)


”Majoriteten av all huvudvärk, särskilt de som åtföljs av spända nackmuskler, skapas av muskelspänningar som är avsedda att dölja och kontrollera ilska.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”De bästa läkarna i världen är herrarna Diet, Ro och Glädje.”
(JONATHAN SWIFT)


”Den största sjukdomen är brist på kärlek.”
(moder THERESA)


”De som inte anser sig ha tid för att motionera måste förr eller senare avsätta tid till att vara sjuka.”
(EDWARD STANLEY)


”I väst använder vi oftast mat som underhållning, distraktion och som kompensation för brist på stimulering och känslomässig närhet.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg, att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre.”
(ALDOUS HUXLEY)


”Om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsakerna till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom.”
(HIPPOKRATES)


“Health is better than wealth!”
(engelskt ordspråk)


”Läkaren vårdar, den sjuke botar.”
(LILIANE REUTER)


”Årets nobelpris i fysiologi eller medicin borde naturligtvis ha gått till Fredrik Reinfeldt för hans upptäckt att inga sjukdomar behöver vara längre än ett år – en upptäckt som saknar motstycke i medicinens historia.”
(GUNNAR NORDENSTAM, läkare)


”Bland maorier, urbefolkningen på Nya Zeeland, ger man inte mediciner när någon är sjuk. Man samlar alla byinvånare, inklusive barnen, och tillsammans ställer man en enda fråga: Vad är det som du undviker att säga?”
(SUSANNA & MARTIN EHDIN i boken ”HQ”)


”When you fall ill, instead of hating this evil, consider it your teacher.”
(G.I. GURDJIEFF)


”När en patient saknar viljan att bli frisk, har inte ens den bästa medicin någon verkan. Även en obetydlig sjukdom – man skulle också kunna använda ordet ’disharmoni’ – kan då bli ödesdiger.”
(Dr E. BIERSKI)


”Jag ville ha en fysisk anledning för den inre smärtan.”
(DAN MILLMAN i boken ”Den fredlige krigarens väg”)


”Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår.”
(okänd)


”Envisas man med att inte vilja se sanningen när den uppenbarar sig kommer närsynthet samt syn- och hörselskador att vara en naturlig följd.”
(EDWARD BACH i boken ”Hela dig”)


”Gaser i magen är en naturlig följd av ett onaturligt leverne.”
(RUBEN ANDERSSON)


”En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Det som beroende människor egentligen vill ha är inte alkohol eller droger utan ett sätt att hantera sina känslor.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”Varje människa medverkar vid varje tidpunkt i sitt liv till sin hälsa eller sjukdom.”
(CARL SIMONTON i boken ”Du kan bli frisk igen”)


”Varje dag vaknar miljoner människor upp med sin allergi – när det kanske är livsstilen man är allergisk mot.”
(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Om man inte tänker på sin hälsa när man är ung, får man tänka på sjukdom när man blir äldre.”
(Dr ALFRED VOGEL)


”För att få en god hälsa måste vi följa naturens lagar.”
(orientaliskt ordspråk)


”Alltför många människor får mediciner idag när de skulle behöva förändra sitt levnadssätt och sitt sätt att hantera spänningar.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”Ju vitare bröd, desto snabbare död.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Deprimerade människor äter ofta dåligt, något som gör problemet värre.”
(LOUIS L. HAY i boken ”Din egen kraft”)


”Ingen läkning är möjlig förrän sanningen är avslöjad.”
(HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”)


”Varje människa har resurserna till sitt läkande inom sig.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”When people die, they do not die just of the disease; they die of their whole life.”
(CHARLES PÉGUY)


”Tusentals och åter tusentals har studerat sjukdomar. Nästan ingen har studerat hälsan.”
(ADELLE DAVIS)


”Helande kan bara inträffa när våra sår avslöjas.”
(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Åter till kärleken”)


”En vis man skulle säga att hälsa är den största välsignelsen, och själv förstå att dra lärdom av sin sjukdom.”
(HIPPOKRATES)


”Inre konflikter är bästa grogrunden för obalanser och sjukdomar.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sluta kämpa – börja leva”)


”We have little control over the biochemical processes that take place after we swallow, breathe in, or expose ourselves. We can choose what we swallow, breathe in, or expose ourselves to. Our health depends on our choices.”
(UDO ERASMUS i boken “Fats that heal fats that kill”)


“To insure good health: eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life.”
(WILLIAM LONDEN)


“When it comes to your health, I recommend frequent doses of that rare commodity among Americans – common sense.”
(VINCENT ASKEY)

Läs även Förbättrad Hälsa & Livskraft, Hälsa & Livskraft och Hälsosidor

Inre barnet-citat

“Inside every adult, there is a child crying, “Let me out.””
(LUCIA CAPACCHIONE i boken ”Recovery of your Inner Child”)


”Jag behandlar mig själv så som jag blev bemött som barn.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)


”The children within are your feelings – they are the feelings from your past. You cannot make your past go away unless you are willing to experience the feelings of your past in a safe and nurturing way.”
(CATHRYN L. TAYLOR i boken ”The inner child workbook”)


”What you do not master in childhood reappears in your adult lives as inappropriate responses to people, places, or things. It is these inappropriate responses that cause you discomfort. They are outgrowths of the pain and fear experienced in childhood when basic needs were not filled.”
(CATHRYN L. TAYLOR i boken ”The inner child workbook”)


”It is easier to build strong children than to repair broken men.”
(FREDERICK DOUGLASS)


“Anything that is “wrong” with you began as a survival mechanism in childhood.”
(Dr. GABOR MATÉ)


“I’ve never met a person who was addicted to alcohol or other drugs who grew up in a healthy family.”
(CHARLES L. WHITFIELD i boken ”My recovery”)


”En människa som inte kan bearbeta sitt förflutna, lever i det.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Med människan”)


”Det är nästan omöjligt för oss att styra vårt liv i den riktning vi önskar innan vi har försonat oss med det förflutna.”
(DEBBIE FORD i boken ”Krama din skugga”)


“You’re only as sick as your secrets.”
(anonymous)


”Det finns inget hälsosamt alternativ till att se och erkänna sanningen.”
(ALICE MILLER)


”Lev med ditt förflutna istället för mot det – vilket medför att du kan börja leva med dig själv istället för mot dig själv.”
(RUBEN ANDERSSON)


”Because children grow up, we think a child’s purpose is to grow up. But a child’s purpose is to be a child.”
(TOM  STOPPARD)


”Barn går inte sönder av att se någons tårar.”
(TOMMY DAHLMAN i boken ”Dimmorna lyfter”)

Läs även Inre barnet och Stulen barndom

Kroppsliga citat

”De spänningar som din kropp bär på talar om vilka frågeställningar som du brottas med.”
(SUSANNA & MARTIN EHDIN i boken ”HQ”)


”Kroppen ljuger aldrig! Däremot har jag ofta trott att den gjort det. Jag har också ofta velat att kroppen skulle ha ljugit. Men efteråt har det alltid visat sig att kroppen har haft rätt!”
(RUBEN ANDERSSON)


”Vi kan inte försumma våra kroppar och ändå förvänta oss att vara energiska.”
(DEBORAH NEMIRO-WILSON)


”Kroppen talar tydligast om det som vi helst av allt vill dölja.”
(MARION ROSEN)


”Själsliga skador och depressioner angriper kroppen – antingen i det organ som har den minsta motståndskraften, eller också i en kroppsdel som svarar mot det skadade ’själsliga organet’. När vi upplever något som vi själsligt har svårt att ’smälta’ och tillgodogöra oss, kan detta resultera i magsår eller nervösa magsmärtor, vilka låter sig botas först när den själsliga orsaken är känd och avlägsnad.”
(K. O. SCHMIDT i boken ”Den inre läkaren”)


”De som har sämst kontakt med sina känslor brukar också ha dålig kontakt med sin kropp.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Om vi gör vår kropp illa med vårt sätt att leva så börjar kroppen berätta det för oss.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Han som såg mer”)


”Kroppen reagerar ständigt på vad människan tänker och känner. Men också motsatsen gäller. Kroppens tillstånd påverkar hur en människa tänker och känner.”
(BENGT STERN i boken ”Möt dig själv bortom allt förnuft”)


”En del ser sin kropp som något nödvändigt ont som ska besegras och kontrolleras. Men när man kommer till insikt om att den faktiskt är ens bästa vän och rådgivare så har man samtidigt hittat vägen till harmoni, livsglädje och visdom.”
(RUBEN ANDERSSON)


“The body and its movements are a direct readout of the unconscious. The mouth can tell outrageous lies, but the body speaks the truth.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Centering & the art of intimacy”)


”Om du vill finna svaren på de stora frågorna som rör din själ, är det bäst att börja med de små svaren som rör din kropp.”
(GEORGE SHEEHAN)


”The best move you can make, in many situations, is to get out of your head and into your body.”
(STEVE SISGOLD i boken “What’s your body telling you?”)


”Fastän neurotikerns tanke säger att det inte är något fel med honom, så säger kroppen sanningen.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Kroppen lagrar allt som vi inte med hjälp av vårt psyke klarar av att  bearbeta och behandla. I kroppen samlar vi våra känslor, våra minnen, allt det som vi inte kan ta ansvar för. Kroppen blir en sorts soptipp, där nycklarna till vår tillväxt och kanske också till en livsförändring finns. Ju mera vi lagrar i kroppen, desto större är risken att vi till slut insjuknar.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Är det försent att förändras?”)


”Kroppen är vårt mest värdefulla redskap och den vet oftast bättre än vi själva vet! Det gäller att kunna tolka dess språk.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sluta kämpa – börja leva!”)


”En kropp utan krämpor är en skattefri förmögenhet.”
(österländskt ordspråk)


”Vi kan åstadkomma otroliga förändringar i våra sinnen,  kroppar och liv, om vi bara är villiga att ta itu med arbetet.”
(LOUIS L. HAY i boken ”Din egen kraft”)


”Varje mänsklig kropp längtar efter och trivs i ett tillstånd av inre balans, inre frid.”
(DAN MILLMAN i boken ”Andens lagar”)


”Kroppen ljuger inte. Den visar sanningen om våra känslor genom andningen och muskulaturen. Genom muskelspänningar undertrycker den känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod, och på det sättet glömmer vi ofta bort vad som hände. Men känslorna och upplevelserna är fortfarande med oss, lagrade i kroppen, och vi måste anstränga oss för att hålla dem ifrån medvetandet.”
(MARION ROSEN i boken ”Rosenmetoden”)


”Istället för att absorberas (tas upp) effektivt så försvinner de syntetiska vitaminerna oftast rakt igenom kroppen. Dessa kan också vara toxiska i stora doser då kroppen ej är van vid dessa isolerade former av vitaminer. Använd matbaserade vitamin och mineraltillskott. De är mindre koncentrerade och tas upp av kroppen då de är tillgängliga i en mer naturlig form.”
(DAVID FREEDOM i boken ”Hemligheter med ett långt liv”)


”Kroppen talar alltid sanning, men övermäktiga sanningar tvingar psyket att ljuga.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


”En frisk kropp är själens gästrum, en sjuk dess fängelse.”
(FRANCIS BACON)


“Any soul that has a physical body should understand the basics of the body’s operation.”
(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)


”Kroppen är grunden för all personlig identitet.”
(GUY CORNEAU i boken ”Frånvarande fäder, förlorade söner”)


”There is more wisdom in your body than in your deepest philosophies.”
(FRIEDRICH NIETZSCHE)


”Din kropp är den mest påtagliga aspekten av vem du är.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)

Läs även Kroppen

Mjölk-citat

”Mjölk är det mest slembildande födoämnet i människans kost och är från barndomen till ålderdomen, enligt vår erfarenhet den lömskaste orsaken till förkylningar, influensa, luftrörskatarr, astma, höfeber, lunginflammation, tuberkulos och bihålebesvär.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


“The most damaging foods are dairy products.”
(NATHAN PRITIKIN)


”Although many are not aware of it, milk consumption is directly associated with juvenile diabetes.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”1996 slutade jag med mjölk och mjölkprodukter och det var sista gången jag fick bihåleinflammation.”
(LARS FRÖLANDER, OS- och VM-guldmedaljör i simning)


”Komjölk är avsedd att fördubbla kalvens vikt på 6-8 veckor, medan en barnkropp behöver 6-7 månader för att fördubbla sin vikt. Komjölk bygger upp kalven till en vikt av 450-900 kg som fullvuxen. Vi har ännu inte lyckats finna en man eller kvinna, som strävar efter att nå en vikt av ens 100-150 kg!”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Mjölkprodukter från komjölk, vare sig de är pastöriserade eller råa, är de mest slembildande av alla matvaror. Detta inkluderar skummjölk, smör, ost, yoghurt, kefir och vassla. Alla dessa produkter är oerhört slembildande.”
(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)


”Mjölk och mjölkprodukter ingår inte i någon form i den kost jag rekommenderar. Osten tycker jag är värst för en reumatiker. Men även vanlig mjölk och filmjölk bör utgå. Av någon anledning finns det många som anser att filmjölk utgör ett undantag från min antimjölkregel. Det är fel. Personligen kan jag inte tänka mig att en reumatiker kan bli frisk om hon behåller mjölken i sin kost.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Man har funnit att kvinnor som är spända och irritabla före menstruationen ibland konsumerar mycket större mängder mejeriprodukter än kvinnor som inte lider av sådana problem.”
(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)


”Bort med mjölkprodukterna! Mjölk ger inte bara för rikligt med protein utan åstadkommer också slemanhopningar. Folk som har mycket slem i kroppen blir trötta. Mjölk bidrar vidare till ökad slaggbildning i kroppen.”
(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)


”Barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna oföränderligt visar en otrolig förbättring, när komjölk utesluts ur kosten. Barn som ständigt led av förkylningar, blev friskare och starkare när färsk rå morotssaft och andra safter gavs som ersättning för mjölk, och deras förkylningar försvann.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)


”Mjölk och mjölkprodukter visade det högsta sambandet med hjärtsjukdomar, medan socker, animaliskt protein och animaliskt fett kom tvåa, trea och fyra.”
(Kartläggning av dödsfalls- och matkonsumtions-statistik i 24 länder, Medical Hypothesis, 7:907-918, 1981)


”Jag har mött många människor som varit konstant trötta och orkeslösa för att de egentligen inte tål mjölkprodukter. När de tar bort dem ur kosten blir de sig själva och pigga igen.”
(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)


”Alla som har problem med bihålorna bör försöka utesluta mjölk och alla produkter gjorda på mjölk i åtminstone två månader för att se vad som händer. De flesta som prövar det här märker en påtaglig förbättring.”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”Angående öroninflammationer, man finner inte detta smärtsamma tillstånd hos bebisar och barn som inte konsumerar komjölk.”
(WILLIAM NORTHRUP, juli 1994 i ”Natural health”)


”Vid undersökningen genomförd i sex länder av svenska forskare kunde man också konstatera att frekvensen av hjärt-kärlsjukdom – parallellt med minskningen av mejerivaruintaget – sjunkit i fem av dessa länder.

I ett av länderna, Portugal, hade man tvärtom under samma tidsperiod ökat sitt intag av mejerivaror. Där kunde följaktligen istället en ökning av frekvensen hjärt-kärlsjukdomar konstateras.

Rönen talar sitt tydliga språk. Det är av godo för hjärta och kärl att hålla igen på ätandet av mejeriprodukter.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier.

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet.

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)

Läs även Mjölk

Ordspråk

”Den som inte vet vart han seglar, vet inte heller vilken vind som är god eller dålig för honom.”
(indiskt ordspråk)


”Läraren kan öppna dörrar, men du måste gå in själv.”
(kinesiskt ordspråk)


”När en människa börjar resonera upphör hon att känna.”
(franskt ordspråk)


”Under himlen tillhör vi alla samma familj.”
(kinesiskt ordspråk)


”En kamel ser inte sin egen puckel, men han ser sin broders.”
(arabiskt ordspråk)


”Erfarenhet föder visdom.”
(svenskt ordspråk)


”Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.”
(tyskt ordspråk)


”Bara den ovetande blir arg, den vise förstår.”
(indiskt ordspråk)


”Kloka bin suger inte i vissna blommor.”
(kinesiskt ordspråk)


”Tomma tunnor skramlar mest.”
(svenskt ordspråk)


”Mannen som fällde trädet tänkte inte på att även dess skugga försvann.”
(kinesiskt ordspråk)


”Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv.”
(finskt ordspråk)


”Ingen rök utan eld.”
(svenskt ordspråk)


”Ödet leder den villige, men släpar den ovillige.”
(grekiskt ordspråk)


”Den som känner andra är livserfaren, den som känner sig själv är en klok man.”
(kinesiskt ordspråk)


”Värre än det onda är fruktan för det onda.”
(arabiskt ordspråk)


”Lyckan ligger inte i gods och guld. Lyckans källsprång ligger i människans inre.”
(kinesiskt ordspråk)


”Bättre en gång gråta ut än ständigt sucka.”
(asiatiskt ordspråk)


”Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter.”
(kinesiskt ordspråk)


”Sälj ägget, inte hönan.”
(ryskt ordspråk)


”Arbete gör sömnen söt.”
(svenskt ordspråk)


”Lita mer på ögonen än öronen.”
(ryskt ordspråk)


”Det man gör gärna, gör man i regel bra.”
(japanskt ordspråk)

Ruben-citat

”Alla symtom, sjukdomar och bekymmer är följden av att man på något sätt förnekar sitt Sanna Jag.”


”Sök inte kunskap – sök förståelse. Kunskap stannar på den intellektuella nivån – förståelse når hela vägen in i ditt innersta väsen.”


”När jag kan möta livet utan några förväntningar kommer jag att kunna vara i allt som är.””Kroppen ljuger aldrig! Däremot har jag ofta trott att den gjort det. Jag har också ofta velat att kroppen skulle ha ljugit. Men efteråt har det alltid visat sig att kroppen har haft rätt!”


”En del ser sin kropp som något nödvändigt ont som ska besegras och kontrolleras. Men när man kommer till insikt om att den faktiskt är ens bästa vän och rådgivare så har man samtidigt hittat vägen till harmoni, livsglädje och visdom.”


”Den största av alla illusioner är separationen.””Det är den sanna kärleken i ett förhållande som bygger grunden för ett tryggt hem.”


”Gå inte runt och bär på en massa onödigt skit utan spola då hellre ner det i toaletten!”


”När din känsla, vilja och tillit stämmer överens med varandra – då är allt möjligt!””Om man är rädd att förlora någon så vågar man inte öppna sitt hjärta fullt ut för den personen. Detta är ett skydd, oftast omedvetet, för man är rädd att bli sårad, sviken eller övergiven av den andra. Resultatet blir att man aldrig riktigt känner sig älskad, uppskattad eller trygg tillsammans med den andra. Lösningen är att man öppnar sitt hjärta, finner tryggheten, kärleken och uppskattningen inom sig själv.”


”Om du vill veta sanningen om någon, lyssna inte på vad de säger utan se på vad de gör.””Alla val vi gör i livet har sitt ”pris” – särskilt det som är värdefullt för oss. Är du inte villig att betala det ”priset” har du samtidigt bevisat för dig själv att du inte värderar din längtan och dina djupare behov speciellt högt.”


”Man kan utvecklas genom att hjälpa andra men för att kunna hjälpa andra på bästa sätt så är förutsättningen att man själv vill utvecklas.”


”Gaser i magen är en naturlig följd av ett onaturligt leverne.”


”Det viktiga är inte VAD du gör utan HUR du gör. Och allra viktigast är VARFÖR du gör det.””Din kropp är det mest konkreta uttrycksmedel som din själ har att använda sig av. Om du är förvirrad, vilse eller tvivlar på dig själv, titta då på hur din kropp mår. Den ger dig tydlig vägledning om hur du är påverkad av omgivningen, hur du värderar dig själv och om du verkligen har fattat rätt beslut utifrån ditt Sanna Jag. Kroppen är vår ärligaste och viktigaste vägledare under hela vårt liv. Kroppen har inte förmågan att luras såsom ditt psyke och sinne har. Värdesätt din kropp och dess välmående så gör du detsamma mot dig själv – det vill säga – du älskar dig själv…”


”Din vandring på Jorden symboliserar din egna inre vandring. Vandrar du bort från dig själv och flyr för att du är rädd att möta dig själv? Eller vandrar du inåt för att möta, krama om och älska dig själv?””Det mest skrämmande för människan är sanningen.”


”Känslomässiga reaktioner på yttre händelser väcker upp delar i det inre som behöver bearbetas.”


”Om jag inte vill så kommer jag aldrig kunna. Om jag inte kan så betyder det att jag egentligen inte vill. Därför måste jag således fråga mig själv; – Varför vill jag inte?””Bästa sättet att väcka upp och leda andra människor till ett bättre liv är att själv vara ett föredöme. Sämsta sättet är att tillrättavisa och kritisera andra.”


”Det går att leva ett helt liv i illusionen och därmed förneka den uppenbara sanningen. Anledningen till detta är att de flesta inte vill se sanningen om sig själva, sitt liv och framförallt sin livshistoria. Priset för ett liv i illusionen är lidande, depression, tomhet, projiceringar, begränsningar och sjukdom. Många är beredda att göra nästan vad som helst för att må bättre – förutom just det som de verkligen behöver göra! Detta medför att de aldrig förändrar orsaken till sitt lidande och därmed är de dömda till ett liv i lögn och förnekelse.”

(RUBEN ANDERSSON)

Läs även Rubentexter

Sanningar

”Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kan befria dig.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Det finns inget hälsosamt alternativ till att se och erkänna sanningen.”
(ALICE MILLER)


”Föräldrarnas uppgift är att förmedla sanning och kärlek.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Föräldraskap”)


”Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig efteråt för att komma ihåg vad man sagt.”
(MARK TWAIN)


”Om du vill veta sanningen om något, studera då dina känslor. Att lyssna till kroppen är det snabbaste sättet att göra det.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Vänskap med Gud”)


”Om de hade hittat vägen till sin egen barndom och därmed till sanningen hade de inte känt sig isolerade. Att leva med den egna sanningen innebär nämligen att vara nära sig själv, och det är motsatsen till isolering. Isolerad känner man sig när man är skild från sig själv och lever på flykt från sanningen. Hundratals vänner och instämmande beundrare kan inte kompensera den förlusten.”
(ALICE MILLER i boken ”Riv tigandets mur”)


”Livet vill sanningen, även om uppriktigheten ibland är smärtsam.”
(FREDRIK BENGTSSON i boken ”Att få bitarna på plats”)


”Ingen blir sjuk av att erfara sanningen om han är mogen för det. Men många är sjuka därför att de inte känner till sanningen om sig själva – särskilt om de inte vill känna till den.”
(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)


”Om du inte är sann mot dig själv kan du inte vara sann mot någon annan.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Vänskap med Gud”)


”Det mest skrämmande för människan är sanningen.”
(RUBEN ANDERSSON)


”Att ljuga är inte svårt. Att försöka säga sanningen är betydligt mer skrämmande.”
(FRITZ PEARL)


”Alla sanningar har en förmåga att väcka dig. En del människor gillar inte att bli väckta. Det gäller de flesta. De flesta skulle hellre fortsätta sova. Världen befinner sig i det tillstånd den gör på grund av att den är fylld av sömngångare.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud”)


”En enda lögn kostar dig sanningen.”
(okänd)


”Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself.”
(RICHARD BACH i boken ”Messiah’s handbook”)


”Om vetenskapen går ständigt framåt, innebär det ju att vi aldrig kan veta något säkert. Om gårdagens sanning är dagens osanning så finns det ju den risken att dagens sanning imorgon är osanning. De vetenskapliga sanningarna är således provisoriska.”
(ANNA JORARV)


”Positivt tänkande är intressant men om det innebär att förneka sanningen så kan det bara vara till skada.”
(CANDACE PERT)


”Frequently, physical illnesses are the body’s response to permanent disregard of its vital functions. One of our most vital functions is an ability to listen to the true story of our own lives.”
(ALICE MILLER i boken ”The body never lies”)


”Sanningen befriar dig från det förflutnas grepp.”
(DEBBIE FORD i boken ”Fråga dig det rätta”)


”Om man talar sanning har man ett förhållande. Om man inte gör det är man bara intrasslad med varandra.”
(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken ”Den medvetna kärleken”)


”Sanningen som finns inom var och en av oss är den främsta läraren av alla.”
(ED & DEB SHAPIRO i boken ”Gränslös kärlek”)


”Om jag äger min egen sanning behöver jag inte försöka sälja den till andra.”
(MY SÖDERGREN)


”Sanningen finns. Det är bara lögnen man hittar på.”
(GEORGES BRAQUE)


”Tankar är inte känslor, de är snarare idéer om hur du ”borde” känna dig. När man rör ihop tankar och känslor blir sanningen dunkel och svår att upptäcka.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 2”)


”Det finns två sätt att bli lurad på. Det ena är att tro på det som inte är sant; det andra är att vägra tro på det som är sant.”
(SÖREN KIERKEGAARD)


”All sanning passerar tre stadier. Först förlöjligas den, sedan blir den starkt kritiserad för att slutligen accepteras då den har bevisat sig själv.”
(SCHOPENHAUER)


”De flesta terapeuter är rädda för sanningen.”
(ALICE MILLER i boken ”Riv tigandets mur”)


”Whoever wants truth and light will find it for themselves.”
(RICHARD BACH i boken ”Messiah’s handbook”)


”Det uppenbara utgör aldrig hela sanningen.”
(CAROLINE MYSS i boken ”Heliga kontrakt”)


”Sanningen kommer att göra dig fri, men först kommer den att göra dig väldigt irriterad.”
(okänd)


”Följ inte människor, följ sanningen.”
(ALAN COHEN)


”När man går till sakens kärna, är nästan all sanning paradoxal.”
(M. SCOTT PECK i boken ”Det svåra steget till gemenskap”)


”Envisas man med att inte vilja se sanningen när den uppenbarar sig kommer närsynthet samt syn- och hörselskador att vara en naturlig följd.”
(EDWARD BACH i boken ”Hela dig”)


”Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth.”
(ALBERT EINSTEIN)


”Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen.”
(ALEXANDER WEISS)


”The truth is lived, not taught.”
(HERMANN HESSE)


”Krigets första offer är sanningen.”
(AISCHYLOS)


”Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.”
(FRIEDRICH NIETZSCHE)


”De måste finna det svårt de som tar auktoriteten för sanning istället för sanningen som auktoritet.”
(GERALD MASSEY)


”Sanningen är den tryggaste platsen i en relation.”
(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken ”Den medvetna kärleken”)


“The body is the guardian of the truth, our truth, because it carries the experience of a lifetime and ensures that we can live with the truth of our organism. With the aid of physical symptoms it forces us to engage cognitively with this truth so that we can communicate harmoniously with the child within, the child who lives inside us, the child who was spurned, abused, and humiliated.”
(ALICE MILLER i boken ”The body never lies”)


”Ett fel kan aldrig bli sant hur många gånger man än upprepar det. Sanningen kan aldrig vara fel, även om ingen hör den.”
(MAHATMA GANDHI)


”De sanningar som vi inte vill höra är oftast nyttigast för oss.”
(okänd)


”Ingen läkning är möjlig förrän sanningen är avslöjad.”
(HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”)


”Man inom medicinen ofta har förutfattade meningar om hur en medicinsk sanning får se ut. Om en ”sanning” ej verkar rimlig, hjälper det nästan inte hur bra bevisen är och hur perfekta dubbelblindtest som genomförts, men om ”sanningen” är konventionell och redan accepterad godtas även undersökningar av dålig kvalitet som bevis.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”Not being known doesn’t stop the truth from being true.”
(RICHARD BACH i boken ”Messiah’s handbook”)


”Det väsentliga är att kärleken och sanningen är närvarande.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)


”Självet är inte den individuella kroppen eller det individuella sinnet, utan snarare den aspekt djupt inom varje person som känner till Sanningen.”
(SWAMI VISHNU DEVANANDA)


”Var inte rädd att förändra din sanning både lätt och snabbt när dina upplevelser leder till nya insikter.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud”)


”Att hålla inne med sanningen är ett sätt att ljuga.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


”Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt.”
(WINSTON CHURCHILL)


”Det finns en sanning inom oss. Den ligger ofta djupare än vårt eget förstånd, och det är när vi handlar enligt den som vi lätt tvivlar på oss själva, även om vi är på den rätta vägen. Hjälten är en person som tror mer på sitt inre än till och med på sitt förstånd.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Är det försent att förändras?”)


”Det går att leva ett helt liv i illusionen och därmed förneka den uppenbara sanningen. Anledningen till detta är att de flesta inte vill se sanningen om sig själva, sitt liv och framförallt sin livshistoria. Priset för ett liv i illusionen är lidande, depression, tomhet, projiceringar, begränsningar och sjukdom. Många är beredda att göra nästan vad som helst för att må bättre – förutom just det som de verkligen behöver göra! Detta medför att de aldrig förändrar orsaken till sitt lidande och därmed är de dömda till ett liv i lögn och förnekelse.”
(RUBEN ANDERSSON)


”Lögnen kommer att skada dig, även om den tycks vara till gagn; sanningen kommer att gagna dig, även om den tycks vara till skada.”
(arabiskt ordspråk)


”Det är en sorglig sanning att många barn som har misshandlats av sina föräldrar ändå vill ha en relation till dem och i allmänhet brukar föräldrar till mördare passionerat försvara sin son eller dotter.”
(ANDREW G. MARSHALL i boken ”Jag älskar dig men jag är inte förälskad längre!”)


”It requires energy – literal physical energy – to hide our emotions from ourselves. It requires even more energy to conceal them from others. And the truth is, nobody ever hides anything. People who think they’re hiding their anger reveal it through chronic headaches. People who think they’re hiding their fear reveal it through stomach troubles. The mind can lie, but the aching head and the upset stomach speak the truth.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Lasting love”)


”Children who are told the truth and are not brought up to tolerate lies and cruelty can develop as freely as a plant whose roots have not been attacked by pests (in our case, lies).”
(ALICE MILLER i boken ”Free from lies”)


”Truth is not introduced into the individual from without, but was within him all the time.”
(SÖREN KIERKEGAARD)


”The truth only hurts when we resist it.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Lasting love”)


”When we do not speak our truth, we choose fear over freedom.”
(LANDON J. NAPOLEAN i boken ”The spirit warrior’s handbook”)


”Infinite love is the only truth – everything else is illusion.”
(DAVID ICKE)


”A fair person believes what he does because he believes firmly it is the truth and as such is willing to discuss it with any other fair minded one. He is willing for it to be sifted and tested to the uttermost, for he does not want to believe what is untrue and he knows the truth will stand any real tests, and too, the more it is tested, the more it can be seen to be the truth. He is willing to concede that those who differ from him are sincere until the opposite is disclosed and this disclosure of insincerity will not be his defeat in arguments, he will not try to relieve himself of his defeat by slandering his opponent, but he will thank him for enabling him to see this weakness and the faultiness of his belief.”
(ISAAC PEEPLES)


”Om en människa vägrar att konfronteras med sanningen om sig själv lever hon inte längre i verkligheten utan i en lögn.”
(TOMMY HELLSTEN i boken ”Flodhästen på arbetsplatsen”)


”Inte ens en vetenskapsman är mer än en människa. För honom som för andra är det naturligt att hata det man inte kan förklara. Det är en allmänt florerande inbillning att vi idag vet allt som någonsin kan vetas. Ingenting är dock så sårbart som en vetenskaplig teori; låt oss se den som ett tidsbetingat försök att förklara fakta och inte som en evig sanning i sig själv.”
(CARL GUSTAV JUNG)


”Om du vill veta sanningen om någon, lyssna inte på vad de säger utan se på vad de gör.”
(RUBEN ANDERSSON)


”There is tremendous freedom in being willing to speak the truth in key life situations. Why? Because we human beings define ourselves by how we relate to the truth. If we embrace it, we’re free. If we resist it, we can spend our lives running from it. No matter how big a politician or how nimble a running back you are, it’s hard to outrun truth. Truth has a way of catching up with you.”
(GAY HENDRICKS i boken “The ten-second miracle”)


”De som blir arga över sanningen är de som själva lever i lögn.”
(okänd)


“Never assume that every critic is a hater. Not everyone is hating on you. Some people are just telling you the truth.”
(anonymous)


“The only people who are mad at you for speaking the Truth are the people who are living a lie.”
(anonymous)

Läs även Kroppen berättar alltid sanningen och Vår verklighetskarta

Sjukvårds-citat

”Läkare har ibland en omnipotent självuppfattning. Det man inte förstår, förkastar man.”
(PER MAGNUSON)

Fotnot: ”omnipotent” = allsmäktig.


”Att Sverige har en vård i världsklass är en myt. Hälso- och sjukvården har förlorat helhetsperspektivet. Man har tappat hälsodelen. Den stora förloraren är patienten. Patienter slussas mellan olika läkare och vårdenheter och får symtombehandling. Grundorsakerna till varför patienten mår dåligt ges sällan tid att utreda.”
(MIKAEL LÖVGREN i förordet till boken ”Läk dig själv”)


“At least 95 percent of the ailments that children are prey to will heal themselves and do not require medical attention.”
(ROBERT S. MENDELSOHN i boken “How to raise a healthy child in spite of your doctor”)


”För hundra år sedan offentliggjorde läkaren Ignaz Semmelweiss sin övertygelse att läkarna utsatte sina patienter för ökade risker genom att inte tvätta händerna före operationer och förlossningar. Kirurger kunde till och med gå direkt från obduktioner av sjuka kroppar till förlossningar, utan att ens skölja av händerna. Hur mottogs då denna nya information? Doktor Semmelweiss fördömdes och smädades obarmhärtigt av sina kolleger, som förföljde honom så långt, att han måste lämna sitt yrke. Han dog på ett mentalsjukhus, vanärad och förnedrad. Är det någon som inte vet, att kirurger idag tvättar sig före operationer?”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Man brukar när det gäller mediciner säga att den genomsnittliga livslängden för en ny medicin är fem år, varefter den visar sig dels vara för farlig, dels overksam mot den aktuella sjukdomen.”
(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”)


”The medical, pharmaceutical, and supplement industries figured out long ago that a nation of healthy eaters would be disastrous to their profits.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken “Whole”)


””En gång i tiden gjorde läkemedelsbolagen reklam för mediciner för att behandla sjukdomar. Nu är det ofta tvärtom. De gör reklam för sjukdomar som ska passa deras läkemedel.” – ”Sättet att sälja läkemedel är att sälja psykisk sjukdom”.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk del 2”)


”To many doctors, our bodies are machines to be fixed, not people to be healed.”
(GERALD M. LEMOLE i boken “The healing diet”)


”Mellan människan och hennes hälsa står läkaren.”
(ARE WAERLAND)

Läs även Sjukvård