Cancer

Här finner du information om cancer, vad som orsakar den och vad som kan läka den. Och viktig information om cancer som du ej delges från skolmedicinen (den ”sjuka vården”).

Läs även Kinastudien, Levern, Slembildning, Syra/bas-balansen och Tjocktarmscancer

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

Alkohol & Cancer

”Den rådande missuppfattningen att alkohol har en hälsosam effekt bygger på en förenklad tolkning av epidemiologiska studier, menar de australiska forskarna Rodney Jackson och Robert Beaglehole. De pekar på att lätt till måttligt alkoholdrickande ökar dödligheten i bland annat skrumplever, olycksfall, slaganfall och, troligen, både bröstcancer och grovtarmscancer. Hos såväl män som kvinnor under 40 år finns ett samband mellan en låg mängd alkohol och ökad dödlighet.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Att rödvin kan ha andra negativa effekter har inte fått så stort fokus. En analys publicerad sommaren 2016 ger ett entydigt och klart budskap – alla alkoholhaltiga drycker, oavsett sort, bidrar till att öka en rad olika cancersjukdomar, som bröst-, mun, hals, matstrups-, lever- och tjocktarmscancer. Analysen som är en sammanställning av flera vetenskapliga rapporter visar att redan en låg till måttlig konsumtion ökar risken betydligt. Alkohol bildar ett ämne i kroppen, acetaldehyd, som skadar DNA, vår arvsmassa. Alkohol ökar även mängden östrogen i kroppen, vilket är en riskfaktor för bröstcancer. Tyvärr är många människor inte alls medvetna om den cancerframkallande effekt som alkohol har.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Överdriven alkoholkonsumtion har länge misstänkts öka risken för bröstcancer. Nya forskningsresultat från Harvard School of Public Health tyder på att ju mer alkohol kvinnor dricker, desto större är risken för att de ska få bröstcancer. Den ökar upp till 40 procent om man dricker tre glas vin eller motsvarande 3 g alkohol per dag. Resultaten grundas på undersökningar i USA, Kanada, Nederländerna och Sverige, länder som hör till de med flest fall av bröstcancer i världen.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Alkoholkonsumtion ökar förekomsten av bröstcancer med 41 procent för kvinnor som dricker 30-60 g alkohol per dag jämfört med kvinnor som inte dricker.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”I de viner vi köper i Sverige finns det många ämnen som inom EU klassas som cancerframkallande, mutagena, samt hormon- eller reproduktionsstörande.”
(ULRIKA DAVIDSSON i boken ”Raw food med två detoxveckor”)

Läs även Alkohol

Anticancer-födoämnen

”Ju mer grönsaker och baljväxter (ärter, bönor, linser) landets kost innehåller, desto lägre är cancerfrekvensen.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Vegetarianer hade 8 procent lägre risk att drabbas av cancer, medan veganernas cancerrisk minskade med 15 procent.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Idag vet vi från stora observationsstudier att vegetarianer lever längre än de som äter en diet med mycket kött och löper också mindre risk att drabbas av en rad olika sjukdomar, som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer.”
(NIKLAS EKSTEDT & HENRIK ENNART i boken ”Happy food green”)


”Exakt hur viktigt det är att äta en växtbaserad kost för att förebygga cancer bekräftades 1997 när American Institute for Cancer Research (amerikanska cancerforskningsinstitutet) publicerade en viktig internationell rapport, Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: A Global Perspective (Föda, näring och cancerprevention: ett globalt perspektiv). I denna rapport, som framtogs i samarbete mellan 120 forskare och experter från FN:s Världshälsoorganisation (WHO) och Närings- och jordbruksorganisation samt från International Agency on Research on Cancer (som ingår i WHO) och USA:s National Cancer Institute, analyserades över 4 500 studier som handlade om kost och cancer. 

I rapporten ingick också en översikt gjord av en expertgrupp bestående av femton av världens ledande forskare om kost och cancer som granskat över två hundra fallstudier om sambandet mellan frukt och grönsaker och cancer. I häpnadsväckande 78 procent av dessa studier fann man att frukt och grönsaker hade en statistiskt säkerställd skyddande effekt mot någon eller flera typer av cancer. Endast tjugotvå procent visade inget signifikant samband. Ingen studie visade att konsumtion av sådana livsmedel orsakade en ökning av antalet cancerfall. 

Vad blir då rapportens kostrekommendation nummer ett? 

Välj en kost huvudsakligen baserad på en rik variation av grönsaker, frukt och baljväxter och med ett ytterst litet inslag av stärkelserik basföda. 

I egenskap av både projektledare för Kinastudien och främste rådgivare vid American Institute for Cancer Research känner doktor Colin Campbell väl till dessa studier. På grundval av sina erfarenheter har han varit mycket frispråkig i fråga om sambandet mellan kost och cancer: 

Den största andelen av alla cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och andra former av degenerativa sjukdomar kan enkelt förhindras genom att vi börjar äta en växtbaserad kost.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)

Läs även Vegetarisk kost


”Kirstine Nolfi var en av de första i Danmark som spred budskapet om levande, enzymrik mat. Nolfi sade bland annat: 

Tills helt nyligen trodde forskarna att det enbart berodde på betakarotenet att personer som åt morötter var mindre utsatta för vissa cancersjukdomar. De räknade därför ut att man genom att placera betakarotenet i ett piller skulle kunna uppnå samma effekt. Det visade sig emellertid inte vara fallet – till vitamintillverkarnas stora besvikelse. Nu arbetar forskarna med teorin att även andra ämnen i morötter kan spela en viktig roll. En av de främsta kandidaterna är alfakaroten, en mindre känd antioxidant som det finns massor av i morötter. En studie fann att lungcancer förekom oftare hos män med lågt intag av alfakaroten.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


“The most thrilling experience I can recall was seeing cancer cells taken from human bodies that thrived on cooked food but were unable to survive on the same kind of food that was uncooked.”
(ANN WIGMORE i boken ”Be your own doctor”)

Läs även Ät mera rå föda


”Nötter (i synnerhet trädnötter) har fantastiska anticanceregenskaper. I en nyligen genomförd studie tittade forskare vid Yale University på dödstal och canceråterfall hos patienter med grovtarmscancer i stadium 3. Hos de patienter som åt två portioner nötter eller mer i veckan hade canceråterfallen minskat med 42 procent och dödstalet med 57 procent. Du läste rätt – cancerpatienter som åt nötter bara två gånger i veckan minskade risken att dö med mer än hälften. Det är effektivare än de flesta vanliga cellgiftsbehandlingar! Det är värt att notera att det inte skedde någon minskning av canceråterfallen hos patienter som åt jordnötter – vilket inte är någon överraskning för mig (eller för dig heller vid det här laget) eftersom jordnötter är en typ av baljväxt som är full med lektiner och inte alls är några nötter. I själva verket har det i studier på djur visat sig att jordnötslektin gynnar grovtarmscancer.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”I en annan studie, denna gång utförd av National Institutes of Health in Bethesda i Maryland, där jag hade en forskartjänst under två år, hade de personer som åt störst mängd nötter 26 procents mindre risk för att drabbas av lungcancer än människor som åt ytterst lite nötter. Häpnadsväckande nog var fördelen ännu större för rökare! Personer som rökte regelbundet och åt stora mängder nötter hade 39 procents minskad risk för lungcancer jämfört med rökare som åt ytterst lite nötter. Detta tyder på att nötterna faktiskt skyddade de personerna från rökningens negativa effekter. En systematisk granskning visade att nötkonsumtion är förknippad med lägre risk för inte bara cancer utan också död av många andra orsaker – och skillnaden är stor. I en studie minskade kvinnor som åt stora mängder nötter risken för förtida död med hälften.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Forskare vid Ewha-universitetet för kvinnor, Seouls nationella universitet och Sungkyunkwan-universitetet i Sydkorea undersökte ett valnötsextrakt för dess förmåga att döda cancerstamceller. I laboratorieexperiment odlade de tjocktarmscancerstamceller som isolerats från en patient och exponerade cellerna för ett valnötsextrakt. Efter två dagars exponering hade antalet cancerstamceller som behandlats med valnötsextrakt minskat med 34 procent. På sex dagar hade förbluffande 86 procent av cancerstamcellernas tillväxt hämmats. Den kraftfulla effekt som valnötter har på cancerstamceller kan hjälpa till att förklara resultaten från en studie med 826 patienter med tjocktarmscancer i stadium 3 i vilken ett intag av valnötter kunde kopplas till 57 procent lägre risk att dö och 42 procent lägre risk att få canceråterfall. Om du har tjocktarmscancer kan valnötter bokstavligen rädda ditt liv.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”Paranöten är känd för sitt innehåll av selen och anses kunna skydda mot både bröstcancer och depression. Den är rik på protein och även B1-vitamin och magnesium, som båda är viktiga för nervsystemet.

Paranöten innehåller stora mängder omättat fett och kan hjälpa till att sänka kolesterolet, medan arginin och flavonoider tycks ge skydd mot hjärtinfarkt och cancer.”

(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”I områden med lite selen i jorden och följaktligen låga nivåer i maten är cancerfrekvensen högre än där jorden innehåller mycket selen. Modern forskning har också dokumenterat det här mineralets starka skyddseffekt mot cancer. Paranötter är en god källa, eftersom två sådana innehåller hela dagsbehovet.”
(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)


”Mandeln innehåller även fytokemikalierna quercetin och kämpferol, som anses skydda mot cancer.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Dessutom har National Cancer Institute i USA listat valnötter som ett födoämne med god förmåga att motverka cancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

Läs även Nötter


”Potatisskal innehåller klorogensyra, som har anticarcinogen effekt.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Den senaste tiden har bären fått konkurrens: persikor, plommon, nektariner och så vidare, det vill säga stenfrukter. Deras anticancereffekter har tidigare varit okända. Enligt en grupp forskare i Texas, som utvärderade över hundra arter, är dessa frukter – i synnerhet plommon – minst lika rika på anticancerkomponenter som de små bären. I dessa lågkonjunkturtider kan det vara bra att veta att ett enda plommon innehåller lika mycket antioxidanter som en handfull bär och kostar mycket mindre. I laboratorier har man också kunnat visa att stenfrukter är verksamma mot bröstcancerceller och förhöjt kolesterol.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”En av fytokemikalierna i ananas heter bromelain och bidrar bland annat till att kroppen kan bryta ner de proteiner vi äter till olika aminosyror. Om man regelbundet äter ananas minskar risken påtagligt att få hudcancer, enligt en studie som publicerades i Cancer Letter 2009. Bromelain har visat sig kunna motverka cancer och har även antiinflammatorisk effekt, vilket har påvisats av specialister vid the Indian Institute of Toxicology.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)


”Aktuell forskning vid Robert Gordon University i Aberdeen visar att det bara är rå broccoli som skyddar mot tjocktarmscancer, att döma av mängden skadat DNA i tjocktarmsceller från grisar. Man misstänker att de cancerförebyggande glukosinolaterna, ett förstadium till de isotiocyanater som produceras i tarmkanalen, förstörs vid tillagningen. Man vet dock inte hur lång tid upphettningen måste pågå innan de förstörs. Som jag redan har påpekat är det nyttigast att äta grönsaker så råa som möjligt.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”En del forskare anser att en bidragande orsak till att indierna har mycket lägre frekvens av viss cancer jämfört med människor i västvärlden faktiskt beror på att de får i sig mycket mer kurkumin. Man tror att ämnet motverkar att tumörceller bildas men också att det stryper åt den viktiga blodförsörjningen i tumörcellerna. Tjocktarmscancer verkar vara extra känsligt för kurkumin. Strö över lite gurkmeja på maten varje dag.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Enligt boken Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects ger regelbunden tillförsel av gurkmeja betydande positiva kliniska effekter både på djur och människa inte minst vid olika typer av cancer.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


“There are at least thirty published studies indicating that curcumin has an antitumor effect.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


“One study, published in 2006 in the medical journal Oncogene, showed that curcumin inhibited the growth of human colon cancer cells.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


”I laboratoriemiljö kan kurkumin hämma tillväxten hos många olika typer av cancer, till exempel tjocktarms-, prostata-, lever-, mag-, bröst- och äggstockscancer, hjärntumörer och leukemi.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


Kurkumin är en fettlöslig polyfenol från gurkmeja, och forskning har dokumenterat att den har en rad olika farmakologiska effekter i kroppen. Bland annat aktiverar kurkumin autofagi, vilket är värdefullt mot flera typer av cancer celler.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas fastebok”)

Läs även Gurkmeja


“Likt andra grönsaker i samma familj innehåller kål indoler, växtämnen som tycks avaktivera kraftfulla östrogener som kan öka risken för tumörbildning, speciellt i brösten.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


“Cabbage was revered in ancient Rome as a cancer cure. Today, we know its cancer-curing effects are from its numerous anti-cancer and antioxidant compounds. Cabbage speeds up estrogen metabolism, which is thought to help block breast cancer and suppress growth of polyps, a prelude to colon cancer. According to research, eating cabbage more than once a week cut men’s colon cancer odds by as much as 66 percent.

As little as two daily tablespoons of cooked cabbage protected subjects against stomach cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health and rejuvenation”)


”Horseradish, in particular is one of the richest sources of allyl isothiocyanate, which is believed to play a role in the prevention of tumors and in the suppression of tumor growth.

A study from the University of Illinois shows that horseradish has substantial quantities of glucosinolates, compounds that are the parent molecules of substances that increase human resistance to cancer. Glucosinolates in food increases the liver’s ability to detoxify carcinogens and, according to Dr. Mosbah Kushad, associate professor of food-crop systems at the University of Illinois, they may actually suppress the growth of existing cancerous tumors. Kushad, who has been involved in studies of many cruciferous vegetables, says that horseradish contains ten times more glucosinolates than broccoli, so you don’t need as much to benefit.”

(JONNY BOWDEN i boken ”The 150 healthiest foods on earth”)

Läs även Pepparrot


”Substanser i selleri sägs hämma tumörtillväxt.”
(SARAH OWEN i boken ”Juicer som håller dig frisk”)


”Ju mer växter en befolkning äter, desto lägre risk för bröstcancer har de.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Avokado innehåller nyttiga, enkelomättade fetter som oleinsyra, som sänker risken för bröstcancer.”
(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Andens medicin”)


”Som om inte detta vore nog är avokadon också den främsta fruktkällan för betasitosterol, ett ämne som skyddar mot cancer och kan minska kolesterolet. Den överträffar också andra frukter när det gäller antioxidanten lutein. Studier har visat att denna bidrar till att skydda mot grå starr, hjärtsjukdomar och prostatacancer.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


”Avocados have also been found to have three times the amount of glutathione than any other fruit. Glutathione is a powerful antioxidant shown to block 30 different carcinogens as well as the proliferation of the AIDS virus in test tube experiments. Studies have revealed a strong correlation between increased glutathione intake (from food) and decreased risk of oral and pharyngeal cancer.”
(ANDREAS MORITZ & JOHN HORNECKER i boken “Simple steps to total health”)


”Avokado har också i studier visat sig ha starka hämmande effekter på cancerceller utan att skada friska celler, vilket väckt förhoppningen att avokado ska kunna bli ett redskap i så kallad palliativ cancervård.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

Läs även Avokado


”Forskning visar också att tomater har en skyddande effekt mot cancer i prostatan, magen och lungorna.”
(ERICA PALMCRANTZ AZIZ i boken ”Rawsome”)


”Carrots are alkaline-forming and clear acidic blood conditions including acne, tonsillitis, and rheumatism; they are also one of the richest sources of the anti-oxidant beta-carotene (provitamin A), which protects against cancer (carrots are a traditional Western folk remedy for cancer)”
(PAUL PITCHFORD i boken “Healing with whole foods”)


”Rå morotssaft hjälper till att läka sår och upplösa cancersvulster.”
(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)


”Carrots’ antioxidant compounds help protect against cardiovascular disease and cancer.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”If you are or were a smoker, the beta-carotene in one medium carrot cuts your lung cancer risk in half.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Timeless wisdom from Andreas Moritz”)


”Över 200 studier visar att betakaroten har betydelse för att förebygga cancer, och morötter är den bästa källan till denna antioxidant, som neutraliserar skadliga fria radikaler.”
(SARAH OWEN i boken ”Juicer som håller dig frisk”)


”En enda rå morot på 100 g innehåller 10 mg av betakaroten. Högt betakarotenintag har visat sig minska cancerfrekvensen när det gäller urinblåsa, livmodershals, struphuvud och matstrupe med upp till 50 procent och reducera frekvensen av bröstcancer i klimakteriet med 20 procent. Morotskonsumtion har också visat sig reducera frekvensen av lungcancer.

Tills helt nyligen trodde forskarna att det enbart berodde på betakarotenet att personer som åt morötter var mindre utsatta för vissa cancersjukdomar. De räknade därför ut att man genom att placera betakarotenet i ett piller skulle kunna uppnå samma effekt. Det visade sig emellertid inte vara fallet – till vitamintillverkarnas stora besvikelse. Nu arbetar forskarna med teorin att även andra ämnen i morötter kan spela en viktig roll. En av de främsta kandidaterna är alfakaroten, en mindre känd antioxidant som det finns massor av i morötter. En studie fann att lungcancer förekom oftare hos män med lågt intag av alfakaroten.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


”Forskning har visat att morötter också signifikant minskade risken att få äggstockscancer.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

Läs även Morot


Pau Dárco-te, framställs av den inre röda barken från pau d’arcoträdet (Tabebuia impetiginosa), som växer i Amazonas och Anderna i Sydamerika. (Pau D’arco är det portugisiska namnet på trädet, Lapacho det spanska och Iperoxo det indianska). Teet är mycket allmänläkande, immunförsvarsstärkande och blodrenande.

Forskning har visat att det har en god effekt vid bl.a. cancer.”

(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)

Läs även Pau d’arco (Örtte)


“Även om forskarna ännu inte vet varför, tycks olivolja ha en särskilt stor skyddande effekt mot bröstcancer; en undersökning visade att kvinnor som åt olivolja minst två gånger om dagen löpte 25 procent mindre risk att drabbas av bröstcancer än kvinnor som inte åt det lika ofta.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


”Grekland har traditionellt en hög konsumtion av olivolja, och kvinnorna har en halverad frekvens av bröstcancer jämfört med exempelvis USA och Sverige.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


“Monounsaturated fats, as found in olive oil, reduce breast cancer risk by 45 %.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“According to Archives of Internal Medicine, 1998, polyunsaturated fats increase a woman’s risk of breast cancer by 69 %. In contrast, monounsaturated fats, as found in olive oil, reduce breast cancer risk by 45 %.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Forskare från Spanien har i laboratorieexperiment visat att sekoiridoiderna i olivoljan drastiskt kan minska tillväxten av bröstcancerstamceller. 

Den kraftfulla effekten från olivoljans sekoiridoider har belagts på genetisk nivå: efter att de bioaktiva ämnena exponerats för bröstcancerstamceller förändrade de aktiviteten i 160 gener som är inblandade i styrningen av stamceller. En gen minskade sin aktivitet fyra gånger, medan aktiviteten i en annan gen som är en cancerstamcellantagonist ökade tretton gånger. Olivoljans hälsoskyddande kraft omfattar alltså även att angripa farliga stamceller.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


”I en studie från Mario Negri-institutet för farmakologisk forskning och universitetet i Milano undersöktes 27 000 italienska deltagare för sitt intag av extra virgin olivolja, smör, margarin och fröoljor. Deras intag analyserades för att hitta kopplingar till olika cancerformer. Forskarna fann att 3-4 teskedar olivolja kunde kopplas till 70 procent lägre risk för matstrupscancer, 60 procent för struphuvudcancer, 60 procent för mun- och svalgcancer, 32 procent för äggstockscancer, 17 procent för tjocktarms- och ändtarmscancer och 11 procent för bröstcancer. Dessa hälsovinster återfanns inte hos något av de andra fetterna. Smör kunde faktiskt kopplas till en fördubblad risk för matstrupscancer och mun- och svalgcancer.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Läs även Olivolja


”Ett flertal vetenskapliga arbeten anser att mariatisteln minskar aktiviteten på ämnen som befordrar cancer.”
(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)


”Orange frukter, som apelsin, har visats skydda mot uppkomsten av cancer, bland annat den som drabbar urinblåsan. Kvinnor är mer skyddade än män.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”Enligt näringsexperten Jean Carper innehåller citrusfrukterna 58 kända cancerhämmande ämnen vars effekt förstärks när de får verka tillsammans jämfört med intag var för sig.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Citron innehåller även ämnen som motverkar cancer.”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


”Matsmältningsenzymerna i alfalfa bidrar faktiskt till att neutralisera vissa former av cancer.”
(Dr I W WATTENBERG)


”Groddar innehåller massor av syre, och som nämnts ovan är syre livsviktigt eftersom kroppens celler varken kan leva eller andas utan det. Läkaren Otto Warburg – som fick Nobelpriset både 1931 och 1944 – upptäckte att tillväxten av cancerceller förökades i en syrefattig vävnad, medan varken virus-, bakterie- eller cancerceller kunde leva i en syrerik och basisk miljö. I uppvärmd mat har syret förstörts, men groddar är basiska och syrerika samt fulla av gnistrande liv och energi.”
 
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

Läs även Groddar och Syra/basbalansen


“Apples contain quercetin, a flavonoid that, in a 2001 Mayo Clinic study, helped prevent the growth of prostate cancer cells. Another study, at Cornell University, showed that phytochemicals in the skin of an apple inhibited the reproduction of colon cancer cells by 43 percent. And the National Cancer Institute reported that foods containing flavonoids like the ones in apples may reduce the risk of lung cancer by as much as 50 percent.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


“When you eat (or juice) apples, don’t forget the peel. Apple peels have been found to have potent antioxidant activity and can greatly inhibit the growth of liver cancer and colon cancer cells. Though almost all apples contain valuable phenols and antioxidants, the good old Red Delicious seems to frequently come out the winner when it comes to antioxidant power.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


”Äpplen kan minska risken för vissa cancerformer.”
(MONIQUE SIMMONDS, MELANIE-JAYNE HOWES och JASON IRVING i boken ”Odlarens handbok om medicinalväxter”)


”Från Cornell University i USA rapporteras det att ett litet äpple överlägset slår ett C-vitaminpiller i kampen mot ateroskleros (»åderförkalkning«) och cancer.”
(KARI BØ, CHRISTINE THUNE & BEATE WINTHER i boken “Livslust!”)


”Äpplen innehåller även glukuronsyra som underlättar för kroppen att göra sig av med cancerframkallande ämnen.”
(JUDITA WIGNALL i boken ”Raw food & enkel detox”)

Läs även Äpple


”Vid ett föredrag på Santa Monica sjukhuset i Polen berättade föredragshållaren Ulf Dahlman att cancerpatienter skulle äta mycket rödbetor. I Tyskland finns dokumenterat att rödbetorna haft tumörbekämpande effekter vid studier man gjort på ett antal lungtumörpatienter.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Dr. Schmidt föreslår att betor ska användas som ett förebyggande medel innan cancer bryter ut. Han säger: ”Genom dagliga doser av betsaft kan man också minska joniserande strålnings giftiga effekter… De goda resultat min metod uppvisar kan kontrolleras genom ett Schillerprov (Frundbergsstrasse i München). Djurförsök har också gett framgångsrika resultat.” 

Den tyske läkaren vill också poängtera att behandling med Beta vulgaris i samband med traditionell cancerterapi gett fina resultat: ”Framför allt har jag märkt att de giftiga effekterna av cytostatika (cellgifter) minskas kraftigt. Jag kunde sätta in högre doser av cytostatika under längre perioder och resultatet blev att sjukdomens progress dämpades och patientens liv förlängdes.” 

Dr. Trub, chef för en social försäkringskassa för kamp mot cancer har blivit intresserad av Schmidts experiment och därigenom har åtskilliga sjukhus börjat använda Beta vulgaris som saft eller pulver. 

Professor Trub säger: ”Vid ett försök har vi funnit att patienterna uthärdar cellgifterna mycket bättre efter att ha fått rödbetssaft… De dåliga biverkningarna minskade.””
(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)


”Cancersjuka bör äta rårivna rödbetor dagligen (i rödbetsterapi rekommenderas 1 hg om dagen).”
(GUNILLA BOMAN i boken ”Huskurer & helhetsterapi”)


”På grund av dess påfallande förmåga att öka cellernas syreupptagning och dess anticarcinogena beståndsdelar tror man även att rödbetan kan bidra till att bekämpa cancer.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Genom att innehålla den starka antioxidanten betacyanin, som ger den mörkröda färgen, renar rödbetan blodet och har anticancerogena egenskaper. Forskning visar att rödbetan stärker kroppens naturliga försvar i levern och förnyar immuncellerna.”
(SARAH MERSON i boken ”Klassiska huskurer”)


”Rödbetor har visat sig förstärka reningsprocessen i levern och de bidrar också till skyddet mot hud-, lung- och tjocktarmscancer.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)


”Det är en grönsak fylld med betalain, fytonäringsämnen som spelar en viktig roll i fas 2 av leveravgiftningen. Den är antiinflammatorisk och innehåller antioxidanter. Rödbetor innehåller även mycket K-vitamin, betakaroten och folat. Den har använts som afrodisiakum, som hjärnmat, för ökad uthållighet och har visat sig sänka blodtrycket och motverka cancercellers tillväxt.”
(JUDITA WIGNALL i boken ”Raw food & enkel detox”)

Läs även Rödbetor


”Betydelsen av fullkorn i cancerförebyggande syfte fick sin belysning i en rapport som 2001 publicerades i Journal of the American Dietetic Association (det amerikanska dietistsällskapets tidning). Författarna utförde en ”metaanalys” och gick igenom all tillgänglig vetenskaplig litteratur om fullkorn och cancerrisk. Det här är vad de fann: Av fyrtiofem undersökningar om fullkorn och cancer visade fyrtiotre att konsumtion av fullkorn gav ett väsentligt skydd mot flera former av cancersjukdomar. Särskilt fann man ett skyddande samband omnämnas i 9 av 10 hänvisningar till studier av ändtarmscancer och polypbildningar, i 7 av 7 studier av magcancer, i 6 av 6 studier av andra typer av cancer i mag-tarmkanalen, i 7 av 7 studier av hormonrelaterad cancer (cancer i bröst, prostata, äggstockar och urinvägarna), i 4 av 4 studier av cancer i bukspottkörteln och i 10 av 11 studier av andra cancerformer. 

Det står helt klart att fullkorn skyddar mot cancer. I sin rapportering från Iowa Women’s Health Study i American Journal of Public Health konstaterade forskarna att kvinnor som åt minst en portion fullkornsprodukter om dagen löpte “väsentligt mindre risk att dö i förtid av bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdom eller av andra orsaker” jämfört med dem som åt en mindre mängd fullkorn. Så stor skillnad gjorde alltså en portion fullkorn per dag.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Enligt specialister på sjukdomar i mag-tarmkanalen kan vissa fibrer minska risken för bl.a. cancer i grovtarmen och ändtarmen.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken ”Jag äter – och förblir smal”)


”Fiberinnehållet i tarmen har betydelse för uppkomsten av tjocktarmscancer. I Japan innehåller födan mycket fiber, och incidensen av tjocktarmscancer är låg, medan den är hög i USA, där fiberinnehållet i födan är lågt. Japaner, som flyttar till USA, får inom en generation samma incidens av tjocktarmscancer som amerikanarna.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”En surgörning kan åstadkommas genom att bakterierna i tjocktarmen får bryta ned fiber och icke-absorberad stärkelse samt andra sockerarter i födan till kortkedjade syror. Man kan alltså göra avföringen sur genom att öka fiberinnehållet i födan. Detta är i överensstämmelse med de iakttagelser man gjort, att länder där man har högt fiberinnehåll i födan har en lägre incidens av coloncancer. Vegetarianer har en mindre risk för tjocktarmscancer. Dessa har ett lägre pH i feces än människor med coloncancer. Afrikaner, som lever på den traditionella kosten med mycket fiber och litet fett, har ett pH i feces som är betydligt lägre än 6,5. Dessa afrikaner får sällan coloncancer. Däremot får vita i Afrika, som äter en västerländsk diet som är fattig på fiber och rik på fett, ett pH i feces som överstiger 6,5.

Fiber i födan ökar dessutom passagehastigheten genom colon genom att defekationsvolymen blir större. Detta skyddar också mot cancer, då eventuella andra karcinogener i tarminnehållet därför under en kortare tid kommer i kontakt med colonslemhinnan.”

(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”Fibrer förebygger många olika typer av cancer och minskar cancerrisken, samt binder cancerframkallande ämnen.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Dessutom innehåller fullkorn mycket fibrer som bidrar till lägre blodtryck och ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 samt cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”När de osmälta fibrerna når grovtarmen, får de många viktiga uppgifter. Här samverkar fibrerna med skilda giftämnen i tarminnehållet och förhindrar upptaget av dessa gifter i kroppscirkulationen. På detta sätt elimineras giftämnen från kroppen istället för att sugas upp av denna. Om karcinogener (cancerframkallande ämnen) finns utspädda i en stor kvantitet avföring och uttömmes ur tarmen ganska snabbt istället för att bli kvar inom denna, blir de mindre farliga. Detta har påvisats vid experiment. Om djur utfodras med en fiberrik kost som innehåller gifter av olika slag, vållar gifterna endast liten skada. Om djuren utfodras med samma gifter i samma doser men med en kost som är mindre fiberrik, blir de sjuka och dör.”
(DENIS BURKITT i boken ”Fibrer i kosten”)

Läs även Fibrer


”Det finns studier som visar att kvinnor som äter mer purjolök, 4 gram per dag istället för 2 gram, är mindre drabbade av bröstcancer.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”I dag anses lök höra till de allra nyttigaste växterna och har egenskaper som skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, astma och skadliga mikrober.”
(FREDRIK PAULÚN i boken ”Paulúns stenålderskost”)


”En stor undersökning visade att personer som äter mer lök i sin dagliga kost uppvisar färre fall av magcancer.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


“Onions are rich in quercetin, which is one of the most powerful flavonoids (natural plant antioxidants) and may help protect against cancer.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)

Läs även Lök


”Linfrö är särskilt bra mot bröstcancer och motverkar dessutom förstoppning (därmed också hemorrojder). Dr Lillian Thompson vid University of Toronto visade 1999 att lignanförstadierna i linfrön minskade tillväxttakten i bröstcancertumörer till mindre än hälften. De skyddar också mot tarmcancer. Linfrö har hög halt av lignanförstadier, som av tarmens bakterieaktivitet omvandlas till cancerförebyggande föreningar. Lignanerna är dessutom antioxidanter, antibiotiska och allmänt tumörhämmande.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Linfrö verkar också ha en skyddande effekt i samband med prostatacancer. Ett dagligt intag om 30 gram linfrö plus en fettsnål kost i sex månader har visat sig hämma bildningen av prostatacancerceller och minska halten av PSA (en markör för prostatacancerns utveckling).”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Kliniska studier låter förmoda att förtäring av linfrö skyddar mot tarm- och bröstcancer.”
(PATER KILIAN i boken ”Lilla klosterapoteket”)

Läs även Linfrö


”Klorofyll har visat sig verksamt i förebyggandet och läkningen av flera olika former av cancer.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Förutom massor av antioxidanter, klorofyll, fibrer, folsyra, järn och kalcium så innehåller de även hälsosamt omega 3-fett. 

Gröna bladgrönsaker skyddar därför mot allt från benskörhet till vissa cancersorter, bland annat tarmcancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)

Läs även Gröna blad och Gröna drinkar


”Vidare stärker ingefära hjärt-kärlsystemet och har cancerhämmande effekter genom att den förhindrar vissa carcinogeners förmåga att orsaka skador på DNA.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)


”Ingefärsrot har en kraftig antiinflammatorisk och antioxiderande verkan (mer verkningsfullt än till exempel E-vitamin) och även skyddande egenskaper. Ingefära motverkar vissa typer av cancerceller.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Studier talar för att aktiva ämnen i ingefära – främst gingeroler, shoagol och paradol – förbättrar hjärthälsan, motverkar cancer och metastaser.”
(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


Ingefära har många hälsofördelar: den stärker immunförsvaret och är antiinflammatorisk, den innehåller enzymet proteas som hjälper till att bryta ner protein, den innehåller kraftfulla antioxidanter och kan skydda mot vissa cancerformer, den kan lindra reumatisk värk och den motverkar diabetes, parasiter i tarmen och åksjuka!”
(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)


”Ingefära anses också ha positiv effekt vid cancer genom dess förmåga att förhindra vissa cancerbildande ämnens skadeverkningar på DNA.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

Läs även Ingefära


”Sedan länge har kokosoljan fungerat som både ett livsmedel och ett läkemedel i Asien, Indien och Polynesien. Den har haft en given plats i matlagningen och forskarna menar att det kan förklara den låga förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra degenerativa sjukdomar bland befolkningen.”
(JESSICA OLDFIELD i boken ”Kokosolja”)


”Det finns en studie från Department of Epidemiology vid Okinawa universitetet, i Japan, som antyder att dagliga doser av aloe vera kan verka förebyggande mot utveckling av lungcancer hos rökare.”
(AUDUN MYSKJA i boken ”Aloe vera”)


”Samtidigt studerade dr Jeffrey Bland, filosofie doktor, tidigare verksam vid Linus Pauling-institutet, under en vecka effekterna av Aloe vera på avföring och tarmrörelser. Hans resultat tydde på förbättrad proteinspjälkning och absorption och mindre förruttnelse i tarmarna. Denna förändring kan i sig hjälpa till att förebygga cancer i tjocktarmen. Ytterligare forskning av dr Bland och hans team visade att Aloe vera-juice har den naturliga egenskapen att bryta ner och lösa upp avlagringar i tarmsystemet, vilket hjälper till att avgifta tjocktarmen.”
(Dr. SHANTHA GODAGAMA i boken ”Handbok i Ayurveda”)

Läs även Aloe vera


”Alla kålsorter (brysselkål, pak-choi, kinakål, broccoli etc.) innehåller sulforafan och indol-3-karbinol (I3C), som är mycket verksamma anticancermolekyler. Sulforafan och I3C har förmågan att detoxifiera vissa cancerogena ämnen. De hindrar celler som utgör ett förstadium till cancer från att utvecklas till elakartade tumörer. De främjar också självmord hos cancerceller.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Grönkål innehåller dessutom viktiga föreningar, till exempel sulforafan, som främjar kroppens tillverkning av cancerhämmande enzymer.”
(MARLENE GUSTAWSON i boken ”Gröna juicer & smoothies”)


”Undvik att koka kål och broccoli. Både sulforafan och I3C kan förstöras vid kokning.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Läs även Hälsans utvalda folk, Motion motverkar cancer, Solljus är cancerhämmande och Vitlök bekämpar cancer

BH & Bröstcancer

“Regularly wearing a bra impairs the proper flow of lymph and may greatly increase the chance of developing breast cancer. Researcher David Moth conducted an experiment in which he measured the actual pressure exerted by bras on the underlying lymphatic ducts. He says, “The results suggest that the lightest possible bras will still exert in excess of that found within the lymphatic vessels.” Several other studies confirm the link between bra wearing and breast cancer. In 1991 Hsieh CC & Trichopoulos D studied breast size and left/right handedness as risk factors for breast cancer. They noted in their findings that premenopausal women who do not wear had less than half the risk of breast cancer than did their bra-wearing peers. This study was published in the European Journal of Cancer, 1991;27(2):131-5. 

Another more recent study (2000), published in Chronobiology International (the journal of biological and medical rhythm research), found that wearing a bra decreased melatonin production and increased the core body temperature. Melatonin is a powerful antioxidant and hormone that promotes good sleep, fights aging, boosts the immune system, and slows the growth of certain types of cancer, including breast cancer. 

The most comprehensive studies on this subject were performed by the husband and wife team of applied medical anthropologists, Sydney Ross Singer and Soma Grismaijer. Singer and Grismaijer found that the Maoris, the indigenous people of New Zealand who integrated into western culture, had the same rates of breast cancer as their western peers. The marginalized aboriginals of Australia, interestingly, had practically no breast cancer. The same was true for westernized Japanese, Fijians, and women from other cultures who converted to the practice of bra wearing; when they did so, their rates of breast cancer soared. In the early 1990s Singer and Grismaijer studied the bra-wearing habits of 4,500 women in 5 cities across the U.S.. They found that 3 out of 4 women who wore their bras 24 hours per day developed breast cancer. Among those who wore their bras more than 12 hours per day but not to bed, 1 out of 7 developed breast cancer. This is a slightly higher cancer rate than the standard female population of 1 in 8. By comparison, merely 1 out of 152 women who wore their bras less than 12 hours per day had breast cancer, and only 1 out of 168 women who wore bras rarely or never developed cancer of the breast. In other words, women who wore a bra 24 hours per day were 125 times more likely to develop breast cancer than women who rarely or never wore bra. Interestingly, women who chose to go braless had the same breast cancer rates as men did!”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Bröstcancer och Lymfsystemet

Bröstcancer

”Den främsta dödsorsaken hos vuxna kvinnor i åldern mellan 25 och 75 är cancer, och den cancerform som tar de flesta av dessa kvinnors liv är just bröstcancer. Var tionde kvinna drabbas av bröstcancer.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”De flesta sjukdomar drabbar oftare fattiga än rika, mer välutbildade samhällsmedborgare. Så är det varken med bröst- eller prostatacancer. De förekommer huvudsakligen i ekonomiskt välbeställda grupper. Det vardagliga namnet på bröstcancer i Kina är faktiskt ”rika kvinnors sjukdom”, eftersom huvudsakligen kvinnor med samma livsstil som den västerländska medelklassen får den.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Västerländska kvinnors livsstil ökar risken för bröstcancer, och att den risken ökar mer för varje år. I västerlandet är bröstcancer den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. I EU-länderna kommer till exempel tre gånger så många kvinnor att drabbas av bröstcancer som av den näst vanligaste dödliga cancerformen, tarmcancer. Bröstcancer är relativt ovanligt hos kvinnor under 25 år; mer än fyra av fem bröstcancersjuka är över 50. Bröstcancer är och förblir den vanligaste dödliga cancern bland kvinnor i åldrarna 40-55 år i många industriländer. Ett litet antal män drabbas också av bröstcancer. 

Med ett annat perspektiv på statistiken: risken för att en helt vanlig kvinna ska drabbas av sjukdomen under sitt liv varierar i utvecklade länder – från 1 av 8 kvinnor i vissa delar av USA till ungefär 1 av 20 i delar av Sydeuropa. Cirka 1 av 12 kvinnor i Storbritannien insjuknar. Oroande är att risken har ökat ganska kraftigt under de senaste årtiondena. I USA drabbades var tjugonde kvinna år 1960, men 1991 hade siffran stigit till var nionde (sedan dess har den stigit ännu mer). Mellan 1979 och 1987 ökade andelen sjuka kvinnor i Storbritannien med ungefär 2 procent varje år, men 1988-1992 steg den till nästan 4,5 procent per år.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”En av de mest publicerade medicinska undersökningarna på senare år leddes av Stanfordpsykiatern David Spiegel som hade försatt sig att bevisa att det mentala tillståndet hos patienterna inte påverkade deras förmåga att överleva cancer. Han, i likhet med många andra kliniker, menade att de gör mer skada än nytta att lägga någon vikt vid en patients tro och inställning, för tanken att ”jag har själv orsakat min cancer” ger bara upphov till känslor av skuld och självförebråelse. Spiegel tog åttiosex kvinnor med långt framskriden bröstcancer (deras sjukdom var praktiskt taget omöjlig att bota med konventionell behandling) och lät hälften av dem genomgå terapi varje vecka i kombination med lektioner i självhypnos. Det här var en minimal påverkan mätt med alla mått – vad kunde en kvinna tänkas göra på en timmes terapi i veckan, en tid hon dessutom måste dela med flera andra patienter, för att bekämpa en sjukdom som oundvikligen leder till döden i ett långt gånget stadium? Svaret verkade uppenbart.

Efter att ha följt sina patienter i tio år, fann Spiegel dock till sin förvåning att den grupp som fått genomgå terapi överlevde i genomsnitt dubbelt så länge som den grupp som inte fått ta del av den. Den här undersökningen är särskilt intressant eftersom forskaren inte väntade sig någon effekt alls. Men liknande rön från ett decennium av forskning blev snart kända. I en genomgripande Yalestudie från 1987 rapporterade M. R. Jensen att han funnit att bröstcancer spred sig fortast bland kvinnor som hade hämmade personligheter, kände sig modstulna och omöjligen kunde ge uttryck för ilska, rädsla och andra negativa känslor.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”För att försöka förstå varför vissa befolkningsgrupper i USA återhämtade sig bättre från bröstcancer än andra har forskare (däribland Gretchen Hermes vid Yale School of Medicine) valt att studera råttor – ett socialt djur som har många biologiska likheter med människan. I en studie delade honråttor upp i två grupper – hälften av dem isolerades i egna burar, medan andra hälften fick bo med familj och vänner. Forskarna fann att de isolerade råttorna blev mindre nyfikna på sina omgivningar. De utsöndrade också tio gånger mer stresshormon när de blev utsatta för stress. Men det mest intressanta fyndet var att de ensamma råttorna utvecklade avsevärt fler och större bröstkörteltumörer, och deras tumörer var dessutom i högre grad elakartade.”
(FRIDA BERN ANDERSSON, DANIEL EK och PÄR FLODIN i boken ”Länge leve vänner”)


”Nya rön visar också att kvinnor som röker löper större risk för att få bröstcancer.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

Läs även Rökning


”Nydiagnosticerade bröstcancerpatienter som i två amerikanska studier ordinerades regelbunden naturvistelse klarade av den krissituation som sjukdomsbeskedet och behandlingen innebar bättre än patienter som inte fick natur på recept.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)

Läs även Naturen


“Mothers who do not breast feed their offspring run a greater risk of breast cancer.”
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”Kvinnor som ammar löper mindre risk att få bröstcancer beroende på något som har att göra med amningsprocessen.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)

Läs även Amning


”Förutom höga kolesterolvärden kan mättat fett även bidra till ökad bröstcancerrisk och eventuellt också minskad överlevnad efter bröstcancer.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


”Parabener, som är en populär ingrediens i de flesta hudvårdsprodukter såsom krämer och smink, är en cancerframkallande östrogenimitatör som ackumuleras i kroppen. Sanningen är att den ökade frekvensen av bröstcancer hos unga kvinnor har kopplats till den omfattande användningen av skönhetsprodukter. I en studie från 2004 genomfördes tunnskiktskromatografi av cancerös human bröstvävnad på tjugo olika bröstcancerpatienter, och parabener var närvarande i samtligas vävnader. Att detta ämne faktiskt ackumuleras i kroppen är alltså ingen nyhet utan har observerats länge i studier på både människor och djur.”
(MARTINA JOHANSSON i boken ”Magstarkt!”)


“The fact that hair dressers have the highest rate of breast cancer of any profession prompted researchers to study the link between hair dye and cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Kirstine Nolfi var en av de första i Danmark som spred budskapet om levande, enzymrik mat. Nolfi sade bland annat: 

”Enligt min erfarenhet fungerar ren råkost häpnadsväckande bra, bättre än något annat. Jag har en obegränsad tillit till naturens förmåga att hjälpa sig själv, om den bara tillförs de ämnen den behöver genom en naturlig kost och ett naturligt levnadssätt. Naturen är vis och vet själv hur den ska använda dessa ämnen på rätt sätt i mycket större utsträckning än vi läkare förmår att hjälpa med våra syntetiska läkemedel och syntetiska injektioner. Naturen arbetar långsamt, men säkert.” 

Efter att ha botat sig själv från bröstcancer 1941, grundade Nolfi 1945 behandlingscentret Humlegården, som på den tiden uteslutande serverade råkost till patienterna.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

Läs även Ät mera rå föda


”Ju mer växter en befolkning äter, desto lägre risk för bröstcancer har de.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Vissa kritiserar en växtbaserad diet och anser att den är för extrem eller drakonisk. Websters lexikon definierar drakonisk som ”omänskligt grym”. En närmare granskning avslöjar att ”extrem” och ”omänskligt grym” inte beskriver en växtbaserad kost, utan konsekvenserna av vår nuvarande västerländska kost. Att få bröstbenet itusågat för en bypass-operation eller drabbas av stroke som leder till afasi kan väl kallas extremt, och att få bröst, prostata, tjocktarm eller ändtarm borttagna på grund av cancer kan kännas omänskligt grymt. Dessa sjukdomar förekommer sällan bland folk som äter en växtbaserad kost.”
(Dr. CALDWELL B. ESSELSTYN JR)

Läs även Vegetarisk kost


“Likt andra grönsaker i samma familj innehåller kål indoler, växtämnen som tycks avaktivera kraftfulla östrogener som kan öka risken för tumörbildning, speciellt i brösten.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


“Cabbage speeds up estrogen metabolism, which is thought to help block breast cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health and rejuvenation”)


”En ny studie av det franska nationella institutet för hälsa och medicinsk forskning, som omfattade nästan 25 000 europeiska kvinnor, bekräftade att risken att drabbas av bröstcancer är nästan dubbelt så stor för kvinnor som har höga nivåer av transfetter i blodet.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Läs även Transfetter


“Även om forskarna ännu inte vet varför, tycks olivolja ha en särskilt stor skyddande effekt mot bröstcancer; en undersökning visade att kvinnor som åt olivolja minst två gånger om dagen löpte 25 procent mindre risk att drabbas av bröstcancer än kvinnor som inte åt det lika ofta.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


”Grekland har traditionellt en hög konsumtion av olivolja, och kvinnorna har en halverad frekvens av bröstcancer jämfört med exempelvis USA och Sverige.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


“According to Archives of Internal Medicine, 1998, polyunsaturated fats increase a woman’s risk of breast cancer by 69 %. In contrast, monounsaturated fats, as found in olive oil, reduce breast cancer risk by 45 %.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

Läs även Olivolja


”Avokado innehåller nyttiga, enkelomättade fetter som oleinsyra, som sänker risken för bröstcancer.”
(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Andens medicin”)

Läs även Avokado


”En enda rå morot på 100 g innehåller 10 mg av betakaroten. Högt betakarotenintag har visat sig minska cancerfrekvensen när det gäller urinblåsa, livmodershals, struphuvud och matstrupe med upp till 50 procent och reducera frekvensen av bröstcancer i klimakteriet med 20 procent.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)

Läs även Morot


”I flera studier har bröstcancer visat sig vara kopplad till ett högt intag av kött, mjölk och ost. I Italien har forskarna jämfört bröstcancerpatienter med friska kvinnor i samma ålder. De italienska kvinnorna som fått bröstcancer åt mycket kött och betydligt mer smör, fet ost och mjölk än de friska kvinnorna. Forskarna som ledde undersökningen drog slutsatsen att de kvinnor som åt bara litet kött, och var återhållsamma med i synnerhet mättat fett, riskerade i mindre grad att få bröstcancer. Andra forskare har visat att kvinnor som varit vegetarianer hela livet sällan blir sjuka i bröstcancer.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Av Japan som exempel kan vi lära mycket! Japanerna som grupp har nämligen förändrat sin livsstil ovanligt dramatiskt efter andra världskriget. Befolkningens övergång från egenhushåll till industriellt framställd föda blev därmed sällsynt drastisk. Man ökade exempelvis intaget av ägg nio gånger, kött tolv gånger och mejeriprodukter tjugo gånger.

Och vad hände? Under de första 50 åren registrerade man i Japan en tjugofemdubbling i förekomst av kroniska sjukdomar som bröst- och prostatacancer.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Redan för fyrtio år sedan påpekade kanadensiska forskare att det finns ett klart samband mellan intag av mejerivaror och förekomst av bröstcancer. 

Observationen var att bröstcancer i stor utsträckning var helt koncentrerad till länder med hög konsumtion av mejerivaror, och nästan helt saknades i länder med låg konsumtion. Tiden var inte mogen, ingen tog det på allvar – och industrin gjorde allt för att bevara bilden av mjölken som nyttig. Det skulle ta flera årtionden och hundratusentals fler människor döda i bröstcancer, innan världen var beredd att ta problemet på allvar.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Sambandet mellan mejeriprodukter och bröstcancer (förmodligen även prostatacancer) liknar det som finns mellan rökning och lungcancer. Epidemiologiska undersökningar som gjordes för över tjugo år sedan visade på en positiv korrelation mellan mejeriprodukter och risken för bröstcancer. En undersökning 1970 visade att färre människor dog i bröstcancer under perioder när konsumtionen av mjölkprodukter var liten, trots att fettintaget samtidigt var högt. Andra undersökningar har utmynnat i slutsatsen att risken för bröstcancer ökar bland kvinnor som äter mjölkprodukter (särskilt fet mjölk) och/eller ost. 1977 undersökte några forskare förekomsten av bröstcancer i Japan. De konstaterade att en kraftig ökning av både konsumtion av mjölkprodukter och fall av bröstcancer hade skett.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtion av mjölk och ost.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Ingen mjölk, ingen bröstcancer: I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel bland kvinnor mellan 35 och 64 år, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA. Cirka en 5-faldig skillnad(!).Ökad mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer: En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal av bröstcancerfall.”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Epidemiologisk forskning visar på ett samband mellan konsumtion av mjölk och hormonella cancerformer som bröst- och testikelcancer.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)


”De bröstcancerpatienter som har följt mina råd har överlevt genom att undvika mejeriprodukter.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)

Läs även Mjölk


”Att rödvin kan ha andra negativa effekter har inte fått så stort fokus. En analys publicerad sommaren 2016 ger ett entydigt och klart budskap – alla alkoholhaltiga drycker, oavsett sort, bidrar till att öka en rad olika cancersjukdomar, som bröst-, mun, hals, matstrups-, lever- och tjocktarmscancer. Analysen som är en sammanställning av flera vetenskapliga rapporter visar att redan en låg till måttlig konsumtion ökar risken betydligt. Alkohol bildar ett ämne i kroppen, acetaldehyd, som skadar DNA, vår arvsmassa. Alkohol ökar även mängden östrogen i kroppen, vilket är en riskfaktor för bröstcancer. Tyvärr är många människor inte alls medvetna om den cancerframkallande effekt som alkohol har.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Överdriven alkoholkonsumtion har länge misstänkts öka risken för bröstcancer. Nya forskningsresultat från Harvard School of Public Health tyder på att ju mer alkohol kvinnor dricker, desto större är risken för att de ska få bröstcancer. Den ökar upp till 40 procent om man dricker tre glas vin eller motsvarande 3 g alkohol per dag. Resultaten grundas på undersökningar i USA, Kanada, Nederländerna och Sverige, länder som hör till de med flest fall av bröstcancer i världen.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Alkoholkonsumtion ökar förekomsten av bröstcancer med 41 procent för kvinnor som dricker 30-60 g alkohol per dag jämfört med kvinnor som inte dricker.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)

Läs även Alkohol


”Våra fynd [som representerar åtta prospektiva studier] antyder möjligheten till en måttlig ökning av [bröstcancer-] risken vid äggkonsumtion… risken för bröstcancer visade sig stiga med 22 procent för varje ökning om 100 g ägg per dag [ungefär två ägg] [I Nurses’ Health Study fann man en förhöjd risk på 67 procent.]”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Högre äggkonsumtion verkar öka den övergripande risken för bröstcancer.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)

Läs även Ägg


”Djurförsök som utfördes mellan 1971 och 1974 visade att aspartam orsakade brösttumörer (bröstcancer) hos råttor. Näringsfysiologen Janet Starr Hull, Ph.D., skrev en avslöjande bok som heter Sweet Poison om farorna med aspartam. I den räknar hon upp namnen på de forskare och deras universitet som har publicerat studier om aspartam. Enligt dr Hull har också testikelcancer och livmoderkroppscancer (endometriecancer) satts i samband med aspartam. År 2005 och 2007 avslutade Ramazzini Foundation i Bologna, Italien, djurstudier som tyder på en koppling mellan aspartam och utveckling av leukemi och lymfom i både han- och honråttor samt tumörer i bröstkörteln (bröstcancer) hos honråttor. (Kopplingen till bröstcancer hade naturligtvis redan påträffats i de tidigare studierna från 1970-talet.)”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Aspartam


”Allicin, ett av vitlökens viktigaste biologiskt verksamma ämnen, produceras när man krossar vitlök. Det har vid laboratorieförsök visat sig minska tillväxten hos bröst- och prostatacancerceller. 

Förutom allicin innehåller vitlök andra värdefulla antioxidanter i koncentrerad form, exempelvis selen och germanium. De neutraliserar fria radikaler som man anser påskyndar både tumörers tillväxt och utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning). Cancerforskare vid universiteten i Pennsylvania och Texas i USA har identifierat två andra ämnen som skyddar mot cancer i krossad vitlök: diallysulfid och S-allylcystein. Weizmanninstitutet i Israel har identifierat en molekylmekanism som kan förklara vissa av vitlökens läkande egenskaper. Färska forskningsresultat från Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, som beskriver funktionen hos de kemopreventiva kemikalierna i vitlök, tyder på att de motverkar bröst- och prostatacancer, särskilt under den första sjukdomsfasen. Delvis förbättrar de cellernas förmåga att rensa bort cancerframkallande ämnen, delvis gör de att dessa ämnen får svårare att binda sig till DNA. Preliminära undersökningar tyder på att vitlök även hindrar bröst- och prostatacancerceller från att dela sig och därmed begränsar tumörtillväxten.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”En forskare i Tyskland visade att vitlök kan få tumörer att tillbakabildas (särskilt bröstcancer).”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Studier av bröstcancer har visat sänkt risk hos dem med högre vitlöksintag (Challier et al 1998, Dorant et al 1995, Ip et al 2000).”
(JAN G. BRUHN och PETER ENEROTH i boken ”Naturläkemedelsboken”)

Läs även Vitlök


”Det finns studier som visar att kvinnor som äter mer purjolök, 4 gram per dag istället för 2 gram, är mindre drabbade av bröstcancer.”
(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


”Jag undviker allt margarin, även sådant som innehåller mycket fleromättat fett. Margarin framställs med hjälp av vätgas (gasen filtreras genom massan under högt tryck, ofta med hjälp av en nickelkatalysator). Under processen kan en skadlig typ av fett bildas som har misstänkts inverka vid bröstcancer.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Generellt har bröstcancer svarat bra på terapin. Många års erfarenhet har visat det. Situationen förändras om och när brösttumören tränger ut genom huden. En öppen skada leder troligtvis till infektion som är mycket svårare att läka och kräver den bästa möjliga vård och mycket tålamod.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Det är idag ställt utom varje tvivel att regelbunden motion minskar risken för vissa cancersorter, däribland bröstcancer. Patienter som redan har bröstcancer har vid studier också visat sig uppnå betydligt bättre resultat om behandlingen kombineras med regelbunden motion.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Forskare i USA hade följt  296 kvinnor med bröstcancer i något som kallades Nurse’s health study och funnit att tre till fem timmars promenad per vecka minskade risken att dö i cancern med 54 procent.”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)


”Redan 1953 rapporterades att Londons busschaufförer dog i yngre ålder än stadens busskonduktörer. Först var det oklart varför, men ganska snart förstod man att det berodde på att konduktörerna rörde sig i bussen medan chaufförerna satt vid ratten. Det har följts av åtskilliga studier som visar att stillasittande ökar risken för hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, bröstcancer och tjocktarmscancer.”
(ANDERS ROSENGREN i boken ”Hela livet”)

Läs även Motion


”Otaliga processer pågår i tarmen och kan saboteras av antibiotika. Danska forskare visade våren 2017 att en enda antibiotikakur för lång tid suddar ut den hämmande effekt fullkornsråg kan ha på bröstcancer.”
(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


Breast cancer
Zeneca Pharmaceuticals, the company that sells Tamoxifen under the brand name Nolvadex, has mounted an aggressive sales effort on behalf of the drug, widely promoting it as a means of preventing breast cancer. Since Tamoxifen costs more than $1,000 a year, tens of millions of women taking it would mean tens of billions of dollars in annual sales to Zeneca. 

You might think Zeneca Pharmaceuticals would know something about breast cancer prevention, for Zeneca is the very company that sponsors the highly publicized annual Breast Cancer Awareness Month. But a closer look reveals something different. 

Breast Cancer Awareness Month was launched in 1987 by Zeneca’s parent company, Imperial Chemical Industries (ICI). This highly publicized event takes place every October, and is “focused on educating women about early detection of breast cancer” – with a particular focus on mammograms. Its trademark slogan, “Early Detection Is Your Best Prevention,” seems convincing at first, but it is actually absurd. By the time a cancer can be detected, it already exists, so it’s too late to prevent it. Breast Cancer Awareness Month says it’s about prevention, but by focusing so much on mammograms, many people believe it diverts attention away from real prevention. 

What are we to make of the almost total absence of concern for real prevention in Breast Cancer Awareness Month since the event’s beginnings. In return for its investment of many millions of dollars, the corporation has been allowed to approve – or veto – every poster, pamphlet, and advertisement Breast Cancer Awareness Month uses

The problem is that ICI is one of the world’s largest manufacturers of pesticides and plastics, and one of the world’s most notorious chemical polluters. Zeneca Pharmaceuticals, the ICI spin-off that now exclusively funds and controls Breast Cancer Awareness Month, earns more than $300 million a year from the sale of a carcinogenic herbicide (acetochlor) while simultaneously marketing Tamoxifen, which has now become the world’s bestselling cancer therapy drug. 

With so much concern and passion arising about the epidemics of cancer, with women marching to raise money for breast cancer research, with huge campaigns to get women to have mammograms, and with all kinds of people wearing pink ribbons to demonstrate solidarity with the effort, it’s sad how little understanding most people actually have of the steps they can take to reduce their risk of cancer. Poignantly, there is not a word in the literature of Breast Cancer Awareness Month to suggest the role diet can play in cancer prevention, nor is there any mention of how to decrease other forms of exposure to carcinogens. 

Yet people need to know the primary route through which many environmental carcinogens enter the human body is through food, and specifically through animal products.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


“A few years ago doctors, drug companies and cancer charities were enthusiastically promoting tamoxifen as a drug that would cure and prevent breast cancer. Some advocates wanted every adult woman to take the drug every day for life. You could almost see them salivating at the thought of all those cash registers clinking away as the money poured in from around the world.

It was only when I pointed out (in my book How To Stop Your Doctor Killing You) that tamoxifen causes cancer of the uterus (causes you will note) that the drug’s advocates became a little quieter in their enthusiasm for this deeply unpleasant drug.

Incidentally, tamoxifen causes liver tumours when given to rats and gonodal tumours when given to mice. Naturally, the drug’s many supporters ignored this research on the grounds that animals are different to people.”
(DR VERNON COLEMAN i boken “Coleman’s laws”)


”The incidence of breast cancer in the United States began climbing steadily in the early 1970s, and is now the highest ever seen in human history. Nearly 50,000 American women die of the disease every year. In the face of this tragedy, a great deal of attention has been given to genetics, but the presence of the breast cancer susceptibility gene, called BRCA-1, only accounts for at most 5 percent of breast cancers. 

Exercise is very important to breast cancer risk. In fact, women who exercise (walk) for four hour per week lower their risk by 33 percent. And women who exercise more than that lower their risk even further. But diet, it turns out, is even more important… 

WHAT WE KNOW
Death rate from breast cancer in the United States: 22.4 (per 100,000) 

Death rate from breast cancer in Japan: 6.3 (per 100,000) 

Death rate from breast cancer in China: 4.6 (per 100,000) 

Primary reasons for difference: People in China and Japan eat more fruits and vegetables and less animal products, weigh less, drink less alcohol, and get more exercise than people in the United States. 

Breast cancer rate for women in Italy who eat a lot of animal products compared to women in Italy who don’t: 3 times greater 

Breast cancer rate for women in Uruguay who eat meat often compared to women in Uruguay who rarely or never eat meat: 4.2 times greater 

Breast cancer rate for affluent Japanese women who eat meat daily compared to poorer Japanese women who rarely or never eat meat: 8.5 times greater 

Impact on breast cancer risk for adult women who are 45 pounds overweight: Double 

American women who are aware that there are any dietary steps they can take to lower their chances of developing breast cancer: 23 percent 

American women with less than high school educations who are aware that there are any dietary steps they can take to lower their risk of developing breast cancer: 3 percent 

American women who believe that mammograms prevent breast cancer: 37 percent”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


”När en kvinna beklagar sig över att hon har en tumör i bröstet, studera då tarmkanalen medelst röntgenfotografering. Jag har vid fall av kräfta i bröstet funnit, att nio av tio kvinnor har svår förstoppning av gammalt datum, och jag vet att om de hade fått lära sig, hur de skulle ha undgått förstoppning tio till femton år tidigare, hade de sluppit såväl tumörer i brösten som kräfta.”
(VICTOR PAUCHET, fransk kirurg)

Fotnot: förr kallades cancer för ”kräfta”


”Linfrö är särskilt bra mot bröstcancer och motverkar dessutom förstoppning (därmed också hemorrojder). Dr Lillian Thompson vid University of Toronto visade 1999 att lignanförstadierna i linfrön minskade tillväxttakten i bröstcancertumörer till mindre än hälften.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Kliniska studier låter förmoda att förtäring av linfrö skyddar mot tarm- och bröstcancer.”
(PATER KILIAN i boken ”Lilla klosterapoteket”)

Läs även Linfrö


“Girls in the United States and other modern countries are reaching puberty at very early ages, which has been shown to increase their risk of breast cancer. Just decades ago, biological signs of female puberty – menstruation, breast development, and growth of pubic and underarm hair – typically occurred around 13 years of age or older. Today, girls as young as 8 are increasingly showing these signs. Apparently, African-American girls are particularly vulnerable to early puberty. Even 5- and 6-year-olds now go through precocious puberty (aka early sexual development). Early puberty exposes girls to more estrogen – a major risk of hormone-related breast cancers. According to data published by biologist Sandra Steingraber, girls that get their first period before age 12 have a 50 percent higher risk of developing breast cancer than those who get it at age 16. “For every year we could delay a girl’s first menstrual period,” she says, “we could prevent thousands of breast cancers.” 

Potential causes for this trend include rising childhood obesity rates and inactivity, cow’s milk- and soy-infant-formula foods, bovine growth hormones commonly added to milk, hormones and antibiotics in flesh, non-fermented soy products such as soy milk and tofu (they mimic estrogens), bisphenol A and phthalates (found in many plastics such as baby containers, water bottles and the inner lining of soda cans), other man-made chemicals that affect hormonal balance (as found in cosmetics, toothpastes, shampoos and hair dyes), stress at home and at school, excessive TV viewing and media use, and more.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health and rejuvenation”)


“In adults, soy has been linked to an increased risk of thyroid disease, breast cancer in females, and infertility in males.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Vad gäller östrogenkänsliga sjukdomar, som östrogenreceptorpositiv bröstcancer, har man fortfarande inte kommit fram till hur mycket soja som är säkert. Vissa onkologer misstänker att fytoöstrogenerna (vilket betyder ”växtöstrogener”) i soja kan främja tillväxten av cancerceller och rekommenderar kvinnor som haft östrogenreceptorpositiv bröstcancer att ta det säkra före det osäkra genom att helt undvika soja.”
(JENNIFER R. KELLY i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket” författad av KRIS CARR)

Läs även Soja


”Vi har flera patienter som har tillfrisknat mycket snabbare, efter att de tagit bort rotfyllningar. En patient med bröstcancer hade en långsam återhämtningsprocess. När hennes man började misstänka att dentala problem saktade ner läkningsprocessen, bad han henne uppsöka en tandläkare. Och mycket riktigt fann man en kavitation och den infekterade tanden togs bort och man rensade rent. Det som fanns kvar av tumören i hennes bröst, försvann sedan snabbt och hon återhämtade sig och förblev frisk i många år.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

Läs även Sambandet mellan rotfyllningar och cancer


”Blockerar man passagerna i armhålan, tvingar man tillbaka gifterna in i lymfsystemet runt bröstkorgen och skuldrorna och ökar risken för bröstcancer, även hos män. Sedan toalettartiklar för män har blivit allt vanligare, har bröstcancer hos män ökat. Vi kan anta att den utvecklingen beror på mäns regelmässiga användning av deodoranter.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


“År 2004 publicerades en uppmärksammad artikel av forskaren Philippa Darbre i England där forskningsteamet hade kunnat konstatera att parabener orsakade snabbare tillväxt av brösttumörceller än normalt. Eftersom vissa av parabenerna hade östrogenliknande struktur trodde man att dessa kunde vara en anledning till uppkomsten av bröstcancer hos kvinnor.”
(JOHANNA GILLBRO i boken ”Hudbibeln”)


”På Helsingfors universitet har läkaren Kirsi Lillberg i en studie på över 10 000 kvinnor visat att förlusten av en betydelsefull känslomässig relation fördubblar risken för bröstcancer. Separationer och jobbiga skilsmässor kan vara ännu mer direkt kopplade till cancer än en partners bortgång. Hos många människor framkallar förlusten av en kärleksrelation intensiva vanmaktskänslor, kanske för att det river upp gamla psykologiska sår från barndomen som uppstod när man upplevde sig som avvisad eller kritiserad.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”På läkarutbildningen vid universitetet i Miami leder Tiffany Field ett forskningsinstitut som forskar kring massage. I samarbete med doktor Saul Schanbergs laboratorium har hennes forskarlag visat att tre halvtimmeslånga massagebehandlingar i veckan bromsade produktionen av stresshormoner och ökade antalet NK-celler hos kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna kände också en större inre frid och mindre fysisk smärta redan efter ett enda pass – en välkänd effekt av massage.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Fotnot: ”NK-celler” = ”Natural Killer-cells” som är en slags vit blodkropp (av typen lymfocyt)


”Eftersom p-piller innehåller syntetiska gestagener, kan användningen av p-piller i unga åldrar liksom även syntetisk hrt bidra till bröstcancer. Dr Lee slår fast: 

Det har väl fastställts att när flickor i åldrarna 13-18 år – och i en mindre men ändå signifikant grad kvinnor upp till 21 års ålder – använder p-piller, kan risken för bröstcancer öka med så mycket som 60 procent. Ju tidigare en flicka börjar använda hormonella preventivmedel, desto större är risken att hon drabbas av bröstcancer.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Fotnot: ”Hrt” = ”hormonersättningsterapi”


“Regularly wearing a bra impairs the proper flow of lymph and may greatly increase the chance of developing breast cancer. Researcher David Moth conducted an experiment in which he measured the actual pressure exerted by bras on the underlying lymphatic ducts. He says, “The results suggest that the lightest possible bras will still exert in excess of that found within the lymphatic vessels.” Several other studies confirm the link between bra wearing and breast cancer. In 1991 Hsieh CC & Trichopoulos D studied breast size and left/right handedness as risk factors for breast cancer. They noted in their findings that premenopausal women who do not wear had less than half the risk of breast cancer than did their bra-wearing peers. This study was published in the European Journal of Cancer, 1991;27(2):131-5. 

Another more recent study (2000), published in Chronobiology International (the journal of biological and medical rhythm research), found that wearing a bra decreased melatonin production and increased the core body temperature. Melatonin is a powerful antioxidant and hormone that promotes good sleep, fights aging, boosts the immune system, and slows the growth of certain types of cancer, including breast cancer. 

The most comprehensive studies on this subject were performed by the husband and wife team of applied medical anthropologists, Sydney Ross Singer and Soma Grismaijer. Singer and Grismaijer found that the Maoris, the indigenous people of New Zealand who integrated into western culture, had the same rates of breast cancer as their western peers. The marginalized aboriginals of Australia, interestingly, had practically no breast cancer. The same was true for westernized Japanese, Fijians, and women from other cultures who converted to the practice of bra wearing; when they did so, their rates of breast cancer soared. In the early 1990s Singer and Grismaijer studied the bra-wearing habits of 4,500 women in 5 cities across the U.S.. They found that 3 out of 4 women who wore their bras 24 hours per day developed breast cancer. Among those who wore their bras more than 12 hours per day but not to bed, 1 out of 7 developed breast cancer. This is a slightly higher cancer rate than the standard female population of 1 in 8. By comparison, merely 1 out of 152 women who wore their bras less than 12 hours per day had breast cancer, and only 1 out of 168 women who wore bras rarely or never developed cancer of the breast. In other words, women who wore a bra 24 hours per day were 125 times more likely to develop breast cancer than women who rarely or never wore bra. Interestingly, women who chose to go braless had the same breast cancer rates as men did!”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“According to two recent studies conducted at the University of San Diego, increasing blood levels of vitamin D through sunlight may decrease a person’s risk of developing breast cancer by 50 % and of developing colorectal cancer by more than 65 %.

To increase the precision and accuracy of the study, researchers used meta-analysis to pool data from multiple previous studies. They divided subjects into groups based on their blood levels of vitamin D and compared the incidence of cancer between groups. The collected data showed that individuals in the group with the lowest blood levels of vitamin D had the highest rates of breast cancer, and the breast cancer rates dropped as the blood levels increased. The most astounding finding in this study is that the blood level associated with a 50 % lower risk of breast cancer could be reached by spending as little as 25 minutes in the sun for darker skinned people, and no more than 10 to 15 minutes for lighter skinned individuals. This practically makes the sun an instant healer, far more effective than even the most aggressively hyped cancer drugs, such as Herceptin.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

Läs även Solljus är cancerhämmande


”Det finns många sätt på vilka man kan få de konventionella cancerbehandlingarnas kortsiktiga effektivitet att se mycket bra ut under ett tag, trots att den långsiktiga effektiviteten inte alls visar sig vara bra. Till exempel kan strålning av bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer orsaka skador på hjärtat vilka är tillräckligt allvarliga för att orsaka en dödlig hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Om hjärtinfarkten inte inträffar förrän patienten har förklarats vara i remission, då kommer strålbehandlingen att se ut som om den var lyckad. Dödsfall i efterföljande hjärtattacker orsakade av cancerbehandling behöver inte läggas in i statistiken över cancerbehandlingar. Som nämnts i kapitel 19 så visade en studie om strålbehandling som gavs till kvinnor med bröstcancer att användningen av strålning verkligen minskade antalet dödsfall i bröstcancer med 13,2 procent, och detta var troligen den siffra som offentligt utbasunerades. Samma strålning ökade emellertid antalet dödsfall av andra orsaker (oftast hjärtsvikt) med 21,2 procent!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Cancer & KöttätandeMammografiMjölk & Cancer och Soja

Cancer…gåtan som inte finns

Cancer…gåtan som inte finns

Det är nu dags att lämna gamla begrepp. Uttjänta uppfattningar som inte längre går att handskas med bryts sönder i samma takt som nya insikter får fotfäste i medvetandet, först av en därefter fler och fler individer. Efter ett antal upptäckter har hela det gängse resonemanget om s.k. cancersjukdomar och även övriga sjukdomar visat sig vara, ingenting annat än ren återspegling av våra inrotade föreställningar, förväntningar och rädslor. Det etablerades hypoteser med sagolika verklighetsanspråk trots den totala avsaknaden av bevis. Bevis för att någon cell skulle förlora kontrollen och bli galen och sen sprida sig runt hela kroppen o.s.v. finns nämligen inte. Tvärtom har det bevisats att varje förändring i kroppen, varje produktion, varje defekt, sker och uppstår i en speciell ordning och bjuder inte alls bilden av en kaotisk process. Tillgång till denna ordning fick man i form av iakttagelser och konstateranden på ett mycket kraftfullt sätt.

Mannen i fråga heter Med. Dr. Ryke Geerd Hamer som är läkare och bor i Tyskland, hans upptäckter bemöttes av ett sådant intresse att man fråntog honom hans legitimation direkt efter det att han försökte delge dessa nyheter till en större publik, såsom till den medicinska fakulteten vid universitetet i Tubingen. Redan tidigare, när han avhämtade sina första böcker från tryckeriet som han utger på eget förlag, blev uppvaktningen sådan att han blev beskjuten med två skotthål i vindrutan och den smyckar numera förlagslokalen lutande i ett hörn.

Även om detta inte bevisar någonting undrar man naturligtvis varför människor tar till så drastiska åtgärder bara för att stoppa ”kvacksalveri”. Efterlyst och hemsökt av tiotals attentatsförsök lyckades han ändå nå publiken genom att skriva böcker och hålla föredrag om sin, som han kallar det, ”den nya medicinen”. Tydligen finns det någon som anser att det betyder ett allvarligt hot mot det medicinska etablissemanget, medan Dr. Hamer inte begärde mer än en offentlig omprövning av sina vetenskapliga resultat för patienternas skull. Det tvärvägrades honom, av samtliga ansvariga institutioner, med undantag av en klinik i Gelsenkirchen i samarbete med den medicinska fakulteten i Düsseldorf i maj 1992, som bekräftade att hans hävdade resultat är korrekta. Konstigt nog kom inga journalister från tidningar, TV eller andra massmedia, förrän nu, trots att innehållet liksom konsekvenserna därav skulle bli de mest häpnadsväckande om inte revolutionerande, inte bara i den medicinska världen, utan även i största allmänhet.

Hans upptäckt innehåller konstaterandet, att det är genom chockartade konfliktupplevelser som s.k. tumörer uppstår.

Direkt när en sådan chock inträffar börjar en ökad och accelererad tillväxt i den vävnad, det organ eller kroppsdel som har den exakta biologiska funktionen, vilken blir berörd och står i samband med denna konfliktupplevelsens innehåll. Tar konfliktchocken slut, så stoppas tumörens växtprocess omedelbart, det behövs alltså inte mer för att göra sig av med ”sjukdomen” än att lösa själva konflikten.

Trots att detta samband bekräftades genom mer än 20.000 fall, (1997 över 30.000 fall) av de patienter som drabbades och undersöktes av Dr. Hamer, har en stor del av allmänheten och särskilt den medicinska disciplinen det rätt så svårt att inkludera en sådan observation och det verkar minst sagt ”flummigt” för de flesta, trots att han även lyckades med att avbilda dessa konflikter d.v.s. deras aktivitetsyttranden i en s.k. datortomografi (skiktröntgenbild) av hjärnan, som visar undantagslöst hos alla människor dessa åkommors lokalisation och förloppets stadium. Med tanke på att hjärnan fördelar information, styr och förbinder hela organismen är det inte så konstigt att det blir ett ”åskväder” på ett motsvarande ställe i hjärnan när en chockartad konflikt upplevs och sen urladdar sig i nervbanorna neråt i periferin, med fokus exakt på de organ, som står i förbindelse med det träffade stället i hjärnan. Händelser i psyket, hjärnan och organet sker samtidigt, och det gäller från början till slut, alltså från den sekund konflikten inträffar tills den blir löst, vilket följs av en s.k. lösningsfas lika med läkningsfas, där alla återställningsprocesser äger rum.

Det handlar alltså inte om en slumpmässig händelse utan en väl samordnad aktion människan går igenom, som reagerar med maximal kraftinsats på en akut nödsituation som vederbörande subjektivt upplever. Det spelar alltså inte så stor roll vad som hänt rent objektivt, utan framförallt hur dramatiskt personen upplever det subjektivt och personligt. Och detta ingår uttryckligen i själva konfliktorsaken som kräver att man talar ingående om dessa upplevelser och deras bakgrund med den som drabbas. Samt att man hittar ett lämpligt sätt att lösa och handskas med problemet, då sker en avlastning och konfliktlösningsfasen inleds, när detta lyckas blir patienten helt återställd och frisk.

Detta påstående ledde oftast till att kolleger inom medicinen ”gick i taket” vilket inte är särskilt förvånansvärt om man betänker att inom ”vårt vetenskapliga landskap” själens, känslornas och andens existens fortfarande är förnekad och alla möjliga slags emotioner hittills är betraktade som en biprodukt av nervsystemets ämnesomsättning, i stället för att identifiera dessa avvikelser i kroppen, både i vätska och struktur, som uttryck för en funktionsändring till följd av en själslig reaktion.

Om det blir uppror i en människas inre så ökar spänningen både allmänt och särskilt inom de delar som motsvarar denna spännings anledning. Detta ser man redan vid muskelspänningar. Det blir då helt naturligt att ett fall av akut ”åskväder” i överförd betydelse leder till en funktionsintensifiering eller ett aktivt tvärbromsande eller hämmande, som i sin tur leder till strukturförändring eller till en hastig cellproduktion eller en lika hastig cellundergång, vilket vanligtvis förekommer vid alla sådana tillfällen som man kallar för den mystiskt omvittnade sjukdomen ”cancer”. Mer är det nämligen inte och det finns heller inte farliga och dödsförmedlande och sjuka tumörceller, utan endast odugliga, missformade och förvridna celler, ungefär som en Volvo skulle se ut om den kom ut på ett löpande band med hastigheten ökad tiotusentals gånger. Den är bara skrot, klarar inte besiktningen.

Man kan jämföra ”cancerceller” med måndagsbilar, men de är inte farliga. Det som är den egentliga påfrestningen för kroppen, är upproret självt och dess följder för organismen, därför att det tar i ordentligt om man befinner sig i en konfliktchock. Man går ner i vikt, sover inte, äter inte, man får iskalla händer och fötter, man är spänd, orolig och kommer inte loss ifrån det som hänt. Alla dessa symtom kan förekomma i vilket fall som helst av rädsla och panik men ingår i konfliktens och chockens hela scenario, likadant som vid vanliga d.v.s. mindre akuta stressformer som inte orsakar eller leder till dessa i och för sig ofarliga cellproduktioner.

Tvärtom… man blir inte utmattad av celltillväxt, utan de belastningar, som hela organismen är utsatt för under själva processen, så länge chocken ligger kvar. Kroppen orkar inte längre. Om denna maximala kraftinsats leder till att konflikten blir löst, så släpper spänningen, man sover mera, är trött, äter mera, går upp i vikt, får mycket varma händer och fötter, även feber som alltihop är ett säkert tecken på att människan är på väg tillbaka till återhämtning, återställning och hälsa.

Inför denna bakgrund är det märkligt att man brukar (förbiseende alla andra saker och ting) leta efter knutor och mikroskopiska vävnadsprov som är de mest ointressanta, oavsett om de nu är gamla kvarlåtenskaper av tidigare konflikttillfällen eller gamla reparationsställen av gamla defekter, då aktivt växande, eller patienten befann sig i ett tillstånd av akut upprördhet, stress och panik och måste tas om hand på ett helt annat sätt.

Enligt många handlar detta sätt att betrakta ämnet, om ett helt nytt s.k. paradigm, som betyder enkelt sagt, en förskjutning i perspektivet och i varseblivningen.

Om de fruktade ”elakartade” cancercellerna plötsligt visar sig vara blott ett tecken på en ökad aktivitetsnivå, så öppnar sig framför oss ett oändligt landskap av saker och ting som försiggår inom människan, även om de är lika litet fysiska som ORSAKEN till en jordbävning. Krafter och rörelser behöver inte vara synliga för att finnas till.

Om t.ex. tårarna rinner så har man i regel vant sig vid att personen i fråga känner sorg, smärta eller har andra bekymmer. Man brukar rutinmässigt avläsa känslotillstånd, andra slags upplevelser eller inre händelser när en människa rodnar eller bleknar. Förändring av kroppens utseende under påverkan av psykets tillfälliga skick har alltid varit självklart och ifrågasätts aldrig. Varför är man inte lika konsekvent och söker efter det som står BAKOM alla symtom och signaler i kroppen.

Är det konstigt om ens sköldkörtel ändrar produktion när man ”går i taket” om man samtidigt känner att man saknar varje möjlighet att påverka situationen man upprörs över? Är det konstigt att det blir magsäcksinflammation om vederbörande jämt känner sig förorättad o.s.v.

Som det tydligt har visat sig har det aldrig funnits någon obehärskad cell som i egen regi ”gräver” sig fram och in i vävnaden och där käkar upp hela anatomin. Produktionen sker på uttrycklig order från hjärnan och psyket, precis på samma sätt som det upphör, när det sjuka undanröjs av mikroorganismer eller när cellklot inkapslas genom bindväv eller ärrbildning. Kroppen gör ingenting utan goda skäl.

Det som har blivit mest farligt om detta med ”cancer” är den skräckinjagande föreställningen som odlades, tills den stegrade sig till en rent paranoid ”cancerkultur” i den kollektiva verklighetsbilden, diagnoser i samband med det sistnämnda brukar ha en förintande inverkan på var och en som blir utsatt för denna moderna tidens typ av bannlysning och sist men inte minst ”terapin”, alltså tillvägagångssättet, att behandla dessa misstänkta personer som anses vara under dödshot.

Alltså med stål, strålning och kemi som inte sällan är livshotande, på remiss, medan det egentligen inte fanns något allvarligt problem. I de flesta fall hade kroppen redan tagit hand om det själv. Det kan ha handlat om en urgammal sak av långt tillbakaliggande restaurerings- eller reparationsarbete som företagits av kroppen och som nu är inkapslat.

Bemödandet att systematiskt nysta upp osynliga tumörer tidigt, genom skärpt kontroll är bara en logisk reaktion på hela fenomenets vantolkning. I vissa fall handlar hastiga cellproduktioner som ursprungligen ledde till cancerbegreppet, bara om tecken på ett uppror som kräver en lösning på konflikten, i andra fall om en defektutfyllning.

För att förstå vad det betyder är det viktigt att nämna en av de mest avgörande upptäckterna av Dr. Hamer.

Beroende på deras utvecklingshistoriska och embryologiska härstamningar visar de olika vävnaderna olika sätt att bete sig under inträffande av en konflikt. Den organvävnad eller organdel som utvecklade sig ur de ett och halvt inre, av de tre embryologiska groddblad, endoderm och inre hälften av mesoderm, som för övrigt är sammankopplade med hjärnstammen och lillhjärnan, reagerar undantagslöst med cellproduktion under konfliktfasen och upphör genast när den tar slut.

De andra vävnaderna som utvecklar sig ur de ett och halvt yttre groddbladen, ektoderm och yttre hälften av mesoderm, som är sammankopplade med storhjärnbarken och storhjärnmärgen, reagerar under en motsvarande konflikt med defektbildning, vilken utfylls genom en dramatisk ökad och ”tumörliknande” cellproduktion som en ÅTERSTÄLLNINGSÅTGÄRD under konfliktlösningsfasen, s.k. läkningstumörer, som alltid upphör av sig själv när reparation och stabilisering är genomförda. Detta kräver ingen terapi i och för sig för detta är själva terapin. Det som behövs i denna fas är vila.

Observationen som ledde Dr. Hamer till denna insikt var fenomenet att en del av patienterna visade tumörer under konfliktchocken med alla dess biverkningar, medan de övriga som fick cancerdiagnoser visade en bild av emotionell och kroppslig avslappning och hade precis löst en föregående konfliktupplevelse när tillväxten började.

Han jämförde deras uppgifter och symtom med varandra med hjälp av datortomografi och insåg snabbt att alla som hade fått ”tumörer” under lösningsfasen, där visades konflikthärden i lösningstillstånd, nånstans i storhjärnan i form av en förmörkelse (tyder på vätska) med oklar begränsning, medan alla som fått tumörer under konfliktfasen och befann sig under motsvarande tillstånd, där visade dessa röntgenbilder härdar med cirkulära vågor (vilket betyder en aktuell pågående konfliktchock) undantagslöst lokaliserad till hjärnstammen eller lillhjärnan. Motsatslika eller avvikande kombinationer dök aldrig upp.

Alla de som hade cirkulära vågor som uttryck för en ökad aktivitet i storhjärnan, som griper in i varandra med datortomografins röntgenstrålar, så som de avbildas där, saknade inte bara varje spår av cellproduktion, utan visade i vissa fall vävnadsdefekter i motsvarande organ, såvitt det gick att verifiera. Hans slutledning, att det föreställer en reparation när man får en tumör under lösningsfasen blev bekräftat av händelseförloppet självt, om man låter det hela ha sin gång, stödjer läkningsprocessen med vila och stabilisering och avvaktar tills hela läkningsprocessen är avslutad. man får alltså inte skära in med en kniv eller borra in med nål för att ta prov i ett sådant område under lösnings- och läkningsfasen, därför att man inte ska framkalla en ytterligare stegring av cellproduktionen genom att då störa och irritera hela stabiliseringsprocessen.

Det är klart att detta låter som Science Fiction för dagens läkarvetenskap. Ickeläkare har mycket lättare att förstå och känna in sig i detta samband. När jag fick läsa Dr. Hamers bok, så var det första gången jag ansåg att nånting verkade logiskt, efter min egen läkarutbildning. Strax därefter ringde jag upp Dr. Hamer för att få träffa honom eftersom jag ansåg att det måste handla om antingen fullkomlig galenskap eller om den första förnuftiga sanningsenliga förklaring om vad som egentligen försiggår med alla dessa fenomen som vi blivit lärda, är något slumpmässigt, ödesbestämt, oförklarligt, ärftligt eller i bästa fall någon riskfaktorberoende sak, som helt enkelt och våldsamt måste skaffas ur världen på vilket sätt som helst.

Otillfredsställelsen över att man i dagens traditionella medicin inte vet av någonting annat, än att vanställa och tortera folk, som oftast till dess mådde ganska bra och i varje fall visade mindre besvär, innan man vidtog de vanligast kända åtgärderna, bortsett från den psykiska chocken, som varje cancerdiagnos framkallar, fick mig att förstå att det snarare är vi själva som inte vet, förstår eller känner till något annat. Istället tror vi på att denna moderna Frankenstein – medicin samt deras hopplösa resonemang skulle vara oundvikligt, trots att det vore lätt att räkna ut på ett enkelt sätt, att om så vore fallet, överlevandet av bara en enda människa på vår jord, måste ju då vara rent statistiskt osannolikt. Hur många billioner celler skulle kunna bli tokiga, hur många metastaser vid varje oförsiktigt trappsteg. Immunförsvaret skulle då vara helt upptaget med att spela polis med lutning mot immunpathologins anmärkningsvärda ”Star-Wars” föreställning. Vad är det egentligen som låter som Science Fiction?

Den heligaste kon inom cancermedicinen som ramlade omkull genom Dr. Hamers upptäckter var de s.k. ”metastaserna”. Föreställningen om att en tumör kan sprida sig i kroppen och flytta till andra platser, visade sig vara andra, tredje o.s.v. av chockutlösande diagnoser och operativa ingrepp, förbränning genom bestrålning samt förgiftning av cellgift. Allt detta utgör fruktansvärda skador och orsakar panik, smärta och nya konflikter som i sin tur kan ge ytterligare tumörer. Exempelvis i ben vid en egenvärdessammanbrottskonflikt, eller i lungorna vid en dödsångestkonflikt o.s.v. Värt att notera är att inom djurmedicinen förekommer ”metastaser” ytterst sällan. Djur förstår nämligen inga diagnoser…

Vid ett flertal olika intervjuer med experter, patologer och många andra inom den medicinska vetenskapen, kom det fram att ingen hittills har någonsin hittat en enda tumörcell i arteriellt simmande blod och att varje vävnad producerar sin uregna typ av tumörer, att hela resonemanget om metastaser är byggt på antaganden, hypoteser och vad man underligt nog kallar för ”indirekta bevis”. Ingen har t.ex. upptäckt en njurtumörcell i benmärgen eller en brösttumörcell i lungorna eller en cancercell från magsäcken i hjärnan. Det enda som fanns och som ledde de studerade männen till dessa överilade slutledningar var cellkaos och rätt så oordentliga cellsallader i olika vävnader och platser. Angående deras härstamning lyser varje äkta bevisföring med sin frånvaro tills idag.

Däremot började Dr. Hamers insikter och sammankopplingar mellan konflikter och celldelningsprocesser ta form redan 1981, tre år efter att han själv insjuknade, omedelbart efter att hans son blev sårad av ett gevärsskott i en strid som han inte alls var delaktig i och till följd av detta avled 1978. Dr. Hamer undersökte alla sina patienter som vistades på sjukhuset med diagnosen ”cancer”, han frågade var och en av dem om de hade upplevt någon oväntad dramatisk och chockartad konflikt, därför att han själv hela tiden misstänkt att det måste finnas något samband mellan hans sons tragiska död och den svåra förlust som han och hans fru upplevde å ena sidan samt hans och hustruns sjukdom å andra sidan, vilket i båda fallen uppträdde omedelbart därpå. Svaren han fick av sina patienter var häpnadsväckande… Alla, utan undantag berättade att de hade fått uppleva mycket svåra och fruktansvärda chocker, vilket motsvarade biologiskt sett exakt det drabbade organet, beroende på vilket behov, känsla och biologisk funktion som blev berörd vid konflikten, som svarade mot den identiska organvävnaden. När det visade sig att detta även gäller för vad man ansåg vara ”metastaser” var det definitivt slut på ”spöket” med mystiska cellvandringar, där man aldrig riktigt förstod varför de gick till sina ”typiska” ställen som inte var mer typiska än att upprepade konflikter återkom, med anledning av de diagnoser som uttalades.

Dags att byta perspektiv!

Vissa, och inte bara vissa, utan alla företeelser i den materiella världen har sina förklaringar, inte enbart inom materien, utan även i sina bakomliggande krafter, och går rätt så bra att ta reda på. Bemödandet och eftersträvandet att förklara allt materiellt på ett materiellt sätt, så som sker inom dagens vetenskap, måste oundvikligen hamna i äventyrliga tankebanor och föreställningar.

Är det de själsliga som styr, eller endast molekyler, celler och mikroorganismer o.s.v.? Väteatomens förfäktare, vad gäller frågan om vår härkomst, får tro på sitt, jag för min del delar inte den uppfattningen.

Vi får talrika tillfällen att inse att naturen inte är någon bedrövlig, teknisk felkonstruktion som till och från går sönder, utan det handlar om en högst tillförlitlig ordning, som verkar enligt gudomliga krafter, tyst och osynligt och ger uttryck via de bilder som skapas i materien.

Det går inte att förstå spontana kroppsliga symtom hos levande varelser, förrän vi har kunskap om vad de upplever och känner. Eftersom kunskapen om detta endast finns hos individen själv, är det följaktligen bara hon som har svaret inom sig.

Det gäller alltså att uppmuntra varje människa att ta sig själv på allvar i fråga om SUBJEKTIVA upplevelser och känslor, därefter kommer den första antydan till förståelse.

Det är möjligt att dra slutsatser av strukturella förändringar i den meningen att man undrar hur i all världen kunde den personen skapa detta som gavs uttryck för. Men det går inte att förutsäga och bestämma ödet för en person enbart genom att utgå från en anhopning celler.

Med tanke på våra anmärkningsvärda och historiskt underbyggda värderingsvanor i västvärlden, förstår man att det kan bli många chockartade konfliktupplevelser, eftersom vi oftast tar mycket för givet, som inte förhåller sig enligt naturlagarna. Vi förstår varken oss själva eller andra.

Nu är det inte så att varje konflikt skulle skapa sjukdom, i de flesta fall handskas vi ganska bra med konflikterna, däremot finns det ingen sjukdom om det inte finns en kroppslig eller psykisk stress och inte heller nån cellproduktion som inte är ett svar och en reaktion på ett kroppsligt eller själsligt sår och hur många sådana sår förekommer sammanlagt hos mänskligheten, det kastar ett ljussken på frågan hur vänligt eller ovänligt vi umgås med varandra eller med oss själva och inte lyssnar till naturens lagar.

Under ett av mina otaliga samtal med Dr. Hamer frågade jag honom, om han ansåg att människor som lider under psykiska svårigheter, hade en jämförelsevis större benägenhet att få exempelvis tumörer, han svarade att det handlar om vad han kallar för ”biologiska konflikter”, när jag preciserade min fråga därhän, om han trodde att människor skäms över sina egna känslor, har lättare att hamna i en konflikt, svarade han: ”Ja, det kan jag tänka mig, det tror jag säkert att det stämmer”. Alltså är det bra att acceptera sig själv och sina känslor, det är inte heller farligt att ifrågasätta vissa värderingar…

Dr. Hamer är medveten om att hans upptäckter innebär en katastrof för hela det medicinska etablissemanget, han förstår varför han blir förföljd och varför alla anbud att ompröva hans upptäckter förblev obesvarade eller avvisade. 40 medicinska fakulteter vid tyska universitet samt 13 läkarorganisationer i före detta Västtyskland verkade absolut ointresserade under 1980-talet. Varje cancerdiagnos betyder en genomsnittlig omsättning på 1 till 1,5 milj. kronor (omräknat). Misstänker man att det inte bara är möjligt utan faktiskt troligt, att det är på liknande sätt inom andra områden och branscher, så kan man undra vad den s.k. bruttonationalprodukten egentligen står för.

Största delen av det som produceras av kemikalier, bestrålningsapparaturer o.s.v. kan skrotas direkt, för de allra flesta människor skulle inte behöva någonting av detta, om man tog till sig de nya insikterna och det inte blev den panik som folk blir utsatt för hela tiden, genom diagnoser och s.k. förebyggande kontrollundersökningar som numera visar sig vara absurda, därför att man inte kan diagnostisera eller kontrollundersöka en konflikt innan den har hänt. I Sverige får man skrivelser i brevlådan från ”myndigheterna” av främmande människor man aldrig sett, med en uppmaning att infinna sig vid en bestämd tid på en bestämd plats för att genomföra en cancerundersökning, man darrar till en tid eller nåt dygn, därför att man nu plötsligt fått ett problem man inte tidigare haft. De som bevarar sin sunda instinkt, slänger detta opersonliga och iskalla ”opus” omedelbart.

Det är klart att människorna som befolkar dessa institutioner är lika vilseledda som hela publiken, de anar inte ens vad de håller på med och på vilket vis de är inkopplade i en stor och kuslig kontroll som utövas och upprätthålls genom panikmakeri och genom att gå över lik. Det är däremot ett säkert faktum att det pågår en aktiv verksamhet för att hålla informationen om Dr. Hamers upptäckter undangömda.

Vad ska man tro?

Legenden och tron på att man kan dö av cancer gör folk beredd att tillåta vilka ingrepp och övergrepp som helst. Medan folk dör av panik och tabletter i en medicinsk mardröm, borde man ha råd med att åtminstone pröva om det finns nånting annat och testa om det verkligen ligger till på det viset med cancergåtan, så som man överallt påstår och varför denna dyrbara forskning har hamnat i en återvändsgränd utan nåt vettigt resultat. Att våga vägra operation, leder inte sällan till ”mobbning” inom släkten, vilka senare må sammanträda vid graven och säga… ”Det var cancer”. Dessa skärseldsförväntningar är så inrotade sedan barnsben hos många och sedan undanträngda i det undermedvetna att det antar de obegripligaste former, samt hur utbredd beredskapen är att låta sig ”avrättas” p.g.a. ett enda ord som fälls inom denna inkvisitoriska verksamhet, där man kallar alla som avviker eller tvekar för ”esoteriker” eller ”fanatiker”. Med tanke på tillvägagångssättets högst bedrövliga resultat, kunde man lika gärna säga ”Skit samma nu behöver vi det inte längre”. Kom ihåg, vi består inte bara av äggvita, fett, socker, salt och vatten samt mineraler och vitaminer, utan det finns ytterligare nånting som håller ihop det hela och som är lika OSYNLIGT för det fysiska ögat som LUKTEN av en öppen flaska sprit.

Kom ihåg att vi är våra egna symtomproducenter och det med goda skäl, samt att vi är kapabla att mobilisera omätliga krafter på gott och ont, att vi har förmågan att läka oss själva, att det inte ska komma nån ”korkskalle” och förvisa oss ur livet med ett enda ord ”cancer”, som vi hittills brukat använda oss av som en dödsdom. Det kan räcka till för att bli utsatt för rädsla och panik, vilket detta ords natur är byggt på och inte består av någonting annat än felaktig och falsk information.

Det gäller att lita på sig själv och inte svälja vilken information som helst. Jag ber läsarna av denna artikel att analysera vad jag skriver, vara observant och ompröva själv om det stämmer eller inte. För att kunna verifiera detta behöver man inte alls vara läkare, tvärtom, dessa har svårare att förstå för de ”vet” för mycket.

Betänk nu, att det finns s.k. canceråkommor som börjar samtidigt med en dramatisk konfliktupplevelse, och sådana som börjar efter att problemet upplösts, alltså när det hela har släppt, då är det en ren läkningsprocess, där cellproduktion ingår.

Den först typen behöver alltså att konflikten löses, den andra läker av sig själv och behöver bara lugn och ro samt ibland stabiliserande åtgärder. Om det inte finns en konflikt är det hela inaktivt och behöver inte behandlas.

Mer detaljerad information finns i Dr. Hamers bok.

Boken innehåller såväl den exakta berättelsen om upptäckterna med fallbeskrivningar samt förklaringar om många naturliga lagbundenheter i samband med de upptäckta resultaten.

En omfattande tabell återger översiktligt vilka biologiska konflikter som ligger bakom de olika åkommorna samt konfliktaktivitetens lokalisation i hjärnan samt den typ av vävnadsförändring som sker i ett sådant fall.

Tabellen visar också hela korrelationen mellan det som utspelas, på tre olika nivåer, nämligen organplanet, hjärnplanet och det psykiska planet samtidigt, alla som visar samma slags symtom har upplevt samma slags konflikt d.v.s. blev berörda av samma biologiska behov.

Det är dessutom inte bara tal om ”cancer” och tumörer utan också en mängd andra bekanta sjukdomsbilder som t ex. psykoser, epilepsi, störningar av ämnesomsättningen, hjärtinfarkt, eksem, multipel skleros samt otaliga andra.

Hela den nya medicinen är byggd på att man lät patienterna komma till tals, vilket i sin tur levererade insikter och fakta som verifierades av ingående undersökningar, jämförelser och observerbara bekräftelser.

Dr. Hamer ställde inget anspråk på att hans upptäckter skulle vara fullständiga, utan bara att de är korrekta.

Det är upp till var och en att ifrågasätta, ompröva och övertyga sig själv hur det förhåller sig.”

(CHRISTIAN HELMRICH)

Cancer cures condemned

Cancer Cures Condemned
Did you know it’s illegal to cure cancer? Successful alternative treatments for cancer really upsets the FDA, AMA, American Cancer Society, National Cancer Institute, hospital administrators, technicians, pharmaceutical empires and medical doctors. Conventional cancer treatment is a huge industry that stands to lose billions of dollars when holistic cures work. So when people come up with successful cures, they are hounded by the authorities until they are shut down or thrown in jail.

Cancer is not that difficult to understand: it is the result of an overly toxic body, weakened bodily systems and a weakened immune system. Malfunction of the pancreas is believed by some to be one of the leading causes of the development of cancer. Cancer is the result of years or decades of eating polluted food and improper nutrition. When the body can no longer defend itself against the toxins or store them safely in fat cells, the area is overwhelmed and cancer develops. Many holistic physicians believe that cancer is completely reversible through non-toxic treatment. Western allopathic treatments use radiation, chemotherapy (drugs that pull in billions of dollars a year worldwide) and surgery to kill or cut out the pathogens/cancer cells. The result? An immune system seriously compromised or wiped out, as well as other bodily systems severely comprised or wiped out. Next result? Rare recovery or shortened lifespan and probable cancer recurrence, since the 
root problem is not addressed. The payoff? Western medical systems make billions off disease management while patients trapped in the system continue to spiral downward both physically and financially.

The natural approach to cancer is to help the body rebuild its immunity and other bodily systems, so that we can 
naturally overcome the cancerous situation. Most alternative treatments also use techniques to kill offending cancer cells and viruses (ozone therapy, herbs, oxygen therapy, etc.) that enhances rather than destroy the immune system. The result? People regain their lives because they learn how to properly care for their health while keeping their immune system intact to prevent a recurrence. The payoff to natural doctors? Knowledge that they are helping people get well. The payoff to the allopathic system of disease management? None.

In the 1950s Harry Hoxsey operated 17 alternative health clinics in 17 states. He was using an herbal formula that thousands of his patients claimed had cured them of cancer. The AMA launched a vicious attack against him and he was subsequently arrested over 100 times! Yet, no cancer patient of his 
ever testified against him, and in fact, every time he was thrown in jail, hundreds of his patients would surround the jail and sing and pray until he was released! Many reporters and other professionals went to him to expose him as a hoax, but wound up vigorously defending him once they learned of his character and treatments.

The attacks on him by the AMA and the police department continued. Finally, he sued the AMA for slander and libel. He became the first person to win a judgement against the AMA. In 1953, Benedict Fitzgerald, JR., special counsel to the U.S. Senate Commerce Committee, conducted an in-depth investigation and concluded that the FDA, AMA and the National Cancer Institute 
conspired to suppress a fair investigation of Hoxsey’s treatments. By 1953 his clinics were flourished and he had successfully treated over 12,000 people. Unfortunately, in 1960 the FDA found a way to shut down all 17 clinics: they stated that there is no known cure for cancer and therefore that what he was doing was illegal!

Hoxsey’s chief nurse moved to Tijuana, Mexico and opened the clinic there, where it continues to thrive and successfully treat people with cancer. Their clinic can be found at: www.cancure.org/hoxsey_clinic.htm. Cancer treatments that work (and there are many) continue to be suppressed to this day, and people who practice them are persecuted and hounded with a vengeance.”

(LARRY COOK i boken “The beginner’s guide to natural living”)


”Lägg märke till att mer än en läkare som jag har talat med har medgivit att han skulle använda sig av förbjudna cancerbehandlingar för den händelse att han eller någon i hans familj drabbades av cancer. Är detta den typ av system man kan arbeta inom?”
(ROBERT S. MENDELSOHN i boken ”Den vita lögnen”)

Läs även Cancerstatistik och The cancer minefield

Cancer från strålning

RADIATION

One of the greatest scientists in the field of X-rays and radioactivity was also one of the first to die from it. Marie Curie (1867-1934) was born in Poland, the youngest of five children and a child prodigy. In 1891, she moved to Paris and met her husband, Pierre, with whom she worked in a remarkable partnership until death parted them.

In February 1898, the Curies were working with uranium-containing pitchblende and found that it was emitting far more radiation than they’d expected. Deducing the presence of a yet-unknown radioactive substance, the Curies discovered a new element they named polonium, in honor of Marie’s homeland. Polonium was 330 times more radioactive than uranium.

But the remaining pitchblende was still radioactive even after extraction of the polonium, so the Curies processed the remaining material to extract the tiny quantities of yet another novel element. Only a few months after the discovery of polonium, in 1898, the Curies isolated pure radium. The notebook where Pierre Curie scrawled the word radium, coined from the Latin word for ”ray,” is still highly radioactive. Radium was the most radioactive substance that had ever been discovered.

Marie Curie was awarded the 1903 Nobel Prize in Physics for the discovery of radioactivity. Her husband, Pierre, died suddenly in 1906, in a Paris street accident, but this did not stop her prodigious scientific accomplishments. In 1911, she was awarded the Nobel Prize in Chemistry, becoming the only person in history to have won in both Physics and Chemistry.

The newly discovered element radium glowed in the dark, which quickly caught the public’s fancy. Soon, radium-laced consumer products, such as glow-in-the-dark wristwatches, were being manufactured. Several million wristwatch dials were laboriously hand-painted with radium by thousands of young women. Due to the detail involved, the ”Radium Girls” would moisten the brushes with their mouths, inadvertently ingesting radium-laced paint.

By 1922, it had become clear that something was very wrong, as the Radium Girls began literally disintegrating. Their teeth fell out for seemingly no reason. One dentist noted that as he prodded gently, an entire jawbone broke apart. By 1923, this severe bone deterioration was so well known that it was called ”radium jaw.” The ingested radium had lodged in the bones of the jaw and continually emitted radiation that had essentially burned away the bone and surrounding tissue. One Radium Girl died when the tissues of her throat degenerated and she hemorrhaged out her jugular vein. Another, walking around her pitch-black home, noted that her bones were glowing in the mirror. Her body had absorbed so much radium that she was literally glowing, a ”ghost girl.” Those whose bodies were not crumbling to dust often grew huge, monstrous-size cancers of the soft tissue, called sarcomas. By the 1930s, it had become a well-established fact that chronic radiation exposure caused cancer.

Today. Radiation workers routinely wear protective lead gowns, but Marie Curie and her colleagues worked day in and day out completely unprotected, in an environment bombarded with the most potent radiation known. They, too, wre not spred from the horrors of radiation illness as, one by one, they died mysteriously. Marie Curie´s decades of radiation exposure left her chronically sick, as the radium destroyed her bone marrow (aplastic anemia). In 1995, when Marie and Pierre Curie’s bodies were transferred to the Panthéon in Paris, so the two could be gonored among France’s most important historical figures, lead-lined coffins were used to protect visitors from their dangerously radioactive remains. They will stay in these protective cases for at least another fifteen hundred years. Marie Curie’s personal notes and artifacts, on public display, are also highly radioactive.

Marie and Pierre Curie’s daughter, Irène Joliot-Curie, and son-in-law, Frédéric Joliot-Curie, took up the baton and continued the family’s pioneering work on radiation. The two co-discovered artificial radioactivity, for which they were awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1935. But Irène would also not be spared the curse of radiation sickness. She died of leukemia at age fifty-seven at the Curie Institute hospital in Paris.

The risk of cancer increases linearly with the radiation dose. Radiation is classified as ionizing or non-ionizing. Ionizing radiation carries enough energy to disrupt molecular bonds to break them apart into ions, damaging the cell’s DNA, and the surviving cells are left with unstable chromosomes more prone to mutations when the cell replicates. Radiation has been listed as a group 1 carcinogen for decades now. Non-ionizing radiation is less intense, so it can often be dissipated without lasting tissue damage.”
(JASON FUNG i boken ”The cancer code”)


”Joniserande strålning skadar just de celler som håller på att dela sig. De vävnader där cellerna delar sig snabbast är huden och det epitel som bildar ytlagren på de inre organen, liksom insidan på alla ihåliga organ (som tjocktarmen och körtelgångarna). Eftersom det är dessa ytor som får ta emot de största påfrestningarna från miljön måste de ständigt förnya sig. När en cell delar sig vecklas DNA-spiralen ut så att dess genetiska information kan kopieras. I dess expanderade tillstånd är DNA som mest mottagligt för skador, inte bara från strålning utan också från mutagena kemikalier och slumpmässiga olyckshändelser i celldelningsprocessen. Det är inte förvånande att de flesta cancertumörer uppstår i epitelceller. Andra delar av kroppen där celldelningshastigheten är mycket hög är vävnaderna i immunsystemet och i de blodbildande organen, i synnerhet benmärgen. Dessa är också mycket mottagliga för cancerväxt.

Strålning är alltså ett dubbelt hot. Det leder inte bara till cancer genom att ge upphov till maligna cellförändringar, utan det skadar också immunsystemet och försvagar vårt försvar mot maligna celler. Men det kan dröja länge innan de här effekterna blir synliga, vilket är en anledning till att det har tagit lång tid för oss att lägga märke till att strålning orsakar cancer och till att människor inte har tagit riskerna med det på allvar. Det kan vara svårt att undvika farlig strålning. Förutom det uppenbara hotet från kärnvapen och kärnavfall, finns det strålningskällor i många industritillverkade varor, från rökdetektorer till elektroniska instrument. Konsumenterna har ofta ingen aning om att de får i sig strålning från dessa produkter eftersom tillverkarna inte varnar dem och ibland till och med undanhåller sådan information. Hur många människor vet att de porslinskronor som tandläkare använder för att reparera skadade tänder ofta innehåller radioaktiva mineraler som tillsätts enbart för att materialet ska bli mer likt naturlig emalj? Dessa mineraler kan bombardera epitelvävnaden i munnen med strålning som kan orsaka maligna cellförändringar.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Sladdlösa telefoner bygger på mikrovågsteknik som påminner om den som används i mobiltelefoner och som i en färsk svensk studie pekades ut som ytterligare en möjlig cancerrisk.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Utomhus har man rest radiomaster som ska serva mobiltelefoner och man har påvisat ett samband mellan närvaron av dessa och olika grupper av sjukdomar, där man framför allt har sett att boende nära uppsatta master, utvecklar cancer.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Strålning och cellgifter är grova metoder som inom en snar framtid kommer att vara föråldrade. Båda dessa behandlingar fungerar genom att döda celler som håller på att dela sig. Läkare som använder dessa metoder antar att cancerceller delar sig snabbare än normala celler. Tyvärr stämmer detta bara för en liten del av alla cancerformer, främst barncancer, leukemi, lymfon, testikelcancer och några andra. I de flesta fall delar sig cancercellerna långsammare än de snabbast växande normala vävnaderna i kroppen: huden, slemhinnan i mag-tarmkanalen, benmärgen och andra immunvävnader. De välkända biverkningarna av strålning och cellgifter – håravfall, aptitförlust, illamående och kräkningar – är tecken på de skador som drabbar normala celler i huden och mag-tarmkanalen. Skadorna på immunsystemet är inte lika uppenbara men betydligt allvarligare. Om du har cancer och måste bestämma dig om du ska acceptera konventionell behandling eller ej, är frågan du måste försöka besvara denna: kommer den skada som åsamkas cancern att uppväga den skada som drabbar immunsystemet?”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv)


”Orsaken till cancer i sköldkörteln är bl.a. joniserande strålning.

De överlevande efter atombombningarna över de båda japanska städerna Hiroshima och Nagasaki, i andra världskrigets slutskede, har ökad risk för sjukdomar. Detta kom att gälla även invånarna i Tjernobyl.

Individer som fått strålbehandling riktad mot halsen i samband med andra sjukdomar får oftare cancer i sköldkörteln. Det bekräftar sambanden mellan cancer och strålning.

I Sotenäs ökade cancer- och strumafallen utan att någon förstod varför. Och ingen trodde att dricksvattnet skulle vara radioaktivt.

I Borås ökade cancerfallen, där misstänktes elektromagnetiska strålningen från den medicinska utrustningen vara orsaken.

Mest sannolikt är det radioaktiviteten i dricksvattnet som orsakar cancer. I Hagfors ökar inte bara cancer- utan också diabetessjukdomar.”
(TAGE TUVHEDEN i boken “Sanningen om vatten”)


“- If children are exposed to X-rays while still in the mother’s womb (in utero), their risk of all cancers increases by 40 percent, of tumors of the nervous system by 50 percent, and of leukemias by 70 percent.

– Today there are thousands of people with damaged thyroid glands, many of them with cancer, who were radiated with X-rays on the head, neck, shoulder or upper chest 20-30 years ago.

– 10 X-ray exposures at the dentist’s office are sufficient to produce cancer of the thyroid.

– Multiple X-rays have been linked with multiple myeloma – a form of bone marrow cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Till exempel kan strålning av bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer orsaka skador på hjärtat vilka är tillräckligt allvarliga för att orsaka en dödlig hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Om hjärtinfarkten inte inträffar förrän patienten har förklarats vara i remission, då kommer strålbehandlingen att se ut som om den var lyckad. Dödsfall i efterföljande hjärtattacker orsakade av cancerbehandling behöver inte läggas in i statistiken över cancerbehandlingar. Som nämnts i kapitel 19 så visade en studie om strålbehandling som gavs till kvinnor med bröstcancer att användningen av strålning verkligen minskade antalet dödsfall i bröstcancer med 13,2 procent, och detta var troligen den siffra som offentligt utbasunerades. Samma strålning ökade emellertid antalet dödsfall av andra orsaker (oftast hjärtsvikt) med 21,2 procent!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Trådlös teknik sänder ut mikrovågsstrålning och forskning som redan finns att tillgå från 60- och 70-talet har bekräftat att mikrovågsstrålning kan skada hjärnan, våra cellers DNA och öka risken för cancer.”
(GUN-MARIE HENRIKSSON i boken “5G Vår strålande framtid eller undergång?”)


”Effekterna från 5G innefattar ökad cancerrisk.”
(GUN-MARIE HENRIKSSON i boken “5G Vår strålande framtid eller undergång?”)


”I det fåtal studier som har mätt risker som är förknippade med daglig användning av mobiltelefon (minst en timme om dagen) i minst tio år har man faktiskt konstaterat att risken fördubblas för att personen ska utveckla en hjärntumör på den sida där han eller hon håller mobilen. Detta bekräftas av de första resultaten (publicerade 2008) från den jättelika internationella studien INTERPHONE. Doktor Elisabeth Cardis, som samordnade studien, sa i en tv-intervju: ”När vi bara tittade på tumörer som utvecklades på den sida av huvudet där man höll mobilen visade de största studierna i termer av antal användare en ökad risk för långtidsanvändande.””
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”It has been scientifically proven that not only excessive x-rays, but even the kind that are used prophylactically or diagnostically by doctors, dentists and chiropractors, can cause cancer and leukemia. Leukemia in children in later years is often caused by prenatal abdominal x-rays received by the mother during pregnancy.”
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


“About 1970 I read that for 10 years Sweden had been giving free screening tests for cervical cancer to every woman in Sweden, but they had now stopped doing so because the death rate had not declined, it had increased.”
(BRENDA SAMPSON i boken ”New Zealand’s greatest doctor – Ulric Williams”)


”Sladdlösa telefoner bygger på mikrovågsteknik som påminner om den som används i mobiltelefoner och som i en färsk svensk studie pekades ut som ytterligare en möjlig cancerrisk.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


“Avoid conventional sunlamps, tanning beds, and tanning booths. According to a study published in the International Journal of Cancer (Vol 120, No 5, March 1, 2007; 1116-1122), exposure to tanning beds before age 35 increases melanoma risk by 75 %. Many young people now use tanning beds, which may be responsible for the recent sharp increase of melanomas in their age group. There is also a link between tanning bed use and squamous cell carcinoma, a less deadly type of skin cancer. Conventional tanning equipment uses magnetic ballasts that emit powerful electromagnetic fields (EMFs) responsible for cancer growth. Their high concentration of UVA may also play a role. Electronic ballasts are much safer than magnetic ballasts, but very few parlors use these.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

Läs även Mammografi, Mikrovågsugnar, Strålning och Ultraljud

Cancer is not a disease

“The indiscriminate reference to cancer as a ‘killer disease’ by professionals and lay people alike has turned cancer into a disorder with tragic consequences for the majority of today’s cancer patients and their families. Cancer has become synonymous with extraordinary suffering, pain, and death. This perception continues despite the fact that 90-95 percent of all cancers appear and disappear of their own accord. Not a day passes without the body making millions of cancer cells. Some people, under severe temporary stress, make more cancer cells than usual and form clusters of cancerous cells that disappear again once they feel better.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


“It seems obvious that cancer cells must be responsible for the death of a person; this is the main reason that almost the entire medical approach is geared toward destroying them. However, cancer cells are far from being the culprits, just as blocked arteries are not the real reason for heart disease. In fact, cancer cells help a highly congested body survive a little longer than it would without them. What possible reason could the immune system have to ignore cancer cells that cluster together to form a tumor mass-cells that it could easily destroy? The only reasonable explanation is that these cells are doing a critical job in a body filled with toxic waste. Nature provides a clear example of this when one considers the function of poisonous mushrooms. A mushroom is the fleshy, spore-bearing fruiting body of a fungus. Would you call such a poisonous mushroom “vicious” or “evil” just because it could kill you if you ate it? No, in fact, those mushrooms in the forest attract and absorb poisons from the soil, water, and air. They form an essential part of the ecological system in our natural world. Although the cleansing effect produced by these mushrooms is hardly noticeable, it allows for the healthy growth of the forest and its natural inhabitants. In fact, the survival of the entire planet depends on the existence of mushrooms. Likewise, cancer cells are not at all vicious; in fact, they serve a similarly good purpose of absorbing some of the toxins in the body that would otherwise kill the person immediately. It is never the primary choice of normal, healthy cells to suddenly become “poisonous” or malignant, but it is the next best choice they have to avoid an immediate catastrophe in the body. If the body dies, it is not because of cancer, but because of the underlying reasons that led up to it.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


“Cancer does not cause a person to be sick; it is the sickness of the person that causes the cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Treating cancer as if it were a disease is a trap that millions of people have fallen into and they have paid a high price for not attending to its root causes.”
(ANDREAS MORITZi boken “Cancer is not a disease”)

Läs även Tumörer

Cancer & Köttätande

”In my view, no chemical carcinogen is nearly so important in causing cancer as animal protein.”
(Dr. T. COLIN CAMPBELL, upphovsman till Kinastudien)


”En kött-, ägg- och fiskrik föda ger genom sin höga halt av förruttnelsebakterier upphov till mer eller mindre giftiga substanser. I tarmfickor som bildas uppstår cancerframkallande ämnen i tarminnehållet.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken i boken ”Lev rätt, ät rätt, bli frisk del 1”)


”Det är uppenbart att det i alla länder finns ett direkt samband mellan förekomsten av cancer och konsumtionen av kött, charkuterier och mjölkprodukter. Och omvänt – ju mer grönsaker och baljväxter (ärter, bönor, linser) landets kost innehåller, desto lägre är cancerfrekvensen.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Vetenskapsmän och goda iakttagare har kunnat konstatera, att cancersjukdomar är mest representerade i de länder där befolkningens föda huvudsakligast innehåller animalisk äggvita.”
(Dr. ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)


”När det gäller cancerceller så är dessa generellt omslutna av ett proteinlager som gör det svårt för immunförsvaret att identifiera dem som skadliga. Proteinhöljet kan brytas ner av bukspottsenzymer (trypsin och chymotrypsin). Men om man äter för mycket protein kommer bukspottsenzymerna att användas till att försöka bryta ner dessa istället för att hjälpa immunförsvaret att identifiera cancerceller. Vårt dagliga intag av protein bör aldrig överstiga 10% av kalorierna. I Sverige ligger vi i medeltal på 17%.

Ju mer komplicerade proteiner, desto svårare är det att bryta ner dessa. Proteiner från växtvärlden innehåller sällan mer än ett tiotal aminosyror, medan de som är av animaliskt ursprung kan vara uppbyggda av tusentals ihopkopplade aminosyror. På senare tid har det kommit fram studier som visar att det är de animaliska proteinerna som ställer till med problem både vid cancer och vid en hel del andra sjukdomar. Dessa studier finns väl framlagda i T. Colin Campbell’s bok ”
The China Study”.

Ett exempel är en serie studier beskrivna av professor T. Colin Campbell på laboratoriedjur som visar på att man kan ”stänga av” cancertillväxt genom att sluta ge animaliskt protein och ”sätta igång” tillväxten genom att tillföra animaliskt protein. Detta upptäckte Max Gerson själv när han utvecklade gersonmetoden. Han kunde se hur synliga cancertumörer började växa till sig så fort patienterna fick äta djurprodukter eller fett. När patienterna på gersonterapin sedan slutade med djurprodukterna eller fettet började tumörerna att minska igen.”

(BARBARA PIECHOCINSKA i boken ” Livets bränsle – Om friheten att välja hälsa”)


”We’re basically a vegetarian species and should be eating a wide variety of plant foods and minimizing our intake of animal foods. The higher the intake of animal products, the higher the risk of cancer. For example, most people who get lung cancer are smokers, but not all smokers get lung cancer. Among smokers, animal products appear to raise the risk of cancer, and fruits and vegetables lower it.”
(Dr. T. COLIN CAMPBELL, upphovsman till Kinastudien)


”I have found that of twenty-five nations eating flesh largely, nineteen had a high cancer rate and only one had a low rate, and that of thirty-five nations eating little or no flesh, none of these had a high rate.”
(ROLLO RUSSELL i ”Notes on the causation of cancer”)


”När kött steks eller grillas bildas cancerframkallande ämnen, framförallt heterocykliska aminer (HCA) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Enligt nuvarande forskningsläge är ekologiskt rött kött och chark inte mindre cancerframkallande än konventionellt framställt.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Enzymer från bukspottkörteln kan attackera och förstöra tumörvävnad under matsmältningen därför att de identifierar främmande ämnen som ska elimineras. Enzymernas huvudsakliga uppgift är att bryta ner proteiner. Eftersom den allmänna dieten mestadels består av animaliska proteiner, så går det mesta av bukspottsenzymerna åt till matsmältningen och lite, om något alls, finns tillgängligt för att kunna bryta ner tumörvävnad, som istället kan växa och sprida sig. Det är tydligt att den otillräckliga enzymaktiviteten är ett av de stora problemen som sjuka människor måste kämpa med och speciellt cancerpatienter.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Sannolikheten för att få cancer, i synnerhet i mag-tarmkanalen, är större om man äter mycket saltad, inlagd eller rökt mat, särskilt om den är av animaliskt ursprung.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att mycket rött kött och charkuterivaror ökar risken för tjock- och ändtarmscancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Genom att jämföra dödlighetsstatistikerna med köttförbrukningen i olika länder kan man i allmänhet konstatera, att i kulturländer med hög köttförbrukning även dödligheten i cancer är hög. I länder med mycket låg köttkonsumtion (t ex Indien) är dödligheten i cancer däremot så låg att den ej ens är upptagen i dödlighetsstatistikerna.”
(HENNING KARSTRÖM i boken ”Vägen till hälsa”)


”Dr. Josef Issels, perhaps the foremost cancer specialist in the world and director of his world famous cancer clinic, says:
“Excessive eating of meat and other cholesterol-rich foods not only contributes to atherosclerosis and consequent impaired blood circulation and diminished oxygenation of cells, but also increases the risk of tumor development. Animal as well as human studies show that limiting the use of meat and animal fats, including butter, will diminish the risk of cancer.”

Overconsumption of protein not only causes deficiencies of vitamin B6, B3 and magnesium, but also a chronic pancreatic enzyme deficiency, considered to be one of the main causes of cancer in the countries with high protein consumption. It can be statistically demonstrated that the countries with high animal protein consumption have a greater incidence of cancer. And, contrariwise, countries where the traditional diet is low in animal protein – even low in any kind of protein – have little or no cancer at all. The people of Hunza are just one example where the diet is extremely low in protein, especially animal protein. Many others could be mentioned, like the Yucatan Indians or the Todas in East India, where people eat only a fraction of the typical American protein intake and where cancer is unknown. Americans eat more protein than any other country in the world. We also lead the world in cancer statistics. Most leading cancer researchers and nutritionally-oriented doctors, such as Dr. Max Gerson, Dr. Josef Issels, Dr. Werner Zabel, Dr. William Kelley, Dr. Ernst Krebs, Dr. Werner Kollath and Dr. Alan H Nittler, to name a few, are convinced that overindulgence in protein and the body’s inability to properly digest and utilize it is one of the prime causes of cancer.”

(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”I flera studier har bröstcancer visat sig vara kopplad till ett högt intag av kött, mjölk och ost. I Italien har forskarna jämfört bröstcancerpatienter med friska kvinnor i samma ålder. De italienska kvinnorna som fått bröstcancer åt mycket kött och betydligt mer smör, fet ost och mjölk än de friska kvinnorna. Forskarna som ledde undersökningen drog slutsatsen att de kvinnor som åt bara litet kött, och var återhållsamma med i synnerhet mättat fett, riskerade i mindre grad att få bröstcancer. Andra forskare har visat att kvinnor som varit vegetarianer hela livet sällan blir sjuka i bröstcancer.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Av Japan som exempel kan vi lära mycket! Japanerna som grupp har nämligen förändrat sin livsstil ovanligt dramatiskt efter andra världskriget. Befolkningens övergång från egenhushåll till industriellt framställd föda blev därmed sällsynt drastisk. Man ökade exempelvis intaget av ägg nio gånger, kött tolv gånger och mejeriprodukter tjugo gånger.

Och vad hände? Under de första 50 åren registrerade man i Japan en tjugofemdubbling i förekomst av kroniska sjukdomar som bröst- och prostatacancer.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”People need to know the primary route through which many environmental carcinogens enter the human body is through food, and specifically through animal products.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)


“There is a large body of scientific evidence from epidemiological studies, animal research, and randomized controlled trials in humans showing that high protein foods, particularly excessive animal protein, dramatically increase the risk of breast cancer, prostate cancer, heart disease, and many other illnesses.”
(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)


“Breast cancer rate for women in Italy who eat a lot of animal products compared to women in Italy who don’t: 3 times greater 

Breast cancer rate for women in Uruguay who eat meat often compared to women in Uruguay who rarely or never eat meat: 4.2 times greater Breast cancer rate for affluent Japanese women who eat meat daily compared to poorer Japanese women who rarely or never eat meat: 8.5 times greater”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)

Läs även Kinastudien och Köttätande

Cancer-citat

“Cancer does not cause a person to be sick; it is the sickness of the person that causes the cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“Cancer angriper aldrig friska organ.”
(ARBUTHNOT LANE)


”Lyckliga människor får inte cancer.”
(J. I. RODALE)


“The only three reasons people die of cancer today are: 1] lack of information; 2] lack of discipline once they have the information; 3] blind trust in their cancer doctors.”
(BILL HENDERSON i boken “Cancer-free”)


”Det tar vanligen fem till fyrtio år för en cancersjukdom att utvecklas hos en människa.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”I Sverige är cancer den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt-kärlsjukdom. Antalet människor som insjuknar i cancer per år har fördubblats sedan 1980-talet. Det beror inte bara på att vi blivit fler och äldre. När man statistiskt justerar för detta kvarstår en ökning på cirka 30 procent.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Ett annat område där man i ökande grad börjat inse andningens potential är cancer.”
(GUNNEL MINETT i boken ”Livets källa”)

Läs även Andningen


”I kroppen fyller sömnen på immunförsvarets depåer och hjälper till att bekämpa cancer, förhindra infektioner och avvärja alla sorters sjukdomar. Sömnen inverkar på kroppens ämnesomsättning genom att finkalibrera insulinbalansen och blodsockerregleringen. Sömnen påverkar vår aptit och hjälper oss att hålla vikten genom att främja hälsosamma kostval framför nyckfull hetsätning. Att sova mycket hjälper dig att bibehålla en levande tarmflora, vilket är en förutsättning för ett välfungerande näringsupptag.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)


”Om du regelbundet sover mindre än sex eller sju timmar per natt så försämrar det ditt immunförsvar och mer än fördubblar risken att insjukna i cancer.”
(MATTHEW WALKER i boken ”Sömngåtan”)

Läs även Sömn


”Vår bild av cancer är att det är en kraftfull inkräktare som angriper kroppen utifrån. I själva verket är cancercellen inte alls kraftfull utan en försvagad cell. Den invaderar inte, den skjuts åt sidan och kan inte anfalla. Cancerceller är stora, men tröga och förvirrade.”
(CARL SIMONTON)


”Cancer betraktas i kinesisk medicin som en långt gången obalans. De klassiska medicinska texternas förklaringar till cancer är att qi inte flödar smidigt, att leverqi stagnerar, att qi och blod ackumuleras och att andra blockeringar sker. Bröstcancer brukar bestå av huvudsakligen två diagnoser: underskott i levern och stagnerad leverqi.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


“Constant conflicts, resentment, guilt and shame (known as stress), for example, can easily paralyze the body’s most basic functions, and easily lead to the growth of a cancerous tumor.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease)


”Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en svullnad som i många fall syns utanpå halsen. Omkring 5 % av befolkningen i Sverige drabbas, men endast ett fåtal svulster är cancerogena.”
(TAGE TUVHEDEN i boken “Sanningen om vatten”)


”Det är vår medfödda rätt att vara friska. När vi lär oss leva inom Naturens lagar får vi en värld utan cancer, andra sjukdomar och mentala störningar.”
(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)

Cancerbehandling med kirurgi

“Every doctor admits that one operation leads to another. Do you know why? Because nothing is done to deal with the problems that lead to first operation.”
(BERNARD JENSEN i boken ”Dr. Jensen’s guide to better bowel care”)


”Även om kirurgi inte anses vara cancerframkallande, kan den orsaka en spridning av cancern till andra delar av kroppen.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Surgery encourage a victim mentality in the patient and are unlikely to heal the root causes of this affliction.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“Western allopathic treatments use radiation, chemotherapy (drugs that pull in billions of dollars a year worldwide) and surgery to kill or cut out the pathogens/cancer cells. The result? An immune system seriously compromised or wiped out, as well as other bodily systems severely comprised or wiped out. Next result? Rare recovery or shortened lifespan and probable cancer recurrence, since the root problem is not addressed.”
(LARRY COOK i boken “The beginner’s guide to natural living”)


“Having cancer does not equate with being a helpless victim who is at the mercy of oncologists or surgeons.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”Min kliniska erfarenhet är att när människor dör av cancer, dör de egentligen inte av cancer, istället dör de av den medicinska behandlingen. De dör av kemoterapi, strålning och kirurgi. Återigen: De dör inte av cancer – de dör av läkarens medicinska behandling!”
(RICHARD SHULZE, ND., M.H.)

Läs även Kirurgiska ingrepp

Cancerdiagnosens konsekvens

“It is very frightening to be told that one has cancer. Stress damages the immune system and probably the worst stress is fear.”
(BRENDA SAMPSON i boken ”New Zealand’s greatest doctor – Ulric Williams”)


”Om en läkare i vit rock talar om för en patient att han skall dö så dör han förmodligen. Detta är inte ett extremt påstående – det finns bevis som stöder det. Människor som av misstag fått beskedet att de har cancer börjar plötsligt tyna bort och dör. Jag känner personligen en människa som fick reda på att han hade lungcancer och som gick ner i vikt, började tyna bort snabbt och såg ut som om han skulle dö när som helst. När han senare fick reda på att man hade gjort ett misstag gick han snabbt upp i vikt och tillfrisknade utan vidare.”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”Ett anmärkningsvärt och extremt exempel på farorna med noceboeffekten ägde rum utanför labbmiljö på 1970-talet när en läkare råkade säga till en patient som diagnosticerats med strupcancer att han hade tre månader kvar att leva. Men när mannen dog några veckor senare visade obduktionen att han fått fel diagnos: det fanns inga spår av cancer i strupen. Det föreföll alltså, fast det går naturligtvis inte att säga säkert, som att han dog därför att han trodde att han skulle dö. Läkaren sa senare i en intervju: ”Jag trodde att han hade cancer. Han trodde att han hade cancer. Alla runt omkring honom trodde att han hade cancer. Tog jag på något sätt bort hoppet?””
(NICOLE LEPERA i boken ”Läk dig själv”)


“If you are diagnosed, for example, with a certain illness, such as cancer, and you happen to take the diagnosis seriously, the biochemical impact of this sudden threat against your life (diagnosis) can cause you to die. This gripping fear of survival is enough to instantly stop the secretion of the body’s natural anticancer drugs – interleukin 2 and interferon – and dramatically reduce the production of its healing hormones, including endorphins and growth hormones. At the same time, the fear induces a strong stress response (causing the release of stress hormones) that can last as long as the conflict or threat does. Both of these changes in the body’s biochemistry practically prevent the body from healing itself.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)


”If your doctor called you into his office and told you that you had cancer, you would most likely feel paralyzed, numb, terrified, hopeless, or all of the above. The word ‘cancer’ has the potential to play a very disturbing and precarious role in your life, one that is capable of delivering a death sentence.

Although being a cancer patient seems to start with the diagnosis of cancer, its causes may have been present for many years prior to the patient feeling ill. Within a brief moment, the word ‘cancer’ can turn someone’s entire world upside down. Who or what in this world has bestowed this simple word or statement with such great power that it can preside over life and death? Or does it really possess this power? Could it actually be that our collective, social conviction that cancer is a killer disease, in addition to the aggressive treatments that follow diagnosis, are largely responsible for the current dramatic escalation of cancer in the Western hemisphere?”

(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


”Den heligaste kon inom cancermedicinen som ramlade omkull genom Dr. Hamers upptäckter var de s.k. ”metastaserna”. Föreställningen om att en tumör kan sprida sig i kroppen och flytta till andra platser, visade sig vara andra, tredje o.s.v. av chockutlösande diagnoser och operativa ingrepp, förbränning genom bestrålning samt förgiftning av cellgift. Allt detta utgör fruktansvärda skador och orsakar panik, smärta och nya konflikter som i sin tur kan ge ytterligare tumörer. Exempelvis i ben vid en egenvärdessammanbrottskonflikt, eller i lungorna vid en dödsångestkonflikt o.s.v. Värt att notera är att inom djurmedicinen förekommer ”metastaser” ytterst sällan. Djur förstår nämligen inga diagnoser…”
(CHRISTIAN HELMRICH)

Läs även Medicinska förbannelser

Cancerforskning

”Att ge pengar till reumatikerfonden eller cancerfonden är meningslöst. De bidrar inte till hälsan. Man forskar inte på det som kan ge bot, utan på det som ger pengar.”
(ILENE STENSON)


”Problemet när man ägnar sig för mycket åt reduktionism: man får ett klassiskt fall av att inte kunna se skogen för alla träd. När det gäller cancerforskning innebär det att vi studerar allt mindre delar i de övergripande processerna i sjukdomsutvecklingen, till exempel en aspekt på cellbiologi eller molekylärkemi – ibland handlar det om en enda gen eller ett protein som denna gen kodar för. Denna tilltagande specialisering och fragmentarisering av cancerforskningen, alla underavdelningar och deras speciella fikonspråk (som andra forskare ofta inte förstår) ger inte sådana resultat som samhället har rätt att kräva. I ekonomiska termer har avkastningen på jätteinvesteringarna blivit usel; om cancerforskning vore ett företag, skulle aktieägarna för länge sedan ha sparkat ledningen och ändrat strategin.

Reduktionistisk vetenskap producerar enorma mängder data. Det är i själva verket ett kroniskt problem i dagens forskning: att för många människor förmedlar för mycket information och för få människor har tid att tillägna sig och smälta den. Jag misstänker att forskare i vissa fall uppnår överensstämmande resultat utan att ens veta om det. Det finns för många som pratar – och för få som läser, analyserar och sammanställer. Vad händer med alla data som genereras? De publiceras i facktidskrifter, bygger upp forskarnas rykte och genererar bidrag så att man kan fortsätta att forska. Men hur stor praktisk nytta har cancerpatienterna av det? Sorgligt lite.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


“One of the favourite tricks is to perform experiments on animals. These are a guaranteed success. If animals do not die or fall ill when given a drug then the company making it will announce that the drug has been proved to be safe. On the other hand, if animals do die or fall ill the company making the drug will announce that it is ignoring the results because animals are different to people. You will doubtless suspect that I am making this up. I am not. Doctors, politicians and official custodians of patient safety all accept this nonsense. (There is evidence proving this point in my book Animal Experiments: Simple Truths and on www.vernoncoleman.com and www.vernoncoleman.co.uk. For example, Animal Experiments: Simple Truths contains a list of 46 drugs which may cause tumours and cancer when given to animals but which are marketed and passed as safe for humans.)”
(DR VERNON COLEMAN i boken “Coleman’s laws”)


”Exakt hur viktigt det är att äta en växtbaserad kost för att förebygga cancer bekräftades 1997 när American Institute for Cancer Research (amerikanska cancerforskningsinstitutet) publicerade en viktig internationell rapport, Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: A Global Perspective (Föda, näring och cancerprevention: ett globalt prespektiv). I denna rapport, som framtogs i samarbete mellan 120 forskare och experter från FN:s Världshälsoorganisation (WHO) och Närings- och jordbruksorganisation samt från International Agency of Research on Cancer (som ingår i WHO) och USA:s National Cancer Institute, analyserades över 4 500 studier som handlade om kost och cancer.

I rapporten ingick också en översikt gjord av en expertgrupp bestående av femton av världens ledande forskare om kost och cancer som granskat över två hundra fallstudier om sambandet mellan frukt och grönsaker och cancer. I häpnadsväckande 78 procent av dessa studier fann man att frukt och grönsaker hade en statistiskt säkerställd skyddande effekt mot någon eller flera typer av cancer. Endast tjugotvå procent visade inget signifikant samband. Ingen studie visade att konsumtionen av sådana livsmedel orsakade en ökning av antalet cancerfall.

Vad blir då rapportens kostrekommendationen nummer ett?

Välj en kost huvudsakligen baserad på en rik variation av grönsaker, frukt och baljväxter och med ett ytterst litet inslag av stärkelserik basföda.

I egenskap av både projektledare för Kinastudien och främste rådgivare vid American Institute for Cancer Research känner doktor Colin Campbell väl till dessa studier. På grundval av sina erfarenheter har han varit mycket frispråkig i fråga om sambandet mellan kost och cancer:

Den största andelen av alla cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och andra former av degenerativa sjukdomar kan enkelt förhindras genom att vi börjar äta en växtbaserad kost.

Det ligger en viss ironi i att doktor Campbell blivit en av de klaraste förespråkarna för en växtbaserad kost. Han växte upp på en bondgård där kosten till stor del bestod av kött och ägg. Hans doktorsavhandling handlade om hur vi skulle kunna producera animalt protein effektivare så att vi kunde äta mer animaliska livsmedel. Men, som han berättar i Kinastudien, hans stora framgångar inom näringsforskningen övertygade honom om att en kost med en så låg andel animalisk föda som möjligt är det bästa valet. Han konstaterade bara faktum, förklarade han.

Hans kost är numera till 99 procent vegetarisk. Han och hans hustru Karen har fött upp fem barn på en växtbaserad kost.”

(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”According to the China study and other cancer research considered during the past 60 years, cancer could actually become a rare illness if all animal proteins were avoided altogether.

Other studies have found associations between meat intake and the risk of bladder, breast, cervical, endometrial, esophageal, glioma, kidney, liver, lung, mouth, ovarian, pancreatic and prostate cancers. On the other hand, there are plenty of studies that point to the cancer-preventing effects of a fruit and vegetable diet, including recent studies published in the American Journal of Epidemiology 2007 Jul 15;166(2): 170-80. Epub 2007 May 7 and Archives of Internal Medicine 2007 Dec 10;167(22):2461-8.

The researchers of the NIH diet study suggested that meat contains a number of carcinogenic compounds, including some that are formed during cooking or processing (e.g. heterocyclic amines, nitrosamines). They also noted that meat contains other potential carcinogens, including heme iron (the type of iron found in meat), nitrates and nitrites, saturated fat, antibiotics, hormones, and salts. All of these substances have been observed to affect hormone metabolism, increase cell proliferation, damage DNA, encourage insulin-like growth hormones and promote damage of cells by free radicals, all of which can lead to cancer.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”I en långtidsstudie av 91 000 sjuksköterskor under tolv år visade forskare på epidemiologiska avdelningen på Harvard att risken för bröstcancer hos kvinnor före klimakteriet är dubbelt så hög för dem som äter kött mer än en gång om dagen som för dem som äter det mindre än tre gånger i veckan. Risken för bröstcancer kan alltså halveras bara genom att minska på konsumtionen av rött kött. I Europa har EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), i en stor studie som följde över 470 000 personer i tio olika länder, kommit fram till samma slutsats när det gäller tjocktarmscancer: Risken var dubbelt så hög för personer som åt stora mängder kött som för dem som konsumerade mindre än 20 g om dagen.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”En av de mest publicerade medicinska undersökningarna på senare år leddes av Stanfordpsykiatern David Spiegel som hade försatt sig att bevisa att det mentala tillståndet hos patienterna inte påverkade deras förmåga att överleva cancer. Han, i likhet med många andra kliniker, menade att de gör mer skada än nytta att lägga någon vikt vid en patients tro och inställning, för tanken att ”jag har själv orsakat min cancer” ger bara upphov till känslor av skuld och självförebråelse. Spiegel tog åttiosex kvinnor med långt framskriden bröstcancer (deras sjukdom var praktiskt taget omöjlig att bota med konventionell behandling) och lät hälften av dem genomgå terapi varje vecka i kombination med lektioner i självhypnos. Det här var en minimal påverkan mätt med alla mått – vad kunde en kvinna tänkas göra på en timmes terapi i veckan, en tid hon dessutom måste dela med flera andra patienter, för att bekämpa en sjukdom som oundvikligen leder till döden i ett långt gånget stadium? Svaret verkade uppenbart.

Efter att ha följt sina patienter i tio år, fann Spiegel dock till sin förvåning att den grupp som fått genomgå terapi överlevde i genomsnitt dubbelt så länge som den grupp som inte fått ta del av den. Den här undersökningen är särskilt intressant eftersom forskaren inte väntade sig någon effekt alls. Men liknande rön från ett decennium av forskning blev snart kända. I en genomgripande Yalestudie från 1987 rapporterade M. R. Jensen att han funnit att bröstcancer spred sig fortast bland kvinnor som hade hämmade personligheter, kände sig modstulna och omöjligen kunde ge uttryck för ilska, rädsla och andra negativa känslor.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)

Läs även Forskning och Kinastudien

Cancerns dolda budskap

“All events in life that appear to be negative are, in fact, unique opportunities to become more complete and whole inside and to move forward in life. Whenever we need to give ourselves more love, time and appreciation but fail to fulfill these essential needs, someone or something in our life will push us in that direction. Feeling rejected by or being disappointed and angry with another person, highlights a lack in taking responsibility for the negative things that happen to us. Blaming oneself or someone else for an unfortunate situation results in the feeling of being a victim and is likely to manifest itself as disease. Moreover, if we cannot understand the accompanying message of our illness, we may even have to face death to appreciate life or living.

Cancer, in an unconventional sense, is a way out of a dead-locked situation that paralyses the heart of a person. It helps to break down old, rigid patterns of guilt and shame that keep a person imprisoned and bound by a constant sense of poor self-worthiness. The current medical approach does not target this major issue behind cancer, but the “disease process” does, provided it is allowed to take its course. Chemotherapy, radiation, and surgery encourage a victim mentality in the patient and are unlikely to heal the root causes of this affliction. Miracle cures happen when the patient frees himself or herself of the need for victim-hood and self-attack. When the person’s inner sense of well-being and self-acceptance are strong, external problems fail to have a major disruptive impact. Thus, removing external problems in life alone may not be sufficient to induce a spontaneous remission; an accompanying inward change is also essential.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Under åren direkt efter pensioneringen drabbas en hög procent av männen av hjärtattacker och cancer, och de som tidigare varit fullt friska dör i ökande grad i förtid. ”Tidig pensionärsdöd”, som syndromet kallas, beror på uppfattningen att ens nyttiga dagar är över; det här är bara en uppfattning, en varseblivning, men för den som inte kan befria sig från dessa tankegångar, kan den ge upphov till sjukdom och dödsfall. Som jämförelse kan man ta de samhällen där åldrandet accepteras som en del i den sociala väven; där förblir de äldre livskraftiga – de bär saker, klättrar och rör sig på ett sätt som vi inte betraktar som normalt hos våra gamla.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


”Major trauma and emotional upsets can set up a chain reaction to ill-health. Folklore and intuition have held this view for centuries. But for the I-want-more-proof contingent, a German doctor who had a personal experience of cancer has provided evidence that the turmoil of negative feelings can be, and often is, the root cause of severe physical problems.In October 1981, Dr. Ryke Geerd Hamer summarized his research with the statement, ”I searched for cancer in the cell and I have found it in the form of a wrong coding in the brain.” Dr. Hamer presented his fly-in-the-face-of-convention findings at the Tubingen University in what was then West Germany. He reported finding evidence of a link between psychic (mental) trauma and disease. His information came from studies he had conducted involving 15,000 cases. That’s a lot of cases – and behind cases are real people.

Dr. Hamer found that behind each real person’s developed case of cancer was ”a strong stimulus, a brutal psychic trauma, which hits the patient as a major event in his life, an acute dramatic conflict, lived in a complete psychic isolation.” The primary constant Dr. Hamer found among these cases was that the cancer started with ”an extremely brutal shock, a dramatic and acute conflict, experienced in loneliness and sensed by the patient as the most serious he has ever known.””
(TED MORTER i boken ”Dynamic health”)

Läs även Cancer…gåtan som inte finns, Cancerpersonligheten, Känslor & Cancer och Själens språk: Cancer

Cancerogena ämnen

”När Richard Béliveau talar om västerländsk kost i ljuset av dessa rön, blir han upprörd. ”Om jag blev ombedd att ta fram en kost i dag som var så gynnsam för cancerns utveckling som möjligt skulle jag – mot bakgrund av allt jag har lärt mig under alla års forskning – inte kunna hitta på något bättre än vår nuvarande kost!””
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Strontium 90 is a radioactive substance that is now present almost everywhere on this globe as a result of radioactive fallout from atomic tests and bomb explosions. It finds its way into the human body through food, particularly milk. The famous Russian scientist, Dr. A. V. Topchiev, said recently: “Much of the rising incidence of leukemia and sarcoma of the bone is caused by strontium 90.””

(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”Det finns också forskare som hävdar att det finns samband mellan aluminium och benskörhet, Parkinsons, ALS och cancer samt att den ökande aluminiuminlagringen i våra celler påverkar hela åldrandeprocessen.

Det finns många källor till det aluminium som kommer in i vår kropp. Många reningsverk har använt eller använder aluminiumföreningar för att rena vårt dricksvatten från fosfater. Vi dricker också mjölk från kor som äter konstgödslad gröda och äter kött och annan föda med spår av aluminium. Andra källor är aluminiumkastruller, bakpulver och deodoranter. Även i vin finns spår av aluminium. Tillsammans belastar den totala konsumtionen cellerna och organen i vår kropp på ett negativt sätt.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

Läs även Aluminium


”Järn är känt som ett cancerogent ämne. Vissa forskare menar att stora reserver av järn är direkt involverade i utvecklandet av cancer.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Faktum är att den lägre järnhalten hos vegetarianer kan vara en bidragande orsak till att de löper lägre risk för att få cancer och hjärtsjukdomar.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Läs även Järnmyten


“Att det är stor skillnad mellan naturliga och syntetiska antioxidanter har forskarna vetat länge. Redan i klassiska studier på 1980- och 1990-talet såg man att lungcancer utvecklades snabbare hos de patienter som fick kosttillskott jämfört med en kontrollgrupp som fick placebo i form av sockerpiller. Resultatet var så tydligt att man fick avbryta studier av etiska skäl.”
(ANNA OTTOSSON i boken ”Kraften i maten”)

Läs även Kosttillskott


”När kaffebönorna rostas bildas helt naturligt cancerframkallande ämnen, mer ju hårdare rostningen sker. (Vid all upphettning av organiska ämnen till kolningstemperatur uppstår sådana ämnen.) Den s k franska rostningen, som gör kaffebönorna alldeles svarta, borde förbjudas. Både i USA och här har man i djurexperiment framkallat cancer med kaffeextrakt.”
(ARNE ALGARD i boken ”Vitalare vardag”)


”Vetenskapen har just bara trevande börjat nysta i kaffehärvan – cancer i bukspottkörteln är ett första påpekat samband.”
(ARNE ALGARD i boken “Sköt om dig”)


”En undersökning som nyligen gjordes vid Harvarduniversitetet fann att kaffekonsumtion ökar risken för cancer i bukspottkörteln. Dessa forskare tror inte att det är koffeinet i kaffet som är cancerframkallande, utan själva kaffet.”
(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)


”Nu talar vetenskapen i klartext om att kaffet ger en höjd förekomst av cancer i bukspottkörteln. Dricker man 8 koppar om dagen är det här sambandet statistiskt säkerställt.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)


”Det syrabildande kaffet innehåller upp till 1 000 olika kemikalier, varav många är karcinogener, det vill säga cancerframkallande.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”Cancerrisken ökar med antalet koppar kaffe man dricker.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Frisk med fasta och Föllingekost”)


”Överdrivet kaffedrickande har satts i samband med cancer i äggstockarna, urinblåsan, bukspottkörteln och grovtarmen.”
(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)

Läs även Kaffe


”Many artificial coloring substances produced from coal tar are shown to be highly carcinogenic; yet they are still allowed to be used in foods, soft drinks, cosmetics, medicines, etc.”
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”Although beneficial in minute amounts, the trace element, cadmium, is extremely toxic in larger amounts. It is present in increasing amounts in our environment mostly from automobiles, phosphate fertilizers and various industries. It pollutes the soil and the water, and is taken up by plants, particularly by cereal grains. By the way, according to Dr. Lars Friberg, of Sweden, wheat takes up 10 times as much cadmium as rice. It is concentrated in animal livers, which makes liver a very dangerous food, indeed. Shellfish also concentrate cadmium to dangerous levels.

Cadmium can cause many serious health disorders, such as high blood pressure, heart disease, iron-deficiency anemia, emphysema, chronic bronchitis, lung fibrosis, kidney damage – and cancer.”

(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


“The cocktail of toxic chemicals and metals, the viruses, and the foreign DNA/RNA from animal tissues in the vaccines impair the immune system. Many of the vaccines contain neurotoxins and actual carcinogens. This is what is being pumped into a healthy body: aluminum, thirmesol, formaldehyde, carbolic acid (phenol), the antibiotics neomycin, streptomycin and a variety of other drugs, the solvent acetone, glycerin (which can cause death), sodium hydroxide, sorbitol, hydrolyzed gelatin, benzethonium chloride, methylparaben and other chemicals known or suspected of causing cancer. (Conscious Rasta Report vol. 3, no. 9: Epidemic.)”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Det vanliga förfarandet att administrera vacciner till barn är möjligen en av de sorgligaste realiteterna i dag och kan innebära att cancerframkallande ämnen förs in i miljontals barn och bidrar till barncancer. Denna fråga är också mycket kontroversiell, men vissa forskare har fått fram information som är mycket alarmerande.

Ett föräldrapar vars tvåårige son blev diagnostiserad med den vanligaste typen av hjärncancer hos barn – medulloblastom – gjorde sina egna informella efterforskningar, som de publicerade på Internet på adressen www.ouralexander.org/burton.htm. Dessa föräldrar gick igenom alla helvetes kval när deras lille son fick diagnosen och fick genomlida två hjärnoperationer och sedan kemoterapi. Efter att deras lille pojke Alexander hade dött, försökte dessa föräldrar ta reda på vad anledningen kunde vara till att han fick cancer. Han hade varit ett energiskt barn och ingen i hans familj, om man går tillbaka tre generationer på båda föräldrarnas sidor, hade någonsin utvecklat cancer.

Alexanders föräldrar tog reda på hur lång tid det i allmänhet tar för medulloblastom-tumörer att växa, och tittade sedan på vad som hade hänt under månaderna strax före den perioden. Utifrån sin sons läkarjournaler, upptäckte Alexanders föräldrar att strax innan denna tumör sannolikt hade börjat växa hade Alexander fått många barnvaccinationer. Därefter undersökte hans föräldrar det tillgängliga forskningsmaterial som fanns om dessa vacciner, särskilt om dtp-, ipv-, opv- och hepatit B-vacciner. Vad de fick reda på var fruktansvärt.

Här är några av de fakta, vilka är hämtade från www.ouralexander.org/burton.htm, som Alexanders föräldrar upptäckte:

– Vaccinationer kan direkt eller indirekt orsaka cancer på sex olika sätt.

– Den konventionella medicinen vet egentligen inte om vacciner är cancerframkallande eller inte, eftersom inga officiella studier någonsin har gjorts om detta. I själva verket, enligt Alexanders föräldrar, ”har inget av de vacciner som injiceras i barn någonsin testats för sin cancerogena (cancerframkallande), mutagena (mutationsframkallande), eller teratogena (missbildningsframkallande) potential”.

– De flesta vacciner innehåller cancerframkallande kemikalier, vanligen i form av kvicksilverföreningar, aluminium och/eller formaldehyd. Om en förälder påträffades med att injicera något av dessa ämnen i ett barn, skulle han eller hon åtalas för barnövergrepp. Trots det finns dessa starkt cancerframkallande ämnen i de flesta barnvacciner.

– Vacciner innehåller ibland virus, eller bakterier som innehåller virus, och vissa virus har satts i samband med vissa cancerformer. Dessutom kan vaccinationer för en typ av virus innehålla oväntade virus som kan komma från de djur som används för att tillverka vaccinet. Till exempel visade det sig att det poliovaccin som injicerades i miljontals barn på 1950- och 1960-talet oväntat innehöll ett virus från de apnjurceller som användes för att odla poliovaccinet. Detta apvirus, som kallas sv40, befanns definitivt orsaka cancer. Faktum är att i studier med unga hamstrar som injicerades med sv40, utvecklade 80 procent av dem hjärncancer! När detta upptäcktes bytte poliovaccintillverkaren till en annan art apor för att undvika sv40-viruset, men under tiden hade miljontals unga människor redan blivit injicerade med det. År 1995 uppgav författarna till en studie om mänskliga hjärntumörer, vilka publicerade sina resultat i Journal of National Cancer Institute, att: ”…vi hittade dna-sekvenser från sv40 i fem av sex choroid plexus-papillom [godartad tumör i plexus choroideus, en kärlrik vävnad i hjärnans hålrum], åtta av elva ependymom [tumör i centrala nervsystemet], tre av sju astrocytom [den vanligaste formen av hjärntumör]… Ingen av de tretton normala hjärnvävnaderna var positiva vad gäller sv40-dna.”

Möjligheten att många barn kan komma att utveckla cancer till följd av vacciner som ges till dem för att undvika sjukdomar som är mindre riskfyllda än cancer är helt enkelt skrämmande och är en fråga som akut behöver vara mer utbredd i allmänhetens medvetande.”

(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Vaccination


”Nitrosaminer är cancerframkallande ämnen som bildas i magsäcken genom en reaktion mellan tillsatt nitrit och aminer (som finns i proteiner som normalt förekommer i kroppen). I större doser är de karcinogena och kan orsaka leverskador och insulinresistens, och det räcker med mindre doser för att de ska vara neurodegeneretiva.

Nitrit tillsätts ofta i olika livsmedelsprodukter, särskilt bearbetade
 köttprodukter som till exempel bacon, korv, skinka, salami, peperoni, pastrami, varm korv, bratwurst, corned beef, rökt kött och vissa fiskprodukter.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)


”Riskerna med nitrosaminer uppmärksammades redan i början av 1970-talet i samband med höga förekomster av levercancer hos tamdjur på norska bondgårdar. Källan spårades till ett fiskbaserat foder. Fiskköttet hade preparerats med natriumnitrit, som hade reagerat med dimetylamin i fisken och bildat dimetylnitrosamin. I och med detta blev nitrosaminernas karcinogena egenskaper kända.

Intag av nitrit och nitrosamin är kopplat till en ökad risk för cancer i lungorna, magen, strupen, bukspottkörteln, urinblåsan, grovtarmen och levern.”
(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

Läs även Nitrit


”Microwave usage in the preparation of food leads to lymphatic disorders and an inability to protect the body against certain cancers. The research found increased rates of cancer cell formation in the blood of people eating microwave-cooked meals. The Russian also reported increased rates of stomach and intestinal cancers, more digestive and excretive disorders, and a higher percentage of cell tumors, including sarcoma. 

The Germans were the first to microwave technology in the 1930s. At the beginning of the Second World War, German scientists developed a radar system based on technically generated microwaves. During the extremely cold wintertime, soldiers gathered around the radar screens to get warm, but they developed blood cancers. Subsequently, the German army abandoned the use of radar. However, after German scientists learned that microwaves heated human tissue they thought these waves could also heat food, and so they invented the microwave oven with the intention to provide German soldiers with warm meals during the battles against the Soviet Union. However, the soldiers who ate foods heated in microwave ovens also developed cancers in the blood, just like radar technicians. As a result of this discovery, the use of microwave ovens was banned in the entire Third Reich.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Mikrovågsugnar


”Cancer i munhålan förekommer i högre frekvens hos snusare.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”I snus finns också cancerframkallande nitrosaminer. Dessutom ingår dessa föga lustiga ämnen: arsenik, kadmium, nickel, bly och radioaktivt polonium.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

Läs även Snus


“In adults, soy has been linked to an increased risk of thyroid disease, breast cancer in females, and infertility in males.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)


”Vad gäller östrogenkänsliga sjukdomar, som östrogenreceptorpositiv bröstcancer, har man fortfarande inte kommit fram till hur mycket soja som är säkert. Vissa onkologer misstänker att fytoöstrogenerna (vilket betyder ”växtöstrogener”) i soja kan främja tillväxten av cancerceller och rekommenderar kvinnor som haft östrogenreceptorpositiv bröstcancer att ta det säkra före det osäkra genom att helt undvika soja.”
(JENNIFER K. REILLY i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket” författad av KRIS CARR)

Läs även Soja


”De hormonbetingade cancerfallen och cancer hos barn började öka efter andra världskriget, samtidigt som kemikaliseringen av vår vardag tog fart, säger Leif Kronberg.

– Hudvårdsprodukter är kända för att innehålla ämnen med hormonstörande egenskaper, det finns talrika vetenskapliga underlag för att så är fallet. Det har tidigare ansetts att allt upptag av hormonstörande ämnen sker oralt, det vill säga genom kontaminerad föda och vatten. Men nu ökar kunskapen om att upptaget även sker inhalationsmässigt och dermalt, alltså genom huden, och det är här som hudvårdsprodukter och annan kosmetika kommer in i bilden, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)


”Many painkillers are cancer inducing.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Rapporter om råvarans roll, bl a när det gäller cancer, visar på risken av biocider (besprutningsgifter) i framför allt kött, fisk, ägg, mjölk och mjölkprodukter som söt- och filmjölk, kefir, ost, keso, kvark etc. Det är känt att bröstmjölken innehåller rätt höga halter av olika miljögifter. Undersökningar visar dock att mödrar, som är veganer och alltså endast äter produkter från växtriket, producerar en mjölk som innehåller väsentligt lägre halter av olika miljögifter. Det förklaras med att grönsakerna står i början av näringskedjan. Anrikningen av miljögifter ökar i de växtätande djurens organism. Mödrar som lever på blandkost eller laktovegetarisk kost, där en stor del av födan kommer från djurriket i form av kött, fisk, ägg, mjölk och mjölkprodukter får därför högre halter av gifter i sin föda. Därmed ökas risken för bland annat cancer.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Lev rätt”)


”Nyligen nådde vårt team uppmärksammade forskningsresultat om arsenikförgiftade brunnar i Bangladesh. Arsenikhalten är så hög att många får hudbesvär (huden mörknar och blir tjock och läderartad) eller drabbas av cancer.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Talkpuder borde också förbjudas. Förutom att det blockerar porerna, så har det visat sig orsaka lungcancer hos bebisar, när det inandas och livmodercancer hos kvinnor som pudrar den genitala nederdelen.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”A number of studies have connected caffeine to more serious health problems, including fibrocystic breast disease, high blood pressure, arrhythmias, and some forms of cancer.”
(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)


”In 2008, the journal of Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention found that men with high levels of calcium in their blood are more likely to die of prostate cancer. Wait a minute! I was taking high levels of calcium! Two years later, the British Medical Journal published a comprehensive study that showed calcium supplements increase the risk of heart attacks by 30 percent. This sure wasn’t what I learned in the textbooks I studied in college! The supplement I was taking to strengthen my bones was increasing my risk of having a heart attack and dying of prostate cancer. No, thanks. I no longer take calcium supplements.”
(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)

Läs även Kalktillskott


Biprodukter till klor, även kallade organiska klorföreningar, är onaturliga föreningar som skapas som ett resultat av den kemiska växelverkan mellan klor och organiskt material. De förekommer främst som ett resultat av klorering av det kommunala vattnet, men när vi träffar på dem i vårt dagliga liv kan de också ha andra klorkällor. Enligt en gemensam studie utförd av Harvard University och Medical College of Wisconsin, står den enkla handlingen att dricka klorerat vatten för cirka 15 procent av all ändtarmscancer och cirka 9 procent av all urinblåsecancer.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Klor är ett mycket reaktivt oxidationsmedel och förenar sig med organiska föroreningar i vattnet och bildar cancerframkallande ämnen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)


”Klor är ett dödskallemärkt gift som enligt färska undersökningar är cancerframkallande. Det finns klar statistik på överdödlighet i cancersjukdomar som kan härledas till matsmältningssystemet hos människor i samhällen med starkt klorerat vatten. Klorering är enligt min mening ett sätt att långsamt ta död på folk, och kommer att få fruktansvärda följder inom en nära framtid om inget görs åt saken, eftersom våra råvattentäkter försämras hela tiden och klormängden successivt måste höjas.”
(intervju med KJELL THORSEN ur boken ”Huskurer & helhetsterapi” av GUNILLA BOMAN)


”Klor skapar förhårdnader i kroppens artärer, påverkar luftvägarna, förstör protein samt ger upphov till fria radikaler, genetisk mutation och cancer.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

Läs även Klorfritt vatten!


”The National Academy of Sciences recently has estimated that hundreds of people die in the United States each year from the cancers caused largely by ingesting water pollutants from inhalation as air pollutants in the home. Inhalation exposure to water pollutants is largely ignored. Recent shocking data indicates that hot showers can liberate about 50% of the chloroform and 80% of the trichloroethylene into the air.

Tests show your body can absorb more toxic chlorine from a 10 minute shower than drinking 8 glasses of the same water. How can that be? A warm shower opens up your pores, causing your skin to act like a sponge. As a result, you not only inhale the toxic chlorine vapors, you absorb them through your skin, directly into your bloodstream – at a toxic rate that is up to 6 times higher than drinking it.

“In terms of cumulative damage to your health, showering in chlorinated water is one of the most dangerous risks you take daily. Short-term risks include: eyes, sinus, throat, skin and lung irritation. Long-term risks include: excessive free radical formation (that ages you!), higher vulnerability to genetic mutation and cancer development; and difficulty metabolizing cholesterol that can cause hardened arteries. – Science News””

(PATRICIA BRAGG i boken “Healthy heart”)

Läs även Duscha i klorerat vatten


”Flockningsmedlet innehåller tungmetaller och har en täthet på 1100-1400 g/l, medan vattnet håller 1000 g/l. Mängden metaller i rödslammet är tyngre än vatten. Detta innebär att de lägger sig på bottnen i vattentornen och på låga ställen i dricksvattennätet.

Då händer det som inte får hända – metallerna förs sakta in och blandas med dricksvattnet.

När du öppnar vattenkranen kanske just du får en hög koncentration av flockningsmedlet. Det kan vara orsak till nervskador, sköldkörtelförändringar, hjärnskador, bukspottkörtel- eller magcancer. Ett skrämmande exempel på detta var när tre av mina medarbetare rengjorde ett av vattentornen. Det var en varm sommardag, de drack av det restvatten som fanns kvar på vattentornets botten. Efter en tid drabbades de av svåra nervskador. Men det stannade inte därmed – alla tre drabbades inom kort av magcancer och avled.”
(TAGE TUVHEDEN i boken “Sanningen om vatten”)


”Historien om dricksvattenledningar av asbesthaltiga eternitrör började redan på 1950-talet. AB Eternitrör i Varberg levererade rör på löpande band; rör som köptes in billigt av kommunerna och grävdes ner till vattenledningar i jorden. På den tiden trodde ju alla att asbest var ofarligt. På 1970-talet uppenbarades sanningen: asbest var cancerframkallande.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)


“Slutligen kan asbest också leda till tjocktarmscancer. Det finns nämligen undersökningar som påvisat ett samband mellan asbest och tjocktarmscancer. Vanliga symptom för sjukdomen är diarré, förstoppning, täta trängningar och blod i avföringen.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)


”Att högre halter av asbest i dricksvattnet kan orsaka cancer visas av en studie i Norge. För några månader sedan publicerade Norska Cancerregistret i Oslo en undersökning som bekräftade sambandet mellan överdödlighet i mag- och tarmcancer och asbest i dricksvattnet.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)


”Studier i USA talade samtidigt om att asbest i dricksvatten kunde ge magcancer.”
(TAGE TUVHEDEN i boken “Sanningen om asbest i dricksvattnet”)

Läs även Vatten


”År 2008 lades en kritisk rapport fram för Europaparlamentet. Författaren, professor Andreas Kortenkamp, som är chef för toxikologcentret vid universitetet i London, uppmärksammade de syntetiska produkterna – som blir alltmer vanligt förekommande i vår miljö – och den dominerande roll som de spelar i den galopperande bröstcancerepidemin. Han konstaterade att miljöfaktorer har större betydelse än genetiska anlag och beskrev de östrogenliknande effekterna av insekts- och ogräsbekämpningsmedlen som finns både i våra livsmedel och i en del kosmetika. Rapporten underströk den oroande ”cocktaileffekt” som uppkommer vid samverkan mellan flera olika ämnen som verkar ofarliga när de studeras vart och ett för sig och i låga doser på ett laboratorium, men som blir mycket giftiga när de används tillsammans. Precis som professor Belpomme ville professor Kortenkamp att myndigheterna skulle förbättra kontrollen av toxiciteten hos syntetiska produkter.

Rick Relyea, som är biolog vid universitetet i Pittsburgh, bekräftade nyligen skadligheten i denna cocktaileffekt. Relyea var förvånad över att forskare som hade i uppgift att analysera toxiciteten i tusentals ämnen som släpps ut i miljön nästan alltid studerar varje enskilt ämne för sig. Han skapade en miljö som efterliknade de verkliga förhållandena: en vattenmiljö där flera arter av plankton och grodyngel utsattes för en blandning av olika insektsbekämpningsmedel. Resultatet var förkrossande. Relyea kunde påvisa en kombinationseffekt som var avsevärt mer toxisk än exponering för varje ämne för sig. Ett ensamt bekämpningsmedel i högsta tillåtna styrka hade ingen effekt alls. Men när tio bekämpningsmedel kombinerades – även om dosen för vart och ett var ”acceptabel” – dog 99 procent av grodynglen.”

(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Xenoöstrogenet bisfenol A var ämne för en studie som publicerades 2008 av forskare vid universitetet i Cincinnati och som bekräftade att ämnet var starkt toxiskt. Bisfenol A (BPA) är en av beståndsdelarna i PVC (polyvinylklorid), det vill säga hårdplast. PVC finns överallt: i det inre skiktet på läskburkar, plastburkar för mat, elektriska vattenkokare, nappflaskor, muggar, mikrovågsformar och andra plastbehållare som har invaderat våra offentliga och privata kök. Det förekommer också i innerskiktet på många konservburkar, särskilt sådana som innehåller ravioli, tonfisk, brytbönor (haricots verts), frukt i sockerlag och soppa. När PVC-plast värms upp eller kommer i kontakt med varm vätska eller mat utsöndras BPA. I många år har man misstänkt att detta ämne främjar utvecklingen av vissa cancerformer, och numera finns det definitiva bevis för att det är skadligt. Forskarna i Cincinnati konstaterade att BPA hämmar effekten av flera cytostatika på mänskliga bröstcancerceller, till och med i mycket svaga koncentrationer – jämförbara med dem som uppstår vid normal användning av en plastmugg i kontakt med en varm dryck. Det verkar alltså som om BPA allierar sig med tumörerna och gör dem motståndskraftiga mot åtminstone en del av de vapen som vi använder för att bekämpa cancer.

Sedan studierna publicerades har den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten beslutat att förbjuda BPA i nappflaskor och att begränsa de mängder av BPA som släpps ut i miljön. I USA rekommenderades liknande åtgärder i en rapport som publicerades av det nationella toxikologiprogrammet 2008. I Sverige är frågan om ett eventuellt förbud under utredning. Som jag ser det är det emellertid viktigt att cancerdrabbade människor inte väntar på att myndigheterna fattar beslut i frågan. De bör försöka undvika mat och dryck som värms upp i plastbehållare. De bör också om möjligt undvika alla livsmedel som är förpackade i konservburkar som innehåller BPA. Konserverade livsmedel värms vanligen upp till 110o under steriliseringsprocessen, vilket gör att BPA läcker ut i maten. Jag har själv rensat ut alla plastbehållare för varm mat från mitt kök och använder istället glas- och porslinsskålar. Observera att problemet inte uppstår i lika hög grad för plast som inte värms upp – exempelvis plastburkar och plastpåsar i kylen eller frysen. Det kan dock vara säkrast att undvika vätskor som har befunnit sig i långvarig kontakt med hårdplast av polykarbonat (det gäller tyvärr de flesta vattenautomater på arbetsplatser, liksom sportflaskor för flergångsbruk), eftersom man har konstaterat att de läcker BPA över en längre tid. De mjukare plastflaskor som används för de flesta märken av mineral- och källvatten är oftast tillverkade av återvinningsbar polyetylentereftalat (PET) och innehåller inte BPA (titta efter siffran ”1” i flaskans botten, som visar att den är gjord av PET).”

(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Studies have indicated that processed and refined foods along with alcohol and red and processed meats are a lethal combination. Not only does a diet rich in these foods promote lymph congestion and obesity over a period of time, it is also associated with an increased risk for many types of cancer – including breast, colon and pancreatic cancer.

These foods are highly acidic and have an excess of ‘fire energy’. Conventional Western nutritionists call these foods ‘heaty’, while Chinese and other forms of natural medicine, believe they produce an excess of ‘fire’ energy.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)


”Förutom höga kolesterolvärden kan mättat fett även bidra till ökad bröstcancerrisk och eventuellt också minskad överlevnad efter bröstcancer.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDT HANSEN i boken ”Den växtbaserade kosten”)


“According to Archives of Internal Medicine, 1998, polyunsaturated fats increase a woman’s risk of breast cancer by 69 %.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Parabener, som är en populär ingrediens i de flesta hudvårdsprodukter såsom krämer och smink, är en cancerframkallande östrogenimitatör som ackumuleras i kroppen. Sanningen är att den ökade frekvensen av bröstcancer hos unga kvinnor har kopplats till den omfattande användningen av skönhetsprodukter. I en studie från 2004 genomfördes tunnskiktskromatografi av cancerös human bröstvävnad på tjugo olika bröstcancerpatienter, och parabener var närvarande i samtligas vävnader. Att detta ämne faktiskt ackumuleras i kroppen är alltså ingen nyhet utan har observerats länge i studier på både människor och djur.”
(MARTINA JOHANSSON i boken ”Magstarkt!”)


“År 2004 publicerades en uppmärksammad artikel av forskaren Philippa Darbre i England där forskningsteamet hade kunnat konstatera att parabener orsakade snabbare tillväxt av brösttumörceller än normalt. Eftersom vissa av parabenerna hade östrogenliknande struktur trodde man att dessa kunde vara en anledning till uppkomsten av bröstcancer hos kvinnor.”
(JOHANNA GILLBRO i boken ”Hudbibeln”)


”Intimspray för underlivet irriterar och innehåller ofta talk som är känt för att kunna ge upphov till cancer.”
(MARILYN DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“Colognes or perfumes can lead to serious allergies, birth defects, and even cancer. A major loophole in U.S. Federal law allows fragrance makers to include potentially hazardous chemicals in their products, including the highly toxic phthalates and artificial musk. Most fragrances contain phthalates. They are added to plastic to soften it. When absorbed by the skin, they act as the most powerful estrogens ever known. And abnormal estrogen levels cause cancer. Synthetically produced musk is linked to skin irritation, hormone disruption, and cancer as well.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Timeless secrets of health and rejuvenation”)


”Enligt en tidigare undersökning från University of Southern California var risken för urinblåsecancer fem gånger högre för frisörer som jobbat minst tio år än för andra människor. Den som färgade sitt hår en gång i månaden löpte dubbelt så stor risk att få urinblåsecancer som den som lät bli. De här mest cancerogena ämnena togs bort i Europa för några år sedan, men trots det finns det fortfarande en överrepresentation av blåscancer i yrkesgruppen.”
(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)


”Frisörer som arbetar med hårfärgningar dagligen uppskattas komma i kontakt med tusentals kemikalier, flera av dem kan ge problem med luftvägarna och andra kan ge kontaktallergi. För ett par år sedan undersökte man blodet hos närmare 300 frisörer för en studie på institutionen för Arbets- och miljömedicin i Lund. Där hittade man bland annat det cancerframkallande ämnet orto-toluidin i blodet hos flera av dem. Man hittade också sju andra så kallade aromatiska aminer som också misstänks vara cancerframkallande. Helt klart har frisörerna ingen avundsvärd arbetsmiljö..”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)


”En studie som genomfördes av Du-Ponts laboratorier avslöjade att freonhalten i drivmedel för hårsprayer och spraydeodoranter är farligt hög, och partiklarna i dessa sprayer är ofta så små att de kan tränga genom lungvävnaderna och tas upp i blodet. Undersökningar av folk som använder mycket spray har visat att samtliga som testats hade lungcellförändringar som innebar ett förstadium till cancer.”
(MARILYN DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Sedan toalettartiklar för män har blivit allt vanligare, har bröstcancer hos män ökat. Vi kan anta att den utvecklingen beror på mäns regelmässiga användning av deodoranter.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


“The fact that hairdressers have the highest rate of breast cancer of any profession prompted researchers to study the link between hair dye and cancer. A number of different studies found that women who use hair dye at least once a month are twice as likely to develop bladder cancer as those who do not. The risk triples when women use hair dye regularly for 15 or more years. These risks are the same regardless of whether the women use permanent, semi-permanent, or rinse applications. The chemicals contained in commercial hair dye products penetrate the scalp and enter the blood stream. The kidneys filter them out and pass them into the urinary bladder where they damage the cells of the bladder, leading to repeated bladder infections and cell mutation.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


”För ett par år sedan undersökte man blodet hos närmare 300 frisörer för en studie på institutionen för Arbets- och miljömedicin i Lund. Där hittade man bland annat det cancerframkallande ämnet orto-toluidin i blodet hos flera av dem. Man hittade också sju andra så kallade aromatiska aminer som också misstänks vara cancerframkallande. Helt klart har frisörerna ingen avundsvärd arbetsmiljö.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)


”Jag undviker allt margarin, även sådant som innehåller mycket fleromättat fett. Margarin framställs med hjälp av vätgas (gasen filtreras genom massan under högt tryck, ofta med hjälp av en nickelkatalysator). Under processen kan en skadlig typ av fett bildas som har misstänkts inverka vid bröstcancer.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”En ny studie av det franska nationella institutet för hälsa och medicinsk forskning, som omfattade nästan 25 000 europeiska kvinnor, bekräftade att risken att drabbas av bröstcancer är nästan dubbelt så stor för kvinnor som har höga nivåer av transfetter i blodet.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Transfetter är starkt inflammationsframkallande och en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. De ökar även risken för cancer.”
(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)


”Man har kunnat visa att det finns ett specifikt samband mellan sådana härdade oljor och cancer. En ny studie av det franska nationella institutet för hälsa och medicinsk forskning, som omfattade nästan 25 000 europeiska kvinnor, bekräftade att risken att drabbas av bröstcancer är nästan dubbelt så stor för kvinnor som har höga nivåer av transfetter i blodet.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Senare studier indikerar att transfetter skadar hjärtat och att det faktiskt är giftigt. Det orsakar fetma och är länkat till vissa former av cancer.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

Läs även Transfetter


”Fisk är den huvudsakliga källan till dioxin (och dioxinliknande PCB) i kosten, som är ett hormonstörande och cancerframkallande miljögift.”
(MARIA FELDING och TOBIAS SCHMIDET i boken ”Den växtbaserade kosten”)

Läs även Fisk


”Våra fynd [som representerar åtta prospektiva studier] antyder möjligheten till en måttlig ökning av [bröstcancer-] risken vid äggkonsumtion… risken för bröstcancer visade sig stiga med 22 procent för varje ökning om 100 g ägg per dag [ungefär två ägg] [I Nurses’ Health Study fann man en förhöjd risk på 67 procent.]”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Högre äggkonsumtion verkar öka den övergripande risken för bröstcancer.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”Flera studier har ganska genomgående visat att äggkonsumtion kan öka risken för tjocktarmscancer, mer för kvinnor än för män.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


”A meta-analysis published in the European Journal of Nutrition containing more than forty-four studies performed in over 400,000 subjects found that the risk for gastrointestinal cancers increased linearly with increasing egg consumption. The authors found that the strongest correlation was between egg consumption and colon cancer, and that eating more than five eggs per week increased colon cancer risk by 42 percent.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)

Läs även Ägg


”Förutom många andra allvarliga hälsoproblem har fluorföreningar nu kopplats till cancer i skelett, urinblåsa, lever, mun och lunga, och de kan även bidra till andra cancerformer. Dean Burk, Ph.D., tidigare chefskemist vid NCI, har sagt: ”I själva verket orsakar fluorföreningar fler dödsfall i cancer hos människor, och orsakar dem snabbare, än någon annan kemikalie.” Även Proctor & Gamble (tillverkare av tandkrämen Crest som innehåller fluorföreningar och som säljs över hela världen) presenterade studier för den amerikanska federala hälsomyndigheten Public Health Service, vilka visade att fluorföreningar är cancerframkallande ämnen vid de lägsta koncentrationerna som används.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Olika studier har kopplat natriumfluorid till skelett-, urinblåse-, lever-, munhåle- och lungcancer samt andra typer av cancer. Och det har genomförts många epidemiologiska studier som har kopplat samman vattenfluoridering med ökad cancerincidens inom olika geografiska områden. År 1977 berättade en ledande fluorforskare inför ett kongressutskott att om inget gjordes för att stoppa fluoridering av vatten i USA, skulle fler än 500 000 människor som var vid liv vid tidpunkten för hans tal förväntas dö i cancer som var kopplad till fluoridering!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Forskning hade visat att för mycket fluor kunde skada tänderna och fluor anses också kunna orsaka cancer.”
(GÖRAN SJÖGÅRD i boken ”Skånska läkekonster”)


”Om du ännu inte är övertygad om fluorets livsfarlighet, ska du fundera över det här. Om det tar dig ungefär en halvtimme att läsa igenom detta kapitel, har under din läsning tre människor hunnit dö i cancer orsakad av fluor. Enligt doktor Dean Burke, tidigare chefsbiokemist vid National Cancer Institute, dör mer än 50 000 amerikaner om året i cancer orsakad av fluorerat dricksvatten! Så här säger han: ”Nu har vi haft tid att se effekterna av fluorering på människans hälsa, och vi vet att den är dödlig. Den institution som stöder fluorering gör sig skyldig till massmord.” Hårda ord! Doktor Burke sade detta vid ett förhör som Miljöskyddsbyrån anordnade den 18 juni 1985. Han bönföll Miljöskyddsbyrån att göra allt som stod i dess makt för att få slut på denna fruktansvärda förgiftning av vårt vatten. Vid samma förhör vittnade doktor John Lee, läkare från Mill Valley i Kalifornien, om att fluor också orsakar fosterskador. Doktor Burke hänvisade till en undersökning av cancerdödligheten i Birmingham i Storbritannien och fann att efter bara några få års fluorering av vattnet i staden, hade man sett en ovanligt stor ökning av cancerfallen även där.

Den cancer som tycks ha samband med fluoret är cancer i mag- och tarmsystem, njurar, blåsa, bröst och äggstockar. Farorna med fluor är kända sedan lång tid tillbaka.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

Läs även Fluor


”Om en person försöker minska sitt sockerintag, gör emellertid han eller hon ofta detta genom att ersätta vitt socker med konstgjorda sötningsmedel som till exempel aspartam (det sötningsmedel som används i sockerersättningsmedlen NutreSweet, Equal och Spoonful). Aspartam är ett av de vanligaste konstgjorda sötningsmedel som används i dag och ändå har man funnit att det orsakade olika typer av primära hjärntumörer hos råttor när studier gjordes på 1970-talet. Trots att dessa studier visade en mycket tydlig koppling mellan aspartam och hjärncancer godkände FDA dess användning som ett bordssötningsmedel i juli 1981. Två år senare, i juli 1983, godkändes aspartam för utbredd användning även i dietdrycker. Ett år efter detta ökade antalet hjärntumörer hos människor i USA plötsligt med 10 procent! Det finns fler än 5 000 produkter som innehåller aspartam på marknaden i dag, och man uppskattar att över 200 miljoner människor i USA konsumerar det.

Aspartam består av 10 procent metanol (träsprit), 40 procent asparaginsyra och 50 procent fenylalanin. Metanol har bevisats orsaka skador på synnerven, vilket kan medföra blindhet, och asparaginsyra har bevisats skapa hål i hjärnan hos möss. Fenylalanin bryts ned till diketpiperazin (dkp), ett ämne som orsakar tumörer.

Bildandet av dkp i kroppen är ett av de sätt som aspartam kan utlösa cancer på. Ett annat hänger delvis ihop med det som händer med aspartam när det blir varmare än 30 grader, något som ofta sker när till exempel dietdrycker transporteras i varma lastbilar eller lagras i varma lager. Vid högre temperaturer än 30 grader omvandlas metanolet i aspartamet till formaldehyd och sedan till myrsyra. Både formaldehyd och myrsyra är starkt cancerframkallande ämnen. Faktum är att formaldehyd kategoriseras i samma klass av dödliga toxiner (gifter) som cyanid och arsenik. När metanol däremot förekommer naturligt, som det gör i frukter, är det alltid i närvaro av etanol. Etanol håller metanolet stabilt och förhindrar att det bryts ned till formaldehyd eller myrsyra. Men metanolet i aspartam är ”fritt” metanol och därmed instabilt.

Därför bryts inte bara metanol ned till cancerframkallande ämnen, utan den ingrediens som finns i störst mängd, fenylalanin, bryts också ned till ett direkt tumörinitierande ämne. Hjärnan verkar vara särskilt känslig för dessa typer av skadliga ämnen och några neurokirurger har funnit höga nivåer av aspartam i hjärntumörer efter att tumörerna avlägsnats kirurgiskt och undersökts.

Men hjärncancer är inte den enda cancerform som aspartam har sammankopplats med. Djurförsök som utfördes mellan 1971 och 1974 visade att aspartam orsakade brösttumörer (bröstcancer) hos råttor. Näringsfysiologen Janet Starr Hull, Ph.D., skrev en avslöjande bok som heter Sweet Poison om farorna med aspartam. I den räknar hon upp namnen på de forskare och deras universitet som har publicerat studier om aspartam. Enligt dr Hull har också testikelcancer och livmoderkroppscancer (endometriecancer) satts i samband med aspartam. År 2005 och 2007 avslutade Ramazzini Foundation i Bologna, Italien, djurstudier som tyder på en koppling mellan aspartam och utveckling av leukemi och lymfom i både han- och honråttor samt tumörer i bröstkörteln (bröstcancer) hos honråttor. (Kopplingen till bröstcancer hade naturligtvis redan påträffats i de tidigare studierna från 1970-talet.)

Att hålla sig borta från aspartam verkar därför vara ett sätt att hjälpa sig själv att undvika cancer. Och föräldrar kanske vill vara extra aktsamma genom att kontrollera innehållsförteckningen på allt sött de ger sina barn. Till exempel är det nu vanligt att aspartam används för att söta barns sirap, antibiotika och vitaminer. Med tanke på den höga incidenten av hjärncancer och leukemi hos barn i dessa dagar, kan aspartam säkerligen vara en bidragande faktor som bör undvikas.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”En av de mindre utforskade komplikationerna med aspartam är effekten det möjligen kan ha på utveckling av hjärncancer. I försök med råttor har man kunnat se att aspartam påverkat utvecklingen av hjärntumörer.”
(FEREYDOON BATMANGHELIDJ i boken ”Din kropp skriker efter vatten”)


“Researchers and doctors have found that aspartame acts as a slow poison as the side-effects could take several years to manifest themselves. Among the most frequent symptoms are vision loss; memory loss; obesity; testicular, mammary and brain tumors; seizures, coma, and cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)


”Aspartam innehåller cirka sex kemiska substanser, inklusive metanol (träsprit), ett kumulativt gift, som konverterar till formadelhyd och känt som ett cancerframkallande ämne.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Här följer hela listan över sötningsmedel, deras E-nummer och befarade risker. Förteckningen på risker kan göras långt utförligare. Mer information kan den intresserade hämta från internet, se slutet av denna artikel.

Inom [ ] anges ADI-värdet för vissa av ämnena. Det är det ”tillåtna” intaget per kg kroppsvikt och dag enligt livsmedelsverket.

E 420 Sorbitol: cancer, allergiska reaktioner, ögonskador
E 421 Mannitol: cancer, njurskador, tarmstörningar
E 950 Acesulfam-K (-kalium): cancer [9mg/kg och dag]
E 951 Aspartam: cancer, fosterskador, huvudvärk, slaganfall [40mg/kg och dag]
E 952 Cyklaminsyra: cancer, fosterskador
E 954 Sackarin: cancer, fosterskador, genetiska skador [5mg/kg och dag]
E 967 Xylitol: cancer
Källor: A Consumer’s Dictionary of Food Additives av Ruth Winter; The Mirage of Safety av Beatrice Trum Hunter; Additives – Your Complete Survival Guide av Felicity Lawrence; Eater’s Digest av Michael F. Jacobsen; Aspartame (Nutrasweet): Is It Safe? Av H. J. Roberts; Excitotoxins, The Taste That Kills av R. L. Blaylock.”
(NEXUS Nya Tider, nr 4, 1999)

Läs även Aspartam


”En farlig grupp tillsatser som samtidigt är de lättaste att undvika är färgämnen. Kemikalier som ger färg genom att reflektera ljus består av energimolekyler, av vilka många har förmågan att interagera med och skada DNA. Allt som kan skada DNA kan också skada immunförsvaret, påskynda åldrandet och bidra till cancer. Jag råder dig att inte äta mat som innehåller artificiella färgämnen. Se upp med produkter där något av följande finns med i innehållsdeklarationen: ”konstgjort färgämne”, ”godkänt färgämne”, ett specifikt namn som ”E 123”, eller helt enkelt ”färgtillsatser” utan någon förklaring. 

Många syntetiska färgämnen som i åratal ansetts som ofarliga har visat sig vara cancerframkallande.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

Läs även Livsmedelstillsatser


”Människor som vill skydda sig från cancer bör kraftigt minska sitt intag av raffinerat socker och vitt mjöl.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Cancerforskaren Denis Burkitt med flera har klarlagt att den förfinade fiberfattiga kost vi har i Sverige och västvärlden i övrigt i form av vitt bröd, vitt mjöl, kokta grönsaker, vitt socker, potatis utan skal, polerat ris etc har samband med cancer i tjocktarmen och ändtarmen.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Frisk med fasta och Föllingekost”)


”Vi använder faktiskt hälften av våra hushållspengar till raffinerade födoämnen som vitt socker, salt, produkter av vitt mjöl med socker och fett, läskedrycker, kaffe, tobak och sprit. Forskningen lär oss att detta är orsaken till våra viktigaste invaliditets- och dödsorsaker som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)

Läs även Socker och Vitt mjöl


”Eftersom p-piller innehåller syntetiska gestagener, kan användningen av p-piller i unga åldrar liksom även syntetisk hrt bidra till bröstcancer. Dr Lee slår fast: Det har väl fastställts att när flickor i åldrarna 13-18 år – och i en mindre men ändå signifikant grad kvinnor upp till 21 års ålder – använder p-piller, kan risken för bröstcancer öka med så mycket som 60 procent. Ju tidigare en flicka börjar använda hormonella preventivmedel, desto större är risken att hon drabbas av bröstcancer.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Fotnot: ”Hrt” = ”hormonersättningsterapi”


Läs även Alkohol & Cancer, Cancer & Köttätande, Cancer från strålning, Kinastudien, Mjölk & Cancer, Raffinerade födoämnen, Solskyddsmedel orsakar cancer! och Tanchous doktrin

Cancerpersonligheten

Cancerpersonligheten
Under det andra århundradet lade Galenos märke till att kvinnor som led av melankoli mycket oftare fick kräfta än kvinnor som var lyckliga. Under de senaste åren har vi samlat åtskilliga bevis som stöder denna tidiga observation. Idag vet vi att människor som löper risk att få cancer anstränger sig för mycket i sina försök att vara världen till lags. När de misslyckas, som de oundvikligen måste, får de cancer.

Cancerdrabbade har ofta haft en olycklig barndom och de har vanligen lidit brist på kärlek under uppväxten, haft en känsla av ensamhet och att de har blivit övergivna av dem som står dem närmast. Cancerpatienter har en tendens att ge mer än de tar; de har en tendens att undertrycka sina egna önskningar och sina egna känslor. Osjälviskt gör de sitt bästa för att behaga alla i sin omgivning. När någonting går fel i den värld de byggt upp omkring sig drabbas de av cancer.

På tal om detta så har man tidigare sagt att kvinnor som ammar löper mindre risk att få bröstcancer beroende på något som har att göra med amningsprocessen. Jag undrar om det kan vara så att den typ av generösa, öppna, kärleksfulla kvinnor som väljer att amma inte hör till den typ av kvinnor som är särskilt mottagliga för cancer?”
(VERNON COLEMAN i boken ”Bodypower”)


”I en genomgripande Yalestudie från 1987 rapporterade M. R. Jensen att han funnit att bröstcancer spred sig fortast bland kvinnor som hade hämmade personligheter, kände sig modstulna och omöjligen kunde ge uttryck för ilska, rädsla och andra negativa känslor.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


“More and more, valid research tends to indicate that personality traits play an important part in cancer development. Dr. Helen Flanders Dunbar claims “that only certain types of people succumb to cancer.” Popular health pioneer, J.I. Rodale, claimed that “happy people don’t get cancer.” Recent studies by such researchers as Dr. L Le Shan, of the Institute of Applied Biology at New York University, Dr. Arthur Schmale, Jr. and Dr. Howard Iker of the University of Rochester Medical Center, and Dr. William Greene, Jr. of the University of Rochester Medical Center, all came up with similar findings: Certain types of people, people with a lowered ability to deal with severe emotional conflicts and stresses, people with uncontrolled anxieties and worries, those with traumatic emotional experiences or losses, those with feelings of loneliness, inadequacy, hopelessness and desperation, people who could be classified generally as hopeless or unhappy – these types of people are more predisposed to succumb to cancer. Investigators emphasize that although such a negative state of mind may not cause cancer in and of itself, it increases the biochemical vulnerability and sets the stage for cancer growth.”
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


”Studier av den psykologiska bakgrunden hos cancerpatienter visar att många cancerpatienter är förbittrade och har svårt att glömma. De tycker synd om sig själva och har svårt med varaktiga och meningsfulla relationer, dålig självkänsla och allmänt livsförnekande inställning. En annan gemensam faktor är att förlora en mycket närstående person. Man fann även att karaktärsdragen hos cancerpatienter och självmordskandidater liknar varandra. Stanislav Grof gör en klar koppling mellan traumatiska upplevelser vid födelsen och cancer. Cancersjuka har ofta haft en stark känsla av ”ingen utväg” i samband med födelsen. Många upplever livet som meningslöst och är blinda för positiva möjligheter.”
(GUNNEL MINETT i boken ”Livets källa”)


”Liza, en cancerpatient som jag arbetade med, utgör ett exempel på hur sjukdom kan förmedla ett viktigt budskap om offrets liv. Enligt Lawrence LeShan drabbar cancer ofta människor som är ytterst artiga, hjälpsamma och ömt omtänksamma, medan grälsjuka, självupptagna och fodrande människor antingen undgår sjukdomen eller tillfrisknar från den. Denna speciella patient var ett typiskt fall av det första slaget. Hon hade ägnat sitt liv åt att ta vård om en rad äkta män, barn och chefer – alltid osjälviskt och utan att någonsin visa förtrytelse.

Under mina diskussioner med Liza framgick det snart att den person hon vårdade sig minst om var hon själv. Cancern var en effektiv mätare på hur föga uppmärksam hon var på sina egna behov. Som ett sätt att inrikta något av hennes energi på egenvård bad jag henne att varje morgon tänka på fem positiva saker som hon kunde göra bara för sig själv. Sedan skulle hon ägna dagen åt att göra lika mycket för sig själv som hon gjorde för sin man. Under de följande veckorna återvann hon en stor del av sin vitalitet och livslust. Det var som om cancern var ett budskap att hon skulle ta vård om sig; den var en synlig symbol för vanvård.”
(DENNIS T. JAFFE i boken “Din inre läkare”)


”Det vanligaste resultatet i alla de studier som gjorts i detta ämne var att människor som tenderar att ”undertrycka” sina känslor är mer benägna att utveckla cancer än de som tenderar att ”uttrycka” sina känslor. Med andra ord kommer din fysiska kropp oftare att klara sig bättre om du inte håller inne dina känslor.

En av de längsta studierna som fokuserade på förhållandet mellan personlighetsdrag och cancer påbörjades 1946. En grupp på 972 elever vid Johns Hopkins School of Medicine delades in i fem undergrupper baserade på olika psykologiska mått, och följdes sedan under tre decennier. Resultaten visade att de studenter som ursprungligen betecknades som den typ som undertrycker sina känslor bakom ett intetsägande yttre ansiktsuttryck faktiskt löpte 16 gånger större risk att utveckla cancer än de som vanligen uttryckte sina känslor.

Dr Douglas Brodie från Nevada ägnade mer än tre decennier åt att arbeta med cancerpatienter och specialiserade sig på alternativ och integrativ medicin. Han stödde idén om en ”cancerbenägen personlighet”. Faktum är att han sammanställde sju gemensamma drag hos människor som utvecklar cancer. Dr Brodie skrev följande:

Under mitt arbete med tusentals cancerpatienter under de senaste 32 åren har jag observerat att det finns vissa personlighetsdrag som ganska genomgående förekommer hos individer som är mottagliga för cancer. Dessa kännetecken är följande:

1. Mycket samvetsgrann, plikttrogen, omtänksam, hårt arbetande och har vanligen en intelligens över genomsnittet.

2. Uppvisar en stark tendens att bära andras bördor och att ta på sig extra åtaganden och ofta ”oroa sig för andra”.

3. Har ett djupt rotat behov av att göra andra lyckliga och tenderar att vara ”alla andra till lags”. Har ett stort behov av att bli godkänd.

4. Har ofta en bakgrund med brist på närhet till en eller båda föräldrarna, vilket senare i livet ibland resulterar i brist på närhet till make eller maka eller andra som annars normalt skulle stå dem nära.

5. Bär sedan lång tid tillbaka på undertryckta toxiska känslor som till exempel ilska, förbittring och/eller fientlighet. Vanligtvis internaliserar den individ som är mottaglig för cancer sådana känslor och har stora svårigheter att uttrycka dem.

6. Reagerar negativt på stress och är ofta oförmögen att på ett adekvat sätt hantera sådan stress. Upplevde vanligtvis en särskilt skadlig händelse omkring två år före uppträdandet av påvisbar cancer. Patienten kan inte hantera denna traumatiska händelse eller serie av händelser, vilka kommer som en ”sista droppe” ovanpå år av undertryckta stressreaktioner.

7. Visar en oförmåga att lösa djupt rotade emotionella problem och konflikter, vilka oftast uppstått i barndomen, och är ofta till och med omedveten om att de finns.”

(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Dr Nicholas Gonzalez i New York har i själva verket citerats säga: ”Jag har haft patienter vars cancer inte blev bättre oavsett hur perfekt de genomförde mitt program… förrän de löste allvarliga känslomässiga problem i sina liv.””
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


“One study dealt with healthy women who had no symptoms, only an abnormal Pap smear on a routine physical examination. Without any knowledge of the results of the Pap smear, the researchers “were able to predict with almost 75 per cent accuracy those individuals who had early cancer”, simply by utilizing a questionnaire which differentiated between various emotional states. They found that cancer was most apt to occur in those women with a ‘helplessness-prone personality’, or some sense of helpless frustration which could not be resolved in the preceding six months.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


“Many cancer patients have devoted their entire lives to helping and supporting others. Their selfless service can be a very noble quality, depending upon the motivation behind it. If they sacrifice and neglect their own wellbeing to avoid facing any shame, guilt, or unworthiness within themselves, they are actually cutting off the very limb they are hanging on to. They are ”selflessly” devoted to please others so that, in return, they may be loved and appreciated for their contributions. This, however, serves as an unconscious acknowledgment of not loving oneself. This may lock up unresolved issues, fears, and feelings of unworthiness in the cellular memory of the organs and tissues in the body.

”Love thy neighbor as thou love thyself” is the one of the most basic requirements for curing cancer. This phrase means that we can only love others as much as we are able to love and appreciate ourselves, no less and no more. To be able to truly love someone without cords of attachment and possessiveness, one has to fully accept oneself with all the flaws, mistakes and inadequacies one may have. The degree to which we are able to care about other people, too. By being critical of ourselves, or disliking the way we look, behave, or feel, we close down our heart and feel unworthy and ashamed. To avoid exposing our shadow self (the part of our self we do not like) to others out of fear of rejection, we try to win over the love of others by pleasing them. This way, we assume, we can receive the love we are unable to give to ourselves. However, this approach fails to work in the long term.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Cancerns dolda budskap, Känslor & Cancer och Psykosomatiska sjukdomar

Cancerstatistik

”Med utgångspunkt från forskning som främst utförts av både dr Moss och dr Day, kan ”förvanskningen” av den officiella cancerstatistiken och den andel som botas från cancer beskrivas på följande sex huvudsakliga sätt:

1. På det sätt ”botad” definieras. De nuvarande cancermyndigheterna i USA, till exempel ACS, NCI och FDA, har alla valt att definiera ”botad” som ’vid liv fem år efter diagnosen’. Denna officiella definition betyder inte ”fri från cancer”, inte heller betyder den ”botad från din sjukdom”, vilket är vad de flesta människor tror att ordet ”botad” betyder.

För att ge dig en bättre uppfattning om vad jag talar om kan vi titta på den sanna historien om en kvinnlig cancerpatient. I denna kvinnas kamp mot bröstcancer använde hon sig av alla de konventionella metoderna – kirurgi, strålning och kemoterapi. Tyvärr överlevde inte kvinnan. Hon dog, full med cancer, fem år och två veckor efter sin diagnos. För att lägga sten på bördan upptäckte hennes man senare att hans älskade hustru förts in som ”botad” i de officiella registren, eftersom hon dog två veckor 
efter femårsgränsen. På grund av ACS:s definition av ”botad” kommer därför många patienter, vilka lever fem år efter sina cancerdiagnoser, att anges som ”botade” – även om de fortfarande visar tecken på att ha cancer eller till och med dör av sin cancer. Definitionen av ”botade” är således den första stora villfarelsen i den officiella statistiken över andelen botade, och det kan vara den officiella förvanskningsstrategi som används mest.

2. Genom att helt enkelt inte ta med vissa grupper av människor eller vissa typer av cancer. Detta är en av de förvanskningsstrategier som är svårast att tro på. Det innebär att de officiella cancermyndigheterna ibland har kunnat göra så att deras statistik ser bättre ut än vad den verkligen är genom att helt enkelt i sin statistik inte ta med vissa grupper av människor, vilka tenderar uppvisa en lägre andel tillfrisknande än andra grupper. Dessa borttagna grupper kan ha en mindre benägenhet att tillfriskna på grund av socioekonomiska eller andra skäl.

Jag blev chockad när jag upptäckte att detta kunde innefatta 
alla icke-vita amerikaner. Enligt Ralph Moss publicerade två framstående medicinska forskare sina fynd i New England Journal of Medicine och konstaterade att NCI ”generellt enbart rapporterar siffror från vita. Icke-vita… befinner sig i en separat kategori som inte räknas samman med huvudgruppen”. Moss slår fast att ”NCI:s lösning är att föra in dem i separata (men likvärdiga) diagram och sedan presentera de vita diagrammen som norm”. Dessutom är NCI känt för att kraftigt förbättra sin utbasunering av den andel som botas från cancer genom att helt enkelt utelämna alla lungcancerpatienter från sin statistik! (Det verkar som om NCI ser lungcancer som avskild från andra cancerformer på grund av dess koppling till rökning.) Men enligt ACS är lungcancer den vanligaste orsaken till dödsfall i cancer för både män och kvinnor. NCI tar följaktligen, i en del statistik, helt enkelt inte med den cancerform som orsakar fler dödsfall än någon annan form. Båda två av de ovanstående utelämningsstrategierna kan endast kallas ”snedvridet urval”, men trots det presenteras statistiken som representativ för alla patienter och all livshotande cancer.

3. Genom att inkludera olika typer av cancer som inte är livshotande. Cancermyndigheterna kunde förbättra sin publicering av andelen botade ännu mer när de tog detta lysande steg för flera år sedan. Denna strategi innebär att innefatta cancerformer i deras statistik vilka är lätta att behandla och inte livshotande, som till exempel enkla former av hudcancer. Dr Douglas Brodie menar att: ”Femårsöverlevnaden för icke-melanom hudcancer, lokaliserad cancer i livmodershalsen och några andra cancerformer som inte sprider sig (metastaserar), och som upptäcks tidigt på specifika ställen, har varit ’botbara’ (det vill säga, har upplevt fem års symtomfrånvaro) sedan Ptolemaios dagar.

Duktal karcinom in situ (dcis), som kommer att behandlas i kapitel 19, ingår nu i bröstcancerstatistiken. Dcis är egentligen mer av ett ”precanceröst” tillstånd som många experter anser inte ens borde klassificeras som cancer och som är botbart till 99 procent. Trots det utgör dcis nu cirka nu cirka 30 procent av alla bröstcancerdiagnoser i USA och ingår även i statistiken över andelen botade från livshotande bröstcancer. Således ingår 
icke-livshotande former av hudcancer vilka är enkla att behandla och dcis i den statistik som används för att antyda en patients cancer är att tillfriskna från livshotande cancerformer. Denna strategi är som att lägga till risken att dödas av en cykel eller någon på en rullbräda när man sammanställer den statistiska sannolikheten för att omkomma i en bilolycka!

4. Genom att låta tidigare upptäckt av cancer innebära längre överlevnad. Denna strategi är subtil men viktig. En av de aspekter som har förbättrats inom onkologin under årtiondenas lopp är att cancer i dag upptäcks tidigare tack vare förbättrad teknik. Tekniska framsteg har gjort det möjligt för läkare och forskare att upptäcka cancer i genomsnitt cirka sex månader tidigare än de brukade kunna upptäcka den. Med en definition av ”botad” som är ’vid liv fem år efter diagnosen’ har tidigare upptäckt, i sig, lagt till många nya patienter till den konventionella listan över ”botade”.

Det som 
inte är korrekt är emellertid att hävda att denna förbättrade statistik speglar en ökad medellivslängd som grundar sig på bättre behandlingsmetoder. Med andra ord: eftersom tumörerna blir diagnostiserade på ett tidigare stadium än förut, och på grund av det sätt som ”botad” officiellt definieras som en tidsfrist efter en diagnos, kan långtidsöverlevnaden se bättre ut nu än den gjorde för ett antal år sedan. Men verkligheten är att ingen förbättring i långtidsöverlevnad överhuvudtaget har skett.

5. Genom att stryka patienter som dör för tidigt från studier. Detta är ett speciellt förrädiskt sätt av cancerindustrin att manipulera statistiken. Vad detta innebär är att det har blivit ett godtagbart förfarande i de officiella cancerstudierna med mänskliga patienter att helt enkelt utelämna en patient från registren om han eller hon dör i cancer innan behandlingsprotokollet anses ha slutförts. Enligt dr Lorraine Day, innebär detta att ”om en cancerpatient dör på dag 89 av en ordinerad 90-dagars kemoterapi, kommer han eller hon bara att försvinna från listan av behandlade patienter och inte tas med som ett misslyckande”. Men om en patient i kontrollgruppen (de som inte får den angivna behandlingen) dör vid någon tidpunkt, anges patienten i studien som ett dödsfall på grund av cancer. Detta är en dubbelmoral som visar på en institutionell brist på integritet och som definitivt inte är förenlig med sann vetenskaplig metod.

6. Genom att använda en statistisk justering som kallas ”relativ överlevnad”. Det här är en variant på statistiken över femårsöverlevnad som den officiella cancerindustrin skapade och anammade under 1980-talet för att hjälpa den att hävda att den höll på att vinna kriget mot cancern. Ralph Moss menar att: ”Relativ överlevnad tar hänsyn till de ’förväntade dödlighetssiffrorna’. Enkelt uttryckt innebär detta att om en person inte hade dött av cancer skulle han eller hon ha kunnat bli överkörd av en lastbil, och det måste vägas in i ekvationen.”

Denna 
justerade relativa överlevnad används på ett mycket missvisande sätt eftersom den presenteras för allmänheten som representativ för den konventionella medicinens förmåga att hjälpa en cancerpatient att tillfriskna från sin livshotande cancer. Meningen är att den justerade relativa överlevnaden bara är ytterligare ett sätt att manipulera statistiken över andelen botade för att de konventionella behandlingarna ska se bättre ut än de egentligen är.

De ovanstående sex viktigaste förvanskningsstrategierna är den verkliga baksidan på de ”officiella” påståendena som för närvarande utbasuneras till allmänheten om andelen botade från cancer. Ett är bara genom att använda dessa typer av extra statistiska manipulationer och en helt missvisande definition av ”botande” som cancerindustrin kan göra falska uttalanden som till exempel att 
40-50 procent av all cancer kan botas. Det krävs väldigt lite forskning för att se att denna statistik inte är verklig och att den konventionella medicinen har misslyckats inom cancerbehandlingens område.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Den mest skrattretande aspekten av denna fokusering på kortsiktighet när det gäller konventionella behandlingar, representeras av hur termen ”bota” omdefinieras. Genom att omdefiniera innebörden av ”botad” som ”vid liv fem år efter diagnosen”, säger vårt nuvarande konventionella cancerbehandlingsetablissemang i princip att det medicinska etablissemanget anser femårsöverlevnad vara det bästa de kan sträva efter. Det råder inget tvivel om detta – genom att beteckna alla med cancer vilka når femårsgränsen som ”botad”, förkunnar den konventionella medicinen att de har gjort ett bra jobb när du har levt fem år efter din diagnos – även om du fortfarande har cancer och har varit eländigt sjuk under alla dessa fem år. Denna officiella strategi att omdefiniera ordet ”botad” skapar också ofta den ironiska situationen där en cancerpatient kan föras in som botad i den officiella databasstatistiken, men ändå dö av sin cancer en kort tid därefter!

Kanske är det fantastiskt för en del människor att få leva ytterligare fem år. Till exempel kan det vara underbart för dem som är mycket gamla när de får diagnosen cancer, och som kanske ändå bara vill leva några år till. Men vad händer om du är 25 eller 40 år gammal, eller 50 eller 60 år? Att bara leva ytterligare fem år känns inte alls bra! Eller så kanske du är en av många människor som har små barn när du får diagnosen cancer. De flesta föräldrar vill inte bara se sina barn bli tonåringar, de vill också se dem bli vuxna, gå på högskolan, gifta sig, få egna barn och så vidare. Och om det är ditt 
barn som har diagnostiserats med cancer, är det helt enkelt oacceptabelt att då bara sträva efter att ditt barn ska leva fem år till.

En av de viktigaste sakerna man bör känna till när man överväger behandlingar mot cancer, är om den statistik din onkolog presenterar för dig speglar ”varaktig” eller ”kortvarig” effektivitet. När allt kommer omkring 
är det naturligtvis ett varaktigt, inte kortvarigt, tillfrisknande du vill uppnå!
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Det finns många sätt på vilka man kan få de konventionella cancerbehandlingarnas kortsiktiga effektivitet att se mycket bra ut under ett tag, trots att den långsiktiga effektiviteten inte alls visar sig vara bra. Till exempel kan strålning av bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer orsaka skador på hjärtat vilka är tillräckligt allvarliga för att orsaka en dödlig hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Om hjärtinfarkten inte inträffar förrän patienten har förklarats vara i remission, då kommer strålbehandlingen att se ut som om den var lyckad. Dödsfall i efterföljande hjärtattacker orsakade av cancerbehandling behöver inte läggas in i statistiken över cancerbehandlingar. Som nämnts i kapitel 19 så visade en studie om strålbehandling som gavs till kvinnor med bröstcancer att användningen av strålning verkligen minskade antalet dödsfall i bröstcancer med 13,2 procent, och detta var troligen den siffra som offentligt utbasunerades. Samma strålning ökade emellertid antalet dödsfall av andra orsaker (oftast hjärtsvikt) med 21,2 procent!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Cancer cures condemned och The cancer minefield

Dr Otto Warburg

”Cancer har i högre grad än andra sjukdomar oerhört många sekundära orsaker. Men det finns bara en enda primär orsak, även när det gäller cancer. I korthet är huvudorsaken till cancer att normala kroppscellers syreandning ersätts med jäsning av socker.”
(OTTO WARBURG)


”Har du hört talas om dr Otto Warburg? Han är sexig! Trots att han har varit död i många årtionden är jag ändå förälskad i honom. År 1931 vann han Nobelpriset, för sina studier av cancercellers ämnesomsättning. Hans viktigaste upptäckt var att: ”Cancer har bara en primär orsak och det är att den normala syreupptagningen i kroppens celler ersätts av en anaerob (syrefattig) cellandning.” Med enklare ord kan man säga att cancerceller är anaeroba och frodas därför i en syrefattig miljö. Omvänt kan de inte leva i en syrerik miljö där normala celler trivs.”
(KRIS CARR i boken ”Den galna sexiga dieten”)


”Den briljante nobelpristagaren och forskaren dr Otto Warburg hävdade att alla cancerceller i första hand är anaeroba. Dr Warburg föreläste mycket om sin upptäckt att cancerceller i den mänskliga kroppen i första hand använder jäsning (fermentering) av glukos för att få det mesta av sin energi, i stället för att, som alla normala friska celler gör, i första hand använda syre som hjälp för att ”bränna” energi av olika ämnen. Han hävdade med stor emfas att den främsta skillnaden mellan cancerceller och normala friska celler är att friska celler är aeroba och cancerceller är anaeroba när det gäller hur de producerar energi åt sig själva.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Jag tror den största anledningen till sjukdomar klarlades redan 1931! För över 75 år sedan belönades Otto Warburg med Nobelpriset för upptäckten att cancer orsakas av försvagad cellandning på grund av syrebrist på cellnivå. Enligt Warburg orsakar en skadad cellandning jäsning, vilket resulterar i lågt pH (surhetsgrad) på cellnivå.

Dr Warburg visade i sin nobelprisvinnande studie miljön i en cancercell. En normal, frisk cell genomgår en negativ förändring när den inte längre kan ta in syre för att omvandla glukos till energi. I frånvaron av syre återgår cellen till ett mer primitivt näringsprogram för att vårda sig själv, genom en fermentationsprocess. Mjölksyran som produceras genom fermentationen sänker cellens pH-värde (syra/basbalans) och förstör förmågan hos DNA och RNA att kontrollera cellandningen. Cancercellerna kan då börja föröka sig. Mjölksyran orsakar samtidigt en stark lokal smärta när den förstör cellens enzymer. Cancer uppkommer som ett snabbt växande skal av celler, med en kärna av döda celler.

Dr Otto Warburg avslutade ett av sina mest berömda tal med följande påstående: ”…ingen idag kan säga att man inte vet vad cancer och dess primära orsak är. Tvärtom – det finns ingen mer välkänd sjukdom, så okunnighet är idag inte längre en ursäkt för att inte göra mer för att förebygga den.”

Otto Warburg vann Nobelpriset för att ha visat att cancer växer under anaerobiska (utan syre) och sura förhållanden. Med andra ord är den stora orsaken till cancer en försurad kropp. När jag läste detta geniala tal, hade han varit död länge. Jag undrar: om denna upptäckt var så viktig att han fick Nobelpriset, varför vet inte alla vad pH är?

Så snart forskare upptäckte vad ett hälsosamt blodtryck och normal kroppstemperatur bör ligga på, uppfann man instrument för att mäta dessa. Varje gång jag gick till läkare, skulle mitt blodtryck och min temperatur mätas, men jag kan inte minnas att en läkare någonsin har kontrollerat mitt pH-värde. Högt blodtryck och feber, även om det inte är trevligt, kan inte ge cancer. Försurning i blodet kan det. Detta är vad den internationellt berömde forskaren Dr Warburg har bevisat. Därför verkar det vara av största vikt att göra informationen om pH-värdet tillgänglig för alla människor.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Groddar innehåller massor av syre, och som nämnts ovan är syre livsviktigt eftersom kroppens celler varken kan leva eller andas utan det. Läkaren Otto Warburg – som fick Nobelpriset både 1931 och 1944 – upptäckte att tillväxten av cancerceller förökades i en syrefattig vävnad, medan varken virus-, bakterie- eller cancerceller kunde leva i en syrerik och basisk miljö. I uppvärmd mat har syret förstörts, men groddar är basiska och syrerika samt fulla av gnistrande liv och energi.”
 
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

Läs även Syra/basbalansen

Fuck cancer……..(not)

”FUCK CANCER……..(NOT)
I keep hearing the term ”Fuck Cancer” but what we really need to be saying is:

FUCK GMO’s
FUCK chlorinating and polluted drinking water
FUCK fast / processed foods
FUCK smoking
FUCK self abuse
FUCK stress
FUCK a bad diet
FUCK vaccine additives
FUCK the chemicals in our air and food supply
FUCK companies that produce these chemicals
FUCK the government for allowing our food and environment to be poisoned
FUCK the medical community for not teaching patients how to live cleaner lives instead of pumping them up like guinea pigs with more chemicals

It’s not cancer you need to be pissed at nut rather the outside forces that are causing and keeping cancer alive and well. We can’t cure it if we keep denying why it’s there.

Cancer rates will increase by 50% by 2020 (According to who media center 2003).”
(JENNIFER SIERZANT, naturopathic practicioner)

Försurning av kroppen

”Många livsstilssjukdomar uppstår mot bakgrund av ett syratillstånd som har pågått under lång tid, och cancer är ett bra exempel på detta. En cancerdiagnos ställs ofta efter många års cellmutationer i kroppen – som har orsakats av syrebrist på cellnivån. Cancer kan bara existera i en syrefattig och syrahaltig miljö – inte i en basisk. Detta är goda nyheter, för det innebär att vi kan göra något både för att förhindra sjukdomen och för att bota oss själva!”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)


”För över 75 år sedan belönades Otto Warburg med Nobelpriset för upptäckten att cancer orsakas av försvagad cellandning på grund av syrebrist på cellnivå. Enligt Warburg orsakar en skadad cellandning jäsning, vilket resulterar i lågt pH (surhetsgrad) på cellnivå.

Dr Warburg visade i sin nobelprisvinnande studie miljön i en cancercell. En normal, frisk cell genomgår en negativ förändring när den inte längre kan ta in syre för att omvandla glukos till energi. I frånvaron av syre återgår cellen till ett mer primitivt näringsprogram för att vårda sig själv, genom en fermentationsprocess. Mjölksyran som produceras genom fermentationen sänker cellens pH-värde (syra/basbalans) och förstör förmågan hos DNA och RNA att kontrollera cellandningen. Cancercellerna kan då börja föröka sig. Mjölksyran orsakar samtidigt en stark lokal smärta när den förstör cellens enzymer. Cancer uppkommer som ett snabbt växande skal av celler, med en kärna av döda celler.

Dr Otto Warburg avslutade ett av sina mest berömda tal med följande påstående: ”…ingen idag kan säga att man inte vet vad cancer och dess primära orsak är. Tvärtom – det finns ingen mer välkänd sjukdom, så okunnighet är idag inte längre en ursäkt för att inte göra mer för att förebygga den.”

Otto Warburg vann Nobelpriset för att ha visat att cancer växer under anaerobiska (utan syre) och sura förhållanden. Med andra ord är den stora orsaken till cancer en försurad kropp. När jag läste detta geniala tal, hade han varit död länge. Jag undrar: om denna upptäckt var så viktig att han fick Nobelpriset, varför vet inte alla vad pH är?

Så snart forskare upptäckte vad ett hälsosamt blodtryck och normal kroppstemperatur bör ligga på, uppfann man instrument för att mäta dessa. Varje gång jag gick till läkare, skulle mitt blodtryck och min temperatur mätas, men jag kan inte minnas att en läkare någonsin har kontrollerat mitt pH-värde. Högt blodtryck och feber, även om det inte är trevligt, kan inte ge cancer. Försurning i blodet kan det. Detta är vad den internationellt berömde forskaren Dr Warburg har bevisat. Därför verkar det vara av största vikt att göra informationen om pH-värdet tillgänglig för alla människor.

För mig vore det klokt om barn fick studera pH-värdet i all mat som serveras i skolan, och om all mat som säljs hade sitt pH-värde skrivet på innehållsförteckningen, bredvid kalorier och näringsämnen. En parmesanost till exempel, borde ha en röd varningssymbol med pH-värdet, som meddelar att den är extremt syrabildande, -34! Spenat borde däremot få en guldmedalj med sitt pH-värde +14, en sann representant för alkalisk mat. pH-värdet mäts i biokemiska laboratorier och kan inte ses med blotta ögat. Viss mat är förvånansvärt alkalisk eller sur. Till exempel blir många människor mycket förvånade när de får veta att citron är en av de mest alkaliska frukterna, medan valnötter är lätt syrabildande. Jag tror att det är viktigt att det amerikanska jordbruksdepartementet så snart som möjligt reviderar sin matpyramid och börjar ta hänsyn till matens olika pH-värden. Jag kan tänka mig att många människors hälsa snabbt kan förbättras genom att konsumera alkalisk mat, som är bättre för vår hälsa.”
(VICTORIA BOUTENKO i boken ”Grönt för livet”)


”Födoämnen som är ytterligt syrabildande som kött, kaffe, läskedrycker och alkohol skapar en översyrlighet i kroppen. Denna översyrlighet är ett överskott av vätejoner (H+) i organismen, vilka förbrukar syre genom att ingå i förening med det och bilda vatten. Då sker en kortslutning i systemet och den rikt energialstrande rörelsen av elektroner mot syrepolen reduceras. Minskas syretillgången för ämnesomsättningen sker en ackumulering av mjölksyra, och cellmiljön blir fortlöpande allt surare, vilket leder till att cellfunktionen förstörs. Enligt dr. Levine är hypoxia, eller syrebrist i vävnaderna, en av grundorsakerna till alla kroniska degenerationssjukdomar. Låg syrehalt i vävnaderna sätts också i samband med candida albicans-infektioner och degenerationssjukdomen cancer.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Andlig näringslära”)


”Den konstanta, optimala pH-nivån i blodet, tillsammans med den konstanta, optimala syrenivån i blodet, kan vara anledningen till att cancer i hjärtat praktiskt taget är okänt. Detta underlättas av det faktum att blodet som flyter in i hjärtat kommer direkt från lungorna och har det högsta pH-värdet och den högsta syrehalten av allt blod i kroppen.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Syra/bas-balansen

Generna orsakar inte cancer

”Om cancer i första hand hade överförts genetiskt skulle cancerfrekvensen bland adoptivbarn vara densamma som hos deras biologiska föräldrar, inte deras adoptivföräldrar. I Danmark finns det ett detaljerat genetiskt register där man spårar varje individs ursprung, och forskarna har lyckats hitta de biologiska föräldrarna till över tusen barn som adopterades bort vid födseln. Forskarnas slutsatser, som publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine, tvingar oss att ompröva alla våra förutfattade meningar om cancer. De kom fram till att generna hos biologiska föräldrar som dog av cancer före femtio års ålder inte hade någon betydelse för hur stor risk det var att ett adopterat barn skulle få cancer. Om däremot en adoptivförälder (som överför sina vanor men inte sina gener) dog av cancer före femtio års ålder ökade dödligheten i cancer till det femdubbla bland adoptivbarnen. Denna studie visar att livsföringen har en grundläggande betydelse för hur sårbar man är för cancer.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Läs även Våra gener

Kemoterapi (cytostatika/cellgifter)

“To sell chemotherapy as a ‘therapy’ is most likely the biggest deceit in the history of medicine. Whoever masterminded this chemo-torture deserves a monument in hell.”
(Dr. RYKE GEERD HAMER)


”Chemotherapy doesn’t work 97% of the time.”
(Dr PETER GLIDDEN)


CHEMOTHERAPY

The logical solution for a widespread cancer was to deliver ”chemotherapy,” a systemic, selective toxin, to destroy cancer cells wherever they hid but leave normal cells relatively unscathed. In 1935, the Office of Cancer Investigations, which would later be merged into the National Cancer Institute, set up a methodical program for cancer drug screening involving more than three thousand chemical compounds. Only two made it to clinical trials, and both eventually failed due to excessive toxicity. Finding a selective toxin was no easy task.

A breakthrough came from an unlikely source: the deadly poisonous gases used in World War I. Nitrogen mustard gas, named for its faint peppery smell, was first used in 1917 by Germany. Developed by Fritz Haber, the brilliant chemist and winner of the 1918 Nobel Prize, this deadly gas is absorbed through the skin, blistering and burning the lungs. Victims died slowly, taking up to six weeks to complete the deadly journey.

Interestingly, mustard gas has a peculiar predilection for only destroying certain parts of the bone marrow and the white blood cells. In other words, it is a selective poison. In 1929, an Israeli researcher named Isaac Berenblum, studying the carcinogenic effect of tar, applied mustard gas in an attempt to provoke cancer by adding its irritant effects – but paradoxically, cancer regressed.

Two doctors at Yale University hypothesized that this selective poison could be used therapeutically to kill the abnormal white blood cells in a cancer known as non-Hodgkin’s lymphoma. After successful animal trials, they tested their theory on a human volunteer, now known by his initials, J.D. This forty-eight-year-old man suffered from advanced, radiation-resistant lymphoma, with tumors in his jaw and chest so large that he couldn’t swallow or cross his arms. With no other options, he agreed to the secret experimental treatment.

In August 1942, J.D. received the first dose of the mustard gas, then known only as ”substance X.” By day four, he began to show signs of improvement. By day ten, the cancer had all but disappeared. The recovery was almost miraculous, but one month later, the lymphoma relapsed, and J.D.’s medical record on December 1, 1942, contained one entry: ”Died.” Nevertheless, it was a great start, proving that the concept could be effective. The treatment known as chemotherapy had just been born, although war restrictions meant that the results were not published until 1946. Derivatives of mustard gas, such as chlorambucil and cyclophosphamide, are still in use today as chemotherapy drugs.

Another form of chemotherapy took advantage of folic acid metabolism. Folic acid is one of the essential B vitamins and is required for new cell production. When the body is deficient in it, new cells cannot be produced, which affects fast-growing cells like cancers. By 1948, Sidney Farber, a pathologist at the Harvard Medical School, pioneered the use of folic acid-blocking drugs in the treatment of certain types of childhood leukemia. The remissions were spectacular, with cancer simply melting away. Alas, it would always come back.

The development of chemotherapy pressed onward. The 1950s witnessed some notable successes against some rare cancers. Dr. Min Chiu Li, a researcher with the National Cancer Institute, reported in 1958 that a regimen of chemotherapies had cured several cases of choriocarcinoma, a tumor of the placenta. Few scientists believed him, and he was asked to leave his position at the NCI when he persisted in using his ”crazy” newfangled treatments. He returned to Memorial Sloan-Kettering Hospital in New York, where his insights into chemotherapy would later be vindicated for choriocarcinoma and also metastatic testicular cancer.

The development of multiple types of chemotherapy drugs allowed more options. If one poison was not enough, why not combine multiple poisons into a chemical cocktail that no cancer cell could withstand? By the mid-1960s, Drs. Emil Freirich and Emil Frei were applying their combination of four drugs to children with leukemia, eventually increasing the remission rate to a then-unheared-of 60 percent. The remission rate for advanced Hodgkin’s disease rocketed from nearly zero to almost 80 percent. By 1970, Hodgkin’s lymphoma was considered a largely curable disease. Things were looking up. Chemotherapy had made the respectability leap from ”poison” to ”drug treatment.”

Most chemotherapy drugs are selective poisons, preferentially killing fast-growing cells. Because cancer cells are fast growing, they are particularly susceptible to chemotherapy. If wou were lucky, you could kill the cancer before you killed the patient. Fast-growing normal cells, like hair follicles and the lining of the stomach and intestines, also sustained collateral damage, leading to the well-known side effects of baldness and nausea/vomiting. Newer medications, such as many of the targeted antibodies, are not often referred to as ”chemotherapy” because of the negative connotations associated with the classic medications.”
(JASON FUNG i boken ”The cancer code”)


“Chemotherapy is so poisonous that leaking a few drops of the drug onto your hand can severely burn it. If drops fall on a concrete floor, they can burn holes into it. Spilling any chemotherapeutic drug in the hospital or anywhere en route is classified as a major biohazard and it requires specialists with space-suits to dispose of it.

Just imagine the holes chemotherapy creates inside your blood vessels, lymphatic ducts, and organ tissues when you undergo infusion after infusion! I have looked at the irises of patients (using iridology) who have gone through chemotherapy, and I saw the considerable erosion and damage of tissues throughout the body. Yes, this drug destroys cancer cells, but along with them, many of your healthy cells, too. Your entire body becomes inflamed. For this reason, your hair falls out when you undergo chemotherapy or radiation, and you cannot digest food anymore. Many patients develop anorexia – the loss of appetite or desire to eat.”
(ANDREAS MORITZ i BOKEN “Cancer is not a disease”)


”Kemoterapi och strålning kan skada praktiskt taget alla celler de kommer i kontakt med och kan ha mycket allvarliga långsiktiga biverkningar, som till exempel skador på lever, njurar, nerver och hjärta. Dessa biverkningar kan ofta i sig vara livshotande. Andra biverkningar som till exempel kronisk svaghet, kan bero på skadade binjurar och/eller en skadad sköldkörtel, och detta kan minska en människas livskvalitet.

Förutom de generella kroppsliga skador som kan uppstå, får många cancerpatienter inte ens veta av sina läkare att några av de vanliga konventionella cancerbehandlingarna i sig själva är cancerframkallande. Faktum är att vissa kemoterapeutiska medel är kända cancerframkallande ämnen, och den kemoterapi som ges till många patienter för att få deras cancer att försvinna kan direkt orsaka att en sekundär cancer ett par år senare utvecklas hos dessa personer.”

(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Min kliniska erfarenhet är att när människor dör av cancer, dör de egentligen inte av cancer, istället dör de av den medicinska behandlingen. De dör av kemoterapi, strålning och kirurgi. Återigen: De dör inte av cancer – de dör av läkarens medicinska behandling!”
(RICHARD SHULZE, ND., M.H.)


”Konventionella, toxiska metoder, som till exempel kemoterapi och strålning, tillåter inte en kontinuerlig användning eftersom de är så toxiska – kontinuerlig användning skulle döda patienten innan cancern skulle hinna göra det! Av denna anledning administreras alltid toxiska behandlingar med doserna fördelade över tiden. Denna nödvändighet att fördela administreringen av en toxisk behandling över tiden är inte optimalt effektiv eftersom en av cancerns främsta förmågor är snabb celltillväxt. Cancercellerna kommer därför också att återhämta sig mellan administreringen av den toxiska behandlingen då patientens kropp återhämtar sig från denna behandling. Och de cancerceller som växer till sig snabbast är de celler som har ett visst mått av ”motstånd” mot behandlingen. Med andra ord väljer själva behandlingen ut de resistenta cancercellerna och möjliggör deras snabba spridning i en människas kropp. Den här typen av motstånd har blivit mer och mer uppenbar i och med användningen av antibiotika som framkallar antibiotikaresistenta bakterier. När det gäller användningen av kemoterapi kan denna typ av dynamik resultera i det som kallas multiresistenta cancerceller.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


“Treatments like chemotherapy and radiation are certainly capable of poisoning or burning many cancer cells, but they also destroy healthy cells in the bone marrow, gastrointestinal tract, liver, kidneys, heart, lungs, etc., which often leads to permanent irreparable damage of entire organs and systems in the body.

The poisons of chemotherapy drugs alone cause such severe inflammation in every cell of the body that even the hair follicles can no longer hold on to the strands of hair.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


“Chemotherapy, radiation, and surgery encourage a victim mentality in the patient and are unlikely to heal the root causes of this affliction.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Det har blivit ett godtagbart förfarande i de officiella cancerstudierna med mänskliga patienter att helt enkelt utelämna en patient från registren om han eller hon dör i cancer innan behandlingsprotokollet anses ha slutförts. Enligt dr Lorraine Day, innebär detta att ”om en cancerpatient dör på dag 89 av en ordinerad 90-dagars kemoterapi, kommer han eller hon bara att försvinna från listan av behandlade patienter och inte tas med som ett misslyckande”. Men om en patient i kontrollgruppen (de som inte får den angivna behandlingen) dör vid någon tidpunkt, anges patienten i studien som ett dödsfall på grund av cancer. Detta är en dubbelmoral som visar på en institutionell brist på integritet och som definitivt inte är förenlig med sann vetenskaplig metod.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


“Western allopathic treatments use radiation, chemotherapy (drugs that pull in billions of dollars a year worldwide) and surgery to kill or cut out the pathogens/cancer cells. The result? An immune system seriously compromised or wiped out, as well as other bodily systems severely comprised or wiped out. Next result? Rare recovery or shortened lifespan and probable cancer recurrence, since the root problem is not addressed. The payoff? Western medical systems make billions off disease management while patients trapped in the system continue to spiral downward both physically and financially.”
(LARRY COOK i boken “The beginner’s guide to natural living”)


“Each year, thousands of women unnecessarily undergo mastectomies, radiation and chemotherapy after receiving false positives on a mammogram.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Strålning och cellgifter är grova metoder som inom en snar framtid kommer att vara föråldrade. Båda dessa behandlingar fungerar genom att döda celler som håller på att dela sig. Läkare som använder dessa metoder antar att cancerceller delar sig snabbare än normala celler. Tyvärr stämmer detta bara för en liten del av alla cancerformer, främst barncancer, leukemi, lymfon, testikelcancer och några andra. I de flesta fall delar sig cancercellerna långsammare än de snabbast växande normala vävnaderna i kroppen: huden, slemhinnan i mag-tarmkanalen, benmärgen och andra immunvävnader. De välkända biverkningarna av strålning och cellgifter – håravfall, aptitförlust, illamående och kräkningar – är tecken på de skador som drabbar normala celler i huden och mag-tarmkanalen. Skadorna på immunsystemet är inte lika uppenbara men betydligt allvarligare. Om du har cancer och måste bestämma dig om du ska acceptera konventionell behandling eller ej, är frågan du måste försöka besvara denna: kommer den skada som åsamkas cancern att uppväga den skada som drabbar immunsystemet?”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv)


”En viss procent av cancerpatienterna som väljer Gerson terapin, har dessutom behandlats med cytostatika och deras system är ännu mer nedbrutna och skadade. Idag tar det minst två år att läka helt och hållet, inte arton månader som på Dr. Gersons tid. För patienter som har blivit behandlade med cytostatika, tar det ännu längre tid.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Dr. Schmidt föreslår att betor ska användas som ett förebyggande medel innan cancer bryter ut. Han säger: ”Genom dagliga doser av betsaft kan man också minska joniserande strålnings giftiga effekter… De goda resultat min metod uppvisar kan kontrolleras genom ett Schillerprov (Frundbergsstrasse i München). Djurförsök har också gett framgångsrika resultat.”

Den tyske läkaren vill också poängtera att behandling med Beta vulgaris i samband med traditionell cancerterapi gett fina resultat: ”Framför allt har jag märkt att de giftiga effekterna av cytostatika (cellgifter) minskas kraftigt. Jag kunde sätta in högre doser av cytostatika under längre perioder och resultatet blev att sjukdomens progress dämpades och patientens liv förlängdes.”

Dr. Trub, chef för en social försäkringskassa för kamp mot cancer har blivit intresserad av Schmidts experiment och därigenom har åtskilliga sjukhus börjat använda Beta vulgaris som saft eller pulver.


Professor Trub säger: ”Vid ett försök har vi funnit att patienterna uthärdar cellgifterna mycket bättre efter att ha fått rödbetssaft… De dåliga biverkningarna minskade.””
(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

Läs även The cancer minefield

Kostbehandling vid cancer

”Jag får dessutom ständigt höra av patienter att de fått information om att kosten inte har någon som helst påverkan på deras möjligheter att bli friska. Det gör mig upprörd varje gång. Att ge råd till en cancerpatient om att det inte spelar någon roll vad denne äter är inte sant, mot bakgrund av den forskning vi har idag.”
(CECILIA FÜRST i boken ”Genvägen”)


”En notis från vetenskapsradion refererar den 15 augusti att ”diet ger skydd mot återfall”,

”Att det finns ett samband mellan maten vi äter och risken att drabbas av tjocktarmscancer är känt. Ju mer frukt och grönt du äter, ju mindre är risken att drabbas. Däremot finns inte lika mycket forskning på vad som är bra och dåligt att stoppa i sig efter en fullbordad cancerbehandling.

Men nu visar alltså en ny och välgjord studie bland 1000 cancerpatienter publicerad i medicintidskriften Jama att den som efter en avslutad tjocktarmscancerbehandling åt mycket av vad forskarna kallar en västerländsk diet med mycket rött kött, fett och vitt mjöl fick en tredubblad risk att få ett dödligt återfall av tjocktarmscancer jämfört med patienter som åt lite av den maten…””

(ULF BRÅNELL i boken ”Oddsen till trots”)


”Bevismaterialet som samlats in av forskare runt om i världen visar att kost som förebygger cancer även förebygger hjärtsjukdom, fetma, diabetes, starr, makuladegeneration, Alzheimers, nedsatt kognitiv förmåga, multipel skleros, benskörhet och flera andra sjukdomar. Dessutom gagnar den här kosten alla, oavsett genetik och individuella egenskaper.”
(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)


”Kirstine Nolfi var en av de första i Danmark som spred budskapet om levande, enzymrik mat. Nolfi sade bland annat: 

”Enligt min erfarenhet fungerar ren råkost häpnadsväckande bra, bättre än något annat. Jag har en obegränsad tillit till naturens förmåga att hjälpa sig själv, om den bara tillförs de ämnen den behöver genom en naturlig kost och ett naturligt levnadssätt. Naturen är vis och vet själv hur den ska använda dessa ämnen på rätt sätt i mycket större utsträckning än vi läkare förmår att hjälpa med våra syntetiska läkemedel och syntetiska injektioner. Naturen arbetar långsamt, men säkert.” 

Efter att ha botat sig själv från bröstcancer 1941, grundade Nolfi 1945 behandlingscentret Humlegården, som på den tiden uteslutande serverade råkost till patienterna.”
(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

Läs även Ät mera rå föda

”Exakt hur viktigt det är att äta en växtbaserad kost för att förebygga cancer bekräftades 1997 när American Institute for Cancer Research (amerikanska cancerforskningsinstitutet) publicerade en viktig internationell rapport, Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: A Global Perspective (Föda, näring och cancerprevention: ett globalt perspektiv). I denna rapport, som framtogs i samarbete mellan 120 forskare och experter från FN:s Världshälsoorganisation (WHO) och Närings- och jordbruksorganisation samt från International Agency on Research on Cancer (som ingår i WHO) och USA:s National Cancer Institute, analyserades över 4 500 studier som handlade om kost och cancer. 

I rapporten ingick också en översikt gjord av en expertgrupp bestående av femton av världens ledande forskare om kost och cancer som granskat över två hundra fallstudier om sambandet mellan frukt och grönsaker och cancer. I häpnadsväckande 78 procent av dessa studier fann man att frukt och grönsaker hade en statistiskt säkerställd skyddande effekt mot någon eller flera typer av cancer. Endast tjugotvå procent visade inget signifikant samband. Ingen studie visade att konsumtion av sådana livsmedel orsakade en ökning av antalet cancerfall. 

Vad blir då rapportens kostrekommendation nummer ett? 

Välj en kost huvudsakligen baserad på en rik variation av grönsaker, frukt och baljväxter och med ett ytterst litet inslag av stärkelserik basföda. 

I egenskap av både projektledare för Kinastudien och främste rådgivare vid American Institute for Cancer Research känner doktor Colin Campbell väl till dessa studier. På grundval av sina erfarenheter har han varit mycket frispråkig i fråga om sambandet mellan kost och cancer: 

Den största andelen av alla cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och andra former av degenerativa sjukdomar kan enkelt förhindras genom att vi börjar äta en växtbaserad kost.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Ju mer grönsaker och baljväxter (ärter, bönor, linser) landets kost innehåller, desto lägre är cancerfrekvensen.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

Läs även Anticancer-födoämnen, Cancer & Köttätande, Hur viktig är kosten?, Hälsans utvalda folk, Kinastudien, Kostens betydelse, Mjölk & Cancer, Tanchous doktrin och Vad ska man äta?

Känslor & Cancer

”Sambandet mellan cancer och känslor har varit känt i flera hundra år. Men det är först på senare tid som experterna börjat enas om att tillbakahållna känslor, framför allt ilska och sorg kan leda till störningar i kroppens immunförsvar. Stress leder också till obalans i kroppens hormoner. Båda dessa tillstånd kan leda till bildandet av abnorma celler.”
(GUNNEL MINETT i boken ”Livets källa”)


”Lyckliga människor får inte cancer.”
(J. I. RODALE)


”Vi testade också en annan typ av vita blodkroppar, de så kallade naturliga mördarcellerna, vilka, såsom namnet indikerar, angriper och förintar skadade eller defekta kroppsegna celler (det vill säga celler som infekterats av exempelvis bakterier eller omvandlats till cancerceller). Återigen kunde vi konstatera att personer som var nöjda med sitt äktenskap befann sig i ett bättre läge: deras mördarceller visade sig vara mer effektiva.”
(JOHN GOTTMAN i boken “7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”)


”Man har i ett antal år känt till att en upprivande skilsmässa kan försvaga immunförsvaret. Teoretiskt sett skulle denna nedgång i immunförsvaret kunna betyda att kroppen blir mindre motståndskraftig mot bakterier och andra mikroorganismer. Kanske får den också svårare att värja sig mot spridningen av cancerceller.”
(JOHN GOTTMAN i boken “7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”)


“Canadian research has shown that people abused in childhood have a nearly 50 percent increased risk of cancer in adulthood.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


”På Helsingfors universitet har läkaren Kirsi Lillberg i en studie på över 10 000 kvinnor visat att förlusten av en betydelsefull känslomässig relation fördubblar risken för bröstcancer. Separationer och jobbiga skilsmässor kan vara ännu mer direkt kopplade till cancer än en partners bortgång. Hos många människor framkallar förlusten av en kärleksrelation intensiva vanmaktskänslor, kanske för att det river upp gamla psykologiska sår från barndomen som uppstod när man upplevde sig som avvisad eller kritiserad.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Det är ingen överdrift att säga att alla klienter som kommer till min mottagning för sina psykologiska symptom även lider av underliggande besvär med den fysiska hälsan. Ett oförlöst trauma väver in sina trådar i själva kärnan av ens väsen.

Som vi vet av ACE gör trauman att man löper större risk att utveckla en hel rad fysiska och psykologiska besvär, från depression och ångest till hjärtinfarkt, cancer, övervikt och stroke. Forskningen är otvetydig: människor med oförlösta trauman blir sjukare och dör yngre.”

(NICOLE LEPERA i boken ”Läk dig själv”)

Fotnot: ”ACE” betyder Adverse Childhood Experiences (svåra barndomstrauman/-händelser) och var från början en forskningsstudie om detta ämne.

Läs även Adverse childhood experiences (ACE)


”Stanislav Grof gör en klar koppling mellan traumatiska upplevelser vid födelsen och cancer. Cancersjuka har ofta haft en stark känsla av ”ingen utväg” i samband med födelsen. Många upplever livet som meningslöst och är blinda för positiva möjligheter.”
(GUNNEL MINETT i boken ”Livets källa”)


”René avled i cancer, fyrtiofem år gammal. Han var övertygad om att cancern var ett självmord, för långt innan sjukdomen slog till hade han förlorat sin livslust.”
(GUY CORNEAU i boken ”Kroppen och själen i balans”)


”Under åren direkt efter pensioneringen drabbas en hög procent av männen av hjärtattacker och cancer, och de som tidigare varit fullt friska dör i ökande grad i förtid. ”Tidig pensionärsdöd”, som syndromet kallas, beror på uppfattningen att ens nyttiga dagar är över; det här är bara en uppfattning, en varseblivning, men för den som inte kan befria sig från dessa tankegångar, kan den ge upphov till sjukdom och dödsfall. Som jämförelse kan man ta de samhällen där åldrandet accepteras som en del i den sociala väven; där förblir de äldre livskraftiga – de bär saker, klättrar och rör sig på ett sätt som vi inte betraktar som normalt hos våra gamla.”
(DEEPAK CHOPRA i boken ”Tidlös till kropp och själ”)


“Constant conflicts, resentment, guilt and shame (known as stress), for example, can easily paralyze the body’s most basic functions, and easily lead to the growth of a cancerous tumor.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease)


“Canadian research has shown that people abused in childhood have a nearly 50 percent increased risk of cancer in adulthood.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


”Den heligaste kon inom cancermedicinen som ramlade omkull genom Dr. Hamers upptäckter var de s.k. ”metastaserna”. Föreställningen om att en tumör kan sprida sig i kroppen och flytta till andra platser, visade sig vara andra, tredje o.s.v. av chockutlösande diagnoser och operativa ingrepp, förbränning genom bestrålning samt förgiftning av cellgift. Allt detta utgör fruktansvärda skador och orsakar panik, smärta och nya konflikter som i sin tur kan ge ytterligare tumörer. Exempelvis i ben vid en egenvärdessammanbrottskonflikt, eller i lungorna vid en dödsångestkonflikt o.s.v. Värt att notera är att inom djurmedicinen förekommer ”metastaser” ytterst sällan. Djur förstår nämligen inga diagnoser…”
(CHRISTIAN HELMRICH)


”Tillfrisknandet har fortsatt därhemma. Jag håller på att lära mig att släppa lös min vrede. Jag håller inte igen längre. Mina barn och jag skriker öppet åt varandra när vi känner det så, och vi har aldrig stått varann så nära. När jag går ut och promenerar gallskriker jag ofta till ackompanjemang av havets rytande – skriker ut min styrka, mitt raseri, mitt skratt, min glädje, vad som än kommer. Jag känner mig som en del av hela världen, hemma i den. När någonting inte går som jag tänkt mig släpper jag min åsikt om hur det borde vara, litar på att jag inte känner till den större bilden…

Jag är på väg att på ett alltmer djupgående sätt lära mig vilken dyrbar gåva denna cancer har varit; den har lärt mig hur man skall leva.”
(ELIZABETH RIVERS)

Läs även Ilska


“David Kissen, a British chest surgeon, reported that patients with lung cancer were frequently characterized by a tendency to “bottle up” emotions. In a number of studies, Kissen supported his clinical impressions that people with lung cancer “have poor and restricted outlets for the expression of emotion, as compared with non-malignancy and normal controls.” The risk of lung cancer, Kissen found, was five times higher in men who lacked the ability to express emotion effectively. Especially intriguing was that those lung cancer patients who smoked but did not inhale exhibited even greater repression of emotion than those who did. Kissen’s observations implied that emotional repression works synergistically with smoking in the causation of lung cancer. The more severe repression, the less the smoke damage required to result in cancer.

Kissen’s insights were confirmed in spectacular fashion by a prospective study by German, Dutch and Serbian researchers conducted over a ten-year period in Cvrenka, in the former Yugoslavia. The purpose of the study was to investigate the relationship of psychosocial risk factors to mortality. Cvrenka, an industrial town of about fourteen thousand inhabitants, was chosen partly because it was known to have a high mortality rate and partly because its stable population base permitted easier follow-up.

Nearly 10 per cent of the town’s inhabitants were selected, about one thousand men and four hundred women. Each was interviewed in 1965-66, with a 109-item questionnaire that delineated such risk factors as adverse life events, a sense of long-lasting hopelessness and a hyper-rational, non-emotional coping style. Physical parameters like cholesterol levels, weight, blood pressure and smoking history were also recorded. People with already diagnosed disease were excluded from the research project.

By 1976, ten years later, over six hundred of the study participants had died of cancer, heart disease, stroke or other causes. The single greatest risk factor for death – and especially for cancer death – was what the researchers called rationality and anti-emotionality, or R/A. The eleven questions identifying R/A measured a single trait: the repression of anger. “Indeed cancer incidence was some 40 times higher in those who answered positively to 10 or 11 of the questions for R/A than in the remaining subjects, who answered positively to about 3 questions on average…. We found that smokers had no incidence of lung cancer unless they also had R/A scores of 10 or 11, suggesting that any effect of smoking on the lung is essentially limited to a ‘susceptible minority.’”

These findings do not absolve tobacco products or cigarette manufacturers of responsibility in the prevalence of lung cancer – on the contrary. All the thirty-eight people in the Cvrenka study who died of lung cancer had been smokers. The results indicated that for lung cancer to occur, tobacco alone is not enough: emotional repression must somehow potentiate the effects of smoke damage on the body.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


“One study dealt with healthy women who had no symptoms, only an abnormal Pap smear on a routine physical examination. Without any knowledge of the results of the Pap smear, the researchers “were able to predict with almost 75 per cent accuracy those individuals who had early cancer”, simply by utilizing a questionnaire which differentiated between various emotional states. They found that cancer was most apt to occur in those women with a ‘helplessness-prone personality’, or some sense of helpless frustration which could not be resolved in the preceding six months.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


”Ulric Williams believed that fear is a major cause of disease. It is very frightening to be told that one has cancer. Stress damages the immune system and probably the worst stress is fear.

Dr. Williams also thought that screening is dangerous, because it focuses the mind on disease and not on health.”
(BRENDA SAMPSON i boken ”New Zealand’s greatest doctor – Ulric Williams”)


”Jag kan tänka mig att det kan ge patienterna ett visst hopp när de för första gången får höra att deras sjukdom har något med deras själ att göra, med deras tankar och känslor. Men det räcker inte att säga till en människa att hennes känsloliv har ett samband med hennes cancer. Om människor inte uppmuntras och instrueras att upptäcka sin egen, specifika historia; om de inte lär sig att känna hela skalan av känslor och ge upp sina illusioner och sitt självbedrägeri, kan läkningsprocessen knappast komma i gång. Högst sannolikt är att hoppet antingen snart försvinner eller blir använt som en vilseledande avskärmning som gör att patienten inte märker att sjukdomen fortskrider.

Ofta anbefaller man sjuka patienter att vara tappra, att meditera och ”tänka positivt”, och framför allt uppmanas de att förlåta och glömma, krav som den vuxne redan som barn lade på hjärtat för att skona sina föräldrar, i det att han höll misshandeln hemlig för sig själv. Detta gjorde att han som vuxen blev sjuk. Om vi inte får lov att känna och uttrycka vad som plågar oss blir vårt liv nämligen meningslöst. Flertalet cancerpatienter lever och dör med en idealiserad bild av sin barndom, och med den skyddar de sig mot sanningen om sitt förflutna. De är stolta över att vara tappra och ”osjälviska”, bara sörja för andra och inte kräva något för egen del. Det är bara deras sjukdom, deras kropp, som ändå försöker ge uttryck åt hoppet att en gång kunna berätta sin barndomshistoria, att till sist bli hörd och förstådd. Men ingen vill höra den historien, därför att den kunde påminna läkare, sjuksköterskor och biträden om deras eget smärtsamma, begravda förflutna. Patienten är inte medveten om hur utsvulten han är, hur han längtar, inte bara efter kärlek och uppmärksamhet utan också efter sanningen; han inser inte att han själv är den enda människa som kan göra något åt detta farliga självbedrägeri och befria sig.

En människa kan i vissa fall till och med befria sig från en cancersjukdom om hon är beredd att leva med sitt förflutna och om hon vet hur hon ska gå till väga för att börja med det. Om läkarna vore bättre informerade om detta skulle de kunna hjälpa många människor att komma tillbaka till livet.”

(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)


“It’s like getting a lump in your throat when you forbid yourself to cry. Unexpressed grief can damage us emotionally and physically. Studies have shown that many people are diagnosed with cancer about a year or so after the death of a loved one. I have also seen this pattern in people who have recently retired.”
(LUCIA CAPACCHIONE i boken “Recovery of your Inner Child”)


“A few years ago, a woman posted a message on my Cure-zone.com forum Ask Andreas Moritz inquiring how she could support her twin sister who had just been diagnosed with cancer. She mentioned that her sister had rejected her almost her entire life. She also told me that she was trying her best to be strong for her sister. I replied that being strong was not actually what her sister and she needed at this time. This is what I wrote to her: “Cancer is most often caused by trying to be strong outwardly while not expressing or acknowledging the weakness and vulnerability that one feels inside. What your sister needs most from you now is to provide her with a mirror of herself. Show her how you really feel inside. Show her your own guilt, your poor self-worth, and your tears of constant rejection, so that she can start seeing these in herself and developing the courage to release the trapped emotions she has locked up inside her body. If you wish her to heal from this, show her all your weaknesses, and allow yourself to cry for her and for yourself. It will motivate her to do the same.”

I continued explaining that her sister’s cancer was merely an unconscious attempt to keep everything trapped inside, including foods, waste matter, resentment, anger, fear, and other negative feelings and emotions. “For this reason,” I wrote, “to heal cancer, one must turn inside out and let the world see what one is hiding from.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“Whenever we close our hearts to ourselves, we become lonely, and the body begins to become weak and diseased. It is known that widows and people who are socially isolated, or who have nobody with whom to share their deepest feelings, are the most prone to developing cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Cancer…gåtan som inte finns, Cancerpersonligheten, Känslor, Psykosomatiska sjukdomar och Uttryck känslorna

Litteraturtips om Cancer

ANDREAS MORITZ – Cancer is not a disease
ANDREAS MORITZ – Heal yourself with sunlight
ARE WAERLAND – Kräftans grundorsaker
BILL HENDERSON – Cancer-free
CHARLOTTE GERSON – Läka med Gerson metoden
DAVID SERVAN-SCHREIBER – Anticancer
DENIS BURKITT – Fibrer i kosten
JASON FUNG – The cancer code
JOSEF ÖSTLUND – Kan rätt kost bota cancer och andra sjukdomar?
PAAVO AIROLA – Cancer
T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – Kinastudien
TANYA HARTER PIERCE – Överlista din cancer

Mammografi

“Facts about mammography:

– Each x-ray you accumulate increases your risk of abnormal cell growth. One standard mammography test results in approximately 1 rad (radiation absorbed dose) exposure, about 1,000 times greater than that from a chest x-ray.

– The National Cancer Institute (NCI) reports that among women under 35, mammography could cause 75 cases of breast cancer for every 15 it identifies.

– A Canadian study found a 52 percent increase in breast cancer mortality in young women who have received annual mammograms.

– Dr. Charles B. Simone, a former clinical associate in immunology and pharmacology at the National Cancer Institute, said, “Mammograms increase the risk for developing breast cancer and raise the risk of spreading or metastasizing an existing growth.”

– After reviewing 117 studies conducted between 1966 and 2005, an expert panel from the American College of Physicians (ACP), found the data on mammography screening for women in their 40s are so unclear that the effectiveness of reducing breast cancer death could be either 15% or … nearly zero.”

– Researchers at the Nordic Cochrane Centre in Denmark found that for every 2,000 women who received mammograms over a 10-year period, only one would have her life prolonged, but 10 would endure unnecessary and potentially harmful treatments. The study examined the benefits and negative effects of seven breast cancer screening programs on 500,000 women in the United States, Canada, Scotland and Sweden.

– Dr. Samuel Epstein of the Cancer Prevention Coalition, “Screening mammography poses significant and cumulative risks of breast cancer for pre-menopausal women.” …”The premenopausal breast is highly sensitive to radiation, each 1 rad exposure increasing breast cancer risk by about 1 percent, with a cumulative 10 percent increased risk for each breast over a decade’s screening,” says Dr. Samuel Epstein, one of the top cancer experts in the world.

– The strong compression of breasts during the mammography procedure may help disperse existing cancer cells. Medical schools teach doctors to always handle woman’s breasts with great care for this reason.

– Research has identified a gene, called oncogene AC that is extremely sensitive to even small doses of radiation. A significant percentage of women in the United States have this gene, which could increase their risk of mammography-induced cancer. An estimated 10,000 AC carriers will die of breast cancer each year due to mammography.

– Since mammographic screening was introduced, the incidence of a form of breast cancer called ductal carcinoma in situ (DCIS) has increased by 328%.

– Each year, thousands of women unnecessarily undergo mastectomies, radiation and chemotherapy after receiving false positives on a mammogram.

– In July 1995, The Lancet wrote about mammograms, saying “The benefit is marginal, the harm caused is substantial, and the costs incurred are enormous…”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


“Dr. Epstein, who is also a professor emeritus of Environmental and Occupational Medicine at the University of Illinois School of Public Health, has been warning about the risks of mammography since at least 1992. Commenting on the official mammography guidelines, Epstein says: “They were conscious, chosen, politically expedient acts by a small group of people for the sake of their own power, prestige and financial gain, resulting in suffering and death for millions of women. They fit the classification of crimes against humanity.”

Experts now no longer recommend following a strict examination routine, but for women to get to know what is normal, and feel their breasts regularly for signs of any changes. They should look out for a new lump or hard knot found in the breast or armpit, or unusual changes in the size, color, shape or symmetry of the breast and nipple, such as swelling or thickening of the breast.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Bröstcancer och Cancer från strålning

Metastaser

”Cancer is deadly because o fits propensity to spread, or metastasize. Cancer is deadly because it moves, not because it is big. Cancers that don’t metastasize are called ”benign” because they very rarely cause significant disease. Cancers that do metastasize are called ”malignant” because of their tendency to kill.

For example, the very common lipoma, affecting approximately 2 percent of fifty-year-olds, is a benign cancer of fat cells. It may grow to weigh up to fifty pounds. Yet despite this enormous bulk, this benign cancer is still not life-threatening. A malignant melanoma (a type of skin cancer), however, may weigh only 0.1 pound and be thousands of times deadlier because o fits predisposition to spread. Once unchained, many cancers become unstoppable.”

(JASON FUNG i boken ”The cancer code”)


”Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer: I en studie från 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2 000 milligram kalcium per dag, ökade risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt(!).”
(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


“Dr. Charles B. Simone, a former clinical associate in immunology and pharmacology at the National Cancer Institute, said, “Mammograms increase the risk for developing breast cancer and raise the risk of spreading or metastasizing an existing growth.””
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Cancer i tjocktarmen ger ofta metastaser i levern.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)


”Studier talar för att aktiva ämnen i ingefära – främst gingeroler, shoagol och paradol – förbättrar hjärthälsan, motverkar cancer och metastaser.”
(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)


”Endometrium är slemhinnan runt livmodern. Under kvinnans fertila år, lossnar denna livmoderslemhinna varje månad, om den utsöndrade äggcellen inte blir befruktad och inplanterad i vävnaden. När organismen eller hormonsystemet inte fungerar kan slemhinnan spridas till olika sidor av bäckenområdet, inkluderat bukväggen. När tillståndet förvärras och menstruationscykeln inte är regelbunden, kan endometrial vävnad sprida sig ut i kroppen och bli malign ”liknande metastatisk bäckenkarcinom”.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Även om kirurgi inte anses vara cancerframkallande, kan den orsaka en spridning av cancern till andra delar av kroppen.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Den heligaste kon inom cancermedicinen som ramlade omkull genom Dr. Hamers upptäckter var de s.k. ”metastaserna”. Föreställningen om att en tumör kan sprida sig i kroppen och flytta till andra platser, visade sig vara andra, tredje o.s.v. av chockutlösande diagnoser och operativa ingrepp, förbränning genom bestrålning samt förgiftning av cellgift. Allt detta utgör fruktansvärda skador och orsakar panik, smärta och nya konflikter som i sin tur kan ge ytterligare tumörer. Exempelvis i ben vid en egenvärdessammanbrottskonflikt, eller i lungorna vid en dödsångestkonflikt o.s.v. Värt att notera är att inom djurmedicinen förekommer ”metastaser” ytterst sällan. Djur förstår nämligen inga diagnoser…

Vid ett flertal olika intervjuer med experter, patologer och många andra inom den medicinska vetenskapen, kom det fram att ingen hittills har någonsin hittat en enda tumörcell i arteriellt simmande blod och att varje vävnad producerar sin uregna typ av tumörer, att hela resonemanget om metastaser är byggt på antaganden, hypoteser och vad man underligt nog kallar för ”indirekta bevis”. Ingen har t.ex. upptäckt en njurtumörcell i benmärgen eller en brösttumörcell i lungorna eller en cancercell från magsäcken i hjärnan. Det enda som fanns och som ledde de studerade männen till dessa överilade slutledningar var cellkaos och rätt så oordentliga cellsallader i olika vävnader och platser. Angående deras härstamning lyser varje äkta bevisföring med sin frånvaro tills idag.”
(CHRISTIAN HELMRICH)

Läs även Cancer…gåtan som inte finns

Mjölk & Cancer

”Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumtionen!

Bröstcancer/prostatacancer: Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer som är vanligare i Europé och Nordamerika nämligen bröst- och prostatacancer.

Ingen mjölk, ingen bröstcancer: I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel bland kvinnor mellan 35 och 64 år, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA. Cirka en 5-faldig skillnad(!).

Ökad mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer: En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal av bröstcancerfall.

Ökad mjölkkonsumtion, större risk för prostatacancer: Män löper sannolikt större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien.

Två stora studier gällande prostatacancer: Två stora amerikanska studier (år 2000) har kopplat mejerikonsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study kartlade forskare 20 885 manliga läkare under en 10 års period. De som konsumerade minst 2,5 portion av mejeriprodukter per dag så var risken 30 % högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion.

Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer: I en studie från 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2 000 milligram kalcium per dag, ökade risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt(!).”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Inför mitt svåra beslut bestämde jag mig för att inleda ett forskningsprojekt med syfte att granska vilken roll som näring, och speciellt protein, hade i utvecklingen av cancer. Mina kollegor och jag var mycket noggranna med utformningen av våra hypoteser, rigorösa i vår metodik och konservativa i tolkningen av våra resultat. Jag valde att utföra arbetet på en mycket grundläggande vetenskaplig nivå och började med att studera de biokemiska detaljerna vid uppkomsten av cancer. Det var viktigt att förstå inte bara om utan också hur protein kanske kunde främja cancer. Detta var den bästa av alla världar. Genom att noga följa reglerna för god vetenskap kunde jag studera en utmanande frågeställning utan att väcka de reflexmässiga reaktioner som ofta följer med radikala idéer. Så småningom beviljades den här forskningen finansiering i tjugosju år från de bäst utvärderade och mest konkurrenskraftiga finansieringskällorna (främst National Institute of Health [NIH], American Cancer Society och American Institute for Cancer Research). Våra resultat granskades sedan (en andra gång) inför publiceringen i många av de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna.

Det vi fann var chockerande. Mat med lågt proteininnehåll hämmade utvecklingen av cancer vid intag av aflatoxin, oavsett hur mycket försöksdjuren fick av det cancerframkallande ämnet. När cancer hade initierats hos försöksdjuren kunde vidare tillväxt stoppas med lågproteinkost. Med andra ord förhindrades den giftiga kemikaliens cancerproducerande effekt av en kost med lite protein. Faktum är att proteinets effekt var så kraftfull att vi kunde slå på och stänga av cancertillväxten bara genom att justera mängden protein i maten.

Proteinmängden som djuren utfodrades med motsvarade den mängd som vi människor ofta äter. Det var alltså inga onormala doser som användes, som så ofta är fallet i studier av cancerframkallande ämnen.

Men det var inte allt. Vi fann dessutom att inte alla proteiner hade den här effekten. Vilken typ av protein var skadligast? Svaret är att kasein, som utgör 87 procent av proteinet i komjölk, konsekvent gynnade alla stadier i cancerprocessen. Säkra proteiner verkade finnas i växter.”

(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)


”Sårbildande kolit är en annan synnerligen smärtsam obehaglig sjukdom. Ofta är det ett förstadium till cancer i grovtarmen. Mjölkprodukter inte bara bidrar till kolit, utan om man tar bort mjölkprodukter från kosten framkallar det en dramatisk förbättring av kolit. Och, som tidigare nämnts, är mjölkprodukter, tillsammans med alla övriga födoämnen med hög proteinhalt, en allvarlig bidragande orsak till cancer i grovtarmen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”En mycket välgjord studie från Harvard där man följde 926 män med lokaliserad prostatacancer i 18 år fann att de som intog mest mjölkprodukter hade 76 procent högre risk att dö i förtid och 141 procent högre risk att dö av prostatacancer. En svensk studie och en amerikansk har funnit att prostatacancerpatienter som dricker mycket standardmjölk har 500 procent respektive 115 procent högre risk att avlida av sin sjukdom än de som dricker lite.”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”There have been more than a few studies linking dairy consumption – especially milk – with increased risks of both prostate and ovarian cancer. One study in the May 2005 American Journal of Clinical Nutrition concluded that “Dairy consumption may increase prostate cancer risk through a calcium-related pathway” and that “… the mechanisms by which dairy and calcium might increase prostate cancer risk should be clarified and confirmed.” On April 4, 2000, the Harvard School of Public Health issued a press release titled “Higher Intake of Dairy Products May be Linked to Prostate Cancer Risk.” And in October 2001, a paper called “Dairy Products, Calcium, and Prostate Cancer Risk in the Physicians’ Health Study” appeared in the American Journal of Clinical Nutrition. Its conclusion: “These results support the hypothesis that dairy products and calcium are associated with a greater risk of prostate cancer.””
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on Earth”)


”Redan för fyrtio år sedan påpekade kanadensiska forskare att det finns ett klart samband mellan intag av mejerivaror och förekomst av bröstcancer.

Observationen var att bröstcancer i stor utsträckning var helt koncentrerad till länder med hög konsumtion av mejerivaror, och nästan helt saknades i länder med låg konsumtion. Tiden var inte mogen, ingen tog det på allvar – och industrin gjorde allt för att bevara bilden av mjölken som nyttig. Det skulle ta flera årtionden och hundratusentals fler människor döda i bröstcancer, innan världen var beredd att ta problemet på allvar.

I Japan steg mellan 1948 och 1998 frekvensen av prostatacancer 25 gånger, parallellt med att intaget av mejerivaror i landet steg med 2 000 procent. (Jämfört med Sverige är intaget av mejerivaror dock fortfarande mycket lägre). Nu är det kinesernas tur. De levde under årtusenden med litet eller inget intag av mejerivaror, men eftersträvar nu fullt ut västerländsk livsstil och mjölkkonsumtionen stiger brant, speciellt i de stora städerna. Detta oroar mina kinesiska kolleger, som nu ser hur förekomsten av bröst- och prostatacancer fördubblas vart tionde år.

En isländsk undersökning av drygt 9 000 män som följts i nästan tjugofem år och där mer än 2 000 män drabbades av prostatacancer, visar att män som i sin ungdom druckit mycket mjölk hade cirka 320 procent större risk att utveckla prostatacancer än de som druckit lite mjölk.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”En nyligen utförd undersökning i Italien tyder på att dödsfall i prostatacancer är omkring 60 procent flera i den norra delen av landet än i den södra. Stor konsumtion av mjölk och ost befanns vara en riskfaktor.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Drinking more than one glass of milk a day, or its equivalent, has been shown to give women a 3.1 times greater risk of ovarian cancer than non-milk drinkers. Harvard Medical School did a study and analyzed data from twenty-seven different countries, to find the same increased amount of ovarian cancer associated with dairy.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)


”Tidigare studier bekräftar att stor konsumtion av mejeriprodukter avsevärt ökar risken för vissa cancerformer.

I en studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade att mjölk och ostkonsumtion är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män i åldrarna 20 till 39 år.

Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat, och lägst i Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte så allmänt konsumeras.

Mängden av cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. I Japan har priserna på mejeriprodukter sjunkit de senaste 50 åren och detta har kopplats ihop med en ökad konsumtion och stigande dödstal i prostatacancer – från nära noll per 100 000 invånare för 50 år sedan, till 7 per 100 000 invånare idag. Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i allmänhet. Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtion av mjölk och ost.

I en annan studie där råttor matades med mjölk visades en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten.

Det finns över 50 olika hormoner i komjölken, varav flera som är direkt olämpliga för människan.

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i bla mjölken som då ökar cancerrisken.

Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)


”Sambandet mellan mejeriprodukter och bröstcancer (förmodligen även prostatacancer) liknar det som finns mellan rökning och lungcancer. Epidemiologiska undersökningar som gjordes för över tjugo år sedan visade på en positiv korrelation mellan mejeriprodukter och risken för bröstcancer. En undersökning 1970 visade att färre människor dog i bröstcancer under perioder när konsumtionen av mjölkprodukter var liten, trots att fettintaget samtidigt var högt. Andra undersökningar har utmynnat i slutsatsen att risken för bröstcancer ökar bland kvinnor som äter mjölkprodukter (särskilt fet mjölk) och/eller ost. 1977 undersökte några forskare förekomsten av bröstcancer i Japan. De konstaterade att en kraftig ökning av både konsumtion av mjölkprodukter och fall av bröstcancer hade skett.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Epidemiologisk forskning visar på ett samband mellan konsumtion av mjölk och hormonella cancerformer som bröst- och testikelcancer.”
(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)


”De bröstcancerpatienter som har följt mina råd har överlevt genom att undvika mejeriprodukter.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Det är uppenbart att det i alla länder finns ett direkt samband mellan förekomsten av cancer och konsumtionen av kött, charkuterier och mjölkprodukter. Och omvänt – ju mer grönsaker och baljväxter (ärter, bönor, linser) landets kost innehåller, desto lägre är cancerfrekvensen.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Av Japan som exempel kan vi lära mycket! Japanerna som grupp har nämligen förändrat sin livsstil ovanligt dramatiskt efter andra världskriget. Befolkningens övergång från egenhushåll till industriellt framställd föda blev därmed sällsynt drastisk. Man ökade exempelvis intaget av ägg nio gånger, kött tolv gånger och mejeriprodukter tjugo gånger. Och vad hände? Under de första 50 åren registrerade man i Japan en tjugofemdubbling i förekomst av kroniska sjukdomar som bröst- och prostatacancer.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Vissa saker tycker Walter Willett att vi helt måste omvärdera. Dit hör kött och särskilt processade charkvaror som kopplats till flera sorters cancer. Vuxna bör också vara återhållsamma med mjölk, anser han, och menar att det knappast är en slump att svenskarna både hör till dem som dricker mest mjölk och drabbas av mest benskörhet och prostatacancer. När jag en tid senare, i samband med en artikelserie, gick igenom alla större studier som tittat på sambandet mellan mejerivaror och aggressiv prostatacancer upptäckte jag att 38 av 43 studier under de senaste decennierna rapporterat ett tydligt dosberoende samband där hög daglig konsumtion ökat risken. En möjlig orsak visade sig vara att proteinet i mjölk ökar halterna av tillväxtfaktorn IGF-1 i våra kroppar. Nyheten som publicerades i Svenska Dagbladet fick branschföreningen Svensk Mjölk att redan följande dag på sin hemsida stryka påståendet att det är ofarligt att dricka mycket mjölk.”
(HENRIK ENNART i boken ”Åldrandets gåta”)

Läs även Mjölk

Motion motverkar cancer

”Det är idag ställt utom varje tvivel att regelbunden motion minskar risken för vissa cancersorter, däribland bröstcancer. Patienter som redan har bröstcancer har vid studier också visat sig uppnå betydligt bättre resultat om behandlingen kombineras med regelbunden motion.”
(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)


”Redan 1953 rapporterades att Londons busschaufförer dog i yngre ålder än stadens busskonduktörer. Först var det oklart varför, men ganska snart förstod man att det berodde på att konduktörerna rörde sig i bussen medan chaufförerna satt vid ratten. Det har följts av åtskilliga studier som visar att stillasittande ökar risken för hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, bröstcancer och tjocktarmscancer.”
(ANDERS ROSENGREN i boken ”Hela livet”)


”Bättre kondition kan innebära ett roligare liv och dessutom minska risken för bröstcancer, tjocktarmscancer, diabetes, gallsten, högt blodtryck, hjärtsjukdom och stroke.”
(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)


”Läkaren Thierry Bouillet var medicinsk chef för strålbehandlingsinstitutet vid universitetssjukhuset Avicenne i Paris, och han hade dessutom svart bälte i karate. En gång i tiden hade han varit landslagsläkare för Frankrikes karatelag. Eftersom han var specialist på idrottsmedicin blev han naturligtvis intresserad av de många nya studier som visade att fallen av cancer var färre bland de fysiskt mest aktiva patienterna. Dessutom var återfallen tydligt färre hos aktiva försökspersoner jämfört med andra cancerpatienter.

Doktor Bouillet hade själv behandlat patienter vars regelbundna motionsvanor verkade ha stor betydelse för läkeprocessen. Han mindes särskilt en trettionioårig pilot som var före detta maratonlöpare och drabbades av metastatisk lungcancer. Prognoserna sa att han skulle överleva i högst två år, men han ville hålla sin kropp i form ända till slutet. Efter att han hade fått högra lungan bortopererad och gått igenom en tuff cytostatikabehandling började han springa igen så snart han kunde. Han började med att springa tvåhundra meter så gott det gick, och efter hand lyckades han öka lungkapaciteten i den återstående lungan så mycket att han klarade att springa en halvmaraton. Men framför allt: han levde fortfarande sju år senare.

Precis som Thierry Bouillet också visste finns det flera mekanismer som gör att motion stärker fysiologin i största allmänhet. För det första minskar mängden fettvävnad, som är den viktigaste lagringsplatsen för cancerogena ämnen. Devra Lee Davis vid universitetet i Pittsburgh talar om det överflödiga fettet som människokroppens ”avstjälpningsplats för giftigt avfall”. Hon menar att vilken typ av aktivitet som helst som minskar kroppsfettet och därmed rensar ut föroreningar, är en utmärkt metod för att ”avgifta” kroppen.

Fysisk träning justerar dessutom vår hormonbalans. Mängden överflödigt östrogen och testosteron som stimulerar cancertillväxten minskar (det gäller i synnerhet bröst-, prostata-, äggstocks-, livmoder- och testikelcancer).”

(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”Forskare i USA hade följt  296 kvinnor med bröstcancer i något som kallades Nurse’s health study och funnit att tre till fem timmars promenad per vecka minskade risken att dö i cancern med 54 procent.”
(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)


“Exercise is very important to breast cancer risk. In fact, women who exercise (walk) for four hour per week lower their risk by 33 percent. And women who exercise more than that lower their risk even further.”
(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)

Läs även Motion

Naturen är cancermotverkande

”Naturen är det viktigaste stödet för svenska cancerpatienter, betydligt viktigare än att till exempel be till Gud. Det visade en studie vid Högskolan i Gävle av 2 355 cancerdrabbade personers så kallade coping-metoder (sätt att hantera stressfyllda och krävande situationer). Två av tre som svarade hade haft stor eller ganska stor hjälp av naturen för att må bättre under och efter sjukdomen. Därnäst i betydelse rankades två svarsalternativ som också i många fall innebar naturvistelse: att lyssna på naturljud (fågelsång och vindsus) respektive promenera eller delta i någon aktivitet utomhus.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


”De här studierna antyder att skogar kan ha en anti-cancereffekt genom främjandet av aktivitet hos naturliga mördarceller. Om du kan höja aktiviteten hos NK-cellerna bara genom en promenad i naturen, vad skulle du då få för effekt om du alltid bodde nära träden? Hur stor skulle anti-cancereffekten bli om du bodde i ett grönområde?

Jag började därför titta närmare på sambandet mellan skogsbevuxna områden i Japan och dödsfall i olika sorters cancer. Jag upptäckte då att människor som bor i områden med färre träd inte bara har betydligt högre stressnivå, utan de har också kortare livslängd än människor som bor där träden växer tätare.”

(Dr. QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)


”I den första skogsbadsstudien som jag genomförde i Iiyama upptäckte jag att efter tre dagar och två nätter i skogen: 

– Höjdes NK-cellsaktiviteten från 17,3 procent till 26,5 procent – en ökning med 53,2 procent.
– Ökade antalet NK-celler från 440 till 661 – en ökning med 50 procent.
– Höjdes närvaron av anti-cancerproteinet granylysin med 48 procent, granzym A med 39 procent, granzym B med 33 procent och perforin med 28 procent.”

(Dr. QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)


”En vistelse i skogen är avstressande och stärker immunförsvaret. Det visar den japanska forskningen om shinrin-yoku (skogsbad), ett begrepp som myntades i början av 1980-talet av landets skogsministerium. I en av skogsbads-studierna fick manliga anställda på ett företag i Tokyo vistas tre dagar i skogsmiljö och göra långa promenader. Nivåerna av ämnen som är verksamma i kroppens försvar mot infektioner och cancer ökade kraftigt hos dessa försökspersoner, det gjorde de däremot inte hos den kontrollgrupp som fick göra motsvarande semestervistelse i en stad.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


”I Japan, Kina och USA har forskare funnit samband mellan närhet till grönska och lägre risk för sjukdomar som cancer.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


”Nydiagnosticerade bröstcancerpatienter som i två amerikanska studier ordinerades regelbunden naturvistelse klarade av den krissituation som sjukdomsbeskedet och behandlingen innebar bättre än patienter som inte fick natur på recept.”
(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)


”Det är vår medfödda rätt att vara friska. När vi lär oss leva inom Naturens lagar får vi en värld utan cancer, andra sjukdomar och mentala störningar.”
(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)

Läs även Naturen

Rökning & Cancer

”Tobaksrök är idag den främsta miljömässiga orsaken till cancer. Tobaksröken är full av carcinogener och cocarcinogener liksom av radioaktiva partiklar. Cigarrettrökning är den allra vanligaste orsaken till lungcancer, vilket är en särskilt ogynnsam tumörform eftersom den inte ger några symptom i de tidiga stadierna. När tumören väl upptäcks har den nästan alltid spridit sig och dödar de flesta av sina offer inom loppet av några år oavsett om de får behandling eller ej. Förekomsten av lungcancer har ökat dramatiskt under det här århundradet, vilket har skett parallellt med ökningen av cigarrettrökning. Rökningen skördar nu många liv bland både män och kvinnor. En femtedel av alla dödsfall i cancer i USA orsakas sannolikt av lungtumörer som har ett direkt samband med cigarrettrök.

Lungcancer är naturligtvis bara en av de medicinska konsekvenserna av rökning. Den orsakar också hjärt-kärlsjukdomar och cancer bland annat i urinblåsan. Om du är icke-rökare och bor eller arbetar tillsammans med rökare utsätts du också för betydande risker. Enligt vissa undersökningar kan det motsvara en konsumtion av mellan fyra och tjugo cigarretter om dagen. Du bör också känna till att vanemässig rökning av vilken växt det vara må, däribland marijuana, ökar risken för lungcancer. Tobak är utan jämförelse den allra mest oroväckande av dem eftersom den är så beroendeframkallande, avger så många carcinogener och är en så allmänt utbredd, laglig och kommersiellt marknadsförd drog.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Det är nikotinberoendet som gör att man röker, men tobak innehåller många ämnen förutom nikotin och många av dessa är skadliga. Tobaksrök innehåller mängder av carcinogener och är något av det mest cancerframkallande vi känner till.

Att röka cigarretter med låga halter av nikotin och tjära hjälper inte mycket. Då röker man i stället fler cigarretter eller drar djupare bloss för att förse hjärnan med den mängd nikotin som den kräver. Man får inte lungcancer och emfysem av att röka pipa och cigarr om man inte drar halsbloss, men det ökar i hög grad risken för muncancer. Likadant är det med andra tobaksformer som snus och tuggtobak, sådant som tonåringar och basebollspelare är förtjusta i att stoppa i munnen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Varje gång du drar in cigarettrök, även om det är någon annan som röker, utsätts du för 4000 olika ämnen, och ett betydande antal av dessa är cancerframkallande.”
(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)


”När det gäller tobak ser man ingen effekt i form av lungcancer hos personer som har rökt ett paket om dagen i fem eller till och med tio år. Det tar femton till trettio år innan de första cancerfallen visar sig.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”En svensk medelålders manlig rökare beräknas förkorta sitt liv med 22 år. Minst 25 olika sjukdomar, bland annat 17 olika cancersjukdomar, har direkt samband med rökning, menade forskarna i Paris.

Rökning kan till exempel leda till lungcancer och emfysem (en sjukdom som innebär att den elastiska vävnaden i lungorna försämras). Dessa två sjukdomar har i stort sett endast rökning som orsak.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Nya rön visar också att kvinnor som röker löper större risk för att få bröstcancer.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Rökare löper även dubbelt så stor risk att drabbas av hudcancer än icke-rökare, då själva rökningen tros utgöra en riskökning. I själva röken finns tusentals ämnen, några av dem cancerframkallande, som tar sig in i huden på både rökare och de som är i närheten.”
(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)


”Gallblåsecancer drabbar mer frekvent rökare än icke-rökare.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


“If you are or were a smoker, the beta-carotene in one medium carrot cuts your lung cancer risk in half.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Timeless wisdom from Andreas Moritz”)


”I en annan studie, denna gång utförd av National Institutes of Health in Bethesda i Maryland, där jag hade en forskartjänst under två år, hade de personer som åt störst mängd nötter 26 procents mindre risk för att drabbas av lungcancer än människor som åt ytterst lite nötter. Häpnadsväckande nog var fördelen ännu större för rökare! Personer som rökte regelbundet och åt stora mängder nötter hade 39 procents minskad risk för lungcancer jämfört med rökare som åt ytterst lite nötter. Detta tyder på att nötterna faktiskt skyddade de personerna från rökningens negativa effekter.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”En stor studie i Japan följde 91 540 icke-rökande fruar i åldrarna 40 år och uppåt i 14 år och fann, att fruar till storrökare hade en högre risk för lungcancer, och att det fanns ett dos-responssamband.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”För dem som röker 10 cigaretter per dag är risken att dö i lungcancer ungefär 10 gånger större än för icke-rökaren. För dem som röker 20 cigaretter per dag är risken 20 gånger större än för icke-rökaren.

Rökrelaterad cancer svara för 85-90 % av alla lungcancerfall.”

(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”Nyare forskning visar att röken från en tänd cigarrett som sipprar ut i rummet innehåller 5-10 gånger så stora mängder cancerframkallande ämnen som den rök man andas in.”
(KARI BØ, CHRISTINE THUNE & BEATE WINTHER i boken “Livslust!”)


”Hela 32-33 procent av alla norska män och kvinnor röker (i Sverige 18-19 procent), samtidigt som det varje år, i både Norge och Sverige, diagnosticeras ca 2 000 nya fall av lungcancer.”
(KARI BØ, CHRISTINE THUNE & BEATE WINTHER i boken “Livslust!”)


”Radon är faktiskt den främsta orsaken till lungcancer hos icke-rökare. Om du röker (vilket du inte borde) ökar radonet som du andas in hemma risken för lungcancer ytterligare.

Tobaksrök i sig är också skadligt för vårt DNA. Man andas in uppskattningsvis fyratusen kemiska ämnen i cigarettröken, varav sjuttio har visat sig vara cancerframkallande, bland annat bensen, arsenik och formaldehyd.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)


“David Kissen, a British chest surgeon, reported that patients with lung cancer were frequently characterized by a tendency to “bottle up” emotions. In a number of studies, Kissen supported his clinical impressions that people with lung cancer “have poor and restricted outlets for the expression of emotion, as compared with non-malignancy and normal controls.” The risk of lung cancer, Kissen found, was five times higher in men who lacked the ability to express emotion effectively. Especially intriguing was that those lung cancer patients who smoked but did not inhale exhibited even greater repression of emotion than those who did. Kissen’s observations implied that emotional repression works synergistically with smoking in the causation of lung cancer. The more severe repression, the less the smoke damage required to result in cancer.

Kissen’s insights were confirmed in spectacular fashion by a prospective study by German, Dutch and Serbian researchers conducted over a ten-year period in Cvrenka, in the former Yugoslavia. The purpose of the study was to investigate the relationship of psychosocial risk factors to mortality. Cvrenka, an industrial town of about fourteen thousand inhabitants, was chosen partly because it was known to have a high mortality rate and partly because its stable population base permitted easier follow-up.

Nearly 10 per cent of the town’s inhabitants were selected, about one thousand men and four hundred women. Each was interviewed in 1965-66, with a 109-item questionnaire that delineated such risk factors as adverse life events, a sense of long-lasting hopelessness and a hyper-rational, non-emotional coping style. Physical parameters like cholesterol levels, weight, blood pressure and smoking history were also recorded. People with already diagnosed disease were excluded from the research project.

By 1976, ten years later, over six hundred of the study participants had died of cancer, heart disease, stroke or other causes. The single greatest risk factor for death – and especially for cancer death – was what the researchers called rationality and anti-emotionality, or R/A. The eleven questions identifying R/A measured a single trait: the repression of anger. “Indeed cancer incidence was some 40 times higher in those who answered positively to 10 or 11 of the questions for R/A than in the remaining subjects, who answered positively to about 3 questions on average…. We found that smokers had no incidence of lung cancer unless they also had R/A scores of 10 or 11, suggesting that any effect of smoking on the lung is essentially limited to a ‘susceptible minority.’”

These findings do not absolve tobacco products or cigarette manufacturers of responsibility in the prevalence of lung cancer – on the contrary. All the thirty-eight people in the Cvrenka study who died of lung cancer had been smokers. The results indicated that for lung cancer to occur, tobacco alone is not enough: emotional repression must somehow potentiate the effects of smoke damage on the body.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)

Läs även Rökning

Sambandet mellan rotfyllningar och cancer

”Vi har flera patienter som har tillfrisknat mycket snabbare, efter att de tagit bort rotfyllningar. En patient med bröstcancer hade en långsam återhämtningsprocess. När hennes man började misstänka att dentala problem saktade ner läkningsprocessen, bad han henne uppsöka en tandläkare. Och mycket riktigt fann man en kavitation och den infekterade tanden togs bort och man rensade rent. Det som fanns kvar av tumören i hennes bröst, försvann sedan snabbt och hon återhämtade sig och förblev frisk i många år.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Läkaren Josef Issels från Tyskland, en världsberömd cancerspecialist, tog riskerna med rotfyllda tänder på största allvar. Dr Issels var troligen den förste läkaren som krävde av alla sina cancerpatienter, som en del av sitt normala cancerbehandlingsprotokoll, att de skulle dra ut sina döda tänder. Under en period på 40 år, då Issels arbetade med fler än 16 000 cancerpatienter, hade han den högsta totala remissionsfrekvensen för patienter med obotlig cancer i sena stadier än någon annan cancerläkare. Han fann också att en undersökning av hans cancerpatienter visade att över 90 procent av dem hade mellan två och tio döda tänder i munnen när de först kom till hans klinik för behandling.

I sin välskrivna och djupgående bok, Cancer – A Second Opinion, berättar dr Issels om sin forskning i rotfyllningar. I kapitel 8, som har titeln ”Focus on Foci”, visar Issels att han upptäckte att döda tänder som lämnas kvar i munnen kan bli till toxinfabriker, och att de verkligen producerar organiska sulfider. Dessutom presenterar han mycket övertygande bevis för att organiska sulfider har alla de kvalifikationer som ett ämne behöver för att ha förmågan att orsaka spontan cancer hos människor.

Dr Issels författarskap är mycket tekniskt och han använder en medicinsk terminologi som ofta är svår för en lekman att förstå. Men ett enkelt experiment som han rapporterar om är mycket tydligt och imponerande. Issels upptäckte att han kunde använda ett instrument som är känsligt för infraröd strålning för att mäta nivån av denna strålning överallt på en människas kropp. På så sätt fann han att den infraröda strålningen från det yttre hudlagret bredvid en rotfylld tand var något förhöjd jämfört med området runt friska tänder. Han kunde också övervaka den infraröda strålningen från området runt en cancertumör.

Vad dr Issels fann var att när en död tand hos en cancerpatient behandlades (uppenbarligen genom att dras ut), minskade samtidigt både den motsvarande infraröda strålningen från detta område i munnen och den infraröda strålningen från personens tumörområde. Han visade därmed på ett definitivt inbördes samband mellan den döda tanden och cancern.

Ännu ett möjligt samband mellan rotfyllda tänder och cancer har att göra med en annan mekanism än toxiner. Denna mekanism innefattar akupunkturmeridianer. Även om mycket lite forskning har gjorts inom detta område, har en alternativ cancerläkare, dr John Diamond från Reno, Nevada, sagt: ”Jag har ett antal patienter med bröstcancer som alla hade rotfyllningar i den tand som står i samband med bröstområdet på den associerade energimeridianen.” Detta är verkligen något att tänka på för alla med någon typ av cancer.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Rotfyllningar och Tändernas inverkan vid sjukdom

Skolmedicinens naturvidriga cancerbehandlingar

”Min kliniska erfarenhet är att när människor dör av cancer, dör de egentligen inte av cancer, istället dör de av den medicinska behandlingen. De dör av kemoterapi, strålning och kirurgi. Återigen: De dör inte av cancer – de dör av läkarens medicinska behandling!”
(RICHARD SHULZE, ND., M.H.)


“Millions of people experience devastating consequences resulting from medical treatments that are not warranted at all. Cancer patients, for example, tend to experience the most traumatic side effects because of the highly invasive nature of the treatments involved. The standard treatments for cancer are not meant to heal, but to destroy. The potential benefits of these treatments are not only questionable but also, according to one of the most comprehensive documented studies, non-existent.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


”Den mest uppenbara fördelen med att använda ett icke-toxiskt förhållningssätt till cancer är att man, genom att göra detta, inte skadar de friska delarna av en människas kropp när han eller hon försöker tillfriskna från sin sjukdom. Kemoterapi och strålning kan skada praktiskt taget alla celler de kommer i kontakt med och kan ha mycket allvarliga långsiktiga biverkningar, som till exempel skador på lever, njurar, nerver och hjärta. Dessa biverkningar kan ofta i sig vara livshotande. Andra biverkningar som till exempel kronisk svaghet, kan bero på skadade binjurar och/eller en skadad sköldkörtel, och detta kan minska en människas livskvalitet.

Förutom de generella kroppsliga skador som kan uppstå, får många cancerpatienter inte ens veta av sina läkare att några av de vanliga konventionella cancerbehandlingarna i sig själva är cancerframkallande. Faktum är att vissa kemoterapeutiska medel är kända cancerframkallande ämnen, och den kemoterapi som ges till många patienter för att få deras cancer att försvinna kan direkt orsaka att en sekundär cancer ett par år senare utvecklas hos dessa personer. Strålning kan också orsaka cancer, något som har varit väl känt sedan stråltekniken först utvecklades. Även om kirurgi inte anses vara cancerframkallande, kan den orsaka en spridning av cancern till andra delar av kroppen.

Dessutom kan användningen av en toxisk cancerbehandling i något skede möjliggöra att cancern sprids ännu snabbare i en människas kropp. Detta beror på att den människans immunsystem och andra naturliga försvars mekanismer har blivit så försvagade av själva behandlingen att kroppen inte längre kan bekämpa cancern. Det är därför helt logiskt att användningen av en toxisk cancerbehandling kan motverka varaktig bot genom att den åstadkommer ytterligare skada som kroppen måste återhämta sig från.

Men de icke-toxiska metoderna har en annan fördel som är mycket viktig för varaktig bot från cancer, men som inte är allmänt känd. Det är den fördel som kommer av en kontinuerlig användning av en behandling. Betydelsen av denna specifika fördel kan inte överskattas. Konventionella, toxiska metoder, som till exempel kemoterapi och strålning, tillåter inte en kontinuerlig användning eftersom de är så toxiska – kontinuerlig användning skulle döda patienten innan cancern skulle hinna göra det! Av denna anledning administreras alltid toxiska behandlingar med doserna fördelade över tiden. Denna nödvändighet att fördela administreringen av en toxisk behandling över tiden är inte optimalt effektiv eftersom en av cancerns främsta förmågor är snabb celltillväxt. Cancercellerna kommer därför också att återhämta sig mellan administreringen av den toxiska behandlingen då patientens kropp återhämtar sig från denna behandling. Och de cancerceller som växer till sig snabbast är de celler som har ett visst mått av ”motstånd” mot behandlingen. Med andra ord väljer själva behandlingen ut de resistenta cancercellerna och möjliggör deras snabba spridning i en människas kropp. Den här typen av motstånd har blivit mer och mer uppenbar i och med användningen av antibiotika som framkallar antibiotikaresistenta bakterier. När det gäller användningen av kemoterapi kan denna typ av dynamik resultera i det som kallas multiresistenta cancerceller.

Med icke-toxiska behandlingar undviker man denna onda dynamik. Icke-toxiska metoder skadar inte kroppen och möjliggör därför en kontinuerlig användning. När en cancerbehandling är icke-toxisk och kan administreras varje dag, främjas inte resistenta celler. I själva verket kan en icke-toxisk behandling genomföras varje dag under månader eller år. Detta gör det möjligt för behandlingsmetoden att vara verksam i kroppen dygnet runt, vilket gör att cancercellerna aldrig får en chans att i allt mer elakartade former växa till sig igen.

Dessutom kan icke-toxiska metoder ofta fortgå i flera år efter att man har uppnått remission, om en person väljer detta. Detta ger människor en möjlighet att bidra till att deras cancer inte kommer tillbaka!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


“Curing cancer has little to do with getting rid of a group of detectable cancer cells. Treatments like chemotherapy and radiation are certainly capable of poisoning or burning many cancer cells, but they also destroy healthy cells in the bone marrow, gastrointestinal tract, liver, kidneys, heart, lungs, etc., which often leads to permanent irreparable damage of entire organs and systems in the body.

The poisons of chemotherapy drugs alone cause such severe inflammation in every cell of the body that even the hair follicles can no longer hold on to the strands of hair. A real cure of cancer does not occur at the expense of destroying other vital parts of the body. It is achievable only when the causes of excessive growth of cancer cells have been removed or stopped.

Treating cancer as if it were a disease is a trap that millions of people have fallen into and they have paid a high price for not attending to its root causes.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


“The British medical journal Lancet published a study in 1993 that showed early screening often leads to unnecessary treatment. The reason for that? Although 33 percent of autopsies reveal prostate cancer, only 1 percent die from it. After age 75, half of the males may have prostate cancer, but only 2 percent die from it. New official recommendations (August 2008) call for oncologists to no longer treat men with prostate cancer past the age of 75 years because the treatments do more harm than good and offer no advantages over no treatment at all.

It must be noted that these low mortality rates only apply to those who have neither been diagnosed with cancer nor received any treatment for cancer. Mortality rates, however, increase drastically if cancers are being diagnosed and treated, which clearly shows what does the killing.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)

Läs även Cancerbehandling med kirurgi, Kemoterapi och Strålbehandling

Solljus är cancerhämmande

”På grund av sin rädsla för hudcancer är det många människor som aldrig låter solen nå huden. Det är en upprörande överreaktion och ett okunnigt sätt att resonera. Det är stor skillnad på solbad och solbränna. Det är ingen som säger att man ska ligga kvar i solen tills man bränner sig.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


“The sun is nature’s vaccine for breast cancer.”
(JACK KRUSE)


”Sluta upp med att vara rädd för solen! Solen är grunden till allt liv och energi. Om du inte får tillräckligt med solljus kan din kropp inte producera tillräckligt med D-vitamin och många andra ämnen som motverkar åldrande och välbefinnande. Ny forskning visar snarare att solljus kan minska risken för hudcancer med mellan 30-40%. Använd inte solskyddsmedel! Alltsedan solskyddsmedel introducerades har hudcancern fördubblats hos kvinnor och tredubblats hos män. För att skydda dig mot ett ”överskott” av solljus använd hatt och kläder.”
(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)


“Sunlight therapy, called heliotherapy, was indeed considered to be the most successful treatment for infectious diseases from the late nineteenth to the mid-twentieth century. Heliotherapy fundamentally involves intentional exposure to direct, natural sunlight. The objective is to avail of the therapeutic advantages of solar UV radiation.

Studies revealed that exposing patients to controlled amounts of sunlight dramatically lowered elevated blood pressure (up to 40 mm Hg drop), decreased cholesterol in the bloodstream, lowered abnormally high blood sugar in diabetics, and increased the number of white blood cells, which people need to help resist disease. Sunlight therapy even increases cardiac output and oxygen carrying capacity of the blood. Patients suffering from gout, rheumatoid arthritis, colitis, arteriosclerosis, anemia, cystitis, eczema, acne, psoriasis, herpes, lupus, sciatica, kidney problems, asthma, and even burns, have all received great benefits from the healing rays of the sun. Heliotherapy is even practiced in the Cancer Research Institute for successful DNA repair. It has been observed that cancer cells begin to die within hours o flight treatments. The healthy tissue is retained and unharmed at the end of the procedure. 70 to 80% of the tumors treated have responded following only one treatment.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Any person who misses out on sunlight becomes weak and suffers mental and physical problems as a result. His vital energy diminishes in due time, which is reflected in his quality of life. The populations in Northern European countries like Norway and Finland, which experience months of darkness every year, have a higher incidence of irritability, fatigue, illness, insomnia, depression, alcoholism and suicide than those living in the sunny parts of the world. The skin cancer rates in these countries are higher, too. For example, the incidence of melanoma (skin cancer) on the Orkney and Shetland Isles, north of Scotland, is 10 times that of the Mediterranean islands.

UV light is known to activate an important skin hormone called solitrolSolitrol influences our immune system and many of our body’s regulatory centers, and, in conjunction with the pineal hormone melatonin, causes changes in mood and daily biological rhythms.

The hemoglobin in our red blood cells requires ultraviolet (UV) light to bind to the oxygen needed for all cellular functions. Lack of sunlight can, therefore, be held co-responsible for almost any kind of illness, including skin cancer and other forms of cancer.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Researcher Dr. Helen Shaw and her team conducted a melanoma study at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and at the Sydney Melanoma Clinic in Sydney Hospital. They found that office workers had twice the incidence of the deadly cancer as people who worked outdoors. The results of the study were published in 1982 by the British medical journal Lancet. Dr. Shaw proved that those who spent most of their time exposed to natural sunlight had by far the lowest risk of developing skin cancer. In sharp contrast to those living or working outdoors, office workers, who were exposed to artificial light during most of their working hours had the highest risk of developing melanomas.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“A lack of UV light disturbs normal cell growth, which can lead to cancer, as confirmed by Dr. Shaw’s research.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“In the late 1940s, Frank Apperly demonstrated a link between latitude and deaths from cancer. He suggested that sunlight provided people with a relative cancer immunity. This is now a proven fact.

According to two recent studies conducted at the University of San Diego, increasing blood levels of vitamin D through sunlight may decrease a person’s risk of developing breast cancer by 50 % and of developing colorectal cancer by more than 65 %.

To increase the precision and accuracy of the study, researchers used meta-analysis to pool data from multiple previous studies. They divided subjects into groups based on their blood levels of vitamin D and compared the incidence of cancer between groups. The collected data showed that individuals in the group with the lowest blood levels of vitamin D had the highest rates of breast cancer, and the breast cancer rates dropped as the blood levels increased. The most astounding finding in this study is that the blood level associated with a 50 % lower risk of breast cancer could be reached by spending as little as 25 minutes in the sun for darker skinned people, and no more than 10 to 15 minutes for lighter skinned individuals. This practically makes the sun an instant healer, far more effective than even the most aggressively hyped cancer drugs, such as Herceptin. The second study showed that the same amount of sunlight corresponded with a two-thirds lower risk of contracting colorectal cancer. For any doctor or friend who asks for proof for the ‘outrageous’ claim that sunlight can prevent or cure cancer, you may want to refer him or her to the Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology (doi: 10.1016/j.jsmb.2006.12.007; ‘Vitamin D and prevention of breast cancer: Pooled analysis’) and to the American Journal of Preventive Medicine (Volume 32, Number 3, Pages 210-216 ‘Optimal vitamin status for colorectal cancer prevention – A quantative meta-analysis’).”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Dr. Gordon Ainsleigh is a proponent of regular moderate sun exposure, which he believes can prevent as many as 30,000 cancer deaths in the United States yearly. A study published in CANCER (March 2002: 94:1867-75) bolsters his thesis. Rates of thirteen types of cancer were found to be higher in New England where there is a lack of sunlight in the wintertime. Deaths from cancers of the rectum, stomach, uterus, bladder and others were nearly double of that of people in the southwest. Dietary patterns were also compared and little difference was noted.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“We are told that the sun can cause skin cancer. I can hardly believe that anyone would fall for such nonsense. Millions of people soak in the sun every day and never get skin cancer. I am convinced that it is not the sun that causes skin cancer; it is the impurities – the toxins in the skin that cause this condition. Those who are prone towards skin cancer need only cleanse themselves and they will find the sun to be rejuvenating and healthy.”
(RICHARD ANDERSON i boken “Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”)


“According to two recent studies conducted at the University of San Diego, increasing blood levels of vitamin D through sunlight may decrease a person’s risk of developing breast cancer by 50 % and of developing colorectal cancer by more than 65 %.

To increase the precision and accuracy of the study, researchers used meta-analysis to pool data from multiple previous studies. They divided subjects into groups based on their blood levels of vitamin D and compared the incidence of cancer between groups. The collected data showed that individuals in the group with the lowest blood levels of vitamin D had the highest rates of breast cancer, and the breast cancer rates dropped as the blood levels increased. The most astounding finding in this study is that the blood level associated with a 50 % lower risk of breast cancer could be reached by spending as little as 25 minutes in the sun for darker skinned people, and no more than 10 to 15 minutes for lighter skinned individuals. This practically makes the sun an instant healer, far more effective than even the most aggressively hyped cancer drugs, such as Herceptin.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


“Cancer of the breast, prostate, reproductive organs and colon may be caused by not exposing these vital organs to the sun and air. Anything that blocks sunshine from penetrating the skin will reduce the amount of vitamin D that the body makes. The Lancet reported that people with lower levels of vitamin D are at greater risk for colon cancer.

Sunbathing does not cause cancer of the skin nor wrinkles nor drying of the skin in healthy people. Sunbathing helps heal us by building up the body’s vital energies and increasing the oxygen in the tissues.”
(DAVID KLEIN i boken “Self healing colitis & crohn’s”)

Läs även Solljus och Solskyddsmedel orsakar cancer!

Solskyddsmedel orsakar cancer!

”Använd inte solskyddsmedel! Alltsedan solskyddsmedel introducerades har hudcancern fördubblats hos kvinnor och tredubblats hos män. För att skydda dig mot ett ”överskott” av solljus använd hatt och kläder.”
(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)


”Här har vi en egendomlig ironi. De länder som har tagit hotet om hudcancer på allvar och uppmuntrat sina medborgare att använda starka solskyddsmedel under de senaste 20 åren rapporterar stigande antal fall av malignt melanom. Till dessa hör USA, Kanada, Australien och de skandinaviska länderna. Speciellt framträdande är ökningen i Queensland i Australien, där solskyddsmedel först introducerades och fick omfattande publicitet genom olika hälsogruppers insatser.”
(SUSAN CLARK i boken ”Vägar till naturlig hälsa”)


“Many heavily-used chemical sunscreens have a strong free radical generating effect, which is the main reason behind skin cancer. Chemists use such chemicals to start free radical reactions during chemical synthesis. These chemicals are so dangerous that those who handle them in a laboratory must keep them away from their skin. When combined with other chemicals and exposed to ultraviolet light, they then generate the copious amounts of free radicals required to bring about the desired chemical reactions. On your skin, however, such chemical reactions, are everything but desirable.

Oxybenzone, for example, which is found in 97% of Americans, is activated by ultraviolet light that breaks its double bond to produce two free radical sites. These free radicals then oxidize and damage fats, proteins, and DNA of the cells – the types of damage that occur in skin aging and the development of skin cancers.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)


”Many suntan lotions can cause skin cancer and damage internal organs such as the liver and kidneys.”
(RICHARD ANDERSON i boken “Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”)


“The question why the incidence of skin cancer has increased so dramatically since the massive promotion of sunscreens should have raised a red flag among consumers, but, instead, it made them lather their skin with even more of these deadly chemicals. The mass media (financed largely by drug giants) made certain, the population would not hear about such important studies as the following ones:

Dr. Gordon Ainsleigh in California found that the 17% increase in breast cancer observed between 1981 and 1992 may be the result of the pervasive use of sunscreens over the past decade (Ainsleigh, H. Gordon. Beneficial effects of sun exposure on cancer mortality. Preventive Medicine, Vol. 22, February 1993, pp. 132-40).

According to several studies, men who regularly use sunscreens have a higher rate of melanoma, and woman using sunscreens have a higher rate of basal cell carcinoma. (Garland, Cedric. F. et al. Effect of sunscreens on UV radiation-induced enhancement of melanoma growth. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 86, No. 10, may 18, 1994 pp. 798-801:Larsen, H.R. “Sunscreens: do they cause skin cancer.” International Journal of Alternative & Complementary medicine, 1994; 12(12): 17-19;Farmer K.C. & Naylor, M.F. “Sun exposure, sunscreens, and skin cancer prevention: a year-round concern.” Ann Pharmacother, 1996; 30(6):662-73)

The medical industry’s biggest argument in favor of using sunscreens is that they prevent skin cancer because they prevent sunburn, implying that skin cancers are caused by sunburn. But this is more a correlation than a cause-effect relationship. More recent studies done in England and Australia actually found much higher skin cancer rates among people who live mostly indoors compared with those who spend most of their time indoors.

As Drs. Cedric and Frank Garland of the University of California have pointed out, there is no scientific proof that sunscreens protect against melanoma or basal carcinoma in humans (Garland, C.F., et al. “Could sunscreens increase melanoma risk?” American journal of Public Health, 1992; 82(4): 614-615.) According to the Garlands, the increased use of chemical sunscreens is the primary cause of the skin cancer epidemic. A study by Drs. Mike Brown (Kate Law of the Cancer Research Campaign) Philippe Autier (European Institute of Oncology in Milan) reported that children using sunscreen returned from holiday with more skin moles – a possible sign of increased cancer risk.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


 “There is overwhelming evidence that sunscreens don’t prevent skin cancer.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Solljus är cancerhämmande och Solskyddsmedel

Spontan remission

”Under utbildningen indoktrineras de blivande läkarna i att sjukdomar, som den skolmedicinska forskningen inte har beskrivit, helt enkelt inte finns. Patientens personliga erfarenheter av sitt tillstånd tillmäts föga betydelse. Om någon tillfrisknar från en svårartad sjukdom t ex cancer genom någon alternativ metod som fasta eller healing avfärdas detta i bästa fall som ”spontantillfrisknande” som saknar all relevans. Det finns också ledande specialister som påstår att något sådant aldrig har hänt.”
(HARALD BLOMBERG i boken “Helande liv”)


”Ett direkt resultat av misstroendefaktorn är det vanliga misstaget att anta att varje gång något okonventionellt fungerar, måste det vara resultatet av ”spontan remission”. Det är medicinskt felaktigt att anta att de flesta eller alla av de tillfrisknanden som åstadkoms av alternativa metoder kan tillskrivas spontan remission, eftersom den tidpunkt som cancerpatienter börjar tillfriskna vid, så gott som alltid nära sammanfaller med den tidpunkt då de påbörjar den alternativa behandlingen. Som du säkert har märkt i de vittnesmål som presenteras i denna bok, inträffar många tillfrisknanden hos personer vars cancer höll på att bli värre när de genomgick de konventionella behandlingarna. Det var inte förrän efter att dessa människor började använda en annan metod som de började visa tecken på tillfrisknande och sedan slutligen tillfrisknade.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


“Sedan långt tillbaka har läkare känt till att det finns enstaka och mycket sällsynta fall av vad man kallar spontan remission (återgång) av cancer. Vi har hört talas om tillfällen då läkare skulle operera en patient och efteråt sagt: ”Vi öppnade honom, men han var full av cancer, och det fanns ingenting vi kunde göra. Cancern var omöjlig att operera. Vi kunde bara sy ihop igen. På sin höjd kunde han ha ett halvår kvar att leva.” men fem eller tio år senare visar det sig att personen fortfarande lever, och det utan ett spår av cancer.

Man skulle kunna tro att läkarna skulle bli fullständigt fascinerade av fall som dessa och göra allt för att studera och utforska dem noggrant. Så är inte fallet. I åratal har läkare envist hållit fast vid inställningen att sådana här saker är omöjliga, och det är bara under de senaste femton åren som man på allvar börjat studera sådana fall. Det är fortfarande för tidigt för att dra några vetenskapligt och statistiskt giltiga slutsatser av resultatet, men det finns mycket som pekar på att en av de gemensamma nämnarna hos dessa sällsynta fall är att patienterna själva genomför mycket radikala förändringar i sina liv. När de själva fått höra att de bara har ett år kvar att leva, säger de till sig själva: ”Det var då förbaskat om jag ska tillbringa resten av mina dagar med att gå och slita på IBM. Jag vill renovera gamla möbler. Det är det jag alltid har velat göra.” Eller: “Om jag bara har ett år kvar att leva, så vete sjutton om jag vill leva med den där gamle stofilen jag är gift med.” De genomförde alltså drastiska förändringar i sina liv, och deras cancer försvinner.”
(M. SCOTT PECK i boken “Vidare på den smala vägen”)


”Those who have gone into complete remission of cancer and remained free from it are also the most likely candidates to reveal the mechanisms that cause and cure cancer.

Anne was 43 when she was diagnosed with an incurable form of lymphoma and was given only a short time to live. It was strongly recommended that she have radiation and chemotherapy treatments, the two most commonly used methods of combating cancer cells. Anne was aware that the treatments could not only substantially increase the risk of secondary cancer, but also have potentially severe side effects. She refused the treatment, arguing that if the cancer was incurable anyway, why treat it and suffer painful side effects.

Having accepted that she had an incurable disease, which meant that she came to terms with death, Anne felt free to look for alternative ways to make the “transition” easier. Rather than passively accepting her fate, she decided to focus on feeling well and began taking an active role in improving her well-being. She tried everything from acupuncture and herbal medicine to meditation and visualization, which were all definite signals of caring attention sent to her body’s cells. Anne’s cancer went into remission a few months later. Within a year all apparent signs of cancer had disappeared, much to the astonishment of her oncologist. Now, over two decades later, she is not only without a trace of cancer, but she also feels that she has never been healthier and more vital as she is now.

Linda was diagnosed with a malignant melanoma (the most aggressive form of skin cancer) when she was just 38 years old. Afterseveral unsuccessful operations, she was informed that her cancer had progressed to the point that it was “terminal” and that she had only one year to live. Linda also refused treatment with chemotherapy and radiation and, instead, focused on the more positive approaches of healing, including yoga, praying, vegetarian diet, meditation and daily visualizations. Today, 22 years after having outlived her death sentence, she is as healthy as she can be with no trace of even a skin irritation.

Both Anne and Linda have changed their entire attitude to life from being passive victims of an uncontrollable “invasive” disease, to being active participants in the creation of a healthy body and mind. Taking self-responsibility was their first step to remove the focus from cancer and direct it towards consciously creating healthfulness.

To call the remissions “miracle cures” is certainly not correct. Today there is ample documentation of remarkable recoveries with every type of cancer and nearly every other disorder, from diabetes to warts and even AIDS. The fact that a spontaneous remission of cancer can occur even in the final stages of the illness shows that the immune system has not only the potential to quickly and effectively clear the body from existing tumors, but also to prevent new ones from forming, provided their causes are addressed. A shift in attitude fron “having” to attack and kill cancer cells to leaving them in peace and eliminating the energy-depleting influences in life may be a strong enough stimulant for the immune system to do away with the symptom (the cancerous tumor). Without its root causes, cancer is as harmless as a simple cold.

People like Anne and Linda don’t have to be the exception, they can be the rule. When Michalis, a Cypriot businessman, came to me with kidney cancer, he told me that his doctors had given him only one month to live. They had already removed one of his kidneys and believed that his second one “would not make it that much longer either.” Yet one month was sufficient for Michalis to remove enough toxins from his body to stop the cancer from growing. The cleansing procedures turned out to be very effective for him. Formerly a heavy drinker, meat eater, and late night reveler, he decided to stop depleting his energy from one day to the next. I have seen few people as determined to change his lifestyle as Michalis. The next visit to his cancer clinic in Germany three months later (much to the doctor’s surprise, as they didn’t expect to see him alive) revealed no trace of kidney cancer or any other disease, and after 14 years he is as healthy and active as ever.

Spontaneous remissions rarely occur spontaneously or for no apparent reason. The body regards cancer as an emotional and physical obstruction that can be overcome through a healing crisis and cleansing on all levels of body, mind and spirit. Active participation in the healing process and taking self-responsibility (an expression of love for oneself) is an absolute necessity in the treatment of every type of disorder, including cancer. Having cancer does not equate with being a helpless victim who is at the mercy of oncologists or surgeons.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

Strålbehandling

”Strålning kan också orsaka cancer, något som har varit väl känt sedan stråltekniken först utvecklades.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


RADIATION

In 1895, German physicist Wilhelm Röntgen identified X-rays, high-energy forms of electromagnetic radiation, a discovery for which he would receive the 1901 Nobel Prize. These invisible X-rays could damage and kill living tissue. Barely one year later, an American medical student, Emil Grubbe, pioneered the specialty of radiation oncology by irridiating a patient with advanced breast cancer. Grubbe, also a manufacturer of vacuum tubes, had exposed his own hand to this new X-ray technology, causing an inflammatory rash, which he showed to a senior physician. Noting the tissue damage, the physician suggested that these newfangled X-rays may have other therapeutic uses, suggesting lupus or cancer as likely candidates. Fortuitously, Grubbe was caring for a patient suffering with both lupus and breast cancer at that very moment. On January 29, 1896, he exposed the breast cancer to the X-ray source for one hour. One hour! Modern X-ray treatments take seconds. Recalling the damage to his own hand, Grubbe did thoughtfully protect the areas around the breast cancer with the lead sheet lining from a nearby Chinese tea chest. One shudders to think of what could have happened if he had not been a tea drinker.

Meanwhile, that same year in France, physicist Henri Becquerel, along with the legendary scientists Marie and Pierre Curie, discovered spontaneous emission of radiation; the three would share a Nobel Prize for their work. In 1901, while carrying a tube of pure radium (yikes!) in his waistcoat pocket, Becquerel noted a severe burn on his skin underneath the tube. Researchers at the Hôpital Saint-Louis in Paris used his radium to develop more powerful and precise X-ray treatments. By 1903, researchers claimed to have cured a case of cervical cancer through radium treatment. In 1913, the ”hot-cathode tube” was used to control the quality and quantity of radiation, allowing dosing for the first time, instead of the haphazard blasting of X-rays willy-nilly against a suspected lesion.

The early period of radiation oncology, from 1900 to 1920, was dominated by the efficient Germans, who favored treatment with a few large, caustic doses of radiation. There were some impressive remissions and some impressive side effects, but few lasting cures. Burns and damage to the body were inevitable, and by 1927, French scientists realized that a single huge dose of radiation harmed the overlying skin without much affecting the cancer underneath. Instead, a smaller dose of radiation delivered over multiple days (called fractionated radiotherapy) could hit the buried target without so much surface collateral damage. This is because cancer cells are more sensitive to damage from X-rays than the surrounding normal tissue.

Fractionated radiotherapy exploits this difference in sensitivity to preferentially kill cancer cells while only injuring normal cells, which have a chance to recover. This is still the preferred method of radiation therapy today. By the 1970s, President Nixon’s war on cancer supplied much-needed funds for the development of this high-tech modality.

But the biggest problem with both surgery and radiation is that they are inherently local treatments. If a cancer remained localized, then these treatments were effective, but if a cancer had metastasized, these local treatments offered little hope of recovery.”
(JASON FUNG i boken ”The cancer code”)


“Treatments like chemotherapy and radiation are certainly capable of poisoning or burning many cancer cells, but they also destroy healthy cells in the bone marrow, gastrointestinal tract, liver, kidneys, heart, lungs, etc., which often leads to permanent irreparable damage of entire organs and systems in the body.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


“Chemotherapy, radiation, and surgery encourage a victim mentality in the patient and are unlikely to heal the root causes.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)


”Min kliniska erfarenhet är att när människor dör av cancer, dör de egentligen inte av cancer, istället dör de av den medicinska behandlingen. De dör av kemoterapi, strålning och kirurgi. Återigen: De dör inte av cancer – de dör av läkarens medicinska behandling!”
(RICHARD SHULZE, ND., M.H.)


”Det föreligger en särskild fara vid strålningsbehandling (vanligtvis mot cancer), till skillnad från röntgenstrålning, riktad mot huvudet, halsen eller bröstet. Thymuskörteln, som sitter bakom bröstbenet, är mycket känslig. Om du någon gång är tvungen att genomgå strålningsbehandling, kräv att man placerar ett blyskydd över den. Om personalen inte går med på det, vägra då behandling. Många läkare tror fortfarande att thymuskörteln inte har någon funktion hos vuxna. Det har den – den är en nödvändig del av immunsystemet.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Konventionella, toxiska metoder, som till exempel kemoterapi och strålning, tillåter inte en kontinuerlig användning eftersom de är så toxiska – kontinuerlig användning skulle döda patienten innan cancern skulle hinna göra det! Av denna anledning administreras alltid toxiska behandlingar med doserna fördelade över tiden. Denna nödvändighet att fördela administreringen av en toxisk behandling över tiden är inte optimalt effektiv eftersom en av cancerns främsta förmågor är snabb celltillväxt. Cancercellerna kommer därför också att återhämta sig mellan administreringen av den toxiska behandlingen då patientens kropp återhämtar sig från denna behandling. Och de cancerceller som växer till sig snabbast är de celler som har ett visst mått av ”motstånd” mot behandlingen. Med andra ord väljer själva behandlingen ut de resistenta cancercellerna och möjliggör deras snabba spridning i en människas kropp.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Kemoterapi och strålning kan skada praktiskt taget alla celler de kommer i kontakt med och kan ha mycket allvarliga långsiktiga biverkningar, som till exempel skador på lever, njurar, nerver och hjärta. Dessa biverkningar kan ofta i sig vara livshotande. Andra biverkningar som till exempel kronisk svaghet, kan bero på skadade binjurar och/eller en skadad sköldkörtel, och detta kan minska en människas livskvalitet.

Förutom de generella kroppsliga skador som kan uppstå, får många cancerpatienter inte ens veta av sina läkare att några av de vanliga konventionella cancerbehandlingarna i sig själva är cancerframkallande.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)


”Strålning och cellgifter är grova metoder som inom en snar framtid kommer att vara föråldrade. Båda dessa behandlingar fungerar genom att döda celler som håller på att dela sig. Läkare som använder dessa metoder antar att cancerceller delar sig snabbare än normala celler. Tyvärr stämmer detta bara för en liten del av alla cancerformer, främst barncancer, leukemi, lymfon, testikelcancer och några andra. I de flesta fall delar sig cancercellerna långsammare än de snabbast växande normala vävnaderna i kroppen: huden, slemhinnan i mag-tarmkanalen, benmärgen och andra immunvävnader. De välkända biverkningarna av strålning och cellgifter – håravfall, aptitförlust, illamående och kräkningar – är tecken på de skador som drabbar normala celler i huden och mag-tarmkanalen. Skadorna på immunsystemet är inte lika uppenbara men betydligt allvarligare. Om du har cancer och måste bestämma dig om du ska acceptera konventionell behandling eller ej, är frågan du måste försöka besvara denna: kommer den skada som åsamkas cancern att uppväga den skada som drabbar immunsystemet?”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv)


”Till exempel kan strålning av bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer orsaka skador på hjärtat vilka är tillräckligt allvarliga för att orsaka en dödlig hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Om hjärtinfarkten inte inträffar förrän patienten har förklarats vara i remission, då kommer strålbehandlingen att se ut som om den var lyckad. Dödsfall i efterföljande hjärtattacker orsakade av cancerbehandling behöver inte läggas in i statistiken över cancerbehandlingar. Som nämnts i kapitel 19 så visade en studie om strålbehandling som gavs till kvinnor med bröstcancer att användningen av strålning verkligen minskade antalet dödsfall i bröstcancer med 13,2 procent, och detta var troligen den siffra som offentligt utbasunerades. Samma strålning ökade emellertid antalet dödsfall av andra orsaker (oftast hjärtsvikt) med 21,2 procent!”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Tanchous doktrin

“Författaren och cancerexperten Ralph Moss har beskrivit vad som ägde rum i mitten av 1800-talet när skickliga läkare och sjuksköterskor började besöka och även bo bland naturfolken. De nyheter de kom hem med var häpnadsväckande. Dessa olika populationer, av vilka många hade mycket få materiella ägodelar, var i allmänhet mycket friskare än vi här i väst. Visserligen kunde barnadödligheten på en del håll vara hög och människor kunde dö av infektionssjukdomar som de aldrig tidigare hade stött på, som mässling, vattkoppor och tuberkulos. Men astma, allergier, matsmältningsrubbningar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer förekom i mycket mindre utsträckning.

Att cancersjukdomar var i det närmaste obefintliga var särskilt anmärkningsvärt, eftersom det var just i en tid då cancerfrekvensen i väst steg som en raket. Det fick den franske kirurgen Stanislas Tanchou att formulera vad som blivit känt som ”Tanchous doktrin” – teorin att antalet cancerfall ökar i direkt proportion till ett folks ”civilisering”. Denna doktrin kom att omfattas av John Le Conte, en inflytelserik läkare som blev den förste rektorn vid University of California. Le Contes entusiasm ledde till att en mängd medicinska missionärer, antropologer och andra ivrigt började leta efter cancerfall bland världens ursprungsbefolkningar. Resultatet blev dock ständigt detsamma. Under en period av sjuttiofem år, då skickliga medicinska forskare undersökte tiotusentals människor bland naturfolken, kunde inte ett enda fall av cancer dokumenteras.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Tyvärr började dessa ursprungsbefolkningar förlora sitt skydd mot cancer, vad det nu bestod i, när många på 1920-talet började anamma västerländska seder och bruk. Från och med då har antalet cancerfall bland naturfolken stadigt ökat för att slutligen nästan nå västerländska nivåer.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


“Bevisen på att cancer var en västerländsk sjukdom fortsatte även att öka på 1930-talet. Bland de som iakttog detta var Albert Schweitzer som fick Nobels fredspris för sitt missionsarbete 1952. Han hade börjat jobba på ett sjukhus i Västafrika 1913, och berättade längre fram att han var “förvånad över att inte ha sett några cancerfall” bland de tusentals patienter som han träffade varje år. Men allteftersom “de infödda tog efter de vitas levnadssätt” blev cancer en allt vanligare sjukdom bland hans patienter, skrev han.”
(GARY TAUBES i boken “Bevisen mot socker”)


”Afrikaner som övergår till västerländsk kost får så småningom västerländska sjukdomar. Det tar en viss tid innan sjukdomstillstånden utvecklas och då är appendiciten (blindtarmsinflammation) den som kommer först hos afrikaner, som drastiskt skär ned mängden slaggrika produkter i sin kost. Undan för undan följer så coloncancer, hjärtattacker, divertikulos och alla de övriga.”
(DAVID REUBEN i boken ”Mat för ett bättre liv”)


”I den kända ledande engelska medicinska tidskriften, »British Medical Journal» för den 7 juli 1923, skriver den framstående läkaren och kräftforskaren D:r Bernhard Hollander: – »Då jag för trettio år sedan först började intressera mig för kräftsjukdomens orsaker, drog min vän, den bekanta upptäcktsresanden och Afrikaforskaren Morton Stanley, min uppmärksamhet till det faktum att de infödda raserna i de trakter, som han genomrest och utforskat, icke kände till kräftan. För att överbevisa mig om riktigheten härav, gav han mig en förteckning på alla i dessa länder och nejder befintliga sjukhus och bad mig skriva till de vid dem anställda läkarna. De svar jag fick, bekräftade i allt hans iakttagelser och utsagor och fastslogo därjämte att i de ytterst få fall, då kräfta förekom bland de infödde – endast ett fall på tio à tolv år! – samtliga fall voro lokaliserade till kuststäderna, där de infödde blandade sig med européerna och efterapade deras levnadsvanor.» »Dessa märkliga upplysningar», säger D:r Hollander, »kom mig att fortsätta mina undersökningar och undersöka förhållandet mellan kräfta hos civiliserade och infödingar även i andra delar av världen, varvid jag kom till det resultatet att de infödde visade sig överallt lika oemottagliga för kräfta, så länge de icke kommo i beröring med civilisationen, d. v. s. efterhärmade de civiliserade människornas levnadsvanor i mat och dryck. Som en huvudorsak till denna immunitet mot kräfta ansågo ett stort antal av mina korrespondenter de inföddas vegetariska levnadssätt.» I samma tidskrift skriver D:r P. P. Fouche följande: »Under sex och ett halvt års tid var jag kirurg i Orange Fristaten. Mitt distrikt räknade en befolkning på 14,000 infödingar, av vilka de flesta tillhörde Bancer-rasen. Under hela denna tid kom jag icke över ett enda fall av mag- eller tarmsår, tarmkatarr, blindtarmsinflammation eller kräfta i någon som helst form hos de infödde, trots att alla dessa sjukdomar förekommo talrikt hos den på platsen boende vita delen av befolkningen. Dessa fakta äro väl kända av alla läkare, som praktisera eller ha praktiserat bland de infödda.» Den kände engelsk-indiske läkaren och generalen, föreståndaren för den näringsfysiologiska avdelningen vid Pasteur-Institutet i Indien, Robert McCarrison, som bland annat praktiserat sju år bland de vegetariskt levande Hunza-folken i Nordindien, skriver – »Dessa folk leva osedvanligt länge. Under de sju år, som jag tillbragte bland dem, var min läkarepraktik huvudsakligen inskränkt till behandlingen av yttre skador, operationer för starr, plastiska operationer och andra behandlingar, som ej hade något med näringen att göra. Blindtarmsinflammation, som är så allmänt förekommande i Europa, var hos dem helt okänd. Jag såg aldrig ett enda fall av matsmältningsrubbningar, tarmkatarrer, magsår, colitis, kräfta el. dyl.» När McCarrison under sina experiment vid Pasteur-Institutet satte tusentals råttor på den vanliga civiliserade engelska kosten och ett lika stort antal på den vegetariska kost, som den infödda indiska lägre befolkningen levde på, bland vilken kräfta icke förekommer, kunde han hos råttorna på den civiliserade engelska kosten framkalla sjukdomar i massor, däribland blindtarmsinflammation, mag- och tarmsår, mag- och tarmkatarrer, hud- och lungsjukdomar, sjukdomar i njurarna, levern, mjälten, nervinflammationer, kolitis och kräfta m. m., medan alla de tusentals råttor, som levde på den indiska vegetariska kosten, gingo fullständigt fria från alla dessa sjukdomar. Samma resultat nådde han med vilda apor, som han satte dels på den civiliserade europeiska kosten, dels på en rent vegetarisk kost. Alla de sjukdomar, som den civiliserade kosten framkallade hos dessa, fick han att försvinna genom att låta dem återgå till den vegetariska kosten. Dessa resultat bekräftades av de omfattande undersökningar, som den engelska Cancerkommittén företog i Indien år 1908 i avsikt att få utrönt kräftans utbredning bland den därstädes bosatta engelska befolkningen å den ena sidan och den infödda indiska å den andra. Hela det indiska regeringsmaskineriet sattes i rörelse och uppgifter infordrades från samtliga sjukhus och läkare. Därvid fann man, att de engelska sjukhusen, där endast européer behandlades, räknade sammanlagt 4,125 fall av kräfta, och av dessa 1,215 fall av kräfta i magen. De indiska sjukhusen däremot, där indier av alla samhällsklasser behandlades, och således även från de högre indiska klasserna, som i stor utsträckning leva på europeiskt vis, räknade endast 384 fall av kräfta och av dessa ENDAST TRE FALL AV MAGKRÄFTA. Detta på en befolkning, som är lika stor som hela Europas, Ryssland undantaget, medan européerna i Indien ej uppgå till mer än några hundratusen. Således: TRE FALL AV MAGKRÄFTA PÅ TREHUNDRA MILLIONER MÄNNISKOR! Detta är siffror som tala! Vad de andra 384 indiska kräftfallen beträffar, så råder ej minsta tvivel om, att de samtliga härrörde sig från indier i de högre klasserna, vilka antagit europeiska levnadsvanor.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kräftans grundorsaker”)

Läs även Hur viktig är kosten?, Hälsans utvalda folk, Kostens betydelse och Vad ska man äta?

The cancer minefield

”THE CANCER MINEFIELD
During the late 1980s, I accepted an invitation to give a Grand Rounds lecture to the McGill Faculty of Medicine in Montreal, the top-ranked medical education program in Canada. Because it was before the publication of the results of our nationwide study in China (the one I discuss in depth in 
The China Study), I spoke only of the potential relationship between cancer and imbalanced nutrition, based on our own findings on protein, along with a few observations of other research groups. I showed in some detail the remarkable results that we were getting on cancer reversal when dietary protein was decreased. I went on to speculate about someday using a nutritional strategy to treat cancer in humans. I could say no more than that, because at that time, I did not know what specific strategy might be used.

Later that evening, I was taken to dinner by the chairs of the Big Three departments involved in cancer treatment: surgery, chemotherapy, and radiotherapy. During our conversation, Surgery Chair asked me what I meant by my remark on the possibility of nutrition affecting cancer development after patients had learned of their cancer. I pointed out that we had enough preliminary evidence to justify the testing of this hypothesis. We had a lot more evidence than is generally available for risky commercial treatments, such as new forms of chemotherapy and radiotherapy. Really, it was no comparison. Potential upside of nutritional therapy: turning off cancer development completely. Likelihood based on experimental data: very high. Potential downside of nutritional therapy from a health perspective: none. We all know about the side effects of chemo and radiation, as well as their far-from-stellar success rates. Surely it made sense to give nutrition a try?

Surgery Chair quickly responded to say that he would never allow any of his patients to try a nutritional approach as a substitute for the surgery that he knew well. He went on to give as an example: the superior ability of surgery to treat breast cancer. But Chemotherapy Chair took issue with Surgery Chair’s opinion, saying that chemotherapy was more effective than surgery. While Surgery Chair on my left was contesting Chemotherapy Chair on my right, Radiotherapy Chair, sitting across the table from me, found fault with the opinions of both of his colleagues. On the case under discussion, he insisted, radiotherapy could offer the best treatment. I was in no position to know who might have the better argument and merely listened. Looking back, it was really quite funny, except when you consider all the death and suffering these attitudes have caused.

At the time, I took note of three interesting things. First, these medical luminaries could not agree on which treatment – surgery, chemotherapy, or radiotherapy – was best for treating breast cancer. Second, they had no tolerance for nutritional therapy, because according to them, and me at that time, it hadn’t yet been shown to be effective for humans. Third and far more important, they clearly had no interest even in discussing ways in which research might be conducted to explore the possibility of using nutrition as a means of treatment. Now, more than twenty years later, the discussion remains the same. It was clear that there was a serious disconnect between these gentlemen and me as to what the emerging evidence of nutrition on cancer was showing. The majority of oncologists still worship one of the three “traditional” treatments and have no patience for or understanding of nutritional treatment options.

I since have presented two recent talks, one to an audience of cancer researchers and specialists in Chicago sponsored by two highly reputable medical schools, and the other to a U.S. National Cancer Institute venue in Sacramento, California, in which I recalled this twenty-year-old story. I did so simply to make that point that while the clock is still ticking, the conversation is barely shifting. If it isn’t a new surgery, chemo cocktail, or radiation protocol, the cancer industry isn’t buying.”

(T. COLIN CAMPBELL i boken “Whole”)


“The masterminds of collective programming (those with the most vested interests in taking advantage of the ignorance of the masses) have succeeded in manipulating the food and medical industries for their own profit and control. Today, the masses no longer think for themselves and have lost trust in their innate and instinctive healing ability. They turn to an industry that has no interest in keeping them healthy. Dr. Martin Shapiro, University of California, Los Angeles made this unsettling remark about the precarious situation we are finding ourselves confronted with: “Cancer researchers, medical journals, and the popular media all have contributed to a situation in which many people with common malignancies are being treated with drugs not known to be effective.”

Many natural cures for cancer exist, more now than ever, but none of them are being researched, endorsed, or promoted by those who claim to be the health custodians of the nation. The American Cancer Society, the National Cancer Institute, the American Medical Association (AMA), the Food and Drug Administration (FDA), and the major oncology centers all feel threatened by the successes of alternative cancer therapies. Of course, this is not difficult to understand, given the high failure rate (93%) of medical therapies.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)

Läs även Cancer cures condemnedCancerstatistik och Kinastudien

Tumörer

”Ibland när arbetsbördan är för tung och avfallsprodukter produceras i snabbare takt än de kan utrensas, tillverkas en slags säck för att hålla kvar avfallsprodukterna tills lymfsystemet hinner ikapp. Dessa säckar kallas för tumörer. De flesta människor sätter likhetstecken mellan tumör och cancer, som om det var samma sak. Men så är det inte. Du skulle bli förvånad om du fick veta hur många tumörer som kommer och går genom kroppen utan att vi ens vet att de varit där. Tumörer töms och fylls på samma sätt som du fyller och tömmer slaskhinken i köket. När soptunnan är full kommer en sopbil och hämtar den. När sopbilen är full tömmer den sitt lass på soptippen och börjar sedan om igen. På samma sätt som slaskhinken fylls och töms och sopbilar lastas och lossas, blir tumörer fyllda och sedan tömda. Många människor som någonstans upptäcker en knuta i kroppen blir livrädda och tror att det är cancer, men 12 av 13 knutor är godartade. Dessa egentillverkade säckar är bara en av de tillfälliga utvägar som lymfsystemet använder för att hålla toxiner borta så att de inte gör skada någon annanstans i kroppen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


”Tumors act like sponges for the poisons that circulate and accumulate in the blood, lymph and tissue fluids. These poisons are the real cancer, and they continue circulating unless a tumor filters them out. By destroying the tumor, the real cancer remains and keeps circulating until a new tumor is generated (called “recurrence”). By adding poisons in the form of chemotherapy drugs, antibiotics, immune-suppressants, etc., the real cancer (consisting of poisons) continues to spread and becomes ever more obstructive and aggressive. By removing the only outlet for these poisons, which is a tumor, the real cancer now begins to destroy the body. In other words, the treatment and neglecting to remove the real cancer (poisons) from the body are what kills the patient. Cancer cells don’t endanger a person’s life, but whatever causes them does. To repeat, cancer cells inside a tumor are harmless; and cutting out, burning or poisoning a tumor does not prevent the real cancer from spreading. Unless the real cancer is being addressed by cleansing the body and restoring normal digestive, eliminative functions, the growth of cancer cells continues to play an important role in the body’s natural attempt to survive.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease!”)


“Likt andra grönsaker i samma familj innehåller kål indoler, växtämnen som tycks avaktivera kraftfulla östrogener som kan öka risken för tumörbildning, speciellt i brösten.”
(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)


“There are at least thirty published studies indicating that curcumin has an antitumor effect.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


”Forskning på möss har visat att ingefära kan minska cancertumörer, och det pågår forskning på människor. Kan motverka förkylningar och hjälper mot slem och hosta om du har blivit förkyld.”
(TINA HOLT & BIRGITTE MAGNUSSEN i boken ”Ett renare liv”)


”Tumörer kan enligt kinesisk medicin uppkomma av exempelvis stagnerat blod.”
(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)


“Constant conflicts, resentment, guilt and shame (known as stress), for example, can easily paralyze the body’s most basic functions, and easily lead to the growth of a cancerous tumor.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease)


”En forskare i Tyskland visade att vitlök kan få tumörer att tillbakabildas (särskilt bröstcancer).”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Substanser i selleri sägs hämma tumörtillväxt.”
(SARAH OWEN i boken ”Juicer som håller dig frisk”)


”Horseradish, in particular is one of the richest sources of allyl isothiocyanate, which is believed to play a role in the prevention of tumors and in the suppression of tumor growth.

A study from the University of Illinois shows that horseradish has substantial quantities of glucosinolates, compounds that are the parent molecules of substances that increase human resistance to cancer. Glucosinolates in food increases the liver’s ability to detoxify carcinogens and, according to Dr. Mosbah Kushad, associate professor of food-crop systems at the University of Illinois, they may actually suppress the growth of existing cancerous tumors. Kushad, who has been involved in studies of many cruciferous vegetables, says that horseradish contains ten times more glucosinolates than broccoli, so you don’t need as much to benefit.”

(JONNY BOWDEN i boken ”The 150 healthiest foods on earth”)


”I Tyskland finns dokumenterat att rödbetorna haft tumörbekämpande effekter vid studier man gjort på ett antal lungtumörpatienter.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Generellt har bröstcancer svarat bra på terapin. Många års erfarenhet har visat det. Situationen förändras om och när brösttumören tränger ut genom huden. En öppen skada leder troligtvis till infektion som är mycket svårare att läka och kräver den bästa möjliga vård och mycket tålamod.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”En av de mindre utforskade komplikationerna med aspartam är effekten det möjligen kan ha på utveckling av hjärncancer. I försök med råttor har man kunnat se att aspartam påverkat utvecklingen av hjärntumörer.”
(FEREYDOON BATMANGHELIDJ i boken ”Din kropp skriker efter vatten”)


”What possible reason could the immune system have to ignore cancer cells that cluster together to form a tumor mass-cells that it could easily destroy? The only reasonable explanation is that these cells are doing a critical job in a body filled with toxic waste. Nature provides a clear example of this when one considers the function of poisonous mushrooms. A mushroom is the fleshy, spore-bearing fruiting body of a fungus. Would you call such a poisonous mushroom “vicious” or “evil” just because it could kill you if you ate it? No, in fact, those mushrooms in the forest attract and absorb poisons from the soil, water, and air. They form an essential part of the ecological system in our natural world. Although the cleansing effect produced by these mushrooms is hardly noticeable, it allows for the healthy growth of the forest and its natural inhabitants. In fact, the survival of the entire planet depends on the existence of mushrooms. Likewise, cancer cells are not at all vicious; in fact, they serve a similarly good purpose of absorbing some of the toxins in the body that would otherwise kill the person immediately. It is never the primary choice of normal, healthy cells to suddenly become “poisonous” or malignant, but it is the next best choice they have to avoid an immediate catastrophe in the body. If the body dies, it is not because of cancer, but because of the underlying reasons that led up to it.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Cancer is not a disease”)


”Enzymer från bukspottkörteln kan attackera och förstöra tumörvävnad under matsmältningen därför att de identifierar främmande ämnen som ska elimineras. Enzymernas huvudsakliga uppgift är att bryta ner proteiner. Eftersom den allmänna dieten mestadels består av animaliska proteiner, så går det mesta av bukspottsenzymerna åt till matsmältningen och lite, om något alls, finns tillgängligt för att kunna bryta ner tumörvävnad, som istället kan växa och sprida sig. Det är tydligt att den otillräckliga enzymaktiviteten är ett av de stora problemen som sjuka människor måste kämpa med och speciellt cancerpatienter.”
(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)


”Joniserande strålning skadar just de celler som håller på att dela sig. De vävnader där cellerna delar sig snabbast är huden och det epitel som bildar ytlagren på de inre organen, liksom insidan på alla ihåliga organ (som tjocktarmen och körtelgångarna). Eftersom det är dessa ytor som får ta emot de största påfrestningarna från miljön måste de ständigt förnya sig. När en cell delar sig vecklas DNA-spiralen ut så att dess genetiska information kan kopieras. I dess expanderade tillstånd är DNA som mest mottagligt för skador, inte bara från strålning utan också från mutagena kemikalier och slumpmässiga olyckshändelser i celldelningsprocessen. Det är inte förvånande att de flesta cancertumörer uppstår i epitelceller.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”När en kvinna beklagar sig över att hon har en tumör i bröstet, studera då tarmkanalen medelst röntgenfotografering. Jag har vid fall av kräfta i bröstet funnit, att nio av tio kvinnor har svår förstoppning av gammalt datum, och jag vet att om de hade fått lära sig, hur de skulle ha undgått förstoppning tio till femton år tidigare, hade de sluppit såväl tumörer i brösten som kräfta.”
(VICTOR PAUCHET, fransk kirurg)

Fotnot: förr kallades cancer för ”kräfta”

Läs även Lymfsystemet och Polyper

Upphettad mat och dryck kan ge cancer

”I en annan undersökning i Lancet har en doktor McCluskey funnit att en ständig irritation i strupen och på tungan förorsakad av varm mat, varma drycker och alkohol kan kopplas till en ökning av strup- och tungcancer. Han föreslår att man doppar ner lillfingret i den varma drycken i tio sekunder. Om man inte skållar sig, kan man dricka drycken.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Andlig näringslära”)


”Ett nytt uppslag i kräftforskningen har givits av den framstående engelske kräftforskaren Kennaway. Denne fann, att om man upphettar vissa födoämnen till mycket höga temperaturer, så bildas i dessa svulstframkallande ämnen. På grund härav gjorde han sig den frågan, om ej de höga temperaturer, som vi använda i vårt hushåll vid stekning, rostning m. m., skulle kunna framkalla svulstbildande substanser genom de förändringar, som dessa temperaturer förorsaka i de i födan naturligen förekommande ämnena. För att få detta utrönt, penslade han vissa försöksdjur med extrakt från hårt stekt kött, rostat kaffe och starkt brynt smör, och fann att detta efter en tid förorsakade elakartade svulster hos en del av djuren.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)


”När kött steks eller grillas bildas cancerframkallande ämnen, framförallt heterocykliska aminer (HCA) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).”
(DAVID STENHOLTZ i boken ”Kostens kraft”)


”Heterocykliska aminer är DNA-förstörande cancerframkallande ämnen som bildas medan köttet tillagas. Ju längre och hetare tillagning av köttet, desto mer av dessa ämnen bildas. I några studier visade sig grillad kyckling ge högre koncentrationer av heterocykliska aminer än andra typer av tillagat kött. Alla typer av kött kan dock innehålla dessa cancerframkallande ämnen i någon grad. Att äta köttet genomstekt (vilket ofta är nödvändigt för livsmedelssäkerheten) har kopplats till en ökad risk för bröstcancer och tjocktarmscancer.”
(JENNIFER K. REILLY i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket” författad av Kris Carr)


”Kokning förstör mer än 83% av all näring i maten och denna oanvändbara mat skapar igenslammade artärer, gifter och andra kroppsliga besvär, vilket förr eller senare leder till energibrist och till sjukdom, t o m cancer.”
(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)


”Den dolda faran i vårt dagliga bröd är en verklighet som får betalas med sjukdomar och lidanden. Jämför man husmanskosten med färsk, rå vegetarisk föda så ökar husmanskosten förekomsten av våra s.k. civilisationssjukdomar, t.ex. allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar och cancer.”
(RAIMO HEINO i boken ”Nya naturläkarboken”)


”De här ämnena bildas snabbare ju högre temperaturen är och ökar kraftigt om man steker i temperaturer över 140 grader. Men även vid lägre temperatur bildas de om koktiden är lång, och därför kan även långkok vara farligt. Ämnena bildas både i kolhydrater och fetter, särskilt animaliska fetter. Men äggviteämnen är farligast, och särskilt de som är rika på aminosyran tryptofan. Mycket hårt stekt strömming visade sig vara fruktansvärt farligt mätt med de här måtten.”
(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)


”I vår moderna tid har ännu en fara tillkommit vad gäller matlagningen: Dr. William Newsome på det kanadensiska Department of Health and Welfare Food Research Division, Bureau of Chemical Safety har upptäckt, att kokta tomater som blivit utsatta för svampdödande medel innehåller 10 till 90 gånger mer ETU (en mutagen och cancerframkallande förening) än råa tomater från samma odling. Han märkte att EBDC-avsvampningsmedel vid värmebehandling bryts ner och bildar ETU. Han anser att mängden ETU i besprutade tomater är 50 gånger större i de tillagade än i de råa. Det kan vara värt att fundera över konsekvenserna av detta, med tanke på de enorma mängder kemikaliebehandlad föda vi idag tillagar och förtär.”
(GABRIEL COUSENS i boken ”Andlig näringslära”)

Läs även Pottengers forskning, Temperaturen på födan och Ät mera rå föda

Varningstecken på cancer

”Most cancers occur after a number of repeated warnings. These may include:
– Headaches that you continually stop with pain killers.
– Tiredness that you keep suppressing with a cup of coffee, tea, or soda.
– Nervousness you try to control through nicotine.
– Medicines you take to ward off unwanted symptoms.
– Seasonal head colds, which you don’t have time to let pass on their own.
– Not giving yourself enough time to relax, laugh, and be quiet.
– Conflicts that you keep avoiding.
– Pretending that you are always fine when you are not.
– Having a constant need to please others, while feeling unworthy and unloved by them.
– Possessing low self-confidence that makes you strive constantly to prove yourself to others.
– Rewarding yourself with comfort foods, because you feel undeserving.


All of these and similar symptoms are serious risk indicators for developing cancers or another illness.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

Läs även Cancerpersonligheten, Känslor & Cancer och Varningssignaler

Vitlök bekämpar cancer

”Det finns flera undersökningar som visat att vitlök har en cancerhämmande effekt, och även här rör det sig om flera olika mekanismer. Förutom att stimulera immunfunktionen tycks den blockera bildandet av vissa carcinogener i tarmarna och skydda DNA från att skadas av andra carcinogener.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)


”Befolkningsstudier visar att folk som äter mycket vitlök löper mindre risk för cancer i framför allt magsäck och tjocktarm.”
(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)


”1983 visade dr W.E. Criss och hans team vid Howard University, Washington DC att vitlök skyddade kroppen från celler som är på väg att bli cancerogena. Han drog då slutsatsen att det kunde vara en god preventiv åtgärd att låta vitlök ingå i den dagliga kosten.

Detta har fått stöd från Kina där Dr Mei Xing vid Shandong Medical College fann att Gangsankommunen hade en mycket låg siffra för döda i magcancer medan en grannkommun i samma provins uppvisade en siffra som var 10 gånger högre. Man åt liknande mat bortsett från att folket i Gangsankommunen åt mycket vitlök medan grannarna knappt åt någon alls.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”En forskare i Tyskland visade att vitlök kan få tumörer att tillbakabildas (särskilt bröstcancer).”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Det finns även studier som ger stöd för att vitlök motverkar cancer.”
(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)


”Allicin, ett av vitlökens viktigaste biologiskt verksamma ämnen, produceras när man krossar vitlök. Det har vid laboratorieförsök visat sig minska tillväxten hos bröst- och prostatacancerceller. Förutom allicin innehåller vitlök andra värdefulla antioxidanter i koncentrerad form, exempelvis selen och germanium. De neutraliserar fria radikaler som man anser påskyndar både tumörers tillväxt och utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning). Cancerforskare vid universiteten i Pennsylvania och Texas i USA har identifierat två andra ämnen som skyddar mot cancer i krossad vitlök: diallysulfid och S-allylcystein. Weizmanninstitutet i Israel har identifierat en molekylmekanism som kan förklara vissa av vitlökens läkande egenskaper. Färska forskningsresultat från Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, som beskriver funktionen hos de kemopreventiva kemikalierna i vitlök, tyder på att de motverkar bröst- och prostatacancer, särskilt under den första sjukdomsfasen. Delvis förbättrar de cellernas förmåga att rensa bort cancerframkallande ämnen, delvis gör de att dessa ämnen får svårare att binda sig till DNA. Preliminära undersökningar tyder på att vitlök även hindrar bröst- och prostatacancerceller från att dela sig och därmed begränsar tumörtillväxten.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Studier av bröstcancer har visat sänkt risk hos dem med högre vitlöksintag (Challier et al 1998, Dorant et al 1995, Ip et al 2000).”
(JAN G. BRUHN och PETER ENEROTH i boken ”Naturläkemedelsboken”)

Läs även Vitlök

Änd- och Tjocktarmscancer

”Tjocktarmscancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna. Cirka 5000 personer drabbas av tjocktarmscancer i Sverige varje år. Fyrtio procent (40%) av dessa dör – alltså ca 2000 personer dör varje år.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)


”Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det är oftast äldre personer som får cancer i tjocktarmen och det är ovanligt att personer under 40 år insjuknar, även om det förekommer.”
(MARTINA JOHANSSON i boken ”Magstarkt”)


”Tjocktarmscancer utvecklas i tarmens slemhinna, oftast som en utväxt – en så kallad polyp. Om cancern sitter i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen kallas det ändtarmscancer. Tumörer i andra delar av tjocktarmen kallas för tjocktarmscancer.

Kroniska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns ökar risken för tarmcancer, och om man tillhör någon av dessa riskgrupper är det viktigt att bli undersökt regelbundet.

Symptom på cancer i tarmen är väldigt lika de symptom som man får vid inflammerad tarm; till exempel att det blöder från den, att avföringsvanorna ändras, ont i magen, slemmig och blodig avföring. Tarmcancer brukar också innebära att avföringsvanorna ändras, att avföringen ändrar form och utseende, samt att man kan känna sig trött och få hjärtklappning.”
(MARTINA JOHANSSON i boken ”Magstarkt”)


”Sårbildande kolit är en annan synnerligen smärtsam obehaglig sjukdom. Ofta är det ett förstadium till cancer i grovtarmen. Mjölkprodukter inte bara bidrar till kolit, utan om man tar bort mjölkprodukter från kosten framkallar det en dramatisk förbättring av kolit. Och, som tidigare nämnts, är mjölkprodukter, tillsammans med alla övriga födoämnen med hög proteinhalt, en allvarlig bidragande orsak till cancer i grovtarmen.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)


”Situationen blir om möjligt ännu värre när ändtarmen, som normalt endast har till uppgift att vara en genomgångskanal och således alltid skall vara tom mellan avföringarna, i stället har förvandlats till en ’gift-tunna’. De kvarblivna och mer eller mindre förhårdnade avfallsämnena ger inte bara upphov till hemorrojder och svåra smärtor. Blodet från den normalt tomma och rena ändtarmen återvänder nu till det allmänna blodomloppet genom den stora hålvenen (Vena Cava) direkt ut till kroppens alla celler. Den med exkrementer fyllda ändtarmen ger således också upphov till förgiftning av blodet. Det är därför inte att förvånas över att ändtarmen är den av cancer mest angripna delen av tjocktarmssystemet. Det är heller inte att förvånas över att tjocktarmen och ändtarmen under sådana sjukliga betingelser även kan bli säte för en självförgiftningsprocess som leder till eller bidrar till andra sjukliga processer i vår kropp.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)


Förstoppning har under många årtionden varit en folksjukdom. Konsekvenserna av denna störning i tjocktarmen leder bl.a. till hemorrojder, divertiklar och cancer. Redan för över ett halvt sekel sedan framhölls betydelsen av grovfibrig kost av bl.a. hälsopionjären Are Waerland. Detta förbisågs av läkarkåren. Först under de senaste åren har denna sanning blivit erkänd. Hur många onödiga operationer, ”påse på magen”, livslånga lidanden och för tidig död har inte detta förbiseende lett till.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)


”Många människor lider i dag av någon slags förstoppning, huvudsakligen i tjocktarmen. När gammal avföring, fylld av förruttnelsebakterier, jäsningsbakterier och matsmältningsgifter blir kvar för länge i tjocktarmen kan tjocktarmen tänjas ut, bland annat av de gaser som tarmbakterierna bildar samt av tarminnehållets vikt. Man kan säga att tarmgifterna »förlamar« tjocktarmens motoriska funktioner och dessutom kan tjocktarmen förlora förmågan att dra ihop sig när den utvidgas för mycket (Laplace lag) av tarmgaserna som »blåser« upp den som en ballong. Allt detta kan förslappa tjocktarmen och särskilt den tvärgående tjocktarmen, colon transversum, kan hänga djupt ner i bukhålan. Detta kan i sin tur bidra till att det uppstår en tjocktarmsinflammation med inflammerade tarmfickor (diverticulit) eller polyper som kan utvecklas till tjocktarmscancer.”
(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)


”Den geografiska fördelningen av cancer i grovtarmen är nästan identisk med fördelningen av de icke elakartade tumörer, som kallas polyper. Dessa förekommer hos nära 20 procent av alla vuxna i Västerlandet men förorsakar vanligtvis inga besvär och förblir oupptäckta. Många patologer anser på goda grunder att de flesta fall av tarmcancer utbildas ur en polyp. Det måste dock understrykas, att bara en mycket liten del av alla polyper någonsin förvandlas till cancer, men ju fler polyper som finns i tarmen, desto större är risken för att en av dem kan bli elakartad.I länder, där förekomsten av cancer i grovtarmen är liten, är polyper i tarmen sällsynta. Detta inbegriper större delen av Asien och hela Afrika. I Afrika är polyper oerhört sällsynta. Exempelvis upptäcktes polyper endast hos sex patienter under en period av tretton år i ett sydafrikanskt sjukhus med över 2 000 bäddar och hög medicinsk standard.

Eftersom fördelningen av både polyper och elakartade tumörer är nästan identisk, är det en allmän uppfattning att de har liknande eller nära förbundna orsaker, och att dessa orsaker nästan säkert står att finna i den mat man äter. Detta innebär inte, att denna är giftig eller innehåller cancerframkallande ämnen, utan att den i grovtarmen kan befordra uppkomsten av cancerframkallande ämnen, så kallade karcinogener, sannolikt genom bakterieaktivitet.

Trots grovtarmens egen storlek är dess inre slemhinnor gott och väl 100 gånger mindre än de i tunntarmen. I tunntarmen är slemhinnorna sammanveckade som en plisserad kjol, så att den totala ytan är mycket större än det ter sig, när man undersöker det inre av tarmen. Grovtarmen är inte veckad på detta sätt, varför tunntarmens totala yta är så mycket större än grovtarmens.

Däremot förekommer både godartade och elakartade tumörer mer än 100 gånger oftare i grovtarmen än i tunntarmen. Detta innebär att tumörer, i förhållande till ytan, är 10 000 gånger vanligare i grovtarmen. Vad kan denna ojämna fördelning av tumörer i tarmen säga oss? Visserligen är slemhinnorna i grovtarmen något mer benägna för tumörutveckling, men den enorma skillnaden antyder att de karcinogener som bär ansvaret i själva verket bildas i kolon snarare än överförs dit genom tunntarmen sedan de inmundigats med maten.

Kost som förefaller helt godtagbar i andra avseenden kan leda till processer i tarmen som skulle kunna öka produktionen eller koncentrationen av cancerframkallande ämnen. Det kan ta femtio år eller mer innan en cancer framträder.”
(DENIS BURKITT i boken ”Fibrer i kosten”)


“Cabbage speeds up estrogen metabolism, which is thought to help block breast cancer and suppress growth of polyps, a prelude to colon cancer. According to research, eating cabbage more than once a week cut men’s colon cancer odds by as much as 66 percent.”
(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health and rejuvenation”)

Läs även Polyper


”Det tycks inte vara en tillfällighet att de som har haft appendicit också har en ökad tendens att senare få coloncancer.”
(DAVID REUBEN i boken ”Mat för ett bättre liv”)

Läs även Blindtarmen


”Cancer i tjocktarmen och ändtarmen, den cancerform som orsakar de flesta dödsfallen i USA, är utomordentligt sällsynt hos afrikanska landsbygdsbor.”
(DAVID REUBEN i boken ”Mat för ett bättre liv”)


”Afrikaner som övergår till västerländsk kost får så småningom västerländska sjukdomar. Det tar en viss tid innan sjukdomstillstånden utvecklas och då är appendiciten (blindtarmsinflammation) den som kommer först hos afrikaner, som drastiskt skär ned mängden slaggrika produkter i sin kost. Undan för undan följer så coloncancer, hjärtattacker, divertikulos och alla de övriga.”
(DAVID REUBEN i boken ”Mat för ett bättre liv”)


”Cancerogena substanser som bildas i tjocktarmen sprider sig till urinvägar, njurar, livmoder och bröstkörtlar hos kvinnor och prostata hos män, dvs i första hand till utsöndringsorgan och naturliga öppningar. Cancer i tjocktarmen ger ofta metastaser i levern.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)


”Cancer i tjocktarmen uppträder speciellt på de ställen, där tarminnehållet stagnerar. Den egentliga blindtarmen (caecum), lever- och mjältkröken samt sigmoideum är sådana stagnationspunkter, där inflammationer kan uppstå. Oläkta sår och slutligen cancer kan bli följden.

Den av cancer mest angripna delen av tjocktarmen är ändtarmen. Cancerceller kan dels invadera omkringliggande vävnad och dels sprida sig i övriga delen av kroppen genom blodet och lymfan.”
(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)


”Människor som har ulcerös kolit löper en statistisk högre risk än andra att drabbas av coloncancer.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)


”En notis från vetenskapsradion refererar den 15 augusti att ”diet ger skydd mot återfall”,

”Att det finns ett samband mellan maten vi äter och risken att drabbas av tjocktarmscancer är känt. Ju mer frukt och grönt du äter, ju mindre är risken att drabbas. Däremot finns inte lika mycket forskning på vad som är bra och dåligt att stoppa i sig efter en fullbordad cancerbehandling.

Men nu visar alltså en ny och välgjord studie bland 1000 cancerpatienter publicerad i medicintidskriften Jama att den som efter en avslutad tjocktarmscancerbehandling åt mycket av vad forskarna kallar en västerländsk diet med mycket rött kött, fett och vitt mjöl fick en tredubblad risk att få ett dödligt återfall av tjocktarmscancer jämfört med patienter som åt lite av den maten…””

(ULF BRÅNELL i boken ”Oddsen till trots”)


”Historien om dricksvattenledningar av asbesthaltiga eternitrör började redan på 1950-talet. AB Eternitrör i Varberg levererade rör på löpande band; rör som köptes in billigt av kommunerna och grävdes ner till vattenledningar i jorden. På den tiden trodde ju alla att asbest var ofarligt. På 1970-talet uppenbarades sanningen: asbest var cancerframkallande.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)


“Slutligen kan asbest också leda till tjocktarmscancer. Det finns nämligen undersökningar som påvisat ett samband mellan asbest och tjocktarmscancer. Vanliga symptom för sjukdomen är diarré, förstoppning, täta trängningar och blod i avföringen.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)


”Att högre halter av asbest i dricksvattnet kan orsaka cancer visas av en studie i Norge. För några månader sedan publicerade Norska Cancerregistret i Oslo en undersökning som bekräftade sambandet mellan överdödlighet i mag- och tarmcancer och asbest i dricksvattnet.”
(TAGE TUVHEDEN i boken ”Sanningen om asbest i dricksvattnet”)

Läs även Vatten


”Redan 1953 rapporterades att Londons busschaufförer dog i yngre ålder än stadens busskonduktörer. Först var det oklart varför, men ganska snart förstod man att det berodde på att konduktörerna rörde sig i bussen medan chaufförerna satt vid ratten. Det har följts av åtskilliga studier som visar att stillasittande ökar risken för hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, bröstcancer och tjocktarmscancer.”
(ANDERS ROSENGREN i boken ”Hela livet”)

Läs även Motion


”En del forskare anser att en bidragande orsak till att indierna har mycket lägre frekvens av viss cancer jämfört med människor i västvärlden faktiskt beror på att de får i sig mycket mer kurkumin. Man tror att ämnet motverkar att tumörceller bildas men också att det stryper åt den viktiga blodförsörjningen i tumörcellerna. Tjocktarmscancer verkar vara extra känsligt för kurkumin. Strö över lite gurkmeja på maten varje dag.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


“One study, published in 2006 in the medical journal Oncogene, showed that curcumin inhibited the growth of human colon cancer cells.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


”Aktuell forskning vid Robert Gordon University i Aberdeen visar att det bara är rå broccoli som skyddar mot tjocktarmscancer, att döma av mängden skadat DNA i tjocktarmsceller från grisar. Man misstänker att de cancerförebyggande glukosinolaterna, ett förstadium till de isotiocyanater som produceras i tarmkanalen, förstörs vid tillagningen. Man vet dock inte hur lång tid upphettningen måste pågå innan de förstörs. Som jag redan har påpekat är det nyttigast att äta grönsaker så råa som möjligt.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)


”Flera studier har ganska genomgående visat att äggkonsumtion kan öka risken för tjocktarmscancer, mer för kvinnor än för män.”
(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)


“The strongest correlation was between egg consumption and colon cancer, and that eating more than five eggs per week increased colon cancer risk by 42 percent.”
(CYRUS KHAMBATTA och ROBBY BARBARO i boken ”Mastering diabetes”)

Läs även Ägg


“According to two recent studies conducted at the University of San Diego, increasing blood levels of vitamin D through sunlight may decrease a person’s risk of developing breast cancer by 50 % and of developing colorectal cancer by more than 65 %.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

Läs även Solljus är cancerhämmande


”Det finns flera undersökningar som visat att vitlök har en cancerhämmande effekt, och även här rör det sig om flera olika mekanismer. Förutom att stimulera immunfunktionen tycks den blockera bildandet av vissa carcinogener i tarmarna och skydda DNA från att skadas av andra carcinogener.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv”)


”Befolkningsstudier visar att folk som äter mycket vitlök löper mindre risk för cancer i framför allt magsäck och tjocktarm.”

(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)

Läs även Vitlök


”Den rådande missuppfattningen att alkohol har en hälsosam effekt bygger på en förenklad tolkning av epidemiologiska studier, menar de australiska forskarna Rodney Jackson och Robert Beaglehole. De pekar på att lätt till måttligt alkoholdrickande ökar dödligheten i bland annat skrumplever, olycksfall, slaganfall och, troligen, både bröstcancer och grovtarmscancer. Hos såväl män som kvinnor under 40 år finns ett samband mellan en låg mängd alkohol och ökad dödlighet.”
(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)


”Alla alkoholhaltiga drycker, oavsett sort, bidrar till att öka en rad olika cancersjukdomar, som bröst-, mun, hals, matstrups-, lever- och tjocktarmscancer. Analysen som är en sammanställning av flera vetenskapliga rapporter visar att redan en låg till måttlig konsumtion ökar risken betydligt. Alkohol bildar ett ämne i kroppen, acetaldehyd, som skadar DNA, vår arvsmassa.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)

Läs även Alkohol & Cancer


”Nötter (i synnerhet trädnötter) har fantastiska anticanceregenskaper. I en nyligen genomförd studie tittade forskare vid Yale University på dödstal och canceråterfall hos patienter med grovtarmscancer i stadium 3. Hos de patienter som åt två portioner nötter eller mer i veckan hade canceråterfallen minskat med 42 procent och dödstalet med 57 procent. Du läste rätt – cancerpatienter som åt nötter bara två gånger i veckan minskade risken att dö med mer än hälften. Det är effektivare än de flesta vanliga cellgiftsbehandlingar! Det är värt att notera att det inte skedde någon minskning av canceråterfallen hos patienter som åt jordnötter – vilket inte är någon överraskning för mig (eller för dig heller vid det här laget) eftersom jordnötter är en typ av baljväxt som är full med lektiner och inte alls är några nötter. I själva verket har det i studier på djur visat sig att jordnötslektin gynnar grovtarmscancer.”
(Dr. STEVEN R. GUNDRY i boken “Livslängdsparadoxen”)


”Forskare vid Ewha-universitetet för kvinnor, Seouls nationella universitet och Sungkyunkwan-universitetet i Sydkorea undersökte ett valnötsextrakt för dess förmåga att döda cancerstamceller. I laboratorieexperiment odlade de tjocktarmscancerstamceller som isolerats från en patient och exponerade cellerna för ett valnötsextrakt. Efter två dagars exponering hade antalet cancerstamceller som behandlats med valnötsextrakt minskat med 34 procent. På sex dagar hade förbluffande 86 procent av cancerstamcellernas tillväxt hämmats. Den kraftfulla effekt som valnötter har på cancerstamceller kan hjälpa till att förklara resultaten från en studie med 826 patienter med tjocktarmscancer i stadium 3 i vilken ett intag av valnötter kunde kopplas till 57 procent lägre risk att dö och 42 procent lägre risk att få canceråterfall. Om du har tjocktarmscancer kan valnötter bokstavligen rädda ditt liv.”
(Dr WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Läs även Nötter


”Rödbetor har visat sig förstärka reningsprocessen i levern och de bidrar också till skyddet mot hud-, lung- och tjocktarmscancer.”
(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)

Läs även Rödbetor


”I en studie från Mario Negri-institutet för farmakologisk forskning och universitetet i Milano undersöktes 27 000 italienska deltagare för sitt intag av extra virgin olivolja, smör, margarin och fröoljor. Deras intag analyserades för att hitta kopplingar till olika cancerformer. Forskarna fann att 3-4 teskedar olivolja kunde kopplas till 70 procent lägre risk för matstrupscancer, 60 procent för struphuvudcancer, 60 procent för mun- och svalgcancer, 32 procent för äggstockscancer, 17 procent för tjocktarms- och ändtarmscancer och 11 procent för bröstcancer. Dessa hälsovinster återfanns inte hos något av de andra fetterna.”
(Dr. WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

Läs även Olivolja


”Betydelsen av fullkorn i cancerförebyggande syfte fick sin belysning i en rapport som 2001 publicerades i Journal of the American Dietetic Association (det amerikanska dietistsällskapets tidning). Författarna utförde en ”metaanalys” och gick igenom all tillgänglig vetenskaplig litteratur om fullkorn och cancerrisk. Det här är vad de fann: Av fyrtiofem undersökningar om fullkorn och cancer visade fyrtiotre att konsumtion av fullkorn gav ett väsentligt skydd mot flera former av cancersjukdomar. Särskilt fann man ett skyddande samband omnämnas i 9 av 10 hänvisningar till studier av ändtarmscancer och polypbildningar, i 7 av 7 studier av magcancer, i 6 av 6 studier av andra typer av cancer i mag-tarmkanalen.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Cancerforskaren Denis Burkitt med flera har klarlagt att den förfinade fiberfattiga kost vi har i Sverige och västvärlden i övrigt i form av vitt bröd, vitt mjöl, kokta grönsaker, vitt socker, potatis utan skal, polerat ris etc har samband med cancer i tjocktarmen och ändtarmen. Tarmprocessen går långsammare och tarmväggen förslappas. Tarmfickor kan då bildas och cancerframkallande ämnen uppstå i tarminnehållet. Hos de flesta människorna har tjocktarmen förvandlats genom osunda vanor från ett högeffektivt transportorgan till en behållare för gifter och skadliga bakterier.

Tjocktarmen har förvandlats till en kloak och ändtarmen till en latrin. Normalt är ändtarmen tom och skall endast tjäna som genomgångskanal för avfallet. Hos de flesta civiliserade människor är den i flera fall en latrin fylld med stenhårda exkrementer, ibland full av sår och blödande knutor, s k hemorrojder. I denna del av tjocktarmen uppträder också de flesta fall av tarmcancer.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Frisk med fasta och Föllingekost”)


”Fibrerna har också den egenskapen att de begränsar gifteffekterna hos en del kemiska substanser såsom tillsatser och färgämnen. Enligt specialister på sjukdomar i mag-tarmkanalen kan vissa fibrer minska risken för bl.a. cancer i grovtarmen och ändtarmen.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken ”Jag äter – och förblir smal”)


”Dessutom innehåller fullkorn mycket fibrer som bidrar till lägre blodtryck och ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 samt cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Enligt specialister på sjukdomar i mag-tarmkanalen kan vissa fibrer minska risken för bl.a. cancer i grovtarmen och ändtarmen.”
(MICHEL MONTIGNAC i boken ”Jag äter – och förblir smal”)


”Fiberinnehållet i tarmen har betydelse för uppkomsten av tjocktarmscancer. I Japan innehåller födan mycket fiber, och incidensen av tjocktarmscancer är låg, medan den är hög i USA, där fiberinnehållet i födan är lågt. Japaner, som flyttar till USA, får inom en generation samma incidens av tjocktarmscancer som amerikanarna.”
(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”En surgörning kan åstadkommas genom att bakterierna i tjocktarmen får bryta ned fiber och icke-absorberad stärkelse samt andra sockerarter i födan till kortkedjade syror. Man kan alltså göra avföringen sur genom att öka fiberinnehållet i födan. Detta är i överensstämmelse med de iakttagelser man gjort, att länder där man har högt fiberinnehåll i födan har en lägre incidens av coloncancer. Vegetarianer har en mindre risk för tjocktarmscancer. Dessa har ett lägre pH i feces än människor med coloncancer. Afrikaner, som lever på den traditionella kosten med mycket fiber och litet fett, har ett pH i feces som är betydligt lägre än 6,5. Dessa afrikaner får sällan coloncancer. Däremot får vita i Afrika, som äter en västerländsk diet som är fattig på fiber och rik på fett, ett pH i feces som överstiger 6,5.

Fiber i födan ökar dessutom passagehastigheten genom colon genom att defekationsvolymen blir större. Detta skyddar också mot cancer, då eventuella andra karcinogener i tarminnehållet därför under en kortare tid kommer i kontakt med colonslemhinnan.”

(SVEN-OLOF SPJUTH i boken ”Hälsan själv”)


”När de osmälta fibrerna når grovtarmen, får de många viktiga uppgifter. Här samverkar fibrerna med skilda giftämnen i tarminnehållet och förhindrar upptaget av dessa gifter i kroppscirkulationen. På detta sätt elimineras giftämnen från kroppen istället för att sugas upp av denna. Om karcinogener (cancerframkallande ämnen) finns utspädda i en stor kvantitet avföring och uttömmes ur tarmen ganska snabbt istället för att bli kvar inom denna, blir de mindre farliga. Detta har påvisats vid experiment. Om djur utfodras med en fiberrik kost som innehåller gifter av olika slag, vållar gifterna endast liten skada. Om djuren utfodras med samma gifter i samma doser men med en kost som är mindre fiberrik, blir de sjuka och dör.”
(DENIS BURKITT i boken ”Fibrer i kosten”)


”Det är helt tydligt att personer som äter mycket fibrer har ett mer välfungerande tarmsystem än de som bara äter lite fibrer. Fibrer ökar avföringens volym och frekvens, och brist på fibrer leder ofta till förstoppning. För att öka mängden fibrer i kosten ska man äta mera frukt, grönsaker och fullkornsprodukter. Det finns faktiskt fem typer av fibrer som skiljer sig åt vad gäller vattenlöslighet och kemisk uppbyggnad. Alla är nyttiga, men de kan delas in i två grupper som är nyttiga på var sitt sätt. I den första gruppen finns det tre sorter som är till mycket stor hjälp för tarmarna och som eventuellt också minskar risken för sjukdomar i tjocktarmen, däribland tjocktarms- och ändtarmscancer. Det är de icke vattenlösliga fibrerna cellulosa och lignin, som det finns särskilt mycket av i vetekli och fullkornsmjöl, samt hemicellulosa, som endast delvis är vattenlösligt. Hemicellulosa hittar man i fullkornsmjöl, nötter, frön, frukt och grönsaker. Psylliumfrö, som är rikt på hemicellulosa, är huvudingrediensen i många ”bulklaxativer” som gör avföringen mjukare och fylligare och som gör det lättare att tömma tarmen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Redan en av fiberforskningens pionjärer, den engelske barnläkaren Denis Burkitt slog efter 24 års fältarbete i Uganda fast att ett land där människorna har små bajskorvar kommer att behöva stora sjukhus.

Burkitt beskriver i sin mest kända bok från 1979 hur urbefolkningar i Afrika ofta producerar avsevärda mängder, uppåt ett halvt kilo per dag. Det är fyra gånger mer än vad många i västvärlden mäktar med. När vikten per dag sjunker under 225 gram ökar risken för tjocktarmscancer snabbt.”

(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)

Läs även Fibrer


”Samtidigt studerade dr Jeffrey Bland, filosofie doktor, tidigare verksam vid Linus Pauling-institutet, under en vecka effekterna av Aloe vera på avföring och tarmrörelser. Hans resultat tydde på förbättrad proteinspjälkning och absorption och mindre förruttnelse i tarmarna. Denna förändring kan i sig hjälpa till att förebygga cancer i tjocktarmen. Ytterligare forskning av dr Bland och hans team visade att Aloe vera-juice har den naturliga egenskapen att bryta ner och lösa upp avlagringar i tarmsystemet, vilket hjälper till att avgifta tjocktarmen.”
(Dr. SHANTHA GODAGAMA i boken ”Handbok i Ayurveda”)

Läs även Aloe vera


”Kliniska studier låter förmoda att förtäring av linfrö skyddar mot tarm- och bröstcancer.”
(PATER KILIAN i boken ”Lilla klosterapoteket”)


”De skyddar också mot tarmcancer. Linfrö har hög halt av lignanförstadier, som av tarmens bakterieaktivitet omvandlas till cancerförebyggande föreningar. Lignanerna är dessutom antioxidanter, antibiotiska och allmänt tumörhämmande.”
(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)

Läs även Linfrö


”Förutom massor av antioxidanter, klorofyll, fibrer, folsyra, järn och kalcium så innehåller de även hälsosamt omega 3-fett. Gröna bladgrönsaker skyddar därför mot allt från benskörhet till vissa cancersorter, bland annat tarmcancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)

Läs även Gröna blad och Gröna drinkar


”Vissa kritiserar en växtbaserad diet och anser att den är för extrem eller drakonisk. Websters lexikon definierar drakonisk som ”omänskligt grym”. En närmare granskning avslöjar att ”extrem” och ”omänskligt grym” inte beskriver en växtbaserad kost, utan konsekvenserna av vår nuvarande västerländska kost. Att få bröstbenet itusågat för en bypass-operation eller drabbas av stroke som leder till afasi kan väl kallas extremt, och att få bröst, prostata, tjocktarm eller ändtarm borttagna på grund av cancer kan kännas omänskligt grymt. Dessa sjukdomar förekommer sällan bland folk som äter en växtbaserad kost.”
(Dr. CALDWELL B. ESSELSTYN JR)


”Sannolikheten för att få cancer, i synnerhet i mag-tarmkanalen, är större om man äter mycket saltad, inlagd eller rökt mat, särskilt om den är av animaliskt ursprung.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att mycket rött kött och charkuterivaror ökar risken för tjock- och ändtarmscancer.”
(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)


”Jag har lagt märke till att kvinnor tycker mer om grönsaker än vad män gör. En del män äter bara kött och potatis, med undantag för en sallad då och då med fet dressing till. En kvinnlig patient som nyligen hade blivit änka berättade att hennes make hade avlidit i tjocktarmscancer efter att ha levt på kött och potatis hela livet. ”Det enda gröna jag någonsin såg honom äta”, sade hon, ”var oliven som han hade i sin martini.””
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”I Europa har EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), i en stor studie som följde över 470 000 personer i tio olika länder, kommit fram till samma slutsats när det gäller tjocktarmscancer: Risken var dubbelt så hög för personer som åt stora mängder kött som för dem som konsumerade mindre än 20 g om dagen.”
(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)


”En kött-, ägg- och fiskrik föda ger genom sin höga halt av förruttnelsebakterier upphov till mer eller mindre giftiga substanser. I tarmfickor som bildas uppstår cancerframkallande ämnen i tarminnehållet.”
(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken i boken ”Lev rätt, ät rätt, bli frisk del 1”)

Läs även Cancer & Köttätande


”Joniserande strålning skadar just de celler som håller på att dela sig. De vävnader där cellerna delar sig snabbast är huden och det epitel som bildar ytlagren på de inre organen, liksom insidan på alla ihåliga organ (som tjocktarmen och körtelgångarna). Eftersom det är dessa ytor som får ta emot de största påfrestningarna från miljön måste de ständigt förnya sig. När en cell delar sig vecklas DNA-spiralen ut så att dess genetiska information kan kopieras. I dess expanderade tillstånd är DNA som mest mottagligt för skador, inte bara från strålning utan också från mutagena kemikalier och slumpmässiga olyckshändelser i celldelningsprocessen. Det är inte förvånande att de flesta cancertumörer uppstår i epitelceller.”
(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)


”De välkända biverkningarna av strålning och cellgifter – håravfall, aptitförlust, illamående och kräkningar – är tecken på de skador som drabbar normala celler i huden och mag-tarmkanalen.”
(ANDREW WEIL i boken ”Bli frisk av dig själv)

Läs även Cancer från strålning


Biprodukter till klor, även kallade organiska klorföreningar, är onaturliga föreningar som skapas som ett resultat av den kemiska växelverkan mellan klor och organiskt material. De förekommer främst som ett resultat av klorering av det kommunala vattnet, men när vi träffar på dem i vårt dagliga liv kan de också ha andra klorkällor. Enligt en gemensam studie utförd av Harvard University och Medical College of Wisconsin, står den enkla handlingen att dricka klorerat vatten för cirka 15 procent av all ändtarmscancer.”
(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

Läs även Klorfritt vatten!


“Apples contain quercetin, a flavonoid that, in a 2001 Mayo Clinic study, helped prevent the growth of prostate cancer cells. Another study, at Cornell University, showed that phytochemicals in the skin of an apple inhibited the reproduction of colon cancer cells by 43 percent. And the National Cancer Institute reported that foods containing flavonoids like the ones in apples may reduce the risk of lung cancer by as much as 50 percent.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)


“When you eat (or juice) apples, don’t forget the peel. Apple peels have been found to have potent antioxidant activity and can greatly inhibit the growth of liver cancer and colon cancer cells. Though almost all apples contain valuable phenols and antioxidants, the good old Red Delicious seems to frequently come out the winner when it comes to antioxidant power.”
(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on earth”)

Läs även Äpple


”Studies have indicated that processed and refined foods along with alcohol and red and processed meats are a lethal combination. Not only does a diet rich in these foods promote lymph congestion and obesity over a period of time, it is also associated with an increased risk for many types of cancer – including breast, colon and pancreatic cancer.

These foods are highly acidic and have an excess of ‘fire energy’. Conventional Western nutritionists call these foods ‘heaty’, while Chinese and other forms of natural medicine, believe they produce an excess of ‘fire’ energy.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Feel great, lose weight”)

Läs även Tjocktarmscancer

Övriga orsaker till cancer

“Almost everyone agrees that obesity is one of the main causes of most so-called diseases of civilization, or the degenerative diseases: arthritis, diabetes, heart disease – and cancer. Metropolitan Life statistics show that the prevalence of these diseases among the overweight is far greater than among those of normal weight. According to Dr. Issels, animal studies show that the animals allowed to eat as much as they wished had 5.3 times more spontaneous cancer tumors than those animals who fasted every second day. The hunger years during and immediately after both World Wars resulted in a virtual disappearance of cancer, as well as of most other diseases of civilization. When food rationing was abandoned, cancer statistics soared rapidly back to a pre-war level. Even such a conservative organization as the National Cancer Institute acknowledges the relationship between overeating and cancer. Their official publication, “The Challenge of Cancer.” states, “There is statistical evidence from various insurance companies that overweight persons have a distinctly greater tendency for developing cancer.””
(PAAVO AIROLA i boken “Cancer”)


“Canadian research has shown that people abused in childhood have a nearly 50 percent increased risk of cancer in adulthood.”
(GABOR MATÉ i boken ”When the body says no”)


”Mitt arbete med män och kvinnor, som lidit av allergier, huvudvärk, förstoppning, emfysem, cancer och andra hälsoproblem, har visat att de flesta av dessa problem beror på dålig matsmältning och brist på enzymer vid matsmältningen.”
(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)

Läs även Optimal matsmältning


”I dag tror man att ungefär 300 miljoner människor, de flesta i Afrika och Asien, bär på hepatit typ B som kan vara både akut och kronisk. I 20 % av fallen leder den till skrumplever vilket kan utvecklas till levercancer. Varje år dör ca en ½ miljon människor av levercancer, de flesta med HBV infektion som grundorsak.”
(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)


”Nattarbetare har större förekomst av övervikt, liksom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer, men frågan är om det beror på att de brukar äta skräpmat på natten eller att de helt enkelt inte får tillräckligt med sömn. Forskare har försökt reda ut detta med hjälp av strikt kontrollerade studier där människor fått följa samma kost och samma sömnmönster, men vid fel tider på dygnet. När försökspersonerna åt på kvällen och på natten ökade deras blodtryck, inflammationsgrad och kolesterolvärde, och ungefär en tredjedel utvecklade prediabetes på bara tio dagar. Våra kroppar är helt enkelt inte avpassade för att hantera mat på natten.”

(MICHAEL GREGER i boken “Konsten att inte banta”)

Läs även Alkohol & Cancer, BH & Bröstcancer, Cancer från strålning, Cancer & Köttätande, Cancerdiagnosens konsekvens, Cancerns dolda budskap, Cancerogena ämnen, Cancerpersonligheten, Försurning av kroppen, Hur viktig är kosten?, Känslor & Cancer, Mammografi, Mjölk & Cancer, Orsak & Verkan, Rökning & Cancer, Sambandet mellan rotfyllningar och cancer, Solskyddsmedel orsakar cancer! och Upphettad mat och dryck kan ge cancer