Bokrecensioner

Här bjuder jag på korta bokrecensioner över de 23 absolut BÄSTA BÖCKERNA (och mest givande) jag någonsin läst (jag har läst MÅNGA böcker!).  

”En bok är som en matsedel, den kan stimulera hungern, men att bara läsa den ger ingen tillfredsställelse. De verkliga insikterna får man bara genom erfarenhet.”
(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)

ALEXIS CARREL – Den okända människan (orig. titel – L´homme cet inconnu)

1912 års nobelpristagare i medicin skrev denna fantastiska bok 1935 om det mest fascinerande som finns – människokroppen. Läs, begrunda och BEUNDRA din egen kropps otroliga potential och funktion. Alexis förutspår i boken en del om människans utveckling som redan har slagit in. Boken är skriven ur ett HELHETSPERSPEKTIV. Denna otroliga bok fick mig att börja ha TILLIT till och FÖRSTÅELSE för min egen kropp på ett djupare plan. Här kan du läsa två smakprov ur boken.

ALICE MILLER – Det självutplånande barnet (Drama of the gifted child)

Jag rekommenderar de flesta av Alice’s böcker, men denna är bäst att börja med. INGEN har försökt skapa en bättre värld för världens alla barn mer än hon! Hon VÅGAR ifrågasätta ALLT – ”uppfostran”, religion, samhälle, kultur, traditioner, föräldrar, skolmedicinen, psykiatrin, vetenskap o s v. INGEN förstår sig på barns behov och upplevelser mer än hon. Önskar du få bättre kontakt och förståelse för ditt eget Inre Barn (och hur din barndom präglar hela ditt liv) – läs hennes böcker. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

Här är Alice Miller’s hemsida: www.alice-miller.com

ARE WAERLAND – Hälsans utvalda folk

När denna bok ”hamnade i mina händer” förändrades hela mitt synsätt på vår livsstils inverkan på kropp och hälsa. I boken beskrivs Hunzafolket som levde isolerat i Hunzadalen och att de aldrig hört talas om våra civilisationssjukdomar (och än mindre led av dem!) och de levde FRISKA i 120 år (och dog friska i sömnen – en naturlig död som inte längre existerar i västvärlden, det anses ju numera ”naturligt” att dö av sjukdom) – som egentligen är alla människors naturliga levnadsålder. Jag började därmed ifrågasätta huruvida skolmedicinens kunskap är korrekt eller inte. Jag förstod att Hunzafolket BEVISLIGEN kan mer om hur man bör leva sitt liv än läkare som har en medelålder på ca 60 år (enligt undersökningar) och själva lider av alla de sjukdomar som de är anlitade av sina patienter för att försöka ”bota” (läs ”vårda sjukdomar”).

Läs även Hälsans utvalda folk

ARE WAERLAND – I sjukdomarnas häxkittel (In the cauldron of disease)

Ares första mästerverk om hälsa som han skrev 1934 när han bodde i London, därför gavs den ut på engelska först. Vill du veta varför vi blir sjuka ur ett fysiskt perspektiv och hur kroppen fungerar, eller SKA fungera (om vi bara tar hand om den på bästa sätt) är detta en mycket välskriven och lättförståelig bok. Are är verkligen ingen TEORETIKER, han lär endast ut det han själv i årtionden testat på sig själv. Denna bok startade Sveriges genom tidernas största ”hälsovåg”, och det med rätta. Han går även på skolmedicinens ”fallgropar” och symtomdämpande behandlingar. Vill du veta sjukdomarnas ORSAKER ur ett fysiskt perspektiv är detta boken för dig.

ARTHUR JANOV – Det kännande barnet (The feeling child)

Arthur är en riktig ”barnets beskyddare” som FÖRSTÅR ett barns verkliga behov och som har den värdefullaste kunskapen (jämte Alice Miller, Frederick Leboyer och John Bowlby) om hur starkt vår barndom präglar hela våra liv. I denna underbara bok beskriver han hur vi påverkas i livets första skeden och vilka behov vi har, behov som ofta missförstås eller förbises av de flesta föräldrar eftersom de själva inte har fått sina egna behov tillfredsställda som barn i sin tur. Han skriver på ett mycket lättfattligt och pedagogisk sätt med VARM medmänsklighet som genomsyrar texten. Jag vill även varmt rekommendera alla hans andra böcker. Han är upphovsman till primalterapin. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

Här är Arthur Janovs hemsida: www.primaltherapy.com

DAN MILLMAN – No ordinary moments

Den BÄSTA BOKEN ALLA KATEGORIER – LIVSVISDOM när den är som bäst! Oerhört KONKRET skrivet med KONKRETA exempel, övningar och utmaningar som hjälper dig att leva ett bättre och mer MEDVETET liv. Vardagslivet är vår ”andliga skola”. Ska du bara läsa eller köpa en enda bok så är det DEN HÄR du ska välja. Här kan du läsa några citat ur boken.

Här är Dan Millman’s hemsida: www.peacefulwarrior.com

DAN MILLMAN – The life you were born to live

Här tar Dan Millman upp de andliga lagarna på ett lättförståeligt och KONKRET sätt. Du kan med hjälp av numerologi (ditt födelsetal) snabbt och lätt se vilka olika prövningar du kommer att få under ditt liv. Och här får du konkreta, handfasta tips och råd hur du kan lära dig hantera det som kommer i din livsväg. Jag har sagt det MÅNGA GÅNGER – Dan Millman skriver de ABSOLUT BÄSTA böckerna! Här kan du läsa några citat ur boken.

Läs även Dan Millman-citat

DAVID ICKE – Och sanningen ska göra er fria (And the truth shall set you free)

Efter att ha läst denna bok ”faller bitarna på plats” varför världen ser ut som den gör. Vi är medvetet styrda efter maktelitens egen ”agenda” genom massmanipulation, t ex ”PROBLEM – REAKTION – LÖSNING”. Makteliten kontrollerar och använder sig av, och givetvis har de även framgångsrikt varit med och SKAPAT dem, KRAFTFULLA redskap för att styra oss: politik (kommunism & kapitalism m m), bankväsendet (både nationell & världsekonomi, och samtliga länders ENORMA ”utlandsskulder”), militär, religion, vetenskap (den nya tidens ”religion”), media (tv, tidningar, radio och till stor del Internet), utbildning, skolmedicinen, läkemedelsindustrin, polisväsendet, underrättelsetjänster, kött- & mejeriindustrin, Hollywood, NASA, o s v…

Här är David Icke’s hemsida: davidicke.com

DEAN ORNISH – Kärlekens läkande kraft (Love and survival)

Dr Ornish är världens mest framgångsrikaste hjärtläkare. Han har blivit det för att han har förstått att kroppen (och hjärtat i synnerhet) påverkas på många plan – det fysiska, psykiska och själsliga planet. Och den starkaste läkande kraften är KÄRLEKEN vilket han skriver mycket om i denna bok. Han förespråkar vegetarisk kost, yogaövningar, meditation och självstödsgrupper för att komma tillrätta med kroniska hjärtsjukdomar (och även alla andra sjukdomar) och INGEN har lyckats få så otroligt bra resultat som hans metod. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

GABRIEL COUSENS – Andlig näringslära (Spiritual nutrition and the rainbow diet)

En fantastiskt intressant bok som är skriven på bästa sätt. Han tar upp syra-bas-balansen, biologisk transmutation, kroppens energifält, matens vibrationer, chakrasystemet, matens färg och MYCKET annat som ALLA ”näringsterapeuter” oftast är totalt okunniga om. En av de allra bästa ”kost och hälsa”-böcker jag läst. Gabriel är den nu levande människa som vet MEST om kostens betydelse för hälsan enligt mig. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

Här är Gabriel Cousens’ hemsida: treeoflife

GAY & KATHLYN HENDRICKS – Kroppens egen intelligens (At the speed of life)

En suverän bok som beskriver hur vårat undermedvetna hela tiden ”lyser igenom” i vårt kroppsspråk – för kroppen ljuger aldrig, men i sinnet kan vi väldigt lätt gå vilse. En bok som ALLA terapeuter och hälsointresserade bör läsa! Här kan du läsa några citat ur boken.

GÖRAN LARSSON Skamfilad

En av mina absoluta favorit-böcker om hälsa. Framförallt klargör denna bok hur otroligt mycket skammen påverkar våra liv och skapar destruktiva beteenden, självkritik, ohälsa och förstör våra relationer. För mycket skam, från barndomen, gör att vi inte kan älska oss själva, håller oss tillbaka från våra drömmar och vad vi vill i livet, gör att vi tappar kontakten med vårt Sanna Jag och dränerar oss på energi och kraftigt blockerar vår livslust och kreativitet. Ett måste-läsa tips för alla som inte riktigt förstår varför vi aldrig kan må riktigt bra eller bli nöjda med våra liv. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

HARVEY DIAMOND – Lev utan smärta (Living without pain)

En mycket pedagogisk bok om hur smärta uppkommer ur fysiskt/biologiskt perspektiv. Harvey, som är upphovsman till FIT FOR LIFE, skriver mycket om hur kroppen fungerar och hur den reagerar på olika sorters föda och livsstilar. Han beskriver skillnaden mellan levande och död föda m m. En måste-läsa-bok för alla med kroniska sjukdomar/besvär och alla som är hälsointresserade. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

INGEBORG BOSCH – Rediscovering the true self

En bok som är till STOR hjälp att förstå hur mycket vår barndom präglar hela våra liv. Mycket konkret och lättförståelig. Vill du lära känna dig själv djupare så rekommenderar jag VARMT denna bok. Här finner du konkret vägledning i din andliga utveckling.

JEAN JENSON – Att återerövra sitt liv (Reclaiming your life)

Denna bok är otroligt lättläst och pedagogisk och handlar om våra obearbetade känslor, trauman och händelser från barndomen och hur de påverkar våra vuxna liv. Boken kan hjälpa dig att upptäcka dolda och omedvetna mönster och känsloförsvar som hindrar dig från att leva det liv du innerst inne önskar och längtar efter. Saknar du mening i ditt liv är det här boken för dig! Här kan du läsa några smakprov ur boken.

JOHN VIRAPEN – Piller & profiter

John var VD i Sverige för ett av världens största läkemedelsföretag, Eli Lilly & co. Han beskriver hur läkemedelsföretagen medvetet fuskar i studierna för sina nya läkemedel som ska ”frälsa världen”. Dödsfall p g a läkemedelsbiverkningar i studierna rapporteras inte utan istället skrivs det bort ur forskningen som ”ej fullföljd studie” m m. Han tar upp riskerna med läkemedel och vad som egentligen finns ”bakom” läkemedelsföretagens agenda – och det är INTE att försöka hjälpa människor till bättre hälsa utan istället forskar man på det som ger livslång inkomst för dom. De hittar medvetet på många nya ”marknader” (genom att hela tiden ”uppfinna” nya sjukdomar) för att kunna sälja läkemedel till friska personer – särskilt barn. Ett citat ur boken som sammanfattar alltsammans: ”Kroniskt sjuka människor garanterar livslång omsättning – ett läkemedel som botar skulle ju förstöra en sådan marknad.”

Här kan du läsa några smakprov ur boken.

PETER TOMPKINS & CHRISTOPHER BIRD – Växternas hemliga liv (The secret life of plants)

Jag hade både kramat och ”kommunicerat” med träd (och andra växter) i mer än ett år innan jag fann denna bok. Boken ger klara bevis för att växter har ett medvetande. Mycket intressant att t ex läsa om Cleve Backsters forskning med att koppla en polygraf (lögndetektor) till en växt och se vad som händer. Cleve var anlitad av FBI för att utbilda agenter till att använda polygraf och började testa olika experiment med växter, m m. En fantastisk bok som beskriver hur fantastisk världen är under det materialistiska och ytliga.

ROBERT S. MENDELSOHN – Den vita lögnen (Confessions of a medical heretic)

Robert skriver om många myter och ”fusk” inom skolmedicinen. Han var själv läkare och även lärare för läkarstudenter och sade till dem att när de väl ska göra ”skolmedicinska prov/tentor” att alltid välja det minst logiska och sunda svaret på flervalsfrågorna så kommer de att klara provet. En mycket välskriven bok med många bevis för hur skolmedicinen vårdar sjukdomar istället för att bota dem. Han skriver om skolmedicinens ”överstepräster” som alla andra ”troende” (skolmedicinare och medicinska vetenskapsmän) blint följer UTAN sund förståelse för logik, helhetsperspektiv, lagen om orsak och verkan, osv. En bok för alla som jobbar inom skolmedicinen BÖR läsa. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – Kinastudien (The China study)

Om du väljer att enbart läsa en enda bok om kostens inverkan på din hälsa så är detta den ultimata boken. Världshistoriens största och noggrannaste studie om sambandet mellan kosten och hälsan. Dock uppskattades inte de övertydliga resultaten från studien av ”styrande krafter” som försökt ”tysta ner” hela studien, därför valde Colin att skriva denna bok så att allmänheten kunde ta del av den. Pedagogisk och lättläst bok. Här kan du läsa två smakprov ur boken.

Fotnot: Kinastudien anses av många okunniga ha blivit ”sågad” då det spridits lögner om studien sedan en mycket ful intervju gjordes av Dr Yeo, som själv är en ”inbiten köttätare”, under en dokumentär för BBC vilket har spridits på nätet. Om du som läser detta är intresserad av en helt annan sida av detta ”fenomen” kan du läsa sidorna 240-242 i boken ”The future of nutrition” av T. Colin Campbell och bilda dig en egen sanning istället för att lita på dessa lögner!

THÉRÈSE BERTHERAT – Kroppen har sina skäl (Le corps a ses raisons)

Med hjälp av denna bok började jag förstå hur undertryckta, obearbetade känslor (inre smärta) fastnar i kroppen så länge man är omedveten om dem. Thérèse skapade ”antigymnastik” som ett sunt alternativ till sjukgymnastik. Vill du lära dig mer om kroppen ur ett djupare perspektiv än enbart det fysiska så rekommenderar jag varmt denna klassiker. Boken finns att låna på många bibliotek. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

TOMMY HELLSTEN – Ju mindre du gör desto mer får du gjort

Denna bok lärde mig börja förstå att livet inte alltid är ”det-ena-eller-det-andra” (antingen-eller). Livet är ofta ”både-och”. Tommy förklarar på ett konkret sätt livets paradoxer och att det vi TROR vi vill ofta är tvärtemot vad vi innerst inne VERKLIGEN vill eller behöver. Här kan du läsa några citat ur boken.

TOR WENNERBERG Vi är våra relationer

Detta är den bästa bok jag har läst om anknytning! Boken förklarar på ett mycket djupt och lättförståeligt sätt varför vi som vuxna får mycket svårt att få våra relationer att fungera, särskilt våra nära relationer. Att tvingas börja livet med dålig anknytning skapar ohälsa, relationsproblem, missbruk och liknande när vi blir vuxna. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

WILL TUTTLE – The world peace diet

Otroligt insiktsfull bok som tar upp konsekvenserna med köttätande, mjölkdrickande och vår djurhantering ur alla perspektiv, men boken överlappar hela livet och vår förnekelse vad vi undermedvetet gör MOT oss själva, djuren och vår planet. En MÅSTE-läsa-bok för alla SERIÖSA sanningssökare och ALLA som önskar veta mer om ANDLIG UTVECKLING ur ett djupare perspektiv. Oerhört välskriven. Här kan du läsa några smakprov ur boken.

Här är Will Tuttle’s hemsida: www.worldpeacediet.com

Du kan köpa äldre, begagnade böcker här:
www.bokborsen.se

Här finner du fler boktips av mig.

OBS! – det är givetvis självklart att det INTE räcker med att enbart LÄSA bra eller ”rätt sorts” böcker för man får INGEN förändring eller förbättring förrän man själv börjar PRAKTISERA det som står i böckerna…
(RUBEN ANDERSSON)