Balans i livet

För att kunna uppleva harmoni i våra liv så är det viktigt att vi ser till att tillvaron är i balans. Om man har någon svaghet så är det viktigt att försöka stärka och balansera upp den. Vi blir ju aldrig starkare än vår svagaste länk. 

I vårat liv så existerar vi på många olika plan men det är främst följande 4 plan som vi själva aktivt kan påverka:
1. det fysiska
2. det känslomässiga
3. det mentala
4. det andliga

För att uppnå balans i livet så är det av avgörande betydelse att se till så att balansen mellan dessa 4 olika plan är jämnt fördelad. 

En stol står bäst och stabilast på 4 ben! Om ett ben är svagare eller kortare (mindre utvecklat) än de andra så står stolen ostadigt. Samma sak händer i vårat vardagsliv om vi inte har stärkt oss lika mycket på de 4 olika planen (eller benen). Livet blir ostadigt, jobbigt och krångligt. 

Se till så att du aktiverar dig lika mycket på alla 4 plan för att skapa balans och harmoni i livet. Jag brukar ofta se följande 2 olika exempel på obalans hos människor: 

1. Man lever ett sk ”materiellt liv” och tror inte på något annat än det man kan ta på – alltså fysiska ting. Man försöker skapa sig materiell trygghet i form av pengar och ägodelar. Man sysselsätter sig främst inom sitt yrke och strävar efter att göra karriär. Man låter logik och intellekt få styra och avgöra alla beslut man tar i livet. Denna kategori av människor har bara utvecklat sina fysiska och mentala ”stolsben”. Följden blir ofta att man bär på en massa inre smärta (obearbetade känslor) som tar kraft och energi och skapar stress och ”måsten” i livet. Och då det andliga ”benet” är underutvecklat så kan man inte heller finna någon högre mening med sin tillvaro vilket i längden kan skapa själanöd och depressioner. 

2. Man är intresserad av ”andlighet” och ger sig in i det utan att vara självmedveten. Man tror att allt det fysiska och vardagliga är en illusion. Istället far man ur askan och in i elden. Man tar inte hand om sin kropp (det fysiska) och bearbetar inte sina känslointryck. Man styrs för mycket av ”det tredje ögat” (pannchakrat) utan att ha jobbat med att få kontakt med sitt hjärta (Sanna Jaget). Man utvecklar sina andliga förmågor men inte sig själv. Och då det känslomässiga benet och det fysiska benet är försvagade så hittar man ingen förankring i sin tillvaro. Man blir ett ganska lätt offer för yttre påverkan, eller kanske jag ska säga ”övre” påverkan. 

Jag anser att det är väldigt viktigt att utveckla HELA vårt ”väsen” och inte bara vissa delar! Då är det inte konstigt om man går vilse och fattar felaktiga beslut osv. Obalanserade människor fattar obalanserade beslut! 

Försök att föra in lite av alla dessa 4 delar i din vardag för att på så sätt skapa balans och harmoni i livet. Gör något som dagligen stimulerar var och ett av de 4 benen! 

Följande saker stimulerar och stärker de 4 olika ”benen”: 

det fysiska – motion, kroppsrörelser, yoga, andningsövningar, bra kost, m m. 

det känslomässiga – glädjefulla saker, yoga, beröring, dansa, naturupplevelser, umgås med nära & kära, utlevelser m m. 

det mentala – lösa korsord, läsa böcker, intellektuella diskussioner, sudoku, m m. 

det andliga – vända sig inåt, se saker ur ett högre perspektiv, fasta, meditation, läsa andlig litteratur, naturupplevelser, stillhet m m.
(RUBEN ANDERSSON) 

Läs även Jordningens betydelse