Andlig utveckling

De flesta som håller på med detta intresse utvecklar främst sina andliga förmågor såsom – klärvoajans, kanalisering, se auror och energier, information från tidigare liv osv. Men JAG anser att det VIKTIGASTE är att utveckla sin ANDE. (Andlig utveckling = Att veckla ut sin Ande.) Man kan ju ta sig en fundering på huruvida man är utvecklad eller invecklad? 

När min ”andliga utveckling” började ta fart sökte jag mig till de allra bästa ”lärarna” som fanns att tillgå inom olika gebit, t ex gurus, healers, slagrutemän och –kvinnor, de som höll på med spådomar/siare, kanaliseringar, astralresor, tarotkort, o s v. Då jag var så nyfiken av mig blev det ofta att jag även började umgås privat med dessa ”högt utvecklade” personer och fick då uppleva deras vardagsliv med egna ögon. Och i alla fall, utan undantag, blev jag först chockad av vad jag fick se! Dessa personer, som enligt de flesta hade kommit så långt i sin ”andliga utveckling” klarade inte av att hantera pengar (slösade ofta pengar på onödiga saker och/eller var nästan alltid tvungna att låna, och ibland lura av, sina bekantas pengar), få sina relationer att fungera, praktiserade otrohet, lögner, svek, hade väldigt ostädade och ofräscha hem, led av alla möjliga symtom av ohälsa och kroniska sjukdomar och var allmänt ”förvirrade” i mångt och mycket. Jag förstod att de enbart hade utvecklat en eller flera ”andliga förmågor” och missbrukade dessa ofta – för att tjäna pengar (inget fel i sig men pengajakten drev dem, inte att ”hjälpa andra” som de ofta påstod) eller få uppmärksamhet. De hade alla stora inre sår som de aldrig ens vågat titta på och dessa projicerade de sedan ut på omvärlden genom ”överkompensering” (se Djupare insikter 7). De ”hade alla svar” under sina kurser och föredrag men privat var de mycket rådvilla och ”hjälplösa offer”, med många ursäkter men noll ansvarstagande för sina egna liv, kropp och hälsa. De rökte, åt mestadels skräpmat, läkemedel, värktabletter och misskötte sina kroppar. Efter ”kanaliseringar” kräktes eller mådde personen dåligt och det berodde tydligen på att ”energin är så kraftfull och stark” men jag själv tänkte att det var ganska negativa tydliga signaler förmedlade från deras Sanna Jag via deras kroppar. Nej, detta förfarande kändes enbart fel och osunt för mig…

Ande, Själ och Sanna Jaget är 3 olika benämningar på samma sak. Ibland används även benämningarna Självet eller Hjärtat. Jag brukar kalla det för ”Sanna Jaget” och det ”fäster” vid det fysiska hjärtat i kroppen. Det är också starkt sammanlänkat med hjärtchakrat. 

I ditt Sanna Jag finns all kunskap och förståelse som behövs för att kunna leva ett liv i harmoni med sig själv och sin omgivning. När vi mår dåligt eller har bekymmer beror det alltid på att vi på något sätt har gått emot vårat eget Sanna Jag. Det Sanna Jaget försöker då att symboliskt kommunicera till vårt dagsmedvetna jag att vi gör något galet. Du kan få hjälp med att försöka förstå vad Sanna Jaget försöker säga genom att bli mera kroppsmedveten. 

Kroppen kan liknas vid Sanna Jagets fysiska ”kristallisering”. Jag anser att kroppen inte bara är Sanna Jagets transportmedel i den fysiska verkligheten. Den är dess finstämda instrument, uttrycksmedel och navigatör. Sanna Jaget uttrycker sig genom att tydligt visa om vi är på fel väg i livet. 

För att kunna utveckla sitt Sanna Jag (andlig utveckling) anser jag att vi måste försöka få bort det som hindrar det att kunna komma fram. Då behöver vi jobba med vår personliga avveckling! Ordet person och dess böjelser kommer från gamla grekiska amfiteatrar där alla skådespelare använde en trämask framför ansiktet. Denna mask kallade man för ”persona”. Personan (eller personligheten) är alltså inte vårat Sanna Jag utan det är den mask vi visar utåt. På latin betyder också ordet persona mask. Ju starkare trauman (oftast omedvetna!) man bär på desto mer förlorad blir man i sin personlighet. Och ju mer utvecklad personligheten blir desto starkare grepp har traumat/trauman om en. 

Vår personlighet är något som formas runt vårat Sanna Jag. Vi får tidigt lära oss att vi ska vara på ett visst sätt, att vissa saker får vi inte göra eller säga osv. Detta skapar i längden ett slags ”skydd”, eller om du så vill, en MASK hos oss. T ex finns det många som svarar på frågan – Hur mår du? – med ett leende och säger att jag mår jättebra! Fast samtidigt kanske personen har ryggvärk, äktenskapsproblem hemma och är stressad. Detta framgår tydligt om man lärt sig kroppens språk som i förlängningen är det Sanna Jagets sätt att försöka uttrycka sig på. 

De flesta av oss har tyvärr tappat kontakten med sitt Sanna Jag, vilket oftast gör att vi mer och mer börjar identifiera oss med vår personlighet. När man tappar kontakten med sitt Sanna Jag kommer det att lida brist på energi och kärlek. Då kommer, förr eller senare, livet bli tungt och jobbigt eller till och med meningslöst. Därför är det viktigaste budskapet att man ska försöka Öppna sitt hjärta igen. 

För att få kontakt med sig själv, och Sanna Jaget, måste man först vara JORDAD. Läs om Jordningens betydelse

Tänk på ordet helande. För att överhuvudtaget få till ett helande, som ger bot mot sjukdomar, värk och bekymmer, måste vi först försöka få ANDEN HEL igen (Helande = HEL ANDE). Det är denna väg JAG har valt i livet – att försöka hela och följa mitt Sanna Jag. Ju mera HELT mitt hjärta (Sanna Jaget) blir desto bättre kontakt får jag med det (egentligen med mig själv!) och livet blir lättare att leva. Det är på detta sätt jag i GRUNDEN försöker hjälpa andra behövande människor på när de söker hjälp hos mig. 

En frisk kropp är själens gästrum, en sjuk dess fängelse.” (Francis Bacon) 

“Att söka mystiska erfarenheter som bevis på framsteg kan bli en annan bekräftelse för prestation och status, bara på en annan arena.” (Dan Millman på “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”) 

UTVECKLA DIN ANDE istället för dina andliga förmågor som bara är en del av andens kraft, kunskap och förmågor. Jag avslutar detta ämne med följande tydliga och talande citat från boken ”Andens lagar” av Dan Millman: ”När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv.”
(RUBEN ANDERSSON)

Här finner du litteraturtips om Andlig utveckling 

Läs även Balans i livetDjupare insikter, Kroppen och andlighet och Vardagslivet