HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Vitamin KGS

 

”Ta bort kärleken och vår jord blir som en grav.” (Robert Browning)

 

Ser du till att du får tillräckligt av vitamin KGS? Det spelar ingen roll om du intar din dagliga dos av alla övriga näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, kolhydrater, enzymer, livskraft, spårämnen och fettsyror om du ändå lider brist på detta livsviktiga vitamin! Det är det enda näringsämnet som du kan dö av om du lider tillräcklig brist på det! För att dö p g a brist från något av de övriga näringsämnena krävs det att det fattas minst 2 eller flera av dem samtidigt eftersom kroppen kan kompensera för det under mycket långa perioder, genom biologisk transmutation.

 

Ett exempel: ett par har bott ihop i många år tills maken en dag dör efter en viss tids sjukdom. Efter några månader dör plötsligt änkan utan att vara sjuk eller lida av någon näringsbrist förutom vitamin KGS-brist! Se därför till att du får din dagliga dos av KGS! Du kan även dela med dig av det till dina medmänniskor så att de mår bättre. Detta näringsämne stärker ditt immunförsvar, ger dig energi, är kraftigt basbildande, föryngrar och stärker hjärtat, höjer din sociala förmåga avsevärt och förbättrar både din sömn och ditt humör! Och framförallt – det är det mest läkande, stärkande och renande näringsämnet alla kategorier!

 

Man har många gånger lagt märke till hur mycket piggare och levnadsglada alla boende har blivit på ålderdomshem, och liknande, när de har inskaffat en hund eller katt som alla får kela och leka med. I många omskrivna fall har effekten blivit att de boende har minskat sina behov av läkemedel och smärtstillande medel radikalt, vilket givetvis är en följd av att de får dagliga doser av vitamin KGS från dessa djurs närvaro. ”Det medicinska värdet av att ha husdjur blev oväntat uppenbart för en grupp forskare som ledde ett försök att komma tillrätta med hjärtarytmier. De studerade effekterna av två kemiska preparat (enkainid och flekainid) på män som hade haft hjärtinfarkt och nu led av oregelbunden hjärtrytm. Paradoxalt nog verkade preparaten orsaka ett ökat antal dödsfall i hjärtsjukdom. Samtidigt visade det sig emellertid att de patienter som hade hundar löpte sex gånger mindre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som inte hade hundar. Kan du föreställa dig vad som skulle hänt om det var läkemedlen snarare än hundarna som hade befunnits ge en sexfaldig minskning av antalet dödsfall? De skulle ha givits till varenda hjärtpatient i landet som led av oregelbunden hjärtverksamhet, och läkemedelsföretagen skulle lägga ner hundratals miljoner dollar på att tala om för läkare och allmänhet hur bra deras preparat var. Men eftersom en hunds trofasthet och tillgivenhet inte kan tappas på flaska och säljas har det inte förekommit någon sådan reklamkampanj och de flesta inser än i denna dag inte hur helande kärleksfulla relationer kan vara – inklusive relationer till husdjur.” (John Robbins i boken ”Hälsans hemligheter”)

 

För att ytterligare bestyrka den läkande och helande kraften i detta viktigaste näringsämne vill jag delge följande undersökningar: "En undersökning om hjärtsjukdomar på Ohiouniversitetet på 1970-talet genomfördes på så sätt att man utfodrade kaniner med mycket giftig, kolesterolrik föda för att täppa igen deras artärer i ett försök att efterlikna de effekter som en sådan kost har på de mänskliga blodkärlen. Entydiga resultat började visa sig hos alla kaningrupperna utom en, som konstigt nog uppvisade sextio procent färre symptom. Inget i kaninernas fysiologi kunde förklara att de hade en så hög tolerans för denna diet, tills man av misstag upptäckte att den student som hade hand om utfodringen av just dessa kaniner tyckte om att smeka och kela med dem. Han brukade hålla varje kanin kärleksfullt ett par minuter innan han gav den mat; egendomligt nog tycktes detta göra det möjligt för djuren att klara av den giftiga maten. Upprepade experiment där en grupp kaniner behandlades neutralt medan andra behandlades med kärlek visade liknande resultat." (Deepak Chopra i boken "Livets vetenskap")

 

Jag vill tillägga att en av de absolut viktigaste sakerna man kan göra för att uppnå eller bibehålla optimal hälsa är att se till att prioritera tid för sig själv. Tid där man kan göra det man älskar – tid där man kan göra något kreativt – tid där man kan koppla av – tid där man kan göra något spännande eller roligt o s v. Jag ser ofta ett mönster hos människor som mår dåligt och det är att de sällan har någon tid över för sig själva i deras stressade vardag. Just detta mönster kan vara själva grundorsaken till deras sjukdom och smärtor! Kroppen försöker genom allehanda symtom och smärtor få dig att stanna upp för att kunna ta hand om dig själv. Att tillgodose dina egna behov av avkoppling, vila, återhämtning, kreativitet, kärlek och självrespekt. Om dessa djupare behov aldrig uppfylls är sjukdom och lidande en naturlig följd. Försök avsätta tid för dessa viktiga behov genom att skriva in några timmar i din kalender varje vecka. Skriv in det med bläck så det inte går att sudda ut! Vad du sedan väljer att göra under dessa timmar är upp till dig själv att känna efter vad just du behöver. Men kanske du behöver vila, gå en meditationskurs, göra qi-gong, träffa en vän för att prata ut och lätta ditt hjärta, beställa en massagetid för dig själv, läsa en god bok o s v. "En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka.” (Guy Corneau i boken "Kroppen och själen i balans")

 

Att ta emot vitamin KGS är något som de flesta av oss behöver förbättra, dels genom att verkligen unna oss tid och prioritera det mycket högre i vardagen men även genom att lära sig att låta det ”sjunka in”. Iaktta hur du t ex reagerar på komplimanger och inviter till närhet (t ex kramar) med andra människor. Jag har lagt märke till att personer med dålig självkänsla, låg självrespekt och en skadad självbild ofta har väldigt svårt att ta emot vitamin KGS. När de får en komplimang av någon viftar de bokstavligen bort den med händerna och säger kanske någon av följande fraser: ”Äsch, det var så lite så” – ”Det var inget att tacka för” – ”Jag gjorde bara mitt jobb” o s v. Detta förfarande visar tydligt att man nedvärderar sig själv! Man nedvärderar sin egen insats och därmed betydelsen av sig själv vilket är ett mycket negativt beteende som i förlängningen blockerar sitt ”andliga hjärta” (själen) som är den djupaste, viktigaste och sannaste aspekten av sig själv. Om du märker att du reflexmässigt reagerar på liknande sätt så börja öva på att ta emot komplimanger genom att istället öppna kroppen och även kanske säga – vad trevligt; det var roligt att höra; eller bara ett enkelt tack. Detta hjälper dig att bygga upp en större självrespekt, förbättra din självkänsla och även underlätta för en mer äkta närhet till både dig själv och andra personer. ”Längtan efter kärlek och närhet är ett grundläggande mänskligt behov, lika fundamentalt som att äta, andas eller sova – och följderna av att man bortser från detta behov är lika ödesdigra.” (Dean Ornish i boken ”Kärlekens läkande kraft”)

 

Försök att integrera följande visdomsord i ditt vardagliga handlande och beteende: ”Ge det du kan – och inte mer. Ta emot det du får – och inte mindre.” (Louise Minerva Frostegren i boken ”Förstå dina känslor”) Det är du värd! Och det är ett mycket sunt och hälsosamt förhållningssätt till dig själv och omgivningen som i förlängningen ökar både dina egna och andras vitamin KGS-förråd och –upptag. Detta förhållningssätt bygger upp en tydligare självbild av vem du är och att du även är värd att älskas, respekteras och har full rätt till dina mänskliga behov och rättigheter.

 

Man kan få i sig KGS genom att; kela och leka med ett husdjur, förundras över en söt och glad hundvalp, vandra i naturen, lyssna på glädjande musik, dansa, se på komedier, läsa serietidningar, läsa roliga böcker, äta en ”kärleksfullt tillagad” måltid, älska med någon som man älskar, krama någon man tycker om, visa respekt och hänsyn till sig själv och andra, göra roliga utflykter och fara iväg på olika äventyr, ge eller bemöta ett leende, äta Fruktfrukosten, dricka Lemonad eller Citrusdrinken, vara ödmjuk och kärleksfull, meditera, praktisera avslappning, lära sig att andas korrekt, unna sig en avkopplande massage, visa medkänsla, njuta av en vacker solnedgång vid havet, umgås med personer man tycker om o s v.

 

”Lyckliga människor får inte cancer.” (J. I. Rodale)

 

Något som ger dig en stor tillgång till KGS är om du väljer ett vegetariskt liv. Det finns inget kärleksfullt med att äta kött och att bete oss som giriga och glupska ”rovdjur” när vi absolut inte behöver det! Om vi vore utsatta för hungersnöd så är det givetvis en helt annan sak. Men vi är långt ifrån det stadiet här i västvärlden! ”En vegetarisk kost är ett sätt att älska sig själv.” (Gabriel Cousens i boken ”Conscious eating”)

 

Detta viktiga ämne skulle egentligen behöva behandlas i en hel bok och till er som önskar fördjupa er i ämnet vill jag varmt rekommendera boken ”Kärlekens läkande kraft” av Dean Ornish. Och även böckerna ”Den medvetna kärleken” och ”Den kloka kärleken” som båda är skrivna av Gay & Kathlyn Hendricks som handlar om de 2 viktigaste relationerna – den du har till din käresta och till dig själv.

 

”Den största sjukdomen är brist på kärlek.” (moder Theresa)

 

Vitamin KGS = Kärlek / Glädje / Skratt

(RUBEN ANDERSSON)

 

Läs även Kärlekens konst

 

 

Rubentexter

Symbol för jordning

     Förbättrad

Hälsa & Livskraft

 

© 2005 - 2019 Ruben Andersson