HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Nya citat på hemsidan januari 2021

(Över varje citat i rubriken finns en länk dit de har lagts in om du vill läsa vidare om något ämne.)

 

(Denna hemsida är anpassad för Internet Explorer eller Edge)

 

 

ADVERSITY

 

“For thousands of years, teachers of conscious living have been telling us that we grow through adversity. A Chinese proverb says, “The gem cannot be polished without friction,” while a German proverb echoes a similar thought: “Who has never tasted the bitter can never know the sweet.” Yet it’s always hard to remember these wise words at the moment you’re actually going through adversity. When fear comes up strongly in your body, it often shuts down the philosophical center of your brain for a while. It’s hard to philosophize about rhinoceroses when there’s one actually chasing you. Your first task is always to acknowledge your present “feeling state,” whether it’s fear or anger or joy. Then you can recommit to learning through adversity.

 

You can also surround yourself with friends who know how to ask the right questions. In times of adversity, your best friends ask, “What can you learn from this?” Your false friends ask, “Why is the world treating you this way?””

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

“There is a quaint little story about a very small frog that fell into a deep rut. Try as he would, he couldn’t jump out. Some frog friends came by and looked in, “What’s the matter?” they asked. “I can’t get out; I’ve tried all morning,” he replied.

 

They couldn’t help him, so they went their way. That afternoon they happened to pass the spot again and looked in. Their little friend was gone. Searching about, they found him hopping around in the grass. “We thought you couldn’t get out.” “I couldn’t,” he said, “but a big truck came along and I had to.” A crisis, a threat, or pain can be a powerful motivator.”

(CECIL G. OSBORNE i boken ”The art of learning to love yourself”)

 

 

 

 

ALKOHOL

 

”Bland annat torkar alkohol ut kroppen vilket gör att du får sämre förutsättningar för en sund och fuktig hud. Alkohol tillhör de snabba kolhydraterna som hjälper till att bryta ned kollagenet i huden och det hämmar också halten av tillväxthormoner som är bra på att hålla vår hud (och även musklerna!) i trim. Enligt hudläkare är alkohol i synnerhet inte bra för dig som har hudåkomman rosacea då den kan förvärra tillståndet.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”För mycket alkohol ökar kroppsvikten på två sätt. Dels hämmas fettförbränningen, dels ökar aptiten. Måttlighet med alkohol är viktigt för hälsan även av andra skäl.”

(PER OVE LIND i boken ”Diabetes – ät bra och må gott”)

 

 

”Alkoholen blir allt farligare i vetenskapens ögon sedan man upptäckt att den ger fosterskador (vilka kvarstår för hela livet) betydligt snabbare än man tidigare trott. Dessutom skadas levern och hjärtmuskeln.”

(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)

 

 

”Alkoholister förstör genom sitt stora dagliga alkoholintag sin lever genom att levercellerna förgiftas, inflammeras och dör. Det är en process som fortgår under lång tid och när levervävnaden dör ersätts den med bindväv och skrumpnar ihop och blir hård. Det är därför som sjukdomen fått namnet skrumplever, levercirros. Det är numera en ganska vanlig sjukdom som tyvärr även ökar i yngre åldrar i takt med den stigande alkoholförbrukningen hos ungdomar. Symtomen är trötthet, nedsatt aptit, matsmältningsbesvär och tryck på höger sida vilket beror på att levern speciellt vid alkoholmissbruk ökat i omfång.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”I vin finns spår av aluminium.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Vin är också en källa för tillförsel av arsenik eftersom många vinodlare använder arsenikhaltiga bekämpningsmedel i sin verksamhet.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Sven Andréasson är docent i hälso- och sjukvårdsforskning och överläkare vid psykiatriska beroendekliniken vid S:t Görans Sjukhus. Han kallar studierna om positiva hälsoeffekter av alkohol för starkt tvivelaktiga. I en debattartikel i Dagens Nyheter som har rubriken »Falskspel av alkoholindustrin« (15/3 1995) varnar han för att forskare köps upp av alkoholindustrin för att ge en positiv bild av alkoholkonsumtion.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”Alltsedan slutet av 1980-talet har olika forskares budskap om positiva effekter av ett måttligt drickande fått stor publicitet. Kanske är det så att skribenter, även de som vill framstå som kritiskt tänkande, gärna tar till sig ett budskap som legitimerar deras eget drickande, men debatten kring alkoholen blir snedvriden. Dessutom, menar Sven Andréasson, verkar alkoholindustrin i det dolda genom att vinkla forskningsrapporter, seminarier och konferenser:

 

- Huvudproblemet med alkohol är inte de kroppsliga hälsoeffekterna, även om dessa är stora nog, utan detta att alkoholen förändrar människans beteende vilket medför våldsbrott, förstörda äktenskap, misskötta arbeten, självmord och olyckor.

 

- Alkoholkonsumtionen har gått ned i stora delar av Europa tack vare en restriktiv alkoholpolitik och aktiv opinionsbildning kring alkoholen och dess skadeverkningar. För att motverka den minskade alkoholkonsumtionen köper nu industrin mer eller mindre öppet upp forskare. Det är uppenbart att även den svenska alkoholindustrin agerar för att öka konsumtionen genom lobbyarbete i EU, genom att kringgå reglerna för marknadsföring och genom att hålla vinklade seminarier.

 

Docent Andréasson berättar om den stora forskningsskandalen hösten 1994.

- Då försökte den brittiska alkoholindustrin betala fem forskare för att de skulle kritisera en för industrin besvärande rapport. Dessa forskare erbjöds 2 000 pund var för att skriva ner boken Alcohol Policy and the Public Good som var författad av 16 av världens mest framstående alkoholforskare och kom ut 1994 på Oxford University Press. En av de fem vägrade och avslöjade istället alltsammans, berättar Sven Andréasson.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”Alkoholen har negativa effekter, även vid måttlig konsumtion. Det får inte så stora rubriker i pressen. Till de fysiologiska verkningarna hör att alkohol höjer blodtrycket. Alkohol tycks dessutom höja halten av blodfettet triglycerider. Faktum är att alkohol kan ge skador på nästan alla organ i kroppen utöver de psykiska och sociala skadeverkningarna. Dessutom vet vi att små dagliga mängder alkohol kan leda till ett beroende som ger krav på större mängder.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”Den rådande missuppfattningen att alkohol har en hälsosam effekt bygger på en förenklad tolkning av epidemiologiska studier, menar de australiska forskarna Rodney Jackson och Robert Beaglehole. De pekar på att lätt till måttligt alkoholdrickande ökar dödligheten i bland annat skrumplever, olycksfall, slaganfall och, troligen, både bröstcancer och grovtarmscancer. Hos såväl män som kvinnor under 40 år finns ett samband mellan en låg mängd alkohol och ökad dödlighet. Gruppen unga män löper liten risk för hjärt-kärlsjukdomar men hög risk för olycksfall. En svensk studie av värnpliktiga som docent Sven Andréasson och hans medarbetare har gjort visade att det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion, inklusive låg alkoholkonsumtion, och våldsam död (främst självmord och trafikolyckor).”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”Att rödvin kan ha andra negativa effekter har inte fått så stort fokus. En analys publicerad sommaren 2016 ger ett entydigt och klart budskap – alla alkoholhaltiga drycker, oavsett sort, bidrar till att öka en rad olika cancersjukdomar, som bröst-, mun, hals, matstrups-, lever- och tjocktarmscancer. Analysen som är en sammanställning av flera vetenskapliga rapporter visar att redan en låg till måttlig konsumtion ökar risken betydligt. Alkohol bildar ett ämne i kroppen, acetaldehyd, som skadar DNA, vår arvsmassa. Alkohol ökar även mängden östrogen i kroppen, vilket är en riskfaktor för bröstcancer. Tyvärr är många människor inte alls medvetna om den cancerframkallande effekt som alkohol har.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Läkarens guide till den naturliga supermaten”)

 

 

”Överdriven alkoholkonsumtion har länge misstänkts öka risken för bröstcancer. Nya forskningsresultat från Harvard School of Public Health tyder på att ju mer alkohol kvinnor dricker, desto större är risken för att de ska få bröstcancer. Den ökar upp till 40 procent om man dricker tre glas vin eller motsvarande 3 g alkohol per dag. Resultaten grundas på undersökningar i USA, Kanada, Nederländerna och Sverige, länder som hör till de med flest fall av bröstcancer i världen.”

(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)

 

 

”Alkoholkonsumtion ökar förekomsten av bröstcancer med 41 procent för kvinnor som dricker 30-60 g alkohol per dag jämfört med kvinnor som inte dricker.”

(T. COLIN CAMPBELL i boken ”Kinastudien”)

 

 

“I’ve never met a person who was addicted to alcohol or other drugs who grew up in a healthy family.”

(CHARLES L. WHITFIELD i boken ”My recovery”)

 

 

”Al-Kuhl is the Arabic word from which alcohol is derived. In its Arabic translation Al-Kuhl means: Body-Eating Spirit. Why do you think the strongest of alcoholic beverages are called ‘spirits’? Drinking alcohol is one of the fastest things you can do to lower your vibration, as it’s been used as a tool to keep human consciousness at a lowered vibrational state for thousands of years.”

(unknown)

 

 

 

 

ALLERGI

 

”Ordet allergi är grekiska och innebär ”ändrat reaktionssätt”.”

(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)

 

 

”Vid fasta och kostterapi häves grundorsaken till allergin, vilken typ det än gäller och detta ofta på mycket kort tid, några dagar eller veckor. Tidigare allergiframkallande ämnen som pollen, hår, damm, födoämnen etc orsakar då inte längre känslighetsreaktioner. Förutsättningen för att patienten ska hålla sig frisk är dock att han/hon i framtiden lever på vegankost.”

(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)

 

 

”Närvaron av damm, pollen och pälsdjur är inte orsaken till allergiska reaktioner utan endast utlösande faktorer.”

(LILLY JOHANSSON och ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur för barn”)

 

 

”Eksem kan vara symptom på allergi.”

(PIERRE JEAN COUSIN i boken ”Vårda din hud med frukt och grönt”)

 

 

”De senaste åren har man visserligen uppmärksammat betydande allergi- och sjukdomshämmande effekt hos vissa ämnen som tarmfloran producerar lokalt på ytan av tarmslemhinnan och speciellt i första halvan av grovtarmen.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

 

 

”En bra fungerande tarmflora är alltså en förutsättning för ett riktigt skydd mot en mängd olika allergier.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

 

 

”Lider man av allergi, hösnuva räknas dit, bör man en längre tid dricka brännässelte.”

(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)

 

 

Martinas supertips vid allergi

Det finns inget finare än att gå ut i skogen på våren och titta på när knoppar brister. Tyvärr är det just den här tiden som är den mest allergena på hela året, men vad jag gör då är att koka te på de unga och späda nässlorna som växer på vårkanten. De sticks inte och de har ingen beska. Teet kan kokas på torkade och färska blad, så länge de får ligga och dra ordentligt så att de verksamma ämnena kommer fram. Jag dricker sedan teet varje morgon hela pollensäsongen och slipper kommersiellt antihistamin som finns i vanliga allergitabletter. Nässlor innehåller nämligen samma allergisänkande ämne. Vårens nässlor är bäst, men nässlor kan plockas nästan hela året. Skölj, hacka och koka soppa på de gröna bladen eller torka och gör te på.”

(MARTINA JOHANSSON i boken ”Giftfri”)

 

 

”Människor som lider av allergier är oftast de som dricker mjölk, tar mediciner, äter kött, ägg, fisk, och i synnerhet de som äter choklad och snask.”

(ANN WIGMORE i boken ”Doktor Ann Wigmores hela program”)

 

 

”Mjölkprodukter är den främsta orsaken till allergier. Praktiskt taget varje bok, uppsats eller undersökning som behandlar allergier visar på kopplingen till mjölkprodukter. Det finns helt enkelt inget tvivel om dess roll på det här området.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

 

”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier.

 

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet.

 

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)

 

 

”Zonterapi fungerar väldigt bra när det gäller allergier. Jag har behandlat så många och allihop har blivit bra. Vid hösnuva och pollenallergi är det lämpligt att påbörja behandlingen på hösten och fortsätta in i februari-mars. Då får man igång läkningen innan våren kommer och de här störningarna brukar dyka upp. Naturligtvis kan det ta tid innan resultatet visar sig, upp till 20-30 behandlingar kanske, men det fungerar som sagt nästan alltid.”

(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)

 

 

Allergenerna

 

Förutom att vara hormonstörande kan många syntetiska kemikalier vara allergiframkallande. Värstingarna inom allergenerna är syntetisk hårfärg och hemmafärgerna är en särskilt stor bov. Värst är de mörka färgerna. Svenska Läkemedelsverket varnar till exempel för hårfärger som innehåller p-phenylenediamine (PPD) och ämnet toluene-2,5-diamine (TDA) som är allergiframkallande. Verket tycker att man ska använda handskar och att undvika att färgen kommer i kontakt med huden. Och det är ju lättare sagt än gjort, särskilt när man färgar sin utväxt.

 

Frisörer som arbetar med hårfärgningar dagligen uppskattas komma i kontakt med tusentals kemikalier, flera av dem kan ge problem med luftvägarna och andra kan ge kontaktallergi. För ett par år sedan undersökte man blodet hos närmare 300 frisörer för en studie på institutionen för Arbets- och miljömedicin i Lund. Där hittade man bland annat det cancerframkallande ämnet orto-toluidin i blodet hos flera av dem. Man hittade också sju andra så kallade aromatiska aminer som också misstänks vara cancerframkallande. Helt klart har frisörerna ingen avundsvärd arbetsmiljö.

 

Ett annat allergiframkallande ämne i hårvård är det miljögiftiga och svampdödande ämnet zinkpyrition som ofta finns i mjällschampo.

 

Näst efter nickel är allergi mot dofter den vanligaste formen av kontaktallergi i Sverige och den ökar ständigt.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)

 

 

”Ulrika, bankkamrer, var ständigt sjukskriven på grund av svårartade allergiska eksem. Hon hade aldrig haft några som helst problem med sin hud förrän hon drabbades av svåra och irriterade eksem på sin bröllopsresa. Eftersom hon tillbringade smekmånaden i Grekland tog alla för givet att hon utvecklade en allergi mot det nya klimatet och maten.

 

Men problemen fortsatte hemma i Sverige, och Ulrikas hudbesvär blev till slut så allvarliga att hon tvingades vara sjukskriven långa perioder i sträck. Hon genomgick massor av allergitester, och enda gången hon var nästan besvärsfri var märkligt nog – ja, hon skämdes nästan att berätta det för läkarna – när maken var bortrest. Läkarna lyssnade på henne och noterade men ingen såg något samband. De skrev ut nya cortisonsalvor, nya klådstillande tabletter. Efter många års lidande kom hon till en psykolog som först lyssnade på henne och sedan lugnt och stilla tog hennes hand och sade:

- Gråt…

- Men jag vill inte gråta! stammade Ulrika och tittade frågande på psykologen.

- Nej, du låter hellre din hud gråta, spricka och blöda varje dag…

 

Då började Ulrika äntligen gråta, och sakta och försiktigt började man nysta i både hennes barndom och äktenskap. Maken som hon först nu insåg egentligen var en mental kopia av hennes far. Barndomens rädsla som plötsligt hade blivit äktenskapets rädsla. Eksemet som hade blivit en barriär – ett skydd. Maken som hon var rädd för och som kanske inte skulle vilja ta i henne – om hennes hud blödde och fjällade. Barnet inom henne som hade så låg självkänsla att hon inte vågade bli smekt – eller ens vidrörd.

 

När hon senare skilde sig försvann alla eksem och hudproblem som genom ett mirakel. Inte ens när hon åkte tillbaka till Grekland blev hon sjuk igen.”

(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)

 

 

 

 

ALUMINIUM

 

”Så sent som på 80-talet hävdade medicinska experter att aluminium inte var ett giftigt ämne och att det inte kunde tas upp i tarmkanalen. Aluminium var då mycket vanligt i kokkärl (och används fortfarande av många) och innan tankbilar började hämta mjölk hos bönderna var det oftast aluminiumkrukor som gällde vid den dagliga mjölktransporten till mejerierna. Medicinen Novalucol känner också många till. Professor Olov Lindahl skriver i sin bok Recept på hälsa utgiven på Norstedts förlag år 1990.

 

I dag har direkt påvisats att Novalucol ger ökad aluminiumhalt i blodet…

 

Läkemedelsbolagets garanti att Novalucol var så sammansatt att aluminium inte kunde absorberas i kroppen var värdelöst. Det kan alltså vara fråga om att välja mellan ”pest och kolera” inte bara när medicinburkarna ska fram. Hur är det t.ex. med aluminiumfolie som vi använder i hushållet?

 

Vid njurdialys avskiljs gifterna från patientens blod genom att det ”tvättas” vid cirkulation genom ett halvgenomträngligt membran. Denna metod kräver stora kvantiteter vatten som genom cirkulation kommer i kontakt med blodet och renar detta från ”gifter”. Ibland inträffade oförklarliga bieffekter av dialysbehandlingen i form av hjärnskador som patienterna kunde få av behandlingen. Det fanns ingen förklaring till hur dessa kunde uppstå.

 

Efter intensiv forskning – där docent Per Olof Ganrot i Örebro gjorde en stor insats – kunde det klarläggas att det var aluminium från det cirkulerande vattnet som överfördes till patientens blod. Genom den stora kvantitet cirkulationsvatten som används vid dialysen kunde det bli avsevärda mängder som fördes över till blodet och inlagrades i kroppens celler. Detta skadade hjärnan med demens som följdsjukdom. Naturligtvis användes enbart aluminiumfritt vatten i fortsättningen.

 

Bonden och mikrobiologen Nisse Nilsson i Tuvvattnet i Jämtland var den andra pionjären när det gällde att konstatera faror med aluminium genom dess inverkan på naturen. Efter att ha upptäckt att hans djur blev sjukare när de åt konstgödslad gröda satte han igång en omfattande forskning och kunde leda i bevis att markfloran förändras av såväl konstgödsling som skogsgödsling. Genom denna typ av gödsling frigörs och överförs det aluminium som normalt finns i jordskorpan i olöslig form, både till odlad gröda och till skogens bär. Djurförsök visade att aluminium absorberades i tarmen och lagrades med största koncentration i lungor och benstomme.

 

Vi får dagligen i oss små mängder aluminium med föda, dryck, läkemedel osv. Det mesta av detta utsöndras men en del transporteras vidare in i cellen och cellkärnan där det binds och blir kvar. Koncentrationen av aluminium i hjärnan är 3-4 gånger större hos folk i pensionsåldern jämfört med nivåerna hos barn. Den livslånga lagringen medför att cellerna fungerar allt sämre.

 

Patienter som har dålig njurfunktion får dessutom ofta aluminiumpreparat för att minska upptaget av fosfor. Genom sin nedsatta njurfunktion kan de inte utsöndra aluminium i den takt som friska människor gör. Detta har resulterat i ovanligt mycket hjärnskador i form av demens och detta redan efter några år. Det finns därför starka indikationer på att det föreligger ett samband mellan Alzheimers sjukdom och aluminium. Det finns också forskare som hävdar att det finns samband mellan aluminium och benskörhet, Parkinsons, ALS och cancer samt att den ökande aluminiuminlagringen i våra celler påverkar hela åldrandeprocessen.

 

Det finns många källor till det aluminium som kommer in i vår kropp. Många reningsverk har använt eller använder aluminiumföreningar för att rena vårt dricksvatten från fosfater. Vi dricker också mjölk från kor som äter konstgödslad gröda och äter kött och annan föda med spår av aluminium. Andra källor är aluminiumkastruller, bakpulver och deodoranter. Även i vin finns spår av aluminium. Tillsammans belastar den totala konsumtionen cellerna och organen i vår kropp på ett negativt sätt.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

 

 

ALZHEIMERS

 

”Dålig tandhälsa kan ge mer än bara hål i tänderna och tandvärk – det kan också orsaka demens och motoriska störningar. Dina tänder kan med andra ord ge dig Alzheimer eller Parkinson. Dålig tandhälsa har kopplats till ett antal hälsoproblem, bland annat åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, njursjukdom, lunginflammation, diabetes, låg födelsevikt och för tidig förlossning. Nu har man även lagt till Alzheimer på den listan.”

(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

 

 

 

 

ANDNINGEN & KÄNSLOR

 

Our breath and our emotional state mirror each other. Our breathing both reflects and influences our emotional state. When we feel calm and open, we breathe evenly, slowly, and with ease. When we feel upset, we throw our breathing pattern out of balance.

 

When we feel afraid, we tend to inhibit or curtail our breathing altogether.

 

When we feel sad, we inhale forcefully, but our exhalation is weak, as in the case of fitful sobbing or gasping for air, reflecting our need to be consoled, to feed on other’s energy and attention (strong inhalation). Chronic sorrow can aggravate certain physical conditions such as emphysema. When held in the grip of sorrow, we function as an energy vacuum and have trouble giving energy out (weak exhalation).

 

When we feel angry, the opposite pattern of breathing applies; we exhale more forcefully than we inhale. Our breath reflects our psychophysical state: When we feel angry, we push away or strike out (strong exhalation); we temporarily or chronically lose our ability to receive, open, accept, or feel vulnerable to incoming information (weak inhalation). Chronic anger can aggravate many cases of asthma.”

(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)

 

 

”Vi får allt fler bevis för att cellerna själva innehåller minnen från tidigare händelser. När man andas tillräckligt djupt, kan man stimulera något slags cellminne som hjälper till att befria oss från äldre trauman. I terapi ber jag ofta en klient andas in i en problematisk känsla. Då kan hon eller han få en upplevelse av att känslan härstammar ända från födelsen. Ibland är det inte ens klientens egen känsla, utan en känsla som tillhör mamman, pappan eller någon annan i omgivningen. De här upplevelserna har ofta stor terapeutisk betydelse, eftersom man får kontakt med känslorna vid deras källa och andas igenom dem.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Varje trauma som man kan andas igenom förlorar sitt grepp.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”När man får en chock håller man först andan och sedan blir andhämtningen kort och ytlig. Att befria kropp och själ från ett trauma handlar till viss del om att få andhämtningen att bli normal igen samtidigt som man medvetet bearbetar de känslor kring händelsen som gjorde att man höll andan.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Det intima sambandet mellan andning, rörelse och känsla är välkänt för barnet, men den vuxne är i allmänhet omedveten om det. Barn lär sig att de kan avskärma obehagliga upplevelser och känslor genom att hålla andan. De drar in magen och håller diafragman orörlig för att dämpa oron. De ligger mycket stilla för att undvika att känna någon rädsla. De ”dödar” sina kroppar så att de inte ska känna någon smärta. Med andra ord drar sig barnet, när verkligheten blir outhärdlig, in i en föreställningsvärld, där jaget kompenserar förlusten av kroppskänsla med ett mer aktivt fantasiliv. Den vuxne, vars beteende styrs av föreställningar, har däremot trängt bort minnet av de upplevelser som tvingade honom att ”döda” kroppen och fly från verkligheten.”

(ALEXANDER LOWEN i boken ”Förräderiet mot kroppen”)

 

 

“Chronic anger can aggravate many cases of asthma.”

(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)

 

 

 

 

ASTMA

“Barn med allergiska hudförändringar (atopic dermatitis) löper stor risk att också få astma.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

 

 

”Genom riktig andning kan varje astmatiker till hälften övervinna sin sjukdom.”

(ALFRED VOGEL i boken ”Levern”)

 

 

”Asthma is usually treated with drugs, avoidance of triggering agents and desensitization to them, and by stress-reduction techniques. Inhaled bronchodilators and inhaled steroids are now commonly used to treat chronic symptoms and as lifesaving medicines. However, natural methods exist for the treatment of asthma, that may lessen the need for such medications.

 

If at all possible, elimination of the cause is far better than battling symptoms. (When the bathtub is overflowing, do you turn off the faucets or continue to mop the floor?) In all disease, the greatest challenge is to search for the cause, find it, and eliminate it – and asthma is no exception.

 

One common cause is diet. One study showed that 92 percent of the patients observed with asthma improved significantly on a no-meat, no-dairy regimen. Garlic, onions, and hot and spicy foods such as mustard, horseradish, and hot chili peppers are beneficial for asthmatics, for they seem to act as nature’s bronchodilators. Lots of vegetables and fruit are also helpful, probably due to their high vitamin C and bioflavonoid content.”

(GERALD M. LEMOLE i boken ”The healing diet”)

 

 

”Ofta hänger astmatiska besvär ihop med reumatism.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Astma har också ett starkt psykosomatiskt samband, speciellt hos små barn, där den ofta dyker upp spontant när de emotionella behoven försummas.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

 

 

ATKINS & LCHF

 

”Protein i alltför stora mängder deponeras också i kroppen men inte i fettdepåerna utan i kapillärerna, de finaste blodkärlen. Mycket protein bryts också ner och bildas vid cellernas sönderfall och det är njurarnas uppgift att föra ut de sura förbränningsprodukter som proteinet bildar. Det avfall som njurarna inte mäktar föra ut lagras i bindväven i kroppen. Protein i övermått ger alltså upphov till en dubbel upplagring. Det drabbar i första hand personer med hög köttkonsumtion.”

(ARNE ALGARD i boken “Sköt om dig”)

 

 

”LCHF-kosten är enligt epidemiologiska studier kopplad till en högre förekomst av hjärt-kärlsjukdom och även till höga LDL-kolesterolvärden.”

(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)

 

 

 

 

BAKTERIER

 

”Huruvida man blir smittad av virus eller bakterier är inte så mycket fråga om deras närvaro i vår kropp, utan om vår kropps dvs VÄRDORGANISMENS MOTSTÅNDSKRAFT. Professor Charles Jacques Bouchard menar ”att det som befordrar utbredningen av en smittosam sjukdom är inte ett tillfälligt möte mellan människa och mikro, ty ett sådant möte sker ständigt och mestadels utan följder. Tusende mikrober, även de farligaste, omger oss ständigt. En sund människa verkar inte tilldragande på mikroberna. Hon värjer sig ovillkorligen mot deras angrepp, så att sjukdomen ofta inte kan komma till utbrott.

 

När det gäller en människa, vars livskraft är försvagad, ligger det annorlunda till. Läkarna borde inte bara rikta sin uppmärksamhet på mikrobernas existens utan framför allt på de förhållanden, som gör organismen mottaglig för dessa mikrober.”

 

Detta är ett känt faktum inom virologin och bakteriologin. Men det nämns endast i förbifarten i läkarutbildningen, som istället koncentrerar sig på detaljkunskaper.

 

Hjärtspecialisten sir James Mackenzie säger i sin bok ”Hjärtats sjukdomar”: ”Upptäckten av en mikrob i sammanhang med vissa sjukdomssymptom kastar inte som helst ljus på de förhållanden, som gjorde personen i fråga sjuk och som kan förorsaka hans död.”

 

Cancerforskaren Robert Bell skriver: ”Finns i cancersvulsterna en bacill av en eller annan art, så är denna icke orsaken till sjukdomens uppkomst, utan endast en snyltgäst, som slår sig ned på vävnader, vilkas motståndskraft blivit nedbruten. Orsakerna till denna rubbning kan vara mångahanda. I och med att dessa orsaker undanskaffas, försvinner sjukdomen och med den även parasiten.””

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Frisk med fasta och Föllingekost”)

 

 

”If I could live my life over again, I would devote it to proving that germs seek their natural habitat, diseased tissue – rather than being the cause of the diseased tissue.”

(RUDOLPH VIRCHOW)

 

 

 

 

BEST TEACHER

 

”Books are the quietest and most patient of teachers.”

(anonymous)

 

 

“A teacher is a student who teaches to continue his study.”

(MOCHIZUKI MINORU)

 

 

”Trust life, and it will teach you, in joy and sorrow, all you need to know.”

(JAMES BALDWIN)

 

 

”My life is my teaching.”

(MAHATMA GANDHI)

 

 

 

 

BINDVÄVNADEN

 

”En gemensam nämnare för de olika formerna av reumatism är att de utspelar sig i kroppens bindväv (mesenkym). Den är en stödjevävnad som finns i lederna, blodkärlens väggar, senor, muskler, inre organ och huden.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

SLE är en av de allvarligaste bindvävssjukdomarna.

 

Beteckningen SLE står för:

- Systemisk = systematiska bindvävssjukdomar med reumatiska symptom, där främst blodkärlssystem och bindväv angrips

- Lupus = ”varg”, sjukdomen äter sig inåt

- Erythem = rodnad

 

Symptom från lederna förekommer ofta vid SLE och i viss mån påminner denna sjukdom om ledgångsreumatism. Kvinnor drabbas oftare än män. Vilka symptom kan tyda på SLE?

 

Dels kan man ibland se förändringar på händer och fötter. Speciellt vid kyligt väder eller vid spänningstillstånd kan fingrarna plötsligt bli vita och nästan känslolösa. Detta vita fält är skarpt avgränsat mot den normala hudfärgen. Efter en stund när blodcirkulationen kommer igång återfår huden normal färg för att sedan bli starkt röd.

 

Fjärilsliknande hudreaktion i ansiktet är särskilt karakteristiskt vid SLE. Man kan se hur liksom ’vingarna’ utbreder sig mot kinderna och ’fjärilskroppen’ går upp mot näsan och näsroten. Området är känsligt för ljus och uppträder ofta som ett så kallat soleksem. Sjukdomsförloppet är skiftande med perioder av försämrat allmäntillstånd och feber. Sjukdomsattackerna kan komma sällan och däremellan är patienten helt symptomfri. Njurarna angrips ofta.

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Beträffande de grundläggande orsakerna till kronisk reumatism vet man i alla fall en sak med säkerhet: att det är en degeneration av den mjuka bindväven (mesenkym) i hela kroppen som ligger till grund för sjukdomen. Detta har Belart fastställt i sin överblick över läget. Mesenkymet finns i hela kroppen och omger alla organ och ådror, i synnerhet ledhuvud och ledpanna och fungerar som en stoppning, ett slags fint skumgummiskikt. En behandling av reumatism och reumatisk artrit som verkligen siktar på att bota måste därför först och främst inrikta sig på att förhindra denna degeneration av den mjuka bindväven eftersom den har en reumatisk disposition. Läkaren Stihle jämför (i ”Uber das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit”) mesenkymet med en moderkaka, för det är i själva verket långt mer än bara ”en stoppning” som man länge trott. Det är egentligen själva moderkakan som antingen göder organen eller gör dem sjuka, beroende på hur den är beskaffad. Många är de som på olika sätt förgäves har försökt lösa frågan hur man gör denna moderkaka, mesenkymet, friskt. Hittills har Eppinger-skolan vid Wiens universitetsklinik varit den mest framgångsrika. Forskarna och läkarna där försökte på alla tänkbara sätt finna orsaken till att mesenkymet så ofta var svullet och anhopat av slaggprodukter, för att på så sätt kunna finna bot för degenerationen. Om detta lyckades, menade man, skulle därmed första akten i varje ”sjukdomsdrama” redan vara överspelad. Läkeprocessen måste sedan springa fram ur den botade moderkakan och återställa ordningen i kroppens många funktioner, på samma sätt som sjukdomen en gång hade uppstått ur det degenererade mesenkymet. Men resultaten av alla dessa undersökningar och försök var inte särskilt övertygande, inte förrän man satte in en koksaltfri råkostbehandling som på varje punkt följde dr Bircher-Benners föreskrifter. Om behandlingen sattes in tillräckligt tidigt kunde man konstatera en tydlig och kvardröjande återhämtning och förbättring av den mjuka bindväven i hela kroppen på patienten. I samma utsträckning som detta skedde återvann också organcellerna sin valförmåga ifråga om att uppta de tillförda näringsämnena – ett säkert tecken på vävnadstillfrisknande – och organens försvars- och självläkningsförmåga ökade i kraft och intensitet (Prof Dr med Hans Eppinger, Über Rohkostbehandlung, Wiener Klinische Wochenschrift, 5/26 – 38).

 

I behandlingen med vital föda (”råkost”), såsom den under många årtionden provats ut, utvecklats och använts på Bircher-Benner-kliniken och andra ställen finns alltså en möjlighet att övervinna orsaken till denna reumatiska dispositionen, d v s mesenkym-degeneration. Den utgör i varje enskilt fall den grundbehandling som skall användas och som man också kan stödja genom andra, värdefulla åtgärder för att omstämma och återuppliva mesenkymet och därmed återställa rörelseförmågan.

 

Den mjuka bindvävens tillstånd påverkar kroppens olika organsystem. Det gäller i synnerhet när en mesenkymtyp med benägenhet för reumatiska besvär har utvecklats under generationer: astenisk-leptosom kroppsbyggnad, vagoton övervikt; nervsystemet, dålig cirkulation, blodbrist, psykosomatisk felstyrning, störd mognadsfas och abnorm tarmmiljö. Alla dessa olika störningar griper in i varandra och är beroende av varandra. Enligt vår mångåriga erfarenhet kan man, genom kostens inflytande, konstatera en entydig förändring i den kapillär-mikroskopiska bilden liksom en tillbakabildning av ”blodslaggämnen” (Blood sludge) hos sådana människor.

 

Artriten tycks ha ännu en ”moderkaka” som är lika skyddande till sin natur som mesenkymet, nämligen matsmältningsapparaten. Så långt våra erfarenheter sträcker sig, finns det hos artritpatienter alltid en långtgående degeneration av bakteriefloran i tarmen och en nedsatt försvarsfunktion i tarmväggen. Här har vi ännu en möjlighet att påverka artriten, nämligen via tarmen, genom en avpassad kost! Råkosten verkar läkande även där, på grund av att den, med sin rikedom på enzymer, bildar förutsättningarna och den rätta ”inre miljön” för en sund bakterieflora i tarmen. Man trodde tidigare att de levande växtcellernas synnerligen känsliga enzymer inte kunde överleva passagen genom tarmen. Men ett försvar, som ännu är okänt till sin natur, skyddar dem från förintelse så att 60-80% av dem bevisligen når tjocktarmen (Tropp och Chalaupka) och utför sin viktiga uppgift där. Den består i att binda det syre som finns där och att framställa den för en frisk tarmflora så nödvändiga anaeroba (syrefria) miljön. Om det fortfarande finns kvar några tarmbakterier som kan regenereras, kan tarmfloran tillfriskna av sig själv med hjälp av övervägande råkost.

 

När omvandlingen i tarmfloran och i matsmältningsfunktionerna genomförts med hjälp av denna diet, kan man t o m övervinna en förstoppning med förruttnelse- och jäsningsprocesser, som varat i årtionden. Därmed blir inte bara matsmältningen problemfri, utan dessutom utnyttjas näringen så mycket bättre att brister övervinnes. Följden blir en mycket betydelsefull avlastning och avgiftning i många organ, i hela organismen och framför allt i den mjuka bindväven.”

(RALP BIRCHER i boken ”Friskare leder”)

 

 

”Reumatiker får ju vara speciellt uppmärksamma på salt som lagras i bindväven. Se upp med det salt som är ”gömt” i t. ex. saltat smör, bröd, varmrätter och m. fl. krydd- eller smaksalter. Lev saltfritt.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

 

 

CANCER

 

”De hormonbetingade cancerfallen och cancer hos barn började öka efter andra världskriget, samtidigt som kemikaliseringen av vår vardag tog fart, säger Leif Kronberg.

 

- Hudvårdsprodukter är kända för att innehålla ämnen med hormonstörande egenskaper, det finns talrika vetenskapliga underlag för att så är fallet. Det har tidigare ansetts att allt upptag av hormonstörande ämnen sker oralt, det vill säga genom kontaminerad föda och vatten. Men nu ökar kunskapen om att upptaget även sker inhalationsmässigt och dermalt, alltså genom huden, och det är här som hudvårdsprodukter och annan kosmetika kommer in i bilden, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)

 

 

”Naturen är det viktigaste stödet för svenska cancerpatienter, betydligt viktigare än att till exempel be till Gud. Det visade en studie vid Högskolan i Gävle av 2 355 cancerdrabbade personers så kallade coping-metoder (sätt att hantera stressfyllda och krävande situationer). Två av tre som svarade hade haft stor eller ganska stor hjälp av naturen för att må bättre under och efter sjukdomen. Därnäst i betydelse rankades två svarsalternativ som också i många fall innebar naturvistelse: att lyssna på naturljud (fågelsång och vindsus) respektive promenera eller delta i någon aktivitet utomhus.”

(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)

 

 

”De här studierna antyder att skogar kan ha en anti-cancereffekt genom främjandet av aktivitet hos naturliga mördarceller. Om du kan höja aktiviteten hos NK-cellerna bara genom en promenad i naturen, vad skulle du då få för effekt om du alltid bodde nära träden? Hur stor skulle anti-cancereffekten bli om du bodde i ett grönområde?

 

Jag började därför titta närmare på sambandet mellan skogsbevuxna områden i Japan och dödsfall i olika sorters cancer. Jag upptäckte då att människor som bor i områden med färre träd inte bara har betydligt högre stressnivå, utan de har också kortare livslängd än människor som bor där träden växer tätare.”

(DR QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)

 

 

”I Japan, Kina och USA har forskare funnit samband mellan närhet till grönska och lägre risk för sjukdomar som cancer.”

(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)

 

 

“Cancer angriper aldrig friska organ.”

(ARBUTHNOT LANE)

 

 

 

 

CANCER & KÖTTÄTANDE

 

”Enzymer från bukspottkörteln kan attackera och förstöra tumörvävnad under matsmältningen därför att de identifierar främmande ämnen som ska elimineras. Enzymernas huvudsakliga uppgift är att bryta ner proteiner. Eftersom den allmänna dieten mestadels består av animaliska proteiner, så går det mesta av bukspottsenzymerna åt till matsmältningen och lite, om något alls, finns tillgängligt för att kunna bryta ner tumörvävnad, som istället kan växa och sprida sig. Det är tydligt att den otillräckliga enzymaktiviteten är ett av de stora problemen som sjuka människor måste kämpa med och speciellt cancerpatienter.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

 

 

CHILDBIRTH

 

“Avföringsprov som tagits på bebisar födda med kejsarsnitt visar att deras bakteriepopulation i tarmen skiljer sig väldigt mycket från den hos bebisar som fötts vaginalt.

 

Spelar det någon roll? Ja, mycket stor roll. Tack vare en omfattande studie som gjorts av forskare från Harvard T.H. Chan School of Public Health vet vi att sannolikheten att bebisar som fötts med kejsarsnitt blir överviktiga som barn och vuxna är mycket förhöjd.

 

I den här specifika studien, som passande nog kallas GUTS (engelska för tarm, vilket här står för Growing Up Today Study), följde forskarna över 22 000 barn från födseln till vuxen ålder. De vägde barnen som tonåringar och på nytt i 20-årsåldern.

 

Resultatet var anmärkningsvärt, särskilt när man jämförde syskon. Sannolikheten att barn födda med kejsarsnitt skulle bli kraftigt överviktiga var 64 procent högre än för deras syskon som fötts vaginalt, trots att de hade samma gener, växte upp i samma hushåll och åt samma mat. Detta talar för att det är tarmbakterierna som avgör.

 

”Kejsarsnitt kan utan tvekan i många fall vara nödvändigt och rädda liv. Men ingreppet innebär också vissa kända risker för mamman och det nyfödda barnet. Våra resultat visar att risken för fetma är en ytterligare faktor att ta hänsyn till”, sade Jorge Chavarro, studiens huvudförfattare.

 

Barn födda med kejsarsnitt löper också större risk att utveckla allergier senare i livet.

 

Numera utförs omkring 26 procent av förlossningarna med kejsarsnitt i Storbritannien, 35 procent i USA, 50 procent i Kina och upp till 80 procent i Brasilien, vilket kommer att orsaka stora problem i framtiden.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Förbättra din tarmflora”)

 

 

 

 

CHOCK & TRAUMA

 

”När man får en chock håller man först andan och sedan blir andhämtningen kort och ytlig. Att befria kropp och själ från ett trauma handlar till viss del om att få andhämtningen att bli normal igen samtidigt som man medvetet bearbetar de känslor kring händelsen som gjorde att man höll andan.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Varje trauma som man kan andas igenom förlorar sitt grepp.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Trauma survivors have symptoms instead of memories.”

(HARVEY, 1990)

 

 

 

 

CITAT OM KÖTTÄTANDE

 

”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Har du hört talas om rosa slem, alias ”magert finmalet nötkött”? Ännu en anledning att undvika produkter från djurfabriker. Det är en ingrediens i köttfärs tillverkad av bortskurna köttrester som sprayats med ammoniak för att döda patogener som E. coli och salmonella. Dessa rester brukade användas till hund- och kattmat, men nu finns de i stora mängder i din mataffär, i snabbmat och även i skolmåltider. Samtidigt som förespråkare för det rosa slemmet är fast övertygade om att substansen inte innebär några säkerhetsrisker känner många konsumenter inte ens till att denna äckliga ingrediens existerar! Varför? För att rosa slem inte står på etiketterna.”

(KRIS CARR i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket”)

 

 

 

 

COMMITMENT

 

“Be selective in making commitments and scrupulous about keeping them. Don’t break commitments unless no other alternatives exist, and then carefully communicate about the broken commitment to all relevant people.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

 

 

DEPRESSION

 

”Människor som är deprimerade har förstoppning.”

(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)

 

 

 

 

ENGAGEMANG

 

“Someone’s effort is a reflection of their interest in you.”

(unknown)

 

 

“”Too busy” is a myth. People make time for what’s important for them."

(unknown)

 

 

 

 

FIBRER

 

”Tillsammans med vatten bildar pektin och liknande fibrer en så kallad gel eller tjockflytande massa i magsäcken. Den här gelen bildar en barriär runt insidan av tunntarmen. Tack vare det går upptaget av glukos litet långsammare och blodsockret stiger saktare. Det är bra, för samtidigt blir det en lugn och långsam produktion av insulin. Det minskar risken för att blodsockret ska sjunka alltför snabbt och att man av den orsaken ska känna sig trött, irriterad och sugen.

 

Med mycket gelbildande fibrer i maten blir alltså blodsockerhalten jämnare. Gelbildningen i magen ger mättnadssignaler, vilket betyder att du fortare kommer att känna dig belåten vid en måltid. Det gör att du får lättare att hålla vikten. Gelbildande fibrer kan dessutom medverka till att sänka blodfetterna. När de gelbildande fibrerna jäser i grovtarmen, bidrar de till en hälsosam tarmflora.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”I en studie som nyligen gjorts vid Institute of Human Nutrition på Columbia University Medical Center i New York fick 13 män och 13 kvinnor i 35-årsåldern komma till forskarnas sömnklinik och testa olika dieter. De innebar att mängden fibrer, mättat fett och socker i kosten ändrades.

 

Forskarna upptäckte att kvaliteten på deltagarnas djupsömn förbättrades när de åt fiberrika måltider. Dessutom somnade de snabbare (insomningstiden gick ner från i genomsnitt 29 minuter till 17 minuter). Att äta mer mättat fett och socker ledde å andra sidan till sämre kvalitet på sömnen: den blev lättare och inte lika uppiggande.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Förbättra din tarmflora”)

 

 

 

 

FLUOR

 

”För ungefär fyrahundra år sedan anlände de första portugiserna till den indiska kuststaten Andhra Pradesh. De hade med sig tomater som snabbt kom att konkurrera ut användandet av den inhemska tamarinden. Tamarind använde man tidigare som en sur ingrediens som tillsattes framför allt till baljväxter för att de skulle bli mer lättsmälta. Ganska snart insjuknade många människor i skelettfluoros, en sjukdom som orsakar permanenta kroppsliga deformationer. Det berodde på att vattnet som användes till att odla tomaterna i det här området innehöll stora mängder fluor. Senare forskning har visat att tamarind binder fluor i vattnet och motverkar att det tas upp av kroppen.”

(SHARATH JOIS i boken ”Ageless”)

 

 

 

 

FÖRLÅTELSEPROCESSEN:

 

”An apology without change is just manipulation.”

(unknown)

 

 

”You don’t have to rebuild a relationship with everyone you’ve forgiven. Just because you’re at peace, doesn’t mean they’re not still toxic.”

(unknown)

 

 

 

 

FÖRÄNDRING

 

”Consider how hard it is to change yourself and you’ll understand what little chance you have in trying to change others.”

(unknown)

 

 

”En förändring innebär inte alltid en förbättring, men en förbättring kräver alltid en förändring.”

(okänd)

 

 

 

 

FÖTTERNA

 

”Vi går bättre om vi inte begränsas av stora, tjocka gummisulor på fötterna. I våra fötter finns 200 000 nervändar. Skor förstör fötternas naturliga form, de begränsar kontakten med nervändarna och de gör att fötterna får för lite luft.”

(SHARATH JOIS i boken ”Ageless”)

 

 

”Ett sätt att hålla våra fötter starka och aktiverade är att gå barfota. Hemma går jag alltid barfota. Det får mig att känna mig i kontakt med jorden. ”Att jorda sig”, som det också kallas när man går barfota är andligt helande och kan även motverka vissa fysiska problem.”

(SHARATH JOIS i boken ”Ageless”)

 

 

“Shoes were another topic Kneipp groaned about when speaking to people about their choices. He endorsed the sandal as a way to provide air and sunshine for the feet. “How can your pair of feet carry you through life without complaint if you keep them imprisoned?””

(GISELLE ROEDER i boken ”Healing with water”)

 

 

”När jag gick på utbildning i fotreflexologi för många år sedan gick det upp för mig hur viktiga fötterna är. Sedan dess har jag sett till att hålla dem rörliga, jag har sprungit barfota på sommaren och har regelbundet gett dem varma fotbad med efterföljande massage. Samtidigt vet jag att det bara är ett minimum av vad fötterna behöver. I mitt arbete som fysioterapeut träffar jag varje dag människor med olika fotproblem, och ofta är fötterna i ett bedrövligt tillstånd. De är förtvivlade eftersom vartenda steg gör ont. Den vanliga uppfattningen är att man inte kan göra något åt fotbesvär utöver att använda skoinlägg, men jag kommer hela tiden fram till en annan slutsats: Fötterna kan återupplivas och reagerar mycket snabbt på rätt behandling. Eftersom våra fötter jobbar hårt ska vi också ta väl hand om dem.”

(STELLA ARNDT i boken ”Smärtfria fötter”)

 

 

”Nästan alla människor i Västeuropa, omkring 98 procent, kommer till världen med friska fötter. Men allt tidigare, ofta redan i barndomen, drabbas många av de ursprungligen friska fötterna av felställningar eller smärta. Mer än 40 procent av personer över 50 år lider av fotproblem. Vad är det som fattas våra fötter?

 

De främsta orsakerna till vanliga fotsmärtor ligger bokstavligen på gatan. Asfalterade trottoarer och jämna, hårdgjorda gångvägar ger inte fot- och benmusklerna tillräcklig variation och därför inte tillräcklig träning. Fötter gillar utmaningar som ojämnt underlag med varierande beskaffenhet, och gärna en och annan stock eller sten som de får kliva på. Detta ger inte bara träning utan även en massageeffekt och säkerställer att fotsulornas muskler och bindväv med fascian blir smidiga.

 

Skor är visserligen mycket användbara, men de är inte lämpliga för att stärka fotmusklerna. Det fungerar bäst när man är barfota. Ju mer stöd, skydd och dämpning som foten får, desto mindre uppgifter får fotmusklerna och alla andra strukturer i foten. Detta gäller även om personen generellt sett rör sig för lite. Naturligtvis finns det en mängd andra tillstånd och sjukdomar som orsakar fotproblem. Men faktum är att dagens livsstil har förändrat gången hos människan. De biokemiska och anatomiska förutsättningarna har däremot inte ändrats. För att kunna hjälpa våra fötter måste vi vara medvetna om och ta hänsyn till detta. Problemfötter svarar bra på träning och återhämtar sig ofta snabbt när de får vad de verkligen behöver.”

(STELLA ARNDT i boken ”Smärtfria fötter”)

 

 

”Vår moderna livsstil har gjort att vi glömt hur vi går på rätt sätt. Det gör att vi riskerar att drabbas av överpronation, nedsjunket fotvalv, spretfot eller plattfot. Vi kan visserligen gå, men de förändrade statiska förhållandena i foten leder till ett annat gångmönster eftersom fötterna aktivt styrs och stabiliseras av musklerna. De felaktiga statiska förhållandena i foten leder till en kronisk felbelastning som resulterar i fotproblem och kroppsliga besvär på grund av felställningarna. Den goda nyheten är att detta kan behandlas med hjälp av rätt träning av fotmusklerna.”

(STELLA ARNDT i boken ”Smärtfria fötter”)

 

 

”När det gäller känslighet är våra fötter högpresterande. Vi känner varenda sten och vartenda vasst sandkorn under fotsulorna. Inte undra på, eftersom fotsulan innehåller tiotusentals nervändar som känner av underlaget. På så sätt skyddar fötterna mot vassa föremål. Att gå barfota är det bästa vi kan göra för våra fötter. Fötterna ska dock inte ha sår, och det ska inte göra ont. När vi går barfota på naturlig mark är fötterna i sitt rätta element. De kan göra vad de är skapade för – förnimma och beröra. Dessutom använder du muskulaturen när du går barfota, särskilt på naturmark eller på stranden.”

(STELLA ARNDT i boken ”Smärtfria fötter”)

 

 

”Det finns inget bättre sätt att träna sina fötter och nerver än att gå barfota, helst på ojämnt underlag. Det finns inga övningar du måste göra innan, eller förmågor du behöver först. Ta av skorna och känn efter, så kommer fötterna att börja tala om vad de behöver.”

(PA SANDBERG i boken ”En handbok om fötter”)

 

 

 

 

GRÖNA BLAD

 

”I synnerhet när det gäller mat för sjuka får inte de gröna bladen fattas.”

(RALP BIRCHER i boken ”Friskare leder”)

 

 

 

 

GURKA

 

GURKA – svalkande törstsläckare

Består till 95 procent av vatten, vilket är själva grundförutsättningen för fuktmättad, lystrig hud. Som beautyfoodie diggar jag också skalets innehåll av kisel, som håller kollagenet och bindväven i toppform och stärker håret.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Gurka är uppfriskande för hyn och enkel att använda. Skär bara ett par skivor av en färsk gurka och stryk dem över ansiktet. Om du gör det regelbundet ser du snart att hyn förbättras. Saften drar bort orenheter och minskar porernas storlek.”

(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

 

 

”Gurka är inte bara lätt att få tag i, den verkar också uppiggande, svalkar och lugnar inflammerade ögon. Skala en bit gurka och pressa saften rakt in i ögat. Man kan använda gurkskivor i stället för ögonkompresser.”

(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)

 

 

 

 

HJÄRTRISKFAKTORER

 

”De flesta minns fortfarande Philip Blaiberg, den sydafrikanske tandläkare, som var en av de första som fick ett nytt hjärta transplanterat, och överlevde oväntat länge. Han dog 19 månader efter transplantationen, inte av vävnadsbortstötning, som man först trodde, utan av en hjärtattack. Läkaren som undersökte Blaibergs hjärta efter dödsfallet, konstaterade att hjärtats artärer var fulla av ateroskleros. Samme läkare hade undersökt det nya hjärtat före transplantationen, och visste att artärerna var lika rena som hos en nyfödd baby den gången.

 

Under de 19 månaderna han hade sitt nya hjärta, hade Blaiberg en hög halt kolesterol i blodet. Den höll sig kring 315, och kom aldrig under 300. Den slags mat Blaiberg hade behövt för att sänka sin kolesterolhalt till ett lägre värde, fick han aldrig. Den kosten som förstörde hans första hjärta, förstörde hans andra hjärta lika effektivt.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

”Den berömda Framingham-undersökningen, som påbörjades 1948 och fortsatte till in på 1971, visade att av dem man studerat, så dog fem gånger så många i hjärtattacker av dem som inte motionerat, som bland dem som var aktiva. Kideras rapport i Journal of the American Medical Association 1968 visade att motion kan vända ett onormalt EKG till att bli normalt.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

”Ateroskleros förorsakar hjärtfel genom att täppa till kransartärerna, de artärer som försörjer hjärtmuskeln med blod. När alla kransartärerna är rena och fina, får hela hjärtmuskeln det blod den behöver för att pumpa som den skall. Under dessa gynnsamma omständigheter antar hela hjärtmuskeln en frisk ljusröd färg. Men om den här blodförsörjningen delvis hindras, så kommer den delen av hjärtat som påverkas att lida av syrebrist och anta en blåaktig färgton. Ett sjukt hjärta kan få rikligt med syre på ena sidan och vara ljusrött där, men lida av syrebrist på andra områden och där vara blått. Där den blå och den ljusröda färgen möts, bildas en gräns, som kallas en syredifferential. Det är stor skillnad på mängden syre som når hjärtat på ena sidan av denna gräns och den mängd som finns på andra sidan.

 

Två forskare, C. Beck och D. Leighninger fann 1955 att dessa syredifferentialer var ansvariga för många dödsfall. De fann att ett jämnt syrsatt hjärta – antingen det fick mycket eller lite syre – sällan mankerar. Om alltså hjärtat är helt ljusrött eller helt blått, så är det inte troligt att det sviktar. Men det är klart att om det fortsätter att vara blått länge, så kommer hela hjärtmuskeln så småningom att dö av syrebrist. Men ett hjärta som är ett lapptäcke av ljusröda och blå områden, som alltså uppvisar många syredifferentialer, kommer med all sannolikhet att svikta.

 

Man fann också att dessa syredifferentialer får hjärtmuskeln att dra sig samman bättre ovanför gränsen än nedanför, vilket i sin tur gör att hjärtmuskeln drar sig samman i kramp eller okoordinerade ryckningar istället för en lugn rytm med kraftiga regelbundna slag. Den här vanliga sortens hjärtattack kallas allmänt för flimmer.

 

Sedan det här arbetet publicerats, stod det klart varför så många människor dog vid fysisk ansträngning. Många människor har kransartärer som delvis är blockerade genom ateroskleros, så att deras hjärtmuskel får arbeta med ojämn blodtillförsel i de olika delarna. Det syre personen får kan vara tillräckligt, så att hans hjärta är alldeles ljusrött så länge han är i vila. Men om han plötsligt börjar skotta snö, så blir kravet efter mer blod så starkt hos hans hjärta att den ojämna blodtillförseln blir märkbar, och bildar de blå och ljusröda syrefält som kan orsaka en plötslig hjärtattack.

 

Vid första anblicken tycks detta vara ett svårlöst problem. Vi vet att motion kan skydda oss från hjärtproblem, och ändå finns det många fall där just plötsliga, tyngre övningar har orsakat en plötslig död i en hjärtattack. Svaret på detta är förstås, att all motion måste starta mjukt och bygga upp konditionen stegvis. För mycket motion alltför snabbt kan verkligen vara farligt för en person som har ateroskleros, och det har vi ju nästan alla.

 

Det som händer när vi motionerar en längre tid, är att blodet söker sig nya vägar till hjärtat. Kransartärerna växer, och där artärerna är tilltäppta bildas det nya blodkärl så att blodet kan passera. När blodet leds i nya banor hålls hjärtat ordentligt syrsatt även under hård träning. Men det kräver tid och tålamod för att nya blodbanor skall bildas. Det kräver ett motionsprogram som gradvis ökar i svårighetsgrad. Varje försök att påskynda processen kan vara lika farligt som rysk roulette. Det förtjänar kanske att påpeka att motion inte tar bort propparna i artärerna, men det hjälper till att bilda nya blodbanor förbi de igenkorkade ställena. Det är bara en noggrann diet som kan få placken att krympa så att artärerna rensas upp.

 

När hjärtat väl är friskt igen och fullt syrsatt, så har det visat sig att inte ens kraftig motion ger hjärtflimmer. Ett exempel är olympiaden 1968 i Mexico City. Eftersom Mexico City ligger 2280 meter över havet, så var det många idrottsmän som kollapsade av överansträngning, därför att det hade tränat på lägre höjder tidigare. En del av dem kan till och med ha överansträngt sig så mycket att deras hjärtan kunde ha fått syrebrist. Ändå inträffade inget fall av hjärtflimmer. Dessa idrottsmän är personer med väl syrsatta hjärtan, vilka vid en tillfällig syrebrist blir helt och hållet blå, utan några ljusröda fält alls. Flimmer på grund av den tidigare nämnda syredifferentialen kan inte uppstå i sådana hjärtan.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

”I en studie följde professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet 36 000 kvinnor. De kvinnor i studien som åt en kost bestående av fullkornsprodukter, grönsaker, frukt och baljväxter och begränsat med salt och söta drycker hade 37 procents lägre förekomst av hjärtsvikt jämfört med kontrollgruppen.”

(GUN-MARIE NACHTNEBEL och ANNIKA TIDEHORN i boken ”Hjärtvänlig mat”)

 

 

”De flesta som provar på dessa fett- och proteinrika dieter gör det därför att de vill gå ner i vikt. Problemet är att man samtidigt utsätter kroppen för andra typer av risker och särskilt hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Studier visar till exempel att man inom ett år på Atkinsdieten minskar tillförseln av blod till hjärtat med 40%.”

(BARBARA PIECHOCINSKA i boken ”Livets bränsle – Om friheten att välja hälsa”)

 

 

”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Hjärtat och hjärnan förlitar sig också på att kärlnybildningsförsvaret ska reagera när den egna blodförsörjningen hotas. Att snabbt återupprätta blodflödet till dessa organ är bokstavligen en fråga om liv eller död. När deras blodkärl blockeras, vilket sker vid åderförfettning, lägger försvarssystemet i en växel och utvecklar nya blodkärl för att hjälpa till att bilda en naturlig väg förbi de blockerade kanalerna. Naturliga förbiledningar, så kallade kollateralkärl, bildas när blockeringarna uppkommer långsamt och kranskärlen eller halspulsådrorna gradvis blir trängre. Människor kan leva i flera år eller i årtionden med sin kranskärlssjukdom eller halsartärsjukdom om kärlnybildningsförsvaret sköter sitt jobb. Även vid plötsliga blockeringar, som vid en hjärtinfarkt eller hjärninfarkt, aktiveras kärlnybildningsförsvaret om patienten överlever, och bildar naturliga förbiledningar.

 

Det här försvaret blir långsammare om patienten har en åkomma som blockerar kärlnybildningen, såsom diabetes eller förhöjt kolesterolvärde, och om patienten röker eller är äldre.”

(DR WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

 

 

”Forskare från Homburg i Tyskland har publicerat en studie av 519 individer i New England Journal of Medicine som visar att man genom att mäta nivåerna av cirkulerande endotelstamceller skulle kunna förutsäga om en individ kommer att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under de kommande tolv månaderna, och nivåerna skulle  till och med kunna förutsäga om individen kommer att överleva händelsen eller inte. I den här specifika studien löpte individer med högre nivåer av endotelstamceller 26 procent lägre risk för att drabbas av en första allvarlig händelse. Personer med högre nivåer av stamceller löpte också 70 procent lägre risk för att dö av hjärt- och kärlsjukdom.

 

Kost- och cancerstudien i Malmö är en annan viktig studie som har undersökt sambandet mellan stamcellsnivåer och hjärt- och kärlsjukdom. Studien inleddes 1991 med en grupp medelålders deltagare. I nitton år följde forskarna deltagarnas hälsa genom att regelbundet ta blodprover och låta deltagarna svara på frågeformulär om sitt näringsintag för att undersöka korrelationer med sjukdom. I den här gruppen mätte forskarna en blodmarkör som vi kallar stamcellsfaktor hos 4 742 personer. Stamcellsfaktorn är ett protein som tillverkas i benmärgen och tar hand om svärmen av stamceller som väntar i reserv. Proteinet återfinns också i blodet där det vägleder stamceller när de till exempel förökar sig, förflyttar sig och så småningom på begäran förvandlas till specifik vävnad, en process som kallas differentiering. Stamcellsfaktorn är oumbärlig för en sund stamcellsfunktion. I Malmöstudien upptäckte forskarna att de deltagare som hade högst nivåer av stamcellsfaktorn löpte 50 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt, 34 procent lägre risk att drabbas av stroke och 32 procent lägre risk att dö av vilken orsak som helst än de deltagare som hade lägst nivåer av stamcellsfaktorn. Studien kom också föga förvånande fram till att de personer som hade lägst nivåer av stamcellsfaktorn i blodet också ofta var de som rökte, hade ett högt alkoholintag eller hade diabetes, vilket tydligt visar det nära sambandet mellan livsstil, stamcellsfunktion och risk för kronisk sjukdom.

 

Stamcellerna har unika skyddande funktioner i hjärt- och kärlsystemet. Endotelstamceller bidrar inte bara till att bilda nya blodkärl i organ som regenereras, utan spelar även en viktig roll för att reparera skador på befintliga blodkärl. Åderförfettning, en process som gör artärerna hårdare och trängre, ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, perifer kärlsjukdom och impotens. Den plack som brukar bildas på artärväggarna utvecklas där blodkärlens inre beklädnad är skadad, likt rost på ett skadat stuprör.

 

Om skadan på kärlväggen inte repareras kommer mer och mer plack att samlas och så småningom anhopa sig så att blodkärlets diameter minskar och blodflödet stängs av. Endotelstamcellerna är som cellernas sömmerskor och kan reparera kärlväggarna. Det innebär att skadade stamceller försvagar det regenererande försvaret mot åderförfettning. Genom att hålla stamcellerna vid god hälsa minskar risken för gradvis åderförfettning, vilket skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom.”

(DR WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

 

 

“"What happens when people open their hearts?”…”They get better.””

(HARUKI MURAKAMI)

 

 

 

 

HONUNG

 

”Dessutom kan honung ge huden mjukhet och ny skönhet. Hustrun till en biodlare lade märke till att hennes mans händer alltid var härligt mjuka och jämna under honungsskörden. Hon började själv använda honung som ett skönhetsmedel och upptäckte också att hennes egen hy blev bättre och att hon inte fick några rynkor.”

(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)

 

 

”Honung som inte har hettats upp, innehåller hormoner och lipoproteiner. Dess sammansättning har undersökts av tidskriften American Journal. Honung innehåller, förutom ovannämnda ämnen, även vitaminerna A, B12, C, D och E, folsyra, pantotensyra, mineraler, fyra olika sackarider, nio olika aminosyror och enzymer. Honung innehåller 12,34% protein, 6,46% fett och 12,49% kolhydrater.”

(ANN WIGMORE i boken ”Vägen till optimal hälsa”)

 

 

”För tio år sedan upptäckte svenska forskare att binas egna honungsmagar gör nyslungad honung till en extremt bra källa till mjölksyrabakterier. Med hela elva olika sorter varav sju laktobaciller och fyra bifidobakterier är binas honung den rikaste källan till mjölksyrabakterier som påträffats.

 

Den levande bakteriekulturen gör att färsk honung har visat sig kunna slå ut sjukdomsframkallande och antibiotikaresistenta bakterier. Men redan efter ett par veckor har bakterierna försvunnit ur honungen som alltså är en färskvara!”

(HENRIK ENNART i boken ”Happy food”)

 

 

”En studie på 55 överviktiga patienter visade att 70 gram honung per dag, som ett tillägg till den vanliga kosten, resulterade i 1,3 procents minskning av vikten efter 31 dagar. En person som väger 100 kilo får alltså en viktminskning på 1,3 kilo på en månad, enbart genom att lägga till honung. Därför ligger det nära till hands att också tro att det finns fler faktorer som minskar de fettbildande processerna när någon äter honung.

 

En förbättrad tarmflora lär vara en delorsak och kanske är också palatinos en? Palatinos är en sockerart som finns i honung och som i djurstudier har visat sig minska bukfettet.”

(FREDRIK PAULÚN i boken ”Biohack”)

 

 

 

 

HUDEN

 

”Huden består av tre olika lager som heter epidermis, dermis och subcutis.

 

Epidermis är hudens yttersta skikt och kallas därför överhuden. Förenklat så kan epidermis ses som ett vattentätt skydd för kroppen. Men även epidermis är uppdelat i olika skikt. Den vanligaste hudcellen i epidermis kallas keratinocyt, och vandrar från det understa till det översta lagret av epidermis. I det översta skiktet, hornlagret, har keratinocyterna successivt förlorat sin runda form och sin cellkärna, och istället blivit platta och förhornade. Keratinocyternas vandring upp genom epidermis och dess förändring tar cirka 28 dagar hos en ung person. Ju äldre vi blir desto längre tid tar denna process. På detta sätt förnyas överhuden hela tiden när gamla hudceller stöts bort. Tillsammans med protein, fett och ämnen som mjölksyra och urea fungerar de förhornade keratinocyterna som en barriär mot omgivningen.

 

Tjockleken på epidermis varierar. Den är endast 0,05 millimeter på den tunna huden på övre ögonlocken, medan den är cirka 1 millimeter på fotsulan. Det är hornlagret som till största delen bestämmer epidermis tjocklek. Hornlagret är tjockare på ställen som utsätts för slitage, som till exempel fotsulor och handflator.

 

I epidermis finns också melanocyter, de pigmentceller som bildar melanin och som bidrar med solbränna då vi solar, samt Langerhans celler, som är en del av kroppens immunförsvar mot bakterier och virus.

 

Hudens yttersta lager skyddas av sebum (talg) och svett. Hudens körtlar producerar dessa och de bildar en skyddande hinna som är något sur, med ett pH runt 5,5.  På så sätt ökar skyddet mot bakterier och svamp eftersom de har svårt att överleva i sur miljö. Hudvårdsprodukter som är pH-balanserade har ett pH-värde nära 5,5 för att bevara hinnan intakt. Men vissa tvålar innehåller mycket högre pH och kan därmed försvaga hudens försvar. Att rengöra huden skonsamt är därför ett av de viktigaste momenten i god hudvård.

 

Dermis, skiktet som finns under epidermis, kallas läderhuden och är mycket tjockare. Tjockast är detta skikt på vår rygg. I dermis finns bland annat olika celler som fibroblaster, fibrer, grundsubstans, blodkärl som förser huden med näring och syre och bidrar till reglering av kroppstemperatur samt nerver, svettkörtlar, hårsäckar och lymfkärl. Dermis spelar en viktig roll när det gäller att hålla huden fast och spänstig, och består till stor del av fibrer, som kollagen och en mindre mängd elastin. Kollagen och elastin bildas av celltypen som kallas fibroblaster. Hela 70 procent av bindvävens torrvikt är kollagen, medan elastin står för 2 procent. Kollagen bildar ett nätverk av proteinfibrer och är ett av de starkaste proteiner som finns i naturen.

 

Huden har sju olika typer av kollagen. Detta nätverk av kollagen ger huden dess fasthet. Ju äldre vi blir desto mindre kollagen bildas, och huden tappar därmed sin spänstighet. Elastin är en annan typ av protein och bidrar till att huden är elastisk. Det är exempelvis elastin som hjälper huden att ”hitta tillbaka” när vi töjer ut den.

 

Fibroblaster bildar också så kallad grundsubstans som består av glukosaminoglykaner och hyaluronsyra. Grundsubstansens viktigaste uppgift är att binda vatten, vilket medför att andra ämnen, som hormoner och näringsämnen, kan passera. Man kan se grundsubstansen som hudens viktigaste fuktgivare.

 

Om man får en skada som endast när epidermis så läker skadan utan att det blir något ärr. Når skadan djupare ner i dermis blir det ärrbildning när skadan läker.

 

Subcutis, eller underhuden som den också kallas, är det tredje, sista och djupaste lagret av huden. Det består till största delen av fettceller, men även av bindväv, kärl och nerver.

 

I fettvävnaden omvandlas manligt könshormon testosteron till kvinnligt östrogen, och vitamin D bildas när huden utsätts för solljus. Genom att bilda vitamin D hjälper huden till att stärka immunförsvaret, reglera kalkbalansen samt motverka benskörhet. Underhudsfettet skyddar mot kyla, men ger också en mjukhet till våra konturer, inte minst till ansiktet. För lite underhudsfett bidrar till ett åldrat utseende.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”Det yttersta hudlagret är kroppens inbyggda regnjacka (eller kondom om du föredrar) som hindrar vatten, UV-strålar, smuts, skadliga mikroorganismer och andra oönskade gäster från att slinka in i vår kropp.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Man ska vara medveten om att huden är skicklig på att ta upp ämnen som appliceras på den, bara molekylerna är tillräckligt små. Det använder man sig ofta av för medicinska syften. Preventivplåster avsöndrar hormoner som gör att vi slipper oönskade graviditeter. Nikotinplåster stillar nikotinsug. Substanserna tränger ner i läderhuden där blodet finns och transporteras sedan ut och påverkar olika delar av kroppen. Naturliga doftoljor, eteriska oljor, kan också påverka kroppen på olika sätt.

 

Även ämnen som vi inte vill ha in i kroppen kryper naturligtvis in i blodomloppet eller lymfsystemet. Sådant som vi kletar på oss stannar oftast inte på det ställe vi avsåg. Mest absorberar tunn hud som till exempel den runt ögonen, ett av de ställen som sminkas flitigast. Huden absorberar även mycket då den är irriterad, uttorkad eller varm. När man kommer upp ur ett varmt bad kan man nästan känna att huden är mer porös och mottaglig för det mesta, på gott och ont.

 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg upptäckte man att upp till 9 procent av en viss kemikalie i en solskyddskräm följde med ut med urinen. Substanserna hade åkt runt i hela kroppen! Hormonliknande ämnen och andra gifter som finns i kosmetika kan alltså ta sig in i våra organ genom huden.”

(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)

 

 

”Personer med fet hy och akne vill gärna torka ut huden, men gör för sjutton inte det. Det bara triggar talgkörtlarna att producera ännu mer talg. Döda hudceller på ytan täpper till mynningen, och inlåst talg är ett eldorado för festande akne-bakterier. Alla hudtyper mår bra av fukt.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Ingen vill väl kallas madrass, men dermis ska faktiskt ha den äran. Här finns nämligen två fantastiska fiberproteiner: kollagen och elastin, hudens stoppning och fjädring. Elastinet är gummibandsproteinet som ger spänst och flexibilitet, men som minskar med åren och gör kuddmärkena på kinden allt mer envisa. Kollagenet, som utgör hela 80 procent av huden, gör huden persikoslät och fyllig, men någonstans runt 30 börjar kollagenet sakta brytas ner och efter 40 eskalerar förfallet. Vi kan inte stoppa tiden, men vi kan tygla skönhetssabotörer som vill tömma våra kollagen- och elastinkonton. Beautyfood i kombo med bra hudvård och en allmänt vettig livsstil vänder den negativa trenden, piskar igång kollagenbildandet och skjuter upp dagen då dermis blir en slak studentrumsmadrass utan stoppning och fjädring. Istället belönas vi med en maffig madrass värdig en femstjärnig svit.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

Subcutis (underhuden) a.k.a. Reservoaren

Längst ner i huden hittar vi denna doldis som kontrollerar vår kroppstemperatur och funkar som en stötdämpande dunoverall. Här lagras vatten och fett, men här finns även bindväv som fäster huden vid musklerna. Är vi spända i musklerna av till exempel stress så påverkas huden och blir slappare (som käkpressare är jag smärtsamt medveten om detta).

 

Fenomenet ”facial fitness” har exploderat under senare år. Där gympas musklerna och matas med rätt näring för att huden ska smita åt som ett par stretchiga träningstights.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Huden är människokroppens största organ. Om man breder ut huden från en vuxen människa täcker den en yta av 2,4 kvadratmeter och väger omkring 10 kg. Hudens tjocklek varierar från 0,4 m.m. till ca 3 m.m. Den är tjockast under fotsulorna och i handflatorna och tunnast på ögonlocken. På huden speglas våra inre organs och cirkulationssystems funktioner. Om dessa inte fungerar normalt kan man se det på huden. Det hjälper alltså inte att försöka behandla defekter och problem hos huden med salvor och krämer av olika slag. En effektiv behandling startar alltid inifrån med att åtgärda upphovet till problemen och inte dess yttringar.”

(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvantmänniskan”)

 

 

”Huden innehåller miljoner svettkörtlar och över hundratusen talgkörtlar. Huden är genom dessa körtlar, som avsöndrar sina sekret utåt, ett första rangens utsöndringsorgan. Man kan säga att huden i egenskap av utsöndringsorgan har samma funktion som njurarna. Den biologiska hudvården ser som sin främsta uppgift att svara för att dessa utsöndringar kan försiggå på ett normalt och riktigt sätt. Därför får användandet av kosmetiska preparat aldrig innebära att man täpper till porerna. Det är felaktigt att tro att huden måste vara täckt av ett skikt av fett eller andra ämnen för att skyddas. I själva verket täpper man därmed till de kanaler i huden som ombesörjer borttransporten av slaggprodukter och gifter. Det förhindrar också svettkörtlarnas viktiga funktion som temperaturregulator och talgkörtlarnas möjligheter att utsöndra det sekret som transporteras till hudytan och där skyddar huden mot infektioner. Det är mycket viktigt att både talg och svett utan störning kan komma upp till hudytan eftersom det, framförallt i svett, finns många giftämnen lösta som inte får bli kvar i organismen.”

(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvantmänniskan”)

 

 

EN KVADRATCENTIMETER HUD BESTÅR AV:

- 3 miljoner celler och känselkroppar

- 10-20 hårstrån

- 12-15 talgkörtlar

- 90-120 svettkörtlar

- 2-3 köldreceptorer

- 18-20 värmereceptorer

1 meter kapillärer

4 meter nervtr¨dar”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Kroppens elastiska bindväv är mest utsatt för skador från de fria radikalerna, vilket leder till de ärrbildningar i huden som sedan blir till rynkor.”

(SUSANNA EHDIN i boken ”Den självläkande människan”)

 

 

”Your skin absorbs and is affected by everything it touches, and the chemicals in polyester fabrics are toxic.”

(BRIAN R. CLEMENT i boken ”Hippocrates health program”)

 

 

”Med tanke på skönhetsvården bör man inte glömma bort kamomillblomman. Tar man t ex en gång i veckan ett ansiktsbad med kamomilldekokt så förnyas huden och ansiktet får en frisk och fräsch färg.”

(MARIA TREBEN i boken ”Hälsa ur Guds apotek”)

 

 

“Bara genom att du slopar all ”skräpmat” kommer din hy att börja leva upp på nytt. Om du äter dålig mat – socker, vitt mjöl, stekt mat, mat fylld av kemiska tillsatser – så samlas mycket av det avfall som kroppen inte kan rensa ut i huden. Huden är när allt kommer omkring ett utsöndringsorgan; den kallas ibland för den ”tredje njuren”. När levern, njurarna och grovtarmen är överansträngda får huden ta på sig en del av arbetet. Till slut blockeras även huden. Gifterna samlas i vävnaderna, vilket gynnar uppkomsten av finnar och infektioner, och detta leder till att huden blir degig och sjuklig.”

(CELIA WRIGHT i boken ”Ät dig i form”)

 

 

Kosten är av grundväsentlig betydelse för hudens rätta funktion. Genom en rationell, balanserad råkostdiet – rik på mineral och vitaminer – bevarar huden bättre sin elasticitet och smidighet samt sin utsöndrande förmåga.”

(BIRGER LEDIN i boken ”Fyra vägar föra ut…”)

 

 

”Dålig matsmältning och förstoppning är ofta orsaken till dålig hy och periodiska utbrott av finnar.”

(SUSAN CLARK i boken ”Vägar till naturlig hälsa”)

 

 

”I många fall leder förstoppning och trög avföring till att eksem och klåda förvärras.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Huden och tarmarna har samma embryonala ursprung. Det innebär att de har ett samband med varandra sedan tidigt i det mänskliga embryots utveckling till foster. Om tarmen innehåller ”gammalt skräp” påverkar det ofelbart huden och slemhinnorna, varför tarmens hälsa avspeglas i både hudens och hårets kvalitet.”

(SANNA EHDIN ANANDALA i boken ”Nya självläkande människan”)

 

 

”A beautiful skin, and only healthy people have it, is pinkish, silky smooth, dense, and tightly elastic. It clings firmly, covering the body like a perfectly fitted, unwrinkled pair of tights. It softens the irregularity of its foundation, creating the beautiful contours we admire in a healthy person.

 

A wide range of toxins, for instance the poisons produced by addiction, fatigue, and infection, especially nicotine and recreational drugs, change the skin if their effects are strong enough, and leave their characteristic stamp. By far the worst of these toxins are the intestinal toxins.”

(ERICH RAUCH i boken ”Health through inner body cleansing”)

 

 

”Alldeles under huden finns en vätska som kallas ergosterol, och när den kommer i kontakt med solens ultravioletta strålar, omvandlas den till D-vitamin och tas upp i blodomloppet.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

 

”På grund av sin rädsla för hudcancer är det många människor som aldrig låter solen nå huden. Det är en upprörande överreaktion och ett okunnigt sätt att resonera. Det är stor skillnad på solbad och solbränna. Det är ingen som säger att man ska ligga kvar i solen tills man bränner sig.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

 

”Huden och tarmarna har samma embryonala ursprung. Det innebär att de har ett samband med varandra sedan tidigt i det mänskliga embryots utveckling till foster. Om tarmen innehåller ”gammalt skräp” påverkar det ofelbart huden och slemhinnorna, varför tarmens hälsa avspeglas i både hudens och hårets kvalitet.”

(SANNA EHDIN ANANDALA i boken ”Nya självläkande människan”)

 

 

”Ungefär en av fyra drabbas av eksem. De typiska utslagen åtföljs av svullnad, blåsbildning, klåda och fjällning. Bakterierna frodas gärna i det drabbade hudområdet och orsakar inflammation, infektion och ibland vätskning. Eksem kan vara symptom på allergi.”

(PIERRE JEAN COUSIN i boken ”Vårda din hud med frukt och grönt”)

 

 

”Gemensamt för alla slag av eksem är att de är ”orenlighetssjukdomar”. Om inte lever, njurar – våra utsöndringsorgan – kan frigöra kroppen från alla gifter och slaggämnen som samlas där måste dessa delvis ta vägen över huden (som också är ett utsöndringsorgan). Praktiskt taget alla eksemsjuka lider av förstoppning och samlar också genom detta på sig mängder av orenligheter.

 

Tyvärr kommer en människa, som drabbas av eksem, alltför ofta in i en ond cirkel genom den vanliga medicinska behandlingen med salvor etc. Eksemet ”tvingas inåt” av denna behandling och skadar ofta just de inre organ som har till uppgift att ”kasta ut” orenligheterna ur kroppen. Den biologiska vägen går INIFRÅN och ut. Orenligheterna måste ut ur kroppen och de inre organen avlastas i sitt arbete.”

(LILLY JOHANSSON & ALF SPÅNGBERG i boken ”Vital kur – fasta och kostterapi vid olika sjukdomar”)

 

 

”De hormonbetingade cancerfallen och cancer hos barn började öka efter andra världskriget, samtidigt som kemikaliseringen av vår vardag tog fart, säger Leif Kronberg.

 

- Hudvårdsprodukter är kända för att innehålla ämnen med hormonstörande egenskaper, det finns talrika vetenskapliga underlag för att så är fallet. Det har tidigare ansetts att allt upptag av hormonstörande ämnen sker oralt, det vill säga genom kontaminerad föda och vatten. Men nu ökar kunskapen om att upptaget även sker inhalationsmässigt och dermalt, alltså genom huden, och det är här som hudvårdsprodukter och annan kosmetika kommer in i bilden, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Naturligt snygg”)

 

 

”Dermatologer behandlar eksem med steroider för utvärtes bruk. Det gör inte jag eftersom jag anser att den sortens behandling endast är symptomdämpande och inte åstadkommer någon verklig bot, utan i själva verket förstärker sjukdomen. Steroider har också en försvagande inverkan på immunsystemet.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

”Om man t. ex. är överkänslig för jordgubbar, betyder det att vitalämnen som bären innehåller rör upp giftämnen i kroppen, vilket manifesterar sig som nässelfeber, astma eller eksem.”

(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)

 

 

”Hormonbalanser, funktion av inre organ och den själsliga hälsan ger avtryck i huden. En person som inte har fått i sig tillräckligt med vätska kan ha en intorkad och oelastisk hud, sviktande hjärtfunktion kan leda till att huden på framför allt benen blir vätskefylld, sten eller sjukdom i gallgångarna ger en gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor, leversjukdom kan ge röda kärlspindlar på bröstkorgen eller fettinlagring under ögonen och en allergisk reaktion på exempelvis läkemedel, kontakt med djur eller på något vi ätit kan få hudens immunförsvar att bilda histamin som ger rodnad, svullnad och klåda.

 

En person som har för höga nivåer av stresshormonet kortisol kan bli rödbrusig och svullen i ansiktet med hudbristningar på andra ställen på kroppen, medan brist på samma hormon vid till exempel långvarig stress kan ge ett tunt ansikte med minskad fettvävnad och en ökad mängd pigmentfläckar. Vid stor brist på kortisol uppstår mer markanta brunpigmenteringar i främst ljumskar och armhålor.

 

Även det livsnödvändiga ämnesomsättningshormonet som bildas i sköldkörteln kan ge tydliga hudsymtom. Vid brist på detta, något som inte sällan drabbar kvinnor i medelåldern, kan man få torrt och skört hår, men även svullna ögonlock framför allt på morgonen, uttunning av yttre delen på ögonbrynet, torr hud och keratosis follicularis, den knottrighet som oftast finns på armarnas och benens baksidor. Om man istället har en överproduktion av samma hormon kan huden verka babylik och fuktig med rikliga svettningar.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”I huden finns så kallade smärtreceptorer, men även beröringsreceptorer, som är långt fler. Det fascinerande är att om vi känner smärta och samtidigt berör huden varsamt så kommer effekten av beröringen att konkurrera ut smärtsignalerna. Det är precis det som händer när vi slår oss och börjar massera huden försiktigt för att minska smärtkänslan.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”En av fytokemikalierna i ananas heter bromelain och bidrar bland annat till att kroppen kan bryta ner de proteiner vi äter till olika aminosyror. Om man regelbundet äter ananas minskar risken påtagligt att få hudcancer, enligt en studie som publicerades i Cancer Letter 2009. Bromelain har visat sig kunna motverka cancer och har även antiinflammatorisk effekt, vilket har påvisats av specialister vid the Indian Institute of Toxicology.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”Valnötter har också visat sig innehålla en rad hudvänliga ämnen. Genom att äta valnötter regelbundet så får man i sig hälsosamt omega-3 i form av ALA som bidrar till smidigare hud, ellagsyra som skyddar mot skadligt UV-ljus, mineraler och vitamin E som ger ytterligare skydd mot de fria syreradikalerna och melatonin som medverkar till att du sover bättre och därmed frisätter mer av det hudstärkande tillväxthormonet. Valnötternas förmåga att skydda mot fria syreradikaler placerar dem bland toppen då American Journal of Clinical Nutrition rankar sin lista. Dessutom har National Cancer Institute i USA listat valnötter som ett födoämne med god förmåga att motverka cancer.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”Extra bra för vår hud är olivolja, som förutom det enkelomättade fettet innehåller antiinflammatoriska polyfenoler, klorofyll och vitamin E.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”Kokosolja gör huden glad och mjuk och motverkar rynkor. Ett tips är att prova den vid olika typer av mindre hudproblem. Under den mörka och kyliga årstiden är kokosolja skön för läppar och nagelband. Med en liten burk kokosolja i väskan kan du ”dutta” här och där under dagen. Ett annat skönt vintertips är ett varmt fotbad med en sked kokosolja i. Att kokosolja skyddar mot solen visste du kanske inte, men upp till solskyddsfaktor 10 kan du räkna med när du smörjer in dig med kokosolja.”

(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)

 

 

”Hudvårdsmedlen baseras ofta på vaselin, paraffin- och mineraloljor som ju är helt kroppsfrämmande ämnen. Dessa kolväteprodukter lägger sig som ett ganska ogenomträngligt skikt i de översta horncellagren av hudytan och förhindrar bl a den naturliga hudandningen och spolierar bakterieskyddet.”

(ANDERS GERNANDT i boken ”Hälsa – till alla”)

 

 

“Linda was diagnosed with a malignant melanoma (the most aggressive form of skin cancer) when she was just 38 years old. After several unsuccessful operations, she was informed that her cancer had progressed to the point that it was “terminal” and that she had only one year to live. Linda also refused treatment with chemotherapy and radiation and, instead, focused on the more positive approaches of healing, including yoga, praying, vegetarian diet, meditation and daily visualizations. Today, 22 years after having outlived her death sentence, she is as healthy as she can be with no trace of even a skin irritation.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

 

 

”Bland annat torkar alkohol ut kroppen vilket gör att du får sämre förutsättningar för en sund och fuktig hud. Alkohol tillhör de snabba kolhydraterna som hjälper till att bryta ned kollagenet i huden och det hämmar också halten av tillväxthormoner som är bra på att hålla vår hud (och även musklerna!) i trim. Enligt hudläkare är alkohol i synnerhet inte bra för dig som har hudåkomman rosacea då den kan förvärra tillståndet.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”Huden är ju såväl ett utsöndrings- som ett inandningsorgan. I likhet med lungorna upptager den ur luften syre, och i likhet med lungorna och njurarna avskiljer den genom svetten och utdunstningen i huvudsak samma ämnen som dessa, även om denna utsöndring självfallet försiggår på en mycket mindre skala. Tilltäppes huden, dör människan. Täta kläder, som hindra utdunstningen och luftombytet närmast kroppen, äro därför av ondo.”

(ARE WAERLAND i skriften ”Ur astmans dödsgrepp”)

 

 

”Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70 procent av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70 procent av kroppens gifter utsöndras via andningen betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar. Ingenstans framgår detta tydligare än i huden. Huden tjänar omedelbart på att man andas bättre. På mina seminarier har jag alltid framhållit de sunda förändringar i hudfärg som kommer med andningsträningen. Huden är kroppens största organ och när man andas effektivt får den mer hälsobringande syre. Det är inte många som har klart för sig att huden är ett organ som hjälper till att föra bort gifter ur kroppen. Om andningen inte fungerar ordentligt, måste huden ta på sig en del av det ansvaret. När man lär sig andas riktigt använder man lungornas hela kapacitet så att huden befrias från extraarbete. Den firar sin nyvunna frihet med att se bättre ut.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

“Barn med allergiska hudförändringar (atopic dermatitis) löper stor risk att också få astma.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

 

 

”När ett barn till exempel har eksem och man försöker hindra kroppen att reagera med denna sjukdomsbild genom att utvärtes behandla eksemet med kortisonsalva, kan sjukdomen »tryckas in i kroppen« och längre fram svara med mer aggressiv symtombild såsom astma.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Det finns en ört som kallas gotu kola som – det har jag lärt mig av dr Mauro Di Pasquale, en av mina första mentorer – tar bort det vi kallar för onödig ärrvävnad eller onödig bindväv. Sanningen är dock att du inte kommer att se några framsteg med den lösa huden på ett halvår. Så folk säger att det inte är värt det, men jag säger bara åt dem att fortsätta i ett halvår till. Och sedan är det som att det händer nästan över en natt.

 

Det finns vissa extemporefarmaceuter som kan blanda samman en bioabsorberande gotu kola-kräm. Den fungerar mycket snabbare. Jag skulle säga att om du kan hitta en extemporefarmaceut som gör det, och det är en biologiskt aktiv form, så kan du uppnå samma resultat på två, tre månader.”

(CHARLES POLIQUIN i boken ”Mästarnas metoder” skriven av TIMOTHY FERRISS)

 

 

”Vanerökare har följande att avnjuta: ökad benägenhet till akne, förtida åldrande med slapp hy, rynkor och pigmenteringar, grått och uttunnat hår i förtid och livlös hudton. Släng in några gula naglar och tänder också. Den goda nyheten är att huden blir finare efter bara några veckor utan cigaretter.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Varför är rökning så dåligt för huden? När man röker stryper man blodtillförseln i huden, så du får inte samma genomströmning av syre och viktig näring, som exempelvis C-vitamin. Detta kan ge upphov till ålderstecken som linjer och rynkor, men det gör också att huden läker sämre. Så har man dessutom akne är risken större att man får fula och bestående ärr. Man talar också om en tristare hud – sträv, grå och utan lyster – bland rökare. (Känns igen!)

 

Förutom de uppenbara hälsoriskerna med rökning har rökare ofta sömnproblem och högre stressnivåer. Detta påverkar också huden negativt. Rökare har också större risk att utveckla hudsjukdomen psoriasis – uppemot 80 % större jämfört med icke-rökare. Varför vet man inte, en del läkare misstänker att sjukdomen kan orsakas av en allergisk reaktion mot nikotin. Rökare löper även dubbelt så stor risk att drabbas av hudcancer än icke-rökare, då själva rökningen tros utgöra en riskökning. I själva röken finns tusentals ämnen, några av dem cancerframkallande, som tar sig in i huden på både rökare och de som är i närheten.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”Ett hudhot som har fått större uppmärksamhet de senaste åren är avgaser, luftföroreningar och andra luftburna miljögifter, pollution som det heter på engelska. Människor som bor i storstadsmiljö är så klart mest utsatta och det som händer är att huden »andas« dessa föroreningar precis som vi andas in dem i våra lungor. Och detta kan leda till att huden åldras snabbare, menar forskare. Partiklarna i luften är ett globalt problem och dödar 3,5 miljoner människor varje år. De är 20 gånger mindre än våra porer så de tar sig in i alla vävnader – lungor, kärl och hjärta. Partiklarna kan bland annat påverka huden så att pigmentet förändras och vill skydda huden mot angrepp, och då riskerar man att förekomsten av åldersfläckar ökar. Andra angrepp kan signalera till huden att blodkärlen ska växa, vilket kan leda till eller förvärra hudåkomman rosacea. Andra forskare talar om inflammationer i huden som kan likna akneutbrott och att hudproblemen ökar så snart halterna av miljögifter ökar i luften.

 

Om du har varit i Paris eller Bangkok eller någon annan storstad under en dag och sen snutit dig är det ganska tydligt hur mycket »skit« som faktiskt finns i storstadsluften. Titta bara på hur nyfallen snö ser ut efter några timmar i en storstad.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

Kosmetisk akupunktur

Det går också att komma åt rynkor och slapp hud genom akupunktur i ansiktet. Man placerar minst 50 och max 65 akupunkturnålar i ansiktet, på särskilda punkter, då ökas blodcirkulationen och ansiktet får mer energi, vilket i sin tur har en positiv effekt på rynkor och linjer i ansiktet. Sen kommer en del andra positiva effekter som att man sover bättre, känner sig piggare och mer fokuserad. Vill man vara fin får man lida pin. Det uttrycket stämmer lite när det kommer till akupunktur och nålar i ansiktet. Vissa nålar gjorde lite ont, men det släpper väldigt fort. Jag tyckte det var oerhört skönt och det kändes som om huden var gladare redan efter en behandling. Kosmetisk akupunktur bygger på den kinesiska medicinen, som är en holistisk och förebyggande form av vad vi kallar alternativ medicin, så indirekt stärker man också de inre organen. Effekten blir bättre om man är 35 år, än om man är 75 år, men man märker ändå skillnad. Som med det mesta måste man ge det några gånger för att man ska kunna se resultat, så helst bör man gå minst fem gånger. Hela kroppen behandlas, genom att man med nålarna stöttar och avlastar kroppens inre organ. Rynkor och linjer i ansiktet kan bli mindre djupa. Pigmentfläckar kan minska eller försvinna helt. Hud som hänger stramas upp. Man ser allmänt fräschare ut efter behandlingarna helt enkelt.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Droppa tre-fyra droppar honung på en halv citron. Gnugga ansiktet med citronhalvan, låt verka i cirka fem minuter innan du tvättar av ansiktet med vatten. Det kommer att väcka ansiktet och ge en fin lyster. Citronen hjälper mot finnar, bleker ärr, jämnar ut hudtonen och återfuktar huden.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Ny forskning har sett samband mellan luftföroreningar och inflammationstillstånd i huden, som rosacea, akne och eksem. Luften i de stora städerna är ett eldorado av hudförödande partiklar och fria radikaler. Men inte ens småstadsborna går säkra – även vanliga kopieringsmaskiner utsöndrar så kallad partikulär massa som stör hudens DNA, piskar fram ålderstecken som pigmenteringar och rynkor samt förvärrar befintliga sjukdomstillstånd i huden.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Forskning visar nämligen på en koppling mellan komjölk och akne. Hormoner i mjölken, framförallt hårdprocessad lättmjölk, får nämligen insulinet och tillväxthormonet IGF-1 att skjuta i taket, och kroppen svarar med ökad talgproduktion, inflammation och igenklistrade porer, vilket bäddar för finnar.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Om vi ständigt matar kroppen med socker och snabba (vita) kolhydrater så sker en kroppslig reaktion som heter glykation. Sockermolekyler binder sig då vid proteinmolekyler och bildar en slutprodukt som passande nog heter AGE (Advanced Glycation End products). Kroppen intar försvarsställning och bildar inflammationer som leder till att kollagen och elastin hårdnar, klumpas ihop, försvagas och bryts ner. Rynkan är ett faktum.

 

Socker och vita kolhydrater har också visat sig trigga utbrott hos redan aknebenägna personer. Det fina är att fullkornskolhydrater och frukt inte alls har samma förödande effekt.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”När det kom till min kännedom att brunbränd mat piskar på diverse inre sattyg kände jag en stor uppgivenhet. Jag älskar nämligen knaperbrända brödkanter, svarta kolgrillsränder och rostade grejer. Men ibland är livet en läxa. Hårt tillagad mat bidrar till att det bildas AGE-substanser (Advanced Glycation End products) i kroppen, och dessa snabbar på ålderstecken som förslappad hud, linjer och pigmenteringar samt triggar inflammationer som jinxar allmänhälsan. Ouch. Värst i klassen är rött kött, men inte heller grönsakerna går säkra för hettans kemiska reaktioner.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

Mandelolja är en kallpressad olja från mandelnöten som växer på träd i Italien och Spanien. Använd helst ren mandelolja och inte blandningar. Oljan är mild, mjukgörande och sägs lindra hudirritationer. Den är hållbar, halvfet och består till största delen av enkelomättade fetter. Fungerar bra som massageolja eftersom den inte absorberas omedelbart av huden. Går utmärkt att använda som sminkborttagare och hårinpackningar. Passar torr, grov och rynkig och känslig hud. Oljan innehåller mineraler, fettsyror, vitaminerna A, D och E, och är även rik på proteiner.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

Olivolja är bra mot torr och sprucken hud och är vad man kallar en halvfet olja. Det är en härlig klorofyllrik olja, som är toppen både i köket och i badrummet. Den innehåller en hög andel enkelomättat fett, antiinflammatoriska polyfenoler, klorofyll, E-vitamin och antioxidanter. Oljan passar perfekt som massageolja. Så klart ska oljan vara kallpressad och extra virgin.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

Kokosolja kommer från nötens fruktkött och innehåller mest mättade fettsyror. I Asien används den flitigt både på kroppen och i matlagningen. Oljan är bra för torr hud, sprött och skadat hår. Oljan har dessutom en lugnande effekt på ömtålig hy, till exempel vid solsveda. Det sägs också att den är bra mot olika typer av svamp på kroppen. Den sägs vara läkande, svamphämmande och ha solskyddsfaktor fyra. Det är en jättebra kroppsolja. Huden blir smidig, len och motståndskraftig.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

Jojobaolja är mjukgörande och skyddande, går utmärkt att använda i håret och som nagel- och nagelbandsolja. Oljans sammansättning har likheter med hudens egen, vilket gör att den inte täpper till porerna. Därför passar den perfekt för personer med fet hud. Jojoba är en buske som kommer från sydvästra USA och oljan kallpressas ur bären. Oljan innehåller i princip bara enkelomättade fetter och ger ett naturligt solskydd med faktor fyra. Oljan tros också vara antiinflammatorisk, lugnande och pH-balanserande. Den anses stärka kollagenet i huden, vilket gör den till en bra bas i hudvårdsprodukter.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Idag förlitar vi oss tyvärr på att det ska finnas någon sanning i budskapen i de olika hudkrämsannonserna och skönhetsreklamen. Som om reklamen delade med sig av de bästa tipsen, för oss och för vår värld? De unga, vackra ansiktena som möter oss i tidningar och i reklamfilmen som säger: ”Köp, köp, du behöver det här.” Det är krämer som ska ta bort rynkor, celluliter, förhårdnader, men som visas av unga kvinnor som inte ens har de problem vi söker för. Reklamen verkar så lovande, det verkar som att allt går att åtgärda. Ena året är det havtorn som gäller eller guld, eller var det oliv, snigelslem eller sperma? Det är sant, ett tag skulle det faktiskt vara en gnutta sperma i krämen. Aha-kräm, eller snarare haha – en jakt på evig ungdom. För nog är det så att ungdom är det som prisas mest och också därför som vi spenderar så mycket pengar på ”mirakelkrämerna”.

 

Syna kosmetikabranschen

Hur kan vi ens på fullaste allvar tro att en kräm ska göra huden tajtare och yngre? Samtidigt som mirakelkrämerna utlovar evig ungdom, översköljs vi av rubriker och artiklar om att krämerna innehåller ämnen som är farliga för oss och för miljön. Till exempel parabener som misstänks vara hormonstörande och mineraloljor som täpper till porerna och hindrar hudens naturliga återfuktning.

 

Vad är då parabener? I smink och hudvård används det som konserveringsmedel för att hämma tillväxten av bakterier, jästsvampar och mögel. Parabener liknar till sin kemiska struktur könshormonet östrogen och kan därför binda till östrogenreceptorer. Visst, man mäter varje kemikalies verkan för sig när man testar en produkt, men man tar inte hänsyn till vad som händer när kemikalierna samverkar. Varje dag utsätts du för kemikalier från olika håll: avgaser, mat, dryck, kosmetika med mera. När alla dessa ämnen lagras i kroppen finns det misstankar om att en cocktaileffekt kan uppstå. Att köpa parabenfria produkter är ett sätt att ta ställning och slippa oroa sig för just det.

 

Naturlig hälsa och skönhet är det bästa. Men även där kan man bli lurad. När det kommer till vad man får skriva på förpackningarna, så behövs det bara en gnutta av det vi anser som naturligt, för att det ska få stå just naturligt. Så det bästa man kan göra är att köpa krämer, smink, tandkräm, ja allt du behöver för din dagliga kroppsvård i affärer som är specialiserade på ekologisk och holistisk hudvård.

 

Tips! Om du inte förstår ingredienslistan på en hudvårdsprodukt. Välj bort!”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Det är faktiskt inte bara lagen om alltings jävlighet som gör att huden går bananas lagom inför bröllopet eller första dagen på nya jobbet. Eller att vi mitt i en brinnande livskris som pricken över i även får en upprorsbenägen hud att hantera. Stress triggar nämligen inflammatoriska processer som kan ge blossighet, ökad känslighet, utslag och finnar. Som lök på laxen slarvar vi ofta med maten när livet går för fort och dövar ångesten med småätande, för mycket vin, rökning eller vad det nu kan vara. Stressen kan också få hormonerna ur balans och kickstarta en överaktiv talgproduktion som leder till finnar. Själv får jag en härlig cocktail av finnar och utslag runt munnen, kliande eksem på underarmarna och en totalt nerslipad tröskel mot hudvårdsprodukter som jag normalt tolererar när stressen blir övermäktig.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

Aloe vera i skönhetsmedel

Saften av den oansenliga tjockbladiga växten har rykte om sig att kunna föryngra hyn och nästan radera ut smårynkor. Därför är det inte så märkligt att många industriellt framställda burkkrämer, bodylotions, hårschampon och inpackningar ståtar med den löftesrika etiketten ”med aloe vera”. Suckulentens saft har på sistone verkligen blivit på modet.

 

Men var misstänksam och låt dig inte luras av förförisk marknadsföring! Ofta ingår bara en bråkdel av den dyra råvaran i dessa produkter – enbart för att man ska kunna skylta med den på förpackningen. Samtidigt innehåller sådana skönhetsmedel delvis petroleumprodukter som klibbar ihop hyn i stället för att ge den näring, konserveringsmedel som gör hyn rynkig i stället för att släta ut den eller färgämnen som irriterar hyn i stället för att lindra irritationen. Detta innebär inte att alla färdiga krämer nödvändigtvis får oss att se gamla ut. Det finns utmärkta skönhetsmedel där högvärdiga vegetabiliska oljor och andra vårdande naturliga ämnen kombineras med skonsamt framställt aloe vera-gel.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)

 

 

Skönhet inifrån och ut

Förutom regelbunden hudvård kan också ett näringstillskott med aloe vera-saft bidra till att hålla huden frisk. Den stöder den naturliga renings- och avgiftningsprocessen via tarmen så att färre slaggprodukter utsöndras via huden. Samtidigt befrämjar saften förnyelsen av cellerna inifrån. Att ta en kur höst och vår har visat sig vara särskilt välgörande. Förutom att man äter så fullvärdig kost som möjligt tar man under en tremånadersperiod – det vill säga från mars till och med maj och från september till och med november – två gånger om dagen före måltiden en till två matskedar aloe vera-saft – ren saft eller pulver utspätt i vätska.

 

Aloe vera har en särskild genomträngningsförmåga, det vill säga dess beståndsdelar tränger djupare än andra in i huden och har där en förnyande inverkan på cellerna. Det gör att hudskador inte bara döljs för ögat utan faktiskt i viss utsträckning blir reparerade.

 

Huden – vårt största organ

Att huden är mer än ett skyddande hölje visar sig tydligast vid svåra brännskador. Utan det kan vi helt enkelt inte leva. Huden är inte bara ett känsligt instrument utan hör samtidigt ihop med flera andra utsöndringsorgan som njurarna, tarmen och lungorna. Om något av de andra organen inte fungerar eller om mängden slaggprodukter eller gifter från ämnesomsättningen ökar, så ökar huden automatiskt sin arbetsinsats.

 

Med tanke på detta är det givetvis viktigt att underlätta dess funktion. Det värsta man kan göra är att blockera dess portar, till exempel med deodoranter som stänger till porerna eller med för feta krämer. Aloe vera däremot underlättar svettutsöndringen och befriar porerna från döda hudceller. På så sätt bidrar den aktivt till att hålla vårt största organ friskt.

 

Så fungerar ökenundret

- Enzymer ser till att döda hudceller snabbare transporteras bort. Det får hyn att se friskare ut och håller porerna öppna och rena.

- Slaggprodukter från ämnesomsättning och svett utsöndras snabbare. Det gör dessutom aloe vera till en bra deodorant.

- En av de viktigaste egenskaperna med aloe vera är dess förmåga att stimulera cellernas tillväxt och på så sätt förnya huden inifrån.

- Aloe vera-gelets pH-värde är ungefär samma som hudens. Det gör att det stabiliserar hudens naturliga lager av syra-skydd.

- Aloe vera kan binda fukt. Som ökenväxt är just detta en av dess starka sidor, och den tycks kunna utveckla samma förmåga i människans hud. Hur och varför detta sker är hittills ganska outforskat. Tack vare den sammandragande effekten håller gelet huden elastisk och stram.

- De näringsämnen som finns i aloe tränger djupt in i huden och har en förnyande och vårdande inverkan.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)

 

 

”Aloe vera gör nytta i skönhetsmedel först från en halt på ca 30 procent.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)

 

 

Solskydd från den soliga södern

På sina forskningsresor träffade den engelske botanikern M. Miller den inhemska befolkningen vid Godahoppsudden. De hade påfallande vacker, slät och ren hy. Gåtan fick sin lösning när han fick veta vad de hade för levnadsvanor: Stammens medlemmar tvättade sig med den färskpressade saften av en inhemsk aloeart som inte bara hade en renande och sammandragande effekt, utan också skyddade mot solens UV-strålning och därmed motverkade rynkbildning. Miller kallade växten Aloe saponaria, tvålaloen. Tack vare moderna tillverknings- och konserveringsmetoder kan vi idag också här i landet dra nytta av detta naturliga solskydd. Lättast sker det med ett aloeextrakt i olja.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)

 

 

”Nyligen nådde vårt team uppmärksammade forskningsresultat om arsenikförgiftade brunnar i Bangladesh. Arsenikhalten är så hög att många får hudbesvär (huden mörknar och blir tjock och läderartad) eller drabbas av cancer.”

(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)

 

 

”Zinkbrist kopplas till både akne, håravfall och grått hår. Pumpafrön är naturens mest potenta zinkbomb, så knapra frikostigt för att visa de grå antennerna och finnarna vem som bestämmer. Dessutom stimuleras cellförnyelsen, vilket betyder att döda hudceller snabbare ersätts av pigga, glowiga diton.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Många upplever att deras akne lättar och att huden blir klarare när de regelbundet tar en hutt citronvatten på morgonkvisten.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

GURKA – svalkande törstsläckare

Består till 95 procent av vatten, vilket är själva grundförutsättningen för fuktmättad, lystrig hud. Som beautyfoodie diggar jag också skalets innehåll av kisel, som håller kollagenet och bindväven i toppform och stärker håret.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Redan i det gamla Egypten var gurksaft uppskattad såsom skönhetsmedel. Invärtes som näring. Utvärtes mot t. ex. eksem. 9 delar gurksaft, 1 del olivolja, skakas samman och ingnides i huden i stället för cremer o. dyl.”

(INGER WAERLAND i boken ”Plocka hälsa året runt”)

 

 

GURKIG FUKTMASK

Riv en skalad gurka och blanda ut med lite avokadoolja och några droppar pressad apelsin. Blanda ihop och lägg som en mask på ditt rengjorda ansikte, en gång i veckan. Toppa med två gurkskivor på ögonen. Låt verka i tio minuter. En perfekt stund för att hitta tillbaka till dig själv och ge huden fukt.

 

Är du allergisk mot citrusfrukter kan du droppa i lite morotssaft istället för apelsinen.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Gurka är uppfriskande för hyn och enkel att använda. Skär bara ett par skivor av en färsk gurka och stryk dem över ansiktet. Om du gör det regelbundet ser du snart att hyn förbättras. Saften drar bort orenheter och minskar porernas storlek.”

(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

 

 

MOROT – inbyggd solskyddsfaktor

Betakaroten omvandlas i levern till A-vitamin, som hjälper kroppen att reparera åldrande hudvävnad och trimma kollagenmaskineriet. Även hudens försvar mot solskador boostas, vilket inte bara betyder skydd mot cellskador utan också en snyggare, djupare och mer hållbar bränna.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

RÖDBETA – billigaste detoxmetoden

Du har säkert hört att rödbeta är bästa medicinen mot baksmälla. Den ger nämligen levern en extra skjuts, och denna utrensning märks även i huden som tillsammans med levern är våra stora utrensningsorgan. Det röda färgämnet stärker både immunförsvaret och cellerna. Vissa upplever att deras akne blir bättre av rödbetor eller rödbetsjuice.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”En perfekt kombo av vatten och skönhetsvitaminerna A och C gör vattenmelon till en vinnare. Den röda färgen kommer från lykopen, som skyddar huden mot ilsken kräftbränna.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Jag vill slå ett slag för äpplet som beautyfood. Skalet innehåller antioxidanten quercetin, som stärker hudens naturliga skydd mot fria radikaler. Röda äpplen kan även stoltsera med flavonoidtypen antocyanid. Ett äpple om dagen håller rynkan i kragen!”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Späckad av antiinflammatoriska ämnen tros ingefära kunna lindra inflammatoriska tillstånd som rodnad och aknebekymmer, och ämnet gingerol motverkar nedbrytning av hudens spänstprotein elastin.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Ämnet hyaluronsyra som man finner i kålen och tros vara särskild viktig för fin hy är egentligen ett ämne som binder fuktighet i bindväv och som fungerar som smörjolja i våra leder.

 

Hudexperten Aida Grey som nyligen var i Ryssland för att föreläsa blev mycket imponerad av de ryska kvinnornas hy. Ryska dermatologer berättade för henne att detta berodde på att kvinnorna åt sådana mängder med kål.”

(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

 

Fotnot: boken som citatet ovan är hämtad ur skrevs 1976.

 

 

”De flesta svettdrivande örter är perifert kärlvidgande. En kombination av lika delar lindblom och fläderblom är ett mycket bra svettdrivande medel. Andra svettdrivande örter är grönmynta, ingefära, isop (observera att isopolja utvärtes är svetthämmande), kvanne, pepparmynta, pepparrot, rölleka, vitlök, citronmeliss, gråbo, hjärtstilla, järnört, senap, kamomill, kattmynta, ringblomma, timjan, vitpil, efedra, rosmarin och kardbenedikt.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Det finns människor som aldrig har kunnat svettas. Men man kan ge dem fotbad så att det bara rinner svett om dem. Fotbaden ökar cirkulationen på ett otroligt sätt.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Örter som vid utvärtes användning ökar blodflödet lokalt i huden är cayennepeppar (med flera pepparsorter), senapsfrö, vinruta, skvattram, enbär, ingefära, amerikanskt pepparträd och pepparrot. De eteriska oljorna i eukalyptus, enbär, lavendel och lagerblad är också lämpliga.

 

Örterna kan appliceras på många olika sätt, till exempel via salvor, lotioner, gel, omslag och plåster.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Rosmarinolja stimulerar blodcirkulationen i huden.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Korianderfrö vid eksem, klåda och andra hudinflammationer. 2 tsk frö och 10 russin läggs i ett glas vatten över natten. Sila och drick på morgonen. Kuren kan pågå i flera månader vid behov. Den härstammar från ayurveda.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Blodrenande, lymfsystemsstärkande, leverstärkande och nervlugnande/nervstärkande örter kan minska kroppens tendens att reagera med eksem. En ört som har flera av dessa tre egenskaper är maskros (rot). Koriander är bitter och blodrenande. Den hjälper för det mesta. Utvärtes kan en salva eller hudvårdsolja innehållande kamomillolja och/eller neroli (pomeransblomolja) dämpa hudens reaktion. Pepparmyntaolja kan tillsättas för att dämpa klåda. Som grundolja rekommenderas mandelolja eller avokadoolja. Även kallpressad olivolja är bra.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Sju procent av psoriasisfallen leder till ledbesvär med värk och svullnad.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Alla sorters lök (gul lök, rödlök, vitlök, purjo, gräslök och så vidare) är stapelvaror i skönhetsköket. Antiinflammatoriska, renande effekter bygger trösklar både mot både finnar och fina linjer, medan flavonoider ger skyhög antioxidativ aktivitet.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

“Bipollen är ett fantastiskt hudvårdsmedel som ger huden ökad elasticitet. De som äter bipollen regelbundet verkar ha en hy som är mycket yngre, slätare och friskare, med långt färre rynkor än andra som inte gör det. Dessa iakttagelser gjordes av en svensk läkare i Helsingborg, Dr Lars Eric Essén. När han ordinerade bipollen varje dag för över 100 äldre patienter I två månaders tid, “tycktes de visa ny hud, rynkor bleknar bort, och de verkar röra sig livligare”.

 

Dessutom kan honung ge huden mjukhet och ny skönhet. Hustrun till en biodlare lade märke till att hennes mans händer alltid var härligt mjuka och jämna under honungsskörden. Hon började själv använda honung som ett skönhetsmedel och upptäckte också att hennes egen hy blev bättre och att hon inte fick några rynkor.”

(JOHN HEINERMAN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)

 

 

”Otillfredsställande hudandning leder villkorslöst till sjukdomar. Det är därför ganska naturligt att olika metoder för att aktivera hudandningen, såsom torrborstning, massage, inpackningar och vattenbegjutningar, används inom naturläkekonsten. Därmed motverkas redan befintliga sjukdomar, och nya förebyggs.

 

Huden utgör även ett mekaniskt hinder mot att de flesta mikroorganismer ska kunna ta sig in i människans vävnader. Utsöndringen från hudens talg- och svettkörtlar innehåller bakteriehämmande substanser. Hudens surhetsgrad (pH 5) skyddar också mot mikroorganismer.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Kroppens hud är utrustad med cirka tre miljoner svettkörtlar. Den normala utsöndringen av svett vid rumstemperatur och utan kroppslig belastning är under 24 timmar ungefär en liter. Vid förhöjd yttertemperatur eller vid kroppsarbete, feber och bastubad kan man svettas upp till två liter i timmen. Även oro och nervositet ökar svettsekretionen. Speciellt fotsulorna, handens insida, armhålorna, pannan och ljumskarna är rikligt försedda med svettkörtlar.

 

Hudsvettningen är absolut nödvändig. Om den helt skulle utebli, skulle man dö i självförgiftning inom några få timmar. Svetten består av vatten, mineralsalter, fettsyror, mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, ammoniak, urinsyra och andra urinämnen samt olika gifter av exempelvis livsmedelstillsatser och läkemedel. Svettkörtlarna påminner lite om de strukturer i njurarna som renar blodet från slaggämnen. En väl fungerande hudandning med god funktion i svettkörtlarna avlastar inte bara njurarna, utan kan i viss mån även överta något av njurarnas blodrenande verkan när dessa inte riktigt orkar med. Dålig hudvård och dålig svettkörtelfunktion kan överbelasta njurarna.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Den aktiva svettningen genom kroppsliga ansträngningar driver ut betydligt mer giftiga slaggämnen än passiv svettning vid exempelvis bastubad.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Det är många andra aktiviteter som sätts igång inne i kroppen av de behandlingar som aktiverar hudsvettningen. Det kroppsegna försvaret aktiveras, hormoner, enzymer och blodkroppar mobiliseras i kampen för hälsa och jämvikt. De slaggämnen som kroppen svettas ut är mycket giftiga. Redan den intensiva, illaluktande doften av svett talar sitt tydliga språk. Det finns försök då man injicerat små doser svett i däggdjur. Svettinjektionerna är så giftiga att de kan döda däggdjuren.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

Ansiktsbad

 

Tillvägagångssättet för ansiktsbad liknar det för inhalationer – men utan betoning på att man ska andas in ångorna. Givetvis kan det inte helt undvikas och är inte heller till nackdel.

 

Tillsätt lämpligen kamomill i det uppkokade vattnet. Håret kan skyddas med en badmössa, såvida man inte avsiktligt vill låta håret genomångas. Ångbadet genomförs under 10-20 minuter, beroende på hur länge ånga bildas. Ångkärlet kan stå på en värmeplatta så att det ångar mer intensivt, men man får akta sig så att ångan inte blir för het och skadar huden. Efter ångbadet lindar man in ansiktet i en handduk utan att först torka det. Först efter vilan kan man torka ansiktet och eventuellt vårda huden på annat sätt.

 

Eftersom ångbadet öppnar porerna, ger en stark genomblödning av huden och stegrar utsöndringen av slaggämnen genom ansiktshuden, är det en av de mest använda metoderna för att hålla ansiktet ungt. Det är också en ypperlig förbehandling om man vill använda naturliga skönhetsmedel. Efter ångbadet torkar man av huden med kallt vatten. Det kalla vattnet sluter porerna, vilket är viktigt för att huden inte ska bli grovkornig, det vill säga grovporig. Därefter masserar man in huden med johannesörtolja, såvida man inte föredrar något annat hudvårdsmedel.

 

För känslig ansiktshud kan kamomillbadet vara lite för starkt. Då tar man i stället lite ögontröst, lindblommor, lavendel eller rölleka i ångbadet, cirka 2-3 matsked av de torkade örterna, var för sig eller ihopblandade, till en liter vatten.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Svett ger huden fukt och reglerar temperaturen. I riktig hetta kan en hel liter svett bildas på en timme. Om det är hög luftfuktighet är det svårt för svetten att avdunsta, och då försämras temperaturregleringen och vi känner oss mer varma.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”När vi svettas vid träning får vi en bra »städning« av huden, eftersom porerna öppnar sig och släpper ut slaggämnen.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”En kemisk analys av svett visar att den har nästan samma innehåll som urin. Genom motion – genom att du går hastigt eller springer och svettas – renar du kroppen från gifter, avfallsprodukter och orenligheter.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)

 

 

“En av de mest riskfyllda ”kroppsvård-” substanserna är deodorant. Nästan alla produkter innehåller aluminium, som är mycket skadligt, framför allt när vi känner till att det finns manga lymfkörtlar som sitter i området i och runt armhålan och för vidare de absorberade gifterna in i lymfsystemet. Även krämer och sticks som är helt fria från gifter och hävdas vara ekologiska måste undvikas, därför att de förhindrar kroppens försök att eliminera gifter genom svettning. Patienter som gör den intensiva terapin, får ofta nattsvettningar och det visar på kroppens förmåga att avgifta sig vid vila. Man är hjärntvättad att tro att svettning inte är något trevligt och tar därför lätt till deodoranter, krämer, sprayer eller sticks. Friska människor svettas en varm dag eller vid fysisk aktivitet och vill kanske använda deodorant. I alla hänseenden är det ett stort misstag. När kroppen vill avgifta sig genom svettkörtlarna, ska inte processen avbrytas eller hindras. Blockerar man passagerna i armhålan, tvingar man tillbaka gifterna in i lymfsystemet runt bröstkorgen och skuldrorna och ökar risken för bröstcancer, även hos män. Sedan toalettartiklar för män har blivit allt vanligare, har bröstcancer hos män ökat. Vi kan anta att den utvecklingen beror på mäns regelmässiga användning av deodoranter. Så hur ska vi då hantera problemet med svettning? Den första regeln är att undvika giftiga matvaror och drycker (d.v.s. icke-ekologiska), så att kroppen inte behöver jobba så hårt för att göra sig av med avfall. Tvål och vatten räcker väl. Frisk svettning är utan lukt och den behöver inga kemiska vapen. Talkpuder borde också förbjudas. Förutom att det blockerar porerna, så hard et visat sig orsaka lungcancer hos bebisar, när det inandas och livmodercancer hos kvinnor som pudrar den genitala nederdelen. Andra gifter som används både av män och kvinnor är de flitigt använda hårvårdsprodukterna. Skalpen är fullkomligt “vaskulär”, dvs full av små blodådror nära ytan, så vad som än appliceras på huvudet, blir snabbt absorberat in i blodomloppet. De flesta hårvårdsprodukter är mycket giftiga. Även de nyare produkterna som innehåller giftfria vegetabiliska substanser, absorberas av kroppen.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

”Den infraröda bastun är numera ett måste på bättre hälsohem. Med hjälp av en infraröd bastu svettas du mer. När strålarna går in genom huden till vävnaderna, förvandlas de från ljusenergi till värmeenergi. Av värmeenergin expanderar vävnaden, som i sin tur bidrar till bättre blodcirkulation, och värmen som produceras hjälper kroppen att svettas ut gifter som kroppen samlat på sig. En stor skillnad från vanlig bastu är att den värmer upp till fyra-fem centimeters djup, och alltså ger en djupare uppvärmning. Kroppens temperatur stiger till 38,5 grader och vid 40-60 graders temperatur svettas man tre gånger så mycket som i en vanlig bastu. Det är kroppen som värms upp i en infraröd bastu, inte luften som i en vanlig bastu. Strålningsvärmen frigör kroppscellerna från olika gifter samt rensar ut toxiner som alkohol, kolesterol och tunga metaller bland annat. Ansamling av toxiner blockerar blodcirkulationen, syresättningen och näringstillförseln samt hindrar utrensningen av slaggprodukter.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”En amerikansk studie av svett visade följande svettanalys:

Infraröd bastu: 80 % vatten, 20 % gifter

Vanlig bastu: 97 % vatten, 3 % gifter”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”En kanadensisk studie har visat att regelbunden motion, två pass i veckan, kan bidra till att huden »föryngras« – även hos äldre (över 65 år). Man hittade en stor ökning av myokiner, en typ av protein, i huden, vilket man tror kickstartar en cellförnyelse. Studien visade att huden föryngrades radikalt, de som var i 60-årsåldern visade upp en hud som var 20 år yngre. Forskarna är ense om att du aldrig kan få den effekten från en kräm eller från ett kirurgiskt ingrepp.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”En god natts sömn är riktigt bra för huden. När vi sover tillverkas tillväxthormoner som stärker huden och man talar om en regenerering – att huden återhämtar sig och reparerar sig själv. Fuktbalansen regleras, slaggprodukter rensas ut och cellerna repareras. Får vi åtta timmars sömn hinner kroppen med städningen och balanseringen av huden. Blir det ständigt mindre sömn riskerar man att sakta ned återhämtningen och ålderstecken som rynkor, påsar under ögonen och avsaknad av lyster ökar.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”Hudbesvär som akne, rosacea och olika typer av eksem, är starkt kopplade till hur man mår psykiskt och att det är högst individuellt hur svåra besvär man får. En del personer får hudproblem vid stress, andra får mer besvär från magtarmkanalen. Därför är det viktigt att vid vissa hudåkommor även ta hänsyn till den själsliga hälsan och psykosociala situationen. Detta kallas psykodermatologi.”

(HELENA NYBLOM i boken ”Vägen till friskare hud!”)

 

 

”Huden är viktig för samspelet med andra människor. Via huden kan vi förmedla värme och  ömhet. Beröring är viktigt för en god hälsa, då frigörs lugnande ämnen som gör det lättare för oss att komma till ro, bli lugna och hitta harmoni. Jag tror ju också att kärlek föryngrar. Närheten till en annan människa, att bli smekt, kramad och pussad på skapar en massa härliga känslor som också visar sig på huden. För visst tycker man att en nyförälskad person strålar lite extra? Alla har inte någon som tar i dem, men man ska inte underskatta egenkärleken. Att massera sig själv och göra den dagliga insmörjningen till en ritual ”boostar” din hud. Att få massage är en passiv form av motion som faktiskt hjälper kroppen. Massage motverkar den stress som livet i vår tid medför.”

(KARIN BJÖRKEGREN JONES i boken ”Frisk & strålande hy på naturlig väg”)

 

 

”Det är faktiskt inte bara lagen om alltings jävlighet som gör att huden går bananas lagom inför bröllopet eller första dagen på nya jobbet. Eller att vi mitt i en brinnande livskris som pricken över i även får en upprorsbenägen hud att hantera. Stress triggar nämligen inflammatoriska processer som kan ge blossighet, ökad känslighet, utslag och finnar. Som lök på laxen slarvar vi ofta med maten när livet går för fort och dövar ångesten med småätande, för mycket vin, rökning eller vad det nu kan vara. Stressen kan också få hormonerna ur balans och kickstarta en överaktiv talgproduktion som leder till finnar. Själv får jag en härlig cocktail av finnar och utslag runt munnen, kliande eksem på underarmarna och en totalt nerslipad tröskel mot hudvårdsprodukter som jag normalt tolererar när stressen blir övermäktig.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Hudproblem stannar inte på huden. De letar sig in, långt in i själen och självkänslan.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Psoriasis kan vara beroende av psykisk stress. Då gäller det att spänna av och söka undgå stress så långt det är möjligt. En viss inre utveckling och harmoni kan t o m göra att psoriasis försvinner. Eksem kan också utlösas vid nervösa problem.”

(WILHELM JÜLKE i boken ”Biologisk bot”)

 

 

”Huden är kroppens skyltfönster, och glad själ ger glad hud.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Hudens hälsa speglar hela kroppens hälsa.”

(DR MURAD)

 

 

”Ulrika, bankkamrer, var ständigt sjukskriven på grund av svårartade allergiska eksem. Hon hade aldrig haft några som helst problem med sin hud förrän hon drabbades av svåra och irriterade eksem på sin bröllopsresa. Eftersom hon tillbringade smekmånaden i Grekland tog alla för givet att hon utvecklade en allergi mot det nya klimatet och maten.

 

Men problemen fortsatte hemma i Sverige, och Ulrikas hudbesvär blev till slut så allvarliga att hon tvingades vara sjukskriven långa perioder i sträck. Hon genomgick massor av allergitester, och enda gången hon var nästan besvärsfri var märkligt nog – ja, hon skämdes nästan att berätta det för läkarna – när maken var bortrest. Läkarna lyssnade på henne och noterade men ingen såg något samband. De skrev ut nya cortisonsalvor, nya klådstillande tabletter. Efter många års lidande kom hon till en psykolog som först lyssnade på henne och sedan lugnt och stilla tog hennes hand och sade:

- Gråt…

- Men jag vill inte gråta! stammade Ulrika och tittade frågande på psykologen.

- Nej, du låter hellre din hud gråta, spricka och blöda varje dag…

 

Då började Ulrika äntligen gråta, och sakta och försiktigt började man nysta i både hennes barndom och äktenskap. Maken som hon först nu insåg egentligen var en mental kopia av hennes far. Barndomens rädsla som plötsligt hade blivit äktenskapets rädsla. Eksemet som hade blivit en barriär – ett skydd. Maken som hon var rädd för och som kanske inte skulle vilja ta i henne – om hennes hud blödde och fjällade. Barnet inom henne som hade så låg självkänsla att hon inte vågade bli smekt – eller ens vidrörd.

 

När hon senare skilde sig försvann alla eksem och hudproblem som genom ett mirakel. Inte ens när hon åkte tillbaka till Grekland blev hon sjuk igen.”

(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)

 

 

 

 

ILSKA

 

“Chronic anger can aggravate many cases of asthma.”

(DAN MILLMAN i boken “No ordinary moments”)

 

 

 

 

INGEFÄRA

 

”Späckad av antiinflammatoriska ämnen tros ingefära kunna lindra inflammatoriska tillstånd som rodnad och aknebekymmer, och ämnet gingerol motverkar nedbrytning av hudens spänstprotein elastin.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

 

 

INRE BARNET-CITAT

 

“Anything that is “wrong” with you began as a survival mechanism in childhood.”

(Dr. GABOR MATÉ)

 

 

 

 

KIRURGISKA INGREPP

 

”För inte så länge sedan innebar återkommande halsfluss alltid ett berättigande för att operera bort halsmandlarna. Läkarna fick lära sig att halsmandlarna inte fyllde någon funktion utan bara var meningslösa organ som satt och väntade på att bli infekterade. Idag vet vi att halsmandlarna är viktiga beståndsdelar i immunsystemet.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

“Avföringsprov som tagits på bebisar födda med kejsarsnitt visar att deras bakteriepopulation i tarmen skiljer sig väldigt mycket från den hos bebisar som fötts vaginalt.

 

Spelar det någon roll? Ja, mycket stor roll. Tack vare en omfattande studie som gjorts av forskare från Harvard T.H. Chan School of Public Health vet vi att sannolikheten att bebisar som fötts med kejsarsnitt blir överviktiga som barn och vuxna är mycket förhöjd.

 

I den här specifika studien, som passande nog kallas GUTS (engelska för tarm, vilket här står för Growing Up Today Study), följde forskarna över 22 000 barn från födseln till vuxen ålder. De vägde barnen som tonåringar och på nytt i 20-årsåldern.

 

Resultatet var anmärkningsvärt, särskilt när man jämförde syskon. Sannolikheten att barn födda med kejsarsnitt skulle bli kraftigt överviktiga var 64 procent högre än för deras syskon som fötts vaginalt, trots att de hade samma gener, växte upp i samma hushåll och åt samma mat. Detta talar för att det är tarmbakterierna som avgör.

 

”Kejsarsnitt kan utan tvekan i många fall vara nödvändigt och rädda liv. Men ingreppet innebär också vissa kända risker för mamman och det nyfödda barnet. Våra resultat visar att risken för fetma är en ytterligare faktor att ta hänsyn till”, sade Jorge Chavarro, studiens huvudförfattare.

 

Barn födda med kejsarsnitt löper också större risk att utveckla allergier senare i livet.

 

Numera utförs omkring 26 procent av förlossningarna med kejsarsnitt i Storbritannien, 35 procent i USA, 50 procent i Kina och upp till 80 procent i Brasilien, vilket kommer att orsaka stora problem i framtiden.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Förbättra din tarmflora”)

 

 

”De flesta minns fortfarande Philip Blaiberg, den sydafrikanske tandläkare, som var en av de första som fick ett nytt hjärta transplanterat, och överlevde oväntat länge. Han dog 19 månader efter transplantationen, inte av vävnadsbortstötning, som man först trodde, utan av en hjärtattack. Läkaren som undersökte Blaibergs hjärta efter dödsfallet, konstaterade att hjärtats artärer var fulla av ateroskleros. Samme läkare hade undersökt det nya hjärtat före transplantationen, och visste att artärerna var lika rena som hos en nyfödd baby den gången.

 

Under de 19 månaderna han hade sitt nya hjärta, hade Blaiberg en hög halt kolesterol i blodet. Den höll sig kring 315, och kom aldrig under 300. Den slags mat Blaiberg hade behövt för att sänka sin kolesterolhalt till ett lägre värde, fick han aldrig. Den kosten som förstörde hans första hjärta, förstörde hans andra hjärta lika effektivt.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

 

 

KONSEKVENSER AV KÖTTÄTANDE

 

”Den västerländska kosten med för lite frukt och grönsaker och hög konsumtion av animaliska produkter kan orsaka en lätt metabol acidos med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Enligt kapillärmikroskopieringens fader professor Müller kan kapillärspasm (kramp i de allra finaste blodkärlen) utlösas som en »njurreflex« när man ätit animaliskt protein.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

 

 

KONTROLL

 

”When a childhood has been unpredictable, our need for control goes on overdrive.

 

When our emotions have been stuffed, they create tension inside our bodies. This tension we think needs to be managed by trying to control everything.

 

We try to control how we feel… we try to control how other people feel… we try to control what other people think… and what they do.

 

What we need is peace, but because we have never experienced peace, we falsely believe controlling anything and everything will bring us peace.

 

The sad, freaking, truth is, peace comes only when we finally let go.

 

Learning to accept what you cannot control is a journey. It happens slowly and over time.”

(LISA A. ROMANO)

 

 

 

 

KORTISON

”Om man sätter in ett inflammationshämmande läkemedel, t.ex. en kortisoninjektion, ger detta ofta en snabb symtomlindring för stunden. Med stor sannolikhet återkommer besvären längre fram i en mycket mer svårbehandlad form och med ett kroniskt lidande som följd.”

(RAIMO HEINO i boken ”Nya naturläkarboken”)


”Jag är förhoppningsfull när det gäller biologisk bot av reumatiker i alla stadier. Alla kan bli bättre. Största utsikterna att bli frisk har självfallet den som befinner sig i ett tidigt stadium av sin sjukdom. Om lederna börjat bli deformerade och den sjuke använt cortison och andra mediciner under lång tid är det däremot mycket svårt.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

 

 

KÄNSLOKOMMUNIKATION

 

“Ingen hör annat än det han förstår.”

(JOHANN WOLFGANG VON GOETHE)

 

 

”En normal människa är naturligtvis inte kluven. Det betyder att när hon tar dig i hand så tittar hon inte åt annat håll. Hon kan lyssna helt, något som är sällsynt i en neurotikers sällskap. Neurotikern kan egentligen bara höra vad han vill höra. Han tänker oftast på vad han själv skall säga härnäst. Det han hör värderas vanligtvis bara i den mån det på ett eller annat sätt har anknytning till honom själv. Han kan inte vara objektiv och uppskatta det som är utanför honom själv för vad det är värt (och det gäller hans barn). Neurotiska samtal kan sällan gå utöver de personliga upplevelserna (”då sa jag”, ”då sa han till mig”) därför att neurotikerns intresse ligger hans eget oförverkligade själv. En normal person är intresserad av sitt själv på ett annat sätt. Allt i världen behöver inte ha relation till det, men han kan se sig själv i relation till världen. Han använder inte yttervärlden för att täcka sin inre värld.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

 

 

KÄNSLOR I KROPPEN

 

"Glädje förknippas med hjärtat, ilska med levern, eftertanke med mjälten, nedstämdhet och sorg med lungorna, rädsla och skräck med njurarna."

(FAN XIULAN i boken "Hälsans tao")

 

 

 

 

LIVSMEDELSINDUSTRIN

 

”Den livsmedelsindustri som tillverkar den processade och onyttiga maten har starka finansiella krafter bakom sig som marknadsför deras produkter som nyttiga och hälsosamma. Livsmedelsindustrin drivs primärt av ekonomiska intressen vilket innebär att näringsinnehåll och kvalitet ofta får stå tillbaka till förmån för att en vara säljer bra och har hög vinstmarginal. Även våra myndigheter bidrar ofta till att försvåra för oss att göra hälsosamma kostval. Livsmedelsverket ger oss nämligen kostråd som ofta har visat sig vara dåligt underbyggda. Dessutom har deras så kallade experter ibland haft intressen inte bara inom Livsmedelsverket utan även inom livsmedelsindustrin, vilket gör att råden varken kan betraktas som objektiva eller trovärdiga. (För att läsa mer om hur våra kostråd tillkommit vill jag rekommendera böckerna Ideologin och pengarna bakom kostråden av Lars-Erik Litsfeldt och Per Wikholm, samt Matrevolutionen av Andreas Eenfeldt, som båda visar denna anmärkningsvärda koppling mellan de olika intressenterna.)”

(GUNNILA BLOMBERG i boken ”Vad vi ska äta! Och varför!”)

 

 

”One of the greatest threats to the human race is the all-pervasive, ongoing, deliberate manipulation of our food supply – from the farm to the shelf, and at every step in-between. Without a doubt, the contamination of our food with synthetic chemicals (e.g., pesticides, herbicides, heavy metals, preservatives, food dyes, stabilizers, artificial flavorings, fake vitamins, growth hormones, tranquilizers, antibiotics, etc., etc., ad nauseam) combined with production techniques that utterly decimate the intrinsic nutritional value of raw food (e.g., genetic engineering, irradiation, high-temperature processing, hydrogenation, etc.), is the primary root cause of degenerative disease in America and abroad.

 

Our bodies are not designed to operate on nutritionally stripped, chemically laden food day in and day out. Daily intake of micro doses of toxins over the course of years or decades, and deprivation of optimum nutrition – which is contrary to what nature intends – will certainly cause a degenerative disease to set in sooner or later. To be free of degenerative disease, then, means we must abstain, as often as possible, from eating synthetic (man-derived) food.”

(LARRY COOK i boken “The beginner’s guide to natural living”)

 

 

”Processing and packaging of food are becoming more important pricing factors than the food itself.

 

Why would food corporations rather sell highly processed and packaged food than the much simpler matter of selling basics? Because processing and packaging spell profits.

 

First, the more you do to a product, the more chances there are to build in profit margins – Heinz can sell tomatoes for a profit, or it can bottle the tomatoes for a bigger profit, or it can process the tomatoes into ketchup for still more profit, or it can add spices to the ketchup and sell it as barbeque sauce for at fat profit, or it can add flavors and meat tenderizer to the barbeque sauce for the fattest profit of all.

 

Second, processing and packaging allows artificial differentiation of one company’s product from that of another – in other words, selling on the basis of brand names. Potatoes can be sold in bulk, or they can be put in a sack and labeled Sun Giant, which will bring a higher price and more profit.

 

Third, processing and packaging allow the use of additives to keep the same item on the shelf much longer, and they allow for shipment over long distances, thus expanding the geographic reach of a corporation.

 

Fourth, processing and packaging separate consumers from the price of raw food, allowing oligopolistic middlemen to hold up the consumer price of their products even when the farm price falls. When the spinach crop is so abundant that spinach prices tumble at the farm level, the supermarkets price of Stouffer’s frozen spinach soufflé does not go down.

 

Although processing of food can range from simply brushing the dirt off raw potatoes to the complexity of taking potatoes apart and putting them back together again, very little food is available anymore that has not been handled at least slightly by a processor. American eaters no longer see much resemblance between the packaged food they buy and the whole foods that came off the farm. Some kids are growing up thinking that chickens have six legs, because that is how many come in a package.”

(JIM HIGHTOWER i boken “Eat your heart out”)

 

 

“In 1974, Hershey and Nestlé both increased the size of their chocolate bars; Hershey expanded its by 11% and Nestlé got 20% bigger. At the same time, however, they discontinued their 10c price, going to 15c a bar – a 50% increase.

 

In fact, Hershey has messed with the size of its bar 24 times in about as many years, and Nestlé and other chocolate-candy producers have been frequent manipulators of their bars. Over the years, this effort has gradually cut the chocolate bar down to size. Even though it is 20% larger than the last model, Nestlé’s new 15c bar still is smaller than the 10c bar of 1968. It is hard to keep track of it, but all this adding and subtracting is leaving you way behind; you simply pay more for less.”

(JIM HIGHTOWER i boken “Eat your heart out”)

 

 

 

 

LIVSMEDELSTILLSATSER

 

”Tillsatserna i vår mat är enzymhämmare. Exempel på tillsatser är konserveringsmedel, emulgeringsmedel, färgämnen, konstgjorda smaker och flera andra så kallade ”matkosmetika”, plus bekämpningsmedel och andra jordbruksgifter.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

”There are too many people counting calories and not enough people counting chemicals.”

(unknown)

 

 

 

 

LIVSVISDOM

 

“Honesty is a very expensive gift. Don’t expect it from cheap people.”

(WARREN BUFFET)

 

 

”Fritz Kreisler, en av världens mest berömda violinister, har genom sina konserter skänkt glädje till människor världen över. När han hade avslutat en av sina konserter rusade en ivrig beundrare fram och överöste Fritz med beröm. Till sist sade han:

 

- Jag skulle ge hela mitt liv för att spela så underbart som du gör.

 

Kreisler svarade:

 

- Ja, det är just vad jag har gjort.”

(okänt ursprung)

 

 

“I think of life as a good book. The further you get into it, the more it begins to make sense.”

(HAROLD KUSHNER)

 

 

 

 

LONGING FOR

 

“You are not alone in your longing to connect, to love, to be loved for who you truly are. Who knows, though, who you truly are? Do you hide it from others because the darkness in your soul is too shameful to be seen? And do you hide your longing, too, when it grips you? Do you reach for something, anything (the remote control, a box of candy, a beer, a cigarette) when your heart constricts with longing? The way you relax that constriction, the fist in your chest, will tell you and the world all you need to know about who you are when it comes to longing. If you relax the fist and make connections with others, you will become happy, free, productive. If you don’t, no honors or accolades, no material goods that you acquire like blankets to warm your cold heart, will ever fill the void created by longing. Only one thing fills that void, and that is true, honest connection with other human beings.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

 

 

LYMFSYSTEMET

 

”Blockerar man passagerna i armhålan, tvingar man tillbaka gifterna in i lymfsystemet runt bröstkorgen och skuldrorna och ökar risken för bröstcancer, även hos män. Sedan toalettartiklar för män har blivit allt vanligare, har bröstcancer hos män ökat. Vi kan anta att den utvecklingen beror på mäns regelmässiga användning av deodoranter.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

 

 

LYSSNA

 

”En normal människa är naturligtvis inte kluven. Det betyder att när hon tar dig i hand så tittar hon inte åt annat håll. Hon kan lyssna helt, något som är sällsynt i en neurotikers sällskap. Neurotikern kan egentligen bara höra vad han vill höra. Han tänker oftast på vad han själv skall säga härnäst. Det han hör värderas vanligtvis bara i den mån det på ett eller annat sätt har anknytning till honom själv. Han kan inte vara objektiv och uppskatta det som är utanför honom själv för vad det är värt (och det gäller hans barn). Neurotiska samtal kan sällan gå utöver de personliga upplevelserna (”då sa jag”, ”då sa han till mig”) därför att neurotikerns intresse ligger hans eget oförverkligade själv. En normal person är intresserad av sitt själv på ett annat sätt. Allt i världen behöver inte ha relation till det, men han kan se sig själv i relation till världen. Han använder inte yttervärlden för att täcka sin inre värld.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

 

 

LÄKARE & KOST

 

”Vem är det som skall se till att uppkomsten av degenerativa sjukdomar förhindras? Vi tänker förstås att det måste vara läkarna. Men vi skall snart se att läkarna av två skäl inte kan hjälpa oss så mycket. För det första är de så överhopade med arbetet att bota redan existerande sjukdomar, att de helt enkelt inte hinner ägna tillräckligt mycket tid åt att förhindra dem. För det andra behöver man grundläggande kunskaper i näringslära för att kunna förebygga, och de flesta läkarna vet för lite om näringslära. Professor Mayer, en högt kunnig och ansedd läkare sade en gång: Vår erfarenhet visar att den genomsnittlige läkaren vet något mer om näringsläran än sin sekreterare – så vida hans sekreterare inte har problem med vikten. Har hon det, så vet hon förmodligen mer än den genomsnittlige läkaren.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

 

 

LÄKARIDEAL

 

”The sign of a good doctor should be how many patients he can get OFF medications, not how many people he puts ON medications.”

(DAVID WOLFE)

 

 

 

 

LÄKARSTREJK

 

”Under en kirurgstrejk i Californien dog färre människor än före strejken. När kirurgerna återupptog sitt arbete, steg dödssiffrorna till det normala igen! Rent matematiskt kan det tolkas som att kirurgerna räddade människoliv genom att strejka, vilket även säkerligen blev billigare för allmänheten – och den här tolkningen har hittills inte kunnat motbevisas!”

(WILHELM JÜLKE i boken ”Hälsa, bot och bättring”)

 

 

 

 

LÄKEMEDEL

 

”En del patienter blir återställda med hjälp av våra mediciner, en del utan, men de flesta trots dem.”

(JOHN FORBES)

 

 

"Man brukar när det gäller mediciner säga att den genomsnittliga livslängden för en ny medicin är fem år, varefter den visar sig dels vara för farlig, dels overksam mot den aktuella sjukdomen."

(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken "Vetenskap och beprövad erfarenhet")

 

 

”Den medicin som normalt gavs till människor med stor risk för hjärtsjukdomar orsakade av kolesterol var klofibrat. Det användes allmänt trots sina biverkningar, tills det upptäcktes att det faktiskt ökade dödligheten hos dem som fått det. De drabbades av cancer, sjukdom i gallblåsan och, ironiskt nog, hjärtattack. I Lancet sammanfattades situationen så här: ”Behandlingen var framgångsrik, men patienten dog.” Medlet används fortfarande, med bifogade varningar.”

(JOHN BLACKWOOD och STEPHEN FULDER i boken ”Vitlök: En naturlig väg till hälsa”)

 

 

”Kom ihåg att det alltid är den som förbrukar medicinen som drabbas av biverkningarna, aldrig den läkare som skriver receptet.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Taking a medication and thinking you’re healthy is like getting a loan and thinking you’re rich.”

(unknown)

 

 

”The person who takes medicine must recover twice. Once from the disease, and once from the medicine.”

(WILLIAM OSLER)

 

 

 

 

MASKER

 

”It’s a mistake to judge persona harshly. In fact, judging our personas keeps them in place. I struggled for years in my close relationships with my “critic” persona, which took pleasure in finding fault with people. The more I tried to get rid of it, the more prominently it displayed itself. Then one day I realized the joke: I was trying to get rid of my critic by criticizing it! Of course it was never going to disappear that way. So I took an opposite tack: Loving it. Since then, it’s slowly receded into the background, no longer the dragon I once tried to slay.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

 

 

MASKROS

 

”Både bladen och rötterna i den här vanligt förekommande örten har använts för att bland annat behandla låg leverfunktion, förstoppning, hudbesvär, viktnedgång, urinvägsbesvär och ojämna blodsockernivåer, inklusive diabetes. Bladen har kraftfull naturlig urindrivande effekt och används för att minska vätskeansamling. Örten har inverkan på lever, tarm och urinvägar och kan därmed avgifta kroppen.”

(PAULA GRAINGER och KAREN SULLIVAN i boken ”Örtteer”)

 

 

”Maskrosblad anses vara det mest urindrivande av alla örtmedel. Den innehåller dessutom mycket kalium, vilket även brukar ges tillsammans med urindrivande medel inom skolmedicinen.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Blodrenande, lymfsystemsstärkande, leverstärkande och nervlugnande/nervstärkande örter kan minska kroppens tendens att reagera med eksem. En ört som har flera av dessa tre egenskaper är maskros (rot).”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Maskrosen är jag speciellt förtjust i eftersom den är en sådan fantastisk blodrenare, framför allt på våren. Den hjälper till med att rensa ut avfall och gifter från lungorna, levern, njurarna och huden.”

(ANN WIGMORE i boken ”Vägen till optimal hälsa”)

 

 

Dandelion is great for the liver. While the antioxidants like vitamin-c and Luteolin keep the liver functioning in optimal gear and protect it from aging, other compounds in dandelions help treat hemorrhaging in the liver. Furthermore, dandelions aid in maintaining the proper flow of bile, while also stimulating the liver and promoting digestion. Proper digestion can reduce the chances of constipation, and is a very big deal for maintaining a healthy functioning body. It is seen as a liver detoxifier, and a kidney cleanser. It is also believed to cleanse the blood, and help build new blood cells. Its nutritional benefits are a powerhouse compared to other greens. It is a survivor, and will never quit. It can grow almost anywhere, even straight through asphalt. Dandelion, which literally translates into ”lion’s tooth” in French, is rich in vitamin-A, C, iron and calcium, which explains its common inclusion in medicines. It grows in your back yard, on any open field, in the forest and on the sidewalks. It is not leaving us alone, saying: ”Hey, I am your free food and medicine, use me!”

(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)

 

 

 

 

MEDICINSK UTBILDNING

 

”Medical doctors spend much time studying disease & how to treat it, but spend no time studying health & how to maintain it.”

(DR. HERBERT SHELTON)

 

 

 

 

MEDICINSK VETENSKAP

 

”För att ge en uppfattning om i vilken utsträckning läkarvetenskapen under detta sekel har accepterat en materialistisk och mekanistisk syn på människan behöver jag bara peka på hur psykiatrin, en gång en självständig och högtsyftande disciplin – ordet ”psykiatri” kommer från ett grekiskt ord som betyder ”själsbot” – nu har reducerats till en gren av farmakologin. Denna specialitet domineras helt av den biokemiska modellen som betraktar alla psykiska störningar som ett resultat av störningar i hjärnans kemi och följaktligen erbjuder läkemedel som enda behandling.”

(ANDREW WEIL i boken ”Dr Weils 8-veckors program för bättre hälsa”)

 

 

 

 

MER

 

”För neurotikern är det strävan som är det viktiga, inte resultatet. Därför kan han ofta inte göra färdigt det han har påbörjat. Han försvarar sina halvfärdiga arbeten med att han har så mycket att göra. Men han har så mycket att göra därför att han inte gör något färdigt. Att avsluta något och ändå känna att något fattas gör ont. Det är därför många som arbetar på en hög examen har det så besvärligt de sista månaderna. Det är också därför en del människor inte kan slå sig till ro med pengar på banken. Så fort de har betalat sina skulder måste de låna igen för att kunna sträva vidare. Att känna: ”Jag har lyckats, nu har jag pengar på banken, och ändå känner jag mig olycklig”, är outhärdligt. Men strävan tar hand om det.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

”Begäret stillas inte av pengar, lika lite som törsten släcks av saltvatten.”

(KSEMENDRA)

 

 

 

 

MISSTAG ELLER MISSLYCKANDE?

 

”Making mistakes is better than faking perfection.”

(unknown)

 

 

 

 

MJÖLK & CANCER

 

”Sambandet mellan mejeriprodukter och bröstcancer (förmodligen även prostatacancer) liknar det som finns mellan rökning och lungcancer. Epidemiologiska undersökningar som gjordes för över tjugo år sedan visade på en positiv korrelation mellan mejeriprodukter och risken för bröstcancer. En undersökning 1970 visade att färre människor dog i bröstcancer under perioder när konsumtionen av mjölkprodukter var liten, trots att fettintaget samtidigt var högt. Andra undersökningar har utmynnat i slutsatsen att risken för bröstcancer ökar bland kvinnor som äter mjölkprodukter (särskilt fet mjölk) och/eller ost. 1977 undersökte några forskare förekomsten av bröstcancer i Japan. De konstaterade att en kraftig ökning av både konsumtion av mjölkprodukter och fall av bröstcancer hade skett.”

(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)

 

 

”Epidemiologisk forskning visar på ett samband mellan konsumtion av mjölk och hormonella cancerformer som bröst- och testikelcancer.”

(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)

 

 

”De bröstcancerpatienter som har följt mina råd har överlevt genom att undvika mejeriprodukter.”

(JANE PLANT i boken ”Ditt liv i dina händer”)

 

 

 

 

MJÖLK-CITAT

 

”Mjölk och mjölkprodukter ingår inte i någon form i den kost jag rekommenderar. Osten tycker jag är värst för en reumatiker. Men även vanlig mjölk och filmjölk bör utgå. Av någon anledning finns det många som anser att filmjölk utgör ett undantag från min antimjölkregel. Det är fel. Personligen kan jag inte tänka mig att en reumatiker kan bli frisk om hon behåller mjölken i sin kost.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Bort med mjölkprodukterna! Mjölk ger inte bara för rikligt med protein utan åstadkommer också slemanhopningar. Folk som har mycket slem i kroppen blir trötta. Mjölk bidrar vidare till ökad slaggbildning i kroppen.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier.

 

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet.

 

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)

 

 

 

 

MOROT

 

MOROT – inbyggd solskyddsfaktor

Betakaroten omvandlas i levern till A-vitamin, som hjälper kroppen att reparera åldrande hudvävnad och trimma kollagenmaskineriet. Även hudens försvar mot solskador boostas, vilket inte bara betyder skydd mot cellskador utan också en snyggare, djupare och mer hållbar bränna.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Morot innehåller kalciumantagonister, vilket är ämnen som delvis blockerar upptaget av kalcium i glattmuskelceller, framför allt i hjärt-kärlsystemet. Detta leder bl a till sänkt blodtryck genom en perifer kärlvidgande och hjärtdämpande effekt, också en minskad risk för oregelbunden hjärtverksamhet (förmaksflimmer), samt en förbättring vid angina pectoris genom en minskad syreförbrukning i hjärtmuskulaturen och utvidgning av hjärtats kranskärl.”

(HANS BERTIL JUNEBY i boken ”Fytomedicin”)

 

 

Morötter innehåller betakaroten som omvandlas till A-vitamin i levern. De innehåller också vitamin C och D, folat, kalcium och zink. Morötter är virus- och bakteriedödande, fiberrika och har en avgiftande effekt på lever och tarm. De är också bra för huden.”

(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)

 

 

”En morot är inte bara orange utan den kan vara vit, gul. Röd och lila också. Och rund! Forskare menar att betakarotenet i morötter ökar spermiernas rörlighet. Morötternas fiberinnehåll hjälper tarmarna att jobba effektivare. Mycket av näringen sitter i skalet. Därför ska du inte skala moroten utan skrubba den ren.”

(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)

 

 

”Moroten är mest känd för sitt rika innehåll av karotin, provitamin till A vitaminet. Man ska emellertid vara på det klara med att bara 10% av detta absorberas om man äter själva moroten. Som saft absorberas så gott som allt. Dessutom har moroten ett lättillgängligt innehåll av järn och kalcium. Den anses av naturläkare vara starkt renande och hälsobringande."

(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

 

 

”En enda rå morot på 100 g innehåller 10 mg av betakaroten. Högt betakarotenintag har visat sig minska cancerfrekvensen när det gäller urinblåsa, livmodershals, struphuvud och matstrupe med upp till 50 procent och reducera frekvensen av bröstcancer i klimakteriet med 20 procent. Morotskonsumtion har också visat sig reducera frekvensen av lungcancer.

 

Tills helt nyligen trodde forskarna att det enbart berodde på betakarotenet att personer som åt morötter var mindre utsatta för vissa cancersjukdomar. De räknade därför ut att man genom att placera betakarotenet i ett piller skulle kunna uppnå samma effekt. Det visade sig emellertid inte vara fallet – till vitamintillverkarnas stora besvikelse.

 

Nu arbetar forskarna med teorin att även andra ämnen i morötter kan spela en viktig roll. En av de främsta kandidaterna är alfakaroten, en mindre känd antioxidant som det finns massor av i morötter. En studie fann att lungcancer förekom oftare hos män med lågt intag av alfakaroten.”

(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)

 

 

En berättelse om självläkning: Bättre syn med morötter

 

Nardia Boyer, en yrkesmusiker från Mountain View i Kalifornien, skriver:

 

Jag blev verkligen förbluffad över hur mycket min syn förbättrades efter att jag följt åttaveckorsprogrammet. Vecka två föreslog du att man skulle ta ett karotentillskott. Jag drack färskpressad morotssaft i stället. På en vecka blev jag av med mina synbesvär som plågat mig i tre eller fyra år. Jag blev så häpen att jag berättade de goda nyheterna för min ögonläkare, som efter det har läst din bok.

 

Jag är harpist till yrket och mitt problem var att jag brukade se dubbla strängar efter att ha spelat en stund, särskilt om ljuset var lite dåligt. Jag fick mina första glasögon för fyra år sedan, då jag var fyrtiosex. När jag vid ett tillfälle i somras spelade på ett bröllop tog jag av mig glasögonen för att se när prästen signalerade till mig. Jag kastade en blick på noterna – och jag såg helt klart! Jag var helt förbluffad över att ha blivit av med mina synproblem. Jag spelade resten av dagen och kvällen, i rätt så svag belysning, utan glasögon. Och det har jag fortsatt med sedan dess.”

(ANDREW WEIL i boken ”Dr Weils 8-veckors program för bättre hälsa”)

 

 

”Morötter har fått rykte om sig som bevarare av synen tack vare sin höga halt av vitamin A. När betakaroten omvandlas till vitamin A i kroppen, bildar den ett ögonpigment, kallat rodopsin, som gör det möjligt för dig att se i svagt ljus. Och betakarotenets antioxidativa effekter ger också skydd mot grå starr och fläckdegeneration, den främsta orsaken till synförlust hos äldre personer.”

(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)

 

 

”Moroten tillhör samma växtfamilj som anis, dill, fänkål, palsternacka, persilja och selleri och är en av våra nyttigaste grönsaker. Förutom vitaminerna C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin och folsyra, innehåller den alfa-, beta-, gammakaroten, mineraler och fytonsider. Natur- o. näringsterapeuten Ingrid Franzon redogör i Näringsråd och Näringsrön (Nr 1, 1997), utförligt för moroten som medicinalväxt. Enligt denna artikel innehåller moroten bergapten, diosgenin, heraklenin, isopim, pinelin och xantotoxin vilka alla är föreningar med inflammationsdämpande verkan.

 

Moroten har också stimulerande verkan på enzymet SOD (superoxid dismutas), ett enzym med antioxidantisk verkan vid reumatisk artrit. Morötter innehåller också myristicin som är urinsyresänkande vilket är gynnsamt speciellt vid gikt. Ett annat ämne, umbelliferon, har tillsammans med myristicin maskdödande egenskaper och barn med mask kan bli hjälpta genom att äta rårivna morötter några dagar enligt den amerikanske läkaren David Williams.

 

Morötter är bra för levern, synen och hyn samt medverkar genom sin LDL-sänkande och blodtryckssänkande effekt i skyddet mot hjärtinfarkt och stroke. Forskning har visat att morötter också signifikant minskade risken att få äggstockscancer.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Det finns kvickhuvuden som påstår att morotssaft gör huden morotsfärgad. Endast okunnighet om hur vår kropp fungerar kan få någon att tro, att färgämnet i moroten gör oss gula i hyn. Det är lika galet som att påstå, att rödbetan skulle göra oss röda och spenaten grönskiftande. Om huden blir gul eller brunaktig, sedan man börjat dricka morotssaft, är det ett tecken på att levern satt i gång med en utrensning av gammal galla och slaggämnen i större mängd än utförselorganen kan bemästra. Därför kommer en del av avfallsämnena ut genom hudens porer. Detta är alldeles normalt, och om vi bara lugnt fortsätter med våra råsafter, kommer missfärgningen snart att försvinna av sig själv.

 

…I sådana fall får en ordentlig rengöring av levern lov att ske, och man kommer då att finna, att det slagg som belastade den löses upp. Ofta frigörs det i så stora mängder att tarm- och urinvägarna inte hinner skaffa undan det, och det tar därför helt naturligt vägen in i lymfan och avlägsnas ur kroppen genom hudens porer. Detta slagg är klart gult eller orange till färgen, och medan det håller på att elimineras på detta sätt, missfärgar det ibland huden. När en sådan missfärgning sker, sedan man druckit morotssaft, är den ett tecken på att levern får en välbehövlig rengöring.”

(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)

 

 

 

 

MOTION

 

”När vi svettas vid träning får vi en bra »städning« av huden, eftersom porerna öppnar sig och släpper ut slaggämnen.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”En kemisk analys av svett visar att den har nästan samma innehåll som urin. Genom motion – genom att du går hastigt eller springer och svettas – renar du kroppen från gifter, avfallsprodukter och orenligheter.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Fit for fight”)

 

 

”En kanadensisk studie har visat att regelbunden motion, två pass i veckan, kan bidra till att huden »föryngras« – även hos äldre (över 65 år). Man hittade en stor ökning av myokiner, en typ av protein, i huden, vilket man tror kickstartar en cellförnyelse. Studien visade att huden föryngrades radikalt, de som var i 60-årsåldern visade upp en hud som var 20 år yngre. Forskarna är ense om att du aldrig kan få den effekten från en kräm eller från ett kirurgiskt ingrepp.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”Garret och hans medarbetare fann 1965 att fysisk kondition sätter ner det diastoliska trycket. Två forskare vid universitetet i Vermont testade en grupp män som redan hade högt blodtryck. I sju månader sysselsattes dessa män med fysisk träning, som långdistanslöpning, hållningsgymnastik och olika tävlingsidrotter. Vid slutet av den här tidsperioden fann man att blodtrycket i vila hos dessa män hade gått ner från 168/92 till 134/75 i genomsnitt. Detta direkta bevis för motionens välgörande effekt på personer som redan har högt blodtryck är mycket viktigt. Det visar att motion inte bara förhindrar uppkomsten av högt blodtryck, den kan också hjälpa till att bota högt blodtryck.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

”Den berömda Framingham-undersökningen, som påbörjades 1948 och fortsatte till in på 1971, visade att av dem man studerat, så dog fem gånger så många i hjärtattacker av dem som inte motionerat, som bland dem som var aktiva. Kideras rapport i Journal of the American Medical Association 1968 visade att motion kan vända ett onormalt EKG till att bli normalt.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

”Ateroskleros förorsakar hjärtfel genom att täppa till kransartärerna, de artärer som försörjer hjärtmuskeln med blod. När alla kransartärerna är rena och fina, får hela hjärtmuskeln det blod den behöver för att pumpa som den skall. Under dessa gynnsamma omständigheter antar hela hjärtmuskeln en frisk ljusröd färg. Men om den här blodförsörjningen delvis hindras, så kommer den delen av hjärtat som påverkas att lida av syrebrist och anta en blåaktig färgton. Ett sjukt hjärta kan få rikligt med syre på ena sidan och vara ljusrött där, men lida av syrebrist på andra områden och där vara blått. Där den blå och den ljusröda färgen möts, bildas en gräns, som kallas en syredifferential. Det är stor skillnad på mängden syre som når hjärtat på ena sidan av denna gräns och den mängd som finns på andra sidan.

 

Två forskare, C. Beck och D. Leighninger fann 1955 att dessa syredifferentialer var ansvariga för många dödsfall. De fann att ett jämnt syrsatt hjärta – antingen det fick mycket eller lite syre – sällan mankerar. Om alltså hjärtat är helt ljusrött eller helt blått, så är det inte troligt att det sviktar. Men det är klart att om det fortsätter att vara blått länge, så kommer hela hjärtmuskeln så småningom att dö av syrebrist. Men ett hjärta som är ett lapptäcke av ljusröda och blå områden, som alltså uppvisar många syredifferentialer, kommer med all sannolikhet att svikta.

 

Man fann också att dessa syredifferentialer får hjärtmuskeln att dra sig samman bättre ovanför gränsen än nedanför, vilket i sin tur gör att hjärtmuskeln drar sig samman i kramp eller okoordinerade ryckningar istället för en lugn rytm med kraftiga regelbundna slag. Den här vanliga sortens hjärtattack kallas allmänt för flimmer.

 

Sedan det här arbetet publicerats, stod det klart varför så många människor dog vid fysisk ansträngning. Många människor har kransartärer som delvis är blockerade genom ateroskleros, så att deras hjärtmuskel får arbeta med ojämn blodtillförsel i de olika delarna. Det syre personen får kan vara tillräckligt, så att hans hjärta är alldeles ljusrött så länge han är i vila. Men om han plötsligt börjar skotta snö, så blir kravet efter mer blod så starkt hos hans hjärta att den ojämna blodtillförseln blir märkbar, och bildar de blå och ljusröda syrefält som kan orsaka en plötslig hjärtattack.

 

Vid första anblicken tycks detta vara ett svårlöst problem. Vi vet att motion kan skydda oss från hjärtproblem, och ändå finns det många fall där just plötsliga, tyngre övningar har orsakat en plötslig död i en hjärtattack. Svaret på detta är förstås, att all motion måste starta mjukt och bygga upp konditionen stegvis. För mycket motion alltför snabbt kan verkligen vara farligt för en person som har ateroskleros, och det har vi ju nästan alla.

 

Det som händer när vi motionerar en längre tid, är att blodet söker sig nya vägar till hjärtat. Kransartärerna växer, och där artärerna är tilltäppta bildas det nya blodkärl så att blodet kan passera. När blodet leds i nya banor hålls hjärtat ordentligt syrsatt även under hård träning. Men det kräver tid och tålamod för att nya blodbanor skall bildas. Det kräver ett motionsprogram som gradvis ökar i svårighetsgrad. Varje försök att påskynda processen kan vara lika farligt som rysk roulette. Det förtjänar kanske att påpeka att motion inte tar bort propparna i artärerna, men det hjälper till att bilda nya blodbanor förbi de igenkorkade ställena. Det är bara en noggrann diet som kan få placken att krympa så att artärerna rensas upp.

 

När hjärtat väl är friskt igen och fullt syrsatt, så har det visat sig att inte ens kraftig motion ger hjärtflimmer. Ett exempel är olympiaden 1968 i Mexico City. Eftersom Mexico City ligger 2280 meter över havet, så var det många idrottsmän som kollapsade av överansträngning, därför att det hade tränat på lägre höjder tidigare. En del av dem kan till och med ha överansträngt sig så mycket att deras hjärtan kunde ha fått syrebrist. Ändå inträffade inget fall av hjärtflimmer. Dessa idrottsmän är personer med väl syrsatta hjärtan, vilka vid en tillfällig syrebrist blir helt och hållet blå, utan några ljusröda fält alls. Flimmer på grund av den tidigare nämnda syredifferentialen kan inte uppstå i sådana hjärtan.”

(JON N. LEONARD i boken ”Lev längre nu”)

 

 

”Det är idag ställt utom varje tvivel att regelbunden motion minskar risken för vissa cancersorter, däribland bröstcancer. Patienter som redan har bröstcancer har vid studier också visat sig uppnå betydligt bättre resultat om behandlingen kombineras med regelbunden motion.”

(STIG BENGMARK i boken ”Välj hälsa!”)

 

 

”Forskare i USA hade följt  296 kvinnor med bröstcancer i något som kallades Nurse’s health study och funnit att tre till fem timmars promenad per vecka minskade risken att dö i cancern med 54 procent. I samma artikel refererades också en studie som visade att för kvinnor som varit fysiskt aktiva från tonåren minskade risken att drabbas av livmodercancer med 30-40 procent.”

(ÅSA och MATS OTTOSSON i boken ”Naturkraft”)

 

 

“Exercise is very important to breast cancer risk. In fact, women who exercise (walk) for four hour per week lower their risk by 33 percent. And women who exercise more than that lower their risk even further.”

(JOHN ROBBINS i boken “The food revolution”)

 

 

Att skratta är att motionera.

 

Det säger i alla fall William Fry, professor vid Stanford University, Kalifornien. Han är ledande expert på de fysiologiska effekterna av humor och skratt.

 

Fry har kallat skrattet för »inre joggning«. Ett rejält gapskratt ökar vår energianvändning med 75 procent jämfört med vilostadium. Skrattet fördubblar mycket snabbt hjärtfrekvensen (om också under en kort tid). Medan det tar cirka tio minuter att fördubbla hjärtfrekvensen när man till exempel ror hårt, går det på bara tio sekunder när man skrattar. Skrattet påverkar samma muskler som vi använder vid vanlig fysisk motion. De muskelgrupper som får sig en hårdkörning när vi skrattar är i första hand musklerna i mellangärdet, skuldrorna och ansiktet.

 

Stämbandsmusklerna kan komma att påverkas så kraftigt att skrattaren inte får fram en stavelse. Det händer ofta att ansiktsmusklerna spänns så hela ansiktet får en blåröd ton och förvrids till en grimas. Och vi drar ihop vissa muskler runt ögat så att tårkörtlarna blir klämda och tårarna börjar rinna.

 

Vid väldigt kraftiga skrattparoxysmer, när skrattaren slår sig på knäna, sparkar med benen och viftar med händerna, får givetvis även musklerna i armar och ben sitt mått av motion. Det är klart att det finns mer krävande motionsformer än att skratta – men, som Fry påpekar, vi kan skratta många fler gånger per dag än vi orkar göra sit ups.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Det goda skrattet”)

 

 

 

 

MUSKLERNA

 

Ryggont

Flera studier har visat att ryggont, till exempel den sortens värk som är förknippad med artrit eller fibromyalgi, blir vanligare när man dagligen utsätts för stress, exempelvis i arbetet. Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och ryggont (liksom andra typer av muskuloskeletal smärta) anses bero på att repetitiv stress och aktivering av HPA-axeln förbrukar kortisolet och ökar frisättningen av prolaktin. Det i sin tur gör att immunförsvaret försvagas och att inflammationsgraden ökar, vilket också ökar smärtkänsligheten.”

(DR LISSA RANKIN i boken ”Medvetandet är starkare än mediciner”)

 

 

”Det finns ingen möjlighet att varaktigt massera bort minnena från en spänd axel när dessa minnen påverkar axelns nerver på omedveten nivå.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

 

 

MÄNNISKAN

 

“Människan är det enda djur som kan rodna. Och som har anledning att göra det.”

(MARK TWAIN)

 

 

 

 

NEGATIVA JONER

 

”Det finns många fler negativa joner utomhus än inomhus. Och det finns särskilt mycket av dem i skogar och nära vattenfall, floder och vattendrag. Luften nära ett vattenfall kan innehålla så mycket som 100.000 negativa joner per kubikcentimeter, medan luften på ditt kontor kanske bara har 100 per kubikcentimeter. Så det är inte konstigt att en promenad vid ett vattenfall kan kännas så stärkande! Om du kan ta en promenad där det finns ett vattendrag eller en flod kommer du att maximera intaget av negativa joner och få mer energi.”

(DR QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)

 

 

”Fallande vattendroppar, t ex regn, ger upphov till bildandet av negativt laddade joner. Det sägs att romare och greker långt tillbaka i tiden arrangerade fontänliknande vattendropp i sina sessionssalar för att främja en positiv och god anda vid sina förhandlingar.

 

Vissa undersökningar på astma- och allergiområdet utpekar negativa luftjoner som hälsobringande. I Sverige har det vetenskapliga intresset för luftjoniseringen hittills varit svagt.

 

Enligt utländska uppgifter skall närvaron av negativa luftjoner främja syreupptagningen i lungorna och även öka rörelsehastigheten och effekten hos flimmerhåren i luftvägarna – de som transporterar slem ur lungorna. Tillförsel av negativa joner anses av vissa forskare påskynda läkningen av brännskador och benskador samt ha en avsevärt bakteriedödande effekt t ex i operationslokaler och förbandsrum.”

(ANDERS GERNANDT i boken ”Hälsa – till alla”)

 

 

 

 

NJURARNA

 

”Enligt kapillärmikroskopieringens fader professor Müller kan kapillärspasm (kramp i de allra finaste blodkärlen) utlösas som en »njurreflex« när man ätit animaliskt protein.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Vid diagnosticeringen upptäcker man att njurreflexerna ömmar om patienten söker för problem med njurarna. Även vid andra sjukdomar, t.ex. högt blodtryck, hittar man ömhet på njurreflexerna.

 

De sjukdomar som kan behandlas med zonterapi är njursten, njurgrus och äggvita i urinen. T.o.m. en helt avstannad njurfunktion kan påverkas positivt. När man behandlar reflexerna för njurar och urinledare på en patient som har njurgrus, blir musklerna i urinvägarna antagligen så avslappnade att njurgruset kommer ut med urinen, dvs. genom urinröret. Detta gäller även njurstenar. Man behandlar även reflexerna för blåsan och ryggraden samt allmäntillståndet.

 

Jag har behandlat flera patienter med njursten och njurgrus och fått ett mycket bra resultat. Patienterna märker att njurstenarna eller njurgruset försvinner med urinen och de slipper sedan ha kramper och smärtor i urinvägarna."

(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)

 

 

”I njurarna finns våra ursprungliga essenser lagrade. Vi föds med en viss mängd energi. Om man tar droger medför det energikickar som tas av denna reserv. Enligt kinesisk medicin leder drogkonsumtion till att man åldras i förtid. Några av följderna blir då försämrade tänder (eftersom njurarna styr tänder och skelett) och potensproblem för män. Det kan skapa trötthet på grund av sämre njurenergi.”

(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)

 

 

”En engelsk psykolog, Dr. Cameron, förklarade vid ett föredrag i London:

- En av mina patienter var en ung pojke som hade oerhörda problem med att berätta för sin far att han var homosexuell. Varje gång han bestämde tid med pappan blev mötet inställt och han insjuknade i svåra njurproblem. Detta trots att all röntgen och alla andra prover visade att både njurar och binjurar var helt friska och normala. När han äntligen berättade sanningen för sin pappa – som tog nyheten mycket bättre än vad han hade vågat hoppats på – försvann alla de oförklarliga problemen med njurarna omedelbart.”

(MARIA SCHERER i boken ”Du är inte ensam”)

 

 

 

 

PROTEIN

 

”Nyckeln till ett långt och friskt liv är att kraftigt begränsa kaloriintaget, äta bra näringstät mat och motionera. Jag leder sedan flera år de enda långvariga studierna i världen på människor som äter en sådan diet. Ett genombrott kom när vi förstod att en stor del av effekten gick att uppnå enbart genom att dra ned på animaliskt protein.”

(tips från LUIGI FONTANA, professor vid Universitetet i Salerno, Italien, samt vid Boston University i St Louis, USA i boken “Åldrandets gåta” av HENRIK ENNART)

 

 

”Protein i alltför stora mängder deponeras också i kroppen men inte i fettdepåerna utan i kapillärerna, de finaste blodkärlen. Mycket protein bryts också ner och bildas vid cellernas sönderfall och det är njurarnas uppgift att föra ut de sura förbränningsprodukter som proteinet bildar. Det avfall som njurarna inte mäktar föra ut lagras i bindväven i kroppen. Protein i övermått ger alltså upphov till en dubbel upplagring. Det drabbar i första hand personer med hög köttkonsumtion.”

(ARNE ALGARD i boken “Sköt om dig”)

 

 

 

 

PSYKOANALYS

 

“The weakness of psychoanalytic technique is that it ignores the body in its attempt to help the patient work through his emotional conflicts. Since it fails to provide any significant body experience, the ideas that emerge in the course of treatment remain impotent to produce any major changes in personality. Too often I have seen patients who through years of psychoanalysis had gained much information and some knowledge of their condition but whose basic problems had remained untouched. Knowledge becomes understanding when it is coupled with feeling. Only a deep understanding, charged with strong feeling, is capable of modifying structured patterns of behavior.”

(ALEXANDER LOWEN i boken “Bioenergetics”)


”Vi terapeuter har i årtionden ägnat oss åt att tala till våra patienters overkliga fasad i tanke att vi skulle kunna övertala denna fasad att släppa de behov och smärtor som byggt upp den. Ingen makt på jorden kan göra det.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

 

 

REAL...

 

“Be real, not perfect.”

(unknown)

 

 

”I no longer look for the good in people, I search for the real… because while good is often dressed in fake clothing, real is naked and proud no matter the scars.”

(CHISHALA LISHOMWA)

 

 

 

 

REUMATISM

 

”För dagens specialister på t ex reumatiska sjukdomar med över femton års utbildning tar ämnet näringslära endast några timmar. Under hela min egen utbildning under 1970-talet på Karolinska institutet fanns schemalagt två timmars näringslära sammanlagt. Dessutom var närvaron under dessa lektioner inte obligatorisk. Det meddelades även – att inga prov eller annan form av kunskapsredovisning krävdes. Kanske utgör denna okunnighet om det väsentligaste för hälsan – våra levnadsvanor och vårt val av föda – största anledningen till hela vårt sjukdomselände. ”Ät vad ni behagar. Vad ni äter har inget med sjukdomar att göra”. Det är ett svar som patienter ofta får när de ber om kostordination vid reumatism. Samma svar får även föräldrar till barn med reumatiska sjukdomar. Förklaringen till att man inte ordineras att korrigera sina kostvanor är att under hela den långa läkarutbildningen ställs aldrig en enda gång den självklara och så nära till hands liggande frågan: ”För vilken näring är vår matsmältningsapparat ursprungligen uppbyggd? Till vilket näringssätt är den från begynnelsen anpassad?” Studerar vi djuren, så finner vi att de allesammans utan undantag är specialister på ett visst slags föda. När vi själva drabbas av förstoppning, hemorrojder, divertiklar, colon irritable, morbus crohn, ulcerös colit, blindtarmsinflammation, magsår, reumatism etc, är det i allmänhet – vid sidan av ärftlig disposition – inget annat än en följd av en förändrad livsmiljö och våra försök att göra oss till ”allätare”. När det gäller bilen, båten och andra maskiner vi använder oss av, är vi noga med att följa givna instruktioner om drivmedel etc. När det gäller den mest komplicerade ’maskinen’ i världen – vår organism – vräker vi ofta urskillningslöst in i denna allt som går under namn av föda, dryck och njutningsmedel. När så njurarna och levern krånglar eller leder och muskler värker frågar aldrig läkaren: ”Hur har du skött underhållet av denna maskin? Vilket ’drivmedel’ har du använt?” Han koncentrerar sig i stället på det sjuka organet och detaljer i själva sjukdomsprocessen.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

Kronisk ledgångsreumatism – Reumatoid artrit är den vanligaste reumatiska sjukdomen. Mer än en kvarts miljon av svenska folket drabbas av denna art av reumatism. Kvinnor drabbas tre gånger oftare än män.

 

Sjukdomen kännetecknas av inflammation i lederna. Så småningom svullnar vävnaderna kring lederna och dessa blir ömma. Senare angrips även ledbrosket.

 

Vissa muskler kring lederna kan förtvina, vilket gör att andra muskler tar överhanden. Därför får ibland reumatiker sneda ben- och handställningar. Genom att hålla handen böjd försöker patienten minska smärtan i en ömmande och svullen led. Om den ställningen bibehålls för länge förkortas musklerna och handen eller foten blir sned.

 

Långvarig morgonstelhet och ledsvullnad är viktiga symtom.

 

Förslitningsreumatism – artros – s k åldersreumatism är ännu vanligare och drabbar en halv miljon svenskar.

 

Artros är exempel på en degenererande sjukdom.

 

Utnötningsreumatism är ett annat namn för artros och innebär att ledbrosket långsamt förstörs, d v s ben- och broskvävnad förnyas inte normalt. Sjukdomen drabbar medelålders och äldre människor i sådana leder, som bär upp kroppen, d v s knän, höftleder och ryggrad. Patienten känner tilltagande stelhet och smärta i de angripna lederna. Det tar ofta en stund t ex på morgonen, innan patienten någorlunda smärtfritt kan röra leden, som är benägen att låsa sig och svullna.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

SJUKDOMSBILDENS OLIKA FASER

Även om sjukdomsbilden varierar mycket från patient till patient, så är vanligen mönstret ganska karaktäristiskt:

Fas 1. – Trötthet, dålig aptit, muskelsmärtor och domningar – särskilt i händerna, ibland hög feber – särskilt hos barn. Stelhet, speciellt under morgontimmarna och smärtor vid rörelser är tidiga ledsymptom.

 

Ledsvullnad och rörelseinskränkning inträder. Smärtorna tilltar och den svullna leden ömmar vid beröring. Huden över leden rodnar och känns varm. Smålederna i händer och tår drabbas först. Typiskt är att bägge kroppshalvorna drabbas samtidigt (höger och vänster hands leder osv), dvs symmetriskt. Så småningom sprider sig sjukdomen till flera leder, t ex armbågar och knän. I svårare fall angrips nästan alla kroppens leder, även käk- och nackleder.

 

Fas 2. – I det kroniska stadiet präglas sjukdomsbilden av deformerade leder. Förkortningar av muskler och senor gör att såväl fingrar, händer och armar som ben och fötter kan bli fastlåsta i egendomliga ställningar. På fötterna bildas en knöl vid stortån. Nodulu, små upp till två centimeter stora runda knutor, som ofta sitter nära armbågar och över knogar, bildas – särskilt i områden som är utsatta för tryck. Dessa nodulu är fritt rörliga och ger inga besvär.

 

Ögonsymptom förekommer. Inflammationer i regnbågshinnan och strålkroppen kan förekomma liksom i tårkörteln med torra ögon, ibland även torra slemhinnor i näsa, mun och svalg, s k Sjögrens syndrom.

 

Diagnosen ställer läkaren på symptombilden, på röntgenundersökningar och blodanalyser. Sänkan, SR, är nästan alltid kraftigt förhöjd under sjukdomens aktiva fas. Den sjunker sedan, när sjukdomen kommer in i en lugnare period. Med blodprov letar man ofta efter en speciell äggvita, den s k reumafaktorn. Den förekommer ofta vid reumatoid artrit, men RA-faktorn är ingen utlösande faktor vid ledgångsreumatism. Blodprovet kallas Latex-test eller fårblodskroppsagglutinationstest.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

Spondylartros ”utsliten rygg” är en motsvarande förslitnings- och åldersåkomma som drabbar ryggkotorna. De degenerativa (nedbrytande) förändringarna i ryggradens mellankotskivor och småleder ger upphov till smärta.

 

Knäledsartros är den vanligaste artrosen. Ett typiskt och tidigt symptom ser man hos personer – ofta med övervikt – när de med stora svårigheter går nedför trappor.

 

BECHTEREWS SJUKDOM

Bechterews sjukdom kallas även spondylartrit och hänförs till inflammatoriska (artrit) ledsjukdomar och får inte förväxlas med ovan nämnda spondylartros (där leden ser ’sliten’ ut). Bechterews sjukdom har fått namn efter den ryske läkaren von Bechterew, som beskrev sjukdomen 1892 – men den var känd långt tidigare. Bechterew är mycket vanlig och drabbar fem gånger oftare män än kvinnor. En stel och böjd ryggrad är karakteristisk. Sjukdomen innebär värk och stelhet i korsryggen och senare i övriga delar av ryggen. Ibland kan man få svullnader i stora leder som knä- och höftleder. En infektion av något slag kan vara en utlösande faktor till sjukdomen.

 

Efter en föreläsning kommer en 30-årig lärare fram till mig. Helt sned och framåtböjd rygg och nacke talar sitt tydliga språk – en Becherewpatient, förtidspensionerad. Frågan kommer osökt:

 

”Finns det något orsakssammanhang som är oprövat”?

På nu nedlagda Brandals hälsohem (Alma Nissen) har jag följt ett stort antal Bechterewsfall, som efter behandling erhållit full hälsa. Jag har sett hur patienter med stela, böjda ryggar efter två-fyra veckors behandling kan göra ”akrobatiska” rörelser på golvet.

 

Under 40 år har denna alternativa behandlingsform av Bechterewpatienter och andra reumatiker pågått. Patienter från stora delar av världen har varit där och återvänt klart förbättrade eller helt bra från ”obotliga” reumatiska sjukdomar. Många läkare och professorer med reumatiska sjukdomar som specialitet har bevittnat detta.

 

Inget sjukhus i Sverige har ännu prövat denna terapi!

 

SLE

SLE är en av de allvarligaste bindvävssjukdomarna.

 

Beteckningen SLE står för:

- Systemisk = systematiska bindvävssjukdomar med reumatiska symptom, där främst blodkärlssystem och bindväv angrips

- Lupus = ”varg”, sjukdomen äter sig inåt

- Erythem = rodnad

 

Symptom från lederna förekommer ofta vid SLE och i viss mån påminner denna sjukdom om ledgångsreumatism. Kvinnor drabbas oftare än män. Vilka symptom kan tyda på SLE?

 

Dels kan man ibland se förändringar på händer och fötter. Speciellt vid kyligt väder eller vid spänningstillstånd kan fingrarna plötsligt bli vita och nästan känslolösa. Detta vita fält är skarpt avgränsat mot den normala hudfärgen. Efter en stund när blodcirkulationen kommer igång återfår huden normal färg för att sedan bli starkt röd.

 

Fjärilsliknande hudreaktion i ansiktet är särskilt karakteristiskt vid SLE. Man kan se hur liksom ’vingarna’ utbreder sig mot kinderna och ’fjärilskroppen’ går upp mot näsan och näsroten. Området är känsligt för ljus och uppträder ofta som ett så kallat soleksem. Sjukdomsförloppet är skiftande med perioder av försämrat allmäntillstånd och feber. Sjukdomsattackerna kan komma sällan och däremellan är patienten helt symptomfri. Njurarna angrips ofta.

 

MUSKELREUMATISM (MJUKDELSREUMATISM)

Reumatisk muskelvärk drabbas man ofta av i sin mest aktiva ålder och särskilt efter 50-årsåldern. Man upplever smärta och värk i rörelseorgan, muskler, senfästen osv. Symptomen är ibland liknande dem vid artros och förväxlas ofta med denna ’förslitnings’-åkomma. Vad är det som har hänt, när man till exempel får så svårt att lyfta överarmen att man knappt kan ta på sig kläder? Det gör ont och det känns ’inflammerat’.

 

En patient i 50-årsåldern söker mig för värk i skuldror och överarmar – speciellt på höger sida – men också på grund av oro och ångest. Min första fråga lyder: ”Vad är ditt yrke?” – ”Telefonist”. Diagnosen ”muskelreumatism” synes som det mest sannolika. En felaktig och ensidig arbetsställning med belastning under lång tid – ofta under decennier – har lett till en uttröttning av vissa muskler. På ett speciellt ställe – t ex som i detta fall i höger skulder- och överarmsparti kan muskulatur och senfästen reagera med smärta och ömhet.

 

Nervösa ”stress-spänningstillstånd” kan också vara orsaken till muskelsmärta. Denna faktor fanns förmodligen med i detta fall. En obetydlig diffus smärta, som inte försvinner utan snarare tilltar, leder ofta till långdragna sjukskrivningar, värktabletter, sömntabletter och kanske även ”nervlugnande” medel. Värk, som har sitt ursprung i en felaktig arbetsställning och där ytterligare stresstillstånd ökar muskelspänningar och smärta, leder till en ond cirkel. Livet blir till sist nästan outhärdligt.

 

FIBROMYALGI (MY=MUSKEL, ALG=SMÄRTA)

”Kärring-värk” – så lyder den ”tysta” diagnosen från många läkare, som alltför ofta avfärdar dessa fall som inbillningssjuka och kanske skriver ut lugnande tabletter och eventuellt remitterar dem till ”psyket”. Förutom den svåra värken blir många av dessa patienter på så sätt även ”nervvrak”. ”Telefonist”-fallet var en person som i likhet med tusentals medsystrar år efter år hade sökt olika läkare utan att få varaktig hjälp.

 

Fibromyalgi är i de flesta fall den medicinska diagnosen, dvs. en form av reumatisk muskelsjukdom. De prover man tar i samband med denna muskelvärk, t ex ”sänkan” (SR) och vissa blodvärden visar dock inte på någon inflammation eller annan sjukdomsprocess. Det var anledningen till att t ex ovan nämnda patient avfärdades som ”psykfall med kärringvärk”, eftersom inga prover visade på muskel- eller ledinflammation. Symptomen vid ”kärringvärk” är bl a ömma punkter på bestämda ställen samt trötthet med domningskänslor. Sömnsvårigheter tillkommer också.

 

Medicinsk forskning ger bl a följande förklaring till de symptom, som patienter med fibromyalgi upplever:

- Blodcirkulationen i de drabbade musklerna är försämrad

- Prover har visat att det finns för små mängder av vissa ”energiämnen”. Musklerna drabbas därigenom av ett slags ”energikris” och får syrebrist

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Beträffande de grundläggande orsakerna till kronisk reumatism vet man i alla fall en sak med säkerhet: att det är en degeneration av den mjuka bindväven (mesenkym) i hela kroppen som ligger till grund för sjukdomen. Detta har Belart fastställt i sin överblick över läget. Mesenkymet finns i hela kroppen och omger alla organ och ådror, i synnerhet ledhuvud och ledpanna och fungerar som en stoppning, ett slags fint skumgummiskikt. En behandling av reumatism och reumatisk artrit som verkligen siktar på att bota måste därför först och främst inrikta sig på att förhindra denna degeneration av den mjuka bindväven eftersom den har en reumatisk disposition. Läkaren Stihle jämför (i ”Uber das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit”) mesenkymet med en moderkaka, för det är i själva verket långt mer än bara ”en stoppning” som man länge trott. Det är egentligen själva moderkakan som antingen göder organen eller gör dem sjuka, beroende på hur den är beskaffad. Många är de som på olika sätt förgäves har försökt lösa frågan hur man gör denna moderkaka, mesenkymet, friskt. Hittills har Eppinger-skolan vid Wiens universitetsklinik varit den mest framgångsrika. Forskarna och läkarna där försökte på alla tänkbara sätt finna orsaken till att mesenkymet så ofta var svullet och anhopat av slaggprodukter, för att på så sätt kunna finna bot för degenerationen. Om detta lyckades, menade man, skulle därmed första akten i varje ”sjukdomsdrama” redan vara överspelad. Läkeprocessen måste sedan springa fram ur den botade moderkakan och återställa ordningen i kroppens många funktioner, på samma sätt som sjukdomen en gång hade uppstått ur det degenererade mesenkymet. Men resultaten av alla dessa undersökningar och försök var inte särskilt övertygande, inte förrän man satte in en koksaltfri råkostbehandling som på varje punkt följde dr Bircher-Benners föreskrifter. Om behandlingen sattes in tillräckligt tidigt kunde man konstatera en tydlig och kvardröjande återhämtning och förbättring av den mjuka bindväven i hela kroppen på patienten. I samma utsträckning som detta skedde återvann också organcellerna sin valförmåga ifråga om att uppta de tillförda näringsämnena – ett säkert tecken på vävnadstillfrisknande – och organens försvars- och självläkningsförmåga ökade i kraft och intensitet (Prof Dr med Hans Eppinger, Über Rohkostbehandlung, Wiener Klinische Wochenschrift, 5/26 – 38).

 

I behandlingen med vital föda (”råkost”), såsom den under många årtionden provats ut, utvecklats och använts på Bircher-Benner-kliniken och andra ställen finns alltså en möjlighet att övervinna orsaken till denna reumatiska dispositionen, d v s mesenkym-degeneration. Den utgör i varje enskilt fall den grundbehandling som skall användas och som man också kan stödja genom andra, värdefulla åtgärder för att omstämma och återuppliva mesenkymet och därmed återställa rörelseförmågan.

 

Den mjuka bindvävens tillstånd påverkar kroppens olika organsystem. Det gäller i synnerhet när en mesenkymtyp med benägenhet för reumatiska besvär har utvecklats under generationer: astenisk-leptosom kroppsbyggnad, vagoton övervikt; nervsystemet, dålig cirkulation, blodbrist, psykosomatisk felstyrning, störd mognadsfas och abnorm tarmmiljö. Alla dessa olika störningar griper in i varandra och är beroende av varandra. Enligt vår mångåriga erfarenhet kan man, genom kostens inflytande, konstatera en entydig förändring i den kapillär-mikroskopiska bilden liksom en tillbakabildning av ”blodslaggämnen” (Blood sludge) hos sådana människor.

 

Artriten tycks ha ännu en ”moderkaka” som är lika skyddande till sin natur som mesenkymet, nämligen matsmältningsapparaten. Så långt våra erfarenheter sträcker sig, finns det hos artritpatienter alltid en långtgående degeneration av bakteriefloran i tarmen och en nedsatt försvarsfunktion i tarmväggen. Här har vi ännu en möjlighet att påverka artriten, nämligen via tarmen, genom en avpassad kost! Råkosten verkar läkande även där, på grund av att den, med sin rikedom på enzymer, bildar förutsättningarna och den rätta ”inre miljön” för en sund bakterieflora i tarmen. Man trodde tidigare att de levande växtcellernas synnerligen känsliga enzymer inte kunde överleva passagen genom tarmen. Men ett försvar, som ännu är okänt till sin natur, skyddar dem från förintelse så att 60-80% av dem bevisligen når tjocktarmen (Tropp och Chalaupka) och utför sin viktiga uppgift där. Den består i att binda det syre som finns där och att framställa den för en frisk tarmflora så nödvändiga anaeroba (syrefria) miljön. Om det fortfarande finns kvar några tarmbakterier som kan regenereras, kan tarmfloran tillfriskna av sig själv med hjälp av övervägande råkost.

 

När omvandlingen i tarmfloran och i matsmältningsfunktionerna genomförts med hjälp av denna diet, kan man t o m övervinna en förstoppning med förruttnelse- och jäsningsprocesser, som varat i årtionden. Därmed blir inte bara matsmältningen problemfri, utan dessutom utnyttjas näringen så mycket bättre att brister övervinnes. Följden blir en mycket betydelsefull avlastning och avgiftning i många organ, i hela organismen och framför allt i den mjuka bindväven.”

(RALP BIRCHER i boken ”Friskare leder”)

 

 

”Pulver av strandnypon kan öka rörligheten och lindra smärtan vid artros, visar ett tiotal norska och danska studier. I en norsk studie fick 65 procent av deltagarna någon grad av smärtlindring. Här såg man också en minskning av graden av inflammation i kroppen i form av sänkt CRP.”

(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)

 

Fotnot: ”CRP” = C-Reaktivt Protein

 

 

”Var fjärde människa i västvärlden lider av reumatism.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Reumatism betyder flöde, och syftar på att smärtorna vid denna sjukdom ofta vandrar eller flyttar mellan olika leder och muskler.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”En vanlig gemensam nämnare hos reumatiker är att sjukdomen oftast kommit i samband med, eller en tid efter en infektion, till exempel en förkylning, tarmsjukdom eller en vaccination. Nu är nog inte dessa orsaken till reumatismen, utan snarare en utlösare av de reumatiska besvären.

 

Andra utlösare till reumatism kan vara hormonella förändringar (vissa reumatiska besvär uppkommer hos kvinnor i klimakteriet, andra liknande symtom kan hos kvinnor förekomma vid ägglossning), stress, och felaktiga kostvanor. Antagligen är det flera faktorer som tillsammans ger upphov till reumatism.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Flera studier har visat att ryggont, till exempel den sortens värk som är förknippad med artrit eller fibromyalgi, blir vanligare när man dagligen utsätts för stress, exempelvis i arbetet. Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och ryggont (liksom andra typer av muskuloskeletal smärta) anses bero på att repetitiv stress och aktivering av HPA-axeln förbrukar kortisolet och ökar frisättningen av prolaktin. Det i sin tur gör att immunförsvaret försvagas och att inflammationsgraden ökar, vilket också ökar smärtkänsligheten.”

(DR LISSA RANKIN i boken ”Medvetandet är starkare än mediciner”)

 

 

”Enligt vissa läkare (exempelvis med. dr Voll) kan en tand stå i förbindelse med en speciell led och där ge upphov till lokala besvär. Det är inte omöjligt att varje tand (även bihålor) via nervsystemet är kopplad till nervbanor som kan påverka en bestämd led, ett organ eller en muskelgrupp. Härigenom kan man förstå att en lokal behandling av exempelvis ett reumatiskt knä knappast kan läka det.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”En gemensam nämnare för de olika formerna av reumatism är att de utspelar sig i kroppens bindväv (mesenkym). Den är en stödjevävnad som finns i lederna, blodkärlens väggar, senor, muskler, inre organ och huden. Om reumatismen utspelar sig i blodkärlen så kallar man det för vaskulit, i lederna för artrit, i senskidorna för tendovaginit och i ögats regnbågshinna för irit.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Många giktsjuka dör förtida i hjärtinfarkt eller stroke.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Fläsk är ett av de födoämnen som är enormt surgörande och som med tiden kan ge inflammationer i leder och muskler (en reumatiker som inte slutar med fläskkött är i det närmaste omöjlig att bota!).”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Några studier visar att gurkmeja kan lindra smärtan vid artros i knäna. I en studie var smärtlindringen lika god som av värktabletter med ibuprofen.”

(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)

 

 

”En studie visar på lindrande effekt vid reumatism av 0,5 gram kurkumin om dagen. Effekten var bättre än medicinen diklofenak, som ofta används vid reumatism.”

(EVA OLSSON i boken ”Naturens apotek”)

 

 

”Flera naturliga kemiska ämnen i ingefära, till exempel gingeroler, hämmar inflammatoriska ämnen i kroppen och gör ingefäran bra för alla med ledinflammation.”

(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat”)

 

 

”Det var fel att skylla artrosen i nacken på hennes ålder, för det är aldrig tiden som orsakar stelhet, bara olämplig användning av kroppen.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

”I en finsk örtabok heter det att té på ljungblommor har en mild narkotisk verkan. Ljungen är även utmärkt som tillsats till badvatten och det är förträffligt vid gikt och reumatism.”

(GUSTAF DAHL i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)

 

 

Salt ingår i de flesta hushåll i nästan allt man äter i sådana mängder att njurarna ej förmår utsöndra överskottet. Det lagras då bland annat i vävnaderna, framför allt i benbyggnaden, brosket, senorna, bindväven etc och blir inkörsporten till samt utgör en riskfaktor för uppkomsten av reumatiska sjukdomar.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Undersökningar visar att den ej utsöndrade saltmängden lagras i benstomme, brosk, senor, bindväv och underhud. Faran med saltet ligger således i dess benägenhet att lagras upp i leder och vävnader. Hos den som är reumatiker registreras snabbt extrasalt även i liten mängd med ökad smärta.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Att helt utesluta kött, fisk, ägg och koksalt är en absolut förutsättning i ett alternativt vårdprogram för reumatiker.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Ständigt har jag i olika sammanhang gjort samma erfarenhet, att syrabildande föda och framför allt bröd liksom all föda baserad på sädesprodukter är skadligt för reumatiker. Ofta har jag också fått bekräftat, att fall som redan gått till bättring, åter försämras genom förtäring av lite bröd, havreflingor, müsli, kli etc och att den värk som släppt återkommit.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Det finns många rapporter om till exempel reumatiker som går över till en vegetarisk kost och får ner inflammationerna till en acceptabel nivå.”

(FREDRIK PAULÚN i boken ”Paulúns näringslära”)

 

 

”Då all ”normalkost” är mer eller mindre syrabildande – olika slag av syrabildande spannmålsprodukter, kokta grönsaker etc – är dock problemet i praktiken att få tillräckligt med basbildande kost för att neutralisera den syrabildande kosten. Detta gäller inte minst för reumatiker.

 

Avsteg från den basiska kosten, t ex i form av en ”brödmåltid” återspeglas i ”reumatikerns” allmäntillstånd redan dagen efter. ”Biokemiskt” skulle det kunna uttryckas så: att bröd (liksom annan mjölmat, baljväxter och annan starkt syrabildande föda) ger en stegring av vätejonkoncentrationen i kroppens vävnader. Detta medför ett ”surare” pH, som t ex i ledstrukturernas vävnader ger upphov till ökad smärta hos reumatiker.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Den vanligaste erfarenheten man gör på hälsohem, när patienter med olika slag av reumatisk värk sätts på basiska fastedrycker, är att smärtan efter tre-fyra dagar klingar av. När en patient med långvarig reumatoid artrit anlände till ett hälsohem, kunde hon klara sig hjälpligt med ett intag av tolv magnecyl per dag. Efter tre dagar på basisk fasta klarade hon sig helt utan medicin. Vid hemkomsten återkom smärtorna inom kort.

 

En mycket sträng diet är förutsättningen för en mera varaktig förbättring. Upprepade fastor är också nödvändigt.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Trötthet och sömnstörningar är ett symtom på tilltagande syror. Kroppens sista SOS-nödrop när syrorna blir alltför omfattande är smärta!”

(Dr RENATE COLLIER)

 

 

”Jag är förhoppningsfull när det gäller biologisk bot av reumatiker i alla stadier. Alla kan bli bättre. Största utsikterna att bli frisk har självfallet den som befinner sig i ett tidigt stadium av sin sjukdom. Om lederna börjat bli deformerade och den sjuke använt cortison och andra mediciner under lång tid är det däremot mycket svårt.

 

Till reumatikern måste man säga mer eftertryckligt än till andra sjuka: ha tålamod. Att ta itu med sin reumatism är ett arbete på sikt.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”För reumatikern är fastan en nödvändighet.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Det är viktigt att reumatikern är aktiv och själv medverkar till att förbättra sin hälsa.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Reumatikern ska undvika syrabildande kost (sädesslagen, utom bovete, är syrabildande).”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Varmrätter för reumatiker gör jag helst på hirs och linser, inte så gärna på sojabönor och ris (syrabildande).”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Körsbär motverkar att urinsyran lagras i kroppen, hur är inte klarlagt men ett tiotal körsbär dagligen motverkar artritbesvär. Dr Ludwig Blau har framgångsrikt behandlat många patienter med körsbär och/eller körsbärssaft, och då sett att det bidrar till att lindra gikt.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Moroten har också stimulerande verkan på enzymet SOD (superoxid dismutas), ett enzym med antioxidantisk verkan vid reumatisk artrit. Morötter innehåller också myristicin som är urinsyresänkande vilket är gynnsamt speciellt vid gikt.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Mjölk och mjölkprodukter ingår inte i någon form i den kost jag rekommenderar. Osten tycker jag är värst för en reumatiker. Men även vanlig mjölk och filmjölk bör utgå. Av någon anledning finns det många som anser att filmjölk utgör ett undantag från min antimjölkregel. Det är fel. Personligen kan jag inte tänka mig att en reumatiker kan bli frisk om hon behåller mjölken i sin kost.

 

Naturligtvis ska reumatikern stryka kaffe, te, choklad, socker, salt, tobak, alkoholhaltiga drycker och skadliga kryddor i kosten. Kaffe innehåller en mängd gifter och är dessutom starkt syrabildande. Te är lika farligt, likaså choklad som har en benägenhet att anstränga njurarna. Allt som är syrabildande anstränger njurarna. Socker är förutom att det är en kalktjuv skadligt för tarmfloran. Salt är lika skadligt som socker, reumatiker får ju vara speciellt uppmärksamma på salt som lagras i bindväven. Se upp med det salt som är ”gömt” i t. ex. saltat smör, bröd, varmrätter och m. fl. krydd- eller smaksalter. Lev saltfritt.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

Fotnot: med ”te” avses te bryggt på ”tebladet” och inte örtte som istället är mycket basbildande och bra för reumatiker.

 

 

”Komjölk står överst på listan över födoämnen som orsakar allergier.

 

Komjölk innehåller bland annat en typ av bakterier; B-streptokocker, som enligt professor Nanna Svartz orsakar reumatism. De flesta reumatiker har denna bakterie i blodet.

 

Värst, enligt dr Fradin i Paris, är att komjölk försvagar immunförsvaret. Dr Fradin menar att trettio procent av alla sjukdomar orsakas av komjölk!”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Grönt & Gott”)

 

 

”Mycket viktig för reumatikern är en rätt bakterieflora i tarmen. Undantagslöst har alla reumatiker en felaktig tarmflora, särskilt om de använt olika mediciner en längre tid. Den måste ändras radikalt och byggas upp igen från grunden. Det sker genom fasta och rätt kost. Uppbyggnaden kan ta lång tid, därför ser jag helst att en reumatiker tar upprepade fastor med ”mat-perioder” emellan.

 

När det gäller att bygga upp en rätt bakterieflora spelar konsekvens och uthållighet en stor roll. Det går inte att säga som så: Tja, vad spelar en kopp kaffe och en bulle för roll, det kan väl inte skada om jag tar det en enda gång. Jo, den enda gången river ned vad kanske månader byggt upp. Vill man nå resultat – det skulle jag med skärpa framhålla för min reumatiker – måste man envist hålla fast vid den nya linjen och inte göra några avsteg från den.

 

Det är särskilt viktigt för reumatikern att vara konsekvent därför att hon nästan alltid har många fel: förstoppning och fel på njurarna är mycket vanligt, hon har också fel på gallan. Ofta hänger astmatiska besvär ihop med reumatismen. Likaså är hon utsatt för allergier och blir lätt förkyld. I långt framskridet stadium av reumatism brukar också hjärtat krångla. Allt detta medför att reumatikern är överkänslig för ”felsteg” i fråga om kost och livsföring över huvud taget. Alla avvikelser sker på bekostnad av din hälsa.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Bakterier i munhålan kan nå blodbanan och ge exempelvis reumatiska besvär.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

“Dr. Page called gum disease “arthritis of the periodontium” back in 1949. More recently, researchers have found that rheumatoid arthritis patients are eight times more likely to suffer from periodontal disease than those without arthritis.”

(RAMIEL NAGEL i boken “Cure gum disease naturally”)

 

 

”Dr Prices första kliniska fall innefattade artrit. I det fallet tog han bort en rotfylld tand från en kvinna med svår artrit och implanterade den utdragna tanden under huden på en kanin. Inom 48 timmar hade kaninen utvecklat förlamande artrit. Dessutom förbättrades kvinnans artrit dramatiskt efter att denna tand hade dragits ut. Price utförde dessa typer av experiment gång på gång och fortsatte att få samma resultat.”

(TANYA HARTER PIERCE i boken ”Överlista din cancer”)

 

 

Att bara ha en tarmtömning om dagen är förstoppning. En enda tarmtömning om dagen får till följd att slaggprodukter från flera måltider hopas i tjocktarmen. Därmed förvandlas tjocktarmen till en behållare – en kloak – där gifter och skadliga bakterier bildas. Hos patienter med t ex reumatoid artrit tycks bakteriefloran i tarmen vara förändrad. Som reumatiker bör du vara vaksam på sambandet mellan ökad värk i leder och den tarmförgiftning som trög mage ger upphov till.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Många reumatikersjuka är också tjocktarmspatienter.”

(RALPH BIRCHER i boken ”Mage och tarm”)

 

 

”Nacksmärtor (cervicalsyndromet) är en vidare form av huvudvärk. Det börjar som en lätt dragning och kan kännas som en, på ena eller båda sidor, hårt uttänjd ”ståltrådslina”, som går från nacken till huvudskålen och som på sin väg kan utlösa ”förkrossande” smärtor från skulderområdet till nacken – ja ända till pannan.

 

Denna sorts huvudvärk är framför allt av reumatisk natur, orsakad av avlagringar i muskel-, sen- och fettvävnader, och den trycker på nerver och blodkärl. De framkallar muskelkramper och ger en känsla av en stor tyngd som ligger på nacken.”

(RALPH BIRCHER i boken ”Huvudvärk och migrän”)

 

 

”Överviktiga har en benägenhet för reumatism och gikt på grund av avlagringar av slaggämnen i vävnaderna.”

(RALPH BIRCHER i boken ”Smal och skön”)

 

 

”När du som reumatiker äter föda som till stor del består av vitt socker, vitt bröd, vitt ris, kokta grönsaker, potatis kokt utan skal förlorar du:

70-90 procent av näringen

70-90 procent av fibrerna

70-90 procent av smaken

 

Dessutom får dessa förluster följande för vår hälsa ödesdigra konsekvenser:

- Förlusten av viktiga näringsämnen, t ex mineraler (dvs basiska salter) leder till syraöverskott

- Förlusten av fibrer leder till förstoppning och uppkomsten av en sjukdomsalstrande tarmflora

- Förlusten av smaken (mineraler = salter av olika slag) leder till ett konstlat behov av koksalt

 

Alla dessa tre följdverkningar: syraöverskott, förstoppning, koksalt – utgör den sämsta tänkbara jordmån för dina leder. För de flesta läkare och reumatikerspecialister är betydelsen av ovanstående fakta mer eller mindre okänd. Den erfarenhet man äger på våra hälsohem om vikten av födans sammansättning för reumatiker beaktas inte.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Koksaltets fara ligger framförallt i att dess verkan är så smygande och till en början omärkligt, men ackumulerar sig under årens lopp. Det nedbryter gradvis, långsamt men säkert, kroppens motståndskraft mot infektioner, rubbar hjärtverksamheten, förstör cellvävnaden i njurar och körtlar, nedsätter synsinnet och hörseln, ökar blodtrycket och är en av de påtagligaste orsakerna till huvudvärk, nedsatt hudverksamhet, dålig läkhud, ämnesomsättningsstörningar, förlamningar, nervösa åkommor m. m. Det avlagrar sig i lederna, underhuden, bindväven, senorna, brosker och ben-substansen, och åstadkommer, då avlagringarna nått en viss höjd, reumatiska febrar, reumatism, gikt, ledgångsreumatism m. m.”

(ARE WAERLAND i boken ”Våra förkylningssjukdomar”)

 

 

YOGA SMÖRJER DINA LEDER

Trots att rörlighet verkar vara något som många åtrår finns det mycket mer att hämta från rörlighetsträning än bara stora rörelseomfång. När du rör på dina kroppsdelar i hela sitt rörelseomfång dynamiskt får det nämligen andra positiva effekter som att öka en leds näringstillförsel, stärka kroppens vävnader och öka din kroppsmedvetenhet.

 

Kanske har du hör uttrycket motion is lotion? Det är nämligen så att genom att röra på dina kroppsdelar kommer dina leder att producera mer ledvätska som fungerar som en sorts smörjmedel. Det är bra eftersom ledvätska förser leden med näringsämnen och minskar friktionen mellan ledytorna. Även om en led inte har samma mängd blodtillförsel som exempelvis en muskel, en av anledningarna till att läkning där tar längre tid, så kan även tillförseln förbättras i leden. Både mer ledvätska och blod ger bra förutsättningar för att hålla dina leder hälsosamma. Rörelse fungerar både som smärtlindring och förser leden med näring. Allt detta i kombination är ganska fenomenalt.”

(SARA HOY i boken ”Yoga, vetenskap och fakta”)

 

 

”Brosken som förekommer i lederna har slemmembran för att frambringa ett klart och fint slem för att hålla lederna välsmorda. När slembildande substanser förekommer, alstras ett klibbigt, giftigt slem som avlagras i lederna.”

(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)

 

 

”En av björkbladens främsta funktioner tycks vara att de löser upp slaggämnen i bindvävnaden, främst urinsyra, men även andra slaggämnen som kan fällas ut som saltkristaller, särskilt i muskler och leder och förorsaka kronisk led- och muskelvärk.

 

Naturläkemedel som innehåller björk rekommenderas vid olika former av led- och muskelvärk, såsom fibromyalgi och reumatism samt som ett vätskedrivande medel för att motverka uppkomsten av njursten. Mina erfarenheter av örtpreparat innehållande björkbladsextrakt är mycket goda vid behandling av led- och muskelbesvär.”

(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)

 

 

”Vad gäller brännässlans verkan vid inflammatoriska reumatiska besvär har farmakologiska studier visat att brännässlan hämmar frisättningen av kroppsegna ämnen (s.k. cytokiner) som framkallar inflammation. Ett flertal kliniska studier visar att blad av brännässla lindrar led- och muskelvärk.”

(RAIMO HEINO i boken ”Våra läkande växter”)

 

 

”Kirskål är bra som omslag vid gikt och värk i lederna. Samverkan av örtens aktiva ämnen har en gynnsam inverkan på värkande leder.”

(PELLE HOLMBERG, MARIE-LOUISE EKLÖF & INGRID HOLMBERG i boken ”Vilda växter”)

 

 

”Under senare hälften av detta årtionde har drygt 1300 vetenskapliga studier av kajennpepparns mest verksamma ingrediens, capsaicin, publicerats i ett stort antal medicinska och naturvetenskapliga tidskrifter. Majoriteten av dem bekräftar vad många lekmän sedan länge vetat – att röd peppar faktiskt kan lindra smärtan, inflammationen och stelheten i lederna hos dem som lider av artrit.

 

Laboratoriekemister betecknar capsaicinet som trans-8-metyl-N-vanillyl-6-nonenamid. Denna kemikalie som man nästa vrickar tungan på förekommer i olika salvor eller krämer som, då man gnider in den på hudytan, tränger igenom till de inflammerade lederna, där capsaicinet hejdar nedbrytningsprocessen i benbrosket, lindrar den fruktansvärda smärtan och ökar rörligheten i lederna en hel del.

 

För att rätt kunna utvärdera nyttan med sådana capsaicin-produkter som appliceras lokalt, gjorde ett läkarlag från Miami-universitetets medicinska fakultet i Florida en dubbelkontrollstudie på nästan hundra patienter som led av antingen ledgångsreumatism eller ledinflammation. Patienterna fick instruktion att gnida in en 0,023-procentig capsaicin-kräm eller en vanlig kräm på sina svullna leder 4 ggr per dag. De flesta gjorde det på knäna.

 

Patienternas svar kartlades genom exakta mätningar och fysisk rörlighet och smärta, jämte enskilda subjektiva rapporter om huruvida varje patient kände sig bättre eller sämre. De som använde capsaicin-krämen erfor en tydlig minskning i smärtnivån efter bara två månader; inom tre månader rapporterade över 80 procent av deltagarna som applicerade denna kräm åtskilligt färre symptom på artrit, bl a mindre stelhet på morgnarna. Men i motsats till detta, förnam mindre än 55 procent i kontrollgruppen som använde placebo-krämen (som såg likadan ut som capsaicin-krämen) någon förbättring.

 

Den enda obehagliga biverkning som iakttogs i cirka 50 procent av gruppen var en lokaliserad, hettande känsla under de första veckorna av experimentet. Men efter tre månader var det bara tre av de 96 patienterna som sade att dessa förnimmelser fortfarande var ett problem.”

(JOHN HEINERMANN i boken ”Naturens 7 supermediciner”)

 

 

”Sju procent av psoriasisfallen leder till ledbesvär med värk och svullnad.”

(JANNE HALLQVIST i boken ”Örtapoteket”)

 

 

”Tensions in the small muscles of the hand are the result of repressed impulses to grasp or seize, to claw or to strangle. I believe such tensions are responsible for rheumatoid arthritis in the hands.”

(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)

 

 

 

 

ROLIGA BILDER

 

bild 53 till 73 är nytillagda

 

 

 

 

ROTFYLLNINGAR

 

”Vi har flera patienter som har tillfrisknat mycket snabbare, efter att de tagit bort rotfyllningar. En patient med bröstcancer hade en långsam återhämtningsprocess. När hennes man började misstänka att dentala problem saktade ner läkningsprocessen, bad han henne uppsöka en tandläkare. Och mycket riktigt fann man en kavitation och den infekterade tanden togs bort och man rensade rent. Det som fanns kvar av tumören i hennes bröst, försvann sedan snabbt och hon återhämtade sig och förblev frisk i många år. Ett annat fall gällde en ung kvinna, gift med en idrottsman och de hoppades på att få barn men fick tre missfall på rad. En genomgående tandläkarundersökning gjordes och den visade en långt framskriden kavitation i hennes käkben. När den drabbade tanden hade dragits ut och infektionen i käkbenet var läkt, genomgick hon kort därefter tre normala graviditeter.

 

En pappa skrev till oss att han blivit imponerad av en berättelse som publicerats i Gerson Institutets Gerson Healing Newsletter, gällande skador orsakade av rotfyllningar. Det fick honom att ta med sonen till tandläkaren. Sonen led av Schizofreni sen flera år tillbaka och läkemedelsbehandlingen som hans läkare ordinerat hade inte hjälpt. Tandläkaren undersökte sonens tänder och beslutade dra ut en rotfylld tand. Efter en tid så mådde sonen successivt bättre och behövde till slut inga mediciner.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

”De döda tänderna har, som hörs av namnet, inget liv mer. De regenereras inte längre och befordrar bildning av bakteriehärdar. Det underliga är, att det inte alltid medför värk. Om man låter röntga sådana tänder, finner man ofta granulom, alltså små bakteriepåsar på rotspetsarna, ja, riktiga varpåsar. Och trots detta allvarliga tillstånd känns ingen tandvärk. Dessa varhärdar är spridda härdar, som kan utlösa värk på helt andra ställen i kroppen, t.ex. huvudvärk, yrsel, illamående, en störning i det allmänna välbefinnandet, reumatisk värk, nervinflammation och en hel rad andra sjukdomar.”

(ALFRED VOGEL i boken ”Den lille doktorn”)

 

 

 

 

RÖDBETOR

 

RÖDBETA – billigaste detoxmetoden

Du har säkert hört att rödbeta är bästa medicinen mot baksmälla. Den ger nämligen levern en extra skjuts, och denna utrensning märks även i huden som tillsammans med levern är våra stora utrensningsorgan. Det röda färgämnet stärker både immunförsvaret och cellerna. Vissa upplever att deras akne blir bättre av rödbetor eller rödbetsjuice.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Vid ett föredrag på Santa Monica sjukhuset i Polen berättade föredragshållaren Ulf Dahlman att cancerpatienter skulle äta mycket rödbetor. I Tyskland finns dokumenterat att rödbetorna haft tumörbekämpande effekter vid studier man gjort på ett antal lungtumörpatienter.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”Dr. Schmidt föreslår att betor ska användas som ett förebyggande medel innan cancer bryter ut. Han säger: ”Genom dagliga doser av betsaft kan man också minska joniserande strålnings giftiga effekter… De goda resultat min metod uppvisar kan kontrolleras genom ett Schillerprov (Frundbergsstrasse i München). Djurförsök har också gett framgångsrika resultat.”

 

Den tyske läkaren vill också poängtera att behandling med Beta vulgaris i samband med traditionell cancerterapi gett fina resultat: ”Framför allt har jag märkt att de giftiga effekterna av cytostatika (cellgifter) minskas kraftigt. Jag kunde sätta in högre doser av cytostatika under längre perioder och resultatet blev att sjukdomens progress dämpades och patientens liv förlängdes.”

 

Dr. Trub, chef för en social försäkringskassa för kamp mot cancer har blivit intresserad av Schmidts experiment och därigenom har åtskilliga sjukhus börjat använda Beta vulgaris som saft eller pulver.

 

Professor Trub säger: ”Vid ett försök har vi funnit att patienterna uthärdar cellgifterna mycket bättre efter att ha fått rödbetssaft… De dåliga biverkningarna minskade.”

(E. HAGLUND i boken ”Naturens mediciner”)

 

 

Färsk rödbetsjuice är en naturlig njurrenare som löser upp och eliminerar grus.”

(JANE ALEXANDER i boken ”Superterapier”)

 

 

“Den överdådigt färgade rödbetan är laddad med näringsämnen och, som utseendet antyder, anses den som mycket renande för blodet. Den har i århundraden använts inom folkmedicinen mot blodbrist, menstruationsproblem och störningar i njurarna och nu avslöjar även modern forskning dess undergörande verkan. Ämnena som bidrar till denna rotgrönsaks röda färg är betacyaniner. Både denna och andra kraftfulla antioxidanter i rödbetor har visat sig förstärka reningsprocessen i levern och de bidrar också till skyddet mot hud-, lung- och tjocktarmscancer. Studier ger en indikation att rödbetsextrakt ökar aktiviteten hos kroppens naturliga antioxidationsenzymer i levern, som glutationperoxidas. Rödbetan har också visat sig bidra till att minska kolesterol och öka graden av det goda kolesterolet jämfört med det dåliga. Även rödbetsblasten är mycket näringsrika med massor av järn och betakaroten.”

(NATALIE SAVONA i boken ”Superhälsa med naturlig mat")

 

 

 

 

RÖKNING

 

”Att tobak och hälsa inte går ihop vet alla. Man får välja det ena eller det andra. Det inkluderar munnen; antingen har man det snyggt, friskt och fint i munnen eller så använder man tobak, men bådadera, icke.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”Den försämrade blodgenomströmningen gör också att den blödning, som utgör ett tidigt tecken på tandköttsinflammation, uppträder sparsamt hos tobaksbrukare. Rökaren och snusaren får inte den viktiga, tidiga varningen utan kan gå med tandköttsinflammation och begynnande tandlossning i flera år utan att veta om det. Det är känt att rökare börjar tappa sina tänder i genomsnitt fem år tidigare än icke-rökare.

 

Läkningsförmågan hos slemhinnor och käkben efter operationer i munnen är nedsatt hos tobaksbrukaren. Det har också visats att så kallade implantat, tänder som sätts fast i käken med skruvar av titan, fäster sämre hos rökare.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”På en forskningskonferens om tobak och hälsa i Paris hösten 1994 presenterades resultat från nya undersökningar som visade att rökningen är mycket, mycket farligare än man dittills vetat om.

 

Förut sa man att var fjärde rökare avlider som följd av rökningen. Nu vet man att hälften som röker dör en för tidig död på grund av sin rökning. En svensk medelålders manlig rökare beräknas förkorta sitt liv med 22 år. Minst 25 olika sjukdomar, bland annat 17 olika cancersjukdomar, har direkt samband med rökning, menade forskarna i Paris.

 

Rökning kan till exempel leda till lungcancer och emfysem (en sjukdom som innebär att den elastiska vävnaden i lungorna försämras). Dessa två sjukdomar har i stort sett endast rökning som orsak. Rökare drabbas 10 gånger så ofta som andra av hjärtsjukdom. Rökare drabbas lättare av tandlossning och andra sjukdomar i munnen. De har oftare problem med sömnen: svårigheter att somna, svårigheter att vakna, stark sömnighet under dagen och mardrömmar är sådant som rökning kan ställa till med. Två nya forskningsrapporter publicerade hösten 1996 i den ansedda tidskriften Journal of the American Medical Association visar att såväl manliga som kvinnliga rökare som röker 25 cigarretter per dag eller mer löper större risk än andra att förlora synen.

 

Kvinnor som röker drabbas i högre grad av benskörhet. Nya rön visar också att kvinnor som röker löper större risk för att få bröstcancer.”

(GÖREL KRISTINA NÄSLUND i boken ”Hälsopraktika”)

 

 

”Varför är rökning så dåligt för huden? När man röker stryper man blodtillförseln i huden, så du får inte samma genomströmning av syre och viktig näring, som exempelvis C-vitamin. Detta kan ge upphov till ålderstecken som linjer och rynkor, men det gör också att huden läker sämre. Så har man dessutom akne är risken större att man får fula och bestående ärr. Man talar också om en tristare hud – sträv, grå och utan lyster – bland rökare. (Känns igen!)

 

Förutom de uppenbara hälsoriskerna med rökning har rökare ofta sömnproblem och högre stressnivåer. Detta påverkar också huden negativt. Rökare har också större risk att utveckla hudsjukdomen psoriasis – uppemot 80 % större jämfört med icke-rökare. Varför vet man inte, en del läkare misstänker att sjukdomen kan orsakas av en allergisk reaktion mot nikotin. Rökare löper även dubbelt så stor risk att drabbas av hudcancer än icke-rökare, då själva rökningen tros utgöra en riskökning. I själva röken finns tusentals ämnen, några av dem cancerframkallande, som tar sig in i huden på både rökare och de som är i närheten.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”Vanerökare har följande att avnjuta: ökad benägenhet till akne, förtida åldrande med slapp hy, rynkor och pigmenteringar, grått och uttunnat hår i förtid och livlös hudton. Släng in några gula naglar och tänder också. Den goda nyheten är att huden blir finare efter bara några veckor utan cigaretter.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Gallblåsecancer drabbar mer frekvent rökare än icke-rökare.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

”Kvinnor som röker kommer i allmänhet in i klimakteriet några år tidigare än de som inte röker (Whitcomb, B. et al., 2018; Stanford, J. et al., 1987). Det påstås att en kvinna som röker åldras cirka tio år fortare än vad hon annars skulle ha gjort.

 

Giftet i cigarretterna kan troligtvis få kvinnans ägganlag, som finns i äggstockarna, att åldras fortare så att de inte kan producera tillräckligt med östrogen, testosteron och progesteron. En del pekar på att detta kan vara en av orsakerna till att rökande kvinnor har svårare att bli gravida än icke rökande kvinnor.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Rökning förgrovar hela kroppen. Den berövar kroppen syre, och får alla cellerna att klumpa ihop sig, så att huden ser tjockare, grövre och äldre ut. När jag slutade röka var den första förändringen jag märkte – förutom att jag kände mig mycket lyckligare – att min hy blev mer genomskinlig och glänsande. Sedan dess har jag sett samma förändring hos vänner som slutar röka. När jag nu ser ungdomar röka, och särskilt oskyldiga unga flickor, önskar jag att de ville inse hur de skadar sin naturliga skönhet. Ingenting förstör den snabbare än rökning.”

(MARILYN DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

 

”Rökningen förstör framför allt slemhinnorna. Dessutom stjäl som bekant nikotinet C-vitamin ur kroppen.”

(LILLY JOHANSSON i boken ”Vital kur”)

 

 

”Som vanligt löper rökare en förhöjd risk eftersom tobak innehåller kadmium varför de är mer utsatta än andra. Detta visar sig också på så sätt att de i större utsträckning än de som inte röker drabbas av benskörhet, osteoporos.”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

“If you are or were a smoker, the beta-carotene in one medium carrot cuts your lung cancer risk in half.”

(ANDREAS MORITZ i boken "Timeless wisdom from Andreas Moritz")

 

 

 

 

SALT

 

Salt ingår i de flesta hushåll i nästan allt man äter i sådana mängder att njurarna ej förmår utsöndra överskottet. Det lagras då bland annat i vävnaderna, framför allt i benbyggnaden, brosket, senorna, bindväven etc och blir inkörsporten till samt utgör en riskfaktor för uppkomsten av reumatiska sjukdomar.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Undersökningar visar att den ej utsöndrade saltmängden lagras i benstomme, brosk, senor, bindväv och underhud. Faran med saltet ligger således i dess benägenhet att lagras upp i leder och vävnader. Hos den som är reumatiker registreras snabbt extrasalt även i liten mängd med ökad smärta.”

(ALF SPÅNGBERG i boken ”Värk – reumatism”)

 

 

”Koksalt är en vanlig bov till att njurarna får svårt att utsöndra syror, och då hjälper det inte om den heter Himalayasalt eller örtsalt. Det är salternas klorider som hindrar njurarna att återvinna den bikarbonat som kroppen tillverkat. I detta fall rinner bokstavligen bikarbonaterna ut ur kroppen med urinen.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

”Ju mer man saltar maten desto surare blir kroppen, oavsett hur »basisk« mat man äter.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: naturläkekonstens grunder”)

 

 

 

 

SANNINGAR

 

“The only people who are mad at you for speaking the Truth are the people who are living a lie.”

(anonymous)

 

 

”Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.”

(FRIEDRICH NIETZSCHE)

 

 

”De måste finna det svårt de som tar auktoriteten för sanning istället för sanningen som auktoritet.”

(GERALD MASSEY)

 

 

 

 

SANN & MOGEN KÄRLEK

 

”If you love a flower, don’t pick it up. Because if you pick it up it dies and it ceases to be what you love. So if you love a flower, let it be. Love is not about possession. Love is about appreciation.”

(OSHO)

 

 

 

 

SIMPLE LIFE

 

“It’s very simple to be happy, but it is very difficult to be simple.”

(RABINDRANATH TAGORE)

 

 

”Att använda tystnad och ensamhet i naturen för att iscensätta det ostörda mötet med livet som det egentligen ser ut, bortom upptagenhet och distraktioner, är inget modernt påfund. Det var just det Henry David Thoreau, den amerikanske filosofen, ville göra när han år 1845 flyttade till sin sedermera berömda koja i skogen vid Walden pond i Massachusetts. Thoreau uppfattas ibland som en ensamhetstörstande eremit, men han var allt annat än folkskygg och umgicks gärna med vännerna i den närliggande hemorten Concord. Ensamheten i kojan var främst ett verktyg för att uppnå det egentliga målet: enkelhet. ”Simplicity, simplicity, simplicity!” Sluta lev som en myra i en myrstack, skala bort de tusentals detaljerna och ägna dig åt livets väsentligheter, predikade Thoreau i Skogsliv vid Walden: ”Jag flyttade till skogarna för att kunna leva överlagt, för att endast befatta mig med livets innersta och sannaste beståndsdelar och se vad jag kunde lära av det, så att jag i min dödsstund skulle slippa göra den upptäckten, att jag aldrig hade levat.”

(ÅSA & MATS OTTOSSON i boken ”Lugn av naturen”)

 

 

 

 

SJUKVÅRDS-CITAT

 

”För hundra år sedan offentliggjorde läkaren Ignaz Semmelweiss sin övertygelse att läkarna utsatte sina patienter för ökade risker genom att inte tvätta händerna före operationer och förlossningar. Kirurger kunde till och med gå direkt från obduktioner av sjuka kroppar till förlossningar, utan att ens skölja av händerna. Hur mottogs då denna nya information? Doktor Semmelweiss fördömdes och smädades obarmhärtigt av sina kolleger, som förföljde honom så långt, att han måste lämna sitt yrke. Han dog på ett mentalsjukhus, vanärad och förnedrad. Är det någon som inte vet, att kirurger idag tvättar sig före operationer?”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

 

 

 

SKILSMÄSSA

 

”På Helsingfors universitet har läkaren Kirsi Lillberg i en studie på över 10 000 kvinnor visat att förlusten av en betydelsefull känslomässig relation fördubblar risken för bröstcancer. Separationer och jobbiga skilsmässor kan vara ännu mer direkt kopplade till cancer än en partners bortgång. Hos många människor framkallar förlusten av en kärleksrelation intensiva vanmaktskänslor, kanske för att det river upp gamla psykologiska sår från barndomen som uppstod när man upplevde sig som avvisad eller kritiserad.”

(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

 

 

 

 

SLAKTPROCEDUREN

 

”För något år sedan när jag besökte ett litet gårdsslakteri hörde jag ett samtal mellan en uppfödare av ekologiska grisar och slaktaren. Samtalet handlade om hur pH-värdet var i grisköttet som de hade uppmätt. Av nyfikenhet frågade jag varför de mätte pH-värdet i köttet. Till svar fick jag att om grisen var stressad vid slakt så sjönk köttets pH-värde och köttet smakade så surt att de inte kunde sälja detta till restaurangerna.”

(RAIMO HEINO i boken ”Naturläkarboken: behandlingar och botemedel”)

 

 

”Skulle alla människor fortsätta äta kött om man hade varit på studiebesök i ett slakthus och sett, hört och känt? Ja många skulle helt säkert fortsätta med sitt köttätande – åtminstone om de inte behöver slakta och stycka själva. Men åtskilliga människor skulle troligen bli mycket återhållsamma i sitt köttätande. Men ytterst få personer får tillträde till en slaktlokal. Då det gäller djurens lidanden – både i köttfabrikernas koncentrationsläger och slakteriernas blodsmiljö – gäller talesättet ”ut ur ögat – ut ur hjärtat”. Det betyder att den köttkonsument som inte behöver se och på annat sätt uppleva slaktdjurens skräck, den bär inte heller i sitt hjärta någon medkänsla för dessa. Ju ”snyggare” köttprodukterna exponeras i köttdisken dess mer förskonad är konsumenten från tanken på den mänskligt ovärdiga hanteringen i slakthuset.”

(ANDERS GERNANDT i boken ”Hälsa – till alla”)

 

 

 

 

SOCKER

 

”I mina egna försök har jag sett hur socker dramatiskt förkortar livet på maskar genom att helt slå ut effekten av en gen som annars ger långt liv.”

(CYNTHIA KENYON, genforskare vid University of California i San Francisco i boken “Åldrandets gåta” av HENRIK ENNART)

 

 

”Om vi ständigt matar kroppen med socker och snabba (vita) kolhydrater så sker en kroppslig reaktion som heter glykation. Sockermolekyler binder sig då vid proteinmolekyler och bildar en slutprodukt som passande nog heter AGE (Advanced Glycation End products). Kroppen intar försvarsställning och bildar inflammationer som leder till att kollagen och elastin hårdnar, klumpas ihop, försvagas och bryts ner. Rynkan är ett faktum.

 

Socker och vita kolhydrater har också visat sig trigga utbrott hos redan aknebenägna personer. Det fina är att fullkornskolhydrater och frukt inte alls har samma förödande effekt.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

 

 

SOJA

 

”Soja är naturligt resistent mot våra matsmältningsenzymer. Det innehåller så kallade trypsin-hämmare som hindrar bukspottkörtelns enzym trypsin från att bryta ner proteinerna i sojan. Om vi inte kan bryta ner proteinerna i maten vi äter ökar risken för immunreaktioner.”

(VICTORIA CARINCI & KATARINA HAGBERG i boken ”Clean reset”)

 

 

“In adults, soy has been linked to an increased risk of thyroid disease, breast cancer in females, and infertility in males.”

(Dr. DAVID FRIEDMAN i boken ”Food sanity”)

 

 

”Vad gäller östrogenkänsliga sjukdomar, som östrogenreceptorpositiv bröstcancer, har man fortfarande inte kommit fram till hur mycket soja som är säkert. Vissa onkologer misstänker att fytoöstrogenerna (vilket betyder ”växtöstrogener”) i soja kan främja tillväxten av cancerceller och rekommenderar kvinnor som haft östrogenreceptorpositiv bröstcancer att ta det säkra före det osäkra genom att helt undvika soja.”

(JENNIFER K. REILLY i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket” författad av KRIS CARR)

 

 

”Innehåller minst 30 allergiframkallande proteiner, som kan orsaka allvarlig skada hos känsliga individer. Soja innehåller fytinsyra som blockerar upptaget av viktiga mineraler och det är en enzymhämmare som hindrar enzymernas läkningskraft.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

”Soja innehåller dessutom en koagulationsfrämjande substans som gör att röda blodkroppar klumpar ihop sig. Av dessa anledningar är soja helt förbjudet i Gerson terapin.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

”Sojabönan är en annan gröda som ofta är genmodifierad. Monsantos Roundup Ready-sojabönor är framtagna för att tåla bekämpningsmedlet Roundup. Forskare har börjat se hur genmodifierade proteiner i majs och soja överför sina gener till DNA:et hos dina goda bakterier i tarmen, där de fortsätter att verka länge efter att du ätit soja.”

(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Andens medicin”)

 

 

”Sojabönan är hybridiserad och svår att smälta samt ger allergiska reaktioner hos många människor utan att de vet om det. Ett undantag är dock tamarisås och den opastöriserade mison som båda har framställts av fermenterade sojabönor. Mison har ett högt innehåll av enzymer, mjölksyrabakterier, mineraler, aminosyror och essentiella fettsyror, och är av en helt annan hälsofrämjande kaliber än den vanliga sojabönan.”

(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

 

 

”Soja är en baljväxt som innehåller proteashämmare, något som hindrar nedbrytningen av protein. Djurstudier visar att isoflavoner i soja blockerar funktionen för sköldkörteln, orsakar leversjukdomar, infertilitet och svårigheter att reproducera sig. Soja innehåller även fytoöstrogener, ett östrogenliknande ämne från växtriket som kan påverka sköldkörteln hos människor.”

(GUNNILA BLOMBERG i boken “Vad ska vi äta! Och varför!”)

 

 

”Extra uppmärksam ska man vara när det gäller sojaprodukter för barn. Det är speciellt förödande för små pojkar under de sex första levnadsåren att äta sojaprodukter, då produktionen av testosteron under denna tid är avgörande för deras framtida utveckling till man. En studie som gjordes på silkesapor visade att manliga apor som gavs sojabaserad modersmjölksersättning minskade sina testosteronnivåer med 70 procent.

 

Soja stör även utvecklingen av hjärnan hos barn och anses bidra till inlärningssvårigheter. Sojaprodukter som konsumeras av gravida kan ge en onormal utveckling av nervsystemet och fortplantningsorganen hos fostret. En amerikansk undersökning, som presenterades i tidskriften Pediatrics, visade att nästan 15 procent av flickorna uppvisade bröstutveckling och/eller könshår vid 8 års ålder. Misstanke finns att det är den sojabaserade modersmjölksersättningen som bär huvudansvaret för denna utveckling."

(GUNNILA BLOMBERG i boken “Vad ska vi äta! Och varför!”)

 

 

 

 

SOLLJUS

 

”Sluta upp med att vara rädd för solen! Solen är grunden till allt liv och energi. Om du inte får tillräckligt med solljus kan din kropp inte producera tillräckligt med D-vitamin och många andra ämnen som motverkar åldrande och välbefinnande. Ny forskning visar snarare att solljus kan minska risken för hudcancer med mellan 30-40%. Använd inte solskyddsmedel! Alltsedan solskyddsmedel introducerades har hudcancern fördubblats hos kvinnor och tredubblats hos män. För att skydda dig mot ett ”överskott” av solljus använd hatt och kläder.”

(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)

 

 

”Alldeles under huden finns en vätska som kallas ergosterol, och när den kommer i kontakt med solens ultravioletta strålar, omvandlas den till D-vitamin och tas upp i blodomloppet.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken)

 

 

”På grund av sin rädsla för hudcancer är det många människor som aldrig låter solen nå huden. Det är en upprörande överreaktion och ett okunnigt sätt att resonera. Det är stor skillnad på solbad och solbränna. Det är ingen som säger att man ska ligga kvar i solen tills man bränner sig.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

 

 

 

SOLSKYDDSMEDEL

 

”Sluta upp med att vara rädd för solen! Solen är grunden till allt liv och energi. Om du inte får tillräckligt med solljus kan din kropp inte producera tillräckligt med D-vitamin och många andra ämnen som motverkar åldrande och välbefinnande. Ny forskning visar snarare att solljus kan minska risken för hudcancer med mellan 30-40%. Använd inte solskyddsmedel! Alltsedan solskyddsmedel introducerades har hudcancern fördubblats hos kvinnor och tredubblats hos män. För att skydda dig mot ett ”överskott” av solljus använd hatt och kläder.”

(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)

 

 

”Här har vi en egendomlig ironi. De länder som har tagit hotet om hudcancer på allvar och uppmuntrat sina medborgare att använda starka solskyddsmedel under de senaste 20 åren rapporterar stigande antal fall av malignt melanom. Till dessa hör USA, Kanada, Australien och de skandinaviska länderna. Speciellt framträdande är ökningen i Queensland i Australien, där solskyddsmedel först introducerades och fick omfattande publicitet genom olika hälsogruppers insatser.”

(SUSAN CLARK i boken ”Vägar till naturlig hälsa”)

 

 

“Forskaren Helena Gonzalez vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gjorde år 2004 en studie där försökspersoner smorde in sig med solkräm innehållande benzophenone-3. De gjorde det två gånger om dagen i fem dagar, såsom man kanske gör på en vanlig solsemester. I tio dagar kissade de sedan ut benzophenone-3. Upp till nio procent av kemikalien gick in i huden och genom kroppen. Vad just benzophenone-3 har för effekter i kroppen vet man inte ännu, men det spekuleras om att det kan orsaka genskador. Eftersom barn inte har helt utvecklade levrar så har de svårare att bryta ner kemikalierna.”

(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)

 

 

”En av de mest oroväckande UV-filtren är det kemiska oxybenzone, som på INCI också kallas Benzophenone-3. Oxybenzone är det filter som penetrerar huden mest. Professor Karin Schallreuter visade i en studie redan för över tjugo år sedan att oxybenzone slår ut viktiga antioxidantsystem i huden och trots 67 vetenskapliga artiklar som påvisar detta UV-filters negativa effekt så används det fritt i koncentrationer upp till 6 procent i hela världen.

 

Vi minns från kapitlet om hudvårdens aktiva ingredienser att ett gränsvärde för hudens genomsläpplighet är 500 dalton. Oxybenzone har en molekylstorlek på 228 dalton, vilket betyder att den ganska smidigt smiter genom huden. Vi kissar till och med ut denna molekyl: Den tränger genom huden och går hela vägen in i vårt system – medan själva principen för dessa filter är att de ska lägga sig ovanpå huden för att absorbera UV-strålning.”

(JOHANNA GILLBRO i boken ”Hudbibeln”)

 

 

“Solkrämer är också stinna av mineraloljor, konserveringsmedel och parfymer. Tänk vad det krävs för att konservera en kräm som man har med sig en varm dag på stranden. Alldeles nya studier från amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket (FDA) tyder dessutom på att A-vitaminvarianten retinyl palminate kan börja bete sig konstigt på huden när den utsätts för solljus. Möjligen kan den skada DNA, vilket i sin tur kan förorsaka tumörer. I skrivande stund är inte bedömningen från FDA helt klar. Men i värsta fall är det bekymmersamt, eftersom väldigt många solkrämer innehåller den här A-vitaminen.”

(KATARINA JOHANSSON i boken ”Badskumt”)

 

 

“We are born with a natural sunscreen in the form of the pigment melanin. Any additional interference by the use of artificial sun-blocks totally unsettles the body’s natural mechanism of coping with the overexposure to sunlight. The suppression gives wrong signals to the body which then fails to understand and reacts abnormally.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

 

 

Sololja

Sesamolja är en fleromättad nötolja som tränger in i huden och gör den mjuk. Det är den olja som mest fullständigt absorberar solens ultravioletta strålar, vilket gör den till en underbar naturlig sololja.”

(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)

 

 

Solskydd från den soliga södern

På sina forskningsresor träffade den engelske botanikern M. Miller den inhemska befolkningen vid Godahoppsudden. De hade påfallande vacker, slät och ren hy. Gåtan fick sin lösning när han fick veta vad de hade för levnadsvanor: Stammens medlemmar tvättade sig med den färskpressade saften av en inhemsk aloeart som inte bara hade en renande och sammandragande effekt, utan också skyddade mot solens UV-strålning och därmed motverkade rynkbildning. Miller kallade växten Aloe saponaria, tvålaloen. Tack vare moderna tillverknings- och konserveringsmetoder kan vi idag också här i landet dra nytta av detta naturliga solskydd. Lättast sker det med ett aloeextrakt i olja.”

(ULLA RAHN-HUBER i boken ”Frisk och vacker med Aloe vera”)

 

 

”Att kokosolja skyddar mot solen visste du kanske inte, men upp till solskyddsfaktor 10 kan du räkna med när du smörjer in dig med kokosolja.”

(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)

 

 

MOROT – inbyggd solskyddsfaktor

Betakaroten omvandlas i levern till A-vitamin, som hjälper kroppen att reparera åldrande hudvävnad och trimma kollagenmaskineriet. Även hudens försvar mot solskador boostas, vilket inte bara betyder skydd mot cellskador utan också en snyggare, djupare och mer hållbar bränna.”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

“The use of sunglasses, including regular UV reflecting spectacles and contact lenses are co-responsible for certain degenerative eye diseases, such as macular degeneration.

 

Most people who use sunglasses report continuously weakening eyesight. The solution to this problem is simple: stop wearing them or begin to phase out your sunglasses. You will soon discover that your eyes are gradually getting used to sunlight again.

 

There are other ways to improve eyesight and reduce sensitivity to sunlight. These primarily include eye-exercises, good nutrition (consisting of mostly alkaline-forming foods), and avoiding eyestrain and watching too many hours of television.

 

Our typical indoor lifestyle, coupled with excessive over-stimulation through highly acid-forming foods and beverages, the cholesterol-increasing and dehydrating effects of television, and various other stress factors are sufficient cause for damage to body cells, including those that make up the eyes.

 

The Sun is important for our eye-health. Sunshine enables us to manufacture the Vitamin D that we need. Eyes that have been deprived of sunshine are pale and lifeless. Extreme sensitivity of sunshine is called photophobia. People who are sensitive to light and glare usually solve their problem by wearing sunglasses. But is that a solution or a stop-gap measure?

 

Sunglasses prevent our eyes from getting adequate sunlight and causes even greater light sensitivity. The more we wear them, the more we are sensitive to light. Hence a vicious cycle develops!

 

By sunning our eyes, we can reduce our sensitivity to light and sharpen our eyesight. Many people have reported that their vision improved after sunning – a simple eye exercise. Sunning must be ideally done in the morning or evening and never during the hot afternoon sun. Do a moderate amount for each session. There is no need to sun your eyes until you are sun burnt. The procedure is simple. Close your eyes and face the sun directly. Slowly move your head to the left and then to the right to let the sunshine reach every part of your retina.

 

By regularly shutting out much-needed UV light (even children and some pets are given sunglasses to wear nowadays), the eyes are unable to properly repair themselves and replace worn out eye cells.

 

The increased incidence of blindness and eye diseases in the industrialized world may result, to a large extent, from the misinformation that the sun is dangerous. Please be aware that in sunny parts of the world, almost everyone wears sunglasses nowadays. This may very well account for the increase of cataracts in these places. There may also be other factors involved, such as malnutrition (diarrhea can lead to severe demineralization), smoking, pollution, and poor diet. It is known that disease is not caused by a single reason alone. It is the cumulative effect of morbid environmental agents and also our habits and practices – dietary, behavioral, etc. To keep your eyes healthy, be sure to allow enough direct or indirect sunlight to enter your eyes, ideally no less than one hour every day.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Heal yourself with sunlight”)

 

 

 

 

SÖMN

 

”En god natts sömn är riktigt bra för huden. När vi sover tillverkas tillväxthormoner som stärker huden och man talar om en regenerering – att huden återhämtar sig och reparerar sig själv. Fuktbalansen regleras, slaggprodukter rensas ut och cellerna repareras. Får vi åtta timmars sömn hinner kroppen med städningen och balanseringen av huden. Blir det ständigt mindre sömn riskerar man att sakta ned återhämtningen och ålderstecken som rynkor, påsar under ögonen och avsaknad av lyster ökar.”

(HANNAH SJÖSTRÖM i boken ”Hello glow”)

 

 

”Ljung lugnar därför att blommorna innehåller eteriska oljor som är rogivande. Gör gärna en infusion med till exempel ljung och kamomill på kvällen så får du en djup och vilsam nattsömn.”

(LISEN SUNDGREN i boken ”Lisens gröna värld”)

 

 

”Te på gullviva är utomordentligt bra mot sömnlöshet. Det har en lugnande effekt på hjärta och nerver.”

(MAJLIS HAGENMALM i boken ”Zonterapi med 20 nya punkter”)

 

 

”Kamomillen anses också som ett gott nervmedel, som giver lugn och ro samt befordrar en naturlig sömn.”

(GUSTAF DAHL i boken ”Örtagubbens 25 underbara läkeörter”)

 

 

”Personer som regelbundet tar kalla bad, duschar och kryoterapi sover bättre. Den bästa tiden för ett kallt bad eller en kall dusch om man vill bidra till bättre sömnrutiner, är enligt forskningen på morgonen. Det kalla vattnet får blodkärlen att dra ihop sig, vilket ökar kroppens inre kärntemperatur. Förutom att man piggnar till hjälper man sin inre klocka att ”gå rätt” och synkroniserar på så vis sin sömncykel på ett bra sätt.

 

Vill man ta del av kylans positiva effekter utan vatten kan man exempelvis vädra ut sovrummet innan läggdags, sänka inomhustemperaturen och ha mindre kläder på sig.”

(LINDA AHLGREN & LINDA VAGNELIND i boken ”Kalla bad”)

 

 

”Fader Kneipp rekommenderar ett kallt fotbad på en till tre minuter med vatten till vaderna. ”Det motverkar trötthet och ger lugn och vederkvickande sömn.”

 

Ett annat bad som han föreslår är halvbadet på tre till fem minuter, antingen man vill ligga på knä i kallt vatten (vattnet skall stå över vaderna) eller föredrar ett kallt sittbad till maggropen. Fader Kneipp anser att de två sistnämnda baden är bra för matsmältningen. ”De påverkar blodcirkulationen, magen blir av med ohälsosamma gaser och kroppen blir motståndskraftig mot förkylningar.” De här baden är utmärkta om man har svårt att sova. De piggar också upp om man har sovit dåligt på natten.”

(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)

 

 

“En berömd 1800-talsskönhet skrev en gång att bästa sättet att få klara ögon var att sova tillräckligt. ”Lagom mycket regelbunden och naturlig sömn gynnar bäst kvinnans mest strålande prydnad.” Många fotomodeller säger att de inte skulle kunna fungera och att deras ögon skulle se matta ut om de inte sov mellan åtta och tio timmar varje natt.”

(DIAN DINCIN BUCHMAN i boken “Naturlig hälsa och skönhet”)

 

 

”I en studie som nyligen gjorts vid Institute of Human Nutrition på Columbia University Medical Center i New York fick 13 män och 13 kvinnor i 35-årsåldern komma till forskarnas sömnklinik och testa olika dieter. De innebar att mängden fibrer, mättat fett och socker i kosten ändrades.

 

Forskarna upptäckte att kvaliteten på deltagarnas djupsömn förbättrades när de åt fiberrika måltider. Dessutom somnade de snabbare (insomningstiden gick ner från i genomsnitt 29 minuter till 17 minuter). Att äta mer mättat fett och socker ledde å andra sidan till sämre kvalitet på sömnen: den blev lättare och inte lika uppiggande.”

(MICHAEL MOSLEY i boken ”Förbättra din tarmflora”)

 

 

”Trötthet och sömnstörningar är ett symtom på tilltagande syror. Kroppens sista SOS-nödrop när syrorna blir alltför omfattande är smärta!”

(DR RENATE COLLIER)

 

 

”Forskare undersökte hur skogsbad förbättrade sömnen för en grupp människor som led av olika sömnbesvär. Det gällde allt från sömnlöshet och svårigheter att somna eller sova ordentligt till att vakna för tidigt på morgonen. Gruppen gick i två timmar i Ryukoku-skogen i den västra delen av Honshu. Sömnen mättes natten före och natten efter. Sedan jämförde man de två nätterna samtidigt som man jämförde de som promenerade på morgonen och de som promenerade på eftermiddagen.

 

Här är några av upptäckterna:

 

- Deltagarnas sömntid efter en två timmar lång skogspromenad ökade med 15 procent, eller 54 minuter.

- Deltagarna var märkbart mindre oroliga efter en två timmar lång promenad i skogen.

- Eftermiddagspromenader förbättrade sömnkvaliteten mer än morgonpromenader.

- Sömnkvaliteten var bättre efter ett skogsbad.”

(DR QING LI i boken ”Shinrin-yoku”)

 

 

"Sömnbesvär

Arbetstress kan hålla oss vakna på nätterna och orsakar fler förlorade sömntimmar än någonting annat. I en svensk studie rapporterade 10 till 40 procent av den arbetande befolkningen att de hade arbetsrelaterade sömnbesvär. Forskarna tror att det kan vara så att stressresponsen leder till en ökad frisättning av ACTH och kortisol, och att det i sin tur minskar nivån av melatonin under natten, ett hormon som vi behöver för att kunna sova."

(DR LISSA RANKIN i boken "Medvetandet är starkare än mediciner")

 

 

 

 

TANKAR

 

”»Positivt tänkande» försöker hålla »topparna» på plats samtidigt som man inte låtsas om »dalarna».”

(okänd)

 

 

“Many people, especially those who are characterized as intellectuals, have mainly a head consciousness. They think of themselves as being very conscious persons, and they are, but their consciousness is limited and narrow – limited to their thoughts and images and narrow because they see themselves and the world only in terms of thoughts and images. They communicate their thoughts easily, but they have great difficulty in knowing or expressing what they feel. They are generally unaware of what goes on in their bodies and by the same token, they are unaware of the bodies of those around them. They talk about feelings but neither sense nor act on them. They are only conscious of the idea of the feeling. Of such people it might be said that they don’t live life, they think their way through it. They live in their heads.”

(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)

 

 

“Release from the demands of old needs means that a person is not going to be argumentative if he isn’t protecting a feeling with an idea. The neurotic converts feeling into ideas and then has a Primal stake in those ideas. He defends them because they defend him.”

(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)

 

 

“Resolving Pain changes ideas radically because those ideas were based on buried Pain in the first place.”

(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)

 

 

 

 

TRANSFETTER

 

”Transfetter är bland det mest inflammationsfrämjande vi kan äta. Frityrsyndromet är ett nytt sjukdomskomplex som främst drabbar yngre människor som lever på snabbmat, pommes frites och läsk. Överskottet av de skadliga fetterna i upphettad frityrolja har visat sig ha allvarlig psykisk påverkan: man kommer ur balans, får problem med inlärning och blir lätt deprimerad. En snabbmatsmåltid i USA ger 40 gram transfett, medan den ger ungefär hälften så mycket i Sverige. Vissa hamburgerkedjor, som svenska Max, har tagit bort allt transfett i maten.”

(SANNA EHDIN i boken ”Sannas matbok”)

 

 

”Transfetter beskrivs på olika sätt, bl.a. som världens mest ohälsosamma föda och/eller som ”hjärtinfarkt i en ask”. Transfetter produceras av hydrerade vegetabiliska oljor, från vätska till fast form. Transfetter eller, som det även kallas, hydrerade vegetabiliska oljor (HVOs), är kända för att innehålla LDL- (low-density-lipoprotein) eller ”dåligt kolesterol”. Fetter som innehåller HDL (high-density-lipoprotein) bidrar till en sänkning av kolesterol och är ”den goda” formen. Transfetter lämnar fettdepåer i artärerna, orsakar matsmältningsproblem och minskar upptagningsförmågan av vitaminer och mineraler. Transfetter tillverkas genom att vegetabiliska oljor upphettas till en mycket hög temperatur, tills de blir till en fast form. De används som margarin i bakverk, pajer, glass, konditorivaror och i olika snabbmatsprodukter. Kunder som inte är välinformerade, faller ofta för annonser som hävdar att margarin gjort på solrosolja är hälsosammare för hjärtat än t.ex. smör. De reflekterar inte över hur den gyllenbruna vätskan kunnat förvandlas till ljusgul fast form. Hydrerat fett är billigt, har ingen smak och förlänger produktens hållbarhet och är därför populärt i matindustrin. Men senare studier indikerar att transfetter skadar hjärtat och att det faktiskt är giftigt. Det orsakar fetma och är länkat till vissa former av cancer. En långtidsstudie från Harvard School of Public Health, gjord på 18,555 friska kvinnor som försökt bli gravida, visade att för varje 2% ökning av mängden kalorier från transfetter som kvinnorna fick i sig, så ökade risken att bli infertil, med 73%.

 

Den brittiska experten på transfetter, M.D. Alex Richardsson kommenterade problemet såhär ”-transfetter borde inte finnas i vår diet. De är giftiga och har inga kända fördelar och det har många hälsorisker”. År 2003 rekommenderade Världshälsoorganisationen (WHO) att transfettintaget borde vara begränsat till mindre än 1% av allt energiintag sammantaget och i Storbritannien har alla ledande matvarukedjor gett löfte om att förbjuda hydrerade oljor i sina produkter och drycker, så snart som möjligt. Harvard School of Public Health har beräknat att minst 30,000 människor, troligtvis 100,000, dör varje år i USA av kardiologiska sjukdomar, orsakade av HVO, som är mest förekommande i snabbmat. Den amerikanska näringsterapeuten Mary Enig har fastställt i en studie, att transfetter stör de cellulära funktionerna i kroppen, försvagar deras förmåga att göra sig av med avfall och gifter. Transfetter orsakar hjärtsjukdomar, diabetes, cancer, svagt immunförsvar och fetma.”

(CHARLOTTE GERSON i boken ”Läka med Gerson metoden”)

 

 

“Uttrycket att ”fett gör dig fet” har myntats utifrån denna kategori av fetter, nämligen de dåliga mättade fetterna och de livsfarliga transfettsyrorna, som du ska undvika i så stor utsträckning som möjligt. Dessa fettsyror genomgår en hårdhänt framställningsprocess och innehåller fria radikaler som går till angrepp mot vårt immunförsvar. De är extremt svåra för kroppen att bryta ner och kan sätta sig som fettdepåer runt de livsviktiga, vitala organen. På grund av sin form skapar transfettsyrorna dessutom läckage i de skyddande cellmembranen, så att olämpliga ämnen tränger in i cellerna och gör stor skada..

 

Livsmedel som tillhör denna kategori är bland annat: mjölkprodukter, smör, margarin, ost, kött, friterad mat, hamburgare, godis, kex, färdiglagade kakor och rätter, soppblandningar, våffelblandningar och chips.

 

Både dåligt mättat fett och transfettsyror kan i hög grad orsaka livsstilssjukdomar som övervikt, diabetes, gikt, cancer, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning, blodproppar och hjärtstillestånd.”

(VIBEKE AMDISEN i boken ”Pigg & glad med raw food”)

 

 

”När man friterar mat upphettas fettet man använder till mycket hög temperatur. Helst borde man inte återanvända det. Åtminstone skulle det vara bra ur hälsosynpunkt, men kanske inte fullt så bra rent ekonomiskt eftersom fetter och oljor är dyra. Om du var restaurangägare eller tillverkare av potatischips skulle du inte ha råd att byta fettet i dina fritöser efter varje användning eller ens särskilt ofta. Du skulle använda det om och om igen tills det gav maten dålig smak – det vill säga tills fettet hade oxiderat så mycket att man inte kunde undgå att märka lukten och smaken av det.

 

I en nyligen publicerad artikel i Journal of the American College of Cardiology framgår de möjliga konsekvenserna av det här med all önskvärd tydlighet. Forskare i Australien lät frivilliga försökspersoner äta tre olika slags måltider som innehöll bestämda mängder fett. Den första måltiden innehöll 64,4 gram använd frityrolja från en snabbmatsrestaurang. Den andra innehöll samma mängd oanvänd olja och den tredje var en fettsnål måltid (18,4 gram fett). Fyra timmar efter dessa måltider mättes blodflödet i överarmsartären, som svarar för huvuddelen av blodflödet till armen, med en icke invasiv metod. Forskarna registrerade en påtaglig minskning av blodflödet hos försökspersonerna efter den förstnämnda måltiden men inte efter de två andra. Deras tolkning av resultaten var att funktionen hos artärväggen hade försämrats på grund av oxidativ stress, i sin tur orsakad av att toxiska föreningar från den använda frityroljan fanns i blodet. Tänk på det nästa gång du är på väg att äta snabbmat eller beställa någonting friterat på en restaurang!”

(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)

 

 

 

 

TUMÖRER

 

“Likt andra grönsaker i samma familj innehåller kål indoler, växtämnen som tycks avaktivera kraftfulla östrogener som kan öka risken för tumörbildning, speciellt i brösten.”

(KATHARINE COLTON i boken ”Ät rätt lev längre”)

 

 

”Tumörer kan enligt kinesisk medicin uppkomma av exempelvis stagnerat blod.”

(SUZANNE SCHÖNSTRÖM i boken ”Kinesisk medicin”)

 

 

”En forskare i Tyskland visade att vitlök kan få tumörer att tillbakabildas (särskilt bröstcancer).”

(TORSTEN SCHÖNFELDT i boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”)

 

 

”När en kvinna beklagar sig över att hon har en tumör i bröstet, studera då tarmkanalen medelst röntgenfotografering. Jag har vid fall av kräfta i bröstet funnit, att nio av tio kvinnor har svår förstoppning av gammalt datum, och jag vet att om de hade fått lära sig, hur de skulle ha undgått förstoppning tio till femton år tidigare, hade de sluppit såväl tumörer i brösten som kräfta.”

(VICTOR PAUCHET, fransk kirurg)

 

Fotnot: förr kallades cancer för ”kräfta”

 

 

 

 

UPPFOSTRAN

 

“I den nu klassiska boken Kontinuumbegreppet beskriver läkaren och forskaren Jean Liedloff hur barnen hos ett urfolk i Sydamerikas djungel aldrig skriker, eftersom de aldrig blir övergivna. De små är alltid med sina föräldrar eller äldre syskon, och lämnas aldrig ensamma. Så snart barnet är tillräckligt gammalt förväntas det hjälpa till med olika enklare göromål. Barnen inkluderas i gruppen och får delta på sina egna villkor, dock utan att de vuxna fokuserar särskilt på dem. På detta sätt fostras barnen till att bidra och ta ansvar, allt efter sin ålder. Jean Liedloff skriver att hon aldrig under sin tid hos detta folk hörde något barn skrika, utom i ett fall då ett barn var sjukt.

 

Liedloff beskriver i sin bok en grupp människor som verkar vara tryggt anknutna till varandra och till den omgivande miljön. Många av människorna i vår del av världen har en otrygg anknytning både till sina vårdnadshavare och till naturen. Vissa forskare har kommit fram till att vi har svårt att knyta an till naturen om vi har ett otryggt anknytningsmönster. Men det finns också tecken på att en senare anknytning till naturen kan motverka just detta och att naturkontakt delvis kan läka anknytningssår.”

(EVA SANNER i boken ”Naturens hemlighet”)

 

 

 

 

VACCINATION

 

“A 1992 New Zealand survey studied 254 children, of whom 133 were vaccinated and 121 were unvaccinated. Fifteen percent of the vaccinated children developed asthma, while only 3% of unvaccinated children developed asthma. Thirty-two percent of vaccinated children developed eczema and allergic reactions, while only 13% of unvaccinated children developed eczema and allergic reactions. Twenty percent of vaccinated children had chronic otitis, while only 7% of unvaccinated children had chronic otitis. Eight percent of vaccinated children had recurrent tonsillitis, while only 2% of unvaccinated children had recurrent tonsillitis. Seven percent of vaccinated children experienced shortness of breath or sudden infant death syndrome (SIDS), compared to 2% of unvaccinated children. There was an eightfold difference in hyperactivity between vaccinated (8%) and unvaccinated children (1%).

 

The results from these international studies speak clearly for themselves: Vaccinations are distinctly associated with at least some increase in chronic disease, particularly with immune, neurological, and central nervous system-based dysfunction and disease. Newer research also indicates that vaccines appear to weaken the immune system.”

(GABRIEL COUSENS i boken “Conscious parenting”)

 

 

“Parents are not being told that the viruses, bacteria, fungi and chemical toxins in one single vaccination force the immune system to respond and make antibodies that can cause genetic switches to be turned on and off. In the case of a developing child, this may lead to irreparable damage to the mind and/or body of that child.

 

In the United States a child receives 36 vaccinations before age five, and one child in 91 develops autism. Eight deaths per 1000 in children below five years of age are due to vaccinations. In comparison, in Iceland a child receives 11 vaccine shots while only one child in 11,000 develops autism, and only four children per 1000 die as a result of being vaccinated. In 1980, a child received eight vaccinations and autism was rare. Today, Iceland ranks at # 1 in the world with respect to lifespan and the United States ranks at # 34. You can do the math and draw your own conclusions.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Vaccine-nation”)

 

 

“The theory that exposing the body to disease germs will trigger an immune response similar to the one generated during an actual disease experience is seriously flawed. Could nature have made such a crucial mistake as to make us dependant on injecting foreign, toxic material into our blood when we have an immune system so complex and highly developed that millions of sophisticated computers could not imitate its performance? This is rather unlikely.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Vaccine-nation”)

 

 

 

 

VATTEN

 

”Många vattentäkter innehåller spår av mineraler, inklusive aluminium. Vissa områden har högre koncentrationer än andra. Förekomsten av aluminium, såväl som koppar, i dricksvattnet har visat sig ha en negativ inverkan på sjukdomsförloppet vid Alzheimer. Nio av tretton publicerade epidemiologiska studier angående aluminium i dricksvattnet och Alzheimers sjukdom har påvisat ett samband som är statistiskt säkerställt. Äldre som drack vatten med höga halter av aluminium löpte 4,4 gånger större risk att utveckla Alzheimer än de som drack vatten med låga halter. De här upptäckterna talar för att man bör använda vattenfilter. Som tur är kan kisel, som också är ett vanligt förekommande mineral i vatten, binda aluminium och minskar därmed upptaget av det i matsmältningsapparaten. Så i områden där halten av kisel är hög är kanske risken för aluminiumförgiftning mindre.

 

Vatten bidrar vanligtvis med 1-2 procent av vårt dagliga intag av aluminium, medan mat och läkemedel bidrar med över 95 procent.”

(BRUCE FIFE i boken ”Stoppa Alzheimer nu!”)

 

 

 

 

VEGETARISK KOST

 

”Läkaren Dean Ornish, grundare och vd för Preventive Medicine Research Institute, har i över trettio år av kliniska studier vid University of California Medical Center kommit fram till att en till största delen växtbaserad kost aktiverar över 500 gener som motverkar sjukdom, och avaktiverar över 200 sjukdomsframkallande gener.”

(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Andens medicin”)

 

 

”Genom att minska mängden syrabildande inflammatoriska livsmedel och samtidigt öka mängden hälsosamma och alkaliska växtbaserade livsmedel kommer du att överskölja din kropp med vitaminer, mineraler, cancermotverkande fytokemikalier, antioxidanter, fibrer och så vidare. Det ger din kropp en chans att återhämta sig från attackerna av skräp, oxidativ stress (skapad av fria radikaler) och gifter som skövlat din inre terräng. När din kropp repareras kan den förnyas. Att ringa in och ta itu med orsaken är mer än revolutionärt – det är en kraftfull helande medicin.”

(KRIS CARR i boken ”Grön magi från det galna sexiga köket”)

 

 

 

 

VERKLIGA MÄNNISKOR

 

”Kritikerna har ofta funderat över hur det går efter primalterapin och undrat hur bra en terapi är som inte förbereder individen för ett liv i den här världen. Och det är sant att det blir svårt för verkliga människor att leva i ett overkligt samhälle. Men vad finns det för alternativ? Att vara sjuk och delta i de sjuka spelen? Att uppehålla sjuka relationer och ”anpassa sig” till alla andras overklighet? Det kan inte verkliga människor göra. Men det har sina fördelar att vara verklig. Man låter inte lura sig av andra; man gifter sig inte med någon för att ett halvår senare upptäcka att den personen inte alls var så bra som man trodde. Man skaffar inte barn av fel anledning och känner sig sedan för alltid utnyttjad och bunden. Man åtar sig inte arbeten och uppgifter som man inte kan klara. Man har inte vänner som bara är ute efter att utnyttja en. Man är inte heller själv intresserad av att utnyttja andra. Ens liv är enkelt, nästan primitivt, kan man säga. Men man är nöjd. Man är sällan sjuk; de människor man är tillsammans med kan ge fritt och varmhjärtat. Man är inte upprörd eller orolig. Man känner inget tvång att göra saker som får en att hata sig själv, som att dricka, använda knark, röka eller göra sexuellt perversa saker. Man kan känna och därför kan man bli älskad.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

 

 

VILJA ELLER OVILJA?

 

”Om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsakerna till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom.”

(HIPPOKRATES)

 

 

”En halvhjärtad ansträngning ger bara ett begränsat resultat."

(LAUNA HUFFINES i boken "Ljusets helande änglar")

 

 

”You are being presented with two choices: Evolve or repeat.”

(unknown)

 

 

 

 

VITLÖK

 

“För mig är vitlök detsamma som vitalitet. Jag vet inte om det är mitt franska ursprung eller min egenskap av växtterapeut, som är den största anledningen till att växten är mig så kär. Men när jag ser vitlök växa i en trädgård, är jag helt övertygad om att i det här hemmet, här råder hälsa och glädje.”

(MAURICE MESSÉGUE i boken “Hälsoflora”)

 

 

”Vitlöken måste vara världens äldsta och mest fantastiska födoämne – och medicin! Ett universalbotemedel mot så gott som alla sjukdomar om man lägger samman alla skrifter som finns om vitlöken.

 

I Fornegypten betraktades vitlöken som en helig ört. Slavarna som byggde pyramiderna lär ha strejkat om de inte varje dag fick sin vitlök. Den gav kraft och styrka. 5 000 år gamla babyloniska kilskiftstavlor vittnar om vitlökens effekt på många sjukdomar – reumatism, hemorrojder, magsjuka, hosta, hudsjukdomar, aptitlöshet m m.

 

I det gamla Kina användes vitlök som medicin. Vid de olympiska spelen under antiken åt idrottsmännen mängder av vitlök innan de skulle tävla för att öka prestationsförmågan. Vitlöken gav dem både styrka och uthållighet.

 

Hippokrates, den berömde grekiske läkaren, ordinerade rikligt med vitlök mot olika åkommor, lunginflammation, frossa, kvinnosjukdomar, inälvsmask, tandvärk…”

(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)

 

 

“Vitlök är känd för att öka blodcirkulationen och det kanske är därför detta universalmedel även rekommenderas vid håravfall. Det berättas om ett par makar som började inta dagliga doser av vitlökskapslar. Efter en tid fick mannen mer hår på sin begynnande flint, medan kvinnan tappade den generande hårväxt hon hade på hakan.”

(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)

 

 

Mot tandlossning och tandköttsinflammationer: Vitlökens verkan är numera belagd med expertutlåtande – så varför inte pröva den i förebyggande syfte mot tandlossning. Gnid tandhals och tandkött med en vitlöksklyfta dagligen.”

(SIV HELLGREN i boken “Alla tiders huskurer”)

 

 

”Genom att skära itu en vitlöksklyfta och stoppa upp en bit i vardera näsborren, kan man lindra inflammerade bihålor.

 

En man berättar att hans bihåleinflammation släppte efter ett dygns behandling med vitlöksklyftor i näsan. Själv har jag varit med om att det har lossnat efter 10 minuters behandling.

 

Varning: Se till att inte vitlöksbitarna kommer för långt upp i näsan. Då kan det bli besvärligt att få ut dem igen.”

(MIRIAM WICKLUND i boken ”Kärringråd och huskurer”)

 

 

”Studier av bröstcancer har visat sänkt risk hos dem med högre vitlöksintag (Challier et al 1998, Dorant et al 1995, Ip et al 2000).”

(JAN G. BRUHN och PETER ENEROTH i boken ”Naturläkemedelsboken”)

 

 

“Eftersom vitlöksextrakt i modellförsök visat sig kunna stimulera NO-bildning (Sooranna et al 1991), motverka trombocytaggregation (Kiesewetter et al 1991) och sänka fibrinogennivåer (Kiesewetter et al 1990) är det inte förvånande att blodets rheologiska egenskaper (Kiesewetter et al 1990) och mikrocirkulationen förbättrades (Jung et al 1990). På senare tid har forskargrupper oberoende av varandra hävdat att vitlöksextrakt utlöser en antioxiderande effekt med protektion av LDL för oxidativ förändring (Phelps & Harris 1993, Orekhov et al 1996) och antiproliferativ effekt på glatta muskelceller (Orekhov et al 1995 och 1996). Vitlökens effekter på aortans pulsvågshastighet utgör ett gott argument för användningen av vitlök (Belz et al 1996, Breithaupt-Grögler et al 1997).”

(JAN G. BRUHN och PETER ENEROTH i boken ”Naturläkemedelsboken”)

 

 

 

 

VÅRA GENER

 

”Läkaren Dean Ornish, grundare och vd för Preventive Medicine Research Institute, har i över trettio år av kliniska studier vid University of California Medical Center kommit fram till att en till största delen växtbaserad kost aktiverar över 500 gener som motverkar sjukdom, och avaktiverar över 200 sjukdomsframkallande gener.”

(ALBERTO VILLOLDO i boken ”Andens medicin”)

 

 

 

 

WARRIOR

 

"The two most powerful warriors are patience and time."

(LEO TOLSTOY)

 

 

 

 

ÅLDERDOM

 

“Presbyopia is due to stress not age. Consequently, if the stress and strain are relieved, the ability to read and see at the near point comes back.”

(LEO ANGART i boken “Improve your eyesight naturally”)

 

 

”Age is determined not by years, but by habits of living and eating: date of birth is inconsequential.”

(WERNER KOLLATH)

 

 

 

 

ÄLSKA DIG SJÄLV

 

”I sista hand kan andhämtningen vara en väg till den mest väsentliga av alla mänskliga erfarenheter: att lära sig älska. Nästan alla som börjar arbeta med sin andning upptäcker att den är en viktig hjälp i arbetet med att bättre älska sig själv och andra. Andningen hjälper oss att uppleva och lyfta bort hinder för att älska oss själva som vi kan ha, och visar oss var vi håller igen när det gäller att ge och ta emot kärlek.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

 

 

ÄPPLE

 

”Jag vill slå ett slag för äpplet som beautyfood. Skalet innehåller antioxidanten quercetin, som stärker hudens naturliga skydd mot fria radikaler. Röda äpplen kan även stoltsera med flavonoidtypen antocyanid. Ett äpple om dagen håller rynkan i kragen!”

(MARIA AHLGREN i boken ”Beauty food”)

 

 

”Äpple stimulerar salivsekretionen, vilket är bra för matsmältningen, men också för tänderna, som hålls rena. Epidemiologiska studier visar att äpplen ger en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes: de som äter äpple dagligen har 30 procent mindre risk att utveckla typ 2-diabetes. Äpple ger en måttlig blodsockerstegring, vilket beror på innehållet av lösliga fibrer.

 

Forskning har visat att äpplen förbättrar blodcirkulationen, minskar inflammation, stimulerar fettförbränningen och ger en lägre kroppsvikt. Många av dessa effekter beror troligen på att äpple gynnar bakteriefloran i tarmen.

 

Polyfenolerna i äpple har potential att motverka inflammation i hjärnan och lindra förloppet av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom.”

(CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON i boken ”Äta för livet”)


Äpple, inte minst skalet, innehåller mycket C-vitamin, kalium och flavonoider. Äpplets mättande fibrer stärker immunförsvaret och ger mycket näring men lite kalorier. Förr var rekommendationen att äta ett äpple om dagen, numera säger man två.”

(MARLENE GUSTAVSON i boken ”Naturens mirakeldrycker”)

 

 

”De tre äppelsorter som innehåller högst halter av försvarsstärkande polyfenoler är: Granny Smith, Red Delicious och Cox Orange.”

(DR WILLIAM W. LI i boken ”Ät dig frisk”)

 

 

 

 

ÄR DU VAKEN?

 

”Spirit works to awaken us and it seems that if we don’t pay attention to the subtle messages, the messages increases in volume and severity.”

(CAROLINE MYSS i boken “Invisible acts of power”)

 

 

Symbol för jordning

© 2005 - 2021 Ruben Andersson