HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Nya citat på hemsidan januari 2019.

(Över varje citat i rubriken finns en länk dit de har lagts in om du vill läsa vidare om något ämne.)

 

Symbol för jordning

 

ALUMINIUM

 

”The accumulation of heavy metals such as aluminum may play a role in the beginning of Alzheimer’s disease.” Dr. Pearl’s research found that nerve fibers in the brains of Alzheimer’s patients contained unusually high amounts of aluminum.

 

Aluminum can come from many sources in our modern world: from cookware to food additives, to personal care products – it is virtually everywhere. Boiling water in aluminum pots, for example, produces toxic hydro-oxides. Using them to boil meat creates chlorides, while frying meat in an aluminum pan produces or increases nitrates. All these by-products are toxic to the human body.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Alzheimer’s – no more!”)

 

 

”Aluminiumföreningen alun används i många pickelsfabrikat för att bevara spänsten i grönsakerna. Aluminium hör inte hemma i människoföda och kan skada oss. Många medel som neutraliserar magsyra innehåller aluminiumsalter som aktiv ingrediens, och personer som tar sådana får i sig mycket högre doser av den här metallen än om de äter pickels eller lagar mat i aluminiumkastruller. Man bör definitivt undvika dessa medel, och man bör leta efter pickelssorter utan tillsats av alun. En annan källa till aluminium är bakpulver. I hälsokosthandeln kan man dock hitta märken som inte innehåller aluminium.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

 ”De flesta kommersiella deodoranter innehåller irriterande och skadliga ämnen, däribland aluminiumsalter och färgämnen. Undvik antiperspiranter. Man kan hitta bättre varianter i hälsokosthandeln, till exempel sådana som innehåller extrakt från grönt te, som har en bakteriedödande effekt. Akta dig för ”naturliga kristaller”, som innehåller aluminium trots att det påstås att de inte gör det.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

 

 

ANDLIG UTVECKLING

 

“Att söka mystiska erfarenheter som bevis på framsteg kan bli en annan sökning efter prestation och status, bara på en annan arena.”

(DAN MILLMAN på “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)

 

 

 

 

ATKINS & LCHF

 

“When people follow a high-fat, high-protein diet to lose weight, they may mortgage their health in the process. Having seen what a powerful difference changes in diet and lifestyle can make, I want to pull out what’s left of my hair to see the renewed interest in diets that may be harmful to your health. These diets are hazardous to your health. They were first  popularized by an undertaker in the 1800s – maybe he needed more business.

 

For example, a recent study by Richard Fleming, M.D., published  in the peer-reviewed journal Angiology, examined blood flow to the heart in those who followed a high protein diet or who followed a low-fat, whole foods diet. After a year, blood flow to the heart became measurably worse in those on a high protein diet but improved significantly in those on a low-fat, whole foods diet. This is not surprising, since studies have shown that even a single high-fat meal can impair blood flow. To the best of my knowledge, none of the high-protein diet authors has ever published any studies in any peer-reviewed journals documenting that their approach can help people lose weight safely and keep it off. In contrast, my colleagues and I at the non-profit Preventive Medicine Research Institute have.

 

Telling people that pork rinds and sausages are good for you is a great way to sell books, but it is irresponsible and dangerous for those who follow their advice. I would like to be able to tell you that these are health foods, but they’re not.”

(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)

 

 

“There is a large body of scientific evidence from epidemiological studies, animal research, and randomized controlled trials in humans showing that high protein foods, particularly excessive animal protein, dramatically increase the risk of breast cancer, prostate cancer, heart disease, and many other illnesses. In the short run, they may also cause kidney problems, loss of calcium in the bones, and an unhealthy metabolic state called ketosis in many people. The American Dietetic Association recently condemned high-protein diets as being dangerous, “a nightmare of a diet.””

(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)

 

 

 

 

AVOKADO

 

Avocado – The Delicious Super Fruit

 

Avocado is a very dense fruit, packed with nutrients. It is especially rich in vitamin A, various B vitamins, calcium, iron, 9 essential amino acids, and high quantities of potassium. The avocado has been shown to benefit circulation, lower cholesterol and dilate blood vessels. It is true that avocados are high in fat – one reason they have earned the nickname “butter pear.” But its primary fat, monounsaturated oleic acid (also concentrated in olive oil), acts as an antioxidant to block LDL cholesterol.

 

A 1996 study by researchers at the Instituto Mexicano del Seguro Social in Mexico looked at the health benefits of daily avocado consumption. The 45 subjects who ate avocados every day for just one week experienced an average of 17% drop in total blood cholesterol. Their cholesterol ratio also changed in a healthy way: their LDL (low-density lipoprotein) and triglycerids dropped significantly while their HDL (high-density lipoprotein) levels climbed.

 

Avocados have also been found to have three times the amount of glutathione than any other fruit. Glutathione is a powerful antioxidant shown to block 30 different carcinogens as well as the proliferation of the AIDS virus in test tube experiments. Studies have revealed a strong correlation between increased glutathione intake (from food) and decreased risk of oral and pharyngeal cancer.”

(ANDREAS MORITZ & JOHN HORNECKER i boken “Simple steps to total health”)

 

 

 

 

BEST TEACHER

 

“Find teachers who know the path into those mountains you wish to climb. Listen well but observe even better. Example is more important than words.”

(DAN MILLMAN på “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)

 

 

 

 

FRUKT

 

“”The ancient Greeks, before the time of Lycurgus, ate nothing but fruit,” (Plutarch) and “each generation reached the age of 200 years.””

(ONOMACRITUS of Athens)

 

 

 

 

FÖRLÅTELSEPROCESSEN

 

“Förlåtelse är att ge upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag.”

(JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN i boken ”Sorgbearbetning”)

 

 

 

 

FÖRÄNDRING

 

“Den som är rädd för förändring är också rädd för livet.”

(kinesiskt ordspråk)

 

 

 

 

FÖTTERNA

 

”Foten ska bli bredare från häl till tåspetsar och tårna ska ligga åtskilda och raka mot golvet. Fotens kanter ska vara räta, men innerkanterna ska vara inskuren vid det inre fotvalvet som ska synas.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

”Ibland är vi på det klara med att en del av vår kropp är ful, men vi fäster inte så stort avseende vid det så länge vi kan skyla den och den inte ger upphov till varaktig smärta. Foten är ett utmärkt exempel på detta. Françoise Mézières talar om dessa ”ruskiga klampar västerlänningar har till fötter”. Enligt henne ”kan man inte bevara fotens fulländade morfologi om man går i skor som tvingar in dem i stället för att bara skydda dem. Skorna borde rätta sig efter fotens kontur och låta tårna få ha hela sin rörelsefrihet. (Så vill inte den moderna estetiken ha det, men man kan ju bara försöka föreställa sig en grekisk staty med spetsiga fötter!) Eftersom fotvalvet är fjädrande bör skons innersula vara platt, för foten anpassar sig efter marken och inte marken efter foten, medan skor rättar sig efter fotens tryck. Och eftersom normal gång kräver att man sätter hälens bakre innerkant i marken då benet är fullt sträckt, borde ingen klack få existera, om än aldrig så låg. Men det finns inget skomode som uppfyller det kravet…””

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

”Ni kanske finner det ännu konstigare att alla kroppens organ också projiceras på huden under fötterna. För vem av oss intresserar sig för undersidan av sina fötter annat än om där finns en förhårdnad eller valk (tecken på att kroppsvikten är dåligt fördelad och att den förhornade zonen protesterar mot denna överbelastning)!

 

Långt ifrån att vara ”föremål för ständiga omsorger” är foten ofta försummad, rentav föraktad. Men kanske vårt förakt för foten skulle övergå i respekt om vi började betrakta fotsulan som en precis och fullständig miniatyrprojektion av hela vår kropp. Varje fot delas av en horisontallinje som motsvaras av midjan. Den inbördes placeringen av organens projektioner på fotens undersida är densamma som organens placering i kroppen. Hjärtat på vänster sida i kroppen projiceras på vänster fot, levern på höger sida projiceras på höger fot. (Ni kan hitta samma projektioner i handflatorna, men händerna som exponeras så mycket är mindre känsliga.)

 

Lider ni av en allvarlig eller långvarig sjukdom måste ni naturligtvis konsultera er läkare och inte börja laborera med improviserad egenvård. Men att vårda genom att massera projektioner av organ på undersidan av fötterna är en metod lika gammal som akupunktur och mikromassage och den kan var och en enkelt ta till för att lindra vissa vanliga plågor. I Amerika har den här tekniken fått en väldig spridning hos allmänheten under namnet ”reflexologi” (tack vare boken Stories the feet can tell av Eunice Ingham, en massös som blivit föregångare i ämnet i västerlandet). Vi kallar den zonterapi.

 

Även om det är möjligt att praktisera denna massage ensam är det faktiskt bättre att sträcka ut sig bekvämt, eventuellt lossa på åtsittande kläder och låta sig masseras av en vän.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

 

 

HJÄRTRISKFAKTORER

 

”Det glada hjärtat lever längst.”

(WILLIAM SHAKESPEARE)

 

 

 

 

HÄLSA & SJUKDOM

 

“Health is better than wealth!”

(engelskt ordspråk)

 

 

 

 

KAFFE

 

“The potential side effects of caffeine, which may include jumpiness, disturbed sleep, stomach distress, heart palpitations, and diarrhea. Also, a number of studies have connected caffeine to more serious health problems, including fibrocystic breast disease, high blood pressure, arrhythmias, and some forms of cancer.”

(DEAN ORNISH i boken “Eat more, weigh less”)

 

 

 

 

KROPPEN

 

“Any soul that has a physical body should understand the basics of the body’s operation.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

 

”Klassisk sjukgymnastik nöjer sig med att analysera och kategorisera olika morfologiska typer som anses konstitutionella och därmed ofrånkomliga. Vare sig man är lång eller kort, rund, platt eller kubisk, så är man som man är. En ofullkomlig kroppsstruktur ses som normal, eftersom den är vanlig. Det vackert välproportionerliga är väl liksom hälsan en gåva, sällan förundrad av en onådig natur? Eftersom skönheten är sällsynt är den onormal.

 

Françoise Mézières lär ut att morfologi inte borde vara läran om hur man kategoriserar felformer utan konsten att känna igen den fulländade formen, som är den enda normen för morfologin. Hon har lärt oss att inte inlåta oss på någon behandling som inte har till syfte att uppnå denna fulländade form. För varken patientens avvikelse eller hans ålder hindrar honom från att kunna märkbart närma sig denna form. Till praktikanternas häpnad förklarade hon att varken den morfologiska typen, den må vara aldrig så nedärvd, eller förvärvade deformationer (frånsett frakturer och stympningar) var irreversibla. Hon hade till och med konstaterat att äldre människors kroppar (den äldsta av hennes patienter var åttiofem år) var mer formbara än yngres och kunde uppnå förvånansvärda resultat med dem.

 

Den beskrivning Françoise Mézières gör av den fysiska förebilden stämmer in på den klassiska periodens grekiska skulptur. Varför inte lika gärna den indiska skulpturen eller den franska gotikkonsten, kan man ju fråga sig. Är inte skönhet ett begrepp lika godtyckligt och flyktigt som klädmodet? Är inte den fulländade formen en smaksak?

 

Françoise Mézières hävdar att den enda normala kroppsformen är den med samma proportioner mellan kroppsdelarna som de klassiska grekiska statyerna har. Den skulpturkonsten var unik genom att den framställde människan sådan hon borde vara… det vill säga som hon skulle kunna vara om hon förverkligade sina inneboende möjligheter. En mänsklig kropp bragd till sin fulländning på det viset blev värdig en gudom eller en hjälte (den stora amerikanska dansösen Martha Graham talar om den ”gudomliga normalgestalten”).

 

Den grekiske stenhuggaren försökte inte uttrycka psykologiska, mystiska eller politiska motsägelser… utan snarare en kroppslig och moralisk helhet, inte utopisk utan möjlig att förverkliga, som varje dödlig med självrespekt borde sträva mot. Den berömda ”serenitet” som präglar den grekiska storhetstidens verk är uttryck för denna förverkligade helhet och fullkomliga fysiska hälsa hos individen. För grekerna kunde det inte finnas skönhet utan hälsa, och det kunde inte finnas hälsa utan de rätta proportionernas skönhet.

 

Med några små anvisningar jag kommer att ge dig kan du jämföra din kropp med denna normbild och börja inse att dina verkliga ”defekter” kanske inte är de som du hittills har bekymrat dig för.

 

Framifrån ska de båda nyckelbenen, axlarna, bröstvårtorna, partiet mellan armarna och revbenen vara symmetriska och på samma höjd.

 

Bakifrån ska nacken vara lång och slät (och inte uppvisa två vertikala utbuktningar mellan tre räfflor). Skulderbladen ska vara symmetriska och inte sticka ut. Axlarna och höfterna ska också vara symmetriska.

 

När man står framåtlutad med hängande huvud och fötterna bredvid varann ska ryggraden vara regelbundet och heldraget konvex och knänas lodlinje hamna över språngbenshuvudet (och inte bakom hälen!). Knäna får inte ”skeva”.

 

Det ska vara lätt att stå upprätt med fötterna ihop från hälen till stortåspetsen. I den ställningen ska låren upptill, knänas insidor, vaderna och fotknölarna beröra varann.

 

Foten ska bli bredare från häl till tåspetsar och tårna ska ligga åtskilda och raka mot golvet. Fotens kanter ska vara räta, men innerkanterna ska vara inskuren vid det inre fotvalvet som ska synas.

 

Varje avvikelse från denna beskrivning visar på en kroppslig deformation. Och varje deformation har sitt ursprung i överutnyttjandet av den bakre muskulaturen. När Françoise Mézières säger ”vi är alla vackra och välskapta” menar hon att vi alla kan fullkomnas… på villkor att vi kan se oss i ett helhetssammanhang och är villiga att eftersträva denna perfekta morfologi som vi har möjlighet att uppnå.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

 

 

LIVSMEDELSTILLSATSER

 

”Aluminiumföreningen alun används i många pickelsfabrikat för att bevara spänsten i grönsakerna. Aluminium hör inte hemma i människoföda och kan skada oss. Många medel som neutraliserar magsyra innehåller aluminiumsalter som aktiv ingrediens, och personer som tar sådana får i sig mycket högre doser av den här metallen än om de äter pickels eller lagar mat i aluminiumkastruller. Man bör definitivt undvika dessa medel, och man bör leta efter pickelssorter utan tillsats av alun. En annan källa till aluminium är bakpulver. I hälsokosthandeln kan man dock hitta märken som inte innehåller aluminium.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

 

 

MOTION

 

”Det finns ingen sportgren som är välgörande för hela kroppen… med undantag för fotvandring.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken "Kroppen har sina skäl")

 

 

“Exercise is an essential part of a balanced lifestyle. In earlier times in a more agrarian culture, the daily activities involved in sustaining life provided most of the exercise that was needed to maintain a healthy body. However, as we have evolved into a more sedentary lifestyle, most of us need to consciously incorporate some form of additional exercise into our daily routines.

 

Some of the reasons why exercise is important are obvious; others less so. Following are some of the more important considerations:

 

Muscle Tone

Maintaining muscle tone and a physically attractive body is undoubtedly the most important motivator for most people when it comes to exercise. We know that muscles tend to atrophy if they are not regularly used. So for most of us, maintaining our muscles in good working condition and our body in good physical appearance is an important part of a healthy self-image.

 

Skeletal Mobility

The joints in our skeletal form need movement in order to maintain a full range of flexibility. The exercising we do to maintain muscle tone normally takes care of this need without special attention. However, certain types of stretching routines, such as yoga, can be very beneficial in maintaining an agile body.

 

Aerobic Exercises

Aerobic exercise uses large muscle groups in a rhythmic and continuous manner to elevate our heart rate and breathing for a sustained period of time. This can be in a simple form such as walking, jogging or swimming; or it can take a more rigorous form such as step, spin or dance routines found in many workout programs. Accelerated breathing that accompanies aerobic exercise brings more oxygen into the bloodstream. And the increased heart rate maximizes the flow of blood to all parts of the body.

 

Perspiration/Detoxification

The skin has an important role in eliminating toxins from the body through the sweat glands. So any exercise that causes a person to break into a sweat can be helpful in this regard. As the body generally becomes detoxified through the cleansing processes discussed in Part 1 of this book, and through an improved diet, the need for elimination of waste products through the sweat glands becomes less imperative.

 

Lymphatic System

The lymphatic system, which drains toxic and noxious substances from the connective tissues of the organs and muscles, depends on the daily movement of all the parts of the body to function properly. Unlike the blood, which has a heart to circulate it around the body, the lymph fluid has no such direct pumping device. The lymphatic system relies heavily on our breathing. When the muscle responsible for the breathing action of the lungs (diaphragm) extends into the abdomen, it exerts great pressure on the intestinal lymph vessels, thereby squeezing their contents. This forces the lymph to move through the lymph ducts. Thus, each inhalation and exhalation acts as an indirect pump for the lymphatic system. Shallow breathing that accompanies a sedentary lifestyle has a detrimental effect on proper lymph drainage. Exercise, however, can greatly improve lymphatic functions, thereby preventing a multitudes of diseases.

 

Cerebrospinal Fluid System

The cerebrospinal fluid circulates within the spinal column and the space between the inside of the skull and the surface of the brain. It is a primary conductor for life energies, or “chi”, within the body. Like the lymphatic system, the cerebrospinal fluid system depends on the movement of the body, particularly deep breathing, to circulate its fluid.

 

Emotional Clearing

Emotions that cause tension, such as anger, fear or frustration, can become lodged in the muscular structure of the body. Regular physical exercise is an important aid to clearing these energies from the body before the create health problems.

 

Body-Mind-Spirit Integration

Some forms of exercise from Eastern traditions, such as Yoga, Tai Chi and Qigong, are designed to incorporate movement, breathing and mental focus in a way that promotes harmonious integration of body, mind and spirit. Ideally, they are done in a natural setting that can deepen our connection with the world of nature that surrounds us. But even if done in an indoor environment, they can provide needed exercise for our body in a way that nurtures all aspects of our beingness.”

(ANDREAS MORITZ & JOHN HORNECKER i boken “Simple steps to total health”)

 

 

 

 

MUSIK

 

MUSIC TO YOUR EARS

A great friend and mentor of mine, Jack Downing, was a psychiatrist and teacher to thousands in his lifetime. Once, during a stressful time of my life, he gave me a suggestion that put me on a path I’ve benefited from ever since. Jack had a theory that if people put on their favourite music and danced for an hour a day, they wouldn’t need therapy or psychiatric medications. This was an especially radical point of view from a doctor who’d been a standout in his field and had taught at such esteemed places as the Menninger Foundation.

 

I took his advice and began to do free-form movement to music whenever I felt stressed, depressed, or confused. It always had a powerful effect on elevating my mood. Soon, I was so hooked on it that I didn’t wait until my mood dropped. I started doing it simply as a way to feel good, even if I didn’t feel bad.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

 

 

NATUREN

 

“Look to nature for your answers, not science.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

 

“Forget what you think you know about health and observe nature and how it works. You will learn a lot more about the truth of things, especially on how to get healthy.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

 

 

 

RECOVERY

 

“In recovery the goal is progress, not perfection.”

(CHARLES L WHITFIELD i boken “Wisdom to know the difference”)

 

 

 

 

RÄDSLA

 

“Bättre rädd än blind för mina rädslor.”

(okänd)

 

 

”Vår rädsla överträffar alltid faran.”

(okänd)

 

 

THE FOUR FACES OF FEAR

When we’re afraid, we express it in four major ways: Fight, Freeze, Flee, and Faint. In my workshops I call these the Four F’s. Some people get angry and lash out when they’re scared. They’re the Fighters, and it’s important to know that it’s fear that drives their anger. Other people get immobile and tongue-tied when they’re scared; they’re the Freezers. A third group gets spacey and confused; they’re the Fainters. Finally, some people run, withdraw, pull back, and hide when they get scared; they’re the Flee-ers.

 

In counselling people for the past thirty years, I’ve found that the majority of people are Fighters and Flee-ers, with Freezers and Fainters in the minority. I’ve seen many people’s lives changed by learning which response to fear they have. For example, knowing that when you’re angry you’re also scared can be a major learning for people who get angry a lot. When people can learn to say “I’m scared” rather than ranting about their anger, they often soften in front of my eyes.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

 

 

SANN & MOGEN KÄRLEK

 

”You don’t need someone to complete you. You only need someone to accept you completely.”

(anonymous)

 

 

 

 

SANNINGAR

 

”Krigets första offer är sanningen.”

(AISCHYLOS)

 

 

 

 

SJÄLENS SPRÅK

 

Kalla fötter: rädsla, ojordad

 

Kalla händer: rädsla, rädsla för livet

 

Svettningar (onormalt mycket): nervositet, rädsla (se även Nervositet)

 

 

 

 

SOCKER

 

”Sugar is 8 times more addictive than cocaine. And what’s interesting is while cocaine and heroin activate only one spot for pleasure in the brain, sugar lights up the brain like a pinball machine.”

(Dr. MARK HYMAN)

 

 

 

 

TANKAR

 

"Our tendency to mistake our thoughts about reality for reality itself acts as a fundamental cause of human suffering."
(DAN MILLMAN i boken "No ordinary moments")

 

 

”There is no such thing as a ”thought disorder,” psychiatric nomenclature to the contrary notwithstanding. Thoughts are the latest evolutionary acquisition, the last mechanism in man’s personal development to handle adversity, particularly adversity that was traumatic.

 

With the use of our minds, we have the means to avoid internal reality. We can think abstractly and can also be abstracted from ourselves. We can imagine, fabricate, deny, reroute, symbolize and repress the truth. We can organize the most abstruse concepts and engage in self-deception. That self-deception is the gift of civilization, because once imprinted pain is there, we must be able to deceive ourselves in order to go on with life.

 

One of my acquaintances was a brilliant brain scientist and also a dedicated believer. She saw no contradiction in her completely “scientific” approach to scientific problems together with unquestioning obedience to the most outlandish of the cult’s beliefs. Her right brain remained confined to her emotions. She was effectively in a hypnotic state. Critical capacity was radically diminished, as in hypnosis, which is neurosis writ small. Not anchored (disconnected) in feelings, she could be easily manipulated.

 

The split between feeling and intellect I am discussing allows a supposedly brilliant man to cruise parks exhibiting himself before women, risking jail, and worse. Here we have the mind functioning, but being useless when it comes to handling feelings. The man’s behavior is driven by need: “Mommy, look at me. Pay attention to me.” Strong feelings in the right brain overpower the left-brain intellect. Observe the paradox: an apparently highly logical mind juxtaposed with another mind compelled to be inordinately illogical. They exist in seamless juxtaposition in the same brain having nothing to do with another. And the “illogical” mind resists control by the “logical mind.” Of course, “illogical mind” is a misnomer; it is the logical mind of feelings and sensations that accurately reflect unconscious processes, projecting them onto the present.

 

So we have two logical minds: one reflecting external reality, the other the internal one. The problem is that we are unaware of the internal one that would make emotional reactions logical or at least consistent. We think it is irrational because we cannot see the antecedents that lead to emotional behavior and “irrational” thought. A paranoid patient who had a brutal father saw danger in every male encounter. Moreover, she actually believed that a certain man was her father who was going to kill her (he raped her when she was eight and told her that he would kill her if she told anyone). When she felt the danger her father posed, in sessions lasting many months, we saw the connection between her paranoid ideation and her buried feelings. Her internal reality made complete sense of her paranoia. If we do not know how to access that internal reality, we can never make sense of the bizarre ideas. And we understand that those ideas may not be as bizarre as we thought.  And by the way, not to believe this person as so many therapists do, is to aggravate the mental illness seriously.”

(ARTHUR JANOV i boken “Beyond belief”)

 

 

 

 

TRANSFETTER

 

”Vi har inte bara gått över till margarin utan också i stor utsträckning till processade livsmedel, till exempel kakor, kex, bakverk, pizza och chips som innehåller ”härdade” eller ”delvis härdade” vegetabiliska oljor (transfetter). Det är omega-6-oljor (i synnerhet sojaolja, ibland palm- eller rapsolja) som har behandlats så att de blir fasta vid rumstemperatur (de här oljorna är normalt sett flytande, till och med i kylskåpstemperatur). Denna behandling gör dem både mindre lättsmälta och mer inflammatoriska än omega-6-oljor i sin naturliga form. Men oljorna har en praktisk fördel: De härsknar inte.

 

Det är anledningen till att de används i så gott som alla livsmedel som kan komma att tillbringa veckor eller månader på hyllan i mataffären. Det ligger alltså rent industriella och kommersiella motiv bakom det faktum att dessa skadliga oljor har tagit över. De fanns inte före andra världskriget, men tillverkningen och förbrukningen av oljorna har exploderat efter 1940.

 

Nederländernas hälsoministerium uppskattade i en rapport från år 2004 att konsumtionen av transfetter orsakade över tusen dödsfall om året. Som jämförelse omkom 880 personer i Nederländerna i trafikolyckor under 2004. Härdade oljor är alltså dödligare än bilolyckor. Professor Frits Muskiet, folkhälsoexpert och medicinsk kemist från Nederländerna, kommenterade detta så här: ”Vi lägger miljoner på att tvinga folk att använda bilbälte och följa hastighetsbegränsningarna så att de kan köra tryggt och säkert till en restaurang där de proppar i sig transfetter.”

 

Man har kunnat visa att det finns ett specifikt samband mellan sådana härdade oljor och cancer. En ny studie av det franska nationella institutet för hälsa och medicinsk forskning, som omfattade nästan 25 000 europeiska kvinnor, bekräftade att risken att drabbas av bröstcancer är nästan dubbelt så stor för kvinnor som har höga nivåer av transfetter i blodet.”

(DAVID SERVAN-SCHREIBER i boken ”Anticancer”)

 

 

 

 

UPPFOSTRAN

 

”The way we talk to our children becomes their inner voice.”

(PEGGY O’MARA)

 

 

 

 

UTBILDNING

 

"How is it that children are so intelligent and adults so stupid? It must be education that does it."

(ALEXANDRE DUMAS)

 

 

 

 

VILJA ELLER OVILJA?

 

Letting Others Do It For You

 

I’ve seen case after case where a loved one drags their mate into my clinic and wants me to tell the other person what they have to do. They push their ailing friend or loved into a detox program. They make the juices for them, they prepare their food for them and they prepare their herbal supplements for them. Nine times out of ten, this breeds failure. The sick person’s heart and true desire to be well is not there.

 

You must be a part of your own healing. This is partly why you get sick. If you want to be well and healthy, you must create this with your own desires and actions, just as you would anything that you desire to experience or have in life.

 

It’s great to have your loved ones on your side in this process, but not to the point of overshadowing your own desire and goals for yourself. If you want to be well, it must come from you.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

 

””There are no incurable diseases, only incurable people.” This means that some people will not be cured because they don’t want to be. Many use their disease for attention from family members or others. Many individuals become lost to themselves and seek love and attention from others as a support mechanism. Become strong in yourself; spend time alone with yourself.”

(ROBERT MORSE i boken ”The detox miracle sourcebook”)

 

 

”Om jag inte vill så kommer jag aldrig kunna. Om jag inte kan så betyder det att jag egentligen inte vill. Därför måste jag således fråga mig själv;– Varför vill jag inte?”

(RUBEN ANDERSSON)

 

 

 

 

WARRIOR

 

”The successful warrior may often be an average person with laser-like focus.”

(BRUCE LEE)

 

 

 

 

ÅLDERDOM

 

”Det var fel att skylla artrosen i nacken på hennes ålder, för det är aldrig tiden som orsakar stelhet, bara olämplig användning av kroppen.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

 

 

ÄLSKA DIG SJÄLV

 

“I have an everyday religion that works for me. Love yourself first, and everything else falls into line.”

(LUCILLE BALL)

 

 

LOVING YOURSELF IS THE BIGGEST GIFT TO OTHERS

On the surface it might sound like loving yourself is a selfish act, but it is actually the ultimate act of selfless giving. Egotism and bragging, for example, are so painful to behold because they are signs of self-hatred, not self-love. They are desperate attempts to call attention to yourself after you’ve sunk into self-loathing. One moment of genuine self-love can result in a lifetime of compassionate contribution to others. One of my friends, a yoga teacher and single parent with several children, told me, “If I can take a few minutes in meditation each day to resonate with myself, I can do things all day with and for my kids. But if I don’t take a little time for me each day, I end up feeling resentful about all the demands they make.”

 

We could all take a hint from her discovery. Many times in my own life I have gotten mired in relationship conflicts only to realize after a while that the conflict had nothing to do with the other person. When you love the unlovable parts of yourself – anger, fear, grief, or whatever else – the problem with the other person clears up.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

© 2005 - 2019 Ruben Andersson