HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Tjocktarmen

 

Endast en kloak?

Det är inte utan anledning som Are Waerland kallade tjocktarmen (colon) för ”Hörnstenen i hälsans rike”. Även auktoriteter som Norman Walker, Ragnar Berg, Bernard Jensen, Denis Burkitt, Alf Spångberg m fl har lagt stor vikt vid tarmfunktionen för att kunna uppnå optimal hälsa. Många tror att tjocktarmens enda uppgift är att vara en slags illaluktande kloak. För många har den också blivit det! Denna odör kommer sig av att man har skaffat sig en felaktig tarmflora. Detta beror på att man gynnar de dåliga och skadliga tarmbakterierna genom att äta en viss sorts mat och/eller att äta på fel sätt. Mat som föder sjukdomsalstrande bakterier, svampar, parasiter och maskar som kan slå rot och föröka sig i vår tarmkanal är främst mat som antingen ruttnar i tarmen, är slembildande, är syrabildande eller som har brist på fibrer (bl a cellulosaämnen) (Läs Fibrer). ”Människan är världens största »stinkdjur», och det är bara hon, som dagar och veckor går och bär på sina stenhårda exkrementer, utan att kunna befria sig från dem på ett naturligt sätt och sålunda förgiftar hela sin kropp. Sin tjocktarm, detta sinnrikt inrättade organ, som skapats för att tillvarataga en cellulosarik växtnäring, har hon gjort till en kloak, och ändtarmen, som mellan måltiderna borde vara fri från exkrementer och lika ren som munhålan, till en överfull och stinkande latrin med biljontals förruttnelsebaciller. Härigenom har hon ådragit sig tallösa sjukdomar och desorganiserat naturens största mästerverk, människokroppen, i alla dess funktioner, varigenom dess naturliga motståndskraft mot sjukdomar gått förlorad.” (Are Waerland i boken ”Hälsans handbok”)

 

”Vi äter varje dag, smälter mat varje dag och vi borde därför kunna bli kvitt restprodukterna dagligen. Människans tjocktarm är ingen förvaringsplats, utan en levande del av en organism som oavbrutet absorberar en stor mängd starka kemiska ämnen från tarminnehållet. Ju längre det ligger kvar och ruttnar i colon, desto större är risken att följderna blir allvarliga. (Här har redan visats att utveckling av cancer är en påtaglig risk och att de kemiska ämnen som produceras i stillastående tarminnehåll medverkar till att höja blodets kolesterolhalt.) Förstoppning och intorkad hård avföring gör att de farliga ämnena står i kontakt med tarmväggen mycket längre än nödvändigt. Om den vetenskapliga medicinen inte tar förstoppning på allvar finns det dussintals läkemedelsfabrikanter som gör det. De tillverkar en imponerande samling pulver, piller och flytande medel – ja t.o.m. tuggummi – som skall åstadkomma det som folk inte kan göra själva. Bara i USA ger detta läkemedelsindustrin inkomster på många miljoner dollar. Den tillhandahåller allt från oskadliga till livsfarliga produkter. Så t.ex. kan paraffinolja, som är ett populärt laxermedel, motverka A-vitaminabsorptionen i kroppen. Flitigt bruk av vissa laxermedel har visat sig kunna förstöra nervsystemet kring colon. Oavbruten användning av laxermedel kan motverka matsmältningssystemets normala funktion och ge upphov till problem.” (David Reuben i boken ”Mat för ett bättre liv”)

 

När vi lever ett onaturligt liv så förgiftar vi våra kroppar och detta påverkar naturligtvis även vår avföring. Och denna förgiftande, förruttnande, slembildande och försurande avföring dröjer kvar för länge i tjocktarmen och ger en utomordentligt gynnsam grogrund för allehanda sjukdomar. Förr användes människans avföring till att gödsla på åkrarna och på sitt potatis- och grönsaksland i trädgården. Man fick sina grödor att frodas genom att man tog avföringen från utedassen och spred över sina växter. Idag är dock mänsklig avföring klassat som ”miljöfarligt avfall” och det med rätta! Skulle man gödsla med den avföring som de flesta av oss civiliserade västerlänningar numera lämnar ifrån sig skulle växterna inte kunna gro! Precis som Pottengers forskning har visat med den gruppen av katterna som fick onaturlig föda så blev deras avföring giftig och ingenting kunde växa om det gödslades med det. Bara detta borde ju få alla att höja på ögonbrynen och börja inse på vilket onaturligt och sjukdomsframkallande sätt vi lever! Och vi går alltså omkring med detta miljöfarliga avfall inne i våra egna kroppar och förgiftar således oss själva!

 

Ilja Metchnikoff, en rysk professor och nobelpristagare i medicin 1908, myntade begreppet ”Döden börjar i tjocktarmen” efter att han noggrant studerat betydelsen av tarmens bakterieflora i laboratoriet vid Pasteurinstitutet i Paris i början av 1900-talet. Han insåg hur gifter och skadliga bakterier som ansamlas framförallt i tjocktarmen orsakade allehanda sjukdomar och symtom i hela kroppen. För att berätta vilka symtom och sjukdomar som kan uppstå p g a dålig tarmhälsa skulle jag behöva flera sidor bara till det! Men förenklat kan man säga att vid uppskattningsvis 95 % (minst!) av alla hälsoproblem är dålig tarmhälsa direkt eller indirekt en bidragande orsak! En av världens mest framstående experter på mag-tarmkanalen, dr Hiromi Shinya som är verksam ena halvan av året i USA och den andra halvan i Japan, har undersökt fler än 300.000 patienters mag-tarmkanaler under 45 års tid. Han har funnit ett direkt samband mellan tarmhälsan och alla sorters cancer då samtliga cancerpatienter han undersökt har haft dålig tarmhälsa! Dr Bernard Jensen påpekade ofta att han aldrig haft en enda patient som inte har fått förbättrad hälsa av en riktigt genomförd tarmrening. Det är av mindre vikt huruvida tjocktarmen är den direkta eller indirekta grundorsaken vid sjukdomen eftersom det ändå krävs en fullgod tarmfunktion och tarmhälsa för att kunna bli helt frisk. Följande citat klargör detta på ett mycket tydligt och talande sätt: ”Varje vävnad i kroppen får sin näring från blodet, vilken i sin tur får sin näring från tarmarna. När tarmen är oren, så blir blodet orent, likaså organen och vävnaderna. Innan något effektivt läkande kan ske måste vi ha en fungerande och ren tarmkanal.” (Dr Bernard Jensen)

 

Tarmrytmen (tarmperistaltiken)

För att må bra är det av stor vikt att se till att man har en tillfredsställande tarmrytm. Vi proppar i oss mat minst 3 ggr/dag men det är endast hos några få som det också kommer ut avföring lika ofta! När jag pratade med läkare för några år sedan tyckte de att det var helt ”normalt” att ha tarmtömning endast 2-3 ggr/vecka. Jag själv visste inte bättre på den tiden så jag trodde att allt stod rätt till. Idag, pga fördjupad kunskap och egna erfarenheter, ser jag dock annorlunda på det. Man bör försöka uppnå en tarmrytm som innebär 2-3 tömningar/dag. Tarmtömning 1 gång/dag eller mindre betyder att man lider av förstoppning! Hela mag-tarmkanalen fungerar som ett slags ”kösystem” där födan förs igenom olika stationer på sin väg. De olika stationerna (ex magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen) behöver en viss tid för att behandla födan för att sedan låta den gå vidare till nästa station. När hela detta ”kösystem” inte fungerar optimalt utan födan dröjer kvar för länge kan man se resultatet (eller rättare sagt- inte se) vid slutstationen- ändtarmen. Ju längre avföringen stannar kvar i tarmen desto mer skada hinner den göra på hela kroppen genom att förorena blodet (tänk på hur stolpiller fungerar!) och irritera reflex-zoner i tarmen!

 

Idag har majoriteten av oss västerlänningar förstoppning! Det ska ta max 24 timmar för födan att ta sig igenom kroppen från munnen till ändtarmen. För många av oss tar denna transport ofta upp till 72 timmar! Trots att man tömmer tarmen 1-2 ggr/dag kan man ha en maskerad förstoppning. Den avföring som kommer ut idag skulle kanske ha tömts ut för 2-3 dagar sedan. Få människor har idag en riktig förståelse för hur viktigt det är att tjocktarmen fungerar tillfredsställande. Inte heller läkare eller näringsexperter är insatta i problematiken. Tänk om alla läste Robert Gray’s otroligt välskrivna häfte ”Handbok för tarmhälsa”. Detta fascinerande häfte får en verkligen att vakna upp och inse att det inte är så många av oss som verkligen är helt friska! Han har även utvecklat ett jättebra tarm- och lymfrenings-program (Holistic horizons) för att rensa ut gammal stagnerad avföring som klistrat sig fast på tarmväggarna. Substansen på den intorkade avföringen som sitter kvar i tarmen kan liknas vid bildäcksgummi! Givetvis händer samma sak även i tunntarmen vilket gör att vi inte kan absorbera födan ordentligt. Innan man börjar med detta örtbaserade reningsprogram bör man dock se till att man bygger upp tarmfloran först! Man bör även ta några lavemang och eventuellt något pådrivande medel för att först få ut den avföring som inte har torkat in och fastnat ännu. Jag rekommenderar Living Cleanse som säljs av Firma Vital Body & Soul. Detta medel ska bara användas under en kort tid (ca 2 veckor)! OBS! Använd EJ Living Cleanse om du har, eller har haft, någon svårare tarmsjukdom såsom - ulcerös colit, crohns sjukdom osv! Om man börjar med Gray’s örter utan att lösgöra ”proppen” som brukar sitta i sigmoid precis innan ändtarmen kan det vid vissa svåra fall göra saken värre då dessa örter lösgör tarmplack i hela mag-tarmkanalen som en skopa. Då hela detta ”skoplass” når fram till sigmoid kan det bli för mycket för att kunna pressas igenom. Man kan då skada tarmen. Om man bara vidtar dessa åtgärder först blir resultatet bra. Många personer som gör denna tarmrening blir av med överflödiga kilon och olika symtom t ex ryggvärk, huvudvärk, hudproblem, reumatiska besvär, trötthet, allergier, gaser mm. När jag hade rensat mina tarmar så blev min hud väldigt mjuk och fin. Jag hade innan ständiga problem med torr hud. Kvinnor som har skäggväxt på hakan har lyckats bli av med det efter en riktigt grundlig tarmrening. Arbuthnot Lane, en engelsk läkare, som vid sin tid var en  framstående expert på tjocktarmen sade: ”Om alla kvinnor bara kunde se till att sköta sin tarm ordentligt så skulle vi inte behöva några gynekologer!” Då tjocktarmen omger de kvinnliga könsorganen och livmodern så påverkas dessa givetvis mycket av huruvida tjocktarmen mår. För information och inköp av Robert Gray’s bok och produkter vänd dig till Firma Vital Body & Soul: www.vitalbodysoul.se

 

Tarmfloran

För att få reda på om man har en bra tarmflora eller inte är det bara att använda sin näsa efter toalettbesöket. Luktar det av avföringen har du tarmdysbios (felaktig tarmflora). Vi har tyvärr fått den felaktiga uppfattningen att denna lukt är helt normal. Och visst, det får ju anses som normalt då de flesta har detta tillstånd. Men det är inte ett naturligt och optimalt tillstånd! Det förstår man helt klart den dagen man har rensat sin tarm från mängder av intorkad avföring och fått igång tarmrytmen. Givetvis även med hjälp av en kostomläggning för att inte drabbas av samma problem igen. Då man får tarmdysbios betyder det att de sk elakartade tarmbakterierna har fått övertaget i tjocktarmen. Dessa bakterier utsöndrar skadliga gifter som tas upp av blodet och förgiftar kroppen. De elaka bakterierna irriterar tarmen och den förslappas. Man försämrar även tjocktarmens avsedda uppgift att ta upp de återstående näringsämnena från maten. De goda tarmbakterierna ska hjälpa kroppen att ta upp dessa näringsämnen genom att frigöra och omvandla dem så att de kan tas upp av tarmen. När de elaka bakterierna får för stor tillväxt så sker det på bekostnad av de goda bakterierna. Om man istället ser till att gynna de goda bakterierna så kommer de att öka i antal och puttar då bort de onda.

 

Ett effektivt sätt att bygga upp tarmfloran är att använda Phytolakt som säljs av Scanfarma. Man tar 1-2 tsk pulver och blandar i en kopp med hett vatten och dricker det sakta klunkvis som te. Det ska tas på tom mage så ta det antingen direkt på morgonen och vänta sedan 20-30 minuter innan nästa måltid eller precis innan man lägger sig då man inte ätit på minst 1 timme. Man bör också se över sin kost. Har man tarmproblem, och andra hälsobesvär, är det inte bra att äta ägg, mjölkprodukter, skaldjur och fisk. Denna föda ruttnar fort och ökar tillväxten av förruttnelsebakterier. Det är dessa som ger upphov till ovälkomna kroppsodörer som illaluktande svett, pinsamma gaser, dålig andedräkt och stinkande avföring. Kött och fågel ruttnar givetvis också i tarmarna men inte lika fort som ovanstående mat. Kletig och slembildande mat som mjölkprodukter, pannkakor, pizza, vitt mjöl och pasta klibbar fast i tarmväggen och gynnar fel bakterier. Ost är den mest förstoppande och slembildande födan! Socker, öl, Salt, Vinäger och ättika, penicillin, och klorerat vatten är också skadligt för tarmen. Mat som är bra för tarmhälsan är råa frukter och grönsaker, fullkornsprodukter, Aloe vera-juice, Råsafter mm.

 

Optimal tarmfunktion

När man har fått igång en naturlig tarmrytm, tarmfloran är riktig och allt gammalt stagnerat slem är utrensat kommer du att känna dig mycket piggare och lättare! Övervikt beror inte enbart på överflödigt fett utan en hel del av vikten kommer sig av slemansamlingar på olika ställen i kroppen. Detta slem kan kroppen bara göra sig av med via tjocktarmen. När avföringen är i sin naturliga konsistens behöver man inte torka sig i stjärten så mycket. Det räcker med 1-2 bitar toapapper och det blir knappt något ”klet” på det utan endast en liten ljusgul fläck. Att man får sitta och torka sig överdrivet mycket beror på att det är stora mängder med kletigt slem ansamlat i tarmen. Vid optimal tarmhälsa behöver man inte sitta så länge på toaletten för att ”pressa ut” avföringen. När den inte är kletig längre kommer det att gå mycket snabbt att lämna avföring! När avföringen är i sin naturliga och rätta konsistens är den luktfri och sönderdelas inte något nämnvärt i toalettstolen. Hela mag-tarmkanalen kommer att kunna absorbera näringsämnen och vätska effektivt. Då slem har en tendens att ansamla sig i luftrör, näsa, bihålor och lungor kommer andningen också att underlättas. Ragnar Berg menade att de största orsakerna till dålig tarmfunktion är ytlig andning, brist på kroppsrörelser och undermålig föda. Detta påpekade han redan för över 70 år sedan! Jag vill även tillägga svårsmälta känslor, negativa attityder och oförmåga att förlåta (acceptera/gå vidare) händelser och oförrätter från det förflutna. Det gäller även att se till att få i sig tillräckliga mängder med vätska för att tjocktarmen ska fungera optimalt. Man bör dricka ca 2 liter vätska i form av Vatten, Råsafter och örtte varje dag. Äter man dessutom mycket Frukt och råkost får man också i sig bra vätska. Tyvärr tror många felaktigt att Kaffe, te (ej örtte!), Läsk, sockrade juicer osv ger kroppen vätska. Men dessa vätskor fungerar istället precis tvärtom genom att anstränga njurarna till att utsöndra mer vätska! De är alltså urindrivande och torkar ut tjocktarm, hud och givetvis därmed hela kroppen!

 

Gå inte runt och bär på en massa onödigt skit utan spola då hellre ner det  i toaletten!

(RUBEN ANDERSSON)

 

Läs även Fibrer, Lavemang, Tarmdrink och Tjocktarmens reflex-zoner

 

 

Litteraturtips om Tjocktarmen

ARE WAERLAND – Hörnstenen i hälsans rike

BERNARD JENSEN – Dr Jensen’s guide to better bowel care

BERNARD JENSEN – Tissue cleansing through bowel management

DENIS BURKITT – Fibrer i kosten

JOHN R. CHRISTOPHER – Dr. Christopher's guide to colon health

NORMAN WALKER – Colon health

RAGNAR BERG – Tarmtröghet

RICH ANDERSON – Cleanse & purify thyself book one: cleansing

ROBERT GRAY – Handbok för tarmhälsa

 

 

Rubentexter

Symbol för jordning

Tjocktarmen

Endast en kloak?

Tarmrytmen

Tarmfloran

Optimal tarmfunktion

Litteraturtips om tjocktarmen

© 2005 - 2018 Ruben Andersson