HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Själsliga konsekvenser av köttätande

 

(Denna hemsida är anpassad för Internet Explorer eller Edge)

 

Jag själv insåg för över 12 år sedan att det absolut inte finns några näringsmässiga anledningar att äta kött. Jag klarade dock inte av att helt sluta med det utan åt kött ca 1-2 ggr/månad förutom de 2 åren då jag under 1 år enbart åt Rå föda (rawfood) och det andra året lade jag till kokt potatis, kokt råris, Hälsogröt och ibland ångkokta grönsaker. Jag förstod inte varför det var så förrän jag läste i Gabriel Cousens otroligt välskrivna bok "Andlig näringslära". Han rekommenderade en helt vegetarisk kost men skrev även följande: "Om du tycker att din andliga utveckling går för fort så börja ät kött en gång i veckan." vilket gav mig förklaringen till att jag inte helt lyckades sluta med kött. Så fort jag insåg detta fann jag dock snabbt andra hälsosamma alternativ till att "bromsa" min egen utveckling när jag inte kunde hantera allt det obearbetade (inre smärta) som kom upp till ytan när jag övergick till en hälsosammare livsstil. T ex att en handfull sötmandlar gav liknande effekt som kött, dock UTAN att förgifta kroppen och mer som en "lindrande" effekt istället. Några andra mer kraftfulla exempel är: frigörande andning, primalterapi, frigörande dans, utlevelseterapi, rolfing, rosenmetoden och liknande som absolut INTE "bromsar" utvecklingen utan "smörjer" den effektivt istället genom att leda dig framåt (eller INÅT). När jag hade ACCEPTERAT min levnadshistoria "behövde" jag inte längre kött för att förneka sanningen.

 

En del människor upplever att de "mår sämre" (t ex depression, trötthet, ångest, blodbrist, håravfall, järnbrist mm) när de försöker sluta äta kött och de allra flesta godtar tyvärr "förklaringen" (= myten som skapats av köttindustrin) att "kroppen behöver kött". Förklaringen är i själva verket att det kommer upp inre smärta när deras hjärta och Sanna Jag automatiskt öppnar sig mer och börjar expandera som en följd av att de slutat äta kött vilket "puttar upp" obearbetade känslor och händelser (trauman) till ytan eftersom Sanna Jaget alltid vill uppleva frihet och vecklas ut (= utveckling) – inre smärta blockerar givetvis detta vilket bör tas om hand med största allvar. Man kan göra liknelsen vid en person som ständigt knaprar värktabletter – så fort han försöker sluta med tabletterna kommer värken tillbaka eftersom han inte gjort något åt orsaken till sin värk. Men värken beror ju knappast på "brist på värktabletter". Likaså kan man jämföra med drogavvänjning – biverkningar och många undertryckta känslor och trauman (inre smärta) kommer då upp till ytan vilket förmodligen var anledningen till att de från början började använda droger – för att undfly sin inre smärta. Men ytterst få vågar se detta djupare samband mellan orsak och verkan när det gäller köttätande...

 

De vanligaste konsekvenserna av långsiktigt köttätande är cancer (bitterhet) och framförallt hjärt- och kärlsjukdomar (självförnekelse). När jag för många år sedan lärde mig att både se och känna kroppens energifält, hur chakrasystemet fungerar och att tolka och förstå kroppens språk, lade jag märke till att när en människa (i SAMTLIGA fall UTAN undantag!) äter kött, eller köttprodukter, så stänger man sitt hjärta! Detta sker inte när man äter vegetabilier. Ju mer kött man äter desto mer tappar man kontakten med sitt SANNA JAG, med sin själ. Sanna Jaget är som mest förknippat med hjärtat i den fysiska kroppen vilket förklarar att hjärt- och kärlsjukdomar är den "civiliserade" och köttfrossande västvärldens största dödsorsak. Man kan lura sitt intellekt, sitt sinne och psyke, men man kan INTE lura vare sig kroppen eller Sanna Jaget! ALLT kött och ALLA köttprodukter skapar ALLTID lidande för en annan levande varelse på ett eller annat sätt för att kunna "produceras". Vi har t o m kraftigt avskärmat oss från verkligheten (= förnekelse) genom att benämna djuren vi äter som "köttprodukt", något som vi "producerar". Detta gör att vi lätt glömmer bort att BAKOM "produkten" och "produktionen" finns det (eller rättare sagt – fanns det) ett besjälat liv. Då köttindustrin även är den enskilt mest miljöförstörande faktorn på Jorden som orsakas av människor (något som tyvärr de allra flesta miljöorganisationer "glömmer bort") så påverkar det givetvis Sanna Jagets samvete oerhört negativt. Något som är ganska vanligt är att många anser sig vara "djurvän" samtidigt som man äter upp dem – jag definierar i alla fall ordet "vän" på ett helt annat sätt!

 

Det som har gett mig MEST i min andliga utveckling och i mitt fysiska och psykiska tillfrisknande är helt klart att jag har uteslutit alla köttprodukter. Jag har nu varit helt fri från dessa "produkter" i 8 år (innan dessa 8 år åt jag det MYCKET sparsamt i 5 år och under de åren åt jag i 2 år ingenting) och det känns helt underbart. Fisk har jag inte ätit alls på över 14 år. I min ålder tar det ca 7 år för kroppen att byta ut samtliga celler (några få undantag finns av vissa specifika celler som aldrig byts ut under en hel livstid) i kroppen vilket gör att jag numera verkligen kan säga att jag är vegetarian, inte bara vad jag äter, utan även vad jag ÄR eftersom jag nu består av "vegetariska celler" i kroppen. En positiv effekt som jag själv och många andra har märkt när vi slutat med kött är att destruktiva, våldsamma och negativa tankar har minskat kraftigt! Jag VILL ha kontakt med mitt Sanna Jag. Jag VILL uppleva dess kärlek, värme och visdom. Jag påstår INTE att människor som äter kött är "dåliga" människor men jag är övertygad om att de aldrig kommer att kunna få en helsund och "friktionsfri" kontakt med sitt Sanna Jag eftersom det helt enkelt är omöjligt att äta kött utan att tappa kontakten med det. Att vara vegetarian medför INTE att man automatiskt har en bra kontakt med sitt Sanna Jag/hjärta!

 

Jag ÄLSKAR allt levande och jag älskar framförallt mig själv, min kropp, mitt hjärta och mitt Sanna Jag – därför äter jag inte något kött då det FÖRGIFTAR, BLOCKERAR och BRYTER NER både kroppen och Sanna Jaget/själen. Det enda jag önskar är att jag hade kunnat förstå detta mycket tidigare.

 

Vi behöver, var och en av oss, lägga handen på vårt hjärta och uppriktigt och ärligt fråga oss själva – VAD HÅLLER VI PÅ MED EGENTLIGEN!? Är det inte dags att sluta blunda och förneka och istället börja leva i SANNINGEN!?

(RUBEN ANDERSSON – december 2011)

 

 

Litteraturtips om att Äta djur:

ERIK MARCUS – Vegan: The new ethics of eating

ERIK MARCUS – Meat market

JENNIFER HORSMAN & JAIME FLOWERS – Please don't eat the animals

JOHN ROBBINS – Diet for a new America

JOHN ROBBINS – The food revolution

JONATHAN SAFRAN FOER – Äta djur

PETER SINGER – Djurens frigörelse

T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – Kinastudien

T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL ESSELSTYN JR. – Forks over knives

WILL TUTTLE – The world peace diet

 

Läs även Köttätande och Äta djur

 

 

Rubentexter

Symbol för jordning

Sanna Jaget

 

© 2005 - 2021 Ruben Andersson