HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Mjölk

Här kan du läsa om många olika konsekvenser som kan bli följden om man äter mjölk- och mejeriprodukter. Läs även Finns det någon anledning att dricka mjölk?

 

Klicka på länkarna nedan för att välja ämne.

  

 

 

 

 

 

Hormoner i mjölk

 

”När det gäller människors exponering för östrogener är forskarna mest oroade över komjölken som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner.

 

Mejeriprodukter står för 60 till 80 % av det konsumerade östrogenet!

 

Vissa forskare vill nu dra paralleller mellan moderna mäns tidiga ”tunnhårighet” och även sämre spermiekvalitet, till konsumtionen av mjölk som innehåller höga halter av kvinnliga könshormoner.

 

En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar där korna mjölkas cirka 300 dagar om året, för mycket av den tiden är kon ofta gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormon finns det i hennes mjölk, som då är direkt olämplig för människan att konsumera.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

”Varje klunk komjölk innehåller hormon från följande organ i kon:

Hypofysen, hypotalamus, bukspottkörtel, sköldkörtel, bisköldkörtel, binjurar, könskörtlar och tarmhormoner, prostaglandiner och neuropeptider.

 

Mjölken du intar verkar vara vit och ren, men vad som följer nedan är en lista över bioaktiva ämnen i mjölken:

 

Hypofyshormoner: PRL, GH, TSH, FSH, LH, ACTH, oxytocin.

 

Steroidhormoner: Estradiol, östriol, progesteron, testosteron, 17-ketosteroider, kortikosteron, D-vitamin.

 

Hypotalamushormoner: TRH, LHRH, somatostatin, PRL-hämmande faktor, PRL-releasing faktor, GnRH, GRH. Gastrointestinala peptider, vasoaktiva intestinala peptider, bombesin, kolecystokinin, gastrin, gastrinhämmande peptid, bukspottkörtel peptid, Y-peptid, substans P, neurotensin.

 

Övrigt:

 

Vita blodkroppar från kon, antibiotika, sulfapreparat, PUS från infekterade juver, med mera.

 

Vi drack inte komjölk i någon större omfattning förrän i början av 1900-talet. Mjölken användes framförallt till att framställa smör och en del ost för att bäst bevara mjölken.

 

Runt sekelskiftet var siffran (i Tyskland) 6 kg/person/år, på 1920-talet 10 liter/pers/år, på 1950-talet gick det upp i och med industrialiseringen av produktframställning och att alla hade kylskåp, och det var då 30 liter/per/år. Nu idag har intaget ökat explosionsartat och vi är uppe i 180 liter/pers/år!

 

Folk tror att det är normalt för en människa att konsumera dessa mängder av mjölk och att vi alltid har gjort det, men det är en ren och skär irrlära.

 

Den moderna mjölken är sönderprocessad och definitivt inte lik mjölk som brukades historiskt samt att korna i modern tid ofta utfodras med ett helt annat foder än förr.

 

Problemet idag är att det sitter i ryggmärgen genom alla år av itutande och hjärntvätt av så kallade experter att ”du måste dricka din mjölk”. Folk uppfattar det nästan som en ”oskriven lag” som inte går att rubba på.

 

Nästa stora problem är att mjölken ingår i mängder av moderna produkter och ofta i form av:

-Skummjölkspulver

-Helmjölkspulver

-Mjölkprotein

-Vassle”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

”När det gäller människors exponering för östrogener är forskarna mest oroade över komjölken som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner.

 

Mejeriprodukter står för 60 till 80 % av det konsumerade östrogenet!

 

Vissa forskare vill nu dra paralleller mellan moderna mäns tidiga ”tunnhårighet” och även sämre spermiekvalitet, till konsumtionen av mjölk som innehåller höga halter av kvinnliga könshormoner.

 

En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar där korna mjölkas cirka 300 dagar om året, för mycket av den tiden är kon ofta gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormon finns det i hennes mjölk, som då är direkt olämplig för människan att konsumera.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

”Mother cows, like all lactating mammals, produce high levels of estrogen in their milk. It is not healthy for humans to take in this high estrogen load at any age. One obvious result is that young girls’ bodies are unnaturally pushed to become sexually mature at an early age. The average of menarche, of first menstruation, is now 12.5 years. This was made startlingly clear in Japan after World War II, where in the space of just one or two generations after dairy products were introduced there, the average age of menarche went from 15.2 to 12.5. According to researcher Kerrie Saunders, “Both African villages and the Chinese have retained many of their dietary traditions of eating plant-based foods, and they both average an onset of female puberty at seventeen years of age.” The unnaturally early menarche in our culture causes untold anguish, with unnecessary teen pregnancies, abortion dilemmas and debates, and unnatural physical, psychological, and social stress that is simply a result of pushing our girls into sexual maturity too early.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

 

 

Huvudvärk av mjölk

 

“Ever wonder about that headache that arrives each day, like clockwork? Still contending with childhood acne as an adult? Do you wish you could digest your meals more peacefully? Has it occurred to you that the cold you can’t seem to get over may not be a cold at all? Have you ever suspected these symptoms might have something to do with a food you are eating? If you are like most people, the thought may never have crossed your mind. “People may suffer from chronic aching joints or a bloated stomach for years,” says Jonathan Brostoff, M.D., a leading authority on food allergies at King’s College London, England. “But when they cut milk out of their diet and feel a million times better, they realize that, that is what is normal.””

(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)

 

 

"As Dr. Ellis points out, it has been known for 200 years that cheese is a major contributing cause of headaches. A study published in Nature magazine in July 6, 1974, shows that a protein found in many cheeses is responsible for migraine headaches. I have seen hundreds of people who stopped having headaches after discontinuing dairy products or simply by cutting back on them."

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

 

 

Kalcium-myten

 

”Forskare är numera helt eniga om att påståendet mjölk ger starka ben inte längre stämmer, det finns inga studier som visar på att kalciumet i mjölken faktiskt ger starkare ben utan snarare tvärtom.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

”Ju mer mjölk, desto fler frakturer: Skillnaden mellan kalciumintag och benhälsa kan ses över hela världen. Ju mer kalcium (mjölk) som konsumeras, desto större risk för till exempel höftfrakturer.

 

Människor som konsumerade högsta nivåerna av mejeriprodukter (nordamerikanska och nordeuropeiska nationer) tar in två eller tre gånger mer kalcium, men ändå bryter dessa 2-3 gånger mer ben än personer med de lägsta kalciumintagen (asiater och afrikaner).”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

"You'll be interested to know that a multibillion-dollar industry has been built around the issue of calcium. Fear and misinformation are being spread like a bad rumour. Be aware that everything you're hearing about calcium is not accurate, nor is it altogether honest. In just the last two or three years, as a result of major media coverage, the issue of osteoporosis has grown from an occasionally discussed subject to a raging monster. Women, in particular, have been made to feel that without taking extra calcium into their bodies every day, they can count on suffering from osteoporosis sooner or later. The dairy industry has spent many millions of dollars telling people that the best, most surefire way to prevent osteoporosis is to drink at least three eight-ounce glasses of milk a day, plus load up on as many other dairy products as can be crammed into the stomach. They tell you that for the sole purpose of assisting you in achieving a high level of health. And, if you belive that, perhaps you'd like to invest in a land development project being planned in the southern Everglades.

 

There are many ironies in life. There are many in the field of health. There are many in this book. But here is the irony to end all ironies. We are ceaselessly being beseeched to consume dairy products to combat osteoporosis, while DAIRY PRODUCTS ARE A MAJOR CAUSE OF OSTEOPOROSIS!

 

I know, it's too bizarre to believe, yet there is indisputable evidence to corroborate this most disturbing revelation. I am not just making it up. There is a huge body of scientific data that directly conflicts with the one-sided, self-serving propaganda being circulated by the dairy industry. Of course, I can totally understand the industry doing and saying anything it possibly can to perpetuate this flagrant distortion of the truth. After all, business is business. What I find absolutely inconceivable is that dietitians and nutritionists, who should know better, also insist that dairy products help overcome osteoporosis. This is an outrage. Could so many of them truly not be aware of the many studies reported in their own journals and textbooks proving otherwise? That is too preposterous to believe."

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

"Walter Willett is chairman of the Nutrition Department at the Harvard School of Public Health, and co-authored a major study of more than 75,000 American nurses, which found that women with the highest calcium consumption from dairy products actually had substantially more fractures than women who drank less milk. Citing a 1980 study in the journal Clinical Orthopedics and Related Research, Mark Hegsted of Harvard University makes the point that people in the U.S. and Scandinavian countries consume more dairy products than anywhere else in the world, yet they have the highest rates of osteoporosis."

(GABRIEL COUSENS i boken "There is a cure for diabetes")

 

 

"En sista fundering när det gäller mejeriprodukter och kalcium. Eftersom kor inte dricker mjölk efter att de har blivit avvanda vid sex månaders ålder – varifrån får de sitt kalcium? Från växter! Precis som elefanterna gör och se bara på deras ben."

(HARVEY DIAMOND i boken "Lev utan smärta")

 

Läs även Mejeri-cashectomi

 

 

 

 

Kasein

 

”Proteinet kasein utgör 87 % av proteinet i komjölken och har kopplats i kliniska studier till många av de problem som är förknippade med till exempel diabetes, cancer och allergiska reaktioner.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

”Kaseinet är till för utveckling av en kraftig benstomme. Kasein koagulerar i magen och bildar stora, sega kompakta och svårsmälta ostmasseklumpar som är anpassade efter kons matsmältningsapparat med dess fyra magar. Men i den mänskliga organismen ställer denna tjocka massa av klibbig smet kroppen inför enorma påfrestningar när det gäller att bli av med den. Med andra ord, enorma mängder energi åtgår för detta ändamål. Olyckligtvis hårdnar en del av denna klibbiga substans och sätter sig fast i tarmväggen och hindrar därigenom kroppens upptagning av näringsämnen. Resultat: slöhetstillstånd. Dessutom avsätter mjölksmältningens biprodukter en hel del giftigt slem i kroppen. Det är mycket surt, och en del av det lagras, tills kroppen hinner ta hand om det vid något senare tillfälle.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Fit for life”)

 

 

”Kasein är i förbigående nämnt det material som används för att framställa den högsta kvaliteten lim för träarbeten. Möbelsnickarna begagnar det i stor utsträckning. Man kan föreställa sig vilken belastning det betyder för det system som människokroppen utgör. En annan viktig synpunkt som vanligtvis förbigås är mjölkens fosforhalt. Fosfor är ett av de syrabildande ämnena, och komjölk innehåller nästan 50 % mer fosfor än modersmjölken. Förhållandet mellan fosfor- och svavelhalten är dessutom oproportionerlig i dessa två slags mjölk, en synnerligen viktig synpunkt med hänsyn till individens psykiska och fysiska balans. Det innebär en stor ansträngning för människokroppen att tillgodogöra sig komjölk. Denna ansträngning jämte mjölkens omåttligt höga kaseinhalt är orsaken till många av de slemsjukdomar som plågar mänskligheten.”

(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

 

 

“The main protein in human milk, lactalbumin, has a molecular weight of 14K. It is perfectly suited to building sensitive human tissue. The basic protein in cow’s milk, casein, has a molecular weight of 233K and, because it is so durable and sticky, is used as a binder in paint, and as the glue that holds plywood together and sticks labels to bottles. It is perfect to building a calf’s tissues but causes incalculable harm to humans.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

”Casein, the primary protein in cow’s milk, may well be one of the most potent chemical carcinogens ever identified. Dairy products increase the risk of chronic diseases, and cow’s milk in particular has been linked to increased risk for cancer, juvenile diabetes, multiple sclerosis, and many other conditions.

 

Humans have no nutritional need for cow’s milk. Cow’s milk is designed to provide a baby calf with adequate nutrients to grow from 70 pounds to about 1,000 pounds in one year. And, it contains casomorphins, addictive compounds similar to morphine, to ensure that the calf will stay near its mother, safely nursing and growing. Casomorphins are addictive for humans as well, which can make giving up dairy a challenge.”

(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)

 

 

”Inför mitt svåra beslut bestämde jag mig för att inleda ett forskningsprojekt med syfte att granska vilken roll som näring, och speciellt protein, hade i utvecklingen av cancer. Mina kollegor och jag var mycket noggranna med utformningen av våra hypoteser, rigorösa i vår metodik och konservativa i tolkningen av våra resultat. Jag valde att utföra arbetet på en mycket grundläggande vetenskaplig nivå och började med att studera de biokemiska detaljerna vid uppkomsten av cancer. Det var viktigt att förstå inte bara om utan också hur protein kanske kunde främja cancer. Detta var den bästa av alla världar. Genom att noga följa reglerna för god vetenskap kunde jag studera en utmanande frågeställning utan att väcka de reflexmässiga reaktioner som ofta följer med radikala idéer. Så småningom beviljades den här forskningen finansiering i tjugosju år från de bäst utvärderade och mest konkurrenskraftiga finansieringskällorna (främst National Institute of Health [NIH], American Cancer Society och American Institute for Cancer Research). Våra resultat granskades sedan (en andra gång) inför publiceringen i många av de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna.

 

Det vi fann var chockerande. Mat med lågt proteininnehåll hämmade utvecklingen av cancer vid intag av aflatoxin, oavsett hur mycket försöksdjuren fick av det cancerframkallande ämnet. När cancer hade initierats hos försöksdjuren kunde vidare tillväxt stoppas med lågproteinkost. Med andra ord förhindrades den giftiga kemikaliens cancerproducerande effekt av en kost med lite protein. Faktum är att proteinets effekt var så kraftfull att vi kunde slå på och stänga av cancertillväxten bara genom att justera mängden protein i maten.

 

Proteinmängden som djuren utfodrades med motsvarade den mängd som vi människor ofta äter. Det var alltså inga onormala doser som användes, som så ofta är fallet i studier av cancerframkallande ämnen.

 

Men det var inte allt. Vi fann dessutom att inte alla proteiner hade den här effekten. Vilken typ av protein var skadligast? Svaret är att kasein, som utgör 87 procent av proteinet i komjölk, konsekvent gynnade alla stadier i cancerprocessen. Säkra proteiner verkade finnas i växter.”

(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)

 

 

 

 

Litteraturtips om Mjölk

 

FRANK A. OSKI – Don’t drink your milk!

JOSEPH KEON – Whitewash

MICHAEL HÅKANSSON – Gluten och mjölk

ROBERT COHEN – Milk A-Z

ROBERT COHEN – Milk the deadly poison

T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – Kinastudien

T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN – Forks over knives

URSULA JONSSON – Nu räcker det!
WILL TUTTLE – The world peace diet

 

 

 

 

Mejeri-cashectomi

 

"Enligt min uppfattning är det den mest skadliga mat man överhuvudtaget kan äta, den bidrar till dålig hälsa mer än någon annan mat, jag talar om mejeriprodukter.

 

Du kanske blir chockad eller tänker att han måste ha en skruv lös som säger så, speciellt om det är första gången du hör det. Människor fortsätter att konsumera mejeriprodukter i stora mängder eftersom de är offer för en av de mest framgångsrika och grymma cashectomier som någonsin tänkts ut inom handeln. Cashetctomy (ett påhittat ord med betydelsen att något görs enbart för att tjäna pengar på andra, kanske närmast som profit) är processen som skall få dig att räcka över rejält med kontanter för en produkt eller service du har övertygats tro skall förbättra ditt liv och välbefinnande på något sätt, men istället får du något som skadar dig, gör dig sjuk eller t o m tar död på dig. Ofta är vi inte ens medvetna om det, men vi utsätts för cashectomier varje dag: barnmat, frukostflingor, margarin, pastöriserad apelsinjuice sålda som "helt naturliga" och de flesta läkemedel. Listan är oändlig. En av de mest framgångsrika och långtgående cashectomierna är mejeriprodukter.

 

Allt du hört om "fördelarna" med mejeriprodukter är en stor lögn. Det beror inte på resultat av ett misstag eller att det inte framkommit tillräckligt med bevis. Istället är det resultatet av

en överlagd och fräck lögn, uttänkt för att tjäna miljarder dollar. En av de mest föraktade människorna i historien sade en gång: "Om man uttalar en lögn, tillräckligt högt, tillräckligt länge och tillräckligt ofta kommer folk att tro på den." Det var Adolf Hitler som sade så. Det beskriver exakt det lurendrejeri som en oskyldig och godtrogen allmänhet har blivit utsatt för när det gäller mejeriprodukter. Om människor kände till den verkliga sanningen, skulle de ställa sig i en lång kö för att stämma mejeriindustrin på samma sätt som de gjort med tobaksindustrin.

 

I en av mina senaste böcker tog jag fram mängder av bevismaterial om mejeriprodukter. Jag visade fakta och myglet bakom kulisserna som skall få dig att tro att mejeriprodukter är bra för dig. Därför tänker jag inte gå in mer på det här. Istället får du sunda fakta som ger dig något att tänka på. Alla kan hyra en "expert" som säger något – sant eller falskt – om en produkt, så länge priset är det rätta. Man köpslår inte med sunt förnuft. Sunt förnuft är

cashectomins främsta fiende.

 

Mjölk är den idealiska första födan för alla nyfödda däggdjur (även för människor). Alla däggdjur har sin egen unika och helt perfekta mjölk till sina ungar. Elefanter och möss är båda däggdjur och den store Skaparen gjorde så att en sorts mjölk är unik och perfekt för att bygga upp en stor kropp med massiva ben, och en annan mjölk är unik och perfekt för att bygga upp en liten och finlemmad kropp. Vattenbufflars mjölk är unik och perfekt för vattenbuffelkalvar. Valars mjölk är unik och perfekt för valungar. Kors mjölk är unik

och perfekt för kalvar.

 

Alla däggdjur – med ett undantag – upphör att konsumera mjölk när de blivit avvanda och de dricker alltså aldrig mjölk, varken från sin egen art eller någon annans. Undantaget är människan som fortsätter att dricka mjölk, men inte från sin egen art, utan från en art som de inte har något gemensamt med, vare sig när det gäller storlek, kroppsbyggnad eller behov.

 

Kons kalv väger ca 40 kg vid födseln och den blir vuxen på två år med en vikt på 400-900 kg. En människobaby väger ca 3-4,5 kg vid födseln och får en vikt på mellan 45-90 kg, men det tar 20 år. Den mjölk som behövs för dessa skilda arter är helt annorlunda. Avvanda kalvar dricker inte mjölk från sin egen mamma, inte ens om de skulle få det, därför att mjölk är mat som är avsedd för små kalvar och inte för vuxna.

 

Tro nu inte för ett ögonblick att detta helt logiska argument, grundat på sunt förnuft, inte har varit ett stort hinder för mejeriindustrins cashectomister att ta sig förbi. De var tvungna att hitta på något som kunde övertyga människor att gå emot naturen och den ursprungliga idén med mjölk. Det var naturligtvis inte lätt, men om miljarder dollar står på spel så kan några av de mest försåtliga och kreativa sinnena lejas för att tänka ut något. Ett genialiskt system, en tillverkningslinje med färgglada mjölkpaket svaldes med hull och hår.

 

Ett bra sätt att intala folk att de behöver en produkt är att övertyga dem om att om de inte dricker mjölk kan de drabbas av en hemsk sjukdom, osteoporos (benskörhet). Särskilt kvinnor har varit lätta offer att skrämma med hotet om osteoporos hängande över huvudet som en bödelsyxa.

 

Kalcium är ett av de viktigaste mineraler vi behöver. En rik källa till kalcium är naturligtvis kons mjölk, för det skall bygga upp de förhållandevis massiva ben som kor och tjurar behöver. Det var enkelt att framhålla kons mjölk som en bra källa till kalcium även för människor och säga att utan den skulle deras ben bli bräckliga som stickor.

 

Strunta i att kalcium i kons mjölk är unikt uppbyggt för kor och inte för människor. Strunta också i att kasein, den del av proteinet som finns i mjölk, utgör basen för ett av de starkaste trälim som finns, och att det finns 300 gånger så mycket kasein i kons mjölk som i människans mjölk. Bry dig inte heller om att mejeriprodukter har högt innehåll av fett och kolesterol och helt saknar fibrer, raka motsatsen till vad som rekommenderas av hälsoauktoriteter världen utöver. Bry dig inte heller om att amerikaner konsumerar en så ofantlig mängd som 56 miljarder kg mejeriprodukter per år, men har fortfarande en av de högsta förekomsterna av osteoporos i världen. Alla dessa fakta skyms helt när man ser till vinsterna.

 

Den tråkiga sidan av mejeri-cashectomin är taktiken att hålla osteoporosspöket ovanför huvudet på folk, trots att det finns tillräckligt med statistik som klart och tydligt visar att mejeriprodukter bidrar till osteoporos. De är inte den enda orsaken, men mejeriprodukter bidrar påtagligt till osteoporos. Ändå marknadsförs mjölk som ett medel att förebygga detta. Detta är klockren cashectomi som måste få professionella cashectomister att jubla och dansa segerdans.

 

De länder i världen som konsumerar mest mejeriprodukter per capita är USA, Storbritannien, Sverige och Finland. Dessa fyra länder är också de som har den högsta förekomsten av osteoporos i hela världen! Tror du att det bara är en tillfällighet, eller finns det ett samband?

 

De länder i världen som konsumerar minst mejeriprodukter är afrikanska och asiatiska länder. De råkar också vara de länder som har den lägsta förekomsten av osteoporos. Hoppsan, ytterligare en tillfällighet.

 

Kina har den största befolkningen på jorden med 1,3 miljarder invånare. Det är en miljard fler än hela den amerikanska befolkningen. Kineser tycker inte om mejeriprodukter. De tycker att mejeriprodukter luktar och smakar konstigt, så de använder dem helt enkelt inte. Osteoporos är så ovanligt i Kina att det inte ens finns ett ord för det på deras språk.

 

Dessa fakta är obestridliga sanningar. De kan inte överskylas och de kan inte bortförklaras av en av mejeriindustrin lejd försvarare. En armé av skolmedicinens läkare som aldrig studerat näringslära, dietister som blivit köpta av mejeriindustrin och tusentals berömda celebriteter med mjölkmustasch kan inte förändra dessa fakta det allra minsta."

(HARVEY DIAMOND i boken "Lev utan smärta")

 

Läs även Powerful forces

 

 

 

 

Mejeriindustrin

 

”Mejeriindustrin vill få oss att tro att vi aldrig växer ifrån behovet av mjölk och att mjölk är naturens mest perfekta näringsämne, men det finns skäl för en annan uppfattning. Faktum är att alla näringsämnen som finns i mjölk kan förorsaka problem.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

“We are absolutely drowned in information coming out of the dairy industry.”

(T. COLIN CAMPBELL)

 

 

”I de speciella fall jag följer och där man direkt kan misstänka mjölken och där man sedan fullständigt upphört att bruka alla former av mejeriprodukter, finns inget annat besked att ge än att resultatet är mer än överväldigande positivt!

 

Men det handlar också om att vi ger oss på en hel industrinäring som byggts upp i samhället, från ax till limpa, från kossan till din dagliga mjölk och detta ses inte med blida ögon…

 

Det handlar om mångmiljardindustri; vem vill ställa upp på en förändring i dagens monetära samhälle när allt handlar om profit och vinster som styr?”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

"You may be saying, "But what about calcium?" you have been carefully manipulated and hundreds of millions of dollars have been spent to get you to have just that reaction. Worry not. I will address that issue shortly and allay your fears. And fear is exactly what is wielded against you to get you to consume dairy products in the first place. Think of it. What better advertising ploy is there than to get you to think that without a certain product you will suffer deficiencies, pain, and misery? Fear is an effective ploy that has been used for decades to get people to act in certain way to achieve a desired outcome. Most frequently the outcome is bad for your health but good for business."

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

"Strange isn't it, that dietitians and nutritionists so adamantly praise dairy products, knowing that high-fat, low-fiber foods are counter productive. What further proof do they require? Whose needs are they looking out for, anyway?

 

Despite overwhelming scientific fact, basic common sense, and clear logic, successful advertising by the dairy industry and the promptings of dietitians and nutrisionists hired by them have somehow convinced us that calves' food is essential for human survival."

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

"Were it not for modern technology, all mammals would simply feed their young, and, once weaned, all would then go on to exist on the foods they are biologically adapted to. In the wild, milk drinking is not an issue; it is only an issue for that one mammal too "smart" to trust nature's plan. Of course, a big business is looking out for its profits and doing what it can to perpetuate the myth that cow's milk is an appropriate food for humans.

 

Before he came a highly paid consultant on nutrition to the National Dairy Products Company, Professor E. V. McCollum stressed the fact that milk is not an essential in the diet of man. (See the earlier editions of his book The Newer Knowledge of Nutrition.) He pointed out that the inhabitants of southern Asia never drink milk. Their diet is made up of rice, soybeans, sweet potatoes, bamboo sprouts, and other vegetables. According to Professor McCollum, these people are exceptional for the development of their physique and endurance, and their capacity to work is exceptional. They escpae skeletal defects in childhood and have the finest teeth of any people in the world. This is a sharp and favorable contrast with milk drinking peoples. Unfortunately, the professor found it expedient to delete these facts from all editions of his work published subsequent to his becominga consultant to the National Dairy Products Company. Truth must be suppressed when and if it threatens profits and salaries. This is the sad truth of life in the U.S. Again, the health of the people is sacrificed for the almighty dollar."

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

”Our national nutrition policies are corrupted by the influences of the dairy industry.”

(JACOB GOULD SCHURMAN)

 

Läs även Mejeri-cashectomi och Powerful forces

 

 

 

 

Metaforer & Bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milk disasters

 

”Behovet av komjölk som en nödvändig del i människans kost är helt enkelt reklampropaganda som inte grundar sig på fakta. När en representant för läkarkåren rekommenderar mjölk tyder det på brist på kunskap om de enkla lagarna i näringsfysiologi och brist på iakttagelseförmåga, när det gäller grundorsaken till förekomst av för mycket slem i kroppen. Det finns inte någon varelse som använder mjölk som födoämne sedan den blivit avvand. Det är bara människan som har en sådan felaktig uppfattning och som förbiser att användning av mjölk är orsak till så många sjukdomar. Naturen tillsatte de ingredienser i mjölken som var nödvändiga för varje djurart och som bäst passade för den nyföddes tillväxt.”

(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

 

 

”Mjölk från människor: Den mänskliga modersmjölken är bäst för människors barn. Komjölk är bäst för kons kalvar. Det som är bra och egentligen avsett för kons kalvar är inte nödvändigtvis bra för människors barn eller vuxna.

 

Konstigt nog är att vi människor är den enda art som suger från en annan art.

 

Onaturliga hormonreaktioner: Komjölken stimulerar onaturligt tillväxthormonerna i kroppen som ökar risken för olika sjukdomar och övervikt.

 

Mjölk är inte något som bygger starka ben. Komjölk gör absolut inte vad som påståtts – att bygga starka ben – eftersom nyare studier tyder på att människor kan behöva mindre kalcium och bättre former av kalcium än just mjölken att bygga starka ben.

 

Andra livsmedel, inklusive olika grönsaker och baljväxter är en bättre källa till kalcium än den dåliga transportören – komjölken.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

"Cow's milk causes more mucus than any food you can eat – thick, dense mucus that clogs and irritates the body's entire respiratory system; mucus that coats the inside of the body and prevents the fluid operation of the system; dense, gluey mucus that places a tremendous burden on the eliminative faculties of the body, clogs the delicate mucous membranes and invites disease. Hay fever, asthma, bronchitis, sinusitis, colds, runny noses, and ear infections are all primarily caused by dairy products. Dairy products are the leading cause of allergies.""

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

"Do you have children? Has your child ever had an ear infection? Considering thet they are thought to be a normal part of childhood by the medical profession and dietitians, I would be surprised if you said no. If your child did or does suffer from ear infections, I would be willing to give any odds thet he or she eats dairy products or formula or both. In seventeen years I have yet to come across even one child who suffered from ear infections who did not eat dairy products. Here's how you can verify what I'm saying and at the same time save your precious child from further suffering: Remove all dairy products from the child's diet or dramatically cut down on them and watch what happens. After an initial period, during which the child may still have a runny nose and perhaps another ear infection as the body cleanses out the residue mucus, the runny nose will go away and stay away, and no further ear infections will occur. We have seen it happen literally hundreds of times. A child's body is very fast to react to positive changes. Stuffed-up runny noses, and ears that hurt to the point of tears are not normal!"

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

“There are other disasters linked with human consumption of cow’s milk products. Charles Attwood, M.D., and T. Colin Campbell, Ph.D., have written,

 

Human epidemiological studies have strongly related animal protein consumption to various cancers. Of all animal protein, there is strong experimental evidence that casein, the principal protein of milk, is especially capable of promoting cancer development…. What are the other problems with milk and dairy products? The majority of practicing pediatric allergists insist that more than half of their patients are allergic to one or more of milk’s more than two dozen proteins. Their allergy symptoms include eczema, asthma, middle ear infections, sinus infections, rhinitis, gastroenteritis, and allergic colitis – conditions responsible for eighty to ninety percent of doctor’s office visits….

 

Eighty to ninety percent of doctor’s office visits – it’s not surprising that dairy products are promoted so heavily by the pharmaceutical-media-banking complex and that plant-based diets are discouraged.

 

The huge pathogen load that is permissible in pasteurized milk – five million pathogens per cup, more than two hundred times the load found in grains, vegetables, fruits, legumes, and nuts if uncontaminated in handling – is a constant stress on the immune system and may increase risks for a whole spectrum of diseases as well as cancers of all types, especially breast and prostate cancer. Cow’s milk contains large amounts of pus, which is inevitable due to the high levels of bacteria in the traumatized udders of dairy cows, and pasteurization does not stem the incoming pathogen tide. Some pasteurized milk samples bought and tested by Consumer Reports contained as many as 30 million to 700 million microbes per cup! These pathogens, besides increasing risks for gastroenteritis, strep, and a variety of other illnesses, are also known to promote tooth decay, and babies who go to sleep nursing a bottle with cow’s milk are well known to risk partial or even complete dissolution of their teeth! According to researchers cited by Frank Oski, M.D., eating dairy products is linked with diarrhea, iron-deficiency anemia, gastrointestinal bleeding, kidney disease, eczema, bronchitis, allergies, asthma, hay fever, rheumatoid arthritis, hives, allergy to penicillin, leukemia, multiple sclerosis, and dental decay, as well as to the diabetes, obesity, and atherosclerosis caused by the high fat and cholesterol content.

 

The protein in milk, particularly casein, while perfect for calves, is too large and difficult for us to digest. Calves have a particular enzyme, rennin, not present in humans, that coagulates and helps breaks down casein. According to renowned nutrition researcher T. Colin Campbell, “Cows’ milk protein may be the single most significant chemical carcinogen to which humans are exposed.”

 

On top of this, cow’s milk is rich in natural growth hormone, to induce the newborn calf to grow many hundreds of pounds in just the first year of life. This growth-inducing substance, named by scientists insulin-like growth factor one (IGF-1), is absolutely identical, molecularly, to the IGF-1 in humans that spurs our growth as children. The extra dose of growth factor we receive in cow’s milk causes us to grow unnaturally, and not just in height. I remember, as a child raised in a typically heavy dairy-eating household, that my teeth were way too large for my mouth and my orthodontist, in sizing the bands needed to straighten them, exclaimed, “Wow! Looks like you’ve got cow’s teeth!”

 

In adults, studies have shown that excess IGF-1 from eating dairy products may increase the risk of cancer. Since we are not growing, as adults we normally have very little, if any, IGF-1 in our blood to promote the growth of new cells. The IGF-1 that enters our bloodstream when we eat dairy products has serious consequences. Recall that in the trillions of cells in our bodies, there are naturally some cancer cells erupting here and there all the time; with a healthy immune system, these cells are easily discovered and destroyed. Enter IGF-1 from cow’s milk. This growth factor is like gasoline thrown on a fire, stimulating sudden, rapid cell division in a small, easy-to-handle cancerous cell growth. The immune system, already overworked by the pathogen load and toxins in the dairy products, may not be able to contain it. The IGF-1 in dairy products may actually be promoting cancer – yet famous people, including health professionals, appear in expensive advertising campaigns sporting milk mustaches, supporting the dairy industry!”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

”Att komjölken kan bidra till utveckling av autoimmuna sjukdomar hos oss människor är vetenskapligt belagt. Dessutom är Sverige och USA de två länder i världen där man dricker mest mjölk per person, och samtidigt har vi högst benskörhet i världen. Så det kalcium som finns i mjölken är inte så lätt att ta upp. Ät hellre mycket grönbladiga grönsaker för att tillgodose kalciumbehovet.

 

Mjölken du köper i affären är långt ifrån naturlig. Den är ultrapastöriserad och fetthomogeniserad, vilket innebär att dess naturliga struktur har förändrats. Pastöriseringen är till för att döda bakterierna så att de inte kan föröka sig i vår kropp, men bakterieväggarna finns kvar, vilket kan irritera immunförsvaret rejält.

 

Pastöriseringen sker vid mycket hög temperatur (140 grader i två till fyra sekunder), vilket skadar mjölkproteinernas struktur (denaturerar dem). Antingen pressas komjölken genom små munstycken under högt tryck för att fetthomogeniseras, eller också slås fettet sönder med ultraljud. Då bildas pyttesmå, sönderhackade fettmolekyler som lätt kan passera tarmväggen ut i blodomloppet och orsaka allergier.”

(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)

 

 

 

 

 

Mjölk innehåller var

 

”Om du behöver ytterligare uppmuntran för att utesluta mejeriprodukter från din kost, läs vidare. Som ett resultat av mjölkframställningsprocessen, drabbas korna ofta av mastit (en infektion i juvret), vilket gör mjölken full av vita blodkroppar, det vill säga var. Det betyder att mjölkbaserad mat som smör, yoghurt, keso, hårdost, glass och så vidare, ofta är fylld med var.”

(KRIS CARR i boken ”Den galna sexiga dieten”)

 

 

“It seems some people will eat or drink just about anything, as long as it tastes good to them. They’ll even eat pus, more politely referred to as somatic cells.

 

Webster’s Dictionary defines pus as “a thick, yellowish-white fluid formed in infected tissue that contains bacteria, white blood cells, and tissue debris.” The presence of white blood cells is an indication the immune system is working to fight an infection; a lower count is an indication of less infection and, presumably, better health.

 

Somatic cell count (SCC) is the measurement of white blood cells per milliliter of milk. Currently, the upper limit is 750,000 per milliliter. Somatic cell counts have even been used to bestow health honors on dairy herds. Consider the Green Country Dairy Herd Improvement Farmer Appreciation Luncheon, an event sponsored by the Green Country Milk Quality Council of Wisconsin. At their March 2005 event, top honors went to a herd that had an SCC of 70,000 per milliliter, and second place went to a herd with an SCC of 98,000 per milliliter. It is perfectly legal to sell milk from sick cows, as long as its SCC does not exceed the 750,000 limit. Thus, you can legally enjoy an eight-ounce glass of milk containing tens of millions of white blood cells.

 

Consumers Union reported that with the administration of the synthetic hormone rBGH, infections of cows’ udders increase. Consequently, the milk is likely to contain even more pus than that from a cow that has not been drugged.”

(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)

 

 

 

 

Mjölk kan bli din död

 

Homogeniserad mjölk kan bli din död

Forskningen har visat att den så vanliga förhårdningen av artärerna – som vållar fler dödsfall per år än cancer – har ett direkt samband med användningen av homogeniserad mjölk. Forskningsresultaten har publicerats och tycks vara väl underbyggda. Men de medicinska myndigheterna förefaller tämligen ointresserade av att öppet och utan omsvep informera allmänheten om dessa uppseendeväckande rön.

 

Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv.

 

Fragmentering

Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk.

 

"Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning" säger Dr. Oster.

 

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att "när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna". Detta "specifika mål" i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur.

 

Förkalkade artärer

Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. "Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar", säger Oster.

 

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre.

 

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas "liposomer". Liposomer är mycket små inkapsladem fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet.

 

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. "Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt" säger Oster. Forskarna har infört termen "plasmalogen sjukdom" för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO.

 

XO + plasmalogen = gift

I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, "Homogenized", Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. "Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen" säger forskarna.

 

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost. Vidare bör man inta vitaminet folinsyra som blockerar XO:s verkan och bidrar till återuppbyggandet av cellmembranen i ådrorna. Oster ordinerar upp till 80 mg folinsyra per dag för sina hjärtpatienter.

 

Osters forskning visar också att de kvinnliga könshormonerna inhiberar XO, och det är därför som kvinnor så sällan får atheroskleros före menopausen. "Däremot kan de manliga könshormonerna, histaminerna, kolesterol och vitaminerna D2 och D3 stimulera och öka XO:s aktivitet" säger Oster.

 

I broschyren säger Sampsidis: "Man skall komma ihåg att kolesterol i dieten normalt inte ökar blodets kolesterolhalt. Det kolesterol som ökar XO-aktiviteten är det kolesterol som finns lagrat vid kärlskadorna. Den mänskliga organismen är inte "medveten" om att XO stimuleras av kolesterol. Den lagrar kolesterol som en del av den normala läkningsprocessen. På grund av sina könshormoner är män mer utsatta för hjärtsjukdomar vid tidig ålder. Vitamin D2 och D3 är inga bidragande faktorer så länge XO utesluts från dieten. Vitamin D som tillsättes homogeniserad mjölk gör däremot mer skada än nytta, eftersom det ökar aktiviteten hos XO".

 

Sambandet helt klarlagt

Som stöd för sina forskningsresultat anför Oster och Ross statistik som kopplar konsumtionen per capita av homogeniserad mjölk med antalet dödsfall p g a atheroskleros. Sambandet framstår mycket klart men är ändå inte det starkaste argumentet för Osters fördömande av homogeniseringen.

 

Enligt Sampsidis registrerades i USA en nedgång på 10-20% för dödsfall i hjärt och kärlsjukdomar mellan 1960 och 1980. Under samma decennium visar statistiken från Department of Agriculture att årskonsumtionen per capita av homogeniserad mjölk sjönk från 131,7 kg till 110,3 kg motsvarande 16,3%.

 

Som lätt kunde förutses har Osters forskning mött stark kritik från mejeriindustrin. Forskning som gick emot Osters och Ross publicerades av University of California i Davis, en känd lantbruksskola. Ross ignorerade forskningsresultaten från Davis och påpekade att "varje gång livsmedelsindustrin vill ha forskning som stöder dess intressen vänder den sig till University of California i Davis".

 

Dr. Kurt Isselbacher, f.d. chef för medicinska fakulteten vid Harvard Medical School, fann 1968 att makromolekyler kan absorberas in i organismen. Oster säger att båda teorierna nu stämmer överens, även om det medicinska etablissemanget ännu inte bekräftat detta offentligt. Andra som uttryckt stöd för Osters och Ross arbete är Dr. R. Lincoln Kesler vid Rush Pressbytarian – St. Luke's, Chicago, Dr. Jonathan V. Wright, medicinsk skribent i tidskriften "Prevention", samt två kända författare och forskare på näringsfysiologins område, Dr. Richard A. Passwater och Dr. Carlton Fredericks.

 

Massmedias reaktion

De viktigaste massmedia har – med undantag för en kort rapport av Charles Osgood, CBS – förbigått dessa forskningsresultat med tystnad och amerikanarna fortsätter att sätta i sig tonvis med homogeniserade mjölkprodukter. Skadorna som uppstår genom XO börjar faktiskt redan i moderlivet, säger forskarna. Homogeniseringen är inte oumbärlig för mejeriindustrin även om ett frivilligt upphörande av proceduren skulle kunna ställa till problem för marknadsföringen. Dock skulle dessa kunna lösas utan att industrins good-will skulle behöva bli lidande.

 

En expert förklarar:

Paul Virgin, representant för mejeriet Alta-Dana Dairy, Los Angeles, USA:s största producent av opastöriserade mjölkprodukter, berättade för THE SPOTLIGHT att homogeniseringen blev populär under 30- och 40-talen av två skäl. "Före krigsåren i mitten av 40-talet var mjölken i USA i större utsträckning rå, d v s opastöriserad och ickehomogeniserad. På den tiden prissattes mjölken enligt sitt innehåll på grädde och smörfett, och tjockleken på gräddlagret i flaskan skvallrade om kvaliteten. Många mejerier såg marknadsmässiga fördelar med mjölk som inte visade gräddinnehållet och homogeniseringen var huvudsakligen en standardisering av kvalitet och erbjöd ekonomiskt lönsam teknik. Det andra skälet var rent estetiskt. Pastöriseringen gör att grädden bildar klumpar och koagulerar i mjölken, och det tyckte inte konsumenterna såg så aptitligt ut. Homogeniseringen kom mjölken att se godare ut". Men betalar vi inte ett alltför högt pris för utseendet?"

(TOM VALENTINE, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman)

 

 

 

 

Mjölk & Astma

 

”ASTMA

Anfallsvis uppträdande andnöd på grund av en refletorisk retning av vagusnerven och dess centrum i hjärnan, vanligtvis på grund av slemanhopning i bronkerna. Patienter som följt naturenliga läkemedel har inte haft någon svårighet att bli fria från detta gissel, som orsakas av slembildande föda. Om man blivit helt botad från astma kan man lätt få den tillbaka, om man så vill, bara genom att äta mycket vitt bröd och dricka mycket mjölk.”

(NORMAN WALKER i boken ”Råsaft-terapi”)

 

 

”Uteslut mjölk och alla mjölkprodukter från kosten. Mjölkprotein ökar slembildningen i andningsvägarna och kan också bidra till den allergiska komponenten i astma. Det innebär inte bara att undvika mjölk, yoghurt, ost och glass. Det innebär också att läsa alla innehållsdeklarationer för att förvissa dig om att andra matvaror inte innehåller någon mjölk. Bröd innehåller till exempel ofta fettfri torrmjölk.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

”Nyligen hade jag som patient en sjuttioårig kvinna med livslång astma som haft tillgång till landets bästa konventionella medicinska vård och var beroende av en hel del symptomdämpande och toxiska mediciner för att hålla sjukdomen i schack. Hon hade en exemplarisk livsstil och undrade nu om integrerad medicin kunde ha något att erbjuda henne. En genomgång av hennes kostvanor avslöjade en hög konsumtion av mejeriprodukter, och när jag undrade över detta berättade hon att hon var uppvuxen på en gård i Wisconsin, alltid hade älskat mjölk, ost och yoghurt och aldrig hade hört att mjölk skulle kunna förvärra astma. Jag upptäckte också att hon hade starka allergiska inslag i sin tidigare sjukdomshistoria, bland annat böjveckseksem, ofta ett tecken på mjölköverkänslighet. Överst på min lista av rekommendationer skrev jag: ”Stryk mjölk och alla mjölkprodukter från din kost. Du kan ersätta det med soja- eller rismjölk, mjölkfria glassdesserter, ostsubstitut gjorda på soja eller mandel.” Patienten insåg att detta skulle bli en utmaning: ”Det här berör ju nästan allt jag äter”, suckade hon.

 

Hon gjorde i alla fall den förändring jag föreslagit, och fastän jag sagt att hon inte skulle förvänta sig full effekt av förändringen de första två månaderna märkte hon en förbättring efter bara några få veckor, och därefter upplevde hon en av sina bästa vintrar någonsin – vintrarna var vanligtvis den värsta årstiden för henne. Hon tyckte det var obegripligt att ingen läkare under alla år hon sökt hjälp hade gett henne detta kostråd.”

(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)

 

 

 

 

Mjölk & Cancer

 

”Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumtionen!

 

Bröstcancer/prostatacancer: Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer som är vanligare i Europé och Nordamerika nämligen bröst- och prostatacancer.

 

Ingen mjölk, ingen bröstcancer: I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel bland kvinnor mellan 35 och 64 år, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA. Cirka en 5-faldig skillnad(!).

 

Ökad mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer: En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal av bröstcancerfall.

 

Ökad mjölkkonsumtion, större risk för prostatacancer: Män löper sannolikt större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien.

 

Två stora studier gällande prostatacancer: Två stora amerikanska studier (år 2000) har kopplat mejerikonsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study kartlade forskare 20 885 manliga läkare under en 10 års period. De som konsumerade minst 2,5 portion av mejeriprodukter per dag så var risken 30 % högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion.

 

Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer: I en studie från 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2 000 milligram kalcium per dag, ökade risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt(!).”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

”Inför mitt svåra beslut bestämde jag mig för att inleda ett forskningsprojekt med syfte att granska vilken roll som näring, och speciellt protein, hade i utvecklingen av cancer. Mina kollegor och jag var mycket noggranna med utformningen av våra hypoteser, rigorösa i vår metodik och konservativa i tolkningen av våra resultat. Jag valde att utföra arbetet på en mycket grundläggande vetenskaplig nivå och började med att studera de biokemiska detaljerna vid uppkomsten av cancer. Det var viktigt att förstå inte bara om utan också hur protein kanske kunde främja cancer. Detta var den bästa av alla världar. Genom att noga följa reglerna för god vetenskap kunde jag studera en utmanande frågeställning utan att väcka de reflexmässiga reaktioner som ofta följer med radikala idéer. Så småningom beviljades den här forskningen finansiering i tjugosju år från de bäst utvärderade och mest konkurrenskraftiga finansieringskällorna (främst National Institute of Health [NIH], American Cancer Society och American Institute for Cancer Research). Våra resultat granskades sedan (en andra gång) inför publiceringen i många av de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna.

 

Det vi fann var chockerande. Mat med lågt proteininnehåll hämmade utvecklingen av cancer vid intag av aflatoxin, oavsett hur mycket försöksdjuren fick av det cancerframkallande ämnet. När cancer hade initierats hos försöksdjuren kunde vidare tillväxt stoppas med lågproteinkost. Med andra ord förhindrades den giftiga kemikaliens cancerproducerande effekt av en kost med lite protein. Faktum är att proteinets effekt var så kraftfull att vi kunde slå på och stänga av cancertillväxten bara genom att justera mängden protein i maten.

 

Proteinmängden som djuren utfodrades med motsvarade den mängd som vi människor ofta äter. Det var alltså inga onormala doser som användes, som så ofta är fallet i studier av cancerframkallande ämnen.

 

Men det var inte allt. Vi fann dessutom att inte alla proteiner hade den här effekten. Vilken typ av protein var skadligast? Svaret är att kasein, som utgör 87 procent av proteinet i komjölk, konsekvent gynnade alla stadier i cancerprocessen. Säkra proteiner verkade finnas i växter.”

(T. COLIN CAMPBELL  & THOMAS M. CAMPBELL II i boken ”Kinastudien”)

 

 

”There have been more than a few studies linking dairy consumption – especially milk – with increased risks of both prostate and ovarian cancer. One study in the May 2005 American Journal of Clinical Nutrition concluded that “Dairy consumption may increase prostate cancer risk through a calcium-related pathway” and that “… the mechanisms by which dairy and calcium might increase prostate cancer risk should be clarified and confirmed.” On April 4, 2000, the Harvard School of Public Health issued a press release titled “Higher Intake of Dairy Products May be Linked to Prostate Cancer Risk.” And in October 2001, a paper called “Dairy Products, Calcium, and Prostate Cancer Risk in the Physicians’ Health Study” appeared in the American Journal of Clinical Nutrition. Its conclusion: “These results support the hypothesis that dairy products and calcium are associated with a greater risk of prostate cancer.””

(JONNY BOWDEN i boken “The 150 healthiest foods on Earth”)

 

 

"A recent study in Italy indicates that death from prostate cancer is about 60 percent higher in the north than in the south. Frequent consumption of milk and cheese was found to be a risk factor."

(HARVEY DIAMOND i boken "Fit for life II: Living health")

 

 

"Drinking more than one glass of milk a day, or its equivalent, has been shown to give women a 3.1 times greater risk of ovarian cancer than non-milk drinkers. Harvard Medical School did a study and analyzed data from twenty-seven different countries, to find the same increased amount of ovarian cancer associated with dairy."

(GABRIEL COUSENS i boken "There is a cure for diabetes")

 

 

”Tidigare studier bekräftar att stor konsumtion av mejeriprodukter avsevärt ökar risken för vissa cancerformer.

 

I en studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade att mjölk och ostkonsumtion är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män i åldrarna 20 till 39 år.

 

Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat, och lägst i Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte så allmänt konsumeras.

 

Mängden av cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. I Japan har priserna på mejeriprodukter sjunkit de senaste 50 åren och detta har kopplats ihop med en ökad konsumtion och stigande dödstal i prostatacancer – från nära noll per 100 000 invånare för 50 år sedan, till 7 per 100 000 invånare idag. Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i allmänhet. Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtion av mjölk och ost.

 

I en annan studie där råttor matades med mjölk visades en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten.

 

Det finns över 50 olika hormoner i komjölken, varav flera som är direkt olämpliga för människan.

 

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i bla mjölken som då ökar cancerrisken.

 

Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

 

 

Mjölk-citat

 

”Mjölk är det mest slembildande födoämnet i människans kost och är från barndomen till ålderdomen, enligt vår erfarenhet den lömskaste orsaken till förkylningar, influensa, luftrörskatarr, astma, höfeber, lunginflammation, tuberkulos och bihålebesvär.”

(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

 

 

“The most damaging foods are dairy products.”

(NATHAN PRITIKIN)

 

 

"Although many are not aware of it, milk consumption is directly associated with juvenile diabetes."

(GABRIEL COUSENS i boken "There is a cure for diabetes")

 

 

”Angående öroninfektioner, man finner inte detta smärtsamma tillstånd hos bebisar och barn som inte konsumerar komjölk.”

(WILLIAM NORTHRUP, juli 1994 i ”Natural health”)

 

 

”Komjölk är avsedd att fördubbla kalvens vikt på 6-8 veckor, medan en barnkropp behöver 6-7 månader för att fördubbla sin vikt. Komjölk bygger upp kalven till en vikt av 450-900 kg som fullvuxen. Vi har ännu inte lyckats finna en man eller kvinna, som strävar efter att nå en vikt av ens 100-150 kg!”

(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

 

 

”Barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna oföränderligt visar en otrolig förbättring, när komjölk utesluts ur kosten. Barn som ständigt led av förkylningar, blev friskare och starkare när färsk rå morotssaft och andra safter gavs som ersättning för mjölk, och deras förkylningar försvann.”

(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

 

 

”Mjölkprodukter från komjölk, vare sig de är pastöriserade eller råa, är de mest slembildande av alla matvaror. Detta inkluderar skummjölk, smör, ost, yoghurt, kefir och vassla. Alla dessa produkter är oerhört slembildande.”

(ROBERT GRAY i boken ”Handbok för tarmhälsa”)

 

 

”Mjölk och mjölkprodukter visade det högsta sambandet med hjärtsjukdomar, medan socker, animaliskt protein och animaliskt fett kom tvåa, trea och fyra.”

(Kartläggning av dödsfalls- och matkonsumtions-statistik i 24 länder, Medical Hypothesis, 7:907-918, 1981)

 

 

”Jag har mött många människor som varit konstant trötta och orkeslösa för att de egentligen inte tål mjölkprodukter. När de tar bort dem ur kosten blir de sig själva och pigga igen.”

(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)

 

 

”Alla som har problem med bihålorna bör försöka utesluta mjölk och alla produkter gjorda på mjölk i åtminstone två månader för att se vad som händer. De flesta som prövar det här märker en påtaglig förbättring.”

(ANDREW WEIL i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)

 

 

”1996 slutade jag med mjölk och mjölkprodukter och det var sista gången jag fick bihåleinflammation.”

(LARS FRÖLANDER, OS- och VM-guldmedaljör i simning)

 

 

 

 

Never meant to be

 

“Cows were never meant to provide milk for anyone but their own offspring. After a certain length of time, a cow’s child (that’s what it is) naturally begins to forfeit milk and instead relies on solid foods. Like human babies, calves are weaned off milk and the cow’s breasts or udders become ‘dry’ until once again they fill in response to the birthing of new children. Today, cows are forced to give many times more milk in a day than is natural for them. Cows are forcefully kept pregnant to keep milk production high. The constant overuse of their reproductive organs results in disease. They receive antibiotics and growth hormones to further accelerate growth and milk output, stressing all their organs and systems beyond endurance. When they give birth, their children are often taken away from them and raised for meat and or are slaughtered before they even have a chance to experience the world. Humans rarely, if ever, notice the emotional trauma mother and child experience because of all this.

 

Cow’s milk is meant for cows and only cows, just as humans milk is meant for humans only. The quality of mother’s milk is different in different species of animals. Each type of milk was specifically designed during the course of millions of years of evolution for exactly that kind of animal. For example, cows milk consists of relatively large amounts of protein and crude calcium, whereas human milk has hardly any protein and very little calcium. If you give human milk to a calf it will die quickly from lack of protein and weak bones. If you give cow’s milk to a human baby it may develop colitis, bloating, allergies, ear and throat infections, etc., in the early stages of development, and protein buildup in blood vessel walls, calcified and brittle bones, obesity, arthritis and diabetes, cancer, heart disease, etc., in the later stages of life.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)

 

 

”Människor är inte utformade med specifika gener som kräver att vi ska dricka mjölk från andra djur för att växa, eftersom varje art har endemiska egenskaper som bara gäller för deras specifika typ. Komjölk innehåller de flesta av likvärdiga komponenter som återfinns i människans bröstmjölk, men dessa komponenter är inte i samma mängder. Till exempel, människor har de mest avancerade hjärnorna av alla arter på jorden, och därför har bröstmjölken utvecklats till att innehålla höga nivåer av PUFA eller fleromättade fettsyror (speciellt linolsyra) som är nödvändigt för en snabb utveckling av hjärnan.

 

Komjölk, å andra sidan, innehåller betydligt lägre mängder PUFA, men högre nivåer av mättade fetter, som bidrar till en snabbare tillväxt av kroppen. Därför borde det inte komma som någon överraskning att komjölk har dubbelt så mycket protein jämfört med bröstmjölk eftersom kor fördubblar sin storlek på 45 dagar, medan människan tar 180 dagar på sig för samma tillväxt.

 

Förutom skillnaden i mängden av protein i komjölk jämfört med bröstmjölk, så finns det också stora skillnader i själva sammansättningen av detta protein. Det finns två viktiga proteiner i mjölk, kasein och vassle. Komjölk har 20 gånger mer kasein, vilket sätter en enorm press på människans matsmältning eftersom det koagulerar och den är anpassad för nedbrytning i fyra steg i kons matsmältningsapparat.

 

Bröstmjölk å den andra sidan, består av 60-80 % mer vassle än kasein som är lättare att smälta för våra magar.

 

Behandlad komjölk brukar förknippas med:

Acne

Allergier

Astma

Artrit

Kolik

Blodig avföring

Kolit

Luftvägsbesvär

Bihåleinflammation

Osteoporos (kan vara lite förvånande eftersom mjölk är tänkt att förhindra detta tillstånd!)

Järnbristanemi (järnbristanemi beror ofta på blödning i tunntarmen som orsakas av mejeriprodukternas proteiner och man är inte mottaglig för järnbehandling i tablettform tills mjölk och andra mejeriprodukter eliminerats)

Trombocytopeni (lågt antal blodplättar), och eosinofili (allergirelaterade blodkroppar)

Hudutslag, atopisk dermatit, eksem, seborré, nässelfeber

Magkramper, utspänd buk

Fibromyalgi, muskelvärk

Depression

Diabetes

Cancer

 

En studie från Finland fann att barn med insulinbehandlad diabetes hade högre nivåer serum-antikroppar mot komjölk. Många fall av astma och bihåleinflammation har rapporterats lindras påtagligt vid uteslutning av mejeriprodukter ur kosten.

 

Intolerans och allergi mot komjölk kan vara en av faktorerna vid plötslig spädbarnsdöd enligt forskning.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

 

 

“In the wild, it is doubtful we’d ever be able to get close enough to a lactating cow, in a forest or grassland somewhere in Asia where cows naturally live, to obtain any milk. Wild bulls are ferociously protective and would gore at us or chase us off first. If we managed to get by the bulls, it is unlikely any cow would allow us to get under her and suck on her teats. We would have to compete with the cow’s own baby, the rightful recipient of her milk, and push or kick the calf away, and somehow get the mother to hold still for us while we sucked or squeezed on her teats. The whole image is so absurd that not even the most committed milk-bibber would ever contemplate attempting it.

 

It is only through an ongoing tradition of vicious domination that humans can drink cows’ milk, an unhealthy and perverse action at its core. The dairy products in our grocery stores are the result of many centuries of human manipulation and horrific brutality against cows – a brutality epitomized by today’s mechanized dairy operations, both large and small.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

 

 

Pushing cows to produce

 

“Pushing Cows to Produce

Cows today are forced to produce a far greater quantity of milk than they ever would in the wild. This is accomplished through two types of manipulation – of food and of hormones. In the wild, a cow, like all mammals, will produce milk after giving birth to a baby, and does so in a classic bell curve for about seven months, beginning at less than ten pounds of milk per day, climaxing at about twenty-five pounds per day, and then tapering back to ten pounds and then to zero as the calf begins to eat solid food. On today’s dairies the newborn calf is immediately removed from the mother, causing enormous anguish to both, and the mother is artificially forced to produce from 90 to 110 pounds of milk per day for a full seven to eight months. Dairy cows are impregnated at a much younger age than would ever occur in the wild, and are kept pregnant virtually continuously, even while they are lactating from the previous pregnancy. The enormous strain of being pushed so hard to produce such abnormally large quantities of milk quickly destroys the health of these cows. Though they would naturally live twenty-five years in the wild, after about four years of this dairy abuse their “productivity” drops off. They are then forced to endure the brutality of the slaughterhouse and be reduced to inexpensive hamburger meat, leather, and animal feed. The enormous and continuous abuse to which dairy cow mothers are subjected makes their milk extremely unhealthy for humans.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

“Whereas in the wild a heifer would not be ready to have her first calf for at least three to five years, that is far too long to feed her without getting milk money from her. Cow feed is expensive, so operators want to get her into production quickly, which means getting her pregnant as soon as possible, in just a year or less, when she is still a mere child in human terms. This is accomplished through hormone manipulation, administering excessive amounts of estrogen and other hormones, as well as prostaglandin, a hormone that is used to bring cows into heat when dairy operators want to have them inseminated. In the vast majority of cases, the dairy cow will be confined to a stall or milking paddock year-round, often exposed to extreme temperatures, with nothing to do but eat and stand in one place, reduced to the status of a milk-producing machine.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

“After three to five years, these mother cows, dairy slaves, are worn out and sent off in overcrowded trucks to face the final insulting brutality of the slaughterhouse. The majority of “downed” cattle arriving at slaughterhouses are dairy cows. These are animals too weak, diseased, or injured to walk off the truck. Their bones may break easily because of osteoporosis brought on by high-protein feed and forced high-volume milk production. Transport may last for several days with no food or water through bitter cold or extreme heat. Sometimes the cows are literally frozen to the inner sides of the trucks. If they have collapsed, these “downers” are shocked with excruciatingly painful prods. If they still can’t move, they are literally dragged by chains, often tearing skin, ripping tendons and ligaments, and breaking bones in the process. They aren’t humanely euthanized because they’re seen merely as meat, and dead carcasses aren’t supposed to be butchered (though that also happens, according to worker affidavits in Gail Eisnitz’s Slaughterhouse). They’re dragged to the killing floor, where their bodies will be ripped apart to produce hamburger meat, animal feed, pet food, leather, gelatin, glue, and other products.

 

The same scenarios apply to dairies that produce so-called organic milk products, except that the feed is organic, there is a limit to some of the hormones and other toxins, and there may be a little more space in the prison stall. The cows are still slaughtered after a few years, and the same pricing mechanism drives the industry: to get the most milk for the cheapest price.”

(WILL TUTTLE i boken ”The world peace diet”)

 

 

 

 

Salmonella

 

“Salmonella poisoning has become all too common, and more often than not, the poisonings involve cow’s milk products.

 

In 1980, nearly 340 cases of salmonella poisoning in Colorado were linked to cheddar cheese sold in the state. A 1982 outbreak in Canada was also attributed to cheese. In April 1985, an enormous outbreak of salmonella from cow’s milk poisoned 180,000 people in Chicago. In 1989, Minnesota and Wisconsin suffered an outbreak from mozzarella cheese. In 1994, 200,000 people across the United States were poisoned. This time, the source was ice cream contaminated by raw eggs.

 

Such outbreaks aren’t constrained to the United States and Canada. In Scotland, there were twenty-one outbreaks of salmonella in milk between 1980 and 1982. A total of 1,090 people became sick and eight died, two of them children.”

(JOSEPH KEON i boken “Whitewash”)

 

 

 

 

 

© 2005 - 2019 Ruben Andersson