HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Symbol för jordning

Rubentexter

Helande maskros

 

(Denna hemsida är anpassad för Internet Explorer eller Edge)

 

Kära Maskros - för mig är du inget ogräs, för mig är du styrka och visdom. Du skänker mig mod, självtillit och skönhet i stunder av vemod och rädslor.

 

Du balanserar min galla så varken ilska eller bitterhet får fäste i min heliga kropp. Du renar mitt blod och lockar fram min starka livsglädje som finns i mitt hjärta.

 

Du hjälper mig att släppa min inre stress så jag lättare kan möta livets prövningar. Kära Maskros - för mig är du inget ogräs, för mig är du Gudomlig.

(RUBEN ANDERSSON)

 

Läs även Maskros

Maskrosens helande egenskaper

© 2005 - 2021 Ruben Andersson