HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Hälsovård

 

Här finner du ytterligare information om saker som påverkar din hälsa och är bra att känna till.

 

Läs även Hälsa & Sjukdom, Jordningens betydelse, Missbruk och Vitamin KGS

 

Klicka på länkarna till höger för att välja ämne.

 

 

 

BH & Bröstcancer

 

“Regularly wearing a bra impairs the proper flow of lymph and may greatly increase the chance of developing breast cancer. Researcher David Moth conducted an experiment in which he measured the actual pressure exerted by bras on the underlying lymphatic ducts. He says, “The results suggest that the lightest possible bras will still exert in excess of that found within the lymphatic vessels.” Several other studies confirm the link between bra wearing and breast cancer. In 1991 Hsieh CC & Trichopoulos D studied breast size and left/right handedness as risk factors for breast cancer. They noted in their findings that premenopausal women who do not wear had less than half the risk of breast cancer than did their bra-wearing peers. This study was published in the European Journal of Cancer, 1991;27(2):131-5.

 

Another more recent study (2000), published in Chronobiology International (the journal of biological and medical rhythm research), found that wearing a bra decreased melatonin production and increased the core body temperature. Melatonin is a powerful antioxidant and hormone that promotes good sleep, fights aging, boosts the immune system, and slows the growth of certain types of cancer, including breast cancer.

 

The most comprehensive studies on this subject were performed by the husband and wife team of applied medical anthropologists, Sydney Ross Singer and Soma Grismaijer. Singer and Grismaijer found that the Maoris, the indigenous people of New Zealand who integrated into western culture, had the same rates of breast cancer as their western peers. The marginalized aboriginals of Australia, interestingly, had practically no breast cancer. The same was true for westernized Japanese, Fijians, and women from other cultures who converted to the practice of bra wearing; when they did so, their rates of breast cancer soared.

 

In the early 1990s Singer and Grismaijer studied the bra-wearing habits of 4,500 women in 5 cities across the U.S.. They found that 3 out of 4 women who wore their bras 24 hours per day developed breast cancer. Among those who wore their bras more than 12 hours per day but not to bed, 1 out of 7 developed breast cancer. This is a slightly higher cancer rate than the standard female population of 1 in 8. By comparison, merely 1 out of 152 women who wore their bras less than 12 hours per day had breast cancer, and only 1 out of 168 women who wore bras rarely or never developed cancer of the breast. In other words, women who wore a bra 24 hours per day were 125 times more likely to develop breast cancer than women who rarely or never wore bra. Interestingly, women who chose to go braless had the same breast cancer rates as men did!”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

 

 

 

 

Bukandning

 

”Naturen har utformat andhämtningen så att buken ska utvidgas vid varje andetag. När det inträffar får organen utrymme att röra sig och blodet cirkulerar lättare. Naturen har således ordnat en inbyggd massage åt organen vid varje andetag. Men det förutsätter korrekt bukandning, annars blir det ingen massage. Enligt en medicinsk forskare ligger dålig andhämtning bakom mer än 75 procent av de sjukdomar som människor går till doktorn för. I de flesta fall orsakas felet av dålig bukandning. Det som är positivt med detta är att det kan avhjälpas så snabbt.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Högst upp i lungorna, i närheten av nyckelbenen, är blodflödet mindre än en deciliter i minuten. Det betyder att ungefär knappt en kaffekopp blod strömmar genom lungornas övre del varje minut. Blodflödet i botten av lungorna, längst ner i bröstkorgen, är däremot drygt en liter i minuten. Större delen av blodcirkulationen pågår i lungornas nedre tredjedel. Om dina magmuskler är spända och hindrar dig från att andas ända ner i buken, får du inte ner syret där allt blodet är. Om du därför kunde rätta till bara detta problem och inte gjorde något annat, skulle det leda till omfattande förbättringar för dina mentala, emotionella och fysiska funktioner.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Om du vill se sund bukandning ska du studera hur ett spädbarn andas. Magen stiger och sjunker utan ansträngning i takt med andningen. Bröstet rör sig en aning, men den främsta rörelsen pågår nedanför diafragman. Längre fram kanske andhämtningen blir hämmad till följd av de olika chocker livet erbjuder. Det är inte ofta man ser dålig bukandning på dagis, men det är inte ofta man hittar korrekt bukandning i skolan.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Forskningen rymmer mängder av fall där sunda andningsmetoder – vanligen bukandning – har botat kroppsliga åkommor. Jag har sett dussintals fall av astma och stressrelaterade sjukdomar försvinna när människor lärde sig effektiva andningsmetoder. Det mest dramatiska fall som jag har personlig kännedom om gällde en kvinna som led av en sällsynt lungsjukdom, som Stanford School of Medicine hade fått ett anslag för att studera. Vid den här tiden, 1989, hade forskarna bara hittat ett dussintal fall i västra USA. Man kände inte till något botemedel, även om en lång rad mediciner hade prövats. Den här klienten var modig nog att själv ta ansvar för sin läkeprocess. Hon ansåg att eftersom sjukdomen påverkade hennes lungor, skulle det kunna vara till hjälp att lära sig andas riktigt. Hon bad forskarna på Stanford att lära henne det, men ingen av dem kunde tala om vad rätt andning var! Hennes läkare ansåg det märkligt att hon ville lära sig att andas. Även om de inte motarbetade henne, betraktade de hennes ansträngningar som ett oförargligt tidsfördriv medan de sökte efter ett effektivt läkemedel. Det är inte så förvånande. Många läkare berättar att de får omfattande undervisning om lungsjukdomar under sin utbildning, men mycket lite information om hur man ser om någon andas rätt, än mindre om hur man lär andra att göra det. Den här kvinnan hittade så småningom fram till en kollega till mig, dr Loic Jassy, och genomförde flera sessioner med andningsövningar. Inom en månad hade sjukdomen försvunnit och har inte återkommit. Det säger något om modern läkekonst att ingen i forskningsprojektet visade något intresse för hur hon botat sig själv. Hennes fall betecknades i rapporterna som ”spontan läkning”.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”När diafragman drar ihop sig och expanderar nedåt och utåt vid inandning sänks inte bara trycket i bröstet utan även i magen. När dessa trycksänkningar samverkar pressas de venösa blodkärlen, som är de blodkärl som för blodet tillbaka till hjärtat, samman. Det gör det lättare för blodet att transporteras tillbaka till hjärtat, vilket kan ha en positiv verkan på exempelvis åderbråck. Utan hjälpen från diafragmans rörelse tvingas hjärtat jobba hårdare.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

”De ådror som leder blodet tillbaka till hjärtat kallas vener. Ett sinnrikt system av klaffar i venerna hindrar blodet från att rinna baklänges och säkerställer återflödet till hjärtat. När återflödet till hjärtat minskar på grund av olika anledningar kan det ge en synlig blodansamling, vilket kallas åderbråck. En djup andning där diafragman jobbar upp och ned vid varje in- och utandning hjälper blodet att återvända till hjärtat. Diafragmans muskelrörelse är mycket viktig för det venösa återflödet. Flera kursdeltagare som förbättrat sin diafragma-andning vittnar om en minskning av åderbråcken.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

”Ett system som är beroende av diafragmans rörelse är lymfsystemet. Alla organ i buken ger ifrån sig slaggprodukter. Lymfsystemet, som är en viktig del av vårt immunförsvar, har som uppgift att föra bort detta slagg via lymfvätskan. Vi har mer lymfvätska än blod i kroppen, men till skillnad från blodet som pumpas runt av hjärtat, saknar lymfvätskan en egen pump. Lymfvätskan får förlita sig på muskelrörelser. Därför är rörelsen i diafragman väldigt viktig för lymfsystemet, då det är en rörelse som pågår utan uppehåll.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

"Den som andas ytligt förgiftar sig själv.”

(PAUL BRAGG)

 

Läs även Andas med magen! och Näsandning

 

 

 

 

Effektiv terapi

 

"Individen kan bara nå psykisk mognad genom att arbeta hårt och länge med sig själv. En korttids-terapi kan hjälpa i en akut situation eller kanske för att lösa ett klart avgränsat problem, men det långsiktiga målet för all terapi är att utveckla individens kapacitet för en spontan relation med sig själv och med andra människor. Det är en illusion att tro att ett problem som har tagit många år att utveckla kan rättas till på några korta månader.

 

Effektiv terapi måste påverka patienten känslomässigt. Om terapin inte påverkar individen, oavsett om det är på ett behagligt eller obehagligt vis, är den helt enkelt inte värd ansträngningen. Komplexen är emotionellt laddade knutpunkter i psyket och för att kunna dra nytta av den vitalitet som ligger låst i dessa komplex, måste vi röra om i våra känslor. Det som gör terapin komplicerad och smärtsam är våra svårigheter att acceptera det som kommer upp ur psykets djup.

 

Den terapeutiska processen är för patienten inte så mycket en fråga om att "göra någonting" som att han tillåter psykets olika delar att utföra sitt arbete med honom. Genom att tillåta det som finns inom honom att stiga upp till ytan, och genom att i ökande grad lära sig acceptera det som finns inom honom, återupptäcker individen sitt centrum. Då kan han börja leva det liv som borde vara hans.

 

Den jungianska analysen är inriktad på att undersöka psykets värld och meningen med denna undersökning är att patienten ska kunna etablera en levande relation till sig själv. Syftet är inte att åstadkomma någon form av perfektion utan ett större mått av helhet. Även om det är viktigt att förändra och förbättra sig själv, är den största förbättringen den som gör att man kan börja acceptera sig själv precis som man är. Att tycka om sig själv på det viset handlar mer om en förändrad attityd än om ett förändrat beteende. Vårt beteende speglar vad som försiggår inom oss. När hjärtat förändras, följer beteendet efter."

(GUY CORNEAU i boken "Frånvarande fäder, förlorade söner")

 

 

”Du kan gå åratal i terapi, men ända tills du väljer att göra saker och ting på ett annat sätt fortsätter du bara att gå i cirklar.”

(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Åter till kärleken”)

 

Läs även Känslor i terapi och Orsak & Verkan

 

 

 

 

Health-requisities

 

"1. Love of Self

2. Healthy Self-image and Esteem

3. Passionate Love of All Life

4. Awareness

5. Intention

6. Inner Focus/Listening

7. Abidance by the Senses and Intuition

8. True Knowledge

9. Graceful, Grateful, Respectful, Generous Attitude

10. Organic, Properly-combined Vegan Diet

11. Pure Water

12. Pure Air

13. Sunshine

14. Warm Climate

15. Fitness and Posture

16. Security and Peace of Mind

17. Rejuvanative Rest and Sleep

18. Heart-centered Self Nurturing

19. Sharing of Love

20. Relaxation

21. Humour

22. Creative Expression

23. Emotional Flow and Release

24. Rhytmic Movement

25. Musical Indulgence

26. Simple Lifestyle

27. Communing With Nature

28. Gardening

29. Service Living Your Life's Purpose

30. Engaging in Self-improvement Challenges

 

By living hygienically, or healthfully, we are enabled to rejuvenate and reach our full health potential."

(DAVID KLEIN i boken "Self healing colitis & crohn's")

 

Läs även Personal bill of rights

 

 

 

 

Idealism

 

”Vårt samhälle hyllar illusionen att alla belöningarna går till de perfekta. Men många av oss håller på att märka att det kostar på att vara perfekt. Följderna av att efterapa ”idealmänniskorna” kan tära på oss, fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Jag har arbetat med så många bra människor som har lidit av olika sjukdomar – missbruk, depression, sömnlöshet och sjuka relationer. Det är människor som aldrig blir arga, aldrig tänker på sig själva i första hand, aldrig ens ber för sig själva. En del har cancer i kroppen och de vet inte varför. Djupt begravda i deras kropp, tillbakaträngda längst inne i deras medvetande, finns alla deras drömmar, vrede, sorg och längtan. De uppfostrades till att tänka på sig själva i sista hand eftersom det var så bra människor gjorde. Det svåraste för dem är att bryta sig loss från denna uppfostran, att upptäcka vem de verkligen är. Eftersom de förtjänar sin egen kärlek, förtjänar de förlåtelse och medkänsla och därför också att uttrycka sin ilska och sin egoism.”

(DEBBIE FORD i boken ”Krama din skugga”)

 

Läs även här

 

 

 

 

Inre förändring

 

“Sedan långt tillbaka har läkare känt till att det finns enstaka och mycket sällsynta fall av vad man kallar spontan remission (återgång) av cancer. Vi har hört talas om tillfällen då läkare skulle operera en patient och efteråt sagt: ”Vi öppnade honom, men han var full av cancer, och det fanns ingenting vi kunde göra. Cancern var omöjlig att operera. Vi kunde bara sy ihop igen. På sin höjd kunde han ha ett halvår kvar att leva.” men fem eller tio år senare visar det sig att personen fortfarande lever, och det utan ett spår av cancer.

 

Man skulle kunna tro att läkarna skulle bli fullständigt fascinerade av fall som dessa och göra allt för att studera och utforska dem noggrant. Så är inte fallet. I åratal har läkare envist hållit fast vid inställningen att sådana här saker är omöjliga, och det är bara under de senaste femton åren som man på allvar börjat studera sådana fall. Det är fortfarande för tidigt för att dra några vetenskapligt och statistiskt giltiga slutsatser av resultatet, men det finns mycket som pekar på att en av de gemensamma nämnarna hos dessa sällsynta fall är att patienterna själva genomför mycket radikala förändringar i sina liv. När de själva fått höra att de bara har ett år kvar att leva, säger de till sig själva: ”Det var då förbaskat om jag ska tillbringa resten av mina dagar med att gå och slita på IBM. Jag vill renovera gamla möbler. Det är det jag alltid har velat göra.” Eller: “Om jag bara har ett år kvar att leva, så vete sjutton om jag vill leva med den där gamle stofilen jag är gift med.” De genomförde alltså drastiska förändringar i sina liv, och deras cancer försvinner.”

(M. SCOTT PECK i boken “Vidare på den smala vägen”)

 

 

“All events in life that appear to be negative are, in fact, unique opportunities to become more complete and whole inside and to move forward in life. Whenever we need to give ourselves more love, time and appreciation but fail to fulfill these essential needs, someone or something in our life will push us in that direction. Feeling rejected by or being disappointed and angry with another person, highlights a lack in taking responsibility for the negative things that happen to us. Blaming oneself or someone else for an unfortunate situation results in the feeling of being a victim and is likely to manifest itself as disease. Moreover, if we cannot understand the accompanying message of our illness, we may even have to face death to appreciate life or living.

 

Cancer, in an unconventional sense, is a way out of a dead-locked situation that paralyses the heart of a person. It helps to break down old, rigid patterns of guilt and shame that keep a person imprisoned and bound by a constant sense of poor self-worthiness. The current medical approach does not target this major issue behind cancer, but the “disease process” does, provided it is allowed to take its course. Chemotherapy, radiation, and surgery encourage a victim mentality in the patient and are unlikely to heal the root causes of this affliction. Miracle cures happen when the patient frees himself or herself of the need for victim-hood and self-attack. When the person’s inner sense of well-being and self-acceptance are strong, external problems fail to have a major disruptive impact. Thus, removing external problems in life alone may not be sufficient to induce a spontaneous remission; an accompanying inward change is also essential.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

 

 

“The pattern common to all these women (who recovered from breast cancer) was that recovery, which the medical profession views as a return to the predisease condition, was in fact a transformation into something new. In my experience, the disease often opens one to a spiritual reality previously unrecognized.

 

The sense of our mortality and our reason for being stares us in the face. What is real? How can we do something real before we die?

 

In that moment the long trip from head to heart occurs and the intelligent, loving light shines on our path and lights our way. We contact something that goes beyond all our previous experiences and are aware of an order in the universe that includes darkness and disease. However, it is all spiritual and part of life and leads us to a rebirth and reawakening to a new reality. When one reawakens to this potential in each of us the resources that come with this are incredible. We know we can survive events that are full of pain because we have a constant source of renewal.”

(BERNIE SIEGEL i boken “Peace, love and healing”)

 

 

”Those who have gone into complete remission of cancer and remained free from it are also the most likely candidates to reveal the mechanisms that cause and cure cancer.

 

Anne was 43 when she was diagnosed with an incurable form of lymphoma and was given only a short time to live. It was strongly recommended that she have radiation and chemotherapy treatments, the two most commonly used methods of combating cancer cells. Anne was aware that the treatments could not only substantially increase the risk of secondary cancer, but also have potentially severe side effects. She refused the treatment, arguing that if the cancer was incurable anyway, why treat it and suffer painful side effects.

 

Having accepted that she had an incurable disease, which meant that she came to terms with death, Anne felt free to look for alternative ways to make the “transition” easier. Rather than passively accepting her fate, she decided to focus on feeling well and began taking an active role in improving her well-being. She tried everything from acupuncture and herbal medicine to meditation and visualization, which were all definite signals of caring attention sent to her body’s cells. Anne’s cancer went into remission a few months later. Within a year all apparent signs of cancer had disappeared, much to the astonishment of her oncologist. Now, over two decades later, she is not only without a trace of cancer, but she also feels that she has never been healthier and more vital as she is now.

 

Linda was diagnosed with a malignant melanoma (the most aggressive form of skin cancer) when she was just 38 years old. After several unsuccessful operations, she was informed that her cancer had progressed to the point that it was “terminal” and that she had only one year to live. Linda also refused treatment with chemotherapy and radiation and, instead, focused on the more positive approaches of healing, including yoga, praying, vegetarian diet, meditation and daily visualizations. Today, 22 years after having outlived her death sentence, she is as healthy as she can be with no trace of even a skin irritation.

 

Both Anne and Linda have changed their entire attitude to life from being passive victims of an uncontrollable “invasive” disease, to being active participants in the creation of a healthy body and mind. Taking self-responsibility was their first step to remove the focus from cancer and direct it towards consciously creating healthfulness.

 

To call the remissions “miracle cures” is certainly not correct. Today there is ample documentation of remarkable recoveries with every type of cancer and nearly every other disorder, from diabetes to warts and even AIDS. The fact that a spontaneous remission of cancer can occur even in the final stages of the illness shows that the immune system has not only the potential to quickly and effectively clear the body from existing tumors, but also to prevent new ones from forming, provided their causes are addressed. A shift in attitude fron “having” to attack and kill cancer cells to leaving them in peace and eliminating the energy-depleting influences in life may be a strong enough stimulant for the immune system to do away with the symptom (the cancerous tumor). Without its root causes, cancer is as harmless as a simple cold.

 

People like Anne and Linda don’t have to be the exception, they can be the rule. When Michalis, a Cypriot businessman, came to me with kidney cancer, he told me that his doctors had given him only one month to live. They had already removed one of his kidneys and believed that his second one “would not make it that much longer either.” Yet one month was sufficient for Michalis to remove enough toxins from his body to stop the cancer from growing. The cleansing procedures turned out to be very effective for him. Formerly a heavy drinker, meat eater, and late night reveler, he decided to stop depleting his energy from one day to the next. I have seen few people as determined to change his lifestyle as Michalis. The next visit to his cancer clinic in Germany three months later (much to the doctor’s surprise, as they didn’t expect to see him alive) revealed no trace of kidney cancer or any other disease, and after 14 years he is as healthy and active as ever.

 

Spontaneous remissions rarely occur spontaneously or for no apparent reason. The body regards cancer as an emotional and physical obstruction that can be overcome through a healing crisis and cleansing on all levels of body, mind and spirit. Active participation in the healing process and taking self-responsibility (an expression of love for oneself) is an absolute necessity in the treatment of every type of disorder, including cancer. Having cancer does not equate with being a helpless victim who is at the mercy of oncologists or surgeons.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Timeless secrets of health & rejuvenation”)

 

 

“What we achieve inwardly will change outer reality.”

(OTTO RANK)

 

Läs även Förändring

 

 

 

 

Kroppens energi

 

Tusen år gammal vetskap

 

Du ”tar ut dig”, ”kör slut på dig”. Men din energi är inte förbrukad. Den cirkulerar. Från konceptionsögonblicket till din död. Den kretsar runt i sin naturliga bana genom din kropps hermetiska labyrint tills den stöter på ett hinder. Då bromsas den upp, fortsätter inte samma väg utan vänder och sprider sig. Då säger du att du är trött, att orken är slut. Men orken har du. Energin finns där. Du bara hindrar den att tjäna dig på det sätt som är bäst ägnat att ge dig välbefinnande. Då du tvingar den att vända, vänder du den mot dig själv.

 

Det är alltså energin som ger vår kropp inre sammanhang genom att animera alla organ, som alla också är aktiva i sig själva. Vi har förut sett hur nödvändigt det är för människans jämvikt och hälsa att hon gör sig medveten om kroppen som en helhet där varje del är beroende av de övriga. Nu är det dags att gå ett steg längre.

 

Det är dags att påminna om en verklighet som vår civilisations prioriteringar ofta får oss att strunta i. Det är dags att bli medveten om sambandet mellan den Helhet som är vår kropp och den Helhet som är Universum, mellan våra kroppsorgans ständiga rörelser och jordens och solens rörelse. I vår tid är vi så ivriga att gå framåt att vår blick alltid är riktad rakt fram. Vi är så intresserade av specialisering att vårt synfält har smalnat. Tänk om vi skulle öppna våra ögon för det som inte ”går framåt”, om vi skulle se på de oföränderliga fenomenen omkring oss?

 

Då skulle vi se att den kosmiska rytm som styr solens och månens, dagens och nattens, årstidernas kretslopp är samma rytm som vår livsenergi följer i sin rörelse. Vi skulle se att kroppen utan att invänta samtycke från vår ”intelligens” erkänner och lyder de kosmiska lagarna. Och när vi har förstått hur kroppen lever sitt liv, blir vi kanske beredda att hjälpa den att fungera så väl som möjligt genom att sköta och underhålla den med metoder som tar fasta på sambandet med naturen.

 

Ofta känner den som lever nära naturen lättare att hans kropp är en del av den. Min mormor till exempel, som var från bergstrakterna och som bykvinnorna kallade på när de skulle föda, visste i förväg vilka nätter hon skulle få lov att stiga upp – hon bara räknade månskiften. Hon lärde mig också att dessa skiften påverkade ägglossningsperioderna. Hon var mycket noga med att inte så rotsaker vid nymåne eller klippa håret när månen var i nedan, om hon ville att det skulle växa bra.

 

Äldre tiders fysiologer har observerat att olika organ får sin tilldelning av energi vid olika tider på dygnet eller under årstiden. Att de flesta astmaanfall äger rum i gryningen är ingen tillfällighet utan beror på att lungorna är på höjden av sin verksamhet klockan tre på morgonen. Hjärtbesvär är vanligast mitt på dagen – den tid då hjärtat förbrukar maximalt med energi. Tjocktarmen får sin största tilldelning mellan fem och sju på morgonen, vilket förklarar att de flesta tömmer tarmen på morgonen…

 

Nyligen har forskare upptäckt att energin – långt ifrån att vara en abstrakt substans eller ett mystiskt begrepp – i själva verket är en påtaglig realitet, visserligen normalt osynlig för blotta ögat, men möjlig att fotografera. Ryssen Kirlians forskning ger visuella bevis för att det existerar en energi som animerar varje biologisk kropp – vare sig det är ett djur eller en växt. På fotografier syns denna energi som en strålkrans i starka färger på kroppens yta, den påminner om glorian kring helgonens huvuden i den traditionella konsten. Denna så kallade ”aura” förlorar intensitet och ändrar färg när organismen är sjuk. Andra forskare har konstaterat att de ställen på människokroppen som utsänder det starkaste ljuset motsvarar de punkter som akupunktörerna alltid har använt sig av.

 

Men vad exakt är det man fotograferar? Varifrån kommer denna lyskraft? Från organismens yta, från huden. Huden? frågar du. Men det finns ju inget vanligare, vardagligare än vår hud. Det stämmer, men vår hud är inte bara till för att hölja våra inre organ, den ger dem också en sammanhängande yta där energin som animerar dem kan cirkulera. Du framhärdar: vår hud är vår hud och våra inre organ är våra inre organ, man får inte röra ihop begreppen. Jag svarar att röran kommer sig just av denna partiella och separatistiska syn på kroppen. Att se kroppen som en enhet betyder inte bara att se det ömsesidiga beroendet mellan framsidan och baksidan. Man måste också förstå sambandet mellan insidan och utsidan. I själva verket ”projiceras” de inre organen på huden och kan vårdas utifrån huden genom en teknik som härstammar från en femtusenårig läkekonst: den kinesiska.

 

När energiflödets naturliga rytm störs av en inre orsak, t.ex. näringsöverskott, eller en yttre, som en plötslig klimatförändring, sätter en frisk organism i gång sitt eget regleringssystem. Det är bara att vänta på att det ska ”gå över”. Men det händer att detta naturliga regleringssystem blir överansträngt och inte klarar störningen. Då vänds energin och skingras. Det blir överskott på vissa ställen och brist på andra. Energiflödet kan inte längre följa sin naturliga bana. Som ett slags slussar ligger akupunkturpunkterna utmed denna bana, och det är genom reglering av de slussarna som den kinesiska läkarvetenskapen återställer den normala cirkulationen genom hela kroppen.

 

Men hur kan ett litet stick med en nål på en mycket bestämd punkt på huden återställa den avbrutna cirkulationen? Därför att den gräns som förbinder oss med – eller skiljer oss från – kosmos, det är just vårt hölje, vår hud. Det är på hudytan energin cirkulerar och det är på hudytan våra innersta organ ”projiceras”: hjärta, lungor, njurar, lever…

 

Således kan akupunktören genom att tillämpa en exakt matematisk teknik, genom att kombinera två eller tre punkter på hudens yta (man räknar med närmare 7 000 möjliga) på ett spektakulärt sätt lindra smärtan i och bota sjuka organ som är på oåtkomligt avstånd från hans nålar. I de stora akupunktörernas ögon är det förresten en finess att verka på avstånd, undvika en alltför direkt behandling. Och tvärtemot den allmänna föreställningen är det inte med ett stort antal nålar man når bäst resultat, finessen består i att kombinera punkterna på ett sådant sätt att man kan sätta ut så få som möjligt.

 

I alla tider har akupunktur varit preventivsjukvården par excellence. De fornkinesiska mandarinerna betalade sina läkare för att de skulle hålla dem vid god hälsa och inställde betalningarna så fort de blev sjuka.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

”När jag senare studerade akupunktur och de tekniker som härrör från den förstod jag att om Françoise Mézières metod kan inordnas i något system måste det vara ett orientaliskt. Då jag såg planscher med den kinesiska läkekonstens ”meridianer” eller energiflödesbanor, slogs jag av hur alla kraftmeridianer (yang) var belägna i kroppens bakre delar, från kraniet till fötterna, och alla passiva meridianer (yin) på kroppens framsida. I kinesisk medicin gäller, precis som för Françoise Mézières, att yang inte får ta överhand över yin och kroppen måste betraktas som en helhet. Denna syn på kroppen som beroende av jämn fördelning av dess energi för att vara frisk strider mot den västerländska synen på kroppen som uppdelad i ”fält” som kräver var sin specialist.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

 

 

Motion

 

”En halvtimmes aerobisk aktivitet fem dagar i veckan ökar hjärtats effektivitet som pump, stärker hela kärlsystemet, sänker kolesterolhalten i blodet, minskar risken för onormal levring i blodet samt hjälper till att balansera det autonoma nervsystemets aktivitet (vilket minskar risken för arytmi och kärlkramp). Den här sortens träning kan också öka cirkulationen i hjärtmuskeln så att blodet kan hitta alternativa vägar om en propp skulle uppstå i ett kranskärl. En mindre del av hjärtmuskeln går då förlorad än i ett hjärta som inte har stärkts genom träning. Människor som har god kondition har bättre möjligheter att överleva en hjärtinfarkt och bli helt friska igen.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

“Motion är ett ytterst viktigt medel för att bygga upp njurarna och förbättra deras funktion. Om man motionerar regelbundet kan man hjälpa kroppen att utvecklas och öka livskraften.”

(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)

 

 

“När man motionerar sätter man musklerna i rörelse, vilket ger energi och balans åt det centrala nervsystemet. Långvarig träning stärker hjärnverksamheten och förbättrar immunförsvaret.”

(FAN XIULAN i boken ”Hälsans tao”)

 

 

”Det finns ingen sportgren som är välgörande för hela kroppen… med undantag för fotvandring.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken "Kroppen har sina skäl")

 

 

"I'd like to add a few words on behalf of walking. It is the most accessible, natural exercise for the human body. We're designed to do it. Brisk walking uses more muscles than running. It avoids the jarring of running on concrete, which even the best shoes only partially soften. Striding along with arms swinging, and deep, rhythmic breathing develops a strong cardiovascular system, improved muscle tone in legs, arms, and upper body, and stimulates the "exercise fever" that helps the immune system. Walking improves lymph circulation, expands the energy field around the body, and can be done outdoors on nearly any terrain, or indoors on a treadmill."

(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)

 

 

“I offer one more reminder from Ben Franklin: “Those who can have patience, can have what they will.” And one from Samuel Johnson, who said, “In a contest between patience and power, bet on patience.”

 

Finally, remember that vigor and vitality is a matter of activity, not necessarily formal exercise. I’m always amazed to see cars driving around and around, looking for the closest space to the health club so they can get on a treadmill and walk three miles! Park the car at the farthest point from the store. Use the stairs instead of the escalator or elevator. Carry your groceries, garden, and do other activities that keep you moving. You will add more years to your life and more life to your years.

 

When sharks stop moving, they die; the same is true for people. (It just takes a little longer.) So continue to move, stretch, and breathe deeply whether you are doing deliberate, conscious exercise, or simply remaining active in everyday life.”

(DAN MILLMAN i boken “How to succeed in sport and life”)

 

 

“Stamina is a natural response to training. If you place a demand on your lungs and heart to bring oxygen to the tissues more rapidly, they’ll accommodate. If you make a demand on your muscles to work for longer periods of time, they’ll adapt to that demand.

 

Stamina is interrelated with relaxation, strength, and suppleness. As you release chronic tension and relax, you improve stamina. With greater effective strength, you can work more over a longer time. As you become supple, you move through greater range with less energy. It takes time to get into shape, but not as much as some of us fear.

 

Lawrence Morehouse, a UCLA researcher, with other colleagues has found that in six weeks of inactivity, you can lose eighty percent of your conditioning. And in six more weeks of progressive training, you can also regain 80 percent of your peak condition.

 

You don’t have to hurt to develop stamina. The jogger who trains for two weeks, running one and a half miles on level ground, and then decides to start running hills for three miles is forgetting natural order. Apply patience; develop stamina gradually. You’ll inevitably get to your desired level of fitness, based on how long you continue progressive training, not how quickly you do so. Getting in shape can be an invigorating, pleasurable activity or a masochistic experience, depending on your degree of patience. You shouldn’t try to rush into shape any more than a seed would rush to grow into a tree. Some adjustments, and even discomfort, are a natural part of the process as your body accommodates to greater capacity, but if it feels like agony, then you need to slow down and stop “pushing the river.””

(DAN MILLMAN i boken “How to succeed in sport and life”)

 

 

“Exercise is an essential part of a balanced lifestyle. In earlier times in a more agrarian culture, the daily activities involved in sustaining life provided most of the exercise that was needed to maintain a healthy body. However, as we have evolved into a more sedentary lifestyle, most of us need to consciously incorporate some form of additional exercise into our daily routines.

 

Some of the reasons why exercise is important are obvious; others less so. Following are some of the more important considerations:

 

Muscle Tone

Maintaining muscle tone and a physically attractive body is undoubtedly the most important motivator for most people when it comes to exercise. We know that muscles tend to atrophy if they are not regularly used. So for most of us, maintaining our muscles in good working condition and our body in good physical appearance is an important part of a healthy self-image.

 

Skeletal Mobility

The joints in our skeletal form need movement in order to maintain a full range of flexibility. The exercising we do to maintain muscle tone normally takes care of this need without special attention. However, certain types of stretching routines, such as yoga, can be very beneficial in maintaining an agile body.

 

Aerobic Exercises

Aerobic exercise uses large muscle groups in a rhythmic and continuous manner to elevate our heart rate and breathing for a sustained period of time. This can be in a simple form such as walking, jogging or swimming; or it can take a more rigorous form such as step, spin or dance routines found in many workout programs. Accelerated breathing that accompanies aerobic exercise brings more oxygen into the bloodstream. And the increased heart rate maximizes the flow of blood to all parts of the body.

 

Perspiration/Detoxification

The skin has an important role in eliminating toxins from the body through the sweat glands. So any exercise that causes a person to break into a sweat can be helpful in this regard. As the body generally becomes detoxified through the cleansing processes discussed in Part 1 of this book, and through an improved diet, the need for elimination of waste products through the sweat glands becomes less imperative.

 

Lymphatic System

The lymphatic system, which drains toxic and noxious substances from the connective tissues of the organs and muscles, depends on the daily movement of all the parts of the body to function properly. Unlike the blood, which has a heart to circulate it around the body, the lymph fluid has no such direct pumping device. The lymphatic system relies heavily on our breathing. When the muscle responsible for the breathing action of the lungs (diaphragm) extends into the abdomen, it exerts great pressure on the intestinal lymph vessels, thereby squeezing their contents. This forces the lymph to move through the lymph ducts. Thus, each inhalation and exhalation acts as an indirect pump for the lymphatic system. Shallow breathing that accompanies a sedentary lifestyle has a detrimental effect on proper lymph drainage. Exercise, however, can greatly improve lymphatic functions, thereby preventing a multitudes of diseases.

 

Cerebrospinal Fluid System

The cerebrospinal fluid circulates within the spinal column and the space between the inside of the skull and the surface of the brain. It is a primary conductor for life energies, or “chi”, within the body. Like the lymphatic system, the cerebrospinal fluid system depends on the movement of the body, particularly deep breathing, to circulate its fluid.

 

Emotional Clearing

Emotions that cause tension, such as anger, fear or frustration, can become lodged in the muscular structure of the body. Regular physical exercise is an important aid to clearing these energies from the body before the create health problems.

 

Body-Mind-Spirit Integration

Some forms of exercise from Eastern traditions, such as Yoga, Tai Chi and Qigong, are designed to incorporate movement, breathing and mental focus in a way that promotes harmonious integration of body, mind and spirit. Ideally, they are done in a natural setting that can deepen our connection with the world of nature that surrounds us. But even if done in an indoor environment, they can provide needed exercise for our body in a way that nurtures all aspects of our beingness.”

(ANDREAS MORITZ & JOHN HORNECKER i boken “Simple steps to total health”)

 

 

“Motion kan ersätta nästan varje form av medicin, men inga mediciner kan ersätta motion.”

(en fransk läkare på 1700-talet)

 

 

"De som inte anser sig ha tid för att motionera måste förr eller senare avsätta tid till att vara sjuka."

(EDWARD STANLEY)

 

 

"Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre."

(okänd)

 

 

 

 

Musik

 

“Musik är hälsokost för själen.”

(okänd)

 

 

”De som dansar upplevs ofta som galna av dom som inte hör musiken.”

(grekiskt ordspråk)

 

 

”Musik är en bro mellan himlen och Jorden.”

(citat från filmen "The forbidden kingdom")

 

 

”Without music, life wouldn’t be fair.”

(okänd)

 

 

"God musik är näring för själen!"

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)

 

 

“Musik är det enda språk som inte behöver översättas.”

(BERTHOLD AUERBACH)

 

 

“Ingen är så rå, så hård och full av ondska att ej musiken ändrar hans natur.”

(WILLIAM SHAKESPEARE)

 

 

"The world's most famous and popular language is music."

(PSY)

 

 

"Music is the strongest form of magic."

(MARILYN MANSON)

 

 

"Music in the soul can be heard by the universe."

(LAO-TZU)

 

 

"I think music in itself is healing. It's an explosive expression of humanity. It's something we are all touched by."

(BILLY JOEL)

 

 

"One good thing about music, when it hits you, you feel no pain."

(BOB MARLEY)

 

 

"Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything."

(PLATO)

 

 

"Where words fail, music speaks."

(HANS CHRISTIAN ANDERSEN)

 

 

“Dit solens strålar inte når, dit når dock tonerna.”

(SÖREN KIERKEGAARD)

 

 

“Nicolo Paginini, one of the greatest violinists of all time, was about to perform before a sold-out opera house. But as he walked out on stage to a huge ovation, he realized that something was terribly wrong – he had someone else’s violin in his hands. Horrified, but knowing that he had no other choice, he began to play. And that day, he gave the performance of his life. After the concert, Paginini was in his dressing room speaking to a fellow musician. He reflected -Today, I learned the most important lesson of my entire career. Before today I thought the music was in the violin; today I learned that the music is in me.”

(DAN MILLMAN i  boken “Living on purpose”)

 

 

MUSIC TO YOUR EARS

A great friend and mentor of mine, Jack Downing, was a psychiatrist and teacher to thousands in his lifetime. Once, during a stressful time of my life, he gave me a suggestion that put me on a path I’ve benefited from ever since. Jack had a theory that if people put on their favourite music and danced for an hour a day, they wouldn’t need therapy or psychiatric medications. This was an especially radical point of view from a doctor who’d been a standout in his field and had taught at such esteemed places as the Menninger Foundation.

 

I took his advice and began to do free-form movement to music whenever I felt stressed, depressed, or confused. It always had a powerful effect on elevating my mood. Soon, I was so hooked on it that I didn’t wait until my mood dropped. I started doing it simply as a way to feel good, even if I didn’t feel bad.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

Läs även Musik är helande

 

 

 

 

Naturen

 

"För att få en god hälsa måste vi följa naturens lagar."

(orientaliskt ordspråk)

 

 

“Människan kan lura sig själv, men hon lurar aldrig naturen.”

(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)

 

 

”Läkarens uppgift är att alltid arbeta i samklang och harmoni med naturen. Aldrig må han arbeta emot naturen.”

(HIPPOKRATES)

 

 

"Naturen är den enda stora läkaren och den enda, som har rätt att kalla sig läkare, medan de, som velat fuska i hennes yrke utan att vilja lära av henne, endast är jämmerliga klåpare. Det är de, som förvandlat livet till det inferno av sjukdomar, som det är nu."

(LENNART HALLBERG i häftet ”Ur astmans dödsgrepp”)

 

 

”Naturen är vida överlägsen den skickligaste kemist.”

(P E NORRIS i boken ”Honung – naturens eget hälsomedel”)

 

 

”Att vistas i naturen är så viktigt för det självläkande livet att det borde ordineras av läkare!”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)

 

 

“Vitality and beauty are gifts of nature for those who live according to its laws.”

(LEONARDO DA VINCI)

 

 

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

(ALBERT EINSTEIN)

 

 

"Nature is the ultimate teacher."

(DAN MILLMAN i boken “How to succeed in sport and life”)

 

 

”Naturens ljud och syner är påminnelser om en kärleksfull skapelse.”

(DEEPAK CHOPRA i boken ”Vägen till kärlek”)

 

 

”Nature makes the cure; the doctor’s job is to aid nature.”

(HIPPOCRATES – 400 B.C.)

 

 

”Natur, musik, vila och tystnad är fantastiska healers.”

(CAROL ADRIENNE i boken ”När livet förändras”)

 

 

“If our hospital room looks out on a tree, we heal faster than if it faces a brick wall."

(JOAN BORYSENKO i boken ”Guilt is the teacher, love is the lesson”)

 

 

”Det är viktigt att leva i harmoni med naturen. Många människor jag möter känner rädsla för naturen och betraktar den som i grunden fientlig. Jag är ledsen att behöva säga att jag stöter på denna inställning även inom mitt eget yrke. Många av mina läkarkollegor är till exempel övertygade om att farmaceutiska preparat är säkrare än örtmediciner, eftersom preparaten är välbekanta och man vet vad de innehåller. Enligt min erfarenhet är det precis tvärtom. (Antalet växter, svampar eller insekter som kan döda eller skada oss allvarligt är ytterst litet, medan de farmaceutiska preparat som kan döda eller skada oss allvarligt är betydligt fler.) Naturen må vara komplicerad och vild, men den är vår vän, inte vår fiende.”

(ANDREW WEIL i boken ”Lev bättre längre”)

 

 

“Nature’s way is simple and easy, but men prefer what is intricate and artificial.”

(LAO-TZU)

 

 

”In nature there are neither rewards nor punishments; there are only consequences.”

(ROBERT B. INGERSOLL)

 

 

“Nature knows best, but sometimes humans have to find this out the hard way.”

(BERNARD JENSEN i boken ”Dr. Jensen’s guide to better bowel care”)

 

 

“If there is one way that is better than others, it’s the way of nature. The best is not always what science tells us to do, or what a doctor tells us to do. Better than looking toward science or doctors is turning to nature for a new and better understanding.”

(BERNARD JENSEN i boken ”Dr. Jensen’s guide to better bowel care”)

 

 

”I sin vishet skapar naturen ingenting onödigt!”

(ARE WAERLAND i boken ”Vägen till en ny mänsklighet”)

 

 

”When we break the natural laws, they break us.”

(GABRIEL COUSENS i boken ”There is a cure for diabetes”)

 

 

“I believe in God, only I spell it Nature.”

(FRANK LLOYD WRIGHT)

 

 

"Every flower is a soul blossoming in nature."

(GERARD DE NERVAL)

 

 

"All konst är en efterapning av naturen."

(SENECA)

 

 

"Man's heart away from nature becomes hard."

(STANDING BEAR)

 

 

"If you truly love nature, you will find beauty everywhere."

(VINCENT VAN GOGH)

 

 

"Adopt the pace of nature: her secret is patience."

(RALPH WALDO EMERSON)

 

 

"Naturen säger aldrig en sak och visdomen en annan."

(JUVENALIS)

 

 

"I go to nature to be soothed and healed, and to have my senses put in order."

(JOHN S. BURROUGHS)

 

 

"One touch of nature makes the whole world kin."

(WILLIAM SHAKESPEARE)

 

 

"To forget how to dig the earth and to tend the soil is to forget ourselves."

(MAHATMA GANDHI)

 

 

"Nature is my medicine."

(SARA MOSS-WOLFE)

 

 

"Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you."

(FRANK LLOYD WRIGHT)

 

 

”Det som vi inte kan se existerar likafullt. Bakom naturens hemligheter finns det någonting subtilt, onåbart och icke förklarbart. Att ge större respekt för kraften bakom allt det som vi kan förstå – det är min religion.”

(ALBERT EINSTEIN)

 

 

"Medvetenhet om och vördnad inför naturens självläkande kraft – ännu en av Hippokrates principer – har varit ett ständigt tema i min egen forskning och mitt eget yrkesutövande.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

”The habits and lifestyles of contemporary culture will not lead us to vibrant health. Multinational corporations, the allopathic medical conglomerate, pharmaceutical empires, chemical companies, governmental agencies, advertisements, the meat and dairy industry, educational institutions and the mainstream media have homogenized into a self-perpetuating system that keeps us in the dark about the benefits of living a more natural lifestyle. So long as people are kept in ignorance – deliberately or not – the homogenized, synthetic culture that causes degenerative disease will prosper, at our expense. Yet, as we educate ourselves, educate others and apply natural living philosophies to daily living, the tide will turn and our collective health will be restored to full vibrancy, as nature intended.

 

Swimming against the tide of our synthetic contemporary culture – which, by the way, can include your friends, family and co-workers – is not always easy. But the best things in life are rarely easy to attain. Nevertheless, if I and millions of others can thrive in a natural lifestyle, so can you.”

(LARRY COOK i boken “The beginner’s guide to natural living”)

 

 

”Tysklands på sin tid mest framstående läkare och medicinska författare, Dr C. W. Hufeland, kom efter ett livslångt studium av de s.k. läkemedlens inflytande på människokroppen till följande slutsats: - »Min åsikt är, att mer ont än gott har åstadkommits genom medikamenter, och jag är övertygad om, att om jag hade lämnat alla mina patienter i Naturens händer i stället för att ge dem medicin, så skulle många fler ha blivit räddade till livet.«”

(ARE WAERLAND i skriften ”Det osynliga världskriget”)

 

 

"I found myself taking long walks alone, observing the forces of wind and water, trees, and animals – their relationship to the earth. At first, I noticed only the obvious – that plants tend to grow toward the sun, that objects fall toward the earth, that trees bend in the wind, that rivers flow downhill.

 

After many such walks, nature removed her veil, and my vision cleared. I saw trees bending in the wind and understood the principle of nonresistance. Visualizing how gentle running water can cut through solid rock, I grasped the law of accommodation. Seeing how all living things thrived in moderate cycles, I was able to understand the principle of balance. Observing the regular passing of the seasons, each coming in its own good time, taught me the natural order of life.

 

I came to understand that socialization had alienated me (and most adults) from the natural order."

(DAN MILLMAN i boken "The inner athlete")

 

 

“Natural order accounts for progressive development through time. In nature, one season follows another without haste in the proper sequence. A tree grows from a seedling as an adult grows from an infant. Progressive development doesn’t work backward, nor can the process be rushed; it’s all clocked into the natural order of things.

 

Only the human being is in a hurry. Our minds race faster than life. Ignoring the law of natural order, we set time goals for ourselves, then rush to reach these arbitrary goals. It’s true that we must have some goals; they’re essential for movement in life. Without them, we wouldn’t get out of bed in the morning. Yet we should not attempt to make rigid goals in time. Time goals are unrealistic, because we cannot foresee the future. The longer-range our goals are, the less realistic they will be. We can foresee the direction of our progress, but we cannot foresee the pace. Life holds too many surprising twists and turns, and it contains too many changes for us to second-guess the natural order of things."

(DAN MILLMAN i boken "The inner athlete")

 

 

“Look to nature for your answers, not science.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

 

“Forget what you think you know about health and observe nature and how it works. You will learn a lot more about the truth of things, especially on how to get healthy.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

Läs även Naturens läkande krafter

 

 

 

 

Nyheterna

 

“NYHETSRAPPORTERINGEN kan också ha en djupgående inverkan på vårt sinnestillstånd. De flesta nyhetsrapporter ökar ångesten, ger oss nya anledningar till oro och spelar på vårt behov av känslomässig stimulans. Många människor är fixerade vid att läsa dagstidningar och följa nyheterna på radio och i teve. Nyhetsfixering är liksom koffeinberoende ett av de största hindren för avslappning.

 

Är det verkligen nödvändigt att veta att det har begåtts mord i en stad långt borta eller att känna till det senaste oljeutsläppet eller de nya gräsliga terroristdåden? Enligt min erfarenhet har en stor del av de mest oroväckande nyheterna ingen relevans i vårt dagliga liv, och när en händelse verkligen berör oss märker vi det snart nog. Under de år då jag studerade växter, droger och mediciner i Latinamerika och Afrika var jag ofta avskuren från all nyhetsrapportering flera månader i sträck. När jag återigen fick kontakt med den var världen i stort sett sig lik. Det enda jag gått miste om var möjligheten att oroa mig. Mark Twain utformade en gång en universell förstasida för en dagstidning för att visa hur han såg på nyhetsrapporteringen. Huvudartiklarna handlade om en revolution i Centralamerika, den ökande brottsligheten i städerna och försäkringar från regeringen om att ekonomin var stabil. Det här var för över hundra år sedan.

 

Man bör vara medveten om att nyhetsmakarna väljer ut och redigerar händelser efter “nyhetsvärde”. De historier som lockar och stimulerar, som gör oss ängsliga och bekymrade över utvecklingen, har högre nyhetsvärde än de som inte fungerar på samma sätt. Ta inte till dig den här informationen omedvetet eller vanemässigt. Lägg märke till vilken effekt den har på din mentala jämvikt. Experimentera med att bryta vanan att konsumera nyheter, och använd sedan din valfrihet till att sätta på radion eller teven medvetet och med urskillning.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

 

 

Näsandning

 

”När luften kommer in i näsan stöter den först på ett litet men viktigt filter som vi kan studera om vi tittar oss i spegeln med bakåtböjt huvud: näshåren. De utgör den första försvarslinjen mot de föroreningar och dammpartiklar som svävar i luften. Efter att ha susat igenom detta lilla hårbuskage kommer luften till en riktig flugfångare, nämligen den slemmiga yta som täcker septum, skiljeväggen mellan näsborrarna. Dess klibbighet är avsedd att fånga mer damm men låta luften strömma fritt förbi. Varje inandning följs av en utandning och när de båda luftströmmarna möts i näsan skapas ett utmärkt mikroklimat. Fukten från utandningen fästs vid den slemmiga ytan och fångas sedan upp av luften från inandningen. De inåtgående luftströmmarna blir varmare och fuktigare ju längre de kommer genom håren och slemväggen. Det är ett rent underverk av effektiv värmeväxling som sker här eftersom inandningsluften når kroppstemperatur bara tre centimeter från yttervärlden, också kalla dagar. Högst upp i näsborren kommer luften till näsmusslan, en trång passage som leder luften till luftstrupen. De slemhinnor som vi först mötte i näshålan sträcker sig genom hela luftstrupen ner till bronkerna.”

(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)

 

 

”Näsandningen filtrerar även luften och man har uppskattat att tre fjärdedelar av alla luftburna bakterier och partiklar rensas bort, vilket minskar infektionsrisken avsevärt. Vid utandning utgör näsan en effektiv spärr som skyddar vatten och värme att lämna kroppen. Andas man in genom munnen får man i sig för mycket torr och kall luft som är full av bakterier och damm, samt att utandning genom munnen gör att en stor mängd vatten och värme lämnar kroppen. Att andas genom munnen är kroppens reservkapacitet som endast bör utnyttjas vid hård fysisk ansträngning. Så snart den fysiska ansträngningen är över bör man sträva efter att återgå till att andas genom näsan.”

(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)

 

 

”Det finns även en intressant koppling mellan andningen och tandhälsan. Att vara torr i munnen är ett tecken på munandning, och eftersom saliven skyddar tänderna ökar det risken för hål i tänderna.”

(SANNA EHDIN i boken ”Finn din energikod”)

 

 

”Näsan fungerar ju som luktorgan, men har också andra viktiga uppgifter såsom att fukta, värma och rena inandningsluften. Därför kan den kallas en levande luftkonditioneringsapparat. Luften fuktas och värms upp effektivt när den strömmar förbi näshålans slemhinna genom att denna är förstorad av djupa längsgående veck i sidoväggarna, de s k näsmusslorna. För att fylla sin luftkonditioneringsfunktion är nässlemhinnan också rikligt försedd med fina blodkärl. Det är därför som näsblödning ofta blir så ymnig.

 

För att rena inandningsluften från damm och andra grövre partiklar finns det grova hår i näsborrarna. Mindre partiklar fångas upp längre in i luftvägarna där slemhinnan är försedd med mycket fina, rörliga s k flimmerhår. Genom snabba, rytmiska rörelser som liksom vispar utåt mot näsborrarna kommer slem, damm m m att transporteras ut ur luftvägarna. Det finns också celler som bildar slem vilket hindrar slemhinnan att torka ut. Epitelcellerna (de allra ytligaste cellerna) i luftvägarna har alltså specialiserat sig på att skydda mot uttorkning och förorening.”

(PER OVE LIND i boken ”Bota dig själv”)

 

 

”Genom trånga öppningar står näshålan i förbindelse med bihålorna, och via en smal gång, örontrumpeten, med mellanörat. Därför kan näshålan, bihålorna, örontrumpeten och mellanörat betraktas som en funktionell enhet därför att de har direkt luftförbindelse med varandra. Det är viktigt att denna kommunikation inte avbryts. Bihålor och mellanöra måste ständigt ”vädras” med frisk, syrerik luft, annars kan det börja växa bakterier som orsakar bihåle- eller öroninflammation. Detta kan inträffa som följdsjukdomar till förkylning om slemhinnan svullnar igen.”

(PER OVE LIND i boken ”Bota dig själv”)

 

 

”En mor kom till mig med sin åttaårige son, som behövde behandling för näsan. I fyra månader hade han plågats av snuva och ingenting hade hjälpt. Näsan rann ständigt och han måste ofta snyta sig. Pojken hade opererat bort mandlar och polyper i näsan då han var tre år gammal. Undersökningen av näsan visade symtom på hösnuva. Slemhinnan i näsan var mycket blek och fuktig. Pojken andades genom munnen, eftersom de uppsvullna näsvävnaderna hindrade honom att andas normalt. Då jag hade undersökt näsan och hela pojken för övrigt, gav jag honom en bit bivax att tugga på för att se vad som skulle ske. Jag skrev ner några råd, som han skulle följa hemma, och gav honom några bivaxtabletter, som han skulle ta. Innan jag var färdig med detta – efter omkring fem minuter – ropade pojken plötsligt: «Min näsa är öppen. Jag kan andas genom den.» Jag gav modern medicinen för hemmabruk och förklarade för henne vad jag hade skrivit. Så undersökte jag pojkens näsa igen för att se vad bivaxet hade uträttat. Näsvävnaderna hade skrumpnat samman som om jag hade använt krympningsmedel i näsan. Slemhinnan, som hade varit blek, hade nu fått en ljusröd färg. En vecka senare kom pojken tillbaka till mig. Näsan var alltjämt öppen, och han andades med stängd mun. En annan gång uppsökte en kvinna mig på mottagningen. Näsan var svullen och tät, och jag gav henne ett stycke bivax att tugga på. Jag var spänd på att se om vävnaderna skulle krympa tillräckligt för att hon skulle kunna andas genom näsan. Luftgångarna på var sida om näsan var ovanligt trånga. Efter fem minuter kunde hon andas mycket bättre genom näsan, och denna enda bit bivax höll näsan öppen i två veckor. Senare lät jag andra patienter tugga bivax och resultatet var lika tillfredsställande för dem alla.”

(D.C. JARVIS i boken ”Folkmedicin”)

 

 

”Kvävemonoxid, eller NO, är ett mycket viktigt ämne som produceras i stora mängder i bihålorna. NO gör att den glatta muskulaturen i luftvägar och blodkärl vidgas. När vi andas in genom näsan följer NO med inandningsluften och vidgar luftrören så att luften passerar lättare. Nere i lungorna vidgas också blodkärlen så att syret lättare förs över till blodet. NO är också bakteriedödande och oskadliggör virus och bakterier som undkommit flimmerhåren i näsa och hals. När vi andas genom munnen, kryddas inte luften med detta viktiga ämne.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

Läs även Kvävemonoxid

 

 

”Avsvällande nässpray eller operation för att vidga luftvägarna i näsa och svalg ger ofta inte önskvärt resultat eftersom grundorsaken inte åtgärdats – en dålig andning. En kommentar från en kursdeltagare indikerar detta: ”Jag opererade näsan för fyra år sedan utan positivt resultat på mina trånga näsgångar. Efter en andningskurs och en kort tids andningsträning kändes mina näsgångar mycket större. Nu kan jag till och med jogga med stängd mun utan problem.” Långvarig användning av nässpray kan också ge upphov till beroende.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

”Tack vare all positiv återkoppling genomförde jag våren 2011 en studie där tio deltagare, både elitidrottare och motionärer, tränade under några veckor med stängd mun. Därefter gjorde de tester vid två tillfällen, med en veckas mellanrum, där de cyklade allt vad de orkade. Vid ena tillfället hade de tejpad näsa och andades bara genom munnen och vid det andra testet hade de tejpad mun och andades bara genom näsan. Bland resultaten märks särskilt:

- 22 procent färre andetag vid näsandning (40 andetag per minut vid mun- jämfört med 31 vid näsandning)

- Elva procent mindre mjölksyra vid näsandning

- Fyra av tio deltagare klarade högre belastning vid näsandning och fyra deltagare klarade samma belastning vid munandning. Det var endast två deltagare som klarade mindre belastning. Det var dock inte på grund av trötthet utan huvudvärk respektive känslan av att inte få luft. Båda var riktigt frustrerade av att inte ha kunnat ta ut sig, då benen var hur pigga som helst.

 

Testerna utfördes av välutbildad och kunnig personal på ett testlabb. I all ödmjukhet vill jag poängtera att jag inte är någon garvad forskare. Dock har jag gjort mitt bästa för att vara noggrann vid upplägget och genomförandet av studien. I mitt tycke är det allra mest intressanta resultatet att samtliga deltagare var inställda på att fortsätta andas genom näsan både i vardagen och vid träning i så hög utsträckning som möjligt då det kändes mer naturligt.

 

Kommentarer från deltagare

En kommentar från en av deltagarna i studien, Ulf Dextegen, fridykare med 2 VM-brons och som klarar av att hålla andan under vattnet i 9 minuter. ”Under ett 1-timmespass brukar jag simma 20 st 50-meterslängder under vattnet. Jag återhämtar mig mycket snabbare när jag börjar andas genom näsan så snabbt som möjligt efter prestationen under vattnet. Skillnaden är väldigt tydlig.”

 

Clas Björling, flera SM-guld och svensk rekordhållare i triathlon med tiden 8 timmar och 15 minuter, var en annan deltagare. I studien sänkte Clas pulsen med 10 procent från 155 vid munandning till 139 vid näsandning vid 295 watts belastning. Det är anmärkningsvärt mycket med tanke på att han är så vältränad. Mjölksyran var hela 38 procent lägre vid näsandning – 3,4 mmol/L (millimol per liter) jämfört med 5,5 mmol/L vid munandning.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

”Vatten behövs i lungorna för att förhindra att luftrören torkar ut när luft passerar in och ut. Varje andetag för ut mer vatten än det för med sig in i kroppen, då inandningsluften har en lägre luftfuktighet än utandningsluften. Vid inandning är luftfuktigheten oftast 70-80 procent medan den vid utandning är 100 procent.

 

Eftersom lungorna är ett av de ställen där vatten avdunstar, är det naturligt för kroppen att försöka hålla kvar vatten vid vattenbrist genom att dra ihop luftvägarna så att mindre mängd vatten avdunstar under andning. För en astmatiker är det därför extra viktigt att kontinuerligt dricka vatten för att undvika uttorkning.

 

På vintern är det lättare att bli uttorkad då kall luft har en lägre luftfuktighet. Vidare är näsan effektivare än munnen på att behålla vatten i kroppen. Hela 42 procent mer vatten behålls vid utandning genom näsan jämfört med munnen.

 

Munandning gör också automatiskt att vi andas in och ut en större volym luft per minut, vilket ytterligare ökar utflödet av vatten. När den tillgängliga vattenmängden i kroppen är mindre, minskar förmågan att producera slem och en ond cirkel etableras.

 

Den minskade slemproduktionen ger ännu torrare luftvägar. Det gör lungorna mer lättirriterade och de reagerar kraftfullare mot damm, mögel, cigarrettrök osv. Förmågan att skydda sig mot bakterier och virus i inandningsluften minskar också. Torrhosta är vanligt vid uttorkning.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

Läs även Andas genom näsan! och Bukandning

 

 

 

 

Rökning

 

”Tobaksberoende skadar hjärtat och artärerna på många olika sätt. Nikotin gör att artärerna i hela kroppen dras samman, vilket stör blodcirkulationen och höjer blodtrycket. Rökning minskar blodets syreupptagningsförmåga och kan öka tendensen till proppbildning. Nikotinet stimulerar hjärtat direkt genom dess inverkan på nervsystemet och ökar därmed arbetsbelastningen på hjärtat. Det stimulerar det sympatiska nervsystemet, vilket ökar sannolikheten för arytmier (ojämna hjärtslag) och kärlkramp, vilket också kan framkalla hjärtinfarkt. Tobaksrökning ökar definitivt risken för hjärt-kärlsjukdomar. Denna risk ökar också när man bor och arbetar tillsammans med rökare eftersom man då blir passiv rökare. Kom ihåg att rök från änden på en tänd cigarrett innehåller fler gifter än den rök som man inhalerar genom cigarretten.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

”Tobaksrök är idag den främsta miljömässiga orsaken till cancer. Tobaksröken är full av carcinogener och cocarcinogener liksom av radioaktiva partiklar. Cigarrettrökning är den allra vanligaste orsaken till lungcancer, vilket är en särskilt ogynnsam tumörform eftersom den inte ger några symptom i de tidiga stadierna. När tumören väl upptäcks har den nästan alltid spridit sig och dödar de flesta av sina offer inom loppet av några år oavsett om de får behandling eller ej. Förekomsten av lungcancer har ökat dramatiskt under det här århundradet, vilket har skett parallellt med ökningen av cigarrettrökning. Rökningen skördar nu många liv bland både män och kvinnor. En femtedel av alla dödsfall i cancer i USA orsakas sannolikt av lungtumörer som har ett direkt samband med cigarrettrök.

 

Lungcancer är naturligtvis bara en av de medicinska konsekvenserna av rökning. Den orsakar också hjärt-kärlsjukdomar och cancer bland annat i urinblåsan. Om du är icke-rökare och bor eller arbetar tillsammans med rökare utsätts du också för betydande risker. Enligt vissa undersökningar kan det motsvara en konsumtion av mellan fyra och tjugo cigarretter om dagen. Du bör också känna till att vanemässig rökning av vilken växt det vara må, däribland marijuana, ökar risken för lungcancer. Tobak är utan jämförelse den allra mest oroväckande av dem eftersom den är så beroendeframkallande, avger så många carcinogener och är en så allmänt utbredd, laglig och kommersiellt marknadsförd drog.”

(ANDREW WEIL i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”)

 

 

”För varje tänkande människa förefaller det uppenbart och självklart att rökning måste ha vissa negativa konsekvenser, speciellt på längre sikt. Under de ett par hundra år som tobaken varit känt och använt i Västerlandet har talrika fördömanden och påståenden om skadliga effekter uttalats, vilket t o m medfört att tobaksbruk tidvis varit förbjudet genom lagstiftning, ungefär som knark. Dessemellan har läkare emellertid utnämnt tobak till ett läkemedel som rekommenderats vid skilda sjukdomar. Inte minst har läkarkåren själv föregått med mycket dåligt exempel genom att under vissa tidsperioder toppa rökligan.

 

Man tycker att tobaksfrågan borde ha intresserat den medicinska vetenskapen och medfört en intensiv forskning på området och även möjligen medfört försiktiga varningar i väntan på forskningsresultat som visat att tobaken var oskadlig eller skadlig. Så har tyvärr inte alls varit fallet. Under cirka femtio år fram till nu har den medicinska vetenskapen och speciellt de rökande vetenskapsmännen intagit en nästan militant attityd i denna fråga och förklarat att inga bevis finns för att rökning är skadligt. Alla de undersökningar som under denna tid ändå gjorts och redovisats har avvisats med alla slags invändningar innebärande att de framlagda bevisen eller indicierna för rökningens skadlighet inte var vetenskapligt hållbara. Så småningom har man emellertid genom fortsatt forskning kunnat täppa till allt fler luckor i bevisföringen så att tobakens skadlighet nu fått en nästan helt vattentät bevisning. Bara för 10 år sedan kunde man dock i Aftonbladet på svarta löpsedlar läsa: ”Hjärtspecialist visar att det kan vara livsfarligt för hjärtsjuka att sluta röka!” Detta grundade specialisten på fyra fall med svår hjärtsjukdom som kunde registreras på EKG. Vid rökabstinens uppstod förändringar i EKG som specialisten tolkade som negativa.

 

Bara några år efter denna famösa propaganda för tobakens nyttighet för hjärtsjuka förklarade professorn i yrkeshygien, Friberg, att han genom sin tvillingforskning kunnat visa att tobakens risker var starkt överskattade, troligen obefintliga. Även detta väckte stor uppmärksamhet och slogs upp i dags- och kvällstidningarna sedan han presenterat sina rön vid läkarnas årliga riksstämma. Det har ansetts att forskning på tvillingar ger speciellt hög kvalitet då man anser att enäggiga tvillingar har identisk arvsmassa och eventuella skillnader inom tvillingparen enbart skulle bero på miljöfaktorer. Nu är detta till en början inte sant då även enäggiga tvillingar har avsevärda skillnader i sitt genetiska arv – fastän givetvis mindre än hos vanliga syskon. Huvudproblemet med Friberg var dock att han helt missförstått statistiken i sin undersökning. Hans uträkningar användes numera i den elementära statistiska undervisningen för att demonstrera hur lekmän på statistikens område gör misstag och kommer till helt felaktiga slutsatser.

 

Den historiska utvecklingen inom rökningens vetenskapliga utforskning är med andra ord ett enda stort exempel på hur den medicinska vetenskapen inte gått i spetsen för att utforska och sedan minska rökningen hos sig själva. De har därigenom inte föregått med gott exempel för omgivningen utan i stället på ett nästan rabiat sätt försökt att med alla medel legitimera rökning och intensivt bekämpa all forskning som tytt på rökningens skadlighet.

 

En mycket vanlig invändning mot all forskning som visade att rökare var sjukare och dog snabbare än icke rökare har varit att förklara de jämförda grupperna som olika ur en mängd andra synpunkter som i sig skulle förklara skillnaden i sjuklighet. När man till slut eliminerat praktiskt taget alla sådana olikheter, har tvivlarna kommit med det korrekta och nästan oslagbara argumentet: ”Det finns två slags människor, de som är livliga, fantasifulla och gärna hemfaller åt rökning och de som är trögare, försiktigare och ej börjar röka. Skillnader i sjuklighet mellan dessa i övrigt jämförbara grupper behöver inte bero på rökningen utan kan orsakas av att dessa två människotyper har olika ärftlig benägenhet för cancer eller annan sjukdom som är aktuell.” På detta sätt kan man ifrågasätta nästan alla jämförelser och har också gjort det. Teoretiskt är invändningen korrekt men den användes sällan eller aldrig i andra sammanhang än när man vill ifrågasätta något skadligt som är omtyckt av vetenskapsmännen själva. Även denna invändning har så småningom kunnat motbevisas.

 

När jag så sent som 1977 vid den medicinska fakulteten i Linköping föreslog att sammanträdena på 3-5 timmar skulle vara rökfria, blev det närmast en folkstorm bland professorerna. Man sade att ”det stred mot de mänskliga rättigheterna”, ”att det inte stod på dagordningen” och man sade att ”det vore oförskämt mot rökarna att ta upp en sådan fråga”. En speciellt intensiv rökare kom t o m fram och nästan muckade gräl. Resultatet blev ändå efter någon tid att sammanträdena blev rökfria. Det dröjde dock ända till 1981 innan Universitetssjukhuset i Linköping förbjöd rökning inom sina öppna lokaler – med undantag för så kallade rökrum. Man förbjöd det då inte för att det var skadligt utan med hänsyn till allergiker. Detta förbud har dock förhalats i tio år under skäl att den medicinska sakkunskapen inte säkert hade bevisat att det var skadligt och att man måste ta hänsyn till rökarna. Även om den skolmedicinska vetenskapen vill hävda att man är för profylaktiska åtgärder synes i tobaksfrågan den rent praktiska inställningen ha varit att förhindra profylax.”

(OLOV LINDAHL i boken ”Före sin tid”)

 

 

”Heaven only knows to what extent disease and ill health can be attributed to smoking. But what is known reads like a horror story – a horrible horror story: cancer, heart disease, emphysema, bronchitis, spontaneous abortions, fetal death, birth defects, ulcers, damage to DNA, high blood sugar, high blood pressure, infertility in women, impotence in men, dried up testicles, pathological increase in the heart rate and subsequent damage to the heart, constriction and even total collapse of blood vessels, numbness of hands and arms, marked increase in stomach acidity, crippling of taste buds, and massive destruction of vital cells from the lips to the lungs. Tobacco smoke is much hotter than hot food. It wipes out cells and taste buds wholesale. Ever notice how much salt and pepper smokers use? It’s because they can’t taste their food. These condiments further irritate the lining of the mouth, lips, tongue, gums, cheeks, throat. The latest findings suggest that smoking may even contribute to Alzheimer’s disease in people as young as forty-eight. Sound inviting?

 

The tobacco companies pull in more than $20 billion a year selling a product that causes incalculable pain, suffering, anguish, and death. No wonder the AMA calls them “vultures.” And to think that less than seventy-five years ago many physicians did not consider smoking harmful. Note this statement made by a Brooklyn medical doctor in 1913: “The history of human experience as well as exhaustive investigations conducted by men highly trained in scientific research point to the fact that the moderate use of smoking tobacco is not harmful to either the body or the mind.” Compare this to the open-eyed realism of Dr. Russell T. Trall, a medical doctor turned Natural Hygienist, who, recognizing the extreme danger of tobacco, dedicated the entirety of one of the books he wrote to assailing its use. (This was in 1857.)

 

Cigarette smoke contains more than 3000 chemical substances, and a few of them deserve mentioning:

 

ACROLEIN – a toxic, colorless liquid with irritating cancerous vapors.

 

CARBON MONOXIDE – a highly toxic, flammable gas used in the manufacture of numerous chemical products. Inhalation of carbon monoxide interferes with the transportation of oxygen from the lungs to the tissues, where it is required.

 

NICOTINE – a poisonous alkaloid that is the chief addictive substance in tobacco. It is also used as an insecticide and to kill parasitic worms in animals. One pack of cigarettes a day, inhaled, gives you enough nicotine to kill you outright if you were to receive it all in one dose.

 

AMMONIA – a gaseous alkaline compound of nitrogen and hydrogen used as a coolant in refrigerating and air conditioning equipment and in explosives, artificial fertilizers, and disinfectants.

 

FORMIC ACID – a pungent liquid gas used in processing textiles and leather. Exposure to the acid irritates the mucous membranes and causes blistering.

 

HYDROGEN CYANIDE – an extremely poisonous liquid used in many chemical processes including fumigation, and in the case-hardening of iron and steel. Hydrogen cyanide gas is used as the lethal agent in capital punishment.

 

NITROUS OXIDE – a group of irritating and sometimes poisonous gases that combine with hydrocarbons to produce smog. Nitrogen dioxide can weaken bodily tissues and increase susceptibility to respiratory ailments.

 

FORMALDEHYDE – a pungent gas used primarily as a disinfectant and preservative. It is extremely irritating to the mucous membranes.

 

PHENOL – a caustic, poisonous acidic compound present in coal and wood tar and used in disinfectants.

 

ACETALDEHYDE – a highly toxic, flammable liquid that irritates the eyes and mucous membranes and accelerates the action of the heart. Prolonged exposure causes blood pressure to rise and causes proliferation of white and red blood cells.

 

HYDROGEN SULFIDE – a poisonous gas produced naturally from putrefying matter and used extensively in chemical laboratories.

 

PYRIDINE – a flammable liquid used in pharmaceuticals, water repellents, bactericides, and herbicides.

 

METHYL CHLORIDE – a toxic gas used in the production of rubber and paint remover and as an antiknock agent in gasoline.

 

ACETONITRILE – a toxic compound found in coal tar and molasses residue used in the production of plastics, rubber, acrylic fiber, insecticides, and perfumes.

 

PROPIONALDEHYDE – a colorless liquid with a suffocating odor, used as a chemical disinfectants and preservative as well as in plastic and rubber.

 

METHANOL – a poisonous liquid alcohol used in automotive antifreezes, rocket fuels, synthetic dye stuffs, resins, drugs and perfumes.

 

…AND! Let’s not forget arsenic.

(HARVEY DIAMOND i boken “Fit for life II: living health”)

 

 

"Many people report that they smoke as a way of shutting down or walling off their feelings, both from themselves and from others. When they stop smoking, these feelings resurface. While this can be an opportunity for real growth and transformation, as described in chapters 7 and 8, it may seem terrifying at first unless you have some support and guidance.

 

Sometimes it's a vicious cycle: a person may feel isolated, with low self-esteem and poor sense of control over one's life. Smoking becomes very beguiling because it helps to block out the bad feelings and provides the illusion of control. Unfortunately, though, when a person decides to quit smoking, he realizes that it is the cigarette that is in control of his life, so the feelings of powerlessness and poor self-worth become magnified. Smoking can help deaden these feelings, and the cycle continues. A friend of mine described it to me in this way:

 

Although I didn't realize it at first I'd been using cigarettes as a way to keep people from getting close to me. It was literally a smoke-screen to hide my feelings from others and even from myself. I could conceal myself behind a veil of smoke. I didn't think about it most of the time, but it was very seductive. It was as though the cigarette whispered, "I'm there for you baby, don't worry, it'll be all right." But it wasn't all right.

 

When I quit smoking, I finally realized how lonely I'd been feeling. For years! It was really hard at first, but allowing myself to experience fully the pain of loneliness helped me to begin overcoming my fears of intimacy.

 

Now I'm in a real relationship with someone for the first time in several years. I might never have broken out of my shell if I hadn't quit smoking first. I didn't feel such a strong need to reach out when I could just light up another cigarette. But I wasn't very happy then. I'm much happier now, even though it's still really hard at times."

(DEAN ORNISH i boken "Dr. Dean Ornish's program for reversing heart disease")

 

 

Cigarretter

Det verksamma ämnet i cigarretter är nikotin, som har omfattande verkningar på hela systemet allt efter doseringen. Det är ett ytterst giftigt ämne och varje cigarrett innehåller 20 till 30 mg nikotin. Det är både psykologiskt och fysiologiskt vanebildande. Vad vanebildningen innebär ska vi strax ta upp. Rent allmänt bidrar rökningen till avslappning i systemet genom att nikotinet dämpar känslorna; blodkärlen dras samman och puls- och hjärtverksamhet blir snabbare (hjärtat måste arbeta mer för att pumpa fram blodet) och adrenalinsekretionen ökar. Adrenalin är ett stresshormon som bidrar till att aktivera försvarssystemet. Utsöndringen av adrenalin jämte en ökad hjärnaktivitet mobiliserar de dämpande försvarsmekanismerna. Rökare griper automatiskt efter en cigarrett när de utsätts för stress eller när känslorna rörs upp. Redan inandningen av röken tycks bidra till att klämma ner känslorna.

 

Nikotinet saktar ner överföringen av impulser från den ena nervcellen till den andra så att hjärnan inte fortsätter att rusa iväg med halsbrytande fart. Man kan känna sig avslappnad med en cigarrett men i själva verket utsätter man sin kropp för ökad stress genom att låta känslorna ackumuleras och inte få utlopp. Detta kan leda till hjärtsjukdom, mag- och tarmbesvär och många andra sjukdomar. En anledning till att neurotiker måste röka mer och mer och tycks utbilda tolerans för nikotinet är att fonden av outlösta känslor växer med varje känsla som dämpas ner med en cigarrett.

 

Neurosen verkar naturligt lugnande på systemet. Vid smärta gör den vad cigarretterna åstadkommer med oss – drar samman blodkärlen, aktiverar hjärnan och stimulerar utsöndringen av stresshormon. När neurosen inte räcker till tillgrips cigarretterna. De är det mest omtyckta lugnande medlet vid tillfälliga behov därför att den negativa efterverkan (primal rebound) inte tycks vara lika stark av dem som av andra lugnande mediciner. Psykotiska patienter som behandlas med primalterapi anser att cigarretter är till hjälp för dem under de inledande stadierna av terapin (neurotiker är förbjudna att röka under terapin) därför att deras smärtnivå är så hög. När tillräckligt mycket av smärtan har avletts under terapin behöver de inga cigarretter längre och vill inte heller ha några.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

Fotnot 1: ”Neuros” = Bortträngning/förnekelse av inre smärta (obearbetade känslor och händelser från barndomen).

 

Fotnot 2: ”Primal rebound” = Det återflöde av inre smärta till systemet som följer på en längre tids bortträngning på kemisk väg.

 

 

"Smoking is a very powerful addiction. There are few people who manage to smoke only every once in a while. Unlike alcohol, most of us will become addicted to tobacco once we start smoking. "It is far easier to become dependent on cigarettes than on alcohol or barbiturates", according to Dr. hamilton Russell, a researcher at the London Institute of Psychiatry. "It requires no more than three or four casual cigarettes during adolescence virtually to ensure that a person will eventually become a regular dependent smoker." Out of all smokers, just three or four percent can be considered not to be addicted, meaning they don't seek to smoke every day. Smoking has even been said to be as addictive as heroin. Patricia Allison reports: "...former U.S. Surgeon General C. Everett Koop confirmed what has long been known: cigarette smoking is a drug addiction; the nicotine in tobacco is every bit as addicting as heroin or cocaine". Research has shown that it is as difficult to quit smoking and keep it up, as it is to quit illegal drugs. Allison quotes: "Like those addicted to heroin or cocaine, nicotine addicts use their drug compulsively, develop tolerance to it and suffer withdrawal symptoms when they try to stop. Although many smokers quit on their own, they also show relapse rates similar to those seen in addicts who withdraw from illegal drugs, koop said."

 

Nicotine is a stimulant. It falls into the same pharmacological family as cocaine and amphetamines. One of the reasons nicotine is so addictive is that it is biphasic it has two phases. It acts both as a stimulant and as a depressant, creating a state of relaxed alertness. Unlike speed or heroin, nicotine takes us neither too high or too low to function normally. The drug effect is just enough to tke the edge off stress, or boost our spirits at a party. In other words to control our moods. The reason that smoking is so very addictive is because on top of the physically addictive effect of nicotine, smoking is very effective in numbing our feelings. Allison: "We learn to depend on cigarettes to manage our emotions. They make us feel safe when we're anxious, less lonely when we're cut off from others. They soothe us when we're irritated or angry, occupy our time when we're bored, give us a shot of energy when we're tired. Smokers aren't used to facing life with all its emotional pains, frustrations, disappointments, tediums, even moments of elation without the soothing effects of nicotine."

 

Allison clearly points to a relationship between smoking and childhood pain: "...how deeply people are attracted to cigarettes depends on many things: childhood and personality, ...and the progress they've made toward resolving emotional problems." She continues: "...I have worked with many similar people, whose deep attachment to cigarettes is rooted in a traumatic past ...such people use cigarettes as a form of self-medication, as a way of numbing pain." And: "people with a healthy upbringing ...may find it fairly easy to break the attachment on their own. Stopping smoking for them is mostly a matter of readjustment, not an agonizing experience". Clearly cigarette smoking is a psychological-emotional as well as physical addiction. Considering all this it is not surprising that as an emotional suppressant, it has been compared to heroin in force.

 

To many people it is probably quite amazing to realize that smoking a cigarette has such a strong suppressive effect on their feelings. It is something very few realize, especially in countries outside of the U.S. It does help explain why the urge to smoke can remain so strong even after years of not smoking. It is not uncommon to hear about people who started up again after years and years of not smoking because something painful happened in their lives."

(INGEBORG BOSCH i boken "Rediscovering the true self")

 

 

"New evidence from ultrasound photos indicates that the fetus actually makes unmistakable crying motions in the latter part of pregnancy. This is particularly evident in mothers who smoke. The baby is suffering – a silent scream. If he is cranky after birth and has colic we now know why. He had a terrible nine months. If we were forced to sit still while someone blew smoke in our face for nine long months it would be a heavy trauma. The organism has no choice but to shut down against the onslaught of the oxygen deprivation."

(ARTHUR JANOV i boken "The biology of love")

 

Läs även Missbruk

 

 

 

 

Sexuella blockeringar

 

”Jag blir uppringd av en gammal vän som är psykoanalytiker. Han föreslår att han ska få skicka en ung man till mig för kroppslig behandling innan han tar emot honom i analys. Vad är det för fel på ynglingen? Impotens, säger han.

 

Förbluffad svarar jag att han måtte sätta stor tilltro till mina metoder. ”Få se”, säger han. ”Håll mig underrättad.”

 

Nästa dag tar jag emot en pojke på tjugo år, solbränd, ser sportig och mycket sympatisk ut. Jag kunde ha sagt snygg, men någonting kom mig att tveka. Han hade förstås varit hos familjens egen läkare – det fanns inget onormalt vad kroppen angick. Då måste det sitta i huvudet, läge för psykoanalys. Inför det uppenbara rycker han på axlarna. En liten snäv rörelse. Axlarna verkar inträngda, framåtdragna av en knuten muskulatur. Han håller ut armarna från kroppen. Jag ber honom lyfta dem. Han har svårt att få upp armarna ovanför axlarna, för de hålls tillbaka av de sammandragna bröstmusklerna. Nacken är mycket stel, han har svårt att vrida huvudet från höger till vänster. Men det är något annat också. Blicken. Den är lika stel som nacken. Ögonen rör sig inte oberoende av huvudet och huvudet rör sig så obetydligt. Var det därför jag tvekade att kalla honom snygg?

 

Eftersom jag inte har en aning om hur man behandlar impotens bestämmer jag mig för att behandla det jag kan, och jag tar med honom i en grupp.

 

Under de följande veckorna visar sig den extrema omedgörligheten i överkroppen när han rör sig. Inte nog med att han inte kan röra ögonen oberoende av huvudet, vrida huvudet till höger och ögonen till vänster, han kan inte heller lyfta ena axeln utan att halsen och huvudet också rör sig… vilket gör att rörelsen med axeln hämmas! Likadant när jag ber honom ligga på golvet och lyfta axeln så högt han kan med hjälp av alla delar av kroppen han behöver, då vrider han huvudet mot axeln och hindrar den från att lyftas i stället för att låta huvudet rulla fritt åt den sidan. Och bäckenet verkar fastsvetsat. Han kan inte lyfta det från golvet utan att kroppen från skulderbladen till knäna lyfts också, som en stel planka, utan leder.

 

I gruppen verkade han mycket besvärad varje gång han skulle arbeta med ”underkroppen” och låg ibland orörlig, utan att delta överhuvudtaget. Men han tog ”utan komplex” itu med att mjuka upp ”överkroppen”. Så under flera månader hjälpte jag honom att lösa upp axlar, nacke, att få tillbaka sin blick. Det gick sakta, men undan för undan kunde vi båda observera betydande framsteg. Och hans impotens hade vi aldrig berört med ett ord efter vårt första samtal. Jag hade fullständigt glömt att det var hans skäl att komma till mig, ända till den dag då min vän psykoanalytikern ringde igen.

”Jag får gratulera.”

”Va?”

”Det är fixat. M. är botad. Men han vågar inte tala om det för dig än.”

”M.? Den unge mannen som inte hade någon blick?”

”Nänä, den unge mannen som var impotent. Men tala om vad du har gjort med honom.”

”Jag har fått honom att förstå att hans huvud, hals, axlar, armar var instängda i ett hårt pansar som bara han själv kunde lossa på.”

”Det förstår jag inte.”

 

Men jag förstod.  Jag förstod i just det ögonblicket. Det arbete som skett med den här unge mannen överensstämde perfekt med en teori jag hade läst men aldrig medvetet praktiserat. Alltså hade jag ”slagit huvudet på spiken utan att måtta”.

 

Jag sa till min vän:

”Du hittar det i Reich. I La Fonction de l’orgasme (Orgasmens funktion) och i L’Analyse caractérielle (Karaktärsanalys). Du vet säkert mer om det än jag.”

”Wilhelm Reich? Javisst ja! Jag har läst det nån gång. Men du har väl ändå inte stängt in vår vän i en orgonlåda!”

 

Så ursäktade han sig, fortfarande upprymd, och lade på luren innan hans nästa patient skulle komma.

 

Wilhelm Reich dog 1957 i ett fängelse i Pennsylvania i USA där han fått sitta för charlataneri. I dag uppfattas hans teorier om energiflöden (som han kallade biovegetativa strömmar eller orgonströmmar) som motsvarigheter till akupunkturens klassiska kanaler. I dag har energicirkulationen i varje biologisk kropp – vare sig den tillhör ett djur eller en växt – bekräftats  av ovedersägliga neurofysiologiska bevis.

 

Enligt Reich hämmar vi energins fria cirkulation genom kroppen genom att skapa ”muskelpansar”, rigida, döda zoner som sluter sig kring oss som ett slags ringar på olika nivåer av kroppen. För att värja oss mot såväl ångest som njutning, mot varje känsla, blockerar vi energicirkulationen, liksom M. t.ex. i höjd med ögonen, pannan, axlarna, magen eller diafragman (det gör det stora flertal människor som andas ytligt och nekar sig syre). Och det är dessa blockeringar, dessa låsningar som ger upphov till våra sjukdomar, våra fysiska obehag, våra förlamningar av olika slag.

 

Men ofta förstår vi inte sambandet mellan sjukdomen och det pansar som kan sitta långt från den del av kroppen vi klagar över. Liksom när det gäller den dolda smärta Françoise Mézières beskriver är vi medvetna om ett sjukdomstillstånd av något slag, men orsaken till plågan finns inte där vi tror. Som alltid gäller det att finna och behandla orsaken och inte verkan. Därför kunde M. klaga över impotens, men hans hämning (som han till att börja med inte var medveten om och som hans analytiker, som bara intresserade sig för det som fanns på insidan” av hans huvud, inte heller hade lagt märke till) fanns från axlarna och uppåt. När hans energi som dittills varit blockerad i den översta delen av kroppen blev befriad och kunde cirkulera gjorde det verkan även i den nedre delen och hans symtom, sexuell impotens, försvann. Reich säger förresten att det är ”omöjligt att upprätta vegetativ motilitet i bäckenet innan man löst upp hämningarna i kroppens övre delar”.

 

Det var tack vare fallet M. jag kunde konstatera att sexuella problem inte till varje pris måste behandlas på könsorgansnivå eller genom att avslöja det undermedvetna med hjälp av ord, minnesfragment och symboler. Första steget mot en lösning av dessa komplicerade problem kanske helt enkelt består i att göra sig medveten om kroppen som ett helt. För vare sig man kallar det orgon, vegetativ ström eller yin-yang måste man räkna med att det i varje levande kropp cirkulerar ett energiflöde och då vi hämmar det får vi på ett eller annat sätt känna av följderna.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

 

”Kvinnorna då? Och detta medgivna, icke medgivna, kroniska, övergående, individuella, ”falska” problem, i vilket så många kvinnor uttrycker sin innersta sanning: frigiditeten.

 

Kvinnor som fått den formella beteckningen ”frigida” har skickats till mig av en del läkare, gynekologer eller psykoanalytiker. För ”gymnastik kan aldrig skada och det distraherar, ger en något att syssla med, gör av med energi.” (Ska de aldrig begripa att gymnastik är just vad jag inte håller på med!)

 

Kvinnor som säkert är vad man framhärdar med att kalla ”frigida”, fast de inte klagar öppet över det (i varje fall inte för mig), ser jag varenda dag i mina grupper, på gatan, på fester, överallt.

 

Men vad är det då för fel med alla dessa kvinnor? Vad är denna märkvärdiga frigiditet för något? Frigiditet är med ett enda ord rigiditet. De här kvinnorna är inte frigida, de är rigida.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken ”Kroppen har sina skäl”)

 

Läs även Känslor i kroppen

 

 

 

 

Solljus

 

”Som ni kanske har läst de senaste åren är vitamin D (solskensvitaminet) oerhört betydelsefull för vårt immunförsvar och hälsa. Vitamin D tillverkas i vår hud efter belysning av ultraviolett ljus från solen. Och lagras därefter i en inaktiv form i levern. Folkslag boende i norr med förfäder från norden har en ljus hud med ljusa ögon. Detta är en genetisk anpassning till klimatet, då vi behöver absorbera mer ljus i dessa klimat. En person med mörk hud har klara nackdelar i delar av jordklotet långt ifrån ekvatorn, då detta reducerar kroppens förmåga att tillverka det hälsobringande D-vitaminet från solen. Så har du mörkare hud och förfäder från sydliga breddgrader bör du vara extra uppmärksam på din vitamin D-status.

 

För att bli aktivt måste vitaminet hydroxyleras i två steg; detta sker först i levern till 25-hydroxyvitamin D, kalcidiol. Nästa steg, som är mycket noggrant reglerat, sker i njuren då 1,25-dihidroxivitamin D, kalcitriol, bildas. Detta är den aktiva formen av D-vitamin. När D-vitaminet frigörs från levern omvandlas det till kalcidiol. Kalcidiol som är en svag form av D-vitaminet aktiverar kalciumupptaget endast lite. Detta kan vara tillräckligt om du vistas regelbundet i solen. Den verkligt starka formen av D-vitamin skapas när dina njurar i närvaro av bisköldkörtelhormon konverterar kalcidiol till kalcitriol. Kalcitriol kan öka upptaget av kalcium med över 1000 gånger. Denna starka aktivering av D-vitaminet är nödvändig under vår vintertid när D-vitaminproduktionen från solen är obefintlig. Dina njurar är ansvariga för att balansera kalciumnivåerna och därigenom också till att aktivera D-vitaminet i levern.”

(BO HOFGREN i boken ”Ta kontrollen över din egen hälsa nu!”)

 

 

“The sun sustains all life on Earth. It is the source of energy for all plants and, indirectly, for all animals and humans. “Take away the sunlight and all life on earth would soon perish. Deprived of sunlight, man loses physical vigor and strength and will develop a disinclination for activity,” wrote Dr. Herbert M. Shelton.

 

Vitamin D is produced in the skin response to exposure to ultraviolet radiation from natural sunlight. Sufficient levels of vitamin D are crucial for calcium absorption in the intestines. Without sufficient vitamin D, the body cannot absorb calcium. People with dark skin pigmentation may need 20 to 30 times as much exposure to sunlight as fair-skinned people to generate the same amount of vitamin D.

 

Sunbathing helps strengthen muscles. Dr. Zane Kime, the author of Sunlight, wrote: “Tuberculosis patients being treated by sunbathing have been observed to have well-developed muscles with very little fat, even though they have not exercised for months.” He also reported that a study of the effects of sunlight on groups at a health resort showed that the group that was getting more sunshine with its exercise had improved almost twice as much as the group that avoided sunshine, as revealed by their electrocardiograms. Dr. Kime also wrote: “The Romans made use of the sun in training their gladiators, for they knew that sunlight seemed to strengthen and enlarge the muscles.”

 

Cancer of the breast, prostate, reproductive organs and colon may be caused by not exposing these vital organs to the sun and air. Anything that blocks sunshine from penetrating the skin will reduce the amount of vitamin D that the body makes. The Lancet reported that people with lower levels of vitamin D are at greater risk for colon cancer.

 

Sunbathing does not cause cancer of the skin nor wrinkles nor drying of the skin in healthy people. Sunbathing helps heal us by building up the body’s vital energies and increasing the oxygen in the tissues. Sunlight helps people overcome winter depression. Seasonal Affective Disorder (SAD) affects many people and develops into severe depression as daylight decreases in the winter.

 

Physical culturalist Bernarr McFadden wrote: “From the dawn of history the sun has been utilized specifically as an aid to restoration of health and as a means of maintaining and increasing it. The ancient Greeks and Romans, Egyptians and Assyrians, Arabians, Babylonians and Cretans, the Aztecs, the early Chinese and Japanese, the inhabitants of India and most other nations that were glorious in their day derived their superb health partly from their contact with the rays of the sun, and healed their ailments by their aid.”

 

Hippocrates, “the Father of Medicine,” practiced the “sun-cure” in the temple of Esculapius on the island of Cos in ancient Greece.

 

Dr. Herbert M. Shelton wrote: “In truth, man was designed by the Creator to enjoy the direct rays of the sun and the soothing, strengthening influence of the winds over the whole surface of the body. He is by nature a nude animal. A full sunbath in the nude is ideal. This is not a mere cosmetic measure, but a health requirement of greatest value.”

 

Sunbathe every possible day for at least 15 minutes, exposing as much of your skin as possible. Observe your body’s signals and discontinue the sunning when you sense discomfort. Sunbathing helps you in every possible way – enjoy it often!”

(DAVID KLEIN i boken “Self healing colitis & crohn’s”)

 

 

“The sun is the source of all life as we know it. It is your friend, not your enemy. It is not possible for us to attain and sustain a full degree of health unless we establish and maintain an intelligent relationship with the sun. We are constituted for life in the sunshine, and we need the benefit of regular contact with its rays, not only for its warmth but also for its light.

 

Light is necessary for vision and for warmth, but it is also a vital nutrient required by the body, although few people realize that. Sunlight is essential for plants and animals. So important is sunshine to life that denying ourselves its life-giving rays directly contributes to our own undoing.”

(HARVEY DIAMOND i boken “Fit for life II: living health”)

 

 

“Almost everyone has experienced a noticeable increase in energy, strength, mental alertness, health and happiness during and after spending time in the sun. Yet there are forces that are trying to keep people from spending much time in the sun.

 

We are told that the sun can cause skin cancer. I can hardly believe that anyone would fall for such nonsense. Millions of people soak in the sun every day and never get skin cancer. I am convinced that it is not the sun that causes skin cancer; it is the impurities – the toxins in the skin that cause this condition. Those who are prone towards skin cancer need only cleanse themselves and they will find the sun to be rejuvenating and healthy. I believe that many suntan lotions can cause skin cancer and damage internal organs such as the liver and kidneys.

 

We need the sun to assimilate minerals, especially calcium. Calcium is used for many things besides bones. It is needed for strength, healing, emotional stability, pH, and more. Over a period of 20 years I have observed myself and others becoming stronger, more rejuvenated and whole when we spend time in the sun. Ideally, we should spend at least an hour every day in the sun. The more skin we expose to the sun, the better. I believe that the most important part of the body for the sun to kiss is the solar plexus. Exposing this area for just a few minutes can make wonderful changes.”

(RICHARD ANDERSON i boken “Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”)

 

Läs även Solskyddskrämer

 

 

 

 

Solskyddskrämer

 

“Using sun protection protects only the multi-billion dollar sunscreen and cancer industry but not your skin or your life.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

 

 

“As the health author web site NaturalNews reported recently, a CDC study shows that 97 percent of Americans are contaminated with an extremely toxic sunscreen chemical called oxybenzone. This chemical is found in nearly 600 sunscreen products, including children’s formulas. Most sun-blocking creams and lotions also contain avobenzone for broad-spectrum protection against short- and long-wave UVA rays which are falsely considered to be the main culprits responsible for long-term skin damage. Most sunscreens also contain a cocktail of dozen or more cancer-promoting fragrance chemicals and numerous petrochemical-derived synthetic substances. Many of these carcinogenic chemicals are readily absorbed through the skin, much to the annoyance of the consumer who has to keep reapplying the “protective” sunscreens, [Sunscreens come in the form of lotion, cream, oil, ointment, stick, gel/jelly, spray, liquid, and pad.]

 

The producers of these products claim that most of the harmful chemicals becomes degraded in the presence of sunlight and must therefore be safe for the consumer, a claim that is outright false since almost every person in America is contaminated by sunscreen chemicals (according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Avobenzone [butylmethyoxidbenzoylmethane and oxybenzone particularly penetrate the skin very quickly. Other chemicals found in sunscreens include dixobenzone, PABA and PABA esters (ethyl dihydroxy propyl PAB, glyceryl PABA, p-aminobenzoic acid, padimate-O or octyl dimethyl PABA, Cinnamates (cinoxate, ethylhexyl p-methoxycinnamate, octocrylene, octyl methoxycinnamate), Salicylates (ethylhexyl salicylate, homosalate, octyl salicylate), Digalloyl trioleate and Menthyl anthranilate.

 

There is an almost complete lack of any adequate safety testing of these chemicals. Cosmetics contain them, too, and the body absorbs them like a sponge.

 

Many heavily-used chemical sunscreens have a strong free radical generating effect, which is the main reason behind skin cancer. Chemists use such chemicals to start free radical reactions during chemical synthesis. These chemicals are so dangerous that those who handle them in a laboratory must keep them away from their skin. When combined with other chemicals and exposed to ultraviolet light, they then generate the copious amounts of free radicals required to bring about the desired chemical reactions. On your skin, however, such chemical reactions, are everything but desirable.

 

Oxybenzone, for example, which is found in 97% of Americans, is activated by ultraviolet light that breaks its double bond to produce two free radical sites. These free radicals then oxidize and damage fats, proteins, and DNA of the cells – the types of damage that occur in skin aging and the development of skin cancers.

 

One major study looked at how sunscreens could increase melanoma risk. Its team of researchers, Garland, Cedric F., et al, found that worldwide, the greatest rise in melanoma has occurred in countries where chemical sunscreens has been heavily promoted by the medical establishment and pharma/chemical industry. Queensland now has more incidences of melanoma per capita than any other place on Earth. The study was published by American Journal of Public Health, Vol. 82, No. 4, April 1992, pp. 614-15.

 

The question why the incidence of skin cancer has increased so dramatically since the massive promotion of sunscreens should have raised a red flag among consumers, but, instead, it made them lather their skin with even more of these deadly chemicals. The mass media (financed largely by drug giants) made certain, the population

would not hear about such important studies as the following ones:

 

Dr. Gordon Ainsleigh in California found that the 17% increase in breast cancer observed between 1981 and 1992 may be the result of the pervasive use of sunscreens over the past decade (Ainsleigh, H. Gordon. Beneficial effects of sun exposure on cancer mortality. Preventive Medicine, Vol. 22, February 1993, pp. 132-40).

 

According to several studies, men who regularly use sunscreens have a higher rate of melanoma, and woman using sunscreens have a higher rate of basal cell carcinoma. (Garland, Cedric. F. et al. Effect of sunscreens on UV radiation-induced enhancement of melanoma growth. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 86, No. 10, may 18, 1994 pp. 798-801:Larsen, H.R. “Sunscreens: do they cause skin cancer.” International Journal of Alternative & Complementary medicine, 1994; 12(12): 17-19;Farmer K.C. & Naylor, M.F. “Sun exposure, sunscreens, and skin cancer prevention: a year-round concern.” Ann Pharmacother, 1996; 30(6):662-73)

 

The medical industry’s biggest argument in favor of using sunscreens is that they prevent skin cancer because they prevent sunburn, implying that skin cancers are caused by sunburn. But this is more a correlation than a cause-effect relationship. More recent studies done in England and Australia actually found much higher skin cancer rates among people who live mostly indoors compared with those who spend most of their time indoors.

 

As Drs. Cedric and Frank Garland of the University of California have pointed out, there is no scientific proof that sunscreens protect against melanoma or basal carcinoma in humans (Garland, C.F., et al. “Could sunscreens increase melanoma risk?” American journal of Public Health, 1992; 82(4): 614-615.) According to the Garlands, the increased use of chemical sunscreens is the primary cause of the skin cancer epidemic. A study by Drs. Mike Brown (Kate Law of the Cancer Research Campaign) Philippe Autier (European Institute of Oncology in Milan) reported that children using sunscreen returned from holiday with more skin moles – a possible sign of increased cancer risk. Whether or not sunscreens increase the risk of developing skin cancer, at least there is overwhelming evidence that sunscreens don’t prevent skin cancer.”

(ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”)

 

Läs även Solljus

 

 

 

 

Sömn

 

”How much sleep does one need? Let’s put it this way. You should go to sleep when you’re sleepy, and you’ve had enough when you wake up. Actually, enough is what is required to recuperate nerve energy, build up reserves, replace and cast out spent cells, and eliminate the by-products of metabolism. There is no single set amount for everyone. Different conditions require different length of sleep. Some people do fine with four hours, some need ten. If you supply the best conditions in terms of air, water, food, sunshine, exercise, and positive influences, you will stay asleep as long as the purpose of sleep are fulfilled, it doesn’t really matter how long you are asleep.

 

There really is no such thing as oversleeping. The body will not sleep beyond need. Consciousness returns when needs have been met. However, there certainly is such a thing as undersleeping, and it is an affliction of our times. It is a transgression that far too many people commit against themselves. Talk about sabotaging one’s well-being. It would never occur to you to deprive yourself intentionally of the air, water, or food necessary to carry out the functions of life. But for some reason, sleep gets sacrificed. Big mistake! When we undersleep, not enough nerve energy is generated to meet needs. The longer we are awake, the more energy we use. The less we sleep, the less energy we generate. That’s not a good combination. When energy is squandered unnecessarily, all body activities are seriously lessened. This means poor digestion and impaired elimination – a surefire way to put on weight, feel tired and stressed, be lacking in energy, invite disease, and just feel generally lousy.

 

I don’t know exactly when this happened, but somehow it has become almost chic not to sleep many hours during the night. You will hear people saying, “Boy, I worked until two A.M. and was up at seven!” And someone will answer, “Wow! That’s great!” Or people will be bragging about how much sleep they get, and the one who gets the least seems to be the winner! That’s just not how it’s supposed to be. Sleep is a vital commodity, like good, wholesome food or a walk in the fresh mountain air. It is not something to be done without. Quality and quantity are both important.

 

Use your common sense for a moment. Are we as a species really designed to “burn the midnight oil” the way we do? We turn nights into day in modern times and yet, our ancestors, more in tune with Nature and their biological needs, could not have done what we do. In more natural times, the hours for sleep began as the light of day ebbed. Without electricity, people had no way to prolong the daylights hours. They went to bed at dark and woke with the light which, except in the “land of the midnight sun,” is at least an eight-hour stretch. To this day the health philosophy of the yogis includes going to sleep by nine and arising with the sun. In terms of quality sleep, the hours you get before midnight are most valuable and most restful. This is something that you can verify for yourself. Try going to sleep early as often as possible. It is no accident that the old adage “Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise” is so often repeated. Or that an early night is called “a beauty sleep.” Sleep as much as you need to and, for heaven’s sake, don’t be ashamed to do so.

 

Sometimes we tend to do things without considering the consequences simply because we weren’t aware that there might be negative ones. If you have, for whatever reason, jeopardized your sleep for other activities, be it work, play, or whatever, you are undermining your health. Turn that around and start to allow your body the rest and sleep it requires as a biological necessity of life, and you are in store for a most rewarding change in your life.”

(HARVEY DIAMOND i boken “Fit for life II: living health”)

 

 

 

 

Tankar

 

Alla terapier och behandlingar som enbart inriktar sig på tankarna – såsom KBT, psykologi, mental träning, positivt tänkande, affirmationer, o s v – är dömda att misslyckas eftersom de aldrig når ner till grundorsaken bakom dessa ”negativa tankar” (grubbleri, tvångstankar, negativa tankemönster, neurotisk, kaos i sinnet, m m). Alla försök att må bättre genom ”förändrat tankesätt” medför att man förnekar sina känslor än mer. Man tappar än mer kontakten med sitt inre och sig själv. Man kan med hjälp av dessa metoder tillfälligt uppleva att man mår bättre – på liknande sätt som när man tar en värktablett, värken "försvinner" (blockeras/förnekas) men orsaken till värken/skadan är kvar – men detta har ett beskt pris. Att man kan uppleva det kommer sig av att man medvetet fokuserar på att ”hålla tankarna i schack”, eller så undviker man helt att ”gå in i tankarna”. Detta är något man kan göra tillfälligtvis men det medför också att man går från en illusion till en annan! Man har inte bearbetat orsaken som gör att dessa tankar uppstår, man har bara lärt sig att förneka dem ännu mer och priset blir därefter. Ett sätt är att man bara ska fokusera på ”positiva” saker och då tappar man kontakten med en viktig del av verkligheten. Det är lika skadligt som om man bara fokuserar på smärtsamma och negativa saker och lever i ”det mörkret”. För att jobba med sig själv på en djupare nivå behöver vi jobba med verkligheten sådan den är (= helheten) – inte så som vi vill eller önskar att den är. Annars riskerar man att ”helt plötsligt” drabbas av en kronisk allvarlig sjukdom genom detta förnekande beteende, men visst, ”upplevelsen” fram till dess kan te sig ”behagligare” än det man upplevde innan. Och det beror som sagt på att man undviker att bemöta sin inre smärta och dess orsaker.

 

Jag har genom åren mött många människor som upplever att de mår bättre av ”positivt tänkande” men när jag går igenom deras kropp så finner jag spända muskler, stela leder, överansträngda eller blockerade inre organ, stressade binjurar, ytlig andning, o s v. När jag berättar detta för dem blir de mycket förvånade och säger ofta: ”Jag hade mycket ryggont innan jag började tänka positivt men har inte känt av ryggen sedan dess.” Detta är ett tydligt bevis för att man bara har lärt sig att ännu mer ”hålla verkligheten” (t ex den spända och onda ryggen) utanför sitt medvetande genom en ”mental metod”. Hittills har jag aldrig mött en enda person där detta verkligen har fungerat! Dan Millman brukar fråga publiken på sina föredrag om det är någon som ägnat sig åt ”mental träning” eller ”positivt tänkande” och de flesta räcker upp handen. Sedan frågar han hur många av dem som enbart haft ”positiva tankar” efter det och inte en enda hand finns kvar uppe då. ”Så ineffektiv är alltså den metoden” brukar Dan säga om detta fenomen. Min egna erfarenhet bekräftar detta.

 

Jag brukar göra en liknelse där tankarna symboliserar röken och känslorna är själva elden. Det är elden som alstrar röken. Att enbart jobba med röken medför att man får stå och ”vifta rök” resten av livet. När man lyckas ”vifta undan lite rök” så upplever man givetvis en kortsiktig förbättring, man är liksom lite mer ”rökfri” den stunden. Röken fortsätter dock att stiga upp från elden i samma omfattning som tidigare! Om man istället går ner och jobbar med känslorna (elden) som alstrar (skapar) dessa tankar och tankemönster (röken) så kan man åstadkomma en långsiktig förändring eftersom man bearbetar sakerna på orsaksnivå. Men de flesta människor (även terapeuter!) är tyvärr så enormt rädda (kan ofta vara omedvetet) för att möta sin inre smärta att man hellre föredrar ”snabba fix” där man inte behöver kännas vid den fruktade elden. Det är även få människor, och terapeuter, som har lärt sig hur man ska eller bör hantera och bearbeta sina gamla obearbetade känslor som främst härstammar från barndomen (inre smärta). När du väl lyckas bearbeta elden/känslorna kommer detta medföra att röken/tankarna förändras för all framtid.

 

Jag var förr världsmästare i grubbleri. Idag, när jag bearbetat oerhört mycket av min inre smärta, har jag nästan inga tankar alls i huvudet! Det är lugnt och stilla, något jag förr aldrig kunde tro var möjligt. När jag befinner mig i situationer där jag behöver tänka, t ex vid inlärning av information, text, läsning, räkning och liknande kommer de tankarna fram och hjälper mig med att utföra en uppgift som intellektet/tankarna är till för. Istället för att som förr, låta intellektet styra mig och hela mitt liv. Det var ett mycket förvirrat, ojordat, obalanserat och framförallt stressat liv jag levde förut. Och jag hade ingen kontakt med min kropp, mina känslor, mitt inre och mitt Sanna Jag p g a denna destruktiva ”intellektuella styrning”.

 

Om du med olika ”tankemetoder” försöker kontrollera eller styra dina tankar medför det givetvis att du bara ökar intellektets styrning av dig själv. Du tappar än mer kontakten med dig själv och ditt inre. Du tappar närvaron i ditt vardagsliv eftersom man inte kan vara i tankarna och samtidigt vara helt närvarande i nuet. Att försöka meditera för att ”stilla sinnet” kan också vara förrädiskt eftersom du enbart tillfälligt ”viftar bort rök” istället för att gå ner till orsaksnivån.

 

”Negativa tankar”, grubbleri, tvångstankar och liknande är känsloförsvar som en gång i tiden, när vi var barn, hjälpte oss att undvika att möta/känna/uppleva smärtor som var för starka/allvarliga/jobbiga/smärtsamma för oss att kunna hantera. Då var vi tvungna att ”göra om verkligheten” genom att ”flyga upp i tankarna” vilket medförde att vi undvek kontakten (förnekelse/bortträngning) med dessa smärtor/känslor. Det gjorde att vi kunde stå ut och överleva vilket vi ska vara glada för. Men följden av detta känsloförsvar blir att vi får mycket svårt att leva ett kärleksfullt, hälsosamt och sunt liv som vuxna! Vi identifierar oss med vårt intellekt/tankar istället för med vårt djupare inre väsen – vårt Sanna Jag som kommunicerar med oss genom kropp och känslor. Vi får mycket svårt att förstå och ha en sund kontakt med oss själva och våra känslor. Missförstånd, rädslor och destruktiva mönster kommer att styra våra liv så länge vi inte bearbetar orsaken – känslorna (”elden”). Det vi istället kan göra som vuxna är att medvetet börja bearbeta vårt förflutna och därigenom för alltid förändra och stilla våra tankar. Vi kan också söka hjälp och vägledning, något vi inte hade tillgång till som barn. Detta är något som sker omedvetet och Arthur Janov benämner denna ”överlevnadsprocess” för bortträngning. Förnekelse och känsloförsvar är andra benämningar för denna omedvetna process. Känslorna "begravs" (undertrycks) i kroppen och ligger kvar där i vårt undermedvetna och styr vårt liv, beteende och hälsa som vuxna.

 

Att börja jobba med sina känslor, istället för tankar, medför att vi får kontakt med vår kraft. Detta eftersom känslorna alltid alstrar energi för att vi ska kunna handla utifrån vårt inre. Du kan läsa mer om detta i Djupare insikter 4. Tankar ger inte någon som helst energi, de slösar bara med energin! (undantaget några situationer i livet då de behövs, t ex vid matematik, lära sig språk och text, och liknande). I detta sammanhang brukar jag säga att ”tankar är luft – känslor är energi”. Känslorna ligger närmare Sanna Jaget – tankarna är en följd av obearbetade känslor (det jag ofta benämner som ”inre smärta”). För att få mycket bättre kontakt med vad du verkligen vill och behöver i ditt liv, för att må bra och leva sunt och ärligt, behöver du lära dig hantera och bearbeta denna inre smärta som omedvetet styr oss och våra liv.

 

Ett sätt att börja hantera sina tankar på ett bättre och sundare sätt är att inte ”tro” på dem genom att i handling inte följa dem. Uppmärksamma istället vad som sker i din kropp! Det är där du kan finna orsaken till att dina tankar uppstått. Utforska istället dina kroppsförnimmelser för de bygger på ”fakta” (verkliga händelser, upplevelser och känslor i barndomen) vilket tankar absolut inte gör – de är bara en ”rökridå” för att ”skydda oss”. ”Rökridån” hjälpte oss att överleva i barndomen men hindrar oss att leva det liv vi innerst inne längtar efter. Iaktta gärna dina tankar – förneka dem absolut inte! – men försök utmana dem genom att inte följa dem i handling. Håll uppmärksamheten istället på din kropp och utforska detta och sök upp terapi- och behandlingsmetoder som hjälper dig medvetandegöra din inre smärta. Efter ett tag (kan ta lång tid) kommer även du märka, om du bearbetar ditt förflutna, att du inte längre styrs av dina tankar och sinnet blir lugnt och stilla av sig självt – så som det egentligen ska vara naturligt – något som tyvärr mycket få människor får uppleva i dagens ”intellektuella samhälle”.

 

Här får du ytterligare hjälp med vad du kan göra i 7 steg. Stegen blir djupare och djupare men det är av absolut största vikt att man gör dem i rätt ordning och att man verkligen gör varje steg ordentligt innan man går vidare till nästa! Annars riskerar man att ”gå vilse” eller ”bygga luftslott” som jag skriver mer om i Djupare insikter 3. Se till att du verkligen har förstått, genom praktisk erfarenhet och inte bara ”vetskap” (intellektuell vetskap = teoretisk vetenskap utan egen erfarenhet), varje steg och har integrerat dem i din vardag innan du går till nästa steg. Här är de 7 stegen i turordning med kort beskrivning:

 

1. Acceptera det du gör (destruktiva handlingar eller tankemönster).

 

2. Uppmärksamma och iaktta ditt beteende, hur beteende yttrar sig, när det yttrar sig o s v.

 

3. Medvetandegör det genom att känna det, hur det uttrycker sig i kroppen (kroppsförnimmelser såsom – andningen förändras, magen knyter sig, klump i halsen, darriga ben o s v).

 

4. Uttryck hur det känns för dig. Först högt för dig själv och sedan inför någon annan person (t ex ”Jag mår illa när du säger så” / ”Jag känner mig förvirrad när du gör så men säger att du ska göra si”).

 

5. Förändra dina mönster genom att både uttrycka och följa i handling det du känner i kroppen istället för det dina tankar säger till dig. Du kanske känner att du får mer ont och blir mer spänd i ryggen när du gör något – prova då att säga nej och avbryt det du gör trots att dina tankar säger åt dig att du ”måste göra det”. Likaså tvärtom – dina tankar kanske säger att det är ”skadligt/farligt” att göra något men din kropp kanske klarar av det utan större problem, prova då att försiktigt göra det ändå med fokus och uppmärksamhet på kroppen. Detta gäller givetvis saker som psykiskt upplevs som "farliga" men som fysiskt inte är det – t ex såsom att tala inför folk, dansa så som du känner för ohämmat, våga visa sig deppig och ledsen om man är det, våga gå själv på bio eller till en bjudning/fest, och liknande.

 

6. Koppla den inre smärtan (känslan/händelsen/upplevelsen) som orsakade beteendet och känn den fullt ut samtidigt som du uttrycker den som det barn du var när det skedde – inte som en vuxen person som ”gråter över” att något var smärtsamt som liten. Här behöver du säkerligen öva dig på att kunna ”gråta som ett barn” för att kunna koppla och bearbeta det ordentligt genom en s k ”primalupplevelse” där man återupplever en obearbetad händelse från sitt förflutna som om den skedde här och nu. Men detta sjätte steg behöver vi oftast terapeutisk hjälp och vägledning för att kunna genomföra på rätt sätt så att vi bearbetar traumat ordentligt (just den inre smärtan/händelsen/såret/bortträngningen blir läkt hela vägen ut).

 

7. Integrera det som fanns bakom känslan i ditt nuvarande liv, exempelvis ett behov av att bli lyssnad på (om man t ex inte blev hörsammad som liten). Om du har relationer där du inte blir lyssnad på behöver du stå upp för detta behovet genom att konfrontera/uppmärksamma de personer du inte känner dig hörd/lyssna på av. Om personen ändå inte lyssnar på dig efter detta behöver du kanske förändra (umgås mindre med eller ändra sättet ni umgås på) eller avsluta relationen. Men det viktigaste är givetvis att du "riktar känslan" (eller det otillfredsställda behovet) till den ursprungliga källan – de som inte uppfyllde detta behovet i din barndom. Oftast är det bästa att göra det "för sig själv" i terapi – ibland är det lämpligt att gör det direkt "till källan" (dina föräldrar eller andra viktiga personer från din barndom).

Jag har även en snarlik metod i 5 steg för att bearbeta din inre smärta från det förflutna och bli mer självmedveten. Dessa 5 steg kan sägas motsvara steg 3-7 ovan.

(RUBEN ANDERSSON)

 

Läs även Djupare insikter, Jordningens betydelse och Utbildning

 

 

Nedan följer citat som kan hjälpa dig med att komma tillrätta med och förstå dina tankar bättre:

 

“Negative thinking doesn’t harm the body unless it is accompanied by strong, negative feelings. Physiology responds to feelings.”

(TED MORTER i boken “Exercise or diet”)

 

 

”Paradoxalt nog verkar denna terapi snabbast på sådana som av klassiska terapeuter anses sjukast – perversa, alkoholister och missbrukare. När impulserna tränger fram till ytan behövs det bara en lätt påverkan för att växla över impulsen att spela ut till en full primalupplevelse. Det är inte svårt att bota en allvarligt alkoholiserad person även om han är i 40-50-årsåldern. Terapin tar längre tid med människor som har ”lyckats bra”, intellektuella som har kommit högt på karriärstegen. De svåraste patienterna för oss är psykologerna. De är så hjärntvättade till att tro att alla problem ska lösas med tankeverksamhet att de behöver en fullständig omorientering för att se känslornas betydelse.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

”Sådana individer som har byggt upp skikt av subtila, intellektuella försvar (som har flytt till sitt ”huvud”) är svårast att bota. Den centrala behandlingen för intellektuella har varit insiktsterapi; för dessa neurotiker leder varje metod som ytterligare engagerar ”huvudet” bara till att deras problem förvärras.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

"Hall tror, att man kan bli frisk genom positivt tänkande och genom att komma över negativa känslor. För det första är jag inte säker på att det finns något sådant som positiva och negativa känslor. Jag tror, att det finns känslor, punkt och slut, och de existerar i kraft av verkliga upplevelser under ens uppväxt. De är logiska vidareutvecklingar av vissa händelser, vilket betyder, att man inte bestämmer sig för att ha en negativ eller positiv känsla. Jag tror inte att det finns en kraft i nuet, som är tillräckligt stark för att kunna sätta sig över ens historia. Dessutom visar våra mätningar, att aktuella krafter nästan aldrig kan mäta sig i styrka med tidigare präglingar. Det är helt enkelt att hänge sig åt magiskt tänkande, om man tror att det går att bekämpa svår sjukdom med knep, tekniker eller speciella mekanismer. Det är ett förhärligande av ahistoriska och icke dialektiska metoder, där man inte ser symptom som det oundvikliga resultatet av inre konflikter. Varje sorts manipulering i nuet förbiser de upprepade erfarenheter som krävts för att bygga upp en sjukdom."

(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)

 

 

”Our task is not to bring ideas back into the norm, but rather to normalize the overpowering feelings that are driving those ideas into paranoid channels, for example. Of course, this is what most psychiatric practitioners are doing without acknowledging it. They use tranquilizers to normalize feelings, then talk with the patient to help address the ideas. “After all,” a doctor might say, “you know no one is sending message from Europe through the TV to cut off your breasts.” This was the delusion of one of my patients. She believed wholeheartedly that she was receiving such messages and would not be dissuaded from the idea. In our sessions we never addressed the idea. Instead, we dealt with her feelings. “They want to disfigure me to make me feel ugly,” she said. That delusion had as its base: “I feel unwanted. I must be ugly to be so unwanted.” The message, she thought, was being sent to make her feel ugly and therefore unwanted, or unwanted and therefore ugly. This was related to how her parents had treated her.

 

The bottom of that delusion was a feeling of being unloved. If someone doesn’t want to be with us time after time the obvious conclusion is that she or he doesn’t like us; and so we feel unliked. If that person is the sole human being on earth whom we depend on for life, sustenance, caring, protection, and love, then the slightest rejection is catastrophic.”

(ARTHUR JANOV i boken “The biology of love”)


"Just thinking about doing something is the same as not doing it. We know we've learned a lesson in the school of life only when our actions change."
(DAN MILLMAN i boken "The four purposes of life")

 

 

“Thoughts naturally arise. The point of meditation is not to banish thoughts but to make peace with them realizing their lack of substance.”

(DAN MILLMAN i "Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards")

 

 

“When our thinking and feeling are not in “sync,” we are double-minded; and the feelings (registered in the subconscious) always override the thinking. (We may think we would like prosperity or friends, but if we don’t feel worthy or acceptable, our feelings dictate the outcome.)”

(KAROL K. TRUMAN i boken ”Healing feelings… from your heart”)

 

 

“Primary Defence: I’m Bad, I’m Guilty, It’s All Too Much

The Primary Defence is named ‘primary’ because employing it is the first thing our mind does to protect us from the life-threatening pain we experience in our childhood. Employing the Primary Defence is the first thing children do to defend themselves. The Primary Defence is very simple and basic, and it is a defence mechanism employed for everyone.”

(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)

 

 

“By definition young children are helpless and dependent on others (their care-givers) to fulfill all of their needs (food, clothing, shelter, love, nurturing, safety, etc.). When those needs are not fulfilled from the outside by others, the child protects himself against this life-threatening truth by thinking he should be able to meet these needs from within. But of course the child is still too young to do this. The result is the development of negative thoughts about ourselves. ‘There is something wrong with me because I cannot take care of my needs.’ The child will develop the Primary Defence as soon as he has developed a sense of self-awareness. This starts around the age of 1½ to 2 years.

 

Examples of the Primary Defence

I will never be able to do it, it is too much for me

I’m bad

I’m just no good, I’ll never be good enough

I’m guilty, I am always the one who screws things up

Nobody cares for me

I’m worthless

I’m ugly

I’m not interesting

I’ll always be alone

I’m shameful, etc.”

(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)

 

 

”Att bara prata om känslor tjänar ingenting till och leder inte vidare. Människor håller på i årtionden i klassiska analyser och terapier utan att någonting alls förändras hos dem. Känslorna måste upplevas i den inre dialogen och noga artikuleras i ord för att vägen till vår sanning ska öppnas för oss. För människor som på allvar inriktar sig på att upphäva följderna av barndomens traumatiseringar är de traditionella terapiformerna oanvändbara, vilseledande och i sista hand kontraproduktiva, därför att de förstärker det intellektuella försvaret mot känslor och hindrar att det bortträngda avslöjas.

 

Detta sker även när terapeuten eller analytikern uppmanar patienten att ”tala om traumat” (till exempel det sexuella övergreppet). I terapier som bara vänder sig till intellektet kan terapeutens förmodande och antaganden inte kontrolleras av patienten. De kan vara felaktiga eller riktiga, men även om de är riktiga förblir denna kunskap ineffektiv, den kommer inte att befria patienten från hans symtom. För det är bara de känslor och kroppsförnimmelser som blir medvetna för oss under den högt uttalade inre dialogen som kan ge oss full visshet om det som tidigare tillfogats oss. Vi måste få deras svar för att kunna få tillbaka de bortträngda minnena och integrera den vetskap vi sålunda vunnit. Om någon har tillfälle att få tillförlitlig information av någon släkting som inte deltagit i traumatiseringen, får han en extra bekräftelse.”

(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)

 

 

”Intellektet kommer inte åt känslorna.”

(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)

 

 

“It requires energy – literal physical energy – to hide our emotions from ourselves. It requires even more energy to conceal them from others. And the truth is, nobody ever hides anything. People who think they’re hiding their anger reveal it through chronic headaches. People who think they’re hiding their fear reveal it through stomach trouble. The mind can lie, but the aching head and the upset stomach speak the truth.”

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Lasting love”)

 

 

”Storsinthet och tolerans är ingenting som man kan uppnå med hjälp av intellektuellt vetande.”

(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)

 

 

”Om verkligheten trängs bort uppstår ett felaktigt medvetande. Man får två medvetanden – ett verkligt och ett overkligt. Intellektet är ofta ett felaktigt medvetande därför att det inte stämmer med det verkliga medvetandet – kunskapen om den inre verkligheten.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

”Neurotiskt medvetande innebär att individen har intellektuell insikt i sina känslor men inte förmår förändra dem (och sitt neurotiska beteende) på grund av att det saknas fortlöpande integration mellan de två hjärnhalvorna (och mellan hjärnans högre och lägre centra). ”Jag vet att jag känner mig underlägsen men ändå uppträder överlägset”, kan man hålla på att säga i åratal utan att ändra detta beteende, därför att kunskapen kommer från ett medvetande som inte är kopplat till känslorna. Ett oproportionerligt intellekt kan på något sätt bidra till att skärma av känslorna; eller rättare sagt: blockering av känslorna bidrar till att framkalla en oproportionerlig utveckling av intellektet.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

”Strategier för att tänka positivt är, liksom metoder för att stilla sinnet, baserade på önsketänkande snarare än på realistisk förståelse. Du behöver inte kontrollera dina tankar; du behöver bara sluta med att låta dem kontrollera dig.”

(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)

 

 

"Conventional psychotherapy has been impregnated with the belief that you get well in your mind – in your thinking, prefrontal cortical, logical mind – that you can think your way to health. I believe it is impossible to get well in that way, based on sound neurologic principles. We may think we are getting well, but that is not the same as being well. The brain is quite capable of deceiving itself. What is "well"? If it were simply a matter of what we think about ourselves, then all the religious conversions, the born-agains, the epiphanies would be just as valid as any psychotherapy, and the claim of a cure in many sects would equal that of any psychotherapy."

(ARTHUR JANOV i boken "The biology of love")

 

 

”Många av oss känner behov av att stilla våra sinnen därför att vi är rädda för dem – rädda för vad vi tänker; rädda för negativa, skrämmande, otrevliga, erotiska, förbjudna, avskyvärda tankar; rädda för mentala impulser.

 

Vi blir fria från den rädslan när vi har insett tre saker:

För det första är tankarna bara ljusspel på en filmduk. Liksom en film kan tankarna locka fram skratt eller tårar, men de äger ingen inneboende verklighet.

 

För det andra kan du visserligen distrahera dig själv eller koncentrera dig på annat, men du kan inte kontrollera dina tankar.

 

Det tredje, och viktigaste, är att du, eftersom du inte kan kontrollera eller hejda tankarna, inte är ansvarig av dem, hur goda eller onda de än kan tyckas. Hur kan du vara ansvarig för tankar, kometer eller solfläckar eller något annat du inte har någon makt över? Du kan inte kontrollera tankarna, bara din reaktion på dem.”

(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)

 

 

“Positivt tänkande är intressant, men om det innebär att förneka sanningen kan det bara vara till skada.”

(CANDACE PERT)

 

 

”Thoughts are a problem only if we give them power or mistake them for reality.”

(DAN MILLMAN i boken ”Wisdom of the peaceful warrior”)

 

 

”We can cut through the mind by noticing our thoughts rather than believing or identifying with them.”

(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)

 

 

"Thinking goes on in your head. It is not really deep into the roots of your being; it is not your totality."

(OSHO)

 

 

”Vårt intellekt söker ivrigt efter fakta, men på själens nivå är dessa av sekundär betydelse.”

(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)

 

 

"Vi tänker för mycket och känner för lite."

(CHARLIE CHAPLIN)

 

 

”Om du trycker bort tankar som du inte vill ha ger du dem bara kraft. De kommer då att växa till sig i det tysta och slå till med full kraft när du minst anar det. Enda sättet att vända det hela är att ta emot och acceptera. När du ger ljus åt komplexet kan det lösas upp och försvinna.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)

 

 

”Efter att i hela mitt liv haft en hjärna som gått på högvarv har jag haft turen att stöta på verktyg som hjälpt mig slappna av och hitta mitt inre lugn. Det kraftfullaste av dessa verktyg har utan tvekan varit att förbättra min andning. Ständigt återkommande, meningslösa tankar som far fram och tillbaka med blixtens hastighet, som en mental pingismatch utan slut, har ersatts av ökad harmoni. Jag känner en stor lycka över att ha hittat på- och avstängningsknappen så att jag själv kan bestämma när det är dags att lägga i turbon eller puttra fram på tvåans växel i ett lugnare tempo.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

”Intelligensen är nästan utan nytta för dem som icke äga något mer. Den rent intellektuella människan är en ofullständig varelse. Hon är olycklig för hon kan inte leva sig in i den värld hon så väl begriper. Förmågan att förstå relationerna mellan olika fenomen förblir steril om den icke kan förenas med andra aktiviteter, sådana som moralisk känsla, empati, ett rikt känsloliv, viljekraft, omdöme, fantasi och kroppslig styrka.”

(ALEXIS CARREL i boken "Den okända människan")

 

 

”Intellektuell förmåga ger inte individen någon garanti mot att ha fullständigt fel.”

(CARL SAGAN)

 

 

“Learn to think with the whole body.”

(TAISEN DESHIMARU, swordmaster)

 

 

”Det är inte det man tänker utan det man gör som kan förändra tillvaron.”

(okänd)

 

 

"Life may be a tragedy for those who feel, but a comedy for those who think."

(JEAN de la BRUYÉRE)

 

 

”Lägg tankarna åt sidan, och du ska se att alla vägar ligger öppna framför dig.”

(SENG-TS’AN)

 

 

”Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat.”

(HELEN HUNT)

 

 

”A sound mind can only dwell in a sound body.”

(romerskt ordspråk)

 

 

"Ett huvud utan bekymmer finns bara på en fågelskrämma."

(okänd)

 

 

”Det är lättare att handla sig fram till ett nytt sätt att tänka än att tänka sig fram till ett nytt sätt att handla.”

(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Förändringens gåva”)

 

 

”Det räcker egentligen inte med att bara tänka, enligt Heart-Math. Fysiologiskt ändras väldigt litet med bara positiva tankar. Endast genom att förändra det emotionella läget kan vi avläsa förändringar också i kroppen. Dessutom vidgas våra vyer när hjärtat och hjärnan är synkroniserade, menar institutets VD. När hon fick hjärtat och hjärnan att arbeta ihop tänkte hon skarpare, blev mer kreativ och kände sig mer fokuserad. Med sådant samarbete skulle vi helt enkelt komma fram till klokare och mer insiktsfulla beslut.

 

Vi fick prova. Tekniken kallas Freeze-frame, vilket är den amerikanska termen för att frysa en av bildrutorna i en rörlig film och går ut på att först tänka på något stressande. Vi som gick kursen listade på ett gemensamt blädderblock ostädat skrivbord, tidsbrist, besvärliga medarbetare, pengar, tonåringar… Sedan uppmanades vi att ”frysa” den känslan, liksom rama in den och lägga den åt sidan, för att skifta till området runt hjärtat (”låtsas att ni andas genom hjärtat”) och försätta oss i ett tillstånd av välbefinnande. De bilder vi nu tog hjälp av handlade om att spela boll med sonen, bli mamma, se fullmånen stiga över Stilla havet… Med denna djupa tillfredsställelse överst bland känslorna skulle vi nu ”på allvar fråga hjärtat vad som kunde vara en mer effektiv respons på stressituationen”. Kursledaren uppmanade oss att noga lyssna på hjärtats svar. Nå? Och vad blir skillnaden jämfört med hjärnans svar? Vi dokumenterade skillnaden. I kolumnen ”huvudet” hamnade rädsla, anklagelser, negativ syn på problemet. Grämelse över dåtiden och oro för framtiden. Under rubriken ”hjärtat” skrev vi positivt accepterande, problemet sett inifrån, konstruktiv neutralitet. Känslorna tog sin utgångspunkt i nu-läget.

 

Där ser ni, konstaterade kursledaren, det är snarare hjärnan som står för risken att fastna i irrationella och emotionella mönster medan hjärtats reaktion lättare kommer att leda till rationella och logiska lösningar!

 

När vi verkade bekymrade över att vi så ofta reagerar på problem med enbart tankemöda, tröstade han oss med att vi är så vana vid att ta till hjärnan att vi tror att det är normalt och att det räcker. Det är bara att lära om. Genom hjärtat ser vi problemen på ett annat sätt än genom hjärnan. Där finns vår högre intelligens.”

(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)

 

 

”Hjärtats visdom skiljer sig ifrån huvudets kunskap. När vi lär oss de läxor som bara hjärtat kan ge, ändras vårt perspektiv så att det omfattar en större verklighet och gör vårt liv bättre.”

(HELEN HUNT)

 

 

“Life is uncomplicated and simple for the heart but complex and complicated for the mind.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)

 

 

"Tankar är inte känslor, de är snarare idéer om hur du "borde" känna dig. När man rör ihop tankar och känslor blir sanningen dunkel och svår att upptäcka."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Samtal med Gud bok 2")

 

 

“Mind noise can only relate to the past or the future. We cannot possibly think “about" anything in the present moment. We can only think about something that has already happened – whether one second ago, five days ago, or ten years ago – or in the immediate or distant future. Isn't this obvious? Consider it: Anytime we have ever thought or reflected about anything, we were thinking about a past or future event. Past or future – where, like a demon, it draws our attention, out of the peace and sanity of the present moment.”

(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)

 

 

“The body is anchored in the here and now while the mind travels into the past and future.”

(BUDDHA)

 

 

“A man I know was burdened by memories of his mother – long since dead – who had constantly criticized him when he was a child. He professed great love for her, said he thought of her and missed her every day, yet he walked with a stoop, his eyes were constantly downcast, he was constantly sick, he was unable to establish any long-term romantic relationship, and he had not lived up to his professional potential. I advised him to see a therapist. “Does your mother still live with you?” the therapist asked in an early session. “Yes. She’s part of me. She’s in my memory, in my heart.” “Does she pay you rent?” My friend looked up, startled. “Rent? Of course not! She’s dead.” ”Well,” the therapist said, ”if she doesn’t pay rent, you should evict her.” It was, my friend said, an epiphany that changed his life. Evict her he did, and he began to live.”

(GERALD M. LEMOLE i boken “The healing diet”)

 

 

”Don’t believe everything you think!”

(okänd)

 

 

“Your mind cannot and will not take you where your heart longs to go.”

(DEBBIE FORD i boken “The 21-day consciousness cleanse”)

 

 

”Insight isn’t enough. At best it provides a map, but we still have to make the journey. As I said earlier, just thinking about doing something is the same as not doing it. We know we’ve learned a lesson in the school of life only when our actions change.”

(DAN MILLMAN i boken “The four purposes of life”)

 

 

"Our tendency to mistake our thoughts about reality for reality itself acts as a fundamental cause of human suffering."
(DAN MILLMAN i boken "No ordinary moments")

 

 

”There is no such thing as a ”thought disorder,” psychiatric nomenclature to the contrary notwithstanding. Thoughts are the latest evolutionary acquisition, the last mechanism in man’s personal development to handle adversity, particularly adversity that was traumatic.

 

With the use of our minds, we have the means to avoid internal reality. We can think abstractly and can also be abstracted from ourselves. We can imagine, fabricate, deny, reroute, symbolize and repress the truth. We can organize the most abstruse concepts and engage in self-deception. That self-deception is the gift of civilization, because once imprinted pain is there, we must be able to deceive ourselves in order to go on with life.

 

One of my acquaintances was a brilliant brain scientist and also a dedicated believer. She saw no contradiction in her completely “scientific” approach to scientific problems together with unquestioning obedience to the most outlandish of the cult’s beliefs. Her right brain remained confined to her emotions. She was effectively in a hypnotic state. Critical capacity was radically diminished, as in hypnosis, which is neurosis writ small. Not anchored (disconnected) in feelings, she could be easily manipulated.

 

The split between feeling and intellect I am discussing allows a supposedly brilliant man to cruise parks exhibiting himself before women, risking jail, and worse. Here we have the mind functioning, but being useless when it comes to handling feelings. The man’s behavior is driven by need: “Mommy, look at me. Pay attention to me.” Strong feelings in the right brain overpower the left-brain intellect. Observe the paradox: an apparently highly logical mind juxtaposed with another mind compelled to be inordinately illogical. They exist in seamless juxtaposition in the same brain having nothing to do with another. And the “illogical” mind resists control by the “logical mind.” Of course, “illogical mind” is a misnomer; it is the logical mind of feelings and sensations that accurately reflect unconscious processes, projecting them onto the present.

 

So we have two logical minds: one reflecting external reality, the other the internal one. The problem is that we are unaware of the internal one that would make emotional reactions logical or at least consistent. We think it is irrational because we cannot see the antecedents that lead to emotional behavior and “irrational” thought. A paranoid patient who had a brutal father saw danger in every male encounter. Moreover, she actually believed that a certain man was her father who was going to kill her (he raped her when she was eight and told her that he would kill her if she told anyone). When she felt the danger her father posed, in sessions lasting many months, we saw the connection between her paranoid ideation and her buried feelings. Her internal reality made complete sense of her paranoia. If we do not know how to access that internal reality, we can never make sense of the bizarre ideas. And we understand that those ideas may not be as bizarre as we thought.  And by the way, not to believe this person as so many therapists do, is to aggravate the mental illness seriously.”

(ARTHUR JANOV i boken “Beyond belief”)

 

 

”Fastän neurotikerns tanke säger att det inte är något fel med honom, så säger kroppen sanningen.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

“Even when you don’t remember, you can’t forget.”

(TED MORTER i boken “Dynamic health”)

 

 

”Vi begränsar vår värld med tanken.”

(BUDDHA)

 

 

”Lose your mind, and come to your senses.”

(FRITZ PERLS)

 

 

 

 

Varningssignaler

 

"Most cancers occur after a number of repeated warnings. These may include:

– Headaches that you continually stop with pain killers.

– Tiredness that you keep suppressing with a cup of coffee, tea, or soda.

– Nervousness you try to control through nicotine.

– Medicines you take to ward off unwanted symptoms.

– Seasonal head colds, which you don't have time to let pass on their own.

– Not giving yourself enough time to relax, laugh, and be quiet.

– Conflicts that you keep avoiding.

– Pretending that you are always fine when you are not.

– Having a constant need to please others, while feeling unworthy and unloved by them.

– Possessing low self-confidence that makes you strive constantly to prove yourself to others.

– Rewarding yourself with comfort foods, because you feel undeserving.

 

All of these and similar symptoms are serious risk indicators for developing cancers or another illness."

(ANDREAS MORITZ i boken "Cancer is not a disease")

 

 

”Smärtan finns där av en anledning. Den säger: ”Hallå där! Hör upp! Lite uppmärksamhet, tack! Du gör något som inte är bra för dig själv.” Smärta är en budbärare. Smärta är information. Om vi inte lyssnar till den – om vi bara gör slut på den utan att lyssna på budskapet och ta itu med det bakomliggande problemet – är det som att kapa ledningarna till ett brandlarm och somna om igen utan att släcka elden, medan lågorna rasar allt högre och huset brinner ned. Du tar inte på allvar itu med orsaken till problemet.”

(DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”)

 

 

”Det kan vara svårt för dig att acceptera konceptet, men smärta har i full utsträckning en positiv sida där det är en vänlig budbärare som varnar dig för situationens allvar. Om du dagligen har ihållande smärta är det kanske svårt att se den som en vän. Men det ändrar inte det faktum att smärtan försöker varna dig om att större smärta och mer lidande kommer, om inte vissa förändringar görs.”

(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)

 

 

”Pain is generally viewed by scientists who study physical issues as the body’s method of alerting you to trouble. Your belly sends sharp pains shooting forth, and it is discovered that your appendix is diseased and preparing to rupture; without the signal of pain, the rupture would occur unnoticed, followed by sepsis, followed by death. Pain warns you not to touch hot objects like stoves and not to bend your body into certain positions; it also warns you that you should do certain things – you have pain that goes away, perhaps, from stretching or breathing well or quitting smoking. Psychic pain serves the same role. That lonely ache goes away when you stretch your life to include others; that sharp misery ceases when you let go of or change a toxic relationship. The key is learning to make the right choices at critical junctures in life; learn this skill and you can eliminate most pain from your life.”

(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)

 

 

”Det ligger alltid en fara i att ignorera viktiga signaler i livet och därmed uppskjuta nödvändiga beslut.”

(PER ARNE DAHL i boken ”Tro”)

 

 

 

 

Vilja eller ovilja?

 

"Health, success, and joy in life on a constant basis are very much dependent upon:

1. the willingness to take full responsibility for our lives;

2. the willingness to face all our fear, anger, guilt, pain, and denial;

3. the willingness to completely forgive everyone and everything, including ourselves, no matter what; and

4. the desire to Love everyone and everything unconditionally.

 

Notice the word willingness. It doesn't mean that we have to be there now, but we must be willing to get there. I believe that the number one reason patients fail to conquer cancer or any other dis-ease, is because they were unwilling to forgive and forget. They held onto resentment, anger, guilt, and doubt, and that is what killed them. Chemotherapy and radiation only helped them die faster and with greater pain. Maybe that was the fulfillment of the Law of Cause and Effect."

(RICHARD ANDERSON i boken "Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy")

 

 

"Have you ever met someone who said: "This is just the way I am. Don't expect me to change." What they are really saying is: "I've created myself to be this way, but don't realize it, and I don't want to change." The truth is, however, we all are changing constantly with every single thought we think. But, there are two kinds of people: those who have no control over the way they change and those who consciously choose the ways they change."

(RICHARD ANDERSON i boken "Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy")

 

 

"Providing someone with health information is not always enough to motivate changes in behavior. We're all going to die sometime, but if we don't really enjoy living, who cares about changing behavior?"

(DEAN ORNISH i boken "Dr. Dean Ornish's program for reversing heart disease")

 

 

"Vi tar för givet att människor vill leva längre, men många gör det faktiskt inte. Vem vill när allt kommer omkring leva längre, om han eller hon är olycklig och deprimerad och känner sig ensam?"

(DEAN ORNISH i boken "Kärlekens läkande kraft")

 

 

"När en patient saknar viljan att bli frisk, har inte ens den bästa medicin någon verkan. Även en obetydlig sjukdom – man skulle också kunna använda ordet 'disharmoni' – kan då bli ödesdiger."

(Dr E. BIERSKI)

 

 

”Som läkare ser jag faktiskt att många människor som säger att hälsan är av största vikt för dem fortsätter att bevisa raka motsatsen genom att röka, dricka för mycket, använda droger, köra vårdslöst, äta för mycket, inte motionera, leva för hektiskt, leva i destruktiva relationer. Om du tycker att hälsa är en fråga med hög prioritet, fatta då beslut i enlighet därmed och lev efter dem.”

(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)

 

 

“Alla vill känna sig bättre, många skulle nöja sig med att känna sig lite bättre. Men “lite” bättre, är det egentligen inte förrädiskt? Gör inte detta ”lite” att man helt enkelt lättare står ut med en situation som det skulle vara bättre att ändra på, gör det inte att man undviker att gå på djupet och finna ursprunget till att man mår dåligt och har ont? Är ett större välbefinnande inte att jämföra med semestermånaden, som gör att man står ut med slavgörat resten av året? Är det inte en huvudvärkstablett som tillfälligt tar bort symtomen och lämnar störningen intakt? Jag är rädd att svaret blir ”ja”.”

(THÉRÈSE BERTHERAT i boken “Kroppens budskap”)

 

 

”Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv.”

(finskt ordspråk)

 

 

Letting Others Do It For You

 

I’ve seen case after case where a loved one drags their mate into my clinic and wants me to tell the other person what they have to do. They push their ailing friend or loved into a detox program. They make the juices for them, they prepare their food for them and they prepare their herbal supplements for them. Nine times out of ten, this breeds failure. The sick person’s heart and true desire to be well is not there.

 

You must be a part of your own healing. This is partly why you get sick. If you want to be well and healthy, you must create this with your own desires and actions, just as you would anything that you desire to experience or have in life.

 

It’s great to have your loved ones on your side in this process, but not to the point of overshadowing your own desire and goals for yourself. If you want to be well, it must come from you.”

(ROBERT MORSE i boken “The detox miracle sourcebook”)

 

 

””There are no incurable diseases, only incurable people.” This means that some people will not be cured because they don’t want to be. Many use their disease for attention from family members or others. Many individuals become lost to themselves and seek love and attention from others as a support mechanism. Become strong in yourself; spend time alone with yourself.”

(ROBERT MORSE i boken ”The detox miracle sourcebook”)

 

 

”Om jag inte vill så kommer jag aldrig kunna. Om jag inte kan så betyder det att jag egentligen inte vill. Därför måste jag således fråga mig själv;– Varför vill jag inte?”

(RUBEN ANDERSSON)

 

Läs även Förändring

 

 

Hälsosidor

 

 

 

 

 

 

 

Symbol för jordning

Hälsovård

BH & Bröstcancer

Bukandning

Effektiv terapi

Health-requisities

Idealism

Inre förändring

Kroppens energi
Motion

Musik

Naturen

Nyheterna

Näsandning

Rökning

Sexuella blockeringar

Solljus

Solskyddskrämer

Sömn

Tankar
Varningssignaler

Vilja eller ovilja?

© 2005 - 2019 Ruben Andersson