HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Symbol för jordning
De olika chakrana
Ryggraden och dess påverkan
Tändernas samband med kroppen
Tändernas samband med meridianer
Känslors positioner i kroppen
Tjocktarmens reflexzoner

Hälsa & Livskraft

 

Här kan du gratis läsa häftet Hälsa & Livskraft som jag skrev 2001. Jag rekommenderar dig att läsa det från början till slut.  TIPS: du kan läsa mer uppdaterade och utförligare texter om vissa ämnen nedan (gröna länkar) och även en del nytt under Förbättrad Hälsa & Livskraft

 

(Denna hemsida är anpassad för Internet Explorer eller Edge)

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING (röda länkar är ej skrivna av mig!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara sjuk eller inte?

 

Denna fråga är det inte många som lägger någon vikt på, förrän de själva drabbas av sjukdom det vill säga. Hälsa är inget man varken kan eller ska ta för givet. Hälsa är något som man själv bygger och underhåller. Nästan hela mitt liv har bestått av mängder med smärtor, symtom, lidande, rädslor och känslan av att jag inte duger. För att åtgärda detta så har jag börjat att byta ut min vägvisare i livets resa. Jag har bytt från att följa mitt falska jag (egot) till att mer och mer följa mitt Sanna Jag (själen). Och kanske kan alla mina misstag och erfarenheter vara till hjälp för dig så inte du åker ner i ”diket” onödigt många gånger på din väg till hälsa och livsglädje? ”Erfarenhet är bästa medicinen men den kommer inte förrän efter sjukdomen.” (okänd)

 

Tack vare mina sjukdomar och lidande så har jag träffat otroligt kunniga, kärleksfulla och intressanta människor. Dessa skulle jag inte ha träffat om jag inte varit sjuk. De har lärt mig många djupa kunskaper om hur kropp och själ fungerar och reagerar på omgivningen. Några av dessa kunskaper finner du i detta häfte. Jag har även fördjupat mig i mängder med litteratur, dels för att förstå mina bekymmer, och dels för att detta ämne har skapat ett intresse hos mig. Och man slutar aldrig att förvånas över kroppens enorma visdom! Men mina allra största läromästare har kommit att bli naturen, djuren och våra barn. Våra små kära barn som på många sätt faktiskt är så mycket visare och ”renare” än oss vuxna människor. Barn lever i nuet, vet hur man har roligt och reagerar på ett mycket ärligare sätt. Det händer att de under sina ibland ganska vilda lekar blir osams med varandra. Då kan de tycka riktigt illa om varandra. Men det brukar bara vara i 10 minuter! Sedan är allt glömt och förlåtet och de är åter bästa kompisar. Vi vuxna har ju för (o)vana att hysa heta och negativa tankar och känslor för varandra om vi blir oense. Sedan går vi omkring och talar illa om varandra istället för att förlåta, integrera och lära oss av händelsen och bli sams och gå vidare med mer erfarenhet. Detta mår vi inte bra av!

 

Vanligaste vägen till ett helande genomgår 4 stadier:

1. Förnekelse

Man vill inte inse hur alla erfarenheter och händelser under livets gång påverkar vår hälsa. Jag var själv fast i detta stadiet tills jag stod inför ett val – liv eller död. Jag började inse vilken STOR ”ryggsäck” med obearbetade känslor och händelser jag bar på. Denna säck orkade inte min kropp längre bära på så jag var tvungen att släppa taget om den och låta det som skulle komma ut få möjlighet till det!

2. Sorg

Det som brukar komma ut först är sorgen. Man börjar resonera lite såsom – ”varför hände eller händer detta mig?”, ”vad har jag gjort för att förtjäna detta?”.

3. Ilska

I nästa fas bubblar ilska, vrede och hat upp till ytan. ”Hur kunde någon göra så mot mig!”

4. Förlåtelse

Tyvärr lyckas inte alla nå detta stadiet. Man tror felaktigt att genom att förlåta någon erkänner man att den personen gjorde rätt. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel! Det gäller istället att uttrycka sina känslor, integrera händelsen och lära sig så man inte utsätter sig för samma situation igen. Först då blir man fri att gå vidare i livet.

Läs om Förlåtelseprocessen.

(Ibland kan stadie 2 och 3 byta ordningsföljd)

 

Jag har även lärt mig att man aldrig bör försöka lägga över ansvaret för ens egna tillfrisknande på andra. Det är bara du själv som kan göra dig frisk! Man kan få olika verktyg i form av råd från sina medmänniskor men det är faktiskt upp till dig själv att se till att använda dem. Detta häfte kommer inte att hjälpa dig på något vis om du ändå inte provar de olika råden. Kunskap är värdelös så länge man inte använder sig av den. Även om man går till den bästa terapeuten kan denne inte hjälpa dig om du inte är villig att öppna ditt hjärta vilket är nödvändigt för att läkas hela vägen. Man kan ibland få bot och då försvinner symtomen som man besväras av. Men är verkligen Orsaken till symtomen åtgärdade? I många fall återkommer symtomen efter något år eller så uppstår de i någon annan variant. Man har bara förflyttat eller uppskjutit problemet! Jag har även fått lära mig den ”hårda vägen” att det inte är smart att dricka 2 liter Cola om dagen i åratal! Skräpmat, godis och bakverk i överflöd, kemiska Tillsatser i mat och dricksvatten, kemikalier i hygienartiklar och heminredning o s v kan vara till stor hjälp att börja ifrågasätta vid dålig hälsa. Det är givetvis smartare att titta närmare på detta i förebyggande syfte men så klok var inte jag. Man bör nog inte heller använda för mycket kemikalier på sin Hud eller i håret eftersom det kommer att tas upp av kroppen. Annars skulle ju inte t ex nikotinplåster fungera!

 

Det fysiska är, som du kommer att förstå genom att läsa detta häfte, väldigt viktigt. Men för att bli helad ända in till själslig nivå behöver vi sköta om oss på alla våra olika existentiella plan. Men du avgör givetvis själv hur långt du önskar färdas på din väg till bot, helande och livsglädje. JAG förstod inte allvaret i mitt leverne förrän jag trampade med ena foten i graven. Och tyvärr måste det tydligen ofta till en ”nära döden-upplevelse”, svår sjukdom eller ett allvarligt trauma för att vi ska vakna upp. Kan du ärligt säga att du verkligen Älskar dig själv och har Självtillit? Det är faktiskt väldigt få som verkligen uppnått detta idag! Om man inte älskar sig själv kan man då verkligen älska någon annan? Öppna ögonen och se hur världen är idag!

 

Förhoppningsvis kommer detta häfte att ge dig några goda råd som kan vara till din hjälp. Jag använder ofta visdomsord (citat) för att förstärka min mening. Dessa vill jag inte ta åt mig äran för! När jag känner till ursprunget för det har jag angett det. Men ofta får man höra ett klokt visdomsord lite här och där utan att få reda på dess ursprung. Allt som står i detta häfte är min Sanning! Vi reagerar alla olika på saker och ting så jag ber dig att använda ditt sunda förnuft och bara ta till dig det som känns rätt för dig. Och gör inte det misstaget att du vänder helt upp och ner på ditt liv och ändrar om allt på en gång, även om det nu är till det bättre! Din kropp och själ måste ges tid att hinna smälta och lära sig förstå det nya levnadssättet också.

 

”Inte förrän långt senare inser vi att allt lidande egentligen var växtvärk.” (okänd)

 

 

 

 

Den moderna vetenskapen

 

Är den moderna vetenskapen verkligen så ”fulländad” och fullständig som den ibland utges vara? Jag anser att man nog inte blint bör lita på allt som den påstår vara sant eller ej. Om man granskar det hela lite närmare så motsäger den sig själv gång på gång. Mycket gott och bra har självklart kommit fram genom forskning men det är nog inte helt fel att verkligen ta reda på alla fakta och omständigheter innan man tar till sig det! Man resonerar lite för mycket efter att det som man inte ”känner till” eller kan ”bevisa” med dagens vetenskapliga metoder inte existerar.

 

HUR kan det då komma sig att vi hela tiden upptäcker nya saker som ju då helt plötsligt visat sig existera? Man vill ofta försöka skapa sig en sanning som passar in i vetenskapens verklighet istället för att gräva fram den äkta sanningen. Någonstans har jag läst följande citat: ”Den moderna vetenskapen är ett finstämt verktyg med vilket användaren kan nå fram till vilket resultat han så önskar förutsatt att han begränsar sitt synsätt tillräckligt mycket”. Seriös forskning bör enligt min mening vara helt förutsättningslös! Givetvis rekommenderar jag DIG som läser detta häfte att verkligen känna efter vad du tycker är rätt eller inte! Jag vill dock tillägga att det mesta som står i mitt häfte har jag själv upplevt i det verkliga livet så det är inte bara en teori. Teorier kan vara bra och de kan visa sig vara sanna när de används i praktiken men så länge en teori bara är en teori bör den inte tolkas som en absolut sanning. Men det som fungerar i praktiken ger resultat!

 

Jag anser att den specialisering vetenskapen tillämpar kan vara skadlig för oss. Om man gräver sig djupt ner i bara en del av helheten så glömmer man lätt bort verkligheten. Det är faktiskt bättre att känna till lite om mycket istället. Detta ger en sannare helhetsbild av problematiken. För nästan 80 år sedan skrev  Alexis Carrel något mycket insiktsfullt i boken "Den okända människan": ”Det finns ingen metod, som ger en människouppfattning, vilken omfattar på en gång helheten, delarna och relationerna till yttervärlden. För att analysera oss själva få vi lov att använda många olika slags tekniker och söka hjälp hos åtskilliga vetenskaper. Helt naturligt ger oss var och en av dessa sin särskilda bild av det gemensamma objektet och abstraherar därur endast den sida av människan, som är tillgänglig för dess speciella metod. Och summan av alla dessa abstraktioner är fortfarande mindre innehållsrik än det konkreta föremålet, och återstoden är alldeles för viktig att lämnas ur räkningen. Anatomi, kemi, fysiologi, pedagogik, historia, samhällslära och national ekonomi uttömma icke ämnet. Människan, som specialisterna uppfattar henne, är icke den konkreta och verkliga människan.”

 

Många duktiga och seriösa personer som forskat har ibland motarbetats av olika skäl, t ex Samuel Hahnemann, Cleve Backster, Hans Hertel, Patrick Störtebecker, Carl Ahlteen, Are Waerland, Victor Schauberger, Olov Lindahl mfl. (läs stycket Bli frisk av föraktad kostterapi längre fram i häftet). Ett underbart och talande citat av Schopenhauer lyder: ”All sanning passerar tre stadier. Först förlöjligas den, sedan blir den starkt kritiserad för att slutligen accepteras då den har bevisat sig själv”. Onödigt lidande, slöseri med tid och pengar skulle sparas in om man hoppade över det 1:a stadiet.

 

Vad är själen, Tankar, känslor, drömmar och upplevelser? Vetenskapen har ännu inte tillfredsställande kunnat förklara vad detta egentligen kan tänkas vara och de forskare som verkligen har försökt sig på det har förlöjligats och blivit förföljda. Alla vet dock med sig av egen erfarenhet (även vetenskapsmän får man förmoda) att dessa ting är något högst verkligt och påtagligt! Eftersom tankar och framförallt känslor styr våra livsupplevelser, och därmed våra öden, anser jag att vetenskapen inte bör tas som en absolut och obestridlig sanning! Jag har istället valt att följa en sanning som inte kan anses som helt vetenskaplig då den ofta grundar sig på villkorslös kärlek, intuition, kroppsmedvetande, självtillit, egna erfarenheter och sunt förnuft. Och när det gäller ett så pass viktigt ämne som hälsa är det av största vikt att studera just det – HÄLSA istället för sjukdom. När man fått klart för sig vad hälsa verkligen är kan man också sätta upp ett mål som man bör sträva efter. Man bör praktisera hela sin livsstil så hälsosamt som möjligt för att bota och förebygga allehanda sjukdomar. Vi kommer ALDRIG att kunna utrota Bakterier, virus och parasiter eftersom de har en viktig och naturlig uppgift att sköta. Vi bör istället inrikta oss på att stärka oss själva för att inte bjuda in dessa organismer i vår kropp. Tänk dig att du slutar att städa i ditt hem. Efter ett tag börjar det lukta illa och det ansamlas mängder med damm. Då börjar naturen att försöka städa upp detta genom att det bildas mögel och bakterier på de skitiga golven, väggarna, bakom spisen, i kylskåpet o s v. Man så att säga bjuder in dessa nedbrytande organismer med en för dom gynnsam miljö. Likadant fungerar det med våra kroppar. Håll din kropp så sund och ren du kan på alla 4 plan – det fysiska, mentala, emotionella och andliga planet. Om du uppnår det attraherar du inte skadliga bakterier, virus, negativa attityder, känslor och tankemönster från din omgivning. Det ökar dina möjligheter att uppnå, och behålla, din hälsa och livsglädje!

 

”Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre.” (Aldous Huxley)

 

Litteraturfördjupning om Vetenskapens mörka baksida:

GUYLAINE LANCTÔT – The medical mafia

JOHN ROBBINS – Reclaiming our health

JOHN VIRAPEN – Piller & profiter

IVAN ILLICH – Den omänskliga sjukvården

OLOV LINDAHL – Föllingeprojektet

OLOV LINDAHL – Vetenskap och beprövad erfarenhet

ROBERT S. MENDELSOHN – Den vita lögnen

SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER – Trust us, we’re experts: How industry manipulates science and gambles with your future

T. COLIN CAMPBELL – Whole

WILLIAM BROAD & NICHOLAS WADE – Sanningens dödgrävare

 

Läs även Forskning, Köttindustrin, Livsmedelsindustrin, Medicinsk vetenskap och Mejeriindustrin

 

 

 

 

Andningens betydelse för ditt hälsotillstånd

 

Hur pass viktig är andningen för människans hälsa? Svaret kan lätt sammanfattas så här – Andning är liv. Mat kan man vara utan i flera veckor, vätska i några dagar, men utan syre så försvinner livet ur oss på ett par minuter! Inom den österländska filosofin så är  andningen helt avgörande och viktig för ditt välmående. Jag tänker då på Yoga, Traditionell Kinesisk Medicin, österländska kampsporter, Qi-Gong, Tai-chi m m.

 

Här i den sk civiliserade västvärlden har den dock blivit bortglömd och tagen för givet. Men det verkar som om det håller på att förändras faktiskt! Flera människor börjar intressera sig för Qi-Gong, Yoga och frigörande andning vilket är roligt. Kan anledningen vara att vi västerlänningar börjar tappa kontrollen över oss själva i denna krävande och  stressade livsstil? Vi får helt enkelt ingen lugn och ro! Till skillnad från östvärlden tycker jag att vi lever ”utomkroppsligt” här! Vi har förlorat kroppsmedvetandet! Vi fokuserar vårat sinne och vår energi på ytliga saker såsom pengar och karriär. Vi ska ha en snygg och välpolerad fasad utåt sett. Vi måste ha en snygg kropp i form av vältränade muskler, platt mage, nystrukna och dyra kläder som inte sitter speciellt bekvämt. Vi jagar och stressar efter att uppnå nästintill omöjliga krav och högt uppsatta mål o s v. Tyvärr anses hälsan som något självklart och kommer långt ner på prioriteringslistan i vårat leverne. För att man ska ändra denna oharmoniska livsstil måste det tydligen ofta till ett riktigt trauma i form av en svår sjukdom, ”nära döden-upplevelse” eller liknande.

 

När vi inte lyssnar på kroppens Varningssignaler kan det ju bara gå på ett sätt! Vi börjar förr eller senare att må dåligt! Men eftersom ingen planerar in i almanackan att de ska bli sjuka så är det väldigt svårt att få någon att verkligen stanna upp och känna efter hur det är ställt i kroppen, både fysiskt och psykiskt. Det är ju tyvärr så mycket svårare att förändra sitt leverne när man väl blivit sjuk och svag än om man börjar redan IDAG att försöka få lite bättre kontakt med sin kropp och sina känslor. Då minskar man dessutom risken att bli allvarligt/kroniskt sjuk väsentligt. Hur pass mycket kan vi påverka vårat välmående genom att se till hur vi andas?

 

Rökning, som alla förstår, är det värsta man kan utsätta lungorna för!

 

Andas med magen!

Det finns 3 olika sätt att andas på enligt den österländska filosofin: bukandning, bröstandning och nyckelbensandning. Alla har de olika funktioner för att kunna hjälpa oss få nytt syre till vår kropp.

Det är med diafragman (Bukandning) som vi ska andas med för det mesta. Denna muskel är gjord för att användas för jämnan med en extrem uthållighet som räcker livet ut. Trots detta andas uppskattningsvis 90% av oss västerlänningar med bröstkorgen, helt eller delvis, och använder sig alltså av musklerna som finns mellan revbenen. Dessa muskler är EJ gjorda för att jämnt och ständigt sköta andningen. De ska bara hjälpa till vid krissituationer när vi snabbt måste fly från en annalkande fara och liknande. Resultatet av att bara andas med bröstet (bröstandning) blir att vi kommer att lida av syre-/energibrist, ständiga muskelspänningar i hela bröstryggen som försämrar blodcirkulationen med smärta och stelhet som följd, humöret kommer att bli negativt påverkat, matsmältningen försämras, ämnesomsättningen saktas ned, vi blir mycket känsligare och mer lättpåverkade av stress, vi får sämre sömn o s v. Listan kan göras lång med negativa kroppsreaktioner som kommer av denna ytliga och ansträngda andning. När man väl har lärt sig att andas med buken istället så känns det som om man har blivit av med en väldigt tung ”ryggsäck”! Man upplever sig som friare och lättare på ett sätt som är svårt att förklara, det måste nog upplevas för att man verkligen ska förstå denna underbara känsla!

 

Genom att vi bara andas med halva vår kapacitet så blir det ingen riktig ventilation med ny frisk luft i de nedre delarna av lungorna (se figur F1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan att andas med diafragman eller med bröstet beskrivs bäst av bilderna ovan. I figur 2 byts ALL luft i lungorna ut mot ny syrerik frisk luft. Detta fungerar så att man likt en blåsbälg ”drar ner” ny luft hela vägen ner i lungorna och får alltså en optimal ventilation med luft i hela lungorna. När gammal unken luft ständigt blir liggande längst ner i lungorna så bäddar man för en miljö som bakterier och virus har lätt för att slå sig till ro i. Nyckelbensandning, som är den allra ytligaste andningen, är till för bl a gravida kvinnor som den sista tiden innan barnets födsel är nästan helt beroende av denna andning. Bukandning är ju, som ni själva förstår, uteslutet eftersom barnet ligger ”i vägen” för att diafragman ska kunna användas.

 

Orsak till ytlig andning

Som redan nämnts försvårar faktiskt vårat klädmode andningen en del. Vi knäpper skjortknappar ända uppe mot halsen och sedan, för att ytterligare förvärra, kommer slipsen till. Slipsen påverkar vårt halschakra väldigt negativt och stryper vår fria vilja! (Läs Chakrasystemet) Vi drar åt skärpen runt midjan vilket också försvårar bukandningen. Rent historiskt så bör vi ej glömma den mycket speciella form av bleksot som drabbade kvinnorna runt förra sekelskiftet då de enligt det ”fina” klädmodet skulle använda snörliv för att få getingmidja. Dessa snörliv drogs åt så hårt att det  inte var ovanligt att kvinnorna ibland svimmade då de inte fick tillräckligt med luft. Det blev omöjligt för dom att andas djupt och effektivt. Denna sort av bleksot, som bara drabbade dessa stackars kvinnor, minskade blodets halt av hemoglobin som har till uppgift att transportera syre till cellerna och kolsyra tillbaka till lungorna. Sjukdomen försvann när klädmodet förändrades och snörliven kastades!

 

Sedan bidrar vårat snedvridna och överdrivna sk ”skönhetsideal”. Vi anser att vi ska ha en så platt mage som möjligt men jag lovar att det är omöjligt att andas optimalt med diafragman samtidigt som man drar in magen! Fler och fler människor drabbas också av övervikt vilket ställer till med kraftiga andningsbesvär. Det blir svårt att andas med denna extra tyngd eftersom den ofta ansamlas på magen. Följden blir en mycket ansträngd andning som man lätt kan känna igen på det djupa ”rosslande” ljudet. Brist på riktig motion som tränar och stärker andningsorganen, luftföroreningar, stress, ihopsjunken kroppshållning o s v gör inte saken bättre. Obearbetade och undertryckta känslor som vi inte vill/orkar kännas vid gör att vi ”måste” andas ytligare eftersom en djupare andning tar upp känslorna till ytan. Här kan andningsövningar från Yogan hjälpa till. Frigörande andning kan befria många nedtryckta känslor och trauman som belastat kropp och själ i åratal. I vissa fall så länge som ända tillbaks till födelsen och det första andetaget, som är det absolut viktigaste i hela livet! Dessutom andas många genom munnen istället för genom näsan vilket leder till en ytlig och ansträngd andning.

 

Magen har känslor

När man andas med buken masseras de inre organen effektivt. Detta har en mycket gynnsam effekt på framförallt mag-tarmkanalen. Tarmperistaltiken (Tarmrytmen) får behövlig hjälp av djup Bukandning. Matsmältningen förbättras och man minskar risken för förstoppning avsevärt. Självklart har det ju givetvis större betydelse vad du äter för att motverka förstoppning men om man inte missköter detta helt och hållet samtidigt som du lär dig andas med magen har du goda chanser att komma tillrätta med en eventuell förstoppning. Hjärta, lever, mjälte, lymfkörtlar och nervsystemet stimuleras också i positiv riktning av denna massage. Forskare har funnit att det finns fler och mer koncentrerat med känselreceptorer i mag/tarmkanalen än det existerar uppe i hjärnan! (Studera bilden på Tjocktarmens reflex-zoner) Dessa balanseras och får positiv stimulans vid bukandning. Dessutom ligger manipura chakra (Läs om solar plexus i Chakrasystemet längre fram) ca 5-7 cm över naveln som är ett mycket viktigt energi- och nervcentra. Detta är faktiskt förklaringen till att man ibland kan känna ”fjärilar i magen” när man är kär eller blir lös i magen inför en nervös och stressande uppgift som tentamen eller att hålla tal inför människor o s v. Låter det konstigt? Jag anser att naturen har löst detta på ett utomordentligt sätt då det skulle vara väldigt jobbigt att ha alla dessa känslor i hjärnan. Då skulle man, särskilt i denna pressande och stressande värld vi lever i, ha ont i huvudet nästan jämnt vilket skulle resultera i att man skulle få väldigt svårt att kunna tänka! Men man bör kanske ta sig en riktig fundering på hur det inverkar på hälsan och humöret när man äter skräpmat och ”irriterar” dessa stackars känselreceptorer!

Läs även Andningen & Känslor och Bukandning

 

Andas genom näsan!

Det finns flera anledningar till att man bör se till att andas genom näsan istället för genom munnen. Andningen blir oftast ytlig vid andning genom munnen. Som alla nog känner till filtreras och renas luften i näsan på sin väg ner till lungorna. Mindre damm, föroreningar, bakterier mm som annars skulle irritera halsen och lungorna kommer in. Näsan fungerar också som ett slags värme-element som ser till att du hela tiden har en mild och anpassad temperatur i inandningsluften. Nervsystemet och vissa meridianer får också en kraftfull stimulering vid näsandning. Dessutom så hjälper bihålorna till med att syresätta blodet direkt till hjärnan. Hjärnan (ca 1,3kg) på  exempelvis en person som väger 65 kg utgör bara 2% av kroppsvikten men den kräver så mycket som 20% av all syreförbrukning i kroppen! Det är alltså slöseri med energi och syre att andas genom munnen!

 

Kvävemonoxid

Nobelpriset i medicin 1998 gick till 3 amerikanska forskare som upptäckte att det bildas kvävemonoxid

(NO) i bihålorna. Denna gas är annars känd för att vara farlig när den kommer ifrån bilavgaser och cigarettrök där koncentrationen av den är väldigt hög. NO har flera viktiga funktioner i kroppen som man inte kan utnyttja via munandning eftersom bihålorna har kontakt med näshålan via små hål. Forskning har visat att NO är inblandat i nervsystemets funktion, men det har även förmåga att döda skadliga bakterier och virus. NO utvidgar även lungblåsorna så att större mängd blod kan syresättas. Syrevinsten blir hela 10%-15% högre i blodet. När man testade att tillsätta NO från en gasflaska vid munandning blev det samma resultat. Man tillsatte även NO till patienter som vårdades med respirator och resultatet blev även där detsamma. Det bildas också en del NO ute i blodkärlens väggar kontinuerligt som påverkar kärlens tonus så att de vidgas och därigenom underlättar blodflödet.

 

Balansen mellan hjärnhalvorna

Man får även en bättre balans mellan de båda hjärnhalvorna vid Näsandning, något som vi här i västvärlden borde försöka utveckla mera. Vi är mest styrda av den logiska, analytiska, verbala och intelligenta vänstra halvan. Den högra halvan, som bemästrar intuition, känslor, tänker i bilder och är konstnärligt kreativ får alldeles för lite stimulans. Vi lägger med andra ord ”band” på våra känslor och tappar ytterligare kontakt med vår kropp och själ genom denna obalans! Visualisering, meditation, dans, lyssna på eller spela musik är bra stimulans för den högra halvan. Men det bästa resultatet, har det visat sig, har man fått av Yoga-övningen Nadi Shodana (även kallad för växelandningen): Man andas genom en näsborre åt gången genom att man håller för den andra med hjälp av sina fingrar. Andningsrytmen ska vara 1:4:2. Man andas in i 1 tidsenhet, håller andan 4 ggr så länge och andas ut dubbelt så länge som inandningen. Sedan börjar man om igen. Du andas in genom näsborre A (t ex höger), håller andan, andas ut genom näsborre B, andas in genom B, håller andan och andas ut genom A enligt ovanstående tidsrytm. Detta är en omgång. I början när man är ovan kan det vara lite besvärligt med denna utdragna andningsrytm, särskilt om du tillhör de som har en ytlig, snabb och ansträngd andning. Blir det för besvärligt för dig så ta bort momentet där du håller andan i början tills du vant dig vid övningen. Kontinuerlig träning och åter träning så ska du se att det blir lättare! Man får ju ingenting gratis här i livet! Börja med ex 5 omgångar och öka sedan successivt till 12 omgångar. Sedan när man börjar kunna hantera detta på ett lugnt och fint sätt så kan du fördubbla tidsenheterna till 2:8:4. För att hålla reda på tidsenheterna så räknar du bara tyst för dig själv samtidigt med andningen. En Yogi (Yoga-utövare) med lång vana av Nadi Shodana klarar av att hålla en mycket långsam rytm och behöver bara ta 10 in och utandningar under en 15-minuters period! En ”normal” andningstakt är ju annars 12-16 in och utandningar per minut! Att kunna kontrollera andningen på detta sätt har en mycket lugnande inverkan på hela organismen, vilket jag återkommer till.

 

Det bästa, snabbaste och enklaste sättet att få någon att börja andas genom näsan har visat sig vara att  låta personen ifråga ta en bred tejpremsa och sätta för munnen. Då detta förfarande ställer till med lite ”sociala problem” så är det ju givetvis lämpligt att utföra detta när man är hemma på kvällen för sig själv i lugn och ro, exempelvis när man tittar på TV. Efter ett tag så kommer kroppen att börja vänja sig vid detta lugna och gynnsamma sätt att andas. Det varierar dock en hel del från person till person hur länge man behöver träna sig på detta vis beroende på hur stressad man är, hur länge man har haft en felaktig andning, ev sjukdomar som astma o s v. Allt från ett par dagar till ett par veckor kan behövas. När man sedan känner att man börjar andas med näsan automatiskt så kan man minska ner med igen-tejpningen och istället lägga märke till hur man andas i olika vardagssituationer. Man kommer att märka att andningen gärna vill bli ytlig och ta vägen genom munnen vid pressade situationer. Men det är just vid dessa som man ska se till att koncentrera sig på andningen för att behålla lugnet!

 

Nässköljning

Vid nästäppa, förkylning eller i förebyggande syfte kan man skölja näsan. Man använder en speciell kanna för detta ändamål. Den fylles med ljummet vatten och salt. Saltlösningen ska vara 0,9% som är kroppens egen salthalt. 0,9% motsvaras av ca 1 tsk per halvliter. Man sätter pipen på kannan till den ena näsborren och låter vattnet spola rent medan det rinner upp i näshålan och sedan ut i den andra näsborren. Man kan även hålla för den andra näsborren så att vattnet kan rensa mellan näs- och munhålan, då kommer det ut ur munnen istället. Damm, smuts och slem åker med ut vilket underlättar för näsandningen. Man kan utföra detta regelbundet eller vid behov, t ex vid snuva. Om man ständigt går omkring med en täppt näsa är det nog dags att drastiskt minska ner på slembildande föda!

 

Läs även Näsandning

 

Andningen är själens spegel

När man börjar förstå hur viktig andningen är för kropp och själ kan man faktiskt lägga märke till hur vissa personer verkligen mår! Vi brukar, som jag beskrev tidigare, titta på det ”yttre” för att försöka tolka hur en annan person är. Vi uppmärksammar ofta ett leende (som kan vara ”påklistrat”), solbrännan, kläderna o s v. Med dessa ibland falska (medvetna eller omedvetna) signaler till omgivningen kan vi få andra att tro att allt är perfekt ställt med oss. Har man en dålig kontakt med sin kropp/själ kan det faktiskt gå så långt att man själv faktiskt kan inbilla sig att allt är prima. Vi lägger inte märke till att kroppen försöker meddela oss att vi börjar bli utbrända, sjuka, oharmoniska o s v. Men kroppen ljuger aldrig! Har personen en ansträngd kroppshållning, trötta ögon, torr hy och framförallt en snabb, ytlig och ansträngd andning säger det väldigt mycket om huruvida den personen är i fysisk och psykisk balans eller inte. För att ytterligare klargöra detta samband: när en person blir skrämd eller rädd så ökas andningsfrekvensen markant, likaså när du blir nervös, arg eller stressad. Om du däremot ligger och solar på stranden, i lugn och ro, blir andningen långsam och djup. Om du promenerar mitt i storstan med en massa sinnesintryck (syn, hörsel, lukt) av människor, bilar, oljud från trafiken, bilavgaser m m kommer du att andas häftigare än om du skulle gå en skön promenad för dig själv ute i naturen med avslappnande fågelsång, vackra färger och härliga dofter från alla växter. ”När andningen fladdrar, är sinnet ostadigt. Men när andningen är stilla, är också sinnet stilla.” (Hatha Yoga Pradipika)

 

Att lugna sitt sinne

För att förstå sammankopplingen mellan kroppen och själen (psyket) får man titta lite närmare på det autonoma nervsystemet (ANS). Detta styr sådana kroppsfunktioner som sköts om automatiskt utan att vi behöver tänka på det. Andning, puls, blodtryck, värmereglering, ämnesomsättning o s v. ANS uppdelas sedan i 2 delar, sympatiska nervsystemet (sympaticus) som aktiverar ovanstående kroppsfunktioner och det parasympatiska nervsystemet (parasympaticus) som hämmar/lugnar. Dessa båda nervsystem ska fungera tillsammans i harmoni med varandra där energin cirkulerar runt. Av olika orsaker är det väldigt ofta obalanser mellan dessa båda system. Många människor har övervägande stimulans i sympaticus vilket medför bl a högt blodtryck, ökad slagfrekvens på hjärtat, ökad svettning, snabb ytlig andning, utsöndring av stresshormoner (adrenalin m m) ökas o s v. HELA ORGANISMEN ÄR BEREDD PÅ KAMP! Syftet med detta är en ren överlevnadsmekanism.

 

Det behövs vid en uppkommen situation där vi antingen måste fäkta eller fly. Hela kroppen spänns genom att blodcirkulationen rusar i höjden för att förbereda musklerna inför detta. I dagens samhälle är det dock sällan vi verkligen upplever sådana situationer som gäller liv eller död! Men på grund av alla möjliga (och ”omöjliga”) olika sinnesintryck som vi överflödas av flera gånger dagligen överstimuleras sympaticus rejält. Efter ett tag kommer vi, förr eller senare, att bli spända och trötta p g a energibrist. Detta ökar risken för att få huvudvärk, depressioner, bli lättirriterade, koncentrationsproblem, sämre sömn o s v. Detta är priset för att vi mer och mer ”avskärmar oss” från naturen och lever mera ”utomkroppsligt” och onaturligt vilket medför en sämre kontakt med våra känslor.

 

Nyckeln till avslappning och ”inre ro”

För att få ner aktiviteten i kroppen, som kommer av att sympaticus är överstimulerat, gäller det att istället försöka stimulera parasympaticus. Om man lyckas med detta kommer balansen mellan sympaticus och parasympaticus att bli harmonisk. Resultatet blir att man ”återställer” kroppen till ett lugnt och stabilt (naturligt!) tillstånd. Parasympaticus minskar ner de kroppsfunktioner som sympaticus aktiverar, du blir mindre stressad, mindre orolig och nervös, har lättare för att slappna av, sänker blodtryck och pulsfrekvensen o s v. Men hur kan man stimulera parasympaticus? Nyckeln till detta är den kanske viktigaste nerven i hela kroppen – vagusnerven! Denna nerv kallas även för den vagabonderande eller kringirrande nerven eftersom den ”slingrar sig” ut till många delar av kroppen. Den innerverar bl a hjärta, struphuvud, lungor, lever, magsäck, njurar, binjurar och delar av tarmen. Och det som är av stor betydelse är att den till största delen är parasympatisk! När man utför gastroskopi på sjukhusen ber man patienten att ta långa djupa andetag så att man blir lugnare och mindre nervös. Detta medför att man kan ”lura” kräkreflexen så den inte utlöses. Det är vagusnerven som styr kräk- och hostreflexen. Denna nerv har även en sensorisk (känsel) gren ut till öronen så man kan ibland hosta till eller känna att det kittlar i halsen när man rensar med en tops eller kliar sig i öronen vilket retar och stimulerar nerven till att utlösa denna reflex. Om du kan kontrollera andningen har du fått tag i den gyllene nyckeln till parasympaticus (inre lugn och ro). Via andningen kan man alltså stimulera den viktiga vagusnerven och lugna ner kroppen. Man kan på detta sätt ställa det autonoma nervsystemet under viljans kontroll och påverka många livsviktiga kroppsfunktioner till att fungera mera optimalt och avslappnat. Effekten av detta säger sig självt – kroppen kan få mera energi över till andra viktigare saker än att försätta hela organismen i ett ”spänningstillstånd” som är väldigt energislösande! Du kommer att få positiva resultat både kroppsligt (fysiskt) och själsligt (psykiskt). Man bör, när man väl en gång har lärt sig det, underhålla andningen med olika övningar hela livet för annars kommer du troligen att tappa kontrollen igen efter ett tag. Kontinuerligt underhåll är det som gäller, precis som med din kondition vilken försämras om du inte ger dig ut och motionerar. Man får som sagt ingenting gratis. Men vinsterna av ett par minuters övningar per dag gör att du snabbt ”tjänar igen” dessa minuter genom att du kommer att kunna hantera dig själv på ett bättre sätt. Du kommer att få bättre koncentrationsförmåga, bli gladare och mera harmonisk, du får bättre kontakt med din kropp så att du lättare kan lägga märke till om du driver den för hårt o s v. Hälsotillståndet, både fysiskt och psykiskt, kommer att förbättras när andningen blir effektivare!

 

Andas ut!

Inom Yogakulturen anser man att utandningen är den aktiva fasen och inandningen den passiva! För att överhuvudtaget kunna få in något syre till lungorna måste du först se till att ”tömma” innehållet i dom! När vi börjar kippa efter andan så är det inte på grund av syrebrist som de flesta tror utan det beror på att det har uppstått en för stor kolsyreansamling i kroppen (blodet)! Det är förklaringen till varför exempelvis fridykarna tömmer sina lungor innan de dyker ner. Vissa tror kanske lite felaktigt att de andas ut luften för att minska kroppens flytförmåga men det är alltså för att kunna hålla andan längre och därmed kunna dyka djupare. Vissa andningsövningar inom Yogan går ut på att hålla andan ute eftersom sinnet blir som allra lugnast då. Jag vill dock avråda alla från att själva experimentera med att hålla andan! Det kan gå riktigt illa om man inte har lärt sig de viktiga grunderna först och det tar tid att lära sig!

 

Många sjukdomstillstånd uppkommer p g a att det blir ansamlingar av olika ”slaggämnen” runt cellerna som i sin tur försvårar transporten av syre och näring till dem. Vi kommer alla till slut att dö av kvävning orsakat av att det livsnödvändiga syret och näringen inte kan komma ut till cellerna i tillräcklig takt! Övervägande konsumtion av Syrabildande föda förvärrar detta ytterligare! Det är alltså av största vikt att se till att vi har våra transportvägar ut ur kroppen i bästa trim. Jag tänker då på tarm, njurar, hud och lungor. Om du ser till att andas ut på ett mera utdraget och djupare sätt kan du hålla nere pulsen på en lämpligare nivå eftersom du ser till att få ut kolsyran mera grundligt. Inandningen behöver du aldrig tänka på eftersom den kommer av sig själv. Du hushåller med din energi och belastar inte din kropp på samma sätt. Varje morgon gör jag en andningsövning som ser till att fullständigt tömma lungorna på gammal luft. Den första inandningen därefter väcker hela kroppen till liv och fyller lungorna med friskt syre. Det blir en bra start på dagen! Om du blivit intresserad av att lära dig mera om olika andningsövningar rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon som lär ut detta. En Yogakurs, Qi-Gong eller frigörande andning, allt efter vad du har för utbud i närheten. Det finns en hel del litteratur med dessa ämnen, men det kan vara rätt svårt att förstå och lära sig de olika övningarna på rätt sätt via böcker. Praktisk undervisning är det bästa. När man har lärt sig grunderna så kan man börja fördjupa sig i böcker eller själv börja experimentera.

 

OBS! Gör aldrig andningsövningar när du har kroppen i vatten, t ex i badkaret, då kroppens cellminne från fosterperioden kan väckas upp! Detta kan skapa ett kraftigt trauma som man kan ”fastna i”! Detta bör bara göras tillsammans med en erfaren terapeut!

 

För att kunna förbränna födan vi äter behövs det syre. Om man inte får i sig tillräckligt med syre kan ämnesomsättningen bli rubbad och hamna i obalans. Detta leder då till kronisk trötthet, övervikt m m. Personer som försöker, men inte klarar av, att sluta äta kött p g a att de får ett kraftigt begär efter proteiner har troligen en alldeles för dålig och ytlig andning. Det är nämligen inte bara syret i luften som kroppen tar upp via inandningsluften utan även kvävet. Alla aminosyror (vilka proteinerna består av) är uppbyggda kring kväveatomen. Fördelen med att öka din upptagningsförmåga att hämta kvävet från luften (genom effektiv bukandning via näsan!) istället för att konsumera kött är att kroppen själv kan reglera mängden kväve den behöver. Köttkonsumtion leder oftast till enorma ansamlingar av kväve i kroppen vilken försurar och belastar kroppen väldigt mycket. Detta i sig, kräver extra syre, och då är man inne i ett negativt ekorrhjul. Vi får även i oss syre genom födan, om vi äter rätt föda det vill säga. Råa grönsaker och frukter innehåller rikligt med syre vilket hjälper till vid matsmältningen och ämnesomsättningen. Födoämnen som Socker, Vitt mjöl, pasta, kött, bakverk, friterad mat, konserverad mat och all uppvärmd mat är så gott som innehållslöst på syre. Detta kräver då en bättre andning för att kompenseras. Du kan själv försöka lägga märke till hur en måltid påverkar din andningsfrekvens (och hjärtpulsen) genom att äta en riktigt ”tung” måltid med pommes frites och en stor stekt biff. Jämför sedan detta med en tallrik bestående av råris och en råkostsallad bredvid. Man blir inte alls lika trött, dåsig och andfådd efter den senare måltiden.

 

Andas djupt med buken, genom näsan och lägg fokus på utandningen. Läs även Andningen

 

"När rytmen i din andning är i obalans, är även dina känslor det."

(Dan Millman i boken ”Andens lagar”)

 

Litteraturfördjupning:

ANDERS OLSSON – Medveten andning

ARE WAERLAND – Våra förkylningssjukdomar

DESMOND DUNNE – Yoga för envar

DONNA FARHI – The breathing book

GAY HENDRICKS – Andningsövningar för ett bättre liv

LUCY LIDELL – Boken om yoga

THOMAS R. BLAKESLEE – Högra hjärnan

 

 

 

 

Hur viktig är kosten? (uppdaterad)

 

Uppskattningsvis byts ca 95-98% av dina celler ut mot nya kontinuerligt. Då kan man fråga sig VAD de nya cellerna byggs upp av? De byggs upp av det som du stoppar in i din mun! Om du då väljer att äta skräpmat kanske det inte är så konstigt om din kropp efter ett tag börjar må som en ”soptunna”. Istället för att regenerera (byggas upp) så börjar kroppen att degenerera (brytas ner). Detta kommer sig av brist på kvalitativ näring. Kroppen kan kompensera för denna brist under en viss tid, ibland i flera decennier. Men förr eller senare kommer något att brista! Det är då många olika symtom kan börja visa sig. Norman Walker menade t ex att kvinnor som får bekymmer i klimakteriet beror på att de intagit 40.000 felaktiga måltider! Han sade även ”Vi äter oss i graven, blint behärskade av våra matvanor”. Men det räcker inte att bara titta på VAD man äter utan det är faktiskt viktigare att titta på HUR man äter! Innan jag ger några kostråd så vill jag uppmärksamma dig på detta.

 

Läs även Optimal matsmältning

 

Ät mindre! (uppdaterad)

Detta menar flera kunniga personer är det allra viktigaste kostrådet! Paavo Airola, som var en framstående näringsexpert, påpekar att man aldrig ser någon överviktig 100-åring! Det är tyvärr inte så många som känner till att det faktiskt går åt en massa energi till att smälta maten. Det är nog det MEST ENERGIKRÄVANDE man kan utsätta sig för! Detta förklarar varför man blir trött och slö efter en måltid. Men äta måste vi för att få näring och byggstenar till våra celler. Blod, energi och immunförsvar koncentreras till mag-tarmkanalen när man äter, dock i olika mängder beroende på vad man äter.

 

Undersökningar på djur har visat att de lever längre och är friskare om de får lite mindre föda. Även studier på olika naturfolk stöder detta då de intar avsevärt mindre föda än den civiliserade människan och därför mår bättre och blir äldre. En farlig fiende mot oss är vårat begär som vi har svårt för att kontrollera. Mitt bästa råd är därför – ”Ät med magen istället för gommen”. Vi åldras fortare när vi äter mer än vi är i behov av eftersom det belastar och kräver så mycket av kroppen. Ät inte mer än 3 måltider per dag (undantag finns!) och intag däremellan bara Vatten, Råsafter, Örtte och ev lite Frukt vilket inte kräver någon nämnvärd matsmältning. När djur blir akut sjuka äter de inget förutom vatten för att snabbare kunna bli friska. Kroppen kan då lägga energi på att bekämpa sjukdomen istället för att använda den till att smälta födan. När jag själv började äta mindre mängder mat tog det 10 dagar innan de ”falska” hungerkänslorna (egentligen känslor av begär) försvann. Om du dessutom är mer noga med vad du äter behövs det inte sådana mängder p g a att näringsbehovet blir tillfredsställt – istället för att bara fylla buken… Läs även Ät mindre!

 

TUGGA födan ordentligt! (uppdaterad)

För att du ska kunna smälta din föda är det väldigt viktigt att du tuggar födan noggrant. Om du sväljer ner stora bitar kan inte matsmältningssafterna komma åt födan för att bearbeta den ordentligt. Då måste födan hållas kvar längre i kroppen för bearbetning vilket givetvis tar extra och onödig kraft. När magsäcken sedan släpper ut föda som inte är riktigt ”färdigbehandlad” till tolvfingertarmen kommer Enzymerna och matsmältningssafterna inte åt näringen effektivt. När födan har varit ett litet tag i den varma och fuktiga miljön i mag-tarmkanalen börjar den att jäsa och ruttna. Detta blir ”gödning” åt elaka bakterier som förökas snabbt. Dessa bakterier förgiftar miljön i tarmarna vilket banar väg för tarmdysbios (felaktig Tarmflora), förstoppning och tarmproblem som i sin tur belastar resten av kroppen! Läs vidare om Tjocktarmen. För att födan ska kunna absorberas genom tarmslemhinnan måste den vara en näringslösning! För att undvika problem med matsmältningen och tarmarna måste du lära dig att tugga länge. När födan tuggas i munnen blandas den med saliv som hjälper till att smälta maten. Om du bara tuggar matbiten 2 ggr för att sedan skölja ner den med någon dricka hinner det givetvis inte bildas någon saliv för att blandas med maten. Följden blir då ofta olika symtom, sjukdom och gasbildning i mag-tarmkanalen. Jag själv fick alltid ont i magen när jag åt Äpple och kräktes upp allt som innehöll apelsin förut. Sedan jag lärt mig att verkligen TUGGA födan så har dessa besvär försvunnit. Numera tuggar jag äpplet (och all annan föda) tills det bara är ”skum” kvar i munnen innan jag sväljer ner det. Jag kan idag äta mängder av äpplen och apelsiner utan minsta obehag. Det tog mig bara 3 dagar av träning innan salivproduktionen blev riklig och tillfredsställande. Då jag samtidigt slutade att dricka till maten kändes det som om allt jag åt var torrt som kartong. Med lite tålamod (3 dagar!) ordnade det sig på bästa sätt. Man bör även tugga flytande föda! Annars blandas det inte med saliven. Drick en mun i taget och tugga på den för att blanda med saliven innan du sväljer ner den. De flesta häller i sig allt de dricker vilket betyder att det inte kommer att blandas med saliv och smältas ordentligt! Ät efter mottot: Fast föda drickes och flytande föda tuggas!” Vatten kan undantas från denna regel eftersom det inte innehåller någon näring som behöver smältas. Läs även Tugga födan ordentligt

 

Drick mellan måltiderna (uppdaterad)

För att på bästa sätt hjälpa kroppen att smälta födan förstår du nu av ovanstående att du inte bör skölja ner maten. Vätska, i form av vatten och Örtte, ska du givetvis se till att dricka tillräckligt av under dagen men inte närmare än en halvtimme före maten och minst 1 timme efter måltid. Detta för att inte blanda ut matsmältningssafterna vilket i sådana fall gör att maten inte kan smältas på bästa sätt. För att kolla att man dricker tillräcklig mängd varje dag så är det bara att titta på urinens färg. Den ska vara genomskinlig. Om den är gul eller nästan brunfärgad är det ett tecken på att njurarna får för lite vätska för att kunna lösa slaggprodukterna effektivt. Läs även Drick mellan måltiderna

 

Klorfritt vatten!

Det tillsatta kloret i vårat dricksvatten är skadligt för våra kroppar. Det är syrabildande, mjukar upp vårat skelett och förstör den viktiga tarmfloran. För att undvika detta kan du hälla upp vatten i en tillbringare och låta den stå framme, utan lock, över natten så avdunstar det mesta av kloret.

 

Läs även Vatten

 

Blanda inte frukt med annan mat (uppdaterad)

Frukt (och bär) är väldigt lättsmält föda som går ganska fort igenom matsmältningsprocessen. Men om denna process blir fördröjd börjar frukten att jäsa i mag-tarmkanalen. Därför är det viktigt att inte blanda frukt med annan föda som tar längre tid att smälta. Om man äter frukt tillsammans med annan mat så blandas den med föda som behöver längre tid att behandlas vilket gör att även frukten dröjs kvar. Och ofta har vi för vana att äta frukt som efterrätt vilket gör att frukten hamnar ”sist i kön” och blir liggande för länge i magsäcken. Ovanstående förfaringssätt leder till jäsning och gasbildning. Se vidare om Jäsningssyran. Nötter, vissa fröer och kokosmjölk går dock utmärkt att blanda med frukt och bär. Frukt bör ätas som ett enskilt mål mat eller ev som förrätt till en måltid med en tidsmarginal på minst 30 minuter innan annan mat äts. Då hinner frukten smältas. Undantag finns dock till denna regel och det är citron och lime som kan blandas i annan mat eftersom de inte börjar jäsa lika snabbt och lätt. Förutom viss torkad frukt till Hälsogröten blandar jag bara lime och citron med annan mat. Läs även Blanda inte frukt med annan föda

 

Undvik vissa matkombinationer (uppdaterad)

Animaliska proteiner kräver sura matsmältningsvätskor och för stärkelse behövs det basiska vätskor. Detta sköter din kropp själv om på bästa sätt genom att redan i munnen känna av vad det är som ska smältas. Ytterligare ett skäl att tugga ordentligt! Men problem uppstår då vi börjar kombinera dessa båda ytterligheter i en och samma måltid. Då kommer kroppen att utsöndra både sura och basiska matsmältningsvätskor. Alla som kan lite om kemilära vet att dessa båda vätskor kommer att neutralisera varandra. Då kan födan inte smältas ordentligt vilket leder till jäsning av stärkelsen och förruttnelse av de animaliska proteinerna. Stärkelserik föda är pasta, ris, potatis och bröd. Animaliska proteiner är kött, ost, mjölkprodukter, skaldjur och ägg. För att kunna praktisera detta utesluts den vanliga husmanskosten. Sjukmanskost är nog en mera passande benämning! Pizza, hamburgare, kebab, köttbullar med mos, spagetthi med köttfärsås, ost- eller skinksmörgås o s v kan kroppen ej smälta ordentligt! För att undvika många matsmältningsbesvär, halsbränna, gasbildning, magknip, dålig andedräkt, förstoppning, tarmsjukdomar o s v måste man börja tänka på hur man kombinerar olika födoämnen. Om du inte kan/vill utesluta Kött ät det i sådana fall tillsammans med grönsaker. Stärkelserik föda fungerar också bra med grönsaker. Läs även Undvik stärkelse och animalier i samma måltid

 

Temperaturen på din föda (uppdaterad)

Vår kropp är synnerligen välkonstruerad! Vi har blivit försedda med känselnerver i både mun och läppar för att kunna avgöra om födans temperatur är lämplig för att sväljas eller ej. Klarar du inte av att hålla kvar Kaffet i munnen utan måste svälja ner det direkt för att inte bränna dig så är det garanterat för varmt för att drickas! Vi har ej blivit utrustade med dessa känselnerver i mag-tarmkanalen. Det beror helt enkelt på att det skulle vara onödigt eftersom dessa redan finns i munnen och på läpparna. Det är onödigt för kroppen att göra samma test 2 gånger om. Om du bara skulle testa att stoppa ner ett finger i kaffekoppen för att verkligen känna värmen så kanske du förstår vad jag försöker att säga. Om man inte kan hålla kvar fingret p g a smärtan och risken att skålla sig får du en föraning om HUR det påverkar din magsäck och tarm! Vid dessa temperaturer kan man få smärtor, brännskador o s v vid långvarig påverkan. Då förstår du nog vad som kan hända i din stackars mage när den utsätts för detta dagligen! Och då vi inte har denna typ av känselnerver i mag-tarmkanalen luras vi att tro att allt är okej.

 

Framförallt Are Waerland (med flera) menade att just heta drycker och mat är en stor bidragande faktor till sår, och i ett senare skede även cancer, i mag-tarmkanalen. Djuren, som på många sätt är så mycket klokare än oss människor, vägrar att äta varm mat! Dessutom så förstörs många näringsämnen när man hettar upp maten.

 

Även när man intar för kall föda blir påverkan negativ. T ex iskalla drycker m m chockar magen. Innan matsmältningen kan komma igång måste kroppen värma upp födan till sin kroppsegna temperatur. Detta kräver onödigt mycket med energi och det tar givetvis längre tid att smälta maten. Detta kan vara av stor betydelse vid svår sjukdom! Då har man absolut inte några marginaler att slösa på sin välbehövliga kraft och energi. På denna punkten är t ex en hund dock lättlurad. Man kan få en glupsk hund att ”frossa i sig” exempelvis glass i stora mängder. Men om man iakttar vad som sedan händer får man förståelse för hur mycket energi det krävs av kroppen för att värma upp det. Hunden kommer att få ”frossbrytningar” p g a chocken från den kalla glassen. Detta belastar även immunförsvaret och kan leda till förkylningar och magbesvär m m.

 

En bra riktlinje är att inta all föda rumstempererat vilket inte belastar kroppen något nämnvärt. När man ska äta mat ställer man fram maten (från kylskåpet) ca 30 minuter innan den ska förtäras. Läs även Temperaturen på födan

 

Ät mera rå föda (uppdaterad)

Att ständigt äta upphettad föda leder till förstoppning och näringsbrist. Framförallt förstörs det mesta av vitaminerna och mineralerna och bara detta är illa nog. Det värsta med uppvärmd mat är dock att vid kokning förstörs 100% av enzymerna! De börjar förstöras redan vid temperaturer över 50 grader. Kroppen måste då lägga egen energi på att tillverka viktiga matsmältningsenzymer vilket även tär på mineralreserverna. För att få en bättre bild av det kan du försöka att grodda exempelvis en kokt mungböna. Ingenting kommer att hända eftersom enzymerna är förstörda och all livskraft är borta. Av någon konstig anledning överlever faktiskt livskraften i kokt potatis och råris! Mat som blivit uppvärmd i Mikrovågsugn är totaldöd föda som förgiftar och stjäl energi från kroppen!

 

Enzymerna som vår kropp använder sig av kan indelas i tre kategorier: metaboliska enzymer, matsmältningsenzymer och matenzymer. Kroppen kan själv tillverka de första 2 kategorierna, matenzymer får vi i oss från födan genom att äta rå föda. De metaboliska enzymerna kan kroppen endast tillverka i begränsad mängd och när den begränsningen är nådd dör vi. Men det som är av avgörande betydelse här är att om vi tillför matenzymer genom att äta rå föda kan kroppen använda sig av dessa genom att enkelt omvandla dem till matsmältningsenzymer. Detta medför att kroppen inte behöver slösa med de metaboliska enzymerna och förbruka dem genom att behöva omvandla dessa till matsmältningsenzymer för att ta hand om det kostsamma matsmältningsarbetet! Man sparar då på kroppens begränsade enzymreserv.  “Livet upphör när den metaboliska enzymaktiviteten är så försvagad att den inte längre kan fortsätta med uppbyggande enzymreaktioner. Detta är tydliga tecken på hög ålder. Hög ålder och försvagad metabolisk enzymaktivitet är synonyma med varandra. Om vi skjuter upp denna försvagning kan det som vi kallar hög ålder istället bli de gyllene åren i vårt liv.” (Dr Edward Howell)

 

Att tillföra kroppen olika dyra enzympreparat är inget som jag vill rekommendera. Dessa isolerade enzymer är inte alls lika bra som de som redan finns i levande och rå vegetabilisk föda då de samverkar med andra ämnen i födan. Jag ger istället rådet att man lär sig tugga födan noggrant och eventuellt ta Amara plex (Scanfarma) samtidigt som man tillför extra enzymer genom Råsafter, Groddar och Gröna drinkar om man känner behov av det.

 

För att öka enzymaktiviteten och kraftigt förbättra näringsvärdet på Nötter, frön, bönor och sädeskorn kan man blötlägga dem över natten. Alla dessa innehåller enzymhämmare som ser till att de inte ska börja gro förrän det blir gynnsamma förhållanden vilket betyder sol och framförallt Vatten i form av regn. Enzymhämmarna ser till att frö och nötter stannar i ”dvala” genom att de blockerar både livskraften och framförallt att enzymerna aktiveras. När förhållandena blir mer gynnsamma och det kommer regn kan man förenklat säga att enzymhämmarna ”låses upp” vilket genast innebär att livskraften och enzymerna aktiveras, frigörs och det börjar gro. Därför är det extra hälsosamt och näringsrikt att äta t ex blötlagda nötter, sädeskorn och frö. Tack vare dessa enzymhämmare klarar sig frön och sädeskorn i vissa fall upp till flera årtusenden! Detta har ofta påvisats när arkeologer har funnit säd eller frö i utgrävningar och sedan lyckats plantera dessa med framgång. Den växt som innehåller störst mängd enzymhämmare är Sojabönan vilket gör att den är väldigt svårsmält för våra magar. Detta är en av flera anledningar till att jag rekommenderar sparsamhet med den. Enzymhämmarna neutraliseras om man groddar eller fermenterar sojabönorna. När det gäller alla nötter, solrosfrö, pumpafrö och sesamfrö innehåller de jämförelsevis väldigt små mängder enzymhämmare, undantaget är jordnöten (som egentligen inte räknas som en nöt!) vilken innehåller stora mängder enzymhämmare. Därför är de är helt okej att äta som de är men för att ytterligare öka deras innehållsvärde av näring, enzymer, livskraft och energi rekommenderar jag blötläggning av framförallt nötterna i Klorfritt vatten.

 

Utan enzymerna kan kroppen inte göra någonting med vitaminer, mineraler, hormoner, proteiner, kolhydrater, fett o s v. Det är enzymerna som ser till att kroppen kan använda sig av dessa ämnen. Mineralerna, vitaminerna, fettsyrorna, proteinerna och kolhydraterna är byggstenar och bränsle till våra celler. Enzymerna är arbetarna och hormonerna är arbetsledare. Chef över hormonsystemet är hypofysen. För att hormonsystemet och hypofysen ska fungera krävs det närvaro av enzymer. Enzymerna är alltså livsviktiga för oss då alla kroppsfunktioner är helt beroende av enzymer för att det ska ske något överhuvudtaget såsom t ex andningen, hjärtslagen, matsmältningen, ämnesomsättningen, nervfunktionen, immunförsvaret, alla kroppsrörelser, hormonerna, kroppens alla avgiftningsprocesser, tankar och känslor o s v. Levern, som är kroppens ”hälsoregulator” genom att säkerställa vad som ska tas bort från kroppen (t ex gifter och slaggämnen) och vad som ska tillåtas komma in i kroppen (t ex näring och byggnadsmaterial till kroppens alla vävnader), är oerhört beroende av enzymer i alla sina processer. Utan enzymerna skulle många livsviktiga kemiska reaktioner inte kunna ske i kroppstemperatur. När ett enzym har fullgjort sin uppgift i kroppen så är det förbrukat och förstörs. Därför är det mycket viktigt att kontinuerligt ”fylla på” med enzymrik föda. ”Visste du att allting som lever här på jorden vibrerar av liv, på grund av enzymer? Varje växt, djur och människa lever tack vare enzymer.” (Harvey Diamond i boken ”Lev utan smärta”)

 

Hiromi Shinya, som skrivit en mycket läsvärd bok om enzymer, påpekar att enzymerna är en nödvändig beståndsdel för att allt levande ska leva! Dr Shinya, som är en av världens mest framstående experter på mag-tarmkanalen, har forskat i 45 år på enzymernas roll för hälsan. Han har behandlat många cancersjuka patienter med olika sorters cancer och efter att han har opererat bort all synlig cancervävnad eller tumörer sätter han patienten sedan på en mycket enzymrik diet. Han är mycket kritisk till den normala cancerbehandlingen med kemoterapi (cellgifter) och strålbehandling och hans behandling med enzymrik föda är överlägsen all annan känd cancerbehandling. Bland alla hans tusentals cancerpatienter har aldrig ett enda återfall av cancer skett! Så viktigt är det med enzymrik föda, inte bara i behandlingen av cancer och andra sjukdomar, utan också för att förebygga dessa hemska och onödiga lidanden. Enzymerna hjälper till med att neutralisera och oskadliggöra gifter och skadliga bakterier överallt i kroppen – d v s om de inte förbrukas till att smälta och bearbeta enzymfattig föda! Enzymrik föda är något av det absolut bästa man kan ge sitt immunförsvar vilket Hiromi Shinya, Ann Wigmore, Norman Walker, Edward Howell, Gabriel Cousens m fl har konstaterat genom deras dagliga arbete med att hjälpa svårt sjuka patienter till ett friskt liv. Enzymrik föda medför samtidigt att kosten är naturlig, slemlösande, basbildande, levande och väldigt näringsrik.

 

Läs även Pottengers forskning och Ät mera rå föda

 

 

 

 

Marknadsföringens mörka sanning

 

Reklam och marknadsföring är redskap för företag och industrier som vill öka sina försäljningssiffror! De är knappast intresserade av att föra ut den verkliga och äkta sanningen om sina produkter. Det är tydligen helt okej att vinkla och ”vända” på sanningen för att uppnå det önskade resultatet – ökad försäljning och fler marknadsandelar. Vi är alldeles för godtrogna som tar till oss dessa budskap och tror att det verkligen är så som det sägs. Var uppmärksam på detta!

 

Läs även Köttindustrin, Livsmedelsindustrin och Mejeriindustrin

 

 

 

 

Jäsningssyran (uppdaterad)

 

När födan börjar jäsa i magsäcken kan det orsaka många olika besvär. Man får ofta höra att många personer idag har för stark saltsyra (magsyra) i magen. Detta låter konstigt för mig eftersom magsäcken är gjord för att innehålla saltsyra! Sanningen är det rakt motsatta – vi har för lite saltsyra p g a stress, dåliga matvanor, för dålig tuggning av maten, brist på levande natrium (p g a försurning), utspädning av saltsyran genom att dricka till maten, brist på Bitterämnen i födan, felaktiga matkombinationer, m m. När det finns för lite saltsyra eller om den blir utspädd kan den inte hinna göra klart sin uppgift med födan innan den börjar jäsa och bilda syror och gaser. Denna jäsningssyra som då bildas är synnerligen irriterande för slemhinnorna i hela mag-tarmkanalen. Detta visar magsäcken ibland genom att försöka bli av med den via sura uppstötningar. Jäsningssyran bidrar också till gaser i magen, försurning, halsbränna, dålig andedräkt, felaktig Tarmflora, svamptillväxt och den stressar bukspottkörteln oerhört mycket. Den belastar också immunförsvaret genom att den utlöser Matsmältningsleukocytosen. Den är ofta orsaken bakom allehanda tarmbesvär då den irriterar och skapar inflammation (katarr) på de känsliga slemhinnorna i hela mag-tarmkanalen. Jäsningssyran belastar och tär mycket på kroppens enzymreserv och det går åt mycket energi och mineraler – särskilt basbildande mineraler – då kroppen hela tiden måste lägga kraft och resurser på att försöka försvara sig mot, och neutralisera, den skadliga och irriterande jäsningssyran.

 

Att se till att det inte jäser, och därmed bildas jäsningssyra i magen, är en av de första sjukdomsframkallande orsakerna som bör åtgärdas, tillsammans med att lära sig tugga födan väl. Detta brukar ge en snabb lindring och väldigt ofta ett botande av många symtom, besvär och sjukdomar i hela mag-tarmkanalen. När jäsningssyran följer med födan ut till tolvfingertarmen kommer bukspottkörteln tolka det som sekretin (ett hormon) då deras kemiska molekylsammansättning är nästan identisk. Följden blir att bukspottkörteln då utsöndrar onormalt stora mängder glukagon i blodet. Glukagon är ett hormon med flera uppgifter, bl a är det en antagonist till insulinet. När glukagonhalten stiger i blodet ger det signaler till magsäcken att minska sin saltsyraproduktion vilket ytterligare bidrar till problemet inför nästkommande måltid. Maten blir alltså inte färdigbehandlad i magsäcken p g a för lite saltsyra! Tvärtemot vad reklamen för vissa välkända Läkemedel försöker få oss att tro! När glukagonet sänker insulinnivån i blodet medför det att kroppen inte klarar av att hantera den förhöjda blodsockernivån efter måltiden. Detta innebär kraftiga svängningar och obalanser i blodsockernivåerna vilket följs av dåligt humör, irritation, trötthet och framförallt begär efter mer föda. Och den sorts föda man då känner ”sug” efter är snabb, tom och energilös föda – eller s k dödsmedel såsom sötsaker, efterrätter, kakor, choklad, Läsk, Socker, Vitt mjöl och koffein. Man hamnar lätt i ett negativt ekorrhjul som tröttar ut hela kroppen. Jäsningssyran är således mycket skadlig, stressande, belastande och nedbrytande för hela kroppen!

 

En mycket duktig terapeut och näringsexpert som jag lärt känna fick besök av en läkare som hade kraftiga matsmältningsbesvär med magont, gasbildning, halsbränna och sura uppstötningar. Terapeuten började försöka förklara för honom om jäsningssyran men blev direkt avbruten av läkaren som bestämt påpekade att han givetvis hade för mycket saltsyra i magen! Terapeuten, som är mycket tålmodig och ödmjuk i sitt bemötande, lät läkaren hålla på och propagera över sitt inlärda synsätt på saltsyran i magen. När han var klar började terapeuten långsamt och vänligt förklara att det är ca 40º C och fuktigt i magen och när födan inte är tillräckligt och noggrant söndertuggad och det finns för lite saltsyra i magsäcken och än värre, att man ytterligare späder ut saltsyran genom att dricka till måltiderna, börjar det jäsa och jäsningssyra bildas. Det är just denna jäsningssyra som är så skadlig och irriterande för de känsliga slemhinnorna i mag-tarmkanalen. Han ordinerade läkaren att inte dricka till måltiderna, tugga födan noggrannare och äta Amara plex (Scanfarma). När läkaren tog farväl funderade han högt: ”Så du menar alltså att det jäser i magen?” Efter 10 dagar ringde läkaren upp och berättade glatt att hans magbesvär nu var försvunna. Han hade lärt sig något nytt och var införstådd med att det bildas jäsningssyra i magen och att det var för lite saltsyra i magsäcken som var orsaken. Då bad terapeuten att han skulle kunna hjälpa till med att sprida sin nyvunna insikt och erfarenhet vidare till sina kollegor inom skolmedicinen. Då skrattade läkaren bara och sade: ”Det är lönlöst för de kommer aldrig att tro på det så jag kommer behålla detta för mig själv!”

 

Socker är en riktig ”jäsningsbomb” som skapar skadliga jäsningsprocesser i hela mag-tarmkanalen och bör förtäras väldigt sparsamt. Ett tydligt tecken på jäsning i magen är att man ofta får ett starkt sötsug efter måltiden. Jäsningssyran skapar en gynnsam miljö för olika jästsvampar varav candida albicans är en av dem. När dessa svampar förökar sig till onaturligt stora mängder – p g a försurning, jäsning, slembildande och felaktig tarmflora – förändrar de karaktär till att bli ohälsosamma. Och då skriker de efter socker då de livnär sig bäst på det! Även jäsningssyran i sig själv skapar vanligtvis ett starkt sötsug efter en måltid.

 

När det finns för lite saltsyra i magsäcken får kroppen stora svårigheter med att kunna absorbera (ta upp) vissa specifika mineraler tillräckligt effektivt såsom järn, Kalcium, magnesium och även B-vitaminer varav B 12 är en av de viktigaste. Enzymerna i födan kan inte användas tillräckligt effektivt vid saltsyrabrist. I längden blir det svårigheter för kroppen att effektivt kunna ta upp all sorts näring om man inte åtgärdar bristen på saltsyra då den är mycket viktig för matsmältningsprocessen. Dessutom ger saltsyran ett effektivt skydd mot skadliga Bakterier och mikroorganismer som kan finnas i det man äter vilket går förlorat vid brist på saltsyra. Följderna blir ofta maginfektioner, influensa, magsår och inflammationer i hela mag-tarmkanalen som kan orsakas av dessa sjukdomsframkallande bakterier, parasiter och virus. Skadan blir mångdubbelt värre i kombination med jäsningssyran. Bakterierna kan även spridas vidare till alla kroppens vävnader genom blodcirkulationen och ställa till med infektioner, sjukdomar och allehanda symtom i hela kroppen.

 

De vanligaste och tydligaste symtomen på att man lider av jäsningssyra är: trötthet, näringsbrist, svamptillväxt i mag-tarmkanalen, magsår, sura uppstötningar, halsbränna, ”sur mage”, gaser i magen, ofta stark och frän lukt från avföringen, sötsug efter måltid, kraftig trötthet efter måltid, sår och inflammationer i mag-tarmkanalen, m m.

 

För att vända denna negativa ”rundgång” måste du beakta de råd du fått om HUR man bör äta sin föda.

Vi har även fått ovanan att tycka om söt, fet och salt mat på bekostnad av Bitterämnena. Dessa ämnen stimulerar hela mag-tarmkanalen att utsöndra mera magsafter. Vi bör äta mera av dem och givetvis bör de ätas råa! Bitterämnen finns det rikligt i; aloe vera, amaranth, anis, aprikoskärnor, björnbär, brännässla, citron, citronmeliss, dill, enbär, endiver, gentianarot, granbarr, granskott, grapefrukt, gullris, gurkmeja, harsyra, Ingefära, kamomill, kirskål, koriander, kronärtskocka (undvik de som är inlagda i Vinäger eller ättika!), krusmynta, kryddnejlika, krysantemum, kummin, kvanne, kål, lakritsrot, libbsticka, lime, malört, mangold, mariatistel, Maskros, Morot, mynta, oliver (undvik de som är inlagda i vinäger eller ättika och skölj av med vatten de som är inlagda i saltlag), olivolja, pepparmynta, persilja, ringblomma, rosmarin, ruccola, rädisa, rättika, rölleka, salvia, sparris, stjälkselleri, stjärnanis, tallbarr, timjan och valnöt. Har du dålig matsmältning, vilket de flesta idag har, kan du köpa ett sk Amara-medel. Detta kan köpas hos en hälsokostbutik eller ett naturapotek (t ex Scanfarma). Man tuggar noggrant på 1 tablett 1-5 minuter innan man ska äta. Man tar det 3 ggr/dag i 3 månader. Gör sedan ett uppehåll på 10 dagar och ta det sedan i ytterligare 3 månader. Vissa personer kanske får fortsätta lite längre för bestående effekt och vissa klarar sig med en kortare kur. Detta medel stimulerar kraftigt utsöndringen av matsmältningssafterna. Det är givetvis viktigt att du samtidigt lär dig de viktiga råden om HUR man ska äta! Läs även Bitterämnen

 

 

 

 

Vad ska man äta? (uppdaterad)

 

Enligt min mening och egna erfarenheter är det viktigt att födan är så naturlig som möjligt! Med detta menar jag att den absolut inte ska vara raffinerad, sönderkokt, behandlad med kemikalier, konserverad, bestrålad o s v. Som jag redan nämnt, är det av yttersta vikt att få i sig framförallt Enzymer, vitaminer och mineraler i sitt naturliga tillstånd, vilket innebär i sitt obehandlade och råa tillstånd som vi finner dem i Nötter, Frukter, bär och grönsaker. Jag anser att vi borde ta mera notis om hur det är ställt med våra husdjur. Dessa stackare drabbas, så gott som var och en av dem, av välfärdssjukdomar såsom fetma, reumatism, hjärt- och kärlsjukdomar, tarmsjukdomar, diabetes m m. Dessa sjukdomar existerar inte hos de vilda djuren! Men så fort vi börjar att ta hand om dem och börja ge dem av ”vår egen föda” så mår de dåligt.

 

Följande 2 citat ger ett tydligt och klart budskap:

”I många år har man på olika universitet i världen genomfört djurförsök för att utröna kostens betydelse för hälsan. Den tjeckiska fysiologen Bernasek redogjorde 1964 i ett föredrag för ytterst intressanta resultat. Han gav råttor en kost som var sammansatt precis efter vetenskapens rekommendationer för idealkosten. Men den innehöll enbart dessa i tabellerna nämnda ämnen i kemiskt ren form. Djuren växte, utvecklades normalt och blev ganska gamla, men deras ungar var klena och sjuka. De drabbades av flera av våra folksjukdomar. De följande generationerna föddes med missbildningar, bla felaktiga tandställningar och varje generation blev sjukare än den förra trots samma föda. Den fjärde generationen var steril eller födde döda ungar. När man gav de sjuka djuren en för dem naturlig kost, rått vete, som tillägg till försökskosten blev de så småningom friska. Tillfrisknandet dröjde längre ju längre gruppen hade blivit utsatt för försökskosten, det kunde dröja upp till fyra generationer. Men frisk blev försöksgruppen i alla fall, också från sjukdomar som hade funnits i flera generationer i ”familjen”. Kollath anser att försöken visar att kosten också påverkar genernas näringstillförsel. Han redogör för flera liknande försök med likartade resultat. Dr. Weston Price har med en fotoserie visat att käkformen och tandställningen hos människor som tillhör samma släkt är beroende av kostfaktorer. När en människa blir utsatt för ogynnsamma livsvillkor, framför allt bristfällig kost, så är det de enskilda cellerna som försvagas och med dem de enskilda celldelarna, alltså också kromosomerna med sina miljoner gener. Dessa gener eller anlag består av en viss materie som för sin uppbyggnad och fortlevnad naturligtvis är beroende av lämpligt råmaterial, men precis som allt annat kan också generna repa sig när födan rättas till.” (Ursula Jonsson i boken "Nu räcker det!")

 

”Forskare har gjort intressanta djurförsök där man låtit försöksdjur äta enbart kokt föda. Detta har dramatiskt ökat uppkomsten av sjukdomar hos försöksdjuren. Vid vissa försök har man inte kunnat följa kostens verkningar på försöksdjuren längre än till fjärde generationen därför att den kokta födan har haft en så devitaliserande inverkan att den slutligen lett till en 100-procentig sterilitet bland de djur som lyckats överleva i försöken! För varje ny generation av försöksdjuren som kom fram så ökade sjukdomsfrekvensen, födelsedödligheten och även steriliteten, tills den blev total och försöksdjuren dog ut. Om sådana resultat redovisades av massmedia, skulle de öppna ögonen på folk och få dem att börja ställa besvärande frågor om husmanskosten. Den dolda faran i vårt dagliga bröd är en verklighet som får betalas med sjukdomar och lidanden. Jämför man vår husmanskost med den föda som finns i många u-länder blir den nästan heligförklarad. Jämför man husmanskosten med färsk, rå vegetarisk föda så ökar husmanskosten förekomsten av våra s.k. civilisationssjukdomar, t.ex. allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar och cancer." (Raimo Heino i boken "Nya naturläkarboken")

 

När man utesluter vissa ”livsmedel” (de kanske borde  kallas för dödsmedel istället?) från sin kost så har många människor blivit botade från sina välfärdssjukdomar. Det är nog så viktigt att se till VAD som åker in i munnen, men jag själv är av den åsikten att det faktiskt är ännu viktigare att utesluta eller kraftigt minska ner vissa födoämnen som tar kraft, energi och näringsämnen från kroppens egna resurser. De 4 vita dödsmedlen – Socker (och alla syntetiska sötningsmedel, Aspartam i synnerhet!), Vitt mjöl, Salt och Mjölk bör enligt min mening uteslutas helt eller minskas till ett absolut minimum. Titta på många naturfolk som levt isolerade från vår ”välfärd” och aldrig har hört talas om dessa sjukdomar förrän de börjar ta till sig den sk civiliserade livsstilen. Då kommer dessa sjukdomar till dem som en blixt från en klar himmel. Det finns många bra böcker som man kan fördjupa sig i om man behöver ytterligare kostråd utöver de jag ger i detta häfte.

 

Böcker om Kostråd som jag rekommenderar:

Allt du kan hitta som är skrivet av: NORMAN W. WALKER, ARE WAERLAND, INGER WAERLAND och EBBA WAERLAND.

ALF SPÅNGBERG & LILLY JOHANSSON – Kom i form

ERIC SCHLOSSER – Snabbmatslandet

GABRIEL COUSENS – Andlig näringslära

GABRIEL COUSENS – Conscious eating

GILLIAN MCKEITH – Du är vad du äter

JOSEF ÖSTLUND – Kan rätt kost bota cancer och andra sjukdomar?

HARVEY & MARILYN DIAMOND – Fit for life

HARVEY DIAMOND – Lev utan smärta

JOHN ROBBINS – Diet for a new America

JONATHAN SAFRAN FOER – Äta djur

T. COLIN CAMPBELL & THOMAS M. CAMPBELL II – The China study
TED MORTER – Fell's official know-it-all guide

URSULA JONSSON – Nu räcker det!

VICTORIA BOUTENKO – Grönt för livet

WILL TUTTLE – The world peace diet

 

Läs även Kostens betydelse, Lagliga droger och Optimal matsmältning

 

 

 

 

Några enkla matförslag

 

Hälsogröt (uppdaterad)

Här är ett recept på en gröt som är basbildande, den är i grunden densamma som Alf Spångbergs Hälsogröt Special som du kan köpa färdigblandad i hälsokostbutiken. Det blir billigare att köpa de olika ingredienserna och blanda hemma. Ingredienserna som du behöver inhandla är; linfrö, krossat bovete, hirsflingor, loppfrö (psylliumfrö), russin, quinoa och amaranth. De 2 sista ingredienserna finns att köpa i hälsokostbutiken om du inte finner dem i livsmedelsbutiken. De andra hittar du i vanliga välsorterade livsmedelsbutiker.

 

Blanda ungefär lika delar av krossat bovete, amaranth, hirsflingor och quinoa i en stor burk. Lite mindre av linfrö och loppfö. Russin blandar du i efter egen smak. Sedan tar du 1 dl av gröten och kokar upp tillsammans med 1,5 dl vatten per portion. Vattenmängden kan ökas om så önskas. Detta kokas försiktigt under lock 10 minuter under omrörning då och då.

 

Jag brukar tillsätta Havredryck (havremjölk) av märket Oatly (www.oatly.com). Om du inte gillar havresmaken kan du testa Rice Dream (rismjölk) av märket Imagine Foods. Den smakar ganska likt vanlig lättmjölk. Du kan också själv göra Nötmjölken.

 

För extra god smak tillsätter jag även 6-8 blötlagda Mandlar och några blötlagda fikon och/eller aprikoser. Nötter ska alltid läggas i blöt 12 timmar, ex över natten. Detta för att kunna tillgodogöra sig de livsnödvändiga Enzymerna. Den torkade frukten lägger du först i en sil och spolar med det varmaste kranvattnet i 30 sekunder, detta gör att du spolar bort svavlet och eventuella parasiter dör. Sedan blötlägger man frukten i vatten över natten. Efter detta står de sig några dagar i kylskåpet. Slå ej bort vattnet som de blötlagts i! Det kan du blanda med lika delar vatten och dricka, det är väldigt nyttigt! Till sist brukar jag strö 1-3 tsk nyponskalmjöl över tallriken. Detta finns i hälsokostbutiken.

 

Det är både gott och nyttigt att strö något av följande över gröten på tallriken: solrosfrön, oskalade sesamfrön, pumpafrökärnor eller riven kokos.

 

Vattenmelon

Just vattenmelon är kraftigt basbildande och nyttig, förutsatt att man äter den på rätt sätt. Denna melon ska man inte blanda med något annat för den reagerar kemiskt väldigt lätt vilket förändrar dess näringsvärde negativt. När du äter vattenmelon ska du också se till att du får i dig det grönvita fruktköttet som sitter allra närmast skalet. Det är där som de mesta basbildande mineralerna sitter. Ät vattenmelon ensamt, antingen som den är eller gör Råsaft av den. Den renar njurarna och är effektivt svalkande vid värmebölja. Den är även ”avkylande” och nervlugnande när man blir översvämmad av heta känslor såsom hat, hämndbegär, svartsjuka, ilska och bitterhet.

 

Fruktsallad

Skär bitar av olika Frukter, t ex galiamelon, päron, Äpple, banan m m. Blanda i bitar av blötlagda fikon och blötlagda Nötter (t ex Mandel, valnöt, hasselnöt). Strö på lite skalade sesamfrö, solrosfrö och riven kokos. Häll sedan på kokosmjölk av bra kvalité (t ex av märket Garant). Godare frukost finns inte enligt mig!

 

Råsafter

Något av det bästa du kan tillföra din kropp är råsafter av Frukt och grönsaker! Köp en råsaftcentrifug så att du kan tillverka safterna själv hemma. Safterna är kraftigt basbildande och då de inte innehåller något som behöver smältas i mag-tarmkanalen så går det inte åt någon energi för att tillgodogöra sig de viktiga mineralerna och Enzymerna. Råsafter kan liknas vid ren livskraft! Något som kan vara till stor hjälp vid sjukdom.

 

Blanda ej frukt och grönsaker i samma drink! Frukter, som är kraftigt utrensande, bör drickas på morgonen och grönsakssafterna, som bygger upp kroppen, drickes senare på dagen. Börja lite försiktigt om du aldrig druckit detta förut och så småningom kan du öka mängden till att dricka så mycket du kan mellan måltiderna.

 

Norman Walker, som får anses som upptäckare av råsafterna, forskade mycket inom näringslära. Han förespråkade råsafter till alla människor men särskilt till de sjuka. Denne fascinerande man, som skrivit de absolut bästa böckerna om näringslära, blev själv väldigt gammal! Sedan han förstod sambandet mellan kost och sjukdom började han själv att äta levande föda med tillsatts av råsafter. Efter detta blev han aldrig mera sjuk. Då kan man knappast ha FEL!

 

Som bas i de grönsaksbaserade råsafterna kan du använda Morot. Den kan drickas som den är eller så kan du blanda i olika rotfrukter och grönsaker som du önskar. Mitt favoritrecept består av: 1/3 del morot och sedan tar du i Gurka, rödbeta, rotselleri, stjälkselleri (blekselleri) och palsternacka. Man kan även blanda i rättika, squash, Maskrosblad, spenat, ruccola m m. När det gäller fruktsafterna kan jag lova att hälften päron och hälften galiamelon uppskattas av de flesta! Du kan blanda i apelsin, mandarin, Äpple, melon, päron, druvor (tyvärr ofta kraftigt besprutade!), mango, jordgubbar, blåbär, kiwi o s v. Ta bort kärnorna innan! Vissa personer kan tycka att äpple, kiwi, ananas, persika och citrusfrukter är lite för syrliga. Då kan man späda ut råsaften med Vatten.

 

Om man har en igenslaggad Lever/Galla kan det hända att man i början får en gulorange hud när man intar mycket morötter. Detta beror EJ på den felaktiga myten att det skulle vara betakarotenet i moroten som färgar huden. Istället beror det på att framförallt moroten har en kraftigt utrensande effekt på lever/galla. Och då de flesta människorna idag har en otillfredsställande tarmfunktion kan inte denna lösgjorda galla utsöndras tillfredsställande genom avföringen. Då måste kroppen utsöndra gallan genom huden istället. Detta kan i vissa extrema fall hålla i sig flera år om man äter och dricker morötter. Detta är inget farligt men det är en indikation på att man behöver göra en ordentlig tarmrening följt av en leverrening!

 

Vid akut sjukdom (infektion, maginfluensa m m) rekommenderar Norman Walker att man inte äter någon fast föda i 3 dagar då man bara lever på Vatten, råsafter och Örtte. Man kombinerar detta med att ta Lavemang dagligen i dessa 3 dagar för bästa resultat. Då kan kroppen lägga all sin energi på att bekämpa sjukdomen istället för att använda kraften till att smälta födan.  Om du ej kan/vill köpa en råsaftcentrifug kan du dricka Brämhult’s juicer – framförallt tycker jag att morot och apelsin/jordgubb är mycket bra – eller Lovisebergs råsafter. Undvik de sorter som innehåller Socker och där frukt och grönsaker blandas.

 

Groddar (uppdaterad)

För att på enklaste sätt kunna grodda hemma kan du köpa en groddburk på en hälsokostbutik. Först blötläggs groddarna. Vete, gröna linser och bockhornsklöverfrö ska blötläggas i 12 timmar, mungbönor (böngroddar) 8 tim och alfalfafrö (blålusern) 6 tim. Men du kan också blanda flera sorter och då blötlägges de efter den längsta tiden. Skölj sedan av dom och lägg ner dom i groddburken. De ska stå 3 dagar i mörker, under en handduk, och vattnas 2-3 ggr/dag. Efter dessa dagar kan du ställa fram burken i ett fönster så det bildas klorofyll med hjälp av solljuset. Lägg dom sedan i en burk med lock i kylen. De är klara att börja ätas från den 4:e dagen. Se dock till så dom inte ständigt står i vatten under groddningen genom att hälla bort det efter varje vattning! Groddar är oerhört nyttiga då Enzymerna är i en ”aktiv” form. Groddar är bland det bästa och nyttigaste man kan äta, särskilt alfalfa!

 

Du finner många fler mat-tips här: Recept

 

 

 

 

Kosttillskott (uppdaterad)

 

Att äta vitaminer och mineraler är på modet idag. Dessa är ofta väldigt dyra och kvalitén på produkterna kan variera oerhört mycket. Jag har så gott som aldrig hört någon berätta om eventuella biverkningar och liknande. Alla säger att det bara är att vräka i sig men jag är av en annan åsikt! Det finns faktiskt risker med dessa medel och oftast är det bortkastade pengar. Man brukar t ex ofta köpa dem för att nyttja deras antioxiderande verkan. Men om vi exempelvis tar vanliga populära brustabletter med C-vitamin så innehåller de en hel del Socker och olika kemikalier som i kroppen blir till fria radikaler. Då antioxidanter ska oskadliggöra fria radikaler går man inte något plus i hälsotillstånd eftersom brustablettens C-vitamin går åt till att neutralisera tablettens egna skadliga ämnen. Bortkastade pengar!

 

Jag insåg för många år sedan att en stor orsak till mina krämpor och lidande berodde på näringsbrist. Då började jag äta stora doser vitamin- och mineraltillskott enligt de rekommendationer jag fick vilket gjorde att jag snabbt blev mycket piggare och kände mig bättre. Men efter en längre tid (6-7 månader) trubbades denna effekt av (vilket beror på homeostasen) och gamla krämpor och symtom började återkomma igen. Jag började inse att det faktiskt var symtombehandling jag höll på med och att orsaken till mitt lidande, och näringsbrist, inte var åtgärdad. Pillren kunde i bästa fall bara tillfälligt lindra mina besvär. Och ju bättre kontakt jag fick med min kropp desto mer avsmak fick jag för alla onaturliga och döda näringstillskott. Man bör givetvis ta reda på orsaken till varför man lider av näringsbrist! Allt för ofta kan det bero på en igenslaggad tarmkanal. Då spelar det ingen roll hur mycket vitaminer du stoppar i dig om tarmen ändå inte klarar av att absorbera näringen tillräckligt effektivt. Rensa ut allt stagnerat restmaterial (slem, tarmplack, skadliga bakterier, parasiter, jästsvampar m m) som hindrar näringsupptaget från tarmen så kan kroppen effektivt utvinna näringen ur födan. ”Avlägsna anhopningen av restmaterial som täcker matsmältningstrakten och kroppen kommer att åter kunna fungera på det sättet den är avsedd och ta upp näringen från maten till en allt högre grad. Att förbättra näringsupptaget är mycket effektivare än att ta alla kända näringsämnen i tablettform.” (Robert Gray i boken ”Handbok för tarmhälsa”)

 

De goda tarmbakterierna, i hela tjocktarmen, hjälper även till med att tillverka vitaminer åt oss ur födan vi äter, t ex B-vitaminer (inklusive B 12), vitamin K och två japanska forskare har lyckats konstatera att en frisk Tarmflora även producerar vitamin C – något som vi hela tiden har fått höra att människan inte själv kan tillverka och därför måste tillföra det via kosten utifrån. En myt som numera vetenskapligt har bevisats av S. Teraguchi och J. Ono från Japan. Fast ”myten” är tyvärr verklighet för de allra flesta i västvärlden eftersom det är ytterst få som har en riktigt frisk tarmflora! Se därför till att du har en sund och hälsosam tarmflora så kommer din kropp att tacka dig genom att producera livsnödvändiga mineraler, vitaminer och Enzymer. Detta är givetvis det naturliga och optimala sättet istället för att stoppa i sig allehanda kosttillskott. Matsmältningsorganen kan också vara förslappade och utmattade vilket gör att de har kraftiga funktionsstörningar och därmed inte klarar av att tillräckligt sörja för kroppens näringsupptag. Om man samtidigt äter en massa onyttig föda och har en stressig livsstil som dränerar kroppen på näring är det lika med symtombehandling att ösa på med kosttillskott!

 

Jag kan förstå om man tycker sig ha tillfällig användning för dem i samband med en större tandsanering eller vid vissa svåra och akuta sjukdomstillstånd – men detta är mycket sällsynta undantagsfall! Det finns mycket fakta kring kroppens näringsbehov som vi ännu inte har lärt oss. Bl a ska det vara en viss balans mellan alla olika näringsämnen. Om man då bara vräker i sig höga koncentrerade doser av en eller flera vitaminer/mineraler rubbar man denna naturliga och viktiga balans. Om man t ex äter mycket vetegroddar, som innehåller mycket E-vitamin, behöver kroppen inte lika mycket A-vitamin. En finsk studie visade att höga koncentrerade doser med syntetiskt A-vitamin under en längre period ökade riskerna för cancer! Låt kroppen själv få möjlighet att avgöra vad den behöver och ska ta upp från en naturlig och hälsosam kost! Då blir det aldrig några skadliga och ohälsosamma bieffekter, förutsatt att man inte belastar den med onyttig föda. Osunda attityder, stress, inre smärta och obearbetade känslor dränerar kroppen kraftigt på näring! Istället för att då inta dyra kosttillskott vore det lämpligt att försöka rätta till orsakerna till tillståndet.

 

Andrew Weil skriver i boken ”Naturlig hälsa – alternativ medicin”: ”MÅNGA HÄLSOKOSTAFFÄRER BORDE EGENTLIGEN kallas för pilleraffärer med tanke på hur lite ”kost” de säljer i förhållande till alla vitaminer och kosttillskott. De påståenden som görs om dessa produkters förträfflighet är överdrivna. Om de vore helt sanna skulle vi kunna glömma det här med hälsosam mat, motion, avslappning och andra förebyggande strategier och bara ta piller.

 

En eller två gånger om året dyker det upp ett nytt mirakeltillskott: spirulina, organiskt germanium, coenzym Q eller någon annan naturlig produkt som påstås göra något eller allt av följande: minska risken för cancer, stärka immuniteten, avgifta kroppen, förlänga livet, öka motståndskraften mot stress, förbättra den sexuella prestationsförmågan, befrämja viktminskning utan kostförändringar, ge mer energi och uthållighet, bygga muskler och bekämpa depression. Produkten i fråga är mycket dyr, men har vi råd att inte ta den?

 

I de flesta fall finns det ingen gedigen forskning som stödjer dessa påståenden, men i marknadsföringsmaterialet citerar man ofta studier gjorda i andra länder. Vanligtvis är dessa produkter oskadliga (utom för plånboken), men jag tror att de flesta av de positiva effekter som människor rapporterar efter att ha tagit dem kan hänföras till placeboeffekten.

 

Med posten får jag oräkneliga vittnesmål om kosttillskott, däribland historier om anmärkningsvärda tillfrisknanden från obotliga sjukdomar hos människor som har ätit något särskilt piller eller pulver. De flesta läkare reagerar med förakt på alla vittnesmål om andra preparat än vanliga läkemedel och avfärdar dem som ”anekdotiska bevis” som inte är värda att lyssna på. Jag har ett annat synsätt. För mig är vittnesmål alltid intressanta, men vad jag tror de vittnar om är människors naturliga förmåga till läkning, inte själva produkternas egenskaper.”

 

Han fortsätter: ”Vitaminpiller och –pulver kan orsaka illamående, halsbränna och andra magbesvär, särskilt om man tar dem på fastande mage.”

 

När man intar höga koncentrerade doser av vitaminer eller mineraler behöver kroppen livskraft och enzymer för att kunna hantera dem. Då kosttillskotten oftast inte innehåller det medför det att levern belastas för att tillgodose med livskraft och kroppens enzymreserv måste användas för att ta hand om de koncentrerade vitaminerna och mineralerna. Att under en längre tid inta sådana preparat tär alltså på den viktiga enzymreserven! Därför avråder jag från kosttillskott för att istället rekommendera Råsafter, Gröna drinkar och Groddar eftersom de innehåller mycket livskraft och Enzymer. Jag hoppas du förstår att det allra bästa är att inta vitaminer och mineraler i sina ”naturliga förpackningar” vilket du får från en levande och hälsosam kost. Då får kroppen samtidigt allt den behöver för att kunna ha nytta av alla näringsämnen, utan att behöva kompensera för vissa brister, såsom t ex enzymer och livskraft.

 

”Kosttillskott är ofta slembildande. Alla proteintillskott med undantag för 100% ren jäst och spirulina är mycket slembildande vilket beror på dess innehåll av soja, mjölk, ägg mm. Tabletter med vitaminer, mineraler etc. kan också orsaka viss slembildning.” (Robert Gray i boken ”Handbok för tarmhälsa”)

 

Paul Schulick skriver i sin bok ”Ginger: common spice and wonder drug” att Ingefära innehåller över 477 verksamma ämnen som tillsammans möjliggör ingefärans underbara hälsosamma effekter. När forskare har isolerat de mest aktiva ämnena i ingefäran har de visat att de t o m kan bli skadliga. Men efter att man har kompletterat de aktiva ämnena med alla övriga delar och ämnen från ingefäran återfick det sin läkande och hälsosamma effekt. Nobelpristagaren i fysiologi och medicin 1937, Albert Szent-Györgi, som upptäckte C-vitaminet, fann att skörbjugg inte kunde botas av isolerat C-vitamin utan endast av C-vitaminrik föda. T ex innehåller ett Äpple eller en Morot över 400 kända ämnen. Att försöka vara ”smart” genom att isolera några enstaka ämnen och göra piller på dem är att strida mot naturens lagar. Alla ämnen som finns i vart och ett av alla födoämnen samverkar med varandra på ett sätt som gagnar våra kroppar och hälsa. Våra kroppar är skapta för att både leva med och ta del av det som finns i Naturen, inte det som människan på senare tid lyckats skapa i provrör och laboratorier.

 

Om man intar höga doser av ett syntetiskt vitamin- eller mineraltillskott under längre tid kan följden faktiskt bli att kroppen slutar att ta upp det i dess naturliga form ur födan! Då har man verkligen gjort sig själv en farlig otjänst! Det syntetiska (döda) vitamin- eller mineraltillskottet kan aldrig ersätta det naturliga näringsämnets egenskaper! Det enda kosttillskottet som man egentligen behöver extra dagliga doser av är Vitamin KGS. “De flesta kosttillskott är ärligt talat mycket dåliga. Visste du att forskning visar att det är svårare att välja kosttillskott som är både icke-toxiska och verkningsfulla än motsatsen?” (Harvey Diamond i boken ”Lev utan smärta”) Det är både bättre och billigare i längden att vid behov ge kroppen extra näring genom att göra råsafter, äta groddar och framförallt Gröna drinkar (greens) då de innehåller stora mängder näringsämnen och kroppen tolkar det som föda vilket gör att effekten inte avtar efter en tid. Då dessa näringsrika tillskott är naturliga och matbaserade i levande form kan kroppen själv absorbera det den behöver istället för att chockas av höga koncentrerade doser med döda kosttillskott. De innehåller också stora mängder enzymer och livskraft tillsammans med proteiner, fetter och kolhydrater i naturlig balans. Dock kan inte vissa tillverkare av s k greens (Gröna drinkar) låta bli att även ”berika” dessa med allehanda vitaminer och mineraler. Min erfarenhet är att dessa syntetiska vitaminer och mineraler inte ställer till med någon skada i kroppen eftersom de inte blir så ”koncentrerade” då greens även innehåller stora mängder med naturligt bladgrönt. Detta bladgröna pulver besitter en sådan enorm och kraftfull mängd med näring, enzymer och framförallt livskraft som ”överlappar” alla tänkbara negativa effekter som de tillsatta syntetiska vitaminerna och mineralerna kan tänkas ha. Det gör att jag trots allt varmt kan rekommendera de flesta s k greens som finns på marknaden. ”Istället för att absorberas (tas upp) effektivt så försvinner de syntetiska vitaminerna oftast rakt igenom kroppen. Dessa kan också vara toxiska i stora doser då kroppen ej är van vid dessa isolerade former av vitaminer. Använd matbaserade vitamin och mineraltillskott. De är mindre koncentrerade och tas upp av kroppen då de är tillgängliga i en mer naturlig form.” (David Freedom i boken ”Hemligheter med långt liv”) Gröna drinkar är ”matbaserade” tillskott.

 

”Kemiskt producerade vitaminer och spårelement absorberas inte av kroppen eftersom den levande, vibrerande energin saknas.” (Dr. Karl-Heinz Blank m fl i boken ”DIAGNOS: «Du måste leva med det!» «Nej tack!»”)

 

Det är också mycket bättre, effektivare och mer orsaksåtgärdande att ta specifika naturmedel som stimulerar och stärker matsmältningsorganen till att bättre kunna hantera, smälta och absorbera näringen ur födan istället för symtominriktade kosttillskott. Exempel på några sådana medel är Amara plex (Scanfarma), Phytolakt kliniplex (Scanfarma), Cynaramin (Bioforce), olika Maskrosmedel, tarmreningskurer och liknande men även Gurkdrinken, Citrusdrinken, Lemonaden, Levercocktailen och Tarmdrinken m m. Och givetvis se till att lära sig att äta på ett optimalt sätt för att därigenom se till att matsmältningsorganen får det de behöver för att kunna fungera optimalt! (se Optimal matsmältning)

 

Det sägs ofta att man inte kan överdosera med flertalet av dessa vitamin- och mineraltillskott. De säger också att njurarna och tjocktarmen utsöndrar det överskott som kroppen eventuellt inte behöver. En del går lite längre och säger att om man t ex överdoserar C-vitamin kan man få lättare diarré. Diarré är ett av kroppens olika sätt att försöka avgifta sig när skadliga ämnen ansamlats i för stor mängd i mag-tarmkanalen! Ett tydligt bevis på förgiftning alltså! Njurarnas kapacitet att kunna lösa och utsöndra giftiga, skadliga och förbrukade ämnen är inte obegränsad. Njurarna får alltså ytterligare ett ämne som behöver lösas i vätska för att kunna utsöndras med urinen vilket givetvis kräver ytterligare arbete av dem. Njurarna, precis som alla andra organ, jobbar inte gratis! Allt arbete de gör för oss måste vi ”betala” tillbaka till dem i form av energi, vätska, syre, näring och möjlighet för återhämtning genom t ex vila och avslappning för att de ska fungera och även byggstenar för att underhålla och reparera dem. Ju mer arbete vi kräver av dem genom vårt levnadssätt desto mer måste vi också ”betala” till dem. Det är onödigt slöseri med våra begränsade och dyrbara ”betalningsmedel” såsom livskraft, energi, vätska, näring, syre, enzymer och byggstenar som istället behövs till kroppens alla olika vävnader för att kunna läka, återhämta sig och fungera naturligt, hälsosamt och optimalt! Men självklart är det bättre att äta kosttillskott än kemiska Läkemedel om man tycker sig stå inför ett sådant val.

 

”Tidigare trodde man att vattenlösliga vitaminer var helt ogiftiga även i jättedoser, eftersom det är så lätt för kroppen att utsöndra överskottet i urinen, men vi vet nu att alltför mycket C-vitamin kan rubba mag-tarmkanalens och njurarnas funktion och att flera av B-vitaminerna kan vara skadliga om man får för mycket av dem. Vitamin B3 – niacin – som ges i höga doser för att sänka kolesterolhalten i blodet, kan orsaka en störning i leverfunktionen som kan utvecklas till en förödande form av toxisk leverinflammation. Alltför mycket vitamin B6 – pyridoxin – kan skada perifera nerver och orsaka domningskänslor, vilket patient och läkare kan tolka som symptom på multipel skleros.” (Andrew Weil i boken ”Ät rätt, ät gott, må bra”)

 

”Av människor tillverkade preparat är helt enkelt inte något som är avsett för människokroppen. Beståndsdelarna blir värdelösa av utvinningsprocessen, och vitaminpreparat förvandlas i kroppen till gift. Organismen kan mest effektivt tillgodogöra sig vitaminer och mineraler som tillförs den tillsammans med alla andra beståndsdelar i olika slags föda. Om vitaminerna isoleras mister de sitt värde. Och syntetiserade vitaminer är praktiskt taget värdelösa. Numera finns det teknologi med vars hjälp man på laboratorieväg kan åstadkomma ett vetekorn. Alla ingående komponenter kan man göra maken till och framställa ett vetekorn av. Men om det grävs ner kommer det inte att gro. Ändå är det så att vetekorn som tagits ur över fyratusen år gamla gravar gror om de sätts i jorden! En mycket raffinerad ingrediens fattas i det syntetiska vetet: livskraft! Samma beståndsdel fattas i syntetiska vitaminer och mineraler. Utom att de är värdelösa behandlas dessa produkter som giftigt avfall i kroppen.” (Harvey Diamond i boken ”Fit for life”)

 

Jag har varit på mängder med seminarier och föredrag om kosttillskott som presenterats av olika företag. De flesta av dem kritiserar starkt läkemedelsföretagens vinstsyfte bakom deras tillverkning av mediciner samtidigt som de själva säger sig ”stå över” sådant. Men för mig är det väldigt motsägelsefullt att propagera för att just deras kosttillskott är något som alla behöver i dagliga doser hela livet! Det är nästan aldrig bara ett preparat som man behöver, det behövs än det ena och än det andra för att få verkligt bra effekt enligt dem själva. Jag blev t ex inbjuden till en helgkurs av en av Sveriges största tillverkare av kosttillskott för många år sedan. De pratade mycket om att deras medel var underverk som alla borde äta dagliga doser av för att må bra. Och att ”det” eller ”det” medlet var bra för än den ena och än den andra sjukdomen. Jag frågade då hur länge man skulle behöva äta kosttillskottet för att bli frisk. Jag fick svaret att man behöver äta det resten av livet eftersom det i studier visat sig att sjukdomen kommer tillbaka om man slutar med kosttillskottet. För mig finns det inget tydligare bevis för att sådant är symtombehandling eftersom Orsaken till sjukdomen inte är undanröjd. Och de som själva ägnade en stor del av kursen till att kritisera skolmedicinens symtomdämpande behandlingar! Men visst – att hävda att man behöver äta tillskotten, ofta flera olika, dagligen resten av livet är ju ett suveränt och vinstgivande försäljningsargument…

 

Jag brukar även avråda från att ta spirulina eller chlorella som kosttillskott. De är båda supernyttiga men framförallt kraftigt utrensande och de hjälper till att avgifta kroppen. Problemet är att de flesta av oss (även s k ”näringsterapeuter”) inte har någon vidare koll på huruvida utrensningsorganen eller Levern fungerar tillfredsställande eller inte. Detta gör att kroppen, med hjälp av spirulina eller chlorella, börjar frigöra gifter som sitter ute i cellerna för att försöka föra ut dem ur kroppen. Sedan kanske lever och/eller utrensningsorganen inte klarar av att hantera de frigjorda gifterna vilket leder till att gifterna ”åker runt” i kroppen genom blodbanan och kan ställa till med större skador än innan! Och dessa båda medel är som sagt kraftigt avgiftande och utrensande men de understödjer tyvärr inte utrensningsorganen något nämnvärt. Jag har hjälpt många personer, särskilt de som själva är terapeuter eller antingen äger eller jobbar i hälsokostaffärer (de är de personer som vräker i sig mest kosttillskott av alla enligt min erfarenhet) att komma tillrätta med spända muskler, svårigheter att slappna av, sömnbesvär m m genom att be dem sluta ta dessa medel och istället fokusera på att stärka deras utrensningsorgan. Många personer använder även spirulina för att få en ”energikick”. De missar hela poängen med varför de är trötta. Istället för att gå på orsaken bakom tröttheten (stress, överansträngning, sömnbrist, ytlig andning o s v) söker de ”snabba lösningar” genom att försöka ”bli av” med tröttheten genom att driva på en överansträngd kropp ännu mer – det kan bara gå på ett sätt! Först får man en tillfällig energikick för att sedan allt snabbare närma sig en utmattning. Om kroppen behöver vila och avkoppling så låt den få det istället för att, även om det är med naturliga och näringsrika livsmedel såsom spirulina (eller ginseng), driva på den! Jag rekommenderar istället än en gång Gröna drinkar som ofta innehåller mindre mängder spirulina eller chlorella (ibland bådadera) och de är utblandade med en massa annat grönt, fiberrikt och nyttigt vilket inte stressar en överbelastad kropp. Alternativt att du själv kan blanda ner en mindre mängd spirulinapulver i din Gröna drink.

 

En del menar att vi behöver extra näring eftersom grödorna vi odlar inte innehåller lika mycket näringsämnen som förr i tiden. Detta håller jag med om och det beror givetvis på miljöförstöringen, försurningen och sättet de odlas på. Kvantitet prioriteras vilket betyder att kvalitén blir lidande genom konstgödning och att man inte odlar växelvis med olika sorters grödor på samma mark. Detta leder ofta till dränering av vissa specifika grundämnen i odlingsjorden.

 

Sedan besprutas odlingsmarken med allehanda gifter och bekämpningsmedel som givetvis tas upp av växterna. Dessa medel är kraftigt förgiftande och farliga i sig själva men det betyder även att det går åt näringsämnen (särskilt basiska sådana) och enzymer i kroppen för att neutralisera dessa gifter, vilket ytterligare bidrar till näringsbrist på sikt.

 

Henrik Ennart och Mats-Eric Nilsson skriver följande i boken ”Döden i grytan”: ”Framställningen av syntetiskt kväve lade grunden för det som brukar kallas den gröna revolutionen. Den tog fart på 1950-talet i Mexiko då Norman Borlaug, som också skulle få Nobels fredspris, lyckades korsa fram en kortstråig variant av en japansk vetesort. Senare utvecklades vid universitetet i Cambridge en ny sort som döptes till Hobbit och snart tillkom även kortstråiga former av ris.

 

Det kortstråiga vetet blev framförallt känt för att det inte lägger sig så lätt på fälten. Men det var bara halva poängen. Lika viktigt var att odlarna just därför vågade ösa på med ännu mer av Fritz Habers syntetiska kvävegödsel och få plantor med tyngre ax.

 

Men det fanns problem. Ett var att rotsystemen var mindre än på traditionella sorter och det gjorde de högavkastande plantorna mer utsatta för ogräs och för angrepp av insekter och svampar. På så vis gick den gröna revolutionen hand i hand med en dramatiskt ökad användning av kemiska bekämpningsmedel.

 

Det var en tid av massiv och ohämmad kemikalieanvändning, och reaktionerna lät inte vänta på sig. Framför allt var det biologen Rachel Carsons bok Tyst vår som utlöste en miljödebatt när den gavs ut 1962. Under flera decennier kretsade diskussionen sedan kring gifter i jordbruket. Det förde det goda med sig att många gifter har förbjudits eller begränsats.

 

Men bilden är inte enbart positiv. Fortfarande hittar man små spår av bekämpningsmedel på en tredjedel av alla svenska frukter och grönsaker, och på hälften av det som importerats från andra EU-länder.

 

Istället för att som tidigare använda mycket av ett fåtal ämnen, vilket skulle ge utslag över de tillåtna halterna, uppmuntras jordbrukarna av leverantörerna att nyttja ett stort spektrum av olika specialmedel. Statistiken avslöjar att antalet doser per hektar ökat rejält de senaste tjugo åren, med bara en liten nedgång i mitten på 1990-talet då en giftfri miljö lanserades som ett viktigt men idag tämligen bortglömt politiskt mål.

 

Strategin att använda många medel börjar nu även synas i statistiken där EU-rekordet innehas av en paprika som innehöll 29 olika kemikalier. Trenden är helt ny. Fram till år 2000 hade man aldrig hittat mer än 10 bekämpningsmedel i en enda frukt eller grönsak.

 

Hur påverkar detta vår hälsa? Livsmedelsverket lugnar och säger att halterna vi utsätts för är mycket små och tillåtna med bred säkerhetsmarginal.

 

Andra experter invänder att ingen vet säkert hur vi påverkas av att få i oss många olika giftiga kemikalier som alla ligger precis inom den tillåtna gränsen. Danska forskare har visat att de långsiktiga hormonstörande effekterna av låga doser av flera preparat kan bli mer än summan av de enskilda preparaten. Noll plus noll blir ett.

 

- Vi utsätts hela tiden för en cocktail av små koncentrationer av olika kemiska ämnen som vart och ett anses ofarligt i så liten dos. Dagens gränsvärden tar inte hänsyn till hur olika ämnen samverkar och förstärker varandra, säger Anne Marie Vinggaard vid Danmarks Fødevareforskning.

 

Dessutom visar ny forskning att små doser kan skada mer än stora, eftersom vårt hormonsystem tycks känna igen stora doser av hormonstörande ämnen och stöter bort dem, men blir lurat om mängden är liten.”

 

De skriver vidare: ”Genom ensidig konstgödning har jordbruket i decennier ägnat sig åt ett slags gruvdrift i åkrarna där många kilo mineral följt med bort vid varje skörd, utan att ersättas. Istället för att kompensera för alla de dussintals ämnen som försvinner har man främst ersatt tre: kväve, fosfor och kalium. Det finns studier som tyder på att både vitamin- och mineralhalten i såväl frukt och grönsaker som spannmål minskat rejält de senaste 50-60 åren.”

 

Jag anser dock att det fortfarande finns ett överflöd av näring i råa, färska, mogna Frukter och grönsaker – särskilt de som är krav- eller ekologiskt odlade och allra bäst är biodynamiskt odlade vegetabilier. ”Det finns biodynamiska lantbruk och trädgårdar i mer än trettio länder på fem kontinenter. Biodynamiska produkter märks med demetersymbolen och det är Internationella Demeterföreningen som har utarbetat de riktlinjer som ligger till grund för världens alla demeterförbund. I Sverige är det Svenska Demeterförbundet som är kontrollorganisation för biodynamisk odling och förädling.” (Nishan Joshi i boken ”Renare kropp och själ med detox”) De som påstridigt vill övertyga oss om att det inte längre finns tillräckligt med näring i våra grödor är alltid de som själva säljer kosttillskott (kolla upp detta själv om du inte vill tro mig!). Men förutsättningen för att vi ska kunna få nytta av denna näring är att vi ser till att vi kan absorbera näringen ordentligt vilket innebär att man bör följa naturlagarna för hur, när och vad man ska äta och den kunskapen finner du på denna hemsida. Man brukar ju ofta få höra ordspråket: ”Du är vad du äter.”. Jag vill gå ytterligare ett steg genom ordspråket: ”Du är inte vad du äter – du är vad du absorberar!” (okänt ursprung).

 

Då matsmältningsorganen är särskilt känsliga och utsatta för stress vinner man en stor hälsofördel, och förmåga att kunna absorbera näringsämnen ur födan, om man lär sig att slappna av bättre. Något som de allra flesta tyvärr förbiser eller inte har någon som helst kunskap om när det gäller ”näringsfysiologi”.

 

Har du reflekterat över att det kanske finns en stark anledning till att det ute i Naturen aldrig finns höga koncentrationer av enstaka vitaminer och mineraler? De är alltid naturligt förpackade i vegetabilier tillsammans med alla andra kända och ännu okända näringsämnen som gör att våra kroppar kan tillgodose oss näringen på bästa sätt. Vi är helt enkelt inte anpassade för att kunna tillgodose oss koncentrerade näringsämnen, vi är anpassade efter naturens utformning. Att försöka hitta ”genvägar” till hälsa genom att syntetiskt tillverka ”näringsämnen” eller att utvinna endast ett eller några få koncentrerade ämnen ur vår föda är att spela ett högt spel – vi bryter helt enkelt mot naturens lagar – och konsekvenserna av detta högriskspel blir att vi mer och mer tappar kontakten med naturens visdom, vilket vi är skapta för att ta del av och leva i harmoni med. Gör vi inte det har vi börjat vandra på en onaturlig och konstgjord (syntetisk) väg som alltid, förr eller senare, leder oss till förvirring, sjukdomar och lidande.

 

Här nedan räknar jag upp de vanligaste orsakerna till varför man lider av näringsbrist och du kan läsa om hur du kan komma till rätta med orsakerna på denna hemsida istället för att dämpa symtomen med dyra och onödiga kosttillskott.

 

Man äter på fel sätt.

Man äter för mycket.

Man har för lite saltsyra (magsyra) i magsäcken.

Man äter för mycket dödsmedel.

Man äter för lite livsmedel (föda som är regenererande (uppbyggande) för kroppen).

Man äter för mycket döda ämnen.

Man äter för lite Levande näringsämnen.

Man lider av Enzymbrist.

Man lider av försurning.

Man dricker för lite vätska och/eller på fel sätt.

Man stressar för mycket och/eller har en för stressig livsstil.

Man andas bristfälligt och otillfredsställande.

Brist på sömn, avslappning och vila.

Man har en oren och igenslaggad tarmkanal.

Man har ohälsosam slembildning i kroppen.

Man har en felaktig Tarmflora.

Man tillgodoser inte sitt livsviktiga behov av Vitamin KGS.

Matsmältningsorganen har förslappats och drabbats av funktionsstörningar.

Man följer inte Kroppens olika faser.

Man använder stora och oftast dagliga mängder av droger, alkohol, tobak, snus, Läkemedel och värktabletter.

Man motionerar antingen för lite eller överdrivet mycket.

Man har Obearbetade känslor och/eller trauman (inre smärta).

 

Läs även Fiskolja, Järnmyten, Kalktillskott, Kosttillskott och Vad ska man äta?

 

 

 

 

Vitamin KGS (uppdaterad)

 

Ser du till att du får tillräckligt av vitamin KGS? Det spelar ingen roll om du intar din dagliga dos av alla övriga näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, kolhydrater, enzymer, livskraft, spårämnen och fettsyror om du ändå lider brist på detta livsviktiga vitamin! Det är det enda näringsämnet som du kan dö av om du lider tillräcklig brist på det! För att dö p g a brist från något av de övriga näringsämnena krävs det att det fattas minst 2 eller flera av dem samtidigt eftersom kroppen kan kompensera för det under mycket långa perioder, genom biologisk transmutation.

 

Ett exempel: ett par har bott ihop i många år tills maken en dag dör efter en viss tids sjukdom. Efter några månader dör plötsligt änkan utan att vara sjuk eller lida av någon näringsbrist förutom vitamin KGS-brist! Se därför till att du får din dagliga dos av KGS! Du kan även dela med dig av det till dina medmänniskor så att de mår bättre. Detta näringsämne stärker ditt immunförsvar, ger dig energi, är kraftigt basbildande, föryngrar och stärker hjärtat, höjer din sociala förmåga avsevärt och förbättrar både din sömn och ditt humör! Och framförallt – det är det mest läkande, stärkande och renande näringsämnet alla kategorier!

 

Man har många gånger lagt märke till hur mycket piggare och levnadsglada alla boende har blivit på ålderdomshem, och liknande, när de har inskaffat en hund eller katt som alla får kela och leka med. I många omskrivna fall har effekten blivit att de boende har minskat sina behov av läkemedel och smärtstillande medel radikalt, vilket givetvis är en följd av att de får dagliga doser av vitamin KGS från dessa djurs närvaro.

 

”Det medicinska värdet av att ha husdjur blev oväntat uppenbart för en grupp forskare som ledde ett försök att komma tillrätta med hjärtarytmier. De studerade effekterna av två kemiska preparat (enkainid och flekainid) på män som hade haft hjärtinfarkt och nu led av oregelbunden hjärtrytm. Paradoxalt nog verkade preparaten orsaka ett ökat antal dödsfall i hjärtsjukdom. Samtidigt visade det sig emellertid att de patienter som hade hundar löpte sex gånger mindre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som inte hade hundar. Kan du föreställa dig vad som skulle hänt om det var läkemedlen snarare än hundarna som hade befunnits ge en sexfaldig minskning av antalet dödsfall? De skulle ha givits till varenda hjärtpatient i landet som led av oregelbunden hjärtverksamhet, och läkemedelsföretagen skulle lägga ner hundratals miljoner dollar på att tala om för läkare och allmänhet hur bra deras preparat var. Men eftersom en hunds trofasthet och tillgivenhet inte kan tappas på flaska och säljas har det inte förekommit någon sådan reklamkampanj och de flesta inser än i denna dag inte hur helande kärleksfulla relationer kan vara – inklusive relationer till husdjur.” (John Robbins i boken ”Hälsans hemligheter”)

 

För att ytterligare bestyrka den läkande och helande kraften i detta viktigaste näringsämne vill jag delge följande undersökningar: "En undersökning om hjärtsjukdomar på Ohiouniversitetet på 1970-talet genomfördes på så sätt att man utfodrade kaniner med mycket giftig, kolesterolrik föda för att täppa igen deras artärer i ett försök att efterlikna de effekter som en sådan kost har på de mänskliga blodkärlen. Entydiga resultat började visa sig hos alla kaningrupperna utom en, som konstigt nog uppvisade sextio procent färre symptom. Inget i kaninernas fysiologi kunde förklara att de hade en så hög tolerans för denna diet, tills man av misstag upptäckte att den student som hade hand om utfodringen av just dessa kaniner tyckte om att smeka och kela med dem. Han brukade hålla varje kanin kärleksfullt ett par minuter innan han gav den mat; egendomligt nog tycktes detta göra det möjligt för djuren att klara av den giftiga maten. Upprepade experiment där en grupp kaniner behandlades neutralt medan andra behandlades med kärlek visade liknande resultat." (Deepak Chopra i boken "Livets vetenskap")

 

Jag vill tillägga att en av de absolut viktigaste sakerna man kan göra för att uppnå eller bibehålla optimal hälsa är att se till att prioritera tid för sig själv. Tid där man kan göra det man älskar – tid där man kan göra något kreativt – tid där man kan koppla av – tid där man kan göra något spännande eller roligt o s v. Jag ser ofta ett mönster hos människor som mår dåligt och det är att de sällan har någon tid över för sig själva i deras stressade vardag. Just detta mönster kan vara själva grundorsaken till deras sjukdom och smärtor! Kroppen försöker genom allehanda symtom och smärtor få dig att stanna upp för att kunna ta hand om dig själv. Att tillgodose dina egna behov av avkoppling, vila, återhämtning, kreativitet, kärlek och självrespekt. Om dessa djupare behov aldrig uppfylls är sjukdom och lidande en naturlig följd. Försök avsätta tid för dessa viktiga behov genom att skriva in några timmar i din kalender varje vecka. Skriv in det med bläck så det inte går att sudda ut! Vad du sedan väljer att göra under dessa timmar är upp till dig själv att känna efter vad just du behöver. Men kanske du behöver vila, gå en meditationskurs, göra qi-gong, träffa en vän för att prata ut och lätta ditt hjärta, beställa en massagetid för dig själv, läsa en god bok o s v. "En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka.” (Guy Corneau i boken "Kroppen och själen i balans")

 

Att ta emot vitamin KGS är något som de flesta av oss behöver förbättra, dels genom att verkligen unna oss tid och prioritera det mycket högre i vardagen men även genom att lära sig att låta det ”sjunka in”. Iaktta hur du t ex reagerar på komplimanger och inviter till närhet (t ex kramar) med andra människor. Jag har lagt märke till att personer med dålig självkänsla, låg självrespekt och en skadad självbild ofta har väldigt svårt att ta emot vitamin KGS. När de får en komplimang av någon viftar de bokstavligen bort den med händerna och säger kanske någon av följande fraser: ”Äsch, det var så lite så” – ”Det var inget att tacka för” – ”Jag gjorde bara mitt jobb” o s v. Detta förfarande visar tydligt att man nedvärderar sig själv! Man nedvärderar sin egen insats och därmed betydelsen av sig själv vilket är ett mycket negativt beteende som i förlängningen blockerar sitt ”andliga hjärta” (själen) som är den djupaste, viktigaste och sannaste aspekten av sig själv. Om du märker att du reflexmässigt reagerar på liknande sätt så börja öva på att ta emot komplimanger genom att istället öppna kroppen och även kanske säga – vad trevligt; det var roligt att höra; eller bara ett enkelt tack. Detta hjälper dig att bygga upp en större självrespekt, förbättra din självkänsla och även underlätta för en mer äkta närhet till både dig själv och andra personer. ”Längtan efter kärlek och närhet är ett grundläggande mänskligt behov, lika fundamentalt som att äta, andas eller sova – och följderna av att man bortser från detta behov är lika ödesdigra.” (Dean Ornish i boken ”Kärlekens läkande kraft”)

 

Försök att integrera följande visdomsord i ditt vardagliga handlande och beteende: ”Ge det du kan – och inte mer. Ta emot det du får – och inte mindre.” (Louise Minerva Frostegren i boken ”Förstå dina känslor”) Det är du värd! Och det är ett mycket sunt och hälsosamt förhållningssätt till dig själv och omgivningen som i förlängningen ökar både dina egna och andras vitamin KGS-förråd och –upptag. Detta förhållningssätt bygger upp en tydligare självbild av vem du är och att du även är värd att älskas, respekteras och har full rätt till dina mänskliga behov och rättigheter.

 

Man kan få i sig KGS genom att; kela och leka med ett husdjur, förundras över en söt och glad hundvalp, vandra i Naturen, lyssna på glädjande Musik, dansa, se på komedier, läsa serietidningar, läsa roliga böcker, äta en ”kärleksfullt tillagad” måltid, älska med någon som man älskar, krama någon man tycker om, visa respekt och hänsyn till sig själv och andra, göra roliga utflykter och fara iväg på olika äventyr, ge eller bemöta ett leende, äta Fruktsalladen, dricka Lemonad eller Citrusdrinken, vara ödmjuk och kärleksfull, meditera, praktisera avslappning, lära sig att andas korrekt, unna sig en avkopplande massage, visa medkänsla, njuta av en vacker solnedgång vid havet, umgås med personer man tycker om o s v.

 

”Lyckliga människor får inte cancer.” (J. I. Rodale)

 

Något som ger dig en stor tillgång till KGS är om du väljer ett vegetariskt liv. Det finns inget kärleksfullt med att äta kött och att bete oss som giriga och glupska ”rovdjur” när vi absolut inte behöver det! Om vi vore utsatta för hungersnöd så är det givetvis en helt annan sak. Men vi är långt ifrån det stadiet här i västvärlden!

 

”En vegetarisk kost är ett sätt att älska sig själv.” (Gabriel Cousens i boken ”Conscious eating”)

 

Detta viktiga ämne skulle egentligen behöva behandlas i en hel bok och till er som önskar fördjupa er i ämnet vill jag varmt rekommendera boken ”Kärlekens läkande kraft” av Dean Ornish. Och även böckerna ”Den medvetna kärleken” och ”Den kloka kärleken” som båda är skrivna av Gay & Kathlyn Hendricks som handlar om de 2 viktigaste relationerna – den du har till din käresta och till dig själv.

 

”Den största sjukdomen är brist på kärlek.” (moder Theresa)

 

Vitamin KGS = Kärlek / Glädje / Skratt

 

Läs även Kärlekens konst

 

 

 

 

Levande föda (uppdaterad)

 

Det är en stor skillnad i egenskap mellan ett mineral eller vitamin huruvida det är levande eller ej! Ett vanligt mineraliskt och dött grundämne omvandlas genom att växterna tar upp det via sina rötter och skänker det livskraft med hjälp av solljuset (fotosyntesen) så det blir levande. Många tror ibland felaktigt att det räcker med att välja naturliga produkter, t ex dolomitpulver eller vanligt koksalt, för att ge kroppen viktig näring men då dessa inte genomgått ovanstående förvandling är de fortfarande döda. Man förstör även de så nyttiga och värdefulla levande näringsämnena i vegetabilierna när man hettar upp dem. De blir då döda och förlorar sin livskraft. Resultatet blir det samma vid konservering. För att ta del av ett av naturens många underverk är det av största vikt att försöka få i sig näringen i levande form. Det hittar vi i vegetabilier i sitt råa tillstånd. Torkning och frysning påverkar inte den kemiska sammansättningen så även där är näringsvärdet levande och livskraftigt. Detta kan ALDRIG ersättas av de på konstgjord väg (syntetiskt) tillverkade mineralerna och vitaminerna man hittar i hälsokostbutikerna.

 

Ta 2 st torkade mungbönor som exempel. De innehåller exakt lika ämnen med levande egenskaper. Koka därefter ena bönan och jämför igen med den andra icke kokta bönan. Näringsämnenas egenskaper är nu helt olika i bönorna! Den kokta mungbönans ämnen anses som döda och i den icke kokta är de levande! Du kommer att förstå skillnaden bättre om du försöker grodda de båda bönorna. Mungbönan med levande ämnen (den icke kokta) kommer att börja gro och bli en växt. Bönan med de döda ämnena (den kokta) kommer däremot inte att gro alls, eftersom den är död och saknar livskraft.

 

När kroppen ges döda födoämnen måste den själv skänka det livskraft och tillverka Enzymer. Detta kostar mycket energi och näring som kroppen istället skulle kunna använda till att bygga upp friska, livskraftiga celler och vävnader med. Kroppen måste då istället fokusera på överlevnad. Alla läkningsprocesser i kroppen är beroende av livskraften för att fungera tillräckligt. Denna självläkningsförmåga är det första som tar stryk i kroppen när det uppstår brist på livskraft. Efter en längre tid med brist på livskraft blir framförallt Levern utmattad. Dessutom blir de ständigt återutbytta cellerna i kroppen av en mycket sämre kvalité vilket gör att sjukdomar, för tidigt åldrande och åtföljande död närmar sig med stora snabba steg.

 

Det är alltså möjligt att uppehålla livet under mycket långa perioder med döda ämnen men fråga dig själv – vad tror du skänker dig och din kropp mest liv och energi? Att äta döda födoämnen eller levande födoämnen?

 

Läs även Kosttillskott, Levande och döda födoämnen och Pottengers forskning

 

 

 

 

Oxalsyra

 

Man får ibland höra att man ska akta sig för den giftiga oxalsyran. Den är faktiskt skadlig för kroppen om den intages i död form (oorganisk)! Den är nedbrytande och bildar gärna svårlösliga sammansättningar med Kalcium. Då kan det bildas oxalatstenar i njurarna, urinvägarna och gallgångarna. Skadlig och död oxalsyra hittar vi i stuvad eller kokt spenat, choklad, te (ej örtte!), kaffe, rabarberpaj och uppvärmd grönkål mm. Tänk på att färdigköpt rödbetsjuice/-råsaft nästan alltid blivit upphettad (pastöriserad)! Oxalsyran ändrar kemisk struktur från nyttig och Levande (organisk) till död och skadlig vid upphettning eller konservering! Men om man intar oxalsyran i levande form får man ett flertal hälsoförmåner. Den stimulerar då tarmperistaltiken kraftigt vilket är mycket positivt för hela kroppen. (se Tarmrytmen) Den hjälper då även kroppen att tillgodogöra sig kalcium effektivare. Den städar också upp kroppens avlagringar av dött och dåligt kalcium. Den förebygger med andra ord åderförkalkning, njurstenar, gallstenar, reumatism, hemorrojder och åderbråck som helt eller delvis orsakas av upplagringar av oanvändbart (och dött!) kalcium. Levande oxalsyra finns det mest i harsyran som fått sitt latinska namn (oxalis) av den. Men det finns även rikligt av den i spenat, grönkål, rabarber, mangold, Nötter, citrusfrukter, tomater, sparris, maskrosblad, oskalade sesamfrön, chiafrön, sötpotatis, persilja, tranbär, lingon, plommon, stjärnfrukt, rödbetor och rödbetsblad. Det sistnämnda brukar man ju tyvärr annars kasta men använd det istället som sallad. Stig, en hälsomentor till mig, brukade alltid rekommendera ”förkalkade” klienter att dagligen äta 10 cm rå rabarberstjälk tillsammans med förbättrad kost och livsstil med mycket gott resultat. Norman Walker skriver i boken ”Råsaft-terapi”: ”En hemlighetsfull företeelse i människokroppen är bland annat den funktion, som kallas peristaltisk rörelse. Denna äger rum i matsmältningskanalen, i tunn- och tjocktarmen, och utgörs av på varandra följande vågrörelser, som skjuter tarminnehållet framåt. Det är en växelvis skeende sammandragning och avslappning av nerverna och muskulaturen i tarmväggen, som försiggår helt oberoende av vår vilja och, som det förefaller, helt automatiskt. Effektiviteten hos denna peristaltiska rörelse är naturligtvis avhängig av spänsten och kraften och hälsotillståndet hos tarmarnas nerver och muskulatur. Oxalsyra är en av de viktiga beståndsdelar, som behövs för tarmarnas spänst och för att stimulera peristaltiken. Det är självklart, att förutsättningen för att dessa av viljan oberoende rörelser i kroppsorganen skall kunna ske på ett normalt sätt är att det finns liv i deras celler och vävnader. Livet är aktivt, magnetiskt, men det finns ingen aktivitet varken i döden eller i döda ämnen. Detta gäller också om cellerna och vävnaderna i vår kropp. Om de viktiga delar av organismen, som utgörs av matsmältnings- och utförselorganen, är angripna eller döende, så kan de inte fungera effektivt. Om de är i dåligt skick, beror det på brist på levande atomer i födan. Med levande föda menar vi sådan som innehåller de levande, organiska atomer, som endast finns i rå växtföda.”

 

Han skriver vidare: ”Denna fråga är särskilt viktig, vad beträffar oxalsyran. I rå föda, fast eller flytande, är alla atomer ”organiska”. Sålunda är oxalsyran i råa grönsaker och råsafter organisk och som sådan inte bara välgörande utan oumbärlig för kroppens funktioner. Oxalsyran i eldbehandlad eller konserverad föda är däremot avgjort både skadlig och nedbrytande. Oxalsyra ingår gärna förening med kalcium. Om båda ämnena är ”organiska”, blir denna förening välgörande och konstruktiv. Oxalsyran hjälper kroppen att tillgodogöra sig kalcium och stimulera också peristaltiken. Oxalsyra i kokta eller på annat sätt eldbehandlade födoämnen bildar en svårlöslig sammansättning med kalcium, även med det kalcium, som finns i annan samtidigt intagen föda och förstör dess näringsvärde. Resultatet kan bli en så allvarlig brist på kalcium, att till och med benstommen kan bli angripen. Av detta skäl bör vi aldrig äta kokt eller konserverad spenat. Vidare kan oxalsyrekristaller bildas i njurarna, om vi förtär oxalsyrehaltig kokt föda. Eftersom oxalsyran är av sådant värde för vårt välbefinnande, så borde vi dagligen dricka råsaft av de grönsaker, som innehåller den.”

 

 

 

 

Pepparrot (uppdaterad)

 

Denna mycket välgörande rot innehåller stora mängder C-vitamin. Den stimulerar också tarmperistaltiken, är antibakteriell och har en kraftigt utrensande effekt. Den är det mest slemlösande medel som jag känner till! Genom att lösa upp gammalt stagnerat slem i hela kroppen vinner man mycket. Framförallt rensas Lymfsystemet där slemmet har en tendens att ”slemma igen”. Detta är viktigt att ta med i beräkningen om man äter mycket Vitlök. Vitlöken rensar kroppen kraftigt men den löser inte upp slemmet vilket ofta medför att det ”stockar sig” i lymfknutorna. Men om man kombinerar vitlöken med pepparrot får man en jättebra utrensning i hela kroppen. Det stoppar de flesta förkylningar! Jag brukar ta en 1 veckas kur med pepparrot då och då i förebyggande syfte. Jag river 1-2 tsk färsk pepparrot och lägger det i ett halvt glas vatten och låter det stå och dra över natten. På morgonen pressar jag i en halv citron eller lime. Rör om och drick sakta direkt på morgonen på tom mage. Man märker direkt hur slem i näsa, bihålor och hals börjar lösas upp. Om man inte klarar av den starka smaken kan man prova med att värma upp blandningen tills det är fingervarmt och sedan tillsätta lite Honung. Denna dryck är också bra att börja dagen med vid förstoppning och den är bra vid halsont och nästäppa. Givetvis kan man även riva färsk pepparrot över maten om man istället föredrar det.

 

 

 

 

Lök (uppdaterad)

 

Alla sorters lök är mycket välgörande. Den understödjer bl a kroppen vid inflammatoriska processer. Are Waerland kallade den gula löken för ”Kungen bland grönsakerna”. Tyvärr får löken ibland skulden för att det uppstår mycket gaser efter en måltid. Dessa gaser kommer EJ ifrån löken utan den stimulerar tarmperistaltiken kraftigt vilket medför att redan befintlig gas i mag-tarmkanalen drivs ut. Detta är givetvis gynnsamt då gaserna förgiftar blodet, anstränger hjärtat och är kraftigt försurande. Lök är även slemlösande (förutom vitlöken!). Att äta stekt lök är inte att rekommendera då den är synnerligen svårsmält!

 

Läs även Lök

 

 

 

 

Bli frisk av föraktad kostterapi

 

"ETT MEDICINSKT forskningsprojekt får efter mycken prut och förhalning ett statligt anslag på 350 000 kronor. Läkemedelskostnaderna för de 64 patienterna som ingår i projektet minskar under tre år med 180 000 kronor. Deras kostnader för sjukhusvård sjunker från 1,17 miljoner året före projektet till 0,14 miljoner första året, 0,11 andra året och 0,02 tredje året – en sammanlagd besparing för samhället på 3,2 miljoner kronor. Härtill kommer minskade kostnader för sjukskrivning samt värdet av dessa människors produktiva insatser sedan deras hälsa förbättrats.

 

Allt som allt ett mycket lönsamt forskningsprojekt som med det snaraste borde fullföljas och utvidgas, kan man tycka. Men den forskning som professor Olov Lindahl beskriver i sin bok Föllingeprojektet (Hälsokostrådet) gick ut på att undersöka värdet av en radikal kostomläggning för att bota vissa kroniska sjukdomar. Alltså möttes den istället av förakt och misstänkliggörande av den etablerade medicinska sakkunskapen. Man ställde just på denna undersökning mycket höga krav på vetenskaplighet som inte är uppfyllda för många andra vanligen använda behandlingsmetoder. Framförallt ifrågasatte man patienternas subjektiva omdöme om sitt eget hälsotillstånd som kriterium på behandlingens framgång. Man menade att många patienter bara inbillade sig att de blivit friska.

 

Men från samhällets synpunkt kan det kanske vara ganska likgiltigt om patienterna är inbillningsfriska eller inte – så länge denna måhända inbillade hälsa är varaktig, gör dem själva belåtna och sätter dem i stånd att arbeta och älska.

 

Redan en långt mindre dramatisk minskning av sjukvårdskostnaderna än den professor Lindahl ställer i utsikt borde vara tillräckligt motiv för att ställa generösa anslag till förfogande för forskning om olika former av kostterapi. Det borde inte heller vara omöjligt att finna vetenskapliga kriterier som kan accepteras som rimliga av både anhängare och motståndare till denna behandlingsmetod.

 

Det är en viktig politisk uppgift att bryta igenom de medicinska auktoriteternas negativism och se till att kostterapi blir föremål för den forskning den är värd och – om den visar sig hålla måttet – ställa den till medborgarnas förfogande på samma villkor." (artikel av Sven Lindqvist i DN 1984-08-06)

 

 

 

 

Kalcium

 

Kalcium (Ca) är ett viktigt mineral som våra kroppar behöver till en mängd olika processer. Det mesta (99%) går åt till att bygga upp skelett och tänder. Detta kan vid behov användas som en basisk buffert. En liten del Ca används i nerverna, blodet och musklerna. Det är bisköldkörtlarna som styr kalciumomsättningen så att det inte blir obalans eller brist på det.

 

När kroppens behov av Ca ökas, t ex vid fysisk motion eller om man lider av försurning, ökas utsöndringen av parathormon (PTH) från dessa endokrina körtlar. Hormonet ger signal till tarmen att öka absorptionen av Ca men även till njurarna att återanvända större mängd av Ca istället för att det ska gå förlorat via urinen. Varken tarmen eller njurarna gör någon skillnad på om Ca är Levande eller dött. Men när Ca kommer fram till osteoblasterna (benbyggarceller), som är "yrkesmurare", duger det bara med högsta och bästa kvalité –  nämligen levande Ca och det döda ratas. Detta har de flesta tyvärr missat! Det gäller även läkare, alternativmedicinare, dietister etc. Om man bara intar dött Ca kommer osteoblasterna skrika efter levande Ca eftersom skelettet blir skörare och skörare. Och som jag redan beskrivit kommer bisköldkörtlarna öka utsöndringen av PTH för att försöka rätta till detta. Men då varken njurar eller tarm förstår skillnaden på huruvida Ca är levande eller dött blir följden ofta osteoporos (benskörhet) och hål i tänderna trots att man kanske äter extra tillskott av Ca. Så gott som alla kalktillskott består av dött Ca. Levande Ca hittar vi främst i apelsin, aprikos, brännässlor, broccoli, cashewnötter, dadlar, fikon, grapefrukt, havre, kål, mandel, morot, paranötter, sesamfrö, solrosfrö, tång och valnötter. Råsaft av apelsin eller Morot ger också ett bra kalktillskott. Ca finns det även rikligt av i alla bladgröna vegetabilier såsom spenat, persilja, ruccola, Maskrosblad o s v.

 

”Honung innehåller kalcium. Kalciumnivån i kroppen höjs om man äter honung. Studier av blodet har visat att kalciumhalten höjs två och en halv gång när man ätit honung och håller sig kvar på den nivån i 24 timmar. I förlängningen ger honung starkare ben (skelett)!” (Siv Hellgren i boken “Alla tiders huskurer”)

 

Det dåliga kalket (det döda) kommer att fara omkring i kroppsvätskorna då det är väldigt svårlösligt och ställer då till med många och besvärliga problem. Det kan fastna på väggarna i blodkärlen och bidra till åderförkalkning, hemorrojder och åderbråck med nedsatt blodcirkulation som följd. Även nervcirkulationen kan ”kalkas igen” med olika symtom som följd, ex bältros. Nedsatt syn beror ofta på förkalkningar i blodkärl och/eller nerver till ögat. Dåligt Ca är förstoppande och orsakar njur- och gallstenar. Om intaget av Ca är mindre än kroppens behov kommer osteoklasterna (benkrossarceller) att börja frigöra Ca från skelett och tänder vilket är allvarligt. Föda som dränerar kroppen på Ca är främst mjölkprodukter, animaliskt protein och raffinerade kolhydrater såsom socker och Vitt mjöl. Kalciumbrist beror ofta på för lite saltsyra i magen. (Läs även Behöver man äta kött?, Finns det någon anledning att dricka mjölk?, Oxalsyra och Socker är ett gift!)

 

Om man tittar på hur den västerländska människans matvanor ser ut så kan man börja fundera över hur

vi överhuvudtaget kan ha kvar ett skelett! En fransk kemist, Vanquelin, började år 1799 att mäta Ca i havren han gav till sina hönor för att sedan jämföra detta med hur mycket Ca de förlorade genom avföring och givetvis den stora mängd som gick åt till deras ägg. Hönorna förlorade 5 ggr så mycket Ca som de intog genom födan! Han drog slutsatsen att hönorna på något sätt hade bildat Ca i kropparna. Senare forskning av Louis Kervran visade att vi (människor och djur) kan transmutera Ca från andra grundämnen med hjälp av specifika Enzymer. Mer om detta kan du läsa i ”Andlig näringslära” av Gabriel Cousens. Den boken är för övrigt mycket komplett och banbrytande när det gäller kostens betydelse för vår hälsa. Med beaktande av ovanstående om Ca så vill jag avråda alla från att inta kalktillskott!

 

När man mäter balansen i kroppens energisystem hos en person som äter dött kalktillskott är det alltid en kraftig obalans vilket är mycket oroväckande! Kalket hjälper inte till att undanröja orsaken till försurningen i kroppen och det skapar också alla de upplagringar i blodkärl och nerver som jag beskrivit. Och det tar väldigt lång tid innan man upptäcker dessa förkalkningar. Man kan faktiskt jämföra med om man skulle använda vanligt kranvatten i sitt ångstrykjärn. Efter ett tag kommer det döda kalket som vattnet innehåller att bilda kalkavlagringar vilket på sikt förstör strykjärnet. Därför använder man destillerat vatten till detta. För att förebygga så att dricksvattnet inte skapar detta i våra kroppar bör man äta mycket rå Oxalsyra som rengör och oskadliggör det skadliga kalket.

 

Läs även Kalcium-myten, Kalktillskott, Levande och döda födoämnen, Raffinerade födoämnen och

Syra/basbalansen

 

 

 

 

Kolsyrade drycker

 

När det gäller kolsyrade drycker uppmärksammas deras biverkningar nästan inte alls. Men kolsyra är en gas som kroppen ständigt försöker att utsöndra genom lungorna i utandningsluften. Då är det nog inte så bra att föra in ytterligare mängder genom födan. Kolsyran är irriterande för slemhinnorna och bidrar till ökad försurning och gasbildning i tarmarna. När det gäller just gaser i tarmarna har framförallt Norman Walker och Randolph Stone (polaritetsterapins fader) ingående beskrivit hur dessa tas upp av blodomloppet och förgiftar sedan hela kroppen. Och de sätter då stor press på hjärta och lungor vilket ökar puls och blodtryck så hela kroppen blir väldigt spänd. Gaser i tarmarna gör att hela buken blir uppsvälld och försämrar matsmältningen. När det gäller kolsyran belastar det särskilt hjärta och lungor då dessa organ hela tiden ska se till att hålla nere kolsyrenivån i blodet. Har man en hjärt- och lungsjukdom bör man vara väldigt måttlig med kolsyrade drycker. De flesta kolsyrade drycker innehåller skadliga kemikalier och STORA mängder Socker, eller ännu värre, Aspartam (sk light-drycker). Tänk också på att kolsyrat vatten är mycket mer syrabildande än vanligt bordsvatten! ”I detta fall jämför vi vatten med bubbelvatten. Vi rekommenderar att du skippar bubblorna, eller i alla fall begränsar dem. Det skiljer hela 2 enheter i pH. pH 5.5 och pH 7.5 är jättestor skillnad och självklart får de effekt både på munfloran, emaljen och tarmfloran.” (Martina Johansson & Fanny Lindkvist i boken ”Giftfri”) Det kanske inte låter så farligt med 2 pH-enheter lägre men det betyder faktiskt att det kolsyrade vattnet är 100 gånger surare än det vanliga vattnet i detta exempel! Du kan läsa mer om detta under Syra/basbalansen.

 

Läs även Lemonad och Läsk

 

 

 

 

Chockrapport om mikrovågsugnar

 

"En schweizisk undersökning som har bekantgjorts i sommar (1993) visar att det sker stora förändringar i blodet hos personer som äter mikrovågsmat. Förändringarna är likadana som de man kan se i blodet hos personer med cancer under utveckling.

 

Mikrovågsugnar kan vara en stor hälsofara enligt en schweizisk forskningsrapport som offentliggjordes denna sommar. Försöksledarna professor Berhard H Blanc och dr Hans U Hertel har tagit blodprov hos personer som har ätit mat som kokats eller tinats upp i mikrovågsugn och jämfört med blodprover från personer som har ätit mat som har lagats utan mikrovågsugn. Undersökningen i Schweiz är den första i världen där man har studerat människors reaktioner på mat från mikrovågsugn och matens strukturförändring efter behandling i mikrovågsugn.

 

Blodet förändras

Resultaten är mycket skrämmande. Till den norska tidningen Aftenposten som har tagit upp rapporten i stora reportage, säger dr Hans Hertel att han finner det närmast ofattbart att inte liknande undersökningar har gjorts tidigare. Det mest skrämmande är hur blodet hos försökspersonerna reagerar efter intag av mat från mikrovågsugnar. Hos alla försökspersonerna reagerade kroppens immunförsvar spontant på mikrovågsmat och blodet förändrades på samma sätt som vid en förgiftning. Blodets reaktion på mikrovågsmat liknar f ö den som vi ser hos personer som har cancer under utveckling. Detta är en chockartad upptäck, säger dr Hertel.

 

Ger allergier

Mjölk får i mikrovågsugn en ny struktur, den blir surare, får en tilltagande tendens till avlagring (sedimentering) och fettet blir totalt förändrat. Dessa förändringar gör att personer som vanligtvis inte reagerar på mjölk kan få stora allergiska problem av mikrovågsmjölk, säger dr Hertel. En av dem som Aftenposten har intervjuat i anslutning till rapporten är chefläkaren vid Allergicentret i Oslo, Gunnhild Galleberg. Hon säger att hon sedan länge har förbud mot mikrovågsmat i centrets behandlingsprogram. Hon anser att allergipatienterna därigenom får ett minskat intag av mat med för lågt pH-värde, och att detta troligen bidrar till att flertalet allergipatienter blir friska på hennes center.

 

Livsfarlig

Att mikrovågorna i sig själva är farliga har länge varit känt. Strålarna är så starka att om det lät sig göra att öppna luckan under full effekt skulle en människa intill dö inom 2 minuter. Men tillverkarna hävdar att ugnarna är så täta att strålningen inte kan nå ut. Vi måste dock räkna med en viss läckagestrålning, särskilt från gamla ugnar. Dr Hertel kallar en sådan förorening genom läckage för elektrosmog. Vilka störningar elektrosmogen förorsakar på lång sikt vet vi inte.

 

"Blir förbjudna"

De stora förändringarna i blodet hos försökspersoner som fick mikrovågsmat gick efter en stund tillbaka. Att tillfälligt äta mat som är behandlad i mikrovågsugn behöver därför inte vara farligt. Men ett kontinuerligt och rikligt bruk av mikrovågsbehandlad mat är utan tvekan vådligt, säger dr Hertel. Mikrovågsugnar är så garanterat hälsovådliga att de omedelbart borde totalförbjudas, säger han. Säkert är det också bara en tidsfråga innan de blir förbjudna.

 

KOMMENTAR: Stora ekonomiska intressen i rundgång med den vetenskapliga felsynen att det som inte är vetenskapligt klarlagt inte heller är att räkna med skyddar den mäktiga mikrovågsindustrin. "Experterna" lutas åt samma håll som gräs i vind. Då nu två forskare har vågat ifrågasätta mikromatens verkan på oss människor är därför lyhördhet extra motiverad. Redan 1975 varnade den framsynte svenska forskaren Olof Alexandersson för de okända biologiska verkningar mikrovågsbehandlad mat kan befaras ha. Han pekade särskilt på den sprängning av vattnets molekyler som sker i mat i mikrovågsugn." (okänd)

 

Läs även Mikrovågsugnar

 

 

 

 

Vinäger och ättika (uppdaterad)

 

Det har marknadsförts kraftigt att äppelcidervinäger skulle vara ett riktigt universalmedel mot alla möjliga krämpor. Men det finns för och nackdelar med det mesta. Om man bara visar den ena sidan när man saluför något medel kan det tyvärr få skadliga konsekvenser. (Läs Marknadsföringens mörka sanning) Det sägs att man går ner i vikt av äppelcidervinäger, och det gör man faktiskt också, men man berättar inte hur det går till! Eller så saknas kunskapen om det. Alla sorters vinäger är kraftigt försurande för kroppen men just äppelcidervinäger är den mest syrabildande av dem alla! När man tar denna vinäger (eller någon annan sorts vinäger) på tom mage blir det en kraftig reaktion i magsäcken. Det fräter på den känsliga slemhinnan. När det sedan kommer ut i tunntarmen fräter (eller bränner) det på tarmvillit (tarmluddet). Vid långvarigt intag förstör man tarmslemhinnan genom att tarmvillit, som ska absorbera näringen, blir sönderfrätt. Detta gör att tunntarmens slemhinna blir väldigt ”grov”. Resultatet av denna grovhet blir att tarmen inte längre klarar av att ta upp gallan. Gallans uppgift är bl a att emulgera fettet i födan. Man klarar då inte längre av att ta upp fettet tillräckligt effektivt från näringen! Givetvis går man då ner i vikt men priset man får betala är högt! Kroppen får problem att handskas med de fettlösliga vitaminerna (vitamin A, D, E och K). Vitamin- och näringsbrist kommer att bli resultatet. Huden kommer att bli väldigt grå, torr och trött. Sår och inflammationer brukar uppstå på slemhinnorna i magsäcken, tolvfingertarmen och tunntarmen. Går det riktigt illa kan man få en ”läckande tarm” och har man inte haft någon allergi innan kan man räkna med att få det i sådana fall! Det är svårt och tålamodskrävande att försöka läka en förstörd tarmslemhinna. ”Jag har personligen ingen som helst önskan att skada de ömtåliga slemhinnorna i magsäcken och tarmen med den koncentrerade syra som finns i vinäger.” (Norman Walker i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”) Om man blandar vinäger tillsammans med stärkelserik föda (t ex potatis, linser, bönor, majs, ris, spannmål) i samma måltid så förhindras matsmältningen av stärkelsen helt och hållet vilket skapar jäsningsprocesser i mag-tarmkanalen.

 

”Vinäger har genomgått en jäsningsprocess och blockerar salivens nedbrytningsförmåga. Detta gäller all vinäger: äppel-, vin- eller cider- och balsamisk. Vinäger är vinäger och är helt enkelt inte något livsmedel. Den smälts inte och den försvårar smältandet av annan föda.” (Harvey Diamond i boken ”Fit for life – hälsoboken”)

 

Du kan använda färskpressad citron- eller limesaft istället för vinäger i samma mängd om det finns med på något matrecept du önskar göra. Du kan givetvis även använda det som ersättning i inläggningar men hållbarheten blir tyvärr ganska kortvarig med citron eller lime. Blanda 1 del tamari med 2 delar citronsaft så har du fått ett nyttigt alternativ till balsamvinäger. ”Citronsaft bör ersätta vinägern, som är synnerligen skadlig, medan citronsaften har en välgörande basisk verkan.” (Norman Walker i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”) Ytterligare ett alternativ är att istället använda Rejuvelac då det smakar milt vinägeraktigt.

 

Ättikan ställer till med ännu värre skada i kroppen! Den är, som du själv kan känna, starkare och mer frätande än vinäger. Ättika förstör de röda blodkropparna vilket på sikt kan ge anemi (blodbrist). Ättika ger även upphov till leverbesvär, matsmältningsbesvär, arterioskleros, invärtes sår, inflammationer och tumörer. Den är mycket destruktiv mot alla cellvävnader i våra kroppar! Försök att undvika den helt och hållet! ”I ättika ingår ättiksyra, och denna används ofta till att bränna bort vårtor med. Man kan då lätt föreställa sig, vilken skada den skulle kunna tillfoga de ömtåliga hinnorna i matsmältningskanalen.” (Norman Walker i boken ”Råsaft-terapi”) När ättika eller vinäger används som salladsdressing förstör man salladens näringsvärde totalt. Att använda vinäger någon enstaka gång ibland borde dock inte vara någon större hälsofara. Ättiksinläggningar innehåller stora mängder med Socker för att balansera den starka syrligheten vilket ytterligare ökar produktens skadliga och hälsonedbrytande effekter. ”Ättika är mycket irriterande för magslemhinnan. Ofta framkallar den också leverbesvär eller sekretionsrubbningar i magen.” (Alfred Vogel i boken ”Levern”)

 

Både vinäger och ättika (värst då det är starkast) skadar tarmfloran.

 

Tänk också på att det ofta används vinäger eller ättika i senap, färdiga dressingar, såser och ”kletsallader” (t ex potatissallad, mimosasallad, västkustsallad och liknande) och i olika inläggningar såsom oliver, kapris, soltorkade tomater, gurka, vitlök, m m. Om du letar i affären kanske du kan hitta varianter som bara innehåller oljor eller vatten med citronsyra istället som är mycket bättre och mindre skadliga alternativ. Det finns vinäger- och ättiksfria inläggningar av t ex vitlök, oliver, kapris, soltorkade tomater, kronärtskocka, m m.

 

Jag själv tycker väldigt mycket om Ajvar relish och förbrukar nog 2 burkar varje år och jag vill inte vara utan det. Tyvärr har jag ännu inte hittat någon variant av det utan att det innehåller antingen ättika eller vinäger. Jag väljer alltid en sort som bara innehåller vinäger eftersom det är mindre skadligt.

 

Likadant är det med dijonsenap. Så gott som alla sorter innehåller mycket ättika eller någon sorts vinäger förutom en som faktiskt inte innehåller någotdera! Grey Poupon gör en variant som istället är gjord på vitt vin vilket är ett avsevärt mycket bättre (egentligen mindre skadligt!) alternativ till vinäger och ättika. Jag använder alltid denna när jag önskar dijonsenap i min matlagning.

 

Istället för Tabasco, som innehåller mycket ättika, kan du använda Harissa eller Sambal oelek.

 

Kung Markatta säljer kapris som inte är inlagd i vare sig ättika eller vinäger.

 

Om du gillar inlagd Gurka kan jag verkligen rekommendera dig mjölksyrad gurka (t ex från Ubsola) som förutom att den faktiskt är godare än de ”vanliga” inlagda gurkorna, även är väldigt nyttig.

 

Om du är väldigt förtjust i just syrliga inläggningar kan du prova de nyttiga alternativen mjölksyrade grönsaker eller kimchi (finns att köpa i asiatiska- eller välsorterade livsmedelsbutiker) som är en lite starkare kryddad asiatisk mjölksyrad inläggning istället.

 

 

 

 

Behöver man äta kött? (uppdaterad)

 

Är du trött? Sluta ät kött!

 

I undersökning efter undersökning visas att de som är vegetarianer har en bättre hälsa. Om man dessutom är sjuk kan det vara av stort värde att börja dra ner på köttätandet. Reumatiska sjukdomar, psoriasis, benskörhet, njur- och tarmsjukdomar m m har man lyckats bota genom att lägga om kosten till Vegetarisk. Kroppen har faktiskt inte så stort dagsbehov av Proteiner som man vill göra gällande. Detta bevisar ovanstående argument! Dock har man inte så mycket vunnet om man bara slutar att äta kött och ändå fortsätter att vräka i sig raffinerade kolhydrater (sötsaker, bakverk, pasta m m) och koka all föda. Många tror också att man måste kompensera för det förlorade proteinet man går miste från när man slutar äta kött. De äter då mängder med bönor, främst produkter gjorda av Sojabönor, vilka tyvärr är lika slembildande som köttet. Sojabönor är också ofta kraftigt genmanipulerade vilket knappast är gynnsamt för din kropp att få i sig. Sojalecitinet kan dock vara av värde vid olika kroppsliga besvär.

 

En ”biverkning” vid köttätande är att man förstör den viktiga Tarmfloran p g a ökningen av förruttnelse-bakterier. Många vill göra gällande att fisk är ett bättre val än det röda köttet. Fisk är mera lättsmält och kräver alltså mindre energi av kroppen att smälta. Fisk ruttnar dock tyvärr mycket fortare i tarmen och den innehåller en högre koncentration av förruttnelsebakterier. Ägg och skaldjur är ännu värre! Fisken är också ett rovdjur vilket placerar den högre upp i näringskedjan än våra grisar, kycklingar och nötkreatur. Detta gör att den samlar på sig mera gifter och tungmetaller. Något som vissa sjuklingar måste tänka på. Jag tänker då främst på elallergiker och alla förgiftningssjukdomar. Våra boskapsdjur (och kycklingarna i synnerhet!) är dock istället mera sönderstressade genom sättet vi behandlar dem på. Vi ger dem tillväxthormoner, antibiotika i mängder, vaccinationer, undermålig föda m m vilket gör att de inte mår så bra. Då lär väl vi människor knappast bli friskare genom att äta detta sjuka kött!?

 

På det ”moderna” sätt vi sedan slaktar dessa stackars djur gör också att de blir panikslagna (nästan alla har väl sett otäcka bilder på TV från slakterierna?). Detta gör att de utsöndrar adrenalin (ett stresshormon) i stor mängd vilket sedan givetvis finns kvar i köttet vi ska äta av. I dagens stressade välfärdssamhälle får vi tillräckligt av detta gift genom vår egen produktion ifrån våra binjurar. ”Om slakthusen hade väggar av glas så vore vi alla vegetarianer.” (okänd)

 

Det är också en överdriven myt att det bara skulle finnas fullvärdigt protein i kött. Varifrån kommer proteinet som kossan, elefanten och gorillan bygger upp sina enorma muskelmassor av? Från vegetabilier. All föda (och proteiner) bryts ner av kroppen till molekyler, och ibland ända ner till atomer, för att sedan byggas upp igen till kroppsegna proteiner, glukos, fettsyror etc. När kroppen ska bryta ner och använda sig av animaliskt Protein bildas det starka syror, t ex urinsyra, som kräver en hel del av kroppen för att neutraliseras. För att kroppen ska kunna klara av detta behövs det mineraler vilka måste tas av kroppens sk buffertreserver, främst skelettet. Vid köttkonsumtion förlorar kroppen alltså Kalcium. Urinsyran frestar även mycket på njurarna, mjälten, Bindväven, Levern och lederna vilka alla har en begränsad förmåga att stå emot olika syror. Kroppen återanvänder också proteinet från sina egna förbrukade och döda celler genom att bryta ner dem till aminosyror. Köttkonsumtion påverkar även Andningen negativt vilket jag redan har nämnt tidigare.

 

Vitamin B 12 (kobalamin) är väldigt omdiskuterat. Det sägs att man får brist på detta viktiga vitamin om man slutar med köttätandet. Kommer denna myt kanske från köttindustrin!? Om man bara ser till att ha en god tarmflora så bildas det tillräckligt med B 12 i tarmen av de goda tarmbakterierna. Se vidare om Tjocktarmen och Tarmfloran. (Läs även Vitamin B 12)

 

Det finns många flera aspekter varför man bör vara försiktig med köttätandet men det får du fördjupa dig själv i, vid intresse, genom böcker. Din ekonomi  kommer också att få ett rejält uppsving om du slutar äta kött. Den största delen av matbudgeten går åt till köttet. Något som få personer vet om är att den STÖRSTA påfrestningen på vår natur och miljö kommer från köttkonsumtionen! Tyvärr har inte de olika miljöorganisationerna uppmärksammat detta eftersom de troligen inte själva kan tänka sig att sluta äta kött(?). Den mängd näringsämnen som går förlorad när man utfodrar boskap med spannmål är 90% av proteinerna, 99% av kolhydraterna och 100% av fibrerna. Detta istället för att vi själva skulle kunna använda åkermarken till grödor vi själva åt av. Vattenförbrukningen vid hushållandet, slakt, frysning, förpackning, upphettning o s v inom köttindustrin är ENORM! INGEN människa skulle behöva svälta idag i världen om vi alla blev vegetarianer! ”Om du tror att du inte behöver göra något åt Jordens problem, då är du ett av dem.” (okänd)

 

Jag anser att det inte finns någon näringsmässig anledning att äta kött. Men det kan finnas andra anledningar t ex sociala, känslomässiga, mentala eller andliga!

 

Läs även Köttätande och Äta djur

 

 

 

 

Socker är ett gift!

 

Sockret är dödsmedlet framför alla andra! Detta starkt beroendeframkallande ämne är totalt befriat från livskraft, vitaminer, enzymer och mineraler. Det är till 99,9% ”rent” vilket det blivit genom att sockerbetan eller sockerröret först raffineras till melass, sedan till råsocker och till sist socker. Om detta medel skulle kunna trollas bort från jordens yta så skulle det utrota flertalet av de stora folksjukdomarna. Då det används dagligen i stora doser av de flesta åsamkar det skador på oss människor (även våra kära husdjur!) i enorma proportioner.

 

Då socker inte har kvar någon näring i sig självt måste kroppen ta av sina egna reserver för att kunna hantera det i matsmältningen. Vi dräneras på många viktiga och livsnödvändiga ämnen som magnesium, Kalcium, krom m m. Skelettet och tänderna förlorar sina byggstenar och följden blir benskörhet och hål i tänderna.

 

Fetma är en växande folksjukdom. För att kroppen ska lagra upp fett måste det till stora mängder insulin i blodet. Om insulinmängden i blodet är balanserad och stabil kan man inte heller lagra upp fettet. När man äter socker och andra raffinerade kolhydrater stressar man bukspottkörteln onormalt mycket. Följden blir att den utsöndrar mycket insulin på kort tid. Om man t ex äter chips, som innehåller mycket fett, kommer kroppen inte att lagra upp så mycket av det i sina fettdepåer. Men om du dricker en söt läskedryck till ökas insulinhalten kraftigt i blodet och fettet lagras då upp – på ställen där man minst önskar det. Kroppen omvandlar också oförbrukat socker till fett.

 

De som inte tror på att man kan bli beroende av socker skulle försöka prova att helt utesluta sockret i 2 veckor. Se då bara till att du inte intar det dolda sockret som finns i snart alla färdiglagade maträtter och allehanda livsmedel. Det är inte så många som känner till att det faktiskt finns mera socker i vanlig ketchup (beroende på vilket märke) än i choklad! När jag provade att helt sluta med socker, och alla andra raffinerade kolhydrater, upptäckte jag hur beroende jag var. Efter några få dagar fick jag abstinens. Jag fick huvudvärk, blev lättirriterad, rastlös och fick sömnproblem. Jag tänkte och drömde hela tiden på sötsaker. Efter 7 dagar kom jag ut på ”andra sidan” som en ny och mer harmonisk människa med förnyad livskraft!

 

Sockret börjar gärna jäsa i magen. Detta irriterar slemhinnorna i hela mag-tarmkanalen och kan ge upphov till inflammerade sår. Denna jäsning ger gaser som förorenar hela kroppen via blodet. Man får felaktig Tarmflora och ökad tillväxt av olika svampar t ex candida. Sockrets förmåga att jäsa brukar utnyttjas av bagare då de tillsätter lite socker till degen så att den ska jäsa bättre och fortare. Och det räcker som sagt med små mängder socker.

 

Socker är kraftigt försurande vilket ger upphov till ömma (sura!) muskler och värk. Det rubbar också balansen i hela det endokrina systemet med mängder av bekymmer som följd. Bukspottkörteln har jag redan nämnt. Binjurarna utsöndrar stora mängder med noradrenalin vid sockerkonsumtion. Det ökar belastningen på hela kroppen men främst på hjärta och lungor då puls och andning ökas dramatiskt. Binjurarna kommer att bli helt slutkörda efter upprepad, daglig konsumtion av detta gift. Detta är väldigt allvarligt då vår Urkraft (energimässigt sett) kommer från njurarna som direkt påverkas av detta. Vi blir uttröttade, både fysiskt och psykiskt. Vissa signalsubstanser i hjärnan påverkas också negativt. Serotoninbalansen rubbas med humörsvängningar som följd. Ett av kroppens egna morfinliknande ämne – betaendorfinet, som ger oss lindring vid både fysiska och känslomässiga smärtor, kommer i obalans. När detta system blivit uttröttat minskar det vår självkänsla och kan leda till depressioner. I den kinesiska medicinen menar man att sötbegär egentligen är undertryckt begär efter moderlig energi (tröstbehov). Vi försöker att dämpa vårat tröstbehov med sötsaker. Det är inget bra sätt att försöka lösa Obearbetade känslor genom att tröstäta!

 

Ytterligare symtom som kan uppstå vid överdriven sockerkonsumtion är koncentrationssvårigheter, oro, finnar, dålig hy, hyperaktivitet, njurskador och diabetes. Hjärt- och leverskador, gallsten, njursten, åderförkalkning, hemorrojder (ofta blödande) och åderbråck kan uppstå. Det är slembildande, försurande och då det inte finns någon livskraft i sockret bidrar det kraftigt till förstoppning.

 

En japansk filosof sade följande visdomsord om USA’s militära bombningsinsatser i Vietnamkriget: ”Om ni amerikaner verkligen vill erövra Nordvietnam ska ni släppa ner socker, godis och Coca-cola över dem. Detta kommer

att förstöra dem mycket fortare än bomberna.”

 

Om du är mycket intresserad av friskvård och hälsa bör du läsa boken ”Sugar blues” av William Dufty. Den startade en hälsorevolution i mitten av 70-talet.

 

 

Socker borde märkas med -->

 

 

Litteraturfördjupning:

ARE WAERLAND – Sockret som sjukdomsalstrare och livsförödare

ARE WAERLAND – Död åt det vita sockret Liv åt de vita folken

BITTEN JONSSON & PIA NORDSTRÖM – Sockerbomben

BRIGITTE MARS – Addiction-free naturally (95-111)

EDWARD HOWELL – Enzym nutrition (sid 84-90)

JOHN YUDKIN – Sweet and dangerous

KATHLEEN DESMAISONS – Slut på sockersuget

NORMAN WALKER – Natural weight control (25-38)

SUSANNA EHDIN – Den självläkande människan (108-113)

T. L. CLEAVE – The saccharine disease (finns på nätet)

WILLIAM DUFTY – Sugar blues

 

Läs även Socker

 

 

 

 

Finns det någon anledning att dricka mjölk?

 

För att verkligen sätta sig in i frågan måste man studera lite historik. Sverige och andra länder är gamla bondesamhällen ur vilket deras ekonomi och utveckling byggdes upp av. Detta gjorde att Mejeriindustrin fick ett stort maktinflytande. Och med stark ekonomi och stort maktinflytande så kan man kanske få föra fram vilket budskap som helst?

 

Får man verkligen starkt skelett av mjölk? Är komjölk naturlig föda för människor? Detta har nämligen propagerats av myndigheter och mejeriindustrin under lång tid. Dietister, läkare m fl som har utbildats i ”näringslära” med hjälp av medel, såsom kunskap, forskning och pengar, från främst mejeriindustrin och dess förespråkare kanske aldrig ens tänkt tanken att ifrågasätta denna lära? Många är dock av en annan åsikt!

 

Forskning finns!

Dr. Robert M. Kradjian har gått igenom den enorma mängd med vetenskaplig forskning som gjorts om Mjölk. Mellan 1988 och 1993 fann han inte mindre än 1500 artiklar i det medicinska arkivet som fokuserade på mjölk. Han sorterade bort alla undersökningar som var gjorda på djur, de som hade esoteriska vinklingar och de som ej hade kommit fram till någon slutsats. Kvar återstod 500 undersökningar och av dessa så kom ingen fram till slutsatsen att mjölk skulle vara någon ”perfekt” och naturlig föda eller fri från biverkningar, utan snarare tvärtom! Dessa benämningar är dock de som den stora allmänheten fått höra i åratal. Varför redovisas inte dessa undersökningar offentligt?

 

Naturlig föda?

För att benämna något som naturlig föda bör man kanske titta lite närmare på hur det förhåller sig i naturen? Då finner man främst 2 motsägelser mot just denna benämningen:

1. Inget djur dricker mjölk från någon annan djurart!

2. Inget djur dricker mjölk i vuxen ålder!

 

Sedan kan man ta sig en funderare på hur pass ”naturlig” mjölken verkligen är när den väl står hemma på matbordet? Färsk mjölk som bonden tagit direkt från kon in till sitt kylskåp surnar när den blir för gammal. Mjölken som man köper i livsmedelsbutikerna ruttnar efter utgånget datum vilket beror på pastöriseringen. Hur naturligt är det?

 

Kraftigt slembildande

Mjölkprodukter, och i synnerhet ost, är det mest slembildande man kan äta! 80% av mjölkproteinet utgörs av Kasein och detta är väldigt ”kletigt”. Därför används det som lim till möbler m m. Kaseinet har kroppen väldigt svårt att bryta ner och det fastnar även på tarmväggarna vilket gör att det inte kan tas upp någon näring på dessa igentäppta delar av tarmen. Lymfsystemet och slemhinnorna blir ”blockerade” av det trögflytande slemmet som bildas. Mjölkprodukter anses idag av många framstående näringsforskare som största orsaken till allergier, astma, förstoppning m m. Särskilt utsatta är barn som ofta råkar ut för öroninfektioner, problem med bihålorna och besvär med halsmandlarna vilket ofta beror på slembildning. Kasein är också kraftigt enzymhämmande och irriterar immunförsvaret rejält! Mjölk är alltså kraftigt allergiframkallande!

 

Diabetes

Även diabetes sätts i samband med konsumtion av mjölkprodukter. Barn som insjuknat i insulinberoende diabetes har blivit helt återställda inom 6 månader efter fullständig uteslutning av alla mejeriprodukter! Kroppen kan börja bilda antikroppar mot både kasein och bovint serumalbumin (ett slags protein). Och just det sistnämnda är i sin molekylstruktur nästan identiskt med de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. De bildade antikropparna fäster sig vid betacellerna som då attackeras och förstörs av immunförsvaret i tron att de är inkräktare!

 

Ger mjölk starka ben?

Detta torde, enligt min mening, vara den mest ihärdiga myten om mjölkens förträfflighet. Mjölk innehåller visserligen en hel del Kalcium men det är 2 skilda saker vad som stoppas i magen och vad som verkligen kommer att absorberas! Mjölk har ett högt proteininnehåll, precis som kött, vilket gör att mycket kalcium går förlorat via njurarna. När kaseinet ska smältas går det åt mängder av kalcium i processen, mer kalcium än vad som finns i mjölken vilket gör att det måste tas från kroppens egna reserver. Man går alltså MINUS på kalcium vid konsumtion av mjölkprodukter! Världens största mjölkkonsumtion är i Skandinavien, Nya Zeeland, Australien och USA. Dessa länder har avsevärt flest antal fall av diabetes, karies och osteoporos (benskörhet) per antal invånare. Jämför detta med t ex Kina, där man nästan inte konsumerar några mjölkprodukter, så existerar dessa sjukdomar knappt…

 

 

 

 

Homogeniserad mjölk kan bli din död

 

"Forskningen har visat att den så vanliga förhårdningen av artärerna – som vållar fler dödsfall per år än cancer – har ett direkt samband med användningen av homogeniserad mjölk. Forskningsresultaten har publicerats och tycks vara väl underbyggda. Men de medicinska myndigheterna förefaller tämligen ointresserade av att öppet och utan omsvep informera allmänheten om dessa uppseendeväckande rön.

 

Under mer än 20 år har Dr. Kurt A. Oster, chefsläkare emeritus vid hjärtkliniken vid Park City Hospital, Bridgeport, Connecticut, samlat bevismaterial som ger en ovedersäglig biokemisk förklaring på atheroskleros (ett slags arterioskleros, en beläggning som förtränger artärerna). Boven är inte kolesterol som blivit föremål för så mycken ovederhäftig debatt och som skapat förmögenheter åt margarin- och matoljefabrikanterna. Nej, boven har visat sig vara den homogeniseringsprocess som mejeriindustrin introducerade 1932 för att främja marknadsföringen – till priset av människoliv.

 

Fragmentering

Homogeniseringen spjälkar upp den hela mjölkens fettkulor i små hårda molekyler som inte kan återförenas. Dessa isolerade fettmolekyler inte bara vägrar att ingå nya föreningar, de påverkas inte heller av matsmältningen, och de lyckas ta sig in i blodomloppet i oförändrat skick. Detta är en av orsakerna till att så många människor är allergiska mot mjölk.

 

"Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantin oxidas (XO). När mjölken inte är homogeniserad, smälts både fettet och xantinoxidaen i magen och tunntarmen till mindre molekyler som antingen används av kroppen eller utsöndras. Homogeniseringen tillåter en del av XO att gå in i blodströmmen utan föregående bearbetning" säger Dr. Oster.

 

XO förekommer i levern hos många djur liksom hos människan, och den har där en specifik funktion, nämligen att bryta ner purinföreningar till urinsyra, en slaggprodukt. Oster säger i sin rapport att "när främmande XO som t ex den som finns i komjölk, kommer in i blodströmmen, ställer den till med stor skadegörelse genom att attackera specifika mål i artärväggarna". Detta "specifika mål" i artärerna kallas plasmalogen, en vävnad som utgör 30% av hjärtmuskelns och artärväggarnas celler. Plasmalogenets närvaro är ovillkorligen nödvändigt för det yttre cellmenbranets stabilitet, på samma sätt som murbruket håller samman tegelstenarna i en mur.

 

Förkalkade artärer

Osters forskning visar att de direkta attackerna av främmande XO förorsakar skador på artärväggarna, och att kroppens underbara skyddsmekanismer reagerar med att bilda ärr och förkalkade beläggningar. "Själva förtjockningen och förhårdningen av artärerna är vad vi kallar arterioskleros, under det att atheroskleros kännetecknas av inlagring av kolesterol och andra fettämnen i anslutning till ärr och beläggningar", säger Oster.

 

Efter hand blir ådrornas väggar allt tjockare och blodet får svårare att passera. I sjukdomens senare stadier förlorar ådrorna sin elasticitet då mer och mer kalk upplagras. Åderförkalkning kan bidra till högt blodtryck, som i och för sig inte är någon sjukdom. Högt blodtryck är bara ett symtom. Alla enzymer är proteiner och XO, som är ett protein, skulle därför brytas ner i matsmältningsprocessen. Emellertid finns det, emligt Osters och Ross rapport, två intressanta orsaker till att XO undgår destruktion och oförändrat går igenom tarmväggen och in i blodströmmen. För det första konsumeras mjölk och mjölkprodukter i stora kvantiteter, vilket ger upphov till en buffert mellan XO och magsyran. I en undersökning befanns det att 64% av XO förblev aktiv sedan lika mängder av mjölk och syra blandats i magen. Problemet kompliceras av att äldre människor inte har så mycket syra som yngre.

 

För det andra framhåller rapporten att homogeniseringsprocessen medför att aktiv XO fångas upp av strukturer som kallas "liposomer". Liposomer är mycket små inkapsladem fettstrukturer som uppkommit genom homogeniseringsprocessen. De omger och skyddar XO och leder den genom tarmväggen och in i lymfkärlen. Här samlas den upp av de vita blodkropparna och når slutligen de specifika målen i cirkulationssystemet.

 

Forskarna betonar dessutom att de matsmältningsrubbningar som är så vanliga i vårt samhälle väsentligt ökar liposomfiltreringen in i blodströmmen. Tillsammans med Dr. Donald J Ross från Fairfield University förklarar Oster varför osmälta fettfragment från homogeniserad mjölk utgör en sådan hälsorisk. XO:s attack mot artärväggarna har ytterligare dokumenterats genom obduktioner som utförts på patienter som avlidit i hjärt- eller cirkulationssjukdomar. "Det visade sig att plasmalogen helt saknades där artärväggarna utsatts för skador eller beläggningar, och mysteriet fick sin förklaring då forskarna fann XO i beläggningarna. De båda ämnena kan inte existera samtidigt" säger Oster. Forskarna har infört termen "plasmalogen sjukdom" för att beskriva kärlsjukdom orsakad av XO.

 

XO + plasmalogen = gift

I en nyutkommen skrift (Nichlas Sampsidis, "Homogenized", Sunflower Publishing Co. Glenwood Landing New York 11547) betonar Oster och Ross att reaktionen mellan XO och plasmalogen resulterar i en giftig superoxid som bokstavligen äter bort artärväggen och därigenom åstadkommer allvarliga skador som med tiden leder till förhårdnader och mineralavlagringar. "Det är på det här stadiet som fettstrimlor och kolesterol börjar samlas runt beläggningen" säger forskarna.

 

Enligt författarna kan man stoppa och i vissa fall läka skadorna genom att från dieten eliminera sådant som innehåller osmält XO, främst då homogeniserad mjölk och mjölkprodukter, inklusive glass och ost. Vidare bör man inta vitaminet folinsyra som blockerar XO:s verkan och bidrar till återuppbyggandet av cellmembranen i ådrorna. Oster ordinerar upp till 80 mg folinsyra per dag för sina hjärtpatienter.

 

Osters forskning visar också att de kvinnliga könshormonerna inhiberar XO, och det är därför som kvinnor så sällan får atheroskleros före menopausen. "Däremot kan de manliga könshormonerna, histaminerna, kolesterol och vitaminerna D2 och D3 stimulera och öka XO:s aktivitet" säger Oster.

 

I broschyren säger Sampsidis: "Man skall komma ihåg att kolesterol i dieten normalt inte ökar blodets kolesterolhalt. Det kolesterol som ökar XO-aktiviteten är det kolesterol som finns lagrat vid kärlskadorna. Den mänskliga organismen är inte "medveten" om att XO stimuleras av kolesterol. Den lagrar kolesterol som en del av den normala läkningsprocessen. På grund av sina könshormoner är män mer utsatta för hjärtsjukdomar vid tidig ålder. Vitamin D2 och D3 är inga bidragande faktorer så länge XO utesluts från dieten. Vitamin D som tillsättes homogeniserad mjölk gör däremot mer skada än nytta, eftersom det ökar aktiviteten hos XO".

 

Sambandet helt klarlagt

Som stöd för sina forskningsresultat anför Oster och Ross statistik som kopplar konsumtionen per capita av homogeniserad mjölk med antalet dödsfall p g a atheroskleros. Sambandet framstår mycket klart men är ändå inte det starkaste argumentet för Osters fördömande av homogeniseringen.

 

Enligt Sampsidis registrerades i USA en nedgång på 10-20% för dödsfall i hjärt och kärlsjukdomar mellan 1960 och 1980. Under samma decennium visar statistiken från Department of Agriculture att årskonsumtionen per capita av homogeniserad mjölk sjönk från 131,7 kg till 110,3 kg motsvarande 16,3%.

 

Som lätt kunde förutses har Osters forskning mött stark kritik från mejeriindustrin. Forskning som gick emot Osters och Ross publicerades av University of California i Davis, en känd lantbruksskola. Ross ignorerade forskningsresultaten från Davis och påpekade att "varje gång livsmedelsindustrin vill ha forskning som stöder dess intressen vänder den sig till University of California i Davis".

 

Dr. Kurt Isselbacher, f.d. chef för medicinska fakulteten vid Harvard Medical School, fann 1968 att makromolekyler kan absorberas in i organismen. Oster säger att båda teorierna nu stämmer överens, även om det medicinska etablissemanget ännu inte bekräftat detta offentligt. Andra som uttryckt stöd för Osters och Ross arbete är Dr. R. Lincoln Kesler vid Rush Pressbytarian – St. Luke's, Chicago, Dr. Jonathan V. Wright, medicinsk skribent i tidskriften "Prevention", samt två kända författare och forskare på näringsfysiologins område, Dr. Richard A. Passwater och Dr. Carlton Fredericks.

 

Massmedias reaktion

De viktigaste massmedia har – med undantag för en kort rapport av Charles Osgood, CBS – förbigått dessa forskningsresultat med tystnad och amerikanarna fortsätter att sätta i sig tonvis med homogeniserade mjölkprodukter. Skadorna som uppstår genom XO börjar faktiskt redan i moderlivet, säger forskarna. Homogeniseringen är inte oumbärlig för mejeriindustrin även om ett frivilligt upphörande av proceduren skulle kunna ställa till problem för marknadsföringen. Dock skulle dessa kunna lösas utan att industrins good-will skulle behöva bli lidande.

 

En expert förklarar

Paul Virgin, representant för mejeriet Alta-Dana Dairy, Los Angeles, USA:s största producent av opastöriserade mjölkprodukter, berättade för THE SPOTLIGHT att homogeniseringen blev populär under 30- och 40-talen av två skäl. "Före krigsåren i mitten av 40-talet var mjölken i USA i större utsträckning rå, d v s opastöriserad och ickehomogeniserad. På den tiden prissattes mjölken enligt sitt innehåll på grädde och smörfett, och tjockleken på gräddlagret i flaskan skvallrade om kvaliteten. Många mejerier såg marknadsmässiga fördelar med mjölk som inte visade gräddinnehållet och homogeniseringen var huvudsakligen en standardisering av kvalitet och erbjöd ekonomiskt lönsam teknik. Det andra skälet var rent estetiskt. Pastöriseringen gör att grädden bildar klumpar och koagulerar i mjölken, och det tyckte inte konsumenterna såg så aptitligt ut. Homogeniseringen kom mjölken att se godare ut". Men betalar vi inte ett alltför högt pris för utseendet?"

(Tom Valentine, THE SPOTLIGHT, Washington D.C. – översättning av Yngve Söderman)

 

Prova att helt utesluta alla mejeriprodukter och all mat som innehåller mjölkprodukter, t ex pizza, yoghurt,  glass o s v i 3 veckor och se hur det påverkar ditt hälsotillstånd!

 

”Gråt inte över spilld mjölk!” (okänd)

 

Läs även Mjölk

 

 

 

 

Syra – basbildande föda (uppdaterad)

 

Vid nästan alla kroniska sjukdomar är syra-basbalansen kraftigt rubbad åt det sura hållet! Med syrabildande födoämnen menas sådana som i kroppen producerar starka syror (bl a urinsyra, svavelsyra mm.) som framförallt njurarna ej klarar av att utsöndra i tillräcklig mängd. Kroppen försöker ibland då med en ”nödlösning” att via svettning bli av med syrorna, dock utan tillfredsställande resultat. Vid intagande av basbildande födoämnen producerar kroppen istället främst kolsyra och vatten som lätt kan utsöndras via utandningen. Försurning dränerar kroppen på viktiga näringsämnen och belastar främst Lever, hjärta, Lymfsystemet och utrensningsorganen. För att bryta denna översyrlighet som bildats i kroppen är en kostomläggning till en mer basbildande föda nödvändig. Nästan alla grönsaker och Frukter är basbildande som färska. Om de däremot kokas förloras de så viktiga basbildande ämnena till kokvattnet. Det är med andra ord okej att äta grönsakssoppor eftersom man ju samtidigt äter upp den basbildande buljongen. Detta sett ur syra-basbildande perspektiv! Alla viktiga och nyttiga Enzymer går dock förlorade! Färdigköpt buljong är dock något helt annat och bör undvikas! Råkost är dock att föredra!

 

Vatten är dock tyvärr lätt syrabildande men kan lätt ”omformas” till basbildande genom att i en tillbringare med vatten tillsätta skivad gurka, pressad färsk lime eller citron. Självklart blir ju vattnet mycket mera hälsobringande om man ser till att få bort kloret som är skadligt och syrabildande! Örtte är också bra att dricka mellan måltiderna. Man bör dock undvika det vanliga tebladet som innehåller thein och är syrabildande. Vid olika reumatiska sjukdomar reagerar vissa personer på fruktsyrorna då de kan vara överkänsliga för detta. Annat som påverkar syra-basbalansen negativt är dålig luft, Rökning, stress, dålig sömn, ytlig andning, felaktiga matkombinationer, Jäsningssyra mm. Det absolut mest syrabildande för kroppen är Obearbetade känslor (”inre smärta”)!

 

Vid dagens gryning (morgonen) är det mycket tacksamt vid försurat tillstånd att börja med att dricka t ex potatisvatten, citron/lime-vatten eller en liten skvätt Aloe vera-juice. Detta understödjer kroppens egen utrensning som är speciellt viktig på morgonen då utrensningsorganen (Tjocktarmen, lungorna, njurarna, Huden) är som mest aktiva efter återhämtnings och återuppbyggnadsprocessen under natten. Torrborstning av huden och morgonmotion i kombination med djupandning i frisk luft hjälper till ytterligare, exempelvis en rask promenad. Om man istället väljer att börja dagen med en stor och ”tung” frukost motverkar man allt detta p g a att kroppen då istället tvingas att lägga sin energi på matsmältningen med den följden att det lagras upp mera slaggprodukter.

 

När det gäller t ex ris och mjölprodukter verkar det mer hälsosamt att äta polerat vitt ris, vanlig pasta och vitt bröd istället för råris och fullkornsprodukter om man bara ser ur ett syra-basbildande perspektiv. Detta är dock lite missvisande eftersom råris och fullkornsprodukter är mer fullvärdiga näringsmässigt sett och då de har kvar kliet och Fibrerna stimulerar de tarmperistaltiken på ett gynnsamt sätt vilket inte vitt ris, vanlig pasta och Vitt mjöl gör. Detta gör att avföring och slaggprodukter inte dröjer kvar lika länge i kroppen som när man äter raffinerade produkter (t ex vitt ris, vanlig pasta och vitt mjöl) vilka istället bidrar till förstoppning. Och ju mer förstoppad man är desto längre ligger avföring och slaggprodukter kvar i tjocktarmen och jäser och ruttnar vilket i sin tur är kraftigt syrabildande. Man bör se allt ur ett helhetsperspektiv! Ett hälsotips är att du kokar ditt råris i örtte så blir det mindre syrabildande och råriset blir smaksatt samtidigt.

 

Sedan kan man misstolka att vissa bra näringsrika livsmedel är dåliga att äta om man bara tittar på syra-basbalansen. Jag tänker på vissa Nötter, vissa bra vegetabiliska oljor, Honung, kronärtskocka m m. Dessa är mycket nyttiga och har många hälsosamma effekter. Man bör inte äta dem ensamt som ett eget mål på morgonen. Oftast blandar man dessa livsmedel med andra basbildande vegetabilier. Det gör att måltiden, innehållande vissa syrabildande livsmedel, ändå blir basbildande sett ur ett helhetsperspektiv. ”I boken The Acid-Alkaline Diet for Optimum Health förklarar naturläkaren Christopher Vasey att syrorna i växtbaserad kost ofta benämns som svaga. Dessa innefattar oxalsyra, pyrodruvsyra, citronsyra och acetylsalicylsyra. Animaliska proteiner kallas starka syror. Dessa inkluderar urinsyra, svavelsyra och fosforsyra. Att neutralisera starka syror kräver stora mängder energi och stressar din lever och dina njurar. Eftersom dina njurar bara kan eliminera en begränsad mängd starka syror per dag, lagras överskottet i dina vävnader. Svaga syror är däremot mycket lätta att bryta ner. Vasey menar att det inte finns någon gräns för hur stor mängd svaga syror som dina söta njurar klarar av att bryta ner.” (Kris Carr i boken ”Den galna sexiga dieten”)

 

Det som är mest basbildande mig veterligen är frigörande andning (rebirthing), djup avslappning, en djupgående och korrekt genomförd tarmreningskur, optimal matsmältning och framförallt Vitamin KGS.

 

Dr Theodore A. Baroody har utvecklat ett lättsamt sätt att mer exakt kunna bestämma hur syra- eller basbildande ett födoämne är. Han har även graderat hur syra-basbalansen påverkas av olika livshändelser, trauman och känslor. Detta tycker jag är väldigt intressant men jag kan inte hålla med om graden av vissa födoämnens syra- eller basbildande effekt. Därför skiljer sig vissa födoämnen åt i mitt och hans schema över hur kraftigt syra- eller basbildande det är. Det gäller även andra böcker och terapeuter – det kan skilja mellan olika födoämnen i olika scheman. Här följer ett schema med vanliga födoämnen och huruvida de är syra- eller basbildande enligt min erfarenhet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs även Syra/basbalansen

 

 

 

 

Tjocktarmen (uppdaterad)

 

Endast en kloak? (uppdaterad)

Det är inte utan anledning som Are Waerland kallade tjocktarmen (colon) för ”Hörnstenen i hälsans rike”. Även auktoriteter som Norman Walker, Ragnar Berg, Bernard Jensen, Denis Burkitt, Alf Spångberg m fl har lagt stor vikt vid tarmfunktionen för att kunna uppnå optimal hälsa. Många tror att tjocktarmens enda uppgift är att vara en slags illaluktande kloak. För många har den också blivit det! Denna odör kommer sig av att man har skaffat sig en felaktig Tarmflora. Detta beror på att man gynnar de dåliga och skadliga tarmbakterierna genom att äta en viss sorts mat och/eller att äta på fel sätt. Mat som föder sjukdomsalstrande Bakterier, svampar, parasiter och maskar som kan slå rot och föröka sig i vår tarmkanal är främst mat som antingen ruttnar i tarmen, är slembildande, är Syrabildande eller som har brist på Fibrer (bl a cellulosaämnen). ”Människan är världens största »stinkdjur», och det är bara hon, som dagar och veckor går och bär på sina stenhårda exkrementer, utan att kunna befria sig från dem på ett naturligt sätt och sålunda förgiftar hela sin kropp. Sin tjocktarm, detta sinnrikt inrättade organ, som skapats för att tillvarataga en cellulosarik växtnäring, har hon gjort till en kloak, och ändtarmen, som mellan måltiderna borde vara fri från exkrementer och lika ren som munhålan, till en överfull och stinkande latrin med biljontals förruttnelsebaciller. Härigenom har hon ådragit sig tallösa sjukdomar och desorganiserat naturens största mästerverk, människokroppen, i alla dess funktioner, varigenom dess naturliga motståndskraft mot sjukdomar gått förlorad.” (Are Waerland i boken ”Hälsans handbok”)

 

”Vi äter varje dag, smälter mat varje dag och vi borde därför kunna bli kvitt restprodukterna dagligen. Människans tjocktarm är ingen förvaringsplats, utan en levande del av en organism som oavbrutet absorberar en stor mängd starka kemiska ämnen från tarminnehållet. Ju längre det ligger kvar och ruttnar i colon, desto större är risken att följderna blir allvarliga. (Här har redan visats att utveckling av cancer är en påtaglig risk och att de kemiska ämnen som produceras i stillastående tarminnehåll medverkar till att höja blodets kolesterolhalt.) Förstoppning och intorkad hård avföring gör att de farliga ämnena står i kontakt med tarmväggen mycket längre än nödvändigt. Om den vetenskapliga medicinen inte tar förstoppning på allvar finns det dussintals läkemedelsfabrikanter som gör det. De tillverkar en imponerande samling pulver, piller och flytande medel – ja t.o.m. tuggummi – som skall åstadkomma det som folk inte kan göra själva. Bara i USA ger detta läkemedelsindustrin inkomster på många miljoner dollar. Den tillhandahåller allt från oskadliga till livsfarliga produkter. Så t.ex. kan paraffinolja, som är ett populärt laxermedel, motverka A-vitaminabsorptionen i kroppen. Flitigt bruk av vissa laxermedel har visat sig kunna förstöra nervsystemet kring colon. Oavbruten användning av laxermedel kan motverka matsmältningssystemets normala funktion och ge upphov till problem.” (David Reuben i boken ”Mat för ett bättre liv”)

 

När vi lever ett onaturligt liv förgiftar vi våra kroppar och detta påverkar naturligtvis även vår avföring. Och denna förgiftande, förruttnande, slembildande och försurande avföring dröjer kvar för länge i tjocktarmen och ger en utomordentligt gynnsam grogrund för allehanda sjukdomar. Förr användes människans avföring till att gödsla på åkrarna och på sitt potatis- och grönsaksland i trädgården. Man fick sina grödor att frodas genom att man tog avföringen från utedassen och spred över sina växter. Idag är dock mänsklig avföring klassat som ”miljöfarligt avfall” och det med rätta! Skulle man gödsla med den avföring som de flesta av oss civiliserade västerlänningar numera lämnar ifrån sig skulle växterna inte kunna gro! Precis som Pottengers forskning har visat med den gruppen av katterna som fick onaturlig föda så blev deras avföring giftig och ingenting kunde växa om det gödslades med det. Bara detta borde ju få alla att höja på ögonbrynen och börja inse på vilket onaturligt och sjukdomsframkallande sätt vi lever! Och vi går alltså omkring med detta miljöfarliga avfall inne i våra egna kroppar och förgiftar således oss själva!

 

Ilja Metchnikoff, en rysk professor och nobelpristagare i medicin 1908, myntade begreppet ”Döden börjar i tjocktarmen” efter att han noggrant studerat betydelsen av tarmens bakterieflora i laboratoriet vid Pasteurinstitutet i Paris i början av 1900-talet. Han insåg hur gifter och skadliga bakterier som ansamlas framförallt i tjocktarmen orsakade allehanda sjukdomar och symtom i hela kroppen. För att berätta vilka symtom och sjukdomar som kan uppstå p g a dålig tarmhälsa skulle jag behöva flera sidor bara till det! Men förenklat kan man säga att vid uppskattningsvis 95 % (minst!) av alla hälsoproblem är dålig tarmhälsa direkt eller indirekt en bidragande orsak! En av världens mest framstående experter på mag-tarmkanalen, dr Hiromi Shinya som är verksam ena halvan av året i USA och den andra halvan i Japan, har undersökt fler än 300.000 patienters mag-tarmkanaler under 45 års tid. Han har funnit ett direkt samband mellan tarmhälsan och alla sorters cancer då samtliga cancerpatienter han undersökt har haft dålig tarmhälsa! Dr Bernard Jensen påpekade ofta att han aldrig haft en enda patient som inte har fått förbättrad hälsa av en riktigt genomförd tarmrening. Det är av mindre vikt huruvida tjocktarmen är den direkta eller indirekta grundorsaken vid sjukdomen eftersom det ändå krävs en fullgod tarmfunktion och tarmhälsa för att kunna bli helt frisk. Följande citat klargör detta på ett mycket tydligt och talande sätt: ”Varje vävnad i kroppen får sin näring från blodet, vilken i sin tur får sin näring från tarmarna. När tarmen är oren, så blir blodet orent, likaså organen och vävnaderna. Innan något effektivt läkande kan ske måste vi ha en fungerande och ren tarmkanal.” (Dr Bernard Jensen)

 

Tarmrytmen (tarmperistaltiken) (uppdaterad)

För att må bra är det av stor vikt att se till att man har en tillfredsställande tarmrytm. Vi proppar i oss mat minst 3 ggr/dag men det är endast hos några få som det också kommer ut avföring lika ofta! När jag pratade med läkare för några år sedan tyckte de att det var helt ”normalt” att ha tarmtömning endast 2-3 ggr/vecka. Jag själv visste inte bättre på den tiden så jag trodde att allt stod rätt till. Idag, p g a fördjupad kunskap och egna erfarenheter, ser jag dock annorlunda på det. Man bör försöka uppnå en tarmrytm som innebär 2-3 tömningar/dag. Tarmtömning 1 gång/dag eller mindre betyder att man lider av förstoppning! Hela mag-tarmkanalen fungerar som ett slags ”kösystem” där födan förs igenom olika stationer på sin väg. De olika stationerna (ex magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen) behöver en viss tid för att behandla födan för att sedan låta den gå vidare till nästa station. När hela detta ”kösystem” inte fungerar optimalt utan födan dröjer kvar för länge kan man se resultatet (eller rättare sagt – inte se) vid slutstationen – ändtarmen. Ju längre avföringen stannar kvar i tarmen desto mer skada hinner den göra på hela kroppen genom att förorena blodet (tänk på hur stolpiller fungerar!) och irritera Reflex-zoner i tarmen!

 

Idag har majoriteten av oss västerlänningar förstoppning! Det ska ta max 24 timmar för födan att ta sig igenom kroppen från munnen till ändtarmen. För många av oss tar denna transport ofta upp till 72 timmar! Trots att man tömmer tarmen 1-2 ggr/dag kan man ha en maskerad förstoppning. Den avföring som kommer ut idag skulle kanske ha tömts ut för 2-3 dagar sedan. Få människor har idag en riktig förståelse för hur viktigt det är att tjocktarmen fungerar tillfredsställande. Inte heller läkare eller näringsexperter är insatta i problematiken. Tänk om alla läste Robert Gray’s otroligt välskrivna häfte ”Handbok för tarmhälsa”. Detta fascinerande häfte får en verkligen att vakna upp och inse att det inte är så många av oss som verkligen är helt friska! Han har även utvecklat ett jättebra tarm- och lymfreningsprogram (Holistic horizons) för att rensa ut gammal stagnerad avföring som klistrat sig fast på tarmväggarna. Substansen på den intorkade avföringen som sitter kvar i tarmen kan liknas vid bildäcksgummi! Givetvis händer samma sak även i tunntarmen vilket gör att vi inte kan absorbera födan ordentligt. Innan man börjar med detta örtbaserade reningsprogram bör man dock se till att man bygger upp tarmfloran först! Man bör även ta några Lavemang och eventuellt något pådrivande medel för att först få ut den avföring som inte har torkat in och fastnat ännu. Jag rekommenderar Living Cleanse som säljs av Firma Vital Body & Soul. Detta medel ska bara användas under en kort tid (ca 2 veckor)! OBS! Använd EJ Living Cleanse om du har, eller har haft, någon svårare tarmsjukdom såsom – ulcerös colit, crohns sjukdom o s v! Om man börjar med Gray’s örter utan att lösgöra ”proppen” som brukar sitta i sigmoid precis innan ändtarmen kan det vid vissa svåra fall göra saken värre då dessa örter lösgör tarmplack i hela mag-tarmkanalen som en skopa. Då hela detta ”skoplass” når fram till sigmoid kan det bli för mycket för att kunna pressas igenom. Man kan då skada tarmen. Om man bara vidtar dessa åtgärder först blir resultatet bra. Många personer som gör denna tarmrening blir av med överflödiga kilon och olika symtom t ex ryggvärk, huvudvärk, hudproblem, reumatiska besvär, trötthet, allergier, gaser m m. När jag hade rensat mina tarmar blev min Hud väldigt mjuk och fin. Jag hade innan ständiga problem med torr hud. Kvinnor som har skäggväxt på hakan har lyckats bli av med det efter en riktigt grundlig tarmrening. Arbuthnot Lane, en engelsk läkare, som vid sin tid var en  framstående expert på tjocktarmen sade: ”Om alla kvinnor bara kunde se till att sköta sin tarm ordentligt så skulle vi inte behöva några gynekologer!” Då tjocktarmen omger de kvinnliga könsorganen och livmodern påverkas dessa givetvis mycket av huruvida tjocktarmen mår. För information och inköp av Robert Gray’s bok och produkter vänd dig till Firma Vital Body & Soul: www.vitalbodysoul.se

 

Tarmfloran (uppdaterad)

För att få reda på om man har en bra tarmflora eller inte är det bara att använda sin näsa efter toalettbesöket. Luktar det av avföringen har du tarmdysbios (felaktig tarmflora). Vi har tyvärr fått den felaktiga uppfattningen att denna lukt är helt normal. Och visst, det får ju anses som normalt då de flesta har detta tillstånd. Men det är inte ett naturligt och optimalt tillstånd! Det förstår man helt klart den dagen man har rensat sin tarm från mängder av intorkad avföring och fått igång tarmrytmen. Givetvis även med hjälp av en kostomläggning för att inte drabbas av samma problem igen. Då man får tarmdysbios betyder det att de s k elakartade tarmbakterierna har fått övertaget i tjocktarmen. Dessa bakterier utsöndrar skadliga gifter som tas upp av blodet och förgiftar kroppen. De elaka bakterierna irriterar tarmen och den förslappas. Man försämrar även tjocktarmens avsedda uppgift att ta upp de återstående näringsämnena från maten. De goda tarmbakterierna ska hjälpa kroppen att ta upp dessa näringsämnen genom att frigöra och omvandla dem så att de kan tas upp av tarmen. När de elaka bakterierna får för stor tillväxt sker det på bekostnad av de goda bakterierna. Om man istället ser till att gynna de goda bakterierna kommer de att öka i antal och puttar då bort de onda.

 

Ett effektivt sätt att bygga upp tarmfloran är att använda Phytolakt som säljs av Scanfarma. Man tar 1-2 tsk pulver och blandar i en kopp med hett vatten och dricker det sakta klunkvis som te. Det ska tas på tom mage så ta det antingen direkt på morgonen och vänta sedan 20-30 minuter innan nästa måltid eller precis innan man lägger sig då man inte ätit på minst 1 timme. Man bör också se över sin kost. Har man tarmproblem, och andra hälsobesvär, är det inte bra att äta ägg, Mjölkprodukter, skaldjur och fisk. Denna föda ruttnar fort och ökar tillväxten av förruttnelsebakterier. Det är dessa som ger upphov till ovälkomna kroppsodörer som illaluktande svett, pinsamma gaser, dålig andedräkt och stinkande avföring. Kött och fågel ruttnar givetvis också i tarmarna men inte lika fort som ovanstående mat. Kletig och slembildande mat som mjölkprodukter, pannkakor, pizza, Vitt mjöl och pasta klibbar fast i tarmväggen och gynnar fel bakterier. Ost är den mest förstoppande och slembildande födan! Socker, öl, Salt, Vinäger, Ättika, penicillin, och klorerat vatten är också skadligt för tarmen. Mat som är bra för tarmhälsan är råa Frukter och grönsaker, Gröna drinkar, fullkornsprodukter, Aloe vera-juice, Råsafter m m.

 

Optimal tarmfunktion (uppdaterad)

När man har fått igång en naturlig tarmrytm, tarmfloran är riktig och allt gammalt stagnerat slem är utrensat kommer du att känna dig mycket piggare och lättare! Övervikt beror inte enbart på överflödigt fett utan en hel del av vikten kommer sig av slemansamlingar på olika ställen i kroppen. Detta slem kan kroppen bara göra sig av med via tjocktarmen. När avföringen är i sin naturliga konsistens behöver man inte torka sig i stjärten så mycket. Det räcker med 1-2 bitar toapapper och det blir knappt något ”klet” på det utan endast en liten ljusgul fläck. Att man får sitta och torka sig överdrivet mycket beror på att det är stora mängder med kletigt slem ansamlat i tarmen. Vid optimal tarmhälsa så behöver man inte sitta så länge på toaletten för att ”pressa ut” avföringen. När den inte är kletig längre kommer det att gå mycket snabbt att lämna avföring! När avföringen är i sin naturliga och rätta konsistens är den luktfri och sönderdelas inte något nämnvärt i toalettstolen. Hela mag-tarmkanalen kommer att kunna absorbera näringsämnen och vätska effektivt. Då slem har en tendens att ansamla sig i luftrör, näsa, bihålor och lungor kommer andningen också att underlättas. Ragnar Berg menade att de största orsakerna till dålig tarmfunktion är ytlig andning, brist på kroppsrörelser och undermålig föda. Detta påpekade han redan för över 70 år sedan! Jag vill även tillägga svårsmälta känslor, negativa attityder och oförmåga att förlåta (acceptera/gå vidare) händelser och oförrätter från det förflutna. Det gäller även att se till att få i sig tillräckliga mängder med vätska för att tjocktarmen ska fungera optimalt. Man bör dricka ca 2 liter vätska i form av Vatten, Råsafter och Örtte varje dag. Äter man dessutom mycket Frukt och råkost får man också i sig bra vätska. Tyvärr tror många felaktigt att Kaffe, te (ej örtte!), Läsk, sockrade juicer o s v ger kroppen vätska. Men dessa vätskor fungerar istället precis tvärtom genom att anstränga njurarna till att utsöndra mer vätska! De är alltså urindrivande och torkar ut tjocktarm, hud och givetvis därmed hela kroppen!

 

Gå inte runt och bär på en massa onödigt skit utan spola då hellre ner det i toaletten!

 

Läs även Tjocktarmen

 

 

Litteraturtips om Tjocktarmen: (uppdaterad)

ARE WAERLAND – Hörnstenen i hälsans rike

BERNARD JENSEN – Dr Jensen’s guide to better bowel care

BERNARD JENSEN – Tissue cleansing through bowel management

DENIS BURKITT – Fibrer i kosten

JOHN R. CHRISTOPHER – Dr. Christopher's guide to colon health

NORMAN WALKER – Colon health

RAGNAR BERG – Tarmtröghet

RICH ANDERSON – Cleanse & purify thyself book one: cleansing

ROBERT GRAY – Handbok för tarmhälsa

 

 

 

 

Lavemang (uppdaterad)

 

Vid förstoppning, fastekurer, alla avgiftnings- och utrensningskurer, tarmsjukdomar eller som en renande och förebyggande åtgärd kan man ta lavemang för att framgångsrikt hjälpa till med utrensningen av tjocktarmens avfallsämnen. ”Till en början ansåg jag nog lavemanget mera som en nödfallsutväg i förtvivlade situationer. Men jag kom snart nog på andra tankar. Jag fick nämligen göra en erfarenhet, hur man genom ett rationellt drivet utsöndringsarbete med sund diet och fasta kunde till den grad stimulera kroppens självläkningsarbete, att blodet och kroppskrafterna blevo fullständigt överbelastade med allehanda giftämnen, som förut legat inkapslade i vävnaderna och nu lösgjorts. Genom att med lavemang rensa en god del av grovtarmen kom denna nu att fungera liksom ett täckdike, som sög till sig mycket av de så frigjorda belastningarna. Jag gjorde ganska snart den observationen, att om inte dessa frigjorda gifter omedelbart sköljes ur systemet, så gingo de in i blodcirkulationen och kunde på så sätt ge upphov till att den sista villan blev värre än den första. Här fick jag också förklaringen till att andra, som före mig försökt sig på att medelst lämplig diet och fasta befria kroppen från allehanda förgiftningsämnen, med sina vällovliga ansträngningar kunnat förorsaka sjukdomar av mera akut och därför mera oroande natur.” (Birger Ledin i boken ”Min hälsoväg”) Särskilt vid akuta sjukdomar är lavemang till stor hjälp. Inhandla ett lavemangsset för en liten slant. Det är engångspåsar men det går bra att rengöra dem och använda många gånger. Rengör pipen med vanlig tvål och varmt vatten, skölj ur påsen och slangen med varmt vatten och häng upp lavemangspåsen på tork.

 

Det är effektivast att göra lavemanget direkt på morgonen på tom mage. Men det går givetvis bra att även göra lavemanget på kvällen, eller undantagsvis på dagen, bara man inte har ätit något de närmaste 2 timmarna innan. Försök att gå på toaletten för att tömma tarmen först. Upphetta vatten (klorfritt för att inte förstöra tarmfloran!) tills det är fingervarmt. Är vattnet för kallt är det svårt att hålla kvar det i tarmen och är det för hett skadar man de känsliga slemhinnorna på tarmväggen. Blanda 1 liter av vattnet med saften från en citron. Citron är renande och stimulerar tarmperistaltiken. Om man har såriga hemorrojder eller kraftig inflammation på tjock- och ändtarmens slemhinnor kan det svida av citronen. Detta är inget farligt men om det känns obehagligt så minska ner citronmängden eller så kan man använda sig av fingervarmt kamomillte till lavemanget.

 

Häng upp lavemangspåsen på ett dörrhandtag eller en krok. Se till att ventilen är stängd på påsen och häll sedan i blandningen. Tappa ut lite genom ventilen för att få ut all luft som finns i slangen. Lägg dig sedan bredvid på en handduk på golvet och ligg på din vänstra sida av kroppen. Smörj pipen med glidslem och för in den i ändtarmen ca 5 cm. Öppna ventilen och släpp in vattenblandningen i ändtarmen. Ta det försiktigt genom att kontrollera inflödet med hjälp av ventilen. Om det inte rinner in något vatten så justera pipen lite för den kan ha riktats mot tarmväggen och därmed blivit blockerad. Är det första gången du gör detta bör du bara ta in 0,25 liter i tarmen. Ligg sedan på golvet och håll kvar vattnet i tarmen en stund om du klarar av det. Sedan går du på toaletten och släpper ut det. Hjälp till genom att ”gunga” både i sidled och fram och tillbaka när du sitter på toastolen. Det hjälper till mycket att sitta med knäna högt för att tömma ut lavemanget. Sedan gör du om det med lite mer vatten. Man bör försöka tills man klarar av att ta in nästan 1 liter i tarmen. För många tar det dock lång tid och upprepade lavemang innan man klarar av denna vattenmängd! Tjocktarmen kan vara så förstoppad att det inte får plats med sådana mängder vatten. Ta då bara in mindre mängder vatten, upp till 0,5 liter, och upprepa proceduren en eller ett par gånger istället. När vattnet sedan släpps ut i toastolen och det inte följer med så mycket avföring längre kan man vara nöjd. Efter toalettbesöket är det lämpligt att vara kvar i närheten av toaletten eftersom det brukar komma ytterligare lite vatten/avföring efter en stund.

 

När du vant dig och klarar av att ta in större mängder vatten kan du börja öka vattenmängden successivt, upp till 1,5 liter. Minska ner mängden citronsaft till hälften (blir lättare att hålla kvar lavemanget en stund då). Du börjar som vanligt genom att ligga på din vänstra sida. När du fört in hälften av vattnet kan du vrida dig så att du ligger på din högra sida och för in resten. Detta hjälper till att fördela vattnet bättre i hela tjocktarmen. Du bör försöka ligga med lavemanget inne i 15-20 minuter innan du bajsar ut det.

 

Lavemang kan kännas lite obekvämt innan man är van vid proceduren. Känns det jobbigt så för bara in en mindre mängd vatten i tarmen och gör om det flera gånger istället. Gör inget lavemang dagen efter att du har druckit öl, alkohol eller ätit stora mängder mat kvällen innan. Även mycket starkt kryddad mat dagen innan kan göra lavemanget onödigt påfrestande för kroppen.

 

Ibland kan det hända att lavemangsvattnet ”försvinner” i tjocktarmen och inte töms ut i toastolen. Då är det mycket troligt att man är uttorkad och kroppen tar chansen att förse sig med vätska. Detta är absolut inget konstigt eller något att oroa sig över i så fall. Men man bör ju se till att i så fall dricka mer vätska för att hjälpa kroppen få sitt vätskebehov tillfredsställt.

 

En del påstår att lavemang kan vara skadligt, vanebildande och förslappande för tjocktarmen. De som hävdar detta är alltid personer som själva aldrig har provat det! Norman Walker skriver insiktsfullt och av egen långvarig erfarenhet om detta synsätt i boken ” ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”: ”De som aldrig har tagit någon sköljning är inte kvalificerade, ej heller kapabla, att ha en åsikt därom som är av något som helst värde. Ingen kan avråda från tarmsköljningar som utförts med rätt utrustning på ett förnuftigt sätt, såvida han inte är ytterligt okunnig om de främsta och grundläggande principerna för kroppens inre renhet. Skälet eller förevändningen att tarmsköljningar skulle vara förslappande och därför skadliga är absolut nonsens. Det som ligger bakom ett sådant resonemang är helt enkelt brist på kunskap och erfarenhet.” Han skriver vidare om ämnet i boken ”Råsaft-terapi”: ”Lavemang har visat sig oerhört välgörande. I allmänhet är det så, att de som bäst skulle behöva lavemangen, är mest ovilliga att ta dem, emedan de så gott som ingenting vet om närings- och utrensningsfrågor. Åsikten att lavemangen är vanebildande beror på bristande kunskap. Renlighet – inre och yttre – är aldrig skadlig.”

 

Det optimala är givetvis att ha en väl fungerande tarmfunktion så att man aldrig behöver ta lavemang men verkligheten ser tyvärr inte ut så enligt min erfarenhet. Det hoppas jag du själv förstår när du läser om tjocktarmen. Om man bara följer ovanstående instruktioner är ett lavemang bara till nytta. En del tror också att lavemang skulle förstöra tarmfloran men det är faktiskt tvärtom! Genom att på ett snabbt och skonsamt sätt föra ut förruttnande, syrabildande avföringsrester och gifter hjälper man givetvis de goda tarmbakterierna att trivas och frodas bättre. Samtidigt försvårar man för inälvsmaskar, parasiter och skadliga bakterier att trivas och därmed förökas. Dessa gör stor skada på hela kroppen genom att tillåtas vara kvar i tarmen. En del påstår även att man förlorar stora mängder mineralsalter och näringsämnen genom lavemanget. Troligen kan en liten mängd näring följa med lavemangsvattnet ut men samtidigt förs de skadliga avfallsämnena, slem och slaggprodukter ut vilka i sin tur kräver mycket större mängd energi och näring av kroppen för att neutralisera dem om de tillåts stanna kvar i tjocktarmen. Jag själv har tagit fler än 250 lavemang regelbundet i experiment- och studiesyfte under en 5-årsperiod och jag har inte funnit något som helst bevis på att man skulle förlora stora mängder näring eller förstöra tarmfloran. Istället har jag märkt en rakt motsatt verkan till dessa påståenden! Man förbättrar tarmfloran och minskar förlusterna av näringsämnen med hjälp av lavemang. Inte heller har min tjocktarm blivit förslappad och beroende av lavemang utan den blir istället stimulerad och livskraftig av det. Jag har självklart haft längre perioder då jag inte har tagit något lavemang för att kunna göra en rättvis bedömning av lavemangets välgörande betydelse. Jag har även flera bekanta som också har tagit lavemang ganska ofta under flera år och de har samma erfarenhet som mig. Dr Hiromi Shinya, som är en av världens ledande experter på mag-tarmkanalen, har under 45 år undersökt fler än 300.000 patienter och funnit att de som regelbundet tar lavemang har renare och bättre fungerande tjocktarm. De har mindre slem, avföringsrester och tarmplack på tarmväggen och friskare tarmslemhinnor. Du avgör givetvis själv vem du väljer att tro på – personer som har testat och upplevt effekterna eller personer som har teorier om någonting som de själva inte har testat och upplevt. Om du fortfarande är orolig för att tarmfloran skulle kunna tänkas ta skada av lavemang kan du följa nedanstående instruktioner.

 

För att förbättra din tarmflora kan du först ta en omgång lavemang enligt ovanstående följt av ett lavemang där du blandar i 1 msk Phytolakt kliniplex (Scanfarma) i 0,3 liter fingervarmt vatten. Se till att pulvret löser sig ordentligt och för in det i tarmen medan du ligger på vänster sida. Rulla sedan över på högra sidan när du fått in allt i tarmen. Försök sedan att hålla det kvar i tarmen en stund, gärna upp till 30 minuter om du klarar av det. Detta är mycket effektivt för att bygga upp tarmfloran och kan göras vid behov då och då. Liknande effekt kan uppnås med 1-3 tsk vetegräs, spirulina eller olika sorters Greens (Grön drink-pulver) i lavemanget. Det går också utmärkt att röra ner 1-2 tsk Honung i citronsaft (se till att honungen löses i citronsaften innan du slår på vattnet!) och sedan göra ett lavemang på det.

 

Du kan blanda citron, honung och 2 tsk vitlökssaft med ljummet vatten och ta som lavemang för att effektivt döda skadliga bakterier och parasiter i tjocktarmen. Rör ut honungen i citronsaften så den löser upp sig innan du blandar i det fingervarma vattnet och vitlökssaften. Ta det upprepade gånger, varannan dag, under en 2 veckors period för att få bestående resultat. För absolut bästa effekt på skadliga tarmparasiter tar du denna lavemangsblandning dagligen i samband med en veckolång fasta. Har du ingen vitlökssaft hemma kan du riva i 1-2 Vitlöksklyftor i vattenkastrullen medans du värmer det på spisen, sila sedan bort vitlöken innan du häller ner det i citronen och honungen. Du kan även riva i lite färsk Ingefära för att ytterligare förbättra effekten, och sedan sila bort den – alternativt riva den och pressa det i handen så det droppar ner ingefärasaft i lavemangsblandningen.

 

”Huvudmassan av tjocktarmens orenligheter samla sig i regel alltid i den ovan ändtarmen belägna Sigmoid, som utgör en naturlig reservoar för exkrementerna, avsedd att periodvis uppsamla avfallet och rytmiskt tömmas tre till fyra gånger i dygnet, medan ändtarmen, rectum, alltid borde förbli tom mellan avföringarna och endast skulle tjäna som en korridor för avfallet. För detta ändamål är sigmoidea – även kallad ”det romerska esset” på grund av dess S-form – försedd med två starka muskelringar, sfincter, som avgränsa den som ett organ för sig – uppåt, mot den nedåtgående tjocktarmen, colon-descendens och nedåt, mot ändtarmen, rectum. Då denna del av tarmen nästan alltid är förslappad hos den civiliserade människan, hopar sig avfallet och stannar otillbörligt länge däri, och råkar lätt i förruttnelse och jäsning, varvid hela kroppen långsamt förgiftas. Införes nu en halv liter vatten vid rumstemperatur i ändtarmen – gärna blandad med en tesked nypressad, silad citronsaft – så bringas den förslappade sigmoidean till en omedelbar sammandragning och kastar därvid ut sitt innehåll i rectum, d. v. s. ändtarmen, som sedan i sin tur genom en reflexliknande sammandragning avlägsnar det genom anus ur kroppen. En sådan sigmoidearensning i form av en halv liters sköljning kan tas av vem som helst.” (Are Waerland i boken ”Nyckeln till hälsa”)

 

Många förespråkar kaffelavemang och menar att det ska ”stimulera” Levern till att tillfälligt öka sin avgiftningsförmåga mångfaldigt. Jag har själv testat och aldrig märkt denna effekt. Istället upptäckte jag att hela kroppen (inklusive levern) blir stressad av det! Detta kommer sig givetvis av att Kaffe är ett gift och innehåller inga näringsämnen vilket kroppen reagerar på när det tas upp av blodet i tjocktarmen. Jag avråder därför alltid från att ta kaffelavemang!

 

Lavemang kan, när du väl är van och bekväm med proceduren, lindra ångest och oro. Man kan ofta uppleva en uppiggande effekt och en mycket skön känsla av ”renhet” efter ett lavemang. Detta beror bl a på att lavemanget har stimulerat Tjocktarmens reflex-zoner och även fått bort avföring, slem och slaggämnen som har irriterat dessa. ”De olika punkterna och områdena i tarmen som motsvarar delar i övriga kroppen, förklarar varför lavemang ofta påverkar en rad olika sjukdomar. Lavemangseffekten orsakas av alla de punkter som stimuleras av vattnet som forcerar in. Genom att stimulera tarmen med ett lavemang påverkar man därmed många olika delar av kroppen. Även när små mängder eller ingen avföring rensas ut kan lavemanget ha en läkande effekt på kroppen.” (Robert Gray i boken ”Handbok för tarmhälsa”) Det kan också vara effektivt och lugnande med ett lavemang vid diarré.

 

För det mesta måste de flesta personer som aldrig har tagit lavemang verkligen ”övertygas” om dess hälsovinster för att de ska börja med lavemang. De flesta känner ett starkt motstånd och tycker det verkar obekvämt och snuskigt med lavemang. Men min erfarenhet är att de som verkligen velat och vågat prova att ta lavemang alltid har uppskattar det! De säger att det känns ”uppfriskande” och de fortsätter med att ta lavemang regelbundet, och vid behov. Jag instämmer i detta helt och hållet!

 

Vid akut sjukdom såsom t ex infektioner (med feber), magsjuka, maginfluensa, halsont, lunginflammation, migränanfall o s v är det till stor hjälp för kroppen att ta ett lavemang och snabbt föra ut gifter och slaggämnen ur kroppen. När man har slagit sig och fått ett öppet sår någonstans på kroppen anser vi det klokt och sunt att så snart som möjligt rengöra såret från smuts och bakterier. Denna hälsosamma rengöring av såret förhindrar en infektion eller blodförgiftning att uppstå och man ser till att hålla det rent tills det har läkt ut helt. Men vi tänker inte lika naturligt på vår inre hygien eftersom vi inte ser och känner av den lika påtagligt som den yttre hygienen. Men jag hoppas att du genom detta häfte inser att den inre hygienen faktiskt är mycket viktigare att sköta om än den yttre! Att vid akut sjukdom ta ett renande lavemang kan således liknas vid att rengöra ett ”inre sår” så kroppen inte ska bli belastad och förgiftad av ”inre smuts” (slaggämnen, gifter och avfallsämnen) och skadliga Bakterier. Det är ju mycket troligt att det faktiskt är dessa skadliga bakterier, gifter och ”inre smuts” som utlöst det akuta sjukdomstillståndet. Därför är det mycket tacksamt att hjälpa kroppen att snabbt och skonsamt få ut dessa genom ett lavemang. Då kan kroppen frigöra mer energi till att bekämpa sjukdomen istället för att lägga den på den högt prioriterade och viktiga ”avfallshanteringen”. Men varför vänta med en välgörande och hälsosam inre rengöring tills man har blivit totalt överhopad av inre orenheter så att man blir akut sjuk? Ta gärna ett uppfriskande och renande lavemang emellanåt som en förebyggande åtgärd mot sjukdomar och en inre städning av tjocktarmen. Vid riktigt besvärliga förstoppningar och tarmproblem kan det vara värt att köpa en s k Clysmatic (Birger Ledin AB) som ger kraftfullare effekt än lavemang.

 

 

 

 

Tjocktarmens reflex-zoner (uppdaterad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tändernas inverkan vid sjukdom

 

För att verkligen kunna bli frisk från en längre tids sjukdom/symtom så är det av STÖRSTA VIKT att kolla upp sin tandstatus! Tänderna, som jag kommer att beskriva, inverkar på hela kroppen på flera olika sätt. I min egen sjukdomskamp vände mitt nedåtgående hälsotillstånd först när jag började ta itu med detta samtidigt med en radikal kostomläggning. Man bör även ta sig en förebyggande titt på sina tänder hos en kunnig tandläkare som är införstådd med dess inverkan på kroppen.

 

Amalgamfrågan

Idag är nog de flesta medvetna om kvicksilvrets skadliga inverkan på kroppen? Detta gift ansamlar sig i njurarna, hjärnan, fettvävnaden och framförallt i hypofysen. Hypofysen är oerhört viktig eftersom den är "superior" i det endokrina systemet. Den styr med andra ord hela hormonsystemet. Är hypofysen i obalans kommer detta att påverka binjurarna, sköldkörteln, bukspottkörteln o s v negativt. Ämnesomsättningen blir troligen antingen överaktivt eller, som i mitt fall, underaktivt. Det senare leder till energibrist och kronisk trötthet. Kvicksilver vill binda sig till svavel så det kan även bli kaos i det proprioceptiva nervsystemet eftersom dess signalsubstans innehåller just svavel. Detta nervsystem utgörs av känselnerver från muskler, bindväv och senor. Vid fel i detta nervsystem blir följden ofta ”oförklarliga” och plågsamma smärtor, spänningar och stelhet. Kvicksilverångan som följer med inandningsluften kan, efter lång tids påverkan, förstöra lungvävnaden. Detta är en av orsakerna till astma och andra lungsjukdomar. Listan kan göras lång över kvicksilvrets giftiga inverkan på kroppen. Därför hänvisar jag till var man kan fördjupa sig i detta ämne.

 

Litteraturtips om amalgam:

BIRGITTA & ROBERT FORSBERG – Den långsamma döden

HAL A. HUGGINS – It’s all in your head

MAGNUS NYLANDER – Fri från amalgam

OLLE REHDE – Sjuk av amalgam

PATRICK STÖRTEBECKER – Kvicksilverförgiftning

 

Oral galvanism

Vad dock få personer känner till är att även alla andra metaller som anses ogiftiga och ofarliga påverkar kroppen på ett mycket negativt sätt. Särskilt i dagens samhälle där vi ständigt är utsatta för elektromagnetiska fält. Guld och titan leder t ex ström mycket bättre än amalgam som är oädelt. Har man dessutom en försurning i sin kropp (något som nästan alla lider av idag p g a raffinerad, sönderkokt, processad, förädlad och konserverad föda med kemikalier i och dessutom lider vi av stress och Obearbetade känslor!) så fungerar saliven alldeles utmärkt som en ledare av ström. Vi fick alla lära oss(?) i skolan på kemilektionen att om man kopplar en vanlig glödlampa till två olika sorters metallstavar och sänker ner dem i en vätska som är ledande kommer det att bildas en strömkrets där elektriciteten vandrar från den oädlare metallen till den ädlare metallen. Detta kommer att göra att glödlampan börjar att lysa! När detta fenomen uppstår i munnen mellan metallfyllningarna kallas det för oral galvanism. Alla människor som upplevt detta vet hur illa det kan ställa till i kroppen på många sätt! Symtombilden av detta elände kan inbegripa oerhört många symptom vilket ytterligare försvårar dilemmat när man försöker att få till en diskussion om orsaken till sin sjukdomsbild med läkare. Och eftersom besvären kommer sig av en BIOFYSISK (eller bioelektrisk) orsak kommer läkaren troligen inte att hitta något onormalt på sina tester. Den Medicinska vetenskapen grundar ju tyvärr sitt vetande på att kroppen skulle vara biokemisk. Det kemiska i kroppen sker dock sekundärt! Något som de kloka kineserna har känt till i årtusenden. Piercing och användning av smycken är således direkt hälsovådligt! Om man har ett örhänge av guld och samtidigt har tandfyllningar av ex amalgam kommer det oädla amalgamet att börja vandra ut i käkbenet eller via blod-, lymf- och nervbanor, i riktning mot örhänget eftersom det är av ädelt guld. Som du själv kan räkna ut är det mycket svårare att försöka rensa ut detta ”metallskräp” när det befinner sig i käkbenet än om det sitter kvar i tanden. Metaller från tandfyllnadsmaterial vandrar också runt i hela kroppen, som jag redan nämnt, vilket på sikt kan leda till tungmetallförgiftning eller i värsta fall elallergi.

 

Bara ”toppen på isberget”

Ovanstående som är ganska välkänt numera är dock bara en del av problemet! Få människor (och läkare/ tandläkare) känner till att det finns andra, och mycket allvarligare tandskador som man kan drabbas av. Det är VÄLDIGT VIKTIGT att du är insatt i dessa saker INNAN du eventuellt bestämmer dig för att börja amalgamsanera! Många har tyvärr inte blivit något bättre trots att de gjort en fullständig amalgam- och metallsanering. Vissa blir tom sämre av detta! Det beror på (enligt min mening och erfarenhet) att man har börjat att ”rota i fel ände” av tanden vilket kan ställa till det ytterligare vid svåra sjukdomar.

 

Rotfyllningar och NICO

Rotfyllningar i tänder och nekroser (vävnadsdöd) i käkbenet är dock det allvarligaste eftersom det kan ge riktigt svåra och mer akuta skador på hjärta, hjärna, Lever, immunförsvaret m m. Det kan uppstå infektionshärdar (fokalhärd) under en sjuk eller död tand – alla rotfyllda tänder är döda. Oftast känner man dock ingenting lokalt (vid tanden/käkbenet) eftersom nervänden också troligen är död. Kroppen försöker att försvara sig genom att ”kapsla in” dessa härdar och att bryta ner sina egna vävnader runt omkring. I denna nedbrytningsprocess bildas det ofta likgift (kadaverin)! I dagens moderna medicinska terminologi existerar dock inte ordet likgift längre. Numera kallas samma gift istället för äggvitetoxiner. Ett ord som ofta är på tapeten i samband med den fruktade galna kosjukan. Dessa äggvitetoxiner fungerar i en levande kropp som ett nervgift! Inte konstigt att jag mådde som en ”GALEN KO” när det var som allra värst!? Koma-anfall som varade i dagar, yrsel, kraftig minnesförlust, ångest, talproblem, allehanda smärtor, hjärtkramper, tremor (nervskakningar) m m. Denna käksjukdom har inte blivit uppmärksammad något nämnvärt ännu trots att Dr. Weston A. Price redan klargjorde problemet i början av 1900-talet. Namnet på sjukdomen är NICO – Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis (ibland även kallad alveolar cavitational osteopathosis).

 

För att bli drabbad av denna otäcka sjukdom behöver man dock inte ha gjort något tandingrepp. Det kan räcka med att du gnisslar tänder (spänner käkarna) vilket nedsätter blod- och näringscirkulationen fram till dina tänder och käkben. Många spänner käkarna idag p g a stress! Felaktig bettfysiologi är också en bidragande orsak. Dålig kost är också en starkt bidragande orsak till att käkben/tänder börjar degenerera (brytas ned).

 

Info om fokalhärdar:

RAIMO HEINO – Nya naturläkarboken (sida 71-77)

 

Misslyckade rotfyllningar

Enligt undersökningar gjorda av Patrick Störtebecker visade att var 3:e rotfyllning misslyckas! Senare och noggrannare undersökningar har dock visat att upp till 98% av alla rotfyllningar misslyckas! Det ska dock tilläggas att resultaten kraftigt skiftar från en tandläkare till en annan då de har olika grad av erfarenhet och skicklighet. Jag själv skulle dock aldrig utsätta mig för denna risken! Det är bättre att dra ut tanden. När en rotfyllning misslyckas finns det kvar en grogrund för elakartade Bakterier. Det är så gott som omöjligt att verkligen kunna göra helt rent i tanden vid en rotfyllning. Läs även Rotfyllningar

 

Litteraturtips om rotfyllningar:

GEORGE E. MEINIG – Root canal cover-up
TANYA HARTER PIERCE – Överlista din cancer

WESTON A. PRICE – The price of root canals

 

Sambandet mellan tänder och kropp

Eftersom kroppens viktigaste meridianer och nerver går igenom, förbi eller står i kontakt med alla tänderna har detta en direkt påverkan på resten av kroppen. Se tandschema längre fram! Dessutom står kropp och tänder i DIREKT FÖRBINDELSE via Lymfsystemet och blodcirkulationen med vilket infektioner och elakartade bakterier kan sprida sig vidare. Själv fick jag akuta reumatiska besvär i form av svullnade och ömmande leder över hela kroppen och kraftig feberfrossa. Inom 2 dygn kunde jag EJ längre knyta mina händer p g a att mina fingrar var så svullna! Orsaken till detta var en infekterad tand som förgiftade mig via Lymfsystemet.

 

En annan tand (36 – se tandschemat) gav mig haltande gång p g a kramp i vänsterfoten, vänstersidig ischias (blockering i de nedersta ländkotorna) och en riktigt kraftig nackspärr – dessa symtom försvann i samma ögonblick som den sjuka tanden drogs ut! Sjuka, döda och infekterade tänder är ENORMA ENERGITJUVAR vilka det är nästintill omöjligt att bekämpa på annat sätt än att avlägsna hela tanden. Ibland krävs det även en rensning av käkbenet under tanden för att bli återställd och frisk. Bättre att offra och dra ut några tänder än att offra hela sin hälsa…

 

TÄNK dig dock NOGA för innan DU eventuellt börjar med något av ovanstående tandingrepp! Det krävs ALLTID en lång mödosam förberedelse och mängder av grundläggande kunskap! Välj en tandläkare som är väl införstådd med problemet och har erfarenhet. Tandläkaren ska också självklart bara använda metallfria fyllnadsmaterial och riktig skyddsutrustning vid amalgamsanering! Tandläkaren ska även vara införstådd med att ej borra sönder fyllningen utan att istället borra på det sättet att man kan borra loss bitar att plocka ur. Man sparar ”renborrningen” tills det inte längre går att undvika.

 

För att hjälpa kroppen att frigöra sig från kvicksilvret, som finns kvar i cellerna i kroppen, efter en sanering kan man äta föda som innehåller levande svavel. Detta finns främst i vattenkrasse, lök, vitlök, alger, kål, rädisa, alfalfa m m. Det måste dock ätas i sitt naturliga och råa tillstånd! Se till att kroppens utrensningsorgan (Njurar, Lungor, Hud, Tjocktarm) och Levern fungerar innan eventuella tandingrepp! Det blir nämligen stora påfrestningar på kroppen vid olika tandingrepp. För att undvika onödigt lidande behöver man förebygga detta.

 

Undvik dock att äta selen i stora doser eftersom det binder fast kvicksilvret ännu mer inuti cellerna! Målet är ju att försöka få ut kvicksilvret ur kroppen.

 

Var även uppmärksam på om du biter ihop käkarna p g a för stort kontrollbehov eller obearbetad ilska! Många går också ständigt omkring och ”tuggar” (gnisslar tänder) på olika beslut som de inte vill/kan/orkar/vågar ta.

 

Tidigare forskning

Dr Weston Price, som ledde ett team på 60 av Nordamerikas ledande forskare intresserade sig för bl a tändernas inverkan på kroppen vid sjukdomar. Han testade att sy in extraherade (utdragna) tänder innanför skinnet på helt friska kaniner. Kaninerna fick alltid samma sjukdom som patienten hade som tanden hade dragits ut från. Det gällde sjukdomar som reumatism, ögoninfektion, urinvägsinfektion, nackspärr m m. När man gjorde samma test med friska tänder hände det ingenting med kaninen. Man provade även att koka infekterade tänder för att sedan sy in dem under skinnet på kaninerna. Då blev de inte heller sjuka. Detta ledde till att Dr Price kom fram till slutsatsen att det hela handlade om elakartade Bakterier som givetvis dog när de kokades. Ytterligare forskning visade senare att själva bakterierna dock inte är speciellt skadliga för oss utan det är de toxiner som de sprider till oss via deras ämnesomsättning.

 

Kan ge många olika sjukdomar

Man har botat patienter från många svåra sjukdomar genom de tandingrepp jag beskrivit. Reumatism, ms, astma, allergi, elallergi, fibromyalgi, övervikt, tarmsjukdomar, ständiga infektioner som ”vandrar omkring” i kroppen, kronisk trötthet m m. En terapeut som jag haft förmånen att lära känna och som har lång erfarenhet när det gäller tandskador menar att av 100 patienter som har ortopediska besvär så skickar han 99(!) till tandläkare och bara 1 behöver verkligen ortopedisk hjälp! Jag har, som jag redan beskrivit, egna erfarenheter från detta. Så gott som alla ryggskottspatienter han behandlat (han är bl a kiropraktor) kommer orsaken från tänderna. Detta har jag hört från flera håll. Studera tandschemat på längre fram så ser du hur tänderna kan inverka på ryggkotorna och olika kroppsfunktioner. Vid dessa tandskador (NICO, rotfyllningar och nekroser i käkbenen) blir så gott som alltid Lymfsystemet belastat. Detta medför ofta att ligament flavum, som hämtar sin näring från lymfan, kan svullna i någon del av sin sträckning längs ryggraden och förorsaka ryggvärk, rörelsesmärtor, spända ryggmuskler och trötthet utefter hela ryggraden.

 

Ytterligare litteraturfördjupning om tandskador:

FRANK J. JEROME – Tooth truth

HÅKAN HELGETUN – Tänderna

NÄRINGSRÅD & NÄRINGSRÖN – Nr 3-2002

PATRICK STÖRTEBECKER – Tandröta som orsak till nervsjukdomar

URSULA JONSSON – Nu räcker det! (sida 97-105)

 

Läs även Insikter 10, Rotfyllningar, Stig om oral galvanism och Tänderna

 

 

 

 

Tändernas samband med meridianerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluor

 

Fluor är ett s k spårämne som kroppen inte kan vara utan. Det används bl a för att bygga upp emaljen i tänderna. Naturligt och Levande fluor finns i nästan alla råa grönsaker. Det fluor som används i livsmedelsindustrin och allehanda tandkrämer är dock dött. Det är Natriumfluorid (NaF) som är en avfallsprodukt från aluminium och konstgödningsindustrin. NaF anses vara 10 ggr giftigare än arsenik och stryknin! Höga halter av NaF finns i teflon, Salt, sardiner, te (ej örtte!), Kolsyrade drycker m m. Det sistnämnda är extra skadligt om man köper drycker i aluminiumburkar då fluoret bildar giftigare föreningar med aluminium. Kontakt med vissa skidvallor kan också medföra att man får i sig giftigt fluor. Givetvis medför konstgödning att det tillförs skadligt fluor till grödorna. Det påstås att man får färre hål i tänderna genom att inta NaF. Och visst, emalj och skelett blir hårdare men samtidigt blir det väldigt sprött. Man får ibland höra av tandläkaren att när de väl har börjat borra i ett hål råkar hålet ofta visa sig vara mycket större än man först trodde. Detta beror på att emaljen är ”uppluckrad” och alltså spricker sönder. Följden blir att emaljen, istället för att bli mer kompakt, blir skörare och det gäller även skelettet vilket på sikt ger upphov till osteoporos (benskörhet). NaF bidrar även till tandfläckssjukan som då beror på kronisk fluoros (fluorförgiftning). Bevis har också framkommit att det finns stark anledning att misstänka att NaF bidrar till att främja cancer – särskilt osteosarkom (skelettcancer). Dött och onaturligt NaF påskyndar åldrandet och anses även vara ett nervgift. Det förstör de skyddande och isolerande lipoinhaltiga myelinskidorna som omger nervcellerna. Följden blir sämre nervkommunikation (nervcirkulation). NaF kan även ge upphov till struma och andra sköldkörtelproblem. NaF har en förmåga att ta sig in i sköldkörteln och ta över den plats där det egentligen skulle finnas jod. Struma anses bero på jodbrist men denna brist behöver alltså inte komma sig av för litet intag av jod utan istället kan det komma sig av skadligt intag av dött NaF. När det gäller tandkräm rekommenderar jag att du använder dig av BioNaturs tandkräm (säljs av Scanfarma) eller FLP’s Aloe Vera-tandkräm – Forever bright. Den sistnämnda är dyr men den ger det bästa resultatet.

 

Litteratur om fluor:

FRANK JEROME – Tooth truth (sida 385-396)

GUNNAR BERGSTRÖM – Åttio maximaldoser

JOHN YIAMOUYIANNIS – Fluoride, the aging factor

OLOV LINDAHL – Recept på hälsa (sida 104-112)

 

Läs även Fluor

 

 

 

 

Samband mellan tänderna och kroppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppen behöver stimulans

 

Människan (och djuren) har ett antal mycket finurliga överlevnadsmekanismer som gått i arv från generation till generation sedan tidernas begynnelse. Dessa mekanismer kan dock inte numera fungera på rätt sätt eftersom våra ”spelregler” ändrats markant. Vi stänger in oss i varma och torra lägenheter, vi drar på värme i bilen till max, vi undviker att vara utomhus vid regn, rusk och kyla. Dessutom brukar många överdriva duschandet i alldeles för varmt vatten. Vi använder starka kemikalier i form av tvålar och schampo som bryter ner hudens isolerande fettlager så att Huden blir torrare. Kan detta vara förklaringen till att tjejer oftare fryser lättare? De har ganska ofta för (o)vana att spendera lång och mödosam tid i badrummet. Detta är en STOR bidragande orsak till att en av våra kroppsfunktioner nästan har förlorat sin funktion p g a okunskap och bekvämlighet!

 

Vi är energivarelser som STÄNDIGT behöver STIMULANS! Om du istället skulle försöka att duscha både kortare och inte lika ofta är du inne på rätt väg. Men mest effekt får du om du börjar vrida om duschreglaget till KALLARE vatten! Då blir kroppen ”chockad” och måste motverka denna nedkylning genom att ÖKA blod-, lymf- och nervcirkulationen vilket STIMULERAR hela vår organism (observera att denna chock ej ska liknas vid intag av kall föda!). När du väl går ur duschen så kommer hela din kropp att ”sprätta” av energi. Du bör ju självklart inte överdriva denna kalldusch så att du börjar frysa ända in i märgen utan bara en snabb avkylning precis innan du går ur duschen. Om du fortsätter regelbundet på detta vis kommer du att få igång kroppens termostatreglering så du inte fryser lika mycket. Det motverkar trötthet, sömnbrist, cirkulationssjukdomar, värk p g a muskelspänningar m m. Det stärker hjärtat, lungorna, musklerna och ökar din livskraft.

 

En understimulerad kropp försvagas. För män kan det även i ett senare skede leda till impotens! Detta kommer sig av Leverskador vilka i sin tur ofta beror på dålig cirkulation och nedsatt livskraft.

 

Många kanadensare har numera stora problem med kroppens termostatreglage p g a att de har börjat avskärma sig från klimatet. Det har blivit till en folksjukdom med stora kostnader för kanadensiska staten. Vid en studie som gjordes på kanadensiska militärer under en 2 veckor lång manöver i vintertid delades de upp i 2 grupper. Den ena gruppen fick ta med sig så mycket kläder de ville, den andra fick klä sig, efter omständigheterna, ”lätt”. Efter denna prövning visade det klart och tydligt att gruppen som var lättklädda hade ÖKAT sin produktion av röda blodkroppar och de var också mycket piggare än den andra gruppen vid jämförelse! Hur viktigt det naturliga luftombytet och temperaturväxlingarna är för vår hälsa kan illustreras på bästa sätt av följande berättelse som hämtats från ”Våra förkylningssjukdomar” av Are Waerland och som handlar om  en grupp infångade tropiska apor vid zoologiska trädgården i Chicago för många år sedan:

”Aporna installerades i en bur med en hypermodern värmeanläggning som ständigt skulle hålla luften vid samma tropiska temperatur. Från början så samlades aporna intill värmeaggregatet och såg ut att trivas ganska bra. Men efter en tid så började aporna att tappa håret och tynade sakta bort. De blev alla skabbiga och sjuka och dog en efter en. Föreståndaren bedyrade att den högteknologiska anläggningen sköttes helt perfekt! Ingen kunde komma till rätta med problemet. När nästan alla apor var döda från den första gruppen så inhandlades ytterligare 20st. Dr Evans ville försöka sig på ett experiment med de 5 sista överlevande och dödligt sjuka aporna från den första gruppen. Han tog dem till en inhägnad där de blev utsatta för vädrets alla makter. Många tyckte att detta verkade barbariskt mot de stackars sjuka djuren men Dr Evans stod på sig. Aporna hade ett litet skjul så att de kunde ta skydd ifrån vädrets makter närhelst de behövde. Det fanns dock ingen som helst artificiell värme installerad. Dessa medtagna, sjuka och magra apor brydde sig dock inte om skjulet under dagen utan de höll till utomhus! Efter ett tag så började de att piggna till och håret började växa ut igen. Håret blev bara tjockare och tjockare i takt med att temperaturen sjönk inför den stundande vintern. Istället för att sitta tätt ihopsjunkna i grupp, som de förut gjort på Chicago zoo, så började de att klättra i träden och leka. Trots att temperaturen ibland sjönk ner till –18 grader så var de utomhus och åt bananer under förträffligt välmående! Den senaste gruppen på 20 apor, som hade stängts in i den varma och vetenskapligt konstruerade apburen på Chicago zoo, hade alla avlidit innan våren kom!”

 

Vi (människor och djur) behöver helt enkelt stimulans av naturen och dess väder för att må bra! Konstgjord och torr inomhusvärme är inte nyttigt i längden. Sov därför med öppet sovrumsfönster året runt! Gå ut i skogen så ofta du kan för att få luftombyte och motion. Försök att lära dig en effektiv andningsteknik vilket kan göra underverk. Läs även om stimulerande kallvatten-terapi.

 

Vill även nämna att Rökning är den absolut största belastningen på cirkulationen, men det vet nog alla?

 

Vid feber, infektion eller en kraftig förkylning bör du tillfälligt duscha i varmare vatten. Då bör man också ta det lite lugnare och inte anstränga sig fysiskt.

 

Motion är viktigt!

Vi är byggda för att röra på oss en stor del av dygnet vilket stimulerar kroppen med ökad livskraft, cirkulation och inte minst ökad livsglädje som resultat. ”De som inte anser sig ha tid för att motionera måste förr eller senare avsätta tid till att vara sjuka.” (Edward Stanley) Det behöver inte vara någon speciellt krävande motionsform som man ska utöva. En vanlig rask promenad i en frisk miljö i något naturskönt område är faktiskt det bästa för kropp och själ.

 

När man går rör sig vänsterarmen framåt samtidigt som vänsterbenet rör sig tvärtemot. Denna växelvisa ”pendling” med kroppens lemmar balanserar och stärker nervsystemet kraftfullt och effektivt! Försök att pendla lite extra med armarna utan att spänna musklerna i dem så får du ännu bättre effekt. Pendla löst och ledigt med armarna.

 

När jag själv var svårt sjuk hände det ibland att jag satt hemma och grubblade på allt elände som hade drabbat mig. Men när jag tog mig i kragen och gick en promenad i skogen kände jag mig väldigt lugn och balanserad när jag kom hem efteråt. Ju mera jag praktiserade detta desto mera balanserad blev jag i den dagliga tillvaron. Detta stärker ytterligare min tro att man inte kan lösa så många problem och bekymmer med sin intelligens (vänstra hjärnhalvan!) utan istället låta Kroppen ta hand om det. Ju mera man tillåter kroppen att koppla av från den mentala stressen desto mera avslappnad och balanserad blir man. Och ju mindre spänningar man har i kroppen desto lättare blir det för energiflödet att strömma fritt i hela kroppen. Kroppen har en otroligt effektiv och underbar inneboende visdom! Den strävar alltid efter att försöka må så bra som möjligt och få sina behov tillfredsställda. Men allt för ofta försöker vi tolka dessa signaler i vänstra hjärnan istället för med kroppens egna visdom och då blir det missförstånd!   ”Jag har två läkare – mitt högra och mitt vänstra ben.” (G.M. Trevelyan)

 

Läs även Motion

 

Skelettets energi

Vårat skelett är inte bara en konstruktion som ska bära upp vår kropp utan det är i allra högsta grad levande! När du stoppar in föda i munnen känner käkbenen av energin från den och börjar att stimuleras. Detta kan vissa personer känna av när de äter mat med livskraft såsom råkost (Levande föda), Frukt och Råsafter. Energi alstras sedan i hela skelettet (förutom där man har blockeringar!) och stimulerar sedan matsmältningen genom att attrahera födan att absorberas genom slemhinnorna, ungefär som en magnet drar till sig järn. Detta naturliga sätt att absorbera födan gör att kroppen inte behöver anstränga sig så mycket i matsmältningen. Dr Gabriel Cousens har beskrivit lite av detta i sin otroligt välskrivna bok – Andlig näringslära. Här är alltså ytterligare en viktig anledning att äta råa vegetabilier som har kvar sin livskraft och tugga dem noga. Sedan gäller det att se till att energin flödar fritt i skelettet.

 

Yoga stimulerar skelettet

Exempelvis den fysiska delen av yoga ger grundlig och effektiv stimulans på skelettet och hela organismen. Rent generellt kan man säga att de övningar (eller asanas vilket betyder ställningar) där man böjer kroppen framåt ger avslappning medan de övningar som man böjer sig bakåt i ger kraft och energi. Speciellt direkt på morgonen när man stiger upp får man en mycket uppiggande start på dagen genom att just använda sig av övningar som hjälper till att sträcka ut kroppen. Studera exempelvis katter och hundar hur de gör när de vaknar efter en tupplur! Det första de gör är att sträcka på sig. Detta gör att hela kroppen öppnar sig för energiflödet som i sin tur ger kraft och vitalitet. När man böjer ett skelettben, eller hela ryggraden, blir det på den konkava sidan minuspolaritet och på den konvexa sidan pluspolaritet. Genom dessa båda motsatta polariteter alstras det energi. Själv har jag införskaffat mig en s k hälsobänk (ryggbänk) i vilken man spänner fast sina fötter. Sedan snurrar man runt tills man hänger helt upp och ner. Detta sträcker ut hela kroppen från fotlederna till huvudet vilket tillåter energin att kunna strömma fritt i nerver, meridianer och blodkärl. Just huvudståendet anses som den allra viktigaste yogaställningen då den har en mycket gynnsam inverkan på kropp och själ. Den balanserar hela nervsystemet och låter hjärtat och de inre organen få välbehövlig vila. Yogaövningen solhälsningen kan också varmt rekommenderas för en härlig start på dagen. När man belastar skelettet, eller delar av det, genom exempelvis motion får man liknande resultat. När du går belastar du det benet som du går på och det bildas ett tryck i skelettbenet. Detta tryck kommer sedan att frigöras som energi då du lyfter benet från marken. Detta som jag nu har beskrivit är inte så känt hos allmänheten men det är faktiskt inga konstigheter. Det är bara att studera de fysikaliska grundlagarna!

 

Torrborstning

Ett annat bra sätt att hjälpa kroppen på morgonen är att torrborsta huden. Använd en borste som är avsedd för detta ändamål. Börja att borsta först benen, nerifrån och upp. Sedan armarna, utifrån och in. Borsta hela ryggen genom att borsta mot hjärtat. Likadant på framsidan av kroppen. Det räcker med endast ett drag med borsten på varje kroppsdel. Detta tar bara 2 minuter av din tid men resultatet kommer att överraska dig! Torrborstningen ger kraftig stimulans för vårat största organ, Huden, som är ett viktigt utrensningsorgan. Lymfsystemet kommer att sätta igång att jobba med sin utrensning. Detta kommer i sin tur att få igång tarmperistaltiken. Borstningen ger också effektiv stimulans på blod- och nervcirkulationen.

 

 

 

 

Kroppens olika faser

 

Som framgår av detta häfte finns det mängder med olika samband och funktioner i våra kroppar som påverkar vårat välmående. Men det är av största vikt att försöka understödja kroppens utrensning av slaggämnen och gifter. Om kroppen inte klarar av att föra ut dessa i tillräcklig takt lagras de främst upp i Bindväv och leder. När dessa båda depåer är överfulla lagras det upp i och omkring de inre organen och då börjar dessa fungera allt sämre. För att motverka detta behöver vi stärka Levern som bl a är ett avgiftingsorgan. Men först får vi börja hjälpa våra utrensingsorgan. Kroppen har 3 olika faser över dygnet som vi bör följa så gott det går

(vintertid –1 timme):

kl. 05-13 utrensningsfas

kl. 13-21 absorberingsfas (upptagningsfas)

kl. 21-05 uppbyggnads och återhämtningsfas

 

Då vi sätter oss in i dessa 3 faser förstår vi varför det inte är bra att börja dagen med en ”stadig” frukost! En mycket bra start på morgonen är att istället pressa 1 citron och blanda med 2 dl uppvärmt vatten (ca 50 grader). Detta spolar igenom och rengör lever och njurar. Dricker du det kallt stimuleras istället tarmperistaltiken. Då Frukt verkar utrensande bör vi äta det fram tills det är dags för lunch. Den absolut sämsta och skadligaste start på dagen jag kan komma på är att dricka Kaffe och ta en cigarett på tom mage! Det är verkligen att kalla på magproblem! Du trycker väl inte gaspedalen ända ner i botten på bilen när du precis har startat den? Lunchen bör vara dagens största måltid. Ät sedan inte sent på kvällen innan du går och lägger dig! (Råsaft och Örtte kan undantas från detta) Då måste kroppen starta igång hela matsmältningen igen istället för att lägga kraft och energi på att börja reparera kroppen. Ett sådant förfarande motverkar läkning vid sjukdom. Detta påverkar också vår sömn mycket negativt då den blir ytligare och ”orolig”. Immunförsvaret är som mest aktivt under denna fas. Det är under denna fas som immunförsvarsstärkande medel ger störst verkan.

 

Var också uppmärksam när det gäller försäljning av vissa medel (både kemiska och naturmedel!) som påstås göra underverk genom att bota allehanda symtom och sjukdomar. Ofta får man läsa eller höra följande: ”När jag började med detta medel försvann mina besvär. När jag provade att göra ett uppehåll kom alla mina besvär tillbaka. Därför fortsätter jag med medlet för att kunna hålla mig frisk”. Detta medel har inte botat någonting! Det ger i bästa fall tillfällig lindring vilket ibland kan fortgå i flera år. Om man ständigt måste äta ett medel för att inte besvären ska komma tillbaka har man givetvis inte löst orsaken till besvären! Jag säger inte att man helt ska undvika sådana medel för ibland kan vi behöva få lindring för att kunna klara av vår situation. Men fortsätt då under tiden att söka efter Orsaken till dina problem.

 

 

 

 

Herings lag

 

En mycket kunnig homeopat vid namn Constantine Hering kom på att kroppens självläkningssystem fungerar på ett visst sätt. Det är ytterst sällan någon läkning går till på annat sätt. Herings lag lyder så här:

1. Symtomen försvinner i omvänd ordning.

2. Symtomen försvinner inifrån och ut.

3. Symtomen försvinner uppifrån och ner.

 

Här ges du ett exempel på punkt 1 och 2 (och 3): En person insjuknar i en kraftig influensa. När han mår lite bättre (fast inte har återhämtat sig helt!) återgår han till jobbet. Då kroppen inte ”vunnit” kampen helt mot influensan måste den, utmattad, istället börja lägga sin energi på att ta hand om det dagliga arbetet. Sjukdomen kommer då att undertryckas och kan då förflytta sig djupare in i kroppen. Efter ca 2 år utvecklar personen reumatism p g a att han inte tog sig tid till att läkas. Tyvärr är detta ganska vanliga förlopp inte känt bland allmänheten då skolmedicinen inte praktiserar denna kunskap och erfarenhet! För att kunna bota denna person hela vägen måste han först bli av sin reumatism för att sedan återuppleva sin gamla influensa igen. Influensan (eller annan sjukdom) som återupplevs är nästan alltid i en mildare och kortvarig variant.  När denna har läkts ut helt är personen återställd! Symtomen försvann alltså i omvänd ordning och inifrån och ut. Punkt 3 i Herings lag kan även den innefattas då de reumatiska besvären först kommer att läkas vid huvudet, nacke och sedan neråt.

 

Detta är ett exempel på kroppens egen visdom och försvar. Kroppen strävar alltid efter att hålla alla symtom och sjukdomar på ett ytligt plan så länge det går! Det är givetvis mindre skadligt än om sjukdomen tillåts vandra inåt och direkt påverka de vitala organen. Tyvärr är det inte alltid så vi själva vill tänka när vi drabbas av en hudsjukdom eller liknande. Vi prioriterar istället det mesta efter hur vi ser ut. Då en hudsjukdom är svårare att dölja än en inre sjukdom väljer många (i ren okunskap!) att på alla sätt försöka få bort symtomen. Priset blir tyvärr ibland väldigt högt! Att undertrycka eller symtombehandla sina besvär leder ofta till en mycket allvarligare och kronisk sjukdom vilken självklart blir svårare att bota. Det är lika dumt att t ex vara en aktiv löpare som har fått knäproblem och istället för att åtgärda, eller vila knät, tar värktabletter för att kunna fortsätta springa. Och då Orsaken till knäbesväret inte är borta trots att löparen inte känner något längre, p g a värktabletter, kan följden ibland bli riktigt svåra knäskador! Försök istället lära dig lyssna på vad det är din kropp och själ försöker säga dig! Först då kan vi förstå, och åtgärda, orsakerna till våra symtom och besvär.

 

 

 

 

Sköt om dina fötter

 

Våra fötter ska orka bära oss genom hela livet så vi bör sörja för en god fothälsa. Det är väldigt viktigt att välja bra skor som har rätt passform och platt innersula. Högklackade skor är mycket skadligt för fötterna och då de ger hela kroppen en snedbelastning leder det ofta till rygg- och knäskador! När vi befinner oss inomhus bör vi ta av oss skorna eller byta till sandaler så att fötterna tillåts att andas.

 

Då även fötterna har reflexzoner påverkar dom hela organismen, något som alla zonterapeuter är införstådda med. Och de allra flesta av oss uppskattar säkert en skön och avslappnande fotmassage! Det kan göra underverk för en stressad kropp. Den skadligaste och mest förekommande stressen beror på att vi är alldeles för mentala nuförtiden. Enligt min uppfattning finns det 3 olika sorters trötthet som vi kan drabbas av. Först har vi den vanliga tröttheten (sömnighet) som infinner sig på kvällen då vi behöver vår sömn. Sedan har vi den s k fysiska tröttheten som vi känner av i musklerna då vi har ansträngt oss genom hård fysisk aktivitet, t ex en joggingtur. Men trots att musklerna kan vara väldigt uttröttade är vi fortfarande ganska pigga och klartänkta i huvudet. Till sist har vi den s k psykiska tröttheten. Om vi drabbas av denna känner vi oss alldeles ”degiga” i hela kroppen och vi orkar inte längre tänka klart. Man blir då lätt en soffpotatis! I dagens samhälle överhopas vi ständigt med mängder av information. Då denna information tas in, och behandlas, främst genom ögon och öron blir hjärnan lätt ”överhettad”. All energi stannar kvar i huvudet då vi ska försöka att sortera och analysera informationen. Allt detta gör att resten av kroppen blir blockerad vilket leder till sämre energicirkulation. Vi tappar också lätt kontakten med vår själ och våra känslor genom detta förfarande. När detta händer kan man lätt upptäcka det genom att känna på fötterna som då blir kalla och stela. Att sörja för att hålla fötterna i trim och varma är därför av största vikt! Vi behöver bli mera kroppsmedvetna och ta det lugnt med alla mentala intryck så det inte blir obalans i de olika energikropparna. Fötterna är därför en viktig nyckel till att få ner energin i kroppen. Det får vi genom en fotmassage och resultatet låter inte vänta på sig – vi blir snabbt lugna och harmoniska, andningen blir djup och lugn, muskelspänningar släpper, Chakrasystemet blir balanserat och det viktigaste – vi existerar HÄR och NU istället för i det mentala kaoset. När vi har en bra kontakt genom våra fötter med moder Jord kallar man det för Jordning. Detta är en förutsättning för att vi ska må bra. När man går ut i Naturen brukar energierna automatiskt balanseras och vi blir jordade! Vi vandrar på moder Jord av en anledning och då ska vi inte vara ”uppe i det blå” med våra energier. Man ska stå stadigt på sina fötter!

 

Jag själv hade ständigt kalla fötter vilket medförde många bekymmer, bl a smärtor och dålig sömn.

Men när jag slutade att försöka springa (fly) från mig själv och stannade upp för att ta tag i alla mina Obearbetade känslor har värmen och cirkulationen i mina fötter återkommit! Jag börjar lära mig att leva HÄR och NU.

 

Huvudvärk, yrsel, hjärntrötthet och koncentrationsproblem är tydliga tecken på ett energiöverslag i huvudet. Prova då fotmassage, zonterapi eller ett fotbad så ger nog det värsta med sig!

 

Många lider av illaluktande fotsvett vilket givetvis kan bero på att skorna inte tillåter fötterna att andas tillräckligt. Men i de flesta fall kommer det sig av njurbesvär! Om inte njurarna klarar av att rena blodet

i tillräcklig takt så måste kroppen försöka ”gömma undan” gifterna tills vidare. Då det skulle innebära akut fara att samla gifterna i våra inälvsorgan bestämmer kroppens egen visdom att det är bäst att lägga det där det för tillfället gör minst skada, exempelvis fötterna. Men även jordens gravitationskraft hjälper givetvis till att föra gifterna neråt i kroppen. Då även vår Hud är ett utrensningsorgan försöker den att börja svettas ut gifterna då det ansamlats för stora mängder. Det är därför man får stinkande fotsvett! Illaluktande svett i skrevet beror ofta på samma orsak. För att hjälpa njurarna bör du dricka mer vätska och minska ner på saker som belastar njurarna såsom Rökning, alkohol, öl, Kött, Kaffe, Socker, Salt, svart och vitt te, Syrabildande föda m m. Stress och obearbetade rädslor belastar njurarna kraftigt! Man kan ta ett varmt fotbad med hushållssoda i vattnet för att på så sätt ”dra” ut gifterna i fötterna. Jag rekommenderar Gripens målar- & hushållssoda eller AVA’s fotsalt till detta ändamål. Man tar ca ½ dl soda i ett normalt fotbad. Njurarna kommer att tacka dig för dessa fotbad och du får samtidigt ner energierna i kroppen. Släck lyset, tänd några stearinljus och en aromalampa med en lugnande doft i och sätt på lite rogivande Musik i bakgrunden så blir det riktigt läkande för kropp och själ. Detta kan man göra dagligen vid behov. OBS! Använd EJ kaustiksoda som är starkt frätande! När man använder hushållssodan kan det svida i eventuella småsår. Ta då och gnid lite vaselin på dessa sår innan fotbadet så skyddar det effektivt.

 

”Den som inte kan bearbeta sitt förflutna, lever i det.”

 (Tommy Hellsten i boken ”Med människan”)

 

Läs även Barfota, Fötterna och Jordningens betydelse

 

 

 

 

Chakrasystemet

 

Chakrana är våra energicentra. Vi har många chakras, både i den fysiska kroppen och utanför den. Men man brukar bara prata om de största och mest betydande chakrana och de är kroppens sju s k huvudchakran. I ett chakra så flödar det energi både in och ut i kroppen. Varje huvudchakra står i samband med en endokrin körtel i den fysiska kroppen vilket påverkar oss genom dess hormonutsöndring. Vi påverkas även av varje chakra via nervsystemet och energicirkulationen. Det gäller att uppnå balans och harmoni i chakrasystemet. Alla chakras ska vara lika stora förutom hjärtchakrat som bör vara större. Vid en chakramätning framkommer djupare information om personen och jag kan även se hur olika vardagssituationer och människor påverkar personen.

 

Här nedan får du en inblick i chakrasystemet:

 

1. Rotchakrat (namn på sanskrit är muladhara)

Färg: röd

Körtel: binjurar

Står för: ”jag har”

Styr: jordning, grundtrygghet, luktsinnet, stabilitet, överlevnad, lugn och ro, leva i nuet, avslappning

Påverkar i kroppen: fötter, ben, knä, immunförsvar, ändtarm, svanskota

Obalans i detta chakra kan skapa: stress, står ostadigt på jorden vilket medför ostadigt liv, höjdrädsla,

man tappar fotfästet, känner sig inte hemma någonstans

Saker som stärker och utvecklar detta chakra: fotbad, fotmassage, fysisk aktivitet, trädgårdsskötsel,

råsafter,  didgeridoo, gå barfota utomhus, råkost, aloe vera-juice, förstenat träd,

nästan alla växter men särskilt ek och al

 

2. Bukchakrat (eller navel- eller sakralchakrat) (svadhisthana)

F: orange

K: äggstockar/testiklar

Sf: ”jag önskar”

Styr: sexualitet, lust, relationer, moral och etik, förmåga till förändring, smaksinnet

Påverkar: könsorgan, ländrygg, korsben, höft, njurar, tjocktarm, livmoder, urinblåsa, urinvägar

Obalans: starkare ego, begär efter makt och pengar, girighet, sexuell frustration (sexmissbruk),

skuld, ovilja till förändring, relationsproblem, rädslor, ekonomisk obalans, arrogant,

faller för frestelser och begär, dominerande, manipulerande

Stärkande: att acceptera omständigheter och omvärld, frigörelse från rädslor, vattenmelon,

björk, inte låta sig påverkas av vad andra tycker, begär och kontrollbehov

 

3. Solar plexus (manipura)

F: gul

K: bukspottkörteln

Sf: ”jag kan”

Styr: självtillit, den inre kraften (kroppens motor), mod, känslorna, livsglädje, viljekraft, synsinnet, tålamod

Påverkar: magsäck, tunntarm, matsmältning, lever, gallblåsa, diafragma, djupandning, muskelkraft, mjälte, mitten av ryggraden, nervsystem

Obalans: rädslor, kraftlös, dåligt självförtroende, depression, dålig kontakt med känslorna, känslokris,

”jag duger inte”, offermentalitet, kan inte säga nej

Stärkande: jobba ut obearbetade känslor, skratt, glädje, bukandning, disciplin, maskros (både äta och beundra), gul citrin, aloe vera-juice, qi-gong, tall, en, lärk, solljus

 

4. Hjärtchakrat (anahata)

F: grön

K: thymus (brässen)

Sf: ”jag älskar”

Styr: förmågan till villkorslös kärlek, sunt förnuft, förmågan till förlåtelse, helande, läkning, ödmjukhet, jämvikt, medkänsla, känselsinnet

Påverkar: skulderblad, bröstrygg, hjärta, blodomlopp, axlar, armar, händer, bröst, lungor, andning

Obalans: kravfylld kärlek, hat, vrede, bitterhet, sorg, svartsjuka, hämndbegär, opålitlig, inåtvänd, ytlig

Stärkande: gröna växter, naturupplevelser, ljung, jasmin, lavendel, rosenkvarts, förlåtelse, äpple (frukt och träd), beröring, tall, solljus, fläderte

 

5. Halschakrat (visudda)

F: turkos (ljusblå)

K: sköldkörteln och bisköldkörtlarna

Sf: ”jag talar sanning”

Styr: den fria viljan, kommunikation, tala sin sanning, renhet (på alla plan), självförverkligande, kreativitet, förmåga att fatta beslut, frihetskänsla, fredlighet, hörselsinnet, förmågan till healing, fysisk befrielse

Påverkar: luft och matstrupe, tänder, halsmandlar, mun, käkarna, nacke, öron, hörsel, röst, andning

Obalans: den fria viljan stryps, lögner, beroende, rädsla att tala inför folk, kan inte säga sin sanning, beslutsångest, aggressioner

Stärkande: hav, öppna landskap, sång, eucalyptus, gran, alm, valnöt (både trädet och att äta nöten), ensamhet

 

6. Pannchakrat (eller tredje ögat) (ajna)

F: indigo (kungsblå)

K: hypofysen

Sf: ”jag förstår”

Styr: intuition, visdom, drömmar, klärvoajans, sanning, förmåga till omedelbar förståelse, balanssinnet, förmåga att lära av erfarenhet

Påverkar: hjärna, tankeförmåga, nervsystem, ögon, näsa

Obalans: man blir ett lätt offer för sinneskontroll, mental stress, osanning, koncentrationssvårigheter, mardrömmar, obalans i nervsystemet, tappar kontrollen över intellektet så man blir känslokall och beräknande, tappar jordningen, man svävar uppe i det blå, självflykt

Stärkande: pil (trädet), saffran, silver

 

7. Kronchakrat (sahasrara)

F: violett (lila)

K: tallkottkörteln

Sf: ”att veta”

Styr: förmåga att se allt ur ett högre perspektiv, ädelhet, kontakten med sitt högre jag, inlärningsförmåga, accepterande, det högsta medvetandet

Påverkar: medvetandet, kontakten med universum

Obalans: själanöd, självisk, depression, avskärmning, överkänslighet för ljud och ljus, förvirring, uttråkad, accepterar inte andras tankar och synsätt, begränsning

Stärkande: guld, känna gemenskap med allt och alla

 

Chakrabalansering

Man kan vända sig till någon terapeut om man vill få en chakrabalansering men jag tycker det är onödigt eftersom man kan ordna det själv på ett bra sätt. Det är bara att gå ut i Naturen! Där får man automatiskt en välbehövlig balansering av chakrasystemet. Man brukar även få lite extra energi till just de chakran som är i störst obalans. Vissa träd jobbar på ett specifikt chakra som jag angett på chakrasystemet. Men de flesta träd och växter går rakt in i hjärtat och sprids sedan vidare. Men en annan viktig sak sker också, vi blir Jordade!

 

Varning för kundalini!

Det har blivit populärt att forcera fram sin inneboende kundalinikraft genom olika tekniker. Detta kan vid olyckliga fall ställa till med enorm kroppslig skada. Denna mäktiga kraft tycker jag inte att man ska skynda på utan istället låta den växa upp av sig själv genom de olika chakrana allt eftersom man utvecklas som människa. Om man inte är helt ren och färdigutvecklad i de olika chakrana och forcerar kundalinikraften kan det liknas vid att försöka att pressa in 100W i en lampa gjord för 60W. Det kommer troligen att brista…

 

Sambandet mellan de olika chakrana

De 3 nedersta chakrana anses vara av jordisk karaktär och de 3 översta är mer andliga. Hjärchakrat, som finns däremellan, är den sammanbindande länken. Detta är  det viktigaste chakrat. Man kan vid de chakramätningar jag utför även gå in mera i detalj på de olika chakrana. Man kan se hur balansen mellan den utåtgående och den inåtgående energin är. När man har lyckats uppnå denna balans i hjärtchakrat kan energin därifrån sedan fortplanta sig ut till de andra chakrana. Alla som jag har mätt har haft mer utåtgående energi än inåtgående i hjärtat med bara ETT undantag. Vi har ofta lättare för att älska andra än att våga ta emot kärleken. Hur många kan ärligt säga att de verkligen Älskar sig själv? Vi ger hellre kärlek än tar emot då vi ofta känner att vi inte förtjänar den. Men i skogen blir balansen helt perfekt! Ju mera vi lär oss att ta in och förstå denna känslan desto mera kan vi lära oss att älska oss själva vilket skapar en bättre värld för oss alla att leva i!

 

Litteraturfördjupning om Chakrasystemet:

ANODEA JUDITH – Wheels of life

CAROLINE MYSS – Andens anatomi

NAOMI OZANIEC – Chakra

 

 

 

 

Färgernas inverkan

 

Då varje chakra har sin färg kan man även stärka dem genom att utsätta sig för den färgen. Jag själv valde förut oftast kläder i grön och blå färg. Detta långt innan jag förstod sambandet med färger och deras energipåverkan. Grönt står för den högsta jordliga villkorslösa kärleken, och blått står för frihet. Mitt undermedvetna försökte tala om för mig vad jag behövde! Den största kraften från färgerna får vi i dess naturliga form, den vi hittar i Naturen. Fråga dig själv varför du undviker eller favoriserar vissa färger kan du få djupare förståelse för din själs behov. Jag har så länge jag minns undvikit gul färg. Den står för glädje och lycka men den börjar också jobba med de obearbetade känslorna genom solar plexus. Idag har jag kommit längre när det gäller att ta hand om Obearbetade känslor och attityder så jag börjar faktiskt att föredra gul färg mer och mer. I USA får fångarna i fängelserna klä sig i orangefärgade overaller. Då detta balanserar upp bukchakrat (och egot) blir det svårare för dem att ljuga! Hos vissa långt utvecklade själar finner jag ibland att hjärtchakrat börjar fyllas på med rosa färg. Denna färg står för den gudomliga villkorslösa kärleken vilken är kraftigare och högre än den jordiska formen. Det är därför som exempelvis de rosafärgade ljungblommorna stärker hjärtchakrat. Kronchakrat kan även ta in den högsta formen av alla färger, nämligen den vita. Vitt betyder total renhet och anses innehålla alla de övriga 12 grundfärgerna och bildar då talet 13 (12+1) som är ett mycket kraftfullt tal rent nummerologiskt och universellt. Norman Walker menar att tallkottkörteln omvandlar kosmisk (universell) energi så att den kan användas av kroppen. Detta ger ytterligare en förklaring till kronchakrats funktion. Vi påverkas också genom färgen på vår föda. Man får ibland höra att vi även äter med ögonen. Förutom de födoämnen som jag angett på Chakrasystemet kan du stärka olika chakran genom att välja föda efter färg. Majs, citron och bananer stärker solar plexus. Morot, apelsin och mandarin stärker bukchakrat o s v. Vill du veta mera om detta med födans färg och chakrasystemet kan du läsa: GABRIEL COUSENS – Andlig näringslära och LILIAN VERNER-BONDS – Färghealing. Den sista boken tar även upp påverkan på vår kropp och själ från färgerna i vår omgivning. Svart färg blockerar energiflödet.

 

 

 

 

Musik är helande

 

Musik är livets krydda! Olika sorters musik påverkar oss på olika sätt. Viss musik gör oss upprymda och glada medans en annan musik får oss att slappna av. Vi brukar välja musik lite efter vår sinnesstämning. Musik är också oerhört individuellt när det gäller vad man tycker om eller inte. Men man kan även här påverka sitt energisystem på ett kraftfullt sätt då man får olika effekt på Chakrasystemet. Celine Dion går rakt in i hjärtat på oss och effekten blir att vi känner oss uppfyllda (av kärlek) eller så tar det upp eventuell obearbetad hjärtesorg vilket är mycket positivt. Låt tårarna flöda! Klassisk musik går in i vårat känslocentrum, solar plexus. Jag har alltid blivit illamående och nervös i magen av klassisk musik men även här har jag märkt av en stor förändring p g a att jag har jobbat mycket med mina känslor. Jag klarar idag av att lyssna på det! Här får du några exempel på vilka chakra olika artister påverkar: Sarah Brightman stärker chakra 3. Medwyn Goodall  och Tina Turner 1 + 4. Enigma 1 + 3. ABBA 2 + 3 + 4. Vangelis 1 (kraftigt Jordande och lugnande!). Sedan skiljer det sig givetvis ibland från låt till låt med samma artist. Jag har upptäckt att indianmusik åstadkommer stor påverkan på chakrana. Den stärker i vissa fall alla de 5 nedersta chakrana! Douglas Spotted Eagle och Oliver Shanti (hans indianskivor) åstadkommer t ex detta. Indianerna använde sång, dans och kraftfulla trummor för att få andlig styrka och mental balans! Hårdrock och dess varianter skapar obalans i hela energisystemet. Kanske var det därför jag lyssnade på sådan musik när jag var tonåring och gjorde ”uppror” mot vuxenvärlden? Ibland kan det faktiskt göra gott att lyssna på ”kaotisk” musik. Man kommer då ner i frekvens och får kontakt med sina destruktiva känslor och attityder och kan då få utlopp för dem.

 

Läs även Musik

 

 

 

 

Auran och energikropparna

 

Allt i universum omges av en aura (energifält). Man har lyckats fotografera auran (eterkroppen) med hjälp av ett s k Kirlian-fotografi. Den strålar ut från kroppen (eller växten, kristallen, djuret, planeten o s v) och med den känner vi av vår omgivning. Detta sker oftast på ett omedvetet, eller undermedvetet, plan. Vi är olika känsliga för vår omgivning och man kan även träna upp känsligheten. Ibland säger man att det riktigt ”strålar” (utstrålning) om en person. Man strålar av glädje eller lycka! Då ökar auran i omfång och blir ”renare” till färgen. Är man istället arg eller ledsen minskar auran och den blir mörkare. Vi känner ibland av varandras auror när vi umgås med varandra. Vi kan känna om den andra personen är arg eller glad och det är auran vi känner av. Auran omger kroppen på alla sidor och kan sägas vara äggformad till formen. ”Inuti” auran har vi våra 3 olika energikroppar. Närmast oss har vi den eteriska kroppen som avspeglar den fysiska kroppen och följer dess konturer. Det är här man kan se hur våra organ och kroppsdelar mår energimässigt sett. Nästa energikropp är den emotionella eller känslomässiga kroppen. Här finner vi ursprunget till alla våra olika känslor. Ytterst har vi den mentala eller tankarnas kropp. Dessa tre kroppar kan liknas vid de berömda ryska dockorna som man passar in i varandra men den ena omger och genomströmmar den andra. Och som vi kan förstå av bilden nedan dominerar den mentala kroppen de andra 2 energikropparna och den fysiska kroppen. Det är alltså värre att ha en energiblockering i den mentala kroppen än t ex i den fysiska kroppen.

 

När man mäter någon ska de 3 energikropparna vara i balans och var och en utgöra en tredjedel av auran. Men de kan vara i obalans och då ”sticker” kropparna iväg utanför auran. Den mentala kroppen brukar bli alldeles för stor då vi styrs och förlitar oss för mycket på vår intelligens och våra Tankar på bekostnad av våra känslor och den fysiska kroppen. Då gäller det att balansera upp och samla ihop kropparna igen. Man kan säga att allt som ökar din aura och samtidigt bibehåller, eller skapar, balans i energikropparna är bra för dig och ger dig energi och kraft.

 

Här kan du få lite hjälp med hur du kan balansera de olika energikropparna och vad som skapar obalans i dem:

 

Eteriska kroppen

Saker som skapar obalans: rökning, skräpmat, socker, alkohol, kött, vitt bröd, vissa kemiska läkemedel, för lite och för dålig sömn, brist på motion, för lite vätskeintag.

Saker som balanserar: yoga, qigong, god sömn, beröring, massage, akupunktur, zonterapi, chakrabalansering, örtte, råa frukter och grönsaker, råsafter, andningsövningar, naturen (särskilt barrskog), förstenat trä, jordande musik, fysiska aktiviteter

 

Emotionella kroppen (ibland även kallad astralkroppen)

Obalans: dålig kontakt med känslorna, ångest, fobier, rädslor, girighet, ”lägga locket” på och stänga in känslorna

Balans: leva ut sina känslor, musik som ger glädje eller känslomässiga upplevelser, sol och bad, villkorslös kärlek, att leka och kela med våra husdjur, vattenmelon, björk, medkänsla, skratt och glädje, naturen (särskilt lövskog), att förlåta andra och sig själv, hård fysisk aktivitet

 

Mentala kroppen

Obalans: för mycket andliga aktiviteter, för mycket användande av dator eller mobiltelefon, elektromagnetisk strålning, för mycket intellektuellt arbete/aktivitet, socker, kött, mental stress, att ständigt gå runt och grubbla

Balans: jordande musik, trädgårdsskötsel, naturen, frukt, fysisk aktivitet, massage, allt som lugnar och jordar

 

Det finns flera energikroppar men de går jag inte in på här. De 3 jag nämnt är de jag vanligtvis brukar jobba med. Dessa energikroppar, auran och alla olika energier vi använder oss av samverkar i kroppen genom de olika systemen såsom nervsystemet, Chakrasystemet, Meridianerna o s v. Vi tar in energi över hela kroppen på olika sätt. Men vi tar in mest energi genom vår vänstra kroppshalva (tvärtom för vänsterhänta!). Nedanför kan du se en bild som visar detta. Den visar några av kroppens viktigaste polariteter. Vänster sida är minuspol och höger pluspol förutom huvudet som är tvärtemot (tvärtom för vänsterhänta!). Då man tar in mest energi med vänsterarmen har jag mitt armbandsur på höger handled för då påverkas jag inte lika mycket av de störande frekvenserna från klockan. Men det finns mycket mer att säga om energier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur känslorna styr över våra liv

 

Min uppfattning är att de flesta lidanden kommer sig av gamla Obearbetade känslor och negativa tankemönster. På de följande sidorna kommer jag att beskriva vilka olika symtom och sjukdomar de kan ge upphov till. Om du inte tror att Känslor och Tankar kan ge blockeringar, spända muskler och smärtor kan du prova att bara tänka på en person som du tycker illa om. Sedan är det bara att lägga märke till vad som händer i din kropp! Du kanske biter ihop käkarna av ilska, blodtrycket höjs, du börjar svettas, andningsrytmen ökas, du kan känna oro i magen o s v. Dessa symtom uppstod i kroppen genom en mental påverkan och kom alltså inte av någon fysisk påverkan! Personen fanns ju inte i närheten av dig, eller hur? Prova även att tänka tillbaka på en jobbig händelse som du varit med om och se eller känn hur du reagerar.

 

Gamla sår

Jag ser på det som att man har ett gammalt oläkt sår. Tänk dig det som ett ”öppet” sår. När du kommer i konflikt med någon eller du misslyckas med något så ”strör det salt” i det öppna såret. Detta för upp känslor till ytan som man omedvetet reagerar på. Om man har många gamla sår är det inte alltid så lätt att förstå sig på dem. Man blandar ofta ihop de olika såren med varandra. Sedan vill man kanske inte kännas vid sina gamla sår och då reagerar man ofta med ett känsloförsvar. Om någon saltar i ett sår som består av sorg vill/vågar man kanske inte uttrycka detta utan reaktionen blir istället ilska. Jag har lagt märke till att tjejer/kvinnor har svårt för att uttrycka sin ilska. De reagerar då ofta med ett känsloförsvar och försöker gråta ut sin förtvivlan. Pojkar/män har fått lära sig att de inte ska gråta och när de känner sorg så blir reaktionen istället ilska och vrede vilket även det är ett s k känsloförsvar. Detta kommer inte att frigöra dem från den underliggande känsla som de då reagerar felaktigt på! Sorg måste uttryckas som sorg och ilska ska uttryckas som ilska. Sedan finns det givetvis ingen anledning att ”ösa över” sin känsla på någon annan! Det är DINA obearbetade känslor och det är bara du själv som är ansvarig för dem! Jag vill beskriva ett exempel från mitt eget liv. Jag har alltid haft känslan av att inte duga som den jag är. När t ex 99 av 100 personer (lite överdrivet för att klargöra mitt budskap) berömde mig för att jag hade utfört en arbetsuppgift jättebra och en person tyckte att jag kunde ha gjort det lite bättre så VAD tror du att jag gick och tänkte på sedan? Jag anklagade mig själv för att jobbet inte var tillräckligt bra! Men HALLÅ? De andra 99 som tyckte jag gjort ett bra jobb då? Dessa glömde jag snabbt bort och jag grämde mig bara för den enda personen som kritiserade mig. Detta beteende berodde på att jag hade ett oläkt och öppet sår som ”fick salt i sig” eftersom det fanns en person som inte tyckte att jag dög. Idag har jag bearbetat många av mina oläkta sår (jag har haft extremt många!) och när samma situation uppstår idag så tänker jag faktiskt helt annorlunda! KANON! 99 av hundra tyckte jag hade gjort ett bra jobb! Det är ju så nära perfekt man kan komma! Att jag reagerar på ett annat sätt idag beror på att jag har läkt igen just detta öppna sår. Då kan man få hur mycket salt över sig som helst och man reagerar inte negativt. Det finns inget öppet sår kvar som kan svida av saltet längre. Sedan har jag också insett att andra personer inte medvetet går runt och skvätter salt omkring sig. Idag kan jag titta tillbaka på denna situation och förstå att den hundrade personen nog inte menade något illa när han berättade att jag kunde bättra på någon detalj. Han menade nog bara väl men min upplevelse och reaktion var att jag trodde han sade till mig att jag inte dög. Men det var faktiskt bara jag själv som hade fastnat i ett gammalt negativt tankemönster…

 

”Den som blir sårad gör sina inre sår tydliga för sig själv.” (Louise Minerva Frostegren i boken ”Förstå dina känslor”)

 

Rädslor

”Din kraft slutar där rädslan börjar.” (okänd) Rädsla är den känsla som ställer till med mest bekymmer, lidande och smärtor i våra liv. Om, eller när, en rädsla tar kraften ifrån oss innebär det ofta att man blir starkt begränsad inom dess område. En del människor väljer omedvetet att dricka, Röka, äta, droga eller jobba ihjäl sig istället för att möta och bearbeta sina egna rädslor. Tyvärr är detta en illusion eftersom deras rädslor inte skapas av omvärlden utan det är något som existerar i deras egen känslokropp och den kan man inte separera sig ifrån. Vad många istället försöker göra, precis som jag försökte med, är att inte vilja se eller känna denna ångest. Då kommer denna ångest, eller rädsla, att ligga och gro och växa sig starkare med åren. Om jag skulle räkna upp alla rädslor, stora som små, som har begränsat mitt liv skulle jag nog behöva en hel sida till den listan. Jag kan nämna min konflikträdsla som gjorde att jag inte vågade säga ifrån. Jag klarade helt enkelt inte av att säga nej till jobb, kompisar o s v för att jag då var rädd att de skulle bli irriterade och besvikna på mig. Jag instämmer helt och hållet med följande visdomsord: ”Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kommer att befria dig.” (Dan Millman i boken ”Själens trappa) Ibland säger man att just den och den saken skulle jag kunna berätta för alla utom just till den personen. Då är det just den personen som man bör berätta det för! Annars kommer man att gå runt och vara rädd för att den personen ska få reda på det vilket skapar stress, oro, spända muskler och onödigt lidande för dig själv. Rädsla (som vuxen person) är brist på tillit.

 

Läs även Rädsla, Rädslans kraft, Rädslans ursprung och Vår rädsla

 

Tvivel

Boris Aranovich menar att tvivel är rädslans syster vilket jag håller med om. Det är så många som går runt och tänker på olika beslut som de ska ta utan att veta vad de ska välja. Detta i sig skapar stress och oro genom att de så att säga ”tuggar på beslutet”. Detta tuggande förstör emaljen på tänderna och belastar käkarna. Resultatet blir att hela kroppen försätts i ett k(r)amptillstånd. I många fall vågar man inte ta ett beslut eftersom man är rädd för att välja fel, rädd för att göra någon besviken, rädd för att man senare ska ångra sitt beslut o s v. Beslutsångest kommer sig av en brist på Självtillit och självrespekt. Man kan faktiskt aldrig välja fel för om du senare inser att du inte valde rätt har du givetvis samtidigt kommit till en insikt som innebär att du har utvecklats. Du lär ju inte göra om samma misstag igen!?

 

”Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.” (okänd)

 

Läs även Djupare insikter 4 och Misstag eller misslyckande?

 

 

 

 

Själens språk

 

"Meningen med den jordiska existensen ligger inte, som vi har vant oss vid att tänka, i välstånd utan i själens utveckling.”

(Alexander Solzjenitsyn)

 

Lyssnar man inte på själen (Sanna Jaget) måste den ta till drastiska metoder för att få oss att komma till insikt. Om vi har fel attityder, negativa tankemönster eller obearbetade och undertryckta känslor (inre smärta) kommer de, förr eller senare, att ge upphov till olika symtom i den fysiska kroppen.

 

”Om man inte lyssnar på sin själ som viskar, får man snart lyssna på sin kropp som skriker.”

(Tommy Hellsten i boken ”Är det försent att förändras?”)

 

”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning utan ett korrektiv, ett verktyg, som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomens uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till sanningen och ljusets väg som vi aldrig borde ha lämnat.”

(Dr. Edward Bach)

 

Symtom eller besvär med olika kroppsdelar har betydelse för vad det är vi bör komma till insikt om. Nedanför kan du få hjälp med att förstå vad det är din själ vill säga dig.

 

Abscesser (fokalhärdar, varbölder): hämndbegär, hat

 

Acne: se Finnar

 

Alkoholism: självförnekelse, skuldkänslor, allt känns meningslöst, känner sig otillräcklig

 

Allergier: allergisk mot andras åsikter, perfektionist, självbestraffning, irritation över livet, brist på tålamod och disciplin, negativa känslor om sina medmänniskor

 

Andningsbesvär: rädsla för livet, vågar inte ta plats, känner sig kvävd av någon, pessimistisk, depression, obearbetad sorg, har ofta blivit nedtystad som barn, vill inte ta eget ansvar för livets gång, känner saknad, känner sig instängd

 

Ankel: se Vrist

 

Ansiktet: bär en mask för att dölja något, första intrycket, det vi visar utåt, rädslor och ängslan

 

Armbåge: rädd för förändring, dåligt självförtroende, upplever att man måste strida/armbåga sig fram i livet

 

Axelbesvär: axlar för stora bördor, oroar sig för andra, gör hela livet till en börda, känner sig hjälplös, skuld, tagit på sig för stort ansvar, axlar andras bekymmer, för stora krav på sig själv, för hård mot sig själv

 

Benhinna (främre skenbensmuskel): känner sig otrygg, otrygg barndom

 

Bihålor: ilska som vill ut, envishet, känslomässig irritation mot någon närstående (se även Näsa)

 

Blodtryck, högt: olösta och långvariga känslomässiga problem, ilska

 

Blodtryck, lågt: sorg, depression, brist på kärlek, gett upp livets kamp

 

Bukspottkörtel: "står för förmågan att ta för sig av livets sötma", överdrivet kontrollbehov, djup sorg, tröstbehov, otrygg, livet är inte vad det borde eller kunde varit

 

Cancer: ouppklarade konflikter, inre konflikter, bitterhet (Läs även Cancer)

 

Depression: självömkan, instängd vrede som man inte vågar möta, hopplöshet

 

Diabetes: tappat/saknar livslusten (se även Bukspottkörtel)

 

Diarré: rädsla, "skiträdd", flykt, nervositet, stark oro

 

Diskbråck: känner inte något stöd i livet, obeslutsam

 

Domningar: vill inte kännas vid något, gör motstånd

 

Dålig andedräkt: sprider lögner och elakt förtal, självhat, besvikelse, negativ attityd, förvrängd attityd

 

Eksem: känslomässiga utbrott (se även Hudbesvär)

 

Feber: brinner upp av ilska, intellektuell överansträngning

 

Finnar: accepterar inte sig själv som man är, tycker inte om sig själv

 

Fotled: se Vrist

 

Förkylning: känslomässig eller mental överansträngning, stress, känner sig pressad, kan inte slappna av, sorg

 

Förstoppning: vägrar släppa taget om det förflutna, girighet, ilska, motstånd mot livets utmaningar och förändringar, "skitförbannad", vill inte överge gamla åsikter

 

Fötter: oförmåga att röra sig fritt, rädsla för framsteg, lever inte i nuet, rädsla för att kliva fram och ta plats

(se även Kalla fötter)

 

Gallbesvär: bitterhet, spyr galla på allt och alla, fördömande attityd, hat

 

Gaser i magen: besvikelse

 

Halsbesvär: nedsvald ilska, rädsla för att tala sin sanning, samvetskval, upplever att friheten är strypt, frustration, trycker ner outtalade känslor, falskhet, konflikträdsla, för ivrig, dålig livskvalitet, envis, undertrycker sin sanning

 

Handled: se Händer/Handleder eller Kalla händer

 

Hemorrojder: känner sig överhopad av arbete, tidsbrist, ilska från det förflutna som blossar upp

 

Hjärtbesvär: hjärtlösa handlingar, brist på medkänsla, brustet hjärta, hat, rädsla, stängt hjärta p g a rädsla att bli sårad, oförmåga att förlåta, stängt hjärta p g a tidigare besvikelser, hjärtesorg, oförmåga att ta emot komplimanger och kärlek, självförnekelse

 

Hosta: känner sig inte hörd och uppmärksammad, vågar inte säga sin mening, undertryckta känslor kommer upp

 

Hudbesvär: brist på självkänsla, känner sig otrygg, undertryckt depression, gamla undanstoppade känslor som ger sig till känna, vill ha uppmärksamhet, accepterar inte sig själv, perfektionist, ängslan (Läs även här)

 

Huvudvärk: för hård mot sig själv, bitterhet, tagit på sig för stort ansvar, mentalt motstånd mot livets förändringar, osäkerhet, mental trötthet, envishet, stress, ilska

 

Håravfall: stress, förtvivlan, ger bort sin kraft, grubblar för mycket

 

Händer/Handleder: rädsla för att utföra saker, vågar (rädd) inte ta för sig, tvivlar på sig själv, undertryckt kreativitet, rädsla för livets utmaningar, känner sig/är handlingsförlamad  (se även Kalla händer)

 

Höftbesvär: motstånd mot förändring, rädsla för att gå vidare framåt i livet, kan ej fatta beslut, otålig, hyckleri, känner sig hindrad eller styrd av förälder/föräldrar,mörk eller meningslös framtid

 

Högt blodtryck: se Blodtryck, högt

 

Högt kolesterolvärde: stress, ilska, bitterhet, förnekelse

 

Hörselbesvär: se Öronbesvär

 

Immunförsvar: känner sig hotad, stress

 

Impotens: känner sig oduglig, skuld och skamkänslor

 

Infektioner: irritation, ilska, ser allt i rött

 

Inflammation: irritation, ilska, "något i sitt liv är inflammerat"

 

Influensa: påverkas av massnegativism och statistik, rädsla, övertro på statistik

 

Inkontinens: obearbetade känslor som svämmar över, kan inte längre kontrollera gamla undertryckta känslor

 

Ischias: se Höftbesvär

 

Kalla fötter: rädsla, ojordad

 

Kalla händer: rädsla, rädsla för livet, otrygghet

 

Klimakteriebesvär: känner sig oduglig, självförnekelse, verkligheten börjar komma ikapp, rädsla för att åldras

 

Klåda: något man inte vill kännas vid

 

Knä: knäböjer för egot, för stor stolthet, knäsvag av skräck/rädsla, dåligt självförtroende, står inför val och vågar/vill inte ta nästa steg, vägrar ge efter, envishet

vänster knä– obearbetade känslor gentemot moder

höger knä– obearbetade känslor gentemot fader

 

Kolesterol: se Högt kolesterolvärde

 

Kramp: vågar/kan inte släppa taget om något – man håller kvar det

 

Kronisk sjukdom: vägrar ändra sig, otrygghet, rädsla för framtiden, ”tyck synd om mig – mentalitet”, vill ha uppmärksamhet och kärlek, ”bry dig om mig, ta hand om mig, låt mig slippa ta ansvar – mentalitet”, obearbetade trauman och känslor från det förflutna (inre smärta)

 

Käkbesvär: överdrivet kontrollbehov, kampattityd, biter ihop av ilska (se även Tänder)

 

Körtelfeber: känner sig inte älskad och uppskattad

 

Leder: oflexibel, motstånd mot livets förändringar, förvirrad – vet inte vart man ska vända eller vrida sig

 

Lever: motstånd mot förändringar, förträngd ilska, svartsjuka, avundsjuka, ”hetlevrad”, ångest, arrogans

 

Liktornar: håller envist kvar vid det förgångnas smärtor och oförrätter

 

Ljumskar: rädsla för intimitet, rädsla att öppna sig känslomässigt för någon annan

 

Lungor: se Andningsbesvär

 

Lymfsystemet: ilska

 

Lågt blodtryck: se Blodtryck, lågt

 

Lår: ilska, ursinne, besvikelse, rädsla att stå på egna ben, tonårsperioden

 

Ländrygg: ekonomisk oro, sårbarhet, otrygghet, upplever för mycket krav, ansvar och "måsten"

 

Magbesvär: bekymrar sig för det mesta, känner sig uppäten inifrån, intolerans, ängslan, fruktan, försöker vara alla till lags, stress, oro, osmälta känslor och attityder

 

Menstruationsbesvär: undertryckt kvinnlighet, skuld, ilska och vrede, avundsjuka, svartsjuka

 

Migrän: se Huvudvärk

 

Missbruk: hatar sig själv, oförmåga att hantera starka känslor, otrygghet, osäkerhet, kan aldrig slappna av (se även Alkoholism, Rökning och Övervikt – läs även Missbruk)

 

Mjältbesvär: högmod, oförmåga att ta emot

(särskilt njutning)

 

Munbesvär: stängt sinne, vägrar ta in nya idéer

 

Nackbesvär: vägrar se något från annat perspektiv, orubblig, envis, tjurskallig, irritation mot någon närstående, vill inte se bakåt (flykt från det förflutna)

 

Nervositet: rädsla, ångest, brist på förtroende, oförlöst sorg, kommunikationsblockering mellan kropp och själ

 

Njurar: rädslor, stress

 

Näsa: känslig för andras åsikter, instängd gråt, oärlig, ser eller känner inte sitt egenvärde

 

Reumatism: bitterhet, känner sig inte älskad, klarar inte kritik, offerkänsla, oförmåga att ta emot hjälp/kärlek (se även Leder)

 

Revben: "står för rustning/skydd", försöker skydda sig mot något, instängda/tillbakahållna känslor

 

Ryggbesvär: svårt för förändringar, vågar inte stå upp för sina åsikter, "ryggar tillbaka", försöker dölja hemligheter bakom ryggen, konflikträdsla, brist på självförtroende

 

Rökning: skapar en ”rökridå” för att dölja känslorna både för sig själv och andra, undertrycker sina känslor (Läs även Rökning)

 

Skelett: känner inget stöd i livet, bär på för tunga bördor

 

Skinkor: skuld och skamkänslor, ogillar sig själv

 

Skulderblad: skuld

 

Sköldkörtel: "den emotionella körteln"

 

Smärtor (svåra, oförklarliga, kroniska m m.): skuld, dålig kontakt med sina känslor, straffar sig själv, rädd för det som finns bakom smärtan – orsaken till smärtan

 

Svettningar (onormalt mycket): nervositet, rädsla (se även Nervositet)

 

Sömnproblem: ångest, uttråkad, skuld, rädslor, rastlös, oro

 

Tjocktarm: för hårda krav från föräldrar, osäkerhet, behov av tillgivenhet, ilska, accepterar inte oliktänkande, avundsjuka, för många misslyckanden, sorg (se även Förstoppning)

 

Trötthet: förnekar sina innersta behov och känslor, tar inte sig själv och sina egna behov på allvar, självförnekelse

 

Tunntarm: sorg, oro, stress, besvikelse, oförmåga att ta emot komplimanger och kärlek

 

Tänder: stress, bitterhet, hämndbegär, kan inte ta beslut – tuggar på beslutet, ansträngt och tillgjort leende – saknar äkta glädje, dålig självkänsla (se även Käkbesvär)

 

Underarm: vägrar släppa taget om det förflutna, vågar inte ta för sig i livet, undertryckt kreativitet

 

Underben: vill inte stanna upp och reda upp livet, flyr (springer) från sig själv (och sitt egna ansvar), obearbetade känslor och/eller rädslor från barndomen, otrygghet

 

Urinblåsa: oro, bekymmer, otrygghet

 

Urinvägar: (se Urinblåsa)

 

Utmattning: (se Trötthet)

 

Vader: rädsla, tidig barndom

 

Vrist: hjälplöshet, sitter fast och kan inte ta sig framåt

, saknar stöd och stöttning i livet

 

Yrsel: lever inte i nuet, obearbetad psykisk chock, lär sig inte av tidigare misstag, trasslar in sig i negativa tankemönster, grubblar ständigt, flykt, förvirrad, vågar inte ge uttryck för kärleken, vill inte se olösta problem

 

Åderförkalkning: trångsynthet, känner sig trängd

 

Ångest: rädslor, själslig nöd, undertryckta och obearbetade känslor som kroppen inte längre klarar av att gömma undan och behöver ventilera ut (se även Nervositet)

 

Ögonbesvär: vägrar att se sanningen i vitögat, otålig, gillar inte det man ser, intolerant attityd, ilska (ser rött), rädsla för framtiden, retar upp sig på andra, fanatisk, vägrar se sina egna fel och brister, ”blir blind av hat”

 

Ögontorrhet: vägrar att gråta, vägrar att förlåta, elakhet

 

Öronbesvär: kräver absolut lydnad av andra, envishet, vägrar eller vill inte lyssna, något man inte vill höra, försöker isolera/skydda sig, vägrar lyssna på sin inre röst

 

Övervikt: behov av skydd, bygger skyddsmur, otrygg, besvikelse, tröstbehov, straffar sig själv, överkänslig, gömmer sin kraft, rastlöshet, rädsla för närhet/kärlek

 

Läs även Känslor i kroppen och Psykosomatiska sjukdomar

 

"Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår."

(okänd)

 

Litteraturfördjupning:

BENGT STERN – Att må dåligt är en bra början

BENNO SVENSSON – Esoterisk läkekonst (sida 62-69)

BORIS ARANOVICH – Bli herre över din hälsa

BRANDON BAYS – Resan

CAROLINE MYSS – Helandets kraft

ELAINE MAYLAND – Rosenmetoden

GUY CORNEAU – Kroppen och själen i balans

KEN DYCHTWALD – Bodymind

LOUISE MINERVA FROSTEGREN – Förstå dina känslor

LOUISE L. HAY – Du kan hela ditt liv

LISE BOURBEAU – Kroppen talar till dig

RYKE GEERD HAMER – The new medicine

THÉRÈSE BERTHERAT – Kroppen har sina skäl

 

 

 

 

Obearbetade känslor

 

Om man inte ger uttryck för sina känslor kommer de att undertryckas på olika ställen i kroppen. Om de får vara kvar en längre tid kommer de att ge upphov till blockeringar i kroppens energicirkulation. Detta skapar olika symtom på de drabbade kroppsdelarna enligt beskrivningen på Själens språk. På bilden nere till höger kan du se de vanligaste blockeringarna som jag brukar finna hos många människor. Denna bild och de förklaringar som ges i ”själens språk” är de vanligaste platserna i kroppen som vissa specifika känslor och inre smärtor brukar skapa bekymmer på. Men det förekommer givetvis ibland individuella undantag! Ilska kan t ex komma fram som en ond stortå då man känt sig illa behandlad och ”trampad på”.

 

Förklaringar till bilden:

 

1. Irritation/ilska mot någon närstående

Påverkar: hjärna, panna, bihålor.

Symtom: huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, nästäppa, hösnuva.

 

2. Nedsvald ilska, rädsla att tala sin sanning, tillbakahållen sorg

P: hals, halsmandlar, käkleder, sköldkörtel.

S: stamning, hals och nackbesvär, tandskador, störd ämnesomsättning, spänningshuvudvärk.

 

3. Sorg

P: hjärta, lungor, bröstrygg.

S: hjärtbesvär, astma, andningsbesvär, hopsjunken bröstrygg, framskjutna axlar.

 

4. Oro för framtiden

P: hela höger arm och i vissa fall även axel och hand, sympatiska nervsystemet.

S: smärtor, domningar, cirkulationsbesvär, stelhet, skapar stress, tidsbrist och måsten.

 

5. Obearbetade händelser från det förflutna

P: hela vänster arm och i vissa fall även axel och hand, hjärta.

S: smärtor, domningar, cirkulationsbesvär, stelhet, blockerar livskraften till Sanna Jaget.

 

6. Ilska

P: lever.

S: funktionsstörningar i levern med belastning på hela kroppen som följd, t ex orent blod.

 

7. Bitterhet

P: gallblåsa.

S: gallproblem medför störningar på lever, tarmfunktion och matsmältning.

 

8. Rädslor

P: njurar och binjurar.

S: hela kroppen blir trött och utmattad då urkraften från njurarna blockeras.

 

9. Sorg, besvikelser och misslyckanden

P: tarmar, magmuskulatur.

S: störd matsmältning, tarmsjukdomar, förstoppning.

 

10. Obearbetade känslor mot föräldrar (ofta undertryckta skuldkänslor och/eller sårbarhet)

P: könsorgan, urinvägar, höfter, ländrygg.

S: impotens, slidkramp, ischias, smärtor, stelhet i höfter och bäcken.

 

11. Knäböjer för egot, står inte upp för sina egna behov

P: knä.

S: knäsvaghet, snedbelastningar på ryggen, hindrar det Sanna Jaget att komma fram, dåligt självförtroende.

 

12. Lever inte i nuet

P: fötter, vrister, hela kroppen via meridianerna, immunförsvar, kroppens värmereglering.

S: mental stress, koncentrationssvårigheter, kalla fötter, cirkulationsbesvär i kroppen, sitter fast i det förflutna, förkylning, vågar/vill inte ta nästa steg in i framtiden.

 

Läs även Djupare insikter 4, Djupare insikter 5 och Känslor i kroppen

 

 

 

 

Förlåtelsens frigörande kraft!

 

För att frigöra sig från gamla destruktiva och Obearbetade känslor (inre smärta) krävs det främst 3 saker:

 

1. Komma till insikt

Först gäller det att bli mera Självmedveten för att få reda på om man har obearbetade Tankar, attityder och känslor vilket nästan alla har! Detta kan du komma till insikt med genom att studera de föregående texterna.

 

2. Acceptera

Sedan får man börja acceptera att det verkligen har hänt, eller pågår, en oförrätt eller ett eget misslyckande osv. Att verkligen acceptera denna händelse betyder inte att man vill eller ska välkomna liknande händelser igen. Man får försöka att verkligen sätta sig in i hur man innerst inne känner. Sedan bör man ge uttryck för detta till den andre parten.

 

3. Förlåta och gå vidare

Att förlåta någon, eller något, är inte detsamma som att säga att händelsen är berättigad! Istället betyder det att man från sitt hjärta förlåter det och släpper taget för att gå vidare. Just denna punkten kan man ALDRIG få till genom att försöka använda sig av intellektet då det oftast är sammanbundet med egot! Man får använda samma teknik, eller rättare sagt känsla, som när man säger till någon att man älskar honom/henne. Det finns säkert 100 olika sätt att säga att man älskar någon men det finns bara ett äkta sätt att säga det – från hjärtat. Glöm inte att förlåta dig själv också! Vi är alltför ofta för hårda mot oss själva.

 

Det gäller att inte forcera sina egna känslor! Förlåtelsen kommer ofta ”av sig själv” när man blivit medveten om sina egna känslor och fått ge uttryck för dem. Rikta alltså fokus på dina känslor istället för tankarna då intellektet inte har förmågan att förstå känslor! Alexis Carrel beskrev detta på ett bra sätt i boken "Den okända människan": ”Intelligensen är nästan utan nytta för dem som icke äga något mer. Den rent intellektuella människan är en ofullständig varelse. Hon är olycklig för hon kan inte leva sig in i den värld hon så väl begriper. Förmågan att förstå relationerna mellan olika fenomen förblir steril om den icke kan förenas med andra aktiviteter, sådana som moralisk känsla, empati, ett rikt känsloliv, viljekraft, omdöme, fantasi och kroppslig styrka.” Låt därför inte intellektet (och egot) styra dig!

 

Följande berättelse är mycket talande: ”Det var 2 munkar, en äldre och en yngre, som var ute på en helig pilgrimsvandring. De stod under trohetslöfte och fick inte umgås med någon utomstående under denna vandring. När de hade vandrat ett tag så kom de fram till en flod där det satt en kvinna. Hon gick fram till dem och frågade om de inte kunde hjälpa henne över floden då hon inte kunde simma. Den äldre munken svarade att de var på en helig vandring och inte fick umgås med andra. Men hon stod på sig och till slut så gick den yngre munken med på att hjälpa henne. Han satte sedan ner henne på strandkanten på andra sidan floden. Munkarna fortsatte sedan på deras vandring. När de hade gått ytterligare ett bra stycke så sade den äldre munken irriterat: -Jag kan inte förstå hur du kunde bryta vårat heliga trohetslöfte med kvinnan! Då svarade den yngre munken: -Jag satte ner kvinnan på strandkanten för flera timmar sedan men du verkar fortfarande gå runt och bära på henne.” (okänd)

 

Eckhart Tolle har behandlat detta svåra ämne i sin bok ”Lev livet fullt ut!”. Han menar att om vi kan börja leva mer i nuet så kommer egot och de obearbetade känslorna att börja släppa greppet om oss. Han skriver: ”Uppmärksamhet är nyckeln till förändring – och full uppmärksamhet innebär också accepterande. Uppmärksamheten är som en ljusstråle – medvetandets fokuserade kraft som förvandlar allting till sig självt.”

 

Han skriver vidare: ”I en väl fungerande organism har en känsla en mycket kort livslängd. Den är som en flyktig krusning eller våg på ytan av ditt Varande. Men när du inte är i kroppen kan en känsla överleva i ditt inre i dagar och veckor eller förena sig med andra känslor med en liknande frekvens som har smält samman och blivit till smärtkroppen, en parasit som kan leva i dig i åratal, livnära sig på din energi, leda till fysisk sjukdom och göra livet till en plåga.”

 

Han ger sedan ett verktyg, eller ett sätt, att jobba med genom dessa ord: ”Rikta alltså uppmärksamheten på att känna känslan, och undersök om du i dina tankar håller fast vid ett mönster som klander, självömkan eller bitterhet som förstärker känslan. Om så är fallet betyder det att du inte har förlåtit. Denna avsaknad av förlåtelse kan gälla dig själv eller en annan person, men den kan lika gärna gälla en situation eller omständighet – i det förflutna, nuet eller framtiden – som du i dina tankar vägrar att acceptera. Ja, en sådan avsaknad av förlåtelse kan även gälla framtiden eftersom intellektet vägrar att acceptera ovisshet, det vill säga att framtiden ligger utanför dess kontroll. Förlåtelse är att släppa ditt missnöje och därmed släppa din sorg. Det sker naturligt när du inser att ditt missnöje inte tjänar något syfte förutom att stärka en falsk självbild. Förlåtelse är att inte göra något motstånd mot livet – att låta livet leva genom dig. Alternativen är smärta och lidande, hämmad livsenergi och i många fall fysisk sjukdom. I samma ögonblick som du verkligen förlåter har du återtagit din kraft från intellektet och egot. Att inte förlåta är intellektets natur, på samma sätt som det falska jaget, egot, inte kan överleva utan kamp och konflikt. Intellektet kan inte förlåta. Det är bara du som kan det.”

 

”Den som inte är beredd att förlåta andra förstör den bro han en gång själv måste gå över.” (okänd)

 

”Om du tar ett steg mot förlåtelsen så kommer förlåtelsen att ta tusen steg mot dig.” (okänd)

 

För att få bättre förståelse för den ofta missförstådda Förlåtelseprocessen rekommenderar jag dig varmt att läsa här.

 

 

 

 

Öppna ditt hjärta

 

Detta är det viktigaste budskapet jag har att dela med mig! Ett starkt och öppet hjärta är grunden för helande, läkning och livskraft. Hjärtat är själens boning och undertrycker man dess behov, utveckling och frihet leder det ofrånkomligt till lidanden, brist på livsglädje och sjukdom.

 

Har kärleken ett pris?

Förut önskade jag bli ihop med en tjej för att HON skulle ge mig kärlek. HON skulle ge mig glädje och lycka! HON skulle ge mitt liv en mening. Jag köpte fina presenter för att HON skulle tycka mer om mig. Jag försökte vara på det sätt som jag trodde att HON ville jag skulle vara. Efter ett tag när dessa känslor (illusioner!) inte längre fanns kvar ansåg jag att denna tjej tydligen inte var den rätta. HON kunde ju inte göra mig lycklig! Och HON kunde inte ge mig den kärlek som jag så gärna ville ha. Till slut började jag undra om det verkligen fanns NÅGON som kunde ge mig det? Det enda som återstod efter relationen var tomhet, hjärtesorg och besvikelse. Jag började förstå att detta sätt att söka efter kärlek kanske inte är så ”äkta”. Att försöka ”köpa” till sig kärlek på det viset skapar bara i slutändan konflikter med sig själv och sin partner. Det är också ett STORT ansvar (och omöjligt att uppfylla!) att lägga över på någon annan. Det är en mycket kravfylld form av kärlek vilken bara är av negativ karaktär för alla inblandade. Tyvärr verkar detta beteende vara vanligt hos många par. Anledningen till detta beror i många fall på Obearbetade känslor (inre smärta från barndomen). I mitt fall fanns känslan av att inte duga och ett stort tröstbehov. Styrd av rädslor sökte jag även någon slags trygghet. Och framförallt älskade jag inte mig själv! Och HUR skulle jag kunna hitta det jag sökte när jag inte visste vad det egentligen är? Jag visste egentligen inte vad det var jag sökte! Det enda som drev mig var att hela tiden försöka fly bort från ensamhet. Om man fastnar i detta beteende kan jag lova att kärleken har ett beskt pris! Priset är ett hjärta som blir ännu mer sårbart, besviket och sorgefyllt. Hjärtat kommer att ”stelna” och kallna mer och mer och stänga sig.

 

”Jag älskar dig inte för att du är vacker utan jag tycker du är vacker för att jag älskar dig.” (okänd)

 

Läs även Kärlekens konst

 

Det sårade hjärtat

En anledning till att många människor inte vill kännas vid sitt hjärta beror på att man har obearbetade hjärtesorger, besvikelser, känslor av att inte duga o s v. Dessa lägger sig som en ”kapsel” runt hjärtat. När man försöker se in i, eller känna, sitt hjärta är det dessa obehagliga känslor man först brukar möta. Detta kan göra att man förlorar kontakten med sin själ som är det Sanna Jaget. Det Sanna Jaget är vårt rätta jag som inte dömer någon, inte ljuger, inte förnekar sanningen o s v. Det Sanna Jaget äger förmågan till villkorslös kärlek, medkänsla och sunt förnuft vilket är vårt naturliga tillstånd. Colin P. Sisson skriver i boken ”Konsten att integrera sin andning” följande: ”Finns vi här bara för att överleva, samla på oss några få ägodelar, låta oss underhållas, tjäna pengar, städa vårt hem och alla andra mödosamma ”måsten” som ett så kallat ”normalt” medelmåttigt liv innebär? Eller är vi kanske här för att upptäcka vilka vi är, vad vi är och varför vi är här? Kanske ska vi upptäcka att vi är eller kan bli kärleksfulla, glada och fria varelser? Kärlek, lycka och frihet är vårt naturliga tillstånd.”

 

För att återfå kontakten med sitt Sanna Jag måste man ta sig igenom sorg, hat, vrede, rädsla, bitterhet och besvikelse. En väg till att frigöra sig från dessa destruktiva känslor är genom att inte längre identifiera sig med dem genom att bearbeta det förflutna. Förlåt det eller de som ska förlåtas! Gråt de tårar som ska gråtas! Ge utlopp för vreden på ett konstruktivt sätt (utan att skada någon annan givetvis!).

 

Gå ut i skogen!

Gå ut mera i Naturen och gå ut ensam för att försöka känna vad som sker i din kropp! Hjärtchakrat öppnas av sig självt ute i naturen. Kropp och själ vill inte lida! Det är först när vi ska försöka börja tänka logiskt med hjärnan som det blir bekymmer. Känslor är inte logiska sett ur intellektuellt perspektiv. För att börja få balans och harmoni i sitt hjärta får man försöka hitta något sätt att först tömma ur sig de obearbetade känslorna som blockerar hjärtat. När det är gjort är vägen ”öppen” in till hjärtat och då kan vi börja ta del av den högsta formen av kärlek – den villkorslösa. Om vi ser följande citat av Dr Karl Menninger som den villkorslösa kärleken förstår man dess kraft: ”Kärlek botar människor, både de som tar emot den och de som ger den.”

 

Vi är alla olika och därför finns det självklart olika sätt att öppna sitt hjärta på. Det är bara du själv som kan finna ditt sätt! Gör inte misstaget att bara försöka leta UTÅT efter kärleken. Den högsta och finaste formen av kärlek har vi redan med oss inuti våra hjärtan! Sök inåt. Det var det som hände med mig när jag började gå ut i skogen allt oftare. Jag kunde slappna av och när egot faller, om så bara för en liten stund, kommer det Sanna Jaget fram. Det är egot som håller kvar vid alla obearbetade känslor då det livnär sig genom dessa. Jag ser det väldigt klart och tydligt hos andra när jag går med dem ut i skog och mark. Egot tappar kraft och man kan se det vackra Sanna Jaget träda fram hos personen. Jag började vandra allt oftare i skogen vilket gjorde att jag fann denna känslan av kärlek inom mig själv. Ju mer jag praktiserade detta desto mer klarade kroppen att ta med sig detta tillstånd i mitt Vardagsliv. Man kan lära sig att när som helst ”tona in” kroppen på denna fina känsla även om man är helt omgiven av betong och stress.

 

När man väcker och öppnar sitt hjärta och börjar ta in villkorslös kärlek och livskraft kan man uppleva en kraftig ömhet och smärta över hela bröstkorgen men samtidigt känner man ofta en enorm lycka. Smärtorna kan lätt förklaras med en liknelse: när man har varit ute och blivit riktigt kall om fötterna så att man har tappat känseln i dom gör det ganska ont när cirkulationen kommer igång igen då Fötterna ”vaknar till liv” igen. Det smärtar och bränner en hel del. Samma upplevelse sker när hjärtat vaknar.

 

Kroppens språk

Ett kallt och stängt hjärta leder till en kall och känslomässigt avstängd kropp samtidigt som man förlorar kontakten med sitt Sanna Jag (själen). De som kan känna, se eller mäta hur olika energier strömmar in i, och ut från kroppen, har troligen också en bättre förståelse för vårt kroppsspråk. Vi tar in både livskraft (även kallat qi/ki eller prana) och villkorslös kärlek genom vår vänstra hand/arm och vänster fot/ben (tvärtom för vänsterhänta!). Börja med att lägga märke till hur olika personers kroppsspråk fungerar i olika situationer så vet man om (eller när) de har ett öppet hjärta eller inte. Givetvis är det viktigast att du börjar titta på ditt eget kroppsspråk! De allra flesta människorna korsar sina armar när de befinner sig nära någon annan när de t ex pratar. Och de korsar sina armar och/eller ben när de sitter i en grupp t ex vid ett möte eller vid fikabordet. Detta beteende stänger av den inåtgående energin och man kan inte ta in kärlek, energi, kraft eller näring till sitt hjärta i tillräcklig mängd. Det som gör att vi klarar av det är att vi tar in villkorslös kärlek på flera ställen i kroppen bl a genom kronchakrat och bröstryggskota 5 (TH5). Men det är hjärtchakrat som styr balansen och jämvikten i kroppen och detta sätts helt ur funktion om det uppstår brist på näring och energi till hjärtat. Om personer som stänger kropp och hjärta på detta sätt började försöka att ”öppna sig” kommer de troligen att bli nervösa och oroliga. Det beror då på att när man öppnar sin dörr kommer det in allt möjligt. De känner då dels av sina egna Obearbetade känslor som finns runt hjärtat och de attraherar självklart också andra personers sorger, oro, stress, besvikelser, ilska o s v. Men precis som med din ytterdörr hemma i ditt hus är det upp till dig själv att avgöra vad du vill släppa in genom din dörr! Det krävs bara lite vilja och träning. Om man ständigt har ett stängt hjärta slipper man ta del av alla dessa obehagliga känslor MEN man stänger då samtidigt dörren för den villkorslösa kärleken, livskraften, ljuset, skönheten och näringen vilket på sikt får det känslomässiga och andliga hjärtat att ”slockna” och tyna bort!

 

Barn och djur har öppna hjärtan

Med några få undantag har våra barn och även djuren bättre kontakt med sina hjärtan. Ibland kan vi vuxna tycka att det är riktigt pinsamt när barnen säger något oförberett. Men de talar ofta direkt från sitt hjärta och menar inget illa, det är bara vi vuxna som har lärt oss att ”lägga band” på våra känslor och hjärtan och anser att man ska bete sig på ett visst sätt. Barn bara är. ”Våra barn kan lära oss att älska mer än vi någonsin kan lära dem.” (okänd) Våra kära husdjur har också förmågan att nå in i våra hjärtan. Ibland sörjer man starkare och mer när ett djur har dött än en person. Detta tror jag beror på att man har haft ett kärleksfullt och villkorslöst förhållande till djuret! När det gäller vissa personer har vi blandade känslor gentemot dem. Visst har vi säkerligen känt villkorslös kärlek mot andra människor men samtidigt kan man även känna ilska, avundsjuka, besvikelse o s v för samma person. Som du förstår av ovanstående och det jag skrivit om Naturen har vi alla ibland vår dörr in till hjärtat öppet på ”glänt” vilket givetvis är nödvändigt för att vi ska må bra. Det kanske inte är möjligt för alla att jämnt och ständigt gå omkring med ett vidöppet hjärta men vi bör ”väcka” det genom att ibland öppna upp HELA dörren för att ge näring till, och få kontakt med, vårt Sanna Jag.

 

Börja i trygghet

När du kommit till insikt med om du har en ärlig kontakt med ditt hjärta eller ej står du inför nästa steg i din utveckling. Har du inte öppnat ditt hjärta är det dags att börja jobba med det. Har du ett öppet hjärta kan man alltid försöka förbättra sin kontakt med det. Men jag vill nu ge råd till de som har ett ”sovande” hjärta. Om du har kommit till kännedom med att du behöver öppna upp ditt hjärta är det bäst att göra det på platser och i situationer där du känner dig tillfreds och trygg. För mig var skogen den rätta platsen och jag ville då vara ensam med mina kära Träd. Musik har hjälpt mig oerhört mycket, kontakten med kärleksfulla djur och givetvis människor man älskar och bryr sig om är till hjälp för oss. Att läsa rätt bok vid rätt tillfälle kan också starta en livsomvandlande process. Men du måste givetvis vara öppen för det annars kan det inte rota sig i dig. Fokusera enbart på villkorslös kärlek och övertyga dig själv att du tar in det i ditt hjärta. Be inte bara om kärlek för då kan det bli fel eftersom det är stor skillnad mellan olika varianter av kärlek. I mitt fall så trodde jag att kärlek innebar något helt annat vilket blockerade mig från att uppleva den äkta och villkorslösa formen av den. Om jag då bad om kärlek fick jag bara passion, hjärtesorger och olycklig kärlek p g a att jag var vilsen och förvirrad. Detta kom sig i sin tur givetvis av att jag hade tappat kontakten med mitt hjärta (själen). Men som så ofta när det gäller att söka efter något var det först när jag slutade söka efter vad jag trodde var äkta kärlek som det började ske underverk. ”Förväntningar leder till ansträngningar, ansträngningar till kämpande, och kämpande leder till smärta.” (Michael Freedman) När jag släppte taget och bara lät det ske som skulle ske betydde det att jag var redo. Äkta villkorslös kärlek är inget man behöver kämpa för eller jaga efter för att finna! Tror man det så fastnar man lätt i en illusion och, som jag redan beskrivit, då har kärleken ett beskt pris. Genom att vara i Naturen, lyssna på hjärtstärkande musik, sluta slåss mot omgivningen och börja leva i nuet ser kroppen sin chans att släppa fram själen. Detta sker genom att vara avslappnad istället för spänd, stressad och styrd av ego och kontrollbehov. Man ger då både kropp och själ en ärlig chans att komma till tals. Då har man också funnit vägen till helande och läkning. Ju längre man vandrar på denna gyllene väg desto lättare är det att finna livsglädje, kraft, medkänsla och förmågan att Förlåta.

 

När man öppnar sitt hjärta och fyller det med äkta villkorslös kärlek och ljus kan det hända att vissa människor drar sig undan. Ju starkare ljuset skiner desto tydligare ser man också alla skuggor. Vissa människor är kanske inte redo eller villiga att se sina egna skuggor vilket man ska respektera. Idag ser jag oftast det Sanna Jaget och känner villkorslös kärlek för personer som jag förut tyckte riktigt illa om. Detta kan man bara uppnå genom förlåtelse och ett öppet hjärta. Och jag mår helt klart mycket bättre av att tycka om mina medmänniskor än att tycka illa om dom!

 

(OBS! Sedan jag skrev denna text 2001 om "villkorslös kärlek" har jag genom egna erfarenheter, främst i "Inre Barnet-processen" där jag bearbetat mycket av min barndom (se Stulen barndom), kommit fram till att det är alldeles för idealistiskt. Läs mer om det här.)

 

Läs även om Konsten att älska

 

 

 

 

Självmedveten

 

En tråkig och ibland ganska allvarlig Sanning är att vi är alldeles för omedvetna. Vi tror bara på det vi kan se eller känna på, den fysiska världen. Och vi försöker att tolka och förstå denna genom att använda vårt intellekt. Detta förfarande undertrycker våra känslor och skapar en  kraftig obalans i energikropparna. Då vi inte vill kännas vid våra känslor kommer även vår fysiska kropp att bli lidande. Då den största energiansamlingen hamnar uppe i huvudet kan följderna ibland bli katastrofala. Här gäller det istället att försöka bli mera självmedveten och kroppsmedveten då själen kommunicerar med oss genom det undermedvetna för att sedan uttryckas i den fysiska och/eller den känslomässiga kroppen.

 

Utvecklar du en roll?

Då vi ofta har en dålig kontakt med vårt Sanna Jag och känslorna förlitar vi oss alldeles för mycket på intelligensen. Men Carl Sagan sa något mycket förnuftigt om detta: ”Intellektuell förmåga ger inte individen någon garanti mot att ha fullständigt fel”. Vi försöker anpassa oss efter vad vi tror att andra har för uppfattning om oss själva. Vi vågar inte alltid följa våra önskningar då vi är rädda för vad andra ska säga och tycka. Ofta utvecklar vi olika ”roller” som vi spelar. Ibland byter vi rollerna efter olika situationer och sammanhang. Jag själv har spelat de flesta olika rollerna jag känner till. Jag har spelat ”pajasen” som alla tycker är rolig att ha med på fester. Jag har spelat ”stackars mig” när jag var väldigt sjuk. Jag har spelat en superduktig arbetsmyra på min arbetsplats. Allt detta gjorde jag för att få uppmärksamhet och bekräftelse på ett eller annat sätt. Ibland spelar man också en roll för att undvika att ta ansvar eller att kännas vid något man inte vill se eller veta av. Detta finns beskrivet i olika böcker och det hålls föredrag om ämnet. De har alla sina egna namn på de olika rollerna men budskapet är alltid detsamma. När man utvecklar en roll gör man det på bekostnad av sin egna utveckling! Den egna själsliga utvecklingen avstannar helt och hållet! I mitt fall påskyndade detta beteende min försämrade hälsa då jag undertryckte min själs utveckling och behov. Genom att utveckla en roll ger man sin kraft och näring till sitt lägre jag (egot) istället för att ge det till sitt Sanna Jag (själen). Idag försöker jag att lyssna på min själ och vara ärlig mot mig själv och mina medmänniskor istället för att vara en ”falsk skådespelare” med ett stort ego!

 

Att öka sin självmedvetenhet

För att bli mer självmedveten får man börja lyssna på sin kropp och själ. Det finns många olika tekniker och sätt att genomföra detta. Men ofta kan en svår sjukdom faktiskt skapa detta genom att man blir tvingad till det. När jag själv hade ”övervunnit” min svåra sjukdom genom att rensa den fysiska kroppen från alla mina tandproblem, rensade och stärkte min Tjocktarm och Lever, åt rätt kost o s v och jag inte längre hade några fysiska besvär blev allt plötsligt kristallklart för mig! Jag insåg att jag bar på en stor ”ryggsäck” med obearbetade tankar, känslor, attityder och händelser – främst från min barndom. Och jag förstod att om jag inte tog tag i detta på något sätt så skulle jag insjukna igen om ett par år…

 

När man renat den fysiska kroppen från allt skräp ser man också in i nästa lager – den känslomässiga kroppen. Tänk dig att du har en hink med riktigt smutsigt och grumligt vatten. När du har renat vattnet ser du också vad som ligger på botten i hinken. Men visst finns det människor som har tagit sig hela vägen hit utan att för den skull vilja titta ner i hinken. Det krävs ett stort Mod, vilja och målmedvetenhet att gå hela vägen! Det är givetvis upp till var och en hur långt man vill utveckla sig. Jag har även hört vissa säga att det inte finns någon anledning att ”älta” sin barndom igen eftersom det som hänt har redan hänt och inte går att ändra på. Det tråkiga är att de nog inte inser hur mycket detta påverkar och styr deras liv idag. Jag ville först inte inse detta men idag förstår jag verkligen hur mitt förflutna har styrt och begränsat mitt liv. Man behöver inte ”älta” någonting, det man bör göra är att frigöra sig ifrån det så att man får tillbaka sin kraft och livsglädje. Min erfarenhet är att de flesta besvär, smärtor och symtom vi drabbas av kommer sig av Obearbetade känslor och en undertryckt själ. Men då det inte är lätt att förstå eller se detta samband bör man kanske börja med att sköta om, och ”rengöra” sin fysiska kropp så man får en bättre insikt om varifrån symtomen kommer. Flera duktiga terapeuter brukar säga att man ska börja iaktta sina känslor istället för att reagera på dem. När en stark känsla såsom ilska, avsky, sorg, besvikelse o s v uppstår hos dig lägg märke till VAR i kroppen den börjar. Hur reagerar din kropp på den? Blir du andfådd, varm, svettig, knäsvag o s v. Detta kan hjälpa dig att förstå och inse om du har gamla obearbetade känslor som ”flammar upp”. Jag har även börjat att se annorlunda på människor som jag förr ansåg vara ”jobbiga”. Personer som alltid är arga, sura och aggressiva är nog egentligen inte jobbiga utan de HAR DET JOBBIGT. Ingen går nog frivilligt omkring och är taskig, arg och besvärlig. Givetvis kan detta beteende ibland bli för mycket att handskas med för en annan och då får man försöka bemöta dessa personer konstruktivt.

 

Följande berättelse är hämtad ur boken ”Betraktaren” av Ken Lavendell och den utspelar sig i ett rum som en kung har inrett med speglar som täcker hela taket, väggarna och golvet: ”En dag hände det att dörren till rummet inte blev helt stängd efter ett besök, och en av kungens fullvuxna hundar smet in. Så fort den såg sig själv i speglarna började den att skälla och slåss, mot vad den trodde var andra hundar. Den fortsatte att attackera speglarna tills den blev helt utmattad och till slut föll ned död. Några dagar efter den händelsen vandrade en söt oskyldig valp in i samma rum, och när valpen såg sig själv i de oräkneliga speglarna blev den glad. Den viftade på svansen och började slicka och leka med sin egen avbild. Den njöt verkligen av att se sig själv reflekteras i speglarna. Denna indiska anekdot beskriver på ett tydligt sätt hur människan strider med sin omgivning trots att den endast är en reflektion av hennes inre tankevärld. I sin okunnighet tror hon att hon är separerad från sina antagonister. När man inser att man själv skapar det man upplever kan resan mot själslig frid påbörjas.” Om det går att välja, VEM vill du vara och leva som – den fullvuxna hunden eller valpen?

 

Litteraturfördjupning om hur man kan bli mer Självmedveten:

ALICE MILLER – Det självutplånande barnet

ALICE MILLER – Den bannlysta vetskapen
ALICE MILLER – Du skall icke märka

ALICE MILLER – Riv tigandets mur
ALICE MILLER – Free from lies

ALICE MILLER – The body never lies
ARTHUR JANOV – Det kännande barnet

ARTHUR JANOV – Primalskriket
ARTHUR JANOV – Det nya primalskriket
ARTHUR JANOV – Why you get sick and how you get well

CHARLES L. WHITFIELD – Healing the Child Within

DAN MILLMAN – Den fredlige krigarens väg

DAN MILLMAN – Den fredlige krigarens heliga resa

DAN MILLMAN – Andens lagar

DAN MILLMAN – The life you were born to live

DAN MILLMAN – Living on purpose

DAN MILLMAN – Body mind mastery

DAN MILLMAN – No ordinary moments

DEBBIE FORD – Krama din skugga

DEBBIE FORD – Fråga dig det rätta

GAY HENDRICKS – Conscious living

GAY & KATHLYN HENDRICKS – Kroppens egen intelligens
INGEBORG BOSCH – Rediscovering the true self
INGEBORG BOSCH – Past reality integration

JEAN JENSON – Att återerövra sitt liv

RICHARD BACH – Messiah's handbook: reminders for the advanced soul

TOMMY HELLSTEN – Ju mindre du gör desto mer får du gjort

TOMMY HELLSTEN – Flodhästen på arbetsplatsen

TOMMY HELLSTEN & CHRISTER ÅBERG – Iakttagelser i själens landskap

WILL TUTTLE – The world peace diet

 

Läs även Djupare insikter

 

 

 

 

Naturens läkande krafter

 

Alla har vi upplevt hur uppfyllda av frihet och glädje vi blir när vi vistas ute i naturen. Alla vackra färger, underbara dofter, fåglarnas sånger, den friska luften och det avslappnande lugnet som vi känner av ger oss möjlighet att stanna upp i all stress. Då tar både kropp och själ chansen att börja läka och återhämta sig.

 

Syre och ozon

I lövskogen bildas det syrgas (O2) av alla de gröna bladen. Detta ger oss energi så vi blir pigga och vitala.

I barrskogen däremot, utsöndras det ozon (O3). Ozon reagerar kraftigt med fria radikaler och oskadliggör dem. Det är därför som det har uppstått ozonhål i jordens atmosfär då det reagerar och ”städar undan” alla miljögifter. Då det gäller oss själva när vi är i en barrskog understödjer det utsöndringen genom lungorna av kroppens upplagrade gifter. För att få extra effekt brukar jag se till att djupandas och fokusera på utandningen när jag är i barrskog vilket effektivt hjälper till att rena kropp och själ. Efter en sådan utrensning brukar jag på hemvägen fylla kroppen med ny och ren energi från lövträd.

 

Kärlekens färg

Den absolut viktigaste energin som vi EJ kan leva utan får vi från den villkorslösa kärleken. Dess frekvens (vibration) är densamma som olivgrönt. Men alla de olika nyanserna av grönt som vi finner i naturen skänker vår själ denna viktiga energi. Många tror felaktigt att kärlekens färg är röd men den röda färgen står för passion och den är ofta, som de flesta av oss fått erfara, en mycket destruktiv och olycklig variant av kärlek! Så än en gång – den högsta, renaste och finaste formen av jordisk kärlek, nämligen den villkorslösa kärleken är grön. Det är förklaringen till varför hjärtchakrat är grönt i det indiska Chakrasystemet som ingår i de olika yogalärorna. Utan denna energi skulle allt liv på jorden sluta existera! Man brukar ju säga att det är kärlek (den villkorslösa) som får jorden att snurra. Och det är givetvis ute i naturen som vi hittar denna livsnödvändiga energi. Jag brukar mäta de olika energikropparna och de sju huvudchakrorna på mina klienter. De kan ibland vara i total obalans vilket resulterar i olika symtom och sjukdomar i den fysiska kroppen beroende på hur och var obalansen är. Men om jag tar med samma person ut i naturen och gör om mätningen blir resultaten så gott som alltid mycket positivt! Detta gäller även mycket inåtvända, stressade och aggressiva personer som i naturlig miljö blir som helt nya människor. Detta kommer sig av att man får en avsevärt bättre kontakt med sitt  Sanna Jag. Energierna går också ner i kroppen istället för att fastna uppe i huvudet. Vi har tyvärr blivit alldeles för mentala på bekostnad av resten av kroppen! Ibland när jag har haft det väldigt tufft och jobbigt (mental stress) har jag tagit en promenad ute i skogen. Där, i skogens överväldigande skönhet, existerar det ingen oro eller bekymmer. När jag sedan kommer tillbaka hem har jag återhämtat mig för att kunna ta itu med problemen. I skogen lever man automatiskt i NUET vilket är läkande och den kanske bästa medicinen för Kroppen men framförallt för själen!

 

Om flera av oss kunde börja inse detta fantastiska fenomen började vi nog att ta mer hand om, och vårda, vår kära moder Jord utan vilken vår existens inte skulle kunna vara möjlig. Att fler och fler flyttar in i storstäder och bosätter sig i betongghetto och samtidigt avskärmar sig från naturen är i mitt synsätt mycket skadligt för hälsan. Både för vår egen och för moder Jord.

 

Helande krafter

Alla färger och dofter i naturlig och ren form är mycket gynnsamt för oss. En rysk målare, Vassilij Kandinsky, uttryckte det på bästa sätt genom dessa ord: ”Färgen är i första hand ett medel för att påverka själen”. Alla växter, och särskilt träd, är oerhört givmilda med sin energi och livskraft. Jag brukar gå fram till ett träd, eller en växt, och ödmjukt be om villkorslös kärlek. Denna önskan ska komma från hjärtat. Då vissa personer har lättare att känna av energier än andra är det kanske inte alla som märker av något. Men jag lovar att du får ta del av växternas läkande kraft. Oavsett om man känt av något tackar jag alltid trädet (eller växten) efteråt. Växterna får också välbehövlig kraft från dig då uppmärksamhet är en form av energi så det blir ett mycket givande möte för er båda! Man kan träna upp detta med att lära sig känna av energier. Tänk dig att du tar in villkorslös kärlek via dina händer som sedan strömmar ner, och in, i ditt hjärta. Se till att energin från hjärtat flödar ner till dina Fötter för att sedan sammanbinda dig med moder Jord. Man känner av energier bättre på fastande mage så jag brukar bara dricka Råsaft eller äta Frukt innan jag går ut i skogen för då blir upplevelserna kraftfullare. När jag kom till insikt om att jag hade en hel del obearbetad sorg som blockerade mitt hjärta visste jag inte HUR jag skulle kunna få ur mig den. Jag hade fått lära mig att män inte gråter så jag hade glömt bort hur man grät! Men när jag började lyssna på min kropp på ett mera ärligt sätt leddes jag ofta till tallträd när jag vandrade i skogen. Där, med hjälp av tallens utrensande energi, lyckades jag få ur mig mina sorgetårar. En obeskrivlig lättnad infann sig i mig efteråt och blockeringen på mitt hjärta minskade ju mera sorg jag fick ur mig! På Trädens helande energier har jag skrivit ett schema för vilka olika energier de olika trädsorterna har. Det är generella riktlinjer som jag beskrivit men det finns stora individuella skillnader hos träd och växter, precis som hos människor och djur. Vissa trädsorter finns inte i vår natur men deras energi finns bevarad i t ex eteriska oljor av bra kvalitet som man kan ha i en aromalampa hemma. Äter du ett Äpple får du i dig äppleträdets energi, olivolja av bra sort ger dig olivträdets energi, man kan dricka Örtte, Dr Bach’s blomsteressenser m m. Men levande träd och växter ger givetvis bäst effekt. Boken ”Växternas hemliga liv” av Peter Tompkins och Christopher Bird lämnar nog ingen oberörd! Vi har mycket att lära oss av naturens djupa kunskap och visdom…

 

Litteraturfördjupning om Naturens läkande krafter:

ANNA SALVESEN & FINN ANDERSEN – Aromaterapi

CALLUM COATS – Living energies – The water wizard – The fertile Earth – Nature as a teacher – The energy evolution

CARINA SOLÖGA – Växternas språk

CAROL RUDD – Blomessenser

CYNTHIA ATHINA KEMP SCHERER – The alchemy of the desert

EVA MOBERG – Dr Bach’s blomsterterapi

JACQUELINE MEMORY PATERSON – Tree wisdom

JEFFREY GARSON SHAPIRO – The flower remedy book

JIRINA GÖRANSSON – Blommornas helande energier

LILA DEVI – The essential flower essence handbook

MARION LEIGH – Findhorn essences

MARLENE RUDGINSKY – The flower speaks

MIC MCMULLEN – Naturens läkande kraft

OLOF ALEXANDERSSON – Det levande vattnet

PAMELA LOUISE CHASE & JONATHAN PAWLIK – Trees for healing

PATRICE BOUCHARDON – The healing energies of trees

PETER TOMPKINS & CHRISTOPHER BIRD – Växternas hemliga liv

PHILIP HESELTON – Magical guardians

SABINA PETTITT – Energy medicine

STEVE JOHNSON – The essence of healing

SUZY CHIAZZARI – Flower readings

YVONNE ABURROW – The enchanted forest

 

Läs även Naturen

 

 

 

 

Trädens helande energier

 

B = trädets budskap

S = symtom

HE = helande effekt

 

AL

B: grundning

S: kalla fötter, ostabil, tar livet ytligt, stress, ser inte djupare insikter i sina prövningar

HE: ger andligt skydd vid ofrånkomliga konfrontationer, hjärthealing, lever i nuet, hjälp att kunna se känslorna objektivt, gör oss starka och centrerade så att vi kan finna en fast grund att stå på, ser högsta sanningen i allt

 

ALM

B: renhet på alla plan

S: tillfällig känsla av otillräcklighet, överväldigad av ansvar, leverbesvär, uppgiven, depression, utmattning

HE: inspiration, självförverkligande, förvandlar idéer till verklighet, visdom, förmåga att gå vidare, fullföljer sitt kall, övervinner svårigheter, självförtroende

 

ASK

B: återfödelse och nytt liv

S: vårtor, kortsiktighet, spänningar

HE: kontakt med sina förfäders kunskap, styrka, får bättre perspektiv, självständighet, se sin andliga riktning, anpassningsförmåga, krampbefriande, intuition om egna behov, sammanlänkar den inre och yttre världen, drömtydning, snabbare intellekt, mognad

 

ASP

B: trygghet

S: alla rädslor, mardrömmar, vidskepelse, överkänslig för osynlig påverkan, ångest, oro för att något otäckt ska hända

HE: större livsglädje, grundtrygghet, vältalighet, vågar ta itu med sina rädslor, nervlugnande, tillit till livet, mod,

förmåga att kunna hantera problem och faror

 

BJÖRK

B: ödmjukhet, försoning

S: fysisk och psykisk chock, spända muskler, ilska, gynekologiska besvär, hudproblem, kontrollbehov, förvirring, söker konflikter

HE: försoning med oss själva och andra, balans mellan de manliga och kvinnliga energierna, får lättare att uttrycka sig på ett lugnt och ödmjukt sätt, förebygger cancer, avslappning från vardagens stress, tämjer egot, rensar ut det gamla för att bana väg för det nya, insikt om livets mening och hur man ska leva, blodrenande, flexibilitet, positiv inställning

 

BOK

B: självförtroende, styrka

S: intolerans, utmattning, svag rygg, arrogant, hittar ständigt fel hos andra, konflikträdsla, kritisk attityd, knäsvag, depression, pedantisk, alla svagheter, känslomässigt avstängd

HE: tolerans, sympati, förståelse, stillhet, återuppväcker gammal inneboende visdom, vidsynthet, får klarare tankar, delaktig i livet, ser det goda och vackra i omgivningen, större förståelse för andras handlingar och tankesätt, öppnar hjärtat, medkänsla, förbättrar huden

 

EK

B: kunskap, kraft, jordning

S: överarbetar men vill inte se eller döljer sin trötthet, överdriven plikttrohet, envishet, bär på andras bördor, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov att vila

HE: förmåga att delegera ansvar till andra, själslig utveckling, minskar prestationskraven, läker och helar själen, uthållighet, mod, styrka, ökad kroppsmedvetenhet, öppnar dörrar till mysterier, kontakt med det undermedvetna, bättre förmåga att koppla av och njuta av vilan

 

EN

B: rening

S: finnar, eksem, kronisk förgiftning, urinvägsinfektion, njurbesvär, reumatism, försurning i kroppen, trötta ömma muskler

HE: kraftigt utrensande, spirituell rening, skydd mot onda demoner, fysisk och psykisk rening

 

EUCALYPTUS

B: fysisk vitalitet

S: halsbesvär, torra slemhinnor, reumatism, bihålebesvär, influensa, urinvägsbesvär, njurbesvär, huvudvärk, andningsbesvär, förkylning, överansträngda muskler

HE: slemlösande, stärker koncentrationen, bättre andning, uppiggande, kramplösande

 

GRAN

B: flöde, släppa taget

S: blockeringar i blod- och energicirkulationen, halsbesvär, andningsbesvär, astma

HE: tar fram kärleken i allt du gör, kontakt med högre jaget, frihetskänsla, bättre andning, bättre kontakt med sin intuition

 

HASSEL

B: frihet, visdom

S: feber, tandvärk, missnöjd, besvikelse, har inte kraft att slutföra saker, frustration, rädsla för att inte kunna frigöra sig från gamla mönster, begränsar sig själv, ivrig, diarré, försöker kontrollera livets alla händelser, oro, sitter fast i det förflutna, rastlös, kontrollbehov

HE: följer livets flöde, uppiggande, motivation, vågar möta det okända, utvecklar sin fulla potential, får kontakt med sin inre visdom, acceptans och tillit för sitt livsöde

 

IDEGRAN

B: odödlighet och återfödelse

S: reumatism, huvudvärk, dödsfruktan

HE: ger vila från livets kamp och mödor

 

KASTANJ

B: frid, befrielse

S: oro för andra, ångest, ensamhetskänsla, upprepar samma misstag, hopplös framtid, ser allt i svart, beroende av andra, befarar alltid det värsta, ouppmärksam, ovälkomna och onda tankar, sömnproblem

HE: tillit till sin själsliga utveckling, ger själslig balans och inre lugn, omsorgsfull, förmåga att förmedla positiva tankar, förbättrad inlärningsförmåga, mental flexibilitet, fysisk och psykisk avspänning

 

KÖRSBÄR

B: att släppa taget, förlåtelse

S: hysteri, desperat, missnöjd med livet, relationsproblem, olycklig, kontrollbehov, humörsvängningar, klumpig, felsökare, motsträvig, självömkan, sorg, saknad

HE: förmåga till förlåtelse, vänlighet, livsglädje, tar fram det inre barnets lekfullhet, ärlighet, inspiration, ser det goda i allt, spontanitet, lugn

 

LÄRK

B: självtillit

S: för hård mot sig själv, modlöshet, mindervärdeskomplex, undergiven, ständiga förväntningar att misslyckas med allt

HE: självförtroende, beslutsamhet, får förmåga att kunna uttrycka sig, får kontakt med sin inre förmåga, tålamod, vågar ta risker

 

OLIV

B: föryngring

S: tappat glädjen, slösar med energin, uppgivenhet, utbrändhet och utmattning

HE: ger andlig styrka, uthållighet, sinnesfrid, stärker immunförsvaret, bättre balans i livet, bringar lycka och harmoni

 

PIL

B: avslappning, andlig utveckling

S: känslighet för växlande väderlek, hat, klagar på allt och alla, självömkan, skadeglädje, förbannar sitt öde, sprider negativitet, bitterhet, blir aldrig nöjd, känner sig som ett offer, avundsjuka, modlöshet, förtvivlan, otacksam, lägger skulden för sina problem på omgivningen, kräver uppmärksamhet från omgivningen

HE: smärtlindring, ökar fruktbarheten, utvecklar en förlåtande attityd mot andra, tröst, bättre mörkerseende, kreativitet, startar  inre läkning till följd av ändrad livsattityd, tar personligt ansvar för sitt liv, vänskaplig

 

RÖNN

B: livets träd

S: hopplöshet, bitterhet, oförmåga att förlåta, klänger sig fast vid gamla mönster, självömkan, självdestruktivt beteende, dömande attityd, skam

HE: lyfter upp känslor, livsenergi, psykisk kraft, frigör stress och spänningar från kropp och sinne, lär sig av tidigare erfarenheter, ger livet mening, framgång, balans i alla sinnen, löser upp karma, skydd mot förtrollning och trolldom, försoning, tar fram den högsta och renaste magin

 

TALL

B: vitalitet, ljus

S: sorg, skuldkänslor, ursäktar sitt varande, svårighet att ta emot saker då de inte känner sig värdiga, lungbesvär, depression, stress, förtvivlan, irriterade slemhinnor, modlöshet, oförmåga att erkänna sitt mänskliga egenvärde

HE: börjar acceptera sina fel och brister, tar ansvar för sitt liv, väcker det inre ljuset, frigörelse från sina begränsningar, slemlösande, förnyad energi, balanserar nervsystemet, tröst, blir mer klarseende, tar fram livsglädjen, lyser upp och medvetandegör undertryckta känslor, förlåtelse, känner sig älskad av andra

 

VALNÖT

B: förändring, livsinriktning

S: forcerat sin andliga utveckling och öppnat upp för mycket, överkänslighet, flyr från sina känslor, osäkerhet, beslutsångest, motstånd mot förändringar, klimakteriebesvär, behov av att göra upp med det förflutna, sitter fast i gamla mönster och ovanor

HE: börjar ta ansvar för sina handlingar, kan urskilja verkligheten från illusionerna, står emot grupptryck, stimulerar lymfsystemet, lyssnar till den inre rösten, frihet, beslutsam, skydd mot yttre påverkan, stärker hjärtat, mod att följa sin egen väg, frigörelse från det förflutna, balans mellan hjärnhalvorna

 

ÄPPLE

B: kunskap

S: trötthet, mag och tarmproblem, förstoppning, besvikelse, maktbegär, obalanserad sexualitet, ger efter för begär, rädsla för sjukdomar, tveksamhet, känner sig oren, känner sig sårbar

HE: helar själen, poetisk inspiration, ödmjukhet, kärlek, disciplin, vilja att följa en högre kraft, välmående, hälsosam attityd

 

 

 

 

Jordstrålning

 

En allvarlig sak som vi har tappat kontakten med, och förståelsen för, är jordens inneboende krafter och energier. Jorden är en levande organism, och precis som vi har även den sina meridianer (leylines) och olika chakras. Det finns jordenergier som påverkar oss (människor, djur och växter) både positivt och negativt. De negativa fälten kallas för geopatiska fält vilket betyder sjukdomsframkallande fält. 2 tyska läkare hittade ovetandes om varandra 2 olika så kallade gitternät (även kallat rutnät). Läkarna hette Manfred Curry och Ernst Hartmann och de uppkallade då dessa 2 olika energimönster efter sig själva – Currylinjer och Hartmannlinjer. Men dessa båda geopatiska energier har människorna känt till sedan många år tillbaka. Undersökningar har visat att gamla soldattorp från 1600-talet och i början av 1700-talet i Sverige var byggda efter Currylinjerna. Då Currylinjerna är väldigt kraftfulla byggde man torpen så att linjerna kom att hamna i väggarna vilket gjorde att man då inte kunde stå, eller ännu viktigare, ligga på dem! Currylinjernas rutnät ligger diagonalt gentemot jordens poler. Varje ruta är ca 4x4 meter och själva linjernas storlek ändras mellan 20-80 cm. De uppnår sin tjockaste bredd 4 ggr/dag och givetvis blir de som smalast 4 ggr/dag. Hartmann-linjernas rutnät ligger rakt mot polerna och är något mindre, ca 3x3 meter och tjockleken på linjerna är samma som hos Curry. Att de ändrar sin tjocklek beror på att det är en ”levande energi”. Allt levande har sin egen puls. För att kunna upptäcka dessa linjer använder man slagruta eller pekare (vinkelpinnar). Känsliga personer kan även ”känna av” dessa linjer med sitt känselsinne. Både Curry och Hartmann är 3-dimensionella vilket slagrutegångare ibland glömmer bort. Man kan likna det vid fyrkantiga lådor som står på varandra där linjerna utgör väggar, tak och golv. Den största negativa påverkan på vår hälsa finns där linjerna korsar varandra. Detta kallas för korspunkter. Ibland sammanfaller korspunkterna från både Curry och Hartmann och då kallas det för en dubbelkorspunkt.

 

Att ha sin säng eller kontorsstol på linjerna, eller ännu värre, på korspunkter medför att man förlorar STORA mängder energi. Immunförsvaret försämras drastiskt och humöret sjunker. Att t ex ha sin sängplats så att man hamnar med magen rakt på en korspunkt medför att man får kraftiga störningar på sin matsmältning. Magsjukdomar, diarré, förstoppning, tarmproblem, trötthet o s v kan då uppstå. Vi tillbringar en tredjedel av våra liv i sängen vilket gör att påverkan blir djupgående. När vi ska sova behöver kroppen sin vila för att återhämta sig och reparera cellerna. Detta förstörs om man har sin sängplats på fel ställe! Många sjuka har snabbt blivit friska när de har bytt sängplats! Det värsta är om man har en säng med spiralfjädring i metall. Då kommer energin att fortplantas över hela sängen vilket kan liknas vid att ligga på en elektrisk grill. Detta kortsluter nervsystemet och kan då givetvis ge ångest, mardrömmar, kronisk trötthet m m. Jordstrålningen finns inte bara vid jordens yta utan den fortsätter rakt upp i atmosfären. Det hjälper alltså inte att bo på 5:e våningen i ett hyreshus för att undkomma negativ påverkan.

 

Det finns en mängd olika energier som vi bör undvika att tillbringa längre tider på. Vattenådror och sprickzoner är även de starkt sjukdomsframkallande. För 2000 år sedan var det i Kina lag på att man inte fick bygga hus över några vattenådror. Man visste redan då att det skapade lidanden och sjukdomar. Numera har det ”uppfunnits” andra sjukdomsframkallande energier som våra kroppar inte mår bra av. Jag tänker då på elektromagnetiska fält, mikrovågor m m. Dessa onaturliga ting bör man försöka undvika så långt det går om man vill må bra! Vissa terapeuter och slagrutegångare säljer ibland brickor, ploppar, virvlat vatten m m för att försöka avstöra den negativa påverkan från jordstrålningen. Och ibland lyckas de med att minska ner den negativa påverkan från Curry och Hartmannlinjer m m. Men vad de inte verkar ha någon kunskap om är att de då även blockerar livskraften! Denna livskraft (Qi/Prana) kan vi inte klara oss utan eftersom våra Meridianer är beroende av denna energi. Jag har plockat bort ett flertal olika ”mirakelavstörare” och direkt kan man känna att det genast går lättare att ”andas” igen. Jag har även ibland märkt att efter en viss tid har dessa avstörare verkligen ställt till med oreda bland energierna. Det blir ett ”kaos” vilket givetvis inte kan anses som lugnande och stärkande för sjuklingar som bara önskar må bättre! Jag har faktiskt bara hittat EN avstörare på marknaden som ger en positiv effekt UTAN av skapa kaos bland energierna och blockera livskraften… Tänk på att växter hela tiden utstrålar positiva energier och livskraft!

 

Litteraturfördjupning om slagruta, pekare och Jordstrålning:

DAN MATTSSON – Jordstrålning hälsa och forntida vetande

DICK SJÖBERG – Kan hälsan påverkas av naturens fält?

SERGE KAHILI KING – Earth energies

 

 

 

 

Reinkarnation

 

De nordamerikanska Hopi-indianerna (mfl) tror på reinkarnation. De tror att de återföds igen inom 7 generationer. Detta medför att de uppför sig på ett respektfullt och ödmjukt sätt gentemot varandra. Det skulle annars kunna innebära att om de var osams med någon i detta liv kanske de återföds som den personens barn, syskon eller liknande. Det ställer då givetvis till med bekymmer och problem om de då redan från början har ”ouppklarade konflikter” med varandra! I praktiken innebär denna tro på reinkarnation att innan det fattas något stort beslut inom en stam måste man då tänka efter hur detta kommer att påverka livet för de 7 kommande generationerna framåt. Man vårdar därför moder Jord med dess natur, har en ärlig och ödmjuk relation med sina medmänniskor, tar inga överilade beslut o s v. Oavsett om reinkarnation är sant eller inte skulle världen se helt annorlunda ut idag om alla praktiserade detta! Vi skulle inte gå omkring med olösta konflikter med andra personer. Vi skulle vårda, uppskatta och älska moder Jord eftersom vi då vet med oss att vi åter ska vandra på jorden. Kanske denna gamla tro inte är så himla ”flummig” och tokig trots allt?

 

 

 

 

Andlig utveckling

 

De flesta som håller på med detta intresse utvecklar främst sina andliga förmågor såsom – klärvoajans, kanalisering, se auror och energier, information från tidigare liv o s v. Men JAG anser att det VIKTIGASTE är att utveckla sin ANDE. (Andlig utveckling = Att veckla ut sin Ande.) Man kan ju ta sig en fundering på huruvida man är utvecklad eller invecklad?

 

När min ”andliga utveckling” började ta fart sökte jag mig till de allra bästa ”lärarna” som fanns att tillgå inom olika gebit, t ex gurus, healers, slagrutemän och –kvinnor, de som höll på med spådomar/siare, kanaliseringar, astralresor, tarotkort, o s v. Då jag var så nyfiken av mig blev det ofta att jag även började umgås privat med dessa ”högt utvecklade” personer och fick då uppleva deras vardagsliv med egna ögon. Och i alla fall, utan undantag, blev jag först chockad av vad jag fick se! Dessa personer, som enligt de flesta hade kommit så långt i sin ”andliga utveckling” klarade inte av att hantera pengar (slösade ofta pengar på onödiga saker och/eller var nästan alltid tvungna att låna, och ibland lura av, sina bekantas pengar), få sina relationer att fungera, praktiserade otrohet, lögner, svek, hade väldigt ostädade och ofräscha hem, led av alla möjliga symtom av ohälsa och kroniska sjukdomar och var allmänt ”förvirrade” i mångt och mycket. Jag förstod att de enbart hade utvecklat en eller flera ”andliga förmågor” och missbrukade dessa ofta – för att tjäna pengar (inget fel i sig men pengajakten drev dem, inte att ”hjälpa andra” som de ofta påstod) eller få uppmärksamhet. De hade alla stora inre sår som de aldrig ens vågat titta på och dessa projicerade de sedan ut på omvärlden genom ”överkompensering” (se Djupare insikter 7). De ”hade alla svar” under sina kurser och föredrag men privat var de mycket rådvilla och ”hjälplösa offer”, med många ursäkter men noll ansvarstagande för sina egna liv, kropp och hälsa. De rökte, åt mestadels skräpmat, läkemedel, värktabletter och misskötte sina kroppar. Efter ”kanaliseringar” kräktes eller mådde personen dåligt och det berodde tydligen på att ”energin är så kraftfull och stark” men jag själv tänkte att det var ganska tydliga signaler förmedlade från deras Sanna jag genom deras kroppar. Nej, detta förfarande kändes enbart fel och osunt för mig…

 

Ande, Själ och Sanna Jaget är 3 olika benämningar på samma sak. Ibland används även benämningarna Självet eller Hjärtat. Jag brukar kalla det för ”Sanna Jaget” och det ”fäster” vid det fysiska hjärtat i kroppen. Det är också starkt sammanlänkat med hjärtchakrat.

 

I ditt Sanna Jag finns all kunskap och förståelse som behövs för att kunna leva ett liv i harmoni med sig själv och sin omgivning. När vi mår dåligt eller har bekymmer beror det alltid på att vi på något sätt har gått emot vårat eget Sanna Jag. Det Sanna Jaget försöker då att symboliskt kommunicera till vårt dagsmedvetna jag att vi gör något galet. Du kan få hjälp med att försöka förstå vad Sanna Jaget försöker säga genom att bli mera kroppsmedveten.

 

Kroppen kan liknas vid Sanna Jagets fysiska "kristallisering". Jag anser att kroppen inte bara är Sanna Jagets transportmedel i den fysiska verkligheten. Den är dess finstämda instrument, uttrycksmedel och navigatör. Sanna Jaget uttrycker sig genom att tydligt visa om vi är på fel väg i livet.

 

För att kunna utveckla sitt Sanna Jag (andlig utveckling) anser jag att vi måste försöka få bort det som hindrar det att kunna komma fram. Då behöver vi jobba med vår personliga avveckling! Ordet person och dess böjelser kommer från gamla grekiska amfiteatrar där alla skådespelare använde en trämask framför ansiktet. Denna mask kallade man för ”persona”. Personan (eller personligheten) är alltså inte vårat Sanna Jag utan det är den mask vi visar utåt. På latin betyder också ordet persona mask. Ju starkare ego man har desto mer förlorad blir man i sin personlighet. Och ju mer utvecklad personligheten blir desto starkare grepp har egot om en.

 

Vår personlighet är något som formas runt vårat Sanna Jag. Vi får tidigt lära oss att vi ska vara på ett visst sätt, att vissa saker får vi inte göra eller säga o s v. Detta skapar i längden ett slags ”skydd”, eller om du så vill, en MASK hos oss. T ex finns det många som svarar på frågan – Hur mår du? – med ett leende och säger att jag mår jättebra! Fast samtidigt kanske personen har ryggvärk, äktenskapsproblem hemma och är stressad. Detta framgår tydligt om man lärt sig kroppens språk som i förlängningen är det Sanna Jagets sätt att försöka uttrycka sig på.

 

De flesta av oss har tyvärr tappat kontakten med sitt Sanna Jag, vilket oftast gör att vi mer och mer börjar att identifiera oss med vår personlighet. När man tappar kontakten med sitt Sanna Jag kommer det att lida brist på energi och kärlek. Då kommer, förr eller senare, livet bli tungt och jobbigt eller till och med meningslöst. Därför är det viktigaste budskapet att man ska försöka Öppna sitt hjärta igen.

 

För att få kontakt med sig själv, och Sanna Jaget, måste man först vara JORDAD. Läs om Jordningens betydelse.

 

Tänk på ordet helande. För att överhuvudtaget få till ett helande, som ger bot mot sjukdomar, värk och bekymmer, måste vi först försöka få ANDEN HEL igen (Helande = HEL ANDE). Det är denna väg JAG har valt i livet – att försöka hela och följa mitt Sanna Jag. Ju mera HELT mitt hjärta (Sanna Jaget) blir desto bättre kontakt får jag med det (egentligen med mig själv!) och livet blir lättare att leva. Det är på detta sätt jag i GRUNDEN försöker hjälpa andra behövande människor på när de söker hjälp hos mig.

 

”En frisk kropp är själens gästrum, en sjuk dess fängelse.” (Francis Bacon)

“Att söka mystiska erfarenheter som bevis på framsteg kan bli en annan sökning efter prestation och status, bara på en annan arena.” (Dan Millman på “Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards”)

 

UTVECKLA DIN ANDE istället för dina andliga förmågor som bara är en del av andens kraft, kunskap och förmågor. Jag avslutar detta ämne med följande tydliga och talande citat från boken ”Andens lagar” av Dan Millman: ”När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv.”

Här finner du boktips om Andlig utveckling

 

Läs även Balans i livet, Djupare insikter och Vardagslivet

 

 

 

 

Ett budskap till din själ

 

Många svårt sjuka, eller sådana som har övervunnit väldigt svåra och krävande sjukdomar eller traumatiska händelser, brukar ofta påtala att de har klarat av så pass stora smärtor, bekymmer, lidanden och svårigheter under livets gång att ingen annan person skulle ha klarat av det! De får ibland även höra detta från deras omgivning, från terapeuter, läkare o s v. Jag tror att de har helt rätt! VARFÖR skulle annars just deras SJÄL välja att vandra på denna kantiga och hårda väg? Själen har valt just den vägen för att berika sig i sin utveckling! Man brukar säga att vi aldrig får större prövningar än vi kan klara av. Jag hade väldigt svårt att ta till mig det när jag mådde som allra sämst. Då trodde jag att jag inte skulle kunna resa mig och orka ta itu med livets ”kamp” igen. Idag ser jag inte livet som en kamp längre! Något som har hjälpt mig oerhört mycket genom mitt lidande och mina svårigheter är ”Jag bad om…”.

 

Jag tror att livet kanske inte alltid blir som man vill eller har tänkt sig utan det bjuder istället på det som själen är i behov av, även om det ibland kan vara svårt att förstå sig på det. Om man börjar lyssna på, och följa, sin själ istället för egot, intellektet eller vad andra personer tycker tror jag att livet blir mer harmoniskt och meningsfullt. Givetvis kommer man fortfarande att möta hinder och svårigheter på sin väg men jag vet, genom egna erfarenheter, att bakom dessa finns det alltid en belöning. Denna belöning består av Djupare insikter, större ödmjukhet och tacksamhet, bättre förmåga att se allt från ett högre perspektiv o s v. Men det allra härligaste är att man uppskattar, älskar och förstår sin själ mer och mer. Jag slutar aldrig att förundras över den enorma inneboende vishet, kärlek och styrka som människans själ besitter!

 

Det gäller att släppa taget och frigöra sig från det som hindrar den, det som hindrar själen att kunna komma fram. Själen behöver sin frihet för att frodas, utvecklas och växa sig starkare. Fast ibland kan man undra varför vissa själar har valt ett så pass svårt och krångligt liv! Andra människor har ju inte samma svårigheter vilket kan bero på att de har en bättre kontakt och förståelse för sin själ så de inte behöver vandra så långt in i problemen innan de inser vad det ska lära dem. Eller så kan det bero på att de av olika orsaker har valt ett lättare och mindre utmanande liv. Deras själ har kanske ännu inte den kraft, styrka och Mod som behövs för att klara av sådana prövningar. Jag ser numera livet som en möjlighet, en möjlighet att överskrida gränser och utmaningar som jag förut trodde att man inte kunde övervinna.

 

”Erfarenhet är inte det som händer dig, utan vad du gör med det som händer dig.” (okänd)

 

 

 

 

Att försöka bli frisk

 

Som du säkert förstår finns det många olika sätt att bli sjuk på. Och då finns det givetvis lika många sätt att tillfriskna på. Jag har inte kunskap om alla dessa olika sätt och vägar till friskhet och livsglädje. Men min förhoppning är att du kanske kan få några nya idéer och råd av detta häfte. Och det är väldigt individuellt vad som kan hjälpa en person men inte en annan. Man får använda sig av uteslutningsmetoden. Som jag redan har nämnt är det inte alltid lätt att veta vad Orsaken till problemet är. Jag anser att man då får börja ”gräva” på ytan och sedan får man se hur djupt man behöver gå.

 

Ett litet problem med sjuka personer är att de vill bli friska så fort det går. Detta är självklart förståeligt men man kan inte driva på Kroppen för hårt! Det gäller att hitta den läkningsrytm som kroppen har och sedan följer man den. Man bör inte heller ösa på med för många olika behandlingar och ändringar i sin livsstil på en gång, även om alla dessa är till det bättre. Kroppen vet då inte var den ska lägga sin kraft och energi någonstans. Det kan skapa förvirring istället för, som det var menat, läkning.

 

Mina råd till den som är sjuk är att först ta reda på om man har några tandskador och tarmproblem. Om man har det kommer man att få snabbast resultat genom att åtgärda dessa. Så gott som alla brukar ha det ena och/eller det andra. Börja då med att bygga upp Tarmfloran med t ex Phytolakt och ta Lavemang 2-3 gr/vecka och ändra kosten. Detta med att förändra sin kost kan ge mycket positiva resultat men man bör vara aktsam genom att inte ändra om allting för fort. Det kan i vissa fall uppstå kraftiga utrensningsreaktioner vilka kan skapa onödigt lidande. Jag föreslår att man slutar helt med alla mjölkprodukter och ost. Man kan använda får- eller getost någon gång och istället för Mjölk kan man dricka ris- eller havremjölk. Börja dricka ett glas Råsaft om dagen för att sedan successivt öka mängden. Lär dig att Tugga både flytande och fast föda! Ta amaramedel, vilket jag tidigare har beskrivit hur det används. Minska kraftigt ner på Salt, Vitt mjöl och framförallt Socker. Det finns ett passande citat: ”Var måttlig i din njutning så förblir den en njutning.” (okänd) Njuter man för ofta skapar man bara ett svårhanterligt begär! Undvik Aspartam, ägg, skaldjur, Ättika och mat lagad i Mikrovågsugn. Byt ut vanlig pasta till fullkornspasta och det vita polerade riset mot råris. Börja äta mer råkost (Levande föda) till måltiderna. Drick större mängder vätska såsom råsaft, Vatten och Örtte mellan måltiderna. Börja dagen med ett stort glas vatten med pressad citron i och torrborsta Huden. Ät sedan Frukt som frukost.

 

Kolla upp att du inte har din säng över någon negativ Jordstrålning som stör din sömn, kroppens immunförsvar och hela läkningen. Lär dig andas genom näsan, med magen och med en utdragen utandning. ”Den som andas ytligt förgiftar sig själv.” (Paul Bragg) Be någon ge dig fotmassage eller gör det på dig själv, gärna dagligen. Ta även fotbad enligt de instruktioner jag tidigare gett. Se till att du skapar en lugn stund för dig själv varje dag. Tänd några ljus och/eller en aromalampa och spela någon lugnande Musik i bakgrunden.

 

Något som sjuka får försöka lära sig är att ha ett stort TÅLAMOD. Det kan ta tid att bli frisk efter en lång tids sjukdom. Man brukar räkna med att det tar minst en månads rekreation för varje år man varit sjuk. Men det finns de som det går fortare eller långsammare för. Svårt sjuka kan emellanåt känna sig riktigt pigga vissa dagar. Då blir de glada och sätter igång med tusen olika saker som de vill, eller anser att de ”måste”, hinna med. Sedan kommer de troligen att bli överansträngda och sängliggande i flera dagar efteråt. Att ”förbruka” all den nyvunna kraften på detta sätt gör att man motverkar kroppens självläkning! Även om man tillfälligt känner sig jättepigg så ta det lugnt!

 

Några kanske tycker att det tar för mycket tid i anspråk att ändra om kost, motionera i naturen, krångla med fotbad, Torrborstning, göra råsafter o s v. Jag själv har fixat mycket ”extra tid” till mig själv genom att slänga ut TVn! Tiden bara rinner iväg när man sitter framför dumburken och zappar. Då finns det bättre sätt att tillvarata tiden på! Prova att vara utan TVn en hel vecka så kanske du kommer förvåna dig själv över all tid som blir över.

 

Om du har förmånen att bo nära Naturen tycker jag du ska försöka ta dig ut dagligen. Gå inte några jättelånga promenader i början utan det räcker med att bara vistas ute i naturen för att få hjälp med läkningen. I Göteborg vill jag gärna rekommendera er alla att besöka Botaniska trädgården som skänker glädje, ro och skönhet till både kropp och själ…

 

”Om du gör som du alltid har gjort så kommer du att få samma resultat som du alltid har fått.” (okänd)

 

”Väntar du på vad livet har att ge så ger livet dig väntan på vad livet har att ge.” (okänd)

 

”Vi ha icke med sjukdomar att göra utan med felaktig livsföring. Undanröj felen och alla sjukdomar komma att försvinna.” (Are Waerland)

 

Läs även Hälsosidor

 

 

 

 

Några iakttagelser

 

Urkraften

Som jag tidigare nämnt alstras vår urkraft i Njurarna. Adrenalin, kortisol och andra stresshormoner utsöndras av binjurarna. Dessa hormoner är till hjälp för oss vid akuta tillfällen när vi behöver ”fäkta eller fly”. Men som jag också har nämnt överbelastas detta system alltför ofta i dagens samhälle. Vi utsätts för stress och andra yttre påverkningar som gör att vi ständigt går runt ”på spänn”. För mycket Socker, Salt, öl, Kött och Rökning belastar njurarna ytterligare. Om vi tittar på våra barn förundras vi över hur de orkar hålla igång med sina lekar i timmar utan att tappa ork och lust. Detta beror mycket på, enligt min mening, att deras njurar ännu inte är lika förgiftade av felaktig kost och framförallt obearbetade känslor som vi vuxna är. Deras urkraft fungerar fortfarande så som det är menat. Jag har funnit att urkraften även stimuleras på ett positivt sätt av lek, skratt, glädje och kärlek! Barn har bättre kontakt med sina hjärtan och de vet hur man har roligt. De får mycket större dagliga doser av Vitamin KGS genom deras sätt att leva och vara. Just därför har de också fortfarande ”fräscha” njurar som alstrar urkraft (energi) vilket gör att de har en enorm uthållighet. Trötthet är ett av de stora problemen hos den vuxna befolkningen! Barn har inte heller hunnit utveckla alla de rädslor som många av oss vuxna styrs av. Rädslor överanstränger njurarna vilket gör oss trötta och begränsar våra liv.

 

Vi har också en tendens att gå runt och spänna käkarna. Detta kan bero på olika orsaker. Om man upplever livet som en kamp biter man lätt ihop käkarna. Man brukar ju säga att det bara är att bita ihop och kämpa vidare! Har man svårigheter att fatta beslut brukar man ”tugga” eller ”gnaga” på beslutet. Idag är det många som gnisslar tänder och får sova med bettskenor. De skyddar tändernas emalj så den inte förstörs helt och hållet av slitage men de tar inte bort Orsaken till varför man biter ihop! Man fortsätter att spänna käkarna även med bettskena vilket försämrar näringstillförseln fram till tänderna och käkarna. Många har även obearbetad ilska som de inte vågar/kan/vill ge uttryck för och då biter man ihop istället. Stress och ett stort kontrollbehov skapar samma käkproblem. När käkarna är spända belastas alla de meridianer som går genom käkarna och tänderna (se bild). Detta överanstränger hela Meridiansystemet vilket ganska snabbt ”bränner allt krut” (urkraft). När käkarna bits ihop försätts hela kroppen i ett ”kamptillstånd”. Att tugga maten länge och effektivt ska inte jämföras med att ständigt spänna ihop käkarna i ett låst läge! Det blir absolut inte samma skadliga effekt utan snarare tvärtom. För att komma tillrätta med spända käkar har jag hittat på en metod som hjälpte mig sluta med att ständigt bita ihop käkarna. Man använder öronproppar som effektivt stänger ute allt ”yttre” ljud. Prova då att spänna ihop käkarna lite extra så kan du höra vibrationerna från käkmuskulaturen inne i örat. Sedan gäller det att hitta ett läge där detta ”ljud” upphör eller är så litet som möjligt. I det läget ska du sedan försöka hålla dina käkar! I början kanske det krävs en del koncentration och det kan faktiskt kännas lite obekvämt men det beror på att man är ovan. Om man lyckas sluta med att spänna käkarna har man fått tillgång till en stor källa med extra användbar energi – urkraften! Sedan bör man även rensa och bygga upp njurarna med mycket vätska och minska ner på skadlig föda. För att sammanfatta och få bättre förståelse för vår urkraft vill jag använda ett passande ordspråk: ”Människan slutar inte att leka för att hon blir gammal, hon blir gammal för att hon slutar leka.” (okänd)

 

Naturens 2 ”tuffingar”

Jag har varit runt en del på gamla forntida gravplatser för att kolla olika energier m m. De energier man hittar precis inne bland stenarna är inte direkt ”vackra”. Dessa energier innehåller känslor som t ex död, sorg, skuld och svåra samvetskval. Jag har studerat växtligheten på dessa ställen och upptäckt att det bara är 2 sorters träd som klarar av att leva bland sådana otäcka energier. Det är en och tall som besitter denna styrka! Det kan växa andra träd runt stenlämningarna men jag har aldrig sett någon annan trädsort mitt ibland stenarna. Detta förstärker min uppfattning om olika Trädsorters energier som jag beskrivit tidigare. Dessa 2 ”tuffingar” omvandlar kraftigt negativ energi till en positiv och närande energi. Det är just därför som man bör ”vända sig” till dessa båda träd när man har obearbetade känslor av destruktiv karaktär. Prova själv vid något tillfälle! Gå fram till en tall eller enbuske när du är riktigt förbannad, besviken eller sårad får du se, eller känna, vad som händer…

 

Våra modernare kyrkogårdar har inte alls samma sorts energier som finns vid fornlämningar. Det finns givetvis även gamla stenlämningar som besitter mycket positiva energier som kan hjälpa vid sjukdom, värk och trötthet.

 

Kosten ska hjälpa din kropp!

Jag anser att det inte finns någon ”perfekt diet” som passar alla människor. Jag tror att man bör vara flexibel och anpassa dieten efter de olika fysiska och psykiska krav som ställs på oss. Och dessa kan variera efter t ex olika årstider, olika yrken o s v. Vår kropp förändras också efter tidens gång vilket vi inte får glömma. Det finns faktiskt personer som har dött av deras ”perfekta diet”! Istället för att inse att deras krav är för höga driver dom sig själva till graven. Jag kan bara tillägga följande citat: ”Ibland går högmod före fall”. Alla de olika kostråd som jag serverar dig i detta häfte kommer troligen att hjälpa de flesta att må bättre men givetvis inte alla. Det finns olika förklaringar till detta. Jag tror inte att man bara kan se på kosten rent näringsmässigt utan man bör även ta hänsyn till sina känslor, Tankar, sociala beteende och sin Andliga utveckling. Om du inte får några akuta reaktioner när du gör avsteg på din kost tycker jag inte heller att du ska undvika att gå på någon middagsbjudning, utflykt, semesterresa o s v. Det är inte alltid man har samma möjligheter att kunna hålla sin diet vid dessa tillfällen vilket inte är hela världen. Kanske du även har ”råd” med en dag i veckan som du kan äta lite vad du vill? Det gäller att försöka lära sig känna efter hur kroppen reagerar på olika sorters föda. Men att bara leva på Socker, cola, pizza och snabbmat är inget bra för hälsan, vilket jag har fått erfara…

 

 

 

 

Det finns så mycket mer att säga…

 

Detta häfte är inte på något vis komplett! Men min förhoppning är att du kommit till lite Djupare insikt om dig själv vilket är första steget i din själsliga utveckling. Om du uppskattar vad du här har fått läsa kommer du även gilla de böcker som jag har rekommenderat. Det finns ingen bok som helt och hållet överensstämmer med vad jag har skrivit. Det blir då upp till dig att försöka avgöra vilket som kan tänkas passa din Sanning bäst. Om du är intresserad av att ytterligare fördjupa dig i hur kropp och själ fungerar kan jag rekommendera dessa böcker:

 

ALEXIS CARREL – Den okända människan

ANDREW WEIL – Bli frisk av dig själv

ARE WAERLAND – I sjukdomarnas häxkittel

BIRGER LEDIN – Fyra vägar föra ut

BJÖRN NORDENSTRÖM – Exploring the BCEC-systems

BO HOFGREN – Gränslös hälsa

BRUCE BURGER – Esoteric anatomy

GAY & KATHLYN HENDRICKS – Kroppens egen intelligens

GEORGE VITHOULKAS – Homeopati – en vetenskap?

GUY CORNEAU – Kroppen och själen i balans

NORMAN WALKER – Vibrant health

RAIMO HEINO – Nya naturläkarboken

RANDOLPH STONE – Health building

SUSANNA EHDIN – Den självläkande människan

 

Läs även Bokrecensioner

 

För att få tag i de böcker som jag hänvisar till och rekommenderar i detta häfte kan du prova på ditt bibliotek eller din bokhandel. Vissa böcker är gamla och utgångna vilket gör att de kan vara svåra att få tag på. En del av dem finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det ska tydligen gå att göra s k fjärrlån från ditt vanliga bibliotek om du bor utanför Göteborg. Du kan även titta hos olika antikvariat.

 

”Yttre resande återspeglar i bästa fall den inre resan och är i värsta fall en ersättning för den. Den värld du förnimmer ger endast symboler för det. Den heliga resan finns inom dig, innan du kan finna vad du letar efter i världen, måste du finna det inom dig. Annars, så kan en mästare hälsa dig välkommen, men du kommer att gå rätt förbi utan att höra.”

(Dan Millman i boken ”Den fredlige krigarens heliga resa”)

 

”När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv.”

(Dan Millman i boken ”Andens lagar”)

 

Läs även Förbättrad Hälsa & Livskraft

 

(RUBEN ANDERSSON 2001)

 

 

Lungor och andning
Socker är gift

Kraftigt basbildande

Alger

Aloe vera-juice (FLP)

Brännässlor

Citron

Citrusdrinken

Fikon

Gröna drinkar

Gurka

Gurkdrinken

Limabönor

Lime

Mandarin

Maskros

Noni-juice

Nypon

Persika

Persilja

Persiljerot

Ruccola

Russin

Rättika

Sallad

Sjögräs

Spenat

Stjälkselleri

Tomater

Vattenmelon

Vetegrässaft

Vitamin KGS

Xango-juice

Örtte

Svagt basbildande

Amaranth

Ananas

Apelsin

Aprikos

Aubergine

Avokado

Bambuskott

Banan

Bigarråer

Björnbär

Blomkål

Blåbär

Bovete

Broccoli

Dadlar

Druvor

Endiver

Groddar

Gräslök

Grönkål

Hallon

Hattsvampar

Hälsogröten

Ingefära

Jordgubbar

Katrinplommon (sviskon)

Klarbär

Kokosnöt

Krusbär

Kål

Kålrot

Körsbär

Lemonaden

Lök

Mandel

Mango

Melon

Mesost

Morot

Oliver (ej gröna!)

Palsternacka

Passionsfrukt

Pepparrot

Plommon

Potatis

Purjolök

Päron

Quinoa

Rotselleri

Rädisor

Rödbetor

Rödkål

Sesamfrö

Sharon

Tarmdrinken

Vassle

Vinbär

Vitkål

Vitlök

Äpple

Ärter, gröna

Svagt syrabildande

Alkohol

Brysselkål

Bönor

Chips

Grädde

Gröna bönor med skida

Hasselnötter

Hirs

Honung

Kronärtskocka

Lingon

Linser

Majonnäs

Majsmjöl

Majsstärkelse

Margarin

Mjölk

Olivolja

Omogna frukter o bär

Paranötter

Pommes frites

Ris, polerat

Smör

Sparris

Tartexpastej

Te (svart, vitt o grönt)

Tranbär

Valnöt

Vetemjöl

Välling

Yoghurt

Öl

Starkt syrabildande

Choklad

Fisk

Frukostflingor

Fullkornsbröd

Fullkornsflingor

Grahamsmjöl

Havregryn

Havremjöl

Jordnötter

Jäsningssyra

Kaffe

Kaffe, koffeinfritt

Kakao

Kaviar

Ketchup

Knäckebröd

Koffein

Konditorivaror

Korngryn

Kött

Läkemedel

Läskedrycker

Majs

Müsli

Näringsjäst

Ost

Ostbågar

Pizza

Rågmjöl

Råris

Senap

Skaldjur

Socker

Sojabönor

Sparrisknoppar

Syntetiska sötningsmedel

Vete

Vetekli

Vinäger, alla sorter

Ägg

Ättika

Beskrivning av meridianer

 

 

  Ryggradskotornas inverkan på kroppen

 

Meridianerna

Hur aura och energifält ser ut

© 2005 - 2021 Ruben Andersson